ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ"

Transkript

1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Bahar GÜDEK Doğum Tarihi: 30 Ekim 1977 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Güzel Sanatlar Fakültesi Erciyes Üniversitesi Müzik Bilimleri Bölümü Y. Eğitim Bilimleri Enstitüsü Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Müzik Öğretmenliği Eğitim Bilimleri Enstitüsü Doktora/S.Yeterlik/ Güzel Sanatlar Eğitimi Tıpta Uzmanlık Müzik Öğretmenliği Gazi Üniversitesi Yüksek Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışmanı: T.C. Üniversiteleri Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bilimleri Bölümü ve Konservatuvar Müzikoloji Bölümü Öğretim Elemanları İle Son Sınıf Öğrencilerinin Piyano Eğitimine İlişkin Görüşleri Danışman: Yrd. Doç. Dr. Selçuk BİLGİN Doktora Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışmanı: Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı 1. ve 4. Sınıf Öğrencilerinin Müzik Öğretmenliği Mesleğine Yönelik Tutumlarının Öğrenciye Ait Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi Danışman: Doç. Enver TUFAN Görevler: Görev Görev Yeri Yıl Unvanı Ar.Gör. - - Dr.Ar.Gör. - - Yar.Doç. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Devam Ediyor Yönetilen Yüksek Tezleri: Valeriya Özkan (2011) Anna Nikolayevna Yesipova nın Sanatsal Formasyonu ve Piyano Öğretim Yöntemi Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Samsun. Gülin Öziskender (2011) Orff Yaklaşımı İle Yapılan Okulöncesi Müzik Eğitiminin Öğrencilerin Sosyal Becerilerinin Gelişimine Etkileri Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Samsun.

2 (Devam Ediyor) Devrim Öztürk Viyolonsel Öğretiminde Öz Değerlendirme Uygulamalarının Öğrenci Performansına ve Tutumuna Etkisi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Samsun. (Devam Ediyor) Ecenur Şahin Müzik Eğitimi Anabilim Dallarında Verilmekte Olan Okul Çalgıları Ders İçeriğine Yönelik Öğretim Elemanı ve Öğrenci Görüşlerinin İncelenmesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Samsun. (Devam Ediyor) Seden Konuksever Üniversite Öğrencilerinin Batı ve Türk Müziği Türlerine Yönelik Beğeni ve Görüşleri Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Samsun. Projelerde Yaptığı Görevler: 8. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Düzenleme Kurulu (2009). Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun İdari Görevler: Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Başkanlığı (Devam ediyor). OMÜ Devlet Konservatuarı Müzikoloji Bölüm Başkanlığı (Devam ediyor). OMÜ Devlet Konservatuarı Yönetim Kurulu Üyesi (Devam ediyor). Güzel Sanatlar Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği (Devam ediyor). Modern Müzik Kulübü Akademik Danışmanlığı OMÜ Devlet Konservatuarı Konservatuar Müdür Vekilliği Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler: Türkiye Müzik Eğitimcileri Derneği Üyeliği Samsun Kültür Sanat Platformu Yönetim Kurulu Üyeliği Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler: Akademik Yıl Güz Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Teorik Uygulama Öğrenci Sayısı MZA 103 Piyano I MZA 203 Piyano III MZA 303 Piyano V MZA 401 Piyano VII MZM 301 Öğretim Teknolojisi ve Materyal Tasarımı MZM 403 Okul Deneyimi

3 İlkbahar CGP 217 Çocukluk Dönemi Müzik (Okulöncesi Bölümü Yüksek Okul) MÜZ 606 Bireysel Çalgı Eğitimi I (Piyano)-Yüksek MÜZ 602 Müzikal Analiz I Yüksek MÜZ 703 Türkiye de Müzik Modernleşmesi - Doktora MÜZ 705 Seslendirme ve Yorumlama I (Piyano)- Doktora MÜZ 805 Uzmanlık Alan Dersi (Yüksek ) MZA 104 Piyano II MZA 204 Piyano IV MZA 304 Piyano VI MZA 412 Piyano ve Öğretimi MZG 102 Genel Müzik Tarihi MZM 402 Öğretmenlik Uygulaması OÖG 312 Topluma Hizmet Uygulamaları (Okulöncesi Bölümü ) MÜZ 607 Bireysel Çalgı Eğitimi II (Piyano) Yüksek MÜZ 603 Müzikal Analiz II- Yüksek MÜZ 806 Uzmanlık Alan Dersi (Yüksek ) MZÖ 103 Piyano I MZÖ 203 Piyano III Güz İlkbahar MZÖ 303 Piyano V MZÖ 401 Piyano VII EĞT 301 Öğretim Teknolojisi ve Materyal Tasarımı MZÖ Okul Deneyimi İEÖ Müzik Öğretimi (Özel Eğitim Bölümü ) MÜZ 606 Bireysel Çalgı Eğitimi I (Piyano)-Yüksek MÜZ 602 Müzikal Analiz I- Yüksek MÜZ 805 Uzmanlık Alan Dersi (Yüksek ) MZÖ 104 Piyano II MZÖ 204 Piyano IV 1 0 6

4 MZÖ 304 Piyano VI MZÖ 412 Piyano ve Öğretimi MZÖ 114 Genel Müzik Tarihi MZÖ 408 Okul Öncesi Müzik Eğitiminde Genel Yaklaşımlar MZÖ 414 Öğretmenlik Uygulaması MÜZ 607 Bireysel Çalgı Eğitimi II (Piyano) Yüksek MÜZ 603 Müzikal Analiz II- Yüksek MÜZ 806 Uzmanlık Alan Dersi (Yüksek ) ESERLER A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: A1. Güdek, B. (2011). Müzik Öğretmeni Adaylarının Geçmişte Aldıkları Yaygın Ve Örgün Müzik Eğitimlerine İlişkin Görüş Ve Tecrübeleri. E-Journal of New World Sciences Academy, Cilt:6, Sayı 4, ss A2. Güdek, B. (2012). Batılılaşma Ve Ulus-Devlet İnşa Sürecinde Türkiye de Ulusal Müzik Kültürü. İİB International Refereed Academic Social Sciences Journal Cilt:1, Sayı 3, ss A3. Özkan V. Güdek, B. (2012). Anna Nikolayevna Yesipova nın Piyano Öğretim Yöntemleri. UHBAB Uluslararası Hakemli Beşeri Ve Akademik Bilimler Dergisi Cilt:1, Sayı 1, ss A4. Güdek, B. (2013). Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Farklı Müzik Türlerine Yönelik Müziksel Algıları. The Journal of Academic Social Science Studies Cilt:6, Sayı 2. ss A5. Öziskender G., Güdek B. (2013) Orff Yaklaşımı İle Yapılan Okul Öncesi Müzik Eğitiminin Öğrencilerin Sosyal Becerilerinin Gelişimine Etkileri. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Cilt 8, Sayı 1. A6. Güdek, B. Geleneksel Bir Yakut Çalgısı: Vargan. BİLİG (Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi) Journal of Socıal Scıences of The Turkısh World. (Yayına Kabul Tarihi: ).

5 B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler: B1. Güdek, B. (2010). Müzik Öğretmeni Adaylarının Sosyo - Kültürel Özelliklerinin Müzik Öğretmenliği Mesleğine Yönelik Tutumlarına Etkisi. (Nisan-2010) 18. EAS Müzik Kongresi Bildiriler, (ss ), Ankara: Müzik Eğitimi Yayınları. C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler: C1. Güdek, B. (2012). Solfej Dersleri İçin Tartım Çalışmaları. Samsun: Cem Ofset Matbaacılık, Gazetecilik, Yayıncılık Ltd.Şti. D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: D1. Güdek, B. (2010). Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Giriş/ Özel Yetenek Sınavına Giren Adayların Kaygı Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 18, ss D2. Güdek, B.(2009). Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri ve Bu Liselerden Mezun Olmuş Müzik Eğitimi Anabilim Dalı 1. ve 4. Sınıf Öğrencileri Üzerine Bir İnceleme. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 27, ss D3. Tufan, E., Güdek, B. (2008). Piyano Dersi Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi. G.Ü Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt:28, Sayı 1, ss D4. Tufan, E., Güdek, B. (2008). Müzik Öğretmenliği Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi. G.Ü Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, Cilt:6, Sayı 1, ss D5. Güdek, B., Karakaya, İ. (2013). İlköğretim Okullarındaki Müzik Eğitimine İlişkin Anne-Baba Tutumları Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Tutumların Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi. İlköğretim Online Dergisi Cilt 12, Sayı 2. ss E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler: E1. Güdek, B. (2012). Sosyolojik Açıdan: Ergenlerde Müzikal - Kültürel Kimlik. (Nisan- 2012) X. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildiriler. (ss ), Niğde:Niğde Üniversitesi Yayınları (http://sempozyum.nigde.edu.tr/muzik/ ). E2. Güdek, B. (2010). Kültürel ve Müziksel Çeşitliliğin Türkiye de Müzik Eğitimi İçindeki Yeri.(Aralık-2010), IX. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildiriler, (ss ). İstanbul: Marmara Üniversitesi Yayınları (http://aef.marmara.edu.tr). E3. Güdek, B. (2009). Müzik Eğitiminde üstü Eğitim ve Bu Programlara Kayıtlı Araştırma Görevlilerinin Eğitim Sorunları. (Eylül-2009) Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun. VIII. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildiriler,(ss ). Ankara: Müzik Eğitimi Yayınları.

6 F. Diğer yayınlar: F1. Güdek, B. (2012). Anadolu Folklor Hazinesinin Bir Parçası: Ağıtlar. Samsun Kültür Sanat Dergisi. Sayı 1, ss F2. Güdek, B. (2012). Avrupa Televizyon Yayıncılığı Tarihinde Bir Fenomen: Eurovision Şarkı Yarışması Üzerine Bir Değerlendirme. Samsun Kültür Sanat Dergisi. Sayı 2, ss F3. Güdek, B. (2010). 8. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu nun Ardından. MÜZED, Müzik Eğitimcileri Dergisi. Sayı 20, ss.11. F4. Sanatsal Etkinlik. (16 Mayıs 2009). Solo Oda Müziği Konseri. 19 Mayıs Atatürk ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı 90. Yıl Etkinlikleri. F5. Sanatsal Etkinlik. (30 Haziran 2009). Miras Konser. OMÜ İnsesaz Türk Müziği Topluluğu.

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Recep ÖZKAN Doğum Tarihi: 26.01.1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Eğitim Programları ve Öğretim Ankara Üniversitesi 1990 Lisans Eğitim Bilimleri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oğuz ÇETİN 2. Doğum Tarihi : 16 Ekim 1980 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fen Bilgisi Öğretmenliği Dokuz Eylül Üniversitesi 2002

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimin İstendik Davranışlar Meydana Getirme Sürecinde Televizyonun Rolü. Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ahmet BİLGİLİ

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimin İstendik Davranışlar Meydana Getirme Sürecinde Televizyonun Rolü. Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ahmet BİLGİLİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Refik BALAY Doğum Tarihi: 01.01.1968 Öğrenim Durumu: Prof. Dr. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi O.D.T.Ü 1992 Yüksek Lisans Eğitim Yönetimi ve Denetimi Yüzüncü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Nesrin IŞIKOĞLU Doğum Tarihi: 02 Şubat 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Gazi Üniversitesi 1992

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Doç.Dr. Arzu UYSAL Doğum Tarihi: 18.10.1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Eğitimi Bölümü Mustafa Kemal Ünv. Eğitim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Hikmet YAZICI Doğum Tarihi: 02 Şubat 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri Karadeniz Teknik Üniversitesi 1992

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Öğretmenliği Marmara Üniversitesi 1995. Y. Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü Marmara Üniversitesi 1997

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Öğretmenliği Marmara Üniversitesi 1995. Y. Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü Marmara Üniversitesi 1997 1. Adı Soyadı: Anıl ERTOK ATMACA 2. Doğum Tarihi:17 07 1972 Çanakkale 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Öğretmenliği Marmara Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Arzu ÖZYÜREK Doğum Tarihi: 04.12.1972, a.ozyurek@karabuk.edu.tr, Gsm: 530363 26 33 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çocuk Gelişimi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Atilla Akbaba Doğum Tarihi: 19 Ocak 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Akdeniz Üniversitesi 1992 Otelcilik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Anaokulu Öğretmenliği Karadeniz Teknik Üniversitesi 2001 Y.

Detaylı

Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL

Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta:

Detaylı

Eğitim Bilimleri/Psikolojik Danışma Hacettepe Üniversitesi 1999. Eğitim Bilimleri/Psikolojik Danışma Selçuk Üniversitesi 2009

Eğitim Bilimleri/Psikolojik Danışma Hacettepe Üniversitesi 1999. Eğitim Bilimleri/Psikolojik Danışma Selçuk Üniversitesi 2009 Rezzan Gündoğdu- ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Rezzan GÜNDOĞDU 2. Doğum Tarihi : 01 Kasım 1972 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri/Psikolojik Danışma

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Hürriyet GÖKDAYI Doğum Tarihi: 05.0.1968 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Ankara Üniversitesi 1990

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri/Psikolojik Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1989

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri/Psikolojik Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1989 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Nilüfer Ş. Özabacı Doğum Tarihi: 02.08.1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri/Psikolojik Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Naim Demirel Doğum Tarihi: 10.10.1963 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hukuk Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1984 Y. Lisans Hukuk

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Mustafa HOTAMIŞLI Ünvanı: Doç.Dr. Yabancı Dil: Fransızca,İngilizce Öğrenim Durumu: Lisans Üstü Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tur.İşl. ve Otel.

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik İstanbul Üniversitesi 1987

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik İstanbul Üniversitesi 1987 1. Adı Soyadı: NEJLA POLAT 2. Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. 3. Doğum Tarihi: 01.03.1954 ÖZGEÇMİŞ İletişim Bilgileri: Tel.: 0212 4445001/1547 4. Öğrenim Durumu: E mail: nejla.polat@yeniyuzyil.edu.tr Derece Bölüm/Program

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Ünvan Alan Üniversite Yıl. Rehberlik ve Psikolojik. Rehberlik ve Psikolojik

ÖZGEÇMİŞ. Ünvan Alan Üniversite Yıl. Rehberlik ve Psikolojik. Rehberlik ve Psikolojik ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Zafer GÖKÇAKAN 2. Doğum Tarihi : 31. 08. 1949 3. Ünvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sosyal Çalışma Hacettepe Üniv. 1967-1971 Yüksek Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Nazan Alioğlu Doğum Tarihi: 14 Ocak 1969 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Felsefe İstanbul Üniversitesi 1991 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı ve Soyadı: Veysel OKÇU ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Doğum Tarihi ve Yeri: 05 Aralık 1971 / Antakya-Hatay Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Abdulveli SİRAT

Yrd. Doç. Dr. Abdulveli SİRAT Yrd. Doç. Dr. Abdulveli SİRAT ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Ünvanı Adı Soyadı Doğum Yeri : Yrd. Doç. Dr. : Abdulveli SİRAT : ParwanAfganistan Doğum Tarihi : 29.01.1971 Telefon : (456) 511 86 69/126

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Metin Deniz Doğum Tarihi: 1978 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İngilizce Öğretmenliği Selçuk Üniversitesi 2001 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Cenk Güray Doğum Tarihi: 30.03.1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Maden Ortadoğu Teknik Üniversitesi 1995 Mühendisliği/Maden

Detaylı

Özgeçmiş ve Eserler Listesi. Mehmet KARAKAŞ

Özgeçmiş ve Eserler Listesi. Mehmet KARAKAŞ Özgeçmiş ve Eserler Listesi Mehmet KARAKAŞ Doğum Tarihi: 28.11.1970 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Maliye İstanbul Üniversitesi 1994 Y. Lisans Bütçe ve Mali Planlama İstanbul Üniversitesi

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fransız Filolojisi Ankara Üniversitesi 1992 Yüksek Lisans Üniversitesi

Derece Bölüm/Program Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fransız Filolojisi Ankara Üniversitesi 1992 Yüksek Lisans Üniversitesi Adı Soyadı: Kadir YOĞURTÇU Doğum Tarihi: 02.11.1967 Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Bölüm/Program Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fransız Filolojisi Ankara Üniversitesi 1992 Yüksek Lisans Dil bilim Kırgız

Detaylı

ÖĞRENİM DURUMU GÖREVLER

ÖĞRENİM DURUMU GÖREVLER Adı Soyadı: Mehmet TURAN Doğum Tarihi: 25-04-1978 ÖĞRENİM DURUMU Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İlköğretim / Sınıf Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2000 Öğretmenliği Eğitim Fakültesi Y. Lisans

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Vehbi ÇELİK AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ 2. Doğum Tarihi : 1.10.1963 3. Ünvanı : Profesör 4. Öğretim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eğitim Yönetimi ve Planlaması Ankara

Detaylı

Doğum Tarihi 21 Aralık 1946. Akdeniz Üniversitesi. Statüsü (Asli veya Görevlendirme) Asli

Doğum Tarihi 21 Aralık 1946. Akdeniz Üniversitesi. Statüsü (Asli veya Görevlendirme) Asli KİŞİSEL BİLGİLER Adı ve Soyadı Nihal ÖREN Doğum Tarihi 21 Aralık 1946 Doğum Yeri Denizli Kurum Akdeniz Üniversitesi Fakülte Eğitim Akademik Unvan Profesör Doktor Akademik Görevi Öğretim Üyesi Statüsü (Asli

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri/Psikolojik Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1989

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri/Psikolojik Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1989 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ (Son Güncelleme: 04.06.2014) ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Nilüfer Ş. Özabacı Doğum Tarihi: 02.08.1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri/Psikolojik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : İsmet Galip Yolcuoğlu Doğum Tarihi : 27 Haziran 1967 Öğrenim Durumu : Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Sosyal Hizmetler Y.O. Hacettepe Üniversitesi

Detaylı