Kullanım kılavuzunuz BLAUPUNKT BOSTON C32

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullanım kılavuzunuz BLAUPUNKT BOSTON C32 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3330385"

Transkript

1 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız. Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir. Kullanım kılavuzu Kullanma kılavuzu Kullanma talimati Kullanıcı kılavuzu Kullanıcı el kitabı

2 Manuel özet:... 6 Aksesuarlar..... Trafik yayn. 16 Kasetçalar modu Kasetin çalnmas Çalnan tarafn deiµtirilmesi Hzl bant hareketi.... Kasetin çkarlmas.. 17 Çkarlabilir kumanda paneli. 8 Hrszla karµ koruma Kumanda panelinin çkarlmas Kumanda panelinin taklmas... 8 Açma / Kapatma..... Ses µiddetini birden düµürme (Mute) Telefon modu esnasnda cihazn sesini birden düµürme devresi Onay tonunun (biip) ayarlanmas 11 CD deiµtirici modu CD deiµtirici modunun baµlatlmas CD seçimi Parça seçimi...

3 Hzl parça seçimi Hzl arama iµlemi (sesli)... Çalmaya ara verme (PAUSE). 19 Gösterge deiµtirme Radyo modu Radyo modunun devreye sokulmas RDS Konfor Fonksiyonu (AF, REG). 11 Frekans bandnn / stasyon kayt alannn seçilmesi stasyonun ayarlanmas stasyon arama iµleminin hassasiyetinin ayarlanmas stasyonun hafzaya kaydedilmesi.. 13 stasyonun otomatik olarak hafzaya kaydedilmesi (Travelstore) Kaydedilmiµ istasyonlarn çarlmas Yayn alnabilir olan istasyonlarn tanma amaçl çalnmas (SCAN).. 13 Tanma amaçl çalnma süresi ayar 14 Program tipi (PTY) Radyo alµnn iyileµtirilmesi CLOCK - Saat Tn ve ses µiddeti dalm.

4 . 21 X-BASS Seviye göstergesinin ayarlanmas. 22 Dµ ses kaynaklar. 23 Teknik veriler Montaj Klavuzu UYARILAR VE AKSESUARLAR Uyarlar ve aksesuarlar Bir Blaupunkt ürününü seçtiiniz için teµekkür ederiz. Yeni cihaznz iyi günlerde kullanmanz dileriz. lk çalµtrma öncesi lütfen kullanm klavuzunu okuyunuz. Blaupunkt editörleri, kullanm klavuzunun açk ve kolay anlaµlr olmas için sürekli çalµmaktadrlar. Bununla birlikte kullanm ile ilgili sorularnz olursa, lütfen yetkili satcya danµnz ya da ülkenizdeki müµteri danµma hattn araynz. Telefon numaralar bu kitapçn arka yüzünde bulunmaktadr Avrupa Birlii snrlar içerisinde satlan ürünlerimiz için, üretici garantisi vermekteyiz. Garanti koµullar, internet adresinden örenilebilir ya da dorudan µu adresten istenebilir: Blaupunkt GmbH Hotline Robert Bosch Str. 200 D Hildesheim Trafik güvenlii Trafik güvenlii her µeyden daha önemlidir. Radyonuzu sadece yol ve trafik koµullarnn izin verdii durumlarda kullannz. Yola çkmadan önce cihaznz tanynz. Polis, itfaiye ve kurtarma hizmetlerinin sesli uyar sinyalleri aracnzda zamannda duyulabilmelidir. Bu nedenle yolculuk srasnda programnz ölçülü bir ses µiddetinde dinleyiniz. Montaj Eer cihaz kendiniz takmak istiyorsanz, klavuzun sonundaki montaj ve balant uyarlarn okuyunuz. Aksesuarlar Yalnzca Blaupunkt onayl aksesuarlar kullannz. Uzaktan kumanda RC 08, RC 10 veya RC 10H tipli uzaktan kumanda ile (özel aksesuar olarak temin edilebilir) oto radyo cihaznzn bir çok temel fonksiyonlarn güvenli ve rahat bir µekilde kullanabilirsiniz. Açma ve kapatma iµlemi uzaktan kumanda ile mümkün deildir. 6 UYARILAR VE AKSESUARLAR CD deiµtirici Aµadaki Blaupunkt CD deiµtiricileri kullanlabilir: CDC A 02, CDC A 06, CDC A 08, CDC A 072 ve IDC A 09. Bir adaptör kablosu (Blaupunkt no.: ) üzerinden, CDC A 05 ve CDC A 071 model CD deiµtiriciler de balanp kullanlabilir. CD deiµtirici CDC A 08, Louisiana DJ32 ve Florida DJ32 modellerinin teslimat kapsamna dahildir. Compact Drive MP3 MP3 müzik parçalarn dinleyebilmek için, CD deiµtiriciye alternatif olarak Compact Drive MP3 balayabilirsiniz. Compact Drive MP3'te, MP3 müzik parçalar önce bir bilgisayar ile Compact Drive MP3'ün MicrodriveTM sabit diskine kaydedilir ve Compact Drive MP3 oto radyosuna balandnda, normal CD müzik parçalar gibi çalnabilir. Compact Drive MP3, bir CD deiµtirici gibi kullanlr, CD deiµtirici fonksiyonlarnn bir çou Compact Drive MP3 ile de kullanlabilir. DEUTSCH 7 DANSK PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH ÇIKARILABLR KUMANDA PANEL Çkarlabilir kumanda paneli Hrszla karµ koruma Cihaznz hrszla karµ korumak amacyla, çkarlabilir bir kumanda paneli (Release-Panel) ile donatlmµtr. Bu kumanda paneli olmakszn cihazn hrsz için bir deeri yoktur. Cihaznz hrszla karµ koruyunuz ve aracnz her terk ettiinizde kumanda panelini yannza alnz. Kumanda panelini otomobil içerisinde, gizli bir yerde de olsa, brakmaynz. Kumanda paneli yaps kolayca çkarlp taklabilecek biçimde hazrlanmµtr. Uyar: Kumanda panelini düµürmeyiniz Kumanda panelini dorudan güneµ µ ya da dier s kaynaklar etkisi altna brakmaynz. Kumanda panelinin kontaktlarna direkt olarak temas etmekten kaçnnz. htiyaç durumunda kontaktlar alkolle slatlmµ havsz bir bezle siliniz. 1 tuµuna basnz. Kumanda panelinin kilidi açlr. Kumanda panelini cihazdan önce öne sonra sola doru çekiniz. Kumanda panelinin cihazdan çkarlmasndan sonra cihaz kapanr. O andaki tüm ayarlar hafzada saklanr. Taklmµ bir kaset varsa, cihaz içerisinde kalr. Kumanda panelinin taklmas Kumanda panelini soldan saa doru cihazdaki yuvasna itiniz. Kumanda panelinin sol yanndan yuvasna tam oturuncaya kadar itiniz. Kumanda panelinin çkarlmas 1 Uyar: Kumanda panelini takarken göstergenin üzerine bastrmaynz. Eer kumanda paneli çkarlrken cihaz çalµr durumdaydysa, kumanda panelinin tekrar taklmasndan sonra, son ayarlar (radyo, kaset, CD deiµtirici, Compact Drive MP3 veya AUX) yeniden devreye girer. 8 AÇMA / KAPATMA Cihazn açlp kapatlmas için aµadaki olanaklara sahipsiniz: Kontak anahtarn kullanarak açma / kapatma Eer cihaz aracn kontak anahtar ile doru biçimde balanmµ ve 2 tuµu ile kapatlmamµ ise, cihaz kontak anahtar üzerinden açlp kapatlabilir. Cihaz kontak anahtar kapalyken de çalµtrabilirsiniz: DEUTSCH DANSK PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH Açma / Kapatma Kaset yuvas üzerinden açma Eer cihaz kapalyken, sürücüsünün içinde kaset yoksa, Kuvvet uygulamakszn kaseti açk taraf sada olacak biçimde, dirençle karµlaµncaya kadar, sürücü içerisine itiniz. Kaset kendiliinden sürücü içerisine çekilir.

5 açlr. ses µiddetinin ayarlanmas Sesi birden düµürme devresinin ses µiddeti (Mute Level) ayarlanabilir. Açlµ ses µiddetinin ayarlanmas Cihazn açlµtaki ayarlanabilir. ses µiddeti MENU tuµuna : basnz. ya da 8 tuµuna, "ON VOL" görülünceye kadar arka arkaya basnz. -tuµlar 8 ile ayarlaynz. Yaplan ayarn daha iyi anlaµlmas için, ses µiddeti ayarlama iµlemi esnasnda ayara göre, duyulur µekilde deiµir. Eer "LAST VOL" ayarlarsanz, kapatlma öncesinde duyduunuz ses µiddeti yeniden etkinleµtirilir. MENU tuµuna : basnz. ya da 8 tuµuna, göstergede "MUTE LVL" görülünceye kadar arka arkaya basnz. -tuµlar 8 ile ayarlayn. Ayar iµlemi bittiinde, Mute Level'i Açlµ ses µiddetini MENU tuµuna : basnz. Teleuml;stergede "REG" görülünceye kadar arka arkaya basnz. "REG"sonras göstergede "OFF" (kapal) ve "ON" (açk) görülür. REG özelliini açmak veya kapatmak için ya da 8 tuµlarna basnz. Ayar iµlemi bittiinde, de MENU tuµuna : basnz. RDS konfor özelliini açma / kapatma AF ve REG adl RDS konfor fonksiyonlarndan yararlanmak için, TRAF RDS > tuµunu iki saniyeden daha uzun süre basl tutunuz. Eer göstergede RDS simgesi yanyorsa, RDS konfor fonksiyonlar aktiftir. Frekans bandnn / stasyon kayt alannn seçilmesi Bu cihaz ile çok ksa dalga UKW (FM), orta dalga MW ve uzun dalga LW (AM) frekans bantlarndaki yaynlar alnabilir. FM frekans band için üç istasyon kayt alan, orta dalga MW ve uzun dalga LW dalga aralklarnn her biri için bir istasyon kayt alan vardr. Her istasyon kayt alannda alt istasyon saklanabilir. 12 RADYO MODU DEUTSCH stasyon arama iµleminin hassasiyetinin ayarlanmas Yalnzca kuvvetli istasyonlarn ya da zayf istasyonlarn da alnmasn ayarlayabilirsiniz. stasyonun otomatik olarak hafzaya kaydedilmesi (Travelstore) Bölgedeki en kuvvetli alt istasyonu otomatik olarak hafzaya alabilirsiniz (yalnzca FM bandnda). Bu ayar FMT istasyon kayt alannda yaplr. Uyar: Bu iµlem srasnda, daha önce bu alana kaydedilmiµ istasyonlar silinir. BND TS? tuµunu iki saniyeden daha uzun süre basl tutunuz. Hafzaya alma baµlar. Göstergede "TSTORE" görülür. µlem bittikten sonra, istasyon FMT alannn birinci hafza yerinde çalinir. MENU tuµuna : basnz. ya da 8 tuµuna, göstergede "SENS HI" veya "SENS LO" görülünceye kadar arka arkaya basnz. Göstergede o andaki hassasiyet deeri görülür. "SENS HI6", en yüksek hassasiyeti ifade eder. "SENS LO1" en az hassas olandr. "SENS LO" seçilirse, göstergede "lo" yazs yanar. ik Karµt yöndeki bant sarma tuµuna basnz. Çalma normal olarak devam eder. Radyo monitörünü açma / kapatma Hzl band sarma srasnda son dinlenen radyo istasyonu yayn dinlenebilir. Bunun için "Radiomonitor" (radyo gözetleyici) devrede olmaldr. Çalnan tarafn deiµtirilmesi 6 ve 7 tuµlarna ayn anda basnz. Çalma yönü deiµir. için, ya da tuµuna basnz. tüm CD'lerin bütün parçalarnn rastgele srayla çalnmas için, 5 (MIX) = tuµuna tekrar basnz. 18 CD DETRC MODU DEUTSCH Göstergede ksa süre "MIX ALL" görülür, MIX µ yanar. Uyar: CDC A 08 ve IDC A 09 durumunda deiµtiricideki tüm CD'ler rastgele seçilir. Dier tüm deiµtiricilerde önce bir CD'nin tüm parçalar rastgele çalnr, sonra deiµtiricideki bir sonraki CD çalnr. MIX iµlemini sona erdirme 5 (MIX) = tuµuna, göstergede "MIX OFF" ksaca görülünceye ve MIX µ sönünceye kadar basnz. Çalmaya ara verme (PAUSE) 3 ( ) tuµuna = basnz. Göstergede "PAUSE" görülür. Pause (ara verme) fonksiyonunu iptal etme Ara verme (mola) srasnda 3 ( ) tuµuna = basnz. Çalma normal olarak devam eder. Gösterge deiµtirme Parça numaras ve CD numaras görüntüsü veya parça numaras ve çalma süresi görüntüsü arasnda deiµebilmek için, MENU : tuµuna iki kez basnz. Uyar: Tanma amaçl çalnma süresi ayarlanabilir. "Radyo modu" bölümündeki "Tanma amaçl çalnma süre ayar" ksmn okuyunuz. 19 DANSK PORTUGUÊS Tanma amaçl çalmay sona erdirmek için, MENU : tuµuna ksaca basnz. O anda çalnmakta olan parça çalnmaya devam eder. ESPAÑOL SCAN (Tanma amaçl çalnma) iµlemini sona erdirme stediiniz ayar seçiniz. tuµu 8 ile SVENSKA Taklmµ tüm CD'lerin bütün parçalarnn birincisinden baµlanarak srayla çalnmas için, MENU : tuµunu iki saniyeden daha uzun süre basl tutunuz. Göstergede "SCAN" görülür. "CDC DISP" görülünceye kadar arka arkaya basnz. 8 tuµuna basnz. Güncel ayar gösterilir. Çalma süresi için "TIME" ve parça numaras görüntüsü için "CD NO". NEDERLANDS Tüm CD'lerin tüm parçalarnn tanma amaçl çalnmas (SCAN) MENU : tuµuna basnz. ya da 8 tuµuna, göstergede ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH CLOCK - SAAT CLOCK - Saat Saatin ksa süreli gösterilmesi Saatin gösterilmesini salamak için, 12 / 24 saat modu seçimi MENU tuµuna : basnz. ya da 8 tuµlarna göstergede "24 H MODE" ya da "12 H MODE" görülünceye kadar arka arkaya basnz. AUDIO ( ) < tuµunu, göstergede saat (zaman) görülünceye kadar basl tutunuz. Modu deiµtirmek için tuµuna 8 basnz. ayarlandktan sonra, 8 tuµuna basnz. Saatlerin bulunduu ksm yanp söner. MENU tuµuna : basnz. ya da 8 tuµuna, göstergede "CLOCK OFF" veya "CLOCK ON" görülünceye kadar arka arkaya basnz. Göstergeyi ON (açk) ya da OFF (kapal) yapmak için, tuµuna 8 basnz.

6 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Ayar iµlemi bittiinde, veya - Saat ayarn tuµlar 8 ile yapnz. Ayar iµlemi bittiinde, MENU tuµuna : basnz. Cihaz kapalyken saatin ksa süreli gösterilmesi Cihaz kapalyken saati ksa süre gösterebilmek için, MENU : tuµuna iki kez basnz. AUDIO ( ) < tuµuna basnz. Saat göstergede sekiz saniye süreyle görülür. 20 TINI VE SES DDET DAILIMI Her kaynak (radyo, kaset, CD deiµtirici, Compact Drive MP3 ve AUX) için, tn ayarlarn ayr ayr yapabilirsiniz. DEUTSCH DANSK PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH Tn ve ses µiddeti dalm Sa / sol ses µiddeti dalm (Balance) ayar Sol / sa ses µiddeti dalmn (Balance) ayarlamak için, Bas seslerin ayarlanmas Bas sesleri ayarlamak için, AUDIO < tuµuna basnz. Göstergede "BASS" yazs görünür. AUDIO < tuµuna basnz. Göstergede "BASS" yazs görünür. 8 tuµuna, göstergede "BAL" görülünceye kadar arka arkaya basnz. tuµuna Bas ayarlamak için, tuµuna 8 basnz. iµlemi bittiinde, AUDIO < tuµuna basnz. iµlemi bittiinde, tuµuna 8, göstergede "FADER" görülünceye kadar arka arkaya basnz. tuµuna AUDIO < tuµuna basnz. Ön / arka ses µiddeti dalmn ayarlamak için, ya da 8 basnz. Ayar iµlemi bittiinde, AUDIO < tuµuna basnz. 21 X-BASS X-BASS X-BASS sesinin düµük ses µiddetinde bas seslerinin yukar çekilmesi anlamna gelir. Uyar: X-Bass ayarlar, her kaynak için, yani radyo, kaset, CD deiµtirici, Compact Drive MP3 ve AUX ses kaynaklar için ayr ayr yaplabilir. X-BASS yükseltme ayar X-BASS yükseltmesi 1-3 basamakta ayarlanabilir. "XBASS OFF", X-BASS fonksiyonunun kapal olduu ve "XBASS 3" ise, azami yükseltme anlamna gelir. SEVYE GÖSTERGES Seviye göstergesinin ayarlanmas Göstergenizdeki seviye göstergesi, ayar iµlemleri srasnda size ses µiddetini ve tn ayarlarn ksa bir süre simgesel olarak gösterir. Seviye göstergesi, ayar iµlemlerinin haricinde, oto radyo cihaznzn çkµ seviyesini gösterebilir ("PEAK ON"). Seviye göstergesini kapatmanz da mümkündür ("PEAK OFF"). X-BASS tuµuna ; basnz. ya da veya ya da 8 tuµuna, istenilen ayar göstergede görülünceye kadar arka arkaya basnz. X-BASS yükseltme fonksiyonu 1, 2 veya 3 deerine ayarlanrsa, X-BASS sembolü göstergede yanar. Ayar iµlemi bittiinde, Seviye göstergesinin açlmas / kapatlmas MENU tuµuna : basnz. ya da 8 tuµuna, göstergede "PEAK LVL" görülünceye kadar arka arkaya basnz. Seviye göstergesi için "PEAK ON" ve "PEAK OFF" arasnda seçim yapmak için, ya da 8 tuµuna basnz. Ayar iµlemi bittiinde, MENU : tuµuna iki kez basnz. X-BASS ; tuµuna basnz. 22 DI SES KAYNAKLARI Dµ ses kaynaklar CD deiµtirici yerine, Line çkµl baµka bir dµ ses kayna kullanabilirsiniz. Örnein µu kaynaklar balanabilir: Taµnr CD çalar, MiniDisc çalar ya da MP3 çalar. Menüde AUX giriµi açlmak zorundadr. Dµ kaynaklarn balants için bir adaptör kablosu gereklidir. Bu kabloyu (Blaupunkt no. : ), yetkili Blaupunkt satcnz üzerinden temin edebilirsiniz. TEKNK VERLER Amplifikatör Çkµ gücü: 4 x 25 Watt Sinüs DIN 'e göre 14,4 V'ta 4 x 45 Watt azm. Power DEUTSCH DANSK PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH Teknik veriler Radyo Frekans band: UKW (FM): MW: LW: 87,5-108 MHz khz khz AUX giriµini açma / kapatma MENU tuµuna : basnz. Göstergede "MENU" görülür. ya da 8 tuµuna, göstergede "AUX OFF" veya "AUX ON" görülünceye kadar arka arkaya basnz. FM - Frekans aral: Hz Kasetçalar Frekans aral: Hz AUX giriµini açmak ve kapatmak için, ya da tuµuna 8 basnz. Ayar iµlemi bittiinde, Giriµ hassasiyeti AUX giriµi: 2 V / 6 kohm MENU tuµuna : basnz. Uyar: AUX giriµi devrede olduu zaman, SRC tuµu 9 ile seçilebilir. Ön amplifikatör çkµ 4 Kanal: 3V Deiµiklikler olabilir! 23 Servis telefon numaralar Ülke: Germany Austria Belgium Denmark Finland France Great Britain Greece Ireland Italy Luxembourg Netherland Norway Portugal Spain Sweden Switzerland Czech. Rep. Hungary Poland Turkey USA Brasil (Mercosur) (D) (A) (B) (DK) (FIN) (F) (GB) (GR) (IRL) (I) (L) (NL) (N) (P) (E) (S) (CH) (CZ) (H) (PL) (TR) Telefon: Faks: WWW: (USA) (BR) Malaysia (Asia Pacific) (MAL) Blaupunkt GmbH 06/02 CM/PSS (TR).

In Car Video IVSC-5501. Kullanma ve Montaj K lavuzu. http://www.blaupunkt.com

In Car Video IVSC-5501. Kullanma ve Montaj K lavuzu. http://www.blaupunkt.com In Car Video IVSC-5501 Kullanma ve Montaj K lavuzu http://www.blaupunkt.com Ç NDEK LER Genel bilgiler... 3 Aksesuarlar... 3 Montaj ve güvenlik bilgileri... 3 Teslimat kapsam... Montaj... Baπlant µemas...

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz BLAUPUNKT SAN FRANCISCO CD 72 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3755311

Kullanım kılavuzunuz BLAUPUNKT SAN FRANCISCO CD 72 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3755311 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Bologna C52 Carolina DJ52

Bologna C52 Carolina DJ52 Radyo / Kasetçalar Bologna C52 Carolina DJ52 Kullanma k lavuzu http://www.blaupunkt.com 2 Lütfen aç n z I ENGLISH DEUTSCH 2 4 6 FRANÇAIS 1 3 5 7 8 9 16 15 14 13 12 11 10 T ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS PORTUGUÊS

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz BLAUPUNKT COUCH CRC 41 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3632114

Kullanım kılavuzunuz BLAUPUNKT COUCH CRC 41 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3632114 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz BLAUPUNKT WOODSTOCK DAB54 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3330924

Kullanım kılavuzunuz BLAUPUNKT WOODSTOCK DAB54 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3330924 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

DAB-Radyo / CD / MP3 / MMC/SD. Woodstock DAB 53. Kullanma k lavuzu. http://www.blaupunkt.com

DAB-Radyo / CD / MP3 / MMC/SD. Woodstock DAB 53. Kullanma k lavuzu. http://www.blaupunkt.com DAB-Radyo / CD / MP3 / MMC/SD Woodstock DAB 53 Kullanma k lavuzu http://www.blaupunkt.com 2 Lütfen aç n z ENGLISH DEUTSCH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS 16 15 14 13 12 11 10 SVENSKA ESPAÑOL

Detaylı

In Car Video IVTV-01. Kullanma ve Montaj K lavuzu. http://www.blaupunkt.com

In Car Video IVTV-01. Kullanma ve Montaj K lavuzu. http://www.blaupunkt.com In Car Video IVTV-01 Kullanma ve Montaj K lavuzu http://www.blaupunkt.com Ç NDEK LER Güvenlik bilgileri... 3 Kurma ve iµletme ile ilgili bilgiler... 4 Kanal seçici (tuner) baπlant s... 4 Uzaktan kumanda...

Detaylı

Bluetooth / USB Interface 7 607 545 500

Bluetooth / USB Interface 7 607 545 500 Zubehör / Accessories Bluetooth / USB Interface 7 607 545 500 http://www.blaupunkt.com 1 12V 2 C1 C2 C3 C3 C2 Microphone USB socket (Memory stick not included) PTT (Push to talk) - key 2 Technical data

Detaylı

Los Angeles MP72 7 641 804 310 Toronto MP73 7 643 812 310

Los Angeles MP72 7 641 804 310 Toronto MP73 7 643 812 310 Radyo / CD / MP3 / MMC Los Angeles MP72 7 641 804 310 Toronto MP73 7 643 812 310 Kullanma ve Montaj k lavuzu http://www.blaupunkt.com 2 Lütfen aç n z 1 2 3 4 5 6 12 11 10 9 8 7 13 3 KULLANIM ELEMANLARI

Detaylı

TravelPilot Navigasyon Radyo/CD. TravelPilot E1/E2. Montaj k lavuzu. www.blaupunkt.com

TravelPilot Navigasyon Radyo/CD. TravelPilot E1/E2. Montaj k lavuzu. www.blaupunkt.com TravelPilot Navigasyon Radyo/CD TravelPilot E1/E2 Montaj k lavuzu www.blaupunkt.com Montaj k lavuzu Güvenlik bilgileri Montaj ve baπlant s ras nda lütfen aµaπ daki güvenlik uyar lar na dikkat ediniz. Akümülatörün

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz BLAUPUNKT AMSTERDAM TCM 127 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3310713

Kullanım kılavuzunuz BLAUPUNKT AMSTERDAM TCM 127 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3310713 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz BLAUPUNKT ASPEN IVDM-7003 EU http://tr.yourpdfguides.com/dref/3309465

Kullanım kılavuzunuz BLAUPUNKT ASPEN IVDM-7003 EU http://tr.yourpdfguides.com/dref/3309465 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya BLAUPUNKT ASPEN IVDM-7003 EU için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki BLAUPUNKT ASPEN IVDM-7003 EU tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz GRUNDIG ST 63-700 TEXT http://tr.yourpdfguides.com/dref/2918278

Kullanım kılavuzunuz GRUNDIG ST 63-700 TEXT http://tr.yourpdfguides.com/dref/2918278 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz BLAUPUNKT DVD ME 4 LF http://tr.yourpdfguides.com/dref/3309229

Kullanım kılavuzunuz BLAUPUNKT DVD ME 4 LF http://tr.yourpdfguides.com/dref/3309229 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz BLAUPUNKT AMSTERDAM NAV35E WW GG http://tr.yourpdfguides.com/dref/3327764

Kullanım kılavuzunuz BLAUPUNKT AMSTERDAM NAV35E WW GG http://tr.yourpdfguides.com/dref/3327764 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

5.1 MULTIMEDYA HOPARLÖR SİSTEMİ JSM-05

5.1 MULTIMEDYA HOPARLÖR SİSTEMİ JSM-05 5.1 MULTIMEDYA HOPARLÖR SİSTEMİ JSM-05 KULLANMA KILAVUZU ÖZELLİKLER Ses gücü : 8W 5 + 25W(RMS) Sürücü birimler :3 5 dolu saha manyetik olarak koruma + 5.25 subwoofer Frekans alımı : Satellites: 120Hz

Detaylı

TR7311U-OR RDS / MP3-USB TUNER (12 Volt)

TR7311U-OR RDS / MP3-USB TUNER (12 Volt) www.vdo.com TR7311U-OR RDS / MP3-USB TUNER (12 Volt) KULLANIM KILAVUZU Güvenlik Bilgileri Güvenlik Bilgileri Bu ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Cihazı kullanmadan önce lütfen bu kılavuzu dikkatlice

Detaylı

Bu kullanma kılavuzu Charger M Type model Oto Radyo Medya oynatıcı için

Bu kullanma kılavuzu Charger M Type model Oto Radyo Medya oynatıcı için charger m type Bu kullanma kılavuzu Charger M Type model Oto Radyo Medya oynatıcı için geçerlidir. DİKKAT: Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış olup, ürün içerisindeki kılavuz ile farklılıklar

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz BLAUPUNKT CALGARY MP36 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3308724

Kullanım kılavuzunuz BLAUPUNKT CALGARY MP36 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3308724 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Car Radio CD MP3 WMA

Car Radio CD MP3 WMA www.blaupunkt.com Car Radio CD MP3 WMA Hamburg MP68 7 648 011 310 Kullanım ve kurulum talimatları İçindekiler İçindekiler Bu talimatlar hakkında...5 Kullanılan semboller...5 Verilen talimata göre kullanın...5

Detaylı

Radio CD MP3 WMA. Buenos Aires 200 7 649 026 110 Stockholm 100 7 649 020 110

Radio CD MP3 WMA. Buenos Aires 200 7 649 026 110 Stockholm 100 7 649 020 110 www.blaupunkt.com Radio CD MP3 WMA Buenos Aires 200 7 649 026 110 Stockholm 100 7 649 020 110 Kullanım ve kurulum kılavuzu Kumanda elemanları 12 3 4 5 6 7 8? > = < ; : 9 1 düğmesi Çıkartılabilir kumanda

Detaylı

Bluetooth / USB Interface 7 607 545 550 VW / Audi

Bluetooth / USB Interface 7 607 545 550 VW / Audi Zubehör / Accessories Bluetooth / USB Interface 7 607 545 550 VW / Audi http://www.blaupunkt.com 12V Fakra Microphone PTT (Push to talk) - key GROUND BLAUPUNKT Pin9 (Fakra) Bluetooth 10 Pin 2 (ISO) GROUND

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz BLAUPUNKT LONDON MP37 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3310460

Kullanım kılavuzunuz BLAUPUNKT LONDON MP37 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3310460 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU MP3 ÇALAR/USB/SD/MMC/ AUX GİRİŞİ

KULLANMA KILAVUZU MP3 ÇALAR/USB/SD/MMC/ AUX GİRİŞİ KULLANMA KILAVUZU MP3 ÇALAR/USB/SD/MMC/ AUX GİRİŞİ Montaj..02 Ek Bilgi 05 Genel kullanım 07 Radyo kullanımı...10 USB/SD kullanımı....11 Uzaktan kumanda..12 Özellikler.14 Uyarılar Sürücünün normal sürüş

Detaylı

Kullanım ve kurulum kılavuzu

Kullanım ve kurulum kılavuzu www.blaupunkt.com Radio CD MP3 WMA Milano MP28 7 648 493 110 Monte Carlo MP28 7 648 483 110 San Remo MP28 7 648 491 110 Kullanım ve kurulum kılavuzu Milano/Monte Carlo MP28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 16 15

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Instruction Manual

Kullanım Kılavuzu Instruction Manual Kullanım Kılavuzu Instruction Manual KART YUVASI Değerli Müºterimiz, Bluelight ı tercih ettiğiniz için teºekkür ederiz. Ürünlerimiz tamamen siz değerli müºterilerimizin hayatını kolaylaºtırmak için özel

Detaylı

ŠkodaAuto ARAÇ RADYOSU BEAT SIMPLY CLEVER

ŠkodaAuto ARAÇ RADYOSU BEAT SIMPLY CLEVER ŠkodaAuto ARAÇ RADYOSU BEAT SIMPLY CLEVER İçindekiler 1 İçindekiler Radyo...................................... Radyo - Genel bakış........................... Önemli bilgiler................................

Detaylı

X-107 KULLANMA KILAVUZU

X-107 KULLANMA KILAVUZU X-107 KULLANMA KILAVUZU Ekran ölçüsü 7inç Çözünürlülük 480 X ( RGB) X 234 Parlaklık 350cd/m2 Kontrast 300 : 1 Görüntü açısı ( L/R / T / B) : 60/ 60/40/60 Güç kaynağı 8~17V ( tipik DV 12V) Güç sarfiyatı

Detaylı

SPINTEC 343 SPINTEC 343 H

SPINTEC 343 SPINTEC 343 H english Operating Instructions...1-11 deutsch Betriebsanleitung...12-22 français Notice d utilisation...23-33 nederlands Gebruiksaanwijzing...34-44 italiano Istruzioni sull uso...45-55 norsk Driftsinstruks...56-66

Detaylı

KLİMA UZAKTAN KUMANDA KULLANIM KLAVUZU

KLİMA UZAKTAN KUMANDA KULLANIM KLAVUZU KLİMA UZAKTAN KUMANDA KULLANIM KLAVUZU Ürünümüzü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen cihazı çalıştırmadan önce bu kullanım klavuzunu dikkatlice okuyunuz. İÇİNDEKİLER Uzaktan kumanda tanıtımı

Detaylı

Uzaktan heberle#meyle pompa kontrolü çözümü

Uzaktan heberle#meyle pompa kontrolü çözümü Uzaktan heberle#meyle pompa kontrolü çözümü Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. #ti. K#s#kl# Mah. Han#m Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çaml#ca - Üsküdar #stanbul/türkiye Mersis:0729002180800018 +90 216 481

Detaylı

SILVERSTONE C34. Portatif Kumanda Panelli Yüksek Güçlü FM/MW Kaset Çalar. Kullanma ve montaj k lavuzu - 1 -

SILVERSTONE C34. Portatif Kumanda Panelli Yüksek Güçlü FM/MW Kaset Çalar. Kullanma ve montaj k lavuzu - 1 - SILVERSTONE C34 Portatif Kumanda Panelli Yüksek Güçlü FM/MW Kaset Çalar Kullanma ve montaj k lavuzu - 1 - FCC UYARISI Önlemler Ön Panelin Kullan m Bu donan m test edilerek B S n f cihazlar ile uygunluπu

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz BLAUPUNKT SAN DIEGO MP27 WHITE http://tr.yourpdfguides.com/dref/3310548

Kullanım kılavuzunuz BLAUPUNKT SAN DIEGO MP27 WHITE http://tr.yourpdfguides.com/dref/3310548 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

www.blaupunkt.com Car Radio CD MP3 Hamburg MP57 7 647 633 310 Kullanım ve montaj kılavuzu

www.blaupunkt.com Car Radio CD MP3 Hamburg MP57 7 647 633 310 Kullanım ve montaj kılavuzu www.blaupunkt.com Car Radio CD MP3 Hamburg MP57 7 647 633 310 Kullanım ve montaj kılavuzu İçerik İçerik Bu kullanım kılavuzu ile ilgili...5 Kullanılan semboller...5 Kullanım alanı...5 Uygunluk açıklaması...5

Detaylı

Bu kullanma kılavuzu Charger S Type model Oto Radyo Medya oynatıcı için

Bu kullanma kılavuzu Charger S Type model Oto Radyo Medya oynatıcı için charger s type Bu kullanma kılavuzu Charger S Type model Oto Radyo Medya oynatıcı için geçerlidir. DİKKAT: Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış olup, ürün içerisindeki kılavuz ile farklılıklar

Detaylı

Kullanım Kontrolleri. ActivSound 75. (1) Güç (Power) düğmesi Cihazı açar/kapatır. (2) Güç göstergesi Cihaz AÇIK durumda olduğunda yeşil yanar.

Kullanım Kontrolleri. ActivSound 75. (1) Güç (Power) düğmesi Cihazı açar/kapatır. (2) Güç göstergesi Cihaz AÇIK durumda olduğunda yeşil yanar. ActivSound 75 (1) Güç (Power) düğmesi Cihazı açar/kapatır. () Güç göstergesi Cihaz AÇIK durumda olduğunda yeşil yanar. () Kızılötesi Mikrofon Ses Kontrolü [Öğretmen (Teacher) 1 ve ] Bu kontrol, kızılötesi

Detaylı

VESTEL KULLANIM KILAVUZU. DANIŞMA MERKEZi: 444 4 123. www.vestel.com.tr X1 土 耳 其 文 说 明 书 X1-G02-0

VESTEL KULLANIM KILAVUZU. DANIŞMA MERKEZi: 444 4 123. www.vestel.com.tr X1 土 耳 其 文 说 明 书 X1-G02-0 X1 土 耳 其 文 说 明 书 X1-G02-0 VESTEL DANIŞMA MERKEZi: 444 4 123 www.vestel.com.tr idock AERO / X -1 ipod UYUMLU HOPARLÖR KULLANIM KILAVUZU Cihazınızın Sanayi Bakanlığı tarafından tespit ve ilan edilen kullanım

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS SYE5600 http://tr.yourpdfguides.com/dref/1032727

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS SYE5600 http://tr.yourpdfguides.com/dref/1032727 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya PHILIPS SYE5600 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki PHILIPS SYE5600 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

KAÇAK AKIM RÖLESİ. www.ulusanelektrik.com.tr. Sayfa 1

KAÇAK AKIM RÖLESİ. www.ulusanelektrik.com.tr. Sayfa 1 DELAB TM-18C KAÇAK AKIM RÖLESİ İÇERİK GENEL / BUTON FONKSİYONLARI.2 PARAMETRE AYARLARI...2 PARAMETRE AÇIKLAMALARI 3 KAÇAK AKIM AYARLARI...3 AÇMA SÜRESİ AYARLARI.3 AŞIRI AKIM AYARLARI...4 ÇALIŞMA SÜRESİ..4

Detaylı

Bu kullanma kılavuzu Falcon Serisi E Type için geçerlidir.

Bu kullanma kılavuzu Falcon Serisi E Type için geçerlidir. falcon serisi Bu kullanma kılavuzu Falcon Serisi E Type için geçerlidir. DİKKAT: Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış olup, ürün içerisindeki kılavuz ile farklılıklar gösterebilir. Önsöz

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PIONEER PRS-D410 http://tr.yourpdfguides.com/dref/1230426

Kullanım kılavuzunuz PIONEER PRS-D410 http://tr.yourpdfguides.com/dref/1230426 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya PIONEER PRS-D410 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki PIONEER PRS-D410 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

CUBE BLUETOOTH HOPARLÖR. kitsound.co.uk. KULLANICI KILAVUZU Christchurch, Dorset, BH23 4FL, Birleşik Krallık

CUBE BLUETOOTH HOPARLÖR. kitsound.co.uk. KULLANICI KILAVUZU Christchurch, Dorset, BH23 4FL, Birleşik Krallık kitsound.co.uk CUBE BLUETOOTH HOPARLÖR JB. 3079/Çin'de üretilmiştir. KitSound 2015 KULLANICI KILAVUZU Christchurch, Dorset, BH23 4FL, Birleşik Krallık 1 1 Bizler zanaatkârız. Bizler müzisyeniz. Biz KitSound

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz BLAUPUNKT IVDP-01 DVD-PLAYER http://tr.yourpdfguides.com/dref/3332045

Kullanım kılavuzunuz BLAUPUNKT IVDP-01 DVD-PLAYER http://tr.yourpdfguides.com/dref/3332045 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

VISOCALL IP. Hasta El Seti.

VISOCALL IP. Hasta El Seti. VISOCALL IP. Hasta El Seti. Kullanım kılavuzu. HEALTH CARE www.schrack-seconet.com Hasta elseti telefon özellikleri. 1 Çağrı Tuşu 2 Hoparlör 3 Ekran TV Tuşu 4 5 Radyo Tuşu 6 Telefon Tuşu /+ Tuşu 7 8 9

Detaylı

TR7422U-OR RADIO / USB MP3 / WMA 24V KULLANICI KILAVUZU

TR7422U-OR RADIO / USB MP3 / WMA 24V KULLANICI KILAVUZU TR7422U-OR RADIO / USB MP3 / WMA 24V KULLANICI KILAVUZU Güvenlik Bilgileri Özellikler İçindekiler 2 Bu ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz, lütfen işletmeye başlamadan önce kılavuzu dikkatli bir

Detaylı

Nokia Bluetooth Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-604 Kullaným Kýlavuzu

Nokia Bluetooth Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-604 Kullaným Kýlavuzu Nokia Bluetooth Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-604 Kullaným Kýlavuzu 9203663 2. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HS-96W ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktif kararýnýn esas þartlarý

Detaylı

SUPER BASS TAŞINABİLİR BLUETOOTH HOPARLÖR

SUPER BASS TAŞINABİLİR BLUETOOTH HOPARLÖR SUPER BASS TAŞINABİLİR BLUETOOTH HOPARLÖR Kullanım Kılavuzu DA-10287 DIGITUS DA-10287 Super Bass Taşınabilir Bluetooth Hoparlörü satın aldığınız için teşekkür ederiz! Bu kullanım kılavuzu Bluetooth Hoparlörünüzün

Detaylı

BLUETOOTH ES ALICISI. Kullanım Kılavuzu DA-30500

BLUETOOTH ES ALICISI. Kullanım Kılavuzu DA-30500 BLUETOOTH ES ALICISI Kullanım Kılavuzu DA-30500 İçindekiler 1.0 Giriş... 2 2.0 Teknik Özellikler... 3 3.0 Ambalajın İçindekiler... 3 4.0 PANEL AÇIKLAMALARI... 4 5.0 Bağlantı ve Çalıştırma... 5 1 Bluetooth

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon Modülü SM10 EMS için Güneş Enerjisi Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 006 086 05/2006 TR

Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon Modülü SM10 EMS için Güneş Enerjisi Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 006 086 05/2006 TR Kullanma Kılavuzu Fonksiyon Modülü SM10 EMS için Güneş Enerjisi Modülü Kullanıcı için Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 006 086 05/2006 TR İçindekiler 1 Emniyetiniz İçin.................................

Detaylı

BoomP!ll. Bluetooth Hoparlör. Kullanma Kılavuzu 33033

BoomP!ll. Bluetooth Hoparlör. Kullanma Kılavuzu 33033 BoomP!ll Bluetooth Hoparlör Kullanma Kılavuzu 33033 Ednet 33033 Boom P!ll Bluetooth hoparlörü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Cihazı ilk kez kullanmadan önce lütfen aşağıdaki talimatı okuyun. ÖZELLİKLER

Detaylı

TR723UB-BU RADIO / USB MP3 / WMA / Bluetooth 24V

TR723UB-BU RADIO / USB MP3 / WMA / Bluetooth 24V www.vdo.com TR723UB-BU RADIO / USB MP3 / WMA / Bluetooth 24V KULLANICI KILAVUZU VDO_TR723UB-BU_TU.indd 1 29/04/15 12:19 Güvenlik Bilgileri n Güvenlik Bilgileri Bu ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz,

Detaylı

Kurulum... 02 Ek bilgiler... 04 Genel işlemler... 05 Radyonun çalıştırılması... 09 USB/SD işlemleri... 10 Uzaktan kumanda tuş düzeni...

Kurulum... 02 Ek bilgiler... 04 Genel işlemler... 05 Radyonun çalıştırılması... 09 USB/SD işlemleri... 10 Uzaktan kumanda tuş düzeni... Kurulum... 02 Ek bilgiler... 04 Genel işlemler... 05 Radyonun çalıştırılması... 09 USB/SD işlemleri... 10 Uzaktan kumanda tuş düzeni... 11 Özellikler... 13 01 KURULUM ÖNLEMLER Montaj yerini sürücünün normal

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA SU-2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/828697

Kullanım kılavuzunuz NOKIA SU-2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/828697 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA SU-2 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA SU-2 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Oterm EE101 Kablosuz Oda Termostatı. Oterm EE101 Kullanım Kılavuzu

Oterm EE101 Kablosuz Oda Termostatı. Oterm EE101 Kullanım Kılavuzu Oterm EE101 Kullanım Kılavuzu 1 EE101-TX EE101-RX 2 Oterm EE101 Kablosuz Oda Termostatı, kombiniz ile veya diğer ısıtma cihazları ile kullanabileceğiniz, evinizin konforunu artıran modern bir ısı kontrol

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU Blues bilgi/eğlence sistemi

KULLANMA KILAVUZU Blues bilgi/eğlence sistemi SIMPLY CLEVER KULLANMA KILAVUZU Blues bilgi/eğlence sistemi 6V0012777CB Önsöz Bu kullanma kılavuzu Blues bilgi/eğlence sistemi (bundan sonra sadece cihaz olarak adlandırılacak) içindir. Bu kılavuza uygun

Detaylı

itempo TM 350 ipod için Taşınabilir Hoparlör Sistemi

itempo TM 350 ipod için Taşınabilir Hoparlör Sistemi Evde veya Seyahatte Müzik Dinleyin itempo TM 350, Genius itempo TM ipod hoparlör serisinin en son üyesidir. Bu tek parça, kompakt, taşınabilir hoparlör sistemi özellikle ipod un evde veya açık havada kullanılması

Detaylı

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-703 Kullaným Kýlavuzu. 9207483 1. Baský TR

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-703 Kullaným Kýlavuzu. 9207483 1. Baský TR Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-703 Kullaným Kýlavuzu 9207483 1. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HS-106W ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HP IPAQ 316 TRAVEL COMPANION http://tr.yourpdfguides.com/dref/893269

Kullanım kılavuzunuz HP IPAQ 316 TRAVEL COMPANION http://tr.yourpdfguides.com/dref/893269 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya HP IPAQ 316 TRAVEL COMPANION için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki HP IPAQ 316 TRAVEL COMPANION tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-3W http://tr.yourpdfguides.com/dref/824926

Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-3W http://tr.yourpdfguides.com/dref/824926 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA HS-3W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA HS-3W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB932X http://tr.yourpdfguides.com/dref/625023

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB932X http://tr.yourpdfguides.com/dref/625023 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya AEG-ELECTROLUX EOB932X için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki AEG-ELECTROLUX EOB932X tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

MONTREAL CD34. Portatif Kumanda Panelli Yüksek Güçlü FM/AM/CD Al c s. Kullanma ve montaj k lavuzu - 1 -

MONTREAL CD34. Portatif Kumanda Panelli Yüksek Güçlü FM/AM/CD Al c s. Kullanma ve montaj k lavuzu - 1 - MONTREAL CD34 Portatif Kumanda Panelli Yüksek Güçlü FM/AM/CD Al c s Kullanma ve montaj k lavuzu - 1 - FCC UYARISI Önlemler Ön Panelin Kullan m Bu donan m test edilerek B S n f cihazlar ile uygunluπu ve

Detaylı

Kullanma kılavuzu. Kullanma kılavuzu. Kullanıcı için. VRT 35; VRT 35f. Yayınlayan/üretici Vaillant GmbH

Kullanma kılavuzu. Kullanma kılavuzu. Kullanıcı için. VRT 35; VRT 35f. Yayınlayan/üretici Vaillant GmbH Kullanma kılavuzu Kullanıcı için Kullanma kılavuzu VRT 35; VRT 35f TR Yayınlayan/üretici Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Detaylı

Quick Installation Guide

Quick Installation Guide Indoor/2.6x Zoom/Dual Streams Quick Installation Guide English Français Español Deutsch Português Italiano Türkçe Polski Русский Česky Svenska PZ7131/PZ7132 This guide describes the basic functions of

Detaylı

Nokia Telefon Hoparlörü HF-300 Kullaným Kýlavuzu

Nokia Telefon Hoparlörü HF-300 Kullaným Kýlavuzu Nokia Telefon Hoparlörü HF-300 Kullaným Kýlavuzu 9203868 1. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HF-34W ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri

Detaylı

İÇİNDEKİLER XPS 2.0 60 DJ SET. 1. GİRİŞ... 2 1.1. Kutu içeriği... 2 1.2. Teknik özellikler... 2 1.3. Öneriler... 3

İÇİNDEKİLER XPS 2.0 60 DJ SET. 1. GİRİŞ... 2 1.1. Kutu içeriği... 2 1.2. Teknik özellikler... 2 1.3. Öneriler... 3 İÇİNDEKİLER XPS 2.0 60 DJ SET 1. GİRİŞ... 2 1.1. Kutu içeriği... 2 1.2. Teknik özellikler... 2 1.3. Öneriler... 3 2. XPS 2.0 60 DJ SET HOPARLÖR KİTİNİN KURULMASI... 3 2.1. Hoparlör kitinin konumlandırılması...

Detaylı

Quick Installation Guide. Central Management Software

Quick Installation Guide. Central Management Software Quick Installation Guide English 繁 中 簡 中 日 本 語 Français Español Deutsch Português Italiano Türkçe Polski Русский Česky Svenska Central Management Software Ambalajın İçindekileri Kontrol Edin Yazılım CD

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS GIGASET DA210 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4569640

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS GIGASET DA210 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4569640 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya SIEMENS GIGASET DA210 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki SIEMENS GIGASET DA210 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

AST-2008V ALARM CİHAZI KULLANIM KILAVUZU

AST-2008V ALARM CİHAZI KULLANIM KILAVUZU AST-2008V ALARM CİHAZI KULLANIM KILAVUZU Mavi ışıklı, LCD ekranlı 95 Kablosuz, 4 kablolu zonlu 6 grup telefon aramalı 10 saniye ses kayıtlı Uzaktan dinleme ve ayarlama fonksiyonu Detektörler için öğrenme

Detaylı

Navigasyon Radyo CD. TravelPilot Rome NAV55E. Kullanım ve montaj kılavuzu. www.blaupunkt.com

Navigasyon Radyo CD. TravelPilot Rome NAV55E. Kullanım ve montaj kılavuzu. www.blaupunkt.com Navigasyon Radyo CD TravelPilot Rome NAV55E Kullanım ve montaj kılavuzu www.blaupunkt.com İçerik İçerik Bu kullanım kılavuzu ile ilgili...3 Güvenlik önlemleri...3 Teslimat kapsamı...5 Cihaza genel bakışı...6

Detaylı

TR7412UB-OR RADIO / USB MP3 / WMA / Bluetooth 12V KULLANICI KILAVUZU

TR7412UB-OR RADIO / USB MP3 / WMA / Bluetooth 12V KULLANICI KILAVUZU TR7412UB-OR RADIO / USB MP3 / WMA / Bluetooth 12V KULLANICI KILAVUZU Güvenlik Bilgileri Bu ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz, lütfen işletmeye başlamadan önce kılavuzu dikkatli bir şekilde okuyun

Detaylı

TR722U-BU RADIO / USB MP3 / WMA 24V

TR722U-BU RADIO / USB MP3 / WMA 24V www.vdo.com TR722U-BU RADIO / USB MP3 / WMA 24V KULLANICI KILAVUZU VDO_TR722U-BU_TU.indd 1 29/04/15 12:19 Güvenlik Bilgileri n Güvenlik Bilgileri Bu ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz, lütfen işletmeye

Detaylı

YANGIN ÖNLEME VE YANGINDAN KORUNMA HDROFOR SETLER

YANGIN ÖNLEME VE YANGINDAN KORUNMA HDROFOR SETLER YANGIN ÖNLEME VE YANGINDAN KORUNMA HDROFOR SETLER ANADOLU FLYGT yangn önleme ve yangndan korunma amaçl hidrofor ve pompa gruplar, güvenilir, etkin, tesisata balanmaya hazr hale getirilmi, kompakt ünitelerdir.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önlemler Önemli Bilgiler Ürün İnceleme LCD ekran Telsiz şeması açıklamaları Temel işlemler- Gelişmiş özellikler

İÇİNDEKİLER. Önlemler Önemli Bilgiler Ürün İnceleme LCD ekran Telsiz şeması açıklamaları Temel işlemler- Gelişmiş özellikler İÇİNDEKİLER Önlemler Önemli Bilgiler Ürün İnceleme LCD ekran Telsiz şeması açıklamaları Temel işlemler- Gelişmiş özellikler 2 3-4 5 5 6 1 Değerli Müşterimiz LUITON LT- 002 ürününü tercih ettiğiniz için

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz GAGGENAU RY491200 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3549981

Kullanım kılavuzunuz GAGGENAU RY491200 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3549981 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

AMAX panel 2000 / AMAX panel 2000 EN ICP-AMAX-P / ICP-AMAX-P-EN

AMAX panel 2000 / AMAX panel 2000 EN ICP-AMAX-P / ICP-AMAX-P-EN AMAX panel 2000 / AMAX panel 2000 EN ICP-AMAX-P / ICP-AMAX-P-EN tr Kullanıcı Kılavuzu AMAX panel 2000 / AMAX panel 2000 EN İçindekiler tr 3 İçindekiler 1 Giriş 4 2 Sistemi Devreye Alma ve Devre Dışı Bırakma

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz EPSON ACULASER CX11NF http://tr.yourpdfguides.com/dref/561229

Kullanım kılavuzunuz EPSON ACULASER CX11NF http://tr.yourpdfguides.com/dref/561229 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya EPSON ACULASER CX11NF için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki EPSON ACULASER CX11NF tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER GÜVENLİK ÖNLEMLERİ 2 GİRİŞ 3 ÖZELLİKLER 3

KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER GÜVENLİK ÖNLEMLERİ 2 GİRİŞ 3 ÖZELLİKLER 3 KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER GÜVENLİK ÖNLEMLERİ 2 GİRİŞ 3 ÖZELLİKLER 3 BAŞLARKEN 3 PANEL TANIMLARI / MX200 4 PANEL TANIMLARI / MX202 6 CROSSFADER DEĞİŞİMİ 8 TEKNİK ÖZELLİKLER 8 GÜVENLİK ÖNLEMLERİ UYARI

Detaylı

Quick Installation Guide. SD8111/SD8121 H.264 12x Zoom Day&Night 3D Noise Reduction

Quick Installation Guide. SD8111/SD8121 H.264 12x Zoom Day&Night 3D Noise Reduction Quick Installation Guide English 繁 中 簡 中 日 本 語 Français Español Deutsch Português Italiano Türkçe Polski Русский Česky Svenska SD8111/SD8121 H.264 12x Zoom Day&Night 3D Noise Reduction Kurulum Öncesi Uyarılar

Detaylı

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2015 / 67

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2015 / 67 İstanbul, 27 Ağustos 2015 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2015 / 67 KONU : Emlak Vergisine Esas Olmak Üzere 2016 Yılında Uygulanacak Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedelleri Hk. Bilindiği üzere Emlak

Detaylı

Centronic MemoControl MC42

Centronic MemoControl MC42 Centronic MemoControl MC42 tr Montaj ve İşletme Talimatı Bellek Tuşları Aşağıdaki kişilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili kişilere iletiniz! Bu

Detaylı

Kullanma kılavuzu. Kullanma kılavuzu. Kullanıcı için. VRT 250; VRT 250f. Yayınlayan/üretici Vaillant GmbH

Kullanma kılavuzu. Kullanma kılavuzu. Kullanıcı için. VRT 250; VRT 250f. Yayınlayan/üretici Vaillant GmbH Kullanma kılavuzu Kullanıcı için Kullanma kılavuzu VRT 250; VRT 250f TR Yayınlayan/üretici Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Detaylı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı Ürün bilgileri Alıcı Fare Miniklavye A: Gösterge B: Bağlantı düğmesi Kurulum C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı H: Pil yuvası I: Bağlantı

Detaylı

Bu kullanma kılavuzunu Falcon M Type model FM Transmitter için geçerlidir.

Bu kullanma kılavuzunu Falcon M Type model FM Transmitter için geçerlidir. falcon m type Bu kullanma kılavuzunu Falcon M Type model FM Transmitter için geçerlidir. DİKKAT: Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış olup, ürün içerisindeki kılavuz ile farklılıklar

Detaylı

Nokia 500 Araç Dolaþým Sistemi Baþlangýç Kýlavuzu

Nokia 500 Araç Dolaþým Sistemi Baþlangýç Kýlavuzu Nokia 500 Araç Dolaþým Sistemi Baþlangýç Kýlavuzu 9205371 3. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ Ýþbu belgede, NOKIA CORPORATION, bu PD-14 ürününün önem taþýyan gereksinimlerle ve 1999/5/EC Yönetmeliðinin ilgili

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU AMPLİFİKATÖR MS-D4175 MASSIVE OTO SİSTEMİ

KULLANIM KILAVUZU AMPLİFİKATÖR MS-D4175 MASSIVE OTO SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU AMPLİFİKATÖR MS-D4175 4CH 3000W Max Güç Yüksek Performans Klas-D Amplifikatör MASSIVE OTO SİSTEMİ TEBRİKLER Tebrikler! En iyi oto amplifikatörü olan MASSIVE MS Serisi Amplifikatör satın

Detaylı

Navigasyon Radyo MP3

Navigasyon Radyo MP3 Navigasyon Radyo MP3 www.blaupunkt.com TravelPilot Rome Europe NAV56E Kullanım ve montaj kılavuzu İçerik İçerik Bu kullanım kılavuzu ile ilgili...3 Güvenlik önlemleri...3 Teslimat kapsamı...5 Cihaza genel

Detaylı

BAND TUŞU :BAND DEĞİŞTİRMEYE YARAR.BİR SONRAKİ BANDA GEÇER. TARAMAYI BAŞLATIR/SONLANDIRIR.

BAND TUŞU :BAND DEĞİŞTİRMEYE YARAR.BİR SONRAKİ BANDA GEÇER. TARAMAYI BAŞLATIR/SONLANDIRIR. PTT TUŞU :CİHAZI GÖNDERMEYE GEÇİRİR. MONİTÖR TUŞU :SUSTURMAYI İPTAL EDER. AÇMA/KAPAMA TUŞU :CİHAZI AÇIP /KAPATIR. BAND TUŞU :BAND DEĞİŞTİRMEYE YARAR.BİR SONRAKİ BANDA GEÇER. TARAMAYI BAŞLATIR/SONLANDIRIR.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz BLAUPUNKT BUENOS AIRES 200 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3302115

Kullanım kılavuzunuz BLAUPUNKT BUENOS AIRES 200 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3302115 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Erasmus Programı Genel Değerlendirme

Erasmus Programı Genel Değerlendirme Erasmus Programı Genel Değerlendirme İlyas Ülgür Erasmus Program Koordinatörü 6 Mayıs 2013 Ege Üniversitesi Türkiye de Erasmus Öğrenci Hareketliliği 18000 16000 17000 14000 12000 11998 10000 10095 8000

Detaylı

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2016 / 36

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2016 / 36 İstanbul, 05 Nisan 2016 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2016 / 36 KONU : İnternet Servis Sağlayıcılığı Hizmetlerinde Özel İletişim Vergisi (ÖİV) Uygulaması (14 Seri Nolu Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği)

Detaylı

Quick Start Guide AVR-X520BT AV SURROUND RECEIVER

Quick Start Guide AVR-X520BT AV SURROUND RECEIVER English AVR-X520BT AV SURROUND RECEIVER Quick Start Guide Kurzanleitung / Guide de démarrage rapide / Guida di Avvio Rapido / Guía de inicio rápido / Snelhandleiding / Snabbstartsguide / Краткое руководство

Detaylı

BLUETOOTH HOPARLÖRLÜ KEYİFLİ ORTAM LED LAMBASI

BLUETOOTH HOPARLÖRLÜ KEYİFLİ ORTAM LED LAMBASI BLUETOOTH HOPARLÖRLÜ KEYİFLİ ORTAM LED LAMBASI Kılavuz 33040 33040'ı kullanırken aşağıdaki kurallaraa dikkat ettiğinizde en emin olun 1. 33040'ın alt kısmında bulunan güç düğmesini açın 2. 3 fonksiyon

Detaylı

Sonar II LED Bluetooth Hoparlör. Kullanıcı kılavuzu 33047

Sonar II LED Bluetooth Hoparlör. Kullanıcı kılavuzu 33047 Sonar II LED Bluetooth Hoparlör Kullanıcı kılavuzu 33047 Önemli Güvenlik Talimatları Hoparlörü, su ve benzeri sıvılardan uzak tutun. Hoparlörü, her türlü ısı kaynağından uzak tutun. İşitmenize veya birimin

Detaylı

SAY 211 SAĞLIK EKONOMİSİ

SAY 211 SAĞLIK EKONOMİSİ SAY 211 SAĞLIK EKONOMİSİ Sağlık Ekonomisi Nedir? YRD. DOÇ. DR. EMRE ATILGAN SAY 211 SAĞLIK EKONOMİSİ - YRD. DOÇ. DR. EMRE ATILGAN Sağlık Ekonomisinin Tanımı Sağlık ekonomisi, ekonomi biliminin (özelde

Detaylı

KULLANMA KILAVUZUL USB CHIME ZONE 1 ZONE 2 ZONE STO 3 ZONE 4 ZONE 5 PLAY

KULLANMA KILAVUZUL USB CHIME ZONE 1 ZONE 2 ZONE STO 3 ZONE 4 ZONE 5 PLAY PUBLIC ADDESS SYSTEM KULLANMA KILAVUZUL AUDI O TI-120MT MIXE AMPLIFIE WITH MP3+TUNE 120W COMPACT 1210S MP3+ADYO MİKSE AMPLİFİKATÖ OUTPUT LEVEL POWE 2 4 6 8 10 12 POT USB CHIME ZONE 1 ZONE 2 ZONE STO 3

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. FM443 Güneş enerjisi modülü. Fonksiyon Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6 720 615 874-03/2008 TR

Kullanma Kılavuzu. FM443 Güneş enerjisi modülü. Fonksiyon Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6 720 615 874-03/2008 TR Kullanma Kılavuzu Fonksiyon Modülü FM443 Güneş enerjisi modülü Kullanıcı için Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6 720 615 874-03/2008 TR Içindekiler 1 Emniyet....................................... 3

Detaylı

BQ300 RF Röle Kontrol Ünitesi. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.1 18.11.2015 BQTEK

BQ300 RF Röle Kontrol Ünitesi. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.1 18.11.2015 BQTEK RF Röle Kontrol Ünitesi Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.1 18.11.2015 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 1. Cihaz Özellikleri... 3 2. Genel Bilgi... 4 2.1. Genel Görünüm... 4 2.2 Cihaz Bağlantı Şeması...

Detaylı

Bu kullanma kılavuzu Piranha Bote model Walkie Talkie için geçerlidir.

Bu kullanma kılavuzu Piranha Bote model Walkie Talkie için geçerlidir. bote Bu kullanma kılavuzu Piranha Bote model Walkie Talkie için geçerlidir. Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış olup, ürün içerisindeki kılavuz ile farklılıklar gösterebilir. Önsöz

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz DYMO LABELMANAGER 120P http://tr.yourpdfguides.com/dref/2816950

Kullanım kılavuzunuz DYMO LABELMANAGER 120P http://tr.yourpdfguides.com/dref/2816950 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya DYMO LABELMANAGER 120P için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki DYMO LABELMANAGER 120P tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

Kullanım Uygulamaları Ön Görünüş. Dijital Ekran Mode Butonu Programlama Tuşu Sıcaklık Değiştirme tuşu ( - ) Sıcaklık Değiştirme tuşu ( +)

Kullanım Uygulamaları Ön Görünüş. Dijital Ekran Mode Butonu Programlama Tuşu Sıcaklık Değiştirme tuşu ( - ) Sıcaklık Değiştirme tuşu ( +) Kullanım Uygulamaları Ön Görünüş Dijital Ekran Mode Butonu Programlama Tuşu Sıcaklık Değiştirme tuşu ( - ) Sıcaklık Değiştirme tuşu ( +) Dijital Ekran Üzerindeki Bilgiler 1.Manuel Çalışma 2.Çalışma Fonksiyonları

Detaylı