MÜZK ÖRETMEN YETTREN KURUMLARDAK YARDIMCI ÇALGI PYANO DERSLER ÜZERNE BR ARATIRMA *

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MÜZK ÖRETMEN YETTREN KURUMLARDAK YARDIMCI ÇALGI PYANO DERSLER ÜZERNE BR ARATIRMA *"

Transkript

1 MÜZK ÖRETMEN YETTREN KURUMLARDAK YARDIMCI ÇALGI PYANO DERSLER ÜZERNE BR ARATIRMA * Dr. Belir Tecimer Kasap GR * Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan 2004, Isparta Piyano, müzik eitimcileri tarafından, müzii çalma, dinleme ve okuma becerilerini kazanma, müzii anlama, müzik bilgisi oluturma ve dier müzik çalımalarına temel oluturma bakımından, en evrensel ve en temel çalgı olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle, piyano eitimi, müzik proramlarının vazgeçilmez bir parçasıdır (Buchanan, 1964; Vernezza,1967). Piyano eitimi, müzik öretmenlii eitimi proramlarında da temel bir ders olarak yer almaktadır (Buchanan, 1964). Gelecein müzik öretmenlerini piyanoda yetitirmek, Türkiye`deki müzik öretmeni yetitiren kurumlarda kabul edilmi bir ölçüttür. Piyano eitimi, müzik öretmeni yetitiren her kurumda, bütün müzik öretmen adaylarına sunulmaktadır. Piyano eitimi ile, müzik öretmen adayları, hem kendi müzik eitimleri süresince kazanacakları müzik bilgisi için, hem de okul öncesi eitim kurumlarından, lise sınıflarındaki müzik öretimine kadar gerekli olan, piyano çalma becerilerini kazanmaktadırlar. Bu bildirinin amacı, Müzik Eitimi Bölümleri nin, Güzel Sanatlar Eitimi Bölümleri, Müzik Eitimi Ana Bilim Dalları na dönütürülmeden önce, müzik öretmenlii proramlarında yer alan ve anaçalgısı piyanodan farklı olan müzik örencilerine sunulan, yardımcı çalgı piyano dersleri (temel piyano) hakkında istatistiksel bilgiler vermektir. Bu çalıma, 1999 yılında bir doktora tezine temel oluturmak için yapılmı olan bir aratırma ile elde edilen verilere dayanmaktadır (Kasap). Bu veriler, yazarın müzik öretmeni yetitiren kurumlar için gelitirmi olduu bir grup piyano* ders proramı için de temel oluturmutur. Grup piyano ders proramı, müzik öretmen adaylarının yardımcı çalgı piyano derslerinde, ilevsel piyano becerileri** ile daha iyi donatılmasını hedeflemektedir. *Grup piyano: Piyanoyu, bir örenci yerine, bir örenci grubuna (ideal olarak 6-10 örenci) öretmeyi temel alan bir yaklaımdır. Grup piyano dersleri, her piyanoda bir örencinin eitim gördüü piyano laboratuarları nda gerçeklemekte ve genellikle ilevsel piyano becerilerinin öretilmesi hedeflenmektedir.

2 **levsel piyano becerileri: Müzik öretmenlerinin, piyanoyu kendi müzik sınıflarında, ilevsel bir öretim aracı olarak kullanmalarına olanak tanıyan, piyano çalma becerileridir. Bu beceriler, piyanoda deifre çalabilme, transpoze edebilme, kadans çalabilme, çokseslendirme yapabilme, doaçlama yapabilme, birlikte seslendirme, elik yapabilme, analiz edebilme ve orkestra ve koro eserlerini çalabilmedir öretim yılından önce kurulmu olan bütün Müzik Eitimi Bölümleri bu aratırmanın kapsamına alınmıtır. Toplam sayısı 8 olan bu okullar, Atatürk Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, nönü Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, ve Uluda Üniversitesi ndeki Eitim Fakülteleri`nin Müzik Eitimi Bölümleri`dir. Yardımcı çalgı piyano dersleri hakkında elde edilen veriler, yukarıda belirtilen Müzik Eitimi Bölümleri`nde piyano dersi veren bütün öretim üyelerine (N=47 kii) uygulanan bir anket ile toplanmıtır. Uygulanan bu anket ile, her Müzik Eitimi Bölümü`ndeki yardımcı çalgı piyano derslerinin durumu hakkında, doru ve detaylı bilgi edinmek amaçlanmıtır. Anket, piyano öretim elemanlarının özgeçmii, yardımcı çalgı piyano eitimi, yardımcı çalgı piyano derslerinin içerii, performans ve ilevsel piyano becerilerinin yardımcı çalgı piyano derslerinde öretilebilmesi hakkında bilgi toplamak üzere, dört ana bölümden olumaktadır. Ayrıca, Müzik Eitimi Bölümleri`nin yardımcı çalgı piyano ders proramları da incelenmitir. ANKET SONUÇLARI Müzik öretmeni yetitiren kurumlardaki yardımcı çalgı piyano dersleri hakkında bilgi toplamak üzere yapılan bu çalımada, elde edilen veriler, sadece 7 Müzik Eitimi Bölümü ndeki (%88), 38 piyano öretim elemanının (%81) vermi olduu cevaplara dayanmaktadır. Bu aratırma ile yardımcı çalgı piyano dersleri hakkında toplanan bilgiler aaıda verilmitir. Piyano öretim elemanlarının özgeçmii 1.) Yedi Müzik Eitimi Bölümü`ndeki 38 piyano öretim elemanından 29 u (%76) tam zamanlı, 9 u (%24) ise yarı zamanlı olarak görev yapmaktadır. 2.) Piyano öretim elemanlarından, 16 kiinin (%42) yüksek lisans, 14 kiinin (%37) lisans, 5 kiinin (%13) ise doktora dereceleri vardır. Geriye kalan 3 kiiden (%8) 2 sinin konservatuvarların lise kısmından diploması ve 1 kiinin bir eitim enstitüsünün müzik bölümünden diploması vardır. 3.) Yirmibe piyano öretim elemanı (%66) Müzik Eitimi Bölümleri`nden (bunların 16 sı Müzik Bölümleri nden 3 yıllık diploma ile mezun olup, daha sonra dördüncü yılı tamamlamılardır), 3 kii (%8) devlet konservatuvarlarından, 1 kii (%3) bir eitim enstitüsünün müzik bölümünden mezun olmulardır. Geriye kalan 9 kii ise (%24) stanbul Üniversitesi, Sanat Tarihi Bölümü`den (1 kii), Hacettepe Üniversitesi, Eitim Fakültesi`nden (1 kii), Bakü Konservatuvarı`ndan (5 kii) ve Ecole Normale de Musique de Paris`den (2 kii) mezun olmulardır.

3 4.) Otuziki piyano öretim elemanının (%84) anaçalgısı piyano, 6 kiinin (%16) anaçalgısı ise piyanodan farklı bir çalgıdır. ki kii anaçalgılarını belirtmezken, geriye kalan 4 kiinin anaçalgılarının, keman, viyola, viyolonsel ve yanflüt olduu saptanmıtır. 5.) Öretim elemanlarından 30 u (%79) hiç piyano öretimi üzerine eitim almamıken, 8 kii (%21) aynı konuda eitim aldıklarını belirtmilerdir. 6.) Otuzyedi piyano öretim elemanından 19 u (%51) piyano öretim alanında bir workshop veya seminere katıldıklarını, 18 kii ise (%49) hiç katılmadıklarını belirtmilerdir. 7.) Piyano öretim elemanları, Müzik Eitimi Bölümleri`ndeki görevlerinden önce ve/veya süresince u görevlerde bulunmulardır: 26 kii okul dıında özel piyano dersleri vermi, 20 kii ortaokullarda, 18 kii liselerde, 13 kii ilkokullarda müzik öretmeni olarak, 3 kii konservatuvarlarda, 2 kii özel müzik okullarında ve 1 kii de bir güzel sanatlar lisesinde görev yapmıtır. Piyano öretim elemanlarının görev yerleri ve yüzdeleri Tablo 1 de verilmitir. Tablo 1 Piyano öretim elemanlarının öretim tecrübesi N=38 Öretim Seviyesi Sayı % Üniversite Özel piyano dersleri Ortaokul Lise lkokul Konservatuvar 3 8 Özel Müzik Okulu 2 6 Güzel Sanatlar Lisesi ) Yukarıda belirtilen okullarda kaç yıl öretmenlik tecrübesi edinildii sorulduunda, 33 kii cevap vermitir. Buna göre, piyano öretim elemanlarının Müzik Eitimi Bölümleri`ndeki eitimcilik tecrübeleri 1 dönemden 24 yıla kadar (ortalama 11,5 yıl) uzanmaktadır. Bunun yanı sıra, 25 kii 1 yıldan 30 yıla kadar (ortalama 13 yıl) özel piyano dersleri verirken, 18 kii ortaokullarda 1 yıldan 11 yıla kadar (ortalama 4,5 yıl), 18 kii liselerde 1 dönemden 12 yıla kadar (ortalama 5 yıl), 11 kii ilkokullarda 1 dönemden 5 yıla kadar (ortalama 2 yıl), 5 kii dier kurumlarda 1 dönemden 4 yıla kadar (ortalama 2 yıl) görev yapmılardır. Piyano öretim elemanlarının piyano öretim süreleri ile maksimum, minimum, ortalama ve standard sapma (SS) deerleri Tablo 2 de verilmitir. 9.) Cevap veren 35 kiinin (%92) Müzik Eitimi Bölümleri`ndeki haftalık toplam ders yükü (yardımcı çalgı piyano ve anaçalgı piyano dersleri) 4 saat ile 32 saat arasında (ortalama 18 saat) deimektedir. Piyano öretim elemanlarının

4 Tablo 2 Piyano öretim elemanlarının piyano öretim süresi (yıl olarak) N=33 Öretim seviyesi Sayı Maksimum Minimum Ortalama SS Üniversite Özel piyano dersi Ortaokul Lise lkokul Dier yardımcı çalgı piyano ders yükü ise, haftada 2 ile 25 saat arasında (ortalama 12 saat) deimektedir (Tablo 3 e bakınız). Bu sonuca göre, öretim elemanlarının toplam piyano ders yüklerinin %66 sının yardımcı çalgı piyano dersi olduu ve 7 öretim elemanının ise (%20) sadece yardımcı çalgı piyano dersi vermekte olduu ortaya çıkmıtır. Tablo 3 Piyano öretim elemanlarının ders yükü (saat olarak) N=35 Piyano öretimi Sayı % Maksimum Minimum Ortalama SS Toplam piyano dersi Yardımcı çalgı piyano Yardımcı çalgı piyano eitimi 10) Okullarında ne çeit piyano dersinin olduu sorulduu zaman, Tablo 4 de verildii gibi, 24 kii bir ders saatinde 2 kiiye, 20 kii bir ders saatinde 1 kiiye ders verdiini belirtmitir. Bunlardan, 8 kiinin hem 1 kiiye, hem de 2 kiiye ders verdii, 1 kiinin ise bir ders saatinde 5 kiiye ders verdii ortaya çıkmıtır. Tablo 4 Yardımcı çalgı piyano örencilerine verilen piyano dersinin çeidi (N=37) Piyano Ders Çeidi Sayı % 2 kii ile kii ile kii/2 kii ile kii ile 1 3

5 11) Yedi Müzik Eitimi Bölümü`nde verilmekte olan yardımcı çalgı piyano derslerinin dönem sayısı aaıdaki gibidir: Ses eitimi örencileri için üç bölümde 8 dönem, üç bölümde 4 dönem, bir bölümde ise 6 dönem; çalgı eitimi örencileri için dört bölümde 4 dönem, üç bölümde 6 dönem; müzik teorisi eitimi örencileri için bir bölümde 8 dönem. Yardımcı çalgı piyano derslerinin dönem sayıları Tablo 5 de verilmitir. Tablo 5 Yardımcı çalgı piyano derslerinin dönem sayısı Dönem sayısı Okul Ses eitimi Çalgı eitimi Müzik teorisi A B 4 4 C 4 4 D 8 4 E 6 6 F 8 6 G ) Yardımcı çalgı piyano dersleri üç bölümde (%43) 50 dakika, üç bölümde (%43) 45 dakika ve bir bölümde ise (%14) 30 dakika olarak verilmektedir. 13) Yardımcı çalgı piyano dersleri 4 bölümde haftada bir defa, 1 bölümde ilk yıl iki, ikinci yıl bir defa, 1 bölümde haftada iki kez, 1 bölümde ise ilk yıl haftada iki, ikinci ve üçüncü yıllarda ise bir defa verilmektedir. Yardımcı çalgı piyano derslerinin her dönemdeki ders sayısı için Tablo 6 ya bakınız. Tablo 6 Yardımcı çalgı piyano derslerinin her dönemdeki ders sayısı Dönem içindeki ders sayısı Okul I II III IV V VI VII VIII A B C D E F G ) Örenciler, bütün Müzik Eitimi Bölümleri`nde aldıkları her piyano ders saati için 1 kredi, eer iki saat ders alıyorlarsa, 2 kredi almaktadırlar. 15) Bütün bölümlerde, örenciler, piyano öretim elemanının, her dönem yaptıı bir vize sınavı ve komite tarafından yapılan bir final sınavı ile deerlendirilmektedir. 16) Müzik Eitimi Bölümleri`nden sadece 3 tanesinde (%43) birer tane elektronik keyboard olduu, ancak bu çalgının, hiç bir bölümde piyano derslerinde kullanılmadıı saptanmıtır. 17) Müzik Eitimi Bölümleri`nden sadece 5 tanesinde (%71) ilevsel piyano becerilerinden olan piyanoda elik dersi, zorunlu ders olarak proramlarda yer almaktadır. Piyanoda elik dersi, 2 okulda piyano ve an örencilerine, 1 okulda piyano, an ve müzik teori örencilerine ve 2 okulda ise bütün örencilere verilmektedir. Yardımcı çalgı piyano derslerinin içerii 18) Yedi okuldan sadece 6 sında (%86) yardımcı çalgı piyano müfredat proramının olduu saptanmıtır. Piyano ders proramlarını, 4 okulda (%67) piyano öretim elemanları, 1 okulda

6 (%17) piyano bölüm bakanı gelitirirken, 1 okul ise (%17), bir baka okulun piyano proramını kullanmaktadır. 19) Sadece 5 Müzik Eitimi Bölümü, yardımcı çalgı piyano ders proramlarını aratırmacıya postalamıtır. Bu proramlar incelendiinde, yardımcı çalgı piyano derslerinde teknik ve repertuar çalımalarına aırlık verildii saptanmıtır. Sadece iki proramda, çok az elik çalımalarına ve bir proramda ise deifre çalımalarına yer verilmektedir. 20) Yardımcı çalgı piyano ders proramlarında en çok kullanılan piyano balangıç metodları; Burkard ın New Techniques for Piano Playing, Agay in Learning to Play Piano, Beyer in Preparatory School, ve Daarcık Yayınlarının Yeni Piyano Metodu dur. Bu piyano metodların hepsi batı müziinden seçmeler içermekte ve çocukların piyano eitimlerini hedef almaktadır. Bu metodları kullanan piyano öretim elemanlarının sayıları ve yüzdeleri için Tablo 7 ye bakınız. Tablo 7 Yardımcı çalgı piyano derslerinde en çok kullanılan balangıç piyano metodları Metod adı Sayı % Burkard, J. A. New techniques for piano playing Agay, D. Learning to play piano, Vols Beyer, F. Elementary instruction book for preparatory 6 16 school, Op.101. Yeni piyano metodu ) Yardımcı çalgı piyano ders proramlarında yer alan teknik çalımalar, diziler, arpejler ve kadanslardan olumaktadır. Bunların yanı sıra, Hanon, Czerny, Duvernoy, Burgmüller vb. teknik çalımalarına piyano proramlarında yer verilmektedir. Solo eser çalımaları için, hem batı müzii, hem de Türk piyano müzii seçmeleri kullanılmaktadır. Yardımcı çalgı piyano derslerinde en çok kullanılan solo piyano kitapları, sırasıyla ve yüzdeleri ile Tablo 8 de verilmitir. Tablo 8 Yardımcı çalgı piyano derslerinde en çok kullanılan piyano kitapları Kitabın adı Sayı % Bach. W. F. Der erste Bach Saygun, A. A. nci nin kitabı Baran,. Çocuk parçaları Bartok, B. Mikrokosmos, Vols Baran,. Siyah ve beyaz Erkin, U. C. Duyular Sun, M. Yurt renkleri Heller, M. P. Sonatinen album Schumann, R. Album for the young Bayraktar, E. Piyanoda ilk adımlar 9 24 Levent, N. Piyano için on parça 8 21 Tucular. E. Türkünün rengi 8 21 Bach, J. S. Inventions and sinfonias 7 18 Çimen, G. ve Ercan, N. Piyano albümü 7 18 Clementi, M. Six sonatinas 7 18 Akses, N. K. Minyatürler 6 16 Bach, J. S. 18 Preludes and fugues 6 16 Bartok, B. For children, Vol.1 ve Mozart, W. A. Six Viennese sonatinas 6 16 Erkin, U. C. Be damla 5 13 Khachaturian, A. Album for young people 5 13 Gretchaninoff, A. Children`s book 4 11 Haydn, J. The complete piano sonatas Vol Kuhlau, F. Six sonatinas 4 11

7 22) Yardımcı çalgı piyano derslerinde karılaılan en büyük problemler (N=36); okullardaki piyano sayısının yetersiz olması (28 kii veya % 78), fazla örenci yükü olması (20 kii veya %56) ve üniversite düzeyinde piyano metodlarının olmamasıdır (10 kii veya %28). Dier problemler ise aaıdaki gibi sıralanmıtır: a. Örenciler piyanoya yeteri kadar çalımamaktadır. b. Müzik teorisi dersleri ile piyano dersleri koordineli olarak proramlanmamıtır. c. Piyano müfredat proramlarında, ders amaçları ile ölçme ve deerlendirme teknikleri belirtilmemitir. d. Örenci adayının, müzik öretmenlii proramına balamadan önce, piyano çalma düzeyini saptayacak bir ölçme ve deerlendirme sistemi yoktur. e. Örenciler, hiç bir piyano ve müzik bilgisi ile donanmadan müzik eitimi proramına girmektedir. f. Çada piyano eserlerine, piyano proramlarında az veya hiç yer verilmemektedir. Performans ve ilevsel piyano becerilerinin yardımcı çalgı piyano derslerinde öretilebilmesi 23) Piyano öretim elemanları, piyano derslerinde genellikle, sırasıyla teknik çalımalar, repertuar, deifre, elik, kadans çalma, stil gelitirme, analiz ve ezberlemeye yer verdiklerini belirtmilerdir. Çok az sayıdaki öretim elemanı ise derslerinde, birlikte seslendirme, çok seslendirme, transpoze, verilen bas partisi üzerine çokseslendirme yapma, doaçlama ve orkestra ve koro eserlerini çalma becerilerini öretmektedir. Piyano becerilerinin sıralaması ve yüzdeleri için Tablo 9 a bakınız. Tablo 9 Yardımcı çalgı piyano örencilerine öretilen piyano becerileri Performans ve levsel beceriler Sırası Cevaplayanların sayısı % Teknik çalımalar Repertuar Deifre Elik Kadans çalma Stil gelitirme Analiz Ezberleme Birlikte seslendirme Çokseslendirme Transpoze Bas partisi üzerine çokseslendirme Doaçlama Orkestra ve koro eserlerini çalma ) Piyano öretim elemanları, öretmen adaylarının, yardımcı çalgı piyano derslerinde kazanması gereken 14 performans ve ilevsel piyano becerilerini 1`den 5` e kadar (1=kararsız, 5=çok önemli) sınıflandırmılardır (Tablo 10 a bakınız). Buna göre, piyano becerileri en önemliden, en önemsize doru öyle sınıflandırılmılardır: (1) elik yapabilme, (2) deifre çalabilme, (3) teknik çalımalar, (4) birlikte seslendirme, (5) kadans çalabilme, (6) repertuar, (7) analiz edebilme, (8) çokseslendirme yapabilme, (9) stil gelitirme, (10) transpoze edebilme, (11) verilen bas partisi üzerine çokseslendirme yapabilme, (12) ezberleme, (13) orkestra ve koro eserlerini çalabilme ve (14) doaçlama yapabilme.

8 Tablo 10 Müzik öretmeni adaylarına öretilmesi gereken piyano becerileri Performans Önemine göre sıralama Önemine göre sınıflandırma ve levsel beceriler Cevaplayanlar Ortalama Sıra Ort. Sıra Deifre çalma Teknik çalımalar Elik çalma Repertuar Çokseslendirme Stil gelitirme Kadans çalma Analiz etme Birlikte seslendirme Transpoze etme Ezberleme Bas partisi üzerine çokseslendirme Doaçlama yapma Orkestra ve koro eserlerini çalma =en önemli 5=en önemsiz 5=Çok önemli 4=Önemli 3=Az önemli 2=Önemsiz 1=Kararsız 25) Piyano öretim elemanları, müzik öretmeni adaylarının kazanması gereken performans ve ilevsel piyano becerilerini en önemliden, en önemsize doru öyle sıralamılardır (1=en önemli, 14=en az önemli); (1) deifre çalabilme, (2) teknik çalımalar, (3) elik yapabilme, (4) repertuar, (5) çokseslendirme, (6) stil gelitirme, (7) kadans çalabilme, (8) analiz edebilme, (9) birlikte seslendirme, (10) transpoze edebilme, (11) ezberleme, (12) verilen bas partisi üzerine çokseslendirme yapabilme, (13) doaçlama yapabilme ve (14) orkestra ve koro eserlerini çalabilme. Performans ve ilevsel piyano becerilerin istatistik bilgileri Tablo 10 da verilmitir. Sonuç olarak, piyano becerilerinin sınıflandırma ve sıralama sonuçları karılatırıldıında, deifre yapabilme, elik yapabilme, teknik çalımalar, birlikte seslendirme, kadans çalabilme, repertuar, analiz, çokseslendirme yapabilme, stil gelitirme, transpoze edebilme ölçein üst sıralarında yer alırken, doaçlama yapabilme, orkestra ve koro eserlerini çalabilme, ezberleme ve verilen bas partisi üzerine çokseslendirme yapabilme aaılarda yer almıtır. Piyano öretim elemanları, ölçein üst sıralarında yer alan becerilerin, piyano ders proramlarında yer almasını kuvvetle önermilerdir. Piyano öretim elemanları, verilmi olan 5 piyano repertuarı kategorisinin müzik öretmenlerine olan önemini, önce önem derecesine göre sıralamılar, daha sonra ise önem derecesine göre sınıflandırmılardır. Tablo 11 da görülebilecei gibi, repertuarların sıralama ve sınıflandırma sonucu aynı çıkmı ve en önemliden, en önemsize doru aaıda verildii

9 sıralanmıtır: (1) çada Türk piyano repertuarı, (2) barok dönem piyano repertuarı, (3) klasik dönem piyano repertuarı, (4) romantik dönem piyano repertuarı ve (5) 20. yüzyıl piyano repertuarı. Piyano öretim elemanları ayrıca, çok seslendirilmi türküler, ulusal marlar, birlikte seslendirilebilecek eserler, elikli arkılar, okul arkıları, dünya müziinden ve pop müziinden örneklerin, piyano repertuarında yer alması gerektiini belirtmilerdir. Tablo 11 Piyano repertuarının müzik öretmenleri için önemi Piyano repertuarı Önemine göre sıralama Önemine göre sınıflama Cevaplayanlar Ortalama Sıra Ort. Sıra Çada Türk müzii Barok dönem Klasik dönem Romantik dönem yüzyıl =en önemli 5=en önemsiz 5=Çok önemli 4=Önemli 3=Az önemli 2=Önemsiz 1=Kararsız ) Piyano öretim elemanlarından sadece 8 i (%21) Amerikan üniversite proramlarında yer alan grup piyano proramları hakkında bilgi sahibi iken, 30 kiinin (%79) bu konuda hiç bir bilgisi olmadıı ortaya çıkmıtır. 27.) Otuz kii (%86) ilevsel piyano becerilerini grup içinde öretmek istediklerini, 5 kii (%14) ise öretmeyi istemediklerini belirtmilerdir. 28.) Amerikan üniversitelerinde en çok kulanılan grup piyano metodlarını, yardımcı çalgı piyano derslerinde kullanmak isteyip istemedikleri sorulduu zaman, piyano öretim elemanlarının hepsi (38 kii veya %100) evet cevabını vermilerdir. ÖNERLER 1.) Bu aratırmaya temel olan verilerin ana kaynaı, müzik öretmeni yetitiren kurumlarda görev yapan piyano öretim elemanlarıdır. Benzer bir çalıma, u anda görev yapan müzik öretmenleri ile halen örenim gören müzik örencilerinin görülerine bavurularak yapılmalıdır. Elde edilen veriler ile müzik öretmenlerinin ihtiyaçlarını karılayabilecek, yeni bir piyano ders proramı gelitirilebilecektir. 2.) Mevcut piyano ders proramları, proram gelitirme komiteleri tarafından gözden geçirilerek, ders amaçları ve ölçme ve deerlendirme teknikleri, açıkça ve kapsamlı olarak belirtilmelidir. Bu proram, pilot alanda test edilmeli, deerlendirilmeli ve yeniden düzenlenerek uygulamaya konulmalıdır.

10 3.) Müzik öretmenlii proramlarının felsefesi ve amacı yeniden gözden geçirilmeli, deerlendirilmeli ve düzenlenmelidir. Bu kurumlar ile ilköretim ve lise proramlarının koordineli olması göz önünde bulundurulmalıdır. 4.) Müzik öretmeni yetitiren kurumlardaki mevcut piyano dersleri, sadece performans ve teknik becerilerere aırlık vermektedir. lköretim ve lise müzik sınıflarında ise, bu becerilerin ötesinde ilevsel piyano becerilerine ihtiyaç vardır. Müzik öretmen adaylarının, kendi müzik sınıflarında piyanoyu daha etkili kullanabilmeleri için, elik yapabilme, deifre çalabilme, birlikte seslendirme, kadans çalabilme, analiz edebilme, çokseslendirme yapabilme, transpoze edebilme, doaçlama yapabilme gibi ilevsel piyano becerilerine, piyano proramlarında yer verilmelidir. 5.) levsel piyano becerilerinin kazandırılmasının hedeflendii ve dier ülkelerde oldukça etkili olan grup piyano eitimi, müzik öretmeni yetitiren kurumların proramları kapsamına alınmalıdır. 6.) Müzik öretmeni yetitiren kurumlarda, grup piyano derslerinin yapılabilmesi için en ideal olan elektronik piyano laboratuvarları nın kurulma yolları aranmalıdır. Bu laboratuvarlar, aynı zamanda öretim elemanlarının fazla örenci yükü problemini de çözecektir. 7.) yi kalitede bir müzik öretmenlii için, mezun olmadan önce kazanılması gereken minimum piyano çalma düzeyi, piyano ders proramlarında belirlenmelidir. 8.) Örencilerin piyanodaki ilevsel becerilerini, öretmenlik staj veya mezuniyet öncesi ölçebilecek bir yeterlilik sınavı hazırlanmalıdır. 9.) Yetikin örencileri hedefleyen ve Türk müziini de içeren balangıç piyano metodları, müzik eitimcileri tarafından yazılmalıdır. 10.) Piyano ders proramlarında, eski çalardan çok, yakın ça ve günümüz müziklerine öncelik verilmelidir. Klasik piyano repertuarının yanı sıra, müzik öretmenlerinin, kendi sınıflarında ihtiyaç duyacakları piyano için düzenlenmi halk türküleri, elikli ulusal marlar ve okul arkıları, pop müzik örnekleri, küçük oda müzii eserleri ve dünya müziinden örneklerin de yer aldıı bir repertuar, piyano derslerinde oluturulmalıdır. 11.) Müzik öretmeni yetitiren kurumlarda, piyano pedagoji proramları, gelecein piyano öretmenlerini yetitirmek için, yüksek lisans ve doktora proramları seviyesinde oluturulmalıdır. Piyano pedagoji proramları olmayan okulların piyano öretim elemanları için, yaz aylarında workshoplar veya hizmet içi eitim için olanaklar yaratılmalıdır. 12.) Piyano eitimi üzerine daha çok aratırma yapmaya ihtiyaç vardır. Bunun için, workshoplar, seminerler, sempozyumlar düzenlenmeli ve aratırmaya dayalı yayınlar için fonlar oluturulmalıdır. KAYNAKÇA Buchanan, G. (1964, Yaz). Skills of piano performance in the preparation of music educators [Müzik eitimcilerinin hazırlanmasında piyano performans becerileri]. Journal of Research in Music Education, 12, Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eitim Fakültesi, Piyano eitimi müfredat proramı. Gazi Eitim Fakültesi, Müzik Eitimi Bölümü, Temel piyano ders proramı. Kasap, Belir T. (1999). The Status of Undergraduate Secondary Piano Instruction in Selected Departments of Music Education in Turkey with Recommendations for Teaching Functional Skills in Groups [Türkiye deki Seçilmi Müzik Eitimi Bölümleri ndeki Lisans Düzeyi Yardımcı Çalgı Piyano Eitiminin Durumu ve levsel Piyano Yeteneklerinin Grup çerisinde Öretilmesi çin Öneriler], Yayınlanmamı Doktora Tezi, University of Oklahoma, Norman, ABD. Marmara Üniversitesi, Atatürk Eitim Fakültesi, Müzik Eitimi Bölümü, Temel piyano ders proramı. Selçuk Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Müzik Eitimi Bölümü, Temel piyano dersi lisans öretim proramı. Uluda Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Müzik Eitimi Bölümü, Piyano derslerinin programları. Vernazza, M. (1967, Haziran/Temmuz). Basic piano instruction in the college [Üniversitelerde temel piyano eitimi]. American Music Teacher, 16 (6), 17-18, 20, 45.

11

İşlevsel Piyano Becerilerinin Müzik Öğretmenleri İçin Önemi. Importance of Functional Piano Skills for Music Teachers

İşlevsel Piyano Becerilerinin Müzik Öğretmenleri İçin Önemi. Importance of Functional Piano Skills for Music Teachers GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 25, Sayı 1 (2005) 149-154 İşlevsel Piyano Becerilerinin Müzik Öğretmenleri İçin Önemi Importance of Functional Piano Skills for Music Teachers Belir Tecimer KASAP

Detaylı

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER *

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * Ara.Gör.Ilgım KILIÇ *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu

Detaylı

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM Dr. Ayhan HELVACI *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE

Detaylı

MÜZK ÖRETMEN YETTREN KURUMLARDA ÇADA TÜRK PYANO ESERLERNN YER VE ÖNEM *

MÜZK ÖRETMEN YETTREN KURUMLARDA ÇADA TÜRK PYANO ESERLERNN YER VE ÖNEM * MÜZK ÖRETMEN YETTREN KURUMLARDA ÇADA TÜRK PYANO ESERLERNN YER VE ÖNEM * Ar. Gör. Feyza SÖNMEZÖZ *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan

Detaylı

MURAT DEVRİM BABACAN, ZEHRA SEÇKİN GÖKBUDAK,

MURAT DEVRİM BABACAN, ZEHRA SEÇKİN GÖKBUDAK, Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : PİYANO II Ders No : 0310330076 Teorik : 1 Pratik : 0 Kredi : 1 ECTS : Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi

Detaylı

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 115-122 115 FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Hayati ÇAVU Yüzüncü

Detaylı

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER **

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** Yrd.Doç.Dr. Gürsan SARAÇ * **1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi

Detaylı

İLKÖĞRETİM 2 ve üstü sınıflar içinse müzikal algı (kulak) ile fiziksel uygunlukla birlikte enstrüman seviyesi aranır.

İLKÖĞRETİM 2 ve üstü sınıflar içinse müzikal algı (kulak) ile fiziksel uygunlukla birlikte enstrüman seviyesi aranır. Piyano Sanat Dalı Giriş Seviye Sınavları İLKÖĞRETİM 1. sınıf giriş sınavında adaylardan müzikal algı (kulak) ile piyano için fiziksel uygunluk şartı aranır. İLKÖĞRETİM 2 ve üstü sınıflar içinse müzikal

Detaylı

MUSK MUALLM MEKTEB NDEN GÜNÜMÜZE ÖRETMEN YETTREN KURUMLARDA PYANO ETM * Giri

MUSK MUALLM MEKTEB NDEN GÜNÜMÜZE ÖRETMEN YETTREN KURUMLARDA PYANO ETM * Giri MUSK MUALLM MEKTEB NDEN GÜNÜMÜZE ÖRETMEN YETTREN KURUMLARDA PYANO ETM * Prof. Gül Çimen *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan 2004,

Detaylı

MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ MESLEK KAYGILARI. H. Seval KÖSE ÖZET

MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ MESLEK KAYGILARI. H. Seval KÖSE ÖZET H. Seval KÖSE Müzik öretmeni Adaylarının Mesleki Kaygıları MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ MESLEK KAYGILARI H. Seval KÖSE ÖZET Bu aratırmada, müzik öretmeni adaylarının mesleki kaygı alanlarına ilikin kaygı düzeyleri

Detaylı

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES 1. GR Yrd.Doç.Dr.Cansevil TEB *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden

Detaylı

ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSELERİPİYANO DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN HEDEF DAVRANIŞLARIN KAZANILMA DURUMLARI

ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSELERİPİYANO DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN HEDEF DAVRANIŞLARIN KAZANILMA DURUMLARI www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, - Nisan, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSELERİPİYANO DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN HEDEF DAVRANIŞLARIN

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Mete Sungurtekin. Yrd.Doç.Nesrin Öz Yrd.Doç.Nejdet Kalender. E-posta: Tel: Görükle, Bursa 16059

Yrd.Doç.Dr. Mete Sungurtekin. Yrd.Doç.Nesrin Öz Yrd.Doç.Nejdet Kalender. E-posta: Tel: Görükle, Bursa 16059 ANADAL EĞİTİMİ ve ÖĞRETİMİ 1 Ders Adi: ANADAL EĞİTİMİ ve ÖĞRETİMİ 2 Ders Kodu: MUZ5102 3 Ders Türü: Zorunlu 4 Ders Seviyesi Yüksek Lisans 5 Dersin Verildiği Yıl: 1 6 Dersin Verildiği Yarıyıl 2 7 Dersin

Detaylı

ETM MÜZNDE PROZOD * Yrd.Doç.Dr. Selçuk BLGN

ETM MÜZNDE PROZOD * Yrd.Doç.Dr. Selçuk BLGN ETM MÜZNDE PROZOD * Yrd.Doç.Dr. Selçuk BLGN *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan 2004, Isparta Okul öncesi eitim kurumlarından yüksek

Detaylı

Kompozisyon ve Müzik Teorisi: 7 Kompozisyon ve Müzik Teorisi: 1 (%100 Burslu) Kompozisyon ve Müzik Teorisi 2 (%25 Burslu)

Kompozisyon ve Müzik Teorisi: 7 Kompozisyon ve Müzik Teorisi: 1 (%100 Burslu) Kompozisyon ve Müzik Teorisi 2 (%25 Burslu) 2011-2012 E!itim-Ö!retim Yılında Ba"kent Üniversitesi Devlet Konservatuvarı na Önkayıt ve Özel Yetenek Sınavları ile ö!renci alınacaktır. Ön Kayıt Ko"ulları : 2011 YGS puanlarının herhangi birinden en

Detaylı

TÜRKYE DE MÜZK ÖRETMENLNE YÖNELME NEDENLER. Cansevil TEB * ÖZET

TÜRKYE DE MÜZK ÖRETMENLNE YÖNELME NEDENLER. Cansevil TEB * ÖZET TÜRKYE DE MÜZK ÖRETMENLNE YÖNELME NEDENLER Cansevil TEB * ÖZET Günümüzde daha popüler bir yer edinen müzik öretmenlii giderek bireylerin kendilerini daha iyi ifade edebildikleri bir alan olmaktadır. Müzik

Detaylı

6. SINIF NAKİL GEÇİŞ SEVİYE TESPİT SINAVI

6. SINIF NAKİL GEÇİŞ SEVİYE TESPİT SINAVI D.E.Ü. DEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK VE BALE ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NAKİL GEÇİŞ SEVİYE TESPİT SINAV İÇERİĞİ 6. SINIF NAKİL GEÇİŞ SEVİYE TESPİT SINAVI 1) SOLFEJ OKUMA PARÇALARI: 1. Kategori:

Detaylı

GAZ ÜNVERSTES GAZ ETM FAKÜLTES MÜZK ÖRETMENL ANABLM DALI SON SINIF ÖRENCLERNN ÖRETMENLK UYGULAMASINDA SINIF ORTAMINDA SESLERN KULLANMA BECERLER *

GAZ ÜNVERSTES GAZ ETM FAKÜLTES MÜZK ÖRETMENL ANABLM DALI SON SINIF ÖRENCLERNN ÖRETMENLK UYGULAMASINDA SINIF ORTAMINDA SESLERN KULLANMA BECERLER * GAZ ÜNVERSTES GAZ ETM FAKÜLTES MÜZK ÖRETMENL ANABLM DALI SON SINIF ÖRENCLERNN ÖRETMENLK UYGULAMASINDA SINIF ORTAMINDA SESLERN KULLANMA BECERLER * Yrd. Doç. Dr. Serap YÜKRÜK *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden

Detaylı

BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE)

BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE) BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE) Yrd.Doç.Dr. Öznur Öztosun Yrd.Doç.Dr. Dolunay Akgül Barı *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 KAVRAM HARTALARI LE NOT TUTMANIN LKÖRETM ÖRENCLERNN DNLEDN ANLAMA

Detaylı

YÜRÜRLÜKTEK MÜZK ÖRETMENL LSANS PROGRAMI TASARISINA LKN GÖRÜLER ÖNERLER * ÖZET

YÜRÜRLÜKTEK MÜZK ÖRETMENL LSANS PROGRAMI TASARISINA LKN GÖRÜLER ÖNERLER * ÖZET YÜRÜRLÜKTEK MÜZK ÖRETMENL LSANS PROGRAMI TASARISINA LKN GÖRÜLER ÖNERLER * ÖZET Prof. Suna ÇEVK *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : PİYANO VE ÖĞRETİMİ Ders No : 0310330317 Teorik : 1 Pratik : 0 Kredi : 1 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Mete Sungurtekin. Yrd.Doç.Nesrin Öz Yrd.Doç.Nejdet Kalender. E-posta: Tel: Görükle, Bursa 16059

Yrd.Doç.Dr. Mete Sungurtekin. Yrd.Doç.Nesrin Öz Yrd.Doç.Nejdet Kalender. E-posta: Tel: Görükle, Bursa 16059 ANADAL EĞİTİMİ 1 Ders Adi: ANADAL EĞİTİMİ 2 Ders Kodu: MUZ5101 3 Ders Türü: Zorunlu 4 Ders Seviyesi Yüksek Lisans 5 Dersin Verildiği Yıl: 1 6 Dersin Verildiği Yarıyıl 1 7 Dersin AKTS Kredisi: 5.00 8 Teorik

Detaylı

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Dr. Halil Yurdugül Hacettepe Üniversitesi Eitim Fakültesi yurdugul@hacettepe.edu.tr Motivasyon: Proje tabanl bir öretim sürecinde örencilerin

Detaylı

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ÇİN HALK CUMHURİYETİ. HAZIRLAYAN: Dr. Recep ALTIN

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ÇİN HALK CUMHURİYETİ. HAZIRLAYAN: Dr. Recep ALTIN Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ÇİN HALK CUMHURİYETİ HAZIRLAYAN: Dr. Recep ALTIN ÇİN HALK CUMHURİYETİ NUFÜSÜ YÜZÖLÇÜMÜ YÖNETİMİ BAŞKENTİ KİŞİBAŞINA DÜŞEN MİLLİ GELİRİ KİŞİ BAŞINA DÜŞEN MİLLİ GELİRDE

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31 GR LK ANALZ LE ÖRENCLERN TEKNOLOJ VE TASARIM DERS TUTUMLARI ATTITUDE OF TECHNOLOGY AND DESIGN COURSE OF STUDENTS WITH GREY RELATION ANALYSIS Necla TEKTA * Mihriban AYDIN ** Öz Bu aratırmada; 2006-2007

Detaylı

KABUL VE KAYIT KOŞULLARI

KABUL VE KAYIT KOŞULLARI MÜZİK AMAÇ Piyano, yaylı çalgılar, üflemeli ve vurmalı çalgılar ve şan ana sanat dallarından oluşan Müzik Programı orkestra enstrümanlarının hemen hemen bütün dallarında eğitim öğretim vermektedir. Batı

Detaylı

Yüksek Lisans Programları: Başvuru Koşulları, Giriş Sınavları, Genel Başarı Değerlendirmesi (2013-2014/Bahar)

Yüksek Lisans Programları: Başvuru Koşulları, Giriş Sınavları, Genel Başarı Değerlendirmesi (2013-2014/Bahar) HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ Yüksek Lisans Programları: Başvuru Koşulları, Giriş Sınavları, (2013-2014/Bahar) 1 İçindekiler Sayfa Nr. Bale Anasanat Dalı Koreoloji Yüksek Lisans Programı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Bahar GÜDEK Doğum Tarihi: 30 Ekim 1977 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Güzel Sanatlar Fakültesi Erciyes Üniversitesi 1996-2000 Müzik

Detaylı

TARİHLİ EĞİTİM KOMİSYONU KARARLARI

TARİHLİ EĞİTİM KOMİSYONU KARARLARI 24.04.2014 TARİHLİ EĞİTİM KOMİSYONU KARARLARI Eğitim Komisyonu Tarihi: 24.04.2014 Eğitim Komisyon Karar No: 613 Ankara Devlet Konservatuvarı Konservatuvar Kurulu nun Piyano Anasanat Dalı Gitar Sanat Dalı

Detaylı

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER *

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * Prof. Dr. lknur OKATAN *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan 2004, Isparta Sunu Sayın Bakan

Detaylı

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKS* THE ASSOCIATION BETWEEN GENERAL TARGETS AND GOALS/ACQUISITIONS IN TURKISH LANGUAGE PROGRAM Erhan DURUKAN**

Detaylı

GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ GAZĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ GÜZEL SANATLAR EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ MÜZĠK ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ

GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ GAZĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ GÜZEL SANATLAR EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ MÜZĠK ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ GAZĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ GÜZEL SANATLAR EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ MÜZĠK ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ 4.SINIF VII. YARIYIL MZ401A - Piyano VII* (1-0-1) Paralel üçlü, altılı, onlu diziler

Detaylı

Ders Adı : ORKESTRA / ODA MÜZİĞİ I Ders No : Teorik : 1 Pratik : 2 Kredi : 2 ECTS : 3. Ders Bilgileri.

Ders Adı : ORKESTRA / ODA MÜZİĞİ I Ders No : Teorik : 1 Pratik : 2 Kredi : 2 ECTS : 3. Ders Bilgileri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ORKESTRA / ODA MÜZİĞİ I Ders No : 0310330201 Teorik : 1 Pratik : 2 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI, UYGULANAN ETM SSTEM VE 2003 YILI GR YETENEK SINAVININ DEERLENDRLMES

ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI, UYGULANAN ETM SSTEM VE 2003 YILI GR YETENEK SINAVININ DEERLENDRLMES ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI, UYGULANAN ETM SSTEM VE 2003 YILI GR YETENEK SINAVININ DEERLENDRLMES Yrd.Doç.Dr.R.Erol DEMRBATIR 1.GR *1924-2004 Musiki Muallim

Detaylı

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 209-222 209 SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Erturul USTA Ahi Evran Üniversitesi,

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI Ders No : 0310330313 Teorik : 2 Pratik : 6 Kredi : 5 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

Doktora, Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2014

Doktora, Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2014 Nilüfer ÖZER Tel: 0224 294 0951 e-mail: niluferyilmaz@uludag.edu.tr Bu EĞİTİM Doktora, Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2014 Yüksek Lisans, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müzik

Detaylı

ÖZGEÇM!" Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hem#irelik Istanbul Üniversitesi Florence Nıghtıngale Hem#irelik Yüksekokulu. Görev Unvanı Görev Yeri Yıl

ÖZGEÇM! Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hem#irelik Istanbul Üniversitesi Florence Nıghtıngale Hem#irelik Yüksekokulu. Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Adı Soyadı: BURÇ!N (KISA) I"IK Do#um Tarihi: 12/06/1979 Unvanı: Yard. Doç. Dr. Ö#renim Durumu: Doktora ÖZGEÇM!" Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hem#irelik Istanbul Üniversitesi Florence Nıghtıngale Hem#irelik

Detaylı

MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ PYANO ETMNE LKN DÜZEYE UYGUN TEKNK ALITIRMA METODU SORUNU * Piyano Eitiminde Teknik Becerilerin

MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ PYANO ETMNE LKN DÜZEYE UYGUN TEKNK ALITIRMA METODU SORUNU * Piyano Eitiminde Teknik Becerilerin MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ PYANO ETMNE LKN DÜZEYE UYGUN TEKNK ALITIRMA METODU SORUNU * Ör.Gör.Dr. Hatice Ekinci GR Piyano Eitiminde Teknik Becerilerin Gelitirilme Sürecinde Alıtırmaların Önemi *1924-2004

Detaylı

LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE)

LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE) Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 51-61 51 LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE) Adem ÖCAL G.Ü.G.E.F.

Detaylı

Ülkelere göre öğretmen yetiştirme modelleri

Ülkelere göre öğretmen yetiştirme modelleri On5yirmi5.com Ülkelere göre öğretmen yetiştirme modelleri Öğretmenlerin yetiştirilmesi kapsamında üniversitelerin kabul koşulları, alınan eğitimin niteliği, değerlendirilme sistemleri her ülkede farklılıklar

Detaylı

An Analysis of Pre Service Elementary School Teachers Occupational Respect According to Different Variables 1

An Analysis of Pre Service Elementary School Teachers Occupational Respect According to Different Variables 1 Elementary Education Online, 7(1), 41-52, 2008. lköretim Online, 7(1), 41-52, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr An Analysis of Pre Service Elementary School Teachers Occupational Respect

Detaylı

OKUL ÖNCES E M KURUMLARINDA ÇALI AN ANASINIFI ÖZET

OKUL ÖNCES E M KURUMLARINDA ÇALI AN ANASINIFI ÖZET OKUL ÖNCES EM KURUMLARINDA ÇALIAN ANASINIFI RETMENLERLE MÜZK ÖRETMENLERN MÜZK ÇALIMALARINA N TUTUM VE YETERLKLERN KARILATIRILMASI ÖZET r. Gör. Dr. lknur ÖZAL GÖNCÜ GÜMEF. ÇGEB.Okul Öncesi EABD. Okul öncesi

Detaylı

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Öretmen Yeterlikleri Toplumsal geliim için, Eitimin kalitesini artrmak

Detaylı

Bu yayında verilen bilgiler a_a_ıdaki ki_ilere yardımcı olacaktır:

Bu yayında verilen bilgiler a_a_ıdaki ki_ilere yardımcı olacaktır: Return to Study A Guide to VCE and VCAL / Turkish OKULA GER_ DÖNÜ_ VCE ve VCAL REHBER_ Bu yayında verilen bilgiler a_a_ıdaki ki_ilere yardımcı olacaktır: 18 ya_ından büyükler ve Orta dereceli okulların

Detaylı

İPEK ÜNİVERSİTESİ KONSERVATUVARI. Müzik Bölümü. Lisans Ders Programı

İPEK ÜNİVERSİTESİ KONSERVATUVARI. Müzik Bölümü. Lisans Ders Programı 1 İPEK ÜNİVERSİTESİ KONSERVATUVARI Müzik Bölümü Lisans Ders Programı 1st Year 1st Semester (Fall) 2nd Semester (Spring) Code Course Name ECTS Code Course Name ECTS HIST 121 Medeniyet Tarihi I 5 HIST 122

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 TÜRKÇE ETM ALANINDA ÖRENM GÖREN LSANSÜSTÜ ÖRENCLERNN BLG OKURYAZARLII

Detaylı

MÜZİK ÖĞRETMENİ YETİŞTİREN KURUMLARDA ORKESTRA-ODA MÜZİĞİ EĞİTİMİNDE YAYLI ÇALGILARIN YERİ ve ÖNEMİ

MÜZİK ÖĞRETMENİ YETİŞTİREN KURUMLARDA ORKESTRA-ODA MÜZİĞİ EĞİTİMİNDE YAYLI ÇALGILARIN YERİ ve ÖNEMİ Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt: XIV, Sayı: 1, 2001 MÜZİK ÖĞRETMENİ YETİŞTİREN KURUMLARDA ORKESTRA-ODA MÜZİĞİ EĞİTİMİNDE YAYLI ÇALGILARIN YERİ ve ÖNEMİ Nesrin BİBER ÖZ * ÖZET Müzik sevgisini

Detaylı

Research and Trends in Mathematics Education: 2000 to 2006

Research and Trends in Mathematics Education: 2000 to 2006 Elementary Education Online, 7(3), 614-626, 2008. lköretim Online, 7(3), 614-626, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Research and Trends in Mathematics Education: 2000 to 2006 Fulya ULUTA,

Detaylı

Okul Deneyimi I Dersinin Öretmen Adaylarının Öretim-Örenme Kavramlarına ve Öretmen-Örenci Rollerine Bakı Açıları Üzerindeki Etkileri

Okul Deneyimi I Dersinin Öretmen Adaylarının Öretim-Örenme Kavramlarına ve Öretmen-Örenci Rollerine Bakı Açıları Üzerindeki Etkileri Okul Deneyimi I Dersinin Öretmen Adaylarının Öretim-Örenme Kavramlarına ve Öretmen-Örenci Rollerine Bakı Açıları Üzerindeki Etkileri Y. Doç. Dr. Ahmet. Özdemir M.Ü. A.E.F. lköretim Bölümü Matematik Eitimi

Detaylı

PİYANODA DEŞİFRE ÖĞRETİMİ PROGRAMININ MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ PİYANO DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ

PİYANODA DEŞİFRE ÖĞRETİMİ PROGRAMININ MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ PİYANO DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi Electronic Journal of Social Sciences Yaz-2012 Cilt:11 Sayı:41 (183-194) www.esosder.org ISSN:1304-0278 Summer-2012 Volume:11 Issue:41 PİYANODA DEŞİFRE ÖĞRETİMİ PROGRAMININ

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011 AKTF ÖRENME TEKNKLERNN DNLEME BECERS ÜZERNDEK ETKLER* THE EFFECTS

Detaylı

TÜRKYE DE GENEL MÜZK KÜLTÜRÜNE ETKLER BAKIMINDAN CUMHURYET DÖNEMNDE MÜZK ETM VE MÜZK ÖRETMENLER *

TÜRKYE DE GENEL MÜZK KÜLTÜRÜNE ETKLER BAKIMINDAN CUMHURYET DÖNEMNDE MÜZK ETM VE MÜZK ÖRETMENLER * TÜRKYE DE GENEL MÜZK KÜLTÜRÜNE ETKLER BAKIMINDAN CUMHURYET DÖNEMNDE MÜZK ETM VE MÜZK ÖRETMENLER * GR Yrd. Doç. Yılmaz KÜÇÜKÖNCÜ *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 ORTAÖRETM DN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BLGS ÖRETM PROGRAMINDAK KAZANIMLARIN VAHY VE AKIL ÖRENME

Detaylı

GELECEĞİN MÜZİK ÖĞRETİM ELEMANLARININ YETİŞTİRİLMESİ ÜZERİNE BİR MODEL PROGRAM

GELECEĞİN MÜZİK ÖĞRETİM ELEMANLARININ YETİŞTİRİLMESİ ÜZERİNE BİR MODEL PROGRAM www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli Giriş GELECEĞİN MÜZİK ÖĞRETİM ELEMANLARININ YETİŞTİRİLMESİ ÜZERİNE BİR MODEL PROGRAM

Detaylı

MÜZĠK ÖĞRETMENĠ YETĠġTĠREN KURUMLARDAKĠ PĠYANO DERSLERĠNĠN ĠÇERĠĞĠNE VE PĠYANO EĞĠTĠMĠNE ĠLĠġKĠN GENEL BĠR DEĞERLENDĠRME

MÜZĠK ÖĞRETMENĠ YETĠġTĠREN KURUMLARDAKĠ PĠYANO DERSLERĠNĠN ĠÇERĠĞĠNE VE PĠYANO EĞĠTĠMĠNE ĠLĠġKĠN GENEL BĠR DEĞERLENDĠRME 1667 MÜZĠK ÖĞRETMENĠ YETĠġTĠREN KURUMLARDAKĠ PĠYANO DERSLERĠNĠN ĠÇERĠĞĠNE VE PĠYANO EĞĠTĠMĠNE ĠLĠġKĠN GENEL BĠR DEĞERLENDĠRME ÖZET GĠRĠġ Yard. Doç. Dr. Feyza SÖNMEZÖZ, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi,

Detaylı

KMYA ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KAYNAKLARINI KULLANIMLA LGL TUTUMLARI VE KARILATIKLARI ZORLUKLAR

KMYA ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KAYNAKLARINI KULLANIMLA LGL TUTUMLARI VE KARILATIKLARI ZORLUKLAR Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, Sayı 2, (2006), 207-215 207 KMYA ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KAYNAKLARINI KULLANIMLA LGL TUTUMLARI VE KARILATIKLARI ZORLUKLAR Selçuk

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK VE BALE ORTAOKULU MÜZİK BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖN KAYIT ESASLARI

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK VE BALE ORTAOKULU MÜZİK BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖN KAYIT ESASLARI TRAKYA ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK VE BALE ORTAOKULU MÜZİK BÖLÜMÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖN KAYIT ESASLARI 1- Üniversitemiz Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümüne 2015-2016 eğitim-öğretim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. :

ÖZGEÇMİŞ. : 1. Adı Soyadı : Onur Zahal İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail 2. Doğum Tarihi :16.09.1985 ÖZGEÇMİŞ : Paşaköşkü Mahallesi, Kalamış Sokak, Garip Dayı Apartmanı, Kat:2, No:5, Battalgazi/Malatya :0555 513

Detaylı

Intel Ö!renci Programı

Intel Ö!renci Programı Intel Ö!renci Programı De!erlendirme Raporu Eylül 2009 - A!ustos 2010 Cengiz Hakan AYDIN Hasan ÇALI"KAN Murat ATA#Z# Giri! Intel Ö!renci Programı, özellikle teknolojiye eri$imin sınırlı oldu!u bölgelerdeki

Detaylı

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM KTAP NCELEMES GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM Editörler: Arif Altun ve Sinan Olkun Orhan KARAMUSTAFAOLU Yrd.Doç.Dr., Amasya Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Dekan Yrd., AMASYA

Detaylı

DOI:10.7816/sed-02-01-04

DOI:10.7816/sed-02-01-04 DOI:10.7816/sed-02-01-04 MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALLARI LİSANS PİYANO EĞİTİMİNDE KULLANILAN ESERLERİN PİYANO ÇALMA DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ AÇISINDAN YARIYILLARA GÖRE DAĞILIMI 1 Feyza SÖNMEZÖZ

Detaylı

ÖRETM ELEMANLARININ ETM VE LETM SORUNLARI EDUCATIONAL AND COMMUNICATIONAL PROBLEMS OF FACULTIES

ÖRETM ELEMANLARININ ETM VE LETM SORUNLARI EDUCATIONAL AND COMMUNICATIONAL PROBLEMS OF FACULTIES ÖRETM ELEMANLARININ ETM VE LETM SORUNLARI EDUCATIONAL AND COMMUNICATIONAL PROBLEMS OF FACULTIES Yrd. Doç. Dr. Vedat SALAM* Yrd. Doç. Dr. Yüksel TERZ** Ör.Gör. Nurettin SAVA*** Naci MURAT**** Özet Üniversitelerde

Detaylı

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL Amaç Madde 1: Bu Yönetmeliin amacı; meslekteki bilimsel, teknolojik gelimelerle ve uygulama alanları ile ilgili olarak Üye Mühendislere verilecek

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ANKARA DEVLET KONSERVATUVARI

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ANKARA DEVLET KONSERVATUVARI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ANKARA DEVLET KONSERVATUVARI 2012-2013 AKADEMİK YILI 15 ŞUBAT 2012 TARİHİNDEN 17 EYLÜL 2012 TARİHİNE KADAR GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER I. MÜZİK BÖLÜMÜ AKADEMİK TEŞKİLAT ŞEMASI A)

Detaylı

T.C ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI BAŞVURU VE ÖZEL YETENEK SINAV KOŞULLARI

T.C ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI BAŞVURU VE ÖZEL YETENEK SINAV KOŞULLARI T.C ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI BAŞVURU VE ÖZEL YETENEK SINAV KOŞULLARI 2012-2013 Eğitim Öğretim yılında Üniversitemiz Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü Piyano ve Yaylı Çalgılar

Detaylı

Preschool teacher candidates self-efficacy beliefs regarding science teaching lesson and opinions about science

Preschool teacher candidates self-efficacy beliefs regarding science teaching lesson and opinions about science Elementary Education Online, 7(2), 456-467, 2008. lköretim Online, 7(2), 456-467, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Preschool teacher candidates self-efficacy beliefs regarding science teaching

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Ders No : 0310330040 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

(saat/hafta) Teorik anlatım, tartışma, soru-cevap. Hacettepe TÖMER Öğretim Elemanları

(saat/hafta) Teorik anlatım, tartışma, soru-cevap. Hacettepe TÖMER Öğretim Elemanları Tablo 2: DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori Türk Dili Önkoşullar Dersin Dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin amacı Dersin öğrenme çıktıları

Detaylı

Amerika Birleşik Devletleri nde Grup Piyano Eğitimi. Group Piano Training in the United States of America

Amerika Birleşik Devletleri nde Grup Piyano Eğitimi. Group Piano Training in the United States of America GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 25, Sayı 3 (2005) 191-206 Amerika Birleşik Devletleri nde Grup Piyano Eğitimi Group Piano Training in the United States of America Belir Tecimer KASAP G,Ü, Gazi

Detaylı

HAZIRLIK 1. SINIF. * BEYER No: 78,80, 81, 82, 90, 91, 93, 94 ve sonrasından 1 parça

HAZIRLIK 1. SINIF. * BEYER No: 78,80, 81, 82, 90, 91, 93, 94 ve sonrasından 1 parça PİYANO PROGRAMI DERS MÜFREDATI HAZIRLIK 1. SINIF * BEYER No: 78,80, 81, 82, 90, 91, 93, 94 ve sonrasından 1 parça *CZERNY Op. 599 No 18 e kadar 1 Etüd *Serbest bir Parça *GAM Do, Sol, Re, La, Mi, Fa Majör

Detaylı

Ülkemizdeki Güzel Sanatlar Fakültelerindeki Sanat Eğitimi ve

Ülkemizdeki Güzel Sanatlar Fakültelerindeki Sanat Eğitimi ve ÜNİvERSİTELERİMİzDE SANAT VE TASARıM EGİTİMİ Güner SÜMER* I-GİRİş Ülkemizdeki Güzel Sanatlar Fakültelerindeki Sanat Eğitimi ve Öğretiminin genel amacı öğrencilerin yaratıcı sanat yeteneklerini geliştirerek,

Detaylı

İPEK ÜNİVERSİTESİ KONSERVATUVARI 2016 2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU

İPEK ÜNİVERSİTESİ KONSERVATUVARI 2016 2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU İPEK ÜNİVERSİTESİ KONSERVATUVARI 2016 2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU Sınava Başvuru Koşulları 1. I pek U niversitesi Konservatuvarı Müzik Bo lümünün Özel Yetenek Sınavlarına, 2016

Detaylı

PİYANO ANASANAT DALI PİYANO SANAT DALI 11. SINIFA NAKİL VE GEÇİŞ SINAVLARI

PİYANO ANASANAT DALI PİYANO SANAT DALI 11. SINIFA NAKİL VE GEÇİŞ SINAVLARI DEÜ. DEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK BÖLÜMÜ PİYANO ANASANAT DALI PİYANO SANAT DALI 11. SINIFA NAKİL VE GEÇİŞ SINAVLARI FARK DERSLERİ MÜFREDATLARI Konservatuvarlar arası geçiş sınavı için öğrenciler sadece

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK VE BALE ORTAOKULU MÜZİK BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖN KAYIT ESASLARI

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK VE BALE ORTAOKULU MÜZİK BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖN KAYIT ESASLARI TRAKYA ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK VE BALE ORTAOKULU MÜZİK BÖLÜMÜ 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖN KAYIT ESASLARI 1- Üniversitemiz Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümüne 2016-2017 eğitim-öğretim

Detaylı

ÇETL ÜLKELERN ORTA ÖRETM KMYA DERSLERNN MÜFREDATLARININ KARILATIRILMALI OLARAK NCELENMES VE TÜRKYE ÇN YEN BR KMYA MÜFREDAT ÇERÇEVES ÖNERS

ÇETL ÜLKELERN ORTA ÖRETM KMYA DERSLERNN MÜFREDATLARININ KARILATIRILMALI OLARAK NCELENMES VE TÜRKYE ÇN YEN BR KMYA MÜFREDAT ÇERÇEVES ÖNERS Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, Sayı 2, (2006), 199-205 199 ÇETL ÜLKELERN ORTA ÖRETM KMYA DERSLERNN MÜFREDATLARININ KARILATIRILMALI OLARAK NCELENMES VE TÜRKYE ÇN

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNVERSTES BURS VE KISM ZAMANLI ÇALIMA BAVURU FORMU

T.C. ANKARA ÜNVERSTES BURS VE KISM ZAMANLI ÇALIMA BAVURU FORMU KMLK BLGLER T.C. Kimlik No : Adı Soyadı : Baba Adı : Ana Adı : Doum Yeri : Doum Tarihi (Gün/Ay/Yıl) : Medeni Hali : li: lçesi: Mah/Köy : Cinsiyet : Cilt No : Aile Sıra No : Sıra No : ÖRENM BLGLER Ortaöretim

Detaylı

ADAY ÖRETMENLERDE ÖFKE * Emine BABAOLAN ** ÖZET

ADAY ÖRETMENLERDE ÖFKE * Emine BABAOLAN ** ÖZET ADAY ÖRETMENLERDE ÖFKE * Emine BABAOLAN ** ÖZET Aday öretmenlerin yeni bir i ve sosyal çevreye uyum salama sürecinde, karılatıkları sorunlardan dolayı engellenmeleri ve bunların sonucunda öfke duygusunu

Detaylı

http://teknoloji.kocaeli.edu.tr TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ Teknoloji Fakülteleri ilk olarak 13.11.2009 tarih ve 27405 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuştur. Teknoloji Fakülteleri

Detaylı

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ETKL OKUL-ÇEVRE LKSNDE ALENN KATKISINA

Detaylı

GÖRME ENGELL ÖRENCLERN ÇETL DEKENLER AÇISINDAN ÖRENME STLLER ÜZERNE BR ARATIRMA

GÖRME ENGELL ÖRENCLERN ÇETL DEKENLER AÇISINDAN ÖRENME STLLER ÜZERNE BR ARATIRMA GÖRME ENGELL ÖRENCLERN ÇETL DEKENLER AÇISINDAN ÖRENME STLLER ÜZERNE BR ARATIRMA A STUDY ON LEARNING SYTLES OF VISUALLY IMPAIRED STUDENTS IN ACCORDANCE WITH CERTAIN VARIABLES Tazegül DEMR Ülker EN Özet

Detaylı

Feyza SÖNMEZÖZ 1. Yıl: 3, Sayı: 6, Mart 2016, s

Feyza SÖNMEZÖZ 1. Yıl: 3, Sayı: 6, Mart 2016, s Feyza SÖNMEZÖZ 1 MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI PİYANO DERS TANIMLARINDA YER ALAN DİZİ ÇALIŞMALARI NIN GERÇEKLEŞME DÜZEYLERİNİN MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ DOĞRULTUSUNDA DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : EĞİTİM MÜZİĞİ DAĞARI Ders No : 0310330208 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

GÜNÜMÜZDE BLGSAYAR DESTEKL MÜZK YAZILIMLARININ MÜZK ETMNE KATKILARI

GÜNÜMÜZDE BLGSAYAR DESTEKL MÜZK YAZILIMLARININ MÜZK ETMNE KATKILARI GÜNÜMÜZDE BLGSAYAR DESTEKL MÜZK YAZILIMLARININ MÜZK ETMNE KATKILARI Doç. Adnan Koç *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan 2004, Isparta

Detaylı

Öğr. Gör. Dr. Çiğdem YİĞİT

Öğr. Gör. Dr. Çiğdem YİĞİT Öğr. Gör. Dr. Çiğdem YİĞİT Tel: +90 (224) 2940962 e-mail: cigdemyigit07@gmail.com Ankara da doğdu. Müzik eğitimine Ankara Devlet Opera ve Balesi Çocuk Korosunda şarkı söyleyerek başladı. 1992 yılında Gazi

Detaylı

LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN YARATICI DÜÜNME DÜZEYLER*

LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN YARATICI DÜÜNME DÜZEYLER* LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN YARATICI DÜÜNME DÜZEYLER* THE CREATIVE THINKING LEVELS OF STUDENTS AT SIXTH CLASS OF PRIMARY EDUCATION Esen ERSOY** Ne e BAER*** Özet Günümüzde yaratıcı bireylere ve onların

Detaylı

MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS

MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS THE EFFECT OF PUZZLE EXPERINCE TO THE STUDENTS SUCCESS IN MATHS TEACHING Yrd.Doç.Dr. EMN AKKAN ÖZET Bu çalımanın amacı; bulmaca etkinliinin, ilköretim

Detaylı

The effect of creative and critical thinking based laboratory applications on academic achievement and science process skills

The effect of creative and critical thinking based laboratory applications on academic achievement and science process skills Elementary Education Online, 6(3), 377-389, 2007. lköretim Online, 6(3), 377-389, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The effect of creative and critical thinking based laboratory applications

Detaylı

HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES

HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 179-195 179 HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES Engin KARADA Yeditepe

Detaylı

MÜZİK TEORİSİ VE İŞİTME EĞİTİMİ DERSİNİN PİYANO EĞİTİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ, KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

MÜZİK TEORİSİ VE İŞİTME EĞİTİMİ DERSİNİN PİYANO EĞİTİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ, KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Mart 2007 Cilt:15 No:1 Kastamonu Eğitim Dergisi 411-422 MÜZİK TEORİSİ VE İŞİTME EĞİTİMİ DERSİNİN PİYANO EĞİTİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ, KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ A. Metin KARKIN İnönü Üniversitesi,

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ANKARA DEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK VE BALE ORTAOKULU İLE MÜZİK VE SAHNE SANATLARI LİSESİ KAYIT KABULVE NAKİL- GEÇİŞ YÖNERGESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ANKARA DEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK VE BALE ORTAOKULU İLE MÜZİK VE SAHNE SANATLARI LİSESİ KAYIT KABULVE NAKİL- GEÇİŞ YÖNERGESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ANKARA DEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK VE BALE ORTAOKULU İLE MÜZİK VE SAHNE SANATLARI LİSESİ KAYIT KABULVE NAKİL- GEÇİŞ YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam Madde-l) Bu yönerge, Yükseköğretim Kurumları

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: GSM 1003

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: GSM 1003 Dersi Veren Birim: ORTAK ZORUNLU DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI Dersin Türkçe Adı: Müzik Dersin Orjinal Adı: Müzik Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Lisans Dersin Kodu: GSM 003 Dersin

Detaylı

HZMET ÖNCES TÜRKÇE ÖRETMENLERNN ÖRETMEYE YÖNELK ENDELER CONCERNS OF PROSPECTIVE TEACHERS OF TURKISH ON TEACHING

HZMET ÖNCES TÜRKÇE ÖRETMENLERNN ÖRETMEYE YÖNELK ENDELER CONCERNS OF PROSPECTIVE TEACHERS OF TURKISH ON TEACHING HZMET ÖNCES TÜRKÇE ÖRETMENLERNN ÖRETMEYE YÖNELK ENDELER CONCERNS OF PROSPECTIVE TEACHERS OF TURKISH ON TEACHING Derya YAYLI 1 Sevil HASIRCI 2 Özet Öretmenler hizmet öncesi dönemden balayarak öretmeye yönelik

Detaylı

Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları

Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları Murat Demirbaş 1, Mustafa Bayrakci 2, Mehmet Polat Kalak 1 1 Kırıkkale University, Education Faculty, Turkey 2 Sakarya University, Education Faculty,

Detaylı

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü SİNGAPUR. HAZIRLAYAN: Dr. Recep ALTIN

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü SİNGAPUR. HAZIRLAYAN: Dr. Recep ALTIN Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü SİNGAPUR HAZIRLAYAN: Dr. Recep ALTIN SİNGAPUR NUFÜSÜ 5,353,494 (haziran 2012 tahmini) YÜZÖLÇÜMÜ 697 km² YÖNETİMİ Parlamenter Cumhuriyet BAŞKENTİ Singapore KİŞİ

Detaylı

ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR

ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR Öz yeterlik (self efficacy) Bandura nın Sosyal Örenme Kuramı nda dikkati çeken bir kavramdır. Öyleyse nedir öz yeterlilik? Öz Yeterlilik Bandura ya

Detaylı

The Reading Habit of Elementary School Teacher Candidates *

The Reading Habit of Elementary School Teacher Candidates * Elementary Education Online, 5(1), 1-6, 2006. lköretim Online, 5(1), 1-6, 2006. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Reading Habit of Elementary School Teacher Candidates * Zeynep Aydin Yilmaz

Detaylı

OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN KISA SÜREL BR E TM PROGRAMININ NCELENMES

OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN KISA SÜREL BR E TM PROGRAMININ NCELENMES Bu aratırma 005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN

Detaylı