Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü"

Transkript

1 EK Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Ait Uluslararası Sözleşme (Marpol 73/78) de Konstrüksiyon, Dizayn, Ekipmanlar ve Sistemlerin Dizaynı ve Onayı ile Stabilite Hususlarında İdarenin Takdirine, Düzenlemesine veya Onayına Bırakılmış Teknik Konular EK I-Kural 12A.12: Bu kural doğrultusunda inşa edilen gemilerin dizayn ve konstrüksiyon onaylarında, wing (yan) ve çift dip tankların veya mahallerin bakım ve denetlenmesi göz önünde bulundurularak, Yetkilendirilmiş Klas Kuruluşları (geminin klaslı olması durumunda) veya İstanbul GSK Başkanlığı tarafından gerekli genel emniyet tedbirlerinin alınması sağlanacaktır. EK I-Kural 14.3: Yük taşımamak üzere sefer yapan gemiler hariç, durağan olarak işletilen otel gemisi ve stok gemisi gibi gemilerin, yağ filtre cihazı ile donatılmasına gerek bulunmamaktadır. Söz konusu gemilerin toplama tanklarının hacimlerinin kapasitesi ihtiyaca cevap verecek düzeyde olup, 400 Gros Ton dan küçük gemilerin asgari tank kapasitesi Gemilerin Teknik Yönetmeliği Madde 96 ya göre, 400 Gros Ton ve daha büyük gemilerin tank kapasitesi ise, gemilerin klaslı olması durumunda Yetkilendirilmiş Klas Kuruluşu, klassız olması durumunda İstanbul GSK Başkanlığı tarafından belirlenecektir. Sintine suyu, atık alım tesisine aktarılana kadar gemide muhafaza edilecektir. EK I-Kural 14.4: Uygulanabilir olduğu ölçüde 400 Gros Ton dan küçük gemiler, Kural 15.6 nın gereksinimlerine uygun olarak yağ veya yağ atıklarını gemide muhafaza ve deşarj edebilecek şekilde donatılacaktır. Uygulanabilirlik kriteri ise klaslı gemilerde Yetkilendirilmiş Klas Kuruluşları, klassız gemilerde ise İstanbul GSK Başkanlığı tarafından değerlendirilecektir. EK I-Kural 14.6 ve 14.7: Kural 14 Paragraf 1 de belirtilen yağ filtre cihazı, Yetkilendirilmiş Klas Kuruluşları tarafından onaylanmış bir dizayna sahip olacak ve sistemden geçtikten sonra denize bırakılacak atığın yağ miktarı, 15 ppm i geçmeyecektir. Söz konusu ekipmanın dizaynında, ve Test Özelliklerine İlişkin Tavsiye), MEPC.60(33) (Gemilerin Makine Dairesi Sintineleri için Kirlilik Önleyici Ekipmanlara ilişkin Özelikler ve Rehber) ve MEPC.107(49) (Revize Edilen Gemilerin Makine Dairesi Sintineleri için Kirlilik Önleyici Ekipmanlara ilişkin Özellikler ve Rehber) sayılı kararlar esas alınacaktır. Kural 14 Paragraf 2 de belirtilen yağ filtre cihazı, bu Kuralın 6. Paragrafına uygun olmalıdır. Ayrıca, bu seviyenin sağlanamaması durumunu gösterir bir alarm düzenlemesi ile

2 donatılmalıdır. Aynı zamanda sistem, atık yağ miktarı 15 ppm i geçmesi durumunda otomatik olarak devreyi kapatacak donanıma da sahip olmalıdır. Cihazın dizay ve onayında, ve Test Özelliklerine İlişkin Tavsiye), MEPC.60(33) (Gemilerin Makine Dairesi Sintineleri için Kirlilik Önleyici Ekipmanlara ilişkin Özellikler ve Rehber) ve MEPC.107(49) (Revize Edilen Gemilerin Makine Dairesi Sintineleri için Kirlilik Önleyici Ekipmanlara ilişkin Özelikler ve Rehber) sayılı Kararlar dikkate alınacaktır. EK I-Kural : Yetkilendirilmiş klas kuruluşu tarafından yağ filtre cihazına dizayn onayı verilirken, seyreltme işlemi görmeden atık yağ içeriğinin 15 ppm i aşmama şartı aranacaktır. Ayrıca, tip onayı verilen ürünlere ilişkin bilgiler Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğüne gönderilecektir. EK I-Kural , ve : 21 Haziran 1982 öncesi teslimi yapılan, DWT ve üzeri gemilerin tahsis edilmiş temiz balast tanklar için düzenlemeler ve operasyonel prosedürlere ilişkin koşullar A.495(XII) (Petrol Tankerlerinde Tahsis Edilmiş Temiz Balast Tankları İçin Revize Edilmiş Standartlar) sayılı kararın hükümlerini içerecektir. Ürün taşıyıcılar, 2 Ekim 1986 öncesi inşa edilen petrol tankerlerine eklenmesi durumunda A.393(X) (Yağlı Su Ayırma Ekipmanı ve Yağ İçeriği Ölçerleri İçin Uluslararası Performans ve Test Koşullarına İlişkin Tavsiye), 2 Ekim 1986 ve sonrası inşa edilen petrol tankerlerine eklenmesi durumunda A.586(14) (Petrol Tankerlerindeki Yağ tahliye İzleme ve Kontrol Sistemi için Kılavuz ve Koşullar) ve 1 Ocak 2005 ve sonrasında omurgası kızağa konulan veya benzer inşa aşamasında olan gemilerde ise MEPC.108(49) (Petrol Tankerlerindeki Yağ Tahliye İzleme ve Kontrol Sistemleri için Revize Özellikler ve Rehber sayılı kararlar esas alınarak onaylanan yağ içeriği ölçer cihazı ile donatılacaktır. Tahsis edilmiş temiz balast tankları ile işletilen tüm ürün taşıyıcılarda, sistemi detaylandıran ve operasyonel prosedürleri belirten Tahsis Edilmiş Temiz Balast Tank İşletme El Kitabı bulundurulacaktır. Söz konusu el kitabı, bu kuralın 8.2 paragrafında belirtilen bilgileri içerecektir ve formatı hazırlanırken A.495(XII) (Tahsis Edilmiş Temiz Balast Tankları Bulunan Petrol Tankerleri İçin Revize Edilmiş Özelliklerr) sayılı karar esas alınacaktır. EK I-Kural : DWT ile m 3 kapasite arasındaki kombine taşıyıcılar için, ortalama dışarı bırakılan yağ parametresi (O M ) ile ilgili hesaplamalar, Yetkilendirilmiş Klas Kuruluşu tarafından hazırlanılarak İstanbul GSK Başkanlığına sunulacaktır. Kombine taşıyıcının dışarı atılan yağ performansının yapısal mukavemet artışından sonraki performansı en az O M e sahip aynı boyutlardaki çift cidarlı standart tankerdeki dışarı atılan yağ performansına eşdeğer olacaktır.

3 EK I-Kural 25.5: Hasarlı tank veya tanklardan ayrılmış balast tanklarına veya o sırada yeterli üst boşluğu olduğu bilinebilen yük tanklarına büyük bir acil durum emiş gücü ile yük aktarması yaparak denize petrol akmasını azaltacak bir donanımın, petrol yükü taşınan tanklarının tümünün içinde bulunması halinde ve İstanbul GSK Başkanlığı tarafından uygun görülmesi durumunda petrol akmasını azaltacağı kabul edilebilir. Ancak, bu kabul söz konusu sistemin yarılan geniş tank içindeki petrol yükünün yarısını iki saatlik bir çalışma süresinde aktarabilecek güçte olması, balast ve yük tanklarında da bu kadar petrolü alabilecek güçte olması şartları var olduğu zaman yapılabilir ve bu kabul etme sadece O s nin (Karina hasarı) (III) numaralı hesaplanmasına müsaade etmekten ibaret olacaktır. Bu türden emişleri yapacak olan borular v s ile gösterilen karina hasarının düşey uzunluğundan az olmayan bir yükseklikte bulunacaktır. Bu kapsamda ilgili taraflarca İstanbul GSK Başkanlığına yapılacak başvurularda, klas raporu ve onaylı resimler ibraz edilecektir. İstanbul GSK Başkanlığınca en geç 1 ay içerisinde değerlendirilerek karara bağlanacaktır. Yapılan başvurunun uygun bulunması durumunda, Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü tarafından Uluslararası Denizcilik Örgütüne (IMO) bildirimde bulunulması için ilgili bilgi ve belgeler gönderilecektir. EK I-Kural 27.3: Bu kuralın paragraf ikisinde belirtilen sıvı transfer operasyonları için basit tamamlayıcı operasyonel prosedür, kaptanın erişebileceği yerde yazılı prosedür halinde bulundurulacaktır. Söz konusu prosedür bu kural altında belirtilen koşulları karşılayacak ve Yetkilendirilmiş Klas Kuruluşları tarafından onaylanacaktır. EK I-Kural : Su almanın ara aşaması süresince, Kural de tanımlandığı şekilde 31 Aralık 1978 sonrası inşa edilen 150 GT ve üzeri petrol tankerlerin stabilitesinin yeterliliği Yetkilendirilmiş Klas Kuruluşu tarafından onaylanacaktır. EK I-Kural : Kısmi akış tertibatları, MARPOL EK-I - Zeyil 4 (Borda dışına boşaltımın kontrolü için kısmi akış sisteminin dizaynı, tesisi ve çalıştırılması için özellikler) Ortak Yorumlar da belirtilen gereksinimlere uygun olacaktır. EK I-Kural 30.7: Kural de tanımlanan, 1 Ocak 2010 tarihinde ve daha sonrasında teslim edilmiş, 150 groston ve üstü tüm petrol tankerlerinin kinistin sandıkları kargo boru devresine kalıcı olarak montajı yapılmış, kinistin ve izolasyon valfi ile donatılmış olmalıdır. Bu valflerin ilaveten, kargo yüklenirken, transfer edilirken veya boşaltılırken kinistin devresini kargo boru devresinden izole edilebilir özellikte olacaktır.

4 EK I-Kural 31.2 ve 31.4: Yağ tahliye izleme ve kontrol sistemindeki yağ miktarı ölçerin tasarımı değerlendirilirken, söz konusu ölçerin 2 Ekim 1986 öncesi inşa edilen petrol tankerlerine eklenmesi durumunda ve Test Özelliklerine İlişkin Tavsiye), 2 Ekim 1986 ve sonrası inşa edilen petrol tankerlerine eklenmesi durumunda A.586(14) (Petrol Tankerlerindeki Yağ tahliye İzleme ve Kontrol Sistemi için Rehber ve Koşullar), 1 Ocak 2005 ve sonrasında omurgası kızağa konulan veya benzer inşa aşamasında olan gemilerde ise MEPC.108(49) (Petrol Tankerlerindeki Yağ Tahliye İzleme ve Kontrol Sistemleri için Revize Özellikler ve Rehber) sayılı kararlar göz önünde bulundurulacaktır. Sistemin işleyişine ilişkin talimatlar, Yetkilendirilmiş Klas Kuruluşu tarafından onaylanan işletim kılavuzuna göre olacaktır. Talimatlar, otomatik operasyonlar gibi kılavuzları kapsamasının yanı sıra, Kural 34 de belirtilen koşullara uygunluk hariç petrolün hiçbir zaman deşarj edilmeyeceğini temin etmelidir. EK I-Kural 32: Kural 3 ün paragraf 4 ve 5 hükümlerine bağlı olarak, 150 gros ton ve üzeri petrol tankerleri, yağ/su arayüz dedektörleri ile tedarik edilmelidirler. Söz konusu dedekörler, MEPC.5(XIII) (Yağ/Su Arayüz Dedektörünün Özellikleri) sayılı Karar göz önünde bulundurularak Yetkilendirilmiş Klas Kuruluşları tarafından onaylanmış olmalıdır. Söz konusu detektörler, slop tanklardaki yağ/su arayüzün belirlenmesini hızlı ve doğru tespit edebilmeli, atık suyu direk denize boşaltma amacı ile kullanılan ve yağ ve suyun ayrımı yapılan diğer tanklarda bulundurulmalıdır. EK I-Kural 33.1: Kural de tanımı yapılan, 1 Haziran 1982 tarihinden sonra teslim edilmiş ve DWT ve daha büyük ham petrol tankerleri, ham petrol yıkamada kullanılan yük tankı temizleme sistemi ile donatılmış olmalıdır. Tankerin ticari olarak ham petrol taşımaya başlamasını müteakip 1 yıl içerisinde veya üçüncü ham petrol seferinin sonunda (ham petrol yıkama işlemine imkan veren) (hangisi daha geç gerçekleşirse), sistemin bu kuralın gereksinimlere uygunluğu (eksiksiz şekilde) sağlanacaktır. EK I-Kural 33.2: Ham petrol yıkama sisteminin kurulumu ve ilgili ekipman/düzenlemeler A.497(XII) ve A.897(21) sayılı kararlar ile değişiklik getirilen A.446(XI) (Ham Petrol Yıkama Sistemlerinin Dizaynı, Çalışması ve Kontrolüne İlişkin Özellikler) sayılı kararda belirtilen hükümleri karşılayacaktır. Bir geminin, bu Kuralın 1 nci paragrafına göre gerek olmadığı halde ham petrol yıkama ekipmanı ile donatılmış olması durumunda yukarıda belirtilen Kararlara uygun olacaktır.

5 EK II-Kural 4.3.4: Mevcut sözleşmeye taraf diğer devletlerin hükmü altındaki limanlar ve terminallere sefer yapan gemilere muafiyet verilmesi durumunda, söz konusu muafiyete ilişkin bilgi ve gerekçeler taraf ülkelere sirküle edilmesi amacı ile IMO ya bildirilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda, muafiyet belge örneği ve muafiyete ilişkin bilgiler İstanbul GSK Başkanlığı veya Yetkilendirilmiş Klas Kuruluşu tarafından Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğüne gönderilecektir. EK II-Kural ve 5.3.5: Gaz taşıyıcı gemiler, tank ve ilgili boru devrelerinde deşarj sonrası kalan kargo atık miktarı Kural 12.1, 12.2 ve 12.3 gereğince uygulanabilir kalıntı miktarını geçmeyecek, Yetkilendirilmiş Klas Kuruluşunca onaylanmış pompalama ve boru devreleri ile donatılmış olmalıdır. Yetkilendirilmiş Klas Kuruluşu tarafından onaylanmış manuel ile operasyonel kargo atıkları ile suyun karışmaması ve söz konusu manuel de tanımlanan havalandırma prosedürleri uygulandıktan sonra tank da kargo atığının kalmaması sağlanacaktır. EK II-Kural 11.2: Dökme zehirli sıvı maddelerin kontrolsüz denize boşaltılmasının asgari düzeye indirilmesi için, IBC Kod (Dökme Haldeki Tehlikeli Kimyasal Maddeleri Taşıyan Gemilerin İnşa ve Ekipmanına ilişkin Uluslararası Kod) Bölüm 17 de (minimum gereksinimlerin özeti) tanımlanan dökme haldeki zararlı sıvı maddeleri taşımak için belgelendirilmiş kimyasal tankerler ve sıvılaştırılmış gaz taşıyıcılardan farklı diğer gemilere, MEPC.158(55) sayılı karar ile düzenleme getiren A.673(16) (Sınırlı Miktarda Tehlikeli ve Zararlı Sıvı Maddelerin Açık Deniz Destek Gemilerinde Taşınması ve Elleçlenmesine İlişkin Kılavuz) ve MEPC.148(54) (Genel Kuru Yük Gemilerindeki Sebze Yağlarının Taşınması İçin Özel Tasarlanmış Dip veya Bağımsız Tanklardaki Sebze Yağlarının Taşınmasına İlişkin Kılavuz) sayılı kararlar esas alınarak uygun önlemler alınacaktır. EK II-Kural 12.5: Bu kuralın 1 nci 2 nci ve 3 ncü paragraflarında belirtilen pompalama performansları Yetkilendirilmiş Klas Kuruluşları tarafından onaylanacaktır. Pompalama performans testlerinde, test aracı olarak su kullanılacaktır.

Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü EK-1

Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü EK-1 Revizyon * No:01 EK-1 1974 Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi (SOLAS 74) Bölüm II-2 de İdarenin Takdirine, Düzenlemesine veya Onayına Bırakılmış Teknik Konular Kural II-2/1.2.1: Aksine bir hüküm

Detaylı

Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü. Sayı : 80368960-010.06/8513 25/09/2013 Konu : Türk Bayraklı Gemilerin Genel Denetimi Hk.

Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü. Sayı : 80368960-010.06/8513 25/09/2013 Konu : Türk Bayraklı Gemilerin Genel Denetimi Hk. UYGULAMA TALİMATI 2013/194 Bayrak devleti kontrollerinin amacı ve kapsamı: 1- Türk bayraklı gemilerin; teçhizatının, malzeme ve diğer unsurlarının, mürettebatının ve işletim prosedürlerinin, ulusal mevzuat

Detaylı

IMO KURALLARINDAKİ DEĞİŞİMLER YENİLİKLER

IMO KURALLARINDAKİ DEĞİŞİMLER YENİLİKLER IMO KURALLARINDAKİ DEĞİŞİMLER VE YENİLİKLER Kısım 1 - Yük Gemileri Ekim 2005 2 TÜRK LOYDU 01.01.2000 03.02.2000 03.02.2000 1997 MARPOL EK VI Protokolü ( resmi yürürlüğe giriş 19.05.2005 ) 1988 Protokolü

Detaylı

Kısım 9 Yatların Yapımı ve Klaslanmasına İlişkin Kurallar

Kısım 9 Yatların Yapımı ve Klaslanmasına İlişkin Kurallar Kısım 9 Yatların Yapımı ve Klaslanmasına İlişkin Kurallar 2015 Bu basım tüm kural değişimlerini içermektedir. En son revizyonlar düşey çizgi ile gösterilmiştir. Bölüm tamemen revize edildiyse bölüm başlığı

Detaylı

Kısım 9 Yatların Yapımı ve Klaslanmasına İlişkin Kurallar

Kısım 9 Yatların Yapımı ve Klaslanmasına İlişkin Kurallar Kısım 9 Yatların Yapımı ve Klaslanmasına İlişkin Kurallar 2014 Bu basım tüm kural değişimlerini içermektedir. En son revizyonlar düşey çizgi ile gösterilmiştir. Bölüm tamemen revize edildiyse bölüm başlığı

Detaylı

Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği. Resmi Gazete: 26 Aralık 2004, Pazar,Sayı: 25682 BİRİNCİ BÖLÜM

Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği. Resmi Gazete: 26 Aralık 2004, Pazar,Sayı: 25682 BİRİNCİ BÖLÜM Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Resmi Gazete: 26 Aralık 2004, Pazar,Sayı: 25682 Çevre ve Orman Bakanlığı ile Ulaştırma Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü

Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü EK Yangın Emniyet Sistemleri Uluslararası Kodu (International Code for Fire Safety Systems FSS Code) nda İdarenin Takdirine, Düzenlemesine veya Onayına Bırakılan Teknik Konular Paragraf 1/4: Yangın söndürücü

Detaylı

TÜRK LOYDU TEKNE YAPIM KURALLARI 2014 (Kısıtlı Sürüm)

TÜRK LOYDU TEKNE YAPIM KURALLARI 2014 (Kısıtlı Sürüm) TÜRK LOYDU TEKNE YAPIM KURALLARI 014 (Kısıtlı Sürüm) Contents Tekne Page Bölüm 1 Genel, Tanımlar A. Geçerlilik, Eşdeğerlilik... 1-1 B. Sınırlandırılmış Sefer Bölgeleri... 1- C. Özel Yük Taşıyan Gemiler...

Detaylı

Klaslama ve Sörveyler 2015

Klaslama ve Sörveyler 2015 Klaslama ve Sörveyler 2015 Bu basım tüm kural değişimlerini içermektedir. En son revizyonlar düşey çizgi ile gösterilmiştir. Bölüm tamemen revize edildiyse bölüm başlığı çerçeve içine alınır. Yayın tarihinden

Detaylı

ULUSAL SEFER YAPAN HAT İZNİNE SAHİP YOLCU GEMİLERİNE EMNİYET YÖNETİMİ KODU NUN UYGULANMASINA İLİŞKİN TALİMAT

ULUSAL SEFER YAPAN HAT İZNİNE SAHİP YOLCU GEMİLERİNE EMNİYET YÖNETİMİ KODU NUN UYGULANMASINA İLİŞKİN TALİMAT ULUSAL SEFER YAPAN HAT İZNİNE SAHİP YOLCU GEMİLERİNE EMNİYET YÖNETİMİ KODU NUN UYGULANMASINA İLİŞKİN TALİMAT BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Talimatın amacı;

Detaylı

Sayı : 79462207-010.07.01-1167 23/09/2013 Konu : IMDG Kod Uygulamaları UYGULAMA TALİMATI 2013/180

Sayı : 79462207-010.07.01-1167 23/09/2013 Konu : IMDG Kod Uygulamaları UYGULAMA TALİMATI 2013/180 Sayı : 79462207-010.07.01-1167 23/09/2013 Konu : IMDG Kod Uygulamaları UYGULAMA TALİMATI 2013/180 Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi (SOLAS 74) Bölüm VII Kısım A, paketli tehlikeli yüklerin taşınmasını

Detaylı

Bölüm 12: Atık Yönetimi

Bölüm 12: Atık Yönetimi Bölüm 12: Atık Yönetimi URS-EIA-REP-203876 İçindekiler 12 Atık Yönetimi... 12-1 12.1 Giriş... 12-1 12.2 İlgili Mevzuat, Standartlar ve Yönergeler... 12-2 12.2.1 Uluslararası Mevzuat... 12-2 12.2.2 Uluslararası

Detaylı

B-TEKNE KAYDI VE BELGELENDİRİLMESİ İÇİN NELER GEREKLİDİR

B-TEKNE KAYDI VE BELGELENDİRİLMESİ İÇİN NELER GEREKLİDİR Bu el kitabında deniz araçlarının inşaası, kayıt ve belgelendirilmesi, kıyı yapıları ile ilgili bilgiler yer almakta olup, aşağıdaki başlıklar altında toplanmaktadır. A-YAPILAN İŞLEMLER ve İSTENİLEN BELGELER

Detaylı

18 Şubat 2007 Tarih, Sayı: 26438 Ulaştırma Bakanlığından: KIYI TESİSLERİNE İŞLETME İZNİ VERİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

2004 GEMİ BALAST SULARI VE SEDİMANLARININ KONTROLÜ VE YÖNETİMİ HAKKINDA ULUSLARARASI SÖZLEŞME

2004 GEMİ BALAST SULARI VE SEDİMANLARININ KONTROLÜ VE YÖNETİMİ HAKKINDA ULUSLARARASI SÖZLEŞME 2004 GEMİ BALAST SULARI VE SEDİMANLARININ KONTROLÜ VE YÖNETİMİ HAKKINDA ULUSLARARASI SÖZLEŞME BU SÖZLEŞMENİN TARAFLARI, 1982 Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi nin (UNCLOS) Devletler kendi yargı

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 26.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25682

Resmi Gazete Tarihi: 26.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25682 Resmi Gazete Tarihi: 26.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25682 GEMİLERDEN ATIK ALINMASI VE ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (Değişik:RG-18/3/2010-27525)

Detaylı

DÖKME YÜK GEMİLERİNİN GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE YÜKLENMESİ VE BOŞALTILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Dökme yük gemileri ile bunların

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2005 Resmi Gazete Sayısı: 26040

Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2005 Resmi Gazete Sayısı: 26040 Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2005 Resmi Gazete Sayısı: 26040 DÖKME YÜK GEMİLERİNİN GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE YÜKLENMESİVE BOŞALTILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

GEMİ TEÇHİZATI YÖNETMELİĞİ TASLAĞI

GEMİ TEÇHİZATI YÖNETMELİĞİ TASLAĞI Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından; GEMİ TEÇHİZATI YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; a) İdare tarafından İdare adına

Detaylı

ULUSLARARASI GEMİ VE LİMAN TESİSİ GÜVENLİK KODU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

ULUSLARARASI GEMİ VE LİMAN TESİSİ GÜVENLİK KODU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ ULUSLARARASI GEMİ VE LİMAN TESİSİ GÜVENLİK KODU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; deniz yoluyla olabilecek güvenlik tehditlerinin

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI

T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI Sayı : B.02.1.DNM/0.06.01.02/010.06./23054 04.08.2011 Konu :Kıyı Tesisleri İşletme İzni ve Yapım Talepleri GENELGE 2011/5 İlgi: a) 18.02.2007 tarihli ve 26438 sayılı Resmî Gazete de yayımlanarak yürürlüğe

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 24 Haziran 1990 PAZAR. Milletlerarası Sözleşme

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 24 Haziran 1990 PAZAR. Milletlerarası Sözleşme T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğüne başvurulur. 24 Haziran 1990 PAZAR Sayı : 20558

Detaylı

Kısım 28 Havalandırma 2015

Kısım 28 Havalandırma 2015 Kısım 28 Havalandırma 2015 Bu basım tüm kural değişimlerini içermektedir. En son revizyonlar düşey çizgi ile gösterilmiştir. Bölüm tamemen revize edildiyse bölüm başlığı çerçeve içine alınır. Yayın tarihinden

Detaylı

TEHLİKELİ MADDELERİN DENİZ YOLUYLA TAŞINMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

TEHLİKELİ MADDELERİN DENİZ YOLUYLA TAŞINMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 03.03.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29284 TEHLİKELİ MADDELERİN DENİZ YOLUYLA TAŞINMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

KİMYASAL MADDE TOPLAMA GEMİLERİ

KİMYASAL MADDE TOPLAMA GEMİLERİ KİMYASAL MADDE TOPLAMA GEMİLERİ Cilt C Kısım 24 Kimyasal Madde Toplama Gemileri 2009 TÜRK LOYDU Merkez Ofisi Postane Mah. Tersaneler Cad. No:26 Tuzla 34944 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : (90-216) 581 37 00 (6

Detaylı

TEBLİĞ. a) Atıktan türetilmiş yakıt hazırlanması ve bu yakıtı hazırlayacak tesislerin teknik ve idari gereksinimlerini,

TEBLİĞ. a) Atıktan türetilmiş yakıt hazırlanması ve bu yakıtı hazırlayacak tesislerin teknik ve idari gereksinimlerini, 20 Haziran 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29036 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ATIKTAN TÜRETİLM İŞ YAKIT, EK YAKIT VE ALTERNATİF HAM M ADDE TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Detaylı

TEHLİKELİ MADDE VE KOMBİNE

TEHLİKELİ MADDE VE KOMBİNE TSE Tehlikeli Madde ve Kombine Taşımacılık Müdürlüğü PORTATİF (TAŞINABİLİR) TANKLAR İLE BM SERTİFİKALI ÇOK ELEMANLI GAZ KONTEYNERLERİNİN (ÇEGK) TASARIM ONAY, İLK MUAYENE VE PERİYODİK Bu belge, tehlikeli

Detaylı

HONG KONG SÖZLEŞMESİ VE GEMİ SANAYİSİNE GETİRECEKLERİ

HONG KONG SÖZLEŞMESİ VE GEMİ SANAYİSİNE GETİRECEKLERİ T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI HONG KONG SÖZLEŞMESİ VE GEMİ SANAYİSİNE GETİRECEKLERİ DENİZCİLİK UZMANLIK TEZİ İlhan KÖSE, Denizcilik Uzman Yardımcısı Çanakkale Liman Başkanlığı Danışman

Detaylı

TEBLİĞ ATIKLARIN KARAYOLUNDA TAŞINMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

TEBLİĞ ATIKLARIN KARAYOLUNDA TAŞINMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 18 Ocak 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28532 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: TEBLİĞ ATIKLARIN KARAYOLUNDA TAŞINMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar ile Genel

Detaylı

TEMEL GEREKLER. Giriş Bu Ek te kullanılan tekne ifadesi, hem gezi teknesi ni, hem de kişisel deniz taşıtı nı belirtmektedir.

TEMEL GEREKLER. Giriş Bu Ek te kullanılan tekne ifadesi, hem gezi teknesi ni, hem de kişisel deniz taşıtı nı belirtmektedir. TEMEL GEREKLER Ek-1 Giriş Bu Ek te kullanılan tekne ifadesi, hem gezi teknesi ni, hem de kişisel deniz taşıtı nı belirtmektedir. A. Tekne tasarımı ve imalatı için temel güvenlik kuralları 1. Tekne tasarım

Detaylı