OKUR MUSUN BİLECİK YARIŞMA SORULARI A KİTAPÇIĞI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OKUR MUSUN BİLECİK YARIŞMA SORULARI A KİTAPÇIĞI"

Transkript

1 2013 OKUR MUSUN BİLECİK YARIŞMA SORULARI A KİTAPÇIĞI

2 AÇIKLAMALAR 1-Bu kitapçıkta her eserden 10 soru olmak üzere toplam 60 soru vardır. 2-Sınav süresi başlangıç:11.00, sona eriş olmak üzere 90 dakikadır. 3-Soruların doğru cevapları size verilen cevap şablonuna koyu renkli yumuşak kurşun kalemle işaretlenecektir. 4-Cevap şablonuna ad, soyad ve okul bilgilerinizi yazmayı unutmayınız! 5- Bu test puanlanırken doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşülecek ve kalan sayı ham puanınız olacaktır. Bu nedenle, hakkında hiçbir fikriniz olmayan soruları boş bırakınız. Ancak, soruda verilen seçeneklerden birkaçını eleyebiliyorsanız kalanlar arasında doğru cevabı kestirmeye çalışmanız yararınıza olabilir. 2

3 Aşağıdaki Sorular NAR AĞACI adlı eserin içeriğiyle ilgilidir. 1-Romanın 1. Kitap bölümünde tellal hangi savaşın seferberlik ilanını bağırmaktadır? A) 93 Harbi B) 1. Dünya Harbi C) Trablusgarp Savaşı D) Çanakkale Savaşı E) Balkan Harbi 2- Romanın 1.Kitap bölümünde Büyük Hanım ın yılın 12 ayına uyarladığı 12 günlük takvim hangi ayın ilk 12 günüdür? A) Ocak B) Şubat C) Mart D) Haziran E) Aralık 3-Azam ın halısını dokumak için ihtiyacı olan ve bulunması için direttiği doğal kök boyasının rengi nedir? A) cam göbeği B) kiremit kırmızısı C) deniz yeşili D) gül rengi E) gök mavisi 4-İsmail in 87.Alaya dahil olmak üzere İstanbul a gitmek için bindiği Gülcemal Vapuru adını hangi padişahın annesinden alır? A) Abdülmecit B) Abdülaziz C) Sultan Reşat D) II. Abdülhamit E) II. Mahmut 5-Sofya nın Settarhan a hediye ettiği kitabın yazarı kimdir? A) Puşkin B) Kafka C) Dostoyevski D) Gogol E) Tolstoy 6-İsmail i hastanede yatarken ziyaret eden şair kimdir? A) Şair Leyla Hanım B) Şair Nigar Hanım C) Fatma Aliye Hanım D) Abdülhak Hamit Tarhan E) Muallim Naci 7-Settarhan a göre nısf-ı cihan (cihanın yarısı) neresidir? A) Batum B) Isfahan C) İstanbul D) Tebriz E) Şiraz 8-Azam ı Settarhan ın elinden alan Piruz hangi inançtandır? A) Mazdek B) Mani C) Mitra D) Buda E) Zerdüşt 9-Settarhan ın, Trabzona geldiğinde çalışmaya başladığı kahvenin çırağı Süavi yle baktıkları ikinci resimde bir canavarla (yedi başlı ejder) boğuşan cengaver kimdir? A) Sührap B) Nasıreddin Şah C) Muhammed Ali Şah D) Şah İsmail E) Cemşid 10- İsmail in mektuplarını topladığı kitabın adı nedir? A) Kırık Hayatlar B) Kırık Saz C) Kırık Kafiye D) Kırık Nağmeler E) Kırık Satır 3

4 Aşağıdaki Sorular YEDİNCİ GÜN adlı eserin içeriğiyle ilgilidir. 11-Ayasofya sı, Babıali si, Galata Kule si, tüm camileri, tüm kiliseleri, tüm havralarıyla birlikte hatta tüm çeşmeleri, tüm daireleri, garları, atlı tramvayları, postahaneleri, tersanesi ve irili ufaklı binalarıyla birlikte aslına uygun olarak yapılan ve raketin altında bulunan maket kim tarafından yapılmıştır? A) İtalyan heykeltıraş Valeriyani B) İtalyan heykeltıraş Benedetti C) İtalyan heykeltıraş Michelangelo D) Fransız heykeltıraş Camille E) Fransız heykeltıraş Rodin 12- İhsan Sait in, Alman rakibiyle oynayacağı satranç oyunundan önce hiç bilmediği satranç oyunu hakkında bilgi aldığı kişi kimdir? A) Rebaz B) Bevval C) İdris Dede D) Selahattin E) Aman Baba 13- Bevval in, İhsan Sait e yakıştırdığı isim nedir? A) Abad B) Dahhak C) İskender D) Zülkarneyn E) Rüstem 14-Yedinci gün romanında Donkişot un yardımcısı ve sağduyusu Şanso Panza ya benzetilen kahraman kimdir? A)Kambur Bevval B)Jak Karako C)İdris Amil D)Aman Baba E)İdris Dede 4 15-İdris Amil in yazdığı ilk ve tek şiirin yayınlandığı mecmuanın adı nedir? A) Tanin B) Boz C) Maarif D) Hazine E) Mirsat 16- Reis-i cumhurluk makamı üzerindeki bütün hak ve salahiyetlerimden feragat ediyorum. Yazısının İdris Amil e zorla imzalatılması karşılığında verilen parayla İdris Amil ne almıştır? A) tren bileti B) satranç takımı C) sevgilisine hediye D) yazı makinası E) silah 17- Vefat etmekten korkan, bu yüzden sadece askerlerden değil hekimlerden oluşan bir ordu da besleyen; ama bu yüzden aklını oynatan, ilahlığını ilan eden ve tebaasına ölümsüz olduğunu kabul ettiren firavun kimdir? A) Sargon B) Dara C) Ramses D) Smendes E) Arses 18-İdris Amil in yazdığı ilk ve tek romanın adı nedir? A) Kırık Kalpler B) Buruk Aşk C) Sefile D) Müşahedat E) Eylül 19- İhsan Sait e gelecekten mektup gönderen ve İhsan Sait in ona ulaşabilmek için hava sefinesi yaptığı, kraliçe olan platonik sevgilisinin adı nedir? A) Bestenur B) Durkız C) Döjira D) Almira E) Efruz 20- Yedinci Gün romanında Paşaoğlu nun padişahla akrabalık derecesi aşağıdakilerden hangisidir? A) Padişahın kuzeni B) Padişahın damadı C) Padişahın oğlu D) Padişahın kardeşi E) Padişahın süt kardeşinin oğlu

5 Aşağıdaki Sorular ANADOLU YAKASI adlı eserin içeriğiyle ilgilidir. 21-Muzo nun hayatında ilk izlediği sinema filminin adı nedir? A) Yıldız Savaşçıları B) Uçak C) Kutsal Hazine Avcıları D) Yağmur Adam E) Beyaz Yele 22-Muzo nun ve arkadaşlarının okul yıllarında kurdukları takımın adı nedir? A) Filenin Hâkimleri B) Kralın Ordusu C) Yılmaz Savaşçılar D) Muzafferler Ordusu E) Yenilmez Gençlik 23-Muzo Anadolu Yakası TV de halka ulaşabilmek için hangi yöremizin müziğini temsil eden bir sanatçıya program yaptırıyor? A) Trakya B) Günyedoğu C) Ege D) Karadeniz E) Doğu anadolu 24-Muzo ya göre yirminci yüzyılı etkileyen üç alet nedir? A) televizyon, bilgisayar, uçak B) uçak, otomobil, televizyon C) kamera, cep telefonu, televizyon D) otomobil, bilgisayar, televizyon E) bilgisayar, cep telefonu, televizyon 25- Anadolu Yakası kanalının reklamlarında kullanılan ve kanalın sloganı olan yazı nedir? A) Doğru Kanal B) Güvenilir Kanal C) Güçlü Habercilik D) Demokratik Kanal E) Tarafsız Kanal Muzo, yatılı okuldayken sinema filmleri izleyebilmek için bilet paralarını nereden sağlamaktadır? A) kazandığı maçlardan B) arkadaşlarıyla girdiği bahisleri tutturarak C) arkadaşlarının ödevlerini yaparak D) temizlik işlerine yardım ederek kazandığı harçlıklardan E)okulun kütüphanesinde çalışarak kazandığı paralardan 27-Aşağıdakilerden hangisi Muzo nun köyündeki okulun özelliklerinden değildir? A) Tek sınıflı olması B) Taş bina olması C) Su deposunun olması D) Tek öğretmenin olması E) Ahşap bina olması 28-Muzo Bey in çekmek istediği filmin hikayesi nedir? A) Çanakkale Zaferi B) Medine Müdafaası C) Mekke nin Fethi D) Almanya ya göç E) Mısır ın Fethi 29- Anadolu Yakası televizyonunda çalışması için çocuk şarkıcıyı hangi sanatçı Muzo Bey le tanıştırır? A) Kibariye B) Janset C) Bülent Ersoy D) Muazzez Ersoy E) İbrahim Tatlıses 30-Muzo üniversite okumak için gittiği İstanbul da arkadaşı Hüsnü ile bir film setine gider. Bu filmin yönetmeni kimdir? A) Metin Erksan B) Türker İnanoğlu C) Atıf Yılmaz D) Kartal Tibet E) Ertem eğilmez

6 Aşağıdaki Sorular BİRDENBİRE adlı eserin içeriğiyle ilgilidir. 31- Çıktım erik dalına / Anda yedim üzümü / Bostan ıssı kakıdı / der ne yersin kozumu... dizelerindeki erik, üzüm, koz (ceviz) tasavvufta sırasıyla hangi anlamlara gelmektedir? A) şeriat-tarikat-hakikat B) hakikat-tarikat-şeriat C) tarikat-şeriat-ahiret D) tarikat-şeriat-hakikat E) şeriat-tarikat-marifet 32- Cennet cennet dedikleri/birkaç köşkle birkaç huri/isteyene ver sen onu/ Bana seni gerek seni diyen Yunus Emre nin Divan ı dönemin hangi ileri geleni tarafından yasaklanmıştır? A) Padişah B) Halife C) Şeyhülislam D) Sadrazam E) Kadı 33- Abdal Musa, Gaybi (Kaygusuz Abdal) ye hangi hayvanın suretinde görünmüştür? A) güvercin B) tavşan C) geyik D) ceylan E) kartal 34-Anlatıcının çocukluğunun geçtiği kasabanın adı nedir? A) Karahöhük B) Kızılcabölük C) Kızılhöyük D) Karamanköy E) Kızılcahisar 35-Anlatıcının okuduğunu defalarca söylediği Anadolu Erenleri adlı kitap kimin eseridir? A)Nezihe Araz B)Semiha Ayverdi C)Nazlı Eray D)Sevinç Çokum E)Halide Edip Adıvar Anlatıcının doğup büyüdüğü kasabada halkın bir zamanlar en fazla yaptığı meslek nedir? A)çinicilik B)demircilik C)marangozluk D)dokumacılık E)arıcılık 37-Tarikat adabına göre gönlü açılmamış dervişi gönlünün açılması için gezginliğe çıkarmayı ifade eden deyim nedir? A) seyran etmek B) selmana çıkmak C) sefer eylemek D) seyr-i süluk E) seyr-i alem 38- Birdenbire romanının akademisyen olan anlatıcısının adı nedir? A) Muharrem B) Hüseyin C) Mevlüt D) Mustafa E) Kemal 39- Aşağıdakilerden hangisinde derviş sözcüğünün ünsüz harflerinin karşıladığı anlamlar doğru verilmiştir? A) dünya-riya-varlık-şehvet B) dünya-rüya-vatan-şöhret C) din-rıza-varlık-şeriat D) derin-refah-viran-şeyh E) devinim-ruh-vatan-şah Temmuz unun on beşinde Bozdoğan a (Nazilli) ağbisinin yanına giden yazarın, ağbisi hastanedeyken okuduğu kitap kime aittir? A) Mevlana B) Ömer Hayyam C) Hallac-ı Mansur D) Yunus Emre E) Fuzuli

7 Aşağıdaki Sorular adlı eserin içeriğiyle ilgilidir. 41-Osmanlı da sadece hangi padişaha Türk Hakanı denilmiştir? A) II. Mahmut B) Abdülmecit C) Abdülaziz D) II. Abdülhamid E) Vahdettin 42-Almanların 4 Mart 1889 da yapmaya başladıkları demiryolunda ilk tamamlanan etap hangisidir? A) Ankara-Eskişehir B) Adapazarı-Bilecik C) İzmit-Adapazarı D) İstanbul -Adapazarı E) Çorlu-İstanbul 43-Kurtuluş Savaşı sırasında ordu Polatlı ya doğru çekilirken güvenlik amacıyla Başkentimiz, Ankara dan hangi Anadolu şehrine nakledilmeye başlanmıştır? A) Konya B) Kayseri C) Sivas D) Erzurum E) Malatya 44-İlber Ortaylı nın röportajında Atatürk ve arkadaşları için kullandığı niteleme hangisidir? A) Yorgun Savaşçılar B) Genç İhtiyarlar C) Demir Bilekler D) Anadolu Fatihleri E) Anadolu Şövalyeleri 45-Türkiye demokrasi tarihinde Bir Başvekil in çocuğunun yabancı bankada hesabı olmaz diyerek yabancı bir bankada hesap açtırmak isteyen oğlunu azarlayan Başbakan kimdir? A) Turgut Özal B) Bülent Ecevit C) Celal Bayar D) İsmet İnönü E) Adnan Menderes Asırda Bumin Kağan a giden, Göktürklerin ilginç yaşamını görüp seyahatnamesinde anlatan Bizans elçisi kimdir? A) Zemarkhos B) Plutarkhos C) Platinos D) Theophanes E) Ferdinand 47- Türk ordusunda ilk defa Atatürk ün komutanlığında başarılı olunan ve ordumuza kazandırılan savaş taktiği aşağıdakilerden hangisidir? A) ricat taktiği B) turan taktği C) kurt kapanı D) vurkaç taktiği E) çete taktiği 48-Türkiye de siyasete başlamadan önce Su İşleri Genel Müdürü iken Barajlar Kralı diye adlandırılan ünlü siyasetçi kimdir? A) Necmettin Erbakan B) Mesut Yılmaz C) Hasan Celal Güzel D) Süleyman Demirel E) Turgut Özal 49-Siyaset tarihimizde köy-kent projesi hangi başbakanımıza aittir? A) İsmet İnönü B) Celal Bayar C) Adnan Menderes D) Süleyman Demirel E) Bülent Ecevit 50-Ülkemizde bilimsel anlamda arkeoloji çalışmalarını başlatan ve bu manada ilk müzenin kurulmasına katkıda bulunan kişi kimdir? A) Osman Hamdi Bey B) Ahmet Vefik Paşa C) Ahmet Cevdet Paşa D) Halil Ethem Eldem E) Seniha Sami

8 Aşağıdaki Sorular BİRAZ YAĞMUR KİMSEYİ İNCİTMEZ adlı eserin içeriğiyle ilgilidir. 51- Borges in Funes ve Sonsuz Bellek adlı öyküsünde anlattığı kahramanın (Funes in) en belirgin özelliği nedir? A)Her şeyi aklında tutmaya çalıştığı için hiçbir şeyi detayıyla hatırlayamamaktadır. B)Çok unutkan bir kişiliktir. C)Her şeyi hatırlamakta ve analiz etmektedir. D)Düşünme-analiz-sentez yeteneği çok kuvvetlidir. E)Çok detaycı olduğu için analiz yeteneğini yitirmiştir. 52- Sakın kader deme, kaderin üstünde bir kader vardır Ne yapsalar boş göklerden gelen bir karar vardır Gün batsa ne olur, geceyi onaran bir mimar vardır Yanmışsam, külümden yapılan bir hisar vardır Yenilgi yenilgi büyüyen bir zafer vardır. (Sezai Karakoç) Yukarıdaki Sezai Karakoç şiirinden hareketle Kemal Sayar, insanlığın zafer bildirisi olarak kimi görmektedir? A)Akıllı bombalara yüreklerini siper edenler B)Bilimsel icatları gerçekleştirenler C)Psikolojik savaşın mucitleri D)Teknolojiyle korkusuzca savaşanlar E)Savaşa, ibadetleriyle karşı durmaya çalışanlar 53- Yazar, unutma kavramını nasıl ifade etmektedir? A) eleme stratejisi B) zekânın giderek azalması C) hafızanın yeni dünya düzeni karşısında yok oluşu D) insanlığın sonunun geldiği yönde bir işaret E) bencilliğin bir götürüsü 54-Kişinin karşısındaki insanın ıstırabını yüzünden hissettiği anda ıstırap çekenin beynindeki hücrelerin aynısının kişinin beyninde de harekete geçmesi buluşuna ne ad verilir? A) telepati B) ters yansıma C) ayna neron D) tecelli E) kolektif duygu 55- Pozitif düşünce kuramını ortaya atarak insanların yardım kitaplarına muhtaç yaşamasına sebep olan ülke hangisidir? A) İngiltere B) Fransa C) Norveç D) Amerika E) İtalya 56- Yazarın dünyada çok fazla yaygınlaşan ve bize de sıçrayan kişisel yardım konusunda uzun uzadıya değindiği ünlü kitap aşağıdakilerden hangisidir? A) Mutluluk ve Anlam B) The Secret C) Meleklerin Gücü D) Hayat Felsefesi E) Beynine Format At 57- Futbolun Ruhu başlıklı denemede Benlik ve Ruh adlı eserin yazarı olan John Carol,futbol dili ile aşağıdakilerden hangisinin dilini özdeşleştirir? A) Paranın dili B) Gücün dili C) Savaş dili D) İnanç dili E) Cemiyet dili 8

9 58- Dördüncü bölümün ilk denemesinin başlığı olan sabret, şükret, seyret sözü aşağıdaki mutasavvıflarımızdan hangisine aittir? A) Ahmed Yesevi B) Yunus Emre C) Hacı Bektaşi Veli D) Mevlana E) Niyazî-i Mısrî 59- Kâinatta güçlü olan ayakta kalır. önermesinin çok doğru olmadığı hangi canlıyla ispatlanmıştır? A) aslan B) fil C) dinozor D) ejderha E) kartal 60-Sorun yaşayan kızla yazarın en derin ve en uzun konuşmayı gerçekleştirdikleri zaman dilimi aşağıdakilerden hangisidir? A)Kızın, yazarın bürosuna geldiği ilk gün. B)Yazarla kızın birbirlerini biraz daha tanıdıktan sonra görüştükleri bir gün C)Yazarla kızın konuşmadıkları an D)Kızın, yazarın odasına geldiği son gün E)Kızın bunalımda olduğu gün sınavınız bitti Lütfen cevaplarınızı kontrol ediniz 9

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

SAYFA 1 SAYFA 1 ÜCRETSİZDİR ATATÜRK-İNÖNÜ AYRILIĞI. İrtibat: yenidivrigigazetesi@gmail.com MUSTAFA TARAKÇI * * www.mustafatarakci.

SAYFA 1 SAYFA 1 ÜCRETSİZDİR ATATÜRK-İNÖNÜ AYRILIĞI. İrtibat: yenidivrigigazetesi@gmail.com MUSTAFA TARAKÇI * * www.mustafatarakci. SAYFA 1 İrtibat: yenidivrigigazetesi@gmail.com Giresun - Bulancak, Sarayburnu Cami'sinde üç mimari tarz harmanlandı. Özel Haber - İsmail Aydoğmuş İnce işçiliği ve ihtişamıyla insanı büyüleyen tarihi Divriği

Detaylı

BURSA KIZ LİSESİ (Bursa Kız Muallim Mektebi)

BURSA KIZ LİSESİ (Bursa Kız Muallim Mektebi) Bursa nın Köklü Eğitim Kurumları BURSA KIZ LİSESİ (Bursa Kız Muallim Mektebi) Bursa Büyükşehir Belediyesi Kitaplığı Bursa nın Köklü Eğitim Kurumları BURSA KIZ LİSESİ (BURSA KIZ MUALLİM MEKTEBİ) www.bursa.bel.tr

Detaylı

İçindekiler 3 Sosyal Bilimler İstanbul ve Fotoğraf Albümleri Kültür Edebiyat

İçindekiler 3 Sosyal Bilimler İstanbul ve Fotoğraf Albümleri Kültür Edebiyat İÇİNDEKİLER İçindekiler 3 Sosyal Bilimler 13 Cihannüma 15 Imperial Surre 15 Doğu nun Kadın Mirası 16 Arzın Merkezinde Buluşmalar 16 Türk Tarihçiliğinde Dört Sima 17 Uluslararası İbn Sinâ Sempozyumu (2

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK (CS) GENEL YETENEK TESTİ-GENEL KÜLTÜR TESTİ 6 TEMMUZ 2013 CUMARTESİ

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK (CS) GENEL YETENEK TESTİ-GENEL KÜLTÜR TESTİ 6 TEMMUZ 2013 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK (CS) GENEL YETENEK TESTİ-GENEL KÜLTÜR TESTİ 6 TEMMUZ 2013 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla

Detaylı

MESLEK YÜKSEKOKULLARI İLE AÇIK ÖĞRETİM ÖN LİSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LİSANS ÖĞRENİMİNE DİKEY GEÇİŞ SINAVI 4 TEMMUZ 2010 A

MESLEK YÜKSEKOKULLARI İLE AÇIK ÖĞRETİM ÖN LİSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LİSANS ÖĞRENİMİNE DİKEY GEÇİŞ SINAVI 4 TEMMUZ 2010 A Ö S Y M T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI İLE AÇIK ÖĞRETİM ÖN LİSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LİSANS ÖĞRENİMİNE DİKEY GEÇİŞ SINAVI 4 TEMMUZ 010 A ADI

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TESTİ 23 HAZİRAN 2013 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TESTİ 23 HAZİRAN 2013 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TESTİ 23 HAZİRAN 2013 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya

Detaylı

Tantavi Sosyal Tesisleri Hizmetinizde...

Tantavi Sosyal Tesisleri Hizmetinizde... kasım 2013 sayı 44 Tantavi Sosyal Tesisleri Hizmetinizde... Adres: Tantavi mahallesi, Menteşeoğlu Cad., Karayusuf sk., Ümraniye, İstanbul Telefon: (0216) 611 12 30-39 www.umraniye.bel.tr başkandan Sevgili

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI/1 (KPSS/1) 1 Temmuz 2006 GENEL YETENEK TESTİ - GENEL KÜLTÜR TESTİ

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI/1 (KPSS/1) 1 Temmuz 2006 GENEL YETENEK TESTİ - GENEL KÜLTÜR TESTİ ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI/1 (KPSS/1) 1 Temmuz 2006 GENEL YETENEK TESTİ - GENEL KÜLTÜR TESTİ DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK ORTAÖĞRETİM TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERS KİTABI Yazar Mahmut ÜRKÜT Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 30.05.2014 tarihli ve 40 sayılı (ekli listenin

Detaylı

Bir Egeli nin Portresi Ali Rıza Karacan Söyleşi: Gamze Karademir Erol. Klişelere Karşı: Cahil Periler Makale: Nino Edishesarhvili

Bir Egeli nin Portresi Ali Rıza Karacan Söyleşi: Gamze Karademir Erol. Klişelere Karşı: Cahil Periler Makale: Nino Edishesarhvili Yirminci sayımıza ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kolay olmadı. Okuyan ve değer verenler ile Rektörümüzün koşulsuz desteği sayesinde buralara kadar gelebildik. Bu sayımızda sinema dosyasının büyük bir

Detaylı

Bir demokrasi deneyi: Park Buluşmaları

Bir demokrasi deneyi: Park Buluşmaları Sayı: Sonbahar 09 / 7 Bir demokrasi deneyi: Park Buluşmaları Kuşaktan kuşağa devrim yolu 'ta yerel kalkınma projesi: Öğrenci pansiyonculuğu La Diva Turca 'ta ölümsüzleşecek Duyguların prensesi: İclal Aydın

Detaylı

19 Mayıs Kutlu Olsun GENÇLİK DERGİSİ

19 Mayıs Kutlu Olsun GENÇLİK DERGİSİ GENÇLİK DERGİSİ YIL: 1 SAYI: 1 MAYIS 2007 İKİ AYDA BİR YAYIMLANIR ÜCRETSİZDİR 19 Mayıs Kutlu Olsun Denebilir ki, hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız bir tek şeye ihtiyacımız var: Çalışkan olmak! Servet

Detaylı

Esenyurt ta yaşam, kültür ve sanatla daha da zengin...

Esenyurt ta yaşam, kültür ve sanatla daha da zengin... Esenyurt ta yaşam, kültür ve sanatla daha da zengin... Mayıs 2015 www.esenyurt.bel.tr www.esenyurtkultur.com Mayıs 2015 Değerli Esenyurtlular; Metropol yaşamı ve teknoloji çağı, ne yazık ki artık çok

Detaylı

Nehar Tüblek Karikatür Ödülleri

Nehar Tüblek Karikatür Ödülleri Sayı: İlkbahar 12/16 Nehar Tüblek Karikatür Ödülleri Genç Cumhuriyet in coşkulu bayram kutlamaları Türkiye nin ilk grafik sanatçısı: İhap Hulusi Görey Bir Cumhuriyet kadını: Keriman Halis Ece Sanatçı gözüyle:

Detaylı

İçindekiler SAHİBİ İMKB ZONGULDAK ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ ADINA EROL KOÇ GENEL YAYIN YÖNETMENİ ŞENOL KAYA

İçindekiler SAHİBİ İMKB ZONGULDAK ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ ADINA EROL KOÇ GENEL YAYIN YÖNETMENİ ŞENOL KAYA İçindekiler SAHİBİ İMKB ZONGULDAK ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ ADINA EROL KOÇ GENEL YAYIN YÖNETMENİ ŞENOL KAYA YAZI SEÇME VE İNCELEME KURULU SÜLEYMAN ALTUNAY ÜSTÜNER SEZER AYLA DİLEK PERVİN DEMİREZEN ŞENOL

Detaylı

TÜRKİYE YAZARLAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE YAZARLAR BİRLİĞİ İÇİNDEKİLER TÜRKİYE YAZARLAR BİRLİĞİ...2 TÜRKİYE YAZARLAR BİRLİĞİ İSTANBUL...3 İBB KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ...4 YENİDEN EDEBİYAT MEVSİMİ...5 4. İSTANBUL EDEBİYAT MEVSİMİ...7 AÇILIŞ PROGRAMI...8 TASAVVUF VE DİL...9

Detaylı

Selam ile. Yasemin GÜNGÖR. Merhaba. Sence nin üçüncü sayısı ile senin buluşmanı sağlamanın mutluluğu içindeyiz.

Selam ile. Yasemin GÜNGÖR. Merhaba. Sence nin üçüncü sayısı ile senin buluşmanı sağlamanın mutluluğu içindeyiz. Selam ile Merhaba Sence nin üçüncü sayısı ile senin buluşmanı sağlamanın mutluluğu içindeyiz. Geçen zaman içerisinde söylenen asılsız sözler, şanlı bir milletin inkârına varan boş laflar üzerine sessiz

Detaylı

Tanrısever, Bediüzzaman filmi için kolları sıvadı

Tanrısever, Bediüzzaman filmi için kolları sıvadı 19 11 KÜLTÜRSANAT NİSAN 2010 PAZAR ZAMAN Tanrısever, Bediüzzaman filmi için kolları sıvadı Bediüzzaman Said Nursi nin hayatını anlatan Hür Adam ın çekimlerine mayısta başlanacak. Biyografik bir çalışma

Detaylı

TÖRE den. Törelen de Gel Âşık Yaşar REYHANİ / 04. Sensiz İstanbul Ayhan İNAL / 13. Çaresizlik Zehra ULUCAK / 14

TÖRE den. Törelen de Gel Âşık Yaşar REYHANİ / 04. Sensiz İstanbul Ayhan İNAL / 13. Çaresizlik Zehra ULUCAK / 14 İ Ç İ N D E K İ L E R FİKİR SANAT VE EDEBİYATTA TÖRE Aylık Fikir Sanat Edebiyat Dergisi Yıl: 1 Sayı: 3 Nisan 2012 ISSN:2146-7773 İmtiyaz Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ömer Faruk BEYCEOĞLU Yayın

Detaylı

HALK EDEBİYATININ GENEL ÖZELLİKLERİ

HALK EDEBİYATININ GENEL ÖZELLİKLERİ HALK EDEBİYATININ GENEL ÖZELLİKLERİ Dil, halkın konuştuğu dildir. Halk deyimlerine ve söyleyişleri kullanılır. Şairler, şiirlerini saz eşliğinde, belli bir ezgi ile söyler. Nazım birimi dörtlüktür. Hece

Detaylı

DİVRİĞİ SEVDALILARINDAN TOKİ DİVRİĞİ KONUTLARI PROJESİNE TEPKİ

DİVRİĞİ SEVDALILARINDAN TOKİ DİVRİĞİ KONUTLARI PROJESİNE TEPKİ SAYI: 42 SAYFA 1 İrtibat: yenidivrigigazetesi@gmail.com DİVRİĞİ SEVDALILARINDAN TOKİ DİVRİĞİ KONUTLARI PROJESİNE TEPKİ ANKARA DA AŞURE VE PİLAV GÜNÜ Divriği Vakfı ve Ankara Divriği Kültür Derneği nin MUSTAFA

Detaylı

BU DİNCİLER O MÜSLÜMANLARA BENZEMİYOR İsim isim... Olay olay... Yazan: Soner Yalçın Yayın hakları: Doğan Egmont Yayıncılık ve Yapımcılık Tic. A.Ş.

BU DİNCİLER O MÜSLÜMANLARA BENZEMİYOR İsim isim... Olay olay... Yazan: Soner Yalçın Yayın hakları: Doğan Egmont Yayıncılık ve Yapımcılık Tic. A.Ş. BU DİNCİLER O MÜSLÜMANLARA BENZEMİYOR İsim isim... Olay olay... Yazan: Soner Yalçın Yayın hakları: Doğan Egmont Yayıncılık ve Yapımcılık Tic. A.Ş. Bu eserin bütün hakları saklıdır. Yayınevinden yazılı

Detaylı

Ünite 4 TÜRK İNKILABININ GENEL ÖZELLİKLERİ

Ünite 4 TÜRK İNKILABININ GENEL ÖZELLİKLERİ Ünite 4 TÜRK İNKILABININ GENEL ÖZELLİKLERİ ÜNİTE 4 TÜRK İNKILABININ GENEL ÖZELLİKLERİ 23 Nisan 1920 den 11 Ağustos 1923 e kadar görev yapan I. TBMM; a) Ulusal egemenliğe dayalı yeni Türk Devleti nin temellerini

Detaylı

Aydınlık. FOTO MUHABİRİ ARA GÜLER İnsan seveceksin ki fotoğrafını çekesin ÜLKÜ TAMER NİHAT ZİYALAN. FERHAN BAYIR Usta bir yönetmenin doğum haftasında

Aydınlık. FOTO MUHABİRİ ARA GÜLER İnsan seveceksin ki fotoğrafını çekesin ÜLKÜ TAMER NİHAT ZİYALAN. FERHAN BAYIR Usta bir yönetmenin doğum haftasında 5 Aralık 2014 Cuma Sayı: 145 Yıl: 3 FOTO MUHABİRİ ARA GÜLER İnsan seveceksin ki fotoğrafını çekesin ÜLKÜ TAMER NİHAT ZİYALAN FERHAN BAYIR Usta bir yönetmenin doğum haftasında Uykunun eşit ve bir kıldığı

Detaylı

Gökçeoluk Sevdalıları

Gökçeoluk Sevdalıları Gökçeoluk Dergisi İÇİNDEKİLER Üç Aylık Yöresel Tarih, Kültür, Edebiyat Dergisi Yıl: 1 - Sayı: 2 - Haziran - 2010 Sahibi Editör Sezgin ÇOLAK (Tarih Öğretmeni) YAYIN KURULU Utku ÇINAR Duran Korkmaz Burhan

Detaylı

glntı BEKİR DEVELİ KARTEPE İLK HOSTESLER NELER İCAT ETTİ? HANGİ OTOMOTİV PARÇALARININ PATENTİNİ ALDI? NASIL TAKİP EDİLDİ?

glntı BEKİR DEVELİ KARTEPE İLK HOSTESLER NELER İCAT ETTİ? HANGİ OTOMOTİV PARÇALARININ PATENTİNİ ALDI? NASIL TAKİP EDİLDİ? baa glntı Noktası TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜ, VAN DEPREMİNDEN BAŞARIYLA ÇIKTI BEKİR DEVELİ TRAKTÖR RÖMORKUNDAN YAPILMA SAHNEDEN, ŞÖHRETE DÜNYA ŞAMPİYONU METE BİNAY: BESMELESİZ ÇIKMAM İLK HOSTESLER YOLCULARIN

Detaylı

S.4-5. Maliki - Barzani. Görüşmesi Gerçekleşti KOBLER IRAK TAN GİDİYOR

S.4-5. Maliki - Barzani. Görüşmesi Gerçekleşti KOBLER IRAK TAN GİDİYOR Irak Türkmen Basın Konseyinde KAN DEĞiŞiMi 17-19 Mayıs 2013 tarihleri arasında İstanbul da düzenlenen 5. Türkmen Basın Konseyi Kurultayında Konseyin yeni yönetim kurulu seçildi. Elif DERİNBAY S.4-5 Irak

Detaylı