BİLİM TARİHİ BULUŞLAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİLİM TARİHİ BULUŞLAR"

Transkript

1 BİLİM TARİHİ VE BULUŞLAR

2

3 1. Alan ve hacim saplamaları yapan, pi sayısını kullanan ve çarpım tablosunu geliştiren medeniyet aşağıdakilerden hangisidir? TEST XIII. yüzyılın en önemli bitki bilimcisi olan ve bitkilerden ilaç yapma konusunda iki önemli kitap yazan İslam bilgini kimdir? A) Nebati B) Akadlar B) Cezeri C) Babiller C) Zehravi D) Sümerler D) İbn Baytar E) Hititler E) Demiri 2. Abbasi halifesi Memun zamanında yaşayan ve dönemlerinin en ünlü astronom, fizikçi ve matematikçisi olup tüm servetlerini eski Grek eserlerini çevirerek mekanik yapımına harcayan kardeşler aşağıdakilerden hangisidir? A) Montgolfier Kardeşler B) Taylor ve Young C) Lumiere Kardeşler D) Musa Kardeşler A) Mısırlılar 5. Gerçek adı Şemseddin Ebu Abdullah olup Orhan Bey ve Ahiler hakkında bilgi veren ve Marco Polo dan sonra Orta Çağ ın en büyük seyyahı kimdir? A) İdrisi B) İbn Fadlan C) Katip Çelebi D) İbn Batuta E) Wright Kardeşler E) Evliya Çelebi 3. İslam dünyasında Cabir den sora en büyük kimyacı kabul edilen, çeşitli deneylerle element elde etmeye çalışan ve maddeleri bitkisel, hayvansal maddeler ve mineraller olarak üç temel gruba ayıran İslam bilgini kimdir? 6. Grek bilim insanlarından olan Ptolemaios ve Strabon hangi alanda bilime hizmet etmişlerdir? A) Farabi B) İbn Nefis C) İbn Baytar A) Kimya D) Zehravi C) Coğrafya B) Tarih D) Fizik E) Biyoloji E) Zekeriya el-razi 367

4 TEST Batı da Albâtegni veya Albâtegnius olarak tanınan ve Rakka da kurduğu rasathanede 11. Astronominin Esasları adlı eseri olan, gezegenlerin ve yıldızların uzaklık, çapları ve hacimlerini bulan ve ünlü İtalyan şair Dante nın İlahi Komedya adlı yapıtında sözü edilen İslam bilgini kimdir? elde ettiği bilgileri Zic-i Sabi adlı eserinde toplayan ünlü astronom kimdir? A) Fergani A) Battani B) Battani B) Fezari C) Harezmi C) Fezari D) Fergani E) Beyruni D) İbnü l Heysem E) Uluğ Bey 12. Ünlü bilim tarihçisi George Sarton un tüm zamanların en büyük optikçisi olarak tanımla- 8. Doğu ve Batı nın simya ile ilgili görüşlerini dığı Kitab-el Menâzır ın yazarı İslam bilgini kimdir? birleştiren, Cıva-Kükürt Kuramı nı kuran, nitrik asidi keşfeden, kumaş ve deri boyama tekniklerini geliştiren ve geliştirdiği aletlerle kimya teknolojisine yön veren modern kimyanın kurucusu kimdir? A) İbn Sina B) İbni Bibi C) İbn Nefis D) İbn el Heysem B) Cabir İbn Hayyan E) Cabir bin Hayyan C) Cahiz D) Demiri E) Cezeri 9. Ünlü hekim Galen in küçük kan dolaşımı ile ilgili verdiği bilgileri düzelten ünlü İslam hakimi kimdir? A) El-Razi 13. İslam dünyasının en ünlü cerrahı olan, hayvanlar üzerinde ameliyatlar yapan, yaraların dağlanması tedavisini uygulayan ve Tasrif adlı eseri Latince ye çevrilen bilim insanı kimdir? A) İbn Nefis A) İbn Baytar B) İbn Baytar B) Demiri C) Demiri C) İbn Sina D) Zehravi D) Sabuncuoğlu Şerafettin E) İbn Sina E) Zehravi 10. Ptolemaios un Coğrafya adlı eserini Trabzonlu Amirutzes e Arapça olarak çevirten Osmanlı padişahı kimdir? 14. Astronomi alanında yaptığı başarılı çalışmalarından dolayı kendisine Astronomların Babası lakabı verilen ve el-mulahhas fi l-hey e A) Fatih Sultan Mehmet (Astronomi Seçkisi) adlı eseriyle tanınan İslam bilgini kimdir? B) Yavuz Sultan Selim C) Kanuni Sultan Süleyman A) Çağmini D) Yıldırım Bayezit C) Uluğ Bey E) II. Abdülhamit B) Fezari D) Kadızade-i Rumi E) Ali Kuşçu 368

5 15. Kitab el-hayavân (Hayvanlar Kitabı) adlı eseriyle canlıları hayvanlar ve bitkiler olarak ikiye ayıran ve bunları da alta doğru sınıflandıran ve hayvan psikolojisinin önemli olduğuna vurgu yapan İslam bilgini kimdir? A) Demiri B) Cahiz C) El-Razi D) Zehravi TEST İbn el-heysem in eseri Kitab-el Menazir i yorumlayan ve Heysem den sonra optik üzerine yaptığı çalışmalarla ünlenen Tenkîh el-menazir adlı eserinde sahibi olan İslam bilgini kimdir? A) İbn Fadlan B) Kemaleddin el-farisi E) İbn Nefis C) Cezeri D) Zehravi E) Farabi araç olduğunu savunan Doctor Mirabilis (Olağanüstü Bilgin) lakabıyla ünlenen bilim insanı kimdir? A) Robert Groseteste B) Aziz Augustinus C) Farabi 19. Atomcu Okul un temsilcisi olup M.Ö yılları arasında yaşayan ve Atom veya yılları arasında yaşamış, doğa araştırmalarında kesin bilginin deneylerle elde edebileceğini ve deneyin gerçek bir bölünmeyen öz teorisi ile ünlenen materyalist filozof kimdir? A) Levkippos B) Demokritos C) Hipokrates D) Thales E) Aristotales D) İbnü l Heysem E) Roger Bacon 20. Cebir alanında yaptığı çalışmalar ile ünlenen, matematik ve astronomi üzerine yaptığı çalışmalar ile tanınan De Numero İndorum 17. Bağdat ve Rey de doktorluk yapan, Hipokrates i kendisine örnek alan, yaptığı çalışmalarla çiçek ve kızamık hastalıklarının farklı olduğunu kanıtlayan İslam bilgini kimdir? (Hint Rakamları Üzerine) ve Hisab el-cebr e elmukabele (Cebir ve Mukabele Hesabının Özeti) eserleriyle tanınan bilim insanı kimdir? A) Cahiz A) Ebu Kamil B) Demiri B) Kereci C) İbn Sina C) Ömer Hayyam D) Farabi D) Harezmi E) El-Razi E) Abdülhamid İbn Türk 369

6 TEST - 1 ÇÖZÜMLER 1. M.Ö yılları arasında Mezopotamya da hüküm süren Sümerler yaşadıkları dönemde bilime önemli hizmetlerde bulunmuşlardır. Sümerler sayı sistemlerini kullandılar, çarpım tablosunu geliştirdiler ve alan ve hacim hesabı yaptılar. Ayrıca bu hesaplamalar sırasında pi (π) sayısını da kullandılar yılları arasında yaşayan ünlü seyyah Batuta, Orta Çağ da Marco Polo dan sonra bilinen en büyük seyyahtır. Kendisi Kuzey Afrika, Mısır, Mekke, Medine, Kahire, Şam, Bağdat, İstanbul, Fas ve Çin i gezmiştir. Özellikle Osmanlı Devleti nin kuruluş döneminde Orhan Bey den övgü ile söz etmiş ve Anadolu daki Ahilik yapısından da bahsetmiştir. 3. Zekeriya el-razi Cabir den sonra İslam dünyasının tanıdığı en büyük simyacıdır. Felsefe ve tıp alanlarında da çalışmıştır. Cabir in aksine Aristotales in dört unsur kuramını benimsememiştir. Yaptığı deneylerle saf elementi bulmaya çalışmıştır. Yeni yöntem ve kimya teknolojisinin gelişmesine yönelik yeni aletler geliştirmiştir. Maddeleri üç gruba ayırmıştır. Kendisi Bağdat ta da başhekimlik yapmıştır. 6. Grek bilim insanlarından Ptolemaios ve Strabon Coğrafya alanında bilime hizmet etmişlerdir. Her iki bilim insanının da Coğrafya adında eserleri bulunmaktadır. CEVAP : C 2. IX. yüzyılda yaşayan Benu Musa yani Musa Kardeşler basınçlı hava ile çalışan mekanik sistemlerin hareket ve kontrolünü incelediler, Kitabü l Hiyel adında bir kitap yazdılar. Bu eserin yazma nüshaları günümüzde III. Ahmed Kütüphanesi (Topkapı Sarayı) ile Vatikan ve Goethe müzesindedir. Musa Kardeşler rüzgarda sönmeyen lamba, gemi değirmeni, cisimleri sudan kaldırmaya yarayan çeneli ekskavatör gibi icatlar da yapmışlardır. 7. IX. yüzyılın ortalarında Harran da doğan Battani Suriye nin Rakka bölgesinde kurduğu gözlemevinde yaptığı incelemeleri Zic-i Sabi adlı eserinde topladı. Kendisi ekliptiğin eğimini hesapladı ve Sinüsler Cetveli ni hazırladı. Kopernik in ünlü eseri De Revolutionibus (Gök Kürelerinin Hareketi) ta Battani nin adı defalarca zikredilmiştir. CEVAP : E 4. İbn Baytar, Endülüs te yaşamış ve birçok kenti gezerek bitki örtüleri ve bunların insanlara sağlayan yararlarını araştırmıştır. Kitab el-muğni fi el-edviye el-müfrede yani Basit İlaçlara İlişkin Faydalı Bilgiler adlı eserinde hastalıklara şifa veren bitkileri ve kullanımlarını anlatmıştır. İkinci eseri olan Basit İlaçlara ve Besinlere İlişkin Tüm Bilgiler adlı eserinde ise mineraller bitkiler, ve hayvanlardan elde edilen ilaçları tanıtmıştır. 8. Cabir İbn Hayyan yılları arasında yaşamış modern kimyanın kurucusudur. Kendisi Aristotales in dört unsur (su, toprak, hava ve ateş) kuramını geliştirerek kuru, sıcak, nemli ve ıslak niteliklerinin de olduğunu savunmuştur. Minerallerin oluşmasında Kükürt-Civa Kuramı nı bulmuştur. Buna göre madenler civadan oluşur ve kükürtte bunu katılaştırır. Kendisi tüm metalleri kullanarak yapay altın yapmaya çalışmıştır. Nitrik, sülfirik gibi mineral asitleri keşfetmiştir. Deneylerinde buharlaştırma, damıtma ve kireçlenmeyi kullanmıştır. 370

7 ÇÖZÜMLER 9. İslam dünyasının en ünlü hekimlerinden biri İbn Nefis tir. Nefis daha önce küçük kan dolaşımını bulan Galen in görüşlerine itiraz ederek kanın kalbin içinden geçen bir delik sayesinde sağdan sola geçtiği fikrini yaptığı araştırmalarla düzeltmiştir. Nefis kalbe giden kanın kalpte bulunan bir delik vasıtasıyla sağdan sola geçmediğini, kanın kalbin sağ karıncığından çıkıp akciğerde temizlendikten sora sol karıncığa geldiğini ispat etmiştir. TEST Doğrudan görme, kırılmayla ve yansımayla görme, gökkuşağının oluşumu, mutlak karanlık (karanlık oda) gibi çalışmaları kanun niteliğinde sayılan ve George Sarton tarafından bütün zamanların en büyük optik bilimcisi denilen İslam bilgini Kitab-el Menazir in yazarı İbn el-heysem dir. 10. Osmanlı padişahlarından Fatih Sultan Mehmet Ptolemaios un Coğrafya adlı eserini Latince den Arapça ya Trabzonlu Amirutzes e çevirtmiştir. CEVAP : A CEVAP : A 13. İspanya (Endülüs) da dünyaya gelen Zehravi İslam dünyasının en ünlü cerrahları arasındadır. Hayvanları canlı olarak ameliyat etmiş, yeni ameliyat teknikleri ve aletleri geliştirmiştir. Tasrif adlı eseri ise Latince ye çevrilip çoğaltılmıştır. CEVAP : E 11. Halife Memun döneminde yaşayan ünlü astronom Fergani dir. Kendisi astronomi üzerine Astronominin Esasları adlı eseriyle özellikle Batı dünyasını etkilemiştir. Yıldızları gezegenleri çok ufak farklarla çaplarını ve hacimlerini hesaplamıştır. İtalyan şair Dante İlahi Komedya adlı yapıtında Orta Çağ daki bilimsel gelişmeleri anlatırken Fergani den ve eserinden de bahsetmiştir. 14. Harizm bölgesinde bulunan Çağmin de doğduğu için Çağmini olarak bilinen Mahmud bin Muhammed astronomi üzerine yaptığı çalışmalardan dolayı kendisine Astronomların Babası denilmiştir. Eseri el-mulahhas Fi l Hey e medreselerde yıllarca ders kitabı olarak okutulmuştur. CEVAP : A 371

8 TEST - 1 ÇÖZÜMLER 15. Cahiz İslam dünyasının yetiştirdiği önemli bir biyolog ve tıpçıdır. Kendisi yedi ciltten oluşan kitab el-havayan adlı eserinde yaratılmış olan hayvanları sınıflandırmış ve bu yaratıkların özelliklerini ve psikolojilerini anlatarak Allah ın varlığını kanıtlamaya çalışmıştır. 18. İslam dünyasının en ünlü optikçisi tartışmasız İbn el-heysem dir. Özellikle yazmış olduğu Kitab-el Menazir adlı eserinde günümüzde fiziğin ışık sahasında temelde ne görülüyorsa ilk ortaya koyan kişidir. Kemaleddin-i el-farisi ise Heysem in bu çalışmalarını daha yukarılara çekmek için çalışmıştır. Kendisi İslam tarihinde gökkuşağının oluşumunu doğru bilgilerle açıklayan ilk bilim insanıdır. Ayrıca Tenkih el-menazir adlı eserinde sahibidir. 16. Roger Bacon yılları arasında yaşayan doğa felsefecisidir. Araştırmalarında deneyin olmazsa olmaz olduğunu, deneyi kesin bilgiye ulaşmada bir araç olduğunu ve bilimin sonunun olmadığını savunmuştur. Kendisinin Opus Maius (Büyük Yapıt), Opus Secerndum (İkinci Yapıt) ve Opus Tertium (Üçüncü Yapıt) adlı eserleri bulunur. Ayrıca kendisine Olağanüstü Bilgin anlamında Doctor Mirabilis denilmiştir. 19. M.Ö arasında yaşayan ve Atomcu Ekolün temsilcisi olan ilk materyalist filozof Demokritos tur. Demokritos a göre evrende yer tutan herşey atomların birleşmesiyle oluşmuştur fikrini savunmuştur. Kendisi yaratılmamış, yok olmayan, değişmeyen varlık, özdeksel atomdur. Öz, maddeyi temsil eder ve onunla her nesne yapılabilir şeklindeki sözüyle materyalist doğa biliminin ilk temellerini atmıştır. CEVAP : E 17. Zekeriya el-razi sadece simya ile uğraşmamış aynı zamanda Bağdat ve Rey de de doktorluk yapmıştır. Örnek aldığı isim ise Hipokrates tir. Kendisi çiçek aşısı ve kızamık aşısının farkını bulmuştur. Özellikle hastalıklar ile ilgili yazdığı Kitab el-havifi el Tıb (Tıp Hakkındaki Bütün Bilgiler) adlı eseri XVII. yüzyıla kadar Avrupa da ders kitabı olarak okutulmuştur. 20. Harezmi, IX. yüzyılda Harizm de doğmuş ve matematik ve astronomi üzerine yaptığı çalışmalarıyla döneme damgasını vurmuştur. Özellikle denklemler üzerine çalışan Harezmi El Kitab el-muhtasar fi Hisab el-cebr ve el-mukabele adlı eseriyle tanınmıştır. Kendisi ayrıca astronomiyle de ilgilenmiştir. CEVAP : E 372

9 1. XII. yüzyılın sonlarına doğru Asya yı geçerek Çin de bulunan Kubilay Devleti ni de ziyaret eden ve Asya nın medeni ve gelişmişlik ola- TEST Osmanlı Devleti nde yetişen Sinan Paşa ve Molla Lütfi aşağıda verilen hangi alanlarda çalışmalar yapmışlardır? rak Avrupa dan daha ileride olduğunu İl Mi- A) Tıp lione kitabında anlatan ünlü İtalyan seyyah kimdir? B) Matematik C) Hadis D) Fıkıh E) Coğrafya A) Marco Polo B) Evliya Çelebi C) İbni Fadlan D) İbni Batuta 2. Fethiye adıyla Astronomi Risalesi ni ve yine Muhammediye adlı hesap kitabını Fatih Sultan Mehmet e sunan bilim insanı kimdir? A) Kadızade-i Rumi B) Molla Hüsrev C) Ali Kuşçu E) Kristof Kolomb 5. Nasirüddin-i Tusi tarafından kurulan ve dönemin en ileri İslam gözlemevi aşağıdakilerden hangisidir? A) Hemedan Rasathanesi B) İstanbul Rasathanesi C) Meraga Gözlemevi D) Uluğ Bey Rasathanesi E) Ulupınar Gözlemevi D) Uluğ Bey E) Sabuncuoğlu Şerafettin 6. Milet Okulu nun ilk temsilcisi matematikçi, felsefeci ve Antikçağın yedi bilgesinden biri sayılan bilim insanı kimdir? 3. Küçük kan dolaşımını bulan bilim insanı kimdir? A) Galenos A) Anaksimenes B) İbni Sina B) Thales C) Hipokrates C) Hipokrates D) İbn Nefis D) Aristoteles E) Errazi E) Platon 373

10 TEST Bir cismin fırlatıldığında ağır olan cismin 11. Piri Reis Doğu ve Orta Amerika kıyıları ve dağları denizler, nehirler ve bilinmeyen kayalıkları bile çizdiği ilk dünya haritasını hangi Osmanlı padişahına sunmuştur? daha fazla kasri meyil yani daha fazla uzağa gider diyerek Batı da bu tanımın inclinatio violenta yani hız eğilimi olarak çevrilmesine öncülük eden Türk İslam bilgini kimdir? A) Kanuni Sultan Süleyman A) İbn el-heysem B) Fatih Sultan Mehmet B) İbn Sina C) Yavuz Sultan Selim C) Fezari D) II. Abdülhamit D) Kemalüddin el-farisi E) III. Murat E) Zekariye el-razi 8. Hoca İshak Efendi ve Hüseyin Rıfkı aşağıda verilen hani okulda baş hocalığa kadar yükselip matematik, doğa bilimleri ve mekanik alanlarında eserler vermişlerdir? B) Sahn-ı Seman Medreseleri C) Darülfünun D) Mühendishane-i Berr-i Hümayun E) Süleymaniye Medresesi A) Kimya A) Darülmuallimin 12. Halid İbn Yezid, Cafer Sadık ve Cabir İbn Hayyan aşağıda verilen hangi alanda bilime hizmet etmişlerdir? 9. Yaptığı çalışmalarda denge, otomosyon ve sibernetiği kullanarak kefe, fiskiye, ibrik, su saatlerini ustalıkla yapan XIII. yüzyıl İslam bilgini kimdir? A) Farabi B) Benu Musa C) Fezari D) Cezeri C) Felsefe D) Astronomi E) Matematik yılında III. Murat ın isteğiyle İstanbul da ilk gözlemevini kuran Osmanlı bilim insanı kimdir? A) Piri Reis B) Takiyüddin Mehmet C) Katip Çelebi D) İshak Efendi E) Hazini E) Mustafa Behçet Efendi 10. Akhimedes in terazisini geliştiren ve yazmış 14. XV. yüzyılın en önemli medresesi ve gözlemevi olan Semerkand medresesi ve Gözlemevi ni kuran Türk-İslam bilim insanı kimdir? olduğu Kitab Mizan el-hikme adlı eserinde su terazisini bir ölçü aleti olarak kullanan İslam bilgini kimdir? A) Fergani B) Benu Musa C) Farabi D) Mesudi E) Hazini B) Fizik A) Ali Kuşçu B) Bitruci C) Kadızade-i Rumi D) Uluğ Bey E) Timur 374

11 15. Sara hastalığının nedenlerini ortaya koyan ve tüm hastalıkların nedeninin doğal oldu- TEST XI. yüzyılın bilginlerinden olup Gazneli Mahmut zamanında yaşayan ve Gazneli Mahmud un oğlu Mesud için 1030 yılında hazır- ğunu savunan ve en ünlü eseri Kutsal Hasta- ladığı Kanun el-mesudi fi Hey e ve el Nücum (Astronomi ve Astrolojide Mesud un Kanunu) eseriyle ünlenen coğrafyacı ve astronom kimdir? lık olan bilim insanı kimdir? A) İbni Sina B) İbn Nefs C) Hipokrotes A) İbn el-heysem D) Heraphilos B) Battani E) Galenos C) Fergani D) Fezari tarihinde ünlü eseri Risale el-cebr in Avrupa ya aktarılmasıyla dünyaca ünlü bir matematikçi olarak tanınan ve analitik geometri ve cebirin gelişmesinde etkili olan Türk-İslam bilgini kimdir? A) Ömer Hayyam B) Cezeri C) Farabi E) Beyruni 19. I. Thales II. Anaksimandros III. Anaksimenes Yukarıda verilen bilim insanlarından hangileri Milet Okulu nun temsilcileri arasındadır? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve II C) Yalnız III E) I, II ve III D) İbn Türk E) Harezmi 20. Coğrafya, tarih ve bibliyografya gibi bilim dallarında eserler veren Avrupalıların Hacı Kalfa veya Hacı Halife olarak isimlendirdikleri XVII. yüzyıl Osmanlı bilim insanı kimdir? 17. Amasya Darüşşifası nda hekimlik yapan Osmanlı Devleti nin en ünlü cerrahı kimdir? A) Evliya Çelebi A) Mukbil B) İsmail Gelenbevi B) Takiyüddin Mehmet C) Katip Çelebi C) Katip Çelebi D) Koçi Bey D) Altuncuzade E) Hoca İshak Efendi E) Sabuncuoğlu Şerafettin 375

12 TEST - 2 ÇÖZÜMLER yılları arasında yaşayan İtalyan seyyah Marco Polo Avrupa da başladığı seyahatini Çin de bulunan Kubilay Hanlığı nda sona erdirdi ve gördüklerini İl Millione yani Yolculuk adlı kitabında topladı. 5. İlhanlı hükümdarı Hülagü Han 1258 de Bağdat ı aldıktan sonra dönemin ünlü astronomu Nasirüddin-i Tusi ye günümüzde İran sınırlarında bulunan Meraga Gözlemevi ni kurdurtmuştur. Bu gözlemevi daha önce kurulan gözlemevlerinden alet ve teknik araçlar açısından daha ilerideydi. Nasirüddin-i Tusi burada yaptığı çalışmaları el Zic el İlhani (İlhanlı Zici) adlı eserinde toplamıştır. CEVAP : A CEVAP : C 2. Fatih in davetiyle Akkoyunlular da bir elçi iken Osmanlı ya gelen Ali Kuşçu Ayasofya Medresesi nde müderrislik yapmıştır. Kendisinin Risale fi el-hey e yani Astronomi Risalesi adlı eserini Fethiye adıyla (1473 Otlukbeli Zaferi ne istinaden) ve yine hesap ve matematiğe yönelik eseri olan Risale Fi l Muhammediye adlı eserine de Fatih Sultan Mehmet e sunmuştur lü yıllar arasında Roma da yaşayan anatomi ve fizyoloji alanında yaptığı çalışmalar ile tanınan ve küçük kan dolaşımını bulan bilim insanı Galenos tur. İbn Nefis ise Galenos un Kalbin içinde bir delik var ve kan o delik sayesinde sağ karıncıktan, sol karıncığa geçer. ifadesini düzeltmiştir ve kalpte bir delik olmadığını kanıtlamıştır. CEVAP : C 6. M.Ö yılları arasında yaşayan Antikçağ ın yedi bilgesinden biri kabul edilen Thales, Milet Okulu nun ilk temsilcisidir. Kendisi matematikçi ve felsefecidir yılları arasında yaşayan İbn Sina doktor, filozof, bilgin, fizikçi ve sanatkardır. Kendisi bir cisim fırlatıldığında cismin bir süre daha yol almasını ortama aktarılan kuvvetin değil, cisme kazandırılan hareket etme isteğinden kaynaklandığını söylemiştir. Ayrıca fırlatılan cismin ağırlığının da daha fazla kasri meyil kazandığını kanıtlamıştır. Batı bu kavramı (kasrı meyil) hız eğilimi olarak çevirmiştir. CEVAP : A 4. Fatih Sultan Mehmet zamanında yaşamış Molla Lütfi ve Sinan Paşa matematik alanında çalışmışlardır. 8. Mühendishane-i Berr-i Hümayun (Kara Mühendis Okulu) 1795 yılında III. Selim zamanında açıldı. Bu okullar da baş hocalığa kadar yükselen Hoca İshak Efendi ve Hüseyin Rıfkı birçok bilimsel çalışmaya öncülük ettiler ve özellikle matematik alanında değerli eserler verdiler. 376

13 ÇÖZÜMLER 9. Artuklular devrinde yaşamış sibernetik ve otomasyonun dahisi kabul edilen Cezeri yaşadığı dönemde birçok mekanik alet yapmıştır. Hava ve su dengesini yaptığı tasarımlara yansıtan Cezeri fiskiye, ibrik, su saati gibi kendiliğinden çalışan mekanik tasarımlar icat etmiştir. TEST Kimya veya daha önce bilinen ismiyle Simya nın İslam dünyasındaki temsilcileri Halid İbn Yezid (İslam dünyasının ilk kimyacısı kabul edilir) Cafer Sadık ve onun öğrencisi Cabir bin Hayyan dır. CEVAP : A 10. Hazini; İslam dünyasında denge üzerine çalıştı ve Arkhimedes in inşa ettiği su terazileri üzerine yoğunlaştı. Kendisi Büyük Selçuklu hükümdarı Sultan Sencer tarafından himaye edilen Hazini, Kitab Mizan el-hikme (Bilgelik Ölçüsü) adlı eserinde su terazisini bir ölçü aracı olarak kullanmıştır. CEVAP : E 13. Takiyüddin Mehmet III. Murat zamanında yaşamış ünlü astronom ve matematikçidir. III. Murat ın isteğiyle 1575 tarihinde İstanbul Rasathanesi ni kurmuştur. Bu gözlemevi o dönem de yaşamış olan Tycho Brahe nin gözlemevinde kullanılan aletler ve gözlem araçlarından teknik olarak daha üstündür. 11. Osmanlı Devleti nde yetişmiş en ünlü denizcilerden biri olan Piri Reis 1513 yılında çizdiği ilk dünya haritasını 1517 yılında Yavuz Sultan Selim e sunmuştur. Bu harita 1929 da Topkapı Sarayı nda bulunup Piri Reis e ait olduğu anlaşılmıştır. Bu haritada Güney Doğu ve Orta Amerika kıyıları ve Batı Afrika çizilmiştir. 14. Yapımına 1417 yılında başlanıp 1421 yılında bitirilen Semerkand Medresesi ni Timur un torunu Şehruh un oğlu Uluğ Bey yaptırmıştır. Yine Uluğ Bey bu medresenin yanına Kadızade-i Rumi gibi bilim insanlarını katkısıyla Semerkand Gözlemevi ni kurdurtmuştur. Uluğ Bey bu gözlemevinde yaptığı çalışmaları Zic-i Uluğ Bey adlı astronomi kataloğunda toplamıştır. CEVAP : C 377

14 TEST - 2 ÇÖZÜMLER 15. M.Ö yılları arasında yaşayan Tıbbın Babası olarak anılan hekim Hipokrates tir. Hipokrat; hastalığı insanın içindeki sıvıların dengesizliğinden kaynaklandığını savunmuştur. Kendisinin en ünlü kitabı Kutsal Hastalık diğeri ise Corpus Hippocraticum yani Hipokrat Yazıları veya Hipokrat ın Toplu Yapıtları adlı eseridir. Kutsal Hastalık kitabında ise sara (epilepsi) hastalığının nedenlerini ortaya koymuştur. Ayrıca tıbbın ilk kuralı olan önce zarar verme ilkesini söylemiştir yılları arasında yaşayan coğrafyacı ve astronom Beyruni dir. Beyruni Gazneli Mahmut zamanında Gazne de yaşamıştır. Astrolojide Mesud un Kanunu kitabını Gazneli Mahmud un oğlu Mesud için 1030 yılında hazırlamıştır. Kendisi yerin günlük hareketi üzerinde durmuştur. Ayrıca Coğrafya ya ait eserleri de bulunmuştur. CEVAP : E 16. Büyük Selçuklu Devleti nde yetişmiş ünlü matematikçi ve astronom olan ve Sultan Melikşah için yaptığı Celali Takvimi ile bilinen Türk-İslam bilgini Ömer Hayyam dır. O nun ünlü eseri Risale el-cebr 1851 yılında Batı ya aktarılarak değeri anlaşılmıştır. CEVAP : A CEVAP : C 19. Doğa felsefesini savunanların ekolü olan Milet Okulu nun temsilcileri Thales (M.Ö ) Anaksimandros (M. Ö ) ve Anaksimenes (M. Ö ) tir. CEVAP : E 17. Fatih Sultan Mehmet zamanında yaşayan Sabuncuoğlu Şerafettin Osmanlı Devleti nin ilk ve en ünlü cerrahıdır. Kitabü l Cerrahiyet ül Haniye adlı resimli cerrahi kitabını Fatih e sunmuştur. 20. XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti nde yaşayan Katip Çelebi coğrafya, tarih, doğa ve bibliyografya alanlarında önemli eserler vermiştir. Avrupalılar ise onu Hacı Halife veya Hacı Kalfa olarak isimlendirmişlerdir. En önemli eserleri Cihannüma ve Keşf el-zünun dur. CEVAP : E CEVAP : C 378

15 1. II. Bayezit e yazdığı bir mektupla Haliç üzerine bir köprü yapmak istediğini ileten Rönesans dönemi ünlü bilim insanı kimdir? TEST Matematiğin Prensi olarak tanınan Alman kökenli matematikçi ve bilim insanı kimdir? A) Macellan A) Galileo B) Gauss C) Femat D) Öklid E) Newton B) Leonardo da Vinci C) Leibniz D) Kopernik E) Newton 6. İlk içten yanmalı motor, sarkaçlı saat ve Sütürn ün en büyük uydusu Titan ı keşfeden Hollandalı astronom, matematikçi ve fizikçi kimdir? 2. Termometre (ısı ölçer) nin mucidi kimdir? A) Kepler B) Pascal C) Galileo D) Fahrenheit A) Christiaan Huygens B) Kapteyn C) Daniel Bernoulli 3. Hücreyi en küçük bağımsız bir yapı olduğunu bulan bilim insanı kimdir? E) Newton A) James Cook D) Andreas Cellorius E) Denis Papin 7. Avusturulya nın yeni bir kıta olduğunu keşfeden İngiliz seyyah kimdir? B) Robert Brown C) Charles Darwin D) Leonardo Da Vinci E) Blaise Pascal A) Macellan B) Arthur Philip C) Del Kano D) James Cook E) İbn Fadlan 8. Dünya tarihinde ilk motorlu aracı bulan mucit kimdir? 4. Telefonu icat eden mucit kimdir? A) Edison A) Carl Benz B) Samuel Morse B) Montgolfier Kardeşler C) Guglielma Marconi C) Cevheri D) Alexander Graham Bell D) Diesel E) Rudolf Hertz E) Skorsky 379

16 TEST Ptolemaios un Yer merkezli Kuram ına karşı çıkarak evrenin merkezine Güneşi yerleş- 12. Portekizli gemici Prens Henry in yaptığı gezileri kendine örnek alarak Ümit Burnu nu keşfeden kaşif aşağıdakilerden hangisidir? tiren ve bu sistemini Commentarious adlı eserinde açıklayan Rönesans dönemi bilim insanı kimdir? A) Vasco da Gama B) Bartelmi Diyaz A) Galileo C) Kristof Kolomb B) Kopernik D) Amerigo Vespucci C) Kristof Kolomb E) Sebastian del Cano D) Del Cano 10. İlk buhar makinesi ile birlikte günümüzde kullanılan düdüklü tencereyi icat eden Fransız bilim insanı kimdir? A) Pascal B) Denis Papin C) Huygens D) Newton E) Leonardo da Vinci 13. Uçan balonu bulan ünlü mucit kardeşler kimlerdir? A) Musa Kardeşler B) Wright Kardeşler C) Mongolfier Kardeşler D) Lumiere Kardeşler E) Williams Kardeşler E) Paul Langevin 11. Yerel saatler, Hicri Takvim ve Ramazan ayı ile ilgili başlangıç ve bitiş tarihleri hakkında araştırmalar yapan Cumhuriyet Dönemi astronom ve matematikçi kimdir? 14. Dünya tarihinde ilk elektrik pilini yapmayı başaran bilim insanı kimdir? A) Cahit Arf A) Denis Papin B) Feza Gürsoy B) Galvani C) Besim Ömer Akalın C) Isaac Newton D) Mehmet Fatih Gökmen D) Alessandro Volta E) Ratip Berker E) Huygens 380

17 yılında açılan Tıbbiye-i Şahane nin kurulmasında büyük gayret gösteren ve tıp eğitiminin batılılaşmasında ve yenileşmesinde etkili olan bilim insanı kimdir? TEST Telgrafı keşfeden Amerikalı mucit kimdir? A) Edison B) Samuel Morse C) Isaac Newton A) Mehmet Şakir D) James C. Maxwell B) Mustafa Behçet Efendi E) Aleksander Graham Bell C) Dr. Esad Feyzi D) Mehmed Fatih Gökmen 16. Dünyanın ilk buharlı otomobilini ve lokomotifini yapan İngiliz mucit kimdir? A) Newton B) Richard Trevithick C) Denis Papin D) Huygens E) George Darwin E) Besim Ömer Akalın 17. Yaptığı keşifler sonucu Amerika kıtasını bulan ancak buranın yeni bir kıta olduğunu öğrenemeden hayatını kaybeden kaşif kimdir? arasında yaşayan ve modern anlamda ilk kez matbaayı kullanan bilim insanı kimdir? A) Leonardo da Vinci B) Johannes Gutenberg C) Blais Pascal D) Leibniz E) Kepler 20. Barometrenin mucidi kimdir? A) Amerigo Vespucci A) Galileo B) Del Cano B) Kepler C) Macellan C) Kant D) Kristof Kolomb D) Torricelli E) Bartelmi Diyaz E) Pascal 381

18 TEST - 3 ÇÖZÜMLER yıllarında yaşayan Rönesans Dönemi nin ünlü ressamı, müzisyeni, heykeltraşı ve mühendisi Leonardo da Vinci dir. Da Vinci 1503 yılında Osmanlı padişahı II. Bayezit e yazdığı bir mektupla Haliç üzerine bir köprü yapmayı tasarladığını söyledi ancak bu önerisi kabul edilmedi yılları arasında yaşayan cebir alanında yaptığı çalışmalarıyla ünlenen ve Matematiğin Prensi olarak bilinen Alman kökenli bilim insanı Karl Friedrich Gauss dur. 2. Galileo 1592 yılında ilk defa termometreyi bulmuştur de kullanmıştır. İnsan vücudunu ölçen termometreyi yapan ise Sanctorius dur. Jean Rey ilk sıvı termometreyi yapmıştır te ise Fahrenheit kendi adıyla bir termometre yapmış ve civayı kullanmıştır. CEVAP : C yılları arasında yaşayan Hollandalı gökbilimci, matematikçi ve fizikçi olan Christiaan Huygens in en bilinen icadı sarkaçlı saattir. Kendisi 1695 te Satürn ün uydusu Titan ı keşfederken bundan onbeş sene önce de (1680) ilk içten yanmalı motoru keşfetmiştir. CEVAP : A yılları arasında yaşayan James Cook 1769 da Yeni Zelanda ya yaptığı bir seyahatte Avusturalya kıtasını bulmuştur yılları arasında yaşayan İskoç bilim insanı Robert Brown 1828 yılında yayınladığı bir makalesinde hücre çekirdeğine ismini verdi yılları arasında yaşayan İskoç bilim insanı Alexander Graham Bell 1876 da telefonu icat etti yılları arasında yaşayan Alman mühendis ve motor tasarımcısı olan Karl Friedrich Benz yaygın olarak benzinle çalışan otomobili icat etmiştir te dünyaya satmak amacıyla benzin motoruyla çalışan ilk otomobili olan Motorwagen i üretmiştir. CEVAP : A 382

19 ÇÖZÜMLER yılları arasında yaşayan Mikolaj Kopernik matematikçi, fizikçi ve astronomdur. Gözlemevi kurarak Güneş ve Ay tutulmalarını inceledi. Evrenin merkezine Güneşi aldı ve diğer gezegenlerin sırayla Güneş in etrafında döndüğü Güneş Merkezli Kuramı nı açıkladı. Ele aldığı bu kuramı ise Commentarious da yayınlamıştır. TEST Afrika nın batı kıyılarına yönelik seyahatler yapan Portekizli gemici Prens Henry i kendine örnek alan Bartolomeu Dias (Bartelmi Diyaz) 1487 de Ümit Burnu nu keşfetti yılları arasında yaşayan Fransız bilim insanı Denis Papin 1708 de ilk buhar makinesini yaptı. Daha önce de 1681 de ilk düdüklü tencereyi buldu. 13. Mongolfier Kardeşler (Jacques - Etienne) 5 Haziran 1783 tarihinde dünyada ilk balonlu uçuşu gerçekleştirmişlerdir. CEVAP : C yılları arasında yaşayan Mehmet Fatih Gökmen Cumhuriyet Dönemi nde yetişmiş en ünlü astronomlardan biridir. Özellikle takvim ve zaman konularında çalışmalarıyla tanınmıştır yılları arasında yaşayan Alessandro Volta tarihte ilk elektrik pili icat etmiştir. 383

20 TEST - 3 ÇÖZÜMLER 15. Osmanlı Devleti nin XIX. yüzyılda yetiştirdiği en önemli bilim insanlarından biri Mustafa Behçet Efendi dir. Kendisi Caldoni nin Fisiologica yı ve Buffon un Historie Naturelle eserlerini Türkçe ye çevirmiştir. Özellikle çiçek hastalığı ile ilgili Çiçek Risalesi en ünlü eseridir. Kendisi 1827 yılında II. Mahmut zamanında açılan Tıbbiye-i Şahane nin kurulmasında etkili olup bu kurumda başhekimlik yapmıştır yılları arasında yaşayan Amerikalı mucit Samuel Morse 1844 senesinde Washington ile Baltimore arasına 65 kilometrelik bir hat çekimi yaptı. Kendisi nokta ve çizgilerden oluşan bir kodlama sistemi buldu. Bu kodlama sistemi daha sonra tüm dünyada kabul gören Mors alfabesi adıyla anıldı yılları arasında yaşayan İngiliz mucit Richard Trevithick dünyanın ilk buharlı otomobilini ve lokomotifini yapmıştır. 19. İlkel matbaa ilk olarak Çinliler tarafından bulunmuştur. Bu matbaada basılacak metin tahta bloklara işlenir (yazılır) ve ardından yazılı metne mürekkep sürülerek baskı gerçekleşirdi. Ancak yüzyıllar sonra bu basım tekniği yerine metal harfler geliştirildi ve günümüz matbaasının temelleri atıldı. Metalografi yöntemiyle ilk baskıları yapan Johanes Gutenberg modern matbaanın kurucusu oldu yılları arasında yaşayan Kristof Kolomb İspanyolların desteğiyle yürüttüğü keşif hareketleri sonucu Amerika kıtasına ulaştı. Ancak buranın yeni bir kıta olduğunu ömrü boyunca bilemedi. Buranın yeni bir kıta olduğunu ilan eden ise Amerigo Vespucci oldu yılları arasında yaşayan İtalyan fizikçi ve matematikçi Evangelista Torricelli nin en ünlü icadı civalı barometreyi bulmasıdır. Barometre atmosfer basıncını ölçmeye yarayan alettir. 384

İslamî bilimler : Kur'an-ı Kerim'in ve İslam dininin doğru biçimde anlaşılması için yapılan çalışmalar sonucunda İslami bilimler doğdu.

İslamî bilimler : Kur'an-ı Kerim'in ve İslam dininin doğru biçimde anlaşılması için yapılan çalışmalar sonucunda İslami bilimler doğdu. Türk İslam Bilginleri: İslam dini insanların sadece inanç dünyalarını etkilemekle kalmamış, siyaset, ekonomi, sanat, bilim ve düşünce gibi hayatın tüm alanlarını da etkilemiş ve geliştirmiştir Tabiatı

Detaylı

17. yy. Dehalar Yüzyılı

17. yy. Dehalar Yüzyılı 17. yy. Dehalar Yüzyılı 20. yy a kadar her bilimsel gelişmeyi etkilediler. 17. yy daki bilimsel devrimin temelleri 14.yy. da atılmıştı fakat; Coğrafi keşifler ile ticaret ve sanayideki gelişmeler sayesinde

Detaylı

Skolastik Dönem (8-14.yy)

Skolastik Dönem (8-14.yy) Skolastik Felsefe Skolastik Dönem (8-14.yy) Köklü eğitim kurumlarına sahip olma avantajı 787: Fransa da Şarlman tüm kilise ve manastırların okul açması için kanun çıkardı. Üniversitelerin çekirdekleri

Detaylı

1. 7. c. Merağa c. Usturlap 2. a. Takiyuddin Mehmed d. İslam dünyasında usturlabın gelişmiş olmasının göstergesidir. 9. e. Duvar kadranı 4.

1. 7. c. Merağa c. Usturlap 2. a. Takiyuddin Mehmed d. İslam dünyasında usturlabın gelişmiş olmasının göstergesidir. 9. e. Duvar kadranı 4. 1. Nasıraddin ed-tusi nin kurduğu rasathane nerededir? a. İstanbul b. Bağdat c. Merağa d. Semerkant e. Buhara 2. Osmanlıda ilk rasathaneyi kuran kişi a. Takiyuddin Mehmed b. Nasıreddin ed-tusi c. Fatih

Detaylı

WINTER. Template EL-HAREZMİ

WINTER. Template EL-HAREZMİ WINTER Template EL-HAREZMİ 01 Hayatının büyük bir bölümü Bağdat'ta matematik, astronomi ve coğrafya konularında çalışarak geçmiştir. 02 Ebu Abdullah Muhammed bin Musa El-Hârezmî nin doğum ve ölüm tarihleri

Detaylı

ASTRONOMİ TARİHİ. 4. Bölüm Kopernik Devrimi. Serdar Evren 2013

ASTRONOMİ TARİHİ. 4. Bölüm Kopernik Devrimi. Serdar Evren 2013 ASTRONOMİ TARİHİ 4. Bölüm Kopernik Devrimi Serdar Evren 2013 Fotoğraf: Eski Yunan mitolojisinde sırtında gök küresini taşıyan astronomi tanrısı, ATLAS. Kopernik Devrimi Güneş sisteminin merkezinde Güneş

Detaylı

ALİ KUŞÇU: (15.yy.) Fatih Sultan Mehmed dönemi bilim adamlarından. Uzmanlık Alanları: Matematik ve Astronomi.

ALİ KUŞÇU: (15.yy.) Fatih Sultan Mehmed dönemi bilim adamlarından. Uzmanlık Alanları: Matematik ve Astronomi. ALİ KUŞÇU: (15.yy.) Fatih Sultan Mehmed dönemi bilim adamlarından. Uzmanlık Alanları: Matematik ve Astronomi. *Ekliptiğin (dünyanın eksen eğikliği) eğilimini hesaplamış ve şu sonucu bulmuştur: 23 derece

Detaylı

FİZİK. Mekanik İNM 221: MUKAVEMET -I. Mekanik Nedir? Mekanik: Kuvvetlerin etkisi altında cisimlerin davranışını inceleyen bilim dalıdır.

FİZİK. Mekanik İNM 221: MUKAVEMET -I. Mekanik Nedir? Mekanik: Kuvvetlerin etkisi altında cisimlerin davranışını inceleyen bilim dalıdır. İNM 221: MUKAVEMET -I 03.07.2017 GİRİŞ: MEKANİK ANABİLİM DALI Dr. Dilek OKUYUCU Mekanik Nedir? Mekanik: Kuvvetlerin etkisi altında cisimlerin davranışını inceleyen bilim dalıdır. FİZİK Mekanik 1 Mekanik

Detaylı

Marie Curie. Thomson Cabir bin Hayyan. Henry Becquerel

Marie Curie. Thomson Cabir bin Hayyan. Henry Becquerel Marie Curie Thomson Cabir bin Hayyan John Dalton Albert Einstein Henry Becquerel 1 John Dalton John Dalton (Eaglesfield, Cumbria, 6 Eylül 1766 Manchester, 27 Temmuz 1844) İngiliz kimyager ve fizikçi, Cumberland

Detaylı

FİZİK. Mekanik İNM 101: İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ. Mekanik Nedir? Mekanik Nedir?

FİZİK. Mekanik İNM 101: İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ. Mekanik Nedir? Mekanik Nedir? İNM 101: İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ 12.10.2017 MEKANİK ANABİLİM DALI Dr. Dilek OKUYUCU Mekanik Nedir? Mekanik: Kuvvetlerin etkisi altında cisimlerin davranışını inceleyen bilim dalıdır. FİZİK Mekanik

Detaylı

ASTRONOMİ TARİHİ. 3. Bölüm Mezopotamya, Eski Mısır ve Eski Yunan da Astronomi. Serdar Evren 2013

ASTRONOMİ TARİHİ. 3. Bölüm Mezopotamya, Eski Mısır ve Eski Yunan da Astronomi. Serdar Evren 2013 ASTRONOMİ TARİHİ 3. Bölüm Mezopotamya, Eski Mısır ve Eski Yunan da Astronomi Serdar Evren 2013 Fotoğraf: Eski Yunan mitolojisinde sırtında gök küresini taşıyan astronomi tanrısı, ATLAS. Daha modern nesil

Detaylı

FİZİK. Mekanik 12.11.2013 İNM 103: İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ. Mekanik Nedir? Mekanik Nedir?

FİZİK. Mekanik 12.11.2013 İNM 103: İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ. Mekanik Nedir? Mekanik Nedir? İNM 103: İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ 22.10.2013 MEKANİK ANABİLİM DALI Dr. Dilek OKUYUCU Mekanik Nedir? Mekanik: Kuvvetlerin etkisi altında cisimlerin davranışını inceleyen bilim dalıdır. FİZİK Mekanik

Detaylı

Teknoloji Tarihi. Teknoloji Tarihi. Teknoloji Tarihi. Ateş. Ok ve yay. Teknoloji Tarihi. Teknoloji Tarihi. Teknoloji Tarihi. Tekerlek.

Teknoloji Tarihi. Teknoloji Tarihi. Teknoloji Tarihi. Ateş. Ok ve yay. Teknoloji Tarihi. Teknoloji Tarihi. Teknoloji Tarihi. Tekerlek. Ateş Ok ve yay Hazırlayan: Pınar Dündar Çizimler: Bilgin Ersözlü Tekerlek Tuğla El değirmeni Toprak kaplar Yelken Çelik Ok ve yay İnsanlar, ok ve yayı ilk olarak MÖ 40.000 ile 60.000 yılları arasında kendilerini

Detaylı

Bütün icat ve buluşlar insanların ihtiyaçlarından doğmuştur. Tekerlek, ulaşım ve taşıma ihtiyacından, telefon iletişim ihtiyacından doğmuştur.

Bütün icat ve buluşlar insanların ihtiyaçlarından doğmuştur. Tekerlek, ulaşım ve taşıma ihtiyacından, telefon iletişim ihtiyacından doğmuştur. BULUŞLARVE TEKNOLOJİK GELİŞMELER Bütün icat ve buluşlar insanların ihtiyaçlarından doğmuştur. Tekerlek, ulaşım ve taşıma ihtiyacından, telefon iletişim ihtiyacından doğmuştur. Buluşlar teknolojik gelişmeleri

Detaylı

MODÜLDE KULLANILAN SEMBOLLER

MODÜLDE KULLANILAN SEMBOLLER Bilimin bizden istediği şey, kullanılmış otomobil alırken ya da TV reklamlarından gördüğümüz ağrı kesicilerin kalitesini denerken gösterdiğimiz kuşkuculuğu diğer konularda da kullanmak. Carl SAGAN MODÜLDE

Detaylı

İYİ Kİ VAR ÜNİTESİ ÇALIŞMALARI

İYİ Kİ VAR ÜNİTESİ ÇALIŞMALARI İYİ Kİ VAR ÜNİTESİ ÇALIŞMALARI A) Kutucuklarda verilen kavramları, sorulardaki boşluklara uygun yerlere yazınız. icat teknoloji kolaylaştırmıştır Edison ürün geri dönüşüm mucit keşif saat kulesi matbaa

Detaylı

4. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ II. DÖNEM GEZEGENİMİZ DÜNYA ÜNİTESİ SORU CEVAP ÇALIŞMASI

4. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ II. DÖNEM GEZEGENİMİZ DÜNYA ÜNİTESİ SORU CEVAP ÇALIŞMASI 4. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ II. DÖNEM GEZEGENİMİZ DÜNYA ÜNİTESİ SORU CEVAP ÇALIŞMASI 1. Dünya mızın şekli neye benzer? Dünyamızın şekli küreye benzer. 2. Dünya mızın şekli ile ilgili örnekler veriniz.

Detaylı

önce biz sorduk KPSS Soruda 34 soru ÖABT COĞRAFYA TAMAMI ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI Eğitimde

önce biz sorduk KPSS Soruda 34 soru ÖABT COĞRAFYA TAMAMI ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI Eğitimde KPSS 2017 önce biz sorduk 50 Soruda 34 soru ÖABT COĞRAFYA TAMAMI ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI Eğitimde 30. yıl Komisyon ÖABT COĞRAFYA TAMAMI ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI ISBN 978-605-318-685-4 Kitapta yer alan bölümlerin

Detaylı

5.SINIF SOSYAL BİLGİLER GERÇEKLEŞEN DÜŞLER TESTİ. Teknoloji ve sanayinin hızla gelişmesi, çevre sorunlarının artmasına sebep olmuştur.

5.SINIF SOSYAL BİLGİLER GERÇEKLEŞEN DÜŞLER TESTİ. Teknoloji ve sanayinin hızla gelişmesi, çevre sorunlarının artmasına sebep olmuştur. 1- Buluşlar ve teknolojik gelişmeler insanların yaşamlarını değiştirir, kolaylaştırır. Fakat ihtiyaçlarımızı karşılamak için yapılan bu buluşlar ve teknolojik gelişmelerin olumlu etkilerinin yanında olumsuz

Detaylı

AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere,

AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere, COĞRAFİ KEŞİFLER 1)YENİ ÇAĞ AVRUPASI AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere, Türklerden Müslüman

Detaylı

ÖABT SOSYAL BİLGİLER COĞRAFYA SORU BANKASI KPSS Eğitimde

ÖABT SOSYAL BİLGİLER COĞRAFYA SORU BANKASI KPSS Eğitimde ÖABT SOSYAL KPSS 2016 Pegem Akademi Sınav Komisyonu; 2015 KPSS ye Pegem Yayınları ile hazırlanan adayların, 40'ın üzerinde soruyu kolaylıkla çözebildiğini açıkladı. BİLGİLER COĞRAFYA SORU BANKASI Eğitimde

Detaylı

İbn-i Sina. Kadızade Rumi

İbn-i Sina. Kadızade Rumi İbn-i Sina İbn-i Sina 980 senesinde Buhara yakınlarında doğmuş bir İslam filozofu ve tıp bilginidir. Önce babasından daha sonra da dönemin ünlü bilginlerinden mantık, matematik ve gökbilim öğrenimi görmüş,

Detaylı

T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ. Kontrol Sistemleri

T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ. Kontrol Sistemleri T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Kontrol Sistemleri Ödev-1 Ödevin Konusu Otomatik Kontrol Sistemlerinin Tarihi Gelişimi Dersi Veren

Detaylı

I. Hutbe okutmak. II. Para bastırmak. III. Orduyu komuta etmek. A) Damat Ferit Paşa

I. Hutbe okutmak. II. Para bastırmak. III. Orduyu komuta etmek. A) Damat Ferit Paşa 1. Osmanlı Devletinde inşa edilen ilk medrese aşağıdakilerden hangisidir? A) Süleymaniye Medresesi B) Süleyman Paşa Medresesi C) Sahn-ı Seman Medreseleri D) Kanuni Sultan Paşa Külliyesi E) Şehzade Ahmet

Detaylı

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı. Yayın Kataloğu

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı. Yayın Kataloğu Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayın Kataloğu 2013 2 TAHRÎRU USÛLİ L-HENDESE VE L-HİSÂB EUKLEIDES İN ELEMANLAR KİTABININ TAHRİRİ Nasîruddin Tûsî (ö. 1274) Meşhur Matematikçi Eukleides in (m.ö.

Detaylı

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik OSMANLI YAPILARINDA İZNİK ÇİNİLERİ Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik Çinileri, KültK ltür r Bakanlığı Osmanlı Eserleri, Ankara 1999 Adana Ramazanoğlu Camii Caminin kitabelerinden yapımına 16. yy da Ramazanoğlu

Detaylı

MİLLATTAN ÖNCEKİ BULUŞLAE - 4241- Mısır ilk hassas takvim yapıldı

MİLLATTAN ÖNCEKİ BULUŞLAE - 4241- Mısır ilk hassas takvim yapıldı MİLLATTAN ÖNCEKİ BULUŞLAE - 4241- Mısır ilk hassas takvim yapıldı - 3200 - Tekerleğin ilk kez Mezopotamya da ve orta Avrupa da kullanıldığı varsayılır. - 3200 - Mezopotamya Sümerler yazıyı kullanan ilk

Detaylı

MATE 417 MATEMATİK TARİHİ DÖNEM SONU SINAVI

MATE 417 MATEMATİK TARİHİ DÖNEM SONU SINAVI Öğrenci Bilgileri Ad Soyad: İmza: MATE 417 MATEMATİK TARİHİ DÖNEM SONU SINAVI 23 Ocak 2014 Numara: Grup: Soru Bölüm 1 Bölüm 2 Bölüm 3 21 22 23 24 25 TOPLAM Numarası (1-10) (11-15) (16-20) Ağırlık 20 10

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Tarihteki Önemli Buluşlar Bilim, Türk ve İslam Devletlerinde yaşayan bilginler ile yükseliyor Coğrafi Keşifler...

İÇİNDEKİLER. Tarihteki Önemli Buluşlar Bilim, Türk ve İslam Devletlerinde yaşayan bilginler ile yükseliyor Coğrafi Keşifler... 4. ÜNİTE İÇİNDEKİLER Tarihteki Önemli Buluşlar... 6 Bilim, Türk ve İslam Devletlerinde yaşayan bilginler ile yükseliyor...21 Coğrafi Keşifler... 26 Rönesans... 32 Reform... 36 Mucitler... 43 Düşünce, sanat

Detaylı

Bilimsel Bilginin Oluşumu

Bilimsel Bilginin Oluşumu Madde ve Özkütle 2 YGS Fizik 1 YGS Fizik Fiziğin Doğası başlıklı hazırladığımız bu yazıda; bilimin yöntemleri, fiziğin alt dalları, ölçüm, birim, vektörel ve skaler büyüklüklerle birlikte fizik dünyası

Detaylı

İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI MISIR UYGARLIĞI İRAN UYGARLIĞI HİNT UYGARLIĞI ÇİN UYGARLIĞI DOĞU AKDENİZ UYGARLIĞI

İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI MISIR UYGARLIĞI İRAN UYGARLIĞI HİNT UYGARLIĞI ÇİN UYGARLIĞI DOĞU AKDENİZ UYGARLIĞI İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI MISIR UYGARLIĞI İRAN UYGARLIĞI HİNT UYGARLIĞI ÇİN UYGARLIĞI DOĞU AKDENİZ UYGARLIĞI MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI Kelime anlamı İki nehrin arası olan Mezopotamya,

Detaylı

9. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

9. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Adı 01 Türk Dili ve Edebiyatına Giriş - I 02 Türk Dili ve Edebiyatına Giriş - II 03 Türk Dili ve Edebiyatına Giriş - III 04 Türk Dili ve Edebiyatına Giriş - IV 05 İletişim 06 Ses

Detaylı

Osmanlı Döneminde Hisabu s-sittinî

Osmanlı Döneminde Hisabu s-sittinî Osmanlı Döneminde Hisabu s-sittinî Bu hisab sisteminde rakamlar yerine Arap harfleri kullanıldığı için hisabü'lcümmel, altmış tabanlı konumlu sayı sitemi kullanıldığı için hisabü's-sittini, derece ve dakika

Detaylı

ÖABT. Soruları yakalayan komisyon tarafından hazırlanmıştır. ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ ÖABT COĞRAFYA SORU BANKASI.

ÖABT. Soruları yakalayan komisyon tarafından hazırlanmıştır. ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ ÖABT COĞRAFYA SORU BANKASI. ÖABT 2015 Soruları yakalayan komisyon tarafından hazırlanmıştır. ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ ÖABT COĞRAFYA SORU BANKASI Tamamı Çözümlü Komisyon ÖABT COĞRAFYA TAMAMI ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI ISBN 978-605-318-014-2

Detaylı

ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI (Şıkkın sonunda nokta varsa doğru cevap o dur.)

ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI (Şıkkın sonunda nokta varsa doğru cevap o dur.) ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI (Şıkkın sonunda nokta varsa doğru cevap o dur.) Her sorunun doğru cevabı 5 puandır. Süre 1 ders saatidir. 02.01.2013 ÇARŞAMBA 1. Güneş sisteminde

Detaylı

9. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

9. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI SINAVLARI LİSTESİ / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Türk Dili ve Edebiyatına Giriş İletişim Ses Bilgisi Yazım Kuralları Paragraf Bilgisi Bir Tür Olarak Hikâye Şekil Bilgisi ktalama Kuralları Bir Tür Olarak Şiir

Detaylı

KE YT 9. SINIF MÜFREDATI, YAPRAK TEST ve B LG DE ERLEND RME SINAVLARI L STELER

KE YT 9. SINIF MÜFREDATI, YAPRAK TEST ve B LG DE ERLEND RME SINAVLARI L STELER Ürün Detaylar 0 - KE00-.0YT YAPRAK TEST ve B LG DE ERLEND RME SINAVLARI Bu müfredatlar Yaprak Test ve lerin yan s ra anlat m kitaplar n ve soru kitaplar n da kapsar. 5 Ürün Detaylar 0- // 9. S n f Program

Detaylı

9. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM

9. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM İletişim Dil - Kültür İlişkisi İnsan, İletişim ve Dil Dillerin Sınıflandırılması Türk Dilinin Tarihi Gelişimi ve Türkiye Türkçesi Türkçenin Ses Özellikleri Telaffuz (Söyleyiş)

Detaylı

Matematik Ve Felsefe

Matematik Ve Felsefe Matematik Ve Felsefe Felsefe ile matematik arasında, sorunların çözümüne dayanan, bir bağlantının bulunduğu görüşü Anadolu- Yunan filozoflarının öne sürdükleri bir konudur. Matematik Felsefesi ; **En genel

Detaylı

Coğrafi Keşiflerin Osmanlı'ya etkisi

Coğrafi Keşiflerin Osmanlı'ya etkisi On5yirmi5.com Coğrafi Keşiflerin Osmanlı'ya etkisi Coğrafi Keşifler konusu, 15. ve 16. yüzyıllarda Avrupalılar tarafından yeni ticaret yollarının, okyanusların ve kıtaların bulunmasına denir. Yayın Tarihi

Detaylı

ASTRONOMİ TARİHİ. 2. Bölüm Antik Astronomi. Serdar Evren 2013

ASTRONOMİ TARİHİ. 2. Bölüm Antik Astronomi. Serdar Evren 2013 ASTRONOMİ TARİHİ 2. Bölüm Antik Astronomi Serdar Evren 2013 Fotoğraf: Eski Yunan mitolojisinde sırtında gök küresini taşıyan astronomi tanrısı, ATLAS. En Eski Astronomi (Antik veya Teleskop Öncesi) Kültürel

Detaylı

METEOROLOJİ I. HAFTA

METEOROLOJİ I. HAFTA METEOROLOJİ I. HAFTA Doç. Dr. Alper Serdar ANLI METEOROLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI HAFTA KONU 1 Meteorolojinin tanımı, önemi, ve gelişimi 2 Meteorolojinin bölümleri ve uygulama alanları, Atmosferin yapısı

Detaylı

BİLİM VE TEKNOLOJİNİN GELİŞİMİ

BİLİM VE TEKNOLOJİNİN GELİŞİMİ MAK 110 Makine Mühendisliğine Giriş BİLİM VE TEKNOLOJİNİN GELİŞİMİ Yrd. Doç. Dr. Levent ÇOLAK BİLGİ Ve BİLİM İnsan ve çevresi Anlama / Açıklama / Yorumlama Yaşamı rahat ve güvenilir kılma Sorulara Cevap

Detaylı

Bilimin Doğası ve Tarihi Dersinde Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilimin Tarihi ile İlgili Bilgilerinin Gelişimi

Bilimin Doğası ve Tarihi Dersinde Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilimin Tarihi ile İlgili Bilgilerinin Gelişimi Bilimin Doğası ve Tarihi Dersinde Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilimin Tarihi ile İlgili Bilgilerinin Gelişimi Sinan ÖZGELEN 1 & Ömür ÖKTEM 2 Özet: Bu çalışmanın amacı Fen Bilgisi Öğretmenliği programında

Detaylı

Gökbilim Tarihinden Kesitler

Gökbilim Tarihinden Kesitler Gökbilim Tarihinden Kesitler Yrd. Doç. Dr. Ayşegül F. YELKENCİ İstanbul Kültür Üniversitesi Fizik Bölümü a.teker@iku.edu.tr 12/09/2011 Gökyüzü Farkındalığı Projesi 1 GÖKBİLİM TARİHİ İNSANLIĞIN GENİŞLEYEN

Detaylı

4. Ünite ZAMAN İÇİNDE BİLİM. Öğrenme Alanı : BİLİM, TEKNOLOJİ VE TOPLUM. 4. 1. Buluşların Serüveni. 4. 2. Söz Uçar, Yazı Kalır. 4. 3.

4. Ünite ZAMAN İÇİNDE BİLİM. Öğrenme Alanı : BİLİM, TEKNOLOJİ VE TOPLUM. 4. 1. Buluşların Serüveni. 4. 2. Söz Uçar, Yazı Kalır. 4. 3. ZAMAN İÇİNDE BİLİM 4. ÜNİTE 4. Ünite ZAMAN İÇİNDE BİLİM Öğrenme Alanı : BİLİM, TEKNOLOJİ VE TOPLUM 4. 1. Buluşların Serüveni 4. 2. Söz Uçar, Yazı Kalır 4. 3. Bilim Mirası 4. 4. Değişim ve Gelişim 98 4.

Detaylı

GÖZLÜK BİR İTALYAN BULUŞUDUR

GÖZLÜK BİR İTALYAN BULUŞUDUR GÖZLÜK BİR İTALYAN BULUŞUDUR En eski merceği 3000 yıl önce Suriyeliler yapmıştı. İlk numaralı gözlük 1286 da İtalya da ve ilk modern güneş gözlüğü ise 1929 da ABD de yapıldı. 3000 yıl önce Suriye de yapılan

Detaylı

Hayatı ve Çalışmaları

Hayatı ve Çalışmaları Hayatı ve Çalışmaları Hayatı Albert Einstein, 14 Mart 1879 da, Almanya nın Ulm şehrinde dünyaya geldi. Babası Hermann Einstein bir mühendis ve satıcıydı. Annesi Pauline Einstein müziğe oldukça ilgiliydi.

Detaylı

ÇİN MALI DEYİP GEÇMEYİN, ÇOK ŞEYİ ÇİN DEN ÖĞRENDİK

ÇİN MALI DEYİP GEÇMEYİN, ÇOK ŞEYİ ÇİN DEN ÖĞRENDİK ÇİN MALI DEYİP GEÇMEYİN, ÇOK ŞEYİ ÇİN DEN ÖĞRENDİK Çin malı denilince genellikle kalitesiz ve dayanıksız ürün akla gelir. Ancak Çin teknolojik keşifleriyle bir dönemin en gelişmiş imparatorluğuydu. Çin

Detaylı

DERS ALANI.COM. BULUŞLARIN SERÜVENİ İnsanlığı etkileyen önemli buluşlar

DERS ALANI.COM. BULUŞLARIN SERÜVENİ İnsanlığı etkileyen önemli buluşlar BULUŞLARIN SERÜVENİ İnsanlığı etkileyen önemli buluşlar Hayatımızı etkileyen birçok buluş binlerce yıllık geçmişe sahiptir. Zaman içinde teknoloji ve bilimin gelişmesine katkıda bulunmuş uygarlıklar; Mezopotamya,

Detaylı

SİMYA. 1) Eski Çağ İnsanlarının Keşifleri

SİMYA. 1) Eski Çağ İnsanlarının Keşifleri SİMYA 1) Eski Çağ İnsanlarının Keşifleri Eski çağ insanları beslenme, barınma ve korunma gibi ihtiyaçlardan dolayı var oldukları günden itibaren arayış içerisinde olmuşlardır. Bunun sonucunda: Barınma

Detaylı

Teleskop: gökyüzüne açılan kapı

Teleskop: gökyüzüne açılan kapı Teleskop: gökyüzüne açılan kapı Teleskop sözcüğü, uzak anlamına gelen tele ve uzağa bakmak anlamına gelen skopein Yunanca sözcüklerinden oluşmuştur. En basit tanımıyla teleskop, gözlerimizle göremeyeceğimiz

Detaylı

Ürün Detayları EHO DES 9. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI. Eğitim doğamızda var

Ürün Detayları EHO DES 9. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI. Eğitim doğamızda var . 115 // 9. Sınıf Programı - Türk Dili Ve Edebiyatı // 01 Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 02 İletişim 03 Ses Bilgisi 04 Yazım Kuralları TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 05 Pragraf Bilgisi 06

Detaylı

G D S MART. Sınıf Ders Ünite Kazanım BETİMLEYİCİ (TASVİR ETDİCİ) ANLATIM. 4. Betimleyici metinler yazar. 10. sınıf Dil ve Anlatım

G D S MART. Sınıf Ders Ünite Kazanım BETİMLEYİCİ (TASVİR ETDİCİ) ANLATIM. 4. Betimleyici metinler yazar. 10. sınıf Dil ve Anlatım G D S 4 2013 MART Sınıf Ders Ünite Kazanım BETİMLEYİCİ (TASVİR ETDİCİ) 4. Betimleyici metinler yazar. SIFAT 3. Metinden hareketle sıfatları türlerine göre gruplandırır. SIFAT 4. Farklı sıfat türlerini

Detaylı

9. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI / DİL VE ANLATIM

9. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI / DİL VE ANLATIM 9. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI / DİL VE ANLATIM 01 İletişim 6 3 2 1 02 İnsan, İletişim ve Dil 3 1 03 Dil-Kültür İlişkisi 3 1 1 1 04 Dillerin Sınıflandırılması 6 3 1 1 1 05 Türk Dilinin Tarihî

Detaylı

10. SINIF EV ÇALIŞMALARI AYRINTILARI / DİL VE ANLATIM

10. SINIF EV ÇALIŞMALARI AYRINTILARI / DİL VE ANLATIM DİL VE ANLATIM 01 Sunum 02 Tartışma - Panel 03 Sunum - Tartışma - Panel 04 Anlatıma Hazırlık / Anlatımda Tema ve Konu 05 Anlatımda Tema ve Konu - Anlatımda Sınırlandırma 06 Anlatımın ve Anlatıcının Amacı

Detaylı

İçindekiler. 1. Ünite KİMYA BİLİMİ. 2. Ünite ATOM ve PERİYODİK SİSTEM. 3. Ünite KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER. 4. Ünite MADDENİN HÂLLERİ

İçindekiler. 1. Ünite KİMYA BİLİMİ. 2. Ünite ATOM ve PERİYODİK SİSTEM. 3. Ünite KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER. 4. Ünite MADDENİN HÂLLERİ İçindekiler 1. Ünite KİMYA BİLİMİ 1. Bölüm : Kimya Nedir?... 5 2. Bölüm : Kimya Ne İşe Yarar?...10 3. Bölüm : Kimyanın Sembolik Dili...16 4. Bölüm : Güvenliğimiz ve Kimya...27 2. Ünite ATOM ve PERİYODİK

Detaylı

SINIF KARNESİ. YGS-1 YGS-2 YGS-3 YGS-4 YGS-5 YGS-6 Sınıf Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Türkiye Ort.

SINIF KARNESİ. YGS-1 YGS-2 YGS-3 YGS-4 YGS-5 YGS-6 Sınıf Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Türkiye Ort. KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT İBRAHİM ÇALIK ANADOLU LİSESİ 12 ML 3. DENEME SINAVI Türkçe Tarih Coğrafya Felsefe Matematik Geometri Fizik Kimya Biyoloji 22, 9, 19,75 9,5 2,5 8,88 6,, 6, 4,5 1,5 4,13 8, 4, 7,,,,

Detaylı

Danışman Öğretmen:Şerife Çekiç

Danışman Öğretmen:Şerife Çekiç Bartu İNCE Yiğit TUNÇEL Berkay Necmi TAMCI Yusuf Kaan UZAR Danışman Öğretmen:Şerife Çekiç TRİGONOMETRİ TANIMI Trigonometri, üçgenlerin açıları ile kenarları arasındaki bağıntıları konu edinen matematik

Detaylı

YGS PİANALİTİK KONU TESTLERİ KONU BAŞLIKLARI COĞRAFYA KONU TESTİ. 1. Doða ve Ýnsan. Göçlerin Nedenleri ve Göç Türleri. 2.

YGS PİANALİTİK KONU TESTLERİ KONU BAŞLIKLARI COĞRAFYA KONU TESTİ. 1. Doða ve Ýnsan. Göçlerin Nedenleri ve Göç Türleri. 2. YGS PİANALİTİK KONU LERİ COĞRAFYA 1. Doða ve Ýnsan 27 Göçlerin Nedenleri ve Göç Türleri 2. Harita ve Ölçek 28 Göçlerin Mekânsal Etkileri 3. Haritalarda Yüzey Þekillerinin Gösterilmesi 29 Geçmiþten Günümüze

Detaylı

EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ

EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ DERS NOTLARI VE ŞİFRE TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ EMEVİLER Muaviye tarafından Şam da kurulan ve yaklaşık

Detaylı

BİLİM TARİHİ VE JEOLOJİ 6

BİLİM TARİHİ VE JEOLOJİ 6 BİLİM TARİHİ VE JEOLOJİ 6 ROMALILARDA BİLİM http://www.tarihbilimi.gen.tr/icerik_resimler/roma-imparatorlugu.jpg Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü GİRİŞ M.Ö.3.y.y. da Romalılar bütün

Detaylı

KONTES ADA LOVELACE: İLK KADIN BİLGİSAYARCI

KONTES ADA LOVELACE: İLK KADIN BİLGİSAYARCI KONTES ADA LOVELACE: İLK KADIN BİLGİSAYARCI Kontes Ada Lovelace, İngiliz şair Lord Byron un kızıdır. Mekanik bilgisayar fikrinin öncüsü C. Babbage ile birlikte programlama fikrinin temelini attı. Kontes

Detaylı

1. Ünite 1 ve 2. Konular Fizik Biliminin Önemi - Fiziğin Uygulama Alanları

1. Ünite 1 ve 2. Konular Fizik Biliminin Önemi - Fiziğin Uygulama Alanları 1 1. Ünite 1 ve 2. Konular Fizik Biliminin Önemi - Fiziğin Uygulama Alanları A nın Yanıtları 1. Fizik bilimini kendisine iş edinen bilim insanlarına... fizikçi adı verilir. 2...., Mekanik kuvvet, hareket

Detaylı

TARİHTEKİ ÖNEMLİ TÜRK-İSLAM BİLGİNLERİ

TARİHTEKİ ÖNEMLİ TÜRK-İSLAM BİLGİNLERİ Türk-İslam Bilginleri Tarih Şeridi TIKLAYINIZ TARİHTEKİ ÖNEMLİ TÜRK-İSLAM BİLGİNLERİ Ali Kuşçu Beyrunî Birunî Evliya Çelebi Farâbi Harezmi Hezarfen Ahmet Çelebi İbrahim Müteferrika İbn-i Rüşd İbn-i Sina

Detaylı

Tıbb-ı Nebevi İSLAM TIBBI

Tıbb-ı Nebevi İSLAM TIBBI Tıbb-ı Nebevi İSLAM TIBBI Tıbb-ı Nebevi İslam coğrafyasında gelişen tıp tarihi üzerine çalışan bilim adamlarının bir kısmı İslam Tıbbı adını verdikleri., ayetler ve hadisler ışığında oluşan bir yapı olarak

Detaylı

DEV GEZEGENLER. Mars ın dışındaki dört büyük gezegen dev gezegenler grubunu oluşturur.

DEV GEZEGENLER. Mars ın dışındaki dört büyük gezegen dev gezegenler grubunu oluşturur. DEV GEZEGENLER DEV GEZEGENLER Mars ın dışındaki dört büyük gezegen dev gezegenler grubunu oluşturur. Bunlar sırasıyla Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün gezegenleridir. Bunların kütle ve yarıçapları yersel

Detaylı

Divan Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları. HOCA DEHHANİ: 13. yüzyılda yaşamıştır. Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir. Divanı vardır.

Divan Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları. HOCA DEHHANİ: 13. yüzyılda yaşamıştır. Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir. Divanı vardır. Edebiyatı Sanatçıları Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları HOCA DEHHANİ: 13. yüzyılda yaşamıştır. Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir. ı vardır. MEVLANA: XIII.yüzyılda yaşamıştır. Birkaç

Detaylı

NASA'nın gö. zü Enceladus'ta

NASA'nın gö. zü Enceladus'ta NASA'nın gö zü Enceladus'ta Hep Mars'ta aradılar ama bir türlü umduklarını bulamadılar. Bilim adamları hiç beklemedikleri bir yerde "hayat olasılığı"na rastlayınca sürpriz yaşadılar. Şimdi gözler Satürn'ün

Detaylı

BİLİM TARİHİ. 6. Baskı. Hüseyin Gazi Topdemir - Yavuz Unat. 13. Baskı

BİLİM TARİHİ. 6. Baskı. Hüseyin Gazi Topdemir - Yavuz Unat. 13. Baskı Hüseyin Gazi Topdemir - Yavuz Unat 13. Baskı 6. Baskı BİLİM TARİHİ Prof. Dr. Hüseyin Gazi TOPDEMİR - Prof. Dr. Yavuz UNAT BİLİM TARİHİ ISBN 978-605-5885-02-1 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu

Detaylı

Doğal Süreçler. yıldız, gezegen, meteor, nebula (ışık enerjisi yayarak görünür haldeki gaz ve toz bulutları) bulunur.

Doğal Süreçler. yıldız, gezegen, meteor, nebula (ışık enerjisi yayarak görünür haldeki gaz ve toz bulutları) bulunur. Doğal Süreçler Yıldızlar, gezegenler, Güneş sistemi, gök adalar, meteorlar sonuçta evren nasıl oluşmuştur? Evren ve bilinmeyenlerini anlamak, dünyanın oluşumunu öğrenmek için bilim insanları tarih boyunca

Detaylı

SURUÇ İLÇEMİZ. Suruç Meydanı

SURUÇ İLÇEMİZ. Suruç Meydanı SURUÇ İLÇEMİZ Suruç Meydanı Şanlıurfa merkez ilçesine 43 km uzaklıkta olan ilçenin 2011 nüfus sayımına göre toplam nüfusu 100.912 kişidir. İlçe batısında Birecik, doğusunda Akçakale, kuzeyinde Bozova İlçesi,

Detaylı

1. FOTOĞRAFIN KEŞFİ. Şekil 1. Alhazen in üç mum deneyinin tasviri

1. FOTOĞRAFIN KEŞFİ. Şekil 1. Alhazen in üç mum deneyinin tasviri 1. FOTOĞRAFIN KEŞFİ Teknik anlamda fotoğraf nesnelerden yansıyan ışık ışınlarının, ışığa duyarlı bir yüzeye düşürülmesi ve bu yüzeyde kalıcı olarak tespit edilmesi olarak tanımlanabilir. Bu tanımlamadan

Detaylı

ASTRONOMİ TARİHİ. 1. Bölüm Bilim Tarihine Genel Bakış. Serdar Evren 2013

ASTRONOMİ TARİHİ. 1. Bölüm Bilim Tarihine Genel Bakış. Serdar Evren 2013 ASTRONOMİ TARİHİ 1. Bölüm Bilim Tarihine Genel Bakış Serdar Evren 2013 Fotoğraf: Eski Yunan mitolojisinde sırtında gök küresini taşıyan astronomi tanrısı, ATLAS. Bilim Tarihine Genel Bakış Modern bilimin

Detaylı

Hazırlayanın ; Adı:Handenur Soyadı:Dursun Sınıfı:6\E No:261. İbn-i Sina. Matematik Proje Ödevi

Hazırlayanın ; Adı:Handenur Soyadı:Dursun Sınıfı:6\E No:261. İbn-i Sina. Matematik Proje Ödevi Hazırlayanın ; Adı:Handenur Soyadı:Dursun Sınıfı:6\E No:261 İbn-i Sina Matematik Proje Ödevi İbn-i Sina Kimdir? İbn-i Sin nın asıl ismi Ebu Ali Hüseyin bin Abdullah tır. ibn-i Sina Abū ʿAlī al-ḥusayn ibn

Detaylı

DAY 2009 un ANLAMI VE ÖNEMİ

DAY 2009 un ANLAMI VE ÖNEMİ DAY 2009 un ANLAMI VE ÖNEMİ GALİLEO GALİLEİ nin HAYATI G A L İ L E O G A L İ L E i Galileo 15 Şubat 1564'te İtalya nın Toskana bölgesindeki Pisa şehrinde, döneminin tanınmış müzisyenlerinden, Vincenzo

Detaylı

11/26/2010 BİLİM TARİHİ. Giriş. Giriş. Giriş. Giriş. Bilim Tarihi Dersinin Bileşenleri. Bilim nedir? Ve Bilim tarihini öğrenmek neden önemlidir?

11/26/2010 BİLİM TARİHİ. Giriş. Giriş. Giriş. Giriş. Bilim Tarihi Dersinin Bileşenleri. Bilim nedir? Ve Bilim tarihini öğrenmek neden önemlidir? Bilim Tarihi Dersinin Bileşenleri BİLİM TARİHİ Yrd. Doç. Dr. Suat ÇELİK Bilim nedir? Ve Bilim tarihini öğrenmek neden önemlidir? Bilim tarihi hangi bileşenlerden oluşmaktadır. Ders nasıl işlenecek? Günümüzde

Detaylı

HAZIRLAYAN: YASEMİN AĞAÇHAN

HAZIRLAYAN: YASEMİN AĞAÇHAN HAZIRLAYAN: YASEMİN AĞAÇHAN ISAAC NEWTON 1643-1727 4 Ocak 1643 tarihinde Woolsthorpe kentinde dünyaya gelen Isaac Newton fiziğin en önemli isimleri arasında yer alır. İlk aynalı teleskopu geliştirmiş,

Detaylı

-Mekkelilerin İslâmiyet e karşı çıkmalarının sebepleri:

-Mekkelilerin İslâmiyet e karşı çıkmalarının sebepleri: -Mekkelilerin İslâmiyet e karşı çıkmalarının sebepleri: -Zenginlerin ekonomik çıkarlarını kaybetmekten korkmaları -İslâmiyet in puta tapıcılığı reddetmesi -İslâmiyet in insanları köle ve soylu ayrımı yapmadan

Detaylı

4.ÜNĠTE: ZAMAN ĠÇĠNDE BĠLĠM GİRİŞ GELİŞTİRME PEKİŞTİRME. Reform Çağ Bilim Rönesans Keşif Buluş. Uygarlık

4.ÜNĠTE: ZAMAN ĠÇĠNDE BĠLĠM GİRİŞ GELİŞTİRME PEKİŞTİRME. Reform Çağ Bilim Rönesans Keşif Buluş. Uygarlık 4.ÜNĠTE: ZAMAN ĠÇĠNDE BĠLĠM KAZANIMLAR 1.İlk uygarlıkların bilimsel ve teknolojik gelişmelere katkılarına örnekler verir. 2.İlkyazı örneklerinden yola çıkarak yazının kullanım alanlarını ve bilgi aktarımındaki

Detaylı

Sunum ve Sistematik. Bu başlıklar altında uygulamalar yaparak öğrenciye yorum, analiz, sentez yetisinin geliştirilmesi hedeflenmiştir.

Sunum ve Sistematik. Bu başlıklar altında uygulamalar yaparak öğrenciye yorum, analiz, sentez yetisinin geliştirilmesi hedeflenmiştir. Sunum ve Sistematik 1. BÖLÜM: İNSAN MADDE İLİŞKİLERİNİN TARİHÇESİ KONU ÖZETİ Bu başlık altında, ünitenin en can alıcı bilgileri, kazanım sırasına göre en alt başlıklara ayrılarak hap bilgi niteliğinde

Detaylı

Teleskop bilim ve astronomide devrim yaratmıştır.

Teleskop bilim ve astronomide devrim yaratmıştır. Teleskop bilim ve astronomide devrim yaratmıştır. Gökyüzüne çevrildiği andan itibaren teleskop bize köklerimizi ve kaderimizi gösteren bir araç olmuştur. Teleskop bilim ve astronomide devrim yaratmıştır.

Detaylı

DiJiTAL TÜRKÇE ANSiKLOPEDi

DiJiTAL TÜRKÇE ANSiKLOPEDi DiJiTAL TÜRKÇE ANSiKLOPEDi E N Z E N G İ N D İ J İ T A L T Ü R K Ç E K A Y N A K Okulpedia, Türkiye için özel olarak hazırlanmış en zengin dijital okul ansiklopedisidir. Binlerce sayfadan oluşan Okulpedia

Detaylı

DEVRİNİ AŞAN ALİM ULUĞ BEY

DEVRİNİ AŞAN ALİM ULUĞ BEY DEVRİNİ AŞAN ALİM ULUĞ BEY Hasan POLAT * Bilim dünyasında, ilk olarak aritmetikte ondalık sayı usulünü kullanma şerefini taşıyan ve Uluğ Bey Rasathanesinin ilk müdürü olan GIYASÜDDİN CEMŞİT, 1425 yılında

Detaylı

ĐSLÂM DÜNYASINDA ASTRONOMĐ ÇALIŞMALARI ve ĐSLÂM ASTRONOMĐSĐNĐN BATI'YA ETKĐLERĐ 1

ĐSLÂM DÜNYASINDA ASTRONOMĐ ÇALIŞMALARI ve ĐSLÂM ASTRONOMĐSĐNĐN BATI'YA ETKĐLERĐ 1 ĐSLÂM DÜNYASINDA ASTRONOMĐ ÇALIŞMALARI ve ĐSLÂM ASTRONOMĐSĐNĐN BATI'YA ETKĐLERĐ 1 Yavuz Unat Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümü, Bilim Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Detaylı

ZONGULDAK UZUNMEHMET ANADOLU LİSESİ YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI (YGS)

ZONGULDAK UZUNMEHMET ANADOLU LİSESİ YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI (YGS) YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI (YGS) 160 sorudan oluşan ve 160 dakika süren bir sınavdır. 40 ar soruluk 4 ayrı testten oluşur. Testlere göre soru dağılımları aşağıdaki gibidir. Türkçe Testi Sosyal Bilimler

Detaylı

Minti Monti. Uzayı Keşfetmek İster misin? Uzayı Nasıl Keşfettik? Haydi Uzay Aracı Tasarla Evrenin En Sıradışı Gökcismi: KARADELİK Ay'a Yolculuk

Minti Monti. Uzayı Keşfetmek İster misin? Uzayı Nasıl Keşfettik? Haydi Uzay Aracı Tasarla Evrenin En Sıradışı Gökcismi: KARADELİK Ay'a Yolculuk Minti Monti Çocuklar için eğlenceli poster dergi Ücretsizdir Yaz 2012 Sayı:6 ISSN: 2146-281X Uzayı Keşfetmek İster misin? Uzayı Nasıl Keşfettik? Haydi Uzay Aracı Tasarla Evrenin En Sıradışı Gökcismi: KARADELİK

Detaylı

Hekim Filozoflar. Doç. Dr. İlhan İlkılıç (MD, PhD) Doç. Dr. Rainer Brömer

Hekim Filozoflar. Doç. Dr. İlhan İlkılıç (MD, PhD) Doç. Dr. Rainer Brömer Hekim Filozoflar Doç. Dr. İlhan İlkılıç (MD, PhD) Doç. Dr. Rainer Brömer İçerik Felsefi Sorular Tıp Felsefesi / Tıp Felsefe İlişkisi Hekim Filozoflara Örnekler Sonuç 2 Felsefi Sorular İnsan Nedir? (Felsefi

Detaylı

2018 TYT TÜRKÇE KONU LİSTESİ - KAYNAK BİTİRME PLANI BİTİRİLEN KAYNAKLAR

2018 TYT TÜRKÇE KONU LİSTESİ - KAYNAK BİTİRME PLANI BİTİRİLEN KAYNAKLAR 2018 TYT TÜRKÇE KONU LİSTESİ - KAYNAK BİTİRME PLANI 1. Sözcük Anlamı 2. Söz Yorumu 3. Deyim ve Atasözü 4. Cümle Anlamı 5. Cümle Yorumu 6. Paragrafta Anlatım Teknikleri 7. Paragrafta Konu - Ana Düşünce

Detaylı

Fotoğraf Makinesi/Cep telefonu/tükenmez Kalem/Mekanik Kurşun Kalem/Defter

Fotoğraf Makinesi/Cep telefonu/tükenmez Kalem/Mekanik Kurşun Kalem/Defter Ahmet Veysel Söylemez 9/A 193 30 Aralık 20.. 1.A Gezi Öncesi Yapılacak Hazırlıklar Kaynaklar: www.3dmekanlar.com/tr/ayasofya.html www.turkcebilgi.com/ayasofya/ansiklopedi www.ayasofia.info/ tr.wikipedia.org/wiki/ayasofya

Detaylı

17.Yüzyıldan-Günümüze Bilim

17.Yüzyıldan-Günümüze Bilim Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü 17.Yüzyıldan-Günümüze Bilim http://666kb.com/i/b7ajhqueg3ktjqwdv.gif Bilimsel Dernekler 17. ve 18. yüzyıllarda ortaya çıkan yeni bir faktör de, hükümetlerin

Detaylı

9. SINIF EV ÇALIŞMALARI AYRINTILARI / DİL VE ANLATIM

9. SINIF EV ÇALIŞMALARI AYRINTILARI / DİL VE ANLATIM / DİL VE ANLATIM 01 İletişim 02 İnsan, İletişim ve Dil - Dilin İşlevleri 03 Dil - Kültür İlişkisi 04 Dillerin Sınıflandırılması 05 Türk Dilinin Tarihi Gelişimi 06 Türkçenin Ses Özellikleri - I 07 Türkçenin

Detaylı

Fen Bilimleri Kazanım Defteri

Fen Bilimleri Kazanım Defteri Fen Bilimleri 6 Bir Bakışta Önemli noktalar... Akılda kalıcı özet bilgi alanları... Konu özetleri için ayrılmış bölümler... Konuyu pekiştiren farklı soru tipleri içeren alıştırma sayfaları... 2 Boşluk

Detaylı

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ GİRİŞ Prof.Dr. Zekai Celep İnşaat Mühendisliğine Giriş GİRİŞ 1. Dersin amacı ve kapsamı 2. Askeri mühendislik ve sivil mühendislik 3. Yurdumuzda inşaat mühendisliği 4. İnşaat

Detaylı

BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ YGS - LYS YAZ TATİLİ ÇALIŞMA PROGRAMI

BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ YGS - LYS YAZ TATİLİ ÇALIŞMA PROGRAMI SABAH BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ YGS - LYS YAZ TATİLİ ÇALIŞMA PROGRAMI ÖĞLE AKŞAM TARİH KONULAR SINIF SINIF KONULAR SINIF 05.06.2016 KUVVET VE HAREKET 11 Mantık 11 Modüler Aritmetik 11 06.06.2016

Detaylı

2013 YGS SORU DAĞILIMLARI VE UZMAN YORUMLARI

2013 YGS SORU DAĞILIMLARI VE UZMAN YORUMLARI MEHMET ÖZÖNCEL ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ 2013 YGS SORU DAĞILIMLARI VE UZMAN YORUMLARI TÜRKÇE 2013 YGS soruları geçmiş yıllardaki sınav müfredatına uygun olarak geldiği söylenebilir. 2013 YGS soruları,

Detaylı

ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ

ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ ( 4.5.6.7.8. Sınıflar) Yaz Okulu Kodu: YO/ASTRO Tarih: 22 Haziran 10 Temmuz 2015 Süre: 3 Hafta Saat: 10:00-16:00 Ücret: 1100 TL Kontenjan: 25 Yer: İstanbul Üniversitesi Beyazıt

Detaylı

KALDIRMA KUVVETİ. A) Sıvıların kaldırma kuvveti. B) Gazların kaldırma kuvveti

KALDIRMA KUVVETİ. A) Sıvıların kaldırma kuvveti. B) Gazların kaldırma kuvveti KALDIRMA KUVVETİ Her cisim, dünyanın merkezine doğru bir çekim kuvvetinin etkisindedir. Buna rağmen su yüzeyine bırakılan, tahta takozun ve gemilerin batmadığını, bazı balonların da havada, yukarı doğru

Detaylı

Bilimin Doğası ve Bilim Tarihi

Bilimin Doğası ve Bilim Tarihi Bilimin Doğası ve Bilim Tarihi Dersin Adı Bilimin Doğası ve Bilim Tarihi Dersin Kodu 1206.6102 Dersin Türü Zorunlu Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi 3,00 Haftalık Ders Saati (Kuramsal) 3 Haftalık Uygulama

Detaylı

II. BÖLÜM LK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLER

II. BÖLÜM LK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLER İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... V GİRİŞ...1 1. Eğitime Neden İhtiyaç Vardır?...1 2. Niçin Eğitim Tarihi Okuyoruz?...2 I. BÖLÜM İSLAMİYET TEN ÖNCEKİ TÜRK EĞİTİMİ 1. Eski Türklerde Eğitim Var mıdır?...5 2. Hunlarda

Detaylı