Monatliche illustrierte Immobilien-Zeitung für den Großraum Stuttgart Ausgabe Oktober 2007 Nr. 1. Emlak Sektöründe yeni bir sayfa

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Monatliche illustrierte Immobilien-Zeitung für den Großraum Stuttgart Ausgabe Oktober 2007 Nr. 1. Emlak Sektöründe yeni bir sayfa"

Transkript

1 Monatliche illustrierte Immobilien-Zeitung für den Großraum Stuttgart Ausgabe Oktober 2007 Nr. 1 Zahl der türkischen Häuslesbauer steigt Die Verbundenheit zu beiden Ländern veranlasst viele Kinder der Migranten und Migrantinnen nicht in der Türkei sondern gleich in Deutschland Wohneigentum zu erwerben. 52% der in Deutschland lebenden Türken teilen diese Meinung. Sayfa 10 Emlak Sektöründe yeni bir sayfa Büyüklerimizin bir tarla parasý kazanmaya geldiði Almanya`da, birçoðumuz artýk tarla sahibi olduk. Sayfa 2 Stuttgart 21 projesi ve iki yüzü Proje onaylanmasýna raðmen, stuttgart21 konusunda davulun sesi pek hoþ gelmiyor! Sayfa 11 Telefon Macit Karaahmetoðlu, Dr. Altan Heper (Avukat Türkei) Jörg Khöber, Frank Störmer, Peter Horrig, Alexander Freiherr von Malsen-Waldkirch, Nursel Özel Almanya da Emlak en ideal Yatýrým! Paranýza % 6 ile %9 arasý gelir getiren, sürekli deðer kazanan, enflasyon`a karþý deðerini koruyan tek karlý yatýrým, Almanyada Emlak! Sayfa 8 Ev alýrken devletin kapýsýný çalmayý unutmayýn! Kira Çizelgesi Ev sahibiniz kirayi artirmak istiyor! Almanya da her yil, ev sahiblerinden kiracilara kira artisi içeren milyonlarca mektub çikar. mehr Sayfa 4 Hukuk Köþesi Yeni yasa, daire sahiplerine daha fazla hak ve olanak saðlýyor! Sayfa 3 Uzman Köþesi Bu sayýdaki Uzmanýmýz ENGEL&VÖLKERS Son bir kaç senedir içinde bulunduðumuz ekonomik durgunluk döneminin yeniden harekete geçmesi ile birlikte alman emlak piyasasýnada yeniden hareketlilik geldi. Sayfa 10 Gayrimenkul-spekülasyon süresi Gayrimenkullerinizi satarken spekülasyon süresine dikkat ediniz! Sayfa senesinde konut Teþvik Programýnýn (Eigenheimzulage) kaldýrýlmasýndan sonra, yerine yeni bir Teþvik Programý geldi. Baden Württemberg eyaleti ve Stuttgart Belediyesi, teþvik kasasýný tekrar doldurdu. Ev alýrken `ya varan Teþvik Programlarýndan yararlanabilmek için eyaletin ve Belediye`nin kapýsýný çalmayý unutmayýn. (devamý sayfa 3) Unser Top-Angebot: ca. 8% Rendite Im Zentrum von Böblingen. 230 m² Wfl., massive Bauweise, EG: 3-Zi. ca. 65m², 1.OG ca. 73m², DG: 3-Zi. ca. 73m². Doppelverglaste Holzfenster. Textilfußboden bzw. PVC-Boden. Kaufpreis: ,- Finanzoffice, Krehlstr. 1, Stuttgart Tel.: 0711/ , Stuttgart ve çevresi için aylýk Emlak Gazetesi Sayý Ekim

2 Emlak piyasasý terimleri: Emlak sektöründe yeni bir sayfa! Saygýdeðer okurumuz, Abst. Abstand Mesafe App. Appartement Apartman Ausst. Ausstattung Yapý Özellikleri BW/BaWa Badewanne Küvet Bj. Baujahr Ýnþaat edilen Tarih BK Betriebskosten Ek giderler Blk. Balkon Balkon Bung. Bungalow Bungalow bzb. beziehbar hemen taþýnýlabilinir Komf. Komfort Konfor KM Kaltmiete Soðuk Kira KP Kaufpreis Alis fiyati KT Kaution Depozit Lg. Lage Konum MM Monatsmiete Aylýk kira bedeli mtl. monatlich aylýk Büyüklerimizin bir tarla parasý kazanmaya geldiði Almanya`da, birçoðumuz artýk tarla sihibi olduk. Ve þu anki yapýlan anketleri ele alýrsak, almanya da Ev - Arsa sahibi olan ve olmak isteyen türk vatandaslarýmýzýn sayýsý bir hayli yüksek. Emlak sektöründe bugüne kadar oluþmuþ ve gelecekte oluþabilecek tüm soru ve cavablara, Emlak ve Finans sektöründen uzman kadromuzla, Emlak sektöründe yeni bir sayfa açarak, EMLAK SAYFASI adlý gazetemizi hizmetinize sunmuþ olmaktan gururluyuz. HEDEFÝMÝZ: Ev almak ve evini satmak isteyenleri buluþturmak. Sektörden Haberler Vatandaþýn dilinden (Yazý köþemiz) Piyasa analizi Faizler Bankacýlýk gibi birçok alanda okurlarýmýzý doðru bilgilendirmek! Kýsacasý evini satmak için yola çýkan Emlak sahiplerinin dili, yapaçak olduðumuz haber ve yazýlarýmýz ile ev almak isteyen vatandaþlarýmýzýn gözü olmak istiyoruz! Bende Muhabirim: Hedefimize ulaþabilmek için, þüphesiz siz deðerli okurlarýmýzýn desteðine ihtiyacýmýz var! Siz`de bir Muhabirimiz olun! Emlak ve finans sektörü ile ilgili, ailenizde ve çevrenizde yaþanan olumlu veya olumsuz tüm olaylarý, bizler ile paylaþmanýzý, gazetemizi tavsiye etmenizi, daha iyisini sunabilmemiz için önerilerinizi bize yazýlý olarak bildirmekle çok büyük bir destek saðlamýþ olursunuz. Bende Muhabirim Haber Hattý: Fax: 0711/ Posta: Emlak Sayfasi Bende Muhabirim köþesi Krehlstraße Stuttgart CT Courtage kurtaj DB Duschbad Duþ Kabini DG Dachgeschoss çatý Katý DH Doppelhaus Ýkiz ev DHH Doppelhaushälfte ikiz ev yarýsý Do.-Gge. Doppelgarage ikiz garaj DT Dachterrasse Çatý Terasý EBK Einbauküche gömme mutfak EG Erdgeschoss Giriþ katý EGW Erdgeschosswohnung Giriþ kat dairesi EFH Einfamilienhaus Bir ailelik ev ELW Einliegerwohnung müstakil ev dahili daire EK Eigenkapital öz Sermaye Etg. Eigentumswohnung Daire Gge. Garage Garaj Grdst. Grundstück Arsa Gart. Garten Bahçe HK Heizkosten Isý Masraflarý Hs. Haus Ev Impressum Emlak Sayfasý G. Yýlmaz Telefon: Telefax: Redaktion: D. Gündoðan Technik/Vorstufe: Y. Yanaz Anzeigenleitung: A. Yýlmaz NB Neubau Yeni Konut Nutzfl. Nutzfläche ek kullaným alaný NK Nebenkosten Ek masraflar OG Obergeschoss 1. Kat Prov. Provision Komisyon prov.-fr. provisionsfrei Komisyonsuz RH Reihenhaus Sýra konut Terr. Terrasse Teras VB Verhandlungsbasis Pazarlýkpayý WE Wohneinheit Konut Wohnfl. Wohnfläche Oturum alaný Whg. Wohnung Daire z. BAB zur Bundesautobahn Otoban yakýný Zi. Zimmer Oda ZH Zentralheizung Merkez Baðlý Kat Kaloriferi Ausgabe: monatlich Preis: kostenfrei Auflage: Ex. Verbreitung: Großraum Stuttgart Manfred Pirschke Emlak kredisi danýþmanlýðýnda 30 YIL Baðýmsýz ve güvenilir Emlak kredisi alýrken sunulan teþviklerden yararlanýn. Teþvikli Emlak Kredisi (KfW) Deðiþik Bankalardan, deðiþik teklifileri Manfred sunar, kararý siz verirsiniz. BauFinanz Stuttgart Manfred Pirschke Bankkaufmann Zu den Tannen Stuttgart Telefon: (0711) Telefax: (0711) Handy: (0172) Stuttgart ve çevresi için aylýk Emlak Gazetesi Sayý Ekim 2007

3 Ev alýrken devletin kapýsýný çalmayý unutmayýn! Stuttgart: Baden Württemberg Ekonomi Bakanlýðý tarafýndan, kiþisel kullaným için ev alanlara veya ev inþaa edenlere, 2007 Teþvik Programýný onayladý. Bu Teþvik Programi kapsamýnda bulunanlar; çocuklu veya çocuksuz eþler, en azýndan bir çocuk sahibi dul olanlar, piyasa faizlerinden daha uygun faiz ile Landeskreditbank Baden Würrtemberg (L-Bank) tarafýndan Emlak kredisi alabilecekler. Bu Teþvik Programýnda yeni olan nokta; sadece krediyi almýþ olduðunuz tarihde bulunan çocuklara deðil, krediyi aldýktan sonra 6 sene içerisinde dünyaya gelmiþ olan çocuklarýnýzýda teþvik kapsamýna dahil edebilirsiniz ayrýca gelir sýnýrý yükseltilmiþtir. Ayrýca Enerji tasarrufu kanunlarý kapsamýnda inþaa edilen yapýlara 5.000, `a kadar teþvik verilecek. Devletin Teþvik Programý: 1980`li yýllarýn baþlarýnda bir çok Aile, þehir Merkezinden þehir dýþýna taþýndý, ve dolayýsý ile þehir Merkezinde yüksek derecede Nüfus kayýbýna uðranmasý, Belediye`yi ( Preiswertes Wohnen & Familienbauprogramm ) adlý yeni bir Teþvik Programýna karar vermesini saðladý senesinde konut Teþvik Programýnýn (Eigenheimzulage) kaldýrýlmasýndan sonra, yerine yeni bir Teþvik Programý geldi. Baden Württemberg eyaleti ve Stuttgart Belediyesi, teþvik kasasýný tekrar doldurdu. Ev alýrken `ya varan Teþvik Programlarýndan yararlanabilmek için eyaletin ve Belediye`nin kapýsýný çalmayý unutmayýn. Uygun Fiyata kendi daireniz Preiswertes Wohneigentum (Preiswertes Wohneigentum) Programý kapsamý dahilinde, devletin 1985 yýlýndan bu yana sýra evleri inþaa edilmesine vermiþ oldugu teþvik sayesinde, yaklaþik 2000 evin uzman Müteahitler tarafýndan inþaa edilmesi saðlandý. Uygun derken; bu teþvik kapsamý dahilinde yapýlan inþaatlar, %45`e varan indirimlerle inþaa edildi. Uzun vaadeli kurulmuþ, aile birleþimleri ve en azýndan 18 yaþ altýnda 1 çocuk sahibi ailelerinde bu teþvik`den yararlanmasý mümkün. Gecikmeyin! Belediye yýlda 1 veya 2 kez Teþvik Programý kapsamýnda arsa ve yeni inþaa edilecek yapýlar için projeler sunuyor! Bu Teþvik Programý ile ilgili þartlarý, baþvuru formlarý ve detaylý biligileri (Amt für Liegenschaften und Wohnen Bau-Programm Preiswertes Wohneigentum ) kurumundan alabilirsiniz yýlýnda kaldýrýlan Teþvik Programý (Eigenheimzulage) neredeyse deðiþik bir þekil alarak geri geldi diyebiliriz. Bu Teþvik Programý, aileler için büyük bir önem taþýmakta. Hayalinizdeki evi inþaa ederken önce devletin kapýsý, sonra Noterin kapýsý! Ailelere Ýnþaat Programý (Familienbauprogramm) Teþvik programýnýn genc aileler için`de avantajlý olabilmesi açýsýndan, 23.Subat 2006 tarihinde, yeni yapý inþaa etmek veya ikinci el emlak almak isteyen genç ailelere özel, yeni Teþvik Programý taslaðý hazýrlandý. Bu taslak ile gelen yenilik ise; Teþvik`in gelir sýnýrlarýna göre yükseltilmiþ olmasý. Ayrýca çocuklar için düþünülen teþvik katkýsý, her çocuk için 3.000, ile 4.000, arasý yükseltildi. Ayrýca bir çocuklu aileler için devlet 2006 ve 2007 senesi için toplam 2,3 Milyon Euro teþvik için rezerve ödenek ayýrdý. Avukat Macit Maraahmetoðlu, Emlak Hukuku Uzmaný Yeni yasa, daire sahiplerine daha fazla hak ve olanak saðlýyor! Bina da önemli bir tamirat yapýlmasý gerekiyor ve bina sahiplerinden 10 daire sahibi evet, bir kiþi ise hayýr diyor, dolayýsýyla düþünülen tamirat yapýlamýyor! Biraz saçma? saçma olabilir, ancak ev sahipleri arasýnda bu tür kararlar, alýþýla gelmiþ bir durum. Eylül 2007 tarihinden itibaren yürülüðe giren yasa deðiþikliði ile birlikte, karar alma aþamasý kolaylasiyor. Eski yasaya göre, daire sahipleri toplantýlarýnda, karar alýnabilmesi için tüm daire sahiplerinin onayý gerekiyordu. Yeni yasa`a göre, önemli karar aþamasýnda ¾ - hatta küçük bir çoðunluk ( sahip olduðunuz mülkiyet alanýna endeksli deðil katýlýmcýlarýn sayýsýna endeksli) olmasý yeterli. Aþaðýdaki yazýnýn devamýnda daire sahipleri, yasanýn beraberinde getirdiði en önemli deðiþiklikleri kýsa bir özet halinde görebilirler. Modernize çalýþmalarýnýn sonumu geldi? En önemli yeniliklerden bir tanesi, yenileme önlemlerinin karar alýndýðý aþamayý ilgilendiriyor. Bunlara örnek olarak enerji tasarrufu saðlayan düzenlemeler, ek Balkonun yapýlmasý veya yeni bir asansör hattýnýn döþenmesidir. Geçmiþte daire sahipleri, bina yapýsýnda fiziksel deðiþiklik uygulanabilmesi için, daire sahiplerinin tamamý birlikte bir karar almalarý gerekiyordu. Sadece bir karþý oy kullanýlmasý, yenileme önlemlerini engelliyebiliyordu. Yeni yasa yürürlüðe girmesi ile birlikte bu durumada bir son verilmiþ oldu. Ayrýca bundan sonra çoðunluðun almýþ olduðu karar doðrultusunda, bireysel kararlara karþý uygulama saðlanabilinecek. Bu uygulamada ¾ çoðunluk katýlýmcý sayýsýna göre olmasý veya daire sahiplerinin yarýsýndan fazlasýnýn ortak mülkiyet payýna sahip olmasý gerekli. Bu durumda çoðunluðun aldýðý kararý desteklememiþ olan diðer mülk sahipleride, alýnmýþ olan karar doðrultusunda oluþacak olan masraflarý beraber paylaþmak zorundadýrlar. Mülk sahiplerinin alýnan karara, mahkeme yolu ile karþý çýkabilmeleri için önemli sebepler öne sürmeleri gerekmektedir. Örnek; modernize edilecek olan orta halli bir binanýn aþýrý lüks bir yenileme istemi veya mülk sahibinin yapýlacak olan yenilikler için mali bir darboðaza girmesi, mülkünü satmasý gibi sebepler kararýn fes edilmesi için yeterli olacaktýr. Yazý dizimiz devam edecek! Bir sonraki sayýmýzda konumuz; Müþterek masraflarýn daðýtýmý! Neues Gesetz bringt mehr Rechte und Flexibilität für Wohnungseigentümer Eine wichtige Reparatur muss erledigt werden. Zehn Leute sind dafür, nur einer dagegen. Schon fällt die ganze Sache ins Wasser! Verrückt? Mag sein, aber unter Wohnungseigentümern gehörte so etwas zum Alltag. Ab 01.Juli 2007 wird das neue Wohnungseigentumsgesetz nun Entscheidungen einfacher und flexibler gestalten. Nach alter Rechtslage konnte in der Eigentümerversammlung vieles oft nur einstimmig beschlossen werden. Jetzt genügt in entscheidenden Bereichen eine ¾ - oder sogar nur eine einfache Mehrheit (nach Personen und nicht nach Eigentumsanteilen). Mit dem nachstehenden Beitrag soll Wohnungseigentümern ein kurzer Überblick über die wichtigsten Änderungen gegeben werden. Ende des Modernisierungsstaus? Eine der wichtigsten Erneuerungen bei der Beschlussfassung betrifft Modernisierungsmaßnahmen. Darunter fallen z. B. energiesparende Sanierungen, der Anbau eines Balkons, oder die Installation eines Fahrstuhls. In der Vergangenheit mussten Eigentümergemeinschaften bauliche Veränderungen am gemeinsamen Haus einstimmig beschließen. Ohne Einstimmigkeit konnten wichtige Bauarbeiten nicht vergeben werden. Es genügte eine Gegenstimme in der Eigentümerversammlung, und schon musste auf die Modernisierungsmaßnahme verzichtet werden. Das hat in vielen Eigentümergemeinschaften zur enormen Modernisierungsstaus geführt. Damit ist nun Schluss. Ab sofort kann per Mehrheitsbeschluss eine Maßnahme auch gegen den Willen einzelner durchgesetzt werden. Dabei ist eine ¾- Mehrheit nach Köpfen erforderlich, außerdem müssen diese Eigentümer mehr als die Hälfte der Miteigentumsanteile besitzen. Die unterlegenen Miteigentümer müssen dann die beschlossenen Maßnahmen mittragen, auch deren Kosten. Gerichtlich anfechten können sie den Beschluss nur, wenn die Modernisierung den Charakter der Wohnanlage verändern würde, wie im Falle der Luxussanierung eines durchschnittlichen Wohnhauses, oder wenn sie durch die finanzielle Belastung ihr Wohnungseigentum verkaufen müssten. Der Beitrag wird fortgesetzt. Thema in der nächsten Ausgabe: Umverteilung von Gemeinschaftskosten. Stuttgart ve çevresi için aylýk Emlak Gazetesi Sayý Ekim

4 Kira çizelgesi! Kira çizelgesi nedir? Kira düzeyi çizelgesi 2007/2008 Eyalet Baþkenti Stuttgart Yerel uzlaþtýrma kirasý /m² Donatým Konum Yapým yýlý 1975`den önce Oturum alaný m²* m² m² m² 70m² ve > Kira çizelgesi ev sahiblerine, evini kiralarken kolaylýk saðlar. Ev sahibi kiraya vermek istediði dairesinin kira bedelini tahmin üzerine deðil, kira çizelgesine endeksli belirlemelidir. Kira bedeli Emlak`ýn bulunduðu mevkii, donatimi ve yapým tarihi gibi noktalarý dikkate alarak belirlenir. Sözkonusu Emlak için, kira çizelgesinde kategori belirlenemez ise, emlak sahibi çizelgenin belirlediði rakamlarýn ortalamasýný kira bedeli olarak belirler. Kira çizelgesi, genelde Emlak`ýn bulunduðu belediye ve kurum tarafýndan belirlenir, resmi gazete ve kurumun internet sayfasýnda yayýnlanýr. Kira çizelgesi kiracýlar için`de bir kolaylýk saðlýyor! Ev kiralayanlar, kiralamak istediði evin bulunduðu belediye ve kurumlarý tarafýndan hazýrlanmýþ kira çizelgesine göz atmadan, kira kontratý imzalamasýn. Þu an kirada oturanlar ise geç kalmýþ deðil! Mevcut kira çizelgesini inceleyerek, ödediðiniz kira, gerçek bedelinin altýndamý üstündemi tespit ederek ev sahibiniz ile ödediðiniz kira bedelini tekrar gözden geçirebilirsiniz. Elbette böylesi bir talebinizden dolayý, ev sahibinizin, sizi büyük bir memnuniyet ile karþýlayacaðýný sanmayýn. Ortak bir noktada buluþamama durumunda, kira çizelgesine göre hukuki bir danýþmanlýk almanýzý tavsiye ederiz. Ev sahibiniz kirayý artýrmak istiyor! Almanya da her yýl, ev sahiblerinden kiracýlara kira artýþý içeren milyonlarca mektup çýkar. Bu mektuplar geldiðinde, genelinde kiracýlar fazla bir araþtýrma yapmadan talep edilen artýþa olumlu cevap verirler. Oysa`ki kiracýlarýn, mektubun kendilerine geldiði tarihden itibaren yaklaþýk 3 ay araþtýrabilmeleri için zamanlarý vardýr. Ev sahibinizin, daha fazla paraya ihtiyacýnýn olmasý gibi, geliþi güzel sebebleri öne sürerek kira arttýrýmýnda bulunamaz. Ev sahibiniz, kira arttýrýmýnýn sebeblerini ayrýntýlý bir þekilde, örneklerle belirlemesi gerekiyor. dezavantajlý 5,60-7,10 5,20-6,70 4,90-6,20 4,60-5,90 4,40-5,60 çok basit orta 5,80-7,40 5,40-6,90 5,10-6,50 4,80-6,20 4,60-5,90 avantajlý 6,00-7,70 5,70-7,20 5,30-6,80 5,10-6,40 4,80-6,10 dezavantajlý 6,10-7,70 5,70-7,20 5,40-6,80 5,10-6,50 4,80-6,20 basit orta 6,30-8,00 5,90-7,50 5,60-7,10 5,30-6,70 5,10-6,40 avantajlý 6,50-8,20 6,10-7,80 5,80-7,40 5,50-7,00 5,30-6,70 dezavantajlý 6,50-8,30 6,10-7,80 5,80-7,40 5,50-7,00 5,30-6,70 orta orta 6,70-8,50 6,30-8,10 6,00-7,70 5,70-7,30 5,50-7,00 avantajlý 6,90-8,80 6,60-8,30 6,20-7,90 5,90-7,60 5,70-7,30 dezavantajlý 6,90-8,80 6,60-8,40 6,30-8,00 6,00-7,60 5,70-7,30 iyi orta 7,20-9,10 6,80-8,60 6,50-8,20 6,20-7,90 5,90-7,60 avantajlý 7,40-9,40 7,00-8,90 6,70-8,50 6,40-8,10 6,20-7,80 dezavantajlý 7,40-9,40 7,00-8,90 6,70-8,50 6,40-8,20 6,20-7,90 çok iyi orta 7,60-9,70 7,20-9,20 6,90-8,80 6,60-8,40 6,40-8,10 avantajlý 7,80-10,00 7,50-9,50 7,10-9,10 6,80-8,70 6,60-8,40 Donatým Konum Yapým yýlý Oturum alaný m²* m² m² m² 70m² ve > dezavantajlý 6,50-8,30 6,10-7,80 5,80-7,40 5,50-7,00 5,30-6,70 basit orta 6,70-8,50 6,30-8,10 6,00-7,70 5,70-7,30 5,50-7,00 avantajlý 6,90-8,80 6,60-8,30 6,20-7,90 5,90-7,60 5,70-7,30 dezavantajlý 6,90-8,80 6,60-8,40 6,20-8,00 6,00-7,60 5,70-7,30 orta orta 7,20-9,10 6,80-8,60 6,50-8,20 6,20-7,90 5,90-7,60 avantajlý 7,40-9,40 7,00-8,90 6,70-8,50 6,40-8,10 6,20-7,80 dezavantajlý 7,40-9,40 7,00-8,90 6,70-8,50 6,40-8,20 6,20-7,90 iyi orta 7,60-9,70 7,20-9,20 6,90-8,80 6,60-8,40 6,40-8,10 avantajlý 7,80-10,00 7,40-9,50 7,10-9,10 6,80-8,70 6,60-8,40 dezavantajlý 7,80-10,00 7,50-9,50 7,10-9,10 6,90-8,70 6,60-8,40 çok iyi orta 8,10-10,30 7,70-9,80 7,40-9,40 7,10-9,00 6,80-8,70 avantajlý 8,30-10,50 7,90-10,00 7,60-9,60 7,30-9,30 7,10-9,00 Donatým Konum Yapým yýlý Oturum alaný m²* m² m² m² 70m² ve > dezavantajlý 6,90-8,80 6,60-8,40 6,20-7,90 6,00-7,60 5,70-7,30 basit orta 7,20-9,10 6,80-8,60 6,50-8,20 6,20-7,90 5,90-7,60 avantajlý 7,40-9,40 7,00-8,90 6,70-8,50 6,40-8,10 6,20-7,80 dezavantajlý 7,40-9,40 7,00-8,90 6,70-8,50 6,40-8,20 6,20-7,90 orta orta 7,60-9,70 7,20-9,20 6,90-8,80 6,60-8,40 6,40-8,10 avantajlý 7,80-9,90 7,40-9,50 7,10-9,10 6,80-8,70 6,60-8,40 dezavantajlý 7,80-10,00 7,50-9,50 7,10-9,10 6,90-8,70 6,60-8,40 iyi orta 8,00-10,20 7,70-9,80 7,40-9,40 7,10-9,00 6,80-8,70 avantajlý 8,30-10,50 7,90-10,00 7,60-9,60 7,30-9,30 7,00-9,00 dezavantajlý 8,30-10,50 7,90-10,10 7,60-9,70 7,30-9,30 7,10-9,00 çok iyi orta 8,50-10,80 8,10-10,30 7,80-9,90 7,50-9,60 7,30-9,30 avantajlý 8,70-11,10 8,30-10,60 8,00-10,10 7,70-9,80 7,50-9,50 günstige Geschäftsdrucke Visitenkarten 500 Stück nur 52,- * Briefbogen 500 Stück nur 78,- * Flyer A Stück nur 59,- * Fragen Sie nach Ihrem individuellen Angebot für Broschüren, Exposeés, Plakate, Flyer, Blöcken, etc. Donatým Konum Yapým yýlý Nisan 2006** Oturum alaný m²* m² m² m² 70m² ve > dezavantajlý 7,80-10,00 7,50-9,50 7,10-9,10 6,90-8,70 6,60-8,40 orta orta 8,00-10,20 7,70-9,80 7,30-9,40 7,10-9,00 6,80-8,70 avantajlý 8,30-10,50 7,90-10,00 7,60-9,60 7,30-9,30 7,00-9,00 dezavantajlý 8,30-10,50 7,90-10,10 7,60-9,60 7,30-9,30 7,10-9,00 iyi orta 8,50-10,80 8,10-10,30 7,80-9,90 7,50-9,60 7,30-9,30 avantajlý 8,70-11,10 8,30-10,60 8,00-10,20 7,70-9,80 7,50-9,50 dezavantajlý 8,70-11,10 8,40-10,60 8,00-10,20 7,70-9,90 7,50-9,60 cok iyi orta 8,90-11,40 8,60-10,90 8,20-10,50 8,00-10,10 7,70-9,80 avantajlý 9,20-11,70 8,80-11,20 8,50-10,80 8,20-10,40 7,90-10,10 die günstige online-druckerei Telefon: *Preise verstehen sich rein netto zzgl. gesetzl. MwSt. ab druckfertig gelieferten Daten * 30 m² altýndaki Oturum alanlanýn fiyatlarý 30² -40 m² arasýndaki fiyatlara göre çizelge fiyatlarýndan daha yüksektir. Daha küçük oturum alanlarýnda ise (20 m²) bu artýþ %13 yüksekliðindedir. ** Çizelge`de 2006 yýlýnýn Mayýs ayýndan itibaren fiyatlar bulunmamaktadýr ve dolayýsý ile Çizelge 05/2006 dan sonra yapýmý sona ermiþ olan yapýtlara ait deðerleri içermemektedir. 4 Stuttgart ve çevresi için aylýk Emlak Gazetesi Sayý Ekim 2007

5 WOHNUNG kaufen Swimmingpool, Aussicht, Top Lage Schulen, Kindergärten, Einkaufsmöglichkeiten und öffentliche Verkehrsanbindungen sind in wenigen Gehminuten zu erreichen. Sehr praktisch geschnittene 2-Zimmerwohnung befindet sich im 4.OG eines Mehrfamilienhauses in Gerlingen. Das Objekt und die Wohnung befinden sich allgemein in einem guten Zustand. Eine herrliche Aussicht! Ein Swimmingpool zur gemeinschaftlichen Nutzung ist im Untergeschoss des Hauses vorhanden. Von der Wohnungseingangstüre kommen Sie in die helle, mit Mosaiksteinen belegte Diele, die zu den weiteren mit Laminat ausgestatteten Räumlichkeiten führt. Neue Kunsstoffenster. Eine gut erhaltene Einbauküche ist im Kaufpreis enthalten. Kaufpreis: ,- 3-Zimmer-Wohnung in Esslingen In traumhafter Lage von Esslingen. Die Wohnung liegt in einem ruhigen, gewachsenen Wohngebiet. Das Haus ist in einem guten Allgemeinzustand. Die Grundrisse sind familiengerecht. Durch die Eingangstüre gelangen Sie auf den hochexklusiv gefliesten Flur. Kaufpreis: ,- Eine solide 2-Zi.-Whg. in Ludwigsburg Das Objekt befindet sich in unmittelbarer Nähe der Einkaufsmöglichkeiten des täglichen Bedarfes. Das 1984 errichtete Mehrfamilienhaus ist in einem guten Zustand. Die Wohnräume sind überwiegend mit Fliesen und Laminat ausgestattet. Die Fenster sind aus Kunststoff. Kaufpreis: ,- Modernisierte 2-Zimmer-Wohnung am Waldrand In Waldrandlage, im Stadtteil Spitzholz. Einkaufsmöglichkeiten und Bushaltestellen in der Nähe. 2-Zimmer-Eigentumswohnung im 13. Obergeschoss eines 22 stöckigen Mehrfamilien-Wohnhauses. Die für eine 2-Zimmerwohnung komfortable Wohnfläche verteilt sich großzügig auf zwei Zimmer. Kaufpreis: ,- Familienfreundliche 3 1 /2-Zimmer-DG-Whg. Das Objekt befindet sich in einer familiengerechten und sehr ruhigen Wohnlage. Diese gemütliche und ruhig gelegene 3 1 /2 Zimmer-Whg. befindet sich in einem sehr gepflegten MFH. Die Wohnung ist überwiegend mit Fliesen verlegt, Schlaf- und Wohnbereiche mit Teppich. Kaufpreis: ,- JUGENDSTIL 2-Zimmer-Wohnung Das Objekt befindet sich in der Nähe vom Kurpark und Anna Maria Krankenhauses. Das denkmalgeschützte Gebäude ist in einem gepflegten, baulich guten Zustand. Echtholzboden in Wohnräumen und Diele. Das Tageslichtbad ist mit einer Dusche ausgestattet. Kaufpreis: ,- 4-Zimmer-Wohnung in Top-Lage Kindergerten und Schulen sind in unmittelbarer Nähe. Busverbindungen zum Bahnhof in Böblingen. Diese helle und gepflegte 4-Zimmer- Wohnung befindet sich in einem Mehrfamilienhaus mit 8 Parteien. Die lichtdurchflutete Wohnung ist großzügig aufgeteilt, und überwiegend mit Parkettboden verlegt. Kaufpreis: ,- 3-Zimmer-Wohnung in Maichingen Schulen, Kindergärten, Einkaufsmögl. sind in wenigen Minuten erreichbar. Sehr praktisch geschnittene 3-Zimmer- Wohnung. Sie befindet sich im 3. OG eines Mehrfamilienhauses. Hell geflieste und großzügige Diele. Weitere Räumlichkeiten sind mit Laminat verlegt. Kaufpreis: ,- 2 1 /2-Zi-Whg. mit Terrasse und ca. 60 m² Garten Wenige Gehminuten zur S-Bahn oder Stadtbahn-Haltestelle. Mit der S-Bahn erreicht man den Stuttgarter Hauptbahnhof. Diese gemütliche und ruhig gelegene 2 1 /2- Zimmer-Wohnung ist Teil eines modernen Mehrfamilienhauses. Eingangsbereich modern gefliest. Badezimmer hell gefliest. 60m² großer und gepflegter Garten. Kaufpreis: ,- 2-Zimmerwohnung in S-Birkach Zentrale und dennoch sehr ruhige Wohnlage. Zum Birkacher Ortskern, mit sämtlichen Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe. Das Objekt und die Wohnung sind in einem guten Zustand. Das Dach und die Außenfassade sind gut erhalten. Die Wohnung ist überwiegend mit Teppichboden verlegt. Badezimmer mit Wanne. Kaufpreis: ,- Großzügige und günstige Familienwohnung In der Nähe vom Marienhospital. Diese sehr praktisch geschnittene 3 1 /2-Zimmerwhg. befindet sich im EG eines 4-Familienhauses. In jedem Zimmer ist ein schöner Laminatboden verlegt, dazu ist die Küche hell gefliest. Kaufpreis: ,- Attraktive 3-Zimmer- Eigentumswohnung Stuttgart Sillenbuch, ruhige, zentrumsnahe Wohnlage. Freundliche 3-Zimmer-ETW in einem sehr gepflegten 6-Familienhaus. Die Wohnung ist renoviert. TL-Bad, WC separat, Balkon, Gas- Kachelofenheizung. Kaufpreis: ,- Gerne stehen wir Ihnen für Fragen unter der angegebenen Mobilnummer zur Verfügung. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns weiterempfehlen würden. Trockenbau...Umbauarbeiten...Anbauarbeiten...Sanierungsarbeiten...Schuttentfernung Bei uns erhalten Sie alles aus einer Hand: Außenanlagen (Stellplätze, Gartenwege, Gartenmauern usw.) Sanitärarbeiten (durch anderen Fachbetrieb) Elektroarbeiten (durch anderen Fachbetrieb) Bodenlegerarbeiten (Teppich, Laminat, Fliesen, Fertigparkett) Entrümpelung Komplette Bäder Neu- und Umgestaltung (Fliesen, Marmor, Granit usw.) Haushaltsauflösung Baustellengrobreinigung Gartenpflegearbeiten Holz- und Bautenschutz Montagebau von genormten Baufertigteilen Güvenin bittiði deðil, baþladýðý adres. JOSEF Renovierungen Inh.: Josip Hovanjec Rechtsanwälte Macit Karaahmetoglu Dr. Altan Heper, (Avukat Türkei) Jörg Khöber Frank Störmer Peter Horrig Alexander Freiherr von Malsen-Waldkirch Nursel Özel Bahnhofstraße Magstadt Rechtsanwälte Telefon Mobil: Fax: Interessenschwerpunkte Presserecht, Vertragsgestaltung, Wirtschaftsrecht, Inkasso, Zwangsvollstreckung Türkisches Zivilrecht, Türkisches Handelsrecht, Internationales Recht Mietrecht, Wohnungseigentumsrecht, Bankrecht, Bau- und Architektenrecht, Grundstücks- und Immobilienrecht Familienrecht, Marken- und Urheberrecht, Wettbewerbsrecht, Erbrecht, Speditionsrecht Arbeitsrecht, Handelsvertreterrecht, Ausländerrecht, Staatsbürgerschaftsrecht, Verwaltungsrecht Straf- und Strafvollstreckungsrecht, Arzthaftungsrecht, Handels- und Gesellschaftsrecht Verkehrsrecht, Versicherungsrecht, Reiserecht, Insolvenzrecht, Sozialrecht Wir setzten uns gezielt, konsequent und engagiert für die Wahrnehmung Ihrer Interessen ein Macit Karaahametoglu Karaahmetoglu & Kollegen Gerlinger Straße 6 D Ditzingen Birileri sorun üretir, diðeri çözüm üretir! Biz çözüm üretenlerdeniz! Uygun faiz Uzman Danýþmanlýk Banka`da ve Noter`de yanýnýzdayýz Tüm iþlemler uzman kadromuz tarafýndan takip edilir Bankanýn kapýsýndan dönenlere bizim kapýmýz açýk! Krehlstr Stuttgart Tel.: 0711 / Fax: 0711 / E Mail: Website: Stuttgart ve çevresi için aylýk Emlak Gazetesi Sayý Ekim

6 WOHNUNG kaufen Sachwert Württemberg GmbH & Co KG 4 Zi.DG-Whg. mit zusätz. Bühne in Esslingen Schöne Neubau 3-Zi. Maisonette- Wohnung Sonnige niedrig frequentierte Lage. Neu errichtete 3-Zimmer Maisonette- Wohnung im schönen Herrenberg. Im Wohnzimmer Laminat verlegt. Flur, Bad und Küche gefliest. Kaufpreis: ,- 2-3 Familienhaus!!! Kernsaniert Im Zentrum von Sindelfingen. Bj. 1920, Wfl. ca. 210 m², 2005 komplett saniert und isoliert. 1 Garage, 1 Stellplatz. Wohnbereiche Laminat. ZH, Veluxfenster. Kaufpreis: ,- Offen gestaltete 2-Zimmerwohnung Nähe der Stadtbahn und dem Einkaufszentrum Cannstatter Carres. Objektbeschreibung Gepflegte, offen gestaltete 2-Zimmerwohnung in einem 1996 errichteten Wohnhaus. Holzisolierfenster, Laminat, EBK, Fernwärmeheizung, Tiefgaragenplatz. Kaufpreis: ,- ES-Oberesslingen, Hainbachstraße. Großzügige Wohnung ca. 85 qm mit zusätzlicher Ausbaureserve in der Bühne (ca. 25 qm) und Carport. Baujahr 1955, saniert 2007, neue Etagenheizung, Kunststofffenster, Boden Buche, Balkon, Bad neu. Kaufpreis: ,- Herr Eberhardt Telefon 0171/ Attraktive 3-Zi.-DG-Wohnung Ruhig, dennoch zentral in Bad Cannstatt. U-Bahn in der Nähe. 3-Zimmer-DG-Wohnung mit hohen Wänden in einem gut erhaltenen 6-Familienhaus. Doppelverglaste Holzfenster, Teppichboden, Gas-ZH., EBK., Veranda. Kaufpreis: ,- 3-Zi.-Whg. mit Terrasse und sehr großem Garten Bj. 74, 80 m², Keller, Trockenraum, Heizung + Warmwasser anlagen erneuert, ruhige Lage Kaufpreis: ,- Finanzoffice-Stuttgart Tel: 0711/ Zi.-Whg. in einer ruhigen Lage, in S-Münster 1. OG, 87 m², Bj. 60, renov., Badezimmer mit Eckwanne, Gäste WC, & quot; Keller, neue Fenster Kaufpreis: ,- Finanzoffice-Stuttgart Tel: 0711/ Zi. S-Killesberg 63 qm, Bj. 1934, EBK Kaufpreis: ,- 3 Zi. S-Gablenberg 70 qm, Bj. 1911, Garage, Terrasse, EBK, renoviert Kaufpreis: ,- Objekte inserieren: Modernisierte 3-Zi.-Whg. in S-Süd In der Nähe vom Marienhospital. Das 1920 erbaute Objekt wurde vor einigen Jahren renoviert und modernisiert Alle Wände mit Rauputz versehen und die Fenster erneuert. 2 große Keller und eine Bühne. Kaufpreis: ,- Modernisierte 2-Zi.-Whg. für ein gutes Angebot In der Nähe vom Marienhospital gelegene Seitensraße. Außenfassade, wie die Wohnung selbst komplett renorv. und alle Fenster erneuert. Überwiegend Laminat und Fliesen. Blk. mit Blick ins Grüne, 2 Keller Kaufpreis: ,- 4 Zi. Wohnung mit Bäckerei in Bad Cannstatt Wohnung ist frei, ca. 101 m² 2006 neu ausgebaut Winterg. Garage, Bäckerei vermietet für 500,-- Kaufpreis: ,- Dr. Hybner Immobilien GmbH, Tel. 0711/ S-Zuffenhausen für Familie mit zwei Kindern 4-Zi. Whg. ca. 80 m², sonnig, Zentr. Heizung, neue Fenster, Bad m. Fenster, 2. OG Garage möglich Kaufpreis: ,- Dr. Hybner Immobilien GmbH, Tel / Emlak ilanlarý için: S-Zuffenhausen, im renovierten 4 FH, ruhig 3-Zi. Whg. ca. 60 m², hell, Zentr. Heizung, neue Fenster u. alle Leitungen, Bad mit Fenster im 1. OG Kaufpreis: ,- Dr. Hybner Immobilien GmbH, Tel / Gepflegte 2 1 /2-Zimmer-Wohnung in Deckenfronn Zentralle Lage, Einkaufsmöglichkeiten u. Busverbindungen in unmittelbarer Nähe. Bj 80, 67 m², 1.OG insg. 4 Parteien. Überwiegend mit weißen Fliesen, EBK, TG + Stpl. Keller, Etagenheizung. Kaufpreis: ,- ABSOLUTE ruhige familienfeundliche Lage! Umgebung geprägt durch Einfamilien-, Doppel- und Reihenhäuser. Gepflegte Doppelhaushälfte. Bj. 1998, 7-Zi., Wfl.: ca. 170 m². gefliester Wohn-, Essbereich, FBH, EBK, Doppelgarage. Kaufpreis: ,- Eleman aranýyor Sizde ilklerin içinde olun! Giriþimcilere bölge bayiiliði; Giriþimci ruhuna sahibim, yeni bir oluþumun içerisinde bende bulunmak istiyorum diyorsanýz... Haber; Haber muhabirliði konusunda deneyime ve tecrübeye sahibim diyorsanýz... Reklam Pazarlamacýlýðý; Pararlamacýlýk ruhuna sahibim diyorsaniz... Uzman yazar; Emlak ve Finans sektöründe tecrübeli ve deneyimliyim diyorsanýz... Daðýtým; Stuttgart ve çevresinde Gazetemizi daðýtýmýný üstlenmek ve ek gelir saðlamak istiyorum diyorsanýz... Ilkeli, dürüst ve objektif bir yapým var diyorsanýz... Bize yazýlý olarak baþvurun; Emlak Sayfasý Krehlstr Stuttgart Telefon veya ile DIE ERSTE TÜRKISCHE IMMOBILIENZEITUNG IN DEUTSCHLAND 6 Stuttgart ve çevresi için aylýk Emlak Gazetesi Sayý Ekim 2007

7 WOHNUNG kaufen HAUS kaufen 2 1 /2 Zi. Heilbronn Zentr. Bj.1990, 1.OG, 63qm, Bad, Doppelparker Kaufpreis: ,- Finanzoffice - Tel: 0711/ Zi. Stgt.-West 77 qm, Bj. 1910, TL Bad, ren.bed., Gas-Zentral, EG Kaufpreis: Zi. S-Cannstatt 80 qm, Blk, Gas-Etagen-Hzg., Bj. 1952, Kaufpreis: Zi.-DG S-Cannstatt 61 qm, Bj. 1959, Blk., TL.-Bad, Fenster und Türen 2002 neu Kaufpreis: Zi. S-Cannstatt 65 qm, Bj. 1909, 2. OG Kaufpreis: ,- 2 Zi. S-Mitte 60 qm, Bj. 1976, Fußbodenheizung, große Terrasse Kaufpreis: ,- 3 Zi. S-West 81 qm, Bj. 1958, Gas-Etage- Hzg.,Süd-Balkon, Kirschparkett Kaufpreis: ,- 3 Zi. S-Vaihingen 61 qm, Stellplatz, Bj. 1962, EG Kaufpreis: ,- 3 Zi. S-Feuerbach 70 qm, Bj. 1964, Gas-Zenztral- Heizung, Balkon Kaufpreis: ,- 2 1 /2 Zi. S-Feuerbach 65 qm, Gas-Zentral-Heizung, Bj. 1964, Balkon Kaufpreis: ,- Freundliches 3-Familienhaus Ruhig aber dennoch zentral im beliebten Stadtteil Stuttgart-Möhringen. 3-Familienhaus, einseitig angebaut, mit Garage und 2-3-KFZ-Stellplätzen. Komplett vermietet. Drei Wohnungen mit je 3 Zimmer, Küche und Bad. Kaufpreis: ,- Achtung!!! Top-Angebot ca. 8% Rendite Im Zentrum von Böblingen. 230 m² Wfl., massive Bauweise, EG: 3-Zi. ca. 65m², 1.OG ca. 73m², DG: 3-Zi. ca. 73m². Doppelverglaste Holzfenster. Textilfußboden bzw. PVC-Boden. Kaufpreis: ,- Neubau-Reihenhaus günstiges Preis Brackenheim Ruhig im Grünen, Mittelhaus, 4,5 Zimmer, ca. 120 qm, Garten, zusätzliches Zimmer im DG möglich Kaufpreis: ,- Dr. Hybner Immobilien GmbH, Tel. 0711/ Immobilien Huttenlocher Leinfelden- Echterdingen Doppelhaushälfte Objektbeschreibung Bj mit Garten 642 m 2, 5 1 /2 Zimmer, 129 m 2 Wfl; Terasse, 2 Gar; Bestzustand, Das Haus ist frei; Käufer können sofort einziehen! Kaufpreis ,- Telefon Neubau Reihenhaus Top Preis Brackenheim Mittelhaus, ca. 120 m², Grundstück 258 m², 4,5 Zimmer, zusätzliches Zimmer im DG möglich. Kaufpreis: ,- Dr. Hybner Immobilien GmbH, Tel. 0711/ Bu fýrsatý kaçýrmayýn- Havadan ucuz Sindelfingen-Stuttgart, Sýra evi, imar edilmiþ bölge 129 m², alan 166 m², 3 katlý, 5 oda Alýþfiyatý: ,- Engel & Völkers, Planiestr. 21, Sindelfingen, Tel.: 07031/ Ruhsatlý inþaat müsadesiyle muhteþem arazi! Sindelfingen-Magstadt, arazi alaný 1028 m², kat alan rakamý 0,66; dönüm rakamý 0,30. Alýþfiyatý: ,- Engel & Völkers, Planiestr. 21, Sindelfingen, Tel.: 07031/ Historisches Wohn- & Geschäftshaus in prominenter Lage, Wohn- und Nutzfläche ca. 537 m 2 Das denkmalgeschützte Anwesen befindet sich im historischen Stadtkern von Nürtingen. Das Gebäude wurde in den letzten Jahren grundlegend saniert und renoviert und stellt ein Schmuckstück Nürtingens dar. Eine große Garage ist vorhanden, des Weiteren sind zwei Duplex-Garagen auf dem dazugehörigen Grundstück genehmigt. Zum Haus gehört ein eigener Garten mit direktem Zugang von einer der Wohnungen. Für die einzelnen Einheiten liegt eine Abgeschlossenheitsbescheinigung vor. Büro Esslingen: 0711/ Investment Forum Stuttgart Fellbach Zentrum 6 Familienhaus Zentrum 3 x 96 m² und 3 x 68 m² DG ausbaufähig 2 Whg.`en kurzfristig frei. Keller, Gewölbekeller, Garage. mittel, 492 m² Wfl. + DG Kaufpreis: ,- Ibrahim Zor, Tel o. Mobil Redaktionsschluss Ausgabe November 2007: Kasým sayýsý Emlak Ýlanlarý için son tarih: Zi.+Bühne S-West 100 qm, Bj. 1958, Blk., 3. OG Kaufpreis: ,- 2 1 /2 Zi. S-Sommerrain 54 qm, Bj. 1997, Terasse, Tiefgarage, Zentral-Heizung Kaufpreis: ,- GEWERBE kaufen Investment Forum Stuttgart ANLAGE WOHNUNG mieten 2 1 /2 Zi. S-Heslach 57 qm, Bj. 1900, EG, Gas- Etage-Heizung, renoviert Kaufpreis: ,- 2 Zi. S-Heslach 50 qm, Bj. 1900, Parkett, EBK Kaufpreis: ,- 2 Zi. S-Birkach 49 qm, Bj. 1976, Balkon, Garage Kaufpreis: ,- 2-3 Zi. S-Cannstatt 68 qm, Bj. 1900, Gas-Etagen- Heizung Kaufpreis: ,- 3 Zi.+Bühne S-Cannstatt 60 qm, Bj. 1915, renoviert, Zentral-Heizung Kaufpreis: ,- 3 Zi. S-Cannstatt 68 qm, Bj. 1962, Balkon, Gas- Zentral-Heizung Kaufpreis: ,- Ludwigsburg Verkaufs- und Lagerfläche Gewerbegebiet Ludwigsburg Neben OBI, LIDL, HORN- BACH, KAUFLAND Verkaufs- und Ausstellungsfläche 2100 m², Stellplätze, Anlieferungsrampe Guter Zustand, Keller Sanitärräume im UG, Ölheizung, Miete zzgl., MwSt+NK+Kaution+Prov. Preis: Auf Anfrage Ibrahim Zor, Tel o. Mobil Saðlam sermaye yatýrýmý yapmak istermisiniz? Sindelfingen, 2 adet 3 odalý apartman 110 m², altý dükkan 53 m², doðalgazlý kalorifer, tamir yýlý Alýþfiyatý: ,- Engel & Völkers, Planiestr. 21, Sindelfingen, Tel.: 07031/ Yýllýk kira geliri tam ,80 Sindelf., alan 2626 m², 20 daire, 54 garaj, market, Allianz, okul, tiyatro, büro, lokanta, bina tamirli. Alýþfiyatý: ,- Engel & Völkers, Planiestr. 21, Sindelfingen, Tel.: 07031/ Achtung!!! Top-Angebot ca. 8% Rendite Im Zentrum von Böblingen. 230 m² Wfl., massive Bauweise, EG: 3-Zi. ca. 65m², 1.OG ca. 73m², DG: 3-Zi. ca. 73m². Doppelverglaste Holzfenster. Textilfußboden bzw. PVC-Boden. Kaufpreis: ,- 5-Zimmer-Wohnung mit 60m² Terasse/Wintergarten Das Objekt befindet sich in Feuerbach. Sämtliche Einkaufsmögl. sind in der Nähe. Die 5-Zimmer-Wohnung befindet sich in einem guten Zustand! Sehr schöne Aufteilung! Überwiegend Fliesen und Laminat. ca. 60m² Terasse/Wintergarten. Miete: Warm 890,- DIE ERSTE TÜRKISCHE IMMOBILIENZEITUNG IN DEUTSCHLAND Risikieren Sie einen Blick auf unsere Site: Stuttgart ve çevresi için aylýk Emlak Gazetesi Sayý Ekim

8 Almanya da Emlak en ideal Yatýrým! 14) Alýþ veriþ merkezine yakýnlýðý Konutun alýþveriþ merkezlerine ve çarþýya yakýnlýðý önemlidir. Fiyatýný yükseltir. Alýþveriþ olanaklarýnýn zor olduðu bir mevkideki konutlar çok fazla talep görmez. 15) Aidat Merkezi ýsýtma ve güvenlik gibi etkenler aidatlarý yükseltir. Alýnan hizmetlere göre aidatlarýn düþük olmasý konutun bulunduðu apartmanýn ve sitenin deðerini artýrýr. Alýnan hizmete göre aidatýn yüksek olmasý konut açýsýndan dezavantajdýr. 16) Malzeme kalitesi Kapý, pencere, elektrik ve su tesisatýnda kullanýlan malzemenin belli markalarýn ürünleri olmasý konutun fiyatýný artýrýr. Ýthal markalar (Çin hariç) yerli markalara oranla daha deðerlidir. 17) Yapým yýlý Binanýn yapýldýðý yýl. Binanýn kullanýldýðý süre uzadýkça konut fiyatlarý düþer. 18) Bina özelliði Binanýn apartman veya baðýmsýz ev olmasý fiyat üzerinde etkilidir. Apartmanlarda arsa payý az olduðu için fiyat düþük olur. 19) Güneþ alma durumu Konutun güneþ alýp almamasý, alýyorsa günde kaç saat aldýðý önemlidir. Ayrýca konutta güneþ almayan odalann bulunmasý konutun fiyatýný düþürür. Güneye bakan konutlar her zaman daha fazla raðbet görür. Paranýza %6 ile %9 arasý gelir getiren, sürekli deðer kazanan, enflasyon`a karþý deðerini koruyan tek karlý yatýrým, Almanya da Emlak! Paranýza %6 ile %9 arasý gelir getiren, sürekli deðer kazanan, enflasyon`a karþý deðerini koruyan tek karlý yatýrým, Almanyada Emlak! Geçmiþte, deðiþik sebeplerden dolayý, bir çok kez Noterin ve Bankanýn kapýsýndan geri döndüðümüz olmuþtur! Ýlerleyen zaman içerisinde`de, ya zamanýnda þu evi almadýkta, iþte o`zaman alsaydýk þimdi þöyle olurdu, böyle olurdu dediðimizde olmuþtur! Geçmiþte 3 Oda orta sýnýf bir dairenin fiyatý takriben DM iken Euro hesabý yaklaþýk ,-. Bugün ise benzeri bir daire takriben ,-. Faizlerin %5`de gezdiði, kira gelirinin bankaya ödenecek taksiti karþýladýðý bu dönemlerde, Almanyada Emlak`a yatýrým yapmanýn tam zamaný diyebiliriz. Emlak a yatýrým derken, gerçekten bir yatýrýmdan söz ediyorum. Yatýrým demek, elinizde var olan sermayenizi yatýrabilirsiniz. Yok olan sermayenizi yatýramazsýnýz. Elbetteki yatýrýmýn tamamýný 3`üncü bir kaynaktan, yani bir bankadan saðlamakta akýllý bir yatýrým olabilir. 2) Baþka dairelerinde bulunduðu bir Emlak`da Mülk sahipleri Kooperatifi (Eigentümergemeinschaft) son raporunu isteyiniz ve detaylý bir þekilde alacak olduðunuz Emlak`ýn yan masraflarýný ve Mülk sahibi Kooperatifinin almýþ olduðu son kararlarýda inceleyiniz 3) Ýnþaat kalitesi Demirden çimentoya, sývadan iþçiliðe kadar bütün unsurlar inþaatýn kalitesini oluþturur. 4) Toplam kullaným alaný Konutun kullaným alaný arttýkça fiyat artar. Konutlarda fiyatlar brüt metrekare bazýnda belirlenir. 5) Net alan Oda, salon, koridor ve balkonun toplam alaný. Net alanýn fazla olmasý deðeri artýrýr. 6) Yeþil alan Konutun deðerini yükseltir. Çevre düzenlemesi her zaman fiyatý artýrýyor. Ayrýca yeþil alanlarýn deðerlendiriliþ tarzý da konut fiyatlarýna etki ediyor. 10) Balkon Konutlarda aranan özelliklerdendir. Geniþliði ve birden fazla olmasý fiyatýný etkiler. Özellikle iklimin yumuþak olduðu kentlerde balkon daha önemlidir. 11) Satýþ kabiliyeti Konut satýlýða çýkartýldýðýnda eðer kýsa sürede satýlabilecek özellýkteyse daha deðerlidir. 12) Ulaþým Konuta ulaþýmýn kolay ya da zor olmasý fiyata etki eder. Toplu ulaþým araçlarýyla ulaþýmýn kolay olduðu semtlerde emlak fiyatlarý her zaman yüksek olur. Ayrýca ulaþým yatýrýmlarý, bir bölgedeki emlak fiyatlarý üzerinde doðrudan etkilidir. 13) Tapu durumu Konutun tapusunun uzman bir kiþi tarafindan herhangi bir engel teþkil eden unsurlara karþý incelenmesi gerekmektedir. 20) Özel dekorasyon Konutta dekorasyon ve dekorasyonun kalitesi fiyatý yükselten etkenler arasýndadýr. 21) Kira geliri Konutun aylýk kira getirisi ve kiraya verilebilme durumu son derece önemlidir. 22) Net alanla brüt arasýndaki fark Konutun net alaný ile brüt alaný arasýndaki fark, inþaat kalitesi ve mimarlýk durumuyla ilgili bilgi verir. Fark ne kadar az olursa o kadar iyidir. 23) Referanslar Konutu inþa eden þirketin referanslarý önemli. Özellikle proje aþamasýnda konut satýn alýyorsanýz, þirketin önceki gerçekleþtirdiði projeleri araþtýrýn. Ancak mevcut borcunuz var ise, bu borcu`da alacak olduðunuz kredinin üzerine eklemek yatýrým deðil, sadece yaðmurdan kaçýp, doluya yakalanmak demektir. Bir cok uzmanlarýn tespitlerine göre. Almanya da Emlak deðerlerinin önümüzdeki 30 yýla kadar yaklaþýk %70`e kadar artacaðýný belirliyor. Konut alýrken dikkat edilmesi gerekilen konular: Proje aþamasýnda veya ikinci el bir Emlak hiç farketmez. Mutlaka dikkat etmeniz gereken noktalar vardýr. Size konut satýn alýrken dikkat etmeniz gereken noktalarý sýralýyoruz: 1) Kullanacak olduðunuz kredinin uzun vadeli olmamasýna ve 2. dönem faizininde mümkün mertebe uygun bir faiz oranýna endekslenmesine dikkat ediniz. 7) Mevki Binanýn bulunduðu semt ve ilçe, Kent e göre deðiþmekle birlikte gelir seviyesi yüksek kesimin yaþadýðý semtlerdeki konutlar orta ve alt gelir grubunun yaþadýðý semtlere göre daha deðerlidir. 8) Doða manzarasý Doða manzarasý konutlann fiyatýný yükseltir. Doðaya yakýn olan projeler, ciddi ulaþým sorunu yoksa çok fazla raðbet görür. Ayrýca ikinci el piyasasý hareketli olur. 9) Kapalý otopark Konutun kapalý otoparka sahip olmasý fiyatý açýsýndan olumlu avantajdýr. Son yýllarda büyük kentlerdeki merkezi lokasyonda yapýlan projelerde kapalý otopark anlayýþý ön plana çýktý. 8 Stuttgart ve çevresi için aylýk Emlak Gazetesi Sayý Ekim 2007

9 Anahtar teslim Neubau Sechs-Familien-Wohnhaus im Mühleweg 12, Eningen Komisyon yok Giriþ Kat 87,7 m² , ,- Oto Parký 2.Kat Daire A 87,7 m² , ,- Oto Parký SATILDI Emlak Kredisi örnek hesaplama: Giriþ Kat 3 Oda - 86m² Satiþ Fiyatý: ,- Otopark: 8.000,- Toplam Satýþ Fiyatý: ,- 1.Kat Daire A 87,7 m² , ,- Oto Parký SATILDI 2.Kat Daire B 97,5 m² , ,- Oto Parký 3,5% Alým Satým Vergisi 5.495,- 1,5% Noter 2.355,- Toplam: ,- Ön ödeme: ,- Toplam kredi Miktarý ,- Faiz %4,9% yýllýk = 6852,65 Aylýk: 571,- Kredi Mikt. Ödeme %2(Tilgung) = 2797,- Aylýk: 233,- Toplam aylýk ödeme: 804,- Emlak kredisinde Uzman kadromuz hizmetinizde Referans Inþaatlarýmýz: 1.Kat Daire B 97,5 m² , ,- Oto Parký 3.Kat Daire 128,3 m² , ,- Oto Parký Ýletiþim: Krehlstr Stuttgart Tel: 0711 / Cep: 0172 / Stuttgart ve çevresi için aylýk Emlak Gazetesi Sayý Ekim

10 Gayrimenkullerinizi satarken spekülasyon süresine dikkat ediniz! Almanya da Emlak bugüne kadar, bu kadar sorulmadý Son bir kaç sene içerisinde bulunduðumuz ekonomik durgunluk dönemi bitti. Emlak piyasasýnýn hareketlenmesi ile birlikte, uzmanlara göre, üstün konumlu bölgelerde fiyatlarýn yýllýk %20`e kadar deðer kazanabileceðini belirtiyorlar. Uzmanlar, Emlak`a yatýrým imkaný olanlarýn, bu zamaný deðerlendirerek yatýrýmcýlarýn Emlak`a yatýrým yapmalarýný tavsiye ediyorlar. Bu giriþken ve hýzla geliþen sektörde Engel & Völkers Þirketler grubu önde gelen þirketlerden biri olmaktan ziyade, þirketin uluslararasý bir konumunun olmasý emlak piyasasýnda farklý bir mevcudiyet oluþturmaktadýr. Özel ve kurumsal alandaki müþterilerimize, Danýþmanlýk, kiralama, Satýþ ve deðerlendirme konularýnda verdiðimiz hizmetler þirketimizin ana hizmetlerini oluþturmaktadýr. Bu alandaki istikrarlý ve baþarýlý bazýmýzý, kýsmi piyasalarda oluþturduðumuz uzmanlýk alanlarý oluþturmaktadýr. Güçlü bir geliþim aðýna sahip olan Engel & Völkers Þirketi`nin Almanya ve dünya çapýnda, Konut Emlak alanýnda 300 Ticari Emlak alanýndada 27 danýþmanlýk veren temsilcilikleri bulunmaktadýr. Aðýrlýklý hizmet alanlarý; yüksek kaliteli Konut ve Ticari alanlarýn komisyonculuðu, bunlarýn yanýnda Büro, pazarlama, endüstri alanlarý komisyonculuðu ve yatýrým danýþmanlýðýn`dan oluþmaktadýr. Stuttgart ve çevre Bölgeleri`nin en seçkin yerleþim bölgelerinde Engel & Völkers temsilcilikleri bulunmaktadýr. Esslingen ve Sindelfingen`de bulunan temsilciliklerinin dýþýnda yakýnda Leonberg de temsilcilik Bürosu açýlacak. Þirketimiz hakkýnda daha detaylý bilgiler için Esslingen temsilciliðimizden Javor V. Endrev `e yada E-posta adresi yolu üzerinden ulaþabilirsiniz. Deutsche Immobilien gefragter denn je Nach einigen Jahren der Stagnation sind deutsche Immobilien heute wieder gefragter denn je. In Spitzenlagen steigen die Preise zum Teil um bis zu 20% - und das pro Jahr! Selbst Branchenexperten raten mittlerweile uneingeschränkt zum Kauf einer Immobilie, sofern es die eigenen Möglichkeiten zulassen. In diesem aufstrebenden Immobiliensektor gehört die Engel & Völkers Gruppe zu den führenden Unternehmen mit internationaler Präsenz. Beratung, Vermietung, Verkauf oder Bewertungen für private und institutionelle Kunden stellen die Kernkompetenzen dar, der Erfolg basiert auf der Spezialisierung in Teilmärkten. Das stark wachsende Netzwerk von Engel & Völkers besteht mittlerweile aus über 300 Shops im Bereich Wohnimmobilien und 27 Gewerbebüros weltweit. Schwerpunkte der Tätigkeit sind die Vermittlung von hochwertigen Wohn- und Geschäftshäusern, Büro- und Handelsflächen, Gewerbe- und Industrieflächen sowie Investment- Beratung. Auch im Stuttgarter Umland, dem sog. Speckgürtel der Landeshauptstadt und einer der begehrtesten Wohnlagen Baden-Württembergs, ist Engel & Völkers vertreten. Neben den bestehenden Büros in Esslingen und Sindelfingen eröffnet demnächst ein neuer Shop in Leonberg. Für weitere Informationen steht das Esslinger Team um Javor V. Endrev jederzeit gerne zur Verfügung, ein Anruf unter oder eine an genügt. Stuttgart: Alman gelir vergisi kanunun (EStG) kapsamýna giren kazanç ve iratlar yedi baþlýk adý altýnda toplanýr; bunlar sýrayla Ticari kazançlar, Ziraai kazançlar, iþ yerinden maas kazancý, Serbest meslek kazanclarý, Gayrimenkul sermaye iratlarý, Menkul Sermaye iratlarý ve diðer hertürlü kazançlar olmak üzere gruplara ayrýlmýstýr. Bilinði gibi Daire, Bina, arazi, telif haklarý gibi mal ve haklarýn kiralanmasýndan elde edilen gelir, gayrimenkul sermaye iratlar altýnda beyan edilir. Fakat bu Gayrimenkullerin veya bir kýsým haklarýn, elden çýkarýlmasý durumunda, tekrar vergi ödemek zorunda kalmak istemiyorsanýz, gayrimenkullerin alýþ ve satýþ arasýndaki zamana dikkat etmeniz gerekmektedir. Bu süre 10 seneden az olduðu takdirde Spekülasyon süresi kapsamýna girer ve dolayýsý ile sizde aldýðýnýz fiyattan yaptýðýnýz masraflarýda çýkardýktan sonra geriye kalan meblað ile satýþ fiyatýnýn arasýndaki farký, vergi beyannamenizde bildirmeniz gerekir. Elden çýkardýðýnýz gayrimenkulü, spekülasyon süresi icinde sadece kendiniz kullaðýnýz takdirde durum deðiþir ve vergiye tabi tutulmaz. Bütün bu açýklamalarý bir þema halinde görelim; Gelir tesbitinin þemasý 23(3): Satýþ fiyatý - Alýþfiyatý / maaliyet masraflarý - Amortismanlar* - Gayrimenkul ile baðlantýlý oluþan tüm masraflar Kar / Zarar > 512 vergi açýklamasýnda bildirilmelidir *Amortisman: iktisadi deðerlerdeki kayba amortisman denir ( Yýpranama / aþýnma ) Size önerimiz bu tür atýlýmlara karar vermeden evvel mutlaka mali müþaviriniz ile görüþmeniz. Satýþýn doðru zamanda yapýlýp yapýlmadýðýný karmý - zararmý getirebileceðini uzmanýnýz size en iyi þekilde açýklayacaktýr. Zahl der türkischen Häuslesbauer und -eigentümer wächst Baden-Württemberg: Nach Angaben der Stiftung für Türkeistudien waren Anfang 1999 ca. 16% der türkischen Einwohner in Deutschland Eigentümer von Immobilien. Bis heute hat sich die Zahl der türkischen Immobilieneigentümer auf 23% fast verdoppelt. Dabei liegt die Zahl derer, die sich mit dem Erwerb einer Immobilie beschäftigen bei 40%. Allein in Baden-Württemberg wohnen und leben türkische Staatsbürger und weitere türkischstämmige Bürger. Warum immer mehr Türken Wohneigentum in Deutschland erwerben Die Verbundenheit zu beiden Ländern veranlasst viele Kinder der Migranten und Migrantinnen nicht in der Türkei sondern gleich in Deutschland Wohneigentum zu erwerben. 52% der in Deutschland lebenden Türken teilen diese Meinung. Wenn man berücksichtig, dass 60% der in Deutschland lebenden türkischen Bevölkerung keine Rückkehr in die Türkei beabsichtigt, kann man davon ausgehen, dass die Zahl derer, die in den nächsten Jahren Grund und Boden in Deutschland erwerben noch weiter wachsen wird. Dabei darf nicht vergessen werden, dass nicht nur Wohnraum benötigt wird, sonder auch immer mehr Gebäude und Grundstücke für gewerbliches Handeln aufgekauft werden. Büro Engel&Völkers Esslingen Mutluluðunuzu bizim ile paylaþýrmýsýnýz? Yeni evinize ilk hediye bizden olsun! Ev aldýðýnýzda bize bildirin, evinizi gazetemizde ücretsiz yayýnlayalým. Mutluluðunuzu dostlarýnýz ve çevreniz ile paylaþýn. Emlak Sayfasý Halkla iliþkiler Dilek Gündoðan Alparslan Yýlmaz Tel: 0711 / Ramazan bayramýnýzý en içten dileklerimizle kutlarýz Emlak Sayfasi ve ekibi 10 Stuttgart ve çevresi için aylýk Emlak Gazetesi Sayý Ekim 2007

11 Stuttgart 21 projesinin Sol Yüzü Stuttgart 21 projesinin Sað Yüzü Kein Stuttgart21 Stuttgart21 yok! Stuttgart`da bu Levhalarla önümüzdeki günler`de sýkca karþýlaþabilirsiniz! Proje onaylanmasýna raðmen, stuttgart21 konusunda davulun sesi peki hoþ gelmiyor! Kamuoyu araþtýrmalarýna göre halkýn yaklaþýk %58`i projeye karþý! 400 Milyon EURO daha onaylandý! Stuttgart: 24. Ekim 2007 günü, Stuttgart21 projesine 400 Milyon daha ekeleme yapýlsýnmý - yapýlmasýnmý kararýnýn alýnacak olduðu toplantýya 5000 kiþi katýldý. Herhalde bugüne kadar belediye`de izleyici sayýsýnýn çok yüksek olduðu ilk toplantýydý. Peki toplanan izleyiciler ne istiyorlardý? Elbette Stuttgart21 projesenin yapýlmamasýný! Peki neden? Bu insanlarýn düþüncesine göre, bu projenin hayata geçirilebilinmesi için harcanacak meblaðanýn söylenildiði gibi 2,8 Milyar Euro deðil 4 Milyar Euro`ya ulaþacaðýný düþünüyorlar. 2 dakika önce Münih! Tren yolculuðu yapan yolcularýn yaklaþýk %10`u, bu proje sayesinde münih`e bir kaç dakika daha hýzlý ulaþacaklar. Bunun karþýlýðýnda Stuttgart ana istasyonun (Hauptbahnhof) tarihi yapýsýna has özellikleri bozulacak, þehire kirli bir hava getirecek. Kisacasý 12 yil sürecek bu projenin inþaatý, stuttgart`da tozu - dumana katacak. Tozdan - Dumandan etkilenmeyenler? Tozdan dumandan etkilenmeyenler, elbetteki bankalar ve büyük inþaat þirketleri olacak! Profesörler ve Öðrenciler inþaat basýnda! Stuttgart`da, Okul ve Üniversite binalarýnýn tamiratý için, profesörler, öðrenciler ve veliler çalýþýyor. Devlete baðlý hastahanelerde personel eksikliði yaþanýyor, 5000`e yakýn genç öðretmenler sokakta, öðrenciler tuvalet kaðýtlarýný kendileri getirmek zorunda. Elbette stuttgart21 projesinin bedeli bu þekilde ödenmesi gerekiyor! Bu projenin yapýlmamasýný destekleyen sivil toplum kuruluþlarý: Anstifter Stuttgart Architekturforum Baden-Württemberg Attac Stuttgart BI Mobilfunk Stuttgart-West BUND Kreisverband Stuttgart BUND-Jugend Baden-Württemberg Bündnis 90/ DIE GRÜNEN, Kreisverband Stuttgart Bürgerverein Nordbahnhof DIE GRAUEN - Graue Panther Stuttgart Die LINKE, Kreisverband Stuttgart Gewerkschaft der Lokomotivführer (GDL) Bezirk Südwest Initiative Leben in Stuttgart Kein Stuttgart 21 Klima- und Umweltbündnis Stuttgart (KUS) Linke Hochschulgruppe Stuttgart Naturschutzbund (Nabu) Naturfreunde Bezirk Stuttgart Ökologisch Demokratische Partei, Kreisverband Stgt. Ökologisch Demokratische Partei, Landesverband Baden-Württemberg SAV Stuttgart SPD Ortsverein Botnang Stuttgart ökologisch sozial (SÖS) VCD Kreisverband Stuttgart und Landesverband Ver.di Bezirksvorstand Stuttgart Waldheimverein Stuttgart Clara-Zetkin-Haus Wasserforum Stuttgart Werkbund Baden-Württemberg und viele prominente Einzelpersonen Iþte, bu`da projenin Sol Yüzüydü! Stuttgart: Alman Devlet Demir yollarýnýn yaptýðý basýn açýklamasýna göre Stuttgart yeni kentsel geliþim planý olan Suttgart 21 çerçevesinde ele alýnan proje, kent merkezinden geçen demiryolu ve tüm peronlarýn yeraltýna alýnarak, yeni bir kentsel meydan oluþumunun startý Stuttgart Ulm arasýnda inþaa edilecek 90 km uzunluðundaki ray sisteminin inþaa edilmesi ile baþlatýlacak. Bu bölge için yaklaþýk 2,8 Milyar Euro yüksekliðinde bir yatýrým yapýlacak. Proje`ye 2010 senesinde start verilecek ve 2019/2020 de hizmete açýlacak. Raylý taþýmacýlýðýn en yoðun kullanýldýðý bir dönemde tüm Avrupa kentlerinde yeni istasyonlar inþaa edilerek hýzlý tren hatlarý geliþtiriliyor. Stuttgart`ýn yeni istasyonu, kente yeni bir merkez kazandýrmak ile birlikte, tasarýmýn ana hedefi olan ulaþým zamanýn kýsaltýmasý ile birlikte örneðin Stuttgart Ulm arasýnda bugünün þartlarýnda 54 dakika içerisinde ulaþýlmakta iken proje bittinðinde bu süre sadece 28 dakikaya düþecek. Aalen den Tübingen e, Heilbronn dan Havalimanýna, Waiblingen` den Reutlingen`e, Ludwigsburg dan Böblingen e kadar, Yolcular Stuttgart`dan çok rahat bir þekilde seyahat edecekler. Bu rahat seyahat, yolcularýn fazla zamanlarýný almayacak, çünkü seyahat saatleri fevkalade kýsalacak. Fotos: Seyahat Bugünkü gelecekte* süresi sartlarda Aalen Filderbahnhof/Flughafen 1:37 1:11 Backnang Böblingen 0:54 0:49 Backnang Reutlingen 1:20 1:01 Besigheim Esslingen 0:45 0:33 Bietigheim-Bissingen Böblingen 0:52 0:40 Crailsheim Metzingen 2:12 1:41 Esslingen (N) Filderbhf./Flugh. 0:40 0:21 Filderbhf./Flugh. Böbl. 0:21 0:12 Filderbhf./Flugh. Reutlingen 1:04 0:21 Filderbhf./Flugh. Rottweil 1:29 1:00 Filderbhf./Flugh. Tübingen 1:04 0:32 Heilbronn Böblingen 1:04 0:59 Heilbronn Göppingen 1:13 1:11 Ludwigsburg Böblingen 0:43 0:31 Ludwigsburg Ebersbach 0:51 0:33 Ludwigsburg Reutlingen 1:08 0:44 Bietigheim-Bissingen Esslingen 0:38 0:25 Murrhardt Nürtingen 1:19 1:02 Pforzheim Filderbhf./Flugh. 1:08 0:36 Pforzheim Plochingen 0:49 0:41 Pforzheim Reutlingen 1:30 1:02 Schwäb. Gm. Böblingen 0:59 0:59 Schwäb. Gm. Filderbhf./Flugh. 1:18 0:46 Schwäbisch Gmünd Tübingen 1:38 1:19 Schwäb. Hall-Hessental Rottweil 2:35 2:05 Stuttgart Hbf Metzingen 0:43 0:24 Stuttgart Hbf Ulm 0:54 0:28 Vaih. (Enz) Böblingen 0:41 0:39 Vaih. (Enz) Esslingen 0:35 0:36 Vaih. (Enz) Filderbhf./Flugh. 1:01 0:26 Waiblingen Filderbhf./Flugh. 0:41 0:21 Waiblingen Geislingen (St) 0:56 0:49 Waiblingen Tübingen 1:07 0:55 *Stuttgart 21 baðlantýsý ve yeni yapýlacak olan Ulm yolunun tamanlanmasýndan sonra Projede eski istasyon binalarý restorantlar, alýþveriþ alanlarý ile yeni bir odak noktasý saðlamakla beraber, hem yer altýna, hem de zeminde hizmet vererek tarihi doku ve yeni tasarýmýn etkileþimine imkan saðlýyor. Ayrýca yeni istasyon tasarýmýnda konfor kadar, ekonomi ve teknolojide ayrýca doðal enerji kaynaklarýnýn akýlcý kullanýmýda önemli rol oynuyor. Kýrktan fazla maket üzerinde çalýþma sonucunda gerilmelere dayanýmlý bir yapý yerine basýnca dayaným gösteren kubbe formlu beton kabuk tercih edilmiþ. Iþýk gözleri olarak adlandýrýlan çift çepherli tel að yapýsý üzerine yerleþtirilen camlardan ýþýk oluþuyor. Bu 28 gözden tüm peronlara gün ýþýðý giriþi saðlanýyor. Bu dev Projenin hayata geçmesi ile birlikte Stuttgart þehir olarak dahada çok hareketlilik ve çekicilik kazanacaktýr. Bu çekicilik ve hareketlilik de Stuttgart þehir ekonomisini pozitif bir þekilde etkileyecektir. günstige Geschäftsdrucke Visitenkarten 500 Stück nur 52,- * Briefbogen 500 Stück nur 78,- * Flyer A Stück nur 59,- * Fragen Sie nach Ihrem individuellen Angebot für Broschüren, Exposeés, Plakate, Flyer, Blöcken, etc. die günstige online-druckerei Telefon: *Preise verstehen sich rein netto zzgl. gesetzl. MwSt. ab druckfertig gelieferten Daten Iþte, bu`da projenin Sað Yüzüydü! Stuttgart 21 Projesinin pazarlamya sunulacak Alanlarý Alan Bilgileri : Insaat Alan No. Arsa alani Katalani sayisi Kat alani m² 5, m² m² 10, m² m² 8, m² m² 4, m² m² 4, m² m² 4, m² m² 8, m² m² arsanýn üzerine inþaa edilecek yapýtlarýn kat kullaným alaný takriben m² olusacaktýr. 16 Inþaa alanýndan 8 i þimdiden satýldý. Quelle://www.stuttgart21.de/ Stuttgart ve çevresi için aylýk Emlak Gazetesi Sayý Ekim

12 ÖZEL ÝLAN Evinizi satmak istiyorsunuz? Veya ev ariyorsunuz? 3,90 itibaren gazetemize ilan verebilirsiniz Ilan Hattý: 0711/ TÝCARÝ ÝLAN Emlak þirketlerine sunduðumuz özel hizmetlerden yararlanýn! Danýþma Hattý: 0711/ Stuttgart ve çevresi için aylýk Emlak Gazetesi Sayý Ekim 2007

Artýk evinizin`de bir Nüfus kaðýtý olacak!

Artýk evinizin`de bir Nüfus kaðýtý olacak! ücretsiz kostenlos In Kooperation mit Monatliche illustrierte Immobilien-Zeitung für den Großraum Stuttgart Ausgabe August 2008 Nr. 11 Maliyet vergisi Abgeltungssteuer konusunda Martin Lenz ile söyleþi:

Detaylı

Monatliche illustrierte Immobilien-Zeitung für den Großraum Stuttgart Ausgabe September 2008 Nr. 12

Monatliche illustrierte Immobilien-Zeitung für den Großraum Stuttgart Ausgabe September 2008 Nr. 12 ücretsiz kostenlos Monatliche illustrierte Immobilien-Zeitung für den Großraum Stuttgart Ausgabe September 2008 Nr. 12 In Kooperation mit Pencerenizi kalitesi ile süsleyin Pencereler binalarýn süsüdür.

Detaylı

Sayfa 4 Muayene Parasý Sayfa 7 Grüne Woche. Sayfa 12 Çanakkale Sayfa 14 Steuern. Sayfa 24 Haluk Levent Sayfa 25 Ýsmail YK

Sayfa 4 Muayene Parasý Sayfa 7 Grüne Woche. Sayfa 12 Çanakkale Sayfa 14 Steuern. Sayfa 24 Haluk Levent Sayfa 25 Ýsmail YK Merhabalar Sevgili SES Okurlarý! Ocak ayýnda bir Kurban Bayramý daha yaþadýk. Vatandaþlar camileri doldurdu. Bayram ziyaretleri yaparak veya telefon vasýtasýyla herkes birbirinin bayramýný kutladý, bol

Detaylı

Merhabalar Sevgili SES Okurlarý!

Merhabalar Sevgili SES Okurlarý! Merhabalar Sevgili SES Okurlarý! Ýlkbahar aylarýna girdiðimiz þu günlerde gene pýrýl pýrýl bir dergiyle karþýnýzdayýz. Mart ayý tarihimiz açýsýndan önemli bir aydýr. Ýstiklal Marþý mýzýn kabulü ve Çanakkale

Detaylı

Fethiye Sorunlarý ve Çözüm Önerýlerý

Fethiye Sorunlarý ve Çözüm Önerýlerý Fethiye Sorunlarý ve Çözüm Önerýlerý 2010 2010 Fethiye Sorunlarý ve Çözüm Önerýlerý? 2010 ÝÇÝNDEKÝLER 1 Nolu Madencilik ve Ýmalat Sanayi - KOSGEB tarafýndan verilen desteklere pek çok iþletmenin ulaþamamasý

Detaylı

Unternehmensnachfolge

Unternehmensnachfolge I AY ABE S EL USG Z Ö RA E D N SO 0800-12 45 444 www.istebilgi.de Nr. 22 Juni Juli August 2013 ERSTES DEUTSCH-TÜRKISCHES MAGAZIN FÜR DIE WIRTSCHAFTS- UND ARBEITSWELT Kendi patronunuz olmanın bir başka

Detaylı

MÝMARLAR ODASI DERGÝSÝ

MÝMARLAR ODASI DERGÝSÝ Sahibi: KTMMOB MÝMARLAR ODASI Genel Yayýn Yönetmeni: Tarkan DAVULCU Genel Koordinatör: Ekrem BODAMYALIZADE Yayýn Ekibi: Azmi Öge, Cem KARA,Fatma ÝLKÝN, Burak TÜRSOY, Fatma TERLÝK, Pýnar ULUÇAY, Aysel ALÝHAN,

Detaylı

Ýþ Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. Faaliyet Raporu 26 Ýþ Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. Faaliyet Raporu 26 Ýþ GYO: Türkiye nin lider gayrimenkul yatýrým ortaklýðý Türkiye nin gayrimenkul yatýrým

Detaylı

Merhabalar Sevgili SES Okurlarý!

Merhabalar Sevgili SES Okurlarý! Ausgabe 23 März 2010 Berlin-SES Türkisch-Deutsches Stadtmagazin Beckerstr. 3 12157 Berlin www.berlin-ses.com Berlin-SES@gmx.de Infotelefon / Anzeigenberatung: 0174 796 52 04 Redaktionsleiter/Redaktion:

Detaylı

YAPI KREDÝ KORAY GAYRÝMENKUL YATIRIM ORTAKLIÐI 2008 FAALÝYET RAPORU Faaliyet Raporu 08 Büyükdere Cad. Yapý Kredi Plaza C Blok Kat:2 Levent 34330 ÝSTANBUL Tel: +90 212 284 13 56 Faks: +90 212 284 13 58

Detaylı

Bank Asya her zaman müþterisinin yanýnda

Bank Asya her zaman müþterisinin yanýnda BANK ASYA Bank Asya her zaman müþterisinin yanýnda AYHAN KESER EDÝTÖR 2009 yýlýnda süregelen küresel kriz, Türkiye ekonomisinde bir miktar küçülmeye sebep olsa da Türk bankalarý bu süreci çok rahat bir

Detaylı

TEMMUZ 2010 SAYI 7. e-dergi ÖZEL BÖLÜM ÞÝRKETLERÝ AYNAYA BAKMAK. www.finanskulup.org.tr

TEMMUZ 2010 SAYI 7. e-dergi ÖZEL BÖLÜM ÞÝRKETLERÝ AYNAYA BAKMAK. www.finanskulup.org.tr TEMMUZ 2010 SAYI 7 e-dergi Dr.NEBÝL ÝLSEVEN EKONOMÝK BÜYÜME VE EKONOMÝK ÝSTÝKRAR AÇISINDAN BANKACILIK SEKTÖRÜ ÖZEL BÖLÜM YATIRIM - MENKUL DEÐERLER ÞÝRKETLERÝ EÐÝTÝM AYNAYA BAKMAK www.finanskulup.org.tr

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:98

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:98 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:98 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:98 Yayýn Kurulu Baþkaný Lokman ÇAÐIRICI Yayýn Sorumlusu Cafer SEZGÝN Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN - Yalçýn

Detaylı

Merhabalar sevgili SES Okurlarý!

Merhabalar sevgili SES Okurlarý! Merhabalar sevgili SES Okurlarý! Uzun süren bir yaz tatilinden sonra tekrar birlikteyiz ve dergimiz SES Berlin'in nabzýný tutmaya devam ediyor. Bu sayýda da Berlin'den ve Türkiye'den ilginç haberler, yorumlar,

Detaylı

Plassnik Türk þairi Nazým ýn þiirini Almanca okudu

Plassnik Türk þairi Nazým ýn þiirini Almanca okudu Plassnik Türk þairi Nazým ýn þiirini Almanca okudu Sana söylemek istediðim en güzel söz: henüz söylememiþ olduðum sözdür... Nette Geste! Von Aussenministerin Plassnik ein türkisches Gedicht am Ende einer

Detaylı

YAPTIÐINIZ ÖDEMENÝN TARAFIMIZA ULAÞMASI ÝÇÝN MUTLAKA GAZETENÝZÝ ALINIZ. Engelli çocuk. ve engelli eðitimi konusu üzerinde özellikle hassasiyetle

YAPTIÐINIZ ÖDEMENÝN TARAFIMIZA ULAÞMASI ÝÇÝN MUTLAKA GAZETENÝZÝ ALINIZ. Engelli çocuk. ve engelli eðitimi konusu üzerinde özellikle hassasiyetle YAPTIÐINIZ ÖDEMENÝN TARAFIMIZA ULAÞMASI ÝÇÝN MUTLAKA GAZETENÝZÝ ALINIZ. Aktif Görme Engelliler Derneði Ýhtiyaç Sahibi Görme Engelli Çocuklara Elini Uzatmaya Devam Ediyor Aktif Görme Engelliler Derneði

Detaylı

VOBJEKTÝF VADELÝ ÝÞLEM VE OPSÝYON BORSASI HABER BÜLTENÝ Sayý6 Eylül 2005 VOB ilk altý ayýný baþarýyla tamamladý! Döviz mi? DöVÝS mi? Aracý kurum gözüyle VOB VOB Takas Merkezi: TAKASBANK Türev ürünler ve

Detaylı

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Yýl: 2013 Sayý: 182 Türkiye nin Yükselen Þehri KÜTAHYA 1 Ýçindekiler 10 6 46 KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Ekim-Aralýk 2013 Yýl :13

Detaylı

HABERLER Eylül-Ekim 2001 Sayý: 4 Ýnternet ve Bilgi Teknolojileri Bülteni FÝNANS ÝMKB ye uzaktan eriþim baþladý. Osmanlý Bankasý ndan e-ticaret ödeme altyapýsý. Dýþ Yatýrým dan yatirimyap.com. Koç Yatýrým

Detaylı

hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi 2005/92 www.hkmo.org.tr Konut Ediniminde Uzun Vadeli Ýpotek Kredisi Sistemi Hülya DEMÝR 1, Vildan KURT PALABIYIK 2 Özet: Konut finansmaný uygulamalarý,

Detaylı

editörden Truman Show Kapýlardan girenler, yemek yiyenler, filmin baþlamasý için sinemanýn önünde bekleyenler, vitrinlerin önünde yeni gelen ürünlere bakanlar, kafelerde sohbet edenler, sanki derin bir

Detaylı

1 Ýçindekiler 80 8 34 KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Ekim - Aralýk 2012 Yýl :13 Sayý : 179 38 5 20 Baþkandan Kapak Konusu Konuk Araþtýrma Öne Çýkanlar Güncel Fuar 2 2013 Umut Treninde Yerlerimizi

Detaylı

HABERLER Haziran-Temmuz 2001 Sayý: 3 Ýnternet ve Bilgi Teknolojileri Bülteni FÝNANS Türkiye Ýþ Bankasý finans bilgi portalý: Ýþ te Yatýrým. DenizBank tan B2B Projesi: e-denizbank. ÝNTERNET ERÝÞÝMÝ / PORTAL

Detaylı

3 gazeteye neden ilan verilmiyor?

3 gazeteye neden ilan verilmiyor? Cazgýr'dan ülke ekonomisine büyük katký Vali Baþköy, Organize Sanayi Bölgesinde faaliyetlerini sürdüren Cazgýr AÞ. nin Fabrikasýnda incelemelerde bulundu. Ticaret Sanayi Odasý Baþkaný Çetin Baþaranhýnçal'ýnda

Detaylı

Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 5 // Nisan 2009 SFS Müþterileri Teknik Karlýlýk ve Hasar Prim Oranlarýnda Sektörün Çok Ýlerisinde Sigorta Þirketlerinde SFS Katma Deðer Ölçüm Araþtýrmasý Sonuçlarý

Detaylı

AsyaCard DIT önümüzdeki döneme damgasýný vuracak MUSTAFA BÜYÜKATEŞ

AsyaCard DIT önümüzdeki döneme damgasýný vuracak MUSTAFA BÜYÜKATEŞ AsyaCard DIT önümüzdeki döneme damgasýný vuracak MUSTAFA BÜYÜKATEŞ EDİTÖR 2008 yýlýnýn ilk çeyreði ve devam eden aylar, Bank Asya için yine son derece önemli adýmlarýn atýldýðý baþarýlarla dolu bir dönem

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 Tashih Ekrem KAFTAN Tasarým Ayþe ERGÜL Baský Seçil Ofset Ltd. Þti.

Detaylı

13 2015 FATÝH Fatih Projesinin "Fatih"i Federal Termik ve Manyetik Ayarlý F31 Tip Þalterler Bayi Raflarýnda Yerini Alýyor 25 yýldýr yanýmýzda olan çalýþanlarýmýza, tedarikçilerimize ve müþterilerimize

Detaylı

Göçmen Kökenli Kadınlar ve Girişimcilik

Göçmen Kökenli Kadınlar ve Girişimcilik www.istebilgi.de Nr. 13 März / April 2011 ERSTES DEUTSCH-TÜRKISCHES MAGAZIN FÜR DIE WIRTSCHAFTS- UND ARBEITSWELT Unternehmerische Selbstständigkeit von Frauen mit Migrationshintergrund Göçmen Kökenli Kadınlar

Detaylı

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Yýl: 2014 Sayý: 183 1 Ýçindekiler 16 7 48 KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Ocak - Mart 2014 Yýl :13 Sayý : 183 Üç ayda bir yayýnlanýr.

Detaylı