Title of Paper. Assistant Professor Ahlam Sbaihat University of Jordan

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Title of Paper. Assistant Professor Ahlam Sbaihat University of Jordan"

Transkript

1 لیست شرکت کنندگان نام مقاله نام دانشگاه اسم نام خانواده Title of Paper Abdullah ESEN Boğaziçi John Donne ve Nâilî nin Şiirlerinde Anlam ve İmge Farklılaşması Prof. Dr. Abdullah ÖZTÜRK Selçuk Ezop, Mevlana ve Lafontaine in Hayvan Hikâyelerinde Kısa Hikâyecilik Anlayışı ve Yorumları Prof. Dr. Adnan KARAİSMAİLOĞLU Kırıkkale Hikâyenin Gerçekliği; Kelile ve Dimne Hikâyelerinin Diller ve Kültürlerarası Yolculuğu Assistant Professor Ahlam Sbaihat University of Jordan الأدب المقارن في اقسام اللغات الحديثة في الجامعات الأردنية الرسمية Prof. Dr. Ali GÜLTEKİN Yük. Lis. Öğr. Berrin Kahraman Eskişehir Osmangazi Prof. Dr. Ali Osman ÖZTÜRK Konya Necmettin Erbakan Ürdün Devlet Üniversitelerindeki Modern Diller Bölümlerindeki Karşılaştırmalı Edebiyat Çalışmaları Duygu Asena'nın Aşk Gidiyorum Demez İle Maeve Bınchy'nin Yalnız Kadınlar Sokağı Adlı Eserlerdeki Evlilik ve Aldatma Temalarının Karşılaştırılması Atasözü Değerinde Manzum Bir Deyimin İşlevsel Kullanımına İlişkin Bir Karşılaştırma Denemesi Okt. Arzu ÖZYÖN Dumlupınar Varoluşçu Felsefe Işığında Golding in Pincher Martin i ve Camus nun The Stranger ı Differences in Meaning and Images in the Poems by John Donne and Nâilî The Concept of Telling Short Stories and Comments About it in the Stories by Ezop, Mevlana and Lafontaine The Reality of the Story: Intercultural and Interlingual Journey of the Calila and Dimna Stories Comparative Literature in Departments of Modern Languages in Jordan State Universities Comparison Of Marriage And Betrayal Themes In Duygu Asena's Aşk Gidiyorum Demez and Maeve Binchy's Tara Road A Comparative Study About the Functional Use of a Phrase Equal to a Proverb Golding s Pincher Martin and Camus s The Stranger in The Light of Existentialist Philosophy Arş. Gör. Arzu YETİM Eskişehir Osmangazi Doğu ve Batı Mitolojilerinde Tanrıçalara Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım A Comparative Study on Deities in the Mythologies of East and West

2 Prof. Dr. Asuman Ağaçsapan KURTMAN Anadolu Tanpınar ve Pamuk un Eserlerinde Şehir İmgesinin Mekan Açısından İncelenmesi Analysis of Urban Image From Locational Point of View in the Works of Tanpınar and Pamuk Dr. A zam Shamseddini Dr. Kobra Khosravi دکتر اعظم شمس الدینی دکتر کبری خسروی Doktora Öğrencisi Bayez Enayati Rafsanjan Valiasr Lorestan Payam-e Nour University بررسی تطبیقی جلوه های بینامتنیت قرا ن و نهج البلاغه در شعر فردوسی و شریف رضی Firdevsi ve Şerif Razi nin Şiirinde Kur an ve Nehcü l-balaga nın Metinler Arasılığının Tezahürlerinin Karşılaştırmalı İncelemesi Kürt, İran ve İngiliz Atasözlerine İlişkin Karşılaştırmalı Bir Çalışma Comparative analysis of the Intertextuality Appearing of Quran and Nahj al-balagha in the Poems by Ferdowsi and Sharif Razi A Comparative Study on Kurdish, Persian and English Proverbs Arş. Gör. Banu KANGAL Hacettepe Yerim Neresi? Strindberg in Miss Julie ve O Neill in Hairy Ape adlı Eserlerinde Güç ve Sınıf Mücadeleleri Where do I belong? Power and Class Struggle in Strindberg s Miss Julie and O Neill s Hairy Ape Yrd. Doç. Dr. Bedia KOÇAKOĞLU Akdeniz üniversitesi Bin Hüzünlü Masal, Masal Üstüne A Thousand Tales: On the Tales Prof. Dr. Bedrettin AYTAÇ Ankara Tevfik El Hakim'in Usfur Min'eş-Şark ve Peyami Safa'nın Fatih-Harbiye Romanlarında Doğu- Batı Konusu Arş. Gör. Betül Havva YILMAZ Eskişehir Osmangazi Anlatının Zamanlararası, Metinlerarası Yolculuğu: Ayla Kutlu'nun Kadın Destanı Adlı Eserinde Altmetin Olarak Gılgamış Destanı Doç. Dr. Cemal SAKALLI Mersin Hatırlama ve Hatırlatma Ortamı Olarak Roman (Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Açısından Bir Yaklaşım Denemesi) Yrd. Doç. Dr. Duran İÇEL Kırıkkale Les Couleurs De La Mélancolıe Dans La Poésıe De Yahya Kemal Beyatlı Et Celle De Ahmet The Issue of East and West in Tevfik El Hakim's Usfur Min'eş-Şark and Peyami Safa's Fatih- Harbiye Intertextual and Intertime Journey of the Narration: Gılghames as The Sub-Text in Ayla Kutlu s Women Legend Novel As a Medium To Remind and Remember (An Approach Suggested From The Point Of View Of Comparative Literature The Colours of Melancholy in the Poems by Yahya Kemal Beyatlı and Ahmet Haşim

3 Haşim Yahya Kemal Beyatlı ve Ahmet Haşim in Şiirlerinde Melankolinin Renkleri Arş. Gör. Duygu ÖZAKIN Erciyes Bulgakov ve Márquez de Realizmin Öteki Yüzü: Toplumsal Başkaldırı Aracı Olarak Fantastik ve Büyülü Gerçekçi Edebiyat Arş. Gör. Emrah IŞIK Ankara Yitik Karizma: Zadie Smith'in Beyaz Diş ve Elif Şafak'ın Onur Adlı Eserlerindeki Diğer Arş. Gör. Emrah ÖZDEMİR Mardin Artuklu Kahramanlar Bir Matemin Ortak Sesleri: Türk ve İran Edebiyatlarında Maktel-i Hüseyin Türüne Mukayeseli Bir Bakış Yrd. Doç. Dr. Engin BÖLÜKMEŞE Eskişehir Osmangazi Paulo Coelho'nun "Simyacı" Eserinde İmge Çözümlemesi Okt. Ercan KAÇMAZ Dokuz Eylül Hermann Hesse'nin Boncuk Oyunu ve Peyami Safa'nın Yalnızız Adlı Romanlarındaki Karakterlerin Karşılaştırılması Doç. Dr. Erhan TUNA Çanakkale Onsekiz Mart Yalancı Kahraman İzleğinde Farklı Coğrafyalardan İki Oyun: Sean O'casey 'Silahşörün Gölgesi' ve Haldun Taner 'Keşanlı Ali Destanı' Arş. Gör. Esra KARA Kırıkkale Eylül ve Genç Werther in Acıları Romanları Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme Arş. Gör. Esra KAVASOĞLU Akdeniz Yüzyılların Ortak Kederi: Turan Oflazoğlu'nun Kanunî Süleyman'ı ve Taşlıcalı Yahya'nın Şehzade Mustafa Mersiyesi Farhad Kakarash فرهاد کاکه رش Islamic Azad University of Mahabad تکرار روایات مجعول عطار در مثنوی مولوی Mevlânâ nın Mesnevisi nde Attar ın Uydurma Rivayetlerinin Tekrarı The Other Side of Realism in Bulgakov and Marquez: Fantastic and Magic Realism as Means of Social Rebellion Lost Charisma: Other(Ed) Heroes In Zadie Smith's White Teeth And Elif Shafak's Honour Common Sounds of a Lament: A Comparative Perspective on the Style of Maktel-i Hüseyin in Turkish and Iranian Literature Analysis of the Images in Paulo Coelho s The Alchemist A Comparison of the Characters in Hermann Hesse s the Glass Bead Game and Peyami Safa s Yalnızız (We Are Alone) Two Plays From Different Countries in The Terms of The Theme of False Heroes: Sean O'casey s 'The Shadow of A Gunman' and Haldun Taner s 'Keşanlı Ali' A Comparative Study on The Sorrows of Young Werther and Eylül The Common Sorrow For Hundreds of Years: Turan Oflazoğlu's Kanunî Süleyman and Taşlıcalı Yahya's Elegy for Prince Mustafa Repeating the Forged Narrations of Attar's Thoughts in Mowlavi's Masnavi

4 دکتر فرهاد رجبی دکتر سیده اکرم رخشنده نیا Dr. Farhad Rajabi Dr. Seyyedeh Akram Rakhshandeh Nia Guilan University»تصویر زن در قرارة الموج نازک الملائکه و چلچراغ سیمین بهبهانی«مقدم داودي فريده Yrd. Doç. Dr. Farideh Davoudi Moghaddam Shahed University Nazik al-malaika'nin "Gararetu l-mevc" ve Simin Behbahani'nin "Çelçerağ" Adlı Eserlerinde Kadın Portresi عناصر ادبی مشترک ترکیه و ایران در رمان ( زندگی نو و بیوتن ) Yeni Hayat ve Bîveten Romanında Türkiye ve İran Ortak Edebi Unsurları The Portrait of Woman In Nazik Al-Malaika's "Deep Wave" and Simin Behbahani's "Chalcharag" Common Literary Elements of Turkey and Iran in Yeni Hayat and Bîveten Yrd. Doç. Dr. Farzaneh Doulatabadi Eskişehir Osmangazi Yrd. Doç. Dr. F. Betül ÜYÜMEZ Eskişehir Osmangazi Kaşkay Türkleri, Farsça Hikâyeler ve Bu Hikâyelerin Türk Değerleri Açısından İrdelenmesi Wadad Makdısı Cortas, Ghada Karmi ve Marine Benjamin'in Anılarında İngilizler Qashqai Turks, Persian Stories and An Analysis of These Stories in the Context of Turkish Values The British in the Memories of Wadad Makdısı Cortas, Ghada Karmi and Marine Benjamin Yrd. Doç. Dr. Fesun KOŞMAK Eskişehir Osmangazi Zülfü Livaneli nin Son Ada İle William A Comparasion of the Image of Island As Golding in Sineklerin Tanrısı Adlı Fictiononal Setting in Zülfü Livaneli s Son Ada Romanlarında Kurgu Mekânı Olarak Ada Kavramının Karşılaştırılması The Last Island and W. Golding s The Lord of the Flies Fikret Rzayev Baku State University Leo Tolstoy ve Türk Dünyası Leo Tolstoy and The Turkic World Yrd. Doç. Dr. Filiz CLUZEAU İstanbul Platon'un Homeros Eleştirisi ve Homeros'un Platon Üzerindeki Etkisi Platon s Criticism of Homeros and the Effect of Homeros on Platon P.D. Ghaffar Borjsaz دکتر غفار برجساز Shahed پیوند ایران و ترکیه از رهگذر سفرنامه های The Relationship Between Iran and Turkey Through Hajj Itineraries

5 Doç. Dr. Ghahraman Shiri حج دکتر قهرمان شیری Buali Sina University Hac Seyahatnameleri Güzergâhında İran ve Türkiye Hattı دست کاری در واقعیتها به وسیلهی مولأنا و مریدان Amendments Made by Mevlana and His Followers On The Realities Mevlana ve Müritleri Tarafından Gerçeklikler Üzerinde Yapılan Tashihler Öğr. Gör. Gizem KUNDURACI Eskişehir Osmangazi Türk Runik Harfli Metinler İle Kutadgu Bilig de Turkish Texts in Runic Letters and the Image of Öteki İmgesi The Other in Kutadgu Bilig Okt. Gizem YILMAZ Süleyman Demirel Emma ve Ulviye Hanım'ın Özgeciliği (Altruısm): Alturism of Emma and (Ms.) Ulviye: A Betüre MEMMEDOVA Jane Austen'in Emma ve Ahmet Mithat Comparative Study of the Main Women Efendi'nin Dürdane Hanım Romanlarındaki Baş Characters in J. Austen s Emma and Ahmet Kadın Karakterlerinin Karşılaştırılması Mithat Efendi s Durdane Arş. Gör. Gülşah ŞİŞMAN Recep Tayyip Erdoğan Saint-Exupéry'nin Küçük Prens'i İle Serdar A Comparative Study on Saint-Exupery's Little Özkan'ın Kayıp Gül'ü Üzerine Karşılaştırmalı Bir Prince and Serdar Özkan's Lost Rose İnceleme Yrd. Doç. Dr. Günil Özlem AYAYDIN Nevşehir Edebiyatın Dört Balıkçısı: Hemingway, Four Fishermen in Literature: Hemingway, CEBE Kabaağaçlı, Yaşar Kemal, Karasu Kabaağaçlı, Yaşar Kemal, Karasu Yrd. Doç. Dr. Hacı YILMAZ Yıldırım Beyazıt Mısırlı Reformist Ahmet Emin ve Ahmet Eygiptian Reformist Ahmet Emin and Ahmet Mithat Efendi Mithat Efendi Yrd. Doç. Dr. Haidar KHEZRI Mardin Artuklu تئورى زمان ومكان در ادبيات تطبيقى ايران Theory, Time and Place in the Comparative Literature of Iran İran Karşılaştırmalı Edebiyatında Teori, Zaman ve Mekan Hadi Shabani Chafjiri Guilan University Mevlana ve Shaki nin Şiirlerinde Pietism Pietism in The Poems of Mowlana and Shoqie Yrd. Doç. Dr. Halis BENZER Kırıkkale Zu der Von Wolfgang Iser Angewandten, Differenzierung der Sprache Nach Austin in Language of Performance und Language of Statement an Ausgewählten Texten der Englischen Epik des 18., 19. und 20. Wolfgang Iser s Application Of The Dimensions Language Of Performance And Language Of Statement According To Austin In Certain Examples Of English Epic Texts From The 18 th,

6 Öğr. Gör. Handan Bayındır TUNA Çanakkale Onsekiz Mart Jahrhunderts ve 20. Yüzyıllarda İngiliz Epik Edebiyatında Kullanılan metinlerde Wolfgang Iser in Austine gore Dil Kullanımı ve İfade Şekli William Shakespeare İzleğinde Oğuz Atay'ın 'Oyunlarla Yaşayanlar'ı İle Necip Fazıl Kısakürek'in 'Bir Adam Yaratmak' Adlı Oyununun 'Bireyin Yazgısının Oyun İçinde Oyun Olgusu İle İncelenmesi Doç. Dr. Hassan Akbari Beiragh Semnan University مبانی تئوریک ادبیات تطبیقی Karşılaştırmalı Edebiyatın Kuramsal Temelleri Okt. Hatice Elif DİLER Dumlupınar Jean Rhys's Wide Sargasso Sea Versus Charlotte Bronte's Jane Eyre Arş. Gör. Havva Özer HAFÇI Kırıkkale Postmodern Tarih Romanı Bağlamında Gülün Adı ve Beyaz Kale'nin Karşılaştırılması Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ARAK Erciyes Karşılaştırmalı Edebiyat ve Çokkültürlülük Düşüncesi: "Melting Pot" ve "Anadolu Mozaiği" Arş. Gör. İlknur Gürses AKBAYKAL Ege Edebiyat ve Sinema Kavşağında Kültürel Ekoloji: Romandan Filme Koku Arş. Gör. Kadir TURGUT İstanbul Abdurrahman Câmî nin Salaman u Absal Mesnevi sinin Lamiî Çelebi ve Fitzgerald Çevirilerinin Karşılaştırılması Prof.Dr. Kadriye ÖZTÜRK Anadolu Postkolonyal Edebiyatta Kültürü Anlatan ve Kültürü Anlatılanın Çözümlenmesi 19 th And 20 th Century A Study on Oğuz Atay s 'Oyunlarla Yaşayanlar' and Necip Fazıl Kısakürek's 'Bir Adam Yaratmak' in the light of William Shakespeare s Style Theoretical Foundations of Comparative Literature Jean Rhys'in Wide Sargasso Sea sine Karşın Charlotte Bronte'nin Jane Eyre A Comparasion of The Name of The Rose and White Castle in the Context of Postmodern Historical Novels A Comparative Literature and The Concept of Multiculturalism: Melting Pot and Anatolian Mosaic Cultural Ecology on the Intersection of Literature and Cinema: The Concept of Smell from Movies to Novels A Comparative Study on the Translations of Salaman u Absal Masnavi by Lamii Çelebi and Fitzgerald An Analysis of the Narrators Telling About Culture and Those Whose Culture Is Told About

7 دکتر کامران شاه مرادیان Assistant Professor Doctor Kamran Shahmoradian لقمان سهرابی Islamic Azad University Marvdasht Azad نگاهی به شاهنامه ی فردوسی در ایینه ی مکتب کلاسیسیسم Klasizm Ekolüyle Firdevsi nin Şehnamesine Bir Bakış A Look at Ferdowsi s Shahnameh from The Perspective of Classicism Uzm. Lokman Sohrabi Prof. Dr. Kiene Brillenburg Wurth Hollanda- Utrecht Shahed University P.d. Shahla Khalilollahi دکتر شهلا خلیل اللهی Kültürler ve Değerlerin Buluşması Bağlamında Sibernetik رئالیسم جادویی و تاثیر ان در بیعار"و" رازهای سرزمین من" "مرگ عزیز الدكتوره كبري روشنفكر الدكتوره اكرم روشنفكر Dr. Kobra Rooshanfekr Dr. Akram Rooshanfekr Tahran-Tarbiat Modarres Ceylan Büyülü Gerçekçilik ve Aziz Biar ın Ölümü ile Ülkemin Sırları Üzerindeki Etkileri استدعاء شخصيه شهرزاد في الأدب العربي الحديث Şehrazat Karakterinin Modern Arap Edebiyatında Geri Çağrılması Cybernetics In Relation To The Meeting Of Cultures And Values Magic Realism and Its Effects On Death s Aziz Biar and Secrets of My Land Recall of Shahrazad in Modern Arabic Literature Dr. Lamia Khalil HAMMAD Yarmouk University Judith Ortiz Cofer in Sessiz Dans ve The Latine Deli Adlı Eserlerinde Kültürel Kimliklerin Müzakeresi Prof. Dr. Lucia Boldrini İngiltere-Londra Avrupa Karşılaştırmalı Edebiyatı'nda Akdeniz'in Belirsiz Sınırları Prof. Dr. Mahmut KARAKUŞ İstanbul Thomas Arslans Film "Der Schöne Tag" Unter Dem Aspekt Der Darstellung Des Fremden(Yabancının Tasviri Açısından Thomas Arslan ın Güzel Bir Gün Filmi nin incelenmesi) مريم اسديان Semnan بررسي تطبيقي جلوههاي رمانتيسم در شعر Negotiating Cultural Identity İn Judith Ortiz Cofer's Silent Dancing And The Latine Deli The Uncertain Mediterranean Borders of European Comparative Literature Analysis of Thomas Arslan s Movie A Fine Day in Terms of Presentation of Foreigner A Comparative Analysis of Romanticism in the Poems by Feridun Muşîrî and Nizâr Kabbanî

8 Uzm. Maryam Asadian فريدون مشيري و نزار قباني ا.د. مشهور عبد الرحمن حسین سرور Prof. Dr. Mashoor Abdel Rahman SROUR Dr. Masoumeh Nemati GHAZVİNİ Dr. Seyede Akram Rakhshandeh NİA Kudüs Faculty of Arabic Language And Literature of Humanities And Cultural Studies Research, Tehran Iran Feridun Muşîrî ve Nizâr Kabbanî nin Şiirinde Romantizmin Karşılaştırmalı İncelenmesi الحسن البوريني وا حمد طاش كبري زاده :دراسة مقارنة في الثقافة والتا ليف Hasan Burînî ve Ahmet Tashköprüzâde: Kültür ve Te lif Alanında Karşılaştırmalı İnceleme بررسي تطبيقي اشعار سياسي و اجتماعي دو شاعرنامدار پارسی و عربی )فرخي يزدي و معروف الرصافي( استادیار معصومه شبستری استادیار صابره سیاوشی Yrd. Doç. Dr. Masoomeh Shabestari Yrd. Doç. Dr. Sabereh Siyavashi Ünlü İki İranlı ve Arap Şairin (Farrokhi Yazdi ve Ma ruf al-rusafi) Siyasi ve Sosyal Şiirlerinin Karşılaştırması Tahran در شعر بررسی تطبیقی سیمای مرگ ابوالعتاهیه و سنايي Ebu l-etahiyye ve Senai nin Şiirinde Ölüm Çehresinin Karşılaştırmalı İncelenmesi Hasan Burini and Ahmet Tashkopruzade: A Comparative Analysis of Culture and Copyright Comparative Study of Political and Social Poems of Two Well-known Persian and Arab Poets (Farrokhi Yazdi and Maruf al-rusafi) A Comparative Analysis of The Theme of Mortality in the Poems by Ebu l-etahiyye and Senai Doç. Dr. Medine SİVRİ Selin ÖZKAN Eskişehir Osmangazi Karşılaştırmalı Edebiyatta Metinlerarasılığın Yeri ve Örnek Bir Uygulama Hamlet İle Hitler The Place of Intertextualıty in Comparatıve Lıterature and a Preliminary Work: "Hamlet and Hitler Yrd. Doç. Dr. Mehmet BAŞTÜRK Bülent Ecevit Gogol'ün Palto'sundan Çıkan Bir Eser: A Work Taken Out Of Gogol s Jacket: In The Odalarda Rooms Okt. Mehmet GÜNGÖR Eskişehir Osmangazi Muhammed İkbal ve Mehmet Akif'in The Concept of Self in the Works of

9 Yrd. Doç. Dr. Mehmet OKUTAN Karadeniz Teknik Eserlerinde "Benlik" Düşüncesi Muhammed İkbal and Mehmet Akif Yunus Emre'nin Şiirinden "İyi İnsan"ı Somutlaştıran Evrensel Örnekler Concrete Examples of Good Man in Yunus Emre s Poems Yrd. Doç. Dr. Mehmet SEMERCİ Serpil ŞAHBAZ Eskişehir Osmangazi Engelli Çocukların Toplumsallaşmasında Değer Eğitiminin Önemine Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım A Comparative Study On The Importance of Teaching Values for Helping Disabled Children Socialize Doç. Dr. Melik BÜLBÜL Atatürk Karşılaştırmalı Edebiyat Çalışmalarının Yabancı Dil Eğitimine Katkısı Arş. Gör. Mert ÖKSÜZ Karamanoğlu Saatleri Ayarlama Enstitüsü ve Dava'da Mehmetbey Bürokratik Yapı Contributions of Comparative Studies to Foreign Language Teaching Bureaucratic Structure in The Institute the Readjustment of Clocks and Trial Doç. Dr. M. Özlem PARER Gazi Peterburg Öyküleriyle Gogol Ve Dostoyevski Gogol and Dostoyevski With Their Stories About Peterburg Prof. Dr. Muhittin ELİAÇIK Kırıkkale Türkçe-Arapça Manzum Lügatler Üzerinde Semantik Mukayeseler Semantic Comparasions on Turkish and Arabic Dictionairies Yrd. Doc. Dr. Murat GOC Çanakkale Onsekiz Mart Bad Gods, Lost Sons and Ghost Ships: Manhood and Existentialist Matters Kötü Tanrılar, Yitik Oğullar ve Hayalet Gemiler: Deniz Anlatılarında Erkeklik ve Varoluş Sıkıntıları Arş. Gör. Murat KADİROĞLU Ankara Tristram Shandy ve Kara Kitap'ta Anlatıcı ve Okuyucu İlişkisi Okt. Mustafa KARADENİZ Batman Tek Mekân İki Dünya: Sezai Karakoç ve İlhan Berk'in İstanbul Algısı Yrd. Doç. Dr. Müjgan Ayça AYTAÇ Kırıkkale Oğuz Atay'ın ve Virginia Woolf'un Öykülerinde Modernist Unsurlar Prof. Dr. Mükremin YAMAN Atatürk Jean-Christophe Rufin'in Globalia Adlı Romanı İle Tahsin Yücel'in Gökdelen Adlı Romanındaki Benzer İletiler The Relationship Between the Narrator and The Reader in Tristram Shandy and The Black Book One Place, Two Worlds: Sezai Karakoç and Ilhan Berk's Perceiving Istanbul Modern Elements in the Stories by Oğuz Atay and Virginia Woolf Similar Messages in Jean-Christophe Rufin's Globalia and Tahsin Yücel's Gökdelen

10 Nahid Nasihat Naimeh Paran Davaji ناهید نصیحت نعیمه پراندوجی Tahran-Tarbiat Modarres عمر الخیام و الحافظ الشیرازی فی نظرة سید قطب و اثرهما فی ادبه Seyyid Kutuba Göre Ömer Hayyam ve Hafız-ı Şirazî ve Seyyid Kutubun Edebiyatına Etkileri Prof. Dr. Namık AÇIKGÖZ Muğla Riyâzî Tezkiresinde Mazmun Kurgulaması Mukayesesi Yrd. Doç. Dr. Necdet NEYDİM İstanbul Düş Yolculuk ve Yeniden Dönüş ve Kendini Keşfetme Üzerine Üçmetinden (Vay Panama Ne Güzelmiş- Janosch; Simyacı-Coelho; Mesnevi, Hazine- Mevlana) Yola Çıkarak Karşılaştırmalı Bir İnceleme Prof. Dr. Nevzat KAYA Dokuz Eylül Antiklasisist Bedenler ve Dekadan Topografyalar Arş. Gör. Nurcan ANKAY Muş Alparslan Oğuz Atay'ın "Korkuyu Beklerken"i İle Bilge Karasu'nun Gece'sinde Korku Teması Doç. Dr. Nuri ŞİMŞEKLER Selçuk Hz. Mevlâna ve Yûnus Emre'nin Eserlerindeki Ortak Söylem: Dünya ve Ahiret Yrd. Doç. Dr. Nurullah ULUTAŞ Muş Alparslan Cahit Zarifoğlu ve Paul Eluard ın Şiirlerinde Okt. İsmail SÜPHANDAĞI Çocuk İmgesinin Kullanım Biçimleri Doç. Dr. Nurzat KAZAKOVA Kırgızistan, Uluslararası Japon Hokkusu Ve Kırgız Haykusu Atatürk-Alatoo Yrd. Doç. Dr. Oğuz ÖCAL Kırıkkale Tutunma Fenomeni Karşısında Üç Tavır, Beş Romancı Yrd. Doç. Dr. Okan Haluk AKBAY Selçuk Nakajima Atsushı nin "Sangetsukı" Öyküsünde Görülen Çin Edebiyat ve Kültürünün Yansımaları What do Omar Khayyam and Hāfez-e Shīrāzī Mean for Seyyid Kutub and What Are the Effects of These on the Literature of Seyyid Kutub? The Comparasion of Mazmun Fiction in Riyazi s Notes A Comparative Study About Dreams, Journeys, Return and Self-Awareness Through Three Texts (Vay Panama Ne Güzelmiş- Janosch; Simyacı-Coelho; Mesnevi, Hazine- Mevlana) Anticlasist Bodies and Decadent Topographies The Theme of Fear in Oğuz Atay s Waiting For Fear and Bilge Karasu s Night The Common Dıscourse in the Works of Rumı and Yunus Emre: The World and the Afterworld The Use of Chıld Image in Cahıt Zarıfoglu and Paul Eluard s Poems Japanese Hokku and Kirghiz Hayku Three Attitudes, Five Novelists for the Phenemonen of Adherence Reflections of Chinese Literature and Culture Seen in the Work Sangetsukı by Nakajima Atsushı

11 Arş. Gör. Önder ÇAKIRTAŞ Bingöl Henrık Ibsen'in a Doll's House Adlı Oyununda Kadının Rolü ve Geleneksel Anadolu Kadını İle Bir Karşılaştırma Okt. Özlem Dilaver Okt. Mehmet Uysal Adnan Menderes Charles Dickens'in İki Şehrin Hikâyesi ve Reşat Nuri Güntekin'in Damga Romanlarında Ana Motif Olarak "Fedakârlık" Arş. Gör. Dr. Öznur ÖZDARICI Kırıkkale Halit Ziya Uşaklıgil in Mai ve Siyah Romanı İle Turganyev in Babalar ve Oğullar Romanında Aile Prof. Dr. Rahman Moshtagh MEHR Azerbaycan Tarbiat Moallem مضامین مشترک در شعر مولأنا و یونس امره Mevlânâ ve Yunus Emre nin Şiirinde Ortak Mazmunlar The Role of Women in Henrik Ibsen s A Doll's House and A Comparasion with Traditional Anatolian Women Altruism As The Main Motive in Charles Dickens The Story Of Two Cities and Reşat Nuri Güntekin s Stigma The Family Motive in Halit Ziya Uşaklıgil s Mai ve Siyah and Turgenev s Babalar ve Oğullar Common Mazmuns in the Poems of Mevlana and Yunus Emre Yrd. Doç. Dr. Raika Şeyda Eskişehir Osmangazi Anadolu' ya Göç Eden Mitoslar ÜLSEVER Öğr. Gör. Recep ÇİNKILIÇ Kırıkkale Necib el-keylani nin Kulubu n-nisa ve Hakan Şenocak ın Naj Adlı Hikayelerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi دكتر رقیه صادقی نیری Azarbaijan Shahid Madani دكتر مهين حاجي زاده Yrd. Doç. Dr. Roghayyeh Sadeghi Nayyeri Yrd. Doç. Dr. Mahin Hajizadeh جايگاه تشبيه و استعاره در شعر ابو القاسم الشابي و شفيعي كدكني Ebu l-kasım Eş-Şabi ve Şefîi Kedkenî nin Şiirinde Teşbih ve İstiarenin Yeri Prof. Dr. Sabri EYİGÜN Dicle Goethe nin Faust ve Buchner in Woyzeck Eserlerinde Namus/Töre ve Onur Cinayetleri (Karşılaştırmalı Edebiyat İncelemesi) Myhts Moving to Anatolia A Comparative Analysis of Stories: Necib el- Keylani s Kulubu n Nisa and Hakan Şenocak s Naj The importance of Simile and Metaphors in the Poems of Ebu l-kasım Eş-Şabi and Şefîi Kedkenî Honour and Moral Killings in Goethe s Faust and Buchner s Woyzeck (A Comparative Literature Study)

12 دکتر صفیه مرادخانی پريسا قبادي اصل Yrd. Doç. Dr. Safiyyeh Moradkhani Parisa Ghobadiasl Uzm. Saina Najmoddin Lorestan بررسي نماد اب نزد مولأنا و سنت اگزوپري Semnan ساینا نجم الدین Mevlana ve Saint Exupéri ye Göre Su Sembolünün İncelenmesi بررسي تطبيقي كاربرد اسطوره و كهن الگو در شعر احمد شاملو و لأیق شیرعلی Ahmed Şamlu ve Lâyık Şîr Ali nin Şiirinde Mitoloji ve Mit in Kullanımının Kaşılaştırmalı İncelenmesi Arş. Gör. Sema DEMİR Nevşehir Küllerden Doğan Yaşamlar: Sula ve Bin Muhteşem Güneş Romanlarının Feminist Dr. Semra KIRANLI Uzm. Feride TURAN Yaklaşımla İncelenmesi Yunus Emre'nin ve Mevlana'nın Değerler Dünyasının Değerler Eğitimi Açısından Karşılaştırılması Dok. Öğr. Senem SOYER İstanbul Duygu Asena ve Nevâl Es-Sa d avî Eserlerinde Kadın Kahramanlar Arş. Gör. Dr. Sevgül TÜRKMENOĞLU Yüzüncü Yıl Şato ve Kar Romanları Üzerine Bir Karşılaştırmalı Edebiyat Denemesi Öğr. Gör. Dr. Sevil ONARAN Orta Doğu Teknik Assis. Prof. Dr. Soheyla Salahi Moghaddam Alzahra University İstanbul Als Raum Der Erınnerungen In Wolfgang Schorlau's "Sommer Am Bosporus" Und Petros Markarıs "Dıe Kınderfrau" Bellek Mekânı Olarak İstanbul un Wolfgang Schorlau un Sommer am Bosporus ile Petros Markaris in Die Kinderfrau Romanlarındaki Yeri Mevlana nın Mesnevi si ve Victor Hugo nun Yüzyılların Efsanesi Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma Analysis of Water Symbol according to Mevlana and Saint Exupéry A Comparative Analysis of the Use of Myths and Mythology in the Poems of Ahmed Şamlu and Lâyık Şîr Ali Lives Born from Their Ashes: Criticism of Sula and A Thousand Excellent Suns from a Feminist Point of View A Comparasion of the Values between Yunus Emre and Mevlana Women Characters in the Works of Duygu Asena and Nevâl Es-Sa d avî A Comparative Study on the Novels Castle and Snow Istanbul as a Reminder Motive in the Works Sommer am Bosporus by Wolfgang Schorlau, and Die Kinderfrau by Petros Markaris A Comparative Study Between Mowlana s Mathnavi and Victor Hogo s The Legend of Centuries

13 Doç. Dr. Tamilla ABBASHANLI- ALİYEVA Eskişehir Osmangazi Çağdaş Türkiye Ve Azerbaycan Şairlerinin Yaratıcılığında Evrensel Konular Universal Topics in the Creativity of Modern Turkish and Azerbaijani Poets Dr. Tayyebeh Seyfi Kobra Moradi دکتر طیبه سیفی کبری مرادی Shahid Allameh Beheshti Tabatabai بررسی تطبیقی نقد معاصر عربی و فارسی با تکیه بر اراء نقدی حسین پاینده و جابر عصفور Hüseyin Payende ve Cabir Usfûr un Eleştirel Görüşlerine Dayanarak Farsça ve Arapça nın Çağdaş Eleştirisinin Karşılaştırmalı İncelemesi A Comparative Analysis of the Modern Criticism of Arabic Language Based on the Critical Views of Hüseyin Payende and Cabir Usfur دکتر تورج زینی وند Yrd. Doç. Dr. Touraj Zainivand Kermanshah Razi مکتب ایرانی ادبی ات تطبیقی از اندیشه تا نظریه Karşılaştırmalı Edebiyatın İran Ekolü: Düşünceden Kurama Öğr. Gör. Türkan Soman ÇELİK Hacettepe Kemal Demırels Antigone Im Vergleich Zu Den Antigone-Versionen Von Sophokles Und Bertolt Brecht Kemal Demirel in Antigone Sinin, Sophokles in ve Bertolt Brecht in Antigone leriyle Karşılaştırılması Yrd. Doç. Dr. Tülay Akkoyun Muğla Distopya Kavşağında Kesişen İki Roman: Gökdelen ve 1984 Iranian Ecole of the Comparative Literature: From Thinking to Theory A Comparison Between Antigone Indicated by Sophocles, Bertolt Brecht and Kemal Demirel Two Novels Coincided on the Intersection of Distopia: Gökdelen and 1984 وحید سبزیانپور Kermanshah Razi Üniversity بازتاب فابل های ازوپ در حکایات مثنوی Mesnevi Hikayelerinde Azop Masallarının The Reflection of Aesop Tales on the Masnavi Stories

14 سمیره خسروی صدیقه رضائی Yrd. Doç. Dr. Vahid SABZİANPOOR Samireh KHOSRAVİ Sadigheh REZAEİ Arş. Gör. Veysel LİDAR Eskişehir Osmangazi Yansıması Oğuz Atay'ın Tehlikeli Oyunlar ve Murat Gülsoy'un Bu Filmin Kötü Adamı Benim Adlı Romanlarına Yansıyan Üstkurmaca Unsurları Fictitous Elements Seen in Murat Gülsoy s Bu Filmin Kötü Adamı Benim and Oğuz Atay s Tehlikeli Oyunlar Doç. Dr. Sevinc RZAYEVA Azerbaycan Diller Das Menschenbild Im Werk Von Robert Musil Und Franz Kafka Robert Musil ve Franz Kafka nın Eserlerinde İnsan Tasviri Human Figures in the Works by Robert Musil and Franz Kafka Yaghoob RAHİMİDASHLİBOROON Tahran Fars Edebiyatındaki Hindi Tarzının Oluşumunda ve Gelişmesinde Türk Şiirinin Etkisi Arş. Gör. Yasemin ÜNAL Bülent Ecevit Büyük Savaş'ın Yansımaları: The Silver Tassie Yrd. Doç. Dr. Yusuf KÖŞELİ Muş Alparslan ve Disabled En-numûr Fi l-yevmi l- Âşir ve Şeftali Bahçeleri Adlı Hikayelerde Yabancılaşma ve Konformizm Teması Arş. Gör. Yusuf Ziyaettin TURAN Ankara İki Ayrı Dilde, Zamanda ve Kültürde Sosyal Hayat ve Evlilik Zeinab TORABİ Iran-Imam Khomeini Simin Daneshvar ın Karşılaştırmalı Edebiyattaki International University Yeri The Effect of Turkish Poetry in the Formation and Development of Indian Style in Persian Literature Reflections of the Great War: The Silver Tassie and Disabled The Theme of Alienatıon and Conformism in the Stories Tigers on the Tenth Day and Şeftali Bahçeleri Social Life and Marriage in Two Different Languages, Cultures and Time The Position of Simin Daneshvar In The Domain of Comparative Literature Öğr. Gör. Zeynep ÇİFTÇİ Eskişehir Osmangazi Mathias Énard'ın Savaşları, Kralları ve Filleri Anlat Onlara Adlı Eseriyle Yüksel Kocadoru'nun Fatih ve Davinci Eserinde Kahramanlar ve Heroes and Istanbul in Mathias Énard s Tell Them About Wars, Kings and Elephants and Yüksel Kocadoru s The Conquerer and Da

15 Arş. Gör. Zeynep ORHAN Eskişehir-Osmangazi İstanbul Bir Yeniden Yazım Örneği: Alice Harikalar Diyarında n Aynalı Pastane ye Vinci An Example of Rewriting: From Alice in Wonderland to Patisserie with a Mirror

5 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ http://www.adiyaman.edu.tr/ 6 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ http://www.adu.edu.tr

5 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ http://www.adiyaman.edu.tr/ 6 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ http://www.adu.edu.tr LIST OF UNIVERSITIES IN TURKEY No University name Web addresses 1 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ http://www.ibu.edu.tr 2 ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ http://www.agu.edu.tr 3 ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ http://www.acibadem.edu.tr

Detaylı

ULUSAL SEMPOZYUM TARİHİ SÜREÇTE MEVLÂNA VE ESERLERİ

ULUSAL SEMPOZYUM TARİHİ SÜREÇTE MEVLÂNA VE ESERLERİ ULUSAL SEMPOZYUM TARİHİ SÜREÇTE MEVLÂNA VE ESERLERİ 08-10 ARALIK 2011 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ALAEDDİN KEYKUBAT YERLEŞKESİ S. DEMİREL KÜLTÜR MERKEZİ KONYA Sempozyum Onursal Başkanı Prof. Dr. Süleyman OKUDAN

Detaylı

UniversiteTuru FakulteYuksekOkulAdi ProgramAdi PuanTuru TabanPuanKontenjanOgretimTuruOgretimTuru BasariSirasi Ankara Üniversitesi Devlet Dil ve Tarih

UniversiteTuru FakulteYuksekOkulAdi ProgramAdi PuanTuru TabanPuanKontenjanOgretimTuruOgretimTuru BasariSirasi Ankara Üniversitesi Devlet Dil ve Tarih UniversiteAdi UniversiteTuru FakulteYuksekOkulAdi ProgramAdi PuanTuru TabanPuanKontenjanOgretimTuruOgretimTuru BasariSirasi Ankara Üniversitesi Devlet Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 BAKÜ DEVLET ÜNİVERSİTESİ YDevlet BAKU Filoloji Fak. Azerbaycan Dili ve Edebiyatı TS-2 273,082 232,896 10 301.000 4 BAKÜ SLAVYAN ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yabancı Diller İngilizce (KPDS 2011/71.25), Arapça (Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı mezunu)

ÖZGEÇMİŞ. Yabancı Diller İngilizce (KPDS 2011/71.25), Arapça (Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı mezunu) ÖZGEÇMİŞ I. Adı Soyadı (Unvanı) Zeynep Tek (Arş.Gör.) Yüksek Lisans Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü (2013) Doktora: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü (Devam

Detaylı

TARİH BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI.

TARİH BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. TARİH BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. ÜNİVERSİTE ADI TÜRÜ PROGRAM Açıklaması Öğrenim T. OGR. SÜRE PUAN TÜRÜ 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2013- BAŞARI SIRASI (0,12) 2013

Detaylı

1.7 BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

1.7 BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU 25 GENEL KAMU HİZMETLERİ 42.0.624.09,5 Yasama ve Yürütme Organları, Finansal ve Mali İşler, Dışişleri Hizmetleri 2.249.56.920,6 Yasama ve yürütme organları hizmetleri 445.82,86 Yasama ve yürütme organları

Detaylı

2015-2017 YATIRIMLARI VİZE TABLOSU KURULUŞ: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BİN TL)

2015-2017 YATIRIMLARI VİZE TABLOSU KURULUŞ: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BİN TL) KURULUŞ: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BİN TL) 2015 2016 2017 800 0 800 884 0 884 975 0 975 A) DEVAM EDEN PROJELER I 800 0 800 a) 2015'den Sonraya Kalanlar 800 0 800 1998H050080 Açık ve Kapalı Spor

Detaylı

2016-2018 YATIRIMLARI VİZE TABLOSU KURULUŞ: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BİN TL)

2016-2018 YATIRIMLARI VİZE TABLOSU KURULUŞ: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BİN TL) KURULUŞ: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BİN TL) 2016 2017 884 0 884 999 0 999 1.110 0 1.110 2018 A) DEVAM EDEN PROJELER I 884 0 884 a) 2016'den Sonraya Kalanlar 884 0 884 1998H050080 Açık ve Kapalı Spor

Detaylı

PROGRAM KODU (1) ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE PROGRAM ADI (2) ÖĞR. SÜRE (3) 2014 ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (7) PUAN TÜRÜ (4) ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAM ALAR (6)

PROGRAM KODU (1) ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE PROGRAM ADI (2) ÖĞR. SÜRE (3) 2014 ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (7) PUAN TÜRÜ (4) ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAM ALAR (6) PROGRAM KODU (1) ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE PROGRAM ADI (2) ÖĞR. SÜRE (3) PUAN TÜRÜ (4) GENEL KONT. (5) ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAM ALAR (6) 2014 ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (7) 100110496 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) İngilizce Öğretmenliği DİL-1 62 62 420,91 491,13 280,62 338,84 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) Fransız Dili ve Edebiyatı DİL-1 52 52 244,77 351,51 ADNAN MENDERES

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Sayı: 27 Eylül 2012 ISSN 1300 4921 KONYA SELÇUK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ JOURNAL OF FACULTY OF LETTERS Yılda iki defa yayınlanan ulusal hakemli

Detaylı

International Journal of Language Academy ISSN: 2342-0251

International Journal of Language Academy ISSN: 2342-0251 CONTENTS / İÇİNDEKİLER İsmail Hakkı MİRİCİ Contemporary ELT Practices Across Europe and in Turkey 1-8 Amir KHALILZADEH Should We Include or Exclude Teaching Cultural Matters in TEFL? 9-13 Esim GÜRSOY ELT

Detaylı

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programları

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programları 100150077 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 5007 Biyoloji 50 SAY 100150110 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 5011 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 10 EA 100150137 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 5013 Din Kültürü

Detaylı

2014 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2014 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) Türkçe Öğretmenliği 93 93 TS-2 389,78293 19.300 460,04419 351,98063 382,48539

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(BOLU) İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 62 62 382,96 457,21 259,14 305,59 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(BOLU) Matematik (İngilizce) MF-1 72 72 279,93 372,86 ABANT

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doç. Dr. Rıza BAĞCI

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doç. Dr. Rıza BAĞCI ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖĞRENİM DURUMU Lisans: 1976-1980 Doç. Dr. Rıza BAĞCI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ Yüksek Lisans: 1984-1987 EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 52 52 416,64 463,57 412,35 412,42 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Psikoloji TM-3 62 62 415,67 454,89 408,47 410,20

Detaylı

TIP FAKÜLTESİ - Tıp Lisans Programı Sıra No Üniversite Program Puan T. Kont. Taban Tavan 1 İstanbul Üniversitesi Tıp (İngilizce) Cerrahpaşa MF-3 77

TIP FAKÜLTESİ - Tıp Lisans Programı Sıra No Üniversite Program Puan T. Kont. Taban Tavan 1 İstanbul Üniversitesi Tıp (İngilizce) Cerrahpaşa MF-3 77 TIP FAKÜLTESİ - Tıp Lisans Programı Sıra No Üniversite Program Puan T. Kont. Taban Tavan 1 İstanbul Üniversitesi Tıp (İngilizce) Cerrahpaşa MF-3 77 526,60898 572,2366 2 Hacettepe Üniversitesi (Ankara)

Detaylı

Sıra No. Yükseköğretim Kurumu Adı

Sıra No. Yükseköğretim Kurumu Adı Yükseköğretim Kurumları Staj Hareketliliği Faaliyeti Süre Hibe sine Talep 1 2015-1-TR01-KA103-019704 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 50 100 0 50.000,00 20.200,00 20.200,00 20.000,00 141,04 20.100,00 20

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ cilt XV, sayı 1, 2013/1

DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ cilt XV, sayı 1, 2013/1 DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ cilt XV, sayı 1, 2013/1 ULUSAL HAKEMLİ DERGİ CİLT: XV, SAYI: 1 2013/1 DİYARBAKIR / 2013 DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ D Ü İ F D ISSN: 1303-5231

Detaylı

ÖZEL BÜTÇELİ İDARELERİN FİNANSAL SINIFLANDIRMAYA GÖRE ERTESİ YILA DEVREDİLEN ÖDENEKLER CETVELİ

ÖZEL BÜTÇELİ İDARELERİN FİNANSAL SINIFLANDIRMAYA GÖRE ERTESİ YILA DEVREDİLEN ÖDENEKLER CETVELİ BÜTÇELİ İN FİNANSAL SINIFLANDIRMAYA GÖRE ERTESİ YILA DEVREDİLEN CETVELİ BÜTÇELİ 3801 YÜKSEK ÖĞRETIM KURULU 3802 ANKARA ÜNIVERSITESI 3.002.149,28 624,05 3.002.773,33 3803 ORTADOĞU TEKNIK ÜNIVERSITESI 159.780,73

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Dil ve Tarih Coğrafya Fak. Antropoloji TM-3 325,416 283,745 57 218.000 4 MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Devlet BURDUR Fen-Edebiyat Fak. Antropoloji TM-3 289,322 243,240

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YÜKSEKÖĞRETİM BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ. 17 Mart 2014 Afyon

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YÜKSEKÖĞRETİM BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ. 17 Mart 2014 Afyon YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YÜKSEKÖĞRETİM BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ (Temel İstatistikler) 17 Mart 2014 Afyon Tablo 1. Yükseköğretim Temel Göstergeler Temel Göstergeler Devlet Vakıf Vakıf TOPLAM/OR Üniversiteleri

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM TEMEL GÖSTERGELERİ

YÜKSEKÖĞRETİM TEMEL GÖSTERGELERİ YÜKSEKÖĞRETİM TEMEL GÖSTERGELERİ Nisan 2014 Tablo 1. Yükseköğretim Temel Göstergeler Temel Göstergeler Devlet Üniversiteleri Vakıf Üniversiteleri Vakıf MYO TOPLAM / ORAN Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde

Detaylı

Sayı : 20330265-051.02/50449 17/09/2013 Konu: Toplantı Duyurusu Hakkında

Sayı : 20330265-051.02/50449 17/09/2013 Konu: Toplantı Duyurusu Hakkında Sayı : 20330265-051.02/50449 17/09/2013 Konu: Toplantı Duyurusu Hakkında DAĞITIM YERLERİNE İlgi: Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu Derneği'nin 12.09.2013 tarih ve 26 sayılı yazısı.. Anadolu

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Fen Fak. Aktüerya Bilimleri MF-1 411,216 337,320 72 66.100 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Fen Fak. Astronomi ve Uzay Bilimleri MF-1 241,591 197,251 72 315.000

Detaylı

4 DİL-1 1 2560 515 455,69566. Burslu) 2014-ÖSYS EK PUANLI BAŞARI SIRASI 2014-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN 2014-ÖSYS BAŞARI SIRASI GENEL KONT.

4 DİL-1 1 2560 515 455,69566. Burslu) 2014-ÖSYS EK PUANLI BAŞARI SIRASI 2014-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN 2014-ÖSYS BAŞARI SIRASI GENEL KONT. Öğrencilerin tercihlerine yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Buradan elde edilen bilgileri, ÖSYM'nin resmi bilgileri ile karşılaştırmadan KESİNLİKLE KULLANMAYINIZ. Bilgiler arasında farklılık olması

Detaylı

YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER

YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER 2012 Konte Taban Program Adı Açıklama Üniversite Şehir Üniversite Puan Türü Türü njan Puan Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Abant

Detaylı

2013 Eylül TUS Taban Puanları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste)

2013 Eylül TUS Taban Puanları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste) 2013 Eylül TUS Taban Puanları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste) Abant İzzet Baysal Üniversitesi Acil Tıp K 3 - - Afyon Kocatepe Üniversitesi Acil Tıp K 2 - - Akdeniz Üniversitesi Acil Tıp K 2

Detaylı

ELMALILI M. HAMDİ YAZIR SEMPOZYUMU

ELMALILI M. HAMDİ YAZIR SEMPOZYUMU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ELMALILI M. HAMDİ YAZIR SEMPOZYUMU 02 04 Kasım 2012, Antalya P r o g r a m 1. Gün (2 Kasım 2012 Cuma): Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Konferans Salonu, Kampüs

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 2012-2013 EĞİTİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YEDEK ADAY KAYIT LİSTESİ

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 2012-2013 EĞİTİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YEDEK ADAY KAYIT LİSTESİ İLAHİYAT T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 2012-2013 EĞİTİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YEDEK ADAY KAYIT LİSTESİ Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi KAYIT HAKKI KAZANAN

Detaylı

Yardımı KURULUŞ TOPLAMI 500 340 840 571 358 929 648 376 1.024 A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI a) 2015'te Bitenler

Yardımı KURULUŞ TOPLAMI 500 340 840 571 358 929 648 376 1.024 A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI a) 2015'te Bitenler ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ TOPLAMI 500 340 840 571 358 929 648 376 1.024 2012K120360 Nükleer Radyasyon Detektör Arş. Merk. 500 YENİ Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri 340 ABDULLAH GÜL

Detaylı

ÜNİVERSİTELER YÜKSEKÖĞRETİM VE SAĞLIK SEKTÖRÜ TAŞIT TAHSİS TABLOSU

ÜNİVERSİTELER YÜKSEKÖĞRETİM VE SAĞLIK SEKTÖRÜ TAŞIT TAHSİS TABLOSU MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ TOPLAMI EĞİTİM TOPLAMI ÜNİVERSİTELER YÜKSEKÖĞRETİM VE SAĞLIK Ü TABLOSU BÜTÇE TÜRÜ KURULUŞ TÜRÜ EĞİTİM (Yükseköğretim) MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ T-2

Detaylı

FARABİ KURUM KODLARI

FARABİ KURUM KODLARI FARABİ KURUM KODLARI İstanbul 1. Boğaziçi D34-FARABİ-01 2. Galatasaray D34-FARABİ-02 3. İstanbul Teknik D34-FARABİ-03 Eskişehir 1. Anadolu D26-FARABİ-01 2. Eskişehir Osmangazi D26-FARABİ-02 Konya 1. Selçuk

Detaylı

EN BÜYÜK PUAN PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK PUAN

EN BÜYÜK PUAN PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK PUAN KAMU YÖNETİMİ YEDİTEPE ÜNİV. (İST.) Kamu Yönetimi (Tam Burs) TM- 2 399.70925 405.83489 İSTANBUL ÜNİV. (İST.) Kamu Yönetimi TM- 2 393.22890 433.71128 GAZİ ÜNİV. (ANKARA) Kamu Yönetimi TM- 2 383.63500 429.91429

Detaylı

2011 - TABLO 7: TÜM ÜNİVERSİTELERİN GENEL PUAN TABLOSU

2011 - TABLO 7: TÜM ÜNİVERSİTELERİN GENEL PUAN TABLOSU 2011 - TABLO 7: TÜM ÜNİVERSİTELERİN GENEL PUAN TABLOSU Puanlarla ilgili açıklamalar tablonun sonunda verilmektedir. SIRA ÜNİVERSİTE 1 2 3 HACETTEPE ORTA DOĞU TEKNİK İSTANBUL 2010 Yılı Makale Puanı 1 Toplam

Detaylı

Spor Yöneticiliği. Spor Yönetimi. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) www.acidershaneleri.com.tr - www.acidergisi.com.

Spor Yöneticiliği. Spor Yönetimi. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) www.acidershaneleri.com.tr - www.acidergisi.com. 204710195 OKAN Üniv. Özel İSTANBUL TM-3 13 + 0 27 2 237,764 597000 352.000 200510101 BAHÇEŞEHİR Üniv. (İng.) Özel İSTANBUL TM-3 10 + 0 4 4 233,413 559000 365.000 202311104 İSTANBUL AREL Üniv. (%50 B.)

Detaylı

Doktora Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005.

Doktora Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005. Doç. Dr.Münire Kevser BAŞ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı (Unvanı) Münire Kevser Baş (Doç.Dr.) Doktora: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005. E-posta: (kurum/özel) mkbas@ybu.edu.tr; kevserbas@yahoo.com;

Detaylı

Sayı : 20330265-051.02/37401 12/07/2013 Konu: ÜNAK 2013 Bilgi Sistemleri

Sayı : 20330265-051.02/37401 12/07/2013 Konu: ÜNAK 2013 Bilgi Sistemleri Sayı : 20330265-051.02/37401 12/07/2013 Konu: ÜNAK 2013 Bilgi Sistemleri Konferansı Duyurusu DAĞITIM YERLERİNE İlgi: Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği'nin (ÜNAK) 17.06.2013 tarih ve 2013/07

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM TEMEL GÖSTERGELERİ

YÜKSEKÖĞRETİM TEMEL GÖSTERGELERİ YÜKSEKÖĞRETİM TEMEL GÖSTERGELERİ 1 Nisan 2014 Tablo 1. Yükseköğretim Temel Göstergeler Temel Göstergeler Devlet Üniversiteleri Vakıf Üniversiteleri Vakıf MYO TOPLAM / ORAN Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde

Detaylı

2016-2018 YATIRIMLARI VİZE TABLOSU KURULUŞ: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BİN TL.)

2016-2018 YATIRIMLARI VİZE TABLOSU KURULUŞ: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BİN TL.) KURULUŞ: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BİN TL.) 25.200 0 25.200 28.489 0 28.489 31.648 0 31.648 A) ETÜD-PROJE İŞLERİ I 100 0 100 a) 2016'te Bitenler 100 0 100 Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi 100 0 100

Detaylı

Öz Geçmiş II. Akademik ve Mesleki Geçmiş. Öğretmen MEB (2001 2002) Arş. Gör. Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi (2002-2009)

Öz Geçmiş II. Akademik ve Mesleki Geçmiş. Öğretmen MEB (2001 2002) Arş. Gör. Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi (2002-2009) Öz Geçmiş I. Adı Soyadı (Unvanı) Ayşe Demir (Yrd. Doç. Dr.) Doktora: Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009 E-posta: (kurum/özel) ademir@ybu.edu.tr; aysedemir37@gmail.com Web sayfası - Santral

Detaylı

2011 ÖSYS LİSANS PROGRAMLARININ TABAN PUAN VE BAŞARI SIRALARI DİL-1. www.dogrutercih.com

2011 ÖSYS LİSANS PROGRAMLARININ TABAN PUAN VE BAŞARI SIRALARI DİL-1. www.dogrutercih.com LİSANS PROGRAMLARININ TABAN PUAN VE BAŞARI SIRALARI DİL-1 Dosya : 1112/01 KASIM 2011 Bu dosyada yer alan yükseköğretim programları : Alman Dili ve Edebiyatı Almanca Öğretmenliği Amerikan Kültürü ve Edebiyatı

Detaylı

(I) SAYILI CETVEL 2013 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU GEREĞİNCE AÇIKTAN ATAMA VE NAKİL SAYILARININ KAMU İDARE KURUM VE KURULUŞLARA DAĞILIMI

(I) SAYILI CETVEL 2013 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU GEREĞİNCE AÇIKTAN ATAMA VE NAKİL SAYILARININ KAMU İDARE KURUM VE KURULUŞLARA DAĞILIMI A-KAMU İDARE, KURUM VE KURULUŞLARI 1 BAŞBAKANLIK 100 2 ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI 30 3 YARGITAY BAŞKANLIĞI 100 4 DANIŞTAY BAŞKANLIĞI 30 5 HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU 40 6 SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 45

Detaylı

En Küçük Puanı. Puan Türü. Kont. YGS- 2. Fatih Üniversitesi Hemşirelik (Tam Burslu) 5 422,34389 441,05042. Hacettepe

En Küçük Puanı. Puan Türü. Kont. YGS- 2. Fatih Üniversitesi Hemşirelik (Tam Burslu) 5 422,34389 441,05042. Hacettepe Üniversite Adı Programın Adı Puan Türü Kont. En Küçük Puanı En Büyük Puanı Şifa (Tam Burslu) MF-3 7 439,55166 464,54450 Şifa (%50 Burslu) MF-3 7 44,17197 437,58960 Fatih (Tam Burslu) Hacettepe Koç İstanbul

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 72 72 371,81 385,86 335,47 342,30 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 62 62 368,74 393,23 272,37 279,22 ADNAN

Detaylı

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Sayı: 55, 2016, TÜRKİYE İÇİNDEKİLER / CONTENTS. Hüsna KOTAN PROF. DR.

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Sayı: 55, 2016, TÜRKİYE İÇİNDEKİLER / CONTENTS. Hüsna KOTAN PROF. DR. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Sayı: 55, 2016, TÜRKİYE İÇİNDEKİLER / CONTENTS Hüsna KOTAN PROF. DR. AVNİ GÖZÜTOK 1-9 Yaşar ŞİMŞEK KARAHANLI TÜRKÇESİ DÖNEMİ KUR AN TERCÜMELERİNDEN

Detaylı

İnönü Üniversitesi Farabi Değişim Programı Anlaşmalı Üniversite ve Bölümleri

İnönü Üniversitesi Farabi Değişim Programı Anlaşmalı Üniversite ve Bölümleri İnönü Farabi Değişim Programı Anlaşmalı Üniversite ve Bölümleri Üniversite Bölüm Ö.L L Y.L D Dicle Adalet 2 Süleyman Demirel Adalet 3 Bülent Ecevit Ağırlama Hizmetleri 2 Kırıkkale Ağız Diş Çene Hastalıkları

Detaylı

ÜNİVERSİTE PROGRAM EN KÜÇÜK PUAN ( TABAN PUAN) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 462,659 ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) Sosyoloji 382,533

ÜNİVERSİTE PROGRAM EN KÜÇÜK PUAN ( TABAN PUAN) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 462,659 ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) Sosyoloji 382,533 1 2 2010 ÖSYS KLAVUZUNA GÖRE TÜRKİYE DEKİ FELSEFE - FELSEFE GRUBU ÖĞRT - SOSYOLOJİ VE REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK PROGRAMLARI TABAN PUNLARI KARŞILAŞTIRMASI ÜNİVERSİTE PROGRAM EN KÜÇÜK PUAN Rehberlik

Detaylı

MEVLANA KURUM KODLARI MEVLANA INSTITUTIONAL CODES

MEVLANA KURUM KODLARI MEVLANA INSTITUTIONAL CODES MEVLANA KURUM KODLARI MEVLANA INSTITUTIONAL CODES İstanbul 1. Boğaziçi D34-MEVLANA-01 2. Galatasaray D34-MEVLANA-02 3. İstanbul Teknik D34-MEVLANA-03 4. İstanbul D34-MEVLANA-04 5. Marmara D34-MEVLANA-05

Detaylı

T.C. ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU Türk Dil Kurumu Başkanlığı SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE

T.C. ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU Türk Dil Kurumu Başkanlığı SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE T.C. ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU Türk Dil Kurumu Başkanlığı Sayı : 63434571 824.00 3872 Konu : Resimli Deney Hayvanları Terimleri Sözlüğü. 12/12/2014 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE Resimli

Detaylı

101110581 Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği MF-4 2 347,463 359,586 101411037 Atatürk Üniversitesi

101110581 Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği MF-4 2 347,463 359,586 101411037 Atatürk Üniversitesi Lisans_KODU UniversiteAdi FakulteYuksekOkulAdi ProgramAdi PuanTuru OkulBirincisiKontenjani OBKTabanPuan OBKTavanPuan 102710387 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çanakkale Sağlık Yüksekokulu Acil Yardım

Detaylı

FARABİ KURUM KODLARI

FARABİ KURUM KODLARI FARABİ KURUM KODLARI İstanbul 1. Boğaziçi D34-FARABİ-01 2. Galatasaray D34-FARABİ-02 3. İstanbul Teknik D34-FARABİ-03 4. İstanbul D34-FARABİ-04 5. Marmara D34-FARABİ-05 Eskişehir 1. Anadolu D26-FARABİ-01

Detaylı

Tablo 2 Üniversitelerde Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları*

Tablo 2 Üniversitelerde Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları* Program Kodu Eğitim Süresi Genel Kontenjan Yabancı Uyruklu Kontenjanı 2014-DUS Tercih Program Adı Özel Koşullar ve Açıklamalar* (1) (2) (3) (4) (5) (6) Üniversitelerde Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi

Detaylı

2013 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2013 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 52 52 TM-3 402,77465 27.300 438,68010 389,15547 390,01457 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Psikoloji 62 62 TM-3 402,49366 27.500 413,60594 381,63164 388,63617

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Devlet ADANA Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri MF-2 280,446 255,689 47 192.000 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA

Detaylı

2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı)

2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) 105510405 İTÜ Devlet İSTANBUL MF-4 25 + 1 31 31 338,129 94800 92.700 104810565 HACETTEPE Üniv. Devlet ANKARA MF-4 85 + 3 93 93 274,409 164000 150.000 105610731 İSTANBUL Üniv. Devlet İSTANBUL MF-4 90 +

Detaylı

2014 Nisan TUS Kadroları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste)

2014 Nisan TUS Kadroları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste) 2014 Nisan TUS Kadroları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste) Abant İzzet Baysal Üniversitesi Acil Tıp 4 K 2 - - Adıyaman Üniversitesi Acil Tıp 4 K 1 - - Adnan Menderes Üniversitesi Acil Tıp 4 K

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ II. Akademik ve Mesleki Geçmiş

ÖZGEÇMİŞ II. Akademik ve Mesleki Geçmiş ÖZGEÇMİŞ I. Adı Soyadı (Unvanı) Muammer Mete Taşlıova (Doç. Dr.) Doktora: Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006 E-posta: (kurum/özel) metetasliova@gmail.com Web sayfası Santral No: 0312-4667533

Detaylı

Tablo 6. Toplam Akademik Performans Puan

Tablo 6. Toplam Akademik Performans Puan Tablo 6. Toplam Akademik Performans Puan ÜNİVERSİTE Makale Atıf Toplam Yayın Doktora Ogretim Uyesi/Ogrenci TOPLAM PUAN 1 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 156.44 184.57 195.39 155.32 46.65 738.39 2 ORTA DOĞU TEKNİK

Detaylı

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru.

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru. Devlet Kontenjanları 845 Vakıf Kontenjanları 470 KKTC Kontenjanları 154 Toplam Kontenjan 1469 Küçük 103110636 Bilgisayar Bilimleri Dokuz Eylül Ünv. Fen Fakültesi İzmir Devlet 3 SAY 4 #YOK #YOK 101110581

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Sınıf Öğretmenliği TM-2 113 113 371,81 391,92 348,99 353,41 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Kamu Yönetimi TM-2 82 82 332,89 366,36 284,58 284,58 ABANT İZZET

Detaylı

Sınav Tarihleri YGS 1 NİSAN 2012 LYS-1 16 HAZİRAN 2012 LYS-2 24 HAZİRAN 2012 LYS-3 23 HAZİRAN 2012 LYS-4 17 HAZİRAN 2012 LYS-5 16 HAZİRAN 2012

Sınav Tarihleri YGS 1 NİSAN 2012 LYS-1 16 HAZİRAN 2012 LYS-2 24 HAZİRAN 2012 LYS-3 23 HAZİRAN 2012 LYS-4 17 HAZİRAN 2012 LYS-5 16 HAZİRAN 2012 Sevgili gençler, 2012 YGS-LYS Taban Puanları Kitapçığı 2012 YGS-LYS Tercih Kitapçığı, siz değerli öğrencilerimize tercih dönemlerinde kaynak olması amacıyla Açı Yayınları tarafından hazırlanmıştır. Tercih

Detaylı

20. ENSTİTÜLERE GÖRE LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ SAYILARI NUMBER OF GRADUATE STUDENTS IN THE VARIOUS GRADUATE SCHOOLS

20. ENSTİTÜLERE GÖRE LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ SAYILARI NUMBER OF GRADUATE STUDENTS IN THE VARIOUS GRADUATE SCHOOLS 124 TÜRKİYE TOPLAMI T 20971 16738 4233 71398 50986 20412 10693 8329 2364 TOTAL FOR TURKEY K 6856 5444 1412 24797 17661 7136 3981 3173 808 E 14115 11294 2821 46601 33325 13276 6712 5156 1556 ÜNİVERSİTELER

Detaylı

TASARI AKADEMİ YAYINLARI

TASARI AKADEMİ YAYINLARI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Aile ve Tüketici Bilimleri 4 EA 2 4 249412 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu 4 EA 5 15 220 228166 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

Detaylı

Kontenjan ARTIŞ. Artış Azalma Doluluk Farkı En Küçük 2014 En Büyük 2014 En Küçük 2015 En Büyük 2015

Kontenjan ARTIŞ. Artış Azalma Doluluk Farkı En Küçük 2014 En Büyük 2014 En Küçük 2015 En Büyük 2015 Toplam 2014 Toplam 2015 Toplam 2015 TABAN PUAN Toplam 2014 Toplam 2014 2014 Toplam 2015 2015 Kontenjan Üniversiteler BOŞ KALAN TOPLAM BOŞ KALAN KONTENJAN YERLEŞEN Doluluk YERLEŞEN Doluluk Artış Azalma

Detaylı

AMERİKAN KÜLTÜRÜ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM ÖĞRETİM YILI GÜZ PROGRAMI

AMERİKAN KÜLTÜRÜ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM ÖĞRETİM YILI GÜZ PROGRAMI 1 SINIF / 1 YARIYIL DERS KODU 1 YDA101 Temel Yabancı Dil (Almanca) (German) YDF101 Temel Yabancı Dil (Fransızca) (French) 4-4 4 1 2 ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (History of the Republic

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

PROGRAM KODU (1) ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE PROGRAM ADI (2) ÖĞR. SÜRE (3) PUAN TÜRÜ (4) GENEL KONT. (5) VE EN KÜÇÜK AÇIKLAMAL PUAN (7)

PROGRAM KODU (1) ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE PROGRAM ADI (2) ÖĞR. SÜRE (3) PUAN TÜRÜ (4) GENEL KONT. (5) VE EN KÜÇÜK AÇIKLAMAL PUAN (7) PROGRAM KODU (1) ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE PROGRAM ADI (2) ÖĞR. SÜRE (3) PUAN TÜRÜ (4) GENEL KONT. (5) ÖZEL KOŞUL 2014 ÖSYS VE EN KÜÇÜK AÇIKLAMAL PUAN (7) AR (6) 207010351 İPEK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Sinema

Detaylı

2009 ÖSYS'de LİSANS PROGRAMLARINA OKUL BİRİNCİLİĞİ KONTENJANINDAN YERLEŞENLER Hazırlayan: Burak KILANÇ, Tercih Bülteni TV Programı Akademik Danışmanı

2009 ÖSYS'de LİSANS PROGRAMLARINA OKUL BİRİNCİLİĞİ KONTENJANINDAN YERLEŞENLER Hazırlayan: Burak KILANÇ, Tercih Bülteni TV Programı Akademik Danışmanı 2009 ÖSYS'de LİSANS PROGRAMLARINA BİRİNCİLİĞİ NDAN LER TÜRÜ LİSANS PROGRAMI EK LA EK DİL 1 Amerikan Kültürü ve Edebiyatı EGE ÜNİVERSİTESİ 2 1 1 1 4921 DİL 1 İngiliz Dili ve Edebiyatı BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ÜNİ VERSİ TE HABERLERİ

ÜNİ VERSİ TE HABERLERİ ÜNİ VERSİ TE HABERLERİ M E D Y A A N A L İ Z R A P O R U A Ğ USTOS 2012 İ Ç İ NDEKİ LER İ Ç İ NDEKİ LER... 2 YÖNETİ C İ ÖZETİ... 3 TÜM ÜNİ VERSİ TELER MEDYA YANSIMALARI GENEL TABLOSU... 3 VAKIF ÜNİ VERSİ

Detaylı

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru.

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru. Devlet Kontenjanları 1189 Vakıf Kontenjanları 636 KKTC Kontenjanları 100 Toplam Kontenjan 1925 ADI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE İL Küçük 100410633 Elektrik Müh. Afyon Kocatepe Ünv. Mühendislik Fakültesi Afyonkarahisar

Detaylı

2013 ÖSYS LİSANS RPOGRAMLARI TABAN PUAN VE YAKLAŞIK SIRALAMA KİTAPÇIĞI

2013 ÖSYS LİSANS RPOGRAMLARI TABAN PUAN VE YAKLAŞIK SIRALAMA KİTAPÇIĞI ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI DİL1 103410033 İzmir Ege Ü. Edebiyat Fak. Örgün 308,386 18.067 16.700 17.133 72 72 0 104810035 Ankara Hacettepe Ü. Edebiyat Fak. Örgün 297,086 19.685 20.400 21.106 103 103 0 100710675

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

2014 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2014 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ADNAN MDERES (AYDIN) ADNAN MDERES (AYDIN) ADNAN MDERES (AYDIN) ADNAN MDERES (AYDIN) AKDİZ (ANTALYA) AKDİZ (ANTALYA) AKDİZ (ANTALYA) AKDİZ (ANTALYA) AKDİZ

Detaylı

VIII. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Alî Emîrî Hatırasına)

VIII. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Alî Emîrî Hatırasına) VIII. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Alî Emîrî Hatırasına) 15-17 Kasım 2012 DİYARBAKIR Dicle Üniversitesi Edebiyat ve Sanat Topluluğu ile Erciyes Üniversitesi Klâsik Türk Edebiyatı Topluluğu tarafından

Detaylı

İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ PROGRAMI

İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ PROGRAMI 1.YIL 1.YY DERS KODU in ön koşulu var mı? in önceki eğitim programında eşdeğer bir dersi var mı? **** 1 YDA101 Temel Yabancı Dil (Almanca) (German) YDF101 Temel Yabancı Dil (Fransızca) (French) Yok Yok

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

2015 PROGRAM ADI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE İL Türü Öğrenim Şekli Dili Burs KONT/YERLEŞEN

2015 PROGRAM ADI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE İL Türü Öğrenim Şekli Dili Burs KONT/YERLEŞEN PROGRAM ADI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE İL Öğrenim Şekli Dili Burs Büyük 102710387 Acil Yardım ve Afet Yönetimi Çanakkale Onsekiz Mart Ünv. Çanakkale Sağlık Yüksekokulu Çanakkale Devlet 6 6 SAY 27802316 29506409

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI 1 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Tıp Fakültesi MF-3 103 103 490,69 504,86 483,72 485,47 ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon MF-3 36 36 397,16 444,53 ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Ankara 1996 PUAN TÜRÜ TABAN PUAN SIRALAMA ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜM ADI KONTENJAN

Ankara 1996 PUAN TÜRÜ TABAN PUAN SIRALAMA ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜM ADI KONTENJAN KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İngiliz Dili ve Karş. Edebiyat (İngilizce) (Tam Burslu) 3 DİL-1 507,023 229 BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Mütercim-Terc. (İng-Fra-Türkçe) (Tam Burslu) 5 DİL-1 496,128 414 BOĞAZİÇİ

Detaylı

2014 DGS TERCİH KLAVUZU ZAFERFEN AKADEMİ KPSS - DGS - ALES - YDS Ayrıntılar; www.zaferfen.com' da.

2014 DGS TERCİH KLAVUZU ZAFERFEN AKADEMİ KPSS - DGS - ALES - YDS Ayrıntılar; www.zaferfen.com' da. 102710387 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Acil Yardım ve Afet Yönetimi 4 SAY 6 8342 6 6 266,05894 304,1808 102730231 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Acil Yardım ve Afet Yönetimi (iö) 4 SAY 6 2

Detaylı

Sevgili gençler, Tercihlerinizde başarılar dileriz Açı Yayınları. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı)

Sevgili gençler, Tercihlerinizde başarılar dileriz Açı Yayınları. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) Sevgili gençler, 2013 YGS-LYS Tercih Kitapçığı, siz değerli öğrencilerimize tercih dönemlerinde kaynak olması amacıyla Açı Yayınları tarafından hazırlanmıştır. Tercihler bireysel (internet üzerinden: http://ais.osym.gov.tr/)

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 KOÇ ÜNİVERSİTESİ Vakıf İSTANBUL İnsani Bilimler ve Edebiyat Fak. Arkeoloji ve Sanat Tarihi İNG TS-1 449,145 446,594 8 3.550 4 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Devlet ESKİŞEHİR İletişim Bilimleri Fak. Basın ve Yayın

Detaylı

SÖZ-2 52 2 54 53 53 ADIYAMAN Ü. FEN-EDEBİYAT F.

SÖZ-2 52 2 54 53 53 ADIYAMAN Ü. FEN-EDEBİYAT F. 369 YABANCI ÜNİVERSİTELER TOPLAMI 323058 3210 15041 341309 302480 3101 204 305785 DİL VE EDEBİYAT 17690 91 1189 18970 14688 73 21 14782 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 7896 63 229 8188 7658 62 15 7735 TÜRK DİLİ

Detaylı

2014-DUS SONBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL)

2014-DUS SONBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) 2014-DUS SONBAHAR DÖNEMİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE VE LAR () YERLEŞEN BOŞ 102911011 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ 1 1 0 64,45240 64,45240 102911074 ÇUKUROVA

Detaylı

İNTİBAKI YAPILAN SINIF PUAN TÜRÜ ÖSYS PUANI 1 354,90751 YGS ,06184 KABUL 1 353,69469 YGS ,06184 KABUL

İNTİBAKI YAPILAN SINIF PUAN TÜRÜ ÖSYS PUANI 1 354,90751 YGS ,06184 KABUL 1 353,69469 YGS ,06184 KABUL İKİNCİ ÖĞRETİM 2015 ÖSYM GİRİŞLİ ÖĞRENCİLERİN YATAY GEÇİŞ LARI I DÜŞÜK 1 HAFSA TEPEKULE 2 HANIM TUĞBA DEMİRKOL 3 MERVE ALBAYRAK 4 SERDAR AŞKIN 5 HAYRİYE FİTNAT MAZI BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT 1 354,90751

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ JOURNAL OF HARPUT STUDIES Cilt/Volume: I Sayı/Number: 2 Eylül/September 2014 Harput Araştırmaları

Detaylı

Acil Yardım ve Afet Yönetimi Kod Üniversite P.Türü 2014 Kon. 2015 Kon. 2014 Puan 2015 Puan 2013 Sıra 2014 Sıra 2015 Sıra OK.Bİ.T.P.

Acil Yardım ve Afet Yönetimi Kod Üniversite P.Türü 2014 Kon. 2015 Kon. 2014 Puan 2015 Puan 2013 Sıra 2014 Sıra 2015 Sıra OK.Bİ.T.P. Acil Yardım ve Afet Yönetimi 207610036 BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (T.B.) İSTANBUL MF 3 4 4 303026 307,50300 108000 106000 102710387 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÇANAKKALE YGS 2 62 62 317815 306,34397 179000

Detaylı

2014 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2014 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI 2014 ÖSYS TAVAN VE TABAN LARI ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ACIBADEM ACIBADEM ADIYAMAN ADIYAMAN 52 52 TM-3 397,79277 31.400 434,59528

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

Ankara Ü. 67 Atatürk Ü.(Erzurum) 41 Başkent Ü.(Ankara) 41 Beykent Ü.(İstanbul) 11 Bilecik Ü. 36 Bilkent Ü.(Ankara) 90 Boğaziçi Ü.

Ankara Ü. 67 Atatürk Ü.(Erzurum) 41 Başkent Ü.(Ankara) 41 Beykent Ü.(İstanbul) 11 Bilecik Ü. 36 Bilkent Ü.(Ankara) 90 Boğaziçi Ü. Üni.Adı Kont. Ankara Ü. 67 Atatürk Ü.(Erzurum) 41 Başkent Ü.(Ankara) 41 Beykent Ü.(İstanbul) 11 Bilecik Ü. 36 Bilkent Ü.(Ankara) 90 Boğaziçi Ü.(İstanbul) 72 Çanakkale Onsekiz Mart Ü. 57 Çukurova Ü.(Adana)

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

ANİBAL ANADOLU LİSESİ 2015 LYS YERLEŞME SONUÇLARI

ANİBAL ANADOLU LİSESİ 2015 LYS YERLEŞME SONUÇLARI ANİBAL ANADOLU LİSESİ 2015 LYS YERLEŞME SONUÇLARI 1 ABDULLAH KASIM MUTLU YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) 2 ARMAĞAN DİLEK KÖSEOĞLU

Detaylı

GRUP. Devam Çizelgesi UYGULAMA OKULU KOORDİNATÖRÜ UYGULAMA SINIFI. ÖĞRETMEN ADAYININ NUMARASI Kübra Nur SAYAN Bircan ÇAM. 1.

GRUP. Devam Çizelgesi UYGULAMA OKULU KOORDİNATÖRÜ UYGULAMA SINIFI. ÖĞRETMEN ADAYININ NUMARASI Kübra Nur SAYAN Bircan ÇAM. 1. Kübra Nur SAYAN Bircan ÇAM Tülay SANCAR Özlem ESEN Yeliz KUMAŞ Kübra TUNCA Vasfiye KALAMAN 7 Mart Ortaokulu Orhun BÜYÜK Şehmuz BULUT Yrd. Doç. Dr. Mustafa CANSIZ Engin SÖNMEZ Murat YÖNDEM (İ.Ö.) Sultan

Detaylı

MÜHENDİSLİK EĞİTİMİNİN DURUMU, SORUNLARI ve EĞİLİMLER

MÜHENDİSLİK EĞİTİMİNİN DURUMU, SORUNLARI ve EĞİLİMLER MÜHENDİSLİK EĞİTİMİNİN DURUMU, SORUNLARI ve EĞİLİMLER Prof. Dr. Durmuş Günay YÖK Yürütme Kurulu Üyesi 24-25 Mayıs 2013 Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya 1 FAKÜLTE SAYISI Sıra No MÜHENDİSLİK EĞİTİMİ VEREN

Detaylı

fl0ral EYLÜL 2013 TUS (PUAN/BÖLÜM) PUAN TÜRÜ KONTEN JAN YERLEŞ EN DAL ADI BOŞ MİN. PUAN MAX. PUAN DAL KODU

fl0ral EYLÜL 2013 TUS (PUAN/BÖLÜM) PUAN TÜRÜ KONTEN JAN YERLEŞ EN DAL ADI BOŞ MİN. PUAN MAX. PUAN DAL KODU DAL KODU 100711019 AKDİZ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP K 2 2 0 59,07666 61,95058 102911011 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP K 1 1 0 55,29796 55,29796 105631018 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA

Detaylı

2014 ŞEYDA ÖZMEN 107650045 MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ/Muğla Meslek Yüksekokulu/Çocuk Gelişimi

2014 ŞEYDA ÖZMEN 107650045 MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ/Muğla Meslek Yüksekokulu/Çocuk Gelişimi Yıl Adı Soyadı Program Kodu 2014 ŞEYDA ÖZMEN 107650045 MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ/Muğla Meslek Yüksekokulu/Çocuk Gelişimi 2014 KÜBRA SELCAN DEMİRBAŞ 103350396 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ/Akçakoca Meslek Yüksekokulu/İşletme

Detaylı