AP-260 KULLANIM KILAVUZU. Güvenlik Önlemleri Dijital Kalvye'yi kulanmaya çalışmadan önce ayrı bulunan Güvenlik Önlemleri ekini okuyun.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AP-260 KULLANIM KILAVUZU. Güvenlik Önlemleri Dijital Kalvye'yi kulanmaya çalışmadan önce ayrı bulunan Güvenlik Önlemleri ekini okuyun."

Transkript

1 TR AP-260 KULLANIM KILAVUZU Güvenlik Önlemleri Dijital Kalvye'yi kulanmaya çalışmadan önce ayrı bulunan Güvenlik Önlemleri ekini okuyun. AP260-TR-1A

2 Önemli! Bu ürünü kullanmaya başlamadan önce, lütfen aşağ daki önemli hususlara dikkat ediniz. Üniteye güç vermek için AD-A12150LW adaptörü kullanmadan önce, ilk olarak AC adaptörde hasar olup olmad ğ n kontrol ettiğinizden emin olun. Elektrik kablosunu k r lmalar, kesikler, aç k kablolar ve diğer ciddi hasarlara karş dikkatlice kontrol ediniz. Önemli derecede hasarl olan AC adaptörünü çocuklar n kullanmas na asla izin vermeyiniz. Bu ürün 3 yaş n alt ndaki çocuklara yönelik değildir. Sadece CASI AD-A12150LW adaptörü kullan n z. Ac adaptör bir oyuncak değildir. Ürünü temizlemeden önce AC adaptörün fişini çektiğinizden emin olunuz. Bu işaret sadece AB ülkeleri için geçerlidir. AB Uygunluk Beyan Manufacturer: CASI CMPUTER C., LTD. 6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo , Japan Responsible within the European Union: CASI EURPE GmbH Casio-Platz 1, Norderstedt, Germany TR-1

3 İçindekiler Stand n Montaj...TR-37 Ambalajdan Ç karma... TR-37 Stand monte etme... TR-37 Pedal kordonunun bağlanmas... TR-40 Müzik stand n kurma... TR-40 Koruyucu Band n Klavyeden Ç kar lmas... TR-40 Genel Rehber... TR-4 FUNCTIN Düğmesi... TR-5 Ayarlar n Kaydedilmesi ve İşlem Kilidinin Kullan lmas... TR-6 Dijital Piyanoyu Fabrika Varsay lan Ayarlar na Döndürme... TR-6 Ön Haz rl k... TR-7 Güç Ç k ş... TR-7 AC Adaptörün Kullan m... TR-7 Açma ya da Kapatma... TR-8 Bağlant lar... TR-8 Kulakl klar n Bağlanmas... TR-8 Audio Ekipman ya da Amplifikatör Bağlanmas... TR-9 Paket ve psiyonel Aksesuarlar... TR-9 Farkl Tonlarla Çalma... TR-10 Bir Ton Seçmek ve Çalmak... TR-10 İki Ton Katmanlama... TR-12 Efektlerin Kullan lmas... TR-13 Dijital Piyano Pedallar n n Kullan lmas... TR-14 Metronomun (Tempo Ölçer) Kullan lmas... TR-15 Piyano Düeti Çalma... TR-16 Dahili Şark lar Kullanma (Konser Çalma, Müzik Kütüphanesi, Demo Melodiler)... TR-18 Demo Şark lar Çalma... TR-18 Konser Çalma (CNCERT PLAY)... TR-19 Konser Çalma Şark s ile Al şt rma Yap lmas... TR-19 Müzik Kütüphanesi... TR-21 Müzik Kütüphanesindeki Belirli Bir Şark n n Tekrar Çal nmas... TR-21 Müzik Kütüphanesi Şark s ile Al şt rma Yap lmas... TR-21 Kaydetme ve Playback... TR-22 Trackler... TR-22 Belirli bir şark trackinin kaydedilmesi... TR-23 Diğer trackin playbackini dinlerken bir şark trackini kaydetme... TR-24 Dijital Piyano Haf zas ndan Yeniden Çalma... TR-24 Kaydedilen Verileri Silme... TR-25 Klavyedeki Ayarlar n Yap land r lmas...tr-26 Klavyedeki ayarlar n yap land r lmas... TR-26 Ayarlar Yap land rmak için Kullan lan Klavye Tuşlar... TR-28 Parametre Listesi... TR-29 Reverb (REVERB)... TR-29 Ton seçimi... TR-29 Koro (CHRUS)... TR-29 Belirginleştirme (BRILLIANCE)... TR-29 Katman dengesi... TR-29 Düet paneli... TR-29 Bas sönümleme efekti... TR-29 Sönümleme gürültüsü... TR-29 Müzik Kütüphanesi şark seçimi (MUSIC LIBRARY SELECT)... TR-30 Tempo (TEMP)... TR-30 Vuruş (BEAT)... TR-30 Metronom temposu (METRNME TEMP)... TR-30 Metronom vuruşu (METRNME BEAT)... TR-30 Konser Çalma şark Çalma/Durdurma (CNCERT PLAY a)... TR-30 Dinleme (LISTEN)... TR-30 Ders (LESSN)... TR-30 Çal (PLAY)... TR-30 Konser Çalma şark seçimi (SELECT +/ )... TR-30 Konser Çalma ses seviyesi (VLUME +/ )... TR-30 Müzik Kütüphanesi ses seviyesi (ML Ses Seviyesi)... TR-30 Metronom ses seviyesi... TR-30 Temperamen... TR-31 Temperamen Alt notas... TR-31 Temperamen seçimi... TR-31 Dokunma tepkisi (TUCH RESPNSE)... TR-31 Klavye tuşu (Transpoze) (TRANSPSE)... TR-31 Klavye akorlama (Akorlama)... TR-31 ktav değiştirme... TR-31 USB cihaz modu... TR-32 Yerel kontrol... TR-32 Gönderim kanal... TR-32 İşlem tonu... TR-32 Yedekleme... TR-32 İşlem kilidi... TR-32 Bilgisayara Bağlama...TR-33 Minimum Bilgisayar Sistem Gereksinimleri... TR-33 Dijital Piyanonun Bilgisayar n za Bağlanmas... TR-33 MIDI Kullan lmas... TR-34 Bilgisayar ile Şark Verilerinin Transferi... TR-34 TR-2

4 İçindekiler Referans... TR-41 Ar za teşhisi... TR-41 Ürünün Teknik Özellikleri... TR-42 Kullan m Tedbirleri... TR-43 Ekler... A-1 Ton Listesi...A-1 Konser Çalma Listesi...A-1 Müzik Kütüphanesi Listesi...A-1 MIDI Implementation Chart Bu kullanma k lavuzundaki şirket ve ürün isimleri başkalar n n tescilli markas olabilir. TR-3

5 Genel Rehber Alt bk bl bm Arkas Önü bn bo TR-4

6 Genel Rehber NT Burada gösterilen adlar, bu k lavuz metninde kullan ld ğ nda her zaman koyu renkle gösterilmektedir. 1 P (Güç) düğmesi 8 GRAND PIAN (MDERN) düğmesi 2 VLUME kontrolörü 3 FUNCTIN düğmesi 4 START/STP a, DEM düğmesi 5 RECRDER (L/R) düğmesi 6 METRNME, DUET düğmesi 7 GRAND PIAN (CNCERT) düğmesi 9 ELEC. PIAN 1 düğmesi bk Pedal konektörü bl USB girişi bm DC 12V terminali bn PHNES jaklar bo Güç lambas FUNCTIN Düğmesi FUNCTIN düğmesi, çeşitli farkl Dijital Piyano ayarlar n yap land r rken kullan l r. Aşağ da yer alanlar FUNCTIN düğmesinin temel işlevleridir. Ayar değiştirmek için, seçmek istediğiniz ayara atanm ş klavye tuşuna basarken FUNCTIN düğmesini bas l tutun. Bir ayar yap land rmak için bir klavye tuşuna her bast ğ n zda işlem onay tonu çalacakt r. Örnek: Ton seçme sayfa TR-10 NT İşlemler ve ayarlar hakk nda detayl bilgi için, bak n z Klavyedeki Ayarlar n Yap land r lmas sayfa TR-26. Aşağ daki tablo FUNCTIN düğmesine bas ld ğ nda belirli düğmelerin işlevinin nas l değiştiğini göstermektedir. Bu düğme: START/STP a RECRDER METRNME FUNCTIN düğmesine bas l rken bunu yapar: Demo ezgi çalmay başlat r ya da durdurur. Sol el bölümü ve sağ el bölümü seçimi yapar. Düeti açma ve kapama geçişi yapar. TR-5

7 Genel Rehber Ayarlar n Kaydedilmesi ve İşlem Kilidinin Kullan lmas Dijital Piyanonuz, güncel ayarlar n kaydetmenize ve işlem hatalar na karş düğmelerini kilitlemenize olanak verir. Detaylar için Parametre Listesi sayfa TR-29 - TR-32. Dijital Piyanoyu Fabrika Varsay lan Ayarlar na Döndürme Dijital Piyanoda depolanan verileri ve ayarlar başlang çtaki fabrika ayarlar na döndürmek için, aşağ da belirtilen işlemleri takip ediniz. 1. Dijital Piyanoyu kapat n. 2. ELEC. PIAN 1 ve FUNCTIN düğmelerinin ikisini birden bas l tutarken P (Güç) düğmesine bas n. 3. Dijital Piyano aşağ da aç klanan işlemi gerçekleştirirken ELEC. PIAN 1 ve FUNCTIN düğmelerini bas l tutun. (1) GRAND PIAN (CNCERT), GRAND PIAN (MDERN) ve ELEC. PIAN 1 düğmelerinin gösterge lambalar s ras yla yanmaya başlar. (2) Yan p sönme aral ğ n n h z giderek artar. (3) Bir süre sonra yan p sönme duracakt r. 4. ELEC. PIAN 1 ve FUNCTIN düğmelerini b rak n. NT Dijital Piyano dahili sistemini başlatacakt r. K sa bir süre sonra Dijital Piyanoyu kullanabileceksiniz. Piyanoyu açma ve kapama konusunda daha detayl bilgi için Açma ya da Kapatma isimli bölüme bak n z (sayfa TR-8). TR-6

8 Ön Haz rl k Güç Ç k ş Dijital Piyanonuz standart ev tipi güçle çal ş r. Dijital Piyanoyu kullanmad ğ n z zamanlarda gücü kapatt ğ n zdan emin olun. Klipsin sal nmas Resimde gösterildiği gibi, okla gösterilen yönde bast r n (b). AC Adaptörün Kullan m Yaln zca bu Dijital Piyano ile birlikte gelen AC adaptörü (birleşik kutup prizli, JEITA Standart) kullan n. Farkl bir AC adaptör kullan lmas Dijital Piyanonun ar zalanmas na sebep olabilir. Özel AC Adaptör: AD-A12150LW AC adaptörü aşağ daki resimdeki gibi bağlamak için birlikte gelen elektrik kablosunu kullan n z. AC adaptör kordonunu, güç terminalinin yan na tutturduğunuz klipsle sabitleyin (sayfa TR-39). Ev için güç ç k ş DC 12V terminali Klips Güç kordonunda hasar oluşmas n önlemek için aşağ daki önemli uyar lar dikkate al n. Kullan m S ras nda Kordonu asla aş r güç uygulayarak çekmeyin. Kordonu asla arka arkaya çekmeyin. Kordonu fiş yad a konektör taban nda asla bükmeyin. Hareket S ras nda Dijital Piyanoyu hareket ettirmeden önce, AC adaptörü güç ç k ş ndan ç kard ğ n za emin olun. Saklama S ras nda Güç kordonunu halka şeklinde demet haline getirin, fakat asla AC adaptörün etraf na dolamay n. Elektrik kablosu AC adaptör Yap land rma ve tip coğrafi konumunuza bağl d r. Klipsin s k şt r lmas Resimde gösterildiği gibi, klips ucunun yuvaya girmesini sağlamak için aşağ doğru bast r n (a). Klipsin yerine sabitlendiğini gösteren klik sesini duyana kadar aşağ doğru bast r n. Bu Dijital Piyano ile birlikte gelen AC adaptörü (JEITA Standard, birleşik kutup fişli), asla bu piyano haricinde başka bir cihaza bağlamay n. Bu şekilde yapmak ar zal çal şma riski meydana getirir. AC adaptörü takmadan ya da ç karmadan önce Dijital Piyanonun kapat ld ğ ndan emin olun. AC adaptör uzun kullan mdan sonra dokunduğunuzda s cak olacakt r. Bu normaldir ve bir ar za belirtisi değildir. Yuva Uç TR-7

9 Ön Haz rl k Açma ya da Kapatma 1. Dijital Piyanoyu açmak için P (Güç) düğmesine bas n. Bu işlem P (Güç) düğmesi ş ğ n n yanmas na yol açar. Dijital Piyanoyu açt ğ n zda, sistemi başlatmak için güç verme işlemi gerçekleştirir. Sistem başlatma işleminin devam etmekte olduğunu bildirmek için sistem başlatma s ras nda ton düğmesi lambalar yaklaş k beş saniyelik aral klarla yan p söner. 2. Dijital Piyanoyu kapatmak için P (Güç) düğmesini ş ğ sönene kadar bas l tutun. NT P (Güç) düğmesine basarak aletin kapat lmas, Dijital Piyanonun bekleme durumuna geçmesine neden olur. Çok küçük miktarda ak m ak ş Dijital Piyano bekleme konumunda iken devam eder. Eğer Dijital Piyanoyu uzun süre boyunca kullanmay düşünmüyorsan z veya bulunduğunuz bölgede şimşek f rt nas varsa, AC adaptörü prizden ç kard ğ n zdan emin olunuz. tomatik Kapatma Dijital Piyanonuz daha önceden belirlenmiş bir zaman zarf nda işlem yap lmad ğ nda otomatik olarak kapanacak şekilde dizayn edilmiştir. tomatik Kapatman n devreye girme süresi yaklaş k dört saattir. tomatik Kapatmay geçici olarak ertelemek için aşağ daki prosedürü de kullanabilirsiniz. tomatik Kapatmay devre d ş b rakma 1. Dijital Piyano aç k durumdayken P (Güç) düğmesine basarak klavyeyi kapat n. Bağlant lar Dijital Piyanoya herhangi bir şey bağlarken her zaman öncelikle VLUME kontrolörü ile sesi k s k duruma getirin. Bağlant y yapt ktan sonra sesi istediğiniz düzeye getirebilirsiniz. Kulakl klar n Bağlanmas Önü Standart stereo priz PHNES jaklar Kulakl klar n herhangi bir PHNES jak na bağlanmas, hoparlörlere ç k ş keser, bu şekilde gece geç saatlerde bile kimseyi rahats z etmeden çalabilirsiniz. İşitme duyunuzu korumak için, kulakl k kullan rken sesi çok yükseğe ayarlamad ğ n zdan emin olun. NT Kulakl klar PHNES jaklar na sonuna kadar ittiğinizden emin olun. Aksi halde, kulakl ğ n yaln zca tek taraf ndan gelen sesi duyars n z. Kulland ğ n z kulakl klar n fişi PHNES jaklar yla eşleşmiyorsa, piyasada mevcut uygun adaptör fişini kullan n. Eğer fişe tak lan bir kulakl k kullan yorsan z, kulakl klar ç kar rken adaptörü tak l b rakmad ğ n zdan emin olun. Böyle olursa, çald ğ n z zaman hoparlörlerden ses ç kmayacakt r. 2. Dijital Piyanoyu açmak için FUNCTIN düğmesini bas l tutarken P (Güç) düğmesine bas n. Bu sefer tomatik Kapatma devre d ş kalm ş olacakt r. NT Yukar daki ad mlar gerçekleştirdikten sonra Dijital Piyanoyu kapatman z tomatik Kapatmay tekrar etkinleştirir. TR-8

10 Ön Haz rl k Audio Ekipman ya da Amplifikatör Bağlanmas Harici hoparlörlerle daha fazla güç ve daha iyi ses kalitesi için Dijital Piyanonuza bir ses ekipman veya bir amplifikatör bağlayabilirsiniz. Dijital Piyano PHNES jaklar ndan herhangi birine Pin fişi Standart stereo priz Pin prizi (beyaz) SAĞ (K rm z ) SL (Beyaz) Audio amplifikatör AU IN jak, vs. Gitar amplifikatörü Klavye amplifikatörü vs. INPUT 1 Paket ve psiyonel Aksesuarlar Bu Dijital Piyano için kullan m tavsiye edilen aksesuarlar kullanman z önerilir. İzinsiz aksesuarlar n kullan lmas yang n, elektrik çarpmas ve kişisel yaralanma riski oluşturmaktad r. NT Bu ürün için ayr olarak sat lan aksesuarlar hakk nda bayinizdeki CASI kataloglar ndan veya aşağ da adresi bulunan CASI internet sitesinden bilgi alabilirsiniz. Pin prizi (k rm z ) Pin jak INPUT 2 Standart fiş Audio Ekipmanlara Bağlama (Şekil 1) Şekil 1 de gösterilen şekilde bağlamak için piyasada mevcut bağlama kordonlar n (Standart Priz 1, Pin Prizi 2) kullan n. Kordonun Dijital Piyanoya bağlad ğ n z ucunun stereo standart priz olduğundan emin olun. Monaural standart bir priz, iki stereo kanaldan yaln zca birinin ç k ş yapmas sonucunu verecektir. Normalde, audio ekipman giriş seçicisini, Dijital Piyanonun bağl olduğu terminale (AU IN vb.) ayarlaman z gerekir. Dijital Piyanonun VLUME kontrolünü kullanarak ses seviyesini ayarlay n. Müzik Amplifikatörüne Bağlama (Şekil 2) Bağlant kordonunu*, Şekil 2 de gösterilen tipte amplifikatörlerden birine bağlay n. Sesi Dijital Piyanonun VLUME kontrolörünü kullanarak ayarlay n. * Dijital Piyano: Standart stereo priz Amplifikatör : Sol ve sağ kanallar için giriş sinyalleri. İki prizden biri bağlanmad ğ nda iki stereo kanaldan yaln zca birinin ç k ş yapmas sonucunu verecektir. TR-9

11 Farkl Tonlarla Çalma VLUME FUNCTIN METRNME ELEC. PIAN 1 START/STP a GRAND PIAN Bir Ton Seçmek ve Çalmak Piyano 18 dahili tonla gelir. Tonlar n adlar, klavye üzerinde atanm ş olduklar tuşlar n yukar s na işaretlenmiştir. Ton seçme 1. İstediğiniz tonu seçin. GRAND PIAN (CNCERT ya da MDERN) ya da ELEC. PIAN 1 seçimi yapma İstediğinizi seçmek için GRAND PIAN düğmelerinden birine (CNCERT ya da MDERN) ya da ELEC. PIAN 1 düğmesine bas n. Diğer tonlardan birini seçme FUNCTIN düğmesini bas l tutarken, seçmek istediğiniz tona karş l k gelen klavye tuşuna bas n. Seçilen tonun düğme ş ğ yanacakt r. 2. Ses seviyesini ayarlamak için VLUME kontrolörünü kullan n. TR-10

12 Farkl Tonlarla Çalma NT Dijital Piyanonun 18 haz r tonundan ilk beşi grand piyano tonudur. Her bir ton kendine ait özelliklere sahiptir, bu nedenle çald ğ n z şark ya ya da kendi kişisel tercihlerinize uygun olan tonu seçmeniz gerekir. CNCERT ve MDERN tonlar, h zl ve kolay seçim için düğmelere atanm şt r. Ton İsmi CNCERT MDERN CLASSIC MELLW BRIGHT Özellikler Bu, dinamik ve doğal ton değişiklikleri için Linear Morphing* kullanan tam konser grand piyano tonudur. Bu ton yumuşatma, rezonans ve diğer piyano nüanslar sağlamak üzere tasarlanm şt r ve bu sayede neredeyse her türlü piyano performans için idealdir. Bu ton belirgin bir grand piyano sesi sağlar. Bu tonun ses seviyesi ve t n s, farkl tuş bas nçlar na cevap verecek h zdad r ve göreceli olarak derin yank ya sahiptir. Bu ton, dinamik ve canl performanslar için iyi bir seçimdir. Bu, akustik piyano sesine yak ndan benzeyen doğal bir piyano tonudur. Sert yank ve diğer gösterişli efektler bu ton için hafifletilmiştir, rezonans daha vurguludur ve hassas nüanslar n ifade edilmesine olanak verir. Bu ton, ders ve pratik seanslar için iyi bir seçimdir. S cak ve yumuşak piyano tonu Parlak ve temiz piyano tonu Bas Tonu (BASS) Yukar daki prosedürün 1. ad m nda BASS (LWER) tonunun seçilmesi, seçilen bas tonunu klavyenin alt bölümüne (sol tarafa) atayacakt r. Üst bölüme (sağ tarafa), BASS (LWER) tuşuna bast ğ n zda seçilen ton atanacakt r. BASS (LWER), klavyeyi etkili bir şekilde iki tona bölme imkan verir. Bölünme Noktas Alt Bölüm BASS Üst Bölüm PIPE RGAN (Mevcut seçilen ton.) NT Klavyeyi tek tona döndürmek için BASS (LWER) haricinde birini seçin. Track 2 ye kay t yaparken BASS (LWER) seçimi yapamazs n z. Sönümleme pedal ya da sostenuto pedal na bas l yken, BASS (LWER) tonunun yank s n sürdürmek için ayarlar yap land rabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, bak n z Bas sönümleme efekti (sayfa TR-29). * Tam bir konser grand piyanosunun çeşitli dinamiklerinden örneklenen sesler aras nda kusursuz değişikliklere olanak sağlamak için bilgisayarl morphing teknolojisini uygulayan özellik. TR-11

13 Farkl Tonlarla Çalma İki Ton Katmanlama İki tonu katmanlamak için aşağ daki prosedürden yararlan n, bu şekilde sesleri ayn zamanda ç kar. Katmanlama için iki ton belirlerken, seçtiğiniz ilk ton ana ton, ikinci ton ise katmanlanan ton olacakt r. 1. FUNCTIN düğmesini bas l tutarken, katmanlamak istediğiniz ilk tonun tuşuna ve sonras nda ikinci tonun tuşuna bas n. Örnek: İlk olarak HARPSICHRD tuşuna, ard ndan ELEC.RGAN 1 tuşuna bas n. Katmanlanan iki ton aras ndaki ses seviyesi dengesini ayarlama 1. Katmanlanan tonlar n ses seviyesini ayarlamak için FUNCTIN düğmesini bas l tutarken aşağ da gösterilen klavye tuşlar n kullan n. C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 İlk varsay lan (Merkez) Katmanlanan tonun ses seviyesi (Seçtiğiniz ikinci ton) Ana tonun ses seviyesi (Seçtiğiniz ilk ton) Ses seviyesi ayar n ilk varsay lan ayar na döndürmek için FUNCTIN düğmesini bas l tutarken her iki tuşa ayn anda bas n. HARPSICHRD ELEC.RGAN 1 2. Klavye katman n kald rmak için GRAND PIAN düğmesine basarak ya da Bir Ton Seçmek ve Çalmak alt ndaki (sayfa TR-10) prosedürü kullanarak başka bir ton seçin. NT BASS (LWER) tonunu başka bir tonla katmanlayamazs n z. Track 2 ye kay t yaparken katmanlama işlemi gerçekleştiremezsiniz. TR-12

14 Farkl Tonlarla Çalma Efektlerin Kullan lmas Reverb (Yank ) : Notalar n z n yank lanmas n sağlar. Koro : Notalar n za daha fazla genişlik katar. Yank uygulama 1. FUNCTIN düğmesini bas l tutarken, seçmek istediğiniz yank tipine karş l k gelen klavye tuşuna bas n. Bir tona koro uygulama 1. Mevcut ayarlar aras nda geçiş yapmak için FUNCTIN butonunu bas l tutarken CHRUS klavye tuşunu kullan n. CHRUS klavye tuşuna her bas ld ğ nda Dijital Piyano aşağ da gösterildiği üzere hangi ayar seçildiyse ona göre bip sesi ç karacakt r. Koro Reverb (Yank ) Klavye Tuşu FF Ayarlar Kapal (FF) da Küçük Salon Büyük Salon Stadyum Bip Sesi Say s 1 (uzun) 1 (k sa) DSP hakk nda Ayarlar Kapal (FF) Hafif Koro rta Koro Derin Koro Flanger (v nlama efekti) DSP, karmaş k akustik etkileri dijital olarak yaratmay mümkün k lar. Dijital Piyanoyu her açt ğ n zda, DSP bir tona atan r. TR-13

15 Farkl Tonlarla Çalma Dijital Piyano Pedallar n n Kullan lmas Dijital Piyanonuz üç pedal donan ml olarak gelir: sönümleyici, yumuşak ve sostenuto. Yumuşak pedal Pedal Fonksiyonlar Sostenuto pedal Sönümleme pedal Sönümleme Pedal Çalarken sönümleme pedal na bas lmas, çald ğ n z notalar n uzun süre yank yapmas na yol açacakt r. Ton olarak bir GRAND PIAN tonu (CNCERT/ MDERN/CLASSIC/MELLW/BRIGHT) seçildiğinde, t pk akustik bir piyanodaki sönümleme pedal gibi bu pedala bas lmas notalar n (sönümleme rezonans yla) yank yapmas na yol açacakt r. Yar m pedal işlemi (pedala k smen bas lmas ) de desteklenmektedir. Yumuşak Pedal Çalma esnas nda bu pedala bas lmas, pedala bas ld ktan sonra klavyede çal nan notalar n bast r lmas na ve daha yumuşak duyulmalar na yol açar. Sönümleme Gürültüsü Ç k ş n n Devreden Ç kar lmas Sönümleme gürültüsü, sönümleme pedal na bas ld ğ nda akustik piyano sönümleyicisinin pedal tellerinden ayr l rken oluşan hafif metalik ç nlama sesidir. Dijital Piyanonuzun sönümleme rezonans nda normalde sönümleme gürültüsü, fakat ç k ş devreden ç karmak için aşağ daki prosedürü gerçekleştirebilirsiniz. 1. FUNCTIN düğmesini bas l tutarken, Sönümleme Gürültüsü klavye tuşuna bas n (sayfa TR-28). Tuşa her bas ld ğ nda ayar değişir ve Dijital Piyano aşağ da aç klanan şekilde bip sesi ç kar r. Uzun bip sesi: Sönümleme gürültüsü ç k ş devre d ş K sa bip sesi: Sönümleme gürültüsü ç k ş devrede Daha fazla bilgi için, sayfa TR-29 da yer alan Sönümleme gürültüsü bölümüne bakabilirsiniz. Sostenuto Pedal Bu pedala bas ld ğ nda yaln zca bas lan tuşlar n notalar pedal b rak lana kadar sürecektir. NT Pedala basman n istenilen etkiyi vermemesi, pedal kordonunun düzgün bağlanmad ğ anlam na gelebilir. Pedal kordonunun bağlanmas (sayfa TR-40) alt nda 1. ad ma bak n z. TR-14

16 Farkl Tonlarla Çalma Metronomun (Tempo Ölçer) Kullan lmas 1. METRNME düğmesine bas n. Bu metronomu başlatacakt r. Metronom vurmaya başlad ğ anda START/STP a düğmesi üzerindeki lamba yanar. 2. FUNCTIN düğmesini bas l tutarken METRNME BEAT klavye tuşuna bas n. 3. ad ma ilerlerken FUNCTIN düğmesini bas l tutun. 3. Bir vuruş değeri belirlemek için FUNCTIN düğmesi bir önceki ad mdan beri hala bas l yken, BEAT klavye tuşlar ndan birine (0 ila 9) bas n. 0 ila 9 aras nda bir vuruş değeri belirleyebilirsiniz (ölçek baş vuruş). Her bir ölçeğin ilk vuruşunda bir zil sesi, kalan vuruşlar için klik sesleri duyulacakt r. 0 n seçilmesi herhangi bir zil sesi olmadan düz bir klik sesi çalar. Bu ayar, sabit vuruşla pratik yapman za izin verir. 4. METRNME TEMP klavye tuşuna basarken FUNCTIN düğmesini b rak p ard ndan tekrar bast r n. 5. ad ma ilerlerken FUNCTIN düğmesini bas l tutun. 5. Dakika baş na 20 ila 255 aral ğ nda bir tempo değeri belirlemek için FUNCTIN düğmesini bas l tutarken TEMP tuşlar n kullan n. + ya da tuşlar na her bas ld ğ nda tempo değeri 1 artar ya da azal r. Belirli bir tempo değeri girmek için değer giriş tuşlar n (0 ila 9) kullanabilirsiniz. 6. Metronomu kapatmak için METRNME ya da START/STP a düğmesini bas l tutun. NT Vuruş ve/veya tempo değerleri girmek için değer giriş tuşlar n (0 ila 9) kulland ysan z ve değerler izin verilen ayar aral ğ içerisindeyse, FUNCTIN düğmesini b rakt ğ n zda Dijital Piyano yüksek bir bip sesi ç karacakt r. Değer izin verilen aral ğ n d ş ndaysa, k s k bir bip sesi ç kar lacakt r. Bir tempo değeri belirlemek için yukar daki prosedürün 4. ve 5. ad mlar yerine aşağ daki prosedürü de kullanabilirsiniz. (Dakika baş na) 20 ila 255 aral ğ nda bir tempo değeri belirlemek için METRNME düğmesini bas l tutarken TEMP klavye tuşlar n kullan n. Yukar daki prosedürün 5. ad m nda, + ve tuşlar na ayn anda bas ld ğ nda Dijital Piyano üzerinde seçilen Konser Çalma ders melodisi ya da Müzik Kütüphanesi melodisinin temposu ayarlanacakt r. Kay t yaparken + ve tuşlar na bas lmas tempo değerini 120 ye döndürecektir. TR-15

17 Farkl Tonlarla Çalma Metronom ses seviyesini ayarlama Metronomun ses ç kar p ç karmad ğ na bak lmaks z n aşağ daki prosedürü herhangi bir zamanda gerçekleştirebilirsiniz ila 42 aral ğ nda bir ses seviyesi değeri belirlemek için FUNCTIN düğmesini bas l tutarken Metronom Ses Seviyesi tuşlar n kullan n. Klavye tuşlar n n ayarlar için kullan lmas hakk nda detayl bilgi için, bak n z Ayarlar Yap land rmak için Kullan lan Klavye Tuşlar sayfa TR-28. ya da tuşuna her bas ld ğ nda metronom ses değeri 1 artar ya da azal r. NT Başlang çtaki varsay lan ayara geri dönmek için ve ayn anda bas n. Piyano Düeti Çalma Piyano klavyesini ortadan ay rmak için Düet Modunu kullanabilirsiniz, böylece iki kişi bir düet çalabilir. Sol ve sağ taraftaki klavyeler neredeyse ayn aral ğa sahiptir. Sağ pedal sağ taraftaki sönümleme pedal işlevi görürken, sol pedal sol taraftaki sönümleme pedal işlevi görür. Bu, klavyenin, örneğin, öğretmenin solda çal p öğrencinin sağda takip edebileceği şekilde yap land r lmas na olanak sağlar. Ya da bir kişi sağ tarafta sağ el bölümünde çalarken diğerinin sol tarafta sol el k sm nda çalabilir. Klavye Sol klavye Bölünme noktas Sağ klavye C3 C4 C5 C6 C3 C4 C5 C6 (orta C) (orta C) Düet Çalarken Pedal İşlemi Sol taraftaki sönümleme pedal Sol ve sağ taraftaki sönümleme pedal Sağ taraftaki sönümleme pedal (Yar m pedal işlemi desteklenir) NT Yaln zca klavyenin sağ taraf ndaki sönümleme pedal yar m pedal işlemlerini destekler. 1. Düet için kullanmak istediğiniz piyano tonunu seçiniz. Örnek: GRAND PIAN (MDERN) 2. Düet işlevini açma ve kapatma aras nda geçiş yapmak için FUNCTIN düğmesini bas l tutarken METRNME düğmesine bas n. Kay t yaparken Düet Modunu kullanamazs n z (sayfa TR-22). NT Düet işlevi etkinleştirildiğinde piyanoyu sol taraftaki klavye tonu sol hoparlörden, sağ taraftaki klavye tonu sağ hoparlörden ç kacak şekilde yap land rabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, bak n z Düet paneli (sayfa TR-29). TR-16

18 Farkl Tonlarla Çalma Düet Klavyelerinin ktavlar n n Değiştirilmesi Sol ve sağ klavyenin oktav birimlerindeki aral klar n başlang çtaki varsay lan ayarlar ndan değiştirebilirsiniz. Bir kişi sol el bölümünde diğer kişi sağ el bölümünde çalarken başlang çtaki varsay lan aral ğ n yeterli olmamas halinde bu işlev kullan şl d r. 1. FUNCTIN ve METRNME düğmelerini bas l tutarken, sol klavyede C4 te (orta C) olmas n istediğiniz C klavye tuşuna bas n. Aşağ daki 2. ad ma ilerlerken FUNCTIN ve METRNME düğmelerini bas l tutun. Örnek: En soldaki C (C4) klavye tuşuna bas ld ğ nda aşağ da gösterilen aral k atanacakt r. Sol klavye Sağ klavye C4 C5 C6 C7 C3 C4 C5 C6 (Bas lan tuş) Başlang ç ayar ndan 1 oktav daha yüksek Değişmemiş 2. FUNCTIN ve METRNME düğmelerini hala bas l tutarken, sağ klavyede C4 te (orta C) olmas n istediğiniz C klavye tuşuna bas n. NT Düet Modundan ç k p yeniden girerek klavyeleri başlang çtaki varsay lan aral klara döndürebilirsiniz. TR-17

19 Dahili Şark lar Kullanma (Konser Çalma, Müzik Kütüphanesi, Demo Melodiler) FUNCTIN START/STP a RECRDER Dijital Piyanonuz 10 dahili piyano ve orkestra melodisi (Concert Play 1 den 10 a kadar) ve 60 piyano solosu (Music Library 1 den 60 a kadar) ile gelir. Konser Çalma (Concert Play), orkestra eşliği ile birlikte çalma keyfini ç karman z sağlar. Ünlü piyano parçalar n çalmak için Müzik Kütüphanesini (Music Library) kullanabilirsiniz. Dinleme keyfiniz için 10 Konser Çalma melodisini başlang çtan sona kadar s ras yla çalabilirsiniz. 2. Demo playbacki farkl bir şark yla değiştirmek için, bir şark numaras belirlemek amac yla CNCERT PLAY SELECT klavye tuşlar n (+ ve ) kullan rken FUNCTIN düğmesini bas l tutun. + ya da tuşuna her bas ld ğ nda şark numaras 1 artar ya da azal r. Konser Çalma şark lar hakk nda bilgi için, Konser Çalma Listesi sayfa A-1 ye bak n z. Dahili bir şark seçtikten sonra şark verilerinin yüklenmesi birkaç saniye alabilir. Veriler yüklenirken, klavye tuşlar ve düşme işlevleri devre d ş kal r. Klavyede bir şeyler çal yorsan z aşağ daki işlem ç k ş n durmas na yol açacakt r. Demo Şark lar Çalma 1. FUNCTIN düğmesini bas l tutarken START/STP a düğmesine bas n. Bu Konser Çalma şark s n n playback çal nmas n sağlayacakt r 1. Şark lar Konser Çalma numaras s ras yla çal n r. Klavye çal n rken, klavye üzerindeki bir şark eşliğinde çalabilirsiniz. Klavyeye atanan ton, çal nmakta olan şark için önceden ayarl olan tondur. 3. Dahili şark n n çal nmas n durdurmak için START/STP a düğmesine tekrar bas n. NT Yukar da aç klanan melodi seçme ve playback durdurma işlemleri, demo melodinin çal nmas s ras nda mümkün olan tek işlemlerdir. TR-18

20 Dahili Şark lar Kullanma (Konser Çalma, Müzik Kütüphanesi, Demo Melodiler) Konser Çalma (CNCERT PLAY) Konser Çalma canl bir orkestran n kay tlar na sahiptir; bunlar otantik bir eşlik ile birlikte çalmak için kullanabilirsiniz. Konser Çalma işlevini üç ad ml uygulama için de kullanabilirsiniz. 1. ad m: LISTEN Müziğe aşina olmak için piyano ve orkestra playbackini dinleyin. 2. ad m: LESSN Konser Çalma piyano bölümünde al şt rma yap n. Dahili bir şark n n sol el bölümü ya da sağ el bölümünü kapatabilir ve piyano ile birlikte çalabilirsiniz. 3. ad m: PLAY rkestra eşliğinde çal n. Konser Çalma 1 den 10 a kadar numaraland r lm ş 10 şark içerir. Konser Çalma gerçek orkestra kay tlar içerir. Bu nedenle, enstrüman sesleri bu piyanoda seçilebilecek tonlardan farkl d r (sayfa TR-10). Bu ayn zamanda Konser Çalma playbackin nefes sesleri ve performans gürültüleri içerdiği anlam na da gelir. Konser Çalma Şark s ile Al şt rma Yap lmas Bir Konser Çalma şark s n dinleme (LISTEN) 2. FUNCTIN düğmesini bas l tutarken LISTEN klavye tuşuna bas n. Bu şekilde, piyano ve orkestra performans n dinlemek için Dinleme Moduna girilir. Playback temposu sabittir ve Dinleme Modu playbacki s ras nda değiştirilemez. 3. Playbacki başlatmak için FUNCTIN düğmesini bas l tutarken CNCERT PLAY a klavye tuşuna bas n. Şark n n sonuna gelindiğinde, playback otomatik olarak duracakt r. 4. Playbacki durdurmak için FUNCTIN düğmesini bas l tutarken tekrar CNCERT PLAY a klavye tuşuna bas n. NT İsterseniz playback ses seviyesini ayarlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için Klavyedeki Ayarlar n Yap land r lmas (sayfa TR-26). 1. Şark numaralar n s ras yla (1 den 10 a) kayd rmak için FUNCTIN butonunu bas l tutarken CNCERT PLAY SELECT + ve klavye tuşlar n kullan n. Konser Çalma şark lar hakk nda bilgi için, Konser Çalma Listesi sayfa A-1 e bak n z. TR-19

21 Dahili Şark lar Kullanma (Konser Çalma, Müzik Kütüphanesi, Demo Melodiler) Piyano bölümünde al şt rma yapma (LESSN) HAZIRLIK İsterseniz playback temposunu değiştirebilirsiniz. Daha fazla bilgi için Klavyedeki Ayarlar n Yap land r lmas (sayfa TR-26). Belirli müzikal efektler üretmek amac yla birçok melodi tempo değiştirme bölümlerine sahiptir. 1. FUNCTIN düğmesini bas l tutarken LESSN klavye tuşuna bas n. Bu şekilde, piyano bölümünde kolayl kla çalma olanağ veren Ders Moduna girilir. rkestra eşliğinde çalma (PLAY) 1. FUNCTIN düğmesini bas l tutarken PLAY klavye tuşuna bas n. Bu şekilde, orkestra bölümünü piyano bölümü olmadan çalan Çalma Moduna girilir. 2. Kapatmak istediğiniz bölümü seçmek için FUNCTIN düğmesini bas l tutarken RECRDER (L/R) düğmesine bas n. Bir düğmeye bas ld ğ nda kendi bölümü aç l r (düğme lambas yanar) ya da kapan r (düğme lambas söner). 2. Playbacki başlatmak için FUNCTIN düğmesini bas l tutarken CNCERT PLAY a klavye tuşuna bas n. Playback temposu sabittir ve Çalma Modu playbacki s ras nda değiştirilemez. 3. Piyano bölümünü klavyede çal n. 4. Playbacki durdurmak için FUNCTIN düğmesini bas l tutarken tekrar CNCERT PLAY a klavye tuşuna bas n. Her iki bölüm aç k Sağ el bölümü kapal Sol el bölüm kapal Sol el Sağ el 3. FUNCTIN düğmesini bas l tutarken CNCERT PLAY a klavye tuşuna bas n. Bu işlem, 1. ad mda kapatt ğ n z bölüm olmadan playbacki başlat r. 4. Eksik bölümü klavyede çal n. 5. Playbacki durdurmak için FUNCTIN düğmesini bas l tutarken tekrar CNCERT PLAY a klavye tuşuna bas n. TR-20

22 Dahili Şark lar Kullanma (Konser Çalma, Müzik Kütüphanesi, Demo Melodiler) Müzik Kütüphanesi Dinleme keyfi ya da piyano şark lar yla al şt rma yapmak için Müzik Kütüphanesini kullanabilirsiniz. Müzik Kütüphanesi 1 den 60 a kadar numaraland r lm ş 60 şark içerir. Ayr ca, bir bilgisayardan Dijital Piyano haf zas na 10 şark ya* kadar aktar m yapabilir ve bunlar Müzik Kütüphanesinde 61 den 70 e kadar olan numaralara atayabilirsiniz. * İnternetten müzik verileri indirip bunlar bilgisayar n zdan Dijital Piyano haf zas na aktarabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, sayfa TR-34 da yer alan Bilgisayar ile Şark Verilerinin Transferi bölümüne bakabilirsiniz. Müzik Kütüphanesindeki Belirli Bir Şark n n Tekrar Çal nmas 1. Müzik Kütüphanesi Listesi sayfa A-1 da çalmak istediğiniz şark n n şark numaras n bulun. 2. Başka bir şark yla değiştirmek için, bir şark numaras belirlemek amac yla MUSIC LIBRARY SELECT (+,, 0 ila 9) tuşlar n kullan rken FUNCTIN düğmesini bas l tutun. + ya da tuşuna her bas ld ğ nda şark numaras 1 artar ya da azal r. Belirli bir şark numaras girmek için değer giriş tuşlar n (0 ila 9) kullanabilirsiniz. NT + ve tuşlar na ayn anda bas ld ğ nda şark numaras 1 seçilecektir. Ayr ca playback temposu ve şark n n ses seviyesini de ayarlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, sayfa TR-26 da yer alan Klavyedeki Ayarlar n Yap land r lmas bölümüne bakabilirsiniz. Müzik Kütüphanesi Şark s ile Al şt rma Yap lmas Bir şark n n sol el bölümü ya da sağ el bölümünü kapatabilir ve piyano ile birlikte çalabilirsiniz. NT Müzik kütüphanesi bir tak m düetler içerir. Bir düeti seçtiğinizde birinci piyano <Primo> ya da ikinci piyano <Secondo> tonunu kapat p şark ile birlikte çalabilirsiniz. HAZIRLIK Al şt rma yapmak istediğiniz şark y seçip tempoyu ayarlay n. Bak n z Klavyedeki Ayarlar n Yap land r lmas sayfa TR-26. Belirli müzikal efektler üretmek amac yla birçok melodi tempo değiştirme bölümlerine sahiptir. 1. Kapatmak istediğiniz bölümü seçmek için FUNCTIN düğmesini bas l tutarken RECRDER (L/R) düğmesine bas n. Bir düğmeye bas ld ğ nda kendi bölümü aç l r (düğme lambas yanar) ya da kapan r (düğme lambas söner). Her iki bölüm aç k Sağ el bölümü kapal Sol el bölüm kapal Sol el Sağ el 3. START/STP a düğmesine bas n. Bu şark n n playbackini başlat r. 4. Playbacki durdurmak için START/STP a düğmesine tekrar bas n. Şark n n sonuna gelindiğinde, playback otomatik olarak duracakt r. 2. START/STP a düğmesine bas n. Bu işlem, 1. ad mda kapatt ğ n z bölüm olmadan playbacki başlat r. 3. Eksik bölümü klavyede çal n. 4. Playbacki durdurmak için START/STP a düğmesine tekrar bas n. TR-21

23 Kaydetme ve Playback FUNCTIN RECRDER START/STP a METRNME Çald ğ n z notalar sonraki playback için Dijital Piyano haf zas nda depolayabilirsiniz. Trackler Track kaydedilen verileri taş yan öğedir ve bir şark iki trackten oluşur: Track 1 ve Track 2. Her bir tracki ayr olarak kaydedip ard ndan bunlar kombinleyebilirsiniz; bu şekilde tek bir şark gibi yeniden çal n rlar. Şark Track 1 Track 2 Haf za Kapasitesi Kay t Yeniden çalma s ras nda... Kay t Dijital Piyano haf zas na yaklaş k nota kaydedebilirsiniz. Haf za yavaş çal şt ğ nda, RECRDER düğmesinin lambas yüksek h zla yan p sönecektir. Haf zadaki nota say s maksimumu aşt ğ nda kaydetme işlemi otomatik olarak duracakt r. Veri Deposunun Kaydedilmesi Yeni bir kay t başlat lmas haf zada daha önce kaydedilen verileri siler. Kaydetme devam ederken Dijital Piyanoda güç kesintisi olursa, o noktaya kadar kaydettiğiniz herşey silinecektir. Kaydetme işlemleri s ras nda kazara güç kesintisi olmamas na dikkat edin. CASI CMPUTER C., LTD.; ar za, onar m ya da herhangi bir başka nedenden ötürü kay tl verilerin silinmesinden doğan herhangi bir zarar, kâr kayb ya da üçüncü şah slar n hak taleplerinden sorumlu değildir. RECRDER düğmesinin kullan lmas RECRDER düğmesine her bas ld ğ nda, kay t seçenekleri aras nda aşağ da gösterilen s ralamayla geçiş yap l r. Yanmakta Yan p Sönme Kapal Playback Beklemede Kay t Standby Normal Kay tl Veriler Klavyenin çal nmas Kullan lan ton Pedal işlemleri Yank ve koro ayarlar (yaln zca Track 1) Tempo ayar (yaln zca Track 1) Katman ayar (yaln zca Track 1) Ay rma ayar (yaln zca Track 1) Temperamen ve alt nota ayarlar (yaln zca Track 1) ktav değiştirme ayar (yaln zca Track 1) TR-22

24 Kaydetme ve Playback Belirli bir şark trackinin kaydedilmesi İki trackten herhangi birini bir şark ya kaydettikten sonra, ilk trackte kaydettiğinizin playbackini dinlerken diğer tracki kaydedebilirsiniz. 1. RECRDER düğmesine iki kez bas n, böylelikle lambas yanar. 4. Klavyede bir şey çalmaya başlay n. Kaydetme otomatik olarak başlayacakt r. 5. Kayd durdurmak için START/STP a düğmesine bas n. Bu işlem, RECRDER düğmesi lambas ve kaydettiğiniz track lambas n n yan p söner halden yan k hale geçirecektir. Yeni kaydettiğiniz tracki tekrar çalmak için, START/ STP a düğmesine bas n. 6. Kaydetme ya da yeniden çalmay bitirdikten sonra RECRDER düğmesine bas n, böylelikle lambas söner. Söz konusu zamanda Dijital Piyanonun Track 1 e kay t yapmak üzere beklemede olduğunu göstermek için L lambas yan p sönecektir. 2. Kaydedilen tracki durdurmak için RECRDER (L/R) düğmesine basarken FUNCTIN düğmesini bas l tutun. Track kayd yla ilgili gösterge lambas n n yan p söndüğünden emin olun. Track 1: L lambas Track 2: R lambas Örnek: Track 1 seçili 3. Kayd n zda kullanmak istediğiniz ton ve efektleri (yaln zca Track 1) seçin. Ton (sayfa TR-10) Efektler (sayfa TR-13) NT Kaydederken metronomun ses ç karmas n istiyorsan z, vuruş ve tempo ayarlar n yap land r p ard ndan METRNME düğmesine bas n. Daha fazla bilgi için, sayfa TR-15 da yer alan Metronomun (Tempo Ölçer) Kullan lmas bölümüne bakabilirsiniz. TR-23

25 Kaydetme ve Playback Diğer trackin playbackini dinlerken bir şark trackini kaydetme 1. RECRDER düğmesine bas n, böylelikle lambas yanar. Dijital Piyano Haf zas ndan Yeniden Çalma 1. RECRDER düğmesine bas n, böylelikle lambas yanar. 2. Kaydederken yeniden çalmak istediğiniz tracki seçmek için FUNCTIN düğmesini bas l tutarken RECRDER (L/R) düğmesine bas n. 3. RECRDER düğmesine bas n, böylelikle lambas yan p söner. Bu şekilde L lambas yan p sönmeye başlayacakt r. 4. Kaydetmek istediğiniz tracki seçmek için FUNCTIN düğmesini bas l tutarken RECRDER (L/R) düğmesine bas n. Track kayd yla ilgili gösterge lambas n n yan p söndüğünden emin olun. Örnek: Track 2 ye kay t yaparken Track 1 in playbackini dinleme NT Bir şark da her iki trackte de kay tl bir unsur varsa, isterseniz bir tracki kapat p yaln zca diğer tracki yeniden çalabilirsiniz. 2. START/STP a düğmesine bas n. Bu, seçtiğiniz şark ve/veya trackin playbackini başlat r. NT Trackin çal nd ğ s rada tempo ayar n değiştirebilirsiniz. Playbacki durdurmak için START/STP a düğmesine yeniden bas n. Devaml Yanma (Çal yor) Yan p Sönme (Kay t Beklemede) 5. Kayd n z için kullanmak istediğiniz ton ve efektleri (yaln zca Track 1) seçin. 6. START/STP a düğmesine bas n ya da klavyede bir şey çal n. Bu işlem, hem kaydedilen trackin tekrar çal nmas n hem de diğer tracke kay t yapmay başlatacakt r. 7. Kayd durdurmak için START/STP a düğmesine bas n. TR-24

26 Kaydetme ve Playback Kaydedilen Verileri Silme Aşağ daki prosedür, bir şark n n belirli bir trackini siler. Aşağ daki prosedür, seçilen trackin tüm verilerini siler. Silme işleminin geri al namayacağ n unutmay n. Aşağ daki ad mlar gerçekleştirmeden önce Dijital Piyano haf zas ndaki verilere gerçekten ihtiyac n z olmad ğ ndan emin olmak için kontrol edin. 1. RECRDER düğmesine iki kez bas n, böylelikle lambas yanar. 2. Silmek istediğiniz tracki seçmek için FUNCTIN düğmesini bas l tutarken RECRDER (L/R) düğmesine bas n. 3. Lambas yanana kadar RECRDER düğmesine bas n. Bu işlem, bu prosedürün 2. ad m nda seçtiğiniz trackin lambas n n yan p sönmesine yol açacakt r. Örnek: Silmek için Track 2 yi seçtiyseniz Kapal Yan p sönme: Silme beklemede 4. Bir kez daha RECRDER (L/R) düğmesine basarken FUNCTIN düğmesini bas l tutun. Bu işlem seçili tracki siler ve playbacki beklemeye al r. Silme işlemini herhangi bir zamanda iptal etmek için RECRDER düğmesine iki kez bas n, böylelikle lambas söner. NT 3. ad mdan itibaren 4. ad mdaki silme işlemini gerçekten gerçekleştirene kadar Dijital Piyanonun yaln zca RECRDER (L/R) düğmesi aktiftir. Başka bir düğmeyle işlem gerçekleştirilemez. TR-25

27 Klavyedeki Ayarlar n Yap land r lmas FUNCTIN Ton ve şark seçimlerine (Konser Çalma ya da Müzik Kütüphanesi) ek olarak efekt, tuşa basma ve diğer ayarlar için FUNCTIN düğmesini klavye tuşlar yla kombinasyon halinde kullanabilirsiniz. Klavyedeki ayarlar n yap land r lmas 4. Ayar prosedürünü tamamlamak için FUNCTIN tuşunu b rak n. NT Dijital Piyanoyu 3. ad mda işlem tonu sesi ç kmayacak şekilde yap land rabilirsiniz. Detaylar için TR-29 - TR-32 sayfalar ndaki Parametre Listesi alt nda ct İşlem tonu bölümüne bak n z. 1. Yap land rmak istediğiniz ayar bulmak için TR-29 - TR-32 sayfalar ndaki Parametre Listesi bölümünden yararlan n. 2. İstediğiniz ayar yap land rmak amac yla klavye üzerindeki yerini bulmak için TR-28 sayfas ndaki Ayarlar Yap land rmak için Kullan lan Klavye Tuşlar bölümünden yararlan n. 3. FUNCTIN düğmesini bas l tutarken, yap land rmak istediğiniz ayarla ilgili klavye tuşuna bas n. Ayar yap land rd ktan sonra Dijital Piyano bir işlem tonu sesi ç karacakt r. Örnek: Transpoze ayar n yar m ton azaltma Transpoze tuşu TR-26

28 Klavyedeki Ayarlar n Yap land r lmas Klavye Ayar İşlem Tipleri Klavye tuşlar yla ayarlar yap land r rken gerçekleştirebileceğiniz dört işlem tipi vard r: A Tipi, B Tipi, C Tipi ve D Tipi. A Tipi: Doğrudan giriş Örnek: STRINGS klavye tuşuna basarak STRINGS 1 tonunu seçin. B Tipi: + ve ya da ve klavye tuşlar n kullanarak bir ayar n yükseltilmesi ya da azalt lmas. Düğmelerden birini bas l tutarsan z ayarlar h zl bir şekilde yükseltebilir ya da azaltabilirsiniz. Başlang çtaki varsay lan ayara geri dönmek için her iki tuşa ayn anda bas n. C Tipi: Nümerik tuşlar (0 ila 9) kullanarak değer girişi Örnek: 120 girişi yapmak için 1, 2, 0 tuşlar na bas n. D Tipi: Bir klavye tuşuna basarak ayarlarda geçiş yapma ya da gezinme Bir tuşa bast ğ n zda, Dijital Piyano hangi ayar n seçildiğini bildirmek için bip sesi ç karacakt r. Uzun bip sesi geçerli ayar n kapat ld ğ n gösterir. Örnek: Koro kapat ld ğ nda CHRUS klavye tuşuna iki kez bas lmas Dijital Piyanonun rta Seviye Koro ayar n n seçildiğini göstermek için iki kez bip sesi ç karmas na yol açacakt r. NT TR-29 - TR-32 sayfalar ndaki Parametre Listesi içerisinde yer alan İşlem Tipi bölümünü kontrol ederek her bir ayar için hangi işlem tipinin uyguland ğ n görebilirsiniz. TR-27

29 Klavyedeki Ayarlar n Yap land r lmas Ayarlar Yap land rmak için Kullan lan Klavye Tuşlar 1 ila dl aras ndaki say lar, TR-29 - TR-32 sayfalardaki Parametre Listesi bölümünde yer alan ayn say lara karş l k gelir. [Sol klavye] 3Gönderim kanal 2Yerel kontrol 1USB cihaz modu 4Temperamen 5Temperamen Alt notas 6Müzik Kütüphanesi şark Seçimi/Tempo/Vuruş/ Temperamen seçimi + [Genel] [Merkezi klavye] 7Metronom temposu 8Metronom vuruşu 9Konser Çalma şark Çalma/Durdurma bkdinleme blders bmçal bnkonser Çalma şark seçimi bokonser Çalma ses seviyesi + + bpreverb bqton seçimi [Sağ klavye] coklavye akorlama (Akorlama) cnkatman dengesi cmmetronom ses seviyesi clmüzik Kütüphanesi ses seviyesi (ML Ses seviyesi) ckklavye tuşu (Transpoze) btbelirginleştirme bsdokunma tepkisi brkoro cpktav değiştirme cqdüet paneli crbas sönümleme efekti cssönümleme gürültüsü ctişlem tonu dkyedekleme dlişlem kilidi bqton seçimi FF/N FF/N FF/N FF/N TR-28

30 Klavyedeki Ayarlar n Yap land r lmas Parametre Listesi Tonlar Parametre bp Reverb (REVERB) bq Ton seçimi Ayarlar Kapal (FF), 1 ila 4 Varsay lan: 2 İşlem Türü (sayfa TR-27) A Bak n z sayfa TR-10. A Varsay lan: GRAND PIAN (CNCERT) br Koro (CHRUS) Kapal (FF), 1 ila 4 Varsay lan: Kapal bt Belirginleştirme (BRILLIANCE) 3 ila 0 ila 3 Varsay lan: 0 cn Katman dengesi 24 ila 0 ila 24 Varsay lan: 10 cq Düet paneli cr Bas sönümleme efekti cs Sönümleme gürültüsü Kapal (FF), Aç k (N) Varsay lan: Kapal Kapal (FF), Aç k (N) Varsay lan: Kapal Kapal (FF), Aç k (N) Varsay lan: Aç k D B B D D D Tan mlama Notalar n yank s n kontrol eder. (sayfa TR-13) Klavyeye bir ton atar. (sayfa TR-10) Notalar n genişliğini kontrol eder. (sayfa TR-13) Notalar n belirginliğini kontrol eder. [+] ya bas lmas notalar daha belirgin ve sert hale getirir. [ ] ye bas lmas notalar daha olgun ve yumuşak hale getirir. Ana ton ve katmanlanan ton aras ndaki ses seviyesi dengesini belirler. (sayfa TR-12) Düet işlevi etkinleştirildiğinde sol taraftaki klavye tonu sol hoparlörden, sağ taraftaki klavye tonu sağ hoparlörden ç kar. (sayfa TR-16) Aç ld ğ nda ve BASS (LWER) tonu seçildiğinde, sönümleme pedal ya da sostenuto pedal na bas lmas sürdürülen yank y BASS (LWER) tonuna uygulayacakt r. (sayfa TR-11) Sönümleme gürültüsü ç k ş n devreye al r/devreden ç kar r. (sayfa TR-14) Aç klamalar Ayar başlang çtaki varsay lan (0) durumuna geri döndürmek için [+] ve [ ] tuşlar na ayn anda bas n. Ayar başlang çtaki varsay lan na döndürmek için ( 10), [+] ve [ ] düğmelerine ayn anda bas n z. Yaln zca piyano tonu kullan l rken desteklenir. Bu parametre aç kken yank uygulanmaz. TR-29

31 Klavyedeki Ayarlar n Yap land r lmas Şark /Metronom Parametre Ayarlar 6 Müzik 1 ila 70 Kütüphanesi şark Varsay lan: 1 seçimi (MUSIC LIBRARY SELECT) 6 Tempo (TEMP) 20 ila 255 Varsay lan: Vuruş (BEAT) 0 ila 9 Varsay lan: 4 7 Metronom temposu (METRNME TEMP) 8 Metronom vuruşu (METRNME BEAT) 9 Konser Çalma şark Çalma/ Durdurma (CNCERT PLAY a) bk Dinleme (LISTEN) İşlem Türü (sayfa TR-27) B C B C C Tan mlama Müzik Kütüphanesi melodisini seçer. (sayfa TR-21) Konser Çalma Ders Modu şark lar, Müzik Kütüphanesi şark lar, metronom, kay t ve playback vb. temposunu belirler (sayfa TR-15) Metronom vuruşunu belirler. (sayfa TR-15) Klavye tuşlar yla metronom temposunu belirlemek için bir ayar modu girer. Tempo değeri girmek için 6 TEMP klavye tuşlar n kullan n. (sayfa TR-15) Klavye tuşlar yla metronom vuruşunu belirlemek için bir ayar modu girer. Vuruş değeri girmek için 6 BEAT klavye tuşlar n kullan n. (sayfa TR-15) Çalma, Durdurma D Konser Çalma şark s n çalma ve durdurma aras nda geçiş yapar. (sayfa TR-19) A Konser Çalma Dinleme Moduna girer. (sayfa TR-19) bl Ders (LESSN) A Konser Çalma Ders Moduna girer. (sayfa TR-20) bm Çal (PLAY) A Konser Çalma Çalma Moduna girer. (sayfa TR-20) bn Konser Çalma şark seçimi (SELECT +/ ) bo Konser Çalma ses seviyesi (VLUME +/ ) cl Müzik Kütüphanesi ses seviyesi (ML Ses Seviyesi) cm Metronom ses seviyesi 1 ila 10 Varsay lan: 1 0 ila 42 Varsay lan: 42 0 ila 42 Varsay lan: 42 0 ila 42 Varsay lan: 36 B B B B Konser Çalma şark numaras n belirler. (sayfa TR-19) Konser Çalma playbackinin ses seviyesini ayarlar. Müzik Kütüphanesi playbackinin ses seviyesini ayarlar. Metronom ses seviyesini belirler. (sayfa TR-16) Aç klamalar Bu ayar kay t s ras nda değiştirilemez. Konser Çalma playbacki devam ederken bu ayar değiştirilemez. Kay t s ras nda + ve tuşlar na ayn anda bas ld ğ nda 120 değeri ayarlanacakt r. Konser Çalma şark s n n playbacki LISTEN modu ya da PLAY modunda devam etmekteyken metronom temposu ayar yap land r lamaz. Konser Çalmay ya da Müzik Kütüphanesi playbacki devam ederken metronom vuruşu ayar değiştirilemez. Bu ayar kay t s ras nda değiştirilemez. Bu ayar kay t s ras nda değiştirilemez. Müzik Kütüphanesi playbacki devam ederken bu ayar değiştirilemez. Bu ayar kay t s ras nda değiştirilemez. Müzik Kütüphanesi playbacki devam ederken bu ayar değiştirilemez. Bu ayar kay t s ras nda değiştirilemez. Müzik Kütüphanesi playbacki devam ederken bu ayar değiştirilemez. Bu ayar kay t s ras nda değiştirilemez. Müzik Kütüphanesi playbacki devam ederken bu ayar değiştirilemez. Bu ayar kay t s ras nda değiştirilemez. Müzik Kütüphanesi playbacki devam ederken bu ayar değiştirilemez. Bu ayar kay t s ras nda değiştirilemez. Konser Çalma playbacki devam ederken bu ayar değiştirilemez. TR-30

32 Klavyedeki Ayarlar n Yap land r lmas Klavye Parametre 4 Temperamen 5 Temperamen Alt notas 6 Temperamen seçimi bs Dokunma tepkisi (TUCH RESPNSE) ck Klavye tuşu (Transpoze) (TRANSPSE) co Klavye akorlama (Akorlama) Ayarlar Temperamen: 0 ila 16 Alt nota:, +, 0 ila 9 (C ila B) Varsay lanlar: Temperamen: 0 (Eşit Temperamen) Alt nota: C Kapal (FF), 1 ila 3 Varsay lan: 2 12 ila 0 ila 12 Varsay lan: 0 415,5Hz ila 440,0Hz ila 465,9Hz Varsay lan: 440,0Hz cp ktav değiştirme 2 ila 0 ila 2 Varsay lan: 0 İşlem Türü (sayfa TR-27) <Temperamenin Seçilmesi> FUNCTIN düğmesini bas l tutarken aşağ da aç kland ğ üzere geçerli klavye tuşlar na bas n Temperamen klavye tuşuna bas n. 2. İstenen temperameni seçmek için 6 Temperamen Seçme klavye tuşlar n kullan n. Buradan direkt alt nota seçimine ilerlemek istiyorsan z, FUNCTIN düğmesini b rak p aşağ daki prosedürle devam edin. <Alt Nota Seçme> FUNCTIN düğmesini bas l tutarken aşağ da aç kland ğ üzere geçerli klavye tuşlar na bas n Alt nota klavye tuşuna bas n. 2. Bir alt nota belirlemek için 6 nümerik giriş (, +, 0 ila 9) klavye tuşlar n kullan n. D B B B Tan mlama Klavyenin skalas n (akor sistemini) standart eşit temperamenden Hint müziği, Arap müziği, klasik parçalar vb yi çalmaya daha uygun bir ayarla değiştirebilirsiniz. Equal haricinde başka bir temperamen seçtiğinizde, bir alt nota (çal nan şark temperameninin alt notas ) ayar da yap land rman z gerekir. Temperamen hakk nda detaylar için müzik teorisini içeren bir kitaba bak n z. Klavye tuşlar na ilgili dokunmay belirler. Daha küçük bir değerin seçilmesi, hafif dokunman n daha güçlü ses ç karmas na yol açar. Dijital Piyano yar m ton ad mlar n n akorunu yükseltir ya da azalt r. Aç klamalar <Temperamenler> 0: Equal / 1: Pure Major / 2: Pure Minor / 3: Pythagorean / 4: Kirnberger 3 / 5: Werckmeister / 6: Mean-Tone / 7: Rast / 8: Bayati / 9: Hijaz / 10: Saba / 11: Dashti / 12: Chahargah / 13: Segah / 14: Gurjari Todi / 15: Chandrakauns / 16: Charukeshi <Alt notalar> :C/ +:C # / 0: D / 1: E b / 2: E / 3: F / 4: F # / 5: G / 6: A b / 7: A / 8: B b / 9: B Konser Çalma playbacki devam ederken bu ayar değiştirilemez. Klavye tuşuna her bas ld ğ nda, mevcut ayar göstermek için aşağ da gösterilen say da bip sesi ç kar. Bir kez (uzun): Kapal Bir kez (k sa): 1 İki kez: 2 Üç kez: 3 Konser Çalma ya da Müzik Kütüphanesi playbacki devam ederken transpoze ayar yap land r lamaz. Dijital Piyano tuşunun yükseltilmesi, aral ğ n en yüksek bölümündeki notalar n sapt r lmas na yol açabilir. Dijital Piyano Konser Çalma ya da Müzik perdesini, standart A4 Kütüphanesi playbacki devam = 440,0Hz perdesine ederken perde ayar değiştirilemez. göre 0,1Hz lik ad mlarla yükseltir ya da azalt r. ktav birimlerinde klavye aral ğ n değiştirir. Ana ton bölümü ve katmanlanan ton bölümü için oktav değiştirme ayarlar n yap land rabilirsiniz. Ayr ton bölümleri için oktav değiştirme ayarlar n yap land ramazs n z. TR-31

33 Klavyedeki Ayarlar n Yap land r lmas MIDI ve Diğer Ayarlar Parametre Ayarlar 1 USB cihaz modu MIDI, Depolama Varsay lan: MIDI 2 Yerel kontrol Kapal, Aç k Varsay lan: Aç k 3 Gönderim kanal 1 ila 16 Varsay lan: 1 ct İşlem tonu dk Yedekleme dl İşlem kilidi Kapal, Aç k Varsay lan: Aç k Kapal, Aç k Varsay lan: Kapal Kapal, Aç k Varsay lan: Kapal İşlem Türü (sayfa TR-27) D D Tan mlama USB kablosuyla bilgisayara bağland ğ nda, Dijital Piyano otomatik olarak MIDI moduna girer. Kaydedici haf zas ndaki şark verilerini bir bilgisayara kaydederken ya da bilgisayardaki şark verilerini Dijital Piyano haf zas na yüklerken depolamay seçin. (sayfa TR-34) Yerel kontrol için Kapal seçimi yap lmas, Dijital Piyanonun ses kaynağ n keser; böylelikle tuşlara bas ld ğ nda Dijital Piyano herhangi bir ses ç karmaz. B MIDI kanallar ndan birini (1 ila 16) harici bir cihaza MIDI mesajlar göndermek için kullan lan Gönderim kanal olarak belirler. D D D Kapal seçimi yap lmas, FUNCTIN bas l iken bir klavye tuşuna her bas ld ğ nda işlem tonu sesi ç kmas n devre d ş b rak r. Bu ayar için Aç k seçimi yap ld ğ nda, Dijital Piyano mevcut ayarlar n *1 hat rlayacak ve yeniden aç ld ğ nda bunlar yeniden uygulayacakt r. Kapal seçimi yap ld ğ nda ise Dijital Piyano her aç ld ğ nda ayarlar *2 başlang çtaki varsay lanlar na resetlenir. Bu ayar için Aç k seçimi yap lmas Dijital Piyano düğmelerini kilitler (P (Güç) düğmesi ve kilit açma için gereken düğmeler hariç), bu şekilde hiçbir işlem gerçekleştirilemez. İstenmeden yap lan düğme işlemlerini engellemek için işlem kilidini aç n. Aç klamalar Bu ayar için Depolama seçimi yap ld ğ nda GRAND PIAN (CNCERT, MDERN) ve ELEC. PIAN 1 düğme lambalar yan p sönerken tüm diğer lambalar söner. Söz konusu anda tüm Dijital Piyano işlemleri devre d ş kal r. USB cihaz modu klavye tuşuna her bas ld ğ nda MIDI ve depolama modlar aras nda geçiş yap l r. Konser Çalma ya da Müzik Kütüphanesi playbacki devam ederken Yerel kontrol ayar değiştirilemez. Bu ayar, Dijital Piyano kapat lsa bile kay tl tutulur. Konser Çalma ya da Müzik Kütüphanesi playbacki devam ederken, metronom sesi ç karken ve kay t s ras nda işlem tonu ayar değiştirilemez. Konser Çalma ya da Müzik Kütüphanesi playbacki devam ederken, metronom sesi ç karken ve kay t s ras nda yedekleme ayar değiştirilemez. *1Aşağ daki ayarlar hat rlanmaz. Düet Modu Ayar LR (bölüm) Yerel kontrol *2İşlem tonu açma/kapama ayar hariç. Konser Çalma ya da Müzik Kütüphanesi playbacki devam ederken, metronom sesi ç karken ve kay t s ras nda işlem kilidi ayar değiştirilemez. TR-32

CTK-2090 CTK-2400 KULLANIM KILAVUZU CTK2400-TR-1A. Güvenlik Önlemleri

CTK-2090 CTK-2400 KULLANIM KILAVUZU CTK2400-TR-1A. Güvenlik Önlemleri CTK-2090 CTK-200 TR KULLANIM KILAVUZU Güvenlik Önlemleri CTK200-TR-1A Önemli! Bu ürünü kullanmaya başlamadan önce, lütfen aşağ daki önemli hususlara dikkat ediniz. Üniteye güç vermek için opsiyonel AD-E95100L

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU CTK240/245TR1A

KULLANIM KILAVUZU CTK240/245TR1A TR KULLNIM KILVUZU CTK240/245TR1 Önemli! Bu ürünü kullanmaya başlamadan önce, lütfen aşağıdaki önemli hususlara dikkat ediniz. Üniteye güç vermek için opsiyonel D-E95100L adaptörü kullanmadan önce, ilk

Detaylı

2. Temel kurulum Tan t m sayfas yazd rma... 2.1 Toner tasarruf modunu kullanma... 2.1

2. Temel kurulum Tan t m sayfas yazd rma... 2.1 Toner tasarruf modunu kullanma... 2.1 Kullan c K lavuzu Bu kullan m k lavuzu yaln zca bilgi vermek amac yla oluşturulmuştur. Burada verilen tüm bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Xerox Corporation, bu k lavuzun kullan m

Detaylı

Bu kitapta yer alan bilgilerin tümü en son ürün bilgilerini içermektedir. FIAT gerektiğinde teknik veya ticari nedenlerle bu kitapta anlatılan model

Bu kitapta yer alan bilgilerin tümü en son ürün bilgilerini içermektedir. FIAT gerektiğinde teknik veya ticari nedenlerle bu kitapta anlatılan model F Bu kitapta yer alan bilgilerin tümü en son ürün bilgilerini içermektedir. FIAT gerektiğinde teknik veya ticari nedenlerle bu kitapta anlatılan model ve tipler üzerinde her türlü değişiklik yapma hakkına

Detaylı

530.07.296 UConnect Radio Nav ING 1a Ed 18.03.2014 09:36 Sayfa 1 İÇİNDEKİLER

530.07.296 UConnect Radio Nav ING 1a Ed 18.03.2014 09:36 Sayfa 1 İÇİNDEKİLER 530.07.296 UConnect Radio Nav ING 1a Ed 18.03.2014 09:36 Sayfa 1 İÇİNDEKİLER TANITIM... 5 TAVSİYELER KUMANDALAR VE GENEL BİLGİLER... 6 TAVSİYELER... 6 MULTIMEDIA CİHAZLARI: DESTEKLENEN SES DOSYALARI VE

Detaylı

Değerli Müşterimiz, 001-130 Alfa Giulietta TR 3ed 22.06.2010 10:35 Page 1

Değerli Müşterimiz, 001-130 Alfa Giulietta TR 3ed 22.06.2010 10:35 Page 1 001-130 Alfa Giulietta TR 3ed 22.06.2010 10:35 Page 1 Değerli Müşterimiz, Alfa Romeo'yu tercih ettiğiniz için sizi tebrik eder ve teşekkür ederiz. Bu kitab, otomobilinizin özelliklerini tan man za yard

Detaylı

DIGITAL KEYBOARD CTK 2200/CTK 3200 KULLANMA KILAVUZU VE GARANTİ BELGESİ

DIGITAL KEYBOARD CTK 2200/CTK 3200 KULLANMA KILAVUZU VE GARANTİ BELGESİ DIGITAL KEYBOARD CTK 2200/CTK 3200 KULLANMA KILAVUZU VE GARANTİ BELGESİ CASIO CTK 2200/CTK 3200 TÜRKÇE TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU DİKKAT Bu alet test edilmiş ve FCC kurallarının 15. kısmına uygun olarak

Detaylı

KENWOOD MARKA TH-F7E MODEL EL TELS Z. TANITMA ve KULLANMA KILAVUZU

KENWOOD MARKA TH-F7E MODEL EL TELS Z. TANITMA ve KULLANMA KILAVUZU KENWOOD MARKA TH-F7E MODEL EL TELS Z TANITMA ve KULLANMA KILAVUZU KENWOOD TH-F7E E DUAL BAND AMATÖR EL TELS Z (KENWOOD E VERS YONLARI AVRUPA B RL ÜLKELER Ç N ÜRET LM MODELLER FADE ETMEKTED R) A.) THALATÇI

Detaylı

Değerli Müşterimiz, 001-130 Alfa Giulietta TR 3ed 17.05.2010 16:30 Page 1

Değerli Müşterimiz, 001-130 Alfa Giulietta TR 3ed 17.05.2010 16:30 Page 1 001-130 Alfa Giulietta TR 3ed 17.05.2010 16:30 Page 1 Değerli Müşterimiz, Alfa Romeo'yu tercih ettiğiniz için sizi tebrik eder ve teşekkür ederiz. Bu kitab, otomobilinizin özelliklerini tan man za yard

Detaylı

KURULUM VE PROGRAMLAMA KULAVUZU

KURULUM VE PROGRAMLAMA KULAVUZU Next Wireless Electronic Security System KURULUM VE PROGRAMLAMA KULAVUZU Ç NDEK LER Bölüm 1: Next Güvenlik Sisteminin Tan t m...... 6 Next Sistem nedir?... 6 Next mimari yap s ve kabiliyetleri... 7 Next

Detaylı

Kullan m K lavuzu FULL HD LCD Ekran

Kullan m K lavuzu FULL HD LCD Ekran Model No. TH-70LF50E TH-80LF50E Kullan m K lavuzu FULL HD LCD Ekran Türkçe Lütfen cihaz kullanmadan önce bu k lavuzu okuyun ve ileride yararlanmak üzere saklay n. Say n Panasonic Mü terisi Panasonic kullan

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. Dijital Fotoğraf Makinesi

Kullanım Kılavuzu. Dijital Fotoğraf Makinesi Dijital Fotoğraf Makinesi Tr Kullanım Kılavuzu Bu CASIO ürününü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Kullanmadan önce, bu Kullanım Kılavuzundaki tedbirleri okuduğunuzdan emin olun. Kullanım Kılavuzunu

Detaylı

Los Angeles MP72 7 641 804 310 Toronto MP73 7 643 812 310

Los Angeles MP72 7 641 804 310 Toronto MP73 7 643 812 310 Radyo / CD / MP3 / MMC Los Angeles MP72 7 641 804 310 Toronto MP73 7 643 812 310 Kullanma ve Montaj k lavuzu http://www.blaupunkt.com 2 Lütfen aç n z 1 2 3 4 5 6 12 11 10 9 8 7 13 3 KULLANIM ELEMANLARI

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. Dijital Fotoğraf Makinesi

Kullanım Kılavuzu. Dijital Fotoğraf Makinesi Tr Dijital Fotoğraf Makinesi Kullanım Kılavuzu Bu CASIO ürününü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Kullanmadan önce, bu Kullanım Kılavuzundaki tedbirleri okuduğunuzdan emin olun. Kullanım Kılavuzunu

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU KABLOSUZ TELEFON

KULLANMA KILAVUZU KABLOSUZ TELEFON KULLANMA KILAVUZU KABLOSUZ TELEFON Model ME 5050/5050A Serisi Dijital 1.8 GHz KULLANIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR: Cihazýnýzý kullanmadan önce TANITMA ve KULLANMA KILAVUZUNU dikkatlice okuyunuz. Cihazýnýzý

Detaylı

Kullanım Talimatları. Tıklayın! Doğrudan atlayabilirsiniz. İçindekiler. Dosyaları Kaydetme. Bilgisayarınızı Kullanma. Sorun Giderme.

Kullanım Talimatları. Tıklayın! Doğrudan atlayabilirsiniz. İçindekiler. Dosyaları Kaydetme. Bilgisayarınızı Kullanma. Sorun Giderme. Tıklayın! Doğrudan atlayabilirsiniz Kullanım Talimatları İçindekiler Dosyaları Kaydetme Bilgisayarınızı Kullanma Sorun Giderme Dizin TR 4-293-034-51(1) İçindekiler UYARI...5 Kullanıcılar için uyarı...7

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. Dijital Fotoğraf Makinesi

Kullanım Kılavuzu. Dijital Fotoğraf Makinesi Dijital Fotoğraf Makinesi Tr Kullanım Kılavuzu Bu CASIO ürününü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Kullanmadan önce, bu Kullanım Kılavuzundaki tedbirleri okuduğunuzdan emin olun. Kullanım Kılavuzunu

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. Dijital Fotoğraf Makinesi

Kullanım Kılavuzu. Dijital Fotoğraf Makinesi Dijital Fotoğraf Makinesi Tr Kullanım Kılavuzu Bu CASIO ürününü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Kullanmadan önce, bu Kullanım Kılavuzundaki tedbirleri okuduğunuzdan emin olun. Kullanım Kılavuzunu

Detaylı

Dijital Otomatik Kan Bas nc Ölçüm Cihaz Model M10-IT Kullan m K lavuzu

Dijital Otomatik Kan Bas nc Ölçüm Cihaz Model M10-IT Kullan m K lavuzu Dijital Otomatik Kan Bas nc Ölçüm Cihaz Model M10-IT Kullan m K lavuzu TR IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 çindekiler Üniteyi kullanmadan önce Giri...3 Önemli Güvenlik Bilgileri...4 1. Genel Bak...6 2. Haz rl

Detaylı

SX914 Dijital Projektör Kullanıcı Kılavuzu

SX914 Dijital Projektör Kullanıcı Kılavuzu SX914 Dijital Projektör Kullanıcı Kılavuzu İçindekiler Önemli güvenlik talimatları... 3 Giriş... 7 Projektörün özellikleri... 7 Ambalaj içeriği... 8 Projektör dış görünümü... 9 Kumandalar ve işlevleri...

Detaylı

DİJİTAL SES KAYIT CİHAZI. Türkçe Tanıtım ve Kullanım Kılavuzu

DİJİTAL SES KAYIT CİHAZI. Türkçe Tanıtım ve Kullanım Kılavuzu DİJİTAL SES KAYIT CİHAZI Türkçe Tanıtım ve Kullanım Kılavuzu Bir Olympus Dijital Ses Kayıt Cihazı satın aldığınız için teşekkür ederiz. Ürünün doğru ve güvenli bir şekilde kullanılmasıyla ilgili olan bu

Detaylı

DİJİTAL SES KAYIT CİHAZI

DİJİTAL SES KAYIT CİHAZI DİJİTAL SES KAYIT CİHAZI Türkçe Tanıtım TÜRKÇE TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU Bir Olympus Dijital Ses Kayıt Cihazı satın aldığınız için teşekkür ederiz. Ürünün doğru ve güvenli bir şekilde kullanılmasıyla

Detaylı

Doğrusal PCM Ses Kayıt Cihazı TÜRKÇE TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU

Doğrusal PCM Ses Kayıt Cihazı TÜRKÇE TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU DOĞRUSAL PCM SES KAYIT CİHAZI LS-5 Doğrusal PCM Ses Kayıt Cihazı TÜRKÇE TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU Olympus tan ek imkanlar için ürününüzü www.olympus-consumer.com/register adresine kayıt ettiriniz. TR

Detaylı

SH963 Dijital Projektör Kullanıcı Kılavuzu

SH963 Dijital Projektör Kullanıcı Kılavuzu SH963 Dijital Projektör Kullanıcı Kılavuzu İçindekiler Önemli güvenlik talimatları... 3 Genel Bakış... 6 Ambalaj içeriği...6 Uzaktan kumandanın pilleri...7 Uzaktan kumandanın kullanılması...7 Projektörün

Detaylı

DİJİTAL SES KAYIT CİHAZI AYRINTILI TÜRKÇE TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU

DİJİTAL SES KAYIT CİHAZI AYRINTILI TÜRKÇE TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU DİJİTAL SES KAYIT CİHAZI AYRINTILI TÜRKÇE TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU Bir Olympus Dijital Ses Kayıt Cihazı satın aldığınız için teşekkür ederiz. Ürünün doğru ve güvenli bir şekilde kullanılmasıyla ilgili

Detaylı

DİJİTAL SES KAYIT CİHAZI. Türkçe Tanıtım ve Kullanım Kılavuzu

DİJİTAL SES KAYIT CİHAZI. Türkçe Tanıtım ve Kullanım Kılavuzu DİJİTAL SES KAYIT CİHAZI Türkçe Tanıtım ve Kullanım Kılavuzu Bir Olympus Dijital Ses Kayıt Cihazı satın aldığınız için teşekkür ederiz. Ürünün doğru ve güvenli bir şekilde kullanılmasıyla ilgili olan bu

Detaylı

KX-PRX110TRW. Kullanım Kılavuzu. Dokunmatik Ekranlı Premium Tasarımlı Telefon. Model No.

KX-PRX110TRW. Kullanım Kılavuzu. Dokunmatik Ekranlı Premium Tasarımlı Telefon. Model No. Kullanım Kılavuzu Dokunmatik Ekranlı Premium Tasarımlı Telefon Model No. KX-PRX110TRW Bir Panasonic ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Lütfen bu belgeyi okuyun ve gerektiğinde başvurmak için saklayın.

Detaylı

IC Recorder. Kullanım Talimatları ICD-SX712 4-196-716-51(1) Başlarken. Temel İşlemler. Diğer Kayıt İşlemleri. Diğer Çalma İşlemleri

IC Recorder. Kullanım Talimatları ICD-SX712 4-196-716-51(1) Başlarken. Temel İşlemler. Diğer Kayıt İşlemleri. Diğer Çalma İşlemleri 4-196-716-51(1) IC Recorder Kullanım Talimatları Başlarken Temel İşlemler Diğer Kayıt İşlemleri Diğer Çalma İşlemleri Dosyaları Düzenleme Menü Fonksiyonu Hakkında Bilgisayarınızı Kullanma Ek Bilgiler Sorun

Detaylı

DOĞRUSAL PCM KAYIT CİHAZI LS-10 TR TALİMATLAR

DOĞRUSAL PCM KAYIT CİHAZI LS-10 TR TALİMATLAR Giriş Bu dokümanın içeriği önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Ürün isimleri ve model numaraları hakkındaki en son bilgiler için Müşteri Destek Merkezimizle temasa geçin. Bu dokümanın doğruluğunu

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. Dijital Fotoğraf Makinesi

Kullanım Kılavuzu. Dijital Fotoğraf Makinesi Dijital Fotoğraf Makinesi Tr Kullanım Kılavuzu Bu CASIO ürününü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Kullanmadan önce, bu Kullanım Kılavuzundaki tedbirleri okuduğunuzdan emin olun. Kullanım Kılavuzunu

Detaylı