BANKACILIK DOKTARA TEZLERİ İSİM TEZ KONUSU DANIŞMAN. Parasal Büyüklüklerin Denetimi ve T.C. Merkez Bankası Tarihi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BANKACILIK DOKTARA TEZLERİ İSİM TEZ KONUSU DANIŞMAN. Parasal Büyüklüklerin Denetimi ve T.C. Merkez Bankası Tarihi"

Transkript

1 BANKACILIK DA TEZLERİ KOD İSİM TEZ KONUSU DANIŞMAN YIL D.1 ABDÜRRAHİMOĞLU, Erişah Parasal Büyüklüklerin Denetimi ve T.C. Merkez Bankası Tarihi Prof.Dr. İlhan ULUDAĞ 1991 D.2 ERSOY, Ayten Elektronik Bankacılıkta Belge Düzeni Prof.Dr. Osman ALTUĞ 1993 D.3 TANTAN, Saadet Menkul Kıymetleştirme: ABD Uygulaması ve Bankacılık Sektörüne Etkileri Doç.Dr. Nazım EKREN 1993 D.4 BERKAY, Ümit İşletmelerde Nakit Yönetimi Prof.Dr. Niyazi BERK 1994 D.5 TAŞÇI, Celal Piyasa Ekonomisine Geçiş Sürecinde Azerbaycan Finans Sektörünün Yapısal Analizi ve Değerlendirmesi Prof.Dr. İlhan ULUDAĞ 1994 D.6 ARAS, Güler Ticari Bankalarda Kredi Portföyünün Yönetimi Prof.Dr.Niyazi BERK 1995 D.7 KOÇ, İdil Özlem Şirketlerin Halka Açılması ve Bir Uygulama Doç.Dr.Osman 1996 D.8 ÖZEROĞLU, Ali İhsan Bir Finansman Modeli Olarak Risk Sermayesi ve Türkiye'de Uygulanabilirlik İmkanlarının Değerlendirilmesi Prof.Dr. Nazım EKREN 1996 D.9 ŞENSOY, Derya Hisse Senedi Portföyünün Yönetimi ve İMKB'de bir Uygulama Prof.Dr. İlhan ULUDAĞ 1996 D.10 UYANIK, Atilla Finansal Ürünlerin Vergilendirme ve Yasal Düzenlemeler Açısından Değerlendirilmesi Prof.Dr. İlhan ULUDAĞ 1996 D.11 ERİŞ, Hayati Konut Sektörü Finansmanında İpoteğe Bağlı Menkul Kıymetler Prof. Dr. İlhan ULUDAĞ 1997 D.12 YILMAZ, Mustafa K Hisse Senedi Opsiyonları ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında Uygulanabilirliği Prof. Dr. Nazım EKREN 1997

2 D.13 MEHMEDOV, Zahid Enflasyon, Faiz ve Döviz Kuru İlişkileri Türkiye Uygulaması Eşliğinde Azerbaycan İçin bir Değerlendirme Prof. Dr. Nazım EKREN 1998 D.14 ÖZARSLAN, Uğur Türk Bankacılık Sektörünün Ölçek Ekonomisi Açısından İncelenmesi ( ) Doç.Dr. Abdülgaffar AĞAOĞLU 1998 D.15 ŞEN, Güneş Şenkal Bankalarda Mali Başarısızlık ve Türkiye'de Mali Başarısızlığa Uğrayan Bankaların Kantitatif Yöntemler Yardımıyla Tahmini Doç.Dr. Abdülgaffar AĞAOĞLU 1998 D.16 UYAR, Aydın Hisse Senetleri Pazarını Yenme Modelleri ve IMKB Üzerinde Yapay Zeka Modeli Uygulamaları Prof. Dr. Niyazi BERK 1998 D.17 YÜCEL, Esra Türk Sigorta Sektörü'nde Hayat Sigortalarının Fon Yaratma Kapasitesi, Yaratılan Fonların Finansal Piyasalarda Değerlendirilmesi ve Hayat Sigortalarında Kar Payı Prof. Dr. Ömür BABAOĞLU 1998 D.18 SÜMER, E. Handan Türk Bankacılık Sisteminde Birleşmelerin Finansal ve Ekonomik Analizive Globalleşen Türkiye Açısından Öneminin Bir Değerlendirmesi Doç. Dr. E. Abdülgaffar AĞAOĞLU 1999 D.19 BEKTAŞ, Eralp Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin Ekonomik Konjonktürü İçinde Bankacılık Sisteminin Rolü Ve Gelişme Eğilimleri Prof.Dr. E. Abdülgaffar AĞAOĞLU 1999 D.20 EKEN,Mehmet Hasan Enflasyon ve Banka Hisse Senedi Getirileri: Türkiye Örneği Prof.Dr. Nazım EKREN 1999 D.21 GUNDUZ, Lokman Parasal Aktarım Mekanizması Ve Kredi Kanalı:Türkiye Örneğinin VAR Modelleriyle Analizi Prof.Dr. Nazım EKREN 1999 D.22 GÜNGÖR, Hasan Gelişmiş Ülkelerdeki Bankacılık Gözetim Sistemleri Işığında KKTC deki Mevcut Sistemin İncelenmesi ve İleriye Yönelik Bir Modelin Geliştirilmesi Prof.Dr. E. Abdülgaffar AĞAOĞLU 1999 D.23 ÖZATAÇ, Nesrin KKTC Bankacılık Sisteminin Sermaye Yeterliliği Sorununun Gelişmiş Ülkeler ve Özellikle Avrupa Birliği Bankacılık Sistemi Işığında İrdelenmesi ve Bir Modelin Geliştirilmesi Prof.Dr. E. Abdülgaffar AĞAOĞLU 1999 D.24 ARGIN, Aydın Bankacılıkta Değişim Yönetimi Prof. Dr. Nazım EKREN 2000 D.25 BÖLÜKBAŞI, Ayşegül Sigortacılıkta Risk Yönetimi ve Finansal Sisteme Etkileri Prof.Dr. Niyazi BERK 2000

3 D.26 KAYACAN, Murad Uluslar arası Türev Ürün Piyasalarında Sistemik Risk Ve Krize Teorik Ve Uygulamalı Bir Yaklaşım Doç.Dr.Osman 2000 D.27 MERCANLIOĞLU (ÖNAL), Ayşe Çiğdem Küçük Ve Orta Ölçekli Ticari Bankaların Performansı Üst Yönetimin Yöneticilik Rollerinin ve Karar Verme Sürecinde Düşünme Yapısının Önemi Ve Etkisi Prof.Dr. İlhan ULUDAĞ 2000 D.29 TUNAY,Kaşif Batu Hiperenflasyon ve Hiperenflasyon Sürecinde Para İkamesi Olgusu : Türkiye de Para İkamesi Sürecinde Hiperenflasyonist Dinamikler Prof.Dr. İlhan ULUDAĞ 2000 D.30 YÜKSEL, Aslı Ticari Bankalarda Kredi Fiyatlandırma Politikası Prof.Dr. Niyazi BERK 2000 D.31 AKBALIK, Murat Bankacılık ve Sisteminde Karlılık ve Karlılığı Belirleyen Boyutların Belirlenmesi ve İlişkin Bir Model Denemesi ve Türkiye Uygulaması Doç.Dr. E. Abdülgaffar Ağaoğlu 2001 D.32 BABACAN,M.Çagatay Kurumsal/Ticari Bankacilikta Islem Kalitesi Yükseltme Sürecinde Uyulmasi Gerekli Prensipler Prof.Dr.Canan ÇETİN 2001 Sigortacılık Sisteminde Aktif-Pasif Yönetimi ve Türkiye D.33 DOĞAN, Ali İhsan Hayat Sigortası Örnbeğinde Portföy Performansının Boyutlarını Belirleyen Faktörlerin İrdelenmesine İlişkin Bir Model Denemesi Prof.Dr. E. Abdülgaffar Ağaoğlu 2001 D.34 ERGİNCAN,Yakup EVA(Economic Value Added) ve MVA (Market Value Added): İMKB deki Hisse Senedi Fiyatalrı Üzerine Ekonometrik Bir Analiz Doç.Dr.Osman 2001 GEÇER, Turgay Finansal Kuruluşlar Açısından Denizcilik Sektörü ve Finansmanı Doç.Dr.Hayri 2001 D.35 ÖNCÜ,Mert Bankalarda Kredi Portföyü ve Risk Yönetimi Prof.Dr.Niyazi BERK 2001 D.36 TURHAN,M.Ibrahim Fianansal Krizler ve Reel Sektöre Etkileri: Türkiye Örnegi Prof. Dr. Nazım EKREN 2001 D.37 YİLMAZ, Celalı, Döviz Kuru Istikrarsizliklarinin Azaltilmasinda Vergi Politikasýndan Yaralanilmasi Prof.Dr.Ö.Faruk BATIREL 2001 D.38 YİĞİT, Adnan Uluslar arası Sermaye Akımları ve Türk Tekstil Sektöründe Bir Uygulama Prof.Dr.Niyazi BERK 2001

4 D.39 AKŞEHİRLİOĞLU, Osman Elektronik Para ve Ekonomi Üzerindeki Etkileri Prof. Dr. Gülten DEMİR 2002 D.40 BİLEN, Gökhan Firmaların Gerçek Değerinin Hesaplanması ve Pazar Fiyatının Belirlenmesi Prof. Dr. Niyazi BERK 2002 D.41 BOLGÜN, Kaan Evren Ticari Bankalarda Riske Maruz Değer Yöntemi ile Ölçülen Piyasa Riskinin Bankacılık Stratejilerine Etkisi Prof. Dr. Niyazi BERK 2002 D.43 ERIS,Nalan Yenihayat Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatirim Sistemi ve Uygulamada Karsilasilabilecek Sorunlar Prof.Dr.Sahamet BÜLBÜL 2002 D.44 İÇTEN, Orkun Bilgi Sistemlerinin Denetimi ve Türk Bankacılık Sektörü Uygulaması Doç. Dr. Erişah 2002 D.45 OKAY, Esin Bankacılık Sektöründeki Kriz ve Risk Yönetimi: Türkiye Uygulaması Doç. Dr. Erişah 2002 D.46 PAMUKÇU, E. Baturalp İhracat Kredi Sigortasının Türkiye Açısından Değerlendirilmesi Prof. Dr. Niyazi BERK 2002 D.47 ÜLKÜ, M. Numan Teknik Analizin Teorisi Doç. Dr. Osman 2002 D.48 YETGİN, Feyzullah Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının Performans Değerlemesi ve Türkiye Uygulaması Doç. Dr. Erişah 2002 D.49 KAVCIOĞLU, Şahap "Ticari Bankalarda Sorunlu Kredilerin Yönetimi, Çözümü ve Takibi İçin Bir Uygulama" Doç. Dr. Erişah 2003 D.50 BORA, Ali "Bankacılık Kesiminde Dış Denetimin Kullandırılan Ticari Krediler Açısından İncelenmesi: Kurumlar ve Araçlar" Prof. Dr. Selçuk ÖZTEK 2003 D.51 KARABULUT, Hakkı "Bireysel Girişimlerin Hayat Sigortası Modeli ile Finanse Edilmesi Prof.Dr. Ahmet CANOĞLU 2003 D.52 GÜVEN, VEDAT Bankacılıkta Risk Yönetimi ve Türk Bankacılık Sistemindeki Uygulamalar Doç.Dr.Deniz GÖKÇE 2003

5 D.54 UZUNER, Mustafa Talha Para Politikası Belirsizliğinin Bankacılık Endüstrisine Etkileri ve Türkiye Örneği Doç.Dr.Hayri 2003 D.55 KAPLAN, Hayrettin Bankalarda Sürdürülebilir Rekabetçi Performans Yönetimi Prof.Dr.İlhan ULUDAĞ 2003 D.57 KUTLUHAN, Osman Enflasyonu Düşürme Politikaları ve Bankacılık Sistemine Etkileri Doç.Dr.Hasan SELÇUK 2003 D.58 TURHAN,M.Ibrahim Finansal Krizler ve Reel Sektöre Etkileri: Türkiye Örneği Prof.Dr.Nazım EKREN 2001 D.59 PARMAN, Doruk Bankacılık Sektöründe Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) Açısından Veri Madenciliği (Data Mining) Yöntemi: Özel Bir BankadaGerçekleştirilen Uygulama Prof.Dr.Niyazi BERK 2004 D.60 KARACIK, Abdullah Sağlık Finansmanında Yeni Bir Model "Sağlık Bakım Organizasyonları ve Türkiye' ye Adaptasyonu Prof.Dr.Niyazi BERK 2004 D.61 OKUMUŞ, Sinan Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarında İskonto (Teorik ve Uygulamalı Bir Analiz) Prof.Dr.Niyazi BERK 2004 D.62 ŞAKAR, Birgül Banka Yapılandırılma Sürecinde Varlık Yönetimi Şirketleri Seçilmiş Ülkeler ve Türkiye Uygulaması Prof.Dr.İlhan ULUDAĞ 2004 D.63 TEMURCİ, Selim Dünyada Dış Borç-Ekonomik Bağımlılık Analizi ve Değerlendirilmesi Türkiye Örneği 2004 D.64 ASLANTAŞ, Şahin Türk Sermaye Piyasasında Aracı Kurumların Piyasa Yapısı ve Etkinlik Analizi ( Dönemi Veri Zarflama Analizi Uygulaması) Prof.Dr.Osman 2004 D.65 ZAFER, Metin Recep Bankacılık Sektöründe Faaliyetlere Dayalı Maliyetlendirme Sistemi Doç.Dr.Suna OKSAY D.66 KAHYA, Ender Yusuf Özel Emeklilik Sistemleri ve Belirlenmiş Katkı Modeli ile Risk- Getiri, Katkı-Ödeme Ölçümlemesi İçin Oluşturulan Emeklilik Yatırım Fonu Uygulaması 2004 D.67 HALİSDEMİR, Önder Bireysel Kredilerin Değerlendirilmesinde Skorlama Yönteminin Kullanımı Doç.Dr.Hayri 2004

6 D.68 GÜLAY, Veclal Satınalma Yöntemiyle Banka Devri: Türkiye Uygulamasından Seçilmiş Bir Örnek 2004 D.69 TANINMIŞ YÜCEMEMİŞ, Başak Parasal Birlik, Avrupa Merkez Bankası ve Türkiye'ye Yansımaları 2004 D.70 ÖZÜN, Alper Faiz Oranlarındaki ve Döviz Kurlarındaki Asimetrik Oynaklığın Bankaların Hisse Senedi Getirisine Etkileri 2004 D.71 YOLCU, Halil Risk Yönetimi Açısından Türk Sigorta Sisteminin Avrupa Birliği' ne Uyum Yeteneği Prof.Dr.Niyazi BERK 2005 D.72 AKDEMİR, Adem Uluslar arası İşlemlerin Ticari Banka Karlılığına Etkileri Teorik ve Uygulamalı Bir Yaklaşım 2005 D.73 ÇAKMUR, Zeynep Dina Finansal Krizlerin Erken Uyarı Sistemleri Sinyal Yaklaşımı ile Tespiti, Türkiye Uygulaması Prof.Dr.İlhan ULUDAĞ 2004 D.74 İŞİPEK Pekhan Banka Stratejik Yönetim Açısından Kredi Riski Yönetim Modelleri Prof.Dr.Niyazi BERK 2005 D.75 ERİŞKON, Ahmet Devrim Sigorta Sektöründeki Risklerin Alternatif Finansman Yöntemleri Prof.Dr.İlhan ULUDAĞ 2005 D.76 TÜRSOY, Turgut Finansal Entegrasyonun Türk Bankacılık Sektörü Üzerindeki Etkisi ve AB Bankacılığı ile Karşılaştırmalı Analizi Prof.Dr. Niyazi BERK 2005 D.77 GÜNER, Serkan Basel Tabanlı Kredi Riski, Modellemeleri ve Bir Uygulama Prof.Dr. Niyazi BERK 2005 D.78 ÇATIKKAŞ, Özgür Bankalarda İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Fonksiyonunun Etkililiği Prof.Dr. Nuran CÖMERT DOYRANGÖL 2005 D.79 DİRİCAN Cüneyt, Posta Bankacılığının ve POSTBANK'ların Finans Sektöründeki Fonksiyonelliği, Ekonomiye Etkileri ve Türkiye'de Uygulanabilirliği Üzerine Bir Çalışma Prof.Dr.Niyazi BERK 2005 D.80 ÖZKAN, Cemal Gökhan Küçük Ölçekli İşletmelerin Hedef Karın Maksimizasyonu Açısından Birleşmelerin FUZZY Yöntemi ile Analizi Prof.Dr.İlhan ULUDAĞ 2005

7 D.81 YILMAZ, Naci Döneminde Uygulanan Ekonomi Politikalarının Türk Bankacılık Sektörüne Etkileri 2005 D.82 KARADAĞ, Mehmet Mete Asimetrik Enformasyonun Bankacılık Sektörüne Etkileri: Türkiye Örneği 2005 D.83 ÖCAL, Hüseyin Ortaklık Yapısı ve Kar Dağıtım Politikası Bakımından Kurumsal Yönetim Prof.Dr.Turgay BERKSOY 2005 D.84 TÜKEL, Ayça Asimetrik Enformasyon Işığında Kredi Tayınlaması ve Türkiye Örneği Prof.Dr.Niyazi BERK 2006 D.85 GÜLER, Ercüment Bağımsız Dış Denetim Süreci Kurumsal-Sosyal Sorumluluk İlişkisi Bankacılık Sektörü Uygulaması 2006 D.86 ÖGEL, Bekir Murat Global Varlık Dağılımında Gelişmekte Olan Piyasaların Yeri Prof.Dr.Niyazi BERK 2006 D.87 ERMAN, Kıvanç Portföy Yönetiminde Varlık Dağıtımı Prof.Dr.Niyazi BERK 2006 D.88 SELÇUK, Bora Yükselen Ekonomilerde Kriz Dönemlerinde Bankacılık Sistemlerinin Yeniden Yapılandırılması ve Türkiye Örneği Doç.Dr.Hayri 2006 D.89 ÇAĞIL, Gülcan Sermaye Yeterliliği Açısından Operasyonel Risk ve Bankacılık Sektöründe Uygulanması Prof.Dr.Niyazi BERK 2006 D.90 KESKİN, Huzur Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının Türkiye'de Ekonomik Büyümeye Etkisi- Çin ve Tayland ile Karşılaştırılması Prof.Dr.Cemal İBİŞ 2006 D.91 İLSEVEN, Nebil Kredi Temerrüt Takasları: Banıka Sermayesi Kanalı Kuramı ve Kredilendirme Etkinliği Açısından Bir Değerlendirme Prof.Dr.Niyazi BERK 2006 D.92 BEKGÖZ, Sezai Türkiye'de Vadeli Piyasalar ve İMKB Hisse Senetleri Piyasası ile Etkileşimi Prof.Dr.Niyazi BERK 2006 D.93 ALTIKULAÇ, Ertan Kamu Bankalarının Özelleştirilmesi ve Türkiye'de Performanslarının Özel ve Yabancı Bankalarla Karşılaştırılmasına İlişkin Kantitatif Bir Analiz 2006

8 D.94 KIRAN, Ercan Türkiye'de Sabit Getirili Menkul Kıymetler Piyasası'nın Etkinliği Prof.Dr.Osman 2006 D.95 KEPEZ, Mehmet İndirgenmiş Nakit Akımları Yöntemine (İNA) Göre Firma Değerinin Tespiti ve İNA Yöntemine Göre Firma Değerlemesi İçin Metodolojik Yaklaşım Prof.Dr.Niyazi BERK 2006 D.96 Selimler, Hüseyin Türk Bankacılık Sektöründe Sorunlu Kredilerin Varlık Yönetim Şirketlerince Tasfiyesi, Seçilmiş Ülkeler ve Türkiye Uygulaması Prof.Dr.Niyazi BERK 2006 D.97 POLAT, Ali Uluslar arası Ticarette Risk Yönetimi Prof.Dr.Niyazi BERK 2007 D.98 ERSOY, Hicabi Finansal Krizlerin Çözümleme Süreçleri ve Yöntemleri(Türkiye-Meksika Deneyimlerinin Karşılaştırmalı Analizi) Prof.Dr.İlhan ULUDAĞ 2007 D.99 EROĞLU,Erhan Alternatif Mortgage Teknikleri ve Türkiye Uygulaması Prpf.Dr.İlhan ULUDAĞ 2007 D.100 AIMAITI,Kuerbanjiang Küreselleşme Sürecinde Çin Finansal Sistemi Prof.Dr.Hayri 2007 D.101 HATİPOĞLU,Feride Yabancuların Türkiye'de Gayrimenkul Edinimleri ve ABD Karşılaştırması Prof.Dr.İlhan ULUDAĞ 2007 D.102 GÜLAY,Güzhan Borsada Fiyat Adımlarının Değişmesi ve Hisse Senedi Piyasalarına Etkisi Prpf.Dr.Erişah 2007 D103 AKSOY, Mehmet Hakan Uluslar arası Portföy Çeşitlendirmesi ve Bir Türkiye Uygulaması Prof.Dr.Hayri 2007 D105 ÇAKIROĞLU, Feyiz Kasko Sigortaları Fiyatlandırması,Avrupa Ülkeleriyle Karşılaştırması ve Bir Model Uygulaması 2007 D106 OMAĞ, Aclan İşletmelerde Kar Dağıtım Politikasının İşletmenin Büyüme ve Pazar Değerine Etkileri: Teorik ve Uygulamalı Yaklaşım 2007 D107 GEGİN,Eren Merkez Banlarında İç Denetim Uygulamaları Örnek Bir İç Denetim Modeli 2007

9 D108 IŞIL,Hakkı Özgür Türk Bankacılık Sisteminde Performans Ölçümü ve Yönetimi D109 Süer,Sezin Uluslararası Piyasalarda Alternatif Finansman Kaynakları Açısından Özel Sektör Tahvil Fiyatlaması; Uygulama Prof.Dr.Münevver ÇETİN 2007 D110 KELER, Şahin Alp Portföy Yönetiminde Yeni Açılımlar ve Dinamik Portföy Yönetimi Olarak Hedge Fon Yönetimi 2000 Kasım ve 2001 Şubat Krizlerinin Ardından Türk Kamu D111 SARAÇ,Mehmet Hakan Bankacılığında Yaşanan Gelişmeler ve Finans Piyasalarına Yansımaları Prof.Dr.İlhan ULUDAĞ D112 VARNA,Neşe Sigorta Şirketlerinin Finansala Yeterliliğinin Tespitinde Sermayenin Belirlenmesi ve Dağıtımına İlişkin Bir Uygulama Prof.Dr.Münevver ÇETİN D113 BERKER,Ayşe Botan Finans Sisteminde Tahvil Getirilerinin Kredi Dereceleri ile İlişkisi: Gelişmekte Olan Ülkeler Açısından Bir Uygulama D114 ÖZÜBEK, Cengiz Konut Finansman Yöntemlerinde Riskler: Hane Halkının Konut Finansman Yöntemlerini Değerlendirmesine Yönelik Bir Araştırma Prof.Dr.A.Osman D115 MERCAN, Muhammed Türk Bankacılık Sisteminin Yeniden Yapılandırılması ve Performans Gelişimi Doç.Dr.Aslı YÜKSEL MERMOD D116 ÇETİNTAŞ, Umut Alternatif Fonlama Kaynağı Olarak Sendikasyon Kredileri ve Türk Bankacılık Sistemine Yönelik Bir Uygulama D117 YİĞİT, Uğur Bankacılık Kanununda Suçlar ve Cezalar Yatırım Bankacılığında Şirket Değerleme Yöntemlerine Genel D118 ÖZTÜRK, Hakkı Bakış ve Şirketlerin Piyasa Değerlerini Arttırmalarına Yönelik İMKB Hisse Senetleri Piyasası için Ampirik Bir Uygulama Prof.Dr.Hayri D119 KORKMAZ, Tuba Gelişmekte Olan Ülkelere Yabancı Banka Katılımı: Türkiye Bankacılık Sektörü Değerlendirmesi Prof.Dr.Hayri D120 ÇITMACI, Barbaros Finansal Kurumlarda Faiz Riski Yönetimi Prof.Dr.Cemal İBİŞ

10 D121 KELEŞ,Aytekin Basel Kriterlerinin İç kontrol Açısından Türk Bankacıllık Sektörüne Etkileri ve Öneriler Prof.Dr.Cemal İBİŞ 2009 D122 AĞDAŞ,Levent Kalkınmanın Finansmanında Grameen Bank Örneği ve Türkiye İçin Uygulanabilir Bir Mikrofinansman Modeli Önerimi Prof.Dr.Suna OKSAY 2009 D123 ÖZŞAR KUMCU, Berna Avrupa Birliği Tek Reasürans Piyasasına Uyum Sürecinde Türk Reasürans Piyasasının Etkin Düzenlenmesi ve Denetlenmesi İçin Yeni Bir Uygulama Önerisi 2009 D124 BİLGİLİ, Cumhur Firmalarda İç Kontrol Sistemlerinin Oluşturulmasının Ticari Bankacılık Nezdindeki Kredibilitelerine Etkileri Prof.Dr.Cemal İBİŞ 2009 D125 KIR,Kamil Ceyhun Türkiye'deki Mevduat Bankalarının Kurumsal Yönetim Uygulamaları Üzerine Bir Araştırma ve Öneriler Prof.Dr.Cemal İBİŞ 2009 D126 DEMİRCİOĞLU,Korcan Ticari Bankalarda Operasyonel Risk Yönetimi ve Denetimi: Türkiye, Hollanda ve Rusya Uygulaması Prof.Dr.Cemal İBİŞ 2009 D127 DEMİRCİ, Server Mortgage Sisteminde Menkul Kıymetleştirme (Seküritizasyon): Bir Uygulama Prof.Dr.Hasan SELÇUK 2009 D128 Gül, Aydın Burak Finansal Sistemde Etkinliğin Arbitraj ile Test Edilmesi - İMKB ve VOB Örneği D129 ÖZGÜ,Levent Dezenflasyon Ortamında Bankalarda Operasyonel Merkezileşmenin Önemi: Türk Bankacılık Sektörü Üzerine Bir Uygulama 2009 D130 ÇIRAY,Fatma Ceyda Akreditifte Bankaların Hukuki Bakımdan Sorumlulukları Doç.Dr.Erol ULUSOY 2009 D131 BİNGÖL,Bülent Türkiye'de Kobi Niteliğinde Faaliyet Gösteren Tekstil üretim İşletmelerinin Basel II Kriterleri Çerçevesinde Kredi Derecelendirme Metodolojisi Uygulaması Doç.Dr.Aslı YÜKSEL MERMOD 2009 D132 GÜNCELER, Bülent 2001 Krizi Sonrası TC Ziraat Bankası ve Türkiye halk Bankasında Yapılan Yeniden Yapılanma Çalışmaları 2009 D133 YÜCEL Deniz Can Türkiye'de Cari Açığın Sürdürülebilirliği ce Bankacılık Sektörü İlişkisi: Bir Uygulama

11 D134 BABAYEV, Ruslan Rusya Finansal Piyasalarında Serbestleştirme ve Derinleştirme Bankacılık Sektörünün Rölü Prof.Dr.Hasan SELÇUK Yatırım Bankacılığının Şirket Satın Alma ve D135 SATOĞLU,Serdar Birleşmelerindeki Rolü, Türkiye'nin AB'ye Uyumu Açısından Karşılaştırmalı Bir Analiz Prof.Dr.Cemal İBİŞ D136 ERDİLEK KARABAY,Melisa Bilgi Ekonomisine Geçiş Sürecinde Finansal Piyasalarda Stratejik Rekabet Olgusu: Bankacılık Sektörü Üzerine Bir Uygulama Prof.Dr.Canan ÇETİN D137 GÜÇLÜ, Hakan Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirmesi Prof.Dr.Targan ÜNAL D138 TÜRKEŞ,Ayyüce Yabancı Sermayeli Bankaların Enerji Sektöründe Faaliyet Gösteren Şirketlerin Finansmanına Etkisi ve Uygulamalı Bir Yaklaşım D139 İSMAİL,Nebahat Bankaların Gelecekteki Nakit Akımlarına Dayalı Menkul Kıymetleştirme; Teorik ve Uygulamalı Bir Yaklaşım D140 VARLIK,Ahmet Burak Basel İlkeleri Işığında Bankacılıkta Risk Yönetimi ve Türkiye Uygulaması Prof.Dr. Cemal İBİŞ D141 DİNÇER, Hasan Bankacılık Sektöründe Yeni Hizmet Geliştirmenin Rekabet Stratejilerindeki Değişimlere Etkisi Yrd.Doç.Dr.Rahmi Deniz ÖZBAY D142 TANRIVERDİ, Sezai Banka Muameleleri Vergisinin Bankacılık Sektöründe Rekabeti Bozucu Etkileri ve Bir Model Önerisi Prof.Dr.Cemal İBİŞ D143 AKPINAR,Özgür Sigorta Sektöründe Elementer Branşlarda Müşteri İlişkileri Yönetimi ve Türkiye İçin Model Önerisi D144 OKAY,Güçlü Mortgage Sistemi ve Mortgage Kredilerinin Gelişimini Etkileyen Faktörlerin Analizi: Türkiye Örneği D145 AĞAYEV,Samir Basel II Düzenlemeleri Çerçevesinde Azerbaycan Bnakacılık Sisteminin Değerlendirilmesi Prof.Dr.Hasan SELÇUK D146 ÖZTÜRK,Zeynep Avrupa Birliğine Entegrasyon Açısından Bankacılıkta Etkinlik: AB ve Türk Bankacılık Sistemlerinin Karşılartırmalı Analizi Prof.Dr.Niyazi BERK 2007

12 D147 ERİŞ,Nalan Yıllık Gelir Sigortaları ve Türkiye'de Uygulaması Prof.Dr.Doğan ARGUN D148 KOCABALKAN, Fulya Küresel Kriz Sonrası Yeni Bankacılık Ürünleri. Düzenleme Risk ve Sektöre Katkıları Prof.Dr.Burak SALTOĞLU D149 IŞIL,Gökhan Bankacılık Sektöründe Satınalma ve Birleşmelerde Yabancı Sermayenin Rolü ve Türkiye Modeli Kurumsal Müşterilerin Bankacılık Hizmetlerinde Beklenen ve D150 ÖZHAN, Salih Algılanan Kalitenin Ölçümü ve Tüketim Değer Teorisi- Ambalaj Sektörü Pilot Çalışması Prof.Dr.Targan ÜNAL D151 AVDAN, Hakan Küçük ve Orta Boy İşletmelerin (KOBİ) Finansmanında Kredi Garanti Sitemi ve Bir Uygulama D152 GÖKSU, Mehmet Eşref Uluslar arası Rezervleri Belirleyen Faktörler ve Rezerv Birikiminin Maliyetleri D153 SÜMER, Serdar Yabancı Sermayeli Bankaların Finansal Karar ve Stratejileri: Türkiye Örneği D154 Şahin, Sinan Yabancı Sermayenin Türk Bankacılık Sektörünün Mali Performansı Üzerindeki Etkileri D155 EROL, Süleyman Gelişmekte Olan Ülkelere Yabancı Sermayeli Banka Girişlerinde Yerel Faktörlerin Belirleyici Rolü. Türkiye Örneği D156 TURAN SOMER, Ayşe Tuba Bankacılık Sektöründe Etik Kodların Karakteristiği ve Etik Etkisini Geliştirme Modelinin Özel Sermayeli Mevduat Bankaları Üzerine Uygulanması Prof.Dr.Cemal İBİŞ Banka Yöneticilerinin Yeniden Yapılanma Sürecine Yönelik D157 BAYRAK, Atilla Algılarının Belirlenmesi ve Beklentileri ile Karşılaştırılmasını Kapsayan Bir Araştırma Prof.Dr.Canan ÇETİN D158 TOKEL, Dilek Para Politikası ve Faiz Kararları Arasındaki İlişki. Teorik ve Uygulamalı Yaklaşım Doç.Dr.Ebru ÇAĞLAYAN D159 ASLAN, Özgür Finansal Piyasalarda Saydamlık Kavramı, İMKB'de İşlem Gören Bankaların Saydamlık Düzeyi ve Kamuyu Aydınlatma Yoğunluğu Üzerine Bir Uygulama

13 D 160 YAVAŞ, Abdullah Finansal Aracıların Gözetim Görevi, Şirketlerde Finansman ve Kontrol Prof.Dr.Ali Osman D161 DANIŞ, Erol Kur Rejimlerinin Bnakacılık Sektörüne Etkileri ve Türkiye:Uygulamalı Bir Yaklaşım D162 KOCABALKAN,Artunç Reel Sektörde Risk Yönetimi ve Türk Bankacılık Sektörüne Etkileri Prof.Dr.Suat D163 BAYSAL, Ömer Onur Elliott Dalga Prensipleri ve İMKB Üzerine Bir Uygulama Doç.Dr.Nadir EROĞLU D164 ÖZKAN, Lale Bankacılık Sektöründe Uluslararasılaşmanın Banka Performansı Üzerine Etkileri ve Türkiye Uygulaması Prof.Dr.Cemal İBİŞ D165 YEŞİLYAPRAK, Mehmet Katılım Bankalarında Kredi Derecelendirmesi ve Etkin Supjektif Kriterlerin Anket Yöntemi İle Ölçümü D166 YARIZ, Ahmet Bankacılık Risk Yönetimi: Risk Matrisi Uygulaması D167 KASIM, Sultan Dilek İç Denetim Sistemlerinin Bankaların Verimliliği Üzerindeki Etkisi Prof.Dr.Targan ÜNAL D168 ÇELİK,İsmail Erkan Türk Bankacılık Sektöründe Yatırım Bankacılığı Uygulaması ve Ekonomiye Etkisi D169 ÖNCÜ, Oğuz Vecdi Yeniden Yapılandırma Sürecinin Ticari Bankacılıkta Verimlilik ve Etkinlik Üzerindeki Etkisinin Temel Bankacılık İlkeleri Çerçevesinde Analizi D170 AYAZ, Murat Bankalarda İç Denetim Yaklaşımları ve Bir Uygulama Örneği Prof.Dr.Ali Rıza OKUR D171 ÖNENÇ, Cemil Cem Çok Şubeli Bankalarda Özel Bankacılık Strateji Önerisi D172 BAYRAM, Nilüfer Bankalarda Küresel Kriz Sonrası İçdenetimin Yapılanması Prof.Dr.Hayri

14 D173 CANGÜREL, Ozan Bael II Kapsamında Kredi Riskinin Ölçümünde Otorite Etkinliği: Türkiye İçin Alternatif Bir Öneri Devlet Yatırım Destekleri ve Kalkınma Bankacılığının Reel D174 ÇAKIR, Kutlu Sektör Üretken Sabit Sermaye Yatırımlarıyla İlişkisi: Türkiye'de Döneminin Bağıntısal Analizi Prof.Dr.Nazım ENGİN 2012 D175 SAFDARİ, Akbar Bankacılık Sisteminde Kara Para Aklamasının Önlenmesi, İran Bankacılık Sistemine Bir Model Önerisi 2012 D176 TİRYAKİ,Tercan Bankacılık Kredi Risk Ölçümünde Aktüeryal Modelleme Prof.Dr.Doğan ARGUN 2012 D177 ÇİTİLCİ, Ahmet TUĞBERK Piyasa Profesyonellerinin Yatırım Kararlarındaki Davranış Boyutu: Bir Araştırma Prof.Dr.Jale SÖZER ORAN 2012 D178 TİRYAKİ, Göksel Türkiye'de Finansal İstikrarın Bağlanmasında Bankacılık Sektörüne Yönelik Düzenlemelerin Rolü Doç.Dr.Ahmet YILMAZ 2012 D179 YÜCEL, İzzet Sencer Türkiyedeki Kurumsal Banka Müşterilerinin İnternet Bankacılığı Eğilimleri: İsidef Üzeirne Bir Uygulama Doç.Dr.Nadir EROĞLU 2012 D180 MARANGOZ, Ahmet Bankacılık Sisteminde Factoring Uygulamalarıve Finansal Piyasalardaki Önemi 2012 D181 GÜNAY, Özgür İnternet Bankacılığında Yatırım Ürünlerinin Kişisel Yatırımları Artırmaya Etkisi ve Türkiye'de İnternet Bankacılığı Üzerine Bir İnceleme Prof.Dr.Aslı YÜKSEL MERMOD 2013 D182 EKE, Selda Ticari Alacak Riskleri Yönetiminde Kredi Sigortaları ve Ekonomik Büyümeye Etkisinin İncelenmesi Doç.Dr.Rahmi Deniz ÖZBAY 2013 D183 ŞENGÖNÜL, Bülent Factors Affecting Dividend Policies of Turkish Banks Prof.Dr.Cemal İBİŞ 2013 D184 ERİŞİR, Esra Bnakacılık Sektöründe Verimlilik Değerlendirmesi: Türkiye ve Avrupa Birliği Ülkeleri Üzerine Ampirik Çalışmalar Prof.Dr.Erhan ASLANOĞLU 2013 D185 YÜCEYILMAZ, Hasan Ferit Finansal Yeniden Yapılanma Çalışmaları Kapsamında Bankacılık Sektörüne İlişkin Düzenleme Değişikliklerinin Sektör Üzerine Etkileri Prof.Dr. Nadir EROĞLU 2013

15 D186 KARACA, Onur Türk Bankacılık Sektöründe Faiz Swaplarının Kullanımı-Türk Lirası Faiz Swap Spreadleri Üzerine Analitik Uygulama Prof.Dr.Erhan ASLANOĞLU 2013 Bankacılık Sektöründe Çalışanların Stres Düzeyi ile İşten D187 TÜRKER, Nuriye Elif Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişkinin Örgüte Bağlılık Üzerine Etkisi Prof.Dr.Canan ÇETİN 2013 D188 MAMMADOV, Zamig Bankacılık Sektöründe Risk Odaklı Kamu Denetimi ve Azerbaycan Üzerine Uygulama Prof.Dr.Hasan SELÇUK 2013

SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLERİ DÜZEY LİSANSLAMA SINAVLARINA HAZIRLIK PROGRAMI

SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLERİ DÜZEY LİSANSLAMA SINAVLARINA HAZIRLIK PROGRAMI EĞĠTĠM 2009 TURKKARİYER EĞİTİM PROGRAMLARI SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLERİ DÜZEY LİSANSLAMA SINAVLARINA HAZIRLIK PROGRAMI Eğitim programımıza; SPK sınavlarına hazırlananlar; Bankaların Hazine Fon Yönetimi,Risk

Detaylı

İÇİNDEKİLER YAZAR HAKKINDA

İÇİNDEKİLER YAZAR HAKKINDA İÇİNDEKİLER YAZAR HAKKINDA... ii ÖNSÖZ... iii 2. BASIM İÇİN ÖNSÖZ... iv İÇİNDEKİLER... v ŞEKİLLER... xi TABLOLAR... xiii KISALTMALAR... xv GİRİŞ... 1 BÖLÜM 1: FİNANSAL SİSTEMİN EKONOMİ İÇERİSİNDEKİ YERİ...

Detaylı

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI 1. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları (Düzey 1, Konut, Gayrimenkul) 1.1. Sermaye Piyasası Kanunu 1.2. Sermaye Piyasası ile İlgili Diğer Düzenlemeler ve

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM 1 13 1. EKONOMİK SİSTEM 2 2. FİNANSAL SİSTEM 5 3. FİNANSAL SİSTEMİN UNSURLARI 8 4. FİNANSAL PİYASALARIN YAPISI 9 4.1. Borç ve Öz Sermaye Yapısı 9 4.2.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii İÇİNDEKİLER... v BİRİNCİ BÖLÜM FİNANSAL PİYASALAR

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii İÇİNDEKİLER... v BİRİNCİ BÖLÜM FİNANSAL PİYASALAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii İÇİNDEKİLER... v BİRİNCİ BÖLÜM FİNANSAL PİYASALAR 1. FİNANSAL PİYASA KAVRAMI VE BOYUTLARI... 1 1.1. FİNANSAL PİYASA TÜRLERİ... 4 1.1.1. Para Piyasaları... 6 1.1.2. Sermaye Piyasası...

Detaylı

İçindekiler. Finansal Sistem. Finansal Piyasalar

İçindekiler. Finansal Sistem. Finansal Piyasalar İçindekiler BİRİNCİ BÖLÜM Finansal Sistem I. Finansal Sistemin Tanımı... 1 II. Finansal Sistemin Amaçları... 4 III. Finansal Sistemin Amaçları... 4 IV. Finansal Sistem ve Ekonomik Büyüme... 5 A. Makroekonomik

Detaylı

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI 1. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları (Düzey 1, Konut, Gayrimenkul) 1.1. Sermaye Piyasası Kanunu 1.2. Sermaye Piyasası ile İlgili Diğer Düzenlemeler ve

Detaylı

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Yatırım (Sermaye Bütçelemesi) ve Finanslama Kararları Şirket Nedir? Finansal Yönetici Kimdir? Şirketin Amaçları Finansal piyasalar ve kurumların

Detaylı

Bölüm 1 (Devam) Finansal Piyasalar & Kurumlar

Bölüm 1 (Devam) Finansal Piyasalar & Kurumlar Bölüm 1 (Devam) Finansal Piyasalar & Kurumlar İşlenecek Konular Finansal piyasalar ve kurumların önemi Tasarrufların şirketlere akışı Finansal piyasaların ve aracıların fonksiyonları Değer maksimizasyonu

Detaylı

BANKA DIŞI FİNANS KESİMİNİN GELİŞİMİ VE GELECEĞİ DR. GÜRMAN TEVFİK KURUMSAL YATIRIMCI YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ

BANKA DIŞI FİNANS KESİMİNİN GELİŞİMİ VE GELECEĞİ DR. GÜRMAN TEVFİK KURUMSAL YATIRIMCI YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ BANKA DIŞI FİNANS KESİMİNİN GELİŞİMİ VE GELECEĞİ DR. GÜRMAN TEVFİK KURUMSAL YATIRIMCI YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ SERMAYE PİYASASI KURUMU KONFERANSI 8 MAYIS 2003 1 FİNANSAL SİSTEMİN İŞLEVLERİ I Malların, hizmetlerin

Detaylı

TAŞINMAZ YATIRIMLARININ FİNANSMANI

TAŞINMAZ YATIRIMLARININ FİNANSMANI Taşınmaz Yatırımlarının Finansmanı Taşınmaz Değerleme ve Geliştirme Tezsiz Yüksek Lisans Programı TAŞINMAZ YATIRIMLARININ FİNANSMANI 1 Taşınmaz Yatırımlarının Finansmanı İçindekiler 1.1. DERSİN AMACI...

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLARIN LİSTESİ

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLARIN LİSTESİ 1 Prof. Dr. Erhan BİRGİLİ Yönetim Kurulu Başkanı 04.04.2012 2 Mustafa Talat KATIRCIOĞLU Yönetim Kurulu Başkan Vekili 17.02.2012 3 Ahmet BEYAZ Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür 01.04.2011 4 Ali ÇELİK

Detaylı

Bankacılık sektörü. 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri

Bankacılık sektörü. 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri Bankacılık sektörü 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri Şubat 2012 İçerik Bankacılık sektörünü etkileyen gelişmeler ve yansımalar 2012 yılına ilişkin beklentiler Gündemdeki başlıca konular 2

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM KALKINMA VE FİNANS

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM KALKINMA VE FİNANS SUNUŞ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM KALKINMA VE FİNANS I- Ekonomik kalkınma/1 II- Tasarruf/4 1- İç tasarruf/5 1.1. Bireysel tasarruf/5 1.2. Kurumsal tasarruf7 1.3. Devletin bütçe fazlası/8 2- Dış

Detaylı

T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. T.C. Ziraat Bankası A.Ş. 2009 Yılı I. Üç Aylık Ara Dönem Konsolide Faaliyet Raporu İçindekiler Ana Ortaklık Bankanın Ortaklık Yapısı...1 Ana Ortaklık Bankanın Hesap Dönemi İçerisinde Ana Sözleşmesinde

Detaylı

Rezerv para Rezerv Parasal taban Parasal Parası AKTİF: PASİF: Rezerv para Parasal Taban, Merkez Bankası Parası

Rezerv para Rezerv Parasal taban Parasal Parası AKTİF: PASİF: Rezerv para Parasal Taban, Merkez Bankası Parası Türkiye Ekonomisi PARA - BANKA 1 1. Kavramlar: Türkiye ekonomisinde banknot çıkartma yetkisi 1930 yılında faaliyete geçen Merkez Bankası A.Ş.'ye verilmiştir. Türkiye'de MB, emisyonu belirlemenin dışında

Detaylı

T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. T.C. Ziraat Bankası A.Ş. 2009 Yılı II. Üç Aylık Ara Dönem Konsolide Faaliyet Raporu İçindekiler Ana Ortaklık Bankanın Ortaklık Yapısı...1 Ana Ortaklık Bankanın Hesap Dönemi İçerisinde Ana Sözleşmesinde

Detaylı

Yapı Kredi olarak müşteri merkezli bir strateji izliyoruz. 6,5 milyon aktif müşteriye hizmet veriyoruz.

Yapı Kredi olarak müşteri merkezli bir strateji izliyoruz. 6,5 milyon aktif müşteriye hizmet veriyoruz. bankacılık ve sigortacılık Müşteri odaklı yaklaşımlarımız, güçlü finansal yapımız, milyonlarca aktif müşteri sayımızla Türkiye nin lider bankacılık ve sigortacılık grubu olarak anahtar biziz! Yapı Kredi

Detaylı

...Türev Piyasalarda Yılların Deneyimi......Etkin Kurumsal Risk Yönetimi Çözümleri......Sermaye Piyasalarında Stratejik Danışmanlık...

...Türev Piyasalarda Yılların Deneyimi......Etkin Kurumsal Risk Yönetimi Çözümleri......Sermaye Piyasalarında Stratejik Danışmanlık... ...Türev Piyasalarda Yılların Deneyimi......Etkin Kurumsal Risk Yönetimi Çözümleri......Sermaye Piyasalarında Stratejik Danışmanlık... Deriva İle Tanışın Deriva Danışmanlık ve Eğitim reel ve mali sektör

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI. 23 Kasım 2011

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI. 23 Kasım 2011 TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI 23 Kasım 2011 Almanya Sermaye Piyasası Kurumları Bankacılık Sermaye Piyasaları Sigortacılık BankacılıkDüzenlemeve Denetleme Kurulu (BDDK) Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Hazine Müsteşarlığı

Detaylı

İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri

İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı Mikroekonomik Analiz I IKT751 1 3 + 0 8 Piyasa, Bütçe, Tercihler, Fayda, Tercih,

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN PROJELER ( )

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN PROJELER ( ) 08.102.001 Çevik Tedarik Zincirinin Etkin Yönetimi İçin Bir Değerlendirme Yaklaşımı BİTİŞ Prof. Dr. M. Şakir ERSOY 1 Nisan 2008 1 Nisan 2010 Proje sonuçlandı 08.102.002 Muhasebe Mesleğinde Mesleki Yargı

Detaylı

FİNANSAL PİYASALAR VE KURUMLAR. N. CEREN TÜRKMEN

FİNANSAL PİYASALAR VE KURUMLAR. N. CEREN TÜRKMEN FİNANSAL PİYASALAR VE FİNANSAL KURUMLAR N. CEREN TÜRKMEN cturkmen@sakarya.edu.tr 1 FİNANSAL SİSTEM Bir ekonomide fonları talep edenler, fonları arz edenler bunlar arasındaki fon akımlarını düzenleyen kurumlar

Detaylı

ASHMORE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2012-30.09.2012 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU

ASHMORE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2012-30.09.2012 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU ASHMORE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2012-30.09.2012 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU A. GİRİŞ 1. Ashmore Portföy Yönetimi A.Ş. nin Organizasyonu ve Faaliyet Konusu Ashmore Portföy Yönetimi A.Ş. ( Şirket )

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ DERS İÇERİĞİ Ders Adı Ders Türü Finansın İlkeleri Zorunlu DERS HEDEFİ Finansın İlkeleri dersini alan öğrenciler aşağıdaki becerileri kazanacaktır: Finans nedir ve çalışma alanları nelerdir sorularına cevap

Detaylı

İKTİSAT ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS

İKTİSAT ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS İKTİSAT ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA DERS İÇERİKLERİ 1. YIL GÜZ DÖNEMİ İleri Makroiktisat I IKT801 1 3 + 0 6 Makro iktisadın mikro temelleri, emek, mal ve sermaye piyasaları, modern AS-AD eğrileri. İleri

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN KAMU ALTYAPI YATIRIMLARININ SERMAYE PİYASALARI ARACILIĞIYLA FİNANSMANI KONULU

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN KAMU ALTYAPI YATIRIMLARININ SERMAYE PİYASALARI ARACILIĞIYLA FİNANSMANI KONULU SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN KAMU ALTYAPI YATIRIMLARININ SERMAYE PİYASALARI ARACILIĞIYLA FİNANSMANI KONULU SPK 7. ARAMA KONFERANSI NDA YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 ARALIK

Detaylı

İçindekiler. Yatırım Fonları. Şirket Profili IV. II. Kimler Varlık Yönetimi Servisi Alır? Şirket Bonosu III. Varlık Yönetimi Strateji

İçindekiler. Yatırım Fonları. Şirket Profili IV. II. Kimler Varlık Yönetimi Servisi Alır? Şirket Bonosu III. Varlık Yönetimi Strateji Varlık Yönetimi İçindekiler I. Şirket Profili IV. Yatırım Fonları II. Kimler Varlık Yönetimi Servisi Alır? V Şirket Bonosu III. Varlık Gruplarımız VI. Varlık Yönetimi Strateji VII. Özel Varlık Danışmanlığı

Detaylı

Finans Portföy Türkiye Yüksek Piyasa Değerli Bankalar Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU. Fon'un Yatırım Amacı

Finans Portföy Türkiye Yüksek Piyasa Değerli Bankalar Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU. Fon'un Yatırım Amacı Finans Portföy Türkiye Yüksek Piyasa Değerli Bankalar Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 24/08/2006 YATIRIM VE YÖNETİME

Detaylı

FİNANS KOÇ HOLDİNG 2013 FAALİYET RAPORU

FİNANS KOÇ HOLDİNG 2013 FAALİYET RAPORU FİNANS Koç-Amerikan Bank ile 1980 li yıllarda büyümeye başladığımız bankacılık sektöründe ülkemiz ekonomisi ve sektördeki değişimleri doğru okuduk ve 2005 yılında Yapı Kredi Bankası nı bünyemize katarak

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2015 YILI II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01 Ocak 2015 30 Haziran 2015

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2015 YILI II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01 Ocak 2015 30 Haziran 2015 ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2015 YILI II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01 Ocak 2015 30 Haziran 2015 Bankanın Ticaret Unvanı Genel Müdürlük Adresi : Asya Katılım Bankası A.Ş. : Saray

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS MEZUNU ÖĞRENCİLERİN DÖNEM PROJESİ ÇALIŞMALARI

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS MEZUNU ÖĞRENCİLERİN DÖNEM PROJESİ ÇALIŞMALARI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS MEZUNU ÖĞRENCİLERİN DÖNEM PROJESİ ÇALIŞMALARI ADI SOYADI PROGRAM TEZ DANIŞMANI TEZ KONUSU AÇIKLAMA 1 Adnan ÇELİK İŞLETME Yrd. Doç. Dr. Mustafa ARI Sağlık

Detaylı

Özet Tanıtım Dokümanı

Özet Tanıtım Dokümanı Özet Tanıtım Dokümanı İstanbul, 2012 Kutluşah, yönetim, finans ve süreç danışmanlığı alanlarında hizmet veren güvenilir bir iş ortağıdır Toplamda 85 yılı aşkın finansal kuruluşlar, girişimcilik ve yönetim

Detaylı

İŞLETME BÖLÜMÜ ÖĞRETİM I. YARIYIL YILI DERS PROGRAMI ( GÜZ DÖNEMİ )

İŞLETME BÖLÜMÜ ÖĞRETİM I. YARIYIL YILI DERS PROGRAMI ( GÜZ DÖNEMİ ) 1. SINIF / 1. YARIYIL Prof. Dr. Gürbüz GÖKÇEN Doç. Dr. Ayşe PAMUKÇU Prof. Dr. Ömer ÖNALAN Yrd. Doç. Dr. Elif ÇEKİCİ SOSYOLOJİ Öğr. Gör. Dr. Esra Dinç ÖZCAN Öğr. Gör. Dr. Pınar DEĞİRMENCİ Doç. Dr. Ata ÖZDEMİRCİ

Detaylı

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL 6. HAFTA 4. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE ULUSLAR ARASI FON HAREKETLERİ Gelişmekte olan ülkeler, son 25 yılda ekonomik olarak oldukça

Detaylı

NDEK LER I. Finansal stikrarın Makroekonomik Unsurları II. Bankacılık Sektörü ve Di er Finansal Kurulu lar

NDEK LER I. Finansal stikrarın Makroekonomik Unsurları II. Bankacılık Sektörü ve Di er Finansal Kurulu lar İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... i İÇİNDEKİLER... iii TABLO LİSTESİ... v GRAFİK LİSTESİ... vii KUTU LİSTESİ... xiv KISALTMA LİSTESİ.... xvi GENEL DEĞERLENDİRME... xvii I. Finansal İstikrarın Makroekonomik Unsurları...

Detaylı

1. BÖLÜM: FİNANSAL YÖNETİM VE FİNANS KESİMİ

1. BÖLÜM: FİNANSAL YÖNETİM VE FİNANS KESİMİ İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM: FİNANSAL YÖNETİM VE FİNANS KESİMİ 1.Finansal Yönetim Olgusu... 1 1.1. Finans Bilimi... 1 1.2. Neden Finans Yöneticisine İhtiyaç Var?... 1 Karar Süreçleri) 1.3. Finans Yöneticisinin

Detaylı

Küresel Kriz Sonrası Türkiye de Finansal Sistem Bankacılık Sektörü

Küresel Kriz Sonrası Türkiye de Finansal Sistem Bankacılık Sektörü Küresel Kriz Sonrası Türkiye de Finansal Sistem Bankacılık Sektörü Ekrem Keskin Mayıs 2010 Sunum Uluslararası gelişmeler Türkiye deki gelişmeler Bankacılık sektörüne yansıma Sonuç 2 Yapılanlar Ortak çaba:

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM FİNANSAL PİYASALARIN GELİŞİMİ VE FİNANSAL SİSTEM

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM FİNANSAL PİYASALARIN GELİŞİMİ VE FİNANSAL SİSTEM İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM FİNANSAL PİYASALARIN GELİŞİMİ VE FİNANSAL SİSTEM I. FİNANSAL PİYASALARIN TARİHSEL GELİŞİMİ... 1 1. Ortaçağda Finans... 2 2. Vadeli İşlem Piyasalarının Doğuşu... 4 3. Altın Standardı...

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER. Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ

FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER. Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ 1 İçerik Finansal Yönetim, Amaç ve İşlevleri Piyasalar, Yatırımlar ve Finansal Yönetim Arasındaki İlişkiler İşletmelerde Vekalet Sorunu (Asil

Detaylı

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ FAALİYET RAPORU

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ FAALİYET RAPORU GİRİŞ YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ FAALİYET RAPORU 30 Ocak 2002 tarihinde Koç Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Koç Yatırım) nin iştiraki olarak kurulan Koç Portföy Yönetimi A.Ş. (Şirket), 29.12.2006

Detaylı

Prof. Dr. Hüsnü ERKAN. İktisat Bölüm Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Ayşe Dilek SEYMEN. Doç. Dr. Mert URAL

Prof. Dr. Hüsnü ERKAN. İktisat Bölüm Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Ayşe Dilek SEYMEN. Doç. Dr. Mert URAL Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İKTİSAT BÖLÜMÜ 2011 2012 Eğitim Yılı İktisat Bölüm Başkanlığı İktisat Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hüsnü ERKAN İktisat Bölüm Başkan Yardımcısı Doç.

Detaylı

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 NO ADI SOYADI GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 3 SELMAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

Detaylı

A. TANITICI BİLGİLER. PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 20 Mayıs 2009 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER

A. TANITICI BİLGİLER. PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 20 Mayıs 2009 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER ASHMORE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI ASHMORE PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz

Detaylı

BÖLÜM BANKALARIN FAALİYET ALANLARININ GELİŞİMİ

BÖLÜM BANKALARIN FAALİYET ALANLARININ GELİŞİMİ İÇİNDEKİLER SUNUŞ...xiii ÖN SÖZ... xv TABLOLAR LİSTESİ... xvii ŞEKİLLER VE GRAFİKLER LİSTESİ... xix BİRİNCİ BÖLÜM BANKALARIN FAALİYET ALANLARININ GELİŞİMİ 1. Bankacılık Faaliyet Alanları... 1 1.1. Mevduat

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YENİPAZAR MESLEK YÜKSEKOKULU 2011/2012 BAHAR YARIYILI YARIYIL SONU SİNAV TARİHLERİ

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YENİPAZAR MESLEK YÜKSEKOKULU 2011/2012 BAHAR YARIYILI YARIYIL SONU SİNAV TARİHLERİ BANKACILIK VE SİGORACILIK PROGRAMI 1. SINIF Makro İktisat Öğr. Gör. Dr. Fahriye Gözgü 178 28.05.2012 10:30 Türk Dili II Okt. Gökhan Türk 161 29.05.2012 09:00 Yabancı Dil II Yılmaz Tekeoğlu 130 30.05.2012

Detaylı

Şeffaflık, Sürdürülebilirlik ve Hesap Verilebilirlikte Yeni Yaklaşımlar: Finansal Raporlama ve Denetim Penceresinden Yeni TTK

Şeffaflık, Sürdürülebilirlik ve Hesap Verilebilirlikte Yeni Yaklaşımlar: Finansal Raporlama ve Denetim Penceresinden Yeni TTK Şeffaflık, Sürdürülebilirlik ve Hesap Verilebilirlikte Yeni Yaklaşımlar: Finansal Raporlama ve Denetim Penceresinden Yeni TTK Prof. Dr. Serdar ÖZKAN İzmir Ekonomi Üniversitesi İzmir Ticaret Odası Meclis

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE FİNANSAL YÖNETİM VE FONKSİYONLARI 1. GİRİŞ... 19

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE FİNANSAL YÖNETİM VE FONKSİYONLARI 1. GİRİŞ... 19 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE FİNANSAL YÖNETİM VE FONKSİYONLARI 1. GİRİŞ... 1 2. FİNANSAL YÖNETİMİN FONKSİYONLARI... 2 2.1. Yatırım Kararları... 2 2.1. Finansman Kararları... 3 2.1. Dividant Kararları... 4

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI SN. DOÇ. DR. TURAN EROL UN

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI SN. DOÇ. DR. TURAN EROL UN BAŞKANI SN. DOÇ. DR. TURAN EROL UN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ NAZİLLİ İİBF İKTİSAT BÖLÜMÜ VE AVRUPA ARAŞTIRMALAR MERKEZİ TARAFINDAN DÜZENLENEN GÜNCEL EKONOMİK SORUNLAR KONGRESİ NDE YAPACAĞI Açılış Konuşmasının

Detaylı

T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. T.C. Ziraat Bankası A.Ş. 2009 Yılı III. Üç Aylık Ara Dönem Konsolide Faaliyet Raporu İçindekiler Ana Ortaklık Bankanın Ortaklık Yapısı...1 Ana Ortaklık Bankanın Hesap Dönemi İçerisinde Ana Sözleşmesinde

Detaylı

EFG Grubu uluslararası bir bankacılık grubu olup, iki alt gruptan oluşmaktadır:

EFG Grubu uluslararası bir bankacılık grubu olup, iki alt gruptan oluşmaktadır: EFG İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş. FAALİYET RAPORU RAPOR DÖNEMİ: 1 Ocak 2009 31 Aralık 2009 Şirket kuruluş tarihi: 19/11/1990 I- Sermaye Piyasası Kurulu Yetki belgeleri Belge adı Veriliş tarihi Sayısı Alım

Detaylı

Halkbank 2009 Yılı I. Dönem Konsolide Faaliyet Raporu

Halkbank 2009 Yılı I. Dönem Konsolide Faaliyet Raporu 2009 YILI I. DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Sunuş Bankamızın, 31 Mart 2009 dönemine ait solo finansal veriler üzerinden hazırlanan Ara Dönem Faaliyet Raporu, 14 Mayıs 2009 tarihinde web sitesinde yayımlanmıştır.

Detaylı

I. Uluslararası Parasal Ortam 1

I. Uluslararası Parasal Ortam 1 İÇİNDEKİLER Ön Söz Teşekkür Öğrenciye Editör ün Notu XI XIII XV XIX I. Uluslararası Parasal Ortam 1 1. Döviz Piyasası 3 Döviz İşlem Hacmi 3 Coğrafi Döviz Kuru İşlemi 4 Spot Döviz Kurları 7 Döviz Arbitrajı

Detaylı

Bankacılık sektörü. 2002-2008 Mart. Mayıs 2008

Bankacılık sektörü. 2002-2008 Mart. Mayıs 2008 Bankacılık sektörü 2002-2008 Mart Mayıs 2008 Sunumun içeriği I- Finansal sektörün büyüklüğü ve kamu ile ilişkisi II- Bankacılık sistemine ilişkin bilgiler III- Büyüme IV- Bilanço yapısında değişme V-Risk

Detaylı

İKTİSAT 1. SINIF İKTİSAT 2. SINIF

İKTİSAT 1. SINIF İKTİSAT 2. SINIF İKTİSAT 1. SINIF 23.01.2017 10:30 İNGİLİZCE I Okutman MELİKE AYPAR D110 D112 24.01.2017 10:30 İKTİSADA GİRİŞ I Prof.Dr. OSMAN DEMİR D214 D215 D216 D217 D112 D113 24.01.2017 10:30 İKTİSADA GİRİŞ I Prof.Dr.

Detaylı

Basel II: Bankacılık sektöründe değişim rüzgarları. 4 Mayıs 2006

Basel II: Bankacılık sektöründe değişim rüzgarları. 4 Mayıs 2006 Basel II: Bankacılık sektöründe değişim rüzgarları 4 Mayıs 2006 Basel II: Bankacılık sektöründe değişim rüzgarları Basel II: Bankacılık sektöründe değişim rüzgarları Gündem 1. Basel II uygulama takvimi

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501 Müfredat I. Yarıyıl Bilimsel Araştırma Yöntemleri Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501 Kredi AKTS Güz 3 3 6 Dili Seviyesi Yüksek Lisans Türü Zorunlu Amacı Öğrencilerin bilim ve bilim felsefesi konusunda

Detaylı

Küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörü. 21 Ocak 2015

Küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörü. 21 Ocak 2015 Küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörü 21 Ocak 2015 Sunum Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın ın değerlendirmesi Küresel ekonomi Türkiye ekonomisi Bankacılık sektörü 2 Değerlendirme

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 Mart 2009 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2009 31.03.2009 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve Kalkınma

Detaylı

Büyüme, Tasarruf-Yatırım ve Finansal Sektörün Rolü. Hüseyin Aydın Yönetim Kurulu Başkanı

Büyüme, Tasarruf-Yatırım ve Finansal Sektörün Rolü. Hüseyin Aydın Yönetim Kurulu Başkanı Büyüme, Tasarruf-Yatırım ve Finansal Sektörün Rolü Hüseyin Aydın Yönetim Kurulu Başkanı Büyüme: Yatırım ve Tasarrufun Fonksiyonu Büyüme : Büyümenin Temel Unsuru : Üretimin Temel Faktörleri : Üretimin Diğer

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3.

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ KONUSU BELİRLENEN ÖĞRENCİLER Güncelleme Tarihi :26.11.2015

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ KONUSU BELİRLENEN ÖĞRENCİLER Güncelleme Tarihi :26.11.2015 CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ KONUSU BELİRLENEN ÖĞRENCİLER Güncelleme Tarihi :26.11.2015 SIRA NO ADI SOYADI ABD PROGRAMI DANIŞMANI TEZ KONUSU YÖNETİM KURULU TARİHİ YÖNETİM KURULU

Detaylı

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ FAALİYET RAPORU

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ FAALİYET RAPORU GİRİŞ YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ FAALİYET RAPORU 30 Ocak 2002 tarihinde Koç Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Koç Yatırım) nin iştiraki olarak kurulan Koç Portföy Yönetimi A.Ş. (Şirket), 29.12.2006

Detaylı

TURKISH YATIRIM A.Ş Dönemi. Faaliyet Raporu

TURKISH YATIRIM A.Ş Dönemi. Faaliyet Raporu TURKISH YATIRIM A.Ş. 1.1.28 3.9.28 Dönemi Faaliyet Raporu YÖNETİM KURULU Adı Soyadı Ünvanı Görev Süresi M. Tanju ÖZYOL Yönetim Kurulu Başkanı 7/3/28 7/3/211 İ. Hakan BÖRTEÇENE Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

Detaylı

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 2015 Yılı I. Dönem Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER Başlık... Sayfa

Detaylı

FİNANS 2013 yılında bankacılık sektörü Koç Topluluğu Finans Grubu 2013

FİNANS 2013 yılında bankacılık sektörü Koç Topluluğu Finans Grubu 2013 FİNANS KOÇ-AMERIKAN BANK ILE 1980 LI YILLARDA BÜYÜMEYE BAŞLADIĞIMIZ BANKACILIK SEKTÖRÜNDE ÜLKEMIZ EKONOMISI VE SEKTÖRDEKI DEĞIŞIMLERI DOĞRU OKUDUK VE 2005 YILINDA YAPI KREDI BANKASI NI BÜNYEMIZE KATARAK

Detaylı

Finans Portföy A.B.D. Hazine Bonosu Dolar Yabancı Borsa Yatırım Fonu'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU. Fon'un Yatırım Amacı

Finans Portföy A.B.D. Hazine Bonosu Dolar Yabancı Borsa Yatırım Fonu'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU. Fon'un Yatırım Amacı A. TANITICI BİLGİLER Finans Portföy A.B.D. Hazine Bonosu Dolar Yabancı Borsa Yatırım Fonu'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU Fon Toplam Değeri Birim Pay Değeri (TRL) Yatırımcı Sayısı PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar 1. Belli miktarda bir mal veya kıymetin ve bunların karşılığı olan paranın işlemin ardından el değiştirmesini sağlayan piyasalara ne ad verilir? A) Swap B) Talep piyasası C) Spot piyasa D) Vadeli piyasa

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2012 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı nın Mart 2012 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bank of America Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

BİLGİ BİRİKİMİ ALANLARI İşi yapmak için bilinmesi gereken bilgiler

BİLGİ BİRİKİMİ ALANLARI İşi yapmak için bilinmesi gereken bilgiler MALİ MUHASEBE VE FİNANS Çeşitli mali tabloların (Bilanço, Gelir Tablosu, vb.) yapısı, terminoloji ve ilişkiler Tipik işlevleri, yaygın kullanılan muhasebe kayıtları, mali tablolarla ilişkileri ve kritik

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU Bu rapor Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Likit Kamu

Detaylı

VİRTUS Serbest Yatırım Fonu. İş Yatırım Bosphorus Capital B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu

VİRTUS Serbest Yatırım Fonu. İş Yatırım Bosphorus Capital B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu VİRTUS Serbest Yatırım Fonu İş Yatırım Bosphorus Capital B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu Bosphorus Capital Bosphorus Capital Portföy Yönetimi A.Ş. Türk finans piyasalarında aktif varlık yönetimine

Detaylı

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR 1 ALLİANZ HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ A. TANITICI

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3.

Detaylı

GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ İÇİN YENİ NESİL FİNANS ARAÇLARI. 28 Mayıs 2013

GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ İÇİN YENİ NESİL FİNANS ARAÇLARI. 28 Mayıs 2013 GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ İÇİN YENİ NESİL FİNANS ARAÇLARI 28 Mayıs 2013 Bankaların Sermaye Yeterliliği ve Konut/İnşaat Kredilerinin Gelişimi Sermaye Yeterliliği Rasyosunun Gelişimi Bankaların sermaye yeterliliği

Detaylı

İşletme Finansman BBA Prof.Dr. Abdulgaffar Ağaoğlu, Doç.Dr. Güner Gürsoy

İşletme Finansman BBA Prof.Dr. Abdulgaffar Ağaoğlu, Doç.Dr. Güner Gürsoy DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS İşletme Finansman BBA 343 1 3+0+0 3 6 Ön Koşul Dersleri BBA 241, BBA 242 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 7 Mart 2013 Bu rapor 14 sayfadır.

Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 7 Mart 2013 Bu rapor 14 sayfadır. Allianz Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Yatırım Performansı Konusunda Kamuya Açıklanan

Detaylı

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A-TANITICI BİLGİLER: (Eski Ünvanı:

Detaylı

Öğretim planındaki AKTS İşletme Finansmanı 343000000000508 3 0 0 3 6

Öğretim planındaki AKTS İşletme Finansmanı 343000000000508 3 0 0 3 6 Ders Kodu Teorik Uygulama Lab. Ulusal Kredi Öğretim planındaki AKTS İşletme Finansmanı 343000000000508 3 0 0 3 6 Ön Koşullar : Bu dersin ön koşulu ya da yan koşulu bulunmamaktadır. Önerilen Dersler : Sonraki

Detaylı

UYGULAMA SINAVI TARİH ADAY NO ADI SOYADI SIRA NO SINAV YERİ

UYGULAMA SINAVI TARİH ADAY NO ADI SOYADI SIRA NO SINAV YERİ T.C. ANKARA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ ŞOFÖRLÜK UYGULAMA SINAVINA GİRMEYİ HAK EDEN ADAYLARI GÖSTERİR LİSTESİ SIRA NO ADAY NO ADI SOYADI UYGULAMA SINAVI TARİH

Detaylı

Küresel Kriz ve. Bekir Sıtkı ŞAFAK Sermaye Piyasası Kurulu

Küresel Kriz ve. Bekir Sıtkı ŞAFAK Sermaye Piyasası Kurulu Küresel Kriz ve Sermaye Piyasaları Bekir Sıtkı ŞAFAK Sermaye Piyasası Kurulu Sunum Akışı Küresel Krizin Oluşumu Kriz Neden Önlenemedi? Krize Karşı Tepkiler Düzenleyiciler Açısından Yapılması Gerekenler

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Kurumsal Finansman Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans ( X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

http://acikogretimx.com

http://acikogretimx.com 2009 S 4421- SERMYE PiYSSı VE FiNNSL KURUMLR 1. Birikim açığı olan ekonomik birimlerle birikim fazlalığı olan ekonomik birimlerin karşılaştığı ve finansal varlıkların alınıp satıldığı piyasalara ne ad

Detaylı

2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ

2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ 2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ TEPAV EPRI Dış Politika Etütleri AB Çalışma Grubu 9 Kasım 2005 Ankara Zeynep Songülen

Detaylı

EFG İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş. FAALİYET RAPORU. RAPOR DÖNEMİ: 1 Ocak Aralık Şirket kuruluş tarihi: 19/11/1990

EFG İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş. FAALİYET RAPORU. RAPOR DÖNEMİ: 1 Ocak Aralık Şirket kuruluş tarihi: 19/11/1990 EFG İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş. FAALİYET RAPORU RAPOR DÖNEMİ: 1 Ocak 2010 31 Aralık 2010 Şirket kuruluş tarihi: 19/11/1990 I- Sermaye Piyasası Kurulu Yetki belgeleri Belge adı Veriliş tarihi Sayısı Alım

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU Bu rapor Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gruplara Yönelik Esnek Emeklilik

Detaylı

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ FAALİYET RAPORU

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ FAALİYET RAPORU YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ FAALİYET RAPORU GİRİŞ 30 Ocak 2002 tarihinde Koç Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Koç Yatırım) nin iştiraki olarak kurulan Koç Portföy Yönetimi A.Ş. (Şirket), 29.12.2006

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla (Bu raporun hazırlanmasında 1 Ocak 2015 tarihinde geçerli olan

Detaylı

Finansal Bilgiler (milyon TL)

Finansal Bilgiler (milyon TL) Finansal Bilgiler (milyon TL) 2011 2012 2013 2014 1Ç15 2Ç15 Yılbaşından bu yana Çeyreksel Aktifler 17.190 21.390 27.785 13.680 11.967 10.633-22% -11% Krediler+Finansal Kiralama 13.452 16.307 21.257 9.407

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

DERS BĠLGĠLERĠ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Para Banka EKO403 Güz Ön KoĢul Dersin Dili. Seçmeli

DERS BĠLGĠLERĠ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Para Banka EKO403 Güz Ön KoĢul Dersin Dili. Seçmeli DERS BĠLGĠLERĠ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Para Banka EKO403 Güz 3+0 3 3 Ön KoĢul Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersi Veren Öğretim Elemanı Dersin Yardımcıları Dersin

Detaylı

HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM

HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM 14.06.2013 31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN

Detaylı

Finans Portföy Eurobond Borçlanma Araçları Fonu'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU. Fon'un Yatırım Amacı

Finans Portföy Eurobond Borçlanma Araçları Fonu'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU. Fon'un Yatırım Amacı Finans Portföy Eurobond Borçlanma Araçları Fonu'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER Fon Toplam Değeri Birim Pay Değeri (TRL) Yatırımcı Sayısı Borçlanma Araçları PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz

Detaylı

1. Temel Finansal Kavramlar. 2. Finansal Analiz ve Planlama. 3. Yatırım ve Çalışma Sermayesi. 4. Fizibilite Etüdleri- Yatırım Kararının Alınması

1. Temel Finansal Kavramlar. 2. Finansal Analiz ve Planlama. 3. Yatırım ve Çalışma Sermayesi. 4. Fizibilite Etüdleri- Yatırım Kararının Alınması 1. Temel Finansal Kavramlar 2. Finansal Analiz ve Planlama 3. Yatırım ve Çalışma Sermayesi 4. Fizibilite Etüdleri- Yatırım Kararının Alınması 5. Girişimcilikte Finansal Destekler 1 6. Alternatif Finansal

Detaylı

Özet Tanıtım Dokümanı

Özet Tanıtım Dokümanı Özet Tanıtım Dokümanı Istanbul, 2016 UME GLOBAL, kurumsal finansman / özel girişim sermayesi alanlarında danışmanlık hizmeti veren güvenilir bir ortaktır Geçmiş Deneyimler Toplamda 80 yılı aşkın endüstri,

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 31 MART 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 31 MART 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 31 MART 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Ana Ortaklık Banka nın: Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası Anonim Şirketi Genel Müdürlük

Detaylı

Bölüm Dersin Adı Dersin Şubesi Öğretim Elemanı Sınav Tarihi Saati

Bölüm Dersin Adı Dersin Şubesi Öğretim Elemanı Sınav Tarihi Saati Ortak Ders 1. Sınıflar TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ nö YE01 Mehmet Özcan 19 Ocak 2015 Pazartesi 09:30 Ortak Ders 1. Sınıflar TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ nö YE02 Mehmet Özcan 19 Ocak 2015 Pazartesi 09:30 Ortak

Detaylı

Güven, Saygı, Kalite ve Şeffaflık

Güven, Saygı, Kalite ve Şeffaflık BÜLTENİ Haziran 1 Güven, Saygı, Kalite ve Şeffaflık AEGON, hayat sigortası, emeklilik ve fon yönetimi alanlarında, uluslararası tecrübe ve başarılara sahip, Amerika, Avrupa ve Asya da faaliyet gösteren

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2013 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. 1 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mart 2013 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bank of America Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı