BANKACILIK DOKTARA TEZLERİ İSİM TEZ KONUSU DANIŞMAN. Parasal Büyüklüklerin Denetimi ve T.C. Merkez Bankası Tarihi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BANKACILIK DOKTARA TEZLERİ İSİM TEZ KONUSU DANIŞMAN. Parasal Büyüklüklerin Denetimi ve T.C. Merkez Bankası Tarihi"

Transkript

1 BANKACILIK DA TEZLERİ KOD İSİM TEZ KONUSU DANIŞMAN YIL D.1 ABDÜRRAHİMOĞLU, Erişah Parasal Büyüklüklerin Denetimi ve T.C. Merkez Bankası Tarihi Prof.Dr. İlhan ULUDAĞ 1991 D.2 ERSOY, Ayten Elektronik Bankacılıkta Belge Düzeni Prof.Dr. Osman ALTUĞ 1993 D.3 TANTAN, Saadet Menkul Kıymetleştirme: ABD Uygulaması ve Bankacılık Sektörüne Etkileri Doç.Dr. Nazım EKREN 1993 D.4 BERKAY, Ümit İşletmelerde Nakit Yönetimi Prof.Dr. Niyazi BERK 1994 D.5 TAŞÇI, Celal Piyasa Ekonomisine Geçiş Sürecinde Azerbaycan Finans Sektörünün Yapısal Analizi ve Değerlendirmesi Prof.Dr. İlhan ULUDAĞ 1994 D.6 ARAS, Güler Ticari Bankalarda Kredi Portföyünün Yönetimi Prof.Dr.Niyazi BERK 1995 D.7 KOÇ, İdil Özlem Şirketlerin Halka Açılması ve Bir Uygulama Doç.Dr.Osman 1996 D.8 ÖZEROĞLU, Ali İhsan Bir Finansman Modeli Olarak Risk Sermayesi ve Türkiye'de Uygulanabilirlik İmkanlarının Değerlendirilmesi Prof.Dr. Nazım EKREN 1996 D.9 ŞENSOY, Derya Hisse Senedi Portföyünün Yönetimi ve İMKB'de bir Uygulama Prof.Dr. İlhan ULUDAĞ 1996 D.10 UYANIK, Atilla Finansal Ürünlerin Vergilendirme ve Yasal Düzenlemeler Açısından Değerlendirilmesi Prof.Dr. İlhan ULUDAĞ 1996 D.11 ERİŞ, Hayati Konut Sektörü Finansmanında İpoteğe Bağlı Menkul Kıymetler Prof. Dr. İlhan ULUDAĞ 1997 D.12 YILMAZ, Mustafa K Hisse Senedi Opsiyonları ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında Uygulanabilirliği Prof. Dr. Nazım EKREN 1997

2 D.13 MEHMEDOV, Zahid Enflasyon, Faiz ve Döviz Kuru İlişkileri Türkiye Uygulaması Eşliğinde Azerbaycan İçin bir Değerlendirme Prof. Dr. Nazım EKREN 1998 D.14 ÖZARSLAN, Uğur Türk Bankacılık Sektörünün Ölçek Ekonomisi Açısından İncelenmesi ( ) Doç.Dr. Abdülgaffar AĞAOĞLU 1998 D.15 ŞEN, Güneş Şenkal Bankalarda Mali Başarısızlık ve Türkiye'de Mali Başarısızlığa Uğrayan Bankaların Kantitatif Yöntemler Yardımıyla Tahmini Doç.Dr. Abdülgaffar AĞAOĞLU 1998 D.16 UYAR, Aydın Hisse Senetleri Pazarını Yenme Modelleri ve IMKB Üzerinde Yapay Zeka Modeli Uygulamaları Prof. Dr. Niyazi BERK 1998 D.17 YÜCEL, Esra Türk Sigorta Sektörü'nde Hayat Sigortalarının Fon Yaratma Kapasitesi, Yaratılan Fonların Finansal Piyasalarda Değerlendirilmesi ve Hayat Sigortalarında Kar Payı Prof. Dr. Ömür BABAOĞLU 1998 D.18 SÜMER, E. Handan Türk Bankacılık Sisteminde Birleşmelerin Finansal ve Ekonomik Analizive Globalleşen Türkiye Açısından Öneminin Bir Değerlendirmesi Doç. Dr. E. Abdülgaffar AĞAOĞLU 1999 D.19 BEKTAŞ, Eralp Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin Ekonomik Konjonktürü İçinde Bankacılık Sisteminin Rolü Ve Gelişme Eğilimleri Prof.Dr. E. Abdülgaffar AĞAOĞLU 1999 D.20 EKEN,Mehmet Hasan Enflasyon ve Banka Hisse Senedi Getirileri: Türkiye Örneği Prof.Dr. Nazım EKREN 1999 D.21 GUNDUZ, Lokman Parasal Aktarım Mekanizması Ve Kredi Kanalı:Türkiye Örneğinin VAR Modelleriyle Analizi Prof.Dr. Nazım EKREN 1999 D.22 GÜNGÖR, Hasan Gelişmiş Ülkelerdeki Bankacılık Gözetim Sistemleri Işığında KKTC deki Mevcut Sistemin İncelenmesi ve İleriye Yönelik Bir Modelin Geliştirilmesi Prof.Dr. E. Abdülgaffar AĞAOĞLU 1999 D.23 ÖZATAÇ, Nesrin KKTC Bankacılık Sisteminin Sermaye Yeterliliği Sorununun Gelişmiş Ülkeler ve Özellikle Avrupa Birliği Bankacılık Sistemi Işığında İrdelenmesi ve Bir Modelin Geliştirilmesi Prof.Dr. E. Abdülgaffar AĞAOĞLU 1999 D.24 ARGIN, Aydın Bankacılıkta Değişim Yönetimi Prof. Dr. Nazım EKREN 2000 D.25 BÖLÜKBAŞI, Ayşegül Sigortacılıkta Risk Yönetimi ve Finansal Sisteme Etkileri Prof.Dr. Niyazi BERK 2000

3 D.26 KAYACAN, Murad Uluslar arası Türev Ürün Piyasalarında Sistemik Risk Ve Krize Teorik Ve Uygulamalı Bir Yaklaşım Doç.Dr.Osman 2000 D.27 MERCANLIOĞLU (ÖNAL), Ayşe Çiğdem Küçük Ve Orta Ölçekli Ticari Bankaların Performansı Üst Yönetimin Yöneticilik Rollerinin ve Karar Verme Sürecinde Düşünme Yapısının Önemi Ve Etkisi Prof.Dr. İlhan ULUDAĞ 2000 D.29 TUNAY,Kaşif Batu Hiperenflasyon ve Hiperenflasyon Sürecinde Para İkamesi Olgusu : Türkiye de Para İkamesi Sürecinde Hiperenflasyonist Dinamikler Prof.Dr. İlhan ULUDAĞ 2000 D.30 YÜKSEL, Aslı Ticari Bankalarda Kredi Fiyatlandırma Politikası Prof.Dr. Niyazi BERK 2000 D.31 AKBALIK, Murat Bankacılık ve Sisteminde Karlılık ve Karlılığı Belirleyen Boyutların Belirlenmesi ve İlişkin Bir Model Denemesi ve Türkiye Uygulaması Doç.Dr. E. Abdülgaffar Ağaoğlu 2001 D.32 BABACAN,M.Çagatay Kurumsal/Ticari Bankacilikta Islem Kalitesi Yükseltme Sürecinde Uyulmasi Gerekli Prensipler Prof.Dr.Canan ÇETİN 2001 Sigortacılık Sisteminde Aktif-Pasif Yönetimi ve Türkiye D.33 DOĞAN, Ali İhsan Hayat Sigortası Örnbeğinde Portföy Performansının Boyutlarını Belirleyen Faktörlerin İrdelenmesine İlişkin Bir Model Denemesi Prof.Dr. E. Abdülgaffar Ağaoğlu 2001 D.34 ERGİNCAN,Yakup EVA(Economic Value Added) ve MVA (Market Value Added): İMKB deki Hisse Senedi Fiyatalrı Üzerine Ekonometrik Bir Analiz Doç.Dr.Osman 2001 GEÇER, Turgay Finansal Kuruluşlar Açısından Denizcilik Sektörü ve Finansmanı Doç.Dr.Hayri 2001 D.35 ÖNCÜ,Mert Bankalarda Kredi Portföyü ve Risk Yönetimi Prof.Dr.Niyazi BERK 2001 D.36 TURHAN,M.Ibrahim Fianansal Krizler ve Reel Sektöre Etkileri: Türkiye Örnegi Prof. Dr. Nazım EKREN 2001 D.37 YİLMAZ, Celalı, Döviz Kuru Istikrarsizliklarinin Azaltilmasinda Vergi Politikasýndan Yaralanilmasi Prof.Dr.Ö.Faruk BATIREL 2001 D.38 YİĞİT, Adnan Uluslar arası Sermaye Akımları ve Türk Tekstil Sektöründe Bir Uygulama Prof.Dr.Niyazi BERK 2001

4 D.39 AKŞEHİRLİOĞLU, Osman Elektronik Para ve Ekonomi Üzerindeki Etkileri Prof. Dr. Gülten DEMİR 2002 D.40 BİLEN, Gökhan Firmaların Gerçek Değerinin Hesaplanması ve Pazar Fiyatının Belirlenmesi Prof. Dr. Niyazi BERK 2002 D.41 BOLGÜN, Kaan Evren Ticari Bankalarda Riske Maruz Değer Yöntemi ile Ölçülen Piyasa Riskinin Bankacılık Stratejilerine Etkisi Prof. Dr. Niyazi BERK 2002 D.43 ERIS,Nalan Yenihayat Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatirim Sistemi ve Uygulamada Karsilasilabilecek Sorunlar Prof.Dr.Sahamet BÜLBÜL 2002 D.44 İÇTEN, Orkun Bilgi Sistemlerinin Denetimi ve Türk Bankacılık Sektörü Uygulaması Doç. Dr. Erişah 2002 D.45 OKAY, Esin Bankacılık Sektöründeki Kriz ve Risk Yönetimi: Türkiye Uygulaması Doç. Dr. Erişah 2002 D.46 PAMUKÇU, E. Baturalp İhracat Kredi Sigortasının Türkiye Açısından Değerlendirilmesi Prof. Dr. Niyazi BERK 2002 D.47 ÜLKÜ, M. Numan Teknik Analizin Teorisi Doç. Dr. Osman 2002 D.48 YETGİN, Feyzullah Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının Performans Değerlemesi ve Türkiye Uygulaması Doç. Dr. Erişah 2002 D.49 KAVCIOĞLU, Şahap "Ticari Bankalarda Sorunlu Kredilerin Yönetimi, Çözümü ve Takibi İçin Bir Uygulama" Doç. Dr. Erişah 2003 D.50 BORA, Ali "Bankacılık Kesiminde Dış Denetimin Kullandırılan Ticari Krediler Açısından İncelenmesi: Kurumlar ve Araçlar" Prof. Dr. Selçuk ÖZTEK 2003 D.51 KARABULUT, Hakkı "Bireysel Girişimlerin Hayat Sigortası Modeli ile Finanse Edilmesi Prof.Dr. Ahmet CANOĞLU 2003 D.52 GÜVEN, VEDAT Bankacılıkta Risk Yönetimi ve Türk Bankacılık Sistemindeki Uygulamalar Doç.Dr.Deniz GÖKÇE 2003

5 D.54 UZUNER, Mustafa Talha Para Politikası Belirsizliğinin Bankacılık Endüstrisine Etkileri ve Türkiye Örneği Doç.Dr.Hayri 2003 D.55 KAPLAN, Hayrettin Bankalarda Sürdürülebilir Rekabetçi Performans Yönetimi Prof.Dr.İlhan ULUDAĞ 2003 D.57 KUTLUHAN, Osman Enflasyonu Düşürme Politikaları ve Bankacılık Sistemine Etkileri Doç.Dr.Hasan SELÇUK 2003 D.58 TURHAN,M.Ibrahim Finansal Krizler ve Reel Sektöre Etkileri: Türkiye Örneği Prof.Dr.Nazım EKREN 2001 D.59 PARMAN, Doruk Bankacılık Sektöründe Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) Açısından Veri Madenciliği (Data Mining) Yöntemi: Özel Bir BankadaGerçekleştirilen Uygulama Prof.Dr.Niyazi BERK 2004 D.60 KARACIK, Abdullah Sağlık Finansmanında Yeni Bir Model "Sağlık Bakım Organizasyonları ve Türkiye' ye Adaptasyonu Prof.Dr.Niyazi BERK 2004 D.61 OKUMUŞ, Sinan Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarında İskonto (Teorik ve Uygulamalı Bir Analiz) Prof.Dr.Niyazi BERK 2004 D.62 ŞAKAR, Birgül Banka Yapılandırılma Sürecinde Varlık Yönetimi Şirketleri Seçilmiş Ülkeler ve Türkiye Uygulaması Prof.Dr.İlhan ULUDAĞ 2004 D.63 TEMURCİ, Selim Dünyada Dış Borç-Ekonomik Bağımlılık Analizi ve Değerlendirilmesi Türkiye Örneği 2004 D.64 ASLANTAŞ, Şahin Türk Sermaye Piyasasında Aracı Kurumların Piyasa Yapısı ve Etkinlik Analizi ( Dönemi Veri Zarflama Analizi Uygulaması) Prof.Dr.Osman 2004 D.65 ZAFER, Metin Recep Bankacılık Sektöründe Faaliyetlere Dayalı Maliyetlendirme Sistemi Doç.Dr.Suna OKSAY D.66 KAHYA, Ender Yusuf Özel Emeklilik Sistemleri ve Belirlenmiş Katkı Modeli ile Risk- Getiri, Katkı-Ödeme Ölçümlemesi İçin Oluşturulan Emeklilik Yatırım Fonu Uygulaması 2004 D.67 HALİSDEMİR, Önder Bireysel Kredilerin Değerlendirilmesinde Skorlama Yönteminin Kullanımı Doç.Dr.Hayri 2004

6 D.68 GÜLAY, Veclal Satınalma Yöntemiyle Banka Devri: Türkiye Uygulamasından Seçilmiş Bir Örnek 2004 D.69 TANINMIŞ YÜCEMEMİŞ, Başak Parasal Birlik, Avrupa Merkez Bankası ve Türkiye'ye Yansımaları 2004 D.70 ÖZÜN, Alper Faiz Oranlarındaki ve Döviz Kurlarındaki Asimetrik Oynaklığın Bankaların Hisse Senedi Getirisine Etkileri 2004 D.71 YOLCU, Halil Risk Yönetimi Açısından Türk Sigorta Sisteminin Avrupa Birliği' ne Uyum Yeteneği Prof.Dr.Niyazi BERK 2005 D.72 AKDEMİR, Adem Uluslar arası İşlemlerin Ticari Banka Karlılığına Etkileri Teorik ve Uygulamalı Bir Yaklaşım 2005 D.73 ÇAKMUR, Zeynep Dina Finansal Krizlerin Erken Uyarı Sistemleri Sinyal Yaklaşımı ile Tespiti, Türkiye Uygulaması Prof.Dr.İlhan ULUDAĞ 2004 D.74 İŞİPEK Pekhan Banka Stratejik Yönetim Açısından Kredi Riski Yönetim Modelleri Prof.Dr.Niyazi BERK 2005 D.75 ERİŞKON, Ahmet Devrim Sigorta Sektöründeki Risklerin Alternatif Finansman Yöntemleri Prof.Dr.İlhan ULUDAĞ 2005 D.76 TÜRSOY, Turgut Finansal Entegrasyonun Türk Bankacılık Sektörü Üzerindeki Etkisi ve AB Bankacılığı ile Karşılaştırmalı Analizi Prof.Dr. Niyazi BERK 2005 D.77 GÜNER, Serkan Basel Tabanlı Kredi Riski, Modellemeleri ve Bir Uygulama Prof.Dr. Niyazi BERK 2005 D.78 ÇATIKKAŞ, Özgür Bankalarda İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Fonksiyonunun Etkililiği Prof.Dr. Nuran CÖMERT DOYRANGÖL 2005 D.79 DİRİCAN Cüneyt, Posta Bankacılığının ve POSTBANK'ların Finans Sektöründeki Fonksiyonelliği, Ekonomiye Etkileri ve Türkiye'de Uygulanabilirliği Üzerine Bir Çalışma Prof.Dr.Niyazi BERK 2005 D.80 ÖZKAN, Cemal Gökhan Küçük Ölçekli İşletmelerin Hedef Karın Maksimizasyonu Açısından Birleşmelerin FUZZY Yöntemi ile Analizi Prof.Dr.İlhan ULUDAĞ 2005

7 D.81 YILMAZ, Naci Döneminde Uygulanan Ekonomi Politikalarının Türk Bankacılık Sektörüne Etkileri 2005 D.82 KARADAĞ, Mehmet Mete Asimetrik Enformasyonun Bankacılık Sektörüne Etkileri: Türkiye Örneği 2005 D.83 ÖCAL, Hüseyin Ortaklık Yapısı ve Kar Dağıtım Politikası Bakımından Kurumsal Yönetim Prof.Dr.Turgay BERKSOY 2005 D.84 TÜKEL, Ayça Asimetrik Enformasyon Işığında Kredi Tayınlaması ve Türkiye Örneği Prof.Dr.Niyazi BERK 2006 D.85 GÜLER, Ercüment Bağımsız Dış Denetim Süreci Kurumsal-Sosyal Sorumluluk İlişkisi Bankacılık Sektörü Uygulaması 2006 D.86 ÖGEL, Bekir Murat Global Varlık Dağılımında Gelişmekte Olan Piyasaların Yeri Prof.Dr.Niyazi BERK 2006 D.87 ERMAN, Kıvanç Portföy Yönetiminde Varlık Dağıtımı Prof.Dr.Niyazi BERK 2006 D.88 SELÇUK, Bora Yükselen Ekonomilerde Kriz Dönemlerinde Bankacılık Sistemlerinin Yeniden Yapılandırılması ve Türkiye Örneği Doç.Dr.Hayri 2006 D.89 ÇAĞIL, Gülcan Sermaye Yeterliliği Açısından Operasyonel Risk ve Bankacılık Sektöründe Uygulanması Prof.Dr.Niyazi BERK 2006 D.90 KESKİN, Huzur Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının Türkiye'de Ekonomik Büyümeye Etkisi- Çin ve Tayland ile Karşılaştırılması Prof.Dr.Cemal İBİŞ 2006 D.91 İLSEVEN, Nebil Kredi Temerrüt Takasları: Banıka Sermayesi Kanalı Kuramı ve Kredilendirme Etkinliği Açısından Bir Değerlendirme Prof.Dr.Niyazi BERK 2006 D.92 BEKGÖZ, Sezai Türkiye'de Vadeli Piyasalar ve İMKB Hisse Senetleri Piyasası ile Etkileşimi Prof.Dr.Niyazi BERK 2006 D.93 ALTIKULAÇ, Ertan Kamu Bankalarının Özelleştirilmesi ve Türkiye'de Performanslarının Özel ve Yabancı Bankalarla Karşılaştırılmasına İlişkin Kantitatif Bir Analiz 2006

8 D.94 KIRAN, Ercan Türkiye'de Sabit Getirili Menkul Kıymetler Piyasası'nın Etkinliği Prof.Dr.Osman 2006 D.95 KEPEZ, Mehmet İndirgenmiş Nakit Akımları Yöntemine (İNA) Göre Firma Değerinin Tespiti ve İNA Yöntemine Göre Firma Değerlemesi İçin Metodolojik Yaklaşım Prof.Dr.Niyazi BERK 2006 D.96 Selimler, Hüseyin Türk Bankacılık Sektöründe Sorunlu Kredilerin Varlık Yönetim Şirketlerince Tasfiyesi, Seçilmiş Ülkeler ve Türkiye Uygulaması Prof.Dr.Niyazi BERK 2006 D.97 POLAT, Ali Uluslar arası Ticarette Risk Yönetimi Prof.Dr.Niyazi BERK 2007 D.98 ERSOY, Hicabi Finansal Krizlerin Çözümleme Süreçleri ve Yöntemleri(Türkiye-Meksika Deneyimlerinin Karşılaştırmalı Analizi) Prof.Dr.İlhan ULUDAĞ 2007 D.99 EROĞLU,Erhan Alternatif Mortgage Teknikleri ve Türkiye Uygulaması Prpf.Dr.İlhan ULUDAĞ 2007 D.100 AIMAITI,Kuerbanjiang Küreselleşme Sürecinde Çin Finansal Sistemi Prof.Dr.Hayri 2007 D.101 HATİPOĞLU,Feride Yabancuların Türkiye'de Gayrimenkul Edinimleri ve ABD Karşılaştırması Prof.Dr.İlhan ULUDAĞ 2007 D.102 GÜLAY,Güzhan Borsada Fiyat Adımlarının Değişmesi ve Hisse Senedi Piyasalarına Etkisi Prpf.Dr.Erişah 2007 D103 AKSOY, Mehmet Hakan Uluslar arası Portföy Çeşitlendirmesi ve Bir Türkiye Uygulaması Prof.Dr.Hayri 2007 D105 ÇAKIROĞLU, Feyiz Kasko Sigortaları Fiyatlandırması,Avrupa Ülkeleriyle Karşılaştırması ve Bir Model Uygulaması 2007 D106 OMAĞ, Aclan İşletmelerde Kar Dağıtım Politikasının İşletmenin Büyüme ve Pazar Değerine Etkileri: Teorik ve Uygulamalı Yaklaşım 2007 D107 GEGİN,Eren Merkez Banlarında İç Denetim Uygulamaları Örnek Bir İç Denetim Modeli 2007

9 D108 IŞIL,Hakkı Özgür Türk Bankacılık Sisteminde Performans Ölçümü ve Yönetimi D109 Süer,Sezin Uluslararası Piyasalarda Alternatif Finansman Kaynakları Açısından Özel Sektör Tahvil Fiyatlaması; Uygulama Prof.Dr.Münevver ÇETİN 2007 D110 KELER, Şahin Alp Portföy Yönetiminde Yeni Açılımlar ve Dinamik Portföy Yönetimi Olarak Hedge Fon Yönetimi 2000 Kasım ve 2001 Şubat Krizlerinin Ardından Türk Kamu D111 SARAÇ,Mehmet Hakan Bankacılığında Yaşanan Gelişmeler ve Finans Piyasalarına Yansımaları Prof.Dr.İlhan ULUDAĞ D112 VARNA,Neşe Sigorta Şirketlerinin Finansala Yeterliliğinin Tespitinde Sermayenin Belirlenmesi ve Dağıtımına İlişkin Bir Uygulama Prof.Dr.Münevver ÇETİN D113 BERKER,Ayşe Botan Finans Sisteminde Tahvil Getirilerinin Kredi Dereceleri ile İlişkisi: Gelişmekte Olan Ülkeler Açısından Bir Uygulama D114 ÖZÜBEK, Cengiz Konut Finansman Yöntemlerinde Riskler: Hane Halkının Konut Finansman Yöntemlerini Değerlendirmesine Yönelik Bir Araştırma Prof.Dr.A.Osman D115 MERCAN, Muhammed Türk Bankacılık Sisteminin Yeniden Yapılandırılması ve Performans Gelişimi Doç.Dr.Aslı YÜKSEL MERMOD D116 ÇETİNTAŞ, Umut Alternatif Fonlama Kaynağı Olarak Sendikasyon Kredileri ve Türk Bankacılık Sistemine Yönelik Bir Uygulama D117 YİĞİT, Uğur Bankacılık Kanununda Suçlar ve Cezalar Yatırım Bankacılığında Şirket Değerleme Yöntemlerine Genel D118 ÖZTÜRK, Hakkı Bakış ve Şirketlerin Piyasa Değerlerini Arttırmalarına Yönelik İMKB Hisse Senetleri Piyasası için Ampirik Bir Uygulama Prof.Dr.Hayri D119 KORKMAZ, Tuba Gelişmekte Olan Ülkelere Yabancı Banka Katılımı: Türkiye Bankacılık Sektörü Değerlendirmesi Prof.Dr.Hayri D120 ÇITMACI, Barbaros Finansal Kurumlarda Faiz Riski Yönetimi Prof.Dr.Cemal İBİŞ

10 D121 KELEŞ,Aytekin Basel Kriterlerinin İç kontrol Açısından Türk Bankacıllık Sektörüne Etkileri ve Öneriler Prof.Dr.Cemal İBİŞ 2009 D122 AĞDAŞ,Levent Kalkınmanın Finansmanında Grameen Bank Örneği ve Türkiye İçin Uygulanabilir Bir Mikrofinansman Modeli Önerimi Prof.Dr.Suna OKSAY 2009 D123 ÖZŞAR KUMCU, Berna Avrupa Birliği Tek Reasürans Piyasasına Uyum Sürecinde Türk Reasürans Piyasasının Etkin Düzenlenmesi ve Denetlenmesi İçin Yeni Bir Uygulama Önerisi 2009 D124 BİLGİLİ, Cumhur Firmalarda İç Kontrol Sistemlerinin Oluşturulmasının Ticari Bankacılık Nezdindeki Kredibilitelerine Etkileri Prof.Dr.Cemal İBİŞ 2009 D125 KIR,Kamil Ceyhun Türkiye'deki Mevduat Bankalarının Kurumsal Yönetim Uygulamaları Üzerine Bir Araştırma ve Öneriler Prof.Dr.Cemal İBİŞ 2009 D126 DEMİRCİOĞLU,Korcan Ticari Bankalarda Operasyonel Risk Yönetimi ve Denetimi: Türkiye, Hollanda ve Rusya Uygulaması Prof.Dr.Cemal İBİŞ 2009 D127 DEMİRCİ, Server Mortgage Sisteminde Menkul Kıymetleştirme (Seküritizasyon): Bir Uygulama Prof.Dr.Hasan SELÇUK 2009 D128 Gül, Aydın Burak Finansal Sistemde Etkinliğin Arbitraj ile Test Edilmesi - İMKB ve VOB Örneği D129 ÖZGÜ,Levent Dezenflasyon Ortamında Bankalarda Operasyonel Merkezileşmenin Önemi: Türk Bankacılık Sektörü Üzerine Bir Uygulama 2009 D130 ÇIRAY,Fatma Ceyda Akreditifte Bankaların Hukuki Bakımdan Sorumlulukları Doç.Dr.Erol ULUSOY 2009 D131 BİNGÖL,Bülent Türkiye'de Kobi Niteliğinde Faaliyet Gösteren Tekstil üretim İşletmelerinin Basel II Kriterleri Çerçevesinde Kredi Derecelendirme Metodolojisi Uygulaması Doç.Dr.Aslı YÜKSEL MERMOD 2009 D132 GÜNCELER, Bülent 2001 Krizi Sonrası TC Ziraat Bankası ve Türkiye halk Bankasında Yapılan Yeniden Yapılanma Çalışmaları 2009 D133 YÜCEL Deniz Can Türkiye'de Cari Açığın Sürdürülebilirliği ce Bankacılık Sektörü İlişkisi: Bir Uygulama

11 D134 BABAYEV, Ruslan Rusya Finansal Piyasalarında Serbestleştirme ve Derinleştirme Bankacılık Sektörünün Rölü Prof.Dr.Hasan SELÇUK Yatırım Bankacılığının Şirket Satın Alma ve D135 SATOĞLU,Serdar Birleşmelerindeki Rolü, Türkiye'nin AB'ye Uyumu Açısından Karşılaştırmalı Bir Analiz Prof.Dr.Cemal İBİŞ D136 ERDİLEK KARABAY,Melisa Bilgi Ekonomisine Geçiş Sürecinde Finansal Piyasalarda Stratejik Rekabet Olgusu: Bankacılık Sektörü Üzerine Bir Uygulama Prof.Dr.Canan ÇETİN D137 GÜÇLÜ, Hakan Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirmesi Prof.Dr.Targan ÜNAL D138 TÜRKEŞ,Ayyüce Yabancı Sermayeli Bankaların Enerji Sektöründe Faaliyet Gösteren Şirketlerin Finansmanına Etkisi ve Uygulamalı Bir Yaklaşım D139 İSMAİL,Nebahat Bankaların Gelecekteki Nakit Akımlarına Dayalı Menkul Kıymetleştirme; Teorik ve Uygulamalı Bir Yaklaşım D140 VARLIK,Ahmet Burak Basel İlkeleri Işığında Bankacılıkta Risk Yönetimi ve Türkiye Uygulaması Prof.Dr. Cemal İBİŞ D141 DİNÇER, Hasan Bankacılık Sektöründe Yeni Hizmet Geliştirmenin Rekabet Stratejilerindeki Değişimlere Etkisi Yrd.Doç.Dr.Rahmi Deniz ÖZBAY D142 TANRIVERDİ, Sezai Banka Muameleleri Vergisinin Bankacılık Sektöründe Rekabeti Bozucu Etkileri ve Bir Model Önerisi Prof.Dr.Cemal İBİŞ D143 AKPINAR,Özgür Sigorta Sektöründe Elementer Branşlarda Müşteri İlişkileri Yönetimi ve Türkiye İçin Model Önerisi D144 OKAY,Güçlü Mortgage Sistemi ve Mortgage Kredilerinin Gelişimini Etkileyen Faktörlerin Analizi: Türkiye Örneği D145 AĞAYEV,Samir Basel II Düzenlemeleri Çerçevesinde Azerbaycan Bnakacılık Sisteminin Değerlendirilmesi Prof.Dr.Hasan SELÇUK D146 ÖZTÜRK,Zeynep Avrupa Birliğine Entegrasyon Açısından Bankacılıkta Etkinlik: AB ve Türk Bankacılık Sistemlerinin Karşılartırmalı Analizi Prof.Dr.Niyazi BERK 2007

12 D147 ERİŞ,Nalan Yıllık Gelir Sigortaları ve Türkiye'de Uygulaması Prof.Dr.Doğan ARGUN D148 KOCABALKAN, Fulya Küresel Kriz Sonrası Yeni Bankacılık Ürünleri. Düzenleme Risk ve Sektöre Katkıları Prof.Dr.Burak SALTOĞLU D149 IŞIL,Gökhan Bankacılık Sektöründe Satınalma ve Birleşmelerde Yabancı Sermayenin Rolü ve Türkiye Modeli Kurumsal Müşterilerin Bankacılık Hizmetlerinde Beklenen ve D150 ÖZHAN, Salih Algılanan Kalitenin Ölçümü ve Tüketim Değer Teorisi- Ambalaj Sektörü Pilot Çalışması Prof.Dr.Targan ÜNAL D151 AVDAN, Hakan Küçük ve Orta Boy İşletmelerin (KOBİ) Finansmanında Kredi Garanti Sitemi ve Bir Uygulama D152 GÖKSU, Mehmet Eşref Uluslar arası Rezervleri Belirleyen Faktörler ve Rezerv Birikiminin Maliyetleri D153 SÜMER, Serdar Yabancı Sermayeli Bankaların Finansal Karar ve Stratejileri: Türkiye Örneği D154 Şahin, Sinan Yabancı Sermayenin Türk Bankacılık Sektörünün Mali Performansı Üzerindeki Etkileri D155 EROL, Süleyman Gelişmekte Olan Ülkelere Yabancı Sermayeli Banka Girişlerinde Yerel Faktörlerin Belirleyici Rolü. Türkiye Örneği D156 TURAN SOMER, Ayşe Tuba Bankacılık Sektöründe Etik Kodların Karakteristiği ve Etik Etkisini Geliştirme Modelinin Özel Sermayeli Mevduat Bankaları Üzerine Uygulanması Prof.Dr.Cemal İBİŞ Banka Yöneticilerinin Yeniden Yapılanma Sürecine Yönelik D157 BAYRAK, Atilla Algılarının Belirlenmesi ve Beklentileri ile Karşılaştırılmasını Kapsayan Bir Araştırma Prof.Dr.Canan ÇETİN D158 TOKEL, Dilek Para Politikası ve Faiz Kararları Arasındaki İlişki. Teorik ve Uygulamalı Yaklaşım Doç.Dr.Ebru ÇAĞLAYAN D159 ASLAN, Özgür Finansal Piyasalarda Saydamlık Kavramı, İMKB'de İşlem Gören Bankaların Saydamlık Düzeyi ve Kamuyu Aydınlatma Yoğunluğu Üzerine Bir Uygulama

13 D 160 YAVAŞ, Abdullah Finansal Aracıların Gözetim Görevi, Şirketlerde Finansman ve Kontrol Prof.Dr.Ali Osman D161 DANIŞ, Erol Kur Rejimlerinin Bnakacılık Sektörüne Etkileri ve Türkiye:Uygulamalı Bir Yaklaşım D162 KOCABALKAN,Artunç Reel Sektörde Risk Yönetimi ve Türk Bankacılık Sektörüne Etkileri Prof.Dr.Suat D163 BAYSAL, Ömer Onur Elliott Dalga Prensipleri ve İMKB Üzerine Bir Uygulama Doç.Dr.Nadir EROĞLU D164 ÖZKAN, Lale Bankacılık Sektöründe Uluslararasılaşmanın Banka Performansı Üzerine Etkileri ve Türkiye Uygulaması Prof.Dr.Cemal İBİŞ D165 YEŞİLYAPRAK, Mehmet Katılım Bankalarında Kredi Derecelendirmesi ve Etkin Supjektif Kriterlerin Anket Yöntemi İle Ölçümü D166 YARIZ, Ahmet Bankacılık Risk Yönetimi: Risk Matrisi Uygulaması D167 KASIM, Sultan Dilek İç Denetim Sistemlerinin Bankaların Verimliliği Üzerindeki Etkisi Prof.Dr.Targan ÜNAL D168 ÇELİK,İsmail Erkan Türk Bankacılık Sektöründe Yatırım Bankacılığı Uygulaması ve Ekonomiye Etkisi D169 ÖNCÜ, Oğuz Vecdi Yeniden Yapılandırma Sürecinin Ticari Bankacılıkta Verimlilik ve Etkinlik Üzerindeki Etkisinin Temel Bankacılık İlkeleri Çerçevesinde Analizi D170 AYAZ, Murat Bankalarda İç Denetim Yaklaşımları ve Bir Uygulama Örneği Prof.Dr.Ali Rıza OKUR D171 ÖNENÇ, Cemil Cem Çok Şubeli Bankalarda Özel Bankacılık Strateji Önerisi D172 BAYRAM, Nilüfer Bankalarda Küresel Kriz Sonrası İçdenetimin Yapılanması Prof.Dr.Hayri

14 D173 CANGÜREL, Ozan Bael II Kapsamında Kredi Riskinin Ölçümünde Otorite Etkinliği: Türkiye İçin Alternatif Bir Öneri Devlet Yatırım Destekleri ve Kalkınma Bankacılığının Reel D174 ÇAKIR, Kutlu Sektör Üretken Sabit Sermaye Yatırımlarıyla İlişkisi: Türkiye'de Döneminin Bağıntısal Analizi Prof.Dr.Nazım ENGİN 2012 D175 SAFDARİ, Akbar Bankacılık Sisteminde Kara Para Aklamasının Önlenmesi, İran Bankacılık Sistemine Bir Model Önerisi 2012 D176 TİRYAKİ,Tercan Bankacılık Kredi Risk Ölçümünde Aktüeryal Modelleme Prof.Dr.Doğan ARGUN 2012 D177 ÇİTİLCİ, Ahmet TUĞBERK Piyasa Profesyonellerinin Yatırım Kararlarındaki Davranış Boyutu: Bir Araştırma Prof.Dr.Jale SÖZER ORAN 2012 D178 TİRYAKİ, Göksel Türkiye'de Finansal İstikrarın Bağlanmasında Bankacılık Sektörüne Yönelik Düzenlemelerin Rolü Doç.Dr.Ahmet YILMAZ 2012 D179 YÜCEL, İzzet Sencer Türkiyedeki Kurumsal Banka Müşterilerinin İnternet Bankacılığı Eğilimleri: İsidef Üzeirne Bir Uygulama Doç.Dr.Nadir EROĞLU 2012 D180 MARANGOZ, Ahmet Bankacılık Sisteminde Factoring Uygulamalarıve Finansal Piyasalardaki Önemi 2012 D181 GÜNAY, Özgür İnternet Bankacılığında Yatırım Ürünlerinin Kişisel Yatırımları Artırmaya Etkisi ve Türkiye'de İnternet Bankacılığı Üzerine Bir İnceleme Prof.Dr.Aslı YÜKSEL MERMOD 2013 D182 EKE, Selda Ticari Alacak Riskleri Yönetiminde Kredi Sigortaları ve Ekonomik Büyümeye Etkisinin İncelenmesi Doç.Dr.Rahmi Deniz ÖZBAY 2013 D183 ŞENGÖNÜL, Bülent Factors Affecting Dividend Policies of Turkish Banks Prof.Dr.Cemal İBİŞ 2013 D184 ERİŞİR, Esra Bnakacılık Sektöründe Verimlilik Değerlendirmesi: Türkiye ve Avrupa Birliği Ülkeleri Üzerine Ampirik Çalışmalar Prof.Dr.Erhan ASLANOĞLU 2013 D185 YÜCEYILMAZ, Hasan Ferit Finansal Yeniden Yapılanma Çalışmaları Kapsamında Bankacılık Sektörüne İlişkin Düzenleme Değişikliklerinin Sektör Üzerine Etkileri Prof.Dr. Nadir EROĞLU 2013

15 D186 KARACA, Onur Türk Bankacılık Sektöründe Faiz Swaplarının Kullanımı-Türk Lirası Faiz Swap Spreadleri Üzerine Analitik Uygulama Prof.Dr.Erhan ASLANOĞLU 2013 Bankacılık Sektöründe Çalışanların Stres Düzeyi ile İşten D187 TÜRKER, Nuriye Elif Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişkinin Örgüte Bağlılık Üzerine Etkisi Prof.Dr.Canan ÇETİN 2013 D188 MAMMADOV, Zamig Bankacılık Sektöründe Risk Odaklı Kamu Denetimi ve Azerbaycan Üzerine Uygulama Prof.Dr.Hasan SELÇUK 2013

BANKACILIK YÜKSEK LİSANS TEZLERİ KOD İSİM TEZ KONUSU DANIŞMAN

BANKACILIK YÜKSEK LİSANS TEZLERİ KOD İSİM TEZ KONUSU DANIŞMAN BANKACILIK YÜKSEK LİSANS TEZLERİ KOD İSİM TEZ KONUSU DANIŞMAN YIL B.2 BEKTAŞ, Erol "Ticari Bankalarda Fon Kaynak ve Kullanım Etkinliği:Ticari Kredilerin Fiyatlandırılmasına İlişkin Bir İnceleme" Doç.Dr.

Detaylı

SERMAYE PİYASASI VE BORSA YÜKSEK LİSANS TEZLERİ KOD İSİM TEZ KONUSU DANIŞMAN YIL

SERMAYE PİYASASI VE BORSA YÜKSEK LİSANS TEZLERİ KOD İSİM TEZ KONUSU DANIŞMAN YIL SERMAYE PİYASASI VE BORSA YÜKSEK LİSANS TEZLERİ KOD İSİM TEZ KONUSU DANIŞMAN YIL.2 BAYKAM, Bora "Yatırım Bankacılığı Sistematiği" Doç.Dr.Osman 1995.3 KUŞÇUOĞLU, Özlem "Yatırımcının Risk Psikolojisi" Doç.Dr.Samim

Detaylı

SİGORTACILIK YÜKSEK LİSANS TEZLERİ KOD İSİM TEZ KONUSU DANIŞMAN YIL. The Development Process of Life Insurance in United States and Turkey

SİGORTACILIK YÜKSEK LİSANS TEZLERİ KOD İSİM TEZ KONUSU DANIŞMAN YIL. The Development Process of Life Insurance in United States and Turkey SİGORTACILIK YÜKSEK LİSANS TEZLERİ KOD İSİM TEZ KONUSU DANIŞMAN YIL S.1 ÇALIŞAL, Mehtap The Development Process of Life Insurance in United States and Turkey Yrd.Doç.Dr.Şevki 1990 S.2 AKPINAR, İsmail P

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Targan ÜNAL. 2. Doğum Tarihi: 1956. 3. Ünvanı: Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Targan ÜNAL. 2. Doğum Tarihi: 1956. 3. Ünvanı: Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Targan ÜNAL 2. Doğum Tarihi: 1956 3. Ünvanı: Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Boğaziçi Üniversitesi 1977 Y. Lisans İşletme Mühendisliği İstanbul

Detaylı

İçindekiler (Detaylı)

İçindekiler (Detaylı) İçindekiler (Detaylı) Önsöz İçindekiler (Özet) İçindekiler (Detaylı) Tablolar Listesi Grafikler Listesi Şekiller Listesi Ayrım I Genel Çerçeve: Temel Kavramlar ve Kuramlar 1 Bölüm 1. Para 3 1.1. Tanımı

Detaylı

İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli)

İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli) İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli) Genel Bilgi Türkiye nin özellikle de İstanbul un uluslararası ticaret merkezi niteliği kazanmasına paralel olarak yetkin uzman ihtiyacı daha da artmıştır.

Detaylı

Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015)

Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015) Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015) ISL101 - İşletme Bilimine Giriş I (Kredi: 3 - ISL102 - İşletme Bilimine Giriş II (Kredi: 3 - AKTS: 6) ISL105 - Muhasebe I (Kredi: 3

Detaylı

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF - 1. YARIYIL Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bilgisayara giriş niteliğindeki bu ders,

Detaylı

MUHASEBE, FİNANSMAN, DENETİM EĞİTİMLERİ 2015

MUHASEBE, FİNANSMAN, DENETİM EĞİTİMLERİ 2015 MUHASEBE, FİNANSMAN, DENETİM EĞİTİMLERİ 2015 Eğitimlerin Amacı İçerikler Eğitmenler Genel Yaklaşımlar Referanslar AMACIMIZ 1990 Sonrası süreçte gümrük duvarlarının kalkması, 3. Dünya ülkelerinde ucuz iş

Detaylı

BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL

BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ, NAZİLLİ İKTİSADÎ ve İDARÎ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET ve FİNANSMAN BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL ISL 101 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ I

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ BANKACILIK VE SİGORTACILIK YÜKSEKLOKULU SİGORTACILIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ BANKACILIK VE SİGORTACILIK YÜKSEKLOKULU SİGORTACILIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ BANKACILIK VE SİGORTACILIK YÜKSEKLOKULU SİGORTACILIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Yıl 1; Yarıyıl 1 No Ders Kodu 1. YARIYIL Ders Adı T U Kredi ECTS 1 ATA121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Detaylı

5. A Derece Alan Üniversite Yıl k Lisans Maliye- İktisat Ankara Üniversitesi SBF 1968 a

5. A Derece Alan Üniversite Yıl k Lisans Maliye- İktisat Ankara Üniversitesi SBF 1968 a KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ İİBF İŞLETME BÖLÜMÜ Karatay/ KONYA 1. Adı Soyadı: Osman Okka 2. Doğum Tarihi: 25 Aralık 1945 3. Ünvanı: Profesör 4. Öğrenim Durumu: 5. A Derece Alan Üniversite Yıl k Lisans Maliye-

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 1 2 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 2008-2009 KATALOĞU İ.Ü. Basımevi Müdürlüğü İSTANBUL-22-08-2008 Tel: 0(212)632 35 04-0(212)631 35 05 3 Copyright 2007 İ.Ü.Sosyal Bilimler Meslek

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 1 2 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 2007-2008 KATALOĞU İ.Ü. Basımevi Müdürlüğü İSTANBUL-22-08-2007 Tel: 0(212)632 35 04-0(212)631 35 05 3 Copyright 2007 İ.Ü.Sosyal Bilimler Meslek

Detaylı

MK Kurumsal Gelişim Çözümleri Eğitim ve Danışmanlık A.Ş.

MK Kurumsal Gelişim Çözümleri Eğitim ve Danışmanlık A.Ş. Bu Kılavuz MK Kurumsal Gelişim Çözümleri tarafından kurumunuzu personelinize yönelik düzenleyebileceğimiz eğitimler hakkında bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Eğitim içerikleri taslak niteliğindedir.

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 1 2 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 2006-2007 KATALOĞU İ.Ü. Basımevi Müdürlüğü İSTANBUL-22-08-2006 Tel: 0(212)632 35 04-0(212)631 35 05 3 Copright 2006 İ.Ü.Sosyal Bilimler Meslek

Detaylı

1.YIL. Yabancı Dil I(2+1)

1.YIL. Yabancı Dil I(2+1) I. YARIYIL TD I 1.YIL Türk Dili I(2+0) Dil ve dilin önemi, dillerin doğuşu ve yayılışı, yapı bakımından diller, Türk dili ve gelişimi, diğer diller arasındaki yeri ve yayıldığı alanlar; Türk yazı dili

Detaylı

ISBN 975 19 3991-3 (basılı nüsha)

ISBN 975 19 3991-3 (basılı nüsha) ISBN 975 19 3991-3 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini gerektirmez;

Detaylı

T.C DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU MUHASEBE BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU MUHASEBE BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T.C DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU MUHASEBE BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. Yarıyıl Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri: Bilgisayara giriş niteliğindeki bu ders, sistem yazılımları (Windows)

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ LİSTESİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ LİSTESİ S.NO KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ LİSTESİ (SIRALAMA ANABİLİM DALLARININ ALFABETİK SIRASINA VE TEZLERİN HAZIRLANDIĞI YILLARA GÖRE ESKİDEN YENİYE DOĞRU YAPILMIŞTIR.) YAZARIN

Detaylı

Yardımcı Ders Kitapları: Yardımcı Ders Kitapları:

Yardımcı Ders Kitapları: Yardımcı Ders Kitapları: İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ İŞL101 Hukukun Temel Kavramları (3-0) 3 Hukuk Kavramının genel tanımı. Sosyal yaşamı düzenleyen kurallar. Türk toplumunda hukukun kaynakları. Kamu hukuku ve özel hukuk ayırımı.

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders Kodları Dersler Kredisi T P K 501

Detaylı

Ak, Fırat İşverence çalışanı için ödenen özel sağlık sigorta primleri SSK primine tabi midir? 68(2004),211-213

Ak, Fırat İşverence çalışanı için ödenen özel sağlık sigorta primleri SSK primine tabi midir? 68(2004),211-213 KİŞİ ADLARI DİZİNİ Açan, Fettah ; Sönmez, Feriştah Borçlanma maliyetlerinin muhasebeleştirilmesi 68(2004),140-157 Ak, Ahmet Bilgi edinme hakkı kanunu ve vergi mahremiyeti 66(2004),141-149 Ak, Fırat İşverence

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEK OKULU 2005-2006 KATALOĞU İ.Ü.Basımevi Müdürlüğü İSTANBUL-2005-08-05 Tel:632 35 04-631 35 05 1 Copright 2005 İ.Ü.Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Her

Detaylı

SINAV KONU BAŞLIKLARI

SINAV KONU BAŞLIKLARI SINAV KONU BAŞLIKLARI SERMAYE PĠYASASI FAALĠYETLERĠ TEMEL DÜZEY SINAVI 1. Genel Ekonomi Arz ve Talep Analizi Makroekonomik Göstergeler ve Yorumu Piyasa Türleri, Piyasaların İşleyiş Mekanizması ve Etkileşimleri

Detaylı

MEZUNLARIMIZ VE TEZLERİ

MEZUNLARIMIZ VE TEZLERİ MEZUNLARIMIZ VE TEZLERİ SIRA ABD BD PRG ADI SOYADI MEZUNIYET TARIHI TEZ KONUSU 1 MEHMET EMİROĞLU 25.10.1999 İlköğretim Okullarında Beden Eğitimi Dersleri ve Spor Kolu Çalışmalarında Basketbol Eğitimi 2

Detaylı

TÜRKİYE DE FİNANS SEKTÖRÜNDE BANKACILIĞIN YERİ

TÜRKİYE DE FİNANS SEKTÖRÜNDE BANKACILIĞIN YERİ TÜRKİYE DE FİNANS SEKTÖRÜNDE BANKACILIĞIN YERİ Müge ÜNAL Türkiye de finansal sistem içerisinde, bankacılık sektörü büyük orandaki payı ile önemli bir yere sahiptir. Sigorta şirketleri, yatırım fonları,

Detaylı

TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ. Türkiye Bankalar Birliği 2005-2006 Dönemi Çalışmalarına İlişkin Faaliyet Raporu

TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ. Türkiye Bankalar Birliği 2005-2006 Dönemi Çalışmalarına İlişkin Faaliyet Raporu TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ Türkiye Bankalar Birliği 2005-2006 Dönemi Çalışmalarına İlişkin Faaliyet Raporu Mayıs 2006 Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu * Yönetim Kurulu Başkanı T. İş Bankası A.Ş.

Detaylı

MERCEK 1 (1996 Ocak)

MERCEK 1 (1996 Ocak) MERCEK 1 (1996 Ocak) 1. Prof. Dr. Doğan Kargül Gümrük Birliği ne Bakış 2. Dr. Üzeyir Garih Kurumlarda Yeniden Yapılanmada Yöntemler 3. Prof. Dr. Nusret Ekin Küreselleşme ve Endüstri İlişkilerinde Yeni

Detaylı

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU SİGORTACILIK VE RİSK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU SİGORTACILIK VE RİSK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU SİGORTACILIK VE RİSK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF - 1. YARIYIL Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri(BLG101)(Z-3-5) Bilgisayara giriş

Detaylı