BİR TERSANENİN KİRLİLİK PROFİLİNİN OLUŞTURULMASI VE ATIK AZALTIMI İÇİN ÖRNEK ÇALIŞMA ÖZET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİR TERSANENİN KİRLİLİK PROFİLİNİN OLUŞTURULMASI VE ATIK AZALTIMI İÇİN ÖRNEK ÇALIŞMA ÖZET"

Transkript

1 6. Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumu 367 BİR TERSANENİN KİRLİLİK PROFİLİNİN OLUŞTURULMASI VE ATIK AZALTIMI İÇİN ÖRNEK ÇALIŞMA Bilge BAŞ Tuğba ÖLMEZ Olcay TÜNAY Işık KABDAŞLI Sedat KABDAŞLI Çevre Müh. Araş. Gör. Dr. Prof. Dr. Prof. Dr. Prof. Dr. Hidrolik Lab. Çevre Müh. Böl. Çevre Müh. Böl. Çevre Müh. Böl. Hidrolik Lab İTÜ İstanbul İTÜ İstanbul İTÜ İstanbul İTÜ İstanbul İTÜ İstanbul ÖZET Yeni gemi inşaası taleplerinin karşılanabilmesi amacıyla, ülkemizdeki gemi inşa tesisi sayısının artırılması yönündeki çalışmalar Denizcilik Müsteşarlığı nca sürdürülmektedir. Özellikle İstanbul ve yakın çevresinde yoğunlaşan tersane işletmelerinin ülkemizin diğer bölgelerinde de yaygınlaşması ve bu bölgelerdeki ihtiyacı karşılaması amacıyla söz konusu tesislerin kurulması ve işletilmeye alınması Türkiye genelinde özendirilmektedir. Kurulması planlanan tersanelerin işletilmesi aşamasında, çevreye olan olumsuz etkilerinin incelenmesi ve değerlendirilmesi için atık profillerinin çıkarılması büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada, DWT büyüklüğündeki hem yeni gemiler inşa etmek ve çeşitli bakım ve onarım hizmetlerini vermek üzere kurulması planlanan bir tersanenin üretim prosesleri incelenerek. kirletici kaynakların cins ve özellikleri belirlenmiş ve atık profili çıkarılmıştır. Bu kapsamda üretim prosesleri esnasında oluşacak atıklar katı atıklar; sıvı atıklar ve hava kirleticiler olarak sınıflandırılmıştır. İşletme aşamasında kurulması planlanan tersanenin kapasitesi göz önünde bulundurularak katı, sıvı atıkların ve hava kirleticilerin miktarları her bir üretim prosesi için hesaplanmıştır. İşletme aşamasında oluşan atıkların en uygun şekilde azaltılması ve uzaklaştırılması için öneriler getirilmiştir. GİRİŞ Coğrafi konumu dolayısıyla, ülkemiz deniz taşımacılığında önemli bir rol oynamaktadır. Bu nedenle, denize kıyısı olan bölgelerde geçmişten günümüze, yeni gemiler inşa etmek ve mevcut gemilerin bakımlarını yapmak üzere İstanbul ve Tuzla Tersaneler Bölgesinde yoğunlaşan ve hâlihazırda faaliyet gösteren farklı kapasitelerde tersaneler kurulmuştur. Özellikle İstanbul ve yakın çevresinde yoğunlaşan bu endüstriyel faaliyetlerin ülkemizin diğer bölgelerinde de yaygınlaşması ve bu bölgelerdeki ihtiyacı karşılaması amacıyla tarih ve sayılı Resmi Gazete de Hazine Arazilerinin Tersane Yatırımlarına Tahsisinde Uygulanacak Esas ve Usullere İlişkin Tebliğ yayımlanmıştır. Bu tebliğ kapsamında da ülkemizin bazı kıyı alanları tersane kurulması amacıyla bu sektöre tahsis edilmiştir. Bu çalışmada, yukarıda sözü edilen tebliğ uyarınca arazi tahsisi yapılan ve yeni kurulacak olan bir tersanenin atık profili çıkarılmış, üretim esnasında oluşacak atıkların uzaklaştırılması ve atık minimizasyonunda izlenmesi gereken bir yöntem önerilmiştir. İncelenen tesis DWT büyüklüğündeki hem yeni gemiler inşa etmek hem de çeşitli bakım ve onarım hizmetlerini vermek üzere bir tersanede yer alabilecek tüm aktiviteleri bünyesinde bulunduracak donanıma sahip bir düzende planlanmıştır. Tersanede yılda 1-2 adet yeni gemi inşası ve yılda adet DWT aralığında değişen büyüklüklerde gemilerin bakım ve onarım işlemlerinin yapılması planlanmaktadır.

2 Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumu Bu çalışmanın ilk aşamasında, kapsamlı bir literatür araştırması yapılmış; gemi inşa ve tamiri esnasında ortaya çıkabilecek kirleticiler kaynaklar ve bunların üretim proseslerine bağlı olarak oluşumu daha önce bu konuda yapılmış çalışmalar ışığında belirlenmiştir. Çalışmanın ikinci aşamasında, benzer üretimlerin gerçekleştirildiği ve hâlihazırda faaliyet gösteren tersaneler yerinde ziyaret edilerek; gerek üretim prosesleri gerekse bu prosesler esnasında oluşan sıvı, katı ve hava kirleticileri kaynak ve miktarları hakkında kapsamlı bir atık araştırması gerçekleştirilmiştir. Elde edilen literatür verileri ve atık araştırması bilgileri ışığında incelenen tesiste yer alacak üretim prosesleri belirlenmiş ve bu prosesler sonucu ortaya çıkacak atık profili oluşturulmuş ve bu atıkların uzaklaştırılması ve/veya azaltılması amacıyla öneriler getirilmiştir. TERSANE ÜRETİM PROSESLERİ Kurulması planlanan tersanedeki faaliyetler, üretim işlemlerinin gerçekleştirildiği ana tesisler, üretimin devamlılığını sağlayan yardımcı tesisler ve personel ve işçilerin kullanacağı sosyal ve idari tesislerde yürütülecektir. Gemi inşa tesislerinde yapılan üretim faaliyetleri genel olarak gerçekleştirildikleri birimlere göre sınıflandırılarak aşağıda açıklanmış ve Şekil 1 de akım şeması olarak verilmiştir. Tersanede yer alacak olan sac işleme tesisleri; sac boya atölyesi, sac kesim atölyesi ve ön imalat kapalı sahasından oluşacaktır. Ham Sac Sac Stok Sahası Ham Sac Sac İşleme Tesisleri Yüzey temizleme Ön boyama Kesme Montaj, panel imalatı Yüzey düzeltme İşlenmiş Sac Sac Stok Sahası Boru Atölyesi Boruların bükülmesi Birleştirme Boru Panel Jig Sahası Panellerin birleştirilmesi Marangozhane Ahşap kısımların imalatı Elektrik Atölyesi Ahşap kısımlar Elektrik elemanları Blok Kızak/Kuru Havuz Blokların birleştirilmesi Ara ve son kat boya Makine, elektrik ve mobilya Gemi GEMİNİN SUYA İNDİRİLMESİ Elektrik ve mobilya montajları TESLİM Şekil 1 Gemi inşası üretim akım şeması

3 6. Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumu 369 Tersanelerde gemi yapımında en çok kullanılan malzemelerden biri olan sac, üretimde kullanılmadan önce yüzey temizlenmesi ve ön boyama işleminden geçmekte, daha sonra elektrik ve gaz kaynağı kullanılarak istenen şekillerde kesilerek birleştirilmeye hazır hale getirilmektedirler. Sac boya ve sac kesim atölyelerinde gerçekleştirilen bu işlemlerden sonra, ön imalat kapalı sahasında hazırlanan sacların montajları yapılarak, panel imalatı ve ara kat boyasından önce yüzey düzeltme işlemleri gerçekleştirilecektir. Torna tesviye atölyesinde ise imal edilen gemilerin çeşitli makine parçaları üretilecektir. Bu işlemlerden sonra, tesiste yer alacak olan jig sahasında sac işleme tesislerinde istenen şekil verilmiş ve ön boyaması yapılmış olan sac parçaları ve paneller kaynak kullanılarak birleştirilecek ve blok haline getirilecektir. Kızak ve kuru havuzda, jig sahası, boru atölyesi, marangozhane ve elektrik atölyesinden alınacak parçalar ve donanımlar birleştirilerek geminin inşası gerçekleştirilecektir. Bu birimde esas olarak kaynakla birleştirme; ara ve son kat boya; makine, elektrik ve mobilya montajı işlemleri gerçekleştirilecektir. Tersanede gerçekleştirilecek gemi tamiri işlemleri, iskele ve kuru havuzda sac ve profil yenileme, boya sökümü, makine-teçhizat tamiri ve yenilenmesi, tadilat ve dönüştürme olarak sınıflandırılmıştır. Yardımcı tesisler kapsamında ele alınan boru atölyesinde, mamul olarak dışarıdan temin edilen borularda, bükme ve kaynak ile birleştirme işlemleri yapılacaktır. Bu birimde boru galvanizleme işlemi gerçekleştirilmeyecektir. Diğer bir yardımcı tesis olan elektrik atölyesinde herhangi bir üretim yapılmayacak, tersane içi ve tamire gelen gemilerin onarımları için hizmet verilecektir. İnşa edilen ve bakım ve onarımı yapılan gemilerin ahşap kısımlarının üretimi ve tamiri marangozhanede yapılacaktır. Ham sac stok sahasında tersaneye gemi inşasında kullanılmak üzere gönderilen ham sac levhalar depolanacak ve sac işleme tesislerinde işleme alınıncaya kadar bu birimde bekletilecektir. İşlenmiş sac stok sahası sac işleme tesislerinden işlenmiş olarak çıkan sacların montaj öncesinde depolanması amacıyla kullanılacaktır. Jeneratör dairesi, O 2, LPG ve su tankları, yangın söndürme ünitesi, proses atıksuyu ve evsel atıksu arıtma tesisleri, depolar tersane bünyesinde bulunacak diğer yardımcı tesislerdir. Tersanede aynı zamanda sosyal ve idari tesisler kapsamında, yönetim binası, yatakhane ve yemekhane binaları yer alacaktır. ATIK OLUŞUMU İncelenen tersanenin işletme aşamasında oluşumu söz konusu olan atıklar üretim prosesleri çerçevesinde 3 ana başlık altında sınıflandırılmıştır. Bunlar; katı atıklar, sıvı atıklar ve hava kirleticilerdir. Her bir atık ile ilgili değerlendirme aşağıda yapılmıştır. Katı Atıklar Gemi inşa ve bakım-onarım işlemleri sonucu ortaya çıkacak katı atıklar metal fireleri, kullanılmış kaynak elektrotları ve raspa malzemesi, kaynak cürufu, çelik bilye, ambalaj atıkları, ahşap, metal ve benzeri katı atıklar ile tersanede kirlenme kontrolü amaçlı gerçekleştirilecek uygulamalar sonucu oluşacak katı atıklardır. Tersanede gemi inşa ve bakımonarım işlemleri sırasında oluşacak katı atıkların cinsleri, miktarları ve kaynaklandıkları birimler Tablo 1 de verilmiştir.

4 Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumu Tablo 1 Tersanede oluşacak katı atık kaynakları, türleri ve miktarları Katı Atık Cinsleri Kaynaklandıkları Birimler Birim Miktar Metal Firesi Sac Kesim Atölyesi ton /yıl 1120 Ön İmalat Kapalı Sahası ton /yıl 196 Torna Tesviye Atölyesi ton /yıl 170 Boru Atölyesi ton /yıl 14 Çelik Bilye Atıkları Sac Boya Atölyesi Kaynak Cürufu Sac Kesim Atölyesi kg/yıl 3800 Boru Atölyesi kg/yıl 100 Kızak ve Kuru Havuz kg/yıl 800 Jig Sahaları kg/yıl 300 Atık Kaynak Elektrodları Sac Kesim Atölyesi kg/gün 10 Ön İmalat Kapalı Sahası kg/gün 100 Boru Atölyesi kg/gün 6 Kızak ve Kuru Havuz kg/gün 60 Jig Sahaları kg/gün 24 Kullanılmış Raspa Malzemesi Ön İmalat Kapalı Sahası ton /yıl 2 Kızak ve Kuru Havuz ton /yıl 98 Ambalaj Atıkları Sac Boya Atölyesi ton/yıl 3 Kızak ve Kuru Havuz ton/yıl 5 Ahşap, Plastik, Metal, vb. Katı Atıklar ton /yıl 2 Arıtma Tesisi Çamuru Diğer Katı Atıklar Su Perdesi Teressübatı Sac Boya Atölyesi ton/yıl 8 10 Filtre Kartuşları Sac Boya Atölyesi kg/yıl 500 Deniz Suyu Filtrasyon Atıkları Kızak kg/yıl 250 Evsel Nitelikli Katı Atıklar kg/gün Gemi inşa faaliyetleri esnasında oluşacak metal fire miktarı; tesiste yılda kullanılacak sac miktarının (10000 ton) yaklaşık % olacaktır. Bu orana göre tesiste oluşacak fire sac miktarı ortalama 1400 ton/yıl kabul edilmiş ve kaynaklandıkları birimlere göre dağılımı Tablo 1 de verilmiştir. Sac boya atölyesinde kullanılacak saclar yüzey düzeltme işlemine tabi tutulacaktır. Tersanede yüzey düzeltme amacıyla yılda yaklaşık 24 ton çelik bilye kullanılması söz konusudur. Bu bilyeler zaman içerisinde aşınmaya bağlı olarak kullanılamaz duruma gelecek ve atık niteliği kazanacaktır. Tersanenin işletilmesi esnasında sac kesim atölyesi, ön imalat kapalı sahası, kızak, jig sahası ve boru atölyesinde yapılacak kaynak işlemlerinden kaynak cürufu oluşacaktır. Gemi inşa ve bakım-onarım işlemleri esnasında yılda oluşacak toplam kaynak cürufu miktarı yaklaşık 5 ton olarak hesaplanmıştır. İşlenmiş olan sacların birleştirilmesi amacıyla uygulanacak kaynak işlemlerinde günde 1000 kg kaynak elektrodu kullanılacaktır. Kaynak işlemleri sonucunda kullanılan elektrodların yaklaşık % 20 si kadar atık kaynak elektrodu oluşacaktır. Tersanede gerek gemi inşası gerekse gemilerin bakım-onarım faaliyetleri esnasında raspa işlemi gerçekleştirilecektir. Raspa malzemesi olarak kullanılacak metal ya da kömür cürufu iki-üç kez kullanıldıktan sonra atık haline dönüşecektir. Donanım malzemelerinin hazırlandığı ve üretildiği atölyeler ve inşası tamamlanmış gemilerin detay montaj işleri sırasında ahşap, plastik, metal, vb. özellikte katı atıklar oluşacaktır. Ayrıca, sac boya atölyesi, kızak ve depolardan ambalaj malzemesi oluşması söz konusudur. Gemi inşası ve bakım-onarım çalışmalarından yukarıda açıklanan katı atıklar dışında, tesiste kirlenme kontrolü amaçlı gerçekleştirilecek uygulamalardan su perdesi teressübatı, filtre kartuşları, deniz suyu filtrasyon atıkları ve fizikokimyasal arıtma çamuru oluşacaktır. Arıtma tesisi planlama aşamasında ayrıntılı olarak projelendirilmediğinden arıtma uygulaması sonucu oluşacak fizikokimyasal arıtma çamurlarının miktarı belirlenememiştir.

5 6. Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumu 371 Kurulması planlanan tersanenin işletme aşamasında işçiler ve personelden kaynaklanacak evsel nitelikli katı atıklar ile yeni gemi inşası ve bakım ve onarım faaliyetleri sonucu çeşitli özellikte katı atıklar oluşacaktır. Tersanede başlangıç için 750 işçinin tek vardiyada çalışması, zaman içerisinde ise çalışacak işçi sayısı 2000 kişiye çıkarılarak üç vardiyalı düzene geçilmesi öngörülmektedir. Bu duruma göre, tesiste oluşacak günlük evsel katı atık miktarı tek ve üç vardiyalı çalışma sistemleri için sırasıyla 750 kg/gün ve 2000 kg/gün olarak hesaplanmıştır. Sıvı Atıklar Tersanede gemi inşa ve bakım-onarım işlemleri sırasında oluşacak sıvı atıkların cinsleri, miktarları ve kaynaklandıkları birimler Tablo 2 de verilmiştir. Tablo 2 Tersanede oluşacak sıvı atık ve atıksu kaynakları, türleri ve miktarları Sıvı Atık Cinsleri Kaynaklandıkları Birimler Birim Miktar Proses Atıksuyu Sac Boya Atölyesi ton /yıl 40 Sac Kesim Atölyesi ton /yıl 152 Kesme (Bor) Yağları Torna Tesviye Atölyesi L/yıl 500 Boru Atölyesi L/yıl 250 Hidrolik Makine Yağları Ön İmalat Kapalı Sahası ton/yıl 2 Taşıma ve Kaldırma Araçları ton/yıl 2 Sintine Suları Bakım ve Onarım İçin Gelen Gemiler m 3 /yıl 140 Evsel Atıksular m 3 /gün Proses Atıksuları: Tersanenin işletilmesi esnasında proses atıksuyu iki kaynaktan oluşacaktır. Bunlardan ilki sac boya atölyesi su perdesi atıksuyudur. Diğeri ise sac kesim atölyesinde kullanılacak olan kaynak kesme makinelerinin havuzlarının temizlik amacıyla periyodik olarak boşaltılması sonucu oluşacak atıksulardır. Sac boya atölyesinde, su perdesi için kullanılacak su miktarı 20 ton dur. Kullanılan bu su yılda iki kez değiştirilerek atıksu olarak uzaklaştırılacaktır. Tersanede yer alan sac kesim atölyesinde iki adet elektrikli plasma ile kesme makinesi yer alacaktır. Söz konusu makinelerin her biri 19 ton hacimli su havuzuna sahiptir. Bu havuzlardaki su üç aylık periyotlarla temizlik amacıyla boşaltılarak atıksu olarak uzaklaştırılacaktır. Gemi İnşa ve Bakım-Onarım İşlemlerinden Kaynaklanacak Diğer Sıvı Atıklar: Tersanede yürütülecek gemi inşa ve bakım-onarım faaliyetlerinden kaynaklanacak diğer sıvı atıklar, kesme (bor) yağları, kullanılmış taşıt yağları, hidrolik makine yağları ve bakım-onarım için gelen gemilerin yıkama suyudur. Üretim faaliyetleri esnasında gerçekleştirilecek kesim işlemleri sırasında kullanılacak yüksek organik madde içerikli kesme (bor) yağları zaman içerisinde bozulduklarından kullanılamaz hale gelecekler ve yılda bir kez değiştirilmeleri gerekecektir. Kesme yağlarının yanı sıra ön imalat kapalı sahasında kullanılacak çeşitli hidrolik makineler ve tesis içinde malzeme ve birleştirilmiş parçaların taşınması ve kaldırılması amacıyla kullanılan araçlardan kullanılmış hidrolik makine yağları oluşacaktır. Diğer bir sıvı atık ise tesise bakım ve onarım amacıyla gelen gemilerin korozyonu önlemek amacıyla dış yüzeylerinin basınçlı tatlı su ile yıkanması sonucu oluşacaktır. Gemi Kaynaklı Sıvı Atıklar: Tamir öncesi alınacak sıvı atıklar ve atıksular tesise bakımonarım için gelen farklı boyutlardaki gemilerden kaynaklanacaktır. Söz konusu sıvı ve atıksular, sintine suları, balast suları ve evsel nitelikli atıksular olarak sıralanabilmektedir. Sintine suları, gemilerin su altında kalan iç hacimlerinde biriken, makine, ekipman ve diğer yıkama proseslerinden kaynaklanan sızıntı yağları içeren sulardır. Bu nedenle yağ oranı sintine sularında oldukça yüksektir. Tipik sintine suyu karakteri Tablo 3 te verilmiştir. Balast suları, geminin dengesini sağlamak için gemilerdeki balast tanklarına alınan ve gerektiğinde

6 Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumu tekrar denize boşaltılan deniz sularıdır. Bu sular alındıkları depoda daha önceden bir kirletici unsurlar varsa kirlenmektedir. Kirlenmiş balast sularını sintine sularına benzer, ancak çok daha seyreltik bir karaktere sahip olacaklardır. Bakım ve onarım işlemi için tersaneye gelen gemilerden alınacak evsel atıksuların siyah su olarak adlandırılan tuvalet suları ve gri su olarak adlandırılan diğer evsel atıksuların gemilerde birlikte toplanması halinde tipik evsel atıksu özellikleri taşıyacağı; ancak gemilerdeki sifonlarda deniz suyu kullanılmış ise klorür ve sodyum parametrelerinin daha yüksek olacağı tahmin edilmektedir. Siyah su ve gri suyun ayrı ayrı toplanmış olması durumunda ise siyah sular tipik evsel atıksu özeliklerine göre daha kuvvetli bir atıksu karakteri gösterirken, gri sulardaki konsantrasyon değerleri daha düşük olacaktır. Tablo 3 Sintine suları karakteri (Kabdaşlı, vd., 1998) Parametre Birim Edwards, 1995 Çoban, 1991 Yağ ve Gres [ppm] AKM [mg/l] ph Bakır [mg/l] Evsel Atıksular: Projenin işletme aşamasında çalışacak olan personel ve işçilerin tuvalet, lavabo, duş ve mutfak gibi kullanımlardan evsel nitelikli atıksu oluşacaktır. Daha önce belirtildiği gibi, tek ve üç vardiya olarak planlanan çalışma düzeni göz önünde bulundurularak ve 50 L/kişi.gün birim su tüketim miktarı esas alınarak hesaplanan evsel atıksu miktarları, tek vardiya çalışılması halinde 37.5 m 3 /gün, üç vardiya çalışılması halinde ise 100 m 3 /gündür. Hava Kirleticiler Planlanan tersanenin işletme aşamasında oluşacak hava kirleticiler, gemi imalat ve bakımonarım ünitelerinden, tesis bünyesindeki marangozhane ve boru atölyesinden ve ısınma faaliyetleri sonucu ortaya çıkan hava kirleticiler olarak iki kısımda incelenmiştir. Hava kirletici emisyonların kaynaklarının özellikleri ve bu kaynaklardan yapılacak emisyonlar, konu ile ilgili bilgi birikiminden ve özellikle uluslararası kabul görmüş emisyon faktörlerinden yararlanılarak tanımlanmış ve irdelenmiştir. Tersanede gemi inşa ve bakımonarım işlemleri sırasında oluşacak hava kirleticilerin cinsleri, miktarları ve kaynaklandıkları birimler Tablo 4 te verilmiştir. ATIK AZALTMA VE UZAKLAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Tersanenin işletme aşamasında ortaya çıkacak katı, sıvı atıkların ve hava kirletici emisyonların kaynaklandıkları birimler, cinsleri ve miktarları önceki bölümlerde ayrıntıları ile incelenmiştir. Tablo 5 ten de görüldüğü gibi, ilgili yönetmelikler gereğince tesiste oluşacak atıkların bir kısmı atık işleme sektöründe geri kazanılırken, diğer kısmı lisanslı bertaraf tesislerinde tehlikeli atık olarak ya da düzenli depolama tesislerinde katı atık olarak uzaklaştırılacaktır. Tersanede yürütülecek gemi inşa ve bakım-onarım faaliyetlerinde ortaya çıkacak proses atıksuları ve işçi ve personelden kaynaklanacak evsel atıksular ise tersane içinde kurulacak arıtma tesislerinde arıtılarak uzaklaştırılacaktır.

7 6. Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumu 373 Tablo 4 İşletme Aşamasında Hava Kirletici Emisyon Kaynaklarından Oluşacak Emisyon Cins ve Miktarları Birim Sac Boya Atölyesi Emisyona Neden Olan İşlem Yüzey temizleme Ön boyama Kurutma fırını Sac kesimi Kaynakla birleştirme Kaynakla birleştirme Yüzey düzeltme Toz Emisyon (kg/saat) Uçucu Organik Madde (kg/saat) NO x (kg NO 2 /saat) CO (kg/saat) SO x (kg SO 2 /saat) Sac Kesme Atölyesi Ön İmalat Kapalı Sahası Jig Sahası Kaynakla birleştirme 0.08 Kaynakla birleştirme Yüzey temizlenme Kızak ve Kuru Boya rötuşu Havuz Boya sökme (raspa) Ara ve son kat boyama Marangozhane Vernik kullanımı 0.04 Boru Atölyesi Kaynakla birleştirme Jeneratör Motorin kullanımı Dairesi İş Makineleri Mazot kullanımı Isıtma Sistemi Propan gazı kullanımı Toplam Tablo 5 Atık Uzaklaştırma ve Geri Kazanım Yöntemleri Katı Arıklar Sıvı Atıklar ve Atıksular Atık Metal Fireleri Atık Kaynak Elektrodları Kaynak Cürufu Kullanılmış Raspa Malzemesi Çelik Bilye Ambalaj Malzemeleri Diğer Katı Atıklar Su Perdesi Teressübatı Deniz Suyu Filtrasyon Atıkları Proses Atıksuyu Kesme (Bor) Yağları Hidrolik Makine Yağları Sintine Suları Uzaklaştırma/Geri Kazanma Yöntemi Atık İşleme Sektörü Lisanslı Bertaraf Tesisi/Düzenli Depolama Tesisi Atık İşleme Sektörü Lisanslı Bertaraf Tesisi/Düzenli Depolama Tesisi Proses Atıksuyu Arıtma Tesisi Lisanslı Bertaraf Tesisi Lisanslı Bertaraf Tesisi/Düzenli Depolama Tesisi Lisanslı Toplayıcı Firmalar Yasal yönetmelikler çerçevesinde gerçekleştirilecek uygulamaların yanı sıra tersane bünyesinde oluşacak atıkların kontrolü için gerekli düzenlemeler ve sistemler aşağıda tanımlanmıştır. Yıkama yerine kuru işlemlerle zemin temizliği yapılarak proses suyu minimize edilmelidir. Kapalı alan miktarı mümkün olduğunca yüksek tutularak hava kirletici emisyon miktarı azaltılmalıdır. Yüzeysel akışa kirleticilerin karışmasını önlemek için kuru havuz ve kızak düzenli olarak kuru yöntemler kullanılarak temizlenmelidir.

8 Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumu Katı atıkların drenaj sistemine girmesini engellemek için ızgaralar periyodik olarak temizlenmeli ve kontrol edilmelidir. Kaynak cürufları düzenli olarak toplanarak üstü kapalı yerlerde depolanmalıdır. Sprey ile boyama rüzgârlı havalarda yapılmamalıdır. Belirli alanlardaki karışık boya ve solventler kanallardan, hendeklerden, iskelelerden ve yüzey sularından uzak tutularak özellikle kapalı alanlarda su geçirmeyen yerlerde depolanmalıdır. Dökülme olması halinde temizleme aleti ve emici malzemeler kolay ulaşılır bir yerde hazır tutulmalıdır. Etrafa daha az boya sıçramasını sağlayacak ekipmanlar kullanılmalıdır. Boru sistemleri sızıntı ve kaçaklara karşı düzenli olarak denetlenmelidir. Çalışanlar boyama ve spreyleme, malzemelerin uygun depolanması, kullanım, temizlik ve bertaraf yöntemleri konusunda eğitilmelidir. SONUÇLAR DWT luk gemi inşası faaliyetlerinin ve çeşitli büyüklüklerdeki gemilerin bakım ve onarım hizmetlerinin verileceği bir tersanede, ham sac yüzey temizlenmesi, sac boyama, sac kesme, panellerin birleştirilmesi, blokların birleştirilmesi, ara ve son kat boya, makine, elektrik ve mobilya montajları ile tamire gelen gemilerin sac ve profil yenileme, boya sökümü ve makine ve teçhizat tamiri gerçekleştirilecektir. Bu proseslerde kullanılan hammadde, diğer yardımcı madde ve kimyasalların miktarları belirlenmiştir. Bunların kullanımları sonucu oluşturulacak katı, sıvı ve tehlikeli atıklar ve hava kirletici emisyonların miktarları saptanarak atık profilleri oluşturulmuştur. Bu aşamayı takiben söz konusu atıkların minimizasyonu ve son uzaklaştırılması ilgili yasal yönetmelikler çerçevesinde ele alınmıştır. İncelenen tesisten kaynaklanan kirleticilerin kıyı ortamına olası etkilerinin minimizasyonunun da hedeflendiği bu çalışmada, en uygun atık uzaklaştırma yöntemleri belirlenerek önerilerde bulunulmuştur. KAYNAKLAR EPA Office of Compliance Sector Notebook Project: Profile Of The Shipbuilding and Repair Industry, November, November 1997, U.S. EPA, Office of Compliance. Hazine Arazilerinin Tersane Yatırımlarına Tahsisinde Uygulanacak Esas ve Usullere İlişkin Tebliğ, tarih ve sayılı Resmi Gazete. Kabdaşlı, S, Kabdaşlı, I., Sevimli, M. F., Çitil, E., Bayhan, H., Aksoy, H., Aydın, İ. (1998). Kardemir Filyos Limanı ÇED Raporu, İ.T.Ü. Geliştirme Vakfı AR-GE İşletmesi.

BİR YAT LİMANIN ATIK PROFİLİNİN SAPTANMASI VE ATIK AZALTIMI İÇİN ÖRNEK BİR ÇALIŞMA ÖZET

BİR YAT LİMANIN ATIK PROFİLİNİN SAPTANMASI VE ATIK AZALTIMI İÇİN ÖRNEK BİR ÇALIŞMA ÖZET 6. Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumu 439 BİR YAT LİMANIN ATIK PROFİLİNİN SAPTANMASI VE ATIK AZALTIMI İÇİN ÖRNEK BİR ÇALIŞMA Tuğba ÖLMEZ Bilge BAŞ Olcay TÜNAY. Işık KABDAŞLI Sedat KABDAŞLI Araş. Gör.

Detaylı

TEHLİKELİ ATIK ÖN İŞLEM TESİSLERİ

TEHLİKELİ ATIK ÖN İŞLEM TESİSLERİ TEHLİKELİ ATIK ÖN İŞLEM TESİSLERİ i. Elleçleme (Handling) Tesisi Elleçleme tesisi, uygun tehlikeli ve tehlikesiz endüstriyel atıkların, parçalanması ve termal bertaraf tesislerinin istediği fiziksel şartları

Detaylı

ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ

ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ 1. Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 2. Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik 1- GEMİLERDEN ATIK

Detaylı

SU VERİMLİLİĞİ 16.12.2015

SU VERİMLİLİĞİ 16.12.2015 SU VERİMLİLİĞİ UYGULAMALARI 16.12.2015 E R K A N P E T E K A L ÇEVRE MÜHENDİSİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 1987 epetekal@egeseramik.com EGE SERAMİK GENEL GÖRÜNÜŞ EGE SERAMİK UYDU GÖRÜNTÜSÜ EGE SERAMİK ATIK

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/55307 10.08.2015 Konu: Çevre İzin Konu Çıkarma/Kabul İRFAN ÇAPAN - ÇAPANOĞLU VARİL TİCARET ŞEKERPINAR MAH. BESTE SOK. NO:11 238 ADA 5 PARSEL ÇAYIROVA GEBZE/KOCAELİ İlgi: (a) 22.12.2011

Detaylı

ÜRETİM TESİSİ İMALAT KONTROL DEFTERİ

ÜRETİM TESİSİ İMALAT KONTROL DEFTERİ Ek- 1 ÜRETİM TESİSİ İMALAT KONTROL DEFTERİ İLAÇ ADI: Sıra no İmalat Partisinin Tarih Şarj No Miktar Form. şekli Vardiye Aktif madde miktarı Fiziksel analiz değerleri Kimyasal analiz değerleri Tarih Kontrol

Detaylı

BALIK AĞI ÜRETİMİ FAALİYETİ PROJE OZET DOSYASI

BALIK AĞI ÜRETİMİ FAALİYETİ PROJE OZET DOSYASI TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BALIK AĞI ÜRETİMİ FAALİYETİ İSTİKLAL MAHALLESİ, YILDIRIM BEYAZID CADDESİ, NO: 14 ESENYURT / İSTANBUL F21D18C3C3D PAFTA, 159 ADA, 3 PARSEL URBAN ÇEVRE DANIŞMANLIK VE MÜHENDİSLİK TİC.

Detaylı

GİRİŞ VE EÇİ PROJESİ TANITIM (EÇİ AB MEVZUATI VE ÜLKEMİZDEKİ DURUM) Yrd. Doç. Dr. AHMET AYGÜN /09 /2016 ANKARA

GİRİŞ VE EÇİ PROJESİ TANITIM (EÇİ AB MEVZUATI VE ÜLKEMİZDEKİ DURUM) Yrd. Doç. Dr. AHMET AYGÜN /09 /2016 ANKARA GİRİŞ VE EÇİ PROJESİ TANITIM (EÇİ AB MEVZUATI VE ÜLKEMİZDEKİ DURUM) Yrd. Doç. Dr. AHMET AYGÜN 28-29 /09 /2016 ANKARA Projenin Yürütücü Kuruluşu : T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 10.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27372 SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî

Detaylı

ŞEKİL LİSTESİ... ix TABLO LİSTESİ... xxxi MEVCUT TESİSLERİN İNCELENMESİ (İP 1)... 1

ŞEKİL LİSTESİ... ix TABLO LİSTESİ... xxxi MEVCUT TESİSLERİN İNCELENMESİ (İP 1)... 1 İÇİNDEKİLER ŞEKİL LİSTESİ... ix TABLO LİSTESİ... xxxi MEVCUT TESİSLERİN İNCELENMESİ (İP 1)... 1 Bölgesel Değerlendirme... 2 Marmara Bölgesi... 2 Karadeniz Bölgesi... 13 1.1.3. Ege Bölgesi... 22 Akdeniz

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Bu Tebliğ, 12 Mart 1989 tarihli ve 20106 sayılı Resmî Gazete de yayınlanmıştır. Amaç Madde 1 - Bu tebliğ, 9 Ağustos 1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre

Detaylı

KANLIĞI ÇEVRE. Tamamlanması ERHAN SARIOĞLU ANTALYA 05-07/10/2010 ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE İZİN VE LİSANSI

KANLIĞI ÇEVRE. Tamamlanması ERHAN SARIOĞLU ANTALYA 05-07/10/2010 ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE İZİN VE LİSANSI ÇEVRE YÖNETY NETİMİ GENEL MÜDÜRLM RLÜĞÜ İZİN N VE DENETİM M DAİRES RESİ BAŞKANLI KANLIĞI ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI L ŞUBESİ Başvuru Sürecinin S Tamamlanması ERHAN SARIOĞLU Çevre MühendisiM ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE

Detaylı

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ. Hazırlayan (Unvan) Tarih

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ. Hazırlayan (Unvan) Tarih İşletme Logosu (varsa) İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ Hazırlayan (Unvan) Tarih İÇİNDEKİLER Sayfa 1. İŞLETME BİLGİLERİ 3 2.....

Detaylı

TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME

TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME BURCU UZUN TEKİRDAĞ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE MÜHENDİSİ SUNUM İÇERİĞİ 1-TEMİZ ÜRETİM NEDİR? 2-TEMİZ ÜRETİM TEBLİĞİ 3-TEBLİĞ DEKİ MET LER 4- ÖRNEK

Detaylı

ÇİMENTO FABRİKALARINDA ALTERNATİF YAKIT OLARAK KULLANILACAK ATIK KODLARI

ÇİMENTO FABRİKALARINDA ALTERNATİF YAKIT OLARAK KULLANILACAK ATIK KODLARI ÇİMENTO FABRİKALARINDA ALTERNATİF YAKIT OLARAK KULLANILACAK ATIK KODLARI ATIK KODU ATIK AÇIKLAMASI 16 01 03 Ömrünü tamamlamış lastikler 08 03 19* Dağıtıcı yağ 08 04 17* Reçine yağı KULLANILMIŞ LASTİKLER

Detaylı

ENERJİ TESİSLERİNİN ÇEVRESEL ETKİLERİ

ENERJİ TESİSLERİNİN ÇEVRESEL ETKİLERİ ENERJİ TESİSLERİNİN ÇEVRESEL ETKİLERİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Çevre Mühendisliği Bölümü Hava Kirliliği Laboratuvarı İZMİR BÖLGESİ ENERJİ FORUMU 31 Ekim 1 Kasım 2014 İzmir Mimarlık Merkezi 1 Aliağa ve

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: B.09.0.ÇED.0.10.01.00-150.01/1757 31/01/2014 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi HALİL KAYIKÇI KOZLUK MAH. 1 NOLU VAD. NO:3 ERENLER / SAKARYA İlgi: (a) 04/01/2013 tarihli ve 25276 sayılı e-başvurunuz.

Detaylı

Hazırlayan (Unvan) Tarih İmza

Hazırlayan (Unvan) Tarih İmza İşletme Logosu (varsa) İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ)...... FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ Hazırlayan (Unvan) Tarih İmza 1.1. İÇİNDEKİLER İçindekiler kısmı aşağıdaki

Detaylı

EK III İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) ... ... FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ. Hazırlayan (Unvan)

EK III İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) ... ... FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ. Hazırlayan (Unvan) EK III İşletme Logosu (varsa) İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ)...... FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ Hazırlayan (Unvan) Tarih İmza 1.1. İÇİNDEKİLER İçindekiler

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/51306 12.05.2015 Konu: Ünvan/Vergi Numarası Değişikliği CAN VARİL SAN.VE TİC. LTD. ŞTİ. ŞEKERPINAR MAH.MARMARA GERİ DÖNÜŞÜMCÜLER SİTESİ AYÇİÇEK SK.NO:40-42 ÇAYIROVA / KOCAELİ ÇAYIROVA/KOCAELİ

Detaylı

Tersanelerde İş Güvenliği Uygulamaları

Tersanelerde İş Güvenliği Uygulamaları Tersanelerde İş Güvenliği Uygulamaları Hazırlayan Necdet DEMİR Tersane Kazaları ceza hukuk bilirkişisi Üsküdar Üniversitesi Öğretim Görevlisi Necdet DEMİR Kimdir? 1990 Yılı Yıldız Üniversitesi Endüstri

Detaylı

SANGO TI ÇEVRE BAKIŞI

SANGO TI ÇEVRE BAKIŞI SANGO TI ÇEVRE BAKIŞI YEŞİL SANGO DOĞAYA SAYGI Sango Global Merkezimizin orta ve uzun dönemli hedeflerinde SIFIR EMİSYON A SAHİP FİRMA OLMA hedefi bulunmaktadır. Bu hedef doğrultusunda firmamızın seragazı

Detaylı

TOPRAK KİRLİLİĞİNDE SANAYİ UYGULAMALARI VE SAHAYA ÖZGÜ RİSK ANALİZİ

TOPRAK KİRLİLİĞİNDE SANAYİ UYGULAMALARI VE SAHAYA ÖZGÜ RİSK ANALİZİ TOPRAK KİRLİLİĞİNDE SANAYİ UYGULAMALARI VE SAHAYA ÖZGÜ RİSK ANALİZİ MART 2017 SUNUM PLANI 1. Toprak Kirliliği İle İlgili Yapılmış Örnek Çalışmalara Ait Görseller 2. Sanayi Tesislerinde Risk Analizi ve

Detaylı

ÇEVRE LİSANSI BAŞVURUSUNDA BULUNACAK İŞLETMELERİN SAĞLAMASI GEREKEN FİZİKİ ŞARTLAR. İşletmenin Sağlaması Zorunlu Fiziksel Şartlar EVET HAYIR

ÇEVRE LİSANSI BAŞVURUSUNDA BULUNACAK İŞLETMELERİN SAĞLAMASI GEREKEN FİZİKİ ŞARTLAR. İşletmenin Sağlaması Zorunlu Fiziksel Şartlar EVET HAYIR ÇEVRE LİSANSI BAŞVURUSUNDA BULUNACAK İŞLETMELERİN SAĞLAMASI GEREKEN FİZİKİ ŞARTLAR Tesisin Adı : Tesisin Adresi : Çevre Lisansının Konusu : Ömrünü Tamamlamış Araç Geçici Depolama İlgili Yönetmelik : Ömrünü

Detaylı

Özel Profilde Polipropilen Çember ve Paslanmaz Çelik Çember. Filtre Çapı Polipropilen başlıklarda standart 180mm

Özel Profilde Polipropilen Çember ve Paslanmaz Çelik Çember. Filtre Çapı Polipropilen başlıklarda standart 180mm Paslanmaz çelik kartuş, torba ve sepet filtre kaplarımız ve içine takılan yine paslanmaz çelikten imal ettiğimiz; kartuş filtreler, torba filtreler ve sepet filtreler, standart üretim olarak AISI-304 ve

Detaylı

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ)

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) İşletme Logosu (varsa) İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ)...... FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ Hazırlayan (Unvan) Tarih İŞLETMELERİN FAALİYET KONULARI FARKLI OLSA

Detaylı

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ)

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) İşletme Logosu (varsa) İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ Hazırlayan (Unvan) Tarih İŞLETMELERİN FAALİYET KONULARI FARKLI OLSA BİLE

Detaylı

TÜRKİYE DE ÜRETİLEN TEHLİKELİ ATIKLAR VE UYGUN BERTARAF YÖNTEMLERİ

TÜRKİYE DE ÜRETİLEN TEHLİKELİ ATIKLAR VE UYGUN BERTARAF YÖNTEMLERİ TÜRKİYE DE ÜRETİLEN TEHLİKELİ ATIKLAR VE UYGUN BERTARAF YÖNTEMLERİ Şeyma Taşkan 1, Barış Çallı 2 1 MarmaraÜniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Bilimleri Programı, Göztepe Kampüsü, 34722 Kadıköy,

Detaylı

TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME. Halime BEDİRHANOĞLU Çevre Uzmanı Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı

TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME. Halime BEDİRHANOĞLU Çevre Uzmanı Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME Halime BEDİRHANOĞLU Çevre Uzmanı Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME VE KONTROL

Detaylı

Araştırma ve Teknolojik Geliştirme Başkanlığı Bilim ve Teknoloji Merkezi. Şişecam Kurumsal Araştırma ve Teknolojik Geliştirme

Araştırma ve Teknolojik Geliştirme Başkanlığı Bilim ve Teknoloji Merkezi. Şişecam Kurumsal Araştırma ve Teknolojik Geliştirme Araştırma ve Teknolojik Geliştirme Başkanlığı Bilim ve Teknoloji Merkezi Şişecam Kurumsal Araştırma ve Teknolojik Geliştirme Şişecam Araştırma ve Teknolojik Geliştirme Başkanlığı 1 ŞİŞECAM ŞİRKET GRUPLARI

Detaylı

İŞ HİJYENİ ÖLÇÜMLERİ... Fiziksel Parametreler Aydınlatma Şiddeti Ölçümü Termal Konfor Ölçümü Gürültü Ölçümü Titreşim Ölçümü

İŞ HİJYENİ ÖLÇÜMLERİ... Fiziksel Parametreler Aydınlatma Şiddeti Ölçümü Termal Konfor Ölçümü Gürültü Ölçümü Titreşim Ölçümü ÇEVRE ANALİZLERİ... Emisyon Ölçüm ve Analizleri Çevresel Gürültü ve Titreşim Ölçümleri İmisyon Ölçümleri Su, Atık Su ve Deniz Suyu Analizleri Atık Yağ Analizleri Atık Analizleri Toprak Analizleri Arıtma

Detaylı

A AMASINDA; GERİ KAZANIM VE BERTARAF TESİSLER SUNULMASI GEREKEN BİLGB

A AMASINDA; GERİ KAZANIM VE BERTARAF TESİSLER SUNULMASI GEREKEN BİLGB Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı ÇEVRE LİSANSI L ALMA AŞAMASINDA; A AMASINDA; GERİ KAZANIM VE BERTARAF TESİSLER SLERİNCE SUNULMASI GEREKEN BİLGB

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/382 30/03/2015 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi SANN MADENİ YAĞ GERİ DÖNÜŞÜM TAŞIMACILIK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ TARSUS OSB CUMHURİYET BULVARI NO:5 AKDENİZ / MERSİN İlgi: (a) 16/04/2014

Detaylı

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ)

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) Tesis Logosu (varsa) İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ Hazırlayan (Unvan) Tarih İŞLETMELERİN FAALİYET KONULARI FARKLI OLSA BİLE ANA

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: B.09.0.ÇED.0.10.01.00-150.01/683 18/01/2013 Konu: Çevre İzin Belgesi PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş (Bakır Madeni ve Zenginleştirme Tesisi) Madenköy/Siirt MADENKÖY/ŞİRVAN ŞİRVAN

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/77 22/09/2014 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi RAL GERİ DÖNÜŞÜM ÇELİK SAN. VE TİC. A.Ş. -2 ORGANİZE SAN BÖL. ATATÜRK CADDESİ No: 25 TOPRAKKALE TOPRAKKALE / OSMANİYE İlgi: (a) 29/07/2013

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ Ece SARAOĞLU Çevre ve Şehircilik Uzmanı 4. Türk-Alman Su İşbirliği Günleri 24.09.2014 Sunum İçeriği Atıksu Politikamız Atıksu Mevzuatı Su Kirliliği Kontrolü

Detaylı

Adana Büyükşehir Belediyesi Sorumluluk Alanını gösteren harita

Adana Büyükşehir Belediyesi Sorumluluk Alanını gösteren harita Adana Büyükşehir Belediyesi Sorumluluk Alanını gösteren harita 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu nun 7 nci maddesi; evsel katı atıkların toplanarak bertaraf tesisine/aktarma istasyonlarına taşınması

Detaylı

ENDÜSTRİLER İÇİN KATI ATIK ANKET FORMU

ENDÜSTRİLER İÇİN KATI ATIK ANKET FORMU 1- FİRMA HAKKINDA BİLGİLER ENDÜSTRİLER İÇİN KATI ATIK ANKET FORMU 1.1. Firmanın adı : 1.2. Adresi : 1.3. Telefon : 1.4. Fax : 1.5. Çalışan personel sayısı : Memur : İşçi : 1.6. Vardiya sayısı : 1.7. İmal

Detaylı

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ)

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) ĠĢletme Logosu (varsa) İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ)...... FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ Hazırlayan (Unvan) Tarih İŞLETMELERİN FAALİYET KONULARI FARKLI OLSA

Detaylı

BÖLÜM IV PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER

BÖLÜM IV PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER BÖLÜM IV PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER BÖLÜM IV. PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER IV.1. Önerilen Projenin Olası Etkilerinin Tanıtımı Diyarbakır AAT Projesi,

Detaylı

TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME VE KONTROL TEBLİĞİ

TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME VE KONTROL TEBLİĞİ TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME VE KONTROL TEBLİĞİ Tebliğ; 14 Aralık 2011 tarih ve 28142 sayılı R.G. EK 1. TESİS İÇİ MEVCUT EN İYİ TEKNİK (MET) UYGULAMALARI EK 2. TEKSTİL ENDÜSTRİSİ ATIKSULARI

Detaylı

MARİNALARDA ÇEVRE YÖNETİMİ OYA KOÇ ÇEVRE MÜHENDİSİ. Sonraki. Önceki

MARİNALARDA ÇEVRE YÖNETİMİ OYA KOÇ ÇEVRE MÜHENDİSİ. Sonraki. Önceki MARİNALARDA ÇEVRE YÖNETİMİ OYA KOÇ ÇEVRE MÜHENDİSİ İZİN YÖNETİMİ KURULUM ÖNCESİNDE ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ EK 1 LİSTESİ Madde: 10/d FAALİYET SÜRESİNCE ÇEVRE KANUNCA ALINMASI GEREKLİ İZİN

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/48360 24.11.2014 Konu: Ünvan/Vergi Numarası Değişikliği HALİL KAYIKCI ATIK GERİ KAZANIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ KOZLUK MAH. 1 NOLU CAD. NO:3 ERENLER/SAKARYA İlgi: 02.10.2014

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/599 23/06/2015 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi ÖZ ALTINOVA GERİ DÖNÜŞÜM YAŞAR NİĞDELİOĞLU YENİ SANAYİ SİTESİ 13. SOK. NO:34 MERKEZ / KÜTAHYA İlgi: (a) 11/06/2014 tarihli ve 44771

Detaylı

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI 6.Endüstriyel Kirlenme Kontrolü - Nötralizasyon Yrd. Doç. Dr. Kadir GEDİK Birçok endüstrinin atıksuyu asidik veya bazik olduğundan alıcı ortama veya kimyasal ve/veya

Detaylı

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Faaliyet Ön Bilgi Formu

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Faaliyet Ön Bilgi Formu Ek-3: Faaliyet Ön Bilgi Formu T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Faaliyet Ön Bilgi Formu Kod No:... Tarih:.../.../... Bu form, toprak kirliliği potansiyeli bulunan endüstriyel faaliyetler ile ilgili genel

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/1748 25/10/2016 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi BAYTEM GERİ DÖNÜŞÜM MADENİ YAĞLAR METAL HURDA PLASTİK İNŞ. NAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. BADIRGA KÖYÜ DERİCİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

Detaylı

BURSA HAMİTLER SIZINTI SUYU ARITMA TESİSİNİN İNCELENMESİ

BURSA HAMİTLER SIZINTI SUYU ARITMA TESİSİNİN İNCELENMESİ BURSA HAMİTLER SIZINTI SUYU ARITMA TESİSİNİN İNCELENMESİ Korkut Kaşıkçı 1, Barış Çallı 2 1 Sistem Yapı İnşaat ve Ticaret A.Ş. 34805 Kavacık, İstanbul 2 Marmara Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

Ecol 2015-11-27 13:00:45

Ecol 2015-11-27 13:00:45 Ecol 2015-11-27 13:00:45 2 Makinelerin termografik, ultrason ve vibrasyon diyagnostiğinin yapılmasını sağlayan ekipmanlara sahip diyagnostik ekip, ayrıca teçhizat ve boru hatlarının videoendoskopisi için

Detaylı

www.saydamcevre.com.tr 2 www.saydamcevre.com.tr Hakkımızda Saydam Çevre olarak; 2014 yılında çevre sektöründe farklı mühendislik gruplarından deneyimli çevre, maden ve kimya mühendisleri ile çevre danışmanlık

Detaylı

SANAYİ TESİSLERİNDE KASITSIZ ÜRETİM SONUCU OLUŞAN KOK LARIN ATMOSFERE VERİLMESİNİN KONTROLÜNE İLİŞKİN MEVZUAT VE ÇALIŞMALAR

SANAYİ TESİSLERİNDE KASITSIZ ÜRETİM SONUCU OLUŞAN KOK LARIN ATMOSFERE VERİLMESİNİN KONTROLÜNE İLİŞKİN MEVZUAT VE ÇALIŞMALAR SANAYİ TESİSLERİNDE KASITSIZ ÜRETİM SONUCU OLUŞAN KOK LARIN ATMOSFERE VERİLMESİNİN KONTROLÜNE İLİŞKİN MEVZUAT VE ÇALIŞMALAR Aralık 2016 GENEL MEVZUAT H AV A K A L İ T E S İ N İ N K O R U N M A S I Y Ö

Detaylı

Endüstriyel Kaynaklı Kirlenmiş Sahaların Yönetimi İçin Bilgi Sistemi Geliştirilmesi

Endüstriyel Kaynaklı Kirlenmiş Sahaların Yönetimi İçin Bilgi Sistemi Geliştirilmesi İ.T.Ü. 11. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu 11-13 Haziran 2008 Endüstriyel Kaynaklı Kirlenmiş Sahaların Yönetimi İçin Bilgi Sistemi Geliştirilmesi Dr. Serkan Girgin, M. Güvener, Ş. Polat, B. Büyüker,

Detaylı

ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR KAPSAMINDA ÖTL VE ÖTA LİSANS UYGULAMALARI

ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR KAPSAMINDA ÖTL VE ÖTA LİSANS UYGULAMALARI ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR KAPSAMINDA ÖTL VE ÖTA LİSANS UYGULAMALARI Hasan SEÇGİN Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik 29 Nisan 2009 tarihli

Detaylı

Genel Bağlayıcı Kurallar. Hastaneler, Tıbbi Klinikler ve Veteriner Klinikleri

Genel Bağlayıcı Kurallar. Hastaneler, Tıbbi Klinikler ve Veteriner Klinikleri GBK 4 Genel Bağlayıcı Kurallar Hastaneler, Tıbbi Klinikler ve Veteriner Klinikleri Bu Genel Bağlayıcı Kurallarda (GBK) öngörülen çevresel koşullar, hastane ve kliniklerde insan ve hayvanların tedavileri

Detaylı

TEHLİKELİ ATIK VE ELEKTRONİK ATIK GERİ KAZANIM TESİSİ

TEHLİKELİ ATIK VE ELEKTRONİK ATIK GERİ KAZANIM TESİSİ Kaygısız Geri Dönüşüm San. ve Tic. A.Ş. Tehlikeli Atık ve Elektronik Atık Geri Kazanım Tesisi KAYGISIZ GERİ DÖNÜŞÜM SAN. VE TİC. A. Ş. TEHLİKELİ ATIK VE ELEKTRONİK ATIK GERİ KAZANIM TESİSİ ANKARA İLİ,

Detaylı

www.abccevre.com ABECE GRUP ÇEVRE VE İŞGÜVENLİĞİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ A.Ş. TANITIM SUNUMU

www.abccevre.com ABECE GRUP ÇEVRE VE İŞGÜVENLİĞİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ A.Ş. TANITIM SUNUMU ABECE GRUP ÇEVRE VE İŞGÜVENLİĞİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ A.Ş. TANITIM SUNUMU ABECE GRUP ÇEVRE DAN. A.Ş ABECE GRUP; Çevre ve iş güvenliği sektörlerinde gelişmeleri takip eden, teknolojik gelişmeler ile birlikte

Detaylı

Ölçüm/Analiz Kapsamı Parametre Metot Metodun Adı

Ölçüm/Analiz Kapsamı Parametre Metot Metodun Adı Çevre Mevzuatı Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği (devamı var) Her tür kapsam Gürültü Gürültü Kömür Çevre Mevzuatında

Detaylı

Gazi Üniversitesi Yapı işleri ve Teknik Daire Başkanlığınca yürütülen projelerin bilgilendirme sunumu

Gazi Üniversitesi Yapı işleri ve Teknik Daire Başkanlığınca yürütülen projelerin bilgilendirme sunumu Gazi Üniversitesi Yapı işleri ve Teknik Daire Başkanlığınca yürütülen projelerin bilgilendirme sunumu G.Ü. EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIK VE ÖĞRETİM ELEMANLARI BİNASI VE G.Ü. EĞİTİM FAKÜLTESİ DERSLİK VE LABORATUVAR

Detaylı

KATI ATIKLARDAN ENERJİ ELDE EDİLMESİ

KATI ATIKLARDAN ENERJİ ELDE EDİLMESİ KATI ATIKLARDAN ENERJİ ELDE EDİLMESİ Atıktan enerji elde edilmesi, atıkların fazla oksijen varlığında yüksek sıcaklıkta yakılması prosesidir. Yanma ürünleri, ısı enerjisi, inert gaz ve kül şeklinde sayılabilir.

Detaylı

SANGO TI ÇEVRE BAKIŞI

SANGO TI ÇEVRE BAKIŞI SANGO TI ÇEVRE BAKIŞI YEŞİL SANGO DOĞAYA SAYGI Sango Global Merkezimizin orta ve uzun dönemli hedeflerinde SIFIR EMİSYON A SAHİP FİRMA OLMA hedefi bulunmaktadır. Bu hedef doğrultusunda firmamızın seragazı

Detaylı

Biyosidal Ürün Üretim Yerleri Mevzuatı ve Kaliteye Katkısı. Dr. Hüseyin İLTER Daire Başkanı

Biyosidal Ürün Üretim Yerleri Mevzuatı ve Kaliteye Katkısı. Dr. Hüseyin İLTER Daire Başkanı Biyosidal Ürün Üretim Yerleri Mevzuatı ve Kaliteye Katkısı Dr. Hüseyin İLTER Daire Başkanı İÇERİK İmalat Tesisi, Birimleri ve Genel Özellikleri Dokümantasyon, Personel Eğitimi ve Sağlık Kontrolü İmalat

Detaylı

BOYAHANE - CİLAHANE İŞLETME KRİTERLERİ

BOYAHANE - CİLAHANE İŞLETME KRİTERLERİ BOYAHANE - CİLAHANE İŞLETME KRİTERLERİ Murat EVLİCE ÇEVRE MÜHENDİSİ İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI TEL: 0507 179 80 98 0553 293 87 62 E- POSTA: murate@kayalarosgb.com muratevlice@gmail.com BOYAHANE - CİLAHANE İŞLETME

Detaylı

İnegöl OSB Müdürlüğü Atıksu Arıtma, Çamur Kurutma ve Kojenerasyon Tesisleri 6/3/2016 1

İnegöl OSB Müdürlüğü Atıksu Arıtma, Çamur Kurutma ve Kojenerasyon Tesisleri 6/3/2016 1 Atıksu Arıtma, Çamur Kurutma ve 6/3/2016 1 İnegöl İlçesinde Organize Sanayi Bölgesi Kurulması; Yüksek Planlama Kurulunun 19.12.1973 tarihli raporu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 19.11.1973 tarihli

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI EK-2 FAALİYET BAŞVURU FORMU

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI EK-2 FAALİYET BAŞVURU FORMU 1. Başvuru sahibine ilişkin bilgiler: 1.1 Adı Soyadı 1.2 Adresi 1.3 T.C. Kimlik No 1.4 Telefon (GSM) 1.5 E-Posta 2. Firmaya ilişkin bilgiler: 2.1 Firma Adı 2.2 Adresi 2.3 Telefon No 2.4 Faks No 2.5 Sicil

Detaylı

ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ (ÇMG) DERSĠ

ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ (ÇMG) DERSĠ KONYA ÜNĠVERSĠTESĠ ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ (ÇMG) DERSĠ Doç. Dr. Senar AYDIN Necmettin Erbakan Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü 17.12.2015 1 2 o Evsel, endüstriyel,

Detaylı

YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR

YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR Çağrı Dönemi Tedbir 3: Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar Sektör 3-3: Kanatlı

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: B.09.0.ÇED.0.10.01.00-155.01/139 12/06/2012 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi ABRA ATIK İLETİŞİM MAK. A.Ş. SARAY KERESTECİLER SİTESİ. 3. CAD. NO:37-39 KAZAN / ANKARA İlgi: (a) 27/05/2011 tarihli

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/196 21/01/2015 Konu: Çevre İzin Belgesi OTO TRİM OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ DENİZLİ KÖYÜ ATATÜRK CAD. NO:172 GEBZE/KOCAELİ GEBZE / KOCAELİ İlgi: (a) 16/01/2014 tarihli

Detaylı

FİGEN YARICI Nuh Çimento Sanayi A.ş. Yönetim Destek Uzman Yard. 07.10.2015

FİGEN YARICI Nuh Çimento Sanayi A.ş. Yönetim Destek Uzman Yard. 07.10.2015 1 2 FİGEN YARICI Nuh Çimento Sanayi A.ş. Yönetim Destek Uzman Yard. 07.10.2015 3 İÇİNDEKİLER 1) TARİHÇE 2) ÇİMENTO nedir ve ÇİMENTO ÜRETİM PROSESİ 3) VERİMLİLİK UYGULAMALARI (Bu sunumda yer alan sayısal

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: B.09.0.ÇED.0.10.01.00-150.01/498 17/11/2012 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi ENGİN GERİ KAZANIM TESİSLERİ PETROL ÜRN. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. GÖKÇE YURT MAHALLESİ SAMSUN DEVLET YOLU NO:364 Mamak /

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Ömer Faruk Usluoğulları İnşaat Mühendisliği Bölümü

Yrd.Doç.Dr. Ömer Faruk Usluoğulları İnşaat Mühendisliği Bölümü Yrd.Doç.Dr. Ömer Faruk Usluoğulları İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği AMAÇ ve KAPSAM AMAÇ:, Kazaların en sık görüldüğü iş kollarından biri olan İNŞAAT SEKTÖRÜNDE, meydana

Detaylı

BETON SANTRALLERĠ VE ASFALT PLANT TESĠSLERĠNDE SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ UYGULAMALARI

BETON SANTRALLERĠ VE ASFALT PLANT TESĠSLERĠNDE SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ UYGULAMALARI TC. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğü BETON SANTRALLERĠ VE ASFALT PLANT TESĠSLERĠNDE SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ UYGULAMALARI 28 OCAK 2011 TEKĠRDAĞ SU KĠRLĠLĠĞĠ: Yeryüzündeki sular, güneşin

Detaylı

İzleme ve Ölçme Takip Listesi TUZLA

İzleme ve Ölçme Takip Listesi TUZLA İzleme ve Ölçme Takip Listesi TUZLA Doküman No: FR-34 Yayın Tarihi: 20.02.2010 Revizyon No: 3 Revizyon Tarihi: 26.12.2011 Hazırlayan: Yönetim Temsilcisi 1. Sınıf gayri sıhhi müessese Çalışma Ruhsatı Faaliyet

Detaylı

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI 3. Endüstriyel Kirlenme Problemleri Yrd. Doç. Dr. Kadir GEDİK 3.1. Endüstriyel Atık Kaynak ve Türleri Endüstriyel faaliyetlerin asıl amacı; üretim yapmak Endüstriyel

Detaylı

İZMİR DE KATI ATIK YÖNETİMİ. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı

İZMİR DE KATI ATIK YÖNETİMİ. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı İZMİR DE KATI ATIK YÖNETİMİ İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı İL NÜFUSU: 4.061.074 KİŞİ 2009-2014: 21 İlçe (3,35 milyon kişi) Nisan 2014 itibariyle 30 İlçe ATIK YÖNETİMİNDE YASAL

Detaylı

Atık Yakma ve Beraber Yakma Tesislerinin İzin Lisans Süreci

Atık Yakma ve Beraber Yakma Tesislerinin İzin Lisans Süreci ÇED İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Atık Yakma ve Beraber Yakma Tesislerinin İzin Lisans Süreci Ayşegül KILINÇ MENEKŞE Zonguldak 2014 06.10.2010 tarih ve 27721 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe

Detaylı

ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ

ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ DÜZCE NİN ÇEVRE SORUNLARI ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ Yrd. Doç. Dr. Fatih TAŞPINAR Düzce Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Konuralp/DÜZCE 04.12.2012 1 KATI ATIK (ÇÖP) Toplumun

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA Aktarma İstasyonları ÇEVRE KORUMA ve KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1 Genel Bursa İli Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Mudanya, Gemlik, Gürsu, Kestel, Karacabey, Orhangazi, Yenişehir, Mustafakemalpaşa, İnegöl,

Detaylı

Vizyonumuz Ülkemizin, çevre ve iş güvenliği alanlarında ulusal ve uluslararası rekabet gücünü artıracak çalışmalarda öncü olmaktır.

Vizyonumuz Ülkemizin, çevre ve iş güvenliği alanlarında ulusal ve uluslararası rekabet gücünü artıracak çalışmalarda öncü olmaktır. Kariyer Mühendislik 2011 yılında gelişen çevre ve iş güvenliği mevzuatlarının Türkiye de uygulanmasını hedef alarak kurulmuştur. Şirket çalışanlarının ve kurucusunun yıllar içerisinde elde etmiş olduğu

Detaylı

PLASTİK MOBİLYA AKSESUARLARI VE PLASTİK BEYAZ EŞYA AKSESUARLARI ÜRETİM TESİSİ

PLASTİK MOBİLYA AKSESUARLARI VE PLASTİK BEYAZ EŞYA AKSESUARLARI ÜRETİM TESİSİ NET PLASTİK-MUSTAFA HASCANDAN NET PLASTİK-MUSTAFA HASCANDAN PLASTİK MOBİLYA AKSESUARLARI VE PLASTİK BEYAZ EŞYA AKSESUARLARI ÜRETİM TESİSİ KAYSERİ İLİ, MELİKGAZİ İLÇESİ, ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 41. CADDE

Detaylı

İzleme ve Ölçme Takip Listesi ÇAYCUMA

İzleme ve Ölçme Takip Listesi ÇAYCUMA İzleme ve Ölçme Takip Listesi ÇAYCUMA Doküman No: FR-34 Yayın Tarihi: 20.02.2010 Revizyon No: 3 Revizyon Tarihi: 26.12.2011 Hazırlayan: Yönetim Temsilcisi Sanayi Sicil Belgesi İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/745 06/08/2015 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi PLASKO PLASTİK SAN.VE TİC. A.Ş. LÜLEBURGAZ ŞUBESİ TURGUTBEY KÖYÜ YOLU KULİŞ MEVKİİ LÜLEBURGAZ / KIRKLARELİ İlgi: (a) 23/07/2014 tarihli

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE'DE ÇEVRE SORUNLARI DOÇ. DR.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE'DE ÇEVRE SORUNLARI DOÇ. DR. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE'DE ÇEVRE SORUNLARI DOÇ. DR. SEVİM BUDAK Katı Atıklar Dünya nüfusu gün geçtikçe ve hızlı bir şekilde artmaktadır.

Detaylı

GEMİLERDEN ATIK ALIMI

GEMİLERDEN ATIK ALIMI İMO (ULUSLARARASI DENİZCİLİK ÖRGÜTÜ) ULUSLARARASI MEVZUATLAR GEMİLERDEN ATIK ALIMI MARPOL 73/78 AVRUPA PARLEMENTOSU ATIK ALIM DİREKTİFİ GEMİLERDEN ATIKLARIN ALINMASI VE KONTROL YÖNETMELİĞİ ULUSAL MEVZUATLAR

Detaylı

BİRİM/LOKASYON:Sabiha Gökçen Havalimanı

BİRİM/LOKASYON:Sabiha Gökçen Havalimanı Page 1 of 5 BİRİM/LOKASYON:Sabiha Gökçen Havalimanı No Birim Ġlgili Faaliyet Atık/Doğal Kaynak Kullanımı Boyut/Tehlike Etki/Risk Etki Sıklığı (1-5) Siddet (1-5) T.E.P Önem Derecesi 1 Hat Atık yakıt (Fuel-oil

Detaylı

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZİN VE LİSANS DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZİN VE LİSANS DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZİN VE LİSANS DAİRESİ BAŞKANLIĞI Yalçın KARACA Şube Müdürü 1 İzin/Lisansa Tabi İşletme ve Faaliyetler Tesisler ve faaliyetler, Kirletici Vasıfları

Detaylı

GRUP: 3841. Kuru havuz ve yüzer havuzda ise havuz üzerine inşa edilebilecek gemi boyu havuz boyu olarak alınır.

GRUP: 3841. Kuru havuz ve yüzer havuzda ise havuz üzerine inşa edilebilecek gemi boyu havuz boyu olarak alınır. GRUP: 3841 DENİZ ULAŞIM ARAÇLARI İNŞA VE ONARIMI KRİTERİ: 1. GEMİ İNŞA TERSANELERİ: Tersane kapasitesini tespite esas faktör çelik işleme olanakları ve çelik teknenin inşa edileceği kızak ve/veya kuru

Detaylı

Farplas 2014 Yılı Çevre ve İş Güvenliği Performans Raporu

Farplas 2014 Yılı Çevre ve İş Güvenliği Performans Raporu Farplas 2014 Yılı Çevre ve İş Güvenliği Performans Raporu www.farplas.com İÇİNDEKİLER Çevre ve İş Güvenliği Politikası Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği Eğitimi Doğal Kaynak Tüketimi Su Kullanımı Elektrik

Detaylı

BEYAZ EŞYA ÜRETİM SEKTÖRÜNDEN KAYNAKLANAN TEHLİKELİ ATIKLARIN YÖNETİMİ

BEYAZ EŞYA ÜRETİM SEKTÖRÜNDEN KAYNAKLANAN TEHLİKELİ ATIKLARIN YÖNETİMİ BEYAZ EŞYA ÜRETİM SEKTÖRÜNDEN KAYNAKLANAN TEHLİKELİ ATIKLARIN YÖNETİMİ BARIŞ ÇALLI Marmara Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü http://enve.eng.marmara.edu.tr Türkiye de Beyaz Eşya Sektörü 1955 yılında

Detaylı

Döngüsel Ekonomi ve Sıfır Atık Yaklaşımı

Döngüsel Ekonomi ve Sıfır Atık Yaklaşımı Döngüsel Ekonomi ve Sıfır Atık Yaklaşımı (10. Uluslararası Ekoteks ) (3 Mayıs 2017) Ahmet VARIR Atık Yönetimi Dairesi Başkanı 10 Yıllık Nüfus Artışı (2004-2014) 2014 2014 Kaynak: REC Türkiye, Veri kaynağı:

Detaylı

EVSEL ATIKLAR VE TEHLİKELERİ. Mustafa Cüneyt Gezen, DGSA, CIH

EVSEL ATIKLAR VE TEHLİKELERİ. Mustafa Cüneyt Gezen, DGSA, CIH EVSEL ATIKLAR VE TEHLİKELERİ TEHLİKELİ KABUL EDİLEN ATIKLARIN ÖZELLİKLERİ: H1 Patlayıcı H2 Oksitleyici H3 A Yüksek oranda alevlenir H3 B Alevlenir H4 Tahriş edici H5 Zararlı H6 Toksik H7 Kanserojen H8

Detaylı

ATIK YÖNETİM PLANI. Hazırlayan: Büşra SAĞLIK

ATIK YÖNETİM PLANI. Hazırlayan: Büşra SAĞLIK ATIK YÖNETİM PLANI Hazırlayan: Büşra SAĞLIK Atık Nedir? 2015 yılında yayınlanan Atık Yönetimi Yönetmeliği ne göre atık; üreticisi veya fiilen elinde bulunduran gerçek veya tüzel kişi tarafından çevreye

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: B.09.0.ÇED.0.10.01.00-155.01/188 06/03/2012 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi GÜLCAN METAL SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Veliköy Sanayi Bölgesi, Osman Uzun Cad. ÇERKEZKÖY / TEKİRDAĞ İlgi: (a) 10/03/2011

Detaylı

TANIMI Aktif karbon çok gelişmiş bir gözenek yapısına ve çok büyük iç yüzey alanına sahip karbonlaşmış bir malzemedir.

TANIMI Aktif karbon çok gelişmiş bir gözenek yapısına ve çok büyük iç yüzey alanına sahip karbonlaşmış bir malzemedir. AKTİF KARBON NEDİR? TANIMI Aktif karbon çok gelişmiş bir gözenek yapısına ve çok büyük iç yüzey alanına sahip karbonlaşmış bir malzemedir. Bu nitelikler aktif karbona çok güçlü adsorpsiyon özellikleri

Detaylı

«MAVİ DENİZ TEMİZ KIYILAR»

«MAVİ DENİZ TEMİZ KIYILAR» MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI «MAVİ DENİZ TEMİZ KIYILAR» ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI MUĞLA İLİ Muğla Muğla, 895.000 kişilik nüfusu ve 12.975 km 2

Detaylı

T.C. BURSA VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü. Sayı: B.18.4.İÇO ÇYÖ-155/ /06/2013 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi

T.C. BURSA VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü. Sayı: B.18.4.İÇO ÇYÖ-155/ /06/2013 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi Sayı: B.18.4.İÇO.4.16.02-ÇYÖ-155/30166 11/06/2013 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi İNPLAST PLASTİK ÜRÜNLERİ VE MAKİNELERİ İMALAT PAZARLAMA VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ İNEGÖL ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150//5134 24.04.2015 Konu: Geçici Faaliyet Belgesinin Yeniden Düzenlenmesi SOM ATIK DEPOLAMA LAB. İNŞ. SAN.VE TİC. A.Ş. ÇALTILIDERE KÖYÜ DÜMBÜLDEKTEPE MEVKİİ ALİAĞA ALİAĞA / İZMİR İlgi:

Detaylı

BİLGİ NOTU. Adresi / Konumu

BİLGİ NOTU. Adresi / Konumu BİLGİ NOTU Taşınmaz İNEBOLU LİMANI Adresi / Konumu İnebolu Limanı, Karadeniz bölgesinin Batı Karadeniz bölümünde yer alan Kastamonu ilinin, Karadeniz kıyısındaki ilçelerinden birisi olan İnebolu İlçesi

Detaylı

1. Çamur Susuzlaştırma

1. Çamur Susuzlaştırma TARİH: 11.03.2015 1. Çamur Susuzlaştırma Çamurun su içeriğinin azaltılması için uygulanan fiziksel bir işlemdir. Çamurun katı madde miktarının artırılması akabinde gelen arıtma ünitelerinde kullanılacak

Detaylı