TERRACE FULYA TOPLU YAPI YÖNETİMİ AYLIK FAALİYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TERRACE FULYA TOPLU YAPI YÖNETİMİ AYLIK FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 TERRACE FULYA TOPLU YAPI YÖNETİMİ AYLIK FAALİYET RAPORU HAZİRAN 2011 AYI RAPORU Rapor No : 06/2011 Haz. Tarihi : Sözleşme SAS No : tarafından Terrace Fulya Toplu Yapı Yönetimi için hazırlanmıştır. Tüm hakları saklıdır. 2010

2 İÇİNDEKİLER TARİH: FAALİYET RAPORU SAYFA : 2/60 1- Yönetim Hizmetleri a. Mali Tablolar i. Aylık Bilanço ii. Gelir Gider Tablosu iii. Aylık Bütçe Gerçekleşen Tablosu iv. Kümülatif Bütçe Gerçekleşen Tablosu v. Borç Alacak Durumu, Tahsilat Tablosu vi. Hukuki Takip b. Yürürlüğe Giren Yeni Prosedür ve Talimatlar c. Denetim Formları i. Yönetim Denetim Formu ii. Muhasebe Denetim Formu iii. Müşteri Hizmetleri Denetim Formu iv. Resepsiyon Denetim Formu v. Teknik Denetim Formu vi. Temizlik Denetim Formu vii. Güvenlik Denetim Formu viii. Bahçe Bakım Denetim Formu d. Düzenlenen Anketler e. Yönetim Kurulu Kararları ve Bekleyen Kararlar f. Düzeltici Önleyici Faaliyetler ve Sonuç Raporları 2- Teknik Hizmetler a. Tüketimler i. Elektrik ii. iii. iv. Doğalgaz Bina Suyu Mazot b. Periyodik Bakımlar c. Teknik İşlerin Dağılımları d. Stok Raporu e. Teknik Eğitim Formları f. Tedarikçi Firma Eğitim Formları g. Teknik Vardiya Çizelgesi h. Havuz ve Kullanma Suyu Analiz Raporları

3 FAALİYET RAPORU SAYFA : 3/60 3- Temizlik ve Güvenlik Hizmetleri a. Aylık Temizlik İş Planları b. Gerçekleştirilemeyen Planlı İşler ve Yeni Planlama c. Taşeron Firmaların Denetim Formları d. Taşeron Firmaların Eğitim Formları e. Güvenlik Risk Analizi f. Temizlik ve Güvenlik Vardiya Çizelgeleri i. Güvenlik Vardiya Çizelgesi ii. Temizlik Vardiya Çizelgesi g. Taşeron Evrakları 4- Yatırımlar a. Yatırım Planı b. Yatırımların Durumu 5- Kaynaklar a. Organizasyon Şeması b. Personel Sirkülasyonu c. Ekipman Sirkülasyonu 6- Müşteri İlişkileri a. Kat Maliklerinden Alınan İş İstekleri b. Kat Maliklerinden Alınan Şikayet ve İstekler c. Site Doluluk Oranı 7- Toplantı Tutanakları 8- Mali a. Yönetim Kurulu ya da Müşteri Temsilcileri İle Yapılan Toplantılar b. Projede Yapılan İç Toplantılar a. Onaylı Fatura Altı ve Proje Olağan Faturası

4 FAALİYET RAPORU SAYFA : 4/60 1- Yönetim Hizmetleri a. Mali Tablolar i. Aylık Bilanço TERRACE FULYA TOPLU YAPI YÖNETİMİNİN TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇOSU AKTİF(VARLIKLAR) TOPLAM PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAM 1- DÖNEN VARLIKLAR 1- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A- Hazır Değerler ,01 A- Ticari Borçlar ,74 1- Kasa 1- Satıcılar ,74 2- Alınan çekler 3- Bankalar ,01 B- Diğer Borçlar 2.776,78 4- Diğer Hazır Değerler 1- Diğer Çeşitli Borçlar 2.776,78 B- Menkul Kıymetler 0,00 C- Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 0,00 1- Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bon. 0,00 D- ALINAN TEMİNAT VE DEPOZİTOLAR ,00 C- Site Sakinlerinden Alacaklar ,43 1- İGDAŞ'a Verilen Teminat ve Depozitolar ,00 1- Site Sakinlerinden Alacaklar ,32 2- Kanuni Takipteki Alacaklar ,11 3- Şüpheli Alacaklar Karş. (-) D- Malzeme Stokları 0,00 1- Malzeme Stokları 2- Verilen Sipariş Avansları E- Diğer Dönen Varlıklar ,26 1- Verilen İş Avansları ,72 2- Diğer Çeşitli Alacaklar ,54 DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI ,70 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI ,52 2- DURAN VARLIKLAR 2- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A- VERİLEN TEMİNAT VE DEPOZİTOLAR ,09 A- Yatırımlar İçin Site Sakinlerinden Alınan Avanslar 0,00 1- Verilen Depozito ve Teminatlar (İGDAŞ ve BEDAŞ) ,09 B- Kıdem Tazminat Karşılıkları 0,00 B- Maddi Duran Varlıklar 0,00 1- Demirbaşlar UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI 0,00 3- ÖZ KAYNAKLAR C- Gelecek Aylara Ait Giderler 2.926,00 A- Geçmiş Dönem Gelir Gider Farkı ,60 1- Gelecek Aylara Ait Sigorta Giderleri 2.926,00 B- Dönem Gelir Gider Farkı ,13 DURAN VARLIKLAR TOPLAMI ,09 ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI ,60 AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI ,79 AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI , ,13

5 FAALİYET RAPORU SAYFA : 5/60 ii. Gelir Gider Tablosu TERRACE FULYA TOPLU YAPI YÖNETİMİNİN DÖNEMİ ÖZET GELİR /GİDER TABLOSU A- TAHSİL EDİLEN GELİRLER ,88 1- Kat Maliklerine Yansıtılan Aidat Gelirleri ,03 2- Kat Maliklerine Yansıtılan Resepsiyon Personel Gelirleri ,61 3- Kat Maliklerine Yansıtılan Doğalgaz ve Su Gelirleri ,25 4- Kat Maliklerine Yansıtılan Soğutma Gelirleri 5- Kat Maliklerine Yansıtılan Gecikme ve Ceza Tazminatları ,69 6- Diğer Gelirler ,30 B- VERİLEN HİZMETLERİN MALİYETİ (-) ,01 1- Yönetim İşletim Gideri (-) ,00 2- Su Gideri (-) ,00 3- Elektrik Gideri (-) ,14 4- Doğalgaz Gideri (-) ,00 5- Mazot Gideri (-) ,00 6- Teknik Sarf Malzemeleri (-) ,14 7- Yedek Parçalar (-) ,00 8- Yasal Fenni Muayene ve Testler (-) ,91 9- Asansör Bakım ve Onarım Gideri (-) , Bina Bakım Onarım (-) , Sigorta Gideri (-) , Hukuki Danışmanlık Gideri (-) , Sosyal Tesis Harcamaları (-) , Öngörülmeyen Giderler (-) , Yatırım ve Demirbaş Giderleri (-) , Diğer Destek Hizmetleri (-) C- FAALİYET GİDERLERİ (-) 0,00 FAALİYET GELİR/GİDER FARKI ,13 D- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR 0,00 E- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-) 0,00 1- OLAĞAN GELİR/GİDER FARKI ,13 F- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 1.075,00 G- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) 0,00 H- OLAĞANDIŞI GELİR/GİDER FARKI 1.075,00 DÖNEM GELİR/GİDER FARKI ,13

6 FAALİYET RAPORU SAYFA : 6/60 iii. Aylık Bütçe Gerçekleşen Tablosu TERRACE FULYA YÖNETİMİNİN 2011 YILI İŞLETME PROJESİNİN TARİHİ İLE GERÇEKLEŞME DURUMU NO AÇIKLAMA GİDER TÜRÜ PAYLAŞIM TÜRÜ 2011 YILI AYLIK BÜTÇE 2009 YILI YILLIK BÜTÇE 2011 YILI 6 AYLIK BÜTÇE 2011 YILI OCAK GERÇEKLEŞEN 2011 YILI ŞUBAT GERÇEKLEŞEN 2011 YILI MART GERÇEKLEŞEN 2011 YILI NİSAN GERÇEKLEŞEN 2011 YILI MAYIS GERÇEKLEŞEN 2011 YILI HAZİRAN GERÇEKLEŞEN toplam 2011 YILI 6 AYLIK BÜTÇE FARKI 1 YÖNETİM HİZMET GİDERLERİ Personel Giderleri SABİT EŞİT Yönetim Ofisi Genel Giderleri SABİT Metrekare Yönetim Hizmet Ücreti SABİT EŞİT İŞLETME GİDERLERİ Su DEĞİŞKEN Metrekare Ortak Elektrik DEĞİŞKEN Metrekare Doğal Gaz DEĞİŞKEN Metrekare Mazot DEĞİŞKEN Metrekare TEKNİK İŞLETİM VE BAKIM GİDERLERİ Personel Giderleri SABİT EŞİT Mekanik ve Elektrik Periyodik Bakımlar SABİT Metrekare Asansör Peryodik Servis Bakımları DEĞİŞKEN Metrekare Bina Bakım Onarım (Mimari-İnşai) DEĞİŞKEN Metrekare Sarf Malzemeler ve Tamirler DEĞİŞKEN Metrekare Yedek Parçalar DEĞİŞKEN Metrekare Havuz Kimyasalları SABİT Metrekare Teknik Atölye, Takım Çantaları, 3.8 SABİT Demirbaşlar Metrekare 3.9 Yasal Fenni Muayene ve Testler DEĞİŞKEN Metrekare DESTEK HİZMETLERİ Temizlik Hizmet Personel Giderleri SABİT EŞİT Temizlik Hizmet Giderleri SABİT Metrekare Bahçe Bakım Personel Giderleri SABİT EŞİT Bahçe Bakım Giderleri SABİT Metrekare Güvenlik Hizmet Giderleri SABİT EŞİT Resepsiyon & Concierge SABİT EŞİT Sosyal Tesis Personel SABİT EŞİT Sosyal Tesis Harcamaları DEĞİŞKEN Metrekare Diğer Hizmetler DEĞİŞKEN EŞİT Sigorta giderleri DEĞİŞKEN Metrekare Hukuki ve Mali Giderler DEĞİŞKEN Metrekare Tazminat ve Mesai Karşılıkları DEĞİŞKEN EŞİT YATIRIM HİZMETLERİ Yatırım ve Demirbaş Giderleri DEĞİŞKEN Metrekare TOPLAM A ÖNGÖRÜLMEYEN B Metrekare TOPLAM BÜTÇE C=A+B KDV D=(A+B)*% KDV DAHİL TOPLAM BÜTÇE E=C+D GEÇEN DÖNEMDEN DEVREDEN AYLIK BÜTÇE FAZLASI F %20 YEDEK AKÇE FONU G TOPLAM GİDERLER BÜTÇESİ H=E-F+G Yönetim Gelirleri (Kira, Promosyon vs.) Ceza ve Faiz Gelirleri Kat Maliklerine Yansıtılan Su ve Doğalgaz bedelleri TOPLAM GELİRLER BÜTÇESİ I AİDATA ESAS TOPLAM BÜTÇE J=H-I K RESIDENCE (RESEPSİYON, VALE, DOORMAN) SABİT EŞİT RESIDENCE ÖZGÜ BÜTÇE N AYLIK TOPLAM BÜTÇE EŞİT PAYLAŞILACAK TOPLAM M2 GÖRE PAYLAŞILACAK TOPLAM TOPLAM TSP TARAFINDAN FATURA EDİLECEK SABİT GİDERLER DİĞER TARAFLARCA FATURA EDİLECEK DEĞİŞKEN GİDERLER TOPLAM

7 FAALİYET RAPORU SAYFA : 7/60 iv. Kümülatif Bütçe Gerçekleşen Tablosu TERRACE FULYA YÖNETİMİNİN 2011 YILI İŞLETME PROJESİNİN TARİHİ İLE GERÇEKLEŞME DURUMU 6 NO AÇIKLAMA GİDER TÜRÜ PAYLAŞIM TÜRÜ 2011 YILI AYLIK BÜTÇE 2011 YILI 6 AYLIK BÜTÇE 2011 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞEN 2011 YILI 6 AYLIK BÜTÇE FARKI 1 YÖNETİM HİZMET GİDERLERİ Personel Giderleri SABİT EŞİT Yönetim Ofisi Genel Giderleri SABİT Metrekare Yönetim Hizmet Ücreti SABİT EŞİT İŞLETME GİDERLERİ Su DEĞİŞKEN Metrekare Ortak Elektrik DEĞİŞKEN Metrekare Doğal Gaz DEĞİŞKEN Metrekare Mazot DEĞİŞKEN Metrekare TEKNİK İŞLETİM VE BAKIM GİDERLERİ Personel Giderleri SABİT EŞİT Mekanik ve Elektrik Periyodik Bakımlar SABİT Metrekare Asansör Peryodik Servis Bakımları DEĞİŞKEN Metrekare Bina Bakım Onarım (Mimari-İnşai) DEĞİŞKEN Metrekare Sarf Malzemeler ve Tamirler DEĞİŞKEN Metrekare Yedek Parçalar DEĞİŞKEN Metrekare Havuz Kimyasalları SABİT Metrekare Teknik Atölye, Takım Çantaları, Demirbaşlar SABİT Metrekare Yasal Fenni Muayene ve Testler DEĞİŞKEN Metrekare DESTEK HİZMETLERİ Temizlik Hizmet Personel Giderleri SABİT EŞİT Temizlik Hizmet Giderleri SABİT Metrekare Bahçe Bakım Personel Giderleri SABİT EŞİT Bahçe Bakım Giderleri SABİT Metrekare Güvenlik Hizmet Giderleri SABİT EŞİT Resepsiyon & Concierge SABİT EŞİT Sosyal Tesis Personel SABİT EŞİT Sosyal Tesis Harcamaları DEĞİŞKEN Metrekare Diğer Hizmetler DEĞİŞKEN EŞİT Sigorta giderleri DEĞİŞKEN Metrekare Hukuki ve Mali Giderler DEĞİŞKEN Metrekare Tazminat ve Mesai Karşılıkları DEĞİŞKEN EŞİT YATIRIM HİZMETLERİ Yatırım ve Demirbaş Giderleri DEĞİŞKEN Metrekare TOPLAM A ÖNGÖRÜLMEYEN B Metrekare TOPLAM BÜTÇE C=A+B KDV D=(A+B)*% KDV DAHİL TOPLAM BÜTÇE E=C+D GEÇEN DÖNEMDEN DEVREDEN AYLIK BÜTÇE FAZLASI F %20 YEDEK AKÇE FONU G TOPLAM GİDERLER BÜTÇESİ H=E-F+G Yönetim Gelirleri (Kira, Promosyon vs.) Ceza ve Faiz Gelirleri Kat Maliklerine Yansıtılan Su ve Doğalgaz bedelleri TOPLAM GELİRLER BÜTÇESİ I AİDATA ESAS TOPLAM BÜTÇE J=H-I K RESIDENCE (RESEPSİYON, VALE, DOORMAN) SABİT EŞİT RESIDENCE ÖZGÜ BÜTÇE N AYLIK TOPLAM BÜTÇE EŞİT PAYLAŞILACAK TOPLAM M2 GÖRE PAYLAŞILACAK TOPLAM TOPLAM TSP TARAFINDAN FATURA EDİLECEK SABİT GİDERLER DİĞER TARAFLARCA FATURA EDİLECEK DEĞİŞKEN GİDERLER TOPLAM

8 FAALİYET RAPORU SAYFA : 8/60 v. Borç Alacak Durumu, Tahsilat Tablosu. TERRACE FULYA 2011/OCAK ÖZET TAHSİLAT RAPORU DÖNEM TAHAKKUK TAHSİLAT BAKİYE Tahsilat Oranı OCAK AİDAT , , ,01 0,83 ENERJİ GİDERİ ŞUBAT AİDAT , , ,93 0,60 ENERJİ GİDERİ ,83 MART AİDAT , , ,95 0,99 NİSAN AİDAT , ,45 1,07 ENERJİ GİDERİ ,16 MAYIS AİDAT , ,85 1,33 HAZİRAN AİDAT , ,76 0,50 vi. Hukuki Takip (Şüpheli Alacaklar Hesabı) İki Tarih Arası Mizan [İKİ TARİH ARASI MİZAN YENİ2] Hesap Kodu Hesap Adı Bakiye HUKUKA İNTİKAL EDEN MALİKLER , SAFİYE AKSOY , YÜKSEL BALCI , METİN GÜNDOĞDU 412, MEHMET BÖLÜKGİRAY 1.602, YAHYA GÜZELYURT 608, EN BİNA 660, BT TRUZİM SEYAHAT 953,86 İNŞ.ORG.SAN.TİÇ.LTD.ŞTİ ATAKAN ÖZCAN 182, HİLMİ ÇEVİK 2.105, SEVİNJ HASANOVA 2.764,05

9 FAALİYET RAPORU SAYFA : 9/60 b. Yürürlüğe Giren Yeni Prosedür ve Talimatlar AY İÇİNDE VERİLEN TALİMATLAR TALİMAT VERİLEN BİRİM İÇERİK Güvenlik Güvenlik Güvenlik Güvenlik Güvenlik / Temizlik Temizlik Temizlik Temizlik Temizlik Temizlik Sosyal Tesis Resepsiyon Müşteri Hizmetleri Muhasebe Muhasebe TF içinde devriye atarkan görülen, diğer birimleri ilgilendiren konuları aktarmak Özellikle güvenlik personelinin canlı, atak, hareketli olması İşten ayrılan personelin, özellikle otomasyon gibi mahallere alınmaması, görüşme yapılacaksa TF dışında yapılması Gelen tüm misafirlerin teyidi alınmadan,tf 'ya alınmaması Nişantaşı girişindeki çöp alanı sürgüsünün kapalı tutulması Center yük asansörlerinin devreye alınması ile kabin temizliğinin takibi ( çöp toplama ve taşıma ) Sosyal Tesis Fıtness alanında,spor yapanlar var iken mop /paspas atılmaması Center binası iç girişteki taş duvarların silinmesi işleminin programa alınması Center ön dış zemin taşlarının yıkanması işleminin programa alınması Sosyal Tesis ayak havuzunun,gece temizlik personeli tarafından boşaltılması,sabah gelen temizlik personeli tarafından su ve ilacının konulması Sosyal Tesis hafta sonları, center çalışanları tarafından kullanılmaması Gün Sonu Raporu olarak tüm görüşme ve işlerin hergün düzenli bildirilmesi TF da özellikle kiracı olarak oturan dairelerin aidatlarının sıkı takip edilmesi. 1 ay geciktiğinde aranılarak bakiyelerini yatırmaları sağlanması Center binasında aidat ve enerji giderlerini ödemeyen daireler, önce aranacak, sonrasında kapatılması yönünde girişimde bulunulacak

10 c. Denetim Formları TARİH: FAALİYET RAPORU SAYFA : 10/60 i. Yönetim Denetim Formu TARİH : F23-10 YÖNETİM HİZMETLERİ REVİZYON : 0 DENETİM FORMU SAYFA : 1 / 1 Proje : TERRACE FULYA Denetimci : NİLGÜN ATEŞSAL DÖNEM: 22.hf 23.hf 24.hf 25.hf Ayrılan personelin tanıtma kartları geri alınmakta mıdır? Her personel için şahsi dosya tutulmuş mudur? Personel adres ve telefon defteri mevcut mudur? Temel eğitim almadan çalışan personel var mıdır? Personelin yükselme ve diğer eğitim planı var mı? Günlük breefing programı hazır ve uygulanmakta mıdır? Eğitim kayıtları tutuluyor ve tam mı? Sabotaj, yangın ve hırsızlığa karşı alınan güvenlik önlemlerinin eğitimi ve 8 kontrolleri yapılmakta mıdır? Acil telefon numaraları mevcut mu? Personel yangında ve doğal afetlerde ne yapacağını biliyor mu? Proje Dosyaları tamam mı? Kılık kıyafet düzgün ve temiz mi? Tanıtım kartı takılı mı? İş planları mevcut mu? Projenin rutin denetlemeleri yapılıyor mu? Temizlik, güvenlik, teknik ve bahçe bakım cheklistleri yapılmış mı? Call centerdan gelen iş emirleri takip ediliyor mu? Müşteri menuniyeti için 6 aylık/yıllık anket düzenlenmiş midir? Kat Mülkiyeti Kanunu ve Site Yönetim Planı mevcut mudur? Genel Kurul evrakları muntazam muhafaza ediliyor mu? Portal kullanımı uygun mu? Projede taşeron sözleşmeleri ve ana sözleşme mevcut mu? Projede bütçe mevcut mu, bilgisine sahip mi? TOPLAM 3,48 3,7 3,74 3,87 Değerlendirme : 1 - zayıf ; 2 - orta ; 3 - iyi ; 4 - çok iyi

11 FAALİYET RAPORU SAYFA : 11/60 ii. Muhasebe Denetim Formu TARİH : F23-16 MUHASEBE HİZMETLERİ REVİZYON : 0 DENETİM FORMU SAYFA : 1 / 1 Proje : TERRACE FULYA Denetimci : NİLGÜN ATEŞSAL DÖNEM: 22.hf 23.hf 24.hf 25.hf Personel puantajları tutuluyor mu? Personel imza çizelgeleri takip ve kontrol ediliyor mu? Personel özlük dosyaları tam ve eksiksiz mi? Banka talimatları klase edilmiş mi? İşletme gelir ve giderleri muhasebe programına günlük kaydediliyor mu? Fatura ve Fişler kayıtlara uygun şekilde klase ediliyor mu? Aylık gerçekleşme hesapları ve evrakları düzenli olarak tutuluyor mu? Aylık mali bütçe raporu yapılıyor mu? Aylık aidat dağılımları ve gecikme tazminatları doğru hesaplanıyor mu? Aylık bilançolar yapılıyor mu? Aylık gelir tablosu yapılıyor mu? Aylık bütçe-gerçekleşen tablosu yapılıyor mu? Banka ekstreleri haftalık olarak dosyalanıyor mu? Aylık mizan ve genel mizan tutuluyor mu? Haftalık ve aylık ödeme planları yapılıyor mu? Aylık özet tahsilat raporu yapılıyor mu? Site borçlarına ait kayıtlar güncel olarak tutuluyor mu? Kat maliklerine borçları ile ilgili ekstre ve döküman gönderiliyor mu? Kanuni takipteki kat maliklerinin hesapları ayrı tutuluyor mu? Gelir ve gider hesapları hesap planına göre ilgili bölümlere düzgün 20 işleniyor mu? İş avanslarının kaydı tutuluyormu,belli periyotlarda kapatılması sağlanıyor 21 mu? Taşınan malik ve kiracıların borçlarını kapatması sağlanıyor mu? Değerlendirme: 1-zayıf; 2-orta; 3-iyi; 4-çok iyi ARA TOPLAM 3,73 3,73 3,95 4

12 FAALİYET RAPORU SAYFA : 12/60 iii. Müşteri Hizmetleri Denetim Formu TARİH : F23-14 MÜŞTERİ HİZMETLERİ REVİZYON : 0 DENETİM FORMU SAYFA : 1 / 1 Proje : TERRACE FULYA Denetimci : NİLGÜN ATEŞSAL DÖNEM: 22.hf 23.hf 24.hf 25.hf 0 6 A MÜŞTERİ HİZMETLERİ Yeni gelen site sakininin gerekli kayıtlarının yapılması ve Kiracı ise Kira kontratı fotokopisi 1 veya ev sahibinin yazılı beyanı alınmış mıdır? Yeni gelen kat maliklerine/kiracılara site hakkında bilgi verilmesi ve site genel yaşam 2 kurallarının aktarılması,taşınma ve dekorasyon talimatının verilmesi,site sakinine ait teknik, temizlik, idari tedarikçi, resmi kurum işleri vb. Her türlü konuda kendilerine gerekli yazılı ve sözlü destek verilmesi yapılmış mıdır? Yeni gelen kat maliklerinin resmi kaydının yapılması için muhasebeye bilgi aktarılması, kat maliki bildirgecinin düzenlenmesi için muhasebeye bilgi aktarılması yapılıyor mu? Yeni gelen Site sakinine websayfası tanıtımı yapılıyor mu? Yeni gelen Site sakinine Site kitapçığı ve Site talimatı verilmiş mi? Site sakinlerinin bilgileri ve ulaşım numaraları mevcut mu? Site sakinlerinin şikayet kayıtları tutulmakta mıdır? Site sakinlerinden gelen taleplerin kayıtları tutulmakta mıdır? Site sakinlerinden Yönetimi ekipleri gelen tarafından talepler yapılamayan ilgili birimlere işlerle aktarılıp ilgili takibi olarak yapılıyor kat maliklerini mu? gerekli yetkili servis ve tedarikçi firmalara yönlendirmesi yapılıyor mu? Acil telefon numaraları mevcut mu? Personel adres ve telefon defteri mevcut mudur? Site yönetimi bünyesinde tüm yazışmaları dosyalamak, arşivi düzenlemesi yapılmış mı? Bloklardaki duyuru panolarının düzenlemesini yapılmakta, duyuruları hazırlamakta mıdır? Siteye gelecek emlakçılar kayıt altına almakta mıdır? Kılık kıyafet düzgün ve temiz mi? Tanıtım kartı takılı mı? Personel yangında ve doğal afetlerde ne yapacağını biliyor mu? Değerlendirme : 1 - zayıf ; 2 - orta ; 3 - iyi ; 4 - çok iyi TOPLAM 3,67 3,83 3,72 3,72

13 FAALİYET RAPORU SAYFA : 13/60 iv. Resepsiyon Denetim Formu TARİH : F23-15 RESEPSİYON HİZMETLERİ REVİZYON : 0 DENETİM FORMU SAYFA : 1 / 1 Proje : TERRACE FULYA Denetimci : NİLGÜN ATEŞSAL DÖNEM: 22.hf 23.hf 24.hf 25.hf 0 6 B RESEPSİYON & KARŞILAMA HİZMETLERİ 1 Gelen misafir kayıtları tutuluyor mu? Gelen servisçi (Kurye, Yemek, Su) kayıtları tutuluyor mu? Giriş Kartlarının dönüşleri takip ediliyor mu? Site sakinlerinden gelen taleplerin kayıtları tutulmakta mıdır? Site sakinlerinden gelen talepler ilgili birimlere aktarılıp takibi yapılıyor mu? Acil telefon numaraları mevcut mu? Taşınmalar sırasında ilgililere form ve talimatlar doldurtulup imzalattırılıyor mu? Taşınmalar sırasında Müşteri Hizmetleri'ne bilgi veriliyor mu? Kılık kıyafet düzgün ve temiz mi? (Resepsiyonist,Vale, Bellboy,Doormen) Tanıtım kartı takılı mı? (Resepsiyonist,Vale, Bellboy,Doormen) Çalışma mahalleri düzgün ve temiz mi? Telefon yönlendirmesi yapılıyorsa kayıtları tutulmakta mıdır? Personel yangında ve doğal afetlerde ne yapacağını biliyor mu? Değerlendirme : 1 - zayıf ; 2 - orta ; 3 - iyi ; 4 - çok iyi TOPLAM 3,54 3,54 3,62 3,77 B GRUP 2 puan 1 puan 1 Personel aylık sirkülasyon 0-10% % 1 2 Personelin çağrıya cevap süresi 0-2 dk dk 1 3 Personelin aylık işe gelmeme sayısı 0-2 defa defa 1

14 v. Teknik Denetim Formu TARİH: FAALİYET RAPORU SAYFA : 14/60

15 FAALİYET RAPORU SAYFA : 15/60 vi. Güvenlik Denetim Formu TARİH : F23-12 GÜVENLİK HİZMETLERİ REVİZYON : 0 DENETİM FORMU SAYFA : 1 / 2 Proje : TERRACE FULYA Denetimci : NİLGÜN ATEŞSAL DÖNEM: 22.hf 23.hf 24.hf 25.hf Sitenin Özel Güvenlik izni mevcut mu? Koruma ve Güvenlik planları var ve mevcut duruma uygun mu? ,0% 2. Güvenlik görevlileri görev tanım ve talimatlarını biliyorlar mı? ,0% Güvenlik personelinin kimlik kartı mevcutmu,techizatı nizami mi? Üniforması 3. bakımlı ve standartlara uygun mu? ,0% 4. Özel Güvenlik personeli için "Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası"yaptırılmış mı? Yapılan sigortalar 15 gün içinde Valiliğe bildirilmiş ,0% mi? 5. Personel şirket yapısını biliyor mu? ,0% 6. Güvenlik görevlilerinin teçhizatları tam mıdır? ,0% 7. Personel Site sakinlere ve ziyaretçilere nazik ve saygılı davranıyorlar mı? ,0% 8. Personelin nöbet yerleri ile ilgili eğitimleri yeterli midir? ,8% 9. Personel görevi esnasında tutması gereken form ve belgeleri usulüne uygun dolduruyor mu? ,0% 10. Güvenlik noktalarına yabancı şahısların girmesine müsaade ediliyor mu? ,9% 11. Ayrılan personelin ve yeni alınan personelin Valiliğe bildirimi 15 gün içinde yapılıyor mu? ,0% 12. Her personel için şahsi dosya tutulmuş mudur? İş sözleşmeleri dosya içinde ,0% mevcut mu? 13. Personel adres ve telefon defteri mevcut mudur? ,0% 14. Vardiya defterleri düzenli tutuluyor mu? ,0% 15. Sitenin her türlü giriş çıkışları kontrole alınmış mıdır? Personel sorumlu ,0% oldukları yeri terk ediyor mu? 16. Eşya ve mal getiren araçlar kontrol edildikten sonra içeri alınmakta mıdır? ,0% 17. Site içinde resmi kurumların çalışmaları (Elk./Su /Tel. vb.) takip ediliyor mu? ,0% Gelen ziyaretçiler Site Sakinlere haber verilerek ve müsaade alındıktan sonra 18. girişine müsaade ediliyor mu? ,0% 19. Misafır kartların kaydı düzenli tutulmakta mıdır? ,0% 20. Telefon ve telsizler, (el/kapı) dedektörleri faal çalışmakta mıdır? ,0% 21. Temel eğitim almadan çalışan personel var mıdır? Güvenlik personeli ,0% Güvenlik hizmeti dışında çalıştırılıyor mu? 22. Günlük breefing programı hazır ve uygulanmakta mıdır? ,8% 23. Eğitim kayıtları tutuluyor ve tam mı? ,0% Sabotaj, yangın ve hırsızlığa karşı alınan güvenlik önlemlerinin eğitimi ve 24. kontrolleri yapılmakta mıdır? ,0% 25. Acil telefon numaraları mevcut mu? ,0% 26. Yangına karşı tedbirler ve araçlar yeterli mi? ,0% 27. Personel yangında ve doğal afetlerde ne yapacağını biliyor mu? ,0% Projedeki tüm mahallerin kapı anahtarları kilitli bir dolap içerisinde muhafaza 28. edilmekte midir? ,0% 29. Yangın alarm ve tahliye denemeleri yapılmakta mıdır? ,0% 30. Yangın söndürme cihazları görünür ve erişilebilir yerlerde midir? ,0% 31. Tüpleri dolu ve ayda bir kontrol edilerek kartlarına işlenmiş mi? ,0% Değerlendirme: 1-zayıf; 2-orta; 3-iyi; 4-çok iyi ARA TOPLAM ,4% TARİH : F23-12 GÜVENLİK HİZMETLERİ REVİZYON : 0 DENETİM FORMU SAYFA : 2 / 2 B GRUBU Personel sirkilasyon oranı aylık %10 u aşıyor mu? ,0% 2. İşe gelmeme oranı ayda iki kereyi aşıyor mu? ,0% 3. Çağrı cevap süresi 2 dakikayı aşıyor mu? ,0% Değerlendirme : 1-zayıf; 2-iyi ARA TOPLAM ,3% GENEL ORTALAMA 87,34%

16 FAALİYET RAPORU SAYFA : 16/60 vii. Temizlik Denetim Formu TARİH : F23-11 TEMİZLİK HİZMETLERİ REVİZYON : 0 DENETİM FORMU SAYFA : 1 / 1 Proje : TERRACE FULYA Denetimci : NİLGÜN ATEŞSAL DÖNEM: 22.hf 23.hf 24.hf 25.hf Temizlik görevlileri görev tanım ve talimatlarını biliyorlar mı? Kıyafetleri bakımlı ve standartlara uygun mu? Tüm personelin tanıtma kartı var mıdır? Personel şirket yapısını biliyor mu? Temizlik görevlilerinin teçhizatları tam mıdır? Personel Site sakinlerine nazik ve saygılı davranıyorlar mı? Personel sorumlu oldukları yerleri terk ediyor mu? Kapalı/açık otopark lar temiz mi? Konteynerler temiz ve dezenfekte edilmiş mi? Temizlik makinaları faal çalışıyor mu? Temizlik malzemeleri tam mı? Personelin yükselme ve diğer eğitimlerden haberleri var mı? Günlük briefing programı hazır ve uygulanmakta mıdır? Personel yangında ve doğal afetlerde ne yapacağını biliyor mu? Camlar temiz mi? Asansörler temiz mi? Yürüyen merdivenler temiz mi? 18 Zemin standartlara uygun olarak temizlenmiş mi? Yangın dolapları ve tüplerinin temizliği yapılmış mı? Personel mahalleri temiz mi? WC temiz ve kağıtları tam mı? Değerlendirme : 1-zayıf; 2-orta; 3-iyi; 4-çok iyi ARA TOPLAM 3,7 3,75 3,85 3,9 B GRUP 1 Personel aylık sirkülasyon 2 puan 0-10% 2 1 puan 10-20% 1 2 Personelin çağrıya cevap süresi 0-2 dk dk 1 3 Personelin aylık işe gelmeme sayısı 0-2 defa defa 1

17 FAALİYET RAPORU SAYFA : 17/60 viii. Bahçe Bakım Denetim Formu F23-17 BAHÇE BAKIM DENETİM FORMU TARİH : REVİZYON : 0 SAYFA : 1 / 1 Proje : TERRACE FULYA Denetimci : NİLGÜN ATEŞSAL DÖNEM: 22.hf 23.hf 24.hf 25.hf Bahçelerin envanter kayıtları var mı? Bahçelerin bakım programı var mı? Bahçe bakımları ile ilgili haftalık ve aylık raporlar var mı? Bahçeler görsel olarak uygun mu? Çürümüş, kurumakta olan vb bitki var 4 mı? Bahçelerin gübrelemeleri düzenli olarak yapılıyor mu? Bitkilerin ilaçlamaları düzenli olarak yapılıyor mu? Çimler düzenli olarak biçiliyor mu? Bitkilerin mevsime uygun budamaları yapılıyor mu? Ağaçların altına çanak açılmış mı? Bahçe atıkları usulüne uygun bertaraf ediliyor mu? Otomatik sulama sistemi mevcut mu,çalışma programı uygun mu? Mevsimlik çiçek dikimi yapılıyor mu? Kene ve zararlı ilaçlaması yapılıyor mu? Değerlendirme: 1-zayıf; 2-orta; 3-iyi; 4-çok iyi ARA TOPLAM 3,85 3,77 3,92 3,92 B GRUP 2 puan 1 puan 1 Personel aylık sirkülasyon 0-10% % 1 2 Personelin çağrıya cevap süresi 0-2 dk dk 1 3 Personelin aylık işe gelmeme sayısı 0-2 defa defa 1 d. Düzenlenen Anketler Dönem içinde yapılan anket bulunmamaktadır.

18 FAALİYET RAPORU SAYFA : 18/60 e. Yönetim Kurulu Kararları ve Bekleyen Kararlar Yeni alınacak kararlar; 1. Sosyal Tesis tadilat çalışması yapılması 2.Center önü rampanın yapılması ve maliyetinin Bahçeci Tüp Bebek Merkezi tarafından karşılanması 3.Center bölgesindeki havalandırma sisteminin izolasyon maliyetinin maliyetinin Bahçeci Tüp Bebek Merkezi tarafından karşılanması f. Düzeltici Önleyici Faaliyetler ve Sonuç Raporları 1.Life Ihlamur girişi güvenlik noktası iyileştirilmesi 2.Life Ihlamur girişi Terrace Fulya yazısının büyütülmesi. 3.Sosyal tesis havuz çevresi deck, balkon tamir ve silstre cilası.

19 2- Teknik Hizmetler TARİH: FAALİYET RAPORU SAYFA : 19/60 a. Tüketimler SIRA KOD BLOK SAYAC ADI TESISAT NO SAYAC NO CARPAN SOZLESM E GUCU 1 SOĞ-1 LIFE OTOPARK SOGUTMA GRUBU Tüketim (kw H) Tüketim (TL) 2 SOĞ-2 LIFE OTOPARK SOGUTMA GRUBU MEK LIFE OTOPARK MEKANIK ODA GEN-C1 CENTER 1 GENEL MAHAL ASA-C1 CENTER 1 ASANSORLER ,06 583,90 6 ÇEV-C1 CENTER 1 CEVRE AYDINLATMA YAN-C2 CENTER 2 YANGIN POMPASI ,52 18,80 8 ASA-C2 CENTER 2 ASANSORLER , ,50 9 GEN2-C2 CENTER 2 GENEL MAHAL GEN1-C2 CENTER 2 GENEL MAHAL HAV-78 LIFE 2 SOSYAL TESISLER (YENİ SAYAÇ) OTO PARSEL CENTER OTOPARK ,28 0,70 13 YAN PARSEL CENTER YANGIN POMPASI , ,10 14 GEN PARSEL CENTER GENEL MAHAL ,37 192,70 15 GEN PARSEL CENTER GENEL MAHAL ,58 188,30 16 YAN PARSEL CENTER YANGIN POMPASI ,84 11,30 SIRA BLOK SAYAC ADI TESISAT NO SAYAC NO CARPAN SOZLESM E GUCU Tüketim (kw H) Tüketim (TL) 1 ORT-L1 LIFE 1 ORTAK ALANLAR N FATURA YOK SAYAÇ BOŞ 2 ASA-L1 LIFE 1 ASANSORLER N ,952 86,90 3 ORT-L2 LIFE 2 ORTAK ALANLAR N , ,70 4 ASA-L2 LIFE 2 ASANSORLER N ,298 84,30 5 SOS-L2 LIFE 2 SOSYAL TESISLER N FATURA YOK SAYAÇ BOŞ 6 ÇEV-L2 LIFE 2 CEVRE AYDINLATMA N , ,80 7 ASA-L3 LIFE 3 ASANSORLER N ,786 93,60 8 ORT-L3 LIFE 3 ORTAK ALANLAR N , ,70 9 ASA-L4 LIFE 4 ASANSORLER N ,129 73,70 10 ORT-L4 LIFE 4 ORTAK ALANLAR N , ,80 11 ASA-L5 LIFE 5 ASANSORLER N ,723 90,10 12 ORT-L5 LIFE 5 ORTAK ALANLAR N , ,50 13 YÖN-L5 LIFE 5 YÖNETİM OFİSİ N , ,90 TESISAT SIRA SAYAC SAYAC NO MЗ NO 1 SU-1 SU SAYACI SU-2 SU SAYACI GAZ DOGALGAZ SAYACI 70843

20 b. Periyodik Bakımlar TARİH: FAALİYET RAPORU SAYFA : 20/60 Ay içinde gerçekleştirilen periyodik bakım formlarının no ve tarihlerini gösterir tablolar aşağıdadır. BAKIMI YAPAN BAKIM TARİHİ TEKNİK SORUMLU BAKIM BAKIM İŞLEM DURUMU FİRMA KONUSU PERİYODU HYDRO SAFE TOLGA GÜRLER KAPALI HAVUZ HAFTALIK YAPILDI HYDRO SAFE TOLGA GÜRLER KAPALI HAVUZ HAFTALIK YAPILDI ETA MELKO MEHMET AKARSU ASANSÖR ARIZA ÇAĞRI YAPILDI HYDRO SAFE TOLGA GÜRLER SOĞUTMA HAFTALIK YAPILDI KULELERİ KONE ASANSÖR MURAT AKGÜL ASANSÖR AYLIK BAKIM YAPILDI HYDRO SAFE ZİYA AVCU HAVUZ SERVİS VE YAPILDI FİLİTRE VE KUM DEĞİŞİMİ MONTAJ HYDRO SAFE TOLGA GÜRLER KAPALI HAVUZ HAFTALIK YAPILDI HYDRO SAFE TOLGA GÜRLER KAPALI HAVUZ HAFTALIK YAPILDI HYDRO SAFE TOLGA GÜRLER SOĞUTMA HAFTALIK YAPILDI KULELERİ VE KAPALI DEVRE ETA MELKO NECDET ULUDAĞ ASANSÖR ARIZA ÇAĞRI YAPILDI HYDRO SAFE TOLGA GÜRLER KAPALI HAVUZ HAFTALIK YAPILDI HYDRO SAFE TOLGA GÜRLER KLOR HAFTALIK POMPASIVE KAPALI HAVUZ YAPILDI

21 c. Teknik İşlerin Dağılımları TARİH: FAALİYET RAPORU SAYFA : 21/60 PERSONEL ANALİZ İŞ SAYISI İŞ ZAMANI KERİM EVREN KEMAL KADİR VOLKAN ERSAN 0 0 PERSONEL İŞ SAYISI YÜZDESİ VOLKAN 26% KADİR 26% ERSAN 0% KERİM 15% KEMAL 17% EVREN 16% PERSONEL İŞ ZAMAN YÜZDESİ KADİR 30% VOLKAN 20% ERSAN 0% KERİM 20% KEMAL 15% EVREN 15% TOPLAM İŞ SAYISI ORTAK ALAN İŞ SAYISI DAİRE İÇİ İŞ SAYISI ORTAK ALAN İŞ ZAMANI SÜRESİ DAİRE İÇİ İŞ ZAMANI SÜRESİ KAYIP İŞ GÜCÜ ZAMANI PERSONEL AYLIK TOPLAM ÇALIŞMA ZAMANI PERSONEL TOPLAM İŞ GÜCÜ ZAMANI MESAİ TOPLAM KAPASİTE KAPASİTE KULLANIM ORANI % İŞ ANALİZ İS SAYISI YÜZDESİ DAİRE İÇİ İŞ SAYISI 24% ORTAK ALAN İŞ SAYISI 76% İŞ ZAMAN YÜZDESİ DAİRE İÇİ İŞ ZAMANI SÜRESİ 21% ORTAK ALAN İŞ ZAMANI SÜRESİ 79%

22 FAALİYET RAPORU SAYFA : 22/60 d. Stok Raporu ELEKTRİK MALZEME LİSTESİ DÖNEM BAŞI ÜRÜN ADI VE KODU DÖNEM İÇİ DÖNEM İÇİ KALAN TARİH MAHAL SAYIM KULLANILAN SATIN ALINAN KULLANILDIĞI ALAN 54 PHILIPS AMPUL 60W 54 5 GENERAL AMPUL 60W 5 29 OSRAM AMPUL 26W/830 SOSYAL TE PHILIPS PL-C 18W/840 MASTER PHILIPS PL-S 11W/827 4P TEKFEN 25W E14 DUYLU 52 8 OSRAM 24W DAİRA İÇİ PHİLİPS TLD 36 W FLORASAN 26 1 ARIZALI ASANSÖR SENSÖRÜ 1 25 OSRAM L 36W/830 FLÜORESANT 25 2 POLYLUX XL F58W/827 FLÜORESANT L GNC LV POWER SAPLEY GNC LV POWER SAPLEY 23 3 GNC HX A 3 4 GNC CV C 4 2 RTM ELEKTRONİK HOPARLÖR VOLÜM KONT. 2 3 NADE HAREKET SENSÖRÜ 3 1 SCAN POWER SAPLEY 1 4 KROŞE 4 2 BUĞAT 2 8 GOYA 108W ELEKTRONİK TRAFO VİKO 4'LÜ GURP PRİZ VİKO TOPRAKLI FİŞ AKIM TRAFOSU 3 3 TRAFO 3 1 2,5 mm KLİPS 1 16 JALUZİ TRAFOSU 16 3 HOPARLÖR 3 1 BİLGİSAYAR TRAFOSU 1 1 ASUS MARKA BİLGİSAYAR DVD 1 3 LEGRANT SENSÖR LEGRANT ZAMAN SAATİ 3 70 AÇIK KABLO YÜKSÜĞÜ YAPIŞKANLI KROŞE 20 8 BTICINO PRİZ İÇİ JALUZİ ERKEK SİVİCH SYILVIYANNA FHE 21 W T5 4 4 SYILVIYANNA FH 14 W T ARIZALI BAHÇE AYDINLATMA ARMATÜRÜ W PROJEKTÖR W STARTER AYAKLI HELOJEN LAMBA 6 4 İSKELE TEKERLEĞİ 4 6 İZALASYON MALZEMESİ 6 2 SENSÖRLÜ KLOP ARMATÜR 2 14 OSRAM 1X18 ELEKTRONİK BALAST OSRAM 2X36 ELEKTRONİK BALAST GENERAL ELEKTİRİK HALOGEN AR 111/75 W 7 5 LEVCI HALOGEN 100 W X2,5 NYM KABLO ELEKTRİK EK KORUMA MUF 5 5 GÜN IŞIĞI YILBAŞI SÜSÜ LED 5 10 BUZ MAVİSİ SAÇAK LED HORTUM LED SÜS AYDINLATMA YILBAŞI ÇAMI 1 1 MUHTELİF ÇAM SÜSLERİ w E27 ampul *36 w elt elektronik balast *36 w 830 genaral elektrik center asansör önleri 40 40w e14 ampul F18W/830 POTYLUX FLORASAN PHILIPS TL-D 36W SNOW WHİDE OSRAM FH 35W/827 T5 AMPUL 47 3 KONDANSATÖR 3 0 KONDAKTÖR 0 1 SEYYAR ELEKTRİK MAKARA A NH ENAŞ SİMENS SİGORTA A NA ENAŞ SİMENS SİGORTA A NA ENAŞ SİMENS SİGORTA A NA ENAŞ SİMENS SİGORTA 2 9 SYLVANYA FAR W 9 20 ZERO LİGHT DURACELL PILL ABB 1SD A ABB C63 AMPER K OTOMAT 4

23 FAALİYET RAPORU SAYFA : 23/60 MEKANİK MALZEME LİSTESİ DÖNEM BAŞI ÜRÜN ADI VE KODU DÖNEM İÇİ DÖNEM İÇİ KALAN TARİH MAHAL SAYIM KULLANILAN SATIN ALINAN KULLANILDIĞI ALAN LİK VANA 3 3 ŞEFFAF SİLİKON 3 14 BEYAZ SİLİKON 14 3 KÖPÜK 3 7 TAŞLAMA 7 3 ENJEKTE SIVI 3 4 SIVI ÇİVİ 4 4 KARBON TAŞLAMA 4,5 MERDİVEN KAYDIRMAZI 3 DALGIÇ POMPA (LOWARA) 1,5 YAPIŞTIRMA İLACI 2 KAMA SU POMPASI 1 TANESİ ARIZALI 2 ASANSOR AYNASI 1 MÜDAHALE KAPAĞI 6 MATKAP UCU 4 YARIM PARMAK BORU 3 FLOV SİVİCH 1 KAYIŞ KASNAĞI TAKIMI 25 BULANIKLIK GİDERİCİ 30 TEMİZLEYİCİ VE TORTU GİDERİCİ 8 SENTETİK TİNER 18 DİZEL MOTOR YAĞI 1 SOĞUK YOL ÇİZGİ BOYASI 10 SIVI BORU AÇICI 2 ALÜMİNYUM TEMİZLEYİCİ 2,5 SENTETİK BOYA 1 CALASKA 2 ARIZALI RULMAN YATAĞI 1 BOYA MAKİNASI 35 MAŞON 3/4 40 MAŞON 1/2 50 DİRSEK 1/2 100 DİRSEK 3/4 9 DIŞ DİŞLİ REKOR MAŞON PİSLİK TUTUCU 5 ÇEK VALF 50 5 KÜRESEL VANA 1/2 4 KÜRESEL VANA MİNİ 1/2 5 50'LİK KALVENİZ LİPER 14 ADAPTÖR CONTA 17 SIVI CONTA 200 KLINGİRİK CONTA 1/2 VE 3/4 5 ZIMPARA YUVARLAK 70 TEFLON BANT 1 KALE KİLİT TAKIMI 10 TANGİT 6 63 KAPALI DİRSEK KAPALI DİRSEK 3 75 KAPALI DİRSEK 2 90X63 REDÜKSİYON 2 63 DIŞ DİŞLİ REKOR 6 40 DIŞ DİŞLİ REKOR 16 32'LİK DIŞ DİŞLİ REKOR 5 25'LİK DIŞ DİŞLİ REKOR 3 1/2 DIŞ DİŞLİ DİRSEK 1 3/4 DIŞ DİŞLİ 'T' 5 1/2 İÇ DİŞLİ DİRSEK 15 KETEN 15 BAĞ 2 VANTUZ 2 İZELTAŞ TORNAVİDA UÇLARI 1 40 CM SU TERAZİSİ 1 PLASTİK ÇEKİÇ İZALTAŞ 1 TAHTA TESTERE 2 BOYA RULO 4 BARET 1 PİKNİK TÜPÜ 6 PLASTİK KAYNAK PAFTASI 5 RULMAN GRESİ 2 SENTETİK BOYA 1,5 LT

24 FAALİYET RAPORU SAYFA : 24/60 e. Teknik Eğitim Formları Dönem içinde teknik ekiple gerşekleşen eğitim bulunmamaktadır. f. Tedarikçi Firma Eğitim Formları Dönem içinde gerçekleşen tedarikçi firma eğitimi bulunmamaktadır. g. Teknik Vardiya Çizelgesi HAZİRAN AYI VARDİYA 2011 ÇARŞAMBA 1 PERŞEMBE 2 CUMA 3 CUMARTESİ 4 PAZAR 5 PAZARTESİ 6 SALI 7 ÇARŞAMBA 8 PERŞEMBE 9 CUMA 10 CUMARTESİ 11 TEK ŞEF MÜHİTTİN ERDOĞAN A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A ELK TEK KERİM ÖZMENTEŞ B C C OF OF B B C C OF OF B B C C OF OF B B Yİ Yİ Yİ Yİ Yİ Yİ Yİ Yİ Yİ Yİ Yİ MEK TEK KEMAL YILDIRIM A Yİ Yİ Yİ OF Yİ Yİ Yİ A A A OF A A A A A A OF A A A A A A OF A A A A ELK TEK KADİR ÖZTÜRK OF OF Yİ Yİ Yİ Yİ Yİ Yİ Yİ Yİ Yİ Yİ Yİ Yİ Yİ Yİ Yİ Yİ OF C C OF OF B B C C OF OF B ELK TEK EVREN COŞKUN OF B B C C OF OF B B C C OF OF B B C C OF OF B B C C OF OF B B C C OF ELK TEK VOLKAN TABAN C OF OF B B C C OF OF B B C C OF OF B B C C OF OF B B C C OF OF B B C ELK.TEK CELAL KAPLAN A A A A OF A A A A A A OF A A A A A A OF A A A A A A OF A A A A A 09: : B 08: :00 C 20: :00 PAZAR 12 PAZARTESİ 13 SALI 14 ÇARŞAMBA 15 PERŞEMBE 16 CUMA 17 CUMARTESİ 18 PAZAR 19 PAZARTESİ 20 SALI 21 ÇARŞAMBA 22 PERŞEMBE 23 CUMA 24 CUMARTESİ 25 PAZAR 26 PAZARTESİ 27 SALI 28 ÇARŞAMBA 29 PERŞEMBE 30

25 h. Havuz ve Kullanma Suyu Analiz Raporlar TARİH: FAALİYET RAPORU SAYFA : 25/60

26 FAALİYET RAPORU SAYFA : 26/60

27 FAALİYET RAPORU SAYFA : 27/60

28 FAALİYET RAPORU SAYFA : 28/60

29 FAALİYET RAPORU SAYFA : 29/60

30 FAALİYET RAPORU SAYFA : 30/60

31 FAALİYET RAPORU SAYFA : 31/60

32 FAALİYET RAPORU SAYFA : 32/60

33 FAALİYET RAPORU SAYFA : 33/60

34 FAALİYET RAPORU SAYFA : 34/60

35 FAALİYET RAPORU SAYFA : 35/60

36 FAALİYET RAPORU SAYFA : 36/60

37 FAALİYET RAPORU SAYFA : 37/60

38 FAALİYET RAPORU SAYFA : 38/60

39 FAALİYET RAPORU SAYFA : 39/60

40 FAALİYET RAPORU SAYFA : 40/60

41 FAALİYET RAPORU SAYFA : 41/60

42 FAALİYET RAPORU SAYFA : 42/60

43 FAALİYET RAPORU SAYFA : 43/60 3- Temizlik ve Güvenlik Hizmetleri a. Aylık Temizlik İş Planları Haziran Ay'ı Center ve Life Blokların Zamana Yayılmış İş Programı GÜNLÜK TEMİZLİK İŞ PROGRAMI HAFTALIK İŞ PROGRAMI AYLIK İŞ PROGRAMI PROJE ADI 1. HAFTA 2.HAFTA 3.HAFTA 4.HAFTA YAPILACAK İŞLER Yönetim Ofisin Temizliği G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G Resepsiyonun Temizliği Camların Silimi G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G Asansörlerin Temizlenip Parlatılması G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G Halıların Süprülmesi G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G Güvenlik noktaların temizliği G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G Center Otopark Asansör Önlerinin Temizlenmesi G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G Center Katların Posta Kutuların ve Kapıların Temizlenmesi G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G Çöp Hollerin Temizlenip Dezenfektan Edilmesi G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G Çöp Merkezin Temizlenip Dezenfektan Edilmesi G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G Nasrettin Merdivenlerin Süprülmesi G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G Life Mıntıka Temizliği G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G WC Temizliği G G G G GG G G G G G G GG G G G G G G GG G G G G G G GG G G Life Otopark Asansörlerin Temizlenip Parlatılması G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G Mağaza Merdivenlerin Temizliği G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G Life otopark Merdivenlerin Temizliği G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G Center.1.2.arka bölümlerin temizliği G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G Sahadaki Çöp Kutularının Temizliği G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G Center Otapark Temizliği G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G Life Girişlerin Temizlenip Parlatılmasıi GGGG G G G G GGGGG G G G G GGGGG G G G G GGGGG G G G G G Life Katların Posta Kutuları ve Kapıların Temizlenmesi G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G Life Kapı Camların Silinmesi G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G 1. HAFTA 2.HAFTA 3.HAFTA 4.HAFTA YAPILACAK İŞLER ana giriş otopark rampa ızgara temizliği H H H H Otopark tavan boruların silimi H H H H Ana giriş resepsiyon zemin yıkanması H H H H Koridor kapı cam temizliği H H H H Otopark yangın dolapların temizliği H H H H H H H H Center havalandırma cam silimi H H H H w c lerin temizlenip dezenfekte edilmesi H H H H Life depo kapı vezeminlerin temizliği H H H H H H H H Yönetim ofisin camların silimi H H H H life yangın merdivenlerin süprülmesi H H H H Paspasların yıkanması H H H H 1. HAFTA 2.HAFTA 3.HAFTA 4.HAFTA YAPILACAK İŞLER Sabit Merdiven ve Duvar Temizliği Halıda leke Müdalesi A A A A A A A A Giriş Tabelaları Temizliği A A A A Life dış cepe granitlerin temizliği Center 1.2.catı temizliği A A A A Ihlamur girişin saksıların temizliği A A A A Center Yangın Merdivenlerin Temizlenmesi A A A A Resepsiyon Spotların Temizliği Life Tavan Spotların Temizliği A A A A resepsiyon Tavan Camların Silinmesi Center Tavan ve Metallerin temizliği A A A A Otopark korkulukların silimi A A A A Asansör Önlerinin Makinayla yikanması A A A A Yukarı'da kırmızı ile işaretlenen kutucuklar yapılamayan işlerdir. Yönetim ofisinin temizliği; Pazar günü yönetim ofisi kapalı olduğu için yapılamamıştır. Resepsiyon temizliği ve cam silimi; Pazar günü camcı personelim izinli olmasından dolayı yapılamamıştır. Halıların süpürülmesi;cmtsi, pazr gürültü olmamasından doalyı yapılmamıştır. çöp merkezin ptesi temizliğin yapılmaması gece personeli izinli olmasından dolayı ctesi Pazar kattaki posta kutuları ve daire kapıları temizlenmiyor otopark yangın dolapları tavan boruları temizleniyor

44 FAALİYET RAPORU SAYFA : 44/60 b. Gerçekleştirilemeyen Planlı İşler ve Yeni Planlama Planlanan İş Planlandığı Tarih Yeni Planlama Sorumlusu Center otopark 01 Ağustos / DEÇA temizliği 05 Ağutos 2011 c. Taşeron Firmaların Denetim Formları TEMİZLİK DENETİM FORMU Revizyon Tarihi : PROJE ADI Denetimci :TERACCE FULYA :Hatun AKAR A GRUBU Tarih Temizlik görevlileri görev tanım ve talimatlarını biliyorlar mı? 4 2 Kıyafetleri bakımlı ve standartlara uygun mu? 4 3 Tüm personelin tanıtma kartı var mıdır? 4 4 Personel şirket yapısını biliyor mu? 4 5 Temizlik Görevlilerinin teçhizatları tam mıdır? 4 6 Personel Site sakinlerine nazik ve saygılı davranıyorlar mı? 4 7 Personel sorumlu oldukları yerleri terk ediyor mu? 4 8 Kapalı/açık otoparklar temiz mi? 3 9 Konteynerler temiz vedezenfekte edilmiş mi? 4 10 Temizlik makinaları faal çalışıyor mu? 4 11 Temizlik malzemeleri tam mı? 4 12 Personelin yükselme ve diğer eğitimlerden haberleri var mı? 2 13 Günlük briefing programı hazır ve uygulanmakta mıdır? 2 14 Personel yangında ve doğal afetlerde ne yapacağını biliyor mu? 3 15 Camlar temiz mi? 4 16 Asansörler temiz mi? 4 17 Yürüyen merdivenler temiz mi? 18 Zemin satandartlara uygun olarak temizlenmiş mi? 4 19 Yangın dolapları ve tüplerinin temizliği yapılmış mı? 4 20 Personel mahalleri temiz mi? 3 21 WC temiz ve kağıtları tam mı? 4 22 Sosyal tesis camları silindi mi? 4 23 Havuz temizliği yapıldı mı? 24 Sauna ve buhar odası temizliği yapıldı mı? 4 25 Duş kabinleri temizlendi mi? 4 26 WC kabinlerinde malzeme tamam mı? 4 27 Spor aletlerinin temizliği yapıldı mı? 4 28 Soyunma odaları ve dolapları temizlendi mi? 4 29 Otoparklar temzilendi mi? 3 30 Otopark boruları temizlendi mi? 3 31 Yön levhaları silindi mi? 4 Değerlendirme :1 (zayıf); 2 (orta); 3 (iyi); 4 (çok iyi) ARA TOPLAM B GRUP 2 Puan 1 Puan 1 Personel aylık sirkülasyonu % % 1 2 Personelin çağrıya cevap süresi dk dk 1 3 Personelin aylık işe gelmeme sayısı defa defa 1

45 FAALİYET RAPORU SAYFA : 45/60

46 FAALİYET RAPORU SAYFA : 46/60

47 FAALİYET RAPORU SAYFA : 47/60

48 FAALİYET RAPORU SAYFA : 48/60

49 FAALİYET RAPORU SAYFA : 49/60

50 FAALİYET RAPORU SAYFA : 50/60 d. Taşeron Firmaların Eğitim Formları Döneme ait eğitim raporu bulunmamaktadır. e. Güvenlik Risk Analizi Yangın risk analizi yapılmıştır TERRACE FULYA YANGIN RİSK ANALİZİ I. AMAÇ: Terrace Fulya sitesinde; yangın tehditlerini tanımlamak ve yangın risklerini değerlendirmek suretiyle, eksik görülen ve alınması gereken önlemleri belirlemek. Belirlenen önlemleri uygulayarak yangın çıkma olasılığını ve çıkabilecek yangından konutların, konut sakinlerinin ve görevli personelin zarar görme olasılığını minumum düzeye indirmek. II. SİTENİN KONUMU: Terrace Fulya; ana cadde üzerinde yer alan 17 ve 18 katlı Center blokları ve yan tarafındaki henüz inşa halinde olan alışveriş merkezi ile bunların arkasındaki 8 katlı 5 adet Life konutlarından oluşmaktadır. Risk analizinin yapıldığı tarih itibari ile 259 konutta oturan site sakini olup, diğer konutlar ve mağaza bölümlerinde 2 firma olup diğer bölümler boştur. Center bloklarının arka cephelerinde ve Life konutlarında çıkabilecek bir yangına müdahale edecek itfaiye aracının sitenin arka kapısından girmesi gereklidir. III. YANGIN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ DURUMU: 1. aktif önlemler: a. Her katta ve otoparklarda sulu sistem yangın dolapları vardır. b. Hidrant bulunmamaktadır c. Center blokları ve otoparklarda sulu springler istemi vardır. d. Toplam 183 adet ABC kuru kimyevi tozlu 6 kg.lık yangın söndürme cihazı vardır. e. 125 tonluk yangın su deposu vardır f. Özel jeneratörden elektrik beslemesi yapılan iki adet elektrikli yangın pompası vardır. Dizel pompa yoktur. g.1 adet itfaiye bağlantısı vardır. h. personel genel olarak yangın bilgisine sahip olup, sitede yangın organizasyonu yapılmadığı için görevlendirme yapılamamıştır. Tatbikat icra edilmemiştir. ı. Yangın istasyonu bulunmamaktadır. 2. pasif önlemler: a. Yangın ihbar sistemi; manuel ihbar butonları duman ve ısı dedektörleri ve kademeli olarak devreye giren yangın otomasyon sistemi mevcuttur. b. Center bloklarında iki adet acil çıkış merdivenleri, life konutlarında 1 adet yangın merdiveni, acil çıkış merdivenlerine açılan standart yangın kapıları mevcuttur. c. Center bloklarında acil çıkış aydınlatması ve acil çıkış işaretleri mevcut olup, Life bloklarındaki yangın merdivenlerinde ve otopark merdivenlerinde acil çıkış aydınlatması bulunmamaktadır. d. Center bloklarında acil çıkış merdivenleri ve asansörlerde pozitif basınçlandırma e. Asansörlerin yangın alarmında zemin kata inerek kullanım dışı kalması f. Paratoner bulunmamaktadır. g: Anons sistemi h. Kamera sistemi ve otomasyon odası

TERRACE FULYA TOPLU YAPI YÖNETİMİ AYLIK FAALİYET RAPORU

TERRACE FULYA TOPLU YAPI YÖNETİMİ AYLIK FAALİYET RAPORU TERRACE FULYA TOPLU YAPI YÖNETİMİ AYLIK FAALİYET RAPORU AĞUSTOS 2011 AYI RAPORU Rapor No : 08/2011 Haz. Tarihi : 09.09.2011 Sözleşme SAS No : tarafından Terrace Fulya Toplu Yapı Yönetimi için hazırlanmıştır.

Detaylı

MARENEGRO (345, 346, 348, 350 Ve 352 Parseller) SİTESİ 01.04.2010-31.03.2012 DÖNEMİ İŞLETME BÜTÇESİ 24

MARENEGRO (345, 346, 348, 350 Ve 352 Parseller) SİTESİ 01.04.2010-31.03.2012 DÖNEMİ İŞLETME BÜTÇESİ 24 MARENEGRO (345, 346, 348, 350 Ve 352 Parseller) SİTESİ 01.04.2010-31.03.2012 DÖNEMİ İŞLETME BÜTÇESİ 24 NO AÇIKLAMA AYLIK BÜTÇE YILLIK BÜTÇE EŞİT PAYLI GİDERLER 91.625 2.199.000 1 PERSONEL GİDERLERİ 91.625

Detaylı

A-B BLOK 245 61 61 122 123 DÜKKAN 11 YOK 10 10 1 TOPLAM 256 61 71 132 124

A-B BLOK 245 61 61 122 123 DÜKKAN 11 YOK 10 10 1 TOPLAM 256 61 71 132 124 SAYFA : 1/8 PROJE ADI KONU ve TARİH VETRO CİTY RESİDENCE 01 ARALIK 2015 31 ARALIK 2015 AYLIK 1. GİRİŞ İstanbul ili, Esenyurt İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi 1992 Sokak 1239 ada 16.parsel olarak kayıtlı üzerinde

Detaylı

2017 YILI OCAK AYI FAALİYET RAPORU

2017 YILI OCAK AYI FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH LAVİNYA MARMARA SİTESİ 2017 OCAK AYI FAALİYET RAPORU 1. SİTE TANITIMI, YÖNETİM KURULU, ORGANİZASYON ŞEMASI İstanbul ili, Büyükçekmece İlçesi, Batıköy mahallesi 512 ada 1 no lu parsel

Detaylı

TERRACE FULYA TOPLU YAPI YÖNETİMİ AYLIK FAALİYET RAPORU

TERRACE FULYA TOPLU YAPI YÖNETİMİ AYLIK FAALİYET RAPORU TERRACE FULYA TOPLU YAPI YÖNETİMİ AYLIK FAALİYET RAPORU EKİM 2011 AYI RAPORU Rapor No : 10/2011 Haz. Tarihi : 08.11.2011 Sözleşme SAS No : tarafından Terrace Fulya Toplu Yapı Yönetimi için hazırlanmıştır.

Detaylı

A-B BLOK 245 75 67 142 103 DÜKKAN 11 YOK 10 10 1 TOPLAM 256 75 77 152(%59) 104

A-B BLOK 245 75 67 142 103 DÜKKAN 11 YOK 10 10 1 TOPLAM 256 75 77 152(%59) 104 SAYFA : 1/8 PROJE ADI KONU ve TARİH VETRO CİTY RESİDENCE 01 OCAK 2016 31 OCAK 2016 AYLIK 1. GİRİŞ İstanbul ili, Esenyurt İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi 1992 Sokak 1239 ada 16.parsel olarak kayıtlı üzerinde

Detaylı

TERRACE FULYA TOPLU YAPI YÖNETİMİ AYLIK FAALİYET RAPORU

TERRACE FULYA TOPLU YAPI YÖNETİMİ AYLIK FAALİYET RAPORU TERRACE FULYA TOPLU YAPI YÖNETİMİ AYLIK FAALİYET RAPORU 2012 EKİM AYI RAPORU Rapor No : 10/2012 Haz. Tarihi : 11.11.2012 Sözleşme SAS No : tarafından Terrace Fulya Toplu Yapı Yönetimi için hazırlanmıģtır.

Detaylı

TERRACE FULYA TOPLU YAPI YÖNETİMİ AYLIK FAALİYET RAPORU

TERRACE FULYA TOPLU YAPI YÖNETİMİ AYLIK FAALİYET RAPORU TERRACE FULYA TOPLU YAPI YÖNETİMİ AYLIK FAALİYET RAPORU 2012 EYLÜL AYI RAPORU Rapor No : 09/2012 Haz. Tarihi : 10.10.2012 Sözleşme SAS No : tarafından Terrace Fulya Toplu Yapı Yönetimi için hazırlanmıģtır.

Detaylı

DERİ VE TENASÜL HASTALIKLARI BİRİMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU

DERİ VE TENASÜL HASTALIKLARI BİRİMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU DERİ VE TENASÜL HASTALIKLARI BİRİMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU İli/İlçesi: Tarih :././... Birim Adı:.. Birim Kodu: Adresi : Telefon / Faks :... / Deri ve Tenasül Hastalıklar Birim Sorumlusu : Personel

Detaylı

REVIZYON: 0 2015 ARALIK AYI FAALİYET RAPORU

REVIZYON: 0 2015 ARALIK AYI FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH İSPARTAKULE KOZA EVLERİ 2015 ARALIK AYI FAALİYET 1. GİRİŞ İstanbul İli, Avcılar İlçesi, Firuzköy Mahallesinde kain 630 ada, 1 numaralı parselde kayıtlı ana gayri menkul üzerinde

Detaylı

MALİK A- B1-B2 BLOK B BLOK TOPLAM

MALİK A- B1-B2 BLOK B BLOK TOPLAM SAYFA : 1/12 PROJE ADI KONU ve TARİH BEYLİFE CİTY KONUTLARI YÖNETİCİLİĞİ 21 ARALIK 2016-11 OCAK 2017 1. GİRİŞ Ġstanbul ili, Beylikdüzü Ġlçesi, Cumhuriyet Mahallesi Söğüt Sokak No:2 813 ve 944 ada 16.parsel

Detaylı

SITMA BİRİMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU

SITMA BİRİMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU SITMA BİRİMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU İli/İlçesi: Tarih :././... Birim Adı:.. Birim Kodu: Adresi : Telefon / Faks :... / Sıtma Birim Sorumlusu : Personel Durumu : Uzman Hekim (...) Doktor ( ) Psikolog

Detaylı

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 1/7 ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ 1 MART MART 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 1/7 ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ 1 MART MART 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU SAYFA : 1/7 PROJE ADI KONU ve TARİH ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ 1 MART 2017 31 MART 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU 1. GİRİŞ Ġstanbul ili, Avcılar Ġlçesi, Tahtakale Mahallesi Petunya Sokak üzerinde kurulu tekbir

Detaylı

TERRACE FULYA TOPLU YAPI YÖNETİMİ AYLIK FAALİYET RAPORU

TERRACE FULYA TOPLU YAPI YÖNETİMİ AYLIK FAALİYET RAPORU TERRACE FULYA TOPLU YAPI YÖNETİMİ AYLIK FAALİYET RAPORU ARALIK 2011 AYI RAPORU Rapor No : 12/2011 Haz. Tarihi : 09.01.2012 Sözleşme SAS No : tarafından Terrace Fulya Toplu Yapı Yönetimi için hazırlanmıştır.

Detaylı

ATAMAN KARİNA PENDİK SİTESİ 2016 YILI/1.ALTI AYLIK DENETİM KURULU RAPORU

ATAMAN KARİNA PENDİK SİTESİ 2016 YILI/1.ALTI AYLIK DENETİM KURULU RAPORU ATAMAN KARİNA PENDİK SİTESİ 2016 YILI/1.ALTI AYLIK DENETİM KURULU RAPORU Ataman Karina Site Yönetiminin 01.01.2016-30.06.2016 tarihleri arasındaki Altı aylık döneme ait çalışmaları ve faaliyetleri denetlenmiş

Detaylı

SULTANLAR KARAT İSTANBUL SİTESİ YÖNETİMİ 23.02.2013 19.01.2014 DÖNEMİNE AİT DENETİM KURULU RAPORU

SULTANLAR KARAT İSTANBUL SİTESİ YÖNETİMİ 23.02.2013 19.01.2014 DÖNEMİNE AİT DENETİM KURULU RAPORU SULTANLAR KARAT İSTANBUL SİTESİ YÖNETİMİ 23.02.2013 DÖNEMİNE AİT DENETİM KURULU RAPORU Sultanlar Karat İstanbul Sitesinin tarihi itibariyle oluşan Bilanço, Gelir Tablosu ve Nakit Akış finansal tabloları,

Detaylı

TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU. Tarih :././... Birim Adı:. Adresi :.

TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU. Tarih :././... Birim Adı:. Adresi :. TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU İli/İlçesi: /. Tarih :././... Birim Adı:. Adresi :. Telefon / Faks : /.. TRSM Sorumlusu : TRSM Personeli: Psikiyatrist(.)Tabip ( ) Psikolog( ) Sosyal

Detaylı

2017 NİSAN AYI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

2017 NİSAN AYI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH BEYLİFE CİTY KONUTLARI YÖNETİCİLİĞİ 01 NİSAN 2017-30 NİSAN 2017 1. SİTE TANITIMI, VE ORGANİZASYON ŞEMASI Ġstanbul ili, Beylikdüzü Ġlçesi, Cumhuriyet Mahallesi Söğüt Sokak No:2 813

Detaylı

TARİH: 31.12.2015 REVIZYON: 0 SAYFA : 1/25

TARİH: 31.12.2015 REVIZYON: 0 SAYFA : 1/25 SAYFA : 1/25 PROJE ADI KONU ve TARİH GÜNEŞLİ PARK EVLERİ SİTESİ 2015 ARALIK AYI 1. GİRİŞ İstanbul İli, Bağcılar ilçesi, 3303 Ada, 10 No lu parsel numaralarında tapuya kayıtlı taşınmazlar üzerine inşa edilen

Detaylı

TC. OYAKKENT 1.ETAP KONUTLARI BAŞAKŞEHİR-İSTANBUL TOPLU YAPI DENETLEME KURULU (TYDK) BŞK

TC. OYAKKENT 1.ETAP KONUTLARI BAŞAKŞEHİR-İSTANBUL TOPLU YAPI DENETLEME KURULU (TYDK) BŞK TC. OYAKKENT 1.ETAP KONUTLARI BAŞAKŞEHİR-İSTANBUL TOPLU YAPI DENETLEME KURULU (TYDK) BŞK.LIĞININ 31 NCİ DÖNEM (01 ARALIK 2014 28 ŞUBAT 2015 ) DENETLEME RAPORU 1 04/03/2015 1. Oyakkent 1.Etap Konutları

Detaylı

TERRACE FULYA TOPLU YAPI YÖNETİMİ AYLIK FAALİYET RAPORU

TERRACE FULYA TOPLU YAPI YÖNETİMİ AYLIK FAALİYET RAPORU TERRACE FULYA TOPLU YAPI YÖNETİMİ AYLIK FAALİYET RAPORU 2012 TEMMUZ AYI RAPORU Rapor No : 07/2012 Haz. Tarihi : 10.08.2012 Sözleşme SAS No : tarafından Terrace Fulya Toplu Yapı Yönetimi için hazırlanmıģtır.

Detaylı

SULTANLAR KARAT İSTANBUL SİTESİ YÖNETİMİ 01.06.2013 31.08.2013 DÖNEMİNE AİT DENETİM KURULU RAPORU

SULTANLAR KARAT İSTANBUL SİTESİ YÖNETİMİ 01.06.2013 31.08.2013 DÖNEMİNE AİT DENETİM KURULU RAPORU SULTANLAR KARAT İSTANBUL SİTESİ YÖNETİMİ 01.06.2013 DÖNEMİNE AİT DENETİM KURULU RAPORU Sultanlar Karat İstanbul Sitesinin tarihi itibariyle oluşan Bilanço, Gelir Tablosu ve Nakit Akış finansal tabloları,

Detaylı

2017 YILI MAYIS AYI FAALİYET RAPORU

2017 YILI MAYIS AYI FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH BEYKONAKLAR 2017 YILI MAYIS AYI 1. SİTE TANITIMI, YÖNETİM KURULU VE ORGANİZASYON ŞEMASI Ġstanbul ili, Beylikdüzü Ġlçesi, Cumhuriyet Mahallesi Ali Talip Özdemir Caddesi üzerinde

Detaylı

MARENEGRO YÖNETİM 2011 ŞUBAT FALİYET RAPORU

MARENEGRO YÖNETİM 2011 ŞUBAT FALİYET RAPORU FORMU SAYFA : 1/30 MARENEGRO YÖNETİM 2011 ŞUBAT FALİYET RAPORU ŞUBAT 2011 FALİYET RAPORU Rapor No : 02/2011 Haz. Tarihi : 10.02.2011 SORUMLULUK GÖREVİ ADI SOYADI ONAY TARİH HAZIRLAYAN Muhasebe Sorumlusu

Detaylı

ÇOCUK İZLEM MERKEZİ (ÇİM) İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU

ÇOCUK İZLEM MERKEZİ (ÇİM) İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU ÇOCUK İZLEM MERKEZİ (ÇİM) İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU İli/İlçesi: /. Birim Adı: Tarih:././... Birim Kodu: Adresi :. Telefon / Faks : / ÇİM Sorumlusu : Personel Sayısı :Uzman Tabip ( ) Tabip ( ) Psikolog

Detaylı

HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU

HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU İli/İlçesi: Birim Adı:.. Tarih :././... Birim Kodu:. Adresi : Telefon / Faks :... / Laboratuvar Tipi: L1 (.) L2 ( ) HSL Sorumlusu: Personel Durumu

Detaylı

2017 OCAK AYI FAALİYET RAPORU

2017 OCAK AYI FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH VETRO CĠTY RESĠDENCE 2017 OCAK AYI FAALİYET 1. SİTE TANITIMI, YÖNETİM KURULU, ORGANİZASYON ŞEMASI Ġstanbul ili, Esenyurt Ġlçesi, Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 1992 Sokak 1239

Detaylı

10/Eylül/ Dönem içinde ;

10/Eylül/ Dönem içinde ; TC. OYAKKENT 1.ETAP KONUTLARI BAŞAKŞEHİR-İSTANBUL TOPLU YAPI DENETLEME KURULU (TYDK) BŞK.LIĞININ 23 NCÜ DÖNEM (01 HAZİRAN 2013 31 AĞUSTOS 2013 ) DENETLEME RAPORU 10/Eylül/2013 1. Oyakkent 1.Etap Konutları

Detaylı

ATAMAN KARİNA PENDİK SİTESİ 2016 YILI/ 9 AYLIK DENETİM KURULU RAPORU

ATAMAN KARİNA PENDİK SİTESİ 2016 YILI/ 9 AYLIK DENETİM KURULU RAPORU ATAMAN KARİNA PENDİK SİTESİ 2016 YILI/ 9 AYLIK DENETİM KURULU RAPORU Ataman Karina Site Yönetiminin 01.01.2016-30.09.2016 tarihleri arasındaki Dokuz aylık döneme ait çalışmaları ve faaliyetleri denetlenmiş

Detaylı

GEBZE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 2014 YILI BÜTÇESİ

GEBZE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 2014 YILI BÜTÇESİ GEBZE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 2014 YILI BÜTÇESİ PROFORMA BİLANÇO (TL) D.B.B Oca.14 Şub.14 Mar.14 Nis.14 May.14 Haz.14 Tem.14 Ağu.14 Eyl.14 Eki.14 Kas.14 Ara.14 Döner Varlıklar 61.368.601 59.789.042 58.296.700

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekod1 Ekod2 Ekod3 Ekod4 Hesap Adı Borç Alacak 102 0 0 0 0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 103 0 0 0 0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39 1.961.260,39 109 0

Detaylı

VEREM BİRİMİ İZLEME DEĞERLENDİRME FORMU

VEREM BİRİMİ İZLEME DEĞERLENDİRME FORMU VEREM BİRİMİ İZLEME DEĞERLENDİRME FORMU İli/İlçesi: Birim Adı:.. Tarih :././... Birim Kodu: Adresi : Telefon / Faks :... / Verem Birimi Sorumlusu : Personel Durumu : Uzman Hekim (...) Doktor ( ) Hemşire

Detaylı

MARENEGRO YÖNETİM 2011 MART FAALİYET RAPORU

MARENEGRO YÖNETİM 2011 MART FAALİYET RAPORU FORMU SAYFA : 1/39 MARENEGRO YÖNETİM 2011 MART FAALİYET RAPORU MART 2011 FALİYET RAPORU Rapor No : 03/2011 Haz. Tarihi : 07.03.2011 SORUMLULUK GÖREVİ ADI SOYADI ONAY TARİH HAZIRLAYAN Muhasebe Sorumlusu

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 54.298,01,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39

Detaylı

SULTANLAR KARAT İSTANBUL SİTESİ YÖNETİMİ 01.09.2013 30.11.2013 DÖNEMİNE AİT DENETİM KURULU RAPORU

SULTANLAR KARAT İSTANBUL SİTESİ YÖNETİMİ 01.09.2013 30.11.2013 DÖNEMİNE AİT DENETİM KURULU RAPORU SULTANLAR KARAT İSTANBUL SİTESİ YÖNETİMİ 01.09.2013 DÖNEMİNE AİT DENETİM KURULU RAPORU Sultanlar Karat İstanbul Sitesinin tarihi itibariyle oluşan Bilanço, Gelir Tablosu ve Nakit Akış finansal tabloları,

Detaylı

ACADEMIA APARTMENTS 01/01/ /12/2016 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU

ACADEMIA APARTMENTS 01/01/ /12/2016 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU ACADEMIA APARTMENTS 01/01/2016-31/12/2016 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU 1 2. SİTE YÖNETİM VE DENETİM KURULLARI ACADEMİA APARTMENTS YÖNETİM KURULU ÜYELERİ Metin Derici Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akça

Detaylı

Türkiye Basketbol Federasyonu

Türkiye Basketbol Federasyonu Türkiye Basketbol Federasyonu 6. OLAĞAN GENEL KURULU 2010 2012 DÖNEMİ BÜTÇE - MALİ TABLOLAR 18 EYLÜL 2012 ANKARA (31.12.2010) BİLANÇOSU KASA 3.961,03 BORÇLAR 3.245.023,15 TL 3.961,03 a) Personele Borçlar

Detaylı

MARENEGRO YÖNETİM 2011 NİSAN FAALİYET RAPORU

MARENEGRO YÖNETİM 2011 NİSAN FAALİYET RAPORU FORMU SAYFA : 1/42 MARENEGRO YÖNETİM 2011 NİSAN FAALİYET RAPORU NİSAN 2011 FALİYET RAPORU Rapor No : 04/2011 Haz. Tarihi : 07.05.2011 SORUMLULUK GÖREVİ ADI SOYADI ONAY TARİH HAZIRLAYAN Muhasebe Sorumlusu

Detaylı

ARŞİVDE MALZEME SAKLAMA SÜRESİNİN LİSTESİ

ARŞİVDE MALZEME SAKLAMA SÜRESİNİN LİSTESİ ARŞİVDE MALZEME NİN LİSTESİ ARŞ.LS.01 01.08.2013 0 1/5 BİRİM ARŞİV KURUM ARŞİV Yatan Hasta Dosyası Kurumda saklanır Ameliyat defteri 20 yıl Kurumda saklanır Hasta Kayıt Defteri (Servisler) 20 yıl Devlet

Detaylı

ANDROMEDA RESIDENCE OCAK 2011 AYI AKTİVİTE RAPORU

ANDROMEDA RESIDENCE OCAK 2011 AYI AKTİVİTE RAPORU ANDROMEDA RESIDENCE OCAK 2011 AYI AKTİVİTE RAPORU TEKNİK : TEKNİK HİZMET MEKANİK 242 S.TESİSAT 73 D.TEKNİK 302 ELEKTRİK 130 0 50 100 150 200 250 300 350 Daire sakinlerinden 73 Adet Sıhhi tesisat,130 Adet

Detaylı

ANDROMEDA RESIDENCE OCAK 2012 AYI AKTİVİTE RAPORU

ANDROMEDA RESIDENCE OCAK 2012 AYI AKTİVİTE RAPORU ANDROMEDA RESIDENCE OCAK 2012 AYI AKTİVİTE RAPORU TEKNİK : HİZMET D.TEKNİK 360 S.TESİSAT 67 MEKANİK 186 ELEKTRİK 192 0 50 100 150 200 250 300 350 400 Daire sakinlerinden 192 Adet Elektrik,186 Adet Mekanik,67

Detaylı

TOPLU YAPI DENETİM KURULU KARARI. : 01 Temmuz 30 Eylül 2010 Dönemi Olağan Denetim Raporu

TOPLU YAPI DENETİM KURULU KARARI. : 01 Temmuz 30 Eylül 2010 Dönemi Olağan Denetim Raporu TOPLU YAPI DENETİM KURULU KARARI KARAR TARİHİ : 20.10.2010 KARAR SIRA NO : 10 KARAR KONUSU : 01 Temmuz 30 Eylül 2010 Dönemi Olağan Denetim Raporu İlgi : (a) İzmir İli-Karşıyaka İlçesi İzmir Yamaçevler

Detaylı

ACADEMIA APARTMENTS SİTE YÖNETİMİ OLAĞAN KAT MALİKLERİ KURULU TOPLANTISI

ACADEMIA APARTMENTS SİTE YÖNETİMİ OLAĞAN KAT MALİKLERİ KURULU TOPLANTISI ACADEMIA APARTMENTS SİTE YÖNETİMİ OLAĞAN KAT MALİKLERİ KURULU TOPLANTISI 22.01.2017 Gündemin 1. Maddesi; Açılış ve yoklama Academia Sitesi Olağan Kat Malikleri Kurulu tebliğ edilmiş olan gündem maddelerini

Detaylı

NUVO DRAGOS Tarihli KAT MALİKLERİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

NUVO DRAGOS Tarihli KAT MALİKLERİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI NUVO DRAGOS 15.02.2017 Tarihli KAT MALİKLERİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI NUVO DRAGOS 2016 YILI FAALİYET RAPORU 1. GENEL YÖNETİM FAALİYETLERİ Nuvo Dragos Sitesinin yönetim ve işletim faaliyetleri; Site Yönetim

Detaylı

APARTMANLAR KONTROL FORMU

APARTMANLAR KONTROL FORMU SORU E H ÖNERİ 1. Apartmanın sokak numarası gece ve gündüz görülebilecek durumda mı? 2. Apartman dairelerinin numaraları var mı? 3. Apartmana giren kişiler için geçiş kontrolü var mı? 4. Apartman, site

Detaylı

ANDROMEDA RESIDENCE ŞUBAT 2012 AYI AKTİVİTE RAPORU

ANDROMEDA RESIDENCE ŞUBAT 2012 AYI AKTİVİTE RAPORU ANDROMEDA RESIDENCE ŞUBAT 2012 AYI AKTİVİTE RAPORU TEKNİK : HİZMET D.TEKNİK 417 S.TESİSAT 63 MEKANİK 196 ELEKTRİK 208 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 Daire sakinlerinden 208 Adet Elektrik, 196 Adet

Detaylı

ÇAKMAK SİTESİ YÖNETİM KURULU 2016 YILI YILLIK FAALİYET RAPORU

ÇAKMAK SİTESİ YÖNETİM KURULU 2016 YILI YILLIK FAALİYET RAPORU ÇAKMAK SİTESİ YÖNETİM KURULU 2016 YILI YILLIK FAALİYET RAPORU Çakmak Sitesi Yönetim Kurulu, 01 Ocak -31 Aralık 2016 dönemi içerisinde Genel Kurulun verdiği yetki ve toplantıda alınan kararlar doğrultusunda

Detaylı

ANDROMEDA RESIDENCE HAZİRAN 2011 AYI AKTİVİTE RAPORU

ANDROMEDA RESIDENCE HAZİRAN 2011 AYI AKTİVİTE RAPORU ANDROMEDA RESIDENCE HAZİRAN 2011 AYI AKTİVİTE RAPORU TEKNİK : HİZMET D.TEKNİK 157 S.TESİSAT 85 MEKANİK 183 ELEKTRİK 134 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 Daire sakinlerinden 85 Adet Sıhhi tesisat,134

Detaylı

SİTESİ Yılı İŞLETME PROJESİ

SİTESİ Yılı İŞLETME PROJESİ SİTESİ Yılı İŞLETME PROJESİ İçindekiler SUNUŞ...1 İŞLETME PROJESİ GEREKÇELERİ...4 Personel Giderleri...5 İşletme Giderleri... 6 Bakım Onarım ve Sosyal Tesis Giderleri...6 Çeşitli Giderler...6 Sigorta Giderleri...6

Detaylı

TÜRKİYE BUZ PATENİ FEDERASYONU 01.06.2010 31.12.2010 TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU

TÜRKİYE BUZ PATENİ FEDERASYONU 01.06.2010 31.12.2010 TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU TÜRKİYE BUZ PATENİ FEDERASYONU 01.06.2010 31.12.2010 TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU Türkiye Buz Pateni Federasyonu Denetim Kurulu 01.06.2010-31.12.2010 dönemine ait raporunu hazırlamak üzere 26

Detaylı

TARİH: 06.01.2016 REVIZYON: 0 SAYFA : 1/13 01 ARALIK 2015 31 ARALIK 2015 YILLIK FAALİYET RAPORU

TARİH: 06.01.2016 REVIZYON: 0 SAYFA : 1/13 01 ARALIK 2015 31 ARALIK 2015 YILLIK FAALİYET RAPORU SAYFA : 1/13 PROJE ADI KONU ve TARİH GÜNEŞLİ PARK GARDENYA SİTESİ 01 ARALIK 2015 31 ARALIK 2015 YILLIK 1. GİRİŞ İstanbul ili, Bağcılar İlçesi, Bağlar Mahallesi Mimar Sinan Caddesi Ünverdi Sokak üzerinde

Detaylı

EMLAK YÖNETİM HİZMETLERİ ve TİCARET A.Ş.

EMLAK YÖNETİM HİZMETLERİ ve TİCARET A.Ş. EMLAK YÖNETİM HİZMETLERİ ve TİCARET A.Ş. TUZLA 1.ETAP 2.KISIM EMLAK KONUTLARI 01.01.2016 31.12.2016 ORTAK GİDER AİDAT ve İŞLETME BÜTÇESİ ( TOPLAM 8 SAYFADAN OLUŞMAKTADIR. ) AİDAT BÜTÇESİ 2.719.245,00 GİDERLER

Detaylı

ANDROMEDA RESIDENCE EYLÜL 2010 AYI AKTİVİTE RAPORU

ANDROMEDA RESIDENCE EYLÜL 2010 AYI AKTİVİTE RAPORU ANDROMEDA RESIDENCE EYLÜL 2010 AYI AKTİVİTE RAPORU TEKNİK : Daire sakinlerinden 27 Adet Sıhhi tesisat, 78 Adet Elektrik, 139 Adet Mekanik, 238 Adet Diğer (Montaj, Demontaj, Perde, Korniş, Bilgilendirme,

Detaylı

ANDROMEDA RESIDENCE EYLÜL 2012 AYI AKTİVİTE RAPORU

ANDROMEDA RESIDENCE EYLÜL 2012 AYI AKTİVİTE RAPORU ANDROMEDA RESIDENCE EYLÜL 2012 AYI AKTİVİTE RAPORU TEKNİK : DİĞER TEKNİK (MONTAJ,ASMA VB.) 366 ELEKTRİK 147 MEKANİK 147 SIHHİ TESİSAT 78 Daire sakinlerinden,157 Adet Elektrik,155 Adet Mekanik,82 Adet Sıhhi

Detaylı

TARİH: 05.01.2016 REVIZYON: 0 SAYFA : 1/5 2015 ARALIK AYI FAALİYET RAPORU

TARİH: 05.01.2016 REVIZYON: 0 SAYFA : 1/5 2015 ARALIK AYI FAALİYET RAPORU SAYFA : 1/5 PROJE ADI KONU ve TARİH AYIŞIĞI HALTING PLACE 2015 ARALIK AYI 1. GİRİŞ İstanbul ili, Esenyurt İlçesi, Barbaros Hayrettin Paşa Mah 2316 Sk. No: 13/H üzerinde kurulu 9 Blok ve 346 bağısız bölüm

Detaylı

31.12.2014 31.12.2015

31.12.2014 31.12.2015 İSTANBUL İSTANBUL SİTE YÖNETİMİ'NİN AYRINTILI GELİR GİDER TABLOSU 31.12.2014 31.12.2015 A -BRÜT GELİRLER 3.923.747 3.998.367 1 - Aylık Giderlere İştirak Gelirleri 2.662.228 2.656.236 2 - Tahakkuk Edilen

Detaylı

OYAKKENT 2. ETAP 978 KONUT TOPLU YAPI DENETİM KURULUNUN 01 Mart 2016 31 Mayıs 2016 TARİHLERİ ARASI DENETİM RAPORUDUR

OYAKKENT 2. ETAP 978 KONUT TOPLU YAPI DENETİM KURULUNUN 01 Mart 2016 31 Mayıs 2016 TARİHLERİ ARASI DENETİM RAPORUDUR OYAKKENT 2. ETAP 978 KONUT TOPLU YAPI DENETİM KURULUNUN 01 Mart 2016 31 Mayıs 2016 TARİHLERİ ARASI DENETİM RAPORUDUR 03 HAZİRAN 2016 İKİTELLİ OYAKKENT 2. ETAP 978 KONUT TOPLU YAPI YÖNETİM KURULU'NA BAŞAKŞEHİR

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

ALKENT İCRA KOMİTESİ'NİN 01.01.2008-31.12.2008 DÖNEMİ YÖNETİM HESAPLARININ İNCELENMESİ SONUCU TANZİM OLUNAN YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK DENETİM RAPORU

ALKENT İCRA KOMİTESİ'NİN 01.01.2008-31.12.2008 DÖNEMİ YÖNETİM HESAPLARININ İNCELENMESİ SONUCU TANZİM OLUNAN YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK DENETİM RAPORU İstanbul, 07.01.2009 Rapor Sayısı : YMM 122/ 121-03 ALKENT İCRA KOMİTESİ'NİN DÖNEMİ YÖNETİM HESAPLARININ İNCELENMESİ SONUCU TANZİM OLUNAN YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK DENETİM RAPORU YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR ŞÜKRÜ

Detaylı

DOKÜMAN KODU IP.16.01 TEKNİK BÖLÜM YAYIN TARİHİ 01.05.2006 İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

DOKÜMAN KODU IP.16.01 TEKNİK BÖLÜM YAYIN TARİHİ 01.05.2006 İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Teknik Bölüm SAYFA NO 1 / 6 1. AMAÇ Hastanemiz bünyesindeki tüm makine ve teçhizatın arıza, bakım ve işletimleri ile ilgili faaliyetlerini düzenlemek ve yetki ve sorumlulukları belirlemektir. 2. KAPSAM

Detaylı

ANDROMEDA RESIDENCE AĞUSTOS 2011 AYI AKTİVİTE RAPORU

ANDROMEDA RESIDENCE AĞUSTOS 2011 AYI AKTİVİTE RAPORU ANDROMEDA RESIDENCE AĞUSTOS 2011 AYI AKTİVİTE RAPORU TEKNİK : HİZMET D.TEKNİK 194 S.TESİSAT 85 MEKANİK 137 ELEKTRİK 153 0 50 100 150 200 250 Daire sakinlerinden 85 Adet Sıhhi tesisat,153 Adet Elektrik,137

Detaylı

FOLKART NARLIDERE SİTE YÖNETİMİ AĞUSTOS 2013 AYLIK FAALİYET RAPORU

FOLKART NARLIDERE SİTE YÖNETİMİ AĞUSTOS 2013 AYLIK FAALİYET RAPORU FOLKART NARLIDERE SİTE YÖNETİMİ AĞUSTOS 2013 AYLIK FAALİYET RAPORU Folkart Narlıdere Ağustos 2013 Faaliyet Raporu 1 İÇİNDEKİLER 1. YÖNETİM FAALİYELERİ 1.1. GENEL 1.2. YKS DENETLEME FAALİYETLERİ 2. TEKNİK

Detaylı

ANDROMEDA RESIDENCE TEMMUZ 2010 AYI AKTİVİTE RAPORU

ANDROMEDA RESIDENCE TEMMUZ 2010 AYI AKTİVİTE RAPORU ANDROMEDA RESIDENCE TEMMUZ 2010 AYI AKTİVİTE RAPORU TEKNİK : HİZMET MEKANİK 19 S.TESİSAT 154 ELEKTRİK 127 D.TEKNİK 211 0 50 100 150 200 250 Daire sakinlerinden 19 Adet Sıhhi tesisat,127 Adet Elektrik,154

Detaylı

TÜRKİYE BUZ PATENİ FEDERASYONU TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU

TÜRKİYE BUZ PATENİ FEDERASYONU TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU TÜRKİYE BUZ PATENİ FEDERASYONU 01.05.2016 31.10.2016 TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU Türkiye Buz Pateni Federasyonu Denetim Kurulu 01.05.2016-31.10.2016 dönemine ait raporunu hazırlamak üzere 18.11.2016

Detaylı

TRABZON İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

TRABZON İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU TRABZON İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 3 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

1-31 AĞUSTOS AYI SABİT ÖDEMELER AŞAĞIDAKİ GİBİDİR:

1-31 AĞUSTOS AYI SABİT ÖDEMELER AŞAĞIDAKİ GİBİDİR: 1-31 AĞUSTOS AYI SABİT ÖDEMELER AŞAĞIDAKİ GİBİDİR: ÖDEME KALEMLERİ PERSONEL ÖDEMELERİ (Maaş, Agi (Asgari Geçim İndirimi), Stopaj (Muhtasar), SGK, Yemek, Fazla Mesai) Elektrik Faturası Su Faturası Avukat

Detaylı

TÜRKİYE YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI BAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

TÜRKİYE YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI BAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU TÜRKİYE YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI BAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ

Detaylı

ANDROMEDA RESIDENCE KASIM 2010 AYI AKTİVİTE RAPORU

ANDROMEDA RESIDENCE KASIM 2010 AYI AKTİVİTE RAPORU ANDROMEDA RESIDENCE KASIM 2010 AYI AKTİVİTE RAPORU TEKNİK : HİZMET MEKANİK 155 S.TESİSAT 58 D.TEKNİK 219 ELEKTRİK 106 C3 Blok yangın kontrol panosunun batarya şarj kartı değiştirildi. Blok girişlerinde

Detaylı

TÜRKİYE GOLF FEDERASYONU 01.01.2014 30.09.2014 DÖNEMİ DENETİM KURULU RAPORU

TÜRKİYE GOLF FEDERASYONU 01.01.2014 30.09.2014 DÖNEMİ DENETİM KURULU RAPORU TÜRKİYE GOLF FEDERASYONU 01.01.2014 30.09.2014 DÖNEMİ DENETİM KURULU RAPORU 1- GİRİŞ 1.1-) Konu Türkiye Golf Federasyonu nun 01.01.2014 30.09.2014 dönemi hesap ve faaliyetlerinin, 3289 sayılı Kanun, Bağımsız

Detaylı

Tersanelerde İş Güvenliği Uygulamaları

Tersanelerde İş Güvenliği Uygulamaları Tersanelerde İş Güvenliği Uygulamaları Hazırlayan Necdet DEMİR Tersane Kazaları ceza hukuk bilirkişisi Üsküdar Üniversitesi Öğretim Görevlisi Necdet DEMİR Kimdir? 1990 Yılı Yıldız Üniversitesi Endüstri

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 3.661.647,96 3.661.647,46,50,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 3.661.647,46

Detaylı

SİNPAŞ CENTRAL LIFE SİTE YÖNETİMİ 2014 OCAK HAZİRAN FAALİYETLERİ

SİNPAŞ CENTRAL LIFE SİTE YÖNETİMİ 2014 OCAK HAZİRAN FAALİYETLERİ SİNPAŞ CENTRAL LIFE SİTE YÖNETİMİ 2014 OCAK HAZİRAN FAALİYETLERİ A.SOSYAL TESİS: 1 Sosyal tesis hamam-sauna katındaki sedir sökülerek yerine 5 adet şezlong ve minder konuldu. 2 Sosyal tesis hamam-sauna

Detaylı

TERRACE FULYA TOPLU YAPI YÖNETİMİ AYLIK FAALİYET RAPORU

TERRACE FULYA TOPLU YAPI YÖNETİMİ AYLIK FAALİYET RAPORU TERRACE FULYA TOPLU YAPI YÖNETİMİ AYLIK FAALİYET RAPORU 2012 HAZİRAN AYI RAPORU Rapor No : 06/2012 Haz. Tarihi : 10.07.2012 Sözleşme SAS No : tarafından Terrace Fulya Toplu Yapı Yönetimi için hazırlanmıştır.

Detaylı

DENETLENEN TOPLU YAPININ

DENETLENEN TOPLU YAPININ DENETLENEN TOPLU YAPININ Adı Yerleşim Yeri Adresi : GÖKSUPARK KONUTLARI : ERYAMAN ANKARA Kat Maliki Sayısı : 844 Denetimin Kapsadığı Dönem : 01 Ocak 2012 31 Aralık 2012 Denetim Raporu Hazırlama Tarihi

Detaylı

ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2012

ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2012 (BAĞIMSIZ DENETİM ÇUMSAN ÇUMRA GIDA SANAYİ VE TİCARET. A.Ş. 31.12.20123 ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2012 I DÖNEN VARLIKLAR A Hazır Değerler 1 Kasa 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 4 Verilen Çekler ve

Detaylı

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası 42. Dönem Çalışma Raporu 42. DÖNEM MALİ RAPOR

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası 42. Dönem Çalışma Raporu 42. DÖNEM MALİ RAPOR 42. DÖNEM MALİ RAPOR 493 494 Aktifler (Varlıklar) TMMOB EMO AYRINTILI BİLANÇO (TL) I- DÖNEN VARLIKLAR 266.997,81 A HAZIR DEĞERLER 266.497,81 01. Kasa 1.179,07 1.179,07 02. Alınan Çekler 03. Banka 138.921,58

Detaylı

ANDROMEDA RESIDENCE TEMMUZ 2012 AYI AKTİVİTE RAPORU

ANDROMEDA RESIDENCE TEMMUZ 2012 AYI AKTİVİTE RAPORU ANDROMEDA RESIDENCE TEMMUZ 2012 AYI AKTİVİTE RAPORU TEKNİK : DİĞER TEKNİK (MONTAJ,ASMA VB.) 329 ELEKTRİK 134 MEKANİK 193 SIHHİ TESİSAT 47 Daire sakinlerinden,145 Adet Elektrik,210 Adet Mekanik,51 Adet

Detaylı

TABLO 1.1 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,81 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI

TABLO 1.1 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,81 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI TABLO 1.1 BİLANÇO Yıl : 25 AKTİF HESAPLAR N Yılı 25 PASİF HESAPLAR N Yılı 25 1 DÖNEN VARLIKLAR 1.870.8,81 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 393.5, 10 HAZIR DEĞERLER 1.193.622,44 32 FAALİYET BORÇLARI 42.687,25

Detaylı

ANDROMEDA RESIDENCE OCAK 2010 AYI AKTİVİTE RAPORU

ANDROMEDA RESIDENCE OCAK 2010 AYI AKTİVİTE RAPORU ANDROMEDA RESIDENCE OCAK 2010 AYI AKTİVİTE RAPORU TEKNİK : Daire sakinlerinden 21 Adet Sıhhi tesisat, 53 Adet Elektrik, 314Adet Mekanik, 245 Adet Diğer ( Perde, korniş, Bilgilendirme, Servis vb ) toplamda

Detaylı

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR Amaç Madde 1 Belediye İtfaiye Yönetmeliği kapsamında İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı her türlü araç, makine ve ekipmanın bakım onarımını planlamak,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm TEMEL MUHASEBE BİLGİLERİ

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm TEMEL MUHASEBE BİLGİLERİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm TEMEL MUHASEBE BİLGİLERİ 1. Muhasebenin Tanımı ve İşlevleri... 1 2. Muhasebe Türleri... 2 2.1. Genel Muhasebe... 2 2.2. Maliyet Muhasebesi... 3 3. Muhasebe ile İlgili Taraflar...

Detaylı

GÖKSUPARK KONUTLARI TOPLU YAPI YÖNETİMİ 2010 YILI 4.3 AYLIK DÖNEM DENETİM KURULU RAPORU (01 EKİM-31 ARALIK 2010)

GÖKSUPARK KONUTLARI TOPLU YAPI YÖNETİMİ 2010 YILI 4.3 AYLIK DÖNEM DENETİM KURULU RAPORU (01 EKİM-31 ARALIK 2010) GÖKSUPARK KONUTLARI TOPLU YAPI YÖNETİMİ 2010 YILI 4.3 AYLIK DÖNEM DENETİM KURULU RAPORU (01 EKİM-31 ARALIK 2010) Ocak 2011 DENETLENEN TOPLU YAPININ Adı Yerleşim Yeri Adresi : GÖKSUPARK KONUTLARI : ERYAMAN

Detaylı

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL)

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) AKTİF (VARLIKLAR) 31/12/2007 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) I- DÖNEN VARLIKLAR A- Hazır Değerler 403.030,45 725.183,53 1- Kasa 12.368,77 2.498,62 2- Alınan Çekler 0,00 0,00 3- Bankalar 390.661,68

Detaylı

BİNA TURU KONTROL VE İYİLEŞTİRME FALİYETLERİ FORMU KOD :TSY.FR.09 YAYIN TAR.:EYLÜL 2012 REV.TRH.: REV.NO : SAYFA NO : 1/10

BİNA TURU KONTROL VE İYİLEŞTİRME FALİYETLERİ FORMU KOD :TSY.FR.09 YAYIN TAR.:EYLÜL 2012 REV.TRH.: REV.NO : SAYFA NO : 1/10 BİNA TR KONTROL VE İYİLEŞTİRME FALİYETLERİ FORM KOD :TSY.FR.09 YAYIN TAR.:EYLÜL 2012 REV.TRH.: REV.NO : SAYFA NO : 1/10 Bina Turunun Düzenlendiği alan : Kontrol Tarihi : TEMİZLİK BAHÇE ÇATI MTFAK DENETİM

Detaylı

ANKARA YAPRACIK 5.ETAP TOPLU KONUTLARI 02.DÖNEM TARİHLERİ ARASI MALİ RAPOR. Ağustos 16

ANKARA YAPRACIK 5.ETAP TOPLU KONUTLARI 02.DÖNEM TARİHLERİ ARASI MALİ RAPOR. Ağustos 16 YAPRACIK1015 ANKARA YAPRACIK 5.ETAP TOPLU KONUTLARI 01.11.2015-31.10.2016 101 02.DÖNEM 01.11.2015-31.08.2016 TARİHLERİ ARASI MALİ RAPOR HAZIRLAYAN : Ceyhun TUNEL / Muhasebe GENEL GEÇİCİ MİZAN ANKARA YAPRACIK

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

TABLO 1.12 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,29 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR ,54

TABLO 1.12 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,29 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR ,54 TABLO 1. BİLANÇO Yıl : AKTİF HESAPLAR N Yılı PASİF HESAPLAR N Yılı 1 DÖNEN VARLIKLAR 47.185.283,29 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 4.657.9,33 10 HAZIR DEĞERLER 8.1.152,54 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR 3.741.727,41

Detaylı

TÜRKİYE MASA TENİSİ FEDERASYONU 01.01.2012-31.08.2012 TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU

TÜRKİYE MASA TENİSİ FEDERASYONU 01.01.2012-31.08.2012 TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU TÜRKİYE MASA TENİSİ FEDERASYONU 01.01.2012-31.08.2012 TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Denetim Kurulu 01.01.2012-31.08.2012 dönemine ait raporunu hazırlamak üzere 27

Detaylı

ANDROMEDA RESIDENCE KASIM 2011 AYI AKTİVİTE RAPORU

ANDROMEDA RESIDENCE KASIM 2011 AYI AKTİVİTE RAPORU ANDROMEDA RESIDENCE KASIM 2011 AYI AKTİVİTE RAPORU TEKNİK : HİZMET D.TEKNİK 342 S.TESİSAT 57 MEKANİK 192 ELEKTRİK 90 0 50 100 150 200 250 300 350 400 Daire sakinlerinden 57 Adet Sıhhi tesisat, 90 Adet

Detaylı

OTOPORT OTOMOBİL ALIŞVERİŞ MERKEZİ FAALİYET RAPORU

OTOPORT OTOMOBİL ALIŞVERİŞ MERKEZİ FAALİYET RAPORU PROJE ADI : OTOPORT OTOMOBİL ALIŞVERİŞ MERKEZİ KONU VE TARİH : 15 MART 15 KASIM 2014 DÖNEMİ FAALİYET 1. GİRİŞ İstanbul İli, Esenyurt İlçesi, Saadetdere Mahallesi 33. Sokak No: 46 adresinde bulunan ve Esenyurt

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU Mali Tablolar 15 31.12.2014 TARİHLİ BİLANÇOSU AKTİF(VARLIKLAR) PASİF ( KAYNAKLAR) 31.12.2014 31.12.2014 I -DÖNEN VARLIKLAR 1.282.406,66 III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 1.033.073,38

Detaylı

[YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU]

[YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU] [YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU] OCAK MART 2016 DÖNEMİ SERMİNA LİFE SİTESİ YÖNETİM RAPORUDUR İçindekiler Yönetim Kurulu Faaliyetleri... 2 Yürütülen Faaliyetler:... 3 Site İstatistikleri... 5 Doğalgaz Tüketim

Detaylı

Ortam sırrı, incelikli detaylarda Fiyat Listesi

Ortam sırrı, incelikli detaylarda Fiyat Listesi Ortam sırrı, incelikli detaylarda... 2017-1 Fiyat Listesi GENİŞ ÜRÜN YELPAZEMİZLE 2017 de SİZİNLEYİZ... www.tasbasielektrik.com ZİL GRUBU ZİL GRUBU 3001 Tek Ses Kanarya Zil 110 9.00 3002 Üç Ses Kanarya

Detaylı

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 214 / KARTAL 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ 3 I-OCAK HAZİRAN 214 DÖNEMİ BÜTÇE

Detaylı

Em neller İnşaat modern ve güvenl mekanlar... Dört Dörtlük Bir Yaşam...

Em neller İnşaat modern ve güvenl mekanlar... Dört Dörtlük Bir Yaşam... Dört Dörtlük Bir Yaşam... www. verapark.com.tr Em neller İnşaat Doğayla, doğal olanla yaşamak için... Vera Park Konutları 4-1- www.verapark.com.tr Yeni bir daire alırken orada uzun bir hayat süreceğinizi

Detaylı

TÜRKİYE BİLARDO FEDERASYONU 01.12.2010 31.12.2010 TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU

TÜRKİYE BİLARDO FEDERASYONU 01.12.2010 31.12.2010 TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU TÜRKİYE BİLARDO FEDERASYONU 01.12.2010 31.12.2010 TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU Türkiye Bilardo Federasyonunun 01.12.2010-31.12.2010 dönemlerine ait hesap incelemelerini, 3289 sayılı Kanun ve diğer

Detaylı

ANDROMEDA RESIDENCE KASIM 2012 AYI AKTİVİTE RAPORU

ANDROMEDA RESIDENCE KASIM 2012 AYI AKTİVİTE RAPORU ANDROMEDA RESIDENCE KASIM 2012 AYI AKTİVİTE RAPORU TEKNİK : Daire sakinlerinden,166 Adet Elektrik,161 Adet Mekanik,71 Adet Sıhhi tesisat,345 Adet Diğer (Montaj, Demontaj, Perde, Korniş, Bilgilendirme,

Detaylı

Belediyeye bağlı hizmet eden Türkan Saylan Kültür Merkezi, Bahadır Erdoğdu Zihinsel Engelliler ve Rehabilitasyon Merkezi, İdealtepe Spor Tesisleri ve

Belediyeye bağlı hizmet eden Türkan Saylan Kültür Merkezi, Bahadır Erdoğdu Zihinsel Engelliler ve Rehabilitasyon Merkezi, İdealtepe Spor Tesisleri ve Yetki ve Sorumluluk Müdürlüğümüz; Maltepe Belediyesine bağlı işletme ve iştiraklerin mal ve hizmet taleplerini 4734 sayılı kamu ihale kanunu, ilgili mevzuat çerçevesinde yer alan hükümler doğrultusunda

Detaylı

YAPI GENEL: ISI, SU ve SES YALITIMI:

YAPI GENEL: ISI, SU ve SES YALITIMI: Bu doküman, Ege Yapı Ltd. Şti İz Park Projesi nin mahal listesini tanımlanmaktadır. Mahal listesi; A blok a ait genel tasarım ve uygulama prensiplerini, kullanılacak sistem ve malzemelerin genel hatlarını

Detaylı

Entegre Bina Yönetimi ve Teknik İşletme Hizmetleri. mineral

Entegre Bina Yönetimi ve Teknik İşletme Hizmetleri. mineral Entegre Bina Yönetimi ve Teknik İşletme Hizmetleri mineral Hakkımızda Mineral kurulduğu günden bugüne kadar teknik işletme hizmetlerinde uluslararası ve yerli birçok kurumsal firmanın çözüm ortağı olarak

Detaylı