TG 8 ÖABT TARİH. KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ 7 8 Haziran 2014

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TG 8 ÖABT TARİH. KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ 7 8 Haziran 2014"

Transkript

1 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ 7 8 Haziran 2014 TG 8 ÖABT TARİH Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının İhtiyaç Yayıncılık ın yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

2 AÇIKLAMA DİKKAT! ÇÖZÜMLERLE İLGİLİ AŞAĞIDA VERİLEN UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. 1. Sınavınız bittiğinde her sorunun çözümünü tek tek okuyunuz. 2. Kendi cevaplarınız ile doğru cevapları karşılaştırınız. 3. Yanlış cevapladığınız soruların çözümlerini dikkatle okuyunuz.

3 2014 ÖABT / TAR TARİH ÖĞRETMENLİĞİ TG 8 1. Limantepe, İzmir in Urla ilçesinde yer almaktadır. Kalkolitik Dönem in önemli izlerini taşıyan merkeze ait ilk kazıları Ekrem Akurgal başlatmıştır. Nevali Çöri - Şanlıurfa Göbeklitepe - Şanlıurfa Tülin tepe - Elazığ Can Hasan - Karaman 2. Anadolu daki başlıca Roma İmparatorluğu eserleri İstanbul Ankara Antalya Bozdoğan Kemeri Ceberlitaş Ayasofya Aya İrini Kilisesi Hora Kilisesi Sergios Kilisesi Baküs Kilisesi Yerebatan Sarnıcı Binbirdirek Sarnıcı Ogüst Mabedi Roma Hamamı Aspendos Tiyatrosu Hadrinaus Kapısı 4. Avarlar Orta Avrupa da Frank Krallığı ile Bizans imparatorluğu arasında Bayan Han tarafından kurulmuş devlettir. Kökenleri Juan Juanlardır. Avrupadan önce Asya da varlık gösteren Avarlar, İstanbul u ilk kuşatan Türk devletidir. 5. Stupa, Uygur tapınaklarına verilen addır. Runik, Orhun kitabelerinde kullanılan yazı türüne verilen isimdir. Küç, güç kuvvet anlamındadır. Bu durumda Türk mimarisi ile ilgili sadece Stupa dır. 6. İslamiyet öncesi Türk topluluklarında askerî bürokrasi gelişmiş ve komutanlara bir çok unvan verilmiştir. Bazı önemli askerî terimler arasında; tarkan, noyan, sübaşı, alpagu, sengün gelmektedir. Kotuz ise sorguç anlamına gelen hükümdarlık sembolüydü. Kotuz, hükümdarın giydiği başlığa takılan bir tutam tüydür. 9. Pozitif bilimlerle ilgilenen tanınmış İslam bilginleri şunlardır: Tıp Matematik Felsefe Astronomi Tarih Coğrafya Huneyn b. İshak Zekeriya Razi Zehravi İbn-i Sina İbn-i Nefis Harezmî Abdülhamid İbn-i Türk Sabit bin Kurra Tusi Ali Kuşçu Battani Cemşid İbn-i Tufeyl Kindî İbn-i Rüşt Farabi İbn-i Sina Farabi Ömer Hayyam Battani İbn-i Yusuf Ali Kuşçu Usturlabi Biruni Taberi Mesudi İbn-i Haldun Mesudi İdrisi Harezmî İbn-i Havkal İbn-i Batuta 3. Mezopotamya, Dicle ve Fırat arasında kalan bölgedir. Günümüzde Irak, Kuzey Doğu Anadolu ve Güney Batı İran topraklarından oluşmaktadır. Birçok kaynakta medeniyetin beşiği olarak geçen Mezopotamya, bereketli toprakları ve uygun iklim şartları nedeniyle çok eski zamanlardan beri yerleşmeye sahne olmuş ve sık istilaya uğramıştır. İstilaya kapalı olduğu söylenemez. Ayrıca bilinen ilk okuryazar topluluklarının yaşadığı bölgedir. 7. Uluğ Bey, matematik ve astronomi alanlarında ün yapmış olan, aynı zamanda da Timur Devleti nin dördüncü sultanlığını yapan kişidir. Timur Devleti hükümdarlarından olan Şahruh un oğlu Uluğ Bey Emir-i Kebir unvanını almıştır. 8. Orta Çağ astronomisinin önemli kaynaklarından olan El-Kanunu l-mesudi, Biruni tarafından kaleme alınmış ve Gazneli Sultan Mesut a sunulmuştur. 10. Emevilerin Yıkılmasında, Hz. Ali taraftarlarının muhalefeti, fetih hareketlerinin durması, mevaliye kötü davranılması ve fazla vergi alınması (II), Şiilerin faaliyetleri (III), Abbasilerin Emevileri yıkma girişimi, Abdullah bin Zübeyr isyanı, zevk ve eğlenceye dalınması, sınırların genişlemesi ve yönetimin zorlaşması (I) gibi nedenler etkili olmuştur. 3

4 11. Savcı Bey İsyanı, I. Murat Dönemi nde yaşanmıştır. I. Murat ın üç oğlundan en küçüğü olan Savcı Bey, Bizans İmparatoru V. İounnes in oğlu Andronikos ile anlaşıp eş zamanlı olarak isyan etmiştir. Oğlunun isyanını haber alan Sultan Murat, asi ordusunu dağıtarak Savcı Bey i yakalatmış, önce gözlerine mil çekilen şehzade, 1373 yılında boğdurulmuştur. 15. Avusturya ile savaşları sona erdiren Ziştovi Antlaşması XVIII. yüzyılda imzalanmıştır. Kili ve Akkerman Kaleleri II. Bayezit in Boğdan seferi ile alınmıştır. (II) Venedik ile Sapienza Savaşı 1499 da, II. Bayezit Dönemi nde yapılmıştır. (III) 19. XIX. yüzyılda Avusturya ile Rusya, Bizans ı yeniden canlandırmak amacı ile Grek Projesini, Eflak ve Boğdan da bağımsız bir yapı oluşturmak için de Dakya projesini ortaya atmıştır (I ve III). Ancak Kanal Projesi, Sokullu Mehmet Paşa tarafından gündeme getirilen ve Akdeniz ile Kızıldeniz i birleştirmeyi amaçlayan projedir. 12. İtibar-ı Millî Bankası, yerli sermayeye dayanan bir banka kurmak amacı ile 11 Mart 1917 de kurulmuştur. Banka 4 milyon Osmanlı lirası sermaye ile İstanbul da faaliyetine başlamıştır. Banka aynı zamanda, devletin mali işlerini yürütme, halkın para, esham tahvili ve hisse senedi gibi unsurlarını saklama görevlerini de üstlenmiştir. Banka, 1917 yılında yani V. Mehmet Dönemi nde ( ) faaliyetlerine başlamıştır. 13. Akşemsettin Tasavvuf, felsefe, tıp, matematik alanında çalıştı. Fatih in hocalığını yaptı. Mikrobu keşfetti. Eserleri arasında; Maddetü l-hayat, Risaletü n-nuriye, Makamat-ı Evliya, Kitabü t-tıb yer almaktadır. 14. Tanzimat Fermanı nın anayasal gelişmelere zemin hazırlaması, zayıf bir belge olduğunu ortaya koymaz. 16. Ayine-i Vatan 1866 yılında Eğribozlu Mehmet Arif Bey tarafından çıkarılmaya başlamıştır. Gazete Osmanlı Devleti nde ilk resimli gazete olarak bilinmektedir. 17. Osmanlı Devleti nde XVII. yüzyılda Anadolu da çıkan Celalî İsyanlarında; Karayazıcı, Deli Hasan, Tahvil Halil, Kalenderoğlu Mehmet, Canbuladoğlu Ali gibi isimler rol oynamıştır. Ancak Tepedelen Ali Paşa XIX. yüzyılda Yanya Valiliği yapmıştır. Bu nedenle faaliyetleri Celalî İsyanları kapsamında değerlendirilemez. 18. Edirne Vakası veya Feyzullah Efendi Olayı olarak bilinen gelişme 1703 yılında II. Mustafa Dönemi nde yaşanmıştır. II. Mustafa nın devleti Edirne den yönetmeye başlaması ve yerine bıraktığı Şeyhülislam Feyzullah Efendi nin baskıcı bir yönetim sergilemesi, Yeniçerinin isyanına yol açmıştır. Olay II. Mustafa nın tahttan indirilmesi ile sonuçlanmıştır yılları arası Osmanlı Devleti nde Tanzimat Dönemi olarak adlandırılmıştır. Ancak devlet memurlarına yönelik olarak çıkarılan Memurine Mahsûs Ceza Kanunu 1838 yılında yani II. Mahmut Dönemi nde gerçekleştirilen bir ıslahattır. Bu kanunla beraber memurların yargılanmadan cezalandırılmasının önüne geçildiği gibi idam cezasından uzaklaşma yolu seçilmiştir. 21. Batıcılık (Garpçılık) fikri, Osmanlının kurtuluşunu Batılı sistemlerin uygulanmasında görmüştür. Bu fikrin önemli savunucuları arasında; Abdullah Cevdet, Tevfik Fikret, Süleyman Nazif, Celal Nuri gibi isimler yer almaktadır. 22. Albayrak Gazetesi, Mondros Ateşkesi nin ardından kurulan Vilayat-ı Şarkiye Müdafaa-i Hukuk Cemiyetinin yayın organları arasında yer almıştır. 4

5 Nisan 1920 de göreve başlayan I. TBMM farklı görüş ve meslek gruplarından insanları bir arada tutmuştur. I. TBMM de vekiller mesleklerine göre sıralandığında en çok devlet memurlarının olduğu görülmektedir. Diğer Meslek Grupları 162 Din Adamı 32 Devlet Memuru 133 Asker 54 Aşiret Reisi 30 Teknik Personel 7 Sağlık Görevlisi 16 Reji Görevlisi Mart 1921 tarihli Moskova Antlaşmasında TBMM yi İktisat Bakanı Yusuf Kemal Bey, (III) Maarif Bakanı Rıza Nur Bey, Büyükelçi Ali Fuat Paşa (I) temsil etmiştir. 25. Mustafa Kemal in Paşalar Komplosu olarak değerlendirmede bulunmasında; partiyi kuranların savaşı yöneten komuta kademesinde yer alması (I) ve bu kişilerin vekilliğe devam etmesi (II) söylenebilir. Ancak Mustafa Kemal in çok partili hayata sıcak bakmadığı söylenemez. 26. Türk Dil Kurumu 1932 yılında kurulmuş ve kuruma; Samih Rıfat (ilk başkan), Reşat Galip, Esat Sagay, Refik Saydam, Abidin Özmen, Saffet Arıkan gibi isimler başkanlık etmiştir. 27. Devlet Planlama Teşkilatı; 30 Eylül 1960 da kurulmuştur. Atatürk Dönemi Önemli Kurumlar Sağlık Alanı Hıfzıshha Enstitüsü Numune Hastaneleri Verem Dispanserleri Sağlık Bakanlığı Yeşilay Mali Alan Tarım Kredi Kooperatifi Toprak Mahsulleri Ofisi Gazi Orman Çiftliği Veteriner Okulu Yüksek Ziraat Enstitüsü Ziraai Donatım Kurumu Sümerbank Kayseri Dokuma Fabrikası Temel Genel Müdürlüğü Kayseri Uçak ve Motor Fabrikası İzmit Kâğıt Fabrikası Sümerbank Etibank Maden Teknik Arama Çubuk Barajı Elektrik İşleri Etüt İdaresi Ankara Çimento Bursa Dokuma Fabrikası Zonguldak Yatırım Bankası Paşabahçe Şişe - Cam Fabrikası Sanayi Kredi Bankası Devlet Sanayi Ofisi Alpullu ve Uşak Şeker fabrikaları 28. Ahali Cumhuriyet Fırkası 1930 yılında Adana da, Abdülkadir Kemali Öğütçü tarafından kurulmuştur. Parti rejim karşıtı olduğu için kısa süre içinde kapatılmıştır. Kurucusu ise yargılanmamak için Suriye ye kaçmıştır Medeni Kanunu hazırlanırken İsviçre Medeni Kanunu taslak kabul edilmiştir. Ancak çok eski olduğu için Fransa dan, çok mutlakiyetçi olduğu için Avusturya dan, çok teknik metin olduğu için Almanya dan alınmamıştır yılında Mustafa Kemal e karşı tertip edilen suikast planı içinde; Ziya Hurşit, Laz İsmail, Gürcü Yusuf, Giritli Şevki, Ahmet Şükrü, Sarı Efe Edip, Çopur Hilmi yer almıştır. Ancak Necip Ali bu suikastte değil, planlayanların yargılandığı İstiklal Mahkemelerinde yer almıştır. 31. Erkânıharbiye Vekâleti orduyu siyasetten ayırmak amacı ile 1924 yılında kapatılmıştır. Bu nedenle yönetimi demokratikleştirme isteğinden dolayı öncelikle Cumhuriyetçilik ilkesi ile ilgilidir yılında Türk - Yunan nüfus değişiminin görüşüldüğü Mübadele Komisyonunda Türkiye yi Tevfik Rüştü Aras temsil etmiştir. 33. Kurtuluş Savaşı nın önemli isimlerinden biri olan Kâzım Özalp, Millî Savunma Bakanlığı, Meclis Başkanlığı yapmıştır. İstiklal madalyası alan Kâzım Özalp Balkan Savaşları, Kurtuluş Savaşı ve I. Dünya Savaşı nda görevler almıştır da kurulan Millî İktisat ve Tasarruf Cemiyetinin de ilk başkanıdır. 5

6 34. İnsanların eşit yaratıldığını, onları yaratan Tanrı nın kendilerine bazı vazgeçilmez haklar verdiğini savunan ve ABD nin bağımsızlığında önemli bir yeri olan kişi Thomas Jefferson dır Fransız İhtilali ile sosyal devlet (I), İnsan hakları (II) olguları güçlenirken monarşi yani tek kişilik idare anlayışı zayıflamıştır. Zaten bu ihtilal monarşik yapının altında ezilen insanlar tarafından gerçekleştirilmiştir. 36. Yurt dışında temsilciliği olan kuruluş Halkevleridir. Halkevlerinin ilk ve tek yurt dışı şubesi Londra da açılmıştır yılında Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya Dış işleri bakanları Balkan Antantı nı Atina da imzalamıştır. 38. Cominform un üyeleri arasında SSCB, Polonya, Bulgaristan, Çekoslovakya, Romanya, Macaristan, Yugoslavya, Fransa, İtalya yer almıştır. Ancak Yunanistan Batı Bloku nda yer almıştır yılları arasında Kıbrıs meselesinden dolayı Türkiye ye silah ambargosu uygulayan devlet ABD dir. 40. Helsinki Nihai Senedi, 1975 yılının Ağustos ayında Finlandiya nın başkenti Helsinki de düzenlenen Avrupa da Güvenlik ve İşbirliği Konferansı nın (AGİK) sonunda Avrupa ülkeleri (Arnavutluk ve Andora hariç), SSCB, ABD ve Kanada arasında imzalanan konferansın sonuç bildirgesidir. Helsinki Nihai Senedi nin en dikkat çekici yönü 35 imzacı devlet arasındaki ilişkilere rehberlik edecek 10 temel ilkenin ortaya konmasıdır. AGİK in anayasası sayılan 10 ilke şunlardır: Egemen eşitlik ve egemenliğe saygı Kuvvet kullanmaktan veya kuvvet kullanma tehdidinden kaçınma Sınırların ihlal edilmezliği (A) Devletlerin toprak bütünlüğünün korunması (E) Anlaşmazlıkların barışçı yollardan çözümü İçişlerine karışmama İnsan hakları ve temel özgürlüklere saygı (D) Halkların eşit haklardan ve kendi kaderlerini tayin hakkından yararlanması Devletler arasında iş birliği (B) Uluslararası hukuktan doğan yükümlülüklerin iyi niyetle yerine getirilmesi Ancak bu senede ortak ordu oluşumu konusuna dair madde yer almaz. 41. Sözlü tarih etkinliklerinin öğrencilere kazandırdığı beceriler şunlardır: Empati kurabilme ve geçmişteki insanlara saygı duyma Bilgiyi sistematik bir sıra ile kullanmayı öğrenme Düşünce ile olgu arasında ayrım yapabilme Etkili ve aktif dinlemeye olanak sağlama Bilgiler arasındaki nitelikli bilgiyi bulma, Etkili soru sorabilme Gözlem yapma 42. Bir kavram haritası türü olan balık kılçığı diyagramı, bir probleme kaynaklık eden sebeplerin olası sonuçlarının belirlenmesi amacıyla bilgilerin sistemleştirilmesine yarar. Bu teknikle öğrenciler problem çözme, ögelerine ayırma, sınıflandırma, gruplandırma becerilerini kazanırlar. Beyin fırtınası ise bir soruna çözüm getirmek ve çeşitli konularda fikir üretmek amacıyla kullanılır. Dolayısıyla bu teknik öğrencilerde yaratıcı düşünme becerisini geliştirecektir. Soruda verilen etkinlikler empati becerisini geliştirmeye yönelik değildir. 43. Gaznelilerin kurulması 969, yıkılması 1157 yılına tekabül eder. Bu yüzden XIV. yüzyıl ile ilgili konu işleyen bir öğretmenin Gazneliler hakkında bilgi vermesi beklenemez. Diğer devletlerin kuruluş ve yıkılış tarihleri şu şekildedir: Memlukler ( ) Altın Orda Hanlığı ( ) Türkiye Selçuklu Devleti ( ) İlhanlı Devleti ( ) 6

7 44. Soruda verilen kavram - anlam eşleştirmelerinden I ve III doğrudur. Bir olayın ya da durumun bulunduğu dönem ile kronolojik uyumsuzluğu anakronizm kavramıyla ifade edilir. Historizm ise tarihî olayların ve nesnelerin tarihî dönemlerin koşullarına göre incelenmesidir. 47. Tarih öğretmeninin sınıfında uyguladığı öğretim yöntemi rol oynamadır. Öğrencilere yaratıcılık ve empati becerilerini kazandıran bu yöntem canlandırmaya dayanır. Bu yöntemin dramadan tek farkı dramanın doğaçlama olup rol oynamanın yazılı bir metin veya senaryoya bağlı kalmasıdır. 45. Öğretmenin süreçte yararlandığı uygulama, proje tabanlı öğrenmedir. Bu öğretim yolunda öğrenciler araştırma ve sorgulama becerilerine dayalı olarak eleştirel düşünme becerilerini kullanırlar. Proje yönteminde öğrenciler problem çözme aşamalarını da kullanırlar. Bu yöntemin problem çözmeden farkı ise süreç sonunda iş, ürün ya da rapor olmasıdır yılları arasında yaşayan Ahmet Refik Altınay Cumhuriyet Dönemi ndeki önemli tarihçilerden biridir. Dünya tarihi, çocuk kitapları ve şiir alanında 150 yi geçkin eseri vardır. Atatürk Dönemi ndeki yeni tarih anlayışı na ilgi göstermediği için o dönemdeki tarih çalışmalarında pek yer almamıştır. Türk Tarihinin Ana Hatları adlı çalışmanın yazı kurulunda görev almıştır. Sokullu, Cem Sultan, Lale Devri ve soruda verilen diğer eserleri önemlidir. 49. Sentez basamağındaki sorular, öğrencilerin yaratıcı düşünme gücünü açığa çıkartır. Bu basamakta öğrencilerden belli kurallar çerçevesinde parçalardan bütün oluşturmaları beklenir. Eğer olsaydı, tahmin et ve yapılandır gibi sözcükler kullanılarak sentez basamağında sorular sorulabilir. Soru analiz edildiğinde E seçeneğinin bu özellikleri yansıttığı söylenebilir. 46. İlk kazanım duyuşsal alanın alma basamağındadır. Bu basamaktaki öğrenciler bir olay, durum, nesne, olgu ya da uyarıcının varlığını hisseder. İkinci kazanım ise bilişsel alanın kavrama basamağındadır. Bu basamaktaki öğrenciler bilgi basamağında edindikleri bilgileri yorumlar, kendi ifadesi ile aktarır ve bir sonuca varır. 50. Tarihte meydana gelen olayların zamanını ve sırasını ortaya koyan ve öğrencilerin bu olaylar arasındaki ilişkiyi anlamalarına yardımcı olan kronoloji becerisi tarihsel düşünmeyi düzenleyen zihinsel bir yapı görevine sahiptir. 7

TG 4 ÖABT SOSYAL BİLGİLER

TG 4 ÖABT SOSYAL BİLGİLER KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ TG 4 ÖABT SOSYAL BİLGİLER Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir

Detaylı

TG 12 ÖABT TARİH KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ

TG 12 ÖABT TARİH KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ TG 12 ÖABT TARİH Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının İhtiyaç Yayıncılık

Detaylı

TG 10 ÖABT SOSYAL BİLGİLER

TG 10 ÖABT SOSYAL BİLGİLER KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 29 HAZİRAN 2014 PAZAR TG 10 ÖABT SOSYAL BİLGİLER Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

TG 14 ÖABT TARİH KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ

TG 14 ÖABT TARİH KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ TG 14 ÖABT TARİH Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının İhtiyaç Yayıncılık

Detaylı

TG 15 ÖABT TARİH KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ

TG 15 ÖABT TARİH KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ TG 15 ÖABT TARİH Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının İhtiyaç Yayıncılık

Detaylı

HANGİ İNKİLAPLAR HANGİ İLKELER DOĞRULTUSUNDA YAPILDI? Devletçilik İlkesi Doğrultusunda Yapılan İnkılaplar

HANGİ İNKİLAPLAR HANGİ İLKELER DOĞRULTUSUNDA YAPILDI? Devletçilik İlkesi Doğrultusunda Yapılan İnkılaplar HANGİ İNKİLAPLAR HANGİ İLKELER DOĞRULTUSUNDA YAPILDI? Devletçilik İlkesi Doğrultusunda Yapılan İnkılaplar Devletçilik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınma için, yapılması gereken işlerin derhal yapılması

Detaylı

TG 5 ÖABT TARİH. KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ 12 13 Nisan 2014

TG 5 ÖABT TARİH. KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ 12 13 Nisan 2014 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ 12 13 Nisan 2014 TG 5 ÖABT TARİH Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

TG 3 ÖABT SOSYAL BİLGİLER

TG 3 ÖABT SOSYAL BİLGİLER KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ TG 3 ÖABT SOSYAL BİLGİLER Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir

Detaylı

TG 7 ÖABT TARİH. KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ 24 25 Mayıs 2014

TG 7 ÖABT TARİH. KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ 24 25 Mayıs 2014 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ 24 25 Mayıs 2014 TG 7 ÖABT TARİH Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

TG 8 ÖABT TARİH KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ

TG 8 ÖABT TARİH KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ TG 8 ÖABT TARİH Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının İhtiyaç Yayıncılık

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ 14 TEMMUZ 2013 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ 14 TEMMUZ 2013 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ 14 TEMMUZ 2013 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

TG 12. Genel Yetenek Genel Kültür Eğitim Bilimleri Çözüm Kitapçığı. 4 5 Haziran 2011. 2011 Kamu Personel Seçme Sınavı

TG 12. Genel Yetenek Genel Kültür Eğitim Bilimleri Çözüm Kitapçığı. 4 5 Haziran 2011. 2011 Kamu Personel Seçme Sınavı 0 Kamu Personel Seçme Sınavı Genel Yetenek Genel Kültür Eğitim Bilimleri Çözüm Kitapçığı TG 4 5 Haziran 0 ADI SOYADI T.C. KİMLİK NUMARASI SINAV SALON NUMARASI SALON SIRA NUMARASI DİKKAT! SINAV BAŞLAMADAN

Detaylı

Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının İhtiyaç Yayıncılık ın yazılı izni olmadan kopya

Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının İhtiyaç Yayıncılık ın yazılı izni olmadan kopya KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI LİSANS ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TARİH TESTİ ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI T.C. KİMLİK NUMARASI : ADI : SOYADI : 29 30 Haziran 2013 DİKKAT! ÇÖZÜMLERLE İLGİLİ AŞAĞIDA VERİLEN UYARILARI MUTLAKA

Detaylı

ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ (ÖABT) ÇÖZÜMLERİ TARİH

ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ (ÖABT) ÇÖZÜMLERİ TARİH ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ (ÖABT) ÇÖZÜMLERİ TARİH 1. Uygurlar, Çin den öğrendikleri kağıt ve matbaayı kullanmışlardır. Çin deki sabit matbaa anlayışını hareketli harfler şeklinde geliştirmiş ve baskıda

Detaylı

TG 2 ÖABT SOSYAL BİLGİLER

TG 2 ÖABT SOSYAL BİLGİLER KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ TG 2 ÖABT SOSYAL BİLGİLER Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir

Detaylı

SUNU. Değerli Memur Adayları, Pegem Akademi Yayıncılık

SUNU. Değerli Memur Adayları, Pegem Akademi Yayıncılık SUNU Değerli Memur Adayları, Kamu Kurum ve Kuruluş Sınavları na hazırlık sektöründe, yayıncılık ve eğitim kalitesi açısından tüm adayların beğenisini kazanan, Kamu Kurumlarına binlerce öğrenciyi yerleştiren

Detaylı

YGS TARİH ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST - 1

YGS TARİH ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST - 1 YGS TARİH ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST - 1 1. Geçmişte meydana gelen bir olayı değerlendirirken, olayın meydana geldiği dönemin şartları dikkate alınmalıdır. Bu nedenle, tarihi bir olayın oluşumu ve gelişiminde,

Detaylı

ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ (ÖABT) ÇÖZÜMLERİ TARİH

ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ (ÖABT) ÇÖZÜMLERİ TARİH ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ (ÖABT) ÇÖZÜMLERİ TARİH 1. Eretna Devleti nin topraklarında, Oğuzların Salur boyundan olan Vezir Kadı Burhaneddin Ahmed in kendi adıyla 1381 yılında kurduğu devletin merkezi

Detaylı

TARİH 1-2 KURTULUŞ SAVAŞI NA HAZIRLIK DÖNEMİ

TARİH 1-2 KURTULUŞ SAVAŞI NA HAZIRLIK DÖNEMİ TARİH 1-2 KURTULUŞ SAVAŞI NA HAZIRLIK DÖNEMİ Kuvay-ı Milliye Hareketinin Başlaması ve Batı Cephesi nin Kurulması Kuvay-ı Milliye birliklerinin kurulmasında; Osmanlı Devleti nin Birinci Dünya Savaşı ndan

Detaylı

TARİH KPSS KPSS. Genel Yetenek Genel Kültür. Eğitimde. Lise ve Ön Lisans Adayları İçin. konu anlatımlı

TARİH KPSS KPSS. Genel Yetenek Genel Kültür. Eğitimde. Lise ve Ön Lisans Adayları İçin. konu anlatımlı KPSS Genel Yetenek Genel Kültür Lise ve Ön Lisans Adayları İçin TARİH KPSS 2016 Pegem Akademi Sınav Komisyonu; 2014 KPSS ye Pegem Yayınları ile hazırlanan adayların, 100'ün üzerinde soruyu kolaylıkla çözebildiğini

Detaylı

Mobil Test Sonuç Sistemi. Nasıl Kullanılır?

Mobil Test Sonuç Sistemi. Nasıl Kullanılır? Mobil Test Sonuç Sistemi Nasıl Kullanılır? Takdim Sevgili Öğrenciler ve Değerli Öğretmenler, Eğitimin temeli okullarda atılır. İyi bir okul eğitiminden geçmemiş birinin hayatta başarılı olması beklenemez.

Detaylı

TG 15 ÖABT SOSYAL BİLGİLER

TG 15 ÖABT SOSYAL BİLGİLER KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ TG 15 ÖABT SOSYAL BİLGİLER Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 1

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 1 Ünite 1 (Osmanlı Devletinde Yenileşme Hareketleri ) 1_ Osmanlı devletinin duraklama dönemi ne zaman olmuştur? 17. Yüzyıldan 18. Yüzyılın başına kadar olan dönemdir. 2_ Duraklama döneminin diğer adı nedir?

Detaylı

TARİH ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ - DENEME SINAVI DENEME. Diğer sayfaya geçiniz.

TARİH ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ - DENEME SINAVI DENEME. Diğer sayfaya geçiniz. TARİH 1. DENEME ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ - DENEME SINAVI 1. Öğrencilerine tarih yazımını yemek yapmaya benzeterek anlatan bir tarih öğretmeni, yemeğe konulacak malzemenin çürüyüp bozulmamış olmasına dikkat

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI 4 SOSYAL BİLİMLER SINAVI TARİH TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 20 HAZİRAN 2010

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI 4 SOSYAL BİLİMLER SINAVI TARİH TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 20 HAZİRAN 2010 Ö S Y M T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI 4 SOSYAL BİLİMLER SINAVI TARİH TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 20 HAZİRAN 2010 BU SORU KİTAPÇIĞI 20 HAZİRAN 2010 LYS

Detaylı

HANİFİ DEMİR. www. hanifidemir. net TARİH ÖĞRETMENİ

HANİFİ DEMİR. www. hanifidemir. net TARİH ÖĞRETMENİ HANİFİ DEMİR www. hanifidemir. net TARİH ÖĞRETMENİ ANKARA - 2014 TARİH BİLİMİNE GİRİŞ VE İLKÇAĞ MEDENİYETLERİ 1. Bütün insanlığın sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel tüm etkinliklerini inceleyen tarih

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 14 TEMMUZ 2013 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 14 TEMMUZ 2013 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 14 TEMMUZ 2013 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILÂP TARİHİ NOTLARI 1

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILÂP TARİHİ NOTLARI 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILÂP TARİHİ NOTLARI 1 I.MEŞRUTİYET İN İLANI(23 ARALIK1876): Namık Kemal ve Ziya Paşa gibi aydınların oluşturduğu gruba Genç Osmanlılar veya Jön Türkler denirdi. Bu grup yanlarına

Detaylı

Ünite 4 TÜRK İNKILABININ GENEL ÖZELLİKLERİ

Ünite 4 TÜRK İNKILABININ GENEL ÖZELLİKLERİ Ünite 4 TÜRK İNKILABININ GENEL ÖZELLİKLERİ ÜNİTE 4 TÜRK İNKILABININ GENEL ÖZELLİKLERİ 23 Nisan 1920 den 11 Ağustos 1923 e kadar görev yapan I. TBMM; a) Ulusal egemenliğe dayalı yeni Türk Devleti nin temellerini

Detaylı

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI GENEL YETENEK GENEL KÜLTÜR DENEME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. 1. Adınızı, soyadınızı, T.C. Kimlik Numaranızı ve kurum kodunu

Detaylı