GENEL YETENEK ÇÖZÜMLERİ 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GENEL YETENEK ÇÖZÜMLERİ 6"

Transkript

1 GENEL YETENEK ÇÖZÜMLERİ 6 1. Yeni tatlar yaratmak sözü, edebiyatta daha önce el atılmamış yeni konulara değinmek yani özgün konulara yönelmek anlamındadır. Bilindiği gibi özgünlük, benzerlerinden farklı ve üstün olmak tır. 7. Parçanın I., II., III., IV. cümlelerinde kişisel görüş bildiren (öznel) yargı yoktur. Bu cümlelerdeki yargılar, kanıtlanabilen (nesnel) yargılardır. V. cümledeki söz, sözü söyleyen kişinin kişisel düşüncelerini içermektedir.. Sokakla eseri oluşturduğunuz beyni bir araya getirmek sözünde sokak, gerçekleri, eseri oluşturan beyin ise hayal gücünü simgelemektedir. Bunları bir araya getirmek, gerçekle düşseli bir potada eritmek demektir. 3. A seçeneğinde gülmek ve üzülmek B seçeneğinde gitmek ve gelmek D seçeneğinde donmak ve yanmak E seçeneğinde anımsamak ve unutmak sözleri karşıt kavramlardır. 4. B seçeneğindeki tutmak sözcüğü, yakalamak anlamında kullanılmıştır. Ele almak, elde bulundurmak anlamıyla ilgisi yoktur. 5. D seçeneğindeki dert yanmak deyimi, sızlanarak sıkıntılarını anlatmak anlamındadır. 6. V. cümlede olumsuz eleştiri söz konusu değildir. Bu cümlede lirik şiirin etkileyiciliğinin şiir yazan kişiye göre değiştiği vurgulanmaktadır. 8. VII. cümlede bir öneri değil, koşul söz konusudur. 9. Cümledeki anahtar söz kendi toprağının özsuyuyla beslemek sözüdür ve bu söz yazarın kendi toplumunu ve insanını anlatması demektir. Yazar bunu yaparsa yabancı ülkelerde sesini duyurur yani evrenselliğe ulaşır. 10. Parçanın ilk dört cümlesi, yazarın biyografik bilgilerini içermektedir, son cümlesi ise Aşk Kulübü adlı eserinin içeriği yani konusuyla ilgilidir. Son cümlede annesinin kendi yurtlarından göç etmeden önce yaşadığı olayların kitaba konu olduğu vurgulanmıştır. 11. II. cümlede yazarın eserlerinin beğeniyle okunmasının nedeni olarak öz varlığımızın bir parçası gibi görülmesi gösterilmiştir. V. cümlede halkın, yazarın samimiyetine inanmasının nedeni olarak da millî kültürümüzü yaşatmaya çalışması gösterilmiştir. 1. A seçeneğinde git-i-yor-uz gid-i-yor-uz t, d ye dönüşmüştür. B seçeneğinde et-en ed-en t, d ye dönüşmüştür. D seçeneğinde yurt-u yurd-u t, d ye dönüşmüştür. E seçeneğinde çok-u-na çoğ-u-n-a k ğ ye dönüşmüştür. 1

2 DENEME SINAVI 13. B seçeneğindeki de bağlacı ayrı yazılmalıdır. Bu takım da son maçlarında iyi sonuçlar elde edememişti. 14. İlk cümledeki gelip sözcüğü bir bağ-fiil dir, ve bağlacının yerini tutmaktadır. ve bağlacından sonra virgül (,) getirilemeyeceği için gelip sözcüğünden sonra virgül (,) kullanılması da noktalama yanlışına yol açmaktadır. GENEL YETENEK 18. Cümledeki anlatım bozukluğu, eylemsinin yanlış kullanılmasından kaynaklanmaktadır. Anlatım bozukluğunun giderilmesi için kaldığı eylemsisinin yerine olduğu eylemsisi getirilmelidir. Olduğu eylemsisi hem ileride hem geride sözcüğünü karşılayabilir. 19. Parçada yer, olay, kişi kavramları bir olay örgüsü içinde verilmiştir. Bu ögelerden yararlanılarak oluşturulan anlatıma öyküleme denir. Ayrıca ev ve bahçe çeşitli nitelikleriyle anlatılarak betimlenmiştir. 15. A seçeneğindeki mektuplaştık eylemi, B seçeneğindeki tartışmıştık eylemi, C seçeneğindeki selamlaşmıştı eylemi, D seçeneğindeki tanışmıştık eylemi öznelerin karşılıklı olarak yaptıkları eylemlerdir. E seçeneğindeki uçuştu eylemi ise öznelerin birlikte yaptıkları bir eylemdir. 0. Parçada bir edebî eserde biçim-içerik dengesinin nasıl olması gerektiği anlatılmaktadır. II. cümle dışında, parçanın bütün cümleleri bu konuyu destekler biçimdedir. II. cümlede ise eski edebiyatımızda biçimin nasıl belirlendiği anlatılarak konunun dışına çıkılmıştır. 16. A seçeneğinde kırsal sözcüğü alanlar ın niteliğini, C seçeneğinde doğal sözcüğü güzellikler in niteliğini, D seçeneğinde millî sözcüğü park ın niteliğini, E seçeneğinde geniş sözcüğü bilgi nin niteliğini bildirmektedir. B seçeneğinde nitelik bildiren bir sözcük yoktur. 1. Parçanın ilk üç cümlesinde edebiyat ve edebiyatçı kavramları üzerinde durulmuşken IV. cümleden itibaren şiir konusuna geçilmiştir. Bu yüzden parça, IV. cümleden itibaren ikiye ayrılmalıdır.. Soru kökünde verilen cümle, parçanın III. cümlesinden sonra getirildiğinde parçanın anlam bütünlüğü sağlanmış olur. 17. C seçeneğindeki cümlede gereksiz ek kullanılmasından (-den) kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır. Cümle Bu filmin çok izlenmesinin nedeni, Kurtuluş Savaşı yıllarını tüm gerçekliğiyle yansıtmasıdır. biçiminde düzeltilmelidir. 3. Parçada aile arasındaki iletişimin zayıflamasından bunun da sorunlu bireylerin oluşmasına yol açmasından yakınılmaktadır.

3 GENEL YETENEK 4. Parçada şiirden hem günlük yaşamda hem de yazınsal (edebî) eserlerde sık sık yararlanıldığı vurgulanmaktadır. 5. Yazarın anlattığı kişilerin içlerine girememesinin nedeni, parçanın beşinci cümlesinde belirtilmiştir. DENEME SINAVI 30. A daki yargı, yedinci cümleden sonraki bütün cümlelerden, C deki yargı, birinci ve ikinci cümleden; D deki yargı, dokuzuncu cümleden; E deki yargı ise beşinci cümleden çıkarılabilir. Üçüncü cümleye bakıldığında B deki yargının tam tersi görülecektir. 6. Parçada anlatılanlar, bir yapıtın ödül almış olmasının onun değerli bir yapıt olup olmadığını göstermeyeceğini vurgulamaktadır = = 7. A daki yargıya son cümleden, B deki yargıya ikinci cümleden, C deki yargıya son cümleden, D deki yargıya ikinci cümleden ulaşılabilir. E deki yargı, C deki yargıyla çelişmektedir ve bu nedenle parçadan bu yargıya ulaşılamaz. 8. A daki özellik son cümlede, B deki ve D deki özellik üçüncü cümlede, E deki özellik birinci ve ikinci cümlede belirtilmiştir. Parçada yazarın okurlara öğüt verdiğine dair bir ayrıntı yoktur. 9. Lüks ve güzel teknelerin çevreye zarar vermesi karşıt bir durumdur (A seçeneği). Parça öznel (kişisel görüşler içeren) yargılarla (dev, güzel, çiçek bahçesi) oluşturulmuştur (C seçeneği). Parçada benzetmelere (dev gibi kaya, çiçek bahçesini andıran tekne) başvurulmuştur (D seçeneği). Yüksek, güzel, hafif gibi niteleyici sözlerden yararlanılmıştır (E seçeneği). Parçada yalnızca görme duyusuyla algılanabilen ayrıntılara yer verildiği için B seçeneğindeki yargı söylenemez , 04, = , 004, = = = = 3

4 DENEME SINAVI = = ( ) ( ) I = 9 5 = 14( D) GENEL YETENEK 37. a b a= b+ 8 b= c b c c c= d+ d a b= 8 b c = 5 + c d= bulunur. a d= 15 II = ( Y) III. IV = = ( Y) = = I. ve IV. doğrudur. = 6 43 ( D) 35. ab 16 a = = 16 bc c = 8 = 4 = = a =, b = 8 ve c = 8 seçilirse a + b + c toplamının en büyük değeri ( ) + ( 8) + ( 8) = 18 bulunur x = y x = y 3 x en az 5. 3 x = = y 3 (30) 3 = y 3 y = 30 x = 75 olduğundan x + y en küçük değeri = 105 bulunur ab = < bc = ab < bc 5 6 b > 0 olduğundan a < c... (1) 5 6 bc = < ac = bc < ac 6 7 c > 0 olduğundan b < a...() (1) ve () den b < a < c bulunur. 39. abc = 1. (bc) 100.a + bc = 1.(bc) 100a = 0.(bc) 5.a = (bc) ve a en çok 9 olacağından 5.9 = 45 = (bc) bulunur. En büyük abc = 945 olur. 4

5 GENEL YETENEK 40. z xy + yz zx y = y(x y) z(x y) = (x y) (y z) 3 y = 3. = 6 bulunur. 41. x, y Z 3< x 8 6 y 4 DENEME SINAVI 44. Limon sayısı x ve maliyet y olsun. Tanesini 150 kuruştan satınca 0 lira zarar ediyorsa, 150x = y 000 dir. Tanesini 30 kuruştan satınca 8 lira kâr ediyorsa; 30x = y dir. Bu iki denklem ortak çözülürse 30x= y x= y x = 4800 x = 60 bulunur. 4x 3y ifadesinin en büyük değerini bulabilmek için x en büyük, y en küçük seçilmelidir. Buna göre, x = 8 ve y = 6 seçilirse 45. Gidiş süresi Dönüş süresi 4x 3y = ( 6) = = 50 bulunur. t saat olmak üzere (14 t) saat AB = 64.t = 48. (14 t) 4t = 3(14 t) 4t = 4 3t 7t = a+ 3b= 5 3a+ 3b= 5 1/ a+ c= 6 a c= 6 1/ b 3c= 4 + b+ 3c= 4 a+ b+ c = 15 bulunur. t = 6 AB = 64.6 = 384 bulunur Serdar işin ünü 9 günde yapıyorsa, tamamını = 1 günde yapar. Okyar işin ünü 4 günde a + a + a ( 1 ) ( 1 ) = a 1+ a ( a) ( 1+ ) a + a a ( + a) ( a) a = = a yapıyorsa, tamamını 4 3 = 6 günde yapar. İkisi birlikte; = 1 6 x 3 1 = x = 4 günde yaparlar. 1 x 5

6 DENEME SINAVI 47. Etiket fiyatı x lira olsun. %40 lık I. indirim sonunda fiyatı x 60 TL 100 %30 luk II. indirim sonunda fiyatı x TL GENEL YETENEK 50. İki çocuğun Babanın yaşı yaşları toplamı Bugün x 9 + x 5 yıl sonra x x x =.(x + 10) x + 0 = 34 + x x = 14 x x = 336 = x= 800 TL bulunur. Babanın bugünkü yaşı = 9 + x = = 43 bulunur x işçi 1 işi günde t saat çalışarak 1 günde bitiriyorsa 51. 4x işçi 1 işi günde 3t saat çalışarak y günde bitirir 1 1 = y = 10 bulunur. 5x t 1 4x 3t y % gr + % gr = % x 500 gr x + = = 5x x = 48 a 5. 3 b ab = 81 3 a b 64 = = ( ) 4 ( 6) 4 = 10 = 4, 49. Kaan, Batu ve Defne nin aldığı kalem sayıları sırasıyla K, B ve D olsun K = B = D = a K= a 4 5 B= 4a D= 5a D B = 5a 4a = soru için 5 seçenek. soru için 4 seçenek 3. soru için 4 seçenek olacağından a = 4 kalem Kaan K = a =.4 = 8 kalem almıştır. 15. soru için 4 seçenek = 5. 8 farklı cevap anahtarı hazırlanabilir. 6

7 GENEL YETENEK DENEME SINAVI 54. mb ( ) = 180 ( )= 40 ma ( ) > mc ( ) > mb ( ) olduğundan a > c > b dir. Buna göre, a b > 0, b c < 0 ve a c > 0 olduğundan a b + b c + a c = a b (b c) + a c = a b b + c + a c = a b bulunur. 009 da 0 kişi da 5 kişi 100 x x = = 5 0 olduğundan % 5 artmıştır. 55. x A B 4 D y C AB = xcm olmak üzere DC = ycm xy A( ABC) = dir. 7 ABC üçgeninde iç açıortay teoremi uygulanırsa, yılındaki kursiyer sayısı = = 10 kişidir. 010 yılında resim kursuna katılan kişi sayısı = 35 kişidir x x = = 60 bulunur. 10 AB AC BD x 4 = = DC 7 y xy = 8 xy A ABC = 8 ( ) = = 14 cm 7

8 DENEME SINAVI GENEL YETENEK 58. Tel kırma : = 81 kişi Resim : = 105 kişi Giyim - dikim : = 135 kişi Takı Tasarım : = 167 kişi Bilgisayar : = 15 kişi Sıralamada III. sırada giyim - dikim kursu vardır. 60. O C x D A B OAC dik üçgeninde OC + OA = AC OC + 6 = 10 OC = 8 cm OD = AC = OB = r = 10 cm x = CD = 10 8 = cm bulunur. 59. D 4 E 9 C F 3 x A 4 H 9 B [FH] [AB] çizilirse AH = 4 cm ve HB = 9 cm bulunur. FAB dik üçgeninde öklid bağıntısı uygulanırsa FH = AH. HB x = 4.9 x = 6 cm bulunur. AD = EH = = 9 cm Alan (ABCD) = AD. AB = = 117 cm bulunur. 8

9 GENEL KÜLTÜR ÇÖZÜMLERİ 6 1. Orta Asya Türkleri İpek Yolu üzerinde hâkimiyet kurabilmek için öncelikle Çin ve bölgedeki diğer devletlerle mücadele içerisinde olmuşlardır. İpek Yolu üzerinde hâkimiyet kurunca da ekonomik açıdan güçlenmiş ve bölge siyasetinde etkili olmuşlardır. Türklerde ekonomi genel anlamda hayvancılığa dayalıdır. Tarımsal etkinliklere ticaretten daha fazla önem verme gibi bir durum söz konusu değildir. 4. Soruda Artuklular - Hüsamiye Medresesi doğru olarak eşleştirilmiştir. Diğer eserleri inceleyerek olursak; Divriği Ulu Camii Mengücekler, Yağıbasan Medresesi Danişmentliler, Malabadi Köprüsü Artuklular, Kayseri Ulu Camii Anadolu Selçukluları Döneminde yapılmıştır.. Soruda ortak özellik vurgulandığı için her üç devlette de görülen özellikler olmalıdır. Bu durum A seçeneğinde mevcuttur. 5. Ünlü Türk-İslam bilgini Ömer Hayyam Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah Dönemi nde astronomi alanında çalışmalar yapmış ve mali işlerin düzenlenmesi amacıyla Takvim-i Celali yi hazırlanmıştır. 3. Zengin devlet adamlarının mal ve mülklerini toplum yararına bağışlaması Vakıf Üretim - tüketim ilişkilerinin düzenlenmesi Ahi - Lonca Meliklerin devlet yönetimine önceden hazırlanması Atabey Toprakların devlete hizmet edenlere asker yetiştirme karşılığı verilmesi İkta Eşleştirme yapıldığında Gulam ile ilişkili bir açıklama bulunmamaktadır. Gulam ise devşirme sisteminin Gazneliler ve Büyük Selçuklularda görülen şeklidir İlmiye sınıfı: Din, eğitim-öğretim, yargı, fetva çıkarma ve yönetimi denetlemeden sorumludur. Divan-ı Hümayunda Kazasker ve Şeyhülislam tarafından temsil edilir. Bu sınıf içerisinde devşirme-kul kökenliler yer almazdı. Seyfiye sınıfı: Yönetim ve askerlik görevi olan askeri sınıfı ifade eder. Divan-ı Hümayun da Sadrazam, Kubbealtı vezirleri ve Kaptan-ı Derya tarafından temsil edilir. Bu sınıfa Ehli örf de denilmektedir. Kalemiye sınıfı: Mali, idari ve yazışma işlerinden sorumludur. Divan-ı Hümayun da Defterdar ve Nişancı tarafından temsil edilir.

10 DENEME SINAVI 7. Osmanlı Devleti nde kapitülasyonlardan yararlanan devletlerin vatandaşları arasındaki davalara konsolosluk mahkemeleri bakardı. Şer i mahkemeler; devletin kuruluşundan itibaren var olan, İslam hukukunun uygulandığı mahkemelerdir. Cemaat mahkemeleri; gayrimüslim Osmanlı vatandaşlarının kendi içlerindeki sorunları çözümlemek amacıyla açılan mahkemelerdir. Nizamiye mahkemeleri; Tanzimat Dönemi nde Avrupa mahkemeleri örnek alınarak açılmış modern mahkemelerdir. Ayrıca Divan-ı Hümayun da üst düzey yöneticiler arasındaki davalara bakılırdı. GENEL KÜLTÜR Balta Limanı Ticaret Antlaşması ile Osmanlı Devleti İngilizlere en geniş kapitülasyonları vermiş ve bunun sonucunda İngiliz malları Osmanlı ülkesini sarmıştır. Bu durum bir önlem olarak değerlendirilemez. 1. Mustafa Kemal in daha geniş yetkiler istemesi kendine olan güveninin, sorumluluk almaktan kaçınmadığının, yurtsever ve milliyetçi olduğunun göstergesidir. 8. Osmanlı Devleti nde savaşlarda ele geçen Hristiyan unsurların devletin payına düşenlerine (esirlerin 1/5 i) pençik denirdi, ileride bu geliştirilerek devşirme sistemine dönüşmüş ve bu sistemle Kapıkulu Ordusu oluşturulmuştur. 9. Abdülaziz ve II. Abdülhamit in yapılmak istenen yeniliklere karşı çıktıkları için tahttan indirilmeleri; Bazı padişahların yenilikleri benimsemediğinin ve yenilik yanlılarının zamanla güçlendiğinin göstergesidir. Yapılan yenilikler sonucunda da padişahların yetkileri artmamış, aksine azalmıştır. 13. Osmanlı Devleti nin I. Dünya Savaşı na Almanya nın da içinde bulunduğu üçlü ittifak grubunda girmesinde her üç öncülde verilenleri gerçekleştirmek istemesi etkili olmuştur. 10. Mürur Tezkeresi adıyla İstanbul a Anadolu dan gelecek olanlar için dahili pasaport uygulaması getiren Osmanlı padişahı II. Mahmut tur Millî Mücadele nin ilk yayın organı Sivas Kongresi nde çıkarılmasına karar verilen İradeimilliye gazetesidir. (Atatürk bu gazeteye benim gazetem demiştir.)

11 GENEL KÜLTÜR 15. Osmanlı anayasası olan Kanuniesasi ye göre Meclis Başkanı, meclisi istediği yerde toplayabilmekteydi. Mustafa Kemal de son Osmanlı Mebusan Meclisi ne başkan seçilerek, meclis dağıtıldığı takdirde meclisi Anadolu nun güvenli bir şehrinde yeniden toplamayı amaçlamıştır. DENEME SINAVI 19. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu nun ortaya çıkmasında A, B, C ve E seçeneklerinde verilenlerin etkisi olmuştur. Ancak TBMM Teşkilat-ı Esasiye Kanunu nu yani 191 Anayasası nı 0 Ocak 191 de hazırlamış, C seçeneğinde verilen saltanatın kaldırılması ise 1 Kasım 19 de gerçekleşmiştir. Bundan dolayı saltanatın kaldırılmasının Teşkilat-ı Esasiye Kanunu nun ortaya çıkmasında bir etkisinin olduğu söylenemez. 16. Bilgi kısmındaki ifadelere dayanarak devletin egemenlik haklarının çiğnendiğini, bağımsızlığın etkisiz kılındığını, mali denetimin devam edeceğini söyleyebiliriz. 0. Misakımillî de Kars-Ardahan-Batum (Elviye-i Selase), Arapların yaşadığı yerler ve Batı Trakya da halk oylaması yapılması istenmiş ancak Lozan Konferansı nda halk oylaması ile ilgili bir ifade yer almamıştır. 17. Temsil Heyeti ilk komutan atamasını Sivas Kongresi nden sonra Batı Cephesi ne yapmıştır. (Ali Fuat Paşa yı Batı Cephesi Kuvayımilliye komutanlığına atamıştır.) Ancak soruda TBMM nin ilk komutan ataması sorulduğu için buna dikkat edilmesi gereklidir. TBMM Kazım Karabekir i Doğu Cephesi komutanlığına atayarak ilk komutan atamasını gerçekleştirmiştir. 1. TBMM 1 Kasım 19 de saltanatı kaldırdığı gün halifeliğe dokunmamıştır. Çünkü ortam ve koşullar henüz oluşmamıştır. Halifelik 3 Mart 194 te kaldırılmıştır. 18. I., II., III. ve IV. öncüllerde verilenler Sovyet Rusya ile TBMM arasında yakın ilişkiler kurulmasına neden olmuştur. Ancak TBMM Sovyet Rusya nın rejimini (yönetim anlayışını) benimsememiştir.. İnkılapçılık ilkesi Atatürkçülüğün doğmatik değil, dinamik olduğunun kanıtıdır. Toplumun ihtiyaçlarına ve çağın gereklerine göre sürekli ilerlemeyi ve gelişmeyi öngörür. 11

12 DENEME SINAVI 3. TBMM içerisinde, 4 Temmuz 193 te imzalanan Lozan Barış Antlaşması nı eleştiren bazı muhalif milletvekilleri nedeniyle 7 Ekim 193 te Ali Fethi Bey hükümeti istifa etmiştir (Cumhuriyetin ilanından iki gün önce). GENEL KÜLTÜR 7. İngiltere nin Hatay konusunda Türkiye den yana bir tavır sergilemesinde Orta Doğu da Fransa yı etkisiz hale getirme düşüncesi etkili olmuştur. Diğer seçeneklerin soruyla bir ilişkisi yoktur. 4. Türkiye de kadınlara 1934 te milletvekili seçme ve seçilme hakkı verilmiştir te yapılan genel seçimlerde ise kadınlar ilk kez oy kullanmış ve 18 kadın milletvekili seçilmiştir yılı başlarında II. Dünya Savaşı nı kazanacakları belli olan Müttefik Devletler (İngiltere, ABD, SSCB) Yalta Konferansı nda bir araya gelerek 1 Mart 1945 e kadar Mihver Devletlere savaş açmış devletlerin BM ye kurucu üye olarak kabul edileceğini açıklamışlardır. Diğer konferanslar da yine II. Dünya Savaşı devam ettiği sırada düzenlenmişlerdir. 5. Atatürk Döneminde arasında I. Beş Yıllık Kalkınma Planı uygulanarak planlı sanayileşme ve kalkınma başlamıştır. Varlık vergisi II. Dünya Savaşı sırasında halktan alınmış, yarışmacı anlamda ilk seçimler ise Demokrat Parti nin kurulmasından sonra gerçekleşmiştir. I. ve III. öncülde verilenler Atatürk ün ölümünden sonra gerçekleşmişlerdir. 9. Nüfus Mübadelesi yani Türk-Rum nüfuslarının yer değiştirmesi tarihleri arasında Atatürk Dönemi nde gerçekleşmiştir. I. ve II. öncüllerde verilenler ise II. Dünya Savaşı ndan sonra gerçekleşen gelişmelerdir. 6. Lozan Görüşmelerine Osmanlı Hükûmetinin de davet edilmesi üzerine saltanat, farklı ülkelerde yaşayan Müslümanların sorunları, aralarındaki savaşlara müdahalede bulunmak zorunda kalınmaması için de halifelik kaldırılmıştır. Bu durumlar dış politika ile ilgili gelişmelerdir. Cumhuriyetin ilan edilmesi ise yeni kurulan devletin rejiminin belirlenmesidir. Bu iç politika ile ilgili bir gelişmedir. Ayrıca cumhuriyet ilan edilince devlet başkanlığı sorunu çözümlenmiş ve meclis hükûmeti sisteminden kabine hükûmeti sistemine geçilmiştir. 30. Türkiye Balkan Antantı, Sadabat ve Akdeniz Paktlarına ülke ve bölge güvenliğini sağlamak ve barışa katkıda bulunmak amacıyla katılmıştır. Çünkü bu dönemde Almanya ve İtalya saldırgan politikalar (Akdeniz, Orta Doğu, Afrika ve Avrupa üzerinde) izlemektedirler. 1

13 GENEL KÜLTÜR 31. Türkiye de yaz mevsiminin yaşandığı 1 Haziran tarihinde yeryüzünde kuzeye doğru hareket edildikçe gündüz süreleri uzar. Haritadaki merkezlerden biri olan Antalya daha güneyde yer aldığı için gündüz süresi diğerlerinden kısadır. DENEME SINAVI 35. Birleşmiş Milletler tarafından yayınlanan insani gelişim indeksi belirlenirken km² ye düşen kişi sayısı göz önüne alınmaz. Bu veri gelişmişlik ölçütü olarak kabul edilemez. Örneğin çok gelişmiş olan Kanada da nüfus yoğunluğu çok azken Hollanda da çok fazladır. Çok geri kalmış olan Bangladeş te nüfus yoğunluğu çok fazlayken yine geri kalmış bir ülke olan Moğolistan da nüfus yoğunluğu çok düşüktür. 3. Şekilde gösterilen menderesleri oluşturarak akan bir akarsuyun yatak eğimi çok az olmalıdır. Düz arazilerde yavaş akan akarsular tarafından oluşturulan mendereslere Batı Anadolu da rastlanır. 33. Dağlık alanlar ortalama yükseltileri fazla olduğu için kış aylarında kar yağışları alırlar. Bu nedenle kış aylarında bir miktar akım (Debi: Akarsuların taşıdığı su miktarı) düşmesi söz konusu olur. Ancak ilkbaharla birlikte artan sıcaklıklar karların erimesine dolayısıyla akımın yükselmesine neden olmaktadır. Haritada III ve V numaralarla gösterilen taralı alanlar yüksek ve kar yağışlı olduklarından bölgelerdeki akarsuların akımlarında belirtilen özellikler görülür. 36. Haritada gösterilen taralı alanlar ülkemizin kapalı havzalarını göstermektedir. Temelde yer şekilleri ve iklim koşullarına bağlı olarak ortaya çıkan kapalı havzalarımız şunlardır: Göller Yöresi Tuz Gölü (Konya) Van Gölü Aras-Kura (Hazar Denizi) 37. İlk 5 yıllık sürede kadın ve erkek nüfus artış hızlarındaki değişim seyri birbirine paraleldir. Ancak 1960 ve sonrasında bu paralellik bozulmuştur. 34. Yer şekilleri rüzgâr yönü üzerinde etkili olan en önemli faktörlerden biridir. Rüzgârlar özellikle vadi ve boğaz gibi yer şekillerinin bulunduğu alanlarda kanalize olarak yer şekilleriyle aynı yönde eserler. İstanbul ve Çanakkale boğazları kuzeydoğu güneybatı yönünde uzandığından D şıkkındaki rüzgâr gülünü oluştururlar. 38. Tarım alanlarından daha modern (intansif) yöntemler kullanılarak alınan verim artırılabilir. Tohum ıslahının yapılması, nadas yerine nöbetleşe ekim yapılması, gübrelemenin artması ve sulama imkanlarının yaygınlaşması verimi olumlu yönde etkiler. Tarım alanlarının genişletilmesi üretim miktarını olumlu yönde etkiler ancak verimliliği artırmaz. 13

14 DENEME SINAVI 39. Pirinç yetiştirilen alanların sıtma hastalığına neden olan sivrisineklerin ürediği yerler olması, haşhaş ve kenevirin ise uyuşturucu maddelerin üretiminde kullanılabilmesi nedeniyle bu ürünlerin üretim alanları Tarım ve Köy İşleri Bakanlığınca sınırlandırılmıştır. Zeytin ve mısır ise iklim, sulama vb. imkanların uygun olduğu alanlarda yetiştirilir. GENEL KÜLTÜR 43. Yer şekilleri sade olan merkezler arasında inşa edilecek yolların yapım maliyetleri daha düşük olmaktadır. Verilen merkezlerden Diyarbakır ve Şanlıurfa arasındaki yer şekilleri oldukça sadedir. 40. Türkiye de gıda sektörünün yaygın olması ham madde sağlanması konusunda sorun yaşanmamasıyla açıklanabilir. Ancak hemen tüm sanayi faaliyetlerinde nitelikli işçilere ihtiyaç duyulmaktadır. 44. Bölgeler arasındaki kalkınmışlık farklarının azaltılması amacıyla geri kalmış kesimlerde sanayi başta olmak üzere üretimin artması için çeşitli teşvik uygulamaları yapılır. İşçi ücretlerinin artırılması maliyetleri artırdığından yatırımları olumsuz etkiler. 41. Son otuz yıllık süreçte Türkiye deki sanayi üretiminde görülen büyük artış, ihracatını yaptığımız ürünlerin profilini büyük ölçüde değiştirmiştir. Günümüzde otomotiv ve beyaz eşya gibi sanayi ürünlerinin toplam ihracat içindeki payları oldukça fazladır. Bu nedenle başta demir olmak üzere gerekli madenlerin ihracatı yerini ithalata bırakmaktadır. Son yıllarda sanayi sektöründe çalışanların payının artmış olması da temelde sanayi üretiminin Türkiye ekonomisi içerisindeki öneminin arttığını göstermektedir. 45. Akdeniz Bölgesi nin batı kıyıları genel olarak Antalya kıyılarına karşılık gelmektedir. Turizmin geliştiği bu kıyılarda seralarda çiçek üretimi ve turunçgil üretimi de yapılmaktadır. Antalya nın Akseki ilçesinde bulunan boksit yataklarından çıkarılan cevher Seydişehir Alüminyum Fabrikasında işlenmektedir. Ancak kıyı balıkçılığı daha çok Doğu Karadeniz kıyılarında yürütülen bir ekonomik faaliyettir. 4. Her geçen yıl artan enerji ihtiyacının karşılanması için yerli kaynaklara yönelmek bu konudaki dışa bağımlılığı önemli ölçüde azaltacaktır. Ancak doğal gaz gibi ithalat yoluyla karşılanabilen bir kaynağın kullanımı doğru bir tercih olarak değerlendirilemez. 46. Bir bölgenin kırsal kesimlerinde inşa edilen konutlarda yapı malzemesi olarak yakın çevreden sağlanabilen malzemeler kullanılır. Akdeniz Bölgesi ndeki kırsal kesimlerde genellikle taş kullanılan konutlar görülmektedir. Ahşap meskenler ise daha çok Karadeniz Bölgesi nin kırsal kesimlerinde görülmektedir. 14

15 GENEL KÜLTÜR 47. Bakırın Türkiye de çıkarıldığı yerler; Kastamonu Küre Rize Çayeli Artvin Murgul Elazığ Maden DENEME SINAVI 51. Servet üzerinden alınan vergiler: Emlak, motorlu taşıtlar, veraset ve intikal vergisidir. D seçeneğinde yer alan kurumlar vergisi gelir üzerinden alınan vergidir. 48. Doğu Anadolu Bölgesi nde Divriği, Hekimhan ve Hasançelebi başta olmak üzere demir çıkarılan çeşitli yerleşmeler vardır. Ancak ülkemizde demir-çelik sanayisi İskenderun, Karabük ve Zonguldak-Ereğli de gelişmiştir Anayasası nda başlangıç bölümünde yer alan ilkeler arasında kuvvetler birliği yoktur. Kuvvetler ayrılığı vardır. 49. Hukukun yaptırım türleri: Ceza, cebri icra, tazminat, iptal ve hükümsüzlüktür. D seçeneğinde yer alan meşru müdafa hakkı koruma yollarından biridir Anayasası na göre seçimlerde oy kullanabilenler: TC vatandaşı ve 18 yaşını dolduranlar. Ayrıca cezaevlerindeki tutuklu yargılananlar ile taksirli suçtan hüküm giyenlerdir. 50. Kişinin belli bir olay ya da durumda nasıl davranması gerektiği Görgü Kuralları tarafından düzenlenir. 54. Yüksek seçim kurulunun 6 üyesi Yargıtaydan, 5 üyesi Danıştaydan seçilerek oluşturulur. 15

16 DENEME SINAVI 55. Olağanüstü hal ya da sıkıyönetim ilanı için öngörülen ortak neden; yaygın şiddettir. GENEL KÜLTÜR 59. AB üyesi olmasına rağmen Schengen Anlaşması na üye olmayan ülkeler: İngiltere ve İrlanda dır. 56. Cumhurbaşkanı nın vatana ihanetle suçlanması halinde, onu yargılayacak olan makam; Yüce Divan sıfatıyla Anayasa Mahkemesidir yılında sona eren Kyoto Protokolü yerine yürürlüğe girecek olan Bali Sözleşmesi dir yılında yapılan anayasa değişikliği de dikkate alındığında Anayasa Mahkemesi, 17 üyeden oluşur. 14 üye Cumhurbaşkanı tarafından, 3 üye TBMM tarafından seçilir. Görev süresi 1 yıldır, üyeler 65 yaşını doldurunca emekliye ayrılır. B seçeneği yanlıştır. Görev süresi dolan üyeler tekrar seçilemezler. 58. Köy ihtiyar heyetinin doğal üyeleri: Öğretmen ve imamdır. 16

KARMA TESTLER 03. A) Yalnız l B) Yalnız II. C) Yalnızlll D) I ve II E) I, II ve III. 2. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesine,

KARMA TESTLER 03. A) Yalnız l B) Yalnız II. C) Yalnızlll D) I ve II E) I, II ve III. 2. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesine, KARMA TESTLER 03 1. Osmanlı Devleti'nde matbaanın kurulması, I. Sanayi II. Ticaret III.Kültür alanlarından hangileri ile ilgili değişikliğin hız kazanmasını sağlamıştır? A) Yalnızl B) Yalnız II C) Yalnızlll

Detaylı

BATI CEPHESİ'NDE SAVAŞ

BATI CEPHESİ'NDE SAVAŞ T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEOG ÇIKMIŞ SORULAR - 3. ÜNİTE Batı cephesinde Kuvâ-yı Millîye birliklerinin faaliyetlerini ve düzenli ordunun kurulmasını değerlendirir.türk milletinin Kurtuluş Savaşı

Detaylı

TÜRK ANAYASA DÜZENİ Bahar dönemi Ara sınavı

TÜRK ANAYASA DÜZENİ Bahar dönemi Ara sınavı TÜRK ANAYASA DÜZENİ 2016 Bahar dönemi Ara sınavı 1. Divan-ı Hümayun hangi Osmanlı padişahı döneminde kurulmuştur? A) I. Osman B) Orhan C) II. Murat D) III. Selim E) II. Mahmut 2. Divan-ı Hümayunun kaldırılmasıyla

Detaylı

Devleti yönetme hakkı Tanrı(gök tanrı) tarafından kağana verildiğine inanılırdı. Bu hak, kan yolu ile hükümdarların erkek çocuklarına geçerdi.

Devleti yönetme hakkı Tanrı(gök tanrı) tarafından kağana verildiğine inanılırdı. Bu hak, kan yolu ile hükümdarların erkek çocuklarına geçerdi. Orta Asya Türk tarihinde devlet, kağan adı verilen hükümdar tarafından yönetiliyordu. Hükümdarlar kağan unvanının yanı sıra han, hakan, şanyü, idikut gibi unvanları da kullanmışlardır. Kağan kut a göre

Detaylı

YAPRAK TEST-31 4. SORU KPSS 2009 GK-(31) KONU ANLATIM SAYFA 33 13. SORU

YAPRAK TEST-31 4. SORU KPSS 2009 GK-(31) KONU ANLATIM SAYFA 33 13. SORU KPSS 2009 GK-(31) 31. Bir Türkiye fiziki haritasında kahverengi tonlarının fazla olduğu yerlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Karın yerde kalma süresinin uzun olduğu B) Yıllık sıcaklık

Detaylı

ADI SOYADI: SINIFI: NUMARASI: PUANI:

ADI SOYADI: SINIFI: NUMARASI: PUANI: DOĞUBAYAZIT M. M. FAHRETTİN PAŞA ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIFLAR SEÇMELİ TARİH DERSİ 1. DÖNEM 2. ORTAK SINAV SORULARI A GRUBU ADI SOYADI: SINIFI: NUMARASI: PUANI: SORULAR

Detaylı

Diğer sayfaya geçiniz YGS / SOS

Diğer sayfaya geçiniz YGS / SOS 18. Doğal ve beşerî unsurlar birbirleriyle karşılıklı etkileşim içindedir. 19. Arazide yön ve hedef bulma sporlarında pusula ve büyük ölçekli haritalar sporcuların en önemli yardımcılarıdır. Sporcular

Detaylı

İÇİNDEKİLER SÖZEL BÖLÜM... 1

İÇİNDEKİLER SÖZEL BÖLÜM... 1 İÇİNDEKİLER SÖZEL BÖLÜM... 1 TÜRKÇE Test 1 Sözcükte Anlam... 3 Test 2 Sözcükler Arası Anlam İlişkileri ve Mecaza Dayalı Söz Sanatları... 6 Test 3 Deyimler Atasözleri İkilemeler... 9 Test 4 Söz ve Sözcük

Detaylı

En İyisi İçin. I. Kanun-u Esasi gerçek anlamda anayasa bir monarşi öngörmemektedir. (x)

En İyisi İçin. I. Kanun-u Esasi gerçek anlamda anayasa bir monarşi öngörmemektedir. (x) Ne x t Le v e l Ka r i y e r 250ADET TAMAMIÖZGÜN ÇÖZÜMLÜAÇI KUÇLU SORU Kaymakaml ı k Sı navı nahazı r l ı k Anayasa Açı kuçl usor u Bankası En İ yi si İ çi n.. Necat i beycd.50.yı li şhanı Apt.no: 19/

Detaylı

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS 31. 32. Televizyonda hava durumunu aktaran sunucu, Türkiye kıyılarında rüzgârın karayel ve poyrazdan saatte 50-60 kilometre hızla estiğini söylemiştir. Buna göre, haritada numaralanmış rüzgârlardan hangisinin

Detaylı

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir?

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir? DÜNYA GÜCÜ OSMANLI 1. Anadolu Selçuklu Devleti zamanında ve Osmanlı İmparatorluğu nun Yükselme döneminde Anadolu daki zanaatkarlar lonca denilen zanaat gruplarına ayrılarak yöneticilerini kendileri seçmişlerdir.

Detaylı

Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923)

Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) Lozan Antlaşması, Türk Kurtuluş Savaşı nı sona erdiren antlaşmadır. Bu antlaşma ile Misak-ı Milli büyük ölçüde gerçekleşmiştir. Şekil 1. Kasım 1922 de Lozan Konferansı

Detaylı

1. Sahip olduğumuz hak ve özgürlükleri kullanırken hangi davranışı sergilersek yanlış yapmış oluruz?

1. Sahip olduğumuz hak ve özgürlükleri kullanırken hangi davranışı sergilersek yanlış yapmış oluruz? 1. Sahip olduğumuz hak ve özgürlükleri kullanırken hangi davranışı sergilersek yanlış yapmış oluruz? A) Hastalanınca doktora gitmek. B) Evde kısık sesle müzik dinlemek. C) Kütüphanede kitap okumak. D)

Detaylı

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI II. Mahmut ve Tanzimat dönemlerinde devlet yöneticileri, parçalanmayı önlemek için ortak haklara sahip Osmanlı toplumu oluşturmak için Osmanlıcılık fikrini

Detaylı

İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1

İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1 İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1 BÖLÜM 1: SEÇİLMİŞ KAVRAMLAR BÖLÜM 2: BÜYÜK DÖNÜŞÜM VE OSMANLILAR BÜYÜK DÖNÜŞÜMÜN İZLERİ...11 DEVRİMLER ÇAĞI VE OSMANLILAR...14 a) Sanayi Devrimi... 14 b) Fransız Devrimi... 17 c)

Detaylı

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com MİLLİ MÜCADELE TRENİ TRABLUSGARP SAVAŞI Tarih: 1911 Savaşan Devletler: Osmanlı Devleti İtalya Mustafa Kemal in katıldığı ilk savaş Trablusgarp Savaşı dır. Trablusgarp Savaşı, Mustafa Kemal in ilk askeri

Detaylı

13. Aşağıdakilerden hangisi yeni Türk alfabesinin kabul edilme nedenlerinden biri değildir?

13. Aşağıdakilerden hangisi yeni Türk alfabesinin kabul edilme nedenlerinden biri değildir? 1. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye Cumhuriyeti'nin diğer devletlerle ekonomik ilişkilerinde kolaylık ve uyum sağlamak için yapılan çalışmalardan A) Türk Tarih Kurumu'nun kurulması B) Tekke ve zaviyelerin

Detaylı

İÇİNDEKİLER SÖZEL BÖLÜM

İÇİNDEKİLER SÖZEL BÖLÜM İÇİNDEKİLER SÖZEL BÖLÜM 1. SÖZCÜKTE ANLAM... 3 A. Sözcükte Anlam Özellikleri... 3 B. Sözcükler Arası Anlam İlişkileri... 5 C. Sözcüklerde Anlam Olayları... 12 D. Kalıplaşmış Söz Grupları... 14 2. CÜMLENİN

Detaylı

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı.

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı. MUSUL SORUNU VE ANKARA ANTLAŞMASI Musul, Mondros Ateşkes Anlaşması imzalanmadan önce Osmanlı Devleti'nin elinde idi. Ancak ateşkesin imzalanmasından dört gün sonra Musul İngilizler tarafından işgal edildi.

Detaylı

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH CEVAP 1: (TOPLAM 2 PUAN) Savaş 2450-50=2400 yılının başında sona ermiştir. (İşlem 1 puan) Çünkü miladi takvimde, MÖ tarihleri milat takviminin başlangıcına yaklaştıkça

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER HEPİMİZİN DÜNYASI TESTİ

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER HEPİMİZİN DÜNYASI TESTİ 1) Aşağıdaki seçeneklerde verilen kuruluşlardan hangisi dünya çocuklarını korumak amacıyla kurulmuştur? C) D) 2) Ülkeler, ürettikleri ihtiyaç fazlası ürünleri diğer ülkelere satarak gelir elde ederler.

Detaylı

İ Ç İ N D E K İ L E R

İ Ç İ N D E K İ L E R İ Ç İ N D E K İ L E R ÖN SÖZ.V İÇİNDEKİLER....IX I. YURTTAŞLIK A. YURTTAŞLIĞI YENİDEN GÜNDEME GETİREN GELİŞMELER 3 B. ANTİK YUNAN-KENT DEVLETİ YURTTAŞLIK İDEALİ..12 C. MODERN YURTTAŞLIK İDEALİ..15 1. Yurttaşlık

Detaylı

En İyisi İçin. Cevap 1: "II. Meşrutiyet Dönemi"

En İyisi İçin. Cevap 1: II. Meşrutiyet Dönemi Ne x t Le v e l Ka r i y e r 300ADET TAMAMIÖZGÜN ÇÖZÜMLÜAÇI KUÇLU SORU Kaymakaml ı k Sı navı nahazı r l ı k Tar i h Açı kuçl usor u Bankası En İ yi si İ çi n.. Necat i beycd.50.yı li şhanı Apt.no: 19/

Detaylı

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER ve ÜLKELER

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER ve ÜLKELER 392 4. Ünite KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER ve ÜLKELER 1. Bölge Kavramı... 146 2. Bölge Sınırları... 148 Konu Değerlendirme Testi-1... 151 145 Bölge Kavramı 393 394 BÖLGE NEDİR? Yeryüzünde doğal, beşeri ve ekonomik

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF T.C. İNKILAPTARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF T.C. İNKILAPTARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF T.C. İNKILAPTARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

Şebinkarahisar lı bir baba ve Rumeli göçmeni bir annenin oğlu, İlk, orta ve lise öğrenimini Özel Tarhan Koleji'nde tamamladı,

Şebinkarahisar lı bir baba ve Rumeli göçmeni bir annenin oğlu, İlk, orta ve lise öğrenimini Özel Tarhan Koleji'nde tamamladı, AHMET BAHA ÖĞÜTKEN 24.DÖNEM İSTANBUL MİLLETVEKİLİ TEŞKİLAT BAŞKAN YARDIMCISI 1961'de İstanbul, Fatih te doğdu, Şebinkarahisar lı bir baba ve Rumeli göçmeni bir annenin oğlu, İlk, orta ve lise öğrenimini

Detaylı

2-) Türkiye de tek dereceli seçim ilk kez hangi seçimlerde uygulanmıştır? A) 1942 B) 1946 C) 1950 D) 1962 E) 1966

2-) Türkiye de tek dereceli seçim ilk kez hangi seçimlerde uygulanmıştır? A) 1942 B) 1946 C) 1950 D) 1962 E) 1966 1-) 1921 Anayasası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Milli egemenlik ilkesi benimsenmiştir B) İl ve nahiyelerde yerinden yönetim ilkesi kabul edilmiştir. C) Yasama ve yürütme kuvvetleri

Detaylı

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. HAFTA: OSMANLI ANAYASAL GELİŞMELERİ [Türk Anayasa Hukukukun Bilgi Kaynaklarının Tanıtımı:

Detaylı

13. ASKERLİK GÖREVİ Ordu Hayatı Savaş Yönetimi ve Siyaset Ordu Okuldur SEÇİM

13. ASKERLİK GÖREVİ Ordu Hayatı Savaş Yönetimi ve Siyaset Ordu Okuldur SEÇİM İÇİNDEKİLER SUNUŞ...1 GENELGE... 5 GİRİŞ... 9 AÇIKLAMA... 23 VATANDAŞ İÇİN MEDENÎ BİLGİLER NEDEN BAHSEDER?25 L MİLLET... 28 1.1. Türk Milletinin İncelenmesi... 28 2. DEVLET...37 2.1. Devlet Şekilleri...

Detaylı

COĞRAFYA-2 TESTİ. eşittir. B) Gölün alanının ölçek yardımıyla hesaplanabileceğine B) Yerel saati en ileri olan merkez L dir.

COĞRAFYA-2 TESTİ. eşittir. B) Gölün alanının ölçek yardımıyla hesaplanabileceğine B) Yerel saati en ileri olan merkez L dir. 2012 LYS4 / COĞ-2 COĞRAFYA-2 TESTİ 2. M 1. Yukarıdaki Dünya haritasında K, L, M ve N merkezleriyle bu merkezlerden geçen meridyen değerleri verilmiştir. Yukarıda volkanik bir alana ait topoğrafya haritası

Detaylı

2015 KPSS GENEL KÜLTÜR-TARİH DENEME-2 LEVENT YEŞİLYURT

2015 KPSS GENEL KÜLTÜR-TARİH DENEME-2 LEVENT YEŞİLYURT 2015 KPSS GENEL KÜLTÜR-TARİH DENEME-2 LEVENT YEŞİLYURT 1. Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya daki en eski kültür merkezidir? A)Andronova B)Anav C)Afenesyevo D)Tagar E)Karasuk 2. Aşağıda verilen eserler

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010 EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - ŞUBAT 2010 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

GENEL YETENEK Aşağıdaki dizelerin hangisinde karşıt kavramlar bir arada kullanılmamıştır?

GENEL YETENEK Aşağıdaki dizelerin hangisinde karşıt kavramlar bir arada kullanılmamıştır? GENEL YETENEK 6 1. Yazar, son yazısında kendi tarzının dışına çıkıp kimsenin konuşmaya bile cesaret edemeyeceği konulara yönelmiş ve yeni yeni tatlar yaratma yolunu seçmiştir. Bu cümlede geçen yeni yeni

Detaylı

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını denetleyen en yüksek organ ise devlettir. Hukuk alanında birlik

Detaylı

önce biz sorduk KPSS Soruda 92 soru GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR COĞRAFYA 30 DENEME Önder Cengiz - Mustafa Mervan Demir Eğitimde

önce biz sorduk KPSS Soruda 92 soru GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR COĞRAFYA 30 DENEME Önder Cengiz - Mustafa Mervan Demir Eğitimde KPSS 2017 önce biz sorduk 120 Soruda 92 soru GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR COĞRAFYA 30 DENEME Önder Cengiz - Mustafa Mervan Demir Eğitimde 30. yıl Mesut Atalay - Önder Cengiz KPSS COĞRAFYA 30 DENEME ISBN-978-605-318-599-4

Detaylı

Güncel Bilgiler. y a y ı n l a r ı

Güncel Bilgiler. y a y ı n l a r ı DÜNYA - SİYASET 2012 yılının Şubat ayında Tunus ta yapılan Suriye nin Dostları Konferansı nın ikincisi Nisan 2012 de İstanbul da yapıldı. Konferansta Esad rejimi üstündeki uluslararası baskının artırılması,

Detaylı

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ DİKKAT! BU BÖLÜMDE YANITLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 0 DİR. ÖNERİLEN YANITLAMA SÜRESİ 40 DAKİKADIR. ) I Vatan ve Hürriyet Cemiyetini kurdu. ) Mondros Ateşkesi

Detaylı

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2.

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. DERS SAATİ 15.02.2016 Türk Hukukunun Bilgi Kaynakları - Mevzuat, Yargı

Detaylı

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH SORU 1: MÖ 2450 yılında başlayan ve 50 yıl süren bir savaş kaç yılında sona ermiştir? İşlemi nasıl yaptığınızı gösteriniz ve gerekçesini belirtiniz. (2 PUAN) SORU 2: Uygurlar

Detaylı

Orta Asya Türkleriyle ilgili yukarıdaki kavramlardan hangisi varlığı sürekli olmayan toplumsal ve siyasal birimi ifade eder?

Orta Asya Türkleriyle ilgili yukarıdaki kavramlardan hangisi varlığı sürekli olmayan toplumsal ve siyasal birimi ifade eder? KPSS TARİH DENEME SINAVI 1: I- Orhun Anıtları II- Yenisey Yazıtları III- Manas Destanı Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Kırgız Türklerine aittir? A- Yalnız ll B-l ve ll C-ll ve lll D-l ve lll E-Yalnız

Detaylı

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AY EKİM KASIM HAFTA DERS SAATİ 06-07 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI Milli Uyanış İşgaline Milli Uyanış İşgaline Milli Uyanış İşgaline Milli Uyanış

Detaylı

1-MERKEZ TEŞKİLATI. A- Hükümdar B- Saray

1-MERKEZ TEŞKİLATI. A- Hükümdar B- Saray 1-MERKEZ TEŞKİLATI A- Hükümdar B- Saray MERKEZ TEŞKİLATI Önceki Türk ve Türk-İslam devletlerinden farklı olarak Osmanlı Devleti nde daha merkezi bir yönetim oluşturulmuştu.hükümet, ordu ve eyaletler doğrudan

Detaylı

Cumhurbaşkanı. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Cumhurbaşkanı. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Cumhurbaşkanı Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu 2 3 Cumhurbaşkanı bir ülkede yönetim hakkının kalıtımsal, soya dayalı, kişisel olmadığını Kanyanğının dinsel kaynaklardan ilahi tanrısal

Detaylı

Komisyon. KPSS HUKUK Çek Kopar Soru Bankası ISBN Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

Komisyon. KPSS HUKUK Çek Kopar Soru Bankası ISBN Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Komisyon KPSS HUKUK Çek Kopar Soru Bankası ISBN 978-605-364-600-6 Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem Akademi Yay. Eğt. Dan.

Detaylı

TARIM: Ülkemizde farklı iklim özellikleri görülmesi farklı tarım ürünlerinin yetişmesine sebep olmaktadır.

TARIM: Ülkemizde farklı iklim özellikleri görülmesi farklı tarım ürünlerinin yetişmesine sebep olmaktadır. ÜLKEMİZİN KAYNAKLARI VE EKONOMİK FAALİYETLER TARIM: Ülkemizde farklı iklim özellikleri görülmesi farklı tarım ürünlerinin yetişmesine sebep olmaktadır. Buğday Un,Pamuk dokuma, zeytin, ayçiçeği- yağ, şeker

Detaylı

SAINT BENOIT FRANSIZ LİSESİ

SAINT BENOIT FRANSIZ LİSESİ COĞRAFYA NIVEAU / SEVIYE L-1 1-Coğrafya nedir coğrafyanın bölümleri. 2-Dünyanın şekli ve sonuçları. 3-Dünyanın hareketleri. 4-Harita bilgisi. 5-Atmosfer ve özellikleri. 6-İklim elemanları 7-Sıcaklık 8-Basınç

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 KISALTMALAR 21

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 KISALTMALAR 21 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 İÇİNDEKİLER II KISALTMALAR 21 GİRİŞ 25 A. ANAYASACIL1K VE ÖZGÜRLÜK 25 1. Giriş 25 2. Önceki Türk Anayasalarının Özgürlük Açısından İrdelenmesi 32 a. 1876 Kanuni Esasisi 32 b. 1921 Teşkilatı

Detaylı

Tarım, yeryüzündeki belli başlı üretim şekillerinden en gerekli ve yaygın olanıdır. Tarımın yapılış şekli ve yoğunluğu, ülkelerin gelişmişlik

Tarım, yeryüzündeki belli başlı üretim şekillerinden en gerekli ve yaygın olanıdır. Tarımın yapılış şekli ve yoğunluğu, ülkelerin gelişmişlik TARIM VE EKONOMİ Tarım, yeryüzündeki belli başlı üretim şekillerinden en gerekli ve yaygın olanıdır. Tarımın yapılış şekli ve yoğunluğu, ülkelerin gelişmişlik düzeyine bağlıdır. Bazı ülkelerde tarım tekniği

Detaylı

0,012 0,5 + : 7 0,003 0, ,3 0, 225 1,2 1,2 0,24 0,3 0,3 0,05 0,009 0,03 0,005 0,0009 C) 1 A) 1 4 B) 1 2 D) 45 E) 46 A) 0,09 B) 0,8 C) 0,9

0,012 0,5 + : 7 0,003 0, ,3 0, 225 1,2 1,2 0,24 0,3 0,3 0,05 0,009 0,03 0,005 0,0009 C) 1 A) 1 4 B) 1 2 D) 45 E) 46 A) 0,09 B) 0,8 C) 0,9 KPSS 007 GY (3) DENEME 9 / 50. SORU 3. 5 9 0,3 0, 5 50. 0,0 0,5 + : 7 0,003 0,05 İşleminin sonucu kaçtır? işleminin sonucu kaçtır? A) 9 B) 0 C) A) 4 B) C) D) 45 E) 46 D) E) 4 DENEME 7 / 48. SORU 48.,,

Detaylı

Şafak EVRAN TOPUZKANAMIŞ. Türk Hukukunda Anayasal Gelişmeler Işığında Vatandaşlık

Şafak EVRAN TOPUZKANAMIŞ. Türk Hukukunda Anayasal Gelişmeler Işığında Vatandaşlık Şafak EVRAN TOPUZKANAMIŞ Türk Hukukunda Anayasal Gelişmeler Işığında Vatandaşlık İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XV KISALTMALAR...XXIII TABLOLAR LİSTESİ... XXV GİRİŞ...1 Birinci Bölüm Vatandaşlığın

Detaylı

1. Aile tarihimizi araştırırken aşağıdaki eşyalardan hangisi bize yararlı olabilir? A) Çeyiz sandığı B) Oyuncak kamyon C) Bilgisayar D) Tansiyon aleti

1. Aile tarihimizi araştırırken aşağıdaki eşyalardan hangisi bize yararlı olabilir? A) Çeyiz sandığı B) Oyuncak kamyon C) Bilgisayar D) Tansiyon aleti 1. Aile tarihimizi araştırırken aşağıdaki eşyalardan hangisi bize yararlı olabilir? A) Çeyiz sandığı B) Oyuncak kamyon C) Bilgisayar D) Tansiyon aleti 2. Aile geçmişini öğrenen bir kimsede aşağıdaki duygulardan

Detaylı

TEOG 2. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULARI

TEOG 2. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULARI TEOG SINAV SORUSU-1 Atatürk ün çocukluk dönemini yaşadığı Selanik in taşıdığı özelliklerden bazıları şunlardır: ANABİLİM 500 SORU-1 KİTAPÇIĞI TEST-2 SORU-16 I. Farklı milletler bir arada yaşamıştır. II.

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır.

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. PLATO: Çevresine göre yüksekte kalmış, akarsular tarafından derince yarılmış geniş düzlüklerdir. ADA: Dört tarafı karayla

Detaylı

1-Hâkim ve Savcılar idari görevleri dolayısıyla aşağıdaki kurumlardan hangisine bağlıdır?

1-Hâkim ve Savcılar idari görevleri dolayısıyla aşağıdaki kurumlardan hangisine bağlıdır? 1-Hâkim ve Savcılar idari görevleri dolayısıyla aşağıdaki kurumlardan hangisine bağlıdır? A) Cumhurbaşkanlığı B) Başbakanlık C) Adalet Bakanlığı D) Halk E) HSYK 3-Aşağıdakilerden hangisi adli yargının

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX BIRINCI BÖLÜM ANAYASA HUKUKUNUN KISA KONULARI 1. 1961 Anayasası ile 1982 Anayasası nın Hazırlanış ve Kabul Ediliş Süreçlerindeki Farklılıklar...1 2. Üniter, Federal ve Bölgeli

Detaylı

6 Mayıs 1922 - Başkomutanlık kanunu süresinin meclisçe tekrar uzatılması. 26 Ağustos 1922 - Büyük Taarruzun başlaması

6 Mayıs 1922 - Başkomutanlık kanunu süresinin meclisçe tekrar uzatılması. 26 Ağustos 1922 - Büyük Taarruzun başlaması 6 Mayıs 1922 - Başkomutanlık kanunu süresinin meclisçe tekrar uzatılması 26 Ağustos 1922 - Büyük Taarruzun başlaması 30 Ağustos 1922 - Başkumandan meydan muharebesi 2 Eylül 1922 - Yunan orduları başkomutanı

Detaylı

5. ÜNİTE: EKONOMİ VE SOSYAL HAYAT

5. ÜNİTE: EKONOMİ VE SOSYAL HAYAT 5. ÜNİTE: EKONOMİ VE SOSYAL HAYAT 1- Osmanlı Devleti nde ekonominin temeli olan tarımdan elde edilen gelirlerle asker beslenir, devlet adamlarının maaşları ödenirdi. Bundan dolayı tarım gelirlerinde bir

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ I.DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ I.DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI HAFTALAR KONULAR 1. Hafta TÜRK DEVRİMİNE KAVRAMSAL YAKLAŞIM A-) Devlet (Toprak, İnsan Egemenlik) B-) Monarşi C-) Oligarşi D-) Cumhuriyet E-) Demokrasi F-) İhtilal G-) Devrim H-) Islahat 2. Hafta DEĞİŞEN

Detaylı

TÜRKÇE. Sözcükte anlam 1. Cümlede anlam 4. Sözcük türleri 4. Cümle bilgisi 2. Paragraf bölme 2. Anlatım biçimleri 1. Paragraf tamamlama 3

TÜRKÇE. Sözcükte anlam 1. Cümlede anlam 4. Sözcük türleri 4. Cümle bilgisi 2. Paragraf bölme 2. Anlatım biçimleri 1. Paragraf tamamlama 3 TÜRKÇE 2012 KPSS Genel Yetenek - Genel Kültür sınavının öğrenciler açısından en sıkıntılı bölümü bu sene Türkçedir. Hem soru formatı açısından hem de içerik açısından tam anlamıyla ezber bozan bir sınav

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU PLANI VE KAZANIM TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU PLANI VE KAZANIM TESTLERİ 07-08 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ AY EKİM KASIM HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI. Atatürk ün çocukluk dönemini ve bu dönemde içinde bulunduğu toplumun sosyal ve

Detaylı

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI:

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: Bu formun ç kt s n al p ço altarak ö rencilerinizin ücretsiz Morpa Kampüs yarıyıl tatili üyeli inden yararlanmalar n sa layabilirsiniz.! ISBN NUMARASI: 65482464 ISBN NUMARASI: 65482464! ISBN NUMARASI:

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ MALTA ÜLKE RAPORU Mayıs 2009 İ.A. I. GENEL BİLGİLER 2 Resmi Adı : Malta Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter demokrasi Coğrafi

Detaylı

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA)

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) Osmanlı devletinde ülke sorunlarının görüşülüp karara bağlandığı bugünkü bakanlar kuruluna benzeyen kurumu: divan-ı hümayun Bugünkü şehir olarak

Detaylı

ÜNİTE:1. Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri ÜNİTE:2. Anayasaların Yapılması ve 1982 Anayasası ÜNİTE:3. Anayasaların Değiştirilmesi ve 1982 Anayasası

ÜNİTE:1. Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri ÜNİTE:2. Anayasaların Yapılması ve 1982 Anayasası ÜNİTE:3. Anayasaların Değiştirilmesi ve 1982 Anayasası ÜNİTE:1 Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri ÜNİTE:2 Anayasaların Yapılması ve 1982 Anayasası ÜNİTE:3 Anayasaların Değiştirilmesi ve 1982 Anayasası ÜNİTE:4 1982 Anayasası na Göre Devletin Temel Nitelikleri

Detaylı

COĞRAFYANIN PUSULASI HARİTALARLA COĞRAFYA 2018 KPSS BAYRAM MERAL

COĞRAFYANIN PUSULASI HARİTALARLA COĞRAFYA 2018 KPSS BAYRAM MERAL COĞRAFYANIN PUSULASI HARİTALARLA COĞRAFYA 2018 BAYRAM MERAL 1 Genel Yetenek - Cihan URAL Yazar Bayram MERAL ISBN 978-605-9459-31-0 Yayın ve Dağıtım Dizgi Tasarım Kapak Tasarımı Yayın Sertifika No. Baskı

Detaylı

KPSS 2007 GK (50) DENEME 3 / 52. SORU 50. Aşağıdakilerden hangisi hukuk devleti ilkesinin gereklerinden biri değildir? A) Yasal idare B) Devlet faaliyetlerinin belirliliği C) İdarenin mali sorumluluğu

Detaylı

Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir?

Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir? 1)Birinci İnönü Savaşının kazanılmasından sonra halkın TBMM ye ve düzenli orduya güveni artmıştır. Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir? A)TBMM seçimlerinin yenilenmesine

Detaylı

YGS-LYS ALAN SIRA DERS İÇERİK SINIF

YGS-LYS ALAN SIRA DERS İÇERİK SINIF MART 1. Nüfus LYS-1 Nüfus politikaları *Nüfus politikası nedir, niçin uygulanır *Nüfus politikaları LYS-2 Nüfus ve ekonomi *Nüfusun dağılışını etkileyen faktörler *Yerleşme doku ve tipleri *Yapı tipleri

Detaylı

Gayri Safi Katma Değer

Gayri Safi Katma Değer Artıyor Ekonomik birimlerin belli bir dönemde bir bölgedeki ekonomik faaliyetleri sonucunda ürettikleri mal ve hizmetlerin (çıktı) değerinden, bu üretimde bulunabilmek için kullandıkları mal ve hizmetler

Detaylı

11. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

11. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR A. İN HAYATI. Mustafa Kemal in çocukluk dönemini ve içinde bulunduğu toplumun

Detaylı

GENEL YETENEK GENEL KÜLTÜR DENEME SINAVI 11 1. Aşağıdakilerden hangisi İlk Türk Devletlerinde devlet işlerini yürüten görevlilerden biri değildir? A) Buyruk B) Oguş C) Tudun D) Subaşı E) Yargucu 4. Aşağıdaki

Detaylı

BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ YGS - LYS YAZ TATİLİ ÇALIŞMA PROGRAMI

BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ YGS - LYS YAZ TATİLİ ÇALIŞMA PROGRAMI SABAH BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ YGS - LYS YAZ TATİLİ ÇALIŞMA PROGRAMI ÖĞLE AKŞAM TARİH KONULAR SINIF SINIF KONULAR SINIF 05.06.2016 KUVVET VE HAREKET 11 Mantık 11 Modüler Aritmetik 11 06.06.2016

Detaylı

İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULAR

İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULAR İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULAR TEOG Sınav Sorusu-3 ANABİLİM Ödev Testi 3. Atatürk ün çocukluk yıllarını geçirdiği Selanik şehrinin aşağıdaki özelliklerinden hangisi, şehirde farklı

Detaylı

2014 / 2015 LYS HAFTA İÇİ KURS TAKVİMİ (TM) DAF NO DERS 2

2014 / 2015 LYS HAFTA İÇİ KURS TAKVİMİ (TM) DAF NO DERS 2 TÜRKÇE EDEBİYAT MATEMATİK 1 MATEMATİK 2 GEOMETRİ COĞRAFYA EKİM 2014 540 68 55 75 100 90 92 1 Çarşamba ARİFE 2 Perşembe TARİH FELSEFE 3 Cuma TATİL 45 15 KURBAN BAYR. 4 Cumartesi TATİL 1.GÜN KURBAN BAYR.

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

TÜRKİYE TURİZM PİYASALARI 2010-(Balıkesir)

TÜRKİYE TURİZM PİYASALARI 2010-(Balıkesir) TÜRKİYE TURİZM PİYASALARI 2010-(Balıkesir) Gayrimenkul değerlemesi ve gayrimenkul danışmanlığı hizmeti vermekte olan İstanbul Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. nin Haziran-2011 de yayınladığı raporun

Detaylı

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU Temel Ekonomik Göstergeler: Temmuz ayında; Üretici fiyatları genel indeksinde(üfe), Bir önceki aya göre %1,25 artış Bir önceki yılın Aralık

Detaylı

MEKANSAL BIR SENTEZ: TÜRKIYE. Türkiye nin İklim Elemanları Türkiye de İklim Çeşitleri

MEKANSAL BIR SENTEZ: TÜRKIYE. Türkiye nin İklim Elemanları Türkiye de İklim Çeşitleri MEKANSAL BIR SENTEZ: TÜRKIYE Türkiye nin İklim Elemanları Türkiye de İklim Çeşitleri Türkiye de Sıcaklık Türkiye de Yıllık Ortalama Sıcaklık Dağılışı Türkiye haritası incelendiğinde Yükseltiye bağlı olarak

Detaylı

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiyenin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ V GİRİŞ 1 A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 BİRİNCİ BÖLÜM: AVRUPA SİYASAL TARİHİ 1 2 I.

Detaylı

2014 / 2015 LYS HAFTA SONU KURS TAKVİMİ (TM)

2014 / 2015 LYS HAFTA SONU KURS TAKVİMİ (TM) TÜRKÇE EDEBİYAT MATEMATİK 1 MATEMATİK 2 GEOMETRİ COĞRAFYA TARİH 540 68 55 75 100 90 92 45 FELSEFE 15 1 Cuma Ağustos 2014 2 Cumartesi 3 Pazar 4 Pazartesi SINAVLAR DERSLER DAĞILIMLARI 5 Salı 1. Hafta 2.

Detaylı

Kyoto Protokolü nün Onanması (Taraf Olunması) ve Uluslararası İklim Rejiminin Geleceği ile İlgili Bazı Politik ve Diplomatik Noktalar

Kyoto Protokolü nün Onanması (Taraf Olunması) ve Uluslararası İklim Rejiminin Geleceği ile İlgili Bazı Politik ve Diplomatik Noktalar Kyoto Protokolü nün Onanması (Taraf Olunması) ve Uluslararası İklim Rejiminin Geleceği ile İlgili Bazı Politik ve Diplomatik Noktalar José Romero* İsviçre Federal Çevre Bakanlığı Berne, İsviçre Ankara,

Detaylı

ÖZETLE. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem

ÖZETLE. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem ÖZETLE Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem MiLLETiN ONAYIYLA Mevcut Anayasa da Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin başıdır. Sistemin işleyişi, devletin bekası ve vatanın bütünlüğü, Türkiye

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf...

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... 7 a. Fransız-Rus İttifakı (04 Ocak 1894)... 7 b. İngiliz-Fransız

Detaylı

Nüfus Dağılışını Etkileyen Faktörler İkiye Ayrılır: 1-Doğal Faktörler 2-Beşeri Faktörler

Nüfus Dağılışını Etkileyen Faktörler İkiye Ayrılır: 1-Doğal Faktörler 2-Beşeri Faktörler Nüfusun Dağılışında Etkili Faktörler Nüfus Dağılışını Etkileyen Faktörler İkiye Ayrılır: 1-Doğal Faktörler 2-Beşeri Faktörler 1-Doğal Faktörler: 1.İklim : Çok sıcak ve çok soğuk iklimler seyrek nüfusludur.

Detaylı

KPSS 2009 GK-(3) DENEME-4 2. SORU. 3. Selçuklularda, 2. Türk-İslam devletlerinde ülke hanedanın ortak malıdır. anlayışı geçerli olmuştur.

KPSS 2009 GK-(3) DENEME-4 2. SORU. 3. Selçuklularda, 2. Türk-İslam devletlerinde ülke hanedanın ortak malıdır. anlayışı geçerli olmuştur. 3. Selçuklularda, I. hükümdarın Tanrı adına insanları yönetmekle görevli olması, KPSS 2009 GK-(3) ülkenin, hanedan üyelerinin ortak malı sayılması, din işlerinin halifeye, dünya işlerinin sultana ait olması

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER ÜRETTİKLERİMİZ HAYVANCILIK TİCARET

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER ÜRETTİKLERİMİZ HAYVANCILIK TİCARET 1- EKONOMİK FAALİYET SANAYİ HAYVANCILIK TİCARET - Doğu Anadolu bölgesinde çayırlık alanların bol olması halkın İle uğraşmasına neden olmuştur. - Kâr elde etmek amacıyla yapılan alışverişe Denir. - İnsanların

Detaylı

Hitit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 2013-2014 Bahar Dönemi TÜRK ANAYASA DÜZENİ Dersi Ara Sınavı ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR 1/7 3 Nisan 2014 Saat:

Detaylı

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DERS NOTU I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU. Ekonomik Durum:

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DERS NOTU I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU. Ekonomik Durum: T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DERS NOTU I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU Ekonomik Durum: 1. Avrupa daki gelişmelerin hiçbiri yaşanmamıştır. Avrupa da Rönesans ve Reform

Detaylı

COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701

COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701 COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701 Türkiye de Arazi Kullanımı Türkiye yüzey şekilleri bakımından çok farklı özelliklere sahiptir. Ülkemizde oluşum özellikleri birbirinden farklı

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

GAMBİYA ÜLKE RAPORU. Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu Afrika Koordinatörlüğü http://www.tuskon.org africa@tuskon.

GAMBİYA ÜLKE RAPORU. Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu Afrika Koordinatörlüğü http://www.tuskon.org africa@tuskon. GAMBİYA ÜLKE RAPORU 1. Nüfus: 1.797.860 (Dünyada 149.) 2. Nüfus artış oranı: % 2,4 (Dünyada 32.) 3. Yaş yapısı: 0-14yaş: % 40 15 64 yaş: % 57 65 yaş ve üstü: % 3 4. Şehirleşme: % 58 5. En büyük şehir:

Detaylı

4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ

4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ 4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ Ekonomi: İnsanların geçimlerini sürdürmek için yaptıkları her türlü üretim, dağıtım, pazarlama ve tüketim faaliyetlerinin ilke ve yöntemlerini inceleyen bilim dalına ekonomi denir.

Detaylı

İKİLİ İŞBİRLİĞİ. çevre ve ormancılık alanında otuz üç (33) Ülke ile toplam otuz yedi (38) tane,

İKİLİ İŞBİRLİĞİ. çevre ve ormancılık alanında otuz üç (33) Ülke ile toplam otuz yedi (38) tane, İKİLİ İŞBİRLİĞİ 1. İkili İşbirliği Türkiye tarafından; çevre, iklim değişikliği, meteoroloji, ormancılık ve su alanında sürdürülen uluslararası ilişkilerin temelinde: karşılıklı dostluğun geliştirilmesi

Detaylı

Türkiye'de Tarım. İnsanların toprağı işleyerek ekme ve dikme yoluyla ondan ürün elde etmesi faaliyetine tarım denir.

Türkiye'de Tarım. İnsanların toprağı işleyerek ekme ve dikme yoluyla ondan ürün elde etmesi faaliyetine tarım denir. Türkiye de Tarım Türkiye'de Tarım İnsanların toprağı işleyerek ekme ve dikme yoluyla ondan ürün elde etmesi faaliyetine tarım denir. Türkiye Topraklarından Yaralanma Oranları Topraklarımızdan faydalanma

Detaylı

Türkiye nin Nüfus Özellikleri ve Dağılışı

Türkiye nin Nüfus Özellikleri ve Dağılışı Türkiye nin Nüfus Özellikleri ve Dağılışı 1 Nüfusun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı Nüfus miktarı kadar önem taşıyan bir başka kriter de nüfusun yaş yapısıdır. Çünkü, yaş grupları nüfusun genel yapısı ve

Detaylı

SON DÖNEM DEVLET DESTEKLERİ VE TEŞVİKLERİ

SON DÖNEM DEVLET DESTEKLERİ VE TEŞVİKLERİ SON DÖNEM DEVLET DESTEKLERİ VE TEŞVİKLERİ DEVLET DESTEKLERİ 1- AJANSIN MALİ DESTEKLERİ 2- DEVLETİN YATIRIM TEŞVİKLERİ 3- DEVLETİN HİZMETLER SEKTÖRÜNE VE İHRACAT A YÖNELİK TEŞVİKLERİ İller arası Sosyo Ekonomik

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...9 GİRİŞ...11

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...9 GİRİŞ...11 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...9 GİRİŞ...11 BİRİNCİ BÖLÜM İLK TÜRK DEVLETLERİNDE EĞİTİM 1.1. HUNLARDA EĞİTİM...19 1.2. GÖKTÜRKLERDE EĞİTİM...23 1.2.1. Eğitim Amaçlı Göktürk Belgeleri: Anıtlar...24 1.3. UYGURLARDA

Detaylı