İKÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ KİTAPLIĞI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İKÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ KİTAPLIĞI"

Transkript

1 SIRA NO KONU/ TÜR YAZAR (soyadı, adı) KİTAP ADI BASIM BİLGİLERİ BULUNDUĞU RAF 1. Sözlük TÜRKMEN, Fikret Prof.Dr.Fikret Türkmen Armağanı İzmir, Kanyılmaz Matbaası 2005 Aralık. Sözlükler, 1 2. Sözlük Püsküllüoğlu, Ali Türkçe Sözlük 5. Baskı, İstanbul, Doğan Kitap, 2004 Ekim Sözlükler, 1 3. Sözlük Sami, Şemsettin (Ömer Faruk Kâmus-ı Türkî 1.Baskı, İstanbul, Alfa Yayınları, 1998 Sözlükler, 1 Akün) Eylül 4. Sözlük Nazima, Ali, Reşat Faik Mükemmel Osmanlı Lügati TDK yay. Ankara, 2002 Sözlükler, 1 5. Sözlük Kanar, Mehmet Farsça- Türkçe Sözlük Deniz Kitapevi, İstanbul, 2002 Sözlükler, 1 6. Sözlük Tanıklarıyla Tarama Sözlüğü Türk Tarih Kurumu, Ankara, 1957 Sözlükler, 1 7. Sözlük Boneli Luigi İtalyanca Türkçe Sözlük ABC Kitapevi, İstanbul, 1989 Sözlükler, 1 8. Sözlük Aksoy, Ömer Asım Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü(Deyimler) İnkılap Yay. İstanbul Sözlükler, 1 9. Sözlük Aksoy, Ömer Asım Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü(Deyimler) İnkılap Yay. İstanbul Sözlükler, Sözlük Osmanlica Fransızca Sözlük Sözlükler, Sözlük Bahaeddin, Mehmet çe Lügat Akçağ Yay. Ankara, 1997 Sözlükler, Sözlük Kâmus-ı Fransevî Sözlükler, Sözlük Türkçe Sözlük 1-2 TDK, Ankara, 1983 Sözlükler, Sözlük Akdoğan, Yaşar Azerbaycan Türkçesi nden Türkiye Beşir Yayınevi, İstanbul 1999 Sözlükler, 2 Türkçesine, Büyük Sözlük 15. Sözlük Aksoy, Ömer Asım Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü (Deyimler) İnkılap Yay. İstanbul Sözlükler, Sözlük Aksoy, Ömer Asım Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü (Atasözleri) İnkılap Yay. İstanbul Sözlükler, Sözlük Püsküllüoğlu, Ali Öztürkçe Sözlük 12. Baskı, Arkadaş Yay. Ankara, 1999 Sözlükler, 2 Ekim 18. Sözlük Tuğlacı, Pars Türkçede Anlamdaş ve Karşıt Kelimeler Sermet Matbaası, İstanbul Sözlükler, 2 Sözlüğü 19. Sözlük Redhouse, W. James Turkish And English Lexicon 2.Baskı, Çağrı Yay. İstanbul 2001 Sözlükler, Sözlük Petit Larousse Sözlükler, Sözlük Karataş, Turan Edebiyat Terimleri Sözlüğü 2.Baskı, Akçağ Yay. Ankara 2004 Sözlükler, Sözlük Ünalmış Oğuz Şairler ve Yazarlar Sözlüğü 2.Baskı, Akçağ Yay. Ankara 2005 Sözlükler, Sözlük Doğan, Ahmet Osmanlıca Türkçe Sözlük Akçağ Yay. Ankara 1999 Sözlükler, Sözlük Püsküllüoğlu, Ali Öztürkçe Sözlük Bilgi Yay Nisan Sözlükler, Sözlük Toklu, Osman Dilbilime Giriş Akçağ Yay. Ankara 2003 Sözlükler, Sözlük Yeni Yazım Kılavuzu 9. Baskı TDK Sözlükler, Tarcan, Haluk Ön-Türk Tarihi Kaynak Yay. İstanbul Sözlükler, Uğur, Nizamettin Anlambilim Doruk Yay. Ankara, 2003 Sözlükler, Ertem, Rekin Elifbe den Alfabe ye Dergah Yay. İstanbul, 1991 Sözlükler, Yusuf Has Hacib Kutatgu Bilig Kültür Bakanlığı, Ankara, 1993 Sözlükler, Aydın, Cevâhir Oğuznâme Erzurum, 1992 Türk Dili, 1

2 32. Antoloji Köktekin, Kâzım Eski Anadolu Türkçesi Metinleri Antolojisi Atatürk Üni. Fen-Edebiyat Fak. Yay. Türk Dili, 1 Erzurum, Globalleşme Projesinde Kafkas ve Orta Kafkas Üniversitesi, Bakü 2003 Türk Dili, 1 Asya Mevzusunda Beynelhalk Konferansın Materyalları 34. Muhammed bin Hamza - Kur an Tercümesi -1.cilt Kültür Bakanlığı Yay. İstanbul 1976 Türk Dili, 1 Topaloğlu, Ahmet 35. Sözlük Muhammed bin Hamza - Kur an Tercümesi- 2.cilt (Sözlük) Kültür Bakanlığı Yay. İstanbul 1976 Türk Dili, 1 Topaloğlu, Ahmet 36. İlhan, Suat Türkiye nin Jeopolitik Konumu ve Türk AKM yay. Ankara, 1999 Türk Dili, 1 Dünyası 37. Mansuroğlu, Mecdud Anadolu Türkçesi (13. Asır Dehhâni ve Bürhaneddin Erenler Matbaası, İstanbul, Türk Dili, 1 Manzumeleri) Kepeci, Kamil Tarih Lugati Tan Matbaası, 1952 Türk Dili, Ana Yazım Kılavuzu Adam Yay Ekim Türk Dili, Aktaş, Şerif Edebiyatta Üslup ve Problemleri Akçağ Yay. Ankara, 1986, Mart Türk Dili, Ergin, Muharrem Orhun Abideleri 34. Baskı Boğaziçi Yay. İstanbul, 2005 Türk Dili, 1 Ocak 42. Ercilasun, Ahmet Bican Türk Dünyası Üzerine İncelemeler 2. Baskı Akçağ Yay. Ankara, Türk Dili, Meram, Ali Kemal İlk Türk Devleti ve Yazılı Türk Anıtları Kitapçılık Ticaret Yay. İstanbul, 1968 Türk Dili, Savi, Saime İnal Bir Kürt Ağzı Üzerinde Osmanlıca Türkçe Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, İstanbul Türk Dili, 1 Denemesi Aytaç, Bedrettin Arap Lehçelerindeki Türkçe Kelimeler Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, İstanbul Türk Dili, Tülek, Ahmet İmla Kılavuzu Akçağ Yay. Ankara 2003 Türk Dili, Yusuf Has Hacib Kutadgu Bilig Türk Dili, Timurtaş, Faruk Osmanlıca Grameri Küçük Aydın Matbaası, İstanbul, 1964 Türk Dili, Karaca, Birsen Doğu Ermenice Türkçe Sözlük Ankara Üni. Yay. Ankara 2001 Türk Dili, Aktaş, Şerif; Gündüz, Osman Yazılı ve Sözlü Anlatım 4. Baskı Akçağ Yay. Türk Dili, Korkmaz, Zeynep Dil İnkılabının Sadeleşme ve Türkçeleşme Türk Tarih Kurumu, Ankara, 1985 Türk Dili, 2 Akımları Arasındaki Yeri 52. Tarihte Güney-Doğu Avrupa: Ankara Üni. Dil ve Tarih Coğrafya Türk Dili, 2 Balkanoloji nin Dünü Bugünü ve Sorunları Fakültesi Yay. Ankara Bonneau, George Melanges Critiques Ankara Üni. Dil ve Tarih Coğrafya Türk Dili, 2 Fakültesi Yay. Ankara 54. Şahin, Abdullah İmla Kılavuzu Servet Basım Yay. İstanbul Türk Dili, Ömer Hayyam Rubâiyyât- ı Ömer Hayyam 56. Tansu, Muzaffer Durgun Genel Ses Bilgisi ve Türkçe Türk Tarih Kurumu Bas. Ankara, 1963 Türk Dili, 2

3 57. Korkmaz, Zeynep Türkçede Eklerin Kullanılış Şekilleri ve Ek Türk Tarih Kurumu Bas. Ankara, 1962 Türk Dili, 2 Kalıplaşması Olayları 58. Kuray Gülbende Scritti Letterari Ankara Üni. Dil ve Tarih Coğrafya Türk Dili, 2 Fakültesi Yay. Ankara Eckman, Janos; Karaağaç, Çağatayca El Kitabı Akçağ Yay. Ankara, 2003 Türk Dili, 2 Günay 60. Özkan, Mustafa Türk Dilinin Gelişme Alanları ve Eski Filiz Kitapevi İstanbul, 2000 Türk Dili, 2 Anadolu Türkçesi 61. Türk Dünyası El Kitabı Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, Türk Dili, 2 Ankara Korkmaz Zeynep Nevşehir ve Yöresi Ağızları Türk Tarih Kurumu Yay. Ankara 1963 Türk Dili, Öncel, Süheyla; Angeleri, Linee Di Storia Della Letteratura Italiana Ankara Üni. Basımevi, Ankara 1970 Türk Dili, 2 Paolo 64. Kara, Mehmet Türkmence Akçağ Yay. Ankara 2001 Türk Dili, Öncel, Süheyla Aspetto Sociale Ed Umano Dell arte Ankara Üni. Dil ve Tarih Coğrafya Türk Dili, 2 Verghiana Fakültesi Yay. Ankara Muallim, Naci Osmanlı Şairleri Akçağ Yay. Ankara 2000 Türk Dili, Doğan, İsmail Türkolojiyle İlgili Makaleler Bibliografyası Akçağ Yay. Ankara, 2003 Türk Dili, Çotuksöken, Yusuf Uygulamalı Türk Dili (Cilt 1) Papatya Yay. İstanbul 2001 Ekim Türk Dili, Eckman, Janos; Karaağaç, Çağatayca El Kitabı Akçağ Yay. Ankara, 2003 Türk Dili, 3 Günay 70. Kurgan Şükrü İzahlı Eski Metinler Antolojisi Maarif Matbaası Ankara 1943 Türk Dili, Kara, Mehmet Türkmence Akçağ Yay. Ankara 2001 Türk Dili, Karahan, Leyla Türkçede Söz Dizimi 9. Baskı Akçağ Yay. Ankara 2005 Türk Dili, Güneş, Sezai Anlatım Bilgisi İzmir Eylül 1999 Türk Dili, Güneş, Sezai Türk Dil Bilgisi İzmir Eylül 1999 Türk Dili, Çetişli, İsmail Batı nda Edebi Akımlar 5. Baskı Akçağ Yay. Ankara, 2003 Türk Dili, Ercilasun, Ahmet Bican Türk Dünyası Üzerine İncelemeler 2. Baskı Akçağ Yay. Ankara, Türk Dili, Caferoğlu, Ahmet Uygur Sözlüğü A-K İstanbul Burhanettin Matbaası 1934 Türk Dili, Caferoğlu, Ahmet Uygur Sözlüğü K-S İstanbul Burhanettin Matbaası 1937 Türk Dili, Caferoğlu, Ahmet Uygur Sözlüğü S-Z İstanbul Burhanettin Matbaası 1938 Türk Dili, Şahin; Abdullah 202 Soruda Türkçe Temel Bilgileri Servet Yay. Dağ. İstanbul 1989 Türk Dili, Berta, Arpad Türçe Kökenli Macar Kavim Adları Grafiker Yay. Ankara 2002 Türk Dili, Karaağaç, Günay Türkçe nin Dünya Dillerine Etkisi Akçağ Yay. Ankara 2004 Türk Dili, Kara, Mehmet Türkmen Türkçesi ve Türkmen Akçağ Yay. Ankara 1998 Türk Dili, 3 Üzerine Araştırmalar 84. Kara, Mehmet Türkmen Türkçesi ve Türkmen Üzerine Araştırmalar Akçağ Yay. Ankara 1998 Türk Dili, 3

4 85. Karaağaç, Günay Dil Tarih ve İnsan Akçağ Yay. Ankara 2002 Türk Dili, Gölpınarlı, Abdülbâki Tasavvuftan Dilimize Geçen Deyimler ve İnkılap Yay. İstanbul 2004 Türk Dili, 3 Atasözleri 87. Şahin, Hatice Eski Anadolu Türkçesi Akçağ Yay. Ankara 2003 Türk Dili, Akbayır, Sıddık Dil ve Diksiyon 2.Baskı Akçağ Yay. Ankara 2003 Türk Dili, Kibar, Osman Türk Kültüründe Ad Verme Akçağ Yay. Ankara 2005 Türk Dili, Ak, Coşkun Türk Dili Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2005 Eylül Türk Dili, Öztürk, Mürsel İki Dilin (Türkçe - Farsça) Karşılaştırması TDK, 2003 Türk Dili, Timurtaş; Faruk Kadri Eski Türkiye Türkçesi Akçağ Yay. Ankara 2005 Türk Dili, Tekin, Talat; Ölmez, Mehmet Türk Dilleri- Giriş Simurg yay. İstanbul 1999 Türk Dili, Gömeç, Saadettin Uygur Türkleri Tarihi ve Kültürü Akçağ Yay. Ankara Türk Dili, Ercilasun, Ahmet Bican Başlangıçtan Yirminci Yüzyıla Türk Dili Akçağ Yay. Ankara, 2004 Türk Dili, 3 Tarihi 96. Çengel, Hülya Kasapoğlu Kırgız Türkçesi Grameri Akçağ Yay. Ankara, 2005 Türk Dili, Develi, Hayati Osmanlı Türkçesi Klavuzu 1 Kitabevi İstanbul 2002 Türk Dili, Develi, Hayati Osmanlı Türkçesi Klavuzu 2 Kitabevi İstanbul 2002 Türk Dili, Ercilasun, Ahmet Bican Örneklerle Bugünkü Türk Alfabeleri Akçağ Yay.Ankara 2005 Türk Dili, Kurt, Yılmaz Osmanlıca Dersleri 1 7. Baskı Akçağ Yay. Ankara 2002 Türk Dili, Kurt, Yılmaz Osmanlıca Dersleri 2 3. Baskı Akçağ Yay. Ankara 2002 Türk Dili, Doğu Dilleri Ankara Üni. Yay. Ankara 1993 Türk Dili, Anadolu Arşivleri Ankara Üni. Yay. Ankara 2000 Türk Dili, Tan, Turhan Tarihte Türkler İçin Söylenen Büyük 2. Baskı Boğaziçi Yay Ocak Türk Dili, 4 Sözler 105. Dilaçar, A. Devlet Dili Olarak Türkçe TDK Ankara 1962 Türk Dili, Koçak İnci Arapça Dilbilgisi (Sözdizimi) Ankara Üni. Dil ve Tarih Coğrafya Türk Dili, 4 Fakültesi Yay. Ankara Ergin, Muharrem Orhun Abideleri 4. Baskı Boğaziçi Yay. İstanbul, 1975 Türk Dili, Gömeç Saadetttin Türk Cumhuriyetleri ve Toplulukları Akçağ Yay. Ankara 2003 Türk Dili, 4 Tarihi 109. Ercilasun, Ahmet Bican Türk Dünyası Üzerine İncelemeler Akçağ Yay. Ankara Türk Dili, Yıldırım, Bayramoğlu Ferzan Çevre Terimleri Sözlüğü İBB, İstanbul 1997 Türk Dili, Kafesoğlu, İbrahim Kutadgu Bilig ve Kültür Tarihimizdeki Kültür Bakanlığı Yay. İstanbul 1980 Türk Dili, 4 Yeri 112. Alpay, Meral; Özkan, Safiye İstanbul Kütüphaneleri Edebiyat Fakültesi Matbaası, İstanbul 1982 Türk Dili, Yurtbaşı, Metin Sınıflandırılmış Türk Atasözleri Özdemir Yay. İstanbul Türk Dili, Çağatay Saadet Türk Lehçeleri Örnekleri Ankara Üni. Dil ve Tarih Coğrafya Türk Dili, 4 Fakültesi Yay. Ankara Aktaş, Şerif; Gündüz, Osman Yazılı ve Sözlü Anlatım 6. Baskı Akçağ Yay. Türk Dili, 4

5 116. İngilizce Türkçe Telaffuzlu Lügat Fono Yay. İstanbul 1966 Türk Dili, Vallardi, Antonio İtalyanca Türkçe Sözlük 118. İngilizce Türkçe Lügat Fono Yay. İstanbul 1966 Türk Dili, Caferoğlu, Ahmet Edebiyat Fakültesi Araştırma Dergisi Sevinç Matbaası, Ankara 1979 Türk Dili, Eckman, Janos Chagatay Manual Indian Universiyt Publications Türk Dili, Azerbaycan Tarihi Bakü 1966 Türk Dili, Çöğenli, Sadi Eski Harflerle Basılmış Türkiye Türkçesi Atatürk Üni. Fen-Edebiyat Fak. Yay. Türk Dili, 4 Sözlükleri Kataloğu Erzurum Auge, Claude Grammaire Paris Kütüphanesi, Paris Türk Dili, Eren, Cüneyt Modern Tercüme Metotlarına Giriş Fen- Edebiyat Fak. Yay. Erzurum 2000 Türk Dili, Necatigil, Behçet mızda İsimler Szölüğü 14.Baskı Varlık Yay. İstanbul 1991 Türk Dili, Madencilik Terimleri Klavuzu T.D.K, Ankara 1979 Türk Dili, Anadolu Arşivleri Ankara Üni. Yay. Ankara 2000 Türk Dili, Sertkaya, Osman Osmanlı Şairlerinin Çağatayca Şiirleri Edebiyat Fak. Matbaası, İstanbul 1971 Türk Dili, Develi, Hayati Azeri Türkçesi Lugati Atatürk Üni. Fen-Edebiyat Fak. Yay. Türk Dili, 4 Erzurum, Seyfi Serayi Gülistan Tercümesi Türk Tarih Kurumu Bas. Ankara, 1954 Türk Dili, Dizdaroğlu, Hikmet Tümce Bilgisi T.D.K. Ankara 1976 Türk Dili, Ertem, Rekin Lise Türk Dili ve Türk Dili 1- Serhat Yay. İstanbul, 2001 Türk Dili, 4 Ders Kitabı 133. Ertem, Rekin Lise Türk Dili ve Türk Dili 2- Serhat Yay. İstanbul Türk Dili, 4 Ders Kitabı 134. Ertem, Rekin Lise Türk Dili ve Türk Dili 3- Serhat Yay. İstanbul Türk Dili, 4 Ders Kitabı 135. Karabacak, Esra Eski Anadolu Türkçesi Satır-Arası Kur an Harvard University, 1994 Türk Dili, 5 Tercümesi 136. Dedes, Yorgos Battalname Harvard University, 1996 Türk Dili, İz, Fahir Saltuk-name (Part 4: folios 251a-350b) Harvard Universitesi Basım Evi, 1975 Türk Dili, İz, Fahir Saltuk-name (Part 7:folios 551a-619b) Harvard Universitesi Basım Evi, 1975 Türk Dili, İz, Fahir Saltuk-name (Part 5: folios 351a-450b) Harvard Universitesi Basım Evi, 1975 Türk Dili, İz, Fahir Saltuk-name (Part 6: folios 451a-550b) Harvard Universitesi Basım Evi, 1975 Türk Dili, Öztopçu, Kurtuluş Münyetü l-guzat Harvard Universitesi Basım Evi, 1989 Türk Dili, Karabacak, Esra Eski Anadolu Türkçesi Satır Arası Kur an Harvard Universitesi Basım Evi, 1997 Türk Dili, 5 Tercümesi 143. Karaböcek, Esra Eski Anadolu Türkçesi Satır Arası Kur an Harvard Universitesi Basım Evi, 1999 Türk Dili, 5 Tercümesi 144. Dedes, Yorgos Battalname Harvard Universitesi Basım Evi, 1996 Türk Dili, Sağol, Gülden Harezm Türkçesi Satır Arası Kur an Harvard Universitesi Yakın Doğu Dilleri ve Türk Dili, 5

6 Tercümesi Medeniyetleri Bölümü, Karaböcek, Esra Eski Anadolu Türkçesi Satır Arası Kur an Harvard Universitesi Yakın Doğu Dilleri ve Türk Dili, 5 Tercümesi Medeniyetleri Bölümü, Tekin, Gönül Alpay Çeng-name (Ahmed-i Da i) Harvard Universitesi Yakın Doğu Dilleri ve Türk Dili, 5 Medeniyetleri Bölümü, Birnbaum, Eleazar Mütercimi Meçhul ilk Türkçe Kabusname Harvard Üniversitesi Basımevi, 1981 Türk Dili, Demir, Necati Danişmend-name (Part One : Critical Harvard Universitesi Yakın Doğu Dilleri ve Türk Dili, 5 Edition) Medeniyetleri Bölümü, Demir, Necati Danişmend-name (Part Three : Linguistic Harvard Universitesi Yakın Doğu Dilleri ve Türk Dili, 5 Analysis and Glossary) Medeniyetleri Bölümü, Demir, Necati Danişmend-name (Part Two : Turkish Harvard Universitesi Yakın Doğu Dilleri ve Türk Dili, 5 Translation) Medeniyetleri Bölümü, Demir, Necati Danişmend-name (Part Four :Facsimile) Harvard Universitesi Yakın Doğu Dilleri ve Türk Dili, 5 Medeniyetleri Bölümü, Dankoff, Robert ; Kelly James Türk Şiveleri Lügati (Mahmud el-kaşgari) Harvard Üniversitesi Basımevi, 1984 Türk Dili, 5 (Part 2) 154. Dankoff, Robert ; Kelly James Türk Şiveleri Lügati (Mahmud el-kaşgari) Harvard Üniversitesi Basımevi, 1984 Türk Dili, 5 (Part 3) 155. Dankoff, Robert ; Kelly James Türk Şiveleri Lügati (Mahmud el-kaşgari) Harvard Üniversitesi Basımevi, 1984 Türk Dili, 5 (Part 1) 156. Büyükkarcı, Fatma Firdevsi-i Tavil and his Davet-name Harvard Universitesi Yakın Doğu Dilleri ve Türk Dili, 5 Medeniyetleri Bölümü, Sağol, Gülden Harezm Türkçesi Satır Arası Kur an Harvard Universitesi Yakın Doğu Dilleri ve Türk Dili, 5 Tercümesi Medeniyetleri Bölümü, Sağol, Gülden Harezm Türkçesi Satır Arası Kur an Harvard Universitesi Yakın Doğu Dilleri ve Türk Dili, 5 Tercümesi Medeniyetleri Bölümü, Sağol, Gülden Harezm Türkçesi Satır Arası Kur an Harvard Universitesi Yakın Doğu Dilleri ve Türk Dili, 5 Tercümesi (Sözlük) Medeniyetleri Bölümü, İz, Fahir Saltuk-name (Part 1 : folios 2a-50b) Harvard Üniversitesi Basımevi, 1974 Türk Dili, İz, Fahir Saltuk-name (Part 2 : folios 51a-150b) Harvard Üniversitesi Basımevi, 1974 Türk Dili, İz, Fahir Saltuk-name (Part 3 : folios 151a-250b) Harvard Üniversitesi Basımevi, 1974 Türk Dili, Unat, Yavuz Astronominin Özeti ve Göğün Harvard Ünivesitesi Yakındoğu Dilleri ve Türk Dili, 5 Hareketlerinin Esasları (el-fergani) Medeniyetleri Bölümü, Tekin, Şinasi Menahicü l-inşa Community Art Workshop, Roxbury, Mass. Türk Dili, Pamuk, Orhan Sessiz Ev İletişim yay. İstanbul, 2006 Orhan Pamuk 166. Pamuk, Orhan İstanbul İletişim yay. İstanbul, 2006 Orhan Pamuk 167. Pamuk, Orhan Yeni Hayat İletişim yay. İstanbul, 2006 Orhan Pamuk

7 168. Pamuk, Orhan Kar İletişim yay. İstanbul, 2006 Orhan Pamuk 169. Pamuk, Orhan Kara Kitap İletişim yay. İstanbul, 2006 Orhan Pamuk 170. Pamuk, Orhan Benim Adım Kırmızı İletişim yay. İstanbul, 2006 Orhan Pamuk 171. Pamuk, Orhan Cevdet Bey ve Oğulları İletişim yay. İstanbul, 2006 Orhan Pamuk 172. Pamuk, Orhan Öteki Renkler İletişim yay. İstanbul, 2006 Orhan Pamuk 173. Pamuk, Orhan Beyaz Kale İletişim yay. İstanbul, 2006 Orhan Pamuk 174. Pamuk, Orhan Gizli Yüz İletişim yay. İstanbul, 2006 Orhan Pamuk 175. Andı, Fatih; Taşçıoğlu, Mektuplarla Tevfik Fikret ve Çevresi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Orhan Pamuk Yılmaz; Yorulmaz, Hüseyin Daire Başkanlığı yay. İstanbul, Mart, Karaveli, Orhan Sakallı Celal Pergamon yay. Ekim, 2004 Yeni Edebiyat 177. Karaveli, Orhan Tanıdığım Nazım Hikmet Pergamon yay. Ağustos, 2004 Yeni Edebiyat 178. Karaveli, Orhan Bir Ankara Ailesinin Öyküsü Pergamon yay. Ağustos, 2004 Yeni Edebiyat 179. Karaveli, Orhan Tevfik Fikret ve Haluk Gerçeği Pergamon yay. Eylül, 2005 Yeni Edebiyat 180. Kazmaz, Süleyman Atatürk ün İstediği Medeniyetin Işıkları A.K.M.B. yay Yeni Edebiyat 181. Sevim, Tekeli Kaşgarlı Mahmud ve Piri Reis A.K.M.B. yay Yeni Edebiyat 182. Aydın, Mehmet Türklerin Felsefe Kültürüne Katkıları A.K.M.B. yay Yeni Edebiyat 183. Tural, Mehmet Akif Saltanatın Otopsisi veya Milli Hakimiyet A.K.M.B. yay Yeni Edebiyat Yolunda Çekilen Çileler 184. Nirun, Nihat Sosyoloji Açısından Atatürk A.K.M.B. yay Yeni Edebiyat 185. Sayılı, Aydın Ortaçağ Bilim ve Tefekküründe Türklerin A.K.M.B. yay Yeni Edebiyat Yeri 186. Esin, Emel Türk Kültür Tarihi (İç Asya daki Erken A.K.M.B. yay Yeni Edebiyat Safhalar) 187. Kafalı, Mustafa Anadolu nun Fethi ve Türkleşmesi A.K.M.B. yay Yeni Edebiyat 188. Hafızoğulları, Zeki Laiklik A.K.M.B. yay Yeni Edebiyat 189. Sayılı, Aydın Ortaçağ Bilim ve Tefekküründe Türklerin A.K.M.B. yay Yeni Edebiyat Yeri 190. Cunbur, Müjgan Anadolu nun Bütünleşmesinde Ahmed A.K.M.B. yay Yeni Edebiyat Yesevi nin Yeri 191. Dağaşan, Dursun Türk Toplumunda Dini Tartışmalar ve A.K.M.B. yay Yeni Edebiyat Hoşgörü 192. Özdağ, Muzaffer Milli Bütünlük ve Güvenliğimiz A.K.M.B. yay Yeni Edebiyat 193. Türker-Küyel, Mübahat Atatürk ün Saadet Anlayışı Hakkında Bir A.K.M.B. yay Yeni Edebiyat Deneme 194. Tural, Mehmet Akif Saltanatın Otopsisi veya Milli Hakimiyet A.K.M.B. yay Yeni Edebiyat Yolunda Çekilen Çileler 195. Kazmaz, Süleyman Atattürk ün İstediği Medeniyetin Işıkları A.K.M.B. yay Yeni Edebiyat 196. Esin, Emel Türk Kültür Tarihi (İç Asya daki Erken A.K.M.B. yay Yeni Edebiyat

8 Safhalar) 197. Aydın, Mehmet Türklerin Felsefe Kültürüne Katkıları A.K.M.B. yay Yeni Edebiyat 198. Tural, Sadık Sensıbılıty Flowıng From Hıstory To Epic A.K.M.B. yay Yeni Edebiyat 199. Türker-Küyel, Mübahat Atatürk ün Saadet Anlayışı Hakkında Bir A.K.M.B. yay Yeni Edebiyat Deneme 200. Karakoç, Sezai günlük yazılar 1 (farklar) 5. Baskı, Diriliş yay. Ekim, 1997, İstanbul Yeni Edebiyat 201. Karakoç, Sezai fizikötesi açısından ufuklar ve daha ötesi 3 2. Baskı, Diriliş yay. Temmuz, 1998, Yeni Edebiyat (doğum ışığı) İstanbul 202. Karakoç, Sezai Şiirler 7 (ateş dansı) 3. Baskı, Diriliş yay. Nisan, 1998, İstanbul Yeni Edebiyat 203. Karakoç, Sezai çağ ve ilham 2 5. Baskı, Diriliş yay. İstanbul, 1995 Yeni Edebiyat 204. Karakoç, Sezai Şiirler 2 (taha nın kitabı/ gül muştusu) 7. Baskı, Diriliş yay. İstanbul, 1998 Yeni Edebiyat 205. Karakoç, Sezai Şiirler 8 (alınyazısı saati) 3. Baskı, Diriliş yay. İstanbul, 1998 Yeni Edebiyat 206. Karakoç, Sezai Şiirler 5 (ayinler/çeşmeler) 5. Baskı, Diriliş yay. İstanbul, 1998 Yeni Edebiyat 207. Karakoç, Sezai yapı taşları ve kaderimizin çağrısı 1 2. Baskı, Diriliş yay. İstanbul, 1998 Yeni Edebiyat (başyazılar) 208. Karakoç, Sezai piyesler 1 2. Baskı, Diriliş yay. İstambul, 1988 Yeni Edebiyat 209. Karakoç, Sezai Makamda 3. Baskı, Diriliş yay. İstanbul, 1995 Yeni Edebiyat 210. Karakoç, Sezai batı şiirlerinden çeviriler- 4. Baskı, Diriliş yay. İstanbul, 1995 Yeni Edebiyat 211. Karakoç, Sezai hikayeler 1meydan ortaya çıktığında 4. Baskı, Diriliş yay. İstanbul, 1995 Yeni Edebiyat 212. Karakoç, Sezai diriliş muştusu 3. Baskı, Diriliş yay. İstanbul, 1995 Yeni Edebiyat 213. Karakoç, Sezai Gün Doğmadan (şiirler) 2. Baskı, Diriliş yay. İstanbul, 2001 Yeni Edebiyat 214. Karakoç, Sezai Mevlana 2. Baskı, Diriliş yay. İstanbul, Nisan, 1999 Yeni Edebiyat 215. Karakoç, Sezai edebiyat yazıları 2 (dişimizin zarı) 2. Baskı, Diriliş yay. İstanbul, Mart, 1997 Yeni Edebiyat 216. Karakoç, Sezai edebiyat yazıları 3 eğik ehramlar 2. Baskı, Diriliş yay. İstanbul, Nisan, 2000 Yeni Edebiyat 217. Karakoç, Sezai islam toplumunun ekonomik strüktürü 9. Baskı, Diriliş yay. İstanbul, 1987 Yeni Edebiyat 218. Karakoç, Sezai ruhun dirilişi 7. Baskı, Diriliş yay. İstanbul, Ağustos, Yeni Edebiyat Karakoç, Sezai hikayeler 2 portreler 3. Baskı, Diriliş yay. İstanbul, Kasım, 1999 Yeni Edebiyat 220. Karakoç, Sezai günlük yazılar 2 sütun 5. Baskı, Diriliş yay. İstanbul, Haziran 1997 Yeni Edebiyat 221. Karakoç, Sezai Diriliş Neslinin Amentüsü 8. Baskı, Diriliş yay. İstanbul, Nisan, 2001 Yeni Edebiyat 222. Karakoç, Sezai Yitik Cennet 7. Baskı, Diriliş yay. İstanbul, Ağustos, Yeni Edebiyat Karakoç, Sezai kıyamet aşısı 7. Baskı, Diriliş yay. İstanbul, Haziran, Yeni Edebiyat Karakoç, Sezai düşünceler 2 kurumlar (devlet başkanlığıüniversite-televizyon-sinema) Diriliş yay. İstanbul, Ekim, 1997 Yeni Edebiyat 225. Karakoç, Sezai mehmet akif 8. Baskı, Diriliş yay.istanbul, Kasım, 1999 Yeni Edebiyat 226. Karakoç, Sezai varolma savaşı Diriliş yay. İstanbul, Ekim, 1997 Yeni Edebiyat

9 227. Karakoç, Sezai islamın dirilişi 8. Baskı, Diriliş yay. Nisan, 1999 Yeni Edebiyat 228. Karakoç, Sezai insanlığın dirilişi 5. Baskı, Diriliş yay. İstanbul, 1987 Yeni Edebiyat 229. Karakoç, Sezai islamın şiir anıtlarından (çeviriler) 5. Baskı, Diriliş yay. İstanbul, Ağustos 2000 Yeni Edebiyat 230. Karakoç, Sezai gündönümü 5. Baskı, Diriliş yay. İstanbul, 1995 Yeni Edebiyat 231. Karakoç, Sezai düşünceler 2. Baskı, Diriliş yay. İstanbul, 1995 Yeni Edebiyat 232. Karakoç, Sezai dirilişin çevresinde 5. Baskı, Diriliş yay. İstanbul, Ağustos, Yeni Edebiyat Karakoç, Sezai çağ ve ilham 1 metafizik gerilim şartı 6. Baskı, Diriliş yay. İstanbul, Şubat, 1999 Yeni Edebiyat 234. Karakoç, Sezai armağan (Fuzuli nin Hadikat-üs- Diriliş yay. İstanbul, Kasım, 1997 Yeni Edebiyat Suada sından uyarlama) 235. Karakoç, Sezai fizikötesi açısından ufuklar ve daha ötesi 1 2. Baskı, Diriliş yay. İstanbul, Mayıs, 1997 Yeni Edebiyat perde devrildiği an 236. Karakoç, Sezai çağ ve ilham 3 yazgı seçici 3. Baskı, Diriliş yay. İstanbul, Temmuz, Yeni Edebiyat Karakoç, Sezai Yapı taşları ve kaderimizin çağrısı 2 2. Baskı, Diriliş yay. İstanbul, Şubat, 1999 Yeni Edebiyat başyazılar 238. Karakoç, Sezai Çağ ve ilham 4 2. Baskı, Diriliş yay. İstanbul, Kasım, 1996 Yeni Edebiyat 239. Karakoç, Sezai Yunus Emre 7. Baskı, Diriliş yay. İstanbul, Haziran, Yeni Edebiyat Karakoç, Sezai İslam 7. Baskı, Diriliş yay. İstanbul, Mart, 1997 Yeni Edebiyat 241. Karakoç, Sezai Unutuş ve Hatırlayış Genişletilmiş 2. Baskı, Diriliş yay. İstanbul, Yeni Edebiyat Temmuz, Karakoç, Sezai Günlük yazılar 4 gün saati 2. Baskı, Diriliş yay. İstanbul, Aralık, 1999 Yeni Edebiyat 243. Karakoç, Sezai Çağdaş batı düşüncesinden çeviriler Diriliş yay. İstanbul, Kasım, 1997 Yeni Edebiyat 244. Karakoç, Sezai Şiirler 3 körfez/şahdamar/sesler 7. Baskı, Diriliş yay. İstanbul, Ekim, 1998 Yeni Edebiyat 245. Karakoç, Sezai Hızırla Kırk Saat Şiirler 1 9. Baskı, Diriliş yay. İstanbul, Kasım, 2000 Yeni Edebiyat 246. Karakoç, Sezai Günlük yazılar 3 sur 4. Baskı, Diriliş yay. İstanbul, Kasım, 1996 Yeni Edebiyat 247. Bayburt, Fakir Köygöçüren Adam yay. İstanbul, Kasım, 1999 Yeni Edebiyat 248. Bayburt, Fakir Yayla Adam yay. İstanbul, Şubat, 2000 Yeni Edebiyat 249. Bayburt, Fakir Kaplumbağalar Adam yay. İstanbul, Nisan, 2000 Yeni Edebiyat 250. Bayburt, Fakir Onuncu Köy Adam yay. İstanbul, Eylül, 2000 Yeni Edebiyat 251. Bayburt, Fakir Yüksek Fırınlar Adam yay. İstanbul, Ocak 2000 Yeni Edebiyat 252. Bayburt, Fakir Irazca nın Dirliği Adam yay. İstanbul, Ağustos, 2000 Yeni Edebiyat 253. Bayburt, Fakir Koca Ren Adam yay. İstanbul, Nisan, 2000 Yeni Edebiyat 254. Bayburt, Fakir Kara Ahmet Destanı Adam yay. İstanbul, Kasım, 2001 Yeni Edebiyat 255. Bayburt, Fakir Amerikan Sargısı Adam yay. İstanbul, Kasım, 1999 Yeni Edebiyat 256. Bayburt, Fakir Tırpan Adam yay. İstanbul, Nisan, 1999 Yeni Edebiyat 257. Bayburt, Fakir Efkar Tepesi Remzi Kitapevi, 1976 Yeni Edebiyat

10 258. Bayburt, Fakir Eşekli Kütüphaneci Adam yay. İstanbul, Eylül, 2000 Yeni Edebiyat 259. Bayburt, Fakir Yarım Ekmek Adam yay. İstanbul, Ocak, 2000 Yeni Edebiyat 260. Bayburt, Fakir Keklik Adam yay. İstanbul, Ocak, 2000 Yeni Edebiyat 261. Karaosmanoğlu, Yakup Kadri Milli Savaş Hikayeleri 6. Baskı, İletişim yay. İstanbul, 1999 Yeni Edebiyat 262. Karaosmanoğlu, Yakup Kadri Tiyatro Eserleri İletişim yay. İstanbul, 1991 Yeni Edebiyat 263. Karaosmanoğlu, Yakup Kadri Hep O Şarkı 4. Baskı, İletişim yay. İstanbul, 2001 Yeni Edebiyat 264. Karaosmanoğlu, Yakup Kadri Bir Serencam 3. Baskı, İletişim yay. İstanbul, 1998 Yeni Edebiyat 265. Karaosmanoğlu, Yakup Kadri Zoraki Diplomat 2. Baskı, İletişim yay. İstanbul, 1998 Yeni Edebiyat 266. Karaosmanoğlu, Yakup Kadri Politikada 45 yıl 2. Baskı, İletişim yay. İstanbul, 1999 Yeni Edebiyat 267. Karaosmanoğlu, Yakup Kadri Vatan Yolunda 4. Baskı, İletişim yay. İstanbul, 1999 Yeni Edebiyat 268. Karaosmanoğlu, Yakup Kadri Anamın Kitabı 4. Baskı, İletişim yay. İstanbul, 1999 Yeni Edebiyat 269. Karaosmanoğlu, Yakup Kadri Ahmet Haşim İletişim yay. İstanbul, 2000 Yeni Edebiyat 270. Güntekin, Reşat Nuri Son Sığınak İnkılap yay. İstanbul Yeni Edebiyat 271. Güntekin, Reşat Nuri Tanrı Misafiri İnkılap yay. İstanbul Yeni Edebiyat 272. Güntekin, Reşat Nuri Sönmüş Yıldızlar 14. Baskı, İnkılap yay. İstanbul Yeni Edebiyat 273. Güntekin, Reşat Nuri Olağan İşler 11. Baskı, İnkılap yay. İstanbul Yeni Edebiyat 274. Güntekin, Reşat Nuri Harabelerin Çiçeği 15. Baskı, İnkılap yay. İstanbul Yeni Edebiyat 275. Güntekin, Reşat Nuri Gökyüzü İnkılap yay. İstanbul Yeni Edebiyat 276. Güntekin, Reşat Nuri Eski Hastalık İnkılap yay. İstanbul Yeni Edebiyat 277. Güntekin, Reşat Nuri Damga 22. Baskı, İnkılap yay. İstanbul Yeni Edebiyat 278. Güntekin, Reşat Nuri Anadolu Notları Baskı, İnkılap yay. İstanbul Yeni Edebiyat 279. Güntekin, Reşat Nuri Değirmen 17. Baskı, İnkılap yay. İstanbul Yeni Edebiyat 280. Güntekin, Reşat Nuri Dudaktan Kalbe 21. Baskı, İnkılap yay. İstanbul Yeni Edebiyat 281. Güntekin, Reşat Nuri Kızılcık Dalları 20. Baskı, İnkılap yay. İstanbul Yeni Edebiyat 282. Gürpınar, Hüseyin Rahmi İki Hödüğün Seyehati Kesik Baş 7. Baskı, Özgür yay, İstanbul, Ağustos, Yeni Edebiyat Gürpınar, Hüseyin Rahmi İFFET Dünyanın Mihveri Kadın mı, Para Özgür yay. İstanbul, Ocak, 1998 Yeni Edebiyat mı? 284. Gürpınar, Hüseyin Rahmi İnsanlar Maymun muydu? Özgür yay. İstanbul, Nisan, 2000 Yeni Edebiyat 285. Gürpınar, Hüseyin Rahmi Nimetşinas Özgür yay. İstanbul, Mart, 1995 Yeni Edebiyat 286. Gürpınar, Hüseyin Rahmi Metres Özgür yay. İstanbul, Eylül, 1998 Yeni Edebiyat 287. Gürpınar, Hüseyin Rahmi Utanmaz Adam Özgür yay. İstanbul, Temmuz, 1997 Yeni Edebiyat 288. Gürpınar, Hüseyin Rahmi Mezarından Kalkan Şehit Özgür yay. İstanbul, Ağustos, 1995 Yeni Edebiyat 289. Gürpınar, Hüseyin Rahmi Tesadüf/Şeytan İşi Özgür yay. İstanbul, Kasım, 1997 Yeni Edebiyat 290. Gürpınar, Hüseyin Rahmi Eşkıya İninde/İki Damla Yaş 6. Baskı, Özgür yay. İstanbul, Temmuz, Yeni Edebiyat Gürpınar, Hüseyin Rahmi Gulyabani 13. Baskı, Özgür yay. İstanbul, Ocak, 1999 Yeni Edebiyat

11 292. Gürpınar, Hüseyin Rahmi Cadı Çarpıyor/Şakavet-i Edebiye Özgür yay. İstanbul, Ekim, 1998 Yeni Edebiyat 293. Gürpınar, Hüseyin Rahmi Kuyruklu yıldız altında bir evlenme 11. Baskı, Özgür yay. İstanbul, Aralık,1999 Yeni Edebiyat 294. Gürpınar, Hüseyin Rahmi Şıpsevdi 9. Basım, Özgür yay. İstanbul, Mart, 1999 Yeni Edebiyat 295. Gürpınar, Hüseyin Rahmi Şık 8. Baskı, Özgür yay. İstanbul, Şubat, 1997 Yeni Edebiyat 296. Gürpınar, Hüseyin Rahmi Mürebbiye 13. Baskı, Özgür yay. İstanbul, Mayıs, 2001 Yeni Edebiyat 297. Gürpınar, Hüseyin Rahmi Mezarından Kalkan Şehit Özgür yay. İstanbul, Ağustos, 1995 Yeni Edebiyat 298. Gürpınar, Hüseyin Rahmi Cadı 6. Baskı, Özgür yay. İstanbul, Ekim, 1996 Yeni Edebiyat 299. Gürpınar, Hüseyin Rahmi Ben Deli miyim? 6. Baskı, Özgür yay. İstanbul, Mart, 1996 Yeni Edebiyat 300. Gürpınar, Hüseyin Rahmi Gazetecilikte İlk Yazılarım Özgür yay. İstanbul, Haziran, 1999 Yeni Edebiyat 301. Gürpınar, Hüseyin Rahmi Efsuncu Baba Gönül Bir Yeldeğirmenidir Özgür yay. İstanbul, Kasım, 1995 Yeni Edebiyat 302. Gürpınar, Hüseyin Rahmi Deli Filozof 4. Baskı, Özgür yay. İstanbul, Ağustos, Yeni Edebiyat Gürpınar, Hüseyin Rahmi Kokotlar Mektebi 3. Baskı, Atlas Kitabevi, İstanbul, 1982 Yeni Edebiyat 304. Gürpınar, Hüseyin Rahmi Son Arzu 5. Baskı, Atlas Kitabevi, İstanbul, 1984 Yeni Edebiyat 305. Gürpınar, Hüseyin Rahmi Sevda Peşinde 4. Baskı, Atlas Kitabevi Yeni Edebiyat 306. Gürpınar, Hüseyin Rahmi Can Pazarı 3. Baskı, Atlas Kitabevi, İstanbul, 1982 Yeni Edebiyat 307. Gürpınar, Hüseyin Rahmi Dirilen İskelet 4. Baskı, Atlas Kitabevi, İstanbul, 1984 Yeni Edebiyat 308. Gürpınar, Hüseyin Rahmi Namuslu Kokotlar 2. Baskı, Atlas Kitabevi, İstanbul, 1984 Yeni Edebiyat 309. Karay, Refik Halid Yezidin Kızı 2. Baskı, İnkılap Kitabevi, İstanbul Yeni Edebiyat 310. Karay, Refik Halid Gurbet Hikayeleri ve Yer Altında Dünya 12. Baskı, İnkılap Kitabevi, İstanbul Yeni Edebiyat Var 311. Karay, Refik Halid İstanbul un Bir Yüzü 4. Baskı, İnkılap Kitabevi, İstanbul Yeni Edebiyat 312. Karay, Refik Halid Bugünün Saraylısı 3. Baskı, İnkılap Kitabevi, İstanbul Yeni Edebiyat 313. Karay, Refik Halid Minelbab İlelmihrab 2. Baskı, İnkılap Kitabevi, İstanbul, 1992 Yeni Edebiyat 314. Karay, Refik Halid Anahtar 2. Baskı, İnkılap Kitabevi, İstanbul, 1994 Yeni Edebiyat 315. Karay, Refik Halid Ekmek Elden Su Gölden İnkılap ve Aka yay. İstanbul, 1985 Yeni Edebiyat 316. Karay, Refik Halid Çete 3. Baskı, İnkılap Kitabevi, İstanbul Yeni Edebiyat 317. Karay, Refik Halid Deli 4. Baskı, İnkılap Kitabevi, İstanbul Yeni Edebiyat 318. Karay, Refik Halid Tanıdıklarım 2. Baskı, Semih Lütfi Kitabevi, Yeni Edebiyat 319. Ebci, Hikmet Münir Kendi Yazıları İle Refik Halid Semih Lütfi Kitabevi Yeni Edebiyat 320. Karay, Refik Halid Sürgün 2. Baskı, Semih Lütfi Kitabevi Yeni Edebiyat 321. Sait Faik Açık Hava Oteli 7. Baskı, Bilgi yay. Ankara, Mayıs, 1999 Yeni Edebiyat 322. Sait Faik yaşamak hırsı 8. Baskı, Bilgi yay. Ankara, Ocak, 2000 Yeni Edebiyat 323. Sait Faik Kumpanya/Kayıp aranıyor 11.Baskı, Bilgi yay. Ankara, Aralık, 1999 Yeni Edebiyat 324. Safa, Peyami Sosyalim 2. Baskı, Ötüken yay. İstanbul, 1966 Yeni Edebiyat 325. Safa, Peyami Sanat Edebiyat Tenkit 5.Baskı, Ötüken yay. İstanbul, 1990 Yeni Edebiyat 326. Safa, Peyami Osmanlıca Türkçe Uydurmaca 3. Baskı, Ötüken yay. İstanbul, 1990 Yeni Edebiyat

12 327. Safa, Peyami Fatih-Harbiye 8. Baskı, Ötüken yay. İstanbul, 1983 Yeni Edebiyat 328. Safa, Peyami Doğu-Batı Arasında Ufuk Kitapları, İstanbul, Mayıs, 2000 Yeni Edebiyat 329. Safa, Peyami Bir Tereddüdün Romanı 14. Baskı, Ötüken yay. İstanbul, 1998 Yeni Edebiyat 330. Safa, Peyami Mahşer 13. Baskı, Ötüken yay. İstanbul, 1999 Yeni Edebiyat 331. Safa, Peyami Fatih-Harbiye 19. Baskı, Ötüken yay. İstanbul, 1999 Yeni Edebiyat 332. Safa, Peyami Yazarlar Sanatçılar Meşhurlar 3. Baskı, Ötüken yay. İstanbul, 1990 Yeni Edebiyat 333. Adıvar, Halide Edib Sinekli Bakkal 4. Baskı, Özgür yay. İstanbul, Ekim, 2001 Yeni Edebiyat 334. Adıvar, Halide Edib Kenan Çobanları/Maske ve Ruh 4. Baskı, Atlas Kitabevi, İstanbul, 1991 Yeni Edebiyat 335. Adıvar, Halide Edib Kalp Ağrısı Özgür yay. İstanbul, Mayıs, 2000 Yeni Edebiyat 336. Adıvar, Halide Edib Hayat Parçaları Özgür yay. İstanbul, Ocak, 2000 Yeni Edebiyat 337. Adıvar, Halide Edib akile hanım sokağı Özgür yay. İstanbul, Şubat, 2001 Yeni Edebiyat 338. Adıvar, Halide Edib yolpalas cinayeti Özgür yay. İstanbul, Ekim, 1997 Yeni Edebiyat 339. Adıvar, Halide Edib Seviyye Talip 6. Baskı, Atlas Kitabevi, İstanbul, 1987 Yeni Edebiyat 340. Adıvar, Halide Edib Kerim Usta nın Oğlu 2. Baskı, Atlas Kitabevi, İstanbul Yeni Edebiyat 341. Adıvar, Halide Edib Harap Mabetler 6.Baskı, Atlas Kitabevi, İstanbul Yeni Edebiyat 342. Esendal, Şevket Memduh Ayaşlı ile Kiracıları 8. Baskı, Bilgi yayınevi, Ankara, Temmuz Yeni Edebiyat Esendal, Şevket Memduh hava parası 2. Basım, Bilgi yayınevi, Ankara, Eylül, Yeni Edebiyat Esendal, Şevket Memduh gödeli Mehmet Bilgi yayınevi, Ankara, Haziran, 1988 Yeni Edebiyat 345. Halikarnas Balıkçısı Anadolu nun Sesi 5. Baskı, Bilgi yayınevi, Ankara, Eylül, Yeni Edebiyat Halikarnas Balıkçısı Parmak Damgası 4. Baskı, Bilgi yayınevi, Ankara, Haziran, Yeni Edebiyat Halikarnas Balıkçısı Arşipel 2. Baskı, Bilgi yayınevi, Ankara, Aralık, Yeni Edebiyat Halikarnas Balıkçısı Bulamaç Bilgi yayınevi, Ankara, Ekim, 1996 Yeni Edebiyat 349. Halikarnas Balıkçısı Hey Koca Yurt 5. Baskı, Bilgi yayınevi, Ankara, Aralık, Yeni Edebiyat Halikarnas Balıkçısı Aganta Burina Burinata 10. Basım, Bilgi yayınevi, Ankara, Şubat, Yeni Edebiyat İlhan, Atilla Duvar 10. Baskı, Bilgi yayınevi, Ankara, Ekim, Yeni Edebiyat İlhan, Atilla Böyle Bir Sevmek 8. Baskı, Bilgi yayınevi, Ankara, Mart, Yeni Edebiyat Adıvar, Halide Edip ateşten gömlek 6. Baskı, Özgür yay. İstanbul, Mayıs, 2001 Yeni Edebiyat 354. Yaşar Kemal Bu Diyar Baştanbaşa 1 (Nuhun Gemisi) 4. Baskı, Adam yay. İstanbul, Ekim, 2000 Yeni Edebiyat 355. Yaşar Kemal Fırat Suyu Kan Akıyor Baksana 11. Baskı, Adam yay. İstanbul, Nisan 2001 Yeni Edebiyat

13 356. Yaşar Kemal Yaşar Kemal Kendini Anlatıyor 4. Baskı, Adam yay. İstanbul, Eylül 2001 Yeni Edebiyat 357. Yaşar Kemal Al Gözüm Seyreyle Salih 4. Baskı, Adam yay. İstanbul, Ekim, 2000 Yeni Edebiyat 358. Yaşar Kemal Bu Diyar Baştanbaşa 3 4. Baskı, Adam yay. İstanbul, Ekim, 2000 Yeni Edebiyat 359. Yaşar Kemal Kale Kapısı 3. Baskı, Adam yay. İstanbul, Mart, 1999 Yeni Edebiyat 360. Yaşar Kemal Yılanı Öldürseler 8. Baskı, Adam yay. İstanbul, Nisan, 2001 Yeni Edebiyat 361. Yaşar Kemal Bu Diyar Baştanbaşa 4 4. Baskı, Adam yay. İstanbul, Şubat, 2001 Yeni Edebiyat 362. Yaşar Kemal Demirciler Çarşısı Cinayeti 3. Baskı, Adam yay. İstanbul, Kasım, 1998 Yeni Edebiyat 363. Yaşar Kemal Zulmün Artsın 2. Baskı, Adam yay. İstanbul, Mayıs, 2000 Yeni Edebiyat 364. Yaşar Kemal Hüyükteki Nar Ağacı 5. Baskı, Adam yay. İstanbul, Nisan, 2001 Yeni Edebiyat 365. Yaşar Kemal Bu Diyar Baştanbaşa 2 4. Baskı, Adam yay. İstanbul, Ekim, 2000 Yeni Edebiyat 366. Yaşar Kemal Kanın Sesi 3. Baskı, Adam yay. İstanbul, Mart, 1999 Yeni Edebiyat 367. Yaşar Kemal Gökyüzü Mavi Kaldı 4. Baskı, Adam yay. İstanbul, Ekim, 2000 Yeni Edebiyat 368. Yaşar Kemal İnce Memed 3 7. Baskı, Adam yay. İstanbul, Eylül, 2001 Yeni Edebiyat 369. Yaşar Kemal İnce Memed 2 7. Baskı, Adam yay. İstanbul, Kasım, 2000 Yeni Edebiyat 370. Yaşar Kemal İnce Memed Baskı, Adam yay. İstanbul, Yeni Edebiyat Temmuz, Yaşar Kemal Ölmez Otu 5. Baskı, Adam yay. İstanbul, Haziran, 2000 Yeni Edebiyat 372. Yaşar Kemal Teneke 8. Baskı, Adam yay. İstanbul, Ekim, 2001 Yeni Edebiyat 373. Yaşar Kemal Baldaki Tuz 2. Baskı, Adam yay. İstanbul, Mayıs, 2000 Yeni Edebiyat 374. Yaşar Kemal Ağacın Çürüğü 2. Baskı, Adam yay. İstanbul, Ocak, 2000 Yeni Edebiyat 375. Yaşar Kemal Kanın Sesi (Kimsecik 3) 1. Baskı, Adam yay. İstanbul, Ekim, 1995 Yeni Edebiyat 376. Yaşar Kemal Ortadirek (Dağın Öte Yüzü 1) 5. Baskı, Adam yay. İstanbul, Ekim, 2000 Yeni Edebiyat 377. Yaşar Kemal Deniz Küstü 4. Baskı, Adam yay. İstanbul, Kasım, 2001 Yeni Edebiyat 378. Yaşar Kemal Ağıtlar 4. Baskı, Adam yay. İstanbul, Ocak, 2001 Yeni Edebiyat 379. Yaşar Kemal Filler Sultanı 5. Baskı, Adam yay. İstanbul, Nisan, 2001 Yeni Edebiyat 380. Yaşar Kemal Çakırcalı Efe 6. Baskı, Adam yay. İstanbul, Ocak, 2001 Yeni Edebiyat 381. Yaşar Kemal Ustadır Arı 2. Baskı, Adam yay. İstanbul, Ocak, 2000 Yeni Edebiyat 382. Yaşar Kemal Allahın Askerleri (Çocuklar İnsandır 1) 4. Baskı, Adam yay. İstanbul, Nisan, 2000 Yeni Edebiyat 383. Nazım Hikmet Masallar 7. Baskı, Adam yay. İstanbul, Kasım, Nazım Hikmet Çeviri Hikayeler 11. Baskı, Adam yay. İstanbul, Kasım, Nazım Hikmet Yaşamak Güzel Şey Be Kardeşim 14. Baskı, Adam yay. İstanbul, Şubat, Nazım Hikmet Yeşil Elmalar 13. Baskı, Adam yay. İstanbul, Mayıs, Nazım Hikmet Kan Konuşmaz 13. Baskı, Adam yay. İstanbul, Ocak, 2001

14 388. Nazım Hikmet Demokles in Kılıcı 12. Baskı, Adam yay. İstanbul, Eylül, Nazım Hikmet Yusuf ile Menofis 12. Baskı, Adam yay. İstanbul, Mart, Nazım Hikmet Ferhad ile Şirin 13. Baskı, Adam yay. İstanbul, Ağustos, Nazım Hikmet Kafatası 13. Baskı, Adam yay. İstanbul, Ekim, Nazım Hikmet Yazılar ( ) 10. Baskı, Adam yay. İstanbul, Kasım, Nazım Hikmet Yazılar (1936) 6. Baskı, Adam yay. İstanbul, Mayıs, Nazım Hikmet Yazılar ( ) 7. Baskı, Adam yay. İstanbul, Eylül, Nazım Hikmet Sanat, Edebiyat, Kültür, Dil 9. Baskı, Adam yay. İstanbul, Ekim, Nazım Hikmet memleketimden insan manzaraları de yayınevi 397. Süleyman Nazif Firak-ı Irak Mahmud Bey Matbaası, 1918, Dersaadet 398. Kemal Tahir Büyük Mal 2. Baskı, Adam yay. İstanbul, Mart, Kemal Tahir Rahmet Yolları Kesti 4. Baskı, Adam yay. İstanbul, Haziran, Kemal Tahir Köyün Kamburu 3. Baskı, Adam yay. İstanbul, Nisan, Kemal Tahir Körduman 2. Baskı, Adam yay. İstanbul, Temmuz, Kemal Tahir Esir Şehrin Mahpusu 3. Baskı, Adam yay. İstanbul, Şubat, Halit Refiğ Gerçeğin Değişkenliği Kemal Tahir Ufuk Kitapları, İstanbul 404. Kemal Tahir Yol Ayrımı 4. Baskı, Adam yay. İstanbul, Kasım, Kemal Tahir Kelleci Memet 3. Baskı, Adam yay. İstanbul, Mart, Kemal Tahir Yediçınar Yaylası 3. Baskı, Adam yay. İstanbul, Mayıs, 1996

15 407. Kemal Tahir Sağırdere 2. Baskı, Adam yay. İstanbul, Temmuz, Necati Cumalı Makedonya 1900 Cumhuriyet Kitapları, İstanbul 409. Necati Cumalı Senin İçin Ey Demokrasi 3. Baskı, Çağdaş yay. İstanbul, Mayıs, Necati Cumalı Yağmurlarla Topraklar 4. Baskı, Çağdaş yay. İstanbul, Eylül, Edgü, Ferit Doğu Öyküleri 4. Baskı, yky, İstanbul, Mart, Edgü, Ferit İşte Deniz, Maria 2. Baskı, yky, İstanbul, Şubat, Edgü, Ferit Tüm Ders Notları 2. Baskı, yky, İstanbul, Nisan, Aksoy, Ömer Asım Türkçe Bir Hayat yky, İstanbul, Temmuz, Aksoy, Ömer Asım Türkçe Bir Hayat yky, İstanbul, Temmuz, Ayvazoğlu, Beşir Yahya Kemal Eve Dönen Adam Ötüken yay. İstanbul, Pierre Loti (çev. Tuğrul Baykent) Sevgili Fransa mızın Doğudaki Ölümü T.C. Kültür Bakanlığı, Ankara 418. Ertuğrul, Halit Bilimsel Çalışmalarda Yeni Teknikler Nesil yay. İstanbul, Şubat, Bursa ya Ütopik Mektuplar Osmangazi Belediyesi yay. İstanbul, Öztaş, Mahir Korku Oyunu yky, İsatnbul, Kasım, Kısakürek, Necip Fazıl Hadiselerin Muhasebesi 1 1. Basım, Büyük Doğu yay. İstanbul, Haziran, Kısakürek, Necip Fazıl Çerçeve 5 1. Basım, Büyük Doğu yay. İstanbul, Nisan, Kısakürek, Necip Fazıl Çerçeve 4 2. Basım, Büyük Doğu yay. İstanbul, Haziran, Kısakürek, Necip Fazıl Başmakalelerim 3 2. Basım, Büyük Doğu yay. İstanbul, Kasım, Kısakürek, Necip Fazıl Başmakalelerim 2 2. Basım, Büyük Doğu yay. İstanbul, Kasım, 1999

16 426. Kısakürek, Necip Fazıl Şeyh Safiyüddin Reşahat 3. Basım, Büyük Doğu yay. İstanbul, Şubat, Kısakürek, Necip Fazıl Yeni Çeri 6. Basım, Büyük Doğu yay. İstanbul, Ekim, Kısakürek, Necip Fazıl Rapor 10/13 4. Basım, Büyük Doğu yay. İstanbul, Nisan, Kısakürek, Necip Fazıl Rapor 7/9 4. Basım, Büyük Doğu yay. İstanbul, Nisan, Kısakürek, Necip Fazıl Rapor 4/6 4. Basım, Büyük Doğu yay. İstanbul, Nisan, Kısakürek, Necip Fazıl Rapor 1/3 4. Basım, Büyük Doğu yay. İstanbul, Nisan, Kısakürek, Necip Fazıl Hücum ve Polemik 3. Basım, Büyük Doğu yay. İstanbul, Mayıs, Kısakürek, Necip Fazıl Namık Kemal 5. Basım, Büyük Doğu yay. İstanbul, Ocak, Kısakürek, Necip Fazıl Sosyalizm, Komünizm ve İnsanlık 8. Basım, Büyük Doğu yay. İstanbul, Ocak, Kısakürek, Necip Fazıl Babıali 9. Basım, Büyük Doğu yay. İstanbul, Ağustos, Kısakürek, Necip Fazıl Moskof 8. Basım, Büyük Doğu yay. İstanbul, Temmuz, Kısakürek, Necip Fazıl İhtilal 5. Basım, Büyük Doğu yay. İstanbul, Mayıs, Kısakürek, Necip Fazıl Tanrı Kulundan Dinlediklerim 8. Basım, Büyük Doğu yay. İstanbul, Ağustos, Kısakürek, Necip Fazıl Hazret-i Ali 12. Basım, Büyük Doğu yay. İstanbul, Mayıs, Kısakürek, Necip Fazıl Sahte Kahramanlar 12. Basım, Büyük Doğu yay. İstanbul, Ekim, Kısakürek, Necip Fazıl Para 10. Basım, Büyük Doğu yay. İstanbul, Şubat, Kısakürek, Necip Fazıl At a Senfoni 6. Basım, Büyük Doğu yay. İstanbul Ağustos, Kısakürek, Necip Fazıl O ve Ben 18. Basım, Büyük Doğu yay. İstanbul, Eylül, Kısakürek, Necip Fazıl Cinnet Mustatili 11. Basım, Büyük Doğu yay. İstanbul, Mayıs, 1999

17 445. Kısakürek, Necip Fazıl Tasavvuf Bahçeleri 7. Basım, Büyük Doğu yay. İstanbul, Ekim, Kısakürek, Necip Fazıl Başmakalelerim 1 2. Basım, Büyük Doğu yay. İstanbul, Kasım, Kısakürek, Necip Fazıl Doğru Yolun Sapık Kolları 10. Basım, Büyük Doğu yay. İstanbul, Aralık, Kısakürek, Necip Fazıl Rabıta-i Şerife 10. Basım, Büyük Doğu yay. İstanbul, Ekim, Kısakürek, Necip Fazıl Konuşmalar 3. Basım, Büyük Doğu yay. İstanbul, Kasım, Kısakürek, Necip Fazıl Çerçeve 2 3. Basım, Büyük Doğu yay. İstanbul, Ekim, Kısakürek, Necip Fazıl Başbuğ Velilerden Basım, Büyük Doğu yay. İstanbul, Şubat, Kısakürek, Necip Fazıl Sabır Taşı 7. Basım, Büyük Doğu yay. İstanbul, Temmuz, Kısakürek, Necip Fazıl Öfke ve Hiciv 5. Basım, Büyük Doğu yay. İstanbul, Şubat, Kısakürek, Necip Fazıl Senaryo Romanlarım 3. Basım, Büyük Doğu yay. İstanbul, Şubat, Kısakürek, Necip Fazıl Mümin-Kafir 7. Basım, Büyük Doğu yay. İstanbul, Ekim, Kısakürek, Necip Fazıl İdeolocya Örgüsü 12. Basım, Büyük Doğu yay. İstanbul, Eylül, Kısakürek, Necip Fazıl Menderes 4. Basım, Büyük Doğu yay. İstanbul, Aralık, Kısakürek, Necip Fazıl İman ve İslam Atlası 8. Basım, Büyük Doğu yay. İstanbul, Şubat, Kısakürek, Necip Fazıl Çerçeve 3 2. Basım, Büyük Doğu yay. İstanbul, Haziran, Kısakürek, Necip Fazıl Müdafaalarım 7. Basım, Büyük Doğu yay. İstanbul, Eylül, Kısakürek, Necip Fazıl Türkiye nin Manzarası 7. Basım, Büyük Doğu yay. İstanbul, Ekim, Kısakürek, Necip Fazıl Tarih Boyunca Büyük Mazlumlar 6. Basım, Büyük Doğu yay. İstanbul, Eylül, Kısakürek, Necip Fazıl Çerçeve 1 4. Basım, Büyük Doğu yay. İstanbul, Ekim, 1999

18 464. Kısakürek, Necip Fazıl Dünya Bir İnkılap Bekliyor 7. Basım, Büyük Doğu yay. İstanbul, Şubat, Kısakürek, Necip Fazıl Peygamber Halkası 10. Basım, Büyük Doğu yay. İstanbul, Ekim, Kısakürek, Necip Fazıl Hitabeler 7. Basım, Büyük Doğu yay. İstanbul, Şubat, Kısakürek, Necip Fazıl Esselam 8. Basım, Büyük Doğu yay. İstanbul, Şubat, Kısakürek, Necip Fazıl Hesaplaşma 7. Basım, Büyük Doğu yay. İstanbul, Mayıs, Kısakürek, Necip Fazıl İbrahim Ethem 6. Basım, Büyük Doğu yay. İstanbul, Nisan, Kısakürek, Necip Fazıl Sabır Taşı 8. Basım, Büyük Doğu yay. İstanbul, Aralık, Kısakürek, Necip Fazıl Yunus Emre Büyük Doğu yay. İstanbul, Mart, Kısakürek, Necip Fazıl Püf Noktası 1. Basım, Büyük Doğu yay. İstanbul, Aralık, Kısakürek, Necip Fazıl İbrahim Ethem 7. Basım, Büyük Doğu yay. İstanbul, Aralık, Kısakürek, Necip Fazıl Mukaddes Emanet 8. Basım, Büyük Doğu yay. İstanbul, Aralık, Kısakürek, Necip Fazıl Yunus Emre Büyük Doğu yay. İstanbul, Mart, Kısakürek, Necip Fazıl Abdülhamid Han 8. Basım, Büyük Doğu yay. İstanbul, Kasım, Kısakürek, Necip Fazıl Kanlı Sarık 9. Basım, Büyük Doğu yay. İstanbul, Aralık, Kısakürek, Necip Fazıl Ahşap Konak 8. Basım, Büyük Doğu yay. İstanbul, Aralık, Kısakürek, Necip Fazıl Parmaksız Salih 10. Basım, Büyük Doğu yay. İstanbul, Aralık, Kısakürek, Necip Fazıl Para 11. Basım, Büyük Doğu yay. İstanbul, Aralık, Kısakürek, Necip Fazıl Künye 9. Basım, Büyük Doğu yay. İstanbul, Aralık, Kısakürek, Necip Fazıl Tohum 10. Basım, Büyük Doğu yay. İstanbul Aralık, 2000

19 483. Ünaydın, Ruşen Eşref (Haz. Necat Birici-Nuri Sağlam) Cilt 13 Dergi ve Gazete Yazıları (Yazılar 1) T.D.K. yay. Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, Ünaydın, Ruşen Eşref (Haz. Necat Birici--Nuri Sağlam) Cilt 14 Dergi ve Gazete Yazıları (Yazılar 2) T.D.K. yay. Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, Ünaydın, Ruşen Eşref (Haz. Necat Birici-Nuri Sağlam) Cilt 12 Tercümeler 4 T.D.K. yay. Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, Ünaydın, Ruşen Eşref (Haz. Necat Birici-Nuri Sağlam) Cilt 11 Tercümeler 3 T.D.K. yay. Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, Ünaydın, Ruşen Eşref (Haz. Necat Birici-Nuri Sağlam) Cilt 10 Tercümeler 2 T.D.K. yay. Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, Ünaydın, Ruşen Eşref (Haz. Necat Birici-Nuri Sağlam) Cilt 9 Tercümeler 1 T.D.K. yay. Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, Ünaydın, Ruşen Eşref (Haz. Necat Birici-Nuri Sağlam) Cilt 8 Hikayeler-Mensur Şiirler-Çocuk Şiirleri T.D.K. yay. Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, Ünaydın, Ruşen Eşref (Haz. Necat Birici-Nuri Sağlam) Cilt 7 Milli Mücadele T.D.K. yay. Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, Ünaydın, Ruşen Eşref (Haz. Necat Birici-Nuri Sağlam) Cilt 6 Hatıralar 4 T.D.K. yay. Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, Ünaydın, Ruşen Eşref (Haz. Necat Birici-Nuri Sağlam) Cilt 5 Hatıralar 3 T.D.K. yay. Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, Ünaydın, Ruşen Eşref (Haz. Necat Birici-Nuri Sağlam) Cilt 4 Hatıralar 2 T.D.K. yay. Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, Ünaydın, Ruşen Eşref (Haz. Necat Birici-Nuri Sağlam) Cilt 3 Hatıralar 1 T.D.K. yay. Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, Ünaydın, Ruşen Eşref (Haz. Necat Birici-Nuri Sağlam) Cilt 1 Röportajlar 1 T.D.K. yay. Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, Ünaydın, Ruşen Eşref (Haz. Necat Birici-Nuri Sağlam) Cilt [2] Röportajlar 2 T.D.K. yay. Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, LİVİNGSTON,Ray Geleneksel Edebiyat Teorisi İstanbul-1998,,İnsan Yayınları, YTE, GARİBOĞLU,Kemal Örnekli Kompozisyon Bilgileri 3.Baskı, 1971,Gariboğlu Yayınları YTE, EDİB, Eşref Mehmed Âkif Hayatı-Eserleri Ve Yetmiş 1.Cilt, İstanbul,Çelikcilt Matbaası YTE,1-3 Muharririn Yazıları 500. TEVETOĞLU,Dr.Fethi Ömer Naci 2.Baskı, Ankara-1987, Kültür Ve Turizm YTE,1-4 Bakanlığı Yayınları 501. KIYMAZ, Ahmet ( Arası) Romanda Milli Ankara-1991, Akçağ Yayınları YTE,1-5 Mücadele 502. DEĞİRMENCİOĞLU,Yrd.Do ç.dr.coşkun Mehmet İzzet 1.Baskı,Ankara-1987, Kültür Ve Turizm Bakanlığı Yayınları YTE,1-6

20 503. MİYASOĞLU,Mustafa Ziya Osman Saba 1.Baskı,Ankara-1987,Kültür Ve Turizm YTE,1-7 Bakanlığı Yayınları 504. EMİL,Prof.Dr.Birol Türk Kültür Ve ndan Akçağ Yayınları YTE,1-8 Şahsiyetler 505. ÖNERTOY, Dr.Olcay Mithat Cemal Kuntay ın Namık Kemal Ankara Üniversitesi Basımevi-1965 YTE,1-9 Adlı Eserinin Şahıs ve Eser Adları İndeksi 506. TARIM, Dr. Rahim Mehmed Rauf Hayatı ve Hikâyeleri 1.Baskı, Ankara-2000 Akçağ Yayınları YTE,1-10 Üzerine Bir Araştırma 507. PALA,Dr.İskender Namık Kemal in Tarihî Biyografileri Türk Tarih Kurumu Basımevi,Ankara-1989 YTE, TANPINAR,Ahmet Hamdi XIX.Asır Türk Tarihi 2.Baskı,İstanbul-1956,İstanbul Üniversitesi YTE,1-12 Edebiyat Fakültesi Yayınları 509. DERGİ Türk Dili,Roman Özel Sayısı II Aralık-1964 YTE, YALÇIN,Alemdar;AYTAŞ,Gı Çocuk 2.Baskı, Ankara-2003,Akçağ Yayınları YTE,1-14 yasettin 511. AKTAŞ, Prof.Dr.Şerif Yenileşme Dönemi Türk Şiiri Ve 2.baskı, Ankara-2003,Akçağ Yayınları YTE,1-15 Antolojisi 512. KAPLAN,Mehmet Türk Üzerinde Araştırmalar 2 Dergah Yayınları YTE, DERGİ Hece,Türk Şiiri Özel Sayısı 5.Sayı Mayıs,Haziran,TemmuzAnkara YTE, ANDI,M.Fatih Servet-i Fünun a Kadar Şiirinde İstanbul-1997,Kitabevi YTE,1-18 Şekil Değişmeleri 515. AYTÜR,Necla Amerikan Romanında Gerçekçilik Ankara Üniversitesi Basımevi,Ankara-1987 YTE, GÖKALP,Ziya 60.Ölüm yıldönümünde Ziya Gökalp İstanbul üniversitesi Atatürk İlkeleri Ve YTE,1-20 İnkilap Tarihi Enstitüsü Yayınları,İstanbul ANDI,Fatih Edebiyat Araştırmaları I İstabul-2000, Kitabevi YTE, HABİR,İsmail Tanzimattanberi Edebiyat Tarihi Yeni ve İstanbul-1942, Remzi Kitabevi YTE,1-23 Kat ı tabı 519. TÖRENEK,Mehmet Hikaye Ve Romanlarıyla Mehmet Rauf İstanbul-1999,Kitabevi YTE, AYTAÇ,Doç.Dr. Gürsel Romancı Yönüyle Heınrıch Böll Ankara-1975,Ankara Üniversitesi Yayınları YTE, İZZET PAŞA,Ahmet Feryadım İstanbul-1992,Nehir YayınlaFrarı YTE, ÖNERTÖY,Dr.Olcay Mithat Cemal Kuntay ın Namık Kemal Ankara Üniversitesi basımevi-1965 YTE,1-28 Adlı Eserinin Şahıs Ve Eser Adları indeksi 523. SARIGÖLLÜ,Doç.Dr.Ayşe Roma nda Tarih Ankara Üniversitesi Basımevi,Ankara-1971 YTE, Hazırlayan;İstanbul İstanbul Üniversitesi Edebiyat İstanbul-1950, İstanbul üniversitesi YTE,1-30 üniversitesi Fakültesi nin Goethe yi Anma Yazıları Edebiyat Fakültesi yayınları 525. Bowles Frank,Çeviren;SARI Nemci Z. Yüksek öğrenime Giriş İstanbul-1967,Milli Eğitim Basımevi YTE,1-31

21 526. ENGİNÜN,Doç.Dr. İnci Halide Edip Adıvar ın Eserlerinde Doğu ve İstanbul-1978,Edebiyat fakültesi Matbaası YTE,1-32 Batı Meselesi 527. ÇIKLA,Selçuk Roman Ve Gerçeklik bağlamında Kültür 1.Baskı, Ankara-2004,Akçağ Yayınları YTE,2-1 Değişmeleri Ve Servet-i Fünûn Romanı 528. AYTAŞ,Gıyasettin Tanzimatta Tiyatro Tarihi Ankara-2002,Akçağ Yayınları YTE, AKTAŞ,Prof.Dr. Şerif Yenileşme Dönemi Türk Şiiri Ve Ankara-2002, Akçağ Yayınları YTE,2-3 Antolojisi GÜRSOY,Dr.Belkıs Altuniş Hüseyin Suat Yalçın Hayatı Ve Eserleri 1.baskı, Ankara-2001, Akçağ Yayınları YTE,2, KOLCU,Ali İhsan Albatros un Gölgesi Baudelaire in Türk Ankara-2002,Akçağ Yayınları YTE,2-5 Şiirine Tesiri Üzerine Bir İnceleme 532. Hazırlayan;Osmangazi Tanpınar ın Dünyasında Bursa-Taşlarda 1.baskıOsmangazi Belediyesi Yayınları YTE,2-6 Belediyesi Gülen Rüya İstanbul Hazırlayan;Osmangazi Ahmet Hamdi Tanpınar Anısına Geniş 1.baskı,Osmangazi Belediyesi Yayınları YTE,2-7 Belediyesi Zamanlı Hikâyeler İstanbul YAZAN,Ümit n Huzurunda Ahmet Hamdi Ufuk Kitabevi, İstanbul-2000 YTE,2-8 Meriç;KARIŞMAN,Selma Ümit Tanpınar 535. ARMAĞAN,Mustafa Düşüncenin Gökkuşağı Cemil Meriç Ufuk Kitabevi, İstanbul-2001 YTE, EMİL,Birol Türk Kültür Ve ndan Şahsiyetler Akçağ Yayınları, Ankara YTE, TÜRKDOĞAN,Prof.Dr.Orhan Bilimsel Araştırma Metodolojisi 3.baskı Timaş Yayınları,İstanbul-2000 YTE, YALÇIN,Alemdar Siyasal Ve Sosyal Değişmeler Açısından Akçağ yayınları,ankara-2003 YTE,2-12 Cumhuriyet Dönemi Çağdaş Türk Romanı YALÇIN,Alemdar Siyasal Ve Sosyal Değişmeler Açısından Akçağ yayınları,ankara-2002 YTE,2-13 Cumhuriyet Dönemi Türk Romanı SÖYLEMEZ,Doç.Dr.Orhan Türk Dünyası Edebiyatları Roman I 1.Baskı Ankara-2003 Akçağ Yayınları YTE, MİYASOĞLU, Mustafa Ziya Osman Saba 2.Baskı Ankara-1999, Akçağ yayınları YTE, ÇETİŞLİ,Doç.Dr.İsmail Cahit Külebi Ve Şiiri Akçağ yayınları, Ankara YTE, ÖZBALCI,Doç.Dr.Mustafa Ahmet Kutsi Tecer Şairliği ve Şiirleri 1.Baskı,Ankara-1998 Akçağ yayınları YTE,2-17 Üzerine Bir İnceleme 544. YALÇIN, Alemdar Siyasal Ve Sosyal Değişmeler Açısından Ankara-2003, Akçağ Yayınları YTE,2-18 Cumhuriyet Dönemi Çağdaş Türk Romanı YALÇIN,Alemdar Siyasal Ve Sosyal Değişmeler Açısından Ankara-2002, Akçağ Yayınları YTE,2-19 Cumhuriyet Dönemi Türk Romanı KIRCI, Dr.Mustafa Ahmet Muhip Dıranas Hayatı,Fikirleri,His 1.baskı, Ankara-1997, Akçağ Yayınları YTE,2-20

Azerbaycan Türkçesi nden Türkiye Türkçesine, Büyük Sözlük

Azerbaycan Türkçesi nden Türkiye Türkçesine, Büyük Sözlük SIRA NO KONU/ TÜR YAZAR (soyadı, adı) KİTAP ADI BASIM BİLGİLERİ BULUNDUĞU RAF 1. Sözlük TÜRKMEN, Fikret Prof.Dr.Fikret Türkmen Armağanı İzmir, Kanyılmaz Matbaası 2005 Aralık. Sözlükler, 1 2. Sözlük Püsküllüoğlu,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doç. Dr. Rıza BAĞCI

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doç. Dr. Rıza BAĞCI ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖĞRENİM DURUMU Lisans: 1976-1980 Doç. Dr. Rıza BAĞCI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ Yüksek Lisans: 1984-1987 EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL

Detaylı

9 Evliya Çelebi -Seyahatnâmesi'nden Seçmeler (MEB,Yapı) 13 Hüseyin R. Gürpınar -Kuyruklu Yıldız Altında Bir(Özgür)

9 Evliya Çelebi -Seyahatnâmesi'nden Seçmeler (MEB,Yapı) 13 Hüseyin R. Gürpınar -Kuyruklu Yıldız Altında Bir(Özgür) Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim 100 Temel Eser Listesi Yazar adı - Kitap adı (Yayınevi) TÜRK EDEBİYATI 1 M. Kemal Atatürk -Nutuk (TDK,Çağdaş..) 2 Kutadgu Bilig'den Seçmeler(TDK.) 3 Dede Korkut Hikâyeleri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 2014-2015 Yaşar Kemal in Romanlarında Toplumcu Gerçekçilik (devam ediyor)

ÖZGEÇMİŞ. 2014-2015 Yaşar Kemal in Romanlarında Toplumcu Gerçekçilik (devam ediyor) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Secaattin Tural 2. Doğum Tarihi : 15.07.1966 3. Unvanı : Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. Çalıştığı Kurum : Kırklareli Üniversitesi Derece Alan Üniversite Lisans Türk Dili

Detaylı

Kategori: EDEBİYAT Öngörülen ders saati: 55 Alt Kategori Program İçeriği Özel Hedefler Kazanımlar

Kategori: EDEBİYAT Öngörülen ders saati: 55 Alt Kategori Program İçeriği Özel Hedefler Kazanımlar Kategori: EDEBİYAT Öngörülen ders saati: 55 Alt Kategori Program İçeriği Özel Hedefler Kazanımlar 33 1. Edebi Türler 2. Edebi Akımlar 3. Edebi Metinler Batı Etkisinde Gelişen Türk Tanzimat Dönemi Türk

Detaylı

Final Honour School of Oriental Studies, 2014 NEW LIST OF TURKISH SET TEXTS FOR BA OS (TURKISH) Paper4: Ottoman Historical Texts

Final Honour School of Oriental Studies, 2014 NEW LIST OF TURKISH SET TEXTS FOR BA OS (TURKISH) Paper4: Ottoman Historical Texts Final Honour School of Oriental Studies, 2014 NEW LIST OF TURKISH SET TEXTS FOR BA OS (TURKISH) Paper4: Ottoman Historical Texts Ashıqpashazade tarihi, ed. Ali Bey (repr. Farnborough, 1970), pp. 6-7, 142-143.*

Detaylı

YAZARLARIN GAZETELERDEKİ YAZILARI ÜZERİNE BİBLİYOGRAFYALARIN LİSTESİ Bülent Ağaoğlu İstanbul, Ağustos 2002 İÇİNDEKİLER A.RIFAT... 3 ADIVAR, HALİDE EDİP... 3 AHMET CEVDET... 3 AHMET RASİM... 3 ALİ KEMAL...

Detaylı

Kategori: EDEBİYAT Öngörülen ders saati: 60 Alt Kategori Program İçeriği Özel Hedefler Kazanımlar. Edebiyatına

Kategori: EDEBİYAT Öngörülen ders saati: 60 Alt Kategori Program İçeriği Özel Hedefler Kazanımlar. Edebiyatına 23 Kategori: EDEBİYAT Öngörülen ders saati: 60 Alt Kategori Program İçeriği Özel Hedefler Kazanımlar 1. Edebi Türler Batı Etkisinde Gelişen Türk - Batı nın Türk Öğrenci: na - Türkçe yayınlanan ilk 2. Edebi

Detaylı

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGERMAN HAKKI AKGERMAN MEHMET AKGERMAN ALTAN AKGERMAN ERDAL AKGERMAN YASİN AKGERMAN MURAT AKGERMAN HALİL AKGERMAN AKGÜL İBRAHİM AKGÜL MEHMET AKGÜL CELAL AKGÜL SEZGİN AKGÜL A K T E

Detaylı

03 Temmuz 2013 tarih ve 51 sayılı Üniversite Senato toplantısının 1 nolu karar ekidir.

03 Temmuz 2013 tarih ve 51 sayılı Üniversite Senato toplantısının 1 nolu karar ekidir. 03 Temmuz 2013 tarih ve 51 sayılı Üniversite Senato toplantısının 1 nolu karar ekidir. 1. SINIF GÜZ YARII I.YARI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ İKİLİ ÖĞRETİM

Detaylı

DERS BİLGİLERİ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2

DERS BİLGİLERİ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin

Detaylı

DERS BĠLGĠLERĠ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2

DERS BĠLGĠLERĠ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 DERS BĠLGĠLERĠ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 Ön KoĢul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin

Detaylı

BURSA OSMANGAZİ ATATÜRK ORTAOKULU REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ 2014 YILI OKUL TABAN PUAN VE KONTENJAN BİLGİLERİ

BURSA OSMANGAZİ ATATÜRK ORTAOKULU REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ 2014 YILI OKUL TABAN PUAN VE KONTENJAN BİLGİLERİ BURSA OSMANGAZİ ATATÜRK ORTAOKULU REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ 2014 YILI OKUL TABAN PUAN VE KONTENJAN BİLGİLERİ İlçe Okul Okul Türü Yabancı Dil Sınıf Nilüfer Nilüfer İMKB Fen Lisesi Fen Lisesi

Detaylı

İl İlçe Lise Alan Öğr.Ş Kont Taban bursa Büyükorhan Büyükorhan Çok Programlı Anadolu Lisesi... İngilizc e.. 1 45.651. bursa.

İl İlçe Lise Alan Öğr.Ş Kont Taban bursa Büyükorhan Büyükorhan Çok Programlı Anadolu Lisesi... İngilizc e.. 1 45.651. bursa. 2014 2015 lise taban puanları 2015 'daki liselerin taban puanları, 2015 liseleri taban puanları, 2014 'daki liselerin taban puanları, 2014 liseleri taban puanları, 2014 lise taban puanları, 2015 lise taban

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Edebiyat Fakültesi Aİİ- İran 1994 Doçent Edebiyat Fakültesi Aİİ- İran 2001 Profesör Fen, Edebiyat Fakültesi Aİİ- İran 2009

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Edebiyat Fakültesi Aİİ- İran 1994 Doçent Edebiyat Fakültesi Aİİ- İran 2001 Profesör Fen, Edebiyat Fakültesi Aİİ- İran 2009 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ghadir GOLKARIAN(GÜLDİKEN). Doğum Tarihi: 04.04.1964. Ünvanı: Profesör 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fars Dili ve Edebiyatı Azad İslami Üniversitesi 1985

Detaylı

Necip Fazıl ın Yaşamındaki Düşünce Labirentleri - Genç Gelişim Kişisel Gelişim

Necip Fazıl ın Yaşamındaki Düşünce Labirentleri - Genç Gelişim Kişisel Gelişim Yusuf Yeşilkaya www.yusufyesilkaya.com yusufyesilkaya@gmail.com 26 Mayıs 1904 tarihinde İstanbul Çemberlitaş ta dünyaya gelen Necip Fazıl, hem kültürlü hem de varlıklı bir ailenin çocuğudur. Dört-beş yaşında

Detaylı

NECİP FAZIL KISAKÜREK

NECİP FAZIL KISAKÜREK NECİP FAZIL KISAKÜREK NECİP FAZIL KISAKÜREK kimdir? Necip fazıl kısakürekin ailesi ve çocukluk yılları. 1934e kadar yaşamı 1934-1943 yılları hayatı Büyük doğu cemiyeti 1960tan sonra yaşamı Siyasi fikirleri

Detaylı

Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Selçuk Üniversitesi 1979-1984. Y. Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Cumhuriyet Üniversitesi 1992-1993

Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Selçuk Üniversitesi 1979-1984. Y. Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Cumhuriyet Üniversitesi 1992-1993 1. Adı Soyadı: H. İbrahim DELİCE 2. Doğum Tarihi: 01 Nisan 1964 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Selçuk Üniversitesi 1979-1984 Y. Lisans

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TÜRK DİLİ II TRD103 2 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım

Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR 1. İletişim 2. İnsan, İletişim ve Dil 3. Dil Kültür İlişkisi DİLLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TÜRKÇENİN DÜNYA DİLLERİ ARASINDAKİ YERİ 1. Dillerin Sınıflandırılması

Detaylı

2013 YILI ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA GEÇİŞ SİSTEMİ ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME SONUÇ BELGESİ 13.05.1999. Tercih Adı

2013 YILI ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA GEÇİŞ SİSTEMİ ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME SONUÇ BELGESİ 13.05.1999. Tercih Adı 0 YILI ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA GEÇİŞ SİSTEMİ MELİKE ÇOLAK.0. GÜNGÖR Adı İzmit Körfez Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) Düzce Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) Asil olarak kazandınız. Gölcük

Detaylı

PROF. DR. HÜLYA SAVRAN. hsavran@balikesir.edu.tr. 4. ÖĞRENİM DURUMU Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

PROF. DR. HÜLYA SAVRAN. hsavran@balikesir.edu.tr. 4. ÖĞRENİM DURUMU Derece Alan Üniversite Yıl Lisans PROF. DR. HÜLYA SAVRAN ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Hülya SAVRAN İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Bölümü 10145 Çağış Yerleşkesi / BALIKESİR 0 266 612 10 00

Detaylı

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ İL İLÇE S.No. ESKİŞEHİR MİHALIÇÇIK Müstahsil Bilgileri. Tarih :21.08.2015 T.C./Vergi No. Adı Soyadı. Baba Adı. D.Tarih. MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ

Detaylı

PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ

PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ Adı ve Soyadı : Cengiz ALYILMAZ : Prof. Dr. Bölüm/ Anabilim Dalı : Türkçe Eğitimi Bölümü Doğum Tarihi : 11.4.1966 Doğum Yeri : Kars Çalışma Konusu : Eski Türk Dili, Türkçe Eğitimi,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. ÜNAL ŞENEL

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. ÜNAL ŞENEL ÖZGEÇMİŞ Yrd. Doç. Dr. ÜNAL ŞENEL Eğitim Bilgileri: Derece Program Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Dokuz Eylül Üniversitesi 1985 Yüksek Lisans Tıp Tarihi ve Deontoloji Ege Üniversitesi 1988

Detaylı

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ DÖRT YILLIK-SEKİZ YARIYILLIK DERS PROGRAMI

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ DÖRT YILLIK-SEKİZ YARIYILLIK DERS PROGRAMI ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ DÖRT YILLIK-SEKİZ YARIYILLIK DERS PROGRAMI ZORUNLU DERSLER BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL 1 YDİ 101

Detaylı

EVRAK EKSİKLİĞİ NEDENİ İLE VİZE TALEBİ GERÇEKLEŞTİRİLMEYEN DENETÇİ LİSTESİ ADI SOYADI DENETÇİ NO EKSİK EVRAK NEDENİ

EVRAK EKSİKLİĞİ NEDENİ İLE VİZE TALEBİ GERÇEKLEŞTİRİLMEYEN DENETÇİ LİSTESİ ADI SOYADI DENETÇİ NO EKSİK EVRAK NEDENİ EVRAK EKSİKLİĞİ NEDENİ İLE VİZE TALEBİ GERÇEKLEŞTİRİLMEYEN DENETÇİ LİSTESİ ADI SOYADI DENETÇİ NO EKSİK EVRAK NEDENİ Abdullah ACAR 2058 05.01.2012 tarihine kadar cezalı olduğundan vize işlemi yapılmamıştır.

Detaylı

2012 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ 8. SINIFLAR SONUÇ BELGESİ

2012 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ 8. SINIFLAR SONUÇ BELGESİ ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ ONUR AS ŞAHABETTİN //...... Tercih Güvenlik No(*) :.,... ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ SENANUR YILMAZ YILDIRIM //...... Tercih Güvenlik No(*) :.,... ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ RABİA

Detaylı

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ FİNAL PROGRAM VE GÖZETMENLİKLERİ 26.12.2015 CUMARTESİ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ FİNAL PROGRAM VE GÖZETMENLİKLERİ 26.12.2015 CUMARTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ FİNAL PROGRAM VE GÖZETMENLİKLERİ 26.12.2015 CUMARTESİ Sınıf Saat Dersin Kodu ve Adı: L U Öğretim Üyesi/Elemanı 1 09:00-10:00 YDL185 - Yabancı Dil (İngilizce) (N.Ö.) 58 - Okt.

Detaylı

Hazırlayan: «Benim ayrı odam olduğu gibi, yazı masam, kitap dolabım bile var idi.» Fatma ALİYE. Enes PALA

Hazırlayan: «Benim ayrı odam olduğu gibi, yazı masam, kitap dolabım bile var idi.» Fatma ALİYE. Enes PALA Hazırlayan: «Benim ayrı odam olduğu gibi, yazı masam, kitap dolabım bile var idi.» Fatma ALİYE Enes PALA Tam adı Fatma Aliye Topuz dur. 1862 yılında İstanbul da doğmuştur. Ahmet Cevdet Paşa nın kızıdır.

Detaylı

vize1 vize2 vize3 vize4 vize5 vize6 vize7 ortalama arapca 85.7 krnort kuran 14.3 vize sonuc vizeyüzde sarf nahiv semanur 52 74 56 66 72 48 60

vize1 vize2 vize3 vize4 vize5 vize6 vize7 ortalama arapca 85.7 krnort kuran 14.3 vize sonuc vizeyüzde sarf nahiv semanur 52 74 56 66 72 48 60 vize1 vize2 vize3 vize4 vize5 vize6 vize7 ortalama arapca 85.7 krnort kuran 14.3 vize sonuc vizeyüzde sarf nahiv semanur 52 74 56 66 72 48 60 61,14285714 52,39942857 70 10,01 62,40942857 24,96377143 60

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRASYA ARAŞTIRMALARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2015 BAHAR DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRASYA ARAŞTIRMALARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2015 BAHAR DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRASYA ARAŞTIRMALARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2015 BAHAR DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ AVAR7045 TÜRKİYE'NİN AVRASYA POLİTİKALARI (zorunlu ders) Doç. Dr. Bekir Günay

Detaylı

Son Gönderme Tarihi : 13.11.2014 13.01.2003 KENAN ARAYICI

Son Gönderme Tarihi : 13.11.2014 13.01.2003 KENAN ARAYICI İŞYERİNE SÖZLÜ SINAV / MÜLAKAT İÇİN GÖNDERİLENLERİN LİSTESİ Talebi Alan Ünite Adı : ELBİSTAN HİZMET MERKEZİ Talebi Veren Kurum Adı : ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. (EÜAŞ) - KAHRAMANMARAŞ Talebin Statüsü (Normal,

Detaylı

1. BÖLÜM. Þiirin Anlamsal Özellikleri

1. BÖLÜM. Þiirin Anlamsal Özellikleri Cevap Anahtarý 1. BÖLÜM Güzel Sanatlar ve debiyat Þiirin Biçimsel Özellikleri Þiirin Anlamsal Özellikleri Söz Sanatlarý 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Düz Yazý Türleri

Detaylı

MATEMATİK ZÜMRESİ KİTAP ve İHTİYAÇ LİSTESİ

MATEMATİK ZÜMRESİ KİTAP ve İHTİYAÇ LİSTESİ Anadolu Lisesi MATEMATİK ZÜMRESİ KİTAP ve İHTİYAÇ LİSTESİ 9. sınıf matematik 120 yaprak, A4, kareli defter 10. sınıf matematik 120 yaprak, A4, kareli defter 11. sınıf matematik 40 yaprak, A4, kareli defter

Detaylı

2011 2012 KUBBEALTI SOHBETLERİ

2011 2012 KUBBEALTI SOHBETLERİ 2011 2012 KUBBEALTI SOHBETLERİ 1.Sohbet Fuzûlî ve Bestelenmiş Şiirleri (Sohbet ve Mûsıkî Programı) Konuşmacı: Özcan Ergiydiren Konu: Fuzûlî ve Bestelenmiş Şiirleri (Sohbet ve Mûsıkî Programı) Tarih: 1

Detaylı

ATAMA / YERDEĞİŞTİRME ONAY LİSTESİ

ATAMA / YERDEĞİŞTİRME ONAY LİSTESİ ATANDIĞI GÖREV YERİ ve ALANI MEHMET AYTEKİN GAZİANTEP ŞAHİNBEY Gaziantep Beden Eğitimi 72 2 ERGÜN ASLANARGUN GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL Bayraktar Anadolu Beden Eğitimi GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL (74909)Hacı Lütfiye

Detaylı

Ders Kodu Teorik Uygulama Lab.

Ders Kodu Teorik Uygulama Lab. Ders Kodu Teorik Uygulama Lab. Osmanlı Türkçesi Metin İncelemeleri (19-20 yy) Ulusal Kredi Öğretim planındaki AKTS 224022300001201 1 2 0 2 4 Ön Koşullar : Bu dersin ön koşulu ya da yan koşulu bulunmamaktadır.

Detaylı

MEMUR KADROSU İÇİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANANLARA İLİŞKİN KESİNLEŞEN ADAY LİSTESİ

MEMUR KADROSU İÇİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANANLARA İLİŞKİN KESİNLEŞEN ADAY LİSTESİ 1 Özay DAL 2 Ayşe Nevbu ÇETİNKAYA ŞEKERCİOĞLU 3 Turgay TURANLIOĞLU 4 Bülent KOTLUK 5 Halil SARPKAYA 6 Canan UZUN 7 Fatma ÇAKMAK ÜNLÜ 8 Cafer KURT 9 Nusret ERSÖZ 10 Hakan BARAN 11 Mehmet DOĞAN 12 Naime

Detaylı

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 NO ADI SOYADI GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 3 SELMAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Unvanı. 05. 09. 1969 (Resmi), Ardahan. Doğum Tarihi ve Yeri

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Unvanı. 05. 09. 1969 (Resmi), Ardahan. Doğum Tarihi ve Yeri ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Ayvaz MORKOÇ Unvanı Doğum Tarihi ve Yeri Görevi Görev Yeri İdari Görevi Yrd. Doç. Dr. 05. 09. 1969 (Resmi), Ardahan Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı

Detaylı

Kont Sayı. İZMİR KARŞIYAKA (MERKEZ) ÖZEL YAMANLAR FEN LİSESİ 22 495,244 500 İZMİR BORNOVA (MERKEZ) İzmir Fen Lisesi 78 493,731 498,575

Kont Sayı. İZMİR KARŞIYAKA (MERKEZ) ÖZEL YAMANLAR FEN LİSESİ 22 495,244 500 İZMİR BORNOVA (MERKEZ) İzmir Fen Lisesi 78 493,731 498,575 İl Adı İlçe Adı Kont Adı Kont Sayı Kont Taban Puan Kont Tavan Puan KARŞIYAKA ÖZEL YAMANLAR FEN LİSESİ 22 495,244 500 BORNOVA İzmir Fen Lisesi 78 493,731 498,575 KARŞIYAKA ÖZEL YAMANLAR ANADOLU LİSESİ 18

Detaylı

Yeni Türk Edebiyatında Kadıköy. 1. Adı Soyadı: Haluk ÖNER. 2. Doğum Tarihi: 11.10.1979. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr.

Yeni Türk Edebiyatında Kadıköy. 1. Adı Soyadı: Haluk ÖNER. 2. Doğum Tarihi: 11.10.1979. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 1. Adı Soyadı: Haluk ÖNER 2. Doğum Tarihi: 11.10.1979 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili Ve Edebiyatı Marmara 2000 Y. Lisans Yeni Türk Edebiyatı Marmara

Detaylı

Karahanlı Eserlerindeki Söz Varlığı Hakkında

Karahanlı Eserlerindeki Söz Varlığı Hakkında Akademik İncelemeler Cilt:3 Sayı:1 Yıl:2008 Karahanlı Eserlerindeki Söz Varlığı Hakkında Emek Üşenmez 1 fahemek@gmail.com ÖZET Karahanlı Türkçesi Türk dilinin önemli devrelerinden birisini oluşturmaktadır.

Detaylı

TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ GÜNDÜZ PROGRAMI 1. SINIF D

TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ GÜNDÜZ PROGRAMI 1. SINIF D TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ GÜNDÜZ PROGRAMI TRO 101 Türk Dil Bilgisi I: Ses Bilgisi YRD. DOÇ. DR. AZİZ GÖKÇE 03.01.2012 10:00 B/101 Murat Genç- Cem Büyükekşi 03.02.2012 12:00 B/101 Murat

Detaylı

YAHYA KEMAL BEYATLI (1884-1958)

YAHYA KEMAL BEYATLI (1884-1958) YAHYA KEMAL BEYATLI (1884-1958) Yahya Kemal Beyatlı 2 Aralık 1884 tarihinde bugün Makedonya sınırları içerisinde bulunan Üsküp te dünyaya geldi. Asıl adı Ahmet Agâh tır. Şehsuvar Paşa torunlarından olduğu

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Kemer Sulama Birliği Başkanlığı 2014 YILI ÜRÜN MESAHA CETVELİ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Kemer Sulama Birliği Başkanlığı 2014 YILI ÜRÜN MESAHA CETVELİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Kemer Sulama Birliği Başkanlığı 2014 YILI ÜRÜN MESAHA CETVELİ Köy : SEYDİLER Abn No TC Kimlik No Adı Soyadı Baba Adı Köy Mevki Ada Parsel Bitki Slm Şekli Alan Tutar 1535

Detaylı

MEMUR KADROSUNDA ARANAN ŞARTLARI TAŞIYANLARA İLİŞKİN ADAY LİSTESİ

MEMUR KADROSUNDA ARANAN ŞARTLARI TAŞIYANLARA İLİŞKİN ADAY LİSTESİ 1 Özay DAL 2 Ayşe Nevbu ÇETİNKAYA ŞEKERCİOĞLU 3 Turgay TURANLIOĞLU 4 Bülent KOTLUK 5 Halil SARPKAYA 6 Canan UZUN 7 Fatma ÇAKMAK ÜNLÜ 8 Cafer KURT 9 Nusret ERSÖZ 10 Hakan BARAN 11 Mehmet DOĞAN 12 Naime

Detaylı

İstanbul'da mart ayında hangi etkinlikler var?

İstanbul'da mart ayında hangi etkinlikler var? On5yirmi5.com İstanbul'da mart ayında hangi etkinlikler var? Mart ayında İstanbul'da gerçekleştirilecek kütür sanat etkinliklerini sizler için derledik. Yayın Tarihi : 5 Mart 2016 Cumartesi (oluşturma

Detaylı

UŞAK ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ANTRENÖRLÜK BÖLÜMÜ KAZANAN ADAY LİSTESİ (NORMAL ÖĞRETİM)

UŞAK ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ANTRENÖRLÜK BÖLÜMÜ KAZANAN ADAY LİSTESİ (NORMAL ÖĞRETİM) UŞAK ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ANTRENÖRLÜK BÖLÜMÜ KAZANAN ADAY LİSTESİ (NORMAL ÖĞRETİM) YERLEŞTİ Mİ SPOR LİSESİ MEZUNU MU? ÖYSP-SP YP Yerleşme Durumu AÇIKLAMA 1 SULTAN DEMİRAYAK 215,146 323,700

Detaylı

2015-2016 YILINA AİT ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARINDA OKUTULACAK DERS KİTAPLARININ KURUM BAZINDA DAĞITIM LİSTESİ

2015-2016 YILINA AİT ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARINDA OKUTULACAK DERS KİTAPLARININ KURUM BAZINDA DAĞITIM LİSTESİ VAN İPEKYOLU 9991168 ÖZEL DOĞA İLKU HAFIZİYE MAH. CAMBAZOĞLU 1. SOKAK NO:3 VAN Kurum Telefon: 43178800 43178800 100010 Pamuk Şekerim 1 Eğitim Aracı 60 10000 Pamuk Şekerim Eğitim Aracı 60 100110 Müzik 1-3

Detaylı

Tablo 2: Doktora Programı Ortak Zorunlu-Seçmeli Dersler TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI GÜZ YARIYILI

Tablo 2: Doktora Programı Ortak Zorunlu-Seçmeli Dersler TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI GÜZ YARIYILI Tablo 2: Doktora Programı Ortak Zorunlu-Seçmeli Dersler TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI GÜZ YARIYILI Ortak Zorunlu-Seçmeli Dersler Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı TDE 601 Divan Şiiri

Detaylı

D. Kodu Ders Adı Ders Saati Kredi Z/S TDE 501 AğızAraştırmaları 3 3 S TDE 503 Arapça I 3 3 S TDE 505 Âşık Edebiyatı 3 3 S TDE 507

D. Kodu Ders Adı Ders Saati Kredi Z/S TDE 501 AğızAraştırmaları 3 3 S TDE 503 Arapça I 3 3 S TDE 505 Âşık Edebiyatı 3 3 S TDE 507 YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ABD LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Programı Programın öngörülen

Detaylı

ÖZ GEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Oğuzhan KARABURGU 2. Doğum Tarihi: 1975 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZ GEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Oğuzhan KARABURGU 2. Doğum Tarihi: 1975 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZ GEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Oğuzhan KARABURGU 2. Doğum Tarihi: 1975 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Erciyes Üniversitesi 1998 Y. Lisans Yeni

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ BAHAR DÖNEMİ LİSANS DERS PROGRAMI

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ BAHAR DÖNEMİ LİSANS DERS PROGRAMI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ 2015-2016 BAHAR DÖNEMİ LİSANS DERS PROGRAMI 1. Sınıf Zorunlu Dersler Dersin Sorumlusu Gün Saat Derslik T P K AKTS TDE 112-01 TÜRKİYE

Detaylı

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ MODERN DİLLER YÜKSEK OKULU MÜTERCİM - TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ MODERN DİLLER YÜKSEK OKULU MÜTERCİM - TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI BİRİNCİ YIL KODU BİRİNCİ YARIYIL ADI BES - 105 Beden Eğitimi ve Spor 0 2 0 MTR - 101 Leksikoloji 3 0 3 MTR - 103 Yazılı Anlatım I 2 0 2 MTR - 105 Çeviriye Giriş I 3 0 3 MTR - 107 Gramer I 2 2 3 MTR - 109

Detaylı

ERSOY ve. Bakıslar. Genc. Mehmet Akif. İstiklal Marşı na. Sempozyumu 1 2-1 3 M a r t 2 0 1 1 / B A R T I N. İstiklal Marşı nın Kabulünün

ERSOY ve. Bakıslar. Genc. Mehmet Akif. İstiklal Marşı na. Sempozyumu 1 2-1 3 M a r t 2 0 1 1 / B A R T I N. İstiklal Marşı nın Kabulünün İ B A R T I N Ü N İ V E R S İ T E S BARTIN ÜNİVERSİTESİ İstiklal Marşı nın 90 Kabulünün Yılında Mehmet Akif ERSOY ve İstiklal Marşı na Genc Bakıslar Ulusal Öğrenci Sempozyumu 1 2-1 3 M a r t 2 0 1 1 /

Detaylı

TRABZON-ÇAYKARA-TAŞÖREN KÖYÜ KÜLTÜR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİDİR

TRABZON-ÇAYKARA-TAŞÖREN KÖYÜ KÜLTÜR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİDİR TRABZON-ÇAYKARA-TAŞÖREN KÖYÜ KÜLTÜR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİDİR NO ADI SOYADI BABA ADI İKAMET YERİ TELEFON NUMARASI EMAİL ADRESİ İMZA 1 Ahmet ÇİFTÇİ Abdülaziz Güngören-İSTANBUL 0212

Detaylı

GAZİANTEP İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2014 TEOG TERCİHE ESAS LİSTE (GAZİANTEP)

GAZİANTEP İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2014 TEOG TERCİHE ESAS LİSTE (GAZİANTEP) KODU ADI TÜRÜ SÜRESİ KARMA PANSİYON Y.DİL KONTENJAN TÜRKİYE %LİK DİLİMİ 40949 ŞEHİTKAMİL / Vehbi Dinçerler Fen Lisesi Pansiyon() 120 1,33 52452 ŞAHİNBEY / TOBB Fen Lisesi (Bağlarbaşı Anadolu Lisesinde

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu :Üniversite Derece Alan Üniversite Yıl Türk Lisans. Halk Atatürk Üniversitesi 1970. Türk Halk Hacettepe Üniversitesi 1971

ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu :Üniversite Derece Alan Üniversite Yıl Türk Lisans. Halk Atatürk Üniversitesi 1970. Türk Halk Hacettepe Üniversitesi 1971 Resim ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Prof. Dr. Ensar ASLAN İletişim Bilgileri :Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Adres Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanlığı Telefon : Mail : 2. Doğum Tarihi : 3. Unvanı

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 BAKÜ DEVLET ÜNİVERSİTESİ YDevlet BAKU Filoloji Fak. Azerbaycan Dili ve Edebiyatı TS-2 273,082 232,896 10 301.000 4 BAKÜ SLAVYAN ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

: Normal. Son Gönderme Tarihi : 24.04.2015. Kura Tarih ve Saati : - 16 CELAL BORA YAZICI MEHMET PAZAR 17.01.1976 İlköğretim 1 / 5

: Normal. Son Gönderme Tarihi : 24.04.2015. Kura Tarih ve Saati : - 16 CELAL BORA YAZICI MEHMET PAZAR 17.01.1976 İlköğretim 1 / 5 Talebi Alan Ünite Adı : RİZE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ Talebi Veren Kurum Adı : ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Talebin Statüsü (Normal, engelli, eski hükümlü, terör mağduru) : Normal Meslek Adı

Detaylı

UniversiteTuru FakulteYuksekOkulAdi ProgramAdi PuanTuru TabanPuanKontenjanOgretimTuruOgretimTuru BasariSirasi Ankara Üniversitesi Devlet Dil ve Tarih

UniversiteTuru FakulteYuksekOkulAdi ProgramAdi PuanTuru TabanPuanKontenjanOgretimTuruOgretimTuru BasariSirasi Ankara Üniversitesi Devlet Dil ve Tarih UniversiteAdi UniversiteTuru FakulteYuksekOkulAdi ProgramAdi PuanTuru TabanPuanKontenjanOgretimTuruOgretimTuru BasariSirasi Ankara Üniversitesi Devlet Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT ISPARTAKULE EVLERİ YEDEK LİSTESİ

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT ISPARTAKULE EVLERİ YEDEK LİSTESİ EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT ISPARTAKULE EVLERİ YEDEK LİSTESİ BASVURU GRUBU SOY ÖZEL DURUM 1+1 *******6134 NEVRUZ PARLAZ 1 ÖZEL DURUM 1+1 *******7022 HÜSNÜ SAVAŞ 2 ÖZEL DURUM

Detaylı

Muhasip: Rüstem Candan Mehmet Çelemoğlu. Üyeler: Naci Kurt Basri Karagöz Ali Serter Mazhar Morova

Muhasip: Rüstem Candan Mehmet Çelemoğlu. Üyeler: Naci Kurt Basri Karagöz Ali Serter Mazhar Morova Tarih: 13 Nisan 1952: Türkiye Tekel İşçi Sendikaları Federasyonu adıyla federasyon kuruldu. Yönetim Kurulu Başkan: Yusuf Öner Başkan Vekili: Salih Timurtaş Genel Sekreter: Seyfi Demirsoy Muhasip: Rüstem

Detaylı

TÜRKLÜK ARAŞTIRMALARININ BUGÜNKÜ DURUMU VE SORUNLARI 16-17 KASIM 2009 GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, ANKARA

TÜRKLÜK ARAŞTIRMALARININ BUGÜNKÜ DURUMU VE SORUNLARI 16-17 KASIM 2009 GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, ANKARA TÜRKLÜK ARAŞTIRMALARININ BUGÜNKÜ DURUMU VE SORUNLARI 16-17 KASIM 2009 GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, ANKARA 16-17 Kasım 2009 tarihinde Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi'nde Türklük Araştırmalarının

Detaylı

HUKUK FAKÜLTESİ / Tel.: 0 446 225 17 41-42-43 Birim Koordinatörü Doç. Dr. Ayhan DÖNER adoner@erzincan.edu.tr

HUKUK FAKÜLTESİ / Tel.: 0 446 225 17 41-42-43 Birim Koordinatörü Doç. Dr. Ayhan DÖNER adoner@erzincan.edu.tr HUKUK FAKÜLTESİ / Tel.: 0 446 225 17 41-42-43 Doç. Dr. Ayhan DÖNER adoner@erzincan.edu.tr Hukuk Arş. Gör. Serdar YILDIRIM serdaryildirim@erzincan.edu.tr EĞİTİM FAKÜLTESİ / Tel.: 0 446 224 00 89 Doç. Dr.

Detaylı

2011 ÖSYS LİSANS PROGRAMLARININ TABAN PUAN VE BAŞARI SIRALARI DİL-1. www.dogrutercih.com

2011 ÖSYS LİSANS PROGRAMLARININ TABAN PUAN VE BAŞARI SIRALARI DİL-1. www.dogrutercih.com LİSANS PROGRAMLARININ TABAN PUAN VE BAŞARI SIRALARI DİL-1 Dosya : 1112/01 KASIM 2011 Bu dosyada yer alan yükseköğretim programları : Alman Dili ve Edebiyatı Almanca Öğretmenliği Amerikan Kültürü ve Edebiyatı

Detaylı

TC. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANI İLE YATAY GEÇİŞE BAŞVURAN ÖĞRENCİLER

TC. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANI İLE YATAY GEÇİŞE BAŞVURAN ÖĞRENCİLER Sıra No Adı Soyadı TC. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANI İLE YATAY GEÇİŞE BAŞVURAN ÖĞRENCİLER Anadolu Üniversitesi Hukuk Taban Puanı Öğrencinin

Detaylı

Alper Aslan Dil Becerilerinin Öğretimi II 2 İngilizce Öğretmenliği 2.Ö 3 B ÇARŞAMBA 17:30-19:15 ŞEHİT MEHMET B. AMFİSİ

Alper Aslan Dil Becerilerinin Öğretimi II 2 İngilizce Öğretmenliği 2.Ö 3 B ÇARŞAMBA 17:30-19:15 ŞEHİT MEHMET B. AMFİSİ DERS SORUMLUSU DERSİN ADI SAAT BÖLÜM TÜR SINIF ŞUBE GÜN DERS SAATİ DERSLİK Alper Aslan Dil Becerilerinin Öğretimi II 2 İngilizce Öğretmenliği 2.Ö 3 B ÇARŞAMBA 17:30-19:15 ŞEHİT MEHMET B. AMFİSİ Alper Aslan

Detaylı

KTÜ FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI OCAK 2016

KTÜ FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI OCAK 2016 PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINDA 25-26 OCAK 2016 GÜNLERİNDE YOĞUN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE YAPILAMAYAN DERSLERDEN DOLAYI DERS PROGRAMI DEĞİŞMİŞTİR. BU NEDENLE, TARİHLERİ ARASINDA AŞAĞIDA VERİLEN

Detaylı

2006 Takvim Yılı Gelir Vergisi Rekortmenleri Listesi

2006 Takvim Yılı Gelir Vergisi Rekortmenleri Listesi (2007-04-03) Ankara Vergi Dairesi Başkanı Sayın Şinasi Candan 2006 Vergilendirme dönemi Rekortmenlerini Basın Toplantısı ile açıkladı >>> ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI BASIN BÜLTENİ 2006 Takvim Yılı

Detaylı

2015-2016 KISMİ ZAMANLI ÇALIŞMAYA HAK KAZANAN ÖĞRENCİ LİSTESİ

2015-2016 KISMİ ZAMANLI ÇALIŞMAYA HAK KAZANAN ÖĞRENCİ LİSTESİ 2015-2016 KISMİ ZAMANLI ÇALIŞMAYA HAK KAZANAN ÖĞRENCİ LİSTESİ ADI SOYADI ÇALIŞTIĞI BİRİM 1 SEVİLAY BIYIKLI ACİL TIP ANABİLİM DALI 2 VELAT KURT ACİL TIP ANABİLİM DALI 3 BÜŞRA GEDİK ACİL TIP ANABİLİM DALI

Detaylı

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ Bakırköy 60 Yıl Ataköy Ortaokulu Müdürlüğü E-KAYIT OKUL KONTENJANI, BÖLGELERİ, ÖĞRENCİ SAYILARI

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ Bakırköy 60 Yıl Ataköy Ortaokulu Müdürlüğü E-KAYIT OKUL KONTENJANI, BÖLGELERİ, ÖĞRENCİ SAYILARI Bakırköy 6 Yıl Ataköy Ortaokulu Müdürlüğü KÖYÜ/ATAKÖY 2-5-6. MAHALLESİ/KİLİTBAHİR KÖYÜ/ATAKÖY 2-5-6. MAHALLESİ/ADNAN KAHVECİ BULVARI KÖYÜ/ATAKÖY 2-5-6. MAHALLESİ/BEYAZ LALE KÖYÜ/ATAKÖY 3-4-11. MAHALLESİ/ADNAN

Detaylı

1. Adı Soyadı: Selim EMİROĞLU. 2. Doğum Tarihi: 16.03.1979. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr.

1. Adı Soyadı: Selim EMİROĞLU. 2. Doğum Tarihi: 16.03.1979. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. ÖZ GEÇMİŞ-CV 1. Adı Soyadı: Selim EMİROĞLU 2. Doğum Tarihi: 16.03.1979 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 16.03.1979 tarihinde Malatya da doğdu. İlk, orta, lise öğrenimini ve ayrıca üniversite lisans ve yüksek lisans

Detaylı

Haci Seker Ali pehlivan Abdullah cifci Ali Bayam Ahmet Taskin. Akif Büyükaslan. Ahmet Büyükaslan

Haci Seker Ali pehlivan Abdullah cifci Ali Bayam Ahmet Taskin. Akif Büyükaslan. Ahmet Büyükaslan Herkese mutluluklar dileriz AVRUPADAKI KERMELIKLILERIN ISIM LISTESI size kolaylik saglayacak herkesi bulacaksiniz Eger isim listesinde isminiz yoksa hemen bize bildirin saygilarimla Erol kilinç a cok tesekkür

Detaylı

NOSTALJİ ALBÜMÜ 1. ehit Serhat SANDIKKAYA

NOSTALJİ ALBÜMÜ 1. ehit Serhat SANDIKKAYA NOSTALJİ ALBÜMÜ 1 Telin bir dut ağacıydı aslında! En şiddetli fırtınaların bile koparamadığı yapraklardık bizler. -Bir ömür- tadında yaşadığımız günler, Tohma misali akıp gitti Kasım kokan bir sabahta,

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ ADAY LİSTELERİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ ADAY LİSTELERİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ ADAY LİSTELERİ Malzeme Mühendisliği MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Burak ALICI Gökhan KOŞAL Alper GÖKTURK SEÇMEN SAYISI : 178 1. TUR

Detaylı

Edebiyat Mevsimi 2012 de Tasavvuf Rüzgarı. Tasavvuf Ve Gelenek. Seminerleri

Edebiyat Mevsimi 2012 de Tasavvuf Rüzgarı. Tasavvuf Ve Gelenek. Seminerleri Edebiyat Mevsimi 2012 de Tasavvuf Rüzgarı Tasavvuf Ve Gelenek Seminerleri EDEBİYAT MEVSİMİ 2012 24 ARALIK 2012 PAZARTESİ AÇILIŞ PROGRAMI 4.İSTANBUL EDEBİYAT MEVSİMİ 11:00 Açılış Konuşmalar 24 ARALIK 2012

Detaylı

İstanbul'da Konular ve Konuşanlar

İstanbul'da Konular ve Konuşanlar On5yirmi5.com İstanbul'da Konular ve Konuşanlar İstanbul'da Nisan (2013) ayında gerçekleşecek olan kültür sanat konuşmalarını sizler için oluşturduk. Yayın Tarihi : 3 Nisan 2013 Çarşamba (oluşturma : 9/18/2015)

Detaylı

Sınıfı No Adı Soyadı Dersin Adı

Sınıfı No Adı Soyadı Dersin Adı Sınıfı No Adı Soyadı Dersin Adı 9A AMP 101 SONERCAN KÖLE DİL VE ANLATIM 9A AMP 101 SONERCAN KÖLE KİMYA 9A AMP 101 SONERCAN KÖLE MATEMATİK 9A AMP 101 SONERCAN KÖLE TÜRK EDEBİYATI 9A AMP 349 MUSTAFA AY MATEMATİK

Detaylı

TAHA TOROS ' UN YAYINLARI

TAHA TOROS ' UN YAYINLARI TT- TAHA TOROS ' UN YAYINLARI Toros Demetleri (Şiirler) 1929 Adana İki Ses Geliyor (Şiirler) İlhami F ile müşterek (Ahmet Halit Kütüphanesi) 1931 İstanbul 5 Kânun-u Sâni (Çukurova' nın Kurtuluşu) 1933

Detaylı

YARGITAY ÜYELİĞİNE SEÇİLENLERE İLİŞKİN LİSTE. Uluslararası Hukuk Ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

YARGITAY ÜYELİĞİNE SEÇİLENLERE İLİŞKİN LİSTE. Uluslararası Hukuk Ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü 1 21910 AHMET SIRRI ULAŞ İstanbul Hâkim 2 22805 SADİ SARIYILDIZ Ankara Çoc.Acm Bşk. 3 22935 MAHMUT KAYA Ankara ACM Bşk. 4 24959 ŞEFİK AKYILDIRIM Büyükçekmece C.Savcısı 5 25141 REFİK EĞRİ Mersin Hâkim 6

Detaylı

Pa Sa Ça Pe Cu. Öğle Arası. Seminer ve Danışmanlık

Pa Sa Ça Pe Cu. Öğle Arası. Seminer ve Danışmanlık Öğr. Gör. Mehmet Selim AYDAY H-B {N} Duyma, Anlama (İstima) I, II H-E {N} Duyma, Anlama (İstima) I, II H-C {N} Duyma, Anlama (İstima) I, II H-A {N} Duyma, Anlama (İstima) I, II H-C {N} Duyma, Anlama (İstima)

Detaylı

Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri

Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ TDE729 1 3 + 0 6 Sosyal bilimlerle ilişkili

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Hacer Gülşen Doğum Tarihi: 1.10.1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans TÜRK DİLİ VE MARMARA ÜNİVERSİTESİ 199 EDEBİYATI Y. Lisans

Detaylı

M. TÜRKER ACAROĞLU NUN KİTAPLARI. Bülent Ağaoğlu

M. TÜRKER ACAROĞLU NUN KİTAPLARI. Bülent Ağaoğlu M. TÜRKER ACAROĞLU NUN KİTAPLARI Bülent Ağaoğlu İstanbul, 06.06.2011 İNCELEMELERİ 1. Bulgaristan'da Türk Gazeteciliği (1865-1985) M. Türker Acaroğlu, Mayıs 1990, VIII+113+f S., Gazeteciler Cemiyeti Yayınları:

Detaylı

MÜS. YERİ MÜS. TARİHİ. 7.2.2015 İzmir. 8.2.2015 Ankara. 21.3.2015 Eskişehir 2 Nisan 2015/44

MÜS. YERİ MÜS. TARİHİ. 7.2.2015 İzmir. 8.2.2015 Ankara. 21.3.2015 Eskişehir 2 Nisan 2015/44 ÜNİVERSİTESİ GÖREVİ ADI 1 Engin ÖZTEL Dokuz Eylül 2 Melih Metin PEKKAPTAN Orta Doğu Tenik 3 DORUK KAMIŞ Kocaeli 4 AHMET KARAMAN Atatürk Ligi Ligi ÜNİLİG Buz Hokeyi ÜNİLİG Buz Hokeyi TÜRKİYE 7.2.2015 İzmir

Detaylı

Türkiye Atletizm Federasyonu. Kastamonu Atletizm İl Temsilciliği. Yarışma Adı : Atletizm Geliştirme Projesi (FİNAL) Yarışmaları.

Türkiye Atletizm Federasyonu. Kastamonu Atletizm İl Temsilciliği. Yarışma Adı : Atletizm Geliştirme Projesi (FİNAL) Yarışmaları. Türkiye Atletizm Federasyonu Kastamonu Atletizm İl Temsilciliği Atletizm Geliştirme Projesi (FİNAL)Yarışmaları Kastamonu Yarışma Adı : Atletizm Geliştirme Projesi (FİNAL) Yarışmaları Mesafe : 2 Km. Kategori

Detaylı

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Güvenevler Mahallesi Cinnah Caddesi No:16/A 06690 Çankaya-ANKARA

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Güvenevler Mahallesi Cinnah Caddesi No:16/A 06690 Çankaya-ANKARA ÖZGEÇMİŞ (TÜRKÇE) I. (Ana sayfada görünecektir.) Adı Soyadı (Unvanı) Hülya Gökçe (Yrd. Doç. Dr) Doktora Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008 E-posta:(kurum/özel) hgokce@ybu.edu.tr; hulyagokce06@gmail.com

Detaylı

2014 TÜRKİYE DRAG ŞAMPİYONASI GENEL KLASMANLARI

2014 TÜRKİYE DRAG ŞAMPİYONASI GENEL KLASMANLARI Süper Pro Genel Klasman 2014 TÜRKİYE DRAG ŞAMPİYONASI GENEL KLASMANLARI 1 145 KAMİL KIRBAŞ MSKM SUZUKİ 25 25 25 25 25 25 150 2 23 CANER KİT MERSİN BMW x 16 20 20 13 20 89 3 27 OĞUZ BOR GMK SUZUKİ 20 x

Detaylı

LİSANS PROGRAMI İŞLETME

LİSANS PROGRAMI İŞLETME İŞLETME 1 MATEMATİK I 2 İKTİSADA GİRİŞ I 3 GENEL MUHASEBE I 4 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 5 İŞLETME İLKELERİ 6 DAVRANIŞ BİLİMLERİ I 1 MATEMATİK II 2 İKTİSADA GİRİŞ II 3 GENEL MUHASEBE II 4 BORÇLAR HUKUKU

Detaylı

3. Emine Yılmaz Ceylan, Çuvaşça Çok Zamanlı Ses Bilgisi, TDK yay., 675, Ankara 1997.

3. Emine Yılmaz Ceylan, Çuvaşça Çok Zamanlı Ses Bilgisi, TDK yay., 675, Ankara 1997. Prof. Dr. Emine Yılmaz Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Eski Türk Dili KİTAPLAR 1. Türkmence Türkçe Sözlük, Haz. Talat Tekin, M. Ölmez, E. Ceylan (o, ö, p, r, s,

Detaylı

Beden Eğitimi (5900) - (70)-KARAMAN / (2) -ERMENEK / (747769) - Fikret Ünlü Yatılı Bölge Ortaokulu

Beden Eğitimi (5900) - (70)-KARAMAN / (2) -ERMENEK / (747769) - Fikret Ünlü Yatılı Bölge Ortaokulu T.C KARAMAN VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM M ÜDÜRLÜĞÜ 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI (2) NO'LU ÖĞRETMEN ONAY LİSTESİ SIRA T.C KİMLİK NO ADI SADI GÖREV 1 ERCAN ATAĞAN Beden Eğitimi GÖREV YERİ -ERMENEK / (747769) -

Detaylı

Modern Turkish Literature The Twentieth Century

Modern Turkish Literature The Twentieth Century Modern Turkish Literature The Twentieth Century DATE TOPIC LECTURER 8 June Moday 8 June 9 June 9 June 10 June General Introduction Turkish literature in a socio-cultural perspective. Course program, course

Detaylı

17-18 - 19 Mayıs 2013. Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi. Türkiye de İslamcılık Düşüncesi Sempozyumu

17-18 - 19 Mayıs 2013. Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi. Türkiye de İslamcılık Düşüncesi Sempozyumu 17-18 - 19 Mayıs 2013 Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi 1 ve İslam dünyasında soğuk savaş sonrası dönemin şartları içerisinde tekrar tartışılmaya başlanan düşüncesi ve hareketi iki-üç asırlık tarihi

Detaylı

12 EKİM 2014 HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU ÜYELİĞİ SEÇİMİ MALATYA İLİ ADLİ YARGI SEÇMEN LİSTESİ

12 EKİM 2014 HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU ÜYELİĞİ SEÇİMİ MALATYA İLİ ADLİ YARGI SEÇMEN LİSTESİ İLİ ADLİ YARGI SEÇMEN LİSTESİ SOY 1 AĞCA METİN C.Savcısı 37082 2 AK HASAN C.Savcısı 99314 3 AK NESLİHAN Hâkim 153302 4 AKÇAKAYA ÖZLEM Hâkim 151281 5 AKÇAKAYA ŞEHMUS Hâkim 40580 6 AKÇER İBRAHİM Hâkim 153034

Detaylı

Doç. Dr. Şükrü ÖZŞAHİN (Ergonomi )

Doç. Dr. Şükrü ÖZŞAHİN (Ergonomi ) Doç. Dr. Şükrü ÖZŞAHİN (Ergonomi ) DOÇ. DR. Emrullah DEMİRCİ (Temel İş Güvenliği Ön 312016 Mustafa GÜRELİ A 310106 Yeliz KORKMAZ A 326167 Bahadır Can GENÇER A 312016 Mustafa GÜRELİ A 328067 Furkan MELEMEN

Detaylı

ATAŞEHİR ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 31/08/2015 TARİHİ İTİBARİYLE 2015 AĞUSTOS AYI NAKİL BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRME SONUÇLARIDIR

ATAŞEHİR ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 31/08/2015 TARİHİ İTİBARİYLE 2015 AĞUSTOS AYI NAKİL BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRME SONUÇLARIDIR ATAŞEHİR ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 31/08/2015 TARİHİ İTİBARİYLE 2015 AĞUSTOS AYI NAKİL BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRME SONUÇLARIDIR Öğrenciler sınıf ve puanlarına göre sıralanmıştır. Kırmızı ile gösterilen

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Kenan Erdoğan Unvanı. Adı Soyadı. Doçent Doğum Tarihi veyeri Yozgat 01 Mart 1963 Görev Yeri

ÖZGEÇMİŞ. Kenan Erdoğan Unvanı. Adı Soyadı. Doçent Doğum Tarihi veyeri Yozgat 01 Mart 1963 Görev Yeri ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Kenan Erdoğan Unvanı Doçent Doğum Tarihi veyeri Yozgat 01 Mart 1963 Görev Yeri Manisa Daha Önce Bulunduğu Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi Araştırma Görevlisi, Celal Bayar Üniversitesi

Detaylı