ĠSTANBUL DA GEMĠ EMĠSYONLARI ÖLÇÜMÜNDE HĠZMET VERECEK AKREDĠTE BĠR LABORATUVARIN GELĠġTĠRĠLMESĠ VE BĠT DESTEKLĠ EĞĠTĠM PROJESĠ. Prof.Dr.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ĠSTANBUL DA GEMĠ EMĠSYONLARI ÖLÇÜMÜNDE HĠZMET VERECEK AKREDĠTE BĠR LABORATUVARIN GELĠġTĠRĠLMESĠ VE BĠT DESTEKLĠ EĞĠTĠM PROJESĠ. Prof.Dr."

Transkript

1 ĠSTANBUL DA GEMĠ EMĠSYONLARI ÖLÇÜMÜNDE HĠZMET VERECEK AKREDĠTE BĠR LABORATUVARIN GELĠġTĠRĠLMESĠ VE BĠT DESTEKLĠ EĞĠTĠM PROJESĠ TR10/12/BTK/0004 Prof.Dr. Selma ERGĠN Proje Koordinatörü Bu proje, İstanbul Kalkınma Ajansı nın 2012 Yılı 2. Dönem Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yönelik "Bilgi ve İletişim Teknolojileri Odaklı Ekonomik Kalkınma" Mali Destek Programı kapsamında yürütülmektedir. Bu yayının içeriği İstanbul Kalkınma Ajansı ve Kalkınma Bakanlığı nın görüşlerini yansıtmamakta olup, içerik ile ilgili tek sorumluluk İstanbul Teknik Üniversitesi ne aittir.

2 ĠÇĠNDEKĠLER GiriĢ Gemi Kaynaklı Emisyonlar Projenin Amaçları Projenin Kapsamı Yapılan ÇalıĢmalar Beklenen Sonuçlar ve Fayda 2

3 GĠRĠġ Gemisyon Projesi, Kalkınma Bakanlığı nın koordinasyonunda İstanbul Kalkınma Ajansı nın (İSTKA) 2012 yılı 2. dönem kar amacı gütmeyen kuruluşlara yönelik Bilgi ve İletişim Teknolojileri Odaklı Ekonomik Kalkınma Mâli Destek Programı kapsamında desteklenmektedir. Proje, İTÜ, Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi nde 6 kişilik bir proje ekibi tarafından yürütülmektedir. Proje Bütçesi: 875, TL (% 85 İSTKA + %15 İTÜ) Proje süresi: 1 Eylül Mayıs 2014, 9 ay 3

4 GĠRĠġ Genelde dizel motorlar tarafından tahrik edilen gemilerden yayılan egzoz gazlarında, NOx, SOx, CO, CO2, HC ve PM gibi kirleticiler (emisyonlar) bulunmaktadır. Bu kirleticiler asit yağmurları, ozon tabakasında incelme ve çeşitli sağlık sorunlarına yol açması sebebiyle çevre üzerinde olumsuz etki yaratmaktadırlar. 4

5 GĠRĠġ Gemi Emisyon Oranları: Gemilerden yayılan NOx, dünya toplamının %14-31 i arasında ve SOx ise % 4-9 u arasındadır. Gemilerden yayılan sera gazı emisyonları dünya toplamının %3.5-4 ü arasındadır. Gemiler 1,100 ton/yıl PM yaymakta ve bu dünyada tüm otomobillerden yayılan PM değerinin yarısı kadardır. 5

6 GĠRĠġ Taşınan yük ve mesafe başına gemilerin yaydığı emisyon değerleri göz önüne alındığında, deniz taşımacılığı, kara ve hava taşımacılığına göre en temiz taşımacılık şekli olmaktadır. Fakat, gemi başına düşen emisyon değerleri oldukça yüksektir. Bir büyük konteyner gemisi yılda 50 milyon otomobile eşdeğer emisyon yayabilmektedir. İstanbul boğazından yılda yaklaşık geminin, yerleşim yerlerine 50 m mesafeden geçtiği düşünüldüğünde, İstanbul'da hem çevre hem de insan sağlığı gemi emisyonlarının olumsuz etkileri nedeni ile risk altındadır. 6

7 GĠRĠġ Marmara Denizi ve Türk Boğazlarındaki gemi aktiviteleri son elli yıl içerisinde önemli seviyede artmıştır. Artan deniz taşımacılığından kaynaklanan emisyonlar önemli ve sürekli büyüyen bir hava kirliliği kaynağı olarak kabul edilmektedir. 7

8 GĠRĠġ Marmara Denizi ve Türk Boğazlarından, gemi kaynaklı toplam emisyon değerleri (S. Ergin, 2011): NOx (kton/yıl) SOx (kton/yıl) CO (kton/yıl) NMVOC (kton/yıl) PM (kton/yıl) CO2 (kton/yıl)

9 GĠRĠġ Farklı denizler için birim kıyı uzunluğu başına düşen emisyon değerlerinin karşılaştırılması (S.Ergin, 2011) Emisyon/Kıyı Uzunluğu (ton/(yıl km)) NOx SOx PMtotal Marmara Denizi ve Türk Boğazları Ġstanbul Boğazı Çanakkale Boğazı Karadeniz Akdeniz Baltık Denizi

10 GĠRĠġ Emisyonların Marmara Denizi ve Türk Boğazları için mevcut seviyesinden ECA sınırlarına düşürülmesinin getirdiği çevresel fayda (milyon Avro). Emisyonlar CO NOx PM SO 2 CO 2 Zahiri Maliyet (milyon Avro) 2020 yılı için toplam yıllık fayda milyon Avro dur yılı için maliyet yaklaşık milyon Avro dur. 10

11 GĠRĠġ-IMO MARPOL EK VI Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) gemi kaynaklı hava kirliliğini azaltarak, denizcilikte sürdürülebilir bir gelişme sağlayabilmek amacıyla MARPOL 73/78/97 Ek VI sözleşmesini uyarlamıştır. Bu sözleşmeye göre, gemi dizel motorlarının NOx ve SOx emisyon standartına uymaları ve sertifikalanmaları gerekmektedir. Ayrıca, gemilerin enerji verimliliğini arttırarak, gemi kaynaklı sera gazı salınımını azaltmak amacıyla gemiler için enerji verimliliği dizayn indeks (EEDI) değerlerinin belirlenmesi ve gemilerin enerji verimliliği yönetim planlarının (SEEMP) bulunması gerekmektedir. 11

12 GEMĠ EMĠSYON DÜZENLEMELERĠ IMO MARPOL EK VI NO x Sınır Değerleri. 12

13 GEMĠ EMĠSYON DÜZENLEMELERĠ IMO MARPOL EK VI SO x Sınır Değerleri 13

14 GEMĠ EMĠSYON DÜZENLEMELERĠ Emisyon Kontrol Alanları (ECA) SECA Bölgesi: Baltık Denizi, Kuzey Denizi ve İngiliz Kanalı (21 Kasım 2007) ECA Bölgesi: Amerika ve Kanada nın Pasifik ve Atalantik/Gulf kıyıları ile 8 ana Hawai adası (Kıyıdan 200 deniz mili mesafeyi kapsamaktadır) (26 Mart 2010 da IMO da kabul edildi ve 2012 de yürürlüğe girdi.) 14

15 GĠRĠġ Egzoz emisyonlarının deneysel olarak tayini; Gemilerden yayılan egzoz emisyonlarının IMO MARPOL Ek 6 da istenen limit değerleri sağlayıp sağlamadığının kontrol ve denetimi, Emisyon azaltım sistemlerinin etkinliklerinin belirlenmesi ve yeni sistemlerin geliştirilmesi, Motor performansının belirlenmesi ve Yeni hesaplama metodlarının geliştirilmesi ve mevcut metodların doğruluğunun gösterilmesi açısından önemlidir. 15

16 GĠRĠġ ECS - NOx Emisyon Kontrol Sistemi (S.Ergin, 2007) 16

17 PROJENĠN AMAÇLARI Gemisyon-İstanbul da Gemi Emisyonları Ölçümünde Hizmet Verecek Akredite Bir Laboratuvarın Geliştirilmesi ve BİT Destekli Eğitim Projesinin amaçları; İstanbul'da gemi kaynaklı hava kirliliğini azaltmak için akredite bir gemi emisyonları laboratuvarı geliştirmek Gemi kaynaklı hava kirliliğinin denetim ve kontrolü kapsamında ilgili taraflara Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) destekli eğitim vermek Gemilerin egzoz emisyonlarının (NOx, SOx, CO, CO2, HC ve PM) ölçümünü Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün belirlediği standartlarda yapabilme yeteneği kazanmak 17

18 PROJENĠN AMAÇLARI (Devam) İstanbul'da gemilerin emisyon denetim ve kontrollerinin etkin bir şekilde yapılabilmesini sağlamak Gemi kaynaklı hava kirliliği ile ilgili çevre bilinci oluşturmak AR-GE ve inovasyon çalışmaları ile endüstriyel çalışmalara öncülük ve hizmet etmek 18

19 PROJENĠN KAPSAMI Hazırlık Çalışmaları Laboratuvar için Teknik Çalışmalar Akreditasyon Çalışmaları BİT Destekli Egitim Programının Hazırlanması Değerlendirme ve Ziyaret Değerlendirme Toplantısı Teknik Ziyaret Proje Kapanış Çalışmaları Kapanış Konferansı 19

20 YAPILAN ÇALIġMALAR - I Hazırlık Çalışmaları Proje ekibi kuruldu Proje ekibinin görev ve sorumlulukları belirlendi Faaliyet-zaman çizelgesi güncellendi Çeşitli görünürlük faaliyetleri gerçekleştirildi Laboratuvar için Teknik Çalışmalar Laboratuvara alınacak sistemlerin ve cihazların fiyat teklifleri güncellendi Teknik Şartnameler hazırlandı İhale yapılarak ve sonuçlandırıldı Sözleşme yapıldı ve spariş verildi. 20

21 YAPILAN ÇALIġMALAR - II Akreditasyon Çalışmaları ISO17025 incelendi Akredite laboratuvar ziyaretleri gerçekleştirildi Cihazların ölçüm belirsizlikleri belirlendi Kalite el kitabı hazırlandı Karşılaştırma testleri için değişik laboratuvarlarla temasa geçildi. Talimat ve Prosedürler hazırlandı ISO Eğitimi ve iç tetkikçi eğitimleri alındı TÜRKAK a ISO17025 akreditasyonu için başvuru yapıldı Mayıs 2014 tarihinde TÜRKAK tarafından denetim yapılacaktır. 21

22 YAPILAN ÇALIġMALAR - III BİT Destekli Egitim Programının Hazırlanması Gemilerde emisyon kontrol ve denetimi için eğitim materyalleri hazırlanmıştır. Dört adet iki gün süreli eğitim programı hazırlanmış olup, eğitimler 21 Nisan 2014 tarihinde başlayacaktır. Uzaktan eğitim için web sayfası () ve eğiitim portalı çalışmaları devam etmektedir. 22

23 YAPILAN ÇALIġMALAR IV Değerlendirme ve Ziyaret Değerlendirme Toplantısı: İlgili tarafların biraraya geldiği değerlendirme toplantısı 26 Aralık 2013 tarihinde yapılmıştır. Teknik Ziyaret: 9-14 Aralık 2013 tarihleri arasında ECA ülkesi olan Danimarka da Copenhag Malmö limanı ve Danimarka Teknik Üniversitesi ziyaret edilmiştir. 23

24 Danimarka Kopenhag-Malmö Limanı 24

25 Danimarka Teknik Üniversitesi 25

26 BEKLENEN SONUÇLAR VE FAYDA İstanbul da akredite ve uzmanlaşmış bir gemi emisyonları ölçüm laboratuvarının geliştirilmesi Gemi emisyonları ölçümünde kullanılacak son teknoloji cihazların edinilmesi ve Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün (IMO) belirlediği kurallarla, gemide ve laboratuvarda ölçüm alabilme yeteneğinin kazanılması Emisyon envanter çalışmaları için doğrulama imkanının sağlanması Gemi emisyonlarının İstanbul'a olan çevresel etkilerinin azaltılması ve bu konuda kamuoyu bilincinin oluşturulması 26

27 BEKLENEN SONUÇLAR VE FAYDA Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) destekli eğitim kapsamında bir eğitim portalının hazırlanması ve ilgili kurumlara gemi emisyonlarının denetimi, kontrolü ve uluslararası standartlar ile ilgili uzaktan eğitim verilmesi Gemi kaynaklı hava kirliliğinin ciddi bir tehdit olduğu İstanbul için verilecek eğitimlerle gemi emisyonlarının kontrol ve denetiminin etkin olarak sağlanması Marmara ve boğazların gelecekte emisyon kontrol alanı (ECA) ilan edilmesi sürecine katkıda bulunulması 27

28 BEKLENEN SONUÇLAR VE FAYDA İSTKA Gemi Emisyonları Laboratuvarının proje sonrası hizmet kapsamı; Azot oksit (NOx) emisyonlarının ölçümü Kükürt oksit (SOx) emisyonları ölçümü Partikül madde (PM) emisyonları ölçümü Yanmamış hidrokarbon (HC) emisyonları ölçümü Karbondioksit (CO2) emisyonlarının ölçümü Karbonmonoksit (CO) emisyonlarının ölçümü Oksijen (O2) konsantrasyonu ölçümü Egzoz gazı debi ölçümü Egzoz gazı sıcaklık ölçümü Egzoz gazı hız ölçümü Duman ölçümü Tek ve çift şafttan güç ölçümü şeklinde olacaktır. 28

29 Sürdürülebilir Denizcilik ve Çevre için TEġEKKÜRLER 29

GEMİLERDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ PLANININ KABOTAJ HATTINDA ÇALIŞAN TÜRK BAYRAKLI YÜKSEK HIZLI YOLCU GEMİSİNE UYGULANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ

GEMİLERDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ PLANININ KABOTAJ HATTINDA ÇALIŞAN TÜRK BAYRAKLI YÜKSEK HIZLI YOLCU GEMİSİNE UYGULANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI GEMİLERDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ PLANININ KABOTAJ HATTINDA ÇALIŞAN TÜRK BAYRAKLI YÜKSEK HIZLI YOLCU GEMİSİNE UYGULANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ DENİZCİLİK UZMANLIK

Detaylı

Avrupa Birliği Ulaştırma Müktesebatı

Avrupa Birliği Ulaştırma Müktesebatı T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı Avrupa Birliği Ulaştırma Müktesebatı Yasin KOCABIYIK AB İşleri Uzmanı Sektörel Politikalar Başkanlığı Taşımacılık Politikası Avrupa Birliği nin Taşımacılık Politikası Türkiye

Detaylı

TÜRKİYE DE ATIK MEVZUATI

TÜRKİYE DE ATIK MEVZUATI TÜRKİYE DE ATIK MEVZUATI BELEDİYE ATIKLARI Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi Yatırımları İşletmede : 59 İnşaat ve ihale safhası : 40 Plan-proje safhasında : 35 (yer seçimi aşamasında olanlar hariç) Metan

Detaylı

GREEN KOCAELİ Yayın Tarihi: Temmuz, 2012 MARKA Yayınları Serisi

GREEN KOCAELİ Yayın Tarihi: Temmuz, 2012 MARKA Yayınları Serisi Yayın Tarihi: Temmuz, 2012 MARKA Yayınları Serisi KOCAELİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Doğu Marmara Kalkınma Ajansı nın (MARKA) 2012 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı GELİŞMİŞ REHABİLİTE VE ENDÜSTRİYEL

Detaylı

KONYA TEMİZ HAVA PROGRAMI 2012 2019

KONYA TEMİZ HAVA PROGRAMI 2012 2019 IKONAIR G2G09/TR/7/1 BÜYÜKŞEHİRLERDE HAVA KALİTESİ YÖNETİMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ KONYA TEMİZ HAVA PROGRAMI 2012 2019 TEMMUZ 2012 KONYA TEMİZ HAVA PROGRAMI 2012 2019 DESTEKLEYEN: Hollanda Hükümeti

Detaylı

Strateji Geliştirme Başkanlığı KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Strateji Geliştirme Başkanlığı KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Başkanlığı KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2014 TAKDİM 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan Bakanlığımız, çevre ve şehircilik alanında geniş bir görev

Detaylı

ULUSAL UYGULAMA PLANI

ULUSAL UYGULAMA PLANI T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Kalıcı Organik Kirleticilere İlişkin Stockholm Sözleşmesi ULUSAL UYGULAMA PLANI Şubat 2014 İçindekiler İçindekiler... 1 Kısaltmalar... 4 1. Giriş... 5 1.1. Stockholm

Detaylı

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI İÇİNDEKİLER 1. MEVZUAT İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR... 3 1.1 MEVCUT DURUM... 3 1.2 İLERİYE DÖNÜK HEDEFİMİZ:... 3 2. ÇEVRE İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR... 4 2.1 ATIK YÖNETİMİ... 4 2.1.1 Düzenli Depolama Tesisleri ve

Detaylı

İçindekiler 1. AB, niçin bir Çevre Politikası geliştirmiştir? 2. AB Çevre Politikası nın yasal dayanakları nelerdir? 3. AB Çevre Politikası nın hedefleri ve temel ilkeleri nelerdir? 4. Çevre konusunda

Detaylı

İSKİ 2008-2012 STRATEJİK PLAN VE 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA SÜRECİ VE SONUÇLARI

İSKİ 2008-2012 STRATEJİK PLAN VE 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA SÜRECİ VE SONUÇLARI İSKİ 2008-2012 STRATEJİK PLAN VE 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA SÜRECİ VE SONUÇLARI İSKİ ye İLİŞKİN BAZI BİLGİLER İSKİ İstanbul Büyükşehir Belediyesi ne bağlı, müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini

Detaylı

Mart 2012 Strateji Geliştirme Başkanlığı

Mart 2012 Strateji Geliştirme Başkanlığı Mart 2012 Strateji Geliştirme Başkanlığı ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. Genel Değerlendirme 1.1 Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları

Detaylı

2017 AVRUPA YEŞİL BAŞKENTİ YARIŞMASI BAŞVURU SÜRECİ & BURSA

2017 AVRUPA YEŞİL BAŞKENTİ YARIŞMASI BAŞVURU SÜRECİ & BURSA 2017 AVRUPA YEŞİL BAŞKENTİ YARIŞMASI BAŞVURU SÜRECİ & BURSA A.Nalan FİDAN Bursa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı YEŞİL ŞEHİRLER ZİRVESİ 11-12 ARALIK 2014- BURSA Avrupa Yeşil

Detaylı

GEMİLERİN OPERASYONEL ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN ANALİZİ İLE GEMİLERDE ENERJİ VERİMLİLİĞİNE İLİŞKİN ULUSAL MEVZUAT UYARLAMASI

GEMİLERİN OPERASYONEL ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN ANALİZİ İLE GEMİLERDE ENERJİ VERİMLİLİĞİNE İLİŞKİN ULUSAL MEVZUAT UYARLAMASI T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI GEMİLERİN OPERASYONEL ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN ANALİZİ İLE GEMİLERDE ENERJİ VERİMLİLİĞİNE İLİŞKİN ULUSAL MEVZUAT UYARLAMASI DENİZCİLİK UZMANLIK TEZİ Engin

Detaylı

Hava Kirliliği. Giriş. Sürdürülebilir Kalkınma ve Hava Kirliliği Arasındaki İlişki. Yrd.Doç.Dr. Aysun Sofuoğlu

Hava Kirliliği. Giriş. Sürdürülebilir Kalkınma ve Hava Kirliliği Arasındaki İlişki. Yrd.Doç.Dr. Aysun Sofuoğlu Hava Kirliliği Yrd.Doç.Dr. Aysun Sofuoğlu İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kimya Mühendisliği Bölümü Giriş Rio Zirvesi (1992), Madde 4; Sürdürülebilir Kalkımayı başarabilmek için çevrenin korunması gelişme

Detaylı

Yıllık Faaliyet Raporu V2.02.00

Yıllık Faaliyet Raporu V2.02.00 2013 Yıllık Faaliyet Raporu V2.02.00 İçindekiler İçindekiler... 2 Vizyon Misyon...11 Politikalar...12 Organizasyon Yapısı...14 İZAYDAŞ 2013 Özet Raporu....15 İZAYDAŞ Kronolojisi...23 GENEL MÜDÜRLÜK...

Detaylı

İL ÇEVRE DURUM RAPORU

İL ÇEVRE DURUM RAPORU İL ÇEVRE DURUM RAPORU 2012 İSTANBUL HAZIRLAYAN İSTANBUL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL-2013 i ÖNSÖZ Binlerce yıl birçok medeniyete ev sahipliği yapmış

Detaylı

Bu projede denizyolu konusunda öne çıkan başlıca konular aşağıdaki gibi özetlenebilir;

Bu projede denizyolu konusunda öne çıkan başlıca konular aşağıdaki gibi özetlenebilir; 5.3. DENİZYOLU Sekiz komşu ülke ile olan kara sınırlarının üç katı kıyı şeridi ve üç kıtanın ulaşım hatlarının kesişme noktasındaki konumuyla Türkiye deniz taşımacılığı yönünden çok ayrıcalıklı bir durumdadır.

Detaylı

TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ. SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ. SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ g TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ TABLOLAR Tablo 1. Hatay İli Su Kaynakları ve Sulama Alanları... 4 Tablo 2. Kahramanmaraş İli Su Kaynakları ve Sulama Alanları...

Detaylı

HAVA KALİTESİ İZLEME METODOLOJİLERİ VE ÖRNEKLEM KRİTERLERİ

HAVA KALİTESİ İZLEME METODOLOJİLERİ VE ÖRNEKLEM KRİTERLERİ T.C Sağlık Bakanlığı Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı Çevre Sağlığı Araştırma Müdürlüğü HAVA KALİTESİ İZLEME METODOLOJİLERİ VE ÖRNEKLEM KRİTERLERİ ISBN 975-590-032-2 Hazırlayanlar Canan YEŞİLYURT

Detaylı

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023)

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) TÜRKİYE CUMHURİYETİ AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) Çevre ve Orman Bakanlığı 2006 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ...1 2 MEVCUT DURUM...2 2.1 Türkiye de Çevrenin Genel Görünümü...2 2.2 Mevcut Yasal

Detaylı

AB ÇEVRE POLİTİKALARI ve TÜRKİYE. Mustafa AYDIN AB İşleri Uzmanı Sektörel Politikalar Başkanlığı Avrupa Birliği Bakanlığı

AB ÇEVRE POLİTİKALARI ve TÜRKİYE. Mustafa AYDIN AB İşleri Uzmanı Sektörel Politikalar Başkanlığı Avrupa Birliği Bakanlığı AB ÇEVRE POLİTİKALARI ve TÜRKİYE Mustafa AYDIN AB İşleri Uzmanı Sektörel Politikalar Başkanlığı Avrupa Birliği Bakanlığı 1 İÇERİK AB Çevre Politikasının Amaçları ve İlkeleri Müzakere Süreci Türkiye nin

Detaylı

Yıllık Faaliyet Raporu

Yıllık Faaliyet Raporu İZMİT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDİRME A.Ş. 2011 Yıllık Faaliyet Raporu İZAYDAŞ2011YFR v13501web 0 İZAYDAŞ2011YFR v13501web 1 Foto: Eyüp Okan Kılmanoğlu İzmit Körfezi - Laleler İZAYDAŞ2011YFR

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2013-2017. İstanbul Çevre Yönetimi San. ve Tic. A.Ş. www.istac.com.tr

STRATEJİK PLAN 2013-2017. İstanbul Çevre Yönetimi San. ve Tic. A.Ş. www.istac.com.tr STRATEJİK PLAN 2013-2017 İstanbul Çevre Yönetimi San. ve Tic. A.Ş. www.istac.com.tr SUNUŞ Osman AKGÜL İSTAÇ Genel Müdürü Gerek kamu ve gerekse özel sektörde faaliyet gösteren şirketlerin başarısı, yönetimdeki

Detaylı

BOSAD 2011-2012 ÇALIŞMA DÖNEMİ FAALİYET RAPORU ÖZET DEĞERLENDİRME

BOSAD 2011-2012 ÇALIŞMA DÖNEMİ FAALİYET RAPORU ÖZET DEĞERLENDİRME BOSAD 2011-2012 ÇALIŞMA DÖNEMİ FAALİYET RAPORU ÖZET DEĞERLENDİRME Bosad ın VI. Olağan Genel Kurulu nun Değerli Üyeleri Kıymetli misafirlerimiz Boya ve hammadde sanayimizin Tek kurumsal Meslek Örgütü Bosad

Detaylı

İL ÇEVRE DURUM RAPORU

İL ÇEVRE DURUM RAPORU İL ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAYAN İSTANBUL İL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL-2013 1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ A.Nüfus A.1. Nüfus A.2. İl ve İlçe Sınırları A.3.

Detaylı

Ulaştırma Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu

Ulaştırma Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu Ulaştırma Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu (2. Taslak Web, Eylül 2010) Hazırlayan: Doç. Dr. Ela Babalık Sutcliffe İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 1 2. SEKTÖRÜN KISA TANITIMI... 4 3. MEVCUT DURUM...

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2015

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2015 TÜRK AKREDİTASYON KURUMU 2014 FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2015 2 BAKAN SUNUŞU TÜRKAK bakımından 2014 yılındaki en önemli gelişme, günden güne artan akreditasyon taleplerinin karşılanabilmesi için Kurumun ihtiyaç

Detaylı

ÖNSÖZ. Her gün yeni bir şey öğrenmenin ve paylaşmanın heyecanı ve mutluluğu içerisinde işbirliğimizin güçleneceği başarılı bir 2015 yılı diliyoruz.

ÖNSÖZ. Her gün yeni bir şey öğrenmenin ve paylaşmanın heyecanı ve mutluluğu içerisinde işbirliğimizin güçleneceği başarılı bir 2015 yılı diliyoruz. ÖNSÖZ 2014 yılını geride bırakırken birçok yeni alanda müşterilerimizin ihtiyaçlarına çözümler üreterek büyüme başarısı göstermenin mutluluğu içerisindeyiz. TÜRK LOYDU; kuruluş amaçlarından olan çeşitli

Detaylı

2011 Yılı Çalışma Programı

2011 Yılı Çalışma Programı 2011 Yılı Çalışma Programı İÇİNDEKİLER 1.GİRİŞ...2 2.2011 YILI ÖNCELİKLERİ...5 3.2011 YILI FAALİYETLERİ...7 3.1 Kurumsal Gelişim Ve Yönetim Faaliyetleri...7 3.1.1 İnsan Kaynakları Faaliyetleri...7 3.1.2

Detaylı

Ocak 2013 SIFIR KARBON PRENSİPLERİ. V 1.0 Escarus-Sürdürülebilir Danışmanlık A.Ş.

Ocak 2013 SIFIR KARBON PRENSİPLERİ. V 1.0 Escarus-Sürdürülebilir Danışmanlık A.Ş. Ocak 2013 SIFIR KARBON PRENSİPLERİ V 1.0 Escarus-Sürdürülebilir Danışmanlık A.Ş. İçindekiler Giriş... 3 Türkiye... 3 SıfırKarbon Prensipleri Hakkında... 4 Escarus Hakkında... 4 Teşekkür... 4 Kullanım,

Detaylı