Binom Açılımı Öğretimine Farklı Bir Yaklaşım

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Binom Açılımı Öğretimine Farklı Bir Yaklaşım"

Transkript

1 Gülte, D. Ç. & Gülte, İ. (00). Biom Açılımı Öğretimie Farklı Bir Yaklaşım,, İlköğretim-Olie, (), 60-66, [Olie]: Biom Açılımı Öğretimie Farklı Bir Yaklaşım Dilek Çağırga GÜLTEN İst. Üiv. Hasa Ali Yücel Eğitim Fakültesi İlköğretim Böl. Matematik Eğitimi Aailim Dalı İsmail GÜLTEN Matematik Öğretmei Şişli Lisesi, İstaul ÖZ: Ceir öğretimide öemli ir yeri ve pek çok uygulama alaı ola Pascal Üçgei ve Biom Açılımı ilköğretim 8.sııf matematik programıı kousudur. Geellikle ders kitaplarıda Pascal Üçgei, ir tek özelliğiyle verilmekte ve u üçgei yardımıyla iom açılımı taımı yapılmaktadır. Acak, u geleeksel yolda suuluşta ifade ve kavramlar çoğu zama öğreci içi sade ir ezermiş gii olmakta öteye gidememektedir. Bu çalışmada Pascal Üçgei ve Biom Açılımı kousuu öğretimi, ir hikaye alatılarak verilmiş ve öğrecileri u kouyu ezerci ir yaklaşımla değil, somut düşümeyle öğremeleri hedeflemiştir. Bu amaçla deeysel çalışma yapılmış ve u kouyu hikaye ile öğree öğrecileri klasik alatımla öğreelere göre daha aşarılı oldukları, kouyu daha iyi hatırladıkları tespit edilmiştir. Aahtar sözcükler: Pascal Üçgei, Biom Açılımı A Differet Approach To Teachig Biomial Expasio ABSTRACT: Pascal Triagle ad Biomial Expasio which have so may applicatios ad a importat place i teachig Algera are the sujects of the mathematics program i the eighth grade of primary educatio. Geerally, Pascal Triagle are give oly oe special feature i the textooks ad y the help of this triagle, the Biomial Expasio is defied. But, i this traditioal presetatio, expressios ad cocepts geerally caot e leared eough y the studets ad treated like a simple memorizatio. I this study, teachig of Pascal Triagle ad Biomial Expasio give through tellig a story with a sceario method. The purpose, studets should lear this suject ot with memorizig approach ut with the cocrete thikig. Keywords: Pascal Triagle, Biomial Expasio Giriş Pascal (Paskal) Üçgei ve Biom Açılımı, ilköğretim 8.sııf matematik programıı Harfli İfadeler ve Deklemler üitesii kousudur. Bu üitei ilk kousu olarak Harfli İfadeler ve Harfli İfadelerle Yapıla İşlemler verilmektedir. Öğrecileri, harfli ifadelerle işlem yapma sürecide ir soyutlama içide uluduğu aşikardır. Harfler öğreciye e ifade etmektedir; acaa u durum öğreci içi sadece soyut ir durum mudur? Harfleri kullaarak işlemi doğru yapailmek içi uğraş vermekte ola öğreciye harfleri somutlaştırarak vermek mümkü değil midir? Öğreci harfleri, sadece ir harf olarak değil de ir searyou öğeleri olarak (cis ya da özel ismi aş harfleri ya da ir olayı v.) düşüse durum daha somut olmayacak mıdır? Geel olarak, soyut kavramları kazaılması zordur. Matematiği, öğrecilere zor gelmesii seei elki urada yatmaktadır. Acak matematik kavramlar, öğretim sırasıda somutlaştırılarak ve somut araçlar kullaılarak u zorluk giderileilir; e azıda azaltılailir (Baykul, 00, s.). Yapısı gereği, matematiği gülük yaşam prolemlerii ir gereksiimi olarak var olduğu düşüülürse soyut değil, somut olarak gözöüe alıa icelemeleri daha etkili ve verimli olduğu ir gerçektir. O halde harfli ifadeler ve deklemler üitesi işleirke, öğrecilere harfleri farklı algılamalarıa olaak verecek örekler vereilmek gerekir. 8. sııf matematik dersi üite plalarıda. üite içi Kaşıkçı (Kaşıkçı, I), öğrecileri harfli ifadelerle ilgili içi, asıl, kolay ir yol var mı? sorularıa karşılık olarak geometrik şekiller; hayva, çiçek ve değişik figürler kullamakla harfli ifadeleri kavratılailmesie ilişki e iyi asıl öğreiriz? sorusua ir yaklaşım getirmiştir.

2 İlköğretim-Olie 6 Üitei ikici kousu, hedefi Biom Açılımıı Kavrayailme (İOMP, 00) ola Pascal Üçgei ve Biom Açılımı olup, öğrecii urada da harfli ifadelerde olduğu gii soyutlamayla karşı karşıya kaldığı açıktır. Geellikle ders kitaplarıda öreği, Polatoğlu, Çamlı ve Çalıkoğlu (00) yazdıkları 8.sııf matematik kitaıda Pascal üçgeii ir tek özelliğiyle vermektedir. Bu üçgei her satırıdaki sayıları ( a ± ) i tam kuvvetlerii açılımıdaki terimleri katsayılarıı vereceği ifade edilerek Biom Açılımı taımı yapılmaktadır. Böylelikle öğreci çoğu zama ezercilikle karşı karşıya kalmaktadır. Oysa ki öğreci matematik dersii ezerci değil, eğleceli öğremek istemektedir yılıda yapıla ir akette (Saka, II) öğrecilere matematik dersii asıl öğremek istedikleri sorulduğuda verdikleri cevaplar şaşırtıcı değildir: Eğleceli hale getirilmesi, ulmaca çözer gii sıkılmada öğretilmesi, asite idirgemesi, öğretmei dersi zevkli hale getirmesi, e kolay ve e alaşılır yollarda öğremek istemesi. Bu cevaplar, matematik öğretimide soyutta somuta ilkesiyle hareket etmek gerektiğii ir göstergesidir. Bu çalışmada Pascal Üçgei ve Biom Açılımı kousu öğretilirke öğreciye ifadesii açılımı ir hikaye alatılarak verilecektir. Pascal Üçgeie karşılık gele iom katsayılarıı ise hem sözkousu hikaye ile hem de Pascal Üçgeii azı özellikleri verilerek kavratılması ile ilgili etkilikler verilecektir. Biom Açılımı ve Pascal Üçgei i Öğreciye Geleeksel Taıtımı içimide ifade edile iom açılımı ile a, R, N olmak üzere iki terimli ifadeleri pozitif tamsayı ola kuvvetlerii açılımı uluur. Biom açılımıı çarpalara ayırma, alt küme sayılarıı ulma ve olasılık hesaplarıda geiş kullaım alaları vardır ve uda dolayı ceir öğretimide de öemlidir(altu, 00, s.6). ifadesii eşitii ulumasıda, i kedisi ile defa çarpılacağı aşikardır. Bu durumu =, =, = içi örek olarak vermek ve geelleme yapmak yeride olacaktır. Suuş: a + ( ) = a + dir. yi ulmak içi ile çarpılır. ü ulmak içi ile ile çarpılır ya da i soucuyla çarpılır. a + ü ulmak içi ( ) ( ) çarpılır. a + kedisiyle dört kere çarpılır ya da ü soucuyla Yukarıda yazılalar ir taloda gösterilirse (III): = = a + a + a + a + a + a + a a + a + a a + a + a + a + a + a + a + a + = a + a + a + a + - a + a + a + a a + a + a + - a + a + 6 a + a + Burada elde edile souçlar: 0 = a + a + a + ( a + ) a + a + a + (*) a + a + 6a + a a + 5a + 0a + 0a + 5a +

3 İlköğretim-Olie 6 Öğreciye söyleecekler: Görüldüğü gii u işlemler pek de zor değildir. Acak, devam edildiğide her gerektiğide (=,,...,) içi öyle ir işlemi yapmak zahmetlidir. Eğer tüm u işlemler yerie, ir kural olsa eşitliğii hesaplama işi daha kolay olacaktır. İşte u, Biom Açılımı adı verile kural ile olacaktır. Amaçlaaı e olduğu u içimde ifade edildikte sora, i açılımıdaki her ir terimi (a,, a) aşıdaki katsayılar ile pascal üçgei arasıdaki ilişkiyi ve pascal üçgei hakkıda azı öemli ilgileri vermek yeride olacaktır. açılımlarıda karşılaşıla katsayılar yazılırsa: =0 içi = içi = içi = içi = içi 6 =5 içi Gerçi u katsayıları oluşturduğu üçge Ömer Hayyam ı (00) orijial çalışmalarıda yer almakta ise de, adıı Frasız matematikçi Blaise Pascal da (6-66) ala pascal üçgeii (*) daki katsayılarda oluştuğu görülecektir. Kearlarda olmak üzere her sayıı üstüdeki iki sayıı toplamı olarak yazılmakla oluştuğu pascal üçgei, u eşkear formda farklı olarak (*) da da görüleileceği gii dik üçge formuda da gösterilmektedir. Bu üçgei azı özellikleri verilecek olursa: İkici sıra (koyu rekli), doğal sayılar serisi; üçücü sıra (italik rakamlı), üçge sayılar (,,6,0,5,...) da oluşmakta; her satırdaki sayıları toplamı, sıfır da aşlamak üzere i üslerii vermektedir, 0,,,,,.... Her sıraı, yie sıfır da aşlamak üzere kedi dereceside ir poliomu katsayılarıı vereceği ifadesiyle pascal üçgeii iom açılımıyla ilişkisi etleşecektir (Örek: a + a + a + ) (Büyükkeçeci, IV). Acak geleeksel yolda suula u ifade ve kavramlar, çoğu zama öğreci içi sade ir ezermiş gii olmakta öteye gidememektedir. Ceir öğretimide öemli ir yeri ve pek çok uygulama alaı ola iom açılımı öğretilirke, iki terimli arasıda ilişki kurulduğuda öğreci ir olaya akış açısı kazaacak ve zihide caladırarak ya da verilecek örek olayı ir oyu (ya da searyo) gii algılayarak soyutta somuta düşümeye geçeilecektir. İlk olarak hikaye taıtılır ve hikayei hedefii e olduğu verilmekle işe aşlaailir. Hikayei Kurgusu: Bir at ve ir oğa irlikte yürümektedir. Yürüyüşü aşlagıcıda atı sırtıda tae çuval var, ir süre (sürei hiçir öemi yok) taşıdıkta sora yorulmakta ve uu oğayla paylaşmakta; u paylaşım her defasıda atı oğaya ir tae çuval vermesiyle gerçeklemektedir. Bu ruti olayda, atı sırtıda ir çuval azalırke, oğaı sırtıda ir çuval artmaktadır. E souda atı sırtıdaki ütü çuvallar, oğaı sırtıda olmaktadır. Yolu soua ulaştıklarıda (hedefe) toplam kaç adım atmış oldukları uluacaktır. Hikayei Verilişii Birici Aşaması: Bu hikaye =, =,..., = içi at ve oğaı sırtıdaki çuvalları durumu gözöüe alıarak kavratılmalı. Bu aşamada öğreciye = de aşlayarak örekler vermek yeride olacaktır; kavradığı alaşılaa kadar yük sayılarıı artırmak olaaklıdır. Suuş: Her yürümeye aşladıklarıda at (a), çuvalları tamamıı yüklemiş olarak işe aşlamakta, oğa () da yaıda yürümeye aşlamakta, ama hiç yükü olmadığı içi görümemektedir ( 0 = olarak görüüyor). Yürüyüşü so aşamasıda da atı sırtıda hiç yük yok (a 0 =). Şimdi, örek verilirse: Atı sırtıda tae çuval olsu ( = ): a, ir süre yürüyor ve çok yorulup çuvalı oğaya veriyor:.

4 İlköğretim-Olie 6 Atı sırtıda tae çuval olsu ( = ): a, ir süre yürüdükte sora yoruldu ve çuvalı ağaya verdi: a, yürümeye devam ettiler ve at yorulup kala çuvalı oğaya verdi:. Atı sırtıda tae çuval olsu ( = ): a, yoruldu irisii oğaya verdi: a, ir süre yürüdükte sora at yie yorulup çuvalı taesii daha oğaya verdi: a, yürüyüşü soua geldikleride at çok yoruldu ve so kala çuvalı da oğaya verdi:.... Böylece devam edilirse, Atı sırtıda tae çuval olsu ( = ): a, yoruldu irisii oğaya verdi: a, ir süre yürüdükte sora at yie yorulup oğaya çuval daha verdi: a,..., yürüdükleri yol oyuca atı sırtıda tae çuval, oğaı sırtıda ise atı verdiği çuvallarda = tae oldu: a ve souda tüm yükü oğa aldı:. Bu örek olayı verirke, atı verdiği ve oğaı aldığı yükleri toplamıı ayı sayıyı koruduğu vurgulamalıdır: At sırtıdaki tae çuvalı oğaya vermekte, ama u yük sayısıı toplamı hiçir zama değişmemektedir (üsler toplamı) ve at tüm çuvalları oğaya verdiğide oğadaki çuval sayısı yie so aşamada yi korumaktadır. Heüz ir toplam verilmede ( toplam attıkları adım sayısı edir? sorusua cevap vermede) sadece at ve oğaı gözöüe alıa u durumları, sırası takip edilerek yazılırsa: = tae yük var: a = tae yük var: a a = tae yük var: a a a = tae yük var: a a a a... = tae yük var: a a - a -... a - Bu aşamada sora, artık şu soruyu sormak yeride olur: At ve oğa, atı sırtıdaki ütü çuvallar ( tae, =,,...,) oğaı sırtıda olup yolu soua geldikleride toplam kaç adım atmış olacaklardır? Yalız urada, dikkati çekmek gerekir ki toplama işlemii oluştura terimleri sayısı kadar adım atmamakta; attıkları toplam adım sayısı, sırttaki yükle değişim sayısıı vermektedir. Hikayei Verilişii İkici Aşaması: At ve oğa çuvalları değişerek yürürke adım atmaktalar. Her yük değişimide sora adım sayıları, atı sırtıda azala yüke ve değişimi olduğu zamaa kadar atıla adıma ağlı olarak u değişimi aşıa yazılmaktadır. Atı sırtıdaki ütü çuvallar oğaı sırtıda oluca yolu soua varmış olmaktadırlar. Hedefe vardıklarıda toplam adım sayısı, her değişimde öe yazıla adım sayıları toplaarak uluur. Suuş: ÖRNEK. At ve oğa adım atarak irlikte yürümeye aşlıyorlar. At, sırtıa çuval yük alıyor (Her aşlagıç içi oğaı da yaıda olduğu, acak hiç yükü olmadığı içi 0 = olarak alıdığı kauldür). Bir süre yürüdükte sora at yoruluyor ve sırtıdaki çuvalı oğaya veriyor. Şu aa kadar acaa kaç adım attılar? Her defasıda ilk olarak atı çuvalları hepsii sırtıa alması adım atması olacaktır ve u ilk durumu ifadesi:.a. Şimdi atı çuvalı oğaya verdiği haldeki duruma akılırsa (u durum, sorular ve verile cevaplarda oluşmaktadır); atı sırtıda kaç yük vardı?:, kaç adım atmıştı?:,.. At şimdiye kadar kaç defa yük değiştirdi?: ve : olup, ir soraki değişimi aşıa yazılırsa a uluur. Yürümeye devam ediyorlar ve at çok yorulup kala çuvalı da oğaya veriyor ve artık tüm çuvallar oğada. Acaa u aşamada kaç adım atıldı? Öce, aşta u so duruma gelee kadar ki durumlar dikkate alıırsa, a, a uluduğu görülür. Bu durumda toplam değişim olmuştur. O halde so aşamadaki atıla adım sayısıı ulmak içi izleecek sorular: Atı sırtıda kaç çuval kalmıştı?:, uda öceki yük değişimide (a) kaç adım atmışlardı?:,.. At çuvalları hepsii ıraktığıda kaç değişim oldu?:, :=. O halde, sodaki adım sayısı: olup, olacak (Atı sırtıda hiç çuval kalmadığıda yazılmaz, a 0 ).

5 İlköğretim-Olie 6 () A. Degisim () A B. Degisim () B = Toplam adım sayısı yazılırsa: ++, =. ÖRNEK. At ve oğa adım atarak yürümeye aşlıyor. İlk olarak at sırtıa çuval yük alıyor: a. Bir süre yürüdükte sora yoruluyor ve ir çuvalı oğaya veriyor: a ; u halde kaç adım atacaklarıı ulup öüe yazmak içi sorulursa: Atı sırtıda kaç çuval vardı?:, kaç adım atmıştı?:,.. At kaç defa yük değiştirdi?:, : olup, a uluur. Yürümeye devam ediyorlar ve at yie yorulup çuvalı irii oğaya veriyor: a, u halde kaç adım atacakları uluup yazılacak. Atı sırtıda kaç çuval vardı?:, kaç adım atılmıştı?:,.=6. Şimdiye kadar kaç değişim oldu?:, 6:= olup a uluur. Yie yürümeye devam ediyorlar ve yolu soua geldikleride at kala çuvalı da oğaya yüklüyor:. Acaa u durumda kaç adım atılacak? Buu içi sorulursa: Atı sırtıda kaç çuval vardı?:, kaç adım atılmıştı?:,.. Şu aa kadar kaç değişim oldu?:, :=. O halde olacaktır. () A. Degisim () A B. Degisim = () A B. Degisim = 6 6 = () B = Toplam atıla sayısı uluursa: +++8, 8=. ÖRNEK. (Örek ve de görüldüğü gii her aşlagıçta ve yolu souda at ve oğa yükü tamamıı sırtıa aldığıda atıla adım sayısı değişmemekte, olarak kalmaktadır. Buda dolayı, u örekte u değişimleri her zama ayı kaldığıa dikkat çekileilir ve ilk değişim icelemede verileilir. ) At ve oğa yürümeye aşlıyorlar, at sırtıa çuval alıyor: a. Adım atarak yürürlerke at yoruluyor ve çuvalı taesii oğaya veriyor: a. Bu durumda kaç adım atacaklar, ulmak içi gerekli sorular cevaplaırsa; atı sırtıda kaç çuval vardı?:, kaç adım atılmıştı?:,.. Çuval değişimi kaç defa oldu?:, : olup a. Yola devam ediyorlar ve at yie yorulup çuvalı daha oğaya veriyor: a. Atacakları adım sayısı uluursa: Atı sırtıda kaç çuval vardı?:, kaç adım atılmıştı?:,.=. Kaç değişim oldu?:. O halde :=6 olup 6a. Ve yürümeye 6 adım devam edice at yie yorulup çuvalı oğaya veriyor: a. Bu durumda attıkları adım sayısı uluursa; atı sırtıda kaç çuval vardı?:, kaç adım atılmıştı?: 6,.6=. Buraya kadar kaç defa yük değişimi oldu?:. O halde := adım atacaklar: a. Buda sorakide:, kaç çuval vardı?:, kaç adım atılmıştı?:. Değişim sayısı:. O halde: := olup,. () A () A B. Degisim = (6) A B. Degisim = = 6 () A B. Degisim 6= =. Degisim B () { = = Toplam atıla adım sayısı: , 6=. Böylece devam edildiğide tae çuvalı taşımaları sırasıda da ayı yötemi tekrarlaacağı aşikardır. Kısaca ( ).cide soraki adımlar (u hal ayrıtılı icelemede) gözlemleirse: At ve oğa irlikte yürümeye aşlıyorlar, atı sırtıda çuval yük var: a, u çuvallarda irisii oğaya veriyor: a -, kaç adım atılmıştı?:, kaç çuval vardı?:, kaç değişim oldu?:, :. O halde a -. Buda soraki yürüyüşte, atı sırtıda kaç çuval vardı?: -, kaç adım atıldı?:. Değişim kaç defa?: ( ) ( )( ), ; ir sorakii olacağı aşikardır ve devam edilirse, soda ir öce. adım atacaklar: a - ve so olarak da adım atmış olacaklar:. ( ) ( )( ) Toplam atıla adım sayısı : L + + =..

6 İlköğretim-Olie 65 Hikayei İşlem Basamakları:. İlk aşladıklarıda ütü çuvallar atta ve yolu soua vardıklarıda ütü çuvallar oğada olup çuvalları tümü sadece irisideyke adım atmaktadır. Şuu söylemek mümküdür: Çuvalları hepsi sadece irisii sırtıdayke adımda fazla atamıyorlar.. İkici defa yürüyüşe aşladığıda, yai atı sırtıdaki çuvallar azaldığıda ve oğa ilk defa çuval aldığıda atıla adım sayısı, atı sırtıa ilk defada aldığı yük sayısı kadar olmaktadır.. Yürüyüşü soa ermeside öce, yie atıla adım sayısı taşıacak çuval sayısı kadar olmaktadır.. Toplam yük değişim sayısı + defa, atıla toplam adım sayısı defadır. Yötem: Bu hikaye ile alatım, İstaul ili Firuzağa İlköğretim okuluda ir yıl ara ile 5 ve 7 kişilik iki sııf, 7 ve kişilik iki sııf olmak üzere toplam adet 8.sııfa; ayrıca İstaul ili Şişli Liseside ve 6 kişilik iki 9.sııf ve 8 kişilik ir 0.sııfa uygulamıştır. İşlem ve Bulgular: Araştırmacılar ders deeyimleride yola çıkarak, iom açılımıı öğreciye kolay kavratılması içi u metoda ulaşmışlardır. Sııf ortamıda uygulaması, araştırmacılarda öğretme Gülte tarafıda yapılmıştır(makalei devamıda öğretme olarak geçecektir). Öğretme iom açılımıı öce klasik yötemle alatmış, örekler çözmüş ve tahtaya ir soru yazarak iom açılımıı yapmalarıı istemiştir. Sora sııfı dolaşarak teker teker kotrol etmiş ve irkaç öğrecii doğru yaptığıı tespit etmiştir (5 ve 7 kişilik iki sııfta da durum ayı olup, doğru cevaı vere öğreci sayısı 0 u geçmemiştir). Öğreciler, öğretmee katsayıları, derece sayılarıı hatırlayamadıklarıı ve karıştırdıklarıı söylemiştir. Buu üzerie öğretme, açılımıda dereceleri değişimii kavratailmek amacıyla at ve oğa hikayesii alatmış (searyou verilişii irici aşaması), katsayıları ise Pascal üçgei ile vermiştir. Tahtaya yeide soru yazmış ve u defa 5 kişilik (ve 7) sııfı %50 sie yakıı açılımdaki dereceleri doğru yazmış, fakat katsayıları aşa yazarke karıştırmıştır (5 kişilik sııfta %50 i 6 taesi, 7 kişilik sııfta 8 taesi hem katsayı hem dereceyi doğru yazmıştır). Bu aşamada sora öğretme, katsayıları kavratmak amacıyla ikici aşamadaki hikayeyi alatmıştır. Atı, oğaı ve sırtıdaki çuvalları resimlerii de tahtaya çizerek olayı dramatize etmiştir. Öğretme, at ve oğaı arasıdaki kouşmaları dramatize ederke öğrecileri keyifle dilediklerii, öğrecilerde merak duygusuu oluştuğuu gözlemlemiştir. Öğreciler, u hikayei suumuu sessiz ve dikkatlice dilemişler; hikayei alatımı itice öğretmee, u alatımı çok eğleceli ulduklarıı söylemişlerdir. Alatım ittikte sora öğretme tahtaya yeide ir soru yazmış ve u defa sııfı çoğuluğuda doğru cevaı almıştır(7 kişilik sııfta 0, kişilik sııfta 6 taesi). Bir yıl sora u kou 7 kişilik sııfa geleeksel yolda, kişilik sııfa ise hikaye ile alatılmıştır. Her iki sııfa da ayı sorular sorulmuş [,, ( + f ), ( f + a) ] ve cevapları küçük kağıtlara yazılarak toplamıştır(sıav amaçlı değil). Bu kouyu geleeksel alatımla göre öğrecilerde %6 sıı, yei yötemle göre öğrecilerde %78 ii sorulara doğru cevap verdikleri görülmüştür öğretim yılıda Şişli Liseside kişilik 9.sııf öğrecilerie çarpalara ayırma kousu alatılırke iom açılımı ile ilgili örekler sorulduğuda öğrecileri üyük ir çoğuluğuu kouyu uuttuğu, iki terimli toplamı ve farkıı yaparke derece ve katsayıları karıştırdıkları görülmüştür. Bu öğreciler farklı ilköğretim okullarıda gelmiş olup, iom açılımı kousuu geleeksel yötemle öğremiş öğrecilerdir. Bu durum dersi öğretmei ile irlikte araştırmacılar tarafıda değerledirilmiştir. Dersi öğretmei * u araştırmada söz edile hikayei suumu ile ilgili olarak ilgiledirilmiştir. Buda soraki ilk derste u hikayeyi suarak iom açılımı kousuu öğreciye hatırlatmış ve sorula soruları sııfı tamamıa yakıı doğru cevaplamıştır. Ayı yötem araştırmacı öğretme tarafıda 6 kişilik 9.sııfta tekrarladığıda aşarıı %85 civarıda olduğu * Uygulamada yardımcı ola matematik öğretmei Alta Aygü e teşekkür ederiz.

7 İlköğretim-Olie 66 görülmüştür. Öğretmeler verileri toplarke, tahtaya yazdıkları soruları cevaplarıı öğrecileri küçük ir kağıda yazarak vermelerii istemiştir(sorula sorulara ör: (a + ),,,, ) öğretim yılıda 0.sııflarda iom açılımı ile ilgili örekler sorulduğuda, sııfta ulua u yötem ile öğremiş öğrecileri iom açılımıı heme hatırladıkları görülmüş ve sorulara yaklaşımlarıı daha doğru olduğu tespit edilmiştir. Souç ve Öeriler: Bu çalışmada iom açılımıı hikaye ile öğree öğrecileri, klasik alatımla öğreelere göre daha aşarılı oldukları, kouyu daha iyi hatırladıkları gözlemiştir. Hikaye ile alatım sırasıda öğretmei, oyulaştırarak ve tahtaya çizdiği at ve oğa arasıdaki kouşmaları tiyatro saheside gii temsil etmesi ile öğreciler dersi eğleceli ulmuşlardır. Suum sırasıda öğrecilerde merak duygusu gelişmiş ve öğremeye ilişki motivasyou güçlü ir şekilde sağladığı görülmüştür. Öğreciler, karşılaştıkları iki terimli ifadeleri sadece a ve olmadığı durumları da gözöüe alarak diğer harflerle ilişkili olarak yei hikayeler geliştireileceklerii söylemişlerdir; öylelikle yaratıcı souçlar elde ettikleri görülmüştür. Bu yapıla icelemeler ışığıda souç ve öeriler:. Klasik ir iom açılımıı suuşu değil de ir hikaye ile olayı kavraya öğreci uu uutmayacaktır.. At, oğa ve sırtlarıdaki çuvallar, resimle çizildiğide ya da figürleri kullaıldığıda ders eğleceli hale gelecektir.. Biom açılımı deildiğide herhagi iki terimlii harf toplamı değil, ir olayı varılacak souçları olarak gözöüe alıacaktır.. Bu çalışmada ilköğretime yaacı olmaması edeiyle a ve, at ve oğa olarak gözöüe alımış olup farklı örek olaylar verileilir ve öğrecide oluşturması isteeilir. 5. Bu hikaye gerçek olmamakla irlikte, uygulayıcı gerçek koşullara uyarlayailir. Aşağıda gerçek durumlara iki örek verilmiştir: a) Ticaret yapa ve u çuvalı taşıya ir tüccarı at ve oğası olsu. Bu çuvalları atla oğa kedileri değiştiremeyeceği içi tüccar değiştirecektir. ) Öğretme öğreciyi daha iyi motive etmek içi öğrecii atla oğa sahii olduğuu söyler, u çuval değişimii öğreci kedisi uygular ve daha çok motive olmuş olur. 6. Biom açılımı sadece a ve gii harflerde iaret olmayıp, her öğretilmek istee iki terimli toplamıı.ci merteede toplamı ifadeside kurguları çeşitlemek yeride olacaktır. 7. Pascal üçgeii azı özelliklerii verilmesi ile öğrecii motivasyou üst düzeyde tutulmuş olacaktır. 8. Bu çalışma, sadece ilköğretim aşamasıda ele alımış olup olasılık ile ilgili (komiasyo) durumlara değiilmemiştir. Orta öğretimde, heüz iom açılımıı kavrayamamış öğreciler içi farklı ir kurguyla verileilir. Kayakça: Altu, M. (00). Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmeleri İçi Matematik Öğretimi. Bursa: Alfa Kitaevi. Altu, M. (00). İlköğretim İkici Kademede (6,7 ve 8. sııflarda) Matematik Öğretimi. Bursa: Alfa Kitaevi. Baykul, Y. (00). İlköğretimde Matematik Öğretimi -5. Sııflar İçi. Akara: Pegem A Yayıları. İlköğretim Okulu Matematik Programı (00) Sııf. İstaul: Milli Eğitim Basımevi. Polatoğlu, M.; Çamlı A.& Çalıkoğlu İ. (00). İlköğretim Matematik Ders Kitaı 8. İstaul: Milli Eğitim Basımevi. I. Kaşıkçı M., Öğretme Düyası, 8. Sııf Matematik Dersi Üite Plaları, we adreside alıdığı tarih: II. Saka M., Öğrecilerim Matematiği Nasıl Öğremek İsterler, com/tartisma/tartisma_ogrecilerim_matematik_dersii_0.htm, we adreside alıdığı tarih: III. Math Forum: Pascal s Triagle, pascal_iomial.html, we adreside alıdığı tarih: IV. Büyükkeçeci, S., PaRaDoksLaR, Matematiği Sırları: Pascal Üçgei, com/ matematiks/ matematigi_sirlari.htm, we adreside alıdığı tarih:

Ekim 2003 Cilt:11 No:2 ISSN 1300-8811 October 2003 Vol:11 No:2 İÇİNDEKİLER (CONTENTS)

Ekim 2003 Cilt:11 No:2 ISSN 1300-8811 October 2003 Vol:11 No:2 İÇİNDEKİLER (CONTENTS) Gazi Üiversitesi Kastamou Eğitim Dergisi Gazi Uiversity Kastamou Educatio Joural Ekim 2003 Cilt:11 No:2 ISSN 1300-8811 October 2003 Vol:11 No:2 İÇİNDEKİLER (CONTENTS) Eğitim Bilimleri Eğitimde Stratejik

Detaylı

3. Bölüm Paranın Zaman Değeri. Prof. Dr. Ramazan AktaĢ

3. Bölüm Paranın Zaman Değeri. Prof. Dr. Ramazan AktaĢ 3. Bölüm Paraı Zama Değeri Prof. Dr. Ramaza AktaĢ Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıkta sora aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiiz: Paraı zama değeri kavramıı alaşılması Faiz türlerii öğremek

Detaylı

Nezahat GÜÇLÜ 1, Eshabil Erdem PAKSOY 2, Sezgin TETİK 3. Özet. Abstract

Nezahat GÜÇLÜ 1, Eshabil Erdem PAKSOY 2, Sezgin TETİK 3. Özet. Abstract Liderlik Kapasitesi: Okul Yöeticilerii Sosyal Sorumluluk Davraışlarıı Belirlemesie Yöelik Nitel Bir Araştırma * Leadership Capacity: A Qualitative Research For Determiig Social Resposibility Behaviors

Detaylı

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM, OLASILIK VE İSTATİSTİK...111. Konu Özeti...111. Testler (1 11)...115. Yazılıya Hazırlık Soruları (1 2)...

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM, OLASILIK VE İSTATİSTİK...111. Konu Özeti...111. Testler (1 11)...115. Yazılıya Hazırlık Soruları (1 2)... ÜNİTE PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM, OLASILIK VE İSTATİSTİK Bölüm PERMÜTASYON, KOMBİNASYON BİNOM VE OLASILIK! = (...... ) PERMÜTASYON, KOMBİNASYON BİNOM, OLASILIK VE İSTATİSTİK PERMÜTASYON, KOMBİNASYON,

Detaylı

İKTİSATÇILAR İÇİN MATEMATİK

İKTİSATÇILAR İÇİN MATEMATİK Kostadi Treçevski Aeta Gatsovska Naditsa İvaovska İKTİSATÇILAR İÇİN MATEMATİK DÖRT YILLIK MESLEKİ OKULLARA AİT SINIF III İKTİSAT - HUKUK VE TİCARET MESLEĞİ TİCARET VE PAZARLAMA TEKNİSYENİ Deetleyeler:

Detaylı

KALİTE KONTROLDE ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN DEĞİŞKEN OLMASI DURUMUNDA p KONTROL ŞEMALARININ OLUŞTURULMASI

KALİTE KONTROLDE ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN DEĞİŞKEN OLMASI DURUMUNDA p KONTROL ŞEMALARININ OLUŞTURULMASI İstabul Ticaret Üiversitesi Fe Bilimleri Dergisi Yıl: 5 Sayı:10 Güz 2006/2 s 65-80 KALİTE KONTROLDE ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN DEĞİŞKEN OLMASI DURUMUNDA p KONTROL ŞEMALARININ OLUŞTURULMASI İrfa ERTUĞRUL *,

Detaylı

ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 8, Sayı 15, 2012 ZKU Journal of Social Sciences, Volume 8, Number 15, 2012

ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 8, Sayı 15, 2012 ZKU Journal of Social Sciences, Volume 8, Number 15, 2012 ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 8, Sayı 15, 2012 ZKU Joural of Social Scieces, Volume 8, Number 15, 2012 GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

Detaylı

MATLAB VE ASP.NET TABANLI WEB ARAYÜZÜ KULLANILARAK DOĞRUSAL OLMAYAN SİSTEMLERİN ANALİZİ

MATLAB VE ASP.NET TABANLI WEB ARAYÜZÜ KULLANILARAK DOĞRUSAL OLMAYAN SİSTEMLERİN ANALİZİ Gazi Üiv. Müh. Mim. Fak. Der. Joural of the Faculty of Egieerig ad Architecture of Gazi Uiversity Cilt 27, No 4, 795-806, 2012 Vol 27, No 4, 795-806, 2012 MATLAB VE ASP.NET TABANLI WEB ARAYÜZÜ KULLANILARAK

Detaylı

Amasya sağlık yüksekokulu öğrencilerinin iletişim becerileri

Amasya sağlık yüksekokulu öğrencilerinin iletişim becerileri Göztepe Tıp Dergisi 26(4):152-159, 2011 doi:10.5222/j.goztepetrh.2011.152 KLİNİK ARAŞTIRMA ISSN 1300-526 Hemşirelik Amasya sağlık yüksekokulu öğrecilerii iletişim becerileri Gülay Bİgöl (**), Ayşe Demİr

Detaylı

İnsan Kaynakları Web Sitelerinde Yer Alan Hemşire İş İlanlarının İncelenmesi *

İnsan Kaynakları Web Sitelerinde Yer Alan Hemşire İş İlanlarının İncelenmesi * Web siteleride hemşire iş ilaları ARAŞTIRMA İsa Kayakları Web Siteleride Yer Ala Hemşire İş İlalarıı İcelemesi * A Evaluatio of Job Advertisemets for Nurses o Websites of Huma Resources Feride Eşki Bacaksız1,

Detaylı

Diyabet E itimi ve. Dan flmanl k

Diyabet E itimi ve. Dan flmanl k BÖLÜM 15 Diyabet E itimi ve Da flmal k Diyabetli bireye ve oları bakımlarıda sorumlu ola aile bireylerie hastalığı bakımıı ve yöetimii öğretmek diyabet tedavi plaıı bir parçasıdır. Diyabetlii eğitimi,

Detaylı

Klinik Araştırma. Şenol Emre, Haluk Emir, Sinan Celayir. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul

Klinik Araştırma. Şenol Emre, Haluk Emir, Sinan Celayir. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul Çocuk Cerrahisi Dergisi (-):-, 0 doi:0./jtaps.0.0 Kliik Araştırma Tıp fakültesi beşici sııf öğrecilerii çocuk cerrahisi stajı içi düşüceleri: Geribildirim aketlerii ve sıav başarı oralarıı değerledirilmesi

Detaylı

Bir Ağ Yönetim Sistemi: GuardiLAN

Bir Ağ Yönetim Sistemi: GuardiLAN Bir Ağ Yöetim Sistemi: GuardiLAN Erha Altıtaş, Our Özardıç, Salih Talay, Tolga Ayav Bilgisayar Mühedisliği Bölümü İzmir Yüksek Tekoloji Estitüsü, İzmir {altitas, ozardic, stalay, tayav}@arf.iyte.edu.tr

Detaylı

Ersin Kaya Sandal Accepted: October 2011

Ersin Kaya Sandal Accepted: October 2011 a ISSN:1306-3111 e-joural of New World Scieces Academy 2011, Volume: 6, Number: 4, Article Number: 4A0045 NATURE SCIENCES Received: April 2011 Ersi Kaya Sadal Accepted: October 2011 Nadire Karademir Series

Detaylı

Matematik olarak normal dağılım fonksiyonu. 1 exp X 2

Matematik olarak normal dağılım fonksiyonu. 1 exp X 2 Matematk olarak ormal dağılım foksyou f ( ) ep ( ) Şeklde fade edlr. Burada μ artmetk ortalama, σ se stadart sapma değer gösterr ve dağılım foksyou N(μ, σ) otasyou le gösterlr. Bu deklem geometrk görütüsü

Detaylı

KATILIMCI KARAR VERME: KARARLARA KATILIM KONUSUNDA ÇALIŞANLARIN DÜŞÜNCELERİNE YÖNELİK BİR ALAN ÇALIŞMASI PARTICIPATIVE DECISION MAKING

KATILIMCI KARAR VERME: KARARLARA KATILIM KONUSUNDA ÇALIŞANLARIN DÜŞÜNCELERİNE YÖNELİK BİR ALAN ÇALIŞMASI PARTICIPATIVE DECISION MAKING Süleyma Demirel Üiversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Y.2008, C.13, S.1 s.29-56. KATILIMCI KARAR VERME: KARARLARA KATILIM KONUSUNDA ÇALIŞANLARIN DÜŞÜNCELERİNE YÖNELİK BİR ALAN ÇALIŞMASI PARTICIPATIVE

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SAYISAL YÖNTEMLER DERS NOTLARI

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SAYISAL YÖNTEMLER DERS NOTLARI ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SAYISAL YÖNTEMLER DERS NOTLARI Doç. Dr. Cihat ARSLANTÜRK Doç. Dr. Yusuf Ali KARA ERZURUM BÖLÜM MATEMATİKSEL TEMELLER ve HATA ANALİZİ..

Detaylı

BASAMAK ATLAYARAK VEYA FARKLI ZIPLAYARAK İLERLEME DURUMLARININ SAYISI

BASAMAK ATLAYARAK VEYA FARKLI ZIPLAYARAK İLERLEME DURUMLARININ SAYISI Projesii Kousu: Bir çekirgei metre, metre veya 3 metre zıplayarak uzuluğu verile bir yolu kaç farklı şekilde gidebileceği ya da bir kişii veya (veya 3) basamak atlayarak basamak sayısı verile bir merdivei

Detaylı

Ankarada Farklı Semtlerdeki Okul Öncesi Eğitim Kurumları İç ve Dış Mekânlarının Kaza Riski Açısından Değerlendirilmesi

Ankarada Farklı Semtlerdeki Okul Öncesi Eğitim Kurumları İç ve Dış Mekânlarının Kaza Riski Açısından Değerlendirilmesi Sağlık ve Toplum Yıl:, Sayı: Mayıs-Ağustos ARAŞTIRMALAR / Researches Akarada Farklı Semtlerdeki Okul Öcesi Eğitim Kurumları İç ve Dış Mekâlarıı Kaza Riski Açısıda Değerledirilmesi Preschool Educatio Istitutios

Detaylı

PERİYODİK OPSİYONLU YENİLEME MODELİ PARAMETRELERİNİN SİMÜLASYON YARDIMIYLA BELİRLENMESİ

PERİYODİK OPSİYONLU YENİLEME MODELİ PARAMETRELERİNİN SİMÜLASYON YARDIMIYLA BELİRLENMESİ 46 PERİYODİK OPSİYONLU YENİLEME MODELİ PARAMETRELERİNİN SİMÜLASYON YARDIMIYLA BELİRLENMESİ ÖZET Arş. Gör. İbrahim Zeki AKYURT Arş. Gör. Emrah ÖNDER Birçok işletme tarafıda stok politikası olarak, düşük

Detaylı

Bölgesel kalkınmada öncü, Türkiye üniversiteleri arasında ilk sıralarda yer alan Büyük Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Bölgesel kalkınmada öncü, Türkiye üniversiteleri arasında ilk sıralarda yer alan Büyük Abant İzzet Baysal Üniversitesi ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Bölgesel kalkımada öcü, Türkiye üiversiteleri arasıda ilk sıralarda yer ala Büyük Abat İzzet Baysal Üiversitesi Prof. Dr. Mehmet Kutalmış Prof. Dr. Mehmet Kutalmış AİBÜ

Detaylı

KIRILGAN BEŞLİ ÜLKELERİNİN HİSSE SENEDİ PİYASALARI ARASINDAKİ EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ 1

KIRILGAN BEŞLİ ÜLKELERİNİN HİSSE SENEDİ PİYASALARI ARASINDAKİ EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ 1 Uluslararası Yöetim İktisat ve İşletme Dergisi, Cilt 11, Sayı 24, 2015 It. Joural of Maagemet Ecoomics ad Busiess, Vol. 11, No. 24, 2015 KIRILGAN BEŞLİ ÜLKELERİNİN HİSSE SENEDİ PİYASALARI ARASINDAKİ EŞBÜTÜNLEŞME

Detaylı

Düzce Üniversitesi yunusbicen@duzce.edu.tr. Kocaeli Üniversitesi faruk.aras@kocaeli.edu.tr. Kocaeli Üniversitesi hasbi@kocaeli.edu.tr.

Düzce Üniversitesi yunusbicen@duzce.edu.tr. Kocaeli Üniversitesi faruk.aras@kocaeli.edu.tr. Kocaeli Üniversitesi hasbi@kocaeli.edu.tr. Akıllı Şebekelerde Çoklu-Etme Sistemleri ve Arıza Taılama: Güç Trasformatörü Uygulaması Multiaget Systems i Smart Grids ad Fault Diagostics: Power Trasformer Applicatio Yuus Biçe, Faruk Aras 2, Hasbi Đsmailoğlu

Detaylı

THOMAS MODELİ KAPSAMINDA YÖNETİCİLERİN ÇATIŞMA YÖNETİMİ STİLLERİ VE TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI

THOMAS MODELİ KAPSAMINDA YÖNETİCİLERİN ÇATIŞMA YÖNETİMİ STİLLERİ VE TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI THOMAS MODELİ KAPSAMINDA YÖNETİCİLERİN ÇATIŞMA YÖNETİMİ STİLLERİ VE TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI Alpteki SÖKMEN İrfa YAZICIOĞLU ÖZET İşletmeler arası büyük rekabetleri yaşadığı, adeta ekoomik

Detaylı

Geçen sene düzenlenen 5 inci seminerde eksikliği hissedilen

Geçen sene düzenlenen 5 inci seminerde eksikliği hissedilen 6. DSS ÖZEL 74 Deiz Sistemleri Semieri Cepheside Değişe Bir Şey Yok Şebem ASİL / s.asil@savumahaber.com Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savumahaber.com K. Burak CODUR / b.codur@savumahaber.com Bahri Mert DEMİREL/

Detaylı

MERMER BLOK KESİM YÖNTEMLERİNİN BULANIK TOPSIS YÖNTEMİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ. Evaluation of Marble Extraction Methods By Using Fuzzy Topsis Method

MERMER BLOK KESİM YÖNTEMLERİNİN BULANIK TOPSIS YÖNTEMİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ. Evaluation of Marble Extraction Methods By Using Fuzzy Topsis Method Madecilik, Cilt 46, Sayı 3, Sayfa 9-, Eylül 007 Vol.46, No.3, pp 9-, September 007 MERMER BLOK KESİM YÖNTEMLERİNİN BULANIK TOPSIS YÖNTEMİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ Evaluatio of Marble Extractio Methods By Usig

Detaylı

EN KISA YOL PROBLEMİNDE ÇİZGE PARÇALAMA YÖNTEMİ KULLANILARAK YENİ BİR YAKLAŞIM 1

EN KISA YOL PROBLEMİNDE ÇİZGE PARÇALAMA YÖNTEMİ KULLANILARAK YENİ BİR YAKLAŞIM 1 EN KISA YOL PROBLEMİNDE ÇİZGE PARÇALAMA YÖNTEMİ KULLANILARAK YENİ BİR YAKLAŞIM Eskişehir Osmagazi Üiversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Özet Bu çalışmada ilk olarak çizge kuramıı temel kavramları

Detaylı

biliniyordu: Eğer 2 a 1 bir asal sayıysa, o zaman S = 2 a 1 (2 a 1) yetkin bir sayıdır. Bunu toplayalım: O halde

biliniyordu: Eğer 2 a 1 bir asal sayıysa, o zaman S = 2 a 1 (2 a 1) yetkin bir sayıdır. Bunu toplayalım: O halde SAYILAR DÜNYASINDA GEZİNTİLER H. Turgay Kaptaoğlu Bu yazıda deri teorilere imede sayıları çoğulula da tamsayıları ilgiç özellileride bahsedeceğiz. Bu özellileri hiçbiri yei değil; yüzyıllar, hatta biyıllar

Detaylı

Bugün, Türk otomotiv sanayinin, üretim teknolojileri

Bugün, Türk otomotiv sanayinin, üretim teknolojileri DERGİDEN FİGES İLERİ MÜHENDİSLİK VE ARGE TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ 2014-2 / Sayı: 5 (Temmuz-Ağustos-Eylül 2014) ISSN: 2147-9550 FİGES A.Ş. Adıa Sahibi Yöetim Kurulu Başkaı Dr. Tarık Öğüt Sorumlu Yazı İşleri

Detaylı

Ali Cüneyt AKBAŞ* Mihemedo Ağıtı

Ali Cüneyt AKBAŞ* Mihemedo Ağıtı Özel Rapor: 12 Aralık 2010 Mihemedo Ağıtı Loy loy, Mehmet arkadaş (yoldaş), Mehmet'i bedei dağları zirvesideki zirvedir aacığım, Sevgilimi bedei dağları zirvesideki simgedir, Hey ateş düşsü bu Romileri(Türkleri)

Detaylı