İKÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ KİTAPLIĞI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İKÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ KİTAPLIĞI"

Transkript

1 SIRA NO KONU/ TÜR YAZAR (soyadı, adı) KİTAP ADI BASIM BİLGİLERİ BULUNDUĞU RAF 1. Sözlük TÜRKMEN, Fikret Prof.Dr.Fikret Türkmen Armağanı İzmir, Kanyılmaz Matbaası 2005 Aralık. Sözlükler, 1 2. Sözlük Püsküllüoğlu, Ali Türkçe Sözlük 5. Baskı, İstanbul, Doğan Kitap, 2004 Ekim Sözlükler, 1 3. Sözlük Sami, Şemsettin (Ömer Faruk Kâmus-ı Türkî 1.Baskı, İstanbul, Alfa Yayınları, 1998 Sözlükler, 1 Akün) Eylül 4. Sözlük Nazima, Ali, Reşat Faik Mükemmel Osmanlı Lügati TDK yay. Ankara, 2002 Sözlükler, 1 5. Sözlük Kanar, Mehmet Farsça- Türkçe Sözlük Deniz Kitapevi, İstanbul, 2002 Sözlükler, 1 6. Sözlük Tanıklarıyla Tarama Sözlüğü Türk Tarih Kurumu, Ankara, 1957 Sözlükler, 1 7. Sözlük Boneli Luigi İtalyanca Türkçe Sözlük ABC Kitapevi, İstanbul, 1989 Sözlükler, 1 8. Sözlük Aksoy, Ömer Asım Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü(Deyimler) İnkılap Yay. İstanbul Sözlükler, 1 9. Sözlük Aksoy, Ömer Asım Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü(Deyimler) İnkılap Yay. İstanbul Sözlükler, Sözlük Osmanlica Fransızca Sözlük Sözlükler, Sözlük Bahaeddin, Mehmet çe Lügat Akçağ Yay. Ankara, 1997 Sözlükler, Sözlük Kâmus-ı Fransevî Sözlükler, Sözlük Türkçe Sözlük 1-2 TDK, Ankara, 1983 Sözlükler, Sözlük Akdoğan, Yaşar Azerbaycan Türkçesi nden Türkiye Beşir Yayınevi, İstanbul 1999 Sözlükler, 2 Türkçesine, Büyük Sözlük 15. Sözlük Aksoy, Ömer Asım Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü (Deyimler) İnkılap Yay. İstanbul Sözlükler, Sözlük Aksoy, Ömer Asım Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü (Atasözleri) İnkılap Yay. İstanbul Sözlükler, Sözlük Püsküllüoğlu, Ali Öztürkçe Sözlük 12. Baskı, Arkadaş Yay. Ankara, 1999 Sözlükler, 2 Ekim 18. Sözlük Tuğlacı, Pars Türkçede Anlamdaş ve Karşıt Kelimeler Sermet Matbaası, İstanbul Sözlükler, 2 Sözlüğü 19. Sözlük Redhouse, W. James Turkish And English Lexicon 2.Baskı, Çağrı Yay. İstanbul 2001 Sözlükler, Sözlük Petit Larousse Sözlükler, Sözlük Karataş, Turan Edebiyat Terimleri Sözlüğü 2.Baskı, Akçağ Yay. Ankara 2004 Sözlükler, Sözlük Ünalmış Oğuz Şairler ve Yazarlar Sözlüğü 2.Baskı, Akçağ Yay. Ankara 2005 Sözlükler, Sözlük Doğan, Ahmet Osmanlıca Türkçe Sözlük Akçağ Yay. Ankara 1999 Sözlükler, Sözlük Püsküllüoğlu, Ali Öztürkçe Sözlük Bilgi Yay Nisan Sözlükler, Sözlük Toklu, Osman Dilbilime Giriş Akçağ Yay. Ankara 2003 Sözlükler, Sözlük Yeni Yazım Kılavuzu 9. Baskı TDK Sözlükler, Tarcan, Haluk Ön-Türk Tarihi Kaynak Yay. İstanbul Sözlükler, Uğur, Nizamettin Anlambilim Doruk Yay. Ankara, 2003 Sözlükler, Ertem, Rekin Elifbe den Alfabe ye Dergah Yay. İstanbul, 1991 Sözlükler, Yusuf Has Hacib Kutatgu Bilig Kültür Bakanlığı, Ankara, 1993 Sözlükler, Aydın, Cevâhir Oğuznâme Erzurum, 1992 Türk Dili, 1

2 32. Antoloji Köktekin, Kâzım Eski Anadolu Türkçesi Metinleri Antolojisi Atatürk Üni. Fen-Edebiyat Fak. Yay. Türk Dili, 1 Erzurum, Globalleşme Projesinde Kafkas ve Orta Kafkas Üniversitesi, Bakü 2003 Türk Dili, 1 Asya Mevzusunda Beynelhalk Konferansın Materyalları 34. Muhammed bin Hamza - Kur an Tercümesi -1.cilt Kültür Bakanlığı Yay. İstanbul 1976 Türk Dili, 1 Topaloğlu, Ahmet 35. Sözlük Muhammed bin Hamza - Kur an Tercümesi- 2.cilt (Sözlük) Kültür Bakanlığı Yay. İstanbul 1976 Türk Dili, 1 Topaloğlu, Ahmet 36. İlhan, Suat Türkiye nin Jeopolitik Konumu ve Türk AKM yay. Ankara, 1999 Türk Dili, 1 Dünyası 37. Mansuroğlu, Mecdud Anadolu Türkçesi (13. Asır Dehhâni ve Bürhaneddin Erenler Matbaası, İstanbul, Türk Dili, 1 Manzumeleri) Kepeci, Kamil Tarih Lugati Tan Matbaası, 1952 Türk Dili, Ana Yazım Kılavuzu Adam Yay Ekim Türk Dili, Aktaş, Şerif Edebiyatta Üslup ve Problemleri Akçağ Yay. Ankara, 1986, Mart Türk Dili, Ergin, Muharrem Orhun Abideleri 34. Baskı Boğaziçi Yay. İstanbul, 2005 Türk Dili, 1 Ocak 42. Ercilasun, Ahmet Bican Türk Dünyası Üzerine İncelemeler 2. Baskı Akçağ Yay. Ankara, Türk Dili, Meram, Ali Kemal İlk Türk Devleti ve Yazılı Türk Anıtları Kitapçılık Ticaret Yay. İstanbul, 1968 Türk Dili, Savi, Saime İnal Bir Kürt Ağzı Üzerinde Osmanlıca Türkçe Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, İstanbul Türk Dili, 1 Denemesi Aytaç, Bedrettin Arap Lehçelerindeki Türkçe Kelimeler Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, İstanbul Türk Dili, Tülek, Ahmet İmla Kılavuzu Akçağ Yay. Ankara 2003 Türk Dili, Yusuf Has Hacib Kutadgu Bilig Türk Dili, Timurtaş, Faruk Osmanlıca Grameri Küçük Aydın Matbaası, İstanbul, 1964 Türk Dili, Karaca, Birsen Doğu Ermenice Türkçe Sözlük Ankara Üni. Yay. Ankara 2001 Türk Dili, Aktaş, Şerif; Gündüz, Osman Yazılı ve Sözlü Anlatım 4. Baskı Akçağ Yay. Türk Dili, Korkmaz, Zeynep Dil İnkılabının Sadeleşme ve Türkçeleşme Türk Tarih Kurumu, Ankara, 1985 Türk Dili, 2 Akımları Arasındaki Yeri 52. Tarihte Güney-Doğu Avrupa: Ankara Üni. Dil ve Tarih Coğrafya Türk Dili, 2 Balkanoloji nin Dünü Bugünü ve Sorunları Fakültesi Yay. Ankara Bonneau, George Melanges Critiques Ankara Üni. Dil ve Tarih Coğrafya Türk Dili, 2 Fakültesi Yay. Ankara 54. Şahin, Abdullah İmla Kılavuzu Servet Basım Yay. İstanbul Türk Dili, Ömer Hayyam Rubâiyyât- ı Ömer Hayyam 56. Tansu, Muzaffer Durgun Genel Ses Bilgisi ve Türkçe Türk Tarih Kurumu Bas. Ankara, 1963 Türk Dili, 2

3 57. Korkmaz, Zeynep Türkçede Eklerin Kullanılış Şekilleri ve Ek Türk Tarih Kurumu Bas. Ankara, 1962 Türk Dili, 2 Kalıplaşması Olayları 58. Kuray Gülbende Scritti Letterari Ankara Üni. Dil ve Tarih Coğrafya Türk Dili, 2 Fakültesi Yay. Ankara Eckman, Janos; Karaağaç, Çağatayca El Kitabı Akçağ Yay. Ankara, 2003 Türk Dili, 2 Günay 60. Özkan, Mustafa Türk Dilinin Gelişme Alanları ve Eski Filiz Kitapevi İstanbul, 2000 Türk Dili, 2 Anadolu Türkçesi 61. Türk Dünyası El Kitabı Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, Türk Dili, 2 Ankara Korkmaz Zeynep Nevşehir ve Yöresi Ağızları Türk Tarih Kurumu Yay. Ankara 1963 Türk Dili, Öncel, Süheyla; Angeleri, Linee Di Storia Della Letteratura Italiana Ankara Üni. Basımevi, Ankara 1970 Türk Dili, 2 Paolo 64. Kara, Mehmet Türkmence Akçağ Yay. Ankara 2001 Türk Dili, Öncel, Süheyla Aspetto Sociale Ed Umano Dell arte Ankara Üni. Dil ve Tarih Coğrafya Türk Dili, 2 Verghiana Fakültesi Yay. Ankara Muallim, Naci Osmanlı Şairleri Akçağ Yay. Ankara 2000 Türk Dili, Doğan, İsmail Türkolojiyle İlgili Makaleler Bibliografyası Akçağ Yay. Ankara, 2003 Türk Dili, Çotuksöken, Yusuf Uygulamalı Türk Dili (Cilt 1) Papatya Yay. İstanbul 2001 Ekim Türk Dili, Eckman, Janos; Karaağaç, Çağatayca El Kitabı Akçağ Yay. Ankara, 2003 Türk Dili, 3 Günay 70. Kurgan Şükrü İzahlı Eski Metinler Antolojisi Maarif Matbaası Ankara 1943 Türk Dili, Kara, Mehmet Türkmence Akçağ Yay. Ankara 2001 Türk Dili, Karahan, Leyla Türkçede Söz Dizimi 9. Baskı Akçağ Yay. Ankara 2005 Türk Dili, Güneş, Sezai Anlatım Bilgisi İzmir Eylül 1999 Türk Dili, Güneş, Sezai Türk Dil Bilgisi İzmir Eylül 1999 Türk Dili, Çetişli, İsmail Batı nda Edebi Akımlar 5. Baskı Akçağ Yay. Ankara, 2003 Türk Dili, Ercilasun, Ahmet Bican Türk Dünyası Üzerine İncelemeler 2. Baskı Akçağ Yay. Ankara, Türk Dili, Caferoğlu, Ahmet Uygur Sözlüğü A-K İstanbul Burhanettin Matbaası 1934 Türk Dili, Caferoğlu, Ahmet Uygur Sözlüğü K-S İstanbul Burhanettin Matbaası 1937 Türk Dili, Caferoğlu, Ahmet Uygur Sözlüğü S-Z İstanbul Burhanettin Matbaası 1938 Türk Dili, Şahin; Abdullah 202 Soruda Türkçe Temel Bilgileri Servet Yay. Dağ. İstanbul 1989 Türk Dili, Berta, Arpad Türçe Kökenli Macar Kavim Adları Grafiker Yay. Ankara 2002 Türk Dili, Karaağaç, Günay Türkçe nin Dünya Dillerine Etkisi Akçağ Yay. Ankara 2004 Türk Dili, Kara, Mehmet Türkmen Türkçesi ve Türkmen Akçağ Yay. Ankara 1998 Türk Dili, 3 Üzerine Araştırmalar 84. Kara, Mehmet Türkmen Türkçesi ve Türkmen Üzerine Araştırmalar Akçağ Yay. Ankara 1998 Türk Dili, 3

4 85. Karaağaç, Günay Dil Tarih ve İnsan Akçağ Yay. Ankara 2002 Türk Dili, Gölpınarlı, Abdülbâki Tasavvuftan Dilimize Geçen Deyimler ve İnkılap Yay. İstanbul 2004 Türk Dili, 3 Atasözleri 87. Şahin, Hatice Eski Anadolu Türkçesi Akçağ Yay. Ankara 2003 Türk Dili, Akbayır, Sıddık Dil ve Diksiyon 2.Baskı Akçağ Yay. Ankara 2003 Türk Dili, Kibar, Osman Türk Kültüründe Ad Verme Akçağ Yay. Ankara 2005 Türk Dili, Ak, Coşkun Türk Dili Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2005 Eylül Türk Dili, Öztürk, Mürsel İki Dilin (Türkçe - Farsça) Karşılaştırması TDK, 2003 Türk Dili, Timurtaş; Faruk Kadri Eski Türkiye Türkçesi Akçağ Yay. Ankara 2005 Türk Dili, Tekin, Talat; Ölmez, Mehmet Türk Dilleri- Giriş Simurg yay. İstanbul 1999 Türk Dili, Gömeç, Saadettin Uygur Türkleri Tarihi ve Kültürü Akçağ Yay. Ankara Türk Dili, Ercilasun, Ahmet Bican Başlangıçtan Yirminci Yüzyıla Türk Dili Akçağ Yay. Ankara, 2004 Türk Dili, 3 Tarihi 96. Çengel, Hülya Kasapoğlu Kırgız Türkçesi Grameri Akçağ Yay. Ankara, 2005 Türk Dili, Develi, Hayati Osmanlı Türkçesi Klavuzu 1 Kitabevi İstanbul 2002 Türk Dili, Develi, Hayati Osmanlı Türkçesi Klavuzu 2 Kitabevi İstanbul 2002 Türk Dili, Ercilasun, Ahmet Bican Örneklerle Bugünkü Türk Alfabeleri Akçağ Yay.Ankara 2005 Türk Dili, Kurt, Yılmaz Osmanlıca Dersleri 1 7. Baskı Akçağ Yay. Ankara 2002 Türk Dili, Kurt, Yılmaz Osmanlıca Dersleri 2 3. Baskı Akçağ Yay. Ankara 2002 Türk Dili, Doğu Dilleri Ankara Üni. Yay. Ankara 1993 Türk Dili, Anadolu Arşivleri Ankara Üni. Yay. Ankara 2000 Türk Dili, Tan, Turhan Tarihte Türkler İçin Söylenen Büyük 2. Baskı Boğaziçi Yay Ocak Türk Dili, 4 Sözler 105. Dilaçar, A. Devlet Dili Olarak Türkçe TDK Ankara 1962 Türk Dili, Koçak İnci Arapça Dilbilgisi (Sözdizimi) Ankara Üni. Dil ve Tarih Coğrafya Türk Dili, 4 Fakültesi Yay. Ankara Ergin, Muharrem Orhun Abideleri 4. Baskı Boğaziçi Yay. İstanbul, 1975 Türk Dili, Gömeç Saadetttin Türk Cumhuriyetleri ve Toplulukları Akçağ Yay. Ankara 2003 Türk Dili, 4 Tarihi 109. Ercilasun, Ahmet Bican Türk Dünyası Üzerine İncelemeler Akçağ Yay. Ankara Türk Dili, Yıldırım, Bayramoğlu Ferzan Çevre Terimleri Sözlüğü İBB, İstanbul 1997 Türk Dili, Kafesoğlu, İbrahim Kutadgu Bilig ve Kültür Tarihimizdeki Kültür Bakanlığı Yay. İstanbul 1980 Türk Dili, 4 Yeri 112. Alpay, Meral; Özkan, Safiye İstanbul Kütüphaneleri Edebiyat Fakültesi Matbaası, İstanbul 1982 Türk Dili, Yurtbaşı, Metin Sınıflandırılmış Türk Atasözleri Özdemir Yay. İstanbul Türk Dili, Çağatay Saadet Türk Lehçeleri Örnekleri Ankara Üni. Dil ve Tarih Coğrafya Türk Dili, 4 Fakültesi Yay. Ankara Aktaş, Şerif; Gündüz, Osman Yazılı ve Sözlü Anlatım 6. Baskı Akçağ Yay. Türk Dili, 4

5 116. İngilizce Türkçe Telaffuzlu Lügat Fono Yay. İstanbul 1966 Türk Dili, Vallardi, Antonio İtalyanca Türkçe Sözlük 118. İngilizce Türkçe Lügat Fono Yay. İstanbul 1966 Türk Dili, Caferoğlu, Ahmet Edebiyat Fakültesi Araştırma Dergisi Sevinç Matbaası, Ankara 1979 Türk Dili, Eckman, Janos Chagatay Manual Indian Universiyt Publications Türk Dili, Azerbaycan Tarihi Bakü 1966 Türk Dili, Çöğenli, Sadi Eski Harflerle Basılmış Türkiye Türkçesi Atatürk Üni. Fen-Edebiyat Fak. Yay. Türk Dili, 4 Sözlükleri Kataloğu Erzurum Auge, Claude Grammaire Paris Kütüphanesi, Paris Türk Dili, Eren, Cüneyt Modern Tercüme Metotlarına Giriş Fen- Edebiyat Fak. Yay. Erzurum 2000 Türk Dili, Necatigil, Behçet mızda İsimler Szölüğü 14.Baskı Varlık Yay. İstanbul 1991 Türk Dili, Madencilik Terimleri Klavuzu T.D.K, Ankara 1979 Türk Dili, Anadolu Arşivleri Ankara Üni. Yay. Ankara 2000 Türk Dili, Sertkaya, Osman Osmanlı Şairlerinin Çağatayca Şiirleri Edebiyat Fak. Matbaası, İstanbul 1971 Türk Dili, Develi, Hayati Azeri Türkçesi Lugati Atatürk Üni. Fen-Edebiyat Fak. Yay. Türk Dili, 4 Erzurum, Seyfi Serayi Gülistan Tercümesi Türk Tarih Kurumu Bas. Ankara, 1954 Türk Dili, Dizdaroğlu, Hikmet Tümce Bilgisi T.D.K. Ankara 1976 Türk Dili, Ertem, Rekin Lise Türk Dili ve Türk Dili 1- Serhat Yay. İstanbul, 2001 Türk Dili, 4 Ders Kitabı 133. Ertem, Rekin Lise Türk Dili ve Türk Dili 2- Serhat Yay. İstanbul Türk Dili, 4 Ders Kitabı 134. Ertem, Rekin Lise Türk Dili ve Türk Dili 3- Serhat Yay. İstanbul Türk Dili, 4 Ders Kitabı 135. Karabacak, Esra Eski Anadolu Türkçesi Satır-Arası Kur an Harvard University, 1994 Türk Dili, 5 Tercümesi 136. Dedes, Yorgos Battalname Harvard University, 1996 Türk Dili, İz, Fahir Saltuk-name (Part 4: folios 251a-350b) Harvard Universitesi Basım Evi, 1975 Türk Dili, İz, Fahir Saltuk-name (Part 7:folios 551a-619b) Harvard Universitesi Basım Evi, 1975 Türk Dili, İz, Fahir Saltuk-name (Part 5: folios 351a-450b) Harvard Universitesi Basım Evi, 1975 Türk Dili, İz, Fahir Saltuk-name (Part 6: folios 451a-550b) Harvard Universitesi Basım Evi, 1975 Türk Dili, Öztopçu, Kurtuluş Münyetü l-guzat Harvard Universitesi Basım Evi, 1989 Türk Dili, Karabacak, Esra Eski Anadolu Türkçesi Satır Arası Kur an Harvard Universitesi Basım Evi, 1997 Türk Dili, 5 Tercümesi 143. Karaböcek, Esra Eski Anadolu Türkçesi Satır Arası Kur an Harvard Universitesi Basım Evi, 1999 Türk Dili, 5 Tercümesi 144. Dedes, Yorgos Battalname Harvard Universitesi Basım Evi, 1996 Türk Dili, Sağol, Gülden Harezm Türkçesi Satır Arası Kur an Harvard Universitesi Yakın Doğu Dilleri ve Türk Dili, 5

6 Tercümesi Medeniyetleri Bölümü, Karaböcek, Esra Eski Anadolu Türkçesi Satır Arası Kur an Harvard Universitesi Yakın Doğu Dilleri ve Türk Dili, 5 Tercümesi Medeniyetleri Bölümü, Tekin, Gönül Alpay Çeng-name (Ahmed-i Da i) Harvard Universitesi Yakın Doğu Dilleri ve Türk Dili, 5 Medeniyetleri Bölümü, Birnbaum, Eleazar Mütercimi Meçhul ilk Türkçe Kabusname Harvard Üniversitesi Basımevi, 1981 Türk Dili, Demir, Necati Danişmend-name (Part One : Critical Harvard Universitesi Yakın Doğu Dilleri ve Türk Dili, 5 Edition) Medeniyetleri Bölümü, Demir, Necati Danişmend-name (Part Three : Linguistic Harvard Universitesi Yakın Doğu Dilleri ve Türk Dili, 5 Analysis and Glossary) Medeniyetleri Bölümü, Demir, Necati Danişmend-name (Part Two : Turkish Harvard Universitesi Yakın Doğu Dilleri ve Türk Dili, 5 Translation) Medeniyetleri Bölümü, Demir, Necati Danişmend-name (Part Four :Facsimile) Harvard Universitesi Yakın Doğu Dilleri ve Türk Dili, 5 Medeniyetleri Bölümü, Dankoff, Robert ; Kelly James Türk Şiveleri Lügati (Mahmud el-kaşgari) Harvard Üniversitesi Basımevi, 1984 Türk Dili, 5 (Part 2) 154. Dankoff, Robert ; Kelly James Türk Şiveleri Lügati (Mahmud el-kaşgari) Harvard Üniversitesi Basımevi, 1984 Türk Dili, 5 (Part 3) 155. Dankoff, Robert ; Kelly James Türk Şiveleri Lügati (Mahmud el-kaşgari) Harvard Üniversitesi Basımevi, 1984 Türk Dili, 5 (Part 1) 156. Büyükkarcı, Fatma Firdevsi-i Tavil and his Davet-name Harvard Universitesi Yakın Doğu Dilleri ve Türk Dili, 5 Medeniyetleri Bölümü, Sağol, Gülden Harezm Türkçesi Satır Arası Kur an Harvard Universitesi Yakın Doğu Dilleri ve Türk Dili, 5 Tercümesi Medeniyetleri Bölümü, Sağol, Gülden Harezm Türkçesi Satır Arası Kur an Harvard Universitesi Yakın Doğu Dilleri ve Türk Dili, 5 Tercümesi Medeniyetleri Bölümü, Sağol, Gülden Harezm Türkçesi Satır Arası Kur an Harvard Universitesi Yakın Doğu Dilleri ve Türk Dili, 5 Tercümesi (Sözlük) Medeniyetleri Bölümü, İz, Fahir Saltuk-name (Part 1 : folios 2a-50b) Harvard Üniversitesi Basımevi, 1974 Türk Dili, İz, Fahir Saltuk-name (Part 2 : folios 51a-150b) Harvard Üniversitesi Basımevi, 1974 Türk Dili, İz, Fahir Saltuk-name (Part 3 : folios 151a-250b) Harvard Üniversitesi Basımevi, 1974 Türk Dili, Unat, Yavuz Astronominin Özeti ve Göğün Harvard Ünivesitesi Yakındoğu Dilleri ve Türk Dili, 5 Hareketlerinin Esasları (el-fergani) Medeniyetleri Bölümü, Tekin, Şinasi Menahicü l-inşa Community Art Workshop, Roxbury, Mass. Türk Dili, Pamuk, Orhan Sessiz Ev İletişim yay. İstanbul, 2006 Orhan Pamuk 166. Pamuk, Orhan İstanbul İletişim yay. İstanbul, 2006 Orhan Pamuk 167. Pamuk, Orhan Yeni Hayat İletişim yay. İstanbul, 2006 Orhan Pamuk

7 168. Pamuk, Orhan Kar İletişim yay. İstanbul, 2006 Orhan Pamuk 169. Pamuk, Orhan Kara Kitap İletişim yay. İstanbul, 2006 Orhan Pamuk 170. Pamuk, Orhan Benim Adım Kırmızı İletişim yay. İstanbul, 2006 Orhan Pamuk 171. Pamuk, Orhan Cevdet Bey ve Oğulları İletişim yay. İstanbul, 2006 Orhan Pamuk 172. Pamuk, Orhan Öteki Renkler İletişim yay. İstanbul, 2006 Orhan Pamuk 173. Pamuk, Orhan Beyaz Kale İletişim yay. İstanbul, 2006 Orhan Pamuk 174. Pamuk, Orhan Gizli Yüz İletişim yay. İstanbul, 2006 Orhan Pamuk 175. Andı, Fatih; Taşçıoğlu, Mektuplarla Tevfik Fikret ve Çevresi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Orhan Pamuk Yılmaz; Yorulmaz, Hüseyin Daire Başkanlığı yay. İstanbul, Mart, Karaveli, Orhan Sakallı Celal Pergamon yay. Ekim, 2004 Yeni Edebiyat 177. Karaveli, Orhan Tanıdığım Nazım Hikmet Pergamon yay. Ağustos, 2004 Yeni Edebiyat 178. Karaveli, Orhan Bir Ankara Ailesinin Öyküsü Pergamon yay. Ağustos, 2004 Yeni Edebiyat 179. Karaveli, Orhan Tevfik Fikret ve Haluk Gerçeği Pergamon yay. Eylül, 2005 Yeni Edebiyat 180. Kazmaz, Süleyman Atatürk ün İstediği Medeniyetin Işıkları A.K.M.B. yay Yeni Edebiyat 181. Sevim, Tekeli Kaşgarlı Mahmud ve Piri Reis A.K.M.B. yay Yeni Edebiyat 182. Aydın, Mehmet Türklerin Felsefe Kültürüne Katkıları A.K.M.B. yay Yeni Edebiyat 183. Tural, Mehmet Akif Saltanatın Otopsisi veya Milli Hakimiyet A.K.M.B. yay Yeni Edebiyat Yolunda Çekilen Çileler 184. Nirun, Nihat Sosyoloji Açısından Atatürk A.K.M.B. yay Yeni Edebiyat 185. Sayılı, Aydın Ortaçağ Bilim ve Tefekküründe Türklerin A.K.M.B. yay Yeni Edebiyat Yeri 186. Esin, Emel Türk Kültür Tarihi (İç Asya daki Erken A.K.M.B. yay Yeni Edebiyat Safhalar) 187. Kafalı, Mustafa Anadolu nun Fethi ve Türkleşmesi A.K.M.B. yay Yeni Edebiyat 188. Hafızoğulları, Zeki Laiklik A.K.M.B. yay Yeni Edebiyat 189. Sayılı, Aydın Ortaçağ Bilim ve Tefekküründe Türklerin A.K.M.B. yay Yeni Edebiyat Yeri 190. Cunbur, Müjgan Anadolu nun Bütünleşmesinde Ahmed A.K.M.B. yay Yeni Edebiyat Yesevi nin Yeri 191. Dağaşan, Dursun Türk Toplumunda Dini Tartışmalar ve A.K.M.B. yay Yeni Edebiyat Hoşgörü 192. Özdağ, Muzaffer Milli Bütünlük ve Güvenliğimiz A.K.M.B. yay Yeni Edebiyat 193. Türker-Küyel, Mübahat Atatürk ün Saadet Anlayışı Hakkında Bir A.K.M.B. yay Yeni Edebiyat Deneme 194. Tural, Mehmet Akif Saltanatın Otopsisi veya Milli Hakimiyet A.K.M.B. yay Yeni Edebiyat Yolunda Çekilen Çileler 195. Kazmaz, Süleyman Atattürk ün İstediği Medeniyetin Işıkları A.K.M.B. yay Yeni Edebiyat 196. Esin, Emel Türk Kültür Tarihi (İç Asya daki Erken A.K.M.B. yay Yeni Edebiyat

8 Safhalar) 197. Aydın, Mehmet Türklerin Felsefe Kültürüne Katkıları A.K.M.B. yay Yeni Edebiyat 198. Tural, Sadık Sensıbılıty Flowıng From Hıstory To Epic A.K.M.B. yay Yeni Edebiyat 199. Türker-Küyel, Mübahat Atatürk ün Saadet Anlayışı Hakkında Bir A.K.M.B. yay Yeni Edebiyat Deneme 200. Karakoç, Sezai günlük yazılar 1 (farklar) 5. Baskı, Diriliş yay. Ekim, 1997, İstanbul Yeni Edebiyat 201. Karakoç, Sezai fizikötesi açısından ufuklar ve daha ötesi 3 2. Baskı, Diriliş yay. Temmuz, 1998, Yeni Edebiyat (doğum ışığı) İstanbul 202. Karakoç, Sezai Şiirler 7 (ateş dansı) 3. Baskı, Diriliş yay. Nisan, 1998, İstanbul Yeni Edebiyat 203. Karakoç, Sezai çağ ve ilham 2 5. Baskı, Diriliş yay. İstanbul, 1995 Yeni Edebiyat 204. Karakoç, Sezai Şiirler 2 (taha nın kitabı/ gül muştusu) 7. Baskı, Diriliş yay. İstanbul, 1998 Yeni Edebiyat 205. Karakoç, Sezai Şiirler 8 (alınyazısı saati) 3. Baskı, Diriliş yay. İstanbul, 1998 Yeni Edebiyat 206. Karakoç, Sezai Şiirler 5 (ayinler/çeşmeler) 5. Baskı, Diriliş yay. İstanbul, 1998 Yeni Edebiyat 207. Karakoç, Sezai yapı taşları ve kaderimizin çağrısı 1 2. Baskı, Diriliş yay. İstanbul, 1998 Yeni Edebiyat (başyazılar) 208. Karakoç, Sezai piyesler 1 2. Baskı, Diriliş yay. İstambul, 1988 Yeni Edebiyat 209. Karakoç, Sezai Makamda 3. Baskı, Diriliş yay. İstanbul, 1995 Yeni Edebiyat 210. Karakoç, Sezai batı şiirlerinden çeviriler- 4. Baskı, Diriliş yay. İstanbul, 1995 Yeni Edebiyat 211. Karakoç, Sezai hikayeler 1meydan ortaya çıktığında 4. Baskı, Diriliş yay. İstanbul, 1995 Yeni Edebiyat 212. Karakoç, Sezai diriliş muştusu 3. Baskı, Diriliş yay. İstanbul, 1995 Yeni Edebiyat 213. Karakoç, Sezai Gün Doğmadan (şiirler) 2. Baskı, Diriliş yay. İstanbul, 2001 Yeni Edebiyat 214. Karakoç, Sezai Mevlana 2. Baskı, Diriliş yay. İstanbul, Nisan, 1999 Yeni Edebiyat 215. Karakoç, Sezai edebiyat yazıları 2 (dişimizin zarı) 2. Baskı, Diriliş yay. İstanbul, Mart, 1997 Yeni Edebiyat 216. Karakoç, Sezai edebiyat yazıları 3 eğik ehramlar 2. Baskı, Diriliş yay. İstanbul, Nisan, 2000 Yeni Edebiyat 217. Karakoç, Sezai islam toplumunun ekonomik strüktürü 9. Baskı, Diriliş yay. İstanbul, 1987 Yeni Edebiyat 218. Karakoç, Sezai ruhun dirilişi 7. Baskı, Diriliş yay. İstanbul, Ağustos, Yeni Edebiyat Karakoç, Sezai hikayeler 2 portreler 3. Baskı, Diriliş yay. İstanbul, Kasım, 1999 Yeni Edebiyat 220. Karakoç, Sezai günlük yazılar 2 sütun 5. Baskı, Diriliş yay. İstanbul, Haziran 1997 Yeni Edebiyat 221. Karakoç, Sezai Diriliş Neslinin Amentüsü 8. Baskı, Diriliş yay. İstanbul, Nisan, 2001 Yeni Edebiyat 222. Karakoç, Sezai Yitik Cennet 7. Baskı, Diriliş yay. İstanbul, Ağustos, Yeni Edebiyat Karakoç, Sezai kıyamet aşısı 7. Baskı, Diriliş yay. İstanbul, Haziran, Yeni Edebiyat Karakoç, Sezai düşünceler 2 kurumlar (devlet başkanlığıüniversite-televizyon-sinema) Diriliş yay. İstanbul, Ekim, 1997 Yeni Edebiyat 225. Karakoç, Sezai mehmet akif 8. Baskı, Diriliş yay.istanbul, Kasım, 1999 Yeni Edebiyat 226. Karakoç, Sezai varolma savaşı Diriliş yay. İstanbul, Ekim, 1997 Yeni Edebiyat

9 227. Karakoç, Sezai islamın dirilişi 8. Baskı, Diriliş yay. Nisan, 1999 Yeni Edebiyat 228. Karakoç, Sezai insanlığın dirilişi 5. Baskı, Diriliş yay. İstanbul, 1987 Yeni Edebiyat 229. Karakoç, Sezai islamın şiir anıtlarından (çeviriler) 5. Baskı, Diriliş yay. İstanbul, Ağustos 2000 Yeni Edebiyat 230. Karakoç, Sezai gündönümü 5. Baskı, Diriliş yay. İstanbul, 1995 Yeni Edebiyat 231. Karakoç, Sezai düşünceler 2. Baskı, Diriliş yay. İstanbul, 1995 Yeni Edebiyat 232. Karakoç, Sezai dirilişin çevresinde 5. Baskı, Diriliş yay. İstanbul, Ağustos, Yeni Edebiyat Karakoç, Sezai çağ ve ilham 1 metafizik gerilim şartı 6. Baskı, Diriliş yay. İstanbul, Şubat, 1999 Yeni Edebiyat 234. Karakoç, Sezai armağan (Fuzuli nin Hadikat-üs- Diriliş yay. İstanbul, Kasım, 1997 Yeni Edebiyat Suada sından uyarlama) 235. Karakoç, Sezai fizikötesi açısından ufuklar ve daha ötesi 1 2. Baskı, Diriliş yay. İstanbul, Mayıs, 1997 Yeni Edebiyat perde devrildiği an 236. Karakoç, Sezai çağ ve ilham 3 yazgı seçici 3. Baskı, Diriliş yay. İstanbul, Temmuz, Yeni Edebiyat Karakoç, Sezai Yapı taşları ve kaderimizin çağrısı 2 2. Baskı, Diriliş yay. İstanbul, Şubat, 1999 Yeni Edebiyat başyazılar 238. Karakoç, Sezai Çağ ve ilham 4 2. Baskı, Diriliş yay. İstanbul, Kasım, 1996 Yeni Edebiyat 239. Karakoç, Sezai Yunus Emre 7. Baskı, Diriliş yay. İstanbul, Haziran, Yeni Edebiyat Karakoç, Sezai İslam 7. Baskı, Diriliş yay. İstanbul, Mart, 1997 Yeni Edebiyat 241. Karakoç, Sezai Unutuş ve Hatırlayış Genişletilmiş 2. Baskı, Diriliş yay. İstanbul, Yeni Edebiyat Temmuz, Karakoç, Sezai Günlük yazılar 4 gün saati 2. Baskı, Diriliş yay. İstanbul, Aralık, 1999 Yeni Edebiyat 243. Karakoç, Sezai Çağdaş batı düşüncesinden çeviriler Diriliş yay. İstanbul, Kasım, 1997 Yeni Edebiyat 244. Karakoç, Sezai Şiirler 3 körfez/şahdamar/sesler 7. Baskı, Diriliş yay. İstanbul, Ekim, 1998 Yeni Edebiyat 245. Karakoç, Sezai Hızırla Kırk Saat Şiirler 1 9. Baskı, Diriliş yay. İstanbul, Kasım, 2000 Yeni Edebiyat 246. Karakoç, Sezai Günlük yazılar 3 sur 4. Baskı, Diriliş yay. İstanbul, Kasım, 1996 Yeni Edebiyat 247. Bayburt, Fakir Köygöçüren Adam yay. İstanbul, Kasım, 1999 Yeni Edebiyat 248. Bayburt, Fakir Yayla Adam yay. İstanbul, Şubat, 2000 Yeni Edebiyat 249. Bayburt, Fakir Kaplumbağalar Adam yay. İstanbul, Nisan, 2000 Yeni Edebiyat 250. Bayburt, Fakir Onuncu Köy Adam yay. İstanbul, Eylül, 2000 Yeni Edebiyat 251. Bayburt, Fakir Yüksek Fırınlar Adam yay. İstanbul, Ocak 2000 Yeni Edebiyat 252. Bayburt, Fakir Irazca nın Dirliği Adam yay. İstanbul, Ağustos, 2000 Yeni Edebiyat 253. Bayburt, Fakir Koca Ren Adam yay. İstanbul, Nisan, 2000 Yeni Edebiyat 254. Bayburt, Fakir Kara Ahmet Destanı Adam yay. İstanbul, Kasım, 2001 Yeni Edebiyat 255. Bayburt, Fakir Amerikan Sargısı Adam yay. İstanbul, Kasım, 1999 Yeni Edebiyat 256. Bayburt, Fakir Tırpan Adam yay. İstanbul, Nisan, 1999 Yeni Edebiyat 257. Bayburt, Fakir Efkar Tepesi Remzi Kitapevi, 1976 Yeni Edebiyat

10 258. Bayburt, Fakir Eşekli Kütüphaneci Adam yay. İstanbul, Eylül, 2000 Yeni Edebiyat 259. Bayburt, Fakir Yarım Ekmek Adam yay. İstanbul, Ocak, 2000 Yeni Edebiyat 260. Bayburt, Fakir Keklik Adam yay. İstanbul, Ocak, 2000 Yeni Edebiyat 261. Karaosmanoğlu, Yakup Kadri Milli Savaş Hikayeleri 6. Baskı, İletişim yay. İstanbul, 1999 Yeni Edebiyat 262. Karaosmanoğlu, Yakup Kadri Tiyatro Eserleri İletişim yay. İstanbul, 1991 Yeni Edebiyat 263. Karaosmanoğlu, Yakup Kadri Hep O Şarkı 4. Baskı, İletişim yay. İstanbul, 2001 Yeni Edebiyat 264. Karaosmanoğlu, Yakup Kadri Bir Serencam 3. Baskı, İletişim yay. İstanbul, 1998 Yeni Edebiyat 265. Karaosmanoğlu, Yakup Kadri Zoraki Diplomat 2. Baskı, İletişim yay. İstanbul, 1998 Yeni Edebiyat 266. Karaosmanoğlu, Yakup Kadri Politikada 45 yıl 2. Baskı, İletişim yay. İstanbul, 1999 Yeni Edebiyat 267. Karaosmanoğlu, Yakup Kadri Vatan Yolunda 4. Baskı, İletişim yay. İstanbul, 1999 Yeni Edebiyat 268. Karaosmanoğlu, Yakup Kadri Anamın Kitabı 4. Baskı, İletişim yay. İstanbul, 1999 Yeni Edebiyat 269. Karaosmanoğlu, Yakup Kadri Ahmet Haşim İletişim yay. İstanbul, 2000 Yeni Edebiyat 270. Güntekin, Reşat Nuri Son Sığınak İnkılap yay. İstanbul Yeni Edebiyat 271. Güntekin, Reşat Nuri Tanrı Misafiri İnkılap yay. İstanbul Yeni Edebiyat 272. Güntekin, Reşat Nuri Sönmüş Yıldızlar 14. Baskı, İnkılap yay. İstanbul Yeni Edebiyat 273. Güntekin, Reşat Nuri Olağan İşler 11. Baskı, İnkılap yay. İstanbul Yeni Edebiyat 274. Güntekin, Reşat Nuri Harabelerin Çiçeği 15. Baskı, İnkılap yay. İstanbul Yeni Edebiyat 275. Güntekin, Reşat Nuri Gökyüzü İnkılap yay. İstanbul Yeni Edebiyat 276. Güntekin, Reşat Nuri Eski Hastalık İnkılap yay. İstanbul Yeni Edebiyat 277. Güntekin, Reşat Nuri Damga 22. Baskı, İnkılap yay. İstanbul Yeni Edebiyat 278. Güntekin, Reşat Nuri Anadolu Notları Baskı, İnkılap yay. İstanbul Yeni Edebiyat 279. Güntekin, Reşat Nuri Değirmen 17. Baskı, İnkılap yay. İstanbul Yeni Edebiyat 280. Güntekin, Reşat Nuri Dudaktan Kalbe 21. Baskı, İnkılap yay. İstanbul Yeni Edebiyat 281. Güntekin, Reşat Nuri Kızılcık Dalları 20. Baskı, İnkılap yay. İstanbul Yeni Edebiyat 282. Gürpınar, Hüseyin Rahmi İki Hödüğün Seyehati Kesik Baş 7. Baskı, Özgür yay, İstanbul, Ağustos, Yeni Edebiyat Gürpınar, Hüseyin Rahmi İFFET Dünyanın Mihveri Kadın mı, Para Özgür yay. İstanbul, Ocak, 1998 Yeni Edebiyat mı? 284. Gürpınar, Hüseyin Rahmi İnsanlar Maymun muydu? Özgür yay. İstanbul, Nisan, 2000 Yeni Edebiyat 285. Gürpınar, Hüseyin Rahmi Nimetşinas Özgür yay. İstanbul, Mart, 1995 Yeni Edebiyat 286. Gürpınar, Hüseyin Rahmi Metres Özgür yay. İstanbul, Eylül, 1998 Yeni Edebiyat 287. Gürpınar, Hüseyin Rahmi Utanmaz Adam Özgür yay. İstanbul, Temmuz, 1997 Yeni Edebiyat 288. Gürpınar, Hüseyin Rahmi Mezarından Kalkan Şehit Özgür yay. İstanbul, Ağustos, 1995 Yeni Edebiyat 289. Gürpınar, Hüseyin Rahmi Tesadüf/Şeytan İşi Özgür yay. İstanbul, Kasım, 1997 Yeni Edebiyat 290. Gürpınar, Hüseyin Rahmi Eşkıya İninde/İki Damla Yaş 6. Baskı, Özgür yay. İstanbul, Temmuz, Yeni Edebiyat Gürpınar, Hüseyin Rahmi Gulyabani 13. Baskı, Özgür yay. İstanbul, Ocak, 1999 Yeni Edebiyat

11 292. Gürpınar, Hüseyin Rahmi Cadı Çarpıyor/Şakavet-i Edebiye Özgür yay. İstanbul, Ekim, 1998 Yeni Edebiyat 293. Gürpınar, Hüseyin Rahmi Kuyruklu yıldız altında bir evlenme 11. Baskı, Özgür yay. İstanbul, Aralık,1999 Yeni Edebiyat 294. Gürpınar, Hüseyin Rahmi Şıpsevdi 9. Basım, Özgür yay. İstanbul, Mart, 1999 Yeni Edebiyat 295. Gürpınar, Hüseyin Rahmi Şık 8. Baskı, Özgür yay. İstanbul, Şubat, 1997 Yeni Edebiyat 296. Gürpınar, Hüseyin Rahmi Mürebbiye 13. Baskı, Özgür yay. İstanbul, Mayıs, 2001 Yeni Edebiyat 297. Gürpınar, Hüseyin Rahmi Mezarından Kalkan Şehit Özgür yay. İstanbul, Ağustos, 1995 Yeni Edebiyat 298. Gürpınar, Hüseyin Rahmi Cadı 6. Baskı, Özgür yay. İstanbul, Ekim, 1996 Yeni Edebiyat 299. Gürpınar, Hüseyin Rahmi Ben Deli miyim? 6. Baskı, Özgür yay. İstanbul, Mart, 1996 Yeni Edebiyat 300. Gürpınar, Hüseyin Rahmi Gazetecilikte İlk Yazılarım Özgür yay. İstanbul, Haziran, 1999 Yeni Edebiyat 301. Gürpınar, Hüseyin Rahmi Efsuncu Baba Gönül Bir Yeldeğirmenidir Özgür yay. İstanbul, Kasım, 1995 Yeni Edebiyat 302. Gürpınar, Hüseyin Rahmi Deli Filozof 4. Baskı, Özgür yay. İstanbul, Ağustos, Yeni Edebiyat Gürpınar, Hüseyin Rahmi Kokotlar Mektebi 3. Baskı, Atlas Kitabevi, İstanbul, 1982 Yeni Edebiyat 304. Gürpınar, Hüseyin Rahmi Son Arzu 5. Baskı, Atlas Kitabevi, İstanbul, 1984 Yeni Edebiyat 305. Gürpınar, Hüseyin Rahmi Sevda Peşinde 4. Baskı, Atlas Kitabevi Yeni Edebiyat 306. Gürpınar, Hüseyin Rahmi Can Pazarı 3. Baskı, Atlas Kitabevi, İstanbul, 1982 Yeni Edebiyat 307. Gürpınar, Hüseyin Rahmi Dirilen İskelet 4. Baskı, Atlas Kitabevi, İstanbul, 1984 Yeni Edebiyat 308. Gürpınar, Hüseyin Rahmi Namuslu Kokotlar 2. Baskı, Atlas Kitabevi, İstanbul, 1984 Yeni Edebiyat 309. Karay, Refik Halid Yezidin Kızı 2. Baskı, İnkılap Kitabevi, İstanbul Yeni Edebiyat 310. Karay, Refik Halid Gurbet Hikayeleri ve Yer Altında Dünya 12. Baskı, İnkılap Kitabevi, İstanbul Yeni Edebiyat Var 311. Karay, Refik Halid İstanbul un Bir Yüzü 4. Baskı, İnkılap Kitabevi, İstanbul Yeni Edebiyat 312. Karay, Refik Halid Bugünün Saraylısı 3. Baskı, İnkılap Kitabevi, İstanbul Yeni Edebiyat 313. Karay, Refik Halid Minelbab İlelmihrab 2. Baskı, İnkılap Kitabevi, İstanbul, 1992 Yeni Edebiyat 314. Karay, Refik Halid Anahtar 2. Baskı, İnkılap Kitabevi, İstanbul, 1994 Yeni Edebiyat 315. Karay, Refik Halid Ekmek Elden Su Gölden İnkılap ve Aka yay. İstanbul, 1985 Yeni Edebiyat 316. Karay, Refik Halid Çete 3. Baskı, İnkılap Kitabevi, İstanbul Yeni Edebiyat 317. Karay, Refik Halid Deli 4. Baskı, İnkılap Kitabevi, İstanbul Yeni Edebiyat 318. Karay, Refik Halid Tanıdıklarım 2. Baskı, Semih Lütfi Kitabevi, Yeni Edebiyat 319. Ebci, Hikmet Münir Kendi Yazıları İle Refik Halid Semih Lütfi Kitabevi Yeni Edebiyat 320. Karay, Refik Halid Sürgün 2. Baskı, Semih Lütfi Kitabevi Yeni Edebiyat 321. Sait Faik Açık Hava Oteli 7. Baskı, Bilgi yay. Ankara, Mayıs, 1999 Yeni Edebiyat 322. Sait Faik yaşamak hırsı 8. Baskı, Bilgi yay. Ankara, Ocak, 2000 Yeni Edebiyat 323. Sait Faik Kumpanya/Kayıp aranıyor 11.Baskı, Bilgi yay. Ankara, Aralık, 1999 Yeni Edebiyat 324. Safa, Peyami Sosyalim 2. Baskı, Ötüken yay. İstanbul, 1966 Yeni Edebiyat 325. Safa, Peyami Sanat Edebiyat Tenkit 5.Baskı, Ötüken yay. İstanbul, 1990 Yeni Edebiyat 326. Safa, Peyami Osmanlıca Türkçe Uydurmaca 3. Baskı, Ötüken yay. İstanbul, 1990 Yeni Edebiyat

12 327. Safa, Peyami Fatih-Harbiye 8. Baskı, Ötüken yay. İstanbul, 1983 Yeni Edebiyat 328. Safa, Peyami Doğu-Batı Arasında Ufuk Kitapları, İstanbul, Mayıs, 2000 Yeni Edebiyat 329. Safa, Peyami Bir Tereddüdün Romanı 14. Baskı, Ötüken yay. İstanbul, 1998 Yeni Edebiyat 330. Safa, Peyami Mahşer 13. Baskı, Ötüken yay. İstanbul, 1999 Yeni Edebiyat 331. Safa, Peyami Fatih-Harbiye 19. Baskı, Ötüken yay. İstanbul, 1999 Yeni Edebiyat 332. Safa, Peyami Yazarlar Sanatçılar Meşhurlar 3. Baskı, Ötüken yay. İstanbul, 1990 Yeni Edebiyat 333. Adıvar, Halide Edib Sinekli Bakkal 4. Baskı, Özgür yay. İstanbul, Ekim, 2001 Yeni Edebiyat 334. Adıvar, Halide Edib Kenan Çobanları/Maske ve Ruh 4. Baskı, Atlas Kitabevi, İstanbul, 1991 Yeni Edebiyat 335. Adıvar, Halide Edib Kalp Ağrısı Özgür yay. İstanbul, Mayıs, 2000 Yeni Edebiyat 336. Adıvar, Halide Edib Hayat Parçaları Özgür yay. İstanbul, Ocak, 2000 Yeni Edebiyat 337. Adıvar, Halide Edib akile hanım sokağı Özgür yay. İstanbul, Şubat, 2001 Yeni Edebiyat 338. Adıvar, Halide Edib yolpalas cinayeti Özgür yay. İstanbul, Ekim, 1997 Yeni Edebiyat 339. Adıvar, Halide Edib Seviyye Talip 6. Baskı, Atlas Kitabevi, İstanbul, 1987 Yeni Edebiyat 340. Adıvar, Halide Edib Kerim Usta nın Oğlu 2. Baskı, Atlas Kitabevi, İstanbul Yeni Edebiyat 341. Adıvar, Halide Edib Harap Mabetler 6.Baskı, Atlas Kitabevi, İstanbul Yeni Edebiyat 342. Esendal, Şevket Memduh Ayaşlı ile Kiracıları 8. Baskı, Bilgi yayınevi, Ankara, Temmuz Yeni Edebiyat Esendal, Şevket Memduh hava parası 2. Basım, Bilgi yayınevi, Ankara, Eylül, Yeni Edebiyat Esendal, Şevket Memduh gödeli Mehmet Bilgi yayınevi, Ankara, Haziran, 1988 Yeni Edebiyat 345. Halikarnas Balıkçısı Anadolu nun Sesi 5. Baskı, Bilgi yayınevi, Ankara, Eylül, Yeni Edebiyat Halikarnas Balıkçısı Parmak Damgası 4. Baskı, Bilgi yayınevi, Ankara, Haziran, Yeni Edebiyat Halikarnas Balıkçısı Arşipel 2. Baskı, Bilgi yayınevi, Ankara, Aralık, Yeni Edebiyat Halikarnas Balıkçısı Bulamaç Bilgi yayınevi, Ankara, Ekim, 1996 Yeni Edebiyat 349. Halikarnas Balıkçısı Hey Koca Yurt 5. Baskı, Bilgi yayınevi, Ankara, Aralık, Yeni Edebiyat Halikarnas Balıkçısı Aganta Burina Burinata 10. Basım, Bilgi yayınevi, Ankara, Şubat, Yeni Edebiyat İlhan, Atilla Duvar 10. Baskı, Bilgi yayınevi, Ankara, Ekim, Yeni Edebiyat İlhan, Atilla Böyle Bir Sevmek 8. Baskı, Bilgi yayınevi, Ankara, Mart, Yeni Edebiyat Adıvar, Halide Edip ateşten gömlek 6. Baskı, Özgür yay. İstanbul, Mayıs, 2001 Yeni Edebiyat 354. Yaşar Kemal Bu Diyar Baştanbaşa 1 (Nuhun Gemisi) 4. Baskı, Adam yay. İstanbul, Ekim, 2000 Yeni Edebiyat 355. Yaşar Kemal Fırat Suyu Kan Akıyor Baksana 11. Baskı, Adam yay. İstanbul, Nisan 2001 Yeni Edebiyat

13 356. Yaşar Kemal Yaşar Kemal Kendini Anlatıyor 4. Baskı, Adam yay. İstanbul, Eylül 2001 Yeni Edebiyat 357. Yaşar Kemal Al Gözüm Seyreyle Salih 4. Baskı, Adam yay. İstanbul, Ekim, 2000 Yeni Edebiyat 358. Yaşar Kemal Bu Diyar Baştanbaşa 3 4. Baskı, Adam yay. İstanbul, Ekim, 2000 Yeni Edebiyat 359. Yaşar Kemal Kale Kapısı 3. Baskı, Adam yay. İstanbul, Mart, 1999 Yeni Edebiyat 360. Yaşar Kemal Yılanı Öldürseler 8. Baskı, Adam yay. İstanbul, Nisan, 2001 Yeni Edebiyat 361. Yaşar Kemal Bu Diyar Baştanbaşa 4 4. Baskı, Adam yay. İstanbul, Şubat, 2001 Yeni Edebiyat 362. Yaşar Kemal Demirciler Çarşısı Cinayeti 3. Baskı, Adam yay. İstanbul, Kasım, 1998 Yeni Edebiyat 363. Yaşar Kemal Zulmün Artsın 2. Baskı, Adam yay. İstanbul, Mayıs, 2000 Yeni Edebiyat 364. Yaşar Kemal Hüyükteki Nar Ağacı 5. Baskı, Adam yay. İstanbul, Nisan, 2001 Yeni Edebiyat 365. Yaşar Kemal Bu Diyar Baştanbaşa 2 4. Baskı, Adam yay. İstanbul, Ekim, 2000 Yeni Edebiyat 366. Yaşar Kemal Kanın Sesi 3. Baskı, Adam yay. İstanbul, Mart, 1999 Yeni Edebiyat 367. Yaşar Kemal Gökyüzü Mavi Kaldı 4. Baskı, Adam yay. İstanbul, Ekim, 2000 Yeni Edebiyat 368. Yaşar Kemal İnce Memed 3 7. Baskı, Adam yay. İstanbul, Eylül, 2001 Yeni Edebiyat 369. Yaşar Kemal İnce Memed 2 7. Baskı, Adam yay. İstanbul, Kasım, 2000 Yeni Edebiyat 370. Yaşar Kemal İnce Memed Baskı, Adam yay. İstanbul, Yeni Edebiyat Temmuz, Yaşar Kemal Ölmez Otu 5. Baskı, Adam yay. İstanbul, Haziran, 2000 Yeni Edebiyat 372. Yaşar Kemal Teneke 8. Baskı, Adam yay. İstanbul, Ekim, 2001 Yeni Edebiyat 373. Yaşar Kemal Baldaki Tuz 2. Baskı, Adam yay. İstanbul, Mayıs, 2000 Yeni Edebiyat 374. Yaşar Kemal Ağacın Çürüğü 2. Baskı, Adam yay. İstanbul, Ocak, 2000 Yeni Edebiyat 375. Yaşar Kemal Kanın Sesi (Kimsecik 3) 1. Baskı, Adam yay. İstanbul, Ekim, 1995 Yeni Edebiyat 376. Yaşar Kemal Ortadirek (Dağın Öte Yüzü 1) 5. Baskı, Adam yay. İstanbul, Ekim, 2000 Yeni Edebiyat 377. Yaşar Kemal Deniz Küstü 4. Baskı, Adam yay. İstanbul, Kasım, 2001 Yeni Edebiyat 378. Yaşar Kemal Ağıtlar 4. Baskı, Adam yay. İstanbul, Ocak, 2001 Yeni Edebiyat 379. Yaşar Kemal Filler Sultanı 5. Baskı, Adam yay. İstanbul, Nisan, 2001 Yeni Edebiyat 380. Yaşar Kemal Çakırcalı Efe 6. Baskı, Adam yay. İstanbul, Ocak, 2001 Yeni Edebiyat 381. Yaşar Kemal Ustadır Arı 2. Baskı, Adam yay. İstanbul, Ocak, 2000 Yeni Edebiyat 382. Yaşar Kemal Allahın Askerleri (Çocuklar İnsandır 1) 4. Baskı, Adam yay. İstanbul, Nisan, 2000 Yeni Edebiyat 383. Nazım Hikmet Masallar 7. Baskı, Adam yay. İstanbul, Kasım, Nazım Hikmet Çeviri Hikayeler 11. Baskı, Adam yay. İstanbul, Kasım, Nazım Hikmet Yaşamak Güzel Şey Be Kardeşim 14. Baskı, Adam yay. İstanbul, Şubat, Nazım Hikmet Yeşil Elmalar 13. Baskı, Adam yay. İstanbul, Mayıs, Nazım Hikmet Kan Konuşmaz 13. Baskı, Adam yay. İstanbul, Ocak, 2001

14 388. Nazım Hikmet Demokles in Kılıcı 12. Baskı, Adam yay. İstanbul, Eylül, Nazım Hikmet Yusuf ile Menofis 12. Baskı, Adam yay. İstanbul, Mart, Nazım Hikmet Ferhad ile Şirin 13. Baskı, Adam yay. İstanbul, Ağustos, Nazım Hikmet Kafatası 13. Baskı, Adam yay. İstanbul, Ekim, Nazım Hikmet Yazılar ( ) 10. Baskı, Adam yay. İstanbul, Kasım, Nazım Hikmet Yazılar (1936) 6. Baskı, Adam yay. İstanbul, Mayıs, Nazım Hikmet Yazılar ( ) 7. Baskı, Adam yay. İstanbul, Eylül, Nazım Hikmet Sanat, Edebiyat, Kültür, Dil 9. Baskı, Adam yay. İstanbul, Ekim, Nazım Hikmet memleketimden insan manzaraları de yayınevi 397. Süleyman Nazif Firak-ı Irak Mahmud Bey Matbaası, 1918, Dersaadet 398. Kemal Tahir Büyük Mal 2. Baskı, Adam yay. İstanbul, Mart, Kemal Tahir Rahmet Yolları Kesti 4. Baskı, Adam yay. İstanbul, Haziran, Kemal Tahir Köyün Kamburu 3. Baskı, Adam yay. İstanbul, Nisan, Kemal Tahir Körduman 2. Baskı, Adam yay. İstanbul, Temmuz, Kemal Tahir Esir Şehrin Mahpusu 3. Baskı, Adam yay. İstanbul, Şubat, Halit Refiğ Gerçeğin Değişkenliği Kemal Tahir Ufuk Kitapları, İstanbul 404. Kemal Tahir Yol Ayrımı 4. Baskı, Adam yay. İstanbul, Kasım, Kemal Tahir Kelleci Memet 3. Baskı, Adam yay. İstanbul, Mart, Kemal Tahir Yediçınar Yaylası 3. Baskı, Adam yay. İstanbul, Mayıs, 1996

15 407. Kemal Tahir Sağırdere 2. Baskı, Adam yay. İstanbul, Temmuz, Necati Cumalı Makedonya 1900 Cumhuriyet Kitapları, İstanbul 409. Necati Cumalı Senin İçin Ey Demokrasi 3. Baskı, Çağdaş yay. İstanbul, Mayıs, Necati Cumalı Yağmurlarla Topraklar 4. Baskı, Çağdaş yay. İstanbul, Eylül, Edgü, Ferit Doğu Öyküleri 4. Baskı, yky, İstanbul, Mart, Edgü, Ferit İşte Deniz, Maria 2. Baskı, yky, İstanbul, Şubat, Edgü, Ferit Tüm Ders Notları 2. Baskı, yky, İstanbul, Nisan, Aksoy, Ömer Asım Türkçe Bir Hayat yky, İstanbul, Temmuz, Aksoy, Ömer Asım Türkçe Bir Hayat yky, İstanbul, Temmuz, Ayvazoğlu, Beşir Yahya Kemal Eve Dönen Adam Ötüken yay. İstanbul, Pierre Loti (çev. Tuğrul Baykent) Sevgili Fransa mızın Doğudaki Ölümü T.C. Kültür Bakanlığı, Ankara 418. Ertuğrul, Halit Bilimsel Çalışmalarda Yeni Teknikler Nesil yay. İstanbul, Şubat, Bursa ya Ütopik Mektuplar Osmangazi Belediyesi yay. İstanbul, Öztaş, Mahir Korku Oyunu yky, İsatnbul, Kasım, Kısakürek, Necip Fazıl Hadiselerin Muhasebesi 1 1. Basım, Büyük Doğu yay. İstanbul, Haziran, Kısakürek, Necip Fazıl Çerçeve 5 1. Basım, Büyük Doğu yay. İstanbul, Nisan, Kısakürek, Necip Fazıl Çerçeve 4 2. Basım, Büyük Doğu yay. İstanbul, Haziran, Kısakürek, Necip Fazıl Başmakalelerim 3 2. Basım, Büyük Doğu yay. İstanbul, Kasım, Kısakürek, Necip Fazıl Başmakalelerim 2 2. Basım, Büyük Doğu yay. İstanbul, Kasım, 1999

16 426. Kısakürek, Necip Fazıl Şeyh Safiyüddin Reşahat 3. Basım, Büyük Doğu yay. İstanbul, Şubat, Kısakürek, Necip Fazıl Yeni Çeri 6. Basım, Büyük Doğu yay. İstanbul, Ekim, Kısakürek, Necip Fazıl Rapor 10/13 4. Basım, Büyük Doğu yay. İstanbul, Nisan, Kısakürek, Necip Fazıl Rapor 7/9 4. Basım, Büyük Doğu yay. İstanbul, Nisan, Kısakürek, Necip Fazıl Rapor 4/6 4. Basım, Büyük Doğu yay. İstanbul, Nisan, Kısakürek, Necip Fazıl Rapor 1/3 4. Basım, Büyük Doğu yay. İstanbul, Nisan, Kısakürek, Necip Fazıl Hücum ve Polemik 3. Basım, Büyük Doğu yay. İstanbul, Mayıs, Kısakürek, Necip Fazıl Namık Kemal 5. Basım, Büyük Doğu yay. İstanbul, Ocak, Kısakürek, Necip Fazıl Sosyalizm, Komünizm ve İnsanlık 8. Basım, Büyük Doğu yay. İstanbul, Ocak, Kısakürek, Necip Fazıl Babıali 9. Basım, Büyük Doğu yay. İstanbul, Ağustos, Kısakürek, Necip Fazıl Moskof 8. Basım, Büyük Doğu yay. İstanbul, Temmuz, Kısakürek, Necip Fazıl İhtilal 5. Basım, Büyük Doğu yay. İstanbul, Mayıs, Kısakürek, Necip Fazıl Tanrı Kulundan Dinlediklerim 8. Basım, Büyük Doğu yay. İstanbul, Ağustos, Kısakürek, Necip Fazıl Hazret-i Ali 12. Basım, Büyük Doğu yay. İstanbul, Mayıs, Kısakürek, Necip Fazıl Sahte Kahramanlar 12. Basım, Büyük Doğu yay. İstanbul, Ekim, Kısakürek, Necip Fazıl Para 10. Basım, Büyük Doğu yay. İstanbul, Şubat, Kısakürek, Necip Fazıl At a Senfoni 6. Basım, Büyük Doğu yay. İstanbul Ağustos, Kısakürek, Necip Fazıl O ve Ben 18. Basım, Büyük Doğu yay. İstanbul, Eylül, Kısakürek, Necip Fazıl Cinnet Mustatili 11. Basım, Büyük Doğu yay. İstanbul, Mayıs, 1999

17 445. Kısakürek, Necip Fazıl Tasavvuf Bahçeleri 7. Basım, Büyük Doğu yay. İstanbul, Ekim, Kısakürek, Necip Fazıl Başmakalelerim 1 2. Basım, Büyük Doğu yay. İstanbul, Kasım, Kısakürek, Necip Fazıl Doğru Yolun Sapık Kolları 10. Basım, Büyük Doğu yay. İstanbul, Aralık, Kısakürek, Necip Fazıl Rabıta-i Şerife 10. Basım, Büyük Doğu yay. İstanbul, Ekim, Kısakürek, Necip Fazıl Konuşmalar 3. Basım, Büyük Doğu yay. İstanbul, Kasım, Kısakürek, Necip Fazıl Çerçeve 2 3. Basım, Büyük Doğu yay. İstanbul, Ekim, Kısakürek, Necip Fazıl Başbuğ Velilerden Basım, Büyük Doğu yay. İstanbul, Şubat, Kısakürek, Necip Fazıl Sabır Taşı 7. Basım, Büyük Doğu yay. İstanbul, Temmuz, Kısakürek, Necip Fazıl Öfke ve Hiciv 5. Basım, Büyük Doğu yay. İstanbul, Şubat, Kısakürek, Necip Fazıl Senaryo Romanlarım 3. Basım, Büyük Doğu yay. İstanbul, Şubat, Kısakürek, Necip Fazıl Mümin-Kafir 7. Basım, Büyük Doğu yay. İstanbul, Ekim, Kısakürek, Necip Fazıl İdeolocya Örgüsü 12. Basım, Büyük Doğu yay. İstanbul, Eylül, Kısakürek, Necip Fazıl Menderes 4. Basım, Büyük Doğu yay. İstanbul, Aralık, Kısakürek, Necip Fazıl İman ve İslam Atlası 8. Basım, Büyük Doğu yay. İstanbul, Şubat, Kısakürek, Necip Fazıl Çerçeve 3 2. Basım, Büyük Doğu yay. İstanbul, Haziran, Kısakürek, Necip Fazıl Müdafaalarım 7. Basım, Büyük Doğu yay. İstanbul, Eylül, Kısakürek, Necip Fazıl Türkiye nin Manzarası 7. Basım, Büyük Doğu yay. İstanbul, Ekim, Kısakürek, Necip Fazıl Tarih Boyunca Büyük Mazlumlar 6. Basım, Büyük Doğu yay. İstanbul, Eylül, Kısakürek, Necip Fazıl Çerçeve 1 4. Basım, Büyük Doğu yay. İstanbul, Ekim, 1999

18 464. Kısakürek, Necip Fazıl Dünya Bir İnkılap Bekliyor 7. Basım, Büyük Doğu yay. İstanbul, Şubat, Kısakürek, Necip Fazıl Peygamber Halkası 10. Basım, Büyük Doğu yay. İstanbul, Ekim, Kısakürek, Necip Fazıl Hitabeler 7. Basım, Büyük Doğu yay. İstanbul, Şubat, Kısakürek, Necip Fazıl Esselam 8. Basım, Büyük Doğu yay. İstanbul, Şubat, Kısakürek, Necip Fazıl Hesaplaşma 7. Basım, Büyük Doğu yay. İstanbul, Mayıs, Kısakürek, Necip Fazıl İbrahim Ethem 6. Basım, Büyük Doğu yay. İstanbul, Nisan, Kısakürek, Necip Fazıl Sabır Taşı 8. Basım, Büyük Doğu yay. İstanbul, Aralık, Kısakürek, Necip Fazıl Yunus Emre Büyük Doğu yay. İstanbul, Mart, Kısakürek, Necip Fazıl Püf Noktası 1. Basım, Büyük Doğu yay. İstanbul, Aralık, Kısakürek, Necip Fazıl İbrahim Ethem 7. Basım, Büyük Doğu yay. İstanbul, Aralık, Kısakürek, Necip Fazıl Mukaddes Emanet 8. Basım, Büyük Doğu yay. İstanbul, Aralık, Kısakürek, Necip Fazıl Yunus Emre Büyük Doğu yay. İstanbul, Mart, Kısakürek, Necip Fazıl Abdülhamid Han 8. Basım, Büyük Doğu yay. İstanbul, Kasım, Kısakürek, Necip Fazıl Kanlı Sarık 9. Basım, Büyük Doğu yay. İstanbul, Aralık, Kısakürek, Necip Fazıl Ahşap Konak 8. Basım, Büyük Doğu yay. İstanbul, Aralık, Kısakürek, Necip Fazıl Parmaksız Salih 10. Basım, Büyük Doğu yay. İstanbul, Aralık, Kısakürek, Necip Fazıl Para 11. Basım, Büyük Doğu yay. İstanbul, Aralık, Kısakürek, Necip Fazıl Künye 9. Basım, Büyük Doğu yay. İstanbul, Aralık, Kısakürek, Necip Fazıl Tohum 10. Basım, Büyük Doğu yay. İstanbul Aralık, 2000

19 483. Ünaydın, Ruşen Eşref (Haz. Necat Birici-Nuri Sağlam) Cilt 13 Dergi ve Gazete Yazıları (Yazılar 1) T.D.K. yay. Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, Ünaydın, Ruşen Eşref (Haz. Necat Birici--Nuri Sağlam) Cilt 14 Dergi ve Gazete Yazıları (Yazılar 2) T.D.K. yay. Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, Ünaydın, Ruşen Eşref (Haz. Necat Birici-Nuri Sağlam) Cilt 12 Tercümeler 4 T.D.K. yay. Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, Ünaydın, Ruşen Eşref (Haz. Necat Birici-Nuri Sağlam) Cilt 11 Tercümeler 3 T.D.K. yay. Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, Ünaydın, Ruşen Eşref (Haz. Necat Birici-Nuri Sağlam) Cilt 10 Tercümeler 2 T.D.K. yay. Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, Ünaydın, Ruşen Eşref (Haz. Necat Birici-Nuri Sağlam) Cilt 9 Tercümeler 1 T.D.K. yay. Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, Ünaydın, Ruşen Eşref (Haz. Necat Birici-Nuri Sağlam) Cilt 8 Hikayeler-Mensur Şiirler-Çocuk Şiirleri T.D.K. yay. Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, Ünaydın, Ruşen Eşref (Haz. Necat Birici-Nuri Sağlam) Cilt 7 Milli Mücadele T.D.K. yay. Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, Ünaydın, Ruşen Eşref (Haz. Necat Birici-Nuri Sağlam) Cilt 6 Hatıralar 4 T.D.K. yay. Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, Ünaydın, Ruşen Eşref (Haz. Necat Birici-Nuri Sağlam) Cilt 5 Hatıralar 3 T.D.K. yay. Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, Ünaydın, Ruşen Eşref (Haz. Necat Birici-Nuri Sağlam) Cilt 4 Hatıralar 2 T.D.K. yay. Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, Ünaydın, Ruşen Eşref (Haz. Necat Birici-Nuri Sağlam) Cilt 3 Hatıralar 1 T.D.K. yay. Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, Ünaydın, Ruşen Eşref (Haz. Necat Birici-Nuri Sağlam) Cilt 1 Röportajlar 1 T.D.K. yay. Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, Ünaydın, Ruşen Eşref (Haz. Necat Birici-Nuri Sağlam) Cilt [2] Röportajlar 2 T.D.K. yay. Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, LİVİNGSTON,Ray Geleneksel Edebiyat Teorisi İstanbul-1998,,İnsan Yayınları, YTE, GARİBOĞLU,Kemal Örnekli Kompozisyon Bilgileri 3.Baskı, 1971,Gariboğlu Yayınları YTE, EDİB, Eşref Mehmed Âkif Hayatı-Eserleri Ve Yetmiş 1.Cilt, İstanbul,Çelikcilt Matbaası YTE,1-3 Muharririn Yazıları 500. TEVETOĞLU,Dr.Fethi Ömer Naci 2.Baskı, Ankara-1987, Kültür Ve Turizm YTE,1-4 Bakanlığı Yayınları 501. KIYMAZ, Ahmet ( Arası) Romanda Milli Ankara-1991, Akçağ Yayınları YTE,1-5 Mücadele 502. DEĞİRMENCİOĞLU,Yrd.Do ç.dr.coşkun Mehmet İzzet 1.Baskı,Ankara-1987, Kültür Ve Turizm Bakanlığı Yayınları YTE,1-6

20 503. MİYASOĞLU,Mustafa Ziya Osman Saba 1.Baskı,Ankara-1987,Kültür Ve Turizm YTE,1-7 Bakanlığı Yayınları 504. EMİL,Prof.Dr.Birol Türk Kültür Ve ndan Akçağ Yayınları YTE,1-8 Şahsiyetler 505. ÖNERTOY, Dr.Olcay Mithat Cemal Kuntay ın Namık Kemal Ankara Üniversitesi Basımevi-1965 YTE,1-9 Adlı Eserinin Şahıs ve Eser Adları İndeksi 506. TARIM, Dr. Rahim Mehmed Rauf Hayatı ve Hikâyeleri 1.Baskı, Ankara-2000 Akçağ Yayınları YTE,1-10 Üzerine Bir Araştırma 507. PALA,Dr.İskender Namık Kemal in Tarihî Biyografileri Türk Tarih Kurumu Basımevi,Ankara-1989 YTE, TANPINAR,Ahmet Hamdi XIX.Asır Türk Tarihi 2.Baskı,İstanbul-1956,İstanbul Üniversitesi YTE,1-12 Edebiyat Fakültesi Yayınları 509. DERGİ Türk Dili,Roman Özel Sayısı II Aralık-1964 YTE, YALÇIN,Alemdar;AYTAŞ,Gı Çocuk 2.Baskı, Ankara-2003,Akçağ Yayınları YTE,1-14 yasettin 511. AKTAŞ, Prof.Dr.Şerif Yenileşme Dönemi Türk Şiiri Ve 2.baskı, Ankara-2003,Akçağ Yayınları YTE,1-15 Antolojisi 512. KAPLAN,Mehmet Türk Üzerinde Araştırmalar 2 Dergah Yayınları YTE, DERGİ Hece,Türk Şiiri Özel Sayısı 5.Sayı Mayıs,Haziran,TemmuzAnkara YTE, ANDI,M.Fatih Servet-i Fünun a Kadar Şiirinde İstanbul-1997,Kitabevi YTE,1-18 Şekil Değişmeleri 515. AYTÜR,Necla Amerikan Romanında Gerçekçilik Ankara Üniversitesi Basımevi,Ankara-1987 YTE, GÖKALP,Ziya 60.Ölüm yıldönümünde Ziya Gökalp İstanbul üniversitesi Atatürk İlkeleri Ve YTE,1-20 İnkilap Tarihi Enstitüsü Yayınları,İstanbul ANDI,Fatih Edebiyat Araştırmaları I İstabul-2000, Kitabevi YTE, HABİR,İsmail Tanzimattanberi Edebiyat Tarihi Yeni ve İstanbul-1942, Remzi Kitabevi YTE,1-23 Kat ı tabı 519. TÖRENEK,Mehmet Hikaye Ve Romanlarıyla Mehmet Rauf İstanbul-1999,Kitabevi YTE, AYTAÇ,Doç.Dr. Gürsel Romancı Yönüyle Heınrıch Böll Ankara-1975,Ankara Üniversitesi Yayınları YTE, İZZET PAŞA,Ahmet Feryadım İstanbul-1992,Nehir YayınlaFrarı YTE, ÖNERTÖY,Dr.Olcay Mithat Cemal Kuntay ın Namık Kemal Ankara Üniversitesi basımevi-1965 YTE,1-28 Adlı Eserinin Şahıs Ve Eser Adları indeksi 523. SARIGÖLLÜ,Doç.Dr.Ayşe Roma nda Tarih Ankara Üniversitesi Basımevi,Ankara-1971 YTE, Hazırlayan;İstanbul İstanbul Üniversitesi Edebiyat İstanbul-1950, İstanbul üniversitesi YTE,1-30 üniversitesi Fakültesi nin Goethe yi Anma Yazıları Edebiyat Fakültesi yayınları 525. Bowles Frank,Çeviren;SARI Nemci Z. Yüksek öğrenime Giriş İstanbul-1967,Milli Eğitim Basımevi YTE,1-31

21 526. ENGİNÜN,Doç.Dr. İnci Halide Edip Adıvar ın Eserlerinde Doğu ve İstanbul-1978,Edebiyat fakültesi Matbaası YTE,1-32 Batı Meselesi 527. ÇIKLA,Selçuk Roman Ve Gerçeklik bağlamında Kültür 1.Baskı, Ankara-2004,Akçağ Yayınları YTE,2-1 Değişmeleri Ve Servet-i Fünûn Romanı 528. AYTAŞ,Gıyasettin Tanzimatta Tiyatro Tarihi Ankara-2002,Akçağ Yayınları YTE, AKTAŞ,Prof.Dr. Şerif Yenileşme Dönemi Türk Şiiri Ve Ankara-2002, Akçağ Yayınları YTE,2-3 Antolojisi GÜRSOY,Dr.Belkıs Altuniş Hüseyin Suat Yalçın Hayatı Ve Eserleri 1.baskı, Ankara-2001, Akçağ Yayınları YTE,2, KOLCU,Ali İhsan Albatros un Gölgesi Baudelaire in Türk Ankara-2002,Akçağ Yayınları YTE,2-5 Şiirine Tesiri Üzerine Bir İnceleme 532. Hazırlayan;Osmangazi Tanpınar ın Dünyasında Bursa-Taşlarda 1.baskıOsmangazi Belediyesi Yayınları YTE,2-6 Belediyesi Gülen Rüya İstanbul Hazırlayan;Osmangazi Ahmet Hamdi Tanpınar Anısına Geniş 1.baskı,Osmangazi Belediyesi Yayınları YTE,2-7 Belediyesi Zamanlı Hikâyeler İstanbul YAZAN,Ümit n Huzurunda Ahmet Hamdi Ufuk Kitabevi, İstanbul-2000 YTE,2-8 Meriç;KARIŞMAN,Selma Ümit Tanpınar 535. ARMAĞAN,Mustafa Düşüncenin Gökkuşağı Cemil Meriç Ufuk Kitabevi, İstanbul-2001 YTE, EMİL,Birol Türk Kültür Ve ndan Şahsiyetler Akçağ Yayınları, Ankara YTE, TÜRKDOĞAN,Prof.Dr.Orhan Bilimsel Araştırma Metodolojisi 3.baskı Timaş Yayınları,İstanbul-2000 YTE, YALÇIN,Alemdar Siyasal Ve Sosyal Değişmeler Açısından Akçağ yayınları,ankara-2003 YTE,2-12 Cumhuriyet Dönemi Çağdaş Türk Romanı YALÇIN,Alemdar Siyasal Ve Sosyal Değişmeler Açısından Akçağ yayınları,ankara-2002 YTE,2-13 Cumhuriyet Dönemi Türk Romanı SÖYLEMEZ,Doç.Dr.Orhan Türk Dünyası Edebiyatları Roman I 1.Baskı Ankara-2003 Akçağ Yayınları YTE, MİYASOĞLU, Mustafa Ziya Osman Saba 2.Baskı Ankara-1999, Akçağ yayınları YTE, ÇETİŞLİ,Doç.Dr.İsmail Cahit Külebi Ve Şiiri Akçağ yayınları, Ankara YTE, ÖZBALCI,Doç.Dr.Mustafa Ahmet Kutsi Tecer Şairliği ve Şiirleri 1.Baskı,Ankara-1998 Akçağ yayınları YTE,2-17 Üzerine Bir İnceleme 544. YALÇIN, Alemdar Siyasal Ve Sosyal Değişmeler Açısından Ankara-2003, Akçağ Yayınları YTE,2-18 Cumhuriyet Dönemi Çağdaş Türk Romanı YALÇIN,Alemdar Siyasal Ve Sosyal Değişmeler Açısından Ankara-2002, Akçağ Yayınları YTE,2-19 Cumhuriyet Dönemi Türk Romanı KIRCI, Dr.Mustafa Ahmet Muhip Dıranas Hayatı,Fikirleri,His 1.baskı, Ankara-1997, Akçağ Yayınları YTE,2-20

EK-2 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR Zorunlu Dersler

EK-2 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR Zorunlu Dersler EK-2 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR Zorunlu Dersler TDE101 Türkiye Türkçesi I (3 0) 3 AKTS: 5 Türkiye Türkçesinin tarihî gelişimi, dil bilgisinin temel kavramları, Türkiye Türkçesinin ses

Detaylı

YENİ TÜRK EDEBİYATINDA KARŞILAŞTIRMALI TEZLER * ÖZET

YENİ TÜRK EDEBİYATINDA KARŞILAŞTIRMALI TEZLER * ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 9/3 Winter 2014, p. 549-582, ANKARA-TURKEY YENİ TÜRK EDEBİYATINDA KARŞILAŞTIRMALI TEZLER * Ali DONBAY **

Detaylı

Sheikh Ghālib. Fahir İZ ** Çev. Dr. Süleyman TÜLÜCÜ ***

Sheikh Ghālib. Fahir İZ ** Çev. Dr. Süleyman TÜLÜCÜ *** Sheikh Ghālib Fahir İZ ** Çev. Dr. Süleyman TÜLÜCÜ *** * Bu yazı, Fahir İz tarafından EI² (İng.) ya yazılan Ghālib Dede maddesinin (II, 999-1000) çevirisidir. Yazının sonuna, özellikle Türk okuyucusuna

Detaylı

KUBBEALTI AKADEMİ MECMUASI İNDEKSİ (Yazarların soyadlarına göre düzenlenmiştir.)

KUBBEALTI AKADEMİ MECMUASI İNDEKSİ (Yazarların soyadlarına göre düzenlenmiştir.) KUBBEALTI AKADEMİ MECMUASI İNDEKSİ (Yazarların soyadlarına göre düzenlenmiştir.) ABAZİ, Ahmet Pirlepe deki Çarşı Câmii, Ekim 2001, Y. 30, S. 4, s. 89-93. ABDURRAHİMOĞLU, Yrd. Doç. Dr. Erişah Osmanlı Devleti

Detaylı

TÜRK DİLİ VE EDEBiYATI

TÜRK DİLİ VE EDEBiYATI İstanbul Üniversitesi Yayın No.: 4737 CiltXXXVI ISSN 1015-2091 İSTANBUL ÜNiVERSiTESi Edebiyat Fakültesi TÜRK DİLİ VE EDEBiYATI Dergisi 2007 Kurucu: A. Caferoğlu TÜRK DİLİ VE EDEBiYATI DERGİSİ HAKEMLİ BİR

Detaylı

KÜTÜPHANE VE BİLGİ MERKEZİ'NE 2015 YILINDA SATIN ALINAN KİTAPLAR

KÜTÜPHANE VE BİLGİ MERKEZİ'NE 2015 YILINDA SATIN ALINAN KİTAPLAR KÜTÜPHANE VE BİLGİ MERKEZİ'NE 2015 YILINDA SATIN ALINAN KİTAPLAR Sıra No Yayın Tarihi 1 2014 Genel fizik I-II / Kamil Temizyürek, Kamil Temizyürek 2 2014 Tarım ekonomisi / Cennet Oğuz, Cennet Oğuz, Zeki

Detaylı

İNTERNETTE YER ALAN TÜRKİYE DE YAYINLANMIŞ KAYNAKÇALAR Bülent Ağaoğlu İstanbul, 25 Şubat 2009 İÇİNDEKİLER KONULAR... 4 ARKEOLOJİ... 4 ARŞİVCİLİK... 4 ASKERLİK... 4 ASTRONOMİ... 5 BASIN... 5 BİLGİ TEKNOLOJİSİ...

Detaylı

Bitlis Eren Üniversitesi Fuad Sezgin Kütüphanesi. 2014 Yılında Talep Edilen Kitapların Listesi

Bitlis Eren Üniversitesi Fuad Sezgin Kütüphanesi. 2014 Yılında Talep Edilen Kitapların Listesi Bitlis Eren Üniversitesi Fuad Sezgin Kütüphanesi 2014 Yılında Talep Edilen Kitapların Listesi GV 301./A35 Akın, Yiğit "Gürbüz ve Yavuz Evlatlar" : Erken Cumhuriyet'te beden Terbiyesi ve Spor İstanbul İletişim

Detaylı

Geçmişten Geleceğe Belgeler... Bilgiler...

Geçmişten Geleceğe Belgeler... Bilgiler... Geçmişten Geleceğe Belgeler... Bilgiler... 1968/2008 1 Geçmişten Geleceğe belgeler... bilgiler... 1968/2008 ISBN 978-975 - 7655-87 - 9 Baskı: Aydoğdu Ofset Matbaacılık Ambalaj San. ve Tic. Ltd. Şti. Proje

Detaylı

PROF. DR. GÜRER GÜLSEVĠN

PROF. DR. GÜRER GÜLSEVĠN - International Periodical For The Languages, Literature Volume 6/1 Spring 2011, TURKEY PROF. DR. GÜRER GÜLSEVĠN Özgür AY 1. HAYATI Prof. Dr. Gürer Gülsevin, 27 Kasım 1961 tarihinde Afyon da dünyaya gelmiştir.

Detaylı

PROF. DR. AHMET BURAN

PROF. DR. AHMET BURAN PROF. DR. AHMET BURAN I. HAYATI Ahmet Buran, 20. 06. 1962 tarihinde Elazığ ilinin Keban ilçesine bağlı Aşağıçakmak köyünde altı çocuklu Abdullah Efendi ile Zahire Hanım ın 4. çocuğu olarak dünyaya gelir.

Detaylı

Türkçe ve Yabancı Dilde Kitap Listesi

Türkçe ve Yabancı Dilde Kitap Listesi Sıra No Kitap Adı Yazar Adı Yayınevi Yayın Tarihi 1 100 Soruda Çevre; Çevre Sorunları ve Politikaları Türkçe ve Yabancı Dilde Kitap Listesi ISBN Ruşen Keleş Yakın Kitabevi 2013 9786056323270 1 2 1001 Hadis-

Detaylı

1 Yıldızlar Gibi Tiyatro 2 Mehmet Akif Şiirleri 1 Şiir 3 Mehmet Akif Şiirleri 2 Şiir 4 Mehmet Akif Şiirleri 3 Şiir 5 Mehmet Akif Şiirleri 4 Şiir 6

1 Yıldızlar Gibi Tiyatro 2 Mehmet Akif Şiirleri 1 Şiir 3 Mehmet Akif Şiirleri 2 Şiir 4 Mehmet Akif Şiirleri 3 Şiir 5 Mehmet Akif Şiirleri 4 Şiir 6 1 Yıldızlar Gibi Tiyatro 2 Mehmet Akif Şiirleri 1 Şiir 3 Mehmet Akif Şiirleri 2 Şiir 4 Mehmet Akif Şiirleri 3 Şiir 5 Mehmet Akif Şiirleri 4 Şiir 6 Melih Cevdet Anday Şiir 7 Nazım Hikmet Oratoryası Şiir

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI ANA BİLİM DALI

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI ANA BİLİM DALI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI ANA BİLİM DALI TÜRK EDEBİYATINDA 1951-1961 YILLARINDA EDEBÎ ELEŞTİRİ (Kültür-Sanat ve Edebiyat Dergileri) DOKTORA TEZİ Sema ÇETİN

Detaylı

ZEYYAT SELİMOĞLU NUN HİKÂYECİLİĞİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

ZEYYAT SELİMOĞLU NUN HİKÂYECİLİĞİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI YENİ TÜRK EDEBİYATI BİLİM DALI ZEYYAT SELİMOĞLU NUN HİKÂYECİLİĞİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Halil İbrahim BAŞER YÜKSEK

Detaylı

BİLGİ YAYINLARI : 178 SÖZLÜK DİZİSİ : 4

BİLGİ YAYINLARI : 178 SÖZLÜK DİZİSİ : 4 BİLGİ YAYINLARI : 178 SÖZLÜK DİZİSİ : 4 Birinci Basım 1971 İkinci Basım Mart 1973 BİLGİ YAYINEVİ Gökdelen 8. kat 804. Teli.: 17 8019 Kızılay Ankara Tüneli Hilmi Cad. 9 4 /B Teli.: 1 2 81 31 Kavaklıdere

Detaylı

Sıra Eseradı Başvuran 1 Ben Hiç Sensiz Kalmadım ki (Cep Boy) 2 Batılı Zihin İçin Doğulu Düşünceler 47 Numara Yayıncılık 3 Bebeklerde Beslenme Rehberi

Sıra Eseradı Başvuran 1 Ben Hiç Sensiz Kalmadım ki (Cep Boy) 2 Batılı Zihin İçin Doğulu Düşünceler 47 Numara Yayıncılık 3 Bebeklerde Beslenme Rehberi Sıra Eseradı Başvuran 1 Ben Hiç Sensiz Kalmadım ki (Cep Boy) 2 Batılı Zihin İçin Doğulu Düşünceler 47 Numara Yayıncılık 3 Bebeklerde Beslenme Rehberi 47 Numara Yayıncılık 4 Diyabet Hakkında Bilmek İstedikleriniz

Detaylı

GENEL (DİN-FİLATELİ- DİL- EDEBİYAT- TARİH- ŞEHİR) YAYIN LİSTESİ (G)

GENEL (DİN-FİLATELİ- DİL- EDEBİYAT- TARİH- ŞEHİR) YAYIN LİSTESİ (G) GENEL (DİN-FİLATELİ- DİL- EDEBİYAT- TARİH- ŞEHİR) YAYIN LİSTESİ (G) 1- Hz. MUHAMMED ve HADİSLERİ (OKAT Yayınları-Abdulbaki GÖLPINARLI-4.Basım-İstanbul 1971) 2- KUR AN (OKAT Yayınları-10.Basım-İstanbul

Detaylı

A.Ü.Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED] 45, ERZURUM 2011, 167-192. Dr.Mehmet. and Metinlerle Muasır Türk Edebiyatı Tarihi

A.Ü.Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED] 45, ERZURUM 2011, 167-192. Dr.Mehmet. and Metinlerle Muasır Türk Edebiyatı Tarihi A.Ü.Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED] 45, ERZURUM 2011, 167-192 TÜRK EDEBİYATI TARİHÇİLİĞİNDE MUSTAFA NİHAT ÖZÖN VE METİNLERLE MUASIR TÜRK EDEBİYATI TARİHİ Mustafa Nihat Özön as a s a Historian

Detaylı

AYVERDİ ENSTİTÜSÜ SÂMİHA AYVERDİ ARŞİV DÖKÜMÜ

AYVERDİ ENSTİTÜSÜ SÂMİHA AYVERDİ ARŞİV DÖKÜMÜ AYVERDİ ENSTİTÜSÜ Sâmiha Ayverdi Hanımefendi nin 1993 de gerçek âleme intikalinin ardından, Türk kültür hayatına maddi mânevi sayısız hizmetleri olan ve âdetâ bir sacayağı oluşturan Ayverdi üçlüsünün eserlerini

Detaylı

YAYINA KATEGORİ YENİ FİYAT HAZIRLAYAN

YAYINA KATEGORİ YENİ FİYAT HAZIRLAYAN BARKOD KİTAP ADI YAZAR TERCÜME YAYINA SAYFA EBAT KATEGORİ YENİ FİYAT HAZIRLAYAN SAYISI (BOYUT) KAĞIT CİNSİ KAPAK 9789754370904 Çağlayanlar A. Hikmet Müftüoğlu Hikâye 5,00 TL 141 12x19,5 60 gr. Enso Creamy

Detaylı

200 KÜTÜPHANEYE YAPILAN DAĞITIM 1 / 87

200 KÜTÜPHANEYE YAPILAN DAĞITIM 1 / 87 1 Ambulansla dünya turu A.P.R.İ.L YAYINEVİ 2 Annem bir robot doğurdu A.P.R.İ.L YAYINEVİ 3 Corleone ailesi A.P.R.İ.L YAYINEVİ 4 Çilek kızlar A.P.R.İ.L YAYINEVİ 5 Galeyan A.P.R.İ.L YAYINEVİ 6 Hacıyatmaz

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN 2013 YILINDA SATIN ALINAN KİTAPLAR SIRA NO

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN 2013 YILINDA SATIN ALINAN KİTAPLAR SIRA NO SIRA NO ISBN Eser Yazar yayın evı yayın yılı 1 6053604969 1. Dünya Savaşı Lan Westwel İş Bankas 2 6053606345 1. Dünya Savaşı ve 20. Yüzyıl Geofferey Parket İş Bankas 3 6051146918 1. Dünya Savaşında Osmanlı

Detaylı

NESİR YAZILARINA GÖRE NECİP FAZIL IN DÜŞÜNCE DÜNYASI

NESİR YAZILARINA GÖRE NECİP FAZIL IN DÜŞÜNCE DÜNYASI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI TÜRK EDEBİYATI BİLİM DALI DOKTORA TEZİ NESİR YAZILARINA GÖRE NECİP FAZIL IN DÜŞÜNCE DÜNYASI YASİN BEYAZ TEZ DANIŞMANI

Detaylı

TÜRKİYE YAZARLAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE YAZARLAR BİRLİĞİ İÇİNDEKİLER TÜRKİYE YAZARLAR BİRLİĞİ...2 TÜRKİYE YAZARLAR BİRLİĞİ İSTANBUL...3 İBB KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ...4 YENİDEN EDEBİYAT MEVSİMİ...5 4. İSTANBUL EDEBİYAT MEVSİMİ...7 AÇILIŞ PROGRAMI...8 TASAVVUF VE DİL...9

Detaylı

TÜRKİYE SEYAHATNAMELER KAYNAKÇASI Bülent Ağaoğlu İstanbul, Nisan 1981 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR... 3 TÜRK YAZARLARININ SEYAHATNAMELERİ (LATİN HARFLİ KİTAPLAR. 1929 DAN İTİBAREN)... 4 ARAP HARFLİ TÜRKÇE BASMA

Detaylı

KENAN HULUSİ KORAY IN MUHİT DERGİSİNDEKİ NESİR YAZILARI

KENAN HULUSİ KORAY IN MUHİT DERGİSİNDEKİ NESİR YAZILARI T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI YENİ TÜRK EDEBİYATI BİLİM DALI KENAN HULUSİ KORAY IN MUHİT DERGİSİNDEKİ NESİR YAZILARI HAZIRLAYAN FATMA SEZER YÜKSEK

Detaylı

200 KÜTÜPHANEYE YAPILAN DAĞITIM 1 / 100

200 KÜTÜPHANEYE YAPILAN DAĞITIM 1 / 100 1 Türkiye'nin Yaban Çiçekleri 47 Numara Yayıncılık 2 Çanakkalede Açan Vatan Çiçekleri 4E Yayın Yapım İletişim Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti. 3 Hz.süleymanın Sonsuzluk Hazinesi - Belkısın Tahtı 4E Yayın Yapım

Detaylı

Basıldığı CUMHURİYET BASIMEVİ TÜRK TARİH KURUMU BASIMEVİ TİFDRUK MATBAACILIK ARKIN KİTABEVİ/ İSTANBUL İNKİLAP VE AKA KİTABEVLERİ PARS YAYINEVİ 1971

Basıldığı CUMHURİYET BASIMEVİ TÜRK TARİH KURUMU BASIMEVİ TİFDRUK MATBAACILIK ARKIN KİTABEVİ/ İSTANBUL İNKİLAP VE AKA KİTABEVLERİ PARS YAYINEVİ 1971 Kayıt No Yer numarası Cilt/ Sayısı/ Adedi Yazar Adı Eser Adı Yer Basıldığı Tarih Açıklamalar 1 SOZ_1.1.001 1 TÜRK DİL KURUMU TÜRKÇE SÖZLÜK CUMHURİYET 1945 2 SOZ_1.1.002 1 Haz.MEHMET ALİ AĞAKAY TÜRKÇE SÖZLÜK

Detaylı

PENDİK İLÇE HALK KÜTÜPHANESİ YENİ YAYINLARIMIZ

PENDİK İLÇE HALK KÜTÜPHANESİ YENİ YAYINLARIMIZ PENDİK İLÇE HALK KÜTÜPHANESİ YENİ YAYINLARIMIZ 1. 10:30 2. ETİKRANIN İNCİSİ 3. HIZIR İLE MUSA - OLMAK VE ARAMAK- 4. 100 KODLA KENDİ WEB SİTENİ YAP 5. 100 SAATTE KENDİ KİTABINI YAZ 6. 100 SORUDA ÇEVRE 7.

Detaylı