Monatliche illustrierte Immobilien-Zeitung für den Großraum Stuttgart Ausgabe Oktober 2007 Nr. 1. Emlak Sektöründe yeni bir sayfa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Monatliche illustrierte Immobilien-Zeitung für den Großraum Stuttgart Ausgabe Oktober 2007 Nr. 1. Emlak Sektöründe yeni bir sayfa"

Transkript

1 Monatliche illustrierte Immobilien-Zeitung für den Großraum Stuttgart Ausgabe Oktober 2007 Nr. 1 Zahl der türkischen Häuslesbauer steigt Die Verbundenheit zu beiden Ländern veranlasst viele Kinder der Migranten und Migrantinnen nicht in der Türkei sondern gleich in Deutschland Wohneigentum zu erwerben. 52% der in Deutschland lebenden Türken teilen diese Meinung. Sayfa 10 Emlak Sektöründe yeni bir sayfa Büyüklerimizin bir tarla parasý kazanmaya geldiði Almanya`da, birçoðumuz artýk tarla sahibi olduk. Sayfa 2 Stuttgart 21 projesi ve iki yüzü Proje onaylanmasýna raðmen, stuttgart21 konusunda davulun sesi pek hoþ gelmiyor! Sayfa 11 Telefon Macit Karaahmetoðlu, Dr. Altan Heper (Avukat Türkei) Jörg Khöber, Frank Störmer, Peter Horrig, Alexander Freiherr von Malsen-Waldkirch, Nursel Özel Almanya da Emlak en ideal Yatýrým! Paranýza % 6 ile %9 arasý gelir getiren, sürekli deðer kazanan, enflasyon`a karþý deðerini koruyan tek karlý yatýrým, Almanyada Emlak! Sayfa 8 Ev alýrken devletin kapýsýný çalmayý unutmayýn! Kira Çizelgesi Ev sahibiniz kirayi artirmak istiyor! Almanya da her yil, ev sahiblerinden kiracilara kira artisi içeren milyonlarca mektub çikar. mehr Sayfa 4 Hukuk Köþesi Yeni yasa, daire sahiplerine daha fazla hak ve olanak saðlýyor! Sayfa 3 Uzman Köþesi Bu sayýdaki Uzmanýmýz ENGEL&VÖLKERS Son bir kaç senedir içinde bulunduðumuz ekonomik durgunluk döneminin yeniden harekete geçmesi ile birlikte alman emlak piyasasýnada yeniden hareketlilik geldi. Sayfa 10 Gayrimenkul-spekülasyon süresi Gayrimenkullerinizi satarken spekülasyon süresine dikkat ediniz! Sayfa senesinde konut Teþvik Programýnýn (Eigenheimzulage) kaldýrýlmasýndan sonra, yerine yeni bir Teþvik Programý geldi. Baden Württemberg eyaleti ve Stuttgart Belediyesi, teþvik kasasýný tekrar doldurdu. Ev alýrken `ya varan Teþvik Programlarýndan yararlanabilmek için eyaletin ve Belediye`nin kapýsýný çalmayý unutmayýn. (devamý sayfa 3) Unser Top-Angebot: ca. 8% Rendite Im Zentrum von Böblingen. 230 m² Wfl., massive Bauweise, EG: 3-Zi. ca. 65m², 1.OG ca. 73m², DG: 3-Zi. ca. 73m². Doppelverglaste Holzfenster. Textilfußboden bzw. PVC-Boden. Kaufpreis: ,- Finanzoffice, Krehlstr. 1, Stuttgart Tel.: 0711/ , Stuttgart ve çevresi için aylýk Emlak Gazetesi Sayý Ekim

2 Emlak piyasasý terimleri: Emlak sektöründe yeni bir sayfa! Saygýdeðer okurumuz, Abst. Abstand Mesafe App. Appartement Apartman Ausst. Ausstattung Yapý Özellikleri BW/BaWa Badewanne Küvet Bj. Baujahr Ýnþaat edilen Tarih BK Betriebskosten Ek giderler Blk. Balkon Balkon Bung. Bungalow Bungalow bzb. beziehbar hemen taþýnýlabilinir Komf. Komfort Konfor KM Kaltmiete Soðuk Kira KP Kaufpreis Alis fiyati KT Kaution Depozit Lg. Lage Konum MM Monatsmiete Aylýk kira bedeli mtl. monatlich aylýk Büyüklerimizin bir tarla parasý kazanmaya geldiði Almanya`da, birçoðumuz artýk tarla sihibi olduk. Ve þu anki yapýlan anketleri ele alýrsak, almanya da Ev - Arsa sahibi olan ve olmak isteyen türk vatandaslarýmýzýn sayýsý bir hayli yüksek. Emlak sektöründe bugüne kadar oluþmuþ ve gelecekte oluþabilecek tüm soru ve cavablara, Emlak ve Finans sektöründen uzman kadromuzla, Emlak sektöründe yeni bir sayfa açarak, EMLAK SAYFASI adlý gazetemizi hizmetinize sunmuþ olmaktan gururluyuz. HEDEFÝMÝZ: Ev almak ve evini satmak isteyenleri buluþturmak. Sektörden Haberler Vatandaþýn dilinden (Yazý köþemiz) Piyasa analizi Faizler Bankacýlýk gibi birçok alanda okurlarýmýzý doðru bilgilendirmek! Kýsacasý evini satmak için yola çýkan Emlak sahiplerinin dili, yapaçak olduðumuz haber ve yazýlarýmýz ile ev almak isteyen vatandaþlarýmýzýn gözü olmak istiyoruz! Bende Muhabirim: Hedefimize ulaþabilmek için, þüphesiz siz deðerli okurlarýmýzýn desteðine ihtiyacýmýz var! Siz`de bir Muhabirimiz olun! Emlak ve finans sektörü ile ilgili, ailenizde ve çevrenizde yaþanan olumlu veya olumsuz tüm olaylarý, bizler ile paylaþmanýzý, gazetemizi tavsiye etmenizi, daha iyisini sunabilmemiz için önerilerinizi bize yazýlý olarak bildirmekle çok büyük bir destek saðlamýþ olursunuz. Bende Muhabirim Haber Hattý: Fax: 0711/ Posta: Emlak Sayfasi Bende Muhabirim köþesi Krehlstraße Stuttgart CT Courtage kurtaj DB Duschbad Duþ Kabini DG Dachgeschoss çatý Katý DH Doppelhaus Ýkiz ev DHH Doppelhaushälfte ikiz ev yarýsý Do.-Gge. Doppelgarage ikiz garaj DT Dachterrasse Çatý Terasý EBK Einbauküche gömme mutfak EG Erdgeschoss Giriþ katý EGW Erdgeschosswohnung Giriþ kat dairesi EFH Einfamilienhaus Bir ailelik ev ELW Einliegerwohnung müstakil ev dahili daire EK Eigenkapital öz Sermaye Etg. Eigentumswohnung Daire Gge. Garage Garaj Grdst. Grundstück Arsa Gart. Garten Bahçe HK Heizkosten Isý Masraflarý Hs. Haus Ev Impressum Emlak Sayfasý G. Yýlmaz Telefon: Telefax: Redaktion: D. Gündoðan Technik/Vorstufe: Y. Yanaz Anzeigenleitung: A. Yýlmaz NB Neubau Yeni Konut Nutzfl. Nutzfläche ek kullaným alaný NK Nebenkosten Ek masraflar OG Obergeschoss 1. Kat Prov. Provision Komisyon prov.-fr. provisionsfrei Komisyonsuz RH Reihenhaus Sýra konut Terr. Terrasse Teras VB Verhandlungsbasis Pazarlýkpayý WE Wohneinheit Konut Wohnfl. Wohnfläche Oturum alaný Whg. Wohnung Daire z. BAB zur Bundesautobahn Otoban yakýný Zi. Zimmer Oda ZH Zentralheizung Merkez Baðlý Kat Kaloriferi Ausgabe: monatlich Preis: kostenfrei Auflage: Ex. Verbreitung: Großraum Stuttgart Manfred Pirschke Emlak kredisi danýþmanlýðýnda 30 YIL Baðýmsýz ve güvenilir Emlak kredisi alýrken sunulan teþviklerden yararlanýn. Teþvikli Emlak Kredisi (KfW) Deðiþik Bankalardan, deðiþik teklifileri Manfred sunar, kararý siz verirsiniz. BauFinanz Stuttgart Manfred Pirschke Bankkaufmann Zu den Tannen Stuttgart Telefon: (0711) Telefax: (0711) Handy: (0172) Stuttgart ve çevresi için aylýk Emlak Gazetesi Sayý Ekim 2007

3 Ev alýrken devletin kapýsýný çalmayý unutmayýn! Stuttgart: Baden Württemberg Ekonomi Bakanlýðý tarafýndan, kiþisel kullaným için ev alanlara veya ev inþaa edenlere, 2007 Teþvik Programýný onayladý. Bu Teþvik Programi kapsamýnda bulunanlar; çocuklu veya çocuksuz eþler, en azýndan bir çocuk sahibi dul olanlar, piyasa faizlerinden daha uygun faiz ile Landeskreditbank Baden Würrtemberg (L-Bank) tarafýndan Emlak kredisi alabilecekler. Bu Teþvik Programýnda yeni olan nokta; sadece krediyi almýþ olduðunuz tarihde bulunan çocuklara deðil, krediyi aldýktan sonra 6 sene içerisinde dünyaya gelmiþ olan çocuklarýnýzýda teþvik kapsamýna dahil edebilirsiniz ayrýca gelir sýnýrý yükseltilmiþtir. Ayrýca Enerji tasarrufu kanunlarý kapsamýnda inþaa edilen yapýlara 5.000, `a kadar teþvik verilecek. Devletin Teþvik Programý: 1980`li yýllarýn baþlarýnda bir çok Aile, þehir Merkezinden þehir dýþýna taþýndý, ve dolayýsý ile þehir Merkezinde yüksek derecede Nüfus kayýbýna uðranmasý, Belediye`yi ( Preiswertes Wohnen & Familienbauprogramm ) adlý yeni bir Teþvik Programýna karar vermesini saðladý senesinde konut Teþvik Programýnýn (Eigenheimzulage) kaldýrýlmasýndan sonra, yerine yeni bir Teþvik Programý geldi. Baden Württemberg eyaleti ve Stuttgart Belediyesi, teþvik kasasýný tekrar doldurdu. Ev alýrken `ya varan Teþvik Programlarýndan yararlanabilmek için eyaletin ve Belediye`nin kapýsýný çalmayý unutmayýn. Uygun Fiyata kendi daireniz Preiswertes Wohneigentum (Preiswertes Wohneigentum) Programý kapsamý dahilinde, devletin 1985 yýlýndan bu yana sýra evleri inþaa edilmesine vermiþ oldugu teþvik sayesinde, yaklaþik 2000 evin uzman Müteahitler tarafýndan inþaa edilmesi saðlandý. Uygun derken; bu teþvik kapsamý dahilinde yapýlan inþaatlar, %45`e varan indirimlerle inþaa edildi. Uzun vaadeli kurulmuþ, aile birleþimleri ve en azýndan 18 yaþ altýnda 1 çocuk sahibi ailelerinde bu teþvik`den yararlanmasý mümkün. Gecikmeyin! Belediye yýlda 1 veya 2 kez Teþvik Programý kapsamýnda arsa ve yeni inþaa edilecek yapýlar için projeler sunuyor! Bu Teþvik Programý ile ilgili þartlarý, baþvuru formlarý ve detaylý biligileri (Amt für Liegenschaften und Wohnen Bau-Programm Preiswertes Wohneigentum ) kurumundan alabilirsiniz yýlýnda kaldýrýlan Teþvik Programý (Eigenheimzulage) neredeyse deðiþik bir þekil alarak geri geldi diyebiliriz. Bu Teþvik Programý, aileler için büyük bir önem taþýmakta. Hayalinizdeki evi inþaa ederken önce devletin kapýsý, sonra Noterin kapýsý! Ailelere Ýnþaat Programý (Familienbauprogramm) Teþvik programýnýn genc aileler için`de avantajlý olabilmesi açýsýndan, 23.Subat 2006 tarihinde, yeni yapý inþaa etmek veya ikinci el emlak almak isteyen genç ailelere özel, yeni Teþvik Programý taslaðý hazýrlandý. Bu taslak ile gelen yenilik ise; Teþvik`in gelir sýnýrlarýna göre yükseltilmiþ olmasý. Ayrýca çocuklar için düþünülen teþvik katkýsý, her çocuk için 3.000, ile 4.000, arasý yükseltildi. Ayrýca bir çocuklu aileler için devlet 2006 ve 2007 senesi için toplam 2,3 Milyon Euro teþvik için rezerve ödenek ayýrdý. Avukat Macit Maraahmetoðlu, Emlak Hukuku Uzmaný Yeni yasa, daire sahiplerine daha fazla hak ve olanak saðlýyor! Bina da önemli bir tamirat yapýlmasý gerekiyor ve bina sahiplerinden 10 daire sahibi evet, bir kiþi ise hayýr diyor, dolayýsýyla düþünülen tamirat yapýlamýyor! Biraz saçma? saçma olabilir, ancak ev sahipleri arasýnda bu tür kararlar, alýþýla gelmiþ bir durum. Eylül 2007 tarihinden itibaren yürülüðe giren yasa deðiþikliði ile birlikte, karar alma aþamasý kolaylasiyor. Eski yasaya göre, daire sahipleri toplantýlarýnda, karar alýnabilmesi için tüm daire sahiplerinin onayý gerekiyordu. Yeni yasa`a göre, önemli karar aþamasýnda ¾ - hatta küçük bir çoðunluk ( sahip olduðunuz mülkiyet alanýna endeksli deðil katýlýmcýlarýn sayýsýna endeksli) olmasý yeterli. Aþaðýdaki yazýnýn devamýnda daire sahipleri, yasanýn beraberinde getirdiði en önemli deðiþiklikleri kýsa bir özet halinde görebilirler. Modernize çalýþmalarýnýn sonumu geldi? En önemli yeniliklerden bir tanesi, yenileme önlemlerinin karar alýndýðý aþamayý ilgilendiriyor. Bunlara örnek olarak enerji tasarrufu saðlayan düzenlemeler, ek Balkonun yapýlmasý veya yeni bir asansör hattýnýn döþenmesidir. Geçmiþte daire sahipleri, bina yapýsýnda fiziksel deðiþiklik uygulanabilmesi için, daire sahiplerinin tamamý birlikte bir karar almalarý gerekiyordu. Sadece bir karþý oy kullanýlmasý, yenileme önlemlerini engelliyebiliyordu. Yeni yasa yürürlüðe girmesi ile birlikte bu durumada bir son verilmiþ oldu. Ayrýca bundan sonra çoðunluðun almýþ olduðu karar doðrultusunda, bireysel kararlara karþý uygulama saðlanabilinecek. Bu uygulamada ¾ çoðunluk katýlýmcý sayýsýna göre olmasý veya daire sahiplerinin yarýsýndan fazlasýnýn ortak mülkiyet payýna sahip olmasý gerekli. Bu durumda çoðunluðun aldýðý kararý desteklememiþ olan diðer mülk sahipleride, alýnmýþ olan karar doðrultusunda oluþacak olan masraflarý beraber paylaþmak zorundadýrlar. Mülk sahiplerinin alýnan karara, mahkeme yolu ile karþý çýkabilmeleri için önemli sebepler öne sürmeleri gerekmektedir. Örnek; modernize edilecek olan orta halli bir binanýn aþýrý lüks bir yenileme istemi veya mülk sahibinin yapýlacak olan yenilikler için mali bir darboðaza girmesi, mülkünü satmasý gibi sebepler kararýn fes edilmesi için yeterli olacaktýr. Yazý dizimiz devam edecek! Bir sonraki sayýmýzda konumuz; Müþterek masraflarýn daðýtýmý! Neues Gesetz bringt mehr Rechte und Flexibilität für Wohnungseigentümer Eine wichtige Reparatur muss erledigt werden. Zehn Leute sind dafür, nur einer dagegen. Schon fällt die ganze Sache ins Wasser! Verrückt? Mag sein, aber unter Wohnungseigentümern gehörte so etwas zum Alltag. Ab 01.Juli 2007 wird das neue Wohnungseigentumsgesetz nun Entscheidungen einfacher und flexibler gestalten. Nach alter Rechtslage konnte in der Eigentümerversammlung vieles oft nur einstimmig beschlossen werden. Jetzt genügt in entscheidenden Bereichen eine ¾ - oder sogar nur eine einfache Mehrheit (nach Personen und nicht nach Eigentumsanteilen). Mit dem nachstehenden Beitrag soll Wohnungseigentümern ein kurzer Überblick über die wichtigsten Änderungen gegeben werden. Ende des Modernisierungsstaus? Eine der wichtigsten Erneuerungen bei der Beschlussfassung betrifft Modernisierungsmaßnahmen. Darunter fallen z. B. energiesparende Sanierungen, der Anbau eines Balkons, oder die Installation eines Fahrstuhls. In der Vergangenheit mussten Eigentümergemeinschaften bauliche Veränderungen am gemeinsamen Haus einstimmig beschließen. Ohne Einstimmigkeit konnten wichtige Bauarbeiten nicht vergeben werden. Es genügte eine Gegenstimme in der Eigentümerversammlung, und schon musste auf die Modernisierungsmaßnahme verzichtet werden. Das hat in vielen Eigentümergemeinschaften zur enormen Modernisierungsstaus geführt. Damit ist nun Schluss. Ab sofort kann per Mehrheitsbeschluss eine Maßnahme auch gegen den Willen einzelner durchgesetzt werden. Dabei ist eine ¾- Mehrheit nach Köpfen erforderlich, außerdem müssen diese Eigentümer mehr als die Hälfte der Miteigentumsanteile besitzen. Die unterlegenen Miteigentümer müssen dann die beschlossenen Maßnahmen mittragen, auch deren Kosten. Gerichtlich anfechten können sie den Beschluss nur, wenn die Modernisierung den Charakter der Wohnanlage verändern würde, wie im Falle der Luxussanierung eines durchschnittlichen Wohnhauses, oder wenn sie durch die finanzielle Belastung ihr Wohnungseigentum verkaufen müssten. Der Beitrag wird fortgesetzt. Thema in der nächsten Ausgabe: Umverteilung von Gemeinschaftskosten. Stuttgart ve çevresi için aylýk Emlak Gazetesi Sayý Ekim

4 Kira çizelgesi! Kira çizelgesi nedir? Kira düzeyi çizelgesi 2007/2008 Eyalet Baþkenti Stuttgart Yerel uzlaþtýrma kirasý /m² Donatým Konum Yapým yýlý 1975`den önce Oturum alaný m²* m² m² m² 70m² ve > Kira çizelgesi ev sahiblerine, evini kiralarken kolaylýk saðlar. Ev sahibi kiraya vermek istediði dairesinin kira bedelini tahmin üzerine deðil, kira çizelgesine endeksli belirlemelidir. Kira bedeli Emlak`ýn bulunduðu mevkii, donatimi ve yapým tarihi gibi noktalarý dikkate alarak belirlenir. Sözkonusu Emlak için, kira çizelgesinde kategori belirlenemez ise, emlak sahibi çizelgenin belirlediði rakamlarýn ortalamasýný kira bedeli olarak belirler. Kira çizelgesi, genelde Emlak`ýn bulunduðu belediye ve kurum tarafýndan belirlenir, resmi gazete ve kurumun internet sayfasýnda yayýnlanýr. Kira çizelgesi kiracýlar için`de bir kolaylýk saðlýyor! Ev kiralayanlar, kiralamak istediði evin bulunduðu belediye ve kurumlarý tarafýndan hazýrlanmýþ kira çizelgesine göz atmadan, kira kontratý imzalamasýn. Þu an kirada oturanlar ise geç kalmýþ deðil! Mevcut kira çizelgesini inceleyerek, ödediðiniz kira, gerçek bedelinin altýndamý üstündemi tespit ederek ev sahibiniz ile ödediðiniz kira bedelini tekrar gözden geçirebilirsiniz. Elbette böylesi bir talebinizden dolayý, ev sahibinizin, sizi büyük bir memnuniyet ile karþýlayacaðýný sanmayýn. Ortak bir noktada buluþamama durumunda, kira çizelgesine göre hukuki bir danýþmanlýk almanýzý tavsiye ederiz. Ev sahibiniz kirayý artýrmak istiyor! Almanya da her yýl, ev sahiblerinden kiracýlara kira artýþý içeren milyonlarca mektup çýkar. Bu mektuplar geldiðinde, genelinde kiracýlar fazla bir araþtýrma yapmadan talep edilen artýþa olumlu cevap verirler. Oysa`ki kiracýlarýn, mektubun kendilerine geldiði tarihden itibaren yaklaþýk 3 ay araþtýrabilmeleri için zamanlarý vardýr. Ev sahibinizin, daha fazla paraya ihtiyacýnýn olmasý gibi, geliþi güzel sebebleri öne sürerek kira arttýrýmýnda bulunamaz. Ev sahibiniz, kira arttýrýmýnýn sebeblerini ayrýntýlý bir þekilde, örneklerle belirlemesi gerekiyor. dezavantajlý 5,60-7,10 5,20-6,70 4,90-6,20 4,60-5,90 4,40-5,60 çok basit orta 5,80-7,40 5,40-6,90 5,10-6,50 4,80-6,20 4,60-5,90 avantajlý 6,00-7,70 5,70-7,20 5,30-6,80 5,10-6,40 4,80-6,10 dezavantajlý 6,10-7,70 5,70-7,20 5,40-6,80 5,10-6,50 4,80-6,20 basit orta 6,30-8,00 5,90-7,50 5,60-7,10 5,30-6,70 5,10-6,40 avantajlý 6,50-8,20 6,10-7,80 5,80-7,40 5,50-7,00 5,30-6,70 dezavantajlý 6,50-8,30 6,10-7,80 5,80-7,40 5,50-7,00 5,30-6,70 orta orta 6,70-8,50 6,30-8,10 6,00-7,70 5,70-7,30 5,50-7,00 avantajlý 6,90-8,80 6,60-8,30 6,20-7,90 5,90-7,60 5,70-7,30 dezavantajlý 6,90-8,80 6,60-8,40 6,30-8,00 6,00-7,60 5,70-7,30 iyi orta 7,20-9,10 6,80-8,60 6,50-8,20 6,20-7,90 5,90-7,60 avantajlý 7,40-9,40 7,00-8,90 6,70-8,50 6,40-8,10 6,20-7,80 dezavantajlý 7,40-9,40 7,00-8,90 6,70-8,50 6,40-8,20 6,20-7,90 çok iyi orta 7,60-9,70 7,20-9,20 6,90-8,80 6,60-8,40 6,40-8,10 avantajlý 7,80-10,00 7,50-9,50 7,10-9,10 6,80-8,70 6,60-8,40 Donatým Konum Yapým yýlý Oturum alaný m²* m² m² m² 70m² ve > dezavantajlý 6,50-8,30 6,10-7,80 5,80-7,40 5,50-7,00 5,30-6,70 basit orta 6,70-8,50 6,30-8,10 6,00-7,70 5,70-7,30 5,50-7,00 avantajlý 6,90-8,80 6,60-8,30 6,20-7,90 5,90-7,60 5,70-7,30 dezavantajlý 6,90-8,80 6,60-8,40 6,20-8,00 6,00-7,60 5,70-7,30 orta orta 7,20-9,10 6,80-8,60 6,50-8,20 6,20-7,90 5,90-7,60 avantajlý 7,40-9,40 7,00-8,90 6,70-8,50 6,40-8,10 6,20-7,80 dezavantajlý 7,40-9,40 7,00-8,90 6,70-8,50 6,40-8,20 6,20-7,90 iyi orta 7,60-9,70 7,20-9,20 6,90-8,80 6,60-8,40 6,40-8,10 avantajlý 7,80-10,00 7,40-9,50 7,10-9,10 6,80-8,70 6,60-8,40 dezavantajlý 7,80-10,00 7,50-9,50 7,10-9,10 6,90-8,70 6,60-8,40 çok iyi orta 8,10-10,30 7,70-9,80 7,40-9,40 7,10-9,00 6,80-8,70 avantajlý 8,30-10,50 7,90-10,00 7,60-9,60 7,30-9,30 7,10-9,00 Donatým Konum Yapým yýlý Oturum alaný m²* m² m² m² 70m² ve > dezavantajlý 6,90-8,80 6,60-8,40 6,20-7,90 6,00-7,60 5,70-7,30 basit orta 7,20-9,10 6,80-8,60 6,50-8,20 6,20-7,90 5,90-7,60 avantajlý 7,40-9,40 7,00-8,90 6,70-8,50 6,40-8,10 6,20-7,80 dezavantajlý 7,40-9,40 7,00-8,90 6,70-8,50 6,40-8,20 6,20-7,90 orta orta 7,60-9,70 7,20-9,20 6,90-8,80 6,60-8,40 6,40-8,10 avantajlý 7,80-9,90 7,40-9,50 7,10-9,10 6,80-8,70 6,60-8,40 dezavantajlý 7,80-10,00 7,50-9,50 7,10-9,10 6,90-8,70 6,60-8,40 iyi orta 8,00-10,20 7,70-9,80 7,40-9,40 7,10-9,00 6,80-8,70 avantajlý 8,30-10,50 7,90-10,00 7,60-9,60 7,30-9,30 7,00-9,00 dezavantajlý 8,30-10,50 7,90-10,10 7,60-9,70 7,30-9,30 7,10-9,00 çok iyi orta 8,50-10,80 8,10-10,30 7,80-9,90 7,50-9,60 7,30-9,30 avantajlý 8,70-11,10 8,30-10,60 8,00-10,10 7,70-9,80 7,50-9,50 günstige Geschäftsdrucke Visitenkarten 500 Stück nur 52,- * Briefbogen 500 Stück nur 78,- * Flyer A Stück nur 59,- * Fragen Sie nach Ihrem individuellen Angebot für Broschüren, Exposeés, Plakate, Flyer, Blöcken, etc. Donatým Konum Yapým yýlý Nisan 2006** Oturum alaný m²* m² m² m² 70m² ve > dezavantajlý 7,80-10,00 7,50-9,50 7,10-9,10 6,90-8,70 6,60-8,40 orta orta 8,00-10,20 7,70-9,80 7,30-9,40 7,10-9,00 6,80-8,70 avantajlý 8,30-10,50 7,90-10,00 7,60-9,60 7,30-9,30 7,00-9,00 dezavantajlý 8,30-10,50 7,90-10,10 7,60-9,60 7,30-9,30 7,10-9,00 iyi orta 8,50-10,80 8,10-10,30 7,80-9,90 7,50-9,60 7,30-9,30 avantajlý 8,70-11,10 8,30-10,60 8,00-10,20 7,70-9,80 7,50-9,50 dezavantajlý 8,70-11,10 8,40-10,60 8,00-10,20 7,70-9,90 7,50-9,60 cok iyi orta 8,90-11,40 8,60-10,90 8,20-10,50 8,00-10,10 7,70-9,80 avantajlý 9,20-11,70 8,80-11,20 8,50-10,80 8,20-10,40 7,90-10,10 die günstige online-druckerei Telefon: *Preise verstehen sich rein netto zzgl. gesetzl. MwSt. ab druckfertig gelieferten Daten * 30 m² altýndaki Oturum alanlanýn fiyatlarý 30² -40 m² arasýndaki fiyatlara göre çizelge fiyatlarýndan daha yüksektir. Daha küçük oturum alanlarýnda ise (20 m²) bu artýþ %13 yüksekliðindedir. ** Çizelge`de 2006 yýlýnýn Mayýs ayýndan itibaren fiyatlar bulunmamaktadýr ve dolayýsý ile Çizelge 05/2006 dan sonra yapýmý sona ermiþ olan yapýtlara ait deðerleri içermemektedir. 4 Stuttgart ve çevresi için aylýk Emlak Gazetesi Sayý Ekim 2007

5 WOHNUNG kaufen Swimmingpool, Aussicht, Top Lage Schulen, Kindergärten, Einkaufsmöglichkeiten und öffentliche Verkehrsanbindungen sind in wenigen Gehminuten zu erreichen. Sehr praktisch geschnittene 2-Zimmerwohnung befindet sich im 4.OG eines Mehrfamilienhauses in Gerlingen. Das Objekt und die Wohnung befinden sich allgemein in einem guten Zustand. Eine herrliche Aussicht! Ein Swimmingpool zur gemeinschaftlichen Nutzung ist im Untergeschoss des Hauses vorhanden. Von der Wohnungseingangstüre kommen Sie in die helle, mit Mosaiksteinen belegte Diele, die zu den weiteren mit Laminat ausgestatteten Räumlichkeiten führt. Neue Kunsstoffenster. Eine gut erhaltene Einbauküche ist im Kaufpreis enthalten. Kaufpreis: ,- 3-Zimmer-Wohnung in Esslingen In traumhafter Lage von Esslingen. Die Wohnung liegt in einem ruhigen, gewachsenen Wohngebiet. Das Haus ist in einem guten Allgemeinzustand. Die Grundrisse sind familiengerecht. Durch die Eingangstüre gelangen Sie auf den hochexklusiv gefliesten Flur. Kaufpreis: ,- Eine solide 2-Zi.-Whg. in Ludwigsburg Das Objekt befindet sich in unmittelbarer Nähe der Einkaufsmöglichkeiten des täglichen Bedarfes. Das 1984 errichtete Mehrfamilienhaus ist in einem guten Zustand. Die Wohnräume sind überwiegend mit Fliesen und Laminat ausgestattet. Die Fenster sind aus Kunststoff. Kaufpreis: ,- Modernisierte 2-Zimmer-Wohnung am Waldrand In Waldrandlage, im Stadtteil Spitzholz. Einkaufsmöglichkeiten und Bushaltestellen in der Nähe. 2-Zimmer-Eigentumswohnung im 13. Obergeschoss eines 22 stöckigen Mehrfamilien-Wohnhauses. Die für eine 2-Zimmerwohnung komfortable Wohnfläche verteilt sich großzügig auf zwei Zimmer. Kaufpreis: ,- Familienfreundliche 3 1 /2-Zimmer-DG-Whg. Das Objekt befindet sich in einer familiengerechten und sehr ruhigen Wohnlage. Diese gemütliche und ruhig gelegene 3 1 /2 Zimmer-Whg. befindet sich in einem sehr gepflegten MFH. Die Wohnung ist überwiegend mit Fliesen verlegt, Schlaf- und Wohnbereiche mit Teppich. Kaufpreis: ,- JUGENDSTIL 2-Zimmer-Wohnung Das Objekt befindet sich in der Nähe vom Kurpark und Anna Maria Krankenhauses. Das denkmalgeschützte Gebäude ist in einem gepflegten, baulich guten Zustand. Echtholzboden in Wohnräumen und Diele. Das Tageslichtbad ist mit einer Dusche ausgestattet. Kaufpreis: ,- 4-Zimmer-Wohnung in Top-Lage Kindergerten und Schulen sind in unmittelbarer Nähe. Busverbindungen zum Bahnhof in Böblingen. Diese helle und gepflegte 4-Zimmer- Wohnung befindet sich in einem Mehrfamilienhaus mit 8 Parteien. Die lichtdurchflutete Wohnung ist großzügig aufgeteilt, und überwiegend mit Parkettboden verlegt. Kaufpreis: ,- 3-Zimmer-Wohnung in Maichingen Schulen, Kindergärten, Einkaufsmögl. sind in wenigen Minuten erreichbar. Sehr praktisch geschnittene 3-Zimmer- Wohnung. Sie befindet sich im 3. OG eines Mehrfamilienhauses. Hell geflieste und großzügige Diele. Weitere Räumlichkeiten sind mit Laminat verlegt. Kaufpreis: ,- 2 1 /2-Zi-Whg. mit Terrasse und ca. 60 m² Garten Wenige Gehminuten zur S-Bahn oder Stadtbahn-Haltestelle. Mit der S-Bahn erreicht man den Stuttgarter Hauptbahnhof. Diese gemütliche und ruhig gelegene 2 1 /2- Zimmer-Wohnung ist Teil eines modernen Mehrfamilienhauses. Eingangsbereich modern gefliest. Badezimmer hell gefliest. 60m² großer und gepflegter Garten. Kaufpreis: ,- 2-Zimmerwohnung in S-Birkach Zentrale und dennoch sehr ruhige Wohnlage. Zum Birkacher Ortskern, mit sämtlichen Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe. Das Objekt und die Wohnung sind in einem guten Zustand. Das Dach und die Außenfassade sind gut erhalten. Die Wohnung ist überwiegend mit Teppichboden verlegt. Badezimmer mit Wanne. Kaufpreis: ,- Großzügige und günstige Familienwohnung In der Nähe vom Marienhospital. Diese sehr praktisch geschnittene 3 1 /2-Zimmerwhg. befindet sich im EG eines 4-Familienhauses. In jedem Zimmer ist ein schöner Laminatboden verlegt, dazu ist die Küche hell gefliest. Kaufpreis: ,- Attraktive 3-Zimmer- Eigentumswohnung Stuttgart Sillenbuch, ruhige, zentrumsnahe Wohnlage. Freundliche 3-Zimmer-ETW in einem sehr gepflegten 6-Familienhaus. Die Wohnung ist renoviert. TL-Bad, WC separat, Balkon, Gas- Kachelofenheizung. Kaufpreis: ,- Gerne stehen wir Ihnen für Fragen unter der angegebenen Mobilnummer zur Verfügung. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns weiterempfehlen würden. Trockenbau...Umbauarbeiten...Anbauarbeiten...Sanierungsarbeiten...Schuttentfernung Bei uns erhalten Sie alles aus einer Hand: Außenanlagen (Stellplätze, Gartenwege, Gartenmauern usw.) Sanitärarbeiten (durch anderen Fachbetrieb) Elektroarbeiten (durch anderen Fachbetrieb) Bodenlegerarbeiten (Teppich, Laminat, Fliesen, Fertigparkett) Entrümpelung Komplette Bäder Neu- und Umgestaltung (Fliesen, Marmor, Granit usw.) Haushaltsauflösung Baustellengrobreinigung Gartenpflegearbeiten Holz- und Bautenschutz Montagebau von genormten Baufertigteilen Güvenin bittiði deðil, baþladýðý adres. JOSEF Renovierungen Inh.: Josip Hovanjec Rechtsanwälte Macit Karaahmetoglu Dr. Altan Heper, (Avukat Türkei) Jörg Khöber Frank Störmer Peter Horrig Alexander Freiherr von Malsen-Waldkirch Nursel Özel Bahnhofstraße Magstadt Rechtsanwälte Telefon Mobil: Fax: Interessenschwerpunkte Presserecht, Vertragsgestaltung, Wirtschaftsrecht, Inkasso, Zwangsvollstreckung Türkisches Zivilrecht, Türkisches Handelsrecht, Internationales Recht Mietrecht, Wohnungseigentumsrecht, Bankrecht, Bau- und Architektenrecht, Grundstücks- und Immobilienrecht Familienrecht, Marken- und Urheberrecht, Wettbewerbsrecht, Erbrecht, Speditionsrecht Arbeitsrecht, Handelsvertreterrecht, Ausländerrecht, Staatsbürgerschaftsrecht, Verwaltungsrecht Straf- und Strafvollstreckungsrecht, Arzthaftungsrecht, Handels- und Gesellschaftsrecht Verkehrsrecht, Versicherungsrecht, Reiserecht, Insolvenzrecht, Sozialrecht Wir setzten uns gezielt, konsequent und engagiert für die Wahrnehmung Ihrer Interessen ein Macit Karaahametoglu Karaahmetoglu & Kollegen Gerlinger Straße 6 D Ditzingen Birileri sorun üretir, diðeri çözüm üretir! Biz çözüm üretenlerdeniz! Uygun faiz Uzman Danýþmanlýk Banka`da ve Noter`de yanýnýzdayýz Tüm iþlemler uzman kadromuz tarafýndan takip edilir Bankanýn kapýsýndan dönenlere bizim kapýmýz açýk! Krehlstr Stuttgart Tel.: 0711 / Fax: 0711 / E Mail: Website: Stuttgart ve çevresi için aylýk Emlak Gazetesi Sayý Ekim

6 WOHNUNG kaufen Sachwert Württemberg GmbH & Co KG 4 Zi.DG-Whg. mit zusätz. Bühne in Esslingen Schöne Neubau 3-Zi. Maisonette- Wohnung Sonnige niedrig frequentierte Lage. Neu errichtete 3-Zimmer Maisonette- Wohnung im schönen Herrenberg. Im Wohnzimmer Laminat verlegt. Flur, Bad und Küche gefliest. Kaufpreis: ,- 2-3 Familienhaus!!! Kernsaniert Im Zentrum von Sindelfingen. Bj. 1920, Wfl. ca. 210 m², 2005 komplett saniert und isoliert. 1 Garage, 1 Stellplatz. Wohnbereiche Laminat. ZH, Veluxfenster. Kaufpreis: ,- Offen gestaltete 2-Zimmerwohnung Nähe der Stadtbahn und dem Einkaufszentrum Cannstatter Carres. Objektbeschreibung Gepflegte, offen gestaltete 2-Zimmerwohnung in einem 1996 errichteten Wohnhaus. Holzisolierfenster, Laminat, EBK, Fernwärmeheizung, Tiefgaragenplatz. Kaufpreis: ,- ES-Oberesslingen, Hainbachstraße. Großzügige Wohnung ca. 85 qm mit zusätzlicher Ausbaureserve in der Bühne (ca. 25 qm) und Carport. Baujahr 1955, saniert 2007, neue Etagenheizung, Kunststofffenster, Boden Buche, Balkon, Bad neu. Kaufpreis: ,- Herr Eberhardt Telefon 0171/ Attraktive 3-Zi.-DG-Wohnung Ruhig, dennoch zentral in Bad Cannstatt. U-Bahn in der Nähe. 3-Zimmer-DG-Wohnung mit hohen Wänden in einem gut erhaltenen 6-Familienhaus. Doppelverglaste Holzfenster, Teppichboden, Gas-ZH., EBK., Veranda. Kaufpreis: ,- 3-Zi.-Whg. mit Terrasse und sehr großem Garten Bj. 74, 80 m², Keller, Trockenraum, Heizung + Warmwasser anlagen erneuert, ruhige Lage Kaufpreis: ,- Finanzoffice-Stuttgart Tel: 0711/ Zi.-Whg. in einer ruhigen Lage, in S-Münster 1. OG, 87 m², Bj. 60, renov., Badezimmer mit Eckwanne, Gäste WC, & quot; Keller, neue Fenster Kaufpreis: ,- Finanzoffice-Stuttgart Tel: 0711/ Zi. S-Killesberg 63 qm, Bj. 1934, EBK Kaufpreis: ,- 3 Zi. S-Gablenberg 70 qm, Bj. 1911, Garage, Terrasse, EBK, renoviert Kaufpreis: ,- Objekte inserieren: Modernisierte 3-Zi.-Whg. in S-Süd In der Nähe vom Marienhospital. Das 1920 erbaute Objekt wurde vor einigen Jahren renoviert und modernisiert Alle Wände mit Rauputz versehen und die Fenster erneuert. 2 große Keller und eine Bühne. Kaufpreis: ,- Modernisierte 2-Zi.-Whg. für ein gutes Angebot In der Nähe vom Marienhospital gelegene Seitensraße. Außenfassade, wie die Wohnung selbst komplett renorv. und alle Fenster erneuert. Überwiegend Laminat und Fliesen. Blk. mit Blick ins Grüne, 2 Keller Kaufpreis: ,- 4 Zi. Wohnung mit Bäckerei in Bad Cannstatt Wohnung ist frei, ca. 101 m² 2006 neu ausgebaut Winterg. Garage, Bäckerei vermietet für 500,-- Kaufpreis: ,- Dr. Hybner Immobilien GmbH, Tel. 0711/ S-Zuffenhausen für Familie mit zwei Kindern 4-Zi. Whg. ca. 80 m², sonnig, Zentr. Heizung, neue Fenster, Bad m. Fenster, 2. OG Garage möglich Kaufpreis: ,- Dr. Hybner Immobilien GmbH, Tel / Emlak ilanlarý için: S-Zuffenhausen, im renovierten 4 FH, ruhig 3-Zi. Whg. ca. 60 m², hell, Zentr. Heizung, neue Fenster u. alle Leitungen, Bad mit Fenster im 1. OG Kaufpreis: ,- Dr. Hybner Immobilien GmbH, Tel / Gepflegte 2 1 /2-Zimmer-Wohnung in Deckenfronn Zentralle Lage, Einkaufsmöglichkeiten u. Busverbindungen in unmittelbarer Nähe. Bj 80, 67 m², 1.OG insg. 4 Parteien. Überwiegend mit weißen Fliesen, EBK, TG + Stpl. Keller, Etagenheizung. Kaufpreis: ,- ABSOLUTE ruhige familienfeundliche Lage! Umgebung geprägt durch Einfamilien-, Doppel- und Reihenhäuser. Gepflegte Doppelhaushälfte. Bj. 1998, 7-Zi., Wfl.: ca. 170 m². gefliester Wohn-, Essbereich, FBH, EBK, Doppelgarage. Kaufpreis: ,- Eleman aranýyor Sizde ilklerin içinde olun! Giriþimcilere bölge bayiiliði; Giriþimci ruhuna sahibim, yeni bir oluþumun içerisinde bende bulunmak istiyorum diyorsanýz... Haber; Haber muhabirliði konusunda deneyime ve tecrübeye sahibim diyorsanýz... Reklam Pazarlamacýlýðý; Pararlamacýlýk ruhuna sahibim diyorsaniz... Uzman yazar; Emlak ve Finans sektöründe tecrübeli ve deneyimliyim diyorsanýz... Daðýtým; Stuttgart ve çevresinde Gazetemizi daðýtýmýný üstlenmek ve ek gelir saðlamak istiyorum diyorsanýz... Ilkeli, dürüst ve objektif bir yapým var diyorsanýz... Bize yazýlý olarak baþvurun; Emlak Sayfasý Krehlstr Stuttgart Telefon veya ile DIE ERSTE TÜRKISCHE IMMOBILIENZEITUNG IN DEUTSCHLAND 6 Stuttgart ve çevresi için aylýk Emlak Gazetesi Sayý Ekim 2007

7 WOHNUNG kaufen HAUS kaufen 2 1 /2 Zi. Heilbronn Zentr. Bj.1990, 1.OG, 63qm, Bad, Doppelparker Kaufpreis: ,- Finanzoffice - Tel: 0711/ Zi. Stgt.-West 77 qm, Bj. 1910, TL Bad, ren.bed., Gas-Zentral, EG Kaufpreis: Zi. S-Cannstatt 80 qm, Blk, Gas-Etagen-Hzg., Bj. 1952, Kaufpreis: Zi.-DG S-Cannstatt 61 qm, Bj. 1959, Blk., TL.-Bad, Fenster und Türen 2002 neu Kaufpreis: Zi. S-Cannstatt 65 qm, Bj. 1909, 2. OG Kaufpreis: ,- 2 Zi. S-Mitte 60 qm, Bj. 1976, Fußbodenheizung, große Terrasse Kaufpreis: ,- 3 Zi. S-West 81 qm, Bj. 1958, Gas-Etage- Hzg.,Süd-Balkon, Kirschparkett Kaufpreis: ,- 3 Zi. S-Vaihingen 61 qm, Stellplatz, Bj. 1962, EG Kaufpreis: ,- 3 Zi. S-Feuerbach 70 qm, Bj. 1964, Gas-Zenztral- Heizung, Balkon Kaufpreis: ,- 2 1 /2 Zi. S-Feuerbach 65 qm, Gas-Zentral-Heizung, Bj. 1964, Balkon Kaufpreis: ,- Freundliches 3-Familienhaus Ruhig aber dennoch zentral im beliebten Stadtteil Stuttgart-Möhringen. 3-Familienhaus, einseitig angebaut, mit Garage und 2-3-KFZ-Stellplätzen. Komplett vermietet. Drei Wohnungen mit je 3 Zimmer, Küche und Bad. Kaufpreis: ,- Achtung!!! Top-Angebot ca. 8% Rendite Im Zentrum von Böblingen. 230 m² Wfl., massive Bauweise, EG: 3-Zi. ca. 65m², 1.OG ca. 73m², DG: 3-Zi. ca. 73m². Doppelverglaste Holzfenster. Textilfußboden bzw. PVC-Boden. Kaufpreis: ,- Neubau-Reihenhaus günstiges Preis Brackenheim Ruhig im Grünen, Mittelhaus, 4,5 Zimmer, ca. 120 qm, Garten, zusätzliches Zimmer im DG möglich Kaufpreis: ,- Dr. Hybner Immobilien GmbH, Tel. 0711/ Immobilien Huttenlocher Leinfelden- Echterdingen Doppelhaushälfte Objektbeschreibung Bj mit Garten 642 m 2, 5 1 /2 Zimmer, 129 m 2 Wfl; Terasse, 2 Gar; Bestzustand, Das Haus ist frei; Käufer können sofort einziehen! Kaufpreis ,- Telefon Neubau Reihenhaus Top Preis Brackenheim Mittelhaus, ca. 120 m², Grundstück 258 m², 4,5 Zimmer, zusätzliches Zimmer im DG möglich. Kaufpreis: ,- Dr. Hybner Immobilien GmbH, Tel. 0711/ Bu fýrsatý kaçýrmayýn- Havadan ucuz Sindelfingen-Stuttgart, Sýra evi, imar edilmiþ bölge 129 m², alan 166 m², 3 katlý, 5 oda Alýþfiyatý: ,- Engel & Völkers, Planiestr. 21, Sindelfingen, Tel.: 07031/ Ruhsatlý inþaat müsadesiyle muhteþem arazi! Sindelfingen-Magstadt, arazi alaný 1028 m², kat alan rakamý 0,66; dönüm rakamý 0,30. Alýþfiyatý: ,- Engel & Völkers, Planiestr. 21, Sindelfingen, Tel.: 07031/ Historisches Wohn- & Geschäftshaus in prominenter Lage, Wohn- und Nutzfläche ca. 537 m 2 Das denkmalgeschützte Anwesen befindet sich im historischen Stadtkern von Nürtingen. Das Gebäude wurde in den letzten Jahren grundlegend saniert und renoviert und stellt ein Schmuckstück Nürtingens dar. Eine große Garage ist vorhanden, des Weiteren sind zwei Duplex-Garagen auf dem dazugehörigen Grundstück genehmigt. Zum Haus gehört ein eigener Garten mit direktem Zugang von einer der Wohnungen. Für die einzelnen Einheiten liegt eine Abgeschlossenheitsbescheinigung vor. Büro Esslingen: 0711/ Investment Forum Stuttgart Fellbach Zentrum 6 Familienhaus Zentrum 3 x 96 m² und 3 x 68 m² DG ausbaufähig 2 Whg.`en kurzfristig frei. Keller, Gewölbekeller, Garage. mittel, 492 m² Wfl. + DG Kaufpreis: ,- Ibrahim Zor, Tel o. Mobil Redaktionsschluss Ausgabe November 2007: Kasým sayýsý Emlak Ýlanlarý için son tarih: Zi.+Bühne S-West 100 qm, Bj. 1958, Blk., 3. OG Kaufpreis: ,- 2 1 /2 Zi. S-Sommerrain 54 qm, Bj. 1997, Terasse, Tiefgarage, Zentral-Heizung Kaufpreis: ,- GEWERBE kaufen Investment Forum Stuttgart ANLAGE WOHNUNG mieten 2 1 /2 Zi. S-Heslach 57 qm, Bj. 1900, EG, Gas- Etage-Heizung, renoviert Kaufpreis: ,- 2 Zi. S-Heslach 50 qm, Bj. 1900, Parkett, EBK Kaufpreis: ,- 2 Zi. S-Birkach 49 qm, Bj. 1976, Balkon, Garage Kaufpreis: ,- 2-3 Zi. S-Cannstatt 68 qm, Bj. 1900, Gas-Etagen- Heizung Kaufpreis: ,- 3 Zi.+Bühne S-Cannstatt 60 qm, Bj. 1915, renoviert, Zentral-Heizung Kaufpreis: ,- 3 Zi. S-Cannstatt 68 qm, Bj. 1962, Balkon, Gas- Zentral-Heizung Kaufpreis: ,- Ludwigsburg Verkaufs- und Lagerfläche Gewerbegebiet Ludwigsburg Neben OBI, LIDL, HORN- BACH, KAUFLAND Verkaufs- und Ausstellungsfläche 2100 m², Stellplätze, Anlieferungsrampe Guter Zustand, Keller Sanitärräume im UG, Ölheizung, Miete zzgl., MwSt+NK+Kaution+Prov. Preis: Auf Anfrage Ibrahim Zor, Tel o. Mobil Saðlam sermaye yatýrýmý yapmak istermisiniz? Sindelfingen, 2 adet 3 odalý apartman 110 m², altý dükkan 53 m², doðalgazlý kalorifer, tamir yýlý Alýþfiyatý: ,- Engel & Völkers, Planiestr. 21, Sindelfingen, Tel.: 07031/ Yýllýk kira geliri tam ,80 Sindelf., alan 2626 m², 20 daire, 54 garaj, market, Allianz, okul, tiyatro, büro, lokanta, bina tamirli. Alýþfiyatý: ,- Engel & Völkers, Planiestr. 21, Sindelfingen, Tel.: 07031/ Achtung!!! Top-Angebot ca. 8% Rendite Im Zentrum von Böblingen. 230 m² Wfl., massive Bauweise, EG: 3-Zi. ca. 65m², 1.OG ca. 73m², DG: 3-Zi. ca. 73m². Doppelverglaste Holzfenster. Textilfußboden bzw. PVC-Boden. Kaufpreis: ,- 5-Zimmer-Wohnung mit 60m² Terasse/Wintergarten Das Objekt befindet sich in Feuerbach. Sämtliche Einkaufsmögl. sind in der Nähe. Die 5-Zimmer-Wohnung befindet sich in einem guten Zustand! Sehr schöne Aufteilung! Überwiegend Fliesen und Laminat. ca. 60m² Terasse/Wintergarten. Miete: Warm 890,- DIE ERSTE TÜRKISCHE IMMOBILIENZEITUNG IN DEUTSCHLAND Risikieren Sie einen Blick auf unsere Site: Stuttgart ve çevresi için aylýk Emlak Gazetesi Sayý Ekim

8 Almanya da Emlak en ideal Yatýrým! 14) Alýþ veriþ merkezine yakýnlýðý Konutun alýþveriþ merkezlerine ve çarþýya yakýnlýðý önemlidir. Fiyatýný yükseltir. Alýþveriþ olanaklarýnýn zor olduðu bir mevkideki konutlar çok fazla talep görmez. 15) Aidat Merkezi ýsýtma ve güvenlik gibi etkenler aidatlarý yükseltir. Alýnan hizmetlere göre aidatlarýn düþük olmasý konutun bulunduðu apartmanýn ve sitenin deðerini artýrýr. Alýnan hizmete göre aidatýn yüksek olmasý konut açýsýndan dezavantajdýr. 16) Malzeme kalitesi Kapý, pencere, elektrik ve su tesisatýnda kullanýlan malzemenin belli markalarýn ürünleri olmasý konutun fiyatýný artýrýr. Ýthal markalar (Çin hariç) yerli markalara oranla daha deðerlidir. 17) Yapým yýlý Binanýn yapýldýðý yýl. Binanýn kullanýldýðý süre uzadýkça konut fiyatlarý düþer. 18) Bina özelliði Binanýn apartman veya baðýmsýz ev olmasý fiyat üzerinde etkilidir. Apartmanlarda arsa payý az olduðu için fiyat düþük olur. 19) Güneþ alma durumu Konutun güneþ alýp almamasý, alýyorsa günde kaç saat aldýðý önemlidir. Ayrýca konutta güneþ almayan odalann bulunmasý konutun fiyatýný düþürür. Güneye bakan konutlar her zaman daha fazla raðbet görür. Paranýza %6 ile %9 arasý gelir getiren, sürekli deðer kazanan, enflasyon`a karþý deðerini koruyan tek karlý yatýrým, Almanya da Emlak! Paranýza %6 ile %9 arasý gelir getiren, sürekli deðer kazanan, enflasyon`a karþý deðerini koruyan tek karlý yatýrým, Almanyada Emlak! Geçmiþte, deðiþik sebeplerden dolayý, bir çok kez Noterin ve Bankanýn kapýsýndan geri döndüðümüz olmuþtur! Ýlerleyen zaman içerisinde`de, ya zamanýnda þu evi almadýkta, iþte o`zaman alsaydýk þimdi þöyle olurdu, böyle olurdu dediðimizde olmuþtur! Geçmiþte 3 Oda orta sýnýf bir dairenin fiyatý takriben DM iken Euro hesabý yaklaþýk ,-. Bugün ise benzeri bir daire takriben ,-. Faizlerin %5`de gezdiði, kira gelirinin bankaya ödenecek taksiti karþýladýðý bu dönemlerde, Almanyada Emlak`a yatýrým yapmanýn tam zamaný diyebiliriz. Emlak a yatýrým derken, gerçekten bir yatýrýmdan söz ediyorum. Yatýrým demek, elinizde var olan sermayenizi yatýrabilirsiniz. Yok olan sermayenizi yatýramazsýnýz. Elbetteki yatýrýmýn tamamýný 3`üncü bir kaynaktan, yani bir bankadan saðlamakta akýllý bir yatýrým olabilir. 2) Baþka dairelerinde bulunduðu bir Emlak`da Mülk sahipleri Kooperatifi (Eigentümergemeinschaft) son raporunu isteyiniz ve detaylý bir þekilde alacak olduðunuz Emlak`ýn yan masraflarýný ve Mülk sahibi Kooperatifinin almýþ olduðu son kararlarýda inceleyiniz 3) Ýnþaat kalitesi Demirden çimentoya, sývadan iþçiliðe kadar bütün unsurlar inþaatýn kalitesini oluþturur. 4) Toplam kullaným alaný Konutun kullaným alaný arttýkça fiyat artar. Konutlarda fiyatlar brüt metrekare bazýnda belirlenir. 5) Net alan Oda, salon, koridor ve balkonun toplam alaný. Net alanýn fazla olmasý deðeri artýrýr. 6) Yeþil alan Konutun deðerini yükseltir. Çevre düzenlemesi her zaman fiyatý artýrýyor. Ayrýca yeþil alanlarýn deðerlendiriliþ tarzý da konut fiyatlarýna etki ediyor. 10) Balkon Konutlarda aranan özelliklerdendir. Geniþliði ve birden fazla olmasý fiyatýný etkiler. Özellikle iklimin yumuþak olduðu kentlerde balkon daha önemlidir. 11) Satýþ kabiliyeti Konut satýlýða çýkartýldýðýnda eðer kýsa sürede satýlabilecek özellýkteyse daha deðerlidir. 12) Ulaþým Konuta ulaþýmýn kolay ya da zor olmasý fiyata etki eder. Toplu ulaþým araçlarýyla ulaþýmýn kolay olduðu semtlerde emlak fiyatlarý her zaman yüksek olur. Ayrýca ulaþým yatýrýmlarý, bir bölgedeki emlak fiyatlarý üzerinde doðrudan etkilidir. 13) Tapu durumu Konutun tapusunun uzman bir kiþi tarafindan herhangi bir engel teþkil eden unsurlara karþý incelenmesi gerekmektedir. 20) Özel dekorasyon Konutta dekorasyon ve dekorasyonun kalitesi fiyatý yükselten etkenler arasýndadýr. 21) Kira geliri Konutun aylýk kira getirisi ve kiraya verilebilme durumu son derece önemlidir. 22) Net alanla brüt arasýndaki fark Konutun net alaný ile brüt alaný arasýndaki fark, inþaat kalitesi ve mimarlýk durumuyla ilgili bilgi verir. Fark ne kadar az olursa o kadar iyidir. 23) Referanslar Konutu inþa eden þirketin referanslarý önemli. Özellikle proje aþamasýnda konut satýn alýyorsanýz, þirketin önceki gerçekleþtirdiði projeleri araþtýrýn. Ancak mevcut borcunuz var ise, bu borcu`da alacak olduðunuz kredinin üzerine eklemek yatýrým deðil, sadece yaðmurdan kaçýp, doluya yakalanmak demektir. Bir cok uzmanlarýn tespitlerine göre. Almanya da Emlak deðerlerinin önümüzdeki 30 yýla kadar yaklaþýk %70`e kadar artacaðýný belirliyor. Konut alýrken dikkat edilmesi gerekilen konular: Proje aþamasýnda veya ikinci el bir Emlak hiç farketmez. Mutlaka dikkat etmeniz gereken noktalar vardýr. Size konut satýn alýrken dikkat etmeniz gereken noktalarý sýralýyoruz: 1) Kullanacak olduðunuz kredinin uzun vadeli olmamasýna ve 2. dönem faizininde mümkün mertebe uygun bir faiz oranýna endekslenmesine dikkat ediniz. 7) Mevki Binanýn bulunduðu semt ve ilçe, Kent e göre deðiþmekle birlikte gelir seviyesi yüksek kesimin yaþadýðý semtlerdeki konutlar orta ve alt gelir grubunun yaþadýðý semtlere göre daha deðerlidir. 8) Doða manzarasý Doða manzarasý konutlann fiyatýný yükseltir. Doðaya yakýn olan projeler, ciddi ulaþým sorunu yoksa çok fazla raðbet görür. Ayrýca ikinci el piyasasý hareketli olur. 9) Kapalý otopark Konutun kapalý otoparka sahip olmasý fiyatý açýsýndan olumlu avantajdýr. Son yýllarda büyük kentlerdeki merkezi lokasyonda yapýlan projelerde kapalý otopark anlayýþý ön plana çýktý. 8 Stuttgart ve çevresi için aylýk Emlak Gazetesi Sayý Ekim 2007

9 Anahtar teslim Neubau Sechs-Familien-Wohnhaus im Mühleweg 12, Eningen Komisyon yok Giriþ Kat 87,7 m² , ,- Oto Parký 2.Kat Daire A 87,7 m² , ,- Oto Parký SATILDI Emlak Kredisi örnek hesaplama: Giriþ Kat 3 Oda - 86m² Satiþ Fiyatý: ,- Otopark: 8.000,- Toplam Satýþ Fiyatý: ,- 1.Kat Daire A 87,7 m² , ,- Oto Parký SATILDI 2.Kat Daire B 97,5 m² , ,- Oto Parký 3,5% Alým Satým Vergisi 5.495,- 1,5% Noter 2.355,- Toplam: ,- Ön ödeme: ,- Toplam kredi Miktarý ,- Faiz %4,9% yýllýk = 6852,65 Aylýk: 571,- Kredi Mikt. Ödeme %2(Tilgung) = 2797,- Aylýk: 233,- Toplam aylýk ödeme: 804,- Emlak kredisinde Uzman kadromuz hizmetinizde Referans Inþaatlarýmýz: 1.Kat Daire B 97,5 m² , ,- Oto Parký 3.Kat Daire 128,3 m² , ,- Oto Parký Ýletiþim: Krehlstr Stuttgart Tel: 0711 / Cep: 0172 / Stuttgart ve çevresi için aylýk Emlak Gazetesi Sayý Ekim

10 Gayrimenkullerinizi satarken spekülasyon süresine dikkat ediniz! Almanya da Emlak bugüne kadar, bu kadar sorulmadý Son bir kaç sene içerisinde bulunduðumuz ekonomik durgunluk dönemi bitti. Emlak piyasasýnýn hareketlenmesi ile birlikte, uzmanlara göre, üstün konumlu bölgelerde fiyatlarýn yýllýk %20`e kadar deðer kazanabileceðini belirtiyorlar. Uzmanlar, Emlak`a yatýrým imkaný olanlarýn, bu zamaný deðerlendirerek yatýrýmcýlarýn Emlak`a yatýrým yapmalarýný tavsiye ediyorlar. Bu giriþken ve hýzla geliþen sektörde Engel & Völkers Þirketler grubu önde gelen þirketlerden biri olmaktan ziyade, þirketin uluslararasý bir konumunun olmasý emlak piyasasýnda farklý bir mevcudiyet oluþturmaktadýr. Özel ve kurumsal alandaki müþterilerimize, Danýþmanlýk, kiralama, Satýþ ve deðerlendirme konularýnda verdiðimiz hizmetler þirketimizin ana hizmetlerini oluþturmaktadýr. Bu alandaki istikrarlý ve baþarýlý bazýmýzý, kýsmi piyasalarda oluþturduðumuz uzmanlýk alanlarý oluþturmaktadýr. Güçlü bir geliþim aðýna sahip olan Engel & Völkers Þirketi`nin Almanya ve dünya çapýnda, Konut Emlak alanýnda 300 Ticari Emlak alanýndada 27 danýþmanlýk veren temsilcilikleri bulunmaktadýr. Aðýrlýklý hizmet alanlarý; yüksek kaliteli Konut ve Ticari alanlarýn komisyonculuðu, bunlarýn yanýnda Büro, pazarlama, endüstri alanlarý komisyonculuðu ve yatýrým danýþmanlýðýn`dan oluþmaktadýr. Stuttgart ve çevre Bölgeleri`nin en seçkin yerleþim bölgelerinde Engel & Völkers temsilcilikleri bulunmaktadýr. Esslingen ve Sindelfingen`de bulunan temsilciliklerinin dýþýnda yakýnda Leonberg de temsilcilik Bürosu açýlacak. Þirketimiz hakkýnda daha detaylý bilgiler için Esslingen temsilciliðimizden Javor V. Endrev `e yada E-posta adresi yolu üzerinden ulaþabilirsiniz. Deutsche Immobilien gefragter denn je Nach einigen Jahren der Stagnation sind deutsche Immobilien heute wieder gefragter denn je. In Spitzenlagen steigen die Preise zum Teil um bis zu 20% - und das pro Jahr! Selbst Branchenexperten raten mittlerweile uneingeschränkt zum Kauf einer Immobilie, sofern es die eigenen Möglichkeiten zulassen. In diesem aufstrebenden Immobiliensektor gehört die Engel & Völkers Gruppe zu den führenden Unternehmen mit internationaler Präsenz. Beratung, Vermietung, Verkauf oder Bewertungen für private und institutionelle Kunden stellen die Kernkompetenzen dar, der Erfolg basiert auf der Spezialisierung in Teilmärkten. Das stark wachsende Netzwerk von Engel & Völkers besteht mittlerweile aus über 300 Shops im Bereich Wohnimmobilien und 27 Gewerbebüros weltweit. Schwerpunkte der Tätigkeit sind die Vermittlung von hochwertigen Wohn- und Geschäftshäusern, Büro- und Handelsflächen, Gewerbe- und Industrieflächen sowie Investment- Beratung. Auch im Stuttgarter Umland, dem sog. Speckgürtel der Landeshauptstadt und einer der begehrtesten Wohnlagen Baden-Württembergs, ist Engel & Völkers vertreten. Neben den bestehenden Büros in Esslingen und Sindelfingen eröffnet demnächst ein neuer Shop in Leonberg. Für weitere Informationen steht das Esslinger Team um Javor V. Endrev jederzeit gerne zur Verfügung, ein Anruf unter oder eine an genügt. Stuttgart: Alman gelir vergisi kanunun (EStG) kapsamýna giren kazanç ve iratlar yedi baþlýk adý altýnda toplanýr; bunlar sýrayla Ticari kazançlar, Ziraai kazançlar, iþ yerinden maas kazancý, Serbest meslek kazanclarý, Gayrimenkul sermaye iratlarý, Menkul Sermaye iratlarý ve diðer hertürlü kazançlar olmak üzere gruplara ayrýlmýstýr. Bilinði gibi Daire, Bina, arazi, telif haklarý gibi mal ve haklarýn kiralanmasýndan elde edilen gelir, gayrimenkul sermaye iratlar altýnda beyan edilir. Fakat bu Gayrimenkullerin veya bir kýsým haklarýn, elden çýkarýlmasý durumunda, tekrar vergi ödemek zorunda kalmak istemiyorsanýz, gayrimenkullerin alýþ ve satýþ arasýndaki zamana dikkat etmeniz gerekmektedir. Bu süre 10 seneden az olduðu takdirde Spekülasyon süresi kapsamýna girer ve dolayýsý ile sizde aldýðýnýz fiyattan yaptýðýnýz masraflarýda çýkardýktan sonra geriye kalan meblað ile satýþ fiyatýnýn arasýndaki farký, vergi beyannamenizde bildirmeniz gerekir. Elden çýkardýðýnýz gayrimenkulü, spekülasyon süresi icinde sadece kendiniz kullaðýnýz takdirde durum deðiþir ve vergiye tabi tutulmaz. Bütün bu açýklamalarý bir þema halinde görelim; Gelir tesbitinin þemasý 23(3): Satýþ fiyatý - Alýþfiyatý / maaliyet masraflarý - Amortismanlar* - Gayrimenkul ile baðlantýlý oluþan tüm masraflar Kar / Zarar > 512 vergi açýklamasýnda bildirilmelidir *Amortisman: iktisadi deðerlerdeki kayba amortisman denir ( Yýpranama / aþýnma ) Size önerimiz bu tür atýlýmlara karar vermeden evvel mutlaka mali müþaviriniz ile görüþmeniz. Satýþýn doðru zamanda yapýlýp yapýlmadýðýný karmý - zararmý getirebileceðini uzmanýnýz size en iyi þekilde açýklayacaktýr. Zahl der türkischen Häuslesbauer und -eigentümer wächst Baden-Württemberg: Nach Angaben der Stiftung für Türkeistudien waren Anfang 1999 ca. 16% der türkischen Einwohner in Deutschland Eigentümer von Immobilien. Bis heute hat sich die Zahl der türkischen Immobilieneigentümer auf 23% fast verdoppelt. Dabei liegt die Zahl derer, die sich mit dem Erwerb einer Immobilie beschäftigen bei 40%. Allein in Baden-Württemberg wohnen und leben türkische Staatsbürger und weitere türkischstämmige Bürger. Warum immer mehr Türken Wohneigentum in Deutschland erwerben Die Verbundenheit zu beiden Ländern veranlasst viele Kinder der Migranten und Migrantinnen nicht in der Türkei sondern gleich in Deutschland Wohneigentum zu erwerben. 52% der in Deutschland lebenden Türken teilen diese Meinung. Wenn man berücksichtig, dass 60% der in Deutschland lebenden türkischen Bevölkerung keine Rückkehr in die Türkei beabsichtigt, kann man davon ausgehen, dass die Zahl derer, die in den nächsten Jahren Grund und Boden in Deutschland erwerben noch weiter wachsen wird. Dabei darf nicht vergessen werden, dass nicht nur Wohnraum benötigt wird, sonder auch immer mehr Gebäude und Grundstücke für gewerbliches Handeln aufgekauft werden. Büro Engel&Völkers Esslingen Mutluluðunuzu bizim ile paylaþýrmýsýnýz? Yeni evinize ilk hediye bizden olsun! Ev aldýðýnýzda bize bildirin, evinizi gazetemizde ücretsiz yayýnlayalým. Mutluluðunuzu dostlarýnýz ve çevreniz ile paylaþýn. Emlak Sayfasý Halkla iliþkiler Dilek Gündoðan Alparslan Yýlmaz Tel: 0711 / Ramazan bayramýnýzý en içten dileklerimizle kutlarýz Emlak Sayfasi ve ekibi 10 Stuttgart ve çevresi için aylýk Emlak Gazetesi Sayý Ekim 2007

11 Stuttgart 21 projesinin Sol Yüzü Stuttgart 21 projesinin Sað Yüzü Kein Stuttgart21 Stuttgart21 yok! Stuttgart`da bu Levhalarla önümüzdeki günler`de sýkca karþýlaþabilirsiniz! Proje onaylanmasýna raðmen, stuttgart21 konusunda davulun sesi peki hoþ gelmiyor! Kamuoyu araþtýrmalarýna göre halkýn yaklaþýk %58`i projeye karþý! 400 Milyon EURO daha onaylandý! Stuttgart: 24. Ekim 2007 günü, Stuttgart21 projesine 400 Milyon daha ekeleme yapýlsýnmý - yapýlmasýnmý kararýnýn alýnacak olduðu toplantýya 5000 kiþi katýldý. Herhalde bugüne kadar belediye`de izleyici sayýsýnýn çok yüksek olduðu ilk toplantýydý. Peki toplanan izleyiciler ne istiyorlardý? Elbette Stuttgart21 projesenin yapýlmamasýný! Peki neden? Bu insanlarýn düþüncesine göre, bu projenin hayata geçirilebilinmesi için harcanacak meblaðanýn söylenildiði gibi 2,8 Milyar Euro deðil 4 Milyar Euro`ya ulaþacaðýný düþünüyorlar. 2 dakika önce Münih! Tren yolculuðu yapan yolcularýn yaklaþýk %10`u, bu proje sayesinde münih`e bir kaç dakika daha hýzlý ulaþacaklar. Bunun karþýlýðýnda Stuttgart ana istasyonun (Hauptbahnhof) tarihi yapýsýna has özellikleri bozulacak, þehire kirli bir hava getirecek. Kisacasý 12 yil sürecek bu projenin inþaatý, stuttgart`da tozu - dumana katacak. Tozdan - Dumandan etkilenmeyenler? Tozdan dumandan etkilenmeyenler, elbetteki bankalar ve büyük inþaat þirketleri olacak! Profesörler ve Öðrenciler inþaat basýnda! Stuttgart`da, Okul ve Üniversite binalarýnýn tamiratý için, profesörler, öðrenciler ve veliler çalýþýyor. Devlete baðlý hastahanelerde personel eksikliði yaþanýyor, 5000`e yakýn genç öðretmenler sokakta, öðrenciler tuvalet kaðýtlarýný kendileri getirmek zorunda. Elbette stuttgart21 projesinin bedeli bu þekilde ödenmesi gerekiyor! Bu projenin yapýlmamasýný destekleyen sivil toplum kuruluþlarý: Anstifter Stuttgart Architekturforum Baden-Württemberg Attac Stuttgart BI Mobilfunk Stuttgart-West BUND Kreisverband Stuttgart BUND-Jugend Baden-Württemberg Bündnis 90/ DIE GRÜNEN, Kreisverband Stuttgart Bürgerverein Nordbahnhof DIE GRAUEN - Graue Panther Stuttgart Die LINKE, Kreisverband Stuttgart Gewerkschaft der Lokomotivführer (GDL) Bezirk Südwest Initiative Leben in Stuttgart Kein Stuttgart 21 Klima- und Umweltbündnis Stuttgart (KUS) Linke Hochschulgruppe Stuttgart Naturschutzbund (Nabu) Naturfreunde Bezirk Stuttgart Ökologisch Demokratische Partei, Kreisverband Stgt. Ökologisch Demokratische Partei, Landesverband Baden-Württemberg SAV Stuttgart SPD Ortsverein Botnang Stuttgart ökologisch sozial (SÖS) VCD Kreisverband Stuttgart und Landesverband Ver.di Bezirksvorstand Stuttgart Waldheimverein Stuttgart Clara-Zetkin-Haus Wasserforum Stuttgart Werkbund Baden-Württemberg und viele prominente Einzelpersonen Iþte, bu`da projenin Sol Yüzüydü! Stuttgart: Alman Devlet Demir yollarýnýn yaptýðý basýn açýklamasýna göre Stuttgart yeni kentsel geliþim planý olan Suttgart 21 çerçevesinde ele alýnan proje, kent merkezinden geçen demiryolu ve tüm peronlarýn yeraltýna alýnarak, yeni bir kentsel meydan oluþumunun startý Stuttgart Ulm arasýnda inþaa edilecek 90 km uzunluðundaki ray sisteminin inþaa edilmesi ile baþlatýlacak. Bu bölge için yaklaþýk 2,8 Milyar Euro yüksekliðinde bir yatýrým yapýlacak. Proje`ye 2010 senesinde start verilecek ve 2019/2020 de hizmete açýlacak. Raylý taþýmacýlýðýn en yoðun kullanýldýðý bir dönemde tüm Avrupa kentlerinde yeni istasyonlar inþaa edilerek hýzlý tren hatlarý geliþtiriliyor. Stuttgart`ýn yeni istasyonu, kente yeni bir merkez kazandýrmak ile birlikte, tasarýmýn ana hedefi olan ulaþým zamanýn kýsaltýmasý ile birlikte örneðin Stuttgart Ulm arasýnda bugünün þartlarýnda 54 dakika içerisinde ulaþýlmakta iken proje bittinðinde bu süre sadece 28 dakikaya düþecek. Aalen den Tübingen e, Heilbronn dan Havalimanýna, Waiblingen` den Reutlingen`e, Ludwigsburg dan Böblingen e kadar, Yolcular Stuttgart`dan çok rahat bir þekilde seyahat edecekler. Bu rahat seyahat, yolcularýn fazla zamanlarýný almayacak, çünkü seyahat saatleri fevkalade kýsalacak. Fotos: Seyahat Bugünkü gelecekte* süresi sartlarda Aalen Filderbahnhof/Flughafen 1:37 1:11 Backnang Böblingen 0:54 0:49 Backnang Reutlingen 1:20 1:01 Besigheim Esslingen 0:45 0:33 Bietigheim-Bissingen Böblingen 0:52 0:40 Crailsheim Metzingen 2:12 1:41 Esslingen (N) Filderbhf./Flugh. 0:40 0:21 Filderbhf./Flugh. Böbl. 0:21 0:12 Filderbhf./Flugh. Reutlingen 1:04 0:21 Filderbhf./Flugh. Rottweil 1:29 1:00 Filderbhf./Flugh. Tübingen 1:04 0:32 Heilbronn Böblingen 1:04 0:59 Heilbronn Göppingen 1:13 1:11 Ludwigsburg Böblingen 0:43 0:31 Ludwigsburg Ebersbach 0:51 0:33 Ludwigsburg Reutlingen 1:08 0:44 Bietigheim-Bissingen Esslingen 0:38 0:25 Murrhardt Nürtingen 1:19 1:02 Pforzheim Filderbhf./Flugh. 1:08 0:36 Pforzheim Plochingen 0:49 0:41 Pforzheim Reutlingen 1:30 1:02 Schwäb. Gm. Böblingen 0:59 0:59 Schwäb. Gm. Filderbhf./Flugh. 1:18 0:46 Schwäbisch Gmünd Tübingen 1:38 1:19 Schwäb. Hall-Hessental Rottweil 2:35 2:05 Stuttgart Hbf Metzingen 0:43 0:24 Stuttgart Hbf Ulm 0:54 0:28 Vaih. (Enz) Böblingen 0:41 0:39 Vaih. (Enz) Esslingen 0:35 0:36 Vaih. (Enz) Filderbhf./Flugh. 1:01 0:26 Waiblingen Filderbhf./Flugh. 0:41 0:21 Waiblingen Geislingen (St) 0:56 0:49 Waiblingen Tübingen 1:07 0:55 *Stuttgart 21 baðlantýsý ve yeni yapýlacak olan Ulm yolunun tamanlanmasýndan sonra Projede eski istasyon binalarý restorantlar, alýþveriþ alanlarý ile yeni bir odak noktasý saðlamakla beraber, hem yer altýna, hem de zeminde hizmet vererek tarihi doku ve yeni tasarýmýn etkileþimine imkan saðlýyor. Ayrýca yeni istasyon tasarýmýnda konfor kadar, ekonomi ve teknolojide ayrýca doðal enerji kaynaklarýnýn akýlcý kullanýmýda önemli rol oynuyor. Kýrktan fazla maket üzerinde çalýþma sonucunda gerilmelere dayanýmlý bir yapý yerine basýnca dayaným gösteren kubbe formlu beton kabuk tercih edilmiþ. Iþýk gözleri olarak adlandýrýlan çift çepherli tel að yapýsý üzerine yerleþtirilen camlardan ýþýk oluþuyor. Bu 28 gözden tüm peronlara gün ýþýðý giriþi saðlanýyor. Bu dev Projenin hayata geçmesi ile birlikte Stuttgart þehir olarak dahada çok hareketlilik ve çekicilik kazanacaktýr. Bu çekicilik ve hareketlilik de Stuttgart þehir ekonomisini pozitif bir þekilde etkileyecektir. günstige Geschäftsdrucke Visitenkarten 500 Stück nur 52,- * Briefbogen 500 Stück nur 78,- * Flyer A Stück nur 59,- * Fragen Sie nach Ihrem individuellen Angebot für Broschüren, Exposeés, Plakate, Flyer, Blöcken, etc. die günstige online-druckerei Telefon: *Preise verstehen sich rein netto zzgl. gesetzl. MwSt. ab druckfertig gelieferten Daten Iþte, bu`da projenin Sað Yüzüydü! Stuttgart 21 Projesinin pazarlamya sunulacak Alanlarý Alan Bilgileri : Insaat Alan No. Arsa alani Katalani sayisi Kat alani m² 5, m² m² 10, m² m² 8, m² m² 4, m² m² 4, m² m² 4, m² m² 8, m² m² arsanýn üzerine inþaa edilecek yapýtlarýn kat kullaným alaný takriben m² olusacaktýr. 16 Inþaa alanýndan 8 i þimdiden satýldý. Quelle://www.stuttgart21.de/ Stuttgart ve çevresi için aylýk Emlak Gazetesi Sayý Ekim

12 ÖZEL ÝLAN Evinizi satmak istiyorsunuz? Veya ev ariyorsunuz? 3,90 itibaren gazetemize ilan verebilirsiniz Ilan Hattý: 0711/ TÝCARÝ ÝLAN Emlak þirketlerine sunduðumuz özel hizmetlerden yararlanýn! Danýþma Hattý: 0711/ Stuttgart ve çevresi için aylýk Emlak Gazetesi Sayý Ekim 2007

Monatliche illustrierte Immobilien-Zeitung für den Großraum Stuttgart Ausgabe Februar 2008 Nr.5

Monatliche illustrierte Immobilien-Zeitung für den Großraum Stuttgart Ausgabe Februar 2008 Nr.5 ücretsiz kostenlos Monatliche illustrierte Immobilien-Zeitung für den Großraum Stuttgart Ausgabe Februar 2008 Nr.5 In Kooperation mit %100 Finansman Ev Tipleri / Enerji Tasarýmlarý Bir ev satýn almak,

Detaylı

3. Neujahrsball der Deutsch-Türkischen Wirtschaft. Alman- Türk Ekonomisinin 3. Yeni Yıl Balosu

3. Neujahrsball der Deutsch-Türkischen Wirtschaft. Alman- Türk Ekonomisinin 3. Yeni Yıl Balosu 3. Neujahrsball der Deutsch-Türkischen Wirtschaft Alman- Türk Ekonomisinin 3. Yeni Yıl Balosu 14.01.2012 3. Neujahrsball der Deutsch-Türksichen Wirtschaft am 14.01.2012 / Türk-Alman Ekonomisi nin 3. Yeni

Detaylı

Hakkımızda. Über Uns. www.caniks.com

Hakkımızda. Über Uns. www.caniks.com CANİK Luxury Homes CANİK Hakkımızda Canik Grup 1989 yılında Antalya'nın güzel ilçesi Kemer'de turizm alanında hizmet vermek amacıyla kurulmuştur. Yükselen bir grafik ile çeşitli sektörlerde edindiği itibar

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Monatliche illustrierte Immobilien-Zeitung für den Großraum Stuttgart Ausgabe April/Nisan 2008 Nr. 7

Monatliche illustrierte Immobilien-Zeitung für den Großraum Stuttgart Ausgabe April/Nisan 2008 Nr. 7 ücretsiz kostenlos Monatliche illustrierte Immobilien-Zeitung für den Großraum Stuttgart Ausgabe April/Nisan 2008 Nr. 7 In Kooperation mit Almanya`da Emlak yatýrýmý ile sýnýrlarý aþmak Günümüzde emlak

Detaylı

Monatliche illustrierte Immobilien-Zeitung für den Großraum Stuttgart Ausgabe Juli 2008 Nr. 10

Monatliche illustrierte Immobilien-Zeitung für den Großraum Stuttgart Ausgabe Juli 2008 Nr. 10 ücretsiz kostenlos In Kooperation mit EMLAK SAYFASI Kiralýk, Satýlýk Daireler, Evler, ve Ticari ilanlar Sayfa 5 Uzmanlar Listesi Yakýnýnýzdaki uzmanlar Sayfa 2 Emlakçý gözü ile: Satýnmý almalý, inþaamý

Detaylı

Monatliche illustrierte Immobilien-Zeitung für den Großraum Stuttgart Ausgabe Juni 2008 Nr. 9

Monatliche illustrierte Immobilien-Zeitung für den Großraum Stuttgart Ausgabe Juni 2008 Nr. 9 ücretsiz kostenlos In Kooperation mit Monatliche illustrierte Immobilien-Zeitung für den Großraum Stuttgart Ausgabe Juni 2008 Nr. 9 Mimar Köþesi Konu Yapýsal Hasarlar ve Yapý Kusurlarý Bir yapýsal hasar,

Detaylı

12. Sommerfest der Deutschen Wirtschaft Alman Ekonomisinin 12. Yaz Partisi

12. Sommerfest der Deutschen Wirtschaft Alman Ekonomisinin 12. Yaz Partisi 12. Sommerfest der Deutschen Wirtschaft Alman Ekonomisinin 12. Yaz Partisi LAGEPLAN / ALAN KROKİSİ AUTOSHOW SPONSORENTISCH / SPONSOR MASASI STAND BANNER / ROLL-UP SONSTIGE / DİĞER *TERAS LOUNGE / TERASSENLOUNGE

Detaylı

Bald komm ich in die Schule. Anregungen zur Vorbereitung auf die Schule für Kinder und Eltern

Bald komm ich in die Schule. Anregungen zur Vorbereitung auf die Schule für Kinder und Eltern Bald komm ich in die Schule Anregungen zur Vorbereitung auf die Schule für Kinder und Eltern 1 Liebes Kind, Anna und ihre Freunde freuen sich auf die Schule! Sie zeigen dir hier, was sie schon alles können.

Detaylı

Monatliche illustrierte Immobilien-Zeitung für den Großraum Stuttgart Ausgabe März 2008 Nr. 6

Monatliche illustrierte Immobilien-Zeitung für den Großraum Stuttgart Ausgabe März 2008 Nr. 6 ücretsiz kostenlos Monatliche illustrierte Immobilien-Zeitung für den Großraum Stuttgart Ausgabe März 2008 Nr. 6 In Kooperation mit Hangi emlaðý satýn alabilirim Hangi emlak benim için uygun? Stuttgart

Detaylı

Tavsiyeniz için 60, EUR ya varan primler. Arkadaşınıza tavsiye edin ve primlerden faydalanın

Tavsiyeniz için 60, EUR ya varan primler. Arkadaşınıza tavsiye edin ve primlerden faydalanın Tavsiyeniz için 60, ya varan primler Arkadaşınıza tavsiye edin ve primlerden faydalanın 2 3 Dost tavsiyesi Dosta tavsiye size prim Size tavsiyemiz: Bizi tavsiye edin. Eş, dost, akraba, arkadaş ve iş arkadaşlarınıza

Detaylı

Kontakt / Temas. Interkulturelles Netzwerk für Krebstherapie: - Türkisch / Deutsch Kültürler arası kanser tedavi ağı. - Türkçe / Almanca -

Kontakt / Temas. Interkulturelles Netzwerk für Krebstherapie: - Türkisch / Deutsch Kültürler arası kanser tedavi ağı. - Türkçe / Almanca - Parkplätze im Parkhaus O10 vorhanden. Sie erreichen uns mit den Buslinien 281, 20, 25 und 5 (Verbindung zu den Bahnhöfen Dammtor und Hauptbahnhof). Park yerleri park binası O10 da mevcuttur. 281, 20, 25

Detaylı

Forum Demenz / Alzheimer Wie gehe ich damit um? Sylvia Kern, Geschäftsführerin 1

Forum Demenz / Alzheimer Wie gehe ich damit um? Sylvia Kern, Geschäftsführerin 1 Forum Demenz / Alzheimer Wie gehe ich damit um? Sylvia Kern, Geschäftsführerin 1 Sylvia Kern, Geschäftsführerin 2 Bakım uygun olmalı herkes için Kültüre uygun yaşlılar bakımı ile ilgili bilgilendirme günü

Detaylı

Artýk evinizin`de bir Nüfus kaðýtý olacak!

Artýk evinizin`de bir Nüfus kaðýtý olacak! ücretsiz kostenlos In Kooperation mit Monatliche illustrierte Immobilien-Zeitung für den Großraum Stuttgart Ausgabe August 2008 Nr. 11 Maliyet vergisi Abgeltungssteuer konusunda Martin Lenz ile söyleþi:

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Almanyalý Türklerin bankasýna hoþgeldiniz. HypoVereinsbank ve YapýKredi iþbirliðinin tüm avantajlarý hizmetinizde.

Almanyalý Türklerin bankasýna hoþgeldiniz. HypoVereinsbank ve YapýKredi iþbirliðinin tüm avantajlarý hizmetinizde. HERZLICH WILLKOMMEN HOÞGELDÝNÝZ Almanyalý Türklerin bankasýna hoþgeldiniz. HypoVereinsbank ve YapýKredi iþbirliðinin tüm avantajlarý hizmetinizde. Die Bank für Deutschtürken. Nutzen Sie die Vorteile der

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat 10 u 10 geçiyor. Almanya yı kurtarmak için 120 dakikan ve üç canın var. Komisere güvenebilir misin?

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat 10 u 10 geçiyor. Almanya yı kurtarmak için 120 dakikan ve üç canın var. Komisere güvenebilir misin? Bölum 03 Kant Sokağı na giderken Anna Kant Sokağı na doğru yola çıkar, ancak yolu bilmediği için adresi sormak zorunda kalır. Siyah kasklı motosikletliler yeniden ortaya çıktığında ve ona ateş ettiklerinde

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF ALMANCA 2015 8. SINIF 2. DÖNEM ALMANCA DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 30 NİSAN 2015 Saat: 11.20

Detaylı

FLASHBACK: Die Kantstraße? Mädchen, die ist im Westen, verstehen Sie? Da können Sie jetzt nicht hin.

FLASHBACK: Die Kantstraße? Mädchen, die ist im Westen, verstehen Sie? Da können Sie jetzt nicht hin. Bölüm 16 Eski Tanıdıklar Anna 1961 yılında da silahlı motosikletliler tarafından takip edilir. Bu tehlikeli durumda tanımadığı bir kadın Anna ya yardım eder. Ama kadın bunu neden yapar? Anna ona güvenebilir

Detaylı

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat 11.05. Görevini tamamlamak için 65 dakikan var.

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat 11.05. Görevini tamamlamak için 65 dakikan var. Bölüm 14 Gelecek Đçin Geçmişe Anna zaman makinesini bulur ve teröristlerin tarihi bir olayı silmek istediklerini öğrenir. Ama hangi olayı? Oyuncu onu 1961 yılına gönderir. Sadece 60 dakikası vardı. Rahibe

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Sonderwerbeformen Gültig ab Januar 2011

Sonderwerbeformen Gültig ab Januar 2011 Sonderwerbeformen Gültig ab Januar 2011 Titelseite unten rechts 1. Sayfa sağ alt köşe 1 x 50, 2 x 50, 3 x 50, 4 x 50, 5 x 50 10,- 3 x 50 1x50 3x55 Titelkopf-Anzeige 1. Sayfa sağ üst köşe 3 x 55 12,- TV-Seiten

Detaylı

telc Türkisch-Zertifikate: Für alle, die mehr können www.telc.net

telc Türkisch-Zertifikate: Für alle, die mehr können www.telc.net telc Türkisch-Zertifikate: Für alle, die mehr können www.telc.net B1 Okul sınavı hiç de zor değildi. Yakında B2 Okul sınavına da girmek istiyorum. Alina Çelebcigil, hat mit Erfolg die Prüfung telc Türkçe

Detaylı

ÖPÜCÜK OLMAZ ZORLA. Marion Mebes / Lydia Sandrock Kein Küsschen auf Kommando Ausmalbuch 2015 verlag mebes & noack

ÖPÜCÜK OLMAZ ZORLA. Marion Mebes / Lydia Sandrock Kein Küsschen auf Kommando Ausmalbuch 2015 verlag mebes & noack ZORLA ÖPÜCÜK OLMAZ 1 Diese Kopiervorlage basiert auf dem Buch Kein Küsschen auf Kommando von Marion Mebes und Lydia Sandrock, erschienen im Verlag mebes & noack. Alle Rechte liegen beim Verlag. Diese Kopiervorlage

Detaylı

Übersetzung in die türkische Sprache

Übersetzung in die türkische Sprache Übersetzung in die türkische Sprache Wer macht was? Kim ne yapıyor? ı Ihre Seniorenarbeit informiert und berät Sie zu seniorenspezifischen Angeboten und Veranstaltungen innerhalb und außerhalb von Seniorenfreizeitstätten.

Detaylı

Bald komm ich in die Schule. Yakında Okula Başlıyorum

Bald komm ich in die Schule. Yakında Okula Başlıyorum Bald komm ich in die Schule ist der Text: Yakında Okula Başlıyorum ald komme ich in die Schule ϝ ΧΩ ϑϭ γ Ύ Α ϳέ ϗ Δ γέω ϣ ϟ ϝ ΧΩ Δ γέω ϣ ϟ ϑϭ γ Ύ Α ϳέ ϗ nregungenanregungen zur Vorbereitung auf die Schule

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM ALMANCA DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM ALMANCA DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI ALMANCA 2016 A SORU SAYISI : 20 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM ALMANCA DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI 24 KASIM 2016 Saat: 11.20 Adı ve

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Gümüslük: Gümüşlük te akıllı ev sistemli, özel havuzlu satılık sıfır villa

Gümüslük: Gümüşlük te akıllı ev sistemli, özel havuzlu satılık sıfır villa Gümüslük: Gümüşlük te akıllı ev sistemli, özel havuzlu satılık sıfır villa Ye ni Ev tipi: Villa Kat Sayisi: 2 Komisyon vardır: evet Komisyon oranı: 3,54 % Mutfak: Mutfak Mobilyası, Açik Banyo: Dus Yatak

Detaylı

Wir verstehen uns gut Spielerisch Deutsch lernen

Wir verstehen uns gut Spielerisch Deutsch lernen Elke Schlösser Wir verstehen uns gut Spielerisch Deutsch lernen Methoden und Bausteine zur Sprachförderung für deutsche und zugewanderte Kinder als Kindergarten und Grundschule Ökotopia Verlag, Münster,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

İLETİŞİMİN DOĞRU ADRESİ

İLETİŞİMİN DOĞRU ADRESİ İLETİŞİMİN DOĞRU ADRESİ Kınalı tarifler Özel olmanın keyfini yaşayın! Almanya`nın neresinde olursa olsun, İstanbul`un bütün semtleriyle yapacağınız telefon görüşmerinin dakikası, sadece 15 Cent`ten 1 hesaplanır

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat dakikan ve iki canın var, ve biri seni tanıyor.

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat dakikan ve iki canın var, ve biri seni tanıyor. Bölüm 06 Kırmızılı Kadın Anna panayırda kendisiyle 1961 yılında arkadaş olduğunu iddia eden bir kadınla karşılaşır. Ayrıca kırmızılı bir kadının kendisini takip ettiği haberini alır. Anna yı her köşede

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 2015 8. SINIF 2. DÖNEM DERSİ MERKEZİ ORTAK (MAZERET) SINAVI 17 MAYIS 2015 Saat: 11.20 Adı ve

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM ALMANCA DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI (MAZERET)

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM ALMANCA DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI (MAZERET) ALMANCA 2016 A SORU SAYISI : 20 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM ALMANCA DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI (MAZERET) 18 ARALIK 2016 Saat:

Detaylı

HERE COMES THE SUN. 6. September bis 31. Oktober 2010 Uferhallen, Berlin-Wedding

HERE COMES THE SUN. 6. September bis 31. Oktober 2010 Uferhallen, Berlin-Wedding HERE COMES THE SUN Eine Ausstellung für Energieforscher, Sonnenanbeter und Lichtscheue ab 7 Jahren, Familien und Schulklassen im Wissenschaftsjahr 2010 Die Zukunft der Energie 6. September bis 31. Oktober

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

HSK Unterricht in Heimatlicher Sprache und Kultur Ana dili ve Kültür Dersleri

HSK Unterricht in Heimatlicher Sprache und Kultur Ana dili ve Kültür Dersleri Amt für Volksschule HSK Unterricht in Heimatlicher Sprache und Kultur Ana dili ve Kültür Dersleri Informationsflyer mit Anmeldeformular Deutsch Türkisch Başvuru Formları ile Birlikte Bilgi broşürü Almanca

Detaylı

Aşağı Saksonya Eyaleti Başbakanı Stephan Weil Başkanlığındaki Türkiye Ekonomi Heyeti (Ankara, Konya, Istanbul) 4. 9. Mayıs 2014 Kayıt Formu

Aşağı Saksonya Eyaleti Başbakanı Stephan Weil Başkanlığındaki Türkiye Ekonomi Heyeti (Ankara, Konya, Istanbul) 4. 9. Mayıs 2014 Kayıt Formu Anmeldung zur Teilnahme an der Wirtschaftsdelegationsreise unter Leitung von Ministerpräsident Stephan Weil in die Türkei (Ankara, Konya, Istanbul), 4. 9. Mai 2014 Aşağı Saksonya Eyaleti Başbakanı Stephan

Detaylı

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat 11 e 20 var. 70 dakikan ve bir canın kaldı. Acele etmen gerekiyor. Seni kim takip ediyor?

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat 11 e 20 var. 70 dakikan ve bir canın kaldı. Acele etmen gerekiyor. Seni kim takip ediyor? Bölüm 09 Eksik Đpuçları Anna tiyatrodan kaçar ama kırmızılı kadın onu Paul un dükkanına kadar takip eder. Heidrun un yardımı sayesinde Anna tekrar kaçabilir. Şimdi elinde yapbozun bir parçası vardır, ama

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Gümüslük: Gümüşlük koyunda taş kaplamalı, özel havuzlu ve deniz manzaralı sıfır villa

Gümüslük: Gümüşlük koyunda taş kaplamalı, özel havuzlu ve deniz manzaralı sıfır villa Gümüslük: Gümüşlük koyunda taş kaplamalı, özel havuzlu ve deniz manzaralı sıfır villa Sı fır vil la Kat Sayisi: 2 Komisyon vardır: evet Komisyon oranı: %3,54 Yaklaşık Kullanım Alanı: 220 m2 Yatak Odasi

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Gündogan: Bodrum - Gündoğan deniz manzaralı sakin ve huzurlu konumda yeni villa

Gündogan: Bodrum - Gündoğan deniz manzaralı sakin ve huzurlu konumda yeni villa Gündogan: Bodrum - Gündoğan deniz manzaralı sakin ve huzurlu konumda yeni villa Kat Sayisi: 3 Komisyon vardır: evet Key Invest - Real Estate Istanbul, Trabzon, Bodrum Komisyon oranı: 3,54% Mutfak: Mutfak

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF ALMANCA 2015 8. SINIF 1. DÖNEM ALMANCA DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 26 KASIM 2015 Saat: 11.20

Detaylı

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! B KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF ALMANCA 2015 8. SINIF 1. DÖNEM ALMANCA DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 26 KASIM 2015 Saat: 11.20

Detaylı

CÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

CÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! C KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF ALMANCA 2015 8. SINIF 1. DÖNEM ALMANCA DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 26 KASIM 2015 Saat: 11.20

Detaylı

6 EKİM 1964 MANYAS DEPREMİ ESNASİNDA ZEMİNDE MEYDANA GELEN TANSİYON ÇATLAKLARI ERDBEBENSPALTEN IM DER GEGEND VON MANIAS IN NORDWEST-ANATOLIEN

6 EKİM 1964 MANYAS DEPREMİ ESNASİNDA ZEMİNDE MEYDANA GELEN TANSİYON ÇATLAKLARI ERDBEBENSPALTEN IM DER GEGEND VON MANIAS IN NORDWEST-ANATOLIEN 6 EKİM 1964 MANYAS DEPREMİ ESNASİNDA ZEMİNDE MEYDANA GELEN TANSİYON ÇATLAKLARI ERDBEBENSPALTEN IM DER GEGEND VON MANIAS IN NORDWEST-ANATOLIEN İhsan KETÎN Istanbul Teknik Üniversitesi, Maden Fakültesi 6

Detaylı

Ich bin ein Baum, einer von in dieser Stadt. Jeder einzelne von uns ist wertvoll. Ben bir ağacım, bu şehirdeki değerli ağaçtan biriyim.

Ich bin ein Baum, einer von in dieser Stadt. Jeder einzelne von uns ist wertvoll. Ben bir ağacım, bu şehirdeki değerli ağaçtan biriyim. Ich bin ein Baum, einer von 80.000 in dieser Stadt. Jeder einzelne von uns ist wertvoll. Ich schütze dich vor Straßenlärm, Staub, Wind und Regen. Deshalb brauche ich deine besondere Aufmerksamkeit! Ben

Detaylı

Der kleine Hase möchte lesen lernen

Der kleine Hase möchte lesen lernen Der kleine Hase möchte lesen lernen Der kleine Hase kann nicht lesen. Er will es aber lernen. Doch wie lernt man lesen? Er geht zum dicken Bären, der in einem Baum lebt. Der kleine Hase fragt den dicken

Detaylı

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat 11 e çeyrek var. 65 dakikan ve bir canın kaldı.

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat 11 e çeyrek var. 65 dakikan ve bir canın kaldı. Bölüm 10 Çıkmaz Sokakta Oyuncu 13 Ağustos 1961 in Berlin Duvarı nın inşaat tarihi olduğunu, 9 Kasım 1989 un da duvarın yıkıldığı gün olduğunu ortaya çıkarır. Özel görev bu iki tarihle yakından alakalıdır.

Detaylı

Aşağı Saksonya Eyaleti Başbakanı Stephan Weil Başkanlığındaki Türkiye Ekonomi Heyeti (Ankara, Konya, Istanbul) 4. 9. Mayıs 2014 Kayıt Formu

Aşağı Saksonya Eyaleti Başbakanı Stephan Weil Başkanlığındaki Türkiye Ekonomi Heyeti (Ankara, Konya, Istanbul) 4. 9. Mayıs 2014 Kayıt Formu Anmeldung zur Teilnahme an der Wirtschaftsdelegationsreise unter Leitung von Ministerpräsident Stephan Weil in die Türkei (Ankara, Konya, Istanbul), 4. 9. Mai 2014 Aşağı Saksonya Eyaleti Başbakanı Stephan

Detaylı

Almanca yapısal kalıp kavram sözlüğü Deutsches Konjunktionen Wörterbuch [Mevlüt Baki Tapan]

Almanca yapısal kalıp kavram sözlüğü Deutsches Konjunktionen Wörterbuch [Mevlüt Baki Tapan] 0 2015 Mevlüt Baki Tapan. Tüm hakları saklıdır. Bu ekitap, Mevlüt Baki Tapan (yazar) tarafından publitory.com da yaratılmış ve yazarın kendisi tarafından Creative Commons Attribution- NonCommercial-NoDerivs

Detaylı

Webseiten-Bericht für kredikartihesapsorgulama.com

Webseiten-Bericht für kredikartihesapsorgulama.com Webseiten-Bericht für kredikartihesapsorgulama.com Generiert am 09 Oktober 2015 18:53 PM Der Wert ist 76/100 SEO Inhalte Seitentitel Kredi Kartı Borç Sorgulama Ve Öğrenme Länge : 37 Perfekt, denn Ihr Seitentitel

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 26 Ayhan a veda

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 26 Ayhan a veda Ders 26 a veda Üzücü bir haber: Türkiye ye taşınacağı için Radio D ye veda eder. Radio D çalışanları a bir sürpriz hazırladıkları halde, veda eğlencesi neşeli geçmez. sabah büroya geldiğinde bir parti

Detaylı

Aşağı Saksonya Eyaleti Başbakanı Stephan Weil Başkanlığındaki Türkiye Ekonomi Heyeti (Ankara, Konya, Istanbul) 4. 9. Mayıs 2014 Kayıt Formu

Aşağı Saksonya Eyaleti Başbakanı Stephan Weil Başkanlığındaki Türkiye Ekonomi Heyeti (Ankara, Konya, Istanbul) 4. 9. Mayıs 2014 Kayıt Formu Anmeldung zur Teilnahme an der Wirtschaftsdelegationsreise unter Leitung von Ministerpräsident Stephan Weil in die Türkei (Ankara, Konya, Istanbul), 4. 9. Mai 2014 Aşağı Saksonya Eyaleti Başbakanı Stephan

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

Yalikavak: Yalıkavak marina manzaralı modern villa, özel havuzlu bahçeli

Yalikavak: Yalıkavak marina manzaralı modern villa, özel havuzlu bahçeli Yalikavak: Yalıkavak marina manzaralı modern villa, özel havuzlu bahçeli Komisyon vardır: evet Komisyon oranı: 3,54% Key Invest - Real Estate Istanbul, Trabzon, Bodrum Yaklaşık Kullanım Alanı: 240 m2 Yatak

Detaylı

Gündogan: Gündoğan koyuna hakim eşsiz manzaralı, konforlu, sonsuzluk havuzlu geniş villa

Gündogan: Gündoğan koyuna hakim eşsiz manzaralı, konforlu, sonsuzluk havuzlu geniş villa Gündogan: Gündoğan koyuna hakim eşsiz manzaralı, konforlu, sonsuzluk havuzlu geniş villa Öz el v illa Kat Sayisi: 3 Komisyon vardır: evet Komisyon oranı: 3,54% Mutfak: Mutfak Mobilyası, Açik Banyo: Dus,

Detaylı

İçindekiler. Çözüm Anahtarı... 102 Sözcük Listesi... 103. Copyright 2002 Max Hueber Verlag. ISBN 3 19 007470 4, 1. Auflage 1.

İçindekiler. Çözüm Anahtarı... 102 Sözcük Listesi... 103. Copyright 2002 Max Hueber Verlag. ISBN 3 19 007470 4, 1. Auflage 1. 1 Guten Tag oder Hallo!... 6 Merhaba! 2 Wer ist der Herr da rechts?... 10 Sağdaki bey kim? 3 Kennen Sie unsere Familie?... 14 Ailemizi tanıyor musunuz? 4 Haben Sie kein Auto?... 21 Arabanız yok mu? 5 Wie

Detaylı

Derdini söylemeyen derman bulamaz.

Derdini söylemeyen derman bulamaz. Derdini söylemeyen derman bulamaz. Uyuşturucu sorunu ile karşılaşan veliler için bilgilendirme broşürü Eine Drogeninformationsbroschüre für Eltern Es ist schwer, jemandem zu helfen, der nicht sagt, was

Detaylı

Die alttürkische Xuanzang-Biographie V

Die alttürkische Xuanzang-Biographie V VERÖFFENTLICHUNGEN DER SOCIETAS URALO-ALTAICA Herausgegeben von Cornelius Hasselblatt und Klaus Röhrborn Band 34 Xuanzangs Leben und Werk Herausgegeben von Alexander Leonhard Mayer und Klaus Röhrborn Teil

Detaylı

TÜRKISCH. NIE MEHR SPRACHLOS! Zeigebilder: praktisch beim Einkaufen Umgangssprache: extra Slang-Kapitel Tipps: Fettnäpfchen vermeiden

TÜRKISCH. NIE MEHR SPRACHLOS! Zeigebilder: praktisch beim Einkaufen Umgangssprache: extra Slang-Kapitel Tipps: Fettnäpfchen vermeiden SPRACHFÜHRER TÜRKISCH NIE MEHR SPRACHLOS! Zeigebilder: praktisch beim Einkaufen Umgangssprache: extra Slang-Kapitel Tipps: Fettnäpfchen vermeiden Mit SPICKZETTEL für den Geldbeutel In Zusammenarbeit mit

Detaylı

Montaj Talimati. Eurorient GmbH., An der Weide 15B, Weyhe,

Montaj Talimati.  Eurorient GmbH., An der Weide 15B, Weyhe, Montaj Talimati www.eurorient.de Eurorient GmbH., An der Weide 15B, 28844 Weyhe, info@eurorient.de Turkish A) Paket içeriği: 1- Schataf Dual 2-1 Adet 3/8 Pirinç T-Bağlantısı 3-1,5 m Beyaz PU Boru 4-20

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Yalikavak: Yüzme havuzlu ve deniz manzaralı yazlık

Yalikavak: Yüzme havuzlu ve deniz manzaralı yazlık Komisyon vardır: evet Komisyon oranı: 3,54% Key Invest - Real Estate Istanbul, Trabzon, Bodrum Yaklaşık Kullanım Alanı: 295 m2 Mutfak: Mutfak Mobilyası, Açik Peksimet mah., Bozdag 9. Sk. C-Blok, No 1 Konacik,

Detaylı

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Bölüm 17 Barikat Đnşası

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Bölüm 17 Barikat Đnşası Bölüm 17 Barikat Đnşası 50 dakika vardır: Oyuncu herşeyi tehlikeye atarak kasiyere güvenmeye karar verir. Radyoda doğu alman askerlerin barikatlarından söz edilir. RATAVA nin silmek istediği olay bu mudur?

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

SPREE LIVING SPREE LIVING VILLAS NEAR THE RIVER SPREE. Derhal bilgi için: +49 (0)

SPREE LIVING SPREE LIVING VILLAS NEAR THE RIVER SPREE. Derhal bilgi için: +49 (0) SPREE LIVING YATIRIM VE KİŞİSEL KULLANIM İÇİN MÜLK DAİRELER STRALAU YARIMADASI SPREE NEHRİ NİN KIYISINDA 9 SEHİR VILLASI KENTSEL YAŞAM AİLE KONUTLARI NEHİR KONUTLARI DİLEDİĞİNİZ GİBİ BİR YAŞAM HER GÜN

Detaylı

TÜRKÝYE / Fabrika SWITZERLAND. Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA

TÜRKÝYE / Fabrika SWITZERLAND. Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA TÜRKÝYE / Fabrika Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA SWITZERLAND Tel : ( 0041 ) 56 610 48 43 Cep Natel : ( 0041 ) 79 605 72 93 E-mail : tuerkel@dplanet.ch

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Eğitim ve İştirak Paketi. Nordrhein-Westfalen Eyaleti. Çalışma, Uyum ve Sosyal İşler Bakanlığı nın bir bilgilendirmesidir.

Eğitim ve İştirak Paketi. Nordrhein-Westfalen Eyaleti. Çalışma, Uyum ve Sosyal İşler Bakanlığı nın bir bilgilendirmesidir. Nordrhein-Westfalen Eyaleti Çalışma, Entegrasyon ve Sosyal İşler Bakanlığı Eğitim ve İştirak Paketi. Nordrhein-Westfalen Eyaleti Çalışma, Uyum ve Sosyal İşler Bakanlığı nın bir bilgilendirmesidir. www.mais.nrw.de

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Bodrum: Bodrumda satılık özel havuzlu deniz manzaralı lüks villa

Bodrum: Bodrumda satılık özel havuzlu deniz manzaralı lüks villa Bodrum: Bodrumda satılık özel havuzlu deniz manzaralı lüks villa Kat Sayisi: 1 Komisyon vardır: evet Komisyon oranı: 3,54% Yaklaşık Kullanım Alanı: 1.000 m2 Yatak Odasi Sayisi: 3 Banyo Sayisi: 3 Müştemilat:

Detaylı

Aşağı Saksonya Eyaleti Başbakanı Stephan Weil Başkanlığındaki Türkiye Ekonomi Heyeti (Ankara, Konya, Istanbul) 4. 9. Mayıs 2014 Kayıt Formu

Aşağı Saksonya Eyaleti Başbakanı Stephan Weil Başkanlığındaki Türkiye Ekonomi Heyeti (Ankara, Konya, Istanbul) 4. 9. Mayıs 2014 Kayıt Formu Anmeldung zur Teilnahme an der Wirtschaftsdelegationsreise unter Leitung von Ministerpräsident Stephan Weil in die Türkei (Ankara, Konya, Istanbul), 4. 9. Mai 2014 Aşağı Saksonya Eyaleti Başbakanı Stephan

Detaylı

Antrag auf Erteilung/Verlängerung einer/eines İlk izin / Uzatma başvurusu

Antrag auf Erteilung/Verlängerung einer/eines İlk izin / Uzatma başvurusu Der Antrag ist auf Deutsch und leserlich auszufüllen: Başvuru Almanca ve okunaklı olarak doldurulmalıdır: Antrag auf Erteilung/Verlängerung einer/eines İlk izin / Uzatma başvurusu Aufenthaltserlaubnis

Detaylı

Bu dersimizde Bayan Graf bir eğitim kursuna gitmek istiyor. Bu konuyu bir arkadaşıyla görüşüyor.

Bu dersimizde Bayan Graf bir eğitim kursuna gitmek istiyor. Bu konuyu bir arkadaşıyla görüşüyor. Der Computer-Kurs Bu dersimizde Bayan Graf bir eğitim kursuna gitmek istiyor. Bu konuyu bir arkadaşıyla görüşüyor. 2/5 Frau Graf: Ist das Ihre Zeitung? Könnte ich die kurz haben? Herr Müller: Ja, gern.

Detaylı

Gelir Vergisi Hadleri

Gelir Vergisi Hadleri 2010-12 Gelir Vergisi Hadleri Ýstanbul, 04 Ocak 2010 Sirküler Numarasý : Elit - 2010/12 Sirküler 2010 Yýlý Gelir Vergisi Hadleri Gelir Vergisi Kanunu (GVK)'nun mükerrer 123. maddesinin 2'nci fýkrasý uyarýnca,

Detaylı

Almanca aile birleşimi sınavı dört bölümdür: 1-Dinleme, 2-Okuma, 3-Yazma, 4-Konuşma

Almanca aile birleşimi sınavı dört bölümdür: 1-Dinleme, 2-Okuma, 3-Yazma, 4-Konuşma Almanca aile birleşimi sınavı dört bölümdür: 1-Dinleme, 2-Okuma, 3-Yazma, 4-Konuşma ALMANYA VİZESİ İÇİN GEREKLİ, AİLE BİRLEŞİMİ YAPACAKLARIN ALMANCA SINAVI SORU ÖRNEKLERİ KONUŞMA BÖLÜMÜ (SPRECHEN): Almanca

Detaylı

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Bölüm 02 Firarda

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Bölüm 02 Firarda Bölüm 02 Firarda Anna komiserin sorularını yanıtlar, ama sorgulama motosiklet gürültüsü ve silah sesleriyle bölünür. Anna kaçar ve müzik kutusunun üzerinde bir adres keşfeder. Bu ipucu ona yardımcı olacak

Detaylı

Marie hat Heimweh. Sevgi evini özler

Marie hat Heimweh. Sevgi evini özler Marie und Charly Da kommt ein anderer kleiner Marienkäfer vorbei. Er hat auch einen Malkasten und einen Pinsel und trägt eine viel zu große Mütze. Er sagt zu Marie: Hallo Marie. Ich bin Charly und ein

Detaylı

Smartphone-Funktionen

Smartphone-Funktionen Smartphone-Funktionen 1 2 3 4 15 1 1 14 13 12 5 8 9 10 11 22 21 20 18 19 1. Ohrhörer 2. Kopfhöreranschluss 3. Display 12. Senden/Antworten 13. Menü/Linksauswahl 14. USB-Anschluss 4. Messaging/Menü Bildlauf

Detaylı

Aşağı Saksonya Eyaleti Başbakanı Stephan Weil Başkanlığındaki Türkiye Ekonomi Heyeti (Ankara, Konya, Istanbul) 4. 9. Mayıs 2014 Kayıt Formu

Aşağı Saksonya Eyaleti Başbakanı Stephan Weil Başkanlığındaki Türkiye Ekonomi Heyeti (Ankara, Konya, Istanbul) 4. 9. Mayıs 2014 Kayıt Formu Anmeldung zur Teilnahme an der Wirtschaftsdelegationsreise unter Leitung von Ministerpräsident Stephan Weil in die Türkei (Ankara, Konya, Istanbul), 4. 9. Mai 2014 Aşağı Saksonya Eyaleti Başbakanı Stephan

Detaylı

SMS. www.turktelekommobile.de. /Turk TelekomMobile

SMS. www.turktelekommobile.de. /Turk TelekomMobile 1. Q SMS n Die neue rife Ta Prepaid- www.turktelekommobile.de /Turk TelekomMobile C Für jeden das Richtige. Mit den neuen - und Minuten-Paketen passen Sie Ihren Türk Telekom Mobile Tarif genau an Ihre

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Schuljahr. Herkunftssprache Türkisch

Schuljahr. Herkunftssprache Türkisch / Schule / Name Schuljahr Allgemeine Arbeitshinweise Trage bitte auf diesem Blatt und auf deinen Arbeitspapieren deine Schule und deinen Namen ein. Kennzeichne bitte deine Entwurfsblätter (Kladde) und

Detaylı

Das Abitur am Istanbul Lisesi

Das Abitur am Istanbul Lisesi Das Abitur am Istanbul Lisesi Bedeutung des Abiturs Abitur un Anlamı Zeitplan für die Qualifikationsphase 11.ve 12.sınıflar için zaman planı Notensystem - Notenberechnung Not sistemi - Not hesaplanması

Detaylı

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat dakikan ve bir canın kaldı.

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat dakikan ve bir canın kaldı. Bölüm 12 Kilise Müziği Anna nın 65 dakikası vardır. Kilisede müzik kutusunun, orga ait eksik bir parça olduğunu keşfeder. Kırmızılı kadın gelir ve ondan bir anahtar ister. Ama nasıl bir anahtar? Kilise

Detaylı

Research Game - The European scientific research game Spielregeln

Research Game - The European scientific research game Spielregeln Research Game The European scientific research game Spielregeln 1.. Das Spiel 1. 1 Research Game das Forschungsspiel Das Projekt kombiniert praktische und theoretische Aktivitäten mit der Arbeit am Computer,

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL (ALMANCA) YETERLİK SINAVI A

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL (ALMANCA) YETERLİK SINAVI A DNN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YBNCI DİLLER YÜKSEKOKULU YBNCI DİL (LMNC) YETERLİK SINVI DI SOYDI FKÜLTE / YÜKSEKOKUL : ÖĞRENCİ NO GENEL ÇIKLMLR VE SINVL İLGİLİ KURLLR 1. Bu soru kitapçığının türü dır. Bunu

Detaylı

Gümüslük: Gümüşlük te deniz manzaralı - spor salonlu sitede satılık villa

Gümüslük: Gümüşlük te deniz manzaralı - spor salonlu sitede satılık villa Gümüslük: Gümüşlük te deniz manzaralı - spor salonlu sitede satılık villa Ev tipi: Villa Kat Sayisi: 2 Komisyon vardır: evet Komisyon oranı: %3,54 Mutfak: Mutfak Mobilyası Yatak Odasi Sayisi: 3 Banyo Sayisi:

Detaylı

PROGİS SOFTWARE GMBH. İletişim & Adresler

PROGİS SOFTWARE GMBH. İletişim & Adresler PROGİS SOFTWARE GMBH İletişim & Adresler Postgasse 6, 9500 Villach, Avusturya Firma Tanımı PROGIS Software Ltd. Şti. GIS yazılım teknolojileri geliştirme ve kırsal alan üzerinde uygulama konularında uzmanlaşmıştır.

Detaylı

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 19 Sahtekarlık ortaya çıkar

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 19 Sahtekarlık ortaya çıkar Ders 19 Sahtekarlık ortaya çıkar Tarladakı esrarengiz şekilleri çiftçiler yapmış olsalar da, UFOların varlığına inanır. ve köylülerle konuşmak için köy birahanesine giderler. ve buğday tarlalarındaki şekillerle

Detaylı