GENEL YETENEK ÇÖZÜMLERİ 6

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GENEL YETENEK ÇÖZÜMLERİ 6"

Transkript

1 GENEL YETENEK ÇÖZÜMLERİ 6 1. Yeni tatlar yaratmak sözü, edebiyatta daha önce el atılmamış yeni konulara değinmek yani özgün konulara yönelmek anlamındadır. Bilindiği gibi özgünlük, benzerlerinden farklı ve üstün olmak tır. 7. Parçanın I., II., III., IV. cümlelerinde kişisel görüş bildiren (öznel) yargı yoktur. Bu cümlelerdeki yargılar, kanıtlanabilen (nesnel) yargılardır. V. cümledeki söz, sözü söyleyen kişinin kişisel düşüncelerini içermektedir.. Sokakla eseri oluşturduğunuz beyni bir araya getirmek sözünde sokak, gerçekleri, eseri oluşturan beyin ise hayal gücünü simgelemektedir. Bunları bir araya getirmek, gerçekle düşseli bir potada eritmek demektir. 3. A seçeneğinde gülmek ve üzülmek B seçeneğinde gitmek ve gelmek D seçeneğinde donmak ve yanmak E seçeneğinde anımsamak ve unutmak sözleri karşıt kavramlardır. 4. B seçeneğindeki tutmak sözcüğü, yakalamak anlamında kullanılmıştır. Ele almak, elde bulundurmak anlamıyla ilgisi yoktur. 5. D seçeneğindeki dert yanmak deyimi, sızlanarak sıkıntılarını anlatmak anlamındadır. 6. V. cümlede olumsuz eleştiri söz konusu değildir. Bu cümlede lirik şiirin etkileyiciliğinin şiir yazan kişiye göre değiştiği vurgulanmaktadır. 8. VII. cümlede bir öneri değil, koşul söz konusudur. 9. Cümledeki anahtar söz kendi toprağının özsuyuyla beslemek sözüdür ve bu söz yazarın kendi toplumunu ve insanını anlatması demektir. Yazar bunu yaparsa yabancı ülkelerde sesini duyurur yani evrenselliğe ulaşır. 10. Parçanın ilk dört cümlesi, yazarın biyografik bilgilerini içermektedir, son cümlesi ise Aşk Kulübü adlı eserinin içeriği yani konusuyla ilgilidir. Son cümlede annesinin kendi yurtlarından göç etmeden önce yaşadığı olayların kitaba konu olduğu vurgulanmıştır. 11. II. cümlede yazarın eserlerinin beğeniyle okunmasının nedeni olarak öz varlığımızın bir parçası gibi görülmesi gösterilmiştir. V. cümlede halkın, yazarın samimiyetine inanmasının nedeni olarak da millî kültürümüzü yaşatmaya çalışması gösterilmiştir. 1. A seçeneğinde git-i-yor-uz gid-i-yor-uz t, d ye dönüşmüştür. B seçeneğinde et-en ed-en t, d ye dönüşmüştür. D seçeneğinde yurt-u yurd-u t, d ye dönüşmüştür. E seçeneğinde çok-u-na çoğ-u-n-a k ğ ye dönüşmüştür. 1

2 DENEME SINAVI 13. B seçeneğindeki de bağlacı ayrı yazılmalıdır. Bu takım da son maçlarında iyi sonuçlar elde edememişti. 14. İlk cümledeki gelip sözcüğü bir bağ-fiil dir, ve bağlacının yerini tutmaktadır. ve bağlacından sonra virgül (,) getirilemeyeceği için gelip sözcüğünden sonra virgül (,) kullanılması da noktalama yanlışına yol açmaktadır. GENEL YETENEK 18. Cümledeki anlatım bozukluğu, eylemsinin yanlış kullanılmasından kaynaklanmaktadır. Anlatım bozukluğunun giderilmesi için kaldığı eylemsisinin yerine olduğu eylemsisi getirilmelidir. Olduğu eylemsisi hem ileride hem geride sözcüğünü karşılayabilir. 19. Parçada yer, olay, kişi kavramları bir olay örgüsü içinde verilmiştir. Bu ögelerden yararlanılarak oluşturulan anlatıma öyküleme denir. Ayrıca ev ve bahçe çeşitli nitelikleriyle anlatılarak betimlenmiştir. 15. A seçeneğindeki mektuplaştık eylemi, B seçeneğindeki tartışmıştık eylemi, C seçeneğindeki selamlaşmıştı eylemi, D seçeneğindeki tanışmıştık eylemi öznelerin karşılıklı olarak yaptıkları eylemlerdir. E seçeneğindeki uçuştu eylemi ise öznelerin birlikte yaptıkları bir eylemdir. 0. Parçada bir edebî eserde biçim-içerik dengesinin nasıl olması gerektiği anlatılmaktadır. II. cümle dışında, parçanın bütün cümleleri bu konuyu destekler biçimdedir. II. cümlede ise eski edebiyatımızda biçimin nasıl belirlendiği anlatılarak konunun dışına çıkılmıştır. 16. A seçeneğinde kırsal sözcüğü alanlar ın niteliğini, C seçeneğinde doğal sözcüğü güzellikler in niteliğini, D seçeneğinde millî sözcüğü park ın niteliğini, E seçeneğinde geniş sözcüğü bilgi nin niteliğini bildirmektedir. B seçeneğinde nitelik bildiren bir sözcük yoktur. 1. Parçanın ilk üç cümlesinde edebiyat ve edebiyatçı kavramları üzerinde durulmuşken IV. cümleden itibaren şiir konusuna geçilmiştir. Bu yüzden parça, IV. cümleden itibaren ikiye ayrılmalıdır.. Soru kökünde verilen cümle, parçanın III. cümlesinden sonra getirildiğinde parçanın anlam bütünlüğü sağlanmış olur. 17. C seçeneğindeki cümlede gereksiz ek kullanılmasından (-den) kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır. Cümle Bu filmin çok izlenmesinin nedeni, Kurtuluş Savaşı yıllarını tüm gerçekliğiyle yansıtmasıdır. biçiminde düzeltilmelidir. 3. Parçada aile arasındaki iletişimin zayıflamasından bunun da sorunlu bireylerin oluşmasına yol açmasından yakınılmaktadır.

3 GENEL YETENEK 4. Parçada şiirden hem günlük yaşamda hem de yazınsal (edebî) eserlerde sık sık yararlanıldığı vurgulanmaktadır. 5. Yazarın anlattığı kişilerin içlerine girememesinin nedeni, parçanın beşinci cümlesinde belirtilmiştir. DENEME SINAVI 30. A daki yargı, yedinci cümleden sonraki bütün cümlelerden, C deki yargı, birinci ve ikinci cümleden; D deki yargı, dokuzuncu cümleden; E deki yargı ise beşinci cümleden çıkarılabilir. Üçüncü cümleye bakıldığında B deki yargının tam tersi görülecektir. 6. Parçada anlatılanlar, bir yapıtın ödül almış olmasının onun değerli bir yapıt olup olmadığını göstermeyeceğini vurgulamaktadır = = 7. A daki yargıya son cümleden, B deki yargıya ikinci cümleden, C deki yargıya son cümleden, D deki yargıya ikinci cümleden ulaşılabilir. E deki yargı, C deki yargıyla çelişmektedir ve bu nedenle parçadan bu yargıya ulaşılamaz. 8. A daki özellik son cümlede, B deki ve D deki özellik üçüncü cümlede, E deki özellik birinci ve ikinci cümlede belirtilmiştir. Parçada yazarın okurlara öğüt verdiğine dair bir ayrıntı yoktur. 9. Lüks ve güzel teknelerin çevreye zarar vermesi karşıt bir durumdur (A seçeneği). Parça öznel (kişisel görüşler içeren) yargılarla (dev, güzel, çiçek bahçesi) oluşturulmuştur (C seçeneği). Parçada benzetmelere (dev gibi kaya, çiçek bahçesini andıran tekne) başvurulmuştur (D seçeneği). Yüksek, güzel, hafif gibi niteleyici sözlerden yararlanılmıştır (E seçeneği). Parçada yalnızca görme duyusuyla algılanabilen ayrıntılara yer verildiği için B seçeneğindeki yargı söylenemez , 04, = , 004, = = = = 3

4 DENEME SINAVI = = ( ) ( ) I = 9 5 = 14( D) GENEL YETENEK 37. a b a= b+ 8 b= c b c c c= d+ d a b= 8 b c = 5 + c d= bulunur. a d= 15 II = ( Y) III. IV = = ( Y) = = I. ve IV. doğrudur. = 6 43 ( D) 35. ab 16 a = = 16 bc c = 8 = 4 = = a =, b = 8 ve c = 8 seçilirse a + b + c toplamının en büyük değeri ( ) + ( 8) + ( 8) = 18 bulunur x = y x = y 3 x en az 5. 3 x = = y 3 (30) 3 = y 3 y = 30 x = 75 olduğundan x + y en küçük değeri = 105 bulunur ab = < bc = ab < bc 5 6 b > 0 olduğundan a < c... (1) 5 6 bc = < ac = bc < ac 6 7 c > 0 olduğundan b < a...() (1) ve () den b < a < c bulunur. 39. abc = 1. (bc) 100.a + bc = 1.(bc) 100a = 0.(bc) 5.a = (bc) ve a en çok 9 olacağından 5.9 = 45 = (bc) bulunur. En büyük abc = 945 olur. 4

5 GENEL YETENEK 40. z xy + yz zx y = y(x y) z(x y) = (x y) (y z) 3 y = 3. = 6 bulunur. 41. x, y Z 3< x 8 6 y 4 DENEME SINAVI 44. Limon sayısı x ve maliyet y olsun. Tanesini 150 kuruştan satınca 0 lira zarar ediyorsa, 150x = y 000 dir. Tanesini 30 kuruştan satınca 8 lira kâr ediyorsa; 30x = y dir. Bu iki denklem ortak çözülürse 30x= y x= y x = 4800 x = 60 bulunur. 4x 3y ifadesinin en büyük değerini bulabilmek için x en büyük, y en küçük seçilmelidir. Buna göre, x = 8 ve y = 6 seçilirse 45. Gidiş süresi Dönüş süresi 4x 3y = ( 6) = = 50 bulunur. t saat olmak üzere (14 t) saat AB = 64.t = 48. (14 t) 4t = 3(14 t) 4t = 4 3t 7t = a+ 3b= 5 3a+ 3b= 5 1/ a+ c= 6 a c= 6 1/ b 3c= 4 + b+ 3c= 4 a+ b+ c = 15 bulunur. t = 6 AB = 64.6 = 384 bulunur Serdar işin ünü 9 günde yapıyorsa, tamamını = 1 günde yapar. Okyar işin ünü 4 günde a + a + a ( 1 ) ( 1 ) = a 1+ a ( a) ( 1+ ) a + a a ( + a) ( a) a = = a yapıyorsa, tamamını 4 3 = 6 günde yapar. İkisi birlikte; = 1 6 x 3 1 = x = 4 günde yaparlar. 1 x 5

6 DENEME SINAVI 47. Etiket fiyatı x lira olsun. %40 lık I. indirim sonunda fiyatı x 60 TL 100 %30 luk II. indirim sonunda fiyatı x TL GENEL YETENEK 50. İki çocuğun Babanın yaşı yaşları toplamı Bugün x 9 + x 5 yıl sonra x x x =.(x + 10) x + 0 = 34 + x x = 14 x x = 336 = x= 800 TL bulunur. Babanın bugünkü yaşı = 9 + x = = 43 bulunur x işçi 1 işi günde t saat çalışarak 1 günde bitiriyorsa 51. 4x işçi 1 işi günde 3t saat çalışarak y günde bitirir 1 1 = y = 10 bulunur. 5x t 1 4x 3t y % gr + % gr = % x 500 gr x + = = 5x x = 48 a 5. 3 b ab = 81 3 a b 64 = = ( ) 4 ( 6) 4 = 10 = 4, 49. Kaan, Batu ve Defne nin aldığı kalem sayıları sırasıyla K, B ve D olsun K = B = D = a K= a 4 5 B= 4a D= 5a D B = 5a 4a = soru için 5 seçenek. soru için 4 seçenek 3. soru için 4 seçenek olacağından a = 4 kalem Kaan K = a =.4 = 8 kalem almıştır. 15. soru için 4 seçenek = 5. 8 farklı cevap anahtarı hazırlanabilir. 6

7 GENEL YETENEK DENEME SINAVI 54. mb ( ) = 180 ( )= 40 ma ( ) > mc ( ) > mb ( ) olduğundan a > c > b dir. Buna göre, a b > 0, b c < 0 ve a c > 0 olduğundan a b + b c + a c = a b (b c) + a c = a b b + c + a c = a b bulunur. 009 da 0 kişi da 5 kişi 100 x x = = 5 0 olduğundan % 5 artmıştır. 55. x A B 4 D y C AB = xcm olmak üzere DC = ycm xy A( ABC) = dir. 7 ABC üçgeninde iç açıortay teoremi uygulanırsa, yılındaki kursiyer sayısı = = 10 kişidir. 010 yılında resim kursuna katılan kişi sayısı = 35 kişidir x x = = 60 bulunur. 10 AB AC BD x 4 = = DC 7 y xy = 8 xy A ABC = 8 ( ) = = 14 cm 7

8 DENEME SINAVI GENEL YETENEK 58. Tel kırma : = 81 kişi Resim : = 105 kişi Giyim - dikim : = 135 kişi Takı Tasarım : = 167 kişi Bilgisayar : = 15 kişi Sıralamada III. sırada giyim - dikim kursu vardır. 60. O C x D A B OAC dik üçgeninde OC + OA = AC OC + 6 = 10 OC = 8 cm OD = AC = OB = r = 10 cm x = CD = 10 8 = cm bulunur. 59. D 4 E 9 C F 3 x A 4 H 9 B [FH] [AB] çizilirse AH = 4 cm ve HB = 9 cm bulunur. FAB dik üçgeninde öklid bağıntısı uygulanırsa FH = AH. HB x = 4.9 x = 6 cm bulunur. AD = EH = = 9 cm Alan (ABCD) = AD. AB = = 117 cm bulunur. 8

9 GENEL KÜLTÜR ÇÖZÜMLERİ 6 1. Orta Asya Türkleri İpek Yolu üzerinde hâkimiyet kurabilmek için öncelikle Çin ve bölgedeki diğer devletlerle mücadele içerisinde olmuşlardır. İpek Yolu üzerinde hâkimiyet kurunca da ekonomik açıdan güçlenmiş ve bölge siyasetinde etkili olmuşlardır. Türklerde ekonomi genel anlamda hayvancılığa dayalıdır. Tarımsal etkinliklere ticaretten daha fazla önem verme gibi bir durum söz konusu değildir. 4. Soruda Artuklular - Hüsamiye Medresesi doğru olarak eşleştirilmiştir. Diğer eserleri inceleyerek olursak; Divriği Ulu Camii Mengücekler, Yağıbasan Medresesi Danişmentliler, Malabadi Köprüsü Artuklular, Kayseri Ulu Camii Anadolu Selçukluları Döneminde yapılmıştır.. Soruda ortak özellik vurgulandığı için her üç devlette de görülen özellikler olmalıdır. Bu durum A seçeneğinde mevcuttur. 5. Ünlü Türk-İslam bilgini Ömer Hayyam Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah Dönemi nde astronomi alanında çalışmalar yapmış ve mali işlerin düzenlenmesi amacıyla Takvim-i Celali yi hazırlanmıştır. 3. Zengin devlet adamlarının mal ve mülklerini toplum yararına bağışlaması Vakıf Üretim - tüketim ilişkilerinin düzenlenmesi Ahi - Lonca Meliklerin devlet yönetimine önceden hazırlanması Atabey Toprakların devlete hizmet edenlere asker yetiştirme karşılığı verilmesi İkta Eşleştirme yapıldığında Gulam ile ilişkili bir açıklama bulunmamaktadır. Gulam ise devşirme sisteminin Gazneliler ve Büyük Selçuklularda görülen şeklidir İlmiye sınıfı: Din, eğitim-öğretim, yargı, fetva çıkarma ve yönetimi denetlemeden sorumludur. Divan-ı Hümayunda Kazasker ve Şeyhülislam tarafından temsil edilir. Bu sınıf içerisinde devşirme-kul kökenliler yer almazdı. Seyfiye sınıfı: Yönetim ve askerlik görevi olan askeri sınıfı ifade eder. Divan-ı Hümayun da Sadrazam, Kubbealtı vezirleri ve Kaptan-ı Derya tarafından temsil edilir. Bu sınıfa Ehli örf de denilmektedir. Kalemiye sınıfı: Mali, idari ve yazışma işlerinden sorumludur. Divan-ı Hümayun da Defterdar ve Nişancı tarafından temsil edilir.

10 DENEME SINAVI 7. Osmanlı Devleti nde kapitülasyonlardan yararlanan devletlerin vatandaşları arasındaki davalara konsolosluk mahkemeleri bakardı. Şer i mahkemeler; devletin kuruluşundan itibaren var olan, İslam hukukunun uygulandığı mahkemelerdir. Cemaat mahkemeleri; gayrimüslim Osmanlı vatandaşlarının kendi içlerindeki sorunları çözümlemek amacıyla açılan mahkemelerdir. Nizamiye mahkemeleri; Tanzimat Dönemi nde Avrupa mahkemeleri örnek alınarak açılmış modern mahkemelerdir. Ayrıca Divan-ı Hümayun da üst düzey yöneticiler arasındaki davalara bakılırdı. GENEL KÜLTÜR Balta Limanı Ticaret Antlaşması ile Osmanlı Devleti İngilizlere en geniş kapitülasyonları vermiş ve bunun sonucunda İngiliz malları Osmanlı ülkesini sarmıştır. Bu durum bir önlem olarak değerlendirilemez. 1. Mustafa Kemal in daha geniş yetkiler istemesi kendine olan güveninin, sorumluluk almaktan kaçınmadığının, yurtsever ve milliyetçi olduğunun göstergesidir. 8. Osmanlı Devleti nde savaşlarda ele geçen Hristiyan unsurların devletin payına düşenlerine (esirlerin 1/5 i) pençik denirdi, ileride bu geliştirilerek devşirme sistemine dönüşmüş ve bu sistemle Kapıkulu Ordusu oluşturulmuştur. 9. Abdülaziz ve II. Abdülhamit in yapılmak istenen yeniliklere karşı çıktıkları için tahttan indirilmeleri; Bazı padişahların yenilikleri benimsemediğinin ve yenilik yanlılarının zamanla güçlendiğinin göstergesidir. Yapılan yenilikler sonucunda da padişahların yetkileri artmamış, aksine azalmıştır. 13. Osmanlı Devleti nin I. Dünya Savaşı na Almanya nın da içinde bulunduğu üçlü ittifak grubunda girmesinde her üç öncülde verilenleri gerçekleştirmek istemesi etkili olmuştur. 10. Mürur Tezkeresi adıyla İstanbul a Anadolu dan gelecek olanlar için dahili pasaport uygulaması getiren Osmanlı padişahı II. Mahmut tur Millî Mücadele nin ilk yayın organı Sivas Kongresi nde çıkarılmasına karar verilen İradeimilliye gazetesidir. (Atatürk bu gazeteye benim gazetem demiştir.)

11 GENEL KÜLTÜR 15. Osmanlı anayasası olan Kanuniesasi ye göre Meclis Başkanı, meclisi istediği yerde toplayabilmekteydi. Mustafa Kemal de son Osmanlı Mebusan Meclisi ne başkan seçilerek, meclis dağıtıldığı takdirde meclisi Anadolu nun güvenli bir şehrinde yeniden toplamayı amaçlamıştır. DENEME SINAVI 19. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu nun ortaya çıkmasında A, B, C ve E seçeneklerinde verilenlerin etkisi olmuştur. Ancak TBMM Teşkilat-ı Esasiye Kanunu nu yani 191 Anayasası nı 0 Ocak 191 de hazırlamış, C seçeneğinde verilen saltanatın kaldırılması ise 1 Kasım 19 de gerçekleşmiştir. Bundan dolayı saltanatın kaldırılmasının Teşkilat-ı Esasiye Kanunu nun ortaya çıkmasında bir etkisinin olduğu söylenemez. 16. Bilgi kısmındaki ifadelere dayanarak devletin egemenlik haklarının çiğnendiğini, bağımsızlığın etkisiz kılındığını, mali denetimin devam edeceğini söyleyebiliriz. 0. Misakımillî de Kars-Ardahan-Batum (Elviye-i Selase), Arapların yaşadığı yerler ve Batı Trakya da halk oylaması yapılması istenmiş ancak Lozan Konferansı nda halk oylaması ile ilgili bir ifade yer almamıştır. 17. Temsil Heyeti ilk komutan atamasını Sivas Kongresi nden sonra Batı Cephesi ne yapmıştır. (Ali Fuat Paşa yı Batı Cephesi Kuvayımilliye komutanlığına atamıştır.) Ancak soruda TBMM nin ilk komutan ataması sorulduğu için buna dikkat edilmesi gereklidir. TBMM Kazım Karabekir i Doğu Cephesi komutanlığına atayarak ilk komutan atamasını gerçekleştirmiştir. 1. TBMM 1 Kasım 19 de saltanatı kaldırdığı gün halifeliğe dokunmamıştır. Çünkü ortam ve koşullar henüz oluşmamıştır. Halifelik 3 Mart 194 te kaldırılmıştır. 18. I., II., III. ve IV. öncüllerde verilenler Sovyet Rusya ile TBMM arasında yakın ilişkiler kurulmasına neden olmuştur. Ancak TBMM Sovyet Rusya nın rejimini (yönetim anlayışını) benimsememiştir.. İnkılapçılık ilkesi Atatürkçülüğün doğmatik değil, dinamik olduğunun kanıtıdır. Toplumun ihtiyaçlarına ve çağın gereklerine göre sürekli ilerlemeyi ve gelişmeyi öngörür. 11

12 DENEME SINAVI 3. TBMM içerisinde, 4 Temmuz 193 te imzalanan Lozan Barış Antlaşması nı eleştiren bazı muhalif milletvekilleri nedeniyle 7 Ekim 193 te Ali Fethi Bey hükümeti istifa etmiştir (Cumhuriyetin ilanından iki gün önce). GENEL KÜLTÜR 7. İngiltere nin Hatay konusunda Türkiye den yana bir tavır sergilemesinde Orta Doğu da Fransa yı etkisiz hale getirme düşüncesi etkili olmuştur. Diğer seçeneklerin soruyla bir ilişkisi yoktur. 4. Türkiye de kadınlara 1934 te milletvekili seçme ve seçilme hakkı verilmiştir te yapılan genel seçimlerde ise kadınlar ilk kez oy kullanmış ve 18 kadın milletvekili seçilmiştir yılı başlarında II. Dünya Savaşı nı kazanacakları belli olan Müttefik Devletler (İngiltere, ABD, SSCB) Yalta Konferansı nda bir araya gelerek 1 Mart 1945 e kadar Mihver Devletlere savaş açmış devletlerin BM ye kurucu üye olarak kabul edileceğini açıklamışlardır. Diğer konferanslar da yine II. Dünya Savaşı devam ettiği sırada düzenlenmişlerdir. 5. Atatürk Döneminde arasında I. Beş Yıllık Kalkınma Planı uygulanarak planlı sanayileşme ve kalkınma başlamıştır. Varlık vergisi II. Dünya Savaşı sırasında halktan alınmış, yarışmacı anlamda ilk seçimler ise Demokrat Parti nin kurulmasından sonra gerçekleşmiştir. I. ve III. öncülde verilenler Atatürk ün ölümünden sonra gerçekleşmişlerdir. 9. Nüfus Mübadelesi yani Türk-Rum nüfuslarının yer değiştirmesi tarihleri arasında Atatürk Dönemi nde gerçekleşmiştir. I. ve II. öncüllerde verilenler ise II. Dünya Savaşı ndan sonra gerçekleşen gelişmelerdir. 6. Lozan Görüşmelerine Osmanlı Hükûmetinin de davet edilmesi üzerine saltanat, farklı ülkelerde yaşayan Müslümanların sorunları, aralarındaki savaşlara müdahalede bulunmak zorunda kalınmaması için de halifelik kaldırılmıştır. Bu durumlar dış politika ile ilgili gelişmelerdir. Cumhuriyetin ilan edilmesi ise yeni kurulan devletin rejiminin belirlenmesidir. Bu iç politika ile ilgili bir gelişmedir. Ayrıca cumhuriyet ilan edilince devlet başkanlığı sorunu çözümlenmiş ve meclis hükûmeti sisteminden kabine hükûmeti sistemine geçilmiştir. 30. Türkiye Balkan Antantı, Sadabat ve Akdeniz Paktlarına ülke ve bölge güvenliğini sağlamak ve barışa katkıda bulunmak amacıyla katılmıştır. Çünkü bu dönemde Almanya ve İtalya saldırgan politikalar (Akdeniz, Orta Doğu, Afrika ve Avrupa üzerinde) izlemektedirler. 1

13 GENEL KÜLTÜR 31. Türkiye de yaz mevsiminin yaşandığı 1 Haziran tarihinde yeryüzünde kuzeye doğru hareket edildikçe gündüz süreleri uzar. Haritadaki merkezlerden biri olan Antalya daha güneyde yer aldığı için gündüz süresi diğerlerinden kısadır. DENEME SINAVI 35. Birleşmiş Milletler tarafından yayınlanan insani gelişim indeksi belirlenirken km² ye düşen kişi sayısı göz önüne alınmaz. Bu veri gelişmişlik ölçütü olarak kabul edilemez. Örneğin çok gelişmiş olan Kanada da nüfus yoğunluğu çok azken Hollanda da çok fazladır. Çok geri kalmış olan Bangladeş te nüfus yoğunluğu çok fazlayken yine geri kalmış bir ülke olan Moğolistan da nüfus yoğunluğu çok düşüktür. 3. Şekilde gösterilen menderesleri oluşturarak akan bir akarsuyun yatak eğimi çok az olmalıdır. Düz arazilerde yavaş akan akarsular tarafından oluşturulan mendereslere Batı Anadolu da rastlanır. 33. Dağlık alanlar ortalama yükseltileri fazla olduğu için kış aylarında kar yağışları alırlar. Bu nedenle kış aylarında bir miktar akım (Debi: Akarsuların taşıdığı su miktarı) düşmesi söz konusu olur. Ancak ilkbaharla birlikte artan sıcaklıklar karların erimesine dolayısıyla akımın yükselmesine neden olmaktadır. Haritada III ve V numaralarla gösterilen taralı alanlar yüksek ve kar yağışlı olduklarından bölgelerdeki akarsuların akımlarında belirtilen özellikler görülür. 36. Haritada gösterilen taralı alanlar ülkemizin kapalı havzalarını göstermektedir. Temelde yer şekilleri ve iklim koşullarına bağlı olarak ortaya çıkan kapalı havzalarımız şunlardır: Göller Yöresi Tuz Gölü (Konya) Van Gölü Aras-Kura (Hazar Denizi) 37. İlk 5 yıllık sürede kadın ve erkek nüfus artış hızlarındaki değişim seyri birbirine paraleldir. Ancak 1960 ve sonrasında bu paralellik bozulmuştur. 34. Yer şekilleri rüzgâr yönü üzerinde etkili olan en önemli faktörlerden biridir. Rüzgârlar özellikle vadi ve boğaz gibi yer şekillerinin bulunduğu alanlarda kanalize olarak yer şekilleriyle aynı yönde eserler. İstanbul ve Çanakkale boğazları kuzeydoğu güneybatı yönünde uzandığından D şıkkındaki rüzgâr gülünü oluştururlar. 38. Tarım alanlarından daha modern (intansif) yöntemler kullanılarak alınan verim artırılabilir. Tohum ıslahının yapılması, nadas yerine nöbetleşe ekim yapılması, gübrelemenin artması ve sulama imkanlarının yaygınlaşması verimi olumlu yönde etkiler. Tarım alanlarının genişletilmesi üretim miktarını olumlu yönde etkiler ancak verimliliği artırmaz. 13

14 DENEME SINAVI 39. Pirinç yetiştirilen alanların sıtma hastalığına neden olan sivrisineklerin ürediği yerler olması, haşhaş ve kenevirin ise uyuşturucu maddelerin üretiminde kullanılabilmesi nedeniyle bu ürünlerin üretim alanları Tarım ve Köy İşleri Bakanlığınca sınırlandırılmıştır. Zeytin ve mısır ise iklim, sulama vb. imkanların uygun olduğu alanlarda yetiştirilir. GENEL KÜLTÜR 43. Yer şekilleri sade olan merkezler arasında inşa edilecek yolların yapım maliyetleri daha düşük olmaktadır. Verilen merkezlerden Diyarbakır ve Şanlıurfa arasındaki yer şekilleri oldukça sadedir. 40. Türkiye de gıda sektörünün yaygın olması ham madde sağlanması konusunda sorun yaşanmamasıyla açıklanabilir. Ancak hemen tüm sanayi faaliyetlerinde nitelikli işçilere ihtiyaç duyulmaktadır. 44. Bölgeler arasındaki kalkınmışlık farklarının azaltılması amacıyla geri kalmış kesimlerde sanayi başta olmak üzere üretimin artması için çeşitli teşvik uygulamaları yapılır. İşçi ücretlerinin artırılması maliyetleri artırdığından yatırımları olumsuz etkiler. 41. Son otuz yıllık süreçte Türkiye deki sanayi üretiminde görülen büyük artış, ihracatını yaptığımız ürünlerin profilini büyük ölçüde değiştirmiştir. Günümüzde otomotiv ve beyaz eşya gibi sanayi ürünlerinin toplam ihracat içindeki payları oldukça fazladır. Bu nedenle başta demir olmak üzere gerekli madenlerin ihracatı yerini ithalata bırakmaktadır. Son yıllarda sanayi sektöründe çalışanların payının artmış olması da temelde sanayi üretiminin Türkiye ekonomisi içerisindeki öneminin arttığını göstermektedir. 45. Akdeniz Bölgesi nin batı kıyıları genel olarak Antalya kıyılarına karşılık gelmektedir. Turizmin geliştiği bu kıyılarda seralarda çiçek üretimi ve turunçgil üretimi de yapılmaktadır. Antalya nın Akseki ilçesinde bulunan boksit yataklarından çıkarılan cevher Seydişehir Alüminyum Fabrikasında işlenmektedir. Ancak kıyı balıkçılığı daha çok Doğu Karadeniz kıyılarında yürütülen bir ekonomik faaliyettir. 4. Her geçen yıl artan enerji ihtiyacının karşılanması için yerli kaynaklara yönelmek bu konudaki dışa bağımlılığı önemli ölçüde azaltacaktır. Ancak doğal gaz gibi ithalat yoluyla karşılanabilen bir kaynağın kullanımı doğru bir tercih olarak değerlendirilemez. 46. Bir bölgenin kırsal kesimlerinde inşa edilen konutlarda yapı malzemesi olarak yakın çevreden sağlanabilen malzemeler kullanılır. Akdeniz Bölgesi ndeki kırsal kesimlerde genellikle taş kullanılan konutlar görülmektedir. Ahşap meskenler ise daha çok Karadeniz Bölgesi nin kırsal kesimlerinde görülmektedir. 14

15 GENEL KÜLTÜR 47. Bakırın Türkiye de çıkarıldığı yerler; Kastamonu Küre Rize Çayeli Artvin Murgul Elazığ Maden DENEME SINAVI 51. Servet üzerinden alınan vergiler: Emlak, motorlu taşıtlar, veraset ve intikal vergisidir. D seçeneğinde yer alan kurumlar vergisi gelir üzerinden alınan vergidir. 48. Doğu Anadolu Bölgesi nde Divriği, Hekimhan ve Hasançelebi başta olmak üzere demir çıkarılan çeşitli yerleşmeler vardır. Ancak ülkemizde demir-çelik sanayisi İskenderun, Karabük ve Zonguldak-Ereğli de gelişmiştir Anayasası nda başlangıç bölümünde yer alan ilkeler arasında kuvvetler birliği yoktur. Kuvvetler ayrılığı vardır. 49. Hukukun yaptırım türleri: Ceza, cebri icra, tazminat, iptal ve hükümsüzlüktür. D seçeneğinde yer alan meşru müdafa hakkı koruma yollarından biridir Anayasası na göre seçimlerde oy kullanabilenler: TC vatandaşı ve 18 yaşını dolduranlar. Ayrıca cezaevlerindeki tutuklu yargılananlar ile taksirli suçtan hüküm giyenlerdir. 50. Kişinin belli bir olay ya da durumda nasıl davranması gerektiği Görgü Kuralları tarafından düzenlenir. 54. Yüksek seçim kurulunun 6 üyesi Yargıtaydan, 5 üyesi Danıştaydan seçilerek oluşturulur. 15

16 DENEME SINAVI 55. Olağanüstü hal ya da sıkıyönetim ilanı için öngörülen ortak neden; yaygın şiddettir. GENEL KÜLTÜR 59. AB üyesi olmasına rağmen Schengen Anlaşması na üye olmayan ülkeler: İngiltere ve İrlanda dır. 56. Cumhurbaşkanı nın vatana ihanetle suçlanması halinde, onu yargılayacak olan makam; Yüce Divan sıfatıyla Anayasa Mahkemesidir yılında sona eren Kyoto Protokolü yerine yürürlüğe girecek olan Bali Sözleşmesi dir yılında yapılan anayasa değişikliği de dikkate alındığında Anayasa Mahkemesi, 17 üyeden oluşur. 14 üye Cumhurbaşkanı tarafından, 3 üye TBMM tarafından seçilir. Görev süresi 1 yıldır, üyeler 65 yaşını doldurunca emekliye ayrılır. B seçeneği yanlıştır. Görev süresi dolan üyeler tekrar seçilemezler. 58. Köy ihtiyar heyetinin doğal üyeleri: Öğretmen ve imamdır. 16

KARMA TESTLER 03. A) Yalnız l B) Yalnız II. C) Yalnızlll D) I ve II E) I, II ve III. 2. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesine,

KARMA TESTLER 03. A) Yalnız l B) Yalnız II. C) Yalnızlll D) I ve II E) I, II ve III. 2. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesine, KARMA TESTLER 03 1. Osmanlı Devleti'nde matbaanın kurulması, I. Sanayi II. Ticaret III.Kültür alanlarından hangileri ile ilgili değişikliğin hız kazanmasını sağlamıştır? A) Yalnızl B) Yalnız II C) Yalnızlll

Detaylı

BATI CEPHESİ'NDE SAVAŞ

BATI CEPHESİ'NDE SAVAŞ T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEOG ÇIKMIŞ SORULAR - 3. ÜNİTE Batı cephesinde Kuvâ-yı Millîye birliklerinin faaliyetlerini ve düzenli ordunun kurulmasını değerlendirir.türk milletinin Kurtuluş Savaşı

Detaylı

YAPRAK TEST-31 4. SORU KPSS 2009 GK-(31) KONU ANLATIM SAYFA 33 13. SORU

YAPRAK TEST-31 4. SORU KPSS 2009 GK-(31) KONU ANLATIM SAYFA 33 13. SORU KPSS 2009 GK-(31) 31. Bir Türkiye fiziki haritasında kahverengi tonlarının fazla olduğu yerlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Karın yerde kalma süresinin uzun olduğu B) Yıllık sıcaklık

Detaylı

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir?

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir? DÜNYA GÜCÜ OSMANLI 1. Anadolu Selçuklu Devleti zamanında ve Osmanlı İmparatorluğu nun Yükselme döneminde Anadolu daki zanaatkarlar lonca denilen zanaat gruplarına ayrılarak yöneticilerini kendileri seçmişlerdir.

Detaylı

Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923)

Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) Lozan Antlaşması, Türk Kurtuluş Savaşı nı sona erdiren antlaşmadır. Bu antlaşma ile Misak-ı Milli büyük ölçüde gerçekleşmiştir. Şekil 1. Kasım 1922 de Lozan Konferansı

Detaylı

Diğer sayfaya geçiniz YGS / SOS

Diğer sayfaya geçiniz YGS / SOS 18. Doğal ve beşerî unsurlar birbirleriyle karşılıklı etkileşim içindedir. 19. Arazide yön ve hedef bulma sporlarında pusula ve büyük ölçekli haritalar sporcuların en önemli yardımcılarıdır. Sporcular

Detaylı

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS 31. 32. Televizyonda hava durumunu aktaran sunucu, Türkiye kıyılarında rüzgârın karayel ve poyrazdan saatte 50-60 kilometre hızla estiğini söylemiştir. Buna göre, haritada numaralanmış rüzgârlardan hangisinin

Detaylı

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com MİLLİ MÜCADELE TRENİ TRABLUSGARP SAVAŞI Tarih: 1911 Savaşan Devletler: Osmanlı Devleti İtalya Mustafa Kemal in katıldığı ilk savaş Trablusgarp Savaşı dır. Trablusgarp Savaşı, Mustafa Kemal in ilk askeri

Detaylı

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI II. Mahmut ve Tanzimat dönemlerinde devlet yöneticileri, parçalanmayı önlemek için ortak haklara sahip Osmanlı toplumu oluşturmak için Osmanlıcılık fikrini

Detaylı

1. Sahip olduğumuz hak ve özgürlükleri kullanırken hangi davranışı sergilersek yanlış yapmış oluruz?

1. Sahip olduğumuz hak ve özgürlükleri kullanırken hangi davranışı sergilersek yanlış yapmış oluruz? 1. Sahip olduğumuz hak ve özgürlükleri kullanırken hangi davranışı sergilersek yanlış yapmış oluruz? A) Hastalanınca doktora gitmek. B) Evde kısık sesle müzik dinlemek. C) Kütüphanede kitap okumak. D)

Detaylı

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı.

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı. MUSUL SORUNU VE ANKARA ANTLAŞMASI Musul, Mondros Ateşkes Anlaşması imzalanmadan önce Osmanlı Devleti'nin elinde idi. Ancak ateşkesin imzalanmasından dört gün sonra Musul İngilizler tarafından işgal edildi.

Detaylı

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH CEVAP 1: (TOPLAM 2 PUAN) Savaş 2450-50=2400 yılının başında sona ermiştir. (İşlem 1 puan) Çünkü miladi takvimde, MÖ tarihleri milat takviminin başlangıcına yaklaştıkça

Detaylı

En İyisi İçin. Cevap 1: "II. Meşrutiyet Dönemi"

En İyisi İçin. Cevap 1: II. Meşrutiyet Dönemi Ne x t Le v e l Ka r i y e r 300ADET TAMAMIÖZGÜN ÇÖZÜMLÜAÇI KUÇLU SORU Kaymakaml ı k Sı navı nahazı r l ı k Tar i h Açı kuçl usor u Bankası En İ yi si İ çi n.. Necat i beycd.50.yı li şhanı Apt.no: 19/

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

Şebinkarahisar lı bir baba ve Rumeli göçmeni bir annenin oğlu, İlk, orta ve lise öğrenimini Özel Tarhan Koleji'nde tamamladı,

Şebinkarahisar lı bir baba ve Rumeli göçmeni bir annenin oğlu, İlk, orta ve lise öğrenimini Özel Tarhan Koleji'nde tamamladı, AHMET BAHA ÖĞÜTKEN 24.DÖNEM İSTANBUL MİLLETVEKİLİ TEŞKİLAT BAŞKAN YARDIMCISI 1961'de İstanbul, Fatih te doğdu, Şebinkarahisar lı bir baba ve Rumeli göçmeni bir annenin oğlu, İlk, orta ve lise öğrenimini

Detaylı

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER ve ÜLKELER

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER ve ÜLKELER 392 4. Ünite KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER ve ÜLKELER 1. Bölge Kavramı... 146 2. Bölge Sınırları... 148 Konu Değerlendirme Testi-1... 151 145 Bölge Kavramı 393 394 BÖLGE NEDİR? Yeryüzünde doğal, beşeri ve ekonomik

Detaylı

13. ASKERLİK GÖREVİ Ordu Hayatı Savaş Yönetimi ve Siyaset Ordu Okuldur SEÇİM

13. ASKERLİK GÖREVİ Ordu Hayatı Savaş Yönetimi ve Siyaset Ordu Okuldur SEÇİM İÇİNDEKİLER SUNUŞ...1 GENELGE... 5 GİRİŞ... 9 AÇIKLAMA... 23 VATANDAŞ İÇİN MEDENÎ BİLGİLER NEDEN BAHSEDER?25 L MİLLET... 28 1.1. Türk Milletinin İncelenmesi... 28 2. DEVLET...37 2.1. Devlet Şekilleri...

Detaylı

2015 KPSS GENEL KÜLTÜR-TARİH DENEME-2 LEVENT YEŞİLYURT

2015 KPSS GENEL KÜLTÜR-TARİH DENEME-2 LEVENT YEŞİLYURT 2015 KPSS GENEL KÜLTÜR-TARİH DENEME-2 LEVENT YEŞİLYURT 1. Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya daki en eski kültür merkezidir? A)Andronova B)Anav C)Afenesyevo D)Tagar E)Karasuk 2. Aşağıda verilen eserler

Detaylı

Orta Asya Türkleriyle ilgili yukarıdaki kavramlardan hangisi varlığı sürekli olmayan toplumsal ve siyasal birimi ifade eder?

Orta Asya Türkleriyle ilgili yukarıdaki kavramlardan hangisi varlığı sürekli olmayan toplumsal ve siyasal birimi ifade eder? KPSS TARİH DENEME SINAVI 1: I- Orhun Anıtları II- Yenisey Yazıtları III- Manas Destanı Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Kırgız Türklerine aittir? A- Yalnız ll B-l ve ll C-ll ve lll D-l ve lll E-Yalnız

Detaylı

2-) Türkiye de tek dereceli seçim ilk kez hangi seçimlerde uygulanmıştır? A) 1942 B) 1946 C) 1950 D) 1962 E) 1966

2-) Türkiye de tek dereceli seçim ilk kez hangi seçimlerde uygulanmıştır? A) 1942 B) 1946 C) 1950 D) 1962 E) 1966 1-) 1921 Anayasası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Milli egemenlik ilkesi benimsenmiştir B) İl ve nahiyelerde yerinden yönetim ilkesi kabul edilmiştir. C) Yasama ve yürütme kuvvetleri

Detaylı

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. HAFTA: OSMANLI ANAYASAL GELİŞMELERİ [Türk Anayasa Hukukukun Bilgi Kaynaklarının Tanıtımı:

Detaylı

GENEL YETENEK Aşağıdaki dizelerin hangisinde karşıt kavramlar bir arada kullanılmamıştır?

GENEL YETENEK Aşağıdaki dizelerin hangisinde karşıt kavramlar bir arada kullanılmamıştır? GENEL YETENEK 6 1. Yazar, son yazısında kendi tarzının dışına çıkıp kimsenin konuşmaya bile cesaret edemeyeceği konulara yönelmiş ve yeni yeni tatlar yaratma yolunu seçmiştir. Bu cümlede geçen yeni yeni

Detaylı

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH SORU 1: MÖ 2450 yılında başlayan ve 50 yıl süren bir savaş kaç yılında sona ermiştir? İşlemi nasıl yaptığınızı gösteriniz ve gerekçesini belirtiniz. (2 PUAN) SORU 2: Uygurlar

Detaylı

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2.

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. DERS SAATİ 15.02.2016 Türk Hukukunun Bilgi Kaynakları - Mevzuat, Yargı

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 KISALTMALAR 21

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 KISALTMALAR 21 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 İÇİNDEKİLER II KISALTMALAR 21 GİRİŞ 25 A. ANAYASACIL1K VE ÖZGÜRLÜK 25 1. Giriş 25 2. Önceki Türk Anayasalarının Özgürlük Açısından İrdelenmesi 32 a. 1876 Kanuni Esasisi 32 b. 1921 Teşkilatı

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010 EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - ŞUBAT 2010 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

1-MERKEZ TEŞKİLATI. A- Hükümdar B- Saray

1-MERKEZ TEŞKİLATI. A- Hükümdar B- Saray 1-MERKEZ TEŞKİLATI A- Hükümdar B- Saray MERKEZ TEŞKİLATI Önceki Türk ve Türk-İslam devletlerinden farklı olarak Osmanlı Devleti nde daha merkezi bir yönetim oluşturulmuştu.hükümet, ordu ve eyaletler doğrudan

Detaylı

1. Aile tarihimizi araştırırken aşağıdaki eşyalardan hangisi bize yararlı olabilir? A) Çeyiz sandığı B) Oyuncak kamyon C) Bilgisayar D) Tansiyon aleti

1. Aile tarihimizi araştırırken aşağıdaki eşyalardan hangisi bize yararlı olabilir? A) Çeyiz sandığı B) Oyuncak kamyon C) Bilgisayar D) Tansiyon aleti 1. Aile tarihimizi araştırırken aşağıdaki eşyalardan hangisi bize yararlı olabilir? A) Çeyiz sandığı B) Oyuncak kamyon C) Bilgisayar D) Tansiyon aleti 2. Aile geçmişini öğrenen bir kimsede aşağıdaki duygulardan

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır.

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. PLATO: Çevresine göre yüksekte kalmış, akarsular tarafından derince yarılmış geniş düzlüklerdir. ADA: Dört tarafı karayla

Detaylı

TEOG 2. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULARI

TEOG 2. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULARI TEOG SINAV SORUSU-1 Atatürk ün çocukluk dönemini yaşadığı Selanik in taşıdığı özelliklerden bazıları şunlardır: ANABİLİM 500 SORU-1 KİTAPÇIĞI TEST-2 SORU-16 I. Farklı milletler bir arada yaşamıştır. II.

Detaylı

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ DİKKAT! BU BÖLÜMDE YANITLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 0 DİR. ÖNERİLEN YANITLAMA SÜRESİ 40 DAKİKADIR. ) I Vatan ve Hürriyet Cemiyetini kurdu. ) Mondros Ateşkesi

Detaylı

Güncel Bilgiler. y a y ı n l a r ı

Güncel Bilgiler. y a y ı n l a r ı DÜNYA - SİYASET 2012 yılının Şubat ayında Tunus ta yapılan Suriye nin Dostları Konferansı nın ikincisi Nisan 2012 de İstanbul da yapıldı. Konferansta Esad rejimi üstündeki uluslararası baskının artırılması,

Detaylı

TARIM: Ülkemizde farklı iklim özellikleri görülmesi farklı tarım ürünlerinin yetişmesine sebep olmaktadır.

TARIM: Ülkemizde farklı iklim özellikleri görülmesi farklı tarım ürünlerinin yetişmesine sebep olmaktadır. ÜLKEMİZİN KAYNAKLARI VE EKONOMİK FAALİYETLER TARIM: Ülkemizde farklı iklim özellikleri görülmesi farklı tarım ürünlerinin yetişmesine sebep olmaktadır. Buğday Un,Pamuk dokuma, zeytin, ayçiçeği- yağ, şeker

Detaylı

SAINT BENOIT FRANSIZ LİSESİ

SAINT BENOIT FRANSIZ LİSESİ COĞRAFYA NIVEAU / SEVIYE L-1 1-Coğrafya nedir coğrafyanın bölümleri. 2-Dünyanın şekli ve sonuçları. 3-Dünyanın hareketleri. 4-Harita bilgisi. 5-Atmosfer ve özellikleri. 6-İklim elemanları 7-Sıcaklık 8-Basınç

Detaylı

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını denetleyen en yüksek organ ise devlettir. Hukuk alanında birlik

Detaylı

1-Hâkim ve Savcılar idari görevleri dolayısıyla aşağıdaki kurumlardan hangisine bağlıdır?

1-Hâkim ve Savcılar idari görevleri dolayısıyla aşağıdaki kurumlardan hangisine bağlıdır? 1-Hâkim ve Savcılar idari görevleri dolayısıyla aşağıdaki kurumlardan hangisine bağlıdır? A) Cumhurbaşkanlığı B) Başbakanlık C) Adalet Bakanlığı D) Halk E) HSYK 3-Aşağıdakilerden hangisi adli yargının

Detaylı

6 Mayıs 1922 - Başkomutanlık kanunu süresinin meclisçe tekrar uzatılması. 26 Ağustos 1922 - Büyük Taarruzun başlaması

6 Mayıs 1922 - Başkomutanlık kanunu süresinin meclisçe tekrar uzatılması. 26 Ağustos 1922 - Büyük Taarruzun başlaması 6 Mayıs 1922 - Başkomutanlık kanunu süresinin meclisçe tekrar uzatılması 26 Ağustos 1922 - Büyük Taarruzun başlaması 30 Ağustos 1922 - Başkumandan meydan muharebesi 2 Eylül 1922 - Yunan orduları başkomutanı

Detaylı

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA)

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) Osmanlı devletinde ülke sorunlarının görüşülüp karara bağlandığı bugünkü bakanlar kuruluna benzeyen kurumu: divan-ı hümayun Bugünkü şehir olarak

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ MALTA ÜLKE RAPORU Mayıs 2009 İ.A. I. GENEL BİLGİLER 2 Resmi Adı : Malta Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter demokrasi Coğrafi

Detaylı

0,012 0,5 + : 7 0,003 0, ,3 0, 225 1,2 1,2 0,24 0,3 0,3 0,05 0,009 0,03 0,005 0,0009 C) 1 A) 1 4 B) 1 2 D) 45 E) 46 A) 0,09 B) 0,8 C) 0,9

0,012 0,5 + : 7 0,003 0, ,3 0, 225 1,2 1,2 0,24 0,3 0,3 0,05 0,009 0,03 0,005 0,0009 C) 1 A) 1 4 B) 1 2 D) 45 E) 46 A) 0,09 B) 0,8 C) 0,9 KPSS 007 GY (3) DENEME 9 / 50. SORU 3. 5 9 0,3 0, 5 50. 0,0 0,5 + : 7 0,003 0,05 İşleminin sonucu kaçtır? işleminin sonucu kaçtır? A) 9 B) 0 C) A) 4 B) C) D) 45 E) 46 D) E) 4 DENEME 7 / 48. SORU 48.,,

Detaylı

KPSS 2007 GK (50) DENEME 3 / 52. SORU 50. Aşağıdakilerden hangisi hukuk devleti ilkesinin gereklerinden biri değildir? A) Yasal idare B) Devlet faaliyetlerinin belirliliği C) İdarenin mali sorumluluğu

Detaylı

Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir?

Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir? 1)Birinci İnönü Savaşının kazanılmasından sonra halkın TBMM ye ve düzenli orduya güveni artmıştır. Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir? A)TBMM seçimlerinin yenilenmesine

Detaylı

GENEL YETENEK GENEL KÜLTÜR DENEME SINAVI 11 1. Aşağıdakilerden hangisi İlk Türk Devletlerinde devlet işlerini yürüten görevlilerden biri değildir? A) Buyruk B) Oguş C) Tudun D) Subaşı E) Yargucu 4. Aşağıdaki

Detaylı

TÜRKÇE. Sözcükte anlam 1. Cümlede anlam 4. Sözcük türleri 4. Cümle bilgisi 2. Paragraf bölme 2. Anlatım biçimleri 1. Paragraf tamamlama 3

TÜRKÇE. Sözcükte anlam 1. Cümlede anlam 4. Sözcük türleri 4. Cümle bilgisi 2. Paragraf bölme 2. Anlatım biçimleri 1. Paragraf tamamlama 3 TÜRKÇE 2012 KPSS Genel Yetenek - Genel Kültür sınavının öğrenciler açısından en sıkıntılı bölümü bu sene Türkçedir. Hem soru formatı açısından hem de içerik açısından tam anlamıyla ezber bozan bir sınav

Detaylı

2014 / 2015 LYS HAFTA İÇİ KURS TAKVİMİ (TM) DAF NO DERS 2

2014 / 2015 LYS HAFTA İÇİ KURS TAKVİMİ (TM) DAF NO DERS 2 TÜRKÇE EDEBİYAT MATEMATİK 1 MATEMATİK 2 GEOMETRİ COĞRAFYA EKİM 2014 540 68 55 75 100 90 92 1 Çarşamba ARİFE 2 Perşembe TARİH FELSEFE 3 Cuma TATİL 45 15 KURBAN BAYR. 4 Cumartesi TATİL 1.GÜN KURBAN BAYR.

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

TÜRKİYE TURİZM PİYASALARI 2010-(Balıkesir)

TÜRKİYE TURİZM PİYASALARI 2010-(Balıkesir) TÜRKİYE TURİZM PİYASALARI 2010-(Balıkesir) Gayrimenkul değerlemesi ve gayrimenkul danışmanlığı hizmeti vermekte olan İstanbul Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. nin Haziran-2011 de yayınladığı raporun

Detaylı

Gayri Safi Katma Değer

Gayri Safi Katma Değer Artıyor Ekonomik birimlerin belli bir dönemde bir bölgedeki ekonomik faaliyetleri sonucunda ürettikleri mal ve hizmetlerin (çıktı) değerinden, bu üretimde bulunabilmek için kullandıkları mal ve hizmetler

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf...

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... 7 a. Fransız-Rus İttifakı (04 Ocak 1894)... 7 b. İngiliz-Fransız

Detaylı

Kyoto Protokolü nün Onanması (Taraf Olunması) ve Uluslararası İklim Rejiminin Geleceği ile İlgili Bazı Politik ve Diplomatik Noktalar

Kyoto Protokolü nün Onanması (Taraf Olunması) ve Uluslararası İklim Rejiminin Geleceği ile İlgili Bazı Politik ve Diplomatik Noktalar Kyoto Protokolü nün Onanması (Taraf Olunması) ve Uluslararası İklim Rejiminin Geleceği ile İlgili Bazı Politik ve Diplomatik Noktalar José Romero* İsviçre Federal Çevre Bakanlığı Berne, İsviçre Ankara,

Detaylı

KPSS 2009 GK-(3) DENEME-4 2. SORU. 3. Selçuklularda, 2. Türk-İslam devletlerinde ülke hanedanın ortak malıdır. anlayışı geçerli olmuştur.

KPSS 2009 GK-(3) DENEME-4 2. SORU. 3. Selçuklularda, 2. Türk-İslam devletlerinde ülke hanedanın ortak malıdır. anlayışı geçerli olmuştur. 3. Selçuklularda, I. hükümdarın Tanrı adına insanları yönetmekle görevli olması, KPSS 2009 GK-(3) ülkenin, hanedan üyelerinin ortak malı sayılması, din işlerinin halifeye, dünya işlerinin sultana ait olması

Detaylı

BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ YGS - LYS YAZ TATİLİ ÇALIŞMA PROGRAMI

BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ YGS - LYS YAZ TATİLİ ÇALIŞMA PROGRAMI SABAH BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ YGS - LYS YAZ TATİLİ ÇALIŞMA PROGRAMI ÖĞLE AKŞAM TARİH KONULAR SINIF SINIF KONULAR SINIF 05.06.2016 KUVVET VE HAREKET 11 Mantık 11 Modüler Aritmetik 11 06.06.2016

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULAR

İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULAR İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULAR TEOG Sınav Sorusu-3 ANABİLİM Ödev Testi 3. Atatürk ün çocukluk yıllarını geçirdiği Selanik şehrinin aşağıdaki özelliklerinden hangisi, şehirde farklı

Detaylı

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU Temel Ekonomik Göstergeler: Temmuz ayında; Üretici fiyatları genel indeksinde(üfe), Bir önceki aya göre %1,25 artış Bir önceki yılın Aralık

Detaylı

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiyenin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ V GİRİŞ 1 A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 BİRİNCİ BÖLÜM: AVRUPA SİYASAL TARİHİ 1 2 I.

Detaylı

2014 / 2015 LYS HAFTA SONU KURS TAKVİMİ (TM)

2014 / 2015 LYS HAFTA SONU KURS TAKVİMİ (TM) TÜRKÇE EDEBİYAT MATEMATİK 1 MATEMATİK 2 GEOMETRİ COĞRAFYA TARİH 540 68 55 75 100 90 92 45 FELSEFE 15 1 Cuma Ağustos 2014 2 Cumartesi 3 Pazar 4 Pazartesi SINAVLAR DERSLER DAĞILIMLARI 5 Salı 1. Hafta 2.

Detaylı

4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ

4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ 4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ Ekonomi: İnsanların geçimlerini sürdürmek için yaptıkları her türlü üretim, dağıtım, pazarlama ve tüketim faaliyetlerinin ilke ve yöntemlerini inceleyen bilim dalına ekonomi denir.

Detaylı

COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701

COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701 COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701 Türkiye de Arazi Kullanımı Türkiye yüzey şekilleri bakımından çok farklı özelliklere sahiptir. Ülkemizde oluşum özellikleri birbirinden farklı

Detaylı

Türkiye'de Tarım. İnsanların toprağı işleyerek ekme ve dikme yoluyla ondan ürün elde etmesi faaliyetine tarım denir.

Türkiye'de Tarım. İnsanların toprağı işleyerek ekme ve dikme yoluyla ondan ürün elde etmesi faaliyetine tarım denir. Türkiye de Tarım Türkiye'de Tarım İnsanların toprağı işleyerek ekme ve dikme yoluyla ondan ürün elde etmesi faaliyetine tarım denir. Türkiye Topraklarından Yaralanma Oranları Topraklarımızdan faydalanma

Detaylı

Türkiye nin Nüfus Özellikleri ve Dağılışı

Türkiye nin Nüfus Özellikleri ve Dağılışı Türkiye nin Nüfus Özellikleri ve Dağılışı 1 Nüfusun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı Nüfus miktarı kadar önem taşıyan bir başka kriter de nüfusun yaş yapısıdır. Çünkü, yaş grupları nüfusun genel yapısı ve

Detaylı

BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU 05.02.2015

BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU 05.02.2015 BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU 05.02.2015 BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU 05.02.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Bulgaristan a ihracat yapan 585 firma bulunmaktadır. 31.12.2013

Detaylı

GAMBİYA ÜLKE RAPORU. Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu Afrika Koordinatörlüğü http://www.tuskon.org africa@tuskon.

GAMBİYA ÜLKE RAPORU. Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu Afrika Koordinatörlüğü http://www.tuskon.org africa@tuskon. GAMBİYA ÜLKE RAPORU 1. Nüfus: 1.797.860 (Dünyada 149.) 2. Nüfus artış oranı: % 2,4 (Dünyada 32.) 3. Yaş yapısı: 0-14yaş: % 40 15 64 yaş: % 57 65 yaş ve üstü: % 3 4. Şehirleşme: % 58 5. En büyük şehir:

Detaylı

Finlandiya nın Tarihçesi

Finlandiya nın Tarihçesi Finlandiya Yüzölçümü :338.145 km 2 Nüfusu :5.175.783 İdare şekli :Cumhuriyet Başkenti :Helsinki Önemli şehirleri :Tampere, Espoo, Turku Dili :Fince Dini :Hristiyanlık Para birimi :Euro, Fin Markası Finlandiya

Detaylı

İKİLİ İŞBİRLİĞİ. çevre ve ormancılık alanında otuz üç (33) Ülke ile toplam otuz yedi (38) tane,

İKİLİ İŞBİRLİĞİ. çevre ve ormancılık alanında otuz üç (33) Ülke ile toplam otuz yedi (38) tane, İKİLİ İŞBİRLİĞİ 1. İkili İşbirliği Türkiye tarafından; çevre, iklim değişikliği, meteoroloji, ormancılık ve su alanında sürdürülen uluslararası ilişkilerin temelinde: karşılıklı dostluğun geliştirilmesi

Detaylı

HÜSEYİN AVNİ DIZMAN TÜİK MALATYA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/07/2015

HÜSEYİN AVNİ DIZMAN TÜİK MALATYA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/07/2015 HÜSEYİN AVNİ DIZMAN TÜİK MALATYA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/07/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

Fiziki Özellikleri. Coğrafi Konumu Yer Şekilleri İklimi

Fiziki Özellikleri. Coğrafi Konumu Yer Şekilleri İklimi KİMLİK KARTI Başkent: Roma Yüz Ölçümü: 301.225 km 2 Nüfusu: 60.300.000 (2010) Resmi Dili: İtalyanca Dini: Hristiyanlık Kişi Başına Düşen Milli Gelir: 29.500 $ Şehir Nüfus Oranı: %79 Ekonomik Faal Nüfus

Detaylı

II. MAHMUT (1808-1839) DÖNEMİ TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ

II. MAHMUT (1808-1839) DÖNEMİ TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ II. MAHMUT (1808-1839) DÖNEMİ TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ Halk arasında gâvur padişah ve püsküllü bela olarak adlandırılan padişah II.

Detaylı

8. SINIF TÜRKÇE PROGRAMI. Keşfetme Alanı (Föy No) Ünite Değerlendirme Fiilimsi Türleri Fiilimsi Türleri - 1 2

8. SINIF TÜRKÇE PROGRAMI. Keşfetme Alanı (Föy No) Ünite Değerlendirme Fiilimsi Türleri Fiilimsi Türleri - 1 2 Kelime ve Kelime Guruplarında Anlam 2 Fiilimsiler Cümle Bilgisi Cümlede Anlam Metin Yorumu Fiil Çatısı Cümle Çeşitleri 8 Cümlede Anlam 9 Metinde Yorum 0 Yazım Kuralları 2 ktalama İşaretleri Anlatım Bozuklukları

Detaylı

AĞUSTOS 2015 TÜRKİYE GÜNDEMİ VESEÇMEN EĞİLİMİ ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU 25 AĞUSTOS 2015

AĞUSTOS 2015 TÜRKİYE GÜNDEMİ VESEÇMEN EĞİLİMİ ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU 25 AĞUSTOS 2015 ARGETUS ARAŞTIRMA, DANIŞMANLIK, EĞİTİM, PROJE VE ORGANİZASYON AĞUSTOS 2015 TÜRKİYE GÜNDEMİ VESEÇMEN EĞİLİMİ ARAŞTIRMASI 25 AĞUSTOS 2015 Mehmet Akif Mah.Recep Ayan Cad. Günaydın Sok. No:6 Kat:3 Çekmeköy

Detaylı

Şehriban ERCAN THEMIS KPSS TARİH

Şehriban ERCAN THEMIS KPSS TARİH Şehriban ERCAN THEMIS KPSS TARİH İÇİNDEKİLER SUNUŞ... V TEŞEKKÜR... V Tarih Bilimi Hakkında... 1 Birinci Kısım TÜRK TARİHİ Birinci Bölüm İslamiyet Öncesi Türk Tarihi I. GENEL OLARAK... 5 II. İSLAMİYETTEN

Detaylı

ISTANBUL TICARET ODASI AVRUPA BiRLiGi VE ULUSLARARASI işbirligi ŞUBESi

ISTANBUL TICARET ODASI AVRUPA BiRLiGi VE ULUSLARARASI işbirligi ŞUBESi ISTANBUL TICARET ODASI AVRUPA BiRLiGi VE ULUSLARARASI işbirligi ŞUBESi Nisan 2011 B.Ö. AVRUPA BiRLiG i VE ULUSLARARASI İŞBİRLİGİ ŞUBESi 2 AVRUPA BiRLiG i VE ULUSLARARASI işbirligi ŞUBESi 1. GENEL BiLGiLER

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

5. Ünite. ÇEVRE ve TOPLUM. 1. Doğadan Nasıl Yararlanıyoruz?... 154. 2. Çevre Sorunları... 156. Konu Değerlendirme Testi... 158

5. Ünite. ÇEVRE ve TOPLUM. 1. Doğadan Nasıl Yararlanıyoruz?... 154. 2. Çevre Sorunları... 156. Konu Değerlendirme Testi... 158 412 5. Ünite ÇEVRE ve TOPLUM 1. Doğadan Nasıl Yararlanıyoruz?... 154 2. Çevre Sorunları... 156 Konu Değerlendirme Testi... 158 153 Doğadan Nasıl Yararlanıyoruz? 413 414 İNSANLARIN DOĞAL ÇEVREYİ KULLANMA

Detaylı

KONUYA GİRİŞ İnsanların toprağı işleyerek ekme ve dikme yoluyla ondan ürün elde etmesi faaliyetine tarım denir. BÖLGELERE GÖRE TOPRAKLARDAN YARARLANMA

KONUYA GİRİŞ İnsanların toprağı işleyerek ekme ve dikme yoluyla ondan ürün elde etmesi faaliyetine tarım denir. BÖLGELERE GÖRE TOPRAKLARDAN YARARLANMA GÜNÜMÜZDE ve GAP KONUYA GİRİŞ İnsanların toprağı işleyerek ekme ve dikme yoluyla ondan ürün elde etmesi faaliyetine tarım denir. BÖLGELERE GÖRE TOPRAKLARDAN YARARLANMA Türkiye nüfusunun yaklaşık %48.4

Detaylı

Türkiye'de "Decentralization" Süreci

Türkiye'de Decentralization Süreci Türkiye'de "Decentralization" Süreci 30 Nisan 2013 Bahçeşehir Üniversitesi İlker Girit Ahmet Ketancı Türkiye'de "Decentralization" Süreci Decentralization Prensipleri Türkiye deki Tarihi Süreç Türkiye

Detaylı

Bugün hava nasıl olacak?

Bugün hava nasıl olacak? On5yirmi5.com Bugün hava nasıl olacak? Batı da sıcaklık 2-4 derece arasında düşerken, iç ve doğu kesimlerde 2-4 derece artacak. Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinde ise kuvvetli yağış beklentisi var. Yayın

Detaylı

CEZAYİR ÜLKE RAPORU 11.11.2015

CEZAYİR ÜLKE RAPORU 11.11.2015 CEZAYİR ÜLKE RAPORU 11.11.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Cezayir e ihracat yapan 234 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU

İZMİR TİCARET ODASI GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU İZMİR TİCARET ODASI GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ARALIK 2014 Hazırlayan: Zeynep Küheylan Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü Uzman Yardımcısı TEMEL BİLGİLER Ülke Adı:

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri Yeni Teşvik Sistemi 4. Bölge Teşvikleri Ekim 2013 İçerik Yeni Teşvik Sistemi Amaçları Yeni Teşvik Sistemi Uygulamaları Genel Teşvikler Bölgesel Teşvikler Büyük Ölçekli Ya>rımlar Stratejik Ya>rımlar 4.

Detaylı

DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014

DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014 DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/06/2015

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/06/2015 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/06/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

Neden Malatya ya yatırım yapmalı

Neden Malatya ya yatırım yapmalı Neden Malatya ya yatırım yapmalı 11 2011 Temel Bilgiler Malatya, Doğu Anadolu Bölgesinin ekonomik açıdan en gelişmiş ilidir. 2010 ADNKS verilerine göre il nüfusu 740.643, merkez nüfusu 500 bin civarında,

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos - 2011

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos - 2011 EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR AĞUSTOS 2011 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE

Detaylı

M. SALİH URAS TÜİK DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015

M. SALİH URAS TÜİK DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015 M. SALİH URAS TÜİK DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015 Diyarbakır Bölge Müdürlüğü 1 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Sanayi Milli

Detaylı

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1998-2014/ SON 16 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1998-2014/ SON 16 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ 998-008 OKS 03... TEOG 009-04 SBS T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 998-04/ SON 6 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ Metin ÖZDAMARLAR Sosyal Bilgiler Öğretmeni

Detaylı

1. ÜNİTE: HAKLARIMI ÖĞRENİYORUM

1. ÜNİTE: HAKLARIMI ÖĞRENİYORUM SOSYAL BİLGİLER PROGRAMI 5. SINIF 1. ÜNİTE: HAKLARIMI ÖĞRENİYORUM Bu ünitede öğrencilerimiz içinde bulunduğu çeşitli grup ve kurumlarla ilişkisini anlamaya çalışır. Katıldığı gruplarda aldığı roller ile

Detaylı

TURİZM HUKUKUNUN KAYNAKLARI:

TURİZM HUKUKUNUN KAYNAKLARI: TURİZM HUKUKUNUN KAYNAKLARI: TÜRKİYE TURİZM MEVZUATI DOÇ.DR. SABAH BALTA YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İZMİR HUKUK NEDİR? Hukuk toplum düzenini sağlamak amacıyla devlet tarafından ortaya konulmuş uyma zorunluluğu

Detaylı

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SORULARI

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SORULARI ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SORULARI 1- İtalya da etkili olan iklimler nelerdir? Yarımada İtalya sında ve adalarda, Akdeniz iklimi görülür. Kuzeyde, Po Ovası ve Alp eteklerinde karasal iklim egemendir. 2-İtalya

Detaylı

Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ KIBRIS RUM KESİMİ ÜLKE RAPORU Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ I.GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Kıbrıs Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Cumhuriyet Coğrafi Konumu : Akdeniz deki beş büyük adadan

Detaylı

2-Maden bakımından zengin olduğu halde endütrisi yeterince gelişmemiş olan bölgemiz hangisidir?

2-Maden bakımından zengin olduğu halde endütrisi yeterince gelişmemiş olan bölgemiz hangisidir? KPSS Coğrafya Kısa Bilgiler 1-Bitki çeşitliğinin en fazla olduğu bölgemiz hangisidir? -Marmara Bölgesi 2-Maden bakımından zengin olduğu halde endütrisi yeterince gelişmemiş olan bölgemiz hangisidir? -Doğu

Detaylı

ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 07/07/2014

ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 07/07/2014 ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 07/07/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002.

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI NIN GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK VE YOKSULLUK SORUNUNA YAKLAŞIMI (SEKİZİNCİ

Detaylı

AHMET MERT AKTAŞ TÜİK NEVŞEHİR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015

AHMET MERT AKTAŞ TÜİK NEVŞEHİR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015 AHMET MERT AKTAŞ TÜİK NEVŞEHİR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER ADIM ADIM TÜRKİYE

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER ADIM ADIM TÜRKİYE Bu yaz ailemle tatile çıktık. Önce Rize ye gittik. Oradan da Trabzon a geçtik. En son da Kayseri ye uğrayıp tatilimizi bitirerek eve geri döndük. 1- Nihal in tatilde uğradığı şehirler göz önüne alındığında,

Detaylı

II. BÖLÜM LK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLER

II. BÖLÜM LK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLER İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... V GİRİŞ...1 1. Eğitime Neden İhtiyaç Vardır?...1 2. Niçin Eğitim Tarihi Okuyoruz?...2 I. BÖLÜM İSLAMİYET TEN ÖNCEKİ TÜRK EĞİTİMİ 1. Eski Türklerde Eğitim Var mıdır?...5 2. Hunlarda

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 08/07/2014

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 08/07/2014 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 08/07/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

SON DÖNEM DEVLET DESTEKLERİ VE TEŞVİKLERİ

SON DÖNEM DEVLET DESTEKLERİ VE TEŞVİKLERİ SON DÖNEM DEVLET DESTEKLERİ VE TEŞVİKLERİ DEVLET DESTEKLERİ 1- AJANSIN MALİ DESTEKLERİ 2- DEVLETİN YATIRIM TEŞVİKLERİ 3- DEVLETİN HİZMETLER SEKTÖRÜNE VE İHRACAT A YÖNELİK TEŞVİKLERİ İller arası Sosyo Ekonomik

Detaylı

ÜLKELER NEDEN FARKLI GELİŞMİŞLERDİR

ÜLKELER NEDEN FARKLI GELİŞMİŞLERDİR ÜLKELER NEDEN FARKLI GELİŞMİŞLERDİR Ülkelerin Gelişmişliğini Belirleyen Faktörler Coğrafya Öğretmeni Gelişmeyi tek bir ölçütle ifade etmek, ülkelerin ekonomik, sosyal ve siyasal yapılarındaki farklılık

Detaylı

METİN ÖCAL TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜRÜ 09/06/2015

METİN ÖCAL TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜRÜ 09/06/2015 METİN ÖCAL TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜRÜ 09/06/2015 1 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı