MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ. Yrd. Doç. Dr. Abdullah DEMİR Makine Mühendisliği

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ. Yrd. Doç. Dr. Abdullah DEMİR Makine Mühendisliği"

Transkript

1 MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ Yrd. Doç. Dr. Abdullah DEMİR Makine Mühendisliği

2 Bilginin olduğu yerde bilenler, aklın olduğu yerde düşünenler vardır. Yusuf Has Hacip

3 YÖNETİM, insanlara ilişkin bir şeydir. GÖREVI, insanları ortak performansı başarabilir duruma getirmek, onların güçlü yanlarını etkili kılmak, zayıflıklarını da önemli olmaktan çıkarmaktır. Peter Drucker

4 YÖNETİM, en genel anlamıyla, başkaları vasıtasıyla iş yapmak olarak tanımlanır. İktisatçılara göre YÖNETİM, emek, sermaye ve tabii kaynaklar ile beraber üretim faktörlerinden biridir. Örgüt ve yönetim üzerinde çalışan uzmanlar ise YÖNETİMİ bir yetki devri olarak tanımlarlar.

5 Sosyologlar ise yöneticileri örgüte beyinlerini koyan seçkin kişiler olarak görmekte, bu nedenle yönetimi sınıf ve saygınlık sistemi olarak nitelendirmektedirler. Geniş bir tanımla YÖNETİM, amaçlara ulaşmak için kaynakların organize edildiği ve gelecekteki faaliyetlerin plânlanması amacıyla sonuçların değerlendirildiği süreçtir.

6 Sistem kelimesi, Latince "birleşme", "oluşma", "bir araya gelme" anlamını taşıyan systema'dan; o da Yunanca aynı anlamlara gelen sustema kelimesinden türetilmiştir. Sistem; - Birbiriyle ilişki içerisinde olan, birbiriyle etkileşen elemanlar topluluğu, - Ortak bir amacı gerçekleştirmek veya başarmak amacıyla bir araya getirilen, ortak özellikleri olan, birbiriyle etkileşimli parçaların bütününe verilen isim.

7 Yönetim sistemi: Kuruluşların ilkelerini, prosedürlerini ve faaliyetlerini yönetmeye ve sürekli olarak geliştirmeye yönelik kanıtlanmış bir çerçevedir. YÖNETİM SİSTEMLERİ, "Toplam Kalite Felsefesinin Uygulamasıdır." 7

8 1800 lü yılların sonunda Frederick Taylor İngiltere de bilimsel yönetim tezini ortaya atarak, Amerika da sürekli kalite ve verimlilik geliştirme çalışmalarını başlattı. Taylor un Bilimsel Yönetim yaklaşımı ile başlayan klâsik yönetim biçimi insanı makinenin bir parçası gibi görüp; "kuruluş için iyi olan her şey çalışanlar için de iyidir" anlayışını benimsemişti. Daha sonraki yıllarda yapılan çalışmalar, kuruluşlarda öncelikle insana değer verilmesi sonucunu getirmiştir. Neo-klâsik yaklaşım olarak adlandırılan bu yeni anlayışa göre ise; insan için iyi olan her şey kuruluş için de iyidir yaklaşımı benimsenmiştir.

9 Bir maden mühendisi olarak özellikle madenlerde yangın tehlikelerini önleme konusunda çalışan Henry Fayol ( ) 1916 yılında yayımlanan Sanayileşme ve Genel Yönetim adlı eserinde yönetimi halen bugün de geçerli olan- beş fonksiyona ayırarak incelemiştir: 1. Plânlama 2. Uygulama 3. Koordinasyon 4. Organizasyon 5. Kontrol

10 Bu yönetim sistemi döngüsü organizasyonların üretim sistemlerini iyileştirmenin bir yolu olarak Walter Shewhart (1939) tarafından geliştirilmiş ve uygulanmıştır. Daha sonra Deming tarafından geliştirilerek PUKÖ döngüsü kalite yönetim sistemi olarak uygulanmıştır. Halen kullanılmaktadır. Günümüzde ise, Toplam Kalite Yönetimi ni TS EN ISO 9000 serisi standartlar ve bu standartlar esas alınarak kurulan kalite yönetim sistemi olarak algılayanlar bulunmaktadır. HÂLBUKİ...

11 ISO 9000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TOPLAM KALİTE FELSEFESİ (ANLAYIŞI) ISO ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ ISO GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ (HACCP) OHSAS İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ... DİĞER YÖNETİM SİSTEMLERİ

12 Modern kalite kontrol tekniklerini ilk geliştiren - Dr. W. A. SHEWHART Bu konudaki ünlü kitabı THE ECONOMIC CONTROL OF QUALITY OF MANUFACTURED PRODUCT 1931 yılında yayımlamıştır.

13 Dr. Shewart ın bu eserinde ortaya koyduğu ilkelere bakıldığında, Toplam Kalite Yönetimi nin esas hatları ile belirlendiği görülmektedir. O HALDE: TOPLAM KALİTENİN GERÇEKLEŞMESİ NEDEN YARIM ASIR SÜRMÜŞTÜR?

14 II. Dünya Savaşı yıllarında Deming in çabaları ile, kalite kontrol - proses kontrol alanında verilen Stanford Seminerleri ile yüzlerce mühendis ve kalite yöneticisi bu bilgilerle tanışmıştı. Ancak, bu bilgiler ne tabana yayılmıştı, ne de tepe yönetimine ulaşabilmişti. İşte o zaman, toplam kalite yönetimini gerçekleştirme işi Japon lara kaldı

15 1950 yılında Dr. Deming, Shewhart tan öğrendiklerini Shewhart ın öğretebileceğinden bile daha iyi bir şekilde Japonlara öğretti. Tepe yönetiminin bu konuya katılmasını şart koştu. Onlara istatistiksel düşünme alışkanlığını kazandırdı. Kaliteyi tabana yaymalarını ve insana değer vermelerini öğütledi yılında, Dr. Juran ise, Japonlara kalitenin bir sistem, meselesi olduğunu, önce sistemin iyileştirilmesi gerektiğini öğretti. Sistemin, yönetimin sorumluluğu olduğunu gösterdi. Kalite nin de diğer şirket hedefleri gibi mutlaka plânlanmasını önerdi.

16 Yine 1957 yılında Dr. Drucker Japonlara amaçlara yönelik yönetim i anlattı. Şirket mensuplarının hedeflerde birleşmelerini, bir bütünlük içinde davranmalarını önerdi yılında Dr. Feigenbaum Toplam Kalite Kontrol ifadesini ilk defa Japonlara öğretti. Kapsamlı bir kalite güvence sistemi nin çok önemli olduğunu anlattı.

17 JAPONLAR Kalite konusunu tüm ülkeye yaydılar, yeni kavram ve yöntemlerle yoğurdular. Sonuçta, TOPLAM KALİTE FELSEFESİNİ oluşturdular.

18 Kötü bir süreç, işin gerçek yapılma zamanının on katı fazla zamanda çalışır. İyi süreçte ise zaman kayıpları yok edilmiştir. [Bill Gates in "Düşünce Hızında İş" isimli kitabından alıntıdır.] Ürünler, insanlar tarafından değil, süreçler tarafından üretilir. İnsanları suçlamayınız süreçleri sorgulayınız.

19 Kaliteyi güvence altına almak bir sistem meselesidir. Kalite yönetimini esas alan bir sistem kurulmalıdır. Faaliyetler, vizyon, misyon ve hedeflere göre tasarlanmalı ve yerine getirilmelidir. Yönetici, sistemin ne olduğunu bilmeli ve çalışanlarına öğretmelidir. W. Edwards DEMING

20 Okuma Parçası: Misyon Kavramı Fr: mission Tr: ulugörev, özgörev, amaç, görev Kısaca, kurumun varlık nedenidir. Bir kimse kurum veya kuruluşun var oluş nedeni. Bir kimsenin, kurumun veya kuruluşun yapması beklenen görevi dir (TDK Sözlüğü). Misyon üstlenmek, özel bir görevi üstüne almak. / TDK Bu amaç için temel sorular: NE yapmamız gerekiyor/bekleniyor? Bunları KİM için yapıyoruz? Hangi yöntem, yaklaşım ve değerler ile NASIL üretiyoruz? Nasıl çalışıyoruz? Bunları NEDEN yapıyoruz? Neden varız? Dr. Yakup Keskin. Stratejik Plan Misyon Vizyon, İlkeler ve Değerler

21 Okuma Parçası: Misyon Kavramı - Örnekler 3M: Çözümlenmemiş sorunları yaratıcı bir biçimde çözmek. Hewlett-Packard: İnsanlığın mutluluğu ve gelişmesi için teknolojik yardımlarda bulunmak. Merck: İnsan yaşamını korumak ve geliştirmek Sony: İnsanlık yararına teknolojiyi geliştirmek ve uygulamak. Wal-Mart: Sıradan halka, zenginlerin aldığı şeyleri satın alma fırsatı vermek. Walt Disney: İnsanları mutlu etmek. ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Kurumu (Dairesi) USA, National Aeronautics and Space Administration To understand and protect our home planet, To explore the Universe and search for life, To inspire the next generation of explorers as only NASA can. Kanada Madencilik Enstitüsü Canadian Institute of Mining (CIM): The core purpose of CIM is to serve minerals, materials and petroleum industries and professionals around the world. Dr. Yakup Keskin. Stratejik Plan Misyon Vizyon, İlkeler ve Değerler 21

22 Dr. Yakup Keskin. Stratejik Plan Misyon Vizyon, İlkeler ve Değerler Okuma Parçası: Vizyon Kavramı: Vizyon, bir işletme ya da kurumun gelecekte ulaşmak istediği yeri, varmak istediği durumu ifade eder. Vizyon, işletme ya da kurumun bir hedefe odaklanmasını ve bu hedefe yönelmesini sağlayan amaçtır. Bugünden, yarını tahayyül etmektir. Geçmişten geleceğe kurulan bir köprüdür. Hayal etmek geleceği planlamaktır. Planlama, geleceği hayal etmektir. Soruları: İdeal geleceğimiz nedir? Çalışanlar ve yararlanıcılar tarafından nasıl algılanmak isteniyor? İdari ve siyasi otoriteler nasıl bir gelecek öngörüyor?

23 Kaliteli bir yönetim, kaliteli (bilgili, yetenekli) insanlarla mümkündür. Kişilerin eğitimini ve kendilerini geliştirmelerini sağlayan programlar oluşturmak ve iş başı eğitimlerini kurumsallaştırmak gerekir. Çağımız, öğrenen organizasyonların çağıdır. Öğrenen organizasyonlar; Bireylerın öğrenmesine ortam hazırlayan, Bireylerin öğrenmesinden yararlanarak, bilgisini, anlayışını ve çevresini zaman içinde geliştirebilen organizasyonlardır.

24 Eğer ilerleme olmazsa, insan geriler. Edward GIBBON Üretim ve hizmet sistemini sürekli olarak ve sonsuza kadar iyileştirin. Edwards DEMING

25 KAİZEN, herkesin katılımını öngören sürekli gelişmeyi ifade etmektedir. Kaizen felsefesi; çalışma, sosyal ve aile yaşamının sürekli gelişmeye tâbi olması demektir. Masaaki İMAİ KAİZEN Japoncada sürekli gelişme/gelişim anlamına gelmektedir. Gelişme bir defaya mahsus olduğunda elde edilen kazanımlar da bir defaya mahsustur. Yapılması gereken hiç durmaksızın bu gelişme performansını sürdürmektir. Hiç bir sistem kusursuz ve mükemmel değildir. Dikkat edilmesi gereken sonuçlar değil süreçlerdir. Süreçler başarılı şekilde iyileştirilirse başarılı sonuçlar alınır.

26 BENCHMARKING (KIYASLAMA) Yaptıklarımızın yarısından çoğu başkalarını taklitten oluşmaktadır. Bu nedenle, iyi modeller seçmek ve onları büyük bir dikkatle incelemek en önemli noktadır. LORD CHESTERFIELD Eğer sınıfınızda en iyi olanları (best in class) ve en iyinin iyisini (best in best) kendinizle kıyaslamıyorsanız, başarısız olmaya mahkumsunuz demektir. Benchmarking seçilen konuda en iyi olabilmek için kendi ürünlerini, hizmetlerini ve uygulamalarını, rakipleri ya da endüstrinin önde gelen diğer şirketleri ile beraber değerlendirerek gelişme sürecidir.

27 BENCHMARKING (KIYASLAMA) Örnek alınacak referans noktası nın belirlenmesi anlamına gelen benchmarking, bir işletmenin rekabet gücünü yükseltmek için, başarılı performansa sahip başka işletmelerin, iş yapma tekniklerini incelemesi, kendi teknikleri ile kıyaslaması ve bu kıyaslamadan elde ettiği bilgileri kendi işletmesinde uygulaması anlamına geliyor. Benchmarking iş dünyasında rekabet avantajı sağlar. Benchmarking şirket içi aktiviteleri, prosesleri veya metotları diğer firmalarla karşılaştıran sürekli bir ölçümdür. *** Ford un kurucusu Henry Ford, yürüyen bant sistemiyle üretimi, 1912 de Chicago da bir tanıdığını görmek için gittiği mezbahadan esinlenerek geliştirmiştir li yıllarda Toyota nın kurucusu, oğlu Eiji Toyoda yı General Motors, Ford gibi otomobil devlerini incelemek üzere ABD ye göndermiştir. Ancak benchmarking kavramı bugünkü anlamı ile ilk kez 1970 lerin sonu 1980 lerin başında Xerox işletmesinin diğer Japon işletmelerinden öğrenme fikriyle, uygulanmaya başlanmıştır.

28 Hata bulma, çare bul Henry FORD Japonların poka yoke adını verdikleri anlayış, hatayı baştan önlemek için tedbir almak demektir. Poke yoke ile işin başında ürün tasarımını, üretim sürecinde hata ortaya çıkarmayacak ve hata geçirmez bir özellikte yapmaya çalışmak anlamına gelmektedir. Hataları önlemek, onları sonradan bulup düzeltmekten daha kolay, daha ucuz ve daha güvencelidir. Amaç, hata ayıklamak değil, hata yapmamayı sağlamaktır.

29 Jidako üretimde hataları bulmaya çalışan bir mekanizmaya verilen isimdir. Bu anlayış kuruluşta israf ve savurganlıkları azaltarak etkinliği ve verimliliği artırmayı amaçlamaktadır. Amerikalılar son yıllarda bu anlayışa sıfır hata adını vermişlerdir.

30 İyi şeyler yalnızca planlanırsa, kötü şeyler kendiliğinden olur. Crosby Japon yönetim kültüründe önem taşıyan diğer bir ilke hoshin kavramı ile ifade edilmektedir. Hoshin, plana dayalı bir yönetimi ifade etmektedir. Japonların bu anlayışı son yıllarda yönetim biliminde daha bilimsel olarak stratejik yönetim kavramı ile incelenmektedir. İşlerin planlı yapılması plansız yapılmasına her zaman tercih edilmelidir. En kötü plan, plansızlıktan iyidir.

31 Ama, biz bunların çoğunu biliyoruz. Bu kavramlar bizim yabancımız değil. diyebilirsiniz Doğrudur. Bu kavramlar bizde var olan değerlerin ifadesidir. Bunlar, elbette doğru ve elbette gurur verici şeyler... ANCAK..! Kaliteli insan yukarıya doğru, kalitesiz insan aşağıya doğru gelişir. KONFÜÇYÜS

32 Toplam kalite felsefesini kuruluşlarında uygulayacak önderlerin önce kendilerinin bu felsefeyi benimseyip uygulamaları ve şu ilkeleri ASLA unutmamaları gerekir... Kalite geliştirme asla sona ermeyecek bir yolculuktur. Thomas J. PETERS

33 KALİTE (iş sağlığı ve güvenliği sisteminin kurulması), VARACAĞINIZ BİR İSTASYON DEĞİL, BİR YOLCULUK ŞEKLİDİR KALİTE (iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalar), BAŞLANGICI BELLİ OLAN ANCAK BİTİŞİ BELLİ OLMAYAN BİR YOLCULUKTUR. EN UZUN YOL BİLE İLK ADIMLA BAŞLAR

34 TS (OHSAS) STANDARDI Occupational Health and Safety Assessment Series İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Değerlendirme Serisi 1996 da BS 8800 Mesleki Sağlık ve Güvenlik Yönetim Sistemleri Rehberi 1997 de Technical report NPR Nisan 1999 da, 13 Kuruluşun katılımıyla British Standards Institution tarafından OHSAS olarak, 2001 yılında TS (OHSAS) olarak yayımlandı.

35 TS (OHSAS) STANDARDI İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili ilk standart İngiliz Standart Teşkilatı (BSI) tarafından BS 8800 olarak 1996 yılında yayınlanmıştır. Bu standart çok sayıda İngiliz kuruluşunun katılımı ile İngiliz Standart Teşkilatı bünyesinde oluşturulan HS/1 teknik Komitesi tarafından hazırlanmıştır. OHSAS (Occupational Health and Safety Management Systems) 18001, İngiliz Standardları Enstitüsü (BSI) tarafından yayımlanmış olan "İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ" standardıdır. 15 Nisan 1999

36 TS (OHSAS) STANDARDI OHSAS 18001; 09 NİSAN 2001'de TSE tarafından Türk standardı olarak kabul edilmiştir. (TS 18001) Ancak; OHSAS iş sağlığı ve güvenliği değerlendirme sistemini uygulamış olmak, tek başına yasal gerekliliklerin yerine getirildiği anlamına gelmemektedir. OHSAS 18001; ISO 9001 ve ISO gibi diğer uluslararası standartlardan farklı olarak bazı ulusal standart kuruluşları ve belgelendirme kuruluşlarının birlikte çalışmasıyla gerçekleştirilmiştir ve bir ISO standardı değildir.

37 TS (OHSAS) SERİSİ OHSAS 18001: İş Sağlığı ve Güvenliği Değerlendirme Serisi İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Spesifikasyonu (2001) OHSAS 18002: İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi OHSAS Uygulama Rehberi (Şubat 2004)

38 OHSAS İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sisteminin Yararları Nelerdir? Zararla sonuçlanabilecek olası tehlikelerin önceden tespiti ve gerekli önlemlerin alınması, Çalışanları işyerinin olumsuz etkilerinden korur, rahat ve güvenli bir ortamda çalışmalarını sağlar, İş kazaları ve meslek hastalıkları sebebiyle oluşabilecek iş gücü ve iş günü kayıplarının en aza indirgenmesi, dolayısıyla iş veriminde artışın sağlanmasıyla üretimin (ürün ve/veya hizmet) korunması, Çalışanların memnuniyeti, müşteri memnuniyeti ve üretim maliyetlerinde azalma,

39 OHSAS İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sisteminin Yararları Nelerdir? İş kazası ve meslek hastalıklarının oldukça yüksek maliyetlerini en aza indirmek, Çalışma ortamlarında alınan tedbirlerle, işletmeyi tehlikeye sokabilecek yangın, patlama, makine arızaları ve devre dışı kalmaların ortadan kaldırılması işletme güvenliğinin sağlanması, Resmi makamlar önünde, organizasyonun iş güvenliğine karşı duyarlı olduğunun kanıtlanması ve yasal ceza riskinin azaltılması, OHSAS 18001, ISO 9001:2000 ve ISO ile uyumludur, mevcut kalite sistemi OHSAS i de içererek var olan alt yapı geliştirilir ve daha kapsamlı hale getirilir. Çalışanların sağlığını dolayısı ile verimliliği ve üretimi de artar.

40 YÖNETİM SİSTEMLERİ Henry Fayol ( ) 1916 yılında yayımlanan Sanayileşme ve Genel Yönetim adlı eserinde yönetimi halen bugün de geçerli olan- beş fonksiyona ayırarak incelemiştir. Bu sistem organizasyonların üretim sistemlerini iyileştirmenin bir yolu olarak Walter Shewhart (1939) tarafından geliştirilmiş ve uygulanmıştır. Deming tarafından daha da geliştirilerek uygulanan PUKÖ yönetim döngüsü bugünkü sistemlerin de temelidir ve halen uygulanmaktadır. PLÂNLAMA UYGULAMA KOORDİNASYON ORGANİZASYON KONTROL

41 SÜREKLİ İYİLEŞTİRME YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI PLANLAMA KONTROL VE DÜZELTİCİ FAALİYET UYGULAMA

42

43 PLANLA İş Sağlığı ve Güvenliği açısından amacın belirlenmesi (neyi başarmak istiyoruz, nerede, ne zaman) Mevcut durumu analiz etme Hedeflerin belirlenmesi Kayıtların analizi Tehlikelerin Belirlenmesi Risk değerlendirme metotlarının belirlenmesi Detaylı plan hazırlaması (uygulama planı) İç talimatlar hazırlama

44 PLANLAMA POLİTİKA TETKİK PLANLAMA PERFORMANS ÖLÇÜMÜNDEN GELEN GERİ BESLEME UYGULAMA ve İŞLETME

45 UYGULA Riskleri Değerlendirme Risklerin kabul edilebilir olup olmadığına karar verme Kontrol önlemlerinin seçimi ve uygulaması Her bölümdeki ilgili kişileri bilgilendirme, eğitme ve katılımını sağlama Faaliyet planını izleme ve gerçekleştirme Uygulama sonuçlarını yakın takip etme

46 UYGULAMA VE İŞLETME PLANLAMA TETKİK UYGULAMA VE İŞLETME PERFORMANS ÖLÇÜMÜNDEN GELEN GERİ BESLEME KONTROL VE DÜZELTİCİ FAALİYET

47 KONTROL ET Hedef veya hedeflere ulaşıldı mı? İç talimatlar ve yönergeleri gözden geçirme Olası sapmaları tespit etme ve kaydetme İlgili kişileri bilgilendirme

48 KONTROL VE DÜZELTİCİ FAALİYET UYGULAMA VE İŞLETME TETKİK KONTROL VE DÜZELTİCİ FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜMÜNDEN GELEN GERİ BESLEME YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ

49 ÖNLEM AL Kalıcı bir denetleme sistemi kurma Etkili önlemleri standartlaştırma Gerekli eğitim ve yönlendirmeleri sağlama

50 YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ KONTROL VE DÜZELTİCİ FAALİYET İÇ FAKTÖRLER YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ DIŞ FAKTÖRLER POLİTİKA

51 İSG POLİTİKASI Yönetimin Gözden Geçirmesi Tetkik POLİTİKA Performans Ölçüm Girdileri Planlama blog.sinand.com

52 ISO 9000 SERİSİ STANDARTLAR, müşteri memnuniyetinin artırılmasına yönelik olarak kuruluşların KALİTE YÖNETİM SİSTEMİni kurması ve geliştirmesi konusunda rehberlik eden ve ISO tarafından yayımlanmış olan bir standartlar bütünüdür.

53 ISO ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ Günümüzde, KURULUŞLARIN sadece kaliteli mal veya hizmeti ucuza sunmaları yetmemekte, ürün veya hizmeti üretirken çevreye saygılı olmaları, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önlemleri almaları ve SOSYAL SORUMLULUKLARINI YERİNE GETİRMELERİ beklenmektedir. ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ; özünde doğal kaynak kullanımının azaltılması, toprağa, suya, havaya verilen zararların minimum düzeye indirilmesini amaçlayan, risk analizleri tabanında kurulan bir yönetim modelidir.

54 ISO GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ 1 Eylül 2005 te yayımlanan ISO GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ standardı; dünya çapında güvenli gıda üretim zinciri oluşturmak amacıyla oluşturulmuş, uluslararası bir standarttır. ISO GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ; HACCP sisteminin prensiplerini ve uygulama basamaklarını tamamlamakta, ISO 9001 ile uyum oluşturmaktadır. Bu sayede kuruluşlar hem güvenli gıda üretimini sağlamakta hem de kurumsallaşma süreçlerini hızlandırarak gelişimlerine destek vermektedir.

55 OTOMOTİV KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ ISO/TS Kalite Yönetim Sistemleri Otomotiv Üretimi ve İlgili Servis Parça Organizasyonlarında ISO 9001:2008 in uygulanması için Özel Gereklilikler standardı

56 International Automotive Task Force /IATF Uluslararası Otomotiv Kuruluşları İşbirliği IATF nin Amacı: Uluslararası kalite sistem gereklilikleri konusunda uzlaşma sağlanması (otomotiv) Belgelendirme için politika ve prosedür geliştirilmesi Uygun eğitim sağlanması IAOB / International Automotive Oversight Bureau Uluslararası Otomotiv Organizasyonu Kurulu Belgelendirme sürecini yönetmek amacıyla kuruldu Üyeler: Daimler/Chrysler, Ford, General Motors, AIAG ISO TS Farklı Noktaları ve ISO 9001 Değisikliklerinin TS Standardına Yansıması, Fırat İNCELİ, BSI Eurasia, Şubat 2011

57 International Automotive Task Force IATF Members Authoring Organization of ISO/TS includes: Vehicle manufacturers: BMW, DaimlerChrysler, FIAT, Ford Motor, GM, PSA, Renault, Volkswagen Industry trade organizations: AIAG, ANFIA, FIEV, SMMT, VDA Guest members: JAMA Kaynak: ISO/TS 16949:2002, ASQ Presentation

58 ISO TS Farklı Noktaları ve ISO 9001 Değisikliklerinin TS Standardına Yansıması, Fırat İNCELİ, BSI Eurasia, Şubat 2011 IAOB / International Automotive Oversight Bureau Uluslararası Otomotiv Organizasyonu Kurulu IAOB nin Amacı: belgelendirme sürecini uygulamak ve yönetmek 2. IATF Avrupa ile beraber idare etmek ve eşgüdüm sağlamak 3. Küresel tutarlılık için daha ileri destek vermek 4. Merkezi veri tabanı geliştirmek ve bunu sürdürmek

59 16949 un Beklenen Faydaları Tedarikçi gelişiminde tutarlılık Çok katlı üçüncü parti belgelendirmede azalma Ortak dil Farklılıklarda azalma Artan verimlilik İleri ürün/proses kalitesi Küresel bir kaynak olduğu için ek güven ISO/TS 16949:2009 Kalite Yönetim Sistemi Otomotiv tedarikçileri için ISO 9001:2008 in uygulaması için özel gereklilikler ISO TS Farklı Noktaları ve ISO 9001 Değisikliklerinin TS Standardına Yansıması, Fırat İNCELİ, BSI Eurasia ubat

60 16949 da Kalite ile ilgili Gereklilikler ISO TS Farklı Noktaları ve ISO 9001 Değisikliklerinin TS Standardına Yansıması, Fırat İNCELİ, BSI Eurasia, Şubat 2011

61 16949 da Sistem Dokümantasyon Modeli ISO TS Farklı Noktaları ve ISO 9001 Değisikliklerinin TS Standardına Yansıması, Fırat İNCELİ, BSI Eurasia, Şubat 2011

62 Eight Principles 1. Customer focus 2. Leadership 3. Involvement of people 4. Process approach 5. System approach to management 6. Continual Improvement 7. Factual approach to decision making 8. Mutually beneficial supplier relationships Kaynak: ISO/TS 16949:2002, ASQ Presentation.

63 Continual Improvement Cycle Management C U S T O M E R R E Q U I R E M E N Resource Management Responsibility C.I. Measurement, Analysis & Improvement C U S T O M E R S A T I S F A C T I T O S N Inputs Product Realization Product Outputs Kaynak: ISO/TS 16949:2002, ASQ Presentation.

64 Automotive Specific Terminology Adds sector terminology Control plan Design responsible org. Error proofing Laboratory Laboratory scope Outsourcing Predictive maintenance Premium freight Remote location & site Special characteristics Modifies ISO terms Continual improvement Manufacturing Kaynak: ISO/TS 16949:2002, ASQ Presentation.

65 Procedures Are: Driven by task completion Issued May be completed by different departments with different objectives Are segmented Satisfy the standard Define the sequence of steps to perform a task Static QS-9000 (Procedure Based) Processes Are: Driven by desired output Managed May be completed by different departments with the same objectives Flow to conclusion Satisfy the stakeholders Transform inputs into outputs Dynamic TS-16949:2002 (Process Based) Kaynak: ISO/TS 16949:2002, ASQ Presentation.

66 The Process Approach Purpose Objectives Risks Inputs Stakeholder Wants & Needs Specifications Schedule/Timing Market Data Industry Trends Economic Conditions Kaynak: ISO/TS 16949:2002, ASQ Presentation. Process Results Outputs Products Information

67

68 HAVACILIK SEKTÖRÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ AS/EN 9100 STANDARDI 1997 de Amerikan Havacılık Kalite Grubu (AAQG), Uluslararası Havacılık Kalite Grubu (IAQG) ve havacılık sektörünün lider şirketleri tarafından, havacılığın tüm alanlarında üstün teknoloji standartlarını teşvik etmek üzere geliştirilmiştir. AS/EN 9100 esasen ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi nin havacılık endüstrisine uygulanmasıdır.

69 TIBBİ CİHAZLAR İÇİN KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EN ISO 13485:2003 TIBBİ CİHAZLAR İÇİN KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ standardı, ISO 9001:2000 standardı temel alınarak oluşturulmuş, tıbbi cihazlar için özel şartlar içeren uluslararası bir standarddır.

70 LABORATUARLAR AKREDİTASYONU ISO Deney ve Kalibrasyon Laboratuarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar standardı.

71 ISO BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİne sahip olmak, kurumların yüzde yüz güvenlik seviyesine sahip oldukları anlamına gelmez. Zaten, yüzde yüz güvenlik seviyesine ulaşmak mümkün değildir.

72 SOSYAL SORUMLULUK YÖNETİM SİSTEMİ SA 8000 Nedir? SA 8000'in açılımı "Social Accountability 8000 = Sosyal Sorumluluk 8000"dir. Bu standart; mal ve hizmet üretiminde etik kurallara uyumu garanti altına almaktadır. SA 8000 dünyanın her yerinde, her sanayi kolunda, her büyüklükte kuruluşa uygulanabilmektedir. SA 8000:2001 standardına uygun çalışan bir kuruluşta, sağlık ve güvenlik koşulları, çalışanlarının yaşlarının çalışmaya uygunluğu, ırk, cinsiyet, din gibi sosyal ayrımlara dayalı iş koşullarında ve ücret koşullarında farklılık gözetilmediği, çalışma ve mesai saatlerinin uygunluğu, ücretin yeterliliği, örgütlenme ve toplu sözleşme hakkı sistemli olarak güvence altına alınmış demektir.

73 ISO MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ YÖNETİM SİSTEMİ BS İŞ SÜREKLİLİĞİ VE YÖNETİM SİSTEMİ Aksaklıkların risklerini minimize etmek amacıyla İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİMİ (BCM Business Contiunity Management) için BS standardı geliştirilmiştir. İŞ SÜREKLİLİĞİ; türü ve nedeni ne olursa olsun, herhangi bir kesinti ya da yıkım durumunda, kuruluşun kritik iş fonksiyonlarına (faaliyetlerine) devam etmesini sağlayan bir metodolojidir.

74 PAS - 99 ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMLERİ PAS - 99 ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMLERİ; kalite, çevre ve iş sağlığı ve güvenliği vb. konulardaki yönetim sistemlerinin tek bir çatı altında toplanarak bir bütünlük içinde yönetilmesi amacıyla kurulan sistemlerdir. PAS (Publicly Available Specifications) 99, ISO GUIDE 72 nin (Guidelines for the justification and development of management system standards) (Yönetim Sistemi Standartları Yazma Kılavuzunun) altı genel şartını temel alan dünyanın ilk ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ standardıdır.

75 ÜST YÖNETİMİN DESTEĞİ ÇALIŞANLARIN KATILIMI Hiç bir sistem üst yönetimin desteği olmadan kurulamaz, kurulsa bile sürdürülemez. O nedenle, Yönetim Sistemi kurulmadan önce, SİSTEMİN ÖNEMİ VE ÜST YÖNETİMİN SORUMLULUKLARI konusunda üst yönetimin ayrıntılı bir biçimde bilgilendirilmesi gereklidir. Yönetim Sistemi sadece bir kaç kişinin (yönetim temsilcisi, proje ekibi, vb.) omuzlarına yüklenerek gerçekleştirilecek bir olgu değildir. Kuruluştaki tüm çalışanlara sistemin birlikte yürütüleceğinin (yönetileceğinin) anlatılması, dolayısıyla, ÇALIŞANLARIN SİSTEMİN İÇİNE ÇEKİLMESİ önemlidir.

76 EĞİTİMLERİN ETKİNLİĞİ DOKÜMANLARIN HAZIRLANMASI Eğitimin ihtiyaçlara cevap verecek ve uygun bir zamanlamayla gerçekleştirilecek biçimde belirlenmesi gereklidir. Üst yönetim için EĞİTİM değil, BİLGİLENDİRME toplantıları yapılabilir. Dokümanlar, rafları süslemek için değil, sistemin uygulanmasını sağlamak amacıyla hazırlanmaktadır. O nedenle, kuruluşun yapısına ve ihtiyacına uygun dokümanlar belirlenmeli, BASİT, KOLAY ve ANLAŞILIR OLMASI sağlanmalıdır.

77 SİSTEMİN ÇALIŞMASI Sistemin çalışması konusundaki, en büyük engel BELGELENDİRME faaliyetidir. Çünkü bir çok kuruluş BELGE yi alınca her şeyin bittiğini düşünmektedir. Hâlbuki, alınan belge sistemin varlığını göstermektedir. Sistemin çalışması ondan sonra yapılacak çalışmalara bağlıdır.

YÖNETİM SİSTEMLERİ 1

YÖNETİM SİSTEMLERİ 1 YÖNETİM SİSTEMLERİ 1 YÖNETİM, en genel anlamıyla, başkaları vasıtasıyla iş yapmak olarak tanımlanır. İktisatçılara göre YÖNETİM, emek, sermaye ve doğal kaynaklar ile beraber üretim faktörlerinden biridir.

Detaylı

DKM212 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ve STANDARDİZASYON

DKM212 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ve STANDARDİZASYON DKM212 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ve STANDARDİZASYON Ders I., Ders II., Ders III. Kalite Nedir?, Kalite Yönetimi, Kalite Sistem Standartları, Tanımlar Dr.Sefa KOCABAŞ 2012 Bahar Kalite kavramı Dünyanın bir

Detaylı

TEPE AKADEMİ İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri Ders Notları

TEPE AKADEMİ İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri Ders Notları TEPE AKADEMİ İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri Ders Notları Konu Konunun genel amacı Öğrenme Hedefleri Konunun alt başlıkları ISO 9000 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri Katılımcıların,

Detaylı

ISO 14001 ve OHSAS 18001 in UYGULANIŞI

ISO 14001 ve OHSAS 18001 in UYGULANIŞI ISO 14001 ve OHSAS 18001 in UYGULANIŞI APPLICATION OF ISO 14001 and OHSAS 18001 Danışman : Prof. Dr. Mehmet Borat Hazırlayan : Aydanur Doğan Fatih Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, IV. Sınıf Öğrencisi

Detaylı

PROBLEM AMAÇ. Bu çalışmanın amacı: 1. Bankacılık sektöründeki toplam kalite boyutlarını tespit etmek ve bunların önem derecelerini saptamaktır.

PROBLEM AMAÇ. Bu çalışmanın amacı: 1. Bankacılık sektöründeki toplam kalite boyutlarını tespit etmek ve bunların önem derecelerini saptamaktır. 1 GİRİŞ 21. yüzyıla girdiğimiz, globalleşme rüzgarının estiği şu günlerde, dünyada köklü yapısal değişikliklerin olduğu görülmektedir. Bu nedenle işletmeler için artık önemli olan rekabet gücünü elinde

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI HİZMET İŞLETMELERİNDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI HİZMET İŞLETMELERİNDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ i T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI HİZMET İŞLETMELERİNDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ PAKİZE PAŞAOĞLU 0930229249 TEZSİZ YÜKSEK LİSANS BİTİRME PROJESİ Tez Danışmanı:

Detaylı

T.C KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

T.C KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI T.C KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI EĞİTİM KURUMLARINDA TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ANLAYIŞI VE KARAMAN MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNDE BİR ARAŞTIRMA Hazırlayan

Detaylı

ÜNİTE E İÇİNDEKİLER HEDEFLER. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ Murat KOŞAR İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİNİN GELİŞİMİ

ÜNİTE E İÇİNDEKİLER HEDEFLER. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ Murat KOŞAR İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİNİN GELİŞİMİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİNİN GELİŞİMİ İÇİNDEKİLER BSI 8800 OHSAS 18001 ve OHSAS 18002 OHSAS'ın Yönetim Sistemlerine Uyumu ISO 9001 ISO 14001 Önemli İSG Yönetim Sistem ve Standartları İŞ

Detaylı

SEKTÖREL KALİTE STANDARDLARI VE ENTEGRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ

SEKTÖREL KALİTE STANDARDLARI VE ENTEGRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ V. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Ticaret Üniversitesi, 25-27 Kasım 2005 SEKTÖREL KALİTE STANDARDLARI VE ENTEGRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ M. Numan DURAKBAŞA Viyana Teknik Üniversitesi

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü YÖNETİCİLİK FORMASYONU KAZANDIRMA EĞİTİMİ EĞİTİMDE KALİTE YÖNETİMİ

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü YÖNETİCİLİK FORMASYONU KAZANDIRMA EĞİTİMİ EĞİTİMDE KALİTE YÖNETİMİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü YÖNETİCİLİK FORMASYONU KAZANDIRMA EĞİTİMİ EĞİTİMDE KALİTE YÖNETİMİ LİDERLİK Ya düşlerinin peşine düşmeyi seçersin. Ya da olanları kabullenmeyi. İyiliklerinle

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM HİZMETLERİNDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ VE AKREDİTASYON

YÜKSEKÖĞRETİM HİZMETLERİNDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ VE AKREDİTASYON GİRİŞ Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 3, Sayı:3, 2001 YÜKSEKÖĞRETİM HİZMETLERİNDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ VE AKREDİTASYON Ufuk GENCEL * Bilginin, gelecekteki servet kaynağı

Detaylı

Günümüz İşletmelerinde Yönetim Sistemleri ve Entegre Yönetim Sisteminin Gerekliliği ve Rekabet Açısından Önemi

Günümüz İşletmelerinde Yönetim Sistemleri ve Entegre Yönetim Sisteminin Gerekliliği ve Rekabet Açısından Önemi Günümüz İşletmelerinde Yönetim Sistemleri ve Entegre Yönetim Sisteminin Gerekliliği ve Rekabet Açısından Önemi Yrd.Doç.Dr. Kasım BAYNAL Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ VE KALİTE MALİYET HESAPLAMASI: SDÜ ARAŞTIRMA UYGULAMA HASTANESİ UYGULAMASI

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ VE KALİTE MALİYET HESAPLAMASI: SDÜ ARAŞTIRMA UYGULAMA HASTANESİ UYGULAMASI i T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ VE KALİTE MALİYET HESAPLAMASI: SDÜ ARAŞTIRMA UYGULAMA HASTANESİ UYGULAMASI Aynur TORAMAN YÜKSEK

Detaylı

ISO/TS 16949 Teknik Spesifikasyonunun İncelenmesi ve Otomotiv Yansanayinde Uygulaması

ISO/TS 16949 Teknik Spesifikasyonunun İncelenmesi ve Otomotiv Yansanayinde Uygulaması T.C. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Üretim Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi ISO/TS 16949 Teknik Spesifikasyonunun İncelenmesi ve Otomotiv Yansanayinde Uygulaması Özlem Gün 2501010482 Tez

Detaylı

ÜNİTE 1 İÇİNDEKİLER HEDEFLER İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ. Dr. Tamer EREN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİNE GİRİŞ

ÜNİTE 1 İÇİNDEKİLER HEDEFLER İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ. Dr. Tamer EREN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİNE GİRİŞ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİNE GİRİŞ İÇİNDEKİLER İSG Yönetimi ve Ergonomi İSG Yönetiminin Önemi Ergonominin İSG Faaliyetlerine Katkısı Ergonominin Yönetime Katkısı Ergonominin İSG Kültürüne

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, YÖNETİM SİSTEMLERİ VE RİSK DEĞERLENDİRME METODOLOJİLERİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, YÖNETİM SİSTEMLERİ VE RİSK DEĞERLENDİRME METODOLOJİLERİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, YÖNETİM SİSTEMLERİ VE RİSK DEĞERLENDİRME METODOLOJİLERİ Özlem ÖZKILIÇ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu İstanbul Grup Başkanlığı Kimya Yük. Mühendisi Bakanlık

Detaylı

İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROLÜ VE TEKSTİL İŞLETMELERİNDE UYGULANMASI

İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROLÜ VE TEKSTİL İŞLETMELERİNDE UYGULANMASI T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ÜRETİM YÖNETİMİ VE ENDÜSTRİ İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI YÜKSEK LİSANS TEZİ İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROLÜ VE TEKSTİL İŞLETMELERİNDE

Detaylı

Kalite Yönetimi, Kalite Sistem Dokümantasyonu ve ISO Standartlarında Belge Yönetimi

Kalite Yönetimi, Kalite Sistem Dokümantasyonu ve ISO Standartlarında Belge Yönetimi Kalite Yönetimi, Kalite Sistem Dokümantasyonu ve ISO Standartlarında Belge Yönetimi Özgür Külcü * Öz: Kurumsal kaliteye ulaşma, günümüz işletmelerinin öncelikli amaçları arasındadır. Bu da, kaliteyi bir

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ KURUMLARDA EVRAK VE ARŞİV YÖNETİMİ İLE İLGİLİ PROSESLERİN ISO - 9000 SERİSİ STANDARTLARINA UYARLANMASI YÜKSEK LİSANS

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MAKİNE TEKNOLOJİSİ AR-GE 521MMI117

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MAKİNE TEKNOLOJİSİ AR-GE 521MMI117 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MAKİNE TEKNOLOJİSİ AR-GE 521MMI117 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

SEVESO II DİREKTİFİ KAPSAMINDA GÜVENLİK YÖNETİM SİSTEMLERİ

SEVESO II DİREKTİFİ KAPSAMINDA GÜVENLİK YÖNETİM SİSTEMLERİ SEVESO II DİREKTİFİ KAPSAMINDA GÜVENLİK YÖNETİM SİSTEMLERİ SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS UNDER SEVESO II DIRECTIVE Cemal Can AYANOĞLU * Özet Hızla gelişen ve değişen yaşam şatları ile beraber çalışma koşulları

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ÖZET YÜKSEK LİSANS TEZİ

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ÖZET YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ÖZET YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİNDE TSE:EN:ISO 9001:2000

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ. Amaç İSG alanında yaygın olarak kullanılan İSG yönetim standartlarını öğrenmek.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ. Amaç İSG alanında yaygın olarak kullanılan İSG yönetim standartlarını öğrenmek. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ Amaç İSG alanında yaygın olarak kullanılan İSG yönetim standartlarını öğrenmek. Öğrenim hedefleri Yönetim sistemlerinin kurulması, uygulamaya geçirilmesi ve sürdürülmesi

Detaylı

SİSTEM GELİŞİM VE DESTEK GELİŞİM PROGRAMLARI

SİSTEM GELİŞİM VE DESTEK GELİŞİM PROGRAMLARI SİSTEM GELİŞİM VE DESTEK GELİŞİM PROGRAMLARI İçindekiler ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi... ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi... ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Temel Araçları... OHSAS 18001: 2007

Detaylı

2015- DANIŞMANLIK KATALOĞU

2015- DANIŞMANLIK KATALOĞU 2015- DANIŞMANLIK KATALOĞU YÖNETİM SİSTEMLERİ AKADEMİSİ 1 DANIŞMANLIK KATALOĞU ISO TS 16949:2009 OTOMOTİV SEKTÖRÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ ISO 14001:2004 ÇEVRE YÖNETİM

Detaylı

Eğitim Konusu : Makine Mühendisi & TQM. Eğitim Uzmanı Yönetim Sistemleri Uzmanı, QMS.Baş Denetçi

Eğitim Konusu : Makine Mühendisi & TQM. Eğitim Uzmanı Yönetim Sistemleri Uzmanı, QMS.Baş Denetçi KALDER İzmir Şubesi EĞİTİM SEMİNERLERİ Eğitim Konusu : ÜRETİM PLANLAMA ve STOK YöNETiMi EĞiTiMi Eğitimin Tarihi : 27-01- 2010 Eğitim Yeri : Ege İhracatçı Birlikleri Eğitim Salonu, Alsancak - İZMİR Eğitmen

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ BANKACILIK VE SİGORTACILIK ENSTİTÜSÜ SİGORTACILIK ANABİLİM DALI

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ BANKACILIK VE SİGORTACILIK ENSTİTÜSÜ SİGORTACILIK ANABİLİM DALI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ BANKACILIK VE SİGORTACILIK ENSTİTÜSÜ SİGORTACILIK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ Sürdürülebilir Rekabet Üstünlüğünün Sağlanabilmesi İçin Yeni Yönetim Tekniklerinin Önemi ve

Detaylı

KALİTE, GÜVENCE VE STANDARTLARI

KALİTE, GÜVENCE VE STANDARTLARI BÖLÜM 4 4. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ VE ISO 9000 STANDARTLARI 4.1. Kalite Güvence Sistemi nedir? Yüzyılımızda globalleşen dünyamızda yoğun rekabet ortamından istikrarlı bir üretim yapabilmek için kalitenin

Detaylı

MBT Danışmanlık Eğitim Kataloğu v1 İçindekiler Tablosu

MBT Danışmanlık Eğitim Kataloğu v1 İçindekiler Tablosu MBT Danışmanlık Eğitim Kataloğu v1 İçindekiler Tablosu A. Temel Seviye Eğitimler...2 1. Zaman Yönetimi:...2 2. Etkili Sunum Teknikleri:...3 3. Motivasyon Teknikleri:...3 4. Çatışma Yönetimi:...3 5. Süreçlerle

Detaylı

Hazırlayan: Sedef ZEYREKLİ YAŞ. Danışman: Yrd. Doç. Dr. Muzaffer ÖZSOY

Hazırlayan: Sedef ZEYREKLİ YAŞ. Danışman: Yrd. Doç. Dr. Muzaffer ÖZSOY TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ANLAYIŞININ SAĞLIK SEKTÖRÜNDE UYGULANMASI: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ İLE EDİRNE DEVLET HASTANESİ NİN KARŞILAŞTIRILMASI Hazırlayan: Sedef ZEYREKLİ YAŞ

Detaylı