Title of Paper. Assistant Professor Ahlam Sbaihat University of Jordan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Title of Paper. Assistant Professor Ahlam Sbaihat University of Jordan"

Transkript

1 لیست شرکت کنندگان نام مقاله نام دانشگاه اسم نام خانواده Title of Paper Abdullah ESEN Boğaziçi John Donne ve Nâilî nin Şiirlerinde Anlam ve İmge Farklılaşması Prof. Dr. Abdullah ÖZTÜRK Selçuk Ezop, Mevlana ve Lafontaine in Hayvan Hikâyelerinde Kısa Hikâyecilik Anlayışı ve Yorumları Prof. Dr. Adnan KARAİSMAİLOĞLU Kırıkkale Hikâyenin Gerçekliği; Kelile ve Dimne Hikâyelerinin Diller ve Kültürlerarası Yolculuğu Assistant Professor Ahlam Sbaihat University of Jordan الأدب المقارن في اقسام اللغات الحديثة في الجامعات الأردنية الرسمية Prof. Dr. Ali GÜLTEKİN Yük. Lis. Öğr. Berrin Kahraman Eskişehir Osmangazi Prof. Dr. Ali Osman ÖZTÜRK Konya Necmettin Erbakan Ürdün Devlet Üniversitelerindeki Modern Diller Bölümlerindeki Karşılaştırmalı Edebiyat Çalışmaları Duygu Asena'nın Aşk Gidiyorum Demez İle Maeve Bınchy'nin Yalnız Kadınlar Sokağı Adlı Eserlerdeki Evlilik ve Aldatma Temalarının Karşılaştırılması Atasözü Değerinde Manzum Bir Deyimin İşlevsel Kullanımına İlişkin Bir Karşılaştırma Denemesi Okt. Arzu ÖZYÖN Dumlupınar Varoluşçu Felsefe Işığında Golding in Pincher Martin i ve Camus nun The Stranger ı Differences in Meaning and Images in the Poems by John Donne and Nâilî The Concept of Telling Short Stories and Comments About it in the Stories by Ezop, Mevlana and Lafontaine The Reality of the Story: Intercultural and Interlingual Journey of the Calila and Dimna Stories Comparative Literature in Departments of Modern Languages in Jordan State Universities Comparison Of Marriage And Betrayal Themes In Duygu Asena's Aşk Gidiyorum Demez and Maeve Binchy's Tara Road A Comparative Study About the Functional Use of a Phrase Equal to a Proverb Golding s Pincher Martin and Camus s The Stranger in The Light of Existentialist Philosophy Arş. Gör. Arzu YETİM Eskişehir Osmangazi Doğu ve Batı Mitolojilerinde Tanrıçalara Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım A Comparative Study on Deities in the Mythologies of East and West

2 Prof. Dr. Asuman Ağaçsapan KURTMAN Anadolu Tanpınar ve Pamuk un Eserlerinde Şehir İmgesinin Mekan Açısından İncelenmesi Analysis of Urban Image From Locational Point of View in the Works of Tanpınar and Pamuk Dr. A zam Shamseddini Dr. Kobra Khosravi دکتر اعظم شمس الدینی دکتر کبری خسروی Doktora Öğrencisi Bayez Enayati Rafsanjan Valiasr Lorestan Payam-e Nour University بررسی تطبیقی جلوه های بینامتنیت قرا ن و نهج البلاغه در شعر فردوسی و شریف رضی Firdevsi ve Şerif Razi nin Şiirinde Kur an ve Nehcü l-balaga nın Metinler Arasılığının Tezahürlerinin Karşılaştırmalı İncelemesi Kürt, İran ve İngiliz Atasözlerine İlişkin Karşılaştırmalı Bir Çalışma Comparative analysis of the Intertextuality Appearing of Quran and Nahj al-balagha in the Poems by Ferdowsi and Sharif Razi A Comparative Study on Kurdish, Persian and English Proverbs Arş. Gör. Banu KANGAL Hacettepe Yerim Neresi? Strindberg in Miss Julie ve O Neill in Hairy Ape adlı Eserlerinde Güç ve Sınıf Mücadeleleri Where do I belong? Power and Class Struggle in Strindberg s Miss Julie and O Neill s Hairy Ape Yrd. Doç. Dr. Bedia KOÇAKOĞLU Akdeniz üniversitesi Bin Hüzünlü Masal, Masal Üstüne A Thousand Tales: On the Tales Prof. Dr. Bedrettin AYTAÇ Ankara Tevfik El Hakim'in Usfur Min'eş-Şark ve Peyami Safa'nın Fatih-Harbiye Romanlarında Doğu- Batı Konusu Arş. Gör. Betül Havva YILMAZ Eskişehir Osmangazi Anlatının Zamanlararası, Metinlerarası Yolculuğu: Ayla Kutlu'nun Kadın Destanı Adlı Eserinde Altmetin Olarak Gılgamış Destanı Doç. Dr. Cemal SAKALLI Mersin Hatırlama ve Hatırlatma Ortamı Olarak Roman (Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Açısından Bir Yaklaşım Denemesi) Yrd. Doç. Dr. Duran İÇEL Kırıkkale Les Couleurs De La Mélancolıe Dans La Poésıe De Yahya Kemal Beyatlı Et Celle De Ahmet The Issue of East and West in Tevfik El Hakim's Usfur Min'eş-Şark and Peyami Safa's Fatih- Harbiye Intertextual and Intertime Journey of the Narration: Gılghames as The Sub-Text in Ayla Kutlu s Women Legend Novel As a Medium To Remind and Remember (An Approach Suggested From The Point Of View Of Comparative Literature The Colours of Melancholy in the Poems by Yahya Kemal Beyatlı and Ahmet Haşim

3 Haşim Yahya Kemal Beyatlı ve Ahmet Haşim in Şiirlerinde Melankolinin Renkleri Arş. Gör. Duygu ÖZAKIN Erciyes Bulgakov ve Márquez de Realizmin Öteki Yüzü: Toplumsal Başkaldırı Aracı Olarak Fantastik ve Büyülü Gerçekçi Edebiyat Arş. Gör. Emrah IŞIK Ankara Yitik Karizma: Zadie Smith'in Beyaz Diş ve Elif Şafak'ın Onur Adlı Eserlerindeki Diğer Arş. Gör. Emrah ÖZDEMİR Mardin Artuklu Kahramanlar Bir Matemin Ortak Sesleri: Türk ve İran Edebiyatlarında Maktel-i Hüseyin Türüne Mukayeseli Bir Bakış Yrd. Doç. Dr. Engin BÖLÜKMEŞE Eskişehir Osmangazi Paulo Coelho'nun "Simyacı" Eserinde İmge Çözümlemesi Okt. Ercan KAÇMAZ Dokuz Eylül Hermann Hesse'nin Boncuk Oyunu ve Peyami Safa'nın Yalnızız Adlı Romanlarındaki Karakterlerin Karşılaştırılması Doç. Dr. Erhan TUNA Çanakkale Onsekiz Mart Yalancı Kahraman İzleğinde Farklı Coğrafyalardan İki Oyun: Sean O'casey 'Silahşörün Gölgesi' ve Haldun Taner 'Keşanlı Ali Destanı' Arş. Gör. Esra KARA Kırıkkale Eylül ve Genç Werther in Acıları Romanları Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme Arş. Gör. Esra KAVASOĞLU Akdeniz Yüzyılların Ortak Kederi: Turan Oflazoğlu'nun Kanunî Süleyman'ı ve Taşlıcalı Yahya'nın Şehzade Mustafa Mersiyesi Farhad Kakarash فرهاد کاکه رش Islamic Azad University of Mahabad تکرار روایات مجعول عطار در مثنوی مولوی Mevlânâ nın Mesnevisi nde Attar ın Uydurma Rivayetlerinin Tekrarı The Other Side of Realism in Bulgakov and Marquez: Fantastic and Magic Realism as Means of Social Rebellion Lost Charisma: Other(Ed) Heroes In Zadie Smith's White Teeth And Elif Shafak's Honour Common Sounds of a Lament: A Comparative Perspective on the Style of Maktel-i Hüseyin in Turkish and Iranian Literature Analysis of the Images in Paulo Coelho s The Alchemist A Comparison of the Characters in Hermann Hesse s the Glass Bead Game and Peyami Safa s Yalnızız (We Are Alone) Two Plays From Different Countries in The Terms of The Theme of False Heroes: Sean O'casey s 'The Shadow of A Gunman' and Haldun Taner s 'Keşanlı Ali' A Comparative Study on The Sorrows of Young Werther and Eylül The Common Sorrow For Hundreds of Years: Turan Oflazoğlu's Kanunî Süleyman and Taşlıcalı Yahya's Elegy for Prince Mustafa Repeating the Forged Narrations of Attar's Thoughts in Mowlavi's Masnavi

4 دکتر فرهاد رجبی دکتر سیده اکرم رخشنده نیا Dr. Farhad Rajabi Dr. Seyyedeh Akram Rakhshandeh Nia Guilan University»تصویر زن در قرارة الموج نازک الملائکه و چلچراغ سیمین بهبهانی«مقدم داودي فريده Yrd. Doç. Dr. Farideh Davoudi Moghaddam Shahed University Nazik al-malaika'nin "Gararetu l-mevc" ve Simin Behbahani'nin "Çelçerağ" Adlı Eserlerinde Kadın Portresi عناصر ادبی مشترک ترکیه و ایران در رمان ( زندگی نو و بیوتن ) Yeni Hayat ve Bîveten Romanında Türkiye ve İran Ortak Edebi Unsurları The Portrait of Woman In Nazik Al-Malaika's "Deep Wave" and Simin Behbahani's "Chalcharag" Common Literary Elements of Turkey and Iran in Yeni Hayat and Bîveten Yrd. Doç. Dr. Farzaneh Doulatabadi Eskişehir Osmangazi Yrd. Doç. Dr. F. Betül ÜYÜMEZ Eskişehir Osmangazi Kaşkay Türkleri, Farsça Hikâyeler ve Bu Hikâyelerin Türk Değerleri Açısından İrdelenmesi Wadad Makdısı Cortas, Ghada Karmi ve Marine Benjamin'in Anılarında İngilizler Qashqai Turks, Persian Stories and An Analysis of These Stories in the Context of Turkish Values The British in the Memories of Wadad Makdısı Cortas, Ghada Karmi and Marine Benjamin Yrd. Doç. Dr. Fesun KOŞMAK Eskişehir Osmangazi Zülfü Livaneli nin Son Ada İle William A Comparasion of the Image of Island As Golding in Sineklerin Tanrısı Adlı Fictiononal Setting in Zülfü Livaneli s Son Ada Romanlarında Kurgu Mekânı Olarak Ada Kavramının Karşılaştırılması The Last Island and W. Golding s The Lord of the Flies Fikret Rzayev Baku State University Leo Tolstoy ve Türk Dünyası Leo Tolstoy and The Turkic World Yrd. Doç. Dr. Filiz CLUZEAU İstanbul Platon'un Homeros Eleştirisi ve Homeros'un Platon Üzerindeki Etkisi Platon s Criticism of Homeros and the Effect of Homeros on Platon P.D. Ghaffar Borjsaz دکتر غفار برجساز Shahed پیوند ایران و ترکیه از رهگذر سفرنامه های The Relationship Between Iran and Turkey Through Hajj Itineraries

5 Doç. Dr. Ghahraman Shiri حج دکتر قهرمان شیری Buali Sina University Hac Seyahatnameleri Güzergâhında İran ve Türkiye Hattı دست کاری در واقعیتها به وسیلهی مولأنا و مریدان Amendments Made by Mevlana and His Followers On The Realities Mevlana ve Müritleri Tarafından Gerçeklikler Üzerinde Yapılan Tashihler Öğr. Gör. Gizem KUNDURACI Eskişehir Osmangazi Türk Runik Harfli Metinler İle Kutadgu Bilig de Turkish Texts in Runic Letters and the Image of Öteki İmgesi The Other in Kutadgu Bilig Okt. Gizem YILMAZ Süleyman Demirel Emma ve Ulviye Hanım'ın Özgeciliği (Altruısm): Alturism of Emma and (Ms.) Ulviye: A Betüre MEMMEDOVA Jane Austen'in Emma ve Ahmet Mithat Comparative Study of the Main Women Efendi'nin Dürdane Hanım Romanlarındaki Baş Characters in J. Austen s Emma and Ahmet Kadın Karakterlerinin Karşılaştırılması Mithat Efendi s Durdane Arş. Gör. Gülşah ŞİŞMAN Recep Tayyip Erdoğan Saint-Exupéry'nin Küçük Prens'i İle Serdar A Comparative Study on Saint-Exupery's Little Özkan'ın Kayıp Gül'ü Üzerine Karşılaştırmalı Bir Prince and Serdar Özkan's Lost Rose İnceleme Yrd. Doç. Dr. Günil Özlem AYAYDIN Nevşehir Edebiyatın Dört Balıkçısı: Hemingway, Four Fishermen in Literature: Hemingway, CEBE Kabaağaçlı, Yaşar Kemal, Karasu Kabaağaçlı, Yaşar Kemal, Karasu Yrd. Doç. Dr. Hacı YILMAZ Yıldırım Beyazıt Mısırlı Reformist Ahmet Emin ve Ahmet Eygiptian Reformist Ahmet Emin and Ahmet Mithat Efendi Mithat Efendi Yrd. Doç. Dr. Haidar KHEZRI Mardin Artuklu تئورى زمان ومكان در ادبيات تطبيقى ايران Theory, Time and Place in the Comparative Literature of Iran İran Karşılaştırmalı Edebiyatında Teori, Zaman ve Mekan Hadi Shabani Chafjiri Guilan University Mevlana ve Shaki nin Şiirlerinde Pietism Pietism in The Poems of Mowlana and Shoqie Yrd. Doç. Dr. Halis BENZER Kırıkkale Zu der Von Wolfgang Iser Angewandten, Differenzierung der Sprache Nach Austin in Language of Performance und Language of Statement an Ausgewählten Texten der Englischen Epik des 18., 19. und 20. Wolfgang Iser s Application Of The Dimensions Language Of Performance And Language Of Statement According To Austin In Certain Examples Of English Epic Texts From The 18 th,

6 Öğr. Gör. Handan Bayındır TUNA Çanakkale Onsekiz Mart Jahrhunderts ve 20. Yüzyıllarda İngiliz Epik Edebiyatında Kullanılan metinlerde Wolfgang Iser in Austine gore Dil Kullanımı ve İfade Şekli William Shakespeare İzleğinde Oğuz Atay'ın 'Oyunlarla Yaşayanlar'ı İle Necip Fazıl Kısakürek'in 'Bir Adam Yaratmak' Adlı Oyununun 'Bireyin Yazgısının Oyun İçinde Oyun Olgusu İle İncelenmesi Doç. Dr. Hassan Akbari Beiragh Semnan University مبانی تئوریک ادبیات تطبیقی Karşılaştırmalı Edebiyatın Kuramsal Temelleri Okt. Hatice Elif DİLER Dumlupınar Jean Rhys's Wide Sargasso Sea Versus Charlotte Bronte's Jane Eyre Arş. Gör. Havva Özer HAFÇI Kırıkkale Postmodern Tarih Romanı Bağlamında Gülün Adı ve Beyaz Kale'nin Karşılaştırılması Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ARAK Erciyes Karşılaştırmalı Edebiyat ve Çokkültürlülük Düşüncesi: "Melting Pot" ve "Anadolu Mozaiği" Arş. Gör. İlknur Gürses AKBAYKAL Ege Edebiyat ve Sinema Kavşağında Kültürel Ekoloji: Romandan Filme Koku Arş. Gör. Kadir TURGUT İstanbul Abdurrahman Câmî nin Salaman u Absal Mesnevi sinin Lamiî Çelebi ve Fitzgerald Çevirilerinin Karşılaştırılması Prof.Dr. Kadriye ÖZTÜRK Anadolu Postkolonyal Edebiyatta Kültürü Anlatan ve Kültürü Anlatılanın Çözümlenmesi 19 th And 20 th Century A Study on Oğuz Atay s 'Oyunlarla Yaşayanlar' and Necip Fazıl Kısakürek's 'Bir Adam Yaratmak' in the light of William Shakespeare s Style Theoretical Foundations of Comparative Literature Jean Rhys'in Wide Sargasso Sea sine Karşın Charlotte Bronte'nin Jane Eyre A Comparasion of The Name of The Rose and White Castle in the Context of Postmodern Historical Novels A Comparative Literature and The Concept of Multiculturalism: Melting Pot and Anatolian Mosaic Cultural Ecology on the Intersection of Literature and Cinema: The Concept of Smell from Movies to Novels A Comparative Study on the Translations of Salaman u Absal Masnavi by Lamii Çelebi and Fitzgerald An Analysis of the Narrators Telling About Culture and Those Whose Culture Is Told About

7 دکتر کامران شاه مرادیان Assistant Professor Doctor Kamran Shahmoradian لقمان سهرابی Islamic Azad University Marvdasht Azad نگاهی به شاهنامه ی فردوسی در ایینه ی مکتب کلاسیسیسم Klasizm Ekolüyle Firdevsi nin Şehnamesine Bir Bakış A Look at Ferdowsi s Shahnameh from The Perspective of Classicism Uzm. Lokman Sohrabi Prof. Dr. Kiene Brillenburg Wurth Hollanda- Utrecht Shahed University P.d. Shahla Khalilollahi دکتر شهلا خلیل اللهی Kültürler ve Değerlerin Buluşması Bağlamında Sibernetik رئالیسم جادویی و تاثیر ان در بیعار"و" رازهای سرزمین من" "مرگ عزیز الدكتوره كبري روشنفكر الدكتوره اكرم روشنفكر Dr. Kobra Rooshanfekr Dr. Akram Rooshanfekr Tahran-Tarbiat Modarres Ceylan Büyülü Gerçekçilik ve Aziz Biar ın Ölümü ile Ülkemin Sırları Üzerindeki Etkileri استدعاء شخصيه شهرزاد في الأدب العربي الحديث Şehrazat Karakterinin Modern Arap Edebiyatında Geri Çağrılması Cybernetics In Relation To The Meeting Of Cultures And Values Magic Realism and Its Effects On Death s Aziz Biar and Secrets of My Land Recall of Shahrazad in Modern Arabic Literature Dr. Lamia Khalil HAMMAD Yarmouk University Judith Ortiz Cofer in Sessiz Dans ve The Latine Deli Adlı Eserlerinde Kültürel Kimliklerin Müzakeresi Prof. Dr. Lucia Boldrini İngiltere-Londra Avrupa Karşılaştırmalı Edebiyatı'nda Akdeniz'in Belirsiz Sınırları Prof. Dr. Mahmut KARAKUŞ İstanbul Thomas Arslans Film "Der Schöne Tag" Unter Dem Aspekt Der Darstellung Des Fremden(Yabancının Tasviri Açısından Thomas Arslan ın Güzel Bir Gün Filmi nin incelenmesi) مريم اسديان Semnan بررسي تطبيقي جلوههاي رمانتيسم در شعر Negotiating Cultural Identity İn Judith Ortiz Cofer's Silent Dancing And The Latine Deli The Uncertain Mediterranean Borders of European Comparative Literature Analysis of Thomas Arslan s Movie A Fine Day in Terms of Presentation of Foreigner A Comparative Analysis of Romanticism in the Poems by Feridun Muşîrî and Nizâr Kabbanî

8 Uzm. Maryam Asadian فريدون مشيري و نزار قباني ا.د. مشهور عبد الرحمن حسین سرور Prof. Dr. Mashoor Abdel Rahman SROUR Dr. Masoumeh Nemati GHAZVİNİ Dr. Seyede Akram Rakhshandeh NİA Kudüs Faculty of Arabic Language And Literature of Humanities And Cultural Studies Research, Tehran Iran Feridun Muşîrî ve Nizâr Kabbanî nin Şiirinde Romantizmin Karşılaştırmalı İncelenmesi الحسن البوريني وا حمد طاش كبري زاده :دراسة مقارنة في الثقافة والتا ليف Hasan Burînî ve Ahmet Tashköprüzâde: Kültür ve Te lif Alanında Karşılaştırmalı İnceleme بررسي تطبيقي اشعار سياسي و اجتماعي دو شاعرنامدار پارسی و عربی )فرخي يزدي و معروف الرصافي( استادیار معصومه شبستری استادیار صابره سیاوشی Yrd. Doç. Dr. Masoomeh Shabestari Yrd. Doç. Dr. Sabereh Siyavashi Ünlü İki İranlı ve Arap Şairin (Farrokhi Yazdi ve Ma ruf al-rusafi) Siyasi ve Sosyal Şiirlerinin Karşılaştırması Tahran در شعر بررسی تطبیقی سیمای مرگ ابوالعتاهیه و سنايي Ebu l-etahiyye ve Senai nin Şiirinde Ölüm Çehresinin Karşılaştırmalı İncelenmesi Hasan Burini and Ahmet Tashkopruzade: A Comparative Analysis of Culture and Copyright Comparative Study of Political and Social Poems of Two Well-known Persian and Arab Poets (Farrokhi Yazdi and Maruf al-rusafi) A Comparative Analysis of The Theme of Mortality in the Poems by Ebu l-etahiyye and Senai Doç. Dr. Medine SİVRİ Selin ÖZKAN Eskişehir Osmangazi Karşılaştırmalı Edebiyatta Metinlerarasılığın Yeri ve Örnek Bir Uygulama Hamlet İle Hitler The Place of Intertextualıty in Comparatıve Lıterature and a Preliminary Work: "Hamlet and Hitler Yrd. Doç. Dr. Mehmet BAŞTÜRK Bülent Ecevit Gogol'ün Palto'sundan Çıkan Bir Eser: A Work Taken Out Of Gogol s Jacket: In The Odalarda Rooms Okt. Mehmet GÜNGÖR Eskişehir Osmangazi Muhammed İkbal ve Mehmet Akif'in The Concept of Self in the Works of

9 Yrd. Doç. Dr. Mehmet OKUTAN Karadeniz Teknik Eserlerinde "Benlik" Düşüncesi Muhammed İkbal and Mehmet Akif Yunus Emre'nin Şiirinden "İyi İnsan"ı Somutlaştıran Evrensel Örnekler Concrete Examples of Good Man in Yunus Emre s Poems Yrd. Doç. Dr. Mehmet SEMERCİ Serpil ŞAHBAZ Eskişehir Osmangazi Engelli Çocukların Toplumsallaşmasında Değer Eğitiminin Önemine Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım A Comparative Study On The Importance of Teaching Values for Helping Disabled Children Socialize Doç. Dr. Melik BÜLBÜL Atatürk Karşılaştırmalı Edebiyat Çalışmalarının Yabancı Dil Eğitimine Katkısı Arş. Gör. Mert ÖKSÜZ Karamanoğlu Saatleri Ayarlama Enstitüsü ve Dava'da Mehmetbey Bürokratik Yapı Contributions of Comparative Studies to Foreign Language Teaching Bureaucratic Structure in The Institute the Readjustment of Clocks and Trial Doç. Dr. M. Özlem PARER Gazi Peterburg Öyküleriyle Gogol Ve Dostoyevski Gogol and Dostoyevski With Their Stories About Peterburg Prof. Dr. Muhittin ELİAÇIK Kırıkkale Türkçe-Arapça Manzum Lügatler Üzerinde Semantik Mukayeseler Semantic Comparasions on Turkish and Arabic Dictionairies Yrd. Doc. Dr. Murat GOC Çanakkale Onsekiz Mart Bad Gods, Lost Sons and Ghost Ships: Manhood and Existentialist Matters Kötü Tanrılar, Yitik Oğullar ve Hayalet Gemiler: Deniz Anlatılarında Erkeklik ve Varoluş Sıkıntıları Arş. Gör. Murat KADİROĞLU Ankara Tristram Shandy ve Kara Kitap'ta Anlatıcı ve Okuyucu İlişkisi Okt. Mustafa KARADENİZ Batman Tek Mekân İki Dünya: Sezai Karakoç ve İlhan Berk'in İstanbul Algısı Yrd. Doç. Dr. Müjgan Ayça AYTAÇ Kırıkkale Oğuz Atay'ın ve Virginia Woolf'un Öykülerinde Modernist Unsurlar Prof. Dr. Mükremin YAMAN Atatürk Jean-Christophe Rufin'in Globalia Adlı Romanı İle Tahsin Yücel'in Gökdelen Adlı Romanındaki Benzer İletiler The Relationship Between the Narrator and The Reader in Tristram Shandy and The Black Book One Place, Two Worlds: Sezai Karakoç and Ilhan Berk's Perceiving Istanbul Modern Elements in the Stories by Oğuz Atay and Virginia Woolf Similar Messages in Jean-Christophe Rufin's Globalia and Tahsin Yücel's Gökdelen

10 Nahid Nasihat Naimeh Paran Davaji ناهید نصیحت نعیمه پراندوجی Tahran-Tarbiat Modarres عمر الخیام و الحافظ الشیرازی فی نظرة سید قطب و اثرهما فی ادبه Seyyid Kutuba Göre Ömer Hayyam ve Hafız-ı Şirazî ve Seyyid Kutubun Edebiyatına Etkileri Prof. Dr. Namık AÇIKGÖZ Muğla Riyâzî Tezkiresinde Mazmun Kurgulaması Mukayesesi Yrd. Doç. Dr. Necdet NEYDİM İstanbul Düş Yolculuk ve Yeniden Dönüş ve Kendini Keşfetme Üzerine Üçmetinden (Vay Panama Ne Güzelmiş- Janosch; Simyacı-Coelho; Mesnevi, Hazine- Mevlana) Yola Çıkarak Karşılaştırmalı Bir İnceleme Prof. Dr. Nevzat KAYA Dokuz Eylül Antiklasisist Bedenler ve Dekadan Topografyalar Arş. Gör. Nurcan ANKAY Muş Alparslan Oğuz Atay'ın "Korkuyu Beklerken"i İle Bilge Karasu'nun Gece'sinde Korku Teması Doç. Dr. Nuri ŞİMŞEKLER Selçuk Hz. Mevlâna ve Yûnus Emre'nin Eserlerindeki Ortak Söylem: Dünya ve Ahiret Yrd. Doç. Dr. Nurullah ULUTAŞ Muş Alparslan Cahit Zarifoğlu ve Paul Eluard ın Şiirlerinde Okt. İsmail SÜPHANDAĞI Çocuk İmgesinin Kullanım Biçimleri Doç. Dr. Nurzat KAZAKOVA Kırgızistan, Uluslararası Japon Hokkusu Ve Kırgız Haykusu Atatürk-Alatoo Yrd. Doç. Dr. Oğuz ÖCAL Kırıkkale Tutunma Fenomeni Karşısında Üç Tavır, Beş Romancı Yrd. Doç. Dr. Okan Haluk AKBAY Selçuk Nakajima Atsushı nin "Sangetsukı" Öyküsünde Görülen Çin Edebiyat ve Kültürünün Yansımaları What do Omar Khayyam and Hāfez-e Shīrāzī Mean for Seyyid Kutub and What Are the Effects of These on the Literature of Seyyid Kutub? The Comparasion of Mazmun Fiction in Riyazi s Notes A Comparative Study About Dreams, Journeys, Return and Self-Awareness Through Three Texts (Vay Panama Ne Güzelmiş- Janosch; Simyacı-Coelho; Mesnevi, Hazine- Mevlana) Anticlasist Bodies and Decadent Topographies The Theme of Fear in Oğuz Atay s Waiting For Fear and Bilge Karasu s Night The Common Dıscourse in the Works of Rumı and Yunus Emre: The World and the Afterworld The Use of Chıld Image in Cahıt Zarıfoglu and Paul Eluard s Poems Japanese Hokku and Kirghiz Hayku Three Attitudes, Five Novelists for the Phenemonen of Adherence Reflections of Chinese Literature and Culture Seen in the Work Sangetsukı by Nakajima Atsushı

11 Arş. Gör. Önder ÇAKIRTAŞ Bingöl Henrık Ibsen'in a Doll's House Adlı Oyununda Kadının Rolü ve Geleneksel Anadolu Kadını İle Bir Karşılaştırma Okt. Özlem Dilaver Okt. Mehmet Uysal Adnan Menderes Charles Dickens'in İki Şehrin Hikâyesi ve Reşat Nuri Güntekin'in Damga Romanlarında Ana Motif Olarak "Fedakârlık" Arş. Gör. Dr. Öznur ÖZDARICI Kırıkkale Halit Ziya Uşaklıgil in Mai ve Siyah Romanı İle Turganyev in Babalar ve Oğullar Romanında Aile Prof. Dr. Rahman Moshtagh MEHR Azerbaycan Tarbiat Moallem مضامین مشترک در شعر مولأنا و یونس امره Mevlânâ ve Yunus Emre nin Şiirinde Ortak Mazmunlar The Role of Women in Henrik Ibsen s A Doll's House and A Comparasion with Traditional Anatolian Women Altruism As The Main Motive in Charles Dickens The Story Of Two Cities and Reşat Nuri Güntekin s Stigma The Family Motive in Halit Ziya Uşaklıgil s Mai ve Siyah and Turgenev s Babalar ve Oğullar Common Mazmuns in the Poems of Mevlana and Yunus Emre Yrd. Doç. Dr. Raika Şeyda Eskişehir Osmangazi Anadolu' ya Göç Eden Mitoslar ÜLSEVER Öğr. Gör. Recep ÇİNKILIÇ Kırıkkale Necib el-keylani nin Kulubu n-nisa ve Hakan Şenocak ın Naj Adlı Hikayelerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi دكتر رقیه صادقی نیری Azarbaijan Shahid Madani دكتر مهين حاجي زاده Yrd. Doç. Dr. Roghayyeh Sadeghi Nayyeri Yrd. Doç. Dr. Mahin Hajizadeh جايگاه تشبيه و استعاره در شعر ابو القاسم الشابي و شفيعي كدكني Ebu l-kasım Eş-Şabi ve Şefîi Kedkenî nin Şiirinde Teşbih ve İstiarenin Yeri Prof. Dr. Sabri EYİGÜN Dicle Goethe nin Faust ve Buchner in Woyzeck Eserlerinde Namus/Töre ve Onur Cinayetleri (Karşılaştırmalı Edebiyat İncelemesi) Myhts Moving to Anatolia A Comparative Analysis of Stories: Necib el- Keylani s Kulubu n Nisa and Hakan Şenocak s Naj The importance of Simile and Metaphors in the Poems of Ebu l-kasım Eş-Şabi and Şefîi Kedkenî Honour and Moral Killings in Goethe s Faust and Buchner s Woyzeck (A Comparative Literature Study)

12 دکتر صفیه مرادخانی پريسا قبادي اصل Yrd. Doç. Dr. Safiyyeh Moradkhani Parisa Ghobadiasl Uzm. Saina Najmoddin Lorestan بررسي نماد اب نزد مولأنا و سنت اگزوپري Semnan ساینا نجم الدین Mevlana ve Saint Exupéri ye Göre Su Sembolünün İncelenmesi بررسي تطبيقي كاربرد اسطوره و كهن الگو در شعر احمد شاملو و لأیق شیرعلی Ahmed Şamlu ve Lâyık Şîr Ali nin Şiirinde Mitoloji ve Mit in Kullanımının Kaşılaştırmalı İncelenmesi Arş. Gör. Sema DEMİR Nevşehir Küllerden Doğan Yaşamlar: Sula ve Bin Muhteşem Güneş Romanlarının Feminist Dr. Semra KIRANLI Uzm. Feride TURAN Yaklaşımla İncelenmesi Yunus Emre'nin ve Mevlana'nın Değerler Dünyasının Değerler Eğitimi Açısından Karşılaştırılması Dok. Öğr. Senem SOYER İstanbul Duygu Asena ve Nevâl Es-Sa d avî Eserlerinde Kadın Kahramanlar Arş. Gör. Dr. Sevgül TÜRKMENOĞLU Yüzüncü Yıl Şato ve Kar Romanları Üzerine Bir Karşılaştırmalı Edebiyat Denemesi Öğr. Gör. Dr. Sevil ONARAN Orta Doğu Teknik Assis. Prof. Dr. Soheyla Salahi Moghaddam Alzahra University İstanbul Als Raum Der Erınnerungen In Wolfgang Schorlau's "Sommer Am Bosporus" Und Petros Markarıs "Dıe Kınderfrau" Bellek Mekânı Olarak İstanbul un Wolfgang Schorlau un Sommer am Bosporus ile Petros Markaris in Die Kinderfrau Romanlarındaki Yeri Mevlana nın Mesnevi si ve Victor Hugo nun Yüzyılların Efsanesi Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma Analysis of Water Symbol according to Mevlana and Saint Exupéry A Comparative Analysis of the Use of Myths and Mythology in the Poems of Ahmed Şamlu and Lâyık Şîr Ali Lives Born from Their Ashes: Criticism of Sula and A Thousand Excellent Suns from a Feminist Point of View A Comparasion of the Values between Yunus Emre and Mevlana Women Characters in the Works of Duygu Asena and Nevâl Es-Sa d avî A Comparative Study on the Novels Castle and Snow Istanbul as a Reminder Motive in the Works Sommer am Bosporus by Wolfgang Schorlau, and Die Kinderfrau by Petros Markaris A Comparative Study Between Mowlana s Mathnavi and Victor Hogo s The Legend of Centuries

13 Doç. Dr. Tamilla ABBASHANLI- ALİYEVA Eskişehir Osmangazi Çağdaş Türkiye Ve Azerbaycan Şairlerinin Yaratıcılığında Evrensel Konular Universal Topics in the Creativity of Modern Turkish and Azerbaijani Poets Dr. Tayyebeh Seyfi Kobra Moradi دکتر طیبه سیفی کبری مرادی Shahid Allameh Beheshti Tabatabai بررسی تطبیقی نقد معاصر عربی و فارسی با تکیه بر اراء نقدی حسین پاینده و جابر عصفور Hüseyin Payende ve Cabir Usfûr un Eleştirel Görüşlerine Dayanarak Farsça ve Arapça nın Çağdaş Eleştirisinin Karşılaştırmalı İncelemesi A Comparative Analysis of the Modern Criticism of Arabic Language Based on the Critical Views of Hüseyin Payende and Cabir Usfur دکتر تورج زینی وند Yrd. Doç. Dr. Touraj Zainivand Kermanshah Razi مکتب ایرانی ادبی ات تطبیقی از اندیشه تا نظریه Karşılaştırmalı Edebiyatın İran Ekolü: Düşünceden Kurama Öğr. Gör. Türkan Soman ÇELİK Hacettepe Kemal Demırels Antigone Im Vergleich Zu Den Antigone-Versionen Von Sophokles Und Bertolt Brecht Kemal Demirel in Antigone Sinin, Sophokles in ve Bertolt Brecht in Antigone leriyle Karşılaştırılması Yrd. Doç. Dr. Tülay Akkoyun Muğla Distopya Kavşağında Kesişen İki Roman: Gökdelen ve 1984 Iranian Ecole of the Comparative Literature: From Thinking to Theory A Comparison Between Antigone Indicated by Sophocles, Bertolt Brecht and Kemal Demirel Two Novels Coincided on the Intersection of Distopia: Gökdelen and 1984 وحید سبزیانپور Kermanshah Razi Üniversity بازتاب فابل های ازوپ در حکایات مثنوی Mesnevi Hikayelerinde Azop Masallarının The Reflection of Aesop Tales on the Masnavi Stories

14 سمیره خسروی صدیقه رضائی Yrd. Doç. Dr. Vahid SABZİANPOOR Samireh KHOSRAVİ Sadigheh REZAEİ Arş. Gör. Veysel LİDAR Eskişehir Osmangazi Yansıması Oğuz Atay'ın Tehlikeli Oyunlar ve Murat Gülsoy'un Bu Filmin Kötü Adamı Benim Adlı Romanlarına Yansıyan Üstkurmaca Unsurları Fictitous Elements Seen in Murat Gülsoy s Bu Filmin Kötü Adamı Benim and Oğuz Atay s Tehlikeli Oyunlar Doç. Dr. Sevinc RZAYEVA Azerbaycan Diller Das Menschenbild Im Werk Von Robert Musil Und Franz Kafka Robert Musil ve Franz Kafka nın Eserlerinde İnsan Tasviri Human Figures in the Works by Robert Musil and Franz Kafka Yaghoob RAHİMİDASHLİBOROON Tahran Fars Edebiyatındaki Hindi Tarzının Oluşumunda ve Gelişmesinde Türk Şiirinin Etkisi Arş. Gör. Yasemin ÜNAL Bülent Ecevit Büyük Savaş'ın Yansımaları: The Silver Tassie Yrd. Doç. Dr. Yusuf KÖŞELİ Muş Alparslan ve Disabled En-numûr Fi l-yevmi l- Âşir ve Şeftali Bahçeleri Adlı Hikayelerde Yabancılaşma ve Konformizm Teması Arş. Gör. Yusuf Ziyaettin TURAN Ankara İki Ayrı Dilde, Zamanda ve Kültürde Sosyal Hayat ve Evlilik Zeinab TORABİ Iran-Imam Khomeini Simin Daneshvar ın Karşılaştırmalı Edebiyattaki International University Yeri The Effect of Turkish Poetry in the Formation and Development of Indian Style in Persian Literature Reflections of the Great War: The Silver Tassie and Disabled The Theme of Alienatıon and Conformism in the Stories Tigers on the Tenth Day and Şeftali Bahçeleri Social Life and Marriage in Two Different Languages, Cultures and Time The Position of Simin Daneshvar In The Domain of Comparative Literature Öğr. Gör. Zeynep ÇİFTÇİ Eskişehir Osmangazi Mathias Énard'ın Savaşları, Kralları ve Filleri Anlat Onlara Adlı Eseriyle Yüksel Kocadoru'nun Fatih ve Davinci Eserinde Kahramanlar ve Heroes and Istanbul in Mathias Énard s Tell Them About Wars, Kings and Elephants and Yüksel Kocadoru s The Conquerer and Da

15 Arş. Gör. Zeynep ORHAN Eskişehir-Osmangazi İstanbul Bir Yeniden Yazım Örneği: Alice Harikalar Diyarında n Aynalı Pastane ye Vinci An Example of Rewriting: From Alice in Wonderland to Patisserie with a Mirror

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Yazı İşleri Şube Müdürlüğü DAĞITIM

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Yazı İşleri Şube Müdürlüğü DAĞITIM T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Yazı İşleri Şube Müdürlüğü Sayı : 15302574 Konu : Tuje Dergi Tanıtımı DAĞITIM İlgi : 12.06.2017 tarihli ve 42220545-441200 sayılı yazı. Üniversitemiz

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Sayı :11611387/051.04/ Konu :Sempozyum UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü tarafından Üniversitemizin ev sahipliğinde

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Sayı :11611387/824.02/ Konu :Dergi UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde 2017 yılında "Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi" yayın hayatına

Detaylı

e-imza Prof. Dr. Hüsamettin İNAÇ Dekan Vekili

e-imza Prof. Dr. Hüsamettin İNAÇ Dekan Vekili Evrak Tarih ve Sayısı: 14/06/2017-70696 T. C. Sayı :72754420-051.01- Konu :Kongre TRAKYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE Fakültemiz Kamu Yönetimi Bölüm Başkanlığı tarafından 26-27-28 Ekim 2017 tarihlerinde "18.Yüzyıldan

Detaylı

BAŞVURU BASLANGIÇ BAŞVURU BİTİŞ ÜNİVERSİTE

BAŞVURU BASLANGIÇ BAŞVURU BİTİŞ ÜNİVERSİTE ÜNİVERSİTE YIL 2015_2016 YATAY GE BAŞVURU BASLANGIÇ BAŞVURU BİTİŞ ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ 2015_2016 01.02.2016 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2015_2016 18.01.2016 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 2015_2016 01.01.2016

Detaylı

TITRE DE LA COMMUNICATION

TITRE DE LA COMMUNICATION TITRE DE LA COMMUNICATION Prénom, Nom Etablissement Titre de la Communication Title of Paper Abdullah ESEN Boğaziçi John Donne ve Nâilî nin Şiirlerinde Anlam ve İmge Farklılaşması Prof. Dr. Abdullah ÖZTÜRK

Detaylı

28 Kasım 2016 Fırat Üniversitesi 26 Akademik Personel Alacak 11 Ocak Aralık 2016 Abant İzzet Baysal Üniversitesi 23 Akademik Personel Alacak

28 Kasım 2016 Fırat Üniversitesi 26 Akademik Personel Alacak 11 Ocak Aralık 2016 Abant İzzet Baysal Üniversitesi 23 Akademik Personel Alacak 28 Kasım 2016 Fırat Üniversitesi 26 Akademik Personel Alacak 11 Ocak 29 Aralık 2016 Abant İzzet Baysal Üniversitesi 23 Akademik Personel Alacak 12 Ocak 29 Aralık 2016 Abdullah Gül Üniversitesi 2 Akademik

Detaylı

5 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ http://www.adiyaman.edu.tr/ 6 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ http://www.adu.edu.tr

5 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ http://www.adiyaman.edu.tr/ 6 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ http://www.adu.edu.tr LIST OF UNIVERSITIES IN TURKEY No University name Web addresses 1 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ http://www.ibu.edu.tr 2 ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ http://www.agu.edu.tr 3 ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ http://www.acibadem.edu.tr

Detaylı

genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır.

genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. TARİH ve ÖĞRETMENLİĞİ 2012-2016 BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. Üni Adı TÜRÜ PROG KODU PROGRAM ADI 2017 kont 2016 kont 2012 2013 2014 2015 2016 İSTANBUL

Detaylı

Pua n Türü. Bölüm adı. Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu) Sosyoloji (İngilizce) (Ücretli) Sosyoloji (İngilizce) (Ücretli) Sosyoloji (Ücretli)

Pua n Türü. Bölüm adı. Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu) Sosyoloji (İngilizce) (Ücretli) Sosyoloji (İngilizce) (Ücretli) Sosyoloji (Ücretli) ÜNİVERSİTE ADI İSTANBUL KEMERBURGAZ İZMİR EKONOMİ GALATASARAY ANKARA BOĞAZİÇİ ORTA DOĞU TEKNİK HACETTEPE GAZİ NİŞANTAŞI İSTANBUL MARMARA BAHÇEŞEHİR YILDIRIM BEYAZIT İSTANBUL AREL EGE (İZMİR) Fakülte Dil

Detaylı

ULUSAL SEMPOZYUM TARİHİ SÜREÇTE MEVLÂNA VE ESERLERİ

ULUSAL SEMPOZYUM TARİHİ SÜREÇTE MEVLÂNA VE ESERLERİ ULUSAL SEMPOZYUM TARİHİ SÜREÇTE MEVLÂNA VE ESERLERİ 08-10 ARALIK 2011 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ALAEDDİN KEYKUBAT YERLEŞKESİ S. DEMİREL KÜLTÜR MERKEZİ KONYA Sempozyum Onursal Başkanı Prof. Dr. Süleyman OKUDAN

Detaylı

UniversiteTuru FakulteYuksekOkulAdi ProgramAdi PuanTuru TabanPuanKontenjanOgretimTuruOgretimTuru BasariSirasi Ankara Üniversitesi Devlet Dil ve Tarih

UniversiteTuru FakulteYuksekOkulAdi ProgramAdi PuanTuru TabanPuanKontenjanOgretimTuruOgretimTuru BasariSirasi Ankara Üniversitesi Devlet Dil ve Tarih UniversiteAdi UniversiteTuru FakulteYuksekOkulAdi ProgramAdi PuanTuru TabanPuanKontenjanOgretimTuruOgretimTuru BasariSirasi Ankara Üniversitesi Devlet Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 BAKÜ DEVLET ÜNİVERSİTESİ YDevlet BAKU Filoloji Fak. Azerbaycan Dili ve Edebiyatı TS-2 273,082 232,896 10 301.000 4 BAKÜ SLAVYAN ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

TARİH BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI.

TARİH BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. TARİH BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. ÜNİVERSİTE ADI TÜRÜ PROGRAM Açıklaması Öğrenim T. OGR. SÜRE PUAN TÜRÜ 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2013- BAŞARI SIRASI (0,12) 2013

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yabancı Diller İngilizce (KPDS 2011/71.25), Arapça (Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı mezunu)

ÖZGEÇMİŞ. Yabancı Diller İngilizce (KPDS 2011/71.25), Arapça (Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı mezunu) ÖZGEÇMİŞ I. Adı Soyadı (Unvanı) Zeynep Tek (Arş.Gör.) Yüksek Lisans Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü (2013) Doktora: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü (Devam

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Evrak Tarih ve Sayısı: 25/05/2017-15469 T.C. Sayı :11611387/051.01/ Konu :Kongre KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 5. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi 7-9 Eylül 2017 tarihleri arasında Üniversitemiz Eğitim

Detaylı

TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır.

TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ 2012-2016 BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. Üni Adı TÜRÜ PROGRAM ADI 2017 kont 2016 kont 2012 2013 2014 2015 BOĞAZİÇİ

Detaylı

1.7 BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

1.7 BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU 26 GENEL KAMU HİZMETLERİ 53.19.275.439,60 Yasama ve Yürütme Organları, Finansal ve Mali İşler, Dışişleri Hizmetleri 2.212.20.612,74 Yasama ve yürütme organları hizmetleri 532.56,17 Yasama ve yürütme organları

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği 21 TS-2 418,

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği 21 TS-2 418, TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİ. (ANKARA) Tarih (Tam Burslu) 5 TS-2 459,604 1.450 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tarih (İngilizce) (Tam Burslu) 8 TS-2 459,245 1.480 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tarih (İngilizce)

Detaylı

Tablo 2 Üniversitelerde Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Dallar ve Kontenjanları*

Tablo 2 Üniversitelerde Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Dallar ve Kontenjanları* Üniversitelerde Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Dallar ve Kontenjanları Abant İzzet Baysal Üniversitesi 100111043 Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi 4 4 - - 100111088 Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi

Detaylı

2015-2017 YATIRIMLARI VİZE TABLOSU KURULUŞ: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BİN TL)

2015-2017 YATIRIMLARI VİZE TABLOSU KURULUŞ: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BİN TL) KURULUŞ: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BİN TL) 2015 2016 2017 800 0 800 884 0 884 975 0 975 A) DEVAM EDEN PROJELER I 800 0 800 a) 2015'den Sonraya Kalanlar 800 0 800 1998H050080 Açık ve Kapalı Spor

Detaylı

TDE 101 Türkiye Türkçesi I Turkey Turkish I TDE 102 Türkiye Türkçesi II Turkey Turkish II

TDE 101 Türkiye Türkçesi I Turkey Turkish I TDE 102 Türkiye Türkçesi II Turkey Turkish II 01.Yarıyıl Dersleri 02.Yarıyıl Dersleri Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS TDE 101 Türkiye Türkçesi I Turkey Turkish I 3 0 3 5 TDE 102 Türkiye Türkçesi

Detaylı

1.7 BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

1.7 BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU 26 GENEL KAMU HİZMETLERİ 46.581.31.864,62 Yasama ve Yürütme Organları, Finansal ve Mali İşler, Dışişleri Hizmetleri 2.6.921.129,4 Yasama ve yürütme organları hizmetleri 45.3,18 Yasama ve yürütme organları

Detaylı

1.7 BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

1.7 BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU 25 GENEL KAMU HİZMETLERİ 42.0.624.09,5 Yasama ve Yürütme Organları, Finansal ve Mali İşler, Dışişleri Hizmetleri 2.249.56.920,6 Yasama ve yürütme organları hizmetleri 445.82,86 Yasama ve yürütme organları

Detaylı

PROGRAM KODU (1) ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE PROGRAM ADI (2) ÖĞR. SÜRE (3) 2014 ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (7) PUAN TÜRÜ (4) ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAM ALAR (6)

PROGRAM KODU (1) ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE PROGRAM ADI (2) ÖĞR. SÜRE (3) 2014 ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (7) PUAN TÜRÜ (4) ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAM ALAR (6) PROGRAM KODU (1) ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE PROGRAM ADI (2) ÖĞR. SÜRE (3) PUAN TÜRÜ (4) GENEL KONT. (5) ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAM ALAR (6) 2014 ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (7) 100110496 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

2016-2018 YATIRIMLARI VİZE TABLOSU KURULUŞ: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BİN TL)

2016-2018 YATIRIMLARI VİZE TABLOSU KURULUŞ: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BİN TL) KURULUŞ: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BİN TL) 2016 2017 884 0 884 999 0 999 1.110 0 1.110 2018 A) DEVAM EDEN PROJELER I 884 0 884 a) 2016'den Sonraya Kalanlar 884 0 884 1998H050080 Açık ve Kapalı Spor

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Sayı: 27 Eylül 2012 ISSN 1300 4921 KONYA SELÇUK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ JOURNAL OF FACULTY OF LETTERS Yılda iki defa yayınlanan ulusal hakemli

Detaylı

2014 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2014 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) Türkçe Öğretmenliği 93 93 TS-2 389,78293 19.300 460,04419 351,98063 382,48539

Detaylı

YL 17% DR 83% Dokuz Eylül Üniversitesi 33% Diğer Üniversiteler 67%

YL 17% DR 83% Dokuz Eylül Üniversitesi 33% Diğer Üniversiteler 67% DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ'NDE ÖYP KAPSAMINDA LİSANSÜSTÜ EĞİTİME DEVAM EDEN ÖYP ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİNDE EĞİTİME DEVAM EDEN ÖYP ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ KADRO DAĞILIMI Kadrosununu Bulunduğu

Detaylı

International Journal of Language Academy ISSN: 2342-0251

International Journal of Language Academy ISSN: 2342-0251 CONTENTS / İÇİNDEKİLER İsmail Hakkı MİRİCİ Contemporary ELT Practices Across Europe and in Turkey 1-8 Amir KHALILZADEH Should We Include or Exclude Teaching Cultural Matters in TEFL? 9-13 Esim GÜRSOY ELT

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) İngilizce Öğretmenliği DİL-1 62 62 420,91 491,13 280,62 338,84 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) Fransız Dili ve Edebiyatı DİL-1 52 52 244,77 351,51 ADNAN MENDERES

Detaylı

TIP FAKÜLTESİ - Tıp Lisans Programı Sıra No Üniversite Program Puan T. Kont. Taban Tavan 1 İstanbul Üniversitesi Tıp (İngilizce) Cerrahpaşa MF-3 77

TIP FAKÜLTESİ - Tıp Lisans Programı Sıra No Üniversite Program Puan T. Kont. Taban Tavan 1 İstanbul Üniversitesi Tıp (İngilizce) Cerrahpaşa MF-3 77 TIP FAKÜLTESİ - Tıp Lisans Programı Sıra No Üniversite Program Puan T. Kont. Taban Tavan 1 İstanbul Üniversitesi Tıp (İngilizce) Cerrahpaşa MF-3 77 526,60898 572,2366 2 Hacettepe Üniversitesi (Ankara)

Detaylı

Sıra No. Yükseköğretim Kurumu Adı

Sıra No. Yükseköğretim Kurumu Adı Yükseköğretim Kurumları Staj Hareketliliği Faaliyeti Süre Hibe sine Talep 1 2015-1-TR01-KA103-019704 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 50 100 0 50.000,00 20.200,00 20.200,00 20.000,00 141,04 20.100,00 20

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ cilt XV, sayı 1, 2013/1

DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ cilt XV, sayı 1, 2013/1 DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ cilt XV, sayı 1, 2013/1 ULUSAL HAKEMLİ DERGİ CİLT: XV, SAYI: 1 2013/1 DİYARBAKIR / 2013 DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ D Ü İ F D ISSN: 1303-5231

Detaylı

Ana Dili Eğitimi Dergisi Journal of Mother Tongue Education ADED JOMTE ISSN:

Ana Dili Eğitimi Dergisi Journal of Mother Tongue Education ADED JOMTE  ISSN: 2016 Yaz, Cilt: 4 Sayı:3 2016 Summer, Volume: 4 Issue: 3 Genel Yayın Yönetmeni Editor in Chief Doç. Dr. Mehmet KURUDAYIOĞLU Yayın Yönetmenleri Editors Doç. Dr. Bayram BAŞ Doç. Dr. Bilginer ONAN Doç. Dr.

Detaylı

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. ÜNİVERSİTE ADI TÜRÜ PROGRAM Açıklaması Öğrenim T. OGR. SÜRE PUAN TÜRÜ 2012 2013-2013 T. Puan kont. yerleşen Boğaziçi Ü. İstanbul

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doç. Dr. Rıza BAĞCI

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doç. Dr. Rıza BAĞCI ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖĞRENİM DURUMU Lisans: 1976-1980 Doç. Dr. Rıza BAĞCI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ Yüksek Lisans: 1984-1987 EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL

Detaylı

Devlet Üniversiteleri

Devlet Üniversiteleri Devlet Üniversiteleri ve Fakülteleri Sıralaması-2017 Engin Karadağ, Prof. Dr. Cemil Yücel, Prof. Dr. [Eskişehir Osmangazi Üniversitesi] 1 Devlet Üniversiteleri ve Fakülteleri Sıralaması [DÜS] 2017, ilk

Detaylı

TÜRKİYE SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMLERİ SIRALAMASI 2017 SBKY / KY İNDEKSİ 2017

TÜRKİYE SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMLERİ SIRALAMASI 2017 SBKY / KY İNDEKSİ 2017 KAYFOR 15 02 KASIM 2017 ISPARTA TÜRKİYE SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMLERİ SIRALAMASI 2017 SBKY / KY İNDEKSİ 2017 HM KİRİŞ & H GÜL SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 52 52 416,64 463,57 412,35 412,42 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Psikoloji TM-3 62 62 415,67 454,89 408,47 410,20

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(BOLU) İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 62 62 382,96 457,21 259,14 305,59 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(BOLU) Matematik (İngilizce) MF-1 72 72 279,93 372,86 ABANT

Detaylı

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programları

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programları 100150077 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 5007 Biyoloji 50 SAY 100150110 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 5011 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 10 EA 100150137 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 5013 Din Kültürü

Detaylı

DANIŞMA KURULU. 2. Prof. Dr. Kılıçbay Bisenov Kızılorda Korkut Ata Devlet Üniversitesi. 3. Prof. Dr. Kemal Polat Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

DANIŞMA KURULU. 2. Prof. Dr. Kılıçbay Bisenov Kızılorda Korkut Ata Devlet Üniversitesi. 3. Prof. Dr. Kemal Polat Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi DANIŞMA KURULU 1. Prof. Dr. Ramazan Korkmaz Ardahan Üniversitesi 2. Prof. Dr. Kılıçbay Bisenov Kızılorda Korkut Ata Devlet Üniversitesi 3. Prof. Dr. Kemal Polat Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 4. Prof.

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Dil ve Tarih Coğrafya Fak. Antropoloji TM-3 325,416 283,745 57 218.000 4 MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Devlet BURDUR Fen-Edebiyat Fak. Antropoloji TM-3 289,322 243,240

Detaylı

T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı. Üniversite Rektörlüklerine

T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı. Üniversite Rektörlüklerine T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı *BEKAJSUM* Sayı : 94779461-900 Konu : Toplantı Üniversite Rektörlüklerine Üniversitemizin ev sahipliğinde Yükseköğretimde Yapılan Yenilikler,

Detaylı

İNŞŞAT MÜHENDİSLİĞİ SON 5 YILIN BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihlerine hazırlanmıştır.

İNŞŞAT MÜHENDİSLİĞİ SON 5 YILIN BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihlerine hazırlanmıştır. Üni Adı TÜRÜ PROGRA M KODU İNŞŞAT MÜHENDİSLİĞİ 2012-2016 SON 5 YILIN BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihlerine hazırlanmıştır. PROGRAM ADI 2017 kont BOĞAZİÇİ Ü. (İSTANBUL) DEVLET

Detaylı

Hemşirelik (MF-3) ÜNİVERSİTE

Hemşirelik (MF-3) ÜNİVERSİTE Hemşirelik (MF-3) ÜNİVERSİTE D/Ö 2015 2014 2015 2014 2015 2015 2014 2014 B.SIRA B.SIRA T.PUAN T.PUAN KON. YER. KON. YER. ACIBADEM Ünv. (İSTANBUL) (TB) Özel 40800 48700 389,6254 380,2946 6 6 6 6 ŞİFA Ünv.

Detaylı

ELMALILI M. HAMDİ YAZIR SEMPOZYUMU

ELMALILI M. HAMDİ YAZIR SEMPOZYUMU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ELMALILI M. HAMDİ YAZIR SEMPOZYUMU 02 04 Kasım 2012, Antalya P r o g r a m 1. Gün (2 Kasım 2012 Cuma): Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Konferans Salonu, Kampüs

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sosyoloji (İngilizce) 52 TM-3 454,

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sosyoloji (İngilizce) 52 TM-3 454, GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi 26 TM-3 520,627 64 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 14 TM-3 508,646 125 BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Hukuk Fakültesi (Tam Burslu)

Detaylı

4 DİL-1 1 2560 515 455,69566. Burslu) 2014-ÖSYS EK PUANLI BAŞARI SIRASI 2014-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN 2014-ÖSYS BAŞARI SIRASI GENEL KONT.

4 DİL-1 1 2560 515 455,69566. Burslu) 2014-ÖSYS EK PUANLI BAŞARI SIRASI 2014-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN 2014-ÖSYS BAŞARI SIRASI GENEL KONT. Öğrencilerin tercihlerine yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Buradan elde edilen bilgileri, ÖSYM'nin resmi bilgileri ile karşılaştırmadan KESİNLİKLE KULLANMAYINIZ. Bilgiler arasında farklılık olması

Detaylı

ÖZEL BÜTÇELİ İDARELERİN FİNANSAL SINIFLANDIRMAYA GÖRE ERTESİ YILA DEVREDİLEN ÖDENEKLER CETVELİ

ÖZEL BÜTÇELİ İDARELERİN FİNANSAL SINIFLANDIRMAYA GÖRE ERTESİ YILA DEVREDİLEN ÖDENEKLER CETVELİ BÜTÇELİ İN FİNANSAL SINIFLANDIRMAYA GÖRE ERTESİ YILA DEVREDİLEN CETVELİ BÜTÇELİ 3801 YÜKSEK ÖĞRETIM KURULU 3802 ANKARA ÜNIVERSITESI 3.002.149,28 624,05 3.002.773,33 3803 ORTADOĞU TEKNIK ÜNIVERSITESI 159.780,73

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YÜKSEKÖĞRETİM BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ. 17 Mart 2014 Afyon

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YÜKSEKÖĞRETİM BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ. 17 Mart 2014 Afyon YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YÜKSEKÖĞRETİM BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ (Temel İstatistikler) 17 Mart 2014 Afyon Tablo 1. Yükseköğretim Temel Göstergeler Temel Göstergeler Devlet Vakıf Vakıf TOPLAM/OR Üniversiteleri

Detaylı

YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER

YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER 2012 Konte Taban Program Adı Açıklama Üniversite Şehir Üniversite Puan Türü Türü njan Puan Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Abant

Detaylı

2013 Eylül TUS Taban Puanları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste)

2013 Eylül TUS Taban Puanları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste) 2013 Eylül TUS Taban Puanları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste) Abant İzzet Baysal Üniversitesi Acil Tıp K 3 - - Afyon Kocatepe Üniversitesi Acil Tıp K 2 - - Akdeniz Üniversitesi Acil Tıp K 2

Detaylı

ÜNİVERSİTE ADI 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2011-ÖSYS 0,15BAŞA RI SIRASI (9) OKUL BİRİNCİSİ KONT (6) 2012-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (11) PROGRAM KODU

ÜNİVERSİTE ADI 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2011-ÖSYS 0,15BAŞA RI SIRASI (9) OKUL BİRİNCİSİ KONT (6) 2012-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (11) PROGRAM KODU ÜNİVERSİTE ADI PROGRAM KODU PROGRAM AÇIKLAMASI GENEL KONT (5) OKUL BİRİNCİSİ KONT (6) YERLEŞEN 2011-ÖSYS 0,15BAŞA RI SIRASI (9) 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2012-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (11) Abant İzzet Baysal

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM TEMEL GÖSTERGELERİ

YÜKSEKÖĞRETİM TEMEL GÖSTERGELERİ YÜKSEKÖĞRETİM TEMEL GÖSTERGELERİ Nisan 2014 Tablo 1. Yükseköğretim Temel Göstergeler Temel Göstergeler Devlet Üniversiteleri Vakıf Üniversiteleri Vakıf MYO TOPLAM / ORAN Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 2012-2013 EĞİTİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YEDEK ADAY KAYIT LİSTESİ

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 2012-2013 EĞİTİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YEDEK ADAY KAYIT LİSTESİ İLAHİYAT T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 2012-2013 EĞİTİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YEDEK ADAY KAYIT LİSTESİ Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi KAYIT HAKKI KAZANAN

Detaylı

Sayı : 20330265-051.02/50449 17/09/2013 Konu: Toplantı Duyurusu Hakkında

Sayı : 20330265-051.02/50449 17/09/2013 Konu: Toplantı Duyurusu Hakkında Sayı : 20330265-051.02/50449 17/09/2013 Konu: Toplantı Duyurusu Hakkında DAĞITIM YERLERİNE İlgi: Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu Derneği'nin 12.09.2013 tarih ve 26 sayılı yazısı.. Anadolu

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Fen Fak. Aktüerya Bilimleri MF-1 411,216 337,320 72 66.100 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Fen Fak. Astronomi ve Uzay Bilimleri MF-1 241,591 197,251 72 315.000

Detaylı

Üniversitesi İstanbul Teknik İnşaat Mühendisliği MF-4 442,42607 Üniversitesi Yıldız Teknik Üniversitesi

Üniversitesi İstanbul Teknik İnşaat Mühendisliği MF-4 442,42607 Üniversitesi Yıldız Teknik Üniversitesi 2013 2014 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması Üniversite Adı Bölüm Adı Kon. Başarı Puan Taban Sırası Türü Puanı Boğaziçi 62 4.390 MF-4 486,42431 İstanbul Teknik 47 11.800 MF-4 456,21968 Orta Doğu Teknik

Detaylı

Yardımı KURULUŞ TOPLAMI 500 340 840 571 358 929 648 376 1.024 A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI a) 2015'te Bitenler

Yardımı KURULUŞ TOPLAMI 500 340 840 571 358 929 648 376 1.024 A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI a) 2015'te Bitenler ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ TOPLAMI 500 340 840 571 358 929 648 376 1.024 2012K120360 Nükleer Radyasyon Detektör Arş. Merk. 500 YENİ Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri 340 ABDULLAH GÜL

Detaylı

Spor Yöneticiliği. Spor Yönetimi. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) www.acidershaneleri.com.tr - www.acidergisi.com.

Spor Yöneticiliği. Spor Yönetimi. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) www.acidershaneleri.com.tr - www.acidergisi.com. 204710195 OKAN Üniv. Özel İSTANBUL TM-3 13 + 0 27 2 237,764 597000 352.000 200510101 BAHÇEŞEHİR Üniv. (İng.) Özel İSTANBUL TM-3 10 + 0 4 4 233,413 559000 365.000 202311104 İSTANBUL AREL Üniv. (%50 B.)

Detaylı

Bilim,Sevgi,Hoşgörü.

Bilim,Sevgi,Hoşgörü. Bilim,Sevgi,Hoşgörü. Mehmet Akif Ersoy 20 Aralık 1873 27 Aralık 1936 Mehmet Akif Ersoy, Türkiye Cumhuriyeti nin ulusal marşı olan İstiklal Marşı nın yazarıdır. Vatan Şairi olarak anılır. Yahya Kemal Beyatlı

Detaylı

2015-DUS GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL)

2015-DUS GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR () 100111043 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi / Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi 2 2 0 63,83396 65,51024 100111016 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Diş Hekimliği

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ cilt XIII, sayı 2, 2011/2

DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ cilt XIII, sayı 2, 2011/2 DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ cilt XIII, sayı 2, 2011/2 ULUSAL HAKEMLİ DERGİ CİLT: XIII, SAYI: 2 2011/2 DİYARBAKIR / 2011 DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ D Ü İ F D ISSN:

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

ÜNİVERSİTELER YÜKSEKÖĞRETİM VE SAĞLIK SEKTÖRÜ TAŞIT TAHSİS TABLOSU

ÜNİVERSİTELER YÜKSEKÖĞRETİM VE SAĞLIK SEKTÖRÜ TAŞIT TAHSİS TABLOSU MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ TOPLAMI EĞİTİM TOPLAMI ÜNİVERSİTELER YÜKSEKÖĞRETİM VE SAĞLIK Ü TABLOSU BÜTÇE TÜRÜ KURULUŞ TÜRÜ EĞİTİM (Yükseköğretim) MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ T-2

Detaylı

EN BÜYÜK PUAN PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK PUAN

EN BÜYÜK PUAN PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK PUAN KAMU YÖNETİMİ YEDİTEPE ÜNİV. (İST.) Kamu Yönetimi (Tam Burs) TM- 2 399.70925 405.83489 İSTANBUL ÜNİV. (İST.) Kamu Yönetimi TM- 2 393.22890 433.71128 GAZİ ÜNİV. (ANKARA) Kamu Yönetimi TM- 2 383.63500 429.91429

Detaylı

UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI. Doç. Dr. Elvan YALÇINKAYA. Doç. Dr. Elvan YALÇINKAYA. Doç. Dr. Elvan YALÇINKAYA. Doç. Dr.

UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI. Doç. Dr. Elvan YALÇINKAYA. Doç. Dr. Elvan YALÇINKAYA. Doç. Dr. Elvan YALÇINKAYA. Doç. Dr. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM Sİ İLK BÖLÜMÜ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI 2016-2017 EĞİTİM YILI GÜZ YARIYILI OKUL DENEYİMİ DERSİ PROGRAMI (RMAL -4/A) S 1 130302001 MEHMET SIDDIK YALÇIN 2 130302002

Detaylı

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (MF-4)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (MF-4) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (MF-4) ÜNİVERSİTE D/Ö 2015 2014 2015 2014 2015 2015 2014 2014 B.SIRA B.SIRA T.PUAN T.PUAN KON. YER. KON. YER. BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (İngilizce) Devlet 372 440

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM TEMEL GÖSTERGELERİ

YÜKSEKÖĞRETİM TEMEL GÖSTERGELERİ YÜKSEKÖĞRETİM TEMEL GÖSTERGELERİ 1 Nisan 2014 Tablo 1. Yükseköğretim Temel Göstergeler Temel Göstergeler Devlet Üniversiteleri Vakıf Üniversiteleri Vakıf MYO TOPLAM / ORAN Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde

Detaylı

Gümüşhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Elektronik Dergisi Mavi Atlas. Sahibi GŞÜ Edebiyat Fakültesi adına Dekan Prof. Dr. M.

Gümüşhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Elektronik Dergisi Mavi Atlas. Sahibi GŞÜ Edebiyat Fakültesi adına Dekan Prof. Dr. M. Edebiyat Fakültesi Elektronik Dergisi Mavi Atlas Sahibi GŞÜ Edebiyat Fakültesi adına Dekan Prof. Dr. M. Muhsin KALKIŞIM Editör Yrd. Doç. Dr. Merve KARAÇAY TÜRKAL Editör Yardımcıları Arş. Gör. M. Ali YILDIZ

Detaylı

En Küçük Puanı. Puan Türü. Kont. YGS- 2. Fatih Üniversitesi Hemşirelik (Tam Burslu) 5 422,34389 441,05042. Hacettepe

En Küçük Puanı. Puan Türü. Kont. YGS- 2. Fatih Üniversitesi Hemşirelik (Tam Burslu) 5 422,34389 441,05042. Hacettepe Üniversite Adı Programın Adı Puan Türü Kont. En Küçük Puanı En Büyük Puanı Şifa (Tam Burslu) MF-3 7 439,55166 464,54450 Şifa (%50 Burslu) MF-3 7 44,17197 437,58960 Fatih (Tam Burslu) Hacettepe Koç İstanbul

Detaylı

Program Adı Bölüm Puan Türü. En Büyük Puan. OB Kont. OBK En Büyük Puan. OBK En Küçük Puan. OB Yer. Program Kodu. En Küçük Puan. l l Yer.

Program Adı Bölüm Puan Türü. En Büyük Puan. OB Kont. OBK En Büyük Puan. OBK En Küçük Puan. OB Yer. Program Kodu. En Küçük Puan. l l Yer. Program Kodu Program Adı Bölüm Puan Türü 100110045 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) İngilizce Öğretmenliği 100110496 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) 110410152

Detaylı

Abant Kültürel Araştırmalar Dergisi (AKAR) Abant Journal of Cultural Studies. Hakemli Elektronik Dergi

Abant Kültürel Araştırmalar Dergisi (AKAR) Abant Journal of Cultural Studies. Hakemli Elektronik Dergi ISSN: 2528-9403 Abant Kültürel Araştırmalar Dergisi (AKAR) Abant Journal of Cultural Studies Hakemli Elektronik Dergi Abant İzzet Baysal Üniversitesi İletişim Fakültesi University of Abant İzzet Baysal

Detaylı

2011 - TABLO 7: TÜM ÜNİVERSİTELERİN GENEL PUAN TABLOSU

2011 - TABLO 7: TÜM ÜNİVERSİTELERİN GENEL PUAN TABLOSU 2011 - TABLO 7: TÜM ÜNİVERSİTELERİN GENEL PUAN TABLOSU Puanlarla ilgili açıklamalar tablonun sonunda verilmektedir. SIRA ÜNİVERSİTE 1 2 3 HACETTEPE ORTA DOĞU TEKNİK İSTANBUL 2010 Yılı Makale Puanı 1 Toplam

Detaylı

T.C. ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU Türk Dil Kurumu Başkanlığı SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE

T.C. ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU Türk Dil Kurumu Başkanlığı SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE T.C. ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU Türk Dil Kurumu Başkanlığı Sayı : 63434571 824.00 3872 Konu : Resimli Deney Hayvanları Terimleri Sözlüğü. 12/12/2014 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE Resimli

Detaylı

MEVLANA KURUM KODLARI MEVLANA INSTITUTIONAL CODES

MEVLANA KURUM KODLARI MEVLANA INSTITUTIONAL CODES MEVLANA KURUM KODLARI MEVLANA INSTITUTIONAL CODES İstanbul 1. Boğaziçi D34-MEVLANA-01 2. Galatasaray D34-MEVLANA-02 3. İstanbul Teknik D34-MEVLANA-03 4. İstanbul D34-MEVLANA-04 5. Marmara D34-MEVLANA-05

Detaylı

TARİH GRUBU MEZUN ASİL LİSTE. Fen Edebiyat Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi

TARİH GRUBU MEZUN ASİL LİSTE. Fen Edebiyat Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi Mezun TARİH GRUBU MEZUN ASİL LİSTE 1 RANA ECE KARAHAN Ege Edebiyat 90.9 2 ÖZGE ERBAY Uşak 3 PINAR SAVUL Niğde 4 BURÇİN BİÇKİ 5 EMİNE ARSLANOĞULLARI 6 ÇAĞRI DOĞAN 7 MERVE ÜNLÜ Muğla Sıtkı Koçman Afyon Kocatepe

Detaylı

101110581 Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği MF-4 2 347,463 359,586 101411037 Atatürk Üniversitesi

101110581 Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği MF-4 2 347,463 359,586 101411037 Atatürk Üniversitesi Lisans_KODU UniversiteAdi FakulteYuksekOkulAdi ProgramAdi PuanTuru OkulBirincisiKontenjani OBKTabanPuan OBKTavanPuan 102710387 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çanakkale Sağlık Yüksekokulu Acil Yardım

Detaylı

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE Evrak Tarih ve Sayısı: 03/04/2017-E.7858 T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ *BEL5KUDE* Sayı : 57452775-824.02-E. Konu : Dergi SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE İlgi : Fırat Üniversitesi Rektörlüğü

Detaylı

Ankara 1996 PUAN TÜRÜ TABAN PUAN ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜM ADI KONTENJAN SIRALAMA

Ankara 1996 PUAN TÜRÜ TABAN PUAN ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜM ADI KONTENJAN SIRALAMA KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fizik (İngilizce) (Tam Burslu) 8 MF-2 449,007 12.600 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Kimya (İngilizce) (Tam Burslu) 8 MF-2 427,353 21.400 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fizik

Detaylı

2016-2018 YATIRIMLARI VİZE TABLOSU KURULUŞ: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BİN TL.)

2016-2018 YATIRIMLARI VİZE TABLOSU KURULUŞ: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BİN TL.) KURULUŞ: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BİN TL.) 25.200 0 25.200 28.489 0 28.489 31.648 0 31.648 A) ETÜD-PROJE İŞLERİ I 100 0 100 a) 2016'te Bitenler 100 0 100 Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi 100 0 100

Detaylı

Sayı : 20330265-051.02/37401 12/07/2013 Konu: ÜNAK 2013 Bilgi Sistemleri

Sayı : 20330265-051.02/37401 12/07/2013 Konu: ÜNAK 2013 Bilgi Sistemleri Sayı : 20330265-051.02/37401 12/07/2013 Konu: ÜNAK 2013 Bilgi Sistemleri Konferansı Duyurusu DAĞITIM YERLERİNE İlgi: Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği'nin (ÜNAK) 17.06.2013 tarih ve 2013/07

Detaylı

Tablo 2 Üniversitelerde Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları*

Tablo 2 Üniversitelerde Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları* Program Kodu Eğitim Süresi Genel Kontenjan Yabancı Uyruklu Kontenjanı 2014-DUS Tercih Program Adı Özel Koşullar ve Açıklamalar* (1) (2) (3) (4) (5) (6) Üniversitelerde Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi

Detaylı

FARABİ KURUM KODLARI

FARABİ KURUM KODLARI FARABİ KURUM KODLARI İstanbul 1. Boğaziçi D34-FARABİ-01 2. Galatasaray D34-FARABİ-02 3. İstanbul Teknik D34-FARABİ-03 Eskişehir 1. Anadolu D26-FARABİ-01 2. Eskişehir Osmangazi D26-FARABİ-02 Konya 1. Selçuk

Detaylı

2013 sırası sırası

2013 sırası sırası ELEKTİRİK-ELEKTRONİK-KONTROL-HABERLEŞME MÜHENDİSLİKLERİ 2012-2016 YILI BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercih dönemi için hazırlanmıştır Üni Adı TÜRÜ PROGRA M KODU PROGRAM ADI 2017

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 72 72 371,81 385,86 335,47 342,30 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 62 62 368,74 393,23 272,37 279,22 ADNAN

Detaylı

2011 ÖSYS LİSANS PROGRAMLARININ TABAN PUAN VE BAŞARI SIRALARI DİL-1. www.dogrutercih.com

2011 ÖSYS LİSANS PROGRAMLARININ TABAN PUAN VE BAŞARI SIRALARI DİL-1. www.dogrutercih.com LİSANS PROGRAMLARININ TABAN PUAN VE BAŞARI SIRALARI DİL-1 Dosya : 1112/01 KASIM 2011 Bu dosyada yer alan yükseköğretim programları : Alman Dili ve Edebiyatı Almanca Öğretmenliği Amerikan Kültürü ve Edebiyatı

Detaylı

Devlet Üniversiteleri

Devlet Üniversiteleri Devlet Üniversiteleri ve Fakülteleri Sıralaması-2017 Engin Karadağ, Prof. Dr. Cemil Yücel, Prof. Dr. [Eskişehir Osmangazi Üniversitesi] 1 Devlet Üniversiteleri ve Fakülteleri Sıralaması [DÜS] 2017, ilk

Detaylı

(I) SAYILI CETVEL 2013 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU GEREĞİNCE AÇIKTAN ATAMA VE NAKİL SAYILARININ KAMU İDARE KURUM VE KURULUŞLARA DAĞILIMI

(I) SAYILI CETVEL 2013 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU GEREĞİNCE AÇIKTAN ATAMA VE NAKİL SAYILARININ KAMU İDARE KURUM VE KURULUŞLARA DAĞILIMI A-KAMU İDARE, KURUM VE KURULUŞLARI 1 BAŞBAKANLIK 100 2 ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI 30 3 YARGITAY BAŞKANLIĞI 100 4 DANIŞTAY BAŞKANLIĞI 30 5 HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU 40 6 SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 45

Detaylı

Eski Türk Edebiyatı Programı Ders Listesi. Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı

Eski Türk Edebiyatı Programı Ders Listesi. Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 4. Yarıyıl Eski Türk Edebiyatı Programı Ders Listesi TDE790 DOKTORA YETERLİK SINAVINA HAZIRLIK Z 0 4 2 30 Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0 4 2 30 Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı

Detaylı

"Farabi Değişim Programı" olarak adlandırılan Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı, üniversite ve yüksek

Farabi Değişim Programı olarak adlandırılan Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı, üniversite ve yüksek 212 "Farabi Değişim Programı" olarak adlandırılan Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek

Detaylı

Hemşirelik (MF-3 YGS-2) Taban Puan ve Başarı Sıralamaları ( Karşılaştırmalı)

Hemşirelik (MF-3 YGS-2) Taban Puan ve Başarı Sıralamaları ( Karşılaştırmalı) Hemşirelik (MF-3 YGS-2) Taban Puan ve Başarı Sıralamaları (- Karşılaştırmalı) EN EN 1 ACIBADEM ÜNV (İSTANBUL)(Tam B) 7 7 MF-3 389,6254 385,0987 40800 58500 2 BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNV (İSTANBUL)(Tam B) 15

Detaylı

Sınav Tarihleri YGS 1 NİSAN 2012 LYS-1 16 HAZİRAN 2012 LYS-2 24 HAZİRAN 2012 LYS-3 23 HAZİRAN 2012 LYS-4 17 HAZİRAN 2012 LYS-5 16 HAZİRAN 2012

Sınav Tarihleri YGS 1 NİSAN 2012 LYS-1 16 HAZİRAN 2012 LYS-2 24 HAZİRAN 2012 LYS-3 23 HAZİRAN 2012 LYS-4 17 HAZİRAN 2012 LYS-5 16 HAZİRAN 2012 Sevgili gençler, 2012 YGS-LYS Taban Puanları Kitapçığı 2012 YGS-LYS Tercih Kitapçığı, siz değerli öğrencilerimize tercih dönemlerinde kaynak olması amacıyla Açı Yayınları tarafından hazırlanmıştır. Tercih

Detaylı

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Sayı: 55, 2016, TÜRKİYE İÇİNDEKİLER / CONTENTS. Hüsna KOTAN PROF. DR.

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Sayı: 55, 2016, TÜRKİYE İÇİNDEKİLER / CONTENTS. Hüsna KOTAN PROF. DR. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Sayı: 55, 2016, TÜRKİYE İÇİNDEKİLER / CONTENTS Hüsna KOTAN PROF. DR. AVNİ GÖZÜTOK 1-9 Yaşar ŞİMŞEK KARAHANLI TÜRKÇESİ DÖNEMİ KUR AN TERCÜMELERİNDEN

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ II. Akademik ve Mesleki Geçmiş

ÖZGEÇMİŞ II. Akademik ve Mesleki Geçmiş ÖZGEÇMİŞ I. Adı Soyadı (Unvanı) Muammer Mete Taşlıova (Doç. Dr.) Doktora: Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006 E-posta: (kurum/özel) metetasliova@gmail.com Web sayfası Santral No: 0312-4667533

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Sınıf Öğretmenliği TM-2 113 113 371,81 391,92 348,99 353,41 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Kamu Yönetimi TM-2 82 82 332,89 366,36 284,58 284,58 ABANT İZZET

Detaylı

Doktora Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005.

Doktora Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005. Doç. Dr.Münire Kevser BAŞ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı (Unvanı) Münire Kevser Baş (Doç.Dr.) Doktora: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005. E-posta: (kurum/özel) mkbas@ybu.edu.tr; kevserbas@yahoo.com;

Detaylı

ÜNİVERSİTE PROGRAM EN KÜÇÜK PUAN ( TABAN PUAN) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 462,659 ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) Sosyoloji 382,533

ÜNİVERSİTE PROGRAM EN KÜÇÜK PUAN ( TABAN PUAN) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 462,659 ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) Sosyoloji 382,533 1 2 2010 ÖSYS KLAVUZUNA GÖRE TÜRKİYE DEKİ FELSEFE - FELSEFE GRUBU ÖĞRT - SOSYOLOJİ VE REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK PROGRAMLARI TABAN PUNLARI KARŞILAŞTIRMASI ÜNİVERSİTE PROGRAM EN KÜÇÜK PUAN Rehberlik

Detaylı