4.ÜNĠTE: ÜLKEMĠZĠN KAYNAKLARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "4.ÜNĠTE: ÜLKEMĠZĠN KAYNAKLARI"

Transkript

1 4.ÜNĠTE: ÜLKEMĠZĠN KAYNAKLARI KAZANIMLAR 1. Ülkemizin kaynaklarıyla ekonomik faaliyetlerini ilişkilendirerek, bunların ülke ekonomisindeki yerini ve önemini değerlendirir. 2. Türkiye nin coğrafî özelliklerini dikkate alarak, yatırım ve pazarlama proje önerileri tasarlar. 3. Vatandaşlık sorumluluğu ve ülke ekonomisine katkısı açısından vergi vermenin gereğini ve önemini savunur. 4. Doğal kaynakların bilinçsizce tüketilmesinin insan yaşamına etkilerini tartışır. 5. Nitelikli insan gücünün Türkiye ekonomisinin gelişmesindeki rolünü değerlendirir. 6. İlgi duyduğu mesleklerin gerektirdiği eğitim, beceri ve kişilik özelliklerini araştırır. KAVRAMLAR GİRİŞ GELİŞTİRME PEKİŞTİRME Doğal kaynaklar Enerji Girişimci İhracat İsraf İşsizlik İthalat Kaynak Sermaye Tasarruf Ticaret Turizm Ulaşım Vergi Bütçe Çevre Çevre kirliliği Ekonomi Ekonomik faaliyet Emek İklim Meslek Teknoloji Tüketim EKONOMĠK FAALĠYETLER Ekonomi: Ekonomi, sınırlı kaynakların nasıl kullanılacağını inceleyen sosyal bilim dalıdır. BaĢlıca Ekonomik faaliyetler: A-Tarım ve Hayvancılık 1-Tarım 2- Hayvancılık 3- Balıkçılık 4- Ormancılık C- Ticaret 1- İç Ticaret 2- Dış Ticaret B- Sanayi 1- Makine Sanayii 2- Elektrik-Elektronik Sanayii 3- Orman Ürünleri Sanayii 4- Gıda Sanayii 5- Tekstil Sanayii 6- Petro-kimya sanayi 7- Otomotiv Sanayii D- Hizmet Sektörü 1- Sağlık 2- Eğitim 3- Turizm 4- Ulaştırma Ekonomik Faaliyetleri Etkileyen Faktörler 1- Yer Ģekilleri: Ülkemiz arazilerinin dağlık, engebeli olması; tarım, sanayi ve ulaşımı olumsuz etkiler. Yükseltinin az olduğu ovalarda tarımsal verimlilik fazladır, ürün çeşitliliği fazladır, ulaşım kolaydır. 2- Ġklim: Türkiye'de iklim çeşitliliğinin görülmesi çok çeşitli ürünlerin yetiştirilmesini sağlar. Bu durum tarıma dayalı sanayi kollarının gelişmesine neden olmuştur. Aynı anda farklı mevsim koşullarının yaşanması turizmde avantaj sağlar. Ege ve Akdeniz kıyılarında plaj turizmi, yüksek dağlık alanlarda kış turizmi gelişmiştir. Bu yolla ülkemize önemli miktarda döviz sağlanır. 3- Teknolojik GeliĢmeler: Dünyada teknolojik gelişmelerin artması, yeni is kollarının ortaya çıkmasına neden olmuştur. 4- Ġhtiyaç ve Ġstekler: Dünyada ve Türkiye'de nüfus arttıkça, teknoloji geliştikçe, pazarlama ve ulaşım ağı fazlalaştıkça ihtiyaçlar da değişmektedir. Sanayinin de bu yeni doğan isteklere uyması gerekir. 5- Devletin Katkısı: Ülkemizde uygulanan ekonomi politikalarının amacı; kaynakları en iyi şekilde kullanmak, gelir dağılımını dengelemek, istikrarlı bir kalkınma sağlamaktır. Devlet bu amaçla kalkınma planları hazırlamaktadır. 6- Doğal Kaynaklar: Ülkemiz doğal kaynaklar bakımından zengindir. Doğal kaynakların bulunduğu yerlerde bunlara bağlı ekonomik faaliyetler yoğunlaşmıştır. Türkiye de Tarım Tarım: Topraktan ürün elde etmek için yapılan çalışmalara tarım denir. Tarımı Etkileyen Faktörler 1- iklim (Sıcaklık, Yağış miktarı, Yağış rejimi) Çok düşük sıcaklıklarda don olayı, çok yüksek sıcaklıklarda buharlaşma şiddeti nedeniyle oluşan kuraklık tarımı olumsuz etkiler. 2- Yükselti (Sıcaklığı etkilediği için) 3- Denize göre konum (iklimi etkilediği için ) Yağış isteği fazla olan ve düşük kış sıcaklıklarına karşı dayanıksız bitkiler deniz etkisindeki yerlerde yetişir. Denize kıyısı olmayan iç bölgelerde iklim karasal olduğu için, soğuğa dayanıklı ve az neme ihtiyaç duyan bitkilerin tarımı yapılır. 4- Toprak Ģartları Ülkemizde Tarımı Destekleyen KuruluĢlar 1- Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 2- Tarım Kredi Kooperatifleri 3- Devlet Su İşleri 4- Toprak Mahsulleri Ofisi 5- Ziraat Bankası 6- Güneydoğu Anadolu Projesi idaresi Başkanlığı 7- Tarım Satış Kooperatifleri 8- Ziraat Odaları ve Mesleki Örgütler Türkiye de Tarımı Etkileyen Faktörler: 1. Sulama: Türkiye tarımında en büyük sorun sulama sorunudur. Tarımda sulama ihtiyacının en fazla olduğu bölgemiz G.Doğu Anadolu Bölgesi iken, bu sorunun en az olduğu bölgemiz Karadeniz Bölgesidir. 2.Gübre Kullanımı: Tarımda sulama sorunu çözüldükten sonra üretimi daha da artırmak için gübre kullanımı artırılmalıdır. 3.Tohum Islahı: Sulama ve gübre sorunu çözüldükten sonra verimi daha da artırmak için kaliteli tohum kullanılmalıdır. 4.Makine Kullanımı: Ürünün zamanında ekimi, hasadı ve yüksek verim için makine kullanımı şarttır. Ancak makine kullanımı yurdumuzda dağlık yerlerde zordur. Ege, Marmara, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri makime kullanımı için uygundur. Karadeniz, Doğu Anadolu ve Akdeniz Bölgeleri engebeli olduğu için makine kullanımına uygun değildir. 1

2 5.Zirai Mücadele: Tarımdaki hastalıkların, yabani otların ve haşerelerin meydana getireceği üretim düşüklüğünü önlemek için ilaçlı mücadele şarttır. Zirai mücadelede daha çok ilaç kullanılmaktadır. 6.Toprak Bakımı: Tarla yağışlardan önce sürülmeli, yabancı otlardan arındırılmalıdır. Erozyona karşı korunmalıdır. 7.Toprak Analizi: Toprak analizleri ile en iyi verim alınabilecek ürün belirlenir. Ayrıca toprağın ihtiyacı olan mineraller tespit edilerek kullanılacak gübre belirlenir. 8.Destekleme Alımı ve Pazar: Verimi etkilemez. Üretim miktarını etkiler. 9. Çiftçi eğitilmeli ve kredi desteği sağlanmalıdır. Tarımın Türkiye Ekonomisindeki Yeri Türkiye Nüfusunun %47 si tarımla uğraşmaktadır. İhracat ürünlerini (yurt dışına satılan ürünlerin) büyük bir kısmını tarım ürünleri oluşturmaktadır. Ülkemizde farklı iklimler görüldüğü için tarım ürünü çeşidi de fazladır. Türkiye tarımsal üretimi kendisine yeterli ülkelerden birisidir. GAP (Güneydoğu Anadolu projesi) 2.ARPA Soğuğa ve sıcağa dayanıklıdır. Bundan dolayı buğdayın yetişebildiği her yerde yetişir. Ayrıca düşük sıcaklıktan dolayı buğdayın yetişemediği Doğu Anadolu nun yüksek yerlerinde de tarımı yapılabilir. Üretim en fazla İç Anadolu Bölgesinde gerçekleşir. GAP, verimli ancak kurak tarım alanlarına sahip Güneydoğu Anadolu bölgesindeki tarım alanlarını sulamayı ve hidroelektrik enerjisi üretmeyi amaçlayan projedir.fırat ve Dicle nehirleri üzerine yapılacak barajlarla gerçekleştirilecektir. Bu proje kapsamındaki en büyük baraj, Atatürk Barajıdır. Proje tamamlandığında: 1- Bölgede tarım alanları sulanabilecek, sulu tarım yaygınlaşacak. 2- Bölgede yılda birden fazla tarım ürünü yetiştirilebilecek. 3- Bölgede tarıma dayalı sanayi gelişecek. 4- Elektrik enerjisi üretiminde artış meydana gelecek. 5- Bütün bunlara bağlı olarak da bölgede iş olanakları artacak, işsizlik azalacak, bölgeden diğer bölgelere olan göçler azalacak. TÜRKĠYE DE YETĠġTĠRĠLEN TARIM ÜRÜNLERĠ TAHILLAR 1.BUĞDAY İlk yetişme döneminde (ilkbaharda) yağış ister. Olgunlaşma ve hasat döneminde kuraklık gerekir. Bu özelliğinden dolayı Karadeniz kıyılarında tarımı yapılamaz. Ayrıca düşük sıcaklılardan dolayı Doğu Anadolu Bölgesinin yüksek yerlerinde tarımı yapılamaz. Bunların dışında bütün bölgelerimizde tarımı yapılabilir. 3.MISIR Yetişme döneminde bol su ister. Bundan dolayı yurdumuzda sulama imkanı olan bütün her yerde tarımı yapılabilir. Yağ elde edilmeye başlandıktan sonra tarımı Akdeniz Bölgesinde hızla gelişmiştir. Bugün mısır üretimimizin yarısına yakını Akdeniz Bölgesinden elde edilir (Adana çevresi başta gelir). Üretimde 2. bölge Karadeniz Bölgesidir (Buğdayın yerine tarımı yapılmaktadır.) Bölge halkının temel besin maddesi olduğundan ticarette değeri yoktur. 2

3 çeltik ekim alanıdır. SANAYĠ BĠTKĠLERĠ 1.TÜTÜN Kıraç arazilerde yetişebilir. İlk yetişme döneminde su ister. Daha sonra mutlaka kuraklık olmalı. Bütün bölgelerimizde tarımı yapılabilir. Ancak kaliteli tütün yetiştirilmesi amacıyla ekim alanları devlet tarafından sınırlandırılmıştır. 4.ÇELTĠK (PĠRĠNÇ) Çeltik ilk çimlenme döneminde bol su ister. Hasat döneminde kuraklık gerekir. Yurdumuzun sıcaklık şartları çeltik tarımına elverişlidir. Fakat su sorunu vardır. Bu sebeple tarımı akarsu kenarlarında gelişmiştir. Üretimde 1. Ege Bölgesidir ( Manisa, İzmir, Aydın, Muğla, Denizli ve Uşak çevresi). 2. G.Doğu Anadolu Bölgesi 3.Karadeniz Bölgesidir. Pirincin yetiģme alanları. 2.ġEKER PANCARI Yurdumuzda tarımı 1925 yılında Uşak ta başlamıştır (ilk fabrika Uşak ta 1926 yılında kuruldu). Bugün fabrikaların kurulduğu her yerde tarımı yapılmaktadır. Belirli iklim ve toprak isteği yoktur. Sulama imkânı olan her yerde tarımı yapılabilir. Üretimde 1. İç Anadolu Bölgesidir. Üretimde en büyük paya sahip bölgemiz Marmara Bölgesidir. Başta Edirne ilimiz gelmektedir. Ayrıca Balıkesir, Çanakkale ve Bursa çevrelerinde de tarımı yapılır. Üretimde ikinci bölge Karadeniz Bölgesidir. Başta Samsun olmak üzere, Çorum, Sinop, Kastamonu çevresinde tarımı gelişmiştir.akdeniz bölgesinde Silifke ve Amik ovaları önemli **Ş.pancarı tarladan söküldükten sonra kısa bir süre sonra işlenmesi gerektiğinden tarımı fabrikalar 3

4 çevresinde yapılır. Ayrıca pancar küspesi hayvan yemi olarak kullanıldığı için buralarda besi hayvancılığı da gelişmiştir. ***Kıyı bölgelerimizde tarımı yapılmaz. Sebebi buralarda daha fazla gelir getiren ürünlere öncelik verilmesidir. 3.PAMUK Alüvyal toprakları sever. Ayrıca yüksek sıcaklığa ihtiyaç duyar. Yetişme döneminde bol su, hasat döneminde kuraklık gerekir. Üretimde 1.Güneydoğu Anadolu Bölgesir(En fazla Ş.Urfa Çevresi). Gap ile birlikte tarımı hızla gelişmektedir. 5.HAġHAġ Doğu Karadeniz kıyıları hariç bütün bölgelerimizde tarımı yapılabilir. Ancak uyuşturucu elde edildiği için üretimi devlet kontrolündedir. Bugün başta Afyon olmak üzere Kütahya, Uşak, Denizli, Burdur, Isparta, Konya çevresinde tarımı yapılır. Son yıllarda tütün bitkisine altarnatif bitki olsun diye Manisa'nın kırsal kesimlerinde (Gördes, Demirci, Kula,Selendi gibi) haşhaş tarımına müsade edilmiştir. 6.KETEN- KENEVĠR Lifleri dokuma sanayisinde, ip ve halat yapımında kullanılır. Yurdumuz üretiminin tamamına yakını Karadeniz Bölgesinden karşılanır. Başta Kastamonu olmak üzere Samsun,Amasya ve Çorum çevresinde tarımı yapılır. 4.ÇAY Tropikal iklim bitkisidir. Bol ve düzenli yağış ister. Bulutlu gün sayısı fazla olmalıdır. Kışlar ılık geçmelidir. Yurdumuzda en iyi yetişme şartlarını Doğu Karadeniz Bölümünde bulmuştur. Bugün Rize başta olmak üzere Ordu dan Gürcistan sınırına kadar olan kıyı kesimde tarımı yapılmaktadır. Yurdumuzda çay tarımı Cumhuriyetin ilanından sonra başlamıştır (1924). Çay tarımının tamamı Karadeniz bölgesindedir. 7.AYÇĠÇEĞĠ İlk yetişme döneminde su, hasat döneminde kuraklık ister. Bundan dolayı Doğu Karadeniz kıyıları hariç bütün bölgelerimizde sulama ile tarımı yapılır. Üretimde 1. Marmara Bölgesi (Ergene Bölümü). 2. Karadeniz Bölgesi (Orta Karadeniz) 3. İç Anadolu Bölgesi dir. 4

5 2.ELMA Üzümden sonra yetişme alanı en geniş olan meyvedir. Bütün bölgelerimizde tarımı yapılabilir. Niğde, Nevşehir, Amasya, Tokat, Kastamonu, Bursa, Burdur, Isparta, Antalya önemli elma üretim merkezlerimizdir. 3.ĠNCĠR ***Son yıllarda Akdeniz ve Ege Bölgelerinde tarımı hızla geliģme göstermektedir. Sebebi pamuk bitkisine göre daha az masraflı olmasıdır. 8.ZEYTĠN Akdeniz iklim bitkisidir. Kış ılıklığı ister ve yaz kuraklığı ister. En fazla tarımı Ege Bölgesi nde gelişmiştir (Başta Aydın gelir.) Üretimin %80 i bu bölgeden karşılanır. Ayrıca Akdeniz Bölgesi, G. Marmara ve G.Doğu Anadolu Bölgesinin batısı ile Karadeniz kıyılarında (Doğu Karadeniz kıyıları hariç) tarımı yapılabilir. Türkiye Dünya kuru incir üretiminde ilk sırada yer alır ve önemli ihracat ürünümüzdür. Akdeniz iklim bitkisidir. Bugün üretimde 1. Ege Bölgesi (Kıyı Ege Bölümündeki ova ve kenarlarında- Manisa, Aydın, İzmir, Muğla, Denizli çevresi). 2. Marmara Bölgesi-Güney Marmara kıyıları (en kaliteli sofralık zeytin bu bölgeden Gemlik çevresinden elde edilir). 3. Akdeniz Bölgesi (Antalya çevresi en fazla). MEYVECĠLĠK 4.FINDIK Anavatanı Türkiye dir. En iyi yetişme şartları Karadeniz iklim bölgesidir. Yurdumuz üretiminin %90 ını Karadeniz bölgesi karşılar. En fazla Ordu- Giresun olmak üzere Karadeniz kıyılarında tarımı yapılmaktadır. Ayrıca Marmara Bölgesinde Sakarya çevresinde tarımı yapılır. Türkiye dünya fındık üretiminde ve ihracatında ilk sırada yer alır (%60-70). 1.Üzüm Kışın 4oºC ye kadar dayanabilir. Bundan dolayı meyveler içinde yetişme alanı en geniş olanıdır. Üzüm üretiminde başta Ege Bölgesi (Manisa, İzmir, Denizli ) gelir. 2. G.Doğu Anadolu Bölgesidir. 3. İç Anadolu Bölgesidir. Dünya kuru üzüm üretimde birinciyiz ve ihracat yapmaktayız. 5.ANTEP FISTIĞI En iyi yetişme şartlarını G.Doğu Anadolu Bölgesinde bulmuştur (% 90). Başta Ş.Urfa ve G.Antep gelir. Ayrıca Akdeniz ve Ege 5

6 Bölgelerinde çitlembik ağaçlarının aşılanması ile de tarımı yapılabilmektedir. Önemli ihracat ürünümüzdür. 6.TURUNÇGĠLLER (Narenciye) (Portakal, mandalina, limon, greyfurt ve turunç) Tropikal iklim bitkisidir. Yurdumuzda tarımı en fazla Akdeniz Bölgesinde gelişmiştir (%88) Antalya başta olmak üzere bütün Akdeniz kıyılarında tarımı yapılabilmektedir. Ayrıca Ege Bölgesinde İzmir e kadar olan güney kıyılarında, G.Marmara Bölümünün soğuktan korunmuş kıyılarında, Doğu Karadeniz Bölümünde Rize çevresinde ve G.Doğu Anadolu Bölgesinin batısında tarımı yapılmaktadır. b) KüçükbaĢ Hayvancılık: Koyun yetiştiriciliği en fazla İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde yetiştirilmektedir. Kıl keçisi en fazla Akdeniz Bölgesinde yetiştirilmektedir. c) Kümes Hayvancılığı: En fazla Güney Marmara ve Batı Karadeniz Bölümlerinde yetiştirilir. d) Ġpekböcekçiliği: En fazla Marmara Bölgesinde Bursa, Bilecik ve Denizli, Elazığ, Ankara ve Diyarbakır da yetiştirilir. e) Arıcılık: Rize, Ordu, Muğla, Hakkari illerinde yapılmaktadır. f) Balıkçılık: Karadeniz de %85, Marmara Denizinde %10, Ege Denizinde %3, Akdeniz de %2 oranında yapılmaktadır. ÜLKEMĠZDE MADENLER ve ENERJĠ KAYNAKLARI MADENLER: Maden: Yeraltında bulunan zenginlik kaynaklarına maden denir. Türkiye madenler bakımından zengin bir ülkedir. Not: Doğu Anadolu Bölgesi maden varlığı bakımından en zengin bölgemizdir. HAYVANCILIK Türkiye'de yer şekillerinin ve iklimin çeşitlilik göstermesi hayvancılık faaliyetlerinin de çeşitlilik göstermesine neden olmuştur. Bölgelerimizde genelde hayvancılık, tarımla birlikte yürütülür. Hayvancılık Ahır Hayvancılığı ve Mera Hayvancılığı şeklinde yapılmaktadır. Cumhuriyetin ilanından sonra kurulan maden teknik ve arama (M.T.A) Maden Tetkik Arama Enstitüsü, madenciliğimizi ciddi biçimde ele alınmasına yönelik olan bir kuruluştur. Bu kuruluş, arama çalışmaları gerçekleştirirken yine cumhuriyet döneminde kurulan ETİBANK, işletme ve pazarlama işlerini yürütmeye başlamıştır. Bu devlet kuruluşlarından başka, özel sektör kuruluşları da bulunmaktadır. 1954'te devlet adına petrol arama, üretim ve arıtma görevi için Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) kuruldu. Hayvancılıkta Verimi Etkileyen Faktörler 1-Hayvan soylarının iyileştirilmesi. 2-Otlakların bakımı ve iyileştirilmesi. 3-Kaliteli yem kullanılması 4-Pazarlama 5-Besicilik ve ahır hayvancılığının yaygınlaştırılması 6-Erken kesimin önlenmesi. 7-Çiftçiye Kredi sağlanması. a) BüyükbaĢ Hayvancılık: Sığır yetiştiriciliği en fazla Karadeniz Bölgesinde yapılmaktadır. İkinci sırada Doğu Anadolu Bölgesi ( Erzurum Kars Bölümünde)gelmektedir 'de Türkiye Kömür isletmeleri Kurumu (TKi) kuruldu. 1963'te madencilikle ilgili politika oluşturmak, uygulamaları denetlemek ve yönlendirmek amacıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı kurulmuştur. Rezerv: Toprak altında bulunan çıkarılmamış maden miktarına denir. Cevher: İşlenmemiş madendir. Bir Maden Yatağının İşletilebilmesi İçin: 1- Maden rezervi içindeki saf maden miktarının yüksek olması. 2- Maden yatağının yeryüzüne yakın olması. 3- Teknik eleman olması. 4- Yeterli sermayenin bulunması. 5- Maden yatağına ulaşımın kolay olması. TÜRKĠYE DE TURĠZM İnsanların gezip, görmek, eğlenmek, dinlenmek, doğa güzelliklerinden yararlanmak veya bilgi ve kültürlerini artırmak amacıyla yaptığı gezilere turizm denir.

7 Ülkemizin Turizm Potansiyeli 1- Pek çok uygarlığa ev sahipliği yapmış olan ülkemiz tarihi eserler bakımından zengindir. Tarih turizmi ülkemizde yaygındır. 2- Akdeniz ikliminin görüldüğü ve temiz kumsallara sahip Akdeniz ve Ege kıyıları deniz turizmi için oldukça elverişlidir. 3- Doğal güzelliklere sahip özellikle Karadeniz Bölgesi gibi yerler, doğa turizmi açısından elverişlidir. 4- Kaplıcalar bakımından zengin olan ülkemiz ( en fazla Marmara ve Ege de) sağlık turizmi açısından zengindir. 5- Bursa-Uludağ, Erzurum-Palandöken, Kayseri-Erciyes, Kars- Sarıkamış, Bolu-Kartalkaya da kayak tesisleri mevcut olup kış turizmi için elverişlidir. Turizmin ÇeĢitleri Ġç turizm: Ülkemiz insanlarının ülke sınırları içinde yaptigi turizm faaliyetleridir. DıĢ turizm: Turizm etkinliğinin ülkeler arasında yapılmasıdır. Turizmin sağladığı yararlar *Ülkeye döviz girişini artırır. *Ekonomiyi güçlendirir. *Birlik beraberlik duygusunu güçlendirir. *Uluslararası dayanışma ve yakınlaşmayı artırır. *EI sanatlarını geliştirir ve uluslar arası alanda tanınmasını sağlar. *Hizmet sektörüne katkı sağlar. *Ticareti canlandırır. *Ulaşım ve haberleşme olanaklarını arttırır. Not: Ülkemizde Turizm gelirinin en fazla olduğu bölge Marmara Bölgesidir. VERGĠ Vergi: Devletin vatandaşlardan gelir durumuna göre aldığı paradır. Devletin vatandaşlara karşı bazı görevleri vardır. Devlet, ülkede birtakım hizmetleri yerine getirmek (eğitim, sağlık, savunma vb.) ve birtakım yatırımlar yapmak zorundadır. Devlet, bu hizmetler için paraya ihtiyaç duyar. Bu para ihtiyacının önemli bir kısmını da vergilerden karşılar. Devlet her türlü mal ve hizmetlerden vergi alır. Ayrıca herkes kazancına ve gelir düzeyine göre vergi öder. Motorlu taşıtlar vergisi, katma değer vergisi (KDV), özel tüketim vergisi (ÖTV), gelir vergisi, veraset ve intikal vergisi vergi çeşitlerinden bazılarıdır. DOĞAL KAYNAKLARIN TÜKENMESĠ ve ÇEVRE SORUNLARI Doğal Kaynaklar; Ormanlar, Madenler, Sular, Toprak ve Havadır. Günümüzde aşırı tüketim ve kirlilik nedeniyle doğal kaynaklar hızla yok olmaktadır. Bu durumu Çevre sorunlar diye de adlandırmaktayız. Örneğin; 7 - Tarım alanları erozyon, aşırı sulama ve kullanımdan dolayı hızla verimsizleşmektedir. - Tarımda ve günlük hayatımızda kullandığımız su kaynakları kurumaktadır. Bunun en çarpıcı örneği İç Anadolu Bölgesinde görmekteyiz. Tarım alanlarının aşırı sulanmasıyla yer altı suları her geçen gün azalmaktadır. Tarım alanları ise aşrı sulamadan dolayı tuz oranı artmakta ve çoraklaşmaktadır. Yer altı suları için bir olumsuzluk da tarım alanı oluşturmak için bataklıkların kurutulmasıdır. Bu olayla birlikte o çevredeki yer altı su seviyeleri düşmüştür. - Ormanlar yok olmaktadır. Ülkemizde özellikle kurak iklimin görüldüğü Ege ve Akdeniz Bölgelerimizde görülen orman yangınları ormanlarımızı hızla yok etmektedir. Ormanların faydalarını düşünecek olursak felaketin boyutlarını anlayabiliriz. Ayrıca Ormanların yok olması erozyon ve çölleşmeye neden olmaktadır. - Fabrikalar ve konutlardan çevreye arıtılmadan bırakılan atıklar toprağı, suları ve havayı kirletmektedir. Özellikle Marmara Bölgesinde sanayi bölgelerinde hava kirliliğinin aşırı boyutlara ulaştığını görebiliriz. - Akarsular, göller ve denizler hızla kirlenmektedir. Bu kirlilik bu ortamlardaki canlı hayatını yok etmektedir. Deniz canlıları ve balıklar kirlilik nedeniyle ölmektedir. -Soluduğumuz hava hızla kirlenmektedir. Özellikle bazı zararlı gazlar, zararlı güneş ışınlarını süzen Ozon tabakasına zarar vermekte ve bu zararlı ışınların doğrudan yeryüzüne ulaşmasına yol açmaktadır. Ayrıca hava kirliliği sera etkisi yaratmakta ve atmosferin fazla ısınmasına neden olmaktadır. Bu durumları biz kuraklık olarak hissediyoruz. Neler Yapılabilir? 1- Çevreyi kirleten atıkların doğaya kontrolsüz bırakılması önlenmelidir. Atıklar için arıtma tesisleri kurulmalıdır. Fabrikalardan çıkan zararlı gazlar için filtre (süzme) sistemleri kurulmalıdır. 2- Motorlu taşıtların havaya verdikleri zararlı gazları azaltmak için gerekli önlemler alınmalıdır. Araçların bakımları yapılmalı, düşük yakıt tüketimli araçlar tercih edilmeli, çevreye daha az zarar veren yakıtlar (lpg gibi) tercih edilmelidir. Toplu taşıma araçları tercih edilmelidir. 3- Ormanları korumak için her türlü önlem taviz vermeden alınmalıdır. 4- Su kullanımında tasarruf yapılmalıdır. Tarımda sulama yaparken damlama sulama gibi daha az su sarfiyatı gerektiren yöntemler tercih edilmelidir. 5- Kömür, petrol, doğalgaz gibi yandığında havayı kirleten fosil yakıtların yerine rüzgar, güneş ve elektrik enerjisi gibi çevreci enerjilerin kullanımı yaygınlaştırılmalıdır. 6- Sonuç olarak; tasarruf yaparak çevre sorunlarının artmasını engelleyebiliriz. KALKINMA ve NĠTELĠKLĠ ĠNSAN GÜCÜ

8 Nitelikli insan ülkemi kalkınması için olumlu katkı yapar. Nitelikli insan, yaptığı mesleğin eğitimini almış, bilinçli insandır. Nitelikli insan; - İşinin eğitimini almıştır. - İşinde başarılıdır ve severek yapar. - Üretkendir. - Yeniliklere ve gelişmelere açıktır. - Zamanı, enerjiyi, malzemeyi ve emeğini verimli bir şekilde kullanır. Nitelikli elemanın yetişmesi için meslek seçimi büyük önem taşır. Meslek seçerken; - Kişinin ilgi duyduğu ve sevdiği mesleği seçmesi gerekir. - Seçtiği meslek kişinin kişilik özelliklerine uygun olmalıdır. - Kişinin küçük yaştan itibaren o mesleğe yönlendirilmesi gerekir. - O mesleğin gerektirdiği teorik ve pratik eğitimleri ilgili okullarda almalıdır. TĠCARET Mal ya da hizmetlerin belli bir kar karşılığında tüketiciye ulaştırılması işlemine ticaret denir. Ülke sınırları içinde yapılan ticarete iç ticaret, ülkeler arasında yapılan ticarete dış ticaret denir. Dış Ticaret Dış ülkelere mal satma (ihracat) ve onlardan mal alma (ithalat) seklinde gerçekleşir. BaĢlıca ihraç Ürünlerimiz (Sattıklarımız) Tarım Ürünleri: Pamuk, tütün, fındık, meyveler, baklagiller Madenler: Krom, demir, bakır, bor, tuz, cıva Sanayi Ürünleri: Tekstil, dokuma ürünleri, bitkisel ve hayvansal yağlar, deri, mobilya, porselen, seramik, içki, beyaz eşya, otomobil, vagon BaĢlıca Ġthal Ürünlerimiz (Aldıklarımız) Petrol Demir-Çelik ürünleri İlaç ve tıbbi malzeme Elektronik araçlar Tropikal meyveler Motorlu araçlar Silah Kimyasal Ürünler Optik ürünler Not: Gelişmiş ülkeler genellikle hammadde ithal edip işlenmiş madde İhraç etmektedirler. İç Ticaret Ülke içindeki alışveriş sistemidir. Türkiye; ürün çeşitliliğinin fazla, ulaşımın gelişmiş olması ve yoğun nüfusu nedeniyle iç ticaretin canlı olduğu bir ülkedir. Gelişmiş kentlerde ticaret canlıdır. ULAġIM İnsanların bir yerden bir başka yere gitmesi, mal ve eşya taşınması, haberlerin iletilmesi işlemlerinin tümüne ulaģım denir. Türkiye'de UlaĢımı Etkileyen Etmenler Yüksek dağların doğu-batı yönlü uzanması ve kuzeydegüneyde kıyıya paralel olması Derin ve geçit vermeyen vadilerinin varlığı İç bölgelerde uzun, sert, karlı geçen kışlar Yol yapımı için gereken sermayenin yetersiz olması UlaĢım Türleri 1- Karayolu UlaĢımı Türkiye'de ulaşımın % 90'ı karayolundan yapılır. Dağların genellikle doğu-batı uzantılı olması nedeniyle yol yapım maliyetinin düşük olabilmesi için, yollar da genellikle aynı doğrultuda yapılmış ve gelişmiştir. Dağların kıyıya paralel uzanması iç kesimlerle kıyı kesimler arasındaki bağlantıların geçitlerle yapılmasını zorunlu kılmıştır. 2-Demiryolu UlaĢımı Türkiye'de ilk demiryolu 1858 yılında İngilizlerin yaptığı İzmir- Aydın demiryoludur. Daha sonra İstanbul u Avrupa'ya bağlayan demiryolu tamamlanmıştır. Yabancıların elindeki demiryolları Cumhuriyetin ilk yıllarında millileştirilmiştir. Demiryolları daha çok canlı hayvan, maden cevheri taşımacılığında kullanılmaktadır. 3- Denizyolu UlaĢımı İzmir, Haliç ve Sinop başlıca doğal limanlardır. İzmir Limanı zengin hinterlandı (art bölge) sayesinde gelişmiş ve Türkiye'nin en büyük, en işlek limanlarından biri olmuştur. Sinop Limanı hinterlandının yetersizliği nedeniyle gelişememiştir. Başlıca limanlarımız; İstanbul, İzmir, Mersin, İskenderun, Samsun, Trabzon, Ereğli (Zonguldak)'dır. 4-Havayolu UlaĢımı Türkiye'deki hava limanları daha çok büyük kentlerde ve turizm, ticaret kentlerinde bulunmaktadır. Oldukça pahalı olduğundan yaygın olarak kullanılmayan hava yollarıyla, daha çok hafif ama pahalı ürünler ile acil gitmesi gereken ürünler taşınmaktadır. ÜLKEMĠZDE SANAYĠ (ENDÜSTRĠ) Sanayi: sanayi işlenmemiş(ham) veya yarı işlenmiş ürünlerin fabrika ve imalathanelerde işlenerek kullanılır hale dönmesidir. NOT: Ülkemizde Sanayi Kuruluşlarının en yoğun olduğu yer Marmara Bölgesinde Çatalca- Kocaeli Bölümüdür. Bunun nedeni Bu bölümde ulaşım koşullarının elverişli olmasıdır. Bu bölüm kara, deniz ve demiryolu ulaşımının en uygun olduğu yerdir. 8

9 Sanayinin Kurulabilmesi için Gerekli Olan Faktörler: 1- Hammadde: Fabrikada işlenecek olan üründür. Örneğin iplik fabrikası için hammadde pamuktur. 2- Enerji: Fabrikalarda makineleri çalıştırmak için gerekli olan enerjidir. Elektrik gibi. 3- ĠĢgücü: Fabrikada çalışacak işçi gereklidir. 4- Sermaye: Fabrikanın kurulması için gerekli olan paradır. 5- UlaĢım: Fabrikaya hammaddenin getirilmesi ve üretilen ürünlerin pazara ulaştırılabilmesi için ulaşım koşullarının elverişli olması gereklidir. Bu mesafe ne kadar fazla olursa işletmenin karlılığı o ölçüde azalır. Bunun için ülkemizde fabrikalar hammaddenin bulunduğu yerlere kurulmuştur. 6- Pazarlama: Fabrikada üretilen ürünlerin satılacağı yer ya da piyasadır. Eğer fabrika ürettiği ürünleri satamazsa zarar eder ve kapanır. 7- GiriĢimci: Fabrikayı kuracak ve işletecek sermaye sahibi kişi gereklidir. 8- Uzman Eleman: Fabrikada üretim sürecinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için o konuda uzmanlık eğitimi almış mühendis teknisyen ve teknikerler gereklidir. 9- Teknoloji: İşletmenin kurulabilmesi için gerekli olan bilgi, makine ve cihazların sağlanması gereklidir. Günümüzde konserve fabrikasının çoğunluğu Bursa, Balıkesir gibi sebze ve meyve tarımının geliştiği illerde toplanmıştır. Gelibolu, Çanakkale ve Erdek gibi kıyı kentlerimizde ise balık konserveciliği gelişmiştir. Bitkisel Yağ Sanayisi Ülkemizde bitkisel sıvı yağ olarak ayçiçeği, zeytinyağı, mısırözü ve pamuk yağı kullanılır. Ayrıca mutfak yağı olarak katı bitkisel yağlar da (margarin) kullanılmaktadır. En önemli yağ hammaddesi olan zeytinyağı en çok Marmara ve Ege bölgelerinde ve Gaziantep ilinde elde edilir. Ayrıca zeytinin prina adı verilen küspesinden sabun yapılır. Ülkemizin Marmara, Ege bölgelerinde ayçiçeği yağı üreten fabrikalar bulunur. Dokuma Sanayisi Türkiye de en eski ve en fazla gelişme gösteren sanayi dalıdır. İşyeri ve çalışan işçi bakımından diğer sanayi kolları arasında ilk sırada yer almaktadır. Keten dokuma: Kastamonu Taşköprü de Pamuklu dokuma : Bursa, İstanbul, İzmir, Adana, Antalya, Nazillli ( Aydın ), Denizli, Kayseri. Ġpekli dokuma : İstanbul, Bursa, Gemlik Yünlü dokuma : İstanbul, Bursa, İzmir, ve Hereke ( Kocaeli ) Deri ve Kösele : İstanbul, İzmir, Uşak Ülkemizde Sanayi KuruluĢlarının Dağılımı Süt ve Süt Ürünleri Sanayisi Pastörize süt, yoğurt, peynir, tereyağı, süt tozu ve dondurma gibi ürünlerden oluşan bu sanayi kolu özellikle hayvancılığın birinci derecede etkili olduğu Kars-Erzurum yöresi ile Doğu Karadeniz bölümünde gelişmiştir. Et ve Et Ürünleri Sanayisi Büyükbaş hayvancılığın yaygın olduğu Doğu Anadolu ve Karadeniz Bölgelerinde bulunmaktadır. Çay Sanayisi Türkiye'de bu sanayi kolu Doğu Karadeniz bölümü kıyı şeridinde toplanmıştır. Fabrikaların çoğunluğu Rize ilindedir. Diğer fabrikalar ise Artvin, Trabzon, Giresun illerinde bulunur. Konserve Sanayisi Ülkede taze sebze ve meyvenin bulunması bu sanayi kolunun yeterince gelişmesine engel olmuştur. 9 Halı ve kilim dokumacılığı : Isparta, Burdur, Uşak, Demirci Gördes Kula ( Manisa ), Kayseri ve Sivas gibi illerde bulunmaktadır. Battaniye dokuma : Siirt, Uşak Kimya sanayisi Petrol rafinerisi : Batman ( Batman Petrol rafinerisi), İzmir ( Aliağa Petrol rafinerisi ), Mersin ( Ataş petrol rafinerisi ), Kırıkkale ( Orta Anadolu petrol rafinerisi ), İzmit ( İpraş petrol rafinerisi ). Maden sanayisi Yer altından çıkarılan madenlerin fabrikalara işlenerek kullanıma hazır hale getirilmesine maden işleme sanayi ( metalurji ) denilmektedir. Ülkemizde maden çeşitliliği fazladır. Ancak rezerv miktarlarının az olmasından dolayı maden sanayii pek fazla gelişme göstermemiştir. Demir-çelik fabrikaları : Kırıkkale, Karabük, Ereğli, İskenderun Bakır iģleme : Ergani ( Artvin ), Samsun ve Maden ( Elazığ ) Alüminyum tesisleri : Seydişehir ( Konya ) Ferro krom : Antalya ve Elazığ

10 KurĢun ve Çinko : Keban ( Elazığ ) Otomotiv sanayii : Bursa, İzmir, Sakarya, Kocaeli Demiryolu araçları: Sakarya, Eskişehir ve Sivas Gemi yapımı ( Tershane ) : Marmara bölgesi ilk sırada gelmektedir. İstanbul ( Pendik- Tuzla Hasköy... ), İzmir ( Alaybey ). Ayrıca Bodrum, Marmaris ve Karadeniz kıyılarımızda kotra ve yat gibi küçük deniz araçları da yapılmaktadır. Uçak sanayii : Ankara Akıncı da ve Eskişehir. Orman ürünleri sanayiisi : Bu fabrikalar ormanların daha çok kıyı bölgelerimizde bulunmasına bağlı olarak buralarda toplanmıştır. a) Kereste fabrikaları : Bolu, Düzce, Bartın, Ayancık, Rize, ve Ordu da b)kağıt Fabrikaları: Aksu ( Giresun ), Çaycuma ( Zonguldak ), Bartın, Taşköprü( Kastamonu ), İzmit, Dalaman ( Muğla ), Balıkesir ve Mersin Taşucu. Çimento,cam ve seramik sanayii : a)çimento sanayisi : Ankara, Çanakkale, İzmir, Adana, Konya, Nevşehir,Bolu... vb illerde bulunmaktadır. b)tuğla ve kiremit sanayisi: Uşak, Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve İzmir çevresinde yoğunlaşmıştır. Ayrıca Bolu, Bartın ve Eskişehir de de bulunmaktadır. c)cam sanayisi: İstanbul,Kırklareli, Sinop, İzmit, Bursa Mersin... vb d)seramik sanayii : Kil toprağının çamurundan yapılan çeşitli eşyaların yüksek sıcaklıkta pişirilmesiyle oluşmaktadır.bursa ( İznik ) Bilecik ( Bozüyük), Kütahya ve Çanakkale çevresinde fabrikalar yoğunlaşmıştır.savunma sanayii : Kırıkkale, ve Ankara ORMANLAR Ormanları Faydaları 1- Yakacak ve hammadde kaynağıdır. 2-Yer altı sularını zenginleştirir. 3-İklimi dengeler. 4- Savunma güvenlik açısından önemlidir. 5- İnsanlar için dinlenme ve sağlıklı vakit geçirme alanlarıdır. 6-Hava kirliliğini ve gürültüyü önler. 7- İnsanlar için iş olanağı sağlar. 8- Ülke turizmine katkı sağlar. 9- Erozyonu önler. Ormanları Korumak Ġçin Yapılması Gerekenler 1- Ormanlarda kontrolsüz ağaç kesimi engellenmelidir. 2- Ormanlara zarar verecek hayvanlar ormana sokulmamalıdır. 3- Orman yangınlarına karşı tedbir alınmalıdır. 4- Boş alanlar ağaçlandırılmalıdır. GÖLLER ve DENĠZLER Göller, karalar üzerindeki çukurluklarda oluşan doğal su birikintileridir. Yapay su birikintilerine de baraj gölü denir. Türkiye'de göller belirli yörelerde toplanmıştır. Göllerin toplandığı bu yerler; Göller yöresi, Tuz Gölü çevresi, Güney Marmara ve Van Gölü çevresidir. Göllerin, insana ve çevreye sağladığı baslıca yararlar şunlardır: * Basta balık olmak üzere su ürünlerinin beslenme ortamıdır. * Ulaşımda yararlanılır. * Sahip oldukları doğal güzellikler sayesinde çevreleri, insanlar için dinlenme ve eğlenme yeridir. * Bazılarından tuz elde edilerek yarar sağlanır (Tuz gölünden olduğu gibi). Yurdumuzun üç tarafı denizlerle çevrilidir. Bu denizler; Karadeniz, Marmara Denizi, Ege Denizi ve Akdeniz'dir. Denizlerimizden turizm, deniz ürünleri elde etme, ulaşım ve su sporları yönünden faydalanılır.c- Atabetü'l Hakayık (Edip Ahmet Yükneki) Ahlak kitabı Bilim ve Sanat Selçuklularda Vezir Nizamülmülk'ün, Alparslan ın emriyle Bağdat ta kurduğu Nizamiye Medresesi dünyanın ilk modern üniversiteleri arasındadır. Ünlü bilim insanları Farabi, Biruni, ibn-i Sina, Harezmi, Ömer Hayyam, Zemah Sehri'dir. Ömer Hayyam Celali Takvimini hazırlamıştır. Vezir Nizamülmülk Siyasetname adlı kitabı yazmıştır. Camiler, medreseler, çeşmeler, hamamlar, kervansaraylar önemli mimari yapıtlardır. Selçuklulardan kalma bir başka yapı tipi de kümbetlerdir. Kümbetler iki katlıdır. Alt katı mezar, üst katı mescittir. Geleneksel Türk El Sanatları: 1- Halıcılık: Hayvancılıkla uğraşan Türkler, bu yaşamlarına uygun olarak halıcılıkla uğraşmaya başlamışlardır. 2- Çinicilik: Türklerde iç ve dış mimari süslemenin en renkli kolu çini sanatıdır. Çinicilik Selçuklularla birlikte Anadolu'ya girmiştir. Ebru: Ebru, kitreli yoğun su üzerine, özel hazırlanmış boyalarla resim yapma ve bunu kâğıda aktarma sanatıdır. 10

Türkiyede Bölgelere Göre Yetişen Ürünler

Türkiyede Bölgelere Göre Yetişen Ürünler On5yirmi5.com Türkiyede Bölgelere Göre Yetişen Ürünler Ülkemizde yetişen başlıca ürünler. Yayın Tarihi : 24 Nisan 2012 Salı (oluşturma : 10/21/2015) TAHILLAR Buğday:İlk yetişme döneminde (ilkbaharda) yağış

Detaylı

TARIM: Ülkemizde farklı iklim özellikleri görülmesi farklı tarım ürünlerinin yetişmesine sebep olmaktadır.

TARIM: Ülkemizde farklı iklim özellikleri görülmesi farklı tarım ürünlerinin yetişmesine sebep olmaktadır. ÜLKEMİZİN KAYNAKLARI VE EKONOMİK FAALİYETLER TARIM: Ülkemizde farklı iklim özellikleri görülmesi farklı tarım ürünlerinin yetişmesine sebep olmaktadır. Buğday Un,Pamuk dokuma, zeytin, ayçiçeği- yağ, şeker

Detaylı

4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ

4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ 4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ Ekonomi: İnsanların geçimlerini sürdürmek için yaptıkları her türlü üretim, dağıtım, pazarlama ve tüketim faaliyetlerinin ilke ve yöntemlerini inceleyen bilim dalına ekonomi denir.

Detaylı

Ekonomiyi Etkileyen Etmenler (Faktörler): 1- Coğrafi Etmenler. 2- Doğal Kaynaklar. 3- Teknolojik Gelişmeler. 4- İhtiyaç ve İstekler

Ekonomiyi Etkileyen Etmenler (Faktörler): 1- Coğrafi Etmenler. 2- Doğal Kaynaklar. 3- Teknolojik Gelişmeler. 4- İhtiyaç ve İstekler Ekonomiyi Etkileyen Etmenler (Faktörler): 1- Coğrafi Etmenler 2- Doğal Kaynaklar 3- Teknolojik Gelişmeler 4- İhtiyaç ve İstekler 5- Devletin Katkısı ve Desteği Tarımı Destekleyen Kurum ve Kuruluşlar: 1-Tarım

Detaylı

KONUYA GİRİŞ İnsanların toprağı işleyerek ekme ve dikme yoluyla ondan ürün elde etmesi faaliyetine tarım denir. BÖLGELERE GÖRE TOPRAKLARDAN YARARLANMA

KONUYA GİRİŞ İnsanların toprağı işleyerek ekme ve dikme yoluyla ondan ürün elde etmesi faaliyetine tarım denir. BÖLGELERE GÖRE TOPRAKLARDAN YARARLANMA GÜNÜMÜZDE ve GAP KONUYA GİRİŞ İnsanların toprağı işleyerek ekme ve dikme yoluyla ondan ürün elde etmesi faaliyetine tarım denir. BÖLGELERE GÖRE TOPRAKLARDAN YARARLANMA Türkiye nüfusunun yaklaşık %48.4

Detaylı

Tarım sektörü; insanlar için gerekli gıdaları karşılayan, sanayiye hammadde kaynağı

Tarım sektörü; insanlar için gerekli gıdaları karşılayan, sanayiye hammadde kaynağı Tarım sektörü; insanlar için gerekli gıdaları karşılayan, sanayiye hammadde kaynağı oluşturan, nüfusun önemli bir bölümüne istihdam yaratan ve ülke ekonomisine ciddi katkılar sağlayan stratejik öneme sahip

Detaylı

Fahri COŞKUN ESKİŞEHİR SARAR KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ COĞRAFYA ÖĞRETMENİ

Fahri COŞKUN ESKİŞEHİR SARAR KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ COĞRAFYA ÖĞRETMENİ TÜRKİYE DE TARIM Fahri COŞKUN ESKİŞEHİR SARAR KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ COĞRAFYA ÖĞRETMENİ TARIM İnsanların toprağı işleyerek ekme ve dikme yoluyla ondan ürün elde etmesi faaliyetine tarım denir. TÜRKIYE

Detaylı

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 1. CUMHURBAŞKANLIĞI 1.1. Devlet Denetleme Kurulu UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 2. BAŞBAKANLIK 2.1. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği(MGK) 2.2. Atatürk Kültür, Dil ve tarih Yüksek

Detaylı

Gayri Safi Katma Değer

Gayri Safi Katma Değer Artıyor Ekonomik birimlerin belli bir dönemde bir bölgedeki ekonomik faaliyetleri sonucunda ürettikleri mal ve hizmetlerin (çıktı) değerinden, bu üretimde bulunabilmek için kullandıkları mal ve hizmetler

Detaylı

Ekonomik Coğrafya. Ülkemizin ekonomisini oluşturan sektörler:

Ekonomik Coğrafya. Ülkemizin ekonomisini oluşturan sektörler: Ekonomik Coğrafya Ekonomi: insanların yaşayabilmesi ve geçinebilmesi için yaptığı etkinliklerin bütünü olarak tanımlanabilir. Bu etkinlikler üretim, dağıtım, ticaret ve tüketim olarak olmak üzere 4 öğeden

Detaylı

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS 31. 32. Televizyonda hava durumunu aktaran sunucu, Türkiye kıyılarında rüzgârın karayel ve poyrazdan saatte 50-60 kilometre hızla estiğini söylemiştir. Buna göre, haritada numaralanmış rüzgârlardan hangisinin

Detaylı

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU Temel Ekonomik Göstergeler: Temmuz ayında; Üretici fiyatları genel indeksinde(üfe), Bir önceki aya göre %1,25 artış Bir önceki yılın Aralık

Detaylı

YAPRAK TEST-31 4. SORU KPSS 2009 GK-(31) KONU ANLATIM SAYFA 33 13. SORU

YAPRAK TEST-31 4. SORU KPSS 2009 GK-(31) KONU ANLATIM SAYFA 33 13. SORU KPSS 2009 GK-(31) 31. Bir Türkiye fiziki haritasında kahverengi tonlarının fazla olduğu yerlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Karın yerde kalma süresinin uzun olduğu B) Yıllık sıcaklık

Detaylı

BÖLÜMLERİ: - 1. Adana Bölümü - 2. Antalya Bölümü YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ: AKDENİZ BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: Akdeniz Bölgesi

BÖLÜMLERİ: - 1. Adana Bölümü - 2. Antalya Bölümü YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ: AKDENİZ BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: Akdeniz Bölgesi AKDENİZ BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: Bölge yurdumuzun güneyinde, Akdeniz boyunca bir şerit halinde uzanır. Komşuları Ege, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu Bölgeleri, Suriye, Kıbrıs

Detaylı

TÜRKİYE DE TARIM ve HAYVANCILIK: SORUNLAR VE ÖNERİLER DOÇ.DR.BERRİN FİLİZÖZ

TÜRKİYE DE TARIM ve HAYVANCILIK: SORUNLAR VE ÖNERİLER DOÇ.DR.BERRİN FİLİZÖZ TÜRKİYE DE TARIM ve HAYVANCILIK: SORUNLAR VE ÖNERİLER DOÇ.DR.BERRİN FİLİZÖZ Tarım İnsanların toprağı işleyerek ekme ve dikme yoluyla ondan ürün elde etmesi faaliyetidir. Türkiye nüfusunun yaklaşık %48.4

Detaylı

2016 YILI DIŞ TİCARET RAKAMLARI

2016 YILI DIŞ TİCARET RAKAMLARI 2016 YILI DIŞ TİCARET RAKAMLARI 2016 yılında 726 firma ile 777 milyon dolar ihracat, 44 firma ile 344 milyon dolar ithalat yaparak 1 milyar 121 milyon dolar dış ticaret hacmi gerçekleştirmiştir. 2016 yılı

Detaylı

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (TASLAK) (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA)

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (TASLAK) (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (TASLAK) (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) Bölgeler Düzey 2 30 *büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı 1.BÖLGE TR10 (İstanbul) 2423

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 01 10 2014 Sayı 31 TEPAV İSTİHDAM İZLEME TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Haziran 2014 verilerinin değerlendirildiği- 31. sayısında sigortalı

Detaylı

5. Ünite. ÇEVRE ve TOPLUM. 1. Doğadan Nasıl Yararlanıyoruz?... 154. 2. Çevre Sorunları... 156. Konu Değerlendirme Testi... 158

5. Ünite. ÇEVRE ve TOPLUM. 1. Doğadan Nasıl Yararlanıyoruz?... 154. 2. Çevre Sorunları... 156. Konu Değerlendirme Testi... 158 412 5. Ünite ÇEVRE ve TOPLUM 1. Doğadan Nasıl Yararlanıyoruz?... 154 2. Çevre Sorunları... 156 Konu Değerlendirme Testi... 158 153 Doğadan Nasıl Yararlanıyoruz? 413 414 İNSANLARIN DOĞAL ÇEVREYİ KULLANMA

Detaylı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI:

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: Ülkemizin güney doğusunda yer alan bölge nüfus ve yüzölçümü en küçük bölgemizdir. Akdeniz, Doğu Anadolu Bölgeleriyle, Suriye ve Irak Devletleriyle

Detaylı

COĞRAFYANIN PUSULASI HARİTALARLA COĞRAFYA 2018 KPSS BAYRAM MERAL

COĞRAFYANIN PUSULASI HARİTALARLA COĞRAFYA 2018 KPSS BAYRAM MERAL COĞRAFYANIN PUSULASI HARİTALARLA COĞRAFYA 2018 BAYRAM MERAL 1 Genel Yetenek - Cihan URAL Yazar Bayram MERAL ISBN 978-605-9459-31-0 Yayın ve Dağıtım Dizgi Tasarım Kapak Tasarımı Yayın Sertifika No. Baskı

Detaylı

III.BÖLÜM A - KARADENİZ BÖLGESİ HAKKINDA

III.BÖLÜM A - KARADENİZ BÖLGESİ HAKKINDA III.BÖLÜM Bu bölümde ağırlıklı olarak Kızılırmak deltasının batı kenarından başlayıp Adapazarı ve Bilecik'in doğusuna kadar uzanan ve Kastamonu yu içine alan Batı Karadeniz Bölümü, Kastamonu ili, Araç

Detaylı

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI SONUÇ RAPORU-EKLER Mühendislik Anonim

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Stratejik Yatırımların Teşviki KDV İstisnası ü ü ü ü. Bölgesel Teşvik Uygulamaları

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Stratejik Yatırımların Teşviki KDV İstisnası ü ü ü ü. Bölgesel Teşvik Uygulamaları UYGULAMALAR YENİ TEŞVİK SİSTEMİ 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi 4 farklı uygulamadan oluşmaktadır: 1- Genel Teşvik Uygulamaları 2- Bölgesel

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 29 11 2014 Sayı 32 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni Temmuz 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Temmuz 2014 verilerinin değerlendirildiği- 32.

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 01 10 2014 Sayı 30 TEPAV İSTİHDAM İZLEME TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Mayıs 2014 verilerinin değerlendirildiği- 30. sayısında sigortalı ücretli

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 06/03/2014 tarihinde 2013 yılı Hanehalkı İşgücü İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2013 yılında bir önceki yıla göre;

Detaylı

SURİYE ARAP CUMHURİYETİNE YAPILAN İHRACAT ANALİZİ

SURİYE ARAP CUMHURİYETİNE YAPILAN İHRACAT ANALİZİ SURİYE ARAP CUMHURİYETİNE YAPILAN İHRACAT ANALİZİ Sayfa 1 / 12 İLLER BAZINDA SURİYE YAPILAN İHRACAT -2011 Sayfa 2 / 12 GAZIANTEP SURİYE 98.011.759,68 HATAY SURİYE 102.197.108,56 SAKARYA SURİYE 2.432.730,63

Detaylı

Büyük baş hayvancılık

Büyük baş hayvancılık Büyük baş hayvancılık hayvancılık faaliyetleri özellikle dağlık bir araziye sahip kırsal kesimlerde ön plana geçerek, birinci derecede etkili ekonomik Yakın yıllara kadar bir tarım ülkesi olarak kabul

Detaylı

Coğrafya Proje Ödevi. Konu: Hindistan ve Nijerya nın Ekonomik Özellikleri. Kaan Aydın 11/D

Coğrafya Proje Ödevi. Konu: Hindistan ve Nijerya nın Ekonomik Özellikleri. Kaan Aydın 11/D Coğrafya Proje Ödevi Konu: Hindistan ve Nijerya nın Ekonomik Özellikleri Kaan Aydın 11/D---1553 Hindistan ın Genel Özellikleri DEVLETİN ADI: Hindistan Cumhuriyeti BAŞKENTİ: Yeni Delhi YÜZÖLÇÜMÜ: 3.287.590

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Meteoroloji Genel Müdürlüğü DEĞERLENDİRMESİ MAYIS 2015-ANKARA

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Meteoroloji Genel Müdürlüğü DEĞERLENDİRMESİ MAYIS 2015-ANKARA T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Meteoroloji Genel Müdürlüğü 20142012 YILI ALANSAL YILI YAĞIŞ YAĞIŞ DEĞERLENDİRMESİ MAYIS 2015-ANKARA T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2014

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri Yeni Teşvik Sistemi 4. Bölge Teşvikleri Ekim 2013 İçerik Yeni Teşvik Sistemi Amaçları Yeni Teşvik Sistemi Uygulamaları Genel Teşvikler Bölgesel Teşvikler Büyük Ölçekli Ya>rımlar Stratejik Ya>rımlar 4.

Detaylı

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO Oto Kalorifer Peteği Temizleme Makinası, Araç Kalorifer Petek Temizliği Cihazı. kalorifer peteği nasıl temizlenir, kalorifer peteği temizleme fiyatları, kalorifer

Detaylı

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39 Federal CNG Dönüşüm Sistemleri olarak, başta Konya olmak üzere Türkiye'nin her bölgesinde ve her ilimizde CNG Dönüşüm Sistemleri konusunda hizmet vermekteyiz. FEDERAL CNG DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ Adana CNG Dönüşüm

Detaylı

CEYHAN SOSYO- EKONOMİK RAPORU

CEYHAN SOSYO- EKONOMİK RAPORU CEYHAN TİCARET ODASI CEYHAN SOSYO- EKONOMİK RAPORU 2013 YILI Ceyhan Ticaret Odası 2013 CEYHAN T İ CARET ODASI BAŞKANDAN; Değerli Ceyhanlılar, Bilindiği gibi Ceyhan Adana nın en eski ilçelerindenn birisi

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

TÜRKİYE DE HAYVANCILIK

TÜRKİYE DE HAYVANCILIK TÜRKİYE DE HAYVANCILIK Geniş anlamda hayvancılık tarımsal etkinlerin bir koludur. Tarımla uğraşan nüfus bir yandan toprağı işleyip çeşitli ürünler elde ederken, diğer yandan da hayvan besler. Tarımın

Detaylı

ÜLKEMİZDE VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HİDROELEKTRİK ENERJİ POTANSİYELİ

ÜLKEMİZDE VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HİDROELEKTRİK ENERJİ POTANSİYELİ ÜLKEMİZDE VE DOĞU KARADENİZ HİDROELEKTRİK ENERJİ POTANSİYELİ Prof. Dr. Hızır ÖNSOY K.T.Ü. İnş. Müh. Hidrolik Anabilim Dalı Öğr. Üyesi honsoy@ktu.edu.tr Dünya, ileri teknoloji ve sanayide, baş döndürücü

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER ÜRETTİKLERİMİZ HAYVANCILIK TİCARET

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER ÜRETTİKLERİMİZ HAYVANCILIK TİCARET 1- EKONOMİK FAALİYET SANAYİ HAYVANCILIK TİCARET - Doğu Anadolu bölgesinde çayırlık alanların bol olması halkın İle uğraşmasına neden olmuştur. - Kâr elde etmek amacıyla yapılan alışverişe Denir. - İnsanların

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 07.08.2015 Sayı 41 Genel Değerlendirme Nisan 2015 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Nisan 2015 verilerinin değerlendirildiği- 41. sayısında sigortalı

Detaylı

Türkiye'de Tarım. İnsanların toprağı işleyerek ekme ve dikme yoluyla ondan ürün elde etmesi faaliyetine tarım denir.

Türkiye'de Tarım. İnsanların toprağı işleyerek ekme ve dikme yoluyla ondan ürün elde etmesi faaliyetine tarım denir. Türkiye de Tarım Türkiye'de Tarım İnsanların toprağı işleyerek ekme ve dikme yoluyla ondan ürün elde etmesi faaliyetine tarım denir. Türkiye Topraklarından Yaralanma Oranları Topraklarımızdan faydalanma

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU (TKDK) DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU (TKDK) DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU (TKDK) DESTEKLERİ Selin ŞEN Eylül 2012 SUNUM PLANI I. SÜT ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERE YATIRIM II. ET ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERE

Detaylı

Doğal Gaz Sektör Raporu

Doğal Gaz Sektör Raporu GAZBİR Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği TEMMUZ Doğal Gaz Sektör Raporu İthalat 4.5, 4., Temmuz ayında yılının aynı ayına göre ülke ithalat miktarında 915,37 milyon sm 3, %28,43 lük bir artış meydana

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7858 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 ### 7859 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 ### 7860 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE RAKAMLARLA ALANYA YÜZÖLÇÜMÜ 2.751 KM² ORMAN ALANI 178.971 HEKTAR TARIM ARAZİSİ 26.129 HEKTAR AKDENİZ E KIYISI 70 KİLOMETRE BELEDİYE 17 KÖY

Detaylı

Türkiye'deki başlıca önemli madenler

Türkiye'deki başlıca önemli madenler On5yirmi5.com Türkiye'deki başlıca önemli madenler Türkiyedeki başlıca madenler ve çıkarıldığı yerler. Yayın Tarihi : 15 Ekim 2012 Pazartesi (oluşturma : 1/31/2016) 1.DEMİR: Modern sanayinin ana metali

Detaylı

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL YERLEŞİMLERDEKİ NÜFUS %'Sİ... 4 EK 1.2... 6 KİŞİ BAŞI REEL GSYİH,

Detaylı

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 1 30 Ocak 2016 tarih ve 29609 sayılı Resmi Gazete de Yayınlanan İşkollarındaki Ve Sendikaların Üye na İlişkin 2016 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet Tablo-1: İndirim veya artırım uygulanmayan iller için azami primler (TL)* İzmir, Yalova, Erzurum, Kayseri Otomobil 018 614 211 807 686 565 444 Kamyonet 638 110 583 055 897 739 580 Motorsiklet 823 658 494

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT

Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT -İllerin Sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeylerinin belirlenmesi amacıyla yapılan bu çalışmada niceliksel bir büyüme anlayışından ziyade, niteliksel bir Sosyo-ekonomik gelişme

Detaylı

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI ADANA MERKEZ 111918 İL MEM İNŞAAT 1 ADANA MERKEZ 111918 İL MEM ELEKTRİK 2 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM İNŞAAT 1 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM ELEKTRİK 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ 114972 İL MEM İNŞAAT 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 19 05 2014 Sayı 26 Genel Değerlendirme Ocak 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Ocak 2014 verilerinin değerlendirildiği- 26. sayısında sigortalı ücretli istihdamı, kadın

Detaylı

Dr. Mehmet AKYOL Manisa Bölge Müdürü 11 Ekim 2017

Dr. Mehmet AKYOL Manisa Bölge Müdürü 11 Ekim 2017 Dr. Mehmet AKYOL Manisa Bölge Müdürü 11 Ekim 217 Nüfus ve Göç Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Sanayi Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/10/2016 tarihinde 2016 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim) 10020121001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SANTRAL MEMURU (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 90,04922 90,04922 10020121003 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ (ADIYAMAN / MERKEZ - Taşra) 1 0 86,74214

Detaylı

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK 0 NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK Verilerine Göre Hazırlanmıştır. İLİNİN NÜFUSU.. NÜFUSUNA KAYITLI OLANLAR NDE YAŞAYIP NÜFUS KAYDI BAŞKA İLLERDE OLANLAR.0 %... %. NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ 0 TUİK Verilerine

Detaylı

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALĐYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALĐYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler EK - 2 BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALĐYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) Bölgeler Düzey 2 SEKTÖRÜN US 97 KODU Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler 1911 *derinin tabaklanması,

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA 1 ADANA EBE 4 1 ADANA SAĞLIK MEMURU RÖNTGEN TEKNİSYENİ 1 1 ADANA SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 2 2 ADIYAMAN DİYETİSYEN 2 2 ADIYAMAN EBE 2 2 ADIYAMAN HEMŞİRE 1 2 ADIYAMAN SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 1 2

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. B A Ş B A K A N L I K YENİ TEŞVİK K SİSTEMS STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki KDV

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ. Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü. Ankara

TÜRKİYE EKONOMİSİ. Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü. Ankara TÜRKİYE EKONOMİSİ Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 1 Ankara Ülke Ekonomisinde Etkili Olan Faktörler Tarih Doğal Kaynaklar Coğrafi yer Büyüklük Arazi şekilleri

Detaylı

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar )

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) EN EN BOŞ KÜÇÜK BÜYÜK K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN UNVAN KURUM ADI KURUM

Detaylı

TABLO-2. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ÖNLİSANS MEZUNLARI )

TABLO-2. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ÖNLİSANS MEZUNLARI ) 2751751 2 0 092.271 093.625 TEKNİKER (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 2751753 2 0 073.613 075.487 HEMŞİRE (AYDIN) ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 2751755 1 0 088.601 088.601 LABORANT (AYDIN) ADNAN

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU KASIM 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 05/12/2016 tarihinde 2016 yılı Kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYEDE SANAYİ ERCE MOLA 11-F 768

TÜRKİYEDE SANAYİ ERCE MOLA 11-F 768 TÜRKİYEDE SANAYİ ERCE MOLA 11-F 768 Sanayi Ham maddelerin ya da yarı işlenmiş maddelerin işlenmesiyle yeni ürünler elde edilerek kullanıma hazır hale getirilmesine sanayi (endüstri) denir. Gelişmiş ülkeler

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2014 tarihinde 2014 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014 YEREL SEÇİM ANALİZLERİ Şubat, 2014 Partilerin Kazanacağı Belediye Sayıları Partilere Göre 81İlin Yerel Seçimlerde Alınması Muhtemel Oy Oranları # % AK Parti 37 45,7 CHP 9 11,1 MHP 5 6,2 BDP/HDP 8 9,9 Rekabet

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 12 08 2014 Sayı 28 Genel Değerlendirme Mart 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Mart 2014 verilerinin değerlendirildiği- 28. sayısında sigortalı

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 11.06.2015 Sayı 39 Eki-08 Oca-09 Nis-09 Tem-09 Eki-09 Oca-10 Nis-10 Tem-10 Eki-10 Oca-11 Nis-11 Tem-11 Eki-11 Oca-12 Nis-12 Tem-12 Eki-12 Oca-13 Nis-13 Tem-13 Eki-13 Oca-14 Nis-14 Tem-14 Eki-14 Oca-15

Detaylı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Mayıs 2013 - Düzce 1

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Mayıs 2013 - Düzce 1 Mayıs 2013 - Düzce 1 İçerik Giriş Kamu Üniversite Sanayi İşbirliğinde En Somut Ara Yüzler: Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Ülkemizde Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin Bölgesel

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık İhtisas Komisyonu Çalışmaları 07 Mayıs 2013 ESKİŞEHİR

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık İhtisas Komisyonu Çalışmaları 07 Mayıs 2013 ESKİŞEHİR 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık İhtisas Komisyonu Çalışmaları 07 Mayıs 2013 ESKİŞEHİR İklim değişikliği Biyoçeşitliliğin Korunması Biyoyakıt Odun Dışı Orman

Detaylı

22/12/2011 tarihli ve 28150 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 29/11/2011 tarihli ve 2011/2474 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki LİSTE

22/12/2011 tarihli ve 28150 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 29/11/2011 tarihli ve 2011/2474 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki LİSTE 22/12/2011 tarihli ve 28150 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 29/11/2011 tarihli ve 2011/2474 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki S.NO 1 2 LİSTE BATI AKDENİZ GÜMRÜK VE TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ (ANTALYA) 1 Antalya

Detaylı

BALIKESİR de. Yatırım Yapmak İçin 101 Neden

BALIKESİR de. Yatırım Yapmak İçin 101 Neden BALIKESİR de Yatırım Yapmak İçin 101 Neden Coğrafi Konum 1. Türkiye nin ekonomik hareketliliğinin en yüksek olduğu Marmara Bölgesi nde yer alması, 2. Marmara ve Ege Denizi ne kıyılarının bulunması, 3.

Detaylı

DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014

DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014 DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/04/2015

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/04/2015 DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/04/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014 KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı Ruhsatı Konut Satış

Detaylı

2015 Ayçiçeği Raporu

2015 Ayçiçeği Raporu 2015 Ayçiçeği Raporu İçindekiler 1.AYÇİÇEĞİ EKİM ALANI... 2 1.1. Türkiye de Ayçiçeği Ekim Alanı... 2 1.2. TR83 Bölgesinde Ayçiçeği Ekim Alanı... 5 1.3. Samsun da Ayçiçeği Ekim Alanı... 6 1.3.1. Samsun

Detaylı

YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER

YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER 2012 Konte Taban Program Adı Açıklama Üniversite Şehir Üniversite Puan Türü Türü njan Puan Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Abant

Detaylı

Zeytin ağacı (Olea europaea L.) en iyi yetişme şartlarını Akdeniz iklim kuşağında bulmuş ve bu bölgeye zeytin medeniyeti adı verilmiştir.

Zeytin ağacı (Olea europaea L.) en iyi yetişme şartlarını Akdeniz iklim kuşağında bulmuş ve bu bölgeye zeytin medeniyeti adı verilmiştir. 3. ZEYTİN İSTATİSTİKLERİ 4 ağacı (Olea europaea L.) en iyi yetişme şartlarını Akdeniz iklim kuşağında bulmuş ve bu bölgeye zeytin medeniyeti adı verilmiştir. Akdeniz ülkelerinde milyonlarca insanın geçim

Detaylı

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Temmuz/2016

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Temmuz/2016 Elektrik Piyasası Sektör Raporu I GİRİŞ Bu rapor, elektrik piyasasında faaliyette bulunan lisans sahibi şirketlerin Kurumumuza sunmuş oldukları bildirimler esas alınarak hazırlanmıştır. Rapordaki lisanslı

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/04/2015

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/04/2015 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/04/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2017 Türkiye İstatistik Kurumu 05/06/2017 tarihinde 2017 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 05/09/2016 tarihinde 2016 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Ağustos/2016

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Ağustos/2016 Elektrik Piyasası Sektör Raporu I GİRİŞ Bu rapor, elektrik piyasasında faaliyette bulunan lisans sahibi şirketlerin Kurumumuza sunmuş oldukları bildirimler esas alınarak hazırlanmıştır. Rapordaki lisanslı

Detaylı

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Kasım/2016

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Kasım/2016 Elektrik Piyasası Sektör Raporu I GİRİŞ Bu rapor, elektrik piyasasında faaliyette bulunan lisans sahibi şirketlerin Kurumumuza sunmuş oldukları bildirimler esas alınarak hazırlanmıştır. Rapordaki lisanslı

Detaylı

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA CEVAP 1: (TOPLAM 10 PUAN) 1.1: 165 150 = 15 meridyen fark vardır. (1 puan) 15 x 4 = 60 dakika = 1 saat fark vardır. (1 puan) 12 + 1 = 13 saat 13:00 olur. (1 puan) 1.2:

Detaylı

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Mayıs/2016

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Mayıs/2016 Elektrik Piyasası Sektör Raporu I GİRİŞ Bu rapor, elektrik piyasasında faaliyette bulunan lisans sahibi şirketlerin Kurumumuza sunmuş oldukları bildirimler esas alınarak hazırlanmıştır. Rapordaki lisanslı

Detaylı

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Aralık/2016

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Aralık/2016 Elektrik Piyasası Sektör Raporu I GİRİŞ Bu rapor, elektrik piyasasında faaliyette bulunan lisans sahibi şirketlerin Kurumumuza sunmuş oldukları bildirimler esas alınarak hazırlanmıştır. Rapordaki lisanslı

Detaylı

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Haziran/2016

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Haziran/2016 Elektrik Piyasası Sektör Raporu I GİRİŞ Bu rapor, elektrik piyasasında faaliyette bulunan lisans sahibi şirketlerin Kurumumuza sunmuş oldukları bildirimler esas alınarak hazırlanmıştır. Rapordaki lisanslı

Detaylı

AR&GE BÜLTEN 2012 EYLÜL SEKTÖREL TARIM KENTİ İZMİR

AR&GE BÜLTEN 2012 EYLÜL SEKTÖREL TARIM KENTİ İZMİR TARIM KENTİ İZMİR Şebnem BORAN Gözde SEVİLMİŞ Küresel iklim değişikliği, gıda fiyatlarındaki yükseliş, dünya nüfusundaki hızlı artış gibi gelişmelerin etkisiyle tarım sektörünün son derece stratejik bir

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2014 tarihinde 2014 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2015 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 28/01/2016 tarihinde 2015 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle;

Detaylı

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Nisan/2016

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Nisan/2016 Elektrik Piyasası Sektör Raporu I GİRİŞ Bu rapor, elektrik piyasasında faaliyette bulunan lisans sahibi şirketlerin Kurumumuza sunmuş oldukları bildirimler esas alınarak hazırlanmıştır. Rapordaki lisanslı

Detaylı

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years,

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years, 2013 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam January February March April May June July August September October November December Total Türkiye 87 444 88 519

Detaylı

KURUM UNVAN İL TEŞKİLAT SINIF ÖĞRENİM DERECE ADET NİT1 NİT2 NİT3 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ BOLU Merkez TH LİSANS 8 1 4099 4101 7300

KURUM UNVAN İL TEŞKİLAT SINIF ÖĞRENİM DERECE ADET NİT1 NİT2 NİT3 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ BOLU Merkez TH LİSANS 8 1 4099 4101 7300 KURUM UNVAN İL TEŞKİLAT SINIF ÖĞRENİM DERECE ADET NİT1 NİT2 NİT3 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ BOLU Merkez TH LİSANS 8 1 4099 4101 7300 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR BOLU Merkez GİH

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU ARALIK 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 04/01/2016 tarihinde 2015 yılı Aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı