BİR TERSANENİN KİRLİLİK PROFİLİNİN OLUŞTURULMASI VE ATIK AZALTIMI İÇİN ÖRNEK ÇALIŞMA ÖZET

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİR TERSANENİN KİRLİLİK PROFİLİNİN OLUŞTURULMASI VE ATIK AZALTIMI İÇİN ÖRNEK ÇALIŞMA ÖZET"

Transkript

1 6. Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumu 367 BİR TERSANENİN KİRLİLİK PROFİLİNİN OLUŞTURULMASI VE ATIK AZALTIMI İÇİN ÖRNEK ÇALIŞMA Bilge BAŞ Tuğba ÖLMEZ Olcay TÜNAY Işık KABDAŞLI Sedat KABDAŞLI Çevre Müh. Araş. Gör. Dr. Prof. Dr. Prof. Dr. Prof. Dr. Hidrolik Lab. Çevre Müh. Böl. Çevre Müh. Böl. Çevre Müh. Böl. Hidrolik Lab İTÜ İstanbul İTÜ İstanbul İTÜ İstanbul İTÜ İstanbul İTÜ İstanbul ÖZET Yeni gemi inşaası taleplerinin karşılanabilmesi amacıyla, ülkemizdeki gemi inşa tesisi sayısının artırılması yönündeki çalışmalar Denizcilik Müsteşarlığı nca sürdürülmektedir. Özellikle İstanbul ve yakın çevresinde yoğunlaşan tersane işletmelerinin ülkemizin diğer bölgelerinde de yaygınlaşması ve bu bölgelerdeki ihtiyacı karşılaması amacıyla söz konusu tesislerin kurulması ve işletilmeye alınması Türkiye genelinde özendirilmektedir. Kurulması planlanan tersanelerin işletilmesi aşamasında, çevreye olan olumsuz etkilerinin incelenmesi ve değerlendirilmesi için atık profillerinin çıkarılması büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada, DWT büyüklüğündeki hem yeni gemiler inşa etmek ve çeşitli bakım ve onarım hizmetlerini vermek üzere kurulması planlanan bir tersanenin üretim prosesleri incelenerek. kirletici kaynakların cins ve özellikleri belirlenmiş ve atık profili çıkarılmıştır. Bu kapsamda üretim prosesleri esnasında oluşacak atıklar katı atıklar; sıvı atıklar ve hava kirleticiler olarak sınıflandırılmıştır. İşletme aşamasında kurulması planlanan tersanenin kapasitesi göz önünde bulundurularak katı, sıvı atıkların ve hava kirleticilerin miktarları her bir üretim prosesi için hesaplanmıştır. İşletme aşamasında oluşan atıkların en uygun şekilde azaltılması ve uzaklaştırılması için öneriler getirilmiştir. GİRİŞ Coğrafi konumu dolayısıyla, ülkemiz deniz taşımacılığında önemli bir rol oynamaktadır. Bu nedenle, denize kıyısı olan bölgelerde geçmişten günümüze, yeni gemiler inşa etmek ve mevcut gemilerin bakımlarını yapmak üzere İstanbul ve Tuzla Tersaneler Bölgesinde yoğunlaşan ve hâlihazırda faaliyet gösteren farklı kapasitelerde tersaneler kurulmuştur. Özellikle İstanbul ve yakın çevresinde yoğunlaşan bu endüstriyel faaliyetlerin ülkemizin diğer bölgelerinde de yaygınlaşması ve bu bölgelerdeki ihtiyacı karşılaması amacıyla tarih ve sayılı Resmi Gazete de Hazine Arazilerinin Tersane Yatırımlarına Tahsisinde Uygulanacak Esas ve Usullere İlişkin Tebliğ yayımlanmıştır. Bu tebliğ kapsamında da ülkemizin bazı kıyı alanları tersane kurulması amacıyla bu sektöre tahsis edilmiştir. Bu çalışmada, yukarıda sözü edilen tebliğ uyarınca arazi tahsisi yapılan ve yeni kurulacak olan bir tersanenin atık profili çıkarılmış, üretim esnasında oluşacak atıkların uzaklaştırılması ve atık minimizasyonunda izlenmesi gereken bir yöntem önerilmiştir. İncelenen tesis DWT büyüklüğündeki hem yeni gemiler inşa etmek hem de çeşitli bakım ve onarım hizmetlerini vermek üzere bir tersanede yer alabilecek tüm aktiviteleri bünyesinde bulunduracak donanıma sahip bir düzende planlanmıştır. Tersanede yılda 1-2 adet yeni gemi inşası ve yılda adet DWT aralığında değişen büyüklüklerde gemilerin bakım ve onarım işlemlerinin yapılması planlanmaktadır.

2 Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumu Bu çalışmanın ilk aşamasında, kapsamlı bir literatür araştırması yapılmış; gemi inşa ve tamiri esnasında ortaya çıkabilecek kirleticiler kaynaklar ve bunların üretim proseslerine bağlı olarak oluşumu daha önce bu konuda yapılmış çalışmalar ışığında belirlenmiştir. Çalışmanın ikinci aşamasında, benzer üretimlerin gerçekleştirildiği ve hâlihazırda faaliyet gösteren tersaneler yerinde ziyaret edilerek; gerek üretim prosesleri gerekse bu prosesler esnasında oluşan sıvı, katı ve hava kirleticileri kaynak ve miktarları hakkında kapsamlı bir atık araştırması gerçekleştirilmiştir. Elde edilen literatür verileri ve atık araştırması bilgileri ışığında incelenen tesiste yer alacak üretim prosesleri belirlenmiş ve bu prosesler sonucu ortaya çıkacak atık profili oluşturulmuş ve bu atıkların uzaklaştırılması ve/veya azaltılması amacıyla öneriler getirilmiştir. TERSANE ÜRETİM PROSESLERİ Kurulması planlanan tersanedeki faaliyetler, üretim işlemlerinin gerçekleştirildiği ana tesisler, üretimin devamlılığını sağlayan yardımcı tesisler ve personel ve işçilerin kullanacağı sosyal ve idari tesislerde yürütülecektir. Gemi inşa tesislerinde yapılan üretim faaliyetleri genel olarak gerçekleştirildikleri birimlere göre sınıflandırılarak aşağıda açıklanmış ve Şekil 1 de akım şeması olarak verilmiştir. Tersanede yer alacak olan sac işleme tesisleri; sac boya atölyesi, sac kesim atölyesi ve ön imalat kapalı sahasından oluşacaktır. Ham Sac Sac Stok Sahası Ham Sac Sac İşleme Tesisleri Yüzey temizleme Ön boyama Kesme Montaj, panel imalatı Yüzey düzeltme İşlenmiş Sac Sac Stok Sahası Boru Atölyesi Boruların bükülmesi Birleştirme Boru Panel Jig Sahası Panellerin birleştirilmesi Marangozhane Ahşap kısımların imalatı Elektrik Atölyesi Ahşap kısımlar Elektrik elemanları Blok Kızak/Kuru Havuz Blokların birleştirilmesi Ara ve son kat boya Makine, elektrik ve mobilya Gemi GEMİNİN SUYA İNDİRİLMESİ Elektrik ve mobilya montajları TESLİM Şekil 1 Gemi inşası üretim akım şeması

3 6. Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumu 369 Tersanelerde gemi yapımında en çok kullanılan malzemelerden biri olan sac, üretimde kullanılmadan önce yüzey temizlenmesi ve ön boyama işleminden geçmekte, daha sonra elektrik ve gaz kaynağı kullanılarak istenen şekillerde kesilerek birleştirilmeye hazır hale getirilmektedirler. Sac boya ve sac kesim atölyelerinde gerçekleştirilen bu işlemlerden sonra, ön imalat kapalı sahasında hazırlanan sacların montajları yapılarak, panel imalatı ve ara kat boyasından önce yüzey düzeltme işlemleri gerçekleştirilecektir. Torna tesviye atölyesinde ise imal edilen gemilerin çeşitli makine parçaları üretilecektir. Bu işlemlerden sonra, tesiste yer alacak olan jig sahasında sac işleme tesislerinde istenen şekil verilmiş ve ön boyaması yapılmış olan sac parçaları ve paneller kaynak kullanılarak birleştirilecek ve blok haline getirilecektir. Kızak ve kuru havuzda, jig sahası, boru atölyesi, marangozhane ve elektrik atölyesinden alınacak parçalar ve donanımlar birleştirilerek geminin inşası gerçekleştirilecektir. Bu birimde esas olarak kaynakla birleştirme; ara ve son kat boya; makine, elektrik ve mobilya montajı işlemleri gerçekleştirilecektir. Tersanede gerçekleştirilecek gemi tamiri işlemleri, iskele ve kuru havuzda sac ve profil yenileme, boya sökümü, makine-teçhizat tamiri ve yenilenmesi, tadilat ve dönüştürme olarak sınıflandırılmıştır. Yardımcı tesisler kapsamında ele alınan boru atölyesinde, mamul olarak dışarıdan temin edilen borularda, bükme ve kaynak ile birleştirme işlemleri yapılacaktır. Bu birimde boru galvanizleme işlemi gerçekleştirilmeyecektir. Diğer bir yardımcı tesis olan elektrik atölyesinde herhangi bir üretim yapılmayacak, tersane içi ve tamire gelen gemilerin onarımları için hizmet verilecektir. İnşa edilen ve bakım ve onarımı yapılan gemilerin ahşap kısımlarının üretimi ve tamiri marangozhanede yapılacaktır. Ham sac stok sahasında tersaneye gemi inşasında kullanılmak üzere gönderilen ham sac levhalar depolanacak ve sac işleme tesislerinde işleme alınıncaya kadar bu birimde bekletilecektir. İşlenmiş sac stok sahası sac işleme tesislerinden işlenmiş olarak çıkan sacların montaj öncesinde depolanması amacıyla kullanılacaktır. Jeneratör dairesi, O 2, LPG ve su tankları, yangın söndürme ünitesi, proses atıksuyu ve evsel atıksu arıtma tesisleri, depolar tersane bünyesinde bulunacak diğer yardımcı tesislerdir. Tersanede aynı zamanda sosyal ve idari tesisler kapsamında, yönetim binası, yatakhane ve yemekhane binaları yer alacaktır. ATIK OLUŞUMU İncelenen tersanenin işletme aşamasında oluşumu söz konusu olan atıklar üretim prosesleri çerçevesinde 3 ana başlık altında sınıflandırılmıştır. Bunlar; katı atıklar, sıvı atıklar ve hava kirleticilerdir. Her bir atık ile ilgili değerlendirme aşağıda yapılmıştır. Katı Atıklar Gemi inşa ve bakım-onarım işlemleri sonucu ortaya çıkacak katı atıklar metal fireleri, kullanılmış kaynak elektrotları ve raspa malzemesi, kaynak cürufu, çelik bilye, ambalaj atıkları, ahşap, metal ve benzeri katı atıklar ile tersanede kirlenme kontrolü amaçlı gerçekleştirilecek uygulamalar sonucu oluşacak katı atıklardır. Tersanede gemi inşa ve bakımonarım işlemleri sırasında oluşacak katı atıkların cinsleri, miktarları ve kaynaklandıkları birimler Tablo 1 de verilmiştir.

4 Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumu Tablo 1 Tersanede oluşacak katı atık kaynakları, türleri ve miktarları Katı Atık Cinsleri Kaynaklandıkları Birimler Birim Miktar Metal Firesi Sac Kesim Atölyesi ton /yıl 1120 Ön İmalat Kapalı Sahası ton /yıl 196 Torna Tesviye Atölyesi ton /yıl 170 Boru Atölyesi ton /yıl 14 Çelik Bilye Atıkları Sac Boya Atölyesi Kaynak Cürufu Sac Kesim Atölyesi kg/yıl 3800 Boru Atölyesi kg/yıl 100 Kızak ve Kuru Havuz kg/yıl 800 Jig Sahaları kg/yıl 300 Atık Kaynak Elektrodları Sac Kesim Atölyesi kg/gün 10 Ön İmalat Kapalı Sahası kg/gün 100 Boru Atölyesi kg/gün 6 Kızak ve Kuru Havuz kg/gün 60 Jig Sahaları kg/gün 24 Kullanılmış Raspa Malzemesi Ön İmalat Kapalı Sahası ton /yıl 2 Kızak ve Kuru Havuz ton /yıl 98 Ambalaj Atıkları Sac Boya Atölyesi ton/yıl 3 Kızak ve Kuru Havuz ton/yıl 5 Ahşap, Plastik, Metal, vb. Katı Atıklar ton /yıl 2 Arıtma Tesisi Çamuru Diğer Katı Atıklar Su Perdesi Teressübatı Sac Boya Atölyesi ton/yıl 8 10 Filtre Kartuşları Sac Boya Atölyesi kg/yıl 500 Deniz Suyu Filtrasyon Atıkları Kızak kg/yıl 250 Evsel Nitelikli Katı Atıklar kg/gün Gemi inşa faaliyetleri esnasında oluşacak metal fire miktarı; tesiste yılda kullanılacak sac miktarının (10000 ton) yaklaşık % olacaktır. Bu orana göre tesiste oluşacak fire sac miktarı ortalama 1400 ton/yıl kabul edilmiş ve kaynaklandıkları birimlere göre dağılımı Tablo 1 de verilmiştir. Sac boya atölyesinde kullanılacak saclar yüzey düzeltme işlemine tabi tutulacaktır. Tersanede yüzey düzeltme amacıyla yılda yaklaşık 24 ton çelik bilye kullanılması söz konusudur. Bu bilyeler zaman içerisinde aşınmaya bağlı olarak kullanılamaz duruma gelecek ve atık niteliği kazanacaktır. Tersanenin işletilmesi esnasında sac kesim atölyesi, ön imalat kapalı sahası, kızak, jig sahası ve boru atölyesinde yapılacak kaynak işlemlerinden kaynak cürufu oluşacaktır. Gemi inşa ve bakım-onarım işlemleri esnasında yılda oluşacak toplam kaynak cürufu miktarı yaklaşık 5 ton olarak hesaplanmıştır. İşlenmiş olan sacların birleştirilmesi amacıyla uygulanacak kaynak işlemlerinde günde 1000 kg kaynak elektrodu kullanılacaktır. Kaynak işlemleri sonucunda kullanılan elektrodların yaklaşık % 20 si kadar atık kaynak elektrodu oluşacaktır. Tersanede gerek gemi inşası gerekse gemilerin bakım-onarım faaliyetleri esnasında raspa işlemi gerçekleştirilecektir. Raspa malzemesi olarak kullanılacak metal ya da kömür cürufu iki-üç kez kullanıldıktan sonra atık haline dönüşecektir. Donanım malzemelerinin hazırlandığı ve üretildiği atölyeler ve inşası tamamlanmış gemilerin detay montaj işleri sırasında ahşap, plastik, metal, vb. özellikte katı atıklar oluşacaktır. Ayrıca, sac boya atölyesi, kızak ve depolardan ambalaj malzemesi oluşması söz konusudur. Gemi inşası ve bakım-onarım çalışmalarından yukarıda açıklanan katı atıklar dışında, tesiste kirlenme kontrolü amaçlı gerçekleştirilecek uygulamalardan su perdesi teressübatı, filtre kartuşları, deniz suyu filtrasyon atıkları ve fizikokimyasal arıtma çamuru oluşacaktır. Arıtma tesisi planlama aşamasında ayrıntılı olarak projelendirilmediğinden arıtma uygulaması sonucu oluşacak fizikokimyasal arıtma çamurlarının miktarı belirlenememiştir.

5 6. Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumu 371 Kurulması planlanan tersanenin işletme aşamasında işçiler ve personelden kaynaklanacak evsel nitelikli katı atıklar ile yeni gemi inşası ve bakım ve onarım faaliyetleri sonucu çeşitli özellikte katı atıklar oluşacaktır. Tersanede başlangıç için 750 işçinin tek vardiyada çalışması, zaman içerisinde ise çalışacak işçi sayısı 2000 kişiye çıkarılarak üç vardiyalı düzene geçilmesi öngörülmektedir. Bu duruma göre, tesiste oluşacak günlük evsel katı atık miktarı tek ve üç vardiyalı çalışma sistemleri için sırasıyla 750 kg/gün ve 2000 kg/gün olarak hesaplanmıştır. Sıvı Atıklar Tersanede gemi inşa ve bakım-onarım işlemleri sırasında oluşacak sıvı atıkların cinsleri, miktarları ve kaynaklandıkları birimler Tablo 2 de verilmiştir. Tablo 2 Tersanede oluşacak sıvı atık ve atıksu kaynakları, türleri ve miktarları Sıvı Atık Cinsleri Kaynaklandıkları Birimler Birim Miktar Proses Atıksuyu Sac Boya Atölyesi ton /yıl 40 Sac Kesim Atölyesi ton /yıl 152 Kesme (Bor) Yağları Torna Tesviye Atölyesi L/yıl 500 Boru Atölyesi L/yıl 250 Hidrolik Makine Yağları Ön İmalat Kapalı Sahası ton/yıl 2 Taşıma ve Kaldırma Araçları ton/yıl 2 Sintine Suları Bakım ve Onarım İçin Gelen Gemiler m 3 /yıl 140 Evsel Atıksular m 3 /gün Proses Atıksuları: Tersanenin işletilmesi esnasında proses atıksuyu iki kaynaktan oluşacaktır. Bunlardan ilki sac boya atölyesi su perdesi atıksuyudur. Diğeri ise sac kesim atölyesinde kullanılacak olan kaynak kesme makinelerinin havuzlarının temizlik amacıyla periyodik olarak boşaltılması sonucu oluşacak atıksulardır. Sac boya atölyesinde, su perdesi için kullanılacak su miktarı 20 ton dur. Kullanılan bu su yılda iki kez değiştirilerek atıksu olarak uzaklaştırılacaktır. Tersanede yer alan sac kesim atölyesinde iki adet elektrikli plasma ile kesme makinesi yer alacaktır. Söz konusu makinelerin her biri 19 ton hacimli su havuzuna sahiptir. Bu havuzlardaki su üç aylık periyotlarla temizlik amacıyla boşaltılarak atıksu olarak uzaklaştırılacaktır. Gemi İnşa ve Bakım-Onarım İşlemlerinden Kaynaklanacak Diğer Sıvı Atıklar: Tersanede yürütülecek gemi inşa ve bakım-onarım faaliyetlerinden kaynaklanacak diğer sıvı atıklar, kesme (bor) yağları, kullanılmış taşıt yağları, hidrolik makine yağları ve bakım-onarım için gelen gemilerin yıkama suyudur. Üretim faaliyetleri esnasında gerçekleştirilecek kesim işlemleri sırasında kullanılacak yüksek organik madde içerikli kesme (bor) yağları zaman içerisinde bozulduklarından kullanılamaz hale gelecekler ve yılda bir kez değiştirilmeleri gerekecektir. Kesme yağlarının yanı sıra ön imalat kapalı sahasında kullanılacak çeşitli hidrolik makineler ve tesis içinde malzeme ve birleştirilmiş parçaların taşınması ve kaldırılması amacıyla kullanılan araçlardan kullanılmış hidrolik makine yağları oluşacaktır. Diğer bir sıvı atık ise tesise bakım ve onarım amacıyla gelen gemilerin korozyonu önlemek amacıyla dış yüzeylerinin basınçlı tatlı su ile yıkanması sonucu oluşacaktır. Gemi Kaynaklı Sıvı Atıklar: Tamir öncesi alınacak sıvı atıklar ve atıksular tesise bakımonarım için gelen farklı boyutlardaki gemilerden kaynaklanacaktır. Söz konusu sıvı ve atıksular, sintine suları, balast suları ve evsel nitelikli atıksular olarak sıralanabilmektedir. Sintine suları, gemilerin su altında kalan iç hacimlerinde biriken, makine, ekipman ve diğer yıkama proseslerinden kaynaklanan sızıntı yağları içeren sulardır. Bu nedenle yağ oranı sintine sularında oldukça yüksektir. Tipik sintine suyu karakteri Tablo 3 te verilmiştir. Balast suları, geminin dengesini sağlamak için gemilerdeki balast tanklarına alınan ve gerektiğinde

6 Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumu tekrar denize boşaltılan deniz sularıdır. Bu sular alındıkları depoda daha önceden bir kirletici unsurlar varsa kirlenmektedir. Kirlenmiş balast sularını sintine sularına benzer, ancak çok daha seyreltik bir karaktere sahip olacaklardır. Bakım ve onarım işlemi için tersaneye gelen gemilerden alınacak evsel atıksuların siyah su olarak adlandırılan tuvalet suları ve gri su olarak adlandırılan diğer evsel atıksuların gemilerde birlikte toplanması halinde tipik evsel atıksu özellikleri taşıyacağı; ancak gemilerdeki sifonlarda deniz suyu kullanılmış ise klorür ve sodyum parametrelerinin daha yüksek olacağı tahmin edilmektedir. Siyah su ve gri suyun ayrı ayrı toplanmış olması durumunda ise siyah sular tipik evsel atıksu özeliklerine göre daha kuvvetli bir atıksu karakteri gösterirken, gri sulardaki konsantrasyon değerleri daha düşük olacaktır. Tablo 3 Sintine suları karakteri (Kabdaşlı, vd., 1998) Parametre Birim Edwards, 1995 Çoban, 1991 Yağ ve Gres [ppm] AKM [mg/l] ph Bakır [mg/l] Evsel Atıksular: Projenin işletme aşamasında çalışacak olan personel ve işçilerin tuvalet, lavabo, duş ve mutfak gibi kullanımlardan evsel nitelikli atıksu oluşacaktır. Daha önce belirtildiği gibi, tek ve üç vardiya olarak planlanan çalışma düzeni göz önünde bulundurularak ve 50 L/kişi.gün birim su tüketim miktarı esas alınarak hesaplanan evsel atıksu miktarları, tek vardiya çalışılması halinde 37.5 m 3 /gün, üç vardiya çalışılması halinde ise 100 m 3 /gündür. Hava Kirleticiler Planlanan tersanenin işletme aşamasında oluşacak hava kirleticiler, gemi imalat ve bakımonarım ünitelerinden, tesis bünyesindeki marangozhane ve boru atölyesinden ve ısınma faaliyetleri sonucu ortaya çıkan hava kirleticiler olarak iki kısımda incelenmiştir. Hava kirletici emisyonların kaynaklarının özellikleri ve bu kaynaklardan yapılacak emisyonlar, konu ile ilgili bilgi birikiminden ve özellikle uluslararası kabul görmüş emisyon faktörlerinden yararlanılarak tanımlanmış ve irdelenmiştir. Tersanede gemi inşa ve bakımonarım işlemleri sırasında oluşacak hava kirleticilerin cinsleri, miktarları ve kaynaklandıkları birimler Tablo 4 te verilmiştir. ATIK AZALTMA VE UZAKLAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Tersanenin işletme aşamasında ortaya çıkacak katı, sıvı atıkların ve hava kirletici emisyonların kaynaklandıkları birimler, cinsleri ve miktarları önceki bölümlerde ayrıntıları ile incelenmiştir. Tablo 5 ten de görüldüğü gibi, ilgili yönetmelikler gereğince tesiste oluşacak atıkların bir kısmı atık işleme sektöründe geri kazanılırken, diğer kısmı lisanslı bertaraf tesislerinde tehlikeli atık olarak ya da düzenli depolama tesislerinde katı atık olarak uzaklaştırılacaktır. Tersanede yürütülecek gemi inşa ve bakım-onarım faaliyetlerinde ortaya çıkacak proses atıksuları ve işçi ve personelden kaynaklanacak evsel atıksular ise tersane içinde kurulacak arıtma tesislerinde arıtılarak uzaklaştırılacaktır.

7 6. Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumu 373 Tablo 4 İşletme Aşamasında Hava Kirletici Emisyon Kaynaklarından Oluşacak Emisyon Cins ve Miktarları Birim Sac Boya Atölyesi Emisyona Neden Olan İşlem Yüzey temizleme Ön boyama Kurutma fırını Sac kesimi Kaynakla birleştirme Kaynakla birleştirme Yüzey düzeltme Toz Emisyon (kg/saat) Uçucu Organik Madde (kg/saat) NO x (kg NO 2 /saat) CO (kg/saat) SO x (kg SO 2 /saat) Sac Kesme Atölyesi Ön İmalat Kapalı Sahası Jig Sahası Kaynakla birleştirme 0.08 Kaynakla birleştirme Yüzey temizlenme Kızak ve Kuru Boya rötuşu Havuz Boya sökme (raspa) Ara ve son kat boyama Marangozhane Vernik kullanımı 0.04 Boru Atölyesi Kaynakla birleştirme Jeneratör Motorin kullanımı Dairesi İş Makineleri Mazot kullanımı Isıtma Sistemi Propan gazı kullanımı Toplam Tablo 5 Atık Uzaklaştırma ve Geri Kazanım Yöntemleri Katı Arıklar Sıvı Atıklar ve Atıksular Atık Metal Fireleri Atık Kaynak Elektrodları Kaynak Cürufu Kullanılmış Raspa Malzemesi Çelik Bilye Ambalaj Malzemeleri Diğer Katı Atıklar Su Perdesi Teressübatı Deniz Suyu Filtrasyon Atıkları Proses Atıksuyu Kesme (Bor) Yağları Hidrolik Makine Yağları Sintine Suları Uzaklaştırma/Geri Kazanma Yöntemi Atık İşleme Sektörü Lisanslı Bertaraf Tesisi/Düzenli Depolama Tesisi Atık İşleme Sektörü Lisanslı Bertaraf Tesisi/Düzenli Depolama Tesisi Proses Atıksuyu Arıtma Tesisi Lisanslı Bertaraf Tesisi Lisanslı Bertaraf Tesisi/Düzenli Depolama Tesisi Lisanslı Toplayıcı Firmalar Yasal yönetmelikler çerçevesinde gerçekleştirilecek uygulamaların yanı sıra tersane bünyesinde oluşacak atıkların kontrolü için gerekli düzenlemeler ve sistemler aşağıda tanımlanmıştır. Yıkama yerine kuru işlemlerle zemin temizliği yapılarak proses suyu minimize edilmelidir. Kapalı alan miktarı mümkün olduğunca yüksek tutularak hava kirletici emisyon miktarı azaltılmalıdır. Yüzeysel akışa kirleticilerin karışmasını önlemek için kuru havuz ve kızak düzenli olarak kuru yöntemler kullanılarak temizlenmelidir.

8 Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumu Katı atıkların drenaj sistemine girmesini engellemek için ızgaralar periyodik olarak temizlenmeli ve kontrol edilmelidir. Kaynak cürufları düzenli olarak toplanarak üstü kapalı yerlerde depolanmalıdır. Sprey ile boyama rüzgârlı havalarda yapılmamalıdır. Belirli alanlardaki karışık boya ve solventler kanallardan, hendeklerden, iskelelerden ve yüzey sularından uzak tutularak özellikle kapalı alanlarda su geçirmeyen yerlerde depolanmalıdır. Dökülme olması halinde temizleme aleti ve emici malzemeler kolay ulaşılır bir yerde hazır tutulmalıdır. Etrafa daha az boya sıçramasını sağlayacak ekipmanlar kullanılmalıdır. Boru sistemleri sızıntı ve kaçaklara karşı düzenli olarak denetlenmelidir. Çalışanlar boyama ve spreyleme, malzemelerin uygun depolanması, kullanım, temizlik ve bertaraf yöntemleri konusunda eğitilmelidir. SONUÇLAR DWT luk gemi inşası faaliyetlerinin ve çeşitli büyüklüklerdeki gemilerin bakım ve onarım hizmetlerinin verileceği bir tersanede, ham sac yüzey temizlenmesi, sac boyama, sac kesme, panellerin birleştirilmesi, blokların birleştirilmesi, ara ve son kat boya, makine, elektrik ve mobilya montajları ile tamire gelen gemilerin sac ve profil yenileme, boya sökümü ve makine ve teçhizat tamiri gerçekleştirilecektir. Bu proseslerde kullanılan hammadde, diğer yardımcı madde ve kimyasalların miktarları belirlenmiştir. Bunların kullanımları sonucu oluşturulacak katı, sıvı ve tehlikeli atıklar ve hava kirletici emisyonların miktarları saptanarak atık profilleri oluşturulmuştur. Bu aşamayı takiben söz konusu atıkların minimizasyonu ve son uzaklaştırılması ilgili yasal yönetmelikler çerçevesinde ele alınmıştır. İncelenen tesisten kaynaklanan kirleticilerin kıyı ortamına olası etkilerinin minimizasyonunun da hedeflendiği bu çalışmada, en uygun atık uzaklaştırma yöntemleri belirlenerek önerilerde bulunulmuştur. KAYNAKLAR EPA Office of Compliance Sector Notebook Project: Profile Of The Shipbuilding and Repair Industry, November, November 1997, U.S. EPA, Office of Compliance. Hazine Arazilerinin Tersane Yatırımlarına Tahsisinde Uygulanacak Esas ve Usullere İlişkin Tebliğ, tarih ve sayılı Resmi Gazete. Kabdaşlı, S, Kabdaşlı, I., Sevimli, M. F., Çitil, E., Bayhan, H., Aksoy, H., Aydın, İ. (1998). Kardemir Filyos Limanı ÇED Raporu, İ.T.Ü. Geliştirme Vakfı AR-GE İşletmesi.

BÖLÜM IV PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER

BÖLÜM IV PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER BÖLÜM IV PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER BÖLÜM IV. PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER IV.1. Önerilen Projenin Olası Etkilerinin Tanıtımı Diyarbakır AAT Projesi,

Detaylı

AKARYAKIT DEPOLAMA TESİSİ VE BORU HATTI PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU

AKARYAKIT DEPOLAMA TESİSİ VE BORU HATTI PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU ÇEBİ METAL SANAYİ TİCARET A.Ş. Fahrettin Kerim Gökay Cad. Bestekâr Saadettin Kaynak Sok. No:2 34662 Altunizade /İSTANBUL Telefon: +90 (216) 547 49 00 Faks: +90 (216) 42874 74 AKARYAKIT DEPOLAMA TESİSİ

Detaylı

ECOSAVE ÇEVRE VE ENERJİ SAN. TİC. ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ LASTİK GERİ DÖNÜŞÜM VE ENERJİ ÜRETİM TESİSİ

ECOSAVE ÇEVRE VE ENERJİ SAN. TİC. ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ LASTİK GERİ DÖNÜŞÜM VE ENERJİ ÜRETİM TESİSİ ECOSAVE ÇEVRE VE ENERJİ SAN. TİC. A.Ş. ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ LASTİK GERİ DÖNÜŞÜM TEKİRDAĞ İLİ, MALKARA İLÇESİ, MALKARA OSB, 105 ADA, 3 NOLU PARSEL ÇED Raporu Nihai ÇED Raporu TEKİRDAĞ 2013 0 / 255 Proje Sahibinin

Detaylı

Bölüm 12: Atık Yönetimi

Bölüm 12: Atık Yönetimi Bölüm 12: Atık Yönetimi URS-EIA-REP-203876 İçindekiler 12 Atık Yönetimi... 12-1 12.1 Giriş... 12-1 12.2 İlgili Mevzuat, Standartlar ve Yönergeler... 12-2 12.2.1 Uluslararası Mevzuat... 12-2 12.2.2 Uluslararası

Detaylı

TUFANBEYLĐ TERMĐK SANTRALI, TERMĐK SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN MADEN SAHALARI VE KĐREÇTAŞI SAHALARI KAPASĐTE ARTIRIMI PROJESĐ

TUFANBEYLĐ TERMĐK SANTRALI, TERMĐK SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN MADEN SAHALARI VE KĐREÇTAŞI SAHALARI KAPASĐTE ARTIRIMI PROJESĐ Sabancı Center Kule 2 Kat:1 34330 4 Levent / ĐSTANBUL Tel : (212) 385 8825 Faks : (212) 385 8839 TUFANBEYLĐ TERMĐK SANTRALI, TERMĐK SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN MADEN SAHALARI VE KĐREÇTAŞI SAHALARI KAPASĐTE

Detaylı

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU 2014 ÖNSÖZ Hızlı ekonomik büyüme, şehirleşme, nüfus artışı ve refah seviyesinin yükselmesi atık türleri ve miktarındaki

Detaylı

TÜSA DENİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

TÜSA DENİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. NİHAİ PROJE TANITIM DOSYASI BARTIN İLİ, ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ GERİŞ KÖYÜ KARAAĞAÇ MEVKİİ RAPORU HAZIRLAYAN KURULUŞ GÜZEL ÇEVRE PROJE MÜH. MÜŞ. DAN. MAD. VE İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA/KASIM-2013

Detaylı

KARACABEY 2 BİYOGAZ TESİSİ (4,4 MWm/4,4 MWe)

KARACABEY 2 BİYOGAZ TESİSİ (4,4 MWm/4,4 MWe) ENFAŞ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş KARACABEY 2 BİYOGAZ TESİSİ (4,4 MWm/4,4 MWe) BURSA İLİ, KARACABEY İLÇESİ, ULUABAT KÖYÜ Proje Tanıtım Dosyası Nihai Proje Tanıtım Dosyası ALMER Çevre Denetim Müş. Müh.İş

Detaylı

51.000.000 USD $ (99.450.000 TL)

51.000.000 USD $ (99.450.000 TL) PROJE SAHİBİNİN ADI ADRESİ TELEFONU VE FAKS NUMARALARI CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Muallim Naci Cad. No:69 Ortaköy Beşiktaş / İSTANBUL Tel : (212) 310 33 00 Faks: (212) 310 33 00 PROJENİN ADI İSKELESİ PROJENİN

Detaylı

İskenderun Limanı nın Genişletilmesi Projesi Teknik Olmayan Özet. Ekim 2013

İskenderun Limanı nın Genişletilmesi Projesi Teknik Olmayan Özet. Ekim 2013 İskenderun Limanı nın Genişletilmesi Projesi Teknik Olmayan Özet Ekim 2013 ELC GROUP Consulting and Engineering Inc. Kavacık Mah. Şehit Mustafa Yazıcı Sok. No:20 Kavacık/ İstanbul TURKEY Tel: +90 216 465

Detaylı

KATI ATIK BERTARAF TESİSİ

KATI ATIK BERTARAF TESİSİ GİRESUN İLİ KATI-SIVI ATIK VE İÇME SULARI BİRLİĞİ KATI ATIK BERTARAF TESİSİ ÇED RAPORU GİRESUN İLİ - GÖRELE İLÇESİ ÇAVUŞLU TAŞ OCAK MEVKİİ RAPORU HAZIRLAYAN: M İ M K O MÜHENDİSLİK, İMALAT, MÜŞAVİRLİK,

Detaylı

KİLİS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KİLİS OSB ATIKSU ARITMA TESİSİ FİZİBİLİTE RAPORUNUN HAZIRLANMASI NİHAİ RAPOR

KİLİS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KİLİS OSB ATIKSU ARITMA TESİSİ FİZİBİLİTE RAPORUNUN HAZIRLANMASI NİHAİ RAPOR KİLİS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KİLİS OSB ATIKSU ARITMA TESİSİ FİZİBİLİTE RAPORUNUN HAZIRLANMASI NİHAİ RAPOR KASIM 2014 Bu Rapor io Çevre Çözümleri Araştırma Geliştirme Limited Şirketi tarafından, Kilis

Detaylı

Haz: Osman ERKAN Ç.Y.M Sayfa 1

Haz: Osman ERKAN Ç.Y.M Sayfa 1 Çevre Durum Raporu ARALIK-2012 Haz: Osman ERKAN Ç.Y.M Sayfa 1 İÇİNDEKİLER Sayfa 1.ETİ KROM A.Ş. 3 1.1 Yönetim Organizasyonu ve Personel Bilgisi 4 1.2 Nakliye Lojistik Taşıma Yönetimi 4 2. Mevcut Yüksek

Detaylı

BÖLÜM VI YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ

BÖLÜM VI YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ BÖLÜM VI YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ BÖLÜM VI. YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ VI.1 Giriş Kentlerin

Detaylı

MUT RÜZGAR ENERJİ SANTRALI (50 MW) PROJESİ (Karaman İli, Merkez İlçesi, Sertavul Geçidi, Katırardıç Mevkileri ile Mersin İli Mut İlçesi)

MUT RÜZGAR ENERJİ SANTRALI (50 MW) PROJESİ (Karaman İli, Merkez İlçesi, Sertavul Geçidi, Katırardıç Mevkileri ile Mersin İli Mut İlçesi) Güney Rüzgarı Elektrik Üretim Ticaret A.Ş. Büyükdere Cad. Nurol Plaza No:255 Kat:19 Maslak Şişli/İstanbul Tel : (212) 340 2760 Faks : (212) 286 3985 MUT RÜZGAR ENERJİ SANTRALI (50 MW) PROJESİ (Karaman

Detaylı

ATIK ÇAMURU TERMAL KURUTMA VE YAKMA TESİSİ

ATIK ÇAMURU TERMAL KURUTMA VE YAKMA TESİSİ 1- PROJENİN ÖZELLİKLERİ a) Projenin İş Akış Şeması, Kapasitesi, Kapladığı Alan, Teknolojisi, Çalışacak Personel Sayısı. Proje; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi GASKİ Genel Müdürlüğü nün bünyesinde bulunan

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ MÜH.MĐM. FAKÜLTESĐ ÇEVRE MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ ÇED DERSĐ YIL ĐÇĐ SUNUMU

T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ MÜH.MĐM. FAKÜLTESĐ ÇEVRE MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ ÇED DERSĐ YIL ĐÇĐ SUNUMU T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ MÜH.MĐM. FAKÜLTESĐ ÇEVRE MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ ÇED DERSĐ YIL ĐÇĐ SUNUMU 051201004 Eda Altınay 051201025 Ahmet Cihat Kahraman 061201015 Hasan Ege KARS KATI ATIK DÜZENLĐ DEPOLAMA SAHASI

Detaylı

PRD ÇEVRE YATIRIMLARI PLANLAMA VE İNŞAAT LTD. ŞTİ.

PRD ÇEVRE YATIRIMLARI PLANLAMA VE İNŞAAT LTD. ŞTİ. P R O J E S A H İ B İ GARET ENERJİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. KIRKPINAR SOKAK NO:18/5 ÇANKAYA / ANKARA Tel: (312) 409 45 60 Faks: (312) 409 45 81 P R O J E A D I GÖKRES 2 RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ (62.5 MW 25

Detaylı

PROJE TANITIM DOSYASI

PROJE TANITIM DOSYASI TARFAŞ TARIMSAL FAAL. ÜRET. SAN. VE TİC. A.Ş. AKSARAY İLİ, AKSARAY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 220 ADA, 1 NOLU PARSEL PTD Nihai PTD ANKARA NİSAN 2011 PROJE SAHİBİNİN ADI TARFAŞ TARIMSAL FAAL. ÜRET. SAN. VE

Detaylı

ÇED Rehberi- Et ürünleri üretim tesisleri

ÇED Rehberi- Et ürünleri üretim tesisleri T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi Sektörel Rehberleri ÇED Rehberi- Et ürünleri üretim tesisleri Nisan 2006 İÇİNDEKİLER SAYFA İÇİNDEKİLER 1 KISALTMALAR 2 TANIMLAR 3 ÖNSÖZ 5 1.

Detaylı

KRM SERAMİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ESA ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ MÜHENDİSLİK DAN. HİZM. VE TAAH. İNŞ. İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

KRM SERAMİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ESA ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ MÜHENDİSLİK DAN. HİZM. VE TAAH. İNŞ. İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. KRM SERAMİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. VİTRİFİYE(SERAMİK) ÜRETİM TESİSİ Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Kayseri Serbest Bölgesi, 17. Cadde, No:13, 6478 Ada, 1 No lu Parsel ESA ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ MÜHENDİSLİK

Detaylı

TEBLİĞ. a) Atıktan türetilmiş yakıt hazırlanması ve bu yakıtı hazırlayacak tesislerin teknik ve idari gereksinimlerini,

TEBLİĞ. a) Atıktan türetilmiş yakıt hazırlanması ve bu yakıtı hazırlayacak tesislerin teknik ve idari gereksinimlerini, 20 Haziran 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29036 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ATIKTAN TÜRETİLM İŞ YAKIT, EK YAKIT VE ALTERNATİF HAM M ADDE TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Detaylı

AAT. Çamur bertaraf yöntemleri;

AAT. Çamur bertaraf yöntemleri; VEZİRKÖPRÜ ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ ETÜD RAPOR VE SUNUM AAT Uygulama Projeleri hazırlık aşamasında olan Vezirköprü biyolojik atık su arıtma tesisi toplam 65.000 nüfusa yönelik hazırlanmaktadır. Şu anda

Detaylı

BAYRAKLI YAT LİMANI PROJESİ ÇED RAPORU

BAYRAKLI YAT LİMANI PROJESİ ÇED RAPORU T. C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI BAYRAKLI YAT LİMANI PROJESİ ÇED RAPORU İZMİR İLİ BAYRAKLI İLÇESİ BAYRAKLI MAHALLESİ DOLFEN MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK TURİZM DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. ÇED Raporu

Detaylı

ATIKTAN TÜRETİLMİŞ YAKIT, EK YAKIT VE ALTERNATİF HAMMADDE TEBLİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

ATIKTAN TÜRETİLMİŞ YAKIT, EK YAKIT VE ALTERNATİF HAMMADDE TEBLİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ATIKTAN TÜRETİLMİŞ YAKIT, EK YAKIT VE ALTERNATİF HAMMADDE TEBLİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin amacı,

Detaylı

ÇED BAŞVURU DOSYASI BÖLÜM I. PROJENİN TANIMI VE GAYESİ

ÇED BAŞVURU DOSYASI BÖLÜM I. PROJENİN TANIMI VE GAYESİ BÖLÜM I. PROJENİN TANIMI VE GAYESİ 1 1.1. Proje Konusu Yatırımın Tanımı, Ömrü, Hizmet Maksatları, Önem ve Gerekliliği 1.1.1. Proje Konusu Yatırımın Tanımı ve Ömrü Ergene Havzasındaki kirlenmenin kontrol

Detaylı

ALICI ORTAMLARA ATIKSU DEŞARJ STANDARTLARI VE KİRLETME YASAKLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

ALICI ORTAMLARA ATIKSU DEŞARJ STANDARTLARI VE KİRLETME YASAKLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar ALICI ORTAMLARA ATIKSU DEŞARJ STANDARTLARI VE KİRLETME YASAKLARI YÖNETMELİĞİ Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Resmi Gazete Tarihi:.. Resmi Gazete Sayısı:.. BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

BURGÜÇ BURSA GÜÇBİRLİĞİ ENERJİ ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.

BURGÜÇ BURSA GÜÇBİRLİĞİ ENERJİ ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş. 7 BURGÜÇ BURSA GÜÇBİRLİĞİ ENERJİ ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş. BOĞAZKÖY BARAJI HİDROELEKTRİK SANTRALİ BURSA İLİ, İNEGÖL İLÇESİ BOĞAZKÖY KÖYÜ BOĞAZKÖY BARAJI BURÇED MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. Fatih Sultan

Detaylı

YALOVA-ÇİFTLİKKÖY TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİ İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (OSB)

YALOVA-ÇİFTLİKKÖY TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİ İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (OSB) VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ YALOVA-ÇİFTLİKKÖY TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİ İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (OSB) ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ BAŞVURU DOSYASI YALOVA İLİ, ÇİFTLİKKÖY İLÇESİ, LALEDERE KÖYÜ DERİNDERE,

Detaylı

DAĞDELEN REGÜLATÖRÜ VE HES PROJESİ PROJE TANITIM DOSYASI

DAĞDELEN REGÜLATÖRÜ VE HES PROJESİ PROJE TANITIM DOSYASI DAĞDELEN REGÜLATÖRÜ VE HES PROJESİ KAHRAMANMARAŞ İLİ, AFŞİN-ELBİSTAN-GÖKSUN İLÇELERİ ENCON ÇEVRE DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. ANKARA, EKİM 2007 Proje Sahibinin Adı ERE Hidroelektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Adresi

Detaylı