YENİDOĞAN DÖNEMİNDE MEKANİK VENTİLASYON DESTEĞİ ALMIŞ OLAN BEBEKLERİN UZUN SÜRELİ İZLEMİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YENİDOĞAN DÖNEMİNDE MEKANİK VENTİLASYON DESTEĞİ ALMIŞ OLAN BEBEKLERİN UZUN SÜRELİ İZLEMİ"

Transkript

1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Klinik Şef V.: Uzm. Dr. Yasemin Akın YENİDOĞAN DÖNEMİNDE MEKANİK VENTİLASYON DESTEĞİ ALMIŞ OLAN BEBEKLERİN UZUN SÜRELİ İZLEMİ (UZMANLIK TEZİ) DR. RAHİME GÜL YEŞİLTEPE MUTLU İSTANBUL

2 İÇİNDEKİLER SAYFA I) ÖNSÖZ...3 II) KISALTMALAR...4 III) GİRİŞ VE AMAÇ...6 IV) GENEL BİLGİLER...7 A. Yenidoğanın solunum problemleri...7 1) Hava yollarında tıkanıklık 2) Akciğer hastalıkları: a. Respiratuar distres sendromu b.yenidoğanın geçici taşipnesi c.mekonyum aspirasyon pnömonisi d.pnömoni e.persistan pulmoner hipertansiyon B. Yenidoğan döneminde mekanik ventilasyon uygulamaları...14 C. Mekanik ventilasyonda ilaç tedavisi...19 D. Mekanik ventilasyonun komplikasyonları: ) Pulmoner hava kaçakları 2) İntraventriküler kanama 3) Patent duktus arteriosus 4) Prematüre retinopatisi 5) İşitme kaybı 6) Bronkopulmoner displazi V) MATERYAL VE METOD...36 VI) BULGULAR...37 VII) TARTIŞMA...49 VIII) ÖZET...55 IX) SUMMARY...56 X) KAYNAKLAR

3 ÖNSÖZ Hastanemiz başhekimi Sn. Uzm. Dr. Alpaslan Mayadağlı ya, Asistanlığım süresince her konuda koşulsuz desteğini gördüğüm, bilgi ve deneyimlerinden çok şey öğrendiğim, başarılı meslek hayatını olduğu kadar deontolojik ve etik davranışlarını da kendime örnek aldığım saygıdeğer hocam Prof. Dr. Ayça Vitrinel e, Sevgi ve desteğini hiçbir zaman esirgemeyen 1. Çocuk Kliniği Şef Vekili Uzm. Dr. Yasemin Akın a ve 2. Çocuk Kliniği Şefi Doç. Dr. Gülnur Tokuç a, Kısa süreli de olsa birlikte çalışma imkanı bulduğum Biokimya Bölüm Şefi Dr. Asuman Orçun a, 1.Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Şefi Doç. Dr. Orhan Ünal a, 2. Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Şefi Doç. Dr. Cem Turan a ve Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Şefi Dr. Serdar Özer e, Uzmanlık eğitimim boyunca her konuda yardımlarını esirgemeyen ve eğitimimde büyük katkıları olan sevgili ağabeylerim; Dr. Turgut Ağzıkuru ve Dr. Serdar Cömert e, 1. ve 2. çocuk kliniği uzmanları; Dr. Gülay Çiler Erdağ a, Dr. Nadir Girit e, Dr. Semiramis Sadıkoğlu na, Dr. Kamil Esmer e, Dr. Şehmir Şimşek e, Dr. Esin Uğuzbalaban a, Dr. Perran Boran a, tezimde katkısı olan Dr. Berrin Telatar a, asistanlık eğitimimde katkıları olan Dr. Sedat Öktem e, Dr. Engin Tutar a, Dr. Fatma Kaya Narter e, Beş yıl boyunca acı, tatlı pek çok anı paylaştığım dostlarım Dr. Barış Yılmaz a, Dr. Elif Vagas a, Dr. Zeliha Yeğin e, tezimi hazırlarken yardımını esirgemeyen Dr. Ruken Tezgel e, Dr. Bahar Taşkın a ve Dr. Pınar Uygur a ve sıcak bir çalışma ortamını paylaştığım diğer asistan arkadaşlarıma, Marmara Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Haydar Sur a ve araştırma görevlisi Özgür Çatar a İyi ve kötü günümde daima yanımda olan, sabır ve sevgiyle bana destek olan sevgili eşim Op. Dr. Savaş Mutlu ya, beni yetiştiren, yoluma ışık tutan sevgili annem Melise Yeşiltepe, babam İbrahim Yeşiltepe ve canım kardeşim Burçak Yeşiltepe ye TEŞEKKÜR EDERİM.. Dr. Rahime Gül Yeşiltepe Mutlu 3

4 KISALTMALAR AGA: (Appropriate for gestation age) Gestasyon yaşına uygun SGA: (Small for gestation age) Gestasyon yaşına göre küçük LGA: (Large for gestation age) Gestasyon yaşına göre büyük RDS: Respiratuar Distress Sendromu SP-A: Surfaktan protein-a SP-B: Surfaktan protein-b SP-C: Surfaktan protein-c SP-D: Surfaktan protein-d PDA: Patent duktus arteriosus TTN: Yenidoğanın geçici taşipnesi PaO 2 : Arteryel oksijen basıncı PCO 2 : Arteryel karbondioksid basıncı CPAP: Sürekli pozitif hava yolu basıncı PPH: Persistan pulmoner hipertansiyon ECMO: Ekstrakorporeal membran oksijenizasyonu FiO 2 : Fraksiyone inspire esilen oksijen konsantrasyonu CDP: Sürekli genişletici basınç PEEP: Pozitif end ekspiratuar basınç PIP: Zirve inspiratuar basınç PPV: Pozitif basınçlı ventilasyon IMV: Aralıklı zorunlu ventilasyon IPPV: İntermittan pozitif basınçlı ventilasyon PTV: Hasta tetiklemeli ventilasyon SIMV: Senkronize intermittan zorunlu ventilasyon PSV: Basınç destekli ventilasyon HFV: Yüksek frekanslı ventilasyon HFPPV: Yüksek frekanslı pozitif basınçlı ventilasyon HFJV: Yüksek frekanslı jet ventilasyon 4

5 HFFI: High frequency flow interrupters HFOV: Yüksek frekanslı osilatör ventilasyon NO: Nitrik oksit TI: İnspirasyon zamanı TE: Ekspirasyon zamanı A/C: Asiste kontrol GABA: Gamma amino bütirik asit BPD: Bronkopulmoner displazi İVK: İntraventriküler kanama ROP: Prematüre retinopatisi BAER: Brainstem auditory evoked response OAE: Oto akustik emisyon YYBÜ: Yenidoğan yoğun bakım ünitesi NICU: Neonatal intensive care unit DDA: Düşük doğum ağırlıklı ÇDDA: Çok düşük doğum ağırlıklı ADDA: Aşırı düşük doğum ağırlıklı 5

6 GİRİŞ VE AMAÇ Son yıllarda teknolojinin ilerlemesiyle, mekanik ventilasyonun ilkelerinin daha iyi anlaşılması ve kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde yüksek riskli bebeklerin yaşam şansları artmıştır. Bu durumda, neonatal resüsitasyon programının pekçok merkezde başarıyla uygulanmasının katkısı da yadsınamaz bir gerçektir. Yüksek riskli yenidoğan kavramı, son yıllarda sıkça kullanılan bir terim olup literatürde de yüksek riskli infantların izlemleri ile ilgili çok sayıda çalışma yer almaktadır. Bir yenidoğanı yüksek riskli gruba sokan pekçok faktör bulunmakla birlikte bu faktörler şu şekilde özetlenebilir: demografik sosyal faktörler, anneye ait faktörler (genetik hastalıklar, diabetes mellitus, hipertansiyon, romatolojik hastalıklar, gebelikte kullanılan ilaçlar, önceki gebeliklerle ilgili problemler), doğum öncesi ortaya çıkan risk faktörleri (kanama, çoğul gebelik, preeklampsi, eklampsi, erken membran rüptürü, polioligohidramnios), doğumla ilgili faktörler (prematür doğum, postmatür doğum, fetal distres, mekonyumla boyalı amnios sıvısı, sezaryen ile doğum, forseps kullanımı, 1. dakika Apgar skorunun 4 ten küçük oluşu), yenidoğanın kendisiyle ilişkili faktörler (doğum ağırlığının <2500 gr veya >4500 gr oluşu, SGA veya LGA olmak, konjenital malformasyonlar, taşipne, siyanoz). Bu bebeklerin büyük kısmı ileri bakım desteğine ihtiyaç duymakta, birçoğu da mekanik ventilatör desteğine gereksinim göstermektedir. Yüksek riskli yenidoğanların yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde yatışları sırasında ve ventilasyon desteği aldıkları süre boyunca, komplikasyonlar açısından yakın izlemleri çok önemlidir. Bununla birlikte bu hastaların yenidoğan yoğun bakım ünitesinden taburcu edildikten sonra da, geç komplikasyonlar açısından takip edilmeleri gereklidir. Bu takip sürecinde ebeveynleri karşılaşabilecekleri sorunlar açısından bilgilendirmek ve bebeğin bakımına uyumlarını sağlamak çok önemlidir. Bazı yenidoğan ünitelerinin, yüksek riskli yenidoğan morbidite çalışmaları bulunmakla birlikte, daha uzun süreli prospektif, genel morbiditenin değerlendirildiği çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışmada; yenidoğan yoğun bakım ünitemizde mekanik ventilasyon desteği alıp, taburcu edilmiş yüksek riskli bebeklerin gelişimlerini takip etmek ve karşılaşabilecekleri sorunları saptamak amaçlanmıştır. 6

7 IV) GENEL BİLGİLER A. YENİ DOĞANIN SOLUNUM PROBLEMLERİ: Yeni doğan döneminde yoğun bakım ünitelerinde, hasta sayısı ve yatış günü olarak en çok yer işgal edenler solunum sıkıntısı olan olgulardır. Yaşamın ilk saatlerinde görülen solunum sıkıntısının ciddi bir hastalığın semptomu mu yoksa birkaç saat içinde düzelecek bir solunum sıkıntısı mı olduğunu ayırdetmek önemlidir. Saatler içerisinde düzelen bir solunum sıkıntısı birinci düzey bakım ünitesinde izlenebilir; ancak sorun devam ediyorsa hasta uygun koşullarda yoğun bakım ünitesine transport edilmelidir. Yoğun bakım ünitesine alınan böyle bir bebekte ilk adım bebeğin doku oksijenizasyonunun sağlanması olmalıdır. Bunun için mekanik ventilasyon gereksinimi olabilir 1. Yeni doğan döneminde mekanik ventilasyon gereksinimi doğurabilecek pek çok solunum problemi görülebilmektedir. Bu nedenler aşağıdaki tabloda sıralanmıştır. Tablo-I : Yeni doğanda solunum sorunları nedenleri: Havayollarında tıkanıklık: Koana atrezisi Doğumsal stridor (laringomalazi,trakeomalazi,laringeal ağ, hava yoluna bası yapan aberran damarlar) Akciğer hastalıkları: Solunum güçlüğü sendromu Geçici taşipne Pnömoni Aspirasyon sendromları Persistan pulmoner hipertansiyon Hava kaçakları (pnömotoraks,pnömomediastinum,interstisyel amfizem) Doğumsal malformasyonlar (diyafragma hernisi,akciğer hipoplazisi,doğumsal lober amfizem,trakeal fistül) Atelektazi Akciğerde kanama Kronik akciğer hastalığı (bronkopulmoner displazi,wilson-mikity sendromu) Akciğer dışı nedenler: Kalp hastalığı Metabolik asidoz MSS bozuklukları Hipotermi veya hipertermi 7

8 KOANAL ATREZİ: A.1) HAVA YOLLARINDA TIKANIKLIK: Görülme sıklığı canlı doğumda 2-4 tür. Olguların yaklaşık yarısında ilave baş ve boyun anomalileri bulunur. Tek taraflı olgularda tanı gecikebilir. Çift taraflı olgularda özellikle beslenme sırasında siyanozun ortaya çıkması uyarıcı olmalıdır. Burundan kateterin ilerletilememesi tanı koymada yardımcıdır. Kesin tanı için kontrast madde verilerek lateral grafiler çekilebilir veya bilgisayarlı tomografi çekilebilir. Bilateral atrezi olduğunda erken dönemde cerrahi girişim gerekebilir. Cerrahi gerekirse oral hava yolu takılmalıdır. LARİNGOMALAZİ: Yeni doğan ve süt çocuklarında en sık karşılaşılan konjenital larinks anomalisi olup yenidoğanda stridorun en sık nedenidir. Bazen doğumdan itibaren, ancak sıklıkla 2-4. haftalarda stridor gelişir. İnspiryumda kaba sesle karakterizedir; bebek yüzüstü yatırıldığında azalır. Tanı için fiberoptik laringoskopi yeterlidir. Hastalığın doğal seyri; 8-12 aya kadar ilerlemesi, sonra larinksin büyümesi ve sertleşmesiyle gerileyerek 2 yaşında tamamen ortadan kalkmasıdır. Ciddi ve oksijen satürasyonunda düşmeyle birlikte olan vakalarda cerrahi girişim gerekebilir 2. TRAKEA ANOMALİLERİ: Trakeal agenezi, konjenital trakeal stenoz ve trakeomalazi çok nadir görülen anomalilerdir. Konjenital trakeomalazi, trakea kıkırdaklarının gelişm anomalisidir. Sekonder trakeomalazi ise uzun süre entübe kalan bebeklerde ortaya çıkar. Tanı bronkoskopi ile konur. Çoğu 6-12 ayda kendiliğinden düzelir. Ağır olgularda trakeostomi gerekebilir. Vasküler halka ve ektopik aorta gibi trakeaya dışarıdan bası yapan damar anomalileri de solunum sıkıntısına neden olur. Bu durumlarda cerrahi tedavi endikedir 2. A.2) AKCİĞER HASTALIKLARI: a. RESPİRATUAR DİSTRES SENDROMU (RDS) : Prematürelerde en sık mortalite ve morbiditeye neden olan hastalıklardan biridir. Görülme sıklığı gebelik yaşı ile ters orantılıdır, gebelik yaşı azaldıkça RDS sıklığı artar. RDS genellikle prematürelerde görülen, dispne (interkostal ve sternal retraksiyon), taşipne (solunum hızının 60/dk ve üzerinde oluşu) ve ekspiratuar inleme ile doğum sonrası ilk 4-6 saat içinde ortaya çıkan akut bir klinik tablodur. Gestasyon yaşı hafta olanların %50 sinde, hafta olanların %20-30 unda RDS gelişir 3,4. Etyoloji: Etyolojide özellikle surfaktan sentez eden sistemin olgunlaşma eksikliği olmak üzere akciğerlerin immatüritesi etyolojide en önemli faktördür. Ayrıca preterm bebeklerin hipotermi, hipoksi, hipotansiyon gibi başka sorunları da surfaktan sentezini bozar, 8

9 alveoler kapiller sızıntıyı arttırır. Pretermlik dışında bazı etmenler de RDS gelişimini etkiler (erkek cins, sezaryen doğum, asfiksi, annede diyabet, hipotiroidi, ailesel yatkınlık gibi) 3. Fizyopatoloji: RDS li bebeklerin akciğerleri makroskopik olarak karaciğere benzer. Mikroskopide diffüz atelektazi ve az sayıda genişlemiş alveol vardır. Görülebilen hava yollarında eozinoflik bir membran bulunur. Bu membran zedelenmiş endotelden dölken hücrelerin bulunduğu fibrinöz bir yapıdan oluşmaktadır. Hastalığın hyalen membran hastalığı olarak adlandırılmasının nedeni de budur. RDS, surfaktan eksikliği nedeniyle başlayan ve buna sekonder ortaya çıkan akciğer zedelenmesi nedeniyle şiddeti giderek artan bir hastalıktır 4. Surfaktan, tip II alveoler hücrelerde yapılır; alveolde yüzey gerilimini azaltarak ekspiryum sonunda hava keseciklerinin kollapsını önler ve bu şekilde alveollerin stabilitesini sağlar. Ana maddesi lipidlerdir; bunların da en önemlileri fosfatidilkolin ve fosfatidilgliserol dür. Surfaktan proteinleri ise SP-A, SP-B, SP-C ve SP-D olarak adlandırılan apoproteinlerdir. Surfaktan amniotik sıvıda haftalarda görülür ve genellikle 35. haftadan sonra yeterli düzeye erişir 3. Küçük pretermlerde surfaktan yapımı yetersizdir. Surfaktan eksikliği, akciğer kompliansının azalması ve buna bağlı olarak alveoler hipoventilasyona ve ventilasyon / perfüzyon dengesinin bozulmasına neden olur. Klinik bulgular: Surfaktan tedavisi uygulanmamış RDS li infantlar hemen daima oda havasında siyanotiktir. Doğar doğmaz veya doğumdan hemen sonra taşipne gelişir. Genellikle ekspiryum sırasında karakteristik inleme sesi duyulur. Bu durum; ekshalasyon sırasındaki gaz değişimi ve akciğer volümünü sağlamak amacıyla glottisin kapanması nedeniyle oluşur. Ventile edilmemiş olanlar, genellikle doğumdan sonra %40-50 konsantrasyonunda oksijen ihtiyacı gösterirler, ama bu konsantrasyon saat içinde %100 e kadar yükselebilir. Taşipnenin yanı sıra interkostal çekilmeler, burun kanadı solunumu gözlenir. Ağır RDS li bebeklerde kalp atım hızı düşük olabilir (<120/dk). Genellikle hipotansiyon görülür. Renal fonksiyon genellikle bozulmuş, idrar yapımı azalmıştır 2. Komplike olmayan vakalarda klinik bulgular 48 saat sonra düzelmeye başlar; 72 saat sonra oksijen ihtiyacı azalmaya başlar ve genellikle bir hafta sonra oksijen ihtiyacı kaybolur 5. Radyoloji: Akciğer grafisinde atelektazi, hava bronkogramları, retikülogranüler görünüm veya buzlu cam görünümü denilen bilateral opasite görülebilir, bazen asimetrik görünüm saptanabilir 4. Ayırıcı tanıda mutlaka pnömoni (özellikle grup β streptokok pnömonisi) akla gelmelidir. Önleme: Preterm doğum beklenen gebelere antenatal olarak glukokortikoid uygulanması fetal akciğer matürasyonunu hızlandırır, ayrıca profilaktik eksojen surfaktan uygulanması RDS sıklığını azaltmıştır 5. Tedavi: Surfaktan ve ventilatör tedavilerinin yanı sıra genel destekleyici önlemlerin uygulanması çok önemlidir. (Surfaktan tedavisi ilaçlar bölümünde ayrıntılı anlatılmıştır.). Kan gazları izlemi için umbilikal arter kateterizasyonu gerekir. Bebek termal nötral çevre ısısında tutulmalıdır. Total parenteral beslenme mümkün olduğunca erken başlanmalı, yeterli kalori ve protein verilmeye çalışılmalıdır. Serum elektrolitlerinin izlenmesi gereklidir, çünkü bu hastalarda hipernatremi, osmotik diürez, böbrek immatüritesine bağlı sodyum kaybı ve hiponatremi gelişebilir. Patent duktus arteriosus (PDA) düşünülen hastalarda sıvı kısıtlaması yapılmalı, diüretik ve gerekirse indometazin ve ibuprofen verilebilir. Pnömoniden ayırt edilmesi güç olan durumlarda antibiyotik başlanıp kültür sonuçlarına göre kesilmesi düşünülmelidir 4. 9

10 b. YENİ DOĞANIN GEÇİCİ TAŞİPNESİ: (Transient Tachypnea of the Newborn) (TTN) Gecikmiş fetal akciğer klirensi, respiratuar distres sendromu tip-2 olarak da bilinir 6. Respiratuar semptomlar geçici olup genellikle 2-5 gün içinde bulgular düzelir 5. Fizyopatoloji: Pek çok araştırmacı, TTN yi fetal akciğer sıvısının klirensindeki gecikme sonucu meydana gelen geçici pulmoner ödem olarak tariflemiştir. Fetal akciğerlerden yaklaşık 4-6 ml/kg/sa miktarda fetal akciğer sıvısı alveoller içine sekrete edilir 5. Fetal akciğer sıvısının sekresyonu doğumdan birkaçgün önce azalır, doğum eylemi sırasında tamamen durarak absorpsiyon başlar. Doğum eyleminin başlaması ile birlikte katekolamin sekresyonunda meydana gelen artış akciğer sıvısının yapımını azaltır. Bu nedenle doğum eylemi çekmeden sezaryen ile doğum yapan annelerin bebeklerinde geçici taşipne riski, eylem sonrası sezaryenle doğanlara göre yüksektir. Katekolaminlerin bu etkisi bebeğin katekolamin reseptörlerinin matüritesi ile de ilişkilidir. Prematürelerde adrenerjik sistemin tam olarak matür olmaması da geçici taşipne riskini arttırabilir. Bazı yazarlar surfaktan sisteminin hafif immatüritesinin de etkili olabileceğini belirtmektedir. Vajinal doğumlarda göğüs kafesinin doğum kanalında sıkışmasına bağlı olarak akciğer sıvısının bir kısmı trakeobronşial yoldan dışarı atılır. Sezaryenle doğan bebeklerde ise akciğerlerin sıvı hacmi artmış, gaz hacmi azalmıştır 7. Klinik bulgular: önceleri TTN nin term veya büyük preterm infantların hastalığı olduğu düşünülürdü, ancak küçük prematürelerde de fetal akciğer sıvısının retansiyonuna bağlı olarak pulmoner ödem gelişebileceği gösterilmiştir. Öyküde genellikle ağır maternal sedasyon, maternal diabet ve elektif sezaryen ile doğum bulunur. Etkilenmiş olan infantlar doğumda deprese olabilir ve bu nedenle erken semptomlar maskelenebilir. Taşipne (dakika solunum sayısı /dakika arasındadır.), inlemeli solunum, göğüs duvarında retraksiyonlar ve burun kanadı solunumu sıklıkla mevcuttur. Arteryel kan gazlarında sıklıkla respiratuar asidoz bulunur; bu durum genellikle 8-24 saat içinde düzelir ve yerini hafif hipoksemiye bırakır. %40 konsantrasyonda oksijen, uygun arteryel oksijen basınç (PaO 2) düzeyini sürdürmede yeterlidir ve genellikle 24 saat sonra da oda havası yeterli hale gelir 5. Radyolojik bulgular: Akciğer grafisinde hiperaerasyon, hafif kardiyomegali bulunabilir. Perihiler damar gölgelerinde belirginlik, interlober septumlarda ödem, nadiren plevral sıvı ve alveoler ödeme bağlı parankimal dansite artışı görülebilir. Radyolojik bulgular genellikle 2-3 gün içinde geriler. Ayırıcı tanıda yeni doğan döneminde solunum sıkıntısına neden olan diğer hastalıklar mutlaka düşünülmelidir. Özellikle prematürelerde RDS den ayırım büyük önem taşır. Klinik bulgular RDS ye benzerse de akciğer grafisindeki bulgular oldukça farklıdır. Ayrıca grup B streptokoklara bağlı pnömoniler; serebral hiperventilasyon, sepsis, pulmoner interstisyel amfizem, mekonyum aspirasyon sendromu, konjenital kalp hastalıkları ve polisitemi de ayırıcı tanıda düşünülmelidir 7. Tedavi: TTN, benign, spontan olarak düzelen bir hastalıktır. Oksijen ihtiyacı başlangıçta yüksek olsa bile giderek azalır. Komplike olmayan vakalar hızla düzelir ve pulmoner morbiditeye yol açmaz. TTN semptomlarının pulmoner ödeme bağlı geliştiği düşünülse de diüretik tedavinin etkinliği kanıtlanamıştır 5. c. MEKONYUM ASPİRASYON SENDROMU (MAS) : Fetusta embriyonik intestinal gelişimi 14. günde başlar. Gebeliğin günleri arasında mekonyum embriyonik barsakta oluşur. Fetusta ve prematürelerde barsaklar parasempatik, sempatik ve internal sinir yolları ile inerve olur. Term bebeklere göre pretermlerde distal kolonda ganglion hücreleri daha az ve sinirlerin myelinizasyonu 10

11 yetersizdir. Fetal gastrointestinal traktusun ilerleyici matürasyonu; mekonyum salınımının 34. gebelik haftasından önce seyrekken, postmatürelerde daha sık olmasını açıklayabilir. Tüm doğumların %6-25 inde (ortalama %14) amniyon sıvısı mekonyumludur, bunların da %2-36 sında mekonyum aspirasyon sendromu gelişir. Mekonyum aspirasyon sendromlu olguların %4-37 si kaybedilmektedir 8. Fizyopatoloji: İntrauterin dönemde bebeğin hipoksi ile karşılaşması dalma (diving) refleksine neden olur; böylece kas dokusuna, barsaklara, böbreklere, akciğerlere kan akımı azalırken; beyin ve miyokarda olan kan akımı korunur. Barsaklarda oluşan iskemi, peristaltizmin artmasına, anal sfinkterin gevşemesine ve mekonyum salınımına yol açar. Fetusta oluşan anoksi ve asidoz, laringeal sfinkterin gevşemesine ve iç çekme (gasping) tarzında solunum hareketlerine ve mekonyumlu sıvının akciğerlere aspirasyonuna yol açar. Aspire edile mekonyumlu sıvı hava yollarını doldurarak solunum sıkıntısına neden olur. Ventilasyon- perfüzyon dengesi bozulur. Ayrıca mekonyum; surfaktanın fonksiyonel yetersizliğine neden olur ve tip II hücrelere sitotoksik etkisi de bulunur. Mekonyumun akciğerlere aspirasyonu sonrası saatler içinde ağır pulmoner enflamatuar yanıt oluşur. Bu zemin üzerinde pnömoni ve nekroz alanları gelişir, özellikle Escherichia coli nin etken olduğu bakteriyel pnömoni görülür. Mekonyum tıkaçları ve enflamatuar olaylar sonucu oluşan bronkokonstrüksiyon tam ise atelektazi, kısmi ise amfizem, pnömotoraks, pnömomediastinum, pulmoner interstisyel amfizem gelişir 8. Klinik bulgular: Mekonyum aspirasyon sendromlu bebeklerde genellikle postmatürite bulguları göze çarpar. Asfiksinin derecesine bağlı olarak bebek normal veya deprese durumda olabilir. Erken dönemde solunum sıkıntısı başlar, taşipne, dispne, retraksiyonlar, inleme ve siyanoz görülür, oskültasyon ile yaygın krepitan raller duyulur. Göğüs ön- arka çapı artmıştır. Apne görülebilir. Asfiksiye sekonder myokard hasarı olanlarda hipotansiyon ve kalp yetersizliği gelişebilir 9. Radyolojik bulgular: Akciğer grafisinde yaygın, kaba, düzensiz, yama tarzında opasiteler, yer yer aşırı havalanmış gölgeler görülür. Hafif ve orta dereceli olgularda bu değişiklikler 48 saat içinde kaybolur. Ağır olgularda ise giderek yaygın, homojen opasiteler gelişir. Kardiyomegali görülebilir 8,9. Tedavi: Amaç yeterli solunum desteğinin sağlanmsı, komplikasyonların engellenmesidir. Pek çoğuna nemlendi1rilmiş %40 konsantrasyonunda oksijenin başlık (hood) ile verilmesi yeterli olmaktadır. Bu hastalarda ilk saat içinde düzelme sağlanbilir 8. Hava kaçağı insidansı yüksek olduğundan pozitif basınçlı ventilasyondan mümkün olduğunca kaçınılmalıdır. Nasal veya endotrakeal CPAP (Continious Positive Airway Pressure) ın yerinde kullanılması (4-7 cmh 2 O); oksijen uygulamasına yanıt vermeyen hastalarda oksijenizasyonu düzeltebilir. Mekanik ventilasyon; %100 oksijene rağmen PaO 2 yi 50 mmhg üzerinde tutamayan, apneik bebeklerde uygulanabilir. Tedavide antibiyotiklerin yeri tartışmalı olsa da; bakteriyel pnömoniden ayırt edilemeyen durumlarda kültür sonuçları çıkıncaya kadar antibiyotik tedavisi başlanması önerilmektedir. Araştırmacılar mekonyum aspirasyon sendromlu bebeklere surfaktan replasman tedavisinin doğumdan sonra 6 saat içinde verildiğinde oksijenizasyonun düzeldiği, pulmoner morbiditenin ve hospitalizasyon süresinin kısaldığını göstermiştir 10. d. PNÖMONİ: Pnömoni yeni doğan döneminde önemli bir morbidite ve mortalite nedenidir. Ölü doğan bebeklerin %15-40 ında, yeni doğan döneminde ölen bebeklerin ise %20 sinde postmortem incelemede pnömoni saptanır. Yeni doğan yoğun bakım ünitelerinde ise insidansı %10 un üzerindedir. 11

12 Pnömoni, fetal ve neonatal dönemde enflamasyonun edinilme zamanına ve tipine göre dört kategoriye ayrılır: Konjenital pnömoni:yaygın konjenital hastalığın bir parçasıdır ve sıklıkla doğumdan önce transplasental yolla edinilir. İntrauterin pnömoni:ölü doğan fetuslarda veya yaşamın ilk birkaç günü içinde ölen yeni doğanlarda postmortem incelemelerde belirlenen akciğerlerin enflamatuar hastalığıdır. Sıklıkla fetal asfiksi veya intrauterin enfeksiyonla ilişkilidir. Doğum sırasında edinilen pnömoni: Pnömoni bulguları yaşamın ilk birkaç günü içinde ortaa çıkar ve maternal doğum kanalını kolonize eden mikroorganizmalara bağlıdır. Doğumdan sonra edinilen pnömoni: Yaşamın ilk ayı içinde hastanede veya evde ortaya çıkar, enfeksiyon kaynağı insan veya kontamine aletlerdir. Etyoloji: Transplasental yol veya doğum sırasında edinilen pnömoni; rubella, herpes simpleks, sitomegalovirüs, adenovirüsler, kabakulak virüsü, toksoplazma, L.monocytogenes veya T.pallidum ile oluşabilir.intrauterin pnömoniden de genellikle aynı etkenler sorumludur. Grup B streptokoklar doğumda edinilen bakteriyel pnömoninin en sık nedenidir. Doğumdan sonra edinilen pnömoni ise adenovirüsler, respiratuvar sinsisyal virüs, S.aureus, gram negatif enterik basiller ve C.trachomatis nedeniyle oluşur 11. Klinik bulgular: Başlangıçta semptomlar nonspesifik olabilir (beslenme intoleransı, letarji, irritabilite, siyanoz, vücut ısısı değişiklikleri gibi). Respiratuar semptomlar ise taşipne, inleme, burun kanadı solunumu, retraksiyonlar, apne olarak sayılabilir. Eğer bebek prematüre ise bu bulgular sıklıkla RDS ile karışabilir 12. Tanı: Klinik bulgular ve radyolojik bulgular tanıda yardımcıdır. Ancak semptomlar başlangıçta nonspesifik olabilir. Akciğer grafisi bulguları da RDS nin radyolojik bulgularıyla benzerlik gösterebilir. Bakteriyel etyoloji sadece alt solunum yollarındaki süpüratif bir odaktan alınan kültür ile belirlenebilir 11. Ayırıcı tanıda RDS, atelektazi, aspirasyon pnömonisi, pnömotoraks, pulmoner ödem ve kanama, plevral efüzyonlar, kistik akciğer hastalıkları, akciğer hipoplazisi ve agenezisi, ayrıca kistik fibroz düşünülmelidir 13. Tedavi: Bakteriyel pnömoni düşünülen tüm yenidoğanlara hızlı bir şekilde antibiyotik tedavisi başlanmalıdır. Tedaviye başlanmadan önce trakeal aspirat, kan ve idrar kültürü; gerekirse BOS kültürü de alınmalıdır. İlk tedavide penisilin grubu bir antibiyotik (penisilin G veya ampisilin) ile bir aminoglikozit kombinasyonu veya üçüncü jenerasyon sefalosporin kullanılabilir. Başlangıç tedavisi; kültür sonuçları elde edildiğinde tekrar değerlendirilmelidir. Tedavi süresi etken mikroorganizmaya göre değişir. Gram negatif enterik basiller veya grup B streptokok ile oluşan pnömoni 10 gün, S.aureus pnömonisi 3-6 hafta süreyle tedavi edilmelidir. Klamidya pnömonisi ral eritromisin ile 14 gün tedavi edilir. Destek tedavisi ise sıvı, elektrolit ve metabolik dengenin sağlanması, yeterli kalori desteği, solunum desteğinin sağlanması ve göğüd fizyoterapisini kapsar 11. e. PERSİSTAN PULMONER HİPERTANSİYON (PPH) Yeni doğanda bir grup hastalığın klinik bulgusu olarak karşımıza çıkan PPH önemli bir mortalite ve morbidite nedenidir. Çeşitli hastalıkların pulmoner hipertansiyona yol açıyor olması temelde farklı patofizyolojinin olmasını ve farklı tedavi yaklaşımlarını gerektirmektedir

13 Tablo-II: Pulmoner hipertansiyonun nedenleri Geçici pulmoner hipertansiyon nedenleri: Hipoksi ± asidoz Hipotermi Hipoglisemi Polisitemi Persistan pulmoner hipertansiyon nedenleri: Aktif vazokonstrüksiyon Bakteriyel sepsis, pnömoni Perinatal aspirasyon sendromları Yetersiz akciğer gelişimi Diafragma hernisi Fetal duktus arteriosusun erken kapanması pulmoner hipoplazi pulmoner damarların bozuk gelişimi idyopatik kronik intrauterin hipoksi mekonyum aspirasyon pnömonitisi Patofizyoloji: Doğumda umbilikal kordonun kesilmesiyle düşük dirençli plasenta devreden çıkar ve sistemik arter basıncı artar. Oksijenasyonun artmasıyla pulmoner damar direnci azalır ve pulmoner kan akımı artar. Sol atriuma gelen kan miktarının artmasıyla sol atrium basıncı artar ve foramen ovale kapanır. Oksijenasyonun artışı ve prostaglandinlerin azalması ile doğumdan sonra 24 saat içinde duktus arteriosus fonksiyonel olarak kapanır 14.Ancak bazı durumlarda (tablo-ii) doğumda vasküler direnç yüksek kalabilir, fakat altta yatan nedenler ortadan kalktığında düşer. Bazı durumlarda ise (tablo-ii) altta yatan neden düzeltilse bile vasküler direnç düşmez 10. Pulmoner vasküler direnç; 1- İmmatürite veya akut bir olay (asfiksi, perinatal stres, sepsis, MAS, asidoz) nedeniyle doğum sonrası adaptasyonun sağlanamaması (maladaptasyon) 2- Pulmoner arter medial kas tabakasının kalınlığının artmış olması 3- Pulmoner hipoplazi (diafragma hernisi, Potter sendromu) 4- Polisitemi ve total pulmoner venöz dönüş anomalisinde olduğu gibi bir obstruksiyon varlığı 5- Alveoler kapiller displazi ile ilişkili olabilir 15. Klinik bulgular: Akciğerin parankimal hastalığı ile açıklanamayacak kadar ağır hipoksemi varlığında pulmoner hipertansiyon düşünülmelidir. Fizik muayenede ikinci kalp sesinin tek oluşu ve trikuspit kapak regürjitasyonuna bağlı sistolik üfürüm dışında bulgu yoktur. Konjenital kalp hastalıklarından fizik muayene ile ayırt etmek mümkün değildir 14. Arter kan gazları incelendiğinde ciddi arteryel oksijen desatürasyonu görülmesine rağmen CO 2 genellikle normaldir. Duktus düzeyinde sağdan sola ciddi şantı olan vakalarda sağ brakial ve radial arterden ölçülen oksijen satürasyonu umbilikal arterden yüksektir. Göğüs röntgenogramında kardiyomegali görülebilir. EKG de sağ ventrikül hipertrofisi bulguları ve prekordial derivasyonlarda ST segmenti depresyonu görülebilir. Pulmoner hipertansiyondan şüphelenilen olgularda EKO mutlaka yapılmalıdır

14 Tedavi: Hastanın mekanik ventilasyon ve oksijen tedavisine verdiği cevap prognozu önemli ölçüde belirlemektedir. Tedavi seçenekleri patogeneze göre değişir. Mekanik ventilasyonda parametreler PaO 2 : mmhg, PCO 2 : mmhg tutulacak şekilde ayarlanmalıdır. Tolazolin; bir nonselektif alfa adrenerjik antagonist olup pulmoner vazodilatasyonu sağlamak için kullanılabilir. Hiperventilasyon; pulmoner vazokonstrüksiyonu azaltıp PCO 2 :20-25 mmhg civarında, ph: arasında tutacak şekilde uygulanabilir. Sodyum bikarbonat ile alkalinizasyon, pulmoner arter vazodilatasyon sağlayabilir. Konvansiyonel ventilasyon ile fayda görmeyen vakalarda yüksek frekanslı ventilasyon denenebilir. Erken surfaktan vazı hastalarda (prematürelerde) yararlı olabilir. İnhale nitrik oksit bazı hastalarda oksijenasynu düzeltir ve ECMO (Extracorporeal Membran Oxygenation) ihtiyacını azaltabilir 14. B. YENİ DOĞAN DÖNEMİNDE MEKANİK VENTİLASYON UYGULAMALARI Yeni doğan yoğun bakım ünitelerinde en sık gereksinim duyulan tedavilerden birisi de mekanik ventilasyon desteğidir.mekanik ventilasyon, yeni doğanın solunum yetersizliğinde önemli bir tedavi yöntemidir. Yeni doğanlarda solunum yetmezliği için herkesin kabul ettiği bir tanım yoktur.tablo-iii te belirtilen ölçütlerden iki veya daha fazlasının bulunması solunum yetmezliği olarak kabul edilir 16. Tablo-III : Yenidoğanda solunum yetmezliği ölçütleri Klinik bulgular: Göğüs kafesinde retraksiyonlar Takipne (>60/dk) Siyanoz Düzeltilemeyen apne Laboratuvar bulguları: PaCO2>60 mmhg PaO2<50 mmhg ph<7.25 FiO2 1.0 iken oksijen saturasyonu<%80 Solunum yetersizliği durumunda solunum hareketleri ile karbondioksit atılamaz,arteryel kanda karbondioksit arta ve ph düşer.hipoksi genellikle vardır,ancak solunan oksijen arttırılırsa arteryel oksijen basıncı normal düzeylerde kalabilir.yardımlı ventilasyonda başlıca amaç, hasta kendi kendine solunum yapana kadar ventilasyonu desteklemek, altta yatan patolojik durum düzelene dek atelektatik akciğer alanlarını yeniden açmak, fonksiyonel rezidüel kapasiteyi arttırmak, ventilasyon/ perfüzyon dengesini sağlamak, intrapulmoner şantları azaltmak, solunum işini azaltmak, ventilasyon ve gaz değişimini sağlamaktır 17. Yeni doğan bebeklerde yardımcı ventilasyon yöntemleri şu şekilde sınıflandırılabilir maske veya başlık ile yüksek konsantrasyonda oksijen vermek 2- CDP (Continuous Distending Pressure) : sürekli genişletici basınç: - CPAP ( Continuous Positive Airway Pressure Ventilation) - PEEP (Post Expiratory End Pressure) 3- PPV (Positive Pressure Ventilation: Pozitif Basınçlı Ventilasyon) Konvansiyonel PPV - IMV ( Intermittent Mandatory Ventilation) - IPPV (Intermittent Positive Pressure Ventilation) Senkronize ventilasyon 14

YENİDOĞANDA MEKANİK VENTİLASYON KURSU OLGU SUNUMU-1

YENİDOĞANDA MEKANİK VENTİLASYON KURSU OLGU SUNUMU-1 YENİDOĞANDA MEKANİK VENTİLASYON KURSU OLGU SUNUMU-1 BAŞVURU ÖZELLİKLERİ 28 yaşındaki gebe suyunun gelmesi nedeniyle acil servise başvurdu. İlk gebelik, gebelik takipleri yok Gebelik yaşı 39 hafta Amniyon

Detaylı

SOLUNUM SIKINTISI OLAN TERM YENİDOĞANA YAKLAŞIM

SOLUNUM SIKINTISI OLAN TERM YENİDOĞANA YAKLAŞIM SOLUNUM SIKINTISI OLAN TERM YENİDOĞANA YAKLAŞIM Dr.Duran Karabel PULMONER NEDENLER SIK TTN MAS Pnömotoraks Pnömoni DAHA ENDER Hipoplazi Kanama Kitleler ÜSY obstrüksiyonu Konjenital pulmoner malformasyonlar

Detaylı

MEKANİK VENTİLASYON - 2

MEKANİK VENTİLASYON - 2 MEKANİK VENTİLASYON - 2 DR. M. ŞÜKRÜ PAKSU ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ Endotrakeal entübasyon endikasyonları Tüp seçimi Başlangıç ayarları Mod seçimi Özele durumlarda mekanik

Detaylı

AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015

AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 Nonkardiyojenik Akciğer Ödemi Şok Akciğeri Travmatik Yaş Akciğer Beyaz Akciğer Sendromu

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Duran Karabel

Yrd. Doç. Dr. Duran Karabel Yrd. Doç. Dr. Duran Karabel İntrauterin Büyüme Geriliği (İUBG) Hesaplanan gebelik haftasında beklenen fetal ağırlığın 10. persentilden daha düşük olması Fetusun büyüme potansiyelini olumsuz yönde etkileyen

Detaylı

SOLUNUM SIKINTISI OLAN TERM YENİDOĞANA YAKLAŞIM. Dr.Duran Karabel

SOLUNUM SIKINTISI OLAN TERM YENİDOĞANA YAKLAŞIM. Dr.Duran Karabel SOLUNUM SIKINTISI OLAN TERM YENİDOĞANA YAKLAŞIM Dr.Duran Karabel PULMONER NEDENLER SIK TTN MAS Pnömotoraks Pnömoni DAHA ENDER Hipoplazi Kanama Kitleler ÜSY obstrüksiyonu Konjenital pulmoner malformasyonlar

Detaylı

ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK

ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK ASTIM Dünya genelinde 300 milyon kişiyi etkilediği düşünülmekte Gelişmiş ülkelerde artan prevalansa sahip Hasta veya toplum açısından yüksek maliyetli bir hastalık

Detaylı

Doç.Dr. Erdal TAŞKIN Fırat Üniversitesi Tıp Fak. Çocuk Sağ ve Hast. Neonatoloji BD. ELAZIĞ

Doç.Dr. Erdal TAŞKIN Fırat Üniversitesi Tıp Fak. Çocuk Sağ ve Hast. Neonatoloji BD. ELAZIĞ Doç.Dr. Erdal TAŞKIN Fırat Üniversitesi Tıp Fak. Çocuk Sağ ve Hast. Neonatoloji BD. ELAZIĞ 1. Ventilatörden ayırma işlemlerine başlamak için gerekli koşulları sayabilmek 2. Ventilatörden ayırma sürecinde

Detaylı

CPAP ve BİPAP modları, cihaz özellikleri ve ekipmanları. Doç.Dr.Sedat Öktem Medipol Üniversite'si Tıp Fak. Çocuk Göğüs Hast. BD

CPAP ve BİPAP modları, cihaz özellikleri ve ekipmanları. Doç.Dr.Sedat Öktem Medipol Üniversite'si Tıp Fak. Çocuk Göğüs Hast. BD CPAP ve BİPAP modları, cihaz özellikleri ve ekipmanları Doç.Dr.Sedat Öktem Medipol Üniversite'si Tıp Fak. Çocuk Göğüs Hast. BD Ventilasyonun değisik modları Basıncın verilme yolu İnvaziv Noninvaziv Pozitif

Detaylı

Mekanik Ventilasyon Takibi. Dr.Yücel Yavuz OMÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp AD./Samsun

Mekanik Ventilasyon Takibi. Dr.Yücel Yavuz OMÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp AD./Samsun Mekanik Ventilasyon Takibi Dr.Yücel Yavuz OMÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp AD./Samsun Amaç Bu sunumda; Mekanik ventilasyon (MV) uygulaması sırasında takip edilmesi gereken parametreleri ve ortaya çıkması muhtemel

Detaylı

Çocuklarda Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu (ARDS) ve Tedavisi. Tolga F. Köroğlu Dokuz Eylül Üniversitesi

Çocuklarda Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu (ARDS) ve Tedavisi. Tolga F. Köroğlu Dokuz Eylül Üniversitesi Çocuklarda Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu (ARDS) ve Tedavisi Tolga F. Köroğlu Dokuz Eylül Üniversitesi 1967: 18.07.2013 2 Tarihçe 1967 Acute Respiratory Distress in Adults 1971 Adult Respiratory Distress

Detaylı

Noninvaziv Mekanik Ventilasyonda Cihaz ve Maske Seçimi Mod ve Ayarlar

Noninvaziv Mekanik Ventilasyonda Cihaz ve Maske Seçimi Mod ve Ayarlar Noninvaziv Mekanik Ventilasyonda Cihaz ve Maske Seçimi Mod ve Ayarlar Dr.Kürșat Uzun Selçuk Ü. Meram Tıp F. Göğüs Hastalıkları AD Yoğun Bakım Bilim Dalı SEVGİDE GÜNEŞ GİBİ OL Solunum yetmezliğinde NIV

Detaylı

Solunum Fizyolojisi ve PAP Uygulaması. Dr. Ahmet U. Demir

Solunum Fizyolojisi ve PAP Uygulaması. Dr. Ahmet U. Demir Solunum Fizyolojisi ve PAP Uygulaması Dr. Ahmet U. Demir Solunum fizyolojisi Bronş Ağacı Bronş sistemi İleti havayolları: trakea (1) bronşlar (2-7) non respiratuar bronşioller (8-19) Gaz değişimi: respiratuar

Detaylı

HAVA YOLUNA SÜREKLİ POZİTİF BASINÇ (CPAP) UYGULAMALARI. Dr. Oğuz TUNCER YYU Tıp Fakültesi Neonatoloji bilim Dalı

HAVA YOLUNA SÜREKLİ POZİTİF BASINÇ (CPAP) UYGULAMALARI. Dr. Oğuz TUNCER YYU Tıp Fakültesi Neonatoloji bilim Dalı HAVA YOLUNA SÜREKLİ POZİTİF BASINÇ (CPAP) UYGULAMALARI Dr. Oğuz TUNCER YYU Tıp Fakültesi Neonatoloji bilim Dalı Sürekli hava yolları distansiyonu (CDP) CDP, Spontan solunumu olan bir hastada Alveolleri

Detaylı

KLASİK MEKANİK VENTİLASYON YÖNTEMLERİ. Doç. Dr. Ahmet Karadağ İnönü Üniversitesi Neonatoloji Bilim Dalı

KLASİK MEKANİK VENTİLASYON YÖNTEMLERİ. Doç. Dr. Ahmet Karadağ İnönü Üniversitesi Neonatoloji Bilim Dalı KLASİK MEKANİK VENTİLASYON YÖNTEMLERİ Doç. Dr. Ahmet Karadağ İnönü Üniversitesi Neonatoloji Bilim Dalı 1. Mekanik ventilasyonun tanımını yapabilmek 2. Mekanik ventilasyonun hedeflerini sayabilmek 3. Geleneksel

Detaylı

Solunum Sistemi Fizyolojisi

Solunum Sistemi Fizyolojisi Solunum Sistemi Fizyolojisi 1 2 3 4 5 6 7 Solunum Sistemini Oluşturan Yapılar Solunum sistemi burun, agız, farinks (yutak), larinks (gırtlak), trakea (soluk borusu), bronslar, bronsioller, ve alveollerden

Detaylı

Oksijen tedavisi. Prof Dr Mert ŞENTÜRK. İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilimdalı

Oksijen tedavisi. Prof Dr Mert ŞENTÜRK. İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilimdalı Oksijen tedavisi Prof Dr Mert ŞENTÜRK İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilimdalı OKSİJEN TEDAVİSİ Kime uygulanmalı? Endikasyonlar? Kaç litre? Ne şekilde? Kime uygulanmalı? Gereksinimi

Detaylı

YENİ DOĞAN RESÜSİTASYONU Dr.Alparslan Mutlu

YENİ DOĞAN RESÜSİTASYONU Dr.Alparslan Mutlu YENİ DOĞAN RESÜSİTASYONU 2015 Dr.Alparslan Mutlu HAZIRLIK Temel amaç plasenta tarafı da yapıla işi ak iğer tarafı da üstlenmesine yardı etmektir Geçiş es ası da bazen solunum desteği Nadiren dolaşı desteği

Detaylı

Hipertansif Hasta Gebe Kalınca Ne Yapalım?

Hipertansif Hasta Gebe Kalınca Ne Yapalım? Hipertansif Hasta Gebe Kalınca Ne Yapalım? Doç.Dr. Gülay Sain Güven Hacettepe ÜniversitesiTıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Genel Dahiliye Ünitesi 24 Mayıs 2008, Antalya Sunum Planı Gebelik-hipertansiyon

Detaylı

Temel Mekanik Ventilasyon Modları ve Ayarlamalar

Temel Mekanik Ventilasyon Modları ve Ayarlamalar Temel Mekanik Ventilasyon Modları ve Ayarlamalar Emre KARAKOÇ* * Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Yoğun Bakım Bilim Dalı, ADANA Modlar, mekanik ventilasyonun uygulanma yöntemleri olarak

Detaylı

Noninvaziv Mekanik Ventilasyonda Cihaz seçimi Mod ve ayarlar. Dr.Kürşat Uzun Selçuk Ü. Meram Tıp F. Göğüs Hastalıkları AD Yoğun Bakım Ünitesi Konya

Noninvaziv Mekanik Ventilasyonda Cihaz seçimi Mod ve ayarlar. Dr.Kürşat Uzun Selçuk Ü. Meram Tıp F. Göğüs Hastalıkları AD Yoğun Bakım Ünitesi Konya Noninvaziv Mekanik Ventilasyonda Cihaz seçimi Mod ve ayarlar Dr.Kürşat Uzun Selçuk Ü. Meram Tıp F. Göğüs Hastalıkları AD Yoğun Bakım Ünitesi Konya Ventilatör Çeşitleri Transpulmoner P(P L ): P A -P pl

Detaylı

Ekstrakorporeal Yaşam Destek Tedavileri (ECLS)

Ekstrakorporeal Yaşam Destek Tedavileri (ECLS) Ekstrakorporeal Yaşam Desteği Ekstrakorporeal Yaşam Destek Tedavileri (ECLS) Dr. Nermin KELEBEK GİRGİN Uludağ ÜTF, Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD Yoğun Bakım BD Ø Renal replasman tedavisi Ø Karaciğer

Detaylı

Dr. Akın Kaya. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Solunum Yoğun Bakım Ünitesi

Dr. Akın Kaya. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Solunum Yoğun Bakım Ünitesi Dr. Akın Kaya Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Solunum Yoğun Bakım Ünitesi Yoğun Bakım Ünitesinde Obez Hastalar Günümüzde, toplumlarda; Obezite prevelansı yüksek ve artmaya devam ediyor.

Detaylı

Kan Gazı. Dr.Kenan Ahmet TÜRKDOĞAN Isparta Devlet Hastanesi. II. Isparta Acil Günleri Solunum Acilleri, 19 Ocak 2013 Isparta

Kan Gazı. Dr.Kenan Ahmet TÜRKDOĞAN Isparta Devlet Hastanesi. II. Isparta Acil Günleri Solunum Acilleri, 19 Ocak 2013 Isparta Kan Gazı Dr.Kenan Ahmet TÜRKDOĞAN Isparta Devlet Hastanesi II. Isparta Acil Günleri Solunum Acilleri, 19 Ocak 2013 Isparta Normal Değerler ph 7.35-7.45 (ort. 7.40) ph 7.35 ise Asidoz 7.45 ise Alkaloz ph

Detaylı

SEDASYON-ANALJEZİ KAS GEVŞETİCİLER

SEDASYON-ANALJEZİ KAS GEVŞETİCİLER SEDASYON-ANALJEZİ KAS GEVŞETİCİLER MİDAZOLAMIN ÖNERİLEN DOZLARI ORAL 0.5-0.7 mgr/kg Max dox 20 mgr REKTAL 1.0 mgr/kg Max doz 20 mgr NAZAL 0.2-0.4 mgr/kg Max doz 10 mgr SUBLİNGUAL 0.2 mgr/kg * Max doz 2

Detaylı

Bu Ünitede; Şokun Tanımı Fizyopatoloji Şokta sınıflandırma Klinik Özellikler Tedavi anlatılacaktır

Bu Ünitede; Şokun Tanımı Fizyopatoloji Şokta sınıflandırma Klinik Özellikler Tedavi anlatılacaktır Doç. Dr. Onur POLAT Bu Ünitede; Şokun Tanımı Fizyopatoloji Şokta sınıflandırma Klinik Özellikler Tedavi anlatılacaktır Öğrenim Hedefleri; Şokun genel tanımını Şoktaki genel fizyopatoloji ve kompanzasyon

Detaylı

Arş. Gör. Zeynep Kırıkkaleli

Arş. Gör. Zeynep Kırıkkaleli Arş. Gör. Zeynep Kırıkkaleli 2500 gr dan daha düşük ağırlıkta doğan bebeklerdir. Bebeğin düşük doğum ağırlıklı olmasının iki nedeni vardır. 1. intrauterin gelişme geriliği 2. prematürite Prematür bebek;

Detaylı

Yapay Solunum. Dr. Perihan Ergin Özcan Anesteziyoloji AD Yoğun Bakım Bilim Dalı

Yapay Solunum. Dr. Perihan Ergin Özcan Anesteziyoloji AD Yoğun Bakım Bilim Dalı Yapay Solunum Dr. Perihan Ergin Özcan Anesteziyoloji AD Yoğun Bakım Bilim Dalı HANGİ KOMPONENTİN BOZULDUĞU ÖNEMLİ YAŞAYABİLMEK İÇİN YETERLİ SOLUMAK GEREKİR SOLUNUM YETERSİZLİĞİ YETERLİ OKSİJENİ ALAMAMAK

Detaylı

Doğumda Bebeğe Yardım (Neonatal Resüsitason)

Doğumda Bebeğe Yardım (Neonatal Resüsitason) Doğumda Bebeğe Yardım (Neonatal Resüsitason) Hazır olma yolunda neonatal resüsitasyonun en ilk ve en önemli kısmıdır. Personel: Her doğum yapılan yerde personel yeterince NRP yönünden eğitimli ve hazır

Detaylı

BIPAP Cihaz Özellikleri ve Endikasyonları. Doç. Dr Remzi Altın ZKÜ Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

BIPAP Cihaz Özellikleri ve Endikasyonları. Doç. Dr Remzi Altın ZKÜ Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı BIPAP Cihaz Özellikleri ve Endikasyonları Doç. Dr Remzi Altın ZKÜ Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı BIPAP Bilevel Positive Airway Pressure (İki Seviyeli Pozitif Havayolu Basıncı) Uyku apne sendromu nedeniyle

Detaylı

Mekanik Ventilasyondaki Hastanın Bakımı

Mekanik Ventilasyondaki Hastanın Bakımı Mekanik Ventilasyondaki Hastanın Bakımı AMAÇ Mekanik ventilasyon uygulanan hastanın hemşirelik bakımının planlanması ve mekanik ventilasyonun devamlılığının sağlanmasıdır. TEMEL İLKELER Tanımlar Ventilatör

Detaylı

Klinik inciler: Resüssitasyon, Akut Solunum Yetmezliği, Mekanik Ventilasyon, Oksijen Tedavisi

Klinik inciler: Resüssitasyon, Akut Solunum Yetmezliği, Mekanik Ventilasyon, Oksijen Tedavisi Klinik inciler: Resüssitasyon, Akut Solunum Yetmezliği, Mekanik Ventilasyon, Oksijen Tedavisi Uz.Dr.Sedat Öktem Marmara Üniversitesi Tıp Fak. Çocuk Göğüs Hast. B.D Neden küçük çocuklar akut solunum yetmezliği

Detaylı

Kalp Yetersizliğinde Güncel Tedavi Doç. Dr. Bülent Özdemir

Kalp Yetersizliğinde Güncel Tedavi Doç. Dr. Bülent Özdemir Kalp Yetersizliğinde Güncel Tedavi Doç. Dr. Bülent Özdemir Kalp yetmezliği Ventrikülün dolumunu veya kanı pompalamasını önleyen yapısal veya işlevsel herhangi bir kalp bozukluğu nedeniyle oluşan karmaşık

Detaylı

β Bloker ve Kalsiyum Kanal Bloker Zehirlenmeleri Uzm. Dr. Yusuf Ali Altuncı Ege Ünv. Tıp Fak. Acil Tıp Ad

β Bloker ve Kalsiyum Kanal Bloker Zehirlenmeleri Uzm. Dr. Yusuf Ali Altuncı Ege Ünv. Tıp Fak. Acil Tıp Ad β Bloker ve Kalsiyum Kanal Bloker Zehirlenmeleri Uzm. Dr. Yusuf Ali Altuncı Ege Ünv. Tıp Fak. Acil Tıp Ad Sunu planı Sunu hedefleri Olgu örneği Genel yaklaşım Spesifik tedavi yöntemleri Yatış taburculuk

Detaylı

Yenidoğanın Resüsitasyonu

Yenidoğanın Resüsitasyonu Yenidoğanın Resüsitasyonu Doğum asfiksisi Yılda 5 milyon neonatal ölüm Yılda 1 milyon asfiksi ölümü (WHO 1995) Resüsitasyon gereksinimi Resüsitasyon gereksinimi: %10 İleri resüsitasyon gereksinimi: %1

Detaylı

Acil Serviste Sedasyon ve Analjezi

Acil Serviste Sedasyon ve Analjezi Acil Serviste Sedasyon ve Analjezi Journal of Clinical and Analytical Medicine Acil Tıp El Kitabı Güçlü Aydın, Ümit Kaldırım Opioidler Analjezi bilinç değişikliği yaratmadan ağrının azaltılmasıdır. Akut

Detaylı

D R. D U R A N K A R A B E L

D R. D U R A N K A R A B E L PREMATÜRİTE D R. D U R A N K A R A B E L SAT göre 37 haftadan küçük olması Etyoloji Fetusla İlgili Fetal distres Çoğul gebelik Eritroblastozis fetalis Hidrops Uterusla ilgili Uterus anomalileri Serviks

Detaylı

MEKANİK VENTİLASYONDAKİ HASTANIN TAKİP TALİMATI

MEKANİK VENTİLASYONDAKİ HASTANIN TAKİP TALİMATI SAYFA NO 1/6 1. AMAÇ: Gelişebilecek komplikasyonları erken teşhis ederek mekanik ventilasyonun devamını sağlamak 2. KAPSAM: Bu talimat; hastanın yaşamsal fonksiyonlarını, ventilatör cihazının mod, okunan

Detaylı

Engraftman Dönemi Komplikasyonlarda Hemşirelik İzlemi. Nevin ÇETİN Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİTÜ

Engraftman Dönemi Komplikasyonlarda Hemşirelik İzlemi. Nevin ÇETİN Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİTÜ Engraftman Dönemi Komplikasyonlarda Hemşirelik İzlemi Nevin ÇETİN Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİTÜ Engraftman Sendromu Veno- Oklüzif Hastalık Engraftman Sendromu Hemşirelik İzlemi Vakamızda: KİT (+14)-

Detaylı

Mekanik Ventilasyon. Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Acil Tıp AD

Mekanik Ventilasyon. Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Acil Tıp AD Mekanik Ventilasyon Dr. Başar Cander Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Acil Tıp AD 64 yaşında bayan hasta, Acil servise solunum sıkıntısı ve şuur bulanıklığı nedeniyle getiriliyor Muayene Bulguları

Detaylı

TÜRK NEONATOLOJİ DERNEĞİ RESPİRATUVAR DİSTRES SENDROMU REHBERİ 2014

TÜRK NEONATOLOJİ DERNEĞİ RESPİRATUVAR DİSTRES SENDROMU REHBERİ 2014 TÜRK NEONATOLOJİ DERNEĞİ RESPİRATUVAR DİSTRES SENDROMU REHBERİ 2014 Prof. Dr. Hasan ÖZKAN Doç. Dr. Ömer ERDEVE Doç. Dr. Ahmet KARADAĞ İÇİNDEKİLER GİRİŞ 5 DOĞUM ÖNCESİ BAKIM 6 Doğum yeri kararı 6 Antenatal

Detaylı

Dr.Ayla Günlemez Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Neonatoloji Bilim Dalı. 2.PUADER Kongresi, 3 Mayıs 2013, Antalya

Dr.Ayla Günlemez Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Neonatoloji Bilim Dalı. 2.PUADER Kongresi, 3 Mayıs 2013, Antalya Dr.Ayla Günlemez Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Neonatoloji Bilim Dalı 2.PUADER Kongresi, 3 Mayıs 2013, Antalya Yenidoğan canlandırmasının Tarihçesi Kanıta dayalı öneriler NRP 2010 önerilerinde yenilikler

Detaylı

Yoğun Bakım Prensipleri. Doç. Dr. Emrah Oğuz Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp-Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir

Yoğun Bakım Prensipleri. Doç. Dr. Emrah Oğuz Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp-Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir Yoğun Bakım Prensipleri Doç. Dr. Emrah Oğuz Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp-Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir Yoğun Bakımda Bakımda Takip Edilen Parametreler EKG (ritm, ST değişiklikleri) Arteriyel

Detaylı

Respiratuvar Destek. Doç.Dr.Başar Cander Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Acil Tıp AD

Respiratuvar Destek. Doç.Dr.Başar Cander Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Acil Tıp AD Respiratuvar Destek Doç.Dr.Başar Cander Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Acil Tıp AD Halk içinde muteber nesne yok devlet gibi Olmaya cihanda devlet bir nefes sıhhat gibi Hayatın ilk anından itibaren

Detaylı

EPİLEPSİLİ HASTAYA GEBELİK DÖNEMİNDE OBSTETRİK YAKLAŞIM

EPİLEPSİLİ HASTAYA GEBELİK DÖNEMİNDE OBSTETRİK YAKLAŞIM EPİLEPSİLİ HASTAYA GEBELİK DÖNEMİNDE OBSTETRİK YAKLAŞIM Prof. Dr. Hayri Ermiş İstanbul Tıp Fakültesi, Kadın Hast. Ve Doğum A.B.D. Perinatoloji B.D. Gebeliğin kriz sıklığına etkisi? Gebelerin 1/3 ünde kriz

Detaylı

Birinci Basamakta Hasta Çocuğa Yaklaşım

Birinci Basamakta Hasta Çocuğa Yaklaşım Birinci Basamakta Hasta Çocuğa Yaklaşım 1 Çocuk Sağlığında Eşitsizlikler (DSÖ verileri 1999) Yılda 10 milyon çocuk 5. yaşlarını kutlayamadan ölmektedir 2020 e kadar aynı Geri kalmış-gelişmekte olan ülkelerde

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİYOMEDİKAL BAKIM-ONARIM VE KALİBRASYON LABORATUVARI DENEY NO: 8 VENTİLATÖR TESTİ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİYOMEDİKAL BAKIM-ONARIM VE KALİBRASYON LABORATUVARI DENEY NO: 8 VENTİLATÖR TESTİ T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİYOMEDİKAL BAKIM-ONARIM VE KALİBRASYON LABORATUVARI DENEY NO: 8 VENTİLATÖR TESTİ Ventilasyon: Spontan solunum ya da spontan ventilasyon, havanın

Detaylı

Pediatrik Temel ve İleri Havayolu Uygulamaları

Pediatrik Temel ve İleri Havayolu Uygulamaları Pediatrik Temel ve İleri Havayolu Uygulamaları Prof. Dr. Murat Duman Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Çocuk Acil Bilim Dalı Dr.E.Ulaş Saz Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

SOLUNUM SİSTEMİ HASTALARINDA EVDE SAĞLIK UYGULAMALARI

SOLUNUM SİSTEMİ HASTALARINDA EVDE SAĞLIK UYGULAMALARI SOLUNUM SİSTEMİ HASTALARINDA EVDE SAĞLIK UYGULAMALARI Yrd. Doç. Dr. Sibel KÜÇÜK Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Solunum Sistemi Hastalıklarında Evde Bakımın Amacı Progresyonu önlemek,

Detaylı

SİYANOZ. Doğal ışıkta en iyi görülür Siyanozun en iyi görüldüğü yerler; Tırnak dipleri Dudaklar Dil Müköz membranlar Konjuktiva

SİYANOZ. Doğal ışıkta en iyi görülür Siyanozun en iyi görüldüğü yerler; Tırnak dipleri Dudaklar Dil Müköz membranlar Konjuktiva SİYANOZ Siyanoz deri ve Müköz membranların mavi-mor renk değişikliği göstermesidir Siyanoz bir hastalık değildir!! Siyanoz bir fizik bulgudur Siyanoza yol açan birçok neden vardır SİYANOZ Doğal ışıkta

Detaylı

Çocuklarda Akut Solunum Yetmezliği

Çocuklarda Akut Solunum Yetmezliği Çocuklarda Akut Solunum Yetmezliği Ebru GÜNEŞ YALÇIN*, Nural KİPER* * Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Göğüs Hastalıkları Ünitesi, ANKARA Akut solunum

Detaylı

NEONATOLOJİDE YENİLİKLER. Doç. Dr. Esra Arun ÖZER Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Kliniği

NEONATOLOJİDE YENİLİKLER. Doç. Dr. Esra Arun ÖZER Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Kliniği NEONATOLOJİDE YENİLİKLER Doç. Dr. Esra Arun ÖZER Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Kliniği Preterm bebeklerde NEK in önlenmesinde probiyotikler Meta-analiz Probiyotiklerin etkileri GIS in

Detaylı

Solunum Sistemine Ait Tıbbi Terimler. Müge BULAKBAŞI Yüksek Hemşire

Solunum Sistemine Ait Tıbbi Terimler. Müge BULAKBAŞI Yüksek Hemşire Solunum Sistemine Ait Tıbbi Terimler Müge BULAKBAŞI Yüksek Hemşire Solunum sistemi kan ile atmosfer havası arasında gaz değişimini oluşturabilecek şekilde özelleşmiş bir sistemdir. Solunum sistemindeki

Detaylı

ATS 16-20 mayıs 2015-Denver. Dr. Zühal Karakurt

ATS 16-20 mayıs 2015-Denver. Dr. Zühal Karakurt ATS 16-20 mayıs 2015-Denver Dr. Zühal Karakurt 1 17 mayıs 2015-Denver Oturum: Pulmonary critical care and sleep medicine: finding value in medicine in the era of modern medicine Bu oturumda hasta bakımı,

Detaylı

Olgu Eşliğinde Sepsise Yaklaşım

Olgu Eşliğinde Sepsise Yaklaşım Olgu Eşliğinde Sepsise Yaklaşım Prof. Dr. Çağrı BÜKE E.Ü.T.F. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 07.02.2015 (2) Çağrı BÜKE 1 Olgu 70 yaşında erkek hasta. Üşüme-titreme ile yükselen ateş, öksürük,

Detaylı

Hibrid Mekanik Ventilasyon Yöntemleri. Doç Dr Ş. Suna OĞUZ

Hibrid Mekanik Ventilasyon Yöntemleri. Doç Dr Ş. Suna OĞUZ Hibrid Mekanik Ventilasyon Yöntemleri Doç Dr Ş. Suna OĞUZ Sunum Planı Ventilatörlerin sınıflandırması Basınç kontrollü ventilasyon Volüm kontrollü ventilasyon Avantaj/Dezavantajları Hibrit ventilasyon

Detaylı

Serap Kalaycı, Halide Oğuş, Elif Demirel, Füsun Güzelmeriç, Tuncer Koçak

Serap Kalaycı, Halide Oğuş, Elif Demirel, Füsun Güzelmeriç, Tuncer Koçak Koroner Arter Bypass Greftleme Operasyonlarında Esmolol Hidroklörür ve Magnezyum Sülfatın Laringoskopi ve Trakeal Entubasyona Bağlı Hemodinamik Yanıta Etkileri Serap Kalaycı, Halide Oğuş, Elif Demirel,

Detaylı

SUNU PLANI. Weaning. Özet. Tanım, Zamanlama, Öneriler, Kriterler, Yöntemler Başarı Başarısızlık

SUNU PLANI. Weaning. Özet. Tanım, Zamanlama, Öneriler, Kriterler, Yöntemler Başarı Başarısızlık SUNU PLANI Weaning Tanım, Zamanlama, Öneriler, Kriterler, Yöntemler Başarı Başarısızlık Özet Weaning (Mekanik ventilasyondan ayırma işlemi) Akut respiratuar yetmezlik nedeninin ortadan kalkması ve sistemik

Detaylı

Cerrahi Hastada Beslenme ve Metabolizma. Prof.Dr. İsmail Hamzaoğlu

Cerrahi Hastada Beslenme ve Metabolizma. Prof.Dr. İsmail Hamzaoğlu Cerrahi Hastada Beslenme ve Metabolizma Prof.Dr. İsmail Hamzaoğlu Travma ve cerrahiye ilk yanıt Total vücut enerji harcaması artar Üriner nitrojen atılımı azalır Hastanın ilk resüsitasyonundan sonra Artmış

Detaylı

TANIM ANİ KARDİYAK ÖLÜM ANİ KARDİYAK ÖLÜM (AKÖ) NEDİR? ŞU ANKİ RESÜTASYONDAKİ TANI ALMIŞ KARDİYAK HASTALIĞI OLAN VEYA OLMAYAN KİŞİLERDE KISA

TANIM ANİ KARDİYAK ÖLÜM ANİ KARDİYAK ÖLÜM (AKÖ) NEDİR? ŞU ANKİ RESÜTASYONDAKİ TANI ALMIŞ KARDİYAK HASTALIĞI OLAN VEYA OLMAYAN KİŞİLERDE KISA ANİ KARDİYAK ÖLÜM DR.FERDA CELEBCİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ACİL TIP A.D. 01/09/2009 ANİ KARDİYAK ÖLÜM (AKÖ) NEDİR? TANIM TANI ALMIŞ KARDİYAK HASTALIĞI OLAN VEYA OLMAYAN KİŞİLERDE KISA SÜREDE GELİŞEN (GENELLİKLE

Detaylı

MASUM ÜFÜRÜM-PATOLOJİK ÜFÜRÜM AYRIMINDA İPUÇLARI

MASUM ÜFÜRÜM-PATOLOJİK ÜFÜRÜM AYRIMINDA İPUÇLARI MASUM ÜFÜRÜM-PATOLOJİK ÜFÜRÜM AYRIMINDA İPUÇLARI DOÇ.DR.CEMŞİT KARAKURT İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PEDİYATRİK KARDİYOLOJİ BİLİM DALI Üfürüm: Kalp ve damarsal yapılardaki yapısal veya hemodinamik

Detaylı

Dr. Mehmet MUTLU KTÜ TIP FAKÜLTESİ PEDİATRİ AD NEONATOLOJİ BD TRABZON

Dr. Mehmet MUTLU KTÜ TIP FAKÜLTESİ PEDİATRİ AD NEONATOLOJİ BD TRABZON Dr. Mehmet MUTLU KTÜ TIP FAKÜLTESİ PEDİATRİ AD NEONATOLOJİ BD TRABZON 1. Doğumla birlikte bebeğin solunum ve dolaşım sisteminde meydana gelen değişiklikleri sayabilmek 2. Solunumun temel bileşenlerini

Detaylı

Post-kardiyak Arrest Sendromu ve. Post-resüsitatif Bakım

Post-kardiyak Arrest Sendromu ve. Post-resüsitatif Bakım Post-kardiyak Arrest Sendromu ve Post-resüsitatif Bakım Yrd.Doç.Dr. Yalçın GÖLCÜK Celal Bayar Üniversitesi Acil Tıp AD Manisa Tarihçe 1740 Fransız Bilimler Akademisi (The Paris Academy of Sciences) boğulma

Detaylı

OFF-PUMP KORONER ARTER BYPASS GREFT CERRAHİSİ İÇİN YÜKSEK FEMORAL BLOK YÖNTEMİ

OFF-PUMP KORONER ARTER BYPASS GREFT CERRAHİSİ İÇİN YÜKSEK FEMORAL BLOK YÖNTEMİ OFF-PUMP KORONER ARTER BYPASS GREFT CERRAHİSİ İÇİN YÜKSEK TORAKAL EPİDURAL ANESTEZİ VE FEMORAL BLOK YÖNTEMİ A.DOSTBİL*, H.BAŞEL**, Ö.TEKİN***, M.ÇELİK*, A.AHISKALIOĞLU*, AF.ERDEM* *ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

AKUT AKCİĞER ÖDEMİ. Seda Özkan. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD. Acil Tıp Anabilim Dalı, Kayseri

AKUT AKCİĞER ÖDEMİ. Seda Özkan. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD. Acil Tıp Anabilim Dalı, Kayseri AKUT AKCİĞER ÖDEMİ Seda Özkan Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı, Kayseri Akut Kalp Yetmezliği Sendromu ACC/AHA Kılavuzu Akut dekompanse kalp yetmezliği Hipertansif akut kalp yetmezliği

Detaylı

KARDİYOJENİK ŞOK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI

KARDİYOJENİK ŞOK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI KARDİYOJENİK ŞOK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI KARDİYOJENİK ŞOK-TANIM Ø Kardiyojenik şok (KŞ), kardiyak yetersizliğe bağlı uç-organ hipoperfüzyonudur. Ø KŞ taki hemodinamik

Detaylı

KLİNİK İNCİLER (ÜST SOLUNUM YOLU ACİLLERİ VE ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI)

KLİNİK İNCİLER (ÜST SOLUNUM YOLU ACİLLERİ VE ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI) KLİNİK İNCİLER (ÜST SOLUNUM YOLU ACİLLERİ VE ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI) Dr.Gülbin Bingöl Karakoç Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi K.İnci 1: Bebek K, 2 günlük kız hasta Meme emememe, morarma yakınması

Detaylı

MEKANİK VENTİLASYON SIRASINDA SIK KARŞILAŞILAN SORUNLAR

MEKANİK VENTİLASYON SIRASINDA SIK KARŞILAŞILAN SORUNLAR MEKANİK VENTİLASYON SIRASINDA SIK KARŞILAŞILAN SORUNLAR Prof. Dr. Abdullah KUMRAL Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi ÖĞRENİM HEDEFLERİ (1) 1. Yenidoğanlarda mekanik ventilasyon uygulaması sırasında

Detaylı

YENİDOĞANLARDA EVDE SAĞLIK UYGULAMALARI

YENİDOĞANLARDA EVDE SAĞLIK UYGULAMALARI YENİDOĞANLARDA EVDE SAĞLIK UYGULAMALARI Doç. Dr. Nurullah OKUMUŞ Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağ. Ve Hast. Eğitim Araştırma Hastanesi Yenidoğan Kliniği ANKARA HASTANEMİZDE EVDE SAĞLIK HİZMETİ Hastanemizde,

Detaylı

ÇOCUKLARDA UZUN DÖNEM MEKANİK VENTİLASYON. Doç Dr Demet Demirkol İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD Yoğun Bakım BD

ÇOCUKLARDA UZUN DÖNEM MEKANİK VENTİLASYON. Doç Dr Demet Demirkol İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD Yoğun Bakım BD ÇOCUKLARDA UZUN DÖNEM MEKANİK VENTİLASYON Doç Dr Demet Demirkol İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD Yoğun Bakım BD Teknoloji Bağımlı Çocuk Teknoloji Değerlendirme Ofisi Tanımlaması

Detaylı

VENTİLATÖR SEÇİMİ Doç.Dr. Sait Karakurt Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım Ana Bilim Dalı

VENTİLATÖR SEÇİMİ Doç.Dr. Sait Karakurt Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım Ana Bilim Dalı VENTİLAT LATÖR R SEÇİMİ Doç.Dr.Dr.. Sait Karakurt Marmara Üniversitesi Tıp T p Fakültesi Göğüs s Hastalıklar kları ve Yoğun Bakım m Ana Bilim Dalı ENTÜBASYON ENDİKASYONLARI Hava yollarının korunması Sekresyonların

Detaylı

Trakea Rüptürü. Nadir Bir Entübasyon Komplikasyonu. Doç. Dr. Aydın KARAKUZU Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Lefkoşe, KKTC Nisan 2011

Trakea Rüptürü. Nadir Bir Entübasyon Komplikasyonu. Doç. Dr. Aydın KARAKUZU Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Lefkoşe, KKTC Nisan 2011 Trakea Rüptürü Nadir Bir Entübasyon Komplikasyonu Doç. Dr. Aydın KARAKUZU Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Lefkoşe, KKTC Nisan 2011 1 Klinik Öykü Ş.Ş., 75 yaş, erkek, Asenden Aort Anevrizması

Detaylı

Uzm. Dr. Haldun Akoğlu

Uzm. Dr. Haldun Akoğlu Uzm. Dr. Haldun Akoğlu KPR esnasında oksijenizasyon Arrest olmuş dolaşım için hem ventilasyon hem de gaz değişimi gerekli olup bu sırada perfüzyon sağlayan bir ritim oluşturulmaya çalışılır Dolayısıyla

Detaylı

Solunum Yetmezliği ve Mekanik Ventilasyon Endikasyonları. Dr. Kürşat Uzun

Solunum Yetmezliği ve Mekanik Ventilasyon Endikasyonları. Dr. Kürşat Uzun Solunum Yetmezliği ve Mekanik Ventilasyon Endikasyonları Dr. Kürşat Uzun Sunum düzeni Epidemiyoloji Solunum yetmezliğinin Patofizyolojisi Sınıflama-Tanım Akut Hipoksemik SY Hiperkapnik SY Tedavi Epidemiyoloji

Detaylı

OKSİJENİZASYON KULLANIMI

OKSİJENİZASYON KULLANIMI PULMONER TROMBOENDARTEREKTOMİ SONRASI GELİŞEN REPERFÜZYON AKCİĞER HASARINDA ERKEN DÖNEM EKSTRAKORPOREAL MEMRAN OKSİJENİZASYON KULLANIMI KARTAL KOŞUYOLU YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ANESTEZİYOLOJİ

Detaylı

OBEZİTE-HİPOVENTİLASYON SENDROMU

OBEZİTE-HİPOVENTİLASYON SENDROMU OBEZİTE-HİPOVENTİLASYON SENDROMU Dr. Gökhan Kırbaş Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Uyku Bozuklukları Merkezi TORAKS DERNEĞİ UYKU BOZUKLUKLARI ÇALIŞMA GRUBU MERKEZİ KURSLAR

Detaylı

ADRENAL YETMEZLİK VE ADDİSON. Doç. Dr. Mehtap BULUT Bursa Şevket Yılmaz EAH Acil Tıp Kliniği

ADRENAL YETMEZLİK VE ADDİSON. Doç. Dr. Mehtap BULUT Bursa Şevket Yılmaz EAH Acil Tıp Kliniği ADRENAL YETMEZLİK VE ADDİSON Doç. Dr. Mehtap BULUT Bursa Şevket Yılmaz EAH Acil Tıp Kliniği SUNU PLANI Tanım ve Epidemiyoloji Adrenal bez anatomi Etiyoloji Tanı Klinik Tedavi TANIM-EPİDEMİYOLOJİ Adrenal

Detaylı

NEFROTİK SENDROM. INTERN DR. H.RUMEYSA DAĞ Eylül 2013

NEFROTİK SENDROM. INTERN DR. H.RUMEYSA DAĞ Eylül 2013 NEFROTİK SENDROM INTERN DR. H.RUMEYSA DAĞ Eylül 2013 NEFROTİK SENDROM NEDİR? Nefrotik sendrom ; proteinüri (günde 3.5gr/gün/1.73 m2), hipoalbüminemi (

Detaylı

Patent Duktus Arteriyozus

Patent Duktus Arteriyozus Patent Duktus Arteriyozus Dr. Mustafa SAÇAR Duktus arteriyozus v Ana pulmoner arter inen aort v Media tabakasında spirel yerleşimli düz kas hücreleri yoğun v İntima tabakası aorta göre kalın v Doğumla

Detaylı

TEMEL TIBBİ CİHAZ KILAVUZU VENTİLATÖR

TEMEL TIBBİ CİHAZ KILAVUZU VENTİLATÖR MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI STOK TAKİP VE ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL TIBBİ CİHAZ KILAVUZU VENTİLATÖR BMM. Zehra YAMAN Ağustos 2015 Ventilatöre Genel Bakış Yetki Grubu : Solunum Sistemleri

Detaylı

SOLUNUM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ 19/11/2015 SOLUNUM SİSTEMİ MEKANİZMASI SOLUNUM SİSTEMİ MEKANİZMASI SOLUNUM SİSTEMİ MEKANİZMASI

SOLUNUM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ 19/11/2015 SOLUNUM SİSTEMİ MEKANİZMASI SOLUNUM SİSTEMİ MEKANİZMASI SOLUNUM SİSTEMİ MEKANİZMASI VE FİZYOLOJİSİ FİZYOLOJİSİ Müge BULAKBAŞI Yüksek Hemşire Canlılığın sürdürülebilmesi için vücuda oksijen alınması gerekir. Solunumla alınan oksijen, kullanılarak metabolizma sonucunda karbondioksit açığa

Detaylı

ÇOCUKLARDA NONİNVAZİV VENTİLASYON. Prof Dr.Fazilet Karakoç Marmara Üniversitesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı

ÇOCUKLARDA NONİNVAZİV VENTİLASYON. Prof Dr.Fazilet Karakoç Marmara Üniversitesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı ÇOCUKLARDA NONİNVAZİV VENTİLASYON Prof Dr.Fazilet Karakoç Marmara Üniversitesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı Ventilasyonun değisik modları Basıncın verilme yolu İnvaziv Noninvaziv Pozitif Negatif

Detaylı

Gestasyonel Diyabet (GDM)

Gestasyonel Diyabet (GDM) Gestasyonel Diyabet (GDM) Tanım, Sıklık Gebelikte ortaya çıkan veya ilk defa tespit edilen glikoz intoleransı olarak tanımlanmaktadır (WHO 2012; ACOG, 2013). Aşikar diyabet kriterlerini içermeyen ve gebeliğin

Detaylı

PATENT DUCTUS ARTERIOSUS (PDA) Doç. Dr. Ömer Erdeve Ankara Ün. Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi Neonatoloji Bilim Dalı

PATENT DUCTUS ARTERIOSUS (PDA) Doç. Dr. Ömer Erdeve Ankara Ün. Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi Neonatoloji Bilim Dalı PATENT DUCTUS ARTERIOSUS (PDA) Doç. Dr. Ömer Erdeve Ankara Ün. Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi Neonatoloji Bilim Dalı Patent Ductus Arteriosus İU haya0a ventriküler çıkış akımını akciğerlerden aorta yoluyla

Detaylı

PREMATÜRİTE. Dr. Duran karabel. SAT göre 37 haftadan küçük olması. Etyoloji. Fetusla İlgili. Fetal distres. Çoğul gebelik. Eritroblastozis fetalis

PREMATÜRİTE. Dr. Duran karabel. SAT göre 37 haftadan küçük olması. Etyoloji. Fetusla İlgili. Fetal distres. Çoğul gebelik. Eritroblastozis fetalis PREMATÜRİTE Dr. Duran karabel SAT göre 37 haftadan küçük olması Etyoloji Fetusla İlgili Fetal distres Çoğul gebelik Eritroblastozis fetalis Hidrops Uterusla ilgili Uterus anomalileri Serviks yetmezliği

Detaylı

İLERİ KARDİYAK YAŞAM DESTEĞİ KURSU ASİT-BAZ DENGESİ VE KAN GAZI ANALİZİ

İLERİ KARDİYAK YAŞAM DESTEĞİ KURSU ASİT-BAZ DENGESİ VE KAN GAZI ANALİZİ İLERİ KARDİYAK YAŞAM DESTEĞİ KURSU ASİT-BAZ DENGESİ VE KAN GAZI ANALİZİ AMAÇ: Katılımcıların bu sunumun sonunda kan gazı ve asit baz dengesi ile ilgili bilgilerini artırmaları amaçlanmıştır. HEDEFLER:

Detaylı

Dr. Nahit Çakar İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Anabilimdalı Yoğun Bakım Bilim Dalı

Dr. Nahit Çakar İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Anabilimdalı Yoğun Bakım Bilim Dalı Dr. Nahit Çakar İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Anabilimdalı Yoğun Bakım Bilim Dalı Set Point ( ayarlanan hedef değer uygulanır sürdürülür VC, PC) Dual (Volume Assured pressure-support vent.) Servo

Detaylı

The Fetal Medicine Foundation

The Fetal Medicine Foundation Erken Term Dönemde İntrauterin Büyüme Geriliği Olan Fetuslarda Neonatal Asidozu Öngörmede Orta Serebral Arter Tepe Akım Hızı ve Serebroplasental Oranın Kullanımı Rauf Melekoğlu Ayşe Gülçin Baştemur Sevil

Detaylı

PEDİATRİK RESÜSİTASYON.

PEDİATRİK RESÜSİTASYON. PEDİATRİK RESÜSİTASYON Arrest nedeni: Genellikle HİPOKSİ Hatırlatma: Klas I: Mükemmel; Kesinlikle önerilmektedir. Çok iyi çalışma sonuçlarıyla desteklenmektedir. Etkisi ve yeterliliği ispatlanmıştır. Klas

Detaylı

ÖZEL BİR HASTANEDE YENİDOĞAN ÜNİTESİNE YATIRILAN İNDİREKT HİPERBİLİRUBİNEMİLİ OLGULARIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ

ÖZEL BİR HASTANEDE YENİDOĞAN ÜNİTESİNE YATIRILAN İNDİREKT HİPERBİLİRUBİNEMİLİ OLGULARIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZEL BİR HASTANEDE YENİDOĞAN ÜNİTESİNE YATIRILAN İNDİREKT HİPERBİLİRUBİNEMİLİ OLGULARIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ *Aysun Çakır, *Hanife Köse,*Songül Ovalı Güral, *Acıbadem Kadıköy Hastanesi GİRİŞ

Detaylı

VAKA SUNUMU. Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi

VAKA SUNUMU. Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi VAKA SUNUMU Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi ÖYKÜ 58 yaşında, erkek hasta, emekli memur, Ankara 1989: Tip 2 DM tanısı konularak, oral antidiyabetik

Detaylı

ASİD BAZ DENGESİ. Prof Dr Salim Çalışkan

ASİD BAZ DENGESİ. Prof Dr Salim Çalışkan ASİD BAZ DENGESİ Prof Dr Salim Çalışkan H + ve ph Normal kan [H + ] 40 nmol/l Tampon mekanizmalar ile dar limitlerde tutulur (±5) ph = - log [H + ] = - log [40±5] = 7.40 ± 0.05 ph için kritik limitler

Detaylı

NON-ĐNVAZĐV MEKANĐK VENTĐLASYONDA UYGULAMA TEKNĐKLERĐ VE AYARLAR Doç. Dr. Mehmet GENCER Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı TANIM Hastanın kendi başına solunum işini

Detaylı

30.12.2014. 10.Sınıf Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı. Doğum Sonu Bebekte Görülebilecek Sorunlar. Yenidoğanın Beslenmesi

30.12.2014. 10.Sınıf Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı. Doğum Sonu Bebekte Görülebilecek Sorunlar. Yenidoğanın Beslenmesi 10.Sınıf Kadın Sağlığı Hastalıkları ı 15.Hafta ( 22-26 / 12 / 2014 ) 1.) 2.)Doğum Sonu Bebekte Görülebilecek Sorunlar 3.) 4.) Slayt No: 24 4 Doğum Sonu Bebekte Görülebilecek Sorunlar Doğum Sonu Dönemde

Detaylı

HEMODİYALİZDE SIK KARŞILAŞILAN KOMPLİKASYONLAR ve YÖNETİMİ. Dr. Lale Sever

HEMODİYALİZDE SIK KARŞILAŞILAN KOMPLİKASYONLAR ve YÖNETİMİ. Dr. Lale Sever HEMODİYALİZDE SIK KARŞILAŞILAN KOMPLİKASYONLAR ve YÖNETİMİ Dr. Lale Sever Intradiyalitik Komplikasyonlar Sık Kalıcı morbidite Mortalite Hemodiyaliz Komplike bir işlem! Venöz basınç monitörü Hava detektörü

Detaylı

Gebe ve Emziren Kadında Antihipertansif Tedavi. Prof Dr Serhan Tuğlular MÜTF Nefroloji Bilim Dalı

Gebe ve Emziren Kadında Antihipertansif Tedavi. Prof Dr Serhan Tuğlular MÜTF Nefroloji Bilim Dalı Gebe ve Emziren Kadında Antihipertansif Tedavi Prof Dr Serhan Tuğlular MÜTF Nefroloji Bilim Dalı Konunun Önemi Gebelikte karşılaşılan en sık dahili sorun HİPERTANSİYON (Tüm gebeliklerin % 6-8 i) 1. Kronik

Detaylı

EGZERSİZ VE TERMAL STRES. Prof.Dr.Fadıl ÖZYENER

EGZERSİZ VE TERMAL STRES. Prof.Dr.Fadıl ÖZYENER EGZERSİZ VE TERMAL STRES Prof.Dr.Fadıl ÖZYENER TERMAL DENGE ısı üretimi BMH Kas etkinliği Hormonlar Besinlerin termik etkisi Postur Çevre ısısı Vücut ısısı (37 o C±1) ısı kaybı konveksiyon, radyasyon,

Detaylı

Gebelik ve Trombositopeni

Gebelik ve Trombositopeni Gebelik ve Trombositopeni Prof.Dr. Sermet Sağol EÜTF Kadın Hast. ve Doğum AD Gebelik ve Trombositopeni Kemik iliğinde megakaryosit hücrelerinde üretilir. Günde 35.000-50.000 /ml üretilir. Yaşam süresi

Detaylı

NONİNVAZİF MEKANİK VENTİLASYON

NONİNVAZİF MEKANİK VENTİLASYON NONİNVAZİF MEKANİK VENTİLASYON Noninvazif Mekanik Ventilasyon 1. Büyük çocuk ise önce ne yapacağını anlat 2. Uygun nasal veya oranazal maske kullan 3. Uygun ve hastayı rahatsız etmiyecek şekilde yerleştir

Detaylı

Akut Mezenter İskemi. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012

Akut Mezenter İskemi. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012 Akut Mezenter İskemi Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012 Sunum Planı Tanım Epidemiyoloji Anatomi Etyoloji/Patofizyoloji Klinik Tanı Ayırıcı tanı Tedavi Giriş Tüm akut mezenter iskemi

Detaylı