PEDİATRİK TÜMÖRLERDE İKİNCİ SERİ IŞINLAMA Dr. Ahmet Dirier Gaziantep Üniversitesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PEDİATRİK TÜMÖRLERDE İKİNCİ SERİ IŞINLAMA Dr. Ahmet Dirier Gaziantep Üniversitesi"

Transkript

1 PEDİATRİK TÜMÖRLERDE İKİNCİ SERİ IŞINLAMA Dr. Ahmet Dirier Gaziantep Üniversitesi

2 Başlıca Çocukluk Çağı Tümörleri Lenfoma Ewing's ve diğer sarkomlar Wilms Tümörü Baş-Boyun Kanserleri Nöroblastom SSS Tümörleri

3 Lenfoma İlk tedavide RT dozları Subklinik hastalık için 20 Gy Klinik hastalık için Gy %10-15 ilk lokalizasyonda nüks eder.

4 Çocuklarda SSS RT'nin Yan Etkileri Nörokognitif Endokrin GH Hipotroidi Osteopeni Cerebrovasküler Nekroz Myelopati

5 Bu Yan Etkileri Azaltmak İçin RT'den kaçınmak (düşük grade astrositom) RT'yi geciktirmek (3-8 yaş) Geniş alandan ziyade küçük alan RT Düzgün set-up (anestezi, vs) 3D, IMRT, Stereotaktik tedaviler Proton Daha düşük dozlar Daha düşük fraksiyon dozu

6 SSS-Tolerans Spinal Kord Beyin Tek doz 10 Gy ile myelopati görülmemiş. Doz rate; 2Gy/saat; >45 Gy; paralizi %50 107,6 Gy/saat; 21,3 Gy paralizi %50 İki ışınlama arası 6 aydan uzun ise ve kümülatif BED <135 Gy ise myelopati nadir Her bir ışınlamada BED< 98 Gy ise myelopati nadir Konvansiyonel ışınlamadan sonra 6 ay geçince tolerans en az %25 artmaktadır. Konvansiyonel Gy Hasta yaşı KT

7 QUANTEC

8 QUANTEC

9 SSS Re-RT Çalışmaları n:8 Median yaş:14,5 6 medulloblastom, 1 germ hücreli, 1 non-germ Nüks zamanı ortalama 19,5 ay (2-47 ay) RT, KT'den sonra verilmiş. 3D plan MB lokal RT, GCT; tüm beyin, NGCT spinal RT eklenmiş, Kümülatif doz: Gy. Kümülatif BED: 144 Gy ( ) Akut toksisite kabul edilebilir. Geç toksisite 1 hasta dışında görülmemiş. (Küm BED >200 Gy) Reports of Pratical Oncol&Radiother 2012

10 Reports of Pratical Oncol&Radiother 2012

11 Epandimom Retrospektif, n:38 13 hastaya lokal RT, 19 hastaya CSI, 6 hastaya da STRS Median 18 Gy STRS STRS yapılan tüm hastalarda beyin sapında nekroz görülmüş, 5 hasta ölmüş. Merchant TE, IJROBP 2008

12 Epandimom 6 hasta, lokal nüks Cerrahiden sonra ikinci seri RT Hipofraksiyone 3 fraksiyonda Gy 28 aylık takipten sonra 3 hastada tedavi gerektirmeyen radyolojik olarak nekroz Liu AK, Pediatr Blood Cancer 2009

13 Medulloblastom Nüks/rezüdü 14 hasta 9 hasta RT'den önce cerrahiye gitmiş 13 hasta RT'den önce en az 1 kür KT alıyor. Tüm hastalara 6-8 fraksiyonda Gy. Median OS 29 ay, PFS 12 ay. 8 hasta progresif hastalık sebebiyle kaybedilmiş. Saran F, Pediatr Blood Cancer 2008

14 Medulloblastom Nüks 13 hasta (11 hasta çocuk) Nüks zamanları ortalama 57 ay (25-112) 5 hasta ikinci seri RT'den önce cerrahiye gitmiş 7 hastaya otolog transplant yapılmış. 1 hastaya CSI diğer hastalara lokal Re-RT. Median 30 Gy (19,8-45 Gy), fraksiyon dozu; 1,0-1,8 Gy, Hastaların çoğunda IMRT Median kümülatif doz 84 Gy (65-98,4 Gy) İkinci seri RT'den sonra nüks zamanı ortalama 8 ay (4-36) İşitme kaybı, diplopi, hipopitüitarizm, nörokognitif değişiklikler. 1 hastada RT sahasında asemptomatik nekroz. Bakst RL, Cancer 2011

15 Medulloblastom Nüks 20 hasta (29 nüks bölgesi) Tüm hastalar daha önce CSI+boost almış. (54 Gy) Ortalama nüks zamanı 33 ay. Nükslerin 18'i boost sahası içinde SRT; 24 Gy (21 nüks bölgesine) SRS;15 Gy (8 nüks bölgesine). Tüm hastalara eşzamanlı KT verilmiş. Ortalama 88,5 ay takip Geç toksisite görülmemiş. Lokal kontrol oranı % 89,7 3 hastada 5 ay sonra lokal nüks 9 hastada multifokal intrakranial nüks 5 hastada ek olarak spinal nüks 13 hasta ortalama 72,6 ay sonra kraniospinal yayılım sebebiyle kaybediliyor. Sonuç; SRT nüks medullloblastomda etkilidir. Bu hastalarda subklinik kraniospinal hastalığın kontrolü ana problemdir. Milker-Zabel S, J Neurooncol 2002

16 Medulloblastom-CS Reirradiation

17 Medulloblastom-CS Reirradiation Geç yan etkiler fraksiyon başına düşen doza bağlıdır. 48 ay sonra nüksetmiş bir hasta Hiperfraksiyone Tüm beyin 30 Gy (1Gy/fraksiyon, günlük 2 fraksiyon) Spinal alan 36 Gy (1.2 Gy/fraksiyon, günlük 2 fraksiyon) Boost;15 Gy (1.5Gy/fraksiyon, günlük 2 fraksiyon) OS 30 ay Gupta T, J Radiat Oncol 2012

18 Medulloblastom-CS Reirradiation Gupta T, J Radiat Oncol 2012

19 Medulloblastom-Brakiterapi İnoperable Cerrahiyi kabul etmeyen <4 cm tümör çapı olanlarda 12 hastanın 5 i çocuk I125 ile 50 Gy verilmiş Median OS 15 ay (5-68) Hastaların çoğu lokal kontrole rağmen metastatik hastalıktan kaybedilmiş. F. El Majdoub, Clin Oncol 2011

20 F. El Majdoub, Clin Oncol 2011

21 Tüm beyin 28 primer beyin tümörlü hasta 3x10=30 Gy tüm beyin 6 hastada (%21) toksisite görülmüş, 2 hasta kaybedilmiş. Bu sebeple ikinci seri ışınlamalarda hipofraksiyone tüm beyin şemalarından kaçınılmalı. Wara WM, Cancer 1986

22 RTOG İkici seri ışınlamada STRS ile maksimum tolere edilebilir doz; < 20 mm; 24 Gy mm; 18 Gy mm; 15 Gy Shaw E, IJROBP 2000

23 Medulloblastom Boston Children's Hospital, 12 Gy STRS Heidelberg, 15 Gy STRS Hiçbir hastada nekroz görülmemiş.

24 Medulla Spinalisin Tekrar Işınlanmasında Tolerans Dozu Artırılabilir mi? Proflaktik hiperbarik oksijen Ratlarda 10 fraksiyonda 6,5 Gy Bir yıl sonra tek doz 20 Gy Hiperbarik oksijen ile paralizinin latent periyodu ve insidansı azalmamış Sonuç:Hiperbarik oksijen re-irradiationun tolerenas dozunu artırmıyor Sminia P, Cancer Letters 2002

25 Baş-Boyun Kanserleri Nazofarinks, ikinci seri ışınlama ile ilgili yayınlar erişkin yaş grubunda. Nüks nazofarinks kanserlerinin ikinci seri ışınlamasında proton kullanılması ile ilgili çocuklarda henüz data mevcut değil.

26 Rabdomyosarkom İkinci seri RT verilmiş, 13 yıldır nükssüz yaşayan bir hasta bildirilmiş. Oral Oncol, 1999

27 SONUÇ İkinci seri RT kararını vermezden önce diğer tedavi modaliteleri tartışılmalı. Buna rağmen tekrar RT gerekirse beklenen sağkalımı ve yan etkileri dikkate alarak plan yapılmalı. Mümkün olduğu kadar daha dar sahalardan dikkatli plan yapılmalı. (IGRT, IMRT, 3D). Verilecek doz ile hiç olmazsa lokal kontrol sağlanabilmeli. Kümülatif doz iyi hesaplanmalı (>100 Gy'de beyin nekrozu görülür)

RADYOTERAPİYE BAĞLI KANSERLER

RADYOTERAPİYE BAĞLI KANSERLER RADYOTERAPİYE BAĞLI KANSERLER Dr. Ahmet Dirier Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Gaziantep Onkoloji Hastanesi Radyasyon Onkolojisi AD TOD-;14 Haziran 2008 RADYASYONUN GEÇ ETKİLERİ Toplumda kanser oranının

Detaylı

Akciğer Kanserinde Oligometastatik Hastalık Tedavisi. Dr Fazilet Öner Dinçbaş İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD

Akciğer Kanserinde Oligometastatik Hastalık Tedavisi. Dr Fazilet Öner Dinçbaş İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD Akciğer Kanserinde Oligometastatik Hastalık Tedavisi Dr Fazilet Öner Dinçbaş İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD Oligometastaz Sınırlı sayıda bölgede metastaz varlığı Yaygın metastaz

Detaylı

Evre I Seminom İzlem. Dr. Haluk Özen Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı

Evre I Seminom İzlem. Dr. Haluk Özen Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Evre I Seminom İzlem Dr. Haluk Özen Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Klinik Evre I Seminoma Tedavi alternatifleri İzlem Adjuvant Radyasyon tedavisi Adjuvant Kemoterapi Kür tedavi

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup aşkanlığı 28. GRUP RADYASYON ONKOLOJİSİ SAĞLIK AKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ

Detaylı

PEDİATRİK RADYOTERAPİDE GEÇ YAN ETKİLER: İZLEM ve DESTEK TEDAVİ PROTOKOLLERİ

PEDİATRİK RADYOTERAPİDE GEÇ YAN ETKİLER: İZLEM ve DESTEK TEDAVİ PROTOKOLLERİ PEDİATRİK RADYOTERAPİDE GEÇ YAN ETKİLER: İZLEM ve DESTEK TEDAVİ PROTOKOLLERİ Dr Vuslat Yürüt Çaloğlu Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı vuslatyurut@yahoo.com Kanser tedavisinde

Detaylı

RADYASYON ONKOLOJİSİ YETERLİLİK SINAVI

RADYASYON ONKOLOJİSİ YETERLİLİK SINAVI RADYASYON ONKOLOJİSİ YETERLİLİK SINAVI 1. Programlanmış hücre ölümünde (otofaji), hücrenin aşağıdaki organellerinden hangisi rol oynar? A) Mitokondri B) Golgi cisimciği C) Hücre membranı D) Ribozom E)

Detaylı

Lokalize Erken Evre Prostat Kanserinde Tedavi IMRT dir Dr. Erkan Topkan

Lokalize Erken Evre Prostat Kanserinde Tedavi IMRT dir Dr. Erkan Topkan Lokalize Erken Evre Prostat Kanserinde Tedavi IMRT dir Dr. Erkan Topkan Başkent Üniversitesi Radyasyon Onkolojisi AD Tedavinin Temel Amacı Low-risk prostat ca da (PC) sağ kalımın tedavisiz bile uzun olması

Detaylı

08-10 Mart 2012, ANTALYA

08-10 Mart 2012, ANTALYA Bildiri Özetleri AKUT LÖSEMİ Bildiri: 089 P001 GRİ TROMBOSİT SENDROMLU VERİCİDEN YAPILAN ALLOGENEİK NAKİL SONRASI, GRİ TROMBOSİTLİ HEMATOPOETİK ENGRAFTMAN. Abdullah Katgı 1, Pınar Ataca 2, Selda Kahraman

Detaylı

Baş-boyun tümörlerinde reirradyasyondaki güncel gelişmeler

Baş-boyun tümörlerinde reirradyasyondaki güncel gelişmeler Derleme: Baş-boyun tümörlerinde reirradyasyondaki güncel gelişmeler Güler Yavaş 1, Çağdaş Yavaş 2 1 Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, Konya 2 Konya Eğitim ve Araştırma

Detaylı

GÖĞÜS BÖLGESİNE YAPILAN RADYOTERAPİYE BAĞLI GELİŞEN YAN ETKİLER

GÖĞÜS BÖLGESİNE YAPILAN RADYOTERAPİYE BAĞLI GELİŞEN YAN ETKİLER GÖĞÜS BÖLGESİNE YAPILAN RADYOTERAPİYE BAĞLI GELİŞEN YAN ETKİLER Dr. Şefika Arzu Ergen İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı AMAÇ Tümörlü dokulara veya hedef hacime tedavi edici

Detaylı

UROK 2012 Sözlü bildiri tartışma Dr. Süreyya Sarıhan - UÜTF, Radyasyon Onkolojisi AD

UROK 2012 Sözlü bildiri tartışma Dr. Süreyya Sarıhan - UÜTF, Radyasyon Onkolojisi AD UROK 2012 Sözlü bildiri tartışma Dr. Süreyya Sarıhan - UÜTF, Radyasyon Onkolojisi AD S29: Melis Gültekin- Hacettepe Ün- Klivus kordomalarında robotik SRS sonuçlarımız Yerleşim yeri üst-orta klivus, alt

Detaylı

Beyin Tümörleri. Prof. Dr.Murat Söker

Beyin Tümörleri. Prof. Dr.Murat Söker Beyin Tümörleri Prof. Dr.Murat Söker Beyin tümörleri çocukluk çağında görülen en sık solid tümör Bu yaş grubundaki çocuklarda görülen kanserlerin %20 15 yaşın altında görülen malign hst. içinde lösemilerden

Detaylı

Testis tümörlü hastalarımızda prognostik faktörler ve tedavi sonuçlarımız

Testis tümörlü hastalarımızda prognostik faktörler ve tedavi sonuçlarımız fieh TIP BÜLTEN 42:2-2008 Testis tümörlü hastalarımızda prognostik faktörler ve tedavi sonuçlarımız Prognostic factors and treatment results in testicular cancer Didem KARAÇETİN, Özlem MARAL, Begüm ÖKTEN,

Detaylı

Modern Teknolojinin Kliniğe Katkıları. Dr. Gökhan Özyiğit Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

Modern Teknolojinin Kliniğe Katkıları. Dr. Gökhan Özyiğit Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Modern Teknolojinin Kliniğe Katkıları Dr. Gökhan Özyiğit Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı New York, Özgürlük Adası 25 Temmuz 2000 New York, Özgürlük Adası 25 Temmuz

Detaylı

EAU TESTİS KANSERİ KILAVUZU

EAU TESTİS KANSERİ KILAVUZU EAU TESTİS KANSERİ KILAVUZU P. Albers (başkan), W. Albrecht, F. Algaba, C. Bokemeyer, G. Cohn-Cedermark, A. Horwich, M. P. Laguna, Avrupa Üroloji Derneği 2008 Çeviri: Üroonkoloji Derneği 1 İÇİNDEKİLER:

Detaylı

Ak ci ğer Kan ser le rin de Rad yo te ra pi nin Ye ri

Ak ci ğer Kan ser le rin de Rad yo te ra pi nin Ye ri İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Güncel Klinik Onkoloji Sempozyum Dizisi No: 37 Aralık 2003; s. 161-166 Ak ci ğer Kan ser le rin de Rad yo te ra pi nin Ye ri Doç. Dr. Fa zi

Detaylı

Tanı Olgularda ayrıntılı bir anemnezin ardından dikkatli bir fizik muayene ve rutin laboratuvar incelemeleri

Tanı Olgularda ayrıntılı bir anemnezin ardından dikkatli bir fizik muayene ve rutin laboratuvar incelemeleri Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Göğüs Duvarı Tümörleri Primer göğüs duvarı tümörleri yumuşak doku, kemik ve kıkırdak kaynaklı olabilir. Primer malign göğüs duvarı tümörlerinin

Detaylı

Prof. Dr. Mustafa Cengiz Hacettepe Üniversitesi, Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

Prof. Dr. Mustafa Cengiz Hacettepe Üniversitesi, Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Prof. Dr. Mustafa Cengiz Hacettepe Üniversitesi, Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Çıkar çatışmam yok Kongre desteğini saymazsanız mcengiz@hacettepe.edu.tr TLF: 312.305 2900 Sunum Planı Giriş YAR (IMRT)

Detaylı

UTERUS SARKOMLARI. 1995-2003 yılları arasında tedavi ve takipleri yapılan hastaların retrospektif değerlendirilmesi

UTERUS SARKOMLARI. 1995-2003 yılları arasında tedavi ve takipleri yapılan hastaların retrospektif değerlendirilmesi T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ RADYASYON ONKOLOJİSİ KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: DOÇ. DR. MUSTAFA ÜNSAL UTERUS SARKOMLARI 1995-2003 yılları arasında tedavi ve takipleri yapılan hastaların

Detaylı

Multiple Myelom Radyoterapi Uygulamaları. Prof.Dr. Serra KAMER

Multiple Myelom Radyoterapi Uygulamaları. Prof.Dr. Serra KAMER Multiple Myelom Radyoterapi Uygulamaları Prof.Dr. Serra KAMER Cevap Aranan Sorular Kemik Lezyonlarında Palyatif Radyoterapi Plazmositom tedavisinde küratif radyoterapi Kim ne zaman- tedavi sıralaması?

Detaylı

Lokalize prostat kanserinde Radikal Prostatektomi mi? yoksa Radyoterapi mi? Dr. Haluk Özen, Hacettepe Üniv. Üroloji AD

Lokalize prostat kanserinde Radikal Prostatektomi mi? yoksa Radyoterapi mi? Dr. Haluk Özen, Hacettepe Üniv. Üroloji AD Lokalize prostat kanserinde Radikal Prostatektomi mi? yoksa Radyoterapi mi? Dr. Haluk Özen, Hacettepe Üniv. Üroloji AD RP mi? Yoksa RT mi? Retrospektif çalışma Erken prostat kanserinde 2600 hastada RP

Detaylı

Stereotaktik Beden Radyoterapisi (SBRT) ve Doz Volüm Histogramları

Stereotaktik Beden Radyoterapisi (SBRT) ve Doz Volüm Histogramları Stereotaktik Beden Radyoterapisi (SBRT) ve Doz Volüm Histogramları Prof. Dr. Gökhan Özyiğit Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Radyoterapide Gelişmeler 1990 1994 1997

Detaylı

Aksitinib: mrhk tedavisinde yeni bir yüz

Aksitinib: mrhk tedavisinde yeni bir yüz Aksitinib: mrhk tedavisinde yeni bir yüz Dr. Mustafa ERMAN Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü Antalya, Mart 2014 Aksitinib: İkinci nesil TKI Aksitinib, VEGFR-1, VEGFR-2 ve VEGFR-3 ün potent ve selektif

Detaylı

SİSTEM SARKOMLARININ RETROSPEKTİF ANALİZİ

SİSTEM SARKOMLARININ RETROSPEKTİF ANALİZİ ÜROONKOLOJİ/Urooncology ÜROGENİTAL SİSTEM SARKOMLARININ RETROSPEKTİF ANALİZİ RETROSPECTIVE ANALYSIS OF SARCOMAS OF THE UROGENITAL SYSTEM Engin KANDIRALI*, Öner ŞANLI**, Fikret ERDEMİR***, Faruk ÖZCAN**,

Detaylı

ITMIG Standart Tanım ve Kuralları nın Kurumsal Kitlerine Giriş

ITMIG Standart Tanım ve Kuralları nın Kurumsal Kitlerine Giriş ITMIG Standart Tanım ve Kuralları nın Kurumsal Kitlerine Giriş Timik maligniteler, farklı kliniklerden veri havuzu oluşturmayı zorunlu kılacak kadar görece olarak nadir görülürler. Bunun sonucunda terimlerin

Detaylı

BOYUN KİTLELERİNE YAKLAŞIM

BOYUN KİTLELERİNE YAKLAŞIM BOYUN KİTLELERİNE YAKLAŞIM Boyun kitlelerinin ayırıcı tanısı çok geniş bir hastalıklar spektrumunun tanısı ve tedavisi konusunda detaylı bir bilgi sahibi olmayı gerektirir. Boyunda kitle ile başvuran hastalara

Detaylı

Prostat kanserinde hormonal tedavi ve komplikayonları

Prostat kanserinde hormonal tedavi ve komplikayonları Prostat kanserinde hormonal tedavi ve komplikayonları Dr Haluk ONAT Anadolu Sağlık k Merkezi Hastansei Medikal Onkoloji Gebze, Kocaeli Prostat kanseri Hormonal tedavi Metastatik hastalıkta hormonal tedavi

Detaylı

20-24 Nisan 2011 Rixos Sungate Hotel ANTALYA KONGRE KİTABI

20-24 Nisan 2011 Rixos Sungate Hotel ANTALYA KONGRE KİTABI 19. Ulusal Kanser Kongresi 20-24 Nisan 2011 Rixos Sungate Hotel ANTALYA KONGRE KİTABI B L MSEL SEKRETERYA Prof. Dr. Nur Olgun Dokuz Eylül Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Çocuk Onkoloji Bilim Dalı Tel :

Detaylı

ABLATİF OLMAYAN ALLOJENEİK HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU: ENDİKASYONLARI VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR

ABLATİF OLMAYAN ALLOJENEİK HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU: ENDİKASYONLARI VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ HematoLog 2011: 1 1 Dr. Burak Uz Dr. Hakan Göker Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Erişkin Hematoloji Bilim Dalı, Ankara e-mail: hgoker1@yahoo.com Tel: 0312 305 15 43 Anahtar

Detaylı