İÇİNDEKİLER BAKAN SUNUŞU 2. a. Vizyon ve Misyon 5. b. Yetki, Görev ve Sorumluluklar 6. (1) Fiziksel Yapı 12. (2) Teşkilat Yapısı 15

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İÇİNDEKİLER BAKAN SUNUŞU 2. a. Vizyon ve Misyon 5. b. Yetki, Görev ve Sorumluluklar 6. (1) Fiziksel Yapı 12. (2) Teşkilat Yapısı 15"

Transkript

1

2 İÇİNDEKİLER BAKAN SUNUŞU 2 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU GENEL BİLGİLER 5 a. Vizyon ve Misyon 5 b. Yetki, Görev ve Sorumluluklar 6 c. İdareye İlişkin Bilgiler 12 (1) Fiziksel Yapı 12 (2) Teşkilat Yapısı 15 (3) Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 16 (4) İnsan Kaynakları 18 (5) Sunulan Hizmetler 20 (6) 2013 Yılında Yapılan Denetimler 30 ç. Diğer Hususlar AMAÇ VE HEDEFLER 39 a. İdarenin Amaç ve Hedefleri 39 b. Temel Politika ve Öncelikler FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 44 a. Planlama/Programlama Faaliyetleri 44 b. Mali Bilgiler 44 (1) Bütçe Uygulama Sonuçları 44 (2) Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar 45 (3) Mali Denetim Sonuçları 45 c. Performans Bilgileri KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER

3 BAKAN SUNUŞU Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizin güvenlik ve refahı; çevre denizlerimizin güvenliği ile doğrudan ilişkilidir. Bu açıdan ülkemiz yüz ölçümünün yaklaşık yarısı büyüklüğündeki mavi vatan denizlerimizde; Türkiye Cumhuriyeti nin hak ve menfaatlerini korumak, kanunların uygulanmasını sağlamak ve gelecek nesillere temiz bir çevre, sürdürülebilir kaynaklar bırakmak görevi yasalarla Sahil Güvenlik Komutanlığına tevdi edilmiştir. Ülkemizin jeostratejik konumu, uluslararası ticaretimizin %86 sının denizlerden yapılması, ekonomik gelişmeye bağlı olarak denizlerdeki hareketliliğin ve özellikle son dönemlerdeki denizden yasa dışı göç olaylarının artışı dikkate alındığında Sahil Güvenlik Komutanlığının görev yoğunluğunun her geçen gün arttığı görülmektedir. Sahil Güvenlik Komutanlığı ulusal ve uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde mavi vatan olarak adlandırdığımız deniz yetki alanlarımızda ve kara sınırlarının yaklaşık 3 katı uzunluktaki kıyılarımızda kendine tevdi edilen görevleri, Hopa'dan İğneada'ya, Enez'den Çevlik'e kadar 66 üs liman ve yerleşim yerinde konuşlanmış muhtelif büyüklükte 102 sahil güvenlik botu, 8 mobil radar, 14 helikopter, 3 uçak, çok sayıda küçük bot ve deniz vasıtası ile icra etmektedir. Bu kuvvet yapısı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı çevre ülkelerin ve Avrupa Birliği üyesi çoğu ülke donanmasına eş bir güce sahiptir. Sahil Güvenlik Komutanlığımız, eğitimli ve üstün personeli ile uzmanlaşmış bir kolluk kuvveti olarak Avrupa Birliğinin sınır güvenliğine ilişkin kriterlerine cevap verebilmektedir. Avrupa Birliği ülkeleri Sahil Güvenlik Komutanlıkları arasında örnek seviyede teşkilat ve platform standardına da ulaşmış bulunan Sahil Güvenlik Komutanlığı; Türkiye nin çevre denizlerinde güvenliğin sağlanması görevine ilave olarak, en öncelikli görevlerinden biri olan arama kurtarma faaliyetleri ile her yıl binlerce insanın hayatını kurtarmakta, yasa dışı göç ve kaçakçılıkla mücadele, doğal afetlerde yardım, yasa dışı su ürünleri avcılığı ve deniz kirliliği ile mücadele, stratejik önemi haiz tesislerin denizden güvenliği gibi birçok alanda icra ettiği görevleri ile halkımızla iç içe yaşayan, üniforması ve duruşu ile marka olmuş bir genel kolluk kuvvetidir. Ülkemizin gelecek vizyonu, bölgemizde ve çevre denizlerimizde meydana gelen ekonomik ve politik gelişmeler, ülke olarak denizlerdeki etkinliğimizi, kararlılığımızı ve mevcudiyetimizi artırmamızı gerektirmektedir. Ayrıca Sahil Güvenlik Komutanlığı dünya denizciliğindeki gelişmelere paralel olarak çağın ihtiyaçları doğrultusunda kendini yenilemeye devam etmekte, ortaya koyduğu ve gerçekleştirdiği modernizasyon projeleri ile modern kuvvet yapısını idame etmektedir. Milletimize denizciliği sevdirmeye çalışan, deniz yetki alanlarımızda güven ortamını tesis etmek amacıyla gayret sarf eden, denize çıkan herkesin ihtiyacı hâlinde yardımına koşan yüksek derecede bir sorumluluk bilinciyle görev icra eden, güzel vatanımıza, yüce milletimize hizmet etmeyi kendisine tek amaç edinen, denizlerimizi koruyan ve bu sorumluluğunu layıkıyla yerine getiren, bölgenin en güçlü Sahil Güvenlik Komutanlığı olma azim ve kararlılığını gösteren tüm Sahil Güvenlik Komutanlığı personelini kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum. Efkan ALA İçişleri Bakanı - 2 -

4 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Artan dünya nüfusu, ülkeleri yeni kaynaklar aramaya yöneltmiş, bu arayışlar bilim ve teknolojideki gelişmelerin desteğiyle denizlerden sağlanan ekonomik faydanın hızla artışına neden olmuştur. Buna paralel olarak ülkemiz yüz ölçümünün yarısı büyüklüğündeki deniz yetki alanlarımız ve arama kurtarma bölgemizde, hükümranlık haklarımızın ve çıkarlarımızın hassasiyetle korunması ve denizlerdeki zenginliklerden daha fazla yarar elde edilmesi büyük önem arz eder hale gelmiştir. Denizlerin artan önemi çerçevesinde Sahil Güvenlik Komutanlığı, görevlerini daha etkin ve eksiksiz yerine getirebilmek maksadıyla; modernizasyon projeleri geliştirmekte ve her zaman ihtiyaçları karşılayabilecek maliyet etkin ve hizmet odaklı çözümler üretmektedir. Hali hazırda Komutanlığımız tarafından başlatılan ve devam eden projeler tamamlandığında Sahil Güvenlik Komutanlığımızın gücüne güç katacaktır. Söz konusu modernizasyon projelerine ilişkin kısa bilgiler aşağıda sunulmuştur. Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yürütülen en önemli projelerden biri Sahil Gözetleme Radar Sistemi (SGRS) Projesi dir. Proje ile Türkiye Cumhuriyeti nin bütün sahillerinde, iç suları olan Marmara Denizi, İstanbul ve Çanakkale Boğazlarında, liman ve körfezlerinde, kara sularında, deniz güvenliğinin sürekli ve etkin bir şekilde tesisinin sağlanması planlanmaktadır. Mart 2013 tarihinde sözleşmesi imzalanan proje tamamlandığında, Türkiye kıyılarında tam radar kaplaması sağlanacak, önemli mevkilere elektro optik görüş sistemleri tesis edilerek kaçakçılık ve yasa dışı göçün önlenmesi gibi konularda önemli ilerlemeler kaydedilecektir. SGRS projesi kapsamında Türkiye deki diğer kamu kurumlarının mevcut/planlı sistemlerinden faydalanılarak mükerrer yatırım yapılmasının önlenmesi ve deniz alanlarının gözetlenmesinde ulusal seviyede kurumlar arası iş birliği yapılması hedeflenmiştir. Ayrıca Sahil Güvenlik Muhabere Sistemi (SAHMUS) Projesi kapsamında Doğu Karadeniz ve Doğu Akdeniz Bölgeleri hariç diğer sahil bölgelerinde modern muhabere ve bilgi transfer sistemi imkanı kazanılmıştır yılı ikinci yarısında Doğu Akdeniz, yılları arasında ise Doğu Karadeniz Bölgesi nin kapsanması planlanmaktadır. Ağır deniz ve hava şartlarında arama kurtarma ve diğer görevleri icra edebilecek helikopterli 4 adet 1700 tonluk Sahil Güvenlik arama kurtarma gemilerinin yapımına ülkemiz tersanelerinde başlanmış ve ilk üçü Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından kullanılmaya başlanmıştır. 25 tonluk Sahil Güvenlik botu tedarik projesi kapsamında inşa faaliyetleri tamamlanan 8 adet bot envantere alınmıştır. Ayrıca 06 Aralık 2013 tarihinde Avrupa Birliği fonları da kullanılarak yerli savunma sanayi tarafından inşa edilen 10 adet kontrol botu teslim alınmıştır. Ağır hava/deniz şartlarında seyir yapabilecek aynı zamanda sığ sularda ve küçük limanlarda konuşlanmaya imkân sağlayacak tonajda gemilerin inşasına yönelik olarak başlatılan 600 sınıfı Sahil Güvenlik gemisi tedariki projesi devam etmektedir. Yüzer birliklerin sistem ve cihazlarının yenileştirilmesi projesi kapsamında 5 adet SAR 33 sınıfı botun ana tahrik ve yardımcı sistemlerinin modernizasyonu ile büyük tekne onarımları yapılacaktır

5 Özellikle ağır hava şartlarında arama kurtarma görevi icra edebilecek ve mevcutlardan daha güçlü olacak orta sınıf helikopter tedariki çalışması başlatılmış, CASA CN 235 tipi Sahil Güvenlik uçaklarına Sahil Güvenlik görevlerine yönelik cihaz ve sistem entegrasyonu tamamlanmıştır. Yukarıda bahsedilen projelerden de anlaşılacağı üzere büyük çoğunluğu Türk mühendis ve işçilerimizin emeğiyle gerçekleştirilen ve gerçekleştirilmeye devam eden modernizasyon çalışmaları, savunma sanayimizin millileşmesi için yıllar önce başlatılan hamlelerin ulaştığı seviyenin de önemli bir göstergesidir. Kurulduğu 1982 yılından itibaren sürekli kendini yenileyen Sahil Güvenlik Komutanlığımız bugün sahip olduğu kuvvet yapısı, denizci perspektifi haiz yüksek nitelikli personeli ve çağdaş, güçlü ve modern platformları ile yedi gün, yirmi dört saat esasına göre tüm denizlerimizde görev yapmaya devam etmektedir. Bu vesileyle görevlerini yerine getirmek için gece-gündüz demeden büyük bir gayret ve azimle çalışan tüm personelime en içten duygularımla tekrar takdir ve teşekkürlerimi sunuyorum. Adnan ÖZBAL Tümamiral Sahil Güvenlik Komutanı - 4 -

6 1. GENEL BİLGİLER a. Vizyon ve Misyon: 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Vizyon : Değişim ve gelişimde öncü, denizlerimizde güven veren, etkin ve saygın bir Sahil Güvenlik Komutanlığı olmaktır. Misyon : Deniz yetki alanlarında ulusal ve uluslararası hukuku etkin kılmak, can ve mal güvenliğini sağlamaktır

7 b. Yetki, Görev ve Sorumluluklar (1) Yetki: 2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu na göre; Sahil Güvenlik Komutanlığı mensupları kendilerine bu Kanun ile verilen görevlerin yapılmasında; silah kullanma yetkisi dâhil kanunların diğer güvenlik kuvvetlerine tanıdığı bütün hak ve yetkilere sahiptirler. Liman sınırları dışında Türk kanunlarına göre cezalandırılması gereken eylemlere, ilgili kanun ve uluslararası antlaşmalar hükümlerine göre el koyarlar. Suçun denizde başlayıp karada devam etmesi ya da suçluların karaya geçmesi hâllerinde, yetkili güvenlik kuvveti olaya el koyuncaya kadar suç delillerinin kaybolmasını ve suçluların kaçmasını önlemek amacıyla yetkilerini karada da sürdürürler. Durum, en kısa sürede gerekli imkânlar kullanılarak mahalli mülki amire bildirilir. (2) Görevler: Sahil Güvenlik Komutanlığı; Türkiye Cumhuriyeti nin bütün sahillerinde, iç suları olan Marmara Denizi, İstanbul ve Çanakkale boğazlarında, liman ve körfezlerinde, kara sularında, münhasır ekonomik bölgesi ile ulusal ve uluslararası hukuk kuralları uyarınca egemenlik ve denetimi altında bulunan deniz alanlarında, kanunlarla kendisine verilen görevleri uygulamak ve yetkilerini kullanmaktadır. Mavi Vatan dediğimiz denizlerimizde, egemenlik alanımız olan sahil ve kara sularımızı korumak, güvenliğini sağlamak, münhasır ekonomik bölgemiz ile denetimimiz altında bulunan deniz alanlarında ulusal ve uluslararası hukuk kuralları uyarınca kanunlarla kendisine verilen yetkiler çerçevesinde; Sahil Güvenlik Komutanlığının icra ettiği görevler; - 6 -

8 İğneada Enez Türk Münhasır Ekonomik Bölgesi Türk Arama Kurtarma Bölgesi Hopa 2 Türk Arama Kurtarma Bölgesi KKTC Çevlik Sahil ve kara sularımız ile Münhasır Ekonomik Bölgemizi korumak, güvenliğini sağlamak. Denizlerimizde can ve mal emniyetini sağlamak

9 Deniz yolu ile yapılan her türlü kaçakçılık eylemlerini, yasa dışı göç ve göçmen kaçakçılığını önlemek. Türk Arama Kurtarma Bölgesi nde, deniz arama kurtarma görevlerini koordine ve icra etmek

10 Türk boğazlarında stratejik deniz nakliyatının güvenliğini sağlamak. Ceyhan, Aliağa gibi stratejik tesislerin denizden güvenliğini sağlamak. Denizde kültür ve tabiat varlıklarını korumak

11 Yasa dışı su ürünleri avcılığını önlemek. Deniz turizmi faaliyetlerini denetlemek. Gemi ve deniz araçlarından kaynaklanan her türlü deniz kirliliğine mâni olmaktır

12 (3) Sorumluluklar: Üst seviyede koordinasyon, Ankara'da bulunan Komutanlığımız merkez teşkilatı tarafından yapılmaktadır. Bölgesel operasyonlar ve iş birliği ile koordinasyon Sahil Güvenlik Bölge ve Grup Komutanlıkları ve Sahil Güvenlik unsurlarınca yapılmaktadır. Sorumluluk Sahası: Sahil Güvenlik Komutanlığı; Türkiye Cumhuriyeti nin bütün sahillerinde, iç suları olan Marmara Denizi, İstanbul ve Çanakkale boğazlarında, liman ve körfezlerinde olmak üzere km lik sahil şeridi ve kara sularımız ile Münhasır Ekonomik Bölgesi (MEB) ve Türk Arama Kurtarma Bölgesi ni kapsayan yaklaşık olarak Türkiye yüz ölçümünün yarısına eşit Mavi Vatan olarak adlandırdığımız deniz yetki alanlarımızdan sorumludur. Enez İğneada

13 c. İdareye İlişkin Bilgiler (1) Fiziksel Yapı Sahil Güvenlik Komutanlığı envanterinde bulunan mevcut taşınmazlar; 2013 yılı itibarıyla toplam metrekare kapalı alana ulaşmış sürekli gelişim içinde olan Komutanlığımız için önümüzdeki yıllarda daha da artacağı öngörülen harekât ihtiyaçlarının ve personel sayısının ortaya çıkaracağı yeterli fiziksel yapıların temini amacıyla yeni projeler üretilmesi çalışmalarına devam edilmektedir. SG Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı Çanakkale İzmir SG Ege Deniz Bölge Komutanlığı İmralı SG İkmal Merkezi K.lığı İstanbul SG Hava Komutanlığı Amasra Ankara SG Karadeniz Bölge Komutanlığı Samsun Trabzon 9 Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı Marmaris SG Eğitim ve Öğretim Komutanlığı Antalya a Mersin SG Akdeniz Bölge Komutanlığı İskenderun Özellikle turizmle geçinen sahil şeridinde başta arama-kurtarma ve kaçakçılık üzerine görev yapan personelimiz; kıyı kesimlerindeki yüksek kira nedeniyle mağdur durumda bulunmakta, hem bu mağduriyetin giderilebilmesi hem de personelin bir arada bulunmasını sağlamak maksadıyla önceki yıllarda yapılan çalışmaların karşılığı alınmış ve bu kapsamda aşağıda bulunan projelerin 2013 yılında yapım faaliyetleri yürütülmüştür yılında; (a) Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı Rıhtım İkmal İnşaatı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü ihale ve teknik denetiminde tamamlanmıştır

14 (b) Sahil Güvenlik Büyükdere İskele İnşaatı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü ihale ve teknik denetiminde tamamlanmıştır. (c) Yapı İşleri Genel Müdürlüğünce tamamlanan Sahil Güvenlik Eğitim ve Öğretim Komutanlığı S.G. Okul ve Tesis İnşaatı işinin alt yapı işlerinin tamamlanarak müteakip hizmete alınması için Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce 2013 yılı içerisinde S.G. Okul ve İlave Tesis inşaatı işinin yapım ihalesi yapılarak yer teslimi yapılmış fiili olarak işe başlanılmıştır. (ç) Aydın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce tamamlanan Sahil Güvenlik Kuşadası 9 daireli lojmanların kullanımına 2013 yılında başlanmıştır

15 (d) Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce tamamlanan Sahil Güvenlik Kalkan 3 daireli lojmanların kullanımına 2013 yılında başlanmıştır. (e) Giresun Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ihale ve teknik denetiminde Sahil Güvenlik Giresun 8 daireli lojmanları, Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ihale ve teknik denetiminde Sahil Güvenlik Gökçeada 9 daireli lojmanların yapımına devam edilmektedir. Yeni projeler dışında; Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yaptırılan, diğer kamu kuruluşlarından alınan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden temin edilen eski taşınmazların bakım onarım ihtiyaçlarının karşılanması ve depreme karşı güçlendirilmesi için yapılan çalışmalara da devam edilmektedir. Komutanlığımızın yüzer ve uçar unsurlarının liman, havaalanı, helikopter iniş/kalkış alanları ihtiyacının karşılanması amacıyla Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile projeler geliştirilmektedir

16 (2) Teşkilat Yapısı Sahil Güvenlik Komutanlığı, bütçesi İçişleri Bakanlığı bünyesinde ve Bakanlık bütçesinden ayrı olarak düzenlenmiş, bütçe hizmetleri kamu mali yönetimi ve kontrol ilkeleri kapsamında yürütülmekte olan ve Türk Silâhlı Kuvvetleri kadro ve kuruluşu içerisinde yer alan bir komutanlıktır. Sahil Güvenlik Komutanlığı 18 Haziran 2003 tarihinde yasalaşan ve 24 Haziran 2003 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 4902 sayılı Kanun ile Türk Silahlı Kuvvetlerine Bağlı Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı gibi kadrolarında uzmanlaşmış personelin bulunacağı müstakil bir yapıya kavuşturulmuştur. Komutanlığımızın merkez karargâhı Ankara'da olup, teşkilat yapısı merkez ve taşra teşkilatı olmak üzere ikili bir yapıya sahiptir. Sahil Güvenlik Komutanlığı barışta görev ve hizmet yönünden İçişleri Bakanlığına bağlıdır. Olağanüstü durumlarda Genelkurmay Başkanının isteği üzerine, bir kısmı ya da tümü ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı emrine, harp halinde tümü ile doğrudan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı emrine girer. Mülki ve Adli Makamlarla Koordinasyonu: Mahalli Mülki İdare Amirleri ve Adli Makamlar; kanun ve nizam hükümlerine uygun isteklerini yazılı veya sözlü olarak (adli makamlar için en kısa zamanda yazılı istekte bulunmak şartıyla) Sahil Güvenlik Bölge, Grup ve Bot Komutanlıklarına yaparlar. SG Bölge, Grup ve Bot Komutanlıkları durum hakkında en kısa sürede Sahil Güvenlik Komutanlığını bilgilendirerek verilen emri derhal yerine getirir. Sahil Güvenlik Bölge ve Grup Komutanları ile Gemi/Bot Komutanları Sahil Güvenlik görevleri esnasında mahalli ve mülki makamlarla eş güdümde bulunurlar

17 (3) Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Sahil Güvenlik Komutanlığı Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri (MEBS) Başkanlığı vasıtasıyla; Muhabere, Elektronik ve Bilgi Sistemlerini harekât ve komuta kontrol ihtiyaçları doğrultusunda kısa, orta ve uzun vadede planlamakta, etkinliğini izlemekte, kontrol etmekte, sistemlere ilişkin gelişmeleri ve faaliyetleri takip etmektedir. Sahil Güvenlik Komutanlığının Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait sistemlerle bütünleşecek ya da bu sistemleri tamamlayacak nitelikteki muhabere, elektronik ve bilgi sistemleri ile ilgili projeleri planlamakta, öncelik ve prensipleri belirlemekte ve koordineyi sağlamaktadır. Sahil Güvenlik Komutanlığının uzun vadeli bilişim stratejisini belirlemekte; bilgi sistemleri projelerini yürütmekte; bilgi sistemlerini temin ve tedarik etmekte; bilgi sistem desteğinin (yazılım, donanım, iletişim, güvenlik ve eğitim) sağlanması maksadıyla her düzeyde bilgi otomasyon ihtiyacını saptamaktadır. Bilgi sistemleri güvenliği ile ilgili çalışmalar yürüterek bilgi sistemlerinin belirlenen emniyet esaslarına göre çalışmasını sağlayarak, bilgi güvenliğine ait politika ve ilkeleri belirlenmektedir

18 Mevcut bilgi sistemlerini işletmekte, envanterdeki bilgi sistem donanımlarının, sistem ve uygulama yazılımları ile veri iletişim hatlarının yapılandırma yönetimini yürütmekte, bilgi sistemlerinin işletme ve idamesi için birliklere ödenek planlama ve tahsislerini yapmaktadır. Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde kullanılan yazılımların güvenlik, maliyet, sağlamlık ve esneklik kapsamında değerlendirilmektedir. Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde açık kaynak kodlu uygulamaların yaygınlaştırılması çalışmalarına devam edilmektedir. Sahil Gözetleme Radar Sistemi Projesi (SGRS) Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yürütülmektedir. Proje sayesinde Sahil Güvenlik Komutanlığının yetki alanında bulunan kara sularımız dahilindeki her türlü faaliyetin takibi sağlanabilecek ve yasa dışı faaliyetlere (insan ve malzeme kaçakçılığı, düzensiz göç, yasak avcılık vb.) daha hızlı müdahale imkânı sağlanacaktır. SGRS ile Türkiye Deniz Sorumluluk Sahasının %95 inde radar kapsaması sağlanması ve deniz alanlarında yetkili diğer kamu kurumlarıyla veri paylaşımının sağlanması hedeflenmiştir. HAVELSAN A.Ş. ile 07 Mart 2013 tarihinde sözleşme imzalanmış olup, halihazırda Ön Tasarım çalışmaları devam etmektedir. Detay tasarım, kurulum ve muayene işlemlerinin tamamlanmasını takiben sistemin ilk safhasının 2017 yılı sonunda faaliyete geçmesi planlanmaktadır. Diğer safhalarıyla birlikte projenin tamamının 2023 yılında tamamlanması hedeflenmektedir. Sahil Güvenlik VHF Geniş Alan Sayısal Emniyetli Muhabere Sistemi (SAHMUS) projesi ile S.G. Karargâhları ile sahada görev yapan botlar arasında emniyetli muhabere imkanına ek olarak sayısal veri aktarımı ve araç takip imkanları kazanılmıştır. Batı Karadeniz ve Batı Akdeniz Bölgeleri proje tamamlanarak, 2013 yılında Doğu Akdeniz Bölgesindeki çalışmalara devam edilmiştir. Projenin tamamının 2017 yılında bitirilmesi hedeflenmektedir. İmralı Adası nın denizden güvenliği kapsamında teknolojik ömrünü tamamlayan mevcut radar istasyonunun yenilenmesi kapsamında kurulan radar istasyonu Aralık 2013 ayında teslim alınmıştır. Sistemin, kısa vadede denizden güvenlik görevi yapmakta olan SG Botlarını desteklemesi; orta ve uzun vadede ise Sahil Gözetleme Radar Sistemi (SGRS) Projesi ile bütünleştirilerek Marmara Denizi ndeki faaliyetlerin (Marmara Ada sından İstanbul Boğazı na kadar) izlenerek yasa dışı faaliyetlerin kesintisiz takibi ve önlenmesi amacıyla kullanılması planlanmıştır

19 (4) İnsan Kaynakları Teknolojide ne kadar değişim, dönüşüm ve ilerleme yaşanırsa yaşansın insangücü bütün sistemlerdeki önemini korumaya devam etmektedir. Bu kapsamda, S.G.K.lığı görev ihtiyaçlarına cevap verecek en uygun insangücü yapısını oluşturmak, gerçek hizmet ihtiyacına uygun nicelik ve nitelikteki personeli uygun zamanda ve en etkin yöntem ile temin etmek, ihtiyaç duyulan en üstün mesleki, zihinsel ve bedensel niteliklere sahip personeli yetiştirmek ve istihdamını sağlamak maksadıyla yürütülen faaliyetler bütünü S.G.K.lığı personel sistemini oluşturmaktadır. Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli; subay, astsubay, devlet memuru, uzman erbaş ile erbaş, er ve işçilerden oluşmaktadır. Sahil Güvenlik Komutanlığının subay ve astsubay kadroları 2005 yılına kadar tamamen Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından desteklenirken, 2013 yılı sonu itibarıyla mevcut personelin subaylarda % 7 sini, astsubaylarda %11 ini Deniz Kuvvetleri Komutanlığı mensubu personel oluşturmaktadır. Sahil Güvenlik Komutanlığının kadrolarını kendi personeli ile destekleyebileceği bir konuma gelme sürecini kısaltmak maksadıyla; Deniz Kuvvetleri Komutanlığında hâlihazırda görev yapan subay ve astsubaylardan istekli olanlar dilekçeyle başvurmaktadır. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca uygun görülüp seçilenler, Genelkurmay Başkanlığı onayı alınmasını müteakip ara rütbeden geçişler kapsamında, Sahil Güvenlik Komutanlığına geçirilmektedir. Bu yöntemin uygulanmasına, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile yapılan Protokol çerçevesinde devam edilecektir. Sahil Güvenlik Komutanlığının subay ve astsubay temin ve yetiştirme ihtiyacı ağırlıklı olarak Deniz Harp Okulu ve Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulundan karşılanmaktadır. Ayrıca ihtiyaç duyulan kadrolarda görevlendirilmek üzere lisans mezunu adaylar arasından sözleşmeli subay, ön lisans veya lisans mezunu adaylar arasından sözleşmeli astsubay temini yapılmaktadır. İhtiyaç duyulan bir kısım astsubay kaynağı ise Kara Kuvvetleri Astsubay Meslek Yüksekokulu ve Hava Astsubay Meslek Yüksekokulundan karşılanmaktadır

20 Sivil Memurlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu na tabi olarak genel idare hizmetleri, teknik hizmetler, sağlık hizmetleri, eğitim ve öğretim hizmetleri, yardımcı hizmetler ve avukatlık hizmetleri sınıflarında değişik unvanlarda istihdam edilmekte olup açıktan, kurumlar arası naklen atanma ve istifa/emeklilerin yeniden memuriyet görevine atanması yolu ile temin edilmektedir. Uzman erbaşlar ile ilgili temin işlemleri 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu ve Uzman Erbaş Yönetmeliği ne göre yürütülmektedir. Ayrıca, 4857 sayılı İş Kanununa tabii olarak işçi ihtiyacı karşılanmaktadır. T.S.K. Kurumsal İtibar Yönetimi Projesi kapsamında, personelin bilgi birikim ve kültür seviyesini yükseltmek üzere, her biri ülkemizin önde gelen isimlerinden olan konuşmacılar tarafından toplumsal ve yönetimsel gelişmeler hakkında bilgi verilerek kurumsal gelişimin devamlılığının sağlanması maksadıyla konferanslar düzenlenmektedir

21 (5) Sunulan Hizmetler Her türlü kaçakçılık, yasa dışı su ürünleri avcılığı, balık çiftlikleri denetimi, yasa dışı kumculuk, yasa dışı göç hareketlerini önlemeye yönelik olarak sürekli, dinamik ve etkin denetimler sürdürülmüştür. Ülkemizde, arama kurtarma faaliyetleri Türk Arama Kurtarma Yönetmeliği ve Ulusal Arama Kurtarma Planı esasları dâhilinde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü Ana Arama ve Kurtarma Koordinasyon Merkezinin genel koordinatörlüğünde yürütülmektedir. Türk Arama Kurtarma Bölgesi nde kıyılardan itibaren deniz sahalarındaki arama kurtarma faaliyetlerinin koordinatörlük görevi ise Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından icra edilmektedir. Uluslararası Denizcilik Örgütü tarafından öngörülen her türlü muhabere imkân ve kabiliyetine sahip olan Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından, Türk Arama Kurtarma Bölgesi içerisinde alınan her türlü tehlike sinyallerine en kısa sürede reaksiyon gösterilmektedir

22 Kardak Kayalıklarının 24 saat üzerinden koruma ve gözetlenmesine devam edilmektedir. (a) Deniz Çevresinin Korunması ve Deniz Kirliliğinin Önlenmesi Gemi ve deniz araçlarından kaynaklanan deniz kirliliğinin tespit ve kontrolüne yönelik 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında yayımlanan 21 Haziran 2006 tarihli Yetki Devri Genelgesi ile denizlerde denetim yetkisi; sınırları belirtilen alanlarda İstanbul, Kocaeli, Antalya ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlıkları, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Bağlısı Liman Başkanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığına verilmiştir. Bahse konu Genelge 06 Haziran 2011 tarihli ve 2011/9 sayılı Yetki Devri Genelgesi ile yenilenerek Komutanlığımızın yetkili olduğu konular genişletilmiş, deniz kirliliği kontrolüne ilave olarak gemi atıklarına ilişkin bilgi ve belge kontrolü (atık transfer formu/mavi kart) kapsamında idari para cezası kesme yetkisi verilmiştir. Deniz kirliliğine zamanında müdahalenin önemi, suça ilişkin iz ve delillerin toplanması, uygulanan idari müeyyidelerin muhataplarınca açılacak idari davalarla iptalinin önlenmesi açısından son derece önemli olduğu kuşkusuzdur. Deniz kirliliğine ilişkin deliller hava ve deniz şartlarında çok çabuk kaybolabildiğinden tespitlerin en kısa sürede yapılması ve delillerin yok olmadan toplanması gerekmektedir. Sahil Güvenlik Komutanlığı deniz kirliliği tespit ve denetimlerindeki tüm süreçleri etkinlikle gerçekleştiren bir yapıya sahiptir

23 Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından deniz kirliliğine yönelik tespitler; Vatandaşlar ile diğer gemi ve uçaklardan gelen ihbarlar (telefon- ALO 158, e-posta), SG hava unsurları faaliyetleri, SG su üstü unsurları faaliyetleri ile koordineli olarak yapılmaktadır. Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları tarafından Komutanlığımız sorumluluk sahasında tespit edilen deniz kirliliklerinde, delil amacıyla video/fotoğraf çekimleri yapılmakta, numuneler alınarak, tutanaklar düzenlenmekte ve idari para cezası uygulanmaktadır. Komutanlığımızın sorumluluk sahasının dışında tespit edilen deniz kirlilikleri ise delilleri ile beraber yasal işlem yapılmak üzere yetkili diğer kurumlara bildirilmektedir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, denizlerde kurulan balık çiftliklerinin 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu Kanun kapsamında yayımlanan ilgili mevzuat gereğince denetlenerek gerekli yasal işlemlerin uygulanması konusundaki denetim yetkisi 27 Temmuz 2010 tarihli ve 2010/11 sayılı Yetki Devri Genelgesi ile Sahil Güvenlik Komutanlığına devredilmiştir. Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları tarafından Genelgenin yayımından itibaren ilgili Genelge çerçevesinde balık çiftliklerine yönelik olarak denetim ve kontroller yapılmakta, gerekli yasal işlemler uygulanmaktadır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, denizlerimizde bulunan gemi ve deniz araçlarından kaynaklanan gürültünün 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu Kanun kapsamında yayımlanan ilgili mevzuat gereğince denetlenerek gerekli yasal işlemlerin uygulanması konusundaki denetim yetkisi 23 Temmuz 2010 tarihli Yetki Devri Genelgesi ile Sahil Güvenlik Komutanlığına devredilmiştir

24 Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları tarafından Genelge nin yayımından itibaren söz konusu Genelge çerçevesinde gürültü kirliliğine yönelik olarak denetim ve kontroller yapılmakta, gerekli yasal işlemler uygulanmaktadır. Sahil Güvenlik Komutanlığı kısaca Acil Müdahale Kanunu olarak adlandırılan 5312 sayılı Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanunu ile görev verilen üç kurumdan birisidir. Acil Müdahale Kanunu ile Sahil Güvenlik Komutanlığına acil müdahale gerektiren deniz kirliliği olaylarında asayiş ve kolluk görevlerini icra etme görevi verilmiştir. Bununla birlikte Sahil Güvenlik Komutanlığı acil müdahale gerektiren bir deniz kirliliği olayında ihbarın alınması, deniz kirliliğinin tespiti, sahanın ilk kontrollerinin yapılması, havadan yayılımın izlenmesi ve ilgili diğer kurumlara alana müdahale konusunda strateji belirlenebilmesi için bilgi aktarımı ile müdahaleye yönelik yürütülen çalışmalar esnasında sahanın emniyetinin sağlanması konularında önemli faaliyetler icra etmektedir. (b) Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması (I) Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında icra edilen görevler; Deniz alanlarında kültür ve tabiat varlıklarını meydana çıkarmak üzere izinsiz ve ruhsatsız olarak araştırma, sondaj ve kazı yapılmasına engel olmak,

25 Bakanlar Kurulu tarafından tespit edilerek yayımlanan korunması gerekli kültür ve tabiat varlıklarının bulunduğu dalışa yasak sahalarda dalış yapılmasını engellemektir. (II) Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu kapsamında icra edilen görevler; Deniz turizmi faaliyetleri, turizm amaçlı sportif faaliyetler ile dalış ve diğer su altı faaliyetlerinin; İlgili mevzuatına uygun icra edilip edilmediği, Dalış ve diğer su altı faaliyetlerinin dalışa yasak sahalar dışında gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği, Deniz turizmi faaliyetleri, turizm amaçlı sportif faaliyetler ile dalış ve diğer su altı faaliyetlerini icra edecek Türk ve yabancı uyruklu kişilerin Türk kara sularında ilgili mevzuat kapsamında gerekli izinleri almış olup olmadığı, Söz konusu faaliyetlere ilişkin seyir emniyeti, faaliyette bulunan kişilerin can ve mal güvenliğine yönelik gerekli kuralların yerine getirilip getirilmediği, gerekli önlemlerin alınıp alınmadığı ve faaliyetlerde kullanılan teknelerin ve tekne personelinin belgelerinin tam ve uygun olup olmadığı kontrol edilmekte, gerekli denetimi yapmakta ve yasa dışı bir faaliyet gerçekleştirildiğinin tespiti durumunda ilgili kişi/tekneye gerekli yasal işlemin uygulanması maksadıyla uygulanacak yasal işlemin türüne göre ilgili İl/İlçe Turizm Müdürlükleri ve Liman Başkanlıklarına sevk edilmektedir. Dalış yapan kişilerin, dalış organizasyonu yapan dalış merkezlerinin ve denizlerde yürütülen diğer su üstü ve su altı faaliyetlerin, faaliyette kullanılan teknelerin ilgili mevzuatta belirtilen kurallara uyup uymadığı titizlikle kontrol edilmektedir

26 (c) Yasa Dışı Su Ürünleri Avcılığının Önlenmesi Canlı deniz kaynaklarının korunması, yasa dışı su ürünleri avcılığının önlenmesi amacıyla 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu nun 33 üncü maddesi gereğince, Sahil Güvenlik Komutanlığınca yapılan kontroller ülkemiz denizlerinde bulunan canlıların korunması ve bilinçsiz avcılığın önüne geçilmesi adına büyük bir özveri ve titizlikle icra edilmektedir. Sahil Güvenlik Komutanlığı bağlısı unsurlar tarafından balıkçı gemilerinde; gerekli belgelerin, ağ göz açıklığının, avlanma sahası ve zamanının, avcılık türüne göre değişen teknik koşulların, su ürünlerinin avlanabilir asgari boy/ağırlıklarının ve avlanması tamamen yasak olan cins ve türlerin kontrolü yapılmaktadır. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yürütülen Su Ürünleri Sektörünün Avrupa Birliği (AB) Müktesebatına Yasal ve Kurumsal Uyumu Projesi kapsamında balıkçı gemilerinin uydu tabanlı sistemlerle izlenmesine olanak sağlayan ve 2007 yılında kurulumu tamamlanan Balıkçı Gemileri İzleme Sistemi vasıtasıyla 2013 yılında orkinos avcılığı ve taşımacılığı yapan, Türk ve yabancı bayraklı balıkçı gemileri izlenmiştir. İzleme faaliyeti, Orkinos sezonu olan 26 Mayıs-15 Ağustos 2013 tarihlerinde özellikle avcılık izni verilen orkinos av ve taşıma gemileri üzerinde yoğunlaşmaktadır

27 Sahil Güvenlik Komutanlığı; Atlantik Ton Balıklarını Koruma Uluslararası Komisyonu (ICCAT) kapsamında yer alan Müşterek Denetim Programı çerçevesinde 26 Mayıs-15 Ağustos 2013 tarihleri arasında 51 adet Sahil Güvenlik Botu ve 182 denetim yetkisine sahip personel ile uluslararası sularda orkinos avcılığı kapsamında balıkçı gemilerin kontrol/denetimlerini icra etmiş ve düzenlenen raporlar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı koordinesiyle ICCAT Komisyonuna bildirmiştir

28 (ç) Yasa Dışı Göçün Önlenmesi 2013 yılı içinde tespit edilen 277 yasa dışı göç olayında, yasa dışı göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca yakalanarak Emniyet Genel Müdürlüğünün ve Jandarma Genel Komutanlığının ilgili birimlerine teslim edilmiştir yılında ülkemiz üzerinden, Avrupa Birliği üyesi ülkelere, deniz yoluyla yasa dışı geçiş yaparken yakalanan yasa dışı göçmen ve tespit edilen olay sayısında bir önceki yıla nazaran büyük oranda artış yaşandığı gözlenmiştir. Bu artışın; Suriye de yaşanan olayları ve Türkiye-Yunanistan sınırında alınan önlemler ile ilgili olduğu değerlendirilmektedir. YILLARA GÖRE YAKALANAN YASA DIŞI GÖÇMEN SAYILARI

29 (d) Arama Kurtarma Sahil Güvenlik Komutanlığının en önemli görevi olan can ve mal emniyetiyle ilgili aramakurtarma faaliyetlerinin etkinliğinin artırılması kapsamında çeşitli çalışmalar yürütülmektedir. Tüm dünyada can kurtarma konusunda önemli gelişmeler yaşanmakta ve son derece büyük bir değişim gözlenmektedir. Gelişen teknoloji, arama kurtarma alanındaki faaliyetlere de hızla yansımakta ve ülkelerin bu alandaki gelişmeleri yakından takibini zorunlu kılmaktadır. Tüm unsurlarını Arama Kurtarma Birliği olarak tefrik eden Sahil Güvenlik Komutanlığının, teçhizat tedarik faaliyetlerindeki önceliği daima arama kurtarma olmaktadır

30 Arama kurtarma faaliyetlerinde Sahil Güvenlik Komutanlığının vizyonu; Türk Arama Kurtarma Bölgesi içerisinde tehlikeye maruz kalan insanları mümkün olan en kısa sürede kurtarmak ve deniz arama kurtarma konusunda uluslararası standartların üzerinde örnek bir teşkilat olmaktır Yılları Denizde Arama Kurtarma İstatistikleri Yıllar Olay Sayısı Kurtarılan İnsan Kurtarılan Tekne Ölü Bulunan İnsan

31 (6) 2013 Yılında Yapılan Denetimler Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca 01 Ocak- 31 Aralık 2013 tarihleri arasında toplam 289 adet deniz kirliliği tespitinde bulunulmuştur. Deniz kirliliğine sebep olan 209 gemi ve deniz aracına TL idari para cezası uygulanmıştır. Diğer kurumların yetki sahasında tespit edilen 80 adet deniz kirliliğinin 48 adedi Büyükşehir Belediye Başkanlıklarına, 16 adedi ilgili Liman Başkanlıklarına, 15 adedi Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine elde edilen deliller ile birlikte yasal işlem yapılması için gönderilmiştir. Bahse konu tüm bilgiler Çevre ve Şehircilik Bakanlığına düzenli olarak altı aylık raporlar şeklinde gönderilmiştir. Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca 01 Ocak- 31 Aralık 2013 tarihleri arasında 154 adet balık çiftliği kontrol edilmiş, 6 adet balık çiftliğine genelge kapsamında TL idari para cezası uygulanmıştır. Balık çiftliklerine yönelik yapılan denetimlerde tespit edilen hususlar ilgili mevzuat kapsamında hem gerektiğinde hem yasal işlem uygulanması hem de bilgilendirme amacıyla ilgili İl Çevre ve Şehircilik Müdürlükleri ve İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine gönderilmektedir. Stratejik önemi haiz tesislerin ve Türk Boğazlarından geçen ham petrol, likit doğalgaz ve tehlikeli, yanıcı, patlayıcı madde taşıyan 1092 geminin terörist saldırılara ve sabotajlara karşı denizden güvenliği sağlanmıştır

32 2013 yılı içerisinde 647 adet arama-kurtarma faaliyeti icra edilmiş insan hayatı ve 174 tekne kurtarılmıştır. Sahil Güvenlik Botları ile gemi ve tekne kontrol edilerek bunların adedi savcılıklara sevk edilmiştir. Sahil Güvenlik Komutanlığının sahip olduğu unsurlar ile yasa dışı avcılıkla mücadele konusunda 2013 yılı içerisinde yapılan denetim ve kontrollerde, 3765 kişi ya da gemiye toplam ,00 TL idari para cezası kesilmiştir

33 Sorumluluk sahalarımızda Sahil Güvenlik Komutanlığı Botlarınca 2013 yılı icra edilen seyirler sırasında Adet Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu denetimi yapılmış, bu denetimler neticesinde 20 akaryakıt kaçakçılığı olayında 1.465,3 ton kaçak akaryakıt ele geçirilmiştir. Olaya adı karışan şahıs ve gemi/tekneler Cumhuriyet Savcılıklarına sevk edilmiştir yılı içinde Gümrük ve Tekel Maddeleri Kaçakçılığı kapsamında paket sigara, adet elektronik sigara ve aparatı, 64 şişe içki, 15,5 kg peynir ve 19 paket fermuar tutacağı, 435 kalem denizcilik malzemesi, 124 adet oto yedek parça, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör ve 4 adet mermi ve 4 adet amfora ele geçirilmiştir

34 ç. D iğer H u s u s l a r (1) Radyo Sahil Güvenlik FM Faaliyetleri Sahil Güvenlik Komutanlığının, Ege deki sesi SG Radyo Yayın Merkezi, İzmir merkez başta olmak üzere Küçükkuyu/Çanakkale ile Kuşadası Körfezi nde Mhz. frekansından 24 saat kesintisiz yayın yapmaktadır. Artan teknik imkanları ve yapmış olduğu programlar ile dinleyen sayısını her geçen gün arttıran radyomuz; Sahil Güvenlik Komutanlığının görev ve sorumlulukları kapsamında Ege Denizinde meydana gelen olaylar hakkında bilinmesi gerekenler (yasa dışı göç olayları, kayıp/çalıntı motor bilgileri, kaçakçılık, yasa dışı su ürünleri avcılığı vb.) ile dalışa ve avcılığa yasak saha bilgilerini, denizlere ait hava tahmin raporlarını, kanunlar, tebliğler, sirküler, deniz sporları, marinalar, çevre kirliliği konuları ile ülkemizde ve dünyada öne çıkan haberleri dinleyenlerine ulaştırmakta, müzik ve kültür içerikli programlar hazırlayarak halkımız tarafından Sahil Güvenlik Komutanlığının daha iyi tanınmasına, varlığımızın hissettirilerek her zaman yanlarında olduğumuz bilincinin oluşturulması çabasına devam etmektedir. Milli günler ve bayramlarda özel programlar hazırlanmakta, stüdyoya davet edilen konuklar ile yapılan söyleşilerle bu etkinliklere iştirak edilmektedir. Ayrıca deniz güvenliği ve deniz ile ilgili her türlü konunun bizzat ilgilisi tarafından anlatılması amacıyla konusunda uzman konuklara programlarda yer verilmektedir. Yayınlarımız radyomuzun yayın ilkeleri doğrultusunda, halkın beğeni, istek ve eğilimleri de göz önünde bulundurularak sürdürülmektedir

35 (2) Toplumun, Turizmcilerin ve Balıkçıların Bilgilendirilmesi Faaliyetleri Denizlerin ve denizel kaynakların korunmasında yasaların tek başına etkili olamayacağı düşüncesinden hareketle, balıkçıların, turizmcilerin ve halkın bilinçlendirilmesi için Bilgilendirme Toplantıları icra edilmektedir. Bahse konu toplantılar; Sahil Güvenlik Komutanlığının icra ettiği faaliyetler hakkında bölge halkının bilgilendirilmesine ve karşılıklı sorunların tartışılmasına olanak sağlamaktadır. Bu amaçla sivil kuruluş ve meslek temsilcilerinin katılımı ile icra edilen toplantılarda özellikle yasa dışı faaliyetlerin önlenmesine yönelik olarak balıkçılık ve turizm faaliyetleriyle ilgilenen vatandaşlar ve balık çiftlikleri sahipleriyle koordine kurulmaktadır. Toplantılarda; katılımcılara mevzuat ve yapılan uygulamalar hakkında bilgi verilmekte ve ayrıca yasa dışı su ürünleri avcılığı ve canlı kaynakların korunması konusunda Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından hazırlanan broşürler halkın ve balıkçıların bilgilendirilmesi amacıyla dağıtılmaktadır

36 2013 yılı içerisinde Sahil Güvenlik Komutanlığının sorumluluk sahasında icra edilen 178 toplantıya toplam 3547 kişi katılmıştır. Şahıslar tarafından internet adresinden Komutanlığımıza bildirilen İhbar ve Bilgi Edinme Talepleri kapsamında gerekli çalışmalar yapılarak konu hakkında ilgili şahıslara gerekli bilgilendirmeler yapılmaktadır

37 Denizlerimizdeki biyolojik çeşitliliğin ve nesli tükenmekte olan deniz canlılarının korunması konularında da çalışmalarımız devam etmektedir. Nesli tehlike altında bulunan türlerin korunması konusunda büyük hassasiyet gösterilmekte ve bu maksatla oluşturulmuş komisyonlarda faal olarak görev yapılmaktadır. Sahil Güvenlik Komutanlığının deniz kirliliği ile mücadele konusundaki etkinlikleri bunlarla sınırlı kalmamaktadır. Komutanlığımız, gelecek nesiller olan çocukların deniz kirliliğine yönelik ilgisini ve bilinç düzeyinin artırılmasının gerçek anlamda denizlerin korunması ve kirlilik ile mücadeledeki öneminin farkında olduğundan her yıl Dünya Çevre Günü olan 05 Haziranda düzenlenen Deniz Çevresini Koruma Kampanyası na özellikle ilköğretim çağındaki çocuklarımızın etkin katılımını sağlamaktadır. 05 Haziran 2013 tarihinde Deniz Çevresini Koruma Kampanyası Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığı bünyesinde gerçekleştirilmiştir

38 (3) Uluslararası Etkinlik/Faaliyetler: (a) 14 üncü Sahildar Ülkeler Sahil Güvenlik/Sınır Birlikleri Komutanlar Toplantısı: 14 üncü Karadeniz e Sahildar Ülkeler Sınır ve Sahil Güvenlik Teşkilatları Liderler Toplantısı ile Romanya ile Sahil Güvenlik Alanında İkili İş Birliği Toplantısı Kasım 2013 tarihinde Romanya Sınır Polisi Teşkilatı ev sahipliğinde Romanya/Köstence de icra edilmiştir. İcra edilen toplantı ile Karadeniz e Sahildar Ülkeler Sınır ve Sahil Güvenlik İş Birliği Forumu (Black Sea Littoral States Border ve Coast Guard Cooperation Forum-BSCF) Dönem Başkanlığı Bulgaristan dan Romanya ya devredilmiştir. Ekim 2012-Aralık 2013 dönemindeki BSCF faaliyetleri kapsamında Bulgaristan da Harekâta Yönelik Durum Analizi ve Bilgi Değişiminin Geliştirilmesi konulu Çalışma Grubu Toplantısı, Türkiye de Karadeniz de Deniz Güvenliği ve Seyir Emniyeti konulu Çalışma Grubu Toplantısı, RF de Otomatik Bilgi Değişim Sistemi (Automated Information Exchange System- AIES) Üzerinden Bilgi Değişimi ve Bilgi Sistemlerinin Geliştirilmesi konulu Çalışma Grubu Toplantısı, Romanya da Karadeniz de Risk Profillerinin Geliştirilmesi konulu Çalışma Grubu Toplantısı icra edilmiştir. Söz konusu toplantılara ilave olarak Black Sea Hawk 2013 Tatbikatı 30 Haziran-04 Temmuz 2013 tarihleri arasında Bulgaristan Sınır Polisi Teşkilatı koordinesinde icra edilmiştir

39 (b) Diğer Uluslararası Faaliyetler Sahil Güvenlik Komutanlığı olarak 2013 yılı Dış Askerî İlişkiler ve Yurt Dışı Geçici Görev Planı kapsamında Azerbaycan, Gürcistan, Ukrayna, Yunanistan, Romanya, Rusya Federasyonu ile Sahil Güvenlik alanında iş birliği toplantıları icra edilmiş ve karşılıklı gemi ziyaretleri ve personel mübadeleleri yapılmıştır. Komutanlığımız tarafından İspanya ev sahipliğinde Haziran 2013 tarihleri arasında Akdeniz de Güvenlik ve Emniyet Senaryoları başlığı altında icra edilen Akdeniz Sahil Güvenlik Faaliyetleri Forumuna (MedCGFF) iştirak edilmiştir. Sahil Güvenlik Komutanlığı yine görevleri gereğince, Uluslararası Denizcilik Örgütü, Atlantik Ton Balıklarını Koruma Uluslararası Komisyonu (ICCAT) benzeri uluslararası organizasyonların toplantılarına da iştirak etmektedir. SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞININ İKİLİ İLİŞKİLERDE BULUNDUĞU ÜLKELER ABD Arnavutluk Azerbaycan BAE Bangladeş Bulgaristan Gürcistan Hırvatistan İtalya Mısır Pakistan Romanya Rusya Fed. Suriye Tunus Türkmenistan Yunanistan Yemen Ukrayna (c) Avrupa Birliği Kapsamındaki Faaliyetler Avrupa Birliği (AB) Bakanlar Konseyinin 03 Ekim 2005 tarihli kararına istinaden ülkemiz ile AB arasında başlamış bulunan tarama-müzakere süreci kapsamında; Adalet, Özgürlük ve Güvenlik (24 üncü fasıl), Balıkçılık (13 üncü fasıl) ve Çevre (27 nci fasıl) başlıklarında yürütülen çalışmalarda Komutanlığımız doğrudan yer almıştır. Bunlara ilave olarak, Yargı ve Temel Haklar, Taşımacılık Politikası, Enerji, Trans Avrupa Şebekeleri gibi fasıllarla ilgili çalışmalara ise Komutanlığımız, görüşlerini bildirmek veya toplantı seminer, çalıştay ve benzeri faaliyetlere iştirak etmek suretiyle katılım sağlamıştır. Entegre Sınır Yönetimi Aşama-2 projesi kapsamında 10 kontrol bot tedarik işlemleri tamamlanarak SGK.lığı envanterine girmiştir. Aynı proje kapsamında alınması planlanan 10 termal kameranın geçici kabul belgesi Merkezi Finans ve İhale Birimi tarafından imzalanmış olup, sözleşme gereği kullanıma alınmıştır yılı içinde Avrupa Birliği Teknik Destek ve Bilgi Değişim Ofisi (TAIEX) desteğinden yararlanılarak Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerde Balıkçılığın İzlenmesi ve Denetimi ve Deniz Yoluyla Gerçekleştirilen Yasa Dışı Göçün Önlenmesi ve AB Uygulamaları konulu 2 çalıştay gerçekleştirilmiştir

40 Avrupa Birliği faaliyetleri kapsamında TAIEX (Teknik Destek ve Bilgi Değişim Ofisi) desteği kullanılarak Sahil Güvenlik Komutanlığı personelinin bilgi ve tecrübelerinin artırılmasına ve ilgili konularda Avrupa da yapılan uygulamalar hakkında bilgilendirme çalışmalarına devam edilmektedir. 2. AMAÇ ve HEDEFLER a. İdarenin Amaç ve Hedefleri Sahil Güvenlik Komutanlığının amacı, gerek uluslararası ortamda gerekse egemenlik alanımız olan sahil ve kara sularımızda gittikçe önem kazanan deniz güvenliği, deniz emniyeti, ticari trafiğin kontrol ve takibi, kıyıların güvenliği, yasa dışı göç, arama kurtarma ve deniz çevresinin korunmasıdır. Sahil Güvenlik Komutanlığının yapısının boyutuna ilişkin hedef ise, vizyonu doğrultusunda; değişim ve gelişimde öncü, ileri teknoloji ürünü imkânlara sahip, denizlerimizde güven veren, etkin, dünyada örnek alınan ve saygın bir Komutanlık olmanın yanı sıra deniz yetki alanlarında, ulusal ve uluslararası hukuku etkin kılmak, can ve mal güvenliğini sağlayacak deniz/hava gücüne erişmektir. Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı çağdaş teknolojiden istifade ederek imkan ve kabiliyetlerini geliştirerek, son yılarda yapılan ve önümüzdeki yıl içinde yapılacak yatırımlarla, sahil ve kara sularımız ile Türk Münhasır Ekonomik Bölgemizde söz sahibi olabilecek bir yapıya kavuşma yolundadır. İnşası devam eden ve sözleşmeye bağlanan platformlarla, bu yönde önemli bir mesafe alınmıştır. Bu kapsamda; Denizde arama kurtarma etkinliğimizi artırmak maksadıyla; ağır deniz ve hava şartlarında görev yapabilecek, helikopterli, 4 adet 1700 Tonluk Sahil Güvenlik Arama Kurtarma Gemilerinin ikisi 04 Nisan 2013 tarihinde, 3 üncü gemi 20 Kasım 2013 tarihinde teslim alınmış olup, 4 üncü geminin teslim alınmasına yönelik test faaliyetlerine devam edilmektedir. Bunlara ilave olarak Sahil Güvenlik Komutanlığının harekât ihtiyaçları gereği sekiz 600 Sınıfı Sahil Güvenlik Gemi tedarikine yönelik proje çalışmalarına devam edilmektedir

41 Toplam 18 adet KAAN-19 Sınıfı Ani Müdahale Botunun teminine yönelik olarak başlatılan proje kapsamında, ilk 10 bot envantere alınmış, diğer botların inşa faaliyetlerine Yonca Onuk A.O. tersanesinde devam edilmektedir. Proje takvimine göre botların 2016 yılına kadar her yıl 4 adet olmak üzere tedariki planlanmış olup, ilk bot olan TCSG Eylül 2006; TCSG-20, 20 Nisan 2012; TCSG-21, 05 Haziran 2012; TCSG-22, 14 Ağustos 2012 tarihinde; TCSG-23, 28 Kasım 2012; TCSG-24, 24 Şubat 2012; TCSG-25, 14 Haziran 2013; TCSG-26, 20 Eylül 2013; TCSG-27, 27 Kasım 2013 ve TCSG-28, 26 Şubat 2014 tarihinde hizmete girmiştir. Diğer botların inşasına planlandığı şekilde devam edilmektedir. Sahil Güvenlik Komutanlığı envanterindeki 10 adet SAR 33 sınıfı bottan 5 adedine ait ekonomik ömrünü tamamlamış olan tahrik sistemleri ve yardımcı sistemlerin yenilenerek, büyük tekne onarımı uygulanması ve böylelikle SAR 33 sınıfı botların faal kalma yüzdelerinin ve mevcut intikal süratinin yükseltilerek görev etkinliğinin artırılması, botların bakım, onarım, işletme ve idame maliyetlerinin düşürülmesi, yüksek deniz durumlarında meydana gelebilecek olası tekne zafiyetlerinin önlenmesi maksadıyla başlatılan projede SSM tarafından TÇD (Teklife Çağrı Dokümanı) yayımlanmış, Temmuz 2012 Savunma Sanayii İcra Komitesi kararına istinaden Ocak 2013 de sözleşmesi imzalanmıştır. 11 Nisan 2013 tarihinde avans ödemesi yapılmış olup, sözleşme yürürlüğe girmiştir. İlk iki botun 07 Şubat 2014 tarihinde modernizasyona alınması planlanmıştır

42 Entegre Sınır Yönetimi kapsamında, 1.lot Supply Of Land And Border Surveillance Equipments In Pilot And Prototype Locations In Turkey TR kontrat numarası ile 30 Mart 2012 tarihinde Hazine Müsteşarlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi ile yüklenici DEARSAN Gemi İnş.San.Tic.A.Ş. arasında proje sözleşmesi imzalanmıştır. Proje kapsamında 10 adet alüminyum gövdeli bot ARES Tersanesi / Antalya da üretilmiştir. Botların Kabul Töreni 06 Aralık 2013 tarihinde icra edilmiştir. 09 Ocak 2014 tarihi itibarı ile tüm botlar konuş yerlerinde teslim alınmıştır. Mevcut imkân ve kabiliyetlerimizi geliştirmek üzere ağır hava şartlarında görev icra edebilecek, 6 adet (4+2 adet opsiyonlu) Çok Maksatlı Sahil Güvenlik Helikopterinin temin çalışmaları kapsamında SSM tarafından TÇD (Teklife Çağrı Dokümanı) yayımlanmış olup Uluslararası ihale usulü ile temin çalışmalarına devam edilmektedir. Mevcut arama kurtarma helikopterlerimize ilave olarak, Sahil Güvenlik uçaklarımızın keşif-gözetleme, çevre kirliliği tespit ve arama kurtarma görevlerine yönelik cihaz ve sistemler ile donatılmasına ilişkin başlatılan proje tamamlanmış ve uçakların tümü Mart 2013 itibarıyla envantere alınmıştır

43 Sahil Gözetleme Radar Sistemi (SGRS) projesinin 7 Mart 2013 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 6 Ocak 2014 tarihi itibarıyle adada bulunan Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait İmralı Sahil Gözetleme Karakol Komutanlığının görevleri teslim alınmıştır. Sahil Güvenlik Komutanlığı, yürüttüğü projeler ve iyi eğitilmiş personeli ile görevlerini etkin bir şekilde icra ederek, denizlerimizde insanların aklına gelecek ilk kurum olmak, hedefleri doğrultusunda ilerlemektedir

44 b. Temel Politikalar ve Öncelikler: Sahil Güvenlik Komutanlığı temel politikası Türkiye Cumhuriyeti nin bütün sahillerinde, iç suları olan Marmara Denizi, İstanbul ve Çanakkale Boğazlarında liman ve körfezlerinde, kara sularında, münhasır ekonomik bölgesi ile ulusal ve uluslararası hukuk kuralları uyarınca egemenlik ve denetimi altında bulunan deniz alanlarında organize suçlar, yasa dışı göç, deniz haydutluğu, akaryakıt kaçakçılığı, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı ile güvenlik ve can emniyetini sağlamak, gelecek nesillere tertemiz ve masmavi denizler bırakmaktır. Bu temel politika çerçevesinde Sahil Güvenlik Komutanlığının öncelikleri; (1) Görev ihtiyaçlarına cevap verecek nitelik ve nicelikte insan kaynağına ulaşmayı hedefleyen etkin modern ve insan merkezli bir personel yönetim sistemi geliştirmek. (2) Görev ihtiyaçları doğrultusunda her türlü risk ve tehdide karşı kesintisiz mücadele edebilecek, beka ve hareket kabiliyeti yüksek, profesyonel bir kuvvet yapısı oluşturmak. (3) Mavi Vatan dediğimiz deniz yetki alanlarında ülkemizin hak ve menfaatlerini korumanın yanı sıra can ve mal emniyetini sağlamak ve kaçakçılıkla mücadele imkan ve kabiliyetini güçlendirmek. (4) Modern bir kolluk kuvveti olarak denizlerimizde görev ve hizmet etkinliğinin ve kalitesinin artırılması için gerekli projeleri bilimsel analizlere dayalı olarak hayata geçirmek. (5) Dünya Sahil Güvenlik teşkilatları ile ilişkileri geliştirmek ve iş birliğini artırmak. (6) Sahil Güvenlik Komutanlığının denizcilik bilincini en üst düzeye çıkarmak ve gelecek kuşaklara bu bilinci aktarmaktır

48 Türk Silahlı Kuvvetleri Dayanışma Vakfı 54 Su Altı Gezegeni 56 İnsan. Miras

48 Türk Silahlı Kuvvetleri Dayanışma Vakfı 54 Su Altı Gezegeni 56 İnsan. Miras İÇİNDEKİLER Sahil Güvenlik Komutanlığı 2011 Yılı Faaliyet Özeti 6 Sahil Güvenlik Komutanlığı 2010-2011 Eğitim Dönemi Başarılı Birlikleri 8 Mavi Vatan ın Koruyucu Kalkanı Sahil Güvenlik Komutanlığı 10 OPV

Detaylı

DÜNYA SAHİL GÜVENLİK TEŞKİLATLARI

DÜNYA SAHİL GÜVENLİK TEŞKİLATLARI Hazırlayan T.C. Sahil Güvenlik Komutanlığı Basım Koordinatörü Dz.Bnb. Ercan BİCAN Grafik & Tasarım Tek.Bçvş. Onur Melih DERELİ Mustafa BUÇAN Selman ÇELİK Baskı & Cilt Deniz Basımevi Müdürlüğü Pendik /

Detaylı

Mustafa Kemal ATATÜRK

Mustafa Kemal ATATÜRK Her mutluluğun ve her faaliyetin ve bilhassa iktisadî ve ticarî gelişmelerin ilk şartı, huzur ve sükûn ile emniyet ve asayişin, bozulması mümkün olmayan bir güçte bulunmasıyla mümkündür. Mustafa Kemal

Detaylı

SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI

SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI Faaliyet Raporu 2013 SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI 2013 Faaliyet Raporu Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir. 2 SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI 2013 Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER

Detaylı

Mustafa Kemal ATATÜRK

Mustafa Kemal ATATÜRK Her mutluluğun ve her faaliyetin ve bilhassa iktisadî ve ticarî gelişmelerin ilk şartı, huzur ve sükûn ile emniyet ve asayişin, bozulması mümkün olmayan bir güçte bulunmasıyla mümkündür. Mustafa Kemal

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 MALİ YILI FAALİYET RAPORU GENEL KOORDİNATÖR Ali BAŞTÜRK

Detaylı

Mustafa Kemal ATATÜRK

Mustafa Kemal ATATÜRK Her mutluluğun ve her faaliyetin ve bilhassa iktisadî ve ticarî gelişmelerin ilk şartı, huzur ve sükûn ile emniyet ve âsâyişin, bozulması mümkün olmayan bir güçte bulunmasıyla mümkündür Mustafa Kemal ATATÜRK

Detaylı

DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI STRATEJİK PLÂNI (2009-2013)

DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI STRATEJİK PLÂNI (2009-2013) DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI STRATEJİK PLÂNI (2009-2013) 1 BAKANIN SUNUŞU Avrupa, Orta Asya ve Orta Doğu arasında doğal bir köprü konumunda bulunan ülkemiz, 8.333 km kıyı şeridine ve Karadeniz ülkelerinin dünyayla

Detaylı

SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI

SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI Faaliyet Raporu 2012 Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir. 2 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 3 TABLO VE ŞEKİLLER 4 KISALTMALAR 5 BAKAN IN SUNUŞU 6 ÖNSÖZ 7 I. GENEL BİLGİLER

Detaylı

SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI

SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI Faaliyet Raporu 2014 Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir. 2 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 3 TABLO ŞEKİL VE GRAFİKLER 4 TABLOLAR 4 ŞEKİLLER 4 GRAFİKLER 4 KISALTMALAR 5 BAKAN

Detaylı

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2011 T.C. MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIπI 2011 YILI FAALİYET RAPORU Ankara-2012 İÇİNDEKİLER 1. BAKAN SUNUŞU 1. BAKAN SUNUŞU 1 6 a. Yetki, Görev ve Sorumluluklar 6 b. İdareye İlişkin Bilgiler 18

Detaylı

SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI

SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI 2006 ANKARA NİSAN 2007 harp sanayii tesisatımızı daha ziyade inkişaf ve tevsi için alınan tedbirlere devam edilmeli ve endüstrileşme mesaimizde de ordu ihtiyacı ayrıca göz

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL KOORDİNATÖR

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL KOORDİNATÖR T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL KOORDİNATÖR Ali BAŞTÜRK Emniyet Genel Müdür Yardımcısı V. Mülkiye Başmüfettişi

Detaylı

TÜRKĠYE NĠN ENTEGRE SINIR YÖNETĠMĠ STRATEJĠSĠNĠN UYGULANMASINA YÖNELĠK EYLEM PLANI GELĠġTĠRĠLMESĠNE DESTEK PROJESĠ

TÜRKĠYE NĠN ENTEGRE SINIR YÖNETĠMĠ STRATEJĠSĠNĠN UYGULANMASINA YÖNELĠK EYLEM PLANI GELĠġTĠRĠLMESĠNE DESTEK PROJESĠ TÜRKĠYE NĠN ENTEGRE SINIR YÖNETĠMĠ STRATEJĠSĠNĠN UYGULANMASINA YÖNELĠK EYLEM PLANI GELĠġTĠRĠLMESĠNE DESTEK PROJESĠ EġLEġTĠRME PROJESĠ: TR 02-JH 02 PROJE NUMARASI: TR0204.01 TÜRKĠYE NĠN ENTEGRE SINIR YÖNETĠMĠ

Detaylı

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI I T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 2013 Yılı PERFORMANS PROGRAMI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI www.strateji.gov.tr II III İdareciler, Bana içten sevgilerini haykıranlar, yarım asırdan beri büyük Türk Ulusunun

Detaylı

YILI FAALİYET RAPORU

YILI FAALİYET RAPORU 09 T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 2009 YILI FAALİYET RAPORU 30 NİSAN 2010 09 Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, bağımsız, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin bel kemiğidir. 2 T.C. ULAŞTIRMA

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ BAKAN SUNUŞU 2023 yılında dünyanın en büyük on ekonomisi arasında yer almayı hedefleyen Türkiye nin, bu hedefe ulaşma sürecinde kullanacağı en önemli araçların başında sınai

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI 2011

PERFORMANS PROGRAMI 2011 PERFORMANS PROGRAMI 20 PERFORMANS PROGRAMI 20 2 PERFORMANS PROGRAMI 20 T.C. BAŞBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI PERFORMANS PROGRAMI 20 Bir ülke ki, Gümrük işlemlerini kendi yapamaz, Gümrük vergilerini kendi

Detaylı

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI İÇİNDEKİLER 1. MEVZUAT İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR... 3 1.1 MEVCUT DURUM... 3 1.2 İLERİYE DÖNÜK HEDEFİMİZ:... 3 2. ÇEVRE İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR... 4 2.1 ATIK YÖNETİMİ... 4 2.1.1 Düzenli Depolama Tesisleri ve

Detaylı

SİZİN EMNİYETİNİZ BİZİM İLK ÖNCELİĞİMİZDİR

SİZİN EMNİYETİNİZ BİZİM İLK ÖNCELİĞİMİZDİR BRİFİNG RAPORU 2014 SİZİN EMNİYETİNİZ BİZİM İLK ÖNCELİĞİMİZDİR 1 İçindekiler 1. GENEL BİLGİLER... 4 VİZYON... 4 MİSYON... 4 2. SERMAYE ve ORTAKLIK YAPISI... 4 3. İŞTİRAKLER... 4 4. İLETİŞİM BİLGİLERİ...

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI ATATÜRK DİYOR Kİ Polis asker kadar disiplinli,hukukçu kadar hukuk adamı,bir anne kadar şefkatli olmalıdır. İÇİNDEKİLER BAKAN

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI. FAALiYET RAPORU. 30 Nisan 2012. Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI. FAALiYET RAPORU. 30 Nisan 2012. Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI FAALiYET RAPORU 30 Nisan 2012 2 İÇİNDEKİLER Bakan Sunuşu...11 Müsteşar Sunuşu...13 I. GENEL BİLGİLER A. UDH BAKANLIĞININ MİSYON VE VİZYONU...17 B. YETKİ,

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI 2013 idare PERFORMANS PROGRAMI Bir milletin doğrudan doğruya hayatiyle, yükselmesiyle, düşkünlüğüyle ilgili olan en önemli faktör, milletin iktisadiyatıdır. 2013 idare PERFORMANS PROGRAMI Ulaştırma altyapısı,

Detaylı

Strateji Geliştirme Başkanlığı KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Strateji Geliştirme Başkanlığı KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Başkanlığı KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2014 TAKDİM 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan Bakanlığımız, çevre ve şehircilik alanında geniş bir görev

Detaylı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı BAKAN SUNUŞU 2009 yılı bütün dünyayı derinden etkileyen küresel finansal krizin gölgesinde geçti. Dünyanın pek çok ülkesinde küresel krizin etkilerini azaltmak üzere bir yandan anlık ve geçici tedbirler

Detaylı

POLİTİKA VE DÜZENLEMELER

POLİTİKA VE DÜZENLEMELER DENİZCİLİK KARAYOLU SEKTÖRÜ SEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER POLİTİKA VE DÜZENLEMELER PROJE VE FAALİYETLER ULUSLARARASI İLİŞKİLER İŞLETME FAALİYETLERİ DENİZCİLİK 314 Günümüzde küresel ticaretin %80 i verimli ve ekonomik

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 2006 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 30 NİSAN 2007 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İ Ç İ N D E K İ L E R Bakan Sunuşu 4 Üst Yönetici Sunuşu 5 I- GENEL BİLGİLER 6 A- ULAŞTIRMA BAKANLIĞININ

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ 2011-2015 DÖNEMİ STRATEJİK PLAN

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ 2011-2015 DÖNEMİ STRATEJİK PLAN T E İ A Ş TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ 2011-2015 DÖNEMİ STRATEJİK PLAN S T R A T E J İ K P L A N 2 T E İ A Ş on y s a k fi tri k e a l c E ı l k ş a a c B i c aya i l t p e l a r K e İl ı keti

Detaylı

EGM İdari Faaliyet Raporu 2006

EGM İdari Faaliyet Raporu 2006 EGM Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 0 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2006 MALİ YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI EGM Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1

Detaylı