TERRACE FULYA TOPLU YAPI YÖNETİMİ AYLIK FAALİYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TERRACE FULYA TOPLU YAPI YÖNETİMİ AYLIK FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 TERRACE FULYA TOPLU YAPI YÖNETİMİ AYLIK FAALİYET RAPORU HAZİRAN 2011 AYI RAPORU Rapor No : 06/2011 Haz. Tarihi : Sözleşme SAS No : tarafından Terrace Fulya Toplu Yapı Yönetimi için hazırlanmıştır. Tüm hakları saklıdır. 2010

2 İÇİNDEKİLER TARİH: FAALİYET RAPORU SAYFA : 2/60 1- Yönetim Hizmetleri a. Mali Tablolar i. Aylık Bilanço ii. Gelir Gider Tablosu iii. Aylık Bütçe Gerçekleşen Tablosu iv. Kümülatif Bütçe Gerçekleşen Tablosu v. Borç Alacak Durumu, Tahsilat Tablosu vi. Hukuki Takip b. Yürürlüğe Giren Yeni Prosedür ve Talimatlar c. Denetim Formları i. Yönetim Denetim Formu ii. Muhasebe Denetim Formu iii. Müşteri Hizmetleri Denetim Formu iv. Resepsiyon Denetim Formu v. Teknik Denetim Formu vi. Temizlik Denetim Formu vii. Güvenlik Denetim Formu viii. Bahçe Bakım Denetim Formu d. Düzenlenen Anketler e. Yönetim Kurulu Kararları ve Bekleyen Kararlar f. Düzeltici Önleyici Faaliyetler ve Sonuç Raporları 2- Teknik Hizmetler a. Tüketimler i. Elektrik ii. iii. iv. Doğalgaz Bina Suyu Mazot b. Periyodik Bakımlar c. Teknik İşlerin Dağılımları d. Stok Raporu e. Teknik Eğitim Formları f. Tedarikçi Firma Eğitim Formları g. Teknik Vardiya Çizelgesi h. Havuz ve Kullanma Suyu Analiz Raporları

3 FAALİYET RAPORU SAYFA : 3/60 3- Temizlik ve Güvenlik Hizmetleri a. Aylık Temizlik İş Planları b. Gerçekleştirilemeyen Planlı İşler ve Yeni Planlama c. Taşeron Firmaların Denetim Formları d. Taşeron Firmaların Eğitim Formları e. Güvenlik Risk Analizi f. Temizlik ve Güvenlik Vardiya Çizelgeleri i. Güvenlik Vardiya Çizelgesi ii. Temizlik Vardiya Çizelgesi g. Taşeron Evrakları 4- Yatırımlar a. Yatırım Planı b. Yatırımların Durumu 5- Kaynaklar a. Organizasyon Şeması b. Personel Sirkülasyonu c. Ekipman Sirkülasyonu 6- Müşteri İlişkileri a. Kat Maliklerinden Alınan İş İstekleri b. Kat Maliklerinden Alınan Şikayet ve İstekler c. Site Doluluk Oranı 7- Toplantı Tutanakları 8- Mali a. Yönetim Kurulu ya da Müşteri Temsilcileri İle Yapılan Toplantılar b. Projede Yapılan İç Toplantılar a. Onaylı Fatura Altı ve Proje Olağan Faturası

4 FAALİYET RAPORU SAYFA : 4/60 1- Yönetim Hizmetleri a. Mali Tablolar i. Aylık Bilanço TERRACE FULYA TOPLU YAPI YÖNETİMİNİN TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇOSU AKTİF(VARLIKLAR) TOPLAM PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAM 1- DÖNEN VARLIKLAR 1- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A- Hazır Değerler ,01 A- Ticari Borçlar ,74 1- Kasa 1- Satıcılar ,74 2- Alınan çekler 3- Bankalar ,01 B- Diğer Borçlar 2.776,78 4- Diğer Hazır Değerler 1- Diğer Çeşitli Borçlar 2.776,78 B- Menkul Kıymetler 0,00 C- Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 0,00 1- Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bon. 0,00 D- ALINAN TEMİNAT VE DEPOZİTOLAR ,00 C- Site Sakinlerinden Alacaklar ,43 1- İGDAŞ'a Verilen Teminat ve Depozitolar ,00 1- Site Sakinlerinden Alacaklar ,32 2- Kanuni Takipteki Alacaklar ,11 3- Şüpheli Alacaklar Karş. (-) D- Malzeme Stokları 0,00 1- Malzeme Stokları 2- Verilen Sipariş Avansları E- Diğer Dönen Varlıklar ,26 1- Verilen İş Avansları ,72 2- Diğer Çeşitli Alacaklar ,54 DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI ,70 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI ,52 2- DURAN VARLIKLAR 2- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A- VERİLEN TEMİNAT VE DEPOZİTOLAR ,09 A- Yatırımlar İçin Site Sakinlerinden Alınan Avanslar 0,00 1- Verilen Depozito ve Teminatlar (İGDAŞ ve BEDAŞ) ,09 B- Kıdem Tazminat Karşılıkları 0,00 B- Maddi Duran Varlıklar 0,00 1- Demirbaşlar UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI 0,00 3- ÖZ KAYNAKLAR C- Gelecek Aylara Ait Giderler 2.926,00 A- Geçmiş Dönem Gelir Gider Farkı ,60 1- Gelecek Aylara Ait Sigorta Giderleri 2.926,00 B- Dönem Gelir Gider Farkı ,13 DURAN VARLIKLAR TOPLAMI ,09 ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI ,60 AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI ,79 AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI , ,13

5 FAALİYET RAPORU SAYFA : 5/60 ii. Gelir Gider Tablosu TERRACE FULYA TOPLU YAPI YÖNETİMİNİN DÖNEMİ ÖZET GELİR /GİDER TABLOSU A- TAHSİL EDİLEN GELİRLER ,88 1- Kat Maliklerine Yansıtılan Aidat Gelirleri ,03 2- Kat Maliklerine Yansıtılan Resepsiyon Personel Gelirleri ,61 3- Kat Maliklerine Yansıtılan Doğalgaz ve Su Gelirleri ,25 4- Kat Maliklerine Yansıtılan Soğutma Gelirleri 5- Kat Maliklerine Yansıtılan Gecikme ve Ceza Tazminatları ,69 6- Diğer Gelirler ,30 B- VERİLEN HİZMETLERİN MALİYETİ (-) ,01 1- Yönetim İşletim Gideri (-) ,00 2- Su Gideri (-) ,00 3- Elektrik Gideri (-) ,14 4- Doğalgaz Gideri (-) ,00 5- Mazot Gideri (-) ,00 6- Teknik Sarf Malzemeleri (-) ,14 7- Yedek Parçalar (-) ,00 8- Yasal Fenni Muayene ve Testler (-) ,91 9- Asansör Bakım ve Onarım Gideri (-) , Bina Bakım Onarım (-) , Sigorta Gideri (-) , Hukuki Danışmanlık Gideri (-) , Sosyal Tesis Harcamaları (-) , Öngörülmeyen Giderler (-) , Yatırım ve Demirbaş Giderleri (-) , Diğer Destek Hizmetleri (-) C- FAALİYET GİDERLERİ (-) 0,00 FAALİYET GELİR/GİDER FARKI ,13 D- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR 0,00 E- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-) 0,00 1- OLAĞAN GELİR/GİDER FARKI ,13 F- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 1.075,00 G- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) 0,00 H- OLAĞANDIŞI GELİR/GİDER FARKI 1.075,00 DÖNEM GELİR/GİDER FARKI ,13

6 FAALİYET RAPORU SAYFA : 6/60 iii. Aylık Bütçe Gerçekleşen Tablosu TERRACE FULYA YÖNETİMİNİN 2011 YILI İŞLETME PROJESİNİN TARİHİ İLE GERÇEKLEŞME DURUMU NO AÇIKLAMA GİDER TÜRÜ PAYLAŞIM TÜRÜ 2011 YILI AYLIK BÜTÇE 2009 YILI YILLIK BÜTÇE 2011 YILI 6 AYLIK BÜTÇE 2011 YILI OCAK GERÇEKLEŞEN 2011 YILI ŞUBAT GERÇEKLEŞEN 2011 YILI MART GERÇEKLEŞEN 2011 YILI NİSAN GERÇEKLEŞEN 2011 YILI MAYIS GERÇEKLEŞEN 2011 YILI HAZİRAN GERÇEKLEŞEN toplam 2011 YILI 6 AYLIK BÜTÇE FARKI 1 YÖNETİM HİZMET GİDERLERİ Personel Giderleri SABİT EŞİT Yönetim Ofisi Genel Giderleri SABİT Metrekare Yönetim Hizmet Ücreti SABİT EŞİT İŞLETME GİDERLERİ Su DEĞİŞKEN Metrekare Ortak Elektrik DEĞİŞKEN Metrekare Doğal Gaz DEĞİŞKEN Metrekare Mazot DEĞİŞKEN Metrekare TEKNİK İŞLETİM VE BAKIM GİDERLERİ Personel Giderleri SABİT EŞİT Mekanik ve Elektrik Periyodik Bakımlar SABİT Metrekare Asansör Peryodik Servis Bakımları DEĞİŞKEN Metrekare Bina Bakım Onarım (Mimari-İnşai) DEĞİŞKEN Metrekare Sarf Malzemeler ve Tamirler DEĞİŞKEN Metrekare Yedek Parçalar DEĞİŞKEN Metrekare Havuz Kimyasalları SABİT Metrekare Teknik Atölye, Takım Çantaları, 3.8 SABİT Demirbaşlar Metrekare 3.9 Yasal Fenni Muayene ve Testler DEĞİŞKEN Metrekare DESTEK HİZMETLERİ Temizlik Hizmet Personel Giderleri SABİT EŞİT Temizlik Hizmet Giderleri SABİT Metrekare Bahçe Bakım Personel Giderleri SABİT EŞİT Bahçe Bakım Giderleri SABİT Metrekare Güvenlik Hizmet Giderleri SABİT EŞİT Resepsiyon & Concierge SABİT EŞİT Sosyal Tesis Personel SABİT EŞİT Sosyal Tesis Harcamaları DEĞİŞKEN Metrekare Diğer Hizmetler DEĞİŞKEN EŞİT Sigorta giderleri DEĞİŞKEN Metrekare Hukuki ve Mali Giderler DEĞİŞKEN Metrekare Tazminat ve Mesai Karşılıkları DEĞİŞKEN EŞİT YATIRIM HİZMETLERİ Yatırım ve Demirbaş Giderleri DEĞİŞKEN Metrekare TOPLAM A ÖNGÖRÜLMEYEN B Metrekare TOPLAM BÜTÇE C=A+B KDV D=(A+B)*% KDV DAHİL TOPLAM BÜTÇE E=C+D GEÇEN DÖNEMDEN DEVREDEN AYLIK BÜTÇE FAZLASI F %20 YEDEK AKÇE FONU G TOPLAM GİDERLER BÜTÇESİ H=E-F+G Yönetim Gelirleri (Kira, Promosyon vs.) Ceza ve Faiz Gelirleri Kat Maliklerine Yansıtılan Su ve Doğalgaz bedelleri TOPLAM GELİRLER BÜTÇESİ I AİDATA ESAS TOPLAM BÜTÇE J=H-I K RESIDENCE (RESEPSİYON, VALE, DOORMAN) SABİT EŞİT RESIDENCE ÖZGÜ BÜTÇE N AYLIK TOPLAM BÜTÇE EŞİT PAYLAŞILACAK TOPLAM M2 GÖRE PAYLAŞILACAK TOPLAM TOPLAM TSP TARAFINDAN FATURA EDİLECEK SABİT GİDERLER DİĞER TARAFLARCA FATURA EDİLECEK DEĞİŞKEN GİDERLER TOPLAM

7 FAALİYET RAPORU SAYFA : 7/60 iv. Kümülatif Bütçe Gerçekleşen Tablosu TERRACE FULYA YÖNETİMİNİN 2011 YILI İŞLETME PROJESİNİN TARİHİ İLE GERÇEKLEŞME DURUMU 6 NO AÇIKLAMA GİDER TÜRÜ PAYLAŞIM TÜRÜ 2011 YILI AYLIK BÜTÇE 2011 YILI 6 AYLIK BÜTÇE 2011 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞEN 2011 YILI 6 AYLIK BÜTÇE FARKI 1 YÖNETİM HİZMET GİDERLERİ Personel Giderleri SABİT EŞİT Yönetim Ofisi Genel Giderleri SABİT Metrekare Yönetim Hizmet Ücreti SABİT EŞİT İŞLETME GİDERLERİ Su DEĞİŞKEN Metrekare Ortak Elektrik DEĞİŞKEN Metrekare Doğal Gaz DEĞİŞKEN Metrekare Mazot DEĞİŞKEN Metrekare TEKNİK İŞLETİM VE BAKIM GİDERLERİ Personel Giderleri SABİT EŞİT Mekanik ve Elektrik Periyodik Bakımlar SABİT Metrekare Asansör Peryodik Servis Bakımları DEĞİŞKEN Metrekare Bina Bakım Onarım (Mimari-İnşai) DEĞİŞKEN Metrekare Sarf Malzemeler ve Tamirler DEĞİŞKEN Metrekare Yedek Parçalar DEĞİŞKEN Metrekare Havuz Kimyasalları SABİT Metrekare Teknik Atölye, Takım Çantaları, Demirbaşlar SABİT Metrekare Yasal Fenni Muayene ve Testler DEĞİŞKEN Metrekare DESTEK HİZMETLERİ Temizlik Hizmet Personel Giderleri SABİT EŞİT Temizlik Hizmet Giderleri SABİT Metrekare Bahçe Bakım Personel Giderleri SABİT EŞİT Bahçe Bakım Giderleri SABİT Metrekare Güvenlik Hizmet Giderleri SABİT EŞİT Resepsiyon & Concierge SABİT EŞİT Sosyal Tesis Personel SABİT EŞİT Sosyal Tesis Harcamaları DEĞİŞKEN Metrekare Diğer Hizmetler DEĞİŞKEN EŞİT Sigorta giderleri DEĞİŞKEN Metrekare Hukuki ve Mali Giderler DEĞİŞKEN Metrekare Tazminat ve Mesai Karşılıkları DEĞİŞKEN EŞİT YATIRIM HİZMETLERİ Yatırım ve Demirbaş Giderleri DEĞİŞKEN Metrekare TOPLAM A ÖNGÖRÜLMEYEN B Metrekare TOPLAM BÜTÇE C=A+B KDV D=(A+B)*% KDV DAHİL TOPLAM BÜTÇE E=C+D GEÇEN DÖNEMDEN DEVREDEN AYLIK BÜTÇE FAZLASI F %20 YEDEK AKÇE FONU G TOPLAM GİDERLER BÜTÇESİ H=E-F+G Yönetim Gelirleri (Kira, Promosyon vs.) Ceza ve Faiz Gelirleri Kat Maliklerine Yansıtılan Su ve Doğalgaz bedelleri TOPLAM GELİRLER BÜTÇESİ I AİDATA ESAS TOPLAM BÜTÇE J=H-I K RESIDENCE (RESEPSİYON, VALE, DOORMAN) SABİT EŞİT RESIDENCE ÖZGÜ BÜTÇE N AYLIK TOPLAM BÜTÇE EŞİT PAYLAŞILACAK TOPLAM M2 GÖRE PAYLAŞILACAK TOPLAM TOPLAM TSP TARAFINDAN FATURA EDİLECEK SABİT GİDERLER DİĞER TARAFLARCA FATURA EDİLECEK DEĞİŞKEN GİDERLER TOPLAM

8 FAALİYET RAPORU SAYFA : 8/60 v. Borç Alacak Durumu, Tahsilat Tablosu. TERRACE FULYA 2011/OCAK ÖZET TAHSİLAT RAPORU DÖNEM TAHAKKUK TAHSİLAT BAKİYE Tahsilat Oranı OCAK AİDAT , , ,01 0,83 ENERJİ GİDERİ ŞUBAT AİDAT , , ,93 0,60 ENERJİ GİDERİ ,83 MART AİDAT , , ,95 0,99 NİSAN AİDAT , ,45 1,07 ENERJİ GİDERİ ,16 MAYIS AİDAT , ,85 1,33 HAZİRAN AİDAT , ,76 0,50 vi. Hukuki Takip (Şüpheli Alacaklar Hesabı) İki Tarih Arası Mizan [İKİ TARİH ARASI MİZAN YENİ2] Hesap Kodu Hesap Adı Bakiye HUKUKA İNTİKAL EDEN MALİKLER , SAFİYE AKSOY , YÜKSEL BALCI , METİN GÜNDOĞDU 412, MEHMET BÖLÜKGİRAY 1.602, YAHYA GÜZELYURT 608, EN BİNA 660, BT TRUZİM SEYAHAT 953,86 İNŞ.ORG.SAN.TİÇ.LTD.ŞTİ ATAKAN ÖZCAN 182, HİLMİ ÇEVİK 2.105, SEVİNJ HASANOVA 2.764,05

9 FAALİYET RAPORU SAYFA : 9/60 b. Yürürlüğe Giren Yeni Prosedür ve Talimatlar AY İÇİNDE VERİLEN TALİMATLAR TALİMAT VERİLEN BİRİM İÇERİK Güvenlik Güvenlik Güvenlik Güvenlik Güvenlik / Temizlik Temizlik Temizlik Temizlik Temizlik Temizlik Sosyal Tesis Resepsiyon Müşteri Hizmetleri Muhasebe Muhasebe TF içinde devriye atarkan görülen, diğer birimleri ilgilendiren konuları aktarmak Özellikle güvenlik personelinin canlı, atak, hareketli olması İşten ayrılan personelin, özellikle otomasyon gibi mahallere alınmaması, görüşme yapılacaksa TF dışında yapılması Gelen tüm misafirlerin teyidi alınmadan,tf 'ya alınmaması Nişantaşı girişindeki çöp alanı sürgüsünün kapalı tutulması Center yük asansörlerinin devreye alınması ile kabin temizliğinin takibi ( çöp toplama ve taşıma ) Sosyal Tesis Fıtness alanında,spor yapanlar var iken mop /paspas atılmaması Center binası iç girişteki taş duvarların silinmesi işleminin programa alınması Center ön dış zemin taşlarının yıkanması işleminin programa alınması Sosyal Tesis ayak havuzunun,gece temizlik personeli tarafından boşaltılması,sabah gelen temizlik personeli tarafından su ve ilacının konulması Sosyal Tesis hafta sonları, center çalışanları tarafından kullanılmaması Gün Sonu Raporu olarak tüm görüşme ve işlerin hergün düzenli bildirilmesi TF da özellikle kiracı olarak oturan dairelerin aidatlarının sıkı takip edilmesi. 1 ay geciktiğinde aranılarak bakiyelerini yatırmaları sağlanması Center binasında aidat ve enerji giderlerini ödemeyen daireler, önce aranacak, sonrasında kapatılması yönünde girişimde bulunulacak

10 c. Denetim Formları TARİH: FAALİYET RAPORU SAYFA : 10/60 i. Yönetim Denetim Formu TARİH : F23-10 YÖNETİM HİZMETLERİ REVİZYON : 0 DENETİM FORMU SAYFA : 1 / 1 Proje : TERRACE FULYA Denetimci : NİLGÜN ATEŞSAL DÖNEM: 22.hf 23.hf 24.hf 25.hf Ayrılan personelin tanıtma kartları geri alınmakta mıdır? Her personel için şahsi dosya tutulmuş mudur? Personel adres ve telefon defteri mevcut mudur? Temel eğitim almadan çalışan personel var mıdır? Personelin yükselme ve diğer eğitim planı var mı? Günlük breefing programı hazır ve uygulanmakta mıdır? Eğitim kayıtları tutuluyor ve tam mı? Sabotaj, yangın ve hırsızlığa karşı alınan güvenlik önlemlerinin eğitimi ve 8 kontrolleri yapılmakta mıdır? Acil telefon numaraları mevcut mu? Personel yangında ve doğal afetlerde ne yapacağını biliyor mu? Proje Dosyaları tamam mı? Kılık kıyafet düzgün ve temiz mi? Tanıtım kartı takılı mı? İş planları mevcut mu? Projenin rutin denetlemeleri yapılıyor mu? Temizlik, güvenlik, teknik ve bahçe bakım cheklistleri yapılmış mı? Call centerdan gelen iş emirleri takip ediliyor mu? Müşteri menuniyeti için 6 aylık/yıllık anket düzenlenmiş midir? Kat Mülkiyeti Kanunu ve Site Yönetim Planı mevcut mudur? Genel Kurul evrakları muntazam muhafaza ediliyor mu? Portal kullanımı uygun mu? Projede taşeron sözleşmeleri ve ana sözleşme mevcut mu? Projede bütçe mevcut mu, bilgisine sahip mi? TOPLAM 3,48 3,7 3,74 3,87 Değerlendirme : 1 - zayıf ; 2 - orta ; 3 - iyi ; 4 - çok iyi

11 FAALİYET RAPORU SAYFA : 11/60 ii. Muhasebe Denetim Formu TARİH : F23-16 MUHASEBE HİZMETLERİ REVİZYON : 0 DENETİM FORMU SAYFA : 1 / 1 Proje : TERRACE FULYA Denetimci : NİLGÜN ATEŞSAL DÖNEM: 22.hf 23.hf 24.hf 25.hf Personel puantajları tutuluyor mu? Personel imza çizelgeleri takip ve kontrol ediliyor mu? Personel özlük dosyaları tam ve eksiksiz mi? Banka talimatları klase edilmiş mi? İşletme gelir ve giderleri muhasebe programına günlük kaydediliyor mu? Fatura ve Fişler kayıtlara uygun şekilde klase ediliyor mu? Aylık gerçekleşme hesapları ve evrakları düzenli olarak tutuluyor mu? Aylık mali bütçe raporu yapılıyor mu? Aylık aidat dağılımları ve gecikme tazminatları doğru hesaplanıyor mu? Aylık bilançolar yapılıyor mu? Aylık gelir tablosu yapılıyor mu? Aylık bütçe-gerçekleşen tablosu yapılıyor mu? Banka ekstreleri haftalık olarak dosyalanıyor mu? Aylık mizan ve genel mizan tutuluyor mu? Haftalık ve aylık ödeme planları yapılıyor mu? Aylık özet tahsilat raporu yapılıyor mu? Site borçlarına ait kayıtlar güncel olarak tutuluyor mu? Kat maliklerine borçları ile ilgili ekstre ve döküman gönderiliyor mu? Kanuni takipteki kat maliklerinin hesapları ayrı tutuluyor mu? Gelir ve gider hesapları hesap planına göre ilgili bölümlere düzgün 20 işleniyor mu? İş avanslarının kaydı tutuluyormu,belli periyotlarda kapatılması sağlanıyor 21 mu? Taşınan malik ve kiracıların borçlarını kapatması sağlanıyor mu? Değerlendirme: 1-zayıf; 2-orta; 3-iyi; 4-çok iyi ARA TOPLAM 3,73 3,73 3,95 4

12 FAALİYET RAPORU SAYFA : 12/60 iii. Müşteri Hizmetleri Denetim Formu TARİH : F23-14 MÜŞTERİ HİZMETLERİ REVİZYON : 0 DENETİM FORMU SAYFA : 1 / 1 Proje : TERRACE FULYA Denetimci : NİLGÜN ATEŞSAL DÖNEM: 22.hf 23.hf 24.hf 25.hf 0 6 A MÜŞTERİ HİZMETLERİ Yeni gelen site sakininin gerekli kayıtlarının yapılması ve Kiracı ise Kira kontratı fotokopisi 1 veya ev sahibinin yazılı beyanı alınmış mıdır? Yeni gelen kat maliklerine/kiracılara site hakkında bilgi verilmesi ve site genel yaşam 2 kurallarının aktarılması,taşınma ve dekorasyon talimatının verilmesi,site sakinine ait teknik, temizlik, idari tedarikçi, resmi kurum işleri vb. Her türlü konuda kendilerine gerekli yazılı ve sözlü destek verilmesi yapılmış mıdır? Yeni gelen kat maliklerinin resmi kaydının yapılması için muhasebeye bilgi aktarılması, kat maliki bildirgecinin düzenlenmesi için muhasebeye bilgi aktarılması yapılıyor mu? Yeni gelen Site sakinine websayfası tanıtımı yapılıyor mu? Yeni gelen Site sakinine Site kitapçığı ve Site talimatı verilmiş mi? Site sakinlerinin bilgileri ve ulaşım numaraları mevcut mu? Site sakinlerinin şikayet kayıtları tutulmakta mıdır? Site sakinlerinden gelen taleplerin kayıtları tutulmakta mıdır? Site sakinlerinden Yönetimi ekipleri gelen tarafından talepler yapılamayan ilgili birimlere işlerle aktarılıp ilgili takibi olarak yapılıyor kat maliklerini mu? gerekli yetkili servis ve tedarikçi firmalara yönlendirmesi yapılıyor mu? Acil telefon numaraları mevcut mu? Personel adres ve telefon defteri mevcut mudur? Site yönetimi bünyesinde tüm yazışmaları dosyalamak, arşivi düzenlemesi yapılmış mı? Bloklardaki duyuru panolarının düzenlemesini yapılmakta, duyuruları hazırlamakta mıdır? Siteye gelecek emlakçılar kayıt altına almakta mıdır? Kılık kıyafet düzgün ve temiz mi? Tanıtım kartı takılı mı? Personel yangında ve doğal afetlerde ne yapacağını biliyor mu? Değerlendirme : 1 - zayıf ; 2 - orta ; 3 - iyi ; 4 - çok iyi TOPLAM 3,67 3,83 3,72 3,72

13 FAALİYET RAPORU SAYFA : 13/60 iv. Resepsiyon Denetim Formu TARİH : F23-15 RESEPSİYON HİZMETLERİ REVİZYON : 0 DENETİM FORMU SAYFA : 1 / 1 Proje : TERRACE FULYA Denetimci : NİLGÜN ATEŞSAL DÖNEM: 22.hf 23.hf 24.hf 25.hf 0 6 B RESEPSİYON & KARŞILAMA HİZMETLERİ 1 Gelen misafir kayıtları tutuluyor mu? Gelen servisçi (Kurye, Yemek, Su) kayıtları tutuluyor mu? Giriş Kartlarının dönüşleri takip ediliyor mu? Site sakinlerinden gelen taleplerin kayıtları tutulmakta mıdır? Site sakinlerinden gelen talepler ilgili birimlere aktarılıp takibi yapılıyor mu? Acil telefon numaraları mevcut mu? Taşınmalar sırasında ilgililere form ve talimatlar doldurtulup imzalattırılıyor mu? Taşınmalar sırasında Müşteri Hizmetleri'ne bilgi veriliyor mu? Kılık kıyafet düzgün ve temiz mi? (Resepsiyonist,Vale, Bellboy,Doormen) Tanıtım kartı takılı mı? (Resepsiyonist,Vale, Bellboy,Doormen) Çalışma mahalleri düzgün ve temiz mi? Telefon yönlendirmesi yapılıyorsa kayıtları tutulmakta mıdır? Personel yangında ve doğal afetlerde ne yapacağını biliyor mu? Değerlendirme : 1 - zayıf ; 2 - orta ; 3 - iyi ; 4 - çok iyi TOPLAM 3,54 3,54 3,62 3,77 B GRUP 2 puan 1 puan 1 Personel aylık sirkülasyon 0-10% % 1 2 Personelin çağrıya cevap süresi 0-2 dk dk 1 3 Personelin aylık işe gelmeme sayısı 0-2 defa defa 1

14 v. Teknik Denetim Formu TARİH: FAALİYET RAPORU SAYFA : 14/60

15 FAALİYET RAPORU SAYFA : 15/60 vi. Güvenlik Denetim Formu TARİH : F23-12 GÜVENLİK HİZMETLERİ REVİZYON : 0 DENETİM FORMU SAYFA : 1 / 2 Proje : TERRACE FULYA Denetimci : NİLGÜN ATEŞSAL DÖNEM: 22.hf 23.hf 24.hf 25.hf Sitenin Özel Güvenlik izni mevcut mu? Koruma ve Güvenlik planları var ve mevcut duruma uygun mu? ,0% 2. Güvenlik görevlileri görev tanım ve talimatlarını biliyorlar mı? ,0% Güvenlik personelinin kimlik kartı mevcutmu,techizatı nizami mi? Üniforması 3. bakımlı ve standartlara uygun mu? ,0% 4. Özel Güvenlik personeli için "Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası"yaptırılmış mı? Yapılan sigortalar 15 gün içinde Valiliğe bildirilmiş ,0% mi? 5. Personel şirket yapısını biliyor mu? ,0% 6. Güvenlik görevlilerinin teçhizatları tam mıdır? ,0% 7. Personel Site sakinlere ve ziyaretçilere nazik ve saygılı davranıyorlar mı? ,0% 8. Personelin nöbet yerleri ile ilgili eğitimleri yeterli midir? ,8% 9. Personel görevi esnasında tutması gereken form ve belgeleri usulüne uygun dolduruyor mu? ,0% 10. Güvenlik noktalarına yabancı şahısların girmesine müsaade ediliyor mu? ,9% 11. Ayrılan personelin ve yeni alınan personelin Valiliğe bildirimi 15 gün içinde yapılıyor mu? ,0% 12. Her personel için şahsi dosya tutulmuş mudur? İş sözleşmeleri dosya içinde ,0% mevcut mu? 13. Personel adres ve telefon defteri mevcut mudur? ,0% 14. Vardiya defterleri düzenli tutuluyor mu? ,0% 15. Sitenin her türlü giriş çıkışları kontrole alınmış mıdır? Personel sorumlu ,0% oldukları yeri terk ediyor mu? 16. Eşya ve mal getiren araçlar kontrol edildikten sonra içeri alınmakta mıdır? ,0% 17. Site içinde resmi kurumların çalışmaları (Elk./Su /Tel. vb.) takip ediliyor mu? ,0% Gelen ziyaretçiler Site Sakinlere haber verilerek ve müsaade alındıktan sonra 18. girişine müsaade ediliyor mu? ,0% 19. Misafır kartların kaydı düzenli tutulmakta mıdır? ,0% 20. Telefon ve telsizler, (el/kapı) dedektörleri faal çalışmakta mıdır? ,0% 21. Temel eğitim almadan çalışan personel var mıdır? Güvenlik personeli ,0% Güvenlik hizmeti dışında çalıştırılıyor mu? 22. Günlük breefing programı hazır ve uygulanmakta mıdır? ,8% 23. Eğitim kayıtları tutuluyor ve tam mı? ,0% Sabotaj, yangın ve hırsızlığa karşı alınan güvenlik önlemlerinin eğitimi ve 24. kontrolleri yapılmakta mıdır? ,0% 25. Acil telefon numaraları mevcut mu? ,0% 26. Yangına karşı tedbirler ve araçlar yeterli mi? ,0% 27. Personel yangında ve doğal afetlerde ne yapacağını biliyor mu? ,0% Projedeki tüm mahallerin kapı anahtarları kilitli bir dolap içerisinde muhafaza 28. edilmekte midir? ,0% 29. Yangın alarm ve tahliye denemeleri yapılmakta mıdır? ,0% 30. Yangın söndürme cihazları görünür ve erişilebilir yerlerde midir? ,0% 31. Tüpleri dolu ve ayda bir kontrol edilerek kartlarına işlenmiş mi? ,0% Değerlendirme: 1-zayıf; 2-orta; 3-iyi; 4-çok iyi ARA TOPLAM ,4% TARİH : F23-12 GÜVENLİK HİZMETLERİ REVİZYON : 0 DENETİM FORMU SAYFA : 2 / 2 B GRUBU Personel sirkilasyon oranı aylık %10 u aşıyor mu? ,0% 2. İşe gelmeme oranı ayda iki kereyi aşıyor mu? ,0% 3. Çağrı cevap süresi 2 dakikayı aşıyor mu? ,0% Değerlendirme : 1-zayıf; 2-iyi ARA TOPLAM ,3% GENEL ORTALAMA 87,34%

16 FAALİYET RAPORU SAYFA : 16/60 vii. Temizlik Denetim Formu TARİH : F23-11 TEMİZLİK HİZMETLERİ REVİZYON : 0 DENETİM FORMU SAYFA : 1 / 1 Proje : TERRACE FULYA Denetimci : NİLGÜN ATEŞSAL DÖNEM: 22.hf 23.hf 24.hf 25.hf Temizlik görevlileri görev tanım ve talimatlarını biliyorlar mı? Kıyafetleri bakımlı ve standartlara uygun mu? Tüm personelin tanıtma kartı var mıdır? Personel şirket yapısını biliyor mu? Temizlik görevlilerinin teçhizatları tam mıdır? Personel Site sakinlerine nazik ve saygılı davranıyorlar mı? Personel sorumlu oldukları yerleri terk ediyor mu? Kapalı/açık otopark lar temiz mi? Konteynerler temiz ve dezenfekte edilmiş mi? Temizlik makinaları faal çalışıyor mu? Temizlik malzemeleri tam mı? Personelin yükselme ve diğer eğitimlerden haberleri var mı? Günlük briefing programı hazır ve uygulanmakta mıdır? Personel yangında ve doğal afetlerde ne yapacağını biliyor mu? Camlar temiz mi? Asansörler temiz mi? Yürüyen merdivenler temiz mi? 18 Zemin standartlara uygun olarak temizlenmiş mi? Yangın dolapları ve tüplerinin temizliği yapılmış mı? Personel mahalleri temiz mi? WC temiz ve kağıtları tam mı? Değerlendirme : 1-zayıf; 2-orta; 3-iyi; 4-çok iyi ARA TOPLAM 3,7 3,75 3,85 3,9 B GRUP 1 Personel aylık sirkülasyon 2 puan 0-10% 2 1 puan 10-20% 1 2 Personelin çağrıya cevap süresi 0-2 dk dk 1 3 Personelin aylık işe gelmeme sayısı 0-2 defa defa 1

17 FAALİYET RAPORU SAYFA : 17/60 viii. Bahçe Bakım Denetim Formu F23-17 BAHÇE BAKIM DENETİM FORMU TARİH : REVİZYON : 0 SAYFA : 1 / 1 Proje : TERRACE FULYA Denetimci : NİLGÜN ATEŞSAL DÖNEM: 22.hf 23.hf 24.hf 25.hf Bahçelerin envanter kayıtları var mı? Bahçelerin bakım programı var mı? Bahçe bakımları ile ilgili haftalık ve aylık raporlar var mı? Bahçeler görsel olarak uygun mu? Çürümüş, kurumakta olan vb bitki var 4 mı? Bahçelerin gübrelemeleri düzenli olarak yapılıyor mu? Bitkilerin ilaçlamaları düzenli olarak yapılıyor mu? Çimler düzenli olarak biçiliyor mu? Bitkilerin mevsime uygun budamaları yapılıyor mu? Ağaçların altına çanak açılmış mı? Bahçe atıkları usulüne uygun bertaraf ediliyor mu? Otomatik sulama sistemi mevcut mu,çalışma programı uygun mu? Mevsimlik çiçek dikimi yapılıyor mu? Kene ve zararlı ilaçlaması yapılıyor mu? Değerlendirme: 1-zayıf; 2-orta; 3-iyi; 4-çok iyi ARA TOPLAM 3,85 3,77 3,92 3,92 B GRUP 2 puan 1 puan 1 Personel aylık sirkülasyon 0-10% % 1 2 Personelin çağrıya cevap süresi 0-2 dk dk 1 3 Personelin aylık işe gelmeme sayısı 0-2 defa defa 1 d. Düzenlenen Anketler Dönem içinde yapılan anket bulunmamaktadır.

18 FAALİYET RAPORU SAYFA : 18/60 e. Yönetim Kurulu Kararları ve Bekleyen Kararlar Yeni alınacak kararlar; 1. Sosyal Tesis tadilat çalışması yapılması 2.Center önü rampanın yapılması ve maliyetinin Bahçeci Tüp Bebek Merkezi tarafından karşılanması 3.Center bölgesindeki havalandırma sisteminin izolasyon maliyetinin maliyetinin Bahçeci Tüp Bebek Merkezi tarafından karşılanması f. Düzeltici Önleyici Faaliyetler ve Sonuç Raporları 1.Life Ihlamur girişi güvenlik noktası iyileştirilmesi 2.Life Ihlamur girişi Terrace Fulya yazısının büyütülmesi. 3.Sosyal tesis havuz çevresi deck, balkon tamir ve silstre cilası.

19 2- Teknik Hizmetler TARİH: FAALİYET RAPORU SAYFA : 19/60 a. Tüketimler SIRA KOD BLOK SAYAC ADI TESISAT NO SAYAC NO CARPAN SOZLESM E GUCU 1 SOĞ-1 LIFE OTOPARK SOGUTMA GRUBU Tüketim (kw H) Tüketim (TL) 2 SOĞ-2 LIFE OTOPARK SOGUTMA GRUBU MEK LIFE OTOPARK MEKANIK ODA GEN-C1 CENTER 1 GENEL MAHAL ASA-C1 CENTER 1 ASANSORLER ,06 583,90 6 ÇEV-C1 CENTER 1 CEVRE AYDINLATMA YAN-C2 CENTER 2 YANGIN POMPASI ,52 18,80 8 ASA-C2 CENTER 2 ASANSORLER , ,50 9 GEN2-C2 CENTER 2 GENEL MAHAL GEN1-C2 CENTER 2 GENEL MAHAL HAV-78 LIFE 2 SOSYAL TESISLER (YENİ SAYAÇ) OTO PARSEL CENTER OTOPARK ,28 0,70 13 YAN PARSEL CENTER YANGIN POMPASI , ,10 14 GEN PARSEL CENTER GENEL MAHAL ,37 192,70 15 GEN PARSEL CENTER GENEL MAHAL ,58 188,30 16 YAN PARSEL CENTER YANGIN POMPASI ,84 11,30 SIRA BLOK SAYAC ADI TESISAT NO SAYAC NO CARPAN SOZLESM E GUCU Tüketim (kw H) Tüketim (TL) 1 ORT-L1 LIFE 1 ORTAK ALANLAR N FATURA YOK SAYAÇ BOŞ 2 ASA-L1 LIFE 1 ASANSORLER N ,952 86,90 3 ORT-L2 LIFE 2 ORTAK ALANLAR N , ,70 4 ASA-L2 LIFE 2 ASANSORLER N ,298 84,30 5 SOS-L2 LIFE 2 SOSYAL TESISLER N FATURA YOK SAYAÇ BOŞ 6 ÇEV-L2 LIFE 2 CEVRE AYDINLATMA N , ,80 7 ASA-L3 LIFE 3 ASANSORLER N ,786 93,60 8 ORT-L3 LIFE 3 ORTAK ALANLAR N , ,70 9 ASA-L4 LIFE 4 ASANSORLER N ,129 73,70 10 ORT-L4 LIFE 4 ORTAK ALANLAR N , ,80 11 ASA-L5 LIFE 5 ASANSORLER N ,723 90,10 12 ORT-L5 LIFE 5 ORTAK ALANLAR N , ,50 13 YÖN-L5 LIFE 5 YÖNETİM OFİSİ N , ,90 TESISAT SIRA SAYAC SAYAC NO MЗ NO 1 SU-1 SU SAYACI SU-2 SU SAYACI GAZ DOGALGAZ SAYACI 70843

20 b. Periyodik Bakımlar TARİH: FAALİYET RAPORU SAYFA : 20/60 Ay içinde gerçekleştirilen periyodik bakım formlarının no ve tarihlerini gösterir tablolar aşağıdadır. BAKIMI YAPAN BAKIM TARİHİ TEKNİK SORUMLU BAKIM BAKIM İŞLEM DURUMU FİRMA KONUSU PERİYODU HYDRO SAFE TOLGA GÜRLER KAPALI HAVUZ HAFTALIK YAPILDI HYDRO SAFE TOLGA GÜRLER KAPALI HAVUZ HAFTALIK YAPILDI ETA MELKO MEHMET AKARSU ASANSÖR ARIZA ÇAĞRI YAPILDI HYDRO SAFE TOLGA GÜRLER SOĞUTMA HAFTALIK YAPILDI KULELERİ KONE ASANSÖR MURAT AKGÜL ASANSÖR AYLIK BAKIM YAPILDI HYDRO SAFE ZİYA AVCU HAVUZ SERVİS VE YAPILDI FİLİTRE VE KUM DEĞİŞİMİ MONTAJ HYDRO SAFE TOLGA GÜRLER KAPALI HAVUZ HAFTALIK YAPILDI HYDRO SAFE TOLGA GÜRLER KAPALI HAVUZ HAFTALIK YAPILDI HYDRO SAFE TOLGA GÜRLER SOĞUTMA HAFTALIK YAPILDI KULELERİ VE KAPALI DEVRE ETA MELKO NECDET ULUDAĞ ASANSÖR ARIZA ÇAĞRI YAPILDI HYDRO SAFE TOLGA GÜRLER KAPALI HAVUZ HAFTALIK YAPILDI HYDRO SAFE TOLGA GÜRLER KLOR HAFTALIK POMPASIVE KAPALI HAVUZ YAPILDI

21 c. Teknik İşlerin Dağılımları TARİH: FAALİYET RAPORU SAYFA : 21/60 PERSONEL ANALİZ İŞ SAYISI İŞ ZAMANI KERİM EVREN KEMAL KADİR VOLKAN ERSAN 0 0 PERSONEL İŞ SAYISI YÜZDESİ VOLKAN 26% KADİR 26% ERSAN 0% KERİM 15% KEMAL 17% EVREN 16% PERSONEL İŞ ZAMAN YÜZDESİ KADİR 30% VOLKAN 20% ERSAN 0% KERİM 20% KEMAL 15% EVREN 15% TOPLAM İŞ SAYISI ORTAK ALAN İŞ SAYISI DAİRE İÇİ İŞ SAYISI ORTAK ALAN İŞ ZAMANI SÜRESİ DAİRE İÇİ İŞ ZAMANI SÜRESİ KAYIP İŞ GÜCÜ ZAMANI PERSONEL AYLIK TOPLAM ÇALIŞMA ZAMANI PERSONEL TOPLAM İŞ GÜCÜ ZAMANI MESAİ TOPLAM KAPASİTE KAPASİTE KULLANIM ORANI % İŞ ANALİZ İS SAYISI YÜZDESİ DAİRE İÇİ İŞ SAYISI 24% ORTAK ALAN İŞ SAYISI 76% İŞ ZAMAN YÜZDESİ DAİRE İÇİ İŞ ZAMANI SÜRESİ 21% ORTAK ALAN İŞ ZAMANI SÜRESİ 79%

22 FAALİYET RAPORU SAYFA : 22/60 d. Stok Raporu ELEKTRİK MALZEME LİSTESİ DÖNEM BAŞI ÜRÜN ADI VE KODU DÖNEM İÇİ DÖNEM İÇİ KALAN TARİH MAHAL SAYIM KULLANILAN SATIN ALINAN KULLANILDIĞI ALAN 54 PHILIPS AMPUL 60W 54 5 GENERAL AMPUL 60W 5 29 OSRAM AMPUL 26W/830 SOSYAL TE PHILIPS PL-C 18W/840 MASTER PHILIPS PL-S 11W/827 4P TEKFEN 25W E14 DUYLU 52 8 OSRAM 24W DAİRA İÇİ PHİLİPS TLD 36 W FLORASAN 26 1 ARIZALI ASANSÖR SENSÖRÜ 1 25 OSRAM L 36W/830 FLÜORESANT 25 2 POLYLUX XL F58W/827 FLÜORESANT L GNC LV POWER SAPLEY GNC LV POWER SAPLEY 23 3 GNC HX A 3 4 GNC CV C 4 2 RTM ELEKTRONİK HOPARLÖR VOLÜM KONT. 2 3 NADE HAREKET SENSÖRÜ 3 1 SCAN POWER SAPLEY 1 4 KROŞE 4 2 BUĞAT 2 8 GOYA 108W ELEKTRONİK TRAFO VİKO 4'LÜ GURP PRİZ VİKO TOPRAKLI FİŞ AKIM TRAFOSU 3 3 TRAFO 3 1 2,5 mm KLİPS 1 16 JALUZİ TRAFOSU 16 3 HOPARLÖR 3 1 BİLGİSAYAR TRAFOSU 1 1 ASUS MARKA BİLGİSAYAR DVD 1 3 LEGRANT SENSÖR LEGRANT ZAMAN SAATİ 3 70 AÇIK KABLO YÜKSÜĞÜ YAPIŞKANLI KROŞE 20 8 BTICINO PRİZ İÇİ JALUZİ ERKEK SİVİCH SYILVIYANNA FHE 21 W T5 4 4 SYILVIYANNA FH 14 W T ARIZALI BAHÇE AYDINLATMA ARMATÜRÜ W PROJEKTÖR W STARTER AYAKLI HELOJEN LAMBA 6 4 İSKELE TEKERLEĞİ 4 6 İZALASYON MALZEMESİ 6 2 SENSÖRLÜ KLOP ARMATÜR 2 14 OSRAM 1X18 ELEKTRONİK BALAST OSRAM 2X36 ELEKTRONİK BALAST GENERAL ELEKTİRİK HALOGEN AR 111/75 W 7 5 LEVCI HALOGEN 100 W X2,5 NYM KABLO ELEKTRİK EK KORUMA MUF 5 5 GÜN IŞIĞI YILBAŞI SÜSÜ LED 5 10 BUZ MAVİSİ SAÇAK LED HORTUM LED SÜS AYDINLATMA YILBAŞI ÇAMI 1 1 MUHTELİF ÇAM SÜSLERİ w E27 ampul *36 w elt elektronik balast *36 w 830 genaral elektrik center asansör önleri 40 40w e14 ampul F18W/830 POTYLUX FLORASAN PHILIPS TL-D 36W SNOW WHİDE OSRAM FH 35W/827 T5 AMPUL 47 3 KONDANSATÖR 3 0 KONDAKTÖR 0 1 SEYYAR ELEKTRİK MAKARA A NH ENAŞ SİMENS SİGORTA A NA ENAŞ SİMENS SİGORTA A NA ENAŞ SİMENS SİGORTA A NA ENAŞ SİMENS SİGORTA 2 9 SYLVANYA FAR W 9 20 ZERO LİGHT DURACELL PILL ABB 1SD A ABB C63 AMPER K OTOMAT 4

23 FAALİYET RAPORU SAYFA : 23/60 MEKANİK MALZEME LİSTESİ DÖNEM BAŞI ÜRÜN ADI VE KODU DÖNEM İÇİ DÖNEM İÇİ KALAN TARİH MAHAL SAYIM KULLANILAN SATIN ALINAN KULLANILDIĞI ALAN LİK VANA 3 3 ŞEFFAF SİLİKON 3 14 BEYAZ SİLİKON 14 3 KÖPÜK 3 7 TAŞLAMA 7 3 ENJEKTE SIVI 3 4 SIVI ÇİVİ 4 4 KARBON TAŞLAMA 4,5 MERDİVEN KAYDIRMAZI 3 DALGIÇ POMPA (LOWARA) 1,5 YAPIŞTIRMA İLACI 2 KAMA SU POMPASI 1 TANESİ ARIZALI 2 ASANSOR AYNASI 1 MÜDAHALE KAPAĞI 6 MATKAP UCU 4 YARIM PARMAK BORU 3 FLOV SİVİCH 1 KAYIŞ KASNAĞI TAKIMI 25 BULANIKLIK GİDERİCİ 30 TEMİZLEYİCİ VE TORTU GİDERİCİ 8 SENTETİK TİNER 18 DİZEL MOTOR YAĞI 1 SOĞUK YOL ÇİZGİ BOYASI 10 SIVI BORU AÇICI 2 ALÜMİNYUM TEMİZLEYİCİ 2,5 SENTETİK BOYA 1 CALASKA 2 ARIZALI RULMAN YATAĞI 1 BOYA MAKİNASI 35 MAŞON 3/4 40 MAŞON 1/2 50 DİRSEK 1/2 100 DİRSEK 3/4 9 DIŞ DİŞLİ REKOR MAŞON PİSLİK TUTUCU 5 ÇEK VALF 50 5 KÜRESEL VANA 1/2 4 KÜRESEL VANA MİNİ 1/2 5 50'LİK KALVENİZ LİPER 14 ADAPTÖR CONTA 17 SIVI CONTA 200 KLINGİRİK CONTA 1/2 VE 3/4 5 ZIMPARA YUVARLAK 70 TEFLON BANT 1 KALE KİLİT TAKIMI 10 TANGİT 6 63 KAPALI DİRSEK KAPALI DİRSEK 3 75 KAPALI DİRSEK 2 90X63 REDÜKSİYON 2 63 DIŞ DİŞLİ REKOR 6 40 DIŞ DİŞLİ REKOR 16 32'LİK DIŞ DİŞLİ REKOR 5 25'LİK DIŞ DİŞLİ REKOR 3 1/2 DIŞ DİŞLİ DİRSEK 1 3/4 DIŞ DİŞLİ 'T' 5 1/2 İÇ DİŞLİ DİRSEK 15 KETEN 15 BAĞ 2 VANTUZ 2 İZELTAŞ TORNAVİDA UÇLARI 1 40 CM SU TERAZİSİ 1 PLASTİK ÇEKİÇ İZALTAŞ 1 TAHTA TESTERE 2 BOYA RULO 4 BARET 1 PİKNİK TÜPÜ 6 PLASTİK KAYNAK PAFTASI 5 RULMAN GRESİ 2 SENTETİK BOYA 1,5 LT

24 FAALİYET RAPORU SAYFA : 24/60 e. Teknik Eğitim Formları Dönem içinde teknik ekiple gerşekleşen eğitim bulunmamaktadır. f. Tedarikçi Firma Eğitim Formları Dönem içinde gerçekleşen tedarikçi firma eğitimi bulunmamaktadır. g. Teknik Vardiya Çizelgesi HAZİRAN AYI VARDİYA 2011 ÇARŞAMBA 1 PERŞEMBE 2 CUMA 3 CUMARTESİ 4 PAZAR 5 PAZARTESİ 6 SALI 7 ÇARŞAMBA 8 PERŞEMBE 9 CUMA 10 CUMARTESİ 11 TEK ŞEF MÜHİTTİN ERDOĞAN A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A ELK TEK KERİM ÖZMENTEŞ B C C OF OF B B C C OF OF B B C C OF OF B B Yİ Yİ Yİ Yİ Yİ Yİ Yİ Yİ Yİ Yİ Yİ MEK TEK KEMAL YILDIRIM A Yİ Yİ Yİ OF Yİ Yİ Yİ A A A OF A A A A A A OF A A A A A A OF A A A A ELK TEK KADİR ÖZTÜRK OF OF Yİ Yİ Yİ Yİ Yİ Yİ Yİ Yİ Yİ Yİ Yİ Yİ Yİ Yİ Yİ Yİ OF C C OF OF B B C C OF OF B ELK TEK EVREN COŞKUN OF B B C C OF OF B B C C OF OF B B C C OF OF B B C C OF OF B B C C OF ELK TEK VOLKAN TABAN C OF OF B B C C OF OF B B C C OF OF B B C C OF OF B B C C OF OF B B C ELK.TEK CELAL KAPLAN A A A A OF A A A A A A OF A A A A A A OF A A A A A A OF A A A A A 09: : B 08: :00 C 20: :00 PAZAR 12 PAZARTESİ 13 SALI 14 ÇARŞAMBA 15 PERŞEMBE 16 CUMA 17 CUMARTESİ 18 PAZAR 19 PAZARTESİ 20 SALI 21 ÇARŞAMBA 22 PERŞEMBE 23 CUMA 24 CUMARTESİ 25 PAZAR 26 PAZARTESİ 27 SALI 28 ÇARŞAMBA 29 PERŞEMBE 30

25 h. Havuz ve Kullanma Suyu Analiz Raporlar TARİH: FAALİYET RAPORU SAYFA : 25/60

26 FAALİYET RAPORU SAYFA : 26/60

27 FAALİYET RAPORU SAYFA : 27/60

28 FAALİYET RAPORU SAYFA : 28/60

29 FAALİYET RAPORU SAYFA : 29/60

30 FAALİYET RAPORU SAYFA : 30/60

31 FAALİYET RAPORU SAYFA : 31/60

32 FAALİYET RAPORU SAYFA : 32/60

33 FAALİYET RAPORU SAYFA : 33/60

34 FAALİYET RAPORU SAYFA : 34/60

35 FAALİYET RAPORU SAYFA : 35/60

36 FAALİYET RAPORU SAYFA : 36/60

37 FAALİYET RAPORU SAYFA : 37/60

38 FAALİYET RAPORU SAYFA : 38/60

39 FAALİYET RAPORU SAYFA : 39/60

40 FAALİYET RAPORU SAYFA : 40/60

41 FAALİYET RAPORU SAYFA : 41/60

42 FAALİYET RAPORU SAYFA : 42/60

43 FAALİYET RAPORU SAYFA : 43/60 3- Temizlik ve Güvenlik Hizmetleri a. Aylık Temizlik İş Planları Haziran Ay'ı Center ve Life Blokların Zamana Yayılmış İş Programı GÜNLÜK TEMİZLİK İŞ PROGRAMI HAFTALIK İŞ PROGRAMI AYLIK İŞ PROGRAMI PROJE ADI 1. HAFTA 2.HAFTA 3.HAFTA 4.HAFTA YAPILACAK İŞLER Yönetim Ofisin Temizliği G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G Resepsiyonun Temizliği Camların Silimi G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G Asansörlerin Temizlenip Parlatılması G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G Halıların Süprülmesi G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G Güvenlik noktaların temizliği G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G Center Otopark Asansör Önlerinin Temizlenmesi G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G Center Katların Posta Kutuların ve Kapıların Temizlenmesi G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G Çöp Hollerin Temizlenip Dezenfektan Edilmesi G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G Çöp Merkezin Temizlenip Dezenfektan Edilmesi G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G Nasrettin Merdivenlerin Süprülmesi G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G Life Mıntıka Temizliği G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G WC Temizliği G G G G GG G G G G G G GG G G G G G G GG G G G G G G GG G G Life Otopark Asansörlerin Temizlenip Parlatılması G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G Mağaza Merdivenlerin Temizliği G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G Life otopark Merdivenlerin Temizliği G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G Center.1.2.arka bölümlerin temizliği G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G Sahadaki Çöp Kutularının Temizliği G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G Center Otapark Temizliği G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G Life Girişlerin Temizlenip Parlatılmasıi GGGG G G G G GGGGG G G G G GGGGG G G G G GGGGG G G G G G Life Katların Posta Kutuları ve Kapıların Temizlenmesi G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G Life Kapı Camların Silinmesi G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G 1. HAFTA 2.HAFTA 3.HAFTA 4.HAFTA YAPILACAK İŞLER ana giriş otopark rampa ızgara temizliği H H H H Otopark tavan boruların silimi H H H H Ana giriş resepsiyon zemin yıkanması H H H H Koridor kapı cam temizliği H H H H Otopark yangın dolapların temizliği H H H H H H H H Center havalandırma cam silimi H H H H w c lerin temizlenip dezenfekte edilmesi H H H H Life depo kapı vezeminlerin temizliği H H H H H H H H Yönetim ofisin camların silimi H H H H life yangın merdivenlerin süprülmesi H H H H Paspasların yıkanması H H H H 1. HAFTA 2.HAFTA 3.HAFTA 4.HAFTA YAPILACAK İŞLER Sabit Merdiven ve Duvar Temizliği Halıda leke Müdalesi A A A A A A A A Giriş Tabelaları Temizliği A A A A Life dış cepe granitlerin temizliği Center 1.2.catı temizliği A A A A Ihlamur girişin saksıların temizliği A A A A Center Yangın Merdivenlerin Temizlenmesi A A A A Resepsiyon Spotların Temizliği Life Tavan Spotların Temizliği A A A A resepsiyon Tavan Camların Silinmesi Center Tavan ve Metallerin temizliği A A A A Otopark korkulukların silimi A A A A Asansör Önlerinin Makinayla yikanması A A A A Yukarı'da kırmızı ile işaretlenen kutucuklar yapılamayan işlerdir. Yönetim ofisinin temizliği; Pazar günü yönetim ofisi kapalı olduğu için yapılamamıştır. Resepsiyon temizliği ve cam silimi; Pazar günü camcı personelim izinli olmasından dolayı yapılamamıştır. Halıların süpürülmesi;cmtsi, pazr gürültü olmamasından doalyı yapılmamıştır. çöp merkezin ptesi temizliğin yapılmaması gece personeli izinli olmasından dolayı ctesi Pazar kattaki posta kutuları ve daire kapıları temizlenmiyor otopark yangın dolapları tavan boruları temizleniyor

44 FAALİYET RAPORU SAYFA : 44/60 b. Gerçekleştirilemeyen Planlı İşler ve Yeni Planlama Planlanan İş Planlandığı Tarih Yeni Planlama Sorumlusu Center otopark 01 Ağustos / DEÇA temizliği 05 Ağutos 2011 c. Taşeron Firmaların Denetim Formları TEMİZLİK DENETİM FORMU Revizyon Tarihi : PROJE ADI Denetimci :TERACCE FULYA :Hatun AKAR A GRUBU Tarih Temizlik görevlileri görev tanım ve talimatlarını biliyorlar mı? 4 2 Kıyafetleri bakımlı ve standartlara uygun mu? 4 3 Tüm personelin tanıtma kartı var mıdır? 4 4 Personel şirket yapısını biliyor mu? 4 5 Temizlik Görevlilerinin teçhizatları tam mıdır? 4 6 Personel Site sakinlerine nazik ve saygılı davranıyorlar mı? 4 7 Personel sorumlu oldukları yerleri terk ediyor mu? 4 8 Kapalı/açık otoparklar temiz mi? 3 9 Konteynerler temiz vedezenfekte edilmiş mi? 4 10 Temizlik makinaları faal çalışıyor mu? 4 11 Temizlik malzemeleri tam mı? 4 12 Personelin yükselme ve diğer eğitimlerden haberleri var mı? 2 13 Günlük briefing programı hazır ve uygulanmakta mıdır? 2 14 Personel yangında ve doğal afetlerde ne yapacağını biliyor mu? 3 15 Camlar temiz mi? 4 16 Asansörler temiz mi? 4 17 Yürüyen merdivenler temiz mi? 18 Zemin satandartlara uygun olarak temizlenmiş mi? 4 19 Yangın dolapları ve tüplerinin temizliği yapılmış mı? 4 20 Personel mahalleri temiz mi? 3 21 WC temiz ve kağıtları tam mı? 4 22 Sosyal tesis camları silindi mi? 4 23 Havuz temizliği yapıldı mı? 24 Sauna ve buhar odası temizliği yapıldı mı? 4 25 Duş kabinleri temizlendi mi? 4 26 WC kabinlerinde malzeme tamam mı? 4 27 Spor aletlerinin temizliği yapıldı mı? 4 28 Soyunma odaları ve dolapları temizlendi mi? 4 29 Otoparklar temzilendi mi? 3 30 Otopark boruları temizlendi mi? 3 31 Yön levhaları silindi mi? 4 Değerlendirme :1 (zayıf); 2 (orta); 3 (iyi); 4 (çok iyi) ARA TOPLAM B GRUP 2 Puan 1 Puan 1 Personel aylık sirkülasyonu % % 1 2 Personelin çağrıya cevap süresi dk dk 1 3 Personelin aylık işe gelmeme sayısı defa defa 1

45 FAALİYET RAPORU SAYFA : 45/60

46 FAALİYET RAPORU SAYFA : 46/60

47 FAALİYET RAPORU SAYFA : 47/60

48 FAALİYET RAPORU SAYFA : 48/60

49 FAALİYET RAPORU SAYFA : 49/60

50 FAALİYET RAPORU SAYFA : 50/60 d. Taşeron Firmaların Eğitim Formları Döneme ait eğitim raporu bulunmamaktadır. e. Güvenlik Risk Analizi Yangın risk analizi yapılmıştır TERRACE FULYA YANGIN RİSK ANALİZİ I. AMAÇ: Terrace Fulya sitesinde; yangın tehditlerini tanımlamak ve yangın risklerini değerlendirmek suretiyle, eksik görülen ve alınması gereken önlemleri belirlemek. Belirlenen önlemleri uygulayarak yangın çıkma olasılığını ve çıkabilecek yangından konutların, konut sakinlerinin ve görevli personelin zarar görme olasılığını minumum düzeye indirmek. II. SİTENİN KONUMU: Terrace Fulya; ana cadde üzerinde yer alan 17 ve 18 katlı Center blokları ve yan tarafındaki henüz inşa halinde olan alışveriş merkezi ile bunların arkasındaki 8 katlı 5 adet Life konutlarından oluşmaktadır. Risk analizinin yapıldığı tarih itibari ile 259 konutta oturan site sakini olup, diğer konutlar ve mağaza bölümlerinde 2 firma olup diğer bölümler boştur. Center bloklarının arka cephelerinde ve Life konutlarında çıkabilecek bir yangına müdahale edecek itfaiye aracının sitenin arka kapısından girmesi gereklidir. III. YANGIN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ DURUMU: 1. aktif önlemler: a. Her katta ve otoparklarda sulu sistem yangın dolapları vardır. b. Hidrant bulunmamaktadır c. Center blokları ve otoparklarda sulu springler istemi vardır. d. Toplam 183 adet ABC kuru kimyevi tozlu 6 kg.lık yangın söndürme cihazı vardır. e. 125 tonluk yangın su deposu vardır f. Özel jeneratörden elektrik beslemesi yapılan iki adet elektrikli yangın pompası vardır. Dizel pompa yoktur. g.1 adet itfaiye bağlantısı vardır. h. personel genel olarak yangın bilgisine sahip olup, sitede yangın organizasyonu yapılmadığı için görevlendirme yapılamamıştır. Tatbikat icra edilmemiştir. ı. Yangın istasyonu bulunmamaktadır. 2. pasif önlemler: a. Yangın ihbar sistemi; manuel ihbar butonları duman ve ısı dedektörleri ve kademeli olarak devreye giren yangın otomasyon sistemi mevcuttur. b. Center bloklarında iki adet acil çıkış merdivenleri, life konutlarında 1 adet yangın merdiveni, acil çıkış merdivenlerine açılan standart yangın kapıları mevcuttur. c. Center bloklarında acil çıkış aydınlatması ve acil çıkış işaretleri mevcut olup, Life bloklarındaki yangın merdivenlerinde ve otopark merdivenlerinde acil çıkış aydınlatması bulunmamaktadır. d. Center bloklarında acil çıkış merdivenleri ve asansörlerde pozitif basınçlandırma e. Asansörlerin yangın alarmında zemin kata inerek kullanım dışı kalması f. Paratoner bulunmamaktadır. g: Anons sistemi h. Kamera sistemi ve otomasyon odası

TERRACE FULYA TOPLU YAPI YÖNETİMİ AYLIK FAALİYET RAPORU

TERRACE FULYA TOPLU YAPI YÖNETİMİ AYLIK FAALİYET RAPORU TERRACE FULYA TOPLU YAPI YÖNETİMİ AYLIK FAALİYET RAPORU 2012 TEMMUZ AYI RAPORU Rapor No : 07/2012 Haz. Tarihi : 10.08.2012 Sözleşme SAS No : tarafından Terrace Fulya Toplu Yapı Yönetimi için hazırlanmıģtır.

Detaylı

MARENEGRO YÖNETİMİ AYLIK FAALİYET RAPORU

MARENEGRO YÖNETİMİ AYLIK FAALİYET RAPORU MARENEGRO YÖNETİMİ AYLIK FAALİYET RAPORU EYLÜL 2011 AYI RAPORU Rapor No : 09/2011 Haz. Tarihi : Sözleşme SAS No : tarafından Marenegro Yönetimi için hazırlanmıştır. Tüm hakları saklıdır. 2010 FAALİYET

Detaylı

TERRACE FULYA YÖNETİMİ

TERRACE FULYA YÖNETİMİ SAYFA : 1/18 PROJE ADI PROJE KODU KONU ve TARİH TERRACE FULYA YÖNETİMİ 01 OCAK 2010 31 ARALIK 2010 DÖNEMİ 1. GİRİŞ İstanbul ili, Şişli İlçesi, Teşvikiye Mahallesi Hakkı Yeten Caddesi No:14 Şişli adresinde

Detaylı

MARENEGRO YÖNETİMİ AYLIK FAALİYET RAPORU

MARENEGRO YÖNETİMİ AYLIK FAALİYET RAPORU MARENEGRO YÖNETİMİ AYLIK FAALİYET RAPORU EKİM 2011 AYI RAPORU Rapor No : 10/2011 Haz. Tarihi : Sözleşme SAS No : tarafından Marenegro Yönetimi için hazırlanmıştır. Tüm hakları saklıdır. 2010 FAALİYET RAPORU

Detaylı

GÖKSUPARK KONUTLARI TOPLU YAPI YÖNETİMİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

GÖKSUPARK KONUTLARI TOPLU YAPI YÖNETİMİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU Sayı :gpk13/001 Konu : Göksuparkkonutları Toplu Yapı Yönetimi 2012 Yılı Faaliyet Raporu GÖKSUPARK KONUTLARI TOPLU YAPI YÖNETİMİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU Okuma süresi yaklaşık 20 dakikadır! Sayfa 1 / 33

Detaylı

SUR YAPI ADAPARK KONUTLARI SİTESİ

SUR YAPI ADAPARK KONUTLARI SİTESİ SUR YAPI ADAPARK KONUTLARI SİTESİ Ocak 2012 Mayıs 2012 FAALİYET RAPORU Proje Adı: Adapark Konutları Sitesi Rapor Düz.Tar: 20.05.2012 Rapor Türü: Proje Aylık Faaliyet Raporu Rapor Dönem: Mayıs.2011 Rapor

Detaylı

F131-1 FAALİYET RAPORU

F131-1 FAALİYET RAPORU SAYFA : 1/22 PROJE ADI PROJE KODU KONU ve TARİH TERRACE FULYA TOPLU YAPI YÖNETİMİ 01 OCAK 2012 31 ARALIK 2012 DÖNEMİ 1. GİRİŞ Ġstanbul ili, ġiģli Ġlçesi, TeĢvikiye Mahallesi Hakkı Yeten Caddesi No:14 ġiģli

Detaylı

MARENEGRO (345, 346, 348, 350 Ve 352 Parseller) SİTESİ 01.04.2010-31.03.2012 DÖNEMİ İŞLETME BÜTÇESİ 24

MARENEGRO (345, 346, 348, 350 Ve 352 Parseller) SİTESİ 01.04.2010-31.03.2012 DÖNEMİ İŞLETME BÜTÇESİ 24 MARENEGRO (345, 346, 348, 350 Ve 352 Parseller) SİTESİ 01.04.2010-31.03.2012 DÖNEMİ İŞLETME BÜTÇESİ 24 NO AÇIKLAMA AYLIK BÜTÇE YILLIK BÜTÇE EŞİT PAYLI GİDERLER 91.625 2.199.000 1 PERSONEL GİDERLERİ 91.625

Detaylı

Saygılarımla Ferit F. MERİÇTEN Yönetim Kurulu Başkanı

Saygılarımla Ferit F. MERİÇTEN Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Kemer Country Kemerköy Sitesi Sakinleri, Kemer Country Kemerköy Sitesi yönetim sorumluluğunu üstlendiğimiz bir yılı daha geride bırakmış bulunmaktayız. İlke olarak 2005 yılında başlatılan kurumsallaşma

Detaylı

ANDROMEDA RESIDENCE ŞUBAT 2012 AYI AKTİVİTE RAPORU

ANDROMEDA RESIDENCE ŞUBAT 2012 AYI AKTİVİTE RAPORU ANDROMEDA RESIDENCE ŞUBAT 2012 AYI AKTİVİTE RAPORU TEKNİK : HİZMET D.TEKNİK 417 S.TESİSAT 63 MEKANİK 196 ELEKTRİK 208 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 Daire sakinlerinden 208 Adet Elektrik, 196 Adet

Detaylı

NİSAN 2013 (OCAK-ŞUBAT-MART 2013)

NİSAN 2013 (OCAK-ŞUBAT-MART 2013) BAŞKAN : BAŞKAN VEKİLİ : SAYMAN : NİSAN 2013 (OCAK-ŞUBAT-MART 2013) -1 - İçme Sularımız Tahlil Ettirildi. Sitemiz BK ve CK bloklarından alınan su numunelerinin Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezinde Kimyasal

Detaylı

Sevgili Komşularımız,

Sevgili Komşularımız, Sevgili Komşularımız, Kemerköy Sitesi yönetim sorumluluğunu yeni başlangıçlar yapmak üzere 2014 Mayıs ayında devraldıktan sonra ilk işimiz, sitemiz için durum tespiti yaparak sitemizin gelişimi için; kısa,

Detaylı

SPRADON QUARTZ 01.04.2011 31.03.2012 DÖNEMİ FAALİYET VE DENETİM RAPORU

SPRADON QUARTZ 01.04.2011 31.03.2012 DÖNEMİ FAALİYET VE DENETİM RAPORU 2011 2012 SPRADON QUARTZ 01.04.2011 31.03.2012 DÖNEMİ FAALİYET VE DENETİM RAPORU 1 Sayın Spradon Quartz Sitesi Malik ve Sakinleri Sizlerin de bildiği gibi Nisan 2011 ayından itibaren sitemizdeki tüm bloklar

Detaylı

Ekler: Ek 1: 2014 Yılı Faaliyet Raporu Ek 2: 2015 Yılı İşletme Projesi (Toplu Yapı Temsilciler Kurulu Tarafından Onaylanan)

Ekler: Ek 1: 2014 Yılı Faaliyet Raporu Ek 2: 2015 Yılı İşletme Projesi (Toplu Yapı Temsilciler Kurulu Tarafından Onaylanan) 03.03.2015 Değerli Kirazlıbahçe Sakinleri, Tüm komşularımızın güzel bir yıl geçirdiğinizi ümit ediyor, aramıza yeni katılan komşularımıza hoşgeldiniz diyoruz. Sitemizde 2014 yılında yürütülen faaliyetlerin

Detaylı

Sayın Kat Malikleri / Site sakinleri;

Sayın Kat Malikleri / Site sakinleri; KİMDEN : Ağaoğlu My Town Ispartakule Toplu Yapı Yönetimi 02 Ocak 2013 KİME KONU : Ağaoğlu My Town Ispartakule Kat Maliki / Site Sakini : Yıllık Faaliyet Raporu ve Avans Giderleri (Aidatlar) SAYI : 2013

Detaylı

ANDROMEDA RESIDENCE OCAK 2012 AYI AKTİVİTE RAPORU

ANDROMEDA RESIDENCE OCAK 2012 AYI AKTİVİTE RAPORU ANDROMEDA RESIDENCE OCAK 2012 AYI AKTİVİTE RAPORU TEKNİK : HİZMET D.TEKNİK 360 S.TESİSAT 67 MEKANİK 186 ELEKTRİK 192 0 50 100 150 200 250 300 350 400 Daire sakinlerinden 192 Adet Elektrik,186 Adet Mekanik,67

Detaylı

AdaPark Konutları Site Yönetimi

AdaPark Konutları Site Yönetimi 26.07.2012 Sayın ADAPARK KONUTLARI 1. Etap Kat Malikleri ve Sakinleri Ocak 2012 de 1. Etabın yaşama başlaması ile başlayan ve Haziran 2012 ayı sonunda 2. Etabın yerleşime açılması ile sona erdirilen işletme

Detaylı

ANDROMEDA RESIDENCE AĞUSTOS 2011 AYI AKTİVİTE RAPORU

ANDROMEDA RESIDENCE AĞUSTOS 2011 AYI AKTİVİTE RAPORU ANDROMEDA RESIDENCE AĞUSTOS 2011 AYI AKTİVİTE RAPORU TEKNİK : HİZMET D.TEKNİK 194 S.TESİSAT 85 MEKANİK 137 ELEKTRİK 153 0 50 100 150 200 250 Daire sakinlerinden 85 Adet Sıhhi tesisat,153 Adet Elektrik,137

Detaylı

İSTANBUL UN ORTASINDA KEYİFLİ BİR YAŞAM MERKEZİ,

İSTANBUL UN ORTASINDA KEYİFLİ BİR YAŞAM MERKEZİ, SAYFA : 1/18 İSTANBUL UN ORTASINDA KEYİFLİ BİR YAŞAM MERKEZİ, TERRACE FULYA ya hoşgeldiniz. Terrace Fulya İstanbul un merkezi Nişantaşı nda Modern İstanbul un yükselen değerlerinden biri, Hayatın yoğun

Detaylı

ÖĞRETMENEVLERĠ, ÖĞRETMENEVĠ VE AKġAM SANAT OKULLARI, ÖĞRETMEN LOKALLERĠ VE SOSYAL TESĠSLER DENETĠM REHBERĠ

ÖĞRETMENEVLERĠ, ÖĞRETMENEVĠ VE AKġAM SANAT OKULLARI, ÖĞRETMEN LOKALLERĠ VE SOSYAL TESĠSLER DENETĠM REHBERĠ 0 / 32 Her hakkı mahfuzdur. Millî Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığının izni olmadan dokümanların hiç bir kısmı basılı ya da elektronik materyal olarak; kopya, kayıt, basım veya herhangi bir şekilde

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. MALİYE BAKANLIĞI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2012 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Adres: Dikmen Cad. Harp Okulu Yanı No G-H Blok 06450 Dikmen ANKARA Telefon: 0312 415 22 78-79 Faks: 0312 425

Detaylı

ANDROMEDA RESIDENCE KASIM 2010 AYI AKTİVİTE RAPORU

ANDROMEDA RESIDENCE KASIM 2010 AYI AKTİVİTE RAPORU ANDROMEDA RESIDENCE KASIM 2010 AYI AKTİVİTE RAPORU TEKNİK : HİZMET MEKANİK 155 S.TESİSAT 58 D.TEKNİK 219 ELEKTRİK 106 C3 Blok yangın kontrol panosunun batarya şarj kartı değiştirildi. Blok girişlerinde

Detaylı

PARK ÇİFTLİK KONUTLARI TOPLU YAPI YÖNETİMİ

PARK ÇİFTLİK KONUTLARI TOPLU YAPI YÖNETİMİ PARK ÇİFTLİK KONUTLARI 01/06/2011 30/06/2012 YILLIK İDARİ FAALİYET RAPORU -1 - 1. ÜÇ AYLIK FAALİYET RAPORU Temizlik İşleri Sitemizin temizlik işleri ile bahçe bakımı, malzemeli olarak ihale edilmiş ve

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. MALİYE BAKANLIĞI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Adres: Dikmen Cad. Harp Okulu Yanı No G-H Blok 06450 Dikmen ANKARA Telefon: 0312 415 22 78-79 Faks: 0312 425

Detaylı

ANDROMEDA RESIDENCE MART 2013 AYI AKTİVİTE RAPORU

ANDROMEDA RESIDENCE MART 2013 AYI AKTİVİTE RAPORU ANDROMEDA RESIDENCE MART 2013 AYI AKTİVİTE RAPORU TEKNİK : Daire sakinlerinden 217 Adet Elektrik, 315 Adet Mekanik, 15 Adet Sıhhi tesisat, 2 Adet İnşaat, 146 Adet Marangozluk iş, 30 Adet (Diğer Montaj,

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2006 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2006 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2006 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 1 BİRİM YÖNETİCİSİ SUNUŞU 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 01.01.2006 tarihinde yürürlüğe

Detaylı

ANDROMEDA RESIDENCE TEMMUZ 2010 AYI AKTİVİTE RAPORU

ANDROMEDA RESIDENCE TEMMUZ 2010 AYI AKTİVİTE RAPORU ANDROMEDA RESIDENCE TEMMUZ 2010 AYI AKTİVİTE RAPORU TEKNİK : HİZMET MEKANİK 19 S.TESİSAT 154 ELEKTRİK 127 D.TEKNİK 211 0 50 100 150 200 250 Daire sakinlerinden 19 Adet Sıhhi tesisat,127 Adet Elektrik,154

Detaylı

DEMİRTAŞ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 7.OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

DEMİRTAŞ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 7.OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1 İÇİNDEKİLER 3 OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 4 DOSAB Genel Bilgiler 5 YÖNETİM FAALİYETLERİ 13 BİRİM FAALİYETLERİ İmar İnşaat - Su - Peyzaj Çevre Elektrik Doğalgaz Atık Su Arıtma Tesisi SCADA 24 DENETİM RAPORLARI

Detaylı

ANDROMEDA RESIDENCE NİSAN 2012 AYI AKTİVİTE RAPORU

ANDROMEDA RESIDENCE NİSAN 2012 AYI AKTİVİTE RAPORU ANDROMEDA RESIDENCE NİSAN 2012 AYI AKTİVİTE RAPORU TEKNİK : DİĞER TEKNİK (MONTAJ,ASMA VB.) 305 ELEKTRİK 131 MEKANİK 77 SIHHİ TESİSAT 63 Daire sakinlerinden,142 Adet Elektrik,89 Adet Mekanik,73 Adet Sıhhi

Detaylı