Çeviri Przekład Shahla Kazimova Janusz Krzyżowski. Önsöz Przedmowa Öztürk Emiroğlu. Instytut Ibn Chalduna - Ibn Khaldun Institute

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çeviri Przekład Shahla Kazimova Janusz Krzyżowski. Önsöz Przedmowa Öztürk Emiroğlu. Instytut Ibn Chalduna - Ibn Khaldun Institute"

Transkript

1

2 Rubailer Rubajaty

3 Rubailer Rubajaty Çeviri Przekład Shahla Kazimova Janusz Krzyżowski Önsöz Przedmowa Öztürk Emiroğlu Instytut Ibn Chalduna - Ibn Khaldun Institute

4 Redaksiyon Redakcja Shahla Kazimova Şarkiyat istişaresi Konsultacja orientalistyczna Bogusław R. Zagórski Dizgi Sklad komputerowy Marek Jarosik Musahhih Korekta Małgorzata Kacperek Kapak tasarım Projekt okładki Marek Jarosik, Gypsy Girl mosaic, Zeugma, from ECP Olam Archive Warszawa 2014 No copy right Instytut Ibn Chalduna Ibn Khaldun Institute ul. Teofila Lenartowicza Piastów Bu kitap yazarlar, editör kurulu ve yayımevi tarafından Türk-Polonya İlişkilerinin 600. Yıl Dönümüne ithaf edilmiştir. Autorzy, zespół redakcyjny i wydawca poświęcają niniejszą pracę jubileuszowi 600-lecia nawiązania stosunków dyplomatycznych między Turcją a Polską. Verdiği destek ve bulunduğu katkılar dolayı İbn-Haldun Enstitütü Müdürü Bogusław R. Zagórski'ye ve Enstitütün Yayınevine teşekkür ederiz. Panu Bogusławowi R. Zagórskiemu, dyrektorowi Instytutu ibn Chalduna dziękujemy za konsultacje książki i życzliwej jej przyjęcie przez Wydawnictwo. Shahla Kazimova Janusz Krzyżowski 5 ISBN

5 6 7 A. Biçim Yönünden Rubai Türk edebiyatında rubai Rubainin sözlük anlamı; dörtlük, dörtlü demek olup Arapça kökenli bir kelimedir. Fars edebiyatında ortaya çıkan Rubai için çar-mısra veya du-beyit de denir. İlk iki mısrası fikrin hazırlayıcısı olup asıl söylenmek istenen düşünce 3. veya 4. mısrada dile getirilir. Genelde birinci, ikinci, dördüncü mısraları kafiyeli, üçüncü mısrası ise serbesttir. Kafiye düzeni aaxa şeklindedir. İki beyit halinde kıta biçiminde yazılmış rubailer de vardır. Her mısrası birbiriyle kafiyeli aaaa şekline yazılmış olanlara "rubai-i musarra" veya terane adı verilir. Nadiren xaxa şeklinde kafiyelenen rubailer de yazılmıştır. Rubaiyi, diğer nazım şekillerinden ayıran temel farklardan biri aruz ölçüsünün Hezec bahrinin iki farklı kalıbıyla yazılmasıdır. Mef 'ûlü ile başlayan 12 kalıba "ahreb", mef 'ûlün ile başlayan diğer 12 kalıba da "ahrem" denir. Ahreb kalıplarının sonu "fâ", ahrem kalıplarının sonu ise "fe ul" şeklinde biter. Türk edebiyatında genelde mef ulü ile başlayan ahreb kalıpları kullanılmıştır. Rubailer, dört mısradan ibaret oldukları için genellikle Rubajaty w literaturze tureckiej A Rubajaty ze względu na budowę Słowo rubajat (tr. rubai) pochodzi z języka arabskiego i jego dosłowne znaczenie to poczwórny, zawierający cztery elementy, czterowiersz. Rubajat pojawił się w literaturze perskiej i bywał również nazywany çar-mısra lub du-beyit. Jego pierwsze dwa wersy to wstęp do głównego tematu, który pojawia się w 3 lub 4 wersie. Zazwyczaj wers pierwszy, drugi oraz czwarty rymują się, a wers trzeci jest wolny. Rymy są regularne i powtarzają się według wzorca aaxa. Spotyka się również rubajaty składające się z dwóch dwuwierszy, które tworzą czterowiersz. Rubajaty, w których rymuje się każdy wers według wzorca aara nazywane bywają ruba-i musarra lub terane. Bardzo rzadko pisano rubajaty, w których rym powtarzał się według wzorca xaxa. Rubajat od innych systemów wersyfikacji różni się przede wszystkim tym, że jest zapisany przy użyciu dwóch różnych rodzajów metrum (tr. aruz) hezec bahri. Ahreb to nazwa 12 metrów, które rozpoczynają się od mef ulü, ahrem natomiast to 12 innych rozpoczynających się od mef ulün. Metra ahreb kończą się formą fa, natomiast metra ahrem kończą się formą fe ul. W literaturze tureckiej używano zazwyczaj metrum ahreb, który rozpoczyna się od mef ulü. Rubajaty, jako wiersze składające się tylko z 4

6 8 9 mahlassız (takma ad) şiirlerdir. Ancak Azmizade Haleti ve Erzurumlu İbrahim Hakkı gibi birkaç şair mahlaslı rubailer yazmıştır. Rubailer, genellikle divanların veya şiir kitaplarının sonunda rubaiyyat başlığı kısmında yer alır. Başlığı Rubai veya Rubailer olan müstakil şiir kitapları yayımlamış şairler de vardır. wersów, nie wymagały od poety użycia pseudonimu. Jednak kilku poetów, między innymi Amizade Haleti i Ibrahim Hakkı z Erzurumu, pisząc rubajaty używało pseudonimów. Rubajaty zazwyczaj umieszczano na końcu dywanów lub tomików poezji pod nagłówkiem rubaiyyat. Spotyka się również samodzielne książki pod tytułem Rubajat lub Rubajaty, na które składają się tylko wiersze tego właśnie gatunku. B. Konu Yönünden Rubai B Rubajat pod względem tematyki Rubailerde konu bakımından anlam bütünlüğü vardır. Şairler, duygularını dört mısrada yoğun ve özlü bir şekilde dile getirir. Esas olan, ince bir düşünce ile dini, tasavvufi, felsefi, toplumsal bir gerçeği hikmetli, nükteli ve hicivli tarzda söylemektir. Gerçekleri aklın ve duygunun gücüyle ifade etmektir. Kısa, derin ve veciz bir şekilde söylenen düşündürücü şiirler rubai olur. Rubai yazmak yüksek bir dikkat ister. Düşünceyi çarpıcı bir şekilde ifade etmeyi, bir dörtlüğe pek çok anlamı sığdırmayı gerektirir. Rubailer descriptif (tasviri) bir şiir değildir (Çelebi, 2011, s.22). Sade ve sadeliğin içinde heyecan verici etkili şiirlerdir. W rubajatach podejmowano każdy temat. Poeci w zaledwie czterech wersach wyrażali swe uczucia w sposób zwięzły i oryginalny. W takich rodzajach rubajatu jak hikmetli, nüktelioraz hicivli poruszano tematy religijne, mistyczne, filozoficzne i społeczne. Opinie wyrażano w sposób erudycyjny i silnie nacechowany uczuciowo. Rubajaty to wiersze krótkie, ale jednocześnie zwięzłe i głębokie, skłaniające czytelnika do przemyśleń. Stworzenie rubajatu wymaga ogromnego skupienia. Należy wyrazić swoje myśli w sposób, który przyciągnie uwagę czytelnika, ale równocześnie zawrzeć w czterech wersach wiele znaczeń. Rubajaty to nie wiersze opisowe (Patrz: Çelebi, 2011, str. 9), to utwory o prostej formie i dzięki tej

7 10 11 Hem gerçek hem mecazi anlam taşıyan felsefi sistemi olan bedbin ve nikbin ruh halini yansıtan şiirler rubai niteliği taşır. Bu tür özellikleri dolayısıyla geleneksel edebiyatın en seçkin nazım türleri arasında yer alır. Günlük hayat, aşk, zevk, üzüntü, ayrılık, iyilik, kötülük, haksızlık, dostluk, dünya nimetleri, hayat felsefesi ve ölüm, yaygın işlenen temalardır (Aça-Gökalp-Kocakaplan, 2011, s.231). Rubainin dünyaca tanınmış en meşhur şairi Ömer Hayyam dır ( ). Onun etkisiyle dünya edebiyatında pek çok rubaide epiküryen felsefe, rindane ve aşıkane söyleyiş gelişmiştir. prostocie poruszające. Mogą mieć znaczenie dosłowne, albo metaforyczne, mogą mieć przekaz optymistyczny lub pesymistyczny. Ze względu na tę uniwersalność, rubajat należy do najczęściej stosowanych systemów wersyfikacji w tradycyjnej literaturze tureckiej. Najczęściej w rubajatach podejmowano tematykę dotyczącą życia codziennego, miłości, przyjemności, smutku, rozstania, dobra, zła, niesprawiedliwości, przyjaźni, ziemskich rozrywek, filozofii życia i śmierci (Aça, Skalp, Kocakaplan, 2011, str. 231). Najbardziej znanym twórcą rubajatów jest Omar Chajjam, poeta perski ( ). Pod wpływem jego poezji zaczęto częściej poruszać tematy takie jak filozofia epikurejska, uniesienia miłosne i stan upojenia. C. Klasik Türk Edebiyatında Rubai C Rubajaty w klasycznej literaturze tureckiej Türk ve Urdu edebiyatında rubainin İran edebiyatından daha eski olduğunu kaydedenler vardır (Bakınız: Çelebi, 2011, s.9). İran da rubainin ortaya çıkmasında İslamiyet ten önceki Türk şiirinin etkisinin olduğunu savunanlar da vardır (Albayrak, 2008, 178). Ancak XIX. yüzyıl şair ve yazarı Muallim Naci, rubainin tamamen İran edebiyatına ait olduğunu belirtir. Türk şairlerinden bazılarının dört mısralık şiirler yazarak rubai yazdıklarını zannettikleri kanaatindedir (Naci, 1311, s.82). Niektórzy twierdzą, że rubajat w literaturze tureckiej i urdu pojawił się wcześniej niż w literaturze perskiej (Patrz: Çelebi, 2011, str. 9). Niektórzy stawiają tezę, że na pojawienie się rubajatu w Iranie miała wpływ turecka poezja przedmuzułmań ska (Albayrak, 2008, str. 178). Jednak XIX-wieczny pisarz i poeta Muallim Naci podkreślił, że rubajat stanowczo należy do literatury perskiej. Uważał on, że niektórzy tureccy poeci pisali po prostu czterowersy, a nie, jak im się wydawało, rubajaty (Naci, 1311, str. 82).

8 12 13 Eski Türk şiirinde nazım biriminin dörtlük olması, rubainin Türk şairleri tarafından rahat benimsenmesine yol açmıştır. Rubai nin Anadolu sahasındaki ilk temsilcisi Mevlana Celaleddin Rumi dir ( ). Divan-ı Kebir başlıklı eserinde bulunan dini, tasavvufi ve felsefi rubaileri, sonraki asırlarda pek çok Türk şairini etkilemiştir. Şadım ben, çünkü cihan sevincinden azadım, Mey içmediğim halde, sarhoş olmaktan şadım! Hiç kimsenin durumunu aşağı görmedim, Gizli saltanatım kutlu olsun, yok muradım! Divan edebiyatı şairleri, nazım türü olarak rubaiyi kolay benimsemiş ve pek çok şair rubai yazmıştır: Bağdatlı Ruhi, Kara Fazli, Fuzuli, Azmizade Haleti, Nahifi, Nef i, Nedim, Esrar Dede, Şeyh Galip, Erzurumlu İbrahim Hakkı, Damat Mahmut Celaleddin Paşa rubai tarzında dikkat çeken önemli isimlerdir. XVI. yüzyıl divan edebiyatının önemli şairlerinden biri Bağdatlı Ruhi dir (?-1605). Devrine damgasını vurmuş güçlü bir şair olup rubailerinde de bu gücü görmek mümkündür: W literaturze starotureckiej najczęściej używano formy czterowiersza, stąd tureccy poeci nie mieli trudności związanych z przejęciem formy rubajatu. W Anatolii pierwszym twórcą rubajatów stał się Mewlana Dżelaleddin Rumi ( ), tworzący zresztą w języku perskim. Rubajaty o tematyce religijnej, mistycznej i filozoficznej zawarte w utworze zatytułowanym Divan-ı Kebir, zainspirowały wiele pokoleń tureckich poetów. Jestem szczęśliwy, ponieważ jestem wolny od szczęścia ziemskiego. W sytuacji gdy nie piłem wina, jestem szczęśliwy z bycia pijanym. Na nikogo nie patrzyłem z góry. Niech będzie szczęśliwy mój tajny skarb błogosławiony, nie mam pragnienia. Poeci literatury dywanowej szybko przejęli rubajat jako system wersyfikacji. Rubajaty tworzyli między innymi: Ruhi z Bagdadu, Kara Fazli, Fuzuli, Azmizade Haleti, Nahifi, Nef i, Nedim, Esrar Dede, Şeyh Galip, İbrahim Hakkı z Erzurumu, Damat Mahmut Celaleddin Paşa. Ruhi z Bagdadu (?-1605) to jeden z najważniejszych twórców XVI-wiecznej literatury dywanowej. Poeta o dużej sile oddziaływania pozostawił ślad na swojej epoce. Tę siłę widzimy również w jego rubajatach.

9 14 15 Ol göz ki yüzün görmeye göz dime ona Şol yüz ki tozun silmeye yüz dime ona Şol söz ki içinde sanema vasfun yok Sen bad-ı heva tut onu söz deme ona. Şair, sevgiliyi görmeyen gözü göz, sevgilinin yüzünün tozunu silmeyen yüzü yüz, sevgilin niteliklerini anlatmayan sözü de söz olarak kabul etmez. Ona göre bir sözün değeri, sevgili ile bağlantısının bulunmasıyla ölçülür. Ruhi, pek çok rubaisinde sevgili, aşk, güzellik konularını işlemiştir. Tıpkı aşağıdaki rubaisinde olduğu gibi: Didim ki lebün didi ne şirin söyler Didim ki belün didi ne narin söyler Didim ki canun cümle fedadur saçuna Didi ki bu miskin hele varın söyler. Sevgilinin dudağının tatlı söylemesi, belinin ince olması sebebiyle şair canını sevgilinin saçı için vereceğini söyler. Lakin sevgili ona karşı çıkar. Çünkü sevgili, sevenden canını kendisine adamasını istemez. Klasik Türk edebiyatının pek meşhur olmayan fakat To oko, które nie ujrzało twojej twarzy, nie nazwę okiem. Tą twarz, co nie wytarła kurzu u twych stóp, nie nazwę twarzą. Słowo, które nie zawiera twojego opisu, uważaj za dmuchnięcie powietrza, nie nazywaj je słowem Poeta uważał, że słowo nie jest słowem, jeśli dokładnie nie opisuje cech ukochanej, na przykład oka nie można nazwać okiem, Poeta, nie akceptuje oka, które ujrzawszy ukochaną twarz, nie starło kurzu spod jej stóp, ani nie uznaje słów, które nie opisują właściwie ukochanej. Według niego miarą wartości słowa jest możliwość opisania za jego pomocą ukochanej. Ruhi w wielu rubajatach podejmuje temat ukochanej, miłości, piękna. Dobrym tego przykładem jest poniższy rubajat. Powiedziałem, ależ twoje usta słodko mówią. Powiedziałem, ależ talia twa jest wiotka. Powiedziałem, wszyscy uwielbiają twoje włosy. Powiedziała: ten nieszczęsny wciąż mówi o tobie. Poeta w wierszu stwierdza, że dla ust tak słodko mówiących, dla tak wąskiej talii odda swą duszę za choćby włosy ukochanej. Lecz ukochana się na to nie zgadza. Ukochana nie może żądać od zakochanego człowieka tak wielkiego poświęcenia. Czarny Fazlı (tr. Kara Fazlı,?-1564) to autor wielu rubajatów, ale równocześnie jeden z mniej znanych poetów zaliczonych do twórców

10 16 17 Wiek XVII to złoty wiek rubajatu w literaturze tureckiej. Żyjący w tym czasie Azmizade Haleti ( ) otrzymał tytuł najlepçok rubai yazmış şairlerden biri Kara Fazli dır (?-1564). Ancak, Aşık Çelebi ve Latifi, tezkirelerinde ondan velud (çok yazan) bir şair olarak söz edilir (Köprülü, 2004, s.492) e yakın rubaisiyle, Türk edebiyatında en fazla rubai yazan şairlerden biridir. Hüma ve Hümayun, Gül ü Bülbül mesnevileri de onun velud bir şair olduğunun kanıtıdır. Divan edebiyatının XVI. yüzyıldaki meşhur şairlerinden Zati, Fazli nin ustasıdır. Fakat Baki nin şiirdeki gücü, Fazli nin etkisini azaltmıştır. Divan tertip etmediği için daha sonraki devirlerde pek isminden söz edilmemiştir. Rubaileri, daha çok dini, tasavvufi konular ağırlıktadır. Fuzuli (?-1556), bütün devirlerde Divan edebiyatının en güçlü şairlerinden birdir. 81 rubai yazmıştır. Diğer türlerde olduğu gibi rubai alanında da çok başarılı örnekler vermiştir. Ruhsarına ayb etme nigah ettiğimi Göz yaşı döküp nale vü ah ettiğimi Ey padişeh-i hüsn terahhum çağıdır Avf eyle ki bilmişim günah ettiğimi XVII. yüzyıl, rubainin Türk edebiyatında altın çağı olarak kabul edilir. Çünkü bu yüzyılda 1000 e yakın rubai yazan Az- klasycznej literatury tureckiej. Jednocześnie wymienia się Aşıka Çelebiego i Latifiego, jako twórców, którzy w swoich tezkire (zbiorach poezji) napisali więcej wierszy od niego (Köprülü, 2004, s. 492). Z napisanym blisko tysiącem rubajatów jest on z pewnością jednym z najpłodniejszych twórców rubajjatów w historii literatury tureckiej. Dwie napisane przez niego mesnevi (poematy dwuwierszowe): Hüma ve Hümayun, Gül ü Bülbül, również tę ocenę potwierdzają. Mistrzem Fazliego był Zati, który zaliczany jest do najsławniejszych poetów XVI wiecznej poezji dywanowej. Wpływ Fazliego osłabiła siła wierszy Bakiego. W następnych stuleciach nie kontynuowano tradycji divanu, w związku z czym wymienia się niewielu twórców. W rubajatach zaczęto podejmować więcej tematów religijnych, mistycznych. Fuzuli (?-1556), to najwybitniejszy poeta wszystkich pokoleń tworzący w nurcie literatury dywanowej. Napisał 81 rubajatów. W gatunku rubajatu, podobnie jak w innych, stworzył wiele udanych utworów. Nie uważaj tego za złe, iż patrzę na twoją twarz. To, że płaczę i wzdycham. Ach, piękna królowo, teraz jest czas miłosierdzia. Wybacz, że uznałem, to, co zrobiłem, za grzech.

11 18 19 mizade Haleti ( ), en başarılı Osmanlı rubai şairi unvanını almıştır. Bu türde onun yaptığı farklılıklardan biri, aynı rubaide birden fazla aruz kalıbı kullanmasıdır. Esrarını dil zaman zaman söyler imiş Hengame-i gamda dastan söyler imiş Aşk ehli olup da mihnet-i hicrana Ben sabrederim diyen yalan söyler imiş Bu rubainin ve 4. mısrasında mef ulü / mefailün / mefailün / feul kalıbı, 3. mısrasında ise mef ulü / mefailün / mefailün / fa vezni kullanılmıştır. Haleti, rubai söyleyiş tekniği ve işlediği konular yönünden hem Ömer Hayyam hem de Mevlana Celaleddin Rumi yi hatırlatır. Bazı rubailerini onlarınkinden ayırt etmek zordur. Ahvâl-i cihânı her zaman söyleşelim Amma gam-ı aşkımız nihân söyleşelim Ey vâkıf-ı râz-ı aşk olan ârif-i cân Ney gibi seninle bî-zebân söyleşelim Bu rubainin altında Haleti nin ismi yazılmış olmasa Ömer Hayyam veya Mevlana söylemiş denilebilir. XVIII. szego osmańskiego twórcy rubajatów. Jedną z nowości, którą wprowadził w tym gatunku było użycie więcej niż jednego schematu metrum w jednym utworze. Język od czasu do czasu o twej tajemnicy opowiadał. W czasie smutku cały jej epos opowiadał. Będąc zakochanym cierpiałem męki rozłąki. Wytrzymam, bo mówiący prawdy nie opowiadał. W 1, 2 i 4 wersie wykorzystano metra mef ulü / mefailün / mefailün / feul, natomiast w wersie 3 mef ulü / mefailün / mefailün / fa. Haleti, ze względu na technikę pisania oraz podejmowane tematy, przypomina twórczość Omara Chajjama i Dżelaleddina Rumiego. Czasem trudno jest odróżnić jego utwory od ich wierszy. O rzeczach ziemskich stale mówimy. O nieszczęsnej miłości, tylko w tajemnicy mówimy. O, mędrcu dusz, znający tajemnice miłości, z tobą, tylko jak flet, bezgłośnie mówimy. Gdyby ten rubajat był anonimowy, to można by przyjąć, że został napisany przez Omara Chajjama lub Mewlanę (Naszego

12 20 21 yüzyılın büyük şairi Nedim, Azmizade Haleti nin rubaide ne kadar önemli yer edindiğini şöyle dile getirir: Haleti evc-i rubaide uçar anka gibi. XIX. yüzyıl şair ve yazarı Ziya Paşa da Nedim in ifadesini tekrar ederek; Haleti evci rubaide uçar anka gibi Haleti nin bu alandaki önemini vurgular. XVII. yüzyılın hiciv şairi Nef i ( ) de rubailer yazmıştır. Rubailerinde de tıpkı hicivlerindeki gibi sivri dil kullanmıştır. Ya Rab dilimi sehv-ü hatâdan sakla Endîşemi tezvîr-ü riyâdan sakla Basdım reh-i vâdî-i rubâîye kadem Tan'ı har-ı nâdân-ı dü-pâdan sakla Jicivlerindeki kapalı ve iğneleyici söyleyiş bu mısralarda görmek mümkündür. Çünkü bütün şiirlerinde hiciv tarzı söyleyiş hakimdir. Tıpkı aşağıdaki ruaisinde olduğu gibi. Ey dil hele alemde bir adem yoğ imiş Var ise de ehl-i dile mahrem yoğ imiş Gam çekme hakikatte eger arif isen Farz eyle ki el an yine alem yoğ imiş Pana - takim tytułem honorowym obdarzano Rumiego). Nedim, wybitny poeta XVIII wieku, mówi o tym, jak ważnym twórcą w gatunku rubajatu jest Azmizade Haleti: Haleti w gatunku rubajatu jest jak lecący feniks. Za Nedimem te słowa powtarza XIX-wieczny pisarz i poeta Ziya Paşa, podkreślając jego ważną rolę w tej dziedzinie. Poeta-satyryk Nef i ( ), tworzący w XVII wieku, również pisał rubajaty. Używał w nich, zupełnie jak w satyrze, ostrego języka. O, Boże, uchroń mój język od pomyłki. Moje zmartwienie uchroń od perfidnej dwulicowości. Wstąpiłem na drogę tworzenia rubajatów. Podtrzymuj ignoranta, by pewnie stał na nogach. W tych wersach możemy zobaczyć zwięzły styl satyryczny, który dominuje we wszystkich jego utworach. Kolejnym na to dowodem może być poniższy rubajat. O serce, jeszcze na świecie nie ma takiego człowieka. Nawet, jeżeli, dla ludzi serca, nie jest przyjacielem. Nie smuć się, jeżeli w rzeczywistości jesteś mędrcem. Wyobraź sobie, że jeszcze nie ma świata.

13 22 23 Dünyanın faniliğini hatırlatan şair sadece gönlüne değil, başkalarına da bu dünyada kalıcı olunmadığını hatırlatır. XVII. yüzyıl şairlerinden Yusuf Nabi ( ) de rubailer kaleme almıştır. Onun 218 rubaisi olduğu kaynaklarda vurgulanmaktadır (Albayrak, 2008, s.178). Şiirlerinde eğitici ve öğretici yön öne çıkar. Sebk-i Hindi tarzı söyleyişi benimseyenlerden biridir. Bu yüzden şiirlerinde lirizm yüksek, fakat dil çok süslüdür: Haleti den sonra en çok rubai yazan şairlerden biri Süleyman Nahifi dir ( ). Mevlana nı Mesnevi sini Türkçeye çevirmiş ve etkisinde kalmıştır. Bu sebeple şiirlerinde Mevlana etkisi kuvvetlidir. Kolay söyleyişte derinleşmeyi beceren sevgi konusu ağırlıklı şiirler yazmıştır. İnsanın benliğine seslenmeyi başarmış bir şairdir. Divan şiirinin XVIII. yüzyılda önemli şairlerinden olan Nedim ( ) de rubailer söylemiştir. Rubaileri, diğer şiirlerinde olduğu gibi yaşamak ve hayat felsefesi üzerinedir. Zahirde eğerçi cümleden ednayız Erbab-ı nazar yanında lik alayız Saymazsa hisaba nola ahbab bizi Biz zümre-i şairanda müstesnayız Poeta w tym wierszu przypominając sercu o przemijalności świata, jednocześnie przypomina, że dla wszystkich świat jest czymś ulotnym. Spod pióra XVII-wiecznego poety Yusufa Nabiego ( ) wyszło także wiele rubajatów. Źródła wspominają, że napisał on aż 218 utworów tego typu (Albayrak, 2008, s.178). Jego wiersze mają charakter dydaktyczny. Przez swoją liryczność i zdobny język przypominają gatunek sebk-i hindi. Jednym z bardziej twórczych poetów po Haletim stał się Süleyman Nahifi ( ). Przetłumaczył i pozostawał pod wpływem Mesnevi Mewlany. Ten silny wpływ widzimy w jego wierszach. Pisał utwory o prostej formie, ale głębokim przekazie, podejmujące tematykę miłości. To poeta, któremu udało się poruszyć ludzkie serca. Nedim ( ), ważna postać osiemnastowiecznej poezji dywanowej, również pisywał rubajaty. Rubajaty, które stworzył, podobnie jak inne jego wiersze, dotyczą życia i filozofii życia. Nawet jeśli od wszystkich jesteśmy biedniejsi, dla ludzi myślących jesteśmy lepsi. No i co jeżeli lekceważą nas przyjaciele. My wśród poetów jesteśmy wyjątkowi.

14 24 25 XVIII. yüzyılın bir diğer şairi Ahmet Neyli ( ), yazdığı rubailer ile Hayyam la boy ölçüşebileceğini iddia etmiştir. Şiirlerinde akıcılık, duygu derinliği ve simge bolluğu dikkat çeker. Dil, hukuk, tarih alanlarında araştırmalarına rağmen şiirleriyle daha çok tanınır. Divan ı onun tek eseridir. Bu yüzyılda tasavvufi şiirleri ile dikkat çeken isimlerden biri Erzurumlu İbrahim Hakkı dır ( ). Diğer şiirlerinde olduğu gibi rubailerinde dini tasavvufi tema hakimdir. Hakkı nice bin safi ki ettin düştür Her ne ki görüp deyüp işittin düştür Etrafa segirdüp başa gittin düştür Bu kim oturup rahata yettin düştür XVIII. yüzyılda Esrar Dede nin ( ) ve Şeyh Galib in ( ) divanlarında çok sayıda rubai bulunmaktadır. Esrar Dede daha çok Mevleviler arasında meşhur olmuş bir mutasavvıf şairdir. Tasavvuf anlayışını bütün şiirlerinde yansıtmaya çalışmış ve sevgiyi esas almıştır. Mısralarında duygulu, şefkatli, derinlikli, akıcı ve simgelerindeki bolluk dikkat çeker. Rubailerinde de aynı derinlik vardır. Inny poeta tworzący w osiemnastym stuleciu, Ahmet Neyli ( ), tworzył rubajaty porównywane z rubajatami Omara Chajjama. W jego wierszach uwagę zwraca potoczystość stylu, głębia uczuć i mnogość symboli. Mimo iż zajmował się również innymi dziedzinami, językiem, prawem, historią, to najbardziej znany jest z wierszy. Jedynym jego dziełem jest jego Divan. Kolejny twórca, piszący w tym stuleciu, na którego warto zwrócić uwagę, to İbrahim Hakkı z Erzurumu ( ). W rubajatach i innych utworach podejmował on głównie tematykę mistyczną. Hakki, ileż byś tylko poddał się rozrywce, to jest sen. Wszystko coś widział, mówił, usłyszał, to jest sen. Biegnąc dookoła, dochodzisz do początku i to jest sen. Siedząc, oddałeś się wygodzie i to jest sen. W dywanach Esrara Dede ( ) oraz Şeyha Galibiego ( ) znajduje się wiele rubajatów. Esrar Dede był poetą popularnym głównie wśród mewlewitów (uczniów Dżelaleddina Rumiego). Tematem przewodnim jego twórczości jest miłość, a we wszystkich swoich wierszach odwołuje się do filozofii mistycznej. Jego utwory, również rubajaty, charakteryzują się uczuciowością, delikatnością, głębią, płynnością i obfitością symboli.

15 26 27 Sinemde yanar nar-ı tecellidir bu Tekrim olunan adem-i manadır bu Fethinde Felatun-ı hıred acizdir Dil namına bir nükte-i garadır bu XIX. yüzyılın şairlerinden Osman Vasıf (?-1824) döneminin en popüler şairlerinden biri olarak bilinir. Şiirlerini sade, İstanbul da konuşulan dille yazmıştır. Bu sebeple şiirleri halk arasında yaygınlık kazanmıştır. Şu rubaisindeki ilk iki mısra günümüz Türkiyesinde bile popülerdir. O gül endam bir al şale bürünsün yürüsün Ucu gönlüm gibi ardınca sürünsün yürüsün Alub ağuşa bu çağında o nazik bedeni Saran ol serv-i kaddi Vasıf ögünsün yürüsün Yenişehirli Avni ( ), rubailerinde farklı ses ahengini yakalamak için aynı rubaide farklı aruz bahri kullanmıştır. Ömrünün son günlerinde yazdığı bir rubaisinde dünyanın faniliğini şöyle anlatır. Ten żar, co pali się w mej piersi, to ogień. On jest sensem poważanego człowieka. W podboju takiego, Platon jest bezsilny. W języku takiego, to jest jak czarna kropka. XIX-wieczny poeta Osman Vasıf (?-1824) znany jest jako jeden z najpopularniejszych twórców swojej epoki. Pisał wiersze prostym językiem, w języku tureckim używanym w Stambule. Z tego powodu wiersze zyskały popularność wśród ludu. Dwa pierwsze wersy z poniższego rubajatu są szeroko znane we współczesnej Turcji. Podobne do kwiatu ciało, niech owinie się w jaskrawy szal i chodzi. Kraj szala, jak moje serce, za nim niech się wlecze. Wziąwszy w ramiona twe filigranowe ciało, objąwszy ją, zgrabną jak cyprys, Vasif, chwaląc się, dumnie niech chodzi. Avni z Yenişehiru ( ) chciał w swoich rubajatach uzyskać inną melodykę. W tym celu używał dwóch różnych metrum aruz. W rubajacie, który napisał tuż przed śmiercią, w następujący sposób opisuje przemijalność świata.

16 28 29 Bu deyr-i fenadan ki mükedder gitdim Dil-haste vü dil-figar u muğber gitdim Bu amed ü şüdde ihtiyarım yokdur Mecbur gelip cihana muztar gitdim (Bu geçici dünyadan kederli, gönlü hasta ve yaralı gittim. Bu geliş-gidiş benim elimde olmadığından, cihana gelişim mecburi olduğu gibi, ayrılışım da sıkıntılıdır) Damad Mahmut Celaleddin Paşa ( ) XIX. yüzyılda rubaileri ile dikkat çeker. Devrinde devlet işlerindeki bozuklukları, hayat ve insanlar üzerine pek çok rubai yazmıştır. Bir rubaisinde devlet yöneticilerinden şikayetini dile getirir. Devlet vükelası eşkıyadan da beter Bunlarda ne ar var, ne de havf-ı Huda Bir defa soyar şaki bir insanı fakat Hergün soyuyor milleti hırsız vükela Z tego przemijającego świata odchodzę w cierpieniu, zraniony i z bolącym sercem. Na świat przyszedłem przymuszony, odchodzę w goryczy i rozstanie z nim jest bolesne. Inny dziewiętnastowieczny twórca, Damad Mahmut Celaleddin Paşa ( ) przyciąga uwagę swoimi rubajatami, które dotyczyły nieprawidłowości w zarządzaniu państwem. W jednym z rubajatów w następujący sposób narzeka na jednego z wysokich urzędników państwowych. Rządzący są gorsi od rozbójników. Nie mają oni ani wstydu, ani strachu przed Bogiem. Rozbójnik ograbi człowieka raz, ale złodzieje-ministrowie rabują naród codziennie D. Cumhuriyet Devri Edebiyatında Rubai Cumhuriyet döneminde Türk şairler rubai geleneğini sürdürmüşlerdir. Bu devirde rubai yazmış önemli isimler şöyle sıralanabilir: İhsan Hamamizade, Orhan Veli Kanık, Yahya D Rubajaty w literaturze czasów republiki Poeci czasów republiki nadal kontynuowali tradycję pisania rubajatów. Najważniejsi twórcy tej epoki to: İhsan Ha-

17 30 31 Kemal Beyatlı, Nazım Hikmet, Rıfkı Melul Meriç, Arif Nihat Asya, Cemal Yeşil, Ümit Yaşar Oğuzcan, Fuat Bayramoğlu, Bekir Sıtkı Erdoğan, Turgut Uyar, Sefa Erdük, Vedat Varol, Nevin Emgen, Talat Sait Halman, Yılmaz Karakoyunlu, Hilmi Yavuz Bu isimler arasında Yahya Kemal Beyatlı, Arif Nihat Asya, Fuat Bayramoğlu, Talat Sait Halman ve Yılmaz Karakoyunlu rubailer başlığı altında müstakil kitap yayımlamışlardır. Bunlar aynı zamanda Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatında en fazla rubai yazan şairler olarak dikkat çeker. XX. yüzyıl Türk edebiyatının büyük şairlerinden biri olan Yahya Kemal Beyatlı ( ) rubailerinde de farklılığını gösterir. Bilmem kime yahut neye uyduk gittik Gâhi meye gâhi neye uyduk gittik Erbâb-i zekâ riyayı mezhep bildi Bizler dili divâneye uyduk gittik Arif Nihat Asya ( ) rubailerini Rubaiyyat-ı Arif (1964) başlıklı eserinde toplamıştır. Her konuda rubailer yazdığı söylenebilir. mamizade, Orhan Veli Kanık, Yahya Kemal Beyatlı, Nazım Hikmet, Rıfkı Melul Meriç, Arif Nihat Asya, Cemal Yeşil, Ümit Yaşar Oğuzcan, Fuat Bayramoğlu, Bekir Sıtkı Erdoğan, Turgut Uyar, Sefa Erdük, Vedat Varol, Nevin Emgen, Talat Sait Halman, Yılmaz Karakoyunlu, Hilmi Yavuz. Wspólną książkę pt. Rubajaty wydali poeci: Yahya Kemal Beyatlı, Arif Nihat Asya, Fuat Bayramoğlu, Talat Sait Halman oraz Yılmaz Karakoyunlu. Jednocześnie zalicza się ich do twórców, którzy napisali najwięcej rubajatów w czasie republiki. Yahya Kemal Beyatlı ( ), jeden z najwybitniejszych poetów XIX-wiecznej literatury tureckiej, w swoich rubajatach zwraca uwagę oryginalnością. Nie wiem komu albo czemu poświęcając się, poszliśmy, albo za winem, albo za fletem poszliśmy. Mędrcy uznali hipokryzję za zawód. My poszliśmy za szalonym sercem. Poeta Arif Nihat Asya ( ) swoje rubajaty zgromadził w tomiku Rubaiyyat-ı Arif (1964). Możemy zaryzykować twierdzenie, że pisał na każdy temat.

18 32 33 Sessizce düşünsek duyacaklar bir gün Olamazları olmuş sayacaklar bir gün Onlar bu vehimle ellerinden gelse Rüyalara sansür koyacaklar birgün Nazım Hikmet ( ) de fazla olmamakla birlikte rubailer yazmıştır. İçerik yönünden ve başlık olarak rubai adı taşısa da Nazım Hikmet in rubaileri ölçü/vezin bakımından klasik rubaiye benzemez. Kim bilir belki bu kadar sevmezdik birbirimizi uzaktan seyredemeseydik ruhunu birbirimizin. Kim bilir felek ayırmasaydı bizi birbirimizden belki bu kadar yakın olmazdık birbirimize... Nazım Hikmet ten sonra bu tarz rubai yazanlar arasında Cengiz Alpay, Azmi Güleç, Feyyaz Sağlam, Yusuf Ahıskalı, Recep Bulut sayılabilir. XX. yüzyıl Türk edebiyatında lirik şiirleriyle dikkat çeken isimlerden Ümit Yaşar Oğuzcan ( ) da rubailer yazmıştır. Rubailerinde daha çok hayat ve ölüm konularını işlemiştir. Jeżeli będziemy myśleć i milczeć, usłyszą to pewnego dnia. To, co nie mogło być, uznają, że było pewnego dnia. Oni, z tą swoją podejrzliwością, jeżeli tylko będą mogli, nałożą na sny cenzurę, pewnego dnia. W dorobku Nazıma Hikmeta ( ) również znajdziemy rubajaty, choć niewiele. Mimo że ich treść i tytuł wskazuje na to, iż są to rubajaty, to pod względem wykorzystania metrum nie przypominają one klasycznego utworu. Kto wie, może aż tak nie kochaliśmy się. Gdybyśmy, co dzień nie byli razem, kto wie Gdyby zły los nie rozdzielił nas wtedy Nie bylibyśmy, dzisiaj, tak bliscy, kto wie Po Nazımie Hikmecie podobne utwory pisywali między innymi Cengiz Alpay, Azmi Güleç, Feyyaz Sağlam, Yusuf Ahıskalı oraz Recep Bulut. Wśród twórców literatury tureckiej XX wieku lirycznymi wierszami wyróżnia się Ümit Yaşar Oğuzcan ( ). Napisane przez niego rubajaty dotyczą przede wszystkim tematyki życia i śmierci.

19 34 35 Duyduk kaçınılmaz sonucun geldiğini Ömrün azalıp gitgide eksildiğini Gözyaşları yalvarmalar artık boşuna Bir Hakim-i mutlak okuyor bildiğini İkinci Yeni şairlerinden Turgut Uyar ın ( ) rubaileri daha çok aşk temalıdır. Onun rubaileri tıpkı aşağıdaki mısralarda olduğu gibi geleneksel örneklerden farklıdır. Hazırladım hazıra durdum giydirdim gölgemi kuş çığlığı senin bölgen sorma benim bölgemi aşklar telef olup gider sokak köpeği gibi gitsin. Harcansın bazı şeyler. Sen dur e mi? Fuat Bayramoğlu ( ), Türk kültür hayatına diplomat, araştırmacı, şair ve yazar olarak emek vermiştir. XX. yüzyıl Türk edebiyatında rubaileri ile dikkat çekmiş bir isimdir yılında Yahya Kemal Beyatlı ile tanıştıktan sonra onun etkisinde kalarak rubailer yazmaya başlar (Alpaslan, 2002, 17). Cumhuriyet devri Türk edebiyatının 700 den fazla rubai yazan şairi olarak ilk sırlarda yer alır. Rubailerinde aşktan dostluğa, ayrılıktan yaşama sevincine, iyilikten Dowiedzieliśmy się, że nie da się uniknąć nadejścia końca. Marnowanie życia przez to, że ono stopniowo się skraca, na marne idą łzy, błagania. Tylko Pan ogłasza to, co wie Opatrzność o wszystkim decyduje. Natomiast wiersze Turgut Uyara ( ), którego zaliczam do Drugich Nowych Poetów, opowiadały w większym stopniu o miłości. Jak widzimy na przykładzie poniższych wersów, znacząco różniły się od rubajatów tradycyjnych. Jestem gotowy ubrałem się w swój cień. Słyszę przenikające krzyki ptaków z mych stron nie pytaj o nie. Zmarnowane miłości przepadają jak psy uliczne. Niech przepadają. Wyczerpią się niektóre rzeczy, lecz ty zostań. Fuat Bayramoğlu ( ) zapisał się w tureckiej kulturze jako dyplomata, naukowiec, poeta i pisarz. To jeden z bardziej znanych twórców rubajatów. W 1943 roku poznał Yahyę Kemala Beyatlıego i pod jego wpływem zaczął pisać rubajaty (Alpaslan, 2002, str. 17). Jako poeta, który napisał ponad 700 rubajatów, zajmuje czołowe miejsce w okresie republiki. W swoich rubajatach podejmował bardzo różną tematykę, od miłości do przyjaźni, od

20 36 37 vefasızlığa, dini ve dünyevi olmak üzere pek çok konuya yer vermiştir. Aşk konusunda yazdığı bir rubaisi. Hem tatlı gelen, hem yıkan iksirli ilaç Zengin ya da yoksul ona herkes muhtaç Aşk öyledir işte, hem yıkar hem onarır Bir gün çiğner, eder öbür gün başa taç Bekir Sıtkı Erdoğan (1926), Cumhuriyet devri Türk edebiyatında lirik değeri yüksek şiirler yazmıştır. Halk şiiri ile divan şiiri geleneğini birleştirmiştir. Modern şehirli bir şair olarak şiir dili sadedir. Bu sadeliği rubailerinde de görmek mümkündür. Bir yol bilirim; Adem e Havva ya gider Bir yol bilirim; aşka ve sevdaya gider Bir yol ki ömür bahçelerinden geçerek Yaşlarla, figanlarla musallaya gider Nevin Emgen (1928), öğretmen kadın şairlerdendir. Allah ın gücü, dünyanın faniliği, felsefi, tasavvufi, sevginin ve dostluğun değeri gibi konuları işlediği rubiler yazmıştır. Şiirlerini Rubailer (1993) başlıklı eserinde toplamıştır. rozstania po radość życia, od dobra po zdradę, od tematów religijnych po ziemskie przyjemności. Poniżej jeden z rubajatów dotyczący miłości. Smakujący jak słodycz i eliksir może cię rozstroić. Bogaty czy biedny, każdy jest uzależniony od niego. Miłość jest właśnie taka, i rozstraja, i naprawia. Jednego dnia zgniecie, drugiego może dać koronę. Bekir Sıtkı Erdoğan (1926) w literaturze tureckiej okresu republiki zapisał się jako twórca wierszy o wysokiej liryczności. Połączył poezję ludową z poezją dywanową. Jako współczesny poeta pochodzący z miasta używał języka tureckiego bez obcych naleciałości, co widać również w jego rubajatach. Znam jedną drogę; prowadzi do Adama i Ewy Znam jedną drogę; prowadzi do miłości, kochania Jedna droga, co przechodząc przez ogrody życia, łzami, jękami prowadzi do domu pogrzebowego. Nevin Emgen (1928), poetka i nauczycielka, pisała rubajaty o wielkości Boga, przemijalności tego świata, filozofii, mistycyzmie, miłości, wartości przyjaźni. W 1993 roku wydała tomik Rubailer, w którym zgromadziła napisane przez siebie

21 38 39 Yılmaz Karakoyunlu (1936), son dönem Türk edebiyatında roman ve rubai yazarı olarak dikkat çekmiştir. Rubailer (2002) başlıklı eserindeki ilk rubaiyi, kendisi gibi rubailer yazan Fuat Bayramoğlu na ithaf etmiştir. Mana ile lafzında musavi, üstad Alemdeki seslerde semavi, üstad Bak! Bahr-ı hezec sahili şenlendi şükür Her dalgada binlerce rubai, üstad.. Türk edebiyatında felsefi şiirleriyle dikkat çeken şairlerden biri Hilmi Yavuz dur (1936). Rubailerinde felsefi söyleyiş derinliği vardır. XVI. yüzyıl şairi Baki için yazdığı rubaide felsefi söyleyişi görmek mümkündür. Ey bakışlar ustası umutlar pehlivanı Sen anlattın bir gülde anlatılmaz olanı Biz bir hüzne başlarken sana çıkaklık ettik Uçurduğun kuşlardır şimdi Baki Divanı rubajaty. Yılmaz Karakoyunlu (1936) to pisarz i poeta tworzący najnowszą turecką literaturę. W tomiku Rubailer (2002) pierwszy wiersz zadedykował Fuatowi Bayramoğlu, który również jest twórcą rubajatów. Tyś równy w sensie i słowie, mistrzu, wśród dźwięków na świecie, niebiański mistrzu, patrz! Wybrzeże niebieskiego morza uradowało się, w każdej fali tysiącami rubajatów, mistrzu. Hilmi Yavuz (1936) pisał wiersze filozoficzne, co również widać w jego rubajatach. W rubajacie, który poświęcił XVIwiecznemu poecie Bakiemu, również można zauważyć elementy filozoficzne. O, ty, mistrzu spojrzeń, bohaterze nadziei. Ty wyjaśniłeś nam to, co niepojęte w małym kwiatku. My, poznając smutek, zostaliśmy twoimi uczniami. Ptaki, które wypuściłeś, teraz są dywanem Bakiego.

22 40 41 Sonuç Dörtlüklerden oluşması sebebiyle halk edebiyatı nazım biçimine çok uygun söyleyişi olan rubai tarzına her devirde Türk şairleri ilgi göstermişlerdir. Divan edebiyatında çok başarılı ve orijinal rubai örnekler verilmişlerdir. Cumhuriyet devri şairlerinin çoğu önceki şairleri tekrar etmişlerdir. XX. yüzyıl şairleri aruz vezninin farklı kalıplarıyla ve hece vezniyle de rubailer yazmışlardır. Son dönemde rubai yazan şair sayısı iyice azalmıştır. Bibliyografya Aça M., Gökalp H., Kocakaplan İ., Tür ve Şekil Bilgisi, Kesit Yayınları, İstanbul Albayrak N., Rubai, İslam Ansiklopedisi, C. 35, İstanbul 2008, s Alpaslan A., Rubai ve Rubai Yazanlar, F. Bayramoğlu, Rubailer, İstanbul 2002, s Bayramoğlu F., Rubailer, İstanbul Ceylan Ö., Hanedanda Bir Âsî: Âsaf Dîvânı, Ankara Podsumowanie W każdym okresie tureckiej literatury poeci wykazywali zainteresowanie pisaniem rubajatów, ponieważ ich system wersyfikacji przypominał ten stosowany w literaturze ludowej. Najwybitniejsze i najbardziej oryginalne rubajaty powstawały w nurcie literatury dywanowej. Okres republiki nie wprowadził do tego gatunku żadnej nowości, autorzy jedynie eksperymentowali z wykorzystaniem różnych schematów metrum. W ostatnich latach liczba poetów tworzących rubajaty znacząco się zwiększyła. Bibliografia Aça M., Gökalp H., Kocakaplan İ., Tür ve Şekil Bilgisi, Kesit Yayınları, İstanbul Albayrak N., Rubai, [w:] İslam Ansiklopedisi, t. 35, İstanbul 2008, s Alpaslan A., Rubai ve Rubai Yazanlar, [w:] F. Bayramoğlu, Rubailer, İstanbul 2002, s Bayramoğlu F., Rubailer, red.: İlhami Turan, İstanbul 2002.

23 42 43 Çelebi A.H., Seçme Rubailer, Ankara Gölpınarlı A., Mevlana Seçme Rubailer, 2. baskı, İstanbul Köprülü M. F., Klasik Türk Nazmında Rubai Şeklinin Eskiliği, "Türkiyat Mecmuası", C. 2, İstanbul 1926, s Köprülü M.F., Edebiyat Araştırmaları 2, Ankara Muallim Naci, Muhaveret ve Muhaberat, İstanbul 1311 [ ]. Olgun, "Tahir ül Mevlevi", Edebiyat Lügatı, İstanbul 1994, s Şentürk A., Kartal A., Eski Türk Edebiyatı Tarihi, İstanbul Doç. Dr Öztürk Emiroğlu Varşova Üniversitesi Şarkiyat Fakültesi Yunus Emre Enstitüsü Türk Kültür Merkezi Varşova Ceylan Ö., Hanedanda Bir Âsî: Âsaf Dîvânı, Ankara Çelebi A.H., Seçme Rubailer, Ankara Gölpınarlı A., Mevlana Seçme Rubailer, İstanbul Köprülü M. F., Klasik Türk Nazmında Rubai Şeklinin Eskiliği, "Türkiyat Mecmuası", t. 2, İstanbul 1926, s Köprülü M.F., Edebiyat Araştırmaları 2, Ankara Muallim Naci, Muhaveret ve Muhaberat, İstanbul 1311 [ r.]. Olgun, Tahir ül Mevlevi, [w:] Edebiyat Lügatı, İstanbul 1994, s Şentürk A., Kartal A., Eski Türk Edebiyatı Tarihi, İstanbul Dr hab. Öztürk Emiroğlu Uniwersytet Warszawski Wydział Orientalistyczny Yunus Emre Enstitüsü Centrum Kultury Tureckiej w Warszawie

24 44 45 Polonya pasaportu olan Türk şairi Seçkin türk şairi, oyun yazarı ve senarist, Nazım Hikmet Ran 15 Ocak 1902 de Selanik te eşref bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Hem babası hem de annesi tarafından gelen ataları Türk tarihinde önemli rol oynamışlardır. Babasının babası Osmanlı İmparatorluğu nun bir kaç ilçelerinde kaymakamlık eden şair Mehmed Nazım Paşa idi. Annesinin dedesi ise Mustafa Celaleddin Paşa adında tanınan Türk ordusu generalı, büyük Türk vatansever ve Türk nasyonalism kurucularından biri olan Konstantyn Borzęcki idi. Şairin annesi, çok iyi eğitim görmüş Celile Hanım, Osmanlı Devletinde az sayıda rastlanan bir ressamdı. Hem Fransızca bilir hem de piyano çalardı. Görüşleri çok liberal idi. Gelecekteki şairimizin çocukluktan beri iki kültüre mensup olduğunu söyleyebiliriz. Şüphesiz bu iki kültürün ortak noktası ruhun özgürlüğü ve ülkülere olan vefası idi. Daha bir çocukken bile Osmanlı tasavvuf şairlerinin arasında tasavvuf edebiyatının ustası olan Mevlana Celaleddin Rumi nin eserleriye tanık olmuştu. Sonraki yazdıklarında tasavvuf şairlerinin mirasına defalarca ima etmiştir. O şairlerin yazdıkları ise kişiliğinin oluşturulmasına büyük ölçüde etkilemiştir. Avrupa aydınlar sınıfında olduğu gibi yeni yüzyıla adım atarak tahsilli Türk gençliği de Avrupa ve Rusya sosyalistleri tarafından devam ettirilen Fransız İhtilali ülkülerine karşı tepkisiz kalmamıştı. Eşitlik ülküsünü destekleyen esaslı islam değerleri üzerine teşkil olunan müslüman aydınları tabakası, sosyalizm dövizlerine hassas Turecki poeta z polskim paszportem Wybitny turecki poeta, dramaturg, scenarzysta Ran urodził się 15 stycznia 1902 roku w tureckim mieście Selânik (dziś Saloniki w Grecji) w rodzinie arystokratycznej. Jego przodkowie, zarówno po stronie matki, jak i ojca, odegrali istotną rolę w historii Turcji. Jego dziadkiem po linii ojca był poeta Mehmed Nazim Pasza, który pełnił funkcję gubernatora w kilku prowincjach Imperium Osmańskiego. Po stronie matki pradziadkiem Nazima był Konstanty Borzęcki, Polak, znany nad Bosforem jako Mustafa Dżelaleddin Pasza, generał armii tureckiej, wielki patriota Turcji oraz jeden z twórców nacjonalizmu tureckiego. Matka poety Dżelile Hanym jako jedna z nielicznych kobiet w osmańskiej Turcji była malarką, dobrze wykształconą osobą, władała francuskim, grała na fortepianie i miała liberalne poglądy. Można powiedzieć, że od dziecka przyszły poeta należał do dwóch kultur, wspólnym mianownikiem niewątpliwie były wolność ducha i wierność ideałom. Już w dzieciństwie Nazim poznał dzieła osmańskich poetów sufickich, między innymi Dżelaleddina Rumiego, mistrza sufickiej literatury trzynastego wieku. W późniejszej twórczości Nazim nie raz odwoływał się do dziedzictwa sufickich poetów, których twórczość z pewnością wpłynęła na formowanie się jego osobowości. Podobnie jak postępowa inteligencja europejska na przełomie stuleci turecka wykształcona młodzież nie była obojętna wobec ideałów francuskiej rewolucji, kontynuowanej przez socjalistów europejskich oraz rosyjskich. Muzułmańska inteligencja, która kształtowała się na gruncie podstawowych wartości islamu promujących zasady równości społecznej, była szczególnie wrażliwa na hasła socjalistyczne. Na początku XX wieku

25 46 47 kalırdı. 20. yüzyılın başında Nazım iki tarihsel olayın şahidi olmuştu: bütün millerlerin eşitliği ve adalet dövizlerinin altında gerçekleştirilen 1917 deki Rus Devriminin, ve diğer taraftan Osmanlı İmparatorluğunun I. Dünya Savaşı nda yenildikten sonra ortaya çıktığı sonuçlardan biri olan ve 10 Ağustos 1920 tarihinde yazılan Sèvres antlaşmasının ki bundan itibaren İtilaf Devletleri İstanbul a bile girerken vatanını kendi aralarına paylaşmaya kalkıştılar. Komünistlerin emperyalizme zıt olan dövizlerini istekle kabul ettiği şaşıracak değil. Gelecekte kendi seçeneğinin sonuçlarını da kabul etmek zorunda idi : yıllarca hapis, sürgün ve sevdiği Türkiye den uzakta, gurbette ölüm. İstanbul Bahriye Mektebini 1918 de bitirdikten sonra Hamidiye adındaki kruvazörün güvertesinde subaylık yaptı. Hastalık sebebiyle 1920 de vazifesinden uzaklaştırıldı de Nazım direniş hareketini destekleyip Kurtuluş Savaşı na katılmak için Ankara ya çıktı. Ancak iyi eğitim gördüğü için cepheye değil Bolu da öğretmen olarak bir okula vazifelendirilmiştir. Oradan da 30 Eylül 1921 de Batum yoluyla Moskova ya çıkıp, yeni kurulmuş Doğu Emekçileri Komünist Üniversitesi nde (Коммунистический университет трудящихся Востока) okumaya başladı. Eğitim esnasında Rus şairlerinin deneysel tarzıyla tanık olup, özellikle Vladimir Mayakovski nin kademeli tonlu şiire ve Vsevolod Meyerhold un yaratıcılığına bayılıyordu te Nazım Türkiye ye dönüyor ve yasadışı Türk komünist partisinin Aydınlık dergisinde editörlük yapmış olup, Yoldaş, Orak Çekiç gibi bir kaç başka devrimci gazetelerle de çalışmıştır te Türkiye hükûmeti Aydınlık dergisini kapatıp onun işçilerine karşı Nazim był świadkiem dwóch historycznych wydarzeń: rewolucji październikowej 1917 roku, która przebiegła pod hasłem równości i sprawiedliwości dla wszystkich narodów, z jednej strony, i konsekwencjami przegranej Imperium Osmańskiego w I wojnie światowej. W porozumieniach z Sèvres z 10 sierpnia 1920 roku, w dniu, gdy państwa Ententy przystąpiły do rozbioru jego ojczyzny, okupując nawet Stambuł. Nic więc dziwnego, że Nazim szczerze przyjął antyimperialistyczne hasła komunistów, ponosząc w przyszłości konsekwencje swojego wyboru lata więzienia, wygnania i śmierć na obczyźnie poza ukochaną Turcją. Po skończeniu w 1918 roku wojenno-morskiej szkoły (Bahriye Mektebi) w Stambule, służył jako oficer na wojskowym krążowniku Hamidiye. W 1920 roku z przyczyny choroby został zwolniony ze służby. W 1921 roku wyjechał do Ankary, żeby dołączyć do ruchu narodowowyzwoleńczego w wojnie wyzwoleńczej. Jednak ze względu na dobre wykształcenie zdecydowano nie wysyłać go na front, lecz do jednego z liceum w mieście Bolu jako nauczyciela. Stamtąd 30 września 1921 roku przez Batumi udał się do Moskwy, gdzie rozpoczął studia w nowopowstałym Komunistycznym Uniwersytecie Pracujących Wschodu (KUTW Коммунистический университет трудящихся Востока). Podczas studiów w Rosji Nazim poznał eksperymentalny styl rosyjskich poetów, był pod wrażeniem tzw. intonacyjnego schodkowanego wiersza Włodzimierza Majakowskiego oraz twórczości reżysera Wsiewołoda Meyerholda. W 1924 roku Nazim wrócił do Turcji, zajął się redagowaniem pisma nielegalnej partii komunistów tureckich Aydınlık ( Jasność ) oraz współpracą z innymi pismami o treści rewolucyjnej, takimi jak Yoldaş ( Towarzysz ), Orak Çekic ( Sierp Mołot ). Rząd turecki w 1925 roku zamknął redakcję dziennika

26 48 49 Aydınlık oraz wytoczył proces pracownikom dziennika za działalność antypaństwową. Skazany na 15 lat więzienia Nazim uciekł do Związku Radzieckiego. W 1928 roku w Baku, w Azerbejdżanie ukazał się pierwszy zbiór jego wierszy Güneşi ıçenlerin türküsü (Pieśń pijących słońce). W tym samym roku, skorzystawszy z amnestii wrócił do kraju. Po powrocie został aresztowany, ale po ośmiu miesiącach wyszedł na wolność. Po powrocie ze Związku Radzieckiego obok zapału rewolucyjnego Nazim wniósł do życia literackiego Turcji nowy styl oparty na elementach futuryzmu rosyjskiego i jako jeden z pierwszych tureckich poetów zaczął pisać wierszem wolnym, werlibrem. Wydany w 1929 roku w Stambule zbiór pt. 835 wierszy przyniósł mu uznanie świata literackiego. W Nazim wydaje pięć zbiorów wierszy i dwie sztuki. Za zbiór wierszy Gece gelen telegram (Telegram, który nadszedł nocą), w której autor wzywał tureckich komunistów do zdecydowanej walki, został skazany w 1933 roku na pięć lat więzienia w Bursie. W więzieniu napisał rewolucyjny poemat Simavne Kadısı Oğlu Şeyh Bedreddin Destanı (Destan o szajchu Bedreddinie, synu kadiego Simawny). To ostatnia książka wydana za jego życia w Turcji (1936 r.), gdzie w interesujący sposób przedstawia swoje ideały komunistyczne w połączeniu z zasadami filozofii sufickiej. Głównym bohaterem poematu jest Szajch Machmud Bedreddin, syn sędziego, kaznodzieja suficki, który staje na czele powstania w celu utworzenia nowego ustroju społecznego W jego ramach całe dziedzictwo Adama i Ewy ma być równo podzielone pomiędzy wszystkich ludzi niezależnie od pochodzenia i wiary. W 1938 roku sąd wojskowy skazał Nazima Hikmeta na 28 lat i 4 miesiące więzienia za podjudzanie do buntu żołnierzy piechoty i marynarki. W areszcie Nazim napisał cykl wierszy z Listy z więzienia, epodevlet karşıtı faaliyetler şüphesiyle süreci başlattı. 15 hapis ile cezalandırılmış olan Nazım Hikmet Sovyet Birliği ne kaçmıştır de Bakü de, Azerbaycanda, şiirlerinin ilk mecmuası Güneşi İçenlerin Türküsü yayımlanır. O yılda aftan faydalanarak ülkeye döner. Dönünce tutuklanır ve sekiz ay geçtikten sonra serbest bırakılır. Sovyet Rusya dan döndükten sonra Nazım Türkiye edebiyat hayatına devrim heyecanı yanında Rus fütürizm unsurlarına dayalı yeni bir tarz kattı. Serbest vezni kullanan ilk Türk şairlerinden biri idi da yayımlanan 835 Satır adlı şiir mecmuası sayesinde edebiyat dünyasında ün kazandı ve 1932 arasında Nazım beş şiir mecmuası ile iki oyun yayımlanır. Türk komünistleri aktif muharebeye teşvik eden Gece Gelen Telgraf adlı şiir mecmuası dolayısıyla Bursa da üç yıl hapis ile cezalandırıldı. Hapiste Simavne Kadısı Oğlu Şeyh Bedreddin Destanı adlı devrimci epik şiiri yazdı. Bu kitap (1936 y.) daha yaşadığı zaman Türkiye de yayımlanan kitaplarının sonu idi. İçinde tasavvuf felsefesi kurallarıyla karışık olan kendi komünist ülkülerini ilginç şekilde sergiliyordu. Destanın baş kahramanı, kadının oğlu ve mutasavvıf vaiz Şeyh Mahmut Bedreddin, Adem ve Havva nın mirasını kimsenin dinine köküne bakmadan herkese paylaşmaya dayalı yeni sosyal nizamını oluşturmak için düzenlenen isyanın lideri olur de Nazım Hikmet güya ordu ve donanmayı isyana kışkırttığı için askeri mahkeme tarafından 28 yıl ve 4 ay hapis ile cezalandırıldı. Tutukluyken Cezaevinden Mektuplar adlı bir dizi şiir ve Memleketimden İnsan Manzaraları destanını yazıp Tol-

27 50 51 stoy un Savaş ve Barış ını da çevirdi da Nâzım Hikmet i Kurtarma ve Eserlerini Yayma Komitesi kuruldu. Jean-Paul Sartre, Pablo Picasso ve bir çok başka Batı ve Türkiye aydın fikirleri o teşebbüse katıldı de genel af sayesinde Nazım Hikmet serbest bırakıldı de Kara Denizi aşarak Romanya yoluyla Moskova ya kaçtı de Türk vatandaşlığından çıkartıldığı için kökleri sayesinde Nazım Hikmet e Polonya vatandaşlığı verildi, o da büyük dedesinin soyadı Borzęcki yi kabul etti. Aynı yılda Uluslararası Barış Ödülü nü kazandı. Moskova dayken Nazım Hikmet aktif olarak kültürel hayata katılır: filmlere senaryo yazar, tiyatroda oyun hazırlar, konferanslara katılırdı. Onun eserleri birçok dile çevrilmiştir. Ancak Moskova da onu büyük hayal kırıklığı bekliyordu. Stalinizm dönemindeki devrimci hürriyet gözlerini açtı. Stalin i öven tatsız methiyeler onun takdir ettiği Rus fütürist şiirleinin yerini aldı. Josef Stalin in öldüğünden sonra Nazım Hikmet ülke nin totaliterlikten vaz geçeceğini umuyordu. Bu münasebetle İvan İvanoviç Var mıydı, Yok muydu? adlı tiyatro oyunu yazdı. Maalesef, komünizm ülkülerine tamamen inanan ve solcu ülküleri olan bir çok başka aydın fikirler gibi, hayatın faciasını yaşadı lerin sonuna dönen son şiirleri yalnızlık, hicran ve ölüm ile doludur. Topluluklara yönetilen devrimci şiirin yerini İstanbul a olan sevgisi ve özlemi ile dolu durgun bir lirik aldı. Nazım Hikmet Ran kalp krizi sonucunda 3 Haziran 1963 te ölmüştür. Moskova da Novodeviçi Mezarlığı na (Новодевичье кладбище) gömüldü da Türk Cumhuriyeti, kaybettiği vatandaşlığını ona yeniden verdi. peję Memleketimden insan manzaraları (Ludzka panorama z mojego kraju), przełożył Wojnę i Pokój Lwa Tołstoja. W 1949 roku powstał międzynarodowy komitet przedstawicieli światowej kultury na rzecz wyzwolenia Nazima Hikmeta. Włączyli się do tej akcji Jean-Paul Sartre, Pablo Picasso oraz wielu innych intelektualistów zachodnich i tureckich. W 1950 roku w ramach ogólnopaństwowej amnestii, wyszedł na wolność. W 1951 roku przez Morze Czarne i przez Rumunię uciekł do Moskwy. Pozbawiony w 1951 roku obywatelstwa tureckiego, w związku z polskim pochodzeniem otrzymał polskie obywatelstwo i przyjąl nazwisko pradziadka Borzęckiego. W tym samym roku poeta został laureatem Międzynarodowej Stalinowskiej Nagrody Pokoju. W Moskwie aktywnie włączył się w życie kulturalne, pisał scenariusze do filmów, wystawiał sztuki, brał udział w konferencjach, a jego działa tłumaczono na wiele języków. Jednocześnie spotkało go tu ogromne rozczarowanie, poznał rewolucyjną wolność w latach stalinizmu. Utwory wysoko cenionych przez niego futurystów rosyjskich zastąpiły pozbawione gustu chwalebne ody do Stalina. Po śmierci Józefa Stalina miał nadzieję, że kraj pozbędzie się totalitaryzmu, napisał sztukę A czy był Iwan Iwanowicz? Niestety, jak wielu innych intelektualistów o lewicowych poglądach, szczerze wierzących w ideały komunizmu, przeżył dramat życia. Jego ostatnie wiersze z końca lat pięćdziesiątych są nasiąknięte motywami samotności, rozłąki, śmierci. Rewolucyjne wiersze skierowane do mas zastąpiła liryka pełna cichej miłości oraz tęsknoty za ukochanym Stambułem. Ran zmarł na zawał serca 3 czerwca 1963 roku i został pochowany na Cmentarzu Nowodziewiczym w Moskwie. W 2009 roku Republika Turecka przywróciła poecie obywatelstwo.

Divan Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları. HOCA DEHHANİ: 13. yüzyılda yaşamıştır. Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir. Divanı vardır.

Divan Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları. HOCA DEHHANİ: 13. yüzyılda yaşamıştır. Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir. Divanı vardır. Edebiyatı Sanatçıları Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları HOCA DEHHANİ: 13. yüzyılda yaşamıştır. Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir. ı vardır. MEVLANA: XIII.yüzyılda yaşamıştır. Birkaç

Detaylı

YAHYA KEMAL BEYATLI (1884-1958)

YAHYA KEMAL BEYATLI (1884-1958) YAHYA KEMAL BEYATLI (1884-1958) Yahya Kemal Beyatlı 2 Aralık 1884 tarihinde bugün Makedonya sınırları içerisinde bulunan Üsküp te dünyaya geldi. Asıl adı Ahmet Agâh tır. Şehsuvar Paşa torunlarından olduğu

Detaylı

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ a. 14.Yüzyıl Orta Asya Sahası Türk Edebiyatı ( Harezm Sahası ve Kıpçak Sahası ) b. 14.Yüzyılda Doğu Türkçesi ile Yazılmış Yazarı Bilinmeyen Eserler c.

Detaylı

Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım

Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR 1. İletişim 2. İnsan, İletişim ve Dil 3. Dil Kültür İlişkisi DİLLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TÜRKÇENİN DÜNYA DİLLERİ ARASINDAKİ YERİ 1. Dillerin Sınıflandırılması

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...7 KISALTMALAR GİRİŞ İran ve Türk Edebiyatlarında Husrev ü Şirin Hikâyesi BİRİNCİ BÖLÜM Âzerî nin Biyografisi...

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...7 KISALTMALAR GİRİŞ İran ve Türk Edebiyatlarında Husrev ü Şirin Hikâyesi BİRİNCİ BÖLÜM Âzerî nin Biyografisi... İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...7 KISALTMALAR...11 GİRİŞ İran ve Türk Edebiyatlarında Husrev ü Şirin Hikâyesi...13 BİRİNCİ BÖLÜM Âzerî nin Biyografisi...27 5 İKİNCİ BÖLÜM Husrev ü Şirin Mesnevisinin İncelenmesi...57

Detaylı

Bilim,Sevgi,Hoşgörü.

Bilim,Sevgi,Hoşgörü. Bilim,Sevgi,Hoşgörü. Mehmet Akif Ersoy 20 Aralık 1873 27 Aralık 1936 Mehmet Akif Ersoy, Türkiye Cumhuriyeti nin ulusal marşı olan İstiklal Marşı nın yazarıdır. Vatan Şairi olarak anılır. Yahya Kemal Beyatlı

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

CUMHURIYET DÖNEMINDE COŞKU VE HEYECANI DILE GETIREN METINLER (ŞIIR) Cumhuriyet Edebiyatında Şiir ve Soru Çözümü

CUMHURIYET DÖNEMINDE COŞKU VE HEYECANI DILE GETIREN METINLER (ŞIIR) Cumhuriyet Edebiyatında Şiir ve Soru Çözümü CUMHURIYET DÖNEMINDE COŞKU VE HEYECANI DILE GETIREN METINLER (ŞIIR) Cumhuriyet Edebiyatında Şiir ve Soru Çözümü Yirminci asrın ilk yarısının sonlarına doğru Fransa da ortaya çıkan felsefi bir akımdır.

Detaylı

Necip Fazıl ın Yaşamındaki Düşünce Labirentleri - Genç Gelişim Kişisel Gelişim

Necip Fazıl ın Yaşamındaki Düşünce Labirentleri - Genç Gelişim Kişisel Gelişim Yusuf Yeşilkaya www.yusufyesilkaya.com yusufyesilkaya@gmail.com 26 Mayıs 1904 tarihinde İstanbul Çemberlitaş ta dünyaya gelen Necip Fazıl, hem kültürlü hem de varlıklı bir ailenin çocuğudur. Dört-beş yaşında

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 12. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 12. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI 1 2 EDEBİ BİLGİLER (ŞİİR BİLGİSİ) 1. İncelediği şiirden hareketle metnin oluşmasına imkân sağlayan zihniyeti 2. Şiirin yapısını çözümler. 3. Şiirin

Detaylı

Prof. Dr. Osman HORATA TDE 472 Eski Türk Edebiyatı Ders Notları

Prof. Dr. Osman HORATA TDE 472 Eski Türk Edebiyatı Ders Notları KLASİK ÜSLUP Günlük konuşma diline ait unsurların yoğun bir şekilde kullanıldığı folklorik üslup, klasik estetiğin derinlik ve zarafetinden yoksun olması sebebiyle basit bulunmuş, folklorik üslubun yüzeyselliğine

Detaylı

İSLÂMİYET ETKİSİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI İSLÂMİ İLK ESERLER SORU PROĞRAMI AHMET ARSLAN

İSLÂMİYET ETKİSİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI İSLÂMİ İLK ESERLER SORU PROĞRAMI AHMET ARSLAN İSLÂMİYET ETKİSİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI İSLÂMİ İLK ESERLER SORU PROĞRAMI AHMET ARSLAN 1) XI. Yüzyıl dil ürünlerinden olan bu eserin değeri, yalnızca Türk dilinin sözcüklerini toplamak, kurallarını ve

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Kenan Erdoğan Unvanı. Adı Soyadı. Doçent Doğum Tarihi veyeri Yozgat 01 Mart 1963 Görev Yeri

ÖZGEÇMİŞ. Kenan Erdoğan Unvanı. Adı Soyadı. Doçent Doğum Tarihi veyeri Yozgat 01 Mart 1963 Görev Yeri ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Kenan Erdoğan Unvanı Doçent Doğum Tarihi veyeri Yozgat 01 Mart 1963 Görev Yeri Manisa Daha Önce Bulunduğu Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi Araştırma Görevlisi, Celal Bayar Üniversitesi

Detaylı

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI 1 EDEBİYAT TARİHİ / TÜRK EDEBİYATININ DÖNEMLERE AYRILMASINDAKİ ÖLÇÜTLER 1.Edebiyat tarihinin uygarlık tarihi içindeki yerini.edebiyat tarihinin

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm ÖABT Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Konu Anlatımlı Soru Bankası ESKİ TÜRK DİLİ VE LEHÇELERİ...

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm ÖABT Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Konu Anlatımlı Soru Bankası ESKİ TÜRK DİLİ VE LEHÇELERİ... İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm... 7 ESKİ TÜRK DİLİ VE LEHÇELERİ... 8 Türk Dillerinin Sınıflandırılması... 14 Türk Dillerinin Ses Denklikleri Bakımından Sınıflandırılması... 16 Altay Dilleri Teorisini Kabul

Detaylı

Ali Rıza Malkoç. - şiirler - Yayın Tarihi: 6.8.2005. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Ali Rıza Malkoç. - şiirler - Yayın Tarihi: 6.8.2005. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat - şiirler - Yayın Tarihi: 6.8.2005 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yayın Hakkı Notu: Bu e-kitapta yer alan şiirlerin tüm yayın hakları şairin kendisine ve / veya yasal temsilcilerine aittir. Şiirlerin

Detaylı

TÜRK EDEBİYATI 10. SINIFLAR 17 Nisan 2015

TÜRK EDEBİYATI 10. SINIFLAR 17 Nisan 2015 ADI : SOYADI:. SINIF : NU.:.. TÜRK EDEBİYATI 10. SINIFLAR 17 Nisan 2015 KAHTA FEN LİSESİ 2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM I. YAZILI. 1. SORU 2. SORU 3. SORU 4. SORU 5. SORU 6. SORU 7. SORU 8. SORU

Detaylı

ATTİLA İLHAN ın HAYATI MAVİCİLİK AKIMI

ATTİLA İLHAN ın HAYATI MAVİCİLİK AKIMI ATTİLA İLHAN ın HAYATI VE MAVİCİLİK AKIMI MAVİCİLER (1952 1956) Attila İlhan tarafından çıkarılan bir fikir ve sanat dergisi olarak 1952 yılında yayına başlayan Mavi adlı bir derginin etrafında gelişen

Detaylı

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz.

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz. Söylenen her söz, içinden çıktığı kalbin kılığını üzerinde taşır. Ataullah İskenderî Söz ilaç gibidir. Gereği kadar sarf edilirse fayda veriri; gerektiğinden fazlası ise zarara neden olur. Amr bin As Sadece

Detaylı

NECİP FAZIL KISAKÜREK

NECİP FAZIL KISAKÜREK NECİP FAZIL KISAKÜREK NECİP FAZIL KISAKÜREK kimdir? Necip fazıl kısakürekin ailesi ve çocukluk yılları. 1934e kadar yaşamı 1934-1943 yılları hayatı Büyük doğu cemiyeti 1960tan sonra yaşamı Siyasi fikirleri

Detaylı

KİTABİYAT. Mevlānā Celāleddin-i Rumî, Mesnevî 1-2/3-4/5-6, Nazmen Tercüme: Ahmet Metin Şahin, Kaynak Yayınları, İstanbul 2006.

KİTABİYAT. Mevlānā Celāleddin-i Rumî, Mesnevî 1-2/3-4/5-6, Nazmen Tercüme: Ahmet Metin Şahin, Kaynak Yayınları, İstanbul 2006. KİTABİYAT Mevlānā Celāleddin-i Rumî, Mesnevî 1-2/3-4/5-6, Nazmen Tercüme: Ahmet Metin Şahin, Kaynak Yayınları, İstanbul 2006. Yayınlanalı yedi yıl olmuş. İlk yayınlandığını bir gazetede mütercim ile yapılmış

Detaylı

BEP Plan Hazırla T.C Ceyhan Kaymakamlığı ALTI OCAK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ Müdürlüğü Edebiyat Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı

BEP Plan Hazırla T.C Ceyhan Kaymakamlığı ALTI OCAK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ Müdürlüğü Edebiyat Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı BEP Plan Hazırla T.C Ceyhan Kaymakamlığı ALTI OCAK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ Müdürlüğü Edebiyat Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Öğrenci : MEHMET ERKAN Eğitsel Performans Olay Çevresinde Oluşan

Detaylı

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ OKULLAR ARASI ÖDÜLLÜ YARIŞMALAR

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ OKULLAR ARASI ÖDÜLLÜ YARIŞMALAR KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ 2016-2017 OKULLAR ARASI ÖDÜLLÜ YARIŞMALAR YARIŞMALARIMIZ Güzel Şiir Okuma Yarışması Şehitler Ölmez Konulu Resim Yarışması Kainatın Efendisi Peygamber Efendimiz (SAS) Konulu Kompozisyon

Detaylı

Azrail in Bir Adama Bakması

Azrail in Bir Adama Bakması Mevlâna (1207 1273) Güçlü bir bellek, çağrışım yeteneği, üretkenlik, olağanüstü görüş ve anlatım gücü, derin duygusallık ve hüzün, her yönüyle İslam kültürüne hâkimiyet... İşte Mevlâna deyince akla gelen

Detaylı

Dünyayı Değiştiren İnsanlar

Dünyayı Değiştiren İnsanlar Dünyayı Değiştiren İnsanlar Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı, bir mutluluk parıltısısınız! Memleketi asıl aydınlığa boğacak sizsiniz. Kendinizin ne kadar mühim,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doç. Dr. Rıza BAĞCI

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doç. Dr. Rıza BAĞCI ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖĞRENİM DURUMU Lisans: 1976-1980 Doç. Dr. Rıza BAĞCI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ Yüksek Lisans: 1984-1987 EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL

Detaylı

NOKTALAMA İŞARETLERİ MUSTAFA NAZIM ÖZGEN

NOKTALAMA İŞARETLERİ MUSTAFA NAZIM ÖZGEN NOKTALAMA İŞARETLERİ MUSTAFA NAZIM ÖZGEN BU ÖDEVİN HAZIRLANMASINDA MUSTAFA NAZIM ÖZGEN BURCU OLGUN GÜLŞAH GELİŞ VE FATMA GEZER TARAFINDAN ORTAK HAZIRLANMIŞTIR. BİLGİSAYAR 1 DERSİ PROJE ÖDEVİ NURAY GEDİK

Detaylı

olduğunu fark etti. Takdir ettiği öğretmenleri gibi hatta onlardan bile iyi bir öğretmen olacaktı.

olduğunu fark etti. Takdir ettiği öğretmenleri gibi hatta onlardan bile iyi bir öğretmen olacaktı. MUSA TAKCI KİMDİR? İyi bir öğretmen, koruyucu bir ağabey, saygılı bir evlat, şefkatli bir baba, merhametli bir eş, çok aranan bir kardeş, güçlü bir şair, disiplinli bir yazar, hayırlı bir insan, güzel

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Tanşıl Kılıç. Roman ŞEKERLİ SİNEK. 12. basım. Resimleyen: Vaqar Aqaei

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Tanşıl Kılıç. Roman ŞEKERLİ SİNEK. 12. basım. Resimleyen: Vaqar Aqaei Tanşıl Kılıç ŞEKERLİ SİNEK ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Roman Resimleyen: Vaqar Aqaei 12. basım Tanşıl Kılıç ŞEKERLİ SİNEK Resimleyen: Vaqar Aqaei Yayın Koordinatörü: İpek Şoran Editör: Ebru Akkaş Kuseyri İç

Detaylı

SEVGİNİN GÜCÜ yılında Manisa da doğan İlhan Berk, Türk şiirinin en üretken, usta şairlerinden

SEVGİNİN GÜCÜ yılında Manisa da doğan İlhan Berk, Türk şiirinin en üretken, usta şairlerinden Kavrama 1 ECE KAVRAMA 21102516 TURK 101 Ali TURAN GÖRGÜ SEVGİNİN GÜCÜ 1918 yılında Manisa da doğan İlhan Berk, Türk şiirinin en üretken, usta şairlerinden biridir. Şiirlerinde genellikle değişim içinde

Detaylı

TANZİMAT I. DÖNEM: ŞAİR VE YAZARLAR. * Şinasi *Ziya Paşa *Namık Kemal. * Ahmet Mithat Efendi *Şemsettin Sami

TANZİMAT I. DÖNEM: ŞAİR VE YAZARLAR. * Şinasi *Ziya Paşa *Namık Kemal. * Ahmet Mithat Efendi *Şemsettin Sami TANZİMAT I. DÖNEM: ŞAİR VE YAZARLAR * Şinasi *Ziya Paşa *Namık Kemal * Ahmet Mithat Efendi *Şemsettin Sami İBRAHİM ŞİNASİ 1826-1871 İBRAHİM ŞİNASİ İstanbul da doğdu. Arapça, Fransızca, Farsça dersleri

Detaylı

Get to know Hodja Dehhânî Through Other Poet s Poems:

Get to know Hodja Dehhânî Through Other Poet s Poems: Hoca Dehhânî yi iyle : 1 ÖZET Mücahit KAÇAR 2, kaside Dehhân neredeyse bütün antoloji ve edebiyat tarihi söz konusu görülmektedir. Oysaki hem atfedilen gazellerine yeniden Anahtar Kelimeler: Dehhânî, Kemâl

Detaylı

Müslim Uyğun. - şiirler - Yayın Tarihi: Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Müslim Uyğun. - şiirler - Yayın Tarihi: Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat - şiirler - Yayın Tarihi: 28.7.2009 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yayın Hakkı Notu: Bu e-kitapta yer alan şiirlerin tüm yayın hakları şairin kendisine ve / veya yasal temsilcilerine aittir.

Detaylı

Tanşıl Kılıç ŞEKERLİ SİNEK. Resimleyen: Vaghar Aghaei

Tanşıl Kılıç ŞEKERLİ SİNEK. Resimleyen: Vaghar Aghaei Tanşıl Kılıç ŞEKERLİ SİNEK Resimleyen: Vaghar Aghaei cancocuk.com cancocuk@cancocuk.com Yayın Koordinatörü: İpek Şoran Editör: Ebru Akkaş Kuseyri İç ve Kapak Tasarım: Gözde Bitir Tasarım Uygulama: Güldal

Detaylı

İSTİKLÂL MARŞI'MIZ. Her milletin bir milli marşı var fakat bizimkisi ayrı. Bizimkisi İstiklal Marşıdır, başka yazılamaz gayrı.

İSTİKLÂL MARŞI'MIZ. Her milletin bir milli marşı var fakat bizimkisi ayrı. Bizimkisi İstiklal Marşıdır, başka yazılamaz gayrı. İSTİKLÂL MARŞI'MIZ Her milletin bir milli marşı var fakat bizimkisi ayrı. Bizimkisi İstiklal Marşıdır, başka yazılamaz gayrı. Kimisi yazılmış bilmem hangi krala; lorda, barona. Küçümsemem ama, benzetirim

Detaylı

Müşterek Şiirler Divanı

Müşterek Şiirler Divanı Müşterek Şiirler Divanı Yazar İ. Hakkı Aksoyak ISBN: 978-605-9247-54-2 1. Baskı Nisan, 2017 / Ankara 1000 Adet Yayınları Yayın No: 228 Web: grafikeryayin.com Kapak ve Sayfa Tasarımı Baskı ve Cilt Grafik-Ofset

Detaylı

OSMANLI BELGELERİNDE MİLLÎ MÜCADELE VE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

OSMANLI BELGELERİNDE MİLLÎ MÜCADELE VE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayın Nu: 88 OSMANLI BELGELERİNDE MİLLÎ MÜCADELE VE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK A N K A R A 2 0 0 7 1 P r o j e Y ö n e t i c

Detaylı

Tekst do odczytania przez lektora / odtworzenia z kasety/płyty. Bizim apartmanımız

Tekst do odczytania przez lektora / odtworzenia z kasety/płyty. Bizim apartmanımız Tekst do odczytania przez lektora / odtworzenia z kasety/płyty Bizim apartmanımız Benim adım Nuray, 10 yaşındayım ve size bizim apartmanımızı anlatmak istiyorum. Bizim apartman İstanbul un Beşiktaş adlı

Detaylı

Kazanım: : Vatanımız için mücadele eden insanların fedakarlıklarını öğrenerek vatanseverlik duygusunu artırır.

Kazanım: : Vatanımız için mücadele eden insanların fedakarlıklarını öğrenerek vatanseverlik duygusunu artırır. MUSTAFA KARAŞAHİN İLKOKULU 4. SINIFLAR DEĞERLER EĞİTİMİ ÇALIŞMASI MART 2016 SINIFI DEĞER ADI.-. BARIŞ VE VATANSEVERLİK Kazanım: : Vatanımız için mücadele eden insanların fedakarlıklarını öğrenerek vatanseverlik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 2014-2015 Yaşar Kemal in Romanlarında Toplumcu Gerçekçilik (devam ediyor)

ÖZGEÇMİŞ. 2014-2015 Yaşar Kemal in Romanlarında Toplumcu Gerçekçilik (devam ediyor) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Secaattin Tural 2. Doğum Tarihi : 15.07.1966 3. Unvanı : Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. Çalıştığı Kurum : Kırklareli Üniversitesi Derece Alan Üniversite Lisans Türk Dili

Detaylı

GARİP AKIMI (I. YENİ)

GARİP AKIMI (I. YENİ) GARİP AKIMI (I. YENİ) Garipçiler: Orhan Veli, Melih Cevdet Anday, Oktay Rifat Horozcu nun oluşturduğu bir topluluktur. 1941 yılında Orhan Veli, Oktay Rıfat, Melih Cevdet Garip adlı ortak bir kitap yayımladılar.

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ BU HAFTA ÜNLÜ ŞAİRİMİZ MEHMET AKİF ERSOY A AYDIN BAKIŞLAR KONFERANS DİZİSİNİN İKİNCİ OTURUMUNU GERİDE BIRAKTI.

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ BU HAFTA ÜNLÜ ŞAİRİMİZ MEHMET AKİF ERSOY A AYDIN BAKIŞLAR KONFERANS DİZİSİNİN İKİNCİ OTURUMUNU GERİDE BIRAKTI. İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ BU HAFTA ÜNLÜ ŞAİRİMİZ MEHMET AKİF ERSOY A AYDIN BAKIŞLAR KONFERANS DİZİSİNİN İKİNCİ OTURUMUNU GERİDE BIRAKTI. İstanbul Aydın Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Merkezi nin

Detaylı

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI YENİLEŞME DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI TANZİMAT DÖNEMİ EDEBİYATININ OLUŞUMU KAZANIMLAR.Osmanlı Devleti ni güçlü kılan sosyal, siyasi düzenin bozulma nedenlerini.batı düşüncesine,

Detaylı

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 13.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ. Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî Yunus Emre Hacı Bektaş-ı Velî Sultan Veled

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 13.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ. Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî Yunus Emre Hacı Bektaş-ı Velî Sultan Veled ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 13.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî Yunus Emre Hacı Bektaş-ı Velî Sultan Veled ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî/ Eserleri Mesnevi Dîvân-ı Kebir

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 10. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 10. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR 1. Edebiyat tarihinin incelediği konuları açıklar. 2. Edebî eserlerin yazıldığı dönemi temsil eden belge olma niteliğini sorgular 3. Uygarlık tarihiyle edebiyat

Detaylı

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ Gönderen admin - 31/01/ :14

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ Gönderen admin - 31/01/ :14 MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ Gönderen admin - 31/01/2012 23:14 1.Aşağıdaki sanatçılarımızdan hangileri Beş Hececiler grubunda yer alır? A) Orhan Veli Kanık Ahmet Kutsi Tecer B) Yusuf Ziya Ortaç Faruk Nafiz Çamlıbel

Detaylı

Dinleme, Okuma, Konuşma, Yazma Kuralları

Dinleme, Okuma, Konuşma, Yazma Kuralları Dinleme, Okuma, Konuşma, Yazma Kuralları ÇALIŞMA KAĞIDI - 1 Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına, yanlış olanların başına ise çiziniz. İlk cümle size yardımcı olmak için örnekte gösterilmiştir.

Detaylı

Pir Sultan ABDAL. Sana kıyanlar tarihin kara sayfalarında, sen ise milyonların kalbindesin Ey Ali Aşığı Pir Sultan

Pir Sultan ABDAL. Sana kıyanlar tarihin kara sayfalarında, sen ise milyonların kalbindesin Ey Ali Aşığı Pir Sultan Pir Sultan ABDAL Sana kıyanlar tarihin kara sayfalarında, sen ise milyonların kalbindesin Ey Ali Aşığı Pir Sultan Yaşadığımız çağda da maalesef geçen on dört asırda olduğu gibi oklar, mızraklar yeniden

Detaylı

Divriği Çiğdemli Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği (Köy Sülale Listesi)

Divriği Çiğdemli Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği (Köy Sülale Listesi) ADAR AİLESİ 1 Sadık ADAR 2 Hikmet ADAR ZEHRA ADAR AKAN AİLESİ 1 Hasan AKAN HATİCE AKAN GÜLDANE AKAN AKIŞ AİLESİ 1 Muharrem AKIŞ 2 Ahmet AKIŞ Ahmet AKIŞ Haydar AKIŞ Mustafa AKIŞ İbrahim AKIŞ Güllü AKIŞ

Detaylı

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi BÝRÝNCÝ BÖLÜM 1 Dünya döndü Son ders zili çalýnca tüm öðrenciler sevinç çýðlýklarý atarak okulu terk etti. Ýkili öðretim yapýlýyordu. Sabahçýlar okulu boþaltýrken, öðleci grup okula girmeye hazýrlanýrdý.

Detaylı

İBRAHİM ŞİNASİ 1826-1871

İBRAHİM ŞİNASİ 1826-1871 İBRAHİM ŞİNASİ 1826-1871 Hayatı ve Edebi Kişiliği İbrahim Şinasi 5 Ağustos 1826 da İstanbulda doğdu. 13 Eylül 1871 de aynı kentte öldü. Topçu yüzbaşısı olan babası Mehmed Ağa 1829 da Osmanlı Rus savaşı

Detaylı

NOKTALAMA İŞARETLERİ Yazılanları daha kolay okuyabilmek için, yazılanların yanlış anlaşılmasını önlemek için. Nokta (. ) Annem bana meyve getirdi.

NOKTALAMA İŞARETLERİ Yazılanları daha kolay okuyabilmek için, yazılanların yanlış anlaşılmasını önlemek için. Nokta (. ) Annem bana meyve getirdi. Yazılanları daha kolay okuyabilmek için, yazılanların yanlış anlaşılmasını önlemek için kullandığımız işaretlere NOKTALAMA İŞARETLERİ deriz. Nokta (. ) 1-Tamamlanmış cümlelerin sonuna nokta koyarız. Annem

Detaylı

Ana başa taç imiş. Her derde ilâç imiş. Bir evlât pîr olsa da. Anaya muhtaç imiş. seyin Nail Kubalı

Ana başa taç imiş. Her derde ilâç imiş. Bir evlât pîr olsa da. Anaya muhtaç imiş. seyin Nail Kubalı Ana başa taç imiş Her derde ilâç imiş Bir evlât pîr olsa da seyin Nail Kubalı Anaya muhtaç imiş Hü Şiirin vazgeçilmez temasıinsanoğlu, en yoğun ve içten duygularını şiirle dile getirir. Bu yüzden kadın,

Detaylı

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Çukurova University Journal of Faculty of Divinity Cilt 13 Sayı 1 Ocak-Haziran 2013 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 2013 (13/1) Ocak-Haziran

Detaylı

PROF. DR. HALUK ĠPEKTEN ĠN HAYATI VE BĠBLĠYOGRAFYASI Sevda ÖNAL

PROF. DR. HALUK ĠPEKTEN ĠN HAYATI VE BĠBLĠYOGRAFYASI Sevda ÖNAL PROF. DR. HALUK ĠPEKTEN ĠN HAYATI VE BĠBLĠYOGRAFYASI Sevda ÖNAL PROF. DR. HALUK ĠPEKTEN ĠN HAYATI (1926-1992) Prof. Dr. Haluk İpekten, 1926 da Kırklareli nin Saray kazasında doğdu. 1949 yılında Vefa Lisesi

Detaylı

yetmişinde bile, mesela, zeytin dikeceksin

yetmişinde bile, mesela, zeytin dikeceksin yetmişinde bile, mesela, zeytin dikeceksin ... öylesine ciddiye alacaksın ki yaşamayı yetmişinde bile, mesela, zeytin dikeceksin hem de öyle çocuklara falan kalır diye değil Nazım Hikmet ZEYTİNL K EVLERİ

Detaylı

Kategori: EDEBİYAT Öngörülen ders saati: 60 Alt Kategori Program İçeriği Özel Hedefler Kazanımlar. Edebiyatına

Kategori: EDEBİYAT Öngörülen ders saati: 60 Alt Kategori Program İçeriği Özel Hedefler Kazanımlar. Edebiyatına 23 Kategori: EDEBİYAT Öngörülen ders saati: 60 Alt Kategori Program İçeriği Özel Hedefler Kazanımlar 1. Edebi Türler Batı Etkisinde Gelişen Türk - Batı nın Türk Öğrenci: na - Türkçe yayınlanan ilk 2. Edebi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu :Üniversite Derece Alan Üniversite Yıl Türk Lisans. Halk Atatürk Üniversitesi 1970. Türk Halk Hacettepe Üniversitesi 1971

ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu :Üniversite Derece Alan Üniversite Yıl Türk Lisans. Halk Atatürk Üniversitesi 1970. Türk Halk Hacettepe Üniversitesi 1971 Resim ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Prof. Dr. Ensar ASLAN İletişim Bilgileri :Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Adres Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanlığı Telefon : Mail : 2. Doğum Tarihi : 3. Unvanı

Detaylı

İstanbul Üniversitesi. İstanbul Üniversitesi. Marmara Üniversitesi. Yrd. Doç. Yeni Türk Dili Bartın Üniversitesi 2011

İstanbul Üniversitesi. İstanbul Üniversitesi. Marmara Üniversitesi. Yrd. Doç. Yeni Türk Dili Bartın Üniversitesi 2011 1. Adı Soyadı: NEVNİHAL BAYAR 2. Doğum Tarihi: 27. 02. 1970 3. Unvanı: Yrd. Doç. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı İstanbul Üniversitesi 1991 Y. Lisans

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ KISALTMALAR

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ KISALTMALAR İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...9 KISALTMALAR...13 Türk Edebiyatı Tarihi Muhtırası na Dair...15 Türk Edebiyatı Tarihi Muhtırası...20 Türk Dili...20 Türk Yazıları...20 Eski Türk Şairlerinin Vazifeleri...21 Elde Bulunan

Detaylı

www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi

www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi OKUMA GELİŞİM DOSYASI 204 OKUMA ALIŞKANLIĞININ KAZANDIRILMASI Okuma; kelimeleri, cümleleri veya bir yazıyı bütün unsurlarıyla görme, algılama, kavrama

Detaylı

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA TURECKIEGO NA POZIOMIE A2. Test 1. Rozumienie ze słuchu - pytania 1-8 (8 pytań po 2 pkt. = 16 pkt.

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA TURECKIEGO NA POZIOMIE A2. Test 1. Rozumienie ze słuchu - pytania 1-8 (8 pytań po 2 pkt. = 16 pkt. EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA TURECKIEGO NA POZIOMIE A2 Test 1. Rozumienie ze słuchu - pytania 1-8 (8 pytań po 2 pkt. = 16 pkt.) 1.1 pytania 1 5 (10 pkt.) Usłyszysz teraz dwukrotnie 5 krótkich wypowiedzi

Detaylı

Anlamı. Temel Bilgiler 1

Anlamı. Temel Bilgiler 1 Âmentü Haydi Bulalım Arkadaşlar aşağıda Âmentü duası ve Türkçe anlamı yazlı, ancak biraz karışmış. Siz doğru şekilde eşleştirebilir misiniz? 1 2 Allah a 2 Kadere Anlamı Ben; Allah a, meleklerine, kitaplarına,

Detaylı

GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya

GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ (9) Şiir: İsmail Bendiderya Edit: Kadri Çelik - Şaduman Eroğlu Son Okur: Murtaza Turabi Hazırlayan: D.E.K. Kültürel Yardımcılık, Tercüme Bürosu

Detaylı

Opera a cura di Annunziata Marciano

Opera a cura di Annunziata Marciano W imię przyjaźni Opera a cura di Annunziata Marciano Hanno contribuito i Dirigenti Scolastici, gli insegnanti, gli alunni dei seguenti Istituti Scolastici Pertner del Progetto Comenius: Knowlede of the

Detaylı

YALNIZLIK PAYLAŞILMAZ

YALNIZLIK PAYLAŞILMAZ YALNIZLIK PAYLAŞILMAZ Özdemir Asaf (Ankara, 11 Haziran 1923 İstanbul, 28 Ocak 1981) Danıştay Üyesi Mehmet Asaf ın oğludur. Babasını kaybettiği yıl (1930) Galatasaray Lisesi nin ilk kısmına girdi. 1934

Detaylı

ÇANAKKALE ŞEHİTLERİMİZİN AZİZ HATIRASINA

ÇANAKKALE ŞEHİTLERİMİZİN AZİZ HATIRASINA ÇANAKKALE ŞEHİTLERİMİZİN AZİZ HATIRASINA Değerli Üsküdarlılar; Çanakkale Zaferi, hem dünya tarihi açısından, hem de milletimiz için bir dönüm noktasıdır. Mehmetçik burada, tarihe sığmayacak bir kahramanlık

Detaylı

Günaydın, Bana şiir yazdırtan o parmaklar. (23.06.2004) M. Mehtap Türk

Günaydın, Bana şiir yazdırtan o parmaklar. (23.06.2004) M. Mehtap Türk - Günaydın Günü parlatan gözler. Havayı yumuşatan nefes. Yüzlere gülücük dağıtan dudaklar. Konuşmadan anlatan kaşlar. Bana şiir yazdırtan o parmaklar. (23.06.2004) M. Mehtap Türk - Günaydın Günaydın...

Detaylı

İSMEK İN USTALARI SANATA ADANMIŞ BİR ÖMÜR ETEM ÇALIŞKAN ETEM ÇALIŞKAN KALİGRAFİ SERGİSİ

İSMEK İN USTALARI SANATA ADANMIŞ BİR ÖMÜR ETEM ÇALIŞKAN ETEM ÇALIŞKAN KALİGRAFİ SERGİSİ İSMEK İN USTALARI ETEM ÇALIŞKAN KALİGRAFİ SERGİSİ SANATA ADANMIŞ BİR ÖMÜR ETEM ÇALIŞKAN ETEM ÇALIŞKAN KALİGRAFİ SERGİSİ 10-17 MART 2014 / Dolmabahçe Sanat Galerisi Başkan dan eserlerin hiçbiri zahmetsiz,

Detaylı

Kişisel Dilekler Dilekler - Evlilik Türkçe Lehçe Gratulujemy! Życzymy Wam wszystkiego, co najlepsze! Gratulacje i najlepsze życzenia w dniu ślubu!

Kişisel Dilekler Dilekler - Evlilik Türkçe Lehçe Gratulujemy! Życzymy Wam wszystkiego, co najlepsze! Gratulacje i najlepsze życzenia w dniu ślubu! - Evlilik Tebrikler. Dünyadaki tüm mutluluklar üzerinizde olsun. Yeni evli bir çifti kutlarken kullanılır Tebrikler. Size düğün gününüzde en iyi dileklerimi sunarım. Yeni evli bir çifti kutlarken kullanılır

Detaylı

Bu dörtlükte geçen aşağıdaki sözcüklerden hangisinin eş seslisi yoktur?

Bu dörtlükte geçen aşağıdaki sözcüklerden hangisinin eş seslisi yoktur? 7. Sınıf Tarama Testi 3 1 1. Aşağıda kil erden hangisi eş sesli (sesteş) bir kelime değildir? A) An B) Büyük C) Boz D) Dil 2. Başarılı bir konuşma, her şeyden önce dinleyicilerin seviyesine, ilgi ve beğenilerine

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Giresun Üni. Fen-Ed. Fak. Türk Dili ve Ed. Bl. : : /

ÖZGEÇMİŞ. : Giresun Üni. Fen-Ed. Fak. Türk Dili ve Ed. Bl. : : / 1. Adı Soyadı : Fikret USLUCAN ÖZGEÇMİŞ Adres Telefon E-posta : Giresun Üni. Fen-Ed. Fak. Türk Dili ve Ed. Bl. : : fikret.uslucan@giresun.edu.tr / f_uslucan@hotmail.com. Doğum Tarihi : 04.04.1965. Unvanı

Detaylı

Yasemin AKKUŞ. Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Edebiyat Öğretmeni Milli Eğitim Bakanlığı, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Yasemin AKKUŞ. Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Edebiyat Öğretmeni Milli Eğitim Bakanlığı, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü Yasemin AKKUŞ Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Muğla Üniversitesi, Fen-Edb. Fak 1998 Y. Lisans Eski Türk Edebiyatı Sakarya Üniversitesi SBE 2001 Doktora

Detaylı

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları.

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları. HASTA İŞİ İnsanların içlerinde barındırdıkları ve çoğunlukla kaçmaya çalıştıkları bir benlikleri vardır. O benliklerin içinde yaşadıkları olaylar ve onlardan arta kalan üzüntüler barınır, zaten bu yüzdendir

Detaylı

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ DİN PSİKOLOJİSİ ÖZEL SAYISI Prof. Dr. Kerim Yavuz Armağanı Çukurova University Journal of Faculty of Divinity Cilt 12 Sayı 2 Temmuz-Aralık 2012 ÇUKUROVA

Detaylı

O.Ö. 100 Temel Eser. Kategori: Türk Şiiri Çarşamba, 28 Nisan :21 tarihinde yayınlandı. Gösterim: 6397

O.Ö. 100 Temel Eser. Kategori: Türk Şiiri Çarşamba, 28 Nisan :21 tarihinde yayınlandı. Gösterim: 6397 TANITIM: Memleket edebiyatı, İstanbul yerine Anadolu ve insanlarının anlatılmasıdır. Milli Mücadele yıllarında birçok İstanbullu şair ve yazar Ankara gibi bozkır kasabasına gelip eserler verdiler. Faruk

Detaylı

ĐLÂHĐYAT FAKÜLTESĐ DERGĐSĐ

ĐLÂHĐYAT FAKÜLTESĐ DERGĐSĐ ÇUKUROVA ÜNĐVERSĐTESĐ ĐLÂHĐYAT FAKÜLTESĐ DERGĐSĐ Çukurova University Journal of Faculty of Divinity Cilt 11 Sayı 2 Temmuz-Aralık 2011 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ISSN: 1303-3670 Sahibi

Detaylı

UNESCO GENEL KONFERANSLARI TARAFINDAN İLAN EDİLEN ANMA VE KUTLAMA YIL DÖNÜMLERİ

UNESCO GENEL KONFERANSLARI TARAFINDAN İLAN EDİLEN ANMA VE KUTLAMA YIL DÖNÜMLERİ UNESCO GENEL KONFERANSLARI TARAFINDAN İLAN EDİLEN ANMA VE KUTLAMA YIL DÖNÜMLERİ UNESCO, evrensel öneme sahip şahsiyet veya tarihî olaylara ilişkin anma ve kutlama yıl dönümlerine, iki yılda bir üye devletlerin

Detaylı

AHMEDÎ ve DÂSİTÂN-İ TEVÂRİH-İ MÜLÛK-İ ÂL-İ OSMAN

AHMEDÎ ve DÂSİTÂN-İ TEVÂRİH-İ MÜLÛK-İ ÂL-İ OSMAN 71 AHMEDÎ ve DÂSİTÂN-İ TEVÂRİH-İ MÜLÛK-İ ÂL-İ OSMAN Nihat ŞEMİN Muş Alparslan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, III. Sınıf, I. Öğretim Öğrencisi. AHMEDÎ ve DÂSİTÂN-İ TEVÂ- RİH-İ MÜLÛK-İ

Detaylı

Sayın Okul Müdürüm, Saygıdeğer Basın Mensupları, Değerli Misafirler, Sevgili Öğrenciler,

Sayın Okul Müdürüm, Saygıdeğer Basın Mensupları, Değerli Misafirler, Sevgili Öğrenciler, Sayın Okul Müdürüm, Saygıdeğer Basın Mensupları, Değerli Misafirler, Sevgili Öğrenciler, Azıcık duyarlılık, birazcık özveri! düşüncesiyle 10-16 Mayıs Engelliler Haftasında; farklılıklarımızı değil bizi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. II. (Link olarak verilecektir.)

ÖZGEÇMİŞ. II. (Link olarak verilecektir.) ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı (Unvanı) İsrafil BABACAN (Doç.Dr.) Doktora: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008. E-posta: (kurum/özel) ibabacan@ybu.edu.tr; ibabacan76@gmail.com Web sayfası Santral No:

Detaylı

ZONGULDAKLI GENÇ ŞAİR VE BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DİN KÜLTÜRÜ ÖĞRETMNENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİSİ UFUK SİLİK ŞİİR İLE HAYATIM YENİDEN ŞEKİLLENDİ

ZONGULDAKLI GENÇ ŞAİR VE BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DİN KÜLTÜRÜ ÖĞRETMNENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİSİ UFUK SİLİK ŞİİR İLE HAYATIM YENİDEN ŞEKİLLENDİ ZONGULDAKLI GENÇ ŞAİR VE BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DİN KÜLTÜRÜ ÖĞRETMNENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİSİ UFUK SİLİK ŞİİR İLE HAYATIM YENİDEN ŞEKİLLENDİ SORU- Bize kısaca kendinizi tanıtır mısınız ve hangi okulları

Detaylı

Ay Yine Gecikti. Ferhat Şahnacı

Ay Yine Gecikti. Ferhat Şahnacı Ay Yine Gecikti Ferhat Şahnacı 4 TEŞEKKÜRLER Şiirlerimi okuyarak değerli görüşlerini okuyucuyla paylaşan Sayın Ataol Behramoğlu na, şiirlerimi yönettiği sanat ve edebiyat dergilerinde yayınlayan Sayın

Detaylı

Lütfi ŞAHİN /

Lütfi ŞAHİN / Lütfi ŞAHİN / www.lutfisahininsitesi.com Gel, gel, ne olursan ol yine gel, İster kâfir, ister Mecusi, ister puta tapan ol yine gel, Bizim dergâhımız, ümitsizlik dergâhı değildir, Yüz kere tövbeni bozmuş

Detaylı

Nâzım Hikmet - Yosif Abramson mektuplaşmasını sunuş

Nâzım Hikmet - Yosif Abramson mektuplaşmasını sunuş Nâzım Hikmet - Yosif Abramson mektuplaşmasını sunuş Devrimci Marksizm Yayın Kurulu Nâzım Hikmet dosyamızı tarihi önemde bir belge ile açıyoruz. Şair Rusya da sürgündeyken Rus komünisti Yosif Abramson kendisine

Detaylı

Çocuk ve Gençlik Romanları Yazarı Tokatlı Hemşerimiz İbrahim Ünsal Uçar İyi yazar olmak isteyen bir gencin 100 roman okuyup bir roman yazması lazım

Çocuk ve Gençlik Romanları Yazarı Tokatlı Hemşerimiz İbrahim Ünsal Uçar İyi yazar olmak isteyen bir gencin 100 roman okuyup bir roman yazması lazım Çocuk ve Gençlik Romanları Yazarı Tokatlı Hemşerimiz İbrahim Ünsal Uçar İyi yazar olmak isteyen bir gencin 100 roman okuyup bir roman yazması lazım SORU- Bize kısaca kendinizi tanıtır mısınız Ünsal bey?

Detaylı

Maksut Genç. - şiirler - Yayın Tarihi: Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Maksut Genç. - şiirler - Yayın Tarihi: Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat - şiirler - Yayın Tarihi: 13.5.2006 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yayın Hakkı Notu: Bu e-kitapta yer alan şiirlerin tüm yayın hakları şairin kendisine ve / veya yasal temsilcilerine aittir.

Detaylı

HAYALİ, EFSANEVÎ VARLIKLAR VE İLİMLER

HAYALİ, EFSANEVÎ VARLIKLAR VE İLİMLER İnsana eliyle kazandığından başkası yoktur. Simyacılık gafil işidir HAYALİ, EFSANEVÎ VARLIKLAR VE İLİMLER BU BÖLÜMDE: Kim vardı diyâr-ı kîmyâya (Ayrıca bakınız: Gaflet içinde yaşamak) Allah bes, baki

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. ABDÜLKERİM GÜLHAN 0266 6121000/4508. agulhan@balikesir.edu.tr

YRD. DOÇ. DR. ABDÜLKERİM GÜLHAN 0266 6121000/4508. agulhan@balikesir.edu.tr YRD. DOÇ. DR. ABDÜLKERİM GÜLHAN ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Abdülkerim Gülhan İletişim Bilgileri Adres Balıkesir Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Çağış Yerleşkesi Balıkesir Telefon Mail 0266 6121000/4508 agulhan@balikesir.edu.tr

Detaylı

KİM BU? HAZIRLAYAN : DİLEK MENKÜÇ

KİM BU? HAZIRLAYAN : DİLEK MENKÜÇ KİM BU? HAZIRLAYAN : DİLEK MENKÜÇ Bir bahçeye giremezsen, durup seyran eyleme. Bir gönül yapamazsan, yıkıp viran eyleme Sevgi ile nefret arasında çok ince bir çizgi vardır. Birisinden nefret ediyorsanız

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI TARİHİ : 27/06/2016 TOPLANTI SAYISI : 2016/16 T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI Enstitü Yönetim Kurulu 27/06/2016 Pazartesi günü Enstitü Müdürü Prof.Dr.

Detaylı

Çanakkaleli Şair Mustafa Berçin Canlı Cansız her şeye Hoşgörü ile bakmak olmazsa olmazımdır.rabbin Sonsuz nimetleri kadar beslenmeye kaynak vardır

Çanakkaleli Şair Mustafa Berçin Canlı Cansız her şeye Hoşgörü ile bakmak olmazsa olmazımdır.rabbin Sonsuz nimetleri kadar beslenmeye kaynak vardır Çanakkaleli Şair Mustafa Berçin Canlı Cansız her şeye Hoşgörü ile bakmak olmazsa olmazımdır.rabbin Sonsuz nimetleri kadar beslenmeye kaynak vardır SORU-. Bize kısaca kendinizi tanıtır mısınız? Hangi okulları

Detaylı

Aşkı Yorgunluktan Koruyan ve Taze Tutan 6 Kural - Genç Gelişim Kişisel Gelişim

Aşkı Yorgunluktan Koruyan ve Taze Tutan 6 Kural - Genç Gelişim Kişisel Gelişim Dünya üzerinde hakkında yazı yazılması en zor konular herkesi yakından ilgilendirenlerdir ve aşk da bunların en önemlilerinden biridir. Çünkü aşk, hemen tüm canlıların ortak paydası olarak hayatımızın

Detaylı

Insanı başa taç yaptım. Ne eğildim, ne de saptım. Acılardan ilaç yaptım. Aşık Şahturna Hayatı ve Şiirleri

Insanı başa taç yaptım. Ne eğildim, ne de saptım. Acılardan ilaç yaptım. Aşık Şahturna Hayatı ve Şiirleri 1950 Sivas Gürün'de doğdu. 10 yaşlarında saz çalıp, türkü-deyişler okudu. 15 yaşında kendi yapıtı ilk plağıyla büyük üne kavuştu. Konser turneleri, kasetler, plaklar, uzunçalar, long playler ve günümüz

Detaylı

Prof. Dr. Osman HORATA TDE 471 Eski Türk Edebiyatı Ders Notları

Prof. Dr. Osman HORATA TDE 471 Eski Türk Edebiyatı Ders Notları Sebk-i Hindî Sebk-i Hindî, Fars ve Türk edebiyatının yanında Fars, Hindistan, Afganistan, Azerbaycan ve Tacikistan edebiyatında da etkili olmuş bir üsluptur. İzlerine 16. Asırda rastlanmaya başlayan bu

Detaylı

7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler 1. Adı Soyadı : HALE TORUN 2. Doğum Tarihi : 07.07.1972 3. Ünvanı : Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Marmara Üniversitesi 1994 Y.Lisans Radyo Televizyon ve

Detaylı

İ.Ö 100 Temel Eser. Kategori: Şiir Salı, 11 Ağustos :32 tarihinde yayınlandı. Gösterim: / 7 Phoca PDF. Çanakkale içinde aynalı çarşı

İ.Ö 100 Temel Eser. Kategori: Şiir Salı, 11 Ağustos :32 tarihinde yayınlandı. Gösterim: / 7 Phoca PDF. Çanakkale içinde aynalı çarşı TÜRKÜ: Türk e ait anlamına Türkî zamanla türkü biçiminde söylenmiştir. M.Fuad Köprülü ye göre Türklere mahsus bir beste ile söylenen halk şarkılarıdır. Anadolu da biçimce ilk türkü 16. yüzyılda Öksüz Dede

Detaylı

Şiir. Kategori: Şiir Cuma, 23 Nisan 2010 16:15 tarihinde yayınlandı. Gösterim: 4075. 1 / 7 Phoca PDF 1. SEN (1973) Senden, senden, hep senden,

Şiir. Kategori: Şiir Cuma, 23 Nisan 2010 16:15 tarihinde yayınlandı. Gösterim: 4075. 1 / 7 Phoca PDF 1. SEN (1973) Senden, senden, hep senden, Çemberlitaş taki dedesinin konağında büyüyen şair, Amerikan ve Fransız kolejlerinde başladığı ilk ve lise öğrenimini Deniz Lisesi nde tamamladı. İ. Ü. Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü nü 1924 te bitirince

Detaylı

PT/Mo SA/Tu ÇA/We PE/Th CU/Fr CT/Sa PA/Su

PT/Mo SA/Tu ÇA/We PE/Th CU/Fr CT/Sa PA/Su (Ey Muhammed!) İman eden kullarıma söyle: Namazlarını dosdoğru kılsınlar, alışveriş ve dostluğun olmayacağı günün gelmesinden önce, kendilerine verdiğimiz rızıklardan (Allah için) gizli-açık harcasınlar.

Detaylı

TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 8.SINIF KAVRAM HARİTASI. Mevlüt Çelik. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 8.SINIF KAVRAM HARİTASI. Mevlüt Çelik. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük YURDUMUZUN İŞGALİNE TEPKİLER YA İSTİKLÂL YA ÖLÜM TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 19.yy.sonlarına doğru Osmanlı parçalanma sürecine girmişti. Bu dönemde

Detaylı