Doğru - Yanlış Soruları. Etkinlik - 1. ÜNİTE 1 CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ BÖLÜM 1 Fotosentez

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Doğru - Yanlış Soruları. Etkinlik - 1. ÜNİTE 1 CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ BÖLÜM 1 Fotosentez"

Transkript

1 Etkinlik - 1 Fotosentez Doğru - Yanlış Soruları Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına ''D'', yanlış olanların yanına ''Y'' harfi yazınız. 1. ATP'nin sentezi bir fosforilasyon olayıdır. 2. İnorganik maddelerden organik madde sentezleyen canlılara ototrof canlılar denir. 3. Bitkilerin tamamı tüm hücrelerinde kloroplast organelini taşır. 4. Kloroplastta granum ve stroma olmak üzere başlıca iki kısım bulunur. 5. Klorofil, kloroplastın stromasında dağılmış halde bulunur. 6. Fotosentez yapan canlılar ışık enerjisini kimyasal bağ enerjisine dönüştürür. 7. Fotosentez sadece görünür ışık spektrumunda gerçekleşir. 8. Klorofil molekülü en çok yeşil ışığı, en az mavi mor ışığı soğurur. 9. Klorofil, fotosentez yapan hücrelerde üretilebilen ve organik özellikte olan bir moleküldür. 10. Fotosentezin ETS elemanları kloroplastın granumlarında bulunur. 11. Fotosentezin ışığa bağımlı reaksiyonları kloroplastın stromasında, ışıktan bağımsız reaksiyonları ise granumunda gerçekleşir. 12. şığa bağımlı reaksiyonlarda üretilen ATP molekülleri ışıktan bağımsız reaksiyonlarda harcanır. 13. Fotosentez sonucu oluşan oksijenin kaynağı karbondioksittir. ÜNİTE 1 CANLLARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ BÖLÜM 1 Fotosentez 14. Fotosentez hızı, kullanılan CO 2 miktarı ölçülerek tespit edilebilir. 15. Karbondioksit miktarı, ışık şiddeti ve sıcaklık fotosentez hızını etkileyen genetik faktörlerdir. 16. Bir ATP molekülünden bir fosfat grubunun kopması sonucu bir ADP molekülü oluşur. 17. Düşük karbondioksit yoğunluğunda ışık şiddeti yüksek bile olsa fotosentez hızı düşük olur. 18. Tüm fotosentetik canlılarda hidrojen kaynağı olarak sadece su kullanılır. 19. Kemosentez yapan canlılar inorganik madde oksidasyonundan elde ettikleri kimyasal enerjiyi kullanırlar. 20. Klorofil taşıyan bazı bakteriler gündüz fotosentez gece ise kemosentez olayı ile inorganik maddelerden organik madde sentezlerler. 33

2 ÜNİTE 1 CANLLARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ BÖLÜM 1 Fotosentez Etkinlik - 2 Fotosentez Boşluk Tamamlama Soruları Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri tabloda verilen kavramlar ile tamamlayınız. ribuloz difosfat sıcaklık kükürt ETS adenin kemosentetik kloroplast calvin döngüsü yeşil fosforilasyon hidrojen sülfür fotofosforilasyon endergonik substrat düzeyinde fosforilasyon NADP + fotoototrof ışık enerjisi klorofil genetik ekzergonik riboz mor oksidatif fosforilasyon kırmızı 1. Fotosentez yapan çeşitli canlılar hidrojen kaynağı olarak su, hidrojen ve... moleküllerini kullanabilirler. 2. Fotosentez ışığa bağımlı reaksiyonlar ve... reaksiyonları olmak üzere iki evrede gerçekleşir. 3. İnorganik maddelerden organik madde sentezi için ışık enerjisi kullanan ototroflara... denir. 4. Gerçekleşmesi için enerjiye ihtiyaç duyulan tepkimelere... tepkimeler denir. 5. Fotosentez, ökaryot canlılarda... organelinde gerçekleşir. 6. Kloroplastın granumlarında klorofil molekülleri ve... elemanları bulunur. 7. ATP'nin yıkımı... bir olaydır. 8. Klorofil molekülü en az... ışığı, en çok... ve... ışığı soğurur. 9. Bir maddeye fosfat grubunun eklenmesine... adı verilir. 10. Fotosentez yapan canlılarda güneş enerjisi kullanılarak ATP sentezlenmesine... denir. 11. Oksijenli solunum yapan canlılarda... ve... olayları ile ATP sentezi gerçekleşir. 12. Atmosferik oksijen üretimi ve... indirgenmesi ışığa bağımlı reaksiyonlar sırasında gerçekleşir. 13. Calvin döngüsü reaksiyonlarında CO 2 ilk olarak... molekülü tarafından yakalanır. 14. Calvin döngüsü reaksiyonları enzimlerin denetiminde gerçekleştiği için... değişimlerine karşı oldukça duyarlıdır. 15. ATP'nin yapısında azotlu organik bir baz olan... ve beş karbonlu bir şeker olan... bulunur. 16. Kloroplast sayısı, yaprak genişliği, su miktarı gibi faktörler fotosentez hızını etkileyen... faktörlerdir. 17. Fotosentetik bakterilerde... molekülü sitoplazmaya dağılmış halde bulunur. 18. Fotosentetik bakteriler yan ürün olarak oksijen ve... gazı oluşturabilir. 19. İnorganik madde oksidasyonundan enerji elde eden canlılara... canlılar denir. 20. Kemosentez yapan ototrof canlılar organik madde sentezi için... ve klorofile ihtiyaç duymazlar. 34

3 1. şıklı bir ortamda bulunan yeşil bir bitkide, 2.. CO 2 üretimi,. fotofosforilasyon,. ışıktan bağımsız reaksiyonlar olaylarından hangileri gerçekleşir? A) Yalnız B) ve C) ve Kloroplast organeline ait yukarıdaki şekilde ve numaralı bölgelerle ilgili olarak,. numaralı bölgede ATP üretimi gerçekleşir.. numaralı bölgede gerçekleşen olaylarda ışığa doğrudan gereksinim vardır.. numaralı bölgede yoğun enzimatik tepkimeler görülür. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız B) Yalnız C) Yalnız D) ve E), ve TEST 1 5. Doğada biyolojik dengenin korunmasında önemli role sahip olan kemosentetik bakteriler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 6. A) Fotofosforilasyon ile ATP üretirler. B) Azot döngüsünde görev alırlar. C) İnorganik maddelerden organik madde sentezini gerçekleştirirler. D) İnorganik madde oksidasyonunu gerçekleştirirler. E) Solunum reaksiyonlarını sitoplazmada gerçekleştirirler. şık reaksiyonları (Granum) Calvin döngüsü reaksiyonları (Stroma) O 2 (CH 2 O) n Yukarıda fotosentez olayı şematik olarak gösterilmiştir. Şemaya göre numaralandırılmış yerlere aşağıdaki moleküllerden hangisi gelmelidir? A) H 2 O NADP + Glikoz B) H 2 O ATP CO 2 C) CO 2 NADPH H 2 O D) CO 2 ATP H 2 O E) H 2 NADPH CO 2 ÜNİTE 1 CANLLARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ BÖLÜM 1 Fotosentez 3. Fotosentez olayı ile bitkide oluşan aşağıdaki moleküllerden hangisi fotosentez dışında bir olayda kullanılamaz? A) H 2 O B) Glikoz C) O 2 D) NADPH E) Amino asit 7. Yeşil bir bitkinin yaptığı fotosentez tepkimeleri belirli bir ortam koşulunun farklı derecelerinde izlenmiş ve fotosentez hızındaki değişimlerin sadece klorofil moleküllerinden birim zamanda fırlatılan elektron sayısındaki değişimlerden kaynaklandığı tespit edilmiştir. Buna göre deneyde değişken olarak kullanılan ortam koşulu,. karbondioksit miktarı, 4. Fotosentez hızını etkileyen aşağıdaki faktörlerden hangisi bitkinin genetik yapısı ile ilgilidir? A) şığın dalga boyu B) Klorofil miktarı C) Sıcaklık D) Oksijen miktarı E) CO 2 miktarı. ışığın dalga boyu,. ışık şiddeti faktörlerinden hangileri olabilir? A) Yalnız B) ve C) ve 35

4 ÜNİTE 2 CANLLARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ BÖLÜM 1 Fotosentez 8. Fotosentetik ototrofların gerçekleştirdiği,. ışık enerjisi yardımıyla ATP sentezleme,. ATP enerjisi kullanarak organik besin sentezleme,. organik besinlerin parçalanmasından elde edilen enerji ile ATP sentezleme olaylarından hangileri kemosentetik ototroflar tarafından da gerçekleştirilebilir? A) Yalnız B) Yalnız C) ve 9. Aşağıdakilerden hangisi fotosentezin ışıktan bağımsız reaksiyonlarında gerçekleşen olaylardan birisi değildir? A) NADPH molekülünün yükseltgenmesi B) CO 2 'nin organik moleküllerin yapısına katılması C) ATP hidrolizinin gerçekleşmesi D) RuDP molekülünün yeniden sentezlenmesi E) Oksijen üretiminin gerçekleşmesi 10. Fotosentetik ve kemosentetik bakterilerde,. kullandıkları enerji çeşidi,. kullandıkları karbon kaynağı,. olayın gerçekleştiği hücre bölümü, V. kullandıkları elektron kaynağı özelliklerinden hangileri farklılık gösterebilir? A) Yalnız B) ve C) ve V D), ve V E), ve V 11. Fotosentezin ışığa bağımlı tepkimelerinde fotosistem ve fotosistem görev alır. Bu fotosistemlerin merkezinde bulunan klorofil a molekülü farklı proteinler ile birleştiği için ışığı emme özelliği farklıdır. Buna göre fotosistem ve fotosistem için,. klorofil a molekülü içerme,. ışıktan bağımsız tepkimelerde görev alma,. maksimum soğurdukları dalga boylarının aynı olması özelliklerinden hangileri ortaktır? A) Yalnız B) Yalnız C) ve D) ve E) ve 12. Amip, paramesyum, öglena ve yeşil ipliksi algin bulunduğu havuz suyu iyice karıştırıldıktan sonra, aşağıdaki şekilde düzenlenmiş ışık geçiren özdeş özellikteki cam kavanozlara eşit miktarlarda bırakılıyor. 100 ml havuz suyu 20 C 100 ml havuz suyu 30 C 100 ml havuz suyu 30 C Düzenekler kurulduktan 6 saat sonra, kavanoz sularındaki çözünmüş oksijen miktarının çoktan aza doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? A) - - B) - - C) - - D) - - E) Değişik dalga boylarındaki ışıkların klorofil tarafından soğurulma ve yansıtılma oranları aşağıdaki grafikte verilmiştir. Soğurulma ve yans tılma oran Mor Mavi Grafiğe göre, Yeşil Sar K rm z Soğurulan ışık Yans t lan ış k şığ n dalga boyu. Klorofilin kırmızı ışığı soğurma oranı sarı ışıktan fazladır.. şığın dalga boyu ile klorofil tarafından soğurulma miktarı arasında doğru orantı vardır.. Klorofilin yeşil ışığı yansıtma oranı diğer dalga boylarındaki ışıkları yansıtma oranından fazladır. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız B) ve C) ve E 2. E 3. D 4. B 5. A 6. B 7. D 8. D 9. E 10. C 11. A 12. A 13. C

5 1. Karanlıkta bırakılan yeşil bir bitkinin hücrelerinde,. fotofosforilasyon,. substrat düzeyinde fosforilasyon,. oksidatif fosforilasyon olaylarından hangileri ile ATP sentezi gerçekleştirilir? A) Yalnız B) Yalnız C) ve 2. Kloroplastlarda gerçekleşen fotosentez reaksiyonları sırasında aşağıdakilerden hangisinin oluşumu diğerlerinden önce gerçekleşir? A) NADPH'ın yükseltgenmesi B) Klorofilin ışığı soğurması C) Glikoz sentezi D) ATP sentezi E) Ribuloz difosfatın CO 2 'yi yakalaması 3. Kemosentetik bakterilerden olan mor kükürt bakterileri hidrojen sülfürü oksitleyerek elde ettikleri enerjiyi organik besin üretiminde kullanır. Buna göre bu bakterilerin gerçekleştirdiği olayla ilgili aşağıdaki grafiklerden hangisi çizilebilir? A) Miktar Organik besin H 2 S Zaman B) Miktar H 2 S Organik besin Zaman TEST 2 4. şığa bağımlı reaksiyonlarda üretilen,. ATP,. NADPH,. O 2 moleküllerinden hangileri fotosentezin Calvin döngüsü reaksiyonlarında tüketilir? A) Yalnız B) Yalnız C) ve D) ve E) ve 5. Beyaz ış k K rm z Turuncu Prizma Sar Yeşil Mavi Fotosentetik bakteriler Bir araştırmacı şekildeki gibi bir ışık kaynağının önüne bir prizma koyarak fotosentetik bakterilerin bulunduğu bir ortama farklı dalga boylarında görünür ışık göndermiş ve fotosentetik bakterilerin yeşil ışık bölgesinden kırmızı ve mor ışık bölgelerine doğru sayılarının arttığını gözlemlemiştir. Daha sonra fotosentetik bakterilerin bulunduğu ortama aerob bakterileri eklemiş ve bir süre sonra aerob bakterilerin hiçbir renk bölgesinde yaşayamadığını, ancak fotosentetik bakterilerin faaliyetlerini devam ettirdiğini gözlemlemiştir. Bu durumun sebebini, Mor ÜNİTE 1 CANLLARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ BÖLÜM 1 Fotosentez C) Miktar Organik besin H 2 S E) Zaman Miktar H 2 S D) Miktar Organik besin Zaman Organik besin H 2 S Zaman. aerob bakterilerin yeterli miktarda CO 2 üretememesi,. fotosentetik bakterilerin hidrojen kaynağı olarak H 2 S kullanması,. fotosentetik bakterilerin aerob bakteriler üzerinden beslenmesi yorumlarından hangileri açıklayabilir? A) Yalnız B) ve C) ve 37

6 ÜNİTE 2 CANLLARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ BÖLÜM 1 Fotosentez 6. Fotosentez reaksiyonları sırasında oluşan, 7.. oksijen,. glikoz,. NADPH, V. ATP moleküllerinden hangileri kloroplasttan sitoplazmaya geçebilir? A) ve B) ve C), ve V D), ve V E), ve V Bağ l h z ş k şiddeti Yeşil bir bitkinin aynı zaman aralığındaki fotosentez ve solunum hızının ışık şiddetine bağlı değişimini gösteren yukarıdaki grafiğe göre,. X fotosentez hızını gösterir.. Y solunum hızını gösterir.. şık şiddetinin artışı, hem solunum hem de fotosentez hızının artmasına neden olur. yorumlarından hangileri doğrudur? A) Yalnız B) Yalnız C) Yalnız D) ve E), ve 8. Fotosentez hızı ile ilgili aşağıdaki grafiklerden hangisi doğru değildir? A) Fotosentez h z C) Fotosentez h z S cakl k ( C) CO 2 konsantrasyonu X Y E) Fotosentez h z B) Fotosentez h z D) Fotosentez h z fl n dalga boyu ph H 2 O konsantrasyonu 9. Fotosentezin ışığa bağımlı reaksiyonları ile ilgili,. Tüm fotosentetik canlılarda granumda gerçekleşir.. Fotosentetik canlılar bu reaksiyonlar sırasında farklı elektron kaynağı kullanabilir.. Bu reaksiyonlar sırasında NADP + indirgenmesi ve ATP üretimi gerçekleşir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız B) Yalnız C) ve 10. Bir X canlısı, organik madde sentezi için gerekli enerjiyi inorganik maddelerin oksidasyonundan elde etmektedir. 11. Bu X canlısı ile ilgili,. Karbondioksit kullanır.. Solunum enzimleri mitokondride bulunur.. Klorofilleri ile soğurduğu ışık enerjisini kimyasal bağ enerjisine çevirir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız B) Yalnız C) Yalnız Foton D) ve E) ve Enerji transferi Elektron transferi Fotosistem İlk elektron al c s Reaksiyon merkezindeki klorofil a Anten pigment molekülleri Reaksiyon merkezi şığın bir fotosistem tarafından toplanmasını gösteren yukarıdaki şemada ışığı emen pigmentler, proteinler ve diğer moleküller granumun tilakoit zarında fotosistem adı verilen birimler halinde düzenlenmiştir. Fotosistemler ışığa bağımlı tepkimelerde ışığın emildiği ve kimyasal enerjiye dönüştüğü birimlerdir. Bu şemaya göre fotosistemle ilgili,. Anten kompleksi ve reaksiyon merkezinden oluşur.. Reaksiyon merkezinde klorofil a ve ilk elektron alıcısı bulunur.. Fotonun soğurulması sonucu anten pigmentlerinde meydana gelen enerji transferi, klorofil a'daki elektronun ilk elektron alıcısına geçmesine neden olur. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız B) ve C) ve D 2. B 3. C 4. C 5. A 6. A 7. D 8. E 9. D 10. A 11. E

7 Etkinlik - 1 Solunum Doğru - Yanlış Soruları Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına ''D'', yanlış olanların yanına ''Y'' harfi yazınız. 1. Glikoliz tepkimeleri tüm canlı hücrelerde ortak olarak gerçekleşir. 2. Fermantasyonun elektron taşıma sisteminde oksidatif fosforilasyon ile ATP sentezlenir. 3. Laktik asit fermantasyonu prokaryot hücrelerde gerçekleşirken, ökaryot hücrelerde gerçekleşmez. 4. Glikoliz tepkimeleri sırasında üretilen ATP miktarı, tüketilen ATP miktarının iki katıdır. 5. Oksijensiz solunum tepkimelerinde ETS kullanılmaz. 6. Oksijenli solunum ile üretilen ATP miktarı, oksijensiz solunuma göre daha fazladır. 7. Oksijenli solunum ve etil alkol fermantasyonu sırasında CO 2 çıkışı görülürken, laktik asit fermantasyonu sırasında CO 2 çıkışı görülmez. 8. Oksijenli solunumda oksidatif fosforilasyon ile üretilen ATP miktarı, substrat seviyesinde fosforilasyon ile üretilen ATP miktarından azdır. 9. ETS'de elektron aktarımı sırasında açığa çıkan enerjinin bir kısmı, protonların (H + ) matriks sıvısından mitokondrinin iç ve dış zarı arasındaki boşluğa pompalanmasında kullanılır. 10. Oksijenli solunumun glikoliz, pirüvik asit oksidasyonu ve krebs döngüsü evrelerinde NAD + koenzimi indirgenir ve NADH molekülü oluşur. 11. En fazla enerji içeren organik moleküller karbonhidratlardır. 12. Tüm besin monomerleri glikoliz ile parçalanarak oksijenli solunum tepkimelerine katılır. ÜNİTE 1 CANLLARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ BÖLÜM 2 Solunum 13. Krebs döngüsünde, hem NAD + hem de FAD koenzimleri indirgenir. 14. Laktik asit fermantasyonunun pirüvik asit oluşumundan sonraki basamaklarında ATP üretimi gerçekleşmez. 15. ATP sentaz enzimi, protonları az yoğun oldukları zarlar arası bölgeden çok yoğun oldukları matriks sıvısına doğru taşır. 16. Tüm solunum tepkimeleri ekzergonik reaksiyon örneğidir. 17. Substrat seviyesinde fosforilasyon ile ATP üretimi tüm canlılarda ortaktır. 18. Oksijenli solunum yapan tüm canlılarda mitokondri organeli bulunur. 19. Oksijenli solunum tepkimelerinde pirüvat molekülü asetaldehite dönüşür. 20. Fermantasyon tepkimeleri sırasında FADH 2 molekülü yükseltgenerek FAD koenzimi serbest kalır. 53

8 ÜNİTE 2 CANLLARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ BÖLÜM 2 Solunum Etkinlik - 2 Solunum Boşluk Tamamlama Soruları Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri tabloda verilen kavramlar ile tamamlayınız. karbondioksit krebs döngüsü güneş oksidatif fosforilasyon oksijensiz solunum FAD ATP kemiozmoz NAD + prokaryot matriks su mitokondri amino asit asetaldehit ETS glikoliz beta oksidasyonu fermantasyon ATP sentaz 1. Glikozun çeşitli enzimler yardımıyla üç karbonlu iki tane pirüvik asit molekülüne kadar yıkımına... denir. 2. Organik moleküllerin hücresel solunumla parçalanması sırasında açığa çıkan enerjinin bir kısmı... sentezinde kullanılırken, bir kısmı da ısı olarak hücreye yayılır. 3. Pirüvik asitin oksijen kullanmaksızın etil alkol ve laktik asit gibi organik maddelere dönüştürülmesine... denir. 4. Glikoliz tepkimeleri sırasında... koenzimin indirgenmesiyle NADH molekülü üretilir. 5. Etil alkol fermantasyonu sırasında... molekülünün NADH tarafından indirgenmesiyle etil alkol oluşumu gerçekleşir. 6. İnsanlarda, sitoplazmada başlayan oksijenli solunum tepkimeleri... organelinde tamamlanır. 7. Oksijenli solunumdaki ATP sentezi hem substrat seviyesinde fosforilasyon ile hem de kemiozmotik mekanizma kullanılarak... ile gerçekleşir. 8. Mitokondrinin içini dolduran renksiz sıvıya... denir. 9. Mitokondrinin iç zarında ETS birimleri ile... enzimi bulunur koenzimi oksijenli solunum tepkimelerinde görev yaparken, fermantasyon tepkimelerinde görev yapmaz. 11. Mitokondriden yoksun olan... hücrelerde elektron taşıma sistemi hücre zarında yer alır. 12. Glikoliz ile başlayan oksijenli solunum tepkimeleri... evresi ile son bulur çıkışı etil alkol fermantasyonu sırasında gözlenirken, laktik asit fermantasyonu sırasında gözlenmez. 14. Oksijenli solunumun elektron taşıma sistemi tepkimelerinde ATP ve... üretimi gerçekleşir. 15. Hücresel solunumda, son elektron alıcısı olarak oksijen yerine başka bir molekül kullanılıyorsa... gerçekleşir. 16. Oksijenli solunumda substrat olarak... kullanılması durumunda yan ürün olarak amonyak oluşur. 17. Mitokondrideki oksidatif fosforilasyon... mekanizması ile gerçekleşir. 18. Yağ asitleri,... olarak adlandırılan bir olayla asetil CoA'ya dönüşerek oksijenli solunuma katılır. 19. Biyosferdeki enerji dönüşümlerini başlatan temel kaynak... enerjisidir. 20. Oksijenli solunumun... basamağı asetil CoA molekülünün okzaloasetik asit ile birleşmesi ile başlar. 54

9 1. Oksijenli solunumda, 2.. glikoz,. karbondioksit,. ATP moleküllerinden hangilerinin miktarında artış gözlenir? A) Yalnız B) ve C) ve Yandaki şekilde numara mitokondri içine giren, ve numaraları ise mitokondri dışına çıkan molekülleri göstermektedir. Buna göre,, ve numaralı moleküller aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) Glikoz CO 2 H 2 O B) Pirüvat ATP CO 2 C) O 2 Glikoz ATP D) Amino asit CO 2 Pirüvat E) CO 2 ATP Glikoz TEST 1 4. Cam kap Çimlenen bezelye tohumlar slak pamuk Çimlenen bezelye tohumlarının fotosentez yapmayıp oksijenli solunum yaptığını kanıtlamak isteyen bir öğrenci yukarıdaki düzeneği hazırlayıp aydınlık ortama bırakıyor. Deney düzeneğinde meydana gelen,. oksijen miktarının azalması,. karbondioksit ve su miktarının artması,. tohumların kütlesinin azalması değişimlerinden hangileri öğrencinin görüşünü doğrular? A) Yalnız B) Yalnız C) ve D) ve E), ve 5. Aşağıdaki canlıların hangisinde oksijenli solunum reaksiyonlarının tamamı sitoplazmada gerçekleşir? 6. A) Bakteri B) İnsan C) Papatya D) Paramesyum E) Kurbağa Tepkime h z ÜNİTE 1 CANLLARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ BÖLÜM 2 Solunum 3. Oksijenli solunum,. glikoliz,. pirüvik asit oksidasyonu,. krebs döngüsü, V. elektron taşıma sistemi olmak üzere dört farklı evrede gerçekleşir. Ökaryotik hücrelerde bu evrelerden hangileri mitokondri organelinde meydana gelir? A) ve B) ve V C), ve D), ve V E),, ve V Zaman t 1 t 2 t 3 t 4 t 5 t 6 Fotosentez h z Oksijenli solunum h z Yukarıdaki grafikte bir bitkinin fotosentez ve oksijenli solunum hızındaki değişimler gösterilmiştir. Bu bitki ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir? A) t 1 'de atmosfere karbondioksit vermiştir. B) t 5 'de fotosentez ve oksijenli solunum beraber gerçekleşmiştir. C) t 2 'de kullandığı karbondioksit miktarı ürettiği karbondioksitten çoktur. D) t 3 ve t 4 'de atmosfere oksijen verir. E) t 6 'da fotosentez yapmamıştır. 55

10 ÜNİTE 2 CANLLARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ BÖLÜM 2 Solunum 7. Oksijenli solunumun Krebs döngüsü tepkimelerinde aşağıdaki moleküllerden hangisi oluşmaz? A) CO 2 B) NADH + H + C) ATP D) Pirüvat E) FADH 2 8. Oksijenli solunum tepkimeleri sırasında, 9.. ATP,. FADH 2,. NADH + H +, V. CO 2 moleküllerinden sitoplazma ve mitokondride oluşanlar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Sitoplazma Mitokondri A),, V,, V B),,,, V C), V, D),, V E),, V,, V Pamuk X bakterisi Glikoz çözeltisi Y bakterisi X ve Y bakterilerinin oksijene olan gereksinimlerini belirlemek amacıyla hazırlanan yukarıdaki deney düzeneğine bakılarak,. X bakterileri oksijenli solunum yapar.. Y bakterileri solunumda oksijen kullanmaz.. Mitokondri organeli X bakterilerinde bulunurken Y bakterilerinde bulunmaz. yorumlarından hangileri yapılabilir? A) Yalnız B) ve C) ve 11. Aynı substratın kullanıldığı oksijenli solunumda, fermantasyona göre ATP kazancının daha fazla olması,. tepkimelerin bir bölümünün sitoplazmada gerçekleşmesi,. aktivasyon için harcanan ATP miktarının daha az olması,. glikozun karbondioksit ve suya kadar tamamen yıkılması olaylarından hangileri ile açıklanabilir? A) Yalnız B) Yalnız C) Yalnız D) ve E) ve 12. Farklı hücrelerde gerçekleşen,. oksijenli solunum,. fermantasyon,. oksijensiz solunum tepkimelerinin hangilerinde ETS'de ATP üretimi gerçekleşir? A) Yalnız B) Yalnız C) ve D) ve E), ve 13. Glikozun kullanıldığı oksijenli solunum reaksiyonlarında aşağıdakilerden hangisinin oluşması beklenmez? A) ATP B) sı C) CO 2 D) H 2 O E) NH Glikoz 2 Pirüvat 2 Asetil CoA Yukarıda ökaryot bir hücrede gerçekleşen oksijenli solunumun bazı basamakları numaralandırılarak verilmiştir. 10. Oksijenli solunumun glikoliz ve Krebs döngüsü reaksiyonlarında aşağıdaki olaylardan hangisi ortak olarak gerçekleşir? A) FAD koenziminin indirgenmesi B) Glikozun aktivasyonu için ATP harcanması C) Karbondioksit oluşumu D) Substrat seviyesinde fosforilasyon E) Asetil CoA'nın oluşması Bu üç basamak için aşağıdakilerden hangisi ortaktır? A) Mitokondride gerçekleşme B) NAD + koenziminin indirgenmesi C) Karbondioksit üretimi D) FADH 2 oluşumu E) ATP harcanması D 2. B 3. D 4. E 5. A 6. C 7. D 8. B 9. B 10. D 11. C 12. D 13. E 14. B

11 1. Oksijenli solunumda görev yapan ATP sentaz enzimi 2. ile ilgili,. Mitokondrinin iç zarına gömülü olarak bulunur.. Protonları (H + ) mitokondrinin zarlar arası bölgesinden matriks sıvısına doğru taşır.. Oksidatif fosforilasyon ile ATP sentezini gerçekleştirir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız B) ve C) ve KOH kristalleri Hava Glikoz çözeltisi + Aerob bakteriler Civa Yukarıdaki gibi hazırlanan deney düzeneğinde aşağıdaki olaylardan hangisinin gerçekleşmesi beklenmez? (KOH kristalleri CO 2 'yi tutar). A) Bakterilerin oksidatif fosforilasyonla ATP üretmesi TEST 2 4. Glikozun oksijenli solunum ile yıkılmasının temel basamakları aşağıda gösterilmiştir. Glikoz Pirüvik asit 2 Asetil CoA Krebs döngüsü ETS Bu basamaklardan hangilerinde substrat düzeyinde fosforilasyon ile ATP üretilir? A) Yalnız B) ve C) ve V D), ve V E), ve V 5. Bir molekül glikozun kullanıldığı,. oksijenli solunum, V ÜNİTE 1 CANLLARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ BÖLÜM 2 Solunum B) KOH kristallerinin kütlesinin artması C) U borusundaki civanın hareketsiz kalması D) Bakterilerin sayıca artması E) Deney tüpündeki oksijen miktarının azalması 3. Ökaryot bir hücrenin oksijenli solunumunda görev alan elektron taşıma sistemi (ETS) ile ilgili,. Mitokondrinin kıvrımlı iç zarı olan kristada bulunur.. Substrat seviyesinde fosforilasyon ile ATP üretir.. Oksijen son elektron alıcısı olarak görev yapar. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız B) ve C) ve. laktik asit fermantasyonu,. oksijensiz solunum tepkimelerinde üretilen ATP miktarının çoktan aza doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? A) - - B) - - C) - - D) - - E) Etil alkol fermantasyonunda aşağıdaki moleküllerden hangisi oluşmaz? A) Pirüvat B) ATP C) CO 2 D) Asetil CoA E) Asetaldehit 57

12 ÜNİTE 2 CANLLARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ BÖLÜM 2 Solunum 7. Aşağıdaki şekilde mitokondri organelinin kısımları numaralandırılarak verilmiştir. 8. Oksijenli solunumun, a. krebs döngüsü, b. oksidatif fosforilasyon V tepkimelerinin gerçekleştiği bölümler aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? a A),, V B) V, C), V D), V E) V Y Karbondioksit + Su Glikoz X b 2 Pirüvat Z Laktik asit Yukarıdaki şemada çizgili kas hücreleri için gerekli olan ATP'nin üretim basamakları verilmiştir. Bu şemayla ilgili,. X reaksiyonları sitoplazmada, Y ve Z reaksiyonları mitokondride gerçekleşir.. (X + Y) ile üretilen ATP miktarı, (X + Z) ile üretilenden çoktur.. X basamağından sonra Z'nin gerçekleşmeye başlaması kas hücrelerine yeterli oksijenin gelmediğini kanıtlar. yorumlarından hangileri yapılabilir? 9. Oksijenli solunum yapan bir hücrede aşağıdaki yapılardan hangisinin bulunması zorunlu değildir? A) Mitokondri B) NAD + C) Enzim D) ETS E) FAD 10. Bir fareye tüm atomları radyoaktif işaretli glikoz molekülleri veriliyor. Bu glikoz moleküllerinin oksijenli solunumda kullanılması ile üretilen,. karbondioksitin oksijen,. suyun hidrojen,. karbondioksitin karbon, V. suyun oksijen atomlarından hangilerinin radyoaktif işaretli olması beklenmez? A) Yalnız B) Yalnız V C) ve D) ve V E), ve 11. Ökaryotik bir hücrede gerçekleşen oksijenli solunum reaksiyonları sırasında,. ATP,. CO 2,. pirüvat moleküllerinden hangileri sitoplazmada oluşur? A) Yalnız B) Yalnız C) ve D) ve E) ve 12. Glikojen Glikoz Pirüvik asit V Laktik asit CO 2 + H 2 O Çizgili kaslarda gerçekleşen olayları özetleyen yukarıdaki şemada, numaralı basamaklardan hangilerinde ATP üretilmez? A) Yalnız B) ve C) ve A) Yalnız B) ve C) ve D) ve E) ve V E 2. C 3. C 4. B 5. B 6. D 7. B 8. D 9. A 10. B 11. D 12. C

ÜNİTE 7 : HÜCRESEL SOLUNUM

ÜNİTE 7 : HÜCRESEL SOLUNUM ÜNİTE 7 : HÜCRESEL SOLUNUM Yaşam için gerekli enerjinin tümü güneşten gelir.güneşte hidrojen füzyonla helyuma dönüşür ve ışık üretilir.yeşil bitkiler güneş ışığının enerjisini fotosentezle glukozdaki kimyasal

Detaylı

ayxmaz/lisebiyoloji.com

ayxmaz/lisebiyoloji.com Adı/Soyadı: Sınıf/No: / Fotosentez İnceleme Çalışma 1. Verilen terimleri kullanarak aşağıdaki ifadeleri tamamlayın. A.Terimler: Klorofil, Kloroplast, Mavi ve kırmızı ışık dalgalarının,yeşil ışık dalgalarının,

Detaylı

Hücrelerde gerçekleşen yapım, yıkım ve dönüşüm olaylarının bütününe metabolizma denir.

Hücrelerde gerçekleşen yapım, yıkım ve dönüşüm olaylarının bütününe metabolizma denir. METABOLİZMA ve ENZİMLER METABOLİZMA Hücrelerde gerçekleşen yapım, yıkım ve dönüşüm olaylarının bütününe metabolizma denir. A. ÖZÜMLEME (ANABOLİZMA) Metabolizmanın yapım reaksiyonlarıdır. Bu tür olaylara

Detaylı

2- IŞIK ENERJİSİ: Yeryüzünün ışık kaynağı güneştir. Beyaz bir ışık prizmada kırıldığında mordan kırmızıya doğru renkler oluşur. GÜNEŞ IŞINIM ENERJİSİ

2- IŞIK ENERJİSİ: Yeryüzünün ışık kaynağı güneştir. Beyaz bir ışık prizmada kırıldığında mordan kırmızıya doğru renkler oluşur. GÜNEŞ IŞINIM ENERJİSİ CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ Enerji ve Enerji Çeşitleri: Enerji, iş yapabilme kapasitesi yani maddenin yerçekimi ve sürtünme gibi zıt güçlere karşı hareket oluşturma yeteneğidir. Temel enerji kaynağı güneştir.

Detaylı

2. Kanun- Enerji dönüşümü sırasında bir miktar kullanılabilir kullanılamayan enerji ısı olarak kaybolur.

2. Kanun- Enerji dönüşümü sırasında bir miktar kullanılabilir kullanılamayan enerji ısı olarak kaybolur. Enerji Dönüşümleri Enerji Enerji; bir maddeyi taşıma veya değiştirme kapasitesi anlamına gelir. Enerji : Enerji bir formdan diğerine dönüştürülebilir. Kimyasal enerji ;moleküllerinin kimyasal bağlarının

Detaylı

KİMYASAL ENERJİ ve HAYAT ÜN TE 1

KİMYASAL ENERJİ ve HAYAT ÜN TE 1 ÜN TE (Adenozin Trifosfat) Hücrenin enerji kaynağıdır. Yapısında bulunan elementler; C, H, O, N ve P dir. Yapı taşları: P P ¾ 3 tane fosforik (H3 4 ) P tane 5C lu şeker (Riboz) tane Azotlu organik baz

Detaylı

FOTOSENTEZ C 6 H 12 O 6 + 6 O 2. Fotosentez yapan canlılar: - Bitkiler - Mavi yeşil algler - Bazı bakteriler - Bazı protistalar. Glikoz IŞIK KLOROFİL

FOTOSENTEZ C 6 H 12 O 6 + 6 O 2. Fotosentez yapan canlılar: - Bitkiler - Mavi yeşil algler - Bazı bakteriler - Bazı protistalar. Glikoz IŞIK KLOROFİL Fotosentez FOTOSENTEZ Işık enerjisinin kullanılarak organik bileşiklerin üretilmesidir. Yeşil yapraklı bitkilerin inorganik maddelerden (H 2 O, CO 2 ), ışık enerjisi ve klorofil yardımı ile organik besin

Detaylı

Ökaryotik canlılarda klorofil pigmentini taşıyan plastidtir. Fotosentezle görevlidir.

Ökaryotik canlılarda klorofil pigmentini taşıyan plastidtir. Fotosentezle görevlidir. SELİN HOCA Ökaryotik canlılarda klorofil pigmentini taşıyan plastidtir. Fotosentezle görevlidir. Kloroplastta dış ve iç olmak üzere iki tane zar bulunur. İç zar düzdür. İki zar arasındaki boşluğa zarlar

Detaylı

6. glikolizde enerji kazanım hesaplamalarında; Substrat düzeyinde -ATP üretimi yaklaşık yüzde kaç hesaplanır? a. % 0 b. % 2 c. % 10 d. % 38 e.

6. glikolizde enerji kazanım hesaplamalarında; Substrat düzeyinde -ATP üretimi yaklaşık yüzde kaç hesaplanır? a. % 0 b. % 2 c. % 10 d. % 38 e. www.lisebiyoloji.com ayxmaz/biyoloji Test Çoktan Seçmeli 1. Hangi terim moleküllerin parçalanması ile açığa çıkan enerjinin depolandığı metabolik yolları ifade eder? a. anabolik yollar b. Katabolik yollar

Detaylı

ÜNİTE 7:HÜCRESEL SOLUNUM

ÜNİTE 7:HÜCRESEL SOLUNUM ÜNİTE 7:HÜCRESEL SOLUNUM Hücreler iş yapabilmek için enerjiye gereksinim duyarlar. Enerji ekosisteme güneş enerjisi yoluyla gelir ve ototrof canlılar sayesinde güneş enerjisi besinlerdeki kimyasal bağ

Detaylı

6. glikolizde enerji kazanım hesaplamalarında; Substrat düzeyinde -ATP üretimi yaklaşık yüzde kaç hesaplanır? a. % 0 b. % 2 c. % 10 d. % 38 e.

6. glikolizde enerji kazanım hesaplamalarında; Substrat düzeyinde -ATP üretimi yaklaşık yüzde kaç hesaplanır? a. % 0 b. % 2 c. % 10 d. % 38 e. www.lisebiyoloji.com ayxmaz/biyoloji Test Çoktan Seçmeli 1. Hangi terim moleküllerin parçalanması ile açığa çıkan enerjinin depolandığı metabolik yolları ifade eder? a. anabolik yollar b. Katabolik yollar

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : CANLILAR VE HAYAT ÜNİTE 6 : CANLILAR VE ENERJİ İLİŞKİLERİ

ÖĞRENME ALANI : CANLILAR VE HAYAT ÜNİTE 6 : CANLILAR VE ENERJİ İLİŞKİLERİ ÖĞRENME ALANI : CANLILAR VE HAYAT ÜNİTE 6 : CANLILAR VE ENERJİ İLİŞKİLERİ B FOTOSENTEZ : 1 Güneş Enerjisinin Dönüştürülüp Depolanması 2 Fotosentez Olayı (Karbondioksit Özümlemesi) 3 Fotosentez Hızını Etkileyen

Detaylı

www.demiraylisesi.com

www.demiraylisesi.com YÖNETİCİ MOLEKÜLLER C, H, O, N, P atomlarından meydana gelir. Hücrenin en büyük yapılı molekülüdür. Yönetici moleküller hücreye ait genetik bilgiyi taşır, hayatsal faaliyetleri yönetir, genetik bilginin

Detaylı

Biyoloji sözlüğü. Organizmanın yaşam ortamındaki toprak, su, iklim, inorganik. maddeler gibi biyolojik olmayan faktörlerin tümü.

Biyoloji sözlüğü. Organizmanın yaşam ortamındaki toprak, su, iklim, inorganik. maddeler gibi biyolojik olmayan faktörlerin tümü. Biyoloji sözlüğü -A- Organizmanın yaşam ortamındaki toprak, su, iklim, inorganik maddeler gibi biyolojik olmayan faktörlerin tümü. Belirli çevre koşullarında canlının yaşama ve üreme şansını arttıran kalıtsal

Detaylı

1 CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ BÖLÜM-1 FOTOSENTEZ... 7

1 CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ BÖLÜM-1 FOTOSENTEZ... 7 1 CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ BÖLÜM-1 FOTOSENTEZ... 7 Canlılık ve Enerji... 7 Enerjinin Temel Molekülü ATP... 7 Fosforilasyon Çeşitleri... 10 Fotosentez... 11 Fotosentezin Canlılar İçin Önemi... 11 Fotosentezin

Detaylı

Betül ŞİMŞEK İDEM, Yeşim DAŞDEMİR ÇALIK

Betül ŞİMŞEK İDEM, Yeşim DAŞDEMİR ÇALIK YAYIN KURULU Hazırlayanlar Betül ŞİMŞEK İDEM, Yeşim DAŞDEMİR ÇALIK YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM Kurumsal Yayınlar Birimi Dizgi & Grafik Mustafa Burak SANK & Ezgi

Detaylı

BĐTK TKĐLER NASIL BESLENĐR???

BĐTK TKĐLER NASIL BESLENĐR??? BĐTK TKĐLER NASIL BESLENĐR??? ÖĞRETĐMDE PLANLAMA ve DEĞERLENDĐRME GÜNLÜK YAŞAM OLAYLARI DERSĐN SORUMLUSU: PROF.DR.ĐNCĐ MORGĐL HAZIRLAYAN:ESRA ÇECE NUMARA:20338465 HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ ANKARA 2008 GÜNLÜK

Detaylı

Hücreler Enerjiyi Nasıl Elde Eder?

Hücreler Enerjiyi Nasıl Elde Eder? Hücreler Enerjiyi Nasıl Elde Eder? MBG 111 BİYOLOJİ I Hazırlayan: Yrd.Doç.Dr. Yosun MATER Ekosistem ve Enerji Ekosistemde enerjinin akışı güneş ışığı ve ısı şeklinde gözlenir. Tam tersine canlı hücrelerde

Detaylı

ÜNİTE 6:FOTOSENTEZ. Güneş ışığı ise fotosentez için en gerekli olan enerji kaynağıdır. Fotosentez aşağıda verilen denklemde özetlenmiştir.

ÜNİTE 6:FOTOSENTEZ. Güneş ışığı ise fotosentez için en gerekli olan enerji kaynağıdır. Fotosentez aşağıda verilen denklemde özetlenmiştir. ÜNİTE 6:FOTOSENTEZ Güneş ışığı yardımıyla bitkilerin kendi besinlerini yapmaları olayı fotosentez olarak adlandırılır. Bu olay sırasında topraktan alınan su ve havadan yapraklar üzerindeki gözenekler (Stoma)

Detaylı

ÜN TE III. CANLILARDA ENERJ DÖNÜfiÜMÜ

ÜN TE III. CANLILARDA ENERJ DÖNÜfiÜMÜ ÜN TE III CANLILARDA ENERJ DÖNÜfiÜMÜ I. ENERJ VE ENERJ ÇEfi TLER A. Ifl k Enerjisi B. Kimyasal Ba Enerjisi C. Is Enerjisi II. ENERJ N N TEMEL MOLEKÜLÜ ATP III. CANLILARDA ENERJ HT YACI IV. OKS JENS Z SOLUNUM

Detaylı

CANLILAR VE ENERJİ İLŞKİLERİ

CANLILAR VE ENERJİ İLŞKİLERİ CANLILAR VE ENERJİ İLŞKİLERİ Besin Zincirindeki Enerji Akışı Madde Döngüleri Enerji Kaynakları ve Geri Dönüşüm Hazırlayan; Arif Özgür ÜLGER Besin Zincirindeki Enerji Akışı Bütün canlılar yaşamlarını devam

Detaylı

Fotosentez Mekanizması

Fotosentez Mekanizması Fotosentez Mekanizması Tüm bitkilerin fotosentezde gerçekleşen ortak süreç C 3 yolu 5 karbonlu ribulose difosfat bir karbondioksit (CO2) ekleyerek altı karbonlu (6C) kararsız bileşik oluşur. Bu tepkime

Detaylı

LYS 2 ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI BÝYOLOJÝ DENEME SINAVI. 2. Otsu bitkilerde, ÜNÝVERSÝTE HAZIRLIK

LYS 2 ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI BÝYOLOJÝ DENEME SINAVI. 2. Otsu bitkilerde, ÜNÝVERSÝTE HAZIRLIK LS 2 ÜNÝVERSÝTE HAIRLIK Ö-DE-BÝR AINLARI BÝOLOJÝ DENEME SINAVI A Soru sayýsý: 0 anýtlama süresi: 5 dakika Bu testle ilgili yanýtlarýnýzý optik formdaki Biyoloji bölümüne iþaretleyiniz. Doðru yanýtlarýnýzýn

Detaylı

Yağ Asitlerinin β Oksidayonu. Prof. Dr. Fidancı

Yağ Asitlerinin β Oksidayonu. Prof. Dr. Fidancı Yağ Asitlerinin β Oksidayonu Prof. Dr. Fidancı Yağ Asitlerinin Beta Oksidasyonu Yağ asitlerinin enerji üretimi amacı ile yıkımında (yükseltgenme) en önemli yol β oksidasyon yoldudur. β oksidasyon yolu

Detaylı

Bir organizma, enerji ve karbon iskeleti için kullandığı organik bileşikleri ya ototrofik ya da heterotrofik olmak üzere iki yoldan karşılar.

Bir organizma, enerji ve karbon iskeleti için kullandığı organik bileşikleri ya ototrofik ya da heterotrofik olmak üzere iki yoldan karşılar. FOTOSENTEZ Giriş Bir organizma, enerji ve karbon iskeleti için kullandığı organik bileşikleri ya ototrofik ya da heterotrofik olmak üzere iki yoldan karşılar. Ototroflar, O 2ʼ den ve ortamdan elde ettikleri

Detaylı

Yağ Asitlerinin Metabolizması- I Yağ Asitlerinin Yıkılması (Oksidasyonu)

Yağ Asitlerinin Metabolizması- I Yağ Asitlerinin Yıkılması (Oksidasyonu) Yağ Asitlerinin Metabolizması- I Yağ Asitlerinin Yıkılması (Oksidasyonu) Yrd. Doç. Dr. Bekir Engin Eser Zirve Üniversitesi EBN Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya A.B.D. Yağ Asitleri Uzun karbon zincirine sahip

Detaylı

11. SINIF. Fotosentez I TEST

11. SINIF. Fotosentez I TEST 11. SNF B Fotosentez 1. Bir bitkinin yaprak hücresinde;. Solunum. Enzim sentezi. Suyun parçalanması V. Oksijen üretimi verilenlerden hangileri her gerçekleşir? 4. 1 2 TEST 1 A) Yalnız B) ve C) ve V D),,

Detaylı

CANLILARDA ENERJ DÖNÜfiÜMÜ

CANLILARDA ENERJ DÖNÜfiÜMÜ ÜN TE I CANLILARDA ENERJ DÖNÜfiÜMÜ I. ENERJ VE ENERJ ÇEfi TLER A. Ifl k Enerjisi B. Kimyasal Ba Enerjisi C. Is Enerjisi II. ENERJ N N TEMEL MOLEKÜLÜ ATP III. CANLILARDA ENERJ HT YACI IV. OKS JENS Z SOLUNUM

Detaylı

ORTAÖĞRETİM BİYOLOJİ 10 YAZARLAR. Dr. Seda ERCAN AKKAYA Davut SAĞDIÇ Osman ALBAYRAK Emine ÖZTÜRK Şermin CAVAK Fadime İLHAN

ORTAÖĞRETİM BİYOLOJİ 10 YAZARLAR. Dr. Seda ERCAN AKKAYA Davut SAĞDIÇ Osman ALBAYRAK Emine ÖZTÜRK Şermin CAVAK Fadime İLHAN ORTAÖĞRETİM BİYOLOJİ 10 YAZARLAR Dr. Seda ERCAN AKKAYA Davut SAĞDIÇ Osman ALBAYRAK Emine ÖZTÜRK Şermin CAVAK Fadime İLHAN DEVLET KİTAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI..., 2011 MILLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI...: 4658

Detaylı

Aşağıda verilen bilgilerin karşısına doğru ya da yanlış olduğunu belirtiniz.

Aşağıda verilen bilgilerin karşısına doğru ya da yanlış olduğunu belirtiniz. Aşağıda verilen bilgilerin karşısına doğru ya da yanlış olduğunu belirtiniz. o ru anl fl 1. Fotosentezde amaç besin üretmektir. 2. Fotosentezde üretilen oksijenin kaynağı sudur. 3. Fotosentez yapan bütün

Detaylı

1-A. Adı Soyadı. Okulu. Sınıfı LYS-2 BİYOLOJİ TESTİ. Bu Testte; Toplam 30 adet soru bulunmaktadır. Cevaplama Süresi 45 dakikadır.

1-A. Adı Soyadı. Okulu. Sınıfı LYS-2 BİYOLOJİ TESTİ. Bu Testte; Toplam 30 adet soru bulunmaktadır. Cevaplama Süresi 45 dakikadır. 1-A Adı Soyadı Okulu Sınıfı LS-2 BİOLOJİ ESİ Bu estte; oplam 30 adet soru bulunmaktadır. Cevaplama Süresi 45 dakikadır. 1. Bacaktaki kanı şekilde gösterildiği gibi taşıyan damarla ilgili olarak; I. oplardamardır.

Detaylı

ayxmaz/biyoloji Adı: 1.Aşağıda verilen atomların bağ yapma sayılarını (H) ekleyerek gösterin. C N O H

ayxmaz/biyoloji Adı: 1.Aşağıda verilen atomların bağ yapma sayılarını (H) ekleyerek gösterin. C N O H Adı: 1.Aşağıda verilen atomların bağ yapma sayılarını (H) ekleyerek gösterin. C N O H 2.Radyoaktif izotoplar biyologları için önemlidir? Aşağıda radyoakif maddelerin kullanıldığı alanlar sıralanmıştır.bunlarla

Detaylı

ÖĞRENME ALANI: Canlılar ve Hayat 6.ÜNİTE: Canlılar ve Enerji ilişkileri

ÖĞRENME ALANI: Canlılar ve Hayat 6.ÜNİTE: Canlılar ve Enerji ilişkileri ÖĞRENME ALANI: Canlılar ve Hayat 6.ÜNİTE: Canlılar ve Enerji ilişkileri Ayrıca bitkilerin yapraklarına yeşil rengi de klorofil adı verilen bu yapılar verir. Besin Zinciri: - Aynı ekosistemde yaşayan canlıların

Detaylı

Sunum ve Sistematik 1. ÜNİTE: HÜCRE, ORGANİZMA VE METABOLİZMA KONU ÖZETİ

Sunum ve Sistematik 1. ÜNİTE: HÜCRE, ORGANİZMA VE METABOLİZMA KONU ÖZETİ Sunum ve Sistematik 1. ÜNİTE: HÜCRE, ORGANİZMA VE METABOLİZMA KONU ÖZETİ Bu başlık altında, ünitenin en can alıcı bilgileri, kazanım sırasına göre en alt başlıklara ayrılarak hap bilgi niteliğinde konu

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : CANLILAR VE HAYAT ÜNİTE 6 : CANLILAR VE ENERJİ İLİŞKİLERİ

ÖĞRENME ALANI : CANLILAR VE HAYAT ÜNİTE 6 : CANLILAR VE ENERJİ İLİŞKİLERİ ÖĞRENME ALANI : CANLILAR VE HAYAT ÜNİTE 6 : CANLILAR VE ENERJİ İLİŞKİLERİ C MADDE DÖNGÜLERİ (6 SAAT) 1 ATP Enerjisi 2 ATP Molekülünün Yapısı 3 Solunum 4 Solunum Çeşitleri 5 ATP Enerjisinin Hücrelerde Kullanılması

Detaylı

21.11.2008. I. Koenzim A nedir? II. Tarihsel Bakış III. Koenzim A nın yapısı IV. Asetil-CoA nedir? V. Koenzim A nın katıldığı reaksiyonlar VI.

21.11.2008. I. Koenzim A nedir? II. Tarihsel Bakış III. Koenzim A nın yapısı IV. Asetil-CoA nedir? V. Koenzim A nın katıldığı reaksiyonlar VI. Hazırlayan: Sibel ÖCAL 0501150027 I. Koenzim A nedir? II. Tarihsel Bakış III. Koenzim A nın yapısı IV. Asetil-CoA nedir? V. Koenzim A nın katıldığı reaksiyonlar VI. Eksikliği 1 2 Pantotenik asit (Vitamin

Detaylı

1.018/7.30J Ekoloji I: Dünya Sistemi Güz 2009

1.018/7.30J Ekoloji I: Dünya Sistemi Güz 2009 1.018/7.30J Ekoloji I: Dünya Sistemi Güz 2009 OKUMALAR: Ders Kitabı, syf. 43, 84-88; 673-674 Luria. 1975. Overview of photosynthesis. Kaiser, J. 1995. Can deep bacteria live on nothing but rocks and water?

Detaylı

«TARIMA BİLİMSEL HİZMET»

«TARIMA BİLİMSEL HİZMET» «TARIMA BİLİMSEL HİZMET» Bitki fizyolojisi bitkilerin hayatları süresince meydana gelen çeşitli hayati olay ve belirtilerini inceleyen bir bilimdir. Bitkilerde meydana gelen hayat olayları ise, hücrenin

Detaylı

-...sentezlenemezse; - ortamda... birikir. - ortamda... oluşmadığından

-...sentezlenemezse; - ortamda... birikir. - ortamda... oluşmadığından 2014 2015 MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 9. SINIF BİYOLOJİ DERSİ YAZ TATİLİ EV ÇALIŞMASI Ödevin Veriliş Tarihi:12.06.2015 Ödevin Teslim Tarihi: 21.09.2015 1.Aşağıda verilen özelliklerden hangisi canlılarda

Detaylı

1. B HÜCRELER N YAPISI... 1 2. ENZ MLER VE LEVLER ... 19

1. B HÜCRELER N YAPISI... 1 2. ENZ MLER VE LEVLER ... 19 İÇİNDEKİLER 1. BİTKİ HÜCRELERİNİN YAPISI... 1 1.1. BİTKİ HÜCRELERİ VE YAPISI... 1 1.1.1. Meristematik Bitki Hücresi... 2 1.1.2. Olgun Bitki Hücresi... 3 1.1.3. Odunsu Bitki Hücresi... 4 1.1.4. Otsu Bitki

Detaylı

Hücre canlının en küçük yapı birimidir.

Hücre canlının en küçük yapı birimidir. Hücre canlının en küçük yapı birimidir. Bitkilerde bulunan hücredir.bu hücrelerde hücre duvarı bulunduğundan hayvan hücresinden ayrılır. Hücre duvarı vardır. Kofulu büyük ve az sayıdadır. Şekli dikdörtgen

Detaylı

BĠYOKĠMYA DOÇ. DR. MEHMET KARACA

BĠYOKĠMYA DOÇ. DR. MEHMET KARACA BĠYOKĠMYA DOÇ. DR. MEHMET KARACA TANIMLAR GLĠKOLĠZ: (LĠZ LEZYON (LYSIS), YIKAMA, PARÇALAMA ANLAMINDADIR). Glikoliz hücrede sitozolde gerçekleģir. Glikoliz olayı hem aerobik hem de anaerobik organizmalarda

Detaylı

BEBEĞĐMĐN GAZI VAR YĐNE!!!

BEBEĞĐMĐN GAZI VAR YĐNE!!! BEBEĞĐMĐN GAZI VAR YĐNE!!! Ankara/2008 Ders Sorumlusu: Prof. Dr. Đnci MORGĐL KĐMYA KONUSU ĐLE ĐLĐŞKĐSĐ: Bebeklerde gaz sancısının kimyasal reaksiyonlar sonucu gaz oluşumu nedeniyle meydana geldiğinin kavratılması.

Detaylı

III-Hayatın Oluşturan Kimyasal Birimler

III-Hayatın Oluşturan Kimyasal Birimler III-Hayatın Oluşturan Kimyasal Birimler MBG 111 BİYOLOJİ I 3.1.Karbon:Biyolojik Moleküllerin İskeleti *Karbon bütün biyolojik moleküllerin omurgasıdır, çünkü dört kovalent bağ yapabilir ve uzun zincirler

Detaylı

30. Çiçekli bir bitkinin yaþam döngüsü sýrasýnda döllenme sonrasý, zigot ilk olarak aþaðýdaki yapýlardan hangisini oluþturur?

30. Çiçekli bir bitkinin yaþam döngüsü sýrasýnda döllenme sonrasý, zigot ilk olarak aþaðýdaki yapýlardan hangisini oluþturur? 30. Çiçekli bir bitkinin yaþam döngüsü sýrasýnda döllenme sonrasý, zigot ilk olarak aþaðýdaki yapýlardan hangisini oluþturur? A) Tohum B) Meyve C) Polen D) Embriyo E) Yumurta 39. Çiçekli bitkilerin üremesinde

Detaylı

00220 Gıda Biyokimyası

00220 Gıda Biyokimyası 00220 Gıda Biyokimyası Hazırlayan: Doç.Gökhan DURMAZ 00220 Gıda Biyokimyası-Şubat 2013 1 Bu notların hazırlanmasında aşağıdaki eserlerden yararlanılmıştır; Biyokimya, Engin Gözükara, Nobel Tip Kitabevi,

Detaylı

FOTOSENTEZ MBG 101 GENEL BİYOLOJİ I. Fotosentez

FOTOSENTEZ MBG 101 GENEL BİYOLOJİ I. Fotosentez FOTOSENTEZ MBG 101 GENEL BİYOLOJİ I Doç. Dr. Yelda ÖZDEN ÇİFTÇİ Fotosentez Anoksijenik (Oksijen üretilmez) Oksijenik (Oksijen üretilir) Mor bakteriler Yeşil kükürt bakterileri Yeşil kükürt olmayan bakteriler

Detaylı

www.benimdershanem.esy.es BİYOLOJİ DERS NOTLARI YGS-LGS HÜCRE

www.benimdershanem.esy.es BİYOLOJİ DERS NOTLARI YGS-LGS HÜCRE www.benimdershanem.esy.es Bilgi paylaştıkça çoğalır. BİYOLOJİ DERS NOTLARI YGS-LGS HÜCRE HÜCRE Hücre ya da göze, bir canlının yapısal ve işlevsel özellikler gösterebilen en küçük birimidir. Atomların molekülleri,

Detaylı

9. Sınıf Biyoloji Öğrenci Çalışma Kitabı

9. Sınıf Biyoloji Öğrenci Çalışma Kitabı 9. Sınıf Biyoloji Öğrenci Çalışma Kitabı Bu kitap Bilkent Universitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, CTE 504 Material Design dersi için, Elif Şengün, Hilal Şener ve Rükiye Altın tarafından 2010-2011 akademik

Detaylı

Fotosentez Yapabilen Canlılar (Fotosentetikler)

Fotosentez Yapabilen Canlılar (Fotosentetikler) CANLI ve ENERJ L K S I Canlılarda gerçekle en kimyasal olaylara biyokimyasal olaylar denir. Canlılık, biyokimyasal olayların devamlılı ına ba lıdır. Biyokimyasal olayların gerçekle ebilmesi için enerji

Detaylı

Doğada yaşayan canlıların tamamı hücrelerden oluşmuştur. Canlılardan bazıları tek bir

Doğada yaşayan canlıların tamamı hücrelerden oluşmuştur. Canlılardan bazıları tek bir CANLILIK HÜCREYLE BAŞLAR 1- Canlıların Ortak Özellikleri : Çevremizdeki varlıklar canlı ve cansız varlıklar olarak iki grupta toplanırlar. Cansız varlıklar katı, sıvı ve gaz halindeki maddelerden oluşur.

Detaylı

LYS BÝYOLOJÝ. Biyolojiye Giriþ ve Bilimsel Yöntem Canlýlarýn Temel Bileþenleri Enzimler Canlýlarýn Sýnýflandýrýlmasý

LYS BÝYOLOJÝ. Biyolojiye Giriþ ve Bilimsel Yöntem Canlýlarýn Temel Bileþenleri Enzimler Canlýlarýn Sýnýflandýrýlmasý LYS BÝYOLOJÝ Soru Çözüm Dersi Kitapçığı 1 (MF) Biyolojiye Giriþ ve Bilimsel Yöntem Canlýlarýn Temel Bileþenleri Enzimler Canlýlarýn Sýnýflandýrýlmasý Bu yayýnýn her hakký saklýdýr. Tüm haklarý bry Birey

Detaylı

Hücrenin Enerji Santrali. Mitokondri

Hücrenin Enerji Santrali. Mitokondri Abdurrahman Coşkun Hücrenin Enerji Santrali Mitokondri Gezegenimizde yaşam var olduğundan bu yana, kullanılabilir enerji kaynaklarına sahip olmak tüm canlıların öncelikli sorunu olmuştur. En küçük hücreden

Detaylı

BÖLÜM - 10 METATABOLİZMAYA GİRİŞ

BÖLÜM - 10 METATABOLİZMAYA GİRİŞ BÖLÜM - 10 METATABOLİZMAYA GİRİŞ 7.1- GENEL BAKI. Canlı organizmalar, kendilerini yenilemek, gelişmek ve üremek için kimyasal maddelere gereksinim duyarlar. Çünkü organizmanın tamamı kimyasal maddelerden

Detaylı

8. sınıf - Ünite 6: Canlılar ve Enerji İlişkileri 1. Bölüm: Besin Zincirinde Enerji Akışı ve Fotosentez

8. sınıf - Ünite 6: Canlılar ve Enerji İlişkileri 1. Bölüm: Besin Zincirinde Enerji Akışı ve Fotosentez 8. sınıf - Ünite 6: Canlılar ve Enerji İlişkileri 1. Bölüm: Besin Zincirinde Enerji Akışı ve Fotosentez Bir bölgede canlı ve cansızlardan oluşan sisteme ekosistem denir. Canlılar doğrudan veya dolaylı

Detaylı

FEN ve TEKNOLOJİ. Besinler ve Sindirim. Konu Testi. Sınıf Test-01. 1. Besin içeriği. 4. Sindirim. Pankreas öz suyu kalın bağırsağa dökülür.

FEN ve TEKNOLOJİ. Besinler ve Sindirim. Konu Testi. Sınıf Test-01. 1. Besin içeriği. 4. Sindirim. Pankreas öz suyu kalın bağırsağa dökülür. Besinler ve Sindirim Konu Testi Besin içeriği FEN ve TEKNOLOJİ 4. Sindirim Besinin kimyasal sonunda oluşan olarak sindirildiği yapıtaşları yer Pankreas öz suyu kalın bağırsağa dökülür. B ve K vitaminleri

Detaylı

EGZERSİZ ENERJİ KAYNAKLARI DOÇ.DR.MİTAT KOZ

EGZERSİZ ENERJİ KAYNAKLARI DOÇ.DR.MİTAT KOZ EGZERSİZ ENERJİ KAYNAKLARI DOÇ.DR.MİTAT KOZ 3 farklı enerji sistemi Acil enerji sistemi Kısa süreli enerji sistemi Uzun süreli enerji sistemi Acil enerji ATP -------------> ADP Creatine + ADP ------------>

Detaylı

EGZERSİZ ENERJİ KAYNAKLARI DOÇ.DR.MİTAT KOZ

EGZERSİZ ENERJİ KAYNAKLARI DOÇ.DR.MİTAT KOZ EGZERSİZ ENERJİ KAYNAKLARI DOÇ.DR.MİTAT KOZ 3 farklı enerji sistemi Acil enerji sistemi Kısa süreli enerji sistemi Uzun süreli enerji sistemi Acil enerji ATP -------------> ADP Creatine + ADP ------------>

Detaylı

BİTKİLERDE FOTOSENTEZ OLAYI

BİTKİLERDE FOTOSENTEZ OLAYI ÖZEL EGE İLKÖĞRETİM OKULU BİTKİLERDE FOTOSENTEZ OLAYI Proje Öğretmenimiz: Münire SAVRANOĞLU Hazırlayanlar: Begüm UYSALEFE Fatma ÖZÜM Gamze TÜRK Nihan PAZARCIOĞLU Salih YÜCE Seda TOZDUMAN İÇİNDEKİLER Sayfa

Detaylı

Ünite CANLILAR VE ENERJİ İLİŞKİLERİ

Ünite CANLILAR VE ENERJİ İLİŞKİLERİ Ünite 6 CANLILAR CANLILAR VE ENERJİ İLİŞKİLERİ VE ENERJİ İLİŞKİLERİ Sayfa No Besin Zincirinde Enerji Akışı... 254 Test 1... 254 Test 2... 256 Test 3... 258 Etkinlik (1 7)... 260-265 Madde Döngüleri...

Detaylı

1-GİRİ 1.1- BİYOKİMYANIN TANIMI VE KONUSU.-

1-GİRİ 1.1- BİYOKİMYANIN TANIMI VE KONUSU.- 1-GİRİ 1.1- BİYOKİMYANIN TANIMI VE KONUSU.- Biyokimya sözcüğü biyolojik kimya (=yaşam kimyası) teriminin kısaltılmış şeklidir. Daha eskilerde, fizyolojik kimya terimi kullanılmıştır. Gerçekten de Biyokimya

Detaylı

www.benimdershanem.esy.es BİYOLOJİ DERS NOTLARI YGS-LGS CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ

www.benimdershanem.esy.es BİYOLOJİ DERS NOTLARI YGS-LGS CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ www.benimdershanem.esy.es Bilgi paylaştıkça çoğalır. BİYOLOJİ DERS NOTLARI YGS-LGS CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ İNORGANİK BİLEŞİKLER Su ORGANİK BİLEŞİKLER GÖREVLERİNE GÖRE

Detaylı

A) 1 250 B) 5 000 C) 10 000 D) 8 000. A) Yalnız I. B) I, II C) I, III D) I, II, III

A) 1 250 B) 5 000 C) 10 000 D) 8 000. A) Yalnız I. B) I, II C) I, III D) I, II, III 1) Bir gemiden deniz dibine gönderilen sesin yankısı 8 saniye sonra duyulmaktadır. Sesin sudaki hızının saniyede 1250 m olduğu bilindiğine göre denizin derinliği kaç metredir? A) 1 250 B) 5 000 C) 10 000

Detaylı

Basit difüzyonda ATP harcanmazken, kolaylaştırılmış difüzyonda ATP harcanır.

Basit difüzyonda ATP harcanmazken, kolaylaştırılmış difüzyonda ATP harcanır. Aşağıda verilen bilgilerin karşısına doğru ya da yanlış olduğunu belirtiniz Doğru Yanlış 1 Ozmotik basıncı artan bir hücrenin turgor basıncı azalır. 2 Fagositoz ile besin alan bir amipin, hücre zarının

Detaylı

TG 1. 11 12 Mayıs 2013 DİKKAT! ÇÖZÜMLERLE İLGİLİ AŞAĞIDA VERİLEN UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.

TG 1. 11 12 Mayıs 2013 DİKKAT! ÇÖZÜMLERLE İLGİLİ AŞAĞIDA VERİLEN UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI LİSANS ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ BİYOLOJİ TESTİ ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI T.C. KİMLİK NUMARASI : ADI : SOYADI : TG 1 11 12 Mayıs 2013 DİKKAT! ÇÖZÜMLERLE İLGİLİ AŞAĞIDA VERİLEN UYARILARI

Detaylı

Redoks Kimyasını Gözden Geçirme

Redoks Kimyasını Gözden Geçirme Redoks Kimyasını Gözden Geçirme I. Yükseltgenme Durumu ya da Sayısı Bir bileşiğin yükseltgenme durumu ya da sayısı, ne derece yükseltgenmiş (elektronca fakir) ya da indirgenmiş (elektronca zengin) bir

Detaylı

Ekosistem ve Özellikleri

Ekosistem ve Özellikleri Ekosistem ve Özellikleri Öğr. Gör. Özgür ZEYDAN http://cevre.beun.edu.tr/zeydan/ Ekosistem Belirli bir bölgede yaşayan ve birbirleriyle sürekli etkileşim halindeki canlılar (biyotik faktörler) ve cansız

Detaylı

12-A. Alt Bilim Dalları TEST

12-A. Alt Bilim Dalları TEST 12-A B TEST 1 Alt Bilim Dalları 1. Aşağıda biyolojiye ait bazı alt bilim dallarının görevleri verilmiştir. X : Doku ve organların çalışmasını, işlevini inceleyen bilim dalıdır. Y : Canlılardaki yapıların

Detaylı

BESİNLERİN ENERJİYE DÖNÜŞÜMÜ

BESİNLERİN ENERJİYE DÖNÜŞÜMÜ BESİNLERİN ENERJİYE DÖNÜŞÜMÜ Bir fabrikanın çalışması ve üretimi için nasıl işçilere ve makinalara ihtiyaç varsa canlıların yaşamlarını sürdürebilmeleri için de enerjiye ihtiyaçları vardır. Enerji, bir

Detaylı

S. 1) Aşağıdakilerden hangisi biyolojik mücadele ye örnektir? A) Üreaz enziminin üretimi. B) Sadece böcekleri hasta eden virüs üretimi.

S. 1) Aşağıdakilerden hangisi biyolojik mücadele ye örnektir? A) Üreaz enziminin üretimi. B) Sadece böcekleri hasta eden virüs üretimi. S. 1) Aşağıdakilerden hangisi biyolojik mücadele ye örnektir? A) Üreaz enziminin üretimi. B) Sadece böcekleri hasta eden virüs üretimi. C) Tek hücre proteini üretimi. D) Melez bitkilerle bitki türünün

Detaylı

TEOG DENEME SINAVI Adı Soyadı : Sınıf : No : 1. 3.

TEOG DENEME SINAVI Adı Soyadı : Sınıf : No : 1. 3. TEOG DENEME SINAVI Adı Soyadı : Sınıf : No : 1. 3. Bir ekosistemde beslenme ilişkisini gösteren besin zinciri yukarıdaki gibidir. Buna göre 1 ve 2 numaralı canlılar aşağıdakilerden hangileri olabilir?

Detaylı

SİTOPLAZMA VE ORGANELLER

SİTOPLAZMA VE ORGANELLER SİTOPLAZMA VE ORGANELLER Sitoplazma, hücre iskeleti, organeller ve bunların içinde yer aldığı koyu kıvamlı sıvı kısımdan ( sitozol, sitoplazma) oluşur. ORGANELLER 1. Mitokondri 2. Plastitler 3. Ribozom

Detaylı

TG 7 ÖABT BİYOLOJİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ

TG 7 ÖABT BİYOLOJİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ TG 7 ÖABT BİYOLOJİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının İhtiyaç

Detaylı

ENERJİ AKIŞI VE MADDE DÖNGÜSÜ

ENERJİ AKIŞI VE MADDE DÖNGÜSÜ ENERJİ AKIŞI VE MADDE DÖNGÜSÜ Ekosistem, birbiriyle ilişkili canlı ve cansız unsurlardan oluşur. Ekosistem, bu unsurlar arasındaki madde ve enerji dolaşımı ile kendini besler ve yeniler. Madde döngüsü

Detaylı

Hücresel Enerji Sistemleri. Prof. Dr. Fadıl ÖZYENER

Hücresel Enerji Sistemleri. Prof. Dr. Fadıl ÖZYENER Hücresel Enerji Sistemleri I-II Prof. Dr. Fadıl ÖZYENER Metabolizma Vücudun temel işlevlerini devam ettirebilmek için kullanılan enerji miktarıdır. Enerji değişimi içeren tepkimeler; Katabolik: Enerji

Detaylı

Biyoloji Canlıların Temel Bileşenleri, Organik Bileşikler

Biyoloji Canlıların Temel Bileşenleri, Organik Bileşikler Biyoloji Canlıların Temel Bileşenleri, Organik Bileşikler Canlılardaki Organik Bileşikler: Canlı vücudunda biyosentez reaksiyonları sonuncu oluşturulan maddelerdir. Organik moleküllerin vücutta çeşitli

Detaylı

Enzimler ENZİMLER ENZİMLER ENZİMLER İSİMLENDİRME ENZİMLER

Enzimler ENZİMLER ENZİMLER ENZİMLER İSİMLENDİRME ENZİMLER Enzimler Yrd.Doç.Dr. Ahmet GENÇ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu q Vücuttaki tüm reaksiyonlar, tüm işlem sonunda kendileri değişmeden reaksiyonların hızını artıran protein katalizörler olan enzimler

Detaylı

FEN BÝLGÝSÝ TESTÝ. cam balon içindeki. X gazý ve borularda- ki cývalar þekildeki gibi dengededir.

FEN BÝLGÝSÝ TESTÝ. cam balon içindeki. X gazý ve borularda- ki cývalar þekildeki gibi dengededir. FEN BÝGÝSÝ TESTÝ 1. Þekil - I Þekil - II Bir ucu duara menteþelenmiþ çubuðunun diðer ucuna cismi Þekil - l deki gibi iple baðlanýyor. çubuðu serbest býrakýldýktan bir süre sonra cisminin aðýrlýðýnýn etkisiyle

Detaylı

Enerji dönüşümü: Mitokondri ve kloroplastlarda enerji. II. Kloroplastlar

Enerji dönüşümü: Mitokondri ve kloroplastlarda enerji. II. Kloroplastlar Enerji dönüşümü: Mitokondri ve kloroplastlarda enerji metabolizması II. Kloroplastlar Fotosentez : tüm canlıların bağımlı olduğu bir reaksiyon Bezelye yaprağı stoması (SEMX3520) Kloroplastlar: yaprak hücreleri

Detaylı

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI BİYOLOJİ

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI BİYOLOJİ YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI BİYOLOJİ CEVAP 1: (TOPLAM 9 PUAN) 1.1: Eğer terleme ve su emilimi arasındaki ilişkide ortam sıcaklığının etkisini öğrenmek istiyorsa; deneyi aynı sayıda yaprağa sahip aynı tür

Detaylı

I. BÖLÜM SORULARI. 1) I. Ağırlık vektörel bir büyüklükdür. II. Konum skaler bir büyüklüktür. III. Yer değiştirme vektörel bir büyüklüktür.

I. BÖLÜM SORULARI. 1) I. Ağırlık vektörel bir büyüklükdür. II. Konum skaler bir büyüklüktür. III. Yer değiştirme vektörel bir büyüklüktür. I. BÖLÜM SORULARI 1) I. Ağırlık vektörel bir büyüklükdür. II. Konum skaler bir büyüklüktür. III. Yer değiştirme vektörel bir büyüklüktür. İfadelerinden hangileri doğrudur? 4) + A) Yalnız I B) Yalnız 3

Detaylı

KONU : BESİN ZİNCİRİ-ENERJİ AKIŞI-OKSİJENLİ SOLUNUM-FERMANTASYON

KONU : BESİN ZİNCİRİ-ENERJİ AKIŞI-OKSİJENLİ SOLUNUM-FERMANTASYON DERS : FEN VE TEKNOLOJİ ÜNİTE: CANLILAR VE ENERJİ İLİŞKİLERİ KONU : BESİN ZİNCİRİ-ENERJİ AKIŞI-OKSİJENLİ SOLUNUM-FERMANTASYON Güneş Enerjisi Üreticiler Otoburlar Etoburlar Besin zinciri Ayrıştırıcılar

Detaylı

KARBONHİDRATLAR. Glukoz İNSAN BİYOLOJİSİ VE BESLENMESİ AÇISINDAN ÖNEMLİ OLAN

KARBONHİDRATLAR. Glukoz İNSAN BİYOLOJİSİ VE BESLENMESİ AÇISINDAN ÖNEMLİ OLAN KARBONHİDRATLAR Normal diyet alan kişilerde enerjinin % 55-60 ı karbonhidratlardan sağlanır. Bitkiler karbonhidratları fotosentez yoluyla güneş ışığının yardımıyla karbondioksit ve sudan yararlanarak klorofilden

Detaylı

ELEMENT VE BİLEŞİKLER

ELEMENT VE BİLEŞİKLER ELEMENT VE BİLEŞİKLER 1- Elementler ve Elementlerin Özellikleri: a) Elementler: Aynı cins atomlardan oluşan, fiziksel ya da kimyasal yollarla kendinden daha basit ve farklı maddelere ayrılamayan saf maddelere

Detaylı

Yarışma Sınavı A ) B ) C ) D ) E ) 5 30 C deki 10 g suyun 100 C de buhar olması A ) 5,4 B ) 6,1 C ) 6,7 D ) 4,7 E ) 0,7

Yarışma Sınavı A ) B ) C ) D ) E ) 5 30 C deki 10 g suyun 100 C de buhar olması A ) 5,4 B ) 6,1 C ) 6,7 D ) 4,7 E ) 0,7 1 şağıdakilerden hangisi yanlıştır? 4 Bir cismin hızının birim zamandaki değişimine o cismin ivmesi denir. 1 kg kütleli cisme 1 m/s 2 lik ivme veren kuvvet 1 Newton'dur Bir cismin üzerine etki eden toplam

Detaylı

KİMYASAL TERMODİNAMİK VE BİYOENERJETİKLER

KİMYASAL TERMODİNAMİK VE BİYOENERJETİKLER KİMYASAL TERMODİNAMİK VE BİYOENERJETİKLER Biyokimyasal olarak önemli reaksiyon türleri Canlı hücredeki reaksiyonların çoğu, beş genel kategoriden birine uyar: 1) Fonksiyonel grup transferi 2) Oksidasyon

Detaylı

EGZERSİZDE VE SONRASINDA ATP - CP

EGZERSİZDE VE SONRASINDA ATP - CP EGZERSİZDE VE SONRASINDA ATP - CP Tüm vücut hücrelerinde enerji oluşumu adenozin trifosfat (ATP) molekülü vasıtasıyla gerçekleşir. Hücre içinde ATP depo halde bulunur ve sınırlı miktardadır. Ancak, yapılan

Detaylı

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ BİYOLOJİ

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ BİYOLOJİ YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ BİYOLOJİ SORU 1: A türüne ait bir bitki (Yaprakları koparılmış) B türüne ait bir bitki (Yapraklı) cam fanus cam fanus su su Ortam sıcaklığı 10 C Ortam sıcaklığı 25 C Bir araştırmacı,

Detaylı

2+ 2- Mg SO 4. (NH 4 ) 2 SO 4 (amonyum sülfat) bileşiğini katyon ve anyonlara ayıralım.

2+ 2- Mg SO 4. (NH 4 ) 2 SO 4 (amonyum sülfat) bileşiğini katyon ve anyonlara ayıralım. KONU: Kimyasal Tepkimeler Dersin Adı Dersin Konusu İYONİK BİLEŞİKLERİN FORMÜLLERİNİN YAZILMASI İyonik bağlı bileşiklerin formüllerini yazmak için atomların yüklerini bilmek gerekir. Bunu da daha önceki

Detaylı

Enzimlerin Yapısı. Enzimler biyokatalizörlerdir,

Enzimlerin Yapısı. Enzimler biyokatalizörlerdir, Enzimler biyokatalizörlerdir,, Prof. Dr. Muhsin KONUK H 2 O 2 H 2 O + ½ O 2 A.E = 18.16 kkal/mol Kollaidal platin A.E= 11.71 kkal/mol Katalaz A.E = 1.91 kkal/mol Enzimlerin Yapısı Basit enzimler: Pepsin,

Detaylı

Biyokimya. Biyokimyanın tanımı ve önemi Organizmanın elementer yapısı Canlılık Su Kovalent olmayan bağlar (intermoleküler etkileşimler)

Biyokimya. Biyokimyanın tanımı ve önemi Organizmanın elementer yapısı Canlılık Su Kovalent olmayan bağlar (intermoleküler etkileşimler) Biyokimya Biyokimyanın tanımı ve önemi Organizmanın elementer yapısı Canlılık Su Kovalent olmayan bağlar (intermoleküler etkileşimler) Bölüm 1: Biyokimya ve önemi: 1. Biyokimya tanımı, önemi ve boyutsal

Detaylı

METABOLİK DEĞİŞİKLİKLER VE FİZİKSEL PERFORMANS

METABOLİK DEĞİŞİKLİKLER VE FİZİKSEL PERFORMANS METABOLİK DEĞİŞİKLİKLER VE FİZİKSEL PERFORMANS Aerobik Antrenmanlar Sonucu Kasta Oluşan Adaptasyonlar Miyoglobin Miktarında oluşan Değişiklikler Hayvan deneylerinden elde edilen sonuçlar dayanıklılık antrenmanları

Detaylı

FEN BİLİMLERİ 2 TESTİ (Fen 2)

FEN BİLİMLERİ 2 TESTİ (Fen 2) ÖSS FEN- / 008 FEN BİLİMLERİ TESTİ (Fen ) 1. Bu testte sırasıyla, Fizik (1 1) Kimya (1 ) Biyoloji ( 0) ile ilgili 0 soru vardır.. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Fen Bilimleri Testi için ayrılan kısmına

Detaylı

Fezalar Eğitim Kurumları MSO 2013. Matematik ve Fen Bilgisi Olimpiyatı 6. SINIF AÇIKLAMALAR. Bu soru kitapçığında, çoktan seçmeli 40 soru vardır.

Fezalar Eğitim Kurumları MSO 2013. Matematik ve Fen Bilgisi Olimpiyatı 6. SINIF AÇIKLAMALAR. Bu soru kitapçığında, çoktan seçmeli 40 soru vardır. GROUP A M S O Fezalar Eğitim Kurumları Matematik ve Fen Bilgisi Olimpiyatı (23 ŞUBAT 2013, CUMARTESİ) 2 0 1 3 6. SINIF AÇIKLAMALAR Bu soru kitapçığında, çoktan seçmeli 40 soru vardır. Matematik bölümünün

Detaylı

Sınav Süresi 85 Dakikadır

Sınav Süresi 85 Dakikadır Sınav Süresi 85 Dakikadır ŞEFKAT İMFO 6. SINIF SORU KİTAPÇIĞI ORTAOKUL 6. SINIF SORULARI ŞEFKAT KOLEJİ İMFO-2014 6.SINIF FEN SORULARI 1. Bir devredeki ampul parlaklığının iletkenin kesit alanına bağlılığını

Detaylı

KARBOHİDRATLAR. Yrd. Doç. Dr. Osman İBİŞ

KARBOHİDRATLAR. Yrd. Doç. Dr. Osman İBİŞ KARBOHİDRATLAR Yrd. Doç. Dr. Osman İBİŞ Karbohidratlar (CHO) şeker, nişasta, glikojen ve selüloz olarak canlılar aleminde en geniş yeri kaplayan makromoleküllerdir. İnsanlar, hayvanlar ve mikroorganizmalar

Detaylı

Biyogaz Temel Eğitimi

Biyogaz Temel Eğitimi Biyogaz Temel Eğitimi Sunanlar: Dursun AYDÖNER Proje Müdürü Rasim ÜNER Is Gelistime ve Pazarlama Müdürü Biyogaz Temel Eğitimi 1.Biyogaz Nedir? 2.Biyogaz Nasıl Oluşur? 3.Biyogaz Tesisi - Biyogaz Tesis Çeşitleri

Detaylı

Mikroskobun Yapımı ve Hücrenin Keşfi Mikroskop: Robert Hooke görmüş ve bu odacıklara hücre demiştir.

Mikroskobun Yapımı ve Hücrenin Keşfi Mikroskop:  Robert Hooke görmüş ve bu odacıklara hücre demiştir. Mikroskobun Yapımı ve Hücrenin Keşfi Mikroskop: Gözümüzle göremediğimiz çok küçük birimleri (canlıları, nesneleri vs ) incelememize yarayan alete mikroskop denir. Mikroskobu ilk olarak bir kumaş satıcısı

Detaylı

Sınav : FEN BİLGİSİ ÖĞ. Yarışma Sınavı. 4 Levha halindeki bir metal tel haline getirildiğinde; A ) Yalnız II B ) C ) D ) E ) A ) B ) C ) D ) A )

Sınav : FEN BİLGİSİ ÖĞ. Yarışma Sınavı. 4 Levha halindeki bir metal tel haline getirildiğinde; A ) Yalnız II B ) C ) D ) E ) A ) B ) C ) D ) A ) 1 I. Yapılarında tek cins molekül veya atom bulunur. II. Belirli sıcaklıkta erirler. III. yrımsal damıtma ile ayrılabilirler. Yukarıdaki özelliklerden hangisi/hangileri saf maddeler için doğrudur? Yalnız

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: MİKROBİYOLOJİYE GİRİŞ...1 BÖLÜM 2: MİKROORGANİZMALARIN MORFOLOJİLERİ.13 BÖLÜM 3: MİKROORGANİZMALARIN HÜCRE YAPILARI...

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: MİKROBİYOLOJİYE GİRİŞ...1 BÖLÜM 2: MİKROORGANİZMALARIN MORFOLOJİLERİ.13 BÖLÜM 3: MİKROORGANİZMALARIN HÜCRE YAPILARI... İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: MİKROBİYOLOJİYE GİRİŞ...1 1.1. Tanım ve Kapsam...1 1.2. Mikrobiyoloji Biliminin Gelişmesi...2 1.3. Mikroorganizmaların Hayatımızdaki Önemi...5 1.3.1. Mikroorganizmaların Yararları...5

Detaylı