HKMO Bülteni Kasım 2003 ODA GÜNCESİ KİNLİK İÇERİĞE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HKMO Bülteni Kasım 2003 ODA GÜNCESİ KİNLİK İÇERİĞE"

Transkript

1 HKMO Bülteni Kasım 2003 jtarih 30 AğustDS7Eylüî 2003ı 13 Eylül 2003 I 16 Eylül Eylül Eylül Eylül Eylül Ekim Ekim Ekim Ekim Ekim Ekim Ekim Ekim 2002, Dikili Gençlik Yaz Kampı ODA GÜNCESİ KİNLİK İÇERİĞE Danışma Kurulu Toplantısı Internet Çalışma Grubu Toplantısı Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Jeodezik Ağlar Çalıştayı Genel Sekreterler Ortak Toplantısı DÜZENLEYEN HKMO İzmir Şube İzmir HKMO Konya Şube! Konya HKMO Arazi Bilgi Sistemleri ve Veri Standarttan Komisyonu Toplantısı HKMO Irakta İşgale son, Filistin'e özgürlük Mitingi Oda Saymanlan Toplantısı Kent Bilgi Sistemleri Paneli ve Sergisi İnsan Haklan Çalışma Grubu Toplantısı Geleneksel Yemek Ifüle Kanunu- Kamulaştırma Kanunu- İmar Uygulaması ve Karşılaşılan Sorunlar PaneH Şube İl/İtçe Temsilcilik Toplantısı DDY- Eğitim Semineri Kadastro, Kamulaştırma, imar Uygulamaları Kentsel Toprak Politikaları ve Arsa Düzenlemeleri Paneli Ekim 2003 I I. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu 1 Kasım Kasım Aralık Aralık 2003 Jeodezi, Jeoinformasyon.Araz» Yönetimi Dergisi Toplantısı GIS DAY/CBS GÜNÜ Geleneksel Yemek Geleneksel Yemek + Plaket Töreni Savaş Karşıtı Platform HKMO Şube HKMO İzmir Şube HKMO Antalya Şut» HKMO İzmir Şube HKMO HKMO İzmir Şube HKMO - YTÜ HKMO İzmir Antalya İzmir İZMİR Muğla İstanbul İstanbul HKMO Tüm Şubeler ı Türkiye HKMO Adana Şube Adana HKMO Trabzon Şube' Trab2on DUYURU Odamızın hakemli bilimsel dergisi olan "Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi", 2004 yılından başlayarak abonelik sistemine geçirilecektir. Dergiye abone olmak isteyenlerin 2004 yılı için yıllık (dörmilyon)tl- posta ücretini Odamızın Halk Bankası Demirtepe Şubesi'ndeki numaralı hesabına veya PTT'deki numaralı posta çeki hesabına aktararak dekontu ve adres bilgilerini içeren abonelik başvurusunu yazı ile iletmeleri gerekmektedir. Üyelerimize ünemleduyur ulur.

2 Çağdaş Kentleşme, Adana ve Çamlıca Arsaları Adana'nın akciğeri ve sembolü konumunda bulunan ve imar planında "Rekreasyon Alanı" olarak ayrılan bölgenin içinde bulunan Çamlıca Arsaları' nedense 1992 yılından günümüze imar değişikliği yapılarak konut yapımına açılmak istenmiştir Kamuoyu tepkisi sivil toplum kuruluşlannın çalışmalar ve 'nin yargı surecini Daşlatması nedeniyle, günümüze kadar konut yapımına yönelik imara açılamamıştır. Mülkiyeti Vüreğir ilçesinde bulunan tapunun Köprülü mahallesi 198 pafta 1205 ada 4 parselde kayıtlı bulunan m2 yuzolçumundeki "Çamlıca Arsaları" bir türlü "Rekreasyon Alam" içerisinde, halkm rahatça kullanabileceği, piknik, spor yapabileceği alanabirturlu dönüştürülemedi. İmar yetkisi belediyelere devredildikten sonra ülkemizde yaşanan, imar rantından daha yüksek pay alma kavgası yaşanmıştır. Sonuçta bugünkü manzara oldukça bozuk. Ekonomik ve siyasi rant uğruna yapılan kısmi imar düzenlemeleri, imar tadilatları sonucu beton yığını haline gelen yeşile hasret kentler. Bunun en güzel örneği maalesef Adana... Söz konusu Rekreasyon Alanı içerisinde yer alan "Çamlıca Arsaları" bu durumda daha da önem kazanmaktadır Çamlıca Arsalarının gelinen süreçle Adana Büyükşefıir Belediyesi meclisinin tanhli meclis kararıyla yemden konul yapımına yönelik imara açılması ile 'ye bağlı başta Odamız olmak üzere konu ile ilgili Odalar bir araya gelerek Büyukşehır Belediyesine itiraz etmişlerdir. İtirazda: Çamlıca Arsalarına ait tarih ve 459 sayılı Buyukşehir Belediye Meclis Karan tarafından açılan dava sonucunda: Adana 1 idaie Mahkemesi'nın 1998/1030 esas ve 1999/1734 sayı!) karannca iptal edildiği vurgulanılarak Buyukşehir Belediye Meclisinin mahkeme kararına uyması gerekliği Belediyemize bildirilmiştir. Bunun üzerine Buyukşehir Belediye Başkanının daveti üzerine Oda Başkanımızın da bulunduğu 'ye bağlı meslek oda başkanlarının bulunduğu toplantıda Çamlıca Arsalarının" konul yapımına yönelik imara açılmaması gerektiği Başkana iletilmiştir. Başkanın "Konuyu siz çoaın, orada bulunan vatandaşların mülkiyet hakkım korumak gerekir." sözü üzerine Şube Başkanımız "Vatandaşın mulkıyel hakkına biz de saygılıyız. Ancak bu güne kadar siyasi ve ekonomik ranl uğruna ilçe Belediye Başkanlarıyla iyi yaşanılan sorunlar nedeniyle mülkiyet hakkı bir anlamda elinden alınan yüzlerce mağdurun da düşünülmesi gerektiği Başkana iletilmiştir. Meslekte, Emeği Geçmiş Meslektaşlarımız İle Yapılan Söyleşi Adana Şube binamızda. Haritacılıkta, mesleğe uzun yıllar vermiş büyüklerimiz ile tanhınde mim söyleşi yapılmıştır. Söyleşiye 211 sicii nolu üyemiz Hayrullah OĞUNCÜ, 101 sicil nolu üyemiz Hüsamettin ERGİN, 429 sicil nolu üyemiz Erdoğan KARADAĞ. 495 Sicil nolu (iyemiz Necati SAĞBAŞ, 336 sicil nolu üyemiz Ozdilek ADALI. 404 sicil nolu üyemiz Nuri GUL,. Katılmışlardır. 641 sicil nolu üyemiz Kazım KUÇUKEKMEKÇİ'nin organize etmiş oiduğu söyleşide meslektaşlarımız sırasıyla soz alarak öğrencilik ve meslek faaliyetlerim özetle bizlere sundular. Koş bir havada geçen söyleşide özellikle saygıdeğer büyüklerimizin anıları katılımcılar tarafından dikkatle izlenmiştir Müh. Mim. Hattası Kutlamaları mühendislik mimarlık haftası nedeniyle tum odalar bir araya gelerek bir dizi etkinlik programı hazırlanmıştır. Etkinlik programı içerisinde, söyleşiler yanında Adana da belirlenen liselerde yaklaşık 1 er saatlik bölümlerle haritacılık mesleğinin ve Odanın tanıtılması, ılerikı günler de de Meslek Yüksek Okullannın Harita Bölümlerine tanıtım yapılması programa alınmıştır. Konuyu kamuoyuna bildirmek için larihinde Oda üyelerimizle birlikte Atatürk anıtına çelenk konularak saygı duruşunda bulunulmuş ve İKK' ca.hazırlanan basın bildinsı okunmuştur. Basın bildirisinde özetle üretimde buyuk paya sahip olan mühendis ve mimarlann katar verme surecinde haklannın bulunmadığı, hizmet birimleri içerisinde üretimdeki payına oranla en az ücretin mühendislere layık görüldüğü, 1954 ten buyana ' nin yaptığı çalışmaların siyası iktidarlarca muhalefetteyken takdir gorduğu ancak iktidar olunca dikkate alınmadığı, sonuç olarak ta lum mühendis ve mimariann çatısı altında bira araya gelme ve Odalarına sahip çıkmaları gerektiği vurgulanmıştır

3 HKMO Bülteni Kasım 2003 B E L E R i M I J! I 1 N H A a E R L E Fi A D A N A Harila vekadasiro Mühendisleri Odası Acliin.ı Şube Başkanı Zengin. İmar hareketleri kitlendi

4 HKMO Bülteni Kas im 2003 Ş U B E L E R İ M İ Z D E N H A B E R L E R Durak mahkeme kararlarına uysun "Adana'nn Akciğeri olarak nitelenen Çamlıca Arsalan'nn İmara açılmasına tepki gösteren IKK sekreteri Yapıcı, "Danıştay Karan var" dedi

5 ÖMER HAYYAM ( ) Kazım KÜÇÜKEKMEKÇİ Ezeli sırlan ne sen bilirsin ne de ben. Bu muammalı harli ne sen okuyabilirsin ne de ben. Perde arkasında ben ve sen dedikodusu var amma, Perde kalktı mı ne sen kalırsın ne de ben. Yaşamı hakkında çok fazla şey bilinmeyen Ömer HAYYAM 1020 yılında Nişabur' da doğdu. Mantık, felsefe, matematik ve astronomi konularında çalıştı. Şiirde Rubai türünün kurucusu sayılır. Döneminde Büyük Selçuklu Sultan' ı Melikşah ile çalıştı. Ne yazık ki onun gizemli dünyasını 19. yüzyıl ortalannda İngiliz ve Fransız yazarlar ortaya çıkarmıştır. Hayyam toplumumuzda daha çok Rubai'feri (Dörtlükleri) ile bilinir. Kendisi ile ilgili genel kanı aşk, şarap ve boş vermişlik teması üzerine işlenen konulardır. Oysa o şairliğin yanında 11. ve 12. yüzyılın en büyük matematikçi ve mütelekkirlerindendir. Matematik ve astronomide yaptığı buluşlar olağanüstüdür. Matematik tüm bilim dallarının temeli, hatta insan hayatının yönlendirilmesinde, yaşam tarzında, düşünce üretiminde, davranış biçiminde insan beyninin en gerekli bilgi kaynağıdır. Hayyam, dörtlüklerinde Matematiğin derinlemesine insan ruhuna inen bu temel öğeyi yakalamıştır. Akıl, mantık ve özgür düşüncesini tüm bağnaz saplantıların önüne geçirerek, binam formülü açılımları, konik kesitlerin kesişimleri, hiperbol ve parabol kesişim noktalanılın polinom açılımları ve küresel trigonometri ile uğraşmıştır Gerçi bu hayatın bize bir faydası yok. Asla hayata kızmaya hakkımız yok. 8oş geçirme ömrünü dolu dolu yaşa, Çünkü hayatın namaz gibi nalilesi yok. Matematik tarihi incelendiğinde ( M ) yıllarında İskenderiye'de o donemin en unlu üniversitesi "Maseum'"ö3 ilk ders veren matematikçi "Öklid'"\u. Öklid geometrisinde A=B, B=C ise A=C kuralı her sağduyu sahibinin kabul edebileceği bir kuraldır. Ayrıca 5 temel Postulatında (Teoreminlnde) sahibi "öklid" tir; -Harila Kadastro Mühendis i-ad AN A Bu temel kurallar bugün bile modern matematiğin temelini oluşturmaktadır. Bu kavramları tespit eden Öklid konuyu İlahi bir kudrete bağlamış ve M.S. 400 yıllarına kadar matematik İlahi bir hizmet olarak görülmüştür. Açılmaz kapılan açmanız mı gerek? Dünyada insanca yaşamanız mı gerek? Bırakın öyleyse iki dünyayı birden, Ey ölü canlılar, canlar uyanık gerek. Öklid'ten yaklaşık 1400 yıl sonra yaşamış olan Hayyam, tüm Grek matematikçisini incelemiştir. Astronom olarak gözlem ve ölçümlere dayalı yeni birtakvim geliştirmiştir. (Celali Takvimi) Bu takvimde güneş yılının uzunluğunu gün olarak hesaplamıştır. Günümüzde bilinen bir yılın 365, gün olduğu ve her yılda bir virgülden sonraki 6. rakamın değiştiğini belirtmek isterim, Ömer Hayyam'la ilgili çok detaylar yazılabilir. Ancak Oda bültenimizde bu kadar yer almanın yeterli olduğu kanısındayım. Yukarıda özetlemeye çalıştığım Ömer Hayyam'ı matematik yönüyle inceleyen (1960) tek Türk bilim adamı İ.T.Ü. profesörlerinden Hocamız sayın Hamit DİLGAN'dır. Kendisine teşekkürlerimi borç bilirim. Sözlerimi Hayyamdan anlamlı bir Rubai ile bitirmek istiyorum. SAYGILARIMLA. Feleği döndürebilir misin muradınca? Ne çıkar gök yedi kat değil sekiz kalsa? Er geç toprağa karışıp gidecek gövdemi, Ha avda kurt yemiş, ha mezarda karınca. Kaynaklar I-) Prof, Dr, Hamit DİLGAN - Büyük Matematikçi Ömer Hayyam 2-) Prof. Dr Hamit DİLGAN-Sair Matematikçi Ömer Hayyam 3-) Prof. Dr Ali ÜLGER Matematiğin Kısa Tarihi A-) Hayyam Rubaileri - A. Kadir Sebahattin EYÜBOĞLU DUYURU Şubemizin geleneksel yemefli 20 Aralık 2003 tarihinde Premier Restaurant - ADANA'da yapılacaktır. Tüm üyelerimizin katılımını bekliyoruz. Saygılarımızla.

6 1 Eylül Dünya Barış Gününü Kutladık Eylül ayında 'da da Harita ve Kadastro Mühendisleri örgütsel olarak çeşitli etkinliklere katıldık; -İKK bileşenleri. Demokratik Kitle Örgütleri ve Sivil Toplum Örgütleri ile birlikte artık yeni eylem mevzilerimlzden birisi haline gelen Abdi İpekçi parkına BARIŞ AĞACI diktik. Ne yazık ki savaş yanlısı Büyükşehir Belediyesi bir halta dayanamadı, ağacın yeşermesine katlanamadı ve bu ağacımızı soktu. -1 Eylûide yine Abdi İpekçi parkında Savaş Karşıtı Platformun düzenlediği mitinge bizde üyelerimizle katıldık. Binlerce emekçi barış sloganlarını meydanda haykırdı. -27 Eyluîde yapılan Barış ve Adalet Koalisyonu'nun düzenlediği "Irakta İşgale Son ve Filistin'e Özgürlük" mitinginde de meydanlarda barış cephesindeki yerimizi aldık. 1 Eylül İkinci Dünya Savaşının yıldönümü! Bu acımasız paylaşım savaşında 55 milyon insan Öldü, 90 milyon insan yaralandı. Bu savaşta 4 trilyon dolar para harcandı. 6 ülkenin katıldığı dünya nüfusunun %80'i savaşın acılarını yıllarca taşıdı, hala Nagazaki. Hiroşima, Vietnam... mağdurları canlı tanık. İnsanlık tarihi boyunca yapılan ve devam etmekte olan savaşların temel nedeni o topraklar üzerinde hakimiyet kurmaktır. Yanı sınıflı toplumların ortaya çıkmasından bu yana ilkel topluluklar, krallıklar, derebeylikler, ulus devletler, savaş açlıkları ülkenin tüm değerlerine sahip olmak üzerinde egemenlik kurmak hükmetmek için insan kanı akıtmakla, insan soyuna en acımasız kıyımı uygulamakta bin yıllarca biriken uygarlıkların temeline leknolojinin en son bombalarını ateşlemektedirler. Önce Afganistan şimdi de Irakta çıkartılan ve artık çağımıza damgasını vuran Filistin de en vahşi şekilde devam eden savaşlara bizler her zaman karşı çıkarak barışın savunucusu olmak zorundayız. Marks ve Engels, Birinci Enternasyonalin kuruluş bildirgesinde işçi sınıfının, emekçilerin gücünü haksız ve yayılmacı savaşların önlenmesi yolunda seferber edeceğine işaret etmişlerdi. Bu görevi, "uluslararası politikanın sınırlarına dalmak, hükümetlerin diplomatik girişimlerini gözlemlemek ve bunlara karşı gelmek' olarak koyuyor ve "böyle bir dış politika uğruna savaş İşçi simlinin kurtuluşu uğruna savaşın bir parçasıdır, "diyordu. Bu perspektif ile Partiler, Demokratik Kitle Örgütleri, Dernekler, bireyler süren küresel savaşlara küresel karşı duruşla hep birlikte BARIŞ cephesini oluşturmalıdır, Katlı Kavşaklar Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile onaylanan, kentin değişik bölgelerinde planlanan 6 adet katlı kavşak yapımı kararına 'ye bağlı 6 meslek odası olarak dava açılmıştı. Bu karar Belediyenin 1994te onaylanan Ulaşım Ana Planına aykırıdır. Bu kavşaklarda mevcut trafik düzenini rahatlatacağına dair bilimsel etüt ve gerekçeler bulunmamaktadır Bu kavşakların 1/1000'lik uygulama imar planları yapılmamıştır. Bu kavşaklar kentin tarihi dokusunu Ulusta planlanan -ilk meclisi gölgeleyen kavşak gibi- bozmaktadır, Ulus esnafı ve bir çok kitle örgütünü de harekete geçirerek verdiğimiz yasal ve kamusal mücadele sonucu Büyükşehir Belediyesi geri adım atarak 20 Ağustos 2003'de Meclis kararı ile söz edilen kavşak yapımından vazgeçme kararını almıştır. Her ne kadar gerekçesini parasızlığa dayandırsa da i. Gokçeki tebrik ediyoruz.!! Hacettepe Üniversitesi Jeodezi Ve Fotogramelrl Mühendisliği Bölümü Binasının Temeli Alıldı Hacettepe Üniversitesinde açılmış olan ancak henüz öğrenci alınmayan Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bulumu hizmet binası temeli; 18 Eylül 2003 tarihinde atıldı. Beytepe Kampüsünde yapılan temel atma törenine, meslektaşlarımız ve ilgili Kamu Kurum Yöneticileri, Hacettepe Üniversitesi Rektörü Tuncalp Özgen, Mühendislik Fakültesi Dekanı Selçuk Geçim İle birlikte, HKMO Genel Başkanımız

7 Hüseyin Ülkü. Şube Başkanımızİlyas Osmanağaoğlu, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Oğuz Kuzgunbay. Gulden Gürol ve Şube Müdürü Murat İşbiliroğlu katıldı. Açılışla; Rektör Prof. Dr. Tuncalp Özgen, Dekan Selçuk Geçim ve Bölüm Başkanı meslektaşımız Prof. Or. Hayrettin Gürbüz birer konuşma yaptı. Meslektaşımız Prof. Dr. Hayrettin Gürbüz yaptığı konuşmada; Hacettepe Üniversitesi Jeodezi ve Fotoğramelri Mühendisliği bölümü kuruluşundaki ve bina yapılmasındaki zorlukları anlattı. Tören düzenlenen kokteyl ile son buldu. Kırıkkale İl Temsilciliği Ziyaret Edildi 21 Ağustos 2003 Perşembe günü Şubemiz II. Başkanı Hüseyin Gül, Yazman Ertugrul Candaş, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Gulden Gürol ve Hasan Aday tarafından Kırıkkale il Temsilciliği ziyaret edildi. Kırıkkale il Temsilci Yardımcısı olarak görevlendirilen Burak Keseri görevlendirme yazısı tebliğ edildi. İl Kadastro Müdürü Nihat ERDOĞAN. Kırıkkale Belediyesi İmar Müdürü Tuncay Özkan ziyarel edildi. Ziyarette İmar Müdürlüğünde görevli Harita ve Kadastro Mühendisleri Yusuf Konar ve Turker Yılmaz da hazır bulundu, il Kadastro Müdürü Nihat ERDOĞAN, il Planlama ve Koordinasyon Müduru Mehmet Erdoğan ve il Temsilci Yardımcımız Burak KESER ile birlikte Kırıkkale Valisi Muştala B. Demirer ziyaret edildi. Toplantıda, Ekim 2003 ayı başında Kırıkkale'de Valilik ve Belediye'nın de katkıları ile Şubemizin "Kent Bilgi Sistemleri" konulu bir etkinlik d jzenlemesi kararlaştırıldı. Toplumcu Yazar, Eğitmen Dursun Akçam'ı Kaybettik H. Yaz Kampı HKMO İzmir Şubemîzce düzenlenen Üniversitelerimizin Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümünde okuyan öğrencilerin katılımıyla; II. Yaz Kampı 30 Ağustos-7 Eylül 2003 tarihlerinde Dikili'de yapıldı. Mesleki alanda, çok önemli bir etkinlik olarak görülen II, Yaz Kampına, Şube Başkanımız İlyas Osmanağaoğlu ve Şube yazmanımız Ertuğrul Candaş katıldılar. Harita Genel Komutanlığı'nı Ziyaret HKMO Şubesi Yönetim Kurulu olarak 19 Eylül 2003 Cuma gunu Harita Genel Komutanlığıma gidildi, ilk olarak Harita Genel Komutanlığı Teknik Hizmetler Başkanlığı Görevine getirilen Dr. Müh. Kd. Alb. Mustafa Önder ziyaret edildi. Daha sonra Teknik Hizmetler Başkanı ile birlikte Harita Genel Komutanlığına yeni atanan Tümgeneral Ali Fuat SARAR ziyaret edildi. Son olarak Harita Genel Komutanlığı Erkan Başkanlığı görevine getirilen Müh. Kd. Alb. YaşarTürkoğlu ziyaret edildi. Ziyaretlerde meslekle ilgili konular görüşüldü ve Komutanlara yeni görevlerinde başarılar dilendi. Koy Enstitülerinin yetiştirdiği çok değerli bir eğitmeni kaybettik. Sadece bir eğitmen değil 20 civarında yazmış olduğu kitaplarıyla aynı zamanda bir yazın adamıydı. Türkiye öğretmen sendikal hareketlerinde ise en önde gidenlerdendi yılında Kars da doğdu. Cilavuz Köy Enstitüsünü bitirerek koy öğretmenliğine ilk adımını attı. Gazi Enstitüsü Edebiyat bölümünü bitirdi. Milli Eğilim Bakanlığınca İngiltere'ye gönderildi. Türkiye Öğretmenler Sendikasının kurulmasında akli) rol aldı. 12 Marl sonunda TOS'un kapatılmasıyla öğretmenlikten uzaklaştırıldı. Bir süre Almanya'da yaşamak zorunda bırakıldı. Edebiyat alanına. Karacan Armağanını kazandığı "Analarımız" adlı röportajıyla girdi. Yetiştiği yörenin İnsanının yaşam gerçeklerini gözlemci ve gerçekçi bir tutumla işledi. "Haley" adlı öyküsüyle Antalya Festivali Sanat ödülünü, "Kanlı Derenin Kurtları" ile de Türk Dil Kurumu Roman Ödülünü kazandı. Hikaye dalında "Maral", "ölü Ekmeği", "Taş Çorbası", "Köyden indim Şehire", "Kafkas Kızı", inceleme-röportaj tünerinde de "Analar ve Çocuklar", "Doğunun Çilesi", "Kan Çiçekleri", "Altta Kalanlar" adlı kitapları yayımlandı. 23 Eylül 2003 tarihinde Türkiye devrimci hareketine damgasını vurmuş olan mücadele insanının cenaze töreninde; duyarlı meslektaşlanmız ve onu seven yüzlerce aydın insanın omuzlarında ebedi yolculuğa uğurlandı. Baskılar karşısında eğilmeden, dik durabilen, yurdunu ve insanını çok seven bu değerli insanın onunde saygıyla eğiliyoruz.

8 KENT BİLGİ SİSTEMLERİ ETKİNLİĞİ Kırıkkale'de 2 Ekim 2003 tarihinde Kültür Merkezi Sinema ve Konferans Salonunda. Kent Bilgi Sistemleri konusunda valilik ve belediyenin katılımıyla etkinlik düzenlendi. Vali Mustafa Bahrettın Demırer, Belediye Başkanı Mustafa Pekdoğan, CHP Kırıkkale Milletvekili Halil Tiryaki'nin katılarak birer konuşma yaptıkları panelin açılış konuşmasını Şube Başkanımız jlyas Osmanağaoğlu yaptı. Kırıkkale'de bulunan bir kısım meslek kuruluşları, yüklenici ve meslektaşların çiçek göndererek katıldıkları panele Kırıkkale AKP Milletvekili ve Adalet Komisyonu Sozcusu Av. Ramazan Can ve Eski izmir Şube Başkanımız mesleklaşımız izmir Milletvekili Erdal Karademir telgraflarla katıldı. DÜNYA Harita Genel Komutanlığı Komutan Yardımcılığı görevinde iken Emekli olan Dr. Müh. Albay Ömür Demırkol' un oturum başkanlığı yaptığı etkinlikte Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Mühendislik Fakullesi Dekanı ve meslektaşımız Prot. Dr. Şenol Kuşçu ile Bursa Büyük Şehir Belediyesi BUSKİ Bilgi İşlem Daire Başkanı Fikri Haşal konuşmacı olarak katıldılar. Etkinliğin son bölümünde, Başar Soft. MNG. İşlem Şirketler, NetCAD firmaları konuyla ilgili olarak uygulamalardan sunumlar yaptılar. ilgiyle karşılanan bu etkinlik, yerel basında da geniş ölçüde yer aldı.

9

Yayın Kurulu na göndermek istediğiniz yazılarınızı hkmo@hkmo.org.tr adresine gönderebilirsiniz.

Yayın Kurulu na göndermek istediğiniz yazılarınızı hkmo@hkmo.org.tr adresine gönderebilirsiniz. MART 2008 YIL: 18 SAYI: 70 ISSN 1300/3534 2 ayda 1 yayınlanır. Yaygın Süreli Yayındır. Ücretsizdir. HKMO Adına Sahibi: A. Fahri ÖZTEN Genel Yayın Yönetmeni: Ufuk Serdar İNCİ Yazı İşleri Müdürü: Timur Bilinç

Detaylı

HKMO BURSA ŞUBESİ BURSA ŞUBEYE BAĞLI TEMSİLCİLİKLER KENT REHBERİ ÖNEMLİ TELEFONLAR. Bültene Yazı Göndermek İsteyenlerin Dikkatine:

HKMO BURSA ŞUBESİ BURSA ŞUBEYE BAĞLI TEMSİLCİLİKLER KENT REHBERİ ÖNEMLİ TELEFONLAR. Bültene Yazı Göndermek İsteyenlerin Dikkatine: HKMO BURSA ŞUBESİ Odunluk Mah. Kale Cd. No: 20 K.3 Nilüfer/BURSA Tel: 0224 451 27 00-452 27 00 Faks: 0224 453 24 00 e-mail: bursa@hkmo.org.tr BURSA ŞUBEYE BAĞLI TEMSİLCİLİKLER BALIKESİR İL TEMSİLCİLİĞİ

Detaylı

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 21. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 21. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs 2010 TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 21. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi Divan Başkanı nın konuşması sonrasında açılış konuşmalarına geçildi.

Detaylı

TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ

TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 9. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU (2010 2012) TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 9. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU (2010-2012) 10. OLAĞAN

Detaylı

ŞUBELERİMİZ MERKEZE BAĞLI TEMSİLCİLİKLERİMİZ BÜLTENE YAZI GÖNDERENLERİN DİKKATİNE

ŞUBELERİMİZ MERKEZE BAĞLI TEMSİLCİLİKLERİMİZ BÜLTENE YAZI GÖNDERENLERİN DİKKATİNE HAZİRAN 2011 YIL: 21 SAYI: 81 ISSN 1300/3535 2 AYDA BİR YAYINLANIR. YAYGIN SÜRELİ YAYINDIR. ÜCRETSİZDİR. www.hkmo.org.tr HKMO Adına Sahibi: A. Fahri Özten Genel Yayın Yönetmeni: Özkan Talay Yazı İşleri

Detaylı

BMO 1. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

BMO 1. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU BMO 1. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU Eylül 2012-Mart 2014 GENEL KURUL İLANI TMMOB BİLGİSAYAR MÜHENDİSLERİ ODASI 2. OLAĞAN GENEL KURULU Bilgisayar Mühendisleri Odası 2. Olağan Genel Kurulu 1 Mart 2014 Cumartesi

Detaylı

TOPRAK KAYBI MI, TOPRAK GASPI MI?... 7. BÜYÜKŞEHİR E DÖNÜŞMENİN SONUÇLARI...11 Osman GÜRÜN. BÜTÜNŞEHİRE DÖNÜŞMENİN GETİRECEĞİ MALİYET...

TOPRAK KAYBI MI, TOPRAK GASPI MI?... 7. BÜYÜKŞEHİR E DÖNÜŞMENİN SONUÇLARI...11 Osman GÜRÜN. BÜTÜNŞEHİRE DÖNÜŞMENİN GETİRECEĞİ MALİYET... İÇİNDEKİLER TOPRAK KAYBI MI, TOPRAK GASPI MI?... 7 Bahar TANRISEVER YALÇIN BÜYÜKŞEHİR E DÖNÜŞMENİN SONUÇLARI...11 Osman GÜRÜN BÜTÜNŞEHİRE DÖNÜŞMENİN GETİRECEĞİ MALİYET...13 İsmail OK BÜYÜKŞEHİR YASASI...14

Detaylı

Sayman Üyelerle Toplantı. Çanakkale de Bölgesel Geoteknik Eğitim Kursu. Riskli bina tespit çalışmalarıyla ilgili yanlış bilgilendirmeye İMO dan tepki

Sayman Üyelerle Toplantı. Çanakkale de Bölgesel Geoteknik Eğitim Kursu. Riskli bina tespit çalışmalarıyla ilgili yanlış bilgilendirmeye İMO dan tepki sayı 221 / 15 nisan 2013 genç-imo Konseyi ilk 15 Nisan 2013 1 toplantısını gerçekleştirdi...3 te TMMOB Danışma Kurulu Toplantısı yapıldı...5 te TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI YAYIN ORGANIDIR Bilirkişi

Detaylı

18. TMMOB İKK, İKF ve STK Çalışmalarına Katılım. 18.1. Okullar Halkındır Satılamaz!

18. TMMOB İKK, İKF ve STK Çalışmalarına Katılım. 18.1. Okullar Halkındır Satılamaz! 18. TMMOB İKK, İKF ve STK Çalışmalarına Katılım 18.1. Okullar Halkındır Satılamaz! Okuluma Dokunma İnisiyatifi 12 Ocak 2010 günü İstiklal Caddesi üstündeki Beyoğlu Refia Övüç KTÖ Olgunlaşma Enstitüsü binası

Detaylı

Kartal, Maltepe, Pendik Bölgeleri Üye Toplantısı Gerçekleştirildi. Nazım Hikmet Şiirleriyle Anıldı... Haziran 2010

Kartal, Maltepe, Pendik Bölgeleri Üye Toplantısı Gerçekleştirildi. Nazım Hikmet Şiirleriyle Anıldı... Haziran 2010 Haziran 2010 Kartal, Maltepe, Pendik Bölgeleri Üye Toplantısı Gerçekleştirildi Gün geçtikçe artan mesleki, ekonomik ve sosyal sorunları yerellerde tespit etmek ve sorunlara karşı meslektaşlarımızla beraber

Detaylı

TMMOB 41. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi

TMMOB 41. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi sayı 204 / 15 haziran 2010 TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI YAYIN ORGANIDIR İMO İlk Danışma Kurulu 15 Haziran 2010 1 toplantısını gerçekleştirdi...2 de Sadık Gökçe röportajı...8 de İş Sağlığı ve Güvenliği

Detaylı

ŞUBELERİMİZ MERKEZE BAĞLI TEMSİLCİLİKLERİMİZ BÜLTENE YAZI GÖNDERENLERİN DİKKATİNE

ŞUBELERİMİZ MERKEZE BAĞLI TEMSİLCİLİKLERİMİZ BÜLTENE YAZI GÖNDERENLERİN DİKKATİNE Ocak 2015 YIL: 25 SAYI: 93 ISSN 1300/3534 2 AYDA BİR YAYIMLANIR. YAYGIN SÜRELİ YAYINDIR. ÜCRETSİZDİR. www.hkmo.org.tr HKMO Adına Sahibi: Ertuğrul Candaş Genel Yayın Yönetmeni: Harun Reşit Sever Yazı İşleri

Detaylı

Şubat 2009. HKMO Diyarbakır Şubesi Tarafından Düzenlenen Mesleğimizde Güncel Gelişmeler Başlıklı Eğitim Seminerine Katılım ve Katkı Sağlanmıştır

Şubat 2009. HKMO Diyarbakır Şubesi Tarafından Düzenlenen Mesleğimizde Güncel Gelişmeler Başlıklı Eğitim Seminerine Katılım ve Katkı Sağlanmıştır Şubat 2009 Şubemiz Afetler Teknik Rapor ve İnceleme Çalışma Grubu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı'nı Ziyaret Etti Harita ve Kadastro Mühendisleri

Detaylı

Yapı Denetim Komisyonumuz Yapı İşleri Genel Müdürlüğü nü ziyaret etti. Kamulaştırma Bilirkişilik Yetki Belgesi Kurslarının sonuncusu Ankara da yapıldı

Yapı Denetim Komisyonumuz Yapı İşleri Genel Müdürlüğü nü ziyaret etti. Kamulaştırma Bilirkişilik Yetki Belgesi Kurslarının sonuncusu Ankara da yapıldı sayı 249 / 15 kasım 2014 Kıyıların kamusal 15 Kasım değeri 2014 yok 1 ediliyor...2 de TMMOB, Ermenek maden faciası üzerine bölgede incelemede bulundu...4 te &'()*+'+,-../ TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Başyazı... 2. Merhaba... 4. Şube Genel Kurulumuz... 6. Şubat-Mart 2014 Etkinliklerimiz... 10

İÇİNDEKİLER. Başyazı... 2. Merhaba... 4. Şube Genel Kurulumuz... 6. Şubat-Mart 2014 Etkinliklerimiz... 10 TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ haber bülteni Yıl: 29 - Sayı: 175 / Mart 2014 İki ayda bir yayınlanmaktadır. Sahibi: İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi adına İnş. Müh. Ayhan EMEKLİ Sorumlu

Detaylı

Marmara Depreminden Van. yazgısı...2 de Gaziantep ve Bursa da Kamulaştırma Bilirkişilik Yetki Belgesi Kursu düzenledi...5 te

Marmara Depreminden Van. yazgısı...2 de Gaziantep ve Bursa da Kamulaştırma Bilirkişilik Yetki Belgesi Kursu düzenledi...5 te sayı 248 / 1 kasım 2014 Marmara Depreminden Van depremine ülkemizin 1Kasım değişmez 20141 yazgısı...2 de Gaziantep ve Bursa da Kamulaştırma Bilirkişilik Yetki Belgesi Kursu düzenledi...5 te " # "# $ "

Detaylı

HASAN SİPAHİ ÇANAKKALE BARO DERGİSİ. V. Genç Avukatlar Kurultayı 2016 Yılında Çanakkale de. Bursa dan İzmir e Adalet için Yürüdük.

HASAN SİPAHİ ÇANAKKALE BARO DERGİSİ. V. Genç Avukatlar Kurultayı 2016 Yılında Çanakkale de. Bursa dan İzmir e Adalet için Yürüdük. ÇANAKKALE BARO DERGİSİ Yıl: 3 Sayı: 14 Avukatlar Haftası Etkinlikleri Sahibi Çanakkale Barosu Adına Baro Başkanı Av. Bülent ŞARLAN Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Av. Hakan ÜZENLİ Yayın Kurulu BARO BAŞKANIMIZ

Detaylı

ANTALYA. Eşgüdüm Kurulu tarafından ülkemizde meydana gelen terör olaylarını protesto etmek amacıyla 24 Ekim 2007 tarihinde yapılan basın açıklamasına

ANTALYA. Eşgüdüm Kurulu tarafından ülkemizde meydana gelen terör olaylarını protesto etmek amacıyla 24 Ekim 2007 tarihinde yapılan basın açıklamasına ADANA Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından hazırlanıp 11.10.2007 gün ve 26670 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması

Detaylı

Haber Bülteni TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI EYLÜL - ARALIK 2010 SAYI: 95 TMMOB ZMO DA YENİ GÖREV DAĞILIMI

Haber Bülteni TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI EYLÜL - ARALIK 2010 SAYI: 95 TMMOB ZMO DA YENİ GÖREV DAĞILIMI Haber Bülteni TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI EYLÜL - ARALIK 2010 SAYI: 95 TMMOB ZMO DA YENİ GÖREV DAĞILIMI Doç. Dr. Gökhan GÜNAYDIN, bir siyasi partinin yönetim organlarında aktif görev üstlenmiş olması

Detaylı

10. Ulaştırma Kongresi gerçekleştirildi

10. Ulaştırma Kongresi gerçekleştirildi sayı 224 / 20 eylül 2013 İMO dan ODTÜ Yoluna 20 Eylül 2013 1 dava...5 te TMH nın 477. sayısı yayımlandı...6 da TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI YAYIN ORGANIDIR 10. Ulaştırma Kongresi gerçekleştirildi 19

Detaylı

İZMİR ŞUBESİ ŞUBE ÇALIŞMA RAPORU TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI 27. DÖNEM 2. ŞUBE KOORDİNASYON TOPLANTISI. 24 Ocak 2009 İZMİR

İZMİR ŞUBESİ ŞUBE ÇALIŞMA RAPORU TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI 27. DÖNEM 2. ŞUBE KOORDİNASYON TOPLANTISI. 24 Ocak 2009 İZMİR TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ 27. DÖNEM 2. ŞUBE KOORDİNASYON TOPLANTISI ŞUBE ÇALIŞMA RAPORU 24 Ocak 2009 İZMİR 1/72 İÇİNDEKİLER 1. DÖNEM ÇALIŞMALARI...3 1.1. GENEL...3 1.2. YÖNETSEL DURUM...5

Detaylı

ŞUBELERİMİZDEN. katıldı. Gelenek- sel Başak Balomuz 16 Şubat 2008 tarihinde Göynük Quin Elizabeth Hotel de 600 ü aşkın meslektaşımız

ŞUBELERİMİZDEN. katıldı. Gelenek- sel Başak Balomuz 16 Şubat 2008 tarihinde Göynük Quin Elizabeth Hotel de 600 ü aşkın meslektaşımız 32 ADANA Demokratik kitle örgütlerince 2 Şubat 2008 de Atatürk Parkı önünde gerçekleştiri- len türban karşıtı eyleme ZMO Adana Şube Yönetim Kurulu Üyemiz Selma KI- RANÇEŞME ve üyelerimiz katılarak destek

Detaylı

Odamız Kurum İçi Eğitim düzenliyor

Odamız Kurum İçi Eğitim düzenliyor sayı 238 / 1 haziran 2014 TMMOB 43. Olağan Genel Kurul 1 Haziran 2014 1 Sonuç Bildirisi...4 te TMMOB 43. Dönem Kurulları... 6 da TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI YAYIN ORGANIDIR Denetleme Kurulu ilk toplan

Detaylı

ARAZİ YÖNETİMİ GÜNLERİ

ARAZİ YÖNETİMİ GÜNLERİ ARAZİ YÖNETİMİ GÜNLERİ 1 Adres: HKMO İstanbul Şubesi 19 Mayıs Mahallesi Samanyolu Sk. Onur Apt. No: 106 Kat: 2 34360 Şişli - İstanbul Tel: +90 212 2328989 / Faks: +90 212 2329428 e-posta:istanbul@hkmo.org.tr

Detaylı

ARALIK 2012 YIL: 22 SAYI: 86 ISSN 1300/3534

ARALIK 2012 YIL: 22 SAYI: 86 ISSN 1300/3534 ARALIK 2012 YIL: 22 SAYI: 86 ISSN 1300/3534 Aralık 2012 YIL: 22 SAYI: 86 ISSN 1300/3534 2 AYDA BİR YAYINLANIR. YAYGIN SÜRELİ YAYINDIR. ÜCRETSİZDİR. www.hkmo.org.tr HKMO Adına Sahibi: Ertuğrul Candaș Genel

Detaylı

genç-imo 8. Öğrenci Meclisi Antalya da gerçekleştirildi

genç-imo 8. Öğrenci Meclisi Antalya da gerçekleştirildi sayı 258/ 1nisan 2015 1 Nisan 2015 1 genç - İMO 8.öğrenci meclisi Antalya da gerçekleştirildi...2 de Japon meslektaşımızın intiharı mesleki ve insani ders niteliğindedir...4 te TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ

Detaylı

ODAMIZ 26. DÖNEM 1. OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU 16 NİSAN 2011 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ. YÖNETİM KURULUMUZDAN 15 MAYIS TMMOB MİTİNGİ NE ÇAĞRI sayfa 8

ODAMIZ 26. DÖNEM 1. OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU 16 NİSAN 2011 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ. YÖNETİM KURULUMUZDAN 15 MAYIS TMMOB MİTİNGİ NE ÇAĞRI sayfa 8 Haber Bülteni 209 ISSN 1300-7300 www.spo.org.tr Mart - Nisan 2011 e-posta: spo@spo.org.tr ÜYELERİMİZİN DİKKATİNE...3 PLAN DEĞİŞİKLİKLERİNDE MÜELLİF GÖRÜŞÜ ALINMASI HAKKINDA ODAMIZ VE BAYINDIRLIK VE İSKAN

Detaylı

Şubat 2008. Basım Yeri: Özdil Basımevi Tel: 0 212 251 83 13-14 Teknik Hazırlık: Barış EROĞLU - baris.eroglu@otonomyayincilik.com

Şubat 2008. Basım Yeri: Özdil Basımevi Tel: 0 212 251 83 13-14 Teknik Hazırlık: Barış EROĞLU - baris.eroglu@otonomyayincilik.com Şubat 2008 Sahibi: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Adına Meftun GÜRDALLAR Yayın Koordinatörü: Münür AYDIN Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Fetiye KARA Yayın Kurulu Derya

Detaylı

rolü hakkında görüş bildirilmiştir, sorunlar ve öneriler paylaşılmıştır.

rolü hakkında görüş bildirilmiştir, sorunlar ve öneriler paylaşılmıştır. rolü hakkında görüş bildirilmiştir, sorunlar ve öneriler paylaşılmıştır. spoisthaberler TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Elektronik Bülteni Temmuz/Ağustos - 2013 ŞUBE GÜNCESİ 27-28 Haziran TUPOB Bölüm

Detaylı

yeni kliniklerine kavuştu

yeni kliniklerine kavuştu Üniversitemiz tarafından Van Üşümesin sloganıyla düzenlenen yardım kampanyası çerçevesinde toplanan malzemeler, Van a gönderildi. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Elsevier SciVal Platformu tarafından

Detaylı