İÇİNDEKİLER BAKAN SUNUŞU 2. a. Vizyon ve Misyon 5. b. Yetki, Görev ve Sorumluluklar 6. (1) Fiziksel Yapı 12. (2) Teşkilat Yapısı 15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İÇİNDEKİLER BAKAN SUNUŞU 2. a. Vizyon ve Misyon 5. b. Yetki, Görev ve Sorumluluklar 6. (1) Fiziksel Yapı 12. (2) Teşkilat Yapısı 15"

Transkript

1

2 İÇİNDEKİLER BAKAN SUNUŞU 2 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU GENEL BİLGİLER 5 a. Vizyon ve Misyon 5 b. Yetki, Görev ve Sorumluluklar 6 c. İdareye İlişkin Bilgiler 12 (1) Fiziksel Yapı 12 (2) Teşkilat Yapısı 15 (3) Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 16 (4) İnsan Kaynakları 18 (5) Sunulan Hizmetler 20 (6) 2013 Yılında Yapılan Denetimler 30 ç. Diğer Hususlar AMAÇ VE HEDEFLER 39 a. İdarenin Amaç ve Hedefleri 39 b. Temel Politika ve Öncelikler FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 44 a. Planlama/Programlama Faaliyetleri 44 b. Mali Bilgiler 44 (1) Bütçe Uygulama Sonuçları 44 (2) Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar 45 (3) Mali Denetim Sonuçları 45 c. Performans Bilgileri KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER

3 BAKAN SUNUŞU Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizin güvenlik ve refahı; çevre denizlerimizin güvenliği ile doğrudan ilişkilidir. Bu açıdan ülkemiz yüz ölçümünün yaklaşık yarısı büyüklüğündeki mavi vatan denizlerimizde; Türkiye Cumhuriyeti nin hak ve menfaatlerini korumak, kanunların uygulanmasını sağlamak ve gelecek nesillere temiz bir çevre, sürdürülebilir kaynaklar bırakmak görevi yasalarla Sahil Güvenlik Komutanlığına tevdi edilmiştir. Ülkemizin jeostratejik konumu, uluslararası ticaretimizin %86 sının denizlerden yapılması, ekonomik gelişmeye bağlı olarak denizlerdeki hareketliliğin ve özellikle son dönemlerdeki denizden yasa dışı göç olaylarının artışı dikkate alındığında Sahil Güvenlik Komutanlığının görev yoğunluğunun her geçen gün arttığı görülmektedir. Sahil Güvenlik Komutanlığı ulusal ve uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde mavi vatan olarak adlandırdığımız deniz yetki alanlarımızda ve kara sınırlarının yaklaşık 3 katı uzunluktaki kıyılarımızda kendine tevdi edilen görevleri, Hopa'dan İğneada'ya, Enez'den Çevlik'e kadar 66 üs liman ve yerleşim yerinde konuşlanmış muhtelif büyüklükte 102 sahil güvenlik botu, 8 mobil radar, 14 helikopter, 3 uçak, çok sayıda küçük bot ve deniz vasıtası ile icra etmektedir. Bu kuvvet yapısı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı çevre ülkelerin ve Avrupa Birliği üyesi çoğu ülke donanmasına eş bir güce sahiptir. Sahil Güvenlik Komutanlığımız, eğitimli ve üstün personeli ile uzmanlaşmış bir kolluk kuvveti olarak Avrupa Birliğinin sınır güvenliğine ilişkin kriterlerine cevap verebilmektedir. Avrupa Birliği ülkeleri Sahil Güvenlik Komutanlıkları arasında örnek seviyede teşkilat ve platform standardına da ulaşmış bulunan Sahil Güvenlik Komutanlığı; Türkiye nin çevre denizlerinde güvenliğin sağlanması görevine ilave olarak, en öncelikli görevlerinden biri olan arama kurtarma faaliyetleri ile her yıl binlerce insanın hayatını kurtarmakta, yasa dışı göç ve kaçakçılıkla mücadele, doğal afetlerde yardım, yasa dışı su ürünleri avcılığı ve deniz kirliliği ile mücadele, stratejik önemi haiz tesislerin denizden güvenliği gibi birçok alanda icra ettiği görevleri ile halkımızla iç içe yaşayan, üniforması ve duruşu ile marka olmuş bir genel kolluk kuvvetidir. Ülkemizin gelecek vizyonu, bölgemizde ve çevre denizlerimizde meydana gelen ekonomik ve politik gelişmeler, ülke olarak denizlerdeki etkinliğimizi, kararlılığımızı ve mevcudiyetimizi artırmamızı gerektirmektedir. Ayrıca Sahil Güvenlik Komutanlığı dünya denizciliğindeki gelişmelere paralel olarak çağın ihtiyaçları doğrultusunda kendini yenilemeye devam etmekte, ortaya koyduğu ve gerçekleştirdiği modernizasyon projeleri ile modern kuvvet yapısını idame etmektedir. Milletimize denizciliği sevdirmeye çalışan, deniz yetki alanlarımızda güven ortamını tesis etmek amacıyla gayret sarf eden, denize çıkan herkesin ihtiyacı hâlinde yardımına koşan yüksek derecede bir sorumluluk bilinciyle görev icra eden, güzel vatanımıza, yüce milletimize hizmet etmeyi kendisine tek amaç edinen, denizlerimizi koruyan ve bu sorumluluğunu layıkıyla yerine getiren, bölgenin en güçlü Sahil Güvenlik Komutanlığı olma azim ve kararlılığını gösteren tüm Sahil Güvenlik Komutanlığı personelini kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum. Efkan ALA İçişleri Bakanı - 2 -

4 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Artan dünya nüfusu, ülkeleri yeni kaynaklar aramaya yöneltmiş, bu arayışlar bilim ve teknolojideki gelişmelerin desteğiyle denizlerden sağlanan ekonomik faydanın hızla artışına neden olmuştur. Buna paralel olarak ülkemiz yüz ölçümünün yarısı büyüklüğündeki deniz yetki alanlarımız ve arama kurtarma bölgemizde, hükümranlık haklarımızın ve çıkarlarımızın hassasiyetle korunması ve denizlerdeki zenginliklerden daha fazla yarar elde edilmesi büyük önem arz eder hale gelmiştir. Denizlerin artan önemi çerçevesinde Sahil Güvenlik Komutanlığı, görevlerini daha etkin ve eksiksiz yerine getirebilmek maksadıyla; modernizasyon projeleri geliştirmekte ve her zaman ihtiyaçları karşılayabilecek maliyet etkin ve hizmet odaklı çözümler üretmektedir. Hali hazırda Komutanlığımız tarafından başlatılan ve devam eden projeler tamamlandığında Sahil Güvenlik Komutanlığımızın gücüne güç katacaktır. Söz konusu modernizasyon projelerine ilişkin kısa bilgiler aşağıda sunulmuştur. Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yürütülen en önemli projelerden biri Sahil Gözetleme Radar Sistemi (SGRS) Projesi dir. Proje ile Türkiye Cumhuriyeti nin bütün sahillerinde, iç suları olan Marmara Denizi, İstanbul ve Çanakkale Boğazlarında, liman ve körfezlerinde, kara sularında, deniz güvenliğinin sürekli ve etkin bir şekilde tesisinin sağlanması planlanmaktadır. Mart 2013 tarihinde sözleşmesi imzalanan proje tamamlandığında, Türkiye kıyılarında tam radar kaplaması sağlanacak, önemli mevkilere elektro optik görüş sistemleri tesis edilerek kaçakçılık ve yasa dışı göçün önlenmesi gibi konularda önemli ilerlemeler kaydedilecektir. SGRS projesi kapsamında Türkiye deki diğer kamu kurumlarının mevcut/planlı sistemlerinden faydalanılarak mükerrer yatırım yapılmasının önlenmesi ve deniz alanlarının gözetlenmesinde ulusal seviyede kurumlar arası iş birliği yapılması hedeflenmiştir. Ayrıca Sahil Güvenlik Muhabere Sistemi (SAHMUS) Projesi kapsamında Doğu Karadeniz ve Doğu Akdeniz Bölgeleri hariç diğer sahil bölgelerinde modern muhabere ve bilgi transfer sistemi imkanı kazanılmıştır yılı ikinci yarısında Doğu Akdeniz, yılları arasında ise Doğu Karadeniz Bölgesi nin kapsanması planlanmaktadır. Ağır deniz ve hava şartlarında arama kurtarma ve diğer görevleri icra edebilecek helikopterli 4 adet 1700 tonluk Sahil Güvenlik arama kurtarma gemilerinin yapımına ülkemiz tersanelerinde başlanmış ve ilk üçü Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından kullanılmaya başlanmıştır. 25 tonluk Sahil Güvenlik botu tedarik projesi kapsamında inşa faaliyetleri tamamlanan 8 adet bot envantere alınmıştır. Ayrıca 06 Aralık 2013 tarihinde Avrupa Birliği fonları da kullanılarak yerli savunma sanayi tarafından inşa edilen 10 adet kontrol botu teslim alınmıştır. Ağır hava/deniz şartlarında seyir yapabilecek aynı zamanda sığ sularda ve küçük limanlarda konuşlanmaya imkân sağlayacak tonajda gemilerin inşasına yönelik olarak başlatılan 600 sınıfı Sahil Güvenlik gemisi tedariki projesi devam etmektedir. Yüzer birliklerin sistem ve cihazlarının yenileştirilmesi projesi kapsamında 5 adet SAR 33 sınıfı botun ana tahrik ve yardımcı sistemlerinin modernizasyonu ile büyük tekne onarımları yapılacaktır

5 Özellikle ağır hava şartlarında arama kurtarma görevi icra edebilecek ve mevcutlardan daha güçlü olacak orta sınıf helikopter tedariki çalışması başlatılmış, CASA CN 235 tipi Sahil Güvenlik uçaklarına Sahil Güvenlik görevlerine yönelik cihaz ve sistem entegrasyonu tamamlanmıştır. Yukarıda bahsedilen projelerden de anlaşılacağı üzere büyük çoğunluğu Türk mühendis ve işçilerimizin emeğiyle gerçekleştirilen ve gerçekleştirilmeye devam eden modernizasyon çalışmaları, savunma sanayimizin millileşmesi için yıllar önce başlatılan hamlelerin ulaştığı seviyenin de önemli bir göstergesidir. Kurulduğu 1982 yılından itibaren sürekli kendini yenileyen Sahil Güvenlik Komutanlığımız bugün sahip olduğu kuvvet yapısı, denizci perspektifi haiz yüksek nitelikli personeli ve çağdaş, güçlü ve modern platformları ile yedi gün, yirmi dört saat esasına göre tüm denizlerimizde görev yapmaya devam etmektedir. Bu vesileyle görevlerini yerine getirmek için gece-gündüz demeden büyük bir gayret ve azimle çalışan tüm personelime en içten duygularımla tekrar takdir ve teşekkürlerimi sunuyorum. Adnan ÖZBAL Tümamiral Sahil Güvenlik Komutanı - 4 -

6 1. GENEL BİLGİLER a. Vizyon ve Misyon: 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Vizyon : Değişim ve gelişimde öncü, denizlerimizde güven veren, etkin ve saygın bir Sahil Güvenlik Komutanlığı olmaktır. Misyon : Deniz yetki alanlarında ulusal ve uluslararası hukuku etkin kılmak, can ve mal güvenliğini sağlamaktır

7 b. Yetki, Görev ve Sorumluluklar (1) Yetki: 2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu na göre; Sahil Güvenlik Komutanlığı mensupları kendilerine bu Kanun ile verilen görevlerin yapılmasında; silah kullanma yetkisi dâhil kanunların diğer güvenlik kuvvetlerine tanıdığı bütün hak ve yetkilere sahiptirler. Liman sınırları dışında Türk kanunlarına göre cezalandırılması gereken eylemlere, ilgili kanun ve uluslararası antlaşmalar hükümlerine göre el koyarlar. Suçun denizde başlayıp karada devam etmesi ya da suçluların karaya geçmesi hâllerinde, yetkili güvenlik kuvveti olaya el koyuncaya kadar suç delillerinin kaybolmasını ve suçluların kaçmasını önlemek amacıyla yetkilerini karada da sürdürürler. Durum, en kısa sürede gerekli imkânlar kullanılarak mahalli mülki amire bildirilir. (2) Görevler: Sahil Güvenlik Komutanlığı; Türkiye Cumhuriyeti nin bütün sahillerinde, iç suları olan Marmara Denizi, İstanbul ve Çanakkale boğazlarında, liman ve körfezlerinde, kara sularında, münhasır ekonomik bölgesi ile ulusal ve uluslararası hukuk kuralları uyarınca egemenlik ve denetimi altında bulunan deniz alanlarında, kanunlarla kendisine verilen görevleri uygulamak ve yetkilerini kullanmaktadır. Mavi Vatan dediğimiz denizlerimizde, egemenlik alanımız olan sahil ve kara sularımızı korumak, güvenliğini sağlamak, münhasır ekonomik bölgemiz ile denetimimiz altında bulunan deniz alanlarında ulusal ve uluslararası hukuk kuralları uyarınca kanunlarla kendisine verilen yetkiler çerçevesinde; Sahil Güvenlik Komutanlığının icra ettiği görevler; - 6 -

8 İğneada Enez Türk Münhasır Ekonomik Bölgesi Türk Arama Kurtarma Bölgesi Hopa 2 Türk Arama Kurtarma Bölgesi KKTC Çevlik Sahil ve kara sularımız ile Münhasır Ekonomik Bölgemizi korumak, güvenliğini sağlamak. Denizlerimizde can ve mal emniyetini sağlamak

9 Deniz yolu ile yapılan her türlü kaçakçılık eylemlerini, yasa dışı göç ve göçmen kaçakçılığını önlemek. Türk Arama Kurtarma Bölgesi nde, deniz arama kurtarma görevlerini koordine ve icra etmek

10 Türk boğazlarında stratejik deniz nakliyatının güvenliğini sağlamak. Ceyhan, Aliağa gibi stratejik tesislerin denizden güvenliğini sağlamak. Denizde kültür ve tabiat varlıklarını korumak

11 Yasa dışı su ürünleri avcılığını önlemek. Deniz turizmi faaliyetlerini denetlemek. Gemi ve deniz araçlarından kaynaklanan her türlü deniz kirliliğine mâni olmaktır

12 (3) Sorumluluklar: Üst seviyede koordinasyon, Ankara'da bulunan Komutanlığımız merkez teşkilatı tarafından yapılmaktadır. Bölgesel operasyonlar ve iş birliği ile koordinasyon Sahil Güvenlik Bölge ve Grup Komutanlıkları ve Sahil Güvenlik unsurlarınca yapılmaktadır. Sorumluluk Sahası: Sahil Güvenlik Komutanlığı; Türkiye Cumhuriyeti nin bütün sahillerinde, iç suları olan Marmara Denizi, İstanbul ve Çanakkale boğazlarında, liman ve körfezlerinde olmak üzere km lik sahil şeridi ve kara sularımız ile Münhasır Ekonomik Bölgesi (MEB) ve Türk Arama Kurtarma Bölgesi ni kapsayan yaklaşık olarak Türkiye yüz ölçümünün yarısına eşit Mavi Vatan olarak adlandırdığımız deniz yetki alanlarımızdan sorumludur. Enez İğneada

13 c. İdareye İlişkin Bilgiler (1) Fiziksel Yapı Sahil Güvenlik Komutanlığı envanterinde bulunan mevcut taşınmazlar; 2013 yılı itibarıyla toplam metrekare kapalı alana ulaşmış sürekli gelişim içinde olan Komutanlığımız için önümüzdeki yıllarda daha da artacağı öngörülen harekât ihtiyaçlarının ve personel sayısının ortaya çıkaracağı yeterli fiziksel yapıların temini amacıyla yeni projeler üretilmesi çalışmalarına devam edilmektedir. SG Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı Çanakkale İzmir SG Ege Deniz Bölge Komutanlığı İmralı SG İkmal Merkezi K.lığı İstanbul SG Hava Komutanlığı Amasra Ankara SG Karadeniz Bölge Komutanlığı Samsun Trabzon 9 Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı Marmaris SG Eğitim ve Öğretim Komutanlığı Antalya a Mersin SG Akdeniz Bölge Komutanlığı İskenderun Özellikle turizmle geçinen sahil şeridinde başta arama-kurtarma ve kaçakçılık üzerine görev yapan personelimiz; kıyı kesimlerindeki yüksek kira nedeniyle mağdur durumda bulunmakta, hem bu mağduriyetin giderilebilmesi hem de personelin bir arada bulunmasını sağlamak maksadıyla önceki yıllarda yapılan çalışmaların karşılığı alınmış ve bu kapsamda aşağıda bulunan projelerin 2013 yılında yapım faaliyetleri yürütülmüştür yılında; (a) Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı Rıhtım İkmal İnşaatı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü ihale ve teknik denetiminde tamamlanmıştır

14 (b) Sahil Güvenlik Büyükdere İskele İnşaatı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü ihale ve teknik denetiminde tamamlanmıştır. (c) Yapı İşleri Genel Müdürlüğünce tamamlanan Sahil Güvenlik Eğitim ve Öğretim Komutanlığı S.G. Okul ve Tesis İnşaatı işinin alt yapı işlerinin tamamlanarak müteakip hizmete alınması için Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce 2013 yılı içerisinde S.G. Okul ve İlave Tesis inşaatı işinin yapım ihalesi yapılarak yer teslimi yapılmış fiili olarak işe başlanılmıştır. (ç) Aydın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce tamamlanan Sahil Güvenlik Kuşadası 9 daireli lojmanların kullanımına 2013 yılında başlanmıştır

15 (d) Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce tamamlanan Sahil Güvenlik Kalkan 3 daireli lojmanların kullanımına 2013 yılında başlanmıştır. (e) Giresun Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ihale ve teknik denetiminde Sahil Güvenlik Giresun 8 daireli lojmanları, Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ihale ve teknik denetiminde Sahil Güvenlik Gökçeada 9 daireli lojmanların yapımına devam edilmektedir. Yeni projeler dışında; Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yaptırılan, diğer kamu kuruluşlarından alınan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden temin edilen eski taşınmazların bakım onarım ihtiyaçlarının karşılanması ve depreme karşı güçlendirilmesi için yapılan çalışmalara da devam edilmektedir. Komutanlığımızın yüzer ve uçar unsurlarının liman, havaalanı, helikopter iniş/kalkış alanları ihtiyacının karşılanması amacıyla Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile projeler geliştirilmektedir

16 (2) Teşkilat Yapısı Sahil Güvenlik Komutanlığı, bütçesi İçişleri Bakanlığı bünyesinde ve Bakanlık bütçesinden ayrı olarak düzenlenmiş, bütçe hizmetleri kamu mali yönetimi ve kontrol ilkeleri kapsamında yürütülmekte olan ve Türk Silâhlı Kuvvetleri kadro ve kuruluşu içerisinde yer alan bir komutanlıktır. Sahil Güvenlik Komutanlığı 18 Haziran 2003 tarihinde yasalaşan ve 24 Haziran 2003 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 4902 sayılı Kanun ile Türk Silahlı Kuvvetlerine Bağlı Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı gibi kadrolarında uzmanlaşmış personelin bulunacağı müstakil bir yapıya kavuşturulmuştur. Komutanlığımızın merkez karargâhı Ankara'da olup, teşkilat yapısı merkez ve taşra teşkilatı olmak üzere ikili bir yapıya sahiptir. Sahil Güvenlik Komutanlığı barışta görev ve hizmet yönünden İçişleri Bakanlığına bağlıdır. Olağanüstü durumlarda Genelkurmay Başkanının isteği üzerine, bir kısmı ya da tümü ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı emrine, harp halinde tümü ile doğrudan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı emrine girer. Mülki ve Adli Makamlarla Koordinasyonu: Mahalli Mülki İdare Amirleri ve Adli Makamlar; kanun ve nizam hükümlerine uygun isteklerini yazılı veya sözlü olarak (adli makamlar için en kısa zamanda yazılı istekte bulunmak şartıyla) Sahil Güvenlik Bölge, Grup ve Bot Komutanlıklarına yaparlar. SG Bölge, Grup ve Bot Komutanlıkları durum hakkında en kısa sürede Sahil Güvenlik Komutanlığını bilgilendirerek verilen emri derhal yerine getirir. Sahil Güvenlik Bölge ve Grup Komutanları ile Gemi/Bot Komutanları Sahil Güvenlik görevleri esnasında mahalli ve mülki makamlarla eş güdümde bulunurlar

17 (3) Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Sahil Güvenlik Komutanlığı Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri (MEBS) Başkanlığı vasıtasıyla; Muhabere, Elektronik ve Bilgi Sistemlerini harekât ve komuta kontrol ihtiyaçları doğrultusunda kısa, orta ve uzun vadede planlamakta, etkinliğini izlemekte, kontrol etmekte, sistemlere ilişkin gelişmeleri ve faaliyetleri takip etmektedir. Sahil Güvenlik Komutanlığının Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait sistemlerle bütünleşecek ya da bu sistemleri tamamlayacak nitelikteki muhabere, elektronik ve bilgi sistemleri ile ilgili projeleri planlamakta, öncelik ve prensipleri belirlemekte ve koordineyi sağlamaktadır. Sahil Güvenlik Komutanlığının uzun vadeli bilişim stratejisini belirlemekte; bilgi sistemleri projelerini yürütmekte; bilgi sistemlerini temin ve tedarik etmekte; bilgi sistem desteğinin (yazılım, donanım, iletişim, güvenlik ve eğitim) sağlanması maksadıyla her düzeyde bilgi otomasyon ihtiyacını saptamaktadır. Bilgi sistemleri güvenliği ile ilgili çalışmalar yürüterek bilgi sistemlerinin belirlenen emniyet esaslarına göre çalışmasını sağlayarak, bilgi güvenliğine ait politika ve ilkeleri belirlenmektedir

18 Mevcut bilgi sistemlerini işletmekte, envanterdeki bilgi sistem donanımlarının, sistem ve uygulama yazılımları ile veri iletişim hatlarının yapılandırma yönetimini yürütmekte, bilgi sistemlerinin işletme ve idamesi için birliklere ödenek planlama ve tahsislerini yapmaktadır. Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde kullanılan yazılımların güvenlik, maliyet, sağlamlık ve esneklik kapsamında değerlendirilmektedir. Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde açık kaynak kodlu uygulamaların yaygınlaştırılması çalışmalarına devam edilmektedir. Sahil Gözetleme Radar Sistemi Projesi (SGRS) Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yürütülmektedir. Proje sayesinde Sahil Güvenlik Komutanlığının yetki alanında bulunan kara sularımız dahilindeki her türlü faaliyetin takibi sağlanabilecek ve yasa dışı faaliyetlere (insan ve malzeme kaçakçılığı, düzensiz göç, yasak avcılık vb.) daha hızlı müdahale imkânı sağlanacaktır. SGRS ile Türkiye Deniz Sorumluluk Sahasının %95 inde radar kapsaması sağlanması ve deniz alanlarında yetkili diğer kamu kurumlarıyla veri paylaşımının sağlanması hedeflenmiştir. HAVELSAN A.Ş. ile 07 Mart 2013 tarihinde sözleşme imzalanmış olup, halihazırda Ön Tasarım çalışmaları devam etmektedir. Detay tasarım, kurulum ve muayene işlemlerinin tamamlanmasını takiben sistemin ilk safhasının 2017 yılı sonunda faaliyete geçmesi planlanmaktadır. Diğer safhalarıyla birlikte projenin tamamının 2023 yılında tamamlanması hedeflenmektedir. Sahil Güvenlik VHF Geniş Alan Sayısal Emniyetli Muhabere Sistemi (SAHMUS) projesi ile S.G. Karargâhları ile sahada görev yapan botlar arasında emniyetli muhabere imkanına ek olarak sayısal veri aktarımı ve araç takip imkanları kazanılmıştır. Batı Karadeniz ve Batı Akdeniz Bölgeleri proje tamamlanarak, 2013 yılında Doğu Akdeniz Bölgesindeki çalışmalara devam edilmiştir. Projenin tamamının 2017 yılında bitirilmesi hedeflenmektedir. İmralı Adası nın denizden güvenliği kapsamında teknolojik ömrünü tamamlayan mevcut radar istasyonunun yenilenmesi kapsamında kurulan radar istasyonu Aralık 2013 ayında teslim alınmıştır. Sistemin, kısa vadede denizden güvenlik görevi yapmakta olan SG Botlarını desteklemesi; orta ve uzun vadede ise Sahil Gözetleme Radar Sistemi (SGRS) Projesi ile bütünleştirilerek Marmara Denizi ndeki faaliyetlerin (Marmara Ada sından İstanbul Boğazı na kadar) izlenerek yasa dışı faaliyetlerin kesintisiz takibi ve önlenmesi amacıyla kullanılması planlanmıştır

19 (4) İnsan Kaynakları Teknolojide ne kadar değişim, dönüşüm ve ilerleme yaşanırsa yaşansın insangücü bütün sistemlerdeki önemini korumaya devam etmektedir. Bu kapsamda, S.G.K.lığı görev ihtiyaçlarına cevap verecek en uygun insangücü yapısını oluşturmak, gerçek hizmet ihtiyacına uygun nicelik ve nitelikteki personeli uygun zamanda ve en etkin yöntem ile temin etmek, ihtiyaç duyulan en üstün mesleki, zihinsel ve bedensel niteliklere sahip personeli yetiştirmek ve istihdamını sağlamak maksadıyla yürütülen faaliyetler bütünü S.G.K.lığı personel sistemini oluşturmaktadır. Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli; subay, astsubay, devlet memuru, uzman erbaş ile erbaş, er ve işçilerden oluşmaktadır. Sahil Güvenlik Komutanlığının subay ve astsubay kadroları 2005 yılına kadar tamamen Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından desteklenirken, 2013 yılı sonu itibarıyla mevcut personelin subaylarda % 7 sini, astsubaylarda %11 ini Deniz Kuvvetleri Komutanlığı mensubu personel oluşturmaktadır. Sahil Güvenlik Komutanlığının kadrolarını kendi personeli ile destekleyebileceği bir konuma gelme sürecini kısaltmak maksadıyla; Deniz Kuvvetleri Komutanlığında hâlihazırda görev yapan subay ve astsubaylardan istekli olanlar dilekçeyle başvurmaktadır. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca uygun görülüp seçilenler, Genelkurmay Başkanlığı onayı alınmasını müteakip ara rütbeden geçişler kapsamında, Sahil Güvenlik Komutanlığına geçirilmektedir. Bu yöntemin uygulanmasına, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile yapılan Protokol çerçevesinde devam edilecektir. Sahil Güvenlik Komutanlığının subay ve astsubay temin ve yetiştirme ihtiyacı ağırlıklı olarak Deniz Harp Okulu ve Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulundan karşılanmaktadır. Ayrıca ihtiyaç duyulan kadrolarda görevlendirilmek üzere lisans mezunu adaylar arasından sözleşmeli subay, ön lisans veya lisans mezunu adaylar arasından sözleşmeli astsubay temini yapılmaktadır. İhtiyaç duyulan bir kısım astsubay kaynağı ise Kara Kuvvetleri Astsubay Meslek Yüksekokulu ve Hava Astsubay Meslek Yüksekokulundan karşılanmaktadır

20 Sivil Memurlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu na tabi olarak genel idare hizmetleri, teknik hizmetler, sağlık hizmetleri, eğitim ve öğretim hizmetleri, yardımcı hizmetler ve avukatlık hizmetleri sınıflarında değişik unvanlarda istihdam edilmekte olup açıktan, kurumlar arası naklen atanma ve istifa/emeklilerin yeniden memuriyet görevine atanması yolu ile temin edilmektedir. Uzman erbaşlar ile ilgili temin işlemleri 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu ve Uzman Erbaş Yönetmeliği ne göre yürütülmektedir. Ayrıca, 4857 sayılı İş Kanununa tabii olarak işçi ihtiyacı karşılanmaktadır. T.S.K. Kurumsal İtibar Yönetimi Projesi kapsamında, personelin bilgi birikim ve kültür seviyesini yükseltmek üzere, her biri ülkemizin önde gelen isimlerinden olan konuşmacılar tarafından toplumsal ve yönetimsel gelişmeler hakkında bilgi verilerek kurumsal gelişimin devamlılığının sağlanması maksadıyla konferanslar düzenlenmektedir

21 (5) Sunulan Hizmetler Her türlü kaçakçılık, yasa dışı su ürünleri avcılığı, balık çiftlikleri denetimi, yasa dışı kumculuk, yasa dışı göç hareketlerini önlemeye yönelik olarak sürekli, dinamik ve etkin denetimler sürdürülmüştür. Ülkemizde, arama kurtarma faaliyetleri Türk Arama Kurtarma Yönetmeliği ve Ulusal Arama Kurtarma Planı esasları dâhilinde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü Ana Arama ve Kurtarma Koordinasyon Merkezinin genel koordinatörlüğünde yürütülmektedir. Türk Arama Kurtarma Bölgesi nde kıyılardan itibaren deniz sahalarındaki arama kurtarma faaliyetlerinin koordinatörlük görevi ise Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından icra edilmektedir. Uluslararası Denizcilik Örgütü tarafından öngörülen her türlü muhabere imkân ve kabiliyetine sahip olan Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından, Türk Arama Kurtarma Bölgesi içerisinde alınan her türlü tehlike sinyallerine en kısa sürede reaksiyon gösterilmektedir

22 Kardak Kayalıklarının 24 saat üzerinden koruma ve gözetlenmesine devam edilmektedir. (a) Deniz Çevresinin Korunması ve Deniz Kirliliğinin Önlenmesi Gemi ve deniz araçlarından kaynaklanan deniz kirliliğinin tespit ve kontrolüne yönelik 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında yayımlanan 21 Haziran 2006 tarihli Yetki Devri Genelgesi ile denizlerde denetim yetkisi; sınırları belirtilen alanlarda İstanbul, Kocaeli, Antalya ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlıkları, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Bağlısı Liman Başkanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığına verilmiştir. Bahse konu Genelge 06 Haziran 2011 tarihli ve 2011/9 sayılı Yetki Devri Genelgesi ile yenilenerek Komutanlığımızın yetkili olduğu konular genişletilmiş, deniz kirliliği kontrolüne ilave olarak gemi atıklarına ilişkin bilgi ve belge kontrolü (atık transfer formu/mavi kart) kapsamında idari para cezası kesme yetkisi verilmiştir. Deniz kirliliğine zamanında müdahalenin önemi, suça ilişkin iz ve delillerin toplanması, uygulanan idari müeyyidelerin muhataplarınca açılacak idari davalarla iptalinin önlenmesi açısından son derece önemli olduğu kuşkusuzdur. Deniz kirliliğine ilişkin deliller hava ve deniz şartlarında çok çabuk kaybolabildiğinden tespitlerin en kısa sürede yapılması ve delillerin yok olmadan toplanması gerekmektedir. Sahil Güvenlik Komutanlığı deniz kirliliği tespit ve denetimlerindeki tüm süreçleri etkinlikle gerçekleştiren bir yapıya sahiptir

23 Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından deniz kirliliğine yönelik tespitler; Vatandaşlar ile diğer gemi ve uçaklardan gelen ihbarlar (telefon- ALO 158, e-posta), SG hava unsurları faaliyetleri, SG su üstü unsurları faaliyetleri ile koordineli olarak yapılmaktadır. Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları tarafından Komutanlığımız sorumluluk sahasında tespit edilen deniz kirliliklerinde, delil amacıyla video/fotoğraf çekimleri yapılmakta, numuneler alınarak, tutanaklar düzenlenmekte ve idari para cezası uygulanmaktadır. Komutanlığımızın sorumluluk sahasının dışında tespit edilen deniz kirlilikleri ise delilleri ile beraber yasal işlem yapılmak üzere yetkili diğer kurumlara bildirilmektedir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, denizlerde kurulan balık çiftliklerinin 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu Kanun kapsamında yayımlanan ilgili mevzuat gereğince denetlenerek gerekli yasal işlemlerin uygulanması konusundaki denetim yetkisi 27 Temmuz 2010 tarihli ve 2010/11 sayılı Yetki Devri Genelgesi ile Sahil Güvenlik Komutanlığına devredilmiştir. Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları tarafından Genelgenin yayımından itibaren ilgili Genelge çerçevesinde balık çiftliklerine yönelik olarak denetim ve kontroller yapılmakta, gerekli yasal işlemler uygulanmaktadır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, denizlerimizde bulunan gemi ve deniz araçlarından kaynaklanan gürültünün 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu Kanun kapsamında yayımlanan ilgili mevzuat gereğince denetlenerek gerekli yasal işlemlerin uygulanması konusundaki denetim yetkisi 23 Temmuz 2010 tarihli Yetki Devri Genelgesi ile Sahil Güvenlik Komutanlığına devredilmiştir

24 Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları tarafından Genelge nin yayımından itibaren söz konusu Genelge çerçevesinde gürültü kirliliğine yönelik olarak denetim ve kontroller yapılmakta, gerekli yasal işlemler uygulanmaktadır. Sahil Güvenlik Komutanlığı kısaca Acil Müdahale Kanunu olarak adlandırılan 5312 sayılı Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanunu ile görev verilen üç kurumdan birisidir. Acil Müdahale Kanunu ile Sahil Güvenlik Komutanlığına acil müdahale gerektiren deniz kirliliği olaylarında asayiş ve kolluk görevlerini icra etme görevi verilmiştir. Bununla birlikte Sahil Güvenlik Komutanlığı acil müdahale gerektiren bir deniz kirliliği olayında ihbarın alınması, deniz kirliliğinin tespiti, sahanın ilk kontrollerinin yapılması, havadan yayılımın izlenmesi ve ilgili diğer kurumlara alana müdahale konusunda strateji belirlenebilmesi için bilgi aktarımı ile müdahaleye yönelik yürütülen çalışmalar esnasında sahanın emniyetinin sağlanması konularında önemli faaliyetler icra etmektedir. (b) Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması (I) Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında icra edilen görevler; Deniz alanlarında kültür ve tabiat varlıklarını meydana çıkarmak üzere izinsiz ve ruhsatsız olarak araştırma, sondaj ve kazı yapılmasına engel olmak,

25 Bakanlar Kurulu tarafından tespit edilerek yayımlanan korunması gerekli kültür ve tabiat varlıklarının bulunduğu dalışa yasak sahalarda dalış yapılmasını engellemektir. (II) Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu kapsamında icra edilen görevler; Deniz turizmi faaliyetleri, turizm amaçlı sportif faaliyetler ile dalış ve diğer su altı faaliyetlerinin; İlgili mevzuatına uygun icra edilip edilmediği, Dalış ve diğer su altı faaliyetlerinin dalışa yasak sahalar dışında gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği, Deniz turizmi faaliyetleri, turizm amaçlı sportif faaliyetler ile dalış ve diğer su altı faaliyetlerini icra edecek Türk ve yabancı uyruklu kişilerin Türk kara sularında ilgili mevzuat kapsamında gerekli izinleri almış olup olmadığı, Söz konusu faaliyetlere ilişkin seyir emniyeti, faaliyette bulunan kişilerin can ve mal güvenliğine yönelik gerekli kuralların yerine getirilip getirilmediği, gerekli önlemlerin alınıp alınmadığı ve faaliyetlerde kullanılan teknelerin ve tekne personelinin belgelerinin tam ve uygun olup olmadığı kontrol edilmekte, gerekli denetimi yapmakta ve yasa dışı bir faaliyet gerçekleştirildiğinin tespiti durumunda ilgili kişi/tekneye gerekli yasal işlemin uygulanması maksadıyla uygulanacak yasal işlemin türüne göre ilgili İl/İlçe Turizm Müdürlükleri ve Liman Başkanlıklarına sevk edilmektedir. Dalış yapan kişilerin, dalış organizasyonu yapan dalış merkezlerinin ve denizlerde yürütülen diğer su üstü ve su altı faaliyetlerin, faaliyette kullanılan teknelerin ilgili mevzuatta belirtilen kurallara uyup uymadığı titizlikle kontrol edilmektedir

26 (c) Yasa Dışı Su Ürünleri Avcılığının Önlenmesi Canlı deniz kaynaklarının korunması, yasa dışı su ürünleri avcılığının önlenmesi amacıyla 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu nun 33 üncü maddesi gereğince, Sahil Güvenlik Komutanlığınca yapılan kontroller ülkemiz denizlerinde bulunan canlıların korunması ve bilinçsiz avcılığın önüne geçilmesi adına büyük bir özveri ve titizlikle icra edilmektedir. Sahil Güvenlik Komutanlığı bağlısı unsurlar tarafından balıkçı gemilerinde; gerekli belgelerin, ağ göz açıklığının, avlanma sahası ve zamanının, avcılık türüne göre değişen teknik koşulların, su ürünlerinin avlanabilir asgari boy/ağırlıklarının ve avlanması tamamen yasak olan cins ve türlerin kontrolü yapılmaktadır. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yürütülen Su Ürünleri Sektörünün Avrupa Birliği (AB) Müktesebatına Yasal ve Kurumsal Uyumu Projesi kapsamında balıkçı gemilerinin uydu tabanlı sistemlerle izlenmesine olanak sağlayan ve 2007 yılında kurulumu tamamlanan Balıkçı Gemileri İzleme Sistemi vasıtasıyla 2013 yılında orkinos avcılığı ve taşımacılığı yapan, Türk ve yabancı bayraklı balıkçı gemileri izlenmiştir. İzleme faaliyeti, Orkinos sezonu olan 26 Mayıs-15 Ağustos 2013 tarihlerinde özellikle avcılık izni verilen orkinos av ve taşıma gemileri üzerinde yoğunlaşmaktadır

27 Sahil Güvenlik Komutanlığı; Atlantik Ton Balıklarını Koruma Uluslararası Komisyonu (ICCAT) kapsamında yer alan Müşterek Denetim Programı çerçevesinde 26 Mayıs-15 Ağustos 2013 tarihleri arasında 51 adet Sahil Güvenlik Botu ve 182 denetim yetkisine sahip personel ile uluslararası sularda orkinos avcılığı kapsamında balıkçı gemilerin kontrol/denetimlerini icra etmiş ve düzenlenen raporlar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı koordinesiyle ICCAT Komisyonuna bildirmiştir

28 (ç) Yasa Dışı Göçün Önlenmesi 2013 yılı içinde tespit edilen 277 yasa dışı göç olayında, yasa dışı göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca yakalanarak Emniyet Genel Müdürlüğünün ve Jandarma Genel Komutanlığının ilgili birimlerine teslim edilmiştir yılında ülkemiz üzerinden, Avrupa Birliği üyesi ülkelere, deniz yoluyla yasa dışı geçiş yaparken yakalanan yasa dışı göçmen ve tespit edilen olay sayısında bir önceki yıla nazaran büyük oranda artış yaşandığı gözlenmiştir. Bu artışın; Suriye de yaşanan olayları ve Türkiye-Yunanistan sınırında alınan önlemler ile ilgili olduğu değerlendirilmektedir. YILLARA GÖRE YAKALANAN YASA DIŞI GÖÇMEN SAYILARI

29 (d) Arama Kurtarma Sahil Güvenlik Komutanlığının en önemli görevi olan can ve mal emniyetiyle ilgili aramakurtarma faaliyetlerinin etkinliğinin artırılması kapsamında çeşitli çalışmalar yürütülmektedir. Tüm dünyada can kurtarma konusunda önemli gelişmeler yaşanmakta ve son derece büyük bir değişim gözlenmektedir. Gelişen teknoloji, arama kurtarma alanındaki faaliyetlere de hızla yansımakta ve ülkelerin bu alandaki gelişmeleri yakından takibini zorunlu kılmaktadır. Tüm unsurlarını Arama Kurtarma Birliği olarak tefrik eden Sahil Güvenlik Komutanlığının, teçhizat tedarik faaliyetlerindeki önceliği daima arama kurtarma olmaktadır

30 Arama kurtarma faaliyetlerinde Sahil Güvenlik Komutanlığının vizyonu; Türk Arama Kurtarma Bölgesi içerisinde tehlikeye maruz kalan insanları mümkün olan en kısa sürede kurtarmak ve deniz arama kurtarma konusunda uluslararası standartların üzerinde örnek bir teşkilat olmaktır Yılları Denizde Arama Kurtarma İstatistikleri Yıllar Olay Sayısı Kurtarılan İnsan Kurtarılan Tekne Ölü Bulunan İnsan

31 (6) 2013 Yılında Yapılan Denetimler Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca 01 Ocak- 31 Aralık 2013 tarihleri arasında toplam 289 adet deniz kirliliği tespitinde bulunulmuştur. Deniz kirliliğine sebep olan 209 gemi ve deniz aracına TL idari para cezası uygulanmıştır. Diğer kurumların yetki sahasında tespit edilen 80 adet deniz kirliliğinin 48 adedi Büyükşehir Belediye Başkanlıklarına, 16 adedi ilgili Liman Başkanlıklarına, 15 adedi Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine elde edilen deliller ile birlikte yasal işlem yapılması için gönderilmiştir. Bahse konu tüm bilgiler Çevre ve Şehircilik Bakanlığına düzenli olarak altı aylık raporlar şeklinde gönderilmiştir. Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca 01 Ocak- 31 Aralık 2013 tarihleri arasında 154 adet balık çiftliği kontrol edilmiş, 6 adet balık çiftliğine genelge kapsamında TL idari para cezası uygulanmıştır. Balık çiftliklerine yönelik yapılan denetimlerde tespit edilen hususlar ilgili mevzuat kapsamında hem gerektiğinde hem yasal işlem uygulanması hem de bilgilendirme amacıyla ilgili İl Çevre ve Şehircilik Müdürlükleri ve İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine gönderilmektedir. Stratejik önemi haiz tesislerin ve Türk Boğazlarından geçen ham petrol, likit doğalgaz ve tehlikeli, yanıcı, patlayıcı madde taşıyan 1092 geminin terörist saldırılara ve sabotajlara karşı denizden güvenliği sağlanmıştır

32 2013 yılı içerisinde 647 adet arama-kurtarma faaliyeti icra edilmiş insan hayatı ve 174 tekne kurtarılmıştır. Sahil Güvenlik Botları ile gemi ve tekne kontrol edilerek bunların adedi savcılıklara sevk edilmiştir. Sahil Güvenlik Komutanlığının sahip olduğu unsurlar ile yasa dışı avcılıkla mücadele konusunda 2013 yılı içerisinde yapılan denetim ve kontrollerde, 3765 kişi ya da gemiye toplam ,00 TL idari para cezası kesilmiştir

33 Sorumluluk sahalarımızda Sahil Güvenlik Komutanlığı Botlarınca 2013 yılı icra edilen seyirler sırasında Adet Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu denetimi yapılmış, bu denetimler neticesinde 20 akaryakıt kaçakçılığı olayında 1.465,3 ton kaçak akaryakıt ele geçirilmiştir. Olaya adı karışan şahıs ve gemi/tekneler Cumhuriyet Savcılıklarına sevk edilmiştir yılı içinde Gümrük ve Tekel Maddeleri Kaçakçılığı kapsamında paket sigara, adet elektronik sigara ve aparatı, 64 şişe içki, 15,5 kg peynir ve 19 paket fermuar tutacağı, 435 kalem denizcilik malzemesi, 124 adet oto yedek parça, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör ve 4 adet mermi ve 4 adet amfora ele geçirilmiştir

34 ç. D iğer H u s u s l a r (1) Radyo Sahil Güvenlik FM Faaliyetleri Sahil Güvenlik Komutanlığının, Ege deki sesi SG Radyo Yayın Merkezi, İzmir merkez başta olmak üzere Küçükkuyu/Çanakkale ile Kuşadası Körfezi nde Mhz. frekansından 24 saat kesintisiz yayın yapmaktadır. Artan teknik imkanları ve yapmış olduğu programlar ile dinleyen sayısını her geçen gün arttıran radyomuz; Sahil Güvenlik Komutanlığının görev ve sorumlulukları kapsamında Ege Denizinde meydana gelen olaylar hakkında bilinmesi gerekenler (yasa dışı göç olayları, kayıp/çalıntı motor bilgileri, kaçakçılık, yasa dışı su ürünleri avcılığı vb.) ile dalışa ve avcılığa yasak saha bilgilerini, denizlere ait hava tahmin raporlarını, kanunlar, tebliğler, sirküler, deniz sporları, marinalar, çevre kirliliği konuları ile ülkemizde ve dünyada öne çıkan haberleri dinleyenlerine ulaştırmakta, müzik ve kültür içerikli programlar hazırlayarak halkımız tarafından Sahil Güvenlik Komutanlığının daha iyi tanınmasına, varlığımızın hissettirilerek her zaman yanlarında olduğumuz bilincinin oluşturulması çabasına devam etmektedir. Milli günler ve bayramlarda özel programlar hazırlanmakta, stüdyoya davet edilen konuklar ile yapılan söyleşilerle bu etkinliklere iştirak edilmektedir. Ayrıca deniz güvenliği ve deniz ile ilgili her türlü konunun bizzat ilgilisi tarafından anlatılması amacıyla konusunda uzman konuklara programlarda yer verilmektedir. Yayınlarımız radyomuzun yayın ilkeleri doğrultusunda, halkın beğeni, istek ve eğilimleri de göz önünde bulundurularak sürdürülmektedir

35 (2) Toplumun, Turizmcilerin ve Balıkçıların Bilgilendirilmesi Faaliyetleri Denizlerin ve denizel kaynakların korunmasında yasaların tek başına etkili olamayacağı düşüncesinden hareketle, balıkçıların, turizmcilerin ve halkın bilinçlendirilmesi için Bilgilendirme Toplantıları icra edilmektedir. Bahse konu toplantılar; Sahil Güvenlik Komutanlığının icra ettiği faaliyetler hakkında bölge halkının bilgilendirilmesine ve karşılıklı sorunların tartışılmasına olanak sağlamaktadır. Bu amaçla sivil kuruluş ve meslek temsilcilerinin katılımı ile icra edilen toplantılarda özellikle yasa dışı faaliyetlerin önlenmesine yönelik olarak balıkçılık ve turizm faaliyetleriyle ilgilenen vatandaşlar ve balık çiftlikleri sahipleriyle koordine kurulmaktadır. Toplantılarda; katılımcılara mevzuat ve yapılan uygulamalar hakkında bilgi verilmekte ve ayrıca yasa dışı su ürünleri avcılığı ve canlı kaynakların korunması konusunda Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından hazırlanan broşürler halkın ve balıkçıların bilgilendirilmesi amacıyla dağıtılmaktadır

36 2013 yılı içerisinde Sahil Güvenlik Komutanlığının sorumluluk sahasında icra edilen 178 toplantıya toplam 3547 kişi katılmıştır. Şahıslar tarafından internet adresinden Komutanlığımıza bildirilen İhbar ve Bilgi Edinme Talepleri kapsamında gerekli çalışmalar yapılarak konu hakkında ilgili şahıslara gerekli bilgilendirmeler yapılmaktadır

37 Denizlerimizdeki biyolojik çeşitliliğin ve nesli tükenmekte olan deniz canlılarının korunması konularında da çalışmalarımız devam etmektedir. Nesli tehlike altında bulunan türlerin korunması konusunda büyük hassasiyet gösterilmekte ve bu maksatla oluşturulmuş komisyonlarda faal olarak görev yapılmaktadır. Sahil Güvenlik Komutanlığının deniz kirliliği ile mücadele konusundaki etkinlikleri bunlarla sınırlı kalmamaktadır. Komutanlığımız, gelecek nesiller olan çocukların deniz kirliliğine yönelik ilgisini ve bilinç düzeyinin artırılmasının gerçek anlamda denizlerin korunması ve kirlilik ile mücadeledeki öneminin farkında olduğundan her yıl Dünya Çevre Günü olan 05 Haziranda düzenlenen Deniz Çevresini Koruma Kampanyası na özellikle ilköğretim çağındaki çocuklarımızın etkin katılımını sağlamaktadır. 05 Haziran 2013 tarihinde Deniz Çevresini Koruma Kampanyası Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığı bünyesinde gerçekleştirilmiştir

38 (3) Uluslararası Etkinlik/Faaliyetler: (a) 14 üncü Sahildar Ülkeler Sahil Güvenlik/Sınır Birlikleri Komutanlar Toplantısı: 14 üncü Karadeniz e Sahildar Ülkeler Sınır ve Sahil Güvenlik Teşkilatları Liderler Toplantısı ile Romanya ile Sahil Güvenlik Alanında İkili İş Birliği Toplantısı Kasım 2013 tarihinde Romanya Sınır Polisi Teşkilatı ev sahipliğinde Romanya/Köstence de icra edilmiştir. İcra edilen toplantı ile Karadeniz e Sahildar Ülkeler Sınır ve Sahil Güvenlik İş Birliği Forumu (Black Sea Littoral States Border ve Coast Guard Cooperation Forum-BSCF) Dönem Başkanlığı Bulgaristan dan Romanya ya devredilmiştir. Ekim 2012-Aralık 2013 dönemindeki BSCF faaliyetleri kapsamında Bulgaristan da Harekâta Yönelik Durum Analizi ve Bilgi Değişiminin Geliştirilmesi konulu Çalışma Grubu Toplantısı, Türkiye de Karadeniz de Deniz Güvenliği ve Seyir Emniyeti konulu Çalışma Grubu Toplantısı, RF de Otomatik Bilgi Değişim Sistemi (Automated Information Exchange System- AIES) Üzerinden Bilgi Değişimi ve Bilgi Sistemlerinin Geliştirilmesi konulu Çalışma Grubu Toplantısı, Romanya da Karadeniz de Risk Profillerinin Geliştirilmesi konulu Çalışma Grubu Toplantısı icra edilmiştir. Söz konusu toplantılara ilave olarak Black Sea Hawk 2013 Tatbikatı 30 Haziran-04 Temmuz 2013 tarihleri arasında Bulgaristan Sınır Polisi Teşkilatı koordinesinde icra edilmiştir

39 (b) Diğer Uluslararası Faaliyetler Sahil Güvenlik Komutanlığı olarak 2013 yılı Dış Askerî İlişkiler ve Yurt Dışı Geçici Görev Planı kapsamında Azerbaycan, Gürcistan, Ukrayna, Yunanistan, Romanya, Rusya Federasyonu ile Sahil Güvenlik alanında iş birliği toplantıları icra edilmiş ve karşılıklı gemi ziyaretleri ve personel mübadeleleri yapılmıştır. Komutanlığımız tarafından İspanya ev sahipliğinde Haziran 2013 tarihleri arasında Akdeniz de Güvenlik ve Emniyet Senaryoları başlığı altında icra edilen Akdeniz Sahil Güvenlik Faaliyetleri Forumuna (MedCGFF) iştirak edilmiştir. Sahil Güvenlik Komutanlığı yine görevleri gereğince, Uluslararası Denizcilik Örgütü, Atlantik Ton Balıklarını Koruma Uluslararası Komisyonu (ICCAT) benzeri uluslararası organizasyonların toplantılarına da iştirak etmektedir. SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞININ İKİLİ İLİŞKİLERDE BULUNDUĞU ÜLKELER ABD Arnavutluk Azerbaycan BAE Bangladeş Bulgaristan Gürcistan Hırvatistan İtalya Mısır Pakistan Romanya Rusya Fed. Suriye Tunus Türkmenistan Yunanistan Yemen Ukrayna (c) Avrupa Birliği Kapsamındaki Faaliyetler Avrupa Birliği (AB) Bakanlar Konseyinin 03 Ekim 2005 tarihli kararına istinaden ülkemiz ile AB arasında başlamış bulunan tarama-müzakere süreci kapsamında; Adalet, Özgürlük ve Güvenlik (24 üncü fasıl), Balıkçılık (13 üncü fasıl) ve Çevre (27 nci fasıl) başlıklarında yürütülen çalışmalarda Komutanlığımız doğrudan yer almıştır. Bunlara ilave olarak, Yargı ve Temel Haklar, Taşımacılık Politikası, Enerji, Trans Avrupa Şebekeleri gibi fasıllarla ilgili çalışmalara ise Komutanlığımız, görüşlerini bildirmek veya toplantı seminer, çalıştay ve benzeri faaliyetlere iştirak etmek suretiyle katılım sağlamıştır. Entegre Sınır Yönetimi Aşama-2 projesi kapsamında 10 kontrol bot tedarik işlemleri tamamlanarak SGK.lığı envanterine girmiştir. Aynı proje kapsamında alınması planlanan 10 termal kameranın geçici kabul belgesi Merkezi Finans ve İhale Birimi tarafından imzalanmış olup, sözleşme gereği kullanıma alınmıştır yılı içinde Avrupa Birliği Teknik Destek ve Bilgi Değişim Ofisi (TAIEX) desteğinden yararlanılarak Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerde Balıkçılığın İzlenmesi ve Denetimi ve Deniz Yoluyla Gerçekleştirilen Yasa Dışı Göçün Önlenmesi ve AB Uygulamaları konulu 2 çalıştay gerçekleştirilmiştir

40 Avrupa Birliği faaliyetleri kapsamında TAIEX (Teknik Destek ve Bilgi Değişim Ofisi) desteği kullanılarak Sahil Güvenlik Komutanlığı personelinin bilgi ve tecrübelerinin artırılmasına ve ilgili konularda Avrupa da yapılan uygulamalar hakkında bilgilendirme çalışmalarına devam edilmektedir. 2. AMAÇ ve HEDEFLER a. İdarenin Amaç ve Hedefleri Sahil Güvenlik Komutanlığının amacı, gerek uluslararası ortamda gerekse egemenlik alanımız olan sahil ve kara sularımızda gittikçe önem kazanan deniz güvenliği, deniz emniyeti, ticari trafiğin kontrol ve takibi, kıyıların güvenliği, yasa dışı göç, arama kurtarma ve deniz çevresinin korunmasıdır. Sahil Güvenlik Komutanlığının yapısının boyutuna ilişkin hedef ise, vizyonu doğrultusunda; değişim ve gelişimde öncü, ileri teknoloji ürünü imkânlara sahip, denizlerimizde güven veren, etkin, dünyada örnek alınan ve saygın bir Komutanlık olmanın yanı sıra deniz yetki alanlarında, ulusal ve uluslararası hukuku etkin kılmak, can ve mal güvenliğini sağlayacak deniz/hava gücüne erişmektir. Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı çağdaş teknolojiden istifade ederek imkan ve kabiliyetlerini geliştirerek, son yılarda yapılan ve önümüzdeki yıl içinde yapılacak yatırımlarla, sahil ve kara sularımız ile Türk Münhasır Ekonomik Bölgemizde söz sahibi olabilecek bir yapıya kavuşma yolundadır. İnşası devam eden ve sözleşmeye bağlanan platformlarla, bu yönde önemli bir mesafe alınmıştır. Bu kapsamda; Denizde arama kurtarma etkinliğimizi artırmak maksadıyla; ağır deniz ve hava şartlarında görev yapabilecek, helikopterli, 4 adet 1700 Tonluk Sahil Güvenlik Arama Kurtarma Gemilerinin ikisi 04 Nisan 2013 tarihinde, 3 üncü gemi 20 Kasım 2013 tarihinde teslim alınmış olup, 4 üncü geminin teslim alınmasına yönelik test faaliyetlerine devam edilmektedir. Bunlara ilave olarak Sahil Güvenlik Komutanlığının harekât ihtiyaçları gereği sekiz 600 Sınıfı Sahil Güvenlik Gemi tedarikine yönelik proje çalışmalarına devam edilmektedir

41 Toplam 18 adet KAAN-19 Sınıfı Ani Müdahale Botunun teminine yönelik olarak başlatılan proje kapsamında, ilk 10 bot envantere alınmış, diğer botların inşa faaliyetlerine Yonca Onuk A.O. tersanesinde devam edilmektedir. Proje takvimine göre botların 2016 yılına kadar her yıl 4 adet olmak üzere tedariki planlanmış olup, ilk bot olan TCSG Eylül 2006; TCSG-20, 20 Nisan 2012; TCSG-21, 05 Haziran 2012; TCSG-22, 14 Ağustos 2012 tarihinde; TCSG-23, 28 Kasım 2012; TCSG-24, 24 Şubat 2012; TCSG-25, 14 Haziran 2013; TCSG-26, 20 Eylül 2013; TCSG-27, 27 Kasım 2013 ve TCSG-28, 26 Şubat 2014 tarihinde hizmete girmiştir. Diğer botların inşasına planlandığı şekilde devam edilmektedir. Sahil Güvenlik Komutanlığı envanterindeki 10 adet SAR 33 sınıfı bottan 5 adedine ait ekonomik ömrünü tamamlamış olan tahrik sistemleri ve yardımcı sistemlerin yenilenerek, büyük tekne onarımı uygulanması ve böylelikle SAR 33 sınıfı botların faal kalma yüzdelerinin ve mevcut intikal süratinin yükseltilerek görev etkinliğinin artırılması, botların bakım, onarım, işletme ve idame maliyetlerinin düşürülmesi, yüksek deniz durumlarında meydana gelebilecek olası tekne zafiyetlerinin önlenmesi maksadıyla başlatılan projede SSM tarafından TÇD (Teklife Çağrı Dokümanı) yayımlanmış, Temmuz 2012 Savunma Sanayii İcra Komitesi kararına istinaden Ocak 2013 de sözleşmesi imzalanmıştır. 11 Nisan 2013 tarihinde avans ödemesi yapılmış olup, sözleşme yürürlüğe girmiştir. İlk iki botun 07 Şubat 2014 tarihinde modernizasyona alınması planlanmıştır

42 Entegre Sınır Yönetimi kapsamında, 1.lot Supply Of Land And Border Surveillance Equipments In Pilot And Prototype Locations In Turkey TR kontrat numarası ile 30 Mart 2012 tarihinde Hazine Müsteşarlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi ile yüklenici DEARSAN Gemi İnş.San.Tic.A.Ş. arasında proje sözleşmesi imzalanmıştır. Proje kapsamında 10 adet alüminyum gövdeli bot ARES Tersanesi / Antalya da üretilmiştir. Botların Kabul Töreni 06 Aralık 2013 tarihinde icra edilmiştir. 09 Ocak 2014 tarihi itibarı ile tüm botlar konuş yerlerinde teslim alınmıştır. Mevcut imkân ve kabiliyetlerimizi geliştirmek üzere ağır hava şartlarında görev icra edebilecek, 6 adet (4+2 adet opsiyonlu) Çok Maksatlı Sahil Güvenlik Helikopterinin temin çalışmaları kapsamında SSM tarafından TÇD (Teklife Çağrı Dokümanı) yayımlanmış olup Uluslararası ihale usulü ile temin çalışmalarına devam edilmektedir. Mevcut arama kurtarma helikopterlerimize ilave olarak, Sahil Güvenlik uçaklarımızın keşif-gözetleme, çevre kirliliği tespit ve arama kurtarma görevlerine yönelik cihaz ve sistemler ile donatılmasına ilişkin başlatılan proje tamamlanmış ve uçakların tümü Mart 2013 itibarıyla envantere alınmıştır

43 Sahil Gözetleme Radar Sistemi (SGRS) projesinin 7 Mart 2013 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 6 Ocak 2014 tarihi itibarıyle adada bulunan Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait İmralı Sahil Gözetleme Karakol Komutanlığının görevleri teslim alınmıştır. Sahil Güvenlik Komutanlığı, yürüttüğü projeler ve iyi eğitilmiş personeli ile görevlerini etkin bir şekilde icra ederek, denizlerimizde insanların aklına gelecek ilk kurum olmak, hedefleri doğrultusunda ilerlemektedir

44 b. Temel Politikalar ve Öncelikler: Sahil Güvenlik Komutanlığı temel politikası Türkiye Cumhuriyeti nin bütün sahillerinde, iç suları olan Marmara Denizi, İstanbul ve Çanakkale Boğazlarında liman ve körfezlerinde, kara sularında, münhasır ekonomik bölgesi ile ulusal ve uluslararası hukuk kuralları uyarınca egemenlik ve denetimi altında bulunan deniz alanlarında organize suçlar, yasa dışı göç, deniz haydutluğu, akaryakıt kaçakçılığı, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı ile güvenlik ve can emniyetini sağlamak, gelecek nesillere tertemiz ve masmavi denizler bırakmaktır. Bu temel politika çerçevesinde Sahil Güvenlik Komutanlığının öncelikleri; (1) Görev ihtiyaçlarına cevap verecek nitelik ve nicelikte insan kaynağına ulaşmayı hedefleyen etkin modern ve insan merkezli bir personel yönetim sistemi geliştirmek. (2) Görev ihtiyaçları doğrultusunda her türlü risk ve tehdide karşı kesintisiz mücadele edebilecek, beka ve hareket kabiliyeti yüksek, profesyonel bir kuvvet yapısı oluşturmak. (3) Mavi Vatan dediğimiz deniz yetki alanlarında ülkemizin hak ve menfaatlerini korumanın yanı sıra can ve mal emniyetini sağlamak ve kaçakçılıkla mücadele imkan ve kabiliyetini güçlendirmek. (4) Modern bir kolluk kuvveti olarak denizlerimizde görev ve hizmet etkinliğinin ve kalitesinin artırılması için gerekli projeleri bilimsel analizlere dayalı olarak hayata geçirmek. (5) Dünya Sahil Güvenlik teşkilatları ile ilişkileri geliştirmek ve iş birliğini artırmak. (6) Sahil Güvenlik Komutanlığının denizcilik bilincini en üst düzeye çıkarmak ve gelecek kuşaklara bu bilinci aktarmaktır

İÇİNDEKİLER BAKAN SUNUŞU 2. a. Vizyon ve Misyon 4. b. Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5. (1) Fiziksel Yapı 11. (2) Teşkilat Yapısı 13

İÇİNDEKİLER BAKAN SUNUŞU 2. a. Vizyon ve Misyon 4. b. Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5. (1) Fiziksel Yapı 11. (2) Teşkilat Yapısı 13 İÇİNDEKİLER BAKAN SUNUŞU 2 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 3 1. GENEL BİLGİLER 4 a. Vizyon ve Misyon 4 b. Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5 c. İdareye İlişkin Bilgiler 11 (1) Fiziksel Yapı 11 (2) Teşkilat Yapısı 13

Detaylı

İÇİNDEKİLER BAKAN SUNUŞU 2. a. Vizyon ve Misyon 4. b. Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5. (1) Fiziksel Yapı 11. (2) Teşkilat Yapısı 14

İÇİNDEKİLER BAKAN SUNUŞU 2. a. Vizyon ve Misyon 4. b. Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5. (1) Fiziksel Yapı 11. (2) Teşkilat Yapısı 14 -0- İÇİNDEKİLER BAKAN SUNUŞU 2 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 3 1. GENEL BİLGİLER 4 a. Vizyon ve Misyon 4 b. Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5 c. İdareye İlişkin Bilgiler 11 (1) Fiziksel Yapı 11 (2) Teşkilat Yapısı

Detaylı

Sahil Güvenlik Komutanlığı TASNİF DIŞI 1/18

Sahil Güvenlik Komutanlığı TASNİF DIŞI 1/18 Sahil Güvenlik Komutanlığı TASNİF DIŞI 1/18 Deniz Kirliliklerinde Şikayet Prosedürü ve Kurumların Sorumlulukları TASNİF DIŞI 2/18 2692 Sayılı Sahil Güvenlik Kanunu Sahil Güvenlik Komutanlığı'na 2692 sayılı

Detaylı

Sahil Güvenlik Komutanlığı 1/66

Sahil Güvenlik Komutanlığı 1/66 Sahil Güvenlik Komutanlığı 1/66 Sunum Planı 2/66 Kuruluş ve Kuvvet Yapısı Görevler Devam Eden Faaliyetler ve Projeler Strateji Kuruluş ve Kuvvet Yapısı 3/66 Kuruluş 4/66 Kuruluş Madde 2 (Değişik: 25/7/2016-KHK-668/23

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Sayı :B.18.0.ÇYG MAYIS 2009 Konu :Yetki Devri Genelgesi

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Sayı :B.18.0.ÇYG MAYIS 2009 Konu :Yetki Devri Genelgesi T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Sayı :B.18.0.ÇYG.0.06.01-010.06.02-7968-29919 15 MAYIS 2009 Konu :Yetki Devri Genelgesi GENELGE (2009/13) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü. Sayı: B.18.0.ÇYG.0.06.03-140.08-51662 06/06/2011 Konu: Yetki Devri Genelgesi

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü. Sayı: B.18.0.ÇYG.0.06.03-140.08-51662 06/06/2011 Konu: Yetki Devri Genelgesi Sayı: B.18.0.ÇYG.0.06.03-140.08-51662 06/06/2011 Konu: Yetki Devri Genelgesi GENELGE (2011/9) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu Genelgenin amacı; Türkiye nin yargılama yetkisine

Detaylı

Hedef 1: KAPASİTE GELİŞTİRME

Hedef 1: KAPASİTE GELİŞTİRME Proje, Küresel Çevre Fonu (GEF) mali desteğiyle, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Gıda Tarım ve Hayvancılık

Detaylı

AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP)

AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP) AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP) Türkçe Adı Akdeniz Eylem Planı Sekretaryası (AEP) İngilizce Adı Secretariat on Mediterrenaen Action Plan (MAP) Logo Resmi İnternet Sitesi http://www.unepmap.org Kuruluş

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNE İLİŞKİN HARP SANAYİİ FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNE İLİŞKİN HARP SANAYİİ FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK 3357 SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNE İLİŞKİN HARP SANAYİİ FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 19/12/1996, No: 96/9012 Dayandığı Kanunun Tarihi : 28/2/1995, No:

Detaylı

DENiZLERiMiZiN KORUNMASINA YÖNELiK YERiNE GETiRiLMESi GEREKEN HUSUSLAR 1. Deniz kirliliği nedir? Sorumlu Kurum/ Müdürlük hakkında bilgi alabilir

DENiZLERiMiZiN KORUNMASINA YÖNELiK YERiNE GETiRiLMESi GEREKEN HUSUSLAR 1. Deniz kirliliği nedir? Sorumlu Kurum/ Müdürlük hakkında bilgi alabilir DENiZLERiMiZiN KORUNMASINA YÖNELiK YERiNE GETiRiLMESi GEREKEN HUSUSLAR 1. Deniz kirliliği nedir? Sorumlu Kurum/ Müdürlük hakkında bilgi alabilir miyim? a. Deniz kirliliği; denizde ve deniz çevresinde meydana

Detaylı

Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Türkiye Bölümü

Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Türkiye Bölümü Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Türkiye Bölümü Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED) - Ekler Haziran 2014 Ek 2.1: Ulusal Mevzuat URS-EIA-REP-203876 Genel Çevre Kanunu, Sayı: 2872 ÇED Yönetmeliği

Detaylı

«MAVİ DENİZ TEMİZ KIYILAR»

«MAVİ DENİZ TEMİZ KIYILAR» MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI «MAVİ DENİZ TEMİZ KIYILAR» ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI MUĞLA İLİ Muğla Muğla, 895.000 kişilik nüfusu ve 12.975 km 2

Detaylı

TÜRKİYE DE DENİZ STRATEJİSİ ÇERÇEVE DİREKTİFİ KONUSUNDA KAPASİTE GELİŞTİRME PROJESİ ( )

TÜRKİYE DE DENİZ STRATEJİSİ ÇERÇEVE DİREKTİFİ KONUSUNDA KAPASİTE GELİŞTİRME PROJESİ ( ) TÜRKİYE DE DENİZ STRATEJİSİ ÇERÇEVE DİREKTİFİ KONUSUNDA KAPASİTE GELİŞTİRME PROJESİ (06.04.2016) Saygıdeğer Büyükelçiler, Avrupa Birliği (AB) Delegasyonunun Çok Değerli Temsilcileri, Sayın Basın Mensuplarımız

Detaylı

Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu. (Resmî Gazete ile yayımı : Sayı : 17753)

Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu. (Resmî Gazete ile yayımı : Sayı : 17753) 418 Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu (Resmî Gazete ile yayımı : 13.7.1982 Sayı : 17753) Kanun No. : 2692 Kabul Tarihi : 9,7. 1982 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1. Bu Kanunun amacı, bütün sahillerimiz,

Detaylı

DENİZ KİRLİLİĞİNE İLİŞKİN YASAL PROSEDÜR VE KURUMLARIN SORUMLULUKLARI

DENİZ KİRLİLİĞİNE İLİŞKİN YASAL PROSEDÜR VE KURUMLARIN SORUMLULUKLARI DENİZ KİRLİLİĞİNE İLİŞKİN YASAL PROSEDÜR VE KURUMLARIN SORUMLULUKLARI. Cemil TUNÇYÜREK Çevre Mühendisi Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 11 Aralık 2015 1 Çevre Kanunu (İlgili hükümler) Kirletme

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

Su Ürünleri Avcılığı. Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü Avcılık ve Kontrol Daire Başkanı Dr. M. Altuğ ATALAY

Su Ürünleri Avcılığı. Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü Avcılık ve Kontrol Daire Başkanı Dr. M. Altuğ ATALAY Su Ürünleri Avcılığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü Avcılık ve Kontrol Daire Başkanı Dr. M. Altuğ ATALAY 23.12.2015 Aralık 2015 1 Su Ürünleri Potansiyeli Kaynak Sayı Alan (ha) Deniz 4 24 607

Detaylı

KOCAELİ SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ

KOCAELİ SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ KOCAELİ SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ TARİHÇE: Müdürlüğü ne bağlı olarak hizmet veren Kocaeli Acil Sağlık Hizmetleri 1998 yılı başında kurulma çalışmalarına başlamış olup, 01.06.1998 tarihinde

Detaylı

Sayın Büyükelçi, Değerli Konuklar, Kıymetli Basın Mensupları,

Sayın Büyükelçi, Değerli Konuklar, Kıymetli Basın Mensupları, Sayın Büyükelçi, Değerli Konuklar, Kıymetli Basın Mensupları, Bugün, ulusal savunmamızın güvencesi ve bölge barışı için en önemli denge ve istikrâr unsuru olan Türk Silahlı Kuvvetleri nin etkinliğini ve

Detaylı

Madde 2 -Bu Kanunda belirtilen görev ve hizmetleri yapmak üzere silahlı bir güvenlik kuvveti olan Sahil Güvenlik Komutanlığı kurulmuştur.

Madde 2 -Bu Kanunda belirtilen görev ve hizmetleri yapmak üzere silahlı bir güvenlik kuvveti olan Sahil Güvenlik Komutanlığı kurulmuştur. SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI KANUNU Kanun Numarası: 2692 Kabul Tarihi: 09/07/1982 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 13/07/1982 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 17753 BİRİNCİ BÖLÜM: GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde

Detaylı

TÜRKİYE Su Ürünleri Üretimi

TÜRKİYE Su Ürünleri Üretimi AKDENİZ GENEL BALIKÇILIK KOMİSYONU TOPLANTISI HOŞ GELDİNİZ TÜRKİYE Su Ürünleri Üretimi Yıllar Avcılık Yetiştiricilik Toplam (Ton) Miktar Oran Miktar Oran Ton % Ton % 2002 566.682 90,3 61.195 9,7 627.847

Detaylı

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI KANUNU 1

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI KANUNU 1 1 SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI KANUNU 1 Kanun Numarası : 2692 Kabul Tarihi : 9.7.1982 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 13.7.1982 Sayı : 17753 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 21 Sayfa : 379 Amaç Madde

Detaylı

GEMİ KAYNAKLI KİRLİLİĞİN YÖNETİMİ

GEMİ KAYNAKLI KİRLİLİĞİN YÖNETİMİ T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü GEMİ KAYNAKLI KİRLİLİĞİN YÖNETİMİ 03 Aralık 2015 (Ulusal Uluslararası Mevzuat) Uluslararası Denizcilik Örgütü- MARPOL 73/78 SÖZLEŞMESİ

Detaylı

Sahil Güvenlik. Komutanlığı. Sahil Güvenlik. Mobil Uygulaması

Sahil Güvenlik. Komutanlığı. Sahil Güvenlik. Mobil Uygulaması Sahil Güvenlik Komutanlığı Mobil Uygulaması Sahil Güvenlik Komutanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığının görev etkinliğinin artırılması kapsamında geliştirilen mobil uygulama sayesinde mavi vatan denizlerimizde

Detaylı

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İçerik Kamu İç Kontrol Standartları Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı ve Eylem Planı Rehberi Eylem Planının Genel Yapısı Eylem Planının Hazırlanmasında

Detaylı

48 Türk Silahlı Kuvvetleri Dayanışma Vakfı 54 Su Altı Gezegeni 56 İnsan. Miras

48 Türk Silahlı Kuvvetleri Dayanışma Vakfı 54 Su Altı Gezegeni 56 İnsan. Miras İÇİNDEKİLER Sahil Güvenlik Komutanlığı 2011 Yılı Faaliyet Özeti 6 Sahil Güvenlik Komutanlığı 2010-2011 Eğitim Dönemi Başarılı Birlikleri 8 Mavi Vatan ın Koruyucu Kalkanı Sahil Güvenlik Komutanlığı 10 OPV

Detaylı

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE İÇİN KADIN KONUKEVLERİ PROJESİ 7 MAYIS 2014-ANKARA. Saygıdeğer Misafirler, Değerli Basın Mensupları

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE İÇİN KADIN KONUKEVLERİ PROJESİ 7 MAYIS 2014-ANKARA. Saygıdeğer Misafirler, Değerli Basın Mensupları KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE İÇİN KADIN KONUKEVLERİ PROJESİ 7 MAYIS 2014-ANKARA Saygıdeğer Misafirler, Değerli Basın Mensupları Aile içi Şiddetle Mücadele İçin Kadın Konukevleri Projesi nin açılış

Detaylı

T.C. GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI Hukuk İşleri Müdürlüğü HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU I- GENEL BİLGİLER

T.C. GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI Hukuk İşleri Müdürlüğü HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU I- GENEL BİLGİLER T.C. GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI Hukuk İşleri Müdürlüğü HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU I- GENEL BİLGİLER A-YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 1. MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GÖREVLERİ: Müdürlüğümüz, Giresun

Detaylı

e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu

e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu N.Murat İNCE DPT Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı 15 Eylül 2005 1 2005 Eylem Planı Genel Tanıtımı - Bilgi Toplumu Stratejisi hazırlıklarının

Detaylı

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Siyasi İşler Başkanlığı 20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 - Reform İzleme Grubu nun (RİG) 20. Toplantısı, Devlet Bakanı ve Başmüzakerecimiz

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5952 Kabul Tarihi : 17/2/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2010 Sayı : 27511 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI KANUNU. Kanun Numarası : 2692 Kabul Tarihi : 9/7/1982 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 13/7/1982 Sayı : 17753

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI KANUNU. Kanun Numarası : 2692 Kabul Tarihi : 9/7/1982 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 13/7/1982 Sayı : 17753 SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI KANUNU Kanun Numarası : 2692 Kabul Tarihi : 9/7/1982 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 13/7/1982 Sayı : 17753 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 (Değişik: 18/6/2003-4902/1

Detaylı

DENİZ VE İÇSULAR DÜZENLEME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GEMİ TRAFİK YÖNETİM SİSTEMİ (GTYS) PROJESİ

DENİZ VE İÇSULAR DÜZENLEME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GEMİ TRAFİK YÖNETİM SİSTEMİ (GTYS) PROJESİ DENİZ VE İÇSULAR DÜZENLEME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GEMİ TRAFİK YÖNETİM SİSTEMİ (GTYS) PROJESİ (GTYS) Proje üç bölümden oluşmaktadır: GTYS Körfez GTHS FKM Ankara GTYM İzmir GTHS Mersin GTHS 1. Kocaeli Körfezi,

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

DENİZ ÇEVRESİNİN KORUNMASI VE KİRLİLİĞİN ÖNLENMESİ ÇALIŞMALARI. Murat TURAN (Deniz ve Kıyı Yönetimi Dairesi Başkanı)

DENİZ ÇEVRESİNİN KORUNMASI VE KİRLİLİĞİN ÖNLENMESİ ÇALIŞMALARI. Murat TURAN (Deniz ve Kıyı Yönetimi Dairesi Başkanı) DENİZ ÇEVRESİNİN KORUNMASI VE KİRLİLİĞİN ÖNLENMESİ ÇALIŞMALARI Murat TURAN (Deniz ve Kıyı Yönetimi Dairesi Başkanı) II. Marmara Denizi Sempozyumu İstanbul, Aralık 2015 Deniz Kirliliğinin Kaynakları 1-Deniz

Detaylı

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ I. HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU Bilgi İşlem Müdürlüğü, Belediyemizin İletişim ve Bilgi Teknolojileri sistemlerinin düzenli olarak çalışmasına, yeniliklerin sisteme adapte edilmesinde

Detaylı

SAVUNMA SANAYİİ GÜVENLİĞİ KANUNU

SAVUNMA SANAYİİ GÜVENLİĞİ KANUNU SAVUNMA SANAYİİ GÜVENLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 5202 Kabul Tarihi : 29/6/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 3/7/2004 Sayı :25511 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 43 Sayfa: Amaç Madde 1- Bu Kanunun

Detaylı

ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI

ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI Valilik Makamının 04/11/2015 tarih ve 1260 Sayılı Olur ları kapsamında şube müdürlüklerinin görev tanımları yeniden düzenlenmiştir. Buna göre; I- PLANLAMA VE ZARAR AZALTMA

Detaylı

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Espiye Belediyesi İtfaiye teşkilatının kuruluş,

Detaylı

BÖLÜMLER VE PROGRAMLAR

BÖLÜMLER VE PROGRAMLAR GİRİŞ Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu; Türk Deniz Kuvvetlerinin suüstü gemileri, denizaltıları, uçak/ helikopterleri, SAT/ SAS ve diğer kara birlikleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığının sahil güvenlik

Detaylı

AFET YÖNETİM SİSTEMLERİ

AFET YÖNETİM SİSTEMLERİ AFET YÖNETİM SİSTEMLERİ AFET YÖNETİM SİSTEMLERİ Ülkelerin Kriz Yönetim Sistemleri -Amerika Birleşik Devletleri, -Kanada, -Japonya, -Fransa, -İsrail, -İngiltere Birleşik Krallığı, -Rusya Federasyonu, -Almanya,

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Acil Sağlık Hizmetleri

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

İ İİN İ ŞA VE GEMİ İİN İ ŞA YAN SANAYİYE

İ İİN İ ŞA VE GEMİ İİN İ ŞA YAN SANAYİYE ASKERİ GEMİ İNŞA VE GEMİ İNŞA YAN SANAYİYE YÖNELİK İ HEDEFLERİMİZ İ İ Serdar DEMİREL Deniz Araçları Daire Başkanı TAKDİM PLANI Neden Güçlü Bir Askeri Gemi İnşa Sanayi? Ana Yüklenici Odaklı Çalışmalar Yan

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Görevleri (663 sayılı KHK ya istinaden) MADDE 14- (1) Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: a) Sağlık

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 SUNUM AKIŞI Bölge Planı Hazırlık Süreci Paydaş Analizi Atölye Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi Mevcut Durum Analizi Yerleşim Yapısı ve Yerleşmeler Arası İlişki Analizi

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI İKİLİ İLİŞKİLER VE PROTOKOL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Detaylı

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI OCAK 2015 Sunum Planı İç Kontrol ün Tanımı ve Amaçları Birimlerin Sorumlulukları İç Kontrol Standartları Bakanlıkta

Detaylı

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA Öncelik 10.1. 2002 AB düzenleyici çerçevesi için anahtar başlangıç koşullarının kabul edilmesinin ve uygulanmasının tamamlanması 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 10.1.1 1 2002/20/AT

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

LİMAN İŞLETMECİLİĞİNDE ATIK ALIM FAALİYETLERİ:

LİMAN İŞLETMECİLİĞİNDE ATIK ALIM FAALİYETLERİ: LİMAN İŞLETMECİLİĞİNDE ATIK ALIM FAALİYETLERİ: Çanakkale Liman İşletmesi Örneği Evren BECEREN 1, Ali AKTOPRAK 1, Arzu TORÖZ 2 1 Çanakkale Liman İşletmesi San. Ve Tic. A.Ş. 2 Arse Çevre Mühendislik Dan.

Detaylı

KAZA ARAŞTIRMA ve İNCELEME KURULU DENİZ KAZALARINI ARAŞTIRMA VE İNCELEME ÇALIŞTAYI. Durali İŞLER - GS Uzm.

KAZA ARAŞTIRMA ve İNCELEME KURULU DENİZ KAZALARINI ARAŞTIRMA VE İNCELEME ÇALIŞTAYI. Durali İŞLER - GS Uzm. KAZA ARAŞTIRMA ve İNCELEME KURULU DENİZ KAZALARINI ARAŞTIRMA VE İNCELEME ÇALIŞTAYI Durali İŞLER - GS Uzm. DENİZ KAZALARININ İNCELENMESİNDE ANA ARAMA KURTARMA KOORDİNASYON MERKEZİ (AAKKM) ROLÜ Deniz kazalarının

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ BİRLİĞİN VİZYONU Akdeniz Belediyeler Birliği, Yerel Yönetimler Reformu ve AB ile bütünleme süreçlerine destek sağlayan, hizmetlerinde kalite, verimlilik ve güvenirliği esas

Detaylı

BÖLÜM I Genel Esaslar

BÖLÜM I Genel Esaslar 865 KARADA ÇIKABİLECEK YANGINLARLA, DENİZ, LİMAN VEYA KIYIDA ÇIKIP KARAYA ULAŞABİLECEK VE YAYILABİLECEK VEYA KARADA ÇIKIP KIYI, LİMAN VE DENİZE ULAŞABİLECEK YANGINLARA KARŞI ALINABİLECEK ÖNLEME, SÖNDÜRME

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜKLERİNİN AFET, ACİL DURUM VE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE DAİR USUL VE ESASLAR

İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜKLERİNİN AFET, ACİL DURUM VE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE DAİR USUL VE ESASLAR İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜKLERİNİN AFET, ACİL DURUM VE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE DAİR USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- (1) İl Afet ve Acil Durum

Detaylı

T.C. HENDEK BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar

T.C. HENDEK BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar T.C. HENDEK BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmelik, Hendek Belediye Başkanlığı Bilgi İşlem Müdürlüğü

Detaylı

ÖTV siz YAKIT UYGULAMALARI DENİZ TİCARETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖTV siz YAKIT UYGULAMALARI DENİZ TİCARETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖTV siz YAKIT UYGULAMALARI DENİZ TİCARETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖTV siz YAKIT KULLANIMI ÖTV siz yakıt uygulaması; 01.07.2003 tarih ve 2003/5868 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve Eki Karar ile, I sayılı tarifedeki,

Detaylı

SEYİR VE HİDROGRAFİ HİZMETLERİ KANUNU

SEYİR VE HİDROGRAFİ HİZMETLERİ KANUNU 5095 SEYİR VE HİDROGRAFİ HİZMETLERİ KANUNU Kanun Numarası : 1738 Kabul Tarihi : 30/5/1973 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 7/6/1973 Sayı : 14557 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 12 Sayfa : 2281

Detaylı

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 Sunum Planı Yolsuzlukla Mücadele Alanında Bugüne Kadar Yapılanlar Yapılan Çalışmaların Uluslar arası Yolsuzluk Ölçümlerine

Detaylı

BİRİNCİ BOLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BOLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ (İFM) ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BOLÜM

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

Dr. Müge ŞANAL. Ziraat Mühendisi Antalya

Dr. Müge ŞANAL. Ziraat Mühendisi Antalya Dr. Müge ŞANAL Ziraat Mühendisi 06.04.2017 Antalya 1 Ülkemiz binlerce yıllık kültürel birikimi ve doğal güzellikleri ile dünyanın önemli kültür ve turizm merkezleri arasında yer almaktadır. 2 Kültür ve

Detaylı

İKİLİ İŞBİRLİĞİ. çevre ve ormancılık alanında otuz üç (33) Ülke ile toplam otuz yedi (38) tane,

İKİLİ İŞBİRLİĞİ. çevre ve ormancılık alanında otuz üç (33) Ülke ile toplam otuz yedi (38) tane, İKİLİ İŞBİRLİĞİ 1. İkili İşbirliği Türkiye tarafından; çevre, iklim değişikliği, meteoroloji, ormancılık ve su alanında sürdürülen uluslararası ilişkilerin temelinde: karşılıklı dostluğun geliştirilmesi

Detaylı

ACİL MÜDAHALE MERKEZLERİNİN KURULMASI PROJESİ TEKİRDAĞ

ACİL MÜDAHALE MERKEZLERİNİN KURULMASI PROJESİ TEKİRDAĞ TEKİRDAĞ 1 DENİZ KİRLİLİĞİNE BÖLGESEL ACİL MÜDAHALE KOORDİNASYON VE EĞİTİM MERKEZİ - ANTALYA 2 Çevre Emniyetine Yönelik Proje ve Faaliyetler Deniz Ulaştırması Genel 1- ACİL MÜDAHALE MERKEZLERİNİN KURULMASI

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI SUNUCU AYDIN GÜZHAN MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANI

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI SUNUCU AYDIN GÜZHAN MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANI İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI SUNUCU AYDIN GÜZHAN MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANI * 5018 Sayılı Kanun Md.55 İç Kontrol Nedir? İç kontrol;idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara

Detaylı

SINIR YÖNETİMİ ALANINDA KURUMLARARASI İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON HAKKINDA YÖNETMELİK

SINIR YÖNETİMİ ALANINDA KURUMLARARASI İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON HAKKINDA YÖNETMELİK 6585 SINIR YÖNETİMİ ALANINDA KURUMLARARASI İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi: 1/2/2016 No : 2016/8520 Dayandığı Kanunun Tarihi : 14/2/1985 No : 3152 10/6/1949

Detaylı

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ VE İL ÖZEL İDARELERİ TARAFINDAN AFET VE ACİL DURUMLAR İLE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARA AYRILAN BÜTÇEDEN YAPILACAK HARCAMALARA

Detaylı

LİMAN BAŞKANLIKLARI KOORDİNASYON TOPLANTISI. Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü

LİMAN BAŞKANLIKLARI KOORDİNASYON TOPLANTISI. Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü LİMAN BAŞKANLIKLARI KOORDİNASYON TOPLANTISI Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü MLC SÖZLEŞMESİ MLC Sözleşmesi detaylı olarak incelenmiş olup taraf olunması için gerekli çalışmalar devam etmektedir.

Detaylı

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Dağıtım

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Dağıtım Evrak Tarih ve Sayısı: 23/03/2015-3344 T.C. Sayı : 13960294-612.02- Konu : İç Kontrol Sisteminin Revize Edilerek Yeniden Değerlendirilmesi Dağıtım İlgi : 03/03/2015 tarihli ve 2623 sayılı yazı. Bilindiği

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİŞİM VE BİLGİ GÜVENLİĞİ İLERİ TEKNOLOJİLER ARAŞTIRMA MERKEZİ (BİLGEM) KURULUŞ VE İŞLETME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Temmuz 2008 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive () Çevresel Gürültü Direktifi nin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for Implementation

Detaylı

Kerim AKSU Belediye Başkanı. Kazım ELMALI Belediye Başkan Yardımcısı. İsmail DEMİR Temizlik İşleri Müdürü. Hasan ÖZTÜRK Şef

Kerim AKSU Belediye Başkanı. Kazım ELMALI Belediye Başkan Yardımcısı. İsmail DEMİR Temizlik İşleri Müdürü. Hasan ÖZTÜRK Şef GİRESUN BELEDİYESİ TEMIZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜGÜ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ TEŞKİLAT MADDE 5-Temizlik İşleri Müdürlüğü aşağıda yazıldığı şekilde teşkilatlanmıştır.müdürlük;belediye Başkan Yardımcısı

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sayı :B.18.0.ÇYG.0.04.01.159.06/ Konu :Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Yetki Devri GENELGE (2008/06) Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 56 ncı maddesinde; Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede

Detaylı

ĠÇ DENETĠM BĠRĠMĠ BAġKANLIĞI. ÇOCUK HĠZMETLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ĠÇ KONTROL VE RĠSK YÖNETĠMĠ ÇALIġTAY RAPORU YÖNETĠCĠ ÖZETĠ

ĠÇ DENETĠM BĠRĠMĠ BAġKANLIĞI. ÇOCUK HĠZMETLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ĠÇ KONTROL VE RĠSK YÖNETĠMĠ ÇALIġTAY RAPORU YÖNETĠCĠ ÖZETĠ ĠÇ DENETĠM BĠRĠMĠ BAġKANLIĞI ÇOCUK HĠZMETLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ĠÇ KONTROL VE RĠSK YÖNETĠMĠ ÇALIġTAY RAPORU YÖNETĠCĠ ÖZETĠ DENETĠM GÖZETĠM SORUMLUSU İdris YEKELER (1078) ĠÇ DENETÇĠLER Cabir KÜÇÜKALTUN (1047)

Detaylı

18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK

18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK 18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK Göçmen İşçi Çocuklarının Eğitimine İlişkin Yönetmelik, 14 Kasım 2002 tarih ve 24936 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik kapsamında yapılan

Detaylı

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI 1. Programın Amacı ve Kapsamı 2013 yılı itibarıyla yaklaşık 105 milyar TL ile GSYH nin yaklaşık yüzde 7 si olarak gerçekleşen

Detaylı

İSTANBUL VALİLİĞİ İL BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ KOMİSYON KARARI

İSTANBUL VALİLİĞİ İL BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ KOMİSYON KARARI İSTANBUL VALİLİĞİ İL BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ KOMİSYON KARARI KARAR NO : 2011/1 KARAR TARİHİ : 03.11.2011 TOPLANTI YERİ : İstanbul Valiliği Ek Hizmet binası Toplantı Salonu 1. Su ürünleri av yasaklarına

Detaylı

ATAKÖY MEGA YAT LİMANI SÜREÇLERİ İLE İLGİLİ ÖZET BİLGİ

ATAKÖY MEGA YAT LİMANI SÜREÇLERİ İLE İLGİLİ ÖZET BİLGİ ATAKÖY MEGA YAT LİMANI SÜREÇLERİ İLE İLGİLİ ÖZET BİLGİ Resmi Süreç: 1) Ataköy Turizm Merkezi İmar Planı 02 Ekim 1986 2) Ataköy Turizm Merkezi nin Turizm Alanı ve Turizm Merkezi olarak tespiti. Bakanlar

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü AYLIK BASIN BÜLTENİ

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü AYLIK BASIN BÜLTENİ T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Muhafaza Genel AYLIK BASIN BÜLTENİ 1-31 Ocak 2016 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Muhafaza Genel Aylık Basın Bülteni Gümrükler Muhafaza Genel müzce

Detaylı

I OCAK HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

I OCAK HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ 8 Mayıs 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28994 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE (TEBLİĞ NO: 2012/1) DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 2015 YILI TAŞRA PERFORMANS HEDEFLERİ ÖLÇME KILAVUZU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 2015 YILI TAŞRA PERFORMANS HEDEFLERİ ÖLÇME KILAVUZU SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 2015 YILI TAŞRA PERFORMANS HEDEFLERİ ÖLÇME KILAVUZU STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI Stratejik Yönetim ve Proje Daire Başkanlığı Ocak/2015 1 EYLEMLER Eylem No Eylem göstergesi Hedefi

Detaylı

BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTATİSTİK VE BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ

BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTATİSTİK VE BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTATİSTİK VE BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ ORGANİZASYON ŞEMASI BÖLÜM: ŞEMA NO: İSTATİSTİK VE BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

ÜLKEMİZDE SİBER GÜVENLİK

ÜLKEMİZDE SİBER GÜVENLİK ÜLKEMİZDE SİBER GÜVENLİK Emine YAZICI ALTINTAŞ Siber Güvenlik Daire Başkanı HABERLEŞME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEVZUAT SİBER GÜVENLİK Click to edit Master title style Çalışmaları konusundaki çalışmalar 2012 yılında

Detaylı

SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNDE UYGULANACAK İNSAN GÜCÜ PLANLAMASI ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNDE UYGULANACAK İNSAN GÜCÜ PLANLAMASI ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNDE UYGULANACAK İNSAN GÜCÜ PLANLAMASI ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 29/07/2008 tarih ve 26951 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI (MASAK)

MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI (MASAK) MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI (MASAK) MİSYON ÇALIŞMASI Tablo 1. Misyon Çalışması Sonuçları Konsolide Misyon İstikrarlı bir ekonomi için gelir ve harcama politikalarının hazırlanması, uygulanması,

Detaylı

Gemilerde bulunması gereken emniyet ve haberleşme cihazlarının kullanımı

Gemilerde bulunması gereken emniyet ve haberleşme cihazlarının kullanımı 22 Ekim 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28799 YÖNETMELİK Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: LİMANLAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 31/10/2012 tarihli ve 28453

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI KANUNU 1

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI KANUNU 1 1 SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI KANUNU 1 Kanun Numarası : 2692 Kabul Tarihi : 9.7.1982 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 13.7.1982 Sayı : 17753 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 21 Sayfa : 379 BİRİNCİ

Detaylı

KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Karar Tarihi Yönetmelik No: 5018 YT 015 Yürürlük Tarihi Yayın Tarihi RG Sayısı 26179 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK

Detaylı

T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK)

T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK) T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ: Madde 1: Bu Yönetmeliğin amacı; Süleymanpaşa

Detaylı

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU UYARINCA VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN GENELGE (2006/2)

2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU UYARINCA VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN GENELGE (2006/2) Çevre ve Orman Bakanlığından: 2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU UYARINCA VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN GENELGE (2006/2) (24 Ocak 2006 tarih ve 26059 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.) 2872 sayılı

Detaylı