HKMO Bülteni Kasım 2003 ODA GÜNCESİ KİNLİK İÇERİĞE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HKMO Bülteni Kasım 2003 ODA GÜNCESİ KİNLİK İÇERİĞE"

Transkript

1 HKMO Bülteni Kasım 2003 jtarih 30 AğustDS7Eylüî 2003ı 13 Eylül 2003 I 16 Eylül Eylül Eylül Eylül Eylül Ekim Ekim Ekim Ekim Ekim Ekim Ekim Ekim 2002, Dikili Gençlik Yaz Kampı ODA GÜNCESİ KİNLİK İÇERİĞE Danışma Kurulu Toplantısı Internet Çalışma Grubu Toplantısı Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Jeodezik Ağlar Çalıştayı Genel Sekreterler Ortak Toplantısı DÜZENLEYEN HKMO İzmir Şube İzmir HKMO Konya Şube! Konya HKMO Arazi Bilgi Sistemleri ve Veri Standarttan Komisyonu Toplantısı HKMO Irakta İşgale son, Filistin'e özgürlük Mitingi Oda Saymanlan Toplantısı Kent Bilgi Sistemleri Paneli ve Sergisi İnsan Haklan Çalışma Grubu Toplantısı Geleneksel Yemek Ifüle Kanunu- Kamulaştırma Kanunu- İmar Uygulaması ve Karşılaşılan Sorunlar PaneH Şube İl/İtçe Temsilcilik Toplantısı DDY- Eğitim Semineri Kadastro, Kamulaştırma, imar Uygulamaları Kentsel Toprak Politikaları ve Arsa Düzenlemeleri Paneli Ekim 2003 I I. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu 1 Kasım Kasım Aralık Aralık 2003 Jeodezi, Jeoinformasyon.Araz» Yönetimi Dergisi Toplantısı GIS DAY/CBS GÜNÜ Geleneksel Yemek Geleneksel Yemek + Plaket Töreni Savaş Karşıtı Platform HKMO Şube HKMO İzmir Şube HKMO Antalya Şut» HKMO İzmir Şube HKMO HKMO İzmir Şube HKMO - YTÜ HKMO İzmir Antalya İzmir İZMİR Muğla İstanbul İstanbul HKMO Tüm Şubeler ı Türkiye HKMO Adana Şube Adana HKMO Trabzon Şube' Trab2on DUYURU Odamızın hakemli bilimsel dergisi olan "Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi", 2004 yılından başlayarak abonelik sistemine geçirilecektir. Dergiye abone olmak isteyenlerin 2004 yılı için yıllık (dörmilyon)tl- posta ücretini Odamızın Halk Bankası Demirtepe Şubesi'ndeki numaralı hesabına veya PTT'deki numaralı posta çeki hesabına aktararak dekontu ve adres bilgilerini içeren abonelik başvurusunu yazı ile iletmeleri gerekmektedir. Üyelerimize ünemleduyur ulur.

2 Çağdaş Kentleşme, Adana ve Çamlıca Arsaları Adana'nın akciğeri ve sembolü konumunda bulunan ve imar planında "Rekreasyon Alanı" olarak ayrılan bölgenin içinde bulunan Çamlıca Arsaları' nedense 1992 yılından günümüze imar değişikliği yapılarak konut yapımına açılmak istenmiştir Kamuoyu tepkisi sivil toplum kuruluşlannın çalışmalar ve 'nin yargı surecini Daşlatması nedeniyle, günümüze kadar konut yapımına yönelik imara açılamamıştır. Mülkiyeti Vüreğir ilçesinde bulunan tapunun Köprülü mahallesi 198 pafta 1205 ada 4 parselde kayıtlı bulunan m2 yuzolçumundeki "Çamlıca Arsaları" bir türlü "Rekreasyon Alam" içerisinde, halkm rahatça kullanabileceği, piknik, spor yapabileceği alanabirturlu dönüştürülemedi. İmar yetkisi belediyelere devredildikten sonra ülkemizde yaşanan, imar rantından daha yüksek pay alma kavgası yaşanmıştır. Sonuçta bugünkü manzara oldukça bozuk. Ekonomik ve siyasi rant uğruna yapılan kısmi imar düzenlemeleri, imar tadilatları sonucu beton yığını haline gelen yeşile hasret kentler. Bunun en güzel örneği maalesef Adana... Söz konusu Rekreasyon Alanı içerisinde yer alan "Çamlıca Arsaları" bu durumda daha da önem kazanmaktadır Çamlıca Arsalarının gelinen süreçle Adana Büyükşefıir Belediyesi meclisinin tanhli meclis kararıyla yemden konul yapımına yönelik imara açılması ile 'ye bağlı başta Odamız olmak üzere konu ile ilgili Odalar bir araya gelerek Büyukşehır Belediyesine itiraz etmişlerdir. İtirazda: Çamlıca Arsalarına ait tarih ve 459 sayılı Buyukşehir Belediye Meclis Karan tarafından açılan dava sonucunda: Adana 1 idaie Mahkemesi'nın 1998/1030 esas ve 1999/1734 sayı!) karannca iptal edildiği vurgulanılarak Buyukşehir Belediye Meclisinin mahkeme kararına uyması gerekliği Belediyemize bildirilmiştir. Bunun üzerine Buyukşehir Belediye Başkanının daveti üzerine Oda Başkanımızın da bulunduğu 'ye bağlı meslek oda başkanlarının bulunduğu toplantıda Çamlıca Arsalarının" konul yapımına yönelik imara açılmaması gerektiği Başkana iletilmiştir. Başkanın "Konuyu siz çoaın, orada bulunan vatandaşların mülkiyet hakkım korumak gerekir." sözü üzerine Şube Başkanımız "Vatandaşın mulkıyel hakkına biz de saygılıyız. Ancak bu güne kadar siyasi ve ekonomik ranl uğruna ilçe Belediye Başkanlarıyla iyi yaşanılan sorunlar nedeniyle mülkiyet hakkı bir anlamda elinden alınan yüzlerce mağdurun da düşünülmesi gerektiği Başkana iletilmiştir. Meslekte, Emeği Geçmiş Meslektaşlarımız İle Yapılan Söyleşi Adana Şube binamızda. Haritacılıkta, mesleğe uzun yıllar vermiş büyüklerimiz ile tanhınde mim söyleşi yapılmıştır. Söyleşiye 211 sicii nolu üyemiz Hayrullah OĞUNCÜ, 101 sicil nolu üyemiz Hüsamettin ERGİN, 429 sicil nolu üyemiz Erdoğan KARADAĞ. 495 Sicil nolu (iyemiz Necati SAĞBAŞ, 336 sicil nolu üyemiz Ozdilek ADALI. 404 sicil nolu üyemiz Nuri GUL,. Katılmışlardır. 641 sicil nolu üyemiz Kazım KUÇUKEKMEKÇİ'nin organize etmiş oiduğu söyleşide meslektaşlarımız sırasıyla soz alarak öğrencilik ve meslek faaliyetlerim özetle bizlere sundular. Koş bir havada geçen söyleşide özellikle saygıdeğer büyüklerimizin anıları katılımcılar tarafından dikkatle izlenmiştir Müh. Mim. Hattası Kutlamaları mühendislik mimarlık haftası nedeniyle tum odalar bir araya gelerek bir dizi etkinlik programı hazırlanmıştır. Etkinlik programı içerisinde, söyleşiler yanında Adana da belirlenen liselerde yaklaşık 1 er saatlik bölümlerle haritacılık mesleğinin ve Odanın tanıtılması, ılerikı günler de de Meslek Yüksek Okullannın Harita Bölümlerine tanıtım yapılması programa alınmıştır. Konuyu kamuoyuna bildirmek için larihinde Oda üyelerimizle birlikte Atatürk anıtına çelenk konularak saygı duruşunda bulunulmuş ve İKK' ca.hazırlanan basın bildinsı okunmuştur. Basın bildirisinde özetle üretimde buyuk paya sahip olan mühendis ve mimarlann katar verme surecinde haklannın bulunmadığı, hizmet birimleri içerisinde üretimdeki payına oranla en az ücretin mühendislere layık görüldüğü, 1954 ten buyana ' nin yaptığı çalışmaların siyası iktidarlarca muhalefetteyken takdir gorduğu ancak iktidar olunca dikkate alınmadığı, sonuç olarak ta lum mühendis ve mimariann çatısı altında bira araya gelme ve Odalarına sahip çıkmaları gerektiği vurgulanmıştır

3 HKMO Bülteni Kasım 2003 B E L E R i M I J! I 1 N H A a E R L E Fi A D A N A Harila vekadasiro Mühendisleri Odası Acliin.ı Şube Başkanı Zengin. İmar hareketleri kitlendi

4 HKMO Bülteni Kas im 2003 Ş U B E L E R İ M İ Z D E N H A B E R L E R Durak mahkeme kararlarına uysun "Adana'nn Akciğeri olarak nitelenen Çamlıca Arsalan'nn İmara açılmasına tepki gösteren IKK sekreteri Yapıcı, "Danıştay Karan var" dedi

5 ÖMER HAYYAM ( ) Kazım KÜÇÜKEKMEKÇİ Ezeli sırlan ne sen bilirsin ne de ben. Bu muammalı harli ne sen okuyabilirsin ne de ben. Perde arkasında ben ve sen dedikodusu var amma, Perde kalktı mı ne sen kalırsın ne de ben. Yaşamı hakkında çok fazla şey bilinmeyen Ömer HAYYAM 1020 yılında Nişabur' da doğdu. Mantık, felsefe, matematik ve astronomi konularında çalıştı. Şiirde Rubai türünün kurucusu sayılır. Döneminde Büyük Selçuklu Sultan' ı Melikşah ile çalıştı. Ne yazık ki onun gizemli dünyasını 19. yüzyıl ortalannda İngiliz ve Fransız yazarlar ortaya çıkarmıştır. Hayyam toplumumuzda daha çok Rubai'feri (Dörtlükleri) ile bilinir. Kendisi ile ilgili genel kanı aşk, şarap ve boş vermişlik teması üzerine işlenen konulardır. Oysa o şairliğin yanında 11. ve 12. yüzyılın en büyük matematikçi ve mütelekkirlerindendir. Matematik ve astronomide yaptığı buluşlar olağanüstüdür. Matematik tüm bilim dallarının temeli, hatta insan hayatının yönlendirilmesinde, yaşam tarzında, düşünce üretiminde, davranış biçiminde insan beyninin en gerekli bilgi kaynağıdır. Hayyam, dörtlüklerinde Matematiğin derinlemesine insan ruhuna inen bu temel öğeyi yakalamıştır. Akıl, mantık ve özgür düşüncesini tüm bağnaz saplantıların önüne geçirerek, binam formülü açılımları, konik kesitlerin kesişimleri, hiperbol ve parabol kesişim noktalanılın polinom açılımları ve küresel trigonometri ile uğraşmıştır Gerçi bu hayatın bize bir faydası yok. Asla hayata kızmaya hakkımız yok. 8oş geçirme ömrünü dolu dolu yaşa, Çünkü hayatın namaz gibi nalilesi yok. Matematik tarihi incelendiğinde ( M ) yıllarında İskenderiye'de o donemin en unlu üniversitesi "Maseum'"ö3 ilk ders veren matematikçi "Öklid'"\u. Öklid geometrisinde A=B, B=C ise A=C kuralı her sağduyu sahibinin kabul edebileceği bir kuraldır. Ayrıca 5 temel Postulatında (Teoreminlnde) sahibi "öklid" tir; -Harila Kadastro Mühendis i-ad AN A Bu temel kurallar bugün bile modern matematiğin temelini oluşturmaktadır. Bu kavramları tespit eden Öklid konuyu İlahi bir kudrete bağlamış ve M.S. 400 yıllarına kadar matematik İlahi bir hizmet olarak görülmüştür. Açılmaz kapılan açmanız mı gerek? Dünyada insanca yaşamanız mı gerek? Bırakın öyleyse iki dünyayı birden, Ey ölü canlılar, canlar uyanık gerek. Öklid'ten yaklaşık 1400 yıl sonra yaşamış olan Hayyam, tüm Grek matematikçisini incelemiştir. Astronom olarak gözlem ve ölçümlere dayalı yeni birtakvim geliştirmiştir. (Celali Takvimi) Bu takvimde güneş yılının uzunluğunu gün olarak hesaplamıştır. Günümüzde bilinen bir yılın 365, gün olduğu ve her yılda bir virgülden sonraki 6. rakamın değiştiğini belirtmek isterim, Ömer Hayyam'la ilgili çok detaylar yazılabilir. Ancak Oda bültenimizde bu kadar yer almanın yeterli olduğu kanısındayım. Yukarıda özetlemeye çalıştığım Ömer Hayyam'ı matematik yönüyle inceleyen (1960) tek Türk bilim adamı İ.T.Ü. profesörlerinden Hocamız sayın Hamit DİLGAN'dır. Kendisine teşekkürlerimi borç bilirim. Sözlerimi Hayyamdan anlamlı bir Rubai ile bitirmek istiyorum. SAYGILARIMLA. Feleği döndürebilir misin muradınca? Ne çıkar gök yedi kat değil sekiz kalsa? Er geç toprağa karışıp gidecek gövdemi, Ha avda kurt yemiş, ha mezarda karınca. Kaynaklar I-) Prof, Dr, Hamit DİLGAN - Büyük Matematikçi Ömer Hayyam 2-) Prof. Dr Hamit DİLGAN-Sair Matematikçi Ömer Hayyam 3-) Prof. Dr Ali ÜLGER Matematiğin Kısa Tarihi A-) Hayyam Rubaileri - A. Kadir Sebahattin EYÜBOĞLU DUYURU Şubemizin geleneksel yemefli 20 Aralık 2003 tarihinde Premier Restaurant - ADANA'da yapılacaktır. Tüm üyelerimizin katılımını bekliyoruz. Saygılarımızla.

6 1 Eylül Dünya Barış Gününü Kutladık Eylül ayında 'da da Harita ve Kadastro Mühendisleri örgütsel olarak çeşitli etkinliklere katıldık; -İKK bileşenleri. Demokratik Kitle Örgütleri ve Sivil Toplum Örgütleri ile birlikte artık yeni eylem mevzilerimlzden birisi haline gelen Abdi İpekçi parkına BARIŞ AĞACI diktik. Ne yazık ki savaş yanlısı Büyükşehir Belediyesi bir halta dayanamadı, ağacın yeşermesine katlanamadı ve bu ağacımızı soktu. -1 Eylûide yine Abdi İpekçi parkında Savaş Karşıtı Platformun düzenlediği mitinge bizde üyelerimizle katıldık. Binlerce emekçi barış sloganlarını meydanda haykırdı. -27 Eyluîde yapılan Barış ve Adalet Koalisyonu'nun düzenlediği "Irakta İşgale Son ve Filistin'e Özgürlük" mitinginde de meydanlarda barış cephesindeki yerimizi aldık. 1 Eylül İkinci Dünya Savaşının yıldönümü! Bu acımasız paylaşım savaşında 55 milyon insan Öldü, 90 milyon insan yaralandı. Bu savaşta 4 trilyon dolar para harcandı. 6 ülkenin katıldığı dünya nüfusunun %80'i savaşın acılarını yıllarca taşıdı, hala Nagazaki. Hiroşima, Vietnam... mağdurları canlı tanık. İnsanlık tarihi boyunca yapılan ve devam etmekte olan savaşların temel nedeni o topraklar üzerinde hakimiyet kurmaktır. Yanı sınıflı toplumların ortaya çıkmasından bu yana ilkel topluluklar, krallıklar, derebeylikler, ulus devletler, savaş açlıkları ülkenin tüm değerlerine sahip olmak üzerinde egemenlik kurmak hükmetmek için insan kanı akıtmakla, insan soyuna en acımasız kıyımı uygulamakta bin yıllarca biriken uygarlıkların temeline leknolojinin en son bombalarını ateşlemektedirler. Önce Afganistan şimdi de Irakta çıkartılan ve artık çağımıza damgasını vuran Filistin de en vahşi şekilde devam eden savaşlara bizler her zaman karşı çıkarak barışın savunucusu olmak zorundayız. Marks ve Engels, Birinci Enternasyonalin kuruluş bildirgesinde işçi sınıfının, emekçilerin gücünü haksız ve yayılmacı savaşların önlenmesi yolunda seferber edeceğine işaret etmişlerdi. Bu görevi, "uluslararası politikanın sınırlarına dalmak, hükümetlerin diplomatik girişimlerini gözlemlemek ve bunlara karşı gelmek' olarak koyuyor ve "böyle bir dış politika uğruna savaş İşçi simlinin kurtuluşu uğruna savaşın bir parçasıdır, "diyordu. Bu perspektif ile Partiler, Demokratik Kitle Örgütleri, Dernekler, bireyler süren küresel savaşlara küresel karşı duruşla hep birlikte BARIŞ cephesini oluşturmalıdır, Katlı Kavşaklar Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile onaylanan, kentin değişik bölgelerinde planlanan 6 adet katlı kavşak yapımı kararına 'ye bağlı 6 meslek odası olarak dava açılmıştı. Bu karar Belediyenin 1994te onaylanan Ulaşım Ana Planına aykırıdır. Bu kavşaklarda mevcut trafik düzenini rahatlatacağına dair bilimsel etüt ve gerekçeler bulunmamaktadır Bu kavşakların 1/1000'lik uygulama imar planları yapılmamıştır. Bu kavşaklar kentin tarihi dokusunu Ulusta planlanan -ilk meclisi gölgeleyen kavşak gibi- bozmaktadır, Ulus esnafı ve bir çok kitle örgütünü de harekete geçirerek verdiğimiz yasal ve kamusal mücadele sonucu Büyükşehir Belediyesi geri adım atarak 20 Ağustos 2003'de Meclis kararı ile söz edilen kavşak yapımından vazgeçme kararını almıştır. Her ne kadar gerekçesini parasızlığa dayandırsa da i. Gokçeki tebrik ediyoruz.!! Hacettepe Üniversitesi Jeodezi Ve Fotogramelrl Mühendisliği Bölümü Binasının Temeli Alıldı Hacettepe Üniversitesinde açılmış olan ancak henüz öğrenci alınmayan Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bulumu hizmet binası temeli; 18 Eylül 2003 tarihinde atıldı. Beytepe Kampüsünde yapılan temel atma törenine, meslektaşlarımız ve ilgili Kamu Kurum Yöneticileri, Hacettepe Üniversitesi Rektörü Tuncalp Özgen, Mühendislik Fakültesi Dekanı Selçuk Geçim İle birlikte, HKMO Genel Başkanımız

7 Hüseyin Ülkü. Şube Başkanımızİlyas Osmanağaoğlu, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Oğuz Kuzgunbay. Gulden Gürol ve Şube Müdürü Murat İşbiliroğlu katıldı. Açılışla; Rektör Prof. Dr. Tuncalp Özgen, Dekan Selçuk Geçim ve Bölüm Başkanı meslektaşımız Prof. Or. Hayrettin Gürbüz birer konuşma yaptı. Meslektaşımız Prof. Dr. Hayrettin Gürbüz yaptığı konuşmada; Hacettepe Üniversitesi Jeodezi ve Fotoğramelri Mühendisliği bölümü kuruluşundaki ve bina yapılmasındaki zorlukları anlattı. Tören düzenlenen kokteyl ile son buldu. Kırıkkale İl Temsilciliği Ziyaret Edildi 21 Ağustos 2003 Perşembe günü Şubemiz II. Başkanı Hüseyin Gül, Yazman Ertugrul Candaş, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Gulden Gürol ve Hasan Aday tarafından Kırıkkale il Temsilciliği ziyaret edildi. Kırıkkale il Temsilci Yardımcısı olarak görevlendirilen Burak Keseri görevlendirme yazısı tebliğ edildi. İl Kadastro Müdürü Nihat ERDOĞAN. Kırıkkale Belediyesi İmar Müdürü Tuncay Özkan ziyarel edildi. Ziyarette İmar Müdürlüğünde görevli Harita ve Kadastro Mühendisleri Yusuf Konar ve Turker Yılmaz da hazır bulundu, il Kadastro Müdürü Nihat ERDOĞAN, il Planlama ve Koordinasyon Müduru Mehmet Erdoğan ve il Temsilci Yardımcımız Burak KESER ile birlikte Kırıkkale Valisi Muştala B. Demirer ziyaret edildi. Toplantıda, Ekim 2003 ayı başında Kırıkkale'de Valilik ve Belediye'nın de katkıları ile Şubemizin "Kent Bilgi Sistemleri" konulu bir etkinlik d jzenlemesi kararlaştırıldı. Toplumcu Yazar, Eğitmen Dursun Akçam'ı Kaybettik H. Yaz Kampı HKMO İzmir Şubemîzce düzenlenen Üniversitelerimizin Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümünde okuyan öğrencilerin katılımıyla; II. Yaz Kampı 30 Ağustos-7 Eylül 2003 tarihlerinde Dikili'de yapıldı. Mesleki alanda, çok önemli bir etkinlik olarak görülen II, Yaz Kampına, Şube Başkanımız İlyas Osmanağaoğlu ve Şube yazmanımız Ertuğrul Candaş katıldılar. Harita Genel Komutanlığı'nı Ziyaret HKMO Şubesi Yönetim Kurulu olarak 19 Eylül 2003 Cuma gunu Harita Genel Komutanlığıma gidildi, ilk olarak Harita Genel Komutanlığı Teknik Hizmetler Başkanlığı Görevine getirilen Dr. Müh. Kd. Alb. Mustafa Önder ziyaret edildi. Daha sonra Teknik Hizmetler Başkanı ile birlikte Harita Genel Komutanlığına yeni atanan Tümgeneral Ali Fuat SARAR ziyaret edildi. Son olarak Harita Genel Komutanlığı Erkan Başkanlığı görevine getirilen Müh. Kd. Alb. YaşarTürkoğlu ziyaret edildi. Ziyaretlerde meslekle ilgili konular görüşüldü ve Komutanlara yeni görevlerinde başarılar dilendi. Koy Enstitülerinin yetiştirdiği çok değerli bir eğitmeni kaybettik. Sadece bir eğitmen değil 20 civarında yazmış olduğu kitaplarıyla aynı zamanda bir yazın adamıydı. Türkiye öğretmen sendikal hareketlerinde ise en önde gidenlerdendi yılında Kars da doğdu. Cilavuz Köy Enstitüsünü bitirerek koy öğretmenliğine ilk adımını attı. Gazi Enstitüsü Edebiyat bölümünü bitirdi. Milli Eğilim Bakanlığınca İngiltere'ye gönderildi. Türkiye Öğretmenler Sendikasının kurulmasında akli) rol aldı. 12 Marl sonunda TOS'un kapatılmasıyla öğretmenlikten uzaklaştırıldı. Bir süre Almanya'da yaşamak zorunda bırakıldı. Edebiyat alanına. Karacan Armağanını kazandığı "Analarımız" adlı röportajıyla girdi. Yetiştiği yörenin İnsanının yaşam gerçeklerini gözlemci ve gerçekçi bir tutumla işledi. "Haley" adlı öyküsüyle Antalya Festivali Sanat ödülünü, "Kanlı Derenin Kurtları" ile de Türk Dil Kurumu Roman Ödülünü kazandı. Hikaye dalında "Maral", "ölü Ekmeği", "Taş Çorbası", "Köyden indim Şehire", "Kafkas Kızı", inceleme-röportaj tünerinde de "Analar ve Çocuklar", "Doğunun Çilesi", "Kan Çiçekleri", "Altta Kalanlar" adlı kitapları yayımlandı. 23 Eylül 2003 tarihinde Türkiye devrimci hareketine damgasını vurmuş olan mücadele insanının cenaze töreninde; duyarlı meslektaşlanmız ve onu seven yüzlerce aydın insanın omuzlarında ebedi yolculuğa uğurlandı. Baskılar karşısında eğilmeden, dik durabilen, yurdunu ve insanını çok seven bu değerli insanın onunde saygıyla eğiliyoruz.

8 KENT BİLGİ SİSTEMLERİ ETKİNLİĞİ Kırıkkale'de 2 Ekim 2003 tarihinde Kültür Merkezi Sinema ve Konferans Salonunda. Kent Bilgi Sistemleri konusunda valilik ve belediyenin katılımıyla etkinlik düzenlendi. Vali Mustafa Bahrettın Demırer, Belediye Başkanı Mustafa Pekdoğan, CHP Kırıkkale Milletvekili Halil Tiryaki'nin katılarak birer konuşma yaptıkları panelin açılış konuşmasını Şube Başkanımız jlyas Osmanağaoğlu yaptı. Kırıkkale'de bulunan bir kısım meslek kuruluşları, yüklenici ve meslektaşların çiçek göndererek katıldıkları panele Kırıkkale AKP Milletvekili ve Adalet Komisyonu Sozcusu Av. Ramazan Can ve Eski izmir Şube Başkanımız mesleklaşımız izmir Milletvekili Erdal Karademir telgraflarla katıldı. DÜNYA Harita Genel Komutanlığı Komutan Yardımcılığı görevinde iken Emekli olan Dr. Müh. Albay Ömür Demırkol' un oturum başkanlığı yaptığı etkinlikte Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Mühendislik Fakullesi Dekanı ve meslektaşımız Prot. Dr. Şenol Kuşçu ile Bursa Büyük Şehir Belediyesi BUSKİ Bilgi İşlem Daire Başkanı Fikri Haşal konuşmacı olarak katıldılar. Etkinliğin son bölümünde, Başar Soft. MNG. İşlem Şirketler, NetCAD firmaları konuyla ilgili olarak uygulamalardan sunumlar yaptılar. ilgiyle karşılanan bu etkinlik, yerel basında da geniş ölçüde yer aldı.

9

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 16. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 16. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN 125 7. TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN AĞRI İL TEMSİLCİLİĞİ 02 Temmuz 2011 tarihinde, Van da düzenlenen Van, Hakkâri, Muş, Ağrı, Bitlis İlleri Enerji Forumu na Temsilcilik heyeti ve üyelerce

Detaylı

20. ŞUBE ÇALIŞMA RAPOR ÖZETLERİ

20. ŞUBE ÇALIŞMA RAPOR ÖZETLERİ 20. ŞUBE ÇALIŞMA RAPOR ÖZETLERİ ADANA ŞUBE 10. GENEL KURULUMUZ Şubemiz 10. Olağan Genel Kurulu Makina Mühendisleri Odası Adana Şubesi Toplantı Salonu nda 08-09 Şubat2014 tarihlerinde yapıldı. 13.02.2014

Detaylı

Kasım 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Kasım 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Kasım 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Mezitli İlçesi CHP Belediye Başkanı aday adaylarının

Detaylı

EMO-GENÇ ÇALIŞMALARI

EMO-GENÇ ÇALIŞMALARI EMO-GENÇ ÇALIŞMALARI 123 11 Nisan 2008 - Yıldız Teknik Üniversitesi Tiyatro Kulübü nün Kızılötesi Aydınlık isimli oyununa gidildi. 12 Nisan 2008-15 EMO-Genç üyesinin katılımıyla AutoCad semineri gerçekleştirildi.

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 17. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRE

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 17. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRE 5 PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRE 79 5. PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRELER 5.1 TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu İle Yapılan Ortak Etkinlikler

Detaylı

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 37. Dönem Çalışma Raporu. BASIN ÇALIġMALARI

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 37. Dönem Çalışma Raporu. BASIN ÇALIġMALARI BASIN ÇALIġMALARI BASIN AÇIKLAMALARIMIZ 5 Mayıs 2010 Özelleştirme Karşıtı Platform İstanbul Bileşenleri nin Taksim BEDAŞ önünde gerçekleştiği basın açıklaması yoğun bir katılımla yapıldı. Şubemiz üye ve

Detaylı

SAMSUN ŞUBE GENEL MERKEZ BAŞKANLAR KURULU TOPLANTISI MERKEZ GENEL KURUL VE SEÇİMLERİ SİNOP MİTİNGİ ÜST KURUL DELEGELERİ İLE TOPLANTI 1MASYIS MİTİNGİ

SAMSUN ŞUBE GENEL MERKEZ BAŞKANLAR KURULU TOPLANTISI MERKEZ GENEL KURUL VE SEÇİMLERİ SİNOP MİTİNGİ ÜST KURUL DELEGELERİ İLE TOPLANTI 1MASYIS MİTİNGİ SAMSUN ŞUBE GENEL MERKEZ BAŞKANLAR KURULU 05 Nisan 2014tarihindeGenel Merkezde düzenlenen, Başkanlar kurulu toplantısına Şube Başkanımız Gül Yüzüncü Yılmaz katıldı. ÜST KURUL DELEGELERİ İLE TOPLANTI 17

Detaylı

KASIM 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

KASIM 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili KASIM 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Akdeniz Karaduvar Mahallesinde muhtarları

Detaylı

ŞUBAT 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

ŞUBAT 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili ŞUBAT 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili 1 CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Mezitli CHP İlçe Örgütü ve Belediye Başkan

Detaylı

HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin CHP İl Kongresine katılarak bir konuşma

Detaylı

EYLÜL 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

EYLÜL 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili EYLÜL 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili 1 CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Mezitli CHP İlçe örgütünün düzenlediği Yenimahalle

Detaylı

Önceki dönemlerden süregelen çalışmalar ile birlikte henüz sonuçlandırılamayan çalışmaları,

Önceki dönemlerden süregelen çalışmalar ile birlikte henüz sonuçlandırılamayan çalışmaları, TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI 40. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI Dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik, siyasal, sosyal, ve kültürel gelişmelerin, yaşam ve meslek alanlarımıza yansımaları ağırlaşarak

Detaylı

HKMO B ü l t e n i Haziran 2002

HKMO B ü l t e n i Haziran 2002 HKMO B ü l t e n i Haziran 2002 1954 yılında Denizli-Acıpayam'da doğdu, 1979 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Harita ve Kadastro Mühendisliği bölümünü bitirdi. 1987 yılı HKMO İzmir Şubesi kurucu üyesi,

Detaylı

TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN

TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN 125 AĞRI İL TEMSİLCİLİĞİ 09 10 Şubat 2008 tarihlerinde yapılan EMO D.Bakır Şubesi 15. Olağan Genel Kurulu toplantı ve seçimlerine BATMAN İL TEMSİLCİLİĞİ 11 Ocak 2009 tarihinde, İl

Detaylı

DİDİM. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 78. yılında Didim de anıldı

DİDİM. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 78. yılında Didim de anıldı Sayfa 4 15 Temmuz Demokrasi Parkı törenle açıldı Hafta içi 08:00 / 17.30 saatleri arasında hizmet vermekteyiz 3 10/Kasım/2016 DİDİM VATANDAŞLARIMIZIN DAİMA HİZMETİNDE... Çağrı Merkezi ve Halk Masası 444

Detaylı

AĞUSTOS 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

AĞUSTOS 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili AĞUSTOS 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Cumhurbaşkanı adayımız Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu

Detaylı

EKİM 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

EKİM 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili EKİM 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Aydıncık İlçesi nde meydana gelen dolu yağışı

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 17. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 17. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN 7 TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN 99 7. Temsilciliklerimizden Batman İl Temsilciliği 27 Ocak 2012 tarihinde Batman Telekom İl Müdürlüğünde SMM li üyelerin katılımıyla projelerde Cat-6 Kablo kullanımına ilişkin yapılan

Detaylı

KASIM 2011 FAALİYET RAPORU. Prof.Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

KASIM 2011 FAALİYET RAPORU. Prof.Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili KASIM 2011 FAALİYET RAPORU Prof.Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. CHP Genel Merkezi tarafından Bingöl ilinden sorumlu Milletvekili

Detaylı

ICMME-2017 Matematik ve Matematik Eğitimi Uluslararası Konferansı Şanlıurfa da Yapıldı

ICMME-2017 Matematik ve Matematik Eğitimi Uluslararası Konferansı Şanlıurfa da Yapıldı ICMME-2017 Matematik ve Matematik Eğitimi Uluslararası Konferansı Şanlıurfa da Yapıldı Her yıl matematikçileri, matematik eğitimcilerini, eğitim uygulamasını yapan öğretmen ve öğrencileri, ayrıca kamuda

Detaylı

22. Çalışma Dönemi II. Danışma Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

22. Çalışma Dönemi II. Danışma Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi Ocak - Şubat 2013 22. Çalışma Dönemi II. Danışma Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi Açılış konuşmasının devamında Şube Yönetim Kurulu Sekreterimiz Alişan Çalcalı tarafından Şube etkinlikleri ve çalışmalarına

Detaylı

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Eylül 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Yenişehir İlçesi CHP Belediye Başkanı aday

Detaylı

MART 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

MART 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili MART 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. CHP Mersin Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarının

Detaylı

HAZİRAN 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

HAZİRAN 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili HAZİRAN 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Mezitli CHP İlçe Danışma Kurulu Toplantısına

Detaylı

ŞUBAT 2016 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

ŞUBAT 2016 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili ŞUBAT 2016 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Tarsus/Gülek Mahallesinde vatandaşlarla bir

Detaylı

EYLÜL 2016 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

EYLÜL 2016 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili EYLÜL 2016 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili 1 CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Yenişehir/Limonluk Mahallesi Muhtarlığını

Detaylı

Ağustos 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Ağustos 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Ağustos 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Tarsus CHP İlçe Örgütünü ziyaret ederek,

Detaylı

EMO ÜNİVERSİTE İLİŞKİSİ VE EMO GENÇ ÇALIŞMALARI

EMO ÜNİVERSİTE İLİŞKİSİ VE EMO GENÇ ÇALIŞMALARI EMO ÜNİVERSİTE İLİŞKİSİ VE EMO GENÇ ÇALIŞMALARI 61 3. EMO ÜNİVERSİTE İLİŞKİSİ VE EMO GENÇ ÇALIŞMALARI 22 Mart 2008 tarihinde Şubemiz EMO Genç Komisyonu tarafından Dicle Üniversitesi ve İnönü Üniversitesi

Detaylı

Şube Günlüğü. Mayıs Haziran Temmuz - Ağustos TMMOB-EMO Diyarbakır Şubesi Haber Bülteni. Şube Günlüğü

Şube Günlüğü. Mayıs Haziran Temmuz - Ağustos TMMOB-EMO Diyarbakır Şubesi Haber Bülteni. Şube Günlüğü Şube Günlüğü Mayıs Haziran Temmuz - Ağustos 2011 1. 1 Mayıs 2011 tarihinde, İlimizde 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamaları çerçevesinde yapılan basın açıklaması ve etkinliklerine Şubemizce 2. 02 Mayıs 2011

Detaylı

DENİZLİ ŞUBE. 28 Şubat 2014 tarihinde ilk yönetim kurulu toplantısında görev dağılımı yapıldı. 20 Mart 2014 te PAYEK, Jeoloi Mühendisliği

DENİZLİ ŞUBE. 28 Şubat 2014 tarihinde ilk yönetim kurulu toplantısında görev dağılımı yapıldı. 20 Mart 2014 te PAYEK, Jeoloi Mühendisliği DENİZLİ ŞUBE 28 Şubat 2014 tarihinde ilk yönetim kurulu toplantısında görev dağılımı yapıldı. 20 Mart 2014 te PAYEK, Jeoloi Mühendisliği Bölümü ve şubemizce üniversitede Mermer Sektöründe Jeoloji Mühendisinin

Detaylı

SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER EYLEM VE ETKİNLİKLER

SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER EYLEM VE ETKİNLİKLER SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER EYLEM VE ETKİNLİKLER Yaşanası güzel bir dünya için, emeğe, eşitliğe, özgürlüğe, barışa kardeşliğe, paylaşmaya ve dayanışmaya önem veren bir Oda

Detaylı

NİSAN 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

NİSAN 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili NİSAN 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili 1 CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mezitli Belediye Başkanı nı makamında ziyaret ederek

Detaylı

MART 2016 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

MART 2016 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili MART 2016 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Akdeniz/Karaduvar Mahallesinde saha çalışması

Detaylı

AĞUSTOS 2015 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

AĞUSTOS 2015 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili AĞUSTOS 2015 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili 1 BASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR 1. Prof. Dr. Aytuğ Atıcı, basın özgürlüğü kapsamında yaptığı açıklama nedeniyle hakkında hazırlanan fezlekeden

Detaylı

YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI. 2014 Yılı Faaliyet Raporu YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI 2014 Yılı Faaliyet Raporu Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası 2014 Yılı Oda Faaliyetlerimiz 69 Slayt 31.01.2014 AB Slovenia Projesi Denetimi 03.01.2014 Belediye Başkan Adayı Kazım

Detaylı

SAĞLIK KÜLTÜR ve SPOR DAİRE BAŞKANLIĞININ 2012 YILI SOSYAL FAALİYETLERİNDEN GÖRÜNTÜLER

SAĞLIK KÜLTÜR ve SPOR DAİRE BAŞKANLIĞININ 2012 YILI SOSYAL FAALİYETLERİNDEN GÖRÜNTÜLER SAĞLIK KÜLTÜR ve SPOR DAİRE BAŞKANLIĞININ 2012 YILI SOSYAL FAALİYETLERİNDEN GÖRÜNTÜLER Üniversitemiz Merkez Kütüphane Konferans Salonunda İnovasyon ve Liderlik Topluluğu tarafından gerçekleştirilen Anılarla

Detaylı

Yaşam Boyu Öğrenme, Araştırma ve Uygulama Merkezi nin ilk şubesi Bodrum da

Yaşam Boyu Öğrenme, Araştırma ve Uygulama Merkezi nin ilk şubesi Bodrum da Yaşam Boyu Öğrenme, Araştırma ve Uygulama Merkezi nin ilk şubesi Bodrum da Muğla Sıtkı Koçma Üniversitesi, Bodrum Ticarete Odası ve Bodrum Belediyesinin katkıları ile tamamlanan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Detaylı

ÇALIŞMA DÖNEMİNDE ANKARA İKK ÇALIŞMALARI

ÇALIŞMA DÖNEMİNDE ANKARA İKK ÇALIŞMALARI 24. 20. ÇALIŞMA DÖNEMİNDE ANKARA İKK ÇALIŞMALARI 20.Çalışma Dönemi içinde merkezi düzeyde olduğu kadar yerel düzeyde de TMMOB ye bağlı Odalarla ortak çalışmalar yürütülmesine özel bir önem verilmiştir.

Detaylı

4. ÇALIŞMA DÖNEMİNDE ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI

4. ÇALIŞMA DÖNEMİNDE ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI 4. ÇALIŞMA DÖNEMİNDE ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI 4.1 DANIŞMA KURULLARI Danışma Kurulu Çalışma Programı nı tartıştı 23. Genel Kurul`un ardından 24. Dönem I. Danışma Kurulu Toplantısı 09 Haziran 2012 tqrihinde

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No : 311 KARAR 311 Meclis Üyesi Çağlagül ÖZÇELİK ve Remzi TAKTAKOĞLU nun mazeretinin kabulüne işaret oylamayla oy birliği ile karar verildi. Karar No : 312 KARAR 312 Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş.,

Detaylı

YAZILI VE GÖRSEL BASINA YANSIYANLARDAN ÖRNEKLER

YAZILI VE GÖRSEL BASINA YANSIYANLARDAN ÖRNEKLER YAZILI VE GÖRSEL BASINA YANSIYANLARDAN ÖRNEKLER tmmob 2002/2004 Cumhuriyet / 7 Haziran 2002 Radikal / 7 Haziran 2002 218 Evrensel / 15 Temmuz 2002 37. dönem çalışma raporu 219 tmmob 2002/2004 Cumhuriyet

Detaylı

SEMİNER TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ. 50. Yıl Anısına Düzenlenen İGeleneksel 1. Güz Yemeği

SEMİNER TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ. 50. Yıl Anısına Düzenlenen İGeleneksel 1. Güz Yemeği 50. Yıl Anısına Düzenlenen İGeleneksel 1. Güz Yemeği 9 Ekim 2004 akşamı Diyarbakır Prestige Hotelde kalabalık bir katılımla yapıldı.gece/e meslektaşlarımız yanı sıra Diyarbakır beledi/e başkanları, yerel

Detaylı

HAYRABOLU TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU

HAYRABOLU TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU HAYRABOLU TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU Türkiye Muharip Gaziler Derneği Hayrabolu Temsilci Ali Güz Borsamızca Derneklerine yapılan yardımlardan dolayı Borsamız Yönetim Kurulu Başkanı Süreyya

Detaylı

EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI / YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU SUNUMU. YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014

EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI / YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU SUNUMU. YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014 YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014 Ekim ayı içerisinde Odamız tarafından; üyelerimizce talep edilen 37 adet Kapasite Raporu, 15 adet Ekspertiz raporu ve 6 adet de Fiili Tüketim Belgesi düzenlenmiştir.

Detaylı

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 37. Dönem Çalışma Raporu. TEMSĠLCĠLĠK ve ÜYE TOPLANTILARI

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 37. Dönem Çalışma Raporu. TEMSĠLCĠLĠK ve ÜYE TOPLANTILARI TEMSĠLCĠLĠK ve ÜYE TOPLANTILARI ENEL ELEKTRONİK İŞ YERİNDE ÜYE TOPLANTISI YAPILDI ENEL Elektronik iş yerinde meslektaşlarımızla 7 Temmuz 2010 tarihinde oda çalışmalarını değerlendirmek ve İşyeri temsilcisini

Detaylı

Briç ve Okey Turnuvası Yapıldı m

Briç ve Okey Turnuvası Yapıldı m HKMO Bülteni Kasım 2004 Ş U B E L E R İ M İ Z D E N A N K A R A H A B E R L E R Mesleki Denetimin, odamızca hiçbir yaptırıma meydan vermeden (SHKMMB)'ca denetimlerin yaptırılması ve bu konuyla ilgili özel

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :1-4. Syf Sayfası :4. Syf Sayfası :10. Syf Sayfası :5. Syf Sayfası :11. Syf Sayfası :13. Syf Sayfası :6. Syf Sayfası :İnternet Sitesi Karabağlar modern hizmet binası için gün sayıyor Karabağlar

Detaylı

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB 2010-2012 ISBN 978-605-01-0372-4 Baskı Mattek Basın Yayın Tanıtım Tic. San. Ltd. Şti Adakale Sokak 32/27 Kızılay/ANKARA Tel: (312)

Detaylı

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry NİSAN 2015 Afyonkarahisar AFYONKARAHİSAR Chamber of Commerce TİCARET VE and Industry SANAYİ ODASI II- İLİMİZ İHRACAT RAKAMI 2015 MART / AFYONKARAHİSAR

Detaylı

BÖLÜM - 6 ODA GÜNCESİ 43.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2014

BÖLÜM - 6 ODA GÜNCESİ 43.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2014 BÖLÜM - 6 ODA GÜNCESİ 43.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2014 ŞUBAT-2012 16.02.2012 Madencilik Sektörü Çalışanlarına Yönelik Mesleki Eğitim Verilmesine Başlandı. 27.02.2012 Odamızın Yeni Lokali Hizmete Açıldı.

Detaylı

ANTALYA ŞUBE TMMOB İL KOORDİNASYON KURULU SEKRETARYA SEÇİMİ YAPILDI ANTALYA İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI YAPILDI

ANTALYA ŞUBE TMMOB İL KOORDİNASYON KURULU SEKRETARYA SEÇİMİ YAPILDI ANTALYA İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI YAPILDI ANTALYA ŞUBE TMMOB İL KOORDİNASYON KURULU SEKRETARYA SEÇİMİ 3 Nisan 2014 tarihinde TMMOB Antalya İl Koordinasyon Kurulu yeni dönem Sekretarya seçimi için yapılan toplantıya Başkan Ömer Pınar Afşar katıldı.

Detaylı

7. dönem çalışma raporu SOSYAL ETKİNLİKLER. EMO Kocaeli Şubesi

7. dönem çalışma raporu SOSYAL ETKİNLİKLER. EMO Kocaeli Şubesi SOSYAL ETKİNLİKLER 134 Geneksel Bahar Pikniği 27 Mayıs 2012 Şubemizin Geleneksel Pikniği 27 Mayıs Pazar Günü Sapanca`da gerçekleştirildi. Beraber yapılan kahvaltı ile başlayan pikniğe üyelerimiz aileleriyle

Detaylı

Şube Günlüğü. TMMOB - EMO Diyarbakır Şubesi Haber Bülteni

Şube Günlüğü. TMMOB - EMO Diyarbakır Şubesi Haber Bülteni 1 2 3 4 5 01 Eylül 2010 tarihinde, Türkiye Barış Meclisi Diyarbakır girişiminin 1 Eylül Dünya Barış Günü vesilesiyle kurduğu barış çadırına Diyarbakır İKK tarafından gerçekleştirilen ziyarete Şube Yönetim

Detaylı

TOPLUMSAL ETKİNLİKLER MESLEKTE BİRLİK GRUBUNUN ODAMIZI ZİYARETİ

TOPLUMSAL ETKİNLİKLER MESLEKTE BİRLİK GRUBUNUN ODAMIZI ZİYARETİ MESLEKTE BİRLİK GRUBUNUN ODAMIZI ZİYARETİ 05.01.2016 ODA YÖNETİM KURULU ÜYELERİMİZİN TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜNÜ ZİYARETİ 22.02.2016 TOPLUMSAL ETKİNLİKLER VERGİ HAFTASI NEDENİYLE VERGİ DAİRESİ BAŞKANI HALİL

Detaylı

BURSA KENT KONSEYİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN KATKILARIYLA

BURSA KENT KONSEYİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN KATKILARIYLA BURSA KENT KONSEYİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN KATKILARIYLA KENT KONSEYİ MEVZUATI YASA 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU (TC Resmi Gazete Tarih: 13 Temmuz 2005, Sayı 25874) Kent Konseyi MADDE 76 Kent Konseyi

Detaylı

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi gereğince 01 Eylül 2015 Salı günü saat 18.00 de Belediye Meclis Başkanı Ömer Faruk ÇELİK Başkanlığında

Detaylı

Şube Günlüğü. TMMOB - EMO Diyarbakır Şubesi Haber Bülteni

Şube Günlüğü. TMMOB - EMO Diyarbakır Şubesi Haber Bülteni 1 01 Mayıs 2010 tarihinde, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Konuk evinin önünde tüm emek ve meslek örgütlerinin katılımıyla düzenlenen basın açıklamasına Şube Yönetim Kurulumuz tarafından katılım sağlandı.

Detaylı

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 37. Dönem Çalışma Raporu. ÜNĠVERSĠTELERLE ġube

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 37. Dönem Çalışma Raporu. ÜNĠVERSĠTELERLE ġube ÜNĠVERSĠTELERLE ġube GÜNCESĠ ĠLĠġKĠLER YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2009-2010 ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ MEZUNİYET TÖRENİ 2009-2010 Öğretim yılı Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik- Elektronik Fakültesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: NURİ ERDEM Doğum Tarihi: 10.03.1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Harita Müh. Yıldız Teknik Üniversitesi 1995

Detaylı

ŞUBAT 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

ŞUBAT 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili ŞUBAT 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. CHP Mersin/Mezitli Gençlik Kolları ile TBMM de bir

Detaylı

Temmuz 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Temmuz 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Temmuz 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili 1 CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin / Mezitli Belediye Başkanı nı ziyaret ederek

Detaylı

BİLECİK SMMM ODASININ 2013 YILI FAALİYET RAPORU

BİLECİK SMMM ODASININ 2013 YILI FAALİYET RAPORU BİLECİK SMMM ODASININ 2013 YILI FAALİYET RAPORU 1-05/01/2013 tarihinde, Sakarya SMMM Odasının yeni edindiği bina açılışına Yönetim Kurulu olarak iştirak edildi. 2-29/01/2013 tarihinde, Bilecik SGK İl Müdürü

Detaylı

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 37. Dönem Çalışma Raporu. YĠTĠRDĠKLERĠMĠZ ve ANMALAR

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 37. Dönem Çalışma Raporu. YĠTĠRDĠKLERĠMĠZ ve ANMALAR YĠTĠRDĠKLERĠMĠZ ve ANMALAR PROF. DR. H. NUSRET YÜKSELER HOCAMIZ SONSUZLUĞA UĞURLANDI İTÜ Elektrik Fakültesi'nden 1955'de mezun olan ve çalışmalarını, Kasım 1998'de emekli oluncaya kadar, EMO çalışmalarına

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No: 297 KARAR 297: Meclis i Yılmaz KARAKOYUNLU, Çağlagül ÖZÇELİK, Mehmet BİLGİN, Bülent ONAT ın mazeretinin kabulüne işaret oylamayla oy birliği ile karar verildi. Karar No: 298 KARAR 298 : İlçenin

Detaylı

MANİSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 24 ÜNCÜ VERGİ HAFTASI KUTLAMA PROGRAMI (Resimler için lütfen ilgili etkinliğe tıklayınız.)

MANİSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 24 ÜNCÜ VERGİ HAFTASI KUTLAMA PROGRAMI (Resimler için lütfen ilgili etkinliğe tıklayınız.) MANİSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 24 ÜNCÜ VERGİ HAFTASI KUTLAMA PROGRAMI (Resimler için lütfen ilgili etkinliğe tıklayınız.) 25 ŞUBAT 2013 Pazartesi 09.00 Atatürk Anıtına Çelenk konulması 09.30 Valilik Makamını

Detaylı

Hafta boyunca gerçekleştirilecek etkinliklerle Ahi felsefesinin ve Ahi Evran kurallarının topluma tanıtılması hedeflenmektedir.

Hafta boyunca gerçekleştirilecek etkinliklerle Ahi felsefesinin ve Ahi Evran kurallarının topluma tanıtılması hedeflenmektedir. İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, her yıl coşkuyla kutladığı Ahilik Haftası'nı bu yıl 12-18 Ekim tarihleri arasında, Ahilik Haftası İl Kutlama Komitesi tarafından belirlenen program çerçevesinde

Detaylı

T.C. ANTALYA VALİLİĞİ ATATÜRK ÜN ANTALYA YA GELİŞİNİN 81 NCİ YILDÖNÜMÜ KUTLAMA PROGRAMI

T.C. ANTALYA VALİLİĞİ ATATÜRK ÜN ANTALYA YA GELİŞİNİN 81 NCİ YILDÖNÜMÜ KUTLAMA PROGRAMI T.C. ANTALYA VALİLİĞİ ATATÜRK ÜN ANTALYA YA GELİŞİNİN 81 NCİ YILDÖNÜMÜ KUTLAMA PROGRAMI 06 MART 2011 TC ANTALYA VALİLİĞİ KONU : Atatürk ün Antalya ya 06 Mart 2011 Gelişinin 81. Yıldönümü. İLGİLİ MAKAMA

Detaylı

Mesleğe ve Odanıza Hoşgeldiniz Etkinliği. LPG Sorumlu Müdürlük Eğitimi Gerçekleştirdik. Üyelerimizle Kahvaltıda Buluştuk!

Mesleğe ve Odanıza Hoşgeldiniz Etkinliği. LPG Sorumlu Müdürlük Eğitimi Gerçekleştirdik. Üyelerimizle Kahvaltıda Buluştuk! ÇMO İSTANBUL BASIN YAYIN BİRİMİ ÇMO İSTANBUL EKİM-KASIM E-BÜLTENİ Değerli Üyemiz, Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Ekim - Kasım ayı e-bültenimiz bilgilerinize sunulmuştur. ÇMO İstanbul Şubesi Yönetim

Detaylı

Doç. Dr. Selçuk ÖZDAĞ

Doç. Dr. Selçuk ÖZDAĞ AK PARTİ TBMM GRUP BAŞKANLIĞI MİLLETVEK EYLÜL 2016 FAALİYET RAPORLARI Doç. Dr. Selçuk ÖZDAĞ TBMM 24. 25. ve 26. Dönem Manisa Milletvekili AK Parti Siyasi Erdem ve Etik Kurulu Üyesi 15 Temmuz Darbe Girişimi

Detaylı

Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız

Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız 1 MAYIS Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum İlçe Bayramı 1 Mayıs nedeniyle yayınladığı mesaj şöyle: İşçilerin birlik ve dayanışma günü olan, 1 Mayıs ın, tüm dünya ve ülkemiz

Detaylı

HKMO Bülteni Kasım 2004

HKMO Bülteni Kasım 2004 HKMO Bülteni Kasım 2004 İ S T A N B U L ZEN "2B Alanları, Kaçak Yapılaşma ve Planlama Sorunları", Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin ÜLKÜ "Orman Kadastrosunda Sorun Odakları",

Detaylı

MAYIS 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

MAYIS 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili MAYIS 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Aydıncık CHP İlçe Yönetim Kurulu ve Belediye

Detaylı

7. dönem çalışma raporu TMOOB KOCAELİ İKK ÇALIŞMALARI. EMO Kocaeli Şubesi 146

7. dönem çalışma raporu TMOOB KOCAELİ İKK ÇALIŞMALARI. EMO Kocaeli Şubesi 146 TMOOB KOCAELİ İKK ÇALIŞMALARI EMO Kocaeli Şubesi 146 İKK Sekreterliği Makina Mühendisleri Odası tarafından yürütülmektedir. Şubemiz, üniversite, resmi kurum, sendika, oda ve derneklerle sürdürülebilir

Detaylı

1 HAZİRAN 2012 5 HAZİRAN 2012 7 HAZİRAN 2012

1 HAZİRAN 2012 5 HAZİRAN 2012 7 HAZİRAN 2012 1 HAZİRAN 2012 Oda Başkanımız Ecz. Ersun ÖZKAN, Yönetim Kurulumuz ve Denetleme Kurulu Üyemiz Ecz. Ömer Faruk DOĞAN Valilikte Eczanelerin çalışma gün ve saatleri ile ilgili olarak Sağlıktan Sorumlu Sayın

Detaylı

AĞUSTOS 2016 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

AĞUSTOS 2016 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili AĞUSTOS 2016 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili 1 CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Mezitli İlçe Başkanlığı binasında yönetici

Detaylı

KARİYER GÜNLERİ ETKİNLİKLERİ

KARİYER GÜNLERİ ETKİNLİKLERİ KARİYER GÜNLERİ ETKİNLİKLERİ Kariyer Günleri kapsamında lise öğrencilerimize 14.05.2014 Salı günü tıp fakültesi tanıtımı yapıldı. Tanıtıma,TED Kayseri Koleji Vakfı yönetim kurulu üyesi Sayın Op. Dr. Suat

Detaylı

Mevzuat Değişikliklerinin Meslek Alanımıza ve Odamıza Yansıması

Mevzuat Değişikliklerinin Meslek Alanımıza ve Odamıza Yansıması İçindekiler 44. Dönem Genel Kurul Gündemi... 11 43. Dönem Organları... 12 43. Dönem Şube Yönetim Kurulları... 16 44. Dönem Şube Yönetim Kurulları... 18 İnşaat Mühendisleri Odası Temsilcilikleri... 20 18

Detaylı

EDİRNE TABİP ODASI ÇALIŞMA RAPORU

EDİRNE TABİP ODASI ÇALIŞMA RAPORU EDİRNE TABİP ODASI 2013 2014 ÇALIŞMA RAPORU Edirne Tabip Odası Yönetim Kurulu görev dağılımı ve diğer organlarda görev alan meslektaşlarımızın isimleri aşağıda ki gibi sıralanmıştır. BAŞKAN GENEL SEKRETER

Detaylı

MESLEK UYGULAMA ALANLARINI GELİŞTİRME VE TOPLUM YARARI DOĞRULTUSUNDA KURUM VE KURULUŞLAR İLE YÜRÜTÜLEN İLİŞKİLER

MESLEK UYGULAMA ALANLARINI GELİŞTİRME VE TOPLUM YARARI DOĞRULTUSUNDA KURUM VE KURULUŞLAR İLE YÜRÜTÜLEN İLİŞKİLER 30 MESLEK UYGULAMA ALANLARINI GELİŞTİRME VE TOPLUM YARARI DOĞRULTUSUNDA KURUM VE KURULUŞLAR İLE YÜRÜTÜLEN İLİŞKİLER 31 Kurum ve kuruluşlarla ilişkiler, Şube çalışmalarımızda önemli bir yer tutmaktadır.

Detaylı

Ocak 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Ocak 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Ocak 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. CHP Silifke Belediye Başkan Adayı ile birlikte esnaf

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ( )

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ( ) YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU (23.06.2017-27.07.2017) I- KAYIT, DEĞİŞİKLİK ve TERKLER: 23.06.2017-27.07.2017 tarihleri arasında Odamıza; 42 yeni üye kaydedilmiş, 71 üyenin kayıtlarında değişiklik yapılmış,

Detaylı

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası 2014 Yılı Faaliyet Raporu BAŞKANDAN Odamızın kurumsal yapısı ve yarım asırlık tarihinden elde ettiği tecrübe ve birikim sayesinde, son derece sağlam temeller üzerinde yapılanmıştır.

Detaylı

4- ÇALIŞMA DÖNEMİNDE ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI

4- ÇALIŞMA DÖNEMİNDE ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI 4- ÇALIŞMA DÖNEMİNDE ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI 4.1- DANIŞMA KURULLARI ODAMIZ 23. DÖNEM I. DANIŞMA KURULU TOPLANTISI Odamız 23 Dönem 1. Danışma Kurulu toplantısı 17 Temmuz 2010 tarihinde Ankara da gerçekleştirildi.

Detaylı

YALOVA SMMM ODASI 2013 YILI ETKİNLİKLERİMİZ Tarihinde Sakarya SMMM Odasının Yeni Hizmet Binası açılış töreni

YALOVA SMMM ODASI 2013 YILI ETKİNLİKLERİMİZ Tarihinde Sakarya SMMM Odasının Yeni Hizmet Binası açılış töreni YALOVA SMMM ODASI 2013 YILI ETKİNLİKLERİMİZ... 05.01.2013 Tarihinde Sakarya SMMM Odasının Yeni Hizmet Binası açılış töreni 08.01.2013 SM ŞERİF ÖZTÜRK RUHSAT TÖRENİ 22.01.2013 Tarihinde Yalova SGK il Müdürlüğü'nün

Detaylı

EYLÜL AYI FAALİYET RAPORU. Prof.Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

EYLÜL AYI FAALİYET RAPORU. Prof.Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili EYLÜL AYI FAALİYET RAPORU Prof.Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Gülnar İlçesi Bozağaç Köy ünde yapılan Kültür ve Dayanışma

Detaylı

YENİŞEHİR BELEDİYESİ ENGELLİLER RAPORU - 2014

YENİŞEHİR BELEDİYESİ ENGELLİLER RAPORU - 2014 1. ENGELLİLER PARKI : 2007 yılından; buyana Engellilere Yönelik Psikolojik Destek ve Yaşam Kalitesinin Artırılması Projesi kapsamında; Menteş Mahallesi, Engellilere tahsisli, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü,

Detaylı

2011 YILI FAALİYET RAPORU Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı

2011 YILI FAALİYET RAPORU Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı 2011 YILI FAALİYET RAPORU Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı YÖNETİM KURULU 2011 FAALİYETLERİ 13.07.2011 Batı Akdeniz bölgesinin istihdam sorununa çözüm yaratmak amacıyla Akdeniz Radyo Televizyon

Detaylı

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ 2.5. ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ 2.5. ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ 2.5. ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI 72 20. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU EMO Ankara Şubesi 20. Dönem Örgütlenme Çalışmaları EMO Ankara Şubesi 20. Döneminde Örgütlenme çalışmaları

Detaylı

Sayı: 13 ŞUBAT 2013. Güngören Belediye Başkanı Ziyaret Edildi. Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Sedat KURU İLE Yönetim Kurulu

Sayı: 13 ŞUBAT 2013. Güngören Belediye Başkanı Ziyaret Edildi. Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Sedat KURU İLE Yönetim Kurulu Yeditepe Üniversitesi Bölüm Başkanı ve Öğretim Görevlileri Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Sedat Kuru ve Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Ömer ŞENGÜL, 21 Şubat 2013 Perşembe günü Yeditepe Üniversitesi Gıda

Detaylı

Soykırım Anma Etkinliği 26-28 Ocak 2015 - Krakow-Auschwitz

Soykırım Anma Etkinliği 26-28 Ocak 2015 - Krakow-Auschwitz Soykırım Anma Etkinliği 26-28 Ocak 2015 - Krakow-Auschwitz KTOEÖS olarak Eğitim Enternasyonali'nin Polonya nın Krakow şehrine 26-29 Ocak 2015 tarihlerinde düzenlediği "70. Yılında Soykırımı Anma Etkinlikleri

Detaylı

Sayı: 16 MAYIS 2013. (21 Mayıs 2013 Salı) İspanyol Ar-Ge Firması Odamızı Ziyaret Etti

Sayı: 16 MAYIS 2013. (21 Mayıs 2013 Salı) İspanyol Ar-Ge Firması Odamızı Ziyaret Etti 21 Mayıs Dünya Süt Günümüzü Mecidiyeköy Meydanında Kutladık TMMOB Gıda Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Üyeleri, Dünya Süt Günü etkinlikleri çerçevesinde süt ile alakalı yaşanan bilgi kirliliğini ortadan

Detaylı

YETERLİĞE TABİ GELİR UZMANLARI DERNEĞİ 2016 FAALİYET RAPORU

YETERLİĞE TABİ GELİR UZMANLARI DERNEĞİ 2016 FAALİYET RAPORU 2016 2016 YILI FAALİYET RAPORU Derneğimizin Tarihçesi Gelir Uzmanlığı 1993 yılında kariyer bir meslek olarak ihdas edilmiştir. Ancak derneğimizin kuruluş yılı olan 2013 yılına kadar geçen 20 yıllık sürede

Detaylı

ETB 2016 OCAK- ŞUBAT AYLARINA AİT FAALİYETLER VE KATILIMLAR

ETB 2016 OCAK- ŞUBAT AYLARINA AİT FAALİYETLER VE KATILIMLAR ETB 2016 OCAK- ŞUBAT AYLARINA AİT FAALİYETLER VE KATILIMLAR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK YENİ ŞUBE MÜDÜRÜ CANSEL ÇAĞLAR'DAN BORSAMIZA ZİYARET (05.01.2016) İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Yeni Şube Müdürü

Detaylı

Karar Tarihi : / Karar No: 2015 / Meclis Başkanı : Halil Dilek ÖZCAN

Karar Tarihi : / Karar No: 2015 / Meclis Başkanı : Halil Dilek ÖZCAN Karar Tarihi : 01.05.2015 24344638-301.05/ Karar No: 2015 / : 1. birleşim Türkeli Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.nci maddesi gereğince 01.05.2015 Cuma günü saat 15:00 da Belediye Başkanlığı

Detaylı

HKMO Bülteni Mayıs 2004

HKMO Bülteni Mayıs 2004 HKMO Bülteni Mayıs 2004 1953 yılında Adapazarı'nda doğdu. 1977 yılında İstanbul Teknik Üniversitesinden mezun oldu. Tapu ve Kadastro Genel Müdti(lüQü'nde Başmüfettiş olarak görev yapmaktadır. HKMO Ankara

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DENİZLİ ŞUBESİ BÜLTENİ YIL : 1 SAYI : 3 EYLÜL

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DENİZLİ ŞUBESİ BÜLTENİ YIL : 1 SAYI : 3 EYLÜL TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DENİZLİ ŞUBESİ BÜLTENİ YIL : 1 SAYI : 3 EYLÜL 2010 Y E K S M E M VI.Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu Şubemiz tarafından düzenlenecektir. 2011 YEKSEM Odamız,

Detaylı

03 Şubat 2009 tarihinde Meslek Odaları tanışma kokteyline katılınmış tanışma ve kaynaşmanın sağlanması amaçlanmıştır.

03 Şubat 2009 tarihinde Meslek Odaları tanışma kokteyline katılınmış tanışma ve kaynaşmanın sağlanması amaçlanmıştır. Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Alanya Đlçe Temsilciliği olarak 2009 yılında; 2008 yılında yapıcı eleştirilerine, yardımlarına ve desteklerine sık sık başvurduğumuz meslektaşlarımızın

Detaylı

MAYSI AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ

MAYSI AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ MAYSI AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 28.04.2015 Mayıs ayı içerisinde Odamız tarafından; üyelerimizce talep edilen 37 adet Kapasite Raporu, 14 adet Ekspertiz

Detaylı

20 MAYIS 2013 Yönetim Kurulumuzca, 20 Mayıs 2013 Pazartesi gününden itibaren eczanelerimizin kapanış saati saat 19.00 olarak belirlenmiştir.

20 MAYIS 2013 Yönetim Kurulumuzca, 20 Mayıs 2013 Pazartesi gününden itibaren eczanelerimizin kapanış saati saat 19.00 olarak belirlenmiştir. 1 MAYIS 2013 Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü nde Adana Eczacı Odası olarak meslektaşlarımızla birlikte 1 Mayıs ta alanlarda buluştuk, Uğur Mumcu Meydanı nda yapılan yürüyüşe katıldık. 9

Detaylı

ŞUBE KOORDİNASYON KURULU TOPLANTILARI

ŞUBE KOORDİNASYON KURULU TOPLANTILARI ŞUBE KOORDİNASYON KURULU TOPLANTILARI emo izmir şubesi 87 I. Koordinasyon Kurulu Toplantısı 24 Mayıs 2014 30. Dönem 1. Koordinasyon Kurulu Toplantısı 24 Mayıs 2014 tarihinde gerçekleştirildi. Toplantı;

Detaylı