Ho geldiniz. Tekbau Kurulu. Kereb KORKUT - PM

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ho geldiniz. Tekbau Kurulu. Kereb KORKUT - PM"

Transkript

1 Ho geldiniz Tekbau Kurulu

2 Bostik Tarihçe 1889 : Boston Blacking Co. Ayakkab endüstrisine tutkal üretmek amac yla Massachusetts A.B.D. de kuruldu : Boston Blacking Co. United Shoe Machinery taraf ndan sat n al nd : U.S.M. dünyaya yay lmaya ba lad 1990 : U.S.M. Frans z Total taraf ndan sat n al nd : Total Fina & Elf Aquitaine faaliyetlerini birle tirdi ve kuruldu 2004 : Bostik Findley den ortak tek marka tek isim :

3 Total (2009) Dünyan n 4. büyük petrol ve gaz irketi Forbes, Fortune, Global 500, EuroMoney e göre dünyan n 5. büyük irketi 160 milyar ciro ~ çal an 130 dan fazla ülkede faaliyette 3 ana faaliyet alan : Petrol ve gaz üretimi (rafineri vb) Petrol ve gaz da Kimyasallar

4 Bostik 2009 Dunyada % 6 pazar payi 1,2 milyar ciro Satis > 1 mio ton ~ 5000 çal an 40 dan fazla ülkede faaliyette 50 den fazla üretim tesisi 16 Ar-Ge merkezi 3 ana ürün grubu ve üretim alan Yap ürünleri Tüketici ürünleri Endüstriyel ürünler

5 Bostik Ürün Gruplar YAPI TÜKET ENDÜSTR

6 Bostik E.E.M.E.A. E.E.M.E.A. Eastern Europe Middle East Africa

7 Bostik Türkiye 9 ürün grubu 100 den fazla çal an 2 üretim tesisi 10 bölge yönetimi

8 Bostik Türkiye Ürün Gruplar WATERPROOFING FLOORING PARQUET & CARPET ADHESIVES TILING ENERGY SAVING SYSTEMS PANEL TACK SYSTEMS PLASTERING REPAIRING SEALANTS & MASTICS

9 Tekbau Kurulu Enerji Tasarruf Sistemleri

10 Enerji Tüketimleri Konut htiyaçlar Endüstri ve Sanayide Üretim htiyaçlar 50 % 25 % 25 % Ta tlar

11 Konutlarda Enerji Tüketimi % 2 Ayd nlatma % 2 Yemek % 4 Y kama ve Kurutma % 8 S cak Su % 32 Küçük Ev Aletleri % 52 Is tma / So utma

12 Enerji Tasarrufu le Kazançlar Yak t tüketiminde tasarruf Zararl madde emisyonunda azalma Ta sistemin korunmas Sa kl ortam artlar Çok seçenekli cephe görünü leri Ekonomik kazanç

13 Müstakil Evde Enerji Kay plar 25 % 40 % 20 % 15 %

14 Çok Katl Binada Enerji Kay plar 15 % 50 % 30 % 5 %

15 de er Is l Performanslar 6 cm EPS-F plaka 33 cm gazbeton 55 cm bo luklu tu la 100 cm dolu tu la 330 cm beton

16 Konfor Nedir? Yal lmam duvar Is Yal m Sistemi ile yal lm duvar Duvar s cakl ( % ) Dengesiz so uk Dengesiz cak Daha konforlu ve ya an labilir mekanlar olu turmak için etken faktör ortam s cakl ve duvar yüzey cakl r. Oda s cakl ( o C )

17 Konfor Nedir? Ba l nem ( % ) Çok kuru Konforlu Ya anabilir Çok nemli Oda s cakl ( o C ) Daha konforlu ve ya an labilir mekanlar olu turmak için etken faktör ortam s cakl ve ba l nemdir

18 Konfor Temini Daha konforlu ve ya an labilir mekanlar olu turmak için oda s cakl na ba olan önemli etkenler : Duvar yüzey s cakl Ortamdaki ba l nem Ya am ve bütçe konforu için :

19 Enerji Tasarruf Sistemleri

20 Sistem Bile enleri Son Kat Dekoratif Kaplama Astar va Tekstil Donat va Yal m Plakas Dübel Yap Subasman Ba lang ç Profili

21 ClimaTech Yap lar ADI ClimaTech FX 120 ClimaTech PanoFix ClimaTech UniFix ClimaTech BituFix BA LAYICI Çimento Çimento Akrilik Bitüm AMBALAJ Torba Torba Kova Kova KULLANIM + su + su Haz r Haz r ÖZELL K Premium (ETAG Testli) Standart Elastik Toprak alt nda (XPS yap rmada)

22 ClimaTech FX 120 Çimento esasl r Tek komponentlidir ve Gri renklidir ClimaTech E.S.S in bile enidir. EOTA Etag 004 raporlu ~ 6,5 lt su ile kar lmal r ~ 4 kg / m2 sarfiyata sahiptir 25 kg l k kraft torbadad r 12 ay depolama ömrü vard r

23 ClimaTech PanoFix Çimento esasl r Tek komponentlidir ve Gri renklidir ClimaTech E.S.S in bile enidir. ~ 6,5 lt su ile kar lmal r ~ 4 kg / m2 sarfiyata sahiptir 25 kg l k kraft torbadad r 12 ay depolama ömrü vard r

24 ClimaTech UniFix Akrilik dispersiyon esasl r Tek komponentlidir, Beyaz renklidir. Kullan ma haz rd r Elastiktir Özellikle hareketli ve çal an zeminler için idealdir ~ 3,5 kg / m2 sarfiyata sahiptir 25 kg l k kovadad r 12 ay depolama ömrü vard r

25 ClimaTech BituFix Bitüm esasl r Tek komponentlidir, Siyah renklidir EPS katk r Kullan ma haz rd r Elastiktir Özellikle toprak alt ndaki yap lar n yal nda ve XPS veya EPS-T plakalar n yap lmas nda kullan r ~ 1,0 lt / m2 sarfiyata sahiptir 30 lt lik kovadad r 12 ay depolama ömrü vard r

26 ClimaTech Yal m Plakalar ADI EPS F40 EPS F32 Fasrock XPS EPS -T RENK Beyaz Koyu Gri Sar Ye il Ye il YO UNLUK (kg / m3) > 15 > 15 > 135 > 30 > 30 (W / mk) 0,040 0,032 0,039 0,030 0,033 µ 20 ~ ~ 40 1 ~ ~ ~ 100 EBAT 50 x x x x x 120

27 ClimaTech EPS F40 Genle tirilmi Polystyrenden mamul Beyaz renkli ClimaTech E.S.S. in bir bile enidir Cephelerde kullan ma uygundur 50 x 100 cm ebatlar nda Bloktan kesim 16 kg / m3 yo unlukta = 0,040 W / mk µ = 20 ~ 40 EPS70 - TS 7316 EN T2 L2 W2 S2 P4 DS(N)2 -DS(70,-)1 BS115 CS(10)70 TR100 -WL(T)3 E s ndad r

28 ClimaTech EPS F32 Genle tirilmi Polystyrenden mamul Koyu Gri renkli ClimaTech E.S.S. in bir bile enidir Cephelerde kullan ma uygundur 50 x 100 cm ebatlar nda Bloktan kesim 16 kg / m3 yo unlukta = 0,032 W / mk µ = 20 ~ 40 EPS70 - TS 7316 EN T2 L2 W2 S2 P4 DS(N)2 -DS(70,-)1 BS115 CS(10)70 TR100 -WL(T)3 E s ndad r

29 Rockwool Fasrock Ta yününden mamul Sar renkli ClimaTech E.S.S. in bir bile enidir P.T.P. (s va uygulanabilir) tiptedir Cephelerde kullan ma uygundur 60 x 100 cm ebatlar nda ~ 135 kg / m3 yo unlukta = 0,039 W / mk µ=1~2 EN standard na uygundur

30 ClimaTech XPS Ekstrude Polystyrenden mamul Ye il renkli ClimaTech E.S.S. in bir bile enidir Teras ve toprak alt nda kullan ma uygundur 60 x 125 cm ebatlar nda Binilidir 30 kg / m3 yo unlukta = 0,030 W / mk µ = 100 ~ 250 TS EN standard na uygundur

31 ClimaTech EPS T Genle tirilmi Polystyrenden mamul Ye il renkli ClimaTech E.S.S. in bir bile enidir Teras ve toprak alt nda kullan ma uygundur 60 x 120 cm ebatlar nda Enjeksiyon plakad r Binilidir 30 kg / m3 yo unlukta = 0,033 W / mk µ = 40 ~ 100 EPS200-TS 7316 EN T2 L2 W2 S2 P4 - DS(N)2 DS(70,-)1 BS250 CS(10)200 TR200 WL(T)3 - E s ndad r

32 ClimaTech Dübeller

33 Uygun Dübel Seçimi & Dübelleme emas

34 ClimaTech S valar ADI ClimaTech ClimaTech ClimaTech PL 206 PlanEx UniPlast BA LAYICI Çimento Çimento Akrilik AMBALAJ Torba Torba Kova KULLANIM + su + su Haz r ÖZELL K Premium (ETAG Testli) Ekonomik Elastik

35 ClimaTech PL 206 Çimento esasl r Tek komponentlidir ve Gri renklidir ClimaTech E.S.S in bile enidir. EOTA Etag 004 raporlu ~ 6,0 lt su ile kar lmal r ~ 4 kg / m2 sarfiyata sahiptir 25 kg l k kraft torbadad r 12 ay depolama ömrü vard r

36 ClimaTech PlanEx Çimento esasl r Tek komponentlidir ve Gri renklidir ClimaTech E.S.S in bile enidir. ~ 6,0 lt su ile kar lmal r ~ 4 kg / m2 sarfiyata sahiptir 25 kg l k kraft torbadad r 12 ay depolama ömrü vard r

37 ClimaTech UniPlast Akrilik dispersiyon esasl r Tek komponentlidir, Beyaz renklidir. Kullan ma haz rd r Elastiktir Özellikle çatlama riski olan zeminler için idealdir 1 mm için ~ 0,8 kg / m2 sarfiyata sahiptir 25 kg l k kovadad r 6 ay depolama ömrü vard r

38 ClimaTech Donat Fileleri ADI Mesh 160 Mesh 320 Mesh 75 DiagonalMesh GRAMAJ (gr / m2) Örgüsü (mm) 4,0 x 4,5 7,0 x 5,5 4,2 x 4,2 4,0 x 4,0 Özellik Sistem Subasman Fuga Kö e

39 ClimaTech Mesh 160 Styrol butadien kauçuktan mamuldür Alkali dayan ml r Etag 004 Onay K lavuzu 5.6 ve 6.6 test metodlar na göre üretilmi tir Koyu Mavi renklidir. 160 gr / m2 a rl kta 1 mt eninde, 50 mt boyunda, 50 m2 lik rulolar halindedir 4,0 mm x 4,5 mm a örgüsüne sahiptir Çekme Dayan 2000 N / 50 mm Alkali Dayan Olmayan Alkali Dayan Olan

40 Astar n Önemi Homojen ve dengeli emicili e sahip bir yüzey elde edilir Adhezyonu (yap may ) art r Boya ve/veya son kat dekoratif kaplama sarfiyat azalt r Üst katman n alt katmanla bütünle mesini sa layarak, kaplama ömrünü uzat r Daha tok, temiz, sa lam bir alt yüzey sa lar Kir, toz vb. hareketli parçalardan ar nd lm bir alt yüzey sa lar

41 Astar Kullan Hakk nda Her astar her yüzeyde kullan lmaz ncelte oran na dikkat edilmelidir Silan, Siloxan veya Poliizolan tarz parlak ve yap may engelleyecek astarlar kullan lmamal r Yüzeyde tam kuruma ve cams film tabakas olu tuysa z mpara ile yüzey pürüzlendirilmelidir. Astarlar n UV dayan yoktur. Uzun süreli do rudan güne na maruz b rak lmamal r. Astarlar renklendirilmemeli ve/veya renklendirilerek boya yerine kullan lmamal r Astar uygulamadan önce yüzeydeki kir, toz, çamur, ya vb. ürünün yüzeye yap mas engelleyecek hareketli parçalar temizlenmelidir. Kabaran, kavlayan veya kendisini ta yamayacak sa laml ktaki k mlar uygulama öncesinde kaz nmal ve temizlenmeli Tamir ve dolgu gerektiren yerler en az 4 gün önceden özel tamir harçlar ile doldurulmal r Uygulama öncesinde dü ük devirli bir kar ile kar lmal r.

42 ClimaTech DecoPrim Akrilik kopolimer esasl r Tek komponentlidir, Beyaz renklidir. Kullan ma haz rd r Sarfiyat azalt r, adhezyonu art r ~ 0,100 lt / m2 sarfiyata sahiptir 15 lt lik kovadad r 6 ay depolama ömrü vard r

43 ClimaTech Dekoratif Kaplamalar & Boyalar ADI ClimaTech Deco 20 ClimaTech Decorim RollPlast ClimaTech Colorin Silicone Climatech Colorim Organic TANIM Dekoratif Kaplama Kal n Rulo S va (extra elastik) Düz Boya Düz Boya BA LAYICI Çimento Akrilik Silikon Akrilik / Organik DOKU / RENK Tane / Beyaz Grenli / Düz / Düz / KALINLIK (mm) 2,0 2,0 AMBALAJ Torba Kova Kova Kova KULLANIM + Su Haz r Haz r (astar için + su) Haz r (astar için + su)

44 ClimaTech Deco 20 Çimento esasl r Beyaz renklidir Sadece 2 mm kal nl ktad r Mükemmel su buhar geçirgenli ine sahiptir Darbelere kar mukavimdir 5 lt su ile kar lmal r ~ 2,5 kg / m2 sarfiyata sahiptir 25 kg kraft torbadad r 12 ay depolama ömrü vard r DecoPrim astar ile astarlanmal r

45 Decorim RollPlast Organik esasl r Kullan ma haz rd r Mükemmel elastikiyete sahiptir Su itici özelliktedir Grenli desene sahiptir 2,0 mm kal nl k için ~ 2,0 kg / m2 sarfiyata sahiptir 25 kg plastik kovadad r 12 ay depolama ömrü vard r DecoPrim astar ile astarlanmal r konseptinin 160 de ik rengi ile renklendirilebilir.

46 Colorim Silicone Silikon esasl r Kullan ma haz rd r Su itici özelli e sahiptir Elastiktir Mat tondad r ~ 0,3 lt / m2 sarfiyata sahiptir 15 lt plastik kovadad r 12 ay depolama ömrü vard r Astar te kili için % 10 su ilave edilmelidir konseptinin 160 de ik rengi ile renklendirilebilir.

47 Colorim Organic Organik esasl r Kullan ma haz rd r Elastiktir Su iticidir Mat tondad r ~ 0,3 lt / m2 sarfiyata sahiptir 15 lt plastik kovadad r 12 ay depolama ömrü vard r Astar te kili için % 10 su ilave edilmelidir konseptinin 160 de ik rengi ile renklendirilebilir.

48 Renk Aç kl k De eri (LCH) Ortam S cakl n + 26 C ken De ik Renklerde Olu an cakl klar: Enerji Tasarruf Sistemlerinin uyguland durumlarda Renk Aç kl k de eri (LCH) dikkate al nmal r (25 in alt nda olmamal r!)

49 160 renkten olu ur Mat tondad r UV dayan ml r Tüm Decorim ve Colorim serisi ürünlerinin ortak konseptidir DeCo Color Collection

50 Subasman Ba lang ç Profilleri Subasman Profili Subas. Pr. TERM K Kapama Profili Subas. Pr. Montaj Seti

51 Kö e Profilleri - Filesiz Alu 90 Alu 135 PVC Ark

52 Kö e Profilleri - Fileli AluMesh PolyMesh

53 Kö e Profilleri - Extra SuperMesh MultiMesh

54 Konsol Profilleri AluKonsol PVCKonsol

55 Dilatasyon Profilleri V Form U Form

56 Kap Pencere Do rama Profili Do rama Profili zd rmazl k Band

57 Meister

58 Meister MY Mantolama Yap r Çimento esasl r Tek komponentlidir ve Gri renklidir ~ 6,5 lt su ile kar lmal r ~ 5 kg / m2 sarfiyata sahiptir 25 kg l k kraft torbadad r 12 ay depolama ömrü vard r

59 Meister MS Mantolama S vas r Çimento esasl r Tek komponentlidir ve Gri renklidir ~ 6,0 lt su ile kar lmal r ~ 5 kg / m2 sarfiyata sahiptir 25 kg l k kraft torbadad r 12 ay depolama ömrü vard r

60 Meister DES 15 DEkoratif S vad r Çimento esasl r Beyaz renklidir 1,5 mm kal nl ktad r 5 lt su ile kar lmal r ~ 2,5 kg / m2 sarfiyata sahiptir 25 kg kraft torbadad r 12 ay depolama ömrü vard r Meister DSA astar ile astarlanmal r

61 Meister DES 20 DEkoratif S vad r Çimento esasl r Beyaz renklidir 2,0 mm kal nl ktad r 5 lt su ile kar lmal r ~ 3 kg / m2 sarfiyata sahiptir 25 kg kraft torbadad r 12 ay depolama ömrü vard r Meister DSA astar ile astarlanmal r

62 Meister DSA Dekoratif S va Astar r Akrilik kopolimer esasl r Tek komponentlidir, Beyaz renklidir. Kullan ma haz rd r Sarfiyat azalt r, adhezyonu art r ~ 0,100 ml / m2 sarfiyata sahiptir 15 lt lik pvc kovadad r 6 ay depolama ömrü vard r

63 Do ru Uygulama Teknikleri Son Kat Dekoratif Kaplama Astar va Tekstil Donat va Yal m Plakas Dübel Yap Subasman Ba lang ç Profili

64 Subasman Te kili

65 Yap rma Harc n Haz rlanmas

66 Yap rma Metodu

67 Yap rma Metodu Çerçeve + 3 öbek metodu ile yap rma yap lmal r Min. % 40 l k bir yap ma alan sa lanmal r

68 Yap rma Metodu Plakalar, subasman profilinden ba layarak dan yukar ya do ru rtma yaparak dö enir. Plakalar aras nda bo luk ve derz rak lmamal r er plaka kenarlar na harç gelirse temizlenmelidir 2 mm den daha küçük bo luklar PU köpük ile 2 mm den daha büyük bo luklar plakan n kendisi ile doldurulmal r

69 Yap rma Metodu Bina kenar kö e birle im yerlerinde kilitleme yap lmal r Tam veya yar m plakalar haricindeki küçük parça plakalar cephenin di er mlar nda de erlendirilmelidir

70 Yap rma Metodu L L Kap Pencere kö elerinde, çatlamalar minimize etmek için L formda plakalar kullan lmal r YANLI DO RU L L

71 Dübelleme Yap rma i leminden en az 24 saat sonra dübellemeye ba lanmal r Dübeller Plaka kö elerinde Ortada (öbekte) olmal r T tipi dübelleme yap lmal r

72 Dübelleme

73 DiagonalMesh Te kili

74 Kö e Profili Te kili

75 Do rama Profili Montaj Beyaz renkli yap kan bant sökülür ve arkadaki kauçuklu k m do ramaya yap r Ön k mdaki sar folyo sökülür ve koruma örtüsü (PE folyo) koruma eridinin üzerine yap r Böylece imalat s ras nda cam ve do ramalar n korunmas sa lan r Kap pencere merkezine dönen cephe filesi profil filesi üzerine bindirilir Tüm yal imalatlar tamamlan r Tüm imalatlar tamamland ktan sonra koruma band örtü ile k larak al r Böylece temiz ve muntazam biti detay elde edilir Su s zd rmazl k band da kullan labilir

76 va Harc n Haz rlanmas

77 Fileli S va Kat Te kili

78 Astarlama & Kaplama

79 Te ekkürler

Dış Cephe Isı Yalıtım Sistemleri Teknik Katalog

Dış Cephe Isı Yalıtım Sistemleri Teknik Katalog Dış Cephe Isı Yalıtım Sistemleri Teknik Katalog Her mevsim konfor için... Koramic A.Ş. 2 ntema A.Ş. 4 Teknik Destek 5 Dış Cephe Isı Yalıtım Sistemleri 6-13 - VitrA Therm NORM 14 - VitrA Therm ARK TEKT

Detaylı

Yap flt r c lar ve Yap Kimyasallar

Yap flt r c lar ve Yap Kimyasallar Yap flt r c lar ve Yap Kimyasallar PU Köpükler PU Köpük * Kap ve pencere kasalar n n duvara sabitlenmesinde * Boflluklar n doldurulmas nda * S cak-so uk su borular n n kaplanarak izolasyonunda * Banyo

Detaylı

Yapı Kimyasalları ve Yapıştırıcılar

Yapı Kimyasalları ve Yapıştırıcılar Profesyoneller için Kalite Yapı Kimyasalları ve Yapıştırıcılar Mart - 2007 Flextec Ürünleri Yap flt r & Yal t (Fix & Seal) * Flextec teknolojisi ile üretilmifltir * Yap flt r c ve mastik özelliklerini

Detaylı

ÇATILARDA ISI YALITIMI

ÇATILARDA ISI YALITIMI 1. TERAS ÇATILARDA ISI YALITIMI 1.1 Geleneksel Teras Çat larda Is Yal t m Bu detayda su yal t m katman s yal t m n n üzerinde yer almaktad r. Çat sistemi, alttan buhar kesici ile su buhar na karfl korunurken,

Detaylı

neden s yal t m yapt rmal y z?

neden s yal t m yapt rmal y z? neden s yal t m yapt rmal y z? ZODER, yal t m konusunda kamuoyunu ve sektörü bilinçlendirmek üzere faaliyet gösteren, s, su, ses ve yang n yal t m malzemesi üretici, sat c, uygulay c ve ithalatç lar n

Detaylı

P MA SIDING ÜRÜN TANITIM KILAVUZU

P MA SIDING ÜRÜN TANITIM KILAVUZU 1 P MA SIDING ÜRÜN TANITIM KILAVUZU Ç NDEK LER G R 2 PROF LLERE GENEL BAKI 3 P MA SIDING TEMEL ÖZELL KLER 3. Renkler 3.2 Ana Profiller 3.3 Kilitleme Detay 3.4 Yard mc Profiller 4 P MA SIDING MALZ. ve TEÇH

Detaylı

çindekiler DELME GRUBU Ç FT TARAFLI BANTLAR AEROSOL VE YÜZEY K MYASALLARI YA LAYICILAR K MYASALLAR YAPIfiTIRICI K MYASALLAR

çindekiler DELME GRUBU Ç FT TARAFLI BANTLAR AEROSOL VE YÜZEY K MYASALLARI YA LAYICILAR K MYASALLAR YAPIfiTIRICI K MYASALLAR Ürün Katalo u çindekiler DELME GRUBU Stein Matkap Uçlar...5-6 Ç FT TARAFLI BANTLAR Stein Acrylic Foam Double Side Tape...8 Stein PE Foam Side Tape...9 Stein Film Double Side Tape...9 Stein Non Women Double

Detaylı

2011 FİYAT LİSTESİ ÜRÜN GRUPLARI SU YALITIM TEKNOLOJİLERİ ZEMİN TEKNOLOJİLERİ PARKE - HALI YAPIŞTIRICILARI SERAMİK YAPIŞTIRICILARI ENERJİ TASARRUF TEKNOLOJİLERİ PANEL YAPIŞTIRMA TEKNOLOJİSİ SIVA VE ÖRGÜ

Detaylı

Seramik için. pratik bak m ve döfleme önerileri. alfabesi 48

Seramik için. pratik bak m ve döfleme önerileri. alfabesi 48 Seramik in alfabesi 48 Tablo II de görüldü ü gibi ortalama toplam maliyet, ürün maliyeti ve döfleme maliyeti dikkate al narak yap lan maliyet hesab ndan çok daha farkl sonuçlar ortaya ç km flt r. Geçici

Detaylı

Güne Enerjisi Güne Enerjisi Sistemleri tek kaynaktan eksiksiz ürün

Güne Enerjisi Güne Enerjisi Sistemleri tek kaynaktan eksiksiz ürün Güne Enerjisi Güne Enerjisi Sistemleri tek kaynaktan eksiksiz ürün MÜHEND SL K... enerji dolu ya am Roth güne enerjisi sistemleri...en modern teknolojiyle güne ten faydalan n Sistemle birlikte komple

Detaylı

EKİM 2013 FİYAT LİSTESİ Stronger Bonds, Better Life Stronger Bonds, Better Life ÜRÜN GRUPLARI SU YALITIM TEKNOLOJİLERİ ZEMİN TEKNOLOJİLERİ DEKORATİF YAPIŞTIRICILAR SERAMİK YAPIŞTIRICILARI ENERJİ TASARRUF

Detaylı

Makro Tekn. Makro Teknik. www.makroteknik.com.tr info@makroteknik.com.tr

Makro Tekn. Makro Teknik. www.makroteknik.com.tr info@makroteknik.com.tr MAKRO TEKN K Makro Teknik Makro Tekn info@makroteknik.com.tr Makro Teknik, 1998 yılında, 18 yıllık uygulamacı gelene inin ve birikiminin, üzerine infla edilmifl, Hvac komponentleri üreten, ürettiklerinde

Detaylı

ULA TIRMA BAKANLI I KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜ Ü

ULA TIRMA BAKANLI I KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜ Ü T.C. ULA TIRMA BAKANLI I KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜ Ü KARAYOLLARI K LABORATUVARI EFL LABORATUVAR EL K TABI TEKN K ARA TIRMA DA RES BA KANLI I MALZEME LABORATUVARI UBES MÜDÜRLÜ Ü ANKARA-2010 1 T.C. ULA TIRMA

Detaylı

HAZİRAN 2012 FİYAT LİSTESİ Stronger Bonds, Better Life Stronger Bonds, Better Life ÜRÜN GRUPLARI SU YALITIM TEKNOLOJİLERİ ZEMİN TEKNOLOJİLERİ DEKORATİF YAPIŞTIRICILAR SERAMİK YAPIŞTIRICILARI ENERJİ TASARRUF

Detaylı

Fabrika 1: E-5 Üzeri Dilovas Mevki GEBZE Tel. : +90 (262) 754 21 00 (10 Hat) Faks : +90 (262) 754 21 09

Fabrika 1: E-5 Üzeri Dilovas Mevki GEBZE Tel. : +90 (262) 754 21 00 (10 Hat) Faks : +90 (262) 754 21 09 Merbolin Boya Sanayi ve Ticaret A.fi. Genel Müdürlük: Poyraz Sok. Sö ütlüçeflme fl Merkezi No.:2 K:4 34722 Kad köy / STANBUL Tel. : +90 (216) 418 45 92 (3 Hat) Faks : +90 (216) 336 25 10 www.merbolin.com.tr

Detaylı

Yapıştırıcı & Sızdırmazlıklar için Çözüm Rehberi PROFESYONELLERE HİTAP EDEN ÜRÜNLER

Yapıştırıcı & Sızdırmazlıklar için Çözüm Rehberi PROFESYONELLERE HİTAP EDEN ÜRÜNLER Yapıştırıcı & Sızdırmazlıklar için Çözüm Rehberi PROFESYONELLERE HİTAP EDEN ÜRÜNLER Hem iç hem dış mekanlarda kullanıma uygundur Ürüne uygun kartuş tabancası ile uygulayınız Poliüretan köpük tabancası

Detaylı

alç levha Uygulama Kitapç LAFARGE DALSAN

alç levha Uygulama Kitapç LAFARGE DALSAN alç levha Uygulama Kitapç LAFARGE DALSAN Firmam z bünyesinde üretilen mal ve hizmetlerin kalitesinde süreklili i sa lamak, müflterilerimizin beklentilerini eksiksiz ve tam zaman nda karfl lamak, iliflkide

Detaylı

Dış Cephe Yalıtım Sistemi (mantolama) neden gereklidir?

Dış Cephe Yalıtım Sistemi (mantolama) neden gereklidir? Dış Cephe Yalıtım Sistemi (mantolama) neden gereklidir? Binalarda ısı yalıtımı sağlamak amacıyla önerilen duvarların içeriden yalıtımı veya sandviç duvar sistemi gibi yöntemlerle, ısı köprülerinin engellenmesi

Detaylı

Mantolama Sistemleri Kataloğu

Mantolama Sistemleri Kataloğu 2012 Mantolama Sistemleri Kataloğu Kale Mantolama Sistemleri Kataloğu 1 İçindekiler 2 3 4 5 6 7 8 10 11 15 18 23 28 30 36 Kale Grubu Kalekim Binalarda Isı Yalıtımı / Isı Yalıtmının Faydaları Isı Yalıtımı

Detaylı

Paslanmaz Çelik YASSI MAMULLER

Paslanmaz Çelik YASSI MAMULLER Paslanmaz Çelik YASSI MAMULLER SARITAfi TEKN K YAYIN NO: 1 2. BASKI Yay ma Haz rlayan Prof.Dr. Ahmet ARAN, Mehmet Ali TEMEL Tasar m/uygulama Göze Reklam Ltd. Bask Acar Matbaac l k A.fi. stanbul, A ustos

Detaylı

Isı Yalıtım Ürünleri

Isı Yalıtım Ürünleri Isı Yalıtım Ürünleri www.stroton.com STROTON 2000 yılında kurulan STROTON; yüksek kalitede ısı yalıtımı sağlayan ürünlerin yanı sıra ülkemizin ilk ve tek ICF konut sistemi üreten modern tesisidir. Yüksek

Detaylı

SU YALITIM TEKNOLOJİLERİ MS POLİMER ESASLILAR AquaBlocker

SU YALITIM TEKNOLOJİLERİ MS POLİMER ESASLILAR AquaBlocker SU YALITIM TEKNOLOJİLERİ MS POLİMER ESASLILAR AquaBlocker MS Polimer Hibrid Kaplama 14 kg. / kova 6,24 1 kg. teneke 8,58 AquaBlocker Liquid MS Polimer Hibrid Kaplama 14 kg. / kova 6,24 RenoGrund MS Polimer

Detaylı

aram zdan su s zmaz EPDM MEMBRAN

aram zdan su s zmaz EPDM MEMBRAN EPDM MEMBRAN LineFlex Nedir Yeni Nesil S zd rmaz Membran LineFLEX Dünyada lastik sanayisinin sürekli geliflmesi lasti in kullan m alan n artt rm flt r. Günümüzde pek çok yerde kullan lan lasti in en önemli

Detaylı

AZ ENERJ GÜVENL GELECEK

AZ ENERJ GÜVENL GELECEK ISI YALITIMI SANAY C LER DERNE N N 3 AYLIK TEMAT K YAYINIDIR. EYLÜL 2011 Yönetim Kurulu Baflkan Kubilay ULU Genel Koordinatör Meltem YILMAZ Yönetim Adresi XPS ISI YALITIMI SANAY C LER DERNE fierifali Çiftli

Detaylı

Dünyam z n gelece i ve enerji

Dünyam z n gelece i ve enerji Dünyam z n gelece i ve enerji Hepimiz biliyoruz ki yaflam m z sürdürebilece imiz tek bir dünya var. Ancak bu dünyaya ne kadar duyarl y z acaba? Asl nda bilmedi imiz ya da bilip de yapmad m z o kadar çok

Detaylı

üretim Üretim Teknolojisi ve Servis Merkezleri

üretim Üretim Teknolojisi ve Servis Merkezleri üretim Üretim Teknolojisi ve Servis Merkezleri Üretim Teknolojisi ve Servis Merkezleri.1. Üretim Teknolojisi Paslanmaz çelik üretimi büyük yat r m ve uzmanl k gerektiren bir teknolojidir. Bu çeliklerin

Detaylı

Taban ve Duvar yap s. Sizin konforunuz, bizim misyonumuz

Taban ve Duvar yap s. Sizin konforunuz, bizim misyonumuz Taban ve Duvar yap s Sizin konforunuz, bizim misyonumuz WTH Tabandan s tma ve so utma WTH n n tabandan s tma sistemleri günümüz inflaat flekli ve çeflitli iklim koflullar na uygun flekilde tasarlanm flt

Detaylı

PVC KAPI VE PENCERE S STEMLER

PVC KAPI VE PENCERE S STEMLER Türkoba Mah. Fırat Plastik Cad. No:23 34907 Büyükçekmece stanbul / TURKEY T: +90 (212) 866 41 41-866 42 42 F: +90 (212) 859 04 00-859 05 00 www.firatpen.com.tr www.firat.com firat@firat.com info@firat.com

Detaylı

Boya & Sıva ve Mantolama. Fiyat Listesi 2014-1

Boya & Sıva ve Mantolama. Fiyat Listesi 2014-1 Boya & Sıva ve Mantolama Fiyat Listesi 04- Kale Boya & Sıva, Mantolama Sistemleri 04 - Fiyat Listesi İçindekiler Kale Boya & Sıva 05 İç Cephe Boyaları 07 Dekoratif Ürünler 09 Dış Cephe Boya ve Kaplamaları

Detaylı

Is nma maliyetlerinde büyük dü ü ler nas l sa lan r. Tekstil boya tesisi at k sular ndan enerji kazan m

Is nma maliyetlerinde büyük dü ü ler nas l sa lan r. Tekstil boya tesisi at k sular ndan enerji kazan m Is nma maliyetlerinde büyük dü ü ler nas l sa lan r Tekstil boya tesisi at k sular ndan enerji kazan m Enerji kazan m Her gün ne kadar enerji israf ediliyor? Is kazan m Tekstil endüstrisinde üretkenlik

Detaylı