Böbrek kistleri olan hastaya yaklaşım

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Böbrek kistleri olan hastaya yaklaşım"

Transkript

1 Böbrek kistleri olan hastaya yaklaşım Dr. Ayşegül Örs Zümrütdal Başkent Üniversitesi-Nefroloji Bilim Dalı 20/05/2011-ANTALYA

2 Böbrek kistleri Genetik ya da genetik olmayan nedenlere bağlı olarak, Değişik hastalıklarla birlikte- sistemik ya da tek başına, Çocuk ya da erişkinlerde görülebilir. Klinik olarak tamamen önemsiz olabilir ya da böbrek yetersizliğine yol açabilir.

3 Takip ve tedavi neye göre olmalı?

4 Olgu 1 45 y, kadın hasta. Başka amaçla yapılan batın ultrasonografisinde, 22x15 mm lik ince- düzgün duvarlı, internal ekosu olmayan, basit kortikal böbrek kisti saptanıyor. Önerilerimiz ne olmalıdır?

5 Olgu 2 57 y, erkek hasta. Hipertansiyon nedeniyle yapılan tetkikleri sırasında, sağ böbrekte 42 mm lik, iyi sınırlı, multipl ince septalar, hafif duvar kalınlaşması ve nodüler kalsifikasyonlar içeren kistik yapı saptanıyor. Takip ve tedavi önerilerimiz ne olmalıdır?

6 Olgu 3 60 y, erkek hasta. Hematüri nedeniyle yapılan batın görüntülemelerinde; 63x26mm lik, sınırları net belirlenemeyen, kalınlaşmış- düzensiz duvar yapısı ve septalar içeren, kontrast tutulumu olan kistik kitle lezyonu saptanıyor. Takip ve tedavi önerilerimiz ne olmalıdır?

7 Temel ve kritik soru; Basit mi, komplike renal kist mi? Polikistik böbrek hastalığı gibi multipl renal kistlerle birlikte olabilen diğer hastalıklarla ilişkili mi?

8 Başlangıç radyolojik değerlendirmeye dayanarak, ileri tetkiklere gerek olup olmadığına karar verilebilir.

9 BOSNİAK sınıflandırması Sınıf I: Benign basit kist. İnce duvarlıdır, septa, kalsifikasyon, solid komponent içermez. Sınıf II: Benign kistik lezyon. İnce bir septası, az miktarda ince kalsifikasyonu ya da kalınlaşmış kısa segment kalsifikasyonu olabilir. 3cm den küçüktür, iyi sınırlıdır.

10 Sınıf IIF kistler: (Follow up) Sınıf II ile III arasında kalan lezyonlardır. İyi sınırlıdırlar, multipl ince septalar ya da düzgün minimal septa ya da duvar kalınlaşması içerir. Kalın ve nodüler kalsifikasyonları olabilir.

11 Sınıf IIF Az miktarda kontrastlanma olsa da ölçülebilir kontrastlanma yoktur. 3cm den büyüktürler. Malign olmadıklarını kesinleştirmek için takip gerekir.

12 Takip neden gerekli? 42 adet sınıf IIF renal kistli hastanın, en az iki yıl takip edildiği bir çalışmada, sadece 2 hastada septum kalınlaşması ile birlikte daha kompleks yapıya dönüşüm gözlenmiş olup, her ikisi olgu da cerrahi sonrası kistik neoplazm tanısı almıştır. Bu yaklaşım ile gereksiz cerrahi girişim %95 hastada engellenmiştir.

13 Sınıf III kistik lezyon Tanımlanamayan kistik kitle lezyonudur. Kalınlaşmış düzensiz ya da, düz duvarlar ve septa içerir. Ölçülebilir düzeyde kontrast tutulumu vardır. %40-60 maligndir. Geri kalanlar ise hemorajik kist, kronik enfekte kist, multiloküle kistik nefroma gibi benign lezyonlardır.

14 Sınıf IV % maligndirler. Sınıf III kistlerin tüm özelliklerini içerirler, ayrıca duvar ve septumdan ayrı yumuşak dokularda da tutulum vardır.

15 BOSNİAK KATEGORİSİNE GÖRE HASTA YÖNETİMİ Sınıf I ve II: İleri tetkik ve takip gerekmez. Sınıf IIF (F: Follow up) Takip et. Sınıf III : %40-50 kötü huylu- cerrahiye ver. Sınıf IV:% kötü huylu-cerrahiye ver.

16 1. olgu: basit kist- takibi gereksiz 2. olgu: sınıf IIF: takibi gerekir 3. olgu:sınıf IV: cerrahi eksizyon gerekir

17 Perkütan iğne biyopsisi: rezektable renal kitle lezyonları için, peritoneal yayılım olasılığı nedeniyle önerilmez. Cerrahi riski yüksek olan hastalarda, 3 cm altındaki şüpheli renal kitlelerde perkütanöz iğne biyopsisi,tanıyı doğrulamak için, kriyoablasyon öncesinde gerekli olur.

18 Malignite lehine bulgular Kalın, düzensiz duvarlar-nodülarite Kitle içinde kalınlaşmış ya da dağılmış septalar İntravenöz kontrast madde sonrası tutulum Multiloküler yapı, kalsifikasyonlar

19

20 Olgu 4 45 yaşında kadın hasta. Ailesinde polikistik böbrek hastalığı öyküsü var. Hipertansiyon nedeniyle tetkikleri yapılırken, USG incelemesinde her iki böbreğinde iki adet kist saptanıyor. Tanınız nedir?

21 Polikistik böbrek hastalığı %85 otozomal dominant. PKBH kromozom 16 (PKH tip 1), ve kromozom 4 (PKH tip 2) üzerindeki anormallikle ilgilidir. Aile öyküsü olan bireyde USG, MRI ya da CT ile tanı koymak oldukça kolaydır.

22 Polikistik böbrek hastalığı USG tanısı 30 yaşın altında, bir ya da iki böbrekte en az iki kist görülmesi yaş arasında, her iki böbrekte en az iki kist görülmesi 60 yaş üstünde, her iki böbrekte 4 ya da daha fazla kistin USG ile görülmesi tanı için yeterlidir.

23 30 yaşın altındaki bireyde, negative bir ultrasonografik inceleme, kişinin PKBH (PKD1) olmadığını göstermez. PKD2 de ise kistler daha geç oluştuğu için, negatif bir ultrasonografi ile hastalığın ne zaman ekarte edilebileceği, kesin bilinmemektedir.

24

25 Böbrek kistleri saptanan hastada, aile öyküsü yok ise, PKBH olasılığı? %25-40 olguda aile öyküsü yoktur. %10 olguda hastalığın yeni genetik mutasyonunu düşündürür. PKD1 olmayan ailelerde hastalık çok yavaş ilerleyip, hiç semptoma yol açmayabilir.

26 PKBH için tarama Çocuk yaş grubunda tarama önerilir mi? Erişkin yaş grubunda tarama?

27 Genetik taramanın önerildiği olgular Genç bir erişkin ADPKD aile öyküsü olduğu halde ultrasonografik olarak negatif ise ve potansiyel böbrek donor adayı ise; ADPKD tanısı görüntüleme yöntemleri ile kesin olarak konulamamış olan bireyde gerekebilir.

28 Olgu 5 12 yıldır 3/hft hemodiyalize giren 58 y, kadın hasta. Yan ağrısı nedeniyle yapılan ultrasonografik değerlendirmede: her iki böbrekte, cm büyüklüğünde, çok sayıda kistik lezyon saptanıyor. Ayırıcı tanımız ne olmalıdır?

29 KAZANILMIŞ RENAL KİSTİK HASTALIK MI? OTOZOMAL DOMİNANT POLİKİSTİK BÖBREK HASTALIĞI MI?

30 KAZANILMIŞ RENAL KİSTİK HASTALIK Ciddi böbrek yetmezliği renal kist gelişimi için major risk faktörüdür! Çoğunlukla kreatinin klerensi 50 ml/dk altına indiğinde başlar. Nefron kaybının, proto-onkojenler üzerinden, kalan nefronlarda yol açtığı kompansatuar hipertrofi sonucunda oluşabilirler.

31 Hemodiyaliz ya da periton diyalizi hastalarında sıklıkla multipl ve bilateral küçük kistler gelişir. Genelde 0.5 cm den küçüktürler. 2-3 cm kadar olabilirler. Her iki böbreğin 4 ve daha fazla kistik yapıya sahip olduğunun gösterilmesi tanı için yeterlidir.

32 Ayırıcı tanı Kazanılmış kistik böbrek hastalığında kistler böbrekle sınırlıdır. Böbrekler polikistik böbrek hastalığında olduğu gibi büyük olmayıp, küçük ya da normal boyutlarda ve düzgün sınırlıdır. Aile öyküsü yoktur.

33 Diyaliz hastalarında tarama gerekli mi? Yıllık malignite insidansı %0.9 Tarama ile yaşam süresi beklentisi 25 yıl olan bir hastada 1.6 yıl kazanım olabilir. Diyaliz hastalarında metastatik renal cell ca dan ölüm riski çok düşük. Tarama önerileri ko-morbid hastalıkların varlığı, yaşam süresi beklentisine göre değişebilir.

34 Sonuç Böbrek kisti olan hastada: Komplike hale gelen kistin, tümoral lezyonlardan ayırıcı tanısının yapılması Diğer organları da etkileyen, sistemik bazı hastalıklarla birlikte görülen, böbrek yetersizliğine yol açabilen durumlarla olan ilgisinin araştırılması gereklidir.

35 Teşekkürler

KLİNİK OLARAK BELİRGİN OLMAYAN ADRENAL KİTLEYE (İNSİDENTALOMA) YAKLAŞIM

KLİNİK OLARAK BELİRGİN OLMAYAN ADRENAL KİTLEYE (İNSİDENTALOMA) YAKLAŞIM KLİNİK OLARAK BELİRGİN OLMAYAN ADRENAL KİTLEYE (İNSİDENTALOMA) YAKLAŞIM Adrenal bezler, her iki böbreğin üzerinde yerleşmiş üçgen biçiminde organlardır. Vücut metabolizmasını, su ve tuz dengesini düzenlemelerinin

Detaylı

Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım?

Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım? Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım? Dr. Mehmet ŞENCAN Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Giriş Cerrahi işlemler sırasında hemostatik sistem

Detaylı

TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017)

TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017) TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017) Ankara 2014 TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI EYLEM PLANI (2014-2017) ANKARA 2014 ISBN : 978-975-590-505-1 T.C.

Detaylı

Nörovasküler Cerrahi Öğretim Ve Eğitim Grubu Hasta Bilgilendirme Formu

Nörovasküler Cerrahi Öğretim Ve Eğitim Grubu Hasta Bilgilendirme Formu Nörovasküler Cerrahi Öğretim Ve Eğitim Grubu Beyin-Omurilik Arteriovenöz Malformasyonları ve Merkezi Sinir Sisteminin Diğer Damarsal Bozuklukları Hasta Bilgilendirme Formu 5 AVM ler Ne Tip Sağlık Sorunlarına

Detaylı

AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ

AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ Dr. Erkan AYDENİZ KEAH Acil Tıp Eylül 2011 1 Sunum Planı Tanım Epidemiyoloji Patofizyoloji Klinik FM Tanı Tedavi 2 TANIM Akut böbrek yetmezliği (ABY) toksik atıkların birikmesi ve

Detaylı

TEDAVİ GÖRMÜŞ BAŞ BOYUN KANSERLİ HASTALARDA DİŞHEKİMİNİN YAKLAŞIMI

TEDAVİ GÖRMÜŞ BAŞ BOYUN KANSERLİ HASTALARDA DİŞHEKİMİNİN YAKLAŞIMI T.C. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı TEDAVİ GÖRMÜŞ BAŞ BOYUN KANSERLİ HASTALARDA DİŞHEKİMİNİN YAKLAŞIMI BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi Gülter Devrim AKYOL Danışman Öğretim

Detaylı

SB. Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi I. Göz Kliniği Şef: Prof.Dr.Ömer Kamil Doğan GÖZ KAPAKLARININ PRİMER MALİGN TÜMÖRLERİ

SB. Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi I. Göz Kliniği Şef: Prof.Dr.Ömer Kamil Doğan GÖZ KAPAKLARININ PRİMER MALİGN TÜMÖRLERİ SB. Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi I. Göz Kliniği Şef: Prof.Dr.Ömer Kamil Doğan GÖZ KAPAKLARININ PRİMER MALİGN TÜMÖRLERİ UZMANLIK TEZİ Dr.Arzu Taşkıran Çömez İstanbul, 2006 1 - İÇİNDEKİLER

Detaylı

03125656021-50554144745055414474

03125656021-50554144745055414474 TARAMA SONRASI SÜREÇ Dr.A.Serdar KARACA T.H.S.K Kanser Daire Başkanlığı 03125656021-50554144745055414474 karacaahmetserdar@gmail.com 1 Balık tutuyoruz ama kanser olacak mıyım acaba? 2 3 Cancer Death Rate

Detaylı

İNTRAKRANYAL YER KAPLAYICI LEZYONLARIN AYIRICI TANISINDA MR SPEKTROSKOPİNİN YERİ

İNTRAKRANYAL YER KAPLAYICI LEZYONLARIN AYIRICI TANISINDA MR SPEKTROSKOPİNİN YERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ RADYOLOJİ KLİNİĞİ Şef. Doç. Dr. MUZAFFER BAŞAK İNTRAKRANYAL YER KAPLAYICI LEZYONLARIN AYIRICI TANISINDA MR SPEKTROSKOPİNİN YERİ Radyoloji

Detaylı

KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ ÖNCESİ PROGNOSTİK FAKTÖRLER VE TEDAVİ SONUÇLARI

KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ ÖNCESİ PROGNOSTİK FAKTÖRLER VE TEDAVİ SONUÇLARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI KLİNİĞİ DOÇ. DR. BENAN ÇAĞLAYAN KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ ÖNCESİ PROGNOSTİK FAKTÖRLER VE TEDAVİ

Detaylı

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİYİ YÖNLENDİRİCİ BİYOLOJİK BELİRTEÇLER: RRM-1, SINIF III

Detaylı

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI. Dr. İrfan ÇİÇİN. Tez Yöneticisi Doç. Dr.

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI. Dr. İrfan ÇİÇİN. Tez Yöneticisi Doç. Dr. T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Hakan KARAGÖL HORMON RESEPTÖRÜ NEGATİF VE HER-2 NEGATİF MEME KANSERLİ HASTALARLA HORMON

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Sedat Gürkok. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine

Göğüs Cerrahisi Sedat Gürkok. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Soliter Pulmoner Nodül Tanım: Genel bir tanımı olmasa da 3 cm den küçük, akciğer parankimi ile çevrili, beraberinde herhangi patolojinin eşlik

Detaylı

Üst Ekstremite Tümörleri

Üst Ekstremite Tümörleri 118 D TÜRK RADYOLOJİ DERNEĞİ Üst Ekstremite Tümörleri TÜRK RADYOLOJİ SEMİNERLERİ Trd Sem 2014; 2: 118-128 Hatice Tuba Sanal ÖĞRENME HEDEFLERİ Yumuşak Doku Tümörleri Kemik Tümörleri Kaynaklar Üst ekstremite

Detaylı

ÇOCUKLARDA BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ VE RADYASYON GÜVENLİĞİ RADYOLOG BİLGİLENDİRME PLATFORMU

ÇOCUKLARDA BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ VE RADYASYON GÜVENLİĞİ RADYOLOG BİLGİLENDİRME PLATFORMU ÇOCUKLARDA BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ VE RADYASYON GÜVENLİĞİ RADYOLOG BİLGİLENDİRME PLATFORMU Bilgisayarlı Tomografi (BT), çocuklar için önemli bir görüntüleme yöntemidir ve son yıllarda BT teknolojisindeki

Detaylı

İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları

İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları ARŞİV 2010; 19: 85 İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları Uzm.Dr. Mustafa ŞAHAN * Doç.Dr. Salim SATAR ** Doç.Dr. A. Filiz KOÇ *** Doç.Dr. Ahmet SEBE **** İnme olarak tanımlanan serebrovasküler hastalıklar

Detaylı

Bizde Böbrek Kanseri var

Bizde Böbrek Kanseri var 2011 Baskısı Böbrek Kanseri Derneği Sunar... Bizde Böbrek Kanseri var Hastalar ve aileleri için pratik bir rehber. Böbrek Kanseri Derneği KidneyCancer.org ÖNSÖZ Hastalar, aileleri ve bakıcıları için hazırlanmış

Detaylı

Karaciğerin Fokal Lezyonlarının Tanısında MR ile Görütülemenin Rolü

Karaciğerin Fokal Lezyonlarının Tanısında MR ile Görütülemenin Rolü in Fokal Lezyonlarının Tanısında MR ile Görütülemenin Rolü Ersan LTUN, avut TÜNEY Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji na ilim alı, İstanbul Manyetik rezonans görüntüleme (MRG) karaciğerin fokal

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTASINDA KARŞILAŞILAN DİĞER SORUNLAR

HEMODİYALİZ HASTASINDA KARŞILAŞILAN DİĞER SORUNLAR 301 KONU 46 HEMODİYALİZ HASTASINDA KARŞILAŞILAN DİĞER SORUNLAR Tekin AKPOLAT, Mevlüt BAŞKOL Bu konuda hemodiyaliz hastalarında karşılaşılan kanser, kazanılmış renal kistik hastalık, impotans, kadınlarda

Detaylı

GENİTOÜRİNER SİSTEM TÜBERKÜLOZU

GENİTOÜRİNER SİSTEM TÜBERKÜLOZU 21. Yüzyılda Tüberküloz Sempozyumu ve II. Tüberküloz Laboratuvar Tanı Yöntemleri Kursu, Samsun GENİTOÜRİNER SİSTEM TÜBERKÜLOZU Prof. Dr. Recep Büyükalpelli Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji

Detaylı

ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALI HASTALARIN GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ

ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALI HASTALARIN GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ T.C SAĞLIK BAKANLIĞI GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KOORDİNATÖR: PROF. DR. AYTEKİN OĞUZ ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALI HASTALARIN GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ (UZMANLIK TEZİ) DR

Detaylı

ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA MORTALİTE VE TEKRAR KANAMAYA ETKİ EDEN FAKTÖRLER VE RİSK SKORLAMA SİSTEMLERİNİN ÖNEMİ

ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA MORTALİTE VE TEKRAR KANAMAYA ETKİ EDEN FAKTÖRLER VE RİSK SKORLAMA SİSTEMLERİNİN ÖNEMİ T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği Klinik Şefi: Prof. Dr. Erşan AYGÜN ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA MORTALİTE VE TEKRAR KANAMAYA

Detaylı

AKUT GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA TANI VE TEDAVİ

AKUT GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA TANI VE TEDAVİ 1 AKUT GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA TANI VE TEDAVİ Prof. Dr.Ahmet Dobrucalı, Uz.Dr.Erkan Çağlar Tedavide kaydedilen belirgin ilerlemelere rağmen üst gastrointestinal sistem kanamaları günümüzde

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VEREM SAVAŞI DAİRE BAŞKANLIĞI TÜRKİYE DE TÜBERKÜLOZUN KONTROLÜ İÇİN BAŞVURU KİTABI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VEREM SAVAŞI DAİRE BAŞKANLIĞI TÜRKİYE DE TÜBERKÜLOZUN KONTROLÜ İÇİN BAŞVURU KİTABI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VEREM SAVAŞI DAİRE BAŞKANLIĞI TÜRKİYE DE TÜBERKÜLOZUN KONTROLÜ İÇİN BAŞVURU KİTABI ANKARA, 2003 BAŞVURU KİTABINI HAZIRLAYANLAR: Doç. Dr. Şeref ÖZKARA*, Uzm. Dr. Zafer AKTAŞ*, Dr.

Detaylı

İNTESTİNAL İSKEMİK HASTALIKLARIN TEŞHİS VE TEDAVİSİ

İNTESTİNAL İSKEMİK HASTALIKLARIN TEŞHİS VE TEDAVİSİ İNTESTİNAL İSKEMİK HASTALIKLARIN TEŞHİS VE TEDAVİSİ Prof.Dr.Ahmet Dobrucalı Akut ve kronik karın ağrısı çok farklı patofizyolojik mekanizmalar ve olaylar sonucunda oluşabilir. Klinisyenin birçok sebep

Detaylı