T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ"

Transkript

1 1 T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL İLETİŞİM BİLİMİ- HİT 1001 Bu derste iletişim biliminin temel kavramları üzerinde durulmaktadır. Teorik olarak iletişim tanımları, sınıflandırması, önemi, amaçları, iletişim çatışmaları ve temel iletişim kuramları anlatılarak iletişim kuramlarının toplumsal yapı açısından önemi ve ilişkisi incelenmektedir. Ayrıca bu ders kapsamında, öğrencilerin üst sınıflarda alacakları iletişim derslerine temel oluşturmakta ve iletişimin temelleri atılmaktadır. HALKLA İLİŞKİLER I- HİT 1003 Halkla ilişkiler I dersinde, halkla ilişkilerin temel kavramsal çerçevesini çizerek, öğrencilerin ileride alacakları teorik ve uygulamalı derslere zemin hazırlamasını sağlamaktır. Halk ve ilişki kavramları, halkla ilişkiler tanımları, reklam, propaganda, tanıtma, duyurma gibi kavramlar, proaktif ve reaktif halkla ilişkiler, Halkla İlişkilerin dünyada ve Türkiye deki gelişimi, halkla ilişkiler personelinin nitelik ve görevleri, halkla ilişkiler teknikleri dersin içeriğini oluşturmaktadır. REKLAMCILIK I- HİT 1005 Dersin amacı reklamcılıkla ilgili kavramsal çerçevenin öğrencilere aktarılmasıdır. Reklamın doğası, tarihçesi, fonksiyonları, psikolojisi, ekonomisi ve felsefesinin incelenmesi dersin içeriğini oluşturmaktadır. Ayrıca bu derste reklam, pazarlama ve kitle iletişimi süreci ilişkisi de detaylı olarak analiz edilmektedir.

2 2 SOSYOLOJİ- HİT 1007 Ders, bu bilim dalının nasıl ortaya çıktığını, sosyolojinin ilgilendiği nesne konusundaki yaklaşımlarını ve toplum olaylarına ilişkin önerilerini kapsamaktadır. 20. yy ın başında egemen içe bakışçılığa tepki olarak gelişen davranış bilimleri bu dersin diğer kısmını oluşturmaktadır. Bu ders kapsamında davranış bilimlerinin temel aldığı çevreci konum ve bireyci yaklaşım ele alınacak ve değerlendirilecektir. PSİKOLOJİ- HİT 1009 Psikoloji bilim dalını tanımlamak, önemini vurgulamak, ilgili diğer bilim dalları ile olan benzerlik ve farklarını açıklamak psikolojinin temel olguları ve araştırma yöntemleri ile ilgili bilgi vermek bu dersin başlıca amacıdır. Derste psikolojinin alt dalları, psikolojinin diğer bilim dalları ile olan ilişkileri, davranışların gelişimi ve şekillenmesi, biyolojik ve gelişimsel süreçler, öğrenme, hatırlama ve düşünme, algılama ve bilinç, motivasyon güdülenme duygu ve heyecan, kişilik ve bireysellik, dil ve iletişim, çatışma, uyum ve savunma mekanizmaları, sosyal davranış gibi konular incelenmektedir. TEMEL GAZETECİLİK- HİT 1011 Bu ders ile Halkla ilişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencilerinin kendi branşları ile gazetecilik / habercilik arasında bağıntı kurmalarını sağlayacak temel kavram ve nosyonlar verilmektedir. Bu dersin içeriğini; Gazeteciliğin Temel Kavramları, Gazete ve haberciliğin Türkiye ve Dünyadaki kısa tarihçesi, Gazetenin yapısal ve teknik özellikleri, Gazetenin İşlevleri, Gazetenin organizasyon yapısı, Gazete Hazırlama Aşamaları, Haber İçin Halkla İlişkiler Bölümleri Haberi Algılama ve Anlama, Değerlendirme gibi konular oluşturmaktadır.

3 3 TÜRK DİLİ I-ORT 1001 Bu dersin amacı, Türkçenin yapı ve işleyiş özelliklerini gereğince kavratabilmek; dil ve düşünce bağlantısı açısından, yazılı ve sözlü ifade vasıtası olarak, Türkçeyi doğru ve güzel kullanabilme yeteneği kazandırabilmek; öğretimde birleştirici ve bütünleştirici bir dili hâkim kılmak ve ana dili bilincine sahip gençler yetiştirmektir. Türk Dili dersinin içeriği Yüksek Öğretim Kurumu nun çerçeve programında belirtilen hususlara göre düzenlenmiştir. YABANCI DİL I - ORT 1003 Öğrencilere İngilizce hakkında temel gramer ve konuşma bilgileri kazandırmak amaçlanmaktadır. Orta düzeyde bir dil öğreniminin gerçekleşmesi hedeflenmektedir. Dersin kapsamı içerisinde, özne, zamirler, isimler ve çoğul yapıları, işaret sıfatları ve zarflar, geniş zaman ve olumlu-olumsuz-soru yapıları, bağlaçlar, işaret zamirleri gibi konular örneklerlerle ele alınacaktır.

4 4 2. YARIYIL HALKLA İLİŞKİLER II- HİT 1002 Bu dersin amacını, Halkla ilişkiler uygulama alanlarını ayrıntılı ve örneklerle incelemek ve Halkın yönetim karşısındaki tepkilerini ele alarak, kamu,özel sektör, gönüllü kuruluşlardaki halkla ilişkiler yönetimi ve sorunlarını incelemek oluşturmaktadır. Ayrıca bu ders kapsamında Halkla İlişkiler ve İnternet, Etkinlik Yönetimi, Sponsorluk, Kurum içi İletişim, Kurum Kimliği ve İmaj, Lobicilik, Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Tanıtma, Tanıtma Ortaya Çıkan Sorunlar, Tanıma, Yönetimin Tutumu Karşısında Halkın Tepkisi, Tepki Açıklama Yöntemleri, Kamu Kuruluşlarında Halkla İlişkiler Birimleri, Kamu Kuruluşlarında Halkla İlişkiler Sorunları, gibi konular ana hatları ile incelenmekte ve üst sınıflardaki halkla ilişkilerin spesifik derslerinin alt yapısını oluşturulmaktadır. REKLAMCILIK II- HİT 1004 Reklamlarda yaratıcı strateji ve medya stratejisi, metin yazımı, layout ve ürün mesajları ve reklam etkinliğinin değerlendirilmesi; reklamın serbest piyasa ekonomisinde ve kitle iletişim araçlarındaki rolü; medya seçimi ve reklam mesleğinin örgütsel yapısı gibi konular reklamcılık II dersi kapsamında ele alınmaktadır. RADYO VE TELEVİZYONUN TEMELLERİ- HİT 1006 Bu dersin amacı, halkla ilişkiler ve tanıtım uygulamalarında önemli bir kitle iletişim aracı olan Radyo ve televizyonun temellerinin teorik ve uygulamalı olarak anlatılması amaçlanmaktadır. Bu ders bağlamında, halkla ilişkiler öğrencilerine, Radyo Televizyonun tanımı ve tarihçesi, Radyo Televizyon, Radyo Televizyon yayınlarının örgütlenmesi Radyo Televizyonun işlevleri ve yayın türleri, Radyo Televizyonun özellikleri karakteristikleri, Radyo ve Televizyonun ilişkileri ve bir birlerine olan etkileri, diğer kitle iletişim araçları ile olan ilişkisi ve birbirlerine olan etkileri aktarılmaktadır. Ayrıca bu ders kapsamında, halkla ilişkiler uygulamalarında halkla ilişkiler uzmanının radyo ve televizyonu kullanım alan ve özellikleri üzerinde de durulmaktadır.

5 5 HUKUK- HİT 1008 Hukuka giriş dersi, hukukla ilgili derslerin ilk basamağını teşkil etmektedir. Bu derste; Özel Hukuk, Kamu Hukuku, Medeni Hukuk, Anayasa Hukuku, Hak Kavramı, çeşitli açılardan sorumluluk, hukuk kurallarının türleri vs. gibi temel başlıklar etrafında bilgiler verilmektedir. TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI- HİT 1010 Bu ders öğrencilere bilgisayar, paket programlar ve internetin kullanımı ile ilgili temel bilgiler vermeyi hedefler. Bilgi teknolojilerine giriş, bilgi çağı ve bilgi toplumu, bilgi sistemleri, bilgisayar organizasyonu, işletim sistemleri, bir işletim sistemi kullanımı, bilgisayar giriş-çıkış birimlerinin kullanımı, yazılım kavramı, uygulama yazılımlarına giriş, internet ve diğer yazılımlar dersin içeriğini oluşturmaktadır SİYASET BİLİMİ- HİT 1012 Bu dersin ile İletişim Fakültesi öğrencilerinin siyasetin tarihsel gelişimi, siyaset felsefesi ve siyasi organlar hususunda bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır. Bu bağlamda ders kapsamında, devletin işleyişi, karar mekanizması hakkında bilgi sahibi olmasının gerekliliğinden hareketle siyasetin tanımıyla başlayan ders, siyasetin tarihi, siyasi organlar ve devlet hakkında bilgi verilmesiyle devam etmektedir. TÜRK DİLİ II- ORT 1002 Ders, birinci sömestrde kalınan konulardan devam etmektedir. Derste, sözcük yapıları, cümle bilgisi, sözlü kompozisyon bilgileri, yazılı kompozisyon bilgileri, anlatım bozuklukları, retorik gibi konular anlatılmaktadır. YABANCI DİL II- ORT 1004 Birinci sömestrin devamı niteliğinde olan bu derste öğrencilere, İngilizce hakkında temel gramer ve konuşma bilgileri kazandırmak amaçlanmaktadır. Orta düzeyde bir dil öğreniminin gerçekleşmesi hedeflenmektedir. Dersin kapsamı içerisinde, temel seviyeden başlamak üzere orta seviyeye kadar gramer konuları örneklerlerle ele alınacaktır.

6 6 3. YARIYIL İLETİŞİM TARİHİ- HİT 2001 Derste insanların haberleşme ihtiyacı duymaya başladıkları dönemlerden itibaren günümüze kadar geliştirdikleri haberleşme araçlarının, teknik ve içerik gelişim süreçleri ele alınmaktadır. Yazı öncesi haberleşme biçimleri, yazının icadı ve geliştirilmesi, haber mektupları, matbaa ve getirdikleri, basılı haber mektupları, gazetenin oluşumu ve getirdikleri, 19. yüzyıl ve teknolojik icatlar, radyonun oluşumu ve gelişimi, televizyonun oluşumu ve gelişimi, internetin oluşumu ve gelişimi konuları dersin içeriğini oluşturmaktadır. SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ- HİT 2003 Araştırma Yöntemleri dersinde sosyal bilimlerde yöntemin ne olduğu, bir araştırma tasarımının nasıl yapıldığı anlatılmaktadır. Öğrencilere sosyal bilimlerde araştırmanın ne olduğu ve nasıl yapıldığı hakkında temel bilgiler verilecektir. Ayrıca; Ders kapsamında öğrencilerin sosyal bilim mantığında araştırma yönteminin felsefesini kavramaları, teori ile pratik arasındaki bağlantıyı kurmaları ve bilimsel çalışmalarında gereksinim duyacakları metodolojik temelleri öğrenmeleri amaçlanmaktadır. Derste, bilim ve araştırma, araştırma boyutları, araştırma ve teori konularıyla birlikte sosyal araştırma süreci, konu seçiminden başlayarak araştırma sorusu oluşturma, hipotez kurma, örneklem seçme, ölçme gibi konular da ayrıntılı olarak yer almaktadır. Ayrıca uygulamaya yönelik olarak veri toplama aracı hazırlama, saha uygulama teknikleri, raporlama ve yorumlama konuları da işlenmektedir. TEMEL FOTOĞRAFÇILIK- HİT 2005 Fotoğraf alanı ile ilgili temel bilgi ve becerilerin kazandırılması dersin temel amacını oluşturmaktadır. Fotoğrafçılığın tarihçesi, dijital gelişmeler, fotoğraf makinesinin teknik özellikleri, kullanımı, çekim ilkeleri, laboratuarda kullanılan kimyasalların özellikleri, araç ve gereçler, film banyo ve baskı teknikleri öğrencilere derste öğretilmektedir.

7 7 İŞLETME YÖNETİMİ- HİT 2007 İşletme ve yönetimle ilgili genel kavramlar, ilkeler, uygulamalar, yönetim teorileri ve çağdaş yönetim yaklaşımları dersin içeriğini oluşturmaktadır. İşletmecilik ve yönetim bilimi alanında temel kavramları benimseterek, çağdaş yönetim yaklaşımlarında halkla ilişkiler uygulamalarını incelemek dersin amacıdır. HALKLA İLİŞKİLER KAMPANYALARI- HİT 2009 Halkla İlişkiler Kampanyaları dersi, öğrencilerin daha sonraki dönemlerde alacağı uygulama derslerine teorik zemin oluşturma amacını gütmektedir. Bu doğrultuda ders kapsamı içerisinde; sorun analizi, formel ve informel araştırmalar, stratejik planlama, hedef kitle analizi, medya planlaması, bütçe ve zaman planlaması, mesaj ve ikna stratejileri, değerlendirme kriterleri gibi konulara yer verilmektedir. İLETİŞİM PSİKOLOJİSİ- HİT 2011 Bu dersin amacı, öğrencilerin iletişimin psikolojik temelleri ile ilgili bilgiler edinmesi, kişilerarası İletişim sorunlarına yaklaşırken insan iletişiminin altında yatan kişisel ve sosyal, etkenleri anlaması, onlar doğru bir şekilde yönetmesini öğrenmesi ve böylece iletişim standardını yükseltmesidir. TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI- HİT 2013 Dersin amacı; tüketici davranışlarını analiz edip öğrenerek ilerde meslek hayatlarında uygulayacakları iletişim çalışmalarının başarıya ulaşmasını sağlamaktır. Bu ders kapsamında, tüketici davranışı, pazarlama, reklam ve halkla ilişkiler içerisindeki yeri; önemi ve diğer disiplinler ile ilişkileri, sosyolojik ve psikolojik açından satın alma davranışı, satın alma davranışını etkileyen diğer faktörler (Tüketici davranış kuramları ve modelleri, öğrenme, tutum, ihtiyaçlar hiyerarşisi ve çevre, referans grupları) irdelenmektedir. ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I- ORT 2003 Dersin amacı, Osmanlı Devleti ni çöküşe götüren nedenler, devleti kurtarma çabaları ve akımları, I. Dünya Savaşı, cepheler, Mondros Mütarekesi, Mustafa Kemal ve Kuvayı Milliye hareketi gibi konular anlatılmaktadır.

8 8 4. YARIYIL REKLAM KAMPANYALARI UYGULAMALARI- HİT 2002 Briefingten uygulamaya genel bir reklam kampanyasının hazırlanışı ve üretimini konu alan bu derste, ana temalar reklam üretim metotları, harcamaların kontrolü, araştırma, medya analizi ve medya planlaması konularıdır. Ders, öğrencilere, spesifik iş dalları için reklam planlamaları geliştirme becerisi kazandırmayı amaçlamaktadır. SİYASAL İLETİŞİM- HİT 2004 Siyasal kampanya çalışmaları yapılabilmesi için teorik zemin oluşturmak, Seçmen davranışı analizi yapmak, Kampanyalarla, seçmenleri etkileme yollarını tartışmak dersin amacını oluşturmaktadır. Bu amaç doğrultusunda; dersin tanıtımı, yöntem ve kaynaklar, siyasal iletişimin tanımı ve amacı, seçmenlerin karar verme süreci, seçmen tercihine yaklaşımlar: sosyolojik yaklaşım, psikolojik yaklaşım, rasyonel yaklaşım, konuya oy vermeideolojik oy verme yaklaşımları, yaklaşımların değerlendirilmesi, türk seçmeniyle ilgili çalışmalar, siyasal seçim kampanyaları: gelişimi ve seçmen üzerindeki etkileri, kampanya organizasyonu, kamuoyu araştırmaları ve seçmen tercihine etkisi, canvassing uygulamaları, kitle iletişim araçları ve seçmen tercihine etkisi gibi konular ders kapsamında işlenmektedir. HALKLA İLİŞKİLERDE SOSYAL SORUMLULUK KAMPANYALARI- HİT 2006 Kurumların sosyal anlamdaki rol ve sorumluluklarının neler olduğu, olması gerektiği ya da sosyal sorumluluk adına ne türden faaliyetlerde bulunduğu yönünde teorik ve uygulamalı anlatımlar dersin amacını oluşturmaktadır. Bu bağlamda öğrencilerden sosyal sorumluluk kampanyaları hazırlamaları beklenmektedir. Öğrencilere sosyal sorumluluğun ne olduğu, kuruluşların sosyal sorumluluk kapsamında neler yapabileceği ve sosyal sorumluluk kampanya örnekleri verilmesi, bir sosyal sorumluluk kampanyasının nasıl yapılabileceğinin anlatılması ve yapılmış sosyal sorumluluk kampanyalarının analizlerinin yapılması ve öğrencilerin sosyal sorumluluk kampanyaları hazırlamaları dersin içeriğini oluşturmaktadır.

9 9 MEDYA VE TOPLUMSAL DEĞİŞME- HİT 2008 Dersin amacı medyanın toplumsal hayattaki yerini, önemini ve etkisini ele alarak toplumsal değişimle ilişkisini irdelemektir. Türk medyası ve dünyanın çeşitli ülkelerinden medya örnekleriyle sınırları genişletilen karşılaştırmalı bir ders olarak Medya ve Toplumsal Değişme, öğrencilere medyanın toplumsal değişim sürecinde nasıl dinamik bir rol oynadığını ve bu değişim sürecine hangi ölçüde etkide bulunduğunun ipuçlarını vermektedir. İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ- HİT 2010 İnsan kaynakları yönetimi, bireyleri, örgütleri ve toplumları yakından ilgilendiren bir işlevdir. Toplumun bireylerinin örgütlerde üretken ve mutlu çalışabilmeleri, büyük ölçüde insan kaynakları yönetiminin başarılı çalışmasına bağlanabilir. Ders kapsamında, çağdaş personel yönetiminde genel ilkeler, insan gücü planlaması ve hizmete alma, hizmet içi eğitim, performans yönetimi, personelin değerlendirilmesi, ücret ve ödül yönetimi, memurların sendikal hakları konuları incelenmektedir. HABER TOPLAMA VE YAZMA- HİT 2012 Gazetecilik mesleğinin temel pratiği olan haber toplama ve yazmaya ilişkin temel bilgi ve becerileri vermek. Öğrencilerin haberin kaynaklarına ulaşarak, gözlem, araştırma, röportaj ve diğer teknikleri kullanarak haberi toplamak, toplanan bilgileri haber yazım kurallarına göre haber metnine dönüştürmelerini sağlamak amaçlanmaktadır. Bu ders kapsamında, olgu/fikir ayrımı, oluş/haber ayrımı, gerçek/haber ayrımı, haber türleri. olay haberciliği, profesyonalizm ve haber değer, olay haberciliğinde temel kavramlar, haber toplama ve haber kaynakları, birincil, ikincil kaynaklar ve diğer kaynaklar, haber unsurları, başlık, giriş, gövde, arka plan, haberde aktarma türleri, dolaylı ve doğrudan aktarma, tırnakların kullanımı, başlık-spotfotoğrafaltı yazıları gibi konular uygulamalı olarak analiz edilmektedir.

10 10 İMAJ YÖNETİMİ- HİT 2014 Dersin genel amacı öğrencilere kurumsal kimlik ve imajla ilgili bilgileri aktarmaktır. Ders kapsamı içerisinde, kurumsal kimlik yapıları, kurumsal kimlik oluşumu ve oluşumunda etkili faktörler, kurumsal kimlik-kurumsal imaj etkileşimi, kurumsal imajın nasıl oluştuğu, oluşumunda etkili olan faktörler, imaj oluşturma araçları gibi konular incelenmektedir. ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II- ORT 2004 Ders birinci yarıyılın devamı niteliğinde yapılacaktır. İçerik olarak Atatürk ilke ve inkılâpları, Osmanlı Devleti ni çöküşe götüren nedenler, devleti kurtarma çabaları ve akımlar, I. Dünya Savaşı, cepheler, Mondros Mütarekesi ve Kuvayı Milliye hareketi gibi konular anlatılmaktadır.

11 11 5. YARIYIL YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ- HİT 3001 Ders, iletişim araçlarının kullanımına yönelik yerel, bölgesel ve küresel stratejileri ortaya koyarak, iletişim teknolojilerinin sosyal, kültürel, siyasal ve ekonomik etkilerinin neler olduğunu anlamayı amaçlamaktadır. Bu ders kapsamında, teknoloji ve bilgi teknolojileri, bilişim, iletişim teknolojileri ve bilgi işçiliği, bilişim teknolojileri ve yeni örgütlenme modelleri, bilgi toplumu politikaları, yönetişim ve e-devlet; hukuki, teknolojik ve finansal alt yapısı, yeni medya yapılanmaları, değişen gazetecilik pratikleri ve yöndeşik medya, küreselleşme, ulus devlet ve telekomünikasyon alanında düzenleyici politikalar, iletişim teknolojilerinin ekonomi politiği; dijital ekonomi, ağ ekonomisi ve koordinasyon teknolojisi ve uluslararası iletişim ve enformasyon sürecinde internet ve sosyal medyalar gibi konular işlenmektedir. İLETİŞİM KURAMLARI I- HİT 3003 Dersin hedefi, öğrencilerin iletişim alanında bugüne kadar geliştirilen teori, kuram ve modeller hakkında gerekli olan bilgi birikimine ulaşmalarına yardımcı olmaktadır. İlk iletişim modelleri: doğrusal modeller ve ortaya çıkış süreçleri, kitle iletişimin kültürel ve toplumsal işlevleriyle ilgili diğer modeller: Maletzke modeli, Newcomb modeli, Gerbner modeli yeniliklerinin yayılması: Difüzyon teorisi, kullanımlar ve doyumlar yaklaşımı, bağımlılık modeli ve bilgi açığı hipotezi, suskunluk sarmalı kuramı ve gündem kurma modeli gibi konular derste ele alınmaktadır. MASAÜSTÜ YAYINCILIK- HİT 3005 Dersin amacı masaüstü yayıncılık konusunda temel bilgileri vermek ve bu bilgilerle QuarkXpress ve Adobe Photoshop programlarıyla örnek uygulamalar yapılmasını sağlamaktır. Ders kapsamında Masaüstü yayıncılığın tanımı, masaüstü yayıncılık öncesi yayına hazırlık, baskı öncesi yayın süreci, Baskı tekniklerinin gruplandırılması: Tipo, ofset, tifdruk, serigrafi, flekso, digital baskı-baskı sistemlerinde kullanılan kağıtlar, özellikleri ve ölçüleri, Tipografi; yazı türleri, okunabilirlik, yazı stilleri, bloklama, Tasarım ilkeleri: denge, zıtlık, orantı, odak, birlik. Fotoğraf seçimi ve sayfaya yerleştirilmesi. Renk kullanımı, baskı renkleri gibi konular işlenmektedir.

12 12 MEDYA PLANLAMASI- HİT 3007 Öğrencilere medya planlama mantığını güncel örneklerle öğretmeyi amaçlayan derste, değişen medya planlaması, Türkiye nin medya planlama düzeni, mecra payları, medya ve mecra, medya sınıflandırması, medya stratejisi, temel medya planlaması kavram tanımları, rating, GRP, share, erişim ve sıklık, mecraların avantaj ve dezavantajları, yaratıcı mecra uygulamaları, İnternet reklamcılığı gibi konular incelenmektedir. REKLAM TANITIM FİLM YAPIMI- HİT 3009 Dersin amacı, tecimsel yayıncılıkta en önemli gelir kaynağı olan reklam ve tanıtım filmleri yapım ve yönetiminin tüm uygulama aşamalarıyla öğretilmesidir. Televizyon reklam filmi yapım süreci, tanıtım filmi yapım süreci, senaryo storyboard animatik yapım tarzı, yapım formatları yapım teknikleri, yapım evresi( çekim ve kurgu) reklam-tanıtım filminin bütçesi, reklam -tanıtım filmi yapım şirketlerinin türleri gibi konular işlenmektedir. İLETİŞİM SOSYOLOJİSİ- HİT 3011 İletişimin sosyolojik temelli olgu ve sonuçları hakkında öğrencileri bilgilendirmek, onların gelecekte bu konu hakkındaki sorumluluk ve yükümlülüklerini idrak etmelerini sağlamak dersin temel amacıdır. Bu derste; iletişimin toplumsal yönü, tanımlar, teoriler, kavramlar ve yaklaşımlar üzerinde durulmakta, iletişim alanında önemli çalışmalar yapmış Postman, McLuhan, Baudrillard gibi yazarların fikirleri hakkında bilgi verilmekte, popüler kültür gibi güncel olaylar ve bu olaylar üzerinde tartışmalar yapılmaktadır. KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM- HİT 3013 Kültürlerarası iletişim, farklı kültürel arkaplana sahip bireyler ve toplumlar arasındaki iletişimi incelemektedir. Farklı kültürlerin üyelerinin iletişim davranışları ve gündelik hayatlarında söz konusu iletişim sürecini nasıl kurguladıkları arasındaki farklılıklarla ilgilenir. Farklı kültürel ardalanına sahip birey ve toplumların ortak bir iletişim dilini hangi düzlemde oluşturabileceklerini incelemektedir. Bu anlamda yabancının veya ötekinin toplumsal hayat pratiğinde nasıl konumlandırıldığına odaklanmaktadır.

13 13 6. YARIYIL KİTLE İLETİŞİM HUKUKU- HİT 3002 Basın özgürlüğü kavramı; basın-yayıncılık mevzuatı, fikri haklar, cevap hakkı, düzeltme hakkı ve diğer yasal düzenlemeler, dünyadaki kitle iletişim düzenlemelerinde ulusal farklar, Amerikan ve AB ülkeleri hukukunda basının ve elektromanyetik yayıncılığın hukuksal düzenlemeleri, kitle iletişim araçlarının devlet ile olan ilişkileri, basın ve ifade özgürlüğünün gelişimi, yeni iletişim teknolojilerinin düzenlemelerinde çağdaş hukuksal gelişmeler bu derste işlenecek konular arasındadır. MEDYA VE TÜKETİM SOSYOLOJİSİ- HİT 3004 Bireylerin tüketim alışkanlıklarını, biçimlerini ve buna yükledikleri anlamı medya üzerinden okumayı amaçlayan bir derstir. Tüketicinin, tüketim tercihlerini belirlemesinde medyanın ürettiği imajın hangi oranlarda etkili olduğu incelenmektedir. Ayrıca medya ve tüketim bağlamında, üretilen nesnelerin popüler kültür ürünü haline gelmesinde medyanın önemli bir araç olduğu örnekler üzerinden ele alınmaktadır. İLETİŞİM KURAMLARI II- HİT 3006 İki dönemlik olan bu dersin ikinci döneminde eleştirel kuramların temel görüşleri incelenecektir. Dersin amacı, öğrencilere iletişim kuramları hakkında temel olacak, diğer derslerine onu hazırlayacak ve iletişime farklı yaklaşımları anlatacak bilgileri kazandırmaktır. HALKLA İLİŞKİLERDE METİN YAZARLIĞI- HİT 3008 Halkla ilişkilerde yazılı iletişimin önemi ve gerekliliğinden hareketle, öğrencilerin kendilerini ve kurumlarını doğru ifade etmelerini sağlayacak gerekli yöntem ve teknikleri uygulama ağırlıklı öğretmeyi amaçlamaktadır. Ders kapsamında, Halkla İlişkiler Yazarlığı, Haber Yazma Teknikleri, Basın Bülteni, Basın Makalesi, Haber Mektubu, Ropörtaj, Broşür, Kitap, El Kitabı, Gazete Ve Dergi, El İlanı, Doğrudan Postalama, Yıllık Rapor, Davetiye, Hatırlatma Notu, Kurumsal Tanıtım Yazarlığı Etkili Sunuş Teknikleri gibi başlıklar incelenmektedir.

14 14 RÖPORTAJ TEKNİKLERİ- HİT 3010 Öğrencilere kuramsal ve uygulamalı olarak röportaj ve söyleşi yazmayı öğretmek bu dersin temel amaçlarındandır. Bu doğrultuda röportaj ve söyleşi türünün birbirinden farkı anlatılmaktadır. Röportajın tanımı, özellikleri, röportaja hazırlık aşaması, röportaj sırasında yapılması gerekenler, röportajın kaleme alınması gibi konuların ayrıntılı olarak işlendiği derste öğrencilere gerçek kişilerin ve olayların konu olduğu röportajlar yaptırılmaktadır. Derste ele alınan konulardan biri de söyleşidir. Söyleşi tanım ve özellikleriyle birlikte işlenmekte, söyleşi öncesi kaynakla bağlantı, soruların hazırlanması, söyleşiyi gerçekleştirme, kaleme alma gibi konular üzerinde durulmaktadır. Derste ayrıca, soru, soru türleri, kaynağı ikna gibi konular da ayrıntılı olarak işlenmektedir. MARKA YÖNETİMİ- HİT 3012 Bu derste temel olarak marka, ürün, tasarım, pazarlama ve kurumsal kimlik kültürü üzerinde durulmaktadır. Mahalli, yerel, ulusal ve küresel pazarlarda marka yaratma ve sürdürme uygulamaları ders kapsamında irdelenecektir. İletişimle üretim prosesleri arasındaki ilişkiye vakıf olma ve tüketici ve ürün odaklı düşünme becerileri öğrencilere kazandırılacaktır. ÖRGÜT KÜLTÜRÜ VE KURUMSAL İLETİŞİM- HİT 3014 Bir kurumun iletişim hedeflerine ulaşabilmesinde kurumsal iletişimin rolünün ve öneminin aktarıldığı bu derste öğrencilerin, kurumsal iletişim pratiklerini ve ortaya çıkabilecek sorunları bir bütün olarak kavrayabilme, ortaya çıkabilecek sorunları tanımlayabilme ve değerlendirebilme kapasitelerini arttırabilmek amaçlanmaktadır. Bu kapsamda kurumsal iletişim yönetimini ilgilendiren kuram, uygulama ve değerlendirmeye yönelik bilgi ve yetenekler, kurumsal iletişimin piyasadaki doğru ve yanlış örnekleriyle karşılaştırılarak öğrenciye aktarılmakta ve öğrencilerin kişisel ve mesleki sorumluluk bilinçlerini geliştirmeleri hedeflenmektedir. Kurumsal iletişim, kurum kimliği, kurum kültürü, kurumsal imaj, kurumsal iletişimde stratejik yönetim ve planlama, kurumsal reklamcılık ve halkla ilişkiler, sponsorluk, satış tutundurma, kişisel satış, kurumsal iletişimin toplumsal sorumluluk ve etik boyutu, kurumsal hedeflerin belirlenmesi, vizyon ve misyon kavramlarının açıklanması dersin başlıca içeriğini oluşturmaktadır.

15 15 7. YARIYIL HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMLARDA YASAL DÜZENLEMELER- HİT 4001 Dersin amacı, bir halkla ilişkiler görevlisinin uyması gereken hukuk ve etik kuralların açıklanmasıdır. Derste halkla ilişkilerle ilgili hukuksal konular ve meslek birlikleri tarafından belirlenmiş etik ilke ve kurallar üzerinde durulmaktadır. REKLAM YAZARLIĞI- HİT 4003 Reklamcılığın en önemli süreçlerinden biri olan Reklam Yazarlığı dersinde farklı mecralardaki reklam metinlerinin yaratılması, incelenmesi ve eleştirilmesi gibi konular tartışılmaktadır. Derste, reklam yazarlığına yönelik temel kavramlar, reklam metni yazma aşamaları ve yaratıcı fikir arasındaki ilişki ve reklam yazarlığının temel ilkeleri incelenmektedir. Bu ders kapsamında, reklamın tanımı ve işlevi, AIDA ve NAIDAS modelleri, yaratıcı sürece ilişkin kuramlar, reklam metninin kapsamı, yaratıcı yazarlık, fikir bulma, beyin fırtınası, reklam metnini yazma süreci, reklam mecralarına göre yazım teknikleri ve reklam metni yazım sonrası aşama gibi konular analiz edilmektedir. HALKLA İLİŞKİLERDE ETKİNLİK YÖNETİMİ- HİT 4005 Halkla ilişkiler ve etkinlik yönetimi dersi ile halkla ilişkilerdeki etkinlik yönetiminin genel yapısı konusunda bilgiler vermek, bu etkinlik yönetiminde hedef kitleler ve medya ilişkileri konusunda detaylı analizlerin yapabilmelerini sağlamak amaçlanmaktadır. Bu ders kapsamında, etkinlik yönetimi, karşılaşılan sorunlar ve çözüm yolları, etkinlik yönetiminde araştırma, planlama, uygulama, etkinlik yönetiminde medya ilişkileri, etkinlik yönetiminde finansal sorunlar gibi konular işlenmekte ve etkinlik yönetiminde örnek uygulamalar analiz edilmektedir.

16 16 İNTERNET REKLAMCILIĞI- HİT 4007 Yeni ve etkin bir iletişim mecrası olan internetin reklam açısından sunduğu olanakları ve internette uygulanabilecek reklam çeşitlerini öğretmek ve etkin ve verimli internet reklamı yapabilmenin püf noktalarını göstermek dersin amacını oluşturmaktadır. Bu ders kapsamında, İnternet, internetin gelişim süreci, iletişim açısından önemi, reklam ve medya planlama açısından yeri, önemi, etkisi, ölçümlenebilme özellikleri. İnternet reklam çeşitleri, internet reklamcılığında dikkat edilecek noktalar öğrencilere anlatılmaktadır. İLETİŞİM VE PROPAGANDA- HİT 4009 Propagandanın sosyo psikolojik temelleri anlatılıp, bu bilgilere ilaveten, son yıllarda bütün dünyada popüler olan siyasal reklamcılık teknikleri ve bunlara ait örnekler anlatılır. Derste, siyasal iletişimin tanımı yapılarak öteki disiplinlerle ilişkisi irdelenerek, dil olgusunun retorik ve siyasal iletişimdeki özellikleri ve propaganda sürecindeki etkisi üzerinde durulacaktır. Ayrıca siyasal iletişimin karakteristikleri tartışılacak, siyasal iktidar-medya ilişkisi üzerinde durulacaktır. GİRİŞİMCİLİK- HİT 4013 Dersin amacı, rekabet çağında girişimciliğin gereğinin ve öneminin kavratılmasıdır. Yenilik sürecinin nasıl çalıştığı, mevcut firmalarda yenilik yönetimi ve girişimci şirketlerin yaratılması gibi konular bu dersin içeriğini oluşturmaktadır. Ayrıca bu ders kapsamında, kurumsal girişimcilik modelleri, girişimcilik kültürü, ilkeleri ve süreci üzerinde durulup çeşitli vaka analizleri yapılmaktadır.

17 17 8. DÖNEM SAĞLIK KURUMLARINDA HALKLA İLİŞKİLER- HİT 4002 Bu dersin amacı sağlık kurumlarında halkla ilişkiler uygulamalarını değerlendirmek ve söz konusu alanda çalışmak isteyen öğrencileri profesyonel olarak eğitmektir. Derste, sağlık iletişimi, sağlık kurumlarındaki halkla ilişkiler uygulamaları ve sağlık kurumlarında halkla ilişkilerin önemi değerlendirilmektedir. Sağlık Kurumlarında Halkla İlişkiler dersinin içeriğini, sağlık kurumlarının organizasyonel yapısı, kurum içi iletişim, kurum dışı iletişim, sağlık kurumlarında halkla ilişkiler araçları ve yöntemleri, halkla ilişkiler programı hazırlama ve öğrenci sunumları oluşturmaktadır. MEDYANIN GÜNCEL SORUNLARI- HİT 4004 Bu dersin içeriğinde, televizyon yayıncılığında ve yapımcılığında karşılaşılan günümüz sorunları tartışılarak, örneklerle incelenir. Kitle iletişim örgütlerinin yüz yüze kaldığı sorunlar ile kitle iletişim aygıtlarının topluma dayattığı sorunlar bu derste ayrıntılı olarak işlenmektedir. Sermaye sorunları, haber tekelleri, şiddet ve cinsellik, tüketim ve medya, popüler kültür ve medya, promosyon savaşları, otokontrol, işletme sorunları, istihdam sorunları, yasal düzenlemelerden kaynaklanan sorunlar ele alınmaktadır. SOSYAL DAVRANIŞ VE PROTOKOL- HİT 4006 Bu derste öğrencilere sosyal ve toplumsal olaylar karşısında davranış ve protokol kurallarının öğretilmesi amaçlanmaktadır. Bu bağlamda ders kapsamında; Diplomasi/Protokol tanımı ve konu için önemi, Devletler arası Protokol esasları, Uluslar arası birliklerin çalışma Şekil Organizasyon Şemaları, Milli bayram ve Seremoni Esasları, Protokolde Hitap şekilleri ve Protokol Yerleşim/Oturum şekilleri gibi kuralları ihtiva eden konular işlenmektedir. MEDYA OKURYAZARLIĞI- HİT 4008 Kitle iletişim araçlarının gelişimine paralel olarak iletişim kanallarının çeşitliliğinin artması, bir yandan içerik doldurma sorununu beraberinde getirirken, diğer taraftan bu bilgi ve enformasyon bolluğunda doğru bilgi ye nasıl ulaşılabileceğine ilişkin sorunsalı da ortaya çıkarmıştır. Bu ders kapsamında, yoğun enformasyon akımı altında kalan çocukların ve yetişkinlerin sunulan malzemeyi doğru ve bilinçli olarak elde etme yolları pedagojik ve eleştirel bir yaklaşım ile aktarılmaktadır.

18 18 LOBİCİLİK- HİT 4012 Siyasal sistemlerin önemli bileşenlerinden biri olan, kamu politikalarını etkilemeye çalışan baskı gruplarının parlamentoda yaptıkları her türlü çalışmalar olarak tanımlanan lobiciliğin, tarihsel gelişimi, yerel ve uluslararası politikalardaki önemi, iş dünyası, hükümet, kamuoyu, seçim, siyaset ve medya üzerindeki etkisi dersin konularını oluşturacaktır. Türkiye'de yapılan lobicilik çalışmaları, dünyadan çeşitli lobi örgütlerinin ve ajanslarının çalışmaları karşılaştırmalı olarak irdelenecektir. SOSYAL MEDYA- HİT 4014 Bu derste, öğrencilere yeni bir iletişim mecrası olan sosyal medyaya dair temel bilgilerin aktarılması amaçlanmaktadır. Derste, sosyal medyanın önemi ve iletişim, içerik, reklam ve pazarlama açısından sosyal medya değerlendirilmektedir. Bu ders kapsamında yeni iletişim teknolojileri ve yeni medya kavramı, web 2.0, sosyal medyanın dünyada ve Türkiye deki gelişimi, sosyal medya ağları, içerik kavramı ve kullanıcılar tarafından üretilen içerik, sosyal medya ve reklam ilişkisi ve sosyal medya pazarlaması gibi konular analiz edilmektedir.

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ I. DÖNEM

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ I. DÖNEM İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ I. DÖNEM İletişim Bilimi HİT 101 Bu derste iletişim biliminin temel kavramları üzerinde durulmaktadır. Teorik

Detaylı

REKLAM TASARIMI VE İLETİŞİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I.YARIYIL

REKLAM TASARIMI VE İLETİŞİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I.YARIYIL REKLAM TASARIMI VE İLETİŞİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I.YARIYIL COM 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (3+0)3 ECTS:5 Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kuruluşunu, dayandığı temelleri ve

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1 T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL ZORUNLU DERSLER HIR1001 GENEL İKTİSAT (2 0) AKTS:3 Zorunlu Öğrenciler, günlük hayatta üretim

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I Bu derste Osmanlı Devleti nin son dönemlerinde yapılan ıslahatların başarısızlığının nedenleri ve bunların Atatürk dönemindeki inkılaplara

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS AKTS AKTS T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders Kodları

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARET VE PAZARLAMA BÖLÜMÜ (%100 İNGİLİZCE) DERS İÇERİKLERİ. ATA 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I AKTS 2, Kredi, (2+0) 2

ULUSLARARASI TİCARET VE PAZARLAMA BÖLÜMÜ (%100 İNGİLİZCE) DERS İÇERİKLERİ. ATA 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I AKTS 2, Kredi, (2+0) 2 BİRİNCİ YARIYIL ULUSLARARASI TİCARET VE PAZARLAMA BÖLÜMÜ (%100 İNGİLİZCE) DERS İÇERİKLERİ ATA 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I AKTS 2, Kredi, (2+0) 2 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersinin

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU PAZARLAMA PROGRAMI 2010-2011 DERS İÇERİKLERİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU PAZARLAMA PROGRAMI 2010-2011 DERS İÇERİKLERİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU PAZARLAMA PROGRAMI 2010-2011 DERS İÇERİKLERİ (I. DÖNEM) 5107131 5108131 PAZARLAMA İLKELERİ I (3+0) Dersin hedefi; modern pazarlama kavramını, misyonunu,

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Yarıyıl

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Yarıyıl Ders Kodları Ders Kodları Ders Kodları Ders Kodları T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplam Kalite Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI BÖLÜMÜ 2014-2015 AKADEMİK YILI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI BÖLÜMÜ 2014-2015 AKADEMİK YILI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI BÖLÜMÜ 2014-2015 AKADEMİK YILI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL 1. Dönem (Güz) VCDS 103 Görsel Tasarım Programları I (2-2) 5 AKTS Adobe

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SİGORTACILIK VE SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SİGORTACILIK VE SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SİGORTACILIK VE SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI Birinci Sınıf I. Yarıyıl II. Yarıyıl Dersin DERSİN ADI T U K AKTS Dersin DERSİN ADI T U K AKTS SSG101 Sigortacılığa Giriş 3-3 4

Detaylı

GAZETECĐLĐK BÖLÜMÜ DERS ĐÇERĐKLERĐ

GAZETECĐLĐK BÖLÜMÜ DERS ĐÇERĐKLERĐ GAZETECĐLĐK BÖLÜMÜ DERS ĐÇERĐKLERĐ [ I. SINIF ] GAZ 117 Đletişim Bilimine Giriş Temel iletişim kuramı irdelenerek başlayan derste, iletişim süreci çözümlenmekte, kişilerarası, küçük grup, kurum içi iletişim

Detaylı

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ REKLAM TASARIMI VE İLETİŞİMİ BÖLÜMÜ

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ REKLAM TASARIMI VE İLETİŞİMİ BÖLÜMÜ ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ REKLAM TASARIMI VE İLETİŞİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ İLET101 İletişime Giriş İletişim bilimlerinin gelişimi, iletişimin temel kavramları, insan ve toplum yaşamında

Detaylı

Ders kodu Ders adı Teorik Pratik Lab. Akts HIT-101 Halkla İlişkiler 3 0 0 4

Ders kodu Ders adı Teorik Pratik Lab. Akts HIT-101 Halkla İlişkiler 3 0 0 4 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ULUBORLU SELAHATTİN KARASOY MESLEK YÜKSEKOKULU PAZARLAMA VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ (İ K M E P) 1.YARIYIL HIT-101 Halkla İlişkiler

Detaylı

TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL. 0623107 Atatürk İlkeleri ve İnk Tarihi I (2 0 2 3) 0623108 Türk Dili I (2 0 2 3)

TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL. 0623107 Atatürk İlkeleri ve İnk Tarihi I (2 0 2 3) 0623108 Türk Dili I (2 0 2 3) TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL 0623107 Atatürk İlkeleri ve İnk Tarihi I (2 0 2 3) 0623108 Türk Dili I (2 0 2 3) 0623109 Genel Fizik (2 0 2 3) 0623110 Genel Kimya (2 0 2 3) 0623111 Genel

Detaylı

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü. Lisans Ders İçerik Tanımları. 1. Dönem (Güz)

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü. Lisans Ders İçerik Tanımları. 1. Dönem (Güz) Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Lisans Ders İçerik Tanımları 1. Dönem (Güz) Bilgi ve Belge Yönetimine Giriş (AKTS 4) 3 saat Bilgi ve belge yönetiminin temel kavramlarının yer

Detaylı

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ (İNGİLİZCE) DERS İÇERİKLERİ

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ (İNGİLİZCE) DERS İÇERİKLERİ T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ (İNGİLİZCE) DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF GÜZ YARIYILI BUS 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I ( 3-0-3) AKTS 7 Ders, işletmelerde

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU RADYO VE TELEVİZYON PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS TANIMLARI ZORUNLU DERSLER

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU RADYO VE TELEVİZYON PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS TANIMLARI ZORUNLU DERSLER BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU RADYO VE TELEVİZYON PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS TANIMLARI ZORUNLU DERSLER Ders Kodu ve Adı T-U-K AKTS RATE 101 Temel Fotoğraf Fotoğrafın doğuşunun

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ İKİNCİ ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ. I. Yarıyıl

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ İKİNCİ ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ. I. Yarıyıl T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ İKİNCİ ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ I. Yarıyıl 2903141 TÜRK DİLİ (4+0) Dil nedir? Dillerin doğuşu. Dil duygu düşünce bağlantısı. Dil kültür

Detaylı

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL - BİRİNCİ YARIYIL

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL - BİRİNCİ YARIYIL T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL - BİRİNCİ YARIYIL ISL103 İşletme Bilimine Giriş 1 (3-0) 3 Bu ders, öğrencilere İşletme

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAFRANBOLU MESLEK YÜKSEKOKULU RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAFRANBOLU MESLEK YÜKSEKOKULU RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAFRANBOLU MESLEK YÜKSEKOKULU RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL İLETİŞİMİN TEMEL İLKELERİ: (2+0) İletişimin tanımı, iletişim biliminin alanının

Detaylı

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ GÜZ DÖNEMİ / 1.YARIYIL DERSLERİ SHZ 101 Sosyal Hizmete Giriş (3-0-3) AKTS 8 Sosyal hizmetin

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2013-2014

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2013-2014 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2013-2014 I.DÖNEM 5129131-5130131 GENEL MUHASEBE (3+1) Muhasebe ile ilgili temel kavramlar ve belgeler hakkında

Detaylı

İŞLETME TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TÜRKÇE) DERS İÇERİKLERİ

İŞLETME TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TÜRKÇE) DERS İÇERİKLERİ İŞLETME TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TÜRKÇE) DERS İÇERİKLERİ ISLY 500 Örgüt ve Yönetim Kuramı AKTS 7, Kredi (3+0) 3 Bu dersin amacı örgütlerin ve örgütlenme sürecinin işleyişini açıklamak ve anlamak

Detaylı

03 Temmuz 2013 tarih ve 51 sayılı Üniversite Senato toplantısının 1 nolu karar ekidir.

03 Temmuz 2013 tarih ve 51 sayılı Üniversite Senato toplantısının 1 nolu karar ekidir. 03 Temmuz 2013 tarih ve 51 sayılı Üniversite Senato toplantısının 1 nolu karar ekidir. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ İKİLİ ÖĞRETİM DERS PLANI (2013-2014

Detaylı

Çağdaş Siyasi Rejimler

Çağdaş Siyasi Rejimler 170 Bir İletişim Modeli Olarak Oyun Ali Rıza Avcan Demet Gürüz Gaye Özdemir Yaylacı Işıl Karpat Özkan Ulukök Bu çalışma Bir İletişim Modeli Olarak Oyun araştırma projesini içermektedir. İletişim olgusunun

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FOTOĞRAFÇILIK VE KAMERAMANLIK PROGRAMI DERS TANIMLARI ZORUNLU DERSLER

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FOTOĞRAFÇILIK VE KAMERAMANLIK PROGRAMI DERS TANIMLARI ZORUNLU DERSLER BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FOTOĞRAFÇILIK VE KAMERAMANLIK PROGRAMI DERS TANIMLARI ZORUNLU DERSLER Ders Kodu ve Adı T-U-K AKTS FOT 101 Temel Fotoğraf Fotoğrafın temel teknik

Detaylı

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I. YARIYIL PSY 101 Psikolojiye Giriş -I (3+0)3 ECTS- 5 Psikolojinin temel konu, kavram

Detaylı

D.Kodu Ders Adı T. U. L. Kredi AKTS

D.Kodu Ders Adı T. U. L. Kredi AKTS I.YARIYIL NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ SEYDİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU TASARIM BÖLÜMÜ GRAFİK TASARIMI PROGRAMI NORMAL ÖĞRETİM 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS MÜFRADATI 0690170026 Atatürk İlkeleri ve

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÖPRÜBAŞI MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÖPRÜBAŞI MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM VE ORGANİZASYON İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI İŞLETME YÖNETİMİ EĞİTİM PROGRAMI 1. YIL I. YARIYIL 1 TÜRK DİLİ -I 1. Yıl I. Yarıyıl 2 (Teori: 2, Uygulama:

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders Kodları Dersler Kredisi T P K 501

Detaylı