MÜZK ÖRETMEN YETTREN KURUMLARDAK YARDIMCI ÇALGI PYANO DERSLER ÜZERNE BR ARATIRMA *

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MÜZK ÖRETMEN YETTREN KURUMLARDAK YARDIMCI ÇALGI PYANO DERSLER ÜZERNE BR ARATIRMA *"

Transkript

1 MÜZK ÖRETMEN YETTREN KURUMLARDAK YARDIMCI ÇALGI PYANO DERSLER ÜZERNE BR ARATIRMA * Dr. Belir Tecimer Kasap GR * Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan 2004, Isparta Piyano, müzik eitimcileri tarafından, müzii çalma, dinleme ve okuma becerilerini kazanma, müzii anlama, müzik bilgisi oluturma ve dier müzik çalımalarına temel oluturma bakımından, en evrensel ve en temel çalgı olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle, piyano eitimi, müzik proramlarının vazgeçilmez bir parçasıdır (Buchanan, 1964; Vernezza,1967). Piyano eitimi, müzik öretmenlii eitimi proramlarında da temel bir ders olarak yer almaktadır (Buchanan, 1964). Gelecein müzik öretmenlerini piyanoda yetitirmek, Türkiye`deki müzik öretmeni yetitiren kurumlarda kabul edilmi bir ölçüttür. Piyano eitimi, müzik öretmeni yetitiren her kurumda, bütün müzik öretmen adaylarına sunulmaktadır. Piyano eitimi ile, müzik öretmen adayları, hem kendi müzik eitimleri süresince kazanacakları müzik bilgisi için, hem de okul öncesi eitim kurumlarından, lise sınıflarındaki müzik öretimine kadar gerekli olan, piyano çalma becerilerini kazanmaktadırlar. Bu bildirinin amacı, Müzik Eitimi Bölümleri nin, Güzel Sanatlar Eitimi Bölümleri, Müzik Eitimi Ana Bilim Dalları na dönütürülmeden önce, müzik öretmenlii proramlarında yer alan ve anaçalgısı piyanodan farklı olan müzik örencilerine sunulan, yardımcı çalgı piyano dersleri (temel piyano) hakkında istatistiksel bilgiler vermektir. Bu çalıma, 1999 yılında bir doktora tezine temel oluturmak için yapılmı olan bir aratırma ile elde edilen verilere dayanmaktadır (Kasap). Bu veriler, yazarın müzik öretmeni yetitiren kurumlar için gelitirmi olduu bir grup piyano* ders proramı için de temel oluturmutur. Grup piyano ders proramı, müzik öretmen adaylarının yardımcı çalgı piyano derslerinde, ilevsel piyano becerileri** ile daha iyi donatılmasını hedeflemektedir. *Grup piyano: Piyanoyu, bir örenci yerine, bir örenci grubuna (ideal olarak 6-10 örenci) öretmeyi temel alan bir yaklaımdır. Grup piyano dersleri, her piyanoda bir örencinin eitim gördüü piyano laboratuarları nda gerçeklemekte ve genellikle ilevsel piyano becerilerinin öretilmesi hedeflenmektedir.

2 **levsel piyano becerileri: Müzik öretmenlerinin, piyanoyu kendi müzik sınıflarında, ilevsel bir öretim aracı olarak kullanmalarına olanak tanıyan, piyano çalma becerileridir. Bu beceriler, piyanoda deifre çalabilme, transpoze edebilme, kadans çalabilme, çokseslendirme yapabilme, doaçlama yapabilme, birlikte seslendirme, elik yapabilme, analiz edebilme ve orkestra ve koro eserlerini çalabilmedir öretim yılından önce kurulmu olan bütün Müzik Eitimi Bölümleri bu aratırmanın kapsamına alınmıtır. Toplam sayısı 8 olan bu okullar, Atatürk Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, nönü Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, ve Uluda Üniversitesi ndeki Eitim Fakülteleri`nin Müzik Eitimi Bölümleri`dir. Yardımcı çalgı piyano dersleri hakkında elde edilen veriler, yukarıda belirtilen Müzik Eitimi Bölümleri`nde piyano dersi veren bütün öretim üyelerine (N=47 kii) uygulanan bir anket ile toplanmıtır. Uygulanan bu anket ile, her Müzik Eitimi Bölümü`ndeki yardımcı çalgı piyano derslerinin durumu hakkında, doru ve detaylı bilgi edinmek amaçlanmıtır. Anket, piyano öretim elemanlarının özgeçmii, yardımcı çalgı piyano eitimi, yardımcı çalgı piyano derslerinin içerii, performans ve ilevsel piyano becerilerinin yardımcı çalgı piyano derslerinde öretilebilmesi hakkında bilgi toplamak üzere, dört ana bölümden olumaktadır. Ayrıca, Müzik Eitimi Bölümleri`nin yardımcı çalgı piyano ders proramları da incelenmitir. ANKET SONUÇLARI Müzik öretmeni yetitiren kurumlardaki yardımcı çalgı piyano dersleri hakkında bilgi toplamak üzere yapılan bu çalımada, elde edilen veriler, sadece 7 Müzik Eitimi Bölümü ndeki (%88), 38 piyano öretim elemanının (%81) vermi olduu cevaplara dayanmaktadır. Bu aratırma ile yardımcı çalgı piyano dersleri hakkında toplanan bilgiler aaıda verilmitir. Piyano öretim elemanlarının özgeçmii 1.) Yedi Müzik Eitimi Bölümü`ndeki 38 piyano öretim elemanından 29 u (%76) tam zamanlı, 9 u (%24) ise yarı zamanlı olarak görev yapmaktadır. 2.) Piyano öretim elemanlarından, 16 kiinin (%42) yüksek lisans, 14 kiinin (%37) lisans, 5 kiinin (%13) ise doktora dereceleri vardır. Geriye kalan 3 kiiden (%8) 2 sinin konservatuvarların lise kısmından diploması ve 1 kiinin bir eitim enstitüsünün müzik bölümünden diploması vardır. 3.) Yirmibe piyano öretim elemanı (%66) Müzik Eitimi Bölümleri`nden (bunların 16 sı Müzik Bölümleri nden 3 yıllık diploma ile mezun olup, daha sonra dördüncü yılı tamamlamılardır), 3 kii (%8) devlet konservatuvarlarından, 1 kii (%3) bir eitim enstitüsünün müzik bölümünden mezun olmulardır. Geriye kalan 9 kii ise (%24) stanbul Üniversitesi, Sanat Tarihi Bölümü`den (1 kii), Hacettepe Üniversitesi, Eitim Fakültesi`nden (1 kii), Bakü Konservatuvarı`ndan (5 kii) ve Ecole Normale de Musique de Paris`den (2 kii) mezun olmulardır.

3 4.) Otuziki piyano öretim elemanının (%84) anaçalgısı piyano, 6 kiinin (%16) anaçalgısı ise piyanodan farklı bir çalgıdır. ki kii anaçalgılarını belirtmezken, geriye kalan 4 kiinin anaçalgılarının, keman, viyola, viyolonsel ve yanflüt olduu saptanmıtır. 5.) Öretim elemanlarından 30 u (%79) hiç piyano öretimi üzerine eitim almamıken, 8 kii (%21) aynı konuda eitim aldıklarını belirtmilerdir. 6.) Otuzyedi piyano öretim elemanından 19 u (%51) piyano öretim alanında bir workshop veya seminere katıldıklarını, 18 kii ise (%49) hiç katılmadıklarını belirtmilerdir. 7.) Piyano öretim elemanları, Müzik Eitimi Bölümleri`ndeki görevlerinden önce ve/veya süresince u görevlerde bulunmulardır: 26 kii okul dıında özel piyano dersleri vermi, 20 kii ortaokullarda, 18 kii liselerde, 13 kii ilkokullarda müzik öretmeni olarak, 3 kii konservatuvarlarda, 2 kii özel müzik okullarında ve 1 kii de bir güzel sanatlar lisesinde görev yapmıtır. Piyano öretim elemanlarının görev yerleri ve yüzdeleri Tablo 1 de verilmitir. Tablo 1 Piyano öretim elemanlarının öretim tecrübesi N=38 Öretim Seviyesi Sayı % Üniversite Özel piyano dersleri Ortaokul Lise lkokul Konservatuvar 3 8 Özel Müzik Okulu 2 6 Güzel Sanatlar Lisesi ) Yukarıda belirtilen okullarda kaç yıl öretmenlik tecrübesi edinildii sorulduunda, 33 kii cevap vermitir. Buna göre, piyano öretim elemanlarının Müzik Eitimi Bölümleri`ndeki eitimcilik tecrübeleri 1 dönemden 24 yıla kadar (ortalama 11,5 yıl) uzanmaktadır. Bunun yanı sıra, 25 kii 1 yıldan 30 yıla kadar (ortalama 13 yıl) özel piyano dersleri verirken, 18 kii ortaokullarda 1 yıldan 11 yıla kadar (ortalama 4,5 yıl), 18 kii liselerde 1 dönemden 12 yıla kadar (ortalama 5 yıl), 11 kii ilkokullarda 1 dönemden 5 yıla kadar (ortalama 2 yıl), 5 kii dier kurumlarda 1 dönemden 4 yıla kadar (ortalama 2 yıl) görev yapmılardır. Piyano öretim elemanlarının piyano öretim süreleri ile maksimum, minimum, ortalama ve standard sapma (SS) deerleri Tablo 2 de verilmitir. 9.) Cevap veren 35 kiinin (%92) Müzik Eitimi Bölümleri`ndeki haftalık toplam ders yükü (yardımcı çalgı piyano ve anaçalgı piyano dersleri) 4 saat ile 32 saat arasında (ortalama 18 saat) deimektedir. Piyano öretim elemanlarının

4 Tablo 2 Piyano öretim elemanlarının piyano öretim süresi (yıl olarak) N=33 Öretim seviyesi Sayı Maksimum Minimum Ortalama SS Üniversite Özel piyano dersi Ortaokul Lise lkokul Dier yardımcı çalgı piyano ders yükü ise, haftada 2 ile 25 saat arasında (ortalama 12 saat) deimektedir (Tablo 3 e bakınız). Bu sonuca göre, öretim elemanlarının toplam piyano ders yüklerinin %66 sının yardımcı çalgı piyano dersi olduu ve 7 öretim elemanının ise (%20) sadece yardımcı çalgı piyano dersi vermekte olduu ortaya çıkmıtır. Tablo 3 Piyano öretim elemanlarının ders yükü (saat olarak) N=35 Piyano öretimi Sayı % Maksimum Minimum Ortalama SS Toplam piyano dersi Yardımcı çalgı piyano Yardımcı çalgı piyano eitimi 10) Okullarında ne çeit piyano dersinin olduu sorulduu zaman, Tablo 4 de verildii gibi, 24 kii bir ders saatinde 2 kiiye, 20 kii bir ders saatinde 1 kiiye ders verdiini belirtmitir. Bunlardan, 8 kiinin hem 1 kiiye, hem de 2 kiiye ders verdii, 1 kiinin ise bir ders saatinde 5 kiiye ders verdii ortaya çıkmıtır. Tablo 4 Yardımcı çalgı piyano örencilerine verilen piyano dersinin çeidi (N=37) Piyano Ders Çeidi Sayı % 2 kii ile kii ile kii/2 kii ile kii ile 1 3

5 11) Yedi Müzik Eitimi Bölümü`nde verilmekte olan yardımcı çalgı piyano derslerinin dönem sayısı aaıdaki gibidir: Ses eitimi örencileri için üç bölümde 8 dönem, üç bölümde 4 dönem, bir bölümde ise 6 dönem; çalgı eitimi örencileri için dört bölümde 4 dönem, üç bölümde 6 dönem; müzik teorisi eitimi örencileri için bir bölümde 8 dönem. Yardımcı çalgı piyano derslerinin dönem sayıları Tablo 5 de verilmitir. Tablo 5 Yardımcı çalgı piyano derslerinin dönem sayısı Dönem sayısı Okul Ses eitimi Çalgı eitimi Müzik teorisi A B 4 4 C 4 4 D 8 4 E 6 6 F 8 6 G ) Yardımcı çalgı piyano dersleri üç bölümde (%43) 50 dakika, üç bölümde (%43) 45 dakika ve bir bölümde ise (%14) 30 dakika olarak verilmektedir. 13) Yardımcı çalgı piyano dersleri 4 bölümde haftada bir defa, 1 bölümde ilk yıl iki, ikinci yıl bir defa, 1 bölümde haftada iki kez, 1 bölümde ise ilk yıl haftada iki, ikinci ve üçüncü yıllarda ise bir defa verilmektedir. Yardımcı çalgı piyano derslerinin her dönemdeki ders sayısı için Tablo 6 ya bakınız. Tablo 6 Yardımcı çalgı piyano derslerinin her dönemdeki ders sayısı Dönem içindeki ders sayısı Okul I II III IV V VI VII VIII A B C D E F G ) Örenciler, bütün Müzik Eitimi Bölümleri`nde aldıkları her piyano ders saati için 1 kredi, eer iki saat ders alıyorlarsa, 2 kredi almaktadırlar. 15) Bütün bölümlerde, örenciler, piyano öretim elemanının, her dönem yaptıı bir vize sınavı ve komite tarafından yapılan bir final sınavı ile deerlendirilmektedir. 16) Müzik Eitimi Bölümleri`nden sadece 3 tanesinde (%43) birer tane elektronik keyboard olduu, ancak bu çalgının, hiç bir bölümde piyano derslerinde kullanılmadıı saptanmıtır. 17) Müzik Eitimi Bölümleri`nden sadece 5 tanesinde (%71) ilevsel piyano becerilerinden olan piyanoda elik dersi, zorunlu ders olarak proramlarda yer almaktadır. Piyanoda elik dersi, 2 okulda piyano ve an örencilerine, 1 okulda piyano, an ve müzik teori örencilerine ve 2 okulda ise bütün örencilere verilmektedir. Yardımcı çalgı piyano derslerinin içerii 18) Yedi okuldan sadece 6 sında (%86) yardımcı çalgı piyano müfredat proramının olduu saptanmıtır. Piyano ders proramlarını, 4 okulda (%67) piyano öretim elemanları, 1 okulda

6 (%17) piyano bölüm bakanı gelitirirken, 1 okul ise (%17), bir baka okulun piyano proramını kullanmaktadır. 19) Sadece 5 Müzik Eitimi Bölümü, yardımcı çalgı piyano ders proramlarını aratırmacıya postalamıtır. Bu proramlar incelendiinde, yardımcı çalgı piyano derslerinde teknik ve repertuar çalımalarına aırlık verildii saptanmıtır. Sadece iki proramda, çok az elik çalımalarına ve bir proramda ise deifre çalımalarına yer verilmektedir. 20) Yardımcı çalgı piyano ders proramlarında en çok kullanılan piyano balangıç metodları; Burkard ın New Techniques for Piano Playing, Agay in Learning to Play Piano, Beyer in Preparatory School, ve Daarcık Yayınlarının Yeni Piyano Metodu dur. Bu piyano metodların hepsi batı müziinden seçmeler içermekte ve çocukların piyano eitimlerini hedef almaktadır. Bu metodları kullanan piyano öretim elemanlarının sayıları ve yüzdeleri için Tablo 7 ye bakınız. Tablo 7 Yardımcı çalgı piyano derslerinde en çok kullanılan balangıç piyano metodları Metod adı Sayı % Burkard, J. A. New techniques for piano playing Agay, D. Learning to play piano, Vols Beyer, F. Elementary instruction book for preparatory 6 16 school, Op.101. Yeni piyano metodu ) Yardımcı çalgı piyano ders proramlarında yer alan teknik çalımalar, diziler, arpejler ve kadanslardan olumaktadır. Bunların yanı sıra, Hanon, Czerny, Duvernoy, Burgmüller vb. teknik çalımalarına piyano proramlarında yer verilmektedir. Solo eser çalımaları için, hem batı müzii, hem de Türk piyano müzii seçmeleri kullanılmaktadır. Yardımcı çalgı piyano derslerinde en çok kullanılan solo piyano kitapları, sırasıyla ve yüzdeleri ile Tablo 8 de verilmitir. Tablo 8 Yardımcı çalgı piyano derslerinde en çok kullanılan piyano kitapları Kitabın adı Sayı % Bach. W. F. Der erste Bach Saygun, A. A. nci nin kitabı Baran,. Çocuk parçaları Bartok, B. Mikrokosmos, Vols Baran,. Siyah ve beyaz Erkin, U. C. Duyular Sun, M. Yurt renkleri Heller, M. P. Sonatinen album Schumann, R. Album for the young Bayraktar, E. Piyanoda ilk adımlar 9 24 Levent, N. Piyano için on parça 8 21 Tucular. E. Türkünün rengi 8 21 Bach, J. S. Inventions and sinfonias 7 18 Çimen, G. ve Ercan, N. Piyano albümü 7 18 Clementi, M. Six sonatinas 7 18 Akses, N. K. Minyatürler 6 16 Bach, J. S. 18 Preludes and fugues 6 16 Bartok, B. For children, Vol.1 ve Mozart, W. A. Six Viennese sonatinas 6 16 Erkin, U. C. Be damla 5 13 Khachaturian, A. Album for young people 5 13 Gretchaninoff, A. Children`s book 4 11 Haydn, J. The complete piano sonatas Vol Kuhlau, F. Six sonatinas 4 11

7 22) Yardımcı çalgı piyano derslerinde karılaılan en büyük problemler (N=36); okullardaki piyano sayısının yetersiz olması (28 kii veya % 78), fazla örenci yükü olması (20 kii veya %56) ve üniversite düzeyinde piyano metodlarının olmamasıdır (10 kii veya %28). Dier problemler ise aaıdaki gibi sıralanmıtır: a. Örenciler piyanoya yeteri kadar çalımamaktadır. b. Müzik teorisi dersleri ile piyano dersleri koordineli olarak proramlanmamıtır. c. Piyano müfredat proramlarında, ders amaçları ile ölçme ve deerlendirme teknikleri belirtilmemitir. d. Örenci adayının, müzik öretmenlii proramına balamadan önce, piyano çalma düzeyini saptayacak bir ölçme ve deerlendirme sistemi yoktur. e. Örenciler, hiç bir piyano ve müzik bilgisi ile donanmadan müzik eitimi proramına girmektedir. f. Çada piyano eserlerine, piyano proramlarında az veya hiç yer verilmemektedir. Performans ve ilevsel piyano becerilerinin yardımcı çalgı piyano derslerinde öretilebilmesi 23) Piyano öretim elemanları, piyano derslerinde genellikle, sırasıyla teknik çalımalar, repertuar, deifre, elik, kadans çalma, stil gelitirme, analiz ve ezberlemeye yer verdiklerini belirtmilerdir. Çok az sayıdaki öretim elemanı ise derslerinde, birlikte seslendirme, çok seslendirme, transpoze, verilen bas partisi üzerine çokseslendirme yapma, doaçlama ve orkestra ve koro eserlerini çalma becerilerini öretmektedir. Piyano becerilerinin sıralaması ve yüzdeleri için Tablo 9 a bakınız. Tablo 9 Yardımcı çalgı piyano örencilerine öretilen piyano becerileri Performans ve levsel beceriler Sırası Cevaplayanların sayısı % Teknik çalımalar Repertuar Deifre Elik Kadans çalma Stil gelitirme Analiz Ezberleme Birlikte seslendirme Çokseslendirme Transpoze Bas partisi üzerine çokseslendirme Doaçlama Orkestra ve koro eserlerini çalma ) Piyano öretim elemanları, öretmen adaylarının, yardımcı çalgı piyano derslerinde kazanması gereken 14 performans ve ilevsel piyano becerilerini 1`den 5` e kadar (1=kararsız, 5=çok önemli) sınıflandırmılardır (Tablo 10 a bakınız). Buna göre, piyano becerileri en önemliden, en önemsize doru öyle sınıflandırılmılardır: (1) elik yapabilme, (2) deifre çalabilme, (3) teknik çalımalar, (4) birlikte seslendirme, (5) kadans çalabilme, (6) repertuar, (7) analiz edebilme, (8) çokseslendirme yapabilme, (9) stil gelitirme, (10) transpoze edebilme, (11) verilen bas partisi üzerine çokseslendirme yapabilme, (12) ezberleme, (13) orkestra ve koro eserlerini çalabilme ve (14) doaçlama yapabilme.

8 Tablo 10 Müzik öretmeni adaylarına öretilmesi gereken piyano becerileri Performans Önemine göre sıralama Önemine göre sınıflandırma ve levsel beceriler Cevaplayanlar Ortalama Sıra Ort. Sıra Deifre çalma Teknik çalımalar Elik çalma Repertuar Çokseslendirme Stil gelitirme Kadans çalma Analiz etme Birlikte seslendirme Transpoze etme Ezberleme Bas partisi üzerine çokseslendirme Doaçlama yapma Orkestra ve koro eserlerini çalma =en önemli 5=en önemsiz 5=Çok önemli 4=Önemli 3=Az önemli 2=Önemsiz 1=Kararsız 25) Piyano öretim elemanları, müzik öretmeni adaylarının kazanması gereken performans ve ilevsel piyano becerilerini en önemliden, en önemsize doru öyle sıralamılardır (1=en önemli, 14=en az önemli); (1) deifre çalabilme, (2) teknik çalımalar, (3) elik yapabilme, (4) repertuar, (5) çokseslendirme, (6) stil gelitirme, (7) kadans çalabilme, (8) analiz edebilme, (9) birlikte seslendirme, (10) transpoze edebilme, (11) ezberleme, (12) verilen bas partisi üzerine çokseslendirme yapabilme, (13) doaçlama yapabilme ve (14) orkestra ve koro eserlerini çalabilme. Performans ve ilevsel piyano becerilerin istatistik bilgileri Tablo 10 da verilmitir. Sonuç olarak, piyano becerilerinin sınıflandırma ve sıralama sonuçları karılatırıldıında, deifre yapabilme, elik yapabilme, teknik çalımalar, birlikte seslendirme, kadans çalabilme, repertuar, analiz, çokseslendirme yapabilme, stil gelitirme, transpoze edebilme ölçein üst sıralarında yer alırken, doaçlama yapabilme, orkestra ve koro eserlerini çalabilme, ezberleme ve verilen bas partisi üzerine çokseslendirme yapabilme aaılarda yer almıtır. Piyano öretim elemanları, ölçein üst sıralarında yer alan becerilerin, piyano ders proramlarında yer almasını kuvvetle önermilerdir. Piyano öretim elemanları, verilmi olan 5 piyano repertuarı kategorisinin müzik öretmenlerine olan önemini, önce önem derecesine göre sıralamılar, daha sonra ise önem derecesine göre sınıflandırmılardır. Tablo 11 da görülebilecei gibi, repertuarların sıralama ve sınıflandırma sonucu aynı çıkmı ve en önemliden, en önemsize doru aaıda verildii

9 sıralanmıtır: (1) çada Türk piyano repertuarı, (2) barok dönem piyano repertuarı, (3) klasik dönem piyano repertuarı, (4) romantik dönem piyano repertuarı ve (5) 20. yüzyıl piyano repertuarı. Piyano öretim elemanları ayrıca, çok seslendirilmi türküler, ulusal marlar, birlikte seslendirilebilecek eserler, elikli arkılar, okul arkıları, dünya müziinden ve pop müziinden örneklerin, piyano repertuarında yer alması gerektiini belirtmilerdir. Tablo 11 Piyano repertuarının müzik öretmenleri için önemi Piyano repertuarı Önemine göre sıralama Önemine göre sınıflama Cevaplayanlar Ortalama Sıra Ort. Sıra Çada Türk müzii Barok dönem Klasik dönem Romantik dönem yüzyıl =en önemli 5=en önemsiz 5=Çok önemli 4=Önemli 3=Az önemli 2=Önemsiz 1=Kararsız ) Piyano öretim elemanlarından sadece 8 i (%21) Amerikan üniversite proramlarında yer alan grup piyano proramları hakkında bilgi sahibi iken, 30 kiinin (%79) bu konuda hiç bir bilgisi olmadıı ortaya çıkmıtır. 27.) Otuz kii (%86) ilevsel piyano becerilerini grup içinde öretmek istediklerini, 5 kii (%14) ise öretmeyi istemediklerini belirtmilerdir. 28.) Amerikan üniversitelerinde en çok kulanılan grup piyano metodlarını, yardımcı çalgı piyano derslerinde kullanmak isteyip istemedikleri sorulduu zaman, piyano öretim elemanlarının hepsi (38 kii veya %100) evet cevabını vermilerdir. ÖNERLER 1.) Bu aratırmaya temel olan verilerin ana kaynaı, müzik öretmeni yetitiren kurumlarda görev yapan piyano öretim elemanlarıdır. Benzer bir çalıma, u anda görev yapan müzik öretmenleri ile halen örenim gören müzik örencilerinin görülerine bavurularak yapılmalıdır. Elde edilen veriler ile müzik öretmenlerinin ihtiyaçlarını karılayabilecek, yeni bir piyano ders proramı gelitirilebilecektir. 2.) Mevcut piyano ders proramları, proram gelitirme komiteleri tarafından gözden geçirilerek, ders amaçları ve ölçme ve deerlendirme teknikleri, açıkça ve kapsamlı olarak belirtilmelidir. Bu proram, pilot alanda test edilmeli, deerlendirilmeli ve yeniden düzenlenerek uygulamaya konulmalıdır.

10 3.) Müzik öretmenlii proramlarının felsefesi ve amacı yeniden gözden geçirilmeli, deerlendirilmeli ve düzenlenmelidir. Bu kurumlar ile ilköretim ve lise proramlarının koordineli olması göz önünde bulundurulmalıdır. 4.) Müzik öretmeni yetitiren kurumlardaki mevcut piyano dersleri, sadece performans ve teknik becerilerere aırlık vermektedir. lköretim ve lise müzik sınıflarında ise, bu becerilerin ötesinde ilevsel piyano becerilerine ihtiyaç vardır. Müzik öretmen adaylarının, kendi müzik sınıflarında piyanoyu daha etkili kullanabilmeleri için, elik yapabilme, deifre çalabilme, birlikte seslendirme, kadans çalabilme, analiz edebilme, çokseslendirme yapabilme, transpoze edebilme, doaçlama yapabilme gibi ilevsel piyano becerilerine, piyano proramlarında yer verilmelidir. 5.) levsel piyano becerilerinin kazandırılmasının hedeflendii ve dier ülkelerde oldukça etkili olan grup piyano eitimi, müzik öretmeni yetitiren kurumların proramları kapsamına alınmalıdır. 6.) Müzik öretmeni yetitiren kurumlarda, grup piyano derslerinin yapılabilmesi için en ideal olan elektronik piyano laboratuvarları nın kurulma yolları aranmalıdır. Bu laboratuvarlar, aynı zamanda öretim elemanlarının fazla örenci yükü problemini de çözecektir. 7.) yi kalitede bir müzik öretmenlii için, mezun olmadan önce kazanılması gereken minimum piyano çalma düzeyi, piyano ders proramlarında belirlenmelidir. 8.) Örencilerin piyanodaki ilevsel becerilerini, öretmenlik staj veya mezuniyet öncesi ölçebilecek bir yeterlilik sınavı hazırlanmalıdır. 9.) Yetikin örencileri hedefleyen ve Türk müziini de içeren balangıç piyano metodları, müzik eitimcileri tarafından yazılmalıdır. 10.) Piyano ders proramlarında, eski çalardan çok, yakın ça ve günümüz müziklerine öncelik verilmelidir. Klasik piyano repertuarının yanı sıra, müzik öretmenlerinin, kendi sınıflarında ihtiyaç duyacakları piyano için düzenlenmi halk türküleri, elikli ulusal marlar ve okul arkıları, pop müzik örnekleri, küçük oda müzii eserleri ve dünya müziinden örneklerin de yer aldıı bir repertuar, piyano derslerinde oluturulmalıdır. 11.) Müzik öretmeni yetitiren kurumlarda, piyano pedagoji proramları, gelecein piyano öretmenlerini yetitirmek için, yüksek lisans ve doktora proramları seviyesinde oluturulmalıdır. Piyano pedagoji proramları olmayan okulların piyano öretim elemanları için, yaz aylarında workshoplar veya hizmet içi eitim için olanaklar yaratılmalıdır. 12.) Piyano eitimi üzerine daha çok aratırma yapmaya ihtiyaç vardır. Bunun için, workshoplar, seminerler, sempozyumlar düzenlenmeli ve aratırmaya dayalı yayınlar için fonlar oluturulmalıdır. KAYNAKÇA Buchanan, G. (1964, Yaz). Skills of piano performance in the preparation of music educators [Müzik eitimcilerinin hazırlanmasında piyano performans becerileri]. Journal of Research in Music Education, 12, Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eitim Fakültesi, Piyano eitimi müfredat proramı. Gazi Eitim Fakültesi, Müzik Eitimi Bölümü, Temel piyano ders proramı. Kasap, Belir T. (1999). The Status of Undergraduate Secondary Piano Instruction in Selected Departments of Music Education in Turkey with Recommendations for Teaching Functional Skills in Groups [Türkiye deki Seçilmi Müzik Eitimi Bölümleri ndeki Lisans Düzeyi Yardımcı Çalgı Piyano Eitiminin Durumu ve levsel Piyano Yeteneklerinin Grup çerisinde Öretilmesi çin Öneriler], Yayınlanmamı Doktora Tezi, University of Oklahoma, Norman, ABD. Marmara Üniversitesi, Atatürk Eitim Fakültesi, Müzik Eitimi Bölümü, Temel piyano ders proramı. Selçuk Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Müzik Eitimi Bölümü, Temel piyano dersi lisans öretim proramı. Uluda Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Müzik Eitimi Bölümü, Piyano derslerinin programları. Vernazza, M. (1967, Haziran/Temmuz). Basic piano instruction in the college [Üniversitelerde temel piyano eitimi]. American Music Teacher, 16 (6), 17-18, 20, 45.

11

HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES

HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 179-195 179 HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES Engin KARADA Yeditepe

Detaylı

I. BÖLÜM. Ankara Üniversitesinin ngiliz Dili ve Edebiyatı ile Amerikan Kültürü ve

I. BÖLÜM. Ankara Üniversitesinin ngiliz Dili ve Edebiyatı ile Amerikan Kültürü ve I. BÖLÜM GR Ankara Üniversitesinin ngiliz Dili ve Edebiyatı ile Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Anabilim dallarına kayıt yaptıran birinci sınıf lisans örencileri, orta öretim kurumlarının, aırlıklı olarak

Detaylı

BOLU ANADOLU GÜZEL SANATLAR LSES ÖRENCLERNN ÖSS VE ÖZEL YETENEK SINAVLARINA YÖNELK KAYGILARI ***

BOLU ANADOLU GÜZEL SANATLAR LSES ÖRENCLERNN ÖSS VE ÖZEL YETENEK SINAVLARINA YÖNELK KAYGILARI *** BOLU ANADOLU GÜZEL SANATLAR LSES ÖRENCLERNN ÖSS VE ÖZEL YETENEK SINAVLARINA YÖNELK KAYGILARI *** Yrd. Doç. Dr. Nilgün SAZAK* Yrd. Doç. Dr. A. Serkan ECE** ***1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze

Detaylı

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER **

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** Yrd.Doç.Dr. Gürsan SARAÇ * **1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi

Detaylı

GÖRME ENGELL ÖRENCLERN ÇETL DEKENLER AÇISINDAN ÖRENME STLLER ÜZERNE BR ARATIRMA

GÖRME ENGELL ÖRENCLERN ÇETL DEKENLER AÇISINDAN ÖRENME STLLER ÜZERNE BR ARATIRMA GÖRME ENGELL ÖRENCLERN ÇETL DEKENLER AÇISINDAN ÖRENME STLLER ÜZERNE BR ARATIRMA A STUDY ON LEARNING SYTLES OF VISUALLY IMPAIRED STUDENTS IN ACCORDANCE WITH CERTAIN VARIABLES Tazegül DEMR Ülker EN Özet

Detaylı

LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE)

LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE) Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 51-61 51 LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE) Adem ÖCAL G.Ü.G.E.F.

Detaylı

The Problems and Future Concerns of Computer and Instructional Technologies Preservice Teachers

The Problems and Future Concerns of Computer and Instructional Technologies Preservice Teachers Elementary Education Online, 7(3), 680-692, 2008. lköretim Online, 7(3), 680-692, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Problems and Future Concerns of Computer and Instructional Technologies

Detaylı

ÖRETMEN ADAYLARININ WEB TABANLI ÖRENME MATERYALNN KULLANILABLRL VE ETKLL HAKKINDAK GÖRÜLER. Serkan ENDA ve emseddin GÜNDÜZ ÖZET

ÖRETMEN ADAYLARININ WEB TABANLI ÖRENME MATERYALNN KULLANILABLRL VE ETKLL HAKKINDAK GÖRÜLER. Serkan ENDA ve emseddin GÜNDÜZ ÖZET ÖRETMEN ADAYLARININ WEB TABANLI ÖRENME MATERYALNN KULLANILABLRL VE ETKLL HAKKINDAK GÖRÜLER Serkan ENDA * emseddin GÜNDÜZ **. ÖZET Bu çalımada öretmen adaylarının sınıf içi örenmelerini desteklemek ve pekitirmek

Detaylı

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 673 -

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 673 - Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 INTEL ÖRETMEN

Detaylı

MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ PC ORTAMI ÇN YAZILMI OLAN MÜZK PROGRAMLARI VE YAZILIMLARINI KULLANMALARININ GEREKLL

MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ PC ORTAMI ÇN YAZILMI OLAN MÜZK PROGRAMLARI VE YAZILIMLARINI KULLANMALARININ GEREKLL MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ PC ORTAMI ÇN YAZILMI OLAN MÜZK PROGRAMLARI VE YAZILIMLARINI KULLANMALARININ GEREKLL 1. GR Ör. Gör. Adil Levent YÜKSEL *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 OKUMA YAZMA BECERLERN DESTEKLEYC DUYU

Detaylı

OKUL UYGULAMA ÇALIMALARI BRM NEDEN KURULMALIDIR? Ramazan SA * ÖZET

OKUL UYGULAMA ÇALIMALARI BRM NEDEN KURULMALIDIR? Ramazan SA * ÖZET OKUL UYGULAMA ÇALIMALARI BRM NEDEN KURULMALIDIR? Ramazan SA * ÖZET Hizmetöncesi öretmen eitimi programı iki bileenden olumaktadır. Birinci bileen kuramsal yanı aır basan ve fakültede yürütülen derslerden,

Detaylı

YABANCI DLLER VE TÜRK DL VE EDEBYATI BÖLÜMÜ SON SINIF ÖRENCLERNN YABANCI DL ÖRETM VE YABANCI DLLE ÖRETM KONUSUNDAK YÖNELM VE GÖRÜLER

YABANCI DLLER VE TÜRK DL VE EDEBYATI BÖLÜMÜ SON SINIF ÖRENCLERNN YABANCI DL ÖRETM VE YABANCI DLLE ÖRETM KONUSUNDAK YÖNELM VE GÖRÜLER YABANCI DLLER VE TÜRK DL VE EDEBYATI BÖLÜMÜ SON SINIF ÖRENCLERNN YABANCI DL ÖRETM VE YABANCI DLLE ÖRETM KONUSUNDAK YÖNELM VE GÖRÜLER PREFERENCES AND OPINIONS OF LAST YEAR STUDENTS OF FOREIGN LANGUAGES

Detaylı

MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS EĞİTİM PROGRAMI GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS EĞİTİM PROGRAMI GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS EĞİTİM PROGRAMI GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI (Selçuk Üniversitesi

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Avrupa Birlii Hayat Boyu Örenme Projeleri, Öretim Elemanı, Tutum, Görü. Abstract

Anahtar Kelimeler: Avrupa Birlii Hayat Boyu Örenme Projeleri, Öretim Elemanı, Tutum, Görü. Abstract Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ETM FAKÜLTES

Detaylı

Examining Opinions of Elementary School Subject Teachers on the Web-Assisted Teaching

Examining Opinions of Elementary School Subject Teachers on the Web-Assisted Teaching Elementary Education Online, 7(2), 384-400, 2008. lköretim Online, 7(2), 384-400, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Examining Opinions of Elementary School Subject Teachers on the Web-Assisted

Detaylı

The Reading Habit of Elementary School Teacher Candidates *

The Reading Habit of Elementary School Teacher Candidates * Elementary Education Online, 5(1), 1-6, 2006. lköretim Online, 5(1), 1-6, 2006. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Reading Habit of Elementary School Teacher Candidates * Zeynep Aydin Yilmaz

Detaylı

OKUL ÖNCES ETM KURUMLARININ FZK DURUMUNUN NCELENMES PHYSICAL EXAMINATION OF THE STATE OF PRESCHOOL EDUCATION INSTITUTIONS Yasemin KUBANÇ

OKUL ÖNCES ETM KURUMLARININ FZK DURUMUNUN NCELENMES PHYSICAL EXAMINATION OF THE STATE OF PRESCHOOL EDUCATION INSTITUTIONS Yasemin KUBANÇ OKUL ÖNCES ETM KURUMLARININ FZK DURUMUNUN NCELENMES PHYSICAL EXAMINATION OF THE STATE OF PRESCHOOL EDUCATION INSTITUTIONS Yasemin KUBANÇ Öz Bir okul öncesi eitim kurumunun iç ve dı fiziki yapısının taıması

Detaylı

ekil 1: TPACK: Teknoloji, Pedagoji ve çerik Alan Bilgisi likisi (Koehler ve Mishra, 2008)

ekil 1: TPACK: Teknoloji, Pedagoji ve çerik Alan Bilgisi likisi (Koehler ve Mishra, 2008) Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ALMANCA ÖRETMEN ADAYLARININ TEKNOPEDAGOJK

Detaylı

ETM HZMETLERNDE TOPLAM KALTE YÖNETM ve KALTE POLTKALARI ÖZET

ETM HZMETLERNDE TOPLAM KALTE YÖNETM ve KALTE POLTKALARI ÖZET ETM HZMETLERNDE TOPLAM KALTE YÖNETM ve KALTE POLTKALARI Elife Doan, Çidem Apaydın ve Özgür Önen ÖZET Bu çalımada Toplam Kalite Yönetiminden yola çıkarak, kalite, kalite garantisi, kalite belirleyicilerinin

Detaylı

Avrupa Birlii nin 21. yüzyılda gerçekletirmeyi amaçladıı hedef, tek bir Avrupa Pazarı yaratarak Avrupa Birleik

Avrupa Birlii nin 21. yüzyılda gerçekletirmeyi amaçladıı hedef, tek bir Avrupa Pazarı yaratarak Avrupa Birleik 1. GR Avrupa Birlii ülkelerinde uygulanan yükseköretim sistemleri için öngörülen yapısal deiikliin nitelii ile kapsamının belirlenmesi amacıyla atılan ilk adım olan Sorbon Deklarasyonu, Alman, Fransız,

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ZHNSEL ENGELL ÇOCUKLARDA MÜZK TERAP

Detaylı

YURTDIINDAN DÖNEN TÜRK ÖRENCLERN UYUM DÜZEYLER VE BENLK ALGILARI

YURTDIINDAN DÖNEN TÜRK ÖRENCLERN UYUM DÜZEYLER VE BENLK ALGILARI ! "#$#%$#%&$#' #$$ YURTDIIDA DÖE TÜRK ÖRECLER UYUM DÜZEYLER VE BELK ALGILARI ADAPTATIO LEVELS AD SELF PERCEPTIOS OF THE TURKISH STUDETS WHO HAD COME FROM FOREIG COUTRY F. Gül AKBALIK Dr. Ankara Üniversitesi

Detaylı

YÖNETCLERN VE ÖRETMENLERN ALTI YA GRUBUNDAK ÖRENCLERN LKOKUMA-YAZMAYA HAZIRLANMALARINA YÖNELK BLGLER VE GÖRÜLER. Banu YANGIN

YÖNETCLERN VE ÖRETMENLERN ALTI YA GRUBUNDAK ÖRENCLERN LKOKUMA-YAZMAYA HAZIRLANMALARINA YÖNELK BLGLER VE GÖRÜLER. Banu YANGIN YÖNETCLERN VE ÖRETMENLERN ALTI YA GRUBUNDAK ÖRENCLERN LKOKUMA-YAZMAYA HAZIRLANMALARINA YÖNELK BLGLER VE GÖRÜLER Banu YANGIN ÖZET Bu çalımanın amacı, yöneticilerin ve öretmenlerin altı ya grubundaki örencilerin

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31 VAKA ARATIRMASI: ÖZEL ETM ALANINDA ÇALIAN ÖRETMENLERN SORUNLARI VE HTYAÇLARI A CASE STUDY: THE PROBLEMS AND NEEDS OF TEACHERS WORKING IN THE FIELD OF SPECIAL EDUCATION Yeim GÜLEÇ-ASLAN* Fidan ÖZBEY* Canan

Detaylı

Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme ve Deerlendirme Yaklaımları: Bolu li Örnei

Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme ve Deerlendirme Yaklaımları: Bolu li Örnei Mamur, N. (2004). Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme ve Deerlendirme Yaklaımları: Bolu li Örnei, lköretim- Online, 3(2), 1-18, [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ÇEVR ETMNDE EDNÇ KAVRAMININ DEERLENDRLMES

Detaylı

Tablo 1: Çalıma grubunun alan eitimine (branlara) göre daılımı

Tablo 1: Çalıma grubunun alan eitimine (branlara) göre daılımı MLL ETM BAKANLII MÜFETTLERNN OKUL REHBERLK HZMETLER VE DENETMYLE LGL GÖRÜLER THE OPINIONS OF THE MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION INSPECTORS ABOUT SCHOOL GUIDANCE SERVICES AND SUPERVISION OF THESE SERVICES

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31 LKÖRETM DERGS NDE YAYIMLANAN ETMLE LGL ÇEVR MAKALELER (1939-1966)* THE TRANSLATED ARTICLES RELATED TO EDUCATION PUBLISHED IN THE JOURNAL OF PRIMARY EDUCATION (1939-1966) Mustafa GÜÇLÜ** Öz lköretim Dergisi,

Detaylı

insanlar aracılııyla ekillendirilen yaam alanlarını içermektedir. nsanların yaam alanlarını ekillendirmesinde ve kendi kültürüne özgün her sosyal

insanlar aracılııyla ekillendirilen yaam alanlarını içermektedir. nsanların yaam alanlarını ekillendirmesinde ve kendi kültürüne özgün her sosyal Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 OSMANLI DAN GÜNÜMÜZE

Detaylı