BÖLÜM 294 LİMAN DÜZENLEME ( 28/1961, 30/1974, 15/1983, 75/1989 ve 48/1992 sayılı Yasalarla

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BÖLÜM 294 LİMAN DÜZENLEME ( 28/1961, 30/1974, 15/1983, 75/1989 ve 48/1992 sayılı Yasalarla"

Transkript

1 BÖLÜM 294 LİMAN DÜZENLEME ( 28/1961, 30/1974, 15/1983, 75/1989 ve 48/1992 sayılı Yasalarla Madde 1 Madde 2 Madde 3 Madde 4 Madde 5 Madde 6 Madde 7 Madde 8 Madde 9 Madde 10 Madde 11 Madde 12 Madde 13 Madde 14 Madde 15 Madde 16 Madde 16A Madde 17 Madde 18 Madde 19 Madde 20 Madde 21 Madde 22 Madde 23 Madde 24 Madde 25 Madde 26 MADDE DİZİNİ Kısa İsim Yorum değiştirilmiş şekli ile ) Kılavuzlarla İlgili Tüzük Yapma Yetkisi Kılavuz Teknelerinin Onaylanma Şekli Kılavuz Teknelerinin Ayırt Edici Nitelikleri Gerekli Niteliklere Sahip Bir Kılavuzun Kılavuz Teknesinden Başka Bir Kayık veya Gemide İken Bayrak Çekmesi Normal Bir Kayığın Kılavuz Bayrağı Çekmesi Halinde Ceza Kılavuz Lisansının Tescili Tüzük Suretlerinin Kılavuza Verilmesi ve Kılavuzca İbraz Edilmesi Kılavuzun Lisansını Kendisini İstihdam Eden Kişiye İbraz Etmesi Lisansın İstendiğinde Teslim Edilmesi ve Ölüm Halinde İade Edilmesi Yasalara Aykırı Olarak Harç Alan Gerekli Niteliklere Sahip Kılavuzlara Ceza Belirli Suçlar İçin Kılavuzlara Verilecek Ceza Gemiyi veya Herhangi Bir Kişinin Hayatını Tehlikeye Sokan Kılavuzlara Ceza Limanlar Dairesi Müdürünce Yetkili Kılınan Liman Sorumlusunun Yetkileri Liman Sorumlusu Tarafından Verilen Direktiflere Uymayan Kaptanlar İçin Öngörülen Ceza Suç ve Cezalar Rüşvet İçin Öngörülen Ceza Polisin Teknelere Çıkma Yetkisi Liman Makamlarına Yolcu Listesinin Verilmesi Safra Hakkında Kurallar Teknede Patlayıcı Madde Bulunduğunda Ateşin Söndürülmediği ve Kırmızı Bayrak Çekilmediği Durumlarda Öngörülen Ceza Yanabilen Maddelerin Yakılmasının Cezası Kılavuz Atama Makamı Limanlar Dairesi Müdürünün Suçları Davasız Halletme Yetkisi Bakanlar Kurulunun Liman Açma ve Kapama Yetkisi Bakanlar Kurulunun Limanları Kiralama Yetkisi ve Kiralama Koşulları 1

2 1949 Bölüm Nisan, 1879 Kısa isim Yorum Kılavuzlarla ilgili tüzük yapma yetkisi 1.Bu Yasa, Liman Düzenleme Yasası olarak isimlendirilir. 2.Bu Yasada - " Tekne " buharla veya başka bir yöntemle çalışan gemi, kayık, mavna ve her çeşit deniz aracını içerir. 3. Bakanlar Kurulu, bu Yasanın içerdiği kurallara bağlı kalınması koşuluyla, zaman zaman, aşağıda gösterilen şeyleri yapabilir - (a)kılavuz olarak lisanslandırılmak için başvuruda bulunan kişilerde aranacak nitelikleri kararlaştırabilir ; (b)kılavuz teknelerinin onaylanması ve lisanslandırılmasına ilişkin Tüzük yapabilir (c) Kılavuzların idaresi, iyi ahlâk sahibi olmaları ve görevlerini etkin bir biçimde yapmaları için Tüzük yapabilir; (d) Kılavuzlara lisans verme kayıt ve koşullarını saptayabilir ve Tüzükler yaparak bu Tüzüklere aykırı davranışta bulunan kılavuzları, lisanslarını geri veya askıya almak veya onları on liraya kadar para cezasına çarptırmak suretiyle, cezalandırabilir ; (e) Teknelerin, kılavuzluk hizmeti için ödeyeceği harçları saptayabilir. Kılavuz teknelerinin onaylanma şekli 3, 23/76 Kılavuz teknelerinin ayırt edici nitelikleri 4. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin kılavuzluk hizmetlerinde sürekli olarak kullanılan kılavuz tekneleri Limanlar Dairesi Müdürünce onaylanır ve lisanslandırılır. 5.(l) Her kılavuz teknesinin aşağıdaki ayırt edici nitelikleri taşıması gerekir - (a) Bu Yasanın aşağıdaki maddelerinde belirtilen ad veya numaralar dışında kılavuz teknesinin dış kısmının katranlanmış veya siyah renkle veya Limanlar Dairesi Müdürünün direktif vereceği başka bir renkle veya renklerle boyanmış olmalı; (b) Kılavuz teknesinin sahibinin ve ait olduğu limanın adının, en az, bir inç genişliğinde ve üç inç uzunluğunda beyaz renkli harflerle teknenin kıçına, lisans numarasının ise teknenin baş tarafının iç kısmına boyanmış olmalı ; (c) Denizde iken, bayrak direğinde, gönderde veya teknenin aynı derecede göze çarpan başka bir yerinde bayrak çekilmiş olmalı; bayrak kılavuz teknesinin veya kılavuz teknesini taşıyan geminin büyüklüğüne kıyasla büyük boyutlarda olmalı ve yatay olarak yukarı yarı kısmı beyaz ve aşağı yarı kısmı kırmızı olmak üzere iki renkten oluşmalıdır. 2

3 (2) Kılavuz aşağıdaki ayrıntıları yerine getirmekle görevlidir - (a) Teknenin veya geminin yukarıdaki niteliklere sahip olmasını sağlamak ; (b) Makûl bir mesafeden kolayca ayırt edilebilmesi için yukarıda belirtilen bayrağın temiz ve açık tutulmasını sağlamak ; ve (c)yukarıda belirtilen ad ve numaraların herhangi bir zaman örtülmüş olmamasını sağlamak. Gerekli niteliklere sahip bir kılavuzun kılavuz teknesinden başka bir kayık veya gemide iken bayrak çekmesi Normal bir kayığın kılavuz bayrağı çekmesi halinde ceza. Kılavuzluk lisansının tescili Tüzük suretlerinin kılavuza verilmesi ve kılavuzca ibraz edilmesi. Yukarıda belirtilen ayrıntılardan herhangi birinin yerine getirilmesinde temerrüt edilirse, her temerrüt için kılavuz on liraya kadar para cezasına çarptırılabilir. 6. Gerekli niteliklere sahip herhangi.bir kılavuz, kılavuzluk hizmetinde olmayan bir kayık veya gemide bulunduğunda, söz konusu kayık veya gemide gerekli niteliklere sahip bir kılavuzun bulunduğunu göstermek amacıyla yukarıdaki tarife uygun bir bayrak çeker ; makûl bir sebebi olmaksızın böyle bir bayrak çekmekte temerrüt ederse, yirmi liraya kadar para cezasına çarptırılabilir. 7.Herhangi bir kayık veya gemide lisanslı bir kılavuz bulunmadığı halde yukarıdaki tarife uygun bir bayrak çekilirse, böyle bir kayık veya geminin sahibi veya kaptanı elli liraya kadar para cezasına çarptırılabilir. 8. Gerekli niteliklere sahip her kılavuza, atandığında, adını ve mutad ikamet yerini gösteren, şahsıyla ilgili tanımlayıcı bilgi veren ve kılavuzluk yapma hakkına sahip olduğu bölgenin sınırlarını belirten bir lisans verilir ve gerekli niteliklere sahip bir kılavuz lisansının tescil edilmesi istendiğinde, Limanlar Dairesi Müdürü söz konusu lisansı tescil etmekle yükümlüdür ve gerekli niteliklere sahip hiç bir kılavuz, lisansı bu şekilde tescil edilmedikçe kılavuzluk yapma hakkına sahip olmaz. Bir kılavuz, kılavuzluk yapma hakkına sahip olduğu sınırlar dışında kılavuzluk yaparsa, gerekli niteliklere sahip olmayan bir kılavuz sayılır. 9. Gerekli niteliklere sahip her kılavuza, kılavuzluk lisansı verildiğinde bu Yasanın kılavuzlukla ilgili kısımlarının ve bu Yasa uyarınca yapılan Tüzüklerin suretleri verilir ve kılavuz bu suretleri istendiğinde, kendini istihdam eden gemi kaptanına veya başka kişiye ibraz eder ; ibrazda kusur ederse beş liraya kadar para cezasına çarptırılabilir., ve 3

4 Kılavuzun lisansını kendisini istihdam eden kişiye ibraz etmesi Lisansın istendiğinde teslim edilmesi ve ölüm halinde iade edilmesi Yasalara aykırı olarak harç alan gerekli niteliklere sahip kılavuzlara ceza Belirli suçlar için kılavuzlara verilecek ceza 10. Her kılavuz, kılavuz sıfatıyla herhangi bir eylem veya işlem yaptığı sırada lisansını yanında bulundurur ve kılavuz olarak istihdam edildiği veya hizmet ettiği her kişiye onu ibraz eder. Böyle bir kişi tarafından istendiğinde lisansını ibraz etmekte temerrüt ederse suç işlemiş olur ve bu gibi her suç için on liraya kadar para cezasına çarptırılabilir ve lisanslandırıldığı kılavuzluk makamınca geçici veya daimi olarak görevden çıkarılabilir. 11. Her kılavuz, kendisini atayan kılavuzluk makamına istendiğinde, lisansını ibraz ve teslim etmekle görevlidir. Bir kılavuz öldüğünde, kılavuzluk lisansı kimin eline geçmişse o kişi tarafından ölen kılavuzu atayan kılavuzluk makamına gönderilir ve herhangi bir kılavuz veya başka kişi bu madde kurallarına uymakta temerrüt ederse, on liraya kadar para cezasına çarptırılabilir. 12. Herhangi bir kılavuz, kılavuzluk hizmeti için yasaca öngörülen harçtan farklı bir harç alırsa, aldığı harç ister fazla ister eksik olsun; suç işlemiş olur ve böyle bir suç için on liraya kadar para cezasına çarptırılabilir. 13. Herhangi bir kılavuz - (a)şahsen halka alkollü içki servisi yapılan herhangi bir yer veya halka açık eğlence yeri işletirse, veya bu gibi yerlerin herhangi bir vekil; hizmetçi veya başka kişi tarafından işletilmesinde ilgisi varsa, veya şarap, alkollü içki veya tütün satarsa veya satılmasında ilgisi varsa ; (b)gümrük veya rüsumat gelirlerine veya bunlarla ilgili yasalara karşı herhangi bir hile yapar veya başka bir suç işlerse ; (c) Gemilerle veya gemilerin hâlat takımı, mefruşatı, yükü, gemi adamları veya yolcularıyla veya denizde veya deniz kazası sonucu tehlike içinde bulunan kişilerle veya bu gibi kişilerin paraları veya eşyalarıyla ilgili herhangi bir yolsuzlukta doğrudan doğruya veya dolayı olarak ilişkisi varsa ; (d) Lisansını ödünç olarak başkasına verirse; (e)geçici olarak kılavuzluk görevinden çıkarılmış olduğu bir sırada kılavuzluk yaparsa ; (f)alkollü içki etkisi altında olduğu bir sırada kılavuzluk yaparsa ; (g)kendisinin veya başka bir kişinin kazancı uğruna kılavuzluk masraflarının çoğalmasını sağlamak niyetiyle herhangi bir gemide, o gemiye yapılacak hizmetin gerektirdiğinden fazla herhangi bir kayık, çapa, kablo veya başka eşya, madde veya şey bulundurur veya bulundurulmasını sağlarsa ;. (h) Bir geminin işaretle kılavuz istemesi üzerine veya geminin kaptanı, sahibi, acentesi veya göndereni veya kılavuzu lisanslandıran kılavuzluk makamının herhangi bir görevlisi veya Limanlar Dairesi Müdürünce yetkili kılınmış bir liman sorumlusu tarafından 4

5 kılavuzluk yapmasının istenmesi üzerine, lisansında belirtilen sınırlar içinde herhangi bir geminin sorumluluğunu üzerine almayı, hastalık veya başka makûl bir sebep dolayısıyla engellenmediği halde, reddeder veya kasten geciktirirse; (i)herhangi bir gemiye ait halatı gereksiz yere keser veya salıverirse veya gereksiz yere kesilmesini veya salıverilmesini sağlarsa ; (j)sorumluluğunu üzerine aldığı gemiyi, gemi için tehlikeli olacağına ilişkin makûl bir gerekçe dışında bir gerekçe ile, gemi kaptanının istediği ve lisansının yetki verdiği herhangi bir liman veya yere götürmeyi reddederse ; (k) Ücret karşılığı üstlendiği hizmeti yerine getirmeden sorumluluğunu üzerine aldığı gemiyi, gemi kaptanının rızası olmaksızın terk ederse, bu gibi her suç için, zarar gören kişinin dava açması halinde sorumlu tutulabileceği zarar ziyana ek olarak, yüz liraya kadar para cezasına çarptırılabilir ve lisanslandırıldığı kılavuzluk makamınca geçici veya sürekli olarak görevden çıkarılabilir ve söz konusu suçlardan herhangi birinin işlenmesine akıl veren, yol gösteren, teşvik eden veya işlenmesinde iş birliği yapan herkes yüz liraya kadar para cezasına çarptırılabilir ve bunlardan herhangi birini yapan gerekli niteliklere sahip bir kılavuzsa, lisanslandırıldığı kılavuzluk makamınca geçici veya sürekli olarak görevden çıkarılabilir. Gemiyi veya herhangi bir kişinin hayatını tehlikeye sokan kılavuz için öngörülen ceza Limanlar Dairesi Müdürünce yetkili kılınan liman sorumlusunun yetkileri 2,28/61 3, 23/ Herhangi bir kılavuz, herhangi bir geminin sorumluluğunu üzerine aldığı sırada, görevini kasten yapmama veya ihmal etme veya sarhoşluk yüzünden gemide bulunan herhangi bir kişinin hayatını veya herhangi bir uzvunu tehlikeye sokan bir eylem veya işlem yaparsa ; veya geminin tahrip olmasının, yok olmasının veya ciddi bir şekilde zarara uğramasının veya gemiye ait veya gemide bulunan herhangi bir kişinin zarara uğramasının önlenmesi için yapılması uygun ve gerekli olan herhangi bir yasal eylem veya işlemi yapmayı red veya ihmal ederse, her suç için on iki aya kadar hapis cezasına çarptırılabilir ve söz konusu suçu işleyen kılavuz gereken evsafı haiz bir,kılavuzsa lisanslandırıldığı kılavuzluk makamınca geçici veya sürekli olarak görevden de çıkarılabilir. 15. Limanlar Dairesi Müdürünce yetkili kılınan herhangi bir liman sorumlusu aşağıdaki amaçların tümü veya herhangi biriyle ilgili olarak yöneri verebilir - (a) Herhangi bir geminin limana nasıl girmesi, limandan nasıl çıkması veya. limanda nasıl kalması gerektiğini, veya liman veya iskelede nasıl durması gerektiğini ve onun demir atmasını ve demir almasını, durumunu ve limanda olduğu sürece yerleştirilmesinin ve uzaklaştırılmasının vaktini ve sırasını düzenlemek ; (b) Herhangi bir teknenin liman içinde, limanda, rıhtımda veya iskelede yükünü veya yükünün herhangi bir kısmını hangi konumda alacağını veya boşaltacağını., veya yolcularını alacağını veya indireceğini veya safra alacağını veya teslim edeceğini düzenlemek ; (c) Limana giren veya iskeleye ge1en herhangi bir teknenin donanımının kendi selâmeti için veya başka teknelere, limana, iskeleye, veya buralardaki bağlama yerlerine zarar verilmesinin önlenmesi için, nasıl söküleceğini düzenlemek.; 5

6 (d) İşe yaramayan teknelerin ve başka engellerin limandan veya iskeleden uzaklaştırılmasını ve liman ve iskelenin temiz tutulmasını sağlamak ; (e)liman veya iskeledeki her teknenin, yükünü boşaltırken veya yükünü boşalttıktan sonra ambarındaki safra veya ağırlık miktarını düzenlemek. Ancak, bu Yasanın hiç bir kuralı, Limanlar Dairesi Müdürünce yetkili kılınan Liman Sorumlusuna, limanlarla ilgili herhangi bir yasaya veya Limanlar Dairesi Müdürünce yapılan Tüzüklere herhangi bir şekilde aykırı olan veya bu gibi yasa veya Tüzüklerle bağdaşmayan herhangi bir davranışta bulunmasına veya bulunulmasını sağlamasına yetki vermez. Liman sorumlusu tarafından verilen direktiflere uymayan kaptanlar için öngörülen ceza 3, 23/76 2, 15/83 Suç ve cezalar I.Cetvel 3, 15/ Liman içinde veya varsa belirlenmiş sınırlar içinde bulunan her teknenin kaptanı, teknesinin Limanlar Dairesi Müdürünce yetkili kılınan Liman Sorumlusunun bu Yasa uyarınca vereceği direktiflere uygun biçimde düzenler ve Liman Sorumlusunca verilen bu gibi direktiflerin kendisine bildiriminden sonra teknesinin söz konusu direktiflere göre derhal düzenlemeyen. bir tekne kaptanı üç bin Kıbrıs Lirasına kadar para cezasına çarptırılabilir. 16A(1) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Liman sınırları içinde seyreden gemi ve her türlü deniz aracının azami sürati beş deniz milidir. Buna uymayan gemi kaptanı, sahibi ve/veya özel yat ve/veya küçük teknelerin seyir sırasındaki sürücüleri ve/veya sahipleri suç işlemiş sayılırlar ve mahkûmiyetleri halinde_: (a) on beş net tonilato (NTR) üzerindeki teknelerin sahipleri ve/veya gemi kaptanları üç bin Kıbrıs lirasını aşmayan para cezasına ; (b) net tonilatosu (NTR) on beş ve daha küçük olan teknelerin sürücüsü ve/veya sahipleri bin Kıbrıs Lirasını aşmayan para cezasına çarptırılabilirler. (2) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Limanlarının güvenliği açısından gerekli görüldüğü hallerde Limanlar Dairesi Müdürü veya onun yetkili kılacağı Liman Sorumluları, özel binek arabaları dahil her türlü taşıt aracı ve sürücülerine ve/veya sahiplerine Liman sınırları içine girmeyi süreli veya süresiz yasaklayabilir. Buna uymayan araç sürücüsü ve/veya sahibi suç işlemiş sayılır ve mahkûmiyeti halinde üç aya kadar hapis cezasına veya bin Kıbrıs Lirasına kadar para cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilir. (3) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Liman sınırları içinde kara araçlarının azami sürati on beş kara milidir. Buna uymayan araç sürücüleri ve/veya sahipleri suç işlemiş sayılırlar ve mahkûmiyetleri halinde üç yüz Kıbrıs Lirasına kadar para cezasına çarptırılabilirler. (4) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Liman sınırları kapsamına giren 6

7 deniz sahasına, rıhtım ve iskeleler üzerine, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kıyı şeridinde bulunan özel iskele ve/veya tesislerinin bulunduğu deniz alanlarına; gemilerden pislik, çöp, naylon torba, mazot, yağ ve her türlü artıkların atılması,dökülmesi ve pompalanması yasaktır. Bu madde kurallarına uymayan gemi personelinin bu tür yasa dışı davranışlardan. bizzat gemi kaptanı sorumludur. Gemi kaptanı ve/veya ilgili personeli gemide biriken çöp ve her türlü artık maddeleri, mahalli belediye, idarelerince sağlanacak naylon torbalar içinde ağızları bağlı vaziyete geminin bulunduğu rıhtım veya iskelenin uygun bir yerine bırakmakla yükümlüdürler. Rıhtıma bırakılan çöp torbaları mahalli belediye idarelerince tespit edilecek ücret mukabilinde haftanın belirli günlerinde veya her gün çöp arabaları ile liman ve iskelelerden toplattırılır. Limandan ayrılacak gemilerin artık madde ihtiva eden çöp bidonları Liman sorumlusunun görevlendireceği 1iman yetkililerince geminin limandan ayrılışından önce denetlenir ve gemide çöp ve artık madde olmadığı tespit edildikten sonra gemiye liman çıkış izni verilir. Bu fıkra kura1larına uymayan gemi kaptanı ve veya sahipleri suç işlemiş sayılırlar ve mahkûmiyetleri halinde elli bin Kıbrıs Lirasına kadar para cezasına çarptırılabilirler. (5) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti limanlarına uğrayan gemilerin yükleme ve boşaltma operasyonları sırasında rıhtıma dökülen her türlü yük artıkları, duruma göre ilgili gemi kaptanı, acentesi, yük sahibi ve/veya temsilcileri tarafından ilgili geminin limandan ayrılışından ve/veya bulunduğu rıhtımdan başka bir yere aktarılmasından hemen sonra, süpürülüp temizlenir ve yükün durumuna göre yıkanır. Bu fıkra kurallarına uymayan gemi kaptanı, acentesi, tekne sahibi ithalâtçı, ihracatçı ve/veya diğer özel ve tüzel kişiler suç işlemiş sayılırlar ve mahkûmiyetleri halinde bin beş yüz Kıbrıs Lirasına kadar para cezasına çarptırılabilirler. (6) Gemilerin yükleme ve boşaltma operasyonları sırasında rıhtıma dökülen her türlü yük artıklarının (5) fıkrada belirtilen ilgililerce zamanında kaldırılıp rıhtımların temizletilmemesi halinde Liman Sorumlusu, masrafları ilgili gemi kaptanı, acentesi, yük sahibi ve/ veya temsilcilerine ait olmak üzere işçi istihdam eder ve rıhtımları temizletir. (7) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti limanlarına uğrayan her ticaret gemisinin kaptanı, geminin limana varışından hemen sonra ilgili Liman Sorumlusuna bir Yük Beyannamesi ile geminin limanda bulunduğu süre içinde liman ve deniz ticaret mevzuatına ilişkin tüm konularda, her türlü işlem ve işlevlerin yapılmasında ve tahakkuk edebilecek ücretlerin karşılanmasında kendisini bizzat temsil edecek yetkili bir gemi acentesini tayin ettiğini ve ilgili gemi acentesinin de bu tayini kabul ettiğini belgeleyen I. Cetvel'deki örneğe uygun bir " Tayin ve Yetki Belgesi "ni vermekle yükümlüdür. Buna uymayan veya yanlış beyanda bulunan gemi kaptanı ve/veya acentesi suç işlemiş sayılır ve mahkumiyeti halinde beş bin Kıbrıs Lirasına kadar para cezasına çarptırılabilir. (8) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti limanlarında bulunan gemilerin kaptanları, acenteleri ve/veya gemide bulunan veya gemiye yükletilecek yüklerin sahipleri ve/veya temsilcileri, stivadorkontraktörler, kamyon ve diğer araç sürücüleri, diğer özel veya tüzel kişiler ilgili Liman sorumlusunun limanın güvenliği, temizliği,yükleme/boşaltma, deniz ve kara trafiği düzeni ile ilgili konularda vereceği yönerilere uymakla yükümlüdürler. Bu hususla ilgili yazılı ihbarlara uymayanlar suç işlemiş sayılırlar ve mahkûmiyeti halinde bin. beş yüz Kıbrıs Lirasına kadar para cezasına çarptırılabilirler. 7

8 2, 75/1989 Rüşvet için öngörülen ceza Polisin teknelere çıkma yetkisi Liman makamlarına yolcu listesinin verilmesi 3, 23/76 Safra hakkında kurallar 3, 23/76 (9) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Limanlarından ihraç edilecek her türlü emtianın Belediyeler Yasası uyarınca düzenlenen ücretler karşılığında ilgili ihraç limanında tartılması ve ihracatçıların gümrük makamlarına verilmek üzere ilgili belediye yetkililerinden 'tartı belgesi ' almaları zorunludur. Buna uymayan ihracatçılar suç işlemiş sayılırlar ve mahkumiyetleri halinde bin beş yüz Kıbrıs Lirasına kadar para cezasına çarptırılabilirler. (10) (A) Bu Yasada başka türlü öngörülmedikçe, limanlar dahilinde, kara trafiği ile ilgili olarak Motorlu Araçlar Yol Trafik Nizamnamesinde öngörülen suçlardan biri işlendiği takdirde bu Nizamname kuralları uygulanır. (B) Limanlar dahilindeki kara trafiği düzeni, Limanlar Dairesi Müdürü veya onun yetkili kılacağı Liman Başkanları ile istişare etmek koşuluyla Polis Müdürlüğü ilgili Şubeleri tarafından yürütülür. 17. Herhangi bir kişi, Limanlar Dairesi Müdürünce yetkili kılınan herhangi bir Liman Sorumlusuna veya limanda veya iskelede veya o civarda istihdam edilen herhangi bir kamu görevlisine, görevlerinin ifasında kendisine gerektiğinden fazla öncelik tanımasını sağlamak veya sözü edilen Liman Sorumlusu veya kamu görevlisini, görevleriyle ilgili herhangi bir şeyi yapmaya veya yapmayı ihmal etmeye teşvik etmek amacıyla herhangi bir para miktarını veya başka herhangi bir şeyi ödül veya rüşvet olarak verir veya teklif ederse veya söz konusu Liman Sorumlusu veya kamu görevlisi yukarıda sözü edilen ödül veya rüşveti.alırsa, bir suç işlemiş olur ve bu gibi bir suç işleyen herkes yirmi 1iraya kadar para cezasına çarptırılabilir. 18. Herhangi bir polis memuru, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki herhangi bir limana gelen herhangi bir tekneye, geldiği an veya daha sonra, çıkabilir ve yükünü tamamıyla boşaltmaya veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden ayrılıncaya kadar teknede kalabilir ve teknenin herhangi bir kısmını ziyaret veya teftiş edebilir. 19. Her tekne kaptanı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet'ine geldiğinde, teknesinde bulunan tüm yolcuları, Limanlar Dairesi Müdürünce yetkili kılınan Liman Sorumlusunun Dairesine derhal bir liste ile bildirir ve bu listede bildiği kadarıyla, yolcu sayısını ve her yolcunun adını, rütbesini, işini ve uyruğunu belirtir. Sözü edilen yolcu listesine teknede fiilen görevli tayfaların adları yazılmaz. Herhangi bir Kaptan, yukarıda belirtilen yolcu listesini vermekte temerrüt ederse veya herhangi bir hususta yanlış bilgi içerdiğini bildiği bir liste verirse, yüz liraya kadar para cezasına çarptırılabilir. 20. O amaçla lisanslandırılmış olmayan herhangi bir kayıkta veya Limanlar Dairesi Müdürünce yetkili kılınan bir Liman Sorumlusunca saptanan herhangi bir yer dışında bir yerde bulunan safrayı gemiye göndermek, taşımak veya boşaltmak yasal değildir ve safra boşaltan veya alan teknelerin kaptanları, safranın denize düşmesini önlemek amacıyla teknenin yan tarafına bağlanabilecek katranlı muşamma temin etmek veya başka koruyucu önlem almakla yükümlüdür ve bu maddenin öngördüğü direktiflere uymayan herhangi bir kaptan on. liraya kadar para cezasına çarptırılabilir. 8

9 Teknede patlayıcı madde bulunduğunda ateşin söndürülmediği ve kırmızı bayrak çekilmediği durumlarda öngörülen ceza Yanabilen maddelerin yakılmasının cezası Kılavuz atama makamı Limanlar Dairesi Müdürünün suçları davasız halletme yetkisi. 3, 23/76 Bakanlar Kurulunun liman açma ve kapama yetkisi 3, 30/74 21.Yükünün bir kısmı barut veya patlayıcı bir maddeden oluşa.n her teknenin kaptanı, limana varır varmaz ateşleri söndürür ve pruva direğine kırmızı bir bayrak çeker ve bu maddedeki direktiflere uymayan kaptanlar yüz liraya kadar para cezasına çarptırılabilir. 22. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki herhangi bir liman içinde bulunan herhangi bir teknede, Limanlar Dairesi Müdürünce yetkili kılınan bir Liman Sorumlusunun özellikle onayladığı yöntem dışında zift, reçine, neftyağı, yağ veya yanabilen başka bir madde kaynatır veya ısıtırsa on liraya kadar para cezasına çarptırılabilir. 23. Bakan1ar Kurulu, zaman zaman, herhangi bir kişiyi veya kişileri bu Yasa uyarınca gereken niteliklere sahip kılavuzları atama makamı olarak gösterebilir. 24. Limanlar Dairesi Müdürü, bu Yasaya veya bu Yasayı değiştiren herhangi bir değişiklik yasasına karşı işlenen suçlarla ilgili olarak ödenmesi gereken para cezalarının tahsili için bundan böyle gerekli görülecek veya kendi yetkisiyle veya denetimi altında herhangi bir kişi aleyhine başlatılacak dava veya işlemleri, kendi mutlak takdirine göre uygun göreceği kayıt ve koşullarla uzlaşma yoluyla ve davasız halledilebilir ve bu amaçla Limanlar Dairesi Müdürü veya Limanlar Dairesi Müdürünün gereğince yetkili kıldığı herhangi bir memuru veya vekili ödenmesi gereken veya gerektiği iddia edilen söz konusu para cezalarının tümünü veya bir bölümünü, tahsilleri için herhangi bir dava açılmaksızın veya işlem başlatılmaksızın, kabul etmeye tam yetki sahibidir. 25.(1) Bakanlar Kurulu, gümrük ve 1imanlarla ilgili ve diğer mevzuat uyarınca sahip olduğu yetkilerine halel gelmeksizin, Resmî Gazete'de yayımlanacak bir emirname ile herhangi bir limanı, her çeşit sivil gemi; tekne veya diğer deniz araçları için uluslararası trafiğe açık liman olarak ilân edebilir ve bu amaç için uygun göreceği koşulları öngörebilir. (2)Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti menfaatlerinin veya uluslararası mükellefiyetlerinin gerektirdiği hallerde, Bakanlar Kurulu, Resmî Gazete'de yayımlanacak bir emirname ile tespit edeceği şekil ve koşullara bağlı olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki limanları veya herhangi bir limanı, emirnamede tespit edebilecek gemi veya gemilere kapalı liman olarak ilân edebilir ve ilgili gemilerin belirtilen bir limana veya limanlara girmesini veya çıkmasını yasaklayabilir. 9

10 4, 15/83 (3) Yukarıdaki (2). fıkrada öngörülen yasağa rağmen, kapalı bir limana giren veya çıkan bir geminin kaptanı ve sahibi suç işlemiş olur ve mahkûmiyetleri halinde iki yıla kadar hapis cezasına veya on bin Kıbrıs lirasına kadar para cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilir. Bakanlar Kurulunun limanları kiralama yetkisi ve kiralama koşulları 2, 48/ (1) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti çıkarlarının veya uluslararası yükümlülüklerinin gerektirdiği durumlarda, Anayasa nın 38 inci maddesi kuralları ile Gümrük, Polis, Muhaceret ve limanlarla ilgili yasalara, diğer ilgili mevzuata ve aşağıdaki kurallara bağlı olmak koşuluyla, Bakanlar Kurulu, Resmi Gazete de yayımlanacak bir Emirname ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde var olan veya yeni tesis edilecek veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde herhangi bir yere yeni liman yapılmasına izin verebilir. (A) Kiralanacak olan limanın veya yerin kira süresi, (B) bendi kuralları ile projenin büyüklüğü, yatırım maliyeti, işletme şekli ve genel olarak ulusal ekonomiye katkısı göz önünde tutularak belirlenir; (B) Kiralanacak olan limanın veya yerin kira süresi, hiç bir şekilde doksan dokuz yılı aşamaz. Kira süresi on yıla kadar kiralamalarda, ulaştırma işleriyle görevli Bakan kiralama yetkisine sahiptir. On bir ile elli yıl arası kira süreleri için Bakanlar Kurulunun ; elli yılı aşan kira sureleri için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisinin kararı gerekir. (C) Kira süresi sonunda amaca uygun kullanımın ve ulusal ekonomiye katkının devam ettiği yargısına varılırsa, kiracının başvurusu üzerine kira sözleşmesi yukarıdaki (A) bendi kuralları uyarınca uzatılır. (Ç) Kira süresinin uzatılmaması veya kira süresinin doksan dokuz yılı tamamlamış olması halinde, yapılmış olan tüm yatırımlar Devlete kalır. (D) Yukarıda belirtilen liman veya yerle ilgili tüm işlemler, ulaştırma işleriyle görevli Bakanlığın onayı ile Limanlar Dairesi Müdürlüğü tarafından yürütülür. Liman veya yerle ilgili kira sözleşmeleri Limanlar Dairesi Müdürlüğü tarafından hazırlanır ve imzalanır. (E) Liman veya yerin kira sözleşmesinde belirtilen kiralama amacına uygun olarak kullanılmaması, belirtilen süre içinde onarım veya inşaatının tamamlanmaması veya yatırım yapılmaması, ulaştırma işleri ile görevli Bakanlığın onayı ve Limanlar Dairesi Müdürünün bilgisi dışında başkalarına devredilmesi ve kira suresi içinde gerekli onarımların yapılmaması durumlarında, ulaştırma işleriyle görevli Bakanlığın onayı ile Limanlar Dairesi Müdürü, kira sözleşmesini feshedip başkalarına kiralamaya yetkilidir. (F) Yukarıdaki (E) bendi kuralları uyarınca kira sözleşmesinin feshi durumunda, söz konusu liman veya yere yapılan yatırım Devlete kalır ve kiracı bu yatırımdan dolayı Devletten tazminat talebinde bulunamaz; 10

11 (G) Kiracının, kira süresi sona ermeden kendi isteğiyle tek yanlı olarak sözleşmeyi feshetmesi veya yatırımdan vazgeçmesi durumunda, o tarihe kadar yapılan tüm yatırımlar ve yapılan inşaat Devlete kalır ve kiracı bunlar üzerinde hiç bir hak talep edemez; (H) Kiracının uyması gereken yükümlülükler ile bağlı olacağı işletme esasları kira sözleşmesinde belirlenir. (2) Liman bu madde amaçları bakımından, gemilerin güvenlik içinde konaklama ve barınmalarına uygun olarak düzenlenmiş ve donatılmış olan ve sınırları içinde yükleme ve boşaltma, indirme ve bindirme, bakım ve onarım, barınma ve konaklama ve benzeri hizmetlerin verildiği ve bu Yasanın 25: inci maddesinin (1) inci fıkrası uyarınca Bakanlar Kurulunca Liman olarak saptanıp ilan edilen hizmet alanları belirlenmiş ve deniz ile karanın birleştiği yerde inşa edilmiş yerleri ve/veya tesisleri anlatır. I. CETVEL 11

12 (Madde 16A (3) ) LİMANLAR DAİRESİ ACENTE TAYİN BELGESİ LİMANI GEMİNİN ADI GEMİNİN BAYRAĞI : ÇAĞRI İŞARETİ: Ben., yukarıda adı verilen ve...20 tarihinde... Limanından...Limanına gelen gemi kaptanı... geminin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti limanlarında bulunduğu süre içinde * gelişte/ayrılışta liman ve deniz ticaret mevzuatına ilişkin tüm konularda beni temsil etmek üzere Sayın.. Fasıl 294, Liman Düzenleme Yasasının 16A(3) maddesi uyarınca yetkili acentem olarak tayin ettiğimi; anılan acentemin, gemimle ilgili tüm evrakı nam ve hesabıma imzalamaya, bunları ilgili makamlara tevdi etmeye ve gemime tahakkuk ettirilecek tüm ücretlerim ödenmesinde kendisini tam yetkili kıldığımı beyan ederim. Kaptan *Uygun olmayanı çiziniz. GEMİ ACENTESİNİN BEYANNAMESİ Yukarıdaki tayini, Kaptan'ın belirttiği koşullar altında kabul * ettiğimi /ettiğimizi beyan ederim/ederiz... Gemi Acentesi 20. *Uygun olmayanı çiziniz. 12

(9/2001, 51/2005, 10/2007, 43/2010, 20/2012 ve 14/2014 sayılı değişiklik yasalarıyla değiştirilmiş ve birleştirilmiş şekliyle) İÇ DÜZENİ

(9/2001, 51/2005, 10/2007, 43/2010, 20/2012 ve 14/2014 sayılı değişiklik yasalarıyla değiştirilmiş ve birleştirilmiş şekliyle) İÇ DÜZENİ 1 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 21 Ağustos,2000 tarihli birleşiminde kabul olunan Motorlu Araçlarla Yolcu ve Eşya Taşınması (Denetim) Yasası Anayasa nın 94(1) maddesi gereğince,

Detaylı

BÖLÜM 171 ELEKTRİK İNKİŞAFI (19/1960; 16/1960 ve 24/1963 sayılı Yasalarla değiştirilmiş ve Birleştirilmiş şekliyle)

BÖLÜM 171 ELEKTRİK İNKİŞAFI (19/1960; 16/1960 ve 24/1963 sayılı Yasalarla değiştirilmiş ve Birleştirilmiş şekliyle) BÖLÜM 171 ELEKTRİK İNKİŞAFI (19/1960; 16/1960 ve 24/1963 sayılı Yasalarla değiştirilmiş ve Birleştirilmiş şekliyle) MADDE DİZİNİ: BİRİNCİ KISIM BAŞLANGIÇ KURALLARI Madde 1. Kısa İsim Madde 2. Yorum İKİNCİ

Detaylı

BÖLÜM 170 ELEKTRİK. AYDINLATMA VE ÖTEKİ AMAÇLAR İÇİN ELEKTRIK SAĞLANMASINI DÜZENLEYEN YASA (21/90 ve 66/93 sayılı yasalarla değiştirilmiş şekli ile)

BÖLÜM 170 ELEKTRİK. AYDINLATMA VE ÖTEKİ AMAÇLAR İÇİN ELEKTRIK SAĞLANMASINI DÜZENLEYEN YASA (21/90 ve 66/93 sayılı yasalarla değiştirilmiş şekli ile) BÖLÜM 170 ELEKTRİK AYDINLATMA VE ÖTEKİ AMAÇLAR İÇİN ELEKTRIK SAĞLANMASINI DÜZENLEYEN YASA (21/90 ve 66/93 sayılı yasalarla değiştirilmiş şekli ile) Madde 1. Kısa İsim Madde 2. Yorum Madde 3. Yasanın uygulanması

Detaylı

MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA 556 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (MarKHK) *

MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA 556 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (MarKHK) * MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA 556 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (MarKHK) * BİRİNCİ KISIM BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Korumadan Yararlanacak Kişiler Amaç ve Kapsamı Madde

Detaylı

YAT TURİZMİ YÖNETMELİĞİ

YAT TURİZMİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 4/8/1983 Resmi Gazete Sayısı: 18125 YAT TURİZMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Başlangıç Hükümleri Amaç: Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı Yat Turizmi, Yat Limanı İşletmeciliği ve Yat İşletmeciliğinin

Detaylı

COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 799 COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hükmünde Kar.nin Tarihi : 24/6/1995, No : 555 Yetki Kanununun Tarihi : 8/6/1995, No : 4113 Yayımlandığı R.G. Tarihi : 27/6/1995,

Detaylı

MOTORLU ARAÇLAR VE YOL TRAFİK TÜZÜĞÜ (A.E 99/1974) 21/74 sayılı Yasanın 5. Maddesinin (1)'inci fıkrası altında yapılan Tüzük.

MOTORLU ARAÇLAR VE YOL TRAFİK TÜZÜĞÜ (A.E 99/1974) 21/74 sayılı Yasanın 5. Maddesinin (1)'inci fıkrası altında yapılan Tüzük. MOTORLU ARAÇLAR VE YOL TRAFİK TÜZÜĞÜ (A.E 99/1974) 21/74 sayılı Yasanın 5. Maddesinin (1)'inci fıkrası altında yapılan Tüzük. Kısa İsim 1. Bu Tüzük, 1974 Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Tüzüğü" olarak isimlendirilir.

Detaylı

SERBEST BÖLGELER MEVZUATI

SERBEST BÖLGELER MEVZUATI SERBEST BÖLGELER MEVZUATI 1 SERBEST BÖLGELER UYGULAMA YÖNETMELİĞİ... 3 Serbest Bölge Müdürlük ve İşleticilerinin Adres, Telefon ve Faks Numaraları... 42 2 SERBEST BÖLGELER UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete

Detaylı

Kanun No. 5571 Kabul Tarihi : 28/12/2006

Kanun No. 5571 Kabul Tarihi : 28/12/2006 13 Ocak 2007 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26402 KANUN FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU, SEYAHAT ACENTALARI VE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ KANUNU İLE TURİZMİ TEŞVİK KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

Detaylı

ŞANTİYELER İÇİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ MEVZUAT

ŞANTİYELER İÇİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ MEVZUAT ŞANTİYELER İÇİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ MEVZUAT 1 Şantiyelerde proje yönetimimde görev alanların işveren vekilleri nin cezai sorumlulukları: Bilindiği üzere, şantiyede; İş sağlığı ve güvenliğinin

Detaylı

ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 777 ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hükmünde Kar.nin Tarihi : 24/6/1995, No : 554 Yetki Kanununun Tarihi : 8/6/1995, No : 4113 Yayımlandığı R.G. Tarihi : 27/6/1995,

Detaylı

c) Faaliyet Ruhsatının verilmesi veya iptali ile kullanıcıların sınai ve ticari kayıtlarının tutulmasını,

c) Faaliyet Ruhsatının verilmesi veya iptali ile kullanıcıların sınai ve ticari kayıtlarının tutulmasını, (Güncellenme Tarihi: 22 Nisan 2010) Resmi Gazete No: 21520 Resmi Gazete Tarihi: 10.3.1993 Devlet Bakanlığından: SERBEST BÖLGELER UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

SERBEST BÖLGELER UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar.

SERBEST BÖLGELER UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar. 10.03.1993-21520 Resmi Gazete SERBEST BÖLGELER UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar Amaç Madde 1- (Değişik,17.08.2002 tarih

Detaylı

SERBEST BÖLGELER UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

SERBEST BÖLGELER UYGULAMA YÖNETMELİĞİ SERBEST BÖLGELER UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Yayımlandığı R. Gazete Tarih : 10.03.1993 Sayı : 21520 BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDA 555 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDA 555 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDA 555 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Coğrafi işaretlerin korunması hakkında düzenlemeler yapılması; 8/6/1995 tarihli ve 4113 sayılı kanunun verdiği yetkiye dayanılarak

Detaylı

DOĞAL GAZ PİYASASI KANUNU (ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE DOĞAL GAZ PİYASASI HAKKINDA KANUN)

DOĞAL GAZ PİYASASI KANUNU (ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE DOĞAL GAZ PİYASASI HAKKINDA KANUN) 7915 DOĞAL GAZ PİYASASI KANUNU (ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE DOĞAL GAZ PİYASASI HAKKINDA KANUN) Kanun Numarası : 4646 Kabul Tarihi : 18/4/2001 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 2/5/2001

Detaylı

MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME BİRİNCİ KISIM BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ

MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME BİRİNCİ KISIM BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME KARARNAME NO: 556 KARARNAME TARİHİ: 24.06.1995 RESMİ GAZETE TARİH/SAYISI: 27.06.1995/22326 BİRİNCİ KISIM BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Genel Hükümler. İşyeri, işyerine bağlı yerler, eklentiler ve araçlar ile oluşturulan iş organizasyonu kapsamında bir bütündür.

Genel Hükümler. İşyeri, işyerine bağlı yerler, eklentiler ve araçlar ile oluşturulan iş organizasyonu kapsamında bir bütündür. 8423 İŞ KANUNU Kanun Numarası : 4857 Kabul Tarihi : 22/5/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 10/6/2003 Sayı : 25134 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 Sayfa: BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç

Detaylı

(04.11.1999 T. 23866 R.G.)

(04.11.1999 T. 23866 R.G.) 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU (04.11.1999 T. 23866 R.G.) Kabul Tarihi: 27.10.1999 Yürürlük Tarihi 05.02.2000 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Temel Tanımlar MADDE 1- Bu Kanunun amacı,

Detaylı

MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA 556 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA 556 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA 556 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME BİRİNCİ KISIM BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Korumadan Yararlanacak Kişiler Amaç ve Kapsamı Madde 1 - Bu Kanun

Detaylı

Karayolu Ta ıma Kanunu 4925 10.07.2003 Resmi Gazete 19.07.2003

Karayolu Ta ıma Kanunu 4925 10.07.2003 Resmi Gazete 19.07.2003 Karayolu Taşıma Kanunu Kanunu No: 4925 Kabul Tarihi:10.07.2003 Resmi Gazete: Tarihi: 19.07.2003 Sayısı: 25173 (Asıl) Değişiklikler: 5228 no.lu Kanun (m.49) Resmi Gazete: Tarihi: 31.07.2004 Sayısı: 25539

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 26.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25682

Resmi Gazete Tarihi: 26.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25682 Resmi Gazete Tarihi: 26.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25682 GEMİLERDEN ATIK ALINMASI VE ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (Değişik:RG-18/3/2010-27525)

Detaylı

B/1475A.004 İŞ KANUNU Kanun No. 4857 R.Gazete No. 25134 Kabulü: 22.5.2003 R.G. Tarihi: 10.6.2003 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1

B/1475A.004 İŞ KANUNU Kanun No. 4857 R.Gazete No. 25134 Kabulü: 22.5.2003 R.G. Tarihi: 10.6.2003 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 B/1475A.004 İŞ KANUNU Kanun No. 4857 R.Gazete No. 25134 Kabulü: 22.5.2003 R.G. Tarihi: 10.6.2003 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 - Bu Kanunun amacı işverenler ile bir iş sözleşmesine

Detaylı

KANUN NO: 4925 KARAYOLU TAŞIMA KANUNU. Kabul Tarihi: 10 Temmuz 2003. Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 19 Temmuz 2003 - Sayı: 25173.

KANUN NO: 4925 KARAYOLU TAŞIMA KANUNU. Kabul Tarihi: 10 Temmuz 2003. Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 19 Temmuz 2003 - Sayı: 25173. KANUN NO: 4925 KARAYOLU TAŞIMA KANUNU Kabul Tarihi: 10 Temmuz 2003 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 19 Temmuz 2003 - Sayı: 25173 BİRİNCİ KISIM Başlangıç Hükümleri BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Detaylı

Ġġ KANUNU Kanun Numarası : 4857 Kabul Tarihi : 22/5/2003

Ġġ KANUNU Kanun Numarası : 4857 Kabul Tarihi : 22/5/2003 8423 Ġġ KANUNU Kanun Numarası : 4857 Kabul Tarihi : 22/5/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 10/6/2003 Sayı : 25134 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam

Detaylı

FASIL 302 TELEKOMÜNİKASYON SERVİSİ YASASI. (20/1960; 34/1962 ve 25/1963 Sayılı Yasalarla Değiştirilmiş ve birleştirilmiş şekliyle) MADDE DİZİNİ:

FASIL 302 TELEKOMÜNİKASYON SERVİSİ YASASI. (20/1960; 34/1962 ve 25/1963 Sayılı Yasalarla Değiştirilmiş ve birleştirilmiş şekliyle) MADDE DİZİNİ: FASIL 302 TELEKOMÜNİKASYON SERVİSİ YASASI (20/1960; 34/1962 ve 25/1963 Sayılı Yasalarla Değiştirilmiş ve birleştirilmiş şekliyle) MADDE DİZİNİ: BİRİNCİ KISIM BAŞLANGIÇ KURALLARI Madde 1. Kısa isim. Madde

Detaylı

ĐŞ KANUNU. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler

ĐŞ KANUNU. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler ĐŞ KANUNU Kanun Numarası : 4857 Kabul Tarihi : 22/5/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 10/6/2003 Sayı : 25134 BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1 - Bu Kanunun amacı işverenler ile bir

Detaylı

ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME KHK'nin Tarihi - No: 24/06/1995-554 Yetki Kanunu Tarihi - No: 08/06/1995-4113 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No: 27/06/1995-22326

Detaylı

TİCARET SİCİLİ YÖNETMELİĞİ

TİCARET SİCİLİ YÖNETMELİĞİ 5995 TİCARET SİCİLİ YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 19/12/2012 No : 2012/4093 Dayandığı Kanunun Tarihi : 13/1/2011 No : 6102 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 27/1/2013 No : 28541 Yayımlandığı

Detaylı