KURUMSAL BİLGİ GÜVENLİĞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KURUMSAL BİLGİ GÜVENLİĞİ"

Transkript

1 KURUMSAL BİLGİ GÜVENLİĞİ Bilgi nedir? Prof. Dr. Şeref SAĞIROĞLU Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Maltepe/Ankara Paylaşdığımız? Paylaşmadığımız? Bilinmeyenler mi? Bilinenler mi??????????????? 1/57 2/57 Kurumsal Bilgi nedir? Bilgi? Paylaşdığımız? Paylaşmadığımız? Bilinmeyenler mi? Bilinenler mi????? İşlenmiş veridir. Bir konu hakkında belirsizliği azaltan kaynaktır (Shannon). Kişi/kurum/kuruluşlar için önemli ve değerli olan bir kaynaktır ve korunması gerekir. Veri (data), bilgi (information), ve özbilgi (knowledge) 3/57 4/57 BİLGİ (Veri)? İngilizce karşılığı olarak data, Latince datum (çoğul şekli data ve vermeye cesaret etmek fiilinin geçmiş zamanı, dolayısıyla verilen şey ) Latince data (dedomena) kavramının M.Ö. 300 yıllarında Öklid in bir çalışmasında geçtiği bildirilmektedir. Dilimizde de verilen şey anlamında, veri olarak kullanılmaktadır. Bilişim teknolojisi açısından veri, bir durum hakkında, birbiriyle bağlantısı henüz kurulmamış bilinenler veya kısaca, sayısal ortamlarda bulunan ve taşınan sinyaller ve/veya bit dizeleri olarak tanımlanabilir. 5/57 BİLGİ (Bilgi)? Bilgi, verinin belli bir anlam ifade edecek şekilde düzenlenmiş halidir. Veri ve ilişkili olduğu konu, bağlamı içinde bilgi üretecek şekilde bir araya getirilir. İşlenmiş veri olarak da ifade edilebilecek bilgi, bir konu hakkında var olan belirsizliği azaltan bir kaynaktır. Veri üzerinde yapılan uygun bütün işlemlerin (mantığa dayanan dönüşüm, ilişkiler, formüller, varsayımlar, basitleştirmelerin) çıktısıdır. 6/57 1

2 BİLGİ (Özbilgi)? Tecrübe veya öğrenme şeklinde veya iç gözlem şeklinde elde edilen gerçeklerin, doğruların veya bilginin, farkında olunması ve anlaşılmasıdır. Verileri bir araya getirip, işlemek bilgiyi oluştursa da; özbilgi, kullanılan bilgilerin toplamından daha yüksek bir değer sahip bir kavramdır. Bir güç oluşturabilecek, katma değer sağlayabilecek veya bir araç haline dönüşmek üzere, daha fazla ve özenli olarak işlenmiş bilgi, asıl değerli olan özbilgidir. 7/57 Veri-Bilgi-özbilgi? Veri (data), bilgi (information), özbilgi (knowledge) basamaklarıdır. Gerçeklik (reality) ile hikmet (wisdom) arasında gösterilen bu merdivenin basamakları Çoğu durumda her basamak, atlanmadan teker teker geçilir. Yukarıya çıktıkça elimizdeki şeyin miktarı azalırken; değeri artar. Tehdit Skalası Yine yukarıya çıktıkça bir sonraki basamağa adım atmak daha da zorlaşır ya da daha çok çaba ister Genel olarak bilimin getirdiği yöntemlerden ölçme ile, 0.6 eldeki gerçeklikten veriye ulaşılır; 0.4 ispat ile, veriden bilgiye ulaşılır ve kavrayış ile, bilgiden özbilgiye ulaşılır. Bir özbilginin gerçeklik haline dönüştürülmesi de mümkündür. Bunun Devlet / Profesyonel Politik/Militan/Kriminal için yönetim biliminden yararlanılır. Serseri 8/57 Veri Bilgi Tehdit Skalası Özbilgi? Bilgiyi anlamlandırma İlişkiler Enformasyon- İlişkileri anlama Bilgi- Örüntüyü Anlama Akıl- İlkeleri Anlama Veri Anlam Schuler, 2003, data-wisdom 9/57 10/57 Devlet / Profesyonel Politik/Militan/Kriminal Serseri Güvenlik? Karşılaşılabilecek tehditlere karşı önlem alma Kişi ve kurumların BT kullanırken karşılaşabilecekleri tehdit ve tehlikelerin daha önceden analizlerinin yapılarak gerekli önlemlerin alınmasını sağlama Bilgi Güvenliği? Dünya gündeminde bir konudur. Bilginin bir varlık olarak hasarlardan korunması Doğru teknolojinin doğru amaçla ve doğru şekilde kullanılarak bilginin her türlü ortamda istenmeyen kişiler veya sistemler tarafından elde edilmesini önleme 11/57 12/57 2

3 Kurumsal Bilgi Güvenliği? Dünya gündeminde bir konudur. Kurumların sahip olduğu bilgi varlıklarının hasarlardan korunması Doğru teknolojinin doğru amaçla ve doğru şekilde kullanılarak kurum bilgi varlıklarının bilgi güvenliği yönetim sistemleriyle her türlü ortamda istenmeyen kişiler, kurumlar veya sistemler tarafından elde edilmesini önleme 13/57 Neden Kurumsal Bilgi Güvenliği? stratejik öneme sahip değerli bilginin korunmasına ihtiyaç var. içinde bulunduğumuz yüzyılda en önemli çalışma alanlarından biri Bilişim toplumu olma yolunda emin adımlarla fakat yavaş ilerleyen bir ülkemiz var. bilişim teknolojisini kullanan her seviyedeki personel, kurum ve kuruluşlarda, bilişim güvenliği kavramını ve farkındalığını oluşturmak, MALIMIZI, İTİBARIMIZI korumak Kurumlarımızın bilgi varlıklarını korumak, Geleceğimizi korumak.. 14/57 Neden Önemli? bilişim sistemlerinin yaygınlaşmasıyla ülkelerin ve organizasyonların varlıklarının temeli olan stratejik bilgilerin üretilmesi, işlenmesi, saklanması, iletilmesi ve işlem yapılması, günümüz rekabet koşulları çıkar, rant, ekonomik avantaj ve rekabet gücü sağlayacak kişi, kurum ve hatta ülkeler tarafından potansiyel bir hedef Mevcut Korkular? yüksek Daha kötü Kötü haber düşük Saldırganlar tarafından ihtiyaç duyulan teknik bilgi ve yetenek Sofistike ataklar /57 16/57 Arabağlantılar? Neden KBG? e-türkiye, e-devlet, e-dönüşüm Türkiye Türkiye de Internet in 15. yılı Web tabanlı uygulamalar yaygınlaşıyor Sayısallaşma arttıkça bilginin paylaşımı artıyor ve hızlanıyor Kurumların web sayfaları portallara dönüşüyor.. Yasal zorunluluklar.. Bilgi toplumu olma hedefi Bilgi Ekonomisine geçiş zorunluluğu m-li terimler hayatımızda Paylaşılan/erişime açılan bilgi miktarı artışı 17/57 18/57 3

4 Neden KBG zordur? Bilgi Yönetimi Karmaşık yapılara sahip, Bilginin üretimi ve paylaşımını gerektiriyor. Teknoloji, insan ve eğitim İnsan yönetimine Süreç yönetimine Bilgi yönetimine Bilgi birikimine İlişkilendirme, Standartlaşmaya Kalite olgusunun yerleşmesine Bilginin değerinin bilinmesine Kurumsal hafızaya ihtiyaç var 19/57 Bilgi varlıklarını korumak, gücünü artırmak, bilgiyi bir kaynak olarak geliştirmek ve yönetmek İlk konferans, 21. Yüzyıla Doğru Bilgi Varlıklarının Yönetimi, 1987, Purdue Ün. bilgi yönetimi, Mc Kinsey, Ernest&Young toplantılar, konferanslar 1998 bir sempozyumda, kurumların bilgi nehirlerine ulaşmak isterken, veri selleri arasında boğuldukları 20/57 Bilgi Yönetimi Bilgi Yönetimi bilgi keşfetme, yaratma, yayma ve kullanma sürecidir. Bilgi; gizli-açık, kodlanmış-kodlanmamış, basılıelektronik, soyut-somut, yapılandırılmışyapılandırılmamış, Üretilme, paylaşılma, yapılandırılma, kullanılma ve denetlenme gibi süreçlerden geçerek örgüt içerisinde birer varlığa dönüşmektedirler. Veri ambarları, veri tabanları, bilgi merkezleri ve çalışanların gizli bilgileri, kurumların temel bilgi varlıklarını oluşturmaktadır. Bilgi varlıklarının kimlerde olduğu nerelerde bulunduğu, kimlerin kullanıldığı, nelerin yapılabileceği, bilgiyi kullanmak için hangi kurumsal ve davranışsal engellerin ortadan kaldırılması gerektiği gibi sorulara yanıt arar. 21/57 22/57 Bilgi Yönetimi Ortak Düşünceler.. Çevre Siyasi, Ekonomik, Yasal, Toplumsal Kurumsal Strateji Liderlik, Teknoloji, Öğrenme ve Örgütlenme... Kurumlarda bilgi varlıkları korunmaz, değerlendirilmez ve geliştirilmez ise kurumlar yok olur. Bilgi varlıkları değerlidir. Kurumlar bu değeri ölçmelidir. Finansal yöntemler bilgininin değerini ölçmede yetersizdir. Başka ölçme yöntemleri geliştirilmelidir. 23/57 24/57 4

5 Ortak Düşünceler.. Bilginin üretilmesi ve paylaşılması, BİT ve insan kapasitesinin uyumu ile üretilebilir ve paylaşılabilir. Her ikisinin birlikteliğini destekleyecek ortamlar yaratılmalıdır. Değer üreten personeli, varlık olarak personel giderleri içinde göstermek yanlıştır. İnsana yatırım yapmanın yolları aranmadır. Ortak Düşünceler.. Bilgi varlıklarının üretim, paylaşım e güvenliğinin destekleyecek organizasyonel yapılar kurulmalıdır. Bürokratik-hiyerarşik yapılar bilgi varlıklarının önünde engeller oluşturabilmektedir. Kurumlarda bilgi varlıkları birikimi değerlendirilmelidir. 25/57 26/57 Bilgi Yönetimi Yaklaşımları Kurumsal Bilgi Varlıkları? Teknoloji Odaklı Bilgi paylaşımını ve yönetimini kolaylaştırılacak teknolojilere ve bunların kurumsal düzeyde kullanımına ağırlık verilir Örgütsel Bilgi yönetim sürecini kolaylaştırmak üzere teknolojinin örgütsel yapılanma ve yönetsel süreçlerle uyumlu kullanımına ağırlık verilir. Ekolojik Bilgi yönetiminde teknoloji, yönetim, örgütlenme ve çevresel faktörleri kapsayan bütüncül bir yaklaşım benimsenir. 27/57 Bilgisayarlar, Sunucular, Bellek üniteleri, Patentler, Ticari markalar Kurumun kayıtlı tasarımları (projeler, vs.) Lisanslar Veri tabanları Kuruma özgü geliştirilen teknolojiler, iş yapma biçimleri/yöntemleri 28/57 Kurumsal Bilgi Varlıkları? Geçmişe ait bilgiler, Geleceğe ait düşünceler, planlar Çalışanların bilgi ve beceri düzeyleri, uzmanlıkları Kurumun herhangi bir işle ilgili bilgisi (know-how) Diğer Kurumlarla ilişkileri Maliyet ve satış bilgileri Kurum, ürün ve hizmetlerinin yapılanması Kurumun fiyat politikaları.. 29/57 Bilgi Yönetiminde Yaşanan Sorunlar-1 Paylaşım Bilginin güç olduğu bilinciyle paylaşmama isteği, ödüllendirme ve yükseltilme kaynağı Bilginin kiminle ve nasıl paylaşılacağının bilmemesi Öğrenilenlerin diğerleri için değerinin farkına varılmaması, önemsenmemesi. Çalışanların çoğunlukla meşgul olmaları ve paylaşımın zaman alması 30/57 5

6 Bilgi Yönetiminde Yaşanan Sorunlar-2 Bilgi Yönetiminde Yaşanan Sorunlar-3 Yöneticilerin süreci bilmemeleri veya yönetememeleri Kurumlarda üst düzey yöneticilerin bilginin üretilmesi ve yönetilmesi gereken bir kaynak olduğunu bilmemeleri Bilginin değerinin garkında olmamaları Bazende gözardı etmeleri Sahip olunan bilgi varlıklarının farkında olmamaları kurum çalışanların zihinlerinde bulunan ve dosyalarda yer alan bilgi varlıklarından habersizdir. Bilgi transferinin zor olması Birimler arası bilgilerin bile bilinmemesi Kurum içinde birimler arasında çoğu zaman bilgilerin zor transfer edilebilir. Transferin önemsenmesi, teşvik edilmemesi 31/57 32/57 Bilgi Yönetiminde Yaşanan Sorunlar-4 Yönetsel Düzeylere Göre BY ile ilgili hangi sorulara yanıt aranır? Bilgi varlıklarının değerinin ölçmesinin zorluğu bilgi soyut bir kavram, yöntem geliştirme zorluğu Bilgi güvenliğini sağlamanın zorluğu bilgi güvenliği yönetimine yeterli önem verilmemesi, bilgi güvenliği modelinin kurumda bilgi paylaşımını yok edecek tarzda yönetilmesi. Uzman personel azlığı, Eğitim azlığı Yüksek maliyet gerektirmesi 33/57 Niçin Yönetilmelidir? NİÇİN? NE? Öncelikler nelerdir? Nasıl uygulanmalıdır? NASIL? 34/57 Bilgi Yönetim Süreci (Kaynak: T. K. BENSGHİR, TODAİE, Ocak 2008) Zack Bilgi Boşluğu Analizi Modeli Kurumunuz ne biliyor? BİLGİ-STRATEJİ BAĞLANTISI Kurumunuz bildikleriyle ne yapabilir? BİLGİ BOŞLUĞU STRATEJİK BOŞLUK Kurumunuz ne bilmelidir? STRATEJİ-BİLGİ BAĞLANTISI Kurumunuz bildikleriyle ne yapmalıdır? 35/57 36/57 6

7 Kurumsal Bilgi Güvenliği KBG bir ürün değil bir süreçtir. En zayıf halkası ise insandır. Teknoloji sorunu olarak bakmamak gerekiyor. Fiziksel-Yönetimsel-Teknik İnsan-Eğitim-Teknoloji Bilgisayar ağına saldırganların nasıl sızabileceğini söylemez. Yaşayan bir süreç olarak kurumsal bilgi güvenliğinin nasıl yönetileceğini tanımlar. Kayıplarının %80 inden fazlası yazılımsal veya donanımsal değil insan hatası veya kastı ile gerçekleşen durumlardır. Bu nedenle etkin bir yönetim yapısı ve BGYS takımına etkin bir yönetim desteğinin yanı sıra yoğun bir bilinçlendirme faaliyeti ISO in kaçınılmaz gerekliliklerindendir. Kurumsal Bilgi Güvenliği Nasıl Sağlanır? 37/57 38/57 KBG Sistemi Kurma Aşamaları BGYS kurmanın yararları Varlıkların sınıflandırılması Gizlilik, bütünlük ve erişebilirlik kriterlerine göre varlıkların değerlendirilmesi Risk analizi Risk analizi çıktılarına göre uygulanacak kontrolleri belirleme Dokümantasyon oluşturma Kontrolleri uygulama İç tetkik Kayıtları tutma Yönetimin gözden geçirmesi Belgelendirme 39/57 Bilgi varlıklarının farkına varma: Kuruluş hangi bilgi varlıklarının olduğunu, değerinin farkına varır. Sahip olduğu varlıkları koruyabilme: Kuracağı kontroller ile koruma metotlarını belirler ve uygulayarak korur. İş sürekliliği: Uzun yıllar boyunca işini garanti eder. Ayrıca bir felaket halinde, işe devam etme yeterliliğine sahip olur. İlgili taraflar ile barış halinde olma: Başta tedarikçileri olmak üzere, bilgileri korunacağından ilgili tarafların güvenini kazanır. Bilgiyi bir sistem sayesinde korur, tesadüfe bırakmaz. Müşterileri değerlendirirse, rakiplerine göre daha iyi değerlendirilir. Çalışanların motivasyonunu arttırır. Yasal takipleri önler Yüksek prestij sağlar 40/57 Genel Değerlendirme Bilgi sistemleri güvenliği ciddi olarak ele alınması gereken bir konudur. Neyin korunacağını bilmek en önemli adımdır. Nasıl korunacağını veya korunamayacağını bilmek (risk yönetimi) işin özüdür. Uygulama safhası doğru yolda olunduğunun, Gözleme, izleme ve denetim de etkinlik ve başarının anahtarıdır. 41/57 Genel Değerlendirme Bilginin değerinin bilinmesi Bilgi güvenliğinin bilinmesi ve uygulanması, Yapılması gerekenlerin daha önceden belirlenmesi, Güvenliğin bir bütün olarak ele alınması, Güvenlik kültürünün yaygınlaşması, Bilgi güvenliği risk yüzdesinin düşürülmesi, İyi bir bilgi güvenliği yönetim sistemi kurulmalı eğitim ile desteklenmeli ve belirli aralıklarla denetlenmeli, Kurumsal bilgi güvenliği oluşturulmalı 42/57 7

8 Genel Değerlendirme Fiziksel güvenlik Bilgi bulunduran ortamların korunması İnsan faktörü (eğitim ve bilinçlendirme) Teknoloji Güvenlik duvarları Anti-virüs yazılımları Sayısal imza Atak tespit sistemleri Şifreleme metotları Uluslar arası KBG standartları dikkate alınarak Kalite olgusunun farkında olunarak SORU-CEVAP KATKILAR 43/57 44/57 8

SİBER BİLGİ GÜVENLİĞİ. ve SAVUNMA YÖNTEMLERİ

SİBER BİLGİ GÜVENLİĞİ. ve SAVUNMA YÖNTEMLERİ SİBER BİLGİ GÜVENLİĞİ ve SAVUNMA YÖNTEMLERİ Prof. Dr. Şeref SAĞIROĞLU Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ss@gazi.edu.tr SUNUM ÖZETİ Genel

Detaylı

Kamu Kurumlarında Bilgi Yöneticileri. Doç. Dr. Türksel KAYA BENSGHİR TODAİE Öğretim Üyesi tkaya@todaie.gov.tr

Kamu Kurumlarında Bilgi Yöneticileri. Doç. Dr. Türksel KAYA BENSGHİR TODAİE Öğretim Üyesi tkaya@todaie.gov.tr Kamu Kurumlarında Bilgi Yöneticileri Doç. Dr. Türksel KAYA BENSGHİR TODAİE Öğretim Üyesi tkaya@todaie.gov.tr 1. Yöntem Sunu Planı 2. Bilgi Kavramları ve Bilgi Hiyerarşisi 3. Bilgi Yönetim Süreci 4. Bilgi

Detaylı

Bilgi, Bilgi Güvenliği ve Süreçleri Üzerine Bir İnceleme

Bilgi, Bilgi Güvenliği ve Süreçleri Üzerine Bir İnceleme Politeknik Dergisi Journal of Polytechnic Cilt: 9 Sayı: 3 s. 165-174, 2006 Vol: 9 No: 3 pp. 165-174, 2006 Bilgi, Bilgi Güvenliği ve Süreçleri Üzerine Bir İnceleme Gürol CANBEK, Şeref SAĞIROĞLU Gazi Üniversitesi,

Detaylı

ISTANBUL TİCARET ODASI ELEKTRONIK İMZA VE UYGULAMALARI. HAZIRLAYANLAR Doç. Dr. Şeref SAĞIROĞLU Doç. Dr. Mustafa ALKAN

ISTANBUL TİCARET ODASI ELEKTRONIK İMZA VE UYGULAMALARI. HAZIRLAYANLAR Doç. Dr. Şeref SAĞIROĞLU Doç. Dr. Mustafa ALKAN ISTANBUL TİCARET ODASI ELEKTRONIK İMZA VE UYGULAMALARI HAZIRLAYANLAR Doç. Dr. Şeref SAĞIROĞLU Doç. Dr. Mustafa ALKAN YAYIN NO: 2007-56 İstanbul, 2007 Copyright ÎTO Tüm haklar sakhdır. Bu yayının hiç bir

Detaylı

Kurumlarda Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi nin Uygulanması

Kurumlarda Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi nin Uygulanması Akademik Bilişim 2008 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, 30 Ocak - 01 Şubat 2008 Kurumlarda Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi nin Uygulanması Mehtap ÇETİNKAYA İstanbul Kültür Üniversitesi, Bilgisayar

Detaylı

Sunuş. Bilgisayar Güvenliği AMA Nasıl? Neden Bilgi Güvenliği? Günümüzde İnternet. İnternetin Doğuşu. Giriş. Kurumsal Bilgi Güvenliği Bilgi Güvenliği?

Sunuş. Bilgisayar Güvenliği AMA Nasıl? Neden Bilgi Güvenliği? Günümüzde İnternet. İnternetin Doğuşu. Giriş. Kurumsal Bilgi Güvenliği Bilgi Güvenliği? Bilgisayar Güvenliği AMA Nasıl? Prof. Dr. Şeref SAĞIROĞLU Gazi Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ss@gazi.edu.tr Sunuş Giriş Bilgi Güvenliği Neden Bilgi Güvenliği Nerede

Detaylı

BİLGİNİN YOLCULUĞUNDA BİLGİ ÇALIŞANLARININ ROLÜ

BİLGİNİN YOLCULUĞUNDA BİLGİ ÇALIŞANLARININ ROLÜ ÖZGEÇMİŞ 1973 yılında Ankara-Ayaş ta doğdu. 1995 yılında Ankara Ün. SBF Kamu Yönetimi Bölümünde lisans, 1999 yılında ise aynı üniversitenin Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Ana Bilim Dalında yüksek lisans

Detaylı

TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ Kamu-BİB Çalışma Grubu KAMU BİLİŞİM PLATFORMU VIII BİLGİ YÖNETİMİ EL KİTABI ÇALIŞMA GRUBU 4 2005 2006 Dönemi Çalışması Hazırlayanlar Dr. Mustafa Kemal AKGÜL Cengiz AYDIN Neziha

Detaylı

TBD Kamu-BĐB Bilişim Platformu VIII

TBD Kamu-BĐB Bilişim Platformu VIII TBD Kamu-BĐB Bilişim Platformu VIII 1. ÇALIŞMA GRUBU RAPORU (Son Rapor) e-dönüşüm SÜRECĐNDE BĐLGĐ ĐŞLEM MERKEZLERĐNĐN YAPMASI GEREKENLER Hazırlayanlar ÇG Başkanı: METE YILDIZ, HACETTEPE Ü. ÇG Başkan Yardımcısı:

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI (Bahar Dönemi) 11005044 - ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİVLER

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI (Bahar Dönemi) 11005044 - ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİVLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI (Bahar Dönemi) 11005044 - ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİVLER Elektronik Belge Yönetimi Sistemi (EBYS) Gerekleri Hazırlayan:

Detaylı

Hazırlayan : Mustafa DEMİRCİ Adli Bilişim Uzmanı AĞUSTOS 2015-ANKARA. Tüm yayın hakları, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna aittir. www.tkhk.gov.

Hazırlayan : Mustafa DEMİRCİ Adli Bilişim Uzmanı AĞUSTOS 2015-ANKARA. Tüm yayın hakları, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna aittir. www.tkhk.gov. Hazırlayan : Mustafa DEMİRCİ Adli Bilişim Uzmanı Tüm yayın hakları, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna aittir. www.tkhk.gov.tr AĞUSTOS 2015-ANKARA SUNUŞ Günümüzde gelişen bilişim teknolojileri sayesinde

Detaylı

ISO 27001 STANDARDI ÇERÇEVESİNDE KURUMSAL BİLGİ GÜVENLİĞİ MESLEKİ YETERLİK TEZİ. Hazırlayan. Fulya DOĞANTİMUR Maliye Uzman Yardımcısı.

ISO 27001 STANDARDI ÇERÇEVESİNDE KURUMSAL BİLGİ GÜVENLİĞİ MESLEKİ YETERLİK TEZİ. Hazırlayan. Fulya DOĞANTİMUR Maliye Uzman Yardımcısı. ISO 27001 STANDARDI ÇERÇEVESİNDE KURUMSAL BİLGİ GÜVENLİĞİ MESLEKİ YETERLİK TEZİ Hazırlayan Fulya DOĞANTİMUR Maliye Uzman Yardımcısı Danışman İsmail ERASLAN Daire Başkanı Ankara-2009 ÖNSÖZ Günümüzde ticari

Detaylı

Kurumsal Đletişim ve Belge Yönetimi Institutional Communication and Records Management. Yrd. Doç. Dr. Fahrettin Özdemirci

Kurumsal Đletişim ve Belge Yönetimi Institutional Communication and Records Management. Yrd. Doç. Dr. Fahrettin Özdemirci Özdemirci, Fahrettin. Kurumsal iletişim ve belge yönetimi= Institutional communication and records management, I. Uluslararası Bilgi Hizmetleri Sempozyumu: Đletişim 25 26 Mayıs 2006, Đstanbul (Bildiriler).

Detaylı

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENFORMATİK ANA BİLİM DALI YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ NURAY AKMAN 2601090217 DOÇ.DR. ZUHAL TANRIKULU İSTANBUL,2010 İçindekiler İçindekiler...

Detaylı

Kurumsal Bilgi Güvenliği Süreç Çalışmaları: ISO/IEC-27001 Örneği

Kurumsal Bilgi Güvenliği Süreç Çalışmaları: ISO/IEC-27001 Örneği Kurumsal Bilgi Güvenliği Süreç Çalışmaları: ISO/IEC-27001 Örneği Volkan Evrin 1, 2 Mehmet Demirer 1, 3 1 Bilişim Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans Programı, Hacettepe Üniversitesi, Ankara 2 Bilgi Teknolojileri

Detaylı

BOWTIE TEKNİĞİ İLE BİLGİ YÖNETİMİNDE SIZINTILARIN ÖNLENMESİNE YÖNELİK BİR MODEL ÖNERİSİ

BOWTIE TEKNİĞİ İLE BİLGİ YÖNETİMİNDE SIZINTILARIN ÖNLENMESİNE YÖNELİK BİR MODEL ÖNERİSİ T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI Yüksek Lisans Tezi BOWTIE TEKNİĞİ İLE BİLGİ YÖNETİMİNDE SIZINTILARIN ÖNLENMESİNE YÖNELİK BİR MODEL ÖNERİSİ Müslüm Yıldız Diyarbakır

Detaylı

DOSYA. İnovasyon Yönetimi: İnovasyon Nedir, Nasıl Yapılır ve Nasıl Pazarlanır?

DOSYA. İnovasyon Yönetimi: İnovasyon Nedir, Nasıl Yapılır ve Nasıl Pazarlanır? İnovasyon Yönetimi: İnovasyon Nedir, Nasıl Yapılır ve Nasıl Pazarlanır? Doç. Dr. Cevahir Uzkurt Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü Giriş İnovasyonun (yeniliğin)

Detaylı

2. İNOVASYONUN TANIMI

2. İNOVASYONUN TANIMI 1 1. GİRİŞ İnovasyon ülkemizde geniş kitlelerce yeni konuşulmaya ve tartışılmaya başlansa da gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin pek çoğunun gündemlerini uzun yıllardır meşgul ediyor. Ülkemizde bu kavram

Detaylı

to know -bilmek filenden türetilip enformasyon süreci sonunda elde edilen bilgilerin içselleştirilmesiyle ilgili olduğunun altını çizmişlerdir.

to know -bilmek filenden türetilip enformasyon süreci sonunda elde edilen bilgilerin içselleştirilmesiyle ilgili olduğunun altını çizmişlerdir. İnsanlar artık geçmişe oranla her gün daha çok bilgiye, daha farklı yöntemlerle, sesli, görüntülü, elektronik, basılı vb. dosyalara ulaşmaktadırlar. Her gün okumak durumunda kaldığımız yazışmalar, e-postalar,

Detaylı

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI KILAVUZU

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI KILAVUZU HİZMETE ÖZEL T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI KILAVUZU V.1 2014 I Bu kılavuz çevre duyarlılığı kapsamında kâğıt ortamda basılmayarak; elektronik

Detaylı

Bilgi Teknolojileri Risk Yönetimine Genel Bakış. Barış Bağcı, CISA

Bilgi Teknolojileri Risk Yönetimine Genel Bakış. Barış Bağcı, CISA Bilgi Teknolojileri Risk Yönetimine Genel Bakış Barış Bağcı, CISA Günümüzde bireysel ya da kurumsal ekonomik her türlü gelişme internet ve bilgi teknolojileri sistemlerine daha da fazla bağlı hale gelmektedir.

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Bilgi Yönetimi, Kurumsal Bilgi, Açık Bilgi, Örtülü Bilgi

Anahtar Kelimeler: Bilgi Yönetimi, Kurumsal Bilgi, Açık Bilgi, Örtülü Bilgi Kurumsal Bilgi Yönetimi Organizational Information Management Hüseyin Odabaş * Öz: Günümüzde verimlilik esasına dayalı gelişen organizasyonlar, paylaşılan bilginin kazandığı değeri ve kurumsal bilgi yönetiminin

Detaylı

PERFORMANS YÖNETİMİ UYGULAMALARINDA PERFORMANSIN ÖLÇÜMÜ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

PERFORMANS YÖNETİMİ UYGULAMALARINDA PERFORMANSIN ÖLÇÜMÜ VE DEĞERLENDİRİLMESİ PERFORMANS YÖNETİMİ UYGULAMALARINDA PERFORMANSIN ÖLÇÜMÜ VE DEĞERLENDİRİLMESİ Doç. Dr. M. Akif ÖZER GİRİŞ Günümüzde gerek kamu sektöründe gerekse de özel sektörde yer alan kuruluşlar, tüm alanlarda olduğu

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ Ahmet TOPKAYA Sayıştay Başdenetçisi Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş ile rekabet üstünlüğü yaratmada bilgi ve teknolojinin rolünün artmış olmasından

Detaylı

ŞİRKET YEREL ALAN AĞLARININ İNTERNET BAĞLANTILARINDA GÜVENLİĞİN SAĞLANMASI PROBLEMİNİN KISITLAR TEORİSİ YAKLAŞIMIYLA İNCELENMESİ 1.

ŞİRKET YEREL ALAN AĞLARININ İNTERNET BAĞLANTILARINDA GÜVENLİĞİN SAĞLANMASI PROBLEMİNİN KISITLAR TEORİSİ YAKLAŞIMIYLA İNCELENMESİ 1. Endüstri Mühendisliði Dergisi Cilt: 22 Sayý: 2 Sayfa: (14-32) Makale ŞİRKET YEREL ALAN AĞLARININ İNTERNET BAĞLANTILARINDA GÜVENLİĞİN SAĞLANMASI PROBLEMİNİN KISITLAR TEORİSİ * İletişim yazarı YAKLAŞIMIYLA

Detaylı

STRATEJİST NEDİR? GİRİŞ

STRATEJİST NEDİR? GİRİŞ 2 STRATEJİST NEDİR? GİRİŞ Kamuda Strateji Kapasitesi Geliştirme Projesi kapsamında gerçekleştirilen durum tespiti çalışmaları (bkz. Durum Tespit, Ön Araştırma Ve İhtiyaç Analizi Raporu, 2010) sonunda kamu

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM DERS NOTLARI DOÇ.DR.GÜRHAN UYSAL. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Samsun

STRATEJİK YÖNETİM DERS NOTLARI DOÇ.DR.GÜRHAN UYSAL. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Samsun STRATEJİK YÖNETİM DERS NOTLARI DOÇ.DR.GÜRHAN UYSAL Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Samsun 1 1.BÖLÜM TEMEL KAVRAMLAR 1.1. Strateji Strateji, işletmenin çevresiyle arasındaki ilişkileri

Detaylı

TBD Kamu-BĐB Bilişim Platformu V

TBD Kamu-BĐB Bilişim Platformu V TBD Kamu-BĐB Bilişim Platformu V e-kurum MODELĐ OLUŞTURULMASI Özet Bu çalışmada e-kurum dönüşüm modeli tartışılmış, ve bunun için gerekli alt-yapı gereksinimleri belirlenmiştir. Hedef Kitle Bu belge TBD

Detaylı

KİBAR HOLDİNG in tüm riskleri ondan soruluyor

KİBAR HOLDİNG in tüm riskleri ondan soruluyor Sayı 5 - Mayıs 2013 ALİ KAMİL UZUN İÇ DENETİMİN DUAYENİ URAL AKÜZÜM ETIK OLMAK KARLI MIDIR? TAMER SAKA KİBAR HOLDİNG in tüm riskleri ondan soruluyor 19 MAYIS 1919 E D İ T Ö R İmtiyaz Sahibi İsa Ersoy isaerso@gmail.com

Detaylı

BİZ KİMİZ? Hakkımızda

BİZ KİMİZ? Hakkımızda T a n ı t ı m D o s y a s ı 2 0 1 2 BİZ KİMİZ? Hakkımızda NOVASIDE; kurumların bilişim teknolojilerine ilişkin tüm gereksinimlerini, farklı fikir ve bakış açılarıyla alışılagelmiş çözümlerin dışına çıkarak

Detaylı