T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı"

Transkript

1 İ İ

2 İÇİNDEKİLER Sayfa No SUNUŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL BİLGİLER İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1. YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR FİZİKSEL YAPI ORGANİZASYON YAPISI BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR MEVZUAT İNSAN KAYNAKLARI SUNULAN HİZMETLER Birim Evrak ve Personel Şubesi Müdürlüğü Genel Evrak, Arşiv ve Haberleşme Şubesi Müdürlüğü Bütçe İşlemleri Şubesi Müdürlüğü Satın Alma Şubesi Müdürlüğü Taşınır Mal İşlemleri Şubesi Müdürlüğü Tedavi Giderleri Şubesi Müdürlüğü Yurt Dışı Hizmetleri ve Harcırah Şubesi Müdürlüğü Sosyal ve İdari İşler Şubesi Müdürlüğü Teknik İşler Şubesi Müdürlüğü Kalite Yönetim Şubesi Müdürlüğü Kurum Tabipliği Koruma ve Güvenlik Şubesi ii

3 İKİNCİ BÖLÜM FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 1. PERSONEL HAREKETLERİ EĞİTİM FAALİYETLERİ EVRAK KAYIT VE HABERLEŞME HİZMETLERİ Genel Evrak Kayıt İşlemleri Birim Evrak Kayıt İşlemleri Kurum Arşivi Hizmetleri Santral Haberleşme Hizmetleri BÜTÇE BÜYÜKLÜKLERİ VE BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ SATIN ALMA HİZMETLERİ TAŞINIR MAL İŞLEMLERİ SAĞLIK (Tedavi) HARCAMALARI SAĞLIK ÜNİTESİ HİZMETLERİ YURT DIŞI İDARİ GİDERLER HARCIRAH İŞLEMLERİ GÜVENLİK HİZMETLERİ SOSYAL ve İDARİ HİZMETLER Temizlik ve Taşıma Hizmetleri Ulaşım Hizmetleri Lojman Hizmetleri Kreş Hizmetleri Kamp Hizmetleri Spor Faaliyetleri Kültür ve Sanat Faaliyetleri TEKNİK HİZMETLER Çalışma Ofisleri Kullanım Alanlarında Yapılan Düzenlemeler Hizmet Binaları Yapı Güvenliği Çalışmaları Hizmet Binaları Bakım ve Onarım İşlemleri Lojman Binaları Bakım Onarım Hizmetleri Isıtma, Soğutma ve Tesisat Bakım ve Onarımları Bahçe Bakımı ve Çiçek Ekimi Telefon Santrali ve Telefon Hizmetleri Fotokopi ve Faks Elektrik Tesisatı Bakım Onarım Hizmetleri Asansör Bakım Onarım Hizmetleri Yangın Algılama, Söndürme Sistemleri ve Otomasyon KALİTE YÖNETİM FAALİYETLERİ iii

4 SUNUŞ İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı; mevzuatla belirlenmiş görev ve yetki sınırları içinde, katılımcılık, eşitlik, mesleki uzmanlık, hesap verebilirlik, saydamlık, ulaşılabilirlik ve kişisel verilerde gizlilik ilkeleri doğrultusunda, değişen koşullara ve beklentilere cevap vermek, personel ve teknik altyapısını güçlendirmek ve Hazine Müsteşarlığının fonksiyonlarını verimli ve etkili bir şekilde yerine getirebilmesini sağlamak amacıyla, en kaliteli destek hizmetini sunma misyonu ile çalışmalarını yürütmektedir Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, idarelerin organizasyon yapısını oluşturmasını ve ilan edilmesini, bu yapı içerisinde herkesin iş tanımlarının açıkça belirlenmesini, işlerin yapılması için görevlendirilen personelin yeterli ölçüde yetkilendirilmesini, yapılan işlerin kaydedilmesini ve her aşamada takibinin yapılmasını zorunlu kılmaktadır yılından bu yana faaliyetlerini sürdüren Birimde, kurumsal yapı içerisinde taşıdığı sorumluluk doğrultusunda 2005 yılı itibariyle 5018 Sayılı Kanunun tüm gereklerini sağlamanın yanı sıra günün değişen beklenti ve ihtiyaçlarını, gerek nitelik, gerekse nicelik bakımından karşılaması yolunda toplam kalite vizyonu çerçevesinde kendini yenilemesi için kapsamlı bir yapılanma çalışması başlatılmıştır. Öncelikle, taleplerin hızlı ve doğru alınması, eksiksiz ve zamanında yerine getirilmesi, kaydedilmesi, izlenebilmesi ve raporlanabilmesi amacıyla elektronik ortamda Hizmet ve Malzeme Talepleri Yönetim Sistemi kurularak 2006 yılı başından itibaren kullanıma açılmıştır. Süregelen çalışmalar sonucu, kalitenin hayatın vazgeçilmez bir parçası olduğu ve herkesin katılımını gerektirdiği bilinci ile daha verimli çalışan, kuralları belirlenmiş, personelinin memnuniyetini esas alan ISO 9001:2000 standardının şartlarını karşılayan yapılanmaya sahip Kalite 1

5 Yönetim Sistemi kurulmuştur. TSE tarafından yapılan denetimi takiben, 27 Kasım 2007 tarihinde, TS EN ISO 9001:2000 Standardına uygun Kalite Yönetim Sistem Belgesi kullanmaya hak kazanılmıştır. Kalite Yönetim Sistemi faaliyetlerinin belli bir disiplin içinde yürütülmesi ve devamlılığının sağlanması, girdi ve kaynaklarının koordine edilerek uyumlu bir çalışmanın temin edilmesi bakımından Birim organizasyon yapısında değişikliğe gidilerek 29 Ağustos 2007 tarihinde Kalite Yönetim Şubesi oluşturulmuştur. Hedefimiz, kaynakların etkili ve etkin bir şekilde kullanılması ve kaliteli hizmet sunabilmek amacıyla, teknolojik alt yapıyı güçlendirmek, nitelikli personel sayısını arttırmak, kalite beklentilerini eksiksiz olarak anlamak, takım bilinci içinde sistematik çalışma metodlarını kullanarak maliyetleri düşürmek, bilgi ve becerilerin artırılabileceği imkanlar oluşturmak, görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek faktörleri saptayarak etkinliği ve tatmin düzeyini izlemek, ölçmek ve raporlamaktır. Hizmet sunumu ve organizasyon yapısı bakımından ulusal düzeyde model olarak kabul edilen, güçlü dinamik ve güvenilir bir yönetim yapısını oluşturmak, korumak ve ileriye götürmek yolunda, Birim çalışanlarımızın tümünün katılımıyla hazırlanan 2007 Yılı Faaliyet Raporu, hizmet ve faaliyetlerimiz ile bunların sonuçlarını paylaşma ve değerlendirme fırsatı vermektedir. Bu vesileyle; hizmetlerin belli bir kalitede, etkili ve etkin yürütülmesinde azami gayret gösteren ve asla fedakarlıktan kaçınmadan hizmet üreten çalışanlarımız ile desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen üst yönetimimize şükranlarımı sunarım. Saygılarımla, Sadettin PARMAKSIZ İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı 2

6 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL BİLGİLER İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Hazine Müsteşarlığı teşkilat yapısı içinde yardımcı birimler arasında yer almaktadır. İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri, 4059 Sayılı Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun un 5 inci maddesinin (g) bendi ile bu bentte atıfta bulunulan 3046 sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanun un 29 uncu maddesiyle belirlenmiştir. Buna göre; a) Gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek, b) İhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanma, satın alma işlemlerini yürütmek, c) Mali işlerle ilgili hizmetlerini yürütmek, d) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve taşıma hizmetlerini yapmak, e) Sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek, f) Personelin ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak, 3

7 g) Müsteşarlığa gelen yazı ve mesajlardan gerekenlerin bakan veya müsteşara sunulmasını sağlamak, h) Müsteşarın direktif ve emirlerini ilgililere duyurmak ve işlemlerini takip etmek, Bakanlığın (Müsteşarlık) iç ve dış protokol hizmetlerini yürütmek, i) Süreli evrakın zamanında işleme konulmasını sağlamak, j) Müsteşarlığı ilgilendiren toplantı, brifing ve görüşmeleri düzenlemek, bunlara ait önemli not ve tutanakları tutmak ve yaymak, k) Genel evrak, arşiv ve haber merkezinin hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek, l) Müsteşar tarafından verilecek diğer görevleri yapmak; İdari ve Mali ve İşler Dairesi Başkanlığının yasal görevleri olarak belirlenmiştir. 4

8 2. FİZİKSEL YAPI Birim, Müsteşarlık yerleşkesindeki altı ayrı hizmet binasının aşağıda belirtilen muhtelif bölümlerinde faaliyetini sürdürmektedir. Tablo 1: Birimin Yerleşimi Blok Oda No Alan (m2) Kullanılma Amacı A Başkanlık A Birim Evrak ve Personel Şube Müdürlüğü B Z0 305 Genel Evrak Arşiv ve Haberleşme Şube Müdürlüğü A Bütçe İşlemleri Şube Müdürlüğü A Satın Alma Şube Müdürlüğü D Zemin Taşınır Mal İşlemleri Şube Müdürlüğü A Tedavi Giderleri Şube Müdürlüğü A Yurtdışı ve Harcırah İşlemleri Şube Müdürlüğü E Bodrum 380 Kurum Tabipliği D Z04,16,10,11 57 Kalite Yönetim Şubesi Müdürlüğü B BZ Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü A B1-07, ZO GHM, ZO, Balgat ve Emek Giriş Kontrol Noktalar A Sosyal ve İdari İşler Şube Müdürlüğü A Z Nöbetçi Şoför Odası B B1-27,29, Araç Sevk, Yakıt Takip, Şoför Dinlenme Odaları C Zemin,Balkon 842 -C Blok Konferans Salonu ve Sergi Alanı ve İşletim Merkezi F Bodrum 620 -F Blok Spor Salonu ve İşletim Merkezi A Teknik İşler Şube Müdürlüğü B B-1 39, Marangoz Atölyesi ve Dinlenme Odası B B2-2,2A Kaynak ve Alüminyum Atölyesi ve Dinlenme Odası A B Isıtma Soğutma ve Sıhhi Tesisat İşletim Merkezi F FB , Anahtar, İnşaat, Boya, Bölme ve Peyzaj Atölye ve Servisleri A B1-11,15-17, Telefon, Elektrik, Tesisat Atölye ve Dinlenme Odaları A B1-O Asansör, Yangın Algılama ve Otomasyon Servisi B B Faks Fotokopi Atölyesi Toplam

9 3. ORGANİZASYON YAPISI İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı nın hizmet üniteleri, doğrudan Başkana ya da Başkan Yardımcılarına bağlı olmak üzere Şube Müdürlüklerinden oluşmakta olup; (3) Başkan Yardımcısına bağlı (10) Şube Müdürlüğü ve doğrudan Başkana bağlı görev yapan Kurum Tabipliği ile Kalite Yönetim Şubesi Müdürlüğü vasıtasıyla faaliyetlerini sürdürmektedir. Organizasyon Şeması : BAŞKANLIK Sekreterya Kurum Tabipliği Kalite Yönetim Şb. Başkan Yardımcılığı Birim Evrak ve Personel Şb. Başkan Yardımcılığı Bütçe İşlemleri Şb. Başkan Yardımcılığı Tedavi Giderleri Şb. Genel Evrak Arşiv ve Haberleşme Şb. Koruma ve Güvenlik Şb. Satın Alma Şb. Teknik İşler Şb. Taşınır Mal İşlemleri Şb. Yurtdışı Hizmetler ve Harcırah Şb. Sosyal ve İdari İşler Şb. 6

10 4. BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR Tablo 2: Birim Teknolojik Malzeme Dağılımı Malzeme Adı Adet Bilgisayar Ekranı 176 Bilgisayar Sistem Kutusu 73 Bilgisayar Thin Client 103 Bilgisayar Yazıcı 39 Büro Tipi Telefon Makinesi 223 Dizüstü Bilgisayar 3 DVD Player 1 El Telsizi 31 Faks Makinesi 4 Fotoğraf Makinası 1 Fotokopi Makinası 4 Hesap Makinası 2 Hesap Makinası Şeritli 14 Manyetik Kart Hazırlama Makinası 1 Projeksiyon Cihazı 1 Renkli Kamera 62 Röntgen Cihazı 1 Ses, Işık, Görüntü Sistemi 1 Tarayıcı 1 Telefon Makinası (Norstar) 7 Televizyon 7 Tepegöz 1 Video (Oynatıcı) 6 Video Kayıt Cihazı 1 Toplam 711 7

11 Tablo 3: Müsteşarlık İnternet Portalından Sunulan Hizmetler Sıra No Hizmet Adı 1 Kalite Yönetim Sistemi (http://hizmet.hazine.gov.tr/kys) 2 Hizmet ve Malzeme Talepleri Yönetim Sistemi (http://hizmet.hazine.gov.tr) 3 HM Intranet Servisi (http://hmbs/imi) 4 HM Personel Güncelleme Modülü 5 Evrak Bilgi Sistemi 6 E-Bütçe 7 Lojman Tahsis Sistemi 8 Yangın Algılama ve Asansör Sistemi 9 Emekli Sandığı Kurum Uygulaması 10 Ayniyat Takip Programı 11 Kamera Takip Sistemi 12 Turnike Geçiş, Araç, Ziyaretçi ve Personel Kayıt Sistemi 8

12 5. MEVZUAT 4059 ve 3046 Sayılı Kanunlar 2007 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Genel Bütçe Muhasebe Yönetmeliği Bütçe Uygulama Talimatları Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği Tedavi Yardımına İlişkin Bütçe Uygulama Tebliği (2006 Tebliği Sıra No: 6) Tedavi Yardımına İlişkin Bütçe Uygulama Tebliği (2007 Tebliği Sıra No: 8) Ön Ödeme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik Taşınır Mal Yönetmeliği Taşınır Kod Listesi Genel Tebliği 2007/3 Sayılı Başbakanlık Genelgesi 2005/16 Sayılı Başbakanlık Genelgesi 6245 Sayılı Harcırah Kanunu 5597 Sayılı Yurt Dışına Çıkış Harcı Hakında Kanun Yurt Dışına Çıkış Harcı Hakında 1 no.lu Genel Tebliğ Yurt Dışı Gündeliklere İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı 37 Seri Nolu Harcırah Kanunu Genel Tebliği 2004/8030 Bakanlar Kurulu Kararı (İdarelerin Yabancı Ülkelerdeki Kuruluşlarının Mal ve Hizmet Alımları ile Yapım İşlerine İlişkin Esaslar) 4969 Sayılı Kanun (12 Ağustos 2003 tarih sayılı ResmiGazete) 2004/11 Sayılı Başbakanlık Genelgesi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 9

13 Hizmet Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Mal Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Danışmanlık Hizmet İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Kamu İhale Genel Tebliği 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun 4857 Sayılı İş Yasası ve İlgili Yönetmelikler 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu. Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği 237 Sayılı Resmi Taşıt Kullanımı Kanunu 2946 Sayılı Kamu Konutları Kanunu Kamu Konutları Yönetmeliği Milli Emlak Genel Tebliğleri (Sıra No: ) 2495 sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliğinin Sağlanması Hakkında Kanun 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna İlişkin Yönetmelik Kurum Tabipliklerinin Standardına Dair Tebliğ (15/02/ ) Tıbbi Cihaz Yönetmeliği Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Standart Dosya Planına İlişkin 2005/7 sayılı Başbakanlık Genelgesi 24 Sayılı Yangın Söndürücü Cihazların Servis Hizmetleri Hakkında Tebliğ Elektrik İç Tesisat Yönetmeliği. Asansör Yönetmeliği Kamu Binalarının Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik 10

14 6. İNSAN KAYNAKLARI Birimde 203 bay, 55 bayan olmak üzere toplam 258 personel görev yapmaktadır. Başka bir ifadeyle, birim çalışanlarının %79 u bay, %21 i bayan personelden oluşmaktadır. Tablo 4: Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı (Kişi Sayısı) Unvan Bay Bayan Toplam Kariyer Meslek Memurları Hazine Uzmanı Şube Müdürü 2 2 Başkan Yardımcısı 2 2 Daire Başkanı 1 1 Ara Toplam (1) Destek Hizmetlerinde Çalışanlar Koruma ve Güvenlik Görevlisi Koruma ve Güvenlik Şefi 4 4 Sözleşmeli Personel Şoför Hizmetli Dağıtıcı 3 3 Daktilograf 1 1 Laborant 1 1 Hemşire 2 2 Teknisyen Tekniker 2 2 Memur V.H.K.İ Bilgisayar İşletmeni Şef Diş Tabibi Daire Tabibi 2 2 Mühendis Mimar Ayniyat Saymanı 1 1 Şube Müdürü Başkan Yardımcısı 1 1 Ara Toplam (2) Genel Toplam (1+2)

15 Tablo 5: Birim Personelin Eğitim Durumu Unvan Kariyer Meslek Memurları İlköğretim Lise Ön Lisans Lisans Y. Lisans Doktora/Üstü Toplam Hazine Uzmanı 3 3 Şube Müdürü Başkan Yardımcısı Daire Başkanı 1 1 Ara Toplam (1) Destek Hizmetleri Çalışanları Koruma ve Güvenlik Görevlisi Koruma ve Güvenlik Şefi Sözleşmeli Personel Şoför Hizmetli Dağıtıcı Daktilograf 1 1 Laborant 1 1 Hemşire 2 2 Teknisyen Tekniker 2 2 Memur V.H.K.İ Bilgisayar İşletmeni Şef Diş Tabibi 2 2 Daire Tabibi 2 2 Mühendis 2 2 Mimar Ayniyat Saymanı 1 1 Şube Müdürü 8 8 Başkan Yardımcısı 1 1 Ara Toplam (2) Genel Toplam (1+2)

16 Tablo 6: Personelin Hizmet Yılı ve Yaş Dağılımına Göre Dağılımı Yaş Grubu Hizmet Süresi Unvan Kariyer Meslek Memurları Hazine Uzmanı Şube Müdürü Başkan Yardımcısı Daire Başkanı Ara Toplam (1) Destek Hizmetleri Personeli K. Güvenlik Görevlisi K. Güvenlik Şefi Sözleşmeli Personel Şoför Hizmetli Dağıtıcı Daktilograf Laborant Hemşire Teknisyen Tekniker Memur V.H.K.İ Bilgisayar İşletmeni Şef Diş Tabibi Daire Tabibi Mühendis Mimar Ayniyat Saymanı Şube Müdürü Başkan Yardımcısı Ara Toplam (2) Genel Toplam (1+2) Toplam Toplam 13

17 Tablo 7: Personelin Unvan Bazında Şubelere Göre Dağılımı Başkanlık Birim Evrak Genel Evrak Bütçe Satınalma Unvan Başkan 1 1 Başkan Yrd. 3 3 Şube Müdürü Hazine Uzmanı Şef Ayniyat Saymanı 1 1 Memur Daktilograf 1 1 Bil. İşletmeni V.H.K.İ Şoför Diş Tabibi 2 2 Daire Tabibi 2 2 Hemşire 2 2 Laborant 1 1 Mühendis 2 2 Mimar 2 2 Tekniker Teknisyen K. Güvenlik Şefi 4 4 K. Güv. Görevlisi Hizmetli Dağıtıcı Sözleşmeli Per Toplam Taşınır Mallar Tedavi Harcırah SosyaL İşler Teknik İşler Kalite -ARGE Tabiplik Güvenlik Toplam 14

18 Tablo 8: Birim Personelin Kadro Yerlerine Göre Dağılımı Kadro Durumu Personel Sayısı İMİD Kadrolu Toplam Personel 311 Kadrosu İMİD de Olup Başka Birimlerde Görevli 73 Kadrosu ile İMİD'de Görevli 238 Kadrosu İMİD de Olmayıp İMİD de Görevli 20 İMİD de Görevli Toplam Personel Sayısı 258 İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı kadrosunda bulunan personelin %77 si birimde, %23 ü ise diğer birimlerde görev yapmaktadır. İdari ve Mali İşler Dairesinde görev yapan personelin, % 92 si birim kadrosunda, %8 i ise Müsteşarlığın diğer birimlerinin kadrosunda bulunmaktadır. Grafik 1: Personelin Kadro Durumuna Göre Dağılımı Kadrosu İMİD de Olmayıp İMİD de Görevli 8% Kadrosu ile İMİD'de Görevli Personel 92% 15

19 7. SUNULAN HİZMETLER 7.1. Birim Evrak ve Personel Şubesi Müdürlüğü Birim Evrak ve Personel Şubesi Müdürlüğünün görevi; Birime gelen ve Birimden çıkan her türlü evrak akışının sağlanması ve kaydının yapılması, Birim personel bilgileri, personel hareketleri ile personelin özlük haklarının takip edilmesi, kaydının tutulması, Birim İntranet Sayfasının güncellenmesi ve duyuruların e- posta ile bildirilmesidir. Şubede; (1) Şube Müdürü, (2) Şef, (1) Bilgisayar İşletmeni, (3) Memur olmak üzere toplam (7) personel görev yapmaktadır Genel Evrak, Arşiv ve Haberleşme Şubesi Müdürlüğü Genel Evrak, Arşiv ve Haberleşme Şubesinin görevi; Hazine Müsteşarlığına gelen ve giden evrak işlemleri yanında kurum arşiv hizmetleri ve telefon operetörlüğü hizmetlerini de beraber yürütmektir. Gelen evrakın kayda alınması, zimmetle ilgili birim ya da kişiye teslim edilmesi, çıkan evrakın kaydının yapılarak postaya ya da ilgilisine verilecek hale getirilmesi, PTT Şubesine veya ilgilisine teslim edilmesi, kurum arşivi ile ilgili olarak her türlü işlemin koordinasyonu ve yürütülmesi, dışarıdan Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlıklarına gelen telefon aramalarının ilgilisine irtibatlandırılması işlemlerinin gerçekleştirilmesidir. Şubede; (1) Şube Müdürü, (8) Şef, (8) Bilgisayar İşletmeni, (7) Memur, (6) V.H.K.İ, (2) Dağıtıcı, (3) Hizmetli olmak üzere toplam 35 personel görev yapmaktadır. 16

20 7.3. Bütçe İşlemleri Şubesi Müdürlüğü Bütçe İşlemleri Şubesi Müdürlüğünün görevi: Maliye Bakanlığı'nın Bütçe Çağrısı ve Bütçe Hazırlama Rehberi, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca hazırlanan Yatırım Genelgesi ve eki Yatırım Hazırlama Rehberi, Yüksek Planlama Kurulunca yayımlanan Orta Vadeli Mali Plan ile Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilen Orta Vadeli Program'da belirtilen esaslar çerçevesinde İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı ile sorumluluğunda bulunan (Özel Kalem, Müsteşarlık Müşavirliği ile Ekonomi Müşavirlikleri ve Ataşelikleri) birimlerin 3 yıllık bütçe tekliflerinin hazırlanarak Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına teslim edilmesi, söz konusu bütçe teklifi ile ilgili Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığındaki görüşmelere katılınması, Plan ve Bütçe Komisyonu ile TBMM Genel Kurulu'nda Bütçe Kanun Tasarısının görüşmelerinin takip edilmesi, Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda Başkanlığımıza ve ayrıca Özel Kalem, Müsteşarlık Müşavirliği, Ekonomi Müşavirlikleri ve Ateşeliklerine tahsis edilen ödeneklere ilişkin Ayrıntılı Harcama Programı tekliflerinin hazırlanması ve Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı'na gönderilmesi, Ayrıntılı Harcama Programının vize işleminden sonra serbest bırakılan ödenekler dahilinde ödenek gönderme belgelerinin düzenlenmesi, ödenekler arasında gerekli aktarma, revize, tenkis işlemlerinin yapılması ve Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına bildirilmesi ile ödeme emri belgelerini onaylayarak ilgili Muhasebe Müdürlüklerine gönderilmesidir. Şubede; (2) Şef, (1) Bilgisayar İşletmeni, (1) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni olmak üzere toplam (4) personel görev yapmaktadır. 17

21 7.4. Satın Alma Şubesi Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Satın Alma Şubesi; 4059 sayılı Kanun'un atıfta bulunduğu Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında 3046 sayılı Kanun'un 29 uncu maddesi çerçevesinde ihtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanması ile gerekli mal ve hizmet alımlarını gerçekleştirmekle görevlidir. Şubede; (3) Şef, (1) Bilgisayar işletmeni, (2) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, (3) Memur, (1) Hizmetli ve (1) Sözleşmeli Personel olmak üzere toplam (11) personel görev yapmaktadır Taşınır Mal İşlemleri Şubesi Taşınır Mal İşlemleri Şubesi; ilgili yönetmelik hükümleri çerçevesinde satın alma, imalat, üretim, hibe veya protokol ile temin ettiği tüketim ve dayanıklı taşınırların depoya alınması ve kullanıma verilmesi, taşınırlarda oluşacak bozulma, çürüme, zaiyat ve fire gibi çeşitli nedenlerle meydana gelen azalmaların kayıt ve takip edilmesi, stok takip işlemlerinin yapılması, taşınır mal giriş ve çıkışlarında taşınır işlem fişlerinin tanzim ve ilgili defterlere kaydedilmesi, atıl duruma gelen malzemelerin terkin işlemlerinin yapılması, ilgili kurum ve kuruluşlara bedelsiz devir işlemlerinin yapılması, depo stoklarının kontrolü, depoların düzeninin sağlanması ve sayımı, depoların stok durumuna göre ihtiyaç listesi düzenlenmesi ve satın alım için ilgili şubeye bildirimde bulunulması, personelin ihtiyaç duyduğu tüketim ve dayanaklı taşınırların kullanıcılarına tesliminin sağlanması ve gerekli kayıt işlemlerinin yapılması ile görevlidir. Taşınır Mal İşlemleri Şubesinde; (1) Ayniyat Saymanı, (1) Şef, (2) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, (1) Bilgisayar İşletmeni, (1) Sözleşmeli Personel olmak üzere toplam (6) personel görev yapmaktadır. 18

22 7.6. Tedavi Giderleri Şubesi Müdürlüğü Tedavi Giderleri Şubesi Müdürlüğünün görevi; Hazine Müsteşarlığı merkez (Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı, Sigorta Denetleme Kurulu Başkanlığı hariç) ve yurt dışı teşkilatında çalışan personel ile bunların bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin tedavi ve ilaç giderlerinin ilgili mevzuat çerçevesinde gerçekleştirme işlemlerinin yapılması, eczanelerle sözleşme yapılması ve yurt dışında çalışan sigortalı personelin tedavi giderlerine ilişkin belgelerin Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı na iletilmesi ve işlemlerin takip edilerek sonuçlandırılmasıdır. Tedavi Giderleri Şubesinde; (1) Hazine Uzmanı, (1) Şef, (1) Bilgisayar İşletmeni, (2) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni ve (4) Memur olmak üzere toplam (9) personel görev yapmaktadır Yurt Dışı Hizmetler ve Harcırah Şubesi Müdürlüğü Yurt Dışı Hizmetler ve Harcırah Şubesi Müdürlüğünün görevi; Yurt Dışı Teşkilatının idari gider ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla avans ve kredi işlemlerini yapmak, gerekli mal ve hizmet alımları, ofis kiralaması ve lojman kira katkı payı ödemeleri ile temsil, tören ve ağırlama giderlerinin karşılanmasına ilişkin işlemlerin takibi ile avans ve kredi mahsuplarını yapmak; birimlerin yurt içi, yurt dışı, geçici ve sürekli görev yolluklarına ilişkin olarak avans ve mahsup işlemleri ile resmi pasaportların müracaat formları ile ilgili yazı işlerini yürütmektir. Şubede; (1) Şube Müdürü, (2) Şef, (2) Bilgisayar İşletmeni, (2) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, (1) Memur, olmak üzere toplam (8) personel görev 19

23 yapmaktadır Sosyal ve İdari İşler Şubesi Müdürlüğü Sosyal ve İdari İşler Şubesi; Dış Ticaret Müsteşarlığı ile müşterek kullanılan hizmet binaları ile Gündüz Bakım Evi ve Pembe Köşk'ün genel temizlik hizmeti ile ihtiyaç duyulan taşıma taleplerini; dışarıdan hizmet almak suretiyle yerine getirmek, bu hizmetlerin takip ve kontrolünü yapmak, hizmet araçlarının sevk ve idaresini sağlamak, Hazine Müsteşarlığının kullanımındaki kamu konutları ile ilgili tahsis ve tahsis sonrası işlemleri yürütmek, diğer kamu kurum ve kuruluşlarından sağlanan kamp kontenjanlarının personele kullandırılması, yönetimi ve işletilmesi, Dış Ticaret Müsteşarlığına ait Gündüz Bakımevine Hazine Müsteşarlığı personelinin 3-6 yaş grubu çocuklarının ayrılan kontenjan dahilinde yerleştirilmesini sağlamak, Konferans Salonu ve Hazine Sanat Galerisinde; Ulusal ve Uluslararası Basın toplantıları, Seminer, Panel, Sahne gösterisi (Konser, tiyatro vb), Sergiler ve Kokteyl faaliyetleri ile Spor Salonunun kullandırılması işlemlerini gerçekleştirmek, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlıkları personeline yönelik her türlü yazı, ilan, broşür ve duyuruların asılmasının sağlanması, açılacak resim ve benzeri sergiler ile kurslar için koordinasyon sağlanması, sergi ile ilgili gerekli duyuru, davetiye ve kokteyl işlerinin yürütülmesi, sanatsal etkinliklerin daha verimli olabilmesi bakımından sanat çevrelerinde gerekli araştırmaların yapılması ve kamu kuruluşlarında bu konularda incelemelerde bulunulması, yapılan stand açma başvuruları değerlendirildikten sonra uygun görülenlere belirlenen yer, gün ve saatlerde gerekli hizmetin sağlanabilmesi için stand açılmasına izin vermek ve takibini yapmak görevlerini yerine getirmektedir. Şubede; (5) Şef, (1) Bilgisayar İşletmeni, (3) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, (4) Teknisyen, (3) Memur, (1) Daktilograf, (1) Tekniker, (22) Şoför, (1) 20

24 Dağıtıcı, (4) Hizmetli ve (2) Sözleşmeli Personel olmak üzere toplam (47) personel görev yapmaktadır Teknik İşler Şubesi Müdürlüğü Şube içerisinde yer alan, Anahtar, Kaynak, Marangoz, Boya, Alüminyum, Asma Tavan ve Bölme Pano, İnşaat, Döşeme Atölyeleri, Tesisat, Peyzaj Servisi, Elektrik, Telefon, Asansör, Yangın Otomatik Kontrol Sistemleri ve Fotokopi- Faks Atölyeleri marifetiyle, Müsteşarlık hizmet binalarımızın kullanımına esas olan; ısıtma-soğutma, havalandırma, sıhhi tesisatın uygun şartlarda çalıştırılması, dahili ve harici haberleşme sistemlerinin işletilmesi ve bakımı, elektrik, asansör yangın sitemleri ve otomatik kontrol sistemleri ile fotokopi ve faks makinalarının çalışır halde olabilmesi için gerekli olan teknik bakımların ve sözleşmelerin sağlanması ve takibi, binalarımızın genel amaçlı tamir onarım ve bakım işlerinin yürütülmesi, çalışan tüm personelin kullanımında bulunan yardımcı malzemelerin tamir ve bakımları ile Müsteşarlığımız yeşil alanı ve iç mekan bitkilerinin peyzaj işlerinin yapılması ve Şubenin teknik faaliyetlerini sürdürebilmesi için gerekli kaynağın sağlanmasına yönelik gerekçeli bütçe önerilerinin hazırlanması hizmetlerinin gerçekleştirilmesi şubenin görevidir. Şubede; (1) Şube Müdürü, (2) Mimar, (1) Tekniker, (21) Teknisyen, (2) Hizmetli, (31) Sözleşmeli Personel olmak üzere toplam (58) personel görev yapmaktadır Kalite Yönetim Şubesi Müdürlüğü Kalite Yönetim Şubesinin görevi; TS-EN-ISO Kalite Yönetim Standartlarına uygun olarak birim girdi ve kaynaklarının koordine edilerek en uyumlu şekilde çalıştırılmasının sağlanması, gerçekleştirilen faaliyetlerdeki hata seviyesinin en aza indirilmesi ve kalite düzeyinin sürekli iyileştirilmesi ile Birim faaliyetlerinden etkilenen kişi ve birimlerin memnuniyetini sağlamaktır. Bu çerçevede; TS-EN-ISO 9001:2000 standardının şartlarına uygun Kalite 21

25 Yönetim Sistemi (KYS) oluşturulması için temel doküman olan Kalite El Kitabını (KEK) hazırlamak, duyurmak ve güncellemek, KYS içerisinde her türlü şekil veya çeşitli ortamlarda oluşturulmuş iç ve dış kaynaklı dokümanların kontrolünü sağlamak, KYS çerçevesinde oluşan kayıtların kontrol yöntemini belirlemek, KYS çerçevesinde oluşan faaliyetlerin her aşamasında tespit edilen uygunsuzlukların giderilmesi, sebeplerinin belirlenmesi, tekrarının ve muhtemel uygunsuzlukların önlenmesine yönelik bir sistem oluşturmak, KYS'nin, TS-EN- ISO 9001:2000 standardının şartlarına uyduğunu, etkin olarak uygulandığını ve sürdürüldüğünü teyit etmek, varsa eksiklikleri saptamak için planlı dönemlerde yapılacak iç tetkik faaliyetlerinin yöntemini belirlemek, KYS'nin yeterliliğini ve etkinliğini değerlendirmek, değişiklik ve diğer gereksinimleri belirlemek amacıyla planlı aralıklarla yapılan yönetimin gözden geçirme toplantılarına yönelik bir yöntem oluşturmak ve sonuçlarını izlemek, KYS üzerinden iletişim kurularak istek, öneri ve şikayetlerin alınması ve değerlendirilmesini sağlamak, Başkanlık Makamının istediği hususlarda en kısa sürede gerekli araştırmaları yapmak, sonuçları sunmak ve gerektiğinde araştırmayla ilgili birimlerin yönlendirilmesini sağlamaktır. Şubede; (1) Şube Müdürü, (2) Hazine Uzmanı, (1) Memur, (1) Mühendis olmak üzere toplam (5) personel görev yapmaktadır. Ayrıca, Kalite Yönetim Şubesi nde Başkan tarafından verilen konuları araştırmak, raporlayarak sunmak ve Kalite Yönetim Şubesi ile ilgili verilen görevleri de yerine getirmekten sorumlu (5) Şube Müdürü ve (1) Mühendis olmak üzere toplam (6) personelden oluşan Araştırma, Geliştirme ve Danışma Grubu görev yapmaktadır. 22

26 7.11. Kurum Tabipliği Kurum Tabipliği, Hazine Müsteşarlığı personeli ve bakmakla yükümlü oldukları kişilere yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile kendi başvuruları üzerine birinci basamak ayakta teşhis, laboratuvar hizmetleri, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetleri ve Hazine Müsteşarlığı yerleşkesi içindeki acil müdahalenin verildiği hizmet birimidir. Kurum Tabipliğinde; (1) Halk Sağlığı Uzmanı, kadrosu başka kurumda olan ve geçici olarak istihdam edilen (1) Pratisyen Hekim, (2) Diş Tabibi, (2) Hemşire, (1) Laborant, (1) Şef, (1) Bilgisayar İşletmeni, (1) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, (3) Sözleşmeli Personel olmak üzere toplam (13) personel görev yapmaktadır Koruma ve Güvenlik Şubesi Müdürlüğü Koruma ve Güvenlik Şubesinin görevi; Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlıkları yerleşkesi içerisinde sabotaj, yangın, soygun, yağma, zorla işten alıkoyma gibi her türlü tehlikeye karşı devlet malı ve personelini kollamak; kurum personeli, geçici personel ve misafirler ile malzeme getiren araçların güvenli ve kontrollü bir şekilde yerleşkeye giriş ve çıkışlarını sağlamaktır. Koruma ve Güvenlik Şubesi; Özel Güvenlik, Koruma ve Güvenlik Personeli ile Güvenlik Harekat Merkezinden meydana gelen üç ayrı servisten oluşmaktadır. Şubede; (4) Koruma ve Güvenlik Şefi, (1) Şef, (3) Teknisyen, (1) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, (3) Memur, (32) Koruma ve Güvenlik Görevlisi olmak üzere toplam (44) personel görev yapmaktadır. 23

27 İKİNCİ BÖLÜM FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 1. PERSONEL HAREKETLERİ Faaliyet dönemi içerisinde, kadrosu T.C. Ziraat Bankasında olan (1) Pratisyen Hekim ile (1) Hemşire geçici olarak Kurum Tabipliğinde istihdam edilmiştir. Ayrıca Sağlık Bakanlığından (1) Hemşire, Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğünden (1) Memur ile İstanbul Kambiyo Müdürlüğünden (1) Hizmetli naklen atama yoluyla birimde göreve başlamıştır. Bunun dışında diğer birimlerde görevlendirilmiş olan (1) Bilgisayar İşletmeni ile (4) Hizmetlinin de geri dönmesi göz önüne alındığında toplam 10 personel dönem içinde birimde göreve başlamıştır. Öte yandan T.C. Ziraat Bankasından geçici görevle gelen (1) Hemşire kurumuna, (2) Bilgisayar İşletmeni ile (1) Memur diğer birimlere, (1) Memur ise Dış Ticaret Müsteşarlığına naklen gönderilmiş, (1) Şube Müdürü, (2) Memur ile (3) Hizmetli diğer Birimlerde görevlendirilmiş ve (1) Koruma ve Güvenlik Görevlisi vefat etmiş olup (3) personel ise emekli olmuştur. Ayrıca (1 ) Memur da müstafi sayılarak Birimden ayrılmıştır. Böylece toplam 16 personel birimden ayrılmış bulunmaktadır. 24

28 2. EĞİTİM FAALİYETLERİ Faaliyet dönemi içinde, birim bünyesinde görev yapan personelin ilgili oldukları konulardaki yenilikleri takip edebilmeleri ve eksikliklerini tamamlamaları amacıyla Kurum içi ve Kurum dışında eğitim almaları sağlanmış ve ayrıca çalıştaylara iştirak edilmiştir. Bu kapsamda, alınan eğitim konuları ve iştirak edilen çalıştaylar ile bu faaliyetlere katılan birim personel sayısı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo 9: Alınan Eğitimler ve İştirak Edilen Çalıştaylar Eğitim/Çalıştay Konusu Eğitimi Veren Kurum/Yer Kişi Sayısı Devlet Muhasebesi Eğitimi Kamu Fin. Genel Müdürlüğü (HM) 13 Sertifikalı Kamu Alımları Eğitim Programı TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üni. 4 Sağlıkta İnsan Kaynakları Sağlık Bakanlığı 2 3 D MAX-3 Boyutlu Modelleme Programı Türkiye Teknik Elemanlar Vakfı 3 Autocad Türkiye Teknik Elemanlar Vakfı 2 Paydaş Analizi Sunumu Strateji Geliştirme Dairesi Bşk.lığı 14 Çalıştay Yönetimi Eğitimi Swot Analizi Çalıştayı Misyon, Vizyon ve İlkeler Çalıştayı Strateji Geliştirme Dairesi Bşk.lığı Strateji Geliştirme Dairesi Bşk.lığı Strateji Geliştirme Dairesi Bşk.lığı İdame ve Yenileme Harcamaları Çalıştayı D.P.T.-Dünya Bankası 1 Swot, Misyon, Vizyon ve İlkeler Çalıştayı Strateji Geliştirme Dairesi Bşk.lığı 2 Yabancı Dil (Alm. Başlangıç Düzeyi) Hazine - Dış Ticaret Müsteşarlığı 1 Yabancı Dil (KPDS-Hazırlama Sınıfı) Hazine - Dış Ticaret Müsteşarlığı 1 Elektronik Evrak Akışı ve Arşiv Yön. Sis. Eko. Araştırmalar Gen. Müdürlüğü

29 3. EVRAK KAYIT VE HABERLEŞME HİZMETLERİ Hazine Müsteşarlığına posta, kargo ya da kurye ile veya elden gelen evrakın zarfları titizlikle açılarak tasnif edilmekte, resmi yazılara ilişkin evrakın kayıt ve bilgisayar giriş işlemleri yapılarak, acil ise hemen, acil değil ise her gün sabah saat 10:00 ile öğleden sonra 15:00 de olmak üzere günde iki kez ilgili birimlere zimmetle teslim edilmektedir. Posta yoluyla, kargo ya da kurye ile veya elden gelen personele ait şahsi evrak/ zarflar ise personelin bağlı bulunduğu birimin posta kutusuna bırakılmaktadır. Çıkış numarası alan her türlü evrakın bir sureti çıkış kayıt numara sırasına göre aylık olarak ciltlenerek muhafaza edilmektedir. Müsteşarlık Makamının talimatları gereği, Bakan ve Müsteşar imzalı yazılar ile onayların birer örneği, çıkış numarası aldıktan sonra, ekleriyle birlikte zimmet karşılığı ilgili özel büroya teslim edilmektedir. Hazine Müsteşarlığının toplam 75 adet Resmi Gazete aboneliği bulunmaktadır. Söz konusu gazeteler, günlük olarak Başbakanlık Basımevi nden alınıp ilgili birimlerin posta kutularına bırakılmaktadır Genel Evrak Kayıt İşlemleri Faaliyet dönemi içinde, gelen ve giden olmak üzere toplam genel evrak kaydı gerçekleştirilmiştir. Tablo 10: Genel Evrak Gelen/Giden Kaydı Evrakın Türü Adet Genel Evrak Gelen Genel Evrak Giden Toplam

30 Söz konusu evrak kayıt sayısının adedi gelen, adedi ise giden evraka aittir. Gelen ve giden evrak kaydının birimlere göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo 11: Genel Evrak Kaydının Birimlere Göre Dağılımı (Adet) Birimi Gelen Giden Toplam Müsteşarlık Makamı Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı Sigorta Denetleme Kurulu Başkanlığı Hukuk Müşavirliği Müsteşarlık Müşavirliği Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü KİT Genel Müdürlüğü Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğü Sigortacılık Genel Müdürlüğü Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Savunma Uzmanlığı Tutanakla İptal Edilen İade Edilen Evrak ( Müsteşarlık Dışı ) Genel Toplam Diğer taraftan, aylık yayın ve duyurular gibi hiç bir kayıt almadan giden evrak ile evrak kaydı ilgili birim (HKK ve Tasfiye Kurulu gibi) tarafından yapılan ve bu kayıt numarası ile posta ile giden adet evrak ve tek evrak kayıt numarası almak suretiyle birden fazla dağıtımlı olarak posta ile gönderilen adet evrak göz önüne alındığında toplam giden evrak sayısı adettir. 27

31 Bu durumda faaliyet dönemi içinde gelen ve giden evrak sayısı toplamı adettir. Giden evrakın adedi posta yoluyla, adedi ise elden zimmet karşılığı teslim edilmiştir. Tablo 12 : Giden Evrakın Teslim Şekline Göre Dağılımı Teslim Şekli Miktar (Adet ) Oran (%) PTT (Posta) ,89 - Taahhütlü ,68 - Normal ,26 - Aps 41 0,06 Elden Teslim ,11 - Onay ,60 - Zimmet ,40 Toplam ,00 Posta kanalı ile gönderilen adet evrak için faaliyet dönemi içerisinde toplam ,63 YTL harcama yapılmıştır. Ayrıca, Kalite Yönetim Sistemi (KYS) çerçevesinde süreç faaliyetleri ve çalışma ortamı yeniden gözden geçirilerek uygulamaya paralel düzenlemeler ve iyileştirmeler yapılmıştır. Öte Yandan birimde kullanılmakta olan bilgisayarlardan ekonomik ömrünü tamamlamış olan 20 adedi yenilenmiştir. Grafik 2: Genel Evrak Kaydı (Son 3 Yıl, Adet) Gelen Evrak Giden Evrak Yılı 2006 Yılı 2007 Yılı 28

32 3.2. Birim Evrak Kayıt İşlemleri Faaliyet dönemi içinde, Birim Evrak ve Personel Şubesi Müdürlüğünde toplam adet evrak hareketi gerçekleştirilmiştir. Söz konusu evrakın adedi gelen, adedi giden yazışmadan oluşmaktadır. Ayrıca, dönem içerisinde Sağlık Ünitesinden faydalanmak üzere adet hasta sevk belgesi düzenlenmiş ve kayda alınmıştır. Birim Evrak hareketlerinin dökümü aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo 13: Birim Evrak Hareketleri Evrakın Türü Adet Gelen Evrak Giden Evrak Toplam Grafik 3: Birim Evrak Kaydı (Son 3 Yıl, Adet) Yılı 2006 Yılı 2007 Yılı Gelen Evrak Giden Evrak 29

33 3.3. Kurum Arşivi Hizmetleri Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünce, Hazine Müsteşarlığı arşiv malzemesinin tespitinin yeniden yapılması talep edilmiş ve bu husus birimlere bildirilmiş, Hazine Müsteşarlığında tespit çalışmalarını yapmak üzere Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünce görevlendirilen personel ile birlikte 3 hafta süren çalışma yapılmıştır. Birimlerin yapacakları ayıklama ve imha işleminin hangi tarihler arasında yapılacağı birimlere bildirilmiş, ayıklama ve imha komisyonlarında değişiklik olup olmadığı hususu takip edilmiştir. Hazine Müsteşarlığının 2006 yılına ilişkin Kurum Arşiv Faaliyet Raporu düzenlenerek Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne gönderilmiştir. Hazine Müsteşarlığı birimlerinin haberleşme kodları 1991/17 sayılı Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde yeniden düzenlenerek Başbakanlığa bildirilmiş, uygun görülmesini müteakiben İç Genelgeye bağlanarak tüm yazışmalarda söz konusu kodların kullanılması merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatlarına bildirilmiştir. Ayrıca, yeni kurulan İç Denetim Birimi ile organizasyon yapısında değişiklik yapılan Sigortacılık Genel Müdürlüğü, Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ve Personel Dairesi Başkanlığının haberleşme kodları yeniden belirlenerek Başbakanlık Bilgi İşlem Başkanlığına bildirilmiştir. Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı ile Personel Dairesi Başkanlığına ait imhalık malzemenin imha işlemleri prosedüre uygun olarak yapılmıştır. İstanbul Kambiyo Müdürlüğüne ait evrakın imha edilmesi talebi üzerine, Birime intikal ettirilen evrak dikkate alınarak uygun görüş bildirilmiştir. 30

34 Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünce, arşiv malzemesinin tespiti ile ilgili olarak ana hizmet birimlerinde yapılmış olan çalışma sonucunda gönderilen Tespit ve Değerlendirme Formları ilgili birimlere görüş almak üzere gönderilmiş, gelen cevaplar adı geçen Genel Müdürlüğe intikal ettirilmiştir. Standart Dosya Planı konusunda ana hizmet birimlerinden nihai çalışma yapılması istenilmiş olup Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürlüğü hariç diğer birimlerin tamamı standart dosya planı çalışmasını tamamlayarak sonuçlandırmıştır Santral Haberleşme Hizmetleri Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlıklarına içeriden ve dışarıdan gelen çağrıların alınması ve ilgililerine yönlendirilmesi işlemleri, telefon santralinde görevli 6 personel ile gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, yeni atama, yer değiştirme ve emeklilik gibi nedenlerle dahili telefon numarası değişiklikleri, ilgili birimlerden alınan listeler ile sürekli güncellenmiş ve hizmetin aksatılmadan yürütülmesi sağlanmıştır. Öte yandan, yeni atama, yer değiştirme ve emeklilik gibi nedenlerle dahili telefon numarası değişikliklerinin birimler tarafından hiç gönderilmemesi veya zamanında gönderilmemesi ya da eksik gönderilmesinden dolayı zaman zaman sıkıntılar yaşanmaktadır. Bu nedenle güncellemelerin sağlıklı ve zamanında yapılması büyük önem arzetmektedir. 31

35 4. BÜTÇE BÜYÜKLÜKLERİ Tablo 14: Birimin Ekonomik Kodlara Göre Ödenek Durumu (YTL) Eko. Kod Açıklama KBÖ Eklenen Düşülen T. Ödenek 01 Personel Giderleri Memurlar Sözleşmeli Personel Sos. Guv. Kur. Dev. Primi Gid Memurlar Sözleşmeli Personel Mal ve Hizmet Alım Gid Tük. Yön. Mal ve Hiz. Alım Gid Yolluklar Görev Giderleri Hizmet Alımları Hizmet Alımları (Halkbankası Kira) Menkul Mal, G.Mad. Hak. Alm. Gid G. Men. Mal. Bak. On. Gid Tedavi ve Cenaze Giderleri Kar Amacı Güt. Kur Kar Amacı Güt. Kur Sermaye Giderleri Mamul Mal Alımları Gayri Maddi Hak Alımları Gayrimenkul Sermaye Üretim Gid Gayrimenkul Büyük Onarım Gid Genel Toplam

36 Tablo 15: Birimin Ödenek ve Harcama Durumu (YTL) Eko. Kod Açıklama Ödenek Harcama % * 01 Personel Giderleri , Memurlar Sözleşmeli Personel ,55 02 Sos. Guv. Kur. Dev. Primi Gid , Memurlar , Sözleşmeli Personel ,84 03 Mal ve Hizmet Alım Gid , Tük. Yön. Mal ve Hiz. Alım Gid , Yolluklar , Görev Giderleri , Hizmet Alımları , Hizmet Alımları (Halkbankası Kira) , Menkul Mal.G.Mad. Hak. Alm. Gid , G. Men. Mal. Bak. On. Gid , Tedavi ve Cenaze Giderleri ,53 05 Kar Amacı Güt. Kur Kar Amacı Güt. Kur Sermaye Giderleri , Mamul Mal Alımları , Gayri Maddi Hak Alımları , Gayrimenkul Sermaye Üretim Gid Gayrimenkul Büyük Onarım Gid ,32 Genel Toplam ,8 * Bütçe Gerçekleşme Oranı 33

37 Grafik 4: Birimin Harcama Durumu (Son 3 Yıl, YTL) Yılı Harcama 2006 Yılı Harcama 2007 Yılı Harcama İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı kendi bütçesi dışında Özel Kalem, Müsteşarlık Müşavirleri ve Yurt Dışı Teşkilatına ilişkin yılı bütçe işlemleri ve haracamalarını da yerine getirmektedir. Tablo 16: Özel Kalem, Müsteşarlık Müşavirliği ve Yurt Dışı Teşkilatı Ödenek ve Harcama Durumu (YTL) ile Bütçe Gerçekleşme Oranı Eko. Özel Kalem Müsteşarlık Müşavirliği Yurt Dışı Teşkilatı Kod Ödenek Harcama %* Ödenek Harcama %* Ödenek Harcama %* * Bütçe gerçekleşme oranı 34

38 5. SATIN ALMA HİZMETLERİ Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre; Bütçe Kanunu ile ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisinin harcama yetkilisi olduğu, alım, satım, yapım, kiralama, kiraya verme, bakım-onarım ve benzeri mali işlemlerden; idarenin tamamını ilgilendirenlerin destek hizmetlerini yürüten birim, yani İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı, sadece harcama birimlerini ilgilendirenlerin ise harcama birimleri tarafından gerçekleştirileceği belirtilmiştir. Ancak, teşkilat yapısı ve personel durumu gibi nedenlerle harcama yetkililerinin belirlenmesinde güçlük bulunan idareler ile bütçelerinde harcama birimleri sınıflandırılmayan idarelerde harcama yetkililiği görevinin, üst yönetici veya üst yöneticinin belirleyeceği kişiler tarafından yürütülebileceği belirtildiğinden; İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı, Özel Kalem, Müsteşarlık Müşavirliği ve Yurtdışı Teşkilatının harcama yetkilisi olarak yetkilendirilmiştir. Yine 5018 Sayılı Kanunda, harcama birimlerini ilgilendiren harcamaların harcama birimleri tarafından gerçekleştirileceği, ancak, harcama yetkililiği görevi uhdesinde kalmak şartıyla, harcama birimlerinin talebi ve üst yöneticinin onayıyla diğer harcama birimlerine ilişkin mali işlemlerin İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılabileceği hükme bağlanmıştır. Bu çerçevede Müsteşarlık Makamının tarih ve 227 sayılı onayları ile (HKK ve SDK hariç) birimlerin 03 Mal ve Hizmet Alımları ve 06 Sermaye Giderleri tertibinde bulunan ödeneklerin gerçekleştirme işlemlerinin İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılması uygun görülmüştür. Diğer taraftan harcama yetkilileri, ilgili mevzuatı uyarınca ihale usulleriyle yapılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin ihale işlemlerine ilişkin olarak, ihale yetkisiyle sınırlı olmak üzere harcama yetkilerini, üst yöneticiden onay almak suretiyle, idarenin destek hizmetlerini yürüten birim yöneticilerine devredebilmektedirler. 35

39 Bu durumda, ihale onay belgesinin düzenlenmesinden sözleşmenin imzalanmasına kadar geçen süreçteki tüm ihale işlemlerine ilişkin ihale yetkisi destek hizmetleri birim yöneticisi tarafından kullanılmaktadır. İşin yaklaşık maliyetinin belirlenmesi ve teknik şartnamenin hazırlanması gibi ihale öncesi işlemlerin ilgili harcama birimi, destek hizmetleri birimi veya idarenin diğer birimleri tarafından hazırlanması mümkün bulunmaktadır. Yukarıda açıklanan hususlar ve Yılı Bütçe Kanununda tahsis edilen ödenekler çerçevesinde, Hazine Müsteşarlığının faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için gerekli olan ve idarenin tamamını ilgilendiren mal ve hizmet alımı ile yapım işlerine ilişkin satın alma işlemleri ile birimin ve diğer birimlerin bu konulardaki satın alma talepleri yürürlükteki mevzuat çerçevesinde yerine getirilmiştir. Diğer birimler dahil, faaliyet dönemi içinde protokol ve 4734 Sayılı Kanunun 19 ve 22 nci maddeleri çerçevesinde yapılan satın almalar için toplam 451 adet Satın Alma Onay Belgesi düzenlenmiştir. Tablo 17: Satınalma Onay Belgelerinin Birimlere Göre Dağılımı (Adet) Birim Adı Onay Sayısı Özel Kalem (Makam) 166 İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı 164 Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürlüğü 34 Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 25 Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü 16 Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü 11 Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 11 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 5 KİT Genel Müdürlüğü 5 Hukuk Müşavirliği 4 Sigortacılık Genel Müdürlüğü 4 Personel Dairesi Başkanlığı 2 Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü 2 Savunma Uzmanlığı 1 Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğü 1 Toplam

40 Tablo 18: Birimin Mal ve Hizmet Alımları (YTL) Eko. Kod Açıklama Harcama (*) Harcama (**) Toplam Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları , , , Görev Giderleri 1.400, , Hizmet Alımları , , , M. Mal, G.maddi Hak Alım, Bakım ve Ona.Gid , , G.menkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri , , Mamul Mal Alımları , , Gayri Maddi Hak Alımları 4.248, , Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri , ,80 Toplam , , ,78 * 4734 Sayılı Kanun (Madde 19 ve 22) çerçevesinde yapılan alımlar ** Protokol kapsamında yapılan alımlar Tablo 19: Birimin Harcamaları İçin Düzenlenen Ödeme Emri Sayısı (Adet) Eko. Kod Açıklama 37 Ödeme Ödeme Toplam Emri (*) Emri (**) (Adet) 03.2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Görev Giderleri Hizmet Alımları Menkul Mal, G.maddi Hak Alım, Bakım ve Ona.Gid Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri Mamul Mal Alımları Gayri Maddi Hak Alımları Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 3 3 Toplam * 4734 Sayılı Kanun (Madde 19 ve 22) çerçevesinde yapılan alımlar ** Protokol kapsamında yapılan alımlar

41 Tablo 20: Birimin Mal ve Hizmet Alımları (Son 3 Yıl, YTL) Eko. Kod Açıklama 2005 Yılı Harcama 2006 Yılı Harcama 2007 Yılı Harcama Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Görev Giderleri Hizmet Alımları M. Mal, G.maddi Hak Alım, Bakım ve Ona.Gid G.menkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri Mamul Mal Alımları Gayri Maddi Hak Alımları Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri Toplam Grafik 5: Birimin Harcama Tutarları ve Ödeme Emri Sayısı (Son 3 Yıl) Harcama Tutarı (YTL) Ödeme Emri Sayısı (Adet) Yılı 2006 Yılı 2007 Yılı 2005 Yılı 2006 Yılı 2007 Yılı 38

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı 2009 Yılı Faaliyet Raporu SUNUŞ İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı; Hazine Müsteşarlığının fonksiyonlarını verimli ve etkili

Detaylı

2008 Yılı Faaliyet Raporu

2008 Yılı Faaliyet Raporu T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı 2008 Yılı Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1- GENEL BİLGİLER... 1 A. MİSYON ve VİZYON...1 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...2

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde

Detaylı

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu esasların amacı,

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI SIRA ADI 1 Ayrıntılı Harcama Finansman Programı Tekliflerinin Hazırlanması ve uygulanması 1-Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol

Detaylı

M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI

M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI I-İHTİYACIN ORTAYA ÇIKMASI Devlet Konservatuvarı birimlerinde ihtiyaç duyulan mal veya hizmet alımına ilişkin talep, birim çalışanlarınca harcama yetkilisine bildirilir.yılı

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ

T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ AD SOYAD KADRO UNVANI GÖREVLERİ Hasan ASLAN Daire Başkanı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı görevini yerine getirmek. Üniversitemiz Rektörlük ve bağlı birimlerinin, hizmetlerini en iyi şekilde yürütebilmeleri

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE (1)- Bu yönetmelik Yazı İşleri Müdürlüğü nün görev ve

Detaylı

2014 YILI BÜTÇE KARARI

2014 YILI BÜTÇE KARARI 2014 YILI KARARI 1 2014 YILI KARARI 2 2014 YILI KARARI 3 2014 YILI KARARI 4 2014 YILI KARARI 2014 MALİ YILI KARARI Sosyal Güvenlik Kurumu Ziyabey Caddesi No:6 06520 Balgat / ANKARA Telefon : 0312 207 80

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013)

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013) TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu -16- İÇİNDEKİLER GİRİŞ 2 I - OCAK-HAZİRAN

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Ayrıntılı Harcama Finansman Programı Tekliflerinin Hazırlanması ve uygulanması 2

Detaylı

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu

Detaylı

KAMU HİZMET ENVANTERİ

KAMU HİZMET ENVANTERİ KAMU HİZMET ENVANTERİ 602.040.000 k planlama çalışmaları Bakanlık stratejik planının hazırlanması, güncellenmesi ve yenilenmesi çalışmalarında koordinasyon hizmeti sunmak Kanunu (Md.9,60) 2-5436 sayılı

Detaylı

2009 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

2009 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 2009 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU...1 I. GENEL BİLGİLER...2 I.A. MİSYON VE VİZYON... 2 I.B. YETKİ, GÖREV

Detaylı

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 İÇİNDEKİLER TABLOSU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İçindekiler Tablosu...

Detaylı

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 70 EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI NO KODU İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanı İş Tanımı Ve Gerekleri Belgesi YAYIN TARİHİ TAGEM.İKS.FRM.070 01.06.2012 71 72 73 Bütçe ve Mali

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder. MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIM ŞEMASI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Mali işlemlerin süreç ve akım şemasının amacı, Iğdır Üniversitesi harcama birimlerinin faaliyetlerinin

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 841.02.03.00 602.07.01.00 841.01.01.00 602.08.01.00 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 1 Performans Programının Hazırlanması 1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanun un 9.

Detaylı

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Lüleburgaz Belediyesi Tesisler Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kaş Belediye Başkanlığı Yazı

Detaylı

DOSYALAMA VE ARŞİV. Standart Dosya Planına Göre Tasnif. Birim Arşivini Düzenlemek. İmha Edilecek Evrak Tutanaklarını Hazırlamak

DOSYALAMA VE ARŞİV. Standart Dosya Planına Göre Tasnif. Birim Arşivini Düzenlemek. İmha Edilecek Evrak Tutanaklarını Hazırlamak DOSYALAMA VE ARŞİV Standart Dosya Planına Göre Tasnif Birim Arşivini Düzenlemek İmha Edilecek Evrak Tutanaklarını Hazırlamak Kurum Arşivine Gönderilecek Evrak İşlemlerini Yapmak ANLAŞMA, SÖZLEŞME VE PROTOKOLLERİN

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 4 76.01.02 Taşınmaz Tahsis, Devir, takas,satış ve Kiralama 1-1- 018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 2- Taşınmaz Mal Yönetmeliği Daire Yapı İşleri ve Teknik İl Özel İdare, Belediye, Tapu Müdürlüğü

Detaylı

ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU

ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliğinin 17 nci maddesine göre; idarelerin, ihale kanunlarına tâbi olsun veya olmasın, harcamayı gerektirecek

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 217 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 1 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 217 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A- Bütçe Giderleri 4-1 B- Bütçe Gelirleri 11 C-

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik I II III IV I II III IV Kodu I II III IV Açıklaması 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. MALİYE BAKANLIĞI İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. MALİYE BAKANLIĞI İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Sayı : B.07.0.İMİ.0.24/ J % Konu : İç Kontrol Eylem Planı 14.4 Nolu Raporlamaya İlişkin Eylem OV02/2012 BAŞKANLIK MAKAMINA Bakanlığımız Kamu

Detaylı

I OCAK HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

I OCAK HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler

Detaylı

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu UNVANI BİLGİSAYAR İŞLETMENİ VEYA 1 Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının her türlü satın alma ve ayniyat işlemlerinin yerine getirilmesi. Sağlık

Detaylı

Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak AMAÇ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 Bu yönetmeliğin

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİLGİLENDİRME SUNUMU 14.02.2017 Mustafa DOĞAN SGDB 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu 60. Maddesi Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları

Detaylı

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI A. SORUMLULUKLAR

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI A. SORUMLULUKLAR Birim : Astları : Dekan Rektör Fakültenin tüm akademik ve idari personeli A. SORUMLULUKLAR 1. Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri arasında

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU ANKARA, OCAK 2016 1 İçindekiler BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I. GENEL BİLGİLER... 4 I.I.

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/

Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/ Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12622 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı *BE6EBM83* Sayı : 15600670-010.99- Konu: Birim Görev Yetki ve Sorumluluklar

Detaylı

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR Amaç Madde 1 Belediye İtfaiye Yönetmeliği kapsamında İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı her türlü araç, makine ve ekipmanın bakım onarımını planlamak,

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Meclis Karar Numarası : 2014/057 Meclis Karar Tarihi : 10/07/2014 Yürürlüğe Girdiği Tarih : 15/07/2014

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR ALTIEYLÜL BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2008 GİRİŞGİRİŞ GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İşletme ve İştirakler Müdürü Şef İdari İşler Servisi İşletme ve İştirakler Servisi T.C. KARS BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAL ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAL ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAL ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

GAZİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU GAZİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI

Detaylı

Birim Sorumlu Yedek Görevli Görevler

Birim Sorumlu Yedek Görevli Görevler Atama Servisi (Merkez Birimler) Hülya BİÇEROĞLU Remziye TÜRK Merkez birimlerine görevli olan İl atamalı ve Bakanlık atamalı in atama, nakil, özlük ve emeklilik işlemlerini yapmak ve Bakanlık ile bu e ilişkin

Detaylı

DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1- Bu

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5952 Kabul Tarihi : 17/2/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2010 Sayı : 27511 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU BURSA 2011 SUNUŞ Üniversitemizin kuruluş aşamasında olması nedeniyle gerek akademik ve idari personel

Detaylı

2007 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2007 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2007 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 1 2 SUNUŞ İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ NİSAN 2014 NİSAN 2015 NİSAN DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Personel Giderleri 3.581.104.589,27 3.878.570.869,66 8,31 1 1 0 0 Memurlar 3.397.643.492,44

Detaylı

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ T.C. ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ AD SOYAD KADRO UNVANI GÖREVLERİ * GÖREV DEVRİ ** Belgin AKYÜZ Daire Başkanı V. Strateji Geliştirme Daire

Detaylı

Maliye Bakanlığından:

Maliye Bakanlığından: Maliye Bakanlığından: 2012 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE UYGULAMA TEBLİĞİ (YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA İLİŞKİN) (SIRA NO: 1) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğ, 2012 yılında yükseköğretim kurumları bütçe

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ BİRİMLER YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ BİRİMLER YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ BİRİMLER YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1- (1) Bu Esasların amacı, Rektörlük merkez

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU HAKKARİ ŞUBAT 2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU.... 1 I- GENEL BİLGİLER...... 2 A. MİSYON VE VİZYON..... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR..

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI FORMU GÖREV VE SORUMLULUKLARI

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI FORMU GÖREV VE SORUMLULUKLARI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI FORMU ORGANİZASYON BİLGİLERİ Birim Adı : Mali İşler Üst Yönetici/Yöneticileri : Fakülte Sekreteri/Dekan Yardımcıları/Dekan Personel : Sunay

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ BÜTÇE ÖDENEKLERİNİN BİRİMLERE DAĞILIMI, ÖDENEK GÖNDERME BELGESİNE BAĞLANMASI VE KULLANILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ BÜTÇE ÖDENEKLERİNİN BİRİMLERE DAĞILIMI, ÖDENEK GÖNDERME BELGESİNE BAĞLANMASI VE KULLANILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ BÜTÇE ÖDENEKLERİNİN BİRİMLERE DAĞILIMI, ÖDENEK GÖNDERME BELGESİNE BAĞLANMASI VE KULLANILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Usul ve Esaslar, yükseköğretim

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI DOĞRUDAN TEMİN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI DOĞRUDAN TEMİN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI DOĞRUDAN TEMİN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

Ayniyat Saymanlığımızda, sadece bir (1) Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi, bir (1) Memur, bir (1) geçici personel görev yapmaktadır.

Ayniyat Saymanlığımızda, sadece bir (1) Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi, bir (1) Memur, bir (1) geçici personel görev yapmaktadır. SATINALMA HİZMETLERİ 2012 mali yılında Üniversitemiz Rektörlük ve bağlı birimler ve gerektiğinde Fakülte, Yüksekokul, Enstitülerin hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi için gerekli olan mal ve hizmet alımları

Detaylı

MÜDÜR. Yüksekokulu ve birimlerinin en yetkili temsilcisi olan Müdür, Kurullara. başkanlık eder.

MÜDÜR. Yüksekokulu ve birimlerinin en yetkili temsilcisi olan Müdür, Kurullara. başkanlık eder. MÜDÜR SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÜST BİRİM REKTÖR İŞ ÜNVANI MÜDÜR ALT MÜDÜR YARDIMCISI YÜKSEKOKUL SEKRETERİ TEMEL GÖREV Yüksekokulu ve birimlerinin en yetkili temsilcisi olan Müdür, Kurullara başkanlık eder. Eğitim-öğretim

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KENT KOLEJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KENT KOLEJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KENT KOLEJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı. 2014 Yılı Faaliyet Raporu Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 2014 Yılı Faaliyet Raporu DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.11.2014 tarih ve 1/306 sayılı kararı

Detaylı

TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ MADDE 1- AMAÇ VE KAPSAM Bu yönetmelik Tuşba Belediye Başkanlığı İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün görevleri ile personelinin

Detaylı

I- OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

I- OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2010 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2010 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ HAZİRAN 4 HAZİRAN 5 HAZİRAN DEĞİŞİM % Personel 5.79.8.64,56 5.737.878.33,79 8,69 Memurlar 4.969.736.86, 5.389.58.8,4 8,45 Temel Maaşlar.55.46.99,5.43.59.7,3

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI Hazırlayan: Binali KOÇ, C.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü 58140 SİVAS. Adı Soyadı : Ünitesi : İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Görevi : Üst Yönetici/Yöneticileri : Rektör Astları : Şube Müdürü, Ayniyat

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU FIRAT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU FIRAT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU FIRAT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Stratejik Planlama Çalışmaları

Detaylı

T.C. ANAYASA MAHKEMESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. ANAYASA MAHKEMESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. ANAYASA MAHKEMESİ 215 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 215 1 GİRİŞ 518 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 3' uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMININ BÜTÇESİ, KAYNAK KULLANIMI VE MALİ İŞLEMLERİ

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMININ BÜTÇESİ, KAYNAK KULLANIMI VE MALİ İŞLEMLERİ T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMININ BÜTÇESİ, KAYNAK KULLANIMI VE MALİ İŞLEMLERİ Rabia SÜNBÜL Yükseköğretim Kurulu Mali Hizmetler Uzmanı, Muhasebe Yetkilisi rabia.sunbul@yok.gov.tr Sunum

Detaylı

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Genel Müdürlük harcama birimleri

Detaylı

SATIN ALMA İŞLEMLERİ YAYIN TARİHİ 01.05.2006 PROSEDÜRÜ. REVİZYON NO 02 BİRİM ADI REVİZYON TARİHİ 01.04.2013 Satın Alma SAYFA NO 1 / 6

SATIN ALMA İŞLEMLERİ YAYIN TARİHİ 01.05.2006 PROSEDÜRÜ. REVİZYON NO 02 BİRİM ADI REVİZYON TARİHİ 01.04.2013 Satın Alma SAYFA NO 1 / 6 Satın Alma SAYFA NO 1 / 6 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; hastanenin tüm bölümlerinin malzeme, hizmet, yapım, bakım onarım ve demirbaş taleplerinin satın alma öncesi ön değerlendirmelerinin kontrollü şartlar

Detaylı

Kamu Hastaneleri Birliklerinde. Genel Sekreterlik Mali Hizmetlerinin Yürütülmesine Yönelik Rehber

Kamu Hastaneleri Birliklerinde. Genel Sekreterlik Mali Hizmetlerinin Yürütülmesine Yönelik Rehber Kamu Hastaneleri Birliklerinde Genel Sekreterlik Mali Hizmetlerinin Yürütülmesine Yönelik Rehber 15.08.2013 KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİK I - MALİ HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİNE YÖNELİK YAPILANMA

Detaylı

PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ALT BİRİMLERİN GÖREVLERİ

PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ALT BİRİMLERİN GÖREVLERİ PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ALT BİRİMLERİN GÖREVLERİ ONBİRİNCİ BÖLÜM Personel Genel Müdürlüğü Yönetici ve Merkez Atama Daire Başkanlığı MADDE 65 - (1) Yönetici ve Merkez Atama Daire Başkanlığının

Detaylı

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41 inci maddesi ve ilgili Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe

Detaylı

BÜTÇE HAZIRLAMA İŞ AKIŞ SÜRECİ

BÜTÇE HAZIRLAMA İŞ AKIŞ SÜRECİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE PERFORMANS ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE İŞ VE İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ BÜTÇE HAZIRLAMA İŞ AKIŞ SÜRECİ Kalkınma Bakanlığınca hazırlanan

Detaylı

2013 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN ANA BÜTÇE KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2013 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN ANA BÜTÇE KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000 02 ÖZEL KALEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 5.336.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 5.336.000 1 Yasama ve Yürütme Organları,Finansal ve Mali İşler,Dışişleri Hizmetleri 5.336.000

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı i Satın Alma, İdari İşler ve Destek Hizmetleri Birimi Birim Yıllık Faaliyet Raporu 01.01.2011 31.12.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... ii TABLOLAR LİSTESİ... iii 1. Satın

Detaylı

T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği

T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 : Amaç Bu Yönetmelik Çubuk Belediyesi Bilgi işlem Müdürlüğünün,

Detaylı

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜŞTEŞARLIĞI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2005 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜŞTEŞARLIĞI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2005 YILI FAALİYET RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜŞTEŞARLIĞI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2005 YILI FAALİYET RAPORU HAZİRAN 2006 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...3 BİRİNCİ BÖLÜM İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1.1 GÖREVLERİ...

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 1. İŞLETME MÜDÜRÜ KURUM BİLGİLERİ Üst Birim Birim Görevi Üst Yönetici/Yöneticileri Astları Selçuk Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü İşletme

Detaylı

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz - 2014 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekod1 Ekod2 Ekod3 Ekod4 Hesap Adı Borç Alacak 102 0 0 0 0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 103 0 0 0 0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39 1.961.260,39 109 0

Detaylı

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU OCAK/ 2015, ANKARA BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41. Maddesi

Detaylı

DIŞ KAYNAKLI DOKÜMAN LİSTESİ. Kullanılan Bölüm. Yayın tarihi

DIŞ KAYNAKLI DOKÜMAN LİSTESİ. Kullanılan Bölüm. Yayın tarihi Kod:YÖN.LS.O1 : Nisan 2010 Kullanılan Bölüm 1 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Tüm Bölümler 2 Tababet ve Şuabatı Sanatlarının İcrasına Dair Kanun Tüm Bölümler 3 Kaliteyi Geliştirme ve Performans Değerlendirme

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik Konya Büyükşehir Belediyesi,

Detaylı

GİRİŞ. tarihine göre elde edilmiştir. Kitapçık, Personel Dairesi Başkanlığınca hazırlanmış olup, 6 aylık periyotlarla

GİRİŞ. tarihine göre elde edilmiştir. Kitapçık, Personel Dairesi Başkanlığınca hazırlanmış olup, 6 aylık periyotlarla GİRİŞ Bu kitapçık, Hazine Müsteşarlığı Merkez Teşkilatında fiili olarak çalışan personelin yaş, cinsiyet, öğrenim durumu, unvan vb. durumlarını göstermek amacıyla hazırlanmıştır. Tablolar ve 24 Şubat 2015

Detaylı

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Su Şebeke ve Arıtma

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

EFLANİ HAYVANSAL ÜRETİM VE YÖNETİM MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

EFLANİ HAYVANSAL ÜRETİM VE YÖNETİM MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ EFLANİ HAYVANSAL ÜRETİM VE YÖNETİM MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Yüksekokul Sekreterliği Eflani Hayvansal Üretim ve Yönetim Meslek Yüksekokulu Sekreteri - Yardımcısı - Mevlüt SUZAN 1-Yüksekokuldaki idari

Detaylı

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2007 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2007 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2007 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu maddesi gereğince

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı