gündem İlmin Beşiği Tacikistan Dr. Said Ahmadov Tacikistan Eski Din İşleri Devlet Komitesi Başkanı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "gündem İlmin Beşiği Tacikistan Dr. Said Ahmadov Tacikistan Eski Din İşleri Devlet Komitesi Başkanı"

Transkript

1

2 İlmin Beşiği Tacikistan Dr. Said Ahmadov Tacikistan Eski Din İşleri Devlet Komitesi Başkanı İlim adamları ve onların meşhur eserleriyle dünyaca tanınan Tacikistan'da genellikle, tarih, tip, matematik, felsefe, din alanında; ilahiyat, hadis ve diğer ilim sahalarında büyük gelişmeler kaydedilmiştir. Eburayhan Biruni, Farabi, İbn-i Sina, Ömer Hayyam, Nasriddini Tusi, İmam Buhari, İmam Tirmizi, İmam Gazzali'nin ilmi ve felsefi eserleri bütün dünyada meşhur olmuşlardır. Tarih Tarihin bilinen en eski ülkelerinden biri olan Tacikistan'da insan hayatının en eski eseri orta paleolit dönemine aittir. Milattan önce bin yıllık süre ortasında Orta Asya'nın en eski devletleri Sugd, Bohtar ve Horezm idi. Milattan önce 6. yüzyılda bütün Orta Asya Hahomanlar devletine aitti. Milattan önce 4. yüzyılda Yunanlılar ve Makedonlar bu devleti zapt etmişlerdir. Bundan sonra Orta Asya devletleri Yunan, Bohtari-Port ve Kuşonlular devletlerine dahil edilmiştir. 8. yüzyılda ise Müslümanların hakimiyetine girmiştir. 9. yüzyılın sonunda ve 10. yüzyılda Taciklerin bağımsız devleti Samanoğulları kurulmuştur. Bu hanedan devletinin başkenti Buhara idi. 11 ve 12. yüzyıllarda Orta Asya da Karahanlılar, Gazneliler, Selçuklular ve Guriler hanedanları hüküm sürmüşlerdir. 13. yüzyılda Orta Asya'yı Moğollar zapt etmişlerdir. Moğollar hanedanına Timurlular son vermişlerdir. 16. yüzyılda bugünkü Tacikistan'ın sınırlarında Özbek kabileleri yaşamaktaydı. Bir süre sonra Tacikistan'ın bugünkü top- 5

3 Khujand Merkez Cami Sovyetler Birliği'nden önce Semerkand ve Buhara şehirleri önemli eğitim merkezleri sayılmaktaydı yılında toprak bölümü sonucunda bu şehirler Özbekistan tarafına geçmiştir. Bugün Tacikistan'da hemen hemen bütün köylerde ortaokul, büyük şehirlerde ise orta ve yüksek eğitim medreseleri bulunmaktadır. rakları Buhara Emirliği'ne dahil edildi. Güney bölgelerinde Amu Derya nehrinin etrafında yaşayan Tacikler, Peştun kabileler tarafından boyunduruk altına alınan Afganistan'a dahil edildi. 19. yüzyılın ikinci yarısının ortasında Orta Asya, Çarlık Rusya'sına geçmiştir. Bu olaydan sonra da Tacik halkı siyasi olarak bir araya gelmemiştir. Tacikistan'ın kuzey kısımları ve Pamir vilayetinin çoğu toprakları Rusya'ya (Türkistan General- Gubernatörluk) bağlanmıştır. Merkez ve güney ilçeler ise Buhara Emirliği'nde kalmıştır. Büyük Ekim (Sosyalist) Devrimi'nden sonra 1917 yılının sonu ve 1918 yılının başında Tacikistan'ın kuzey bölgeleri Sovyet Hükümetine dahil edilmiştir yılında Pamir bölgesinde Sosyalist Komite teşkil edilmiş, 2 Eylül 1920 tarihinde Kızıl Ordu yardımıyla emir hakimiyeti sona erdirilerek, Buhara Sovyet Halk Cumhuriyeti kurulmuştur. Sovyet Hükümeti, Buhara nın doğu bölgelerinde (Tacikistan'ın bugünkü merkez ve kuzey ilçeleri) ancak 1921 Mayıs ayında hakimiyet sağlayabilmiştir. Sovyet Hükümetinin kurulması ile birlikte Basmacılar Hareketi de başlamış ve 1926 yılına kadar devam etmiştir. 14 Ekim 1924 tarihinde Orta Asya Sovyet Cumhuriyetleri'nin milli devlet sınırlarının tespit edilmesi sonucunda, Tacikistan Sovyet Muhtar Cumhuriyeti, Özbekistan Sovyet Cumhuriyeti'ne bağlı olarak kurulmuştur. Türkistan'a dahil edilen Pamir vilayeti ise Badahşan Dağlık Muhtar Vilayeti adı altında 2 Ocak 1925 tarihinde kabul edilen karar uyarınca, Tacikistan Sovyet Muhtar Cumhuriyeti'ne dahil edilmiştir. 16 Ekim 1929 tarihinde Tacikistan Sovyet Muhtar Cumhuriyeti'nin Sovyet Cumhuriyeti'ne dönüştürülmesine ilişkin deklarasyon, Tacikistan 3. Şûralar Kongresinde kabul edilmiştir. Sovyetler Birliği Merkez İcra Komitesi'nin 5 Aralık 1929 tarihli kararı ve Tacikistan'ın isteği ile birlikte Tacikistan, Sovyetler Birliği Cumhuriyetleri'ne dahil olmuştur. Ekonomi Sovyetler Birliği zamanında sanayi üretim hacmi 156 kat artarak 300 büyük fabrika kurulmuş ve 90 çeşit sanayi malı üretilmiştir yılları arasında genellikle ağır sanayi gelişmiş olup bunun yanında elektro enerji, madencilik, renkli metalürji, metal üretimi ve inşaat sektörü de gelişmiştir. Tekstil sanayiinde 9 büyük fabrika ve birçok küçük fabrika bulunan Tacikistan'da tarım ilk sıralarda yer almaktadır. Ülkenin tarım alanında esas üretimi pamuktur. Sulu toprağın % 80'inde pamuk yetiştirilmektedir. Bunun haricinde hayvancılık, meyvecilik, tütüncülük de büyük önem taşımaktadır. Tarımın gelişmesine paralel olarak gıda sektörü de gelişmektedir. Genellikle yağ üretimi, süt ve et üretimi, meyve ve sebze konserveleri, kuruyemiş üretimi gibi alanlarda gelişme gözlenmektedir. Gıda sanayiinin en önemli alanı pamuktan işlenmiş yağdır. Kurgantepe, Kulab, Kanibadam ve Duşanbe'nin yağ fabrikaları Tacikyağ Birliğini oluşturmaktadır. Yağ üretimi, meyve, sebze ve konserve fabrikaları genelde Tacikistan'ın kuzeyinde bulunmaktadır. Hemen hemen bütün ilçelerde sebze üretimi yapılmakta ve dağlık bölgelerde patates 6

4 üretimi gerçekleştirilmekte olup, büyük baş hayvan yetiştiriciliği de ülkenin batı ve güney bölgelerinde oldukça yaygındır. Tacikistan'da dağ geyiği ile dağ keçisi, şahin ile yüzlerce çeşit kuş ve çok nadir hayvanlar bulunmaktadır. Ülkenin iklimi çok değişik olup kuzey ovalarında aynı zamanda 40 derece sıcaklık dağlık bölgelerinde ise kar bulunmaktadır. Eğitim ve Kültür Sovyetler Birliği'nden önce Semerkand ve Buhara şehirleri önemli eğitim merkezleri sayılmaktaydı yılında toprak bölümü sonucunda bu şehirler Özbekistan tarafına geçmiştir. Bugün Tacikistan'da hemen hemen bütün köylerde ortaokul, büyük şehirlerde ise orta ve yüksek eğitim medreseleri bulunmaktadır. Tacik halkının edebiyat eserleri dünyanın en zengin eserlerinden biri olup, Tacik-Fars edebiyatında dünyanın en meşhur şair ve yazarları önemli eserler bırakmışlardır. Abu Abdullah Rudaki, Ebulkasim Firdavsi, Ömer Hayyam, Ebuali Ibn-i Sina, Nizami Gancavi ve Sadi Şirazi bunlardan bazılarıdır. Tacik ve Fars edebiyatı batı bilim adamları ve şairlerine ilim kaynağı olarak büyük destek sağlamıştır. Buna Şekspir, Göte, Şiller, Puşkin gibi ünlüler örnek gösterilebilir. Tacik dilinde yazılan en meşhur eserler ise şunlardır: Rudaki'nin "Şarap Annesi, "Yaşlılık Şikayeti" kasideleri, "Kelile ve Dimne, Firdevsi'nin Şehname si, Sadi ve Hafız gazelleri. Orta asırda Tacik-Fars edebiyatı, şiir yoluyla gelişmiştir. Bu konu üç bölümden oluşmaktadır: Edebi, vezin ve kafiye. Bu üçlünün ortaya gelmesinde, Arap edebiyatının etkisinin görülmesiyle birlikte Fars-Tacik edebiyatı, Yunan ve Hind edebiyatçıların düşüncelerinden de etkilenmiştir. İlim adamları ve onların meşhur eserleriyle dünyaca tanınan Tacikistan'da genellikle, tarih, tıp, matematik, felsefe, din alanında; ilahiyat, hadis ve diğer ilim sahalarında büyük gelişmeler kaydedilmiştir. Eburayhan Biruni, Farabi, İbn-i Sina, Ömer Hayyam, Mevlana Yakubi Çerhi Camii, Duşanbe Nasriddini Tusi, İmam Buhari, İmam Tirmizi, İmam Gazzali'nin ilmi ve felsefi eserleri bütün dünyada meşhur olmuşlardır. Biruni'nin "Kitab-ut-Tafhim"i, Farabi'nin "Asar-ul-Bakiya"sı, İbn-i Sina'nın '"el-kanun" ve "Kitabu'ş- şifa" kitapları, Doğu ve Batı dünyalarında çok sayıda okuyucu tarafından incelenmiş, o zamanki ilim ve felsefenin gelişmesine büyük etki yapmış; Sina'nın el-kanun fi-t-tıbb kitabı zaman içerisinde öğretim kitabı olarak kullanılmıştır. Astronomi ilimlerinde de çok büyük gelişmelere katkı sağlanmış, güneş sistemi ile ilgili rasathaneler kurulmuş, özellikle Hanefi ilahiyatında, hadis biliminde çok büyük gelişmeler yaşanmıştır. Sovyetler Birliği zamanında bilimin gelişmesine çok önem verilmiştir. Tacikistan'da Bilimler Akademisi kurulmuş ve bilimsel araştırmalar için 20'den fazla Enstitü faaliyet göstermiştir. Özellikle, uzay (kozmos) fiziği, kimya, biyoloji ve matematik ilminin gelişmesinde meşhur bilginler yetişmiştir. 7

5 Tacikistan Cumhuriyeti ile Dinî Alanda İşbirliğimiz Kemal Hakkı Kılıç DİB / Avrasya Ülkeleri Şubesi Müdürü Bugünkü Tacikistan Cumhuriyeti nin İslami geleneği 7. Yüzyıla kadar dayanmaktadır. Dünyaya ilim ve faziletin, bilgi ve medeniyetin yayıldığı Fergana Vadisi ndeki üç (Özbekistan, Kırgızistan ve Tacikistan) ülkeden biri olan Tacikistan ın tarihinde ilimde çığır açan çok önemli ve değerli ilim adamları yetişmiştir. Bunlar içerisinde İmam Tirmizi, İmam Gazali ve Molla Cami yi sayabiliriz. Tacikistan; Doğuda Çin Halk Cumhuriyeti, Batıda Özbekistan Cumhuriyeti, Kuzeyde Kırgızistan Cumhuriyeti ve Güneyde Afganistan Cumhuriyeti ile komşu olan, yüzölçümü bakımından Orta Asya nın en küçük ülkesidir. Nüfusu , yüzölçümü km 2 ve başkenti Duşanbe dir. Tacikistan nüfusunun %82.5 ini Tacikler, %15.3 ünü Özbekler, %1.1 ini Ruslar ve %1.1 ini ise Kırgızlar oluşturmaktadır. Tacikistan ın diğer önemli şehirleri ise; Hocent, Kulab ve Novabad tır. Tacikler, Farisi asıllı olmalarına rağmen %90 ı Hanefi-Sünni, çok az bir kısmı da Şiidir. %10 luk kısmı da diğer dinlere mensup insanlardan oluşmaktadır. Bugünkü Tacikistan Cumhuriyeti nin İslami geleneği 7. Yüzyıla kadar dayanmaktadır. Dünyaya ilim ve faziletin, bilgi ve medeniyetin yayıldığı Fergana Vadisi ndeki üç (Özbekistan, Kırgızistan ve Tacikistan) ülkeden biri olan Tacikistan ın 8

6 tarihinde ilimde çığır açan çok önemli ve değerli ilim adamları yetişmiştir. Bunlar içerisinde İmam Tirmizi, İmam Gazali ve Molla Cami yi sayabiliriz. Fergana Vadisi; Orta Asya da sık yerleşimin görüldüğü en eski bölgelerden biridir. Kırgızistan, Özbekistan ve Tacikistan arasında bölünen bu bölgede bugün 10.5 milyon insan yaşamaktadır. (Avrasya Etüdleri,Tika Yayınları, 19,2001 İlkbahar-Yaz, s.132) Diğer Orta Asya ülkelerinde olduğu gibi Tacikistan da da din işlerini düzenleyen iki ayrı dinî kurum vardır. 1- Din İşleri Devlet Komitesi Başkanlığı Devlet Bakanlığı statüsünde olan Din İşleri Devlet Komitesi Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı na bağlı bir kurumdur. Ülkedeki dinlerle ilgili bütün izinler bu kurumdan alınmakta olup, yurtdışındaki dinî toplantılarda da din adına (Devlet Bakanlığı düzeyinde) ülkeyi bu kurum temsil etmekte ve bu kurumun temsilcisi bu tip toplantılara bu statüsüyle katılmaktadır. Bu Kurumun başkanlığını çok uzun yıllar Dr. Said Ahmedov yapmış olup, şimdi ise Muratali Davlatov yapmaktadır. 2- Tacikistan Müslümanları Müftülüğü Ülkedeki camilerin, mescit ve medreselerin yönetiminden sorumlu olan Müftülüğe bağlı olarak 2500 civarında cami ve mescid, buralarda görev yapan 3000 civarında din görevlisi ve 500 civarında da medrese bulunmaktadır. Bağımsızlık yıllarında bu makamda Fethullah Han (ailesiyle birlikte öldürülmüştür) ve Turancan Zade görev yapmış, şimdi ise bu makamda Amanullah Nimetzade bulunmaktadır. Tacikistan Cumhuriyeti ne Başkanlığımızca Sunulan Hizmetler: A- Din Hizmetleri Diğer ülkeler örneğinde olduğu gibi, bu ülkede yaşayan ve kültürel bağlarla sıkı sıkıya bağlı olduğumuz Tacikistan a kalıcı, planlı ve programlı ve etkili bir din hizmeti sunulması amacıyla öncelikle 1992 senesinde bir Din Hizmetleri Müşavirliği kurulmuş ve Edirne İl Müftüsü İbrahim Koçaşlı hoca atanarak 1996 senesine kadar burada görev yapmıştır senesinde Tiran Din Hizmetleri Müşavirlik ve Mezar-ı Şerif Din Hizmetleri Ataşelik Kadrosu ile birlikte iptal edilen T.C. Duşanbe Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği kadrosuna bir daha atama yapılamamıştır. Ancak, bu kadronun yeniden ihdas edilmesi için çalışmalar devam etmektedir. Tacikistan da uzun yıllar bir din görevlisi başkent Duşanbe de görev yapmış, İmam Tirmizi Enstitüsü nde derslere girmiş ve görevinin bitiminde Türkiye ye döndükten sonra bir daha uzun süreli din görevlisi gönderilmesiyle ilgili bir talep gelmediği için din görevlisi gönderilememiştir. Ramazan aylarında ise tarihleri arasında toplam 20 din görevlisi gönderilerek dindaşlarımızın talepleri karşılanmaya çalışılmıştır. B- Eğitim Hizmetleri Tacik dindaşlarımızın kısa ve uzun vadeli eğitim ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla seneleri arasında 30 Kur an kursu öğrencisi Başkanlığımıza bağlı Kur an kurslarına ve 65 mahalli din görevlisi de eğitim amacıyla Başkanlığımıza bağlı eğitim merkezlerine getirilerek hizmetiçi eğitim kurslarına alınarak eğitilmeleri sağlanmıştır tarihleri arasında talep gelmediği için hiçbir öğrenci ve imam ülkemize getirilememiş, eğitim-öğretim döneminde 4 Kur an kursu, eğitimöğretim yılında 8 Kur an kursu, 14 İmam-Hatip Lisesi ve 7 İlahiyat Fakültesi öğrencisi her türlü masrafları karşılanarak ülkemize getirilerek öğrenim görmeleri sağlanmış ve sağlanmaya da devam edilmektedir. gündem 9

7 eğitim-öğretim döneminde de İmam-Hatip Lisesi ne 7 ve İlahiyat Fakültesi ne ise 5 öğrenci getirilerek öğrenim görmelerine yardımcı olmaya çalışılacaktır. Bugüne kadar 48 Tacik öğrenciye de burs verilmiştir. C- Yayın Hizmetleri Tacik dindaşlarımızın dinî yayın ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla bugüne kadar Tacikistan a adet Kur an-ı Kerim ve adet de tecvid kitabı gönderilmiş olup, adet tecvidin de farsça olarak mahallinde basılması için maddi destek sağlanmıştır. Bu ülkeye uzun yıllar Din Hizmetleri Müşaviri ve din görevlisi gönderilememesi sebebiyle fazla sayıda dinî yayın da maalesef gönderilememiştir. D-Aynî ve Nakdî Yardımlar Duşanbe Merkez Camii nin avizesinin tamiri, yangında zarar gören Duşanbe Şah Mansur Camii nin ihtiyaçlarının karşılanması, Duşanbe ve çevresindeki camiler ile cezaevlerindeki mahkumların çeşitli ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla nakdî ve ayni yardım gönderilmiştir. Ramazan ayı münasebetiyle din görevlileriyle takvim ve imsakiyeler, dinî idareye faks cihazı ve 2008 senesinde meydana gelen sel felaketi sebebiyle 2.4 ton (800 er gr.lık kutu) vekalet yoluyla kesilen kurbanlardan elde edilen kavurma gönderilmiştir. E- Kardeş Şehir Projesi Çeşitli ihtiyaçların karşılanması amacıyla Çanakkale İl Müftülüğümüz ile Duşanbe ili kardeş şehir olarak eşleştirilmiştir. F- Gelen-Giden Heyetler -Avrasya İslam Şûrası nın tabii üyesi olan Tacikistan Dinî İdaresinden şûranın başlangıcından sonuncusuna kadar katılımlar olmuştur Mayıs 2009 tarihleri arasında yedincisi İstanbul da yapılan şûraya Tacikistan Müftü Yardımcısı ve Ulemalar Şûrası Yönetim Kurulu Üyesi Hamdullah Rahimov katılmıştır. Tacikistan da 2009 senesinin İmam-ı A zam Ebu Hanife yılı ilan edilmesi sebebiyle Ekim 2009 tarihleri arasında düzenlenen uluslar arası sempozyuma Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Bardakoğlu ile Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeleri Prof. Dr. İsmail Hakkı Ünal ve Prof. Dr. Bünyamin Erul, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mürteza Bedir ve Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi H. İbrahim Sarıoğlu katılmıştır. Adıgeçen sempozyuma katılan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Bardakoğlu, başta Tacikistan Cumhurbaşkanı Sayın İmamali Rahman olmak üzere üst düzey devlet erkanı ile bir dizi temaslar gerçekleştirmiş ve muhataplarıyla yararlı görüşmeler yapmıştır. Tacikistan Cumhurbaşkanlığı İslam Bilim Merkezi Başkanlığı nca 30 Haziran 2010 tarihinde Duşanbe de düzenlenen Uluslar arası Çağdaş İslam Bilimleri konulu sempozyuma, Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Doç. Dr. İbrahim Hilmi Karslı katılarak bir tebliğ sunmuştur. Tacikistan la aramızda binlerce kilometre olmasına rağmen gönül birliğimiz ve halisane kardeşce duygularımız sayesinde bu uzaklık bir anda yok oluyor ve ilişkilerimiz, işbirliğimiz gönüllerimizin arzuladığı istikamette Allah ın izniyle hiçbir engelle karşılaşmadan devam ediyor. İnşallah bu ilişkimiz ve işbirliğimiz, Duşanbe de bir Din Hizmetleri Müşavirliği kadrosunun ihdas edilmesiyle daha da gelişerek devam eder ve uzaklar daha da yakın olur diye düşünüyoruz. 10

8 Çağdaş İslam Bilimleri Sempozyumu'nun Ardından Doç. Dr. İbrahim Hilmi Karslı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Tacik halkı hem ameli mezhep hem de tasavvufi kültür açısından ülkemizin kültürel dokusuyla önemli bir benzerlik göstermektedir. Bu ortak paydalar dolayısıyla kültürel ve siyasi planda Türkiye ve Türklere ilgi duymaktadır. Bu olumlu bakışın oluşmasında son yıllarda iki ülke arasında gelişme gösteren yakın temasların önemli rol oynadığı anlaşılmaktadır. Tacikistan Devlet Başkanı Sayın İmamali Rahman ın himayeleriyle kurulan, amacı akademisyen ve bilim adamlarının desteğini alarak İslam konusunda bir politika belirleyip; ülkede din, kültür ve siyaset konularında meydana gelen gelişmelere yön vermek olan İslam Bilim Merkezi nin gerçekleştirdiği sempozyum, din bilimlerinde kaynaklar ve yöntem sorunları çerçevesinde yirmi ilim adamının iştirakiyle 30 Haziran 2010 tarihinde Duşanbe'de yapıldı. Katılımcıların çoğunluğunu Tacikistan lı bilim adamları, akademisyenler ve geleneksel usullerle eğitim veren kurumlarda yetişmiş ilim adamlarının oluşturduğu sempozyumda; din-siyaset ilişkisi, Kur an ve kadın, İslamofobia, İslam ve şiddet, İslam ı anlamada yöntem sorunu, sosyal bilimlerin araştırma metotlarından istifade edilmesi, mezhep taassubu, Tacikistan da din ve milliyet, siyasi İslam ve Kırgızistan, çağdaş İslam biliminde irfani eğilimler, modern dünya ve din konuları ele alınarak tebliğler sunuldu ve müzakereler yapıldı. Biz de sempozyumda et-tefsiru l- İlmî ve Şurûtu Sıhhatihi (Bilimsel 11

9 Tefsir ve Kabul Şartları)" başlıklı tebliğimizi sunduk ve müzakereler bölümünde söz alarak tartışılan değişik konularla ilgili görüş ve kanaatlerimizi belirttik. Tebliğ başlıklarından da anlaşıldığı gibi, İslam düşüncesine ait çağdaş birçok sorun sempozyumda ele alınıp tartışılmıştır. Doğrusunu söylemek gerekirse, bu kadar kapsamlı ve çeşitli konuların gündeme geleceğini biz de beklemiyorduk. Bu da, Tacikistan daki aydın ve akademisyenlerin dünyayı iyi takip ettiklerini ve yaşadıkları siyasi ve kültürel konularda bir çıkış yolu aradıklarını göstermektedir. Tacik halkı, Orta Asya daki Türk toplulukları arasında Fars kökenlilerden ve Farsça konuşan insanlardan meydana gelmektedir. Gözlemlediğimiz kadarıyla halkın büyük çoğunluğunun fakir olduğu anlaşılmaktadır. Ancak ülkede varlıklı nispi bir kesimin bulunduğu da gözlerden kaçmamaktadır. Yoksulluk ve işsizliğin ağır koşullarının yaşandığı ülkede rüşvet, fuhuş, içki gibi kötü ve zararlı alışkanlıkların gittikçe arttığı da belirtilmektedir. Halk, büyük çoğunluğu itibariyle geleneksel ehl-i sünnet inancı ve pratiğine sahip insanlardan oluşmaktadır. Hatta bu anlamda Fıkıhta Ebu Hanife ye ve Tasavvufta da Mevlana ya sembolik bir anlam yüklendiği görülmektedir. Geleneksel eğitim tarzında Fıkıh, Tefsir, Hadis, Kelam sahalarında Osmanlı medreselerinde okutulan kaynakların takip edildiğini tespit etmiş bulunmaktayız. Nüfusun az bir kısmının ise İsmailî mezhebine mensup olduğu ifade edilmektedir. Anlaşıldığı kadarıyla eğitim ve kültür politikaları henüz tam olarak oturmayan ülkede Şiilik ve Selefilik gibi dış kaynaklı fikri cereyanlar birer tehdit unsuru olarak algılanmaktadır. Bu ülkedeki temaslarımız çerçevesinde Tacikistan Din İşleri Devlet Komitesi Başkanı ile yaptığımız görüşmeden de edindiğimiz izlenime göre, Tacikistan Devleti Türkiye ile olan ilişkilere oldukça büyük önem vermektedir. Din İşleri Başkanının ifadesine göre, Cumhurbaşkanlığı'na bağlı bir birim olarak hizmet veren Başkanlık henüz yeni teşekkül etmektedir. Bu sebeple, kurumlaşma noktasında Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığını kendine model olarak görmekte, bilgi, birikim ve tecrübesinden yararlanmak amacıyla işbirliği yapmak istemektedir. Görüşmede biz, Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığının hukuki statüsü ile yurt içi ve yurt dışında yürüttüğü hizmet ve faaliyetler konusunda muhataplarımıza aydınlatıcı bilgiler aktardık. Bu bağlamda iki ülke arasındaki dini ve kültürel benzerliklere temas ederek İslamî algılama ve pratiklerdeki ortak noktaları vurguladık. Halkı, mezhep olarak esas itibariyle Hanefiliği benimseyen Tacikistan Devletinin, Ebu Hanife nin görüş ve yaklaşımlarını milli birlik ve bütünlüğü sağlamada bir sembol olarak gördüğü anlaşılmaktadır. Nitekim başkentte bu isimde bir İlahiyat Fakültesi de kurulmuş bulunmaktadır. Sembol isimlerden bir diğeri de bizde olduğu gibi Mevlana Celaleddin-i Rumi dir. Tasavvuf kültürünün önemli simalarından biri olan Bahauddin Nakşibend'in müridi Mevlana Yakub-i Çerhi'nin kabri de Duşanbe de bulunmaktadır. Tacik halkı hem ameli mezhep hem de tasavvufi kültür açısından ülkemizin kültürel dokusuyla önemli bir benzerlik göstermektedir. Bu ortak paydalar dolayısıyla kültürel ve siyasi planda Türkiye ve Türklere ilgi duymaktadır. Bu olumlu bakışın oluşmasında son yıllarda iki ülke arasında gelişme gösteren yakın temasların önemli rol oynadığı anlaşılmaktadır. İki toplum arasındaki bu ortak özelliklerin, gelecekte ülkelerimiz arasında daha verimli ve kalıcı ilişkilerin kurulmasına katkı sağlaması dileğiyle 12

gündem Kemal Hakkı Kılıç DİB Avrasya Ülkeleri Şb. Md.

gündem Kemal Hakkı Kılıç DİB Avrasya Ülkeleri Şb. Md. gündem Karadağ Cumhuriyeti ve Diyanet İşleri Başkanlığınca Sunulan Hizmetler Kemal Hakkı Kılıç DİB Avrasya Ülkeleri Şb. Md. Karadağ da 170.000 civarında Müslüman yaşamakta olup, ülke nüfusunun yaklaşık

Detaylı

İRAN. Coğrafi Özellikleri

İRAN. Coğrafi Özellikleri İRAN Coğrafi Özellikleri İran Ortadoğu nun merkezinde yer almakta ve bir köprü gibi Hazar denizini Fars körfezine bağlamaktadır. Bu ülke dünyanın kurak iklim kuşağında yer almasına karşılık farklı bir

Detaylı

Günümüzde din e ve onun eğitime konu edilmesine olan ilgi, gerek uluslararası

Günümüzde din e ve onun eğitime konu edilmesine olan ilgi, gerek uluslararası DOSYA dünyada bir mesele olarak islam dini eğitimi Dünyada Bir Mesele Olarak İslâm Dini Eğitimi Mahmut ZENGİN* Günümüzde din e ve onun eğitime konu edilmesine olan ilgi, gerek uluslararası alanda yaşanan

Detaylı

YÜKSEK EĞİTİMLİ ÖZBEK GENÇLERİNİN YAŞAMA BAKIŞLARI

YÜKSEK EĞİTİMLİ ÖZBEK GENÇLERİNİN YAŞAMA BAKIŞLARI YÜKSEK EĞİTİMLİ ÖZBEK GENÇLERİNİN YAŞAMA BAKIŞLARI Dr.Fatma Açık, 1 Dr.Ayşe Canatan 2 Özet: Bu çalışma, hızla değişen ve karmaşık içerikli etnopolitik ve etnokültürel bütünleşme ve dağılma süreçlerini

Detaylı

TÜRKMENİSTAN'DA SOSYO-EKONOMİK YAPI VE DîNî HAYAT

TÜRKMENİSTAN'DA SOSYO-EKONOMİK YAPI VE DîNî HAYAT TÜRKMENİSTAN'DA SOSYO-EKONOMİK YAPI VE DîNî HAYAT * Yrd. Doç.Dr. Durmuş Tatlılıoğlu GİRİŞ Türkmenistan'da sosyo-ekonomik yapı ve dini hayat konusu, din sosyolojisi açısından ele alınıp incelenecektir.

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

HAZIRLAYAN: M. İSMAİL BAĞDATLI

HAZIRLAYAN: M. İSMAİL BAĞDATLI HAZIRLAYAN: M. İSMAİL BAĞDATLI Rektörden... Dekandan... Dekan Prof. Dr. Murteza BEDİR Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Hidayet AYDAR Yrd. Doç. Dr. Abdullah TIRABZON Fakülte Senatörü Prof. Dr. Zekeriya GÜLER

Detaylı

TÜRK BASININDA AZERBAYCAN İMAJI: HAYDAR ALİYEV İN ÖLÜMÜ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI İÇERİK ANALİZİ (HÜRRİYET VE ORTADOĞU GAZETELERİ)

TÜRK BASININDA AZERBAYCAN İMAJI: HAYDAR ALİYEV İN ÖLÜMÜ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI İÇERİK ANALİZİ (HÜRRİYET VE ORTADOĞU GAZETELERİ) T. C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANABİLİM DALI TÜRK BASININDA AZERBAYCAN İMAJI: HAYDAR ALİYEV İN ÖLÜMÜ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI İÇERİK ANALİZİ (HÜRRİYET VE

Detaylı

HAZIRLAYAN: M. İSMAİL BAĞDATLI

HAZIRLAYAN: M. İSMAİL BAĞDATLI HAZIRLAYAN: M. İSMAİL BAĞDATLI Rektörden... Dekandan... Dekan Prof. Dr. Murteza BEDİR Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Hidayet AYDAR Yrd. Doç. Dr. Abdullah TIRABZON Fakülte Senatörü Prof. Dr. Zekeriya GÜLER

Detaylı

İRAN TÜRKMENLERİ: TÜRKMENSAHRA

İRAN TÜRKMENLERİ: TÜRKMENSAHRA > 51 Gümbet şehrinde Ziyar ailesi emirlerinden, şair ve hattat Kabus bin Veşmgur un türbesi önünde Türkmen bayanlar. > Dr. Abdurrahman DEVECİ rahmandieji@yahoo.com İRAN TÜRKMENLERİ: TÜRKMENSAHRA Turkmens

Detaylı

AZERBAYCAN'IN GENEL EKONOMİK DURUMU VE TÜRKİYE İLE EKONOMİK-TİCARİ İLİŞKİLERİ

AZERBAYCAN'IN GENEL EKONOMİK DURUMU VE TÜRKİYE İLE EKONOMİK-TİCARİ İLİŞKİLERİ T.C. BAKÜ BÜYÜKELÇİLİĞİ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ AZERBAYCAN'IN GENEL EKONOMİK DURUMU VE TÜRKİYE İLE EKONOMİK-TİCARİ İLİŞKİLERİ TEMMUZ 2014 BAKÜ 1 İÇİNDEKİLER SAYFA NO BÖLÜM I 1. GİRİŞ 3 2. SOSYAL VE EKONOMİK

Detaylı

A.ERDAL SARGUTAN ÖZBEKİSTAN SAĞLIK SİSTEMİ. ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN

A.ERDAL SARGUTAN ÖZBEKİSTAN SAĞLIK SİSTEMİ. ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN Özbekistan Sağlık Sistemi 2101 ÖZBEKİSTAN SAĞLIK SİSTEMİ ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN ARAŞTIRMA GRUBU Burhan BULUT Mesut IŞIK Ramazan ÇAKIROĞLU Ramazan KAYA 2102 Ülkelerin Karşılaştırmalı

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 6.1.8. Genel Sekreterlik ve Daire Başkanlıkları

İÇİNDEKİLER. 6.1.8. Genel Sekreterlik ve Daire Başkanlıkları İÇİNDEKİLER Sunuş Kırgız Cumhuriyeti Türkiye Cumhuriyeti Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi 1. Kuruluşu 2. Statüsü 3. Misyonu 4. Vizyonu 5. Ana İlkeleri ve Değerleri 6. İdari Yapı 6.1 Üniversite Yönetim

Detaylı

SOVYET SİYASİ TARİHİNDE İSLAM VE ATEİZM MÜCADELESİ: SOVYET DÖNEMİ KAZAK, ÖZBEK VE KIRGIZ ATEİZM LİTERATÜRÜNÜN ANALİZİ

SOVYET SİYASİ TARİHİNDE İSLAM VE ATEİZM MÜCADELESİ: SOVYET DÖNEMİ KAZAK, ÖZBEK VE KIRGIZ ATEİZM LİTERATÜRÜNÜN ANALİZİ 477 II. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMCİLER KONGRESİ SOVYET SİYASİ TARİHİNDE İSLAM VE ATEİZM MÜCADELESİ: SOVYET DÖNEMİ KAZAK, ÖZBEK VE KIRGIZ ATEİZM LİTERATÜRÜNÜN ANALİZİ Ali Yaman 20. yüzyılın son imparatorluğu

Detaylı

DİN HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

DİN HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI DİN HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI KADIN ve AİLEYE YÖNELİK ÇALIŞMALAR 2007-2009 DİN HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1 Koordinatörler: Prof. Dr. İzzet ER Mehmet BEKAROĞLU Dr. Ahmet ÇEKİN Hazırlayan ve Derleyen:

Detaylı

ipekyolu medeniyetleri

ipekyolu medeniyetleri TÜRKİYE MÜHENDİSLER VE MİMARLAR BİRLİĞİ BÜLTENİ ipekyolu medeniyetleri 15 Nisan 2011 Sayı: 3 Dilde Fikirde İşte Birlik Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği nin Kurulması Kararı Alındı İstanbul

Detaylı

XX. YÜZYILDA AZERBAYCAN DA ARAP DİLİ ALANINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR VE ARAPÇA ÖĞRETİMİ

XX. YÜZYILDA AZERBAYCAN DA ARAP DİLİ ALANINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR VE ARAPÇA ÖĞRETİMİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DOĞU DİLLERİ VE EDEBİYATLARI ANABİLİM DALI ARAP DİLİ VE EDEBİYATI BİLİM DALI XX. YÜZYILDA AZERBAYCAN DA ARAP DİLİ ALANINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR VE ARAPÇA

Detaylı

TÜRKİYE - KIRGIZİSTAN İLİŞKİLERİ: BUGÜNDEN YARINA

TÜRKİYE - KIRGIZİSTAN İLİŞKİLERİ: BUGÜNDEN YARINA ORSAM TUTANAKLARI No: 32, THE TUTANAKLARI No: 9 Mayıs 2013 TÜRKİYE - KIRGIZİSTAN İLİŞKİLERİ: BUGÜNDEN YARINA RELATIONS BETWEEN TURKEY AND KYRGYZSTAN: FROM TODAY TO TOMORROW СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ТУРЕЦКО-КИРГИЗСКИХ

Detaylı

TURKMENISTAN ÜLKE PROFİLİ, MEVZUAT VE TÜRK GİRİŞİMCİLERİ

TURKMENISTAN ÜLKE PROFİLİ, MEVZUAT VE TÜRK GİRİŞİMCİLERİ İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: 1998-74 TURKMENISTAN ÜLKE PROFİLİ, MEVZUAT VE TÜRK GİRİŞİMCİLERİ Hazırlayan: Selçuk Tayfun OK Volkan AYDOS İSTANBUL Bu eserin tüm telif hal

Detaylı

KÜNYE : Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi : Uluslararası Özerk, ortak Devlet Üniversitesi

KÜNYE : Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi : Uluslararası Özerk, ortak Devlet Üniversitesi Dil, bir köprüdür; tarih, bir köprüdür; inanç, bir köprüdür. Köklerimize inmeli ve olayların böldüğü tarihimizin içinde bütünleşmeliyiz M. Kemal ATATÜRK KÜNYE Resmî adı : Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası

Detaylı

Engelli Bireyler İçin Merhamet mi Adalet mi?

Engelli Bireyler İçin Merhamet mi Adalet mi? Engelli Bireyler İçin Merhamet mi Adalet mi? Ahmet GÜNDOĞDU Eğitim-Bir-Sen ve Memur Sen Genel Başkanı Hayatın engellerle dolu olduğunu veciz sözlerle ifade etmek konusunda yarışan insanlık, insanın engelli

Detaylı

KIRGIZİSTAN İLE İLGİLİ TÜRKÇE BİBLİYOGRAFYA (1928-2003) (TEZLER-KİTAPLAR-MAKALELER)

KIRGIZİSTAN İLE İLGİLİ TÜRKÇE BİBLİYOGRAFYA (1928-2003) (TEZLER-KİTAPLAR-MAKALELER) KIRGIZİSTAN İLE İLGİLİ TÜRKÇE BİBLİYOGRAFYA (1928-2003) Yrd. Doç. Dr. Fahri Solak Marmara Üniversitesi, İİBF Öğretim Üyesi; TİKA Kırgızistan Koordinatörü SUNUŞ Türk tarihinin bilinen en eski kavimlerinden

Detaylı

ÖZBEKİSTAN Ülke Bülteni

ÖZBEKİSTAN Ülke Bülteni 2012 ÖZBEKİSTAN Ülke Bülteni DEİK / Türk Özbek İş Konseyi 1 Genel Bilgiler Resmi adı: Özbekistan Cumhuriyeti (1 Eylül 1991) Yönetim şekli: Cumhuriyet Başkent: Taşkent İdari yapı: 12 bölge, 1 özerk cumhuriyet*

Detaylı

BAĞIMSIZLIKLARININ 15. YILINDA TÜRK CUMHURİYETLERİNDE EĞİTİM VE SOSYAL

BAĞIMSIZLIKLARININ 15. YILINDA TÜRK CUMHURİYETLERİNDE EĞİTİM VE SOSYAL Türk Cumhuriyetlerinde Eğitim ve Sosyal Değişme 91 BAĞIMSIZLIKLARININ 15. YILINDA TÜRK CUMHURİYETLERİNDE EĞİTİM VE SOSYAL DEĞİŞME Türk dünyasının önemli bir kısmının Sovyetler Birliği nin 19 Ağustos 1991

Detaylı

Tanıtım ve Değerlendirme

Tanıtım ve Değerlendirme Günümüz İngiltere sinde Din Eğitimi, Recep Kaymakcan, İstanbul: Dem Yayınları, 2004, 227 s., ISBN: 9756324007 Bilindiği gibi çağımızın en önemli özelliklerinden biri, bilgi ve iletişim alanındaki gelişmeler

Detaylı

AFRİKA DA TÜRKİYE VE TÜRK ALGISI

AFRİKA DA TÜRKİYE VE TÜRK ALGISI Dr. SalhAKYÜREK Dr. M. Sad Bİ L Gİ Ç AFRİKA DA TÜRKİYE VE TÜRK ALGISI (MISIR-FAS-SENEGAL-TANZANYA) Dr. Salih AKYÜREK Dr. M. Sadi BİLGİÇ BİLGE ADAMLAR STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ AFRİKA DA TÜRKİYE VE

Detaylı

Görsel İletişim Mehmet ÖZTÜRK s Adres. Dr. Mediha Eldem Sokak No: 72/B 06640 Kocatepe - Ankara Tel : (0.312) 417 12 35 Faks : (0.

Görsel İletişim Mehmet ÖZTÜRK s Adres. Dr. Mediha Eldem Sokak No: 72/B 06640 Kocatepe - Ankara Tel : (0.312) 417 12 35 Faks : (0. 3 BAŞKANDAN 4 NOT DEFTERİNDEN 5 GÜNCEL Vekâleten Kurban 8 Tüketmeden Doymayı Başaran İnsanların Ülkesi Etiyopya dan 11 Senegal Notları 14 Sudan a Kurban 17 Silahların Gölgesindeki Ülke Afganistan da Bir

Detaylı

Kırgızistan - Türkiye İlişkilerinin Geleceği Sempozyumu

Kırgızistan - Türkiye İlişkilerinin Geleceği Sempozyumu Kırgızistan - Türkiye İlişkilerinin Geleceği Sempozyumu Konsept Metinleri Mayıs-2013 Kırgızistan/Bişkek 1 İçindekiler Bağımsızlıktan Günümüze Kırgızistan-Türkiye İlişkileri ve... 3 Geleceğe İlişkin Düşünceler...

Detaylı

Tacikistan Ülke Bülteni Mart 2012

Tacikistan Ülke Bülteni Mart 2012 Tacikistan Ülke Bülteni Mart 2012 GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Tacikistan Yönetim Biçimi : Cumhuriyet Başkenti : Duşanbe Başlıca Kentleri : Duşanbe, Murgob, Khorugh, Tursunzade, Khojand İdari Yapı : 2 vilayet,

Detaylı

haberbülteni 06 BARIŞ VE İTİDAL DAİMİ TEMAS GRUBU, İYİ NİYET MEKTUBU NU CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE BAŞBAKAN DAVUTOĞLU NA SUNDU SAYFA SAYFA SAYFA

haberbülteni 06 BARIŞ VE İTİDAL DAİMİ TEMAS GRUBU, İYİ NİYET MEKTUBU NU CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE BAŞBAKAN DAVUTOĞLU NA SUNDU SAYFA SAYFA SAYFA DİYANET AYLIK DERGİ NİN ÜCRETSİZ EKİDİR. MART 2015 SAYI 291 haberbülteni SAYFA 06 BARIŞ VE İTİDAL DAİMİ TEMAS GRUBU, İYİ NİYET MEKTUBU NU CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE BAŞBAKAN DAVUTOĞLU NA SUNDU SAYFA 09 ULUSLARARASI

Detaylı