PROF. DR. TANER ŞENGÖR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PROF. DR. TANER ŞENGÖR"

Transkript

1 PROF. DR. TANER ŞENGÖR YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖR ADAY ADAYI (version 1.0) 28 Mayıs 2012

2 ADI SOYADI : Taner ŞENGÖR Aday Olduğu Üniversite : Yıldız Teknik Üniversitesi Bulunduğu Üniversite : Yıldız Teknik Üniversitesi Fakülte : Elektrik-Elektronik Bölüm : Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Anabilim Dalı : Elektromagnetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği Bilim Dalı : Elektromagnetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği Sosyal Vasfı : 2 kız evlat babası

3 Uluslararası ve EVRENSEL NİTELİKTEKİ ve özgün bilimsel araştırma ve geliştirmenin, öncelikli olarak benimsenmemiş olması ve buna paralel olarak da, birinci planda tutulmaması. Eğitim- öğretim ağırlıklı bir yüksek öğretim kurumu olduğu vurgulanmakla birlikte eğitim-öğretim politikasının kolay ders geçme odaklı olarak yapılandırılması nedeniyle mühendislik performansı vermek yerine teknisyenlik formasyonunun kazandırılmasının yeterli görülmesi. Öğretim üyesi ofislerinin hem iç mimari yönünden hem de bir araştırma ofisinde bulunması gereken makul alt yapı yönünden, hala daha, yetersiz olması. Öğretim üyelerinin araştırma maliyetlerinin karşılanması yönünden taşıdığı eksiklikler. Kampüs yapısının elverişsizliği (yeterince büyük sayılabilecek bir yerleşkeye taşınılmış olunulmakla ve yer bulunmakla birlikte, sıkışık ve yetersiz düzende bir yapılanma). (Ek ders ücreti kazanımı isteklerinden kaynaklanmakla birlikte) Öğretim üyesi başına ders yükünün aşırılığı. Öğretim üyesi başına düşen eğitim-öğretimde yardımcı eleman (araştırma görevlisi) sayısının yetersizliği ve düzensiz (adaletsiz) dağılımı. Yardımcı doçent kadrolarının doçentliğe yükselememe nedeniyle ortaya çıkan sayıca fazlalığı ve diğer kadrolarla orantısız sayısı. Bu durumdan kaynaklanan verimsizlik. Akademik kurulların doğru işletilmemesi. Kurul kararlarında bilimselliğin (bilimin yöntemlerinin) esas alınmasında özen gösterilmemesi.

4 Doğruluk, dürüstlük, güvenilirlilik ve bilimsellikten ödün verilmemelidir. Konu her ne olursa olsun önce (sonra) DOĞRU OLA(bile)N tercih edilmelidir. Her öğretim üyesine kadro ünvanıyla orantılı sayıda araştırma görevlisi tahsis edilmelidir (Örnek: Yrd. Doç. e: 1, Doç. e: 2, Prof. e: 3, vb.). Öğretim üyesi odaları iç mimari yönlerinden ve bilimcinin ofis ortamı İHTİYAÇLARI açısından yeterli hale getirilmelidir. Akademik Kurullara ve Genel Kurullara GERÇEK ve DOĞRU işlerlik kazandırılmalıdır. Kaporta bazlı projelerin değil ÇEKİRDEK (motor) proje kavramının öne çıkartılması ile bir varlık haline gelinir. Örneğin ODTÜ yü tercih eden öğrenciyi, ODTÜ yerine YTÜ yü tercih etmeye özendiremiyorsanız DÜNYA ÜNİVERSİTESİ hayal inizi hayal olmanın ilerisine geçiremezsiniz. Asfalta, yola, binaya, vb verilen önem ve yatırımın fazlası doğru bilim ve teknoloji AR-GE sine de yapılmalıdır. Üniversitede öğretim üyelerinin, isteğe bağlı olarak, haftada 7 gün, günde 24 saat AKADEMİK ÇALIŞMALARINI YAPABİLMELERİ OLANAKLI HALE GETİRİLMELİdir.

5 Her profesöre özgün bir ARAŞTIRMA BÜTÇESİ temininin (Örnek: Yılda profesör başına en az 100,000 TL.) (*), her öğretim elemanına eğitim-öğretimi geliştirme bütçesi temininin (Örnek: Her yarıyılda öğretim elemanı başına en az 1,000 TL) sağlanmasının yapılandırılması yönünde çalışmalar. Her öğretim üyesinin yılda en az bir uluslararası bilimsel toplantıya bildirisiyle katılımına ilgili yasanın hak tanıdığı (**) TÜM yolluğu almasının ve zorunlu masrafların tamamının karşılanmasının sağlanması yönünde çalışmalar. Öğretim üyelerinin ve yardımcılarının maaş, ücret ve ödemelerinin ULUSLARARASI STANDARTLARA YÜKSELTİLMEsi (***) yönünde çalışmalar. Çağdaş eğitim-öğretim düzeyini aşabilecek ve fakat firma prototiplerinden ve paket programlardan ziyade ÖZGÜN laboratuvarların oluşturulmasının ve yapılandırılmasının sağlanması yönünde çalışmalar. Birimlerarası İŞBİRLİĞİni ve mevcut olanakların PAYLAŞIMını sağlayan ve işlerliği bulunan protokollerin geliştirilmesi. Dersliklerin ÇAĞDAŞ OLANAKlarla donatılması. Akademik yükselmelerde değer taşıyacak özgün bir ulusal akademik yayın kavramını yapılandırarak, yükseltilme ve atanmalarda %50 (60) ULUSLARARASI, %50 (40) ulusal katkı prensibinin yerleştirilmesi. İÇERİĞİN ÖNE ÇIKARILMASInı sağlamak yönünde çalışmalar. Her mühendislik fakültesinin ve/veya bölümünün Teknopark çerçevesinde 1 adet ARGE şirketi kurumu kurmasının teşviki ile desteklenmesinin sağlanması yönünde çalışmalar. Üniversitenin, kendisiyle barışık bir sosyal ve bilimsel alt yapıya (****) kavuşturulması. (*) Buna layık görmüyorsanız atamayı yapmasaydınız. Maliyetini karşılayamıyorsanız, bilimin nimetlerinden nasiplenme arzunuz sadece bir hayal olarak gelişmek yönünde bir devamlılık sergiler. (**) Yasanın hak olarak verdiği, bütçe imkanları ibaresi ile törpüleniyor ise bu, bütçenin doğru yapılamadığı ve/veya da dürüst kullanıl(a)madığı anlamını taşır. (***) Kanaatim ülkemizin bunu sağlamak yönünde yeterince zenginliğe sahip bulunduğu olgusunu taşımaktadır (bir savaş süreci ile yokedilmedikçe). (****) Kantinlerde, yemekhanelerde hijyen sorunu mevcuttur. Ofislere kantinden yiyecek, içecek siparişi olanaklı değildir.

6 Lisans : İstanbul Teknik Üniversitesi, Elektrik Fakültesi, Elektronik ve Haberleşme Bölümü, Araş. Gör. : İstanbul Teknik Üniversitesi, Elektrik Fakültesi, Elektronik ve Haberleşme Bölümü, Elektromagnetik Alanlar Kürsüsü, Y. Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, Elektrik Fakültesi, Elektronik ve Haberleşme Bölümü, Asistan : İstanbul Teknik Üniversitesi, Elektrik Fakültesi, Elektronik ve Haberleşme Bölümü, Elektromagnetik Alanlar Kürsüsü, (Asistan Dr., 1983). Dr. : İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Programı, (İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Teorik Fizik Kürsüsü, Genel Rölativite ve Kozmoloji Lisans Üstü dersleri öğrenciliği, ). Doç. : Üniversitelerarası Kurul, Telekomünikasyon Anabilim Dalı, Elektromagnetik Alanlar Bilim Dalı, Kasım Prof. : Yıldız Teknik Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Fakültesi, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü, Elektromagnetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği Anabilim Dalı, Temmuz Yurtdışı Tecrübeleri : Uzun Süreli: Helsinki Teknoloji Üniversitesi, Elektromagnetik Laboratuarı Ziyaretçi Bilimadamı, Mayıs Mayıs 2001 (Finlandiya). Kısa Süreli: 1) M.I.T.'de 1991 de 1,5 aylık ziyaret (Boston, Massachusetts, A.B.D.). 2) Uluslararası Teorik Fizik Merkezi (International Center for Theoretical Physics) de 1981 de 21 günlük ziyaret (Trieste, İtalya).

7 1991 : PIERS DE ÖZEL OTURUM DÜZENLEYİCİLİĞİ VE YÖNETİCİLİĞİ. (PROGRESS IN ELECTROMAGNETICS RESEARCH SYMPOSIUM, CAMBRIDGE, USA. ORGANİZASYONU YAPAN KURULUŞLAR: THE ELECTROMAGNETICS ACADEMY VE MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS, USA) 1992 : Y. T. Ü. REKTÖRLÜĞÜ BÜNYESİNDEKİ BİLİMSEL ARAŞTIRMALARA KAYNAK BULMA KOMİSYONU ÜYELİĞİ : ÜNİVERSİTELERARASI KURUL TARAFINDAN DÜZENLENMEKTE OLAN DOÇENTLİK SINAVLARINDA JÜRİ ÜYELİKLERİ : PIERS DE ÖZEL OTURUM DÜZENLEYİCİLİĞİ VE YÖNETİCİLİĞİ. (PROGRESS IN ELECTROMAGNETICS RESEARCH SYMPOSIUM, SEATTLE, USA. ORGANİZASYONU YAPAN KURULUŞLAR: THE ELECTROMAGNETICS ACADEMY VE UNIVERSITY OF WASHINGTON, SEATTLE, WASHINGTON, USA) : Y.T.Ü., ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ, ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ NDEKİ ELEKTROMAGNETİK ALANLAR VE MİKRODALGA TEKNİĞİ ANABİLİM DALI NIN ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI : Y. T. Ü., ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ YAYIN KOMİSYONU ÜYELİĞİ : PIERS DE ÖZEL OTURUM DÜZENLEYİCİLİĞİ VE YÖNETİCİLİĞİ. (PROGRESS IN ELECTROMAGNETICS RESEARCH SYMPOSIUM, CAMBRIDGE, USA. ORGANİZASYONU YAPAN KURULUŞLAR: THE ELECTROMAGNETICS ACADEMY VE MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS, USA) 2000 : MILLENNIUM CONFERENCE ON ANTENNAS AND PROPAGATION AP2000'DE OTURUM YÖNETİCİLİĞİ (BIO-ELEKTROMAGNETIK ETKILER OTURUMUNDA ÇAĞRILI EŞ-YÖNETİCİ), 9-14 APRIL 2000, DAVOS, SWITZERLAND, ORGANİZASYONU YAPAN KURULUŞ: ESA : PIERS DE ÖZEL OTURUM DÜZENLEYİCİLİĞİ VE YÖNETİCİLİĞİ. (PROGRESS IN ELECTROMAGNETICS RESEARCH SYMPOSIUM, OSAKA, JAPONYA. ORGANİZASYONU YAPAN KURULUŞLAR: THE ELECTROMAGNETICS ACADEMY) 2002 : PIERS DE TEKNİK KOMİTE ÜYELİĞİ. (PROGRESS IN ELECTROMAGNETICS RESEARCH SYMPOSIUM, CAMBRIDGE, USA. ORGANİZASYONU YAPAN KURULUŞLAR: THE ELECTROMAGNETICS ACADEMY VE MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS, USA) 2003 : PIERS DE TEKNİK KOMİTE ÜYELİĞİ. (PROGRESS IN ELECTROMAGNETICS RESEARCH SYMPOSIUM, HONOLULU, HAWAİİ, USA. ORGANİZASYONU YAPAN KURULUŞLAR: THE ELECTROMAGNETICS ACADEMY, UNIVERSITY OF HAWAII VE MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS, USA) 2004 : PIERS DE TEKNİK KOMİTE ÜYELİĞİ. (PROGRESS IN ELECTROMAGNETICS RESEARCH SYMPOSIUM, PISA, İTALYA. ORGANİZASYONU YAPAN KURULUŞLAR: THE ELECTROMAGNETICS ACADEMY, UNIVERSITY OF PISA VE MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS, USA) : Y.T.Ü., ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ, ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ NDEKİ ELEKTROMAGNETİK ALANLAR VE MİKRODALGA TEKNİĞİ ANABİLİM DALI NIN ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI : PIERS DE TEKNİK KOMİTE ÜYELİĞİ. (PROGRESS IN ELECTROMAGNETICS RESEARCH SYMPOSIUM, JAPONYA) 2006: FACE DE ULUSLARARASI DANIŞMA KURULU ÜYELİĞİ. (FRONTIERS IN APPLIED COMPUTATIONAL ELECTROMAGNETICS, VICTORIA, KANADA. ORGANİZASYONU YAPAN KURULUŞLAR: UNIVERSITY OF VICTORIA, IEEE AP AND MTT SOCIETIES) 2009: EGU (EUROPEAN GEOSCIENCES UNION GENERAL ASSEMBLY) DA ÖZEL OTURUM DÜZENLEYİCİSİ VE OTURUM YÖNETİCİSİ (THE ELECTROMAGNETICALLY EQUIVALENT SYSTEM MODELING OF SEISMIC PROCESSES, VIENNA, AUSTRIA). 2012: PIERS DE TEKNİK KOMİTE ÜYELİĞİ. (PROGRESS IN ELECTROMAGNETICS RESEARCH SYMPOSIUM, MOSCOW, RUSYA. ORGANİZASYONU YAPAN KURULUŞLAR: THE ELECTROMAGNETICS ACADEMY, MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS, USA). 2012: PIERS DE ÖZEL OTURUM DÜZENLEYİCİLİĞİ VE YÖNETİCİLİĞİ. (PROGRESS IN ELECTROMAGNETICS RESEARCH SYMPOSIUM, MOSCOW, RUSYA. ORGANİZASYONU YAPAN KURULUŞLAR: THE ELECTROMAGNETICS ACADEMY, MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS, USA).

8

9

10 2012 : PIERS de özel oturum düzenleyiciliği. (Progress in Electromagnetics Research Symposium, Moscow, RUSYA. Organizasyonu yapan kuruluşlar: The Electromagnetics Academy, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, Massachusetts, USA) 2011 : URSI GASS (Assembly) Organized a short course on The Theory and Application of Nano Plasmas: virtual optical applications with simulation tools. Organized by T. Şengör, Lecturer: T. Şengör, URSI, Istanbul, TURKEY (accepted) 2010 : Member of the United Nations Working Group on the Satellite Development : Member of the United Nations Working Group on the Disaster Management : Chairman of the United Nations Working Group on the Uncertainity and Risk Assessment : EGU (European Geosciences Union General Assembly) da özel oturum düzenleyicisi ve oturum yöneticisi, (The Electromagnetically Equivalent System Modeling of Seismic Processes, Organized by T. Şengör, Chaired by T. Şengör) Vienna, Austria : FACE (Frontiers in Applied Computational Electromagnetics) de uluslararası danışma kurulu üyeliği, UV, Victoria, BC, Kanada : PIERS (Progress In Electromagnetics Research Symposium) da teknik kurul üyeliği, Mart Mart 2007 : Y. T. Ü., Elektrik-Elektronik Fakültesi, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü, Elektromagnetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği Ana Bilim Dalı BAŞKANI : PIERS (Progress In Electromagnetics Research Symposium) da teknik kurul üyeliği, özel oturum düzenleyicisi ve oturum yöneticisi, M.I.T., Cambridge, Massachusetts, ABD : PIERS (Progress In Electromagnetics Research Symposium) da özel oturum düzenleyicisi ve oturum yöneticisi (Direct and Inverse Problems Including Chiral Materials, Organized by T. Şengör Chaired by T. Şengör and A. Viitanen) Osaka, JAPAN 2000 : PIERS (Progress In Electromagnetics Research Symposium) da özel oturum düzenleyicisi ve oturum yöneticisi, (Direct and Inverse Methods for Scattering and Propagation from Special Structures in Complex Media, Organized by T. Şengör, Chaired by T. Şengör and L. B. Felsen Part I: Direct Problems, Part II: Inverse Problems) M.I.T., Cambridge, Massachusetts, ABD.

11 YÖNETİM DENEYİMLERİ 2000 : PIERS (Progress In Electromagnetics Research Symposium) da özel oturum düzenleyicisi ve oturum yöneticisi, (Electromagnetic Observations before Upcoming Earthquakes and Disasters Organized by T. Şengör Chaired by T. Şengör, N. Blaunstein and K. Hattori Part I: Observational Facts Part II: Analytical Models for Fact Extraction) M.I.T., Cambridge, Massachusetts, ABD 2000 : DAVOS AP2000 (Millennium Conference on Antennas and Propagation) da kısa kurs düzenleyicisi. (Waves in Frequency Dependent Media Organized by T. Şengör Lecturer: T. Şengör ESA, Davos, SWITZERLAND 2000 : DAVOS AP2000 (Millennium Conference on Antennas and Propagation) da oturum eşbaşkanı. (Bio-electromagnetic effects Chairperson: H. Reader, invited by Y. Rahmat Samii ESA, Davos, SWITZERLAND) Şubat 1997-Mayıs 2000 : Y. T. Ü., Elektrik-Elektronik Fakültesi, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü, Elektromagnetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği Ana Bilim Dalı BAŞKANI. Haziran 1998 : Y. T. Ü., Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Haberleşme Programı, Yüksek Lisans ve Doktora Giriş Bilim Sınavları Yürütücüsü. Şubat Kasım 2005 : Y. T. Ü., Elektrik-Elektronik Fakültesi, Yayın Kurulu Üyesi. Ocak 1998 : Y. T. Ü., Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans ve Doktora Giriş Yabancı Dil (İNGİLİZCE) Sınavı Yürütücüsü.

12 1995 : PIERS (Progress In Electromagnetics Research Symposium) da özel oturum düzenleyicisi ve oturum yöneticisi, (Direct and Inverse Problems) University of Washington, Seattle, Washington, ABD. Haziran : Y. T. Ü., Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Haberleşme Programı, Yüksek Lisans ve Doktora Giriş Yabancı Dil ve Bilim Sınavları Jüri Üyesi. Haziran : Doçentlik bilim sınavları jüri üyeliği, Danıştay bilirkişiliği : Y. T. Ü. Rektörlüğü, Bilimsel Araştırmaya Destek Bulma Komisyonu Üyesi 1991 : PIERS (Progress In Electromagnetics Research Symposium) da özel oturum düzenleyicisi ve oturum yöneticisi, (Physical and Surface Theory of Diffraction M.I.T., Cambridge, Massachusetts, USA) M.I.T., Cambridge, Massachusetts, ABD.

13 İzinsiz kullanılamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz,, yayımlanamaz.

14 Şükran Plaketi : TMMOB, Elektrik Mühendisleri Odası, İstanbul Şubesi, 1994 Seçici Komite Ödülü (AWARD) : International School of Quantum Electronics, Erice, Italy, 1991 Genç Bilimci Desteği (GRANT) : URSI, 1989, İsviçre Ödül (GRANT) : IAGA, 2005, Fransa Ödül (AWARD) : EGU-KRTA, 2009, Avusturya

15 42 si ÇAĞRILI olmak üzere TOPLAM 131 ULUSLARARASI yayın: 4 A grubu uluslararası makale, 1 i çağrılı olmak üzere 3 kitap bölümü, 42'si çağrılı olmak üzere 104 uluslararası bildiri, 20 uluslararası teknik rapor, 10 ulusal bildiri, 1 ulusal kitap (doktora tezi) Çok sayıda indekslerde yer alma sayısı (2008 yılı itibariyle Kaynak gösterilme sayısı: 15. SCI: 19, Physics Abstracts: 1, Diğer: 76, IEEE Xplore: 9, Toplam: 126 üzeri). 7 TEORİ, 5 fizik YASAsı, 1 fizik modeli, 1 sistem, 1 elektronik komponent, 1 KOORDİNAT SİSTEMİ, 1 MATEMATİK SERİSİ, 1 ANALİTİK ÇÖZÜM METODU Onbir yüksek lisans tezi yaptırmıştır. Bir yüksek lisans öğrencisine danışmanlık yapmaktadır. Bir doktora tezi yürütmektedir. İki doktora tezi yaptırmıştır. Popüler bilime katkı sağlayan yazıları: 2. Toplumsal konularda gazete köşe yazıları, TV programı, yerli yabancı röportajlar: 9(+1). Felsefe, sosyal bilim, edebiyat alanlarındaki eserleri: 6.

16

17

18 ÖĞRENCİ İNSANDAN OKUMASI İSTENEN GERÇEKTE DOĞAYI DOĞRU OKUMASIDIR. BİR İNSANIN DOĞADAN NEYİ ANLAYABİLDİĞİ ANCAK VE ANCAK KENDİ BİREYSEL OKUYUŞ KAPASİTESİNİN ELVERDİĞİ KADARIYLADIR. YETERSİZ VE ELVERİŞSİZ BAKIŞ AÇILARI İLE YAPILAN BİR OKUMA İSE DOĞANIN OKUNANDAN ALAKASIZ BİÇİMLERDE YORUMLANMASINA NEDEN OLUR. BUNUN SONUCU DA DOĞANIN SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞANABİLİRLİK TOPOLOJİSİNİN DIŞINA ÖTELENMİŞ OLMASIDIR (STATİK OLMAYAN BİR SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENERJİNİN HARCANIP TÜKETİLMESİ İLE OLANAKLIDIR). UÇABİLEN BİR KUŞU HİÇ GÖRMEMİŞ BİR İNSANA UÇAN BİR KUŞU NASIL ANLATABİLİRSİNİZ? O ANLATTIĞINIZDAN NE ANLAR? UÇAN BİR KUŞ GÖSTERSENİZ ONU NE SANIR? ELİNE VERSENİZ ONUNLA NE YAPABİLİR? ANLATMASINI İSTERSENİZ, ANLATABİLECEĞİ ŞEY ANLADIĞINI ZANNEDEREK KAVRAYIŞININ (MUHAYYİLESİNİN) GELİŞTİRECEĞİ BENZETİMİDİR (UYDURACAĞIDIR).

19 ADAYLIK GEREKÇESİ Öyle ulvi emellerden bahsedeceğimi sanmayınız lütfen. Oldukça primitive gerekçelerim var oysa sizlere sunmak için. (KENDİLİĞİNDEN) ÇOK BAŞARILI BİR ÖĞRENCİYİ YTÜ ne YÖNLENDİRMENİN ONA UYGULANABİLECEK BİR KÖTÜLÜK OLACAĞINI SÖYLEMEK ZORUNLULUĞUNU HİSSETTİĞİM OLMUŞTUR MAALESEF. ÖRNEĞİN ODTÜ ni TERCİH EDEN NİTELİKLİ ÖĞRENCİLERİN ODTÜ YERİNE YTÜ ne GELMEYİ TERCİH ETMELERİNİ SAĞLAYABİLİYOR MUSUNUZ? GERİSİNİN BİR ANLAM İFADE ETMEKTEN UZAK OLDUĞU KANAATİNDEYİM. DÜNYA ÜNİVERSİTESİ OLMAK ÖZLEMİ BUNU ARZULAMIŞ OLMAYI TERENNÜM ETMEKLE BAŞARILAMAZ Kİ! EFENDİM, BENDENİZ O ZAMANKİ ADIYLA YÜ ne BİR ANLAMDA BELKİ DE HASBEL KADER OLSA GEREK 2547 nin 1984 lerdeki VECİBELERİNE İSTİNADEN ADIM ATMIŞ BULUNDUM. PERSONEL DAİRESİNDE İLK KARŞILAŞTIĞIM DİYALOG İLE henüz tanımadığım bb ve/veya da adb nı görmek için tarif edilen odada bulunan bir bireye o kişiyi sorduğumda aldığım yanıt, içimden Eyvah, buraya gelmekle ben ne yaptım! sözünü geçirivermemi gerektirdi maalesef. Bir benzetme yapmama müsaade buyurursanız eğer, benim için fevkalade denilebilecek bir yaşam, üzerine ölü toprağı serpilmiş bir deryaya dönüşmüş oluverdi maalesef. DOĞRUSUNU İSTERSENİZ İTÜ ye gelen öğrencinin içinde zaten siz istemeseniz de çalışıp öğrenen bir çoğunluk var. Buradaki öğrenciyi yetiştirmiş olmak topluma belki de daha fazlasını katmış olabilir düşüncesi ve varsayımıyla adeta dişimi sıktım diyebilirim. Bir süre öğrencilerimi, belli bir sınavı başararak ve toplumun % lik bir üst kısmının içinde olduklarından bahisle en iyiyi başaramamaları için bir neden bulunmayabileceği söylemleriyle cesaretlendirmeyi denemedim de değil hani. Ama maalesef bazılarının kalite (?) merakı aslında özü iyi olan öğrenciyi DEJENERasyona uğrattığından ve bu dejenerasyonun yoğunluğu da monoton artan bir yapı kazandığından vakit ve emeğimi harcamayı tercih dışı tutmayı daha doğru olarak gördüm diyebilirim.

20 ADAYLIK GEREKÇESİ 4 yıl oldukça uzun bir süre. 4 yılda tamamlayamamaktan yakınılarak başlananların bitirilmesi için bir 4 yıl daha istemenin makul bir yaklaşım olamayacağı kanaatindeyim. Süre 4 yıl ise insan yapacaklarını 4 yıl için planlamalıdır. İkinci bir 4 yıl istenecek ise süre toptan (başından) 8 yıl olsun bitsin denmiş olması daha makul olurdu. Kanaatimce yönetim görevleri için önce uygun kriterler bulunulmalı (tesis edilip yapılandırılmalı) ve bu kriterlere uyanlar arasından dönüşümlü, sıralı, vb olarak doğru bir yöntemle bu görevlerin üstlenileceği makul bir yordam oluşturulmalıdır! EFENDİM, BENDENİZ şahsen ikinci bir 4 yıla maruz kalmak istemem. Çünkü yöneticilik yapılan süre kişinin kendi bilimsel çalışma süresinden çalınmış bir süreden ibarettir. BELKİ DE Kİ SANIRIM ÖYLE, insanlar alacakları oyların anlamı olmadığı düşünceleri nedeniyle aday olmaya yanaşmıyorlardır. Yani hür hissetmiyor olmaları için kendilerini pek çok neden yok değil ki! Hür OLUNABİLİNECEKSE EĞER, bunun için MEVCUT İHTİMALi İYİ kullanmaya değmez mi sizce?

21 ADAYLIK GEREKÇESİ Aslında tek dileğim, şöyle ayaklarımı uzatıp, zahmetsiz bir şekilde, geçmişi, mevcudu ve geleceği dolduran çalışmalarımı bir çırpıda tamamlayıvermekten ibaret. Sadece bitirivermek... Bundan başkaca bir şey de değil hani... AMMA VELAKİN, BAŞLAR, KOL, AYAK, EL, BACAK VE DİĞERLERİNDEN DAHA NİTELİKLİ OLMALIDIR Kİ SONUÇLAR TAM, NET, DOĞRU VE OLMAZSA OLAMAYANLARDAN VE BOZULUP DEJENERASYONA UĞRATILAMAYACAKLARDAN İNŞA (structure, YAPI) BULABİLSİN. EFENDİM, ANAYASA çalışmalarına, tesadüfen son gününün son anına yakın haberdar olup da görüş sunmak için girdiğim TBMM nin ilgili sayfasında görüş bildirenler arasında tesadüfen YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ adı ile karşılaştım. Acaba (bilimin kalesi olması gereken) ÜNİVERSİTEnin böyle bir konuda oluşturup sunduğu görüş neye aittir? Üniversiteyi oluşturan (biz)siz saygıdeğer öğretim üyelerinin mi? BİLİMSEL açıdan DOĞRU yanıt olan evet seçeneğini gösterecekseniz eğer bendenize, NAÇAR ki yukarıda atıf yaptığım anın öncesinde en ufak bir haberim dahi olmamıştı. Demek ki YTÜ ye göre benim naçiz varlığım YTÜ nün bir öğretim üyesi DAHİ bile değilmiş. Öyle mi? Peki öyleyse madem ohalde,... (acaba ne nasıl olmalı?) Devasa bir barajın zemine çok yakın bir kısmında miniminnacık bir sorun olsa bakınız bakalım neler oluyor? Farkedilene kadar sızıntı büyür büyür de bir an gelir öyle oluverir ki farketmeye başladığınızda görüp göreceğiniz artık işin işten geçmiş olduğudur. AZGIN SULAR GELİVERMİŞTİR BİLE YUTMAYA SİZİ ÖYLE YA ONUN DA DOYURULAN BİR KARNI OLMALI Kİ ÇAĞILDAYABİLiyor GÖNLÜNCE doyduğu zaman. BÖYLE DEĞİL MİDİR? NE DERSİNİZ?

22 BAZI MİNÖR ELEŞTİRİLER bakıyorsunuz, bir konuda bir kurul bir karar almış konu nitelikli ama hemencecik bir yığın şeyler isteniyor ya da ister(se) (misi)niz ifadesini ileten bir çıkıveriyor karşınıza... oysa kanaatim kendisi bilim-teknoloji olduğuna göre bilim-teknoloji yi yönetmek bilim-teknoloji gerektirir üslubundan türemektedir bilim teknoloji yi uygulamamaksızın bilim-teknoloji gemisi nasıl yüzdürülebilsin garibimin hele dümeni bile kendisinde değilse üstelik... x ülkesinin z kurumundan satın alınan s gibi birşeyleri y ülkesinde konuçlandırıp z kurumunun öngördüğü (size söylediği, empoze ettiği) şeyleri s ile yapmak nitelikli bir ar-ge yapmak vasfını nasıl da taşır acaba... (bkz: versiyon 1.x)

23 Rektör Adaylığı Sürecinde Aday Adaylarını Değerlendirecek Sayın Öğretim Üyelerine Müsaade Buyururlar ise Bazı Ev Ödevleri I- Kanaat notunu sürecin hangi aşamasında hangi nitelik ve nicelikteki bireyler, hangi nitel ve nicel veriler için kullanmalıdır? Bakınız, 4 sene kadar önce bendenize, yani benim özgeçmişime ve vasıflarıma haiz bir aday adayına geçerli oy sayısına göre 509 katılımcının verdiği oy sayısı kayda göre 3 (aslında 4) idi. Yani % Bunu ne için mi söyledim? Özgeçmişler, oy sayıları ve diğerlerine bakıldığında aslında kendi kendimizi kandırmakta olduğumuz apaçık ortada değil midir? Yani oylamaya ne gerek var o zaman? Şöyle ki: II- 6 değerli adayın oy oranları yüzdesel olarak, sırasıyla, 1inci için 41.45, 2nci için 26.92, 3üncü için 23.58, 4üncü için 7.27, 5inci için 0.59, ve 6ncı için 0.18 olduğuna göre (i) 26.92, geri kalan den nitelikli bir sıralama sayısı mıdır? (ii) 0.59 sayısı, ile den niteliksiz bir sıralı sayı mıdır? (iii) Eğer varsa, bu yüzdesel değerlerden oluşturulabilecek sayılabilir bir kümenin limit halde yakınsayacağı en büyük üst sınır ve en küçük alt sınır ne olabilir? (iv) 1inci sıradaki yüzdesel sayının 2nci sıradaki yüzdesel sayıya göre bağıl farkı olduğuna göre kesin sonucu ortaya çıkaran sonlu fark yöntemi (FD) uygulamasında uygun bir Yee hücresi yapılandırması kullanıldığı varsayımı ile ileriye ve/veya geriye doğru fark yöntemlerinden hangisnin kullanılmış olabileceğini bulunuz, lütfen. III- Bir ile biri toplarsanız ne olur? Her zaman sonuç iki midir? On tabanında adi toplama ve çarpma işlemlerine göre kurulu halkada tanımlı cisme göre, yani (bir bakıma adi) cebre göre tanımlı bir ve iki sayıları ile toplamayı kasdettiğiniz sürece pek tabiidir ki bildiğiniz gibi sonuç ikidir. Ancak bu bir evrensel (universal university) sonuç değildir. Bu açıklamaya göre, evrensel olmayan sonuçlarla, tıkanmaya yaklaşmış bir yerin (local konumun, -global konumun değil- örneğin dünyanın, kurumun, birimin, vb) teknolojik, sosyolojik ve/veya diğer sorunlarını başarılı ve kalıcı olabilecek bir şekilde aşmak olanaklı olabilir mi?

24 Rektör Adaylığı Sürecinde Aday Adaylarını Değerlendirecek Sayın Öğretim Üyelerine Müsaade Buyururlar ise Bazı Ev Ödevleri IV ye bağlı ilgili yönetmeliğin zamanındaki muhtevası Doçentlik Yabancı Dil Sınavı na ömür boyu geçerlilik tanıdığı halde arabanızın, evinizin anahtarını, vs dahi yanınıza alamadan 50 küsur yaşınızdan sonra bile ve buz gibi taş zemine 3 saat boyunca basarak 3 yılda bir ilkokul sıralarında yabancı dil sınavına girmek zorunda bırakılmanız katlanılabilinir ADİL bir uygulama olarak varsayılabilinir mi? V- Konutunuzla kampüsünüzün arasındaki ulaşım günlük tek yönde 2 ila 4 er saatten toplamda iki yönlü 4 ila 8 saaati buluyorsa, bu nicelik, ülke ve kurum bazında ne kadarlık bir gelişmişlik göstergesidir? (AÇIKLAMA: Tek yöndeki uzaklığın ölçüsü km dir). IV- (i) Muhtemelen asla olamayacak (*) bir deprem (**) in özlemiyle kent merkezinin dört bir uçtan yerel sınırlarının ötesine konuçlandırılmaya itilirseniz yaşamınız ne ölçüde kolaylaşır?. (ii) Teknolojinin temel amacı, insanın yaşamını kolaylaştırmak değil midir? (*) Ancak ve ancak eğer belirli boylamlar aralığında 2nci bir boğaz inşa etmemeyi başarabilirseniz ve ilaveten de LHC process ini sürdürmede belirli bir dikkati bir an olsun gözden yitirivermeyebilirseniz. (**) Aslında BÜYÜK YIKICI bir deprem adeta bulunmaz bir NİMETten farksızdır. Onunla zamanı BİLE denetleyebilirsiniz.

25 BAŞARI ÖLÇÜTÜ (*) (*) LÜTFEN BİR SONRAKİNE GEÇİNİZ.

26 BAŞARI ÖLÇÜTÜ NEW HORIZONS to The STATE-of-the-ART of The REALITY

27 BAŞARI ÖLÇÜTÜ NEW HORIZONS to the STATE-of-the-ART of the REALITY THE COSMOLOGICAL MAPPING APPROACH TO THE PHYSICAL REALITY OF THE UNIVERSE WHILE IT IS ABOUT 30 PER CENT

28 BAŞARI ÖLÇÜTÜ Her bir NOKTA kendi başına BAĞIMSIZ bir evrensel gerçeklik UZAYı olma potansiyeline sahiptir. Bu durumdaki bir uzay (nokta) TEKİLLİK oluşturularak BAĞIMLI UZAYa dönüştürüldüğünde kendine özgü bir FİZİKSEL kimlik (YAPILANMA) kazanır. Bu yapı da kendisini bir özgün evren konumuna (kainata) öteler.

29 BAŞARI ÖLÇÜTÜ/sonuçlar NEW HORIZONS tothe STATE-of-the-ART OF The REALITY THE COSMOLOGICAL MAPPING APPROACH TO THE PHYSICAL REALITY OF THE UNIVERSE Her bir NOKTA kendi başına BAĞIMSIZ bir evrensel gerçeklik UZAYı olma potansiyeline sahiptir. Bu durumdaki bir uzay (nokta) TEKİLLİK oluşturularak BAĞIMLI UZAYa dönüştürüldüğünde kendine özgü bir FİZİKSEL kimlik (YAPILANMA) kazanır. Bu yapı da kendisini bir özgün evren konumuna (kainata) öteler. WHILE IT IS ABOUT 30 PER CENT

30 EKİP PLANI BU OYUN SAHNESİNDE DE GENE HER ZAMAN OLDUĞU GİBİ TEK KİŞİLİK BİR ORDUDAN İBARET OLDUĞUMU SÖYLEYEBİLİRİM ANCAK. AMA DESTEĞİNİ HEM DE TAM DONANIMLI OLARAK ESİRGEMEYEBİLECEK OLAN SİZLERİN BENİ EKİPSİZ BIRAKAMAYACAĞINI VARSAYIYORUM. üzerime ölü toprağı serpilmesi de yetmez gizli/açık adeta etkisizleştirilmek için her ne kadar çaba harcanırsa harcansın alışılageldiği gibi her seferinde dirildiğim, dirileceğim aşikar bir şekilde ortalıkta görünüveriyor değil midir SANKİ DOST ACI SÖYLERmiş (bir dost, o da varsa eğer) ASLINDA YOK DA SAYILMAZ ÖYLE PEK o varsaydığım İLK-ORTA-LİSE ÖĞRENCİLİK YILLARIMDA HANGİ DERS OLURSA OLSUN DERSTE ÖĞRETMEN BİR SORU SORDUĞU ZAMAN ÖĞRETMEN SORUSUNU BİTİRDİĞİ ANDA PARMAĞIM HAVADA OLURDU HEP. BİR KERESİNDE BİR MATEMATİK DERSİNDE PARMAĞIMI KALDIRANA KADAR BİRKAÇ SANİYELİK BİR ZAMAN GEÇİKMESİ OLMUŞTU Kİ PARMAĞIMI KALDIRDIĞIM ANDA ÖĞRETMEN ÇÖZDÜ BİLE DEMİŞTİ Kİ HENÜZ BAŞKA PARMAK KALDIRAN YOKTU HERZAMAN OLDUĞU GİBİ... EKİP YAPILANDIRMA METODOLOJİSİ. özgün EKİP konumuna ötele(n)me algoritmaları. (bkz: versiyon 1.x)

31 görev ve yetkinin kullanılmasında gözetilmesi gereken evren bilimsel esasların topolojik yapısı üzerine sözel uyarlamalar (bkz: versiyon 1.x)

32 SONUÇLAR DEĞERLİ YTÜ MENSUBU ARKADAŞLARIM, Size hiçbir şey vaat etmiyorum. Kendinizden başka kimsenizin olamayacağını ifade etmem yerinde olur. Akademik yapılanmada sizi yöne(l)tmem yönünde tercih kullanırsanız kimse desteğimi sizden almış olacağım. Beklentim arzu ettiğim bir bilimci ekibini ve alt yapısını oluşturabilme şansıdır. SİZE BİRŞEYLER İÇİN OLAĞANIN DIŞINDA BİR BEKLENTİ AKIŞINA KAPILMANIZI DA SÖYLEMİYORUM DOĞRU OLAN GERÇEKLERİN BİR KISMINI İFADE ETMEKTEN ÖRÜLÜ BİR BÜTÜNÜ ANLATMAYA VE ANLAŞILMASINI SAĞLAMAYA ÇALIŞMAKTAN İBARET YAPTIĞIM YOKSA NE GEREK BANA KEDER DEĞERLİ BÜTÜN ADAY ve KATILIMCILARA ve YTÜ ne (üstün) BAŞARI DİLEKLERİMLE SAĞLICAKLA KALINIZ TANER ŞENGÖR Sıkılmadıysanız lütfen devamını da izleyiniz

33

34 Örnek : j. c. maxwell, electromagnetic theory... Aksine Örnek : sir. i. newton, a treatise...

35 bazen de bir şanslı birey vücut bulur, minik bir hamle ile herşeyi toplar (bkz.: alpha, albert) gün gelir bir diğer şanslı büyük büyük hamlelerin ardından sonuca eriştiğini sanır (bkz.: hawking) aslında herşeyi Tycho Brahe ya borçludurlar ama tycho yu bilen pek de yoktur.

36

37

38

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 1. LİSANSÜSTÜ EĞİTİM GÜNLERİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 1. LİSANSÜSTÜ EĞİTİM GÜNLERİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 1. LİSANSÜSTÜ EĞİTİM GÜNLERİ 20-21 MART 2012 SAMSUN ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 1. LİSANSÜSTÜ EĞİTİM GÜNLERİ Yayına Hazırlayanlar

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Adli Eğitim üzerine İstişari Ziyaret Çalışması (27-31 Mayıs 2013) 23. Fasıl: Yargı ve Temel Haklar. İçindekiler

Adli Eğitim üzerine İstişari Ziyaret Çalışması (27-31 Mayıs 2013) 23. Fasıl: Yargı ve Temel Haklar. İçindekiler 12 Eylül 2013 Prof. Dr. (Hukuk) Thomas Giegerich Hukuk Uzmanı (Virginia Üniversitesi) Saarland Üniversitesi, Avrupa Çalışmaları Enstitüsü, Hukuk Bölümü Direktörü AB Hukuku, Kamu Uluslararası Hukuku ve

Detaylı

VE EĞİTİMİ SEMPOZYUMU

VE EĞİTİMİ SEMPOZYUMU tmmob makina mühendisleri odası V. ULUSAL MAKINA MÜHENDİSLİĞİ VE EĞİTİMİ SEMPOZYUMU 1 RAPOR VE BİLDİRİLER KİTABI 7-8 Kasım 2003 İSTANBUL Yayın No: E/2003/341 tmmob makina mühendisleri odası Sümer Sok.

Detaylı

1.GİRİŞ... 1 2. GENEL BİLGİLER... 3 3. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 6 4. DURUM ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME...

1.GİRİŞ... 1 2. GENEL BİLGİLER... 3 3. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 6 4. DURUM ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME... İÇİNDEKİLER 1.GİRİŞ... 1 2. GENEL BİLGİLER... 3 3. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 6 4. DURUM ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME... 8 4.1. Araştırma ve Yayın Faaliyetleri... 8 4.2. Eğitim Öğretim Faaliyetleri... 12

Detaylı

Bilim Akademisi için Etik ve İnsan Hakları Komisyonları üyesi Prof. Dr. Yeşim M. Atamer tarafından hazırlanmıştır

Bilim Akademisi için Etik ve İnsan Hakları Komisyonları üyesi Prof. Dr. Yeşim M. Atamer tarafından hazırlanmıştır Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı nın Değerlendirilmesi Bilim Akademisi için Etik ve İnsan Hakları

Detaylı

KALKINMANIN VE MEDENİYETİN LOKOMOTİFİ;

KALKINMANIN VE MEDENİYETİN LOKOMOTİFİ; DOSYA: ÜN VERS TELER KALKINMANIN VE MEDENİYETİN LOKOMOTİFİ; ÜNİVERSİTELER E T M B R ÜLKEN N, M LLET N, TOPLUMUN GEL fimes N N EN ÖNEML KAYNA IDIR. Y B R E T M ALTYAPISI OLUfiTURAN TOPLUMLAR GEL fim fi

Detaylı

bbilgisayar Mühendisleri Odası

bbilgisayar Mühendisleri Odası TMMOB BİLGİSAYAR MÜHENDİSLERİ ODASI DERGİSİ mdergi bbilgisayar Mühendisleri Odası HAZİRAN 2015 SAYI / 4 ISSN No: 2149-0198 BiLGiSAYAR MÜHENDiSLiĞi imza YETKiSi CALISMALARI SGK ile ASGARi ÜCRET PROTOKOLÜ

Detaylı

Vakıf Üniversitelerinin Türkiye Yükseköğretim Sistemi Üzerindeki Etkilerine Dönük Akademisyen Algıları *

Vakıf Üniversitelerinin Türkiye Yükseköğretim Sistemi Üzerindeki Etkilerine Dönük Akademisyen Algıları * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 13(1) Kış/Winter 137-160 2013 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 1 2. KAYNAKLAR... 4 Öğrenci niteliğinde beklenen düzey... 4 Akademik personel niteliğinde beklenen düzey... 5 Bilgi

Detaylı

2. BARAJLAR KONGRESİ NDEN

2. BARAJLAR KONGRESİ NDEN Ç NDEK LER EDİTÖRDEN 2. Barajlar Kongresi ve Devlet Su İşleri nin 60. Kuruluş Yılı...2 ISSN 1303 2585 İmtiyaz Sahibi Türk Müflavir Mühendisler ve Mimarlar Birli i ad na Yönetim Kurulu Baflkan Demir İNÖZÜ

Detaylı

SEVGİLİ ÖĞRENCİLER DEKAN IN MESAJI

SEVGİLİ ÖĞRENCİLER DEKAN IN MESAJI DEKAN IN MESAJI SEVGİLİ ÖĞRENCİLER 100. yılını geride bırakan köklü bir üniversitenin bünyesinde 20 yılı aşkın bir süredir faaliyet gösteren genç ve dinamik bir fakültenin mensubu olmakla gurur duyabilirsiniz.

Detaylı

Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Mustafa Kemal ATATÜRK

Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Mustafa Kemal ATATÜRK Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Mustafa Kemal ATATÜRK B U R S A T E K N İ K Ü N İ V E R S İ T E S İ BİR BAKIŞTA

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU STRATEJİK PLANI 2009 2014

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU STRATEJİK PLANI 2009 2014 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU STRATEJİK PLANI 2009 2014 Şubat 2009 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU STRATEJİK PLANI 2009 2014 Şubat 2009 ii ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu

Detaylı

EYLÜL EKİM KASIM 2014 12 TL (KDV DAHİL) SONBAHAR

EYLÜL EKİM KASIM 2014 12 TL (KDV DAHİL) SONBAHAR EYLÜL EKİM KASIM 2014 12 TL (KDV DAHİL) SONBAHAR 32 S A Ğ L I K D Ü Ş Ü N C E S İ V E T I P K Ü L T Ü R Ü D E R G İ S İ PROF. DR. AHMET GÜL ÜLKEMİZDE SAĞLIK BİLİMLERİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR VE BEKLENTİLER

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2012 MALİ YILI (Alanya İşletme Fakültesi) BİRİM FAALİYET RAPORU Antalya 2012 İÇİNDEKİLER SUNUŞ I.GENEL BİLGİLER A. MİSYON VE VİZYON B. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR 1. Yüksek Öğretim

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ "ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ" AVRUPA VE TÜRKİYE DE ÇOCUK ÜNİVERSİTELERİ RAPORU

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA VE TÜRKİYE DE ÇOCUK ÜNİVERSİTELERİ RAPORU İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ "ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ" AVRUPA VE TÜRKİYE DE ÇOCUK ÜNİVERSİTELERİ RAPORU İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

Detaylı

Sayı 6 Haziran 2012. YÜKSEKÖĞRETİMDE TALEP-FİNANSMAN-KALİTE İLİŞKİSİ Orhan ÇİMEN 1

Sayı 6 Haziran 2012. YÜKSEKÖĞRETİMDE TALEP-FİNANSMAN-KALİTE İLİŞKİSİ Orhan ÇİMEN 1 Gümüşhane Üniversitesi Sayı 6 Haziran 2012 Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi YÜKSEKÖĞRETİMDE TALEP-FİNANSMAN-KALİTE İLİŞKİSİ 1 ÖZET Dünya da yükseköğretime artan taleple birlikte, yükseköğretim kurumlarının

Detaylı

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet E. Eroğlu. KÜLTÜREL ETKİNLİKLER Tıp Öğrencileri İYTE de TOPLULUK FAALİYETLERİ. HALKLA İLİŞKİLER ve TANITIM

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet E. Eroğlu. KÜLTÜREL ETKİNLİKLER Tıp Öğrencileri İYTE de TOPLULUK FAALİYETLERİ. HALKLA İLİŞKİLER ve TANITIM TEMMUZ - AĞUSTOS - EYLÜL 201 3 içindekiler İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ BÜLTENİ İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü adına Derginin Sahibi Prof. Dr. Mustafa Güden Rektör Editör - Genel Yayın Yönetmeni

Detaylı

STRATEJİK PLANI 2013-2017

STRATEJİK PLANI 2013-2017 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ STRATEJİK PLANI 2013-2017 1 İÇİNDEKİLER 1. GENEL BİLGİLER 3 1.1. Tarihçe 3 1.2. Organizasyon 4 2. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ 6 3. DURUM ANALİZİ

Detaylı

...üniversiteden bir öncesi...

...üniversiteden bir öncesi... ...üniversiteden bir öncesi... Diplomalarımız tüm Avrupa ve Eylem olmadan vizyon bir rüyadır, vizyon olmadan eylem vakit geçirmektir, eyleme sahip bir vizyon ise dünyayı değiştirmektir. Entegre Ülkelerde

Detaylı

Türkiye de Yabancı Dil Eğitiminde Eğilim Ne Olmalı?

Türkiye de Yabancı Dil Eğitiminde Eğilim Ne Olmalı? Türkiye de Yabancı Dil Eğitiminde Eğilim Ne Olmalı? Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı 1. Yabancı Dil Eğitimi Çalıştayı Bildirileri 12 13 Kasım 2012 Editörler Arif

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Hazırlayanlar Şelale KARAŞAH Zekayi SAĞLAM Arş.Gör.Dr. Hülya CENGİZ Emrah Şükrü YANARDAĞ YTÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Baskı: YTÜ

Detaylı

Milletimizin siyasî, toplumsal hayatında, milletimizin fikrî terbiyesinde rehberimiz ilim ve teknik olacaktır.

Milletimizin siyasî, toplumsal hayatında, milletimizin fikrî terbiyesinde rehberimiz ilim ve teknik olacaktır. Milletimizin siyasî, toplumsal hayatında, milletimizin fikrî terbiyesinde rehberimiz ilim ve teknik olacaktır. II. ULUSAL SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU SEMPOZYUMU SUNUM VE POSTER BİLDİRİ ÖZETLERİ

Detaylı

Geleceğe Giden Yol Burada Başlar

Geleceğe Giden Yol Burada Başlar Geleceğe Giden Yol Burada Başlar Sevgili Öğrenciler, Yüksek öğretim misyonunun tematik çatısını oluşturan bilgi, öğrenen organizasyonlar olan çağdaş müesseselerde en kritik kaynak halini almıştır. Üniversite

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (2015 2019) DİYARBAKIR OCAK - 2015 BİRİM YÖNETİCİSİ SUNUŞU Toplumların gelişiminde eğitim önemli bir etken olarak ortaya çıkmaktadır. Eğitim kalitesinin yükseltilmesi

Detaylı

HALKA ARZDA KURUMSAL OTORİTELERİN ROLÜ

HALKA ARZDA KURUMSAL OTORİTELERİN ROLÜ HALKA ARZDA KURUMSAL OTORİTELERİN ROLÜ Editör: Prof. Dr. Güler ARAS 17 ARALIK 2010 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER

Detaylı

YABANCI DĠLLER YÜKSEK OKULU MĠSYON-VĠZYON-DEĞER BELĠRLEME ÇALIġMASI RAPORU

YABANCI DĠLLER YÜKSEK OKULU MĠSYON-VĠZYON-DEĞER BELĠRLEME ÇALIġMASI RAPORU YABANCI DĠLLER YÜKSEK OKULU MĠSYON-VĠZYON-DEĞER BELĠRLEME ÇALIġMASI RAPORU 1. Biriminizin Misyon ifadesini aşağıya (veya Ek 1 e) yazınız. Yabancı Diller Yüksek Okulu (YDYO), kendisine bağlı iki Bölüm arasında

Detaylı

TIP DEKANLAR KONSEYİ VE DiCLE ÜNİVERSiTESİ TIP EĞİTİMİNDE SORUNLAR VE GÜNCEL YAKLAŞIM SEMPOZYUMU TUTANAK ÖZETİ

TIP DEKANLAR KONSEYİ VE DiCLE ÜNİVERSiTESİ TIP EĞİTİMİNDE SORUNLAR VE GÜNCEL YAKLAŞIM SEMPOZYUMU TUTANAK ÖZETİ TIP DEKANLAR KONSEYİ VE DiCLE ÜNİVERSiTESİ TIP EĞİTİMİNDE SORUNLAR VE GÜNCEL YAKLAŞIM SEMPOZYUMU TUTANAK ÖZETİ Tarih: 05 06 Aralık 2013 Yer: Dicle Üniversitesi Kongre Merkezi, Diyarbakır Prof. Dr. Mehmet

Detaylı

İnşaat Mühendisliği. Eğitimi Vizyon Raporu

İnşaat Mühendisliği. Eğitimi Vizyon Raporu İnşaat Mühendisliği Eğitim Kurulu İnşaat Mühendisliği Eğitimi Vizyon Raporu Şubat 2014 İnşaat Mühendisliği Eğitimi Vizyon Raporu nun oluşturulması amacıyla, Türk Mühendis ve Mimarlar Odalar Birliği (TMMOB)

Detaylı