Kullanım kılavuzunuz BLAUPUNKT BOSTON C32

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullanım kılavuzunuz BLAUPUNKT BOSTON C32 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3330385"

Transkript

1 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız. Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir. Kullanım kılavuzu Kullanma kılavuzu Kullanma talimati Kullanıcı kılavuzu Kullanıcı el kitabı

2 Manuel özet:... 6 Aksesuarlar..... Trafik yayn. 16 Kasetçalar modu Kasetin çalnmas Çalnan tarafn deiµtirilmesi Hzl bant hareketi.... Kasetin çkarlmas.. 17 Çkarlabilir kumanda paneli. 8 Hrszla karµ koruma Kumanda panelinin çkarlmas Kumanda panelinin taklmas... 8 Açma / Kapatma..... Ses µiddetini birden düµürme (Mute) Telefon modu esnasnda cihazn sesini birden düµürme devresi Onay tonunun (biip) ayarlanmas 11 CD deiµtirici modu CD deiµtirici modunun baµlatlmas CD seçimi Parça seçimi...

3 Hzl parça seçimi Hzl arama iµlemi (sesli)... Çalmaya ara verme (PAUSE). 19 Gösterge deiµtirme Radyo modu Radyo modunun devreye sokulmas RDS Konfor Fonksiyonu (AF, REG). 11 Frekans bandnn / stasyon kayt alannn seçilmesi stasyonun ayarlanmas stasyon arama iµleminin hassasiyetinin ayarlanmas stasyonun hafzaya kaydedilmesi.. 13 stasyonun otomatik olarak hafzaya kaydedilmesi (Travelstore) Kaydedilmiµ istasyonlarn çarlmas Yayn alnabilir olan istasyonlarn tanma amaçl çalnmas (SCAN).. 13 Tanma amaçl çalnma süresi ayar 14 Program tipi (PTY) Radyo alµnn iyileµtirilmesi CLOCK - Saat Tn ve ses µiddeti dalm.

4 . 21 X-BASS Seviye göstergesinin ayarlanmas. 22 Dµ ses kaynaklar. 23 Teknik veriler Montaj Klavuzu UYARILAR VE AKSESUARLAR Uyarlar ve aksesuarlar Bir Blaupunkt ürününü seçtiiniz için teµekkür ederiz. Yeni cihaznz iyi günlerde kullanmanz dileriz. lk çalµtrma öncesi lütfen kullanm klavuzunu okuyunuz. Blaupunkt editörleri, kullanm klavuzunun açk ve kolay anlaµlr olmas için sürekli çalµmaktadrlar. Bununla birlikte kullanm ile ilgili sorularnz olursa, lütfen yetkili satcya danµnz ya da ülkenizdeki müµteri danµma hattn araynz. Telefon numaralar bu kitapçn arka yüzünde bulunmaktadr Avrupa Birlii snrlar içerisinde satlan ürünlerimiz için, üretici garantisi vermekteyiz. Garanti koµullar, internet adresinden örenilebilir ya da dorudan µu adresten istenebilir: Blaupunkt GmbH Hotline Robert Bosch Str. 200 D Hildesheim Trafik güvenlii Trafik güvenlii her µeyden daha önemlidir. Radyonuzu sadece yol ve trafik koµullarnn izin verdii durumlarda kullannz. Yola çkmadan önce cihaznz tanynz. Polis, itfaiye ve kurtarma hizmetlerinin sesli uyar sinyalleri aracnzda zamannda duyulabilmelidir. Bu nedenle yolculuk srasnda programnz ölçülü bir ses µiddetinde dinleyiniz. Montaj Eer cihaz kendiniz takmak istiyorsanz, klavuzun sonundaki montaj ve balant uyarlarn okuyunuz. Aksesuarlar Yalnzca Blaupunkt onayl aksesuarlar kullannz. Uzaktan kumanda RC 08, RC 10 veya RC 10H tipli uzaktan kumanda ile (özel aksesuar olarak temin edilebilir) oto radyo cihaznzn bir çok temel fonksiyonlarn güvenli ve rahat bir µekilde kullanabilirsiniz. Açma ve kapatma iµlemi uzaktan kumanda ile mümkün deildir. 6 UYARILAR VE AKSESUARLAR CD deiµtirici Aµadaki Blaupunkt CD deiµtiricileri kullanlabilir: CDC A 02, CDC A 06, CDC A 08, CDC A 072 ve IDC A 09. Bir adaptör kablosu (Blaupunkt no.: ) üzerinden, CDC A 05 ve CDC A 071 model CD deiµtiriciler de balanp kullanlabilir. CD deiµtirici CDC A 08, Louisiana DJ32 ve Florida DJ32 modellerinin teslimat kapsamna dahildir. Compact Drive MP3 MP3 müzik parçalarn dinleyebilmek için, CD deiµtiriciye alternatif olarak Compact Drive MP3 balayabilirsiniz. Compact Drive MP3'te, MP3 müzik parçalar önce bir bilgisayar ile Compact Drive MP3'ün MicrodriveTM sabit diskine kaydedilir ve Compact Drive MP3 oto radyosuna balandnda, normal CD müzik parçalar gibi çalnabilir. Compact Drive MP3, bir CD deiµtirici gibi kullanlr, CD deiµtirici fonksiyonlarnn bir çou Compact Drive MP3 ile de kullanlabilir. DEUTSCH 7 DANSK PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH ÇIKARILABLR KUMANDA PANEL Çkarlabilir kumanda paneli Hrszla karµ koruma Cihaznz hrszla karµ korumak amacyla, çkarlabilir bir kumanda paneli (Release-Panel) ile donatlmµtr. Bu kumanda paneli olmakszn cihazn hrsz için bir deeri yoktur. Cihaznz hrszla karµ koruyunuz ve aracnz her terk ettiinizde kumanda panelini yannza alnz. Kumanda panelini otomobil içerisinde, gizli bir yerde de olsa, brakmaynz. Kumanda paneli yaps kolayca çkarlp taklabilecek biçimde hazrlanmµtr. Uyar: Kumanda panelini düµürmeyiniz Kumanda panelini dorudan güneµ µ ya da dier s kaynaklar etkisi altna brakmaynz. Kumanda panelinin kontaktlarna direkt olarak temas etmekten kaçnnz. htiyaç durumunda kontaktlar alkolle slatlmµ havsz bir bezle siliniz. 1 tuµuna basnz. Kumanda panelinin kilidi açlr. Kumanda panelini cihazdan önce öne sonra sola doru çekiniz. Kumanda panelinin cihazdan çkarlmasndan sonra cihaz kapanr. O andaki tüm ayarlar hafzada saklanr. Taklmµ bir kaset varsa, cihaz içerisinde kalr. Kumanda panelinin taklmas Kumanda panelini soldan saa doru cihazdaki yuvasna itiniz. Kumanda panelinin sol yanndan yuvasna tam oturuncaya kadar itiniz. Kumanda panelinin çkarlmas 1 Uyar: Kumanda panelini takarken göstergenin üzerine bastrmaynz. Eer kumanda paneli çkarlrken cihaz çalµr durumdaydysa, kumanda panelinin tekrar taklmasndan sonra, son ayarlar (radyo, kaset, CD deiµtirici, Compact Drive MP3 veya AUX) yeniden devreye girer. 8 AÇMA / KAPATMA Cihazn açlp kapatlmas için aµadaki olanaklara sahipsiniz: Kontak anahtarn kullanarak açma / kapatma Eer cihaz aracn kontak anahtar ile doru biçimde balanmµ ve 2 tuµu ile kapatlmamµ ise, cihaz kontak anahtar üzerinden açlp kapatlabilir. Cihaz kontak anahtar kapalyken de çalµtrabilirsiniz: DEUTSCH DANSK PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH Açma / Kapatma Kaset yuvas üzerinden açma Eer cihaz kapalyken, sürücüsünün içinde kaset yoksa, Kuvvet uygulamakszn kaseti açk taraf sada olacak biçimde, dirençle karµlaµncaya kadar, sürücü içerisine itiniz. Kaset kendiliinden sürücü içerisine çekilir.

5 açlr. ses µiddetinin ayarlanmas Sesi birden düµürme devresinin ses µiddeti (Mute Level) ayarlanabilir. Açlµ ses µiddetinin ayarlanmas Cihazn açlµtaki ayarlanabilir. ses µiddeti MENU tuµuna : basnz. ya da 8 tuµuna, "ON VOL" görülünceye kadar arka arkaya basnz. -tuµlar 8 ile ayarlaynz. Yaplan ayarn daha iyi anlaµlmas için, ses µiddeti ayarlama iµlemi esnasnda ayara göre, duyulur µekilde deiµir. Eer "LAST VOL" ayarlarsanz, kapatlma öncesinde duyduunuz ses µiddeti yeniden etkinleµtirilir. MENU tuµuna : basnz. ya da 8 tuµuna, göstergede "MUTE LVL" görülünceye kadar arka arkaya basnz. -tuµlar 8 ile ayarlayn. Ayar iµlemi bittiinde, Mute Level'i Açlµ ses µiddetini MENU tuµuna : basnz. Teleuml;stergede "REG" görülünceye kadar arka arkaya basnz. "REG"sonras göstergede "OFF" (kapal) ve "ON" (açk) görülür. REG özelliini açmak veya kapatmak için ya da 8 tuµlarna basnz. Ayar iµlemi bittiinde, de MENU tuµuna : basnz. RDS konfor özelliini açma / kapatma AF ve REG adl RDS konfor fonksiyonlarndan yararlanmak için, TRAF RDS > tuµunu iki saniyeden daha uzun süre basl tutunuz. Eer göstergede RDS simgesi yanyorsa, RDS konfor fonksiyonlar aktiftir. Frekans bandnn / stasyon kayt alannn seçilmesi Bu cihaz ile çok ksa dalga UKW (FM), orta dalga MW ve uzun dalga LW (AM) frekans bantlarndaki yaynlar alnabilir. FM frekans band için üç istasyon kayt alan, orta dalga MW ve uzun dalga LW dalga aralklarnn her biri için bir istasyon kayt alan vardr. Her istasyon kayt alannda alt istasyon saklanabilir. 12 RADYO MODU DEUTSCH stasyon arama iµleminin hassasiyetinin ayarlanmas Yalnzca kuvvetli istasyonlarn ya da zayf istasyonlarn da alnmasn ayarlayabilirsiniz. stasyonun otomatik olarak hafzaya kaydedilmesi (Travelstore) Bölgedeki en kuvvetli alt istasyonu otomatik olarak hafzaya alabilirsiniz (yalnzca FM bandnda). Bu ayar FMT istasyon kayt alannda yaplr. Uyar: Bu iµlem srasnda, daha önce bu alana kaydedilmiµ istasyonlar silinir. BND TS? tuµunu iki saniyeden daha uzun süre basl tutunuz. Hafzaya alma baµlar. Göstergede "TSTORE" görülür. µlem bittikten sonra, istasyon FMT alannn birinci hafza yerinde çalinir. MENU tuµuna : basnz. ya da 8 tuµuna, göstergede "SENS HI" veya "SENS LO" görülünceye kadar arka arkaya basnz. Göstergede o andaki hassasiyet deeri görülür. "SENS HI6", en yüksek hassasiyeti ifade eder. "SENS LO1" en az hassas olandr. "SENS LO" seçilirse, göstergede "lo" yazs yanar. ik Karµt yöndeki bant sarma tuµuna basnz. Çalma normal olarak devam eder. Radyo monitörünü açma / kapatma Hzl band sarma srasnda son dinlenen radyo istasyonu yayn dinlenebilir. Bunun için "Radiomonitor" (radyo gözetleyici) devrede olmaldr. Çalnan tarafn deiµtirilmesi 6 ve 7 tuµlarna ayn anda basnz. Çalma yönü deiµir. için, ya da tuµuna basnz. tüm CD'lerin bütün parçalarnn rastgele srayla çalnmas için, 5 (MIX) = tuµuna tekrar basnz. 18 CD DETRC MODU DEUTSCH Göstergede ksa süre "MIX ALL" görülür, MIX µ yanar. Uyar: CDC A 08 ve IDC A 09 durumunda deiµtiricideki tüm CD'ler rastgele seçilir. Dier tüm deiµtiricilerde önce bir CD'nin tüm parçalar rastgele çalnr, sonra deiµtiricideki bir sonraki CD çalnr. MIX iµlemini sona erdirme 5 (MIX) = tuµuna, göstergede "MIX OFF" ksaca görülünceye ve MIX µ sönünceye kadar basnz. Çalmaya ara verme (PAUSE) 3 ( ) tuµuna = basnz. Göstergede "PAUSE" görülür. Pause (ara verme) fonksiyonunu iptal etme Ara verme (mola) srasnda 3 ( ) tuµuna = basnz. Çalma normal olarak devam eder. Gösterge deiµtirme Parça numaras ve CD numaras görüntüsü veya parça numaras ve çalma süresi görüntüsü arasnda deiµebilmek için, MENU : tuµuna iki kez basnz. Uyar: Tanma amaçl çalnma süresi ayarlanabilir. "Radyo modu" bölümündeki "Tanma amaçl çalnma süre ayar" ksmn okuyunuz. 19 DANSK PORTUGUÊS Tanma amaçl çalmay sona erdirmek için, MENU : tuµuna ksaca basnz. O anda çalnmakta olan parça çalnmaya devam eder. ESPAÑOL SCAN (Tanma amaçl çalnma) iµlemini sona erdirme stediiniz ayar seçiniz. tuµu 8 ile SVENSKA Taklmµ tüm CD'lerin bütün parçalarnn birincisinden baµlanarak srayla çalnmas için, MENU : tuµunu iki saniyeden daha uzun süre basl tutunuz. Göstergede "SCAN" görülür. "CDC DISP" görülünceye kadar arka arkaya basnz. 8 tuµuna basnz. Güncel ayar gösterilir. Çalma süresi için "TIME" ve parça numaras görüntüsü için "CD NO". NEDERLANDS Tüm CD'lerin tüm parçalarnn tanma amaçl çalnmas (SCAN) MENU : tuµuna basnz. ya da 8 tuµuna, göstergede ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH CLOCK - SAAT CLOCK - Saat Saatin ksa süreli gösterilmesi Saatin gösterilmesini salamak için, 12 / 24 saat modu seçimi MENU tuµuna : basnz. ya da 8 tuµlarna göstergede "24 H MODE" ya da "12 H MODE" görülünceye kadar arka arkaya basnz. AUDIO ( ) < tuµunu, göstergede saat (zaman) görülünceye kadar basl tutunuz. Modu deiµtirmek için tuµuna 8 basnz. ayarlandktan sonra, 8 tuµuna basnz. Saatlerin bulunduu ksm yanp söner. MENU tuµuna : basnz. ya da 8 tuµuna, göstergede "CLOCK OFF" veya "CLOCK ON" görülünceye kadar arka arkaya basnz. Göstergeyi ON (açk) ya da OFF (kapal) yapmak için, tuµuna 8 basnz.

6 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Ayar iµlemi bittiinde, veya - Saat ayarn tuµlar 8 ile yapnz. Ayar iµlemi bittiinde, MENU tuµuna : basnz. Cihaz kapalyken saatin ksa süreli gösterilmesi Cihaz kapalyken saati ksa süre gösterebilmek için, MENU : tuµuna iki kez basnz. AUDIO ( ) < tuµuna basnz. Saat göstergede sekiz saniye süreyle görülür. 20 TINI VE SES DDET DAILIMI Her kaynak (radyo, kaset, CD deiµtirici, Compact Drive MP3 ve AUX) için, tn ayarlarn ayr ayr yapabilirsiniz. DEUTSCH DANSK PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH Tn ve ses µiddeti dalm Sa / sol ses µiddeti dalm (Balance) ayar Sol / sa ses µiddeti dalmn (Balance) ayarlamak için, Bas seslerin ayarlanmas Bas sesleri ayarlamak için, AUDIO < tuµuna basnz. Göstergede "BASS" yazs görünür. AUDIO < tuµuna basnz. Göstergede "BASS" yazs görünür. 8 tuµuna, göstergede "BAL" görülünceye kadar arka arkaya basnz. tuµuna Bas ayarlamak için, tuµuna 8 basnz. iµlemi bittiinde, AUDIO < tuµuna basnz. iµlemi bittiinde, tuµuna 8, göstergede "FADER" görülünceye kadar arka arkaya basnz. tuµuna AUDIO < tuµuna basnz. Ön / arka ses µiddeti dalmn ayarlamak için, ya da 8 basnz. Ayar iµlemi bittiinde, AUDIO < tuµuna basnz. 21 X-BASS X-BASS X-BASS sesinin düµük ses µiddetinde bas seslerinin yukar çekilmesi anlamna gelir. Uyar: X-Bass ayarlar, her kaynak için, yani radyo, kaset, CD deiµtirici, Compact Drive MP3 ve AUX ses kaynaklar için ayr ayr yaplabilir. X-BASS yükseltme ayar X-BASS yükseltmesi 1-3 basamakta ayarlanabilir. "XBASS OFF", X-BASS fonksiyonunun kapal olduu ve "XBASS 3" ise, azami yükseltme anlamna gelir. SEVYE GÖSTERGES Seviye göstergesinin ayarlanmas Göstergenizdeki seviye göstergesi, ayar iµlemleri srasnda size ses µiddetini ve tn ayarlarn ksa bir süre simgesel olarak gösterir. Seviye göstergesi, ayar iµlemlerinin haricinde, oto radyo cihaznzn çkµ seviyesini gösterebilir ("PEAK ON"). Seviye göstergesini kapatmanz da mümkündür ("PEAK OFF"). X-BASS tuµuna ; basnz. ya da veya ya da 8 tuµuna, istenilen ayar göstergede görülünceye kadar arka arkaya basnz. X-BASS yükseltme fonksiyonu 1, 2 veya 3 deerine ayarlanrsa, X-BASS sembolü göstergede yanar. Ayar iµlemi bittiinde, Seviye göstergesinin açlmas / kapatlmas MENU tuµuna : basnz. ya da 8 tuµuna, göstergede "PEAK LVL" görülünceye kadar arka arkaya basnz. Seviye göstergesi için "PEAK ON" ve "PEAK OFF" arasnda seçim yapmak için, ya da 8 tuµuna basnz. Ayar iµlemi bittiinde, MENU : tuµuna iki kez basnz. X-BASS ; tuµuna basnz. 22 DI SES KAYNAKLARI Dµ ses kaynaklar CD deiµtirici yerine, Line çkµl baµka bir dµ ses kayna kullanabilirsiniz. Örnein µu kaynaklar balanabilir: Taµnr CD çalar, MiniDisc çalar ya da MP3 çalar. Menüde AUX giriµi açlmak zorundadr. Dµ kaynaklarn balants için bir adaptör kablosu gereklidir. Bu kabloyu (Blaupunkt no. : ), yetkili Blaupunkt satcnz üzerinden temin edebilirsiniz. TEKNK VERLER Amplifikatör Çkµ gücü: 4 x 25 Watt Sinüs DIN 'e göre 14,4 V'ta 4 x 45 Watt azm. Power DEUTSCH DANSK PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH Teknik veriler Radyo Frekans band: UKW (FM): MW: LW: 87,5-108 MHz khz khz AUX giriµini açma / kapatma MENU tuµuna : basnz. Göstergede "MENU" görülür. ya da 8 tuµuna, göstergede "AUX OFF" veya "AUX ON" görülünceye kadar arka arkaya basnz. FM - Frekans aral: Hz Kasetçalar Frekans aral: Hz AUX giriµini açmak ve kapatmak için, ya da tuµuna 8 basnz. Ayar iµlemi bittiinde, Giriµ hassasiyeti AUX giriµi: 2 V / 6 kohm MENU tuµuna : basnz. Uyar: AUX giriµi devrede olduu zaman, SRC tuµu 9 ile seçilebilir. Ön amplifikatör çkµ 4 Kanal: 3V Deiµiklikler olabilir! 23 Servis telefon numaralar Ülke: Germany Austria Belgium Denmark Finland France Great Britain Greece Ireland Italy Luxembourg Netherland Norway Portugal Spain Sweden Switzerland Czech. Rep. Hungary Poland Turkey USA Brasil (Mercosur) (D) (A) (B) (DK) (FIN) (F) (GB) (GR) (IRL) (I) (L) (NL) (N) (P) (E) (S) (CH) (CZ) (H) (PL) (TR) Telefon: Faks: WWW: (USA) (BR) Malaysia (Asia Pacific) (MAL) Blaupunkt GmbH 06/02 CM/PSS (TR).

Los Angeles MP72 7 641 804 310 Toronto MP73 7 643 812 310

Los Angeles MP72 7 641 804 310 Toronto MP73 7 643 812 310 Radyo / CD / MP3 / MMC Los Angeles MP72 7 641 804 310 Toronto MP73 7 643 812 310 Kullanma ve Montaj k lavuzu http://www.blaupunkt.com 2 Lütfen aç n z 1 2 3 4 5 6 12 11 10 9 8 7 13 3 KULLANIM ELEMANLARI

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz BLAUPUNKT SAN DIEGO MP27 WHITE http://tr.yourpdfguides.com/dref/3310548

Kullanım kılavuzunuz BLAUPUNKT SAN DIEGO MP27 WHITE http://tr.yourpdfguides.com/dref/3310548 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım ve kurulum kılavuzu

Kullanım ve kurulum kılavuzu www.blaupunkt.com Radio CD MP3 WMA Milano MP28 7 648 493 110 Monte Carlo MP28 7 648 483 110 San Remo MP28 7 648 491 110 Kullanım ve kurulum kılavuzu Milano/Monte Carlo MP28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 16 15

Detaylı

In Car Video IVSC-5501. Kullanma ve Montaj K lavuzu. http://www.blaupunkt.com

In Car Video IVSC-5501. Kullanma ve Montaj K lavuzu. http://www.blaupunkt.com In Car Video IVSC-5501 Kullanma ve Montaj K lavuzu http://www.blaupunkt.com Ç NDEK LER Genel bilgiler... 3 Aksesuarlar... 3 Montaj ve güvenlik bilgileri... 3 Teslimat kapsam... Montaj... Baπlant µemas...

Detaylı

www.blaupunkt.com Car Radio CD MP3 Hamburg MP57 7 647 633 310 Kullanım ve montaj kılavuzu

www.blaupunkt.com Car Radio CD MP3 Hamburg MP57 7 647 633 310 Kullanım ve montaj kılavuzu www.blaupunkt.com Car Radio CD MP3 Hamburg MP57 7 647 633 310 Kullanım ve montaj kılavuzu İçerik İçerik Bu kullanım kılavuzu ile ilgili...5 Kullanılan semboller...5 Kullanım alanı...5 Uygunluk açıklaması...5

Detaylı

Navigasyon Radyo MP3

Navigasyon Radyo MP3 Navigasyon Radyo MP3 www.blaupunkt.com TravelPilot Rome Europe NAV56E Kullanım ve montaj kılavuzu İçerik İçerik Bu kullanım kılavuzu ile ilgili...3 Güvenlik önlemleri...3 Teslimat kapsamı...5 Cihaza genel

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz GAGGENAU DI291130 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3653456

Kullanım kılavuzunuz GAGGENAU DI291130 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3653456 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

SIMPLY CLEVER RADYO FUNKY KULLANIM KILAVUZU

SIMPLY CLEVER RADYO FUNKY KULLANIM KILAVUZU SIMPLY CLEVER RADYO FUNKY KULLANIM KILAVUZU İçindekiler dizini 1 İçindekiler dizini Genel Bilgiler................................. 2 Kullanım kılavuzu.................................. 2 Önemli Bilgiler.....................................

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU KABLOSUZ TELEFON

KULLANMA KILAVUZU KABLOSUZ TELEFON KULLANMA KILAVUZU KABLOSUZ TELEFON Model ME 4050/ME4050A Serisi Dijital 1.8 GHz KULLANIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR: Cihazýnýzý kullanmadan önce TANITMA ve KULLANMA KILAVUZUNU dikkatlice okuyunuz. Cihazýnýzý

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SKODA AUTORADIO BOLERO http://tr.yourpdfguides.com/dref/3579561

Kullanım kılavuzunuz SKODA AUTORADIO BOLERO http://tr.yourpdfguides.com/dref/3579561 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS HB760460 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3653817

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS HB760460 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3653817 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Radyo Funky Kullanım kılavuzu

Radyo Funky Kullanım kılavuzu SIMPLY CLEVER www.skoda-auto.com Radyo Funky Kullanım kılavuzu Funky Radyo turecky 11.2013 S00.5615.04.77 1ST 012 777 CF Bu kullanma kılavuzunun yapısı (açıklamalar) Elinizdeki bu kılavuz, gerekli bilgileri

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU Blues bilgi/eğlence sistemi

KULLANMA KILAVUZU Blues bilgi/eğlence sistemi SIMPLY CLEVER KULLANMA KILAVUZU Blues bilgi/eğlence sistemi 5E0012777CD Önsöz Bu kullanma kılavuzu Blues bilgi/eğlence sistemi (bundan sonra sadece cihaz olarak adlandırılacaktır) içindir. Bu kılavuza

Detaylı

SIMPLY CLEVER BOLERO RADYO KULLANMA KILAVUZU

SIMPLY CLEVER BOLERO RADYO KULLANMA KILAVUZU SIMPLY CLEVER BOLERO RADYO KULLANMA KILAVUZU İçindekiler dizini 1 İçindekiler dizini Genel Bilgiler................................. 2 Kullanma kılavuzu................................. 2 Kullanım kılavuzu

Detaylı

ARAÇ RADYOSU BOLERO KULLANIM KILAVUZU

ARAÇ RADYOSU BOLERO KULLANIM KILAVUZU ARAÇ RADYOSU BOLERO KULLANIM KILAVUZU İçindekiler 1 İçindekiler Genel Bilgiler............................ Kullanım kılavuzu............................. Kullanım kılavuzu metnindeki işaretler...... Cihaza

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS 42PFL5522D http://tr.yourpdfguides.com/dref/1015930

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS 42PFL5522D http://tr.yourpdfguides.com/dref/1015930 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

DVD-5080 USB. Kullanma Kılavuzu. DVD/VCD/CD/MP3/MP4/USB/SD/MMC Çalar FM/AM Radyolu Oto Teybi. www.goldmaster.com.tr

DVD-5080 USB. Kullanma Kılavuzu. DVD/VCD/CD/MP3/MP4/USB/SD/MMC Çalar FM/AM Radyolu Oto Teybi. www.goldmaster.com.tr DVD-5080 USB DVD/VCD/CD/MP3/MP4/USB/SD/MMC Çalar FM/AM Radyolu Oto Teybi Kullanma Kılavuzu www.goldmaster.com.tr Güvenlik Bilgileri İçindekiler UYARI Elektrik şoklarından korunmak için bu ürünü yağmurlu

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz BEKO 398-SR http://tr.yourpdfguides.com/dref/3577791

Kullanım kılavuzunuz BEKO 398-SR http://tr.yourpdfguides.com/dref/3577791 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya BEKO 398-SR için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki BEKO 398-SR tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

SIMPLY CLEVER. Navigasyon sistemi Columbus Kullanım kılavuzu

SIMPLY CLEVER. Navigasyon sistemi Columbus Kullanım kılavuzu SIMPLY CLEVER Navigasyon sistemi Columbus Kullanım kılavuzu Bu kullanma kılavuzunun yapısı (açıklamalar) Elinizdeki bu kılavuz, gerekli bilgileri bulmanızı ve okuyarak anlamanızı kolaylaştırmak için, tamamen

Detaylı

Navigasyon sistemi Amundsen+ Kullanım kılavuzu

Navigasyon sistemi Amundsen+ Kullanım kılavuzu SIMPLY CLEVER www.skoda-auto.com Navigasyon sistemi Amundsen+ Kullanım kılavuzu Amundsen+: Superb, Octavia, Yeti, Fabia, Roomster, Rapid Navigacní systém turecky 05.2012 S00.5610.83.77 3T0 012 149 GE Önsöz

Detaylı

ŠkodaOctavia Tour ARAÇ RADYOSU SYMPHONY SIMPLY CLEVER

ŠkodaOctavia Tour ARAÇ RADYOSU SYMPHONY SIMPLY CLEVER ŠkodaOctavia Tour ARAÇ RADYOSU SYMPHONY SIMPLY CLEVER İçindekiler 1 İçindekiler Radyo...................................... Radyo - Genel bakış........................... Önemli bilgiler................................

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz BEKO F 49-207 HD http://tr.yourpdfguides.com/dref/3578464

Kullanım kılavuzunuz BEKO F 49-207 HD http://tr.yourpdfguides.com/dref/3578464 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

SIMPLY CLEVER. Navigasyon sistemi Amundsen+ Kullanım kılavuzu

SIMPLY CLEVER. Navigasyon sistemi Amundsen+ Kullanım kılavuzu SIMPLY CLEVER Navigasyon sistemi Amundsen+ Kullanım kılavuzu Bu kullanma kılavuzunun yapısı (açıklamalar) Elinizdeki bu kılavuz, gerekli bilgileri bulmanızı ve okuyarak anlamanızı kolaylaştırmak için,

Detaylı

Bilgi ve Eğlence Sistemi Kılavuzu

Bilgi ve Eğlence Sistemi Kılavuzu Bilgi ve Eğlence Sistemi Kılavuzu İçindekiler MyLink, Metin Bazlı... 5 Ses sistemi... 61 MyLink, Navigasyonlu veya Navigasyonsuz Simge Tabanlı..123 MyLink, Metin Bazlı Giriş... 6 Radyo... 19 Harici cihazlar...

Detaylı

CD9303UB-CV RDS / MP3-CD / USB / AUX TUNER BLUETOOTH VE CD ÇALAR (12 Volt)

CD9303UB-CV RDS / MP3-CD / USB / AUX TUNER BLUETOOTH VE CD ÇALAR (12 Volt) www.vdo.de CD9303UB-CV RDS / MP3-CD / USB / AUX TUNER BLUETOOTH VE CD ÇALAR (12 Volt) KULLANIM KILAVUZU 3. Cihazı çalıştırmadan önce lütfen bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve daha sonra kullanmak üzere muhafaza

Detaylı

SIMPLY CLEVER. Navigasyon sistemi Amundsen+ Kullanım kılavuzu

SIMPLY CLEVER. Navigasyon sistemi Amundsen+ Kullanım kılavuzu SIMPLY CLEVER Navigasyon sistemi Amundsen+ Kullanım kılavuzu Bu kullanma kılavuzunun yapısı (açıklamalar) Elinizdeki bu kılavuz, gerekli bilgileri bulmanızı ve okuyarak anlamanızı kolaylaştırmak için,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS HL424200 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3657184

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS HL424200 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3657184 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

SIMPLY CLEVER. Bilgi/eğlence radyosu Bolero Kullanma kılavuzu

SIMPLY CLEVER. Bilgi/eğlence radyosu Bolero Kullanma kılavuzu SIMPLY CLEVER Bilgi/eğlence radyosu Bolero Kullanma kılavuzu Bu kullanma kılavuzunun yapısı (açıklamalar) Elinizdeki bu kılavuz, gerekli bilgileri bulmanızı ve okuyarak anlamanızı kolaylaştırmak için,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PANASONIC TX-L37ETW5W http://tr.yourpdfguides.com/dref/4644632

Kullanım kılavuzunuz PANASONIC TX-L37ETW5W http://tr.yourpdfguides.com/dref/4644632 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Bilgi ve Eğlence Sistemi Kılavuzu

Bilgi ve Eğlence Sistemi Kılavuzu Bilgi ve Eğlence Sistemi Kılavuzu İçindekiler Chevrolet MyLink... 5 Ses sistemi... 59 Chevrolet MyLink Giriş... 6 Radyo... 18 Harici cihazlar... 26 Cep telefonu... 47 Dizin... 58 6 Giriş Giriş Genel

Detaylı