YASA EĞİTİM BÜLTENİ 2010

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "---- ---- YASA EĞİTİM BÜLTENİ 2010"

Transkript

1 Temmuz 2010 şirketimizin resmi dökümanıdır. Ancak İçeriğinde yer alan yazılar bilgi ve deneyimi paylaşma amacıyla hazırlanmış olup direktif veya talimat niteliği taşımaz. Bülten içeriği, SQEMS, uluslararası kurallar, şirket direktifleri aksine yorumlanmamalıdır. Eğitim Bülteninin her sayısının basılarak, mürettebat ve zabitan salonlarında birer klasörde muhafaza edilerek, tüm personelin okuması sağlanmalıdır. Bültende Safety Meeting gündemi (Emniyet Komitesi Toplantı Gündemi) başlığı ile yayınlanan konuların, aylık olarak yapılmakta olan Emniyet Komitesi Toplantı gündemine alınması önemle tavsiye olunur. Bülten, YASA Denizcilik ve YASA Tankercilik filo personeline, izindeki personelimize e-posta yoluyla ulaştırılmaktadır. Değerli deneyimlerinizi denizcilerle paylaşmak için adresine yazabilirsiniz. SAFETY MEETING GÜNDEMİ: Eylül 2008, Aralık 2008 ve Nisan 2010 da yayınlanan filika konuları aşağıda özetlenmiştir Filikaların adamsız indirilip asılması yeni sorunlar doğurmuştur. Kısa sürede yaşanan olaylar, filika eğitimlerinde daha dikkatli ve bilgili olmamızı gerektirmektedir. FİLİKA DERS NOTLARINDA NELER VAR Yasa Eğitim Merkezinde görev öncesi eğitime katılan tüm arkadaşlara Filikalar konusu özellikle anlatılmaktadır. Filo gemilerimizdeki filikalar gemiden gemiye, yapımcı firmaya göre değişiklikler göstermektedir. Filika manuellerinin iyi incelenip, tüm mürettebatın doğru bilgiyle donatılması son derece önemlidir. Filika tiplerini göre farklılıklar olsa da, aşağıda Filika derslerinde anlatılan önemli hususların özetini bulacaksınız. 1- Filikayı mayna etmeden önce deniz bağlarını fora ettiğimizde baş ve kıç deniz bağlarının serbest fora olacağına ve filikada herhangi bir yere takılmayacağına emin olun 2- Eğitimlerden farklı olarak, gerçek acil durumda; 1.Deniz bağı ve fren balata kumanda kolu pimleri fora edilir 2. Filikaya binilir ve emniyet kemerleri takılır 3. Motor çalıştırılır ve çalışıyorsa ivedilikle mayna edilir. (Eğitimlerde motor, filika suya temas edince çalıştırılır). Ayrıca gerçek acil durumda baş parimanın donatılmasına gerek yoktur. 3- Eğitimlerde baş parimanın bir yerlere takılmayacağına emin olun. Parima kaloması, filika suya girdiğinde az kalomalı olacak şekilde ayarlanmalıdır. 4- Filikayı mayna ederken, matafora ırgatı uzaktan kumandası jakını takmayınız. Eğer jak takılı olursa, matafora ırgat motoru, mayna esnasında ters yönde çalışarak elektrik üretir ve devre jak üzerinden tamamlanıp şalter atmasına neden olur. Bunu mayna da fark etmezsiniz. Filikayı vira edeceğiniz zaman şalterin attığını görürsünüz 5- Filika suya girdiğinde, hydrolik diyafram, oluşan basınçla roda hareket verip, Hydro release kolunu kilitleyen damağın kilitini açar. Bu işlem 20 saniye içinde olur. Ve Hydro release kolu çevrilerek kancalar fora edilir. Eğer, damak kilidi 20 saniyede açılmazsa, o zaman diyaframdan gelen roda elle hareket verilerek damağın açılması sağlanır. ( Bu durum diyaframın zamanla esnekliğini yitirmesi veya şamandralı tipte şamandranın delinmesi ile oluşabilir. Diyaframların 5 yılda bir değiştirilmesi gerektiğini unutmayın) 6- Filika suya girmeden kancalar fora edilmez. Filikanın suya 1 metre kala, havada iken kancaların fora işlemi, test aşamasında üretici firma tarafından dummy load ile yapılıp test edilmiş olmalıdır. Bizim eğitim prosedürlerimizde böyle bir uygulamamız yoktur. Ancak kötü hava koşullarında, filika dalga tepesinde iken bu prosedür uygulanabilir 7- Hydro release kolu, her iki kancanın aynı anda dik pozisyona getirilmesi ile eski konumuna alınması ile reset edilir ve kilitleme pozisyonuna geçer. Baş ve kıç güverte altındaki kanca rodlarındaki mavi (veya

2 yeşil) markalara denk geldiği mutlaka kontrol edilmelidir. Mavi marka, kancaların kilitlenme pozisyonunda olduğunu gösterir. Kırmızı marka ise kancalar dik durumda olsa bile kilitlemenin olmayacağını gösterir ki bu durumda filika asla vira edilmez. 8- Bazı sancak filika matafora ırgatları çift kademe süratlidir. (Kurtarma botu mataforaları). Bu ırgatlarda sürat değiştirilirken (low speed den high speed e veya tersinde) geçiş sırasında ırgat stop edilmelidir. Yani alçak sürat-stop-yüksek sürat şeklinde) 9- Filikalarla ilgili her türlü detayı tüm personel bilmek zorundadır. Talimatlar mutlaka hem İngilizce hem Türkçe olmalıdır. 10- Eğitimlerden önce çarmıhın atılarak test edilmesi, hem kontrolünü hem bakımını sağlayacaktır. Tüm personelin immersion suitlerini getirmesi bu donanımın da kontrolünü sağlayacaktır. Şiddetli soğuk ve denize düşme tehlikesi olduğu durumlarda immersion suit giyilerek filikaya binilebilir. 11- Eğitimlerde, filika deniz tecrübesine tüm filika personelinin katılmasına gerek yoktur. 12- Filika ve mataforalar konusundaki bu kısa notlar konunun geneli içinde ufak bir hatırlatmadır FİLİKA DERS NOTLARI DETAYLANIYOR Daha önce yayınladığımız, filika ders notlarının 6. maddesi aşağıdaki gibiydi. Bunu biraz detaylandırmak, olabilecek soruları azaltmak açısından faydalı olacaktır. SOLAS 1974 Ch III. E göre geminin üzerinde yol varken filikanın suya indirilmesi prosedürü için fiili eğitim yapılması zorunluğu yoktur. Bizim eğitim prosedürlerimiz içinde de böyle bir fiili eğitim yer almamaktadır. Aslında bu eğitim, tersaneden teslim alınan gemilerin tecrübe seyirlerinde (Talep edildiği taktirde) yapılmaktadır. Eğer böyle bir uygulama yapılacaksa (örneğin koruyucu giysisi olmadan soğuk suda deniz düşmüş bir personeli kurtarmak için) SOLAS Ch III Reg e göre en az aşağıdaki önlemler alınmalıdır. 1- Bu uygulama bu konuda deneyimli bir zabitin gözetiminde ve sakin ve neta sularda yapılmalıdır. 2- Gemi sürati 5 kts den az olmalıdır. (Buradaki 5 kts sürat suya göre nispi sürattir.) 3- Öngörülemeyecek sorunlar için önlem alınmalı, 2. botta maynaya hazır olmalıdır. 4- Filikadaki personel sayısı operasyon için gerekli en az sayı olmalıdır. 5- Operasyonun gemi freeboard unun en az olduğu yüklü durumda yapılması tercih edilmelidir. 6- Can yelekleri, uygun durumda, immersion suit giyilmelidir. 7- Serdümen kaportası dışındaki kaportalar sıkıca kapatılmalıdır. 8- K/Ü, Filika ve Matafora arasında telsiz muhaberesi kurulmuş olmalıdır. 9- Mümkünse filikanın maynası sırasında gemi pervanesi çalıştırılmamalıdır. 10- Operasyon başlangıcında ve sonunda detaylı bir brifing yapılarak personel bilgilendirilmeli ve değerlendirme yapılmalıdır. YENİ UYGULAMALAR YENİ SORUNLAR GETİRİYOR: FİLİKA KANCALARI VE BAŞ PARİMALARA DİKKAT! IMO nun tavsiye kararı ile artık filikaları adamsız indirip, adamsız asıyoruz. Bu uygulama beraberinde yeni sorunlarda getirmeye başladı. Özellikle gemiyi terkde filikaya binmek için kullandığımız çarmıhların bakım ve kontrolü büyük önem kazandı. Çarmıhın sağlam olduğu ve bağlantılarıyla üzerine binecek yükü emniyetle karşılayacağına emin olunmalıdır. Mümkün olduğu durumlarda özellikle ilk adam, emniyet kemeri ile güverteden emniyete alınarak indirilmelidir. Son olayda, adamsız suya indirilen filikada baş kanca kendiliğinden fora oldu ve akabinde baş parima koptu. Sadece kıç kanca üzerinde kalan filika, gemi personelinin zamanında müdahalesi ile seyre kendi istediği gibi devam etmekten vazgeçirildi. Bir başka şirketin gemisinde gerçekleşen olayla ilgili inceleme aşağıdadır. Elimizdeki bilgiler yetersiz olduğundan, ders almamız gerek bu olaydaki bilgi boşluklarımızı kurgusal olarak tamamladık.

3 Olay: Seyirde, stop edilerek 3-4 hava ve deniz durumunda Hyundai HDL65 tipi İskele filika adamsız olarak suya indirilir. Dalga çırpntısının etkisiyle baş kanca sustası açar ve matafora koça anelesi kurtulur. Baş parimaya binen yük çırpıntının yarattığı karaman vurmayla artar ve baş parima kopar. Görevli personel ivedilikle filikaya inerek önce bir parimayla filikayı emniyete alır ve baş kanca tekrar koçaya takılıp filika emniyete alınır. Olayın analizi: Kanca ve kanca fora mekanizmasında oluşan ve ciddi hasar ve yaralanmalara sebep olan hatalar nedeniyle IMO nun aldığı tavsiye kararına uygun olarak, filikaların suya indirilmesi ve asılması işlemi personelsiz olarak yapılmaya başlamıştır. Bu olayda 3-4 deniz durumunda filika suya indirilmiş ve filikanın hareketleri nedeniyle matafora koça anelesi sustalı kancadan kurtulmuştur. Filika kancalarının susta mekanizması susta ağırlığı ile kanca ağzını kapatmakta ayrıca susta görevini sağlayacak bir yay sistemi v.s. bulunmamaktadır. Filika tamamen suya indirilmiş ve kanca sistemi üzerinde sistemi dengede tutacak yük kalmamıştır. Dalgaların etkisiyle başkıç ve yalpa yapan filikada, kanca sustası anelenin araya girmesiyle devre dışı kalmıştır. Bu durumda filikanın sürüklenme yükü baş parimaya binmiştir. Hafif veya orta kuvvette karaman vurma etkisiyle baş parima da kopmuştur. Aslında yeterli kaloma verilmiş bir baş parimanın bu etkiyi karşılaması beklenir. (Baş parimalar, 5 kts den az süratte filikanın suya indirilmesi ve kancaların fora olması durumunda dahi, filikayı bordada sürüklenmeden tutacak sağlamlıkta donatılmış olmalıdır). Ancak açıkta güneş ışığı ve neme maruz kalan baş parima, donatılma gereksinimi karşılayacak dayanıklılık ve esneklik özelliğini yitirmiştir. Personelin zamanında ve etkin müdahalesi olayın hasarsız atlatılmasını sağlamıştır. Safety latch- sustalı kanca kendi ağırlığı ile susta işlevi görür.denizli havada dil açılabilir. Olayın gerçekleştiği Hyundai tipi filika ve 52K, 85K lardaki baş ve kıç kancaların susta mekanizması şekilde görülmektedir. Her ikisindede aynı şekilde dilin kendi ağırlığı susta işlevi yapıyor. Kök nedenler: 1- Olayın temelinde filika kancaları susta donanımının etkin olarak işlevini yapmaması yatmaktadır. Bu durum, sustaların kendi ağırlıkları ile susta dilinin kanca ağzını kapatacak pozisyonda durmalarından kaynaklanmaktadır. Filika suda başkıç ve yalpa yapınca susta dili değişen pozisyonlarda açılabilmektedir. 2- Filikanın adamsız suya indirilmesinde, tamamen suya bırakılarak kanca sistemindeki yükün tamamının kalkması kanca sustasının istenmeyecek açılarda hareketine neden olmuştur.

4 3- Baş parima bu koşullarda da filikayı borda da tutmalıydı. Ancak sentetik halatların açıkta, güneş ışınlarına ve dolayısıyla UV ye maruz kalması ömrünü azaltmakta ve dayanıklılığına hasar vermektedir. Bu tür donanımlar için etkin bir kontrol ve test prosedürü de tanımlanmamıştır. Öğrendiklerimiz: 1- Filikaların personelsiz denize indirilmesinde daha uygun bir yöntem tanımlanmalıdır. Örneğin; filikanın deniz durumuna göre, önce deniz seviyesinden cm ye kadar indirilmesi ve bu seviyede görevli personelin (ki yine IMO tavsiyesi tüm role personelini değil de yeter sayıda personeli önermektedir) filikaya bindirilmesi öncelikle düşünülebilir. 2- Gerek P&I club gerekse çeşitli resmi denizcilik denetleme kurumları kanca ve kanca fora mekanizmaları için ek emniyet tedbirleri alınmasını önermektedir. Bu öneriler çerçevesinde konu incelenerek mevcut sistemlerin tadili planlamaya alınmalıdır. 3- Filika baş priması, gemiyi terk çarmıhı, pilot çarmıhı gibi hayati önem taşıyan donanımın kullanım süresi ve test yöntemleri açık değildir. Special surveylerde -ki 5 yıllık bir periyoda denk geliyor- yapılan kontrollerde peryodun uzunluğu nedeniyle yeterli etkinlik sağlanamamaktadır. Bu konu ivedilikle çalışılıp prosedürlerle açıklığa kavuşturulmalıdır.

5 SAFETY MEETING GUNDEMİ: MARS REPORT HİDROLİK IRGAT ARIZALARI 2007 den itibaren, UK s Marine Accident Investigation Branch (MAIB), birkaç yüksek basınçlı hidrolik demir ırgatının katostrofik arızasından haberdar edilmiştir; özellikle: Fırtınalı bir havada, balast durumunda demirde olan bir tanker, Tees Bay, UK da demir taradı. Vira etmeye ve demir almaya teşebbüs ettiği esnada, hidrolik ırgat motoru, katostrofik bir arızaya maruz kaldı ve demir zinciri, hırça mapaya kadar dayandı. Gemi, deniz dibine gömülü olan boru hattı üzerinden demir taramaya devam etti (MAIB soruşturma raporu 3/2008). Aynı lokasyonda ve benzer şartlar altında, ham petrol tanker inin hidrolik ırgat motoru, gemi demir almaya teşebbüs ettiği esnada patladı. Motor, vira pozisyonundaydı ancak demir zinciri boşalmaya devam etti. Kısa bir süre sonra, motor karteri parçalandı ve operatör, uçan metal parçaları tarafından ağır yaralandı. Bir konteynır gemisi, Port Philip Bay, Melbourne de demir alırken, hidrolik motor karteri çatladı ve akabinde, rüzgarın şiddeti ile demir tarayarak, gaz boru hattını kırdı. Australian Transport Safety Bureau, kereste gemisinin karaya oturmasına katkıda bulunan bir ırgat hidrolik motor arızası tespit etti. Florida da, balast durumundaki bir LPG gemisi, fırtınalı bir havada demir alırken, demir ırgatının hidrolik motorunun patlaması neticesinde operatör ağır yaralandı. Ön bulgular; metal yorulması, imalat hatası veya çarpma etkisinden ziyade, bu arızaların, son derece yüksek iç basınçlara ve/veya hidrolik motorun bozulan parçalarının etkisine bağlı olarak, hidrolik motor karterlerinin kırılmasından kaynaklandığını göstermektedir. Bu gibi olaylar, hava ve deniz muhalefeti esnasında vira edilirken ve ırgatın karşılayabileceği emniyetli yükün üzerinde yük bindirilirse meydana gelebilmektedir. Hidrolik ırgat sistemlerindeki aşırı gerilmeden kaçınmak için, denizcilere tavsiye edilen: 1. Deniz ve hava şartlarının yakından gözlemlenmesi ve demirin, havalar kötüleşmeden önce kurtarıldığından emin olunması. 2. Kayda değer herhangi bir gerilim gözlemlendiği anda veya herhangi bir güçlükle karşılaşılır karşılaşılmaz, vira etme den ve ırgatı durdurmadan önce, demir zinciri üzerindeki gerilimi azaltmak için bir gemiye manevra yaptırmak üzere tahrik sisteminin kullanılması. MARS Editör ünün Notu Basınç gösteren manometrelerin, yüksek basınç uyarı sistemlerinin ve ırgat hidrolik sistemlerinin emniyet valflerinin bağlı olduğu yerlerin, imalatçı tavsiyeleri gereğince, belirli aralıklarla kontrol edilmesi ve performanslarının korunması sağlanmalıdır. YASA Eğitim notu: Benzer 2 arızanın geçtiğimiz 1 yıl içinde bizim gemilerimizde de olduğunu unutmayınız. Çeviren İrem AKÇADAĞ

6 MAKİNE DERS NOTLARI - 2 SİTİM SİSTEMİ Sitim sistemi hem kuru yük gemilerimizde ve hem de tankerlerimizde mevcuttur, ancak sitimin kullanılma maksadı farklılığı nedeni ile sistem elemanlarında da farklılıklar mevcuttur. KURU YÜK GEMİLERİMİZDE SİSTİM SİSTEMİ AŞAĞIDA YAZILI GURUPLARDAN OLUŞMAKTADIR a- Kazan yakıt sistemi brülör tiptir ve genellikle 7 kg/cm2 basınçta çalışırlar, tek geçişli alev borulu kazan tipindedir. (YASA TEAM VE YASA UNITY gemilerimizde farklı olarak su borulu kazan mevcuttur.) Alev borulu kazan demek; yakılan yakıttan elde edilen ısı enerjisinin kazan borularının içinden geçerek bacaya yükselmesi ve kazandaki suyun boruların dış kısmında olması demektir. Seyir esnasında ise ana makine egzoz gazlarının, kazan borularının içinden geçmesi ile sitim elde edilir (bir nevi baca kazanı görevi yapılır.). Kuru yük gemilerimizin kazanlarında, tankerlerdeki kazanlarda olduğu gibi boru dış kısımlarındaki kurumu temizleyen sitimle çalışan tomar devreleri ve tomar aletleri yoktur. Bu nedenle kazanların gaz tarafı temizliği mekanik olarak insan gücü ile veya bazı kazanlarda (soot release stıck) denilen yüksek ısı çıkaran kurum temizleyicilerin kazan yakıt sistemi çalışırken yanma mahalline atılması ile kurum temizliği yapılır. Bu nedenle rüzgar durumuna göre gemi kıç tarafında kurum artıklarının görülmesi kaçınılmaz olmaktadır. b- Sitim enerjisinden faydalanan yakıt ve su ısıtıcıları ki bunlar (yakıt hiterleri, prüfayer hiterleri, sıcak su hiterleri, cascade tank içi kangallar, bunker tank ısıtma kangalları vb.) dir. c- Ana makine skavenç yangınında kullanılmak üzere söndürme amaçlı sitim boğma sistemi d- Kullanılan sitimin yoğunlaşması ve tekrar fazla bir kayba uğramadan tekrar kazana su olarak dönmesi için atmosferik kondenser e- Yoğunlaşan suyun toplanması ve kazana pompalanması maksadı ile su tankı (cascade / hotwell tank) f- Hotwell tankındaki suyun kazana gönderilmesi için kullanılan besleme suyu pompaları (feed water pump) g- Pompalar tarafından basılan suyun kazana (kazandaki su seviyesine göre) verilmesini sağlayan besleme suyu otomasyon sistemi TANKER GEMİLERİMİZDE SİTİM SİSTEMİ AŞAĞIDA YAZILI GURUPLARDAN OLUŞUR A- KAZAN: 6 ila 16 Kg sitim basıncı modlarında çalışan su borulu kazanlardır. Yakıt sistemi, ilk ateşleme için yardımcı meme ve ana ateşleme içinde sitim pülvarize sistemli ana meme ve ilgili valflarından oluşur. Su borulu kazandan maksat: Kazanda su borular içinde dolaşır, yanma sonu gazları boruların dışından dolaşarak bacaya gider. Bu kazanların yapısı tankerlerde özel olarak kullanılan inert gaz sistemini besleyecek nitelikte baca gazı üretecek şekilde dizayn edilmişlerdir. Kazanların su tarafı temizliği kimyasal eriyikler yardımı ile gaz tarafı temizliği de sitim tomar sistemi ile olur. Ancak sitim tomarı tankerin dolum ve tahliyelerinde katiyetle kullanılmaz. Ve kullanılması için köprü üstü müsaadesi alınmalıdır. Kazanlar normal liman periyodunda 6 kg sitim basıncı modunda, dolum ve tahliyelerde ise kargo pompalar ve inert sistemi için 16 kg sitim basıncı modunda kullanılırlar

7 Ana kazanlardan (2 adet) başka ana makine egzoz gazlarından faydalanılarak sitim elde etmek için (economizer) tabir edilen baca gazı kazanı kullanılmaktadır kazanın yapısı 6-16 kg sitim basıncında kullanılacak şekilde dizayn edilmiştir. Bu kazanlarda ana makine egzoz gazının tamamı baca kazanı boruları duşundan geçer, gaz baypas donanımı yoktur. Özel olarak tomar devreleri vardır, bu tomar devresi otomatik olarak çalışabiliyorsa da prensip olarak kazan tomarı normal şartlarda günde 2 defa köprü üstü müsaadesi alınarak manüel olarak kazan başından yapılır. Üretilen sitim kuru yük gemilerimiz kazanlarında olduğu gibi yaş sitimdir. Kazanların FO sarfiyatı kg /h arasında değişmektedir. B- Tankerlerde sitim genel olarak aşağıdaki maksatlar için kullanılır. Hiterler devrelerinde (kazan ve makine yakıt hiterleri, prüfayer hiterleri, bunker tank ısıtma kangallarında, vb.) Su ve hava ısıtıcı devrelerde (yaşam mahalli için) Kargo pompalarının türbinlerinde Tank yıkama işlemi için kullanılan hiterlerde Kargo tanklarındaki ısıtmalı malın uygun sıcaklıkta nakliyesi için kargo tanklarının ısıtılmasında Tankların sitimle yıkanmasında (kimyasal tankerlerde) Kinistin devrelerinde buzlanmaya mani olmak için C- ANA KONDENSER Kargo pompa türbinlerinin egzoz sitiminin yoğunlaşarak ve türbinlerin egzoz tarafında türbin verimini arttırmak maksadı ile alçak bir basınç ortamı yaratmak için kondenser denilen cihaz kullanılır bu yapının yoğunlaşma sıcaklığını temin eden akışkan kondenser boruları içinden geçen deniz suyudur. Bu nedenle sistemde 2 adet dz. Suyu pompası mevcuttur. Kondenserde alçak basınç ortamının oluşmasına ve devamına yardım etmek maksadı ile de sitimle çalışan bir ecekter gurubu mevcuttur. Bu ecekterler kondenserde inc/hg vakum yaratacak kabiliyettedirler. D- POMPALAR Kondenseyt pompaları, kondenserde yoğuşan sitimden elde edilen suyu hotwel tanka basarlar Hotwell tank kazana basılacak su için bir rezervuardır. Ana fit suyu ve yardımcı fit suyu pompaları kazana su basan pompalar Kazan suyu sirkülasyon pompaları seyir esnasında kazan ile baca kazanı arasında su sirkülasyonunu sağlarlar. Kısa süreli liman periyotlarında termal streslere mani olmak için ana kazan ile beraber paralel çalışması gerekir. Sistemde yukarıda yazılı pompalar mevcut olup birbirlerini yedekleyen çalışma sistemine sahiplerdir. Kazana basılan su miktarı yine kuru yük gemilerimizdeki gibi seviye otomasyon sistemi ile ayarlanır E- ATMOSFERİK KONDENSER Sitim sisteminde kargo türbinler dışında bulunan ve sitimle beslenen bütün cihazların sitim dönüşleri atmosferik kondensere gelir ve burada yoğunlaşarak hotwell tanka su olarak geri döner. Atmosferik tankta soğutmayı sağlayan akışkanda yine deniz suyudur. F- KARGO TÜRBİNLER (3 x) Kargo tanklarındaki malın basılması maksadı ile kullanılan pompaların tahrik makineleri türbindir. Bu türbinler impals tipi tek tesirli 1205 kw lık türbin olup rpm pompa devri arasında kullanılır. Sürat dönüşümü 1/ 5.29 dur. Sitim basıncı 14,4 kg dır. Sarfettikleri sitim miktarı kg / h olduğuna ve kazan kapasitesi de kg olduğuna göre 2 türbinin tam kapasite ile çalışması için 2 kazan devreye almak şarttır. Türbinlerin devir otomasyonu UG8 gavarnör ile yapılır ve kargo kontrol odasından kumanda edilir. Bütün türbinlerin emergency stop donanımı mevcut olup bu sistemin testi her kullanımda yapılmalıdır, hatta kargo türbin devreden çıkarılacak ise bu sistem ile stop edilesi tavsiye edilir. Kargo türbinlerin emergency stop butonlarından bir gurubu da güvertede manifoldların yanında bir kutu içinde bulunur.

8 Tankerlerimizin bazılarında 1 adet balast pompası türbin tahriklidir. Balast türbinler 130 kw gücünde ve max 1190 pompa devrinde çalışır sürat dönüşümü 1/ 8.34 tür. Kargo ve balast türbinlerin bütün sürat aralıklarında rahatça kargo kontrol tarafından kullanılması için türbinlerin gavarnörlerinin sürat ayar (speed adjustment) düğmelerinin tam sıfır ayarlarının yapılması ve load limit değerlerinin de 8-9 değerlerinde olması gerekir. G- KARGO POMPALAR Ham petrol Tankerlerimizde 3 adet kargo pompası ve 2 adet balast pompası (bir adedi elek. Motor tahrikli) (M/T YSGB ve M/T YSGH gemilerimizde), 3 adet kargo pompa ve 2 adet elektirikli balast pompası (YSGD, YSGM, YSPR, YSSC, YSSP gemilerimizde) mevcuttur. Kargo pompalar ve balast pompalar düşey konumlu, tek kademeli impeller tip pompalardır. Kargo pompa kapasitesi = 2800 m 3 saat Balast pompa kapasitesi = 1500 m 3 saattir. Pompalar bedeninde kavitasyon olmaması, pompa emiş hattında gaz sıkışması olmaması, pompa türbinlerin aşırı sürate kalkmamaları için pompalar unloading otomasyon sistemi ile beraber çalışırlar Bütün kargo pompalar sıcaklık sensorları ile donatılmışlardır ve çalışma değerleri set değerleri dışına çıkarsa pompalar otomatik stop ederler. Kargo türbinlerde yağ basıncı, yağ sıcaklığı, aksiyal mesafe sensorları ile donatılmışlardır. Oto stop devreleri mevcuttur. Kargo ve balast pompalarının en kritik çalışma koşulları bastıkları sıvının tanktaki seviyesinin düştüğü zamanlardır, bu zamanlarda pompa gövdesinde vakum yaratmak ve pompa dişçarc valfını uygun şekilde kapatarak pompa çıkışını kısmak gibi tedbirler alınmaz ise kısa zamanda pompa aşıntı ringleri aşırı olarak aşınacağından pompa verimleri düşer. Bilhassa ince / beyaz malda çok dikkatli davranılmalıdır. Kimyasal tankerlerde pompalar tip olarak aynıdır (tek kademeli, dikey, impeller pompa) ancak tahrik makineleri farklı olduğundan (hidrolik motor) daha ileriki yazılarda bahsedilecektir. H- POMPA VAKUM SİSTEMİ Tanktaki mal seviyesi, (PSH) seviyesi altına düştüğünde pompa emiş kısmında uygun bir sıvı miktarı sağlamak için pompa emişindeki seperatörde vakum yaratmak gerekir bu maksatla da kullanılan cihazlara vakum pompası denir. Tankerlerimizde 2 set olarak bulunur (MR larda bulunmaz.). Vakum pompasında kullanılan sıvı, tatlı sudur. I- STRIPPING POMPALAR (MR larda bulunmaz) Bu pompalar tank içinde kalan son malın süzdürülmesi ve basılması maksadı ile kullanılır. Pozitif deplasmanlı, çift stroklu piston pompalardır. Bu pompaların en önemli hususları; Disçarç valfları katiyetle kapatılmaz Sitim pistonları ve oto sitim valfları içindeki su çok iyi dreyn edilmelidir. Piston ve silindirlerde kalan su ilk çalışmada büyük hasarlar meydana getirebilir. Piston rotları boğazlarından cüzi miktarda likit çıkmasına müsaade edilmelidir aksi takdirde sıklıkla salmastra arızası yaşanır. STERN TUBE SEAL SİSTEMİ Gemilerimizde stern tube yağına deniz suyunun karışmasını önlemek ve aynı zamanda bu kısımdaki yağın şaft boğazından makine dairesine çıkmasına mani olmak maksadı ile pervane şaftı çaplarına bağlı olarak muhtelif çaplarda (500, 530, 600, 630 mm) (KEMEL VE BLOHM VOSS) tipi sealler kullanılmaktadır.

9 Bu seallerden kıç taraf gurupta 4 seal baş taraf gurupta da 2 parça seal bulunur. Kıç taraftaki seal gurubunda bulunan ve 3s olarak kodlanan seal 3 nolu seal in hasarlandığında kullanılmak üzere emniyet olarak konmuştur. Ancak bu durumda yağ şeması incelenerek 3 ve 3s sealler arası valfın kapanması veya sistemin kendine özel talimatı uygulanmalıdır. Gemilerimizde genellikle 2 adet yağ gravite tankı ve 2 adette yağ pompası (52K gemiler hariç) bulunmaktadır bu gravite tankları ile geminin bütün kondisyonlarında sistemde uygun yağlama ve yağ basıncı temin edilir. Normalde full yükte şaft merkezinde yağ basıncı ( mpa) kadar deniz suyu basıncından daha fazla olmalıdır. Seallerde normal olarak dışarı yağ kaçağı 0,5 litre altında kabul edilebilir limittir. Stern tube yağ sıcaklığı max 55 derece baş seallerde max. Sıcaklık 80 derece kabul edilebilir. Yağ kaçağı hadiselerinde durumun incelenmesinden sonra sistem yağ kaçağının durdurulması maksadı ile VİCKERS firması ürünü olan HYDROX 550 OIL kullanılabilir. Stern tube yağı içinde kabul edilebilir limitlerin (max. %2) dışında su bulunması halinde suyun etkisi ile yağ filmi bozulacağından şaft kovanında hasar meydana gelir. Bu nedenle stern tube yağının her ay su testi yapılarak klaslar tarafından verilen dosya içindeki ilgili formlara yazılması ve her 3 ayda bir yağın laboratuar analizinin yaptırılması ve kayıt edilmesi önemlidir. Gemilerimizde stern tube sisteminde kullanılan yağ ana makine karterinde kullanılan yağ ile aynıdır. Özellikle Kuruyük gemilerimizde; 3 aylık periyotlarla gönderilen yağ analizlerinin 6 ayda bir defa olacak şekilde IR OXIDATION değerlerinin tespit edilmesi amacıyla yağ gönderim formlarına testin yapılması için kayıt düşülerek PSCM gereği ilgili analizin yapılması gerekmektedir. Simplex seallerin dış etkenlerden (şafta dolanan halatlar veya balık ağları) korunması amacı ile bütün gemilerimize havuz periyotlarında NET CUTTER tabir edilen bıçaklar halat muhafaza kapaklarına monte ettirilmektedir. KOMPRESÖRLER Tankerlerimizde 2 adet start havası kompresörü, 1 adet kontrol havası kompresörü, kimyasal tankerlerde ayrıca bir adet güverte hava kompresörü bulunmaktadır. Kuru yük gemilerimizde ise 2 adet start havası kompresörü vardır. Bu cihazlar ana makine, dizel jeneratörlerin start havası ve gemi düdüğü havası besleme kaynağı olduklarından mecburi bir sebep olmadıkça gemilerin tek faal start kompresör ile limandan ayrılmaları büyük risktir. Start kompresörleri Genel olarak 2.9 mpa m 3 saat kapasite ile çalışırlar, ana makine start havası tüpleri kapasitesi de 2.9 mpa da 5 7 m 3 tür. Gemi tersane teslimlerinde yapılan seyir tecrübelerinde ve 5 senede bir yapılan special sörvey testlerinde genel olarak 2 hava tüpü devrede iken ana makine start etme tecrübelerinde 6 ileri ve 6 tornistan komut yapılabildiği gözlenmiştir ancak bu husus makinelerin, bakımlarına ve o andaki silindir ve hava distribütörü kondisyonları ile de yakinen ilgilidir. Hava tüplerinde alçak basınç alarm değeri 15 kg/ cm 2 dir. Genel olarak gemilerimizin on board test report ları incelendiğinde Bir kompresör ile hava tüpünde sıfır kg basınçtan 2,8 mpa basınca 53 dakikada gelinmekte, 1,5 mpa basınçtan 2,8 mpa basınca 26 dakikada gelinmektedir. Bu değerlerin göz önüne alınması manevra selameti açısından uygun olacaktır. Kuru yük gemilerimizde servis hava kompresörü olmaması sebebiyle hava kompresörlerinin güvertede raspa makinelerinin çalıştırılması, hava ile temizlik yapılması vb. gibi operasyonlarda kısa süreli kullanması gerekmektedir. Ana Makine ve Jeneratörlere ait start ve kontrol sistemleri için gerekli hava, bu

10 kompresörlerden sağlandığından kompresörlerde yaşanılabilecek arıza nedeniyle gemilerimiz atıl durumda kalacaktır. Start kompresörlerinin yüksek basınç alçak debi karakteristiği nedeni ile bu kompresörlerin güvertede tali maksatlarla (raspa makinelerinin çalıştırılması, hava ile temizlik yapılması, vb.) kısa süreli kullanma durumu hariç kullanılması mahzurludur. Gemilerimizin ana makine manevra sistemleri programlarındaki özellik nedeni ile makine köprü üstüne bağlanıp köprü üstü tarafından yapılan ileri tornistan tecrübesinden sonra ilk makine kumandası zamanına kadar geçen zaman 15 dakikayı geçmiş ise makineye start komutu verilince makine evvela slow turn işlemini yapar ve sonra start eder bu ilk kumandada hava sarfiyatı diğer kumanda modlarına nazaran 2 misli fazla olmaktadır. bu husus bir arızaya bağlı start gecikmesi şeklinde algılanmamalıdır. Yukarıda bahse konu start işlemi programı ana makine kontrol odası modunda iken otomatik olarak iptal edilmektedir. OTOMATİK YAĞLAYICILAR / OTOMATİK SU DREYN TRAPLARI Hava ile çalışan piston / diyafram pompaların hava devrelerinde (hidrolik basınç ile çalışan valfların yağ devresine hidrolik basınç temin eden pompalar), hava tahrikli mekanik çalışan cihazların hava devrelerinde yağlayıcılar kullanılmaktadır. Bu yağlayıcılar yağ kaplarında bulunan yağı sistemin ihtiyacına göre damla damla devreye vererek devre üzerinde bulunan cihazların içindeki parçaların sürtünme yolu ile aşınmalarına mani olurlar. Bu yağlayıcılar hava devresine genellikle hava giriş kısımlarında bulunan (şamandıralı şeffaf kaplı) su tutucular ile beraber bağlanmaktadır. Bu şekilde hava içindeki yoğunlaşan suyun ve hava içindeki ufak çapta katı maddelerin yağlayıcılara geçmesine mani olurlar. Şamandıralı otomatik çalışan şeffaf plastik kaplı su tutucularının kapları içinde havanın geçtiği yolda pervane kanatları gibi kanatlar vardır hava bu kanatlara çarptığında içindeki su zerreleri ayrılır ve kabı içinde toplanır bundan sonra hava filtreden geçerek devrede bulunan yağlayıcıya geçer. Su seviyesi yükselince suyu dışarı atan şamandıra yukarı kalkarak suyun kaptan dışarı atılmasını sağlar. Bu cihazların en hassas noktaları bu şamandıra yapısıdır hava içinde filtre edilemeyen partiküller bu şamandıranın sıkışarak çalışmasına mani olur bu nedenle her gün bu su trapları kontrol edilmelidir. Kaplar şeffaf olduğundan kontrolü çok kolaydır. Yağlayıcıların kapları yağla dolu olmalıdır ve başlangıçta 30 saniyede 1-2 damla yağ devreye verecek şekilde ayarlama yağlayıcıların üst kısmındaki düz vida başlı iğne valf ile ayarlanır. Beslenen devre üzerindeki cihazların yağlanma ihtiyacına göre bu yağ akış miktarı tekrara ayarlanabilir.

11 PUSULA GÜLÜ VE RÜZGAR GÜLÜ NEDİR? Gül sembolü, yüzyıllar boyunca haritalarla ve doğru yolu gösteren ruhlarla ilişkilendirilmiştir. Hemen her haritanın üzerine çizilen pusula gülü, kuzey, doğu, güney ve batıyı gösterirdi. Rüzgar gülü olarak bilinen sembol ise sekiz ana rüzgar, sekiz ara rüzgar ve onaltı çeyrek rüzgar olmak üzere, toplam otuziki rüzgarın geldiği yönü gösterirdi. Bir dairenin içine yerleştirildiğinde, pusulanın bu otuz iki noktası mükemmel bir biçimde otuz iki yapraklı geleneksel gülü andırırdı. Kuzey ucu okbaşıyla işaretlenmiş yön gösteren çizim, günümüze kadar pusula gülü olarak anılmıştır. Yerkürenin üstünde, gül çizgisi yani boylam (meridyen) kuzey kutbundan güney kutbuna çizilen hayali başlangıç çizgisidir. İlk denizciler bu boylamlardan hangisinin gül çizgisi (sıfır boylamı) olduğunu bulmaya çalışırlardı, yani dünyadaki diğer boylamların hesaplanabileceği çizgiyi. Bugün bu çizgi İngiltere'de, Greenwich'ten başlamaktadır. Ancak, Greenwich başlangıç meridyeni olarak seçilmeden çok önce, tüm dünyanın sıfır meridyeni Paristeki Saint-Sulpice Kilisesi'nin üstünden geçerdi. Saint-Sulpice'deki pirinç işaret, dünyanın ilk başlangıç meridyeninin bir anısıydı ve Greenwich bu şerefi Paris'in elinden 1888 yılında aldığı halde, asıl gül çizgisini görmek hala mümkündür. TÜRKÇE RÜZGAR İSİMLERİ Günümüzde kullanılmakta olan rüzgar isimleri yukarıda rüzgar gülü üzerinde gösterilmektedir. Bu isimlerden Yıldız, Karayel, Gün Doğusu ve Gün Batısının kökeni tamamen Türkçe olup 1400'lü yıllardan önce kullanıldığı bilinmektedir. Poyraz, Lodos ve Keşişleme isimlerinin kökeni ise Yunanca dır. Denizcilik terminolojimiz içinde yer bulan Kıble ise Arapça'dan dilimize girmiştir.

12 Türklerin deniz tarihi ve yabancı deniz tacirleriyle temasları, güneyde Alanya ve Antalya, kuzeyde ise Sinop limanlarını ele geçirdikleri 13. yüzyılda etkin olarak başlamıştır. Bu zamana kadar kısıtlı bir denizcilik terminolojisine sahip olan ve takip eden yüzyıl içinde çevre denizlerde baskısını hissettiren Türkler, doğal olarak denizciliği öğrendikleri İtalyan, İspanyol, Yunan ve diğer milletlerin denizcilik terimlerinden büyük ölçüde etkilenmiş ve bu terimlerin birçoğunu kullanarak zamanımıza kadar gelen denizcilik terminolojisinin temellerini atmışlardır. Bugün bahriyemizde de kullanılan bu terminolojide mevcut çok sayıdaki yabancı kökenli gemicilik terimi ve bu konu kapsamındaki rüzgar isimleri birkaç yüzyıllık bir sürecin birikimidir. 1400'lü yıllardan hemen önce kuzeydoğudan esen sert ve soğuk rüzgar olarak tarif edilen Poyrazın, Yunanca'dan Foryaz ismiyle alınarak kullanıldığı, 16. yüzyıldan itibaren ise, önce Poryaz ve Boyras, daha sonra da bugünkü şekli ile Poyraz olarak kullanıldığı belirlenmiştir. Güney doğudan esen Keşişleme Yunan kökenli olup, Piri Reis'in ünlü haritasında ve bahriye kitabında daha önce kullanılan şuluk ve şuruk terimlerinin yerine 16. yüzyıldan itibaren kullanılmaya başlanmıştır. En çok kullanılan bir diğer rüzgar ismi, Güney Batıdan esen Lodos'un da kökeninin Yunanca olduğu ve 16. ı yüzyıldan itibaren Osmanlı denizcilik terminolojisine girdiği muhtelif kaynaklardan anlaşılmaktadır. Güneyden esen Kıble nin kökeni ise Arapça'dır ve 1400'lü yıllardan önce kullanılmaya başlandığı bilinmektedir. Yaz aylarında Doğu Akdeniz'de sürekli kendini gösteren batı ve güney batıdan esen İmbat rüzgarı 16. yüzyılda İtalyancadan dilimize geçmiştir. Kaynakça: The Lingua Franca In The Levant Turkish Nautical Terms Of Italian And Greek Origin

13 LUMBUZ okuyucularıyla buluştu persemberotası.com.tr 07 Temmuz 2010 DÜNYA Gazetesi bünyesinde yayımlanan LUMBUZ dergisinin Armatör Kamarası'na konuk olan Sabancı, denizdeki başarı hikayesini ve eğitim projelerini LUMBUZ'a anlattı. YASA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Sabancı güverte ve makine zabitleri yetiştirmek için eğitim yatırımına başladı. Sabancı'nını hedefi, eğitim merkezini ileride teknik üniversiteye dönüştürmek. DÜNYA Gazetesi bünyesinde yayımlanan LUMBUZ dergisinin Armatör Kamarası'na konuk olan Sabancı, denizdeki başarı hikayesini ve eğitim projelerini LUMBUZ'a anlattı. 10 yılda Türkiye'nin en büyük armatörlerinden biri olmayı başaran Sabancı'nın inşası devam eden 7 gemi haricinde filosunda taşıma kapasitesi 2 milyon dwt'yi aşan 27 gemi bulunuyor. "Denizcilik sektörüne girince Türkiye'nin dünya denizciliğindeki payının çok küçük olduğunu gördüm" diyen Yalçın Sabancı, denizcilik sektöründe eğitimli gemiadamı alanında da büyük boşluklar olduğunu düşünüyor. Sabancı, "Türkiye'de büyük bir genç nüfus ve işsizlik var. Dünya denizcilik sektöründe ise eleman ihtiyacı var. Eğer yeterli sayıda eğitimli gemiadamı zabiti yetiştirebilirsek dünya denizciliğine de eleman gönderebiliriz" diyor. Aslında sadece söylemiyor Sabancı. Taşın altına elini çoktan koymuş ve bir eğitim merkezinin inşaatına başlamış. Önce kendi filosu için denizci yetiştirmeye yönelik eğitime soyunan Sabancı, şimdi de Türk ve dünya denizciliğine güverte ve makine zabitleri yetiştirmek için eğitim yatırımına başladı. Tam donanımlı bir denizcilik eğitim merkezinin inşasına başlayan Yalçın Sabancı'nın eğitim merkezini bir teknik üniversiteye dönüştürme planı da var. Sabancı ayrıca, 5 yıl önce kurduğu Yalçın Sabancı Eğitim Vakfı'nda başarılı ancak maddi imkanlardan yoksun olan çocukların ve gençlerin eğitimlerini de destekliyor. 5 yılda 5 milyon TL burs veren Vakıf, burs miktarını bu yıl 1,35 milyon TL'ye çıkaracak. Kriz, yük sahiplerini armatör yaptı Küresel kriz öncesinde çok yüksek navlunlara gemi kiralamak zorunda kalan şirketler, krizin sunduğu fırsatları kaçırmıyor. Yük sahipleri ucuza gemi satın alarak kendi filolarını kuruyor. Kendi yüklerini taşımak için 2001 krizinde bir gemi satın alan kömür ithalatçısı Çalışkan Grup, bu krizi de boş geçmedi ve geçen yıl 10 gemi satın alarak grubun Horizon Denizcilik'in filosundaki gemi sayısını 15'e çıkardı. Uzakdoğu tersanelerine 4 supramax gemi siparişi vermeyi planlayan Horizon, büyük tonajlı gemi işletmeciliğinde uzmanlaşarak uluslararası büyük oyuncular arasına girmek istiyor. Ekonomik krizi fırsata çeviren bir başka sanayicilik şirketi ise İzmir Demir Çelik (İDÇ) AŞ oldu. İDÇ, 2009 yılında toplam 71.2 milyon dolar bedelle 8, 7 ve 3 yaşlarında toplam dwt'lik üç adet gemi aldı. Kriz döneminde denizciliğe giren bir başka büyük şirket ise Ciner Grup oldu. Grup bünyesinde madencilik şirketi de bulunan Ciner Grup, dördü dwt, ikisi dwt'lik Uzakdoğu'da iki tersaneye toplam 6 gemi siparişi verdi. Ciner son olarak da ikisi opsiyonlu 6 suezmax tipi tankerin inşası için Çin'de kurulu Bohai Tersanesi ile anlaşmaya vardı. Türk armatörü kolay bayrağı sevdi 21. yüzyıl ile birlikte kolay bayrağa ilgisini artıran Türk armatörleri, satın aldığı ve yeni inşa ettiği gemileri kolay bayrakta çalıştırmayı tercih etmesiyle Türk armatörüne ait deniz ticaret filosu üç yılda iki katına çıktı. Filonun yüzde 40'ı sadece iki şirkete ait. 1 Ocak 2010 itibariyle Türk deniz ticaret filo kapasitesi bir önceki yıla göre yüzde 13 büyüyerek 17 milyon dwt'i aştı.

14

15

16 ETKİNLİK: tarihine kadar katılımlarınızı bekliyoruz. Her fotoğrafın hayata dair bir öyküsü vardır. Biz de, deniz hayatına yeni öyküler katan önemli bir denizcilik firması olarak YASA Fotoğraf Yarışması nın ilkini düzenliyor, Denizde ve karada fotoğrafa meraklı YASA çalışanlarının katılımını bekliyoruz. KATILIM ŞARTLARI Yarışmaya karada ve denizde çalışan tüm YASA personeli ve Gemiler katılabilir. Gemi olarak katılımda, gerek aylık fotoğraflar ve gerekse yarışma fotoğrafları en iyi fotoğraflayan gemi kategorisinde değerlendirilecektir. Bireysel katılımcılar en fazla 4, gemi olarak katılanlar en fazla 6 fotoğraf gönderebilirler. Öncelikle dijital başvurular kabul edilecektir. Basılmış fotoğraflardan filmin orijinali istenecektir. Fotoğraf büyüklüğü, JPG olarak 4-10 MB olması tercih edilir. 2 MB tan küçük fotoğraflar kabul edilmeyecektir. Basılmış fotoğraflar 18x24 cm den küçük olmayacaktır Fotoğraflar orjinal olarak gönderilecek, dijital müdahale kabul edilmeyecektir. Fotoğraf, siyah-beyaz veya renkli olabilir tarihinden önce çekilmiş fotoğraflar kabul edilmeyecektir. Yarışmada ödül alan fotoğraflar gerekli durumlarda, fotoğraf sahibinin adı belirtilerek, tanıtım amaçlı kullanılabilecektir. Fotoğraflar; aşağıda belirtilen adreslere olarak veya elden teslim edilebilir. Adres: Bulgurlu Mah. Bodrumi Cami Sk. No: 6 K.Çamlıca Üsküdar-İSTANBUL DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ Öncelikle Fotoğraf bize, hayata ve denizlere dair ne anlatıyor. içeriği dikkate alınacaktır. Konuya uygun estetik bir anlatım var mı? Teknik olarak anlaşılabilir bir netlikte mi?

---- ---- YASA EĞİTİM BÜLTENİ 09

---- ---- YASA EĞİTİM BÜLTENİ 09 ---- ---- 09 Nisan 2009 YASA EĞİTİMDEN SAYFALAR 9. sayısında adını değiştirip, şirketimizin resmi dökümanları arasına katılıyor. aylık olarak yayınlanacak ve içeriğiyle tüm denizleri ve denizcileri kapsamaya

Detaylı

---- ---- YASA EĞİTİM BÜLTENİ 2010

---- ---- YASA EĞİTİM BÜLTENİ 2010 KASIM 2010 şirketimizin resmi dokümanıdır. Ancak İçeriğinde yer alan yazılar bilgi ve deneyimi paylaşma amacıyla hazırlanmış olup direktif veya talimat niteliği taşımaz. Bülten içeriği, SQEMS, uluslararası

Detaylı

Denizci geleceğimizi, ortak deneyim ve bilgilerimizden oluşan sağlam temeller üzerine birlikte inşa etmek üzere, Viya Böyle,

Denizci geleceğimizi, ortak deneyim ve bilgilerimizden oluşan sağlam temeller üzerine birlikte inşa etmek üzere, Viya Böyle, Denizcilik, ancak sürekli eğitimle var olabileceğiniz bir meslek ve yaşam biçimidir. Eğitime, bilgi ve deneyim paylaşımına ihtiyacımız her geçen gün artmaktadır. YASA EĞİTİM MERKEZİ tarafından hazırlanan

Detaylı

---- ---- YASA EĞİTİM BÜLTENİ 2010

---- ---- YASA EĞİTİM BÜLTENİ 2010 EYLÜL 2010 şirketimizin resmi dökümanıdır. Ancak İçeriğinde yer alan yazılar bilgi ve deneyimi paylaşma amacıyla hazırlanmış olup direktif veya talimat niteliği taşımaz. Bülten içeriği, SQEMS, uluslararası

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME SOĞUK SU HAZIRLAMA (CHİLLER) GRUBU MONTAJI ANKARA 2008 Milli Eğitim

Detaylı

TÜRKİYE SUALTI SPORLARI FEDERASYONU TARAFINDAN 1000 ADET BASTIRILMIŞTIR.

TÜRKİYE SUALTI SPORLARI FEDERASYONU TARAFINDAN 1000 ADET BASTIRILMIŞTIR. HAZIRLAYAN: TSSF BASIM YERİ: SANER MATBAACILIK TEL. :0212 674 10 53 TÜRKİYE SUALTI SPORLARI FEDERASYONU TARAFINDAN 1000 ADET BASTIRILMIŞTIR. TEMMUZ 2007 2 TSSF CMAS Üç Yıldız Dalıcı eğitimi İÇİNDEKİLER:

Detaylı

----- ----- YASA EĞİTİM DEN

----- ----- YASA EĞİTİM DEN EKİM 2008 Denizcilik Dergisi Kasım-Aralık Sayı 29 Sayfa 18 Yüksek Mühendis Sena Nomak Proje Yöneticisi İstanbul Tersanesi Tankerlerde Kullanılan Basınç / Vakum (P/V) Valflerinin Teknik Tanıtımı ve Testleri

Detaylı

Reklam İndeksi ÖNSÖZ. Soğuk Havada Beton. Egzoz Emisyonu Konusunda En Çok Sorulan Sorular ve Cevapları

Reklam İndeksi ÖNSÖZ. Soğuk Havada Beton. Egzoz Emisyonu Konusunda En Çok Sorulan Sorular ve Cevapları İş Makinaları Mühendisleri Birliği Derneği Atatürk ün Maden deki Bakır Madenleri Ziyareti (15.11.1937) İŞ MAKİNALARI MÜHENDİSLERİ BİRLİĞİ DERGİSİ İş Makinaları Mühendisleri Birliği yayın organıdır. Üç

Detaylı

1. GİRİŞ... 1 8. TEKNENİZİ KULLANMAK...

1. GİRİŞ... 1 8. TEKNENİZİ KULLANMAK... türkçe İNDEKS 1. GİRİŞ... 1 1.1. TEHLİKE DERECELERİ... 2 2. TEKNENİN TARİFİ, ESAS DONATIMI VE HUSUSİYETLERİ... 2 2.1. FİBER TEKNELER... 2 2.1.A. İMALAT... 2 2.1.B. GÜVERTE DONANIMI VE GENEL BİLGİ... 2

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME KAT KALORİFERİ TESİSATI - 1 ANKARA - 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ARAÇ BAKIM VE ONARIM DİZEL MOTORLAR

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ARAÇ BAKIM VE ONARIM DİZEL MOTORLAR T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ARAÇ BAKIM VE ONARIM DİZEL MOTORLAR ANKARA NİSAN 2005 İÇİNDEKİLER AÇIKLAMALAR...iv GİRİŞ... 1 ÖĞRENME FAALİYETİ-1...2

Detaylı

KULLANMA, MONTAJ, BAKIM VE ONARIM TÜRKÇE TANITMA KILAVUZU

KULLANMA, MONTAJ, BAKIM VE ONARIM TÜRKÇE TANITMA KILAVUZU KULLANMA, MONTAJ, BAKIM VE ONARIM TÜRKÇE TANITMA KILAVUZU MARKA : TÜRBOSAN CİNSİ : SU POMPASI MODEL : DAS SERİSİ DIŞTAN SU SOĞUTMALI (YAŞ MONTAJ) (1,5 kw 11 kw) TS EN ISO 9001:2008 TS 12599 2010/01 1 İÇİNDEKİLER

Detaylı

Reklam İndeksi ÖNSÖZ. Performans Bilgilerinin Lastik Üzerine Yazılma Zorunluluğu. Hava Emiş Kesme Valfleri

Reklam İndeksi ÖNSÖZ. Performans Bilgilerinin Lastik Üzerine Yazılma Zorunluluğu. Hava Emiş Kesme Valfleri İŞ MAKİNALARI MÜHENDİSLERİ BİRLİĞİ DERGİSİ İş Makinaları Mühendisleri Birliği Derneği yayın organıdır. Üç ayda bir yayınlanır. ISSN 1306-6943 2014 Kasım Sayı: 48 İMMB Adına Sahibi Duran KARAÇAY Sorumlu

Detaylı

MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİ

MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİ FORKLİFTLER 525MT0175 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

İMALATÇI FİRMA VE SERVİS İSTASYONUMUZ

İMALATÇI FİRMA VE SERVİS İSTASYONUMUZ 01.2012 V:1.02 TR Giriş 1 İMALATÇI FİRMA VE SERVİS İSTASYONUMUZ OTOMATİK KONTROLLÜ BAĞIMSIZ ARAÇ KABİN ISITMA SİSTEMLERİ Horozluhan Mahallesi Ahievran Caddesi Karakaş Sokak No:25 PK. 42300 Selçuklu /

Detaylı

TANSAN SIVI/GAZ YAKITLI S.KBP MODELİ KALORİFER KAZANLARI MONTAJ-KULLANMA-BAKIM KILAVUZU

TANSAN SIVI/GAZ YAKITLI S.KBP MODELİ KALORİFER KAZANLARI MONTAJ-KULLANMA-BAKIM KILAVUZU TANSAN SIVI/GAZ YAKITLI S.KBP MODELİ KALORİFER KAZANLARI MONTAJ-KULLANMA-BAKIM KILAVUZU GİRİŞ Öncelikle TANSAN markasını tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kılavuzda TANSAN Sıvı/Gaz yakıt yakabilen

Detaylı

TRENDY-D KOMBİ MONTAJ, İŞLETMEYE ALMA, KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU

TRENDY-D KOMBİ MONTAJ, İŞLETMEYE ALMA, KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU 1 TRENDY-D KOMBİ MONTAJ, İŞLETMEYE ALMA, KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU 2 Kod No: A.1.3.6 Kitap Baskı Tarihi: 240914 Revizyon No: 240914 3 ALARKO TRENDY-D KOMBİ Montaj, İşletmeye Alma, Kullanım ve Bakım Kılavuzu

Detaylı

ASKERİ GEMİLERE AİT KURALLAR

ASKERİ GEMİLERE AİT KURALLAR ASKERİ GEMİLERE AİT KURALLAR Cilt E Kısım 107 Gemi İşletim Tesisleri ve Yardımcı Sistemler 2007 Kurallar Listesi III-1 Kısım 107 Gemi İşletim Tesisleri ve Yardımcı Sistemler Bölüm 1 - Genel Kurallar ve

Detaylı

local Akıllı Fabrikalar 24 Türkiye 12 Rexroth Eğitim Sistemleri 32 Traktör Teknolojileri

local Akıllı Fabrikalar 24 Türkiye 12 Rexroth Eğitim Sistemleri 32 Traktör Teknolojileri 01 2015 local Türkiye 12 Rexroth Eğitim Sistemleri 32 Traktör Teknolojileri Akıllı Fabrikalar 24 RUBRIK L 2 drive & control local Kahve Mutluluğu! Modern kahve dükkânlarında sunulan ürün çeşitliliği bazen

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE ELEKTRİK

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE ELEKTRİK YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE ELEKTRİK Bitirme Projesi Selim KUZ 131101158 Bölüm: İş Sağlığı ve Güvenliği Danışman Doç. Dr. Oğuz ÖZYARAL Bitirme Tarihi

Detaylı

Klaslama ve Sörveyler 2015

Klaslama ve Sörveyler 2015 Klaslama ve Sörveyler 2015 Bu basım tüm kural değişimlerini içermektedir. En son revizyonlar düşey çizgi ile gösterilmiştir. Bölüm tamemen revize edildiyse bölüm başlığı çerçeve içine alınır. Yayın tarihinden

Detaylı

ISO 18001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

ISO 18001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ JURNAL Chemfleet Bullteni 2012 / Kasım ISO 18001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ADEN GEÇİŞİNDE GÜVELİĞİNİN SAĞLANMASI SAĞLIK SAYFASI KİŞİSEL HİJYEN YENİ KURAL / ENERJİ VERİMLİLİĞİ YÖNETİMİ SEEMP YENİ ÇÖP YÖNETİM

Detaylı

İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ

İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ Dayanak Bu Yönetmelik; 6331 ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 2009/104/EC sayılı

Detaylı

Kısım 5 Elektrik Kuralları

Kısım 5 Elektrik Kuralları Kısım 5 Elektrik Kuralları 2014 Bu basım tüm kural değişimlerini içermektedir. En son revizyonlar düşey çizgi ile gösterilmiştir. Bölüm tamemen revize edildiyse bölüm başlığı çerçeve içine alınır. Yayın

Detaylı

Kısım 5 Elektrik Kuralları

Kısım 5 Elektrik Kuralları Kısım 5 Elektrik Kuralları 2015 Bu basım tüm kural değişimlerini içermektedir. En son revizyonlar düşey çizgi ile gösterilmiştir. Bölüm tamemen revize edildiyse bölüm başlığı çerçeve içine alınır. Yayın

Detaylı

ASKERİ GEMİ KURALLARI SEVK TESİSLERİ. Cilt E. Kısım 104 Sevk Tesisleri

ASKERİ GEMİ KURALLARI SEVK TESİSLERİ. Cilt E. Kısım 104 Sevk Tesisleri ASKERİ GEMİ KURALLARI SEVK TESİSLERİ Cilt E Kısım 104 Sevk Tesisleri 2015 Bu son sürüm tüm kural değişikliklerini içerir. Revize edilmiş yerler, yanında düşey çizgi ile gösterilir; tamamı revize edilmiş

Detaylı

4. Tankerlerin Dolumu ve Boşaltımı

4. Tankerlerin Dolumu ve Boşaltımı 4. Tankerlerin Dolumu ve Boşaltımı 4.1: Dolum ve Boşaltım: Tankerler genellikle ürünün rafinerilerden terminallere veya müşteriye taşınmasında kullanılır (100 tondan az miktarda). Tankerler yükleme alanlarında

Detaylı

Gemi Adı : Gemi Tipi : IMO No : Kayıt Limanı : Çağırma İşareti : Tam Boy : Gross Tonaj : İnşaa Yeri : İnşaa Yılı : Yolcu Adedi :

Gemi Adı : Gemi Tipi : IMO No : Kayıt Limanı : Çağırma İşareti : Tam Boy : Gross Tonaj : İnşaa Yeri : İnşaa Yılı : Yolcu Adedi : Gemi Adı : Gemi Tipi : IMO No : Kayıt Limanı : Çağırma İşareti : Tam Boy : Gross Tonaj : İnşaa Yeri : İnşaa Yılı : Yolcu Adedi : Gemi Sahibi / İşletmecisi : I SUNUŞ Değerli Denizcilerimiz, Uluslararası

Detaylı

IŞIK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

IŞIK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ IŞIK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Tanımlar Kap: İçine akışkan doldurmak için tasarlanmış ve imal edilmiş hazneye denir. Bir kap birden fazla hazneden oluşabilir. Basınçlı kap:

Detaylı

AIRFEL DIGIFEL PREMIX CP1-25SP DIGIFEL PREMIX CP1-30SP YOĞUŞMALI KOMBİ KULLANIM VE MONTAJ KILAVUZU

AIRFEL DIGIFEL PREMIX CP1-25SP DIGIFEL PREMIX CP1-30SP YOĞUŞMALI KOMBİ KULLANIM VE MONTAJ KILAVUZU AIRFEL DIGIFEL PREMIX CP1-25SP DIGIFEL PREMIX CP1-30SP YOĞUŞMALI KOMBİ KULLANIM VE MONTAJ KILAVUZU Değerli Müşterimiz; Airfel ürününü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Ürününüzü güvenli monte etmek, uzun

Detaylı