PYANO ETMNE YEN BALAYAN ÖRENCYLE LK DERSN ÖNEM. Özlem Ömür ÖZET

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PYANO ETMNE YEN BALAYAN ÖRENCYLE LK DERSN ÖNEM. Özlem Ömür ÖZET"

Transkript

1 Piyano Eitimine Yeni Balayan Örenciyle lk Dersin Önemi Özlem ÖMÜR PYANO ETMNE YEN BALAYAN ÖRENCYLE LK DERSN ÖNEM Özlem Ömür ÖZET Piyano eitimine yeni balayan bir örenciye, piyano enstrümanını benimsetmek ve bu eitimi sevdirmek,eitimin nitelii, verimlilii ve baarısı açısından büyük önem taır.bu nedenle piyano eitiminde ilk dersin rolü oldukça büyüktür. Bu çalımada, piyano eitimine yeni balayan bir örenciyle ilk derste kurulacak diyaloun önemi üzerinde durulmu ve örenciye piyanonun benimsetilmesi konusunda neler yapılabileceine yönelik önerilere yer verilmitir. Anahtar Sözcükler: Piyano eitimi, ilk ders, diyalog. IMPORTANCE OF THE FIRST LESSON FOR A STUDENT WHO IS AT THE BEGINNING OF PIANO EDUCATION ABSTRACT In piano education, from the quality, success and the efficiency perspective, it is very important to make the pupil who is at the beginning, to adopt to his instrument and make him happy with it. For this reason, the importance of the first lesson is very high. In this study, importance of the dialog which can be held with the pupil in the first lesson has been considered and some proposals has been given to adopt the pupil to the instrument. Keywords: Piano education, first lesson, dialogue. Yard.Doç.Dr.,Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuarı Öretim Üyesi Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eitim Fakültesi Dergisi 39

2 Özlem ÖMÜR Piyano Eitimine Yeni Balayan Örenciyle lk Dersin Önemi 1.GR Piyano eitimi, özveri ve sabırlı çalıma isteyen uzun bir eitimdir.eitime yeni balayacak örenciye, bu zorlu eitim sürecini zevkli hale getirecek en önemli faktör, öretmendir.öretmenin ilk dersteki sıcak yaklaımı,tatlı diyalou,sevecenlii,mesleindeki ustalıını ortaya koyuu,örencide güven duygusunun olumasını salar. Piyano eitimi, birebir yapılan bir eitim olduu için öretmenörenci ilikisi açısından çok önemlidir.çünkü, daha ilk derste öretmeniyle yaayacaı bir olumsuzluk, örencinin bu eitimden soumasına ve bu olayın ileriki yıllarda yaamında derin izler bırakmasına neden olabilir.oysa, öretmenine güvenen ve bu eitimi onunla sürdürebileceine inanan örenci, bu ortamda zevkle ve isteyerek çalımaya balayacaktır. Örenciler,öretmen hakkındaki deerlendirmelerini ilk derste yaparlar.eer öretmen kötü bir balangıç yaparsa, örencilerin kendisine yönelik tepkilerini daha sonraki dönemlerde deitirmesi oldukça zor olacaktır.(lyke ve Enoch,1987,S.93) Öretmen ve örencinin karılatıkları ilk anda birbirleri hakkında genel bir yargıya varmaları kaçınılmazdır.bu nedenle, ilk derste, öretmenin örenci üzerinde bırakacaı olumlu izlenim son derece önemlidir.öretmenin, örencisi üzerinde olumlu bir izlenim bırakması, örenci ile tanıma süreciyle balar. Bu süreç ne kadar iyi deerlendirilirse, diyaloun süreklilii de o kadar sıcak ve olumlu olur. 2.ÖRENC LE TANIMA Örenci ile tanımada, örenciyi tanımaya yönelik kısa bir sohbet,büyük önem taır.öretmenin ilk derste örenciyle gerçekletirecei bu sohbet,onun bir piyano örencisi olarak potansiyelini anlamaya yönelik en etkili yol olacaktır.(camp,1992,s.42)bu sohbette, örencinin aile yapısı, hobileri gibi kiisel özelliklerinin yanı sıra onun müzie olan ilgisi ve genel müzik bilgisi hakkında bilgi edinilmelidir. Öretmen örenciyle yaptıı kısa sohbette,onu tanımaya çalıırken,aynı zamanda örencinin gereksinimlerini karılamaya yönelik uygun bir ortam yaratmaya çalımalıdır.bu noktada Moslow un ihtiyaçlar hiyerarisi öretmene yardımcı olabilir.bu hiyerari u ekildedir: (Bacanlı,2000,S.207) 40 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eitim Fakültesi Dergisi

3 Piyano Eitimine Yeni Balayan Örenciyle lk Dersin Önemi Özlem ÖMÜR 1.Fizyolojik ihtiyaçlar 2.Güvenlik 3.Yakınlık / sevgi 4. Saygınlık 5. Bilme / tanıma 6. Estetik ihtiyaçlar 7. Kendini gerçekletirme 1.Fizyolojik ihtiyaçlar:yeme,içme,uykusuzluu giderme gibi fizyolojik ihtiyaçlar giderilmediinde,dier güdüler harekete geçemeyecektir.dolayısıyla, örencilerin aç, yorgun ya da uykusuz, ders yapılan ortamın souk, havasız olduu durumlarda örencilerin örenme eylemini gerçekletirmeleri mümkün olmayacaktır.(erden ve Akman,1998,S.235)Fizyolojik gereksinimleri piyano eitimi açısından ele alırsak,temiz,aydınlık,havalandırılmı bir çalıma odası,bakımlı ve akortlu bir piyano,uygun yükseklikte salam bir piyano taburesi, piyano dersi için gerekli olan temel ihtiyaçlar olacaktır.bu ihtiyaçların salanması, piyano dersinin salıklı bir ekilde balamasına yardımcı olur. 2.Güvenlik: Fizyolojik ihtiyaçları karılanan birey kendisini güvende hissetmek ister.korku ve kaygı, örencilerin güvensizlik duymalarına neden olur. (Erden ve Akman,1998,S.235)Çalıma ortamının güvenli ve huzurlu olması, dı etkenlerden soyutlanmı olması gerekir.piyano öretmeni, ilk dersten itibaren örenciye huzurlu bir ortam salamalı ve güven vermelidir. 3.Yakınlık/sevgi:Örenci,öretmeni tarafından benimsendiini ve kabul edildiini bilmek ister.bu nedenle örencinin bulunduu ortama kendini ait hissetmesinin salanması ve ona sevgiyle yaklaılması gerekir.lk derste örenciyle göz teması kurmaya çalımak,gülümsemek,sıcak bir davranı sergilemek,örencinin artık o ortamın bir parçası olduunu ve kabul gördüünü hissetmesine yardımcı olur. 4.Saygınlık:Örencinin,kendi kendine saygı duymaya ve çevresi tarafından saygı görerek, yetenek ve niteliklerinin takdir edilmesine ihtiyacı vardır.bu nedenle,örencinin yaı ne olursa olsun, ona öncelikle saygı duyulacak bir birey olduu hissinin verilmesi gerekir. Bu gereksinimlerin karılanmaması,aaılık,zayıflık ve çaresizlik duygularını ortaya çıkarır. (Açıkgöz,2003,S.222) Örenci önemsendiini anladıında, örenmeye daha açık hale gelecektir. Buraya kadar olan ihtiyaçlar temel ihtiyaçlar olarak nitelendirilir. Sonraki üç ihtiyaç ise üst düzey ihtiyaçlardır ve temel ihtiyaçlar karılandıktan sonra oluan gereksinimlerdir. 5.Bilme/tanıma: Örenme süreci içerisindeki örencinin bilgi edinme ve çevresinde olup biteni anlayabilme gereksinimi oldukça fazladır.örenci, bulunduu eitim ortamını tanıdıkça ve bilgisi arttıkça örenme konusunda Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eitim Fakültesi Dergisi 41

4 Özlem ÖMÜR Piyano Eitimine Yeni Balayan Örenciyle lk Dersin Önemi daha hevesli hale gelecek ve daha baarılı olacaktır.bu nedenle ilk derste, piyano örencisi, alacaı piyano eitiminin ne anlam taıdıı ve kendisine neler katacaı konusunda bilgilendirilmelidir. 6.Estetik ihtiyaçlar: Örenci, alacaı eitim hakkında aydınlandıkça, yaratıcılıı artar ve daha detaylı, daha ince düünmeye balar.bu noktada örencinin estetik ihtiyacı öne çıkar.alacaı piyano eitiminin kendisine ve yaamına katacaı güzellik ve sanat zevki konusunda bilgilendirilmesi,örencinin estetik ihtiyacına yönelik olacaktır. 7.Kendini Gerçekletirme: Kendini gerçekletirme, bireyin kendi yeteneklerini sonuna kadar kullanarak istedii yere gelebilme ve hedeflerine ulaabilme istei ve çabası olarak tanımlanabilir. (Erden ve Akman,1998,S.236) Örencinin kendini gerçekletirme ve baarılı olma isteinin tevik edilerek, düzenli ve yeterli bir çalımayla, bu gereksiniminin her zaman karılanabileceinin hissettirilmesi gerekir. Maslow un ihtiyaçlar hiyerarisi, öretmenin örencilerini daha iyi tanımasına ve anlamasına yardımcı olur. Piyano öretmeni, ilk dersten, örencisinin hangi ihtiyaçların etkisinde olduunu ve en çok hangi gereksinim dorultusunda hareket ettiini bilirse örenciye daha faydalı olacak ve eitimin salam temeller üzerine kurulmasını salayacaktır. Bu noktada örencinin, eitimini alacaı enstrümanı benimsemesi de öretmene yardımcı olacaktır. 3.ÖRENCYE PYANONUN BENMSETLMES Örenciye piyanoyu sevdirmek ve bu enstrümanı benimsemesini salamak, örenciyi bu enstrümanla ilk tanıtıran öretmenin elindedir. Ünlü piyanist ve piyano pedagogu Rosina Lhevinne,örenciye müziksel anlayıı,ilgiyi ve sevgiyi ilk piyano öretmeninin aılaması gerektiini vurgular.(bastien,1988,325) Piyano örencisini piyanoyla tanıtıran ve bir ömür boyu onunla iç içe yaayacaını vurgulayan öretmenin, örencinin bu enstrümanla olan ilgisi oranında baarılı olacaını da belirtmesi gerekir.bu düünceyle piyanoyla tanıan örenciye, piyano çalma tekniine yönelik bilgiler verilmeye balanır. Örenciye bu bilgiler aktarılırken, örenciyi bunaltmadan, yormadan ve anlatılan konuyu karmaık duruma sokmadan sade bir üslup kullanılmasına özen gösterilmelidir. Piyano öretmeninin anlayıı ve incelikli yaklaımı, piyanoya yeni balayan her örencide olumlu etki bırakarak, örenciyi, piyano eitimine istekli kılar. Bu istek, örenciyle olan diyaloun niteliine göre azalabilir ya 42 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eitim Fakültesi Dergisi

5 Piyano Eitimine Yeni Balayan Örenciyle lk Dersin Önemi Özlem ÖMÜR da en üst düzeye çıkabilir.bu denli önemli olan bir konunun, piyano öretmeni tarafından çok iyi algılanması gerekir. 4.SONUÇ ve ÖNERLER Uzun ve özveri gerektiren bir eitim olan piyano eitimi, öretmen ve örenci ilikisinin salıklı ileyiiyle yürütülür. Bunun için de ilk adım, ilk derste atılır. Örenciye, piyano çalmaya ilikin temel bilgi ve becerileri aktarmadan önce, onunla doru diyalou kurmak, onun müzik bilgisini sohbet havası içinde ölçmek ve örencinin piyanoya sıcak bakmasını salayacak bilgiler vermek daha doru olacaktır. Çünkü örenciyi tanımadan ve alacaı eitim konusunda onu bilgilendirmeden teknik konulara girmek, örencinin gözünün korkmasına ve paniklemesine neden olabilir.bu konuda en büyük görev öretmene dümektedir. Öretmenin ilk derste yapması gerekenlere ilikin bazı öneriler öyle sıralanabilir: 1.Örencide güven duygusu uyandıracak bir tutum sergilenmelidir. 2.Örenciye teknik konuları aktarmaya balamakta acele edilmemeli, öncesinde, onu tanımaya yönelik kısa bir sohbet gerçekletirilmelidir. 3.Örenci, eitim sürecinde, kendisine yönelik beklentilerin neler olduu konusunda bilgilendirilmelidir. 4.Öretiler ve öneriler, açık,sade ve anlaılır bir dille yapılmalıdır. 5. Ders süresince zaman zaman örenciyi motive ve tevik edici sözcükler kullanarak, ona, bu eitimi zorlanmadan yapabilecei duygusu aılanmalıdır. 6.Örencinin zorlanmadan algılayıp holanabilecei piyano eserleri, örenciye çalınarak, piyano çalma özendirilmelidir. 7.Öreticinin tecrübeyle kazandıı piyanoya yönelik kendi bakı açısı, örenciye örnek oluturabilir. Dolayısıyla, örenciye model oluturmak ve bu ekilde bir paylaımda bulunmak faydalı olacaktır. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eitim Fakültesi Dergisi 43

6 Özlem ÖMÜR Piyano Eitimine Yeni Balayan Örenciyle lk Dersin Önemi KAYNAKÇA Açıkgöz,K.Ü. (2003).Etkili Örenme ve Öretme, Eitim Dünyası Yayınları,zmir, S.222 Bacanlı,H. (2000).Geliim ve Örenme,Nobel Yayın Daıtım,Ankara, S.207 Bastien, J.W. (1988).How to Teach Piano Successfully, Neil A.Kjos Music Company, S.325 Camp,M.W. (1992).Teaching Piano,Alfred Publishing Co.,Inc.,Los Angeles,USA, S.42 Erden,M., Akman,Y. (1998)Eitim Psikolojisi, Arkada Yayınevi,Ankara, S Lyke,J.,Enoch,Y. (1987). Creative Piano Teaching, Illionis,Stibes Publishing Company, S Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eitim Fakültesi Dergisi

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 12 Summer 2010

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 12 Summer 2010 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 12 Summer 2010 TÜRKÇE ÖRETMNDE YAZMA ETM WRITING EDUCATION IN TURKISH TEACHING Ali GÖÇER Özet Örencilerin

Detaylı

Genel Geli!im Sürecinde Müziksel Geli!im. Musical Development In The Procces Of Development

Genel Geli!im Sürecinde Müziksel Geli!im. Musical Development In The Procces Of Development Genel Geliim Sürecinde Müziksel Geliim Musical Development In The Procces Of Development Gökhan ÖZDEMR *, Gökay YILDIZ ** Özet Toplumların kültürel özellikleri incelendi"inde, kültürün geli#imi a#amalarında

Detaylı

Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme ve Deerlendirme Yaklaımları: Bolu li Örnei

Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme ve Deerlendirme Yaklaımları: Bolu li Örnei Mamur, N. (2004). Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme ve Deerlendirme Yaklaımları: Bolu li Örnei, lköretim- Online, 3(2), 1-18, [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme

Detaylı

YABANCI DL ÖRETMNDE OTONOM ÖRENME: NEDEN VE NASIL? AUTONOMOUS LEARNING IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING: WHY AND HOW?

YABANCI DL ÖRETMNDE OTONOM ÖRENME: NEDEN VE NASIL? AUTONOMOUS LEARNING IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING: WHY AND HOW? YABANCI DL ÖRETMNDE OTONOM ÖRENME: NEDEN VE NASIL? AUTONOMOUS LEARNING IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING: WHY AND HOW? Cihan AYDODU* Özet Son yıllarda, otonom örenciler yetitirmenin gereklilii eitim/öretim

Detaylı

DRAMA VE DRAMANIN ÖNEM

DRAMA VE DRAMANIN ÖNEM DRAMA VE DRAMANIN ÖNEM Aysel KÖKSAL AKYOL Özet Drama, lider ve katılımcıların atölye ortamında rol oynama, doaçlama gibi tiyatro tekniklerini kullanarak bir olayı, anıyı, kavramı, konuyu, düünceyi canlandırması

Detaylı

LKÖRETM OKULU 4. ve 5. SINIF NGLZCE ÖRETM PROGRAMI ve ETMDE AVRUPA ve KÜLTÜR BOYUTU. Mustafa EVK ÖZET

LKÖRETM OKULU 4. ve 5. SINIF NGLZCE ÖRETM PROGRAMI ve ETMDE AVRUPA ve KÜLTÜR BOYUTU. Mustafa EVK ÖZET LKÖRETM OKULU 4. ve 5. SINIF NGLZCE ÖRETM PROGRAMI ve ETMDE AVRUPA ve KÜLTÜR BOYUTU Mustafa EVK ÖZET Türkiye deki ilköretim 4 ve 5. sınıf ngilizce öretim programı incelendiinde, yabancı dil, kültür ve

Detaylı

YÜKSEK FONKSYONLU OTSTK VE ASPERGER SENDROMLU ÇOCUKLARIN E TMNDE KAYNATIRMA

YÜKSEK FONKSYONLU OTSTK VE ASPERGER SENDROMLU ÇOCUKLARIN E TMNDE KAYNATIRMA YÜKSEK FONKSYONLU OTSTK VE ASPERGER SENDROMLU ÇOCUKLARIN E TMNDE Yard. Doç. Dr. Alev GRL; D.E.Ü. E. Bil. Fak. PDR AB Dalı KAYNATIRMA Yetersizlii olan bireylerin eitimleriyle ilgili düzenlemeler, yatılı

Detaylı

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 673 -

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 673 - Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 INTEL ÖRETMEN

Detaylı

LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE)

LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE) Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 51-61 51 LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE) Adem ÖCAL G.Ü.G.E.F.

Detaylı

ETM HZMETLERNDE TOPLAM KALTE YÖNETM ve KALTE POLTKALARI ÖZET

ETM HZMETLERNDE TOPLAM KALTE YÖNETM ve KALTE POLTKALARI ÖZET ETM HZMETLERNDE TOPLAM KALTE YÖNETM ve KALTE POLTKALARI Elife Doan, Çidem Apaydın ve Özgür Önen ÖZET Bu çalımada Toplam Kalite Yönetiminden yola çıkarak, kalite, kalite garantisi, kalite belirleyicilerinin

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31 LKÖRETM DERGS NDE YAYIMLANAN ETMLE LGL ÇEVR MAKALELER (1939-1966)* THE TRANSLATED ARTICLES RELATED TO EDUCATION PUBLISHED IN THE JOURNAL OF PRIMARY EDUCATION (1939-1966) Mustafa GÜÇLÜ** Öz lköretim Dergisi,

Detaylı

HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES

HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 179-195 179 HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES Engin KARADA Yeditepe

Detaylı

OKUL UYGULAMA ÇALIMALARI BRM NEDEN KURULMALIDIR? Ramazan SA * ÖZET

OKUL UYGULAMA ÇALIMALARI BRM NEDEN KURULMALIDIR? Ramazan SA * ÖZET OKUL UYGULAMA ÇALIMALARI BRM NEDEN KURULMALIDIR? Ramazan SA * ÖZET Hizmetöncesi öretmen eitimi programı iki bileenden olumaktadır. Birinci bileen kuramsal yanı aır basan ve fakültede yürütülen derslerden,

Detaylı

2. Reklamlarda leti im ve Mesaj

2. Reklamlarda leti im ve Mesaj Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 TÜRK TELEVZYONLARINDAK GIDA REKLAMLARINDA

Detaylı

Bölüm III PS KOSOSYAL TEDAV LER

Bölüm III PS KOSOSYAL TEDAV LER Bölüm III PSKOSOSYAL TEDAVLER 1. Kısa Giriimler 2. Kısa Süreli Terapiler 3. Madde Danımanlıı 4. Motivasyonel Görüme 5. Kontrollü çme Yöntemi 6. Bilisel Davranıçı Terapi 7. Relaps Önleme 8. Nikotin Baımlılıının

Detaylı

Sistem Performansının Kontrolü. Verinin Enformasyona Dönüümü. Veri, Model ve Bilgi. Kaynaklarının. Depolanması. ekil 1: Enformasyon Genel leyi Modeli

Sistem Performansının Kontrolü. Verinin Enformasyona Dönüümü. Veri, Model ve Bilgi. Kaynaklarının. Depolanması. ekil 1: Enformasyon Genel leyi Modeli Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ENFORMASYON KURAMI

Detaylı

Examining Opinions of Elementary School Subject Teachers on the Web-Assisted Teaching

Examining Opinions of Elementary School Subject Teachers on the Web-Assisted Teaching Elementary Education Online, 7(2), 384-400, 2008. lköretim Online, 7(2), 384-400, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Examining Opinions of Elementary School Subject Teachers on the Web-Assisted

Detaylı

YALI TÜKETCLERN SATIN ALMA KARAR SÜREÇLERNE TELEVZYON REKLÂMLARININ ETKS

YALI TÜKETCLERN SATIN ALMA KARAR SÜREÇLERNE TELEVZYON REKLÂMLARININ ETKS T.C. ADNAN MENDERES ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ L YL 2006-0006 YALI TÜKETCLERN SATIN ALMA KARAR SÜREÇLERNE TELEVZYON REKLÂMLARININ ETKS HAZIRLAYAN: Bengü Emine ÇOLAKOLU DANIMAN: Yrd.Doç.Dr. Mustafa

Detaylı

The Reading Habit of Elementary School Teacher Candidates *

The Reading Habit of Elementary School Teacher Candidates * Elementary Education Online, 5(1), 1-6, 2006. lköretim Online, 5(1), 1-6, 2006. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Reading Habit of Elementary School Teacher Candidates * Zeynep Aydin Yilmaz

Detaylı

PERFORMANS YÖNETM SÜRECNDE PERFORMANS DEERLENDRMENN ÖNEM THE IMPORTANCE OF PERFORMANCE APPRAISAL IN PERFORMANCE MANAGAMENT PROCESS

PERFORMANS YÖNETM SÜRECNDE PERFORMANS DEERLENDRMENN ÖNEM THE IMPORTANCE OF PERFORMANCE APPRAISAL IN PERFORMANCE MANAGAMENT PROCESS ! "#$#%$#%&$#' #$$ PERFORMANS YÖNETM SÜRECNDE PERFORMANS DEERLENDRMENN ÖNEM THE IMPORTANCE OF PERFORMANCE APPRAISAL IN PERFORMANCE MANAGAMENT PROCESS Ara. Gör. M. Akif HELVACI Ankara Üniversitesi Eitim

Detaylı

Yöneticilerin Öretmenleri Güdülemesinde çerik

Yöneticilerin Öretmenleri Güdülemesinde çerik YÖNETCLERN ÖRETMENLER GÜDÜLEMESNDE ÇERK KURAMLARINDAN YARARLANMASI ve BR ÖRNEK OLAY * ÖZET Bu çalımanın amacı, okullarda öretmenlerin güdülenmesinde içerik kuramlarından nasıl yararlanılabileceini örnek

Detaylı

HALKLA LKLER YÖNETCLER VE DUYGUSAL ZEKA* PUBLIC RELATIONS MANAGERS AND EMOTIONAL INTELLIGENCE Deniz SEZGIN** Sezgin ATE***

HALKLA LKLER YÖNETCLER VE DUYGUSAL ZEKA* PUBLIC RELATIONS MANAGERS AND EMOTIONAL INTELLIGENCE Deniz SEZGIN** Sezgin ATE*** Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 HALKLA LKLER YÖNETCLER VE DUYGUSAL ZEKA*

Detaylı

T.C. ADNAN MENDERES ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ YL 2006 0007

T.C. ADNAN MENDERES ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ YL 2006 0007 T.C. ADNAN MENDERES ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ YL 2006 0007 TOPLAM KALTE YÖNETM UYGULAMALARINA ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN ETKS: AMPRK BR ÇALIMA HAZIRLAYAN: BAAK ÇATALOLU DANIMAN: YRD. DOÇ. DR. AL ENDER ALTUNOLU

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ STANBUL LNDE FALYET GÖSTEREN GIDA LETMELERNDE TOPLAM KALTE YÖNETM ve BUNA BALI OLARAK ISO VE HACCP SSTEMLERNN ETKNL ÜZERNE BR ÇALIMA BLGE GÜNEL GÖKDA GIDA MÜHENDSL

Detaylı

1. Multimedya Sistemleri

1. Multimedya Sistemleri Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 BREYN POPÜLER MULTMEDYA BALANTILARINDA,

Detaylı

FADE EDC DL BECERLER SINIRLI OLAN ZHNSEL ENGELL ÇOCUKLARIN DL GELMLERN DESTEKLEMEK ÇN ÖRETMENN SINIF ORTAMINDA YAPACAKLARI

FADE EDC DL BECERLER SINIRLI OLAN ZHNSEL ENGELL ÇOCUKLARIN DL GELMLERN DESTEKLEMEK ÇN ÖRETMENN SINIF ORTAMINDA YAPACAKLARI FADE EDC DL BECERLER SINIRLI OLAN ZHNSEL ENGELL ÇOCUKLARIN DL GELMLERN DESTEKLEMEK ÇN ÖRETMENN SINIF ORTAMINDA YAPACAKLARI Rüya GÜZEL ÖZMEN Özet Yetersizlikten etkilenmi çocuklar için ana dilinin kazanımı

Detaylı

GÖRME ENGELL ÖRENCLERN ÇETL DEKENLER AÇISINDAN ÖRENME STLLER ÜZERNE BR ARATIRMA

GÖRME ENGELL ÖRENCLERN ÇETL DEKENLER AÇISINDAN ÖRENME STLLER ÜZERNE BR ARATIRMA GÖRME ENGELL ÖRENCLERN ÇETL DEKENLER AÇISINDAN ÖRENME STLLER ÜZERNE BR ARATIRMA A STUDY ON LEARNING SYTLES OF VISUALLY IMPAIRED STUDENTS IN ACCORDANCE WITH CERTAIN VARIABLES Tazegül DEMR Ülker EN Özet

Detaylı

YABANCI DLLER VE TÜRK DL VE EDEBYATI BÖLÜMÜ SON SINIF ÖRENCLERNN YABANCI DL ÖRETM VE YABANCI DLLE ÖRETM KONUSUNDAK YÖNELM VE GÖRÜLER

YABANCI DLLER VE TÜRK DL VE EDEBYATI BÖLÜMÜ SON SINIF ÖRENCLERNN YABANCI DL ÖRETM VE YABANCI DLLE ÖRETM KONUSUNDAK YÖNELM VE GÖRÜLER YABANCI DLLER VE TÜRK DL VE EDEBYATI BÖLÜMÜ SON SINIF ÖRENCLERNN YABANCI DL ÖRETM VE YABANCI DLLE ÖRETM KONUSUNDAK YÖNELM VE GÖRÜLER PREFERENCES AND OPINIONS OF LAST YEAR STUDENTS OF FOREIGN LANGUAGES

Detaylı

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER **

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** Yrd.Doç.Dr. Gürsan SARAÇ * **1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 KURUM Ç LETMN KALTEYE OLAN ETKS: YEN LETM TEKNOLOJLERNN KURUM Ç LETMN

Detaylı