DERİ ENDÜSTRİSİ ATIKSULARININ ARITIMINDA YAPAY SULAK ALANLARIN KULLANIMI ÜZERİNE BİR ÖRNEK ÇALIŞMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DERİ ENDÜSTRİSİ ATIKSULARININ ARITIMINDA YAPAY SULAK ALANLARIN KULLANIMI ÜZERİNE BİR ÖRNEK ÇALIŞMA"

Transkript

1 TMMOB Çevre Mühendisleri Odası V. ULUSAL ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ DERİ ENDÜSTRİSİ ATIKSULARININ ARITIMINDA YAPAY SULAK ALANLARIN KULLANIMI ÜZERİNE BİR ÖRNEK ÇALIŞMA Çev Yük. Müh. Öztan S. Küçük, Prof. Dr. Füsun Şengül, Dr. İlgi K. Kapdan Dokuz Eylül Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Buca Kaynaklar Kampüsü, İZMİR ÖZET Bu çalışmada biyolojik arıtma uygulanmış deri endüstrisi atıksularından azot giderimi amacıyla, yapay sulak alanların (saz yataklarının) kullanım olasılığı araştırılmıştır. Pilot ölçekli bir yapay sulak alan sisteminde, biyolojik arıtma işleminden geçirilmiş deri endüstrisi atıksularından KOİ, NH 4-N u, PO 4-P u ve toplam krom gibi bazı önemli kirleticilerin giderimi incelenmiştir. Phragmites australis ve Typha domingensis saz türleri ile, sistem kesikli ve sürekli olarak işletilmiştir. Değişik hidrolik alıkonma sürelerinin, başlangıç NH 4-N (1 mg/l ile 3 mg/l) ve değişik yatak tasarımlarının KOİ, NH 4-N u, PO 4-P u, toplam askıda katı madde ve toplam krom giderimi üzerine etkileri değerlendirilmiş ve iki bitki türünün arıtma performansları karşılaştırılmıştır. Typha domigensis bitkisinin dikili bulunduğu yatay yüzeyaltı akışlı saz yatağının, değişik hidrolik alıkonma süreleriyle sürekli çalıştırılması sonucunda KOİ giderme verimi %31, NH 4-N u giderme verimi %5, PO 4-P u giderme verimi %23, toplam krom giderme verimi %55, sülfür giderme verimi %32 olarak gerçekleşmiştir. Sistem kesikli olarak işletildiğinde, alıkonma süresi arttıkça, NH 4-N u ve PO 4-P u giderme verimleri artarken, KOİ giderme verimi düşmüştür. %82 oranında NH 4-N u giderme verimi ve %83 oranında PO 4- P u giderme verimi gibi en yüksek giderme verimleri 14 günlük hidrolik alıkonma süresi ile çalışılan kesikli sistemde elde edilmiştir. Phragmites australis ile yapılan deneysel çalışmalar sonunda ise, %95 in üzerinde NH 4-N u giderme verimi ve ortalama %3 KOİ giderme veriminin elde edildiği 8 gün, optimum hidrolik alıkonma süresi olarak belirlenmiştir. Sistemde yüksek giriş NH 4-N u konsantrasyonlarında, yüksek giderme verimleri sağlanmıştır. 2 mg/l giriş NH 4-N u konsantrasyonunda ve 7 günlük hidrolik alıkonma süresinde, %99 NH 4-N u ve %4 ın üzerinde KOİ giderme verimi elde edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Deri endüstrisi atıksuyu, saz yatağı sistemi, Typha domingensis, Phragmites australis, NH 4-N u giderimi, KOİ giderimi. TREATMENT OF TANNERY EFFLUENT BY CONSTRUCTED WETLAND SYSTEMS: A CASE STUDY ABSTRACT In this study, the nitrogen removal performance of the horizontal subsurface flow constructed wetland system was investigated for biologically treated tannery effluent. A pilot reed bed plant was constructed to evaluate COD, NH 4-N, PO 4-P and total chromium removal efficiencies in tannery effluent. The main goal of this study was to reduce the ammonium nitrogen concentration in biologically treated tannery effluent. Typha domingensis and Phragmites australis were selected as reed types for evaluations. The reed bed system was worked in batch and continuous mode. The effect of design, hyraulic retention time and inlet NH 4-N concentrations of the system on the removal of COD, NH 4-N, PO 4-P, TSS and total chromium was investigated. The treatment performances of Typha domingensis and Phragmites australis were compared with each others.

2 The removal efficiencies of the horizontal subsurface flow reed bed planted with Typha domingensis which operated continuously at different hydraulic retention times, 31 % for COD, 5 % for NH 4-N, 83 % for PO 4-P, 55 % for Cr and 32 % for S = were achieved. During the batch operation of the reed bed system, the removal efficiencies of NH 4-N and PO 4-P increased with increasing the batch period while COD removal efficiencies decreased. The highest removal efficiencies were achieved at batch period of 14 days such as 82 % for NH 4-N and 83 % for PO 4-P. The removal efficiencies of the horizontal subsurface flow compartmentalized reed bed planted with Phragmites australis were approximately 3 % for COD, over 95 % for NH 4-N, in the reed bed operated continuously at optimum hydraulic retention time of 8 days. The reed bed system provided good treatment performance at high ammonium-nitrogen loadings. The removal efficiencies of the system at hydraulic retention time of 7 days and initial 2 mg/l NH 4-N concentration, were almost 99 % for NH 4-N and 4 % for COD. Key Words: Tannery wastewater, Reed bed systems, Typha domingensis, Phragmites australis, NH 4-N removal, COD removal. GİRİŞ Yapay sulak alan sistemleri kentsel ve endüstriyel atıksu arıtımında yaygın olarak kullanılmaktadır. Yapay sulak alan sistemleri ile tekstil, süt işleme, et işleme ve maden işleme gibi yüksek miktarda azot, fosfor, organik madde, ağır metal ve tuzluluk içeren atıksuların arıtımı başarıyla gerçekleştirilmiştir (Van Oostrom, 1995; Kadlec, 1997; Mungur ve diğerleri, 1997; Tyrrel ve diğerleri, 1997; Burgoon ve diğerleri, 1999; Karpiscak ve diğerleri, 1999). Bu teknoloji koliform giderimi (Green ve diğerleri, 1997; Ottova ve diğerleri, 1997) çamur bertarafı (De Maeseneer,1997), ve sızıntı suyu aırtımında (Bulc ve diğerleri, 1997; Kozup ve diğerleri, 1999) uygulanabilmektedir. Saz yatağı sistemlerinin deri endüstrisi atıksularının arıtımında uygulanabilirliği üzerine yapılan incelemeler, saz yatağı sistemlerinin KOİ giderimi yönünden etkili olduğunu göstermiştir (Daniels, 1996). Dengeleme, kimyasal dozlama ve çöktürme işlemine tabi tutulmuş deri endüstrisi atıksularının saz yatağı sistemleri ile arıtımı üzerine yapılan bir çalışmada %86 KOİ giderme verimi sağlanmıştır (Daniels, 1998). Bir saz yatağı sisteminde, kimyasal yöntemle arıtılmış deri endüstrisi atıksuyunun arıtımı incelendiğinde, saz yatağı sisteminin şok debileri tolere edebildiği ve klasik aktif çamur sistemine alternatif olabilecek düşük maliyetli bir sistem olduğu görülmüştür (Renaudin, 1996). Şimdiye kadar yapılan çalışmaların ışığında planlanan bu çalışma, bir yapay sulak alan sistemi olan saz yatağı sisteminin biyolojik olarak arıtılmış deri endüstrisi atıksuyunda öncelikle amonyum azotu giderme verimini incelemek amacıyla yapılmıştır. Saz yatağı sisteminin Hidrolik alıkonma süresi ve atıksu giriş amonyum azotu konsantrasyonunun, çıkış suyu kalitesine etkisi incelenmiştir. Yatay yüzeyaltı akışlı olarak dizayn edilen saz yatağı sisteminin KOİ, amonyum-azotu, fosfor ve toplam krom giderme performansları araştırılmıştır. MATERYAL VE YÖNTEMLER Deneysel Çalışmalar Pilot ölçekte inşa edilen saz yatağı sistemi, bir ileri arıtma ünitesi olarak biyolojik olarak arıtılmış deri endüstrisi atıksuyunda amonyum-azotunu gidermek amacıyla iki yıl süreyle işletilmiştir. Deneysel çalışmanın ilk aşamasında yatay yüzeyaltı akışlı tek bir yatak kullanılmıştır. Saz yatağı sistemlerinde sıkça kullanılan Typha domingensis türü sazlar pilot saz yatağına dikilmiştir. Bu saz türü, pilot çalışmanın yapıldığı deri işletmesinin civarındaki endüstrilerin çıkış sularını deşarj ettikleri bir çaydan temin edilmiştir. Sazların dikimini takiben üç ay gelişimlerini tamamlayana kadar atıksu analizleri yapılmamıştır. Sistem öncelikle 12 ve 8 günlük hidrolik alıkonma süreleri seçilerek, 4 aylık bir periyotta sürekli 11

3 olarak, daha sonra 1 ay boyunca kesikli çalıştırılmıştır. Sistemin kesikli çalıştırıldığı dönemde dört ayrı deneme yapılmıştır. Birinci denemede atıksu hiç deşarj edilmeden 7 gün süreyle, ikinci denemede 4 gün süreyle, üçüncü denemede 3 gün süreyle ve son olarak da 14 gün süreyle yatakta tutulmuştur. Deneysel çalışmaların ikinci aşamasında, mevcut yatak suyun köklere daha fazla temasını sağlamak amacıyla bölmelere ayrılmıştır. Bu çalışma boyunca bölmelere ayrılmış yatay yüzeyaltı akışlı saz yatağı sistemi kullanılmıştır. Typha domingensis sazlarının dikili olduğu yataktaki deneysel veriler bu türün arıtma performansının yeterli olmadığını gösterdiğinden, çalışmanın bu aşamasında literatürde yaygın saz türü olarak geçen ve deri endüstrisi atıksularının arıtımında başarıyla uygulanmış Phragmites australis türü saz seçilmiştir. Bu saz, diğer saz türünün de bulunduğu aynı çaydan temin edilmiştir. Sazlar yatağa dikildikten sonra ilk iki ay boyunca gelişmesi beklenmiştir. Sistem 5 ile 11 gün arasında değişen 5 farklı hidrolik alıkonma süresi ile 1 yıl boyunca sürekli çalıştırılmıştır. Çalışmanın ikinci kısmında, saz yatağı giriş atıksuyuna azot çözeltisi içeren sentetik atıksu dozlanmıştır. Bu çalışma yüksek giriş NH 4 -N u konsantrasyonlarında sistemin NH 4 -N u giderme verimini incelemek amacıyla yapılmıştır. Sentetik atıksu, saz yatağı giriş atıksuyunda NH 4 Cl ilave edilerek hazırlanmıştır. Saz yatağına giren atıksuyun NH 4 -N u konsantrasyonu 1 mg/l ile 3 mg/l arasında olacak şekilde ayarlanmıştır. Saz Yatağının İnşası ve Filtre Malzemesi İlk aşamada 6 m uzunluğunda 7 m genişliğinde ve 1.5 m derinliğinde bir hendek kazılmış ve hendek sızdırmaz bir membranla tamamen kaplanarak yatak oluşturulmuştur. Membranın hemen üzerine.1 m kalınlığında kum serilmiştir. Kum tabakasının üzerinde.45 m yüksekliğinde kum ve çakıl karışımı bir tabaka oluşturulmuştur. Yatağın toplam yüzey alanı 42 m 2 ve.3 m su derinliğinde atıksu hacmi 126 m 3 olarak hesaplanmıştır. Typha domingensis sazının dikili bulunduğu yatay yüzeyaltı akışlı saz yatağının kesiti Şekil 1 de görülmektedir. Çalışmanın ikinci aşamasında mevcut yatak bölmelere ayrılmış ve filtrasyonu sağlamak amacıyla çakıl tabakasının altında gömülü olacak şekilde borular yerleştirilmiştir. Kum ve çakıl karışımından oluşan tabaka üzerine daha büyük boyutlu çakıl tabakası oluşturulmuştur. Çakıl tabakası, 5mm ile 15mm arasında değişen çapa sahip çakıllardan meydana getirilmiştir. Yatağın filtre malzemesi en altta.1 m kum, üzerinde.3 m. kum ve çakıl (.25mm 5mm çaplı) karışımı ve en üstte de.45 m çakıl tabakası olacak şekilde yerleştirilmiştir. Bölmelere ayrıldıktan sonra yatağın toplam yüzey alanı 378 m 2 ve.3 m su derinliğinde yataktaki atıksu hacmi 117 m 3 olarak hesaplanmıştır. Phragmites australis sazının dikili bulunduğu bölmelere ayrılmış yatay yüzeyaltı akışlı saz yatağının kesiti Şekil 2 de verilmiştir. Numune Alma ve Analizleme Su numuneleri(örnekleri) saz yatağı giriş ve çıkış suyundan alınmıştır. Alınan su örneklerinde standart metotlara göre (APHA, 1985) KOİ, NH 4 -N u, PO 4 -P u, toplam AKM, toplam krom ve S = analizleri yapılmıştır. Alınan örnekler çok bulanık olmadıkları sürece filtre edilmeden kullanılmıştır. Analizler örnek alındıktan hemen sonra yapılmıştır. Aynı örneklerde ayrıca ph, sıcaklık, elektriksel iletkenlik, çözünmüş oksijen ve tuzluluk parametreleri de ölçülmüştür. SONUÇLAR VE TARTIŞMA Çalışmanın asıl amacı, yapay bir saz yatağı sulak alan sistemi ile deri endüstrisi atıksularından NH 4 -N giderilmesidir. Bu nedenle, saz yatağı, herhangi bir nutrient eklemesi olmaksızın ve seyreltme yapılmadan örnek seçilen deri işletmesinin atıksu arıtma tesisinin biyolojik arıtma ünitesi çıkış suyu ile beslenmiştir. 12

4 13

5 Typha domingensis Sazının Dikili Olduğu Yatay Yüzeyaltı Akışlı Saz Yatağı Sisteminde Yapılan Çalışmalar Saz yatağına giriş atıksuyunun karakteristikleri Tablo 1 de verilmiştir. Çalışma süresince NH 4 -N u, KOİ, PO 4 -P u, S = ve toplam krom parametreleri izlenmekle beraber, yapay sulak alan sistemi saz yatağı giriş atıksu bileşimini belirlemek amacıyla ph, sıcaklık ve tuzluluk parametreleri de ölçülmüştür. Tablo 1. Saz yatağına giriş atıksuyunun karakteristikleri. Parametre Değişim Aralığı T (ºC) ph 7 8 Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) (mg/l) Amonyum-azotu (NH 4 -N) (mg/l).5 18 Fosfat-fosforu (PO 4 -P) (mg/l) Toplam krom (mg/l) Sülfür (mg/l).4.16 Tuzluluk ( ) 7-8 Typha domingensis sazının dikili bulunduğu yatay yüzeyaltı akışlı saz yatağının 12 ve 8 günlük hidrolik alıkonma süreleriyle 4 aylık bir periyotla sürekli çalıştırılması sonucunda KOİ giderme verimi sırasıyla %13 ve %31, NH 4 -N u giderme verimi %36 ve %5, PO 4 -P u giderme verimi %2 ve %23, toplam krom giderme verimi %44 ve %55, sülfür giderme verimi %26 ve %23 olarak gerçekleşmiştir. Elde edilen veriler saz yatağı sisteminin hidrolik alıkonma süresinin KOİ ve NH 4 -N u giderme verimine etki ederken, toplam krom ve sülfür iyonu giderme verimi üzerinde çok etkili olmadığını göstermiştir. Sistemin kesikli olarak işletildiği süreç boyunca dört ayrı alıkonma süresi ile yapılan denemelerde, kesikli sistemin alıkonma süresi arttıkça, çıkış suyunda NH 4 -N u ve PO 4 -P u konsantrasyonları oldukça düşmüş, fakat KOİ konsantrasyonları giderek artmıştır. Bunun nedeni olarak, su yüzeyinde oluşan alg tabakasının anaerobik ortam koşulları yaratarak çözünmüş oksijen miktarını azaltmış olması gösterilebilir. Sistemin kesikli çalıştığı dönemde, %82 NH 4 -N u giderme verimi ve %83 PO 4 -P u giderme verimi gibi en yüksek giderme verimleri 14 günlük alıkonma süresinde elde edilmiştir. Phragmites australis Sazının Dikili Olduğu Bölmelere Ayrılmış Yatay Yüzeyaltı Akışlı Saz Yatağı Sisteminde Yapılan Çalışmalar Saz yatağına deri işletmesinin biyolojik arıtma ünitesi çıkış suyu sürekli olarak beslenmiştir. Çalışma süresince NH 4 -N u, KOİ, PO 4 -P u ve toplam krom parametreleri izlenmiştir. Yapay sulak alan sistemi, saz yatağına giriş atıksuyu bileşimi Tablo 2 de verilmiştir. Tablo 2. Saz yatağına giriş atıksuyunun karakteristikleri. Parametre 14 Değişim Aralığı T (ºC) ph Çözünmüş Oksijen (mg/l) 2 4 Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) (mg/l) Amonyum-azotu (NH 4 -N) (mg/l) Fosfat-fosforu (PO 4 -P) (mg/l) Toplam Krom (mg/l).5.27 Tuzluluk ( ) 7-8 Elektriksel iletkenlik (µmhos/cm) 1-14

6 Hidrolik Alıkonma Süresi, gün Deri Endüstrisi Atıksularının Arıtımında Yapay Sulak Alanların Kullanımı Sistem ilkbahar dönemi 11, 1 ve 8 gün, yaz dönemi 7 ve 5 günlük hidrolik alıkonma süreleriyle sürekli işletilmiştir. Sistemin performansına mevsimin etkisini incelemek amacıyla, sonbaharda iki aylık bir dönemde, hidrolik alıkonma süresi 7 günde sabit tutularak işletim yapılmıştır. Şekil 3 de, farklı hidrolik alıkonma sürelerinde çıkış suyu NH 4 -N u konsantrasyonu ve NH 4 - N u giderme verimi değişimi görülmektedir. Hidrolik alıkonma süresi 5 gün seçildiğinde, % 6 lık NH 4 -N u giderme verimi elde edilmiş ve giriş suyu NH 4 -N u konsantrasyonu.5 mg/l den çıkışda.2 mg/l ye düşmüştür. Hidrolik alıkonma süresi 7 gün olduğunda, çıkış NH 4 -N u konsantrasyonu.4.8 mg/l aralığında değişmiştir. Hidrolik alıkonma süresinin 11 ile 8 gün aralığında seçildiği ilkbahar döneminde, giriş suyu NH 4 -N u konsantrasyonu sırasıyla ortalama 1 mg/l ve 34 mg/l olarak ölçülmüştür. Sistem 1 günlük hidrolik alıkonma süresinde %85 NH 4 -N u giderme verimi sağlarken, yüksek giriş NH 4 -N u konsantrasyonuna sahip suyla beslendiğinde ve 8 ile 11 günlük hidrolik alıkonma süreleriyle işletildiğinde % 95 NH 4 -N u giderme verimine ulaşılmıştır. Deneysel çalışmaların sonuçları amonyum azotu gideriminin, hidrolik alıkonma süresine oldukça bağlı olduğunu göstermiştir. Amonyum azotu giderme verimi, düşük hidrolik yükleme değerlerine karşılık gelen uzun hidrolik alıkonma sürelerinde, çok yüksek (%95) bulunmuştur. Ayrıca düşük ve yüksek giriş NH 4 -N u konsantrasyonlarında NH 4 -N u giderme veriminde önemli bir farklılık olduğu görülmüştür. Sistem, yüksek giriş NH 4 -N u konsantrasyonunda daha verimli çalışmıştır. Amonyum giderimi oksijen ihtiyacına bağlı olarak değişmektedir. Bu sistemde bitki, kök ve rizomları çevresinde aerobik mikro bölgelerin oluşturulması yoluyla oksijeni rizosfere transfer eder. Bu mikro bölgelerde amonyum iyonları nitrifikasyon bakterileri sayesinde (Nitrosomonas) nitrata ve daha sonra nitrobacter yardımıyla nitrite okside olur. Yaz dönemindeki yüksek sıcaklıktan dolayı, çözünmüş oksijen miktarı düşer ve bu sistemde sınırlayıcı bir faktörü oluşturur. Çözünmüş oksijen miktarının düşmesiyle nitrifikasyon prosesinin yavaşlamasına neden olabilen anaerobik koşullar oluşmaktadır. NH4-N'u Konsantrasyonu, mg/l NH4 -N'u Giderme Verimi, % Çıkış NH4-N Konsantrasyonu Giriş NH4-N Konsantrasyonu NH4-N Giderme Verimi Log. (Çıkış NH4-N Konsantrasyonu) Polinom (NH4-N Giderme Verimi) Şekil 3. Farklı hidrolik alıkonma sürelerinde sürekli işletilen saz yatağının NH 4 -N u giderme verimi değişimi. Farklı hidrolik alıkonma sürelerinde saz yatağındaki atıksuyun KOİ giderme verimi Şekil 4 de verilmektedir. Bir yıllık işletme süresi boyunca atıksu giriş KOİ konsantrasyonu 19 mg/l 3 mg/l arasında değişmiştir. İlkbahar döneminde, hidrolik alıkonma süresi 11 ve 1 gün 15

7 alındığında, KOİ giderme verimi sırasıyla %12 ve %23 olarak bulunmuştur. 8 günlük hidrolik alıkonma süresinde, en yüksek KOİ giderme verimi % 3 olarak elde edilmiş ve çıkış KOİ konsantrasyonu 21 mg/l olarak ölçülmüştür. Hidrolik alıkonma süresi 5 ve 7 gün alındığında, KOİ giderme verimi de düşmüş, sırasıyla ortalama %12 ve %23 lük KOİ giderme verimlerine ulaşılmıştır. KOİ Konsantrasyonu, mg/l Hidrolik Alıkonma Süresi, gün KOİ Giderme Verimi, % Çıkış KOİ Konsantrasyonu KOİ Giderme Verimi Polinom (Giriş KOİ Konsantrasyonu) Giriş KOİ Konsantrasyonu Polinom (Çıkış KOİ Konsantrasyonu) Polinom (KOİ Giderme Verimi) Şekil 4. Farklı hidrolik alıkonma sürelerinde sürekli işletilen saz yatağının KOİ giderme verimi değişimi. Bir yıllık deneysel çalışma boyunca seçilen farklı hidrolik alıkonma sürelerinde, PO 4 -P u giderme verimi ortalama %2 olarak bulunmuştur (Şekil 5). Şekil 5 den görüldüğü üzere sistemin hidrolik alıkonma süresindeki değişim, giderme veriminde önemli bir etki yaratmamıştır. Analizler sürekli işletilen yatay yüzeyaltı akışlı saz yatağı sisteminin düşük PO 4 -P u giderme verimi sağladığını göstermiştir. Düşük PO 4 -P u giderme veriminin nedeni, saz yatağında kullanılan malzemenin türü olabilir. Yapay sulak alan sistemlerinde fosfat gideriminin temel mekanizması, toprak yüzeyine adsorbsiyondur. Bu çalışmada ise asıl amaç amonyum azotu gidermek olduğundan, sistem bu amaca yönelik tasarlanmıştır. Bu nedenle PO 4 -P u giderimi için özel bir filtre malzemesi seçilmemiş, düşük PO 4 -P u giderme verimi kabul edilebilir bulunmuştur. Farklı hidrolik alıkonma sürelerinde çıkış suyu toplam krom konsantrasyonu ve toplam krom giderme verimi değişimi Şekil 6 da verilmiştir. Çalışma boyunca toplam krom konsantrasyonu.2 mg/l civarında kalmıştır. Giderme verimi %43 den biraz artarak %55 e ulaşmış ve atıksu çıkış toplam krom konsantrasyonu bu verimlerle.5 mg/l ve.1 mg/l arasında değişmiştir. Toplam krom, deri işletmesi atıksu arıtma tesisi kimyasal arıtma ünitesinde büyük oranda giderildiğinden, saz yatağı giriş atıksuyunda çok düşük oranlarda olmuştur. Bununla birlikte, bir yıllık bir işletme periyodunun sonunda saz köklerinin etrafında koyu yeşil bir tabaka oluştuğu gözlenmiştir. Bu durum, saz yatağı sisteminde kromun kök bölgesinde biriktiğini göstermektedir. 16

8 PO4-P'u Konsantrasyonu, mg/l Hidrolik Alıkonma Süresi, gün Çıkış PO4-P Konsantrasyonu PO4-P Giderme Verimi Polinom (PO4-P Giderme Verimi) Polinom (Çıkış PO4-P Konsantrasyonu) PO4-P'u Giderme Verimi, % Şekil 5. Farklı hidrolik alıkonma sürelerinde sürekli işletilen saz yatağının PO 4 -P u giderme verimi değişimi. Çıkış Toplam Krom Konsantrasyonu, mg/l,5,4,3,2, Hidrolik Alıkonma Süresi, gün Çıkış Toplam Krom Konsantrasyonu Toplam Krom Giderme Verimi Polinom (Çıkış Toplam Krom Konsantrasyonu) Polinom (Toplam Krom Giderme Verimi) Toplam Krom Giderme Verimi, % Şekil 6. Farklı hidrolik alıkonma sürelerinde sürekli işletilen saz yatağının toplam krom giderme verimi değişimi. 17

9 Sistem Performansındaki Mevsimsel Değişimler Saz yatağı sistemi, farklı mevsimlerde sistemin performansını karşılaştırabilmek amacıyla, yaz ve sonbahar dönemlerinde 7 günlük hidrolik alıkonma süresiyle çalıştırılmıştır. Amonyum azotu giderme verimi, Haziran ayından Ekim ayına kadar izlenen periyotta giderek yükselmiştir. İşletme periyodunun ilk başlarında Haziran Temmuz aylarında NH 4 -N u giderme verimi %4 civarında olmuştur. Daha sonra Temmuz ayında giderme verimi hemen hemen bu değerde sabit kalmıştır. Sistemin NH 4 -N u giderme verimi, Ağustos ve Eylül aylarında %5-55 aralığında gerçekleşmiştir. En yüksek giderme verimine %95 ile Ekim ayında ulaşılmıştır. Benzer şekilde KOİ giderme veriminde de giderek bir yükselme kaydedilmiş, 5 aylık işletme periyodunda KOİ giderme verimi %18 den %3 a yükselmiştir. Sistem performansındaki mevsimsel değişimler Şekil 7 de görülmektedir Giderme Verimi, % Aylar NH4-N Giderme Verimi KOİ Giderme verimi Doğrusal (KOİ Giderme verimi) Polinom (NH4 N Giderme Verimi) Şekil 7. Saz yatağının KOİ ve NH 4 -N u giderme verimine mevsimin etkisi (Hidrolik alıkonma süresi = 7 gün). Yaz mevsiminde saz yatağı sisteminin amonyum azotu giderme veriminin düşük olmasının asıl nedeni, çalışmanın yapıldığı yöredeki aşırı sıcak havadan dolayı, saz köklerinde oksijen miktarının çok düşük olması olabilir. Ayrıca, yüksek oranda buharlaşmadan dolayı saz yatağındaki su seviyesinin düşmesi ile yatak içerisindeki atıksuyun amonyum azotunun da artması mümkün olabilir. Bunlara ek olarak, saz yatağındaki su yüzeyinde oluşan alg tabakasının sistem performansına olumsuz etkisi de söylenebilir. Typha domingensis ve Phragmites australis Bitkilerinin Karşılaştırılması Typha domingensis ve Phragmites australis bitkileri karşılaştırıldığında, her ikisinin de çok iyi bir büyüme ve kök gelişimi gösterdiği söylenebilir. Özellikle Phragmites australis bitkisinin boyu yaz aylarının sonuna doğru 3 m ye ulaşmıştır. Her iki bitkinin de deri atıksularında büyümeye yatkın dayanıklı bitkiler olduğu görülmüştür. Bununla birlikte, deneysel çalışmalar Phragmites australis bitkisinin Typha domingensis bitkisine göre daha iyi bir arıtma performansı kaydettiğini göstermiştir. 18

10 Amonyum Azotu Çözeltisi İçeren Sentetik Atıksu ile Yapılan Çalışmalar Saz yatağı sisteminin, yüksek giriş amonyum azotu konsantrasyonuna sahip atıksuların amonyum azotu giderme verimini incelemek amacıyla, amonyum tuzu çözeltisi içeren sentetik atıksu saz yatağı giriş atıksuyuna dozlanmıştır. Saz yatağı giriş atıksuyunun NH 4 -N u konsantrasyonu 1±2 mg/l, 2±2 mg/l, 3± mg/l olacak şekilde ayarlanmıştır. Hidrolik alıkonma süresi 7 gün, debi m 3 /gün ve hidrolik yükleme oranı.442 m 3 /m 2 gün olarak sabit tutulmuştur. Amonyum azotu içeren sentetik atıksu ile gerçekleştirilen deneysel çalışmalar, saz yatağı sisteminin amonyum azotu gideriminde çok iyi bir performans sağladığını göstermiştir. Saz yatağı giriş atıksuyunda NH 4 -N u konsantrasyonları 1 mg/l, 2 mg/l ve 3 mg/l olduğunda, sistemin amonyum azotu giderme verimleri sırasıyla yaklaşık % 93, %96 ve %99 olarak gerçekleşmiştir (Şekil 8). Sentetik atıksu ile yapılan çalışmada bu üç farklı giriş NH 4 - N u konsantrasyonlarında KOİ giderme verimi ise %2, %47 ve %29 bulunmuştur. En yüksek KOİ giderme verimi %47, 2 mg/l giriş NH 4 -N u konsantrasyonuna sahip atıksu ile çalışıldığı dönemde elde edilmiştir. Bunun nedeni olarak da saz köklerinde birikmiş mikroorganizmalar için en uygun C/N oranının bu dönemde sağlanmış olabileceği düşünülmüştür. Saz yatağı giriş atıksuyu NH 4 -N u konsantrasyonları 1 mg/l, 2 mg/l ve 3 mg/l olduğunda, sistemin toplam AKM giderme verimleri sırasıyla yaklaşık %36, %34 ve %23 olarak gerçekleşmiştir. Deneysel veriler, saz yatağının toplam AKM giderme verimlerinin düşük olduğunu ve saz yatağı giriş atıksuyu NH 4 -N u konsantrasyonunun sistemin toplam AKM giderme verimine önemli bir etkisi olmadığını göstermektedir. Bununla birlikte sistemin toplam AKM giderme performansını değerlendirebilecek ölçüde yeterli veri elde edilemediği söylenebilir. 12 NH4-N, KOİ, AKM Giderme Verimi, % Giriş NH4-N Konsantrasyonu, mg/l NH4-N Giderme Verimi KOİ Giderme Verimi AKM Giderme Verimi Şekil 8. Sentetik atıksu ile yapılan deneysel çalışmalarda elde edilen NH 4 -N u, KOİ ve toplam AKM giderme verimleri 19

11 DEĞERLENDİRMELER VE ÖNERİLER Deneysel çalışmalar yatay yüzeyaltı akışlı saz yatağı sisteminin arıtma performansının önemli ölçüde hidrolik alıkonma süresine bağlı olduğunu göstermiştir. Maksimum %95 amonyum azotu giderme verimi sağlayan 8 gün, optimum hidrolik alıkonma süresi olarak belirlenmiştir. Saz yatağı sisteminin yüksek giriş NH 4 -N u konsantrasyonlarına (2 mg/l 3 mg/l) sahip atıksularla beslendiğinde, daha iyi azot giderme verimi sağlamasının nedeninin, bu atıksuların yataktaki saz köklerine ve köklerdeki mikroorganizmalara gelişimleri için yeterli oranda azotu sağlamış olabileceği sonucuna varılmıştır. Saz yatağı sisteminin KOİ, PO 4 -P u ve toplam krom giderme performansı düşük olduğu ve hidrolik alıkonma süresine bağlı olarak önemli bir değişiklik göstermediği gözlenmiştir. Sistemin KOİ giderme verimini sınırlayan en önemli faktörün çözünmüş oksijen konsantrasyonu olabileceği ortaya çıkmıştır. Buradan hareketle daha yeterli oksijen miktarı sağlayabilen kombine bir dikey-yatay akışlı yatak sistemi tasarımı ile KOİ giderme veriminin de arttırılabileceği tahmin edilmektedir. Bu çalışma ile deri endüstrisi atıksularının nihai arıtımı için yeni bir teknolojik yaklaşım sunulmakta ve saz yatağı sisteminin biyolojik olarak arıtılmış deri endüstrisi atıksularına uygulanabileceği gösterilmektedir. Ayrıca bu çalışma ile saz yatağının yüksek oranda amonyum azotu içeren atıksuları tolere edebildiği belirlenmiştir. Sistemin kimyasal arıtma çıkış suları ile beslenmesi durumunda, amonyum azotu giderme veriminin daha yüksek olacağı tahmin edilmektedir. Saz yatağı sistemleri, düşük ilk yatırım maliyeti, düşük enerji, ve işletme maliyeti gereksinimi ve hiçbir kimyasal maddde gerektirmemesi açısından doğal arıtma sistemleri arasında çok verimli ve oldukça ekonomik bir teknoloji olarak önerilebilir. KAYNAKLAR Bulc,T., Vrhovšek, D. and Kukanja, V. (1997). The use of constructed wetland for landfill leachate treatment.water Science and Technology, 35 (5), pp Burgoon P.S., Kadlec, R.H.and Henderson, M. (1999). Treatment of potato processing wastewater with engineered natural systems.water Science and Technology, 4 (3), pp De Maeseneer J.L. (1997). Constructed wetlands for sludge dewatering. Water Science and Technology, 35 (5), pp Daniels, R.P. (1996). An overview of reed bed technology. World Leather, November 9, p.49 Daniels, R.P. (1998) Investigation: the potential of reed beds for treating wastewaters from leather manufacture. World Leather, November 11, pp Green, M.B., Griffin, P., Seabride, J.K.and Dhobie, D. (1997). Removal of bacteria in subsurface flow wetlands. Water Science and Technology, 35, (5), pp Greenberg, A. E., Trussell, R. R. and Clesceri, L. S. (1985). Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (16 th ed.) American Public Health Association, American Water Works Association and Water Pollution Control Federation. Kadlec R. H. (1997). Deterministic and Stochastic aspects of constructed wetland performance and design. Water Science and Technology, 35, 5, pp Karpiscak, M. M., Freitas, R. J., Gerba C. P., Sanchez, L. R., and Shamir, E. (1999). Management of dairy waste in the Sonoran Desert using constructed wetland technology. Water Science and Technology, 4, (3), pp

12 Kozub, D. D. and Liehr, S. K. (1999). Assessing denitrification rate limiting factors in a constructed wetland receiving landfill leachate. Water Science and Technology, 4, (3), pp Mungur, A.S., Shutes R.B.E., Revitt D.M. and House M.A. (1997).An assesment of metal removal by a laboratory scale wetlands. Water Science and Technology,35, (5), pp Ottavá V., Balcarová J. and Vymazal J. (1997); Microbial characteristics of constructed wetlands.water Science and Technology, 35,( 5), pp Tyrrel,W.R., Mulligan, D.R., Sly,L.I., and Bell L.C. (1997). Trialing wetlands to treat coal mining wastewaters in a low rainfall, high evaporation environment.water Science and Technology, 35, (5), pp van Oostrom, A. J. (1995). Nitrogen removal in constructed wetlands treating nitrified meat processing effluent. Water Science and Technology, 32, (3), pp

ADAPAZARI KENTSEL ATIKSU ARITMA TESĐSĐ ATIKSUYUNUN KARAKTERĐZASYONUNUN ĐNCELENMESĐ VE DEĞERLENDĐRĐLMESĐ

ADAPAZARI KENTSEL ATIKSU ARITMA TESĐSĐ ATIKSUYUNUN KARAKTERĐZASYONUNUN ĐNCELENMESĐ VE DEĞERLENDĐRĐLMESĐ ADAPAZARI KENTSEL ATIKSU ARITMA TESĐSĐ ATIKSUYUNUN KARAKTERĐZASYONUNUN ĐNCELENMESĐ VE DEĞERLENDĐRĐLMESĐ 1 Beytullah EREN, 1 Büşra SUROĞLU, 1 Asude ATEŞ, 1 Recep ĐLERĐ, 2 Rüstem Keleş ÖZET: Bu çalışmada,

Detaylı

1. Kıyı Bölgelerinde Çevre Kirliliği ve Kontrolü KÇKK

1. Kıyı Bölgelerinde Çevre Kirliliği ve Kontrolü KÇKK 1. Kıyı Bölgelerinde Çevre Kirliliği ve Kontrolü KÇKK Kentsel Atıksu Arıtım Tesislerinde Geliştirilmiş Biyolojik Fosfor Giderim Verimini Etkileyen Faktörler Tolga Tunçal, Ayşegül Pala, Orhan Uslu Namık

Detaylı

ARDIŞIK KESİKLİ REAKTÖRDE AKTİF ÇAMURUN ÇÖKELEBİLİRLİĞİNE SICAKLIĞIN ETKİSİ. Engin GÜRTEKİN 1, *

ARDIŞIK KESİKLİ REAKTÖRDE AKTİF ÇAMURUN ÇÖKELEBİLİRLİĞİNE SICAKLIĞIN ETKİSİ. Engin GÜRTEKİN 1, * Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 25 (1-2) 99-17 (29) http://fbe.erciyes.edu.tr/ ISSN 112-2354 ARDIŞIK KESİKLİ REAKTÖRDE AKTİF ÇAMURUN ÇÖKELEBİLİRLİĞİNE SICAKLIĞIN ETKİSİ Engin GÜRTEKİN

Detaylı

ARDIŞIK KESİKLİ REAKTÖRDE SÜT ENDÜSTRİSİ ATIKSULARININ BİYOLOJİK ARITIMI

ARDIŞIK KESİKLİ REAKTÖRDE SÜT ENDÜSTRİSİ ATIKSULARININ BİYOLOJİK ARITIMI S.Ü. Müh. Mim. Fak. Derg., c.24, s.1, 2009 J. Fac.Eng.Arch. Selcuk Univ., v.24, n.1, 2009 ARDIŞIK KESİKLİ REAKTÖRDE SÜT ENDÜSTRİSİ ATIKSULARININ BİYOLOJİK ARITIMI Engin GÜRTEKİN Fırat Üniversitesi, Mühendislik

Detaylı

EVSEL ATIKSULARIN ARITIMI İÇİN İKİ KADEMELİ BİR YAPAY SULAKALAN SİSTEMİ

EVSEL ATIKSULARIN ARITIMI İÇİN İKİ KADEMELİ BİR YAPAY SULAKALAN SİSTEMİ ARAŞTIRMA SKKD Cilt 13 Sayı 3 sh. 18-22, 2003 EVSEL ATIKSULARIN ARITIMI İÇİN İKİ KADEMELİ BİR YAPAY SULAKALAN SİSTEMİ Selma Ç. AYAZ 1, Lütfi AKÇA 2, Bilal TUNÇSİPER 2 ve Ömer SAYGIN 1 1 TÜBİTAK-Marmara

Detaylı

MEZBAHA ENDÜSTRİSİ ATIKSULARINDA MAGNEZYUM AMONYUM FOSFAT ÇÖKTÜRMESİ İLE AZOT GİDERİMİ

MEZBAHA ENDÜSTRİSİ ATIKSULARINDA MAGNEZYUM AMONYUM FOSFAT ÇÖKTÜRMESİ İLE AZOT GİDERİMİ ARAŞTIRMA SKKD Cilt 13 Sayı 2 sh. 13-18, 2003 MEZBAHA ENDÜSTRİSİ ATIKSULARINDA MAGNEZYUM AMONYUM FOSFAT ÇÖKTÜRMESİ İLE AZOT GİDERİMİ Işık KABDAŞLI, Pelin ÖZCAN ve Olcay TÜNAY İstanbul Teknik Üniversitesi,

Detaylı

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI 9.Çözünmüş İnorganik ve Organik Katıların Giderimi Yrd. Doç. Dr. Kadir GEDİK İnorganiklerin Giderimi Çözünmüş maddelerin çapları

Detaylı

Geri devirli ardışık yüzeyaltı akışlı sistemler ile evsel atıksudan azot giderimi

Geri devirli ardışık yüzeyaltı akışlı sistemler ile evsel atıksudan azot giderimi itüdergisi/e su kirlenmesi kontrolü Cilt:20, Sayı:2, 70-75 Kasım 2010 Geri devirli ardışık yüzeyaltı akışlı sistemler ile evsel atıksudan azot giderimi Nur FINDIK HECAN *, Lütfi AKÇA, Selma AYAZ İTÜ Fen

Detaylı

BURSA HAMİTLER SIZINTI SUYU ARITMA TESİSİNİN İNCELENMESİ

BURSA HAMİTLER SIZINTI SUYU ARITMA TESİSİNİN İNCELENMESİ BURSA HAMİTLER SIZINTI SUYU ARITMA TESİSİNİN İNCELENMESİ Korkut Kaşıkçı 1, Barış Çallı 2 1 Sistem Yapı İnşaat ve Ticaret A.Ş. 34805 Kavacık, İstanbul 2 Marmara Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

Elçin GÜNEŞ, Ezgi AYDOĞAR

Elçin GÜNEŞ, Ezgi AYDOĞAR Elçin GÜNEŞ, Ezgi AYDOĞAR AMAÇ Çorlu katı atık depolama sahası sızıntı sularının ön arıtma alternatifi olarak koagülasyon-flokülasyon yöntemi ile arıtılabilirliğinin değerlendirilmesi Arıtma alternatifleri

Detaylı

Municipal Wastewater Recovery by Aerobic Membrane Bioreactor (AMBR): Antalya Case Study

Municipal Wastewater Recovery by Aerobic Membrane Bioreactor (AMBR): Antalya Case Study Municipal Wastewater Recovery by Aerobic Membrane Bioreactor (AMBR): Antalya Case Study Aerobik Membran Biyoreaktör (AMBR) ile Atıksu Geri Kazanımı: Antalya Örneği Yılmaz F 1., Otuzaltı M. M 2 1 Akdeniz

Detaylı

PATATES İŞLEME ENDÜSTRİSİ ATIKSULARININ İKİ KADEMELİ BİYOLOJİK ARITIMI

PATATES İŞLEME ENDÜSTRİSİ ATIKSULARININ İKİ KADEMELİ BİYOLOJİK ARITIMI ARAŞTIRMA SKKD Cilt 13 Sayı 1 sh. 1-9, 23 PATATES İŞLEME ENDÜSTRİSİ ATIKSULARININ İKİ KADEMELİ BİYOLOJİK ARITIMI İ. ÖZTÜRK 1, E.B. GENÇSOY 1, A.F. AYDIN 1, Y. KIRMIZI 2 ve Z. EKER 3 1 İstanbul Teknik Üniversitesi,

Detaylı

ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ

ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ Bölgemiz I. Kısım Atıksu Arıtma Tesisi (yatırım bedeli 15 milyon $) 1995 yılında, II. Kısım Atıksu Arıtma Tesisi ( yatırım bedeli 8 milyon

Detaylı

AEROBİK BİYOFİLM PROSESLERİ

AEROBİK BİYOFİLM PROSESLERİ AEROBİK BİYOFİLM PROSESLERİ Doç. Dr. Eyüp DEBİK 03.12.2013 GENEL BİLGİ Arıtmadan sorumlu mikroorganizmalar, sabit bir yatak üzerinde gelişirler. Aerobik biyofilm prosesleri : (1) batmamış biyofilm prosesler,

Detaylı

MEZBAHA ATIKSUYUNUN KOAGÜLASYON/FLOKÜLASYON- ARDIŞIK KESİKLİ REAKTÖR (AKR) YÖNTEMİYLE ARITILMASI

MEZBAHA ATIKSUYUNUN KOAGÜLASYON/FLOKÜLASYON- ARDIŞIK KESİKLİ REAKTÖR (AKR) YÖNTEMİYLE ARITILMASI Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 14, Sayı 2, 2009 MEZBAHA ATIKSUYUNUN KOAGÜLASYON/FLOKÜLASYON- ARDIŞIK KESİKLİ REAKTÖR (AKR) YÖNTEMİYLE ARITILMASI Engin GÜRTEKİN * Özet:

Detaylı

WASTEWATER TREATMENT PLANT DESIGN

WASTEWATER TREATMENT PLANT DESIGN WASTEWATER TREATMENT PLANT DESIGN Prof.Dr. Özer ÇINAR İstanbul, Turkey 1 2 Aktif Çamur Prosesi Kirleticilerin, mikroorganizmalar tarafından besin ve enerji kaynağı olarak kullanılmak suretiyle atıksudan

Detaylı

FİLTRASYON. Şekil 4.1. Bir kum filtresinin kesit görünümü 1 GENEL BİLGİ

FİLTRASYON. Şekil 4.1. Bir kum filtresinin kesit görünümü 1 GENEL BİLGİ FİLTRASYON 1 GENEL BİLGİ Filtrasyon adından da anlaşılacağı üzere filtre etmek anlamına gelir. Başka bir deyişle filtrasyon, bir akışkanın katı parçacıklar içerisinden geçirilerek bünyesindeki kirliklerin

Detaylı

Vaka Çalışması MBR ve MBBR Proses lerinde Seramik Membran Uygulamaları

Vaka Çalışması MBR ve MBBR Proses lerinde Seramik Membran Uygulamaları Vaka Çalışması MBR ve MBBR Proses lerinde Seramik Membran Uygulamaları AKIN KAPLAN Teknik Debi Mühendislik İnşaat ve Ticaret Ltd. Şti. Dr. MARTIN KASCHEK ItN Nanovation A.G Giriş Su kaynaklarının korunması

Detaylı

ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ-BAKIM VE ONARIMI. Fatih GÜRGAN ASKİ Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanı

ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ-BAKIM VE ONARIMI. Fatih GÜRGAN ASKİ Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanı ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ-BAKIM VE ONARIMI Fatih GÜRGAN ASKİ Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanı UZUN HAVALANDIRMALI AKTİF ÇAMUR SİSTEMİ Bu sistem Atıksularda bulunan organik maddelerin mikroorganizmalar

Detaylı

ÇAMUR YATAKLI ANAEROBİK FİLTRE REAKTÖRDE İŞLETMEYE ALMA FAZININ İNCELENMESİ

ÇAMUR YATAKLI ANAEROBİK FİLTRE REAKTÖRDE İŞLETMEYE ALMA FAZININ İNCELENMESİ ÇAMUR YATAKLI ANAEROBİK FİLTRE REAKTÖRDE İŞLETMEYE ALMA FAZININ İNCELENMESİ Nurdan BÜYÜKKAMACI, Ayşe FİLİBELİ, Azize AYOL Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Kaynaklar

Detaylı

İLERİ ARITIM YÖNTEMLERİNDEN FENTON REAKTİFİ PROSESİ İLE ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN ISLAK HAVA OKSİDASYONU

İLERİ ARITIM YÖNTEMLERİNDEN FENTON REAKTİFİ PROSESİ İLE ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN ISLAK HAVA OKSİDASYONU İLERİ ARITIM YÖNTEMLERİNDEN FENTON REAKTİFİ PROSESİ İLE ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN ISLAK HAVA OKSİDASYONU Gülin AYTİMUR, Süheyda ATALAY Ege Üniversitesi Müh. Fak. Kimya Müh. Bölümü 351-Bornova İzmir ÖZET

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 5 Sayı: 1 sh. 9-16 Ocak 2003

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 5 Sayı: 1 sh. 9-16 Ocak 2003 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 5 Sayı: 1 sh. 9-16 Ocak 23 ARDIŞIK KESİKLİ REAKTÖR İLE NUTRİENT GİDERİMİNDE FARKLI KARBON KAYNAKLARININ ETKİLERİ (EFFECTS OF DIFFERENT CARBON

Detaylı

Proses Analizörleri ile Atıksu Arıtma Tesislerinde Enerji Verimli Kontrol Örnek Uygulamaları /

Proses Analizörleri ile Atıksu Arıtma Tesislerinde Enerji Verimli Kontrol Örnek Uygulamaları / October 2, 2009_HACH LANGE United for Water Quality_page 1 HACH LANGE United for Water Quality Proses Analizörleri ile Atıksu Arıtma Tesislerinde Enerji Verimli Kontrol Örnek Uygulamaları / Beispiele von

Detaylı

Tunceli Evsel Atıksu Arıtma Tesisinin Arıtma Etkinliğinin Değerlendirilmesi

Tunceli Evsel Atıksu Arıtma Tesisinin Arıtma Etkinliğinin Değerlendirilmesi MAKÜ FEBED ISSN Online: 1309-2243 http://febed.mehmetakif.edu.tr Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 4 (2): 24-29 (2013) Araştırma Makalesi / Research Paper Tunceli Evsel Atıksu

Detaylı

S.S. YEŞİL DURU EVLERİ KOOPERATİFİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJE RAPORU

S.S. YEŞİL DURU EVLERİ KOOPERATİFİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJE RAPORU S.S. YEŞİL DURU EVLERİ KOOPERATİFİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJE RAPORU 1 - PROSESİN TANITILMASI Tatil sitesinden kaynaklanacak evsel nitelikli atıksuları arıtacak olan, arıtma tesisi, biyolojik sistem (aktif

Detaylı

Ardışık Kesikli Reaktörde (AKR) Organik Madde ve Azotun Birlikte Giderimine Aerobik ve Anoksik Faz Sürelerinin Etkisi

Ardışık Kesikli Reaktörde (AKR) Organik Madde ve Azotun Birlikte Giderimine Aerobik ve Anoksik Faz Sürelerinin Etkisi Ardışık Kesikli Reaktörde () Organik Madde ve Azotun Birlikte Giderimine Aerobik ve Anoksik Faz Sürelerinin Etkisi Engin GÜRTEKİN * Fırat Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

Çalışmalar sırasında yapılan analizler Standard metotlara(apha, AWWA, WPCF) uygun olarak, aşağıdaki ölçüm yöntemleri kullanılarak yapılmıştır :

Çalışmalar sırasında yapılan analizler Standard metotlara(apha, AWWA, WPCF) uygun olarak, aşağıdaki ölçüm yöntemleri kullanılarak yapılmıştır : ÇAMUR STABİLİZASYONU (İP 9) Projenin stabilizasyon iş paketi (İP 9) kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarda aerobik, anaerobik ve alkali stabilizasyon çalışmalarına yönelik laboratuvar ölçekli sistemler

Detaylı

HURMA (ANTALYA) ATIKSU ARITMA TESİSİNİN PERFORMANSININ MODELLENMESİ * Modelling Performance Of Hurma Waste Water Treatment Plant

HURMA (ANTALYA) ATIKSU ARITMA TESİSİNİN PERFORMANSININ MODELLENMESİ * Modelling Performance Of Hurma Waste Water Treatment Plant HURMA (ANTALYA) ATIKSU ARITMA TESİSİNİN PERFORMANSININ MODELLENMESİ * Modelling Performance Of Hurma Waste Water Treatment Plant Oya ÖZEL Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı Çağatayhan B.ERSÜ Çevre Mühendisliği

Detaylı

İ.D.O.S.B. Atıksu Arıtma Tesisi

İ.D.O.S.B. Atıksu Arıtma Tesisi İ.D.O.S.B. Atıksu Arıtma Tesisi İDOSB Atık Su Arıtma Tesisi, Kazlıçeşme de 500 yıldır faaliyet göstermekte olan tabakhanelerin, İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi ne taşınma projesi kapsamında, 1989

Detaylı

ATIKSU KARAKTERİZASYONU Genel. Dr. A. Saatçı

ATIKSU KARAKTERİZASYONU Genel. Dr. A. Saatçı ATIKSU KARAKTERİZASYONU Genel Dr. A. Saatçı Atıksu Arıtma Maksadı 1. Hangi kirleticiler arıtılmalı? 2. Çıkış su kalitesi ne olmalıdır? 3. Proses nasıl seçilmelidir? 4. Basit ve güvenli arıtma tesisleri

Detaylı

ANALİZ LİSTESİ EKOSFER LABORATUVAR VE ARAŞTIRMA HİZMETLERİ SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. SU ve ATIKSU ANALİZLERİ. Toplam Çözünmüş Mineral Madde (TDS) Tayini

ANALİZ LİSTESİ EKOSFER LABORATUVAR VE ARAŞTIRMA HİZMETLERİ SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. SU ve ATIKSU ANALİZLERİ. Toplam Çözünmüş Mineral Madde (TDS) Tayini Kod : Yayın : 26.09.2014 Revizyon /: 00/00 Sayfa : 1/9 SU ve ATIKSU ANALİZLERİ 1 Su, Atıksu (*) (**) (T) ph Elektrometrik 2 Su, Atıksu (*) (**) (T) İletkenlik Laboratuvar 3 Su, Atıksu (*) (**) (T) Toplam

Detaylı

DİĞER ARITMA PROSESLERİ

DİĞER ARITMA PROSESLERİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DİĞER ARITMA PROSESLERİ Oksidasyon Havuzları Oksidasyon Havuzları Sürekli kanal tipinde tam karışımlı uzun havalandırmalı aktif çamur proseslerinin

Detaylı

TEKSTĐL ENDÜSTRĐSĐ ATIKSUYUNUN ARDIŞIK KESĐKLĐ BĐYOREAKTÖR (AKR) ĐLE ARITILMASINDA OPTĐMUM ŞARTLARININ BELĐRLENMESĐ

TEKSTĐL ENDÜSTRĐSĐ ATIKSUYUNUN ARDIŞIK KESĐKLĐ BĐYOREAKTÖR (AKR) ĐLE ARITILMASINDA OPTĐMUM ŞARTLARININ BELĐRLENMESĐ TEKSTĐL ENDÜSTRĐSĐ ATIKSUYUNUN ARDIŞIK KESĐKLĐ BĐYOREAKTÖR (AKR) ĐLE ARITILMASINDA OPTĐMUM ŞARTLARININ BELĐRLENMESĐ Yasemin DAMAR, Burcu KIZILTAŞ, Recep ĐLERĐ ÖZET Yapılan çalışmanın amacı; bir sentetik

Detaylı

ÖN ARITILMIŞ SIZINTI SUYUNUN YARI SÜREKLİ İŞLETMEYLE AEROBİK BİYOLOJİK ARITIMI

ÖN ARITILMIŞ SIZINTI SUYUNUN YARI SÜREKLİ İŞLETMEYLE AEROBİK BİYOLOJİK ARITIMI TMMOB Çevre Mühendisleri Odası V. ULUSAL ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ ÖN ARITILMIŞ SIZINTI SUYUNUN YARI SÜREKLİ İŞLETMEYLE AEROBİK BİYOLOJİK ARITIMI, Fikret KARGI Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

GÜÇLÜ ENDÜSTRİYEL ÇÖZÜMLER İNŞAAT, ENDÜSTRİ A.Ş. www.tematas.com

GÜÇLÜ ENDÜSTRİYEL ÇÖZÜMLER İNŞAAT, ENDÜSTRİ A.Ş. www.tematas.com GÜÇLÜ ENDÜSTRİYEL ÇÖZÜMLER www.tematas.com İNŞAAT, ENDÜSTRİ A.Ş. TEMATAŞ; 20 yılı aşkın tecrübeye sahip teknik kadrosu, profesyonel yönetim anlayışı ile işveren ve çalışan memnuniyetini sağlamayı kendisine

Detaylı

ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2007 yılı içerisinde Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı nca 6 adet atıksu arıtma tesisi işletilmiştir. ÇİĞLİ ATIKSU ARITMA TESİSİ İzmir Büyük Kanal Projesi nin son noktası

Detaylı

KADMİYUM İÇEREN ATIK SULARIN İLERİ ARITIMINDA SU MERCİMEĞİ (LEMNA MINOR) BİTKİSİNİN KULLANILMASI *

KADMİYUM İÇEREN ATIK SULARIN İLERİ ARITIMINDA SU MERCİMEĞİ (LEMNA MINOR) BİTKİSİNİN KULLANILMASI * Ç.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü Yıl:8 Cilt:19- KADMİYUM İÇEREN ATIK SULARIN İLERİ ARITIMINDA SU MERCİMEĞİ (LEMNA MINOR) BİTKİSİNİN KULLANILMASI * The Use Of Duckweed (Lemna minor) For Tertiary Treatment Of

Detaylı

Meyve Suyu Atıksuyunun Sentezlenen Farklı Membranlar ile Membran Biyoreaktörde Arıtımı

Meyve Suyu Atıksuyunun Sentezlenen Farklı Membranlar ile Membran Biyoreaktörde Arıtımı Meyve Suyu Atıksuyunun Sentezlenen Farklı Membranlar ile Membran Biyoreaktörde Arıtımı Yüksek Çevre Mühendisi Sevgi Güneş Durak Yıldız Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. Neşe Tüfekci

Detaylı

YEMEKLİK YAĞ SANAYİ PROSES ATIKSULARININ KİMYASAL - BİYOLOJİK ARITIMI

YEMEKLİK YAĞ SANAYİ PROSES ATIKSULARININ KİMYASAL - BİYOLOJİK ARITIMI YEMEKLİK YAĞ SANAYİ PROSES ATIKSULARININ KİMYASAL - BİYOLOJİK ARITIMI İ.ÖZTÜRK*' t- Y.ÖZTAŞKENT**/ A.KEÇECİ*** * ÎTÜ İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü ** ARTAŞ A.Ş., Cihannuma Mah.Bostancıbaşı

Detaylı

Sigma 3, 149-155, 2011

Sigma 3, 149-155, 2011 Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Research Article / Araştırma Makalesi INVESTIGATION OF TREATED LEACHATE REUSING Sigma 3, 149-155, 2011 Ebru AKKAYA *, Ahmet

Detaylı

DEMİR ELEKTROTLU REAKTÖRDE KOİ, FOSFAT, RENK VE BULANIKLIK GİDERİMİ Tuba ÖZTÜRK a, Sevil VELİ b, Anatoli DİMOĞLO c, M.

DEMİR ELEKTROTLU REAKTÖRDE KOİ, FOSFAT, RENK VE BULANIKLIK GİDERİMİ Tuba ÖZTÜRK a, Sevil VELİ b, Anatoli DİMOĞLO c, M. DEMİR ELEKTROTLU REAKTÖRDE KOİ, FOSFAT, RENK VE BULANIKLIK GİDERİMİ Tuba ÖZTÜRK a, Sevil VELİ b, Anatoli DİMOĞLO c, M. Adalet YILDIZ d,* a Namık Kemal Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Çorlu/Tekirdağ,

Detaylı

WASTEWATER TREATMENT PLANT DESIGN

WASTEWATER TREATMENT PLANT DESIGN ATIKSU ARITMA TEKNOLOJİLERİ Doç. Dr. Güçlü İNSEL İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü Arıtma Hedefleri 1900 lerden 1970 lerin başına kadar Yüzücü ve askıda maddelerin giderilmesi Ayrışabilir organik madde arıtılması

Detaylı

On-line Oksijen Tüketiminin Ölçülmesiyle Havalandırma Prosesinde Enerji Optimizasyonu

On-line Oksijen Tüketiminin Ölçülmesiyle Havalandırma Prosesinde Enerji Optimizasyonu On-line Oksijen Tüketiminin Ölçülmesiyle Havalandırma Prosesinde Enerji Optimizasyonu Speaker: Ercan Basaran, Uwe Späth LAR Process Analysers AG 1 Genel İçerik 1. Giriş 2. Proses optimizasyonu 3. İki optimizasyon

Detaylı

BİYOLOJİK YÖNTEMLE ARITILAN KENTSEL ATIK SULARIN YENİDEN KULLANIMI İÇİN NANOFİLTRASYON (NF) YÖNTEMİNİN UYGULANMASI

BİYOLOJİK YÖNTEMLE ARITILAN KENTSEL ATIK SULARIN YENİDEN KULLANIMI İÇİN NANOFİLTRASYON (NF) YÖNTEMİNİN UYGULANMASI BİYOLOJİK YÖNTEMLE ARITILAN KENTSEL ATIK SULARIN YENİDEN KULLANIMI İÇİN NANOFİLTRASYON (NF) YÖNTEMİNİN UYGULANMASI Samuel BUNANI a, Eren YÖRÜKOĞLU a, Gökhan SERT b, Ümran YÜKSEL a, Mithat YÜKSEL c, Nalan

Detaylı

Çevreye Zarar Veren Tekstil Atıksularının Arıtım Çalışmaları

Çevreye Zarar Veren Tekstil Atıksularının Arıtım Çalışmaları Çevreye Zarar Veren Tekstil Atıksularının Arıtım Çalışmaları *1 Kadir ÖZAN, 2 Ulküye Dudu GUL, 3 Caglayan ACIKGOZ *1 Pazaryeri Vocational School, University of Bilecik Seyh Edebali, Bilecik, Turkey 2 Vocational

Detaylı

Elazığ İlinde Bir Maden Sahasından Kaynaklanan Sızıntı Sularının Maden Çayına Etkisi: II. Diğer Parametreler

Elazığ İlinde Bir Maden Sahasından Kaynaklanan Sızıntı Sularının Maden Çayına Etkisi: II. Diğer Parametreler Karaelmas Science and Engineering Journal/Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi 2 (1): 15-21, 212 Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi Journal home page: www.fbd.karaelmas.edu.tr Araştırma Makalesi Elazığ

Detaylı

Bu birikintilerin giderilmesi için uygun kimyasallarla membranlar zaman içinde yıkanarak tekrar eski verimine ulaştırılırlar.

Bu birikintilerin giderilmesi için uygun kimyasallarla membranlar zaman içinde yıkanarak tekrar eski verimine ulaştırılırlar. VIIPOL CKS MEMBRAN TEMİİZLEME PROSEDÜRÜ 1.Giriş : Ne kadar iyi bir ön arıtma yapılırsa yapılsın, çalışan bir ters ozmoz ( RO ) sisteminde zaman içinde hamsu içinde bulunan ve ön arıtmadan geçebilen kolloidler,

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 4 Sayı: 1 sh. 1-9 Ocak 2002 KOT BOYAMA TEKSTİL ATIKSUYUNDA KALICI KOİ'NİN BELİRLENMESİ

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 4 Sayı: 1 sh. 1-9 Ocak 2002 KOT BOYAMA TEKSTİL ATIKSUYUNDA KALICI KOİ'NİN BELİRLENMESİ DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 4 Sayı: 1 sh. 1-9 Ocak 2002 KOT BOYAMA TEKSTİL ATIKSUYUNDA KALICI KOİ'NİN BELİRLENMESİ ÖZET/ABSTRACT (DETERMINATION OF THE INERT COD FOR THE JEANS

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Deney Laboratuvarı Adresi : Yakut Mah. Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No:186 Kocasinan 38090 KAYSERİ / TÜRKİYE Tel : 0 352 337 09 45 Faks : 0 352 337 09 32 E-Posta

Detaylı

Beş Kademeli Modifiye Bardenpho Prosesi ile Atıksulardan Azot ve Fosfor Giderimi

Beş Kademeli Modifiye Bardenpho Prosesi ile Atıksulardan Azot ve Fosfor Giderimi KSU Mühendislik Bilimleri Dergisi, 19(1), 216 46 KSU. Journal of Engineering Sciences, 19(1), 216 Beş Kademeli Modifiye Bardenpho Prosesi ile Atıksulardan Azot ve Fosfor Giderimi Yağmur UYSAL 1*, Berkin

Detaylı

ATIKSU ARITIMINDA TESİS TASARIMI

ATIKSU ARITIMINDA TESİS TASARIMI ATIKSU ARITIMINDA TESİS TASARIMI Doç. Dr. Eyüp DEBİK 02.12.2013 Son çöktürme havuzları Biyolojik arıtmadan sonra arıtılmış atıksuyu biokütleden yerçekimi etkisi ile fiziksel olarak ayıran dairesel ya da

Detaylı

Araştırma Makalesi / Research Article

Araştırma Makalesi / Research Article BEÜ Fen Bilimleri Dergisi BEU Journal of Science 3(1), 53-64, 2014 3(1), 53-64, 2014 Araştırma Makalesi / Research Article Kentsel Atıksu Arıtma Tesisi Çıkış Sularının Kehli Deresi Su Kalitesi Üzerine

Detaylı

ESTIMATION OF EFFLUENT PARAMETERS AND EFFICIENCY FOR ADAPAZARI URBAN WASTEWATER TREATMENT PLANT BY ARTIFICIAL NEURAL NETWORK

ESTIMATION OF EFFLUENT PARAMETERS AND EFFICIENCY FOR ADAPAZARI URBAN WASTEWATER TREATMENT PLANT BY ARTIFICIAL NEURAL NETWORK ESTIMATION OF EFFLUENT PARAMETERS AND EFFICIENCY FOR ADAPAZARI URBAN WASTEWATER TREATMENT PLANT BY ARTIFICIAL NEURAL NETWORK ADAPAZARI KENTSEL ATIKSU ARITMA TESĐSĐ ÇIKIŞ SUYU PARAMETRELERĐ VE VERĐM DEĞERLERĐNĐN

Detaylı

ODORIENT ARITMA. Biyolojik Arıtma Güçlendirici. www.bioorient.com.tr

ODORIENT ARITMA. Biyolojik Arıtma Güçlendirici. www.bioorient.com.tr ODORIENT ARITMA Biyolojik Arıtma Güçlendirici www.bioorient.com.tr www.bioorient.com.tr ODORIENT-ARITMA KULLANIM ALANLARI ODORIENT-ARITMA Biyolojik arıtma tesislerinde; Verimsiz arıtmaların verimini arttırmak,

Detaylı

Sigma 3, 65-74, 2011 Research Article / Araştırma Makalesi INVESTIGATION OF BURSA HAMITLER LANDFILL LEACHATE TREATMENT PLANT

Sigma 3, 65-74, 2011 Research Article / Araştırma Makalesi INVESTIGATION OF BURSA HAMITLER LANDFILL LEACHATE TREATMENT PLANT Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma 3, 65-74, 211 Research Article / Araştırma Makalesi INVESTIGATION OF BURSA HAMITLER LANDFILL LEACHATE TREATMENT PLANT

Detaylı

TEKSTİL ENDÜSTRİSİ ATIKSULARININ ARDIŞIK KESİKLİ REAKTÖRLER (AKR) İLE BİYOLOJİK ARITILABİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ

TEKSTİL ENDÜSTRİSİ ATIKSULARININ ARDIŞIK KESİKLİ REAKTÖRLER (AKR) İLE BİYOLOJİK ARITILABİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 11, Sayı 2, 26 TEKSTİL ENDÜSTRİSİ ATIKSULARININ ARDIŞIK KESİKLİ REAKTÖRLER (AKR) İLE BİYOLOJİK ARITILABİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ Ufuk ALKAN

Detaylı

Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı (BOİ) Doç.Dr.Ergün YILDIZ

Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı (BOİ) Doç.Dr.Ergün YILDIZ Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı (BOİ) Doç.Dr.Ergün YILDIZ Giriş BOİ nedir? BOİ neyi ölçer? BOİ testi ne için kullanılır? BOİ nasıl tespit edilir? BOİ hesaplamaları BOİ uygulamaları Bazı maddelerin BOİ si

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/6

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/6 ÇED, İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/6 SU, ATIK SU 1,2,3 ph Elektrometrik Metot SM 4500-H + B Bulanıklık Nefhelometrik Metot SM 2130 B İletkenlik Laboratuvar Metodu SM 2510-B Çözünmüş Oksijen/ Elektrometrik

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 10 Sayı: 2 sh. 1-11 Mayıs 2008

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 10 Sayı: 2 sh. 1-11 Mayıs 2008 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 10 Sayı: 2 sh. 1-11 Mayıs 2008 FİLTRE MALZEMESİ ORANININ MELAS ATIKSUYUNU ARITAN ANAEROBİK FİLTRENİN VERİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ (EFFECTS OF FILTER

Detaylı

Onuncu Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 3-6 Eylül 2012, Koç Üniversitesi, İstanbul

Onuncu Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 3-6 Eylül 2012, Koç Üniversitesi, İstanbul REACTİVE BLUE 160 BOYARMADDESİ İÇEREN TEKSTİL ENDÜSTRİSİ BOYAMA PROSESİ ATIKSUYUNUN ELEKTROKOAGÜLASYON YÖNTEMİ İLE ARITIMINDA İŞLETİM KOŞULLARININ ENERJİ TÜKETİMİNE ETKİSİ Bahadır K. KÖRBAHTİ, Gül Seren

Detaylı

RAPOR. O.D.T.Ü. AGÜDÖS Kod No: 08 03 11 1 00 09 3 Kasım, 2008

RAPOR. O.D.T.Ü. AGÜDÖS Kod No: 08 03 11 1 00 09 3 Kasım, 2008 BMB Technology İçin Life 2 O Water BMB1000 Serisi Su Arıtma Cihazının Sularda Bakteri ve Kimyasalların Arıtım Performansının Araştırılması Projesi O.D.T.Ü. Danışman Prof. Dr. Celal F. GÖKÇAY RAPOR O.D.T.Ü.

Detaylı

Akvaryum veya küçük havuzlarda amonyağın daha az zehirli olan nitrit ve nitrata dönüştürülmesi için gerekli olan bakteri populasyonunu (nitrifikasyon

Akvaryum veya küçük havuzlarda amonyağın daha az zehirli olan nitrit ve nitrata dönüştürülmesi için gerekli olan bakteri populasyonunu (nitrifikasyon Azotlu bileşikler Ticari balık havuzlarında iyonize olmuş veya iyonize olmamış amonyağın konsantrasyonlarını azaltmak için pratik bir yöntem yoktur. Balık havuzlarında stoklama ve yemleme oranlarının azaltılması

Detaylı

Şartlarında Bakteriyel İnaktivasyon Sürecinin İndikatör

Şartlarında Bakteriyel İnaktivasyon Sürecinin İndikatör İçme-Kullanma Suları için Farklı Dezenfeksiyon Şartlarında Bakteriyel İnaktivasyon Sürecinin İndikatör Organizmalar için İncelenmesi İ.Ethem KARADİREK, Selami KARA, Özge ÖZEN, Oğuzhan GÜLAYDIN, Ayşe MUHAMMETOĞLU

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 10.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27372 SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî

Detaylı

1201806 ATIKSU ARITIMI YILİÇİ UYGULAMASI (1+2) Bahar 2012

1201806 ATIKSU ARITIMI YILİÇİ UYGULAMASI (1+2) Bahar 2012 1201806 ATIKSU ARITIMI YILİÇİ UYGULAMASI (1+2) Bahar 2012 Çevre Mühendisliği Bölümü Selçuk Üniversitesi Dersin Öğretim Üyesi: Prof.Dr. Ali BERKTAY Tel. 2232093 e-mail: aberktay@selcuk.edu.tr Doç.Dr. Bilgehan

Detaylı

PEYNİR ALTI SUYU VE GÜBRE KARIŞIMINDAN BİYOGAZ ÜRETİMİ

PEYNİR ALTI SUYU VE GÜBRE KARIŞIMINDAN BİYOGAZ ÜRETİMİ 7. ULUSAL ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ YAŞAM ÇEVRE TEKNOLOJİ 24-27 Ekim 2007 İZMİR TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI PEYNİR ALTI SUYU VE GÜBRE KARIŞIMINDAN BİYOGAZ ÜRETİMİ Berna KAVACIK, Bahattin TOPALOĞLU

Detaylı

ATIKSU ARITIMINDA TESİS TASARIMI

ATIKSU ARITIMINDA TESİS TASARIMI ATIKSU ARITIMINDA TESİS TASARIMI Doç. Dr. Eyüp DEBİK 18.11.2013 BİYOLOJİK ARITMA ÜNİTELERİ AKTİF ÇAMUR Biyolojik arıtma, atıksuda bulunan organik kirleticilerin, mikroorganizmalar tarafından besin ve enerji

Detaylı

ANALİZ LİSTESİ EKOSFER LABORATUVAR VE ARAŞTIRMA HİZMETLERİ SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. SU ANALİZLERİ. Toplam Çözünmüş Mineral Madde (TDS) Tayini

ANALİZ LİSTESİ EKOSFER LABORATUVAR VE ARAŞTIRMA HİZMETLERİ SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. SU ANALİZLERİ. Toplam Çözünmüş Mineral Madde (TDS) Tayini Kod : Yayın : 26.09.2014 Revizyon /: 00/00 Sayfa : 1/15 SU ANALİZLERİ 1 Su (*) (**) (T) ph Tayini Elektrometrik 2 Su (*) (**) (T) İletkenlik Tayini Laboratuvar 3 Su (T) Toplam Çözünmüş Mineral Madde (TDS)

Detaylı

Atıksu Arıtma Tesislerinin Projelendirilmesi Aşamasında Teknik Yaklaşımlar

Atıksu Arıtma Tesislerinin Projelendirilmesi Aşamasında Teknik Yaklaşımlar Atıksu Arıtma Tesislerinin Projelendirilmesi Aşamasında Teknik Yaklaşımlar Doç. Dr. H. Güçlü İNSEL İstanbul Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü IV. OSB ÇEVRE ZİRVESİ, 26-28 Mayıs 2016, Crown

Detaylı

ATIKSU ARITIMININ ESASLARI

ATIKSU ARITIMININ ESASLARI ATIKSU ARITIMININ ESASLARI Evsel, Endüstriyel Atıksu Arıtımı ve Arıtma Çamurlarının Kontrolü Prof. Dr. İzzet ÖZTÜRK Dr. Hacer TİMUR Dr. Ufuk KOŞKAN 1. ATIKSU MİKTAR VE ÖZELLİKLERİ... 1 1.1. Atıksu Akımının

Detaylı

TEKSTİL VE METAL SANAYİ ARITMA ÇAMURLARININ SUSUZLAŞTIRMA İŞLEMLERİNİN İNCELENMESİ

TEKSTİL VE METAL SANAYİ ARITMA ÇAMURLARININ SUSUZLAŞTIRMA İŞLEMLERİNİN İNCELENMESİ TEKSTİL VE METAL SANAYİ ARITMA ÇAMURLARININ SUSUZLAŞTIRMA İŞLEMLERİNİN İNCELENMESİ Canan BAKKAL a, Hacer Elif ÖZÇELİK b, Dilek CANTÜRK c, Erdal KARADURMUŞ d a Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

İlk çamur arıtım ünitesidir ve diğer ünitelerin hacminin azalmasını sağlar. Bazı uygulamalarda çürütme işleminden sonra da yoğunlaştırıcı

İlk çamur arıtım ünitesidir ve diğer ünitelerin hacminin azalmasını sağlar. Bazı uygulamalarda çürütme işleminden sonra da yoğunlaştırıcı İlk çamur arıtım ünitesidir ve diğer ünitelerin hacminin azalmasını sağlar. Bazı uygulamalarda çürütme işleminden sonra da yoğunlaştırıcı kullanılabilir. Çürütme öncesi ön yoğunlaştırıcı, çürütme sonrası

Detaylı

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE ATIKSU ARITIMI: BURSA DAN BİR O.S.B. ÖRNEĞİ

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE ATIKSU ARITIMI: BURSA DAN BİR O.S.B. ÖRNEĞİ Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 9, Sayı 1, 2004 ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE ATIKSU ARITIMI: BURSA DAN BİR O.S.B. ÖRNEĞİ Gökhan Ekrem ÜSTÜN * Seval Kutlu AKAL SOLMAZ *

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ 10 Ekim 2009 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27372 Çevre ve Orman Bakanlığından: TEBLİĞ SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 31/12/2004 tarihli

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE 1 / 11

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE 1 / 11 ÇED, İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE 1 / 11 Titrimetrik Metot SM 4500 NH ₃ F SM 4500 NH ₃ C - Ön İşlem Distilasyon Metodu SM 4500 NH ₃ B Askıda Katı Madde (AKM) Gravimetrik Metot TS EN 872 Zehirlilik Deneyleri

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Onur ORTATEPE EVSEL NİTELİKLİ ATIKSULARIN AEROBİK VE ANAEROBİK ŞARTLAR ALTINDA, AZOT VE FOSFOR GİDERİM VERİMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÇEVRE

Detaylı

BİYOLOJİK PROSESLERE GENEL BAKIŞ

BİYOLOJİK PROSESLERE GENEL BAKIŞ BİYOLOJİK PROSESLERE GENEL BAKIŞ Dr.Murat SOLAK Biyolojik Arıtma Yöntemleri Biyokimyasal reaksiyonlar neticesinde atık sudaki çözünmüş organik kirleticilerin uzaklaştırıldığı yöntemlerdir. BİYOPROSESLER

Detaylı

GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İnönü Mahallesi Balçık Köyü Yolu Üzeri Gebze / KOCAELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İnönü Mahallesi Balçık Köyü Yolu Üzeri Gebze / KOCAELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İnönü Mahallesi Balçık Köyü Yolu Üzeri Gebze / KOCAELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MERKEZİ ATIKSU ARITMA TESİSİ FAALİYETİ İŞ AKIM ŞEMASI VE PROSES ÖZETİ 1 1. İŞLETME

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Akdeniz Üniversitesi Temel İşlemler Laboratuvarı Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (X) Yüksek Lisans ( ) Doktora ( ) Eğitim Öğretim Sistemi

Detaylı

HAZIRLAYAN-SUNAN İSMAİL SÜRGEÇOĞLU DANIŞMAN:DOÇ. DR. HİLMİ NAMLI

HAZIRLAYAN-SUNAN İSMAİL SÜRGEÇOĞLU DANIŞMAN:DOÇ. DR. HİLMİ NAMLI HAZIRLAYAN-SUNAN İSMAİL SÜRGEÇOĞLU DANIŞMAN:DOÇ. DR. HİLMİ NAMLI DÜNYADA yılda 40.000 km³ tatlı su okyanuslardan karalara transfer olmaktadır. Bu suyun büyük bir kısmı taşkın vb. nedenlerle kaybolurken

Detaylı

Çizelge 2.6. Farklı ph ve su sıcaklığı değerlerinde amonyak düzeyi (toplam amonyağın yüzdesi olarak) (Boyd 2008a)

Çizelge 2.6. Farklı ph ve su sıcaklığı değerlerinde amonyak düzeyi (toplam amonyağın yüzdesi olarak) (Boyd 2008a) - Azotlu bileşikler Su ürünleri yetiştiricilik sistemlerinde oksijen gereksinimi karşılandığı takdirde üretimi sınırlayan ikinci faktör azotlu bileşiklerin birikimidir. Ana azotlu bileşikler; azot gazı

Detaylı

Çok amaçlı filtrelerde farklı zeolit kullanımları için amonyum ve askıda katı madde giderimi

Çok amaçlı filtrelerde farklı zeolit kullanımları için amonyum ve askıda katı madde giderimi itüdergisi/e su kirlenmesi kontrolü Cilt:18, Sayı:1, 65-73 Mart 28 Çok amaçlı filtrelerde farklı zeolit kullanımları için amonyum ve askıda katı madde giderimi Deniz KOCAMAZ ALKAŞ *, Bilsen BELER BAYKAL,

Detaylı

ARDIŞIK KESİKLİ REAKTÖRDE AKTİF ÇAMURUN ÇÖKELEBİLİRLİĞİNE ÇÖZÜNMÜŞ OKSİJEN KONSANTRASYONUNUN ETKİSİ

ARDIŞIK KESİKLİ REAKTÖRDE AKTİF ÇAMURUN ÇÖKELEBİLİRLİĞİNE ÇÖZÜNMÜŞ OKSİJEN KONSANTRASYONUNUN ETKİSİ ARDIŞIK KESİKLİ REAKTÖRDE AKTİF ÇAMURUN ÇÖKELEBİLİRLİĞİNE ÇÖZÜNMÜŞ OKSİJEN KONSANTRASYONUNUN ETKİSİ Engin GÜRTEKİN Fırat Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, ELAZIĞ ÖZET Bu çalışmada,

Detaylı

FTALİK ASİT ESTER İÇEREN ATIKSULARDAN TEMİZ ÜRETİM TEKNOLOJİSİ İLE SU VE ALKOL GERİ KAZANIMI İÇİN HİBRİT BİR PROSES

FTALİK ASİT ESTER İÇEREN ATIKSULARDAN TEMİZ ÜRETİM TEKNOLOJİSİ İLE SU VE ALKOL GERİ KAZANIMI İÇİN HİBRİT BİR PROSES FTALİK ASİT ESTER İÇEREN ATIKSULARDAN TEMİZ ÜRETİM TEKNOLOJİSİ İLE SU VE ALKOL GERİ KAZANIMI İÇİN HİBRİT BİR PROSES Prof. Dr. Bülent KESKİNLER Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Çevre Müh. Böl. Öğretim üyesi

Detaylı

Sızıntı Suyunun Elektrooksidasyon Prosesi İle Arıtılması

Sızıntı Suyunun Elektrooksidasyon Prosesi İle Arıtılması Sızıntı Suyunun Elektrooksidasyon Prosesi İle Arıtılması 1* Ceyhun Akarsu, 1 Fadime Taner and 2 Azize Ayol 1 Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü MersinUniversitesi, Türkiye 2 Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

KATI ATIK DEPOLAMA SAHASI GENÇ SIZINTI SULARININ ÖN ARITIMI. Selami APAYDIN, Tuba ERTUĞRUL, Ali BERKTAY

KATI ATIK DEPOLAMA SAHASI GENÇ SIZINTI SULARININ ÖN ARITIMI. Selami APAYDIN, Tuba ERTUĞRUL, Ali BERKTAY KATI ATIK DEPOLAMA SAHASI GENÇ SIZINTI SULARININ ÖN ARITIMI ÖZET Selami APAYDIN, Tuba ERTUĞRUL, Ali BERKTAY Bu çalışmada katı atık düzenli depolama sahasında oluşan sızıntı sularının farklı kimyasal maddelerle

Detaylı

ÇEV 219 Biyoçeşitlilik. Ötrofikasyon. Ötrofikasyon

ÇEV 219 Biyoçeşitlilik. Ötrofikasyon.   Ötrofikasyon ÇEV 219 Biyoçeşitlilik Ötrofikasyon Öğr. Gör. Özgür ZEYDAN http://cevre.beun.edu.tr/zeydan/ Ötrofikasyon Eutrophication (Bataklıklaşma) kelimesi eski Yunancadaki eutrophos kelimesinden gelmektedir. Eutrophos:

Detaylı

ÖN ÇÖKTÜRME HAVUZU DİZAYN KRİTERLERİ

ÖN ÇÖKTÜRME HAVUZU DİZAYN KRİTERLERİ ÖN ÇÖKTÜRME HAVUZU DİZAYN KRİTERLERİ Ön çöktürme havuzlarında normal şartlarda BOİ 5 in % 30 40 ı, askıda katıların ise % 50 70 i giderilmektedir. Ön çöktürme havuzunun dizaynındaki amaç, stabil (havuzda

Detaylı

1.1 Su Kirliliği Su Kirliliğinin Kaynakları 1.2 Atıksu Türleri 1.3 Atıksu Karakteristikleri 1.4 Atıksu Arıtımı Arıtma Seviyeleri

1.1 Su Kirliliği Su Kirliliğinin Kaynakları 1.2 Atıksu Türleri 1.3 Atıksu Karakteristikleri 1.4 Atıksu Arıtımı Arıtma Seviyeleri 1. GİRİŞ 1.1 Su Kirliliği Su Kirliliğinin Kaynakları 1.2 Atıksu Türleri 1.3 Atıksu Karakteristikleri 1.4 Atıksu Arıtımı Arıtma Seviyeleri 1-1 1.1 Su Kirliliği Su Kirliliğinin Kaynakları (I) Su Kirliliği

Detaylı

Lisans Kimya Çukurova Üniversitesi 1991. Yüksek Lisans Çevre Mühendisliği Çukurova Üniversitesi 1997

Lisans Kimya Çukurova Üniversitesi 1991. Yüksek Lisans Çevre Mühendisliği Çukurova Üniversitesi 1997 1. Adı Soyadı: Turan YILMAZ 2. Doğum Tarihi: 1964 3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kimya Çukurova Üniversitesi 1991 Yüksek Lisans Çevre Mühendisliği Çukurova

Detaylı

Sızıntı Suyunun Arıtımı İçin Su Mercimekleri Karışımının Kullanılması: II. KOİ, ph ve EC

Sızıntı Suyunun Arıtımı İçin Su Mercimekleri Karışımının Kullanılması: II. KOİ, ph ve EC Cumhuriyet University Faculty of Science ISSN: 1300-1949 Science Journal (CSJ), Vol.34, No.1 (2013) Sızıntı Suyunun Arıtımı İçin Su Mercimekleri Karışımının Kullanılması: II. KOİ, ph ve EC Murat TOPAL

Detaylı

Biyolojik Besi Maddesi Gideren Atıksu Arıtma Tesisi Geri Devir Çamurunda Farklı Dezentegrasyon Uygulamalarının İncelenmesi

Biyolojik Besi Maddesi Gideren Atıksu Arıtma Tesisi Geri Devir Çamurunda Farklı Dezentegrasyon Uygulamalarının İncelenmesi Biyolojik Besi Maddesi Gideren Atıksu Arıtma Tesisi Geri Devir Çamurunda Farklı Dezentegrasyon Uygulamalarının İncelenmesi Nevin Yağcı, Işıl Akpınar İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Çevre

Detaylı

S.Ü. KAMPÜS ATIKSULARININ KARAKTERİZAYSONU VE SU MERCİMEĞİ (LEMNA MINOR L.) İLE ARITILABİLİRLİĞİ

S.Ü. KAMPÜS ATIKSULARININ KARAKTERİZAYSONU VE SU MERCİMEĞİ (LEMNA MINOR L.) İLE ARITILABİLİRLİĞİ S.Ü. Müh.-Mim. Fak. Derg., c.20, s.4, 2005 J. Fac.Eng.Arch. Selcuk Univ., v.20, n.4, 2005 S.Ü. KAMPÜS ATIKSULARININ KARAKTERİZAYSONU VE SU MERCİMEĞİ (LEMNA MINOR L.) İLE ARITILABİLİRLİĞİ Zehra YILMAZ 1,

Detaylı

DRENAJ KANALLARINDA MEVSİMSEL KİRLENMENİN BELİRLENMESİ, AŞAĞI SEYHAN ÖRNEĞİ *

DRENAJ KANALLARINDA MEVSİMSEL KİRLENMENİN BELİRLENMESİ, AŞAĞI SEYHAN ÖRNEĞİ * DRENAJ KANALLARINDA MEVSİMSEL KİRLENMENİN BELİRLENMESİ, AŞAĞI SEYHAN ÖRNEĞİ * Investigation About Seasonal Pollution Drainage Channels, Asagi Seyhan Samples Şevki İSKENDEROĞLU Çevre Mühendisliği Anabilim

Detaylı

EVSEL NİTELİKLİ ATIKSULARIN AEROBİK VE ANAEROBİK ŞARTLAR ALTINDA, AZOT VE FOSFOR GİDERİM VERİMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

EVSEL NİTELİKLİ ATIKSULARIN AEROBİK VE ANAEROBİK ŞARTLAR ALTINDA, AZOT VE FOSFOR GİDERİM VERİMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI EVSEL NİTELİKLİ ATIKSULARIN AEROBİK VE ANAEROBİK ŞARTLAR ALTINDA, AZOT VE FOSFOR GİDERİM VERİMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI The Treatment of Nitrogen and Phosphorus Performance Comparison With Batch Flow Activated

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1.1. ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN PLANLAMA VE PROJELENDİRME ESASLARI

İÇİNDEKİLER 1.1. ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN PLANLAMA VE PROJELENDİRME ESASLARI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1. GİRİŞ 1.1. ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN PLANLAMA VE PROJELENDİRME ESASLARI 1.1.1. Genel 1.1.2. Atıksu Arıtma Tesislerinin Tasarım Süreci 1.1.3. Tasarım İçin Girdi (Başlangıç)

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü T.C. Belge No Kapsam : Y-01/170/2011 Düzenleme Tarihi : 06.07.2011 : Su, Atık Su, Deniz Suyu, Numune Alma, Emisyon, İmisyon, Gürültü Laboratuvar Adı : ARTEK Mühendislik Çevre Ölçüm ve Danışmanlık Hiz.

Detaylı

Endüstriyel Su Arıtımına Uyarlanmış Çözümler

Endüstriyel Su Arıtımına Uyarlanmış Çözümler Endüstriyel Su Arıtımına Uyarlanmış Çözümler Michael Lyko Tarihçe Geleneği Olan Bir Partner 1 1 Tarihçe Geleneği Olan Bir Partner Wiesbaden da tam otomatik SPIRA-CEL spiral sarım üretim hattının işletmeye

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALĠZ ĠLE ĠLGĠLĠ;

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALĠZ ĠLE ĠLGĠLĠ; Çevresel Etki Değerlendirmesi Ġzin ve Denetim lüğü EK LĠSTE-1/5 ph Elektrokimyasal Metot SM 4500 H + -B Sıcaklık Laboratuvar Metodu SM 2550-B Toplam Askıda Katı Madde (AKM) Gravimetrik Metodu SM 2540-D

Detaylı

ÇEV-401/A DERS TANITIM FORMU

ÇEV-401/A DERS TANITIM FORMU İht. Seçmeli 3 : A Paketi : - End. Atıksuların Arıtılması - Arıtma Çamurlarının Stabilizasyonu - Deniz Deşarjı B Paketi : - Tehlikeli Atıklar - ÇED - End. Katı Atıklar Bölüm Adı Çevre Mühendisliği Ders

Detaylı