3093 SAYILI KANUNA GÖRE TAHSİL EDİLEN TRT ENERJİ PAYI HAKKINDA SUNUM. Abdullah ÇAVUŞ Muhasebe ve Finansman Dairesi Başkan Yardımcısı Mart 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "3093 SAYILI KANUNA GÖRE TAHSİL EDİLEN TRT ENERJİ PAYI HAKKINDA SUNUM. Abdullah ÇAVUŞ Muhasebe ve Finansman Dairesi Başkan Yardımcısı Mart 2013"

Transkript

1 3093 SAYILI KANUNA GÖRE TAHSİL EDİLEN TRT ENERJİ PAYI HAKKINDA SUNUM Abdullah ÇAVUŞ Muhasebe ve Finansman Dairesi Başkan Yardımcısı Mart 2013

2 2

3 TRT ENERJİ PAYI GELİRLERİ 3

4 YILLARA GÖRE ENERJİ PAYI GELİRLERİ Yılı : Yılı : Yılı : Yılı : Yılı : tahmini :

5 YILLAR İTİBARI İLE ENERJİ PAYI GELİRLERİ YIL 5

6 YILLARA GÖRE ENERJİ ORANLARI Yılları arası: %3, Yılları arası: % Yılları arası: % Yılları arası: %3, Yılından itibaren: %2 6

7 ŞUBAT 2013 MÜKELLEFSAYISI Şubat 2013 döneminde 197 firmadan toplam TL tahsilat gerçekleştirilmiştir. Toplam hasılatın TL sı dağıtım firmalarına aittir. Bu firmaların 22 si dağıtım firması 2 si kamu kurumu (TETAŞ VE EÜAŞ) Kalanları ise özel şirketlerdir. 7

8 EPDK DAN VERİLEN LİSANS SAYILARI 1-Üretim Lisansı : Otoprodüktör Lisansı : Toptan Satış Lisansı : 161 Lisans sayısı ile mükellef sayımızın karşılaştırılmasından görüleceği üzere yakın gelecekte mükellef sayımızın 5 kat artacağı görülmektedir. Anılan nedenler ile ilgili servisin çalışan sayısının artırılmasında büyük fayda görülmektedir. 8

9 PMUM PİYASASINDA İŞLEM GÖREN FİRMA SAYISI PMUM a katılabilen kurumlara piyasa katılımcısı denilmektedir ve bunlar, Üretim lisansı sahibi, Otoprodüktör lisansı sahibi, Otoprodüktör grubu lisansı sahibi, Toptan satış lisansı sahibi, Perakende satış lisansı sahibi tüzel kişiliklerinden oluşur ve katılımcıların Piyasa İşletmecisi ne yani PMUM a kayıt yaptırmaları zorunluluktur. ŞU AN PMUM PİYASASINA KAYITLI FİRMA SAYISI :569 DUR 9

10 PMUM İŞLEYİŞ (I) TEİAŞ bünyesinde yer alan ve ilgili mevzuat çerçevesinde, Ulusal Yük Dağıtım Merkezi tarafından elektrik enerjisi arz ve talebinin gerçek zamanlı olarak fiziki dengelenmesi sonucu tüzel kişilerin birbirlerine borçlu ya da alacaklı oldukları tutarları hesaplamak suretiyle mali uzlaştırma sistemini çalıştıran birimdir. Görev ve sorumlulukları Kanunda ve Dengeleme Uzlaştırma Yönetmeliğinde belirlenen ve gün öncesi planlama/gün öncesi piyasası ve uzlaştırmayı çalıştırmaktadır. 10

11 PMUM İŞLEYİŞ (II) PMUM, Gün Öncesi Planlama ( GÖP ) ve Dengeleme Güç Piyasası ( DGP ) faaliyetlerinden oluşmaktadır. 1 Aralık 2011 den itibaren Gün Öncesi Planlama, Gün Öncesi Piyasa olarak işleyecektir, bu durumda bazı şeyler değişecektir. PMUM un temel amacı Türkiye, elektrik enerjisi arz ve talebini dengede tutmaktır. Dengeleme mekanizması, ikili anlaşmaları tamamlayıcı nitelikte olup, yukarıda belirtildiği üzere gün öncesi dengeleme ile gerçek zamanlı dengelemeden oluşan faaliyetleri kapsamaktadır. GÖP, Gün öncesi piyasasının devreye gireceği zamana kadar, bir gün sonrasına yönelik olarak öngörülen saatlik talebin gün öncesinden dengelemesi amacıyla Piyasa İşletmecisi koordinasyonunda yürütülen faaliyetleri kapsamaktadır. 11

12 PMUM İŞLEYİŞ (III) Gün öncesi dengeleme de, sistemdeki arz ve talebin ve/veya piyasa katılımcılarının sözleşme taahhütleri ile üretim ve/veya tüketim planlarının gün öncesinden dengelenmesidir. DGP, arz ve talebin gerçek zamanlı olarak dengelenmesi amacına hizmet etmek üzere, onbeş dakika içerisinde gerçekleştirilebilen çıkış gücü değişimi ile elde edilen yedek kapasitenin alış-satışının gerçekleştiği ve sistem işletmecisi tarafından işletilen organize toptan elektrik piyasası anlamına gelmektedir. 15 dakika içinde yük al veya yük at emrini yerine getiremeyecek olan işletmeler DGP ye katılamamaktadır. 12

13 PMUM İŞLEYİŞ (IV) PMUM, Gün Öncesi Planlama ( GÖP ) ve Dengeleme Güç Piyasası ( DGP ) faaliyetlerinden oluşmaktadır. 1 Aralık 2011 den itibaren Gün Öncesi Planlama, Gün Öncesi Piyasa olarak işleyecektir, bu durumda bazı şeyler değişecektir. PMUM un temel amacı Türkiye, elektrik enerjisi arz ve talebini dengede tutmaktır. Dengeleme mekanizması, ikili anlaşmaları tamamlayıcı nitelikte olup, yukarıda belirtildiği üzere gün öncesi dengeleme ile gerçek zamanlı dengelemeden oluşan faaliyetleri kapsamaktadır 13

14 TRT ENERJİ PAYI MATRAHI TRT Enerji Payı Matrahı 3093 sayılı kanunun 4/c maddesinde düzenlenmiştir.anılan madde tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5784 sayılı kanun ile değiştirilmiştir. Matrah maddesinin eski ve yeni halleri aşağıdaki gibidir. 14

15 TRT ENERJİ PAYI MATRAHININ ESKİ HALİ Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. ve Türkiye Elektrik Üretim-İletim A.Ş. ile bu kuruluşların dışında kanunla elektrik üretimi ve iletimi tesisleri kurmaya ve işletmeye, dağıtım ve ticaretini yapmaya yetkili kılınan diğer kurum, kuruluş ve işletmeler nihai tüketiciye satılan enerjiden elde edilen gayri safi satış hasılatının (katma değer vergisi hariç, tüm fon, vergi ve paylar dahil)% 2 oranı tutarındaki payı Türkiye Radyo Televizyon Kurumuna intikal ettirirler. 15

16 TRT ENERJİ PAYI MATRAHININ YENİ HALİ (Değişik: / m.11) Nihai tüketiciye elektrik enerjisi satışı yapan lisans sahibi tüzel kişiler, iletim, dağıtım ve perakende satış hizmetlerine ilişkin bedeller hariç olmak üzere, elektrik enerjisi satış bedelinin yüzde ikisi tutarındaki payı (Katma Değer Vergisi, diğer vergiler, fon ve paylar ile benzeri kesintiler hariç) faturalarında ayrıca gösterir ve bu kapsamdaki bedelleri Türkiye Radyo-Televizyon Kurumuna intikal ettirirler. Organize sanayi bölgeleri tüzel kişilikleri, serbest tüketici olarak tedarikçilerden katılımcıları için temin ettikleri enerjiye ilişkin olarak Türkiye Radyo-Televizyon Kurumuna ayrıca pay yatırmaz 16

17 KANUN DEĞİŞİKLİĞİNİN SONUCU 1-Kanun değişikliği sonucunda öteden beri TRT Payı Matrahına dahil olan unsurlar TRT payı matrahı dışında tutulduğu gibi, 2- Üyelerine piyasadan elektrik temin ederek ilave bir bedel ile satmakta olan Dağıtım Lisansı sahibi olan OSB lerde TRT Payı Mükellefiyeti kapsamı dışına alınmıştır. Kanun değişikliği itibariyle dağıtım lisansı almış 90 OSB bulunmaktadır. 17

18 MADDENİN ESKİ HALİNE GÖRE TRT PAYI MATRAHINA DAHİL OLAN UNSURLAR 1-Perakende Satış Bedeli, 2-Perakende Satış Hizmet Bedeli 3-İletim Bedeli, 4-Dağıtım Bedeli, 5-Güç Bedeli, 6-Güç Aşım Bedeli, 7-Reaktif Enerji Bedeli 8-E.E.F. 9-BTV 18

19 DEĞİŞİKLİK SONUCU MATRAH DIŞINDA KALAN UNSURLAR 1-Dağıtım 2-İletim bedeli 3-Perakende satış hizmetlerine bedeller 4-Belediye Tüketim Vergisi (B.T.V) 5-Elektrik Enerjisi Fonu (E.E.F) ilişkin 19

20 MATRAH KAPSAMIDIŞINDA BIRAKILAN UNSURLARIN DIŞINDAKİ TÜM UNSURLAR TRT MATRAHINA DAHİLDİR Bu unsurlar dışında kalıpta elektrik birim fiyatlarına eklenecek ilave unsurların TRT payı matrahına dahil olacağı kuşkusuzdur. Çünkü matrah maddesi kanunla düzenlenmiş olup, matraha nelerin dahil olup olmayacağı açık ve net cümlelerle belirlenmiş bulunmaktadır. 20

21 DEĞİŞİKLİK SONUCU GÖRE TRT PAYI MATRAHINA DAHİL OLAN UNSURLAR 1-Perakende Satış Bedeli (Aktif Enerji Bedeli), 2-Reaktif Enerji Bedeli, 3-Güç Bedeli, 4-Güç Aşım Bedeli 21

22 DEĞİŞİKLİK SONRASINA İLİŞKİN HESAPLAMA ÖRNEĞİ (I) Anadolu elektrik firmasının 2013 Ocak Ayı Geliri tablosu verileri aşağıdaki gibi olup, bu verilerden harekele TRT enerji payı tutarını hesaplayınız. Enerji satışları toplamı : TL Buhar satışları toplamı : TL Kayı Kaçak Bedellerine isabet eden Hasılat Tutarı : TL Belediye tüketim vergisi hasılatı : TL Dağıtım bedeli hasılatı : TL İletim bedeli hasılatı : TL Reaktif enerji bedeli tahsilatı : TL Kızgın su bedeli hasılatı : TL 22

23 DEĞİŞİKLİK SONRASINA İLİŞKİN HESAPLAMA ÖRNEĞİ (II) TRT enerji payı matrahı 5784 sayılı kanun ile tarihinden sonra değişmiş olup, bu tarihten sonra TRT payı matrahına dahil olan hususlar aşağıdaki gibidir. 1-Perakende Satış Bedeli (Aktif Enerji Bedeli), 2-Reaktif Enerji Bedeli, 3-Güç Bedeli, 4-Güç Aşım Bedeli Buna göre Matraha dahil olan unsurlar; (enerji satışları tutarı TL Kayıp kaçak bedeli TL ve Reaktif enerji bedeli TL olmak üzere toplam TL olup bu tutarın %2 si ise TL olacaktır. 23

24 DEĞİŞİKLİK ÖNCESİNE İLİŞKİN HESAPLAMA ÖRNEĞİ (I) Zorlu enerji firmasının 2008 yılı Ocak Ayı Geliri tablosu verileri aşağıdaki gibi olup, bu verilerden harekele TRT enerji payı tutarını hesaplayınız. Serbest Tüketiciye yapılan enerji satışları toplamı : TL PMUMA yapılan satışlar : TL Buhar satışları toplamı : TL Belediye tüketim vergisi hasılatı : TL Dağıtım bedeli hasılatı : TL İletim bedeli hasılatı : TL Reaktif enerji bedeli tahsilatı : TL Kızgın su bedeli hasılatı : TL Toptan satış firmasına yapılan satışlar : TL Güç bedeli : TL 24

25 DEĞİŞİKLİK ÖNCESİNE İLİŞKİN HESAPLAMA ÖRNEĞİ (II) 3093 sayılı kanunun TRT enerji payı matrahını düzenleyen 4/c maddesi 5784 sayılı kanun ile tarihinden itibaren değiştirilmiş olup bu tarihten önce matraha dahil olan unsurlar aşağıdaki gibidir. 1-Perakende Satış Bedeli, 2-Perakende Satış Hizmet Bedeli 3-İletim Bedeli, 4-Dağıtım Bedeli, 5-Güç Bedeli, 6-Güç Aşım Bedeli, 7-Reaktif Enerji Bedeli 8-E.E.F. 9-BTV 25

26 DEĞİŞİKLİK ÖNCESİNE İLİŞKİN HESAPLAMA ÖRNEĞİ (III) Bu bilgilere göre Zorlu enerji firmasının 2008 yılı Ocak ayı TRT payı matrahı; Serbest Tüketiciye yapılan enerji satışları toplamı : TL Belediye tüketim vergisi hasılatı : TL Dağıtım bedeli hasılatı : TL İletim bedeli hasılatı : TL Reaktif enerji bedeli tahsilatı : TL Güç bedeli : TL TOPLAM : TL dır Hesaplanan TRT payı ise ( x.02)= TL dır 26

27 DEĞİŞİKLİK SONUCU TRT ENERJİ PAYI GELİRİNDE DÜŞÜŞLER YAŞANMIŞTIR Değişiklikten önce, TRT Enerji payı nihai tüketicilere yapılan enerji satışlarına ilişkin KDV hariç her türlü vergi, fon ve paylar üzerinden alınmakta iken değişiklik sonucu TRT enerji payı matrahında ciddi daralmalar yaşanmıştır. 27

28 MATRAH KAPSAMINDAKİ DARALMANIN YÜZDESEL OLARAK GELİR KAYBINA OLAN ETİKİSİ Nihai tüketici olarak mesken abonesi olan Abdullah ÇAVUŞ a ait bir fatura üzerinden matrah kapsamı dışına alınan unsurlar Sonucu, TRT nin kaybı yüzdesel olarak aşağıdaki gibi hesaplanmıştır. 28

29 29

30 Örnek faturaya göre değişiklik öncesi TRT payı hesaplanması (Rakamların anlaşılır olması için fatura rakamları 10 kat artırılarak hesaplama yapılmıştır) KDV Dahil Fatura Bedeli Faturadaki KDV Tutarı KDV Hariç Fatura Tutarı %2 TRT payı (178 %2) Değişikli sonrasına ait Faturadaki TRT payı TRT Kaybı : 210 TL : 32 TL :178 TL : 3,56 TL : 2,70 TL : 0.86 TL 30

31 YÜZDESEL OLARAK GELİR KAYBI 3.56 TL Gelirde kayıp 0.86 TL olursa 100 TL tutarında kayıp ne kadar olur 100X0.86:3.56: % TL Sonuç olarak; TRT Matrahı kapsamındaki daralmadan dolayı, TRT nin 2008 yılında toplaması gereken geliri topladığı gelirin %24 ü oranında eksik toplamıştır 31

32 EPDK KARARIYLA TRT PAYI MATRAHINDA DARALMA EPDK Tarafından alınan 28/12/2010 tarihli ve 2999 sayılı kurul kararıyla; sayılı kanun hükümleri gereği TRT payı matrahına dahil olan kayıp kaçak bedelleri TRT payı matrahı kapsamı dışına çıkarılmak istenilmiştir 2-Keza 3093 sayılı kanunda yapılan değişiklik ile TRT Payı kapsamı dışına çıkarılan Perakende Satış Hizmet Bedelleri ise ikiye ayrılmış ve bir kısmının TRT payı matrahına dahil edilmek istenilmiştir. 32

33 EPDK KARARI HUKUKA AYKIRIDIR (I) EPDK nın son kararı iki noktadan kanuna açıkça aykırı olup, bu kararın uygulanması sonucu kanuna aykırılık fiilinin yanında TRT açısından da gelir kayıpları yaşanacaktır. Şöyle ki; 1-TRT enerji payı matrahına girecek unsurlarda bir daralma daha önce yapıldığı üzere ancak kanun değişikliği ile mümkündür. EPDK nın bir karar ile bunu yapmaya kalkışması hem normlar hiyerarşisine hem de mevzuata aykırı olup, yasama yetkisinin de gaspı anlamına gelmektedir. 33

34 EPDK KARARI HUKUKA AYKIRIDIR (II) 2- Diğer yandan tarihinde yapılan değişiklik ile Perakende satış hizmetlerine ilişkin bedeller i TRT payı matrahı dışına çıkarılmış olmasına rağmen, EPDK tarafından bu bedellerin bir kısmının TRT payı matrahına dahil olacağına karar verilmesi de Kurumumuza ilave gelir sağlayacak olsa bile normlar hiyerarşisine, mevzuata aykırı olup, bu konuda da EPDK tarafından bir kararla düzenleme yapılması yasama yetkisinin de gaspı anlamına gelmektedir. 34

35 EPDK KARARINDAN SONRA GELİR KAYBIMIZ EPDK kararın sonucu TRT nin gelir kaybı sanayi ve meskenlerde uygulanmakta olan tek terimli tarife dikkate alınarak aşağıdaki gibi hesaplanmıştır. 35

36 Matrah Daralmasına İlişkin Olarak Tek Terimli Tarife Baz Alınarak 1 kwh Enerji Fiyatı ve Maktu Kayıp Bedeli Üzerinden Yapılan Hesaplama Sanayi Tipi Aboneler İçin Yapılan Hesaplama 1 kwh birim ücreti : KRŞ Kayıp Bedel Tutarı : KRŞ Toplam Bedel : KRŞ Kayıp bedelin 1 kwh enerji toplam bedeli içerisindeki % si : % 13,68 EPDK kararı Sanayi Tipi aboneler açısından TRT payı matrahında yüzde daralma oluşturmuştur. 36

37 Matrah Daralmasına İlişkin Olarak Tek Terimli Tarife Baz Alınarak 1 kwh Enerji Fiyatı ve Maktu Kayıp Bedeli Üzerinden Yapılan Hesaplama Mesken Tipi Aboneler İçin Yapılan Hesaplama 1 kwh birim ücreti : 14,769 KRŞ Kayıp Bedel Tutarı : 2,398 KRŞ Toplam Bedel : 17,167 KRŞ Kayıp bedelin 1 kwh enerji toplam bedeli içerisindeki % si : % 13,96 EPDK kararı Mesken Tipi aboneler açısından TRT payı matrahında yüzde daralma oluşturmuştur. 37

38 Gelir Kaybı Tutarına İlişkin Olarak Tek Terimli Tarife Baz Alınarak 1 kwh Enerji Fiyatı ve Maktu Kayıp Bedeli Üzerinden Yapılan Hesaplama Sanayi Tipi Abonelerde Kayıp Bedeli :2.180 KRŞ TRT Payı Oranı : %2 Birim Kayıp Bedelinde Yaşanılan Gelir Kaybı Tutarı :0,044 KRŞ Abone başına gelir kaybı KRŞ, olup milyonlarca abone olduğu düşünülerse TRT nin kaybının büyüklüğü daha iyi anlaşılacaktır. 38

39 Gelir Kaybı Tutarına İlişkin Olarak Tek Terimli Tarife Baz Alınarak 1 kwh Enerji Fiyatı ve Maktu Kayıp Bedeli Üzerinden Yapılan Hesaplama Mesken Tipi Abonelerde Kayıp Bedeli : KRŞ TRT Payı Oranı : %2 Birim Kayıp Bedelinde Yaşanılan Gelir Kaybı Tutarı :0,048 KRŞ Abone başına gelir kaybı KRŞ olup, milyonlarca abone olduğu düşünülerse TRT nin kaybının büyüklüğü daha iyi anlaşılacaktır. 39

40 EPDK KARARINA KARŞI DANIŞTAY DA DAVA AÇILMIŞTIR Normlar hiyerarşisi kapsamında kanunla konulan bir yükümlülüğün ancak kanunla değiştirilebileceği, EPDK tarafından alınan idari bir kararla bunun mümkün olmayacağından hareketle Danıştay Başkanlığı nezdinde tarafımızdan dava açılmış olup, davada TRT lehine karar verilmiştir. 40

41 KAYIP-KAÇAK BEDELLERİNİ TRT PAYI MATRAHI DIŞINDA TUTAN MÜKELLEFLER Mahkeme kararına kadar geçen süre içerisinde kayıp bedeline ait kısım üzerinden ödenmeyen TRT Enerji payları firmalardan talep edilmeye başlanılmıştır. Bununla birlikte ödemeyenler nezdinde Mali Denetçiler tarafından enerji payı mutabakat incelemeleri yapılması planlanmaktadır. 41

42 MATRAH KAPSAMINDAKİ DARALMALARA RAĞMEN ENERJİ PAYI GELİRLERİNDEKİ ARTIŞIN NEDENLERİ 1- Elektrik fiyatlarına yapılan zamlar 2- TEİŞ a bağlı PMUM piyasasında işlem gören mükellefler hakkında TEİAŞ tan alınan bilgiler ile yürütülen çalışmalar sonucu yeni öteden beri TRT payı ödemeyenlerin öder hale getirilmesi sağlanmıştır. 3- Son olarak EPDK tarafından her yıl belirlenen Serbest Tüketici Limitlerinin, kwh dan kwh ya indirilmesi sonucu mükellef sayısında artış meydana gelmesidir. 42

43 YILLAR İTİBARİYLE SERBEST TÜKETİCİ LİMİTLERİ Yıl Serbest Tüketici Limiti (Yıllık) Yıl Serbest Tüketici Limiti (Yıllık) kwh kwh kwh kwh kwh kwh kwh kwh kwh kwh kwh kwh 43

44 TRT PAYI TAHSİLATINA İLİŞKİN HÜKÜMLER(I) 3093 sayılı kanunun tahsilat başlıklı 5/c maddesinde; (5784 sayılı Kanunun 11.md. ile değişik bent) Nihai tüketiciye elektrik enerjisi satışı yapan lisans sahibi tüzel kişilerce, bu Kanunun 4 üncü maddesinin (c) bendine göre hesaplanacak bedeller en geç tahakkuku takip eden ikinci ayın yirmi beşinde Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun göstereceği banka hesabına ödenir ve tahakkuk cetvelleri aynı süre içinde Türkiye Radyo-Televizyon Kurumuna gönderilir. Hükmü Bulunmaktadır. 44

45 TRT PAYI TAHSİLATINA İLİŞKİN HÜKÜMLER(II) Maddenin Değişmeden Önceki Hali: Tahsilat: Madde 5 c) Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. ve Türkiye Elektrik Üretim-İletim A.Ş. ile bu kuruluşların dışında kanunla elektrik üretimi ve iletimi tesisleri kurmaya ve işletmeye, dağıtım ve ticaretini yapmaya yetkili kılınan diğer kurum, kuruluş ve işletmelerce, bu Kanunun 4 üncü maddesinin (c) bendine göre hesaplanacak pay, en geç tahsilatı takip eden ayın 25'inde Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun göstereceği banka hesabına ödenir ve tahakkuk cetvelleri aynı süre içinde Türkiye Radyo-Televizyon Kurumuna gönderilir 45

46 TAHSİLAT MADDESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİĞİN SONUÇLARI(I) 1-Ödeme Süreleri Değişmiştir: Kanun değişiklik tarihinden önceki uygulamada mükelleflerimiz TRT enerji payı ödemelerini en geç tahsilâtı takip eden ayın 25 inde banka hesaplarımıza ödemek zorundadırlar. Kanun değişiklik tarihi olan tarihinden sonra ise en geç tahakkuku takip eden ikinci ayın 25 inde banka hesaplarımıza ödemek durumunda kalmışlardır. 46

47 TAHSİLAT MADDESİNDE YAPILAN DÜZENLEMELERİN SONUÇLARI(II) 2-Tahsilat Esasından Tahakkuk Esasına Geçilmiştir: 3093 sayılı Kanunun 5/c maddesinde yapılan değişiklikle daha önce enerji payı gelirlerinde mevcut olan tahsilât esasına göre beyan esasından, tahakkuk esasında beyan uygulamasına geçilmiştir. Bunun sonucunda daha önceleri enerji üretim firmalarıyla zaman zaman yaşanmakta olan tahsilât yapamadık gerekçesi ortadan kalkmış olup bu düzenleme TRT lehine olmuştur. 47

48 GEÇ DÜZENLENEN ELEKTRİK FATURALARI Vergi Usul Kanununa göre fatura mal veya hizmetin tesliminden sonra 7 gün içerisinde düzenlenmek zorundadır. Bazı eneri mükellefleri PMUM dan elektrik alıp satmaktadır.bu mükellefler PMUM un kendilerine 1 ay geç fatura düzenlemesinden hareketle hasılat faturalarını da 1 ay geç düzenlemektedirler. Sonuç olarak bu mükellefler tarafından TRT enerji payı 1 ay gecikme ile ödenmektedir. Yapılacak olan incelemelerde bu gecikmeler için 6183 sayılı kanuna göre faiz uygulanması gerekmektedir. 48

49 TEDAŞ İLE YAŞANAN İHTİLAF(I) TEDAŞ ile Enerji Payı Matrahına İlişkin Uyuşmazlıklar: 3093 Sayılı TRT Gelirleri Kanununun 4/c ve 5/c maddesine göre Lisans alan özel şirketlere 3093 sayılı kanunun hükümleri 2003 yılından itibaren tatbik edilmektedir. TEDAŞ ve Bağlısı 20 ortaklık, daha kanunda her hangibir değişiklik yapılmadan 2007 yılı başından itibaren TRT payı matrahını oluşturan unsurların bir kısmını (Reaktif Enerji, BTV, E.E.F. gibi) 20 Dağıtım Şirketi için Tarife Metedolojisi adı altında TEDAŞ tarafından çıkarılan ve EPDK tarafından onaylanan bir belgeye dayanarak TRT payı matrahı dışına çıkarmıştır. 49

50 TEDAŞ İLE YAŞANAN İHTİLAF (II) TEDAŞ Genel Müdürlüğünün tarih sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile; tarihinden itibaren; EPDK tarafından onaylanan Uyum Bileşeni Uygulamalarından Sonra Elde Edilen Uygulanabilir TEDAŞ Geneli Ortalama Tarifeleri ni oluşturan tüketici tarifeleri kısmında, dağıtım, perakende Satış Hizmet Bedeli, İletim Bedellerine ait fon ve paylara ilişkin yasal yükümlülüklerin de faturalarda ayrıca gösterilmesi yani fonsuz tarife uygulamasına geçilmiştir. 50

51 TEDAŞ İLE YAŞANAN İHTİLAF (III) Bu bağlamda, TRT Payı matrahını oluşturacak değerlerin halen elektrik faturalarının tahakkuk ettirildiği ABONE-NET Programında TEDAŞ Genel Müdürlüğünce tanımlandığı, bu tanımlama da Enerji fonu, Belediye Tüketim vergisi ve TRT Payının, enerjinin fiyat yapısı ve Gayri Safi Satış Hasılatı içersinde yer alan bu fonların yeni uygulamayla Gayri Safi Satış Hasılatına dahil edilmediği tespit edilmiştir. 51

52 TEDAŞ İLE YAŞANAN İHTİLAF (IV) Ancak TRT Payı matrahı hesaplanırken fon ve payların TRT payı matrahına dahil edilmeden yapılmasının 3093 Sayılı Kanun hükümlerine aykırı olduğu tespit edilmiştir. Bunun sonucu TEDAŞ ve bağlısı 20 müessese ile Kurumumuz arasında anlaşmazlık hasıl olmuştur. Nitekim 3093 sayılı kanunun 4/c maddesinde tarihinde yapılan kanun değişikliği ile TEDAŞ ın yasal olmayan uygulaması yasal hale getirilmiştir. 52

53 TEDAŞ İLE YAŞANAN İHTİLAF (V) Bu bağlamda, TRT Payı matrahını oluşturacak değerlerin halen elektrik faturalarının tahakkuk ettirildiği ABONE-NET Programında TEDAŞ Genel Müdürlüğünce tanımlandığı, bu tanımlama da Enerji fonu, Belediye Tüketim vergisi ve TRT Payının, enerjinin fiyat yapısı ve Gayri Safi Satış Hasılatı içersinde yer alan bu fonların yeni uygulamayla Gayri Safi Satış Hasılatına dahil edilmediği tespit edilmiştir. 53

54 TEDAŞ İLE YAŞANAN İHTİLAF (VI) Yukarıdaki bölümde de anlatıldığı kanun değişikliği sonucu eskiden enerji payı KDV hariç bedel üzerinden tahsil edilmekte iken yeni haline göre KDV diğer vergiler, fon ve paylar ile benzeri kesintilerde hariç tutulmuştur. Keza yeni halinde iletim dağıtım ve perakende satış hizmetlerine ilişkin bedeller de TRT payı dışında tutulmuştur. Bu durum dahi TEDAŞ ın bir yönetim kurulu kararı ile ila tarihleri arasında yapılan fonsuz tarife uygulamasının yasal dayanağının olmadığını göstermektedir. 54

55 TEDAŞ İLE YAŞANAN İHTİLAF (VII) TEDAŞ ve Bağlı ortaklıkları ile yapılan yazışmalara ve Kurumun Genel Müdürlerinin konuyla yakın ilgilenmesine ve iki Kurum personelinin zaman zaman toplantılar yapmasına rağmen bir sonuç alınamamıştır yılı içerisinde TEDAŞ Bağlısı ortaklıklarından Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. aleyhine diğer TEDAŞ şirketlerine emsal olması açısından pilot bir dava açılmıştır. Dava devam etmektedir. 55

56 OSB LERE ENERJİ SATAN FİRMALARLA YAŞANAN İHTİLAFLAR(I) OSB lere Elektrik Satan Firmaların Bu Satış Üzerinden TRT Payı Ödeyip Ödemeyecekleri Konusundaki Anlaşmazlık çıkmış ve dava konusu yapılmıştır. Davalar TRT lehine sonuçlanmıştır. 56

57 OSB LERE ENERJİ SATAN FİRMALARLA YAŞANAN İHTİLAFLAR(II) OSB lerin elektrik enerjisi sattığı küçük işyerleri tek başlarına Serbest tüketici limitini dolduramadıkları için OSB tüzel kişiliğinde taleplerini birleştirmek suretiyle tedarikçisini seçmek hakkını kazanmaktadırlar. O nedenle talep birleştiren OSB Bölge Müdürlükleri nihai tüketicidir. OSB lere Elektrik enerjisi satan firmalar tahsil ettikleri TRT payını Kurumumuza yatırmak zorundadırlar.nitekim EPDK dan bu konuda almış olduğumuz görüşte de OSB lerin talep birleştiren olarak Serbest Tüketici oldukları ifade edilmiştir. 57

58 TETAŞ TARAFINDAN TRT PAYININ İÇ YÜZDEYLE HESAPLANMASI GEREKTİĞİNE YÖNELİK AÇILAN DAVA TRT payı faturada ki KDV hariç bedel üzerinden dış yüzde ile hesaplanmaktadır. Örneğin 200 TL tutarın %2 si 4 TL dır. TEDAŞ hesabında ise TRT payı ; Hasılat Tutarı x % 2:102 formülü uygulanmaktadır 200x0.02:102 : 3.92 TL olmaktadır. Görüleceği üzere dış yüzde Kurumumuz lehinedir.dava Kurum lehine sonuçlanmıştır. 58

59 OTOPRODÜKTÖR ve OTOPRODÜKTÖR GRUPLARINCA AÇILAN DAVALAR Bazı Otoprodüktör ve Otoprodüktör grubu lisansı sahibi olan Firmalarca ENERJİ satışlarının TRT payı matrahına dahil olmaması gerektiğinden hareketle davalar açılmıştır. Ancak çok sayıda dava açılmış olmasına rağmen davalar TRT lehine sonuçlanmıştır. 59

60 SİSTEM KULLANIM BEDELLERİNİN TRT PAYI MATRAHINA DAHİL OLMAMASI GEREKTİĞİNE DAİR DAVALAR TRT Payı Matrahına dahil olan bazı unsurlardan TRT payı alınmaması gerektiği yönünde çok sayıda dava açılmıştır. Bu kapsamda sistem kullanım bedelleri matrah dışında kalmalıdır şeklinde de davalar bulunmaktadır. Açılan tüm davalar TRT lehine sonuçlanmıştır. 60

61 REAKTİF ENERJİ BEDELİNİN MATRAHA DAHİL OLMADIĞI İDDİASI İLE AÇILAN DAVALAR Kanun değişikliğinden sonra matrah kapsamı dahilinde kalan Reaktif Enerji bedeli için yapmış olduğumuz tarhiyat işlemleri, Kayseri Enerji firması tarafından Asliye ticaret mahkemesi nezdinde dava konusu yapılmıştır. 61

62 6111 SAYILI KANUN UYGULAMASI 6111 Sayılı Kamu Alacaklarının Yeniden yapılandırılması Hakkındaki Kanundan yararlanmak için 23 firma müracaat etmiş olup, kanun kapsamında borçları yapılandırılıp Kurumumuza ödeme yapan toplam mükellef firma sayısı 21 dir. TEDAŞ ve Toprak Elektrik A.Ş. kanundan yararlanmak için Kurumumuza müracaat etmiş ancak yapılandırılan borçları ödemeyi kabul etmeyerek kanundan yararlanmamıştır. 62

63 6111 KAPSAMINDAKİ BORÇ VE YAPILANDIRMA TUTARLARI 6111 sayılı kanun öncesi firmaların Kurumumuza ödeyeceği borç tutarı ,95-TL anapara ve ,10-TL faiz olmak üzere toplam ,05-TL dir 6111 sayılı kanun sonrası firmaların Kurumumuza ödeyeceği borç tutarı ,95-TL anapara ve ,78-TL faiz olmak üzere toplam ,73-TL dir 63

64 6111 KAPSAMINDA DAVA MASRAFLARI 6111 sayılı kanun gereği mükellef firmalardan; dava dosya masrafı ,72- TL dava dosya masrafı yasal faizi ,70- TL Avukatlık vekalet ücreti ,10-TL ve Avukatlık vekalet ücreti yasal faizi ,76- TL olmak üzere toplam ,28-TL tahsil edilmiştir 64

65 2004 sayılı KANUN UYGULAMASI(I) Kanuni süresinde ödenmeyen TRT enerji payı alacaklarımız 2004 sayılı İcra ve İflas Kanuna göre cebri tahsilinin sağlanması amacıyla Hukuk Müşavirliğine intikal ettirilmektedir. 65

66 2004 sayılı KANUN UYGULAMASI(II) 2004 sayılı kanun uyarınca iki tür cebri takip yöntemi bulunmaktadır. 1-İlamlı icra: Ticaret mahkemeleri nezdinde ticari dava açarak, kesinleşen alacak tutarı üzerinden Haciz uygulanmaktadır 2-İlamsız İcra: dava açmadan doğrudan haciz işlemi uygulanması sayılı kanun ile ilgili olarak verilecek olan derslerde ayrıntıları anlatılacaktır. 66

67 BİRDEN ÇOK BORÇ BULUNMASI VE KISMİ TAHSİLAT HALİ (I) 2004 sayılı kanunda hüküm bulunmayan hallerde Borçlar Kanunu hükümlerinin uygulanacağı yönündeki atıftan hareketle birden çok döneme ilişkin TRT payı borcu olan firmalardan yapılan tahsilatların tüm alacağımızı karşılamaması halinde tahsil edilen alacak tutarı en eski borcun ferisinden başlayarak mahsup edilir. Buna ilişkin hükümler eski borçlar kanununda Maddelerde bu konuda hükümler bulunmaktaydı. Yeni borçlar kanununda ise maddelerde konuya ilişkin hükümler mevcuttur. 67

68 BİRDEN ÇOK BORÇ BULUNMASI VE KISMİ TAHSİLAT HALİ (II) II. Mahsup 1. Kısmen ödemede MADDE 100- Borçlu, faiz veya giderleri ödemede gecikmemiş ise, kısmen yaptığı ödemeyi ana borçtan düşme hakkına sahiptir. Aksine anlaşma yapılamaz. Alacaklı, alacağın bir kısmı için kefalet, rehin veya başka bir güvence almış ise, borçlu kısmen yaptığı ödemeyi, güvence altına alınan veya güvencesi daha iyi olan kısma mahsup etme hakkına sahip değildir. 68

69 BİRDEN ÇOK BORÇ BULUNMASI VE KISMİ TAHSİLAT HALİ (III) 2. Birden çok borçta a. Borçlu ve alacaklının bildirimine göre MADDE 101- Birden çok borcu bulunan borçlu, ödeme gününde bu borçlardan hangisini ödemek istediğini alacaklıya bildirebilir. Borçlu bildirimde bulunmazsa, yapılan ödeme, kendisi tarafından derhâl itiraz edilmiş olmadıkça, alacaklının makbuzda gösterdiği borç için yapılmış sayılır. 69

70 BİRDEN ÇOK BORÇ BULUNMASI VE KISMİ TAHSİLAT HALİ (IV) b. Kanuna göre MADDE 102- Kanunen geçerli bir açıklama yapılmadığı veya makbuzda bir açıklık bulunmadığı durumda ödeme, muaccel borç için yapılmış sayılır. Birden çok borç muaccel ise ödemenin, borçluya karşı ilk olarak takip edilen borç için yapılmış olduğu kabul edilir. Takip yapılmamış ise ödeme, vadesi ilk önce gelmiş olan borç için yapılmış olur. Birden çok borcun vadesi aynı zamanda gelmişse, mahsup orantılı olarak; borçlardan hiçbirinin vadesi gelmemişse ödeme, güvencesi en az olan borç için yapılmış sayılır. 70

71 Sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ederim Abdullah ÇAVUŞ Muhasebe ve Finansman Dairesi Başkan Yardımcısı MART

SERBEST ELEKTRİK PİYASASINDA SON GELİŞMELER VE OSB LERİN DURUMU ALİ ERMAN AYTAC 23 KASIM 2012 VI. OSB ENERJİ ZİRVESİ / KAYSERİ

SERBEST ELEKTRİK PİYASASINDA SON GELİŞMELER VE OSB LERİN DURUMU ALİ ERMAN AYTAC 23 KASIM 2012 VI. OSB ENERJİ ZİRVESİ / KAYSERİ SERBEST ELEKTRİK PİYASASINDA SON GELİŞMELER VE OSB LERİN DURUMU ALİ ERMAN AYTAC 23 KASIM 2012 VI. OSB ENERJİ ZİRVESİ / KAYSERİ 1 OSB ler için SERBEST TÜKETİCİLİK Elektrik Piyasası Kanunu 2. Madde «g» Fıkrası

Detaylı

Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, elektrik piyasasında gerçek ve tüzel kişilerin serbest

Detaylı

ELEKTRİK PİYASASI SERBEST TÜKETİCİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

ELEKTRİK PİYASASI SERBEST TÜKETİCİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar ELEKTRİK PİYASASI SERBEST TÜKETİCİ YÖNETMELİĞİ (4 Eylül 2002 tarihli ve 24866 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girmiştir.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve

Detaylı

ELEKTRİK TARİFELERİ VE ORGANİZE SANAYİ. Ercüment CAMADAN

ELEKTRİK TARİFELERİ VE ORGANİZE SANAYİ. Ercüment CAMADAN ELEKTRİK TARİFELERİ VE ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNE YANSIMALARI Ercüment CAMADAN 26/03/2012 Sunum Planı 1) Elektrik Piyasasının Yapısı 2) Düzenlenen Tarifeler 3) Şebeke Tarifeleri 4) Perakende Satış Tarifeleri

Detaylı

ELEKTRİK ENERJİSİ VE AHMET OKTAY KAVAS ME 86

ELEKTRİK ENERJİSİ VE AHMET OKTAY KAVAS ME 86 ELEKTRİK ENERJİSİ VE VERGİLER AHMET OKTAY KAVAS ME 86 4628 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu (3 Mart 2001) Amaç, kapsam ve tanımlar MADDE 1 Bu Kanunun amacı; elektriğin yeterli, kaliteli, sürekli, düşük

Detaylı

2ME ENDÜSTRİYEL TESİSLER MADENCİLİK LTD.ŞTİ EMİN BİLEN (TEMMUZ 2017-İSTANBUL)

2ME ENDÜSTRİYEL TESİSLER MADENCİLİK LTD.ŞTİ EMİN BİLEN (TEMMUZ 2017-İSTANBUL) TÜRKİYE ELEKTRİK ENERJİSİ GÖRÜNÜMÜ, TARİFE YAPISI VE ALTERNATİF ELEKTRİK ENERJİSİ TEMİN İMKANLARI 2ME ENDÜSTRİYEL TESİSLER MADENCİLİK LTD.ŞTİ EMİN BİLEN (TEMMUZ 2017-İSTANBUL) 2016 YILI ELEKTRİK ENERJİSİ

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 06.03.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28579 ELEKTRİK PİYASASINDA UYGULANACAK FİYAT EŞİTLEME MEKANİZMASI HAKKINDA TEBLİĞ

Resmi Gazete Tarihi: 06.03.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28579 ELEKTRİK PİYASASINDA UYGULANACAK FİYAT EŞİTLEME MEKANİZMASI HAKKINDA TEBLİĞ Resmi Gazete Tarihi: 06.03.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28579 ELEKTRİK PİYASASINDA UYGULANACAK FİYAT EŞİTLEME MEKANİZMASI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) Sayı : 64597866-130[24-2015]- 28.07.2017 Konu : Dövize endeksli satışlarda KDV ve KVK uygulaması

Detaylı

6736 Sayılı Kanunun Bazı Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin Hükümleri

6736 Sayılı Kanunun Bazı Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin Hükümleri Altay AKKAY, SMMM Bağımsız Denetçi 6736 Sayılı Kanunun Bazı Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin Hükümleri 30/06/2016 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe

Detaylı

VERGİ AFFI TAKVİMİ sayılı Askerlik Kanunu, - Mülga 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve

VERGİ AFFI TAKVİMİ sayılı Askerlik Kanunu, - Mülga 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve VERGİ AFFI TAKVİMİ Konu Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İl Özel İdareleri Ve Belediyelere Olan Kesinleşmiş Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması (Md.2) Bildirim /Beyan Tarih Ödeme Tarihi

Detaylı

BİLGİ NOTU / Bu bilgi notumuzda anılan kanunun vergi alacakları ile ilgili düzenlemelerine yer verilecektir.

BİLGİ NOTU / Bu bilgi notumuzda anılan kanunun vergi alacakları ile ilgili düzenlemelerine yer verilecektir. BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-03 6111 SAYILI KANUN TAHSİLATIN HIZLANDIRILMASI Kamuoyunda Af Kanunu olarak bilinen 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık

Detaylı

CLK BOĞAZİÇİ ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. (İNDİRİMLİ ELEKTRİK TAAHHÜTNAMESİ MESKEN)

CLK BOĞAZİÇİ ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. (İNDİRİMLİ ELEKTRİK TAAHHÜTNAMESİ MESKEN) (İNDİRİMLİ ELEKTRİK TAAHHÜTNAMESİ MESKEN) İşbu ek Mesken Elektrik Enerjisi Satış Sözleşmesi nin özel şartlarını ihtiva etmekte olup, Sözleşme nin ayrılmaz bir parçasıdır. 1. SÖZLEŞME İNDİRİM ORANI VE FATURA

Detaylı

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GELİRLERİ KANUNU

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GELİRLERİ KANUNU 6537 TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GELİRLERİ KANUNU Kanun Numarası : 3093 Kabul Tarihi : 4/12/1984 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 15/12/1984 Sayı : 18606 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 24

Detaylı

BELEDİYE ALACAKLARI AÇISINDAN 6552 SAYILI ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 11 Eylül 2014 tarih ve 29116 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete

BELEDİYE ALACAKLARI AÇISINDAN 6552 SAYILI ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 11 Eylül 2014 tarih ve 29116 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete BELEDİYE ALACAKLARI AÇISINDAN 6552 SAYILI ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 11 Eylül 2014 tarih ve 29116 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete Dr. Ahmet OZANSOY BOSTON, 18 Ekim 2014 1 KANUN KAPSAMINDAKİ

Detaylı

İstanbul, SiRKÜLER 2016/05 KONU : 1-KAMU ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI

İstanbul, SiRKÜLER 2016/05 KONU : 1-KAMU ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI İstanbul, 22.08.2016 SiRKÜLER 2016/05 KONU : 1-KAMU ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI A-YENİDEN YAPILANDIRMA B-MATRAH ARTIRIMI C-STOK BEYANI D-KASA VE ORTAKLAR C/H %3 VERGİLEME İLE DÜZELTİLME E-VARLIK

Detaylı

KANUN SANAYİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE ÜRETİMİN DESTEKLENMESİ AMACIYLA BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

KANUN SANAYİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE ÜRETİMİN DESTEKLENMESİ AMACIYLA BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 1 Temmuz 2017 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30111 KANUN SANAYİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE ÜRETİMİN DESTEKLENMESİ AMACIYLA BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No.

Detaylı

ELEKTRİK SATIŞ EĞİTİMİ

ELEKTRİK SATIŞ EĞİTİMİ ELEKTRİK SATIŞ EĞİTİMİ İÇERİK BİZ KİMİZ? SERBEST TÜKETİCİ SATIŞ SÜRECİ SORULAR BİZ KİMİZ? HAKKIMIZDA Üretime verdiği önem, yüksek ihracat hacmi ve sağladığı yüksek istihdam ile Türkiye ekonomisine büyük

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Yasemin TAŞKIN - Maliye Bölümü - Mali Hukuk Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr. Yasemin TAŞKIN - Maliye Bölümü - Mali Hukuk Anabilim Dalı YENİ TORBA ÖZET KANUNDAKİ VERGİ AVANTAJLARINA GENEL BAKIŞ 11.11.2014 HAZIRLAYAN Yrd. Doç. Dr. Yasemin TAŞKIN - Maliye Bölümü - Mali Hukuk Anabilim Dalı GİRİŞ Kısaca Torba Kanun olarak bilinen ve 11 Eylül

Detaylı

ELEKTRĐK PĐYASASI SERBEST TÜKETĐCĐ YÖNETMELĐĞĐ. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

ELEKTRĐK PĐYASASI SERBEST TÜKETĐCĐ YÖNETMELĐĞĐ. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar ELEKTRĐK PĐYASASI SERBEST TÜKETĐCĐ YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, elektrik piyasasında gerçek ve tüzel kişilerin

Detaylı

Bedelsiz mal teslimi belge düzeni ve Form Ba-Bs Hk.

Bedelsiz mal teslimi belge düzeni ve Form Ba-Bs Hk. Bedelsiz mal teslimi belge düzeni ve Form Ba-Bs Hk. T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Sayı : 67854564-1741-51 30/01/2015 Konu : Bedelsiz

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

ELEKTRİK FATURALARIMIZA YANSIYAN ZAMLAR

ELEKTRİK FATURALARIMIZA YANSIYAN ZAMLAR ELEKTRİK FATURALARIMIZA YANSIYAN ZAMLAR Ankara ve çevresine elektrik hizmeti, TEDAŞ a bağlı Başkent Elektrik işletmesinin birkaç yıl önce özelleştirilmesinin ardından EnerjiSa ya bağlı Başkent Elektrik

Detaylı

KURUL KARARI. Karar No : 4476 Karar Tarihi : 26/06/2013

KURUL KARARI. Karar No : 4476 Karar Tarihi : 26/06/2013 Piyasası Düzenleme Kurumundan : KURUL KARARI Karar No : 4476 Karar Tarihi : 26/06/2013 Piyasası Düzenleme Kurulunun 26/06/2013 tarihli toplantısında; a) şirketleri tarafından dağıtım sistemi ına ve görevli

Detaylı

... GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNE

... GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNE ALACAĞIN TÜRÜ Gümrük Vergisi Eğitim, Gençlik, Spor ve Sağlık Vergisi Tek ve Maktu Vergi Anti-Damping veya Antisübvansiyon Vergisi Çevre Katkı Payı Akaryakıt Tüketim Vergisi Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu

Detaylı

SİRKÜLER 2017/ yılının Ocak ayından itibaren ödenmesi gereken taksitler 4 er ay ertelenmiştir.

SİRKÜLER 2017/ yılının Ocak ayından itibaren ödenmesi gereken taksitler 4 er ay ertelenmiştir. SİRKÜLER 2017/17 30/01/2017 Sayın Yetkili; 6736 sayılı Kanun (Af Kanunu) kapsamında yapılandırılan borçların taksit ödeme süreleri 4 er ay uzatıldı. Ayrıca Kanun dan yararlanma hakkını kaybedenler için

Detaylı

Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanuna ilişkin 1

Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanuna ilişkin 1 30.09..2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/118 KONU: 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 1 Seri No lu Tebliğ Düzenlemesi Hk.

Detaylı

DİĞER ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASI

DİĞER ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASI DİĞER ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASI 7020 SAYILI KANUN HÜKÜMLERI DİĞER ALACAKLAR 31/3/2017 TARIHINDEN ÖNCE BU KANUNUN YAYIMI TARIHI ITIBARIYLA ÖDENMEMIŞ BULUNAN *** 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE ILGILI DIĞER

Detaylı

T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ

T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No : 2012/28063 Karar No : 2012/28555 Özet: İşveren kıdem tazminatı borcu bakımından iş sözleşmesinin feshedildiği tarihte temerrüde düşer. Diğer tazminat ve alacaklar

Detaylı

Kaynaklarından. Desteklenmesi. Elektrik Piyasası Dairesi Başkanlığı

Kaynaklarından. Desteklenmesi. Elektrik Piyasası Dairesi Başkanlığı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Üretiminin i i Desteklenmesi Elektrik Piyasası Dairesi Başkanlığı Cemal Çelik Giriş Yenilenebilir enerji kaynakları (YEK): Hidrolik, rüzgâr, güneş, jeotermal,

Detaylı

Türkiye Elektrik Piyasası na Genel Bir Bakış

Türkiye Elektrik Piyasası na Genel Bir Bakış Türkiye Elektrik Piyasası na Genel Bir Bakış Gelişmekte olan ülkemizde hızlı nüfus artışı sonucu ortaya çıkan kentleşme ve sanayileşme elektrik enerjisine olan talebin yıllık ortalama 6-9% oranında artması

Detaylı

6111 SAYILI YASA İLE 5811 SAYILI YASADA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

6111 SAYILI YASA İLE 5811 SAYILI YASADA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 11.04.2011/ 46-1 6111 SAYILI YASA İLE 5811 SAYILI YASADA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 6111 sayılı Yasanın geçici 3 üncü maddesiyle 5811 sayılı Bazı Varlıkların

Detaylı

TEMİNAT HESAPLAMA PROSEDÜRÜ

TEMİNAT HESAPLAMA PROSEDÜRÜ TEMİNAT HESAPLAMA PROSEDÜRÜ Amaç MADDE 1 (1) Bu Prosedürün amacı piyasa katılımcılarının piyasaya ilişkin yükümlülüklerini yerine getirememesi veya faaliyetlerini gerçekleştirememesi durumunda, katılımcılar

Detaylı

3093 SAYILI TÜRKİYE RADYO - TELEVİZYON GELİRLERİ KANUNU

3093 SAYILI TÜRKİYE RADYO - TELEVİZYON GELİRLERİ KANUNU 3093 SAYILI TÜRKİYE RADYO - TELEVİZYON GELİRLERİ KANUNU Amaç ve kapsam: Madde 1 - Türkiye Radyo - Televizyon Kurumuna devamlı ve yeterli gelir kaynağı sağlamak amacıyla hazırlanan bu Kanun; radyo, televizyon,

Detaylı

Tarih: Sayı: 2014/33

Tarih: Sayı: 2014/33 Tarih: 19.09.2014 S İ R K Ü L E R R A P O R Sayı: 2014/33 Konu: 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve İlgili Diğer Kanunlar Kapsamında Gümrük Yükümlülüğü Doğan ve 6183 Sayılı Kanun Hükümlerine Göre Takip Edilen

Detaylı

Sirküler Tarihi : Sirküler No : 2011/24 : Stok Beyanları, Kasa Mevcudu ve Ortaklardan Alacaklar Hk.

Sirküler Tarihi : Sirküler No : 2011/24 : Stok Beyanları, Kasa Mevcudu ve Ortaklardan Alacaklar Hk. AKKOR SİRKÜLER Akkor YMM LTD.ŞTİ. Tel: (216) 467 10 73 Bağdat Cad. No.353 D:8 Fax: (216) 467 01 73 34728 Caddebostan E-mail:info@akkorymm.com Kadıköy / İstanbul web:www.akkorymm.com.tr Sirküler Tarihi

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINDAN ÜRETİLEN ELEKTRİĞE YENİLENEBİLİR KAYNAKTAN ELEKTRİK ÜRETİM BELGESİ VERİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK TASLAĞI

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINDAN ÜRETİLEN ELEKTRİĞE YENİLENEBİLİR KAYNAKTAN ELEKTRİK ÜRETİM BELGESİ VERİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK TASLAĞI YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINDAN ÜRETİLEN ELEKTRİĞE YENİLENEBİLİR KAYNAKTAN ELEKTRİK ÜRETİM BELGESİ VERİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Genel Esaslar ve Yenilenebilir Kaynaktan Elektrik

Detaylı

6736 sayılı kanun kapsamında vergi alacaklarının yapılandırılması ve matrah artırımı

6736 sayılı kanun kapsamında vergi alacaklarının yapılandırılması ve matrah artırımı 6736 sayılı kanun kapsamında vergi alacaklarının yapılandırılması ve matrah artırımı MATRAH ARTIRIMI Gelir vergisi mükelleflerinde matrah artırımı* Kurumlar vergisi mükelleflerinde matrah artırımı KDV

Detaylı

Ek-1 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Ek-1 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Ek-1 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI.. Sayı : Konu :Ek Tahakkuk Kararı EK TAHAKKUK KARARI KARAR NO : KARAR TARİHİ : GÜMRÜĞÜN ADI : YÜKÜMLÜNÜN ADI SOYADI/UNVANI/ADRESİ : T.C. KİMLİK NO/ VERGİ NUMARASI

Detaylı

Sirkülerimizin konusunu 6824 Sayılı Vergi Kanunlarında Gerçekleştirilen Düzenlemeler oluşturmaktadır.

Sirkülerimizin konusunu 6824 Sayılı Vergi Kanunlarında Gerçekleştirilen Düzenlemeler oluşturmaktadır. Vezin Sirküler 2017 016 Sirkülerimizin konusunu 6824 Sayılı Vergi Kanunlarında Gerçekleştirilen Düzenlemeler oluşturmaktadır. KAPSAM : 8/3/2017 tarihli ve 30001 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe

Detaylı

ELEKTRİK PİYASASI SERBEST TÜKETİCİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

ELEKTRİK PİYASASI SERBEST TÜKETİCİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar ELEKTRİK PİYASASI SERBEST TÜKETİCİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, elektrik piyasasında gerçek ve tüzel kişilerin

Detaylı

6009 SAYILI YASA İLE DEĞİŞTİRİLEN GELİR VERGİSİ TARİFESİ İLE İLGİLİ 274 NO LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

6009 SAYILI YASA İLE DEĞİŞTİRİLEN GELİR VERGİSİ TARİFESİ İLE İLGİLİ 274 NO LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 11.08.2010 / 100-1 6009 SAYILI YASA İLE DEĞİŞTİRİLEN GELİR VERGİSİ TARİFESİ İLE İLGİLİ 274 NO LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : 6009 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun

Detaylı

KDV BEYANNAMESİ SK 6/2a maddesinden yararlananlar için düzenlenecek (KDV1_22) KDV Beyannamesi Hazırlama Kılavuzu. Datasoft Yazılım

KDV BEYANNAMESİ SK 6/2a maddesinden yararlananlar için düzenlenecek (KDV1_22) KDV Beyannamesi Hazırlama Kılavuzu. Datasoft Yazılım KDV BEYANNAMESİ 6736 SK 6/2a maddesinden yararlananlar için düzenlenecek (KDV1_22) KDV Beyannamesi Hazırlama Kılavuzu Datasoft Yazılım 2016.09.23 İçindekiler B- KAYITLARDA YER ALDIĞI HÂLDE İŞLETMEDE MEVCUT

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. a) İlgili ayda (2010 yılı Mart ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. a) İlgili ayda (2010 yılı Mart ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Mart ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri ŞUBAT 21 ÖDENEN AY İÇİNDE TUTAR ALINAN T.İş Bankası Şirket

Detaylı

Sayı : 2012/23 Konu:Elektrik Enerjisi 01 Şubat 2012

Sayı : 2012/23 Konu:Elektrik Enerjisi 01 Şubat 2012 Sayı : 2012/23 Konu:Elektrik Enerjisi 01 Şubat 2012 Değerli Üyemiz, Eren Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi nin elektrik enerjisi satış fiyat teklifi ile ilgili yazısı ilişikte sunulmuştur. Bilgilerinizi

Detaylı

G E N E L G E 2009-25

G E N E L G E 2009-25 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SSK.5.01.08.00/ 73-034/121 9.2.2009 Konu : Tarım sigortası primlerinin tahakkuk ve

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ ( Seri No : 86 ) 26.07.2008 tarih ve 26948 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 86 seri No.lu Gider Vergileri

Detaylı

3.2. DAĞITIM ġġrketġ: Belirlenen bir bölgede elektrik dağıtımı ile iştigal eden sorumlu tüzel kişi,

3.2. DAĞITIM ġġrketġ: Belirlenen bir bölgede elektrik dağıtımı ile iştigal eden sorumlu tüzel kişi, TURGUTLU MÜFTÜLÜĞÜ HĠZMET BĠNASI VE TURGUTLU CAMĠLERĠ 01/01/2015 31/12/2015 TARĠHLERĠ ARASINDA SERBEST PĠYASADAN ELEKTRĠK ENERJĠSĠ ALIMI TEKNĠK ġartnamesġ 1. KAPSAM : Bu şartname,, Enerji Piyasası Düzenleme

Detaylı

GİDERLERLE İLGİLİ ÖZEL DOSYALAR

GİDERLERLE İLGİLİ ÖZEL DOSYALAR GİDERLERLE İLGİLİ ÖZEL DOSYALAR DÖNEMSELLİK VE TAHHAKUK ESASLARININ VERGİSEL AÇIDAN DOĞURDUĞU SONUÇLAR NELERDİR? ÖZEL DOSYA NO:19 Türk vergi sisteminde dönemsellik ilkesi benimsenerek işletme faaliyet

Detaylı

- 31/3/2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları,

- 31/3/2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları, VERGİ SİRKÜLERİ Tarih :31.05.2017 Sayı : 2017/39 Konu : Soru-Cevaplarla 7020 sayılı Yapılandırma Kanunu 27 Mayıs 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğegiren 7020 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden

Detaylı

Kesinleştiği halde ödemede gecikilmiş borçlarda Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) oranında güncelleme,

Kesinleştiği halde ödemede gecikilmiş borçlarda Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) oranında güncelleme, 1 Temmuz 2016 31 Mart 2017 Dönemi Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7020 sayılı Kanun, 27 Mayıs 2017 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun ile; Kesinleştiği halde

Detaylı

VERGİ AFFI TAKVİMİ. Bildirme/ Beyan Tarih, Ekim 2016 ayı sonuna kadar. sonuna kadar

VERGİ AFFI TAKVİMİ. Bildirme/ Beyan Tarih, Ekim 2016 ayı sonuna kadar. sonuna kadar Konu VERGİ AFFI TAKVİMİ Bildirme/ Beyan Tarih, Ödeme Tarihi Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İl Özel İdareleri Ve Belediyelere Olan Kesinleşmiş Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması (Md.2)

Detaylı

MAL VE HİZMET BEDELLERİNİN ÖDENMESİ VE TEVSİKİ (BELGELENDİRİLMESİ)

MAL VE HİZMET BEDELLERİNİN ÖDENMESİ VE TEVSİKİ (BELGELENDİRİLMESİ) MAL VE HİZMET BEDELLERİNİN ÖDENMESİ VE TEVSİKİ (BELGELENDİRİLMESİ) GİRİŞ Rasim SEZER 1 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257. maddesi ile, mükelleflere muameleleri ile ilgili tahsilat ve ödemelerini

Detaylı

ELEKTRĐK PĐYASASI SERBEST TÜKETĐCĐ YÖNETMELĐĞĐ. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

ELEKTRĐK PĐYASASI SERBEST TÜKETĐCĐ YÖNETMELĐĞĐ. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar ELEKTRĐK PĐYASASI SERBEST TÜKETĐCĐ YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, elektrik piyasasında gerçek ve tüzel kişilerin

Detaylı

FOCUS DENETİM VE Y.M.M. LTD. ŞTİ Maltepe MAH. Edirne çırpıcı yolu 5-4 Vatan rezidans a BLOK kat:5 DAİRE:10 TECİL FAİZİNDE DEĞİŞİKLİK

FOCUS DENETİM VE Y.M.M. LTD. ŞTİ Maltepe MAH. Edirne çırpıcı yolu 5-4 Vatan rezidans a BLOK kat:5 DAİRE:10 TECİL FAİZİNDE DEĞİŞİKLİK TECİL FAİZİNDE DEĞİŞİKLİK Yaklaşım Dergisi nin 221. sayısında yayınlanmıştır Zihni KARTAL Maliye Bakanlığı Baş Hesap Uzmanı I. GİRİŞ Tecil etmek, ertelemek anlamına gelmektedir. Tecili, vergi uygulamasında,

Detaylı

Bazı Kamu Alacaklarının Yapılandırılması

Bazı Kamu Alacaklarının Yapılandırılması Bazı Kamu Alacaklarının Yapılandırılması 2016 yılına ilişkin tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksiti Kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Esasen bu verginin ödenme vadesi 31.07.2016 tarihidir.

Detaylı

SİRKÜLER 2017/34. Söz konusu Yasada düzenlenen konular ana hatları itibariyle aşağıdaki gibidir:

SİRKÜLER 2017/34. Söz konusu Yasada düzenlenen konular ana hatları itibariyle aşağıdaki gibidir: SİRKÜLER 2017/34 27.05.2017 KONU : Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı. 7020 sayılı Bazı Alacakların

Detaylı

2011-2012 YEKDEM UYGULAMALARI

2011-2012 YEKDEM UYGULAMALARI 2011-2012 YEKDEM UYGULAMALARI Nezir AY TEİAŞ Elektrik Piyasaları İşletme Dairesi Başkanı 07 Kasım 2012 İstanbul 1 Dünya da yenilenebilir enerji kaynakları için uygulanan bazı teşvik mekanizmaları Dünyada,

Detaylı

CİHET AKTAŞ TEİAŞ ELEKTRİK PİYASA HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI FİNANS VE VADELİ İŞLEMLER MÜDÜRÜ

CİHET AKTAŞ TEİAŞ ELEKTRİK PİYASA HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI FİNANS VE VADELİ İŞLEMLER MÜDÜRÜ CİHET AKTAŞ TEİAŞ ELEKTRİK PİYASA HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI FİNANS VE VADELİ İŞLEMLER MÜDÜRÜ Gündem GENEL BİLGİLER AVANS ÖDEMELERİ Avans Ödeme Bildirimleri Avans Ödeme Bildirimindeki Kalemler Avans

Detaylı

Sirküler Tarihi : Sirküler No : : 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Hak.

Sirküler Tarihi : Sirküler No : : 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Hak. Sirküler Tarihi : 23.08.2016 Sirküler No : 2016-36 Konu : 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Hak. (Diğer Borçlar) Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 1475 S.İşK/ S.BK/84-86

İlgili Kanun / Madde 1475 S.İşK/ S.BK/84-86 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2008/8261 Karar No. 2009/30509 Tarihi: 05.11.2009 İlgili Kanun / Madde 1475 S.İşK/14 818 S.BK/84-86 KIDEM TAZMİNATI KISMİ ÖDEME İŞÇİLİK ALACAKLARININ KISMİ ÖDEN-

Detaylı

7061 SAYILI BAZI VERGİ KANUNLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPAN TORBA KANUN İLE GETİRİLEN ÖZET DÜZENLEMELER. Kanun No: 7061 Y.T. :

7061 SAYILI BAZI VERGİ KANUNLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPAN TORBA KANUN İLE GETİRİLEN ÖZET DÜZENLEMELER. Kanun No: 7061 Y.T. : 7061 SAYILI BAZI VERGİ KANUNLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPAN TORBA KANUN İLE GETİRİLEN ÖZET DÜZENLEMELER Kanun No: 7061 Y.T. : 05.12.2017 İYMMO-21.12.2017 YMM TALHA APAK I-VERGİ USUL KANUNU MADDE 16-17-18-19-20-

Detaylı

Konu:Kesinleşmiş Alacaklar, Kesinleşmemiş Veya Dava Safhasında Bulunan Alacaklar, İnceleme Ve Tarhiyat Safhasında Bulunan İşlemler

Konu:Kesinleşmiş Alacaklar, Kesinleşmemiş Veya Dava Safhasında Bulunan Alacaklar, İnceleme Ve Tarhiyat Safhasında Bulunan İşlemler Sayı:2016/12 Konu:Kesinleşmiş Alacaklar, Kesinleşmemiş Veya Dava Safhasında Bulunan Alacaklar, İnceleme Ve Tarhiyat Safhasında Bulunan İşlemler Kesinleşmiş Alacaklar Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla

Detaylı

Dağıtım tesislerine iletilen elektrik,orta ve alçak gerilim seviyelerinde taşınarak tüketici tesislerine dağıtılır.

Dağıtım tesislerine iletilen elektrik,orta ve alçak gerilim seviyelerinde taşınarak tüketici tesislerine dağıtılır. Kömür, petrol, doğal gaz ve nükleer yakıtlardan oluşan geleneksel enerji kaynakları ile su, rüzgar, güneş vb yenilenebilir enerji kaynakları kullanarak elde edilen elektrik, yüksek gerilim ve/veya orta

Detaylı

Dengeleme ve Uzlaştırma Faaliyetine İlişkin Alacaklar ve Haklar. Teminatlar temlik edilemez. TL-10 yıl süre. Avans ödemeleri günlük/aylık

Dengeleme ve Uzlaştırma Faaliyetine İlişkin Alacaklar ve Haklar. Teminatlar temlik edilemez. TL-10 yıl süre. Avans ödemeleri günlük/aylık Piyasa Katılımcıları Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği kapsamında, elektrik piyasası dengeleme ve uzlaştırma faaliyetleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde PMUM nezdinde belirli bir döneme

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/17,57 1475 S.İşK/14. Esas No. 2008/13160 Karar No. 2009/10566 Tarihi: 14.04.2009

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/17,57 1475 S.İşK/14. Esas No. 2008/13160 Karar No. 2009/10566 Tarihi: 14.04.2009 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2008/13160 Karar No. 2009/10566 Tarihi: 14.04.2009 İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/17,57 1475 S.İşK/14 KISMİ ÖDEMENİN FAİZ VE MASRAFLARA SAYILMASI MUACCELLİYET TEMERRÜT

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü / DAĞITIM YERLERİNE

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü / DAĞITIM YERLERİNE T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 80572740.010.05 Konu : 6736 Sayılı Kanun 27.10.2016/19717113 DAĞITIM YERLERİNE 6736 sayılı Bazı Amme Alacaklarının Yeniden

Detaylı

2017 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

2017 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA Değerli Üyemiz, 2017 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA Bilindiği üzere mali tatili düzenleyen 5604 sayılı kanun 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı tarih itibariyle

Detaylı

Kanunda belirtilen sürelerin bitiminden itibaren bir ay uzatılmıştır.

Kanunda belirtilen sürelerin bitiminden itibaren bir ay uzatılmıştır. No: 2011/25 Tarih: 02.05.2011 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 20 DAĞITIM ŞİRKETİNİN İLK UYGULAMA DÖNEMİNE İLİŞKİN GELİR DÜZENLEMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 20 DAĞITIM ŞİRKETİNİN İLK UYGULAMA DÖNEMİNE İLİŞKİN GELİR DÜZENLEMESİ HAKKINDA TEBLİĞ Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 20 DAĞITIM ŞİRKETİNİN İLK UYGULAMA DÖNEMİNE İLİŞKİN GELİR DÜZENLEMESİ HAKKINDA TEBLİĞ Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Tebliğ, 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun

Detaylı

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GELİRLERİNE İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GELİRLERİNE İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI 19.10.2009/155 TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GELİRLERİNE İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI ÖZET : 3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu nun 4. Maddesinde 5904 sayılı Yasa nın 36 maddesi ile

Detaylı

A)- Bazı Alacakların Yapılandırılması Kapsamında Yapılandırılan Borçlar

A)- Bazı Alacakların Yapılandırılması Kapsamında Yapılandırılan Borçlar 30.05.2017 / 15 7020 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlandı. 27.05.2017 tarihli Resmi Gazete

Detaylı

T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SERBEST PİYASADAN ELEKTRİK ENERJİSİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SERBEST PİYASADAN ELEKTRİK ENERJİSİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SERBEST PİYASADAN ELEKTRİK ENERJİSİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. ŞARTNAMENİN KONUSU Bu şartname, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğü

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 Konu: DİR. kararına istinaden DİİB lerinin revize işlemlerinin

Detaylı

Güncel Eleştiriler, Yargı Kararları, Muktezalar 2 Aralık 2014

Güncel Eleştiriler, Yargı Kararları, Muktezalar 2 Aralık 2014 www.pwc.com/tr Güncel Eleştiriler, Yargı Kararları, Muktezalar Vergi İncelemeleri Neden İncelemeye Seçilebilirsiniz? Risk Analiz Sistemi (Risk Analiz Merkezi) BA/BS 666: Kara liste uygulaması Tek vergi

Detaylı

6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER YAPILANDIRMA KAPSAMINDA OLAN GÜMRÜK VERGİSİ, CEZA VB.

6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER YAPILANDIRMA KAPSAMINDA OLAN GÜMRÜK VERGİSİ, CEZA VB. 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER YAPILANDIRMA KAPSAMINDA OLAN VERGİ, CEZA VB. BORÇLAR YAPILANDIRMA KAPSAMINDA OLAN GÜMRÜK VERGİSİ, CEZA VB. BORÇLAR

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2017/033 Ref: 4/033

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2017/033 Ref: 4/033 SİRKÜLER İstanbul, 15.02.2017 Sayı: 2017/033 Ref: 4/033 Konu: GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMELERİ ÜZERİNDEN VERGİ İNDİRİMİ, YABANCILARA KONUT SATIŞINDA KDV İSTİSNASI DÜZENLEMELERİNİ DE İÇEREN BİR KANUN

Detaylı

6111 SAYILI KANUN YAYIMLANDIĞINDA NEZDİNDE VERGİ İNCELEMESİNE BAŞLANMIŞ VE HENÜZ TAMAMLANMAMIŞ MÜKELLEFLERE SAĞLANAN İMKANLAR

6111 SAYILI KANUN YAYIMLANDIĞINDA NEZDİNDE VERGİ İNCELEMESİNE BAŞLANMIŞ VE HENÜZ TAMAMLANMAMIŞ MÜKELLEFLERE SAĞLANAN İMKANLAR 6111 SAYILI KANUN YAYIMLANDIĞINDA NEZDİNDE VERGİ İNCELEMESİNE BAŞLANMIŞ VE HENÜZ TAMAMLANMAMIŞ MÜKELLEFLERE SAĞLANAN İMKANLAR İbrahim ERCAN * Bilindiği üzere, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine,

Detaylı

OCAK 2010 ŞUBAT 2010

OCAK 2010 ŞUBAT 2010 EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Şubat ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri OCAK 21 ÖDENEN AY İÇİNDE TUTAR ALINAN T.İş Bankası Şirket

Detaylı

GECİKME FAİZİ, GECİKME ZAMMI UYGULAMASI VE KARŞILAŞTIRMASI

GECİKME FAİZİ, GECİKME ZAMMI UYGULAMASI VE KARŞILAŞTIRMASI GECİKME FAİZİ, GECİKME ZAMMI UYGULAMASI VE KARŞILAŞTIRMASI Halil İbrahim İNCİ* 28 Hüseyin ÖZTÜRK** 29 1- GİRİŞ Türk Vergi Sisteminde yer alan gecikme zammı ile gecikme faizi uygulamada zaman zaman birbirine

Detaylı

NOTERLERİN TARİHİNDE SONA EREN ARAÇ SATIŞ VE DEVİR İŞLEMİ KALICI HALE GETİRİLDİ

NOTERLERİN TARİHİNDE SONA EREN ARAÇ SATIŞ VE DEVİR İŞLEMİ KALICI HALE GETİRİLDİ Sirküler Rapor 04.01.2010 / 3-1 NOTERLERİN 31.12.2009 TARİHİNDE SONA EREN ARAÇ SATIŞ VE DEVİR İŞLEMİ KALICI HALE GETİRİLDİ ÖZET : Noterlerin 2009 yılı Bütçe Kanunu ile tescil edilmiş araçların satış ve

Detaylı

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR 1 Sirküler Tarihi: 30.09.2016 Sirküler No : 2016/25 SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR DAVA SAFHASINDA BULUNAN VERGİ ALACAKLARINDA VERGİ AFFI UYGULAMASI Bilindiği üzere vergi affı yasası olarak bilinen 6736 sayılı

Detaylı

BÜLTEN - 2014/14. 16 Ekim 2014. Konu: Torba Yasa ile getirilen vergi borçlarının yapılandırılması imkanı

BÜLTEN - 2014/14. 16 Ekim 2014. Konu: Torba Yasa ile getirilen vergi borçlarının yapılandırılması imkanı BÜLTEN - 2014/14 16 Ekim 2014 Konu: Torba Yasa ile getirilen vergi borçlarının yapılandırılması imkanı I-GĐRĐŞ Torba Kanun 6552 sayılı Đş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik

Detaylı

Tarih : Sayı : Konu : Mali Tatil Uygulaması

Tarih : Sayı : Konu : Mali Tatil Uygulaması Tarih : 14.07.2016 Sayı : 2016-32 Konu : Mali Tatil Uygulaması MALİ TATİL UYGULAMASI VE DEĞİŞİKLER SONUCUNDA BEYAN VE BİLDİRİM SÜRELERİ 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanarak mali

Detaylı

Mali tatilin uygulanacağı tarihler 6661 sayılı Kanun un 18 inci maddesi ile 5604 sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunun;

Mali tatilin uygulanacağı tarihler 6661 sayılı Kanun un 18 inci maddesi ile 5604 sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunun; Sn. ÜYEMİZ Bildiğiniz üzere; 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5604 sayılı kanun mali tatili düzenleyen hükümler içermekteydi. Ancak, 27/01/2016 tarih ve 29606

Detaylı

Yeni Torba Kanun un Vergi Düzenlemeleri

Yeni Torba Kanun un Vergi Düzenlemeleri Vergi Bülteni Yeni Torba Kanun un Vergi Düzenlemeleri 23.06.2017 /2017-48 / DVK, HK, TRT ÜCRET VE PAYLARI Özet Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde

Detaylı

TEMİNAT USUL VE ESASLARI DEĞİŞİKLİK TASLAĞI

TEMİNAT USUL VE ESASLARI DEĞİŞİKLİK TASLAĞI Kapsam MADDE 2 (1) Bu Usul ve Esaslar; gün öncesi piyasasına, gün içi piyasasına, dengeleme güç piyasasına ve mali uzlaştırma işlemlerine ilişkin, piyasa katılımcılarının sunmaları gereken teminatlara

Detaylı

- Üreticilerin kendi ihtiyaçları için kullandıkları elektrik bedeli gayrisafi iş hasılatına dahil olmayacağı,

- Üreticilerin kendi ihtiyaçları için kullandıkları elektrik bedeli gayrisafi iş hasılatına dahil olmayacağı, 09.04.20114 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/57 KONU: 492 Sayılı Harçlar Kanuna bağlı 8 sayılı tarifenin "XV-Elektrik üretimi lisans harçları" Tahakkuk ve Tahsilatı

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/24 TARİH: Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna İlişkin 2 Seri Numaralı Genel Tebliğ

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/24 TARİH: Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna İlişkin 2 Seri Numaralı Genel Tebliğ VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/24 TARİH: 10.02.2009 KONU Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna İlişkin 2 Seri Numaralı Genel Tebliğ Maliye Bakanlığı 20 Şubat 2009 tarih 27147 sayılı

Detaylı

MAYIS 2010 HAZİRAN 2010 ÖDENEN TUTAR

MAYIS 2010 HAZİRAN 2010 ÖDENEN TUTAR EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Haziran ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri MAYIS 21 HAZİRAN 21 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Sayı : 11395140-105[229-2012/VUK-1-...]--25513/02/2015 Konu : Tasfiye zararının geçmiş yıl karlarına

Detaylı

1. Mali tatilin uygulanacağı tarihler:

1. Mali tatilin uygulanacağı tarihler: 03.07.2017 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2017/54 KONU: MALİ TATİL. 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkındaki Yasa gereğince; mali tatil 1 Temmuz ila 20 Temmuz

Detaylı

Sirküler Tarihi : Sirküler No : 2016/076

Sirküler Tarihi : Sirküler No : 2016/076 Sirküler Tarihi : 19.08.2016 Sirküler No : 2016/076 VERGİ AFFI TAKVİMİ "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun ile getirilen çeşitli düzenlemelere ilişkin başvuru ve ödeme

Detaylı

Sirküler Rapor 1804.2014/108-1

Sirküler Rapor 1804.2014/108-1 Sirküler Rapor 1804.2014/108-1 DANIŞTAY IN TAKAS DURUMUNDA ÖDENDİĞİ YASAL BELGE VE DEFTERLERLE KANITLANAMAYAN KDV NİN İNDİRİLECEK KDV OLARAK DİKKATE ALINMAMASI İLE İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET

Detaylı

Torba Kanunda Yer Alan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Bilgi Notları

Torba Kanunda Yer Alan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Bilgi Notları SGK, VERGİ ve DİĞER KAMU ALACAKLARININ TAHSİLİ İLE İLGİLİ TORBA KANUNA AİT BAŞVURULAR Torba Kanunda Yer Alan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Bilgi Notları Tarih: 13.09.2014 1. Giriş:

Detaylı

Eyyüpoğlu Mühendislik Elektrik Satış Sözleşmesi. EYYÜPOĞLU MÜHENDİSLİK ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ LİMİTED ŞİRKETİ. İle...

Eyyüpoğlu Mühendislik Elektrik Satış Sözleşmesi. EYYÜPOĞLU MÜHENDİSLİK ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ LİMİTED ŞİRKETİ. İle... EYYÜPOĞLU MÜHENDİSLİK ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ LİMİTED ŞİRKETİ. İle... arasında ELEKTRİK ENERJİSİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ 1. Bölüm: TARAFLAR ve AMAÇ 2. Bölüm: 1.1 Taraflar: Elektrik enerjisinin satışını

Detaylı

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim Ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim Ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 13.06.2008 Seri B, Sıra No:2 Tahsilat Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2008/60 06.06.2008 tarihli ve mükerrer 26898 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü)

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü) IV- KREDİ KARTI ÜYELİK ÜCRETİ İLE İLGİLİ GENELGELER 1. GENELGE NO: 2007/02 Tüketicinin ve Rekabetin Korunması lüğü GENELGE NO: 2007/02...VALİLİĞİNE Tüketiciler tarafından Bakanlığımıza ve Tüketici Sorunları

Detaylı

1. Yurt dışında sahip olunan varlıkları süresi içinde Türkiye'ye getirmeyenlerin durumu

1. Yurt dışında sahip olunan varlıkları süresi içinde Türkiye'ye getirmeyenlerin durumu No: 2011/18 Tarih: 11.04.2011 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN TASARISI

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN TASARISI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN TASARISI KAPSAMA GİREN İDARELER Maliye Bakanlığı, Gümrük Müsteşarlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, İl Özel İdareleri ve Belediyeler, Büyükşehir Belediyeleri

Detaylı

İZMİR SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 6645 SAYILI KANUNLA 5510 SAYILI KANUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Kurumdan aylık alanlardan 4/b kapsamında çalışanların SGDP Primi oranı düşürüldü Kurumdan aylık ve gelir almakta iken 4/ b kapsamında çalışmağa

Detaylı