T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ"

Transkript

1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 77 AĞUSTOS 2014 SAYI: 2683 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Sayı : /10.04/ /08/2014 Konu : Sınıf Geçme Sistemi Uygulayan Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Öğrencilerinin Okul ve İşletmelerde Mesleki Eğitim Yönergesi BAKANLIK MAKAMINA Temmuz 1997 tarihli ve 2478 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan Sınıf Geçme Sistemi Uygulayan Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Öğrencilerinin Okul ve İşletmelerde Mesleki Eğitim Yönergesi nin dayanağı olan 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında yapılan işletmelerde mesleki eğitim uygulamaları, 07 Eylül 2013 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği çerçevesinde yeniden düzenlenmiştir. Bu nedenle, uygulama olanağı kalmayan söz konusu Yönergenin yürürlükten kaldırılmasının uygun olacağı düşünülmektedir. Makamlarınızca da uygun görülmesi halinde, Sınıf Geçme Sistemi Uygulayan Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Öğrencilerinin Okul ve İşletmelerde Mesleki Eğitim Yönergesinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönerge nin aşağıdaki ekli şekliyle yürürlüğe konulmasını olurlarınıza arz ederim. Uygun görüşle arz ederim. Osman YILDIRIM Genel Müdür V. Yusuf TEKİN Müsteşar OLUR 06/08/2014 Nabi AVCI Bakan

2 1204 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Ağustos MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI SINIF GEÇME SİSTEMİ UYGULAYAN ANADOLU OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN OKUL VE İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİM YÖNERGESİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNERGE Amaç MADDE 1- (1) Temmuz 1997 tarihli ve 2478 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanarak yürürlüğe giren Sınıf Geçme Sistemi Uygulayan Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Öğrencilerinin Okul ve İşletmelerde Mesleki Eğitim Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük MADDE 2- (1) Bu Yönerge Onay tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 3- (1) Bu Yönerge hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.

3 Ağustos Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi 1205 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI Karar Sayısı : 11 Karar Tarihi : 20/02/2014 Konu : Özel Anabilim İlköğretim Kurumları Ortaokul İspanyolca Dersi (5, 6, 7 ve 8. Sınıflar) Öğretim Programı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 09/12/2013 tarihli ve /101.01/ sayılı yazısı üzerine Kurulumuzda görüşülen Özel Anabilim İlköğretim Kurumları Ortaokul İspanyolca Dersi (5, 6, 7 ve 8. Sınıflar) Öğretim Programının, Öğretim Yılından itibaren uygulanmak üzere ekli örneğine göre kabulü kararlaştırıldı. Nabi AVCI Millî Eğitim Bakanı Prof. Dr. Emin KARİP Kurul Başkanı Dr. Hüseyin ŞİRİN Prof. Dr. Mehmet BAYYİĞİT Doç. Dr. Hatice Duran YILDIZ Abdülkadir YILMAZ İbrahim BÜKEL Dr. İbrahim DEMİRCİ Doç. Dr. Güray KIRPIK

4 1206 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Ağustos TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI Karar Sayısı : 57 Karar Tarihi : 12/06/2014 Konu : Aile Eğitim Kurs Programı (0-18 Yaş Çocuğu Olan Ailelere) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün 07/05/2014 tarihli ve /101.04/ sayılı yazısı üzerine Kurulumuzda görüşülen Aile Eğitim Kurs Programı (0-18 Yaş Çocuğu Olan Ailelere) nın ekli örneğine göre uygulanması, Kurulumuzun 02/03/2010 tarihli ve 16 sayılı kararı ile kabul edilen Aile Eğitimi Kurs Programı (0-18 Yaş Çocuğu Olan Ailelere) nın uygulamadan kaldırılması hususunu uygun görüşle arz ederiz. Nabi AVCI Millî Eğitim Bakanı Prof. Dr. Emin KARİP Kurul Başkanı Kâmil YEŞİL Dr. İbrahim DEMİRCİ Dr. Mehmet SÜRMELİ (Görevli) Doç. Dr. Hatice YILDIZ Doç. Dr. Güray KIRPIK Prof. Dr. Mehmet BAYYİĞİT Dr. Hüseyin ŞİRİN

5 Ağustos Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi 1207 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI Karar Sayısı : 64 Karar Tarihi : 18/07/2014 Konu : 19. Millî Eğitim Şûrasının Toplanması 08/07/2014 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Millî Eğitim Şûrası Yönetmeliğinin 11. maddesi hükmüne göre 19. Millî Eğitim Şûrasının 2014 yılı içinde toplanması ve Şûra ile ilgili idari, mali ve diğer her türlü işlemin Şûra Genel Sekreterliği tarafından yürütülmesi hususunu uygun görüşle arz ederiz. Nabi AVCI Millî Eğitim Bakanı Prof. Dr. Emin KARİP Kurul Başkanı Dr. Cem GENÇOĞLU Kâmil YEŞİL Dr. Mehmet SÜRMELİ Doç. Dr. Güray KIRPIK ( Görevli) Prof. Dr. Mehmet BAYYİĞİT Dr. İbrahim DEMİRCİ Dr. Hüseyin ŞİRİN Doç. Dr. Hatice YILDIZ

6 1208 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Ağustos TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI Karar Sayısı : 65 Karar Tarihi : 18/07/2014 Konu : 19. Millî Eğitim Şûrasının Şûra Genel Sekreterinin Görevlendirilmesi 08/07/2014 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Millî Eğitim Şûrası Yönetmeliğinin 9. maddesi hükmüne göre 19. Millî Eğitim Şûrasının sekretarya işlerini yürütmek üzere Kurul üyesi Dr. Hüseyin ŞİRİN in Şûra Genel Sekreteri olarak görevlendirilmesi hususunu uygun görüşle arz ederiz. Nabi AVCI Millî Eğitim Bakanı Prof. Dr. Emin KARİP Kurul Başkanı Dr. Cem GENÇOĞLU Kâmil YEŞİL Dr. Mehmet SÜRMELİ Doç. Dr. Güray KIRPIK (Görevli) Prof. Dr. Mehmet BAYYİĞİT Dr. İbrahim DEMİRCİ Dr. Hüseyin ŞİRİN Doç. Dr. Hatice YILDIZ

7 Ağustos Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi 1209 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI Karar Sayısı : 66 Karar Tarihi : 18/07/2014 Konu : Askerî Liseler Gemicilik Dersi (9, 11 ve 12. Sınıflar), Havacılığa Giriş Dersi ve Temel Değerler Dersi Öğretim Programları Genelkurmay Başkanlığının 06/02/2014 tarihli ve / Eğt.D.Brys.Eğt.Ş.(2) sayılı yazısı üzerine Kurulumuzda görüşülen Askerî Liseler Gemicilk Dersi (9, 11 ve 12. Sınıflar), Havacılığa Giriş Dersi ve Temel Değerler Dersi Öğretim Programlarının, Öğretim Yılından itibaren ekli örneklerine göre uygulanması hususunu uygun görüşle arz ederiz. Nabi AVCI Millî Eğitim Bakanı Prof. Dr. Emin KARİP Kurul Başkanı Dr. Cem GENÇOĞLU Kâmil YEŞİL Dr. Mehmet SÜRMELİ Doç. Dr. Güray KIRPIK (Görevli) Prof. Dr. Mehmet BAYYİĞİT Dr. İbrahim DEMİRCİ Dr. Hüseyin ŞİRİN Doç. Dr. Hatice YILDIZ

8 1210 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Ağustos TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI Karar Sayısı : 67 Karar Tarihi : 18/07/2014 Konu : Silahlı Kuvvetler Bando Astsubay Hazırlama Okulu Çalgı (Bariton, Bas, Fagot, Flüt, Klarnet, Korno, Obua, Saksafon, Trombon, Trompet-Kornet-Büğlü, Vurmalı Çalgılar) Dersi (9, 10, 11 ve 12. Sınıflar), Piyano Dersi (10, 11 ve 12. Sınıflar), Koro Dersi (10, 11 ve 12. Sınıflar), Armoniye Giriş Dersi, Çalgı Bilgisi Dersi, Müziğe Giriş Dersi (9 ve 10. Sınıflar), Müzik Tarihi Dersi (11 ve 12. Sınıflar) ve Orkestra Dersi (11 ve 12. Sınıflar) Öğretim Programları Genelkurmay Başkanlığının 01/04/2014 tarihli ve / Eğt.D.Brys.Eğt.Ş. sayılı yazısı üzerine Kurulumuzda görüşülen Silahlı Kuvvetler Bando Astsubay Hazırlama Okulu Çalgı (Bariton, Bas, Fagot, Flüt, Klarnet, Korno, Obua, Saksafon, Trombon, Trompet-Kornet-Büğlü, Vurmalı Çalgılar) Dersi (9, 10, 11 ve 12. Sınıflar), Piyano Dersi (10, 11 ve 12. Sınıflar), Koro Dersi (10, 11 ve 12. Sınıflar), Armoniye Giriş Dersi, Çalgı Bilgisi Dersi, Müziğe Giriş Dersi (9 ve 10. Sınıflar), Müzik Tarihi Dersi (11 ve 12. Sınıflar) ve Orkestra Dersi (11 ve 12. Sınıflar) Öğretim Programlarının, Öğretim Yılından itibaren ekli örneklerine göre uygulanması hususunu uygun görüşle arz ederiz. Nabi AVCI Millî Eğitim Bakanı Prof. Dr. Emin KARİP Kurul Başkanı Dr. Cem GENÇOĞLU Kâmil YEŞİL Dr. Mehmet SÜRMELİ Doç. Dr. Güray KIRPIK (Görevli) Prof. Dr. Mehmet BAYYİĞİT Dr. İbrahim DEMİRCİ Dr. Hüseyin ŞİRİN Doç. Dr. Hatice YILDIZ

9 Ağustos Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi 1211 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI Karar Sayısı : 68 Karar Tarihi : 31/07/2014 Konu : Polis Koleji Haftalık Ders Çizelgesi Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Koleji Müdürlüğünün 01/07/2014 tarihli ve (31247)/ sayılı yazısı üzerine Polis Koleji Haftalık Ders Çizelgesinin, Öğretim Yılından itibaren 9 ve 10. Sınıflardan başlamak üzere kademeli olarak ekli örneğine göre uygulanması, Kurulumuzun 31/07/2013 tarihli ve 106 sayılı kararıyla kabul edilen Polis Koleji Haftalık Ders Çizelgesinin, Öğretim Yılından itibaren 9 ve 10. sınıflardan başlamak üzere kademeli olarak uygulamadan kaldırılması hususunu uygun görüşle arz ederiz. Nabi AVCI Millî Eğitim Bakanı Prof. Dr. Emin KARİP Kurul Başkanı Dr. Cem GENÇOĞLU Doç. Dr. Güray KIRPIK Kamil YEŞİL Dr. İbrahim DEMİRCİ Dr. Mehmet SÜRMELİ (Görevli) Doç. Dr. Hatice YILDIZ Prof. Dr. Mehmet BAYYİĞİT Dr. Hüseyin ŞİRİN

10 1212 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Ağustos DERS KATEGORİLERİ ORTAK DERSLER SEÇMELİ DERSLER POLİS KOLEJİ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ DERSLER SINIF SINIF SINIF SINIF DİL VE ANLATIM (*) TÜRK EDEBİYATI DİN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK BİLGİSİ TARİH T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK COĞRAFYA MATEMATİK FİZİK KİMYA BİYOLOJİ SAĞLIK BİLGİSİ FELSEFE BİRİNCİ YABANCI DİL İKİNCİ YABANCI DİL BEDEN EĞİTİMİ GÖRSEL SANATLAR / MÜZİK TRAFİK VE İLK YARDIM ORTAK DERS SAATİ TOPLAMI SEÇMELİ DİL VE ANLATIM (2) - - (2)(3) (2)(3) DİL VE ANLATIM SEÇMELİ TÜRK EDEBİYATI (2) - - (1)(2) (1)(2) DİKSİYON VE HİTABET (1) (1) (1) (1) (1) OSMANLI TÜRKÇESİ (3) (2) (2) (2) (2) TEMEL MATEMATİK (2) - - (2) (2) İLERİ MATEMATİK (2) - - (5)(6) (5)(6) MATEMATİK VE FEN İLERİ FİZİK (2) - - (3)(4) (3)(4) BİLİMLERİ İLERİ KİMYA (2) - - (3)(4) (3)(4) İLERİ BİYOLOJİ (2) - - (2)(3) (2)(3) ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ (1) (1)(2) (1)(2) (1)(2) (1)(2) SEÇMELİ TARİH (1) - - (2)(4) - ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ (1) (2)(4) SEÇMELİ COĞRAFYA (2) - - (2)(4) (2)(4) PSİKOLOJİ (1) - - (1)(2) (1)(2) SOSYOLOJİ (1) - - (1)(2) (1)(2) MANTIK (1) - - (1)(2) (1)(2) SOSYAL BİLİMLER BİLGİ KURAMI (1) (1)(2) (1)(2) (1)(2) (1)(2) SEÇMELİ FELSEFE (1) (1)(2) DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI (1) (1) (1) (1) (1) İŞLETME (1) (2) (2) (2) (2) EKONOMİ (1) (2) (2) (2) (2) GİRİŞİMCİLİK (1) (1) (1) (1) (1) YÖNETİM BİLİMİ (1) (2) (2) (2) (2) ULUSLARARASI İLİŞKİLER (1) (2) (2) (2) (2) DİN, AHLAK VE DEĞERLER YABANCI DİLLER VE EDEBİYATI SPOR VE SOSYAL ETKİNLİK GÜZEL SANATLAR BİLİŞİM MESLEKİ DERSLER KUR'AN-IKERİM (4) (1)(2) (1)(2) (1)(2) (1)(2) HZ.MUHAMMED'İN HAYATI (4) (1)(2) (1)(2) (1)(2) (1)(2) TEMEL DİNİ BİLGİLER (2) (1)(2) (1)(2) (1)(2) (1)(2) SEÇMELİ BİRİNCİ YABANCI DİL (3) - (2)(4) (2)(8) (2)(8) SEÇMELİ İKİNCİ YABANCI DİL (2) - - (2)(4) (2)(4) ALMAN EDEBİYATI (1) (1)(2) (1)(2) (1)(2) (1)(2) İNGİLİZ EDEBİYATI (1) (1)(2) (1)(2) (1)(2) (1)(2) FRANSIZ EDEBİYATI (1) (1)(2) (1)(2) (1)(2) (1)(2) SEÇMELİ BEDEN EĞİTİMİ (3) - (2) (2) (2) SOSYAL ETKİNLİK (1) (1)(2) (1)(2) (1)(2) (1)(2) TEMEL SPOR EĞİTİMİ (2) - (2)(4) (2)(4) (2)(4) SEÇMELİ GÖRSEL SANATLAR (4) (1)(2) (1)(2) (1)(2) (1)(2) ŞEÇMELİ MÜZİK (4) (1)(2) (1)(2) (1)(2) (1)(2) SANAT TARİHİ (1) (1)(2) (1)(2) (1)(2) (1)(2) DRAMA (1) (1) (1) (1) (1) ÇAĞDAŞ DÜNYA SANATI (1) (1)(2) (1)(2) (1)(2) (1)(2) ESTETİK (1) (1) (1) (1) (1) BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ (1) (1)(2) (1)(2) (1)(2) (1)(2) PROJE HAZIRLAMA (1) (1)(2) (1)(2) (1)(2) (1)(2) POLİS MESLEK BİLGİSİ (2) - (1)(2) (1)(2) - YAKIN SAVUNMA TAKTİKLERİ (2) - - (1)(2) (1)(2) SEÇİLEBİLECEK DERS SAATİ SAYISI REHBERLİK VE YÖNLENDİRME TOPLAM DERS SAATİ AÇIKLAMALAR: 1. (*) Yılsonu başarı ortalaması ile başarılı sayılamayacak derstir. 2. Ortak dersler ile seçmeli derslerde Talim ve Terbiye Kurulunca kabul edilen programlar uygulanır. 3. Yabancı dil dersleri Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Rusça derslerinden seçilerek uygulanır. 4. Polis Meslek Bilgisi ve Yakın Savunma Taktikleri derslerinde Talim ve Terbiye Kurulunun 26/09/2011 tarih ve 143 sayılı kararıyla kabul edilen öğretim programları esas alınarak zümre öğretmenler kurulunca hazırlanacak programlar uygulanır.

11 Ağustos Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi 1213 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI Karar Sayısı : 72 Karar Tarihi : 31/07/2014 Konu : Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesinin Bazı Alanlarına Ait Haftalık Ders Çizelgeleri ile Çerçeve Öğretim Programlarında Değişiklik Yapılması Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün 09/07/2014 tarihli ve /101.03/ sayılı yazısı üzerine Kurulumuzun 02/06/2014 tarihli ve sayılı kararları ile kabul edilen; 1. Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Gıda Teknolojisi Alanı (Gıda Kalite Kontrol, Gıda İşletme Dalları) Haftalık Ders Çizelgesinin Dal Dersleri bölümüne Çay İşleme dersinin eklenmesi, 2. Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Sağlık Hizmetleri Alanı (Ebe Yardımcılığı, Hemşire Yardımcılığı, Sağlık Teknisyenliği Dalları) Haftalık Ders Çizelgesinin Ortak Alan Dersleri bölümünde yer alan Anatomi ve Fizyolojisi dersinin adının Anatomi ve Fizyoloji ; Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Sağlık Hizmetleri Alanı Çerçeve Öğretim Programında yer alan Doğum Öncesi Bakım ve Doğum dersinin adının Doğum Öncesi İzlem ve Doğum ; Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı Alanı Çerçeve Öğretim Programında yer alan Kuluçka Tekniği dersinin adının Kuluçka Bilgisi ve Tekniği, Pet Hayvancılığı dersinin adının ise Pet Hayvanları olarak değiştirilmesi hususunu uygun görüşle arz ederiz. Nabi AVCI Millî Eğitim Bakanı Prof. Dr. Emin KARİP Kurul Başkanı Dr. Cem GENÇOĞLU Kamil YEŞİL Dr. Mehmet SÜRMELİ Doç. Dr. Güray KIRPIK (Görevli) Prof. Dr. Mehmet BAYYİĞİT Dr. İbrahim DEMİRCİ Dr. Hüseyin ŞİRİN Doç. Dr. Hatice YILDIZ

12 1214 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Ağustos TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI Karar Sayısı : 73 Karar Tarihi : 14/08/2014 Konu : Özel Temel Lise Haftalık Ders Çizelgesi Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 15/07/2014 tarihli ve /121/ sayılı yazısı üzerine Kurulumuzda görüşülen Özel Temel Lise Haftalık Ders Çizelgesinin, Öğretim Yılından itibaren ekli örneğine göre uygulanması hususunu uygun görüşle arz ederiz. Nabi AVCI Millî Eğitim Bakanı Prof. Dr. Emin KARİP Kurul Başkanı Dr. Cem GENÇOĞLU Kamil YEŞİL Dr. Mehmet SÜRMELİ Doç. Dr. Güray KIRPIK Dr. İbrahim DEMİRCİ Doç. Dr. Hatice YILDIZ Prof. Dr. Mehmet BAYYİĞİT Dr. Hüseyin ŞİRİN

13 Ağustos Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi 1215 ÖZEL TEMEL LİSE HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ D E R S L E R S I N I F L A R DİL VE ANLATIM* TÜRK EDEBİYATI* DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ* TARİH* T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK* COĞRAFYA* MATEMATİK* FİZİK* KİMYA* BİYOLOJİ* FELSEFE* BİRİNCİ YABANCI DİL* 3+(3) 2+(2) 2+(2) 2+(2) GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK* SAĞLIK BİLGİSİ TRAFİK VE İLK YARDIM ORTAK DERS SAATİ TOPLAMI-YÜZYÜZE EĞİTİM ORTAK DERS SAATİ TOPLAMI-UZAKTAN EĞİTİM SEÇMELİ DİL VE ANLATIM (2)* DİL VE ANLATIM SEÇMELİ TÜRK EDEBİYATI (2)* DİKSİYON VE HİTABET (1)* OSMANLI TÜRKÇESİ (3)* TEMEL MATEMATİK (2) İLERİ MATEMATİK (2)* MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ İLERİ FİZİK (2)* İLERİ KİMYA (2)* İLERİ BİYOLOJİ (2)* ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ (1) (1)(2) (1)(2) (1)(2) (1)(2) SEÇMELİ TARİH (1)* ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ (1)* SEÇMELİ COĞRAFYA (2)* PSİKOLOJİ (1)* - - (1)(2) (1)(2) SOSYOLOJİ (1)* - - (1)(2) (1)(2) MANTIK (1)* - - (1)(2) (1)(2) SOSYAL BİLİMLER BİLGİ KURAMI (1) (1)(2) (1)(2) (1)(2) (1)(2) SEÇMELİ FELSEFE (1) (1)(2) DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI (1) İŞLETME (1) EKONOMİ (1) GİRİŞİMCİLİK (1) YÖNETİM BİLİMİ (1) ULUSLARARASI İLİŞKİLER (1) KUR AN-I KERİM (4)* DİN, AHLÂK VE DEĞERLER HZ. MUHAMMED İN HAYATI (4) TEMEL DİNÎ BİLGİLER (2) (1)(2) (1)(2) (1)(2) (1)(2) SEÇMELİ BİRİNCİ YABANCI DİL (2)* - - (2)(10) (2)(10) SEÇMELİ İKİNCİ YABANCI DİL (2)* 2 2 (2)(4) (2)(4) YABANCI DİLLER VE EDEBİYATI ALMAN EDEBİYATI (1) (1)(2) (1)(2) (1)(2) (1)(2) İNGİLİZ EDEBİYATI (1) (1)(2) (1)(2) (1)(2) (1)(2) FRANSIZ EDEBİYATI (1) (1)(2) (1)(2) (1)(2) (1)(2) SPOR VE SOSYAL ETKİNLİK SEÇMELİ BEDEN EĞİTİMİ (4)* SOSYAL ETKİNLİK (1) (1)(2) (1)(2) (1)(2) (1)(2) SEÇMELİ GÖRSEL SANATLAR (4)* GÜZEL SANATLAR SEÇMELİ MÜZİK (4)* SANAT TARİHİ (1) DRAMA (1) BİLİŞİM BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ (1) (1)(2) (1)(2) (1)(2) (1)(2) PROJE HAZIRLAMA (1) (1)(2) (1)(2) (1)(2) (1)(2) SEÇİLEBİLECEK DERS SAATİ SAYISI REHBERLİK VE YÖNLENDİRME TOPLAM DERS SAATİ ORTAK DERSLER SEÇMELİ DERSLER AÇIKLAMALAR: 1) Ortak dersler ve seçmeli derslerden "*" işaretli olanlar yüz yüze eğitim şeklinde verilecektir. 2) Yabancı dil dersinde + ile belirtilen kısım uzaktan eğitimle okutulacaktır. 3) Uzaktan eğitim yoluyla verilecek dersler kurum yönetiminin takdirine bağlı olarak yüz yüze eğitim şeklinde de verilebilir. 4) İsteyen kurumlarda haftalık on (10) ders saatine kadar kurum ve çevrenin şartları ile öğrencilerin bireysel özellikleri ve ihtiyaçları dikkate alınarak; sanat etkinlikleri, sportif çalışmalar, sosyal ve kültürel etkinlikler ile her türlü eğitici faaliyetlerin gerçekleştirilmesi kurum yönetiminin kararına bağlı olarak uygulanabilir. 5) Ders çizelgesinin uygulanmasında; Talim ve Terbiye Kurulunun 27/01/2014 tarihli ve 6 sayılı kararı ile kabul edilen haftalık ders çizelgesinin açıklamalar bölümünde yer alan hükümler uygulanır.

14 1216 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Ağustos TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI Sayı : 74 Tarihi : Konu : Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları ile Eki Çizelgede Değişiklik Yapılması Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün 20/06/ /350/ ;03/04/ /350/ tarihli ve sayılı yazıları üzerine Kurulumuzda görüşülen Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları İle Eki Çizelgede ekli örneğine göre değişiklik yapılması hususunu uygun görüşle arz ederiz. Nabi AVCI Millî Eğitim Bakanı Prof. Dr. Emin KARİP Kurul Başkanı Dr. Cem GENÇOĞLU Doç. Dr. Güray KIRPIK (Görevli) Prof. Dr. Mehmet BAYYİĞİT Kâmil YEŞİL Dr. İbrahim DEMİRCİ Dr. Hüseyin ŞİRİN Dr. Mehmet SÜRMELİ (Görevli) Doç. Dr. Hatice YILDIZ

15 Ağustos Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi 1217 ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ESASLAR MADDE 1 Mart 2014 tarihli ve 2678 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları nın geçici 7 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 2 Bu esaslar eki Çizelgenin 7, 8, 25, 29, 38, 46, 57, 63 ve 66 ncı sıra numaralı bölümleri ekte yer alan şekilde değiştirilmiştir. MADDE 3 Bu esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 4 Bu esaslar ile ilgili hükümleri Millî Eğitim Bakanı yürütür.

16 1218 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Ağustos ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARINA İLİŞKİN ÇİZELGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ÇİZELGE SIRA NO ATAMAYA ESAS OLAN ALAN MEZUN OLDUĞU YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI/FAKÜLTE OKUTACAĞI DERSLER 7 Beden Eğitimi 8 Bilişim Teknolojileri 1. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 2. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (*) 3. Spor Bilimleri Fakültesi (*) 1. Bilgisayar Öğretmenliği 2. Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği 3. Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği 4. Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği/Eğitimi 5. Bilgisayar Mühendisliği(*) 6. Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği (*) 7. Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği (*) 8. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (**) 9. Matematik-Bilgisayar Bölümü (*) (**) 10. İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri (*) (**) 11. Bilgisayar Teknolojisi Bölümü/Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü (*) (**) 12. Bilgi Teknolojileri (*) (**) 13. Yazılım Mühendisliği (*) 14. Bilişim Sistemleri Mühendisliği (*) 15. Bilgisayar ve Kontrol Teknolojisi Öğretmenliği 16. Elektronik ve Bilgisayar Bölümü (*) 17. Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü(*) 18. Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (*) 19. Bilgisayar Bilimleri(*) (**) Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarına Atanamazlar. Beden Eğitimi Trafik ve İlk Yardım Sağlık Bilgisi Spor Etkinlikleri Halk Oyunları Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin Spor Alanı ile ilgili Dersleri Beden Eğitimi ve Sporla ilgili diğer dersler Beden Eğitimi ve Spor Spor ve Fiziki Etkinlikler Bilişim Teknolojileri Alanının; Bilgisayar Teknik Servisi Ağ İşletmenliği Web Programcılığı Veri Tabanı Programcılığı dallarının alan/dal dersleri Diğer alanların Bilişim Teknolojileri alanına ait alan/dal dersleri ve modülleri Bilişim Teknolojileri Küreselleşen Toplumda İletişim Teknolojileri Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Medya Okuryazarlığı

17 Ağustos Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi 1219 SIRA NO ATAMAYA ESAS OLAN ALAN MEZUN OLDUĞU YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI/FAKÜLTE OKUTACAĞI DERSLER 25 Gazetecilik 29 Görsel Sanatlar 38 İmam- Hatip Lisesi Meslek Dersleri 1. Gazetecilik (*) 2. Gazetecilik ve Halkla İlişkiler (*) 3. Televizyon Gazeteciliği (*) 4. Medya İletişim Sistemleri (*) 5. Medya ve İletişim Sistemleri (*) 6. Basım ve Yayımcılık (*) 7. Basın ve Yayın (*) 8. İletişim (*) 9. İletişim Sanatları (*) 10. Medya ve İletişim (*) 11. İletişim Tasarımı ve Yönetimi (*) 1. Resim Öğretmenliği 2. Resim - İş Öğretmenliği 3. Resim (*) 4. Geleneksel Türk Sanatları (*) 5. Geleneksel Türk El Sanatları (*) 1. İlahiyat Fakültesi (*) 2. İlahiyat Bilimleri Fakültesi (*) 3. Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Fakültesi (*) 4. Dinî İlimler Fakültesi (*) 5. İslami İlimler Fakültesi (*) Gazetecilik Alanının; Yazılı Basın Muhabirliği TV Muhabirliği Sayfa Sekreterliği Foto Muhabirliği dallarının alan/dal dersleri Diğer alanların Gazetecilik Alanına ait alan/dal dersleri ve modülleri Küreselleşen Toplumda İletişim Teknolojileri Resim Görsel Sanatlar Sanat Etkinlikleri Sanat Tarihi Görme Engelliler Okulları Modelaj-İş Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin Görsel Sanatlar alanı ile ilgili dersleri Diğer alanların Resim ile ilgili dersleri Görsel Sanatlar (Resim, Geleneksel Sanatlar, Plastik Sanatlar v.b) (Ortaokul) Ebru İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Temel İslam Bilimleri Dersleri Osmanlı Türkçesi Arapça Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Din Kültürü ve Meslek Ahlakı İmam Hatip Ortaokullarında okutulan Kur an-ı Kerim, Hz Muhammed in Hayatı ve Temel Dinî Bilgiler Dersleri Ortaokullarda ve Liselerde Okutulan Din, Ahlak ve Değerler alanındaki dersler Türk İslam Sanatları dersleri (**) (**) Öncelikli olarak bu derslerle ilgili sertifikası olan ve/veya lisans/lisansüstü öğrenimleri sırasında bu dersleri aldığını belgelendiren tüm alan öğretmenleri tarafından okutulur.

18 1220 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Ağustos SIRA NO ATAMAYA ESAS OLAN ALAN MEZUN OLDUĞU YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI/FAKÜLTE OKUTACAĞI DERSLER 46 Konaklama ve Seyahat Hizmetleri 1. Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Öğretmenliği 2. Konaklama İşletmeciliği Öğretmenliği 3. Turizm Öğretmenliği 4. Turizm ve Otelcilik Grubu Öğretmenliği 5. Turizm İşletmeciliği Öğretmenliği/Eğitimi 6. Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Öğretmenliği/Eğitimi 7. Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği (*) 8. Turizm İşletmeciliği (*) 9. Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu (*) 10. Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu (*) 11. Turizm ve Otel İşletmeciliği (*) 12. Konaklama İşletmeciliği (*) 13. Seyahat İşletmeciliği (*) 14. Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik (*) 15. Turizm ve Büro Yönetimi (*) 16. Turizm ve Rehberlik (*) 17. Turizm ve Otelcilik (*) Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanının; Ön Büro Kat Hizmetleri Operasyon Rezervasyon dallarının alan/dal dersleri Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanının; Servis Bar Hosteslik dallarının alan/dal dersleri Eğlence Hizmetleri Alanının; Animatörlük Çocuk Animatörlüğü dallarının alan/dal dersleri Pazarlama ve Perakende Alanının; Satış Elemanlığı Sigortacılık Emlak Komisyonculuğu Gıda Satış Elemanlığı dallarının alan/dal dersleri Ön Büro Teknolojisi Alanının teorik ve uygulamalı meslek dersleri Kat Hizmetleri Teknolojisi alanının teorik ve uygulamalı meslek dersleri Yiyecek ve İçecek Servisi Teknolojisi Alanının teorik ve uygulamalı meslek dersleri Diğer alanların Konaklama ve Seyahat Hizmetleri alanına ait alan/dal dersleri ve modülleri İşletme Bilgisi ve Toplam Kalite Yönetimi Girişimcilik SIRA NO ATAMAYA ESAS OLAN ALAN MEZUN OLDUĞU YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI/FAKÜLTE OKUTACAĞI DERSLER 57 Muhasebe ve Finansman 1. Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği 2. İşletme Öğretmenliği/Eğitimi 3. İktisat (*) (**) 4. İşletme (*) (**) 5. Maliye (*) (**) (**) 1, 2 nci sıradaki bölüm mezunlarınca ihtiyacın karşılanamaması durumunda atanırlar. Muhasebe ve Finansman Alanının; Bilgisayarlı Muhasebe Dış Ticaret Ofis Hizmetleri Finans ve Borsa Hizmetleri dallarının alan/dal dersleri Pazarlama ve Perakende Alanının; Satış Elemanlığı Sigortacılık Emlak Komisyonculuğu Gıda Satış Elemanlığı dallarının alan/dal dersleri Ulaştırma Hizmetleri Alanının; Lojistik dalının alan/dal dersleri ve modülleri Diğer alanların Muhasebe ve Finansman alanına ait alan/dal dersleri ve modülleri İşletme Bilgisi ve Toplam Kalite Yönetimi Girişimcilik Ustalık Dönemi Ortak Dersler (**) (**) Ustalık döneminde okutulan muhasebeye ait ortak dersler

19 Ağustos Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi 1221 SIRA NO ATAMAYA ESAS OLAN ALAN MEZUN OLDUĞU YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI/FAKÜLTE OKUTACAĞI DERSLER Pazarlama ve Perakende Alanının; Satış Elemanlığı Sigortacılık Emlak Komisyonculuğu Gıda Satış Elemanlığı dallarının alan/dal dersleri Ulaştırma Hizmetleri Alanının; Lojistik Dalının alan/dal dersleri Muhasebe ve Finansman Alanının; Dış Ticaret ve Ofis Hizmetleri Finans ve Borsa Hizmetleri dallarının alan/dal dersleri 63 Pazarlama ve Perakende 1. Pazarlama Öğretmenliği 2. Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği (**) 3. Büro Yönetimi Öğretmenliği (**) 4. İşletme Öğretmenliği/Eğitimi (**) 5. Konaklama İşletmeciliği Öğretmenliği (**) 6. Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Öğretmenliği/Eğitimi (**) 7. İktisat (*) (**) 8. İşletme (*) (**) 9. Maliye (*) (**) (**) 1 inci sıradaki bölüm mezunlarınca ihtiyacın karşılanamaması durumunda atanırlar. Diğer Alanların Pazarlama ve Perakende alanına ait alan/dal dersleri ve modülleri Ayakkabı, Deri ve Yan Ürünleri Satış Elemanlığı Elektrik ve Elektronik Malzemeler Satış Elemanlığı Giyim ve Giyim Aksesuarları Satış Elemanlığı İnşaat Malzemeleri Satış Elemanlığı Kantin İşletmeciliği Kırtasiye ve Kitap Satış Elemanlığı Meyve ve Sebze Satış Elemanlığı Mobilya Satış Elemanlığı Oto Yedek Parça Satış Elemanlığı Saat, Elektrikli Aletler ve Elektronik Araçlar Satış Elemanlığı Sanayi Makineleri Satış Elemanlığı Şarküteri, Bakkal Gıda Pazarlama Satış Elemanlığı Tarım Ürünleri Satış Elemanlığı Tıbbî Araçlar ve Malzemeleri Satış Elemanlığı Su ve Deniz Ürünleri Satış Elemanlığı dallarının alan ortak dersleri Ustalık Dönemi Ortak Dersler

20 1222 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Ağustos SIRA NO ATAMAYA ESAS OLAN ALAN MEZUN OLDUĞU YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI/FAKÜLTE OKUTACAĞI DERSLER 1. Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümü (*) 2. Radyo, TV ve Sinema (*) 3. Radyo, Televizyon ve Sinema (*) 4. Radyo ve Televizyon Bölümü (*) 5. Radyo-TV-Sinema (*) 6. Radyo-TV-Sinema ve Görsel Sanatlar (*) Radyo - Televizyon Alanının; Radyo - Televizyon Programcılığı Grafik - Animasyon Kameramanlık Teknik Yapım - Yayın dallarının alan/dal dersleri 66 Radyo - Televizyon 7. Sinema ve Televizyon Bölümü (*) 8. Medya İletişim Sistemleri (*) 9. Medya ve İletişim Sistemleri (*) 10. İletişim (*) Diğer alanların Radyo - Televizyon alanına ait alan/dal dersleri ve modülleri Medya Okuryazarlığı 11. İletişim Sanatları (*) 12. Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (*) 13. Medya ve İletişim (*) 14. İletişim Tasarımı ve Yönetimi (*)

21 Ağustos Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi 1223 D U Y U R U L A R DUYURU Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ve Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce hazırlatılan ve aşağıda kimlik bilgileri verilen eğitim araçları, Öğretim Yılından itibaren eğitim aracı olarak okutulmak üzere eğitim öğretim açısından Kurulumuzca uygun bulunmuştur. İlgililere duyurulur. Prof. Dr. Emin KARİP Kurul Başkanı Eğitim Aracının Adı Yazarı/Yazarları Yayınevi Yrd.Doç. Dr. Fatma ÜNAL Yrd.Doç. Dr.Selahattin KAYMAKÇI Yrd.Doç. Dr. Ömer Faruk SÖNMEZ Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu Dr. Süleyman YİĞİTTİR Hukuk ve Adalet Doç. Dr. Ferhat CANBOLAT MEB İsmail AKSEL Kubilay İNAN Sadi DEMİR Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu Medya Okur Yazarlığı Prof.Dr. Erol Nezin ORHON Prof. Dr. Nilüfer PEMBECİOĞLU Yrd.Doç. Dr. Adnan ALTUN Yrd.Doç. Sait TÜZEL MEB Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu Hz. Muhammed in Hayatı 7 Ortaöğretim Hz. Muhammed in Hayatı 11 İmam Hatip Ortaokulu Temel Dini Bilgiler (İslam, 7) Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu Kur an-ı Kerim 7 Ortaöğretim Kur an-ı Kerim 11 Yrd. Doç. Dr. Recep Orhan ÖZEL Ekrem KARAARSLAN Zafer SÖĞÜT Ahmet YAPICI Ali Sacit TÜRKER Ekrem ÖZBAY Dr. Mehmet AKGÜL Ahmet YAPICI Ali Sacit TÜRKER Ekrem ÖZBAY Dr. Mehmet AKGÜL Faruk SALMAN Nazif YILMAZ Faruk SALMAN Nazif YILMAZ MEB MEB MEB MEB MEB

22 1224 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Ağustos VALİLİĞİNDEN Aşağıda adı, soyadı, görev yeri yazılı stajyerlerin, karşılarında belirtilen onay doğrultusunda adaylıkları kaldırılmıştır. İlgililere duyurulur. ADI SOYADI GÖREV YERİ Adaylığın Kaldırıldığına Dair Onayın Tarih ve Sayısı Hüseyin TALAŞ Amasya-Göynücek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 23/07/ Özlem TEKCAN TUTKUN Amasya-Göynücek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 23/07/ Cafer AYDIN Amasya-Gümüşhacıköy İlçe Milli Eğitim Müd. 23/07/ Cengiz ŞEKER Amasya-Gümüşhacıköy İlçe Milli Eğitim Müd. 23/07/ Mustafa ÇEVİKYİĞİT Amasya-Hamamözü Adil Candemir ÇPL 23/07/ Salih ANKARA Amasya-Merzifon Fen Lisesi 23/07/ Deniz MESCİ Amasya-Merzifon İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 23/07/ Elif BELDEK Amasya-Merzifon İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 23/07/ Sebiha ERMİSKET Amasya-Merzifon Kız Teknik ve Meslek Lisesi 23/07/ Yolsu ÖZDEMİR Amasya-Suluova Anadolu Sağlık Meslek Lisesi 23/07/ Filiz KOPARICI Amasya-Suluova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 23/07/ Hayati TÖNGÜŞ Amasya-Suluova Şehit M. Saygün Anadolu Lis. 23/07/ Uğur EVREN Amasya-Suluova Zübeyde Hanım İÖO 23/07/ Fadime AY Amasya-Taşova Uluköy Ş.K.M. Düzgün Ort. 23/07/ Mehmet Emin TURAN Amasya-Merkez İl Milli Eğitim Müdürlüğü 23/07/ Merve ÇAĞLAYAN Amasya-Merkez İl Milli Eğitim Müdürlüğü 23/07/ Mustafa İKİZ Amasya-Merkez İl Milli Eğitim Müdürlüğü 23/07/ Osman KORKMAZ Amasya-Merkez İl Milli Eğitim Müdürlüğü 23/07/ Rabia YÜCEL Amasya-Merkez İl Milli Eğitim Müdürlüğü 23/07/ Yılmaz ERGİN Amasya-Merkez İl Milli Eğitim Müdürlüğü 23/07/ İbrahim HOLAT Amasya-Merkez 75. Yıl İMKB Bayezit İÖO 23/07/ Harun KAVAKLI Amasya-Merkez Atatürk Anadolu Lisesi 23/07/ Mutlu KÖYBAŞI Amasya-Merkez Ez.Pazar Atatürk Ortaokulu 23/07/ Musa DAĞISTAN Amasya-Merkez Göyhöyük Tar. Mes. Lisesi 23/07/ Can YILDIRMAZ Amasya-Merkez Halk Eğitim Merkz. ve A.S.O. 23/07/ Seda YİĞİT Amasya-Merkez Kayabaşı Ortaokulu 23/07/ Hasan Hüseyin DİLİBAL Amasya-Merkez Macit Zeren Fen Lisesi 23/07/ Ahmet KAHVECİ Amasya-Merkez Z. Hanım Üçler İlkokulu 23/07/

23 Ağustos Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi 1225 İ Ç İ N D E K İ L E R Sayfa No Sınıf Geçme Sistemi Uygulayan Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Öğrencilerinin Okul ve İşletmelerde Mesleki Eğitim Yönergesi Özel Anabilim İlköğretim Kurumları Ortaokul İspanyolca Dersi (5, 6, 7 ve 8. Sınıflar) Öğretim Programı Aile Eğitim Kurs Programı (0-18 Yaş Çocuğu Olan Ailelere) Millî Eğitim Şûrasının Toplanması Millî Eğitim Şûrasının Şûra Genel Sekreterinin Görevlendirilmesi Askerî Liseler Gemicilik Dersi (9, 11 ve 12. Sınıflar), Havacılığa Giriş Dersi ve Temel Değerler Dersi Öğretim Programları 7. Silahlı Kuvvetler Bando Astsubay Hazırlama Okulu Çalgı (Bariton, Bas, Fagot, Flüt, Klarnet, Korno, Obua, Saksafon, Trombon, Trompet-Kornet-Büğlü, Vurmalı Çalgılar) Dersi (9, 10, 11 ve 12. Sınıflar), Piyano Dersi (10, 11 ve 12. Sınıflar), Koro Dersi (10, 11 ve 12. Sınıflar), Armoniye Giriş Dersi, Çalgı Bilgisi Dersi, Müziğe Giriş Dersi (9 ve 10. Sınıflar), Müzik Tarihi Dersi (11 ve 12. Sınıflar) ve Orkestra Dersi (11 ve 12. Sınıflar) Öğretim Programları Polis Koleji Haftalık Ders Çizelgesi Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesinin Bazı Alanlarına Ait Haftalık Ders Çizelgeleri ile Çerçeve Öğretim Programlarında Değişiklik Yapılması Özel Temel Lise Haftalık Ders Çizelgesi 11. Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları ile Eki Değişiklik Yapılması Duyurular 1223 İNTERNET ADRESİ Tebliğler Dergisi, elektronik ortamda yayımlandığından abone kaydı alınmamaktadır. Tel: 0 (312) (312) Tel: 0 (312) /246 Fax: 0 (312) DEVLET KİTAPLARI DÖNER SERMAYE MÜDÜRLÜĞÜ - ANKARA 2014

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 77 AĞUSTOS 2014 SAYI: 2683 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Meslekî ve

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 77 TEMMUZ 2014 SAYI: 2682 Karar Sayısı : 13 Karar Tarihi : 30/04/2014

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı SAYI : 18 TARİH : 28.03.2013 SAYI : 76 132 10 135-138 ÖNCEKİ KARARIN TARİH : 20.07.2010 17.09.2010 08.02.2011 27.08.2012 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı KONU: Millî Eğitim

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 77 MART 2014 SAYI: 2678 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İnsan Kaynakları

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı SAYI : 6 SAYI : 18 76 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı TARİH : 27.01.2014 KONU: Genel Lise, Anadolu Lisesi, Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI

T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI ŞUBAT, 2014 İÇİNDEKİLER ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI... 1 1. ADALET...

Detaylı

T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI

T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI ŞUBAT, 2014 İÇİNDEKİLER ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI... 1 1. ADALET...

Detaylı

T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI

T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI ŞUBAT, 2014 İÇİNDEKİLER ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI... 1 1. ADALET...

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 78 NİSAN 2015 SAYI: 2691 Karar Sayısı : 1 Karar Tarihi : 30/01/2015

Detaylı

T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI

T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 77 EYLÜL-EK 2014 SAYI: 2684 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Temel Eğitim

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 78 AĞUSTOS 2015 SAYI: 2695-EK Karar Sayısı : 36 Karar Tarihi : 15/07/2015

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ TEBLİĞLER DERGİSİ DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 76 TEMMUZ 2013 SAYI: 2670 Karar Sayısı : 23 Karar Tarihi : 28.05.2013 Konu : Özel Amerikan Robert

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAKLARI DERSLERE İLİŞKİN

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAKLARI DERSLERE İLİŞKİN

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAKLARI DERSLERE İLİŞKİN

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAKLARI DERSLERE İLİŞKİN

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ. YAYIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞINCA AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 69 SAYI: 2580-2591

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ. YAYIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞINCA AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 69 SAYI: 2580-2591 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ YAYIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞINCA AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 69 SAYI: 2580-2591 2006 YILI 69. CİLDİN FİHRİSTİ Konusu Çıkış Yeri Karar

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 76 SAYI: 2664-2675 2013 YILI 76. CİLDİN FİHRİSTİ Konusu Çıkış Yeri

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI HAFTALIK DERS ÇİZELGELERİNDE YER ALAN DERSLERİN UYGULANMASINA YÖNELİK AÇIKLAMALAR

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI HAFTALIK DERS ÇİZELGELERİNDE YER ALAN DERSLERİN UYGULANMASINA YÖNELİK AÇIKLAMALAR T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI HAFTALIK DERS ÇİZELGELERİNDE YER ALAN DERSLERİN UYGULANMASINA YÖNELİK AÇIKLAMALAR Haftalık ders çizelgeleri, 2010 2011 Öğretim Yılında ortaöğretim kurumlarının

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 75 SAYI: 2652-2663 2012 YILI 75. CİLDİN FİHRİSTİ Konusu Çıkış Yeri

Detaylı

MEZUN OLDUĞU YÜKSEK ÖĞRETİM PROGRAMI

MEZUN OLDUĞU YÜKSEK ÖĞRETİM PROGRAMI MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEK ÖĞRETİM PROGRAMLARI VE AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAKLARI DERSLERE İLİŞKİN

Detaylı

TEBLİĞLER DERGİSİ FİHRİSTİ

TEBLİĞLER DERGİSİ FİHRİSTİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ FİHRİSTİ 1 YAYIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞINCA AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 DERLEYEN : ALPER DOLAMAÇ ( SINIF ÖĞRETMENİ ) 1984 YILI SAYI TARİH

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 76 MART 2013 SAYI: 2666 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İnsan Kaynakları

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ T.C. TEBLİĞLER DERGİSİ DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 76 EKİM 2013 SAYI: 2673 T.C. Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Sayı : 83203306/10.04/2720264

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 78 HAZİRAN 2015 SAYI: 2693 Karar Sayısı : 26 Karar Tarihi : 30/04/2015

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ YAYIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞINCA AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 68 NİSAN 2005 SAYI: 2571 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI Karar Sayısı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 78 ŞUBAT 2015 SAYI: 2689 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Destek Hizmetleri

Detaylı

20/02/2014 TARİH 9 SAYILI KARARA GÖRE ÖĞRETMENLİĞE KAYNAKLIK EDEN PROGRAM/BÖLÜM/DAL MEZUNLARININ ATANABİLECEĞİ ALANLAR(*)

20/02/2014 TARİH 9 SAYILI KARARA GÖRE ÖĞRETMENLİĞE KAYNAKLIK EDEN PROGRAM/BÖLÜM/DAL MEZUNLARININ ATANABİLECEĞİ ALANLAR(*) 20/02/2014 TARİH ve 9 SAYILI KARARA GÖRE ÖĞRETMENLİĞE KAYNAKLIK EDEN PROGRAM/BÖLÜM/DAL MEZUNLARININ ATANABİLECEĞİ ALANLAR (*) MEZUN OLUNAN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI/BÖLÜMÜ/DALI ATANABİLECEĞİ ALAN/ALANLAR

Detaylı

2014 YGS - LYS SINAV SİSTEMİ

2014 YGS - LYS SINAV SİSTEMİ İstanbul Aydın Üniversitesinin öğrencilere armağanıdır. 2014 YGS - LYS SINAV SİSTEMİ pergel_ygslys_sinavsistemi_2014.indd 1 17.01.2014 14:48 pergel_ygslys_sinavsistemi_2014.indd 2 17.01.2014 14:48 ÖNSÖZ

Detaylı