PEKER, İ., Çevre Mühendisliği Kimyası, Birsen Yayınevi, 240 sayfa, İstanbul, DEĞERLENDİRME BİLGİLERİ:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PEKER, İ., Çevre Mühendisliği Kimyası, Birsen Yayınevi, 240 sayfa, İstanbul, 2007. DEĞERLENDİRME BİLGİLERİ:"

Transkript

1 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ I. GENEL BİLGİLER Ders Adı ÇM 201 Çevre Kimyası I Zorunlu ECTS: 5 Dönemi Bölümü Ders Sorumlusu Güz Çevre Mühendisliği Prof. Dr. İbrahim PEKER KREDİSİ:3 Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Müh. Böl., Kayseri, Tel:(352) (İç hat:), Çalışma saatleri: DERSİN İÇERİĞİ: II. DERS BİLGİLERİ Çevre kimyası ve temel konular. Kimyasal analiz ve kullanılan yöntemler. Çözelti ve kimyasal analiz. Organik kimya prensipleri, kolloid kimyası, nükleer kimya, termodinamik temel konuları, toprak kimyası. Çevrede eser elementler. Katılar ve askıda katı madde. Biyokimyasal tepkimeler. Siyanür kimyası. DERSİN ÖNKOŞULLARI: Lisans öğrencileri DERSİN AMAÇLARI: Çevre Mühendisliğinin gerek duyduğu kimyasal kavramların, öğrenilmesini sağlamak. DERSİN YÖNTEMİ: Sınıf dersleri: Haftada üç saat teorik temeller. DERSDÖKÜMANLARI: PEKER, İ., Çevre Mühendisliği Kimyası, Birsen Yayınevi, 240 sayfa, İstanbul, ÖNERİLEN KAYNAKLAR: PEKER, İ., Çevre Mühendisliği Kimyası, Birsen Yayınevi, 240 sayfa, İstanbul, DEĞERLENDİRME BİLGİLERİ: Kapalı notlarla bir yazılı arasınav, bir yazılı yarıyılsonu sınavı yapılır. Ham başarı puanı, yarıyılsonu sınav puanının % 60'ına, ara sınavlar puan ortalamasının % 40'ının eklenmesiyle hesaplanır. Başarılı olmak için başarı notunun

2 en az DD veya daha yukarı olması gerekir. DİĞER BİLGİLER: Öğrenciler, programlı ders faaliyetlerinin %70 ine devam etmek zorundadır. DERS KONULARI: (Toplam 14 Hafta) (1. Hafta) ÇEVRE KİMYASI VE TEMEL KAVRAMLAR (2. Hafta) ÇEVRE KİMYASI VE TEMEL KAVRAMLAR (3. Hafta) ÇEVRE KİMYASI VE TEMEL KAVRAMLAR (4. Hafta) ÇÖZELTİ VE KİMYASAL ANALİZ (5. Hafta) ÇÖZELTİ VE KİMYASAL ANALİZ (6. Hafta) BAZI TEMEL KAVRAMLAR (7. Hafta) BAZI TEMEL KAVRAMLAR (8. Hafta) ORGANİK KİMYA PRENSİPLERİ (9. Hafta) ORGANİK KİMYA PRENSİPLERİ (10. Hafta) ORGANİK KİMYA PRENSİPLERİ (11. Hafta) ORGANİK KİMYA PRENSİPLERİ (12. Hafta) ÇEVREDE ESER ELEMENTLER (13. Hafta) ÇEVREDE ESER ELEMENTLER (14. Hafta) KATI MADDELER DERSİN PROGRAM ÇIKTILARI İLE İLİŞKİSİ: matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi deney tasarlama, deney yapma ve deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi

3 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ I. GENEL BİLGİLER Ders Adı ÇM 202 Çevre Kimyası II Zorunlu ECTS: 5 Dönemi Bölümü Ders Sorumlusu Bahar Çevre Mühendisliği Prof. Dr. İbrahim PEKER KREDİSİ:3 Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Müh. Böl., Kayseri, Tel:(352) (İç hat:), Çalışma saatleri: DERSİN İÇERİĞİ: II. DERS BİLGİLERİ İletkenlik ve ekstraksiyon. Kimyasal denge ve uygulamalar. ph ve poh. Asitler ve Bazlar. Suların asiditesi ve alkalinitesi. Tampon çözeltiler ve hidroliz. Su sertliği ve kaynakları. Çözünmüş oksijen (ÇO) ve biyolojik oksijen ihtiyacı (BOİ). Kimyasal oksijen ihtiyacı (KOİ). Klor kimyası. Azot, sülfür ve fosfatlı bileşiklerin yapıları ve döngüleri. Yağ ve gres yapıları. Bulanıklık. DERSİN ÖNKOŞULLARI: Lisans öğrencileri DERSİN AMAÇLARI: Çevre Mühendisliğinin gerek duyduğu kimyasal kavramların, öğrenilmesini sağlamak. DERSİN YÖNTEMİ: Sınıf dersleri: Haftada üç saat teorik temeller. DERSDÖKÜMANLARI: PEKER, İ., Çevre Mühendisliği Kimyası, Birsen Yayınevi, 240 sayfa, İstanbul, ÖNERİLEN KAYNAKLAR: PEKER, İ., Çevre Mühendisliği Kimyası, Birsen Yayınevi, 240 sayfa, İstanbul, DEĞERLENDİRME BİLGİLERİ: Kapalı notlarla bir yazılı arasınav, bir yazılı yarıyılsonu sınavı yapılır. Ham başarı puanı, yarıyılsonu sınav puanının

4 % 60'ına, ara sınavlar puan ortalamasının % 40'ının eklenmesiyle hesaplanır. Başarılı olmak için başarı notunun en az DD veya daha yukarı olması gerekir. DİĞER BİLGİLER: Öğrenciler, programlı ders faaliyetlerinin %70 ine devam etmek zorundadır. DERS KONULARI: (Toplam 14 Hafta) (1. Hafta) İLETKENLİK (2. Hafta) EKSTRAKSİYON (3. Hafta) KİMYASAL DENGE (4. Hafta) KİMYASAL DENGE (5. Hafta) ph VE poh (6. Hafta) ASİDİTE VE ALKALİNİTE (7. Hafta) ASİDİTE VE ALKALİNİTE (8. Hafta) TAMPON ÇÖZELTİLER VE HİDROLİZ (9. Hafta) SU SERTLİĞİ (10. Hafta) SU SERTLİĞİ (11. Hafta) ÇÖZÜNMÜŞ OKSİJEN VE BİYOLOJİK OKSİJEN İHTİYACI (12. Hafta) KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI ( KOİ ) (13. Hafta) KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI ( KOİ ) (14. Hafta) KLOR KİMYASI DERSİN PROGRAM ÇIKTILARI İLE İLİŞKİSİ: matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi deney tasarlama, deney yapma ve deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi

5 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ I. GENEL BİLGİLER Ders Adı ÇM 203 Çevre Kimyası Laboratuarı I Zorunlu ECTS: 2 Dönemi Bölümü Ders Sorumlusu Güz Çevre Mühendisliği Prof. Dr. İbrahim PEKER KREDİSİ:1 Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Müh. Böl., Kayseri, Tel:(352) (İç hat:), Çalışma saatleri: II. DERS BİLGİLERİ DERSİN İÇERİĞİ: Yüzey suları tayinleri. Kromatografik yöntemler. İletkenlik tayini. Tuzluluk ve klorür tayini. Kalsiyum ve magnezyum. Sertlik tayini. Alkalinite tayini. Alev emisyoçm203n spektrofotometresi ile alkali element tayini. Türbidimetrik yöntem ile bulanıklık tayini. ph tayini ve asidite. DERSİN ÖNKOŞULLARI: Lisans öğrencileri DERSİN AMAÇLARI: Çevre Mühendisliğinin gerek duyduğu kimyasal kavramların, öğrenilmesini sağlamak. DERSİN YÖNTEMİ: Sınıf dersleri: Haftada iki saat deneysel uygulamalı. DERSDÖKÜMANLARI: PEKER, İ., Çevre Mühendisliği Kimyası, Birsen Yayınevi, 240 sayfa, İstanbul, ÖNERİLEN KAYNAKLAR: PEKER, İ., Çevre Mühendisliği Kimyası, Birsen Yayınevi, 240 sayfa, İstanbul, DEĞERLENDİRME BİLGİLERİ: Kapalı notlarla bir yazılı arasınav( arasınav başarı notu=vizex0,50+quizx0,25+deney Raporx0,25), bir yazılı yarıyılsonu sınavı yapılır. Ham başarı puanı, yarıyılsonu sınav puanının % 60'ına, ara sınavlar puan ortalamasının

6 % 40'ının eklenmesiyle hesaplanır. Başarılı olmak için başarı notunun en az DD veya daha yukarı olması gerekir. DİĞER BİLGİLER: Öğrenciler, programlı ders faaliyetlerinin %80 ine devam etmek zorundadır. DERS KONULARI: (Toplam 14 Hafta) (1. Hafta) Grup Oluşumu ve Labratuar Cihazlarının Tanıtımı (2. Hafta) Kromatografik Yöntemler (3. Hafta) Bulanıklık (4. Hafta) Na ve K Analizi (5. Hafta) Klorür Tayini (6. Hafta) Alkalinite (7. Hafta) Asidite (8. Hafta) Problem Saati (9. Hafta) Vize (10. Hafta) İletkenlik (11. Hafta) Ca ve Mg Tayini (12. Hafta) Su Sertliği (13. Hafta) Klor Tayini (14. Hafta) Problem Saati DERSİN PROGRAM ÇIKTILARI İLE İLİŞKİSİ: Deney tasarlama, deney yapma ve deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanma becerisi

7 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ I. GENEL BİLGİLER Ders Adı ÇM 204 Çevre Kimyası Laboratuarı II Zorunlu ECTS: 2 Dönemi Bölümü Ders Sorumlusu Bahar Çevre Mühendisliği Prof. Dr. İbrahim PEKER KREDİSİ:1 Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Müh. Böl., Kayseri, Tel:(352) (İç hat:), Çalışma saatleri: II. DERS BİLGİLERİ DERSİN İÇERİĞİ: Atıksu tayinleri: Kimyasal oksijen tayini, Biyolojik oksijen ihtiyacı tayini. Yağ ve gres tayini. Amonyak tayini. Çözünmüş katı madde tayini. Kjeldahl yöntemi ile toplam azot tayini. Askıda katı madde tayini. Çözünmüş oksijen tayini. Fenol tayini. Deterjan tayini. Nitrit tayini. DERSİN ÖNKOŞULLARI: Lisans öğrencileri DERSİN AMAÇLARI: Çevre Mühendisliğinin gerek duyduğu kimyasal kavramların, öğrenilmesini sağlamak. DERSİN YÖNTEMİ: Sınıf dersleri: Haftada iki saat deneysel uygulamalı. DERSDÖKÜMANLARI: PEKER, İ., Çevre Mühendisliği Kimyası, Birsen Yayınevi, 240 sayfa, İstanbul, ÖNERİLEN KAYNAKLAR: PEKER, İ., Çevre Mühendisliği Kimyası, Birsen Yayınevi, 240 sayfa, İstanbul, DEĞERLENDİRME BİLGİLERİ: Kapalı notlarla bir yazılı arasınav( arasınav başarı notu=vizex0,50+quizx0,25+deney Raporx0,25), bir yazılı yarıyılsonu sınavı yapılır. Ham başarı puanı, yarıyılsonu sınav puanının % 60'ına, ara sınavlar puan ortalamasının % 40'ının eklenmesiyle hesaplanır. Başarılı olmak için başarı notunun en az DD veya daha yukarı olması gerekir.

8 DİĞER BİLGİLER: Öğrenciler, programlı ders faaliyetlerinin %80 ine devam etmek zorundadır. DERS KONULARI: (Toplam 14 Hafta) (1. Hafta) Grup Oluşumu (2. Hafta) Yağ ve Gres Tayini (3. Hafta) Toplam Katı Madde Tayini (4. Hafta) Askıda Katı Madde Tayini (5. Hafta) Kimyasal Oksijen İhtiyacı Tayini (6. Hafta) Biyolojik Oksijen İhtiyacı Tayini (7. Hafta) Problem Saati (8. Hafta) Vize (9. Hafta) Fosfat Tayini (10. Hafta) Nitrit Nitrat Tayini (11. Hafta) Problem Saati (12. Hafta) Amonyak (13. Hafta) Çözünmüş Oksijen (14. Hafta) Problem Saati DERSİN PROGRAM ÇIKTILARI İLE İLİŞKİSİ: Deney tasarlama, deney yapma ve deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanma becerisi MÜHENDİSLİK PROGRAM ÇIKTILARI a) Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi b) deney tasarlama, deney yapma ve deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi c) istenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarlama becerisi d) Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi e) mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi f) mesleki ve etik sorumluluk bilinci g) etkin iletişim kurma becerisi h) mühendislik çözümlerinin, evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim i) yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi j) çağın sorunları hakkında bilgi k) mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanma becerisi

9 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ I. GENEL BİLGİLER Ders Adı ÇM 301 Temel İşlemler-I Zorunlu ECTS: 6 Dönemi Bölümü Ders Sorumlusu GÜZ Çevre Mühendisliği Doç. Dr. Yalçın Şevki YILDIZ KREDİSİ: 3 Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Müh. Böl., Kayseri, Tel:(352) (İç hat:), Çalışma saatleri: DERSİN İÇERİĞİ: II. DERS BİLGİLERİ Çevre mühendisliğinde kullanılan temel fiziksel ve kimyasal arıtma sistemleri DERSİN ÖNKOŞULLARI: ÖNKOŞULSUZ DERSİN AMAÇLARI: Çevre mühendisliği alanında kullanılan temel işlem ve proseslerin genel özelliklerini vererek, çeşitli uygulamalar ile arıtma proseslerinin tanıtılması ve tasarlanmasına alt yapı kazandırmak DERSİN YÖNTEMİ: Sınıf dersleri: Haftada üç saat teorik temeller. DERSDÖKÜMANLARI: a) Çevre mühendisliğinde temel işlemler, Prof. Dr. İbrahim PEKER b) Çevre Mühendisliğinde Temel İşlemler ve Prosesler 1. ve 2. cilt, Su vakfı yayınları, Prof.Dr. Yılmaz MUSLU,. ÖNERİLEN KAYNAKLAR: a) Theory and practice of water and wastewater treatment, Ronald L., Droste, John Wiley and Sons Inc., 1997, ISBN b) Process chemistry for water and wastewater treatment, Larry D. Benefield, Joseph F. Judkins, Barron, L. Weand, Prentice-Hall Inc. ISBN:

10 DEĞERLENDİRME BİLGİLERİ: Kapalı notlarla, serbest formül sayfasıyla bir yazılı arasınav, muhtelif zamanlarda yapılan dört tane kısa sınav ve bir yazılı yarıyılsonu yapılır. Yapılan dört kısa sınavın ortalamasından 2. arasınav notu hesaplanır. Ham başarı puanı, yarıyılsonu sınav ortalama puanının % 70'ine, ara sınavlar puan ortalamasının % 30'unun eklenmesiyle hesaplanır. Başarılı olmak için başarı notunun en az DD veya daha yukarı olması gerekir. AA, BA, BB, CB,CC (ham başarı puanı arasında kalan notlar) şartsız başarılı notlardır. DC ve DD (ham başarı puanı arasında kalan notlar) ise şartlı başarılı notlardır. DİĞER BİLGİLER: Öğrenciler, programlı ders faaliyetlerinin %70 ine devam etmek zorundadır. DERS KONULARI: (Toplam 14 Hafta) DEĞIŞKENLER ARASINDAKI ILIŞKILER (1.-2. HAFTA) 1.1. En küçük kareler yöntemi ile bir doğrunun uyumu 1.2. Regresyon 1.3. Korelasyon TEMEL İŞLEMLERE GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR(3.-5. HAFTA) 1.1. Su ve Atıksu Arıtımında Uygulanan Temel İşlem ve Prosesler 1.2. Su Kalite Karakteristikleri 1.3. Reaksiyon kinetiği Reaksiyon derecesi ve hız sabitlerinin bulunması , 1 ve 2. dereceden reaksiyonlar 1.4. Reaktör Teorisine Giriş Başlıca reaktör tipleri Tam karışımlı reaktörler, TKR, (Sürekli akımlı ve kesikli) Piston akımlı reaktörler Disperse tapa akışlı reaktörler Tam karışımlı reaktörlerde korunan maddenin dispersiyonu Reaksiyon derecelerine göre TKSA reaktörlerde kütle denklikleri Tam ve piston akımlı reaktörlerde bozunan maddelerin dispersiyonu Seri bağlı reaktörler KOAGÜLASYON ve FLOKÜLASYON(6.-8. HAFTA) 1.1. Hız gradyanı ve güç arasındaki bağıtının türetilmesi 1.1. Koagülasyon havuzlarının çeşitleri 1.1. Karıştırıcı tipleri ve çözülmüş problemler 1.1. Kullanılan koagülantlar ve reaksiyonları 1.1. Flokülasyon havuzlarının genel özellikleri 1.1. Flokülasyon havuzlarının tasarımına yönelik problemler Su ve atıksu arıtımındaki uygulamalar FİLTRASYON( HAFTA) 1.1. Filtrasyonun tanımı ve uygulama alanları 1.2. Filtrasyonun çeşitleri Yavaş ve hızlı kum filtreleri Tek ve çok ortamlı filtreler Basınçlı filtrasyon

11 1.3. Filtrasyon bağıntılarının türetilmesi Yük kaybının hesaplanması Rose ve Carman-Kozeny eşitlikleri Tabakalı yataklar için yük kaybı hesabı ADSORPSİYON( HAFTA) 1.1. Adsorpsiyonun tanımı ve uygulama alanları 1.2. Adsorpsiyonu etkileyen parametreler 1.3. Adsorpsiyon izotermleri 1.4. Adsorpsiyon kolonları Atılım eğrileri Aynı oranda büyütme yöntemi ile kolon tasarımı Kolon tasarımına kinetik yaklaşım Atılım hacimleri yardımıyla kolon tasarımı İYON DEĞİŞİMİ( HAFTA) 1.5. İyon değişiminin tanımı ve uygulamaları 1.6. İyon değişiminin mekanizması 1.7. İyon değiştiriciler Katyon değiştiriciler Anyon değiştiriciler 1.8. İyon değişimi ile su yumuşatılması 1.9. İyon değişimi ile ağır metal giderimi İyon değiştirici kolonların tasarımı DERSİN PROGRAM ÇIKTILARI İLE İLİŞKİSİ: Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi, Mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi MÜHENDİSLİK PROGRAM ÇIKTILARI a) Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi b) deney tasarlama, deney yapma ve deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi c) istenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarlama becerisi d) Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi e) mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi f) mesleki ve etik sorumluluk bilinci g) etkin iletişim kurma becerisi h) mühendislik çözümlerinin, evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim i) yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi j) çağın sorunları hakkında bilgi k) mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanma becerisi

12 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ I. GENEL BİLGİLER Ders Adı ÇM 302 Temel İşlemler-II Zorunlu ECTS: 5 Dönemi Bölümü Ders Sorumlusu GÜZ Çevre Mühendisliği Doç. Dr. Yalçın Şevki YILDIZ KREDİSİ: 3 Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Müh. Böl., Kayseri, Tel:(352) (İç hat:), Çalışma saatleri: DERSİN İÇERİĞİ: II. DERS BİLGİLERİ Çevre mühendisliğinde kullanılan temel fiziksel ve kimyasal arıtma sistemleri DERSİN ÖNKOŞULLARI: ÖNKOŞULSUZ DERSİN AMAÇLARI: Çevre mühendisliği alanında kullanılan temel işlem ve proseslerin genel özelliklerini vererek, çeşitli uygulamalar ile arıtma proseslerinin tanıtılması ve tasarlanmasına alt yapı kazandırmak DERSİN YÖNTEMİ: Sınıf dersleri: Haftada üç saat teorik temeller. DERSDÖKÜMANLARI: a) Çevre mühendisliğinde temel işlemler, Prof. Dr. İbrahim PEKER b) Çevre Mühendisliğinde Temel İşlemler ve Prosesler 1. ve 2. cilt, Su vakfı yayınları, Prof.Dr. Yılmaz MUSLU,. ÖNERİLEN KAYNAKLAR: a) Theory and practice of water and wastewater treatment, Ronald L., Droste, John Wiley and Sons Inc., 1997, ISBN b) Process chemistry for water and wastewater treatment, Larry D. Benefield, Joseph F. Judkins, Barron, L. Weand, Prentice-Hall Inc. ISBN:

13 DEĞERLENDİRME BİLGİLERİ: Kapalı notlarla, serbest formül sayfasıyla bir yazılı arasınav, muhtelif zamanlarda yapılan dört tane kısa sınav ve bir yazılı yarıyılsonu yapılır. Yapılan dört kısa sınavın ortalamasından 2. arasınav notu hesaplanır. Ham başarı puanı, yarıyılsonu sınav ortalama puanının % 70'ine, ara sınavlar puan ortalamasının % 30'unun eklenmesiyle hesaplanır. Başarılı olmak için başarı notunun en az DD veya daha yukarı olması gerekir. AA, BA, BB, CB,CC (ham başarı puanı arasında kalan notlar) şartsız başarılı notlardır. DC ve DD (ham başarı puanı arasında kalan notlar) ise şartlı başarılı notlardır. DİĞER BİLGİLER: Öğrenciler, programlı ders faaliyetlerinin %70 ine devam etmek zorundadır. DERS KONULARI: (Toplam 14 Hafta) ÖN ARITIM İŞLEMLERİ(1.-2. HAFTA) 1.1. Akımın ve konsantrasyonun dengelenmesi 1.2. Debinin dengelenmesi 1.3. Dengeleme havuzlarının yeri ve şekilleri 1.4. Izgaralar 1.5. Ön havalandırma Kum tutucular OKSİJEN TRANSFERİ VE HAVALANDIRMA (3.-5. HAFTA) 1.1. Su ve atıksu arıtımında oksijen transferi 1.2. Oksijen transfer katsayısının bulunması 1.3. Oksijenlendirme kapasitesi ve oksijen transfer veriminin hesaplanması 1.4. Atıksu arıtımada kullanılan havalandırıcı tipleri 1.5. Havalandırma ihtiyacının belirlenmesi 1.6. Uçucu organik maddelerin hava ile sıyırılması ÇÖKTÜRME (SEDİMENTASYON) (6.-8. HAFTA) 1.1. Çökelme çeşitleri Taneli çökelme Yumaklı çökelme Engelli Çökelme Sıkışmalı çökelme 1.2. Taneli çökelme ile ilgili bağıntıların türetilmesi 1.3. Havuz yüzey yükü ve çökelme hızı arasındaki ilişkinin belirlenmesi 1.4. Taneli çökelmede verim hesabında kullanılan yöntemler 1.5. Yumaklı çökelmede verim hesabında kullanılan yöntemler Gerçek çöktürme havuzları ve tasarım parametreleri DEZENFEKSİYON( HAFTA) 1.1. Dezeneksiyona etki eden faktörler 1.2. Klor ile dezenfeksiyon Kırılma noktası klorlaması 1.3. Ozon ile dezenfeksiyon 1.4. Diğer dezenfeksiyon yöntemleri YUMUŞATMA (SERTLİK GİDERİMİ) ( HAFTA) 1.1. Sertlik Türleri 1.2. Sertlik ölçüm birimleri

14 1.3. Sertlik giderme yöntemleri Kireç-Soda Yöntemi Kostik-Soda yöntemi Sodyum-Fosfat Yöntemi 1.4. Stabilizasyon DERSİN PROGRAM ÇIKTILARI İLE İLİŞKİSİ: Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi, Mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi

15 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ I. GENEL BİLGİLER Ders Adı ÇM 305 Hava Kirliliği ve Kontrolü Zorunlu ECTS: 5 Dönemi Bölümü Ders Sorumlusu GÜZ Çevre Mühendisliği Doç. Dr. Yalçın Şevki YILDIZ KREDİSİ: 3 Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Müh. Böl., Kayseri, Tel:(352) (İç hat:), Çalışma saatleri: DERSİN İÇERİĞİ: II. DERS BİLGİLERİ Hava kirliliğini oluşturan temel kirletici türleri, emisyon, imisyon kavramları ve farklılıkları, baca tasarım ilkeleri, dispersiyon modelleri, toz, gaz kontrol cihaz ve metotları. DERSİN ÖNKOŞULLARI: ÖNKOŞULSUZ DERSİN AMAÇLARI: Hava kirliliği bakımından büyük bir önem arz eden emisyon ve imisyon kavramlarının verilmesi, hava kirleticilerin atmosfere bırakılmadan çeşitli kontrol cihazları ve yöntemlerle kontrol altına alınması, tutulması gibi temel hava kirliliği ve kontrol esaslarının verilmesi. DERSİN YÖNTEMİ: Sınıf dersleri: Haftada üç saat teorik temeller. DERSDÖKÜMANLARI: HAVA KİRLİĞİ VE KONTROLÜNÜN ESASLARI Prof. Dr. Aysen Müezzinoğlu, DEÜ Yayınları ÖNERİLEN KAYNAKLAR: a) AIR POLLUTION- Its Origin and Control, K.Wark ve C.F.Warner b) AIR POLLUTION CONTROL ENGINEERING Noel De Nevers

16 DEĞERLENDİRME BİLGİLERİ: Kapalı notlarla, serbest formül sayfasıyla bir yazılı arasınav, muhtelif zamanda yapılan bir tane kısa sınav ve yapılan sunumlardan verilen iki tane kısa sınav notu, bir yazılı yarıyılsonu yapılır. Elde edilen üç kısa sınavın ortalamasından 2. arasınav notu hesaplanır. Ham başarı puanı, yarıyılsonu sınav ortalama puanının % 70'ine, ara sınavlar puan ortalamasının % 30'unun eklenmesiyle hesaplanır. Başarılı olmak için başarı notunun en az DD veya daha yukarı olması gerekir. AA, BA, BB, CB,CC (ham başarı puanı arasında kalan notlar) şartsız başarılı notlardır. DC ve DD (ham başarı puanı arasında kalan notlar) ise şartlı başarılı notlardır. DİĞER BİLGİLER: Öğrenciler, programlı ders faaliyetlerinin %70 ine devam etmek zorundadır. DERS KONULARI: (Toplam 14 Hafta) I. HAFTA : ATM0SFERİN TANIMLANMASI, ÖZELLİKLERİ II. HAFTA : FOTOKİMYASAL REAKSİYONLAR VE ATMOSFERDEKİ ÖNEMİ III. -IVHAFTA : ATMOSFERDE OLUŞAN REAKSİYONLAR VE HAVA KALİTESİ YÖNÜNDEN ÖNEMİ V. HAFTA : HAVA KİRLİLİĞİ OLAYLARININ GENEL YAPISI VE HAVA KALİTESİ KAVRAMI VI.-VII. HAFTA : HAVA KİRLENMESİNİN ÖLÇEKLERİ, HAVA KİRLETİCİ KAYNAKLAR VIII. HAFTA : HAVA KİRLETİCİLER ÇEŞİTLERİ, KAYNAKLARI VE OLUŞUM ŞEKİLLERİ IX.-X. HAFTA : HAVA KİRLETİCİ KAYNAKLARIN SINIFLANDIRILMASI XI.-XII. HAFTA : BACA GAZI VE ÖZELLİKLERİ, EMİSYON VE KİRLETİCİ KAYNAK ENVANTERİ XII.-XIII. HAFTA : METEOROLOJİ, ATMOSFERDE DİSPERSİYON, DİSPERSİYON MODELLERİ XIV. HAFTA : GAZ VE PARTİKÜL MADDE KONTROLÜ DERSİN PROGRAM ÇIKTILARI İLE İLİŞKİSİ: istenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarlama becerisi Mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi

17 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ I. GENEL BİLGİLER Ders Adı ÇM 109 Çevre Mühendisliğine Giriş Zorunlu ECTS: 3 Dönemi Bölümü Ders Sorumlusu Güz Çevre Mühendisliği Yrd. Doç. Dr. Filiz DADAŞER ÇELİK KREDİSİ: 2 Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Müh. Böl., Kayseri, Tel:(352) (İç hat:32804), Çalışma saatleri: DERSİN İÇERİĞİ: II. DERS BİLGİLERİ Madde ve enerji dengesi, hidroloji, ekoloji, su kalitesi, içme suyu ve atıksu arıtımı, katı atık yönetimi, hava kalitesi, gürültü kirliliği, tehlikeli atık yönetimi, çevre etki değerlendirme DERSİN ÖNKOŞULLARI: Lisans öğrencileri DERSİN AMAÇLARI: Bu dersin amacı çevre mühendisliğinin temel konularını açıklamaktır DERSİN YÖNTEMİ: Sınıf dersleri: Haftada iki saat teorik temeller. DERSDÖKÜMANLARI: M. Karpuzcu, Çevre Kirlenmesi ve Kontrolü, Kubbealtı Kitabevi, ÖNERİLEN KAYNAKLAR: M. L. Davis and D. A. Cornwell, Introduction to Environmental Engineering, 4 th edition, McGraw-Hill, G. M.Masters and W. P. Ela, Introduction to Environmental Engineering and Science, 3 rd edition, Prentice Hall 2007.

18 DEĞERLENDİRME BİLGİLERİ: Kapalı notlarla bir yazılı arasınav, bir yazılı yarıyılsonu sınavı yapılır. Ham başarı puanı, yarıyılsonu sınav puanının % 60'ına, ara sınavlar puan ortalamasının % 40'unun eklenmesiyle hesaplanır. Başarılı olmak için başarı notunun en az DD veya daha yukarı olması gerekir. AA, BA, BB, CB,CC (ham başarı puanı arasında kalan notlar) şartsız başarılı notlardır. DC ve DD (ham başarı puanı arasında kalan notlar) ise şartlı başarılı notlardır. DİĞER BİLGİLER: Öğrenciler, programlı ders faaliyetlerinin %70 ine devam etmek zorundadır. DERS KONULARI: (Toplam 14 Hafta) (1 hafta) Madde ve Enerji Dengesi (1 hafta) Hidroloji (1 hafta) Ekoloji (1 hafta) Su Kalitesi (2 hafta) İçme Suyu Arıtımı (2 hafta) Atıksu Arıtımı (1 hafta) Katı Atık Yönetimi (1 hafta) Hava Kirliliği (1 hafta) Küresel Atmosferik Değişim (1 hafta) Gürültü Kirliliği (1 hafta) Tehlikeli Atık Yönetimi (1 hafta) Çevre Etki Değerlendirmesi DERSİN PROGRAM ÇIKTILARI İLE İLİŞKİSİ: Mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi Mesleki ve etik sorumluluk bilinci

19 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ I. GENEL BİLGİLER Ders Adı ÇM 214 Hidroloji Zorunlu ECTS: 4 Dönemi Bölümü Ders Sorumlusu Bahar Çevre Mühendisliği Yrd. Doç. Dr. Filiz DADAŞER ÇELİK KREDİSİ: 3 Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Müh. Böl., Kayseri, Tel:(352) (İç hat:32804), Çalışma saatleri: II. DERS BİLGİLERİ DERSİN İÇERİĞİ: DERSİN ÖNKOŞULLARI: Lisans öğrencileri DERSİN AMAÇLARI: Bu dersin amacı hidrolojinin temel prensiplerinin ve çevre mühendisliği alanındaki öneminin açıklanmasıdır. DERSİN YÖNTEMİ: Sınıf dersleri: Haftada üç saat teorik temeller. DERSDÖKÜMANLARI: Usul, N. Mühendislik Hidrolojisi. ODTÜ Yayınları, 2008 ÖNERİLEN KAYNAKLAR: Bayazıt, M. Hidroloji, Birsen Yayınevi, DEĞERLENDİRME BİLGİLERİ: Kapalı notlarla bir yazılı arasınav, bir yazılı yarıyılsonu sınavı yapılır. Ham başarı puanı, yarıyılsonu sınav puanının % 60'ına, ara sınavlar puan ortalamasının % 40'unun eklenmesiyle hesaplanır. Başarılı olmak için başarı notunun

20 en az DD veya daha yukarı olması gerekir. AA, BA, BB, CB,CC (ham başarı puanı arasında kalan notlar) şartsız başarılı notlardır. DC ve DD (ham başarı puanı arasında kalan notlar) ise şartlı başarılı notlardır. DİĞER BİLGİLER: Öğrenciler, programlı ders faaliyetlerinin %70 ine devam etmek zorundadır. DERS KONULARI: (Toplam 14 Hafta) (1 hafta) Hidrolojik Denge (1 hafta) Yağış (1 hafta) Akarsu Akımı (2 hafta) Buharlaşma ve Terleme (2 hafta) Havza, Sızma ve Yüzeysel Akış (2 hafta) Hidrograf analizi (1 hafta) Taşkın Ötelemesi (2 hafta) Hidrolojide İstatistik Uygulamaları (2 hafta) Yeraltı Suyu DERSİN PROGRAM ÇIKTILARI İLE İLİŞKİSİ: matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi Mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanma becerisi

21 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ I. GENEL BİLGİLER Ders Adı ÇM 402 Çevresel Modelleme Zorunlu ECTS: 4 Dönemi Bölümü Ders Sorumlusu Bahar Çevre Mühendisliği Yrd. Doç. Dr. Filiz DADAŞER ÇELİK KREDİSİ: 2 Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Müh. Böl., Kayseri, Tel:(352) (İç hat:32804), Çalışma saatleri: DERSİN İÇERİĞİ: II. DERS BİLGİLERİ Çevresel Sistemler, Modelleme nedir?, Model geliştirme Süreci, Temel Fiziksel Kavramlar, Akarsu ve Göllerde Su Kalitesi Modellemesi, Analitik ve Numerik Çözümler ve Uygulama Örnekleri DERSİN ÖNKOŞULLARI: Lisans öğrencileri DERSİN AMAÇLARI: Bu dersin amacı çevre modellemesinin temel prensiplerinin verilmesi ve bu prensiplerin temel çevre mühendisliği problemlerine uygulanmasıdır. DERSİN YÖNTEMİ: Sınıf dersleri: Haftada iki saat teorik temeller. DERS DÖKÜMANLARI: Ders Notları ÖNERİLEN KAYNAKLAR: Thomann, R.V. ve Mueller, J.A., Principles of Surface Water Quality Modeling and Control, HarperCollins Publishers, Chapra, S.C., Surface Water Quality Modeling, McGraw-Hill Companies, 1997.

22 DEĞERLENDİRME BİLGİLERİ: Kapalı notlarla bir yazılı arasınav, bir yazılı yarıyılsonu sınavı yapılır. Ham başarı puanı, yarıyılsonu sınav puanının % 60'ına, ara sınavlar puan ortalamasının % 40'unun eklenmesiyle hesaplanır. Başarılı olmak için başarı notunun en az DD veya daha yukarı olması gerekir. AA, BA, BB, CB,CC (ham başarı puanı arasında kalan notlar) şartsız başarılı notlardır. DC ve DD (ham başarı puanı arasında kalan notlar) ise şartlı başarılı notlardır. DİĞER BİLGİLER: Öğrenciler, programlı ders faaliyetlerinin %70 ine devam etmek zorundadır. DERS KONULARI: (Toplam 14 Hafta) (1 hafta) Çevresel Sistemler, Sistem Analizi (1 hafta) Modelleme Giriş, Model Türleri, Model Geliştirme süreci, Model kalibrasyonu ve Verifikasyonu (1 hafta) Temel Matematiksel ve Fiziksel Kavramlar ( Süreklilik denklemi, kütle ve enerji dengesi) (1 hafta) Reaktörler ve Reaksiyon Kinetikleri (2 hafta) Akarsularda Su Kalitesi Modellemesi (2 hafta) Göllerin ve Rezervuarların Modellenmesi (2 hafta) Diferansiyel Denklemlerin Analitik Çözümleri (2 hafta) Diferansiyel Denklerlerin Numerik Çözümleri (2 hafta) Modelleme Uygulamalarından Örnekler DERSİN PROGRAM ÇIKTILARI İLE İLİŞKİSİ: matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi Mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanma becerisi

23 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ I. GENEL BİLGİLER Ders Adı ÇM 406 Çevre Ekonomisi Zorunlu ECTS: 4 Dönemi Bölümü Ders Sorumlusu Bahar Çevre Mühendisliği Yrd. Doç. Dr. Filiz DADAŞER ÇELİK KREDİSİ: 2 Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Müh. Böl., Kayseri, Tel:(352) (İç hat:32804), Çalışma saatleri: DERSİN İÇERİĞİ: II. DERS BİLGİLERİ Giriş ve Genel kavramlar, Üretim fonksiyonları, Tüketici davranışları, Fiyat teşekkülü, Sosyal refah kavramı ve Pareto optimumu, Çevre ve Kalkınma, Planlama, Ekonomik Modeller, Maliyet unsurları, Fayda Maliyet Analizleri, Çevre kalitesinin ekonomik analizi, Arıtma maliyeti DERSİN ÖNKOŞULLARI: Lisans öğrencileri DERSİN AMAÇLARI: Bu dersin amacı çevre ekonomisi ile ilgili temel kavramları açıklamaktır. DERSİN YÖNTEMİ: Sınıf dersleri: Haftada iki saat teorik temeller. DERSDÖKÜMANLARI: Karpuzcu, M. Çevre Ekonomisi, İTÜ Yayınları, OKKA Osman, Mühendislik Ekonomisine Giriş, Nobel, 2003.

24 ÖNERİLEN KAYNAKLAR: OKKA Osman, Mühendislik Ekonomisine Giriş: Problemler ve ÇözümlerNobel, OKKA Osman, Mühendislik Ekonomisi, Nobel Yayın Dağıtım, DEĞERLENDİRME BİLGİLERİ: Kapalı notlarla bir yazılı arasınav, bir yazılı yarıyılsonu sınavı yapılır. Ham başarı puanı, yarıyılsonu sınav puanının % 60'ına, ara sınavlar puan ortalamasının % 40'unun eklenmesiyle hesaplanır. Başarılı olmak için başarı notunun en az DD veya daha yukarı olması gerekir. AA, BA, BB, CB,CC (ham başarı puanı arasında kalan notlar) şartsız başarılı notlardır. DC ve DD (ham başarı puanı arasında kalan notlar) ise şartlı başarılı notlardır. DİĞER BİLGİLER: Öğrenciler, programlı ders faaliyetlerinin %70 ine devam etmek zorundadır. DERS KONULARI: (Toplam 14 Hafta) (1 hafta) Giriş ve Genel kavramlar (1 hafta) Üretim fonksiyonları, Tüketici davranışları, Kayıtsızlık eğrileri. (1 hafta) Fiyat teşekkülü. Elastiklik, rant. (1 hafta) Sosyal refah kavramı ve Pareto optimumu. Dış tesirler. (1 hafta) Çevre ve Kalkınma (1 hafta) Planlama (2 hafta) Faiz Para ve Zaman İlişkileri, Şimdiki Değer Metodu, Yıllık Nakit Akışı Metodu (1 hafta) Maliyet unsurları (2 hafta) Fayda Maliyet Analizleri (2 hafta) Çevre kalitesinin ekonomik analizi (1 hafta) Arıtma maliyeti DERSİN PROGRAM ÇIKTILARI İLE İLİŞKİSİ: Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi Mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanma becerisi

25 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ I. GENEL BİLGİLER Ders Adı ÇM 459 Uzaktan Algılama Seçmeli ECTS: 4 Dönemi Bölümü Ders Sorumlusu Güz Çevre Mühendisliği Yrd. Doç. Dr. Filiz DADAŞER ÇELİK KREDİSİ: 2 Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Müh. Böl., Kayseri, Tel:(352) (İç hat:32804), Çalışma saatleri: DERSİN İÇERİĞİ: II. DERS BİLGİLERİ Temel Tanım ve Kavramlar, Elektromanyetik Spektrum, Işın Kaynakları, Elektromanyetik Işınlar, Enerji Nesne İlişkisi, Algılama Sistemleri, Fotoğrafik Sistemler, Optik Sistemler, Mikrodalga Sistemleri, Uydu Sistemleri, Uydu Yörüngeleri, Sayısal Görüntü Analizleri, Uzaktan Algılamanının Uygulama Alanları DERSİN ÖNKOŞULLARI: Lisans öğrencileri DERSİN AMAÇLARI: Bu dersin amacı uzaktan algılama ile ilgili temel kavramları ve uzaktan algılamanın çevre mühendisliği alanındaki uygulamalarını açıklamaktır. DERSİN YÖNTEMİ: Sınıf dersleri: Haftada iki saat teorik temeller. DERSDÖKÜMANLARI: Örmeci, C., Uzaktan Algılama (Temel Esaslar ve Algılama Sistemleri), İTU Yayınları, 1987 ÖNERİLEN KAYNAKLAR: Campbell, J., Introduction to Remote Sensing, Guilford Press, Lillesand, T.M. ve Kiefer, R.F.,ve Chapman, J.W. Remote Sensing and Image Interpretation,

26 John Wiley and Sons Inc., DEĞERLENDİRME BİLGİLERİ: Kapalı notlarla bir yazılı arasınav, bir yazılı yarıyılsonu sınavı yapılır. Ham başarı puanı, yarıyılsonu sınav puanının % 60'ına, ara sınavlar puan ortalamasının % 40'unun eklenmesiyle hesaplanır. Başarılı olmak için başarı notunun en az DD veya daha yukarı olması gerekir. AA, BA, BB, CB,CC (ham başarı puanı arasında kalan notlar) şartsız başarılı notlardır. DC ve DD (ham başarı puanı arasında kalan notlar) ise şartlı başarılı notlardır. DİĞER BİLGİLER: Öğrenciler, programlı ders faaliyetlerinin %70 ine devam etmek zorundadır. DERS KONULARI: (Toplam 14 Hafta) (1 hafta) Uzaktan Algılama Nedir? Uzaktan algılamanın fiziksel temelleri, enerji kaynakları ve radyasyonun temelleri (1 hafta) Enerji-Madde etkileşimi, Bitki, toprak ve suyun Spektral ve Radyometrik Özellikleri (1 hafta) Görüntü elde etme ve yorumlamaya giriş (1 hafta) Hava fotoğrafları, kamera, film ve filtreler, Hava fotoğraflarının geometrisi, Stereoskopinin temelleri (1 hafta) Görüntü yorumlamanın temelleri, Hava Fotografı elde etme (1 hafta) Hava Fotograflarının kullanım alanları (1 hafta) Elektronik algılayıcılar ve dijital görüntüler, Uzay araçları (1 hafta) Landsat ve Spot verileri ve uygulamaları (1 hafta) AVHRR, Modis And Spot Vegetation ve Uygulamaları (1 hafta) Geometrik ve Radyometrik Önişleme, Görüntü zenginleştirme (1 hafta) Görüntü Sınıflandırma, Doğruluk Analizi (1 hafta) Değişim Tespiti (1 hafta) Isıl Radyometre, Mikrodalga Algılayıcıları, Pasif Mikrodalga Radyometresi, Lidar, Radar (1 hafta) Uydu Görüntülerinin Kullanım Alanları DERSİN PROGRAM ÇIKTILARI İLE İLİŞKİSİ: matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi Mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanma becerisi

27 MÜHENDİSLİK PROGRAM ÇIKTILARI a) matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi b) deney tasarlama, deney yapma ve deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi c) istenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarlama becerisi d) Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi e) mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi f) mesleki ve etik sorumluluk bilinci g) etkin iletişim kurma becerisi h) mühendislik çözümlerinin, evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim i) yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi j) çağın sorunları hakkında bilgi k) mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanma becerisi

28 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ I. GENEL BİLGİLER Ders Adı ÇM 207 Çevre Ekolojisi Zorunlu ECTS: 4 Dönemi Bölümü Ders Sorumlusu Güz Çevre Mühendisliği Yrd. Doç. Dr. Evrim KARAÇETİN KREDİSİ: 2 Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, ÇevreMüh. Böl., Kayseri, Tel:(352) (İç hat:), Çalışma saatleri: DERSİN İÇERİĞİ: II. DERS BİLGİLERİ Ekoloji ve ekolojide temel kavramlar, ekolojik sistemler, Dünya daki Biyomlar, Türkiye deki Ekosistemler, DERSİN ÖNKOŞULLARI: Lisans öğrencileri DERSİN AMAÇLARI: Temel ekoloji kavramlarını oturtmak, Türkiye ve dünyadaki ekolojik sistemleri kavramak ve bütünlüğü algılamak. Çevre Mühendisliği öğrencilerinin mühendislik uygulamalarında ekolojik bakış açısını sağlamalarına yardımcı olmak. DERSİN YÖNTEMİ: Sınıf dersleri: Haftada iki saat teorik temeller. DERSDÖKÜMANLARI: Ekoloji ve Çevre Bilimleri (Yazarlar: Mine Kışlalıoğlu, Fikret Berkeş) 4. Baskı (Ekim 2003), Remzi Kitabevi. Sessiz Bahar (Yazar:Rachel Carson), Palme Yayıncılık 2004.

29 DEĞERLENDİRME BİLGİLERİ: Her hafta düzenli olarak okuma ödevleri verilir. Belirtilen tarihlerde dersin bitimine 10 dakika kala kısa sınavlar yapılır. Kısa sınavlarda o hafta okuma ödevi olarak verilen ve bir önceki kısa sınavdan itibaren anlatılan konular ağırlıklı olsa da, önceki konulardan da sorular gelebilir. Kısa sınavların toplamı, vize ve final notlarını etkiler. İlk vizeye kadar yapılan kısa sınavlar vize notunun yarısına karşılık gelir. Final notunun yarısını, derslerde yapılan kısa sınavlar etkiler. Geri kalan yarısı ise dönem sonunda yapılan final ile belirlenecektir. Final açık kitap usulu olup, zorunlu okuma kitabından sorular gelir. Vize Notu: % 40 (Vizeye kadar yapılan kısa sınavlar + Vize), Final Notu: %60 (Final sınavına kadar yapılan Kısa sınav + Final). Başarılı olmak için başarı notunun en az DD veya daha yukarı olması gerekir. AA, BA, BB, CB,CC (ham başarı puanı arasında kalan notlar) şartsız başarılı notlardır. DC ve DD (ham başarı puanı arasında kalan notlar) ise şartlı başarılı notlardır. DİĞER BİLGİLER: Öğrenciler, programlı ders faaliyetlerinin %70 ine devam etmek zorundadır. DERS KONULARI: (Toplam 14 Hafta) 1. Hafta Ekoloji ve Çevre Bilimleri Okuma Ödevi: Kışlalıoğlu & Berkeş, Bölüm 1. Sayfa: Hafta Kısa sınav I Ekosistemlerde Enerji Okuma Ödevi: Kışlalıoğlu & Berkeş, Bölüm 2. Sayfa: ve Hafta Ekosistemlerde Enerji ve Ekolojik Döngüler Okuma Ödevi: Kışlalıoğlu & Berkeş, Bölüm 3. Sayfa: Hafta Kısa sınav II Ekolojik Döngüler Okuma Ödevi: Kışlalıoğlu & Berkeş, Bölüm 3. Sayfa: Hafta Ekolojik Döngüler + Biyolojik Birikim Okuma Ödevi: Kışlalıoğlu & Berkeş, Bölüm 3. Sayfa: Hafta Populasyon Ekolojisi Okuma Ödevi: Kışlalıoğlu & Berkeş, Bölüm 4. Sayfa: ve Hafta Kısa sınav III Populasyon Ekolojisi

30 Okuma Ödevi: Kışlalıoğlu & Berkeş, Bölüm 4. Sayfa: Hafta Tür Toplulukları ve Doğal Alanlar Okuma Ödevi: Kışlalıoğlu & Berkeş, Bölüm 5. Sayfa: Hafta Kısa sınav IV Tür Toplulukları ve Doğal Alanlar Okuma Ödevi: Kışlalıoğlu & Berkeş, Bölüm 5. Sayfa: Hafta Biyomlar, Ekosistemler ve bunları şekillendiren unsurlar 11. Hafta Kısa sınav V Türkiye deki Ekosistemler 12. Hafta Çevre Perspektifleri Okuma Ödevi: Kışlalıoğlu & Berkeş, Bölüm 6. Sayfa: Hafta Kısa sınav VI Çevre Perspektifleri Okuma Ödevi: Kışlalıoğlu & Berkeş, Bölüm 6. Sayfa: DERSİN PROGRAM ÇIKTILARI İLE İLİŞKİSİ: Ekolojik kavramların temellerinin oluşması Ekolojik uygulamaların mühendislikte bakış açısı MÜHENDİSLİK PROGRAM ÇIKTILARI b) deney tasarlama, deney yapma ve deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi d) Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi f) mesleki ve etik sorumluluk bilinci g) etkin iletişim kurma becerisi h) mühendislik çözümlerinin, evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim i) yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi j) çağın sorunları hakkında bilgi k) mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanma becerisi

31 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ CEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Course Title Term Department Coordinator I. General Information ÇM311 TECHNICAL ENGLISH II Spring Envrionmental Engineering Assist. Prof. Evrim KARAÇETİN ECTS: 3 Credits: 2 Erciyes University, Faculty of Engineering, Dept. of Environmental Engineering, Kayseri, TURKEY II. Course Information CATALOG DESCRIPTION: Reading English texts and gainig the ability of understanding texts on environment. COURSE PRECONDITIONS: English 101 and ENG 102 are prerequisites of this course. LEARNING OBJECTIVES: At the end of this course, students will be able to: 1. Understand the texts on environmental science and engineering. 2. Find the subject and main idea of each text 3. Rewrite the text with their own language skills 4. Increase the vocabulary regarding environmental science and engineering. 5. Follow new literature published in English. COURSE STRUCTURE: The class meets for two lectures a week. Quizes are given during the course which influence midterm and final grades. TEXTBOOK: None. GRADING: 1. Midterm (40%)

32 2. Final exam (60%) TOPICS: (14 Weeks) Every week a different text on environmental science and engineering are discussed. New words are practised and students are encouraged to use the vocabulary. Grammer and sentence structure is revisited. Main idea and subject of the text is found and the text is re-written by each student. OUTCOME COVERAGE: Follow new literature published in English.

33 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ I. GENEL BİLGİLER Ders Adı ÇM 110 İstatistik Zorunlu ECTS: 3 Dönemi Bölümü Ders Sorumlusu Bahar Çevre Mühendisliği Yrd. Doç. Dr. Evrim KARAÇETİN KREDİSİ: 2 Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Müh. Böl., Kayseri, Tel:(352) (İç hat:), Çalışma saatleri: DERSİN İÇERİĞİ: Temel istatistik DERSİN ÖNKOŞULLARI: Lisans öğrencileri DERSİN AMAÇLARI: II. DERS BİLGİLERİ Temel istatistik bilgilerinin edinilmesi, çevrede edinilen sorulara istatistiksel bakış açısının kazandırılması amaçlanmaktadır. DERSİN YÖNTEMİ: Sınıf dersleri: Haftada iki saat teorik temeller. DERSDÖKÜMANLARI: Akdeniz F., Olasılık ve İstatistik. Nobel Kitabevi. ÖNERİLEN KAYNAKLAR: Akdeniz F., Olasılık ve İstatistik. Nobel Kitabevi.

34 Ramsey F., and D. Schafer The Statistical Sleuth. A Course in Methods of Data Analysis. Fred Ramsey and Dan Schafer. Duxbury Press. Moore D.S., and G. P. McCabe Introduction to the Practice of Statistics.Second Edition. W.H. Freeman and Company, New York. DEĞERLENDİRME BİLGİLERİ: Kapalı notlarla, bir yazılı arasınav, bir yazılı yarıyıl sonu sınavı yapılır. Belirli aralıklarla ödevler verilip değerlendirilse de bu ödevler sadece kişisel gelişim ve derste ilerlemek amaçlıdır, not sistemine dahil edilmez. Ham başarı puanı, yarıyılsonu sınav puanının % 60'ina, ara sınav ise % 40'ının eklenmesiyle hesaplanır. Başarılı olmak için başarı notunun en az DD veya daha yukarı olması gerekir. AA, BA, BB, CB, CC (ham başarı puanı arasında kalan notlar) şartsız başarılı notlardır. DC ve DD (ham başarı puanı arasında kalan notlar) ise şartlı başarılı notlardır. DİĞER BİLGİLER: Öğrenciler, programlı ders faaliyetlerinin %70 ine devam etmek zorundadır. DERS KONULARI: (Toplam 14 Hafta) Dönem Boyunca Tartışılan Konular: 1. İstatistiğin Temelleri 2. Verinin Düzenlenmesi 3. Sayısal Verilerin Betimsel Amaçlı İstatistiği 4. Olasılık 5. Olasılık Dağılımları 6. Örnekleme Dağılımları ve Güven Aralığı 7. Hipotez Testinin Temelleri 8. Hipotez Testi: z ve t testleri 9. Hipotez Testi: Ki-Kare Testleri ve ANOVA DERSİN PROGRAM ÇIKTILARI İLE İLİŞKİSİ: Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi, İstatistik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi MÜHENDİSLİK PROGRAM ÇIKTILARI a) Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi b) Deney tasarlama, ve deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi e) Mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi h) Mühendislik çözümlerinin, evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim i) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi k) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanma becerisi

35 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ I. GENEL BİLGİLER Ders Adı ÇM311 Mesleki İngilizce II Zorunlu ECTS: 3 Dönemi Bölümü Ders Sorumlusu Güz Çevre Yrd. Doç. Dr. Evrim KARAÇETİN KREDİSİ: 2 Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Müh. Böl., Kayseri, Tel:(352) (İç hat:), Çalışma saatleri: II. DERS BİLGİLERİ DERSİN İÇERİĞİ: Mesleki İngilizce DERSİN ÖNKOŞULLARI: Lisans öğrencileri DERSİN AMAÇLARI: Öğrencilerin mesleki metinlerini okumaya ve anlamaya yönelik kapasitelerinin geliştirilmesi. DERSİN YÖNTEMİ: Sınıf dersleri: Haftada iki saat teorik temeller. DERSDÖKÜMANLARI: Ders sorumlusu tarafından sağlanan metinler, İngilizce den İngilizce ye sözlük. DEĞERLENDİRME BİLGİLERİ: Kapalı notlarla, bir yazılı arasınav, bir yazılı yarıyıl sonu sınavı yapılır. Belirli aralıklarla ödevler verilip değerlendirilse de bu ödevler sadece kişisel gelişim ve derste ilerlemek amaçlıdır, not sistemine dahil edilmez. Ham başarı puanı, yarıyılsonu sınav puanının % 60'ina, ara sınav ise % 40'ının eklenmesiyle hesaplanır. Başarılı

36 olmak için başarı notunun en az DD veya daha yukarı olması gerekir. AA, BA, BB, CB, CC (ham başarı puanı arasında kalan notlar) şartsız başarılı notlardır. DC ve DD (ham başarı puanı arasında kalan notlar) ise şartlı başarılı notlardır. DİĞER BİLGİLER: Öğrenciler, programlı ders faaliyetlerinin %70 ine devam etmek zorundadır. DERS KONULARI: (Toplam 14 Hafta) Her hafta ayrı bir metin sınıfta incelenir ve kelime hafızası, metin anlama ve soruları cevaplayabilme yeteneklerine odaklanılır. DERSİN PROGRAM ÇIKTILARI İLE İLİŞKİSİ: İngilizce yayınlanmış matematik, fen ve mühendislik belgelerini okuma becerisi, MÜHENDİSLİK PROGRAM ÇIKTILARI d) Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi g) Etkin iletişim kurma becerisi h) Mühendislik çözümlerinin, evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim i) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi j) Çağın sorunları hakkında bilgi

37 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ I. GENEL BİLGİLER Ders Adı ÇM405 Çevre Hukuku Zorunlu ECTS: 4 Dönemi Bölümü Ders Sorumlusu Güz Çevre Mühendisliği Yrd. Doç. Dr. Evrim KARAÇETİN KREDİSİ: 2 Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Müh. Böl., Kayseri, Tel:(352) (İç hat:), Çalışma saatleri: DERSİN İÇERİĞİ: II. DERS BİLGİLERİ Çevre sorunları ve ekonomi, çevre politikaları ve hukuku, yönetmelikler. DERSİN ÖNKOŞULLARI: Lisans öğrencileri DERSİN AMAÇLARI: Çevre sorunlarının temellerini algılamak ve bu sorunlara çözüm bulabilmek amacıyla oluşturulmuş siyasi ve politik düzeydeki ulusal ve uluslar arası çalışmaları irdelemek, hukukun anlamını ve çevreye yansımasını kavramak ve yönetmelikleri okumayı, incelemeyi, değerlendirmeyi ve eksiklerini belirleyebilmeyi öğrenmek amaçlanmaktadır. DERSİN YÖNTEMİ: Sınıf dersleri: Haftada iki saat teorik temeller. DERSDÖKÜMANLARI: 1982 yılı Anayasası 2872 Sayılı Çevre Kanunu Çevre ile ilgili Yönetmelikler Ertürk, H. Çevre Bilimleri Ekin Basım Dağıtım.

38 DEĞERLENDİRME BİLGİLERİ: Kapalı notlarla, bir yazılı arasınav, bir yazılı yarıyılsonu sınavı yapılır. Arasınav notunun yarısı dönem sonuna doğru derste hazırlanan sunudan gelir. Bu sunuda öğrenci yönetmeliklerden bir tanesini seçerek bu yönetmeliği her boyutuyla inceler. Sunu hazırlarken amaç, yöntem ve örnekler iyi bir şekilde kurgulanmalı ve iyi bir sunu nasıl hazırlanır belgesindeki ilkelere dikkat edilmelidir. Ham başarı puanı, yarıyılsonu sınav puanının % 60'ıne, ara sınav puanı % 40'ının eklenmesiyle hesaplanır. Başarılı olmak için başarı notunun en az DD veya daha yukarı olması gerekir. AA, BA, BB, CB,CC (ham başarı puanı arasında kalan notlar) şartsız başarılı notlardır. DC ve DD (ham başarı puanı arasında kalan notlar) ise şartlı başarılı notlardır. DİĞER BİLGİLER: Öğrenciler, programlı ders faaliyetlerinin %70 ine devam etmek zorundadır. DERS KONULARI: (Toplam 14 Hafta) Hafta 1 İnsan ve Çevre Okuma ödevi: Ertürk, H Çevre Bilimleri. Birinci Bölüm: Çevre-Sistem ve Toplumsal Etkinlikler. Sayfa: Hafta 2 Çevre Sorunları Sayfa: Okuma ödevi:ertürk, H Çevre Bilimleri. İkinci Bölüm: Çevre Sorunları. Hafta 3 Türkiye'de Çevre Sorunları Okuma ödevi:ertürk, H Çevre Bilimleri. Okuma Metni-3: Türkiye'de çevre sorunları. Sayfa: Hafta 4 Ekonomi ve Çevre Okuma ödevi:ertürk, H Çevre Bilimleri. Üçüncü Bölüm: Ekonomik Büyüme ve Çevre Koruma. Sayfa: Hafta 5 Siyasal Çevrebilim Okuma ödevi:ertürk, H Çevre Bilimleri. Dördüncü Bölüm: Çevreci Akım ve Siyasal Çevrebilim. Sayfa: Hafta 6 Dünya'da Çevrecilik Okuma ödevi:ertürk, H Çevre Bilimleri. Beşinci Bölüm: Çevre ve Uluslararası İlişkiler. Sayfa: Hafta 7 ARA SINAV Hafta 8 Çevre Politikası Okuma ödevi:ertürk, H Çevre Bilimleri. Altıncı Bölüm: Çevre Politikası ve Yönetimi. Sayfa: Okuma ödevi: Talu, N. TBMM'nin Çevre Politiklarindaki Rolü: TBMM Çevre Komisyonunun işlevi. Yasama Dergisi. Sayı:8. Hafta 9 Çevre Hukuku Ertürk, H Çevre Bilimleri. Altıncı Bölüm: Çevre Politikası ve Yönetimi. Sayfa: Hafta 10 Yasalar ve Yönetmelikler Okuma ödevi:ertürk, H Çevre Bilimleri. Altıncı Bölüm: Çevre Politikası ve Yönetimi. Okuma ödevi: Ertürk, H Çevre Bilimleri.Sayfa: Hafta 11 Yönetmelikler Yönetmeliklerin Değerlendirilmesi Hafta 12 Yönetmelikler İki yönetmeliğin öğrenciler tarafından değerlendirilmesi Hafta 13 Yönetmelikler İki yönetmeliğin öğrenciler tarafından değerlendirilmesi

39 Hafta 14 Yönetmelikler İki yönetmeliğin öğrenciler tarafından değerlendirilmesi DERSİN PROGRAM ÇIKTILARI İLE İLİŞKİSİ: Hukuki düzeyde çevre sorununu algılama, MÜHENDİSLİK PROGRAM ÇIKTILARI d) Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi f) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci g) Etkin iletişim kurma becerisi h) Mühendislik çözümlerinin, evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim i) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi j) Çağın sorunları hakkında bilgi

40 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ I. GENEL BİLGİLER Ders Adı ÇM314 İŞ HAYATI İÇİN YABANCI DİL Zorunlu ECTS: 3 Dönemi Bölümü Ders Sorumlusu Bahar Çevre Yrd. Doç. Dr. Evrim KARAÇETİN KREDİSİ: 2 Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Müh. Böl., Kayseri, Tel:(352) (İç hat:), Çalışma saatleri: DERSİN İÇERİĞİ: İş hayatı için yabancı dil DERSİN ÖNKOŞULLARI: Lisans öğrencileri DERSİN AMAÇLARI: II. DERS BİLGİLERİ Öğrencilerin mesleki metinlerini okumaya ve anlamaya yönelik kapasitelerinin geliştirilmesi. DERSİN YÖNTEMİ: Sınıf dersleri: Haftada iki saat teorik temeller. DERSDÖKÜMANLARI: Ders sorumlusu tarafından sağlanan metinler, İngilizce den İngilizce ye sözlük. ÖNERİLEN KAYNAKLAR: DEĞERLENDİRME BİLGİLERİ: Kapalı notlarla, bir yazılı arasınav, bir yazılı yarıyıl sonu sınavı yapılır. Belirli aralıklarla ödevler verilip

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 614 NOLU PROGRAMIN DERS İÇERİKLERİ (2008 ve sonraki yıllarda 1. sınıfa başlayan öğrenciler için)

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 614 NOLU PROGRAMIN DERS İÇERİKLERİ (2008 ve sonraki yıllarda 1. sınıfa başlayan öğrenciler için) ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 614 NOLU PROGRAMIN DERS İÇERİKLERİ (2008 ve sonraki yıllarda 1. sınıfa başlayan öğrenciler için) DERSİN KODU DERSİN ADI TEORİ PRATİK KREDİ AKTS 1. Yarı Yıl Dersleri MAT181 MATEMATİK

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ I. GENEL BİLGİLER

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ I. GENEL BİLGİLER ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ I. GENEL BİLGİLER Ders Adı MAT101 Genel Matematik I Zorunlu DERS SAATİ : 4 Dönemi Bölümü Ders Sorumlusu Güz Elektrik Elektronik

Detaylı

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS KATALOGU

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS KATALOGU DERS KATALOGU ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Ders Adı Bölümü Ders Sorumlusu Mesleki İngilizce I Bahar Gıda Mühendisliği Yrd.Doç.Dr. Mustafa FİNCAN DERS SAATİ: 2 ECTS: 3 Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

suyun önemi, inorganik maddeler, biyolojik moleküller, hormonlar, Süresi 4 saat / hafta

suyun önemi, inorganik maddeler, biyolojik moleküller, hormonlar, Süresi 4 saat / hafta ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GÜNCELLENMİŞ LİSANS PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL (I) GÜZ YARIYILI (I) Dersin adı: Genel

Detaylı

DERS İÇERİKLERİ 0606101 Çevre Mühendisliğine Giriş (3-0) 3 0606102 Matematik-I (4-0) 4 0606103 Fizik-I (4-0) 4 0606104 Genel Kimya (3-2) 4

DERS İÇERİKLERİ 0606101 Çevre Mühendisliğine Giriş (3-0) 3 0606102 Matematik-I (4-0) 4 0606103 Fizik-I (4-0) 4 0606104 Genel Kimya (3-2) 4 DERS İÇERİKLERİ 0606101 Çevre Mühendisliğine Giriş (3-0) 3 Çevre Mühendisliğinin tanımı ve kapsamı; Çevre Mühendisliğinin tarihsel gelişimi; Çevre korunması ve kirliliği; Çevre kirliliği kaynakları; Kirleticilerin

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ DÖNEM ÇEV 1003 TEKNİK İNGİLİZCE 3 0 3 Çevre Mühendisliği nin temel konularından su, atık su, hava, katı atıklar ve ekoloji başlıklarında İngilizce kelime bilgisinin arttırılması, metin okuma ve

Detaylı

ÇEV 301/A DERS TANITIM FORMU

ÇEV 301/A DERS TANITIM FORMU İht. Seçmeli 1 : A Paketi : - Aerobik Arıtma Prosesleri - Ç. M. Biyoteknolojisi - Bilgisayar Destekli Tasarım B Paketi : - Y. Y. Enerji Kaynakları - Su Kimyası - Çevre Proses. Mal. Analizi Bölüm Adı Çevre

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ I. GENEL BİLGİLER. AİT 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ I. GENEL BİLGİLER. AİT 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ I. GENEL BİLGİLER Ders Adı AİT 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Zorunlu DERS KREDİSİ: 2 Dönemi Bölümü Ders Sorumlusu Güz Harita

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2010-2011 DERS İÇERİKLERİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2010-2011 DERS İÇERİKLERİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2010-2011 DERS İÇERİKLERİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, 2010-2011 EĞİTİM PROGRAMI GÜZ

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ ENE103 ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ (2-0-2) AKTS:2 Çevre Mühendisliğinin Faaliyet Alanları,

Detaylı

Hitit Üniversitesi. Mühendislik Fakültesi. Endüstri Mühendisliği Bölümü. Ders İçerikleri 2010-2011

Hitit Üniversitesi. Mühendislik Fakültesi. Endüstri Mühendisliği Bölümü. Ders İçerikleri 2010-2011 Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Ders İçerikleri 2010-2011 I. DÖNEM Kodu ve Adı: MAT101 Matematik I Bölüm/ın Adı: Endüstri Mühenisliği AKTS si 1 56 0 0 0 0 30 39 125

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ I. GENEL BİLGİLER Ders Adı AİT 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Zorunlu DERS KREDİSİ: 2 Dönemi Güz Bölümü Tekstil Mühendisliği

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ABD DERS İÇERİKLERİ (2014-2015)

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ABD DERS İÇERİKLERİ (2014-2015) AKSARAY ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ABD DERS İÇERİKLERİ (2014-2015) 1. SINIF 1. DÖNEM (I. YARIYIL) DERS LİSTESİ ÇMB 501 SU ARITIM TEKNOLOJİLERİ I 3 0 3 6 Izgaralar, Kum ve Yağ

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ABD DERS İÇERİKLERİ (2014-2015)

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ABD DERS İÇERİKLERİ (2014-2015) AKSARAY ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ABD DERS İÇERİKLERİ (2014-2015) 1. SINIF 1. DÖNEM (I. YARIYIL) DERS LİSTESİ ÇMB 501 SU ARITIM TEKNOLOJİLERİ I 3 0 3 6 Izgaralar, Kum ve Yağ

Detaylı

ÇEV-402/A DERS TANITIM FORMU

ÇEV-402/A DERS TANITIM FORMU İht. Seçmeli 4 : A Paketi : - S.S. A. Sis. Projelendirilmesi - Hava Kirliliği Kontrolü - Paket Arıtma Sistemleri B Paketi : - Ç. Plan. Yönetimi ve Politikaları - Ç. M. Bilgisayar Programlama - Atıksu Arıtma

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTUSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİMDALI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTUSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİMDALI MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİMDALI MKM 576 DÖKÜM İÇİN PARÇA TASARIMI, Dönemi: Bahar Dili: Türkçe Öğretim Üyesi Prof.Dr.M.Baki KARAMIŞ Görüşme Saatleri E posta: karamisb@erciyes.edu.tr http://me.erciyes.edu.tr/bkaramis/index.html

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ OTOMOTİV ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI AVRUPA KREDİ TRANSFER SİSTEMİ (AKTS) BİLGİ PAKETİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ OTOMOTİV ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI AVRUPA KREDİ TRANSFER SİSTEMİ (AKTS) BİLGİ PAKETİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ OTOMOTİV ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI AVRUPA KREDİ TRANSFER SİSTEMİ (AKTS) BİLGİ PAKETİ I-KURUMLA İLGİLİ BİLGİLER II- GENEL PRATİK BİLGİLER Otomotiv Eğitimi Anabilim Dalı Programı

Detaylı

A. Sınıf Tipi Uygulamalar... 16 B. Tatbikat ve Laboratuvar Tipi Uygulamalar... 17 C. Proje Tipi Uygulamalar... 18

A. Sınıf Tipi Uygulamalar... 16 B. Tatbikat ve Laboratuvar Tipi Uygulamalar... 17 C. Proje Tipi Uygulamalar... 18 Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Elektrik-Elektronik Mühendisliği Lisans Programı Kataloğu İstanbul 2015 İçindekiler SUNUM... 1 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Tanımı... 1 EEM Bölümünün Vizyon

Detaylı

EK-3 İSTATİSTİK BÖLÜMÜ DERS PROGRAM TABLOSU. Dersin Kodu. Dersin Adı Z/S Teo. Uyg. Toplam Kredi ECTS

EK-3 İSTATİSTİK BÖLÜMÜ DERS PROGRAM TABLOSU. Dersin Kodu. Dersin Adı Z/S Teo. Uyg. Toplam Kredi ECTS EK-3 İSTATİSTİK BÖLÜMÜ DERS PROGRAM TABLOSU Sınıfı :1 Dersin Kodu Yarıyıl :GÜZ Dersin Adı Z/S Teo. Uyg. Toplam Kredi ECTS İKT 101 İktisada Giriş I Z 3 0 3 3 5 MAT 131 Matematik I Z 2 2 4 3 5 MAT 105 Lineer

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ I. GENEL BİLGİLER. DERS KREDİSİ: 0 Zorunlu

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ I. GENEL BİLGİLER. DERS KREDİSİ: 0 Zorunlu ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Ders Adı I. GENEL BİLGİLER TEM 600 Seminer DERS KREDİSİ: 0 Zorunlu Dönemi Güz Bölümü Tekstil Mühendisliği ECTS KREDİSİ: 4 Ders Sorumlusu

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Dersin Hedefleri Dersin Amacı EK-4 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU Dersin Kodu ve Adı: MKM-601 İleri Akışkanlar Dinamiği Anabilim Dalı : Makine Mühendisliği Türü:

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat MATEMATİK I Ön Koşul Dersleri YOK 0301201 0302201 Kredi AKTS 1 4+0 4 5 Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AVRUPA KREDİ TRANSFER SİSTEMİ (AKTS) BİLGİ PAKETİ. Prof. Dr. Abdullah ÇAĞLAR

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AVRUPA KREDİ TRANSFER SİSTEMİ (AKTS) BİLGİ PAKETİ. Prof. Dr. Abdullah ÇAĞLAR AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AVRUPA KREDİ TRANSFER SİSTEMİ (AKTS) BİLGİ PAKETİ A. ANABİLİM DALININ GENEL TANIMI: Bölüm Başkanı Prof. Dr. Abdullah ÇAĞLAR E-posta:acaglar@aku.edu.tr

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ AVRUPA KREDİ TRANSFER SİSTEMİ (ECTS) BİLGİ PAKETİ A. BÖLÜMÜN GENEL TANIMI

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ AVRUPA KREDİ TRANSFER SİSTEMİ (ECTS) BİLGİ PAKETİ A. BÖLÜMÜN GENEL TANIMI AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ AVRUPA KREDİ TRANSFER SİSTEMİ (ECTS) BİLGİ PAKETİ A. BÖLÜMÜN GENEL TANIMI 1. Bölümün amacı Elektirik Eğitimi Bölümünde okuyan öğrencilere elektrik

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI II. SINIF

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI II. SINIF ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI I. SINIF I. YARIYIL II. YARIYIL DERS KODU DERSİN ADI T U L AKTS K ÖN ŞART DERSİN ADI T U L AKTS K ÖN ŞART MAT-101 MATEMATİK

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU EK-4 Dersin Kodu ve Adı: E-ticaret ve İnternet Yolu ile Pazarlama Yarıyıl Teorik Uygulama Toplam Bölüm / Anabilim Dalı : İşletme

Detaylı

BİRİNCİ YIL. I.YY Dersleri

BİRİNCİ YIL. I.YY Dersleri BİRİNCİ YIL I.YY Dersleri ENF101 Temel Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı (2-0) 2 Bilgisayar sistemleri ile ilgili temel bilgiler, bilgisayar donanım ve yazılımına giriş. DOS ve WINDOWS işletim sistemleri,

Detaylı

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ. ENERJi SiSTEMLERi MÜHENDiSLiĞi DERS içerikleri

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ. ENERJi SiSTEMLERi MÜHENDiSLiĞi DERS içerikleri TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ENERJi SiSTEMLERi MÜHENDiSLiĞi DERS içerikleri I.YARIYIL MAT183 Matematik I (4+0) 4 Lineer denklem sistemlerinin matriks dönüşümü ve Cramer metodu ile çözüm. Vektörel büyüklüklerin

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ)

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ) ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ) MAK 101 TEKNİK ÇİZİM (1-2) 2 AKTS: 5 Teknik resim çiziminde kullanılan

Detaylı

T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ. Dersin Kodu Dersin Adı T U K AKTS

T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ. Dersin Kodu Dersin Adı T U K AKTS T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ 1. Sınıf Güz Dönemi (1. Dönem) Dersin Kodu Dersin Adı T U K AKTS 0803103 Genel Kimya I 6 0 6 6 0803104 Genel Kimya Lab. I 0 4 2 2 0803112 Seçmeli Beden Eğitimi

Detaylı