Şekil 1. Gemi sevk sistemi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Şekil 1. Gemi sevk sistemi"

Transkript

1 Gemi makinalarının tanımı Rüzgar ve akıntı dış kuvvetleriyle hareket haricinde gemilerin sevki için temel prensip hep aynı kalmıştır. Bir cismi su içinde hareket ettiren itme kuvveti, cismin hareketinin zıt yönünde ivmelendirilen bir akışkan kütlesine karşı olan tepki kuvvetidir. Bu itme kuvvetine su içinde hareket eden cismin oluşturduğu hidrodinamik kuvvetler direnç gösterirler. Bu prensip bir kanonun kürekle sevkinden, modern bir pervanenin hareketine veya yüksek hızlı su jetinin havaya püskürtülmesine kadar değişik sevk cihazlarına uygulanabilir. İtme kuvvetinin büyüklüğü ivmelendirilen akışkanın kütlesi ve ivmelenme hızı ile orantılıdır. Sevk verimi, sevk edilen teknenin büyüklüğü ve hızına bağlı olarak temin edilmesi gereken enerjinin bir fonksiyonudur. Sevk cihazı Sevk makinası Tekne Sevk cihazı Sevk makinası Gemi teknesi Şekil 1. Gemi sevk sistemi Şekil 1'de gemi sevk sistemi gösterilmektedir. Gerekli güç sevk makinası tarafından üretilir ve sevk cihazına iletilir. Burada modern bir pervane gösterilmektedir, ancak diğer tip sevk cihazları da olabilir. Sevk cihazı tarafından absorbe edilen güç teknenin sevki için itme kuvvetine çevrilir. Gemilerin sevki için doğal güç kaynakları haricinde, fosil yakıtlı ve nükleer yakıtlı güç üretim sistemleri vardır. Nükleer yakıtlı buhar türbini tesislerinin harp gemilerde uygulamaları bulunmaktadır. Fosil yakıtlardan en yaygın olarak akaryakıtlar kullanılır, fuel-oil, diesel-oil, gas-oil, gibi. Akaryakıtların depolanmaları kolaydır ve ısıl değerleri yüksektir, kcal/kg civarında. Kömür gibi katı fosil yakıtlar kullanan buhar makinalı gemiler halen hizmette olmakla birlikte sayıları her geçen gün azalmaktadır. Diğer endüstriler için kömürün değerli olmasının yanında, depolanması ve ancak dıştan yanmalı makinalarda kullanılabilmesi uygulama sahalarını daraltmaktadır. Nükleer enerji, nükleer reaksiyon sonucu oluşan ısı enerjisi olarak tanımlanabilir. Nükleer yakıtın pahalı olmasının yanında kullanılabilir hale getirilmesi için çok yüksek giderler gerektiren reaktörler nedeniyle bugün yaygın olarak kullanılmamaktadır. Gemi makinaları-oss-1/7

2 Gaz yakıtlar özellikle kara tesislerinde güç üretiminde kullanılmaktadır. Gemilerde büyük hacim kaplamaları nedeniyle depolama zorlukları ve ısıl değerlerinin düşük olması, kcal/kg, bazı özel haller haricinde gaz yakıtların kullanılmasını engellemektedir. Gemi makinalarının sınıflandırılması Isı enerjisini mekanik enerjiye yada işe çeviren gami makinaları başlıca iki ana bölüme ayrılır; bu bölümlerden birincisi makinanın çalışma ilkeleri, ikincisi ise görevleri bakımından gemi makinalarıdır. Çalışma ilkeleri bakımından gemi makinaları Çalışma ilkeleri bakımından gemi makinaları Dıştan yanmalı makinalar Pistonlu buhar makinaları Buhar türbinleri İçten yanmalı makinalar Diesel motorları Benzinli motorlar Gaz türbinleri Dıştan yanmalı makinalar Kazan adı verilen birimin içinde katı veya sıvı yakıtlar yakılarak elde edilen ısı enerjisi, ısı değiştiricileri aracılığıyla iş akışkanı olan suya transfer edilerek suyun buharlaşması temin edilir. Oluşturulan su buharı, buhar makinalarında veya türbinlerde genişletilerek iş elde edilir, Şekil 2. Buhar Verilen ısı Kazan Buhar makinası veya türbini İş çıkışı Yoğuşturucu Atılan ısı Pompa Su İş girişi Şekil 2 Basit buhar tesisi çevrimi Gemi makinaları-oss-2/7

3 Pistonlu buhar makinası Kazandan elde edilen buhar slayd valf adı verilen bir düzenek yardımıyla bir silindir içindeki pistonun alt ve üst taraflarına verilir. Piston basınçlı buharın etkisiyle aşağı-yukarı veya ilerigeri hareket eder. Pistonun bu doğrusal hareketi sırasıyla piston mili, kroshed, biyel elemanları ile krank miline aktarılır. Böylece pistonun silindir içindeki eksenel hareketi krank miline dönme hareketi olarak nakledilmekte ve krank mili pervane veya yardımcı bir makinayı çevirmektedir. Pistonlu buhar makinaları verimlerinin düşük, %18 civarında, olmaları nedeniyle ticaret gemilerinde kullanılmamaktadırlar. Doğru akımlı pistonlu buhar makinalarında genel verim %32 civarındadır. Buhar motoru da adı verilen bu makinalar büyük güç isteklerine yanıt veremediklerinden ancak körfez ve şehir hattı gibi küçük yolcu gemilerinde ana güç üreteci olarak kullanılmaktadır. Buhar türbinleri Buhar türbinleri pistonlu buhar makinalarına göre çok daha basit bir yapıya sahiptirler. Hareket eden ve rotor adı verilen bir parça, onu taşıyan ve rotorşaft yatakları adı verilen iki yatak ile bunları sızdırmaz bir biçimde atmosfere kapatan bir muhafazadan oluşmaktadırlar. Su buharı bu makinaların iç bölümlerinde bulunan ve türbin cinsine göre ya nozul yada hareketsiz kanatlara verilir. Buharın basıncı nozul veya hareketsiz kanatlarda düşer, hızı artar, m/s. Bu hızla rotorun çevresine belirli aralıklarla dizilmiş hareketli kanatlara çarpan buhar rotorun büyük bir hızla dönmesine neden olur. Günümüzde tek bir birim olarak Hp güç üretebilen buhar türbinleri, yüksek güç isteklerine yanıt veremeyen diesel motorlarına karşı tek makina türü olarak karşımıza çıkmaktadır. Transatlantik, büyük konteyner gemileri gibi ticaret gemilerinde bu nedenle buhar türbini ana güç üreteci olarak kullanılmaktadır. Harp gemileri için büyük makina güçlerine gerek olduğunda çoğu zaman korvetlerden başlayarak destroyer, hafif ve ağır kruvazörler, uçak ve muharebe gemilerinde de buhar türbinlerinden yararlanılır. Ticaret gemilerinde turbo-jeneratör sistemlerine de rastlanılmaktadır. Bu sistemde buhar türbinleri sabit devirde çalıştırılır ve elektrik jeneratörlerini çevirerek elektrik enerjisi üretilir. Böylece üretilen elektrik enerjisi geminin kıç tarafına yerleştirilmiş ağır devirli elektrik motorlarını çevirmekte ve elektrik motorlarının şaftlarına bağlı pervane veya pervanelerde geminin hareketini sağlamaktadırlar. Uzun bir şaft sistemini ve şaft tünelini ortadan kaldırması, faydalı yük ve yolcu hacmini çoğaltması, manevraların daha kolay yapılmasını sağlayan turbo-jeneratör sisteminin tek sakıncası pahalı oluşudur. İçten yanmalı makinalar İçten yanmalı makinalarda yakıt silindir veya yanma odası adı verilen birimler içinde yakılır. Oluşan sıcak gazlar doğrudan bir pistonun üzerine etkir veya buhar türbinlerinde olduğu gibi bir türbin içinde genişletilir. Diesel motorları Diesel motorlarında; temiz hava makina silindirleri içine emilir veya kuvvetle doldurulur. Silindir içinde piston tarafından sıkıştırılan havanın basıncı ve sıcaklığı yükselir, bar/ o C. Bu kızgın havanın içine püskürtülen yakıt zerrecikleri havanın sıcaklığı yakıtın tutuşma sıcaklığından çok yüksek olduğundan kendiliğinden tutuşur. Yanma sonucunda oluşan gazların basınç ve sıcaklığı, bar/ o C, yükselir ve pistonu silindir Gemi makinaları-oss-3/7

4 içinde hareket ettirerek işi oluştururlar. İş, pistonlu buhar makinalarında olduğu gibi hareketli bir donanım yardımıyla krank miline iletilir. Diesel motorlar özgül yakıt harcamalarının düşük olması, verimlerinin yüksek olması ve manevra yeteneklerinin üstünlüğü sebepleriyle çok yaygın olarak gemi sevk makinası görevini üstlenirler. Diesel motorların en önemli sakıncası tek bir birimden elde edilen gücün sınırlı olmasıdır. Bugün için bu değer kw civarındadır. Bu gücün üzerindeki güç gereksinimleri için ya birden fazla birim düşünülmeli yada buhar türbinleri gözönüne alınmalıdır. Buhar türbinlerinde olduğu gibi diesel-jeneratör uygulamalarına da rastlanmaktadır. Yüksek devirli bir yada birkaç diesel motorunun çevirdiği elektrik jeneratörü veya alternatörünün ürettiği elektrik akımı aynı türbo-jeneratör sisteminde olduğu gibi geminin kıç tarafındaki elektrik motorlarına verilerek hareket sağlanır. Bu sistem özellikle üstün manevra yeteneği sağlaması açısından trafiği yoğun sularda avantaj sağlamaktadır. Benzinli Motorlar Bu makinalarda belirli oranlarda oluşturulan yakıt ve hava karışımı silindir içine emilir veya kuvvetle doldurulur. Yakıt-hava karışımı karbüratör adı verilen bir cihazla hazırlanabildiği gibi emme borusuna veya silindir içine yakıt püskürten sistemlerde mevcuttur. Bu karışım piston tarafından sıkıştırılır. Sıkıştırma sonucunda yakıt hava ile çok iyi yanıcı bir karışım oluşturur. Bu karışım diesel motorlarında olduğu gibi kendiliğinden tutuşmaz. Buji adı verilen bir elektriksel cihazın elektrodları arasında oluşturulan bir kıvılcım yakıt-hava karışımını ateşler. Yakıtın tümü birden patlama şeklinde yandığından bu makinalara "Patlamalı Motorlar" adı da verilir. Yanma sonucu oluşan yüksek basınçlı gazlar işi oluşturarak diesel motorlarına benzer bir donanım yardımıyla krank milinin dönmesini sağlarlar. Benzinli motorlar bazı küçük güç gerektiren dıştan takma motor uygulamaları dışında gemilerde kullanılmazlar. Bunun nedeni hem küçük güçleri nedeniyle sevk makinası görevi yapamamaları ve hem de yakıtlarının düşük parlama noktası nedeniyle yangın risklerinin yüksek oluşudur. Gaz türbinleri Bu makinalarda bir kompresör atmosferden aldığı temiz havayı sıkıştırmakta, basınç ve sıcaklığı yükselen hava yanma odasına gönderilmektedir. Yanma odasına gönderilen havanın sıcaklığı içine püskürtülecek yakıtın yanmasını sağlayacak değerdedir. Böylece elde edilen basınçlı ve sıcak gazlar, yapısı buhar türbinlerine benzeyen türbinde genişletilmekte ve iş elde edilmektedir, Şekil 3. Son yıllarda genel verimlerinin yüksek olması ve Bunker C (No.6 Fuel-oil) ile çalışma yetenekleri gaz türbinlerinin hem gemi ana makinası olarak hem de elektrik enerjisi üretmek üzere yaygın bir biçimde kullanılmasına yol açmıştır. Türbin giriş sıcaklıklarının malzeme dayanımı ile ilgili olarak sınırlı olması esas problemlerinden biridir. Gemi makinaları-oss-4/7

5 Yakıt tarafından verilen enerji Hava Yanma odası Sıcak gazlar Kompresör İş girişi Türbin İş çıkışı Atmosferden hava girişi Egzost Şekil 3 Basit bir gaz türbini tesisi Görevleri bakımından gemi makinaları Görevleri bakımından gemi makinaları Ana makinalar Gemi Yardımcı makinaları Ana makina yardımcıları Güverte yardımcıları Görev makinaları Ana makinalar Gemi sevk makinası olarak pervaneyi tahrik eden dıştan veya içten yanmalı makinalardır. Bazı gemi makinalarının devir sayısı çok yüksektir. Örneğin buhar türbinlerinde devir sayısı dev/dak arasında değişmektedir. Çoğu zaman küçük teknelerde kullanılan motorlarında devir sayıları da 2000 dev/dak' nın üzerindedir. Bu tip makinalar devir sayıları düşürülerek pervaneye bağlanırlar. Devir sayısını düşüren bu donanıma redüksiyon dişlisi veya devir düşürücü dişli donanımı adları verilir. Devir sayısı düşük olan makinalar pervaneye doğrudan bağlanmaktadırlar. Gemi yardımcı makinaları Her türlü hava ve deniz koşullarında ve limanlarda gemilerin normal çalışma düzenini sürdüren makinalara gemi yardımcı makinaları denir. Gemi makinaları-oss-5/7

6 Ana makina yardımcıları Gemi sevk görevi yapan makinaların çalışmasına yardımcı olan makinalara ana makina yardımcıları denir. Bu makinalara, sirkülasyon pompası, yağlama yağı pompası, soğutma suyu pompası, yakıt pompası örnek gösterilebilir. Güverte yardımcıları Ana makinanın çalıştırılması ile ilişkisi bulunmayan makinalardır. Geminin yük alıp vermesinde yararlanılan vinçler, filika mataforaları yada filika vinçleri, çekme makinaları, dümen makinaları ve dümen donanımları güverte yardımcıları sınıfına girer. Görev makinaları Ana makinaya yardımcı olmayan, gemi personeli ve yolcuların konforunu sağlayan makinalardır. İçme suyu pompası, WC ve yangın devrelerine deniz suyu vermede kullanılan deniz suyu pompası, sintine ve balast pompaları, soğuk hava kompresörü bu sınıfa girmektedir. Gemi sevk sistemlerinin karşılaştırılması Pervaneyi tahrik etmek için uygun bir tesis seçimi birçok faktöre bağlıdır. 20. yüzyılın başlarına kadar ençok kullanılan çok silindirli buhar makinasının birçok avantajı vardır. Bu makina çok kolay kontrol edilebilir ve ters yönde çalıştırılması kolaydır. Verimli hız-güç aralığı özellikle tek pervaneli gemilerde kullanılan büyük pervaneler ile aynıdır. Bu makinaların işletilmeleri ve bakımları basittir. En büyük gücün sınırlı olması, verim düşüklükleri ve üretilen güç başına ağırlıkları dezavantajlarını oluşturmaktadır. Buhar türbini yüksek gücü verimli olarak üretir. Bununla beraber verimli devir hızı, normal pervane devirlerinin çok üstündedir ve devir düşürme dişli grubu gerektirirler. Geminin tornistan yapması için tesise ayrı bir türbin eklenmelidir. Yüksek basınç ve yüksek sıcaklıktaki buharı en uygun verimle kullanabilir veya düşük basınçlı buhar kullanımı içinde dizayn edilebilirler. Diesel motoru kolaylıkla kontrol edilebilir ve ters yönde çalıştırılabilir. Küçük bir hacim işgal eder ve çok verimlidir, ancak bir buhar tesisinden daha yüksek kaliteli bir yakıt ve daha çok yağlama yağı gerektirir. Öncelikle sabit-tork makinası olduklarından pervane dizaynı makina karakteristiklerine mümkün olduğu kadar uyum sağlayacak şekilde yapılmalıdır. Uçaklardan adapte edilen gaz türbinleri harp gemilerinde sevk makinaları olarak kullanılmaktadır. Gaz türbinlerinin öncelikle ağırlığın önemli olduğu yüksek performanslı tekneler için uygun olduğu düşünülmüştür ve firkateyn ve destroyerlerde kombine makina konfigürasyonlarında güç çıkışını arttırmak için kullanılmıştır. Modern gaz türbinlerinin dayanıklılığı, güvenilirliği ve termik verimlerindeki artış askeri uygulamalar için önemli bir sevk makinası durumuna gelmelerine yol açmıştır. Ticari denizcilik alanında gaz türbinlerinin kullanımı çok daha sınırlıdır. Bununla beraber yakın geçmişte havacılıktan adapte edilen gaz türbinlerinin ticari gemilerde artan sayıda kullanıldığı görülmektedir. Gaz türbinlerinin ticari gemilerdeki uygulamaları hızlı ve yüksek kapasitede insan ve araç taşımacılığında yoğunlaşmaktadır. Gaz türbinlerinin bu yüksek performans teknelerinde artan kullanımının başlıca sebepleri, bu makinaların düşük ağırlığı, küçük hacimleri, daha uzun peryotlarda kullanılabilirlikleri, düşük yatırım harcamaları, düşük egzost emisyonları ve kabul edilebilir işletme masraflarıdır. Gemi makinaları-oss-6/7

7 Nükleer yakıtlı tesislerin en büyük avantajı fosil yakıtlı tesislere kıyasla daha uzun dayanıklılıkları nedeniyle arttırılmış seyir yarıçaplarıdır. Sevk yakıtının kısa sürelerde yenilenmesi gereksiniminin yok edilmesi özellikle askeri operasyonlar açısından çok önemlidir. Bu fayda ekonomik olarak ticari gemi işletmeciliğine genişletilememektedir. Yüksek ilk yatırım maliyeti ile yakıtın pahalılığının yanında tesisin işletilmesi için gerekli olan çok iyi eğitilmiş personel gereksinimi işletme maliyetlerine eklenmelidir. Türbo-elektrik ve diesel-elektrik tahrik sistemleri bazı özel tesisler için çok avantajlı olabilirler. Dişli aktarmalı veya doğrudan tahrik sistemlerine göre daha yüksek ilk maliyetleri ve az da olsa verim düşüklükleri karşısında, kontrol kolaylığı ve pervanenin güç-devir karakteristiklerine verimli uyum sağlama gibi avantajları vardır. Gemi sevk sistemlerinin karşılaştırmalı avantaj ve dezavantajları Tablo 1' de verilmiştir. Tablo 1 Gemi sevk sistemlerinin karşılaştırılması Avantajlar Konvansiyonel Buhar Sabit hız seyirde verimlilik Kısmi yükte iyi performans Yardımcı fonksiyonlarda kullanılabilirlik Nükleer Buhar En uzun seyir yarıçapı Yanma için hava gereksinimi olmaması Yakıt harcaması nedeniyle draft değişimi olmaması Diesel Tüm yüklerde yüksek verim En küçük özgül yakıt tüketimi Düşük ilk yatırım masrafı Adaptasyon kolaylığı Düşük devir, küçük devir düşürme dişli grupları gereksinimi Az adam ile işletilebilme Gaz Türbini Hafiflik ve az hacim işgal etme Yüksek tam yük verimi Kısa devreye alma zamanı Sessizlik Modüler makina değiştirilme imkanı Dezavantajlar Büyük,ağır ve hacim kaplayan tesis Uzun devreye alma zamanı Büyük yakıt depolama gereği Fazla makina personeli Uzun ve pahalı tamir zamanları Yüksek güçte kısa seyir yarıçapları Düşük hızda verim kaybı Işınımdan korunma için kullanılan kalkanın ağırlığı Yüksek konstrüksiyon ve bakım harcamaları Personel eğitim programı ihtiyacı Uzun devreye alma zamanı Radyolojik problemler Uzun tamir süreleri Her şaft için gerekli olan birimler için hacim ve yerleştirme problemleri Periyodik bakım nedeniyle sık atıl durum peryotları Yüksek yağlama yağı harcaması Gürültü Büyük miktarda hava gereksinimi, büyük giriş ve egzost kanalları Kısmi yüklerde düşük verim Büyük yakıt depolama gereksinimi Piç kontrollu pervane sistemi ve kavramalardan dolayı mekanik problemler Gemi makinaları-oss-7/7

ORMANCILIKTA MEKANİZASYON ARASINAV NOTLARI

ORMANCILIKTA MEKANİZASYON ARASINAV NOTLARI ORMANCILIKTA MEKANİZASYON ARASINAV NOTLARI BARTIN- 2015 1.1 MEKANİZASYON İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER 1.1.1 Genel Olarak Mekanizasyonun Yararları Mekanizasyonun gerek ormancılığa gerekse ülke ekonomisine

Detaylı

9. GEMİ MAKİNE VE SİSTEMLERİ 9.1 GEMİ SEVK ZİNCİRİ VE ANA GÜÇ KAYNAĞI

9. GEMİ MAKİNE VE SİSTEMLERİ 9.1 GEMİ SEVK ZİNCİRİ VE ANA GÜÇ KAYNAĞI 9. GEMİ MAKİNE VE SİSTEMLERİ 9.1 GEMİ SEVK ZİNCİRİ VE ANA GÜÇ KAYNAĞI Gemilerin görevlerini yerine getirebilmesi geminin belli bir hareket yeteneğinin var olmasını gerektirir. Başta ticaret gemileri olmak

Detaylı

13. ÖZEL SEVK SİSTEMLERİ

13. ÖZEL SEVK SİSTEMLERİ Enerji Kayıpları (%) (%) 13. ÖZEL SEVK SİSTEMLERİ Klasik pervaneler, kanatlarında oluşan kaldırma kuvveti ile itme sağlarlar. Ancak pervaneye iletilen enerjinin tamamı itmeye dönüştürülemez. Bu enerjinin

Detaylı

2.1 TERMİK SANTRAL NEDİR VE NASIL ÇALIŞIR?

2.1 TERMİK SANTRAL NEDİR VE NASIL ÇALIŞIR? 14 2.1 TERMİK SANTRAL NEDİR VE NASIL ÇALIŞIR? Yanmayla ortaya çıkan ısı enerjisinden elektrik enerjisi üreten merkez. Yanma, bir kazan yada buhar üretecinde gerçekleştirilir ve suyun buhara dönüştürülmesini,

Detaylı

3.7. Dizel Motorlarının Çalışma İlkeleri:

3.7. Dizel Motorlarının Çalışma İlkeleri: İŞ MAKİNELERİ DERSLERİ İŞ MAKİNELERİNİN ÖZELLİKLERİ VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ A- KALDIRMA, KAZIMA VE YÜKLEME İŞ MAKİNELERİNİN TANITIMI VE GENEL ÖZELLİKLERİ 1- Şasi: İş makinelerinin şasileri; yekpare ve belden

Detaylı

BUHAR KAZANLARI. 1. Kazan Çeşitleri. 1.1. Doğal Dolaşımlı Kazanlar

BUHAR KAZANLARI. 1. Kazan Çeşitleri. 1.1. Doğal Dolaşımlı Kazanlar BUHAR KAZANLARI Buhar üretmekte yararlanılan; kömür, yağyakıt, motorin, doğalgaz ve fosil yakıtları, bazı tesislerde ise artık yakıtın yakılmasıyla ortaya çıkan, ısıyı içindeki suyu ısıtmak için kullanan

Detaylı

ALTERNATĠF MOTORLAR VE YAKITLAR

ALTERNATĠF MOTORLAR VE YAKITLAR ALTERNATĠF MOTORLAR VE YAKITLAR 1.BĠTKĠSEL YAKITLARLA ÇALIġAN MOTORLAR Dizel motorlarda yakıt olarak kullanılan ve yenilenebilir biyolojik maddelerden üretilen yakıtlar biodizel veya biomotorin olarak

Detaylı

SOĞUTMA İLKELERİ MUHAFAZA USULLERİ SOĞUTMA USULLERİ SOĞUTMANIN TANIMI VE TARİHİ GELİŞİMİ SOĞUTMANIN TANIMI VE TARİHİ

SOĞUTMA İLKELERİ MUHAFAZA USULLERİ SOĞUTMA USULLERİ SOĞUTMANIN TANIMI VE TARİHİ GELİŞİMİ SOĞUTMANIN TANIMI VE TARİHİ SOĞUTMANIN TANIMI VE TARİHİ GELİŞİMİ SOĞUTMA İLKELERİ Bir maddenin veya ortamın sıcaklığını onu çevreleyen hacim sıcaklığının altına indirmek ve orada muhafaza etmek üzere ısının alınması işlemine soğutma

Detaylı

POMPA SEÇİMİ VE SANTRİFÜJ POMPA TİPLERİ

POMPA SEÇİMİ VE SANTRİFÜJ POMPA TİPLERİ POMPA SEÇİMİ VE SANTRİFÜJ POMPA TİPLERİ Oğuz Aydoğan AR GE Mühendisi MAS DAF Makina Sanayi A.Ş. 1. GİRİŞ Pompa başka bir kaynaktan aldığı mekanik enerjiyi dönüştürerek sıkıştırılamayan akışkanlara hidrolik

Detaylı

1. BENZİN PÜSKÜRTME SİSTEMLERİ

1. BENZİN PÜSKÜRTME SİSTEMLERİ 1. BENZİN PÜSKÜRTME SİSTEMLERİ Karbüratörün özellikle uçak motorları için uygun olmaması ve bazı sakıncalar yaratması benzinin püskürtme yoluyla havaya karıştırılması fikrini yaratmıştır. 1912 yılında

Detaylı

T.C MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) DENİZ ARAÇLARI YAPIMI

T.C MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) DENİZ ARAÇLARI YAPIMI T.C MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) DENİZ ARAÇLARI YAPIMI İKLİMLENDİRME VE HAVALANDIRMA TESİSATI ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

BASINÇLI HAVA SİSTEMLERİ

BASINÇLI HAVA SİSTEMLERİ HİLMİ ÖZTEMİR MAKİNE MÜH. EVD ENERJİ YÖNETİMİ r01_01092010-1- Basınçlı hava, dış ortamdan alınan havanın bir kompresörde belli bir oranda sıkıştırılmasıyla elde edilir. Basitliği, kolay elde edilebilirliği

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ DİZEL MOTORLARI YAKIT SİSTEMLERİ - 1 ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

İstanbul Makina Faaliyet Alanları

İstanbul Makina Faaliyet Alanları İstanbul Makina Faaliyet Alanları 1-) Endüstriyel Soğutma 2-) Endüstriyel Havalandırma 3-) Nem Alma 4-) İklimlendirme 1-) SOĞUTMA Soğutmanın Tanımı ve Tarihçesi Bir maddenin veya ortamın sıcaklığını onu

Detaylı

Benzinli Motor Yakıt Sistemleri

Benzinli Motor Yakıt Sistemleri Benzinli Motor Yakıt Sistemleri Benzinli Yakıt Sisteminin Görevleri : Enjeksiyon sürelerinin ayarlanması - Soğukta harekete geçmenin kontrolü - Hızlanma sırasında yakıt zenginliği kontrolü - Yavaşlama

Detaylı

ASKERİ GEMİ KURALLARI SEVK TESİSLERİ. Cilt E. Kısım 104 Sevk Tesisleri

ASKERİ GEMİ KURALLARI SEVK TESİSLERİ. Cilt E. Kısım 104 Sevk Tesisleri ASKERİ GEMİ KURALLARI SEVK TESİSLERİ Cilt E Kısım 104 Sevk Tesisleri 2015 Bu son sürüm tüm kural değişikliklerini içerir. Revize edilmiş yerler, yanında düşey çizgi ile gösterilir; tamamı revize edilmiş

Detaylı

ÜNİTE ÜNİTE E MAKİNA VE TEÇHİZAT İÇİNDEKİLER. Doç. Dr. Bayram ŞAHİN HEDEFLER YENİLENEBİLİR ENERJİ DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ

ÜNİTE ÜNİTE E MAKİNA VE TEÇHİZAT İÇİNDEKİLER. Doç. Dr. Bayram ŞAHİN HEDEFLER YENİLENEBİLİR ENERJİ DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ YENİLENEBİLİR ENERJİ DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ İÇİNDEKİLER ENERJİ DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ Hidrolik Enerji Rüzgar Enerjisi Güneş Enerjisi Nükleer Enerji MAKİNA VE TEÇHİZAT Doç. Dr. Bayram ŞAHİN HEDEFLER Bu üniteyi

Detaylı

Özet. Temel Kavramlar. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 13

Özet. Temel Kavramlar. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 13 Temel Kavramlar Özet Herhangi bir enerji türünü başka bir enerjiye dönüştürmek, belli bir güçten yararlanarak bir işi yapmak veya etki oluşturmak için çeşitli mekanik parçalardan oluşan düzenekler bütününe

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME KONDENSERLERİN BAKIM VE MONTAJI ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ NİKEL ESASLI SÜPER ALAŞIMLARIN ENDÜSTRİYEL GAZ TÜRBİNLERİNDE KULLANIM SÜRELERİNİN MİKRO YAPILARI ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq

qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI Ders Notları wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq

Detaylı

Son Düzenleme:02.07.2008 KAZANLAR

Son Düzenleme:02.07.2008 KAZANLAR Son Düzenleme:02.07.2008 KAZANLAR Kazanların Sınıflandırılması A-Yanma Şekline göre; * Özel (Değişik yakıtlar ve yakıt özelliklerine göre yapılmış) * Değişim gerektiren çok yakıtlı * Değişim gerektirmeyen

Detaylı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DİZEL MOTOR İLE ÇALIŞAN BELEDİYE OTOBÜSLERİNİN İNCELENMESİ VE EMİSYON ENVANTERLENMESİ BİTİRME TEZİ DANIŞMAN Doç. Dr. Şeref SOYLU

Detaylı

T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ SOĞUTMA VE KLİMA TEKNİĞİ. DersNotları PROF. DR. HÜSAMETTİN BULUT

T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ SOĞUTMA VE KLİMA TEKNİĞİ. DersNotları PROF. DR. HÜSAMETTİN BULUT T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Makine Mühendisliği Bölümü SOĞUTMA VE KLİMA TEKNİĞİ DersNotları PROF. DR. HÜSAMETTİN BULUT Şanlıurfa-2011 İÇİNDEKİLER ÖZET.. i ABSARTCT. ii ÖNSÖZ-TEŞEKKÜR..

Detaylı

Sogutma Çevrimi. Teknik Bülten No: 9 E K İ M 2 011 İDEAL BUHAR SIKIŞTIRMALI SOĞUTMA ÇEVRİMİ

Sogutma Çevrimi. Teknik Bülten No: 9 E K İ M 2 011 İDEAL BUHAR SIKIŞTIRMALI SOĞUTMA ÇEVRİMİ Teknik Bülten No: 9 E K İ M 2 011 Sogutma Çevrimi B ir maddenin veya ortamın sıcaklığını onu çevreleyen hacim sıcaklığının altına indirmek ve orada muhafaza etmek üzere ısının alınması işlemine soğutma

Detaylı

MOTOR TASARIMINA GİRİŞ

MOTOR TASARIMINA GİRİŞ MOTOR TASARIMINA GİRİŞ GĠRĠġ İçten yanmalı motorlar, Otto nun 1876 ve Diesel in 1897 yılında yaptığı motorlardan bu yana, 100 yılı aşkın bir süredir geliştirilerek kullanılmaktadırlar. Bu süre içerisinde,

Detaylı

DOĞALGAZ TESİSATI. Doç. Dr. M. Azmi AKTACİR. Şubat-2014

DOĞALGAZ TESİSATI. Doç. Dr. M. Azmi AKTACİR. Şubat-2014 DOĞALGAZ TESİSATI Doç. Dr. M. Azmi AKTACİR Şubat-2014 Burada sunulan ders notu, Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümünde verilen Doğalgaz ders için hazırlanmıştır. Detaylı

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2486 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1457 ENERJİ ANALİZİ

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2486 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1457 ENERJİ ANALİZİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2486 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1457 ENERJİ ANALİZİ Yazarlar Prof.Dr. T. Hikmet KARAKOÇ, Dr. Nimet KARAKOÇ (Ünite 1, 2, 5) Prof.Dr. Berrin ERBAY (Ünite 3, 4)

Detaylı

KATI ATIKLARIN ENERJİ DÖNÜŞÜMÜNDE KULLANILMASI VE GAZLAŞTIRICILAR

KATI ATIKLARIN ENERJİ DÖNÜŞÜMÜNDE KULLANILMASI VE GAZLAŞTIRICILAR 835 KATI ATIKLARIN ENERJİ DÖNÜŞÜMÜNDE KULLANILMASI VE GAZLAŞTIRICILAR Hayati OLGUN Murat DOĞRU Colin R. HOWARTH ÖZET Bu çalışmada; kurutulmuş her türlü organik atıkları (odun parçaları, hayvansal atıklar,

Detaylı

İNDEX. Frigorifik Araç ve Araç Kliması -----sayfa 1. Otomobil Kliması -----sayfa 2

İNDEX. Frigorifik Araç ve Araç Kliması -----sayfa 1. Otomobil Kliması -----sayfa 2 İNDEX Frigorifik Araç ve Araç Kliması -----sayfa 1 Otomobil Kliması -----sayfa 2 Otomobil Kliması Soğutma Sistemi Çeşitleri ve Kullanıldığı Yerler -----sayfa 4 Receiver-Drayer ve Termostatik Genleşme Valflı

Detaylı