GASTROİNTESTİNAL BOZUKLUĞU OLAN HASTAYA YAKLAŞİM

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GASTROİNTESTİNAL BOZUKLUĞU OLAN HASTAYA YAKLAŞİM"

Transkript

1 GASTROİNTESTİNAL BOZUKLUĞU OLAN HASTAYA YAKLAŞİM 1 İNT.DR.GÜLTEKİN TAŞKIRAN NİSAN 2014

2 Gastrointestinal patoloji olduğunu düşündüren başlıca semptomlar ; Retrosternal yanma Dispepsi Yutma ile ilgili sorunlar Göğüs ağrısı Hıçkırık Bulantı Kusma Gaz İshal Kabızlık Karın ağrısı Kilo kaybı Gizli ve açık gastrointestinal kanamadır. 2

3 ÖZEFAGEAL HASTALİKLARİN SEMPTOMLARİ Retrosternal yanma,disfaji ve odinofaji yakınmaları oldukça spesifiktir ve neredeyse her zaman özefagus nedenli semptomlardır. Göğüs ağrısı,geğirme,hıçkırık gibi daha az spesifik yakınmalar ise bazen özefageal fonksiyon bozukluğuna bağlı olabilir. RETROSTERNAL YANMA Genellikle epigastriumdan boyuna doğru yayılan sternum arkasındaki yanma hissi şeklinde tanımlanır. En sık yemekten sonraki 1 saat içinde ya da özellikle eğer hasta geç yemek yemiş veya atıştırmışsa yattıktan sonraki 2 saat içinde oluşur. 3

4 GÖRH klinik tanısı,yaklaşık %80 gibi kısmen yüksek duyarlılık ve sadece %60 özgüllüğe sahip retrosternal yanma yakınmasının varlığı ile konur. Diğer bir deyişle retrosternal yanma olan hastalar olasılıkla GÖRH na sahiptir. REGÜRJİTASYON Küçük volümlü acı tattaki asidik materyalin aniden ve spontan olarak ağız içine reflüsü olarak tanımlanır.sıklıkla yameklerden sonra,özellikle öne eğilmekle veya geceleri oluşur. KUSMADAN,BULANTI VE ÖĞÜRMENİN BULUNMAMASI İLE AYRILIR. Regürjitasyon,ağza yakın zamanda alınmış gıdanın çiğnendikten sonra regürjitasyonu olan RUMİNASYON dan ayırt edilmelidir.bu gıda yeniden yutulur veya dışarı çıkartılır. 4

5 ODİNOFAJİ Yutmayla ağrı olmasıdır. Sternum arkasında hissedilen künt yada şiddetli,keskin bir ağrı şeklinde olabilir. Odinofaji genellikle şiddetli eroziv hastalığı yansıtır. 5

6 6

7 GÖĞÜS AĞRİSİ Angina pektorise benzeyen yineleyici göğüs ağrısı özefagus hastalıklarından köken alabilir Tipik yada atipik anginası olan hastalarda öncelikle kalp hastalıklarının dışlanması zorunludur. Göğüs ağrısının özefagus kökenli nedenleri ; Asit reflüsü,özefagus motilite bozuklukları,anormal visseral nozisepsiyon ve özefageal distansiyondur. Özefagus kökenli göğüs ağrısı göğüs ön kısmında aralıklı rahatsızlık şeklinde hissedilir. 7

8 GÖĞÜS AĞRİSİ Özefagus kökenli göğüs ağrısı sıklıkla,tipik kardiak iskemi ağrısına benzemeyen bir görünüm sergiler,uyku sırasında gelişir,saatler-günler sürebilir,sıcak yada soğuk sıvı veya katı gıdalarla presipite olabilir.özefagus kökenli göğüs ağrısı olan hastaların çoğunluğu,özefageal hastalıklarla birlikte bulunan retrosternal yanma,regürjitasyon,disfaji gibi diğer semptomlara sahiptirler. KLİNİK DEĞERLENDİRME BULGULAR Özefagus kökenli göğüs ağrısı olan hastalarda fizik muayene hemen her zaman normaldir.kilo kaybı açık ya da gizli gis kanama varlığı,ileri tanısal incelemeler yapılarak komplike GÖRH,mide yada özefagus malignensisi ve diğer GİS patolojilerinin dışlanması gerekir. 8

9 DİSFAJİ Gıdanın ağızdan mideye geçişindeki bozulma hissi olarak tanımlanır. Hastalar genellikle özefagusta gıdanın takıldığından sıkışıp kaldığından yakınırlar.disfaji,farklı ayırıcı tanılar gerektiren odinofaji ve globus ile karıştırlmamalıdır. Disfaji genellikle orofarengeal ve özefageal olarak sınıflandırılır. Orofarengeal disfaji,gıdanın hazırlanması yada ağızdan üst özefagusa transferinde yetersizliğe yol açan farenks ve üst özefagus sfinkteri patolojilerinde meydana gelir. Özefageal disfajinin nedeni ise gıdanın özefagustan mideye geçişini engelleyen özefagusun mekanik veya motor gövde bozukluklarıdır. 9

10 KLİNİK BULGULAR 1.Orofarengeal disfaji: Hastalar yutkunmaya başlamada zorluk çekerler.disfajinin orofarengeal nedenli olduğunu düşündüren semptomlar nazal regürjitasyon,yutkunma sırasında öksürme veya yutkunmaya başlamadaki zorluktur. Hasta tarafından yinelenen yutma girişimlerine sık rastlanır.yutkunmadan sonraki 1 saniye içinde başlayan disfaji Orofarengeal disfajiyi düşündürür. 10

11 KLİNİK BULGULAR 2.Özefageal disfaji :Özefageal disfajili hastalar,gıdayı ağızdan üst özefagusa geçirebilirler,ancak yutulduktan sonra gıdanın takıldığından yakınırlar. Özefageal disfajiye neden olabilen 2 genel hastalık sınıfından bahsedilebilir: 1)Gıdanın özefagus lümenindeki hareketinde bozukluğa neden olan yapısal yada mekanik anormallikler(özefagustan köken alan yapısal anomaliler veya ekstrensek olarak özefagusu etkileyenler) 2)Özefagus motilite bozuklukları 11

12 12

13 a.katı ve Sıvılarla disfaji : hem katı hem sıvılara karşı oluşan disfaji nöromüsküler bir bozukluğu düşündürürken,sadece katılara karşı oluşan disfaji varlığında mekanik yada yapısal bir patoloji akla gelir b.intermittent ve ilerleyici semptomlar:katılara karşı var olan uzun süreli bir aralıklı disfaji öyküsünde özefageal ring veya web varlığı söz konusu olabilir.tersine,katı gıdalara karşı giderek artan disfaji varlığında ise peptik darlık,neoplazi veya akalazyayı düşündürür. c.öyküde retrosternal yanma veya asit regürjitasyonunun birlikte bulunması altta yatan hastalık olarak skleroderma yada peptik darlık varlığını düşündürür.kilo kaybı ve alkol yada sigara kullanım öyküsü bulunan yaşlı hastalarda özefageal neoplazi şüphesi artmalıdır.sindirilmemiş gıdanın yatar pozisyonda iken öksürükle birlikte regürjitasyonu veya yineleyen pnömonilerin varlığı akalazyayı düşündürür.aralıklı disfaji ile birlikte göğüs ağrısının bulunması diffüz özefageal spazm ya da akalazyayı akla getirir.aidsli hastalarda infeksiyonlar yada kitle lezyonlarına bağlı disfaji gelişebilir 13

14 14

15 Özefageal disfaji hastalarda fizik muayene genelikle fazla yardımcı olmaz. Ciddi kilo kaybı,ileri özefageal malignensi yada akalazyada görülebilirken diğer benign durumlarda sık görülmez. Malignensilerde ya da reflü özefajitte gaytada gizli kan testi pozitif olabilir. 15

16 DİSPEPSİ Bu terim epigastrik ağrı,şişkinlik,geğirme,retrosternal yanma,bulantı ve erken doyma gibi farklı yakınmaları içine alır. Dispepsi hazımsızlık terimi ile eş anlamlıdır. Nonülser dispepsi (fonksiyonel dispepsi )hastanın yakınmalarını açıklayacak biyokimyasal yada yapısal anormallik bulunmaksızın en az 3 aydır süren dispepsi olarak tanımlanır. 16

17 ETYOLOJİ Dispepsili hastaların yaklaşık yarısında endoskopi normal bulunucak ve bunlar nonülser dispepsi tanısını alacaktır.dispepsi nedeniyle endoskopi yapılan hastaların yaklaşık %20 sinde peptik ülser hastalığı %15-20 sinde ise reflü özefajit bulunur. Dispepsinin diğer nedenleri : İlaca bağlı dispepsi(nsaid,antibiyotikler,teofilin,dijitaller,demir,niasin) Diyet (alkol,kafein ) Endokrin /metabolik nedenler (DM,hipertiroidizm) Pankreatikobiliyer hastalıklar (kronik pankreatit,pankreas kanseri,sfinkter oddi disfonksiyonu,kolelitiazis) 17

18 KLİNİK BULGULAR Klinik öykünün en önemli faydası alarm semptom olup olmadığının belirlenmesidir. ALARM SEMPTOMLARI Kilo kaybı Dirençli kusma Disfaji Anemi ya da kanamadır Bu semptomlardan herhangi birinin varlığı altta yatan hastalığın bir malignensi ya da komplike ülser olma olasılığını arttırır ve hemen endoskopi inceleme yapılmasını gerektirir. 18

19 Fizik muayene ile nadiren abdominal kitle,gis kan kaybına ait bulgular ya da organomegali gösterilebilir. Tam kan sayımı,serum kalsiyum düzeyi,kcft,ggk testini içeren rutin lab çalışmaları uygulanmalıdır. 19

20 HİÇKİRİK Diyafragmatik inspiratuar kasların ani kasılmasıyla karakterize kompleks bir reflekstir.bu olay glottiste ani kapanma ve karakteristik hıçkırık sesinin oluşmasıyla sonlanır. Hıçkırık genellikle benign ve kendini sınırlayan bir durumdur ancak sürekli olabilir ve nadiren altta yatan ciddi bir hastalığın bulgusu olabilir. Benign,kendini sınırlayan hıçkırık nedenleri Ör;karbonatlı içeçekler,alkol alımı,sigara içimi,emosyonel stress Dirençli hıçkırığın nedenleri,frenik vagus sinirlerinin yolakları boyunca yer alan herhangi bir yapıya bağlı olabilir. 20

21 KLİNİK BULGULAR Kendini sınırlayan hıçkırığı bulunan hastalarda ileri incelemeye gerek yoktur. Dirençli hıçkırığı bulunan hastalarda öykü fizik muayene(nörolojik muayeneyide içeren )tam kan sayımı elektrolitler,kcft ve göğüs radyografisi incelemeleri yapılmalıdır. 21

22 GASTROİNTESTİNAL GAZ Hastalar şişkinlik,gurultu,karın ağrısı,geğirme,kramp ve yellenme gibi farklı bazı rahatsızlıklarını tanımlamak için gazdan yakınabilirler. GEĞİRME Özellikle GÖRHna sahip kişilerde sıktır.gerçekte midedeki gazın tümü yutulan havadan oluşur.sakız çiğneme,sigara içme,hızlı yemek yeme ve karbonatlı içeçeklerin alınması hava yutulmasına neden olabilir Geğirme normal fizyolojik reflekstir ve tek başına gastrointestinal patoloji göstermez. 22

23 GAZ İntestinal gaz 2 kaynaktan köken alır:yutulan hava ve sindirilmemiş karbonhidratların bakteriel fermentasyonu. Malabsorpsiyon (ör çöliak spru ) veya yetersiz absorbe edilmiş karbonhidratların (ör;laktoz, laktuloz,sorbitol)sindiriminden sonra gaz üretimi anlamlı ölçüde artabilir.laktaz eksikliği artmış gaz üretiminin sık nedenlerindendir.hastaya kaç kez gaz çıkardığının sorulması kabaca fikir verebilir.diyare kilo kaybı yada anemi bulunan hastalarda malabsorbsiyon araştırılmalıdır Gaz oluşumuna neden olan gıdalar (kahverengi fasulye,karnabahar,brokoli,lahana soğan,bira,kırmızı şarapve kahve )gözden geçirilerek,hasta bu gıdalardan arındırılmış bir diyete sokulmalıdır.bu hastaların çoğu fonksiyonel gis hastalığa(ör;irritabl barsak send ya da nonülser dispepsi gibi) sahiptir. 23

24 BULANTİ VE KUSMA 24

25 İSHAL İshal akut,kendini sınırlayıcı hastalıktan şiddetli,hayatı tehdit edici hastalığa dek değişebilen bir klinik spektrum sergileyebilen,sık görülen bir semptomdur. İshal dışkının yoğunluğunda azalma ve sululuğunda artış olarak tanımlanır.ishali olan hastaların dışkı sıklığıda artmıştır. 1.Akut İshal Etyoloji ve Klinik Bulgular Akut başlangıçlı ve 3-4 haftadan kısa süredir var olan ishalin nedenleri genelde enfeksiyöz ajanlar,bakteriyel toksinler ( gıdalarla alınan ya da barsakta üretilen) veya ilaçlardır. 25

26 1.AKUT İSHAL ETYOLOJİ VE KLİNİK BULGULAR -2 Dikkatli alınmış bir klinik öykü ishalin nedenleri hakkında ipuçları sağlayabilir. Büyük volümlü ishaller genelde ince barsak hastalığını işaret ederken sık ve küçük dışkılama kolon yada rektum patolojisini düşündürür. Yakın zamanda uygun olmayan koşullarda saklanmış ya da hazır gıda tüketimi öyküsünün varlığı ve özellikle bu gıdaları almış diğer kişilerin de benzer hastalık bulgularına sahip olması durumu besin zehirlenmesini düşündürür.arıtılmamış suyla temas (kamp yapılması,yüzme),giardia veya Cryptosporidium enfeksiyonlarına neden olabilir.yakın zamanda yabancı bir ülkeye seyahat öyküsünün bulunması turist ishalini düşündürür.başvurudan önceki birkaç hafta içinde antibiyotik kullanım öyküsünün bulunması,clostridium difficile koliti olasılığını artırır. Son olarak HIV enfeksiyonu ya da seksüel geçişli hastalıkların risk faktörleride araştırılmalıdır. 26

27 27

28 A.NONENFLAMATUAR İSHAL Umblikus çevresinde kramplar şişkinlik,bulantı veya kusmanın eşlik ettiği sulu kansız ishal varlığında ya toksin üreten bakterilere (ETEC,S.aureus,B.cereus,C.perfiringes) ya da ince barsakta normal absorbsiyon veya sekresyon işlevlerini bozan diğer etkenlere (Viruslar,Giardia )bağlı ince barsak enteritinin varlığı akla getirilmelidir. Öncelikle yakınma kusma ise viral enterit ya da S.aureusa bağlı besin zehirlenmesi düşünülür. Doku invazyonu gelişmediğinden lökosit bulunmaz. 28

29 ENFLAMATUAR İSHAL Ateş ve kanlı ishal(dizanteri)varlığı,invazyon(shigellozis,salmo nollozis,yersinia,amebiyozis,campylobacter) ya da toksine (C.difficile,E.coliO157:H7)bağlı kolon dokusu hasarı olduğunu gösterir.bu farklı mikroorganizmalar birincil olarak kolon tutulumu yaptığından,ishal küçük volümlüdür.(<1l/gün)ayrıca sol alt kadran ağrısı,aciliyet hissi ve tenezm ishale eşlik eder. İnvazif organizmalarla oluşan enfeksiyonlarda dışkıda lökosit bulunur. 29

30 C.ENTERİK ATEŞ Bakteriemi ve multiorgan disfonksiyonuna neden olabilen S.typhi ya da paratypi enfeksiyonlarında,uzamış yüksek ateş,bitkinlik,konfüzyon,solunumsal semptomlar,abdominal duyarlılık,ishal ve raş ile seyreden şiddetli sistemik hastalık bulguları oluşabilir. 30

31 KRONİK İSHAL 31

32 KABİZLİK Tıbbi perspektif den bakıldığında,eğer hasta haftada 3 ten daha az dışkılama sayısına sahipse ya da dışkılama sırasında aşırı zorlanma mevcutsa bu durumda kabızlığın var olduğu kabul edilir. Normal dışkılama sıklığı 3-12 kez /hafta gibi geniş bir aralığa sahiptir. Kabızlık son derece yaygındır ve kadınlarda erkeklerden daha sık görülür. 32

33 33

34 KLİNİK BULGULAR Değerlendirmede ilk adım semptomların en iyi şekilde tanımlanmasıdır.hastanın dışkılama sıklığındaki azalmadan mı,yetersiz boşalmadan mı yoksa sert dışkı yapmaktan mı yakındığını açık bir şekilde ortaya konması önemlidir.hastalar dışkılama lar arasında semptomlar (ör;ağrı ya da şişkinlik )tanımlayabilir ve bu irritabl barsak sendromunu düşündürür.öyküdeki en önemli soru belkide semptomların süresidir.yakınmaların uzun süredir devam etmesi fonksiyonel bir nedeni düşündürürken barsak alışkanlıklarında yakın zamanda meydana gelmiş değişikliklerin varlığında gösterilebilir bir neden olma ihtimali yüksektir. Kabızlığı olan hastaların FM si genellikle normaldir.dm veya hipotiroidizm gibi sistemik hastalıklara ait bulgular araştırılmalıdır. 34

35 KİLO KAYBİ Vücut ağırlığının istemsiz olarak %5 inden fazlasının kaybedilmesi klinik değerlendirilmeyi gerektiren bir sorundur. Anlamlı kilo kaybı genellikle,son 6 ay içinden total vücut ağırlığının %5 inden fazlasının kaybedilmesi olarak kabul edilir. 35

36 36

37 KARİN AĞRİSİ Hayatı tehdit edici olası bir durumu gözden kaçırmamak için özenle yapılacak sistematik bir değerlendirme gereklidir. Dissekan aort anevrizması,iç organ perforasyonu ve barsak obstrüksiyonu gibi hayatı tehdit edici karın ağrısı nedenleri ilk planda dışlanması önemlidir. Akut başlangıçlı karın ağrısı olan hastalarda hızlı ve verimli bir değerlendirme gereklidir. Karın ağrısı ile başvuran hastaların yaklaşık 1/3 ünde ileri incelemelere rağmen etyolojik neden bulunamamaktadır. Karın ağrısı değerlendirilirken Ağrının yeri,ağrının zaman içindeki seyri,ağrının yoğunluğu ve şekli,ağrıyı artıran ve azaltan faktörler sorgulanmalı ve fizik muayene narkotikler yada diğer ilaçlar uygulanmadan önce yapılmalıdır. 37

38 38

39 KAYNAKLAR 39

40 KAYNAKLAR 40

41 KAYNAKLAR 41

42 KAYNAKLAR 42

43 KAYNAKLAR 43

44 SABRINIZ VE DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER 44

SİNDİRİM SİSTEMİ HASTALIKLARI VE BESLENME TEDAVİSİ

SİNDİRİM SİSTEMİ HASTALIKLARI VE BESLENME TEDAVİSİ SİNDİRİM SİSTEMİ HASTALIKLARI VE BESLENME TEDAVİSİ Hazırlayanlar Araş. Gör. Gamze Akbulut Araş Gör Hilal Çiftçi Yrd. Doç. Dr. Emine Yıldız Hacettepe Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve

Detaylı

ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA MORTALİTE VE TEKRAR KANAMAYA ETKİ EDEN FAKTÖRLER VE RİSK SKORLAMA SİSTEMLERİNİN ÖNEMİ

ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA MORTALİTE VE TEKRAR KANAMAYA ETKİ EDEN FAKTÖRLER VE RİSK SKORLAMA SİSTEMLERİNİN ÖNEMİ T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği Klinik Şefi: Prof. Dr. Erşan AYGÜN ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA MORTALİTE VE TEKRAR KANAMAYA

Detaylı

AKUT GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA TANI VE TEDAVİ

AKUT GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA TANI VE TEDAVİ 1 AKUT GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA TANI VE TEDAVİ Prof. Dr.Ahmet Dobrucalı, Uz.Dr.Erkan Çağlar Tedavide kaydedilen belirgin ilerlemelere rağmen üst gastrointestinal sistem kanamaları günümüzde

Detaylı

ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALI HASTALARIN GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ

ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALI HASTALARIN GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ T.C SAĞLIK BAKANLIĞI GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KOORDİNATÖR: PROF. DR. AYTEKİN OĞUZ ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALI HASTALARIN GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ (UZMANLIK TEZİ) DR

Detaylı

İNTESTİNAL İSKEMİK HASTALIKLARIN TEŞHİS VE TEDAVİSİ

İNTESTİNAL İSKEMİK HASTALIKLARIN TEŞHİS VE TEDAVİSİ İNTESTİNAL İSKEMİK HASTALIKLARIN TEŞHİS VE TEDAVİSİ Prof.Dr.Ahmet Dobrucalı Akut ve kronik karın ağrısı çok farklı patofizyolojik mekanizmalar ve olaylar sonucunda oluşabilir. Klinisyenin birçok sebep

Detaylı

KOAH HASTALARINDAKİ OKSİJEN SATÜRASYONUNUN PULSE OKSİMETRE İLE TESBİTİNİN ARTER KAN GAZI TETKİKİ İLE KORELASYONU VE BU KORELASYONU ETKİLEYEN FAKTÖRLER

KOAH HASTALARINDAKİ OKSİJEN SATÜRASYONUNUN PULSE OKSİMETRE İLE TESBİTİNİN ARTER KAN GAZI TETKİKİ İLE KORELASYONU VE BU KORELASYONU ETKİLEYEN FAKTÖRLER T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Şef Dr. MELAHAT KURUTEPE KOAH HASTALARINDAKİ OKSİJEN SATÜRASYONUNUN PULSE OKSİMETRE İLE TESBİTİNİN

Detaylı

ÇOCUKLUK ÇAĞI ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARINA YOL AÇAN ETKENLERİN DAĞILIMI VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARININ ARAŞTIRILMASI

ÇOCUKLUK ÇAĞI ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARINA YOL AÇAN ETKENLERİN DAĞILIMI VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARININ ARAŞTIRILMASI T. C. Sağlık Bakanlığı Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi ŞEF: DOÇ.DR.ABDÜLKADİR BOZAYKUT ÇOCUKLUK ÇAĞI ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARINA YOL AÇAN ETKENLERİN DAĞILIMI VE

Detaylı

AKUT ROMATİZMAL ATEŞ TANISI ALAN HASTALARIN KLİNİK, EPİDEMİYOLOJİK VE LABORATUVAR YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

AKUT ROMATİZMAL ATEŞ TANISI ALAN HASTALARIN KLİNİK, EPİDEMİYOLOJİK VE LABORATUVAR YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Şef: Uzm. Dr. Feyza Yıldız AKUT ROMATİZMAL ATEŞ TANISI ALAN HASTALARIN

Detaylı

HER YERİM AĞRIYOR ACABA NEDEN?

HER YERİM AĞRIYOR ACABA NEDEN? HER YERİM AĞRIYOR ACABA NEDEN? Her yerim ağrıyor diyen ne kadar çok insan var çevremizde. Kimisi bunu yıllardır çekiyor kimisi ise yeni yakalanmış. Doktor doktor dolaşıp çare bulamayanlar birkaç defa ameliyat

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. LEUCOSTIM 30 MIU S.C./I.V. kullanıma hazır enjektör 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. LEUCOSTIM 30 MIU S.C./I.V. kullanıma hazır enjektör 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KISA ÜRÜN BİLGİSİ LEUCOSTIM 30 MIU S.C./I.V. kullanıma hazır enjektör 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Bir kullanıma hazır enjektör, 1.0 ml'de 30 milyon ünite

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK KULAK BURUN BOĞAZ VE GÖZ CERRAHİSİNDE BAKIM

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK KULAK BURUN BOĞAZ VE GÖZ CERRAHİSİNDE BAKIM T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK KULAK BURUN BOĞAZ VE GÖZ CERRAHİSİNDE BAKIM Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

SENDROMLU HASTALARDA ÜRODİNAMİ BULGULARI

SENDROMLU HASTALARDA ÜRODİNAMİ BULGULARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIRKÖY DR. SADİ KONUK EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ ÜROLOJİ KLİNİĞİ Şef: Prof. Dr. Ali İhsan TAŞÇI KATEGORİ IIIB KRONİK PELVİK AĞRI SENDROMLU HASTALARDA ÜRODİNAMİ BULGULARI UZMANLIK

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. PARIET 20 mg enterik tablet. Ağız yolu ile alınır.

KULLANMA TALİMATI. PARIET 20 mg enterik tablet. Ağız yolu ile alınır. KULLANMA TALİMATI PARIET 20 mg enterik tablet Ağız yolu ile alınır. Etkin madde: Rabeprazol sodyum Her bir enterik tablet, 18.85 miligram rabeprazole eşdeğer, 20 miligram rabeprazol sodyum içerir. Yardımcı

Detaylı

bozukluklar çok belirgin sonuçlara yol açmaz iken, akut ve ciddi değişiklikler

bozukluklar çok belirgin sonuçlara yol açmaz iken, akut ve ciddi değişiklikler ASİT BAZ DENGESİ Hücre içi enzim aktivitelerinin yeterli bir şekilde yapılması ve hücre membranının bütünlüğünün korunması için kandaki serbest hidrojen konsantrasyonu [H + ] çok dar sınırlar içinde tutulur

Detaylı

ALT L S OL O U L N U U N M U M YOL O L L A L RI R I İN İ F N E F K E S K İYON O L N A L RI R Uzm z. m. D r D.. PA P M A İR İ R GÜ G LE L Z

ALT L S OL O U L N U U N M U M YOL O L L A L RI R I İN İ F N E F K E S K İYON O L N A L RI R Uzm z. m. D r D.. PA P M A İR İ R GÜ G LE L Z ALT SOLUNUM YOLLARI İNFEKSİYONLARI Uzm. Dr. PAMİR GÜLEZ Tanım Larinks, Trakea, Bronşlar, Bronşioller, Terminal bronşioller, Respiratuvar bronşioller, Alveolar duktuslar ve Alveoller alt solunum yollarını

Detaylı

Temmuz / Ağustos 2011 Yıl:7 / Sayı 66

Temmuz / Ağustos 2011 Yıl:7 / Sayı 66 Temmuz / Ağustos 2011 Yıl:7 / Sayı 66 İçindekiler 4-Tatilde Ağır ve Dengesiz Beslenmeden Kaçının 5-Çocuğunuzla Sağlıklı Bir Tatil İçin Önemli İpuçları 6-Havuz Suyu Vajinal Mantar Enfeksiyonuna Yol Açıyor

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. RAGİ 20 mg enterik kaplı tablet Ağız yolu ile alınır. KULLANMA TALİMATI Etkin Madde: Rabeprazol sodyum Her bir enterik tablet, 20 miligram rabeprazol sodyum içerir. Yardımcı Maddeler: Mannitol (E421),

Detaylı

MULTİPL SKLEROZLU HASTALARDA YORGUNLUĞUN DENGE ÜZERİNE ETKİSİ. Fizyoterapist Harun ALĞANTEKİN

MULTİPL SKLEROZLU HASTALARDA YORGUNLUĞUN DENGE ÜZERİNE ETKİSİ. Fizyoterapist Harun ALĞANTEKİN T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MULTİPL SKLEROZLU HASTALARDA YORGUNLUĞUN DENGE ÜZERİNE ETKİSİ Fizyoterapist Harun ALĞANTEKİN

Detaylı

TEDAVİ GÖRMÜŞ BAŞ BOYUN KANSERLİ HASTALARDA DİŞHEKİMİNİN YAKLAŞIMI

TEDAVİ GÖRMÜŞ BAŞ BOYUN KANSERLİ HASTALARDA DİŞHEKİMİNİN YAKLAŞIMI T.C. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı TEDAVİ GÖRMÜŞ BAŞ BOYUN KANSERLİ HASTALARDA DİŞHEKİMİNİN YAKLAŞIMI BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi Gülter Devrim AKYOL Danışman Öğretim

Detaylı

Genellikle kırmızı göze neden olan olay, konjonktivit ya da subkonjonktival kanama gibi basit olaylardır.

Genellikle kırmızı göze neden olan olay, konjonktivit ya da subkonjonktival kanama gibi basit olaylardır. Kırmızı Göz Yrd.Doç.Dr. Harun YÜKSEL D.Ü.T.F. Göz Hastalıkları A.D. Genellikle kırmızı göze neden olan olay, konjonktivit ya da subkonjonktival kanama gibi basit olaylardır. Bu gibi durumlar spontan olarak

Detaylı

İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları

İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları ARŞİV 2010; 19: 85 İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları Uzm.Dr. Mustafa ŞAHAN * Doç.Dr. Salim SATAR ** Doç.Dr. A. Filiz KOÇ *** Doç.Dr. Ahmet SEBE **** İnme olarak tanımlanan serebrovasküler hastalıklar

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Klinik Şefi:Prof.Dr.Osman Tanık GUİLLAİN-BARRÉ HASTALARINDA

T.C. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Klinik Şefi:Prof.Dr.Osman Tanık GUİLLAİN-BARRÉ HASTALARINDA T.C. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Klinik Şefi:Prof.Dr.Osman Tanık GUİLLAİN-BARRÉ HASTALARINDA İNTRAVENÖZ İMMUNGLOBULİN TEDAVİ SONUÇLARI (Nöroloji Uzmanlık Tezi)

Detaylı

Özofagusun motor fonksiyonlarındaki bozukluklar

Özofagusun motor fonksiyonlarındaki bozukluklar güncel gastroenteroloji 12/2 Özofagus Manometrisi Nasıl Yapılır? Dmitry S. BORDIN 1, Murat KIYICI 2, Serhat BOR 3 Merkezi Bilimsel Gastroenteroloji Araştırma Enstitüsü 1, Moskova, Rusya Uludağ Üniversitesi

Detaylı

Uz. Dr. Nur Benzonana

Uz. Dr. Nur Benzonana Uz. Dr. Nur Benzonana İshal 36 saatte 6 sıvı dışkılama veya Arka arkaya 2gün, 24 saatte 3 forme olmayan dışkılama veya 48 saatten uzun bir sürede 8 forme olmayan dışkılama Sağlık Hizmetleri ile İlişkili

Detaylı

BAŞAĞRISI TANI VE TEDAVİ REHBERİ 2011 GÜNCELLENMİŞ ŞEKLİ (BAŞAĞRISI ÇALIŞMA GRUBU)

BAŞAĞRISI TANI VE TEDAVİ REHBERİ 2011 GÜNCELLENMİŞ ŞEKLİ (BAŞAĞRISI ÇALIŞMA GRUBU) BAŞAĞRISI TANI VE TEDAVİ REHBERİ 2011 GÜNCELLENMİŞ ŞEKLİ (BAŞAĞRISI ÇALIŞMA GRUBU) Türk Nöroloji Derneği 2011 BAŞAĞRISI TANI VE TEDAVİ REHBERİ 2011 GÜNCELLENMİŞ ŞEKLİ (BAŞAĞRISI ÇALIŞMA GRUBU) MİGREN BAŞAĞRISI

Detaylı

Hepatit B, akut hepatitin ve kronik viral enfeksiyonların en sık nedenidir.

Hepatit B, akut hepatitin ve kronik viral enfeksiyonların en sık nedenidir. Hepatit (karaciğer iltihabı) ilaçlar, toksik maddeler, otoimmün hastalıklar, alkol, virüsler gibi bir çok nedenle oluşabilirse de % 95 nedeni hepatit virüsleri (hepatit A,B,C,D,E) dir. Hepatit B, akut

Detaylı

İSTANBUL İLİNİN MALTEPE İLÇESİNDEKİ OKUL ÇOCUKLARINDA MİGREN VE GERİLİM TİPİ BAŞ AĞRISI PREVALANSI İLE KLİNİK ÖZELLİKLERİ

İSTANBUL İLİNİN MALTEPE İLÇESİNDEKİ OKUL ÇOCUKLARINDA MİGREN VE GERİLİM TİPİ BAŞ AĞRISI PREVALANSI İLE KLİNİK ÖZELLİKLERİ T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Klinik Şefi: Doç. Dr. Ülkü Türk Börü İSTANBUL İLİNİN MALTEPE İLÇESİNDEKİ OKUL ÇOCUKLARINDA MİGREN VE GERİLİM

Detaylı