Kullanım kılavuzunuz BLAUPUNKT BOSTON C32

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullanım kılavuzunuz BLAUPUNKT BOSTON C32 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3330385"

Transkript

1 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız. Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir. Kullanım kılavuzu Kullanma kılavuzu Kullanma talimati Kullanıcı kılavuzu Kullanıcı el kitabı

2 Manuel özet:... 6 Aksesuarlar..... Trafik yayn. 16 Kasetçalar modu Kasetin çalnmas Çalnan tarafn deiµtirilmesi Hzl bant hareketi.... Kasetin çkarlmas.. 17 Çkarlabilir kumanda paneli. 8 Hrszla karµ koruma Kumanda panelinin çkarlmas Kumanda panelinin taklmas... 8 Açma / Kapatma..... Ses µiddetini birden düµürme (Mute) Telefon modu esnasnda cihazn sesini birden düµürme devresi Onay tonunun (biip) ayarlanmas 11 CD deiµtirici modu CD deiµtirici modunun baµlatlmas CD seçimi Parça seçimi...

3 Hzl parça seçimi Hzl arama iµlemi (sesli)... Çalmaya ara verme (PAUSE). 19 Gösterge deiµtirme Radyo modu Radyo modunun devreye sokulmas RDS Konfor Fonksiyonu (AF, REG). 11 Frekans bandnn / stasyon kayt alannn seçilmesi stasyonun ayarlanmas stasyon arama iµleminin hassasiyetinin ayarlanmas stasyonun hafzaya kaydedilmesi.. 13 stasyonun otomatik olarak hafzaya kaydedilmesi (Travelstore) Kaydedilmiµ istasyonlarn çarlmas Yayn alnabilir olan istasyonlarn tanma amaçl çalnmas (SCAN).. 13 Tanma amaçl çalnma süresi ayar 14 Program tipi (PTY) Radyo alµnn iyileµtirilmesi CLOCK - Saat Tn ve ses µiddeti dalm.

4 . 21 X-BASS Seviye göstergesinin ayarlanmas. 22 Dµ ses kaynaklar. 23 Teknik veriler Montaj Klavuzu UYARILAR VE AKSESUARLAR Uyarlar ve aksesuarlar Bir Blaupunkt ürününü seçtiiniz için teµekkür ederiz. Yeni cihaznz iyi günlerde kullanmanz dileriz. lk çalµtrma öncesi lütfen kullanm klavuzunu okuyunuz. Blaupunkt editörleri, kullanm klavuzunun açk ve kolay anlaµlr olmas için sürekli çalµmaktadrlar. Bununla birlikte kullanm ile ilgili sorularnz olursa, lütfen yetkili satcya danµnz ya da ülkenizdeki müµteri danµma hattn araynz. Telefon numaralar bu kitapçn arka yüzünde bulunmaktadr Avrupa Birlii snrlar içerisinde satlan ürünlerimiz için, üretici garantisi vermekteyiz. Garanti koµullar, internet adresinden örenilebilir ya da dorudan µu adresten istenebilir: Blaupunkt GmbH Hotline Robert Bosch Str. 200 D Hildesheim Trafik güvenlii Trafik güvenlii her µeyden daha önemlidir. Radyonuzu sadece yol ve trafik koµullarnn izin verdii durumlarda kullannz. Yola çkmadan önce cihaznz tanynz. Polis, itfaiye ve kurtarma hizmetlerinin sesli uyar sinyalleri aracnzda zamannda duyulabilmelidir. Bu nedenle yolculuk srasnda programnz ölçülü bir ses µiddetinde dinleyiniz. Montaj Eer cihaz kendiniz takmak istiyorsanz, klavuzun sonundaki montaj ve balant uyarlarn okuyunuz. Aksesuarlar Yalnzca Blaupunkt onayl aksesuarlar kullannz. Uzaktan kumanda RC 08, RC 10 veya RC 10H tipli uzaktan kumanda ile (özel aksesuar olarak temin edilebilir) oto radyo cihaznzn bir çok temel fonksiyonlarn güvenli ve rahat bir µekilde kullanabilirsiniz. Açma ve kapatma iµlemi uzaktan kumanda ile mümkün deildir. 6 UYARILAR VE AKSESUARLAR CD deiµtirici Aµadaki Blaupunkt CD deiµtiricileri kullanlabilir: CDC A 02, CDC A 06, CDC A 08, CDC A 072 ve IDC A 09. Bir adaptör kablosu (Blaupunkt no.: ) üzerinden, CDC A 05 ve CDC A 071 model CD deiµtiriciler de balanp kullanlabilir. CD deiµtirici CDC A 08, Louisiana DJ32 ve Florida DJ32 modellerinin teslimat kapsamna dahildir. Compact Drive MP3 MP3 müzik parçalarn dinleyebilmek için, CD deiµtiriciye alternatif olarak Compact Drive MP3 balayabilirsiniz. Compact Drive MP3'te, MP3 müzik parçalar önce bir bilgisayar ile Compact Drive MP3'ün MicrodriveTM sabit diskine kaydedilir ve Compact Drive MP3 oto radyosuna balandnda, normal CD müzik parçalar gibi çalnabilir. Compact Drive MP3, bir CD deiµtirici gibi kullanlr, CD deiµtirici fonksiyonlarnn bir çou Compact Drive MP3 ile de kullanlabilir. DEUTSCH 7 DANSK PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH ÇIKARILABLR KUMANDA PANEL Çkarlabilir kumanda paneli Hrszla karµ koruma Cihaznz hrszla karµ korumak amacyla, çkarlabilir bir kumanda paneli (Release-Panel) ile donatlmµtr. Bu kumanda paneli olmakszn cihazn hrsz için bir deeri yoktur. Cihaznz hrszla karµ koruyunuz ve aracnz her terk ettiinizde kumanda panelini yannza alnz. Kumanda panelini otomobil içerisinde, gizli bir yerde de olsa, brakmaynz. Kumanda paneli yaps kolayca çkarlp taklabilecek biçimde hazrlanmµtr. Uyar: Kumanda panelini düµürmeyiniz Kumanda panelini dorudan güneµ µ ya da dier s kaynaklar etkisi altna brakmaynz. Kumanda panelinin kontaktlarna direkt olarak temas etmekten kaçnnz. htiyaç durumunda kontaktlar alkolle slatlmµ havsz bir bezle siliniz. 1 tuµuna basnz. Kumanda panelinin kilidi açlr. Kumanda panelini cihazdan önce öne sonra sola doru çekiniz. Kumanda panelinin cihazdan çkarlmasndan sonra cihaz kapanr. O andaki tüm ayarlar hafzada saklanr. Taklmµ bir kaset varsa, cihaz içerisinde kalr. Kumanda panelinin taklmas Kumanda panelini soldan saa doru cihazdaki yuvasna itiniz. Kumanda panelinin sol yanndan yuvasna tam oturuncaya kadar itiniz. Kumanda panelinin çkarlmas 1 Uyar: Kumanda panelini takarken göstergenin üzerine bastrmaynz. Eer kumanda paneli çkarlrken cihaz çalµr durumdaydysa, kumanda panelinin tekrar taklmasndan sonra, son ayarlar (radyo, kaset, CD deiµtirici, Compact Drive MP3 veya AUX) yeniden devreye girer. 8 AÇMA / KAPATMA Cihazn açlp kapatlmas için aµadaki olanaklara sahipsiniz: Kontak anahtarn kullanarak açma / kapatma Eer cihaz aracn kontak anahtar ile doru biçimde balanmµ ve 2 tuµu ile kapatlmamµ ise, cihaz kontak anahtar üzerinden açlp kapatlabilir. Cihaz kontak anahtar kapalyken de çalµtrabilirsiniz: DEUTSCH DANSK PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH Açma / Kapatma Kaset yuvas üzerinden açma Eer cihaz kapalyken, sürücüsünün içinde kaset yoksa, Kuvvet uygulamakszn kaseti açk taraf sada olacak biçimde, dirençle karµlaµncaya kadar, sürücü içerisine itiniz. Kaset kendiliinden sürücü içerisine çekilir.

5 açlr. ses µiddetinin ayarlanmas Sesi birden düµürme devresinin ses µiddeti (Mute Level) ayarlanabilir. Açlµ ses µiddetinin ayarlanmas Cihazn açlµtaki ayarlanabilir. ses µiddeti MENU tuµuna : basnz. ya da 8 tuµuna, "ON VOL" görülünceye kadar arka arkaya basnz. -tuµlar 8 ile ayarlaynz. Yaplan ayarn daha iyi anlaµlmas için, ses µiddeti ayarlama iµlemi esnasnda ayara göre, duyulur µekilde deiµir. Eer "LAST VOL" ayarlarsanz, kapatlma öncesinde duyduunuz ses µiddeti yeniden etkinleµtirilir. MENU tuµuna : basnz. ya da 8 tuµuna, göstergede "MUTE LVL" görülünceye kadar arka arkaya basnz. -tuµlar 8 ile ayarlayn. Ayar iµlemi bittiinde, Mute Level'i Açlµ ses µiddetini MENU tuµuna : basnz. Teleuml;stergede "REG" görülünceye kadar arka arkaya basnz. "REG"sonras göstergede "OFF" (kapal) ve "ON" (açk) görülür. REG özelliini açmak veya kapatmak için ya da 8 tuµlarna basnz. Ayar iµlemi bittiinde, de MENU tuµuna : basnz. RDS konfor özelliini açma / kapatma AF ve REG adl RDS konfor fonksiyonlarndan yararlanmak için, TRAF RDS > tuµunu iki saniyeden daha uzun süre basl tutunuz. Eer göstergede RDS simgesi yanyorsa, RDS konfor fonksiyonlar aktiftir. Frekans bandnn / stasyon kayt alannn seçilmesi Bu cihaz ile çok ksa dalga UKW (FM), orta dalga MW ve uzun dalga LW (AM) frekans bantlarndaki yaynlar alnabilir. FM frekans band için üç istasyon kayt alan, orta dalga MW ve uzun dalga LW dalga aralklarnn her biri için bir istasyon kayt alan vardr. Her istasyon kayt alannda alt istasyon saklanabilir. 12 RADYO MODU DEUTSCH stasyon arama iµleminin hassasiyetinin ayarlanmas Yalnzca kuvvetli istasyonlarn ya da zayf istasyonlarn da alnmasn ayarlayabilirsiniz. stasyonun otomatik olarak hafzaya kaydedilmesi (Travelstore) Bölgedeki en kuvvetli alt istasyonu otomatik olarak hafzaya alabilirsiniz (yalnzca FM bandnda). Bu ayar FMT istasyon kayt alannda yaplr. Uyar: Bu iµlem srasnda, daha önce bu alana kaydedilmiµ istasyonlar silinir. BND TS? tuµunu iki saniyeden daha uzun süre basl tutunuz. Hafzaya alma baµlar. Göstergede "TSTORE" görülür. µlem bittikten sonra, istasyon FMT alannn birinci hafza yerinde çalinir. MENU tuµuna : basnz. ya da 8 tuµuna, göstergede "SENS HI" veya "SENS LO" görülünceye kadar arka arkaya basnz. Göstergede o andaki hassasiyet deeri görülür. "SENS HI6", en yüksek hassasiyeti ifade eder. "SENS LO1" en az hassas olandr. "SENS LO" seçilirse, göstergede "lo" yazs yanar. ik Karµt yöndeki bant sarma tuµuna basnz. Çalma normal olarak devam eder. Radyo monitörünü açma / kapatma Hzl band sarma srasnda son dinlenen radyo istasyonu yayn dinlenebilir. Bunun için "Radiomonitor" (radyo gözetleyici) devrede olmaldr. Çalnan tarafn deiµtirilmesi 6 ve 7 tuµlarna ayn anda basnz. Çalma yönü deiµir. için, ya da tuµuna basnz. tüm CD'lerin bütün parçalarnn rastgele srayla çalnmas için, 5 (MIX) = tuµuna tekrar basnz. 18 CD DETRC MODU DEUTSCH Göstergede ksa süre "MIX ALL" görülür, MIX µ yanar. Uyar: CDC A 08 ve IDC A 09 durumunda deiµtiricideki tüm CD'ler rastgele seçilir. Dier tüm deiµtiricilerde önce bir CD'nin tüm parçalar rastgele çalnr, sonra deiµtiricideki bir sonraki CD çalnr. MIX iµlemini sona erdirme 5 (MIX) = tuµuna, göstergede "MIX OFF" ksaca görülünceye ve MIX µ sönünceye kadar basnz. Çalmaya ara verme (PAUSE) 3 ( ) tuµuna = basnz. Göstergede "PAUSE" görülür. Pause (ara verme) fonksiyonunu iptal etme Ara verme (mola) srasnda 3 ( ) tuµuna = basnz. Çalma normal olarak devam eder. Gösterge deiµtirme Parça numaras ve CD numaras görüntüsü veya parça numaras ve çalma süresi görüntüsü arasnda deiµebilmek için, MENU : tuµuna iki kez basnz. Uyar: Tanma amaçl çalnma süresi ayarlanabilir. "Radyo modu" bölümündeki "Tanma amaçl çalnma süre ayar" ksmn okuyunuz. 19 DANSK PORTUGUÊS Tanma amaçl çalmay sona erdirmek için, MENU : tuµuna ksaca basnz. O anda çalnmakta olan parça çalnmaya devam eder. ESPAÑOL SCAN (Tanma amaçl çalnma) iµlemini sona erdirme stediiniz ayar seçiniz. tuµu 8 ile SVENSKA Taklmµ tüm CD'lerin bütün parçalarnn birincisinden baµlanarak srayla çalnmas için, MENU : tuµunu iki saniyeden daha uzun süre basl tutunuz. Göstergede "SCAN" görülür. "CDC DISP" görülünceye kadar arka arkaya basnz. 8 tuµuna basnz. Güncel ayar gösterilir. Çalma süresi için "TIME" ve parça numaras görüntüsü için "CD NO". NEDERLANDS Tüm CD'lerin tüm parçalarnn tanma amaçl çalnmas (SCAN) MENU : tuµuna basnz. ya da 8 tuµuna, göstergede ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH CLOCK - SAAT CLOCK - Saat Saatin ksa süreli gösterilmesi Saatin gösterilmesini salamak için, 12 / 24 saat modu seçimi MENU tuµuna : basnz. ya da 8 tuµlarna göstergede "24 H MODE" ya da "12 H MODE" görülünceye kadar arka arkaya basnz. AUDIO ( ) < tuµunu, göstergede saat (zaman) görülünceye kadar basl tutunuz. Modu deiµtirmek için tuµuna 8 basnz. ayarlandktan sonra, 8 tuµuna basnz. Saatlerin bulunduu ksm yanp söner. MENU tuµuna : basnz. ya da 8 tuµuna, göstergede "CLOCK OFF" veya "CLOCK ON" görülünceye kadar arka arkaya basnz. Göstergeyi ON (açk) ya da OFF (kapal) yapmak için, tuµuna 8 basnz.

6 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Ayar iµlemi bittiinde, veya - Saat ayarn tuµlar 8 ile yapnz. Ayar iµlemi bittiinde, MENU tuµuna : basnz. Cihaz kapalyken saatin ksa süreli gösterilmesi Cihaz kapalyken saati ksa süre gösterebilmek için, MENU : tuµuna iki kez basnz. AUDIO ( ) < tuµuna basnz. Saat göstergede sekiz saniye süreyle görülür. 20 TINI VE SES DDET DAILIMI Her kaynak (radyo, kaset, CD deiµtirici, Compact Drive MP3 ve AUX) için, tn ayarlarn ayr ayr yapabilirsiniz. DEUTSCH DANSK PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH Tn ve ses µiddeti dalm Sa / sol ses µiddeti dalm (Balance) ayar Sol / sa ses µiddeti dalmn (Balance) ayarlamak için, Bas seslerin ayarlanmas Bas sesleri ayarlamak için, AUDIO < tuµuna basnz. Göstergede "BASS" yazs görünür. AUDIO < tuµuna basnz. Göstergede "BASS" yazs görünür. 8 tuµuna, göstergede "BAL" görülünceye kadar arka arkaya basnz. tuµuna Bas ayarlamak için, tuµuna 8 basnz. iµlemi bittiinde, AUDIO < tuµuna basnz. iµlemi bittiinde, tuµuna 8, göstergede "FADER" görülünceye kadar arka arkaya basnz. tuµuna AUDIO < tuµuna basnz. Ön / arka ses µiddeti dalmn ayarlamak için, ya da 8 basnz. Ayar iµlemi bittiinde, AUDIO < tuµuna basnz. 21 X-BASS X-BASS X-BASS sesinin düµük ses µiddetinde bas seslerinin yukar çekilmesi anlamna gelir. Uyar: X-Bass ayarlar, her kaynak için, yani radyo, kaset, CD deiµtirici, Compact Drive MP3 ve AUX ses kaynaklar için ayr ayr yaplabilir. X-BASS yükseltme ayar X-BASS yükseltmesi 1-3 basamakta ayarlanabilir. "XBASS OFF", X-BASS fonksiyonunun kapal olduu ve "XBASS 3" ise, azami yükseltme anlamna gelir. SEVYE GÖSTERGES Seviye göstergesinin ayarlanmas Göstergenizdeki seviye göstergesi, ayar iµlemleri srasnda size ses µiddetini ve tn ayarlarn ksa bir süre simgesel olarak gösterir. Seviye göstergesi, ayar iµlemlerinin haricinde, oto radyo cihaznzn çkµ seviyesini gösterebilir ("PEAK ON"). Seviye göstergesini kapatmanz da mümkündür ("PEAK OFF"). X-BASS tuµuna ; basnz. ya da veya ya da 8 tuµuna, istenilen ayar göstergede görülünceye kadar arka arkaya basnz. X-BASS yükseltme fonksiyonu 1, 2 veya 3 deerine ayarlanrsa, X-BASS sembolü göstergede yanar. Ayar iµlemi bittiinde, Seviye göstergesinin açlmas / kapatlmas MENU tuµuna : basnz. ya da 8 tuµuna, göstergede "PEAK LVL" görülünceye kadar arka arkaya basnz. Seviye göstergesi için "PEAK ON" ve "PEAK OFF" arasnda seçim yapmak için, ya da 8 tuµuna basnz. Ayar iµlemi bittiinde, MENU : tuµuna iki kez basnz. X-BASS ; tuµuna basnz. 22 DI SES KAYNAKLARI Dµ ses kaynaklar CD deiµtirici yerine, Line çkµl baµka bir dµ ses kayna kullanabilirsiniz. Örnein µu kaynaklar balanabilir: Taµnr CD çalar, MiniDisc çalar ya da MP3 çalar. Menüde AUX giriµi açlmak zorundadr. Dµ kaynaklarn balants için bir adaptör kablosu gereklidir. Bu kabloyu (Blaupunkt no. : ), yetkili Blaupunkt satcnz üzerinden temin edebilirsiniz. TEKNK VERLER Amplifikatör Çkµ gücü: 4 x 25 Watt Sinüs DIN 'e göre 14,4 V'ta 4 x 45 Watt azm. Power DEUTSCH DANSK PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH Teknik veriler Radyo Frekans band: UKW (FM): MW: LW: 87,5-108 MHz khz khz AUX giriµini açma / kapatma MENU tuµuna : basnz. Göstergede "MENU" görülür. ya da 8 tuµuna, göstergede "AUX OFF" veya "AUX ON" görülünceye kadar arka arkaya basnz. FM - Frekans aral: Hz Kasetçalar Frekans aral: Hz AUX giriµini açmak ve kapatmak için, ya da tuµuna 8 basnz. Ayar iµlemi bittiinde, Giriµ hassasiyeti AUX giriµi: 2 V / 6 kohm MENU tuµuna : basnz. Uyar: AUX giriµi devrede olduu zaman, SRC tuµu 9 ile seçilebilir. Ön amplifikatör çkµ 4 Kanal: 3V Deiµiklikler olabilir! 23 Servis telefon numaralar Ülke: Germany Austria Belgium Denmark Finland France Great Britain Greece Ireland Italy Luxembourg Netherland Norway Portugal Spain Sweden Switzerland Czech. Rep. Hungary Poland Turkey USA Brasil (Mercosur) (D) (A) (B) (DK) (FIN) (F) (GB) (GR) (IRL) (I) (L) (NL) (N) (P) (E) (S) (CH) (CZ) (H) (PL) (TR) Telefon: Faks: WWW: (USA) (BR) Malaysia (Asia Pacific) (MAL) Blaupunkt GmbH 06/02 CM/PSS (TR).

In Car Video IVSC-5501. Kullanma ve Montaj K lavuzu. http://www.blaupunkt.com

In Car Video IVSC-5501. Kullanma ve Montaj K lavuzu. http://www.blaupunkt.com In Car Video IVSC-5501 Kullanma ve Montaj K lavuzu http://www.blaupunkt.com Ç NDEK LER Genel bilgiler... 3 Aksesuarlar... 3 Montaj ve güvenlik bilgileri... 3 Teslimat kapsam... Montaj... Baπlant µemas...

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz BLAUPUNKT SAN FRANCISCO CD 72 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3755311

Kullanım kılavuzunuz BLAUPUNKT SAN FRANCISCO CD 72 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3755311 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Bologna C52 Carolina DJ52

Bologna C52 Carolina DJ52 Radyo / Kasetçalar Bologna C52 Carolina DJ52 Kullanma k lavuzu http://www.blaupunkt.com 2 Lütfen aç n z I ENGLISH DEUTSCH 2 4 6 FRANÇAIS 1 3 5 7 8 9 16 15 14 13 12 11 10 T ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS PORTUGUÊS

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz BLAUPUNKT COUCH CRC 41 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3632114

Kullanım kılavuzunuz BLAUPUNKT COUCH CRC 41 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3632114 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz BLAUPUNKT WOODSTOCK DAB54 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3330924

Kullanım kılavuzunuz BLAUPUNKT WOODSTOCK DAB54 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3330924 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

DAB-Radyo / CD / MP3 / MMC/SD. Woodstock DAB 53. Kullanma k lavuzu. http://www.blaupunkt.com

DAB-Radyo / CD / MP3 / MMC/SD. Woodstock DAB 53. Kullanma k lavuzu. http://www.blaupunkt.com DAB-Radyo / CD / MP3 / MMC/SD Woodstock DAB 53 Kullanma k lavuzu http://www.blaupunkt.com 2 Lütfen aç n z ENGLISH DEUTSCH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS 16 15 14 13 12 11 10 SVENSKA ESPAÑOL

Detaylı

In Car Video IVTV-01. Kullanma ve Montaj K lavuzu. http://www.blaupunkt.com

In Car Video IVTV-01. Kullanma ve Montaj K lavuzu. http://www.blaupunkt.com In Car Video IVTV-01 Kullanma ve Montaj K lavuzu http://www.blaupunkt.com Ç NDEK LER Güvenlik bilgileri... 3 Kurma ve iµletme ile ilgili bilgiler... 4 Kanal seçici (tuner) baπlant s... 4 Uzaktan kumanda...

Detaylı

Bluetooth / USB Interface 7 607 545 500

Bluetooth / USB Interface 7 607 545 500 Zubehör / Accessories Bluetooth / USB Interface 7 607 545 500 http://www.blaupunkt.com 1 12V 2 C1 C2 C3 C3 C2 Microphone USB socket (Memory stick not included) PTT (Push to talk) - key 2 Technical data

Detaylı

Los Angeles MP72 7 641 804 310 Toronto MP73 7 643 812 310

Los Angeles MP72 7 641 804 310 Toronto MP73 7 643 812 310 Radyo / CD / MP3 / MMC Los Angeles MP72 7 641 804 310 Toronto MP73 7 643 812 310 Kullanma ve Montaj k lavuzu http://www.blaupunkt.com 2 Lütfen aç n z 1 2 3 4 5 6 12 11 10 9 8 7 13 3 KULLANIM ELEMANLARI

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz BLAUPUNKT CASABLANCA CD52

Kullanım kılavuzunuz BLAUPUNKT CASABLANCA CD52 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz BLAUPUNKT AMSTERDAM TCM 127 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3310713

Kullanım kılavuzunuz BLAUPUNKT AMSTERDAM TCM 127 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3310713 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Bristol CD Vancouver CD

Bristol CD Vancouver CD Radio CD Bristol CD36 7 646 075 310 Vancouver CD36 7 646 067 310 Kullanım ve montaj kılavuzu http://www.blaupunkt.com 1 2 3 4 5 6 7 13 12 11 10 9 8 2 Kumanda elemanları 1 Cihazın açılması/kapatılması ve

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz BLAUPUNKT VALENCIA MP34

Kullanım kılavuzunuz BLAUPUNKT VALENCIA MP34 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

TravelPilot Navigasyon Radyo/CD. TravelPilot E1/E2. Montaj k lavuzu. www.blaupunkt.com

TravelPilot Navigasyon Radyo/CD. TravelPilot E1/E2. Montaj k lavuzu. www.blaupunkt.com TravelPilot Navigasyon Radyo/CD TravelPilot E1/E2 Montaj k lavuzu www.blaupunkt.com Montaj k lavuzu Güvenlik bilgileri Montaj ve baπlant s ras nda lütfen aµaπ daki güvenlik uyar lar na dikkat ediniz. Akümülatörün

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz BLAUPUNKT NEVADA AG F DJ72

Kullanım kılavuzunuz BLAUPUNKT NEVADA AG F DJ72 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz BLAUPUNKT ASPEN IVDM-7003 EU http://tr.yourpdfguides.com/dref/3309465

Kullanım kılavuzunuz BLAUPUNKT ASPEN IVDM-7003 EU http://tr.yourpdfguides.com/dref/3309465 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya BLAUPUNKT ASPEN IVDM-7003 EU için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki BLAUPUNKT ASPEN IVDM-7003 EU tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik

Detaylı

Essen MP

Essen MP Radio CD MP3 Essen MP36 7 646 150 510 Kullanım ve montaj kılavuzu http://www.blaupunkt.com 2 4 1 3 5 6 11 10 9 8 7 2 Kumanda elemanları 1 Cihazın açılması/kapatılması ve sesinin kapatılması (Mute) için

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz GRUNDIG ST 63-700 TEXT http://tr.yourpdfguides.com/dref/2918278

Kullanım kılavuzunuz GRUNDIG ST 63-700 TEXT http://tr.yourpdfguides.com/dref/2918278 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz BLAUPUNKT DVD ME 4 LF http://tr.yourpdfguides.com/dref/3309229

Kullanım kılavuzunuz BLAUPUNKT DVD ME 4 LF http://tr.yourpdfguides.com/dref/3309229 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Hızlı kullanım kılavuzu

Hızlı kullanım kılavuzu LX7500R Sağlanan Aksesuarlar Hızlı kullanım kılavuzu 1 1 1 1 Türkçe 2 1 3 3 3 3 3 3 4 5 6 7 9! 8 0 DVD kayıt sisteminiz ile birlikte aşağıdaki aksesuarlar teslim edilir: 1 2 ön, 1 merkez ve 2 arka hoparlör

Detaylı

Radio CD MP3 WMA Sevilla MP Kullanım ve montaj kılavuzu

Radio CD MP3 WMA Sevilla MP Kullanım ve montaj kılavuzu www.blaupunkt.com Radio CD MP3 WMA Sevilla MP38 7 648 003 310 Kullanım ve montaj kılavuzu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 13 12 11 15 16 2 Kumanda elemanları 1 tuşu çıkarılabilir kumanda panelinin katlanarak açılaması

Detaylı

Radio CD USB MP3 WMA Kingston MP Kullanım ve montaj kılavuzu

Radio CD USB MP3 WMA Kingston MP Kullanım ve montaj kılavuzu www.blaupunkt.com Radio CD USB MP3 WMA Kingston MP47 7 647 603 310 Kullanım ve montaj kılavuzu 1 2 3 4 5 13 12 11 10 9 8 7 6 14 2 Kumanda elemanları 1 tuşu çıkarılabilir kumanda panelinin katlanarak açılaması

Detaylı

Radio / CD. München CD53. Kullanma ve Montaj k lavuzu.

Radio / CD. München CD53. Kullanma ve Montaj k lavuzu. Radio / CD München CD53 Kullanma ve Montaj k lavuzu http://www.blaupunkt.com 2 Lütfen aç n z ENGLISH DEUTSCH 2 4 6 FRANÇAIS 1 3 5 7 8 9 PORTUGUÊS ITALIANO SVENSKA ESPAÑOL NEDERLANDS 16 15 14 13 12 11 10

Detaylı

221TE4L 231TE4L. TR Duyuru ve önemli bilgi 2. 5 Sorun Giderme 34. Türkçe

221TE4L 231TE4L.  TR Duyuru ve önemli bilgi 2. 5 Sorun Giderme 34. Türkçe 221TE4L 231TE4L Türkçe www.philips.com/welcome Duyuru ve önemli bilgi 2 5 Sorun Giderme 34 Model Serial Country Code Telephone number Tariff Austria +43 0810 000206 0.07 Belgium +32 078 250851 0.06 Denmark

Detaylı

IVMS IVMS

IVMS IVMS In Car Video IVMS-5802 7 607 003 582 IVMS-6502 7 607 003 583 Kullanım ve montaj kılavuzu http://www.blaupunkt.com CIHAZA GENEL BAKIŞI Cihaza genel bakışı 5,8" ve 6,5" TFT LCD ekran 1 9 VDEO I CH MENÜ ON

Detaylı

Radio CD MP3 WMA London MP Kullanım ve montaj kılavuzu

Radio CD MP3 WMA London MP Kullanım ve montaj kılavuzu www.blaupunkt.com Radio CD MP3 WMA London MP37 7 647 553 310 Kullanım ve montaj kılavuzu 1 2 3 4 5 6 13 12 11 10 9 8 7 14 2 Kumanda elemanları 1 katlanabilir ve çıkarılabilir kumanda panelinin (Flip-Release-Panel)

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz BLAUPUNKT AMSTERDAM NAV35E WW GG http://tr.yourpdfguides.com/dref/3327764

Kullanım kılavuzunuz BLAUPUNKT AMSTERDAM NAV35E WW GG http://tr.yourpdfguides.com/dref/3327764 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Alicante MP Sevilla MP

Alicante MP Sevilla MP Radio CD MP3 WMA Alicante MP36 7 646 460 310 Sevilla MP36 7 646 450 310 Kullanım ve montaj kılavuzu http://www.blaupunkt.com 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 Kumanda elemanları 1 Açma/kapama tuşu Kısa basma:

Detaylı

191TE2L 221TE2L. (Ref. modeli: 191TE2L)

191TE2L 221TE2L.  (Ref. modeli: 191TE2L) 191TE2L 221TE2L (Ref. modeli: 191TE2L) www.philips.com/welcome TR 2 6 26 www.philips.com/support Model Serial Country Code Telephone number Tariff Austria +43 0810 000206 0.07 Belgium +32 078 250851 0.06

Detaylı

Araç içi video Konsol içi monitör/dvd/cd/mp3/al c. Chicago IVDM Montaj k lavuzu.

Araç içi video Konsol içi monitör/dvd/cd/mp3/al c. Chicago IVDM Montaj k lavuzu. Araç içi video Konsol içi monitör/dvd/cd/mp3/al c Chicago IVDM-7002 Montaj k lavuzu www.blaupunkt.com Montaj k lavuzu - çindekiler Güvenlik bilgileri... 68 Montaj... 69 Baπlant... 69 Elektrik ak m ve hoparlör

Detaylı

Brighton MP Dresden MP

Brighton MP Dresden MP Radyo / CD / MP3 Brighton MP34 7 644 190 310 Dresden MP34 7 644 193 310 Kullanma ve montaj k lavuzu http://www.blaupunkt.com 2 Lütfen aç n z 3 5 1 2 4 6 7 10 9 11 8 DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH

Detaylı

5.1 MULTIMEDYA HOPARLÖR SİSTEMİ JSM-05

5.1 MULTIMEDYA HOPARLÖR SİSTEMİ JSM-05 5.1 MULTIMEDYA HOPARLÖR SİSTEMİ JSM-05 KULLANMA KILAVUZU ÖZELLİKLER Ses gücü : 8W 5 + 25W(RMS) Sürücü birimler :3 5 dolu saha manyetik olarak koruma + 5.25 subwoofer Frekans alımı : Satellites: 120Hz

Detaylı

Bu kullanma kılavuzu Charger X Type model Oto Radyo Medya oynatıcı için geçerlidir.

Bu kullanma kılavuzu Charger X Type model Oto Radyo Medya oynatıcı için geçerlidir. charger x type Bu kullanma kılavuzu Charger X Type model Oto Radyo Medya oynatıcı için geçerlidir. DİKKAT: Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış olup, ürün içerisindeki kılavuz ile farklılıklar

Detaylı

TR7311U-OR RDS / MP3-USB TUNER (12 Volt)

TR7311U-OR RDS / MP3-USB TUNER (12 Volt) www.vdo.com TR7311U-OR RDS / MP3-USB TUNER (12 Volt) KULLANIM KILAVUZU Güvenlik Bilgileri Güvenlik Bilgileri Bu ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Cihazı kullanmadan önce lütfen bu kılavuzu dikkatlice

Detaylı

Barcelona MP Madrid MP

Barcelona MP Madrid MP Radio / CD / MP3 Barcelona MP35 7 645 250 310 Madrid MP35 7 645 260 310 Kullanma ve montaj k lavuzu http://www.blaupunkt.com 2 1 3 4 5 11 10 9 8 7 6 12 2 KULLANIM ELEMANLARI 1 Cihaz n aç l p kapanmas ve

Detaylı

Kingston MP London MP

Kingston MP London MP Radio / CD / MP3 Kingston MP35 7 645 460 310 London MP35 7 645 450 310 Kullanma ve montaj k lavuzu http://www.blaupunkt.com 2 1 3 4 5 11 10 9 8 7 6 12 2 KULLANIM ELEMANLARI 1 Cihaz n aç l p kapanmas ve

Detaylı

Hızlı başlangıç kılavuzu

Hızlı başlangıç kılavuzu Adresinden ürününüzü kaydettirebilir ve destek alabilirsiniz www.philips.com/welcome SE650 SE655 Hızlı başlangıç kılavuzu 1 Bağlantı 2 Kurulum 3 Tadını çıkarın Kutunun içindekiler Baz istasyonu VEYA El

Detaylı

Bu kullanma kılavuzu Charger M Type model Oto Radyo Medya oynatıcı için

Bu kullanma kılavuzu Charger M Type model Oto Radyo Medya oynatıcı için charger m type Bu kullanma kılavuzu Charger M Type model Oto Radyo Medya oynatıcı için geçerlidir. DİKKAT: Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış olup, ürün içerisindeki kılavuz ile farklılıklar

Detaylı

Hızlı başlangıç kılavuzu

Hızlı başlangıç kılavuzu www.philips.com/welcome adresinden ürününüzü kaydettirebilir ve destek alabilirsiniz CD250 CD255 SE250 SE255 Hızlı başlangıç kılavuzu 1 Bağlantı 2 Kurulum 3 Keyfini cıkarın Kutuda neler var Baz istasyonu

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz BLAUPUNKT VANCOUVER CD36

Kullanım kılavuzunuz BLAUPUNKT VANCOUVER CD36 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Acapulco MP Daytona MP

Acapulco MP Daytona MP Radyo / CD Acapulco MP52 7 642 265 310 Daytona MP53 7 643 290 310 Kullanma K lavuzu http://www.blaupunkt.com 2 Lütfen aç n z 1 2 4 3 5 16 15 6 14 13 7 8 9 12 11 10 DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH

Detaylı

Radio CD MP3 WMA. Buenos Aires 200 7 649 026 110 Stockholm 100 7 649 020 110

Radio CD MP3 WMA. Buenos Aires 200 7 649 026 110 Stockholm 100 7 649 020 110 www.blaupunkt.com Radio CD MP3 WMA Buenos Aires 200 7 649 026 110 Stockholm 100 7 649 020 110 Kullanım ve kurulum kılavuzu Kumanda elemanları 12 3 4 5 6 7 8? > = < ; : 9 1 düğmesi Çıkartılabilir kumanda

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz BLAUPUNKT CALGARY MP36 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3308724

Kullanım kılavuzunuz BLAUPUNKT CALGARY MP36 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3308724 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Car Radio CD MP3 WMA

Car Radio CD MP3 WMA www.blaupunkt.com Car Radio CD MP3 WMA Hamburg MP68 7 648 011 310 Kullanım ve kurulum talimatları İçindekiler İçindekiler Bu talimatlar hakkında...5 Kullanılan semboller...5 Verilen talimata göre kullanın...5

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU MP3 ÇALAR/USB/SD/MMC/ AUX GİRİŞİ

KULLANMA KILAVUZU MP3 ÇALAR/USB/SD/MMC/ AUX GİRİŞİ KULLANMA KILAVUZU MP3 ÇALAR/USB/SD/MMC/ AUX GİRİŞİ Montaj..02 Ek Bilgi 05 Genel kullanım 07 Radyo kullanımı...10 USB/SD kullanımı....11 Uzaktan kumanda..12 Özellikler.14 Uyarılar Sürücünün normal sürüş

Detaylı

Kullanım ve kurulum kılavuzu

Kullanım ve kurulum kılavuzu www.blaupunkt.com Radio CD MP3 WMA Milano MP28 7 648 493 110 Monte Carlo MP28 7 648 483 110 San Remo MP28 7 648 491 110 Kullanım ve kurulum kılavuzu Milano/Monte Carlo MP28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 16 15

Detaylı

Bluetooth / USB Interface 7 607 545 550 VW / Audi

Bluetooth / USB Interface 7 607 545 550 VW / Audi Zubehör / Accessories Bluetooth / USB Interface 7 607 545 550 VW / Audi http://www.blaupunkt.com 12V Fakra Microphone PTT (Push to talk) - key GROUND BLAUPUNKT Pin9 (Fakra) Bluetooth 10 Pin 2 (ISO) GROUND

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz BLAUPUNKT LONDON MP37 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3310460

Kullanım kılavuzunuz BLAUPUNKT LONDON MP37 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3310460 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS GIGASET DA410

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS GIGASET DA410 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya SIEMENS GIGASET DA410 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki SIEMENS GIGASET DA410 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

Bremen MP

Bremen MP Radio CD SD/MMC MP3 Bremen MP76 7 646 828 310 Kullanım ve montaj kılavuzu http://www.blaupunkt.com 2 1 3 4 5 6 7 13 12 11 10 9 8 14 2 Kumanda elemanları 1 Cihazın açılması/kapatılması için tuş Cihazın

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Instruction Manual

Kullanım Kılavuzu Instruction Manual Kullanım Kılavuzu Instruction Manual KART YUVASI Değerli Müºterimiz, Bluelight ı tercih ettiğiniz için teºekkür ederiz. Ürünlerimiz tamamen siz değerli müºterilerimizin hayatını kolaylaºtırmak için özel

Detaylı

KLİMA UZAKTAN KUMANDA KULLANIM KLAVUZU

KLİMA UZAKTAN KUMANDA KULLANIM KLAVUZU KLİMA UZAKTAN KUMANDA KULLANIM KLAVUZU Ürünümüzü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen cihazı çalıştırmadan önce bu kullanım klavuzunu dikkatlice okuyunuz. İÇİNDEKİLER Uzaktan kumanda tanıtımı

Detaylı

Atlanta CD Venice Beach CD

Atlanta CD Venice Beach CD Radio Radyo // CD Atlanta CD34 7 643 191 510 Venice Beach CD34 7 643 192 510 Kullanma K lavuzu http://www.blaupunkt.com 2 Lütfen aç n z 1 2 3 4 5 6 PORTUGUÊS ESPAÑOL FRANÇAIS ENGLISH 10 9 8 7 11 3 KULLANIM

Detaylı

X-107 KULLANMA KILAVUZU

X-107 KULLANMA KILAVUZU X-107 KULLANMA KILAVUZU Ekran ölçüsü 7inç Çözünürlülük 480 X ( RGB) X 234 Parlaklık 350cd/m2 Kontrast 300 : 1 Görüntü açısı ( L/R / T / B) : 60/ 60/40/60 Güç kaynağı 8~17V ( tipik DV 12V) Güç sarfiyatı

Detaylı

In Car Video IVMS-5601 IVMS Kullanma ve Montaj K lavuzu.

In Car Video IVMS-5601 IVMS Kullanma ve Montaj K lavuzu. In Car Video IVMS-5601 IVMS-7001 Kullanma ve Montaj K lavuzu http://www.blaupunkt.com C HAZA GENEL BAKIΩ 5,6" ve 7" 1 9 VIDEO SRC OSD ON 7 5 3 8 6 4 2 10 11 1 Koltuk baµl π için 5,6"-/ 7"-TFT- LCD ekran

Detaylı

WAE Music uygulamasını indirin

WAE Music uygulamasını indirin TÜRKÇE 3 1. Açma/Kapama düğmesi 2. FM/Bluetooth modu 3. 4. 3+4. 5. Pil göstergesi 6. FM/Bluetooth göstergesi 7. USB Girişi 8. Giriş Hattı 9. Koruyucu kapak 10. ¼" montaj için vida deliği 11. Bilek askısı

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz BLAUPUNKT SAN DIEGO MP27 WHITE http://tr.yourpdfguides.com/dref/3310548

Kullanım kılavuzunuz BLAUPUNKT SAN DIEGO MP27 WHITE http://tr.yourpdfguides.com/dref/3310548 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

ŠkodaAuto ARAÇ RADYOSU BEAT SIMPLY CLEVER

ŠkodaAuto ARAÇ RADYOSU BEAT SIMPLY CLEVER ŠkodaAuto ARAÇ RADYOSU BEAT SIMPLY CLEVER İçindekiler 1 İçindekiler Radyo...................................... Radyo - Genel bakış........................... Önemli bilgiler................................

Detaylı

Kullanım ve kurulum kılavuzu

Kullanım ve kurulum kılavuzu www.blaupunkt.com Radio CD MP3 WMA London MP48 7 648 006 310 Kullanım ve kurulum kılavuzu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 13 12 11 15 16 2 Kontrol düğmeleri 1 düğmesi Ayrılabilir kontrol panelini açmak için (çevir-çıkart

Detaylı

Güç açık/kapalı AUX IN. Bluetooth 4.0. kontrol etmek. onu. Sesli Kılavuz

Güç açık/kapalı AUX IN. Bluetooth 4.0. kontrol etmek. onu. Sesli Kılavuz Aura LED Bluetooth Hoparlör Kullanıcı kılavuzuu 33049 Değerli Müşterimiz, Ednet hoparlörlerini satın aldığınızz için teşekkür ederiz. Sorunsuz bir kullanım için hoparlörü kullanmaya başlamadan önce lütfen

Detaylı

SPINTEC 343 SPINTEC 343 H

SPINTEC 343 SPINTEC 343 H english Operating Instructions...1-11 deutsch Betriebsanleitung...12-22 français Notice d utilisation...23-33 nederlands Gebruiksaanwijzing...34-44 italiano Istruzioni sull uso...45-55 norsk Driftsinstruks...56-66

Detaylı

Bu kullanma kılavuzu Charger S Type model Oto Radyo Medya oynatıcı için

Bu kullanma kılavuzu Charger S Type model Oto Radyo Medya oynatıcı için charger s type Bu kullanma kılavuzu Charger S Type model Oto Radyo Medya oynatıcı için geçerlidir. DİKKAT: Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış olup, ürün içerisindeki kılavuz ile farklılıklar

Detaylı

VESTEL KULLANIM KILAVUZU. DANIŞMA MERKEZi: 444 4 123. www.vestel.com.tr X1 土 耳 其 文 说 明 书 X1-G02-0

VESTEL KULLANIM KILAVUZU. DANIŞMA MERKEZi: 444 4 123. www.vestel.com.tr X1 土 耳 其 文 说 明 书 X1-G02-0 X1 土 耳 其 文 说 明 书 X1-G02-0 VESTEL DANIŞMA MERKEZi: 444 4 123 www.vestel.com.tr idock AERO / X -1 ipod UYUMLU HOPARLÖR KULLANIM KILAVUZU Cihazınızın Sanayi Bakanlığı tarafından tespit ve ilan edilen kullanım

Detaylı

Kullanım Kontrolleri. ActivSound 75. (1) Güç (Power) düğmesi Cihazı açar/kapatır. (2) Güç göstergesi Cihaz AÇIK durumda olduğunda yeşil yanar.

Kullanım Kontrolleri. ActivSound 75. (1) Güç (Power) düğmesi Cihazı açar/kapatır. (2) Güç göstergesi Cihaz AÇIK durumda olduğunda yeşil yanar. ActivSound 75 (1) Güç (Power) düğmesi Cihazı açar/kapatır. () Güç göstergesi Cihaz AÇIK durumda olduğunda yeşil yanar. () Kızılötesi Mikrofon Ses Kontrolü [Öğretmen (Teacher) 1 ve ] Bu kontrol, kızılötesi

Detaylı

Bu kullanma kılavuzu Falcon B Type için geçerlidir. farklılıklar gösterebilir.

Bu kullanma kılavuzu Falcon B Type için geçerlidir. farklılıklar gösterebilir. falcon b type Bu kullanma kılavuzu Falcon B Type için geçerlidir. DİKKAT: Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış farklılıklar gösterebilir. olup, ürün içerisindeki kılavuz ile Önsöz Değerli

Detaylı

Uzaktan heberle#meyle pompa kontrolü çözümü

Uzaktan heberle#meyle pompa kontrolü çözümü Uzaktan heberle#meyle pompa kontrolü çözümü Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. #ti. K#s#kl# Mah. Han#m Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çaml#ca - Üsküdar #stanbul/türkiye Mersis:0729002180800018 +90 216 481

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HP G6031EM

Kullanım kılavuzunuz HP G6031EM Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya HP G6031EM için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki HP G6031EM tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

www.blaupunkt.com Car Radio CD MP3 Hamburg MP57 7 647 633 310 Kullanım ve montaj kılavuzu

www.blaupunkt.com Car Radio CD MP3 Hamburg MP57 7 647 633 310 Kullanım ve montaj kılavuzu www.blaupunkt.com Car Radio CD MP3 Hamburg MP57 7 647 633 310 Kullanım ve montaj kılavuzu İçerik İçerik Bu kullanım kılavuzu ile ilgili...5 Kullanılan semboller...5 Kullanım alanı...5 Uygunluk açıklaması...5

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz BLAUPUNKT ANTARES T60

Kullanım kılavuzunuz BLAUPUNKT ANTARES T60 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS SYE5600 http://tr.yourpdfguides.com/dref/1032727

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS SYE5600 http://tr.yourpdfguides.com/dref/1032727 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya PHILIPS SYE5600 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki PHILIPS SYE5600 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PIONEER PRS-D410 http://tr.yourpdfguides.com/dref/1230426

Kullanım kılavuzunuz PIONEER PRS-D410 http://tr.yourpdfguides.com/dref/1230426 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya PIONEER PRS-D410 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki PIONEER PRS-D410 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

CUBE BLUETOOTH HOPARLÖR. kitsound.co.uk. KULLANICI KILAVUZU Christchurch, Dorset, BH23 4FL, Birleşik Krallık

CUBE BLUETOOTH HOPARLÖR. kitsound.co.uk. KULLANICI KILAVUZU Christchurch, Dorset, BH23 4FL, Birleşik Krallık kitsound.co.uk CUBE BLUETOOTH HOPARLÖR JB. 3079/Çin'de üretilmiştir. KitSound 2015 KULLANICI KILAVUZU Christchurch, Dorset, BH23 4FL, Birleşik Krallık 1 1 Bizler zanaatkârız. Bizler müzisyeniz. Biz KitSound

Detaylı

Şafak Mahallesi Karanfil Caddesi 854. Sokak 8/A GÖLBAŞI - ANKARA / TÜRKİYE

Şafak Mahallesi Karanfil Caddesi 854. Sokak 8/A GÖLBAŞI - ANKARA / TÜRKİYE R-5, R-6, R-7 Kullanma Klavuzu Şafak Mahallesi Karanfil Caddesi 854. Sokak 8/A GÖLBAŞI - ANKARA / TÜRKİYE 4- Vericiyi, alıcıyı açmadan açmayın. Sesi en kısık duruma gelecek şekilde ayarlayın, alıcıyı açın,

Detaylı

TR7422U-OR RADIO / USB MP3 / WMA 24V KULLANICI KILAVUZU

TR7422U-OR RADIO / USB MP3 / WMA 24V KULLANICI KILAVUZU TR7422U-OR RADIO / USB MP3 / WMA 24V KULLANICI KILAVUZU Güvenlik Bilgileri Özellikler İçindekiler 2 Bu ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz, lütfen işletmeye başlamadan önce kılavuzu dikkatli bir

Detaylı

SILVERSTONE C34. Portatif Kumanda Panelli Yüksek Güçlü FM/MW Kaset Çalar. Kullanma ve montaj k lavuzu - 1 -

SILVERSTONE C34. Portatif Kumanda Panelli Yüksek Güçlü FM/MW Kaset Çalar. Kullanma ve montaj k lavuzu - 1 - SILVERSTONE C34 Portatif Kumanda Panelli Yüksek Güçlü FM/MW Kaset Çalar Kullanma ve montaj k lavuzu - 1 - FCC UYARISI Önlemler Ön Panelin Kullan m Bu donan m test edilerek B S n f cihazlar ile uygunluπu

Detaylı

KAÇAK AKIM RÖLESİ. www.ulusanelektrik.com.tr. Sayfa 1

KAÇAK AKIM RÖLESİ. www.ulusanelektrik.com.tr. Sayfa 1 DELAB TM-18C KAÇAK AKIM RÖLESİ İÇERİK GENEL / BUTON FONKSİYONLARI.2 PARAMETRE AYARLARI...2 PARAMETRE AÇIKLAMALARI 3 KAÇAK AKIM AYARLARI...3 AÇMA SÜRESİ AYARLARI.3 AŞIRI AKIM AYARLARI...4 ÇALIŞMA SÜRESİ..4

Detaylı

Bu kullanma kılavuzu Falcon Serisi E Type için geçerlidir.

Bu kullanma kılavuzu Falcon Serisi E Type için geçerlidir. falcon serisi Bu kullanma kılavuzu Falcon Serisi E Type için geçerlidir. DİKKAT: Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış olup, ürün içerisindeki kılavuz ile farklılıklar gösterebilir. Önsöz

Detaylı

VISOCALL IP. Hasta El Seti.

VISOCALL IP. Hasta El Seti. VISOCALL IP. Hasta El Seti. Kullanım kılavuzu. HEALTH CARE www.schrack-seconet.com Hasta elseti telefon özellikleri. 1 Çağrı Tuşu 2 Hoparlör 3 Ekran TV Tuşu 4 5 Radyo Tuşu 6 Telefon Tuşu /+ Tuşu 7 8 9

Detaylı

Radyo / CD. San Francisco CD72. Kullanma ve Montaj Kilavuzu.

Radyo / CD. San Francisco CD72. Kullanma ve Montaj Kilavuzu. Radyo / CD San Francisco CD72 7 641 808 310 Kullanma ve Montaj Kilavuzu http://www.blaupunkt.com 2 Lütfen aç n z 1 2 3 4 5 6 12 11 10 9 8 13 7 DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO

Detaylı

Nokia Bluetooth Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-604 Kullaným Kýlavuzu

Nokia Bluetooth Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-604 Kullaným Kýlavuzu Nokia Bluetooth Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-604 Kullaným Kýlavuzu 9203663 2. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HS-96W ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktif kararýnýn esas þartlarý

Detaylı

TR723UB-BU RADIO / USB MP3 / WMA / Bluetooth 24V

TR723UB-BU RADIO / USB MP3 / WMA / Bluetooth 24V www.vdo.com TR723UB-BU RADIO / USB MP3 / WMA / Bluetooth 24V KULLANICI KILAVUZU VDO_TR723UB-BU_TU.indd 1 29/04/15 12:19 Güvenlik Bilgileri n Güvenlik Bilgileri Bu ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz,

Detaylı

KURULUM ÖNLEMLER. DIN, ÖN MONTAJ (Metod A) Cihazın montajı 1. Ön panel

KURULUM ÖNLEMLER. DIN, ÖN MONTAJ (Metod A) Cihazın montajı 1. Ön panel 01 KURULUM ÖNLEMLER Montaj yerini sürücünün normal sürüş fonksiyonunu etkilemeyecek biçimde seçiniz. Ünitenin kurulumunu tamamlamadan önce kabloları geçici olarak bağlayarak bütün bağlantıların uygun şekilde

Detaylı

Oterm EE101 Kablosuz Oda Termostatı. Oterm EE101 Kullanım Kılavuzu

Oterm EE101 Kablosuz Oda Termostatı. Oterm EE101 Kullanım Kılavuzu Oterm EE101 Kullanım Kılavuzu 1 EE101-TX EE101-RX 2 Oterm EE101 Kablosuz Oda Termostatı, kombiniz ile veya diğer ısıtma cihazları ile kullanabileceğiniz, evinizin konforunu artıran modern bir ısı kontrol

Detaylı

BLUETOOTH ES ALICISI. Kullanım Kılavuzu DA-30500

BLUETOOTH ES ALICISI. Kullanım Kılavuzu DA-30500 BLUETOOTH ES ALICISI Kullanım Kılavuzu DA-30500 İçindekiler 1.0 Giriş... 2 2.0 Teknik Özellikler... 3 3.0 Ambalajın İçindekiler... 3 4.0 PANEL AÇIKLAMALARI... 4 5.0 Bağlantı ve Çalıştırma... 5 1 Bluetooth

Detaylı

SUPER BASS TAŞINABİLİR BLUETOOTH HOPARLÖR

SUPER BASS TAŞINABİLİR BLUETOOTH HOPARLÖR SUPER BASS TAŞINABİLİR BLUETOOTH HOPARLÖR Kullanım Kılavuzu DA-10287 DIGITUS DA-10287 Super Bass Taşınabilir Bluetooth Hoparlörü satın aldığınız için teşekkür ederiz! Bu kullanım kılavuzu Bluetooth Hoparlörünüzün

Detaylı

TR7412UB-OR RADIO / USB MP3 / WMA / Bluetooth 12V KULLANICI KILAVUZU

TR7412UB-OR RADIO / USB MP3 / WMA / Bluetooth 12V KULLANICI KILAVUZU TR7412UB-OR RADIO / USB MP3 / WMA / Bluetooth 12V KULLANICI KILAVUZU Güvenlik Bilgileri Bu ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz, lütfen işletmeye başlamadan önce kılavuzu dikkatli bir şekilde okuyun

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon Modülü SM10 EMS için Güneş Enerjisi Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 006 086 05/2006 TR

Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon Modülü SM10 EMS için Güneş Enerjisi Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 006 086 05/2006 TR Kullanma Kılavuzu Fonksiyon Modülü SM10 EMS için Güneş Enerjisi Modülü Kullanıcı için Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 006 086 05/2006 TR İçindekiler 1 Emniyetiniz İçin.................................

Detaylı

Hoşgeldiniz. Hızlı başlangıç kılavuzu. Bağlantı. Kurulum. Eğlenin

Hoşgeldiniz. Hızlı başlangıç kılavuzu. Bağlantı. Kurulum. Eğlenin Hoşgeldiniz TR Hızlı başlangıç kılavuzu 1 2 3 Bağlantı Kurulum Eğlenin Kutuda neler var? Telefon Baz istasyonu Baz istasyon için güç kaynağı Telefon kablosu 2 adet AAA şarj edilebilir pil Splitter Kullanıcı

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz BLAUPUNKT IVDP-01 DVD-PLAYER http://tr.yourpdfguides.com/dref/3332045

Kullanım kılavuzunuz BLAUPUNKT IVDP-01 DVD-PLAYER http://tr.yourpdfguides.com/dref/3332045 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

BoomP!ll. Bluetooth Hoparlör. Kullanma Kılavuzu 33033

BoomP!ll. Bluetooth Hoparlör. Kullanma Kılavuzu 33033 BoomP!ll Bluetooth Hoparlör Kullanma Kılavuzu 33033 Ednet 33033 Boom P!ll Bluetooth hoparlörü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Cihazı ilk kez kullanmadan önce lütfen aşağıdaki talimatı okuyun. ÖZELLİKLER

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU Ses Ölçüm Cihazı PCE-353

KULLANIM KILAVUZU Ses Ölçüm Cihazı PCE-353 KULLANIM KILAVUZU Ses Ölçüm Cihazı PCE-353 Versiyon 1.1 Oluşturma Tarihi: 13/02/2017 İçindekiler 1 Giriş... 3 2 Güvenlik notları... 3 3 Özellikler... 4 3.1 Teslimat İçeriği... 4 3.2 Opsiyonel aksesuarlar...

Detaylı

2 Kablolu Görüntülü Diafon Sistemi

2 Kablolu Görüntülü Diafon Sistemi 2 Kablolu Görüntülü Diafon Sistemi 2K701 / 7 MİTÖR KULLANIM KILAVUZU Monitör Kapı Aç Dahili Arama Hakkında Ayarlar 2K701 / 7 Daire İçi Monitör (Dokunmatik Buton) Lütfen Ürünü Kullanmadan Önce Bu Kılavuzu

Detaylı

DERİN BAS HOPARLÖRLÜ BLUETOOTH "SOUNDBAR"

DERİN BAS HOPARLÖRLÜ BLUETOOTH SOUNDBAR DERİN BAS HOPARLÖRLÜ BLUETOOTH "SOUNDBAR" Hızlı Kurulum Kılavuzu DA-10295 Hoş Geldiniz Digitus Derin Bas Hoparlörlü Bluetooth Soundbar cihazını satın aldığınız için teşekkür ederiz! İster çoklu ortam yürütme

Detaylı

Laguna CD

Laguna CD Radyo CD Laguna CD36 7 646 085 510 Çal µt rma ve Kurulum Talimatlar http://www.blaupunkt.com 2 1 3 4 5 6 7 13 12 11 10 9 8 2 1 Üniteyi açma kapama ve sessizleµtirme tuµu. 2 Kontrol panelini ç karma tuµu.

Detaylı

Kurulum... 02 Ek bilgiler... 04 Genel işlemler... 05 Radyonun çalıştırılması... 09 USB/SD işlemleri... 10 Uzaktan kumanda tuş düzeni...

Kurulum... 02 Ek bilgiler... 04 Genel işlemler... 05 Radyonun çalıştırılması... 09 USB/SD işlemleri... 10 Uzaktan kumanda tuş düzeni... Kurulum... 02 Ek bilgiler... 04 Genel işlemler... 05 Radyonun çalıştırılması... 09 USB/SD işlemleri... 10 Uzaktan kumanda tuş düzeni... 11 Özellikler... 13 01 KURULUM ÖNLEMLER Montaj yerini sürücünün normal

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA SU-2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/828697

Kullanım kılavuzunuz NOKIA SU-2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/828697 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA SU-2 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA SU-2 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Teknik Katalog [Nem Ölçer]

Teknik Katalog [Nem Ölçer] Teknik Katalog [Nem Ölçer] [PCE-FWS 20-1] PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti. Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C 34303 Küçükçekmece/ İstanbul Türkiye Mail: info@pce-cihazlari.com.tr Telefon: +90

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önlemler Önemli Bilgiler Ürün İnceleme LCD ekran Telsiz şeması açıklamaları Temel işlemler- Gelişmiş özellikler

İÇİNDEKİLER. Önlemler Önemli Bilgiler Ürün İnceleme LCD ekran Telsiz şeması açıklamaları Temel işlemler- Gelişmiş özellikler İÇİNDEKİLER Önlemler Önemli Bilgiler Ürün İnceleme LCD ekran Telsiz şeması açıklamaları Temel işlemler- Gelişmiş özellikler 2 3-4 5 5 6 1 Değerli Müşterimiz LUITON LT- 002 ürününü tercih ettiğiniz için

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU Blues bilgi/eğlence sistemi

KULLANMA KILAVUZU Blues bilgi/eğlence sistemi SIMPLY CLEVER KULLANMA KILAVUZU Blues bilgi/eğlence sistemi 6V0012777CB Önsöz Bu kullanma kılavuzu Blues bilgi/eğlence sistemi (bundan sonra sadece cihaz olarak adlandırılacak) içindir. Bu kılavuza uygun

Detaylı

Hoşgeldiniz. Hızlı başlangıç kılavuzu. Bağlantı. Kurulum. Eğlenin

Hoşgeldiniz. Hızlı başlangıç kılavuzu. Bağlantı. Kurulum. Eğlenin Hoşgeldiniz TR Hızlı başlangıç kılavuzu 1 2 3 Bağlantı Kurulum Eğlenin Kutuda neler var? Telefon Baz istasyonu Baz istasyon için güç kaynağı Telefon kablosu 2 adet AAA şarj edilebilir pil Pil kapağı Kullanıcı

Detaylı