Title of Paper. Assistant Professor Ahlam Sbaihat University of Jordan

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Title of Paper. Assistant Professor Ahlam Sbaihat University of Jordan"

Transkript

1 لیست شرکت کنندگان نام مقاله نام دانشگاه اسم نام خانواده Title of Paper Abdullah ESEN Boğaziçi John Donne ve Nâilî nin Şiirlerinde Anlam ve İmge Farklılaşması Prof. Dr. Abdullah ÖZTÜRK Selçuk Ezop, Mevlana ve Lafontaine in Hayvan Hikâyelerinde Kısa Hikâyecilik Anlayışı ve Yorumları Prof. Dr. Adnan KARAİSMAİLOĞLU Kırıkkale Hikâyenin Gerçekliği; Kelile ve Dimne Hikâyelerinin Diller ve Kültürlerarası Yolculuğu Assistant Professor Ahlam Sbaihat University of Jordan الأدب المقارن في اقسام اللغات الحديثة في الجامعات الأردنية الرسمية Prof. Dr. Ali GÜLTEKİN Yük. Lis. Öğr. Berrin Kahraman Eskişehir Osmangazi Prof. Dr. Ali Osman ÖZTÜRK Konya Necmettin Erbakan Ürdün Devlet Üniversitelerindeki Modern Diller Bölümlerindeki Karşılaştırmalı Edebiyat Çalışmaları Duygu Asena'nın Aşk Gidiyorum Demez İle Maeve Bınchy'nin Yalnız Kadınlar Sokağı Adlı Eserlerdeki Evlilik ve Aldatma Temalarının Karşılaştırılması Atasözü Değerinde Manzum Bir Deyimin İşlevsel Kullanımına İlişkin Bir Karşılaştırma Denemesi Okt. Arzu ÖZYÖN Dumlupınar Varoluşçu Felsefe Işığında Golding in Pincher Martin i ve Camus nun The Stranger ı Differences in Meaning and Images in the Poems by John Donne and Nâilî The Concept of Telling Short Stories and Comments About it in the Stories by Ezop, Mevlana and Lafontaine The Reality of the Story: Intercultural and Interlingual Journey of the Calila and Dimna Stories Comparative Literature in Departments of Modern Languages in Jordan State Universities Comparison Of Marriage And Betrayal Themes In Duygu Asena's Aşk Gidiyorum Demez and Maeve Binchy's Tara Road A Comparative Study About the Functional Use of a Phrase Equal to a Proverb Golding s Pincher Martin and Camus s The Stranger in The Light of Existentialist Philosophy Arş. Gör. Arzu YETİM Eskişehir Osmangazi Doğu ve Batı Mitolojilerinde Tanrıçalara Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım A Comparative Study on Deities in the Mythologies of East and West

2 Prof. Dr. Asuman Ağaçsapan KURTMAN Anadolu Tanpınar ve Pamuk un Eserlerinde Şehir İmgesinin Mekan Açısından İncelenmesi Analysis of Urban Image From Locational Point of View in the Works of Tanpınar and Pamuk Dr. A zam Shamseddini Dr. Kobra Khosravi دکتر اعظم شمس الدینی دکتر کبری خسروی Doktora Öğrencisi Bayez Enayati Rafsanjan Valiasr Lorestan Payam-e Nour University بررسی تطبیقی جلوه های بینامتنیت قرا ن و نهج البلاغه در شعر فردوسی و شریف رضی Firdevsi ve Şerif Razi nin Şiirinde Kur an ve Nehcü l-balaga nın Metinler Arasılığının Tezahürlerinin Karşılaştırmalı İncelemesi Kürt, İran ve İngiliz Atasözlerine İlişkin Karşılaştırmalı Bir Çalışma Comparative analysis of the Intertextuality Appearing of Quran and Nahj al-balagha in the Poems by Ferdowsi and Sharif Razi A Comparative Study on Kurdish, Persian and English Proverbs Arş. Gör. Banu KANGAL Hacettepe Yerim Neresi? Strindberg in Miss Julie ve O Neill in Hairy Ape adlı Eserlerinde Güç ve Sınıf Mücadeleleri Where do I belong? Power and Class Struggle in Strindberg s Miss Julie and O Neill s Hairy Ape Yrd. Doç. Dr. Bedia KOÇAKOĞLU Akdeniz üniversitesi Bin Hüzünlü Masal, Masal Üstüne A Thousand Tales: On the Tales Prof. Dr. Bedrettin AYTAÇ Ankara Tevfik El Hakim'in Usfur Min'eş-Şark ve Peyami Safa'nın Fatih-Harbiye Romanlarında Doğu- Batı Konusu Arş. Gör. Betül Havva YILMAZ Eskişehir Osmangazi Anlatının Zamanlararası, Metinlerarası Yolculuğu: Ayla Kutlu'nun Kadın Destanı Adlı Eserinde Altmetin Olarak Gılgamış Destanı Doç. Dr. Cemal SAKALLI Mersin Hatırlama ve Hatırlatma Ortamı Olarak Roman (Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Açısından Bir Yaklaşım Denemesi) Yrd. Doç. Dr. Duran İÇEL Kırıkkale Les Couleurs De La Mélancolıe Dans La Poésıe De Yahya Kemal Beyatlı Et Celle De Ahmet The Issue of East and West in Tevfik El Hakim's Usfur Min'eş-Şark and Peyami Safa's Fatih- Harbiye Intertextual and Intertime Journey of the Narration: Gılghames as The Sub-Text in Ayla Kutlu s Women Legend Novel As a Medium To Remind and Remember (An Approach Suggested From The Point Of View Of Comparative Literature The Colours of Melancholy in the Poems by Yahya Kemal Beyatlı and Ahmet Haşim

3 Haşim Yahya Kemal Beyatlı ve Ahmet Haşim in Şiirlerinde Melankolinin Renkleri Arş. Gör. Duygu ÖZAKIN Erciyes Bulgakov ve Márquez de Realizmin Öteki Yüzü: Toplumsal Başkaldırı Aracı Olarak Fantastik ve Büyülü Gerçekçi Edebiyat Arş. Gör. Emrah IŞIK Ankara Yitik Karizma: Zadie Smith'in Beyaz Diş ve Elif Şafak'ın Onur Adlı Eserlerindeki Diğer Arş. Gör. Emrah ÖZDEMİR Mardin Artuklu Kahramanlar Bir Matemin Ortak Sesleri: Türk ve İran Edebiyatlarında Maktel-i Hüseyin Türüne Mukayeseli Bir Bakış Yrd. Doç. Dr. Engin BÖLÜKMEŞE Eskişehir Osmangazi Paulo Coelho'nun "Simyacı" Eserinde İmge Çözümlemesi Okt. Ercan KAÇMAZ Dokuz Eylül Hermann Hesse'nin Boncuk Oyunu ve Peyami Safa'nın Yalnızız Adlı Romanlarındaki Karakterlerin Karşılaştırılması Doç. Dr. Erhan TUNA Çanakkale Onsekiz Mart Yalancı Kahraman İzleğinde Farklı Coğrafyalardan İki Oyun: Sean O'casey 'Silahşörün Gölgesi' ve Haldun Taner 'Keşanlı Ali Destanı' Arş. Gör. Esra KARA Kırıkkale Eylül ve Genç Werther in Acıları Romanları Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme Arş. Gör. Esra KAVASOĞLU Akdeniz Yüzyılların Ortak Kederi: Turan Oflazoğlu'nun Kanunî Süleyman'ı ve Taşlıcalı Yahya'nın Şehzade Mustafa Mersiyesi Farhad Kakarash فرهاد کاکه رش Islamic Azad University of Mahabad تکرار روایات مجعول عطار در مثنوی مولوی Mevlânâ nın Mesnevisi nde Attar ın Uydurma Rivayetlerinin Tekrarı The Other Side of Realism in Bulgakov and Marquez: Fantastic and Magic Realism as Means of Social Rebellion Lost Charisma: Other(Ed) Heroes In Zadie Smith's White Teeth And Elif Shafak's Honour Common Sounds of a Lament: A Comparative Perspective on the Style of Maktel-i Hüseyin in Turkish and Iranian Literature Analysis of the Images in Paulo Coelho s The Alchemist A Comparison of the Characters in Hermann Hesse s the Glass Bead Game and Peyami Safa s Yalnızız (We Are Alone) Two Plays From Different Countries in The Terms of The Theme of False Heroes: Sean O'casey s 'The Shadow of A Gunman' and Haldun Taner s 'Keşanlı Ali' A Comparative Study on The Sorrows of Young Werther and Eylül The Common Sorrow For Hundreds of Years: Turan Oflazoğlu's Kanunî Süleyman and Taşlıcalı Yahya's Elegy for Prince Mustafa Repeating the Forged Narrations of Attar's Thoughts in Mowlavi's Masnavi

4 دکتر فرهاد رجبی دکتر سیده اکرم رخشنده نیا Dr. Farhad Rajabi Dr. Seyyedeh Akram Rakhshandeh Nia Guilan University»تصویر زن در قرارة الموج نازک الملائکه و چلچراغ سیمین بهبهانی«مقدم داودي فريده Yrd. Doç. Dr. Farideh Davoudi Moghaddam Shahed University Nazik al-malaika'nin "Gararetu l-mevc" ve Simin Behbahani'nin "Çelçerağ" Adlı Eserlerinde Kadın Portresi عناصر ادبی مشترک ترکیه و ایران در رمان ( زندگی نو و بیوتن ) Yeni Hayat ve Bîveten Romanında Türkiye ve İran Ortak Edebi Unsurları The Portrait of Woman In Nazik Al-Malaika's "Deep Wave" and Simin Behbahani's "Chalcharag" Common Literary Elements of Turkey and Iran in Yeni Hayat and Bîveten Yrd. Doç. Dr. Farzaneh Doulatabadi Eskişehir Osmangazi Yrd. Doç. Dr. F. Betül ÜYÜMEZ Eskişehir Osmangazi Kaşkay Türkleri, Farsça Hikâyeler ve Bu Hikâyelerin Türk Değerleri Açısından İrdelenmesi Wadad Makdısı Cortas, Ghada Karmi ve Marine Benjamin'in Anılarında İngilizler Qashqai Turks, Persian Stories and An Analysis of These Stories in the Context of Turkish Values The British in the Memories of Wadad Makdısı Cortas, Ghada Karmi and Marine Benjamin Yrd. Doç. Dr. Fesun KOŞMAK Eskişehir Osmangazi Zülfü Livaneli nin Son Ada İle William A Comparasion of the Image of Island As Golding in Sineklerin Tanrısı Adlı Fictiononal Setting in Zülfü Livaneli s Son Ada Romanlarında Kurgu Mekânı Olarak Ada Kavramının Karşılaştırılması The Last Island and W. Golding s The Lord of the Flies Fikret Rzayev Baku State University Leo Tolstoy ve Türk Dünyası Leo Tolstoy and The Turkic World Yrd. Doç. Dr. Filiz CLUZEAU İstanbul Platon'un Homeros Eleştirisi ve Homeros'un Platon Üzerindeki Etkisi Platon s Criticism of Homeros and the Effect of Homeros on Platon P.D. Ghaffar Borjsaz دکتر غفار برجساز Shahed پیوند ایران و ترکیه از رهگذر سفرنامه های The Relationship Between Iran and Turkey Through Hajj Itineraries

5 Doç. Dr. Ghahraman Shiri حج دکتر قهرمان شیری Buali Sina University Hac Seyahatnameleri Güzergâhında İran ve Türkiye Hattı دست کاری در واقعیتها به وسیلهی مولأنا و مریدان Amendments Made by Mevlana and His Followers On The Realities Mevlana ve Müritleri Tarafından Gerçeklikler Üzerinde Yapılan Tashihler Öğr. Gör. Gizem KUNDURACI Eskişehir Osmangazi Türk Runik Harfli Metinler İle Kutadgu Bilig de Turkish Texts in Runic Letters and the Image of Öteki İmgesi The Other in Kutadgu Bilig Okt. Gizem YILMAZ Süleyman Demirel Emma ve Ulviye Hanım'ın Özgeciliği (Altruısm): Alturism of Emma and (Ms.) Ulviye: A Betüre MEMMEDOVA Jane Austen'in Emma ve Ahmet Mithat Comparative Study of the Main Women Efendi'nin Dürdane Hanım Romanlarındaki Baş Characters in J. Austen s Emma and Ahmet Kadın Karakterlerinin Karşılaştırılması Mithat Efendi s Durdane Arş. Gör. Gülşah ŞİŞMAN Recep Tayyip Erdoğan Saint-Exupéry'nin Küçük Prens'i İle Serdar A Comparative Study on Saint-Exupery's Little Özkan'ın Kayıp Gül'ü Üzerine Karşılaştırmalı Bir Prince and Serdar Özkan's Lost Rose İnceleme Yrd. Doç. Dr. Günil Özlem AYAYDIN Nevşehir Edebiyatın Dört Balıkçısı: Hemingway, Four Fishermen in Literature: Hemingway, CEBE Kabaağaçlı, Yaşar Kemal, Karasu Kabaağaçlı, Yaşar Kemal, Karasu Yrd. Doç. Dr. Hacı YILMAZ Yıldırım Beyazıt Mısırlı Reformist Ahmet Emin ve Ahmet Eygiptian Reformist Ahmet Emin and Ahmet Mithat Efendi Mithat Efendi Yrd. Doç. Dr. Haidar KHEZRI Mardin Artuklu تئورى زمان ومكان در ادبيات تطبيقى ايران Theory, Time and Place in the Comparative Literature of Iran İran Karşılaştırmalı Edebiyatında Teori, Zaman ve Mekan Hadi Shabani Chafjiri Guilan University Mevlana ve Shaki nin Şiirlerinde Pietism Pietism in The Poems of Mowlana and Shoqie Yrd. Doç. Dr. Halis BENZER Kırıkkale Zu der Von Wolfgang Iser Angewandten, Differenzierung der Sprache Nach Austin in Language of Performance und Language of Statement an Ausgewählten Texten der Englischen Epik des 18., 19. und 20. Wolfgang Iser s Application Of The Dimensions Language Of Performance And Language Of Statement According To Austin In Certain Examples Of English Epic Texts From The 18 th,

6 Öğr. Gör. Handan Bayındır TUNA Çanakkale Onsekiz Mart Jahrhunderts ve 20. Yüzyıllarda İngiliz Epik Edebiyatında Kullanılan metinlerde Wolfgang Iser in Austine gore Dil Kullanımı ve İfade Şekli William Shakespeare İzleğinde Oğuz Atay'ın 'Oyunlarla Yaşayanlar'ı İle Necip Fazıl Kısakürek'in 'Bir Adam Yaratmak' Adlı Oyununun 'Bireyin Yazgısının Oyun İçinde Oyun Olgusu İle İncelenmesi Doç. Dr. Hassan Akbari Beiragh Semnan University مبانی تئوریک ادبیات تطبیقی Karşılaştırmalı Edebiyatın Kuramsal Temelleri Okt. Hatice Elif DİLER Dumlupınar Jean Rhys's Wide Sargasso Sea Versus Charlotte Bronte's Jane Eyre Arş. Gör. Havva Özer HAFÇI Kırıkkale Postmodern Tarih Romanı Bağlamında Gülün Adı ve Beyaz Kale'nin Karşılaştırılması Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ARAK Erciyes Karşılaştırmalı Edebiyat ve Çokkültürlülük Düşüncesi: "Melting Pot" ve "Anadolu Mozaiği" Arş. Gör. İlknur Gürses AKBAYKAL Ege Edebiyat ve Sinema Kavşağında Kültürel Ekoloji: Romandan Filme Koku Arş. Gör. Kadir TURGUT İstanbul Abdurrahman Câmî nin Salaman u Absal Mesnevi sinin Lamiî Çelebi ve Fitzgerald Çevirilerinin Karşılaştırılması Prof.Dr. Kadriye ÖZTÜRK Anadolu Postkolonyal Edebiyatta Kültürü Anlatan ve Kültürü Anlatılanın Çözümlenmesi 19 th And 20 th Century A Study on Oğuz Atay s 'Oyunlarla Yaşayanlar' and Necip Fazıl Kısakürek's 'Bir Adam Yaratmak' in the light of William Shakespeare s Style Theoretical Foundations of Comparative Literature Jean Rhys'in Wide Sargasso Sea sine Karşın Charlotte Bronte'nin Jane Eyre A Comparasion of The Name of The Rose and White Castle in the Context of Postmodern Historical Novels A Comparative Literature and The Concept of Multiculturalism: Melting Pot and Anatolian Mosaic Cultural Ecology on the Intersection of Literature and Cinema: The Concept of Smell from Movies to Novels A Comparative Study on the Translations of Salaman u Absal Masnavi by Lamii Çelebi and Fitzgerald An Analysis of the Narrators Telling About Culture and Those Whose Culture Is Told About

7 دکتر کامران شاه مرادیان Assistant Professor Doctor Kamran Shahmoradian لقمان سهرابی Islamic Azad University Marvdasht Azad نگاهی به شاهنامه ی فردوسی در ایینه ی مکتب کلاسیسیسم Klasizm Ekolüyle Firdevsi nin Şehnamesine Bir Bakış A Look at Ferdowsi s Shahnameh from The Perspective of Classicism Uzm. Lokman Sohrabi Prof. Dr. Kiene Brillenburg Wurth Hollanda- Utrecht Shahed University P.d. Shahla Khalilollahi دکتر شهلا خلیل اللهی Kültürler ve Değerlerin Buluşması Bağlamında Sibernetik رئالیسم جادویی و تاثیر ان در بیعار"و" رازهای سرزمین من" "مرگ عزیز الدكتوره كبري روشنفكر الدكتوره اكرم روشنفكر Dr. Kobra Rooshanfekr Dr. Akram Rooshanfekr Tahran-Tarbiat Modarres Ceylan Büyülü Gerçekçilik ve Aziz Biar ın Ölümü ile Ülkemin Sırları Üzerindeki Etkileri استدعاء شخصيه شهرزاد في الأدب العربي الحديث Şehrazat Karakterinin Modern Arap Edebiyatında Geri Çağrılması Cybernetics In Relation To The Meeting Of Cultures And Values Magic Realism and Its Effects On Death s Aziz Biar and Secrets of My Land Recall of Shahrazad in Modern Arabic Literature Dr. Lamia Khalil HAMMAD Yarmouk University Judith Ortiz Cofer in Sessiz Dans ve The Latine Deli Adlı Eserlerinde Kültürel Kimliklerin Müzakeresi Prof. Dr. Lucia Boldrini İngiltere-Londra Avrupa Karşılaştırmalı Edebiyatı'nda Akdeniz'in Belirsiz Sınırları Prof. Dr. Mahmut KARAKUŞ İstanbul Thomas Arslans Film "Der Schöne Tag" Unter Dem Aspekt Der Darstellung Des Fremden(Yabancının Tasviri Açısından Thomas Arslan ın Güzel Bir Gün Filmi nin incelenmesi) مريم اسديان Semnan بررسي تطبيقي جلوههاي رمانتيسم در شعر Negotiating Cultural Identity İn Judith Ortiz Cofer's Silent Dancing And The Latine Deli The Uncertain Mediterranean Borders of European Comparative Literature Analysis of Thomas Arslan s Movie A Fine Day in Terms of Presentation of Foreigner A Comparative Analysis of Romanticism in the Poems by Feridun Muşîrî and Nizâr Kabbanî

8 Uzm. Maryam Asadian فريدون مشيري و نزار قباني ا.د. مشهور عبد الرحمن حسین سرور Prof. Dr. Mashoor Abdel Rahman SROUR Dr. Masoumeh Nemati GHAZVİNİ Dr. Seyede Akram Rakhshandeh NİA Kudüs Faculty of Arabic Language And Literature of Humanities And Cultural Studies Research, Tehran Iran Feridun Muşîrî ve Nizâr Kabbanî nin Şiirinde Romantizmin Karşılaştırmalı İncelenmesi الحسن البوريني وا حمد طاش كبري زاده :دراسة مقارنة في الثقافة والتا ليف Hasan Burînî ve Ahmet Tashköprüzâde: Kültür ve Te lif Alanında Karşılaştırmalı İnceleme بررسي تطبيقي اشعار سياسي و اجتماعي دو شاعرنامدار پارسی و عربی )فرخي يزدي و معروف الرصافي( استادیار معصومه شبستری استادیار صابره سیاوشی Yrd. Doç. Dr. Masoomeh Shabestari Yrd. Doç. Dr. Sabereh Siyavashi Ünlü İki İranlı ve Arap Şairin (Farrokhi Yazdi ve Ma ruf al-rusafi) Siyasi ve Sosyal Şiirlerinin Karşılaştırması Tahran در شعر بررسی تطبیقی سیمای مرگ ابوالعتاهیه و سنايي Ebu l-etahiyye ve Senai nin Şiirinde Ölüm Çehresinin Karşılaştırmalı İncelenmesi Hasan Burini and Ahmet Tashkopruzade: A Comparative Analysis of Culture and Copyright Comparative Study of Political and Social Poems of Two Well-known Persian and Arab Poets (Farrokhi Yazdi and Maruf al-rusafi) A Comparative Analysis of The Theme of Mortality in the Poems by Ebu l-etahiyye and Senai Doç. Dr. Medine SİVRİ Selin ÖZKAN Eskişehir Osmangazi Karşılaştırmalı Edebiyatta Metinlerarasılığın Yeri ve Örnek Bir Uygulama Hamlet İle Hitler The Place of Intertextualıty in Comparatıve Lıterature and a Preliminary Work: "Hamlet and Hitler Yrd. Doç. Dr. Mehmet BAŞTÜRK Bülent Ecevit Gogol'ün Palto'sundan Çıkan Bir Eser: A Work Taken Out Of Gogol s Jacket: In The Odalarda Rooms Okt. Mehmet GÜNGÖR Eskişehir Osmangazi Muhammed İkbal ve Mehmet Akif'in The Concept of Self in the Works of

9 Yrd. Doç. Dr. Mehmet OKUTAN Karadeniz Teknik Eserlerinde "Benlik" Düşüncesi Muhammed İkbal and Mehmet Akif Yunus Emre'nin Şiirinden "İyi İnsan"ı Somutlaştıran Evrensel Örnekler Concrete Examples of Good Man in Yunus Emre s Poems Yrd. Doç. Dr. Mehmet SEMERCİ Serpil ŞAHBAZ Eskişehir Osmangazi Engelli Çocukların Toplumsallaşmasında Değer Eğitiminin Önemine Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım A Comparative Study On The Importance of Teaching Values for Helping Disabled Children Socialize Doç. Dr. Melik BÜLBÜL Atatürk Karşılaştırmalı Edebiyat Çalışmalarının Yabancı Dil Eğitimine Katkısı Arş. Gör. Mert ÖKSÜZ Karamanoğlu Saatleri Ayarlama Enstitüsü ve Dava'da Mehmetbey Bürokratik Yapı Contributions of Comparative Studies to Foreign Language Teaching Bureaucratic Structure in The Institute the Readjustment of Clocks and Trial Doç. Dr. M. Özlem PARER Gazi Peterburg Öyküleriyle Gogol Ve Dostoyevski Gogol and Dostoyevski With Their Stories About Peterburg Prof. Dr. Muhittin ELİAÇIK Kırıkkale Türkçe-Arapça Manzum Lügatler Üzerinde Semantik Mukayeseler Semantic Comparasions on Turkish and Arabic Dictionairies Yrd. Doc. Dr. Murat GOC Çanakkale Onsekiz Mart Bad Gods, Lost Sons and Ghost Ships: Manhood and Existentialist Matters Kötü Tanrılar, Yitik Oğullar ve Hayalet Gemiler: Deniz Anlatılarında Erkeklik ve Varoluş Sıkıntıları Arş. Gör. Murat KADİROĞLU Ankara Tristram Shandy ve Kara Kitap'ta Anlatıcı ve Okuyucu İlişkisi Okt. Mustafa KARADENİZ Batman Tek Mekân İki Dünya: Sezai Karakoç ve İlhan Berk'in İstanbul Algısı Yrd. Doç. Dr. Müjgan Ayça AYTAÇ Kırıkkale Oğuz Atay'ın ve Virginia Woolf'un Öykülerinde Modernist Unsurlar Prof. Dr. Mükremin YAMAN Atatürk Jean-Christophe Rufin'in Globalia Adlı Romanı İle Tahsin Yücel'in Gökdelen Adlı Romanındaki Benzer İletiler The Relationship Between the Narrator and The Reader in Tristram Shandy and The Black Book One Place, Two Worlds: Sezai Karakoç and Ilhan Berk's Perceiving Istanbul Modern Elements in the Stories by Oğuz Atay and Virginia Woolf Similar Messages in Jean-Christophe Rufin's Globalia and Tahsin Yücel's Gökdelen

10 Nahid Nasihat Naimeh Paran Davaji ناهید نصیحت نعیمه پراندوجی Tahran-Tarbiat Modarres عمر الخیام و الحافظ الشیرازی فی نظرة سید قطب و اثرهما فی ادبه Seyyid Kutuba Göre Ömer Hayyam ve Hafız-ı Şirazî ve Seyyid Kutubun Edebiyatına Etkileri Prof. Dr. Namık AÇIKGÖZ Muğla Riyâzî Tezkiresinde Mazmun Kurgulaması Mukayesesi Yrd. Doç. Dr. Necdet NEYDİM İstanbul Düş Yolculuk ve Yeniden Dönüş ve Kendini Keşfetme Üzerine Üçmetinden (Vay Panama Ne Güzelmiş- Janosch; Simyacı-Coelho; Mesnevi, Hazine- Mevlana) Yola Çıkarak Karşılaştırmalı Bir İnceleme Prof. Dr. Nevzat KAYA Dokuz Eylül Antiklasisist Bedenler ve Dekadan Topografyalar Arş. Gör. Nurcan ANKAY Muş Alparslan Oğuz Atay'ın "Korkuyu Beklerken"i İle Bilge Karasu'nun Gece'sinde Korku Teması Doç. Dr. Nuri ŞİMŞEKLER Selçuk Hz. Mevlâna ve Yûnus Emre'nin Eserlerindeki Ortak Söylem: Dünya ve Ahiret Yrd. Doç. Dr. Nurullah ULUTAŞ Muş Alparslan Cahit Zarifoğlu ve Paul Eluard ın Şiirlerinde Okt. İsmail SÜPHANDAĞI Çocuk İmgesinin Kullanım Biçimleri Doç. Dr. Nurzat KAZAKOVA Kırgızistan, Uluslararası Japon Hokkusu Ve Kırgız Haykusu Atatürk-Alatoo Yrd. Doç. Dr. Oğuz ÖCAL Kırıkkale Tutunma Fenomeni Karşısında Üç Tavır, Beş Romancı Yrd. Doç. Dr. Okan Haluk AKBAY Selçuk Nakajima Atsushı nin "Sangetsukı" Öyküsünde Görülen Çin Edebiyat ve Kültürünün Yansımaları What do Omar Khayyam and Hāfez-e Shīrāzī Mean for Seyyid Kutub and What Are the Effects of These on the Literature of Seyyid Kutub? The Comparasion of Mazmun Fiction in Riyazi s Notes A Comparative Study About Dreams, Journeys, Return and Self-Awareness Through Three Texts (Vay Panama Ne Güzelmiş- Janosch; Simyacı-Coelho; Mesnevi, Hazine- Mevlana) Anticlasist Bodies and Decadent Topographies The Theme of Fear in Oğuz Atay s Waiting For Fear and Bilge Karasu s Night The Common Dıscourse in the Works of Rumı and Yunus Emre: The World and the Afterworld The Use of Chıld Image in Cahıt Zarıfoglu and Paul Eluard s Poems Japanese Hokku and Kirghiz Hayku Three Attitudes, Five Novelists for the Phenemonen of Adherence Reflections of Chinese Literature and Culture Seen in the Work Sangetsukı by Nakajima Atsushı

11 Arş. Gör. Önder ÇAKIRTAŞ Bingöl Henrık Ibsen'in a Doll's House Adlı Oyununda Kadının Rolü ve Geleneksel Anadolu Kadını İle Bir Karşılaştırma Okt. Özlem Dilaver Okt. Mehmet Uysal Adnan Menderes Charles Dickens'in İki Şehrin Hikâyesi ve Reşat Nuri Güntekin'in Damga Romanlarında Ana Motif Olarak "Fedakârlık" Arş. Gör. Dr. Öznur ÖZDARICI Kırıkkale Halit Ziya Uşaklıgil in Mai ve Siyah Romanı İle Turganyev in Babalar ve Oğullar Romanında Aile Prof. Dr. Rahman Moshtagh MEHR Azerbaycan Tarbiat Moallem مضامین مشترک در شعر مولأنا و یونس امره Mevlânâ ve Yunus Emre nin Şiirinde Ortak Mazmunlar The Role of Women in Henrik Ibsen s A Doll's House and A Comparasion with Traditional Anatolian Women Altruism As The Main Motive in Charles Dickens The Story Of Two Cities and Reşat Nuri Güntekin s Stigma The Family Motive in Halit Ziya Uşaklıgil s Mai ve Siyah and Turgenev s Babalar ve Oğullar Common Mazmuns in the Poems of Mevlana and Yunus Emre Yrd. Doç. Dr. Raika Şeyda Eskişehir Osmangazi Anadolu' ya Göç Eden Mitoslar ÜLSEVER Öğr. Gör. Recep ÇİNKILIÇ Kırıkkale Necib el-keylani nin Kulubu n-nisa ve Hakan Şenocak ın Naj Adlı Hikayelerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi دكتر رقیه صادقی نیری Azarbaijan Shahid Madani دكتر مهين حاجي زاده Yrd. Doç. Dr. Roghayyeh Sadeghi Nayyeri Yrd. Doç. Dr. Mahin Hajizadeh جايگاه تشبيه و استعاره در شعر ابو القاسم الشابي و شفيعي كدكني Ebu l-kasım Eş-Şabi ve Şefîi Kedkenî nin Şiirinde Teşbih ve İstiarenin Yeri Prof. Dr. Sabri EYİGÜN Dicle Goethe nin Faust ve Buchner in Woyzeck Eserlerinde Namus/Töre ve Onur Cinayetleri (Karşılaştırmalı Edebiyat İncelemesi) Myhts Moving to Anatolia A Comparative Analysis of Stories: Necib el- Keylani s Kulubu n Nisa and Hakan Şenocak s Naj The importance of Simile and Metaphors in the Poems of Ebu l-kasım Eş-Şabi and Şefîi Kedkenî Honour and Moral Killings in Goethe s Faust and Buchner s Woyzeck (A Comparative Literature Study)

12 دکتر صفیه مرادخانی پريسا قبادي اصل Yrd. Doç. Dr. Safiyyeh Moradkhani Parisa Ghobadiasl Uzm. Saina Najmoddin Lorestan بررسي نماد اب نزد مولأنا و سنت اگزوپري Semnan ساینا نجم الدین Mevlana ve Saint Exupéri ye Göre Su Sembolünün İncelenmesi بررسي تطبيقي كاربرد اسطوره و كهن الگو در شعر احمد شاملو و لأیق شیرعلی Ahmed Şamlu ve Lâyık Şîr Ali nin Şiirinde Mitoloji ve Mit in Kullanımının Kaşılaştırmalı İncelenmesi Arş. Gör. Sema DEMİR Nevşehir Küllerden Doğan Yaşamlar: Sula ve Bin Muhteşem Güneş Romanlarının Feminist Dr. Semra KIRANLI Uzm. Feride TURAN Yaklaşımla İncelenmesi Yunus Emre'nin ve Mevlana'nın Değerler Dünyasının Değerler Eğitimi Açısından Karşılaştırılması Dok. Öğr. Senem SOYER İstanbul Duygu Asena ve Nevâl Es-Sa d avî Eserlerinde Kadın Kahramanlar Arş. Gör. Dr. Sevgül TÜRKMENOĞLU Yüzüncü Yıl Şato ve Kar Romanları Üzerine Bir Karşılaştırmalı Edebiyat Denemesi Öğr. Gör. Dr. Sevil ONARAN Orta Doğu Teknik Assis. Prof. Dr. Soheyla Salahi Moghaddam Alzahra University İstanbul Als Raum Der Erınnerungen In Wolfgang Schorlau's "Sommer Am Bosporus" Und Petros Markarıs "Dıe Kınderfrau" Bellek Mekânı Olarak İstanbul un Wolfgang Schorlau un Sommer am Bosporus ile Petros Markaris in Die Kinderfrau Romanlarındaki Yeri Mevlana nın Mesnevi si ve Victor Hugo nun Yüzyılların Efsanesi Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma Analysis of Water Symbol according to Mevlana and Saint Exupéry A Comparative Analysis of the Use of Myths and Mythology in the Poems of Ahmed Şamlu and Lâyık Şîr Ali Lives Born from Their Ashes: Criticism of Sula and A Thousand Excellent Suns from a Feminist Point of View A Comparasion of the Values between Yunus Emre and Mevlana Women Characters in the Works of Duygu Asena and Nevâl Es-Sa d avî A Comparative Study on the Novels Castle and Snow Istanbul as a Reminder Motive in the Works Sommer am Bosporus by Wolfgang Schorlau, and Die Kinderfrau by Petros Markaris A Comparative Study Between Mowlana s Mathnavi and Victor Hogo s The Legend of Centuries

13 Doç. Dr. Tamilla ABBASHANLI- ALİYEVA Eskişehir Osmangazi Çağdaş Türkiye Ve Azerbaycan Şairlerinin Yaratıcılığında Evrensel Konular Universal Topics in the Creativity of Modern Turkish and Azerbaijani Poets Dr. Tayyebeh Seyfi Kobra Moradi دکتر طیبه سیفی کبری مرادی Shahid Allameh Beheshti Tabatabai بررسی تطبیقی نقد معاصر عربی و فارسی با تکیه بر اراء نقدی حسین پاینده و جابر عصفور Hüseyin Payende ve Cabir Usfûr un Eleştirel Görüşlerine Dayanarak Farsça ve Arapça nın Çağdaş Eleştirisinin Karşılaştırmalı İncelemesi A Comparative Analysis of the Modern Criticism of Arabic Language Based on the Critical Views of Hüseyin Payende and Cabir Usfur دکتر تورج زینی وند Yrd. Doç. Dr. Touraj Zainivand Kermanshah Razi مکتب ایرانی ادبی ات تطبیقی از اندیشه تا نظریه Karşılaştırmalı Edebiyatın İran Ekolü: Düşünceden Kurama Öğr. Gör. Türkan Soman ÇELİK Hacettepe Kemal Demırels Antigone Im Vergleich Zu Den Antigone-Versionen Von Sophokles Und Bertolt Brecht Kemal Demirel in Antigone Sinin, Sophokles in ve Bertolt Brecht in Antigone leriyle Karşılaştırılması Yrd. Doç. Dr. Tülay Akkoyun Muğla Distopya Kavşağında Kesişen İki Roman: Gökdelen ve 1984 Iranian Ecole of the Comparative Literature: From Thinking to Theory A Comparison Between Antigone Indicated by Sophocles, Bertolt Brecht and Kemal Demirel Two Novels Coincided on the Intersection of Distopia: Gökdelen and 1984 وحید سبزیانپور Kermanshah Razi Üniversity بازتاب فابل های ازوپ در حکایات مثنوی Mesnevi Hikayelerinde Azop Masallarının The Reflection of Aesop Tales on the Masnavi Stories

14 سمیره خسروی صدیقه رضائی Yrd. Doç. Dr. Vahid SABZİANPOOR Samireh KHOSRAVİ Sadigheh REZAEİ Arş. Gör. Veysel LİDAR Eskişehir Osmangazi Yansıması Oğuz Atay'ın Tehlikeli Oyunlar ve Murat Gülsoy'un Bu Filmin Kötü Adamı Benim Adlı Romanlarına Yansıyan Üstkurmaca Unsurları Fictitous Elements Seen in Murat Gülsoy s Bu Filmin Kötü Adamı Benim and Oğuz Atay s Tehlikeli Oyunlar Doç. Dr. Sevinc RZAYEVA Azerbaycan Diller Das Menschenbild Im Werk Von Robert Musil Und Franz Kafka Robert Musil ve Franz Kafka nın Eserlerinde İnsan Tasviri Human Figures in the Works by Robert Musil and Franz Kafka Yaghoob RAHİMİDASHLİBOROON Tahran Fars Edebiyatındaki Hindi Tarzının Oluşumunda ve Gelişmesinde Türk Şiirinin Etkisi Arş. Gör. Yasemin ÜNAL Bülent Ecevit Büyük Savaş'ın Yansımaları: The Silver Tassie Yrd. Doç. Dr. Yusuf KÖŞELİ Muş Alparslan ve Disabled En-numûr Fi l-yevmi l- Âşir ve Şeftali Bahçeleri Adlı Hikayelerde Yabancılaşma ve Konformizm Teması Arş. Gör. Yusuf Ziyaettin TURAN Ankara İki Ayrı Dilde, Zamanda ve Kültürde Sosyal Hayat ve Evlilik Zeinab TORABİ Iran-Imam Khomeini Simin Daneshvar ın Karşılaştırmalı Edebiyattaki International University Yeri The Effect of Turkish Poetry in the Formation and Development of Indian Style in Persian Literature Reflections of the Great War: The Silver Tassie and Disabled The Theme of Alienatıon and Conformism in the Stories Tigers on the Tenth Day and Şeftali Bahçeleri Social Life and Marriage in Two Different Languages, Cultures and Time The Position of Simin Daneshvar In The Domain of Comparative Literature Öğr. Gör. Zeynep ÇİFTÇİ Eskişehir Osmangazi Mathias Énard'ın Savaşları, Kralları ve Filleri Anlat Onlara Adlı Eseriyle Yüksel Kocadoru'nun Fatih ve Davinci Eserinde Kahramanlar ve Heroes and Istanbul in Mathias Énard s Tell Them About Wars, Kings and Elephants and Yüksel Kocadoru s The Conquerer and Da

15 Arş. Gör. Zeynep ORHAN Eskişehir-Osmangazi İstanbul Bir Yeniden Yazım Örneği: Alice Harikalar Diyarında n Aynalı Pastane ye Vinci An Example of Rewriting: From Alice in Wonderland to Patisserie with a Mirror

15 EKİM 2014 ÇARŞAMBA (SABAH) 15 OCTOBER 2014 WEDNESDAY (MORNING) KÜLTÜR MERKEZİ -A- SALONU CULTUR CENTER HALL A

15 EKİM 2014 ÇARŞAMBA (SABAH) 15 OCTOBER 2014 WEDNESDAY (MORNING) KÜLTÜR MERKEZİ -A- SALONU CULTUR CENTER HALL A 15 EKİM 2014 ÇARŞAMBA (SABAH) 15 OCTOBER 2014 WEDESDAY (MORIG) KÜLTÜR MERKEZİ -A- SALOU CULTUR CETER HALL A 09.00-10.00 Kayıt / Registration 10.00-10.30 Açılış Töreni / Opening Ceremony Açılış Konuşmaları

Detaylı

YENİ TÜRK EDEBİYATINDA KARŞILAŞTIRMALI TEZLER * ÖZET

YENİ TÜRK EDEBİYATINDA KARŞILAŞTIRMALI TEZLER * ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 9/3 Winter 2014, p. 549-582, ANKARA-TURKEY YENİ TÜRK EDEBİYATINDA KARŞILAŞTIRMALI TEZLER * Ali DONBAY **

Detaylı

Turkish Studies. International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic ACADEMIC JOURNAL

Turkish Studies. International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic ACADEMIC JOURNAL International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic ACADEMIC JOURNAL PROF. DR. MEHMET AYDIN ARMAĞANI Dergisi, üç ayda bir yayınlanan uluslararası hakemli bir dergidir.

Detaylı

INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGES EDUCATION AND TEACHING

INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGES EDUCATION AND TEACHING INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGES EDUCATION AND TEACHING 1st INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON LANGUAGE EDUCATION & TEACHING SPECIAL ISSUE UDES 2015 CONTENTS THE ATTRIBUTIONS OF THE LEARNERS OF TURKISH LANGUAGE

Detaylı

bilig MAKALE ADI DİZİNİ (İNGİLİZCE) (SAYILAR: 1-50) INDEX OF ARTICLES (ENGLISH) (VOLUMES: 1-50)

bilig MAKALE ADI DİZİNİ (İNGİLİZCE) (SAYILAR: 1-50) INDEX OF ARTICLES (ENGLISH) (VOLUMES: 1-50) bilig MAKALE ADI DİZİNİ (İNGİLİZCE) (SAYILAR: 1-50) INDEX OF ARTICLES (ENGLISH) (VOLUMES: 1-50) MAKALE ADI - İNGİLİZCE (Articles/English) A Bimension of Anatolion-Turkish Urban History Anatolion Turkish

Detaylı

Turkish Studies. International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic ACADEMIC JOURNAL

Turkish Studies. International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic ACADEMIC JOURNAL International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic ACADEMIC JOURNAL KARġILAġTIRMALI DĠL-EDEBĠYAT-EĞĠTĠM ÖZEL SAYISI Dergisi, üç ayda bir yayınlananuluslararasıhakemli

Detaylı

Turkish Studies. International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic ACADEMIC JOURNAL SOSYAL BİLİMLER SAYISI

Turkish Studies. International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic ACADEMIC JOURNAL SOSYAL BİLİMLER SAYISI International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic ACADEMIC JOURNAL SOSYAL BİLİMLER SAYISI Dergisi, üç ayda bir yayınlananuluslararasıhakemli bir dergidir. Dergisi

Detaylı

Turkish Studies. International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic ACADEMIC JOURNAL

Turkish Studies. International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic ACADEMIC JOURNAL International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic ACADEMIC JOURNAL PROF. DR. FĠLĠZ KILIÇ ARMAĞANI Dergisi, üç ayda bir yayınlanan uluslararası hakemli bir dergidir.

Detaylı

İÇİNDEKİLER / CONTENTS. Prof. Dr. Sedat CERECİ 1-12 Medyanın İşlevi: Gerçeklerin Ötelenmesi Sorunu Function Of Media: Matter Of Delaying Of Realities

İÇİNDEKİLER / CONTENTS. Prof. Dr. Sedat CERECİ 1-12 Medyanın İşlevi: Gerçeklerin Ötelenmesi Sorunu Function Of Media: Matter Of Delaying Of Realities İÇİNDEKİLER / CONTENTS Prof. Dr. Sedat CERECİ 1-12 Medyanın İşlevi: Gerçeklerin Ötelenmesi Sorunu Function Of Media: Matter Of Delaying Of Realities Alptürk AKÇÖLTEKİN Prof. Dr. Salih DOĞAN 13-29 İlköğretim

Detaylı

The Journal of Academic Social Science Studies

The Journal of Academic Social Science Studies The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Academic Social Science Studies dergisi yılda altı defa yayın yapan uluslararası hakemli bir dergidir. Academic Social

Detaylı

SEMPOZYUM PROGRAMI SYMPOSIUM PROGRAM

SEMPOZYUM PROGRAMI SYMPOSIUM PROGRAM SEMPOZYUM PROGRAMI SYMPOSIUM PROGRAM KADIN ESERLERİ KÜTÜPHANESİ VE BİLGİ MERKEZİ VAKFI VE YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ Kadın Hayatlarını Yazmak: Oto/Biyografi, Yaşam Anlatıları, Mitler ve Tarih Yazımı

Detaylı

III. ULUSLARARASI DÜNYA DİLİ TÜRKÇE SEMPOZYUMU 16-18 Aralık 2010 İZMİR I I I. U L U S L A R A R A S I S E M P O Z Y U M U. 16-18 Aralık 2010 İZMİR

III. ULUSLARARASI DÜNYA DİLİ TÜRKÇE SEMPOZYUMU 16-18 Aralık 2010 İZMİR I I I. U L U S L A R A R A S I S E M P O Z Y U M U. 16-18 Aralık 2010 İZMİR I I I. U L U S L A R A R A S I D Ü N Y A D İ L İ T Ü R K Ç E S E M P O Z Y U M U 16-18 Aralık 2010 İZMİR DÜZENLEYEN KURUM Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi YER

Detaylı

* YAYINLAR - PUBLICATIONS

* YAYINLAR - PUBLICATIONS * YAYINLAR - PUBLICATIONS A-BOOKS ERDEN, Aysu (1998) Kısa Öykü ve Dilbilimsel Eleştiri, Ankara: Gündoğan Yayınları, ISBN:975-520-159-9, (174 sayfa) (Short stories and Linguistic Criticism) Universitäts-und

Detaylı

Turkish Studies. International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic ACADEMIC JOURNAL EĞİTİM BİLİMLERİ SAYISI

Turkish Studies. International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic ACADEMIC JOURNAL EĞİTİM BİLİMLERİ SAYISI International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic ACADEMIC JOURNAL EĞİTİM BİLİMLERİ SAYISI Dergisi, üç ayda bir yayınlananuluslararasıhakemli bir dergidir. Dergisi

Detaylı

ULUSLARARASI. sempozyumu. 29-31 Mayıs 2015. AÇILIŞ: 29 MAYIS 2015 Cuma. Yenikapı Mevlevîhânesi 14:00 OTURUMLAR: 30-31 MAYIS 2015

ULUSLARARASI. sempozyumu. 29-31 Mayıs 2015. AÇILIŞ: 29 MAYIS 2015 Cuma. Yenikapı Mevlevîhânesi 14:00 OTURUMLAR: 30-31 MAYIS 2015 RAHMETKAPISI DOOROFMERCY ULUSLARARASI sempozyumu 29-31 Mayıs 2015 AÇILIŞ: 29 MAYIS 2015 Cuma Yenikapı Mevlevîhânesi 14:00 OTURUMLAR: 30-31 MAYIS 2015 Cemal Reşit Rey Konser Salonu 9:00-18:00 Halka açık

Detaylı

Ömer ÇAKIR Dr. Didem DEMİRALP Şebnem ERCEBECİ Yasemin ÖZÇUBUKÇU Yerke ÖZER Deniz SABAN. İmran Baba. Nuray ERYURT Cemile ÖZDEMİR

Ömer ÇAKIR Dr. Didem DEMİRALP Şebnem ERCEBECİ Yasemin ÖZÇUBUKÇU Yerke ÖZER Deniz SABAN. İmran Baba. Nuray ERYURT Cemile ÖZDEMİR 7. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi: Türk ve Dünya Kültüründe İstanbul T.C. Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah GÜL ün yüksek himayelerinde Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı tarafından düzenlenmiştir. 7 th

Detaylı

EDEBİYAT FAKÜLTESİ BÜLTENİ

EDEBİYAT FAKÜLTESİ BÜLTENİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ BÜLTENİ 2015 Bahar Dekandan 2015 yılı bize 100 yıllık yanlışların, acıların ve kayıpların yılı olarak geldi. Bu yıl kendimizi Bir Darülfünun u gömdüğümüz Çanakkale de bulduk. Anadolu

Detaylı

Dîvân Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi nde Yayınlanan Yazılar Bibliyografyası (1-30. sayılar)

Dîvân Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi nde Yayınlanan Yazılar Bibliyografyası (1-30. sayılar) Dîvân Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi nde Yayınlanan Yazılar Bibliyografyası (1-30. sayılar) -Makale Adına Göre- Ahlâk düşüncesinde siyaseti aramak: İbn Miskeveyh te adalet kavramının siyasî yansımaları

Detaylı

Organizasyon Komitesi Zeynep Banu Özbek, Emine Kangotan, Cem Kangotan, Fatma Köseoğlu, Sema Alevcan

Organizasyon Komitesi Zeynep Banu Özbek, Emine Kangotan, Cem Kangotan, Fatma Köseoğlu, Sema Alevcan + ETKİNLİKLER ; + 8 MAYIS ÇARŞAMBA SAAT 18:15 SONER YALÇINLA SOHBET... + 10 MAYIS CUMA SAAT 17:45 IŞIL ÖZGENTÜRK İLE, TÜRK SİNEMASINDA ve YAŞAMDA KADININ KONUMU BAŞLIKLI SOHBET... 12. sini gerçekleştireceğimiz

Detaylı

FIRDEVS CANBAZ YUMUSAK

FIRDEVS CANBAZ YUMUSAK PERSONAL DETAILS FIRDEVS CANBAZ YUMUSAK www.firdevscanbazyumusak.com SURNAME: Canbaz Yumusak NAME: Firdevs PHONE (Office): +90 (312) 292 41 50 CELL PHONE: +90 (532) 602 17 67 FAX: +90 (312) 292 41 04 E-MAIL:

Detaylı

Sheikh Ghālib. Fahir İZ ** Çev. Dr. Süleyman TÜLÜCÜ ***

Sheikh Ghālib. Fahir İZ ** Çev. Dr. Süleyman TÜLÜCÜ *** Sheikh Ghālib Fahir İZ ** Çev. Dr. Süleyman TÜLÜCÜ *** * Bu yazı, Fahir İz tarafından EI² (İng.) ya yazılan Ghālib Dede maddesinin (II, 999-1000) çevirisidir. Yazının sonuna, özellikle Türk okuyucusuna

Detaylı

15-17 EYLÜL 2014 ANKARA TİCARET ODASI CONGRESIUM PROGRAM

15-17 EYLÜL 2014 ANKARA TİCARET ODASI CONGRESIUM PROGRAM 15-17 EYLÜL 2014 ANKARA TİCARET ODASI CONGRESIUM PROGRAM ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU TÜRK TARİH KURUMU XVII. TÜRK TARİH KONGRESİ 15-17 EYLÜL 2014 Ankara GENEL PROGRAM ANKARA, 2014 ATATÜRK

Detaylı

ATÖLYE: ORTAOYUNU TİPLERİ ÜZERİNE

ATÖLYE: ORTAOYUNU TİPLERİ ÜZERİNE 1 2 3 Ömer Çelik, T.C. Kültür ve Turizm Bakanı Hüseyin Avni Coş, Vali Lemi Bilgin, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü - Genel Sanat Yönetmeni N. Fırat Demirağ, Adana Devlet Tiyatrosu - Sanat Yönetmeni Güler

Detaylı

1 Yıldızlar Gibi Tiyatro 2 Mehmet Akif Şiirleri 1 Şiir 3 Mehmet Akif Şiirleri 2 Şiir 4 Mehmet Akif Şiirleri 3 Şiir 5 Mehmet Akif Şiirleri 4 Şiir 6

1 Yıldızlar Gibi Tiyatro 2 Mehmet Akif Şiirleri 1 Şiir 3 Mehmet Akif Şiirleri 2 Şiir 4 Mehmet Akif Şiirleri 3 Şiir 5 Mehmet Akif Şiirleri 4 Şiir 6 1 Yıldızlar Gibi Tiyatro 2 Mehmet Akif Şiirleri 1 Şiir 3 Mehmet Akif Şiirleri 2 Şiir 4 Mehmet Akif Şiirleri 3 Şiir 5 Mehmet Akif Şiirleri 4 Şiir 6 Melih Cevdet Anday Şiir 7 Nazım Hikmet Oratoryası Şiir

Detaylı

G. GONCA GÖKALP ALPASLAN DOÇ.DR. Telefon: (0312) 297 7396 E-posta: ggonca@hacettepe.edu.tr Adres: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Beytepe/ANKARA 06800 EĞİTİM Lisans:

Detaylı

1.ULUSLARARASI TÜRK TIP TARİHİ KONGRESİ 10.ULUSAL TÜRK TIP TARİHİ KONGRESİ. 20 24 Mayıs 2008 / 20 24 May, 2008 KONYA TÜRKİYE (TURKEY)

1.ULUSLARARASI TÜRK TIP TARİHİ KONGRESİ 10.ULUSAL TÜRK TIP TARİHİ KONGRESİ. 20 24 Mayıs 2008 / 20 24 May, 2008 KONYA TÜRKİYE (TURKEY) 1.ULUSLARARASI TÜRK TIP TARİHİ KONGRESİ 10.ULUSAL TÜRK TIP TARİHİ KONGRESİ 1 st INTERNATIONAL CONGRESS ON THE TURKISH HISTORY OF MEDICINE 10 th NATIONAL CONGRESS ON THE TURKISH HISTORY OF MEDICINE 20 24

Detaylı

CONTENT OF İÇİNDEKİLER

CONTENT OF İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER CONTENT OF ÖNSÖZLER Ömer Çelik, T.C. Kültür ve Turizm Bakanı Hüseyin Avni COŞ, Vali Mustafa Kurt, Devlet Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Gökhan Doğan, Adana Devlet Tiyatrosu Müdürü Güler

Detaylı

CONTENTS / ĠÇĠNDEKĠLER PROF. DR. MEHMET AYDIN ARMAĞANI II. CİLT

CONTENTS / ĠÇĠNDEKĠLER PROF. DR. MEHMET AYDIN ARMAĞANI II. CİLT CONTENTS / ĠÇĠNDEKĠLER PROF. DR. MEHMET AYDIN ARMAĞANI II. CİLT Ramazan EKĠNCĠ OSMANLI KÜLTÜR MERKEZLERİNDEN VARDAR YENİCESİ VE TEZKİRELERE GÖRE VARDAR YENİCESİ ŞAİRLERİ ONE OF THE OTTOMAN CULTURAL CENTERS

Detaylı

UTEK 14 DAVETLI KONUŞMACILAR. Yazar Hilmi YAVUZ Bilkent Üniversitesi Türkiye. Prof. Dr. Marcel ERDAL. Prof. Dr. Ali Fuat BİLKAN

UTEK 14 DAVETLI KONUŞMACILAR. Yazar Hilmi YAVUZ Bilkent Üniversitesi Türkiye. Prof. Dr. Marcel ERDAL. Prof. Dr. Ali Fuat BİLKAN Saraybosna Bosna Hersek Saraybosna DAVETLI KONUŞMACILAR Yazar Hilmi YAVUZ Bilkent Üniversitesi Türkiye Prof. Dr. Marcel ERDAL Freie Universität Almanya Prof. Dr. Ali Fuat BİLKAN İpek Üniversitesi Türkiye

Detaylı

22-26 May 2015 4 th International Conference on Science Culture and Sport

22-26 May 2015 4 th International Conference on Science Culture and Sport -OHRID/MACEDONIA -1- 4 th International Conference on Science Culture and Sport Beyond all limits: Building a harmonious world 4. Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Kongresi Sınırların ötesi: Uyumlu bir

Detaylı