İdeaAyrıntı Dizisi. Ayrıntı Yayınları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İdeaAyrıntı Dizisi. Ayrıntı Yayınları"

Transkript

1 MEHMET KANAR tarihinde Konya da doğdu. İlkokulu Konya Gazi Mustafa Kemâl İlkokulu nda, ortaokulu İstanbul Kartal Maltepe Ortaokulu nda, liseyi Vefa Lisesi nde tamamladıktan sonra öğrenim yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arap ve Fars Dilleri ve Edebiyatları Bölümü ne girdi akademik yılında bu bölümü bitirdikten sonra 1975 Kasım ında aynı bölümün Fars Dili ve Edebiyatı Kürsüsü nde doktora tahsiline başladı Nisan ında da adı geçen kürsüye asistan olarak atandı. Kasım 1979 da Çağdaş İran Edebiyatının Doğuşu ve Gelişmesi adlı teziyle Doktor ünvanını aldı l986 tarihinde Yardımcı Doçent oldu tarihinde Fars Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı nda Doçentliğe, tarihinde de Profesörlüğe yükseltildi tarihleri arasında Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanlığı, tarihleri arasında İ.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği görevini sürdürdü tarihinden itibaren iki dönem İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulundu. Öte yandan, tarihleri arasında İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcılığı yaptı tarihinde Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Başkanlığına tayin edildi tarihi itibarıyla emekliliğe ayrıldı. Hâlen Yeditepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı ve Tarih bölümlerinde ders vermektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır. Yayımlanmış eserlerinden bazıları: Alacakaranlık, Sadık Hidayet (YKY); Anadolu da İslâmiyet, Franz Babinger, Fuad Köprülü (İnsan); Aylak Köpek, Sadık Hidayet (YKY); Bir Şeftali Bin Şeftali, Samed Behrengi; Bugünkü İran Edebiyatı Hakkında Bir İnceleme, Muhammed-i İsti lâmî; Çağdaş İran Edebiyatının Doğuşu ve Gelişmesi (İletişim); Çağdaş İran Öyküleri (Seçki) (Kaknüs); Çözümlü Farsça Metinler (SAY), Çözümlü Osmanlı Türkçesi Metinleri (SAY); Deli Dumrul, Samed Behrengi; Diri Gömülen, Sadık Hidayet (YKY); Doğu Mitolojisinin Edebiyata Etkisi, Karşılaştırmalı Edebiyat Metinleri, Prof. Dr. Helmut Ritter (Ayrıntı), Doğubilimciler, AKMED, (CD Kitap); Ermeni Komitelerinin Emelleri ve İhtilal Hareketleri Meşrutiyetin İlanından Önce ve Sonra (DER); Eski Anadolu Türkçesi Sözlüğü (SAY), Eski İran Nesrinden Seçmeler (İÜ); Evhadu d-dîn-i Kirmânî nin Rubaileri (Metin-İnceleme-Tercüme) (İnsan); Fehmî ve Şebisterî den Şem ve Pervane (Fehmî ve Şeyh Abdullah-i Şebisterî-i Niyâzî nin Şem u Pervâne Mesnevileri) (İnsan); Gülistan, Sâdi-i Şirâzî (Şule); Hacı Aga, Sadık Hidâyet (YKY); Hanü l-ihvân, Dostlar Sofrası, Nâsır-ı Hüsrev (İnsan); Hayyam ın Terâneleri, Sâdık Hidâyet (YKY); Hidâyetnâme, Sadık Hidayet (YKY); Hikmet ve Sanat, Golamrizâ E vânî (İnsan); İçtimaiyat Dersleri (İÜ); İçtimâiyât Mecmuası (İÜ); İran Edebiyatında Şiir- Kaçarlar Devri (İnsan); İran Masalları (YKY); Kanar Arap Harfli Alfabetik Osmanlı Türkçesi Sözlüğü (SAY); Kanar Arapça-Türkçe Sözlük (SAY); Kanar Farsça-Türkçe Sözlük (SAY); Kanar Osmanlı Türkçesi Sözlüğü (SAY); Kanar Türkçe-Farsça Sözlük (SAY); Küçük Kara Balık, Samed Behrengi; Külahlı Bey-Külahsız Bey Gevher Murad; Mevlânâ (Mesnevî, Dîvân, Fîhimâfîh, Mecâlis-i Seb a) (SAY); Modern İran ve Afgan Öyküleri Antolojisi (YKY); Modern İran Şiiri Antolojisi (Şule); Osmanlı Topraklarında Fars Dili ve Edebiyatı Dr. Muhammed Emîn-i Riyâhî (İnsan); Ömer Hayyam, Rubailer, Dr. Abdullah Cevdet, Hüseyin Daniş, Hüseyin Rifat; Sekiz Kitap, Sohrâb-i Sipihrî (Şule); Tasavvufta İnsan Meselesi, İnsân-ı Kâmil, Azîzüddin Nesefî (Dergah); Türk Antropoloji Mecmuası (İÜ); Ulduz ile Kargalar, Samed Behrengi; Ulduz ile Konuşan Bebek, Samed Behrengi; Üç Damla Kan Sâdık Hidâyet (YKY); Vejetaryenliğin Yararları, Sadık Hidayet (YKY); Züleyha nın Aşk Derdi, Hz. Yusuf Kıssası Celâl Settârî (İnsan). İdeaAyrıntı Dizisi Ayrıntı Yayınları

2 Ayrıntı: 774 İdeaAyrıntı Dizisi: 21 İlâhînâme Ferîdüddîn Attâr İdeaAyrıntı Dizi Editörü Burhan Sönmez Farsça dan Çeviren Prof. Dr. Mehmet Kanar Yayıma Hazırlayan Dr. Ahmet Çelik Bu kitabın Türkçe yayım hakları Ayrıntı Yayınları na aittir. Kapak Fotoğrafı Indian School/The Bridgeman Art Library/Getty Images Turkey Kapak Tasarımı Gökçe Alper Dizgi Hediye Gümen Baskı Kayhan Matbaacılık San. ve Tic. Ltd. Şti. Merkez Efendi Mah. Fazılpaşa Cad. No: 8/2 Topkapı/İstanbul Tel.: (0212) Sertifika No.: Birinci Basım: 2014 Baskı Adedi: 2000 ISBN Sertifika No.: AYRINTI YAYINLARI Basım Dağıtım Tic. San. ve Ltd. Şti. Hobyar Mah. Cemâl Nadir Sok. No.:3 Cağaloğlu İstanbul Tel.: (0212) Faks: (0212) &

3 İlâhînâme Ferîdüddîn Attâr

4 KURTULUŞ TEOLOJİSİ Ed.: Christopher Rowland KİRLİLİK KAVRAMI VE ALEVİLİĞİN ASİMİLASYONU Mevlüt Özben İDEAAYRINTI DİZİSİ KOMÜNİSTLERDEN İSLAMCILARA Bir 20. Yüzyıl Tarihi: Endonezya Adrian Vickers İHVÂN-I SAFÂ RİSÂLELERİ 3. Cilt İSLAM IN GELECEĞİ Wilfred S. Blunt OXFORD İSLÂM SÖZLÜĞÜ Baş Editör: John L. Esposito İSLAM IN İKİNCİ MESAJI Mahmut Muhammed Taha TANRISIZ AHLAK? Walter Sinnott-Armstrong DÜŞMANIN TARİHİ Gil Anidjar İSLAM DA 50 ÖNEMLİ İSİM Roy Jackson ESRÂRNÂME Ferîdüddîn Attâr İHVÂN-I SAFÂ RİSÂLELERİ 1. Cilt SÜRYANİLER Mutay Öztemiz KIZILBAŞLAR/ALEVİLER Krisztina Kehl-Bodrogi İBNİ HALDUN Tarih Biliminin Doğuşu Yves Lacoste İBNİ ARABÎ VE DERRİDA Tasavvuf ve Yapısöküm Ian Almond CENNETİN ELEŞTİRİSİ Roland Boer MÜSLÜMAN KÜLTÜRÜ V. V. Barthold İHVÂN-I SAFÂ RİSÂLELERİ 2. Cilt HIRİSTİYANLIKTAKİ ATEİZM Exodus un ve Krallığın Dini Ernst Bloch

5 İçindekiler Sunuş...17 Münâcât...19 Resullerin Efendisine Övgü...25 Peygamber in Miracı...27 Hikâye...29 Sıddık ın Fazileti...30 Farûk un Fazileti...31 Zünnûreyn in Fazileti...33 Murtazâ nın Fazileti...34 Giriş...35 Birinci Makale...37 Babanın Cevabı...38 Kocası Yolculuğa Çıkan Dindar Kadın...38 İkinci Makale...49 Babanın Cevabı...50 Şehzadeye Âşık Olan Kadın...50 Rûm da Esir Düşen Alevî İle Âlim ve Muhannes...52 Davud un Oğlu Süleyman İle Âşık Karınca...53 Emîrülmü minîn Ali İle Karınca...54 Âdil Nûşirevân İle Yaşlı Ekinci...55 Cendli Pîr İle Köpek...56 Maşûk-i Tûsî, Köpek İle Atlı...56 Şeyh Ebû Sa îd in Bir Sûfi ve Bir Köpekle Tartışması...57 Ebulfazl Hasan ın Can Çekişirken Söyledikleri...58 Üçüncü Makale...58 Babanın Cevabı...58 İbrahim Edhem in Derviş e Sorusu...59 Şeyh Gorgânî İle Kedi...59 Hıristiyan Çocuğu...60 Güzel Oğlu Olan İhtiyar...61 Yakûb İle Yusuf...62 Yusuf İle İbn-i Yâmîn...63 Günahkâr Genç İle Onun İçin Görevlendirilen Azap Melekleri...65 Bilgili Genç, Cennet, Hak Teâlâ yı Görüş...66 Derviş in Mecnûn a Kaç Yaşındasın? Diye Sorması...67 Sıtma Nöbeti Tutan Deli...67

6 Dördüncü Makale...68 Hintli Serpatek...68 Güzel Oğul Sahibi Vezir...72 Ordudan Kaçan Padişah...73 Çavuşun Âşık Olduğu Şehzade...74 İhtiyar Oduncu İle Sultan Mahmûd...78 Beşinci Makale...79 Babanın Cevabı...80 Şiblî İle Fırıncı...80 Namaz Kılan Adam ve Mescit İle Köpek...81 İsa nın Dünya İle Konuşması...83 Rahip İle Şeyh Ebulkâsım Hemedânî...84 Müslüman Olan Hıristiyan...85 Emîrülmü minîn Ömer...86 Köprü Yaptıran Ateşperest...86 Yoksulun Cafer-i Sâdık a Sorusu...87 Bir Meczubun Bir Ekmeğe Değmeyen Namaz Hakkındaki Sözü...88 Divane ve Cuma Namazı...88 Altıncı Makale...89 Babanın Cevabı...89 Azrail ve Süleyman İle O Adam...90 Mancınık Taşıyla Yaralanan Genç...91 Mısır daki Meczup...92 Fahreddîn-i Gorgânî İle Sultanın Kölesi...92 Darağacındaki Hüseyin Mansûr-i Hallâc...95 Mecnun un Leyla ya Aşkının Baskın Çıkması...95 Ay Yüzlü Oğlanla Görüş Sahibi Derviş...96 Şeyh Nûri İle Kör...97 Şeyh Ebulkâsım Hemedânî...98 Yedinci Makale...99 Babanın Cevabı...99 İsm-i A zam ı Öğrenmek İsteyen Adam İle İsa...99 İbrahim İle Nemrut Hıristiyan Şeyh İle Bâyezîd Başını Kâbe Kapısına Vuran Divane Eyüb ün Hikâyesi Yusuf-i Hemedânî Züleyha Temsil Ebûbekir Sefâle Sultan Mahmûd İle Meczup Kesilmiş Ağaç Hasan-ı Basrî İle Rabia Musa Hikâyesi Suskun Meczup Birinin Mecnun a Leyla İle İlgili Sorusu Müezzin İle Bir Adamın Meczuba Sorusu Şeyh Ebû Sa îd Sultan Mahmûd İle Ayaz

7 Sekizinci Makale Babanın Cevabı İblisin Çocuğu İle Âdem ve Havva İblis in Ağlayıp Zırlaması Yusuf İle İbn-i Yâmîn Sultan Mahmûd İle Ayaz Güzel Oğlan İle Perişan Âşık Ölüm Halindeki Sultan Mahmûd İle Ayaz Eli Kesilen Hırsız Ay ve Onun Güneşi Kıskanması Bir Adamın Mecnun a Sorusu İblis Hikâyesi Sultan Mahmûd İle Büyüklerin Dilekleri Şiblî nin Hikâyesi Tûr Dağında Musa İle İblis Dokuzuncu Makale Babanın Cevabı Sultan Mahmûd İle Yaşlı Kadın Behlül İle Mezarlık Yıldız Bilgisini Bilen Padişah Hikâye Şakîk-i Belhî ve Tevekkül Hakkındaki Sözü Tanrı dan Gömlek İsteyen Divane Gözyaşı Döken Divane Şeyh Ebubekir Vâsıtî İle Divane Gönlü Yanık Yaşlı Kadın Ateş İle Kav Ebû Alî Farmedî Mahşer Günündeki Günahkâr Sultan Mahmûd ve Geçit Töreni Onuncu Makale Babanın Cevabı Sultan Sencer İle Abbâse-yi Tûsî Musa nın Hak Teâlâ ya Yalvarması, Velîlerden Birini İstemesi Bedenler Yaratılmadan Önce Ruhların Halleri Peygamber in Eşleri Rabia Hikâyesi Behlül Leys-i Bûsence Musa İle İbadet Eden Adam Buharalı Pîr İle Muhannes Gazzâlî İle Mülhit Dua Eden İle Meczup Ağlayan Meczup Bir Meczubun Yüce Tanrı ya Yakarışı Şeyhin Devletin Gelişi Hakkındaki Sözü On Birinci Makale Babanın Cevabı Çölde Tecrid Halinde Yaşayan Adam Tabut Gören Divane

8 Peygamber in Bebek Hakkındaki Sözleri Hasan İle Hüseyin Şiblî İle Soru Soran Adam Sultan Mahmûd İle Ayaz Hamamda Şeyh Bâyezîd İle Kırbaç Cezası Uygulanan Rint Abdullah-ı Mübarek İle Köle Peygamber in Huzuruna Gelen Habeşli Aldığı Gelini Bakire Bulmayan Adam Bir Bilgenin İskender in Başucundaki Sözleri Divane Hikâyesi Hasan-ı Basrî İle Şem ûn On İkinci Makale Babanın Cevabı Keyhüsrev İle Cem in Kadehi Taş İle Kerpiç Çölde Şiblî İle Delikanlı Mezar Başındaki Gönlü Coşkulu Tanrı ya Sırrını Açan Divane Sultan Melikşah İle Muhafız Şeyh Ebû Sa îd İle Maşûğu Ayaz İle Sultan Ay İle Onun Güneşe İştiyâkı Bâyezîd İle Onu Rüyasında Gören Adam Dervişin Şiblî ye Sorusu İbrahim Edhem On Üçüncü Makale Babasının Cevabı İskender-i Rûmî İle Bilge Hikâye Kıtlık Hikâyesi, Tavus un Cevabı Miraç Gecesinde Peygamber Hırslı Adam İle Ölüm Meleği Merzban Hekim in Oğlunun Öldürülmesi Öğüt Bozorcmihr İle Enûşirvân Yılda Kırk Gün Yumurtlayan Kuş Behlül İle Helva ve Kebap Hikâyesi Musa nın Yüce Tanrı ya Sorusu Kisra nın Öğüdü O Büyük İnsanın Yüce Tanrı ya Yakarışı Şa bî İle Kuyruksallayan Kuşu Tutan Adam Arı İle Karınca Peygamber İle Habeşli Cariye Fazl-ı Rebî in Yanına Gelen Adam Behlül Hikâyesi Meczup İle Kibirliler On Dördüncü Makale Babasının Cevabı İskender ve Ölümü Nemrut Hikâyesi Yoksullara Sadaka Veren Adam

9 Helal Lokma Yaşlı Kadın İle Şeyh; Kadının Ona Öğüdü Emîrülmü minîn Ömer Hattâb İle Âşık Genç Tufan İsteyen Derviş Âşık İhtiyar İle Çamaşırcı Genç Mecnun İle Soru Soran Tuzağa Düşen Tilki Sultan Mahmûd İle Ayaz Muhammed Bin İsa İle Divane Divane İle Oturan Sultan Mahmûd Kilim Satan Divane Kâbe yi Tavaf Eden Kadın İle Ona Bakan Adam Mehestî-yi Debîr İle Sultan Sencer Sultan Mahmûd un Filleri Sayması İsa İle Yahudiler Yakalanan Hırsız Sopaya Binen Divane Kale Yapan Komutan İle Divane Sultan Mahmûd İle Mazlum Ayaz a Âşık Olan Tuzcu Genç On Beşinci Makale Babasının Cevabı Sultan Mahmûd Avda Şeyh İle Hüma Kuşu Muhammed Gazzâlî İle Sultan Sencer Sultan Mahmûd İle Adaşı Sultan Sencer İle Abbâse-yi Tûsî Hakîm İle Zülkarneyn Padişah İle Yüzük Süpürgeotu İçinde Para Kesesi Bulan Adam Sultan Mahmûd İle Yaşlı Kadın On Altıncı Makale Babasının Cevabı Harun Reşid in Oğlu Harun İle Behlül Yoksula Kızan Padişah Güzel Bir Kız İle Evlenen Ama Karısı Ölen Genç Adam On Yedinci Makale Babasının Cevabı Kasap İle Koyunlar Doğan İle Tavuk Ölülerin Hallerini Bildiren Gönül Gözü Açık Kişi O Perişan Hallinin Dünya İşi Hakkındaki Cevabı Meczuba Yüce Tanrı nın İşinin Sorulması Fatma nın Çeyizi Genç Kız İsteyen İhtiyar Ebûbekir Varrâk İle Derviş İki Mezarlık Arasına Gömülmek İsteyen İhtiyar Süfyân-ı Sevrî Yahudinin Müslüman Olması, Onun Hali

10 On Sekizinci Makale Babasının Cevabı Belukya İle Affan Süleyman İle Sayvanı Halife Me mûn İle Köle Esma î ve Onu Ağırlayan Adam İle Mavalcı Zenci Cebrail İle Yusuf Pîr Hâlû Serahsî Şeyh Yahya Muâz İle Bâyezîd Şeyh Ali Rûdbârî Sultan Mahmûd İle Halka Kumarbazı Şeyh Ebû Sa îd İle Kumarbaz Mecnun İle Leyla On Dokuzuncu Makale Babasının Cevabı Helû Denilen Hayvan İsa Hikâyesi Adil Nûşirevân Dünyayı Kötüleme Dünyayı Kötüleme Abbâse-i Tûsî nin Dünya Hakkındaki Sözü Ca fer-i Sâdık ın Sözü Yahya Muâz-ı Râzî Dünyayı Kötüleme Şehzade İle Gelin İbrahim Aleyhisselam Hallac İle Oğlu Gıybet Büyük Günahtır O Adamın Gıybet Hakkında Konuşması Yirminci Makale Babasının Cevabı Şeyh İle Hıristiyan Büyük Birinin Tanrı yı Tanıma Hakkındaki Sözü Zübeyde ye Âşık Olan Sûfi Erdeşîr, Mûbed ve Erdeşîr in Oğlu Şâpûr Ayaz, Onun Göz Ağrısı Cercis Aleyhisselam Yusuf İle Züleyha İbrahim Edhem Çölde Şuayb Aleyhisselam Cehennemlikler Mecnun İle Leyla Yirmi Birinci Makale Babasının Cevabı Belh Emiri ve Kızının Âşık Olması Yirmi İkinci Makale Babasının Cevabı Eflâtun İle İskender

11 O Büyük İnsan İle Hâce Alî-yi Tûsî Dert Nedir? Sorusu Yöneltilen Divane Annesiyle Çarşıya Gidip Kaybolan Çocuk Yusuf ve Onun Aynaya Bakması Ahmed Gazzâlî Misk Elde Edilen Ceylan Bitiriş Bir Okulun Yanından Geçen Adam Allah a Tapan Adamın Sözü Üveys e Soru Soran Adam Makedonyalı İskender in Ölümü Toprak Eleyen Adam Eyüp Peygamber Peygamber in Huzurundaki Bedevî Peygamber in Huzurundaki Kadın Arafat ta Şiblî İle İblis Bâyezîd ve Onun Zünnar Kuşanması İbrahim Edhem in Yakarışı Dükkândan Bir Şey İsteyen Rint Abdullah Bin Mesud İle Cariye Yüce Tanrı nın Adını Miske Bulayan Bişr-i Hâfî Dizin

12

13 Ferîdüddîn Attâr F erîdüddîn Muhammed bin İbrâhim-i Nîşâbûrî (Nişabur 1119?- 1230) İranlı mutasavvıf, şair, eczacı, hekim. Hayatı hakkında bilinenler bilgi kırıntıları ve bazı menkıbelerden ibarettir. Babasının mesleğini izleyerek attarlık (eczacılık) yaptığı bilinmektedir. İyi bir öğrenim gördüğü anlaşılan Attâr tasavvufa ilgi duymuş, sûfilere karşı büyük bir sevgi beslemiş, bu sevgi onun tasavvuf alanında velud bir şair ve yazar olmasını sağlamıştır. Eserleri incelendiğinde edebî hayatı üç döneme ayrılabilir. Birinci döneminde usta bir hikâyeci kimliğiyle karşımıza çıkar. Eserlerin kurgusu, işlenişi, dili sağlamdır. Mantıku ttayr (Kuş dili), Musibetnâme, İlahînâme, Esrârnâme (Ayrıntı Yayınları, çev. M. Kanar), Muhtârnâme, Dîvân gibi manzum eserlerinin yanısıra, bugün hâlâ kaynak eser özelliğini yitirmeyen mensur yapıtı Tezkiretu l-evliyâ (Velîler ansiklopedisi) birinci döneme aittir. İkinci dönemde dış dünyaya, insanlara karşı ilgisiz ve Tanrı da yok olmayı hedefleyen bir sûfi olarak görünen Attâr, bıktırıcı tekrarlardan kendini kurtaramaz. Uşturnâme, Cevheru zzât, Mansûrnâme gibi eserleri bu döneme aittir. Üçüncü dönem, Attâr ın yaşlılık yıllarına rastlar. Eserlerinde kurgu, düzen ve üslup gevşemeye başlar. Mazharu l-acâyib ile Lisânu l-gayb mesnevileri bu dönemin ürünüdür. Attâr ın eserlerinin belli başlıları: Mantıku t-tayr (Kuş dili) 1187 yılında yazılan bu eser 4724 beyitten oluşur. Gazalî nin Risâletu t-tayr (Kuş risalesi) adlı eserinden yararlanılarak yazılmıştır. İran tasavvuf edebiyatının temel yapıtlarından sayılan bu eserde kuşlarla ilgili bir hikâye çerçevesinde tasavvufun esasları ve tasavvufî yaşam anlatılır. Simurgun Tanrı yı sembolize ettiği bu başyapıtta mutasavvıfların rolünü üstlenen kuşlar taleb, aşk, marifet, istiğna, tevhîd, hayret, fakr ve fenâ makamlarından geçerler. Mantıku t-tayr 1317 yılında Gülşehrî tarafından Eski Anadolu Türkçesi ile dilimize kazandırılmıştır. [Gülşehrî nin Mantıku t-tayr ı (Gülşennâme), Metin ve Günümüz Türkçesine Aktarma, Prof. Dr. Kemal Yavuz, Kırşehir Valiliği yayın no:12, I-II, Ankara 2007]. Mantıku t-tayr, Prof. Abdülbaki Gölpınarlı çevirisinden başka, son olarak Prof. Dr. Mustafa Çiçekler tarafından Türkçeye çevrilmiştir. (Kaknüs Yayınları, İstanbul, 2006). Musîbetnâme: Attâr bu eserinde kırk gün süren bir sınav sırasındaki deneyimlerini anlatır. Aşknâme: Attâr ın bu eseri aslında Şem ü Pervâne mesnevisidir. (Romans Yayınları, İstanbul 2005). Muhtarnâme: Konulara göre tertip edilmiş rubai mecmuasıdır. 15

14 Cevheru z-zât: Tanrı dan başka her şeyin fani olduğu temasını işleyen manzum eserdir. İlâhînâme: Attâr ın ilk döneminde yazdığı mesnevilerden biridir. Prof. Dr. Helmut Ritter tarafından bilimsel neşri yapılan İlahinâme Prof. Dr. Abdülbaki Gölpınarlı tarafından dilimize kazandırılmıştır. Aşağıda da manzum çevirisi sunulmuştur. Tezkiretu l-evliyâ: Seksen civarında mutasavvıfın ve velinin biyografilerinin verildiği bu mensur eser tasavvuf tarihi için birinci derecede önemli kaynaktır. Attâr bu yapıtını kaleme alırken Keşfu l-mahcûb, Şerhu l-kalb, Marifetu n-nefs, Tabakâtu s-sûfiyye gibi tasavvuf kaynaklarından yararlanmıştır. Attâr ın mesnevileri Türkler tarafından ilgiyle karşılanmış ve bazılarının defalarca çevirisi yapılmıştır. Öte yandan doğubilimcilerin ilgisini çeken Attâr üzerinde en kapsamlı inceleme ve metin neşri, İstanbul Üniversitesi nde Şarkiyat Enstitüsü nü kuran ve şarkiyat çalışmalarını bir sisteme sokan Prof. Dr. Helmut Ritter -Doğu Mitolojisinin Edebiyata Etkisi, Karşılaştırmalı Edebiyat Metinleri adlı eseri de Ayrıntı Yayınları arasında çıkmıştır- tarafından yapılmıştır. Onun Das Meer der Seele (Ruhlar Denizi) adlı kıymetli eseri Attâr hakkındadır. Farsçaya Deryâ-yi ervâh adıyla çevrilen bu eser Türkçeye çevrilmeyi beklemektedir. Attâr hakkında daha geniş bilgi ve bibliyografya için bk. MEB İslâm Ansiklopedisi ve Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi ndeki Attâr maddeleri ile M. Kanar, Doğubilimciler, CD Kitap, AKMED (Akdeniz Medeniyetleri Enstitüsü), Antalya,

Ayrıntı: 609 Edebiyat Dizisi: 177 Hafız Divanı 1. Cilt Hâfız-ı Şirâzi

Ayrıntı: 609 Edebiyat Dizisi: 177 Hafız Divanı 1. Cilt Hâfız-ı Şirâzi MEHMET KANAR 01.01.1954 tarihinde Konya da doğdu. İlkokulu Konya Gazi Mustafa Kemal İlkokulu nda, ortaokulu İstanbul Kartal Maltepe Ortaokulu, liseyi Vefa Lisesi nde tamamladıktan sonra, 1970-1971 öğrenim

Detaylı

Hâfız-ı Şirâzi. Hafız Divanı. 2. Cilt

Hâfız-ı Şirâzi. Hafız Divanı. 2. Cilt MEHMET KANAR 01. 01. 1954 tarihinde Konya da doğdu. İlkokulu Konya Gazi Mustafa Kemal İlkokulu nda, ortaokulu İstanbul Kartal Maltepe Ortaokulu, liseyi Vefa Lisesi nde tamamladıktan sonra 1970-1971 öğrenim

Detaylı

İdeaAyrıntı Dizisi. Ayrıntı Yayınları

İdeaAyrıntı Dizisi. Ayrıntı Yayınları MINEKE SCHIPPER Hollandalı yazar ve araştırmacı, daha çok kurgu dışı kadın edebiyatı çalışmalarıyla tanınır. Sahip olduğu küresel bakış açısı, yazarın sadece akademik değil akademi dışı çevrelerce de tanınmasını

Detaylı

TÜRKİYE YAZARLAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE YAZARLAR BİRLİĞİ İÇİNDEKİLER TÜRKİYE YAZARLAR BİRLİĞİ...2 TÜRKİYE YAZARLAR BİRLİĞİ İSTANBUL...3 İBB KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ...4 YENİDEN EDEBİYAT MEVSİMİ...5 4. İSTANBUL EDEBİYAT MEVSİMİ...7 AÇILIŞ PROGRAMI...8 TASAVVUF VE DİL...9

Detaylı

Sheikh Ghālib. Fahir İZ ** Çev. Dr. Süleyman TÜLÜCÜ ***

Sheikh Ghālib. Fahir İZ ** Çev. Dr. Süleyman TÜLÜCÜ *** Sheikh Ghālib Fahir İZ ** Çev. Dr. Süleyman TÜLÜCÜ *** * Bu yazı, Fahir İz tarafından EI² (İng.) ya yazılan Ghālib Dede maddesinin (II, 999-1000) çevirisidir. Yazının sonuna, özellikle Türk okuyucusuna

Detaylı

1.ÜNİTE: TARİH İÇİNDE TÜRK EDEBİYATI 1. EDEBİYAT-TARİH İLİŞKİSİ

1.ÜNİTE: TARİH İÇİNDE TÜRK EDEBİYATI 1. EDEBİYAT-TARİH İLİŞKİSİ TÜRK EDEBİYATI-10 1 1.ÜNİTE: TARİH İÇİNDE TÜRK EDEBİYATI 1. EDEBİYAT-TARİH İLİŞKİSİ Sanat geçmişten gelir. Bu yüzden sanatın tarihi vardır. Bilim de öyledir. Buna da bilim tarihi denir. Bunun gibi Kültür

Detaylı

LÂMİ Î ÇELEBİ, SALÂMÂN VE ABSÂL, HAZ. ERDOĞAN ULUDAĞ, BÜYÜYEN AY YAYINLARI, İSTANBUL 2013

LÂMİ Î ÇELEBİ, SALÂMÂN VE ABSÂL, HAZ. ERDOĞAN ULUDAĞ, BÜYÜYEN AY YAYINLARI, İSTANBUL 2013 A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED] 51, ERZURUM 2014, 463-467 LÂMİ Î ÇELEBİ, SALÂMÂN VE ABSÂL, HAZ. ERDOĞAN ULUDAĞ, BÜYÜYEN AY YAYINLARI, İSTANBUL 2013 Yusuf BABÜR * Bugünlerde yayın

Detaylı

Faik ASLAN CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ. YÜKSEK LİSANS TEZİ Olarak Hazırlanmıştır. Tez Danışmanı Doç. Dr. Metin BOZKUŞ SİVAS

Faik ASLAN CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ. YÜKSEK LİSANS TEZİ Olarak Hazırlanmıştır. Tez Danışmanı Doç. Dr. Metin BOZKUŞ SİVAS HACI BEKTÂŞ-I VELÎ NİN DÜŞÜNCE DÜNYASI Faik ASLAN CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Lisansüstü Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı İslâm Mezhepler

Detaylı

Gökçeoluk Dergisisi - Yaz Sayısı

Gökçeoluk Dergisisi - Yaz Sayısı Gökçeoluk Dergisisi - Yaz Sayısı Gokceoluk.com, artık 3 yaşında... www.gokceoluk.com/proje/dergi Gökçeoluk Dergisisi - Yaz Sayısı Sevgidir, bağımız bizim... Sevdamız, köyümüz bizim... Önce insanız, sonra

Detaylı

ARTUKOĞULLARINDAN CUMHURİYET E KADAR HARPUTLU MÜELLİFLER Yrd. Doç. Dr. Enver DEMİRPOLAT 1

ARTUKOĞULLARINDAN CUMHURİYET E KADAR HARPUTLU MÜELLİFLER Yrd. Doç. Dr. Enver DEMİRPOLAT 1 Fırat Üniversitesi Harput Uygulama ve Araştırma Merkezi Geçmişten Geleceğe Harput Sempozyumu, Elazığ 23-25 Mayıs 2013 667 ARTUKOĞULLARINDAN CUMHURİYET E KADAR HARPUTLU MÜELLİFLER Yrd. Doç. Dr. Enver DEMİRPOLAT

Detaylı

Mevlâna ile Şems-i Tebrîzî ye Göre Ebu l-hasan-i Harakanî

Mevlâna ile Şems-i Tebrîzî ye Göre Ebu l-hasan-i Harakanî Mevlâna ile Şems-i Tebrîzî ye Göre Ebu l-hasan-i Harakanî Hasan ÇİFTÇİ Doç. Dr. Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi hciftci62@hotmail.com Giriş Özet [Hasan Çiftçi, Mevlâna ile Şems-i Tebrîzî ye

Detaylı

TÜRKİSTANIN IŞIĞI NECMEDDİN-İ KÜBRÂ

TÜRKİSTANIN IŞIĞI NECMEDDİN-İ KÜBRÂ Türk Dünyası Bilgeler Zirvesi: Gönül Sultanları Buluşması Mustafa KARA KARA, Mustafa (2014). Türkistanın Işığı Necmeddin-i Kübrâ. Türk Dünyası Bilgeler Zirvesi: Gönül Sultanları Buluşması. 26-28 Mayıs

Detaylı

SAYI 04. ANTALYA nın TURİZM TARİHİ IV TACIN GİZEMLİ ŞEHRİ: AMASYA. MEVLANA, MEVLEVİLİK ve SEMA TÜRK ŞİİRİNDEN USTALAR: RIFAT ILGAZ

SAYI 04. ANTALYA nın TURİZM TARİHİ IV TACIN GİZEMLİ ŞEHRİ: AMASYA. MEVLANA, MEVLEVİLİK ve SEMA TÜRK ŞİİRİNDEN USTALAR: RIFAT ILGAZ SAYI 04 3 AYDA BiR YAYIMLANIR N i SAN / HAZi RAN 2011 ANTALYA nın TURİZM TARİHİ IV TACIN GİZEMLİ ŞEHRİ: AMASYA MEVLANA, MEVLEVİLİK ve SEMA TÜRK ŞİİRİNDEN USTALAR: RIFAT ILGAZ BU TOPRAĞIN YETİŞTİRDİKLERİ:

Detaylı

XIV-XV. YÜZYILLAR TÜRK DİLİ

XIV-XV. YÜZYILLAR TÜRK DİLİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2346 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1343 XIV-XV. YÜZYILLAR TÜRK DİLİ Yazarlar Prof.Dr. Vahit TÜRK (Ünite 1, 7, 9) Doç.Dr. Hülya ARSLAN EROL (Ünite 1, 2) Prof.Dr.

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRKMEN EDEBİYATI ŞÂİRİ KERİM GURBANNEPESOV HAYATI, EDEBÎ KİŞİLİĞİ VE ESERLERİ. Dr. Hıfzı TOZ

ÇAĞDAŞ TÜRKMEN EDEBİYATI ŞÂİRİ KERİM GURBANNEPESOV HAYATI, EDEBÎ KİŞİLİĞİ VE ESERLERİ. Dr. Hıfzı TOZ ÇAĞDAŞ TÜRKMEN EDEBİYATI ŞÂİRİ KERİM GURBANNEPESOV HAYATI, EDEBÎ KİŞİLİĞİ VE ESERLERİ Dr. Hıfzı TOZ Ankara 2012 Dr. Hıfzı TOZ ÇAĞDAŞ TÜRKMEN EDEBİYATI ŞÂİRİ KERİM GURBANNEPESOV - HAYATI, EDEBÎ KİŞİLİĞİ

Detaylı

NÜSHA. Amerika Birleşik Devletlerinde Arapça Öğretimi ve Öğrenimi: Gerçekler, İhtiyaçlar ve Geleceğe Dair Tavsiyeler

NÜSHA. Amerika Birleşik Devletlerinde Arapça Öğretimi ve Öğrenimi: Gerçekler, İhtiyaçlar ve Geleceğe Dair Tavsiyeler NÜSHA Yıl: XI Sayı: 35 2012/II ISSN 1303-0752 Şarkiyat Araştırmaları Dergisi Journal of Oriental Studies Ürdün de Roman Edebî Türünün Tarihi Gelişimi Türklere Yönelik Arapça Öğretiminde Metot Geliştirme

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ YAYINI

EGE ÜNİVERSİTESİ TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ YAYINI EGE ÜNİVERSİTESİ TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ YAYINI I EGE ÜNİVERSİTESİ BASIMEVİ BORNOVA - İZMİR 1996 Sahibi : Ege Universitesi Turk Dunyasi ArasLirmalan Enstitusii adma Mudiir Prof. Dr. Fikret

Detaylı

BİLGİ YAYINLARI : 178 SÖZLÜK DİZİSİ : 4

BİLGİ YAYINLARI : 178 SÖZLÜK DİZİSİ : 4 BİLGİ YAYINLARI : 178 SÖZLÜK DİZİSİ : 4 Birinci Basım 1971 İkinci Basım Mart 1973 BİLGİ YAYINEVİ Gökdelen 8. kat 804. Teli.: 17 8019 Kızılay Ankara Tüneli Hilmi Cad. 9 4 /B Teli.: 1 2 81 31 Kavaklıdere

Detaylı

SULTÂN VELED VE MA ÂRİF ADLI ESERİ

SULTÂN VELED VE MA ÂRİF ADLI ESERİ , ss. 427-451. KLASİKLERİMİZ - XIX SULTÂN VELED VE MA ÂRİF ADLI ESERİ Hülya KÜÇÜK ** Giriş 1. Sultân Veled, Hayatı ve Eserleri 1.1. Yaşadığı Dönem Sultân Veled in yaşadığı yıllar olan 623/1226-712/1312

Detaylı

DOĞU ARAŞTIRMALARI. A Journal of Oriental Studies. Sayı/Issue: 1, 2008/1. Doğu Dil, Edebiyat, Tarih, Sanat ve Kültür Araştırmaları Dergisi

DOĞU ARAŞTIRMALARI. A Journal of Oriental Studies. Sayı/Issue: 1, 2008/1. Doğu Dil, Edebiyat, Tarih, Sanat ve Kültür Araştırmaları Dergisi DOĞU ARAŞTIRMALARI Doğu Dil, Edebiyat, Tarih, Sanat ve Kültür Araştırmaları Dergisi A Journal of Oriental Studies Sayı/Issue: 1, 2008/1 İstanbul 2008 DOĞU ARAŞTIRMALARI A Journal of Oriental Studies Sayı/Issue:

Detaylı

TÜRKLERDE CERRAHİNİN GELİŞİMİ

TÜRKLERDE CERRAHİNİN GELİŞİMİ Ermenek doğumlu. Orta öğrenimini Konya Lisesinde, lise öğrenimini Antalya Lisesinde yapmış, 1950 yılında İstanbul Tıp Fakültesine girerek 1956 yılında mezun olmuştur. Askerlik ve kısa dönem hizmet sonrası

Detaylı

Doç. Dr. Şener DEMİREL

Doç. Dr. Şener DEMİREL Doç. Dr. Şener DEMİREL MEVLÂNÂ'NIN MESNEVÎ'SİNİN TÜRKÇE ŞERHLERİ ÜZERİNE BİR LİTERATÜR ÇALIŞMASI* Bu yazıda Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî'nin dünyaca ünlü eseri Mesnevî'nin Türkçe şerhleri üzerine bir literatür

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI YENİ TÜRK EDEBİYATI BİLİM DALI

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI YENİ TÜRK EDEBİYATI BİLİM DALI T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI YENİ TÜRK EDEBİYATI BİLİM DALI SEVİNÇ ÇOKUM UN ROMANLARINDA SOSYAL YAPI YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Necla DAĞ

Detaylı

ÖMER HAYYÂM RUBÂÎLERİ. Farsça asıllarından çeviren: Ahmet Kırca

ÖMER HAYYÂM RUBÂÎLERİ. Farsça asıllarından çeviren: Ahmet Kırca ÖMER HAYYÂM RUBÂÎLERİ Farsça asıllarından çeviren: Ahmet Kırca AHMET KıRCA: 18 Şubat 1936 da Suşehri nde doğdu. İlkokulu Suşehri Cumhuriyet İlkokulu nda bitirdi. Ortaokulu Şebinkarahisar, Tirebolu ve Sivas

Detaylı

Bozkırın Bereketli Havzası Kayseri

Bozkırın Bereketli Havzası Kayseri 143 AYLIK İLİM KÜLTÜR VE EDEBİYAT DERGİSİ Fiyatı: 8 EYLÜL 2012 Dergisi Hediyesi... 22 Bozkırın Bereketli Havzası Kayseri Osmanlı da Aile ve 66 Dayanışma Ruhu Başyazı Sebahaddin ATEŞ AKÇAKAYA YA AKÇA ŞEHİR:

Detaylı

BAZI HALK ANLATILARI VE DİNÎ METİNLERE GÖRE KAHRAMANIN MUCİZEVİ (BABASIZ) DOĞUMU

BAZI HALK ANLATILARI VE DİNÎ METİNLERE GÖRE KAHRAMANIN MUCİZEVİ (BABASIZ) DOĞUMU BAZI HALK ANLATILARI VE DİNÎ METİNLERE GÖRE KAHRAMANIN MUCİZEVİ (BABASIZ) DOĞUMU Selahaddin BEKKİ * Özet Türk inanış ve düşünüş sistemine göre hakanlar ve büyük kahramanlar, Tanrı nın yeryüzündeki temsilcileri

Detaylı

Sûfî Araştırmaları - Sufi Studies SAYI 3

Sûfî Araştırmaları - Sufi Studies SAYI 3 Sûfî Araştırmaları - Sufi Studies SAYI 3 1 Mevlânâ Düşüncesi Araştırmaları Derneği Sahibi: Mevlânâ Düşüncesi Araştırmaları Derneği adına Mehmet Veysî DÖRTBUDAK Editör: Prof. Dr. Mustafa YILDIRIM Sorumlu

Detaylı

ŞUBAT 2015 YAYIN KATALOĞU

ŞUBAT 2015 YAYIN KATALOĞU ŞUBAT 2015 YAYIN KATALOĞU DEMAVEND YAYINLARI Başak Mah. Yeşil Vadi Cad. Metrokent, A1 Blok, D. 87 Başakşehir-İSTANBUL Tel: 0212 500 36 07-0542 311 17 89 demavend@demavend.com.tr demavendyayinlari@gmail.com

Detaylı

SÜLEYMANİYE KÜTÜPHANESİ HACI BEŞİR AĞA 486 NUMARALI FİRDEVSÎ ŞEHNÂMESİ MİNYATÜRLERİ. (Yüksek Lisans Tezi) Hazırlayan: 20026046 Çağdaş ADIYEKE

SÜLEYMANİYE KÜTÜPHANESİ HACI BEŞİR AĞA 486 NUMARALI FİRDEVSÎ ŞEHNÂMESİ MİNYATÜRLERİ. (Yüksek Lisans Tezi) Hazırlayan: 20026046 Çağdaş ADIYEKE T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SANAT TARİHİ ANABİLİM DALI TÜRK İSLAM SANATLARI PROGRAMI SÜLEYMANİYE KÜTÜPHANESİ HACI BEŞİR AĞA 486 NUMARALI FİRDEVSÎ ŞEHNÂMESİ MİNYATÜRLERİ

Detaylı

A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi Sayı 39, Erzurum 2009 Prof. Dr. Hüseyin AYAN Özel Sayısı

A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi Sayı 39, Erzurum 2009 Prof. Dr. Hüseyin AYAN Özel Sayısı A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi Sayı 39, Erzurum 2009 ~ 967 ~ RİFÂÎ DEN OSCAR WILDE A GÜL VE BÜLBÜL Gül ü Bülbül From Rifâî To Oscar Wilde Nilüfer TANÇ İçmek ister bülbülüň úanın meger bir

Detaylı