ANORMAL SERVİKAL SİTOLOJİ SONUCU OLAN HASTALARDA SERVİKAL BİYOPSİ VE HPV SONUÇLARININ KORELASYONU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANORMAL SERVİKAL SİTOLOJİ SONUCU OLAN HASTALARDA SERVİKAL BİYOPSİ VE HPV SONUÇLARININ KORELASYONU"

Transkript

1 ANORMAL SERVİKAL SİTOLOJİ SONUCU OLAN HASTALARDA SERVİKAL BİYOPSİ VE HPV SONUÇLARININ KORELASYONU Gülben ÇALIġKAN, Osman ÇELĠK, Hande ERDOĞAN, M. Hande GÖLGELĠ, Alper KAVALCI Danışmanlar: Prof.Dr. Ali AYHAN, Yrd. Doç. Dr.Polat DURSUN GİRİŞ VE GENEL BİLGİLER Serviks kanseri, kadın kanserlerinin yaklaģık %10 kadarını oluģturduğu bilinmektedir.dünya genelinde kadınlarda 2. en sık görülen kanserdir. GeliĢmekte olan ülkelerde olguların % ı 35 yaģın üzerindedir. Sıklık yaģla artmaktadır ve 50 li 60 lı yaģlarda maksimuma çıkmaktadır. Ölümlerin % 80 i geliģmekte olan ülkelerde görülmektedir. Türkiye de kadınlarda sekizinci sırada en sık rastlanan kanser serviks kanseridir, ama yaģı 15 ile 44 yaģ arasındaki kadınlarda en sık rastlanan kanser olarak yedinci sıradadır. (G) Sağlık Bakanlığı ve GLOBOCAN 2002 'nin istatistiklerine göre, serviks kanseri Türkiye de kadınlarda tahmini olarak yılda 1364 olgunun ve %50 sinden fazla meydana gelen ölümlerde 9. en yaygın kanser türüdür ve kansere bağlı ölümler arasında 13.sırada yer almaktadır.bugün, Human papilloma virüs (HPV) ün serviks kanserinin ana nedensel faktör olduğu kabul edilmektedir. 100'den fazla HPV genotipleri tarif edilmiģtir ve bunların yaklaģık 20 tanesinin serviks kanseri ile iliģkilisi bulunmuģtur.(h) HPV, genital bölge ve mukoza enfeksiyonları yapan, condyloma acuminatum adı verilen siğil Ģeklinde kitlelerin oluģumuna neden olan ve servikal kanserle iliģkili olduğu kesin olarak saptanmıģ bir virüstür. Serviks patolojilerinin geliģiminde kanser ve prekanseröz lezyonlarının geliģiminde HPV nin önemli bir rolü var.hpv enfeksiyonu, kadınlarda sadece genital siğile sebep olmakla kalmamakta, ayrıca ciddi Ģekilde serviks hücrelerinde değiģiklikler yaparak displazi olarak isimlendirilen ve sınıflandırılan serviks kanseri öncüsü değiģimlere sebep olabilmektedir. HPV enfeksiyonunun varlığı ve buna bağlı serviks kanserine sebep olabilecek hücresel değiģiklikler giderek daha fazla görülmektedir.hpv enfeksiyonunun sıkça ICC in (invasive cervikal canser) merkezi bir nedeni olarak saptanan çalıģmalar mevcuttur. Ancak, HPV bulaģmıģ kadınların hepsi ICC geliģtirmeyebilir, kanserin geliģimi için HPV enfeksiyonu dıģında faktörlere de ihtiyaç vardır. Üç tür kofaktör tespit edilmiģtir. Bunlar çevresel faktörler ( sigara, cinsel yolla bulaģan diğer ajanlar ile infeksiyon), viral faktörler ve bazı büyük ölçüde bilinmeyen konakçı faktörlerdir( genetik, hormonal

2 etkenler). HPV nin belirlenen 100 den fazla tipi vardır. Bu tipler yüksek, orta ve düģük riskli gruplara ayrılmıģtır. Serviks kanserine neden olan tiplerin % 70 ini tip 16 ve tip 18 oluģturmaktadır. HPV servikal kanser oluģumunda çok önemli bir role sahip olmasına ragmen HPV pozitifliği herzaman kanser ile sonuçlanmamaktadır. HPV çoğunlukla geçici enfeksiyona neden olur. Kalıcı veya persistan enfeksiyonlar da genellikle kansere sebep olmadan medikal tedavi ile normale dönmektedir. HPV sadece serviks kanserine değil aynı zamanda anal kanser, vulvar ve vajinal kanser, orofaringeal kanser gibi birçok kansere de sebep olabilir. HPV nin Tanısı: Sitoloji HPV testi Biyopsi Günümüzde sitoloji ikiye ayrılmıģtır: Konvansiyonel PAP smear Sıvı bazlı preparatlar (ThinPrep, SurePath). Genel olarak servikal kanserin tarama yöntemi olarak Pap smear tercih edilir. HPV Testi: Virüs genetik materyalinin (DNA) saptanması temeline dayanan bir analiz olup, yüksek riskli HPV varlığının CIN2/3+ tanısında sitolojiden daha duyarlı olduğu kabul edilmektedir. Biyopsi: Koilositoz Piknotik nukleus Akanthosis Multinükleasyon Servikal tarama yöntemleri: Sitolojik yöntemler 1. PAPS 2. Sıvı bazlı teknikler

3 3. Kompüterize teknikler (AutoPap-Papnet) Visüel yöntemler 4. Asetik asit testi (VĠA/VĠAM) 5. Spektroskopi 6. Speculoskopi 7. Servikografi 8. Kolposkopi Diğer 9. HPV testleri 10.Polarprobe HPV, benign ve malign lezyonlar üreterek epitel dokuyu etkiler. Bugün, 100'den fazla farklı HPV tipi tespit edilmiģ olup, bunlardan 30 dan fazlasının servikal epitele enfekte olduğu bilinmektedir. Yaptığımız Smear testi sonuçlarında değiģik hücresel anomaliler ile karģılaģabiliriz. CIN Sınıflaması: CIN I: Epitelin alt 1/3 üne sınırlı displastik değiģiklikler; hafif displazi. CIN II: Displastik değiģiklikler epitelin 2/3 ünü içine alıyorsa; orta dereceli displazi. CIN III: Displastik değiģiklikler epitelin tamamına yakınını tutmuģsa; ağır displazi. CIS: Displastik değiģiklikler epitelin tümünü içeriyorsa; karsinoma insitu olarak adlandırılır. Bütün lezyonlarda bazal membran sağlamdır. Papanicolaou Sınıflaması: Class I: Normal Class II: Atipik inflamasyon veya uterin hücreler Class III: Displastik hücreler (hafif, orta, ağır) Class IV: Karsinoma insitu Class V: Malign hücreler invaziv kanseri destekler

4 Bethesda Sınıflaması: Skuamöz hücre anomalileri; Atipik skuamöz hücreler(asc): Önemi belirlenemeyen (ASC-US) ve HSIL dıģlanamayan (ASC-H) Low grade intraepitelyal lezyon (LSIL) High grade intraepitelyal lezyon (HSIL) Skuamöz hücreli karsinom Glanduler hücre anomalileri: Atipik glanduler hücreler (AGC): Önemi belirlenemeyen endoservikal (AGUS), endometrial ya da diğer glanduler hücreler. Adenokarsinoma insitu (AIS) Adenokarsinom AMAÇ Bu çalıģmada Anormal sitoloji sonucu olan hastalarda biopsi ve HPV sonuçlarıyla iliģkisi olup olmadığını retrospektif olarak araģtırmayı amaçladık. GEREÇ VE YÖNTEM BaĢkent Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD Jinekolojik Onkoloji Ünitesinde yılları arasında PAP smear yöntemi kullanılarak sitolojileri incelenmiģ 1365 tane hastanın patoloji sonuçları değerledirilmiģtir. Bu patoloji sonuçları konvensiyonel sitoloji ile incelenmiģ,hpv testi olarak PCR ile HPV tiplendirilmesi yapılmıģ,kolposkopi ile yönlendirilmiģ biyopsileri yapılmıģ,yapılan biopsiler H&E ile değerlendirilmiģtir. Gelen sonuçlar bethesda sınıflandırmasına göre sınıflara ayırılıp hepsi HPV sonuçları ile iliģkilendirilmiģtir. Elde edilen veriler SPSS programında ki-kare analiz testi kullanılarak istatistiksel olarak anlamlı sonuçlar aranmıģtır.

5 BULGULAR Ġncelenen 1365 hasta dosyasında, 523 anormal sitoloji ve 842 normal sitoloji sonucu saptanmıģtır. 523 anormal sitolojiye sahip hastalar içerisinde 203 hastada HPV testi yapıldığını saptadık.842 normal sitolojiye sahip hastaların tümünde HPV testi yapıldığını saptadık.. Tüm incelenen hasta dosyalarında 1045 HPV testi yapılan hastaların 294 ünde HPV pozitif, 751 inde ise HPV negatif sonuç bulunduğunu tespit ettik. Anormal sitolojili hastaların HPV tesiti yapılan 203 tanesinin 103 ünde HPV pozitif, 100 ünde ise HPV hegatif bulunmuģtur. Anormal sitolojiye sahip 523 hastanın %28 inde ASC-US, %45 inde LSIL, %25 inde HSIL ve %2 sinde ASC-H tanısı olduğunu tespit ettik. SİTOLOJİ DAĞILIMI (n=1365) NORMAL SĠTOLOJĠ 842(%62) ANORMAL SĠTOLOJĠ 523(%38) ASC-US 145(%28) LSIL 234(%45) HSIL 135(%25) ASC-H 9(%2) HPV testi yapılmıģ anormal sitoloji sonucu ASC-US olan 46 hastanın 18 tanesinde, LSIL olan 110 hastanın 53 ünde ve HSIL olan 47 hastanın 32 sinde HPV pozitif bulunmuģtur. Anormal sitoloji sonucu ASC-US bulunan ve HPV testi pozitif olan hastaların 3 tanesinde CIN 1, 3 tanesinde CIN 2 ve CIN 3 bulunmuģtur. HPV testi negatif olan ASC-US lı 28 hastanın ise 2 tanesinde CIN 1, 1 tanesinde ise CIN 2 ve CIN 3 bulunmuģtur. Anormal sitoloji sonucu LSIL bulunan ve HPV testi pozitif olan hastaların 33 tanesinde CIN 1, 8 tanesinde CIN 2 ve CIN 3 bulunmuģtur. HPV testi negatif olan LSIL lı 57 hastanın ise 31 tanesinde CIN 1,4 tanesinde ise CIN 2 ve CIN 3 bulunmuģtur.

6 Anormal sitoloji sonucu HSIL bulunan ve HPV testi pozitif olan hastaların CIN 1 bulunmamak ile birlikte 30 tanesinde CIN 2 ve CIN 3 bulunmuģtur. HPV testi negatif olan HSIL lı 15 hastanın 13 tanesinde ise CIN 2 ve CIN 3 bulunmuģtur. SİTOLOJİ ÖRNEK SAYISI HPV (+) n,(%) % NORMAL 842(62) 21 ANORMAL 203(15) 51 ASC-US 46(23) 39 LSIL 110(54) 48 HSIL 47(23) 62 SONUÇ Serviks kanseri dünyada önemli bir halk sağlığı sorunudur. Serviks kanseri ülkemizde zaman içinde artmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü nce serviks kanseri taramaya en uygun kanserdir. ÇalıĢmamızda HPV prevalansı %28 bulundu. Anormal sitolojilerde ise %51 bulundu. Anormal sitoloji yapılan hastalarda biyopsi yapılanlarda invaziv lezyon saptanmadı. Preinvaziv lezyon 128 vakada tespit edilmiģtir. Tarama ile mortalite ve morbidite azalır. Ulusal tabanlı arama-tarama yapılmalıdır. Ayrıca serviks kanserinden sigarayı bırakmak ile, tek eģlilik ile, diyet ile ve aģılanma ile korunmak mümkündür. BEKLENTİ VE BİLİMSEL KATKILAR Bu araģtırma ile hastanemizde 2005 yılından bu yana yapılmıģ olan PAP smear testi uygulanarak değerlendirilmiģ sitoloji sonuçlarından anormal çıkan hastalara uygulanan HPV testlerinin sonuçlarını karģılaģtırarak, bu sonuçlar arasında korelasyon olup olmadığına baktık. ÇalıĢmamızın sonucunda ki

7 beklentimiz ise Türk kadınlarında görülen anormal sitolojilerdeki HPV oranları ve tipleri Batı ülkelerindekilerle benzer olmasıdır. Bu çalıģmamızın bilimsel açıdan yapacağı katkı ise eğer korelasyon saptanırsa, HPV aģısını ve önlemlerini daha düzenli yaparak, sebep olduğu bu anormal patolojilerin önüne geçilebilir. KAYNAKLAR 1. Bedia Dinç, Seyyal Rota, Anıl Onan, et al. Prevalence of human papillomavirus (HPV) and HPV-16 genotyping by real-time PCR in patients with several cervical pathologies. Braz J Infect Dis 2010;14(1): Usubütün A, Alemany L, Küçükali T, Ayhan A, et al. Human Papillomavirus Types in Invasive Cervical Cancer Specimens From Turkey. Int J Gynecol Cancer 2009;28: Ayhan A, Gultekin M, Dursun P.:Textbook of Gynaecological Oncology, 2nd Ed, GüneĢ Publishing, Ankara; 2010:

ÖNSÖZ. Prof. Dr. A.Murat TUNCER

ÖNSÖZ. Prof. Dr. A.Murat TUNCER EL KĠTABI ÖNSÖZ Kanserin artan önemi ve maliyeti, kanserin önlenmesi, erken tanı ve tarama faaliyetlerinin önemini ön plana çıkartmaktadır. Sağlık Bakanlığı Kanserle SavaĢ Dairesi, ülkemizde ortaya çıkan

Detaylı

Servikal Kanserli Hastalarda Chlamydia trachomatis Seropozitifliğinin Araştırılması*

Servikal Kanserli Hastalarda Chlamydia trachomatis Seropozitifliğinin Araştırılması* Kısa Bildiri/Short Communication Mikrobiyol Bul 2013; 47(4): 702-707 Servikal Kanserli Hastalarda Chlamydia trachomatis Seropozitifliğinin Araştırılması* Investigation of Chlamydia trachomatis Seropositivity

Detaylı

PAP SMEAR: NE ZAMAN? NASIL? K MDEN? Konu Yazarı Doç.Dr. Hakan Ozan

PAP SMEAR: NE ZAMAN? NASIL? K MDEN? Konu Yazarı Doç.Dr. Hakan Ozan Konu Yazarı Doç.Dr. Hakan Ozan Yazı ma adresi Uluda Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Do um ABD,Görükle BURSA PAP SMEAR: NE ZAMAN? NASIL? K MDEN? Hakan Ozan: Pap smear ne zaman? nasıl? kimden?

Detaylı

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI. Dr. İrfan ÇİÇİN. Tez Yöneticisi Doç. Dr.

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI. Dr. İrfan ÇİÇİN. Tez Yöneticisi Doç. Dr. T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Hakan KARAGÖL HORMON RESEPTÖRÜ NEGATİF VE HER-2 NEGATİF MEME KANSERLİ HASTALARLA HORMON

Detaylı

ÇOK DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI RİSKLİ PREMATÜRELERİN SOMATİK GELİŞİMLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER

ÇOK DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI RİSKLİ PREMATÜRELERİN SOMATİK GELİŞİMLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIRKÖY DOĞUMEVİ KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ. ÇOK DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI RİSKLİ PREMATÜRELERİN SOMATİK GELİŞİMLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER (UZMANLIK TEZİ)

Detaylı

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİYİ YÖNLENDİRİCİ BİYOLOJİK BELİRTEÇLER: RRM-1, SINIF III

Detaylı

03125656021-50554144745055414474

03125656021-50554144745055414474 TARAMA SONRASI SÜREÇ Dr.A.Serdar KARACA T.H.S.K Kanser Daire Başkanlığı 03125656021-50554144745055414474 karacaahmetserdar@gmail.com 1 Balık tutuyoruz ama kanser olacak mıyım acaba? 2 3 Cancer Death Rate

Detaylı

KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ ÖNCESİ PROGNOSTİK FAKTÖRLER VE TEDAVİ SONUÇLARI

KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ ÖNCESİ PROGNOSTİK FAKTÖRLER VE TEDAVİ SONUÇLARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI KLİNİĞİ DOÇ. DR. BENAN ÇAĞLAYAN KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ ÖNCESİ PROGNOSTİK FAKTÖRLER VE TEDAVİ

Detaylı

Türkiye'de HPV ile Serviks Kanseri Tarama Süreci

Türkiye'de HPV ile Serviks Kanseri Tarama Süreci Türkiye'de HPV ile Serviks Kanseri Tarama Süreci Kanser Taramaları Toplum tabanlı taramalar; Meme Kanseri Serviks Kanseri Kolorektal Kanser 40-69 yaş kadın 2 yılda bir Mamografi çekilmesi 30-65 yaş kadın

Detaylı

Hepatit B, akut hepatitin ve kronik viral enfeksiyonların en sık nedenidir.

Hepatit B, akut hepatitin ve kronik viral enfeksiyonların en sık nedenidir. Hepatit (karaciğer iltihabı) ilaçlar, toksik maddeler, otoimmün hastalıklar, alkol, virüsler gibi bir çok nedenle oluşabilirse de % 95 nedeni hepatit virüsleri (hepatit A,B,C,D,E) dir. Hepatit B, akut

Detaylı

HASTANEMİZİN İKİNCİ TRİMESTER GENETİK AMNİYOSENTEZ SONUÇLARI

HASTANEMİZİN İKİNCİ TRİMESTER GENETİK AMNİYOSENTEZ SONUÇLARI T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Bakırköy Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi HASTANEMİZİN İKİNCİ TRİMESTER GENETİK AMNİYOSENTEZ SONUÇLARI UZMANLIK TEZİ Dr. Gülseren Özşeker Rafioğlu

Detaylı

BÖLÜM 2 EPİDEMİYOLOJİ BÖLÜM YAZARLARI. Yrd. Doç. Dr. Selçuk KÖKSAL

BÖLÜM 2 EPİDEMİYOLOJİ BÖLÜM YAZARLARI. Yrd. Doç. Dr. Selçuk KÖKSAL BÖLÜM 2 EPİDEMİYOLOJİ BÖLÜM YAZARLARI Yrd. Doç. Dr. Selçuk KÖKSAL 48 49 EPĠDEMĠYOLOJĠ TANIM, AMAÇ, KULLANIM ALANI Yrd. Doç. Dr. Selçuk KÖKSAL, Öğr. Gör. Eray YURTSEVEN Yunanca EPĠ (=üstünde), DEMOS (=toplum,

Detaylı

AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri)

AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri) T.C. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Klinik Şef Yrd.: Cihat ÖRKEN AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri) (Uzmanlık

Detaylı

KLİNİK OLARAK BELİRGİN OLMAYAN ADRENAL KİTLEYE (İNSİDENTALOMA) YAKLAŞIM

KLİNİK OLARAK BELİRGİN OLMAYAN ADRENAL KİTLEYE (İNSİDENTALOMA) YAKLAŞIM KLİNİK OLARAK BELİRGİN OLMAYAN ADRENAL KİTLEYE (İNSİDENTALOMA) YAKLAŞIM Adrenal bezler, her iki böbreğin üzerinde yerleşmiş üçgen biçiminde organlardır. Vücut metabolizmasını, su ve tuz dengesini düzenlemelerinin

Detaylı

TEDAVİ GÖRMÜŞ BAŞ BOYUN KANSERLİ HASTALARDA DİŞHEKİMİNİN YAKLAŞIMI

TEDAVİ GÖRMÜŞ BAŞ BOYUN KANSERLİ HASTALARDA DİŞHEKİMİNİN YAKLAŞIMI T.C. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı TEDAVİ GÖRMÜŞ BAŞ BOYUN KANSERLİ HASTALARDA DİŞHEKİMİNİN YAKLAŞIMI BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi Gülter Devrim AKYOL Danışman Öğretim

Detaylı

ISBN : 978-975-590-259-3 Sağlık Bakanlığı Yayın No : 743

ISBN : 978-975-590-259-3 Sağlık Bakanlığı Yayın No : 743 Bu yayının tüm hakları Temel Hizmetleri Genel Müdürlüğü ne aittir. Kaynak gösterilmeksizin alıntı yapılamaz. Alıntı yapıldığında kaynak gösterimi SB,TSHGM,yayın no ve tarihi şeklinde olmalıdır. 5846 sayılı

Detaylı

AKUT ROMATİZMAL ATEŞ TANISI ALAN HASTALARIN KLİNİK, EPİDEMİYOLOJİK VE LABORATUVAR YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

AKUT ROMATİZMAL ATEŞ TANISI ALAN HASTALARIN KLİNİK, EPİDEMİYOLOJİK VE LABORATUVAR YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Şef: Uzm. Dr. Feyza Yıldız AKUT ROMATİZMAL ATEŞ TANISI ALAN HASTALARIN

Detaylı

TÜRKİYE MELANOM YOL HARİTASI

TÜRKİYE MELANOM YOL HARİTASI TÜRKİYE MELANOM YOL HARİTASI MELANOM ÇALIŞMA GRUBU ARALIK 2012 İÇİNDEKİLER BİLİMSEL KURUL... 2 KISALTMALAR... 3 ÖZET... 4 1. GİRİŞ ve GEREKÇE... 5 2. GENEL BİLGİLER... 6 2.1. Melanom Nedir?... 6 2.2. Melanom

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Doğumevi Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Klinik Şefi: Gyn. Op. Dr. Ali İsmet Tekirdağ

T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Doğumevi Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Klinik Şefi: Gyn. Op. Dr. Ali İsmet Tekirdağ T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Doğumevi Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Klinik Şefi: Gyn. Op. Dr. Ali İsmet Tekirdağ 1 SON TRİMESTER GEBELERDE, REKTO-VAJİNAL FLORADA GRUP B STREPTOKOK

Detaylı

Türkiye Hepatit B Yol Haritası. -Hepatit B Çalısma Grubu-

Türkiye Hepatit B Yol Haritası. -Hepatit B Çalısma Grubu- Türkiye Hepatit B Yol Haritası -Hepatit B Çalısma Grubu- ` . Içindekiler BİLİMSEL KURUL Prof. Dr. Nurdan TÖZÜN, Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği Başkanı ve Acıbadem Ü. Gastroenteroloji Bölümü Prof.

Detaylı

TÜRKİYE ULUSAL ANNE ÖLÜMLERİ ÇALIŞMASI 2005

TÜRKİYE ULUSAL ANNE ÖLÜMLERİ ÇALIŞMASI 2005 Sayfa 1 TÜRKİYE ULUSAL ANNE ÖLÜMLERİ ÇALIŞMASI 2005 TEMEL BULGULAR Seçilen İller...2 Tanımlar...3 Kadın Ölümlerinin ve Gebeliğe Bağlı Ölümlerin Temel Özellikleri...4 Anne Ölümlerinin Seviyesi...5 NUTS-1

Detaylı

DİŞ HEKİMLERİNİN SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN ETMENLER VE İŞLE İLİŞKİLİ SAĞLIK SORUNLARI

DİŞ HEKİMLERİNİN SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN ETMENLER VE İŞLE İLİŞKİLİ SAĞLIK SORUNLARI T.C. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı DİŞ HEKİMLERİNİN SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN ETMENLER VE İŞLE İLİŞKİLİ SAĞLIK SORUNLARI BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Gökay ÜSTDAL Danışman Öğretim

Detaylı

TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017)

TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017) TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017) Ankara 2014 TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI EYLEM PLANI (2014-2017) ANKARA 2014 ISBN : 978-975-590-505-1 T.C.

Detaylı

KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE TANI VE TEDAVİ GECİKMELERİ VE BU GECİKMELERİN PATOLOJİK TÜMÖR EVRESİNE ETKİSİ

KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE TANI VE TEDAVİ GECİKMELERİ VE BU GECİKMELERİN PATOLOJİK TÜMÖR EVRESİNE ETKİSİ T.C. Sağlık Bakanlığı Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şef V. Doç. Dr. Adnan Yılmaz KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE TANI VE TEDAVİ GECİKMELERİ VE BU

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: Prof. Dr. Asiye NUHOĞLU UZMANLIK TEZİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: Prof. Dr. Asiye NUHOĞLU UZMANLIK TEZİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: Prof. Dr. Asiye NUHOĞLU KLİNİK OLARAK ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONU TANISI KONULAN 0 1 YAŞ

Detaylı

Adölesan dönemi ve öncesinde yapılan sünnetlerin karşılaştırılması

Adölesan dönemi ve öncesinde yapılan sünnetlerin karşılaştırılması 396 Dicle Tıp Dergisi / M. M. Utanğaç ve ark. Adolesan dönemi ve öncesi yapılan sünnetler 2013; 40 (3): 396-400 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2013.03.0296 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL

Detaylı

Doğum ve Sezaryen Eylemi Yönetim Rehberi

Doğum ve Sezaryen Eylemi Yönetim Rehberi Doğum ve Sezaryen Eylemi Yönetim Rehberi T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü Doğum ve Sezaryen Eylemi Yönetim Rehberi T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve

Detaylı

Bilindiği gibi Enfeksiyöz

Bilindiği gibi Enfeksiyöz Türkiye genelinde broyler ve damızlıklarda IB salgınlarında IS/1494/06 IBV suşu belirlenmiştir. Enfeksiyöz Bronşitisli Broylerlerde IB Virus Genotipleri: Ülkemizdeki Durum Ülkemizde uzun yıllardan beri

Detaylı