GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM YÖNERGESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM YÖNERGESİ"

Transkript

1 GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM YÖNERGESİ ESKİŞEHİR, 2012

2 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ İLKELER BİÇİM KÂĞIT VE YAZI ALANI YAZI KARAKTERİ, BOYUTU VE SATIR ARALIKLARI SAYFALARIN NUMARALANDIRILMASI YAZIM KURALLARI BÖLÜM VE ALT BÖLÜMLERİN BİÇİMLENDİRİLMESİ Bölüm Başlıkları Alt Bölüm Başlıkları Bölüm ve Alt Bölümlerin Numaralandırılması TEZİN BÖLÜMLERİ ÖN BÖLÜM Dış Kapak Künye Sayfası İç Kapak Özet Abstract Jüri ve Enstitü Onayı Önsöz ve Teşekkür Özgeçmiş İçindekiler Tablolar Listesi Görseller Listesi ANA BÖLÜM Giriş Bölümler Sonuç ARKA BÖLÜM Ekler Kaynakça... 8 ii

3 5. AKTARMALAR DOĞRUDAN AKTARMA Doğrudan Kısa Aktarmalar Doğrudan Uzun Aktarmalar DOLAYLI AKTARMA İki Yazarlı Kaynaklar Üç veya Daha Fazla Yazarlı Kaynaklar Kurum Yazarlı Kaynaklar Arşiv Belgeleri Mahkeme Kararları Derleme Kaynaklar Çeviri Kaynaklar Yazarı Belli Olmayan Kaynaklar Aynı Soyadına Sahip Yazarların Yayınları Aynı Yazarın Yayınları Kişisel Görüşmeler İkincil Kaynaktan Aktarmalar Birden Fazla Kaynağın Birlikte Gösterimi Televizyon Programı, Film, Çoklu Ortam Yazılımı Türü Kaynaklar E-KAYNAKLAR E-Dergilerdeki Makaleler Web Sayfasında Yayınlanan Bildiriler Künye Bilgileri Olmayıp Yalnızca İnternet Ortamında Yer Alan Kaynaklar TABLO VE GÖRSELLERİN GÖSTERİLMESİ KAYNAKÇA GÖSTERİMİ BASILI SÜRELİ YAYINLAR Tek Yazarlı Makaleler İki Yazarlı Makaleler Çok Yazarlı Makaleler Gazete Makaleleri Çeviri Makaleler iii

4 7.2. İKİNCİ BİR KAYNAKTA YER ALAN KAYNAKLAR KİTAPLAR Yazarı Belli Olan Kitaplar Derleme Kitapta Yer Alan Bölüm, Ünite veya Makaleler Kurum Yazarlı Kitaplar Çeviri kitaplar DİĞER BASILI KAYNAKLAR Araştırma Raporları Bildiri Kitapları Basılmamış Bildiriler Poster Bildiriler Yayınlanmamış doktora ve yüksek lisans tezleri Arşiv Belgeleri Mahkeme Kararları E-KAYNAKLAR E-Dergilerdeki Makaleler Web Sayfasında Yayınlanan Bildiriler Künye Bilgileri Olmayıp Yalnızca İnternet Ortamında Yer Alan Kaynaklar TELEVİZYON PROGRAMI, FİLM, ÇOKLU ORTAM YAZILIMI TÜRÜ KAYNAKLAR Televizyon Programları Televizyon Dizileri Televizyon Dizisi Bölümleri Sinema Filmleri Müzik Ses Kayıtları KAYNAKÇA iv

5 ÖNSÖZ 2008 yılında kurulan Güzel Sanatlar Enstitüsünde, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünün tez yazım kılavuzu kullanılmaktaydı. Bu nedenle lisansüstü öğrencilerimiz için tez yazım aşamasında kendilerine rehberlik edecek yeni bir tez yazım yönergesi hazırlanması gerekliliği gündeme gelmiştir. Tez Yazım Yönergesi nin yeniden yapılandırılması çalışmaları içinde Türkiye deki diğer Güzel Sanatlar Enstitülerinin tez yazım kılavuzları, American Phychological Association kriterleri incelenmiş, alanla ilgili katkı sağlamaları için Güzel Sanatlar Enstitüsüne bağlı tüm Anasanat Dallarının önerileri de dikkate alınmıştır. Bu doğrultuda, görüş ve önerilerini bizlerle paylaşan Güzel Sanatlar Fakültesi ve Konservatuar Anasanat Dalı Başkanlarına, Enstitü Müdür Yardımcılarından başta Prof. Leyla Varlık ŞENTÜRK olmak üzere Doç. Oytun EREN e, konu ile ilgili çalışan Araştırma Görevlileri ve Personele içtenlikle teşekkür ederim. Ocak 2012 Prof. S. Sibel SEVİM Güzel Sanatlar Enstitüsü Müdürü v

6 1. GİRİŞ Tezler, bilgilerin kayıt altına alındığı akademik belgelerdir. Araştırmacının ortaya koyduğu fikirler amaca uygun, sade ve inandırıcı bir ifade ile anlatılmalıdır. Bu nedenle tezler, dil ve anlatım yönünden okuyucu kitlesince anlaşılabilir olmalıdır. Tezin akıcı ve anlaşılır olmasını sağlayacak olan Türkçe dil bilgisi kurallarına uygun olmasında kaynak olarak Türk Dil Kurumu sözlüğü esas alınmalıdır. Enstitümüzde yüksek lisans ve sanatta yeterlik programlarına devam eden öğrenciler, Tez Yazım Yönergesi nde belirtilmiş olan kuralları göz önünde bulundurarak tezlerini hazırlamalıdır. Tez yazım kuralları çerçevesinde dikkate alınması gereken temel ilkeler ve biçimsel yapı, bu yönergede açıklanmıştır. Bu yönerge yayınlandığı tarihten itibaren tez aşamasına geçen öğrencileri kapsar. Ancak tez çalışması devam eden öğrenciler istedikleri takdirde bu yönergeyi kullanabilirler. 2. İLKELER Tez yazarken uyulması gereken üç temel ilke vardır. Bunlar sırasıyla; Tez, okuyucuyu bilgilendirecek ölçüde ayrıntıya sahip, ancak gereğinden fazla uzatılmamış, amaca en kısa yoldan ulaşmayı hedef alan uzunlukta olmalıdır. Araştırmacı, bilimdeki denetlenebilirlik ilkesine uygun bir tez yazmak için yararlandığı kaynakları göstermeli, okuyucuya bağımsız yorum yapabilme ve tespitte bulunabilme olanağı vermelidir. Belli verilerin toplanması ve sunulması, ele alınan problemin çözümü için yeterli değildir. Araştırmacı topladığı verileri yorumlamalı, tespit ve önerilerini açıkça ortaya koymalıdır. 3. BİÇİM Tez, bilgilerin sunumunda dengenin ve simetrinin göz önünde bulundurulduğu, benzer konularda aynı sistemin kullanıldığı ve bir örnekliliği koruyan biçimde yazılmalıdır. Biçimin oluşumunda önemli olan kâğıt boyutu, yazı alanı, satır aralıkları, sayfaların numaralandırılması, yazım kuralları, bölüm ve alt bölümlerin başlatılmasına ilişkin genel kurallar aşağıda ayrıntılı olarak açıklanmıştır. 1

7 3.1. KÂĞIT VE YAZI ALANI Tez, iyi kalitede beyaz, mat ve en az 80gr/m² ağırlıkta, A4 (21 x 29,7 cm) ölçüsünde kâğıtlara yalnızca bir yüzü kullanılacak şekilde yazılır. Kâğıdın alt ve üst kenarından 3 er cm, sağ kenarından 2,5 cm ve sol kenarından 3,5 cm boşluk bırakılır. Verilen ölçülerle tanımlanan bu alan, yazı alanı olarak kullanılır YAZI KARAKTERİ, BOYUTU VE SATIR ARALIKLARI Tez, Times New Roman yazı karakteri ile 12 punto boyutunda ya da Arial yazı karakteri ile 11 punto boyutunda ve 1,5 satır aralığı ile yazılır. Tezin tamamında tek tip yazı karakteri kullanılır. Metin, sol kenardan ve sağ kenardan yazı alanı olarak belirlenmiş sınırlar içinde bloklanmış olarak yazılır. Paragraf yazı alanının sol kenarından başlar ancak paragraf aralarında 2 satır aralığı kullanılır. Üç satırı geçen bloklanmış alıntılarda ve tablo/şekil/eser alt yazılarında 10 punto boyutu ve 1 satır aralığı kullanılır. Bloklanmış alıntılar, yazı alanının sol kenarından 1tab (2 cm) içeride yazılır SAYFALARIN NUMARALANDIRILMASI İç kapaktan sonra bütün sayfalar numaralandırılır. Girişe kadar olan sayfalar küçük harf Romen rakamları ile (i, ii, iii, iv, v, ), giriş bölümü ve takip eden sayfalar ise Arap rakamları ile (1, 2, 3, 4, 5, ) numaralandırılır. -Başlık sayfası, tezin i numaralı sayfasıdır. Ancak bu sayfanın üzerine numara yazılmaz. Takip eden sayfalar ii ile başlayarak numaralandırılır. Sayfa numaraları, bütün bölümlerde kâğıdın sağ alt köşesine yazının sağ marjında bitecek şekilde yazılır. Sayfa numaralarının yanına nokta, çizgi ve benzeri hiçbir işaret konulmaz. 2

8 3.4. YAZIM KURALLARI Tezde, Türkçe yazım kurallarına (TDK Yazım Kılavuzu) uygun biçimde, kişisel olmayan genel ve akademik bir anlatım dili kullanılır. Tezde, birinci tekil (ben vb.) ve çoğul (biz vb.) kişi zamirleri kullanılmaz. Gerekli görülen yerlerde araştırmacı, yazar gibi ifadeler ya da edilgen çatılı cümleler kullanılır. Örneğin, araştırmacı yaptığım araştırmada yerine yapılan araştırmada, bizde, toplumumuzda gibi sözler yerine, Türkiye de sözünü tercih etmelidir. Tezde kullanılan teknik terimlerde bir örneklilik sağlanması önemlidir. Tek bir kavramı tanımlayan terimler için tezin tamamında aynı sözcük kullanmalıdır. Örneğin, tezin bir yerinde şekil başka bir yerinde form sözcüklerinin kullanılması okuyucuyu yanıltabilir BÖLÜM VE ALT BÖLÜMLERİN BİÇİMLENDİRİLMESİ Tezin metninde konular arasındaki mantıksal sıralama ve öncelik ya da sonralık sırası, hem anlatımı kolaylaştırmakta hem de okuyucuya kolaylık sağlamaktadır. Bu nedenle tezde yer alan konu başlıklarının metinden kolaylıkla ayrılması için bölüm ve alt bölüm başlıklarının yazı alanına yerleştirilmesi ve numaralandırılması önemlidir Bölüm Başlıkları Her bölümün bir başlığı ve numarası olmalıdır. Bölüm başlığı yeni bir sayfada, yazı alanı ortalanarak 3 satır aralığı alttan başlar. Başlığın tamamı büyük harflerle ve bold karakterinde; Times New Roman karakteri ile 14 punto ya da Arial karakteri ile 12 punto yazılır. Bir satıra sığmayan başlıklar, normal satır aralığı ile diğer satırlarda devam eder Alt Bölüm Başlıkları Bölümün içerisinde yer alan konular, özelleştirilerek parçalara ayrılır ve bu parçalar alt bölümleri oluşturur. Bölümleri alt bölümlere ayırmadaki asıl amaç, konuyu daha net ve anlaşılır kılmaktır. Ayrıca okuyucu başlıklar yardımıyla istediği bilgiye, tezin 3

9 tamamını okumadan da ulaşabilmelidir. Bu nedenle alt bölümler, belli bir bütünün uyumlu parçalarıdır. Alt başlıklar, sol kenara dayalı olarak bütün sözcükleri büyük harf olacak şekilde, bold karakterinde ve Times New Roman karakterinde 12 punto ya da Arial karakterinde 11 punto ile yazılır. Daha alt başlıklar ise, sol kenara dayalı olarak, Times New Roman karakterinde 12 punto ya da Arial karakterinde 11 punto ile yazılır Bölüm ve Alt Bölümlerin Numaralandırılması Tezde bölümler, dört alt başlığa kadar Arap rakamları ile numaralandırılır. Dört alt başlıktan sonra küçük harflerle numaralandırılır. 4. TEZİN BÖLÜMLERİ Tezin içeriğini oluşturan bilgiler, bölüm ve alt bölüm başlıkları altında toplanır. Tezlerin bölümleri genellikle üç grupta toplanır. Bunlar; 4.1. ÖN BÖLÜM Tezin kimlik bilgilerini içeren ön bölüm, tez ve araştırmacıyı tanıtan sayfalardan oluşur. Bunlar sırasıyla; Dış Kapak Tezin ciltlenmesi aşamasında kullanılan dış kapak, üzerinde Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü ibaresi bulunan hazır karton kapaktır. EK: Künye Sayfası Tezin künye bilgileri, dış kapakta yer alan etiket boşluğuna denk getirilecek şekilde ortadan bloklu olarak yazılır. Künyede sırasıyla; Tezin Başlığı, Yazarın Adı Soyadı, Tezin Türü (Yüksek Lisans Tezi / Sanatta Yeterlik Tezi), Anasanat Dalı, Tezin 4

10 Sunulduğu Kurum ve Ay Yıl bilgileri yer almalıdır. Tezin başlığı bold, diğer sözcükler ise normal olmalıdır. EK: İç Kapak Tezin kimlik bilgilerinin yer aldığı sayfadır. İç kapakta 12 punto olarak sırasıyla; Tezin Başlığı (büyük harflerle ve kalın), Araştırmacının Adı Soyadı (büyük harflerle), Tezin Türü (büyük harflerle), Anasanat Dalı, Danışmanın Unvanı, Adı Soyadı, Basım Yeri, Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü ibaresi ve Ay Yıl bilgileri olmalıdır. EK: Özet Tezin amaç, önem ve içeriğini kısaca tanıtmak üzere yazılan sayfadır. Bu nedenle, okuyucuya tezi inceleyip incelememe kararını verebilecek kapsam ve derinlikte yazılır. Özet, en çok 200 kelime uzunluğunda olmalı. Bunun yanı sıra başlık, alt başlık, şekil, eser, tablo vs. detayları içermemeli; tezin yöntemi ve önemli sonuçları hakkında bilgi vermelidir. Özet sayfasında ortalanmış olarak tezin künye bilgileri yer almalıdır. Özet ibaresi, sayfa ortalanarak tamamı büyük harf olmak üzere Times New Roman 14 punto ya da Arial 12 punto karakterinde yazılır. Metnin sonuna Anahtar Kelimeler ifadesi yazılarak en az 5 anahtar sözcük belirtilmelidir. EK: Abstract Biçim olarak Türkçe özet sayfası gibi hazırlanan bu sayfada metnin tamamı İngilizce olarak yazılır. Abstract ibaresi, sayfa ortalanarak tamamı büyük harf olmak üzere Times New Roman 14 punto ya da Arial 12 punto karakterinde yazılır. EK: Jüri ve Enstitü Onayı Tezin aranan nitelikleri taşıdığını ve başarıyla savunulduğunu belgeleyen Jüri Üyeleri ve Enstitü Müdürü nün onayı olan bu sayfada, önce jüri başkanı, ardından akademik kıdeme göre jüri üyelerinin adları ve onayları yer alır. Jüri ve Enstitü onayı ibaresi, sayfa ortalanarak tamamı büyük harf olmak üzere Times New Roman 14 punto ya da Arial 12 punto karakterinde yazılır. EK: 6.a Yüksek Lisans - Ek 6.b Sanatta Yeterlik 5

11 Önsöz ve Teşekkür Önsöz ve teşekkür sayfası isteğe bağlı olarak hazırlanan bir sayfadır. Bu sayfada teze katkı sağlayan kişi ve kurumlara teşekkür yazısı yer alır. Tez çalışması bir proje kapsamında hazırlanmış ise, projenin ve ilgili kuruluşun adı bu bölümde belirtilir. Önsöz ve Teşekkür ibaresi, sayfa ortalanarak tamamı büyük harf olmak üzere Times New Roman 14 punto ya da Arial 12 punto karakterinde yazılır. Ayrıca tezi hazırlayan araştırmacının adı ve soyadı metnin iki satır aralığı altında, sağ alt kenara dayalı olacak şekilde küçük harflerle yazılır. EK: Özgeçmiş Araştırmacının yayın, sergi, ödül gibi etkinliklerini de kapsayan özgeçmişi bu sayfada yer alır. Özgeçmiş ibaresi, sayfa ortalanarak tamamı büyük harf olmak üzere Times New Roman 14 punto ya da Arial 12 punto karakterinde yazılır. EK: İçindekiler Tezin ön bölüm, ana bölüm, arka bölüm sayfalarındaki bütün bölüm ve alt bölümlerin başlıkları ile bunların başlangıç sayfa numaraları, tezdeki sıralarına göre içindekiler sayfasında yer alır. İçindekiler ibaresi, sayfa ortalanarak tamamı büyük harf olmak üzere Times New Roman 14 punto ya da Arial 12 punto karakterinde yazılır. EK: Tablolar Listesi Tez içerisinde kullanılmış olan çizelge, diyagram, ölçümsel grafikler, anket bilgileri vb. sayfa numaraları sırasıyla, sayfa ortalanarak hazırlanır. Tabloların alındığı kaynağın künye bilgileri, APA (American Psychological Association) alıntı sistemine göre burada belirtilir. Tablolar listesi ibaresi, sayfa ortalanarak tamamı büyük harf olmak üzere Times New Roman 14 punto ya da Arial 12 punto karakterinde yazılır. EK: Görseller Listesi Tez içerisinde kullanılmış olan fotoğraf, şema, teknik çizim, bir esere ait alıntılar, bir sanatçıya ait eserlerin görselleri vb. sayfa numaraları sırasıyla, sayfa ortalanarak hazırlanır. Görsellerin alındığı kaynağın künye bilgileri, APA alıntı sistemine göre 6

12 burada belirtilir. Görseller listesi ibaresi, sayfa ortalanarak tamamı büyük harf olmak üzere Times New Roman 14 punto ya da Arial 12 punto karakterinde yazılır. EK: ANA BÖLÜM Giriş Tezin konusunu ve araştırma sürecinde izlenen yolu açıklar. Bu bölümde ayrıca ele alınan problemin amacını, önemini, kullanılan yöntemi, varsayımları, sınırlılıkları ve tanımları içeren bilgiler yer alır Bölümler Tez, gerektiği kadar bölümlere ayrılmış gövde metninden oluşur Sonuç Araştırmacının ele aldığı problem hakkındaki görüş, tespit ve önerilerini içerir ARKA BÖLÜM Ekler ve kaynakça sayfalarından oluşur ve ana bölümleri tamamlayıcı özelliğe sahiptir. Önce metnin bir uzantısı olan ekler sayfaları, daha sonra yararlanılan kaynakların belirtildiği kaynakça sayfaları yerleştirilir. Buna ek olarak, bölümün sonuna boş bir sayfa konulur Ekler Tez metni içinde sözü edilen, ancak metnin sonunda verilen, araştırmanın bir parçası olan dokümanlar (sözlük, çizim, plan, fotoğraf, müzik notaları, metin, afiş, davetiye vb) bu bölümde sunulur. Burada yer alacak her bir öğe için uygun bir başlık seçilerek sunuş sırasına göre Ek:1, Ek: 2, biçiminde, her biri ayrı bir sayfadan başlayacak şekilde verilir. Ekler listesi, biçim olarak Tablolar Listesi-Görseller Listesi gibi hazırlanır. EK: 13 7

13 Kaynakça Metin içerisinde alıntı ve gönderme yapılan kaynakların, yazar soyadlarına göre alfabetik olarak sıralandığı bölümdür. Kaynakça hazırlanırken dikkat edilmesi gereken kurallar şunlardır: Kaynakça başlığı, tamamı büyük, yazı alanı ortalanmış, bold ve Times New Roman karakterinde 14 punto ya da Arial karakterinde 12 punto büyüklüğünde olmak üzere yeni bir sayfada başlar. Metinde yer verilen tüm kaynakların (yasa ve yönetmelikler dışında) mutlaka kaynakçada yer alması gerekir. Bunun yanı sıra, kaynakçada yer alan kaynakların da metin içerisindeki gönderme bağlantılarının belirtilmesi gerekir. Kaynakların metin içerisindeki bilgileriyle kaynakçada yer alan bilgiler tutarlı olmalıdır. Bu bilgilerin doğruluğundan araştırmacı sorumludur. Kaynakçanın yazımında kaynağın türüne göre (kitap, makale, bildiri, ansiklopedi, internet kaynakları vb.) değişen biçimler vardır. Bu kaynaklar ayrı başlıklar altında gruplandırılır. Kaynakların yazımı, yazarların soyadlarına göre alfabetik bir sırayla sol kenardan başlayıp yazı alanının sağ kenar sonuna kadar devam eder. Devam eden satırlar ise 1 tab içeriden başlayacak şekilde yazılır. Her bir kaynak arasında 1.5 satır aralığı kullanılır. Aynı yazar(lar)ın birden çok yayınının olduğu durumlarda, tarihsel sıra gözetilerek yazılır. Aynı yazar(lar)ın birden fazla kaynağından biri çok yazarlı ise çok yazarlı kaynak daha sonra yazılır. Aynı yazar(lar)ın aynı yıl içinde yayınlanmış birden fazla kaynağı var ise yayınların ismi alfabetik olarak sıralanır ve parantez içerisindeki yayın tarihi sırasıyla a, b, c, d gibi harfler eklenerek yazılır. Aynı soyada sahip farklı yazarların yayınları, isimlerinin baş harfleri gözetilerek yazılır. Yazarları bir kuruluş veya devlet dairesi olan yayınlar, isimlerin baş harfleri gözetilerek yazılır. Yazarın bilinmediği durumlarda, kaynağın adı dikkate alınarak yazılır. Makale ve kitap isimlerinin ilk kelimesinin ilk harfi büyük, diğer kelimeler ise özel isim olmadığı sürece küçük harflerle yazılır. Yayın adları (kitap, dergi, akademik etkinlik, dizi, film vs.) italik olarak yazılır. EK:14 8

14 5. AKTARMALAR Tezlerde, özellikle problemin tanımlanması, araştırma yönteminin belirlenmesi ve bulguların yorumlanması aşamalarında geniş bir literatür taraması yapılır. Araştırmacı bu taramalar sonucunda edindiği bilgileri kendi çalışmasına aktarır. Aktarmalarda yöntem olarak metin içi gösterim sistemi (Yazarın Soyadı, Yayın yılı: Sayfa numarası) biçimsel ilkesine uyulur. Aktarmalar doğrudan ve dolaylı olmak üzere iki temel yapıda verilir DOĞRUDAN AKTARMA Doğrudan aktarmalar, alındığı kaynaktaki metnin değiştirilmeden verildiği aktarmalardır. Ayrıca mülakat, televizyon programı, vb. verilerden yapılacak aktarmalarda da aynı yöntem kullanılır. Doğrudan aktarmalar kendi içinde iki gösterim biçimine ayrılır Doğrudan Kısa Aktarmalar İlgili kaynaktan veya verilerden yapılan doğrudan kısa alıntılar, (3 satır uzunluğunu veya 40 sözcüğü geçmeyen) çift tırnak (.. ) işareti içinde ve alıntı sonunda uygun kaynakça bağlantı bilgileri verilerek yazılır. görülmektedir. Verlaine nin her şeyden önce müzikten anladığı, şüphe yok ki şiirin iç ezgisine ilişkin bir saptamadır (Batur,2000:367). Böylelikle Doğrudan Uzun Aktarmalar Doğrudan yapılan uzun aktarmalar, (3 satır veya 40 sözcüğü geçen) ayrı bir paragrafla sol kenardan 1 tab (2 cm) içeride olacak şekilde 10 punto boyutunda 1 satır aralığı ile yazılır. Aktarmanın sonunda, alındığı kaynakça bağlantısı verilir. Böylece doğrudan alıntı yapılan paragrafın diğer metinlerden kolaylıkla ayırt edilmesi sağlanır. Ekspresyonistler, ilkel kavimlerin heykellerinde gözlemlenen basit, kaba arkaik biçimlerin kendi çalışmalarına etkileyici, anıtsal bir anlatım getireceğini düşünmüşlerdi. Bu ilkel arkaizm, Batı nın tasvirlerindeki geleneksel anatomik figür anlatımını, optik görüntülü ayrıntılandırmaları, geleneksel aristokratik portre resmini reddediyor ve figürleri basit bir biçime indirgeyerek sanatta anıtsal etkinin büyük 9

15 kitle biçimlemelerinden doğduğu gerçeğini, Batılı sanatçının bilincinde uyandırıyordu (Turani, 2010: 86) DOLAYLI AKTARMA Dolaylı aktarma; alındığı kaynaktaki metnin ana düşüncesinin değiştirilmeden araştırmacının kendi anlatımı içinde kullanmasıdır. Bu tür aktarmalarda önemli olan, içeriğe ilişkin anlam kaymasının olmaması ve içeriğin yazarın kendi ifadeleriyle belirtilmesidir. Herhangi bir tırnak işareti ya da sıkıştırılmış paragraf gibi bir gösterim biçimi kullanılmaz. Ancak araştırmacı aktarma yaptığı kısmı belirtmek için metin içi kaynakça bağlantısı verir. Bu aktarmalar cümle içi ve cümle sonu olmak üzere iki şekilde gösterilir. Cümle içinde gösterime ilişkin örnek:... (Tunalı, 2010: 40) da belirtildiği üzere estetik duygular, bir estetik obje ya da sanat yapıtı ile duyulan estetik duygular, kendi içinde bu derece farklılık göstermektedir. Estetik tavrı açıklarken Tunalı ( 2010: 37 38) estetik obje karşısında tek bir tavır aldığımızı ve bu tavrın estetik tavır olduğunu savunmaktadır. Tunalı (2010S: 29), sezginin (estetik yaşantı) gerçek yaşamın içinde doğduğunu, günlük yaşantılarımız içinde oluştuğunu belirtmektedir. Cümle sonunda gösterime ilişkin örnek:...postmodernist düşünce ile modernist düşünce arasındaki karşıtlıklar batı düşünce sisteminin tamamen sorgulanmasını gerektirir (Huntürk, 2011: 287). Araştırmacı, aynı anlatım içinde birkaç kaynaktan birlikte dolaylı aktarma yapıyor ise kaynakları noktalı virgül ile ayırarak sitemi koruyacak şekilde kaynakça bağlantısında gösterir İki Yazarlı Kaynaklar Bu tür kaynaklara yapılacak aktarmalar cümle içi ve cümle sonu olmak üzere 2 şekilde gösterilir. Cümle içi gösterime ilişkin örnek:... Duben ve Yıldız (2008: 300) de belirtildiği üzere sanatçının soyut formlarında algılama her zaman ön plandadır. 10

16 Cümle sonu gösterime ilişkin örnek:... Savaşları haklı çıkartmak için gösterilen her türlü mantıklı gerekçenin meşruiyetini sorgulayan sanatçı, bu meşrulaştırma çabası ile küçük aslanın mutluluğunun askere giden babasının ölümüyle son bulmasını anlatan şarkının, eğlenceli ritmi ile hoşa gidecek bir niteliğe kavuşturularak çocuklara sunulması arasında bir benzerlik kurar (Duben ve Yıldız, 2008: ) Üç veya Daha Fazla Yazarlı Kaynaklar Üç veya daha fazla yazarlı kaynağın kaynakça bağlantısı, ilk kullanımından sonra birinci yazarın soyadı ve vd. kısaltmasıyla verilir. Bu tür kaynaklardan yapılacak aktarmalar cümle içi ve cümle sonu olmak üzere 2 şekilde gösterilir. Cümle içi gösterime ilişkin örnek:... Demirarslan vd. (2009: 421) temel tasarım eğitimi dersinin önemini vurgulamak için, ilk kez tasarlama eyleminde bulunacak olan öğrencinin duyusal algısının düşünme eylemi ile birlikteliğinin estetik, sanat ve tasarım disiplinlerinin bütününe yayılmış olması gerektiğini belirtmiştir. Cümle sonu gösterime ilişkin örnek:... Türkiye de sanat ve tasarım eğitimi vermekte olan çok sayıda üniversite bulunmasına rağmen, bu üniversitelerde verilen temel tasarım derslerinin içerikleri birbirlerine benzerlik göstermektedir ( Demirarslan vd. 2009: 421) Kurum Yazarlı Kaynaklar Kurum yazarlı kaynakların kaynakça bağlantısı, ilk geçtiği yerde kaynakçada belirtildiği gibi kısaltılmadan yazılır. Ancak ilgili kaynağın daha sonraki gösteriminde kısaltma kullanılacak ise ilgili kurumun kısaltması köşeli parantez içerisinde gösterilir. Daha sonraki gösterimlerde ise bu kısaltma kullanılır.... (Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], 2008: 20).... (MEB, 2008: 20). 11

17 Arşiv Belgeleri Arşiv belgelerinin metin içi gösteriminde kaynağın geçtiği ilk yerde arşiv belgesinin adı kısaltılmadan yazılır. Ancak arşiv belgesinin daha sonraki gösteriminde kısaltma kullanılacak ise ilgili arşiv belgesinin kısaltması, köşeli parantez içerisinde gösterilir. Daha sonraki gösterimlerde bu kısaltma kullanılır. Belge adının ardından virgül konularak varsa belgenin tarihi verilir. Daha sonra arşivin sınıflandırılma biçimine göre dosya, yaprak veya sayfa numaralarından herhangi biri verilir. Örnekler:... (Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi [BCA], 1927: 239).... (BCA, 1927: 240).... (Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi [BCA], 1933: ).... (BCA, 1933: ).... (Başbakanlık Osmanlı Arşivi [BOA]. Tapu Defteri [TD]: s. 26).... (BOA, TD: 26) Mahkeme Kararları Mahkeme kararlarından yapılan aktarmalarda, yalnızca dipnot gösterimi kullanılır. 1 Danıştay 9. Dairesinin tarih ve 1989/1909 Esas ve 1989/3038 Karar sayılı kararı Aynı kaynağa tekrar atıf yapıldığında ise aşağıda olduğu gibi kısaltmalar kullanılır. 2 D. 9. D T., 1989/1909 E., 1989/3038 K Derleme Kaynaklar Derleme kaynakların metin içi gösteriminde yalnızca yazar ya da yazarların soyadları verilir. Editör bilgisi ise kaynakçada yer alır. Bu tür kaynaklardan yapılacak aktarmalar cümle içi ve cümle sonu olmak üzere 2 şekilde gösterilir. 12

18 Cümle içi gösterimine ilişkin örnek:... Odabaşı ve Kılıçer e (derleme, 2008: 46) göre, postmodernizmin erkek ile kadın arasındaki ayrımı reddetmesi, postmodern reklamlarda da kendini göstermektedir. Cümle sonunda gösterimine ilişkin örnek:... Postmodernizmin erkek ile kadın arasındaki ayrımı reddetmesi, postmodern reklamlarda da kendini göstermektedir (Odabaşı ve Kılıçer, derleme, 2008: 46) Çeviri Kaynaklar Çeviri kaynakların metin içi gösteriminde, yalnızca yazar ya da yazarların soyadları verilir. Çeviren bilgisi ise kaynakçada yer alır. Cümle içi ve cümle sonu olmak üzere 2 şekilde gösterilir. Cümle içinde gösterimine ilişkin örnek:... Cheng e (çeviri, 2006: 12) göre Çin estetik düşüncesi kapalı ya da keyfi bir eş anlamlılıktan uzak olup, evrenin organik kavrayışı üzerine kuruludur. Cümle sonunda gösterimine ilişkin örnek: Çin estetik düşüncesi kapalı ya da keyfi bir eş anlamlılıktan uzak olup, evrenin organik kavrayışı üzerine kuruludur (Cheng, çeviri, 2006: 12) Yazarı Belli Olmayan Kaynaklar Yazarı belli olmayan kaynakların bilimsel çalışmalarda kullanılması uygun görülmemekle birlikte, kullanımı zorunlu olduğu durumlarda aktarmalar aşağıdaki şekilde yapılır. ( Uzaktan Eğitimde Yaşanan Sorunlar, 2003: 56) Aynı Soyadına Sahip Yazarların Yayınları Birden fazla kaynağın ilk yazarları aynı soyadına sahip ise her bir kaynak için ilk yazarların ön adının baş harfleri aşağıda yer aldığı gibi verilir. Bu tür kaynaklardan yapılacak aktarmalar cümle içi ve cümle sonu olmak üzere 2 şekilde gösterilir. 13

19 Cümle içinde gösterimine ilişkin örnek: A. Ceyhan (1990: 56) ve E. Ceyhan ın (1998: ) çalışmalarında ifade ettikleri gibi,... Cümle sonunda gösterimine ilişkin örnek:... ifade edilmektedir (A. Ceyhan (1990: 56) ve E. Ceyhan (1998: ) Aynı Yazarın Yayınları Aynı yazar(lar) tarafından yazılmış iki veya daha fazla kaynaktan aktarma yapılırken, yazar(lar)ın soyadı bir kez yazılır ve kaynakların basım yılları noktalı virgül ile ayrılarak sıralanır. Tarihlerde öncelik sırası dikkate alınır. Yılmaz ın (2009: 10; 2011: 21) yazılarında anlatılmaktadır (Yılmaz, 2009: 10; 2011: 21). Aynı yazarın aynı yılda basılmış eserlerine gönderme yapılıyor ise, eser yılından sonra a, b, c biçiminde harfler kullanılır....belirtmektedir (Akay, 2010a: 5; 2010b: 11) Kişisel Görüşmeler Metin içerisinde yer verilen ifadeler mektup, e-posta, kişisel görüşmeler gibi bir kaynağa dayanıyorsa, bu durumda kaynağa ilişkin bilgiler aşağıda gösterildiği gibi verilir. Ağaoğlu nun (Yüzyüze görüşme, 19 Mayıs 2008) belirttiği üzere söylemektedir (E. Ağaoğlu ile yüz yüze görüşme, 19 Mayıs 2008). 14

20 İkincil Kaynaktan Aktarmalar Tez yazımında asıl olan, ilk kaynağa erişmek ve ona göndermede bulunmaktır. İlk kaynağa erişilemeyen durumlarda, aktaran kaynağa göndermede bulunulur. Metin içindeki ifadeler, doğrudan ilgili kaynaktan değil de bu kaynağa gönderme yapan ikinci bir kaynaktan aktarılıyor ise, her iki kaynağa ilişkin aktarma bilgileri verilir. Cümle içi ve cümle sonu olmak üzere 2 şekilde gösterilir. Cümle içi gösterime ilişkin örnek:... Lewitt (1967 den aktaran Antmen, 2010, 197) çalışmasında... Cümle sonu gösterime ilişkin örnek:... belirtilmektedir (Lewitt, 1967 den aktaran Antmen, 2010, 197) Birden Fazla Kaynağın Birlikte Gösterimi Metin içerisindeki ifadeler birden fazla kaynaktan yararlanılarak veriliyor ise ilgili kaynaklar sıralanarak ve noktalı virgül ile birbirinden ayrılarak verilir. Pek çok araştırmada ( Arslan, 2009: 61; Uygungöz, 2009:99; Ataseven, 2009:440) geleneğin sanat ve tasarıma etkisi Televizyon Programı, Film, Çoklu Ortam Yazılımı Türü Kaynaklar Bu tür kaynaklar, genellikle metin içinde ayrıntılı olarak açıklanır. Dolayısıyla, metin içinde ayrıca kaynak gösterimine gerek yoktur. Ancak yeterli düzeyde açıklamanın olmadığı durumlarda, gösterimi zorunludur. Bu durumda makale ya da kitaplardan yapılan aktarmalarda uygulanan kurallar geçerlidir. Yönetmen, senaryo yazarı ya da yapımcı adı, yazar adı gibi değerlendirilir.... Karanlık Güçler adlı filmde Chatman (2001) farklı bir yol izlemiştir.... Chatman ın son filminde ( Karanlık Güçler, 2001) farklı bir yaklaşım izlediği gözlemlenebilir. 15

21 Bir televizyon dizisi ya da dizinin bir bölümüne gönderme yapılacak ise dizinin ilk yayınlandığı yıl ve bölüm numarası (b) eklenir.... Sınav, (Ekmek Teknesi, 2001: b. 3)... farklı değerlendirmiştir.... (Sınav, 2001: b. 3)... görülmektedir E-KAYNAKLAR Basılı olduğu halde internet ortamından erişim sağlanmış kitap, makale ve tezlerden yapılan aktarımlar, basılı yayınlara yapılan aktarımlarla aynı şekilde yazılır. Yalnızca internet ortamında yer alan kaynakların gösterimine ilişkin örnekler şu şekildedir: E-Dergilerdeki Makaleler E-dergilerin metin içi aktarımlarında yazar ve/veya yazarların soyadları ve yayın tarihi (varsa sayfa numarası) parantez içinde gösterilir.... savunmuştur (Kopkallı ve Mutlu, e-dergi, 2009: 3) Web Sayfasında Yayınlanan Bildiriler.. (Tanışlı ve Özdaş,web, 2006) şeklinde ifade edilmiştir Künye Bilgileri Olmayıp Yalnızca İnternet Ortamında Yer Alan Kaynaklar Yazar, eser adı, yayın tarihi, kurum adı gibi künye bilgilerinin tamamının veya herhangi birinin olmadığı e-kaynaklarda, yalnızca internet tam adresi ve erişim tarihi verilir. Bu kaynakların metin içi gösterimi dipnot şeklinde verilir. 1 (Erişim Tarihi: ) 16

22 6. TABLO VE GÖRSELLERİN GÖSTERİLMESİ Metin içinde açıklayıcı bilgi ya da atıf olarak verilen tablo ve görsellerin bir numarası ve bir başlığı olmalıdır. Ancak numara ve başlık tablolar listesinde üstte, görseller listesinde ise altta yer alır. Her iki durumda da numaralar Arap rakamlarıyla (1,2,3 ) yazılır. Başlıklar sol kenara dayalı, ilk harfleri büyük, tümü italik stilde ve Times New Roman 12 punto ya da Arial 11 punto olarak yazılır. Başlığın altında ve üstünde bir satır aralığı boşluk bulunur. Tablo içi metninin puntosu, normal yazı puntosundan daha küçük olabilir. Tablo ve görseller listesinde kaynak göstermek için Kaynak ibaresi bold karakterinde yazılarak belirtilir. Kaynak gösteriminde 10 punto kullanılır. Bu gösterim metin içinde yapılan aktarımlarda olduğu gibi uygulanır. Tablo, görseller, başlıklar ve kaynakça bilgileri sol kenara dayalı olarak hizalanır 17

23 Tablo 1. Türkiye ve Japonya nın karşılaştırmalı, tarihi kronoloji cetveli Kaynak: Özyurt, 2008 : 26. Şekil başlıkları şeklin altında yer alır. Başlık, şekil numarasının bitimine nokta konulduktan sonra devam eder ve italik olarak yazılır. 18

24 Şekil 1. Geleneksel Anagama Seramik Fırını Kaynak: Özyurt, 2008 : KAYNAKÇA GÖSTERİMİ 7.1. BASILI SÜRELİ YAYINLAR Basılı süreli yayınlara ilişkin kaynak gösterme biçimleri türlerine göre ayrı başlıklar halinde açıklanmıştır Tek Yazarlı Makaleler Yazarın Soyadı, Adının ilk harfi. (Yayın yılı). Makale adı. Dergi Adı, Cilt:, Sayı:, Sayfa numaraları. Eren, O. (2010). Beethoven de Anlatımcılık ve Piyona Tekniği. Folklor ve Edebiyat, Cilt: 16, Sayı: 64, İki Yazarlı Makaleler Yazarın Soyadı, Adının ilk harfi., İkinci Yazarın Soyadı, Adının ilk harfi. (Yayın yılı). Makale adı. Dergi Adı, Cilt: Sayı:, Sayfa numaraları. 19

25 Sevim, C., Boz, G. (2011). Hazır Nesnelerin ve Teknolojinin Sanatta Kullanımı ve Seramik Sanatına Yansıması. Anadolu ÜniversitesiSanat ve Tasarım Dergisi, Cilt:1, Sayı:1, Çok Yazarlı Makaleler Çok yazarlı makalelerde tüm yazarların soyadları ve adlarının ilk harfleri noktalı virgülle ayrılarak sırasıyla verilir. Yazar Soyadı, Adın İlk Harfi., İkinci Yazarın Soyadı, Adın İlk Harfi. (Yayın yılı). Makale adı. Dergi Adı, Cilt (sayı), Sayfa numaraları Köse, S. Çevik, S. Belgin, E. (2004). Müzik Öğretmeni Adaylarındaki Ses Sorunlarının Değerlendirilmesi. Tayf Müzik Araştırma Dergisi, Sayı:1, Gazete Makaleleri Yazarın Soyadı, Adının ilk harfi. (Makalenin yayın yılı). Makale adı. Gazete adı, Sayfa numarası. Cemal, A. (6 Temmuz 2011). Bir Sanat Düşünürü: Beklan Algan. Cumhuriyet, Çeviri Makaleler Yazarın Soyadı, Adının ilk harfi. (Yayın yılı). Makale adı. (Çev: Çevirenin Adı Soyadı) Dergi Adı, Cilt (sayı), Sayfa numaraları. Lee, S., Lee, J., Magjuka, R., Liu, X., ve Bonk, C. J. (2009 Eylül). Çevrimiçi Durum Tabanlı Öğrenmede Karşılaşılan Güçlükler: Bir MBA Programının İncelenmesi (Çev: Gülsün Kurubacak), Sosyal Bilimler Dergisi, 12 (3),

26 7.2. İKİNCİ BİR KAYNAKTA YER ALAN KAYNAKLAR Tez yazımında asıl olan ilk kaynağa erişmek ve ona göndermede bulunmaktır. Ancak, kimi durumlarda ilk kaynağa erişilemez. Bu durumda, kaynakçada yalnızca mevcut kaynak gösterilir. Yazarın Soyadı, Adının ilk harfi. (Yayın yılı). Kitap adı. (çeviren), (var ise baskı sayısı). Yayın yeri: Yayınevi. Attali, J. (2005). Gürültüden Müziğe. (çev. Gülüş Türkmen). İstanbul: Ayrıntı Yayınları KİTAPLAR Kitapların kaynakçada nasıl gösterileceğine ilişkin örnekler aşağıda verilmiştir Yazarı Belli Olan Kitaplar Kitap türündeki tek yazarlı, iki yazarlı ve çok yazarlı kaynakların yazar bilgilerinin kaynakçada verilme biçimi, süreli yayınlarda olduğu gibidir. Buna ek olarak, yazar bilgisinden sonra kitap adı (italik olarak), yayın yeri ve iki nokta işareti ile gösterilmiş yayın evi adı sırasıyla yazılır. İkinci satırda devam eden bilgiler 1,5 cm içeriden devam eder. Tek yazarlı kitaba örnek: Yazarın Soyadı, Adının ilk harfi. (Yayın yılı). Kitap Adı. (var ise baskı sayısı). Yayın yeri: Yayınevi. Sevim, S.S. (2007). Seramik Dekorları ve Uygulama Teknikleri. İstanbul: Yorum Sanat Yayınevi. 21

27 İki yazarlı kitaba örnek: Birinci yazarın soyadı, Adının baş harfi, İkinci yazarın soyadı, Adının baş harfi. (Yıl). Kitabın adı. (var ise baskı sayısı). Basım Yeri: Yayınevi. Gökçe, N, Nazım, M. (2012). Desen Teknik ve Malzemeleri. Kayseri: Erciyes Üniversitesi. Üç ve üçten fazla yazarlı kitaba örnek: Birinci yazarın soyadı, Adının baş harfi. İkinci yazarın soyadı, Adının baş harfi. Üçüncü yazarın soyadı, Adının baş harfi. (Yıl). Kitabın adı. (var ise baskı sayısı). Basım Yeri: Yayınevi. Alakuş, A.O., Mercan, L., Ayaydın, A., Vural, D., Tuna, S., Yılmaz, M., (2000), Sanat Eğitimi ve Görsel Sanatlar Öğretimi. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık. Yazarların soyadları çalışmanın içinde yer alan sıraya göre verilir. Metin içerisinde aynı çalışmaya ikinci kez gönderme yapmak gerekiyor ise sadece ilk yazarın soyadı yazılır. Diğerleri için vd., kısaltmaları kullanılır Derleme Kitapta Yer Alan Bölüm, Ünite veya Makaleler Yazarın Soyadı, Adının ilk harfi. (Yayın yılı). Bölüm adı. Kitap adı. (Ed: Editörün adının ilk harfi. Soyadı). Yayın yeri: Yayınevi. Sayfa numaraları. Can, G. (2008). Gelişimin doğası. Erken Çocukluk Döneminde Gelişim (Ed: E. Ceyhan). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Yayınları, ss Kurum Yazarlı Kitaplar Kurum Adı. (Yayın yılı). Kitap adı. (var ise baskı sayısı). Yayın yeri: Yayınevi. Türk Dil Kurumu. (1970). Yeni Yazım (imla) Kılavuzu. (6.baskı). Ankara. 22

28 Çeviri kitaplar Yazarın Soyadı, Adının ilk harfi. (Yayın yılı). Kitap adı. (Çev: Çevirenin adının ilk harfi. Soyadı). Yayın yeri: Yayınevi. Ross, T.,Sington, A. (2005). Resim ve Ressamlar. (Çev: T. Ertem). İstanbul:Tübitak Yayınları DİĞER BASILI KAYNAKLAR Diğer basılı kaynaklara ilişkin yazım biçimleri aşağıda ayrı başlıklar halinde açıklanmıştır Araştırma Raporları Yazarın Soyadı, Adının ilk harfi. (Yayın yılı). Rapor adı. Yayın yeri: Yayınevi Neşet, S. (1965). Türkiye nin Avrupa Ekonomik Topluluğu ile Münasebetleri Hakkında Rapor. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası Bildiri Kitapları Yazarın Soyadı, Adının ilk harfi. (Yayın yılı). Makale adı. Akademik Etkinlik Adı, Yayın yeri: Yayınevi, sayfa numaraları. İnsel, İ. (2009).Günümüze Kadar Gelen Sanat Üretim Biçimlerine Etkileşimin Katkısı. Uluslararası Katılımlı Güzel Sanatlar ve Tasarım Sempozyumu. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi, Basılmamış Bildiriler Yazarın Soyadı, Adının ilk harfi. (Yayın yılı). Makale adı. Akademik Etkinlikte (Adı) sunulan basılmamış bildiri, İl: Üniversite. 23

29 Aksoy, H. ve Özer, G. (2011).Kamusal alan tasarımına bir müdahale olarak sokak sanatı. Uluslararası Sanat/Tasarım ve Estetik Kuramları Sempozyumu nda sunulan basılmamış bildiri. Antalya: Akdeniz Üniversitesi Poster Bildiriler Yazarın Soyadı, Adının ilk harfi. (Yayın yılı). Makale adı. Akademik Etkinlikte (Adı) sunulan poster, İl: Üniversite. Ataseven, O. (2009). Geleneğin Oluşumuna Katkısı Açısından Türkiye deki Uygulamalı Heykel Sempozyumlarına İlişkin Bir Değerlendirme. Uluslararası Katılımlı Güzel Sanatlar ve Tasarım Sempozyumu nda sunulan poster. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınlanmamış doktora ve yüksek lisans tezleri Yazarın Soyadı, Adının ilk harfi. (Yayın yılı). Tez adı. Yayınlanmamış Doktora/Yüksek Lisans Tezi. Yayın yeri: Üniversitesi Musal, H. (2010). Türk Resminin Tarihsel Süreci ile Batı Resminde ve Türk Resminde Fotoğrafın Yeri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Arşiv Belgeleri Arşivin adı. (varsa tarih). Varsa Belgenin adı, varsa fon kodu/katalog numarası, varsa varak/yaprak/yer/dosya numarası. Başbakanlık Osmanlı Arşivi. Tapu defteri. Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi. ( ), 03010,

30 Mahkeme Kararları Yasa ve yönetmelikler kaynakçada gösterilmez. Ancak mahkeme kararları kaynakçada ayrı bir başlık altında gösterilir. Danıştay 9. Dairesinin tarih ve 1989/1909 Esas ve 1989/3038 Karar sayılı kararı. Anayasa Mahkemesinin tarih ve 2005/5612 Esas ve 2006/1325 Karar sayılı kararı E-KAYNAKLAR Basılı olduğu halde internet ortamından erişim sağlanmış kitap, makale ve tezlerin kaynakçadaki gösterimi, basılı yayınların gösterimiyle aynı şekilde yapılır. Yalnızca internet ortamında yer alan kaynakların gösterimine ilişkin örnekler aşağıda yer almaktadır E-Dergilerdeki Makaleler Yazarın Soyadı, Adının ilk harfi. (Yayın yılı). Makale adı. Dergi Adı, Cilt (sayı). İnternet tam adresi. (Erişim tarihi: gg.aa.yy) Bal, M. &Bryson N. (1991). Semioticsand Art History. The Art Bulletin, 73(2), (Erişim Tarihi: ) Web Sayfasında Yayınlanan Bildiriler Yazarın Soyadı, Adının ilk harfi. (Yayın yılı). Bildiri adı. Akademik Etkinlikte (Adı) sunulan bildiri, İnternet tam adresi (Erişim tarihi: gg.aa.yy) D. Tanışlı ve A. Özdaş (2006). Validity and Reliability of Patern Test. 1. Avrupa Uygulamaya Dayalı ve Uygulayıcı Araştırma Konferansı nda sunulmuş bildiri özeti.http://bildiri.anadolu.edu.tr/papers/bildirimakale/634_524g71.doc (Erişim tarihi: ) 25

31 Künye Bilgileri Olmayıp Yalnızca İnternet Ortamında Yer Alan Kaynaklar Yazar, eser adı, yayın tarihi, kurum adı gibi künye bilgilerinin tamamının veya herhangi birinin olmadığı e-kaynaklarda, yalnızca internet tam adresi ve erişim tarihi verilir. İnternet tam adresi (Erişim tarihi: gg.aa.yy) (Erişim tarihi: ) 7.6. TELEVİZYON PROGRAMI, FİLM, ÇOKLU ORTAM YAZILIMI TÜRÜ KAYNAKLAR Televizyon programları, filmler ve çoklu ortam yazılımlarına ilişkin kaynakların nasıl gösterileceğine ilişkin örnekler aşağıda açıklanmıştır Televizyon Programları Yetkilinin Soyadı, Adının ilk harfi. (Yetkilinin rolü). (Yıl, Yayınlandığı tarih). Dizinin adı. [Televizyon yayını]. Yayınlayan kanalın ili: Yayınlayan kanalın adı. Riker, D. (Yönetmen). (2005, 11 Şubat). The City: La Ciudad [Televizyon yayını]. İstanbul: Kanal-D. Yetkili olarak birden fazla kişi yazılabilir. Bu durumda her birinin rolü, soyadı ve adının ilk harfinden sonra parantez içinde yazılır. Riker, D. (Yönetmen), Dudu, S. (Yapımcı) ve Hazer, A. (Senaryo yazarı). (2005, 11 Şubat). The City: La Ciudad [Televizyon yayını]. İstanbul: Kanal-D Televizyon Dizileri Yetkilinin Soyadı, Adının ilk harfi. (Yetkilinin Rolü). (Dizinin ilk yayınlanmaya başladığı yıl). Dizinin başlığı [Televizyon dizisi]. Yayınlayan kanalın ili: Yayınlayan kanalın adı. 26

32 Bright, K.S. (Yönetmen). (1994). Friends [Televizyon dizisi]. İstanbul: DİGİTÜRK, DiziMax Televizyon Dizisi Bölümleri Yazarın Soyadı, Adının ilk harfi. (Yazar) ve Yönetmenin Soyadı, Adının ilk harfi. (Yönetmen). (Dizinin ilk yayınlanmaya başladığı yıl). Dizi bölümünün başlığı [Televizyon dizisi bölümü]. Yapımcının Soyadı, Adının ilk harfi. (Yapımcı), Dizinin başlığı. Yayınlayan kanalın ili: Yayınlayan kanalın adı. Reich, A.,Cohen, T. (Yazarlar) ve Bright, K.S. (Yönetmen). (2003). The One After Joey and Rachel Kiss [Televizyon dizisi bölümü]. In K.S. Bright (Yapımcı), Friends. İstanbul: DİGİTÜRK, DiziMax Sinema Filmleri Yapımcının Soyadı, Adının ilk harfi. (Yapımcı) ve Yönetmenin Soyadı, Adının ilk harfi. (Yönetmen). (Yayın yılı). Filmin adı. [Film]. Üretildiği yer: Yapımcı firma adı. Özbatur, Z (Yapımcı), ve Ceylan, N.B. (Yönetmen). (2011). Bir Zamanlar Anadolu da [Film]. İstanbul: Zeyno film. Eğer film belgesel niteliğinde ya da özel bir film ve özel bir firma tarafından dağıtılıyor ise, nasıl erişilebileceği parantez içinde verilmelidir. Light, A. (Yapımcı ve Yönetmen). (1993). Dialogues With Mad Women [Film]. (Women Make Movies, Inc., 462 Broadway, Suite 505L, New York, NY 10013) Müzik Söz Yazarının Soyadı, Adının ilk harfi. (Telif hakkı alındığı yıl). Şarkının adı [Eğer söz yazarı ve yorumu farklı ise: söyleyenin soyadı tarafından kaydedilmiştir]. 27

33 Albümün adı [CD, Plak, DVD, Kaset]. Kayıt edildiği yer: Kaydı yapan firma adı (Telif hakkından farklı bir tarihte kaydedilmiş ise kayıt tarihi). Kahn, G. ve Donaldson, W. (1928). Love Me or Leave Me [S. Vaughan]. On Anthology [CD]. Nashville: Stardust Records (1963) Ses Kayıtları Konuşmacının Soyadı, Adının ilk harfi. (Konuşmacı). (Kayıt yılı). Kaydın başlığı (CD, Kaset, DVD). Yayıncının yeri: Yayıncı. Sexton, A. (Speaker). (1999). Anne Sexton Reads (Kaset). New York: Harper Audio. Kaynakçanın yukarıda belirtilen kaynak türü örneklerine bağlı olarak hazırlanması gerekmektedir. Tez hazırlarken yukarıda belirtilen kaynak türlerinin dışında farklı kaynak türlerinden yararlanılması halinde, bu örnekler dikkate alınarak benzer gösterimler kullanılabilir. 28

34 EKLER EK: 1-Dış Kapak (ön) 29

35 Dış Kapak (arka) 30

36 EK: 2 TEZİN BAŞLIĞI ORTALANMIŞ OLARAK YAZILMALIDIR Ad Soyad Tezin Türü Anasanat Dalı Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Ay Yıl ( Bu kısımda yer alacak metinlerin boyutu ve satır aralıkları tez kapağındaki cep boşluğuna göre ayarlanmalıdır.) 31

37 EK: 3 TEZİN BAŞLIĞI ORTALANMIŞ OLARAK YAZILMALIDIR Ad Soyad TEZİN TÜRÜ (YÜKSEK LİSANS/SANATTA YETERLİK) Anasanat Dalı Danışman: Ünvan Ad Soyad Eskişehir Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Ay Yıl 32

38 EK: 4 ÖZET TEZİN BAŞLIĞI ORTADAN BLOKLU OLARAK BURAYA YAZILMALIDIR Ad Soyad (Yazarın) Anasanat Dalı Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü, Ay Yıl Danışman: Unvan Ad Soyad Anahtar Kelimeler , , , ,

39 EK: 5 ABSTRACT THESIS TITLE SHOULD BE WRITTEN HERE, CENTERED Name SURNAME Master of FineArts/Master of Musical Arts/Doctorate of FineArts/Doctorate of Musical Arts/ Doctorate of Performing Arts Anadolu University Post Graduate School of FineArts, MonthYear Advisor: Title. Name SURNAME Keywords , , , ,

40 EK: 6.a JÜRİ VE ENSTİTÜ ONAYI... nın başlıklı tezi... tarihinde, aşağıdaki jüri üyeleri tarafından Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca,...anasanat dalında Yüksek Lisans tezi olarak değerlendirilerek kabul edilmiştir. Adı Soyadı : İmza Üye (Tez Danışmanı) :... Üye :... Üye : Enstitü Müdürü 35

41 EK: 6.b JÜRİ VE ENSTİTÜ ONAYI... nın başlıklı tezi... tarihinde, aşağıdaki jüri üyeleri tarafından Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca,...anasanat dalında Sanatta Yeterlik tezi olarak değerlendirilerek kabul edilmiştir. Adı Soyadı : İmza Üye (Tez Danışmanı) :... Üye :... Üye :... Üye :... Üye : Enstitü Müdürü 36

42 EK:7 ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜR ya teşekkürlerimi sunarım. Ad Soyad 37

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU ESKİŞEHİR 2010 İçindekiler Sayfa Önsöz iv 1. Giriş 1 2. Tezin Biçimsel Özellikleri 1 2.1. Kâğıt Ölçüsü ve Özellikleri 2 2.2. Yazı Biçimi 2 2.3. Başlıklar 2

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Y Ü K S E K L İ S A N S V E D O K T O R A / S A N A T T A Y E T E R L İ L İ K T E Z L E R İ Y A Z I M V E B A S I M K U R A L L A R I Cumhuriyet Üniversitesi

Detaylı

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ SANATTA YETERLİK ESER ÇALIŞMASI YAZIM KILAVUZU

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ SANATTA YETERLİK ESER ÇALIŞMASI YAZIM KILAVUZU YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ SANATTA YETERLİK ESER ÇALIŞMASI YAZIM KILAVUZU Istanbul 2007 1 /49 Bu kılavuz, Sosyal Bilimler Enstitüsü Enstitü Kurulu'nun

Detaylı

T.C. GİREİ ESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TEZ/RAPOR YAZIM ESASLARI

T.C. GİREİ ESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TEZ/RAPOR YAZIM ESASLARI T.C. GİREİ ESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER İ ENSTİTÜİ ÜSÜ TEZ/RAPOR YAZIM ESASLARI Giresun 2014 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ/RAPOR YAZIM ESASLARI GİRİŞ Bilimsel

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi. Güzel Sanatlar Enstitüsü TEZ YAZIM KILAVUZU

Süleyman Demirel Üniversitesi. Güzel Sanatlar Enstitüsü TEZ YAZIM KILAVUZU Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü TEZ YAZIM KILAVUZU ISPARTA 2011 T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR ENSTITÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU HAZIRLAYANLAR: Doç.Dr.Ali

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM TEZ YAZIM KILAVUZU

GAZİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM TEZ YAZIM KILAVUZU GAZİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM TEZ YAZIM KILAVUZU Mart 2014 i İÇİNDEKİLER Sayfa 1. GİRİŞ... 1 2. KISALTMALAR VE TANIMLAR... 3 3. GENEL KURALLAR... 5 4. GENEL BİÇİM VE YAZIM PLANI... 7 4.1.

Detaylı

T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI TEZ YAZMA KILAVUZU

T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI TEZ YAZMA KILAVUZU T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI TEZ YAZMA KILAVUZU Nisan, 2007 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ VE ÖN BİLGİLER... 2 1.1 TEZ HAZIRLAMA... 3 1.1.1 Tez Önerisi Hazırlama... 3 1.1.2 Tez Araştırmasının

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU DİYARBAKIR- 2013 ÖNSÖZ Tez Yazım Kılavuzu nun amacı; Dicle Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği uyarınca, Dicle Üniversitesi

Detaylı

TEZ ÖNERİSİ, DÖNEM PROJESİ VE TEZ YAZIM İLKELERİ

TEZ ÖNERİSİ, DÖNEM PROJESİ VE TEZ YAZIM İLKELERİ TEZ ÖNERİSİ, DÖNEM PROJESİ VE TEZ YAZIM İLKELERİ EYLÜL 2009 ÖNSÖZ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Seminer, Tez Önerisi, Dönem Projesi ve Tez Yazım Kılavuzu, Sosyal Bilimler

Detaylı

T. C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

T. C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ T. C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ LİSANS TEZİ YAZIM KILAVUZU BALIKESİR 2012 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 1. AMAÇ VE KAPSAM... 4 2. TEZLERDE KULLANILAN KÂĞIT

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU Çanakkale Şubat, 2014 Önsöz Tez Yazım Kılavuzu nun amacı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU İZMİR 2015 İÇİNDEKİLER I. AMAÇ VE KAPSAM... 1 II. TEZ DÜZENİ... 2 1. Kapak Sayfaları... 2 2. Yemin Belgesi...

Detaylı

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ/PROJE YAZIM KILAVUZU

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ/PROJE YAZIM KILAVUZU T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ/PROJE YAZIM KILAVUZU İSTANBUL, 2012 GİRİŞ 1. BÖLÜM TEZİN HAZIRLANMASI 1.1. Giriş 1.2. Konu Seçimi ---------------------------------------------------------------------------

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU Prof. Dr. Oğuz Karabay Enstitü Müdürü Doç. Dr. Yusuf Yürümez Enstitü Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM TEZ YAZIM KILAVUZU İSTANBUL

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM TEZ YAZIM KILAVUZU İSTANBUL Ek-36 T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM TEZ YAZIM KILAVUZU İSTANBUL 2014 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1- Amaç ve Kapsam... 4 2- Görünüm Standartları... 4 2.1. Tez Dış,

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM YÖNERGESİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM YÖNERGESİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM YÖNERGESİ I. Amaç BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK MADDE 1-Bu yönergenin amacı, Lisansüstü programlara kayıtlı öğrencilerin Yüksek

Detaylı

BİTİRME TEZİ YAZIM KILAVUZU

BİTİRME TEZİ YAZIM KILAVUZU T.C. ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BİTİRME TEZİ YAZIM KILAVUZU Ardahan 2013 1. TEZ DÜZENİ Bitirme tezleri aşağıdaki düzene göre hazırlanmalıdır. Dış Kapak İç Kapak Sayfası Ön

Detaylı

T. C. MARMAR A Ü N İ V E RS İ T E S İ E NSTİT ÜS Ü

T. C. MARMAR A Ü N İ V E RS İ T E S İ E NSTİT ÜS Ü T. C. MARMAR A Ü N İ V E RS İ T E S İ S O S Y A L BİLİMLE R E NSTİT ÜS Ü LİSANSÜSTÜ TEZ VE PROJE YAZIM KLAVUZU 2006-2007 i 1. Baskı: (3000 Adet) 2. Baskı: (3000 Adet) 3. Baskı: (3000 Adet) 4. Baskı: (3000

Detaylı

T.C. KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ. ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ TEZ YAZIM KILAVUZU

T.C. KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ. ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ TEZ YAZIM KILAVUZU T.C. KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ TEZ YAZIM KILAVUZU Kocaeli 2014 ĠÇĠNDEKĠLER BİRİNCİ BÖLÜM: BİÇİMSEL ÖZELLİKLER 1. TEZ, PROJE VE SEMİNERİN YAPISI... 1 1.1. Kâğıt Özellikleri...1 1.2. Yazım

Detaylı

Yönerge, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Madde 7-a gereğince hazırlanmıştır.

Yönerge, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Madde 7-a gereğince hazırlanmıştır. T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA/ SANATTA YETERLİK TEZLERİ İLE SANAT ESERİ/ SANATTA YETERLİK ESERİ ÇALIŞMALARININ YAZIM VE BASIM YÖNERGESİ 1. AMAÇ

Detaylı

LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 1. AMAÇ VE KAPSAM... 4 2. TEZLERDE KULLANILAN KAĞIT CİNSİ VE TEZİN SAYFA DÜZENİ... 4 2.1.

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR UZMAN YARDIMCILARININ YETİŞTİRİLMESİ, YETERLİK SINAVI VE TEZ HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM YÖNERGESİ

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM YÖNERGESİ T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM YÖNERGESİ KAYSERİ 2013 1. GİRİŞ Bu yönerge, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi lisansüstü programlarına devam eden öğrencilerin

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. HALİÇ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU İSTANBUL 2010 İÇİNDEKİLER Sayfa 1. GİRİŞ 2 1.1.Kılavuzun Amacı 2 1.2. Tezin Bölümleri 2 Ön Sayfalar 4 Tez Metni 4 2. TEZİN BİÇİM VE

Detaylı

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJESİ HAZIRLAMA KILAVUZU

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJESİ HAZIRLAMA KILAVUZU TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJESİ HAZIRLAMA KILAVUZU Bu dokuman; Tezsiz Yüksek Lisans Programları nda 3. Dönem sonunda hazırlanan Bitirme Projesi ilgili konulara açıklık getirmeyi, uygulamada görülen farklılık

Detaylı

Yüksek Lisans/Doktora Tezi ve Sanatta Yüksek Lisans/Sanatta Yeterlik Eser Raporu Yazım ve Basım Yönergesi

Yüksek Lisans/Doktora Tezi ve Sanatta Yüksek Lisans/Sanatta Yeterlik Eser Raporu Yazım ve Basım Yönergesi T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ HAZIRLAMA VE YAZMA KILAVUZU (Kılavuzu Bilgisayarınıza Kaydetmek İçin Tıklayınız) Yüksek Lisans/Doktora Tezi ve Sanatta Yüksek Lisans/Sanatta Yeterlik

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU BURDUR- 2012 İÇİNDEKİLER 1.GİRİŞ... 1 2.GENEL YAZIM PLANI... 1 2.1. Kâğıt Özellikleri ve Sayfa Düzeni... 1 2.2. Bölüm Başlıkları...

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU Bursa 2011 İ Ç İ N D E K İ L E R I. GİRİŞ... 1 Sayfa II. YAZIM DİLİ... 1 A. ANLATIM VE ÜSLUP... 1 B. İMLÂ VE NOKTALAMA...

Detaylı

LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU T. C. M U Ş A L PARSLAN ÜNİVERSİTESİ F E N B İLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 1. GİRİŞ... 4 2. TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA... 4 2.1. Yüksek Lisans Programı... 4 2.2.

Detaylı

TEZ HAZIRLAMA ve YAZIM KILAVUZU (Yüksek Lisans ve Doktora Programları)

TEZ HAZIRLAMA ve YAZIM KILAVUZU (Yüksek Lisans ve Doktora Programları) TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ TEZ HAZIRLAMA ve YAZIM KILAVUZU (Yüksek Lisans ve Doktora Programları) Aralık, 2011 TRABZON ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No ÖNSÖZ 5 1.

Detaylı