GÜNEŞ ENERJĐSĐ ĐLE ÇALIŞAN GEMĐ PROTOPĐNĐN GERÇEKLENMESĐ A PROTOTYPE IMPLEMENTATION OF SOLAR POWERED SHIP

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÜNEŞ ENERJĐSĐ ĐLE ÇALIŞAN GEMĐ PROTOPĐNĐN GERÇEKLENMESĐ A PROTOTYPE IMPLEMENTATION OF SOLAR POWERED SHIP"

Transkript

1 GÜNEŞ ENERJĐSĐ ĐLE ÇALIŞAN GEMĐ PROTOPĐNĐN GERÇEKLENMESĐ A PROTOTYPE IMPLEMENTATION OF SOLAR POWERED SHIP Ömür AKYAZI, K.T.Ü Sürmene Abdullah Kanca M.Y.O, Trabzon M. Orhan BOZDAĞ, K.T.Ü Sürmene Abdullah Kanca M.Y.O Mekatronik Programı, Trabzon Fatih YILMAZ, K.T.Ü Sürmene Abdullah Kanca M.Y.O Mekatronik Programı, Trabzon ÖZET Bu çalışmada; güneş enerjisiyle çalışan gemi protopi tasarlanmış ve uygulaması gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen uygulamada geminin hareketini sağlamak ve yönünü belirleyen dümeni kontrol etmek için elektrik motoru kullanılmıştır. Gemide kullanılan elektrik motorlarının beslemesi, güneş enerjisinden faydalanılarak şarj edilen aküler tarafından sağlanmaktadır. Dünyadaki fosil yakıtlarının rezervlerinin sınırlı olması, çevreyi kirletmesi ve büyük bir hızla tükenmeleri neticesinde günümüzde yenilenebilir enerji kaynaklarına olan ilginin artmasına sebep olmaktadır. Bu bakımdan gemi için gerekli olan enerjinin deniz şartları da göz önüne alındığında, yenilenebilir enerji kaynaklarından güneş enerjisinin doğada bol miktarda bulunması, kolay ulaşılabilir olması v.b avantajlarından dolayı diğer yenilenebilir enerji kaynaklarına göre bir adım öne çıkarmaktadır. Ayrıca sistemin çalışması ve denetimi için gerekli olan elektronik devreler tasarlanmış ve gerçekleştirilmiştir. ABSTRACT In this study, a prototype of solar-powered ship was designed and realized. In order to determine the direction of the ship, an electric motor is attached to the ship s rudder. Power need of the electric motors used on the ship is provided by batteries charged via solar energy utilizing. Because of the limited reserves of fossil fuels in the world, polluting the environment and rapidly depleted, the interest in renewable energy is increased. By considering the sea conditions the energy need for the ship can be met by solar energy. Since it is easily accessible and presented abundantly in the nature, the solar energy is more prefareble than the other renewable energy sources. The electronic circuits required for operation and control of the system is designed and implemented. 1

2 1. GĐRĐŞ Günümüzde fosil yakıtı rezervlerinin sınırlı olması, çevreyi kirletmesi, küresel ısınmaya yol açması, enerjiye olan talebin sürekli olarak artması v.b gibi nedenlerden dolayı yenilenebilir ve alternatif enerjileri kullanabilen sistemler üzerindeki çalışmaların artmasına neden olmuştur[1,2]. Bu çalışmalarda taşıtların hareketleri, güneş enerjisinden faydalanılarak şarj edilen akülerin beslediği elektrik motorları vasıtasıyla sağlanmakta ve sistemlerin kontrollerinin gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır. Yapılan bu çalışmada tasarımı ve prototipi gerçekleştirilen geminin kuru yük gemisi olduğu ve sabit bir hızla hareket ettiği düşünülmüştür. Bu bakımdan gemi için gerekli olan enerjinin yenilenebilir enerji kaynaklarından olan güneş enerjisinden sağlanmıştır[3]. Güneş enerjisini elektrik enerjisine dönüştürmek için fotovoltaik veya güneş pilleri kullanılır[4]. Elektrik enerjisinin gerekli olduğu her uygulamada güneş pilleri kullanılabilir. Bu pillerin yapısı basitçe p ve n yarı iletken malzemeden oluşan diyotlara benzer, çalışması; fotoelektrik olay prensibine dayanarak pilden fotonlar tarafından kopartılan elektronlar hareketi esnasında bir elektrik akımı oluşturur prensibine dayanır. Fotovoltaik piller birbirleriyle seri veya paralel olarak bağlanabilir, bu sayede çıkış gücünü artırır[5]. Fotovoltaik veya güneş pilleri uygulamaya bağlı olarak akümülatörler, invertörler, akü şarj denetim aygıtları ve çeşitli elektronik devreler ile birlikte kullanılarak güneş pili sistemi veya fotovoltaik sistemi oluştururlar. Bu sistemlerin kurulum masrafları pahalı olduğundan elektrik şebekesi olan yerlerde pek tercih edilmezler. Özellikle son yıllarda teknolojide ve güç elektroniğindeki gelişmelere paralel olarak bu sistemlerin maliyetlerinin azalmasıyla birlikte günlük hayatımız da kullanımları artmıştır[6,7]. Bu çalışmada; yenilenebilir ve alternatif enerjileri kullanabilen sistemler üzerinde yapılan çalışmalara katkı sağlamak için, tasarımı ve sistemleri bize ait olan güneş enerjisiyle çalışan yük gemisi protopinin gerçeklenmesi amaçlanmaktadır. 2. GEMĐNĐN TASARIMI VE GERÇEKLENMESĐ Bu çalışmada geminin sabit bir hızla hareket ettiği ve yük gemisi olduğu düşünülerek gerekli tasarımlar yapılmıştır. Tasarımı gerçekleştirilen gemi, temel olarak iki kısımdan oluşmaktadır. Bunlar gövde ve elektronik aksamlardır Gemi gövdesinin yapımı Gövdeyi oluşturmak için kullanmayı düşündüğümüz ağaç ürünler, polyester ve strafor gibi malzemelerin birbirlerine göre avantaj ve dez avantajlarını belirlemek için küçük denemelerde bulunduk. Bu denemeler sonucunda gemi için en uygun malzemenin, kolay işlenebilirliği, hafif olması, ucuz olması, yapılan hataların düzeltilmesine olanak vermesi ve daha pek çok üstünlüğünden dolayı strafor olmasına karar verdik. Gövdeyi yapacağımız malzemeyi belirledikten sonra geminin kalıbını oluşturmaya başladık. Kalıp oluşturma esnasında en önemli sorunumuz geminin dengesi ve dalgaları kırıp ilerleyebilmesini sağlayan alt yüzeyinin oluşturulmasıydı. Bu hususlar dikkate alınarak gerçeğine olabildiğince yakın olacak şekilde gemi parçalarını oluşturulmaya başladık. Geminin bütün parçaları hazırlandıktan sonra sıra bu parçaların birleştirilmesine gelmişti. Parçaları birleştirmek için yapı sektörünün vazgeçilmezi olan köpük kullandık. 2

3 Hazırlanan parçaları alt yüzeyden başlayarak sırayla birleştirmeye başladık. Birleştirme olayı tamamlandıktan sonra geminin mukavemetinin artırılması ve estetik açıdan güzel görünmesi için strafor yüzeyi macunla kaplandı. Daha sonra zımpara kullanılarak gemi yüzeyindeki pürüzler ortadan kaldırılmıştır. Şekil 1 de geminin gövdesinin tasarım ve oluşum aşamaları gözükmektedir. Şekil 1. Gemi gövdesinin oluşum aşamalar 2.2. Geminin kontrolü için tasarlanan elektronik aksamlar Tasarımı gerçekleştirilen sistemin hareketi 6 adet max 9 volt veren güneş pillerinden beslenen 12 volt 2500 rpm redüktör lü elektrik motoru tarafından sağlanmaktadır. Ayrıca geminin yönünü belirleyen dümeni kontrol etmek içinde, aynı sistemden beslenen bir redüktör lü elektrik motoru kullanılmıştır. Sistemin çalışmasını ve denetimini gerçekleştiren devre şekil 2 de gösterilmiştir. Şekil 2. Sistemin çalışmasını ve denetimini gerçekleştiren devre Şekil 2 incelendiğinde sistemin çalışması ve denetimi için tasarlanan elektronik devre 7 bölümden oluşmaktadır. Bunlar; Güç paylaştırma, şarj ve batarya kontrol devresi Bu kısım aküleri şarj etmek ve akülerin sistemi beslemesini kontrol etmek için güneş panellerinden gelen gerilimi data sinyallerine göre akülere paylaştırmada kullanılan bir sürücü devresidir. Devrede data sinyallerini mikroişlemci kısmından yalıtmak için optokuplör kullanılmıştır. Ayrıca sinyalin geldiğini gösteren ledler ve akımları anahtarlamak için mosfet kullanılmıştır. Devre genel olarak işlemciden gelen sinyale göre bağlı bulunduğu akünün şarj edilmesini veya akü dolu ise şarj gerilimini kesip, akünün sistemi beslemesini sağlar. Bu işlem iki akü için tekrarlanır. Yani, akülerin biri boş diğeri dolu ise dolu olanı devreye boş olanı şarja verir. Eğer aküler dolu ise, bu durumda şarj akımını kapatıp aküleri devrenin kullanımına sunar. Diğer bir olasılıkta iki akünün de boş olması, bu durumda güneş panellerinden gelen gerilimi akülere pay ederek akülerin en kısa zamanda dolmaları sağlanır. Böyle bir durum söz konusu olduğun da güneş panellerinden gelen gerilim ve akım değişken olduğundan devremizin 3

4 kararsız çalışmasına yol açabilir. Bu yüzden güvenlik önlemi olarak sistemimizde üçüncü bir akü daha bulunmakta ve diğer aküler şarj olurken bu aküde şarj edilmektedir. Böylece devre her olasılık ve durumda çalışmasını sürdüre bilmektedir Gerilim sabitleyici (Boost Converter) Bu devre güneş panellerinden gelen değişken gerilim ve akımı sabitlemek ve yükseltmek için boost converter görevini görmektedir. Devrenin çalışması, güneş panellerinden gelen gerilim diyottan geçerek akımın geri dönmesi engellenir. Gelen gerilim trafo ve trimpot üzerinden mosfeti iletime sokar. Trafo üzerinde bir gerilim indükler, bu indükleme sonucunda bobindeki ters emk mosfeti yalıtıma sokar ve böylece bir osilasyon yaparak gerilim yükseltilir. Yükseltilen gerilim çıkış diyotu üzerinden kondansatörlere ulaşır ve gerilimdeki parazitlerden kurtulmak için bobinden geçirilir. Böylece değişken gerilim ve akımda sabit 40 volt çıkış elde edilir. Şekil 3 de gerilim sabitleyici devre ve güç paylaştırma şarj kontrol devre tasarımı gözükmektedir. Şekil 3. a) Gerilim sabitleyici devre b) Güç paylaştırma, şarj ve batarya kontrol devresi Akü şarj sinyal devresi Bu kısım akülerin şarj kısımlarını kontrol eder. Akülerin her biri için iki ayrı devre kullanılmıştır. Bu kısımda aküleri şarj eden güneş panelleri hakkında bilgi verecek olursak; devrede her biri max 9 volt verebilen 6 adet güneş paneli kullandık. Güneş panellerinden yeterli miktarda akım alabilmek için birbirleriyle paralel bağladık. Şekil 4 de sistemde kullanılan güneş panelleri gözükmektedir. Şekil 4. Sistemde kullanılan güneş panelleri Mc encoder devresi ve Mc decoder devresi Bu kısımda geminin uzaktan kontrolünü gerçekleştirmek için tasarlamış olduğumuz kumandadan göndermiş olduğumuz kodlanmış sinyalleri bilgiye dönüştürmektedir. Burada iki adet dekoder entegresi bulunmaktadır. Bu entegrelerden her biri 4 kanal olmak üzere iki entegreden toplam 8 kanal elde edilmiştir. Bu 8 kanalın 4 ü ileri-gerisağ-sol komutları için diğer 4 komut ise opsiyonel olarak transistör çıkışı olacak şekilde tasarlanmıştır. Devrede sinyallerin algılanıp iletilmesi için de mini rf modüller kullanılmıştır. 4

5 Kumanda devresinden de bu bölümde bahsedecek olursak, devrede 1 adet enkoder entegresi ve rf modül bulunmaktadır. Burada ileri-geri-sağ-sol komutlarını butonlarla algılayıp, kodlayarak rf modülle iletip, haberleşmeyi sağlamaktadır. Şekil 5 de kumanda devresi görülmektedir. Şekil 5. Geminin uzaktan kontrolünü gerçekleştiren kumanda devresi Motor Sürücü devresi Devrede dijital olarak verdiğimiz komutlarla kullanmış olduğumuz dc motorları kontrol etmek için içerisinde iki adet H köprüsü barındıran entegre bulunmaktadır. Motorlarda oluşabilecek ters emklardan kurtulmak için motor kutuplarına diyotlar bağladık. Devrenin çalışması, dekoder entegresinden gelen ileri-geri-sağ-sol sinyallerini ilgili motorlara iletir. Yani ileri-geri sinyallerini arkadaki pervaneyi döndüren motora ve sağsol sinyallerini de dümeni kontrol eden motora iletir. Devrede kullanılan H entegresi motorların toplamda 4 amper akım çekmelerine izin verir ayrıca motorlar için parazit engelleyici görevini de yapar. Devre akülerden beslenirken voltaj sıkıntısı yaşamamak için devreye 7805 dahil ettik. Bu kısımda motorun yönünü belirleyen dümen kısmından da bahsedecek olursak; dümen çark sitemi ve çarkı döndürmeye yarayan dc motordan oluşmaktadır. Dümeni kontrol edecek olan motoru seçerken mümkün olduğunca düşük voltaj ve yeterli güce sahip motor seçmeye çalıştık. Daha sonra motorumuza uygun ve bize yeterli torku verebilecek redükdör hazırladık ve çarkı döndürmek için çelik tel kullandık. Çelik tele istediğimiz güçte asılarak dümeni hareket ettirebiliyoruz. Dümen 360 derece dönemeyeceğinden ve fazla akım çekmemesi için iki adet limit anahtarı ve bir diyottan oluşan devre tasarladık. Şekil 6 da dümen sisteminin yapısı ve çalışması gözükmektedir PIC kontrol devresi Şekil 6. Dümen sistemin yapısı ve çalışması Bütün sistemlerin beyni olan mikroişlemci bu bölümde bulunmaktadır. Sistemin çalışmasını gerçekleştiren PIC programı tasarlanmış ve sisteme uygulanmıştır. 5

6 Regüle devresi Bu devre dc 5 volt gerilim elde etmemizi sağlar. Bu gerilimle devrede 5 voltla çalışan elemanlar beslenir. Devredeki kondansatörler motorlardan dolayı oluşabilecek parazitleri bastırmak için kullanılmıştır. Tasarımı ve uygulaması gerçekleştirilen geminin yapısı ve çalışması hakkında vermiş olduğumuz bilgilerden sonra sistemin gerçeklenmiş hali şekil 7 de gösterilmektedir. Şekil 7. Sistemin gerçeklenmiş hali 3. SONUÇ Enerjiye olan talebin sürekli olarak artığı günümüzde fosil yakıtlarının sınırlı olması, çevreyi kirletmesi v.b gibi nedenlerden dolayı yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanabilen sistemler üzerindeki çalışmaların artmasına neden olmuştur. Bu bakımdan bu çalışmada tasarımı ve uygulaması gerçekleştirilen kuru yük gemisi için gerekli olan enerji, yenilenebilir enerji kaynaklarından olan güneş enerjisinden sağlanmıştır. Sonuç olarak güneş enerjisiyle çalışan bir yük gemisi tasarlanıp, uygulaması için gerekli olan mekanik ve elektronik aksamlar oluşturulmuştur. Ayrıca sistemin denetimini gerçekleştiren PIC programı da yazılmıştır. Gerçekleştirilen bu uygulama ile sabit hızla hareket eden yük gemilerinde güneş enerjisinin kullanımının son derece uygun olacağı anlaşılmıştır. KAYNAKÇA [1]Bayrak G., Cebeci M., Güneş pilinden beslenen scada kontrollü hidrolik seviye ölçüm sistemi, VIII Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, UTES 10, 1-5 Aralık 2010, Bursa [2]Demir B, Yıldız M.N., Formula-G Güneş Arabaları Yarışı Đçin Güneş Enerjili Bir Aracın Mekanik Tasarımı ve Üretimi, Taşıt Teknolojileri Elektronik Dergisi,2009 (3), [3]Güneş, M., Fotovoltaik Sistemin Sağladığı Elektrik Enerjisi Đle Çalışan Bir Uygulama Sisteminin Tasarımı, F.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi,1999, Elazığ [4]Gençoğlu M.T., Cebeci M., Güneş M., Güneş Enerjisi Đle Çalışan PLC Kontrollü Su Pompası Sistem Tasarımı, 3e Electrotech Dergisi, 2002 (94), s [5]Altaş Đ.H., "Fotovoltaj Güneş Pilleri: Eşdeğer Devre Modelleri ve Günışığı ile Sıcaklığın Etkileri", Aylık 3e (Enerjı, Elektrik, Elektromekanik) Dergisi, Mart 1998 (46), s [6]Demirtaş M., Sefa Đ., Irmak E., Çolak Đ., Güneş enerjili sistemler için mikrodenetleyici tabanlı DA/DA yükselten dönüştürücü, Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der., Cilt 23, No 3, 2008, s [7]Karamanav M., Güneş enerjisi ve güneş pilleri, Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Mayıs 2007, Sakarya 6

GÜNEŞ ENERJİSİ EĞİTİM SETİ TASARIM VE UYGULAMASI

GÜNEŞ ENERJİSİ EĞİTİM SETİ TASARIM VE UYGULAMASI PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING FACULTY MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2007 : 13 : 3 : 327-336

Detaylı

AKILLI GÜNEŞ TAKİPLEYİCİ SİSTEM (SMART SOLAR TRACKER)

AKILLI GÜNEŞ TAKİPLEYİCİ SİSTEM (SMART SOLAR TRACKER) YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKILLI GÜNEŞ TAKİPLEYİCİ SİSTEM (SMART SOLAR TRACKER) BİTİRME TEZİ Hazırlayan 05012094 Uğur YILMAZ 05013004 Borahan

Detaylı

SESLİ KOMUTLARLA ARAÇ KONTROLÜ

SESLİ KOMUTLARLA ARAÇ KONTROLÜ T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü SESLİ KOMUTLARLA ARAÇ KONTROLÜ 243455 Doğan Can SAMUK 228418 Havva ÖZKAYA Yrd. Doç. Dr. Yusuf SEVİM Mayıs,

Detaylı

PLC KONTROLLÜ GÜNEŞ TAKİP SİSTEMİ TASARIM VE UYGULAMASI

PLC KONTROLLÜ GÜNEŞ TAKİP SİSTEMİ TASARIM VE UYGULAMASI ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2009, Volume: 4, Number: 3, Article Number: 1A0028 TECHNOLOGICAL APPLIED SCIENCES Received: November 2008 Accepted: June 2009 Series : 2A ISSN : 1308-7223

Detaylı

PROJEM İSTANBUL ARAŞTIRMA PROJESİ. Proje Yüklenicisi: Doç. Dr. Muğdeşem TANRIÖVEN Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Fakültesi

PROJEM İSTANBUL ARAŞTIRMA PROJESİ. Proje Yüklenicisi: Doç. Dr. Muğdeşem TANRIÖVEN Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Fakültesi PROJEM İSTANBUL ARAŞTIRMA PROJESİ FOTOVOLTAİK GÜNEŞ PANELLERİNİN GTS, MGİS VE SÜPER KONDANSATÖRLER KULLANARAK ŞEBEKE İLE PARALEL VE BAĞIMSIZ ÇALIŞMASI DURUMLARINDA VERİMLİLİĞİNİN ARTTIRILMASI Proje Yüklenicisi:

Detaylı

ELEKTRİKLİ ARAÇLAR İÇİN ŞARJ CİHAZI

ELEKTRİKLİ ARAÇLAR İÇİN ŞARJ CİHAZI T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ELEKTRİKLİ ARAÇLAR İÇİN ŞARJ CİHAZI 210214 Selçuk DAĞ 210296 Onur DUMAN Danışman Öğr. Gör. Dr. Emre ÖZKOP

Detaylı

VAN İLİ ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİNDE GÜNEŞ ENERJİSİNİN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ

VAN İLİ ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİNDE GÜNEŞ ENERJİSİNİN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi/ Journal of The Institute of Natural & Applied Sciences 16 (1):22-33, 2011 Derleme/Review VAN İLİ ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİNDE GÜNEŞ ENERJİSİNİN

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA FAYDALI FRENLEME SİSTEMİ TASARIMI VE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ Turhan ALAGÖZ YÜKSEK LİSANS TEZİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim

Detaylı

T.C SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ

T.C SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ T.C SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ AC VE DC SERVO SĐSTEM EĞĐTĐM SETĐNĐN GERÇEKLEŞTĐRĐLMESĐ Fahrettin Hakan YILMAZ YÜKSEK LĐSANS TEZĐ ELEKTRĐK- ELEKTRONĐK MÜHENDĐSLĐĞĐ ANABĐLĐM DALI Konya,

Detaylı

TERMOELEKTRİK MODÜLLÜ KAN NAKİL KABI TASARIMI

TERMOELEKTRİK MODÜLLÜ KAN NAKİL KABI TASARIMI Technology, 14(4), 115-121, (2011) TECHNOLOGY TERMOELEKTRİK MODÜLLÜ KAN NAKİL KABI TASARIMI Osman ÇİÇEK *, Hüseyin DEMİREL **, Serhat Orkun TAN *** * Kastamonu Üniversitesi Araç Meslek Yüksekokulu, Kastamonu,

Detaylı

Otomatik Konumlanabilen Konveyör Sistemi. Automaticly Positioned Conveyor System

Otomatik Konumlanabilen Konveyör Sistemi. Automaticly Positioned Conveyor System Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 9, No: 1, 2012 (15-24) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 9, No: 1, 2012 (15-24) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

Elektrik Enerjisi Güneşten Sağlanan Bir İş İstasyonunun Kablosuz Veri Takibinin Yapılması

Elektrik Enerjisi Güneşten Sağlanan Bir İş İstasyonunun Kablosuz Veri Takibinin Yapılması Elektrik Enerjisi Güneşten Sağlanan Bir İş İstasyonunun Kablosuz Veri Takibinin Yapılması Feridun Ekmekci 1, Mahmut Tenruh 2 1 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla Meslek Yüksek Okulu, Elektrik ve Enerji

Detaylı

FOTOVOLTAİK VE RÜZGÂR ENERJİ SİSTEMLERİNİN MODELLENMESİ VE SİMÜLASYONU

FOTOVOLTAİK VE RÜZGÂR ENERJİ SİSTEMLERİNİN MODELLENMESİ VE SİMÜLASYONU T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü FOTOVOLTAİK VE RÜZGÂR ENERJİ SİSTEMLERİNİN MODELLENMESİ VE SİMÜLASYONU 180001 Ahmet Çağrı YAVUZER Prof.

Detaylı

Elektrik Enerjisi Güneşten Sağlanan Bir İş İstasyonunun Kablosuz Veri Takibinin Yapılması

Elektrik Enerjisi Güneşten Sağlanan Bir İş İstasyonunun Kablosuz Veri Takibinin Yapılması Elektrik Enerjisi Güneşten Sağlanan Bir İş İstasyonunun Kablosuz Veri Takibinin Yapılması Feridun Ekmekci 1, Mahmut Tenruh 2 1 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla Meslek Yüksek Okulu, Elektrik ve Enerji

Detaylı

AKILLI ENERJİ SİSTEMİ

AKILLI ENERJİ SİSTEMİ T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü AKILLI ENERJİ SİSTEMİ 228396 S.Serdar SEYMEN 238315 Gökhan AÇIKGÖZ 210223 İhsan TUNÇBİLEK Cemil GÜRÜNLÜ

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİLİ SİSTEMLER İÇİN MİKRODENETLEYİCİ TABANLI DA/DA YÜKSELTEN DÖNÜŞTÜRÜCÜ

GÜNEŞ ENERJİLİ SİSTEMLER İÇİN MİKRODENETLEYİCİ TABANLI DA/DA YÜKSELTEN DÖNÜŞTÜRÜCÜ Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. Cilt 23, No 3, 719728, 2008 ol 23, No 3, 719728, 2008 GÜNEŞ ENERJİLİ İTEMLER İÇİN MİKRODENETLEYİCİ TABANLI DA/DA YÜKELTEN DÖNÜŞTÜRÜCÜ Mehmet

Detaylı

5. ULUSAL MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİ KONGRESİ (MeMÖK2014) 24 Mayıs 2014

5. ULUSAL MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİ KONGRESİ (MeMÖK2014) 24 Mayıs 2014 5. ULUSAL MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİ KONGRESİ (MeMÖK2014) 24 Mayıs 2014 Editörler: Zühal Erden Aylin Konez Eroğlu Destekleyen Kuruluşlar: MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ATILIM ÜNİVERSİTESİ, ANKARA

Detaylı

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya ENERJİ VE GÜÇ SİSTEMLERİNİN KONTROLÜ

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya ENERJİ VE GÜÇ SİSTEMLERİNİN KONTROLÜ ENERJİ VE GÜÇ SİSTEMLERİNİN KONTROLÜ 471 Şarj Dengeleme Sistemleri İçin Çift Yönlü Flyback Devresi Tasarımı Serhat NAFİZ, Doç. Dr. Musa ALCI, Yrd. Doç. Dr. M. Necdet YILDIZ Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Detaylı

Güneş Enerjisi ile Beslenebilen Kesintisiz Güç Kaynağı Sistemi Tasarımı ve Uygulaması

Güneş Enerjisi ile Beslenebilen Kesintisiz Güç Kaynağı Sistemi Tasarımı ve Uygulaması Güneş Enerjisi ile Beslenebilen Kesintisiz Güç Kaynağı Sistemi Tasarımı ve Uygulaması *1 Ali Ozturk and 1 Yusuf Seyis 1 Düzce Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

Detaylı

GÜNEŞ TAKĐP SĐSTEMĐ (2-YÖNLÜ) SOLAR TRACKING SYSTEM (2-WAY)

GÜNEŞ TAKĐP SĐSTEMĐ (2-YÖNLÜ) SOLAR TRACKING SYSTEM (2-WAY) GÜNEŞ TAKĐP SĐSTEMĐ (2-YÖNLÜ) SOLAR TRACKING SYSTEM (2-WAY) Serkan ĐŞCAN, Sinop Üniversitesi, SĐNOP Rahmi KARAYEL, Sinop Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Elektrik Bölümü, SĐNOP Ziya Ozan Özcan, Sinop Üniversitesi

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜNEŞ VE RÜZGAR ENERJİSİNDEN ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ SİSTEMİ TASARIMI Celal KARACA YÜKSEK LİSANS TEZİ Elektronik ve Bilgisayar Sistemleri Eğitimi Anabilim

Detaylı

PIC KONTROLLÜ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI TASARIMI VE GERÇEKLEMESİ

PIC KONTROLLÜ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI TASARIMI VE GERÇEKLEMESİ TC. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PIC KONTROLLÜ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI TASARIMI VE GERÇEKLEMESİ Mehmet ÜSTÜNDAĞ YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRONİK-BİLGİSAYAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ELAZIĞ 2006 TC.

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ÇEVRE DOSTU SULAMA SİSTEMLERİNİN UZAKTAN KONTROLÜ VE OTOMASYONU. Emre CAN Ethem SERÇE

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ÇEVRE DOSTU SULAMA SİSTEMLERİNİN UZAKTAN KONTROLÜ VE OTOMASYONU. Emre CAN Ethem SERÇE T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ÇEVRE DOSTU SULAMA SİSTEMLERİNİN UZAKTAN KONTROLÜ VE OTOMASYONU Emre CAN Ethem SERÇE Danışman Doç. Dr. Okan BİNGÖL LİSANS TEZİ ELEKTRİK ELEKTRONİK

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÜTÜ MASASI İMALATINDA KULLANILAN NOKTA DİRENÇ KAYNAK MANİPÜLATÖRÜN KONTROLÜ Yasin ALTUN YÜKSEK LİSANS TEZİ Elektrik - Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı

Detaylı

Fotovoltaik-Rüzgâr Hibrid Güç Sistemi Uygulaması. Mehmet Azmi Aktacir, Bülent Yeşilata ve Yusuf Işıker

Fotovoltaik-Rüzgâr Hibrid Güç Sistemi Uygulaması. Mehmet Azmi Aktacir, Bülent Yeşilata ve Yusuf Işıker Fotovoltaik-Rüzgâr Hibrid Güç Sistemi Uygulaması Mehmet Azmi Aktacir, Bülent Yeşilata ve Yusuf Işıker Harran Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Osmanbey Kampüsü, Şanlıurfa aktacir@harran.edu.tr,

Detaylı

MİKROİŞLEMCİ KONTROLLÜ LED AYDINLATMA TASARIMI VE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

MİKROİŞLEMCİ KONTROLLÜ LED AYDINLATMA TASARIMI VE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü MİKROİŞLEMCİ KONTROLLÜ LED AYDINLATMA TASARIMI VE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ 228550 Fatih DÜZENLİ 254274 Serdar

Detaylı

tmmob makina mühendisleri odası

tmmob makina mühendisleri odası tmmob makina mühendisleri odası YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI SEMPOZYUMU VE SERGİSİ BİLDİRİLER KİTABI Editör: Yrd. Doç. Dr. Şükrü SU MMO Yaym No: E / 2001 / 275 EKİM 2001 - KAYSERİ Yenilenebilir Enerji

Detaylı

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FOTOVOLTAĠK-RÜZGÂR TÜRBĠNĠ HĠBRĠT ENERJĠ ÜRETĠM SĠSTEMLERĠNĠN ULUSAL ELEKTRĠK ġebekesġne ETKĠLERĠNĠN ĠNCELENMESĠ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Mahmut HEKĠM Anabilim

Detaylı

ÖNSÖZ. Prof. Dr. İsmail H. ALTAŞ Bölüm Başkanı

ÖNSÖZ. Prof. Dr. İsmail H. ALTAŞ Bölüm Başkanı 5 6 7 Haziran 2013 ÖNSÖZ Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü olarak, 2009 yılından beri öğrencilerimiz tarafından yapılan projeleri ziyaretçilere

Detaylı

FOTOVOLTAİK SİSTEMLER İÇİN MİKRODENETLEYİCİLİ EN YÜKSEK GÜÇ NOKTASINI İZLEYEN BİR KONVERTÖRÜN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ. Şaban ÖZDEMİR

FOTOVOLTAİK SİSTEMLER İÇİN MİKRODENETLEYİCİLİ EN YÜKSEK GÜÇ NOKTASINI İZLEYEN BİR KONVERTÖRÜN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ. Şaban ÖZDEMİR FOTOVOLTAİK SİSTEMLER İÇİN MİKRODENETLEYİCİLİ EN YÜKSEK GÜÇ NOKTASINI İZLEYEN BİR KONVERTÖRÜN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ Şaban ÖZDEMİR YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRİK EĞİTİMİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Detaylı