Tiroid ince iğne aspirasyon biyopsisi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tiroid ince iğne aspirasyon biyopsisi"

Transkript

1 Tiroid ince iğne aspirasyon biyopsisi 1. Tiroid nodülü olan hastalarda sitolojik analiz için yapılmaktadır. 2. İşlem hasta yatar pozisyondayken, boyun geriye atılarak uygulanmaktadır. 3. İşlem öncesinde veya sırasında herhangi bir sakinleştirici ya da anestezi gereksinimi yoktur. 4. Genellikle 10 cc.lik ve Gauge tek kullanımlık şırıngayla, nodülün bulunduğu yerdeki cilt alkollü pamukla silindikten sonra, nodüle iğne batırılıp hücre almaya çalışılarak yapılır. 5. İğne boyuna batırıldığında hastanın konuşmaması ve yutkunmaması istenir. 6. İğne batırıldıktan sonra nodül içinde iğnenin döndürülmesi ve aşağı-yukarı oynatılarak şırınganın pistonuyla basınç yaratılmak suretiyle aspirasyon yapılması mümkündür. 7. Aynı nodüle bir seferde birden fazla iğne batırılabilir. Ayrı zamanlarda bu biyopsi tekrarlana da bilir. 8. Nodülden yeterli hücre alınamama olasılığı vardır ve bu oran yaklaşık %15-20 arasında değişir. Yeterli hücre alınamadığı durumlarda biyopsinin tekrarı gerekebilir. 9. İşlem sırasında enjeksiyon yerinde ağrı (nadiren çene ve kulaklara yayılabilir ve 1-2 gün sürebilir) nodül ve tiroid içine az miktarda kanama, geçici ses kısıklığı, ciltte morarma, boyunda şişme, baş dönmesi, fenalık hissi, bayılma olabilir. Kanama ve morarma komplikasyonları antikoagülan ilaç alanlarda daha sık görülebilmektedir.

2 Oral glukoz tolerans testi (standart ve gebe OGTT dahil) 1. Halk arasında "gizli şeker" ismi ile bilinen glukoz tolerans bozukluğunu açığa çıkarmak ve diyabet tanısını koymak için kullanılan bir testtir. 2. Hastalar sabah aç karnına (en az 8 saatlik) pudra şeklinde olan glukozdan 75g yaklaşık ml suya karıştırılarak ağızdan içerler. Yapılan solüsyon çok tatlı olduğu için beraberinde limon da alınabilir. 3. Gebelerde tarama amacıyla 50 gr ve tanı amacıyla 100 gr glukoz kullanılmaktadır. 50 gr.lık testde aç olma koşulu yoktur. 4. Tatlı su içiminden önce ve sonra yarım saat aralıklar ile 4 kez kan alınmaktadır. Alınan kanda glukoz tayini yapılır. 5. Aşırı tatlı su bir miktar bulantı ve fenalık hissi yapabilir.

3 Uzamış açlık testi 1. Hipoglisemi ayırıcı tanısında en değerli testtir. 2. Testin amacı, 72 saatlik açlık durumunda hipogliseminin gelişimini ve bu sırada insulin, C-peptid düzeylerini değerlendirmek suretiyle insulinoma tanısını koymak ya da dışlamaktır. 3. Bu test ayaktan hastalara yapılmamaktadır. Hastalar yatırılarak gözetim altında test uygulanmaktadır. 4. Test sırasında hastanın yemesine veya kalorili içecekler içmesine izin verilmez. Hastaların hareketleri kısıtlanmaz. 5. Kan şekeri düşen hastalarda halsizlik, bulantı, baş dönmesi, terleme, çarpıntı, acıkma hissi, titreme gibi şikayetler görülür, bunlar beklenen bir durumdur ve şekerli su verilerek düzelirler. Ancak test tehlikeli de olabilir ve hipoglisemi sırasında kalp ritim bozuklukları, kalp krizi, hipoglisemiye bağlı şuur kaybı, hatta çok nadiren ölüm olabilir. 6. Plazma glukoz, insülin, C-peptit çalışın. Plazma glukozu <60 mg/dl olana dek 6 saatte bir ölçümleri tekrarlayın. 60 mg/dl nin altına düştüğünde ölçüm aralığını 1-2 saatte bire düşün. 7. Plazma glukozu <45 mg/dl olduğunda ve hastanın nöroglikopenik semptom ve/veya bulguları varsa açlığı sonlandırın 8. Açlık sonunda, plazma glukoz, insülin, C-peptid, idrarda keton ölçün. Sonra 1 mg glukagon intravenöz olarak verin ve 10, 20, 30. dakikalarda plazma glukozu ölçün. Sonra hastanın beslenmesini sağlayın

4 Su kısıtlama testi 1. Çok fazla idrar yapan ve çok su içen kişilerde Diabetes insipitus tanısı için kullanılmaktadır. 2. Hastalarda hipofiz bezinden salgılanan antidiüretik hormon ismi verilen ve vücuttaki su dengesini ayarlayan hormonun az salgılanıp salgılanmadığını veya normal düzeylerde salgılansa da böbrekler düzeyinde etkisiz olup olmadığını test etmek amacıyla uygulanır. 3. Teste başlanmadan önce hastanın kan basıncı ve nabzı değerlendirilir, hasta tartılır; plazma Na ve osmolalitesi ile idrar dansite/osmolalitesi bakılır.hastanın sıvı ve sulu gıdalar alımı önlenir. 4. Hastanın saat başı, kan basıncı, nabzı ve kilosu değerlendirilir. 5. Saat başı idrar volüm ve osmolalitesi/dansitesi ölçülür saatte bir plazma Na ve osmolalitesi ve gerekirse AVP için kan örneği alınır. 7. Plazma osmolalitesi > mosmol/kg olmasına rağmen idrar dansitesi veya osmolalitesi eğer son 3 ölçümde değişmezse 4µg desmopressin iv veya 10µg desmopressin nazal yolla verilir ve aşırı olmamak şartıyla yemesine ve içmesine izin verilir. 8. 1,3,5 ve16. saatte idrar osmolalite veya dansitesi ölçülür ve 16. saatte osmolalite ölçmek için kan örneği alınır. 10. >%3 kilo kaybına izin verilmez.

5 Dekzametazon baskılama testleri 1. Bu test Cushing sendromu tanısını koymak veya obezitesi, böbrek üstü bezinde nodülü olan hastalarda bu tanıyı dışlamak amacıyla yapılır. 2. Dekzametazon sentetik bir kortizondur. Bu madde, normal insanlarda böbrek üstü bezini uyararak kortizon salgısını sağlayan ACTH isimli hormonu baskılar ve bunun sonucunda böbrek üstü bezi salgısı baskılanır. Cushing Sendromlu hastalarda ise bu durumun aksine baskılanma olmaz. 3. Test sırasında alınan test ilacına bağlı olarak, kan şekerinde yükselme, diyabet regülasyonunda bozulma, tansiyon yükselmesi, baş ağrısı, mide rahatsızlığı, mide ülserinde kötüleşme, mide kanaması, göz içi basıncında artma olabilir. a. Gecelik 1 mg Dekzametazon Baskılama Testi i. Test için Dekort 0.5 mg isimli ilaçtan 2 tane gece saat 23:00'da alınır. Sabah aç karna saat 8:00-9:00 arasında kan alınarak baskılanma olup olmadığı gözlenir. b. Gecelik 2 mg Dekzametazon Baskılama Testi i. Test için Dekort 0.5 mg isimli ilaçtan 4 tane gece saat 23:00'da alınır. Sabah aç karna saat 8:00-9:00 arasında kan alınarak baskılanma olup olmadığı gözlenir. c. İki Günlük 2 mg Dekzametazon Baskılama Testi i. Test için Dekort 0.5 mg isimli ilaçtan 6 saatte bir olmak üzere günde 4 tablet alınır. İkinci gün sabahtan itibaren idrar toplanır. Burada ikinci günün ilk idrarı dışarı atılmalı ve sonraki idrarlar toplanmalıdır. Üçüncü gün sabah ilaç alınmaz ancak ilk idrar toplama kabına yapılır ve sabah aç karna saat 8:00-9:00 arasında kan alınarak baskılanma olup olmadığı gözlenir. d. İki Günlük 8 mg Dekzametazon Baskılama Testi i. Ektopik Cushing sendromu (Hipofiz bezi dışında bir organdan aşırı miktarda ACTH salgılanması), Cushing hastalığı (Hipofiz bezinden aşın ACTH salgılanması) ve adrenal Cushing sendromu (böbrek üstü bezinden otonom kortizol salınımı) ayrımını yapmak için yapılır. ii. Ektopik Cushing sendromu ve adrenal Cushing sendromlu hastalarda baskılanma olmaz. iii. Test için Dekort 0.5 mg isimli ilaçtan sabah saat 06:00 da başlanarak 6 saatte bir 4 tb alınır (bir günde toplan 16 tablet). İkinci gün sabahtan itibaren idrar toplanır. Burada ikinci günün ilk idrarı dışarı atılmalı ve sonraki idrarlar toplanmalıdır. 3. gün sabah ilaç alınmaz ancak ilk idrar toplama kabına yapılır ve sabah aç karna kan alınarak baskılanma olup olmadığı gözlenir.

6 Desmopressin-ACTH-Kortizol testi 1. Desmopressin ile ektopik Cushing ve hipofizer Cushing ayrımının yapılabilmesi amaçlanmaktadır. Buna ek olarak yalancı Cushing ile gerçek Cushing hastalarının ayrımında da kullanılmaktadır. 2. Desmopressin damar yolu ile, buruna sıkılarak ya da ağız yolu ile uygulanabilmektedir. 3. Test sırasında kan basıncında değişiklik (yükselme veya düşme), göğüs ağrısı, ödem, baş ağrısı, uyku hali, çarpıntı, yüzde kızarına, beyin damarlarında tıkanma, bulantı, hazımsızlık, karın ağısı, kramp, cinsel organlarda ağrı, öksürük, burun tıkanıklığı, allerjik reaksiyonlar görülebilir Dakikalarda ACTH ve plazma kortizolü için kan alınır CRH Testi 1. CRH, hipofizden salgılanan ACTH nın uyarıcısıdır. ACTH gibi CRH da beyinden salgılanmaktadır. 2. Ektopik Cushing sendromu (Hipofiz bezi dışında bir organdan aşırı miktarda ACTH salgılanması) ile Cushing hastalığını (Hipofiz bezinden aşırı ACTH salgılanması) bazı durumlarda birbirinden ayırmak için CRH testi yapılabilmektedir. 3. CRH ampul şeklinde bulunmaktadır. Bu hormon vücuda damar yolu ile verildikten sonra belirli aralıklar ile kan alınarak ölçüm yapılır. 4. Alınacak sonuca göre olasılıkla her iki hastalıktan biri lehine tanıya karar verilir. 5. Testin her ilaçta olduğu gibi alerji yapma olasılığı vardır. Bu nedenle hastalar kısa süreli yatırılarak test yapılır. Bunun yanında hafif ve kısa süreli sıcaklık hissi duyulabilir.

7 ACTH uyarı testi 1. ACTH beyinde hipofiz ismi verilen iç salgı bezinden salgılanan bir hormondur. Görevi böbrek üstü bezinden kortizon salgılatmaktır. 2. Böbrek üstü bezi yeterli hormon yapamadığı ya da hipofiz bezinden yeterli ACTH salgılanmadığı durumlarda insanlarda tansiyon düşüklüğü, halsizlik, yorgunluk, karın ağrıları, ishal gibi şikayetlere yol açabilmektedir. 3. Bu tür şikayetleri olan hastalarda hastalığı teşhis etmek amacıyla ACTH uyarı testi yapılmaktadır. 4. Testin önemli bir yan etkisi olmamaktadır. Çok ender olarak tansiyon yükselmesi, kan şekerinde yükselme, çarpıntı ve mide rahatsızlığı, mide ülserinde kötüleşme ve mide kanaması olabilir. 5. Bu test ACTH (250 µg ampul) iv ya da im verilmesi ile uygulanır. Hormon verildikten sonra dakikalarda plazma kortizolüne bakılır 6. ACTH (Synacthene ampul) im ile yapıldığında ise saatlerde plazma kortizolü için kan alınır ACTH uyarısına kortizol, 17α-0H Progesteron ve DHEA-S cevabı 1. Böbrek üstü bezinin doğumsal enzim eksikliği durumlarında ACTH istenen düzeyde glukokortikoid ve seks steroidlerini üretemez. Bu durumda tansiyon düşüklüğü, halsizlik, yorgunluk, karın ağrıları, ishal gibi şikayetler olabileceği gibi her iki cinste eksik olan enzime bağlı olarak bozuk genital yapı, aşırı tuz kaybıyla giden ölümcül durumlar veya tam tersine aşırı tuz tutulumuna bağlı ağır hipertansiyon, özellikle kadınlarda erkek tipi kıllanma, adet düzensizliği gibi sorunlar ortaya çıkabilir. Hastalığı teşhis etmek amacıyla bu test yapılmaktadır. 2. Test yukarıda tarif edildiği şekilde yapılır

8 Salin infüzyon testi 1. Aldosteron vücutta tuz miktarını dengeleyen ve böbrek üsttü bezlerinden salgılanan bir hormondur. Bu hormonun fazlalığında kanda tuz miktarı artmakta ve hipertansiyon, baş ağrısı gibi çeşitli şikayet ve bulgulara neden olmaktadır. 2. Hastalara test öncesi hafif bir kahvaltı yapılmasına izin verilir. 3. Hasta yatar durumda iken damar yolu açılır ve saatte 500 ml olarak %0.9 Sodyum Klorür solüsyonu 4 saat boyunca verilir. 4. Test öncesi, testten 2 ve 4 saat sonra renin/aldosteron için kan alınır. 5. Test sırasında tansiyonda yükselme, bulantı-kusma, baş ağrısı, çok nadiren ölüm olabilir. İnsülin-Hipoglisemisine Kortizol-Büyüme Hormonu Cevabı 1. Kortizol veya büyüme hormonu eksikliklerinin tanısında kullanılan bir testtir 2. Normal sağlıklı bireylerde hipoglisemiye cevap olarak büyüme hormonu ve kortizolde artmış olur. Kafa travmasına, geçirilmiş hipofiz cerrahisine, kafaya verilen radyoterapiye veya hipofizdeki büyük nodüllere bağlı olarak hipofiz yetmezliği gelişen hastalarda kortizol ve/veya büyüme hormonunda beklenen artış olmayabilir. Ayrıca boy kısalığının nedeni büyüme hormonu eksikliği ise yine bu testle büyüme hormonunda yeterli artış saptanmaz. 3. Hastalara damar yolu açılır ve buradan insülin verilerek hastanın kan şekerinin düşmesi sağlanır. Belli aralıklarla kan şekeri ölçülüp kan alınır. Teste kan şekeri 40 ın altına düşene ve hastada uyku hali, bilinç değişikliği, konuşma bozukluğu gibi nöroglikopenik bulgular gelişene kadar devam edilir. 4. Kan şekeri düşen hastalarda halsizlik, bulantı, baş dönmesi, terleme, çarpıntı, acıkma hissi, titreme gibi şikayetler görülür, bunlar beklenen bir durumdur ve şekerli su verilerek düzelirler. Ancak test tehlikeli de olabilir ve hipoglisemi sırasında kalp ritim bozuklukları, kalp krizi, hipoglisemiye bağlı şuur kaybı, hatta çok nadiren ölüm olabilir. 5. Bir gece açlıktan sonra yapılır U/kg iv insülin verilir dakikalarda plazma glukozu, kortizol ve büyüme hormonu için kan alınır. 7. Yeterli hipoglisemi için kan şekeri < 40 mg/dl olmalı ve nöroglikopenik bulgular görülmelidir.

9 L-Dopaya Büyüme Hormonu Cevabı 1. Normal sağlıklı bireylerde L-Dopa verilmesi büyüme hormonu düzeylerini artırırken, akromegalili hastaların yaklaşık yarısında büyüme hormonu düzeylerini %50 veya daha fazla oranda düşürür. 2. Hastalara 500 mg L-Dopa (Madopar kaps) ağız yolu ile verilir. 3. L- Dopaya bağlı baş dönmesi, uyku hali, bulanık görme, denge bozukluğu, bulantı, kusma, ishal, idrar ve tükrük gibi vücut sıvılarında kahverengi-kırmızı renk değişikliği, hayal görme olabilir dakikalarda büyüme hormonu için kan alınır Glukoz-Büyüme Hormonu baskılama testi 1. Hastalar sabah aç karna (en az 8 saatlik) pudra şeklinde olan glukozdan 75g yaklaşık ml suya karıştırılarak oral yolla içerler. Yapılan solüsyon çok tatlı olduğu için beraberinde limon da alınabilir. 2. Tatlı su içiminden önce ve sonra yarım saat aralıklar ile 4 kez kan alınmaktadır. Alınan kanda glukoz ve büyüme hormon tayini yapılır. 3. Aşırı tatlı su bir miktar bulantı ve fenalık hissi yapabilir.

10 Pentagastrin uyarı testi 1. Medüller tiroid kanserli hastaların tanı ve izleminde kullanılır. 2. Pentagastrin 0.5 mcg/kg dozunda 5 saniyede verilir. Hastalardan kan örnekleri 1, 2, 5 ve 10. dakikalarda alınır. 3. Test sırasında baş dönmesi, baygınlık hissi, mide ağrısı, bulantı, karın ağrısı, sıcak basması ve yüzde kızarma, terleme, baş ağrısı, yorgunluk hissi, bacaklarda güçsüzlük, kalp hızında artma veya yavaşlama, ciddi alerjik reaksiyon ve buna bağlı çok nadiren ölüm olabilir. Kalsiyum infüzyonuyla Kalsitonin uyarı testi 1. Medüller tiroid kanserli hastaların tanı ve izleminde kullanılır. 2. Hastalar gece boyunca aç kalır. Test yatarak yapılmalıdır. 3. Test başlarken bazal kalsitonin düzeyi alınır. 4. Hastaya 2 mg/kg Kalsiyum 60 saniye süresince yavaş puşe edilir. 5. Hemen ardından pentagastrin 0.5 mcg/kg dozunda 5 saniyede verilir. Hastalardan kan örnekleri 1, 2, 5 ve 10. dakikalarda alınır. 6. Kalsiyum infüzyonu sırasında bulantı, kusma, tansiyon yükselmesi, ritim bozukluğu ve kalp durması olabilir. GnRH uyarı testi (LHRH testi) 1. Erken puberte tanı ve ayrıcı tanısı ile hipogonadotropik hipogonadizmin ayırıcı tanısı için kullanılabilir. 2. Hastalara LHRH 100 mcg ampul damar yolu ile verilir. 3. LH ve FSH ölçümleri için dakikalarda kan alınır. 4. Test sırasında ciddi alerjik reaksiyon ve buna bağlı çok nadiren ölüm olabilir. Thyrogen Uyarısı 1. Pazartesi ve Salı günü ardışık iki gün Thyrogen amp 0.9 mg yapılır 2. Çarşamba günü vücut taraması amaçlı I-131 dozu verilir 3. Cuma günü, Thyrogen amp son dozundan 72 saat sonra, TSH, htg, anti-tg için kan alınır ve tüm vücut taraması için çekim yapılır.

11 Glukagon Kortizol- STH Testi 1. 1 mg Glukagon iv puşe yapılır , 0., 6., 10. dakikalarda Kortizol ve STH için kan alınır Glukagon-Kan şekeri-insülin-c peptit testi 1. 1 mg Glukagon iv puşe yapılır dakikalarda kan şekeri, insülin ve C peptit için kan alınır Pregnyl (HCG) Uyarı Testi 1. 4 gün süreyle Pregnyl 5000 ü/gün yapılır 2. 0., 4., ve 5. günlerde testosteron için kan alınır Kaptopril Testi mg kaptopril po verilir dakikalarda plazma renin aktivitesi ve aldosteron düzeyi için kan alınır

LABORATUVAR TEST SONUÇLARINA ÖLÇÜM (ANALİZ) ÖNCESİ ETKİ EDEN FAKTÖRLER

LABORATUVAR TEST SONUÇLARINA ÖLÇÜM (ANALİZ) ÖNCESİ ETKİ EDEN FAKTÖRLER LABORATUVAR TEST SONUÇLARINA ÖLÇÜM (ANALİZ) ÖNCESİ ETKİ EDEN FAKTÖRLER Laboratuvar testleriyle kan veya bir başka vücut sıvısında bir maddenin (analit) konsantrasyonu veya etkinliği (aktivitesi) ölçülür

Detaylı

YASAKLI MADDE VE YÖNTEMLERİN ETKİ VE YAN ETKİLERİ YASAKLI MADDELER VE YASAKLI YÖNTEMLER

YASAKLI MADDE VE YÖNTEMLERİN ETKİ VE YAN ETKİLERİ YASAKLI MADDELER VE YASAKLI YÖNTEMLER YASAKLI MADDE VE YÖNTEMLERİN ETKİ VE YAN ETKİLERİ YASAKLI MADDELER VE YASAKLI YÖNTEMLER Sporcuların kan, idrar gibi vücut sıvılarında yasaklı maddelerin ya da bu maddelerin parçalanma ürünlerinin ya da

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her bir film kaplı tablet 1 mg risperidon içerir.

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her bir film kaplı tablet 1 mg risperidon içerir. KULLANMA TALİMATI RİSPERDAL 1 mg film tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Her bir film kaplı tablet 1 mg risperidon içerir. Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat, Mısır nişastası, Mikrokristalin selüloz,

Detaylı

HEMODİYALİZİN AKUT KOMPLİKASYONLARI

HEMODİYALİZİN AKUT KOMPLİKASYONLARI 69 KONU 9 HEMODİYALİZİN AKUT KOMPLİKASYONLARI Cengiz UTAŞ, Tekin AKPOLAT Hemodiyaliz tedavisi hayat kurtarıcı bir tedavi yöntemi olmasına rağmen hastalarda birçok rahatsızlığa yol açar. Diyaliz teknolojisindeki

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. COMBİSAR 10 mg/160 mg film kaplı tablet Ağız yolu ile alınır. KULLANMA TALİMATI Etkin madde: Her film kaplı tablette 10 mg amlodipin baza eşdeğer 13.88 mg amlodipin besilat ve 160 mg valsartan. Yardımcı

Detaylı

İntern Dr. Özkan ERARSLAN ADRENAL YETERSİZLİK. ADDİSON HASTALIĞI, BÖBREKÜSTÜ BEZ YETERSİZLİĞİ, SÜRRENAL YETMEZLİK Ekim 2013

İntern Dr. Özkan ERARSLAN ADRENAL YETERSİZLİK. ADDİSON HASTALIĞI, BÖBREKÜSTÜ BEZ YETERSİZLİĞİ, SÜRRENAL YETMEZLİK Ekim 2013 İntern Dr. Özkan ERARSLAN ADRENAL YETERSİZLİK ADDİSON HASTALIĞI, BÖBREKÜSTÜ BEZ YETERSİZLİĞİ, SÜRRENAL YETMEZLİK Ekim 2013 İlk kez 1855 te Thomas Addison tarafından tanımlanmıştır Sıklığı milyonda 60-120

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI DELİX protect 10 mg çentikli tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Ramipril 10 mg Yardımcı maddeler: Hidroksipropil metilselüloz, prejelatinize mısır nişastası, mikrokristalize selüloz,

Detaylı

SIVI ELEKTROLİT DENGESİ/DENGESİZLİĞİ VE SIVI TAKİBİ

SIVI ELEKTROLİT DENGESİ/DENGESİZLİĞİ VE SIVI TAKİBİ SIVI ELEKTROLİT DENGESİ/DENGESİZLİĞİ VE SIVI TAKİBİ TC BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HAZIRLAYAN: HİE. HEM. GÜLŞAH YAPICI 2 SIVI ELEKTROLİT

Detaylı

KALP YETERSĠZLĠĞĠNDE TANI

KALP YETERSĠZLĠĞĠNDE TANI KALP YETERSĠZLĠĞĠNDE TANI Kalp yetersizliği tanısı sadece bir hekim tarafından konulabilir. Klinik hikayeniz ve yakınmalarınız ışığında yapılacak bir muayene sonucu kalp yetersizliği olasılığınız ortaya

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. AZARGA (10 mg/ml brinzolamid+ 5 mg/ml timolol) steril süspansiyon Göze damlatılarak uygulanır.

KULLANMA TALİMATI. AZARGA (10 mg/ml brinzolamid+ 5 mg/ml timolol) steril süspansiyon Göze damlatılarak uygulanır. KULLANMA TALİMATI AZARGA (10 mg/ml brinzolamid+ 5 mg/ml timolol) steril süspansiyon Göze damlatılarak uygulanır. Etkin madde(ler) : 10 mg/ml brinzolamid ve 5 mg/ml timolol (6.8 mg timolol maleat olarak)

Detaylı

Hiponatremi; Güncel Tanı ve Tedavisi Hyponatremia; Current Diagnosis and Treatment

Hiponatremi; Güncel Tanı ve Tedavisi Hyponatremia; Current Diagnosis and Treatment doi: 10.5262/tndt.2011.1002.02 Derleme/Review Hiponatremi; Güncel Tanı ve Tedavisi Hyponatremia; Current Diagnosis and Treatment Öz Hiponatremi; klinik uygulamada en sık görülen elektrolit bozukluğudur.

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. TEMODAL 20 mg kapsül Ağızdan alınır.

KULLANMA TALİMATI. TEMODAL 20 mg kapsül Ağızdan alınır. KULLANMA TALİMATI TEMODAL 20 mg kapsül Ağızdan alınır. Etkin madde: Temozolomid Yardımcı maddeler: Kapsül içeriği: Anhidr laktoz, kolloidal silikon dioksit, sodyum nişasta glikolat, tartarik asit, stearik

Detaylı

Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım?

Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım? Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım? Dr. Mehmet ŞENCAN Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Giriş Cerrahi işlemler sırasında hemostatik sistem

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. DELAKET yüksek kan basıncı (hipertansiyon) tedavisinde kullanılır.

KULLANMA TALİMATI. DELAKET yüksek kan basıncı (hipertansiyon) tedavisinde kullanılır. KULLANMA TALİMATI Delaket 15 mg tablet Ağız yoluyla alınır. Etkin madde: Her bir tablet 15 mg delapril hidroklorür içerir. Yardımcı maddeler: Laktoz, düşük substitüe hidroksipropil selüloz, hidroksipropil

Detaylı

Travmalı hastada yaklaşım ve İlk yardım. Prof.Dr. Turgut İPEK

Travmalı hastada yaklaşım ve İlk yardım. Prof.Dr. Turgut İPEK Travmalı hastada yaklaşım ve İlk yardım Prof.Dr. Turgut İPEK Travma Epidomiyolojisi Tüm yaş grublarında 4.sıklıkta ölüme neden olur. 34 yaş altında diğer hastalıkların tümünden daha fazla ölüme neden olur.

Detaylı

İnsülinler ve insülin uygulama tekniği

İnsülinler ve insülin uygulama tekniği TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA DERNEĞİ DİABETES MELLİTUS ÇALIŞMA VE EĞİTİM GRUBU TEMD DİABETES 06 MELLİTUS ÇALIŞMA VE EĞİTİM GRUBU HASTA EĞİTİM KİTAPÇIKLARI SERİSİ İnsülinler ve insülin uygulama

Detaylı

KULLANMA TALĐMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALĐMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALĐMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALĐMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALĐMATI KOMOX 20 mg kapsül Ağızdan alınır. Etkin madde: Her bir kapsül 20 mg duloksetine eşdeğer miktarda 22,50 mg duloksetin hidroklorür içerir. Yardımcı maddeler: Şeker pelleti, polisorbat

Detaylı

TEDAVİ YÖNTEMLERİ KBEN SAĞLIK MERKEZİ

TEDAVİ YÖNTEMLERİ KBEN SAĞLIK MERKEZİ DR. Ali AKBEN Nörolojik Hastalıklarda TEDAVİ YÖNTEMLERİ KBEN SAĞLIK MERKEZİ DR. ALİ AKBEN 1 957 yılında Kahramanmaraş ta doğan Ali Akben; ilk, orta ve lise tahsilini burada tamamladı. İstanbul Üniversitesi

Detaylı

BAŞAĞRISI TANI VE TEDAVİ REHBERİ 2011 GÜNCELLENMİŞ ŞEKLİ (BAŞAĞRISI ÇALIŞMA GRUBU)

BAŞAĞRISI TANI VE TEDAVİ REHBERİ 2011 GÜNCELLENMİŞ ŞEKLİ (BAŞAĞRISI ÇALIŞMA GRUBU) BAŞAĞRISI TANI VE TEDAVİ REHBERİ 2011 GÜNCELLENMİŞ ŞEKLİ (BAŞAĞRISI ÇALIŞMA GRUBU) Türk Nöroloji Derneği 2011 BAŞAĞRISI TANI VE TEDAVİ REHBERİ 2011 GÜNCELLENMİŞ ŞEKLİ (BAŞAĞRISI ÇALIŞMA GRUBU) MİGREN BAŞAĞRISI

Detaylı

KULLANMA TALĐMATI. Etkin madde: Duloksetin Her kapsül 30 mg duloksetine eşdeğer miktarda 33,70 mg duloksetin hidroklorür içerir.

KULLANMA TALĐMATI. Etkin madde: Duloksetin Her kapsül 30 mg duloksetine eşdeğer miktarda 33,70 mg duloksetin hidroklorür içerir. KULLANMA TALĐMATI DULOXX 30 mg kapsül Ağızdan alınır. Etkin madde: Duloksetin Her kapsül 30 mg duloksetine eşdeğer miktarda 33,70 mg duloksetin hidroklorür içerir. Yardımcı maddeler: Şeker pelleti, polisorbat

Detaylı

ÜST SİNDİRİM SİSTEMİ ENDOSKOPİSİ HASTA BİLGİ VE ONAY FORMU

ÜST SİNDİRİM SİSTEMİ ENDOSKOPİSİ HASTA BİLGİ VE ONAY FORMU ÜST SİNDİRİM SİSTEMİ ENDOSKOPİSİ HASTA BİLGİ VE ONAY FORMU TC no : Tarih: Soyadı : Adı : Doğum tarihi : Cinsiyet K: E: ÜST SİNDİRİM SİSTEMİ ENDOSKOPİSİ NEDİR VE NE AMAÇLA YAPILIR? Üst sindirim sistemi

Detaylı

3. Açlık Durumu: Genellikle laboratuar testleri için 10-12 saat açlık süresi istenir. Bu sürenin 16 saatten uzun olması tercih edilmez.

3. Açlık Durumu: Genellikle laboratuar testleri için 10-12 saat açlık süresi istenir. Bu sürenin 16 saatten uzun olması tercih edilmez. LABORATUAR TESTLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER: Klinik laboratuarlar sağlık hizmetlerinin sunumunda önemli bileşenlerden biridir. Klinik laboratuarların başlıca fonksiyonu klinisyenlere hastaların teşhis, tedavi

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI TOPAMAX Sprinkle 15 mg mikropellet kapsül Ağızdan alınır. Etkin madde: 15 mg Topiramat Yardımcı maddeler: Şeker küreleri, povidon, selüloz asetat, jelatin, titanyum dioksit, siyah matbaa

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. PREGNYL 1500 IU Liyofilize Ampul Kas içine veya deri altına uygulanır.

KULLANMA TALİMATI. PREGNYL 1500 IU Liyofilize Ampul Kas içine veya deri altına uygulanır. PREGNYL 1500 IU Liyofilize Ampul Kas içine veya deri altına uygulanır. KULLANMA TALİMATI Etkin madde: 1500 IU insan koriyonik gonadotropini (hcg). Yardımcı maddeler: Mannitol, disodyum hidrojen fosfat,

Detaylı

Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyonu

Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyonu Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyonu AMAÇ Kanama sonrası dolaşımdaki kan volümünün düzenlenmesi, ameliyat öncesi ve sonrası kan volümünün, kronik kan hastalıkları nedeniyle azalan hemoglobin düzeyinin düzenlenmesi,

Detaylı

A dan Z ye İlaç Rehberi

A dan Z ye İlaç Rehberi A dan Z ye İlaç Rehberi Anestezi Teknisyen ve Teknikerleri ne Yönelik Ahmet Emre AZAKLI www.aeazakli.com 2013 Başlarken Değerli meslektaşım ; Şüphesiz ki uygulamalarımızın büyük bölümü farmakolojik bilgi

Detaylı

bozukluklar çok belirgin sonuçlara yol açmaz iken, akut ve ciddi değişiklikler

bozukluklar çok belirgin sonuçlara yol açmaz iken, akut ve ciddi değişiklikler ASİT BAZ DENGESİ Hücre içi enzim aktivitelerinin yeterli bir şekilde yapılması ve hücre membranının bütünlüğünün korunması için kandaki serbest hidrojen konsantrasyonu [H + ] çok dar sınırlar içinde tutulur

Detaylı