GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM YÖNERGESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM YÖNERGESİ"

Transkript

1 GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM YÖNERGESİ ESKİŞEHİR, 2012

2 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ İLKELER BİÇİM KÂĞIT VE YAZI ALANI YAZI KARAKTERİ, BOYUTU VE SATIR ARALIKLARI SAYFALARIN NUMARALANDIRILMASI YAZIM KURALLARI BÖLÜM VE ALT BÖLÜMLERİN BİÇİMLENDİRİLMESİ Bölüm Başlıkları Alt Bölüm Başlıkları Bölüm ve Alt Bölümlerin Numaralandırılması TEZİN BÖLÜMLERİ ÖN BÖLÜM Dış Kapak Künye Sayfası İç Kapak Özet Abstract Jüri ve Enstitü Onayı Önsöz ve Teşekkür Özgeçmiş İçindekiler Tablolar Listesi Görseller Listesi ANA BÖLÜM Giriş Bölümler Sonuç ARKA BÖLÜM Ekler Kaynakça... 8 ii

3 5. AKTARMALAR DOĞRUDAN AKTARMA Doğrudan Kısa Aktarmalar Doğrudan Uzun Aktarmalar DOLAYLI AKTARMA İki Yazarlı Kaynaklar Üç veya Daha Fazla Yazarlı Kaynaklar Kurum Yazarlı Kaynaklar Arşiv Belgeleri Mahkeme Kararları Derleme Kaynaklar Çeviri Kaynaklar Yazarı Belli Olmayan Kaynaklar Aynı Soyadına Sahip Yazarların Yayınları Aynı Yazarın Yayınları Kişisel Görüşmeler İkincil Kaynaktan Aktarmalar Birden Fazla Kaynağın Birlikte Gösterimi Televizyon Programı, Film, Çoklu Ortam Yazılımı Türü Kaynaklar E-KAYNAKLAR E-Dergilerdeki Makaleler Web Sayfasında Yayınlanan Bildiriler Künye Bilgileri Olmayıp Yalnızca İnternet Ortamında Yer Alan Kaynaklar TABLO VE GÖRSELLERİN GÖSTERİLMESİ KAYNAKÇA GÖSTERİMİ BASILI SÜRELİ YAYINLAR Tek Yazarlı Makaleler İki Yazarlı Makaleler Çok Yazarlı Makaleler Gazete Makaleleri Çeviri Makaleler iii

4 7.2. İKİNCİ BİR KAYNAKTA YER ALAN KAYNAKLAR KİTAPLAR Yazarı Belli Olan Kitaplar Derleme Kitapta Yer Alan Bölüm, Ünite veya Makaleler Kurum Yazarlı Kitaplar Çeviri kitaplar DİĞER BASILI KAYNAKLAR Araştırma Raporları Bildiri Kitapları Basılmamış Bildiriler Poster Bildiriler Yayınlanmamış doktora ve yüksek lisans tezleri Arşiv Belgeleri Mahkeme Kararları E-KAYNAKLAR E-Dergilerdeki Makaleler Web Sayfasında Yayınlanan Bildiriler Künye Bilgileri Olmayıp Yalnızca İnternet Ortamında Yer Alan Kaynaklar TELEVİZYON PROGRAMI, FİLM, ÇOKLU ORTAM YAZILIMI TÜRÜ KAYNAKLAR Televizyon Programları Televizyon Dizileri Televizyon Dizisi Bölümleri Sinema Filmleri Müzik Ses Kayıtları KAYNAKÇA iv

5 ÖNSÖZ 2008 yılında kurulan Güzel Sanatlar Enstitüsünde, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünün tez yazım kılavuzu kullanılmaktaydı. Bu nedenle lisansüstü öğrencilerimiz için tez yazım aşamasında kendilerine rehberlik edecek yeni bir tez yazım yönergesi hazırlanması gerekliliği gündeme gelmiştir. Tez Yazım Yönergesi nin yeniden yapılandırılması çalışmaları içinde Türkiye deki diğer Güzel Sanatlar Enstitülerinin tez yazım kılavuzları, American Phychological Association kriterleri incelenmiş, alanla ilgili katkı sağlamaları için Güzel Sanatlar Enstitüsüne bağlı tüm Anasanat Dallarının önerileri de dikkate alınmıştır. Bu doğrultuda, görüş ve önerilerini bizlerle paylaşan Güzel Sanatlar Fakültesi ve Konservatuar Anasanat Dalı Başkanlarına, Enstitü Müdür Yardımcılarından başta Prof. Leyla Varlık ŞENTÜRK olmak üzere Doç. Oytun EREN e, konu ile ilgili çalışan Araştırma Görevlileri ve Personele içtenlikle teşekkür ederim. Ocak 2012 Prof. S. Sibel SEVİM Güzel Sanatlar Enstitüsü Müdürü v

6 1. GİRİŞ Tezler, bilgilerin kayıt altına alındığı akademik belgelerdir. Araştırmacının ortaya koyduğu fikirler amaca uygun, sade ve inandırıcı bir ifade ile anlatılmalıdır. Bu nedenle tezler, dil ve anlatım yönünden okuyucu kitlesince anlaşılabilir olmalıdır. Tezin akıcı ve anlaşılır olmasını sağlayacak olan Türkçe dil bilgisi kurallarına uygun olmasında kaynak olarak Türk Dil Kurumu sözlüğü esas alınmalıdır. Enstitümüzde yüksek lisans ve sanatta yeterlik programlarına devam eden öğrenciler, Tez Yazım Yönergesi nde belirtilmiş olan kuralları göz önünde bulundurarak tezlerini hazırlamalıdır. Tez yazım kuralları çerçevesinde dikkate alınması gereken temel ilkeler ve biçimsel yapı, bu yönergede açıklanmıştır. Bu yönerge yayınlandığı tarihten itibaren tez aşamasına geçen öğrencileri kapsar. Ancak tez çalışması devam eden öğrenciler istedikleri takdirde bu yönergeyi kullanabilirler. 2. İLKELER Tez yazarken uyulması gereken üç temel ilke vardır. Bunlar sırasıyla; Tez, okuyucuyu bilgilendirecek ölçüde ayrıntıya sahip, ancak gereğinden fazla uzatılmamış, amaca en kısa yoldan ulaşmayı hedef alan uzunlukta olmalıdır. Araştırmacı, bilimdeki denetlenebilirlik ilkesine uygun bir tez yazmak için yararlandığı kaynakları göstermeli, okuyucuya bağımsız yorum yapabilme ve tespitte bulunabilme olanağı vermelidir. Belli verilerin toplanması ve sunulması, ele alınan problemin çözümü için yeterli değildir. Araştırmacı topladığı verileri yorumlamalı, tespit ve önerilerini açıkça ortaya koymalıdır. 3. BİÇİM Tez, bilgilerin sunumunda dengenin ve simetrinin göz önünde bulundurulduğu, benzer konularda aynı sistemin kullanıldığı ve bir örnekliliği koruyan biçimde yazılmalıdır. Biçimin oluşumunda önemli olan kâğıt boyutu, yazı alanı, satır aralıkları, sayfaların numaralandırılması, yazım kuralları, bölüm ve alt bölümlerin başlatılmasına ilişkin genel kurallar aşağıda ayrıntılı olarak açıklanmıştır. 1

7 3.1. KÂĞIT VE YAZI ALANI Tez, iyi kalitede beyaz, mat ve en az 80gr/m² ağırlıkta, A4 (21 x 29,7 cm) ölçüsünde kâğıtlara yalnızca bir yüzü kullanılacak şekilde yazılır. Kâğıdın alt ve üst kenarından 3 er cm, sağ kenarından 2,5 cm ve sol kenarından 3,5 cm boşluk bırakılır. Verilen ölçülerle tanımlanan bu alan, yazı alanı olarak kullanılır YAZI KARAKTERİ, BOYUTU VE SATIR ARALIKLARI Tez, Times New Roman yazı karakteri ile 12 punto boyutunda ya da Arial yazı karakteri ile 11 punto boyutunda ve 1,5 satır aralığı ile yazılır. Tezin tamamında tek tip yazı karakteri kullanılır. Metin, sol kenardan ve sağ kenardan yazı alanı olarak belirlenmiş sınırlar içinde bloklanmış olarak yazılır. Paragraf yazı alanının sol kenarından başlar ancak paragraf aralarında 2 satır aralığı kullanılır. Üç satırı geçen bloklanmış alıntılarda ve tablo/şekil/eser alt yazılarında 10 punto boyutu ve 1 satır aralığı kullanılır. Bloklanmış alıntılar, yazı alanının sol kenarından 1tab (2 cm) içeride yazılır SAYFALARIN NUMARALANDIRILMASI İç kapaktan sonra bütün sayfalar numaralandırılır. Girişe kadar olan sayfalar küçük harf Romen rakamları ile (i, ii, iii, iv, v, ), giriş bölümü ve takip eden sayfalar ise Arap rakamları ile (1, 2, 3, 4, 5, ) numaralandırılır. -Başlık sayfası, tezin i numaralı sayfasıdır. Ancak bu sayfanın üzerine numara yazılmaz. Takip eden sayfalar ii ile başlayarak numaralandırılır. Sayfa numaraları, bütün bölümlerde kâğıdın sağ alt köşesine yazının sağ marjında bitecek şekilde yazılır. Sayfa numaralarının yanına nokta, çizgi ve benzeri hiçbir işaret konulmaz. 2

8 3.4. YAZIM KURALLARI Tezde, Türkçe yazım kurallarına (TDK Yazım Kılavuzu) uygun biçimde, kişisel olmayan genel ve akademik bir anlatım dili kullanılır. Tezde, birinci tekil (ben vb.) ve çoğul (biz vb.) kişi zamirleri kullanılmaz. Gerekli görülen yerlerde araştırmacı, yazar gibi ifadeler ya da edilgen çatılı cümleler kullanılır. Örneğin, araştırmacı yaptığım araştırmada yerine yapılan araştırmada, bizde, toplumumuzda gibi sözler yerine, Türkiye de sözünü tercih etmelidir. Tezde kullanılan teknik terimlerde bir örneklilik sağlanması önemlidir. Tek bir kavramı tanımlayan terimler için tezin tamamında aynı sözcük kullanmalıdır. Örneğin, tezin bir yerinde şekil başka bir yerinde form sözcüklerinin kullanılması okuyucuyu yanıltabilir BÖLÜM VE ALT BÖLÜMLERİN BİÇİMLENDİRİLMESİ Tezin metninde konular arasındaki mantıksal sıralama ve öncelik ya da sonralık sırası, hem anlatımı kolaylaştırmakta hem de okuyucuya kolaylık sağlamaktadır. Bu nedenle tezde yer alan konu başlıklarının metinden kolaylıkla ayrılması için bölüm ve alt bölüm başlıklarının yazı alanına yerleştirilmesi ve numaralandırılması önemlidir Bölüm Başlıkları Her bölümün bir başlığı ve numarası olmalıdır. Bölüm başlığı yeni bir sayfada, yazı alanı ortalanarak 3 satır aralığı alttan başlar. Başlığın tamamı büyük harflerle ve bold karakterinde; Times New Roman karakteri ile 14 punto ya da Arial karakteri ile 12 punto yazılır. Bir satıra sığmayan başlıklar, normal satır aralığı ile diğer satırlarda devam eder Alt Bölüm Başlıkları Bölümün içerisinde yer alan konular, özelleştirilerek parçalara ayrılır ve bu parçalar alt bölümleri oluşturur. Bölümleri alt bölümlere ayırmadaki asıl amaç, konuyu daha net ve anlaşılır kılmaktır. Ayrıca okuyucu başlıklar yardımıyla istediği bilgiye, tezin 3

9 tamamını okumadan da ulaşabilmelidir. Bu nedenle alt bölümler, belli bir bütünün uyumlu parçalarıdır. Alt başlıklar, sol kenara dayalı olarak bütün sözcükleri büyük harf olacak şekilde, bold karakterinde ve Times New Roman karakterinde 12 punto ya da Arial karakterinde 11 punto ile yazılır. Daha alt başlıklar ise, sol kenara dayalı olarak, Times New Roman karakterinde 12 punto ya da Arial karakterinde 11 punto ile yazılır Bölüm ve Alt Bölümlerin Numaralandırılması Tezde bölümler, dört alt başlığa kadar Arap rakamları ile numaralandırılır. Dört alt başlıktan sonra küçük harflerle numaralandırılır. 4. TEZİN BÖLÜMLERİ Tezin içeriğini oluşturan bilgiler, bölüm ve alt bölüm başlıkları altında toplanır. Tezlerin bölümleri genellikle üç grupta toplanır. Bunlar; 4.1. ÖN BÖLÜM Tezin kimlik bilgilerini içeren ön bölüm, tez ve araştırmacıyı tanıtan sayfalardan oluşur. Bunlar sırasıyla; Dış Kapak Tezin ciltlenmesi aşamasında kullanılan dış kapak, üzerinde Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü ibaresi bulunan hazır karton kapaktır. EK: Künye Sayfası Tezin künye bilgileri, dış kapakta yer alan etiket boşluğuna denk getirilecek şekilde ortadan bloklu olarak yazılır. Künyede sırasıyla; Tezin Başlığı, Yazarın Adı Soyadı, Tezin Türü (Yüksek Lisans Tezi / Sanatta Yeterlik Tezi), Anasanat Dalı, Tezin 4

10 Sunulduğu Kurum ve Ay Yıl bilgileri yer almalıdır. Tezin başlığı bold, diğer sözcükler ise normal olmalıdır. EK: İç Kapak Tezin kimlik bilgilerinin yer aldığı sayfadır. İç kapakta 12 punto olarak sırasıyla; Tezin Başlığı (büyük harflerle ve kalın), Araştırmacının Adı Soyadı (büyük harflerle), Tezin Türü (büyük harflerle), Anasanat Dalı, Danışmanın Unvanı, Adı Soyadı, Basım Yeri, Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü ibaresi ve Ay Yıl bilgileri olmalıdır. EK: Özet Tezin amaç, önem ve içeriğini kısaca tanıtmak üzere yazılan sayfadır. Bu nedenle, okuyucuya tezi inceleyip incelememe kararını verebilecek kapsam ve derinlikte yazılır. Özet, en çok 200 kelime uzunluğunda olmalı. Bunun yanı sıra başlık, alt başlık, şekil, eser, tablo vs. detayları içermemeli; tezin yöntemi ve önemli sonuçları hakkında bilgi vermelidir. Özet sayfasında ortalanmış olarak tezin künye bilgileri yer almalıdır. Özet ibaresi, sayfa ortalanarak tamamı büyük harf olmak üzere Times New Roman 14 punto ya da Arial 12 punto karakterinde yazılır. Metnin sonuna Anahtar Kelimeler ifadesi yazılarak en az 5 anahtar sözcük belirtilmelidir. EK: Abstract Biçim olarak Türkçe özet sayfası gibi hazırlanan bu sayfada metnin tamamı İngilizce olarak yazılır. Abstract ibaresi, sayfa ortalanarak tamamı büyük harf olmak üzere Times New Roman 14 punto ya da Arial 12 punto karakterinde yazılır. EK: Jüri ve Enstitü Onayı Tezin aranan nitelikleri taşıdığını ve başarıyla savunulduğunu belgeleyen Jüri Üyeleri ve Enstitü Müdürü nün onayı olan bu sayfada, önce jüri başkanı, ardından akademik kıdeme göre jüri üyelerinin adları ve onayları yer alır. Jüri ve Enstitü onayı ibaresi, sayfa ortalanarak tamamı büyük harf olmak üzere Times New Roman 14 punto ya da Arial 12 punto karakterinde yazılır. EK: 6.a Yüksek Lisans - Ek 6.b Sanatta Yeterlik 5

11 Önsöz ve Teşekkür Önsöz ve teşekkür sayfası isteğe bağlı olarak hazırlanan bir sayfadır. Bu sayfada teze katkı sağlayan kişi ve kurumlara teşekkür yazısı yer alır. Tez çalışması bir proje kapsamında hazırlanmış ise, projenin ve ilgili kuruluşun adı bu bölümde belirtilir. Önsöz ve Teşekkür ibaresi, sayfa ortalanarak tamamı büyük harf olmak üzere Times New Roman 14 punto ya da Arial 12 punto karakterinde yazılır. Ayrıca tezi hazırlayan araştırmacının adı ve soyadı metnin iki satır aralığı altında, sağ alt kenara dayalı olacak şekilde küçük harflerle yazılır. EK: Özgeçmiş Araştırmacının yayın, sergi, ödül gibi etkinliklerini de kapsayan özgeçmişi bu sayfada yer alır. Özgeçmiş ibaresi, sayfa ortalanarak tamamı büyük harf olmak üzere Times New Roman 14 punto ya da Arial 12 punto karakterinde yazılır. EK: İçindekiler Tezin ön bölüm, ana bölüm, arka bölüm sayfalarındaki bütün bölüm ve alt bölümlerin başlıkları ile bunların başlangıç sayfa numaraları, tezdeki sıralarına göre içindekiler sayfasında yer alır. İçindekiler ibaresi, sayfa ortalanarak tamamı büyük harf olmak üzere Times New Roman 14 punto ya da Arial 12 punto karakterinde yazılır. EK: Tablolar Listesi Tez içerisinde kullanılmış olan çizelge, diyagram, ölçümsel grafikler, anket bilgileri vb. sayfa numaraları sırasıyla, sayfa ortalanarak hazırlanır. Tabloların alındığı kaynağın künye bilgileri, APA (American Psychological Association) alıntı sistemine göre burada belirtilir. Tablolar listesi ibaresi, sayfa ortalanarak tamamı büyük harf olmak üzere Times New Roman 14 punto ya da Arial 12 punto karakterinde yazılır. EK: Görseller Listesi Tez içerisinde kullanılmış olan fotoğraf, şema, teknik çizim, bir esere ait alıntılar, bir sanatçıya ait eserlerin görselleri vb. sayfa numaraları sırasıyla, sayfa ortalanarak hazırlanır. Görsellerin alındığı kaynağın künye bilgileri, APA alıntı sistemine göre 6

12 burada belirtilir. Görseller listesi ibaresi, sayfa ortalanarak tamamı büyük harf olmak üzere Times New Roman 14 punto ya da Arial 12 punto karakterinde yazılır. EK: ANA BÖLÜM Giriş Tezin konusunu ve araştırma sürecinde izlenen yolu açıklar. Bu bölümde ayrıca ele alınan problemin amacını, önemini, kullanılan yöntemi, varsayımları, sınırlılıkları ve tanımları içeren bilgiler yer alır Bölümler Tez, gerektiği kadar bölümlere ayrılmış gövde metninden oluşur Sonuç Araştırmacının ele aldığı problem hakkındaki görüş, tespit ve önerilerini içerir ARKA BÖLÜM Ekler ve kaynakça sayfalarından oluşur ve ana bölümleri tamamlayıcı özelliğe sahiptir. Önce metnin bir uzantısı olan ekler sayfaları, daha sonra yararlanılan kaynakların belirtildiği kaynakça sayfaları yerleştirilir. Buna ek olarak, bölümün sonuna boş bir sayfa konulur Ekler Tez metni içinde sözü edilen, ancak metnin sonunda verilen, araştırmanın bir parçası olan dokümanlar (sözlük, çizim, plan, fotoğraf, müzik notaları, metin, afiş, davetiye vb) bu bölümde sunulur. Burada yer alacak her bir öğe için uygun bir başlık seçilerek sunuş sırasına göre Ek:1, Ek: 2, biçiminde, her biri ayrı bir sayfadan başlayacak şekilde verilir. Ekler listesi, biçim olarak Tablolar Listesi-Görseller Listesi gibi hazırlanır. EK: 13 7

13 Kaynakça Metin içerisinde alıntı ve gönderme yapılan kaynakların, yazar soyadlarına göre alfabetik olarak sıralandığı bölümdür. Kaynakça hazırlanırken dikkat edilmesi gereken kurallar şunlardır: Kaynakça başlığı, tamamı büyük, yazı alanı ortalanmış, bold ve Times New Roman karakterinde 14 punto ya da Arial karakterinde 12 punto büyüklüğünde olmak üzere yeni bir sayfada başlar. Metinde yer verilen tüm kaynakların (yasa ve yönetmelikler dışında) mutlaka kaynakçada yer alması gerekir. Bunun yanı sıra, kaynakçada yer alan kaynakların da metin içerisindeki gönderme bağlantılarının belirtilmesi gerekir. Kaynakların metin içerisindeki bilgileriyle kaynakçada yer alan bilgiler tutarlı olmalıdır. Bu bilgilerin doğruluğundan araştırmacı sorumludur. Kaynakçanın yazımında kaynağın türüne göre (kitap, makale, bildiri, ansiklopedi, internet kaynakları vb.) değişen biçimler vardır. Bu kaynaklar ayrı başlıklar altında gruplandırılır. Kaynakların yazımı, yazarların soyadlarına göre alfabetik bir sırayla sol kenardan başlayıp yazı alanının sağ kenar sonuna kadar devam eder. Devam eden satırlar ise 1 tab içeriden başlayacak şekilde yazılır. Her bir kaynak arasında 1.5 satır aralığı kullanılır. Aynı yazar(lar)ın birden çok yayınının olduğu durumlarda, tarihsel sıra gözetilerek yazılır. Aynı yazar(lar)ın birden fazla kaynağından biri çok yazarlı ise çok yazarlı kaynak daha sonra yazılır. Aynı yazar(lar)ın aynı yıl içinde yayınlanmış birden fazla kaynağı var ise yayınların ismi alfabetik olarak sıralanır ve parantez içerisindeki yayın tarihi sırasıyla a, b, c, d gibi harfler eklenerek yazılır. Aynı soyada sahip farklı yazarların yayınları, isimlerinin baş harfleri gözetilerek yazılır. Yazarları bir kuruluş veya devlet dairesi olan yayınlar, isimlerin baş harfleri gözetilerek yazılır. Yazarın bilinmediği durumlarda, kaynağın adı dikkate alınarak yazılır. Makale ve kitap isimlerinin ilk kelimesinin ilk harfi büyük, diğer kelimeler ise özel isim olmadığı sürece küçük harflerle yazılır. Yayın adları (kitap, dergi, akademik etkinlik, dizi, film vs.) italik olarak yazılır. EK:14 8

14 5. AKTARMALAR Tezlerde, özellikle problemin tanımlanması, araştırma yönteminin belirlenmesi ve bulguların yorumlanması aşamalarında geniş bir literatür taraması yapılır. Araştırmacı bu taramalar sonucunda edindiği bilgileri kendi çalışmasına aktarır. Aktarmalarda yöntem olarak metin içi gösterim sistemi (Yazarın Soyadı, Yayın yılı: Sayfa numarası) biçimsel ilkesine uyulur. Aktarmalar doğrudan ve dolaylı olmak üzere iki temel yapıda verilir DOĞRUDAN AKTARMA Doğrudan aktarmalar, alındığı kaynaktaki metnin değiştirilmeden verildiği aktarmalardır. Ayrıca mülakat, televizyon programı, vb. verilerden yapılacak aktarmalarda da aynı yöntem kullanılır. Doğrudan aktarmalar kendi içinde iki gösterim biçimine ayrılır Doğrudan Kısa Aktarmalar İlgili kaynaktan veya verilerden yapılan doğrudan kısa alıntılar, (3 satır uzunluğunu veya 40 sözcüğü geçmeyen) çift tırnak (.. ) işareti içinde ve alıntı sonunda uygun kaynakça bağlantı bilgileri verilerek yazılır. görülmektedir. Verlaine nin her şeyden önce müzikten anladığı, şüphe yok ki şiirin iç ezgisine ilişkin bir saptamadır (Batur,2000:367). Böylelikle Doğrudan Uzun Aktarmalar Doğrudan yapılan uzun aktarmalar, (3 satır veya 40 sözcüğü geçen) ayrı bir paragrafla sol kenardan 1 tab (2 cm) içeride olacak şekilde 10 punto boyutunda 1 satır aralığı ile yazılır. Aktarmanın sonunda, alındığı kaynakça bağlantısı verilir. Böylece doğrudan alıntı yapılan paragrafın diğer metinlerden kolaylıkla ayırt edilmesi sağlanır. Ekspresyonistler, ilkel kavimlerin heykellerinde gözlemlenen basit, kaba arkaik biçimlerin kendi çalışmalarına etkileyici, anıtsal bir anlatım getireceğini düşünmüşlerdi. Bu ilkel arkaizm, Batı nın tasvirlerindeki geleneksel anatomik figür anlatımını, optik görüntülü ayrıntılandırmaları, geleneksel aristokratik portre resmini reddediyor ve figürleri basit bir biçime indirgeyerek sanatta anıtsal etkinin büyük 9

15 kitle biçimlemelerinden doğduğu gerçeğini, Batılı sanatçının bilincinde uyandırıyordu (Turani, 2010: 86) DOLAYLI AKTARMA Dolaylı aktarma; alındığı kaynaktaki metnin ana düşüncesinin değiştirilmeden araştırmacının kendi anlatımı içinde kullanmasıdır. Bu tür aktarmalarda önemli olan, içeriğe ilişkin anlam kaymasının olmaması ve içeriğin yazarın kendi ifadeleriyle belirtilmesidir. Herhangi bir tırnak işareti ya da sıkıştırılmış paragraf gibi bir gösterim biçimi kullanılmaz. Ancak araştırmacı aktarma yaptığı kısmı belirtmek için metin içi kaynakça bağlantısı verir. Bu aktarmalar cümle içi ve cümle sonu olmak üzere iki şekilde gösterilir. Cümle içinde gösterime ilişkin örnek:... (Tunalı, 2010: 40) da belirtildiği üzere estetik duygular, bir estetik obje ya da sanat yapıtı ile duyulan estetik duygular, kendi içinde bu derece farklılık göstermektedir. Estetik tavrı açıklarken Tunalı ( 2010: 37 38) estetik obje karşısında tek bir tavır aldığımızı ve bu tavrın estetik tavır olduğunu savunmaktadır. Tunalı (2010S: 29), sezginin (estetik yaşantı) gerçek yaşamın içinde doğduğunu, günlük yaşantılarımız içinde oluştuğunu belirtmektedir. Cümle sonunda gösterime ilişkin örnek:...postmodernist düşünce ile modernist düşünce arasındaki karşıtlıklar batı düşünce sisteminin tamamen sorgulanmasını gerektirir (Huntürk, 2011: 287). Araştırmacı, aynı anlatım içinde birkaç kaynaktan birlikte dolaylı aktarma yapıyor ise kaynakları noktalı virgül ile ayırarak sitemi koruyacak şekilde kaynakça bağlantısında gösterir İki Yazarlı Kaynaklar Bu tür kaynaklara yapılacak aktarmalar cümle içi ve cümle sonu olmak üzere 2 şekilde gösterilir. Cümle içi gösterime ilişkin örnek:... Duben ve Yıldız (2008: 300) de belirtildiği üzere sanatçının soyut formlarında algılama her zaman ön plandadır. 10

16 Cümle sonu gösterime ilişkin örnek:... Savaşları haklı çıkartmak için gösterilen her türlü mantıklı gerekçenin meşruiyetini sorgulayan sanatçı, bu meşrulaştırma çabası ile küçük aslanın mutluluğunun askere giden babasının ölümüyle son bulmasını anlatan şarkının, eğlenceli ritmi ile hoşa gidecek bir niteliğe kavuşturularak çocuklara sunulması arasında bir benzerlik kurar (Duben ve Yıldız, 2008: ) Üç veya Daha Fazla Yazarlı Kaynaklar Üç veya daha fazla yazarlı kaynağın kaynakça bağlantısı, ilk kullanımından sonra birinci yazarın soyadı ve vd. kısaltmasıyla verilir. Bu tür kaynaklardan yapılacak aktarmalar cümle içi ve cümle sonu olmak üzere 2 şekilde gösterilir. Cümle içi gösterime ilişkin örnek:... Demirarslan vd. (2009: 421) temel tasarım eğitimi dersinin önemini vurgulamak için, ilk kez tasarlama eyleminde bulunacak olan öğrencinin duyusal algısının düşünme eylemi ile birlikteliğinin estetik, sanat ve tasarım disiplinlerinin bütününe yayılmış olması gerektiğini belirtmiştir. Cümle sonu gösterime ilişkin örnek:... Türkiye de sanat ve tasarım eğitimi vermekte olan çok sayıda üniversite bulunmasına rağmen, bu üniversitelerde verilen temel tasarım derslerinin içerikleri birbirlerine benzerlik göstermektedir ( Demirarslan vd. 2009: 421) Kurum Yazarlı Kaynaklar Kurum yazarlı kaynakların kaynakça bağlantısı, ilk geçtiği yerde kaynakçada belirtildiği gibi kısaltılmadan yazılır. Ancak ilgili kaynağın daha sonraki gösteriminde kısaltma kullanılacak ise ilgili kurumun kısaltması köşeli parantez içerisinde gösterilir. Daha sonraki gösterimlerde ise bu kısaltma kullanılır.... (Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], 2008: 20).... (MEB, 2008: 20). 11

17 Arşiv Belgeleri Arşiv belgelerinin metin içi gösteriminde kaynağın geçtiği ilk yerde arşiv belgesinin adı kısaltılmadan yazılır. Ancak arşiv belgesinin daha sonraki gösteriminde kısaltma kullanılacak ise ilgili arşiv belgesinin kısaltması, köşeli parantez içerisinde gösterilir. Daha sonraki gösterimlerde bu kısaltma kullanılır. Belge adının ardından virgül konularak varsa belgenin tarihi verilir. Daha sonra arşivin sınıflandırılma biçimine göre dosya, yaprak veya sayfa numaralarından herhangi biri verilir. Örnekler:... (Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi [BCA], 1927: 239).... (BCA, 1927: 240).... (Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi [BCA], 1933: ).... (BCA, 1933: ).... (Başbakanlık Osmanlı Arşivi [BOA]. Tapu Defteri [TD]: s. 26).... (BOA, TD: 26) Mahkeme Kararları Mahkeme kararlarından yapılan aktarmalarda, yalnızca dipnot gösterimi kullanılır. 1 Danıştay 9. Dairesinin tarih ve 1989/1909 Esas ve 1989/3038 Karar sayılı kararı Aynı kaynağa tekrar atıf yapıldığında ise aşağıda olduğu gibi kısaltmalar kullanılır. 2 D. 9. D T., 1989/1909 E., 1989/3038 K Derleme Kaynaklar Derleme kaynakların metin içi gösteriminde yalnızca yazar ya da yazarların soyadları verilir. Editör bilgisi ise kaynakçada yer alır. Bu tür kaynaklardan yapılacak aktarmalar cümle içi ve cümle sonu olmak üzere 2 şekilde gösterilir. 12

18 Cümle içi gösterimine ilişkin örnek:... Odabaşı ve Kılıçer e (derleme, 2008: 46) göre, postmodernizmin erkek ile kadın arasındaki ayrımı reddetmesi, postmodern reklamlarda da kendini göstermektedir. Cümle sonunda gösterimine ilişkin örnek:... Postmodernizmin erkek ile kadın arasındaki ayrımı reddetmesi, postmodern reklamlarda da kendini göstermektedir (Odabaşı ve Kılıçer, derleme, 2008: 46) Çeviri Kaynaklar Çeviri kaynakların metin içi gösteriminde, yalnızca yazar ya da yazarların soyadları verilir. Çeviren bilgisi ise kaynakçada yer alır. Cümle içi ve cümle sonu olmak üzere 2 şekilde gösterilir. Cümle içinde gösterimine ilişkin örnek:... Cheng e (çeviri, 2006: 12) göre Çin estetik düşüncesi kapalı ya da keyfi bir eş anlamlılıktan uzak olup, evrenin organik kavrayışı üzerine kuruludur. Cümle sonunda gösterimine ilişkin örnek: Çin estetik düşüncesi kapalı ya da keyfi bir eş anlamlılıktan uzak olup, evrenin organik kavrayışı üzerine kuruludur (Cheng, çeviri, 2006: 12) Yazarı Belli Olmayan Kaynaklar Yazarı belli olmayan kaynakların bilimsel çalışmalarda kullanılması uygun görülmemekle birlikte, kullanımı zorunlu olduğu durumlarda aktarmalar aşağıdaki şekilde yapılır. ( Uzaktan Eğitimde Yaşanan Sorunlar, 2003: 56) Aynı Soyadına Sahip Yazarların Yayınları Birden fazla kaynağın ilk yazarları aynı soyadına sahip ise her bir kaynak için ilk yazarların ön adının baş harfleri aşağıda yer aldığı gibi verilir. Bu tür kaynaklardan yapılacak aktarmalar cümle içi ve cümle sonu olmak üzere 2 şekilde gösterilir. 13

19 Cümle içinde gösterimine ilişkin örnek: A. Ceyhan (1990: 56) ve E. Ceyhan ın (1998: ) çalışmalarında ifade ettikleri gibi,... Cümle sonunda gösterimine ilişkin örnek:... ifade edilmektedir (A. Ceyhan (1990: 56) ve E. Ceyhan (1998: ) Aynı Yazarın Yayınları Aynı yazar(lar) tarafından yazılmış iki veya daha fazla kaynaktan aktarma yapılırken, yazar(lar)ın soyadı bir kez yazılır ve kaynakların basım yılları noktalı virgül ile ayrılarak sıralanır. Tarihlerde öncelik sırası dikkate alınır. Yılmaz ın (2009: 10; 2011: 21) yazılarında anlatılmaktadır (Yılmaz, 2009: 10; 2011: 21). Aynı yazarın aynı yılda basılmış eserlerine gönderme yapılıyor ise, eser yılından sonra a, b, c biçiminde harfler kullanılır....belirtmektedir (Akay, 2010a: 5; 2010b: 11) Kişisel Görüşmeler Metin içerisinde yer verilen ifadeler mektup, e-posta, kişisel görüşmeler gibi bir kaynağa dayanıyorsa, bu durumda kaynağa ilişkin bilgiler aşağıda gösterildiği gibi verilir. Ağaoğlu nun (Yüzyüze görüşme, 19 Mayıs 2008) belirttiği üzere söylemektedir (E. Ağaoğlu ile yüz yüze görüşme, 19 Mayıs 2008). 14

20 İkincil Kaynaktan Aktarmalar Tez yazımında asıl olan, ilk kaynağa erişmek ve ona göndermede bulunmaktır. İlk kaynağa erişilemeyen durumlarda, aktaran kaynağa göndermede bulunulur. Metin içindeki ifadeler, doğrudan ilgili kaynaktan değil de bu kaynağa gönderme yapan ikinci bir kaynaktan aktarılıyor ise, her iki kaynağa ilişkin aktarma bilgileri verilir. Cümle içi ve cümle sonu olmak üzere 2 şekilde gösterilir. Cümle içi gösterime ilişkin örnek:... Lewitt (1967 den aktaran Antmen, 2010, 197) çalışmasında... Cümle sonu gösterime ilişkin örnek:... belirtilmektedir (Lewitt, 1967 den aktaran Antmen, 2010, 197) Birden Fazla Kaynağın Birlikte Gösterimi Metin içerisindeki ifadeler birden fazla kaynaktan yararlanılarak veriliyor ise ilgili kaynaklar sıralanarak ve noktalı virgül ile birbirinden ayrılarak verilir. Pek çok araştırmada ( Arslan, 2009: 61; Uygungöz, 2009:99; Ataseven, 2009:440) geleneğin sanat ve tasarıma etkisi Televizyon Programı, Film, Çoklu Ortam Yazılımı Türü Kaynaklar Bu tür kaynaklar, genellikle metin içinde ayrıntılı olarak açıklanır. Dolayısıyla, metin içinde ayrıca kaynak gösterimine gerek yoktur. Ancak yeterli düzeyde açıklamanın olmadığı durumlarda, gösterimi zorunludur. Bu durumda makale ya da kitaplardan yapılan aktarmalarda uygulanan kurallar geçerlidir. Yönetmen, senaryo yazarı ya da yapımcı adı, yazar adı gibi değerlendirilir.... Karanlık Güçler adlı filmde Chatman (2001) farklı bir yol izlemiştir.... Chatman ın son filminde ( Karanlık Güçler, 2001) farklı bir yaklaşım izlediği gözlemlenebilir. 15

21 Bir televizyon dizisi ya da dizinin bir bölümüne gönderme yapılacak ise dizinin ilk yayınlandığı yıl ve bölüm numarası (b) eklenir.... Sınav, (Ekmek Teknesi, 2001: b. 3)... farklı değerlendirmiştir.... (Sınav, 2001: b. 3)... görülmektedir E-KAYNAKLAR Basılı olduğu halde internet ortamından erişim sağlanmış kitap, makale ve tezlerden yapılan aktarımlar, basılı yayınlara yapılan aktarımlarla aynı şekilde yazılır. Yalnızca internet ortamında yer alan kaynakların gösterimine ilişkin örnekler şu şekildedir: E-Dergilerdeki Makaleler E-dergilerin metin içi aktarımlarında yazar ve/veya yazarların soyadları ve yayın tarihi (varsa sayfa numarası) parantez içinde gösterilir.... savunmuştur (Kopkallı ve Mutlu, e-dergi, 2009: 3) Web Sayfasında Yayınlanan Bildiriler.. (Tanışlı ve Özdaş,web, 2006) şeklinde ifade edilmiştir Künye Bilgileri Olmayıp Yalnızca İnternet Ortamında Yer Alan Kaynaklar Yazar, eser adı, yayın tarihi, kurum adı gibi künye bilgilerinin tamamının veya herhangi birinin olmadığı e-kaynaklarda, yalnızca internet tam adresi ve erişim tarihi verilir. Bu kaynakların metin içi gösterimi dipnot şeklinde verilir. 1 (Erişim Tarihi: ) 16

22 6. TABLO VE GÖRSELLERİN GÖSTERİLMESİ Metin içinde açıklayıcı bilgi ya da atıf olarak verilen tablo ve görsellerin bir numarası ve bir başlığı olmalıdır. Ancak numara ve başlık tablolar listesinde üstte, görseller listesinde ise altta yer alır. Her iki durumda da numaralar Arap rakamlarıyla (1,2,3 ) yazılır. Başlıklar sol kenara dayalı, ilk harfleri büyük, tümü italik stilde ve Times New Roman 12 punto ya da Arial 11 punto olarak yazılır. Başlığın altında ve üstünde bir satır aralığı boşluk bulunur. Tablo içi metninin puntosu, normal yazı puntosundan daha küçük olabilir. Tablo ve görseller listesinde kaynak göstermek için Kaynak ibaresi bold karakterinde yazılarak belirtilir. Kaynak gösteriminde 10 punto kullanılır. Bu gösterim metin içinde yapılan aktarımlarda olduğu gibi uygulanır. Tablo, görseller, başlıklar ve kaynakça bilgileri sol kenara dayalı olarak hizalanır 17

23 Tablo 1. Türkiye ve Japonya nın karşılaştırmalı, tarihi kronoloji cetveli Kaynak: Özyurt, 2008 : 26. Şekil başlıkları şeklin altında yer alır. Başlık, şekil numarasının bitimine nokta konulduktan sonra devam eder ve italik olarak yazılır. 18

24 Şekil 1. Geleneksel Anagama Seramik Fırını Kaynak: Özyurt, 2008 : KAYNAKÇA GÖSTERİMİ 7.1. BASILI SÜRELİ YAYINLAR Basılı süreli yayınlara ilişkin kaynak gösterme biçimleri türlerine göre ayrı başlıklar halinde açıklanmıştır Tek Yazarlı Makaleler Yazarın Soyadı, Adının ilk harfi. (Yayın yılı). Makale adı. Dergi Adı, Cilt:, Sayı:, Sayfa numaraları. Eren, O. (2010). Beethoven de Anlatımcılık ve Piyona Tekniği. Folklor ve Edebiyat, Cilt: 16, Sayı: 64, İki Yazarlı Makaleler Yazarın Soyadı, Adının ilk harfi., İkinci Yazarın Soyadı, Adının ilk harfi. (Yayın yılı). Makale adı. Dergi Adı, Cilt: Sayı:, Sayfa numaraları. 19

25 Sevim, C., Boz, G. (2011). Hazır Nesnelerin ve Teknolojinin Sanatta Kullanımı ve Seramik Sanatına Yansıması. Anadolu ÜniversitesiSanat ve Tasarım Dergisi, Cilt:1, Sayı:1, Çok Yazarlı Makaleler Çok yazarlı makalelerde tüm yazarların soyadları ve adlarının ilk harfleri noktalı virgülle ayrılarak sırasıyla verilir. Yazar Soyadı, Adın İlk Harfi., İkinci Yazarın Soyadı, Adın İlk Harfi. (Yayın yılı). Makale adı. Dergi Adı, Cilt (sayı), Sayfa numaraları Köse, S. Çevik, S. Belgin, E. (2004). Müzik Öğretmeni Adaylarındaki Ses Sorunlarının Değerlendirilmesi. Tayf Müzik Araştırma Dergisi, Sayı:1, Gazete Makaleleri Yazarın Soyadı, Adının ilk harfi. (Makalenin yayın yılı). Makale adı. Gazete adı, Sayfa numarası. Cemal, A. (6 Temmuz 2011). Bir Sanat Düşünürü: Beklan Algan. Cumhuriyet, Çeviri Makaleler Yazarın Soyadı, Adının ilk harfi. (Yayın yılı). Makale adı. (Çev: Çevirenin Adı Soyadı) Dergi Adı, Cilt (sayı), Sayfa numaraları. Lee, S., Lee, J., Magjuka, R., Liu, X., ve Bonk, C. J. (2009 Eylül). Çevrimiçi Durum Tabanlı Öğrenmede Karşılaşılan Güçlükler: Bir MBA Programının İncelenmesi (Çev: Gülsün Kurubacak), Sosyal Bilimler Dergisi, 12 (3),

26 7.2. İKİNCİ BİR KAYNAKTA YER ALAN KAYNAKLAR Tez yazımında asıl olan ilk kaynağa erişmek ve ona göndermede bulunmaktır. Ancak, kimi durumlarda ilk kaynağa erişilemez. Bu durumda, kaynakçada yalnızca mevcut kaynak gösterilir. Yazarın Soyadı, Adının ilk harfi. (Yayın yılı). Kitap adı. (çeviren), (var ise baskı sayısı). Yayın yeri: Yayınevi. Attali, J. (2005). Gürültüden Müziğe. (çev. Gülüş Türkmen). İstanbul: Ayrıntı Yayınları KİTAPLAR Kitapların kaynakçada nasıl gösterileceğine ilişkin örnekler aşağıda verilmiştir Yazarı Belli Olan Kitaplar Kitap türündeki tek yazarlı, iki yazarlı ve çok yazarlı kaynakların yazar bilgilerinin kaynakçada verilme biçimi, süreli yayınlarda olduğu gibidir. Buna ek olarak, yazar bilgisinden sonra kitap adı (italik olarak), yayın yeri ve iki nokta işareti ile gösterilmiş yayın evi adı sırasıyla yazılır. İkinci satırda devam eden bilgiler 1,5 cm içeriden devam eder. Tek yazarlı kitaba örnek: Yazarın Soyadı, Adının ilk harfi. (Yayın yılı). Kitap Adı. (var ise baskı sayısı). Yayın yeri: Yayınevi. Sevim, S.S. (2007). Seramik Dekorları ve Uygulama Teknikleri. İstanbul: Yorum Sanat Yayınevi. 21

27 İki yazarlı kitaba örnek: Birinci yazarın soyadı, Adının baş harfi, İkinci yazarın soyadı, Adının baş harfi. (Yıl). Kitabın adı. (var ise baskı sayısı). Basım Yeri: Yayınevi. Gökçe, N, Nazım, M. (2012). Desen Teknik ve Malzemeleri. Kayseri: Erciyes Üniversitesi. Üç ve üçten fazla yazarlı kitaba örnek: Birinci yazarın soyadı, Adının baş harfi. İkinci yazarın soyadı, Adının baş harfi. Üçüncü yazarın soyadı, Adının baş harfi. (Yıl). Kitabın adı. (var ise baskı sayısı). Basım Yeri: Yayınevi. Alakuş, A.O., Mercan, L., Ayaydın, A., Vural, D., Tuna, S., Yılmaz, M., (2000), Sanat Eğitimi ve Görsel Sanatlar Öğretimi. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık. Yazarların soyadları çalışmanın içinde yer alan sıraya göre verilir. Metin içerisinde aynı çalışmaya ikinci kez gönderme yapmak gerekiyor ise sadece ilk yazarın soyadı yazılır. Diğerleri için vd., kısaltmaları kullanılır Derleme Kitapta Yer Alan Bölüm, Ünite veya Makaleler Yazarın Soyadı, Adının ilk harfi. (Yayın yılı). Bölüm adı. Kitap adı. (Ed: Editörün adının ilk harfi. Soyadı). Yayın yeri: Yayınevi. Sayfa numaraları. Can, G. (2008). Gelişimin doğası. Erken Çocukluk Döneminde Gelişim (Ed: E. Ceyhan). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Yayınları, ss Kurum Yazarlı Kitaplar Kurum Adı. (Yayın yılı). Kitap adı. (var ise baskı sayısı). Yayın yeri: Yayınevi. Türk Dil Kurumu. (1970). Yeni Yazım (imla) Kılavuzu. (6.baskı). Ankara. 22

28 Çeviri kitaplar Yazarın Soyadı, Adının ilk harfi. (Yayın yılı). Kitap adı. (Çev: Çevirenin adının ilk harfi. Soyadı). Yayın yeri: Yayınevi. Ross, T.,Sington, A. (2005). Resim ve Ressamlar. (Çev: T. Ertem). İstanbul:Tübitak Yayınları DİĞER BASILI KAYNAKLAR Diğer basılı kaynaklara ilişkin yazım biçimleri aşağıda ayrı başlıklar halinde açıklanmıştır Araştırma Raporları Yazarın Soyadı, Adının ilk harfi. (Yayın yılı). Rapor adı. Yayın yeri: Yayınevi Neşet, S. (1965). Türkiye nin Avrupa Ekonomik Topluluğu ile Münasebetleri Hakkında Rapor. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası Bildiri Kitapları Yazarın Soyadı, Adının ilk harfi. (Yayın yılı). Makale adı. Akademik Etkinlik Adı, Yayın yeri: Yayınevi, sayfa numaraları. İnsel, İ. (2009).Günümüze Kadar Gelen Sanat Üretim Biçimlerine Etkileşimin Katkısı. Uluslararası Katılımlı Güzel Sanatlar ve Tasarım Sempozyumu. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi, Basılmamış Bildiriler Yazarın Soyadı, Adının ilk harfi. (Yayın yılı). Makale adı. Akademik Etkinlikte (Adı) sunulan basılmamış bildiri, İl: Üniversite. 23

29 Aksoy, H. ve Özer, G. (2011).Kamusal alan tasarımına bir müdahale olarak sokak sanatı. Uluslararası Sanat/Tasarım ve Estetik Kuramları Sempozyumu nda sunulan basılmamış bildiri. Antalya: Akdeniz Üniversitesi Poster Bildiriler Yazarın Soyadı, Adının ilk harfi. (Yayın yılı). Makale adı. Akademik Etkinlikte (Adı) sunulan poster, İl: Üniversite. Ataseven, O. (2009). Geleneğin Oluşumuna Katkısı Açısından Türkiye deki Uygulamalı Heykel Sempozyumlarına İlişkin Bir Değerlendirme. Uluslararası Katılımlı Güzel Sanatlar ve Tasarım Sempozyumu nda sunulan poster. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınlanmamış doktora ve yüksek lisans tezleri Yazarın Soyadı, Adının ilk harfi. (Yayın yılı). Tez adı. Yayınlanmamış Doktora/Yüksek Lisans Tezi. Yayın yeri: Üniversitesi Musal, H. (2010). Türk Resminin Tarihsel Süreci ile Batı Resminde ve Türk Resminde Fotoğrafın Yeri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Arşiv Belgeleri Arşivin adı. (varsa tarih). Varsa Belgenin adı, varsa fon kodu/katalog numarası, varsa varak/yaprak/yer/dosya numarası. Başbakanlık Osmanlı Arşivi. Tapu defteri. Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi. ( ), 03010,

30 Mahkeme Kararları Yasa ve yönetmelikler kaynakçada gösterilmez. Ancak mahkeme kararları kaynakçada ayrı bir başlık altında gösterilir. Danıştay 9. Dairesinin tarih ve 1989/1909 Esas ve 1989/3038 Karar sayılı kararı. Anayasa Mahkemesinin tarih ve 2005/5612 Esas ve 2006/1325 Karar sayılı kararı E-KAYNAKLAR Basılı olduğu halde internet ortamından erişim sağlanmış kitap, makale ve tezlerin kaynakçadaki gösterimi, basılı yayınların gösterimiyle aynı şekilde yapılır. Yalnızca internet ortamında yer alan kaynakların gösterimine ilişkin örnekler aşağıda yer almaktadır E-Dergilerdeki Makaleler Yazarın Soyadı, Adının ilk harfi. (Yayın yılı). Makale adı. Dergi Adı, Cilt (sayı). İnternet tam adresi. (Erişim tarihi: gg.aa.yy) Bal, M. &Bryson N. (1991). Semioticsand Art History. The Art Bulletin, 73(2), (Erişim Tarihi: ) Web Sayfasında Yayınlanan Bildiriler Yazarın Soyadı, Adının ilk harfi. (Yayın yılı). Bildiri adı. Akademik Etkinlikte (Adı) sunulan bildiri, İnternet tam adresi (Erişim tarihi: gg.aa.yy) D. Tanışlı ve A. Özdaş (2006). Validity and Reliability of Patern Test. 1. Avrupa Uygulamaya Dayalı ve Uygulayıcı Araştırma Konferansı nda sunulmuş bildiri özeti.http://bildiri.anadolu.edu.tr/papers/bildirimakale/634_524g71.doc (Erişim tarihi: ) 25

31 Künye Bilgileri Olmayıp Yalnızca İnternet Ortamında Yer Alan Kaynaklar Yazar, eser adı, yayın tarihi, kurum adı gibi künye bilgilerinin tamamının veya herhangi birinin olmadığı e-kaynaklarda, yalnızca internet tam adresi ve erişim tarihi verilir. İnternet tam adresi (Erişim tarihi: gg.aa.yy) (Erişim tarihi: ) 7.6. TELEVİZYON PROGRAMI, FİLM, ÇOKLU ORTAM YAZILIMI TÜRÜ KAYNAKLAR Televizyon programları, filmler ve çoklu ortam yazılımlarına ilişkin kaynakların nasıl gösterileceğine ilişkin örnekler aşağıda açıklanmıştır Televizyon Programları Yetkilinin Soyadı, Adının ilk harfi. (Yetkilinin rolü). (Yıl, Yayınlandığı tarih). Dizinin adı. [Televizyon yayını]. Yayınlayan kanalın ili: Yayınlayan kanalın adı. Riker, D. (Yönetmen). (2005, 11 Şubat). The City: La Ciudad [Televizyon yayını]. İstanbul: Kanal-D. Yetkili olarak birden fazla kişi yazılabilir. Bu durumda her birinin rolü, soyadı ve adının ilk harfinden sonra parantez içinde yazılır. Riker, D. (Yönetmen), Dudu, S. (Yapımcı) ve Hazer, A. (Senaryo yazarı). (2005, 11 Şubat). The City: La Ciudad [Televizyon yayını]. İstanbul: Kanal-D Televizyon Dizileri Yetkilinin Soyadı, Adının ilk harfi. (Yetkilinin Rolü). (Dizinin ilk yayınlanmaya başladığı yıl). Dizinin başlığı [Televizyon dizisi]. Yayınlayan kanalın ili: Yayınlayan kanalın adı. 26

32 Bright, K.S. (Yönetmen). (1994). Friends [Televizyon dizisi]. İstanbul: DİGİTÜRK, DiziMax Televizyon Dizisi Bölümleri Yazarın Soyadı, Adının ilk harfi. (Yazar) ve Yönetmenin Soyadı, Adının ilk harfi. (Yönetmen). (Dizinin ilk yayınlanmaya başladığı yıl). Dizi bölümünün başlığı [Televizyon dizisi bölümü]. Yapımcının Soyadı, Adının ilk harfi. (Yapımcı), Dizinin başlığı. Yayınlayan kanalın ili: Yayınlayan kanalın adı. Reich, A.,Cohen, T. (Yazarlar) ve Bright, K.S. (Yönetmen). (2003). The One After Joey and Rachel Kiss [Televizyon dizisi bölümü]. In K.S. Bright (Yapımcı), Friends. İstanbul: DİGİTÜRK, DiziMax Sinema Filmleri Yapımcının Soyadı, Adının ilk harfi. (Yapımcı) ve Yönetmenin Soyadı, Adının ilk harfi. (Yönetmen). (Yayın yılı). Filmin adı. [Film]. Üretildiği yer: Yapımcı firma adı. Özbatur, Z (Yapımcı), ve Ceylan, N.B. (Yönetmen). (2011). Bir Zamanlar Anadolu da [Film]. İstanbul: Zeyno film. Eğer film belgesel niteliğinde ya da özel bir film ve özel bir firma tarafından dağıtılıyor ise, nasıl erişilebileceği parantez içinde verilmelidir. Light, A. (Yapımcı ve Yönetmen). (1993). Dialogues With Mad Women [Film]. (Women Make Movies, Inc., 462 Broadway, Suite 505L, New York, NY 10013) Müzik Söz Yazarının Soyadı, Adının ilk harfi. (Telif hakkı alındığı yıl). Şarkının adı [Eğer söz yazarı ve yorumu farklı ise: söyleyenin soyadı tarafından kaydedilmiştir]. 27

33 Albümün adı [CD, Plak, DVD, Kaset]. Kayıt edildiği yer: Kaydı yapan firma adı (Telif hakkından farklı bir tarihte kaydedilmiş ise kayıt tarihi). Kahn, G. ve Donaldson, W. (1928). Love Me or Leave Me [S. Vaughan]. On Anthology [CD]. Nashville: Stardust Records (1963) Ses Kayıtları Konuşmacının Soyadı, Adının ilk harfi. (Konuşmacı). (Kayıt yılı). Kaydın başlığı (CD, Kaset, DVD). Yayıncının yeri: Yayıncı. Sexton, A. (Speaker). (1999). Anne Sexton Reads (Kaset). New York: Harper Audio. Kaynakçanın yukarıda belirtilen kaynak türü örneklerine bağlı olarak hazırlanması gerekmektedir. Tez hazırlarken yukarıda belirtilen kaynak türlerinin dışında farklı kaynak türlerinden yararlanılması halinde, bu örnekler dikkate alınarak benzer gösterimler kullanılabilir. 28

34 EKLER EK: 1-Dış Kapak (ön) 29

35 Dış Kapak (arka) 30

36 EK: 2 TEZİN BAŞLIĞI ORTALANMIŞ OLARAK YAZILMALIDIR Ad Soyad Tezin Türü Anasanat Dalı Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Ay Yıl ( Bu kısımda yer alacak metinlerin boyutu ve satır aralıkları tez kapağındaki cep boşluğuna göre ayarlanmalıdır.) 31

37 EK: 3 TEZİN BAŞLIĞI ORTALANMIŞ OLARAK YAZILMALIDIR Ad Soyad TEZİN TÜRÜ (YÜKSEK LİSANS/SANATTA YETERLİK) Anasanat Dalı Danışman: Ünvan Ad Soyad Eskişehir Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Ay Yıl 32

38 EK: 4 ÖZET TEZİN BAŞLIĞI ORTADAN BLOKLU OLARAK BURAYA YAZILMALIDIR Ad Soyad (Yazarın) Anasanat Dalı Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü, Ay Yıl Danışman: Unvan Ad Soyad Anahtar Kelimeler , , , ,

39 EK: 5 ABSTRACT THESIS TITLE SHOULD BE WRITTEN HERE, CENTERED Name SURNAME Master of FineArts/Master of Musical Arts/Doctorate of FineArts/Doctorate of Musical Arts/ Doctorate of Performing Arts Anadolu University Post Graduate School of FineArts, MonthYear Advisor: Title. Name SURNAME Keywords , , , ,

40 EK: 6.a JÜRİ VE ENSTİTÜ ONAYI... nın başlıklı tezi... tarihinde, aşağıdaki jüri üyeleri tarafından Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca,...anasanat dalında Yüksek Lisans tezi olarak değerlendirilerek kabul edilmiştir. Adı Soyadı : İmza Üye (Tez Danışmanı) :... Üye :... Üye : Enstitü Müdürü 35

41 EK: 6.b JÜRİ VE ENSTİTÜ ONAYI... nın başlıklı tezi... tarihinde, aşağıdaki jüri üyeleri tarafından Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca,...anasanat dalında Sanatta Yeterlik tezi olarak değerlendirilerek kabul edilmiştir. Adı Soyadı : İmza Üye (Tez Danışmanı) :... Üye :... Üye :... Üye :... Üye : Enstitü Müdürü 36

42 EK:7 ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜR ya teşekkürlerimi sunarım. Ad Soyad 37

Tezde yer alacak bölümlerin sunuş sırası aşağıdaki düzende olmalıdır;

Tezde yer alacak bölümlerin sunuş sırası aşağıdaki düzende olmalıdır; TEZ BÖLÜMLERİNİN SUNUŞ SIRASI Tezde yer alacak bölümlerin sunuş sırası aşağıdaki düzende olmalıdır; 1. Dış kapak 2. İçindekiler 3. Kısaltmalar 4. Çizelge listesi 5. Şekil listesi 6. Özet 7. Giriş 8. Diğer

Detaylı

TEZ VE RAPOR YAZIM YÖNERGESİ *

TEZ VE RAPOR YAZIM YÖNERGESİ * ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Amaç ve Kapsam TEZ VE RAPOR YAZIM YÖNERGESİ * Bu yönergenin amacı, Atılım Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca Atılım Üniversitesi

Detaylı

tarih ve 06 sayılı Akademik Kurul tutanağının I nolu ekidir. İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

tarih ve 06 sayılı Akademik Kurul tutanağının I nolu ekidir. İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU İSTANBUL 2017 1 GİRİŞ İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ne teslim edilecek Yüksek Lisans ve Doktora tezleri

Detaylı

TEZ VE RAPOR YAZIM YÖNERGESİ *

TEZ VE RAPOR YAZIM YÖNERGESİ * HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ VE RAPOR YAZIM YÖNERGESİ * Amaç ve Kapsam Bu yönergenin amacı, Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca Hacettepe

Detaylı

T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ VE DÖNEM PROJESİ YAZIM ESASLARI

T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ VE DÖNEM PROJESİ YAZIM ESASLARI T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ VE DÖNEM PROJESİ YAZIM ESASLARI Bu esasların amacı, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı tüm ana bilim ve

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ Amaç ve Kapsam HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM YÖNERGESİ Bu yönergenin amacı, Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca Hacettepe

Detaylı

Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi AUAd

Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi AUAd Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi AUAd auad.anadolu.edu.tr Başlarken AUAd Yazım Kuralları sayfasından size uygun olan şablonu seçiniz. Microsoft Word 2010 ortamı ya da üstü sürümü kullanınız.

Detaylı

CUHMHURIYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA/SANATTA YETERLİLİK TEZLERİ YAZIM VE BASIM KURALLARI

CUHMHURIYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA/SANATTA YETERLİLİK TEZLERİ YAZIM VE BASIM KURALLARI CUHMHURIYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA/SANATTA YETERLİLİK TEZLERİ Amaç ve Kapsam YAZIM VE BASIM KURALLARI Madde 1: Bu metnin amacı, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler

Detaylı

CUHMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA/SANATTA YETERLİLİK TEZLERİ YAZIM VE BASIM KURALLARI

CUHMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA/SANATTA YETERLİLİK TEZLERİ YAZIM VE BASIM KURALLARI CUHMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA/SANATTA YETERLİLİK TEZLERİ YAZIM VE BASIM KURALLARI Amaç ve Kapsam Madde 1: Bu metnin amacı, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BİTİRME TEZİ YÖNERGESİ

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BİTİRME TEZİ YÖNERGESİ T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BİTİRME TEZİ YÖNERGESİ 1.BİTİRME TEZİ GENEL İLKELERİ 1.1. Tez dili Türkçedir ve olabildiğince Türkçe

Detaylı

T. C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ YAYIN İLKELERİ

T. C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ YAYIN İLKELERİ T. C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ YAYIN İLKELERİ T.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi nde, aşağıda belirtilen şartlara uyan eserler yayınlanır. 1. Makalelerin, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi YAZIM KURALLARI

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi YAZIM KURALLARI Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi YAZIM KURALLARI 1. Gönderilen çalışmalar, MS Office ortamında yazılmalı ve başlık (Türkçe ve İngilizce), özet (Türkçe ve İngilizce), anahtar kelimeler (Türkçe

Detaylı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA PROJESİ I-II DERSİ HAZIRLAMA KILAVUZU EYLÜL-2017 1-GENEL BİLGİ BATMAN BU KILAVUZUN HER HAKKI SAKLIDIR Araştırma

Detaylı

T.C. BEYKENT ÜNĠVERSĠTESĠ UYGULAMALI BĠLĠMLER YÜKSEKOKULU GASTRONOMĠ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMÜ ÖDEV/BĠTĠRME ÖDEVĠ YAZIM KILAVUZU

T.C. BEYKENT ÜNĠVERSĠTESĠ UYGULAMALI BĠLĠMLER YÜKSEKOKULU GASTRONOMĠ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMÜ ÖDEV/BĠTĠRME ÖDEVĠ YAZIM KILAVUZU T.C. BEYKENT ÜNĠVERSĠTESĠ UYGULAMALI BĠLĠMLER YÜKSEKOKULU GASTRONOMĠ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMÜ ÖDEV/BĠTĠRME ÖDEVĠ YAZIM KILAVUZU ĠSTANBUL, 2012 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu kılavuz Beykent Üniversitesi Uygulamalı

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU ESKİŞEHİR 2010 İçindekiler Sayfa Önsöz iv 1. Giriş 1 2. Tezin Biçimsel Özellikleri 1 2.1. Kâğıt Ölçüsü ve Özellikleri 2 2.2. Yazı Biçimi 2 2.3. Başlıklar 2

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM YÖNERGESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM YÖNERGESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam Bu yönergenin amacı, Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca Hacettepe

Detaylı

T.C KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ARSLANBEY MESLEK YÜKSEKOKULU KONU ADI PROJE DANISMANI HAZIRLAYAN KOCAELİ-20...

T.C KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ARSLANBEY MESLEK YÜKSEKOKULU KONU ADI PROJE DANISMANI HAZIRLAYAN KOCAELİ-20... T.C KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ARSLANBEY MESLEK YÜKSEKOKULU KONU ADI PROJE DANISMANI HAZIRLAYAN KOCAELİ-20... KOCAELİ - ÜNİVERSİTESİ ARSLANBEY MESLEK YÜKSEKOKULU PROJE YAZIM KILAVUZU 1. Giriş Bitirme projelerinde

Detaylı

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROJESİ HAZIRLAMA KILAVUZU

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROJESİ HAZIRLAMA KILAVUZU T.C. YÜKSEK LİSANS PROJESİ HAZIRLAMA KILAVUZU Tezsiz Yüksek Lisans Programı öğrencileri, yüksek lisans projesinin alındığı yarıyılda proje dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KURALLARI

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KURALLARI ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KURALLARI 1. GİRİŞ Bu kılavuzun amacı; Atatürk Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü nde hazırlanan yüksek

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ I-Genel biçimsel özellikler Tıpta Uzmanlık Tezi Yazım Kılavuzu -Tez çalışmasının Etik Kurul (Lüzumu halinde) onay tarih ve sayısı eklenmelidir. 1-Genel şekil

Detaylı

MAKALE YAZIM KURALLARI

MAKALE YAZIM KURALLARI YAYIN KURALLARI Dergimizde, özgün araştırma ve inceleme makalesi, derleme makalesi, çeviri, arşiv belgeleri, kitap eleştirisi ve tanıtımı, ölüm ve sempozyum vb. haberleri yayınlanır. Yazıların başka bir

Detaylı

BĠLECĠK ġeyh EDEBALĠ ÜNĠVERSĠTESĠ FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ COĞRAFYA BÖLÜMÜ BĠTĠRME ÖDEVĠ YAZIM KILAVUZU

BĠLECĠK ġeyh EDEBALĠ ÜNĠVERSĠTESĠ FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ COĞRAFYA BÖLÜMÜ BĠTĠRME ÖDEVĠ YAZIM KILAVUZU BĠLECĠK ġeyh EDEBALĠ ÜNĠVERSĠTESĠ FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ COĞRAFYA BÖLÜMÜ BĠTĠRME ÖDEVĠ YAZIM KILAVUZU 1. AMAÇ VE KAPSAM Bitirme ödevinin amacı öğrencilerin derslerde öğrendikleri teori ve uygulama konuları,

Detaylı

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KURALLARI

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KURALLARI T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KURALLARI Tezin yazımında kullanılacak kağıt A4 standardında olmalıdır. Metin yazılırken her sayfanın sol kenarından, sağ kenarından

Detaylı

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı LİSANS BİTİRME TEZİ YAZIM KLAVUZU İçindekiler BİTİRME TEZİNİN FORMAT DÜZENLENMESİNE

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Lisansüstü Eğitim Tez Yazım Kılavuzu İçindekiler 1. GİRİŞ...2 2. TEZ TESLİMİNDE UYULMASI GEREKEN KURALLAR...2 3. TEZDE YER ALACAK BİLGİLERİN SUNUŞ

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU ESKİŞEHİR 2010 İçindekiler Sayfa Önsöz... vi 1. Giriş... 1 2. Tezin Biçimsel Özellikleri... 1 2.1. Kâğıt Ölçüsü ve Özellikleri... 2 2.2. Yazı Biçimi... 2 2.3.

Detaylı

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ BİTİRME TEZİ ESASLARI ERZİNCAN 2012 1 İÇİNDEKİLER 1. BİTİRME TEZİ DERS ESASLARI... 2 1.1. Dersin Alınması... 2 1.2. Tez Konularının Dağıtımı...

Detaylı

MAKALE YAZIM KURALLARI

MAKALE YAZIM KURALLARI YAYIN KURALLARI Dergimizde, özgün araştırma ve inceleme makalesi, derleme, çeviri, arşiv belgeleri, nekroloji, kitap eleştirisi ve tanıtımı, sempozyum vb. haberleri yayınlanır. Yazıların başka bir yerde,

Detaylı

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ OSMANİYE STAJ RAPORU

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ OSMANİYE STAJ RAPORU T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ OSMANİYE STAJ RAPORU "[Staj yapılan işletmenin adı - sadece ilk harfler büyük olacak]" HAZIRLAYAN [Ad ve Soyadı Sadece

Detaylı

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ VE TEZ YAZIM KILAVUZU

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ VE TEZ YAZIM KILAVUZU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ VE TEZ YAZIM KILAVUZU LEFKOŞA 2014 28 İÇİNDEKİLER 1.Genel Kurallar... 1.1. Genel Yazım Kuralları... 1.2. Etik Kurallar... 2.Tez Önerisi Hazırlama

Detaylı

Ek:5 GMKA GENEL BİÇİM VE YAZIM STANDARTLARI

Ek:5 GMKA GENEL BİÇİM VE YAZIM STANDARTLARI Ek:5 GMKA GENEL BİÇİM VE YAZIM STANDARTLARI 1. Kâğıt Kullanım Alanı Raporlarda, her sayfanın sol kenarından 2,5 cm, sağ kenarından 2,5 cm, üst ve alt kenarından 2,5 cm boşluk bırakılmalıdır. Dipnotlar

Detaylı

Tez ve Eser Projesi Hazırlama Esaslarında kullanılan kısaltmalar aşağıdaki anlamları ifade eder:

Tez ve Eser Projesi Hazırlama Esaslarında kullanılan kısaltmalar aşağıdaki anlamları ifade eder: 1. AMAÇ VE KAPSAM T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ VE ESER PROJESİ HAZIRLAMA ESASLARI Bu Tez ve Eser Projesi Hazırlama Esasları nın amacı, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Detaylı

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME ÇALIŞMASI YAZIM KLAVUZU

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME ÇALIŞMASI YAZIM KLAVUZU Sayfa Düzeni ve Sıralaması İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME ÇALIŞMASI YAZIM KLAVUZU Kağıt ve Yazım A4 boyutunda, 80 g/m 2-100 g/m 2 kalitesinde, birinci hamur beyaz kâğıt kullanılır. Kâğıdın sadece tek

Detaylı

Çizelge/çizim vb. metni

Çizelge/çizim vb. metni İKTİSAT BÖLÜMÜ EKONOMİ SEMİNERLERİ DERSİ TEZ YAZIM KLAVUZU 1-) Tezlerin Arş. Gör. Sedat ALATAŞ veya Arş. Gör. Burcu YILMAZ a teslim edilmesi gerekmektedir. Teslim tarihi daha sonra duyurulacaktır. 2-)

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA ESASLARI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA ESASLARI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA ESASLARI 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu Tez Önerisi Hazırlama Esasları nın amacı, Atılım Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü

Detaylı

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Bitirme Tezi Yazım Kılavuzu

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Bitirme Tezi Yazım Kılavuzu İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Bitirme Tezi Yazım Kılavuzu İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerinin, bitirme tezlerini hazırlarken uyması gereken kurallar aşağıdaki gibidir.

Detaylı

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DÖNEM PROJESİ YAZIM KILAVUZU. Sayfa No

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DÖNEM PROJESİ YAZIM KILAVUZU. Sayfa No T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DÖNEM PROJESİ YAZIM KILAVUZU 1. GİRİŞ Galatasaray Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü nde dönem projeleri, bu kılavuzda belirtilen biçimsel özellikler

Detaylı

Bölüm başlıkları : Ortada, tamamı büyük harf, 12 punto, kalın, numaralama 1 GİRİŞ biçimindedir.

Bölüm başlıkları : Ortada, tamamı büyük harf, 12 punto, kalın, numaralama 1 GİRİŞ biçimindedir. 1. DİPLOMA ÇALIŞMASI YAZIM KURALLARI Kağıt boyutu : A4 Kenar boşlukları : Üst: 3 cm, Alt: 2,5 cm, Sol: 3 cm, Sağ: 2,5 cm. Yazı karakteri : Calibri / 12 punto Satır aralığı : 1,5 satır. Sayfa numaraları

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ŞEKİLSEL KONTROL LİSTESİ (ÖĞRENCİ İÇİN)

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ŞEKİLSEL KONTROL LİSTESİ (ÖĞRENCİ İÇİN) 1/5 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ŞEKİLSEL KONTROL LİSTESİ (ÖĞRENCİ İÇİN) ÖĞRENCİ BİLGİLERİ Adı Soyadı Öğrenci No Anabilim Dalı Danışmanı TEZ BİLGİLERİ Tez Başlığı :. Tez

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNĐVERSĐTESĐ SĐVRĐCE MYO Yönlendirilmiş Çalışma Dersi Bilimsel Çalışma Yazım Kuralları

T.C. FIRAT ÜNĐVERSĐTESĐ SĐVRĐCE MYO Yönlendirilmiş Çalışma Dersi Bilimsel Çalışma Yazım Kuralları T.C. FIRAT ÜNĐVERSĐTESĐ SĐVRĐCE MYO Yönlendirilmiş Çalışma Dersi Bilimsel Çalışma Yazım Kuralları 1- AMAÇ VE KAPSAM 1-1.Fırat Üniversitesi SĐVRĐCE MYO Turizm ve Otel Đşletmeciliği Programında hazırlanan

Detaylı

Kaynak ve Dipnot Gösterme Kuralları

Kaynak ve Dipnot Gösterme Kuralları Kaynak Gösterme Rapor içerisinde kullanılan farklı kaynaklardan edinilen bilgilerin nereden alındığının gösterilmesi gerekir. Raporda farklı bir kaynaktan alınan ve olduğu gibi kullanılan cümlelerin ya

Detaylı

T.C. ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ. Lisansüstü Tez Yazım Kılavuzu

T.C. ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ. Lisansüstü Tez Yazım Kılavuzu T.C. ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Lisansüstü Tez Yazım Kılavuzu 1.Giriş Özyeğin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ne teslim edilecek tezlerin, tez önerisinin, projelerin ve tez izleme

Detaylı

Atatürk Üniversitesi. Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi Yayım İlkeleri. Journal of the Fine Arts Institute. the Principal of the Publication

Atatürk Üniversitesi. Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi Yayım İlkeleri. Journal of the Fine Arts Institute. the Principal of the Publication Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi Yayım İlkeleri Journal of the Fine Arts Institute the Principal of the Publication 1995 den beri ISSN 1300-9206 Süreli yayınlar numarası ile yılda

Detaylı

APA STİLİ 6. SÜRÜM EĞER MAKALENİZ İNGİLİZCEYSE, BAZI İFADELERİ FARKLI YAZMALISINIZ. LÜTFEN BU KILAVUZUN SONUNDA YER ALAN EK KISMINA BAKIN.

APA STİLİ 6. SÜRÜM EĞER MAKALENİZ İNGİLİZCEYSE, BAZI İFADELERİ FARKLI YAZMALISINIZ. LÜTFEN BU KILAVUZUN SONUNDA YER ALAN EK KISMINA BAKIN. APA STİLİ 6. SÜRÜM EĞER MAKALENİZ İNGİLİZCEYSE, BAZI İFADELERİ FARKLI YAZMALISINIZ. LÜTFEN BU KILAVUZUN SONUNDA YER ALAN EK KISMINA BAKIN. APA yazım stili, sosyal ve davranışçı alanlarda çalışan bilim

Detaylı

ÖDEV YAZIM YÖNERGESİ

ÖDEV YAZIM YÖNERGESİ ÖDEV YAZIM YÖNERGESİ Bu yönerge yapılacak her türlü ödev, uygulama raporu, tasarım projeleri raporu, deney raporları vb. için kullanılacaktır. A. YAZIM İLE İLGİLİ GENEL KURALLAR 1. Ödevler A4 (210 x 27

Detaylı

Kurallar Bitirme Çalışması için yazılmış olup İleri Fizik Proje Çalışması için de geçerlidir.

Kurallar Bitirme Çalışması için yazılmış olup İleri Fizik Proje Çalışması için de geçerlidir. Kurallar Bitirme Çalışması için yazılmış olup İleri Fizik Proje Çalışması için de geçerlidir. İ.T.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Mühendisliği Bölümü Bitirme Ödevi ve İleri Fizik Proje Çalışmaları Yazım

Detaylı

YAYIM İLKELERİ VE MAKALE YAZIM KURALLARI. Yayım İlkeleri

YAYIM İLKELERİ VE MAKALE YAZIM KURALLARI. Yayım İlkeleri YAYIM İLKELERİ VE MAKALE YAZIM KURALLARI Yayım İlkeleri 1. Türkiyat Mecmuası, İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü tarafından Bahar ve Güz olmak üzere yılda iki sayı çıkarılan hakemli

Detaylı

TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DÖNEM PROJESİ KURALLARI YAZIM VE HAZIRLAMA KURALLARI

TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DÖNEM PROJESİ KURALLARI YAZIM VE HAZIRLAMA KURALLARI TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DÖNEM PROJESİ KURALLARI YAZIM VE HAZIRLAMA KURALLARI 1. Dönem projesi başka bir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere hazırlanmış olmalıdır. Yazılardaki görüş ve sorumluluklar

Detaylı

T.C MARMARA ÜNİVERSİTESİ MÜLKİYETİ KORUMA VE GÜVENLİK BÖLÜMÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROGRAMI ÖNLİSANS ÖĞRENCİLERİ ÖDEV HAZIRLAMA YÖNERGESİ

T.C MARMARA ÜNİVERSİTESİ MÜLKİYETİ KORUMA VE GÜVENLİK BÖLÜMÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROGRAMI ÖNLİSANS ÖĞRENCİLERİ ÖDEV HAZIRLAMA YÖNERGESİ T.C MARMARA ÜNİVERSİTESİ MÜLKİYETİ KORUMA VE GÜVENLİK BÖLÜMÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROGRAMI ÖNLİSANS ÖĞRENCİLERİ ÖDEV HAZIRLAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1-

Detaylı

MESLEKİ UYGULAMA RAPORU YAZIM KILAVUZU

MESLEKİ UYGULAMA RAPORU YAZIM KILAVUZU MESLEKİ UYGULAMA RAPORU YAZIM KILAVUZU 1. Yazım Planı Mesleki Uygulama Raporları aşağıdaki bölümlerden oluşur: Dış kapak İç kapak Önsöz (ve/veya teşekkür) İçindekiler Simgeler ve Kısaltmalar Şekiller Listesi

Detaylı

EĞĠTĠM TEKNOLOLOJĠLERĠ ARAġTIRMALARI DERGĠSĠ

EĞĠTĠM TEKNOLOLOJĠLERĠ ARAġTIRMALARI DERGĠSĠ EĞĠTĠM TEKNOLOLOJĠLERĠ ARAġTIRMALARI DERGĠSĠ EĞĠTĠM TEKNOLOLOJĠLERĠ ARAġTIRMALARI DERGĠSĠ MAKALE YAZIM KURALLARI Versiyon 2 ETAD 2009 1 E T A D W W W. ET- AD. N E T ĠÇĠNDEKĠLER 1. GĠRĠġ... 1 2. MAKALE

Detaylı

Amaç, BİLİMSEL ARASTIRMA YAPABİLME, HAKİM OLDUĞU BİR KONUYU BELİRLİ BİR FORMATTA HAZIRLAYIP SUNABİLME

Amaç, BİLİMSEL ARASTIRMA YAPABİLME, HAKİM OLDUĞU BİR KONUYU BELİRLİ BİR FORMATTA HAZIRLAYIP SUNABİLME SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İSG 203-SEMİNER DERSİ V Dönem 1702175 Amaç, BİLİMSEL ARASTIRMA YAPABİLME, HAKİM OLDUĞU BİR KONUYU BELİRLİ BİR FORMATTA HAZIRLAYIP

Detaylı

GENEL YAZIM KURALLARI (Bildiri son gönderim tarihi 15 Nisan 2017 dir.)

GENEL YAZIM KURALLARI (Bildiri son gönderim tarihi 15 Nisan 2017 dir.) GENEL YAZIM KURALLARI (Bildiri son gönderim tarihi 15 Nisan 2017 dir.) 1. Bütün yazılarda 300 sözcükten oluşan Türkçe ve İngilizce özet mutlaka bulunmalı, özetlerin altına en az 3, en çok 5 kelimeden oluşan

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMELER FAKÜLTESİ LİSANS BİTİRME TEZİ YAZIM KLAVUZU 2014

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMELER FAKÜLTESİ LİSANS BİTİRME TEZİ YAZIM KLAVUZU 2014 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMELER FAKÜLTESİ LİSANS BİTİRME TEZİ YAZIM KLAVUZU 2014 1. AMAÇ Bu kılavuzun amacı, Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimeler Fakültesi

Detaylı

Dergimize makale göndermek isteyen yazarlara örnek bir taslak aşağıdaki EK de gösterilmektedir.

Dergimize makale göndermek isteyen yazarlara örnek bir taslak aşağıdaki EK de gösterilmektedir. YAZIM KURALLARI Dergimize makale göndermek isteyen yazarlara örnek bir taslak aşağıdaki EK de gösterilmektedir. Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisine makale gönderecek olan

Detaylı

şeklinde yürütülen geniş kapsamlı ve detaylı bir çalışmadır.

şeklinde yürütülen geniş kapsamlı ve detaylı bir çalışmadır. T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FENBİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞ GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI II. ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DÖNEM PROJESİ DERSİ YAZIM VE SUNUM KILAVUZU 1. GENEL KONULAR 1.1. Tanım Çukurova Üniversitesi,

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU AĞUSTOS 2015 UYARI: BU TEZ YAZIM KILAVUZU BİLGİ AMAÇLI HAZIRLANMIŞ OLUP TEZ YAZIMINA ÖRNEK DEĞİLDİR. KILAVUZUN VE TEZ ŞABLONUNUN HAZIRLANMASINDA İSTANBUL

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ BİTİRME ÇALIŞMASI YAZIM KILAVUZU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ BİTİRME ÇALIŞMASI YAZIM KILAVUZU ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ BİTİRME ÇALIŞMASI YAZIM KILAVUZU Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesine bağlı bölümlerde hazırlanan Bitirme Çalışmalarında uygun bir standardı

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİTİRME PROJESİ RAPOR HAZIRLAMA KILAVUZU

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİTİRME PROJESİ RAPOR HAZIRLAMA KILAVUZU BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİTİRME PROJESİ RAPOR HAZIRLAMA KILAVUZU 1. GİRİŞ Bu kılavuz, Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bitirme Projeleri İşleyiş Prosedürü uyarınca, bitirme

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT. 4,5 cm

EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT. 4,5 cm A4 2,5cm YAZI KARAKTERİ: TIMES NEW ROMAN EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT İLK PENCERE: Proje adı 12 punto ile en fazla 38 Karakter

Detaylı

Tez Yazım Esasları. 2.Yazım Özelliği

Tez Yazım Esasları. 2.Yazım Özelliği Tez Yazım Esasları 1.Kullanılacak Kâğıdın Özelliği Bitirme tezi, A4 standardında (21cm x 29,5 cm) birinci hamur beyaz kâğıda yazılmalıdır. Yazımda kullanılan tüm karakterler siyah renkte olmalıdır. 2.Yazım

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM YÖNERGESİ UYARI: BU TEZ YAZIM KILAVUZU BİLGİ AMAÇLI HAZIRLANMIŞ OLUP TEZ YAZIMINA ÖRNEK DEĞİLDİR. ÖRNEK TEZ ŞABLONLARI TÜRKÇE VE İNGİLİZCE OLMAK ÜZERE AYRICA

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tez Hazırlama Kılavuzudur

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tez Hazırlama Kılavuzudur T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tez Hazırlama Kılavuzudur Öğrencinin İsmi Öğrenci Numarası Tez Danışmanı Prof./Doç./Yrd. Doç.

Detaylı

TAM METİN YAZIM KURALLARI

TAM METİN YAZIM KURALLARI IMUCO 16 TAM METİN YAZIM KURALLARI Not: Bildirilerin yazımında APA6 stili kullanılacaktır. Aşağıda belirtilmeyen bir konu olursa mutlaka APA6 stili ile ilgili (www.apastyle.org) kısma bakınız. 1. Yazılar

Detaylı

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ LİSANS TEZ YAZIM KILAVUZU

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ LİSANS TEZ YAZIM KILAVUZU MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ LİSANS TEZ YAZIM KILAVUZU Mart 2012 TABLE OF CONTENTS I. GİRİŞ... 1 II. TEZ YAZIM KURALLARI... 2 2.1. TEZ YAZIM KURALLARI... 3 2.1.1. Birinci seviye başlık... 4 2.1.2.

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ TEZ/PROJE YAZIM YÖNERGESİ UYARI: BU TEZ YAZIM KILAVUZU BİLGİ AMAÇLI HAZIRLANMIŞ OLUP TEZ YAZIMINA ÖRNEK DEĞİLDİR. ÖRNEK TEZ ŞABLONLARI TÜRKÇE VE İNGİLİZCE OLMAK ÜZERE

Detaylı

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU ARTVİN-2008 1. GİRİŞ Bu kılavuzun * amacı Artvin Çoruh Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü ne bağlı anabilim dallarında hazırlanacak

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Y Ü K S E K L İ S A N S V E D O K T O R A / S A N A T T A Y E T E R L İ L İ K T E Z L E R İ Y A Z I M V E B A S I M K U R A L L A R I Cumhuriyet Üniversitesi

Detaylı

(Dış Kapak Örneği) T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ ve EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ TEZ ADI BİTİRME TEZİ

(Dış Kapak Örneği) T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ ve EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ TEZ ADI BİTİRME TEZİ (Dış Kapak Örneği) T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ ve EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ TEZ ADI BİTİRME TEZİ Hazırlayan Adı Soyadı Danışman Unvan Adı Soyadı Niğde Ay, Yıl

Detaylı

Kâğıt Boyu ve Gramajı Madde 2 (1) Tezlerin yazım ve basımında A4 (210x 297 mm) boyutlu, en az 75 gramajlı beyaz kâğıt kullanılır.

Kâğıt Boyu ve Gramajı Madde 2 (1) Tezlerin yazım ve basımında A4 (210x 297 mm) boyutlu, en az 75 gramajlı beyaz kâğıt kullanılır. 1 Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Tez Yazım ve Basım Esasları Amaç ve Kapsam Madde 1 (1) Bu Esaslar Mersin Üniversitesi Lisansüstü Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 16. maddesinin

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ ENF-101 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI DERSİ VİZE UYGULAMA PROJESİ KRİTERLER KİTAPÇIĞI

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ ENF-101 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI DERSİ VİZE UYGULAMA PROJESİ KRİTERLER KİTAPÇIĞI T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ ENF-101 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI DERSİ VİZE UYGULAMA PROJESİ KRİTERLER KİTAPÇIĞI Hazırlayan Yrd. Doç. Dr. Şeyhmus AYDOĞDU Ekim, 2016 İçindekiler İçindekiler...

Detaylı

SINIRSIZ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA DERGİSİ YAYIN İLKELERİ VE YAZIM KURALLARI

SINIRSIZ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA DERGİSİ YAYIN İLKELERİ VE YAZIM KURALLARI SINIRSIZ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA DERGİSİ YAYIN İLKELERİ VE YAZIM KURALLARI Sınırsız Eğitim ve Araştırma Dergisi (SEAD), eğitim alanında özgün bilimsel makalelere yer veren uluslararası hakemli bir dergidir.

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ YAZIM KURALLARI VE YAYIN İLKELERİ

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ YAZIM KURALLARI VE YAYIN İLKELERİ T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ YAZIM KURALLARI VE YAYIN İLKELERİ Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından yılda

Detaylı

Trakya Üniversitesi. bilgisayar mühendisliği. kariyerinizi geliştirin. Proje - I (BM 415) Proje - II (BM 421) Lisans Programı

Trakya Üniversitesi. bilgisayar mühendisliği. kariyerinizi geliştirin. Proje - I (BM 415) Proje - II (BM 421) Lisans Programı Trakya Üniversitesi bilgisayar mühendisliği BM Proje - I (BM 415) Proje - II (BM 421) Lisans Programı kariyerinizi geliştirin İşinizle ilgili teknoloji! KENDĠNĠZĠ DENEME ġansi BU PROGRAM DA Proje I ve

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİTİRME PROJESİ TASARIM I/II PROJE HAZIRLIK YAZIM İLKELERİ

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİTİRME PROJESİ TASARIM I/II PROJE HAZIRLIK YAZIM İLKELERİ ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİTİRME PROJESİ TASARIM I/II PROJE HAZIRLIK YAZIM İLKELERİ Ocak 20.. 1. GENEL YAZIM İLKELERİ Çalışmada geçen ana metin, tablolar, şekiller ve formüller bilgisayar

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU BTÜ Senatosunun 24 MAYIS 2017 tarihli toplantısında SEN-2017/5/12 karar sayısıyla oybirliği ile kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. MAYIS 2017 ÖNSÖZ

Detaylı

1.7. Proje İçinde Kaynak Gösterme Proje içinde kaynak gösterme, yazar ve yayın yılı sistemine göre yapılmalı ve projenin KAYNAKLAR kısmında

1.7. Proje İçinde Kaynak Gösterme Proje içinde kaynak gösterme, yazar ve yayın yılı sistemine göre yapılmalı ve projenin KAYNAKLAR kısmında T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ Tekirdağ Ebru Nayim Fen Lisesi Müdürlüğü Bitirme Projesi Yazım İlke ve Kuralları 1. GENEL BİÇİM ve YAZIM PLANI 1.1. Kullanılacak Kağıdın Özelliği Projede kullanılacak kağıt A4 boyutunda

Detaylı

GAZĠOSMANPAġA ÜNĠVERSĠTESĠ PAZAR MESLEK YÜKSEKOKULU. YÖNLENDĠRĠLMĠġ ÇALIġMA DERSĠ YAZIM KILAVUZU DERS YÖNERGESĠ

GAZĠOSMANPAġA ÜNĠVERSĠTESĠ PAZAR MESLEK YÜKSEKOKULU. YÖNLENDĠRĠLMĠġ ÇALIġMA DERSĠ YAZIM KILAVUZU DERS YÖNERGESĠ GAZĠOSMANPAġA ÜNĠVERSĠTESĠ PAZAR MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNLENDĠRĠLMĠġ ÇALIġMA DERSĠ YAZIM KILAVUZU ve DERS YÖNERGESĠ Ġçindekiler ĠÇĠNDEKĠLER... 1 1. BĠÇĠM... 3 1.1. Kağıt... 3 1.2. Yazı Karakterleri... 3

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME TEZİ YAZIM KILAVUZU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME TEZİ YAZIM KILAVUZU ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME TEZİ YAZIM KILAVUZU Ocak 2015 1. GENEL YAZIM KURALLARI Çalışmada geçen ana metin, tablolar, şekiller ve formüller bilgisayar

Detaylı

T. C. ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI BÖLÜMÜ BİTİRME ÇALIŞMASI YAZIM KILAVUZU

T. C. ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI BÖLÜMÜ BİTİRME ÇALIŞMASI YAZIM KILAVUZU T. C. ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI BÖLÜMÜ BİTİRME ÇALIŞMASI YAZIM KILAVUZU KASIM- 2012 GİRİŞ Ardahan Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi

Detaylı

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer UYGULAMA SONUÇ RAPORU YAZIMI

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer UYGULAMA SONUÇ RAPORU YAZIMI qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer UYGULAMA SONUÇ RAPORU YAZIMI tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui A.K.Ü. Çay M.Y.O. Yönetim ve

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BALIKESİR / BANDIRMA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ. Büro Yönetimi ve Resmi Yazışma Kuralları Kursu

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BALIKESİR / BANDIRMA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ. Büro Yönetimi ve Resmi Yazışma Kuralları Kursu T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BALIKESİR / BANDIRMA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Büro Yönetimi ve Resmi Yazışma Kuralları Kursu Büro Yönetimi Öğretmeni Fatma GEZ BELGE ÖZELLİKLERİ BELGENİN ŞEKLÎ ÖZELLİKLERİ

Detaylı

T.C DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ

T.C DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ T.C DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ STAJ RAPORU RAPOR YAZIM KURALLARI Nisan / 2017 İZMİR 1. Giriş Bu yazım kuralları, Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Fakültesi staj raporu yazımında birliği sağlamak

Detaylı

Araştırma Yöntem ve Teknikleri

Araştırma Yöntem ve Teknikleri Araştırma Yöntem ve Teknikleri Araştırma Raporunun Hazırlanması - 2 2.1.4. Önem Metin / Ana Bölüm Konu üzerinde araştırmaya yapmaya neden ihtiyaç duyulduğu, bu araştırmanın araştırmacılara ve bilime sağlayacağı

Detaylı

III. ULUSLARARASI KOP BÖLGESEL KALKINMA SEMPOZYUMU BİLDİRİ YAZIM KURALLARI

III. ULUSLARARASI KOP BÖLGESEL KALKINMA SEMPOZYUMU BİLDİRİ YAZIM KURALLARI III. ULUSLARARASI KOP BÖLGESEL KALKINMA SEMPOZYUMU 1) Bildiri dili Türkçe ve İngilizce dir. BİLDİRİ YAZIM KURALLARI 2) Gönderilecek bildiri konuları sempozyum amacı ve bilim konuları dikkate alınarak seçilmelidir.

Detaylı

İşyeri Uygulaması Raporunun ön kapağına basılacak bilgileri içermektedir. Kapak sayfası Şablon da verilen örneğe uygun olarak hazırlanmalıdır.

İşyeri Uygulaması Raporunun ön kapağına basılacak bilgileri içermektedir. Kapak sayfası Şablon da verilen örneğe uygun olarak hazırlanmalıdır. 1. Yazım Planı İşyeri Uygulaması Raporları aşağıdaki bölümlerden oluşur. Dış kapak İç kapak Önsöz (ve/veya teşekkür) İçindekiler Simgeler ve Kısaltmalar Şekiller Listesi Tablolar Listesi Özet Bölüm 1.

Detaylı

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. MÜHENDİSLİK UYGULAMALARI ve YILİÇİ PROJE UYGULAMALARI YAZIM KLAVUZU

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. MÜHENDİSLİK UYGULAMALARI ve YILİÇİ PROJE UYGULAMALARI YAZIM KLAVUZU T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MÜHENDİSLİK UYGULAMALARI ve YILİÇİ PROJE UYGULAMALARI YAZIM KLAVUZU 1.GİRİŞ Aksaray Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina

Detaylı

7. ULUSLARARASI ANKİROS DÖKÜM KONGRESİ (11-13 Eylül 2014) BİLDİRİ HAZIRLAMA VE YAZIM KILAVUZU TÜRKİYE DÖKÜM SANAYİCİLERİ DERNEĞİ İSTANBUL - TÜRKİYE

7. ULUSLARARASI ANKİROS DÖKÜM KONGRESİ (11-13 Eylül 2014) BİLDİRİ HAZIRLAMA VE YAZIM KILAVUZU TÜRKİYE DÖKÜM SANAYİCİLERİ DERNEĞİ İSTANBUL - TÜRKİYE 7. ULUSLARARASI ANKİROS DÖKÜM KONGRESİ (11-13 Eylül 2014) BİLDİRİ HAZIRLAMA VE YAZIM KILAVUZU TÜRKİYE DÖKÜM SANAYİCİLERİ DERNEĞİ İSTANBUL - TÜRKİYE ÖZET Bu kılavuz, 11-13 Eylül 2014 tarihlerinde İstanbul

Detaylı

BÖLÜM İKİ YALIN ÜRETİM

BÖLÜM İKİ YALIN ÜRETİM Rapor/Tez Hazırlama ve Yazım Kuralları (1) Rapor veya tez çalışmaları, A4 (210x297mm) boyutundaki 80-90 gramajlı beyaz çizgisiz kağıda bilgisayarda yazılmalıdır. Rapor/tez, Microsoft Word veya benzeri

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA / SEMİNER / RAPOR YAZIM KURALLARI

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA / SEMİNER / RAPOR YAZIM KURALLARI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA / SEMİNER / RAPOR YAZIM KURALLARI T.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından belirlenen tez yazım kurallarına göre hazırlanan aşağıdaki

Detaylı

İSTİKLÂL MAHKEMELERİ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

İSTİKLÂL MAHKEMELERİ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU İSTİKLÂL MAHKEMELERİ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU (10-11 ARALIK 2015 /ADIYAMAN) Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı ve Adıyaman Üniversitesi iş birliğinde 10 11 Aralık 2015 tarihlerinde Adıyaman da İstiklâl

Detaylı

POSTER HAZIRLAMA TEKNİKLERİ (Nasıl poster hazırlamalıyım?)

POSTER HAZIRLAMA TEKNİKLERİ (Nasıl poster hazırlamalıyım?) POSTER HAZIRLAMA TEKNİKLERİ (Nasıl poster hazırlamalıyım?) 1. Posterlerinizde aşağıda başlıklar yer almalıdır: POSTER BAŞLIĞI - 60 punto YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMALARI HAZIRLAYANLAR VE ADRES

Detaylı

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA KILAVUZU MART, 2017 MUĞLA T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ.... ANABİLİM DALI.... BİLİM

Detaylı

BİTİRME TEZİ NASIL YAZILIR

BİTİRME TEZİ NASIL YAZILIR BİTİRME TEZİ NASIL YAZILIR Başlamadan Önce Zaman planlaması! Araştırma Konusunun Seçimi (doğru kaynaklar, bilimsel bilgi!) Düzenli Çalışma (planınıza uyunuz, danışmanınızdan yardım alınız.) İstanbul Ticaret

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ RAPORU YAZIM KURALLARI*

ANKARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ RAPORU YAZIM KURALLARI* ANKARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ RAPORU YAZIM KURALLARI* RAPORUN CİLTLENMİŞ OLARAK SON TESLİM TARİHİ 30 KASIM 2016 DIR. 1. Rapor için kesin bir sayfa sınırlaması

Detaylı

T.C. MARDĠN ARTUKLU ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ SEMĠNER YAZIM KILAVUZU

T.C. MARDĠN ARTUKLU ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ SEMĠNER YAZIM KILAVUZU 1 T.C. MARDĠN ARTUKLU ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ SEMĠNER YAZIM KILAVUZU 1. GENEL BĠÇĠM 1.1. Yazım Dili Seminer/Dönem projesinin yazım dili Türkçe olmalıdır. Kolay anlaşılır ve sade bir Türkçe

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KONTROL FORMU

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KONTROL FORMU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KONTROL FORMU Tezde Yer Alacak Yazılı Bölümlerin Sunum Sıralaması 1- Dış kapak 2- İç kapak 3- İmza/Onay formu 4- İntihal Beyanı

Detaylı

İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU 1. YAZIM KURALLARI Kullanılacak Kâğıdın Özellikleri Tezin yazılacağı kâğıtlar A4 standardında (21 cm x 29,7 cm) ve en az 80, en çok 100

Detaylı

http://www.bilmuh.net - BĐTĐRME TEZĐ / PROJESĐ YAZIM KILAVUZU

http://www.bilmuh.net - BĐTĐRME TEZĐ / PROJESĐ YAZIM KILAVUZU Đçindekiler http://www.bilmuh.net - BĐTĐRME TEZĐ / PROJESĐ YAZIM KILAVUZU 1. BĐTĐRME TEZĐ/PROJESĐ NASIL HAZIRLANMALIDIR?... 2 1.1 Bitirme Tezinin Başlığı Nasıl Olmalıdır?... 2 1.2 Önsöz Nasıl Yazılmalıdır?...

Detaylı

A. MAKALE YAZIM KURALLARI

A. MAKALE YAZIM KURALLARI Yazım Kuralları Değerli Yazar ve Okurlarımız, Yayıncılıkta 36 yılı geride bırakarak yeni yayın yılına girmiş bulunan Dergimizin, şu ana kadar ulaşmış olduğu yüksek kalitesini daha da ileri düzeylere çıkarabilmek

Detaylı