FİLİSTİN-İSRAİL ÇATIŞMASI ve HAMAS

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FİLİSTİN-İSRAİL ÇATIŞMASI ve HAMAS"

Transkript

1 T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYALBİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI FİLİSTİN-İSRAİL ÇATIŞMASI ve HAMAS YÜKSEK LİSANS TEZİ Ali BURHAN Tez Danışmanı : Yard. Doç. Dr. Timuçin KODAMAN ISPARTA, 2008

2

3 i ÖNSÖZ Ortadoğu, çok stratejik bir coğrafya olması sebebiyle eski çağlardan beri önemini korumaktadır. Bölge, Mezopotamya ve Nil Havzaları gibi verimli tarım alanlarının yanı sıra önemli kara ve suyollarına sahiptir. Ayrıca 20. yüzyıla damgasını vuran petrolün yaklaşık %60 ının bu bölgede olması, Ortadoğu yu eşsiz bir coğrafya haline getirmiştir. Önemli kara ve suyollarına sahip ve ulaşım yollarının kavşak noktası olan bölge asırlardan beri büyük güçlerin ilgisini çekmiştir. Büyük güçler bölgedeki Osmanlı hâkimiyeti sebebiyle bu emellerine 4 asır ulaşamamıştır. 20. yüzyılda Osmanlı nın bölgeden tasfiyesiyle birlikte Ortadoğu, büyük güçlerin hâkimiyetine girmiş ve uzun yıllar istikrara hasret kalmıştır. Sahip olduğu eşsiz coğrafya ve petrol, bölgeye refah ve huzur getirmemiş; bölgeyi birçok önemli sorunun merkezi haline getirmiştir. Ortadoğu, birçok komplike sorunu barındırmasına rağmen, kuşkusuz bölgenin en önemli sorunu Filistin-İsrail Çatışmasıdır. Filistin-İsrail Çatışması bölgedeki diğer sorunları doğrudan veya dolaylı olarak etkilemektedir. Arap ülkelerinde Filistinli çok sayıda mülteci yaşamaktadır. Ayrıca İsrail in Filistinlilere karşı baskıcı ve sert tutumu, Arap halklarında İsrail e karşı bir düşmanlık yaratmaktadır. Bölgede oluşan İsrail karşıtlığı, İsrail i güvenlik endişesine sevk etmektedir. Bu endişe, İsrail i daha agresif politikalara itmekte fakat uygulanan politikalar çözüm getirmemektedir. Çatışma da sertlik, sertliği doğurmaktadır. İsrail in Filistinlilere karşı sertlik yanlısı tutumu 1987 yılında HAMAS ın doğmasına neden olmuş ve HAMAS, Filistin de önemli bir aktör haline gelerek 25 Ocak 2006 Filistin Seçimlerini kazanmıştır. HAMAS ın Filistin seçimlerini kazanarak iktidara gelmesi ABD, AB ve İsrail tarafında tepkiyle karşılanmıştır. Uzun yıllar Ortadoğu ya sırtını dönmüş olan Türkiye ise, HAMAS ın, seçimleri kazanmasından kısa bir süre sonra, liderlerini Ankara ya çağırarak görüşme yapmıştır. Böylece Türkiye Filistin-İsrail Çatışmasında ve Ortadoğu da etkin bir dış politika izleyeceğini göstermiştir. Bu bakımdan çalışmamız daha anlamlı ve önemli hale gelmektedir. Filistin-İsrail Çatışmasını akademik bir çalışmanın gerektirdiği tarafsızlıkla ele almaya çalışsak ta başvuruda bulunduğumuz kaynakların bazıları taraflıdır. Tarafsız kalmaya çalışan araştırmacılar dahi İsrail in uyguladığı baskı ve şiddeti gözardı edememiştir. Bu bakımdan biz burada İsrail e eleştiri getiren her kaynağı titizlikle inceleyip yalnız Anti-Semitik bir düşünceyle yazıldığına kanaat getirdiğimiz kaynaklara başvurmadık. Çalışmamıza katkılarından dolayı Süleyman Demirel Üniversitesi araştırma görevlileri Selim Kanat ile Esma Saraç a, Sabancı Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisi Hakan Günaydın a ve Fatma Doğan a müteşekkirim. Manevi desteğini hep hissettiğim ve motivasyonumda önemli katkısı bulunan babama minnettarım. Özellikle yoğun iş temposu içinde bana vakit ayıran değerli hocam Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Görevlisi Yard. Doç. Dr. Timuçin Kodaman a ne kadar teşekkür etsem azdır. Hocamın desteği olmadan bu çalışmayı tamamlamam mümkün olmazdı.

4 ii ÖZET FİLİSTİN-İSRAİL ÇATIŞMASI VE HAMAS Ali BURHAN Süleyman Demirel Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü Yüksek Lisans Tezi, 145 sayfa, Eylül 2008 Danışman: Yard. Doç. Dr. Timuçin KODAMAN Bu tezin amacı, yaklaşık bir asırdan beri devam eden Filistin-İsrail Çatışmasını incelemektir. Çalışmanın temel çıkış noktası sorunun kaynağının Batı kökenli olduğudur. Sorunun kökeni, Anti-Semitizm ve Siyasi Siyonizm e dayandırılmıştır. Özellikle diasporadaki Yahudilere karşı oluşan Anti-Semitizm Batı kökenlidir. Siyasal objeler kullanılarak Kudüs ve çevresinde bir Yahudi yurdu kurma ideolojisi olan Siyonizm in de en büyük destekçisi Batılı büyük güçler olmuştur. Sorunda bu denli pay sahibi olan batı, günümüz jeopolitiğinde Filistin Sorununda önemini devam ettirmektedir. Zira sorunun çözümü yine Batılı büyük güçlerin özellikle ABD nin elindedir. Ayrıca İsrail in bölgede gücüyle doğru orantılı kullandığı aşırı şiddet 1987 den sonra HAMAS fenomeninin doğmasına neden olmuştur. HAMAS ın analizi, çatışma ve barış süreci üzerine etkisi çalışma içinde incelenmektedir. Çalışmada iki temel varsayım üzerinde durulmuştur. Birincisi Çatışmanın kökeninde yatan nedenlerin Batılı güçler tarafından çıkarılması nedeniyle, Çatışmanın Batı tarafından yaratıldığıdır. Gerek Anti-Semitizm, gerekse Siyasi Siyonizm Batılılar nedeniyle ortaya çıkmıştır. İkinci temel varsayım ise çatışmada şiddetin şiddeti doğurmasıdır yılındaki I. İntifada ile kurulan HAMAS, Ariel Sharon un provaketif Harem-i Şerif ziyareti sonucu başlayan II. İntifada nın en önemli aktörü haline gelmiştir. II. İntifada sırasında İsrail in aşırı güç kullanımı 25 Ocak 2006 tarihinde yapılan Filistin seçimlerini HAMAS ın kazanmasıyla sonuçlanması bu durumun açık göstergesidir. Sonuç olarak büyük güçlerin Ortadoğu politikası bu haliyle devam ettikçe veya büyük güçler arası denge bugünkü konjonktürdeki haliyle sürdükçe Filistin sorunun çözümü İsrail in inisiyatifinde olurken, bölgede de şiddetin sona ermesi mümkün görünmemektedir. Anahtar Kelimeler: Filistin, Kudüs, Anti-Semiztizm, Siyonizm, Ortadoğu, Büyük Güçler, İntifada, HAMAS, Barış Süresi.

5 iii ABSTRACT The PALESTINE-ISRAEL CONFLICT AND the HAMAS Ali BURHAN Süleyman Demirel University, Department of International Relations MA Thesis, 145 pages, September 2008 Supervisor: Assist. Prof. Dr. Timuçin KODAMAN This thesis aims to analyze the nearly one century long Palestine-Israel conflict. The main starting point for this study is that the source of this conflict is Western originated and is based on anti-semitism and political Zionism. Especially the anti-semitism against the Jews in exile is Western originated. Also the main supporters of the Zionism which is basically an ideology that aims to establish an autonomous Jewish state around the Jerusalem by the use of political symbols are the major Western powers. The West, which has such an important share in the conflict, continues to play an important role in today s geopolitics. Because, the solution for the conflict lies in the hands of Western powers, especially the US. Additionally, the Israeli use of extreme force parallel to its power in the region resulted in the birth of HAMAS phenomena. The analysis of the HAMAS and its role on the conflict and peace processes are analyzed in this study. This study focuses on two main assumptions. One assumes that the conflict is created by Western powers due to the fact that the reasons behind the conflict were Western originated. Both anti-semitism and political Zionism have been results of the Western actions. The second main assumption is that the violence results in more violence in this conflict. HAMAS, which was established with the 1 st Palestinian uprising in 1987, became the most important actor with the 2 nd uprising period that resulted from the Ariel Sharon s provocative visit to Harem-i Şerif. The extreme Israeli violence during the 2 nd uprising period and the HAMAS victory in the 25 January 2006 elections is a clear indicator of this assumption. To sum up, if the Middle Eastern policies of the major powers and the balance of power between them continue the same, the initiative to end the conflict will be in Israel s hands and therefore it is not possible to foresee the end of the violence in the region. Key Words: Palestine, Jerusalem, Anti-Semitism, Zionism, the Middle East, Major Powers, Palestine Uprising, HAMAS, Peace Process.

6 iv İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... HATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ. ÖZET... HATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ. ABSTRACT...İİİ İÇİNDEKİLER...İ KISALTMALAR... HATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ. GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM KAVRAMLAR, FİLİSTİN-İSRAİL ÇATIŞMASININ KÖKENLERİ ve ORTADOĞU 1.1. Filistin-İsrail Çatışmasında Genel Kavramlar Filistin İsrailoğulları (Yahudiler) Vaadedilmiş Toprak Filistin-İsrail Çatışmasının Kökenleri Anti-Semitizm Anti-Semitizm Kavramı Anti-Semitizm in Nedenleri Anti-Semitizm in Dini Ve Kültürel Nedenleri Anti-Semitizm in Siyasal Nedenleri Anti-Semitizm in Ekonomik Nedenleri Anti-Semitizm in Tarihsel Süreci Siyonizm Siyonizm Kavramı Siyonizm i Ortaya Çıkaran Nedenler Siyonizm Anti-Semitizm İlişkisi Ortadoğu Ortadoğu Kavramı ve Coğrafi Sınırlar Ortadoğu nun Önemi Ortadoğu nun Jeopolitik Önemi Jeopolitik Kavramı Jeopolitik Kuramlar ve Ortadoğu nun Jeopolitik Önemi...27

7 v Ortadoğu nun Tarihi, Kültürel ve Dini Önemi Tarihi ve Kültürel Faktör Dinsel Faktör Ortadoğu nun Ekonomik Önemi...35 İKİNCİ BÖLÜM ÇATIŞMANIN TARİHSEL SÜRECİ ve BÜYÜK GÜÇLERİN FİLİSTİN POLİTİKASI 2.1. Çatışmanın Tarihsel Süresi... HATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ Öncesi Dönem Arası Dönem Arası Dönem Büyük Güçlerin Filistin Politikası İngiltere nin Filistin Politikası ABD nin Filistin Politikası Rusya nın Filistin Politikası...69 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ÖRGÜTLÜ FİLİSTİN DİRENİŞİ 3.1. Filistin in Bağımsızlığı İçin Kurulan Örgütlenmeler İslami Hareket (Müslüman Kardeşler) Filistin Kurtuluş Hareketi (El-Fetih) Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) İslami Direniş Hareketi (HAMAS) Siyasal İslam ın Yükselişi HAMAS ın Doğuşu ve I. İntifada HAMAS ın Kuruluşu HAMAS ın Stratejik Zihniyeti HAMAS ın Örgüt Yapılanması HAMAS ın Askeri Yapılanması HAMAS ın Sivil Yapılanması HAMAS ın Önderleri HAMAS ın Mali Yapısı Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Barış Süreci...98

8 vi Madrid Konferansı Oslo Anlaşması Gazze-Eriha Anlaşması Oslo II Anlaşması Wye River Anlaşması Cam David Görüşmesi II. İntifada ve Şarmu ş Şeyh Anlaşması Barış Sürecinin Değerlendirilmesi Barış Sürecine HAMAS ın Yaklışımı Filistin Seçimleri ve Hamas ın İktidarı HAMAS ı İktidara Getiren Sebepler HAMAS ın Seçim Zaferi Sonrası Filistin SONUÇ KAYNAKÇA... HATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ.31 EKLER... HATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ.39 ÖZGEÇMİŞ... HATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ.45

9 vii KISALTMALAR AB ABD a.g.e. a.g.m. BM Bkz. Çev. Der. EL-FETİH FKÖ HAMAS IDF IZL MC MÖ MS NATO NGO OPEC : Avrupa Birliği : Amerika Birleşik Devletleri : adı geçen eser : adı geçen makale : Birleşmiş Milletler : Bakınız : Çeviren : Derleyen : Filistin Kurtuluş Hareketi : Filistin Kurtuluş Örgütü : İslami Direniş Hareketi : İsrail Silahlı Kuvvetleri : Irgun Zvei Levmi Örgütü : Milletler Cemiyeti : Milattan Önce : Milattan Sonra : Kuzey Atlantik Savunma Paktı : Non-Govermental Organizations (Hükümetleraşırı Örgütler) : Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü s. : Sayfa SSCB UNSCOP yy. ZHL : Sovyetler Birliği : Birleşmiş Milletler Filistin Özel Komitesi : Yüzyıl : İsrail Savunma Kuvvetleri

10 1 GİRİŞ 20. yüzyılın en karmaşık uluslararası sorunlarından biri Filistin-İsrail Çatışmasıdır. Filistin-İsrail Çatışmasında 2006 yılı başında yaşanan gelişmeler, çatışmayı daha karmaşık hale getirmiştir. 25 Ocak 2006 tarihinde Filistin de yapılan genel seçimleri İslami Direniş Hareketi (HAMAS) kazanmıştır. Bu durum Filistin- İsrail Çatışmasının uluslararası gündemin en önemli konularından biri olmaya devam edeceğini göstermektedir. Zira Amerika Birleşik Devletleri nde (ABD), Avrupa Birliği nde (AB) ve İsrail de terör örgütü olarak kabul edilen HAMAS ın Arap Ülkelerinde seçimle iktidara gelen ilk İslami Hareket olması, Ortadoğu siyasetinde deprem olarak nitelendirilmiştir. 1 ABD ve AB nin terör örgütü listesinde yer alan HAMAS ı, Filistin halkının iktidara getirmesi Filistin-İsrail Çatışmasında dönüm noktasıdır. Gerek HAMAS ın örgütsel davranışı, gerekse Filistin de yaklaşık 40 yıldır devam eden statükonun sonlanması açısından Filistin-İsrail Çatışması daha farklı bir boyuta girmiştir Filistin genel seçimleri, 2 Haziran 1964 yılında Arap Devletleri tarafından kurulan Filistin Kurtuluş Örgütü nün (FKÖ) 1969 yılından beri başında bulunan Filistin Kurtuluş Hareketi nin (El Fetih) 2 yaklaşık 40 yıllık hâkimiyetine son vermiştir. HAMAS, iktidara gelerek uluslararası aktör olma konumunu güçlendirmiştir. Gerek İsrail yerleşim yerlerinde yaşayan Yahudi sivillere ve İsrail askeri gücüne saldırıları olsun, gerekse örgütün siyasi ve ekonomik bağlantıları olsun HAMAS ın uluslararası aktör olduğunun kesin bir göstergesi olsa da Filistin halkının oyuyla iktidara gelmesi bu aktör konumunu iyice güçlendirmiştir. 1 Bora Bayraktar, HAMAS: Terör mü Yoksa Silahlı Direniş Örgütü mü? İslami Hareket Demokratik ve Ilımlı bir Siyasi oluşuma mı Dönüşüyor?, 1.Baskı (İstanbul: Karakutu Yayınları, 2007), s Yıldırım Boran, Geçmişten Günümüze Filistin Direniş Hareketi El-Fetih ve HAMAS, 1. Baskı (İstanbul: Mephisto Kitabevi,2006), s

11 2 17. yüzyılda Avrupa da yaşanan siyasi gelişmeler, ulus devletin ortaya çıkmasında önemli rol oynamıştır. Papalığın gücünün kırılmasıyla monarşiler kuvvetlenmiştir. Özellikle tarihleri arasında süren 30 Yıl Savaşları nın Protestanların galibiyetiyle sonuçlanmasının ardından 1648 de Westphalia Anlaşması imzalanmıştır. Belirli kurallara göre hareket eden ve aralarında düzenli ilişkiler bulunan devletlerin oluşturduğu bütün uluslararası sistem Westphalia Anlaşmasıyla ortaya çıkmıştır. Westphalia ile Katolik Habsburgların Avrupa ya egemen olma tehdidi ortadan kaldırılmıştır. Ayrıca uluslararası sisteme çok sayıda devlet bu anlaşmadan sonra katılmıştır. 3 Dini çatışmalar, Avrupa da Modern Devletlerin doğuşunu hızlandırmıştır. Avrupa da devlet; belirli bir toprak parçası üzerine konuşlanmış ve dokunulmaz sınırlarıyla çevrili toprak bütünlüğüne sahip bir yapı olarak tanımlanmıştır. Bu tanım çerçevesinde Westphalia Anlaşması na dâhil olmuş bütün devletler egemenliğe kavuşmuştur. Ayrıca devletin en önemli unsuru olan egemenliğin üzerinde durulmuştur. Dış egemenlik kavramının kabul edildiği Westphalia Anlaşması, modern toprak bütünlüğüne sahip devletin yasal temellerini oluşturmuştur. Böylece yeni bir uluslararası etkileşim sistemi, yeni kavramlar ve teoriler sistemi ortaya çıkmıştır. Anlaşmanın dış egemenlik ilkesini tanıması, modern devletlerarası sistemin resmi olarak tanınmasıyla ve yasal olarak zemininin sağlamlaşmasıyla sonuçlanmıştır. 4 Uluslararası siyasal sistemde devletlerin önemi 19. yüzyılda yaşanan yeni gelişmelerden dolayı giderek artmıştır. Özellikle 19. yüzyılda ulusçuluk hareketi; bireyin, merkezi devlete sıkı bir biçimde duygusal bağlarla bağlanmasını sağlamıştır. Bu durum normal vatandaşında devletin siyasal yaşantısında söz sahibi olmasına neden olmuştur. Dönemin ulusçu önderleri, ayrı bir devletin var olabilmesi için gerekli olan tek meşru temelin ayrı bir etnik ve dinsel grubun var olması gerektiğini 3 Oral Sander, Siyasi Tarih İlk Çağlardan 1918 e, 15. Baskı (Ankara: İmge Kitabevi, 2006), s Torbjon L. Knutsen, Uluslararası İlişkiler Teorisi Tarihi, çev. Mehmet Özay, 1. Baskı (İstanbul: Açılımkitap Yayınları, 2006), s

12 3 belirtmiştir. Bu akım doğrultusunda etnik gruplara dayalı olmayan Avrupa Devletlerinde ulusçuluk hareketi başlamış ve Osmanlı, Rusya, Avusturya-Macaristan İmparatorlukları gibi çok uluslu yapıya dayalı devletler yıkılıp, yerine ulusal devletler kurulmuştur. 5 Uluslararası siyasal sistemde 20. yüzyıla kadar devletler en önemli aktör olmuştur. Fakat 20. yüzyılda yaşanan siyasal gelişmeler uluslararası politikada köklü değişiklikler yaratmıştır. Özellikle uluslararası siyasal sistemin aktörleri çeşitlenmiştir. 6 Devletlerin dışında, uluslararası siyasal sistemin aktörlerini hükümetleri temsil etmeyen ulusal nitelikli aktörler, hükümetlerin temsil edilmediği uluslararası nitelikli aktörler ve hükümetlerin temsil edildiği uluslararası nitelikli aktörler olarak ayırmak mümkündür. Hükümetleri temsil etmeyen ulusal nitelikli aktörleri, Sönmezoğlu; birey ve grup olarak ikiye ayırmaktadır. Birey, devleti oluşturan en önemli unsur olması açısından klasik liberal görüşe göre uluslararası siyasal sistemin en temel aktörü kabul edilse de, Sönmezoğlu burada uluslararası siyasal sistemi bir bireyin etkileyip, aktör olabilme gücü açısından değerlendirmektedir. 7 Ulusal düzeyde olup da hükümetleri temsil etmeyen uluslararası aktörler genellikle çeşitli gruplardan oluşmaktadır. Bunlar ekonomik, siyasi, dini, etnik çeşitli temeller üzerine ortaya çıkan baskı grupları şeklindeki örgütlenmelerdir. Bu gruplar bulundukları ülkenin dış politikasını kendi arzuladıkları doğrultuda yönlendirmeye çalışmaktadır. Bu türden baskı gruplarının etkili olduğu ülkelerde, söz konusu gruplar dış politikada birincil rol oynamaları mümkün olmaktadır. Özellikle etnik gruplar daha etkin bir rol oynamaktadır. 8 5 Mehmet Gönlübol, Uluslararası Politika: İlkeler, Kavramlar, Kurumlar, 3. Baskı (Ankara: Atilla Kitabevi, 1985), s Tayyar Arı, Uluslararası İlişkiler, 2. Baskı (İstanbul: Alfa Yayınları, 1997), s Faruk Sönmezoğlu ve diğerleri, Uluslararası İlişkiler Sözlüğü, 1. Baskı (İstanbul: Cem Yayınları, 1992), s Sönmezoğlu, Uluslararası Politika ve Dış Politika Analizi, 3. Baskı (İstanbul: Filiz Kitabevi, 2000), s

13 4 Hükümetlerin temsil edilmediği uluslararası nitelikli aktörler, uluslararası uzmanlık kuruluşları, çokuluslu şirketler, siyasal nitelikli hükümetleraşırı kuruluşlar olarak üçe ayrılmaktadır. Uluslararası uzmanlık kuruluşları, belli alanlarla ilgili kurulan ve hükümetlerin temsil edilmediği örgütlenmelerdir. Bu tip örgütlerin zaman zaman uluslararası siyasal sistemde aktör olma durumu söz konusu olabilmektedir. Örneğin Uluslararası Kızılhaç insani nedenlerle, bazı uluslararası çatışmaların sonlandırılması için girişimde bulunmakta, bazen sorunlu iki ülke arasında arabuluculuk yaparak uluslararası roller üstlenmektedir. 9 Hükümetlerin temsil edilmediği uluslararası aktörlerden biri de çokuluslu şirketlerdir. Çok uslulu şirketler; faaliyetleri ülke sınırlarını aşan ve birden fazla ülkede üretim ve yatırım faaliyetlerini sürdüren şirketlerdir. 10 Amacı kar maksimizasyonu olan bu şirketlerin uluslararası politik alanda da etkin bir konumu vardır. Günümüzde ekonomik yapı siyasal yapıyı doğrudan etkilediğinden çok uluslu şirketler, bulunduğu yerel bölgenin siyasetini etki altına almak istemektedir. Manisalı, küresel sistemde çok uluslu şirketler ile gelişmiş ekonomilerin egemen unsur olarak çıktığını savunmakta, çok uluslu şirketlerin bulundukları devletlerde etkinliğini arttırıp, ulusal siyaset ve bürokrasiyi kendilerine bağımlı kıldığını belirterek çok uluslu şirketlerin uluslararası politik gücünü ortaya koymaktadır. 11 Hükümetlerin temsil edilmediği uluslararası aktörlerden sonuncusu ise siyasal nitelikli hükümetleraşırı kuruluşlardır (NGO). Bu kuruluşların uluslararası politika ile olan ilişkileri diğer hükümetlerin temsil edilmediği uluslararası aktörlere göre amaç ve sonuç açısından daha nettir. 12 Faaliyetleri ülke sınırlarını aşan NGO niteliğindeki uluslararası örgütler, siyasal iktidarı legal veya illegal yollardan kendi istekleri doğrultusunda yönlendirmeye çalışmaktadırlar Sönmezoğlu, Uluslararası Politika ve Dış Politika Analizi, s Arı, Uluslararası İlişkiler, s Erol Manisalı, Türkiye ve Küreselleşme, 1. Baskı (İstanbul: Der Yayınları, 2002), s Sönmezoğlu, Uluslararası Politika ve Dış Politika Analizi, s Arı, Uluslararası İlişkiler, s. 62.

14 5 Hükümetlerin temsil edildiği uluslararası nitelikli aktörler ise Birleşmiş Milletler (BM), AB, Kuzey Atlantik Savunma Paktı (NATO), Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), Varşova Paktı gibi ulusal devletlerden oluşan ve üye devletlerin temsil edildiği örgütlerdir. Bağımsız bir Filistin Devleti kurmak amacıyla ortaya çıkan ve bu amaç doğrultusunda İsrail e karşı silahlı mücadeleyi savunan HAMAS ı siyasal nitelikli hükümetleraşırı uluslararası aktör olarak kabul etmek mümkündür. HAMAS, iktidara gelene kadar Arap Birliğince tek temsilcisi olarak kabul edilen FKÖ ye, İsrail e karşı askeri yöntemler kullanması yönünde eleştiriler yaparak, bazı devletlerce Filistin in tek meşru temsilcisi olarak görülen FKÖ nün uyguladığı dış politikayı etkilemeye çalışmıştır. Ayrıca HAMAS ın, Mısır, Ürdün, Suriye gibi Arap Devletleri ile ilişkileri vardır. Örgütün özellikle bu aktör konumu, 2006 yılında yapılan seçimlerde iktidara gelmesiyle daha da güçlenmiştir. Özellikle bu seçimlerle HAMAS ın siyasal anlamda uluslararası aktör konumu netleşmiştir. HAMAS ın önemli uluslararası aktörlerce terör örgütü olarak görülmesinin devam edip etmeyeceği HAMAS ın yönetimdeki başarısına ve terör eylemlerine vereceği tepkiye göre şekilleneceğinden, örgütün hüviyeti terör örgütlüğünden siyasal partiye dönüşen bir hükümetleraşırı uluslararası aktör olarak değişebilir. Fakat ABD, AB ve İsrail den gelen seçim sonuçlarına ilk tepkiler HAMAS ın örgütsel tutumu gözetilerek yapılmıştır ve Demokratik yollardan iktidara gelen HAMAS ı dışlanmıştır. HAMAS a karşı uygulanan bu tutum HAMAS ın daha ılımlı bir politika izlemesinin yolunu tıkamaktadır. 14 Filistin-İsrail Çatışması sadece Ortadoğu nun değil, dünyanın en önemli sorunlarından biridir. Çatışma sebebiyle Arap Devletleri ile İsrail arasında güvene dayalı ilişliler oluşturulamamaktadır. Bu güvensizlik ortamında yaşanan küçük gerilimler, kısa sürede büyümektedir. Böylece bütün dünya Ortadoğu nun jeopolitik ve jeoekonomik öneminden dolayı etkilemektedir. Ayrıca Osmanlı Devleti nin Ortadoğu da beş asra yakın bir süre hâkim olmuştur ve Osmanlı nın ardılı 14 Serhat Erkmen, Filistin de Kriz: İki Millet, Üç Devlet, Stratejik Analiz, Temmuz 2007, s. 48.

15 6 konumundaki Türkiye, yönünü Batı ya döndüğünden bölgeyi ve bölgenin sorunlarını kuruluşundan beri görmezden gelmiştir. Fakat HAMAS ın 2006 seçimlerini kazanması sonrası örgütün önemli liderlerinden Halit Meşal in Ankara ya çağrılıp görüşülmesi, Türkiye nin Ortadoğu ve Filistin politikasında daha aktif bir rol oynayacağını göstermektedir. Gerek dünya gerekse Türkiye için çok önemli olan Filistin-İsrail Çatışması belirtilen nedenlerden dolayı araştırmaya değerdir. Filistin-İsrail Çatışması uzun yıllardır süre gelen çok karışık bir sorundur ve birçok bilimi ilgilendirmektedir. Biz sorunu uluslararası ilişkiler disiplinin siyasi tarih alt disiplini çerçevesinde ortaya koyduk. Çatışma incelenirken iki temel varsayım üzerinde durulmuştur. Çatışmanın kökeni olarak gördüğümüz Anti- Semitizm ve Siyonizm in Batı yüzünden ve desteğiyle oluşması sebebiyle Çatışmanın Batı dan kaynaklandığı ilk varsayımımızdır. İkinci varsayım ise Çatışmada, şiddetin şiddet yarattığıdır. İsrail in Filistinlilere aşırı güç kullanımı, İsrail e karşı silahlı mücadele ile başarılı olunacağını savunan örgütleri güçlendirirken, bu örgütlerin İsrail e yönelik eylemleri Filistinlilerle barışa karşı olan İsrail sağının siyasal gücünü arttırmakta ve barış sağlanamamaktadır. Çalışma, giriş ve sonuç bölümünün dışında üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, Filistin-İsrail Çatışmasıyla ilgili temel kavramlar ile çatışmanın kökeni olarak düşündüğümüz Anti-Semitizm ve Siyonizm incelenmektedir. Ayrıca Filistin-İsrail Çatışmasının uluslararası bir sorun olarak görülmesinin nedeninin Ortadoğu nun jeopolitik ve dinsel öneminden kaynaklandığını düşündüğümüzden, bu bölümde Ortadoğu kavramı, Ortadoğu nun coğrafi sınırları, jeopolitik, dinsel ve kültürel önemi ile ekonomik önemi yer almaktadır. İkinci bölümde, Çatışmanın tarihsel süreci ile büyük güçlerin Filistin politikaları aktarılmaktadır. Çatışmanın tarihsel süreci üç başlıkta aktarılmaktadır. İlk olarak, Siyonizm in ortaya çıktığı, Siyonizm in kurucusu Thedore Herzl in Osmanlı Devleti nden toprak taleplerinin olduğu ve bu doğrultuda II. Abdülhamit le yapılan görüşmeler ile Balfour deklarasyonun yayınladığı dönem arasındaki tarihsel süreç

16 7 aktarılmaktadır. İkinci olarak, uluslararası siyasal sistemin olmadığı Filistin de İngiliz mandasının olduğu iki dünya savaşı arasındaki tarihsel süreç ele alınmaktadır. Son olarak, İki Kutuplu Sistemin başladığı ve İsrail in bağımsız bir devlet olarak ortaya çıktığı 1948 den HAMAS ın Filistin de aktif bir şekilde görülmeye ve I. İntifadanın başladığı tarih olan 1987 yılına kadar olan süreç ele alınmaktadır. Ayrıca bu bölümde ABD, AB, ve Rusya nın büyük güçlerin Filistin politikaları ele alınmaktadır. Çalışmanın üçüncü bölümünde örgütlü Filistin direnişi ve HAMAS ele alınmaktadır. İlk olarak, HAMAS ın ideolojisinin oluşmasında en önemli etkenlerden olan İslami Hareket ele alınmaktadır. Böylece HAMAS ın ideolojik ve fikri alt yapısının temelleri incelenmektedir. Örgütlü Filistin direnişinin en önemli aktörlerinden olan El-Fetih ve FKÖ ye de kısaca değinilmektedir. Daha sonra HAMAS ın ortaya çıkışı, örgütün stratejik zihniyeti, siyasi ve askeri yapılanması ile mali yapılanması ele alınmaktadır yılında başlayan Filistin-İsrail barış görüşmeleri ile HAMAS ın sivillere yaptığı ses getiren bazı eylemleri incelenmiştir. Yine bu bölümde HAMAS ı Filistin de 2006 yılında yapılan seçimlerde iktidara götüren süreç ve seçim sonuçları incelenmektedir. Sonuç bölümünde ise HAMAS iktidarının Filistin-İsrail Çatışmasına etkileri ile Filistin de HAMAS iktidarı sonunda Ortadoğu da kalıcı bir barışın sağlanıp sağlanamayacağı değerlendirilmektedir.

17 8 BİRİNCİ BÖLÜM KAVRAMLAR, FİLİSTİN-İSRAİL ÇATIŞMASININ KÖKENLERİ ve ORTADOĞU 1.1. Filistin-İsrail Çatışmasında Genel Kavramlar Filistin Filistin kelimesi M.Ö. bugünkü İsrail, Ürdün ve Mısır topraklarının bir bölümünü kapsayan alanda yaşamış kavmin adı olup, İbraniler bu halka Pelishtin ve bunların yaşadığı yere de Filistin ülkesi anlamına gelen Pelesheth derken Romalılar bu topraklara Palestina demiştir. 15 Filistin in ilk halkı Arap yarımadasından göçen Sami ırkındandır. 16 İddiaya göre Arap yarımadasında büyük bir kuraklık gösterince, burada yaşayan halklar civar bölgelere göç etmiştir. Filistin bölgesine de ilk göçlerin M.Ö yılları arasında Kenaniler tarafından yapıldığı anlaşılmaktadır. Kudüs şehrinin kurucularının da Kenaniler olduğu belirtilmektedir. 17 Dört bin yıldan beri tarih içinde yer alan Filistin, sık sık fetih ve istilalara maruz kalıp, sınırları devamlı değişimler gösterdiğinden bu topraklara belirgin siyasi sınırlar çizmek mümkün olmamıştır. Tarih içinde siyasi sınırları değişiklik gösteren Filistin in coğrafi sınırları konusunda bir görüş birliğinden söz etmek mümkündür. 15 Fahir Armaoğlu, Filistin Meslesi ve Arap İsrail Savaşları, 2. Baskı (Ankara: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 1991), s Celal Tevfik Karasapan, Filistin ve Şark-ül-Ürdün, 2. Baskı (İstanbul: Ahmet İhsan Basımevi, 1942), s. 5., Armaoğlu, Filistin Meselesi, s. 5. [Söz konusu bilgiyi Armaoğlu, Karasapan ın eserinden aktarmıştır.] 17 Armaoğlu, Filistin Meselesi, s. 5-6.

18 9 Filistin denen topraklar, esas itibariyle Suriye ile Mısır ve Akdeniz ile Şeria Nehri arasında kalan alanı kapsamaktadır. Şeria Nehrinin döküldüğü Ölü Deniz (Lut Gölü) Filistin in doğu sınırına dâhildir İsrailoğulları (Yahudiler) Yahudilerle ilgili bilgilerin geneli Tevrat a (Eski Ahit) dayanmaktadır. Tevrat ın yaradılışa ait ilk kitabı Genesis e göre Yahudi Kavminin başlangıcı ve Yahudilerin en ulu dedeleri Hz. İbrahim dir. Hz. İbrahim den sonra kabilenin başına oğlu Hz. İshak geçmiştir. Hz. İshak tan sonra İsrail teriminin de ortaya çıkmasına sebep olan Hz. Yakup, kabilenin başına geçmiştir. 19 Tekvin de Yehova nın (Tanrı) Yakup un ismini İsrail olarak değiştirdiği belirtilmektedir. 20 Hz. Yakup un çocuklarına da İsrailoğulları denilmiştir. 21 Yahudi olarak isimlendirilmeleri ise Hz. Yakup un dördüncü oğlu Yahuda dan (Juda) dolayı olmuştur. 22 İsrailoğulları, M.Ö. 17. yüzyılda yaşanan kuraklık sebebiyle Kenanilerin yaşadığı topraklardan (Filistin topraklarından) Mısır a göçmüştür. 23 İsrailoğulları, Hz. Yakup un oğullarından Hz. Yusuf un liderliğinde Nil Nehri civarındaki Gessen bölgesine yerleşmiştir. Belli bir süre Mısır da refah içinde yaşamalarının ardından, Yeni İmparatorluk döneminde Mısır Firavunlarının zulümlerinden dolayı M.Ö. 13. yüzyılda Hz. Musa nın liderliğinde Mısır dan ayrılmıştır. Yahudiler, Musa Peygamberin liderliğinde 40 yıl kadar çöllerde yaşamıştır. İsrailoğulları nı Filistin e götüren Musa nın komutanlarından Yeşu olmuştur. Fakat burada Filistinlilerle büyük bir mücadele içine girmişlerdir. Bütün Yahudi kabileleri bir araya gelerek Hz. 18 Armaoğlu, Filistin Meselesi, s Armaoğlu, Filistin Meselesi, s Tayyar Arı, Geçmişten Günümüze Ortadoğu Siyaset, Savaş ve Diplomasi, 2. Baskı (İstanbul: Alfa Yayınları, 2005), s Armaoğlu, Filistin Meselesi, s Süleyman Sayar, Yahudi Karakteri (Tarihi ve Sosyo-Psikolojik Bir Yaklaşım), Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 9, Sayı 9. <http://kutuphane.uludag.edu.tr/univder/pdf/ilh/2000-9(9)/htmpdf/m-14.pdf>, Süleyman Özmen, Ortadoğu da Etnik, Dini Çatışmlar ve İsrail, 2. Baskı (İstanbul: IQ Kültür Sanat Yayıncılık, 2002), s. 30.

19 10 Davut u Kral seçmelerinin ardından İsrailoğulları, Hz. Davut un liderliğinde Filistin de devlet kurmuştur. Hz. Davut, Kenanilerin yaşadığı Kudüs ü ele geçirerek tarihteki ilk Yahudi devletinin başkenti yapmıştır yıl boyunca Yahudi Devletinin Kralı olan Hz. Davut, ölmeden önce oğlu Hz. Süleyman ı yeni Yahudi Devletinin Kralı olarak tahta çıkarmıştır. Hz. Süleyman döneminde Yahudi Krallığı en parlak dönemini yaşamıştır. Ayrıca Yahudilerin en kutsal mabetleri olan Beyt-i Makdis, Hz. Süleyman tarafından inşa ettirilmiştir. Hz. Süleyman ın M.Ö. 930 da ölümünden sonra tarihteki ilk Yahudi Devleti, başkenti Nablus olan İsrail Krallığı ile Davut un soyundan gelenlerin kurduğu ve başkenti Kudüs olan Yahuda Krallığı olarak ikiye bölünmüştür. 25 İsrail Krallığı, M.Ö. 722 de Asurlar tarafında istilaya uğrayarak yıkılmıştır. Asurlar, İsrail Krallığında yaşayan Yahudileri yaşadıkları topraklardan sürmüştür. Bu sürgünden sonra Nablus ta sadece 200 kadar Yahudi aile kalmıştır. 26 Yahuda Krallığı ise M.Ö 587 de Babil Kralı Buhti Nassar tarafından yıkılmıştır. Ayrıca Yahudiler üzerinde derin yaralar açılmasına neden olan Kutsal Mabetlerinin ilk yıkılışı da Babil istilasında yaşanmıştır Vaadedilmiş Toprak (Arz-ı Mev ud) Filistin-İsrail Çatışmasının temelinde dış etmenler göz önüne alınmadığında toprak sorunu yatmaktadır. Yahudilerin, bugünkü İsrail topraklarına 20. yüzyıl başında sistemli olarak başlattıkları göçün nedeni, göç ettikleri yerlerin Yahudi Yurdu ve buraları kendilerine vaat edilen topraklar olduğu düşüncesidir Armaoğlu, Filistin Meselesi, s Armaoğlu, Filistin Meselesi, s Armaoğlu, Filistin Meselesi, s Ömer Turan, Medeniyetlerin Çatıştığı Nokta Ortadoğu, Yeni Şafak Gazetesi Kültür Armağanı, (İstanbul, 2003), s Turan, a.g.e., s. 154.

20 11 Yahudilerdeki Arz-ı Mev ud anlayışı, Allah ın emirlerini yerine getirmeleri karşılığında, Allah la yapmış oldukları anlaşma anlamına gelmektedir. Tevrat ın Tekvin bölümünde, Yahudiler, namaz kılma, zekât verme, kan dökmeme, kimseyi yurtlarından çıkarmama, yetim ve düşkünlere yardım etme konularında Allah a söz vermiştir. Allah ta Yahudilere verdikleri sözü tutarsa, Yahudileri seçkin bir kavim ve kutsal topraklara varis kılacağını belirtmiştir. 29 Yahudiler verdikleri sözü tutmayıp Arz a uymadıklarından memleketlerinden kovularak cezalandırılmıştır. Daha sonra Allah, Yahudileri tekrar affetmiş, yeniden bir anlaşma yapılmıştır. İbrahim Peygamberin soyundan gelenler, Allah ın emirlerini yerine getirilerse Allah ta onlara Arz-ı Mev ud u verip ve diğer kavimler üzerinde hakimiyet sağlayacaktır. Arz-ı Mev ud ta vaadedilen topraklar ise Tekvin in 15. bölümünün 18. ayetinde belirtilmiştir. O günde Rab Abraham la ahdedip dedi; Mısır Irmağından büyük ırmağa, Fırat Irmağına kadar, bu diyarı, Kenileri ve Kenidzileri ve Kadmonileri ve Hıttileri ve Perizzilerri ve Refaları ve Amorileri ve Kenanlıları ve Girganileri ve Yebusileri senin zürriyetine verdim ayetinde Yahudilere vaadedilen toprakların Nil Nehriyle Fırat Nehri arasında kalan bütün toprakları kapsadığı görülmektedir. Vaadedilmiş toprak anlayışı Tevrat ın bu hükmünden kaynaklanmaktadır Filistin-İsrail Çatışmasının Kökenleri Filistin-İsrail çatışmasının kökeninde, yaygın düşünce iki düşman toplum arasında yaşanan tarihsel ve dinsel uzlaşmazlıklardan kaynaklanan olaylar olduğu düşünülmektedir. Kanaatimizce bu düşünce doğru değildir. Dünya tarihine bakıldığında komşu pek çok ülkelerin arasında husumetlerin yaşandığı görülmekte, yaşanan sorunlar uluslararası aktörlerin ve toplumun desteği hatta bazen baskısıyla çözülmekte, çözülemediği durumlarda ise var olan anlaşmazlığın en azından sıcak 29 Levent Ersin Orallı, Dinsel Temeller Işığında Siyasal Yahudilik ve Arz-ı Mevud, Türel Yılmaz, Mehmet Şahin ve Mesut Taştekin (der.), Ortadoğu Siyasetinde İsrail, 1. Baskı (Ankara: Platin Yayınları, 2005), s Orallı, a.g.m., s. 19.

21 12 çatışma ortamına varması engellenmektedir. Fakat Filistin le İsrail arasında yaklaşık bir asırdan fazla zamandır süren düşmanlık, çatışma her geçen gün artarak devam etmekte, uluslararası aktörler çözüm için inisiyatif ortaya koymadığından uluslararası toplumun baskısı da belli bir noktada tıkanmaktadır. Bu bakımdan Filistin-İsrail çatışmasının tarihsel sürecinden önce, Filistin ve İsrail halkları arasında oluşan bu düşmanlığın kökenlerini incelemek gerekmektedir. Çatışmanın kökeninde Anti-Semitizm ve Siyonizm in çok büyük etkisi vardır. Anti-Semitizm, Yahudilerde travmatik bir etki yaratırken 31 Siyonizm; Filistinlilere, Yahudilerin tarihte yaşadıkları acıları yaşatmıştır. Ama Anti-Semitizm, Batı uygarlığının Yahudilere uygulamalarıyken, Siyonizm, Filistinlileri hedef almıştır. Dolayısıyla Filistinlilerin bu çatışmada olmasının tek nedeni bu topraklarda yaşıyor olmalarıdır Anti-Semitizm Burada ilk olarak Anti-Semitizm tanımı üzerinde durulduktan sonra, Anti- Semitizm in ortaya çıkma nedenleri incelenmektedir. Son olarak Anti-Semitizm in kısaca tarihi üzerinde durulmaktadır Anti-Semitizm Kavramı Yahudi Karşıtlığı, Yahudi Düşmanlığı anlamına gelen Anti-Semitizm, Anti ve Semitizm kelimelerinin anlamına bakıldığında Sami halkları karşıtlığıdır. Sami halkları ise Nuh Peygamberin oğullarından Sam ın soyundan gelenlere denilmektedir. 32 Yahudilerin en ulu dedeleri olan Hz. İbrahim de Sam ın soyundan gelmektedir. 33 Hz. İbrahim, Arapların da atasıdır. Filistin halkı ise, Arabistan 31 Arı, Geçmişten Günümüze Ortadoğu, s Sami, Meydan Larousse, Cilt İbrahim, Meydan Larousse, Cilt 9.

22 13 yarımadasından göçen Sami (Semitic) ırkından olduğuna göre 34 Anti-Semitizm, sadece Yahudi karşıtlığından ziyade Sami ırkının diğer mensuplarını da içine katmaktadır. Fakat diğer Sami ırklarıyla Yahudi karşıtı medeniyetlerin etkileşiminin daha az olması sebebiyle (19. yüzyıla kadar) Sami karşıtlığı Araplarda hissedilmemiştir. Fakat Yahudilerin yaşadıkları topraklarda tarihsel süreçte sık sık istilalara uğrayıp, kendi yurtlarından sürgün edilmelerinden dolayı diğer kavimlerle yaşamak zorunda kalmışlardır. Bir sonraki bölümde Anti-Semitizm in nedenlerinde de belirtildiği gibi Yahudilerin yaşadıkları yerlerde kendilerini diğer halklardan farklı ve üstün tutan davranış ve adetlerinden dolayı Yahudi düşmanlığı oluşurken, Batı da ise Tanrı Katilleri kabul edildiklerinden Yahudi düşmanlığı ortaya çıkmıştır. Anti-Semitizm in başlangıcı İlk Çağ a kadar uzanmaktadır. M.Ö. 7. yüzyılda Asur istilalarıyla başlayıp, Babil ve Roma yla devam eden saldırılardan sonra Yahudiler in kendi yaşadıkları topraklardan başka topraklara sürgün edilmesi Anti- Semitizm in çok eski tarihlere kadar uzandığını göstermektedir Anti-Semitizm in Nedenleri Yahudi karşıtlığının nedenlerini dini (Musevilik inancından kaynaklanan kültürel ve sosyal yaşamları da dini nedenler içersinde aktarılmaktadır), ekonomik ve siyasal olarak üç ana başlık altında ele alınmaktadır Anti-Semitizm in Dini ve Kültürel Nedenleri Yahudiler için din çok önemlidir. Bir dini inanışın yanı sıra aynı zamanda bir yaşam biçimdir. Bu nedenle Yahudilik bir inanç sistemi gibi düşünülse de Yahudiler, toplumsal bir yapıyı oluşturmaktadır. Yahudilerin dinleri Musevilik ve Kutsal Kitapları Eski Ahit tir (Tevrat). Yahudilerin Eski Ahit e dayalı dini 34 Armaoğlu, Filistin Meselesi, s. 5.

23 14 inanışlarına göre yaşantıları Yahudi karşıtlığının Hıristiyanlık tan önceki dönemlere kadar uzanmasına neden olmuştur. Yahudilerin, Musevi inançlarına göre hareket etmesi antikçağda dahi düşmanlarının olmasına sebep olmuştur. Yahudi erkeklerinin sünnet olması, Yahudi bir erkeğin Yahudi olmayan başka toplumlardaki bir bayanla evlenmemesi gibi Yahudi erkeğine kutsanmışlık işareti veren davranışlar, Yahudilerin birlikte yaşadıkları diğer toplumlarda hoşnutsuzluk yaratmıştır. Bu dönemde Yahudilere, fiziksel bir karşı çıkış olmamasına rağmen, Yahudilerin yaşadıkları diğer toplumlardan farklı davranışları özellikle dönemin aydınlarında belirgin bir Yahudi düşmanlığı oluşturmuştur. 35 Yahudi karşıtlığının en önemli dini nedeni olarak Hz. İsa nın çarmıha gerilmesinden sorumlu tutulmalarıdır. Hz. İsa kendine vahyedilen ilahi mesajı yaymaya başladığında en büyük tepkiyi içinden geldiği Yahudilerden görmüştür. Başlangıçta Hıristiyanlığı Yahudi cemaatinin iç sorunu olarak gören Roma, Yahudi hahamların kışkırtmaları sonucunda, Hz. İsa yı çarmıha germiştir. 36 Fakat daha sonra Roma içinde Hıristiyanlık hızlı bir şekilde yayılmaya başlamıştır. Hıristiyanlık inanışına göre Hz. İsa Tanrısal bir nitelik taşımaktadır ve Hz. İsa nın ölümünden Yahudiler sorumlu tutulmuştur. Hıristiyanlık açısından varolabilecek en büyük suç sayılan Tanrı katli, Hıristiyanlardaki günümüze kadar gelen Yahudi düşmanlığının temelini oluşturmuştur. 37 Yahudilerin Tanrı katili olarak gösterilmesi sonucu oluşan Yahudi karşıtlığının yanı sıra diğer önemli bir nedende Yahudilerin kutsal kitaplarından olan Talmud ta yazanlardır. Örneğin zor durumda kalmış Yahudi olmayan birine, bir Yahudi yardım etmemelidir. Hatta Talmud yorumcuları Yahudi olmayan birisinin dolaylı yoldan öldürülmesini uygun ve doğru bir davranış olarak görmektedir Eva Groepler, Anti-Semitizm Antik Çağdan Günümüze Yahudi Düşmanlığı Tarihi, çev: Süheyla Kaya, 1.Baskı (İstanbul: Belge Yayınları, 1999), s Turan, a.g.e., s Groepler, a.g.e., s Cevat Eroğlu, İsrail in Beka Stratejisi ve Kürtler, 1. Baskı (İstanbul: Sayfa Yayınları, 2003), s. 37.

24 15 Yahudi Diasporası sonucu başka yerlere göç eden Yahudiler, gittikleri yerlerde Kudüs Edebiyatını geliştirerek asimile olmamayı başarmışlardır. 39 Asimile olmamanın getirdiği farklılığın yanı sıra Hz. İsa nın çarmıha gerilmesinde suçlu görülmeleri 40, Yahudilerin bulundukları toplumlardan dışlanmasına sebep olmuştur. Özellikle Ortaçağ da Yahudiler, Anti-Semitizm in getirdiği baskı ve şiddetten dolayı büyük açılar yaşamıştır. Haçlı Seferleri sebebiyle dinsel duyarlılığın en üst düzeye çıktığı 11. yüzyılda, Orta ve Batı Avrupa da yaşayan Yahudilerin çoğu din değiştirmekle ölmek arasında karşı karşıya bırakılmıştır. 41 Yahudiler bu dönemde ağır baskı ve şiddete maruz kalmış, çeşitli katliamlara tabi tutulmuş, bununla da yetinilmeyip yaşadıkları topraklardan kovulmuşlardır Anti-Semitizm in Siyasal Nedenleri Yahudi karşıtlığının en önemli siyasal nedeni, yurttaşlık bilincine dayalı milliyetçiliğin yerini etnik kökene dayanan Volk milliyetçiliğine bırakmasıdır. Avrupa da Aydınlanmanın sona erip yerini romantizmin alması, beraberinde milli duyguların oluşmasına neden olmuştur. Ulus devlete bağlılık anlayışındaki yurttaşlık bilinci, özellikle Cermen asıllı Orta Avrupa uluslarında, vatan kabul ettikleri toraklarda uzun süre yaşama, oraya kök salma anlamına gelmektedir. Yahudilerin ise kendilerine ait yurtları olmadığından Avrupa daki milliyetçiler tarafından Yahudiler ruhsuz bir toplum olarak görülmeye başlanmıştır. Zaten Yahudilerin kendi haklarıyla eşit haklara sahip olmasını kabullenmeyen Hıristiyanlarla Yahudiler arası Aydınlanmayla gelen iyi ilişkiler kısa sürmüştür. Yahudiler vaftiz olup din değiştirse bile ırkları değişmeyeceği düşüncesi hâkim olmuştur Turan, a.g.e., s Mim Kemal Öke, Siyonizm den Uygarlık Çatışmasına Filistin Sorunu, 4. Baskı (İstanbul: Ufuk Kitapları, 2002), s Bernard Lewis, Çatışan Kültürler Keşifler Çağında Hıristiyanlar, Müslümanlar, Yahudiler, 4. Baskı (İstanbul: Tarih Vakfı Yurt yayınları, 2002), s Armaoğlu, Filistin Meselesi, s Öke, a.g.e., s. 14.

25 16 Yahudi karşıtlığının diğer bir önemli siyasal nedeni de, Yahudilerin içinde yaşadıkları topluma kendi idealleri çerçevesinde yaptıkları yıkıcı siyasal etkilerdir. 44 Çarlık Rusyası nın yıkılıp sosyalizmin getirilmesinden Yahudiler sorumlu tutulmuştur. Marx ın Yahudi olması bunun en önemli göstergesi olarak görülmüştür. 45 Siyasal nedenler açısından Yahudilerin yaşadıkları ülkeler içinde yıkıcı etki yapan birçok girişimin ardında olduklarına inanılmaktadır. Çarlık Rusyası nı yıkıp Sovyetleri kuran Bolşeviklerin büyük bir bölümü Yahudilerden oluşmuştur. Ayrıca demokrasilerin oluşmadığı, anayasal hukuk sisteminin tam olarak işlevsellik kazanmadığı 20. yüzyıl başında ülkelerde demokrasi, özgürlük, anayasal hukuk sistemlerinin savunucusu olduklarını belirterek var olan düzende önemli çalkantıların yaşanmasına sebep olan Masonlarında arkasında Yahudilerin olduğu düşünülmektedir Anti-Semitizm in Ekonomik Nedenleri Avrupa da Anti-Semitizm in önemli bir nedeni de ekonomik sebepler olmuştur. Milliyetçiliğin hızla yükseldiği dönemde Anti-Semitizm in halk tarafından benimsenmesinde ekonomik durum belirleyici olmuştur. Özellikle Alman toplumunun büyük bir kısmını oluşturan orta sınıf, tekelci şirketlerin hegemonyası ile işçi sınıfının giderek artan siyasal istemleri arasında sıkışmıştır. Orta sınıf, büyük şirketlerle rekabet edemedikleri için işçi sınıfının saflarına katılmak durumunda kalmıştır. Bu duruma düşen orta sınıf üyeleri, sıkıntılarının bütün nedeninin Yahudiler olduğunu düşünmeye başlamıştır. Zengin Yahudilerin endüstrileşmeyi finanse etmesi, borsada etkin olmaları sebebiyle Kapitalizm in kurucuları olarak Yahudiler görülmüştür H. A. Gwynne, Derin İhtilal Küresel Entrikan İçyüzü, çev: İlker Özyaşar, 1. Baskı (İstanbul: Selis Kitapları, 2003), s Öke, a.g.e., s H. A. Gwynne, a.g.e., s Öke, a.g.e., s. 18.

26 Anti-Semitizm in Tarihsel Süreci Anti-Semitizm i tarihsel süreç olarak ele alırken, Yahudilere karşı doğrudan fiziksel saldırıların başladığı dönemden itibaren ele alınmaya başlanmıştır. Yukarıda da belirtildiği gibi Yahudi karşıtlığı İlk Çağ a kadar uzanmaktadır. İlk Çağ ın en tanınmış Yahudi düşmanı Haman dır. Haman, M.Ö. üçüncü yüzyılda Pers Kralı nın Vezir idir ve Pers Kralını Yahudilere karşı kışkırtmıştır. Fakat gibi bu dönemde Yahudilere karşı fiziksel bir saldırıya girişilmemiştir. 48 M.Ö. I. Yüzyıldan itibaren Kudüs ün de dâhil olduğu bölge, Roma İmparatorluğu hâkimiyeti altına girmiştir. 49 Hıristiyanlık öncesinde Yahudilere egemenliğini kabul ettiren Roma, Yahudi karşıtı bir politika gütmemiştir. Roma kanunlarına göre Yahudiler, yasalar önünde Romalılarla eşit kabul edilmiştir. Hıristiyanlığın doğup, üç yüz yıl gibi bir sürede Roma da hâkim bir din haline gelmesi, Anti-Semitizm in doğuşu açısından çok önemlidir. 50 Özellikle Hıristiyanlığın Roma da hızlı bir şekilde yayılması sonucu, Yahudilerin İsa nın ölümünden sorumlu tutulmaları, Yahudi karşıtlığının Roma da başlamasına ve Yahudilere fiziksel saldırılara dönüşmesine neden olmuştur. M.S. 70 yılında Kudüs, Romalılarca işgal edilmiştir ve Yahudilerin büyük bir bölümü topraklarından çıkarılmıştır. Babil esaretinden kurtulan Yahudilerin ikinci kez yaptığı Kutsal Mabedleri, Beyt-i Makdis yıkılıp, Yahudiler köleleştirilmiştir. Fakat Romalıların, Yahudilere olan bu tutumu Yahudileri Roma ya karşı başkaldırıdan alıkoymamıştır. Özellikle M.S. 135 yılında yaşanan Bar-Kohba isyanından sonra Yahudilerden kesin bir şekilde kurtulmak isteyen Romalılar, M.S. 70 yılındaki sürgünden geri kalan Yahudileri de yurtlarından sürmüştür. 51 Yurtlarından M.S 70 yılında sürülmeye başlayan Yahudilerin bu sürgününe 48 Groepler, a.g.e., s Turan, a.g.e., s Groepler, a.g.e., s Lewis, Ortadoğu Hıristiyanlığın Başlangıcından Günümüze Ortadoğu nun İki Bin Yıllık Tarihi, 3. Baskı (Ankara: Arkadaş Yayınevi, 2005), s. 34.

27 18 Diaspora 52 dağılmıştır. 53 denilmektedir. Diaspora daki Yahudiler dünya nın dört bir tarafına Özellikle Ortaçağ da Yahudi karşıtlığı hat safhaya ulaşmıştır. Artık Hıristiyanlığın tam anlamıyla oturduğu Batı toplumlarında, Tanrı Katliyle suçlanmalarının yanı sıra yurtsuz bir şekilde başka topraklarda yaşamak zorunda kalmaları Yahudilerin, yaşadığı diğer toplumlarda küçük görülmelerine yol açmıştır. Orta Çağ ın şiddetli Anti-Semitizm i sonucu Yahudiler, 1290 da İngiltere den, 1392 de Fransa dan, 1492 de İspanya dan ve 1497 de de Portekiz den kovulmuştur. Bu dönem sadece İspanya da öldürülen Yahudi sayısı yüz bini bulmuştur. Kovulan Yahudilerin bir kısmı Hollanda ve Polonya ya, kalan büyük bir kısmı da Osmanlı topraklarına göç etmiştir. 54 Diaspora da yaşayan Yahudilere en hoş görülü yaklaşanlar, Müslümanlar olmuştur. 55 Ortaçağ da bugünkü İspanya topraklarında büyük bir medeniyet kuran Müslümanlar (Emeviler), Yahudilere hoş görülü davranmakla kalmayıp; Yahudilerin, yönetim, tıp, eğitim, ticaret ve maliye alanlarında önemli noktalara gelmesine izin vermiştir yüzyılda Avrupa da yaşanan gelişmeler Yahudilere karşı alınan Anti- Semitik tavrın yumuşamasına neden olmuştur. Zira Fransız Devrimiyle gelen liberalleşme süreci; özgürlük, eşitlik, kardeşlik gibi kavramları beraberinde getirerek Yahudilere karşı getirilen sınırlamalara karşı yumuşamaya neden olmuştur. Yahudiler, yasalar önünde diğer yurttaşlar gibi eşit sayılmış, istediği mesleği seçebilme özgürlüğüne kavuşmuşlardır. Bu durum Yahudilerin, Sanayi Devriminin de etkisiyle yoğunlaşan ekonomik hayattan daha etkin bir şekilde pay almasına neden olmuştur. Ekonomik durumlarının artması Yahudileri siyaset alanında da güçlendirmiştir. Yahudiler, bu dönem parlamento üyesi hatta bakan dahi olmayı başarmıştır. Öyle ki, Yahudiler, kendilerinin ayrı bir ulus oluşturmadıklarını iddia 52 Diaspora, Erez Israel den (vaat edilen Topraklar) dağılmış olarak yaşayan Yahudiler için kullanılan kolektif terim. Paul Johnson, Yahudi Tarihi, çev: Filiz Orman, (İstanbul: Pozitif Yayınları), s Armaoğlu, Filistin Meselesi, s Armaoğlu, Filistin Meselesi, s Arı, Geçmişten Günümüze Ortadoğu, s Norman Davies, Avrupa Tarihi Doğu dan Batı ya Buz Çağı ndan Soğuk Savaş a Urallar dan Cebelitarık a Avrupa nın Panoraması, 1. Baskı (Ankara: İmge Kitabevi, 2006), s. 422.

28 19 ederek yaşadıkları topluma bağlılıklarını belirtmiş, İbrani dininin temellerinden olan Siyon a dönme umudunu artık unutmaya başlamıştır. Fakat bu durum fazla uzun sürmemiş, Aydınlanma, yerini Romantik ve Milliyetçi akımlara bırakmıştır. 57 Çarlık Rusyası içinde Orta Çağ dan beri Yahudi karşıtlığını barındırmıştır. Ortodoks Hıristiyanlar, Yahudilerin İsa nın düşmanı olduğunu düşünmektedirler. Ayrıca Yahudilerin, Hıristiyanları Musevileştirmek amacında olduklarına inanmışlardır. Özellikle Polonya nın da Rusya topraklarına katılmasıyla önemli bir Yahudi nüfusu barındırmaya başlayan Rusya da Yahudi karşıtlığı daha da kuvvetlenmiştir. 58 Yahudi karşıtlığının Rusya da aldığı boyut Siyonizm i doğuran en önemli etkenlerin başında gelmesi sebebiyle Yahudiler için bir dönüm noktası olarak kabul edilmektedir li yıllarda Yahudilere karşı Rusya da başlayan şiddet, Yahudileri Rusya dan göçe zorlamıştır. Özellikle Rus Çarı II. Aleksandr ın 1881 de öldürülmesi Yahudiler ve Siyonizm için dönüm noktası olmuştur. Rus Çarı II. Aleksandr ın öldürülmesinden Ruslar, Yahudileri sorumlu tutmuş ve Yahudilere karşı katliamlara girişmişlerdir. Rusya da gerçekleştirilen katliamlar üzerine birçok Yahudi farklı bölgelere göç etmek zorunda kalmıştır ile 1891 tarihleri arasında Rusya dan göçen Yahudilerin i Amerika ya i diğer ülkelere yerleşmiştir kadar Yahudi de Filistin e yerleşmiştir. Kitle halinde yapılan bu göçlere Aliyah denilmektedir. 59 Rus Çarına suikastın düzenlendiği 1881 tarihinde Yahudilerin maruz kaldığı şiddetin de etkisiyle Rusya da Siyon Sevgisi adı verilen bir hareket ortaya çıkmıştır. Hareketin temel amacı Siyon a geri dönme (Filistin e yerleşme) ve İbranice yi diriltmektir Öke, a.g.e., s Mustafa Coşkun, Rusya ve Anti-Semitizm, Stradigma.com, Sayı 7, Ağustos, 2003, <http://www.stradigma.com/turkce/agustos2003/08_2003_03.pdf>, Armaoğlu, Filistin Meselesi, s Suat Parlar, Ortadoğu Vaadedilmiş Topraklar, 1. Baskı (İstanbul: Yar Yayınları, 2002), s. 374.

29 20 Yahudiler, 1881 yılında Rusya dan göç etmeye başladıysalar da yine önemli bir çoğunluk Rusya da yaşamaya devam etmiştir. Yahudi karşıtları 1890 li yıllarda Rusya da Yahudilere karşı tutumunu daha da sertleştirmiştir. Buradan kaçan Yahudiler, Avrupa Devletlerine sığınmıştır fakat Avrupa ya Yahudi göçü nedeniyle Yahudilerin, Avrupa Devletlerinde de sayıları iyice fazlalaştığı için Yahudi düşmanlığı Avrupa da da artmıştır. Bu dönemde Rusya ve Doğu Avrupa ülkelerinden göçen eden Yahudilerin büyük bir çoğunluğu ABD ye yerleşmek zorunda kalmıştır. Öyle ki, ABD ye göçen Yahudi sayısı üç milyonu bulmuştur. Üç yüz bin kadar Yahudi de Kanada, İngiltere ve Güney Afrika ya göç etmiştir Siyonizm Siyonizm, 20. yüzyılda Ortadoğu ya damgasını vurmuş siyasal bir akımdır. Burada ilk olarak Siyonizm, kavram olarak ortaya konulmaktadır. Daha sonra Siyonizm in ortaya çıkması ve Siyonizm i ortaya çıkaran etmenler ele alınmaktadır. Son olarak Siyonizm in ortaya çıkıp benimsenmesine kadar geçen tarihsel süreç incelenmektedir. Siyonistlerin, Filistin de Yahudi yurdu için harekete geçmeleri ve İsrail in kurulmasına kadar giden tarihsel süreç ise 2. bölümde Filistin-İsrail Çatışmasının tarihsel sürecinde ele alınmaktadır Siyonizm Kavramı Siyonizm teriminin kökü olan Siyon sözcüğü, İlk Çağ dan beri Kudüs anlamına gelmektedir. Yahudilerin ilk Kutsal Tapınaklarının M.Ö. 587 de Babilliler tarafından yıkılıp, Yahudilerin Babil e sürgün edilmesinden sonra Siyon a özel bir anlam yüklenmiştir. Siyon, yurtlarından kovularak Babil e sürgün edilen Yahudi halkının Filistin e dönme arzu ve özlemi anlamında kullanılmaya başlanmıştır Armaoğlu, Filistin Meselesi, s Öke, a.g.e., s

İSRAİL DEVLETİ NİN KURULUŞUNA KADAR GEÇEN SÜREÇTE YAHUDİLER ve SİYONİZM İN GELİŞİMİ. Sedat Kızıloğlu

İSRAİL DEVLETİ NİN KURULUŞUNA KADAR GEÇEN SÜREÇTE YAHUDİLER ve SİYONİZM İN GELİŞİMİ. Sedat Kızıloğlu Sedat Kızıloğlu İSRAİL DEVLETİ NİN KURULUŞUNA KADAR GEÇEN SÜREÇTE YAHUDİLER ve SİYONİZM İN GELİŞİMİ Sedat Kızıloğlu Özet Filistin toprakları üç semavi dinin de ortaya çıktığı bölge olması; yine üç semavi

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ ARAP-İSRAİL UYUŞMAZLIĞINDA FİLİSTİN SORUNU

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ ARAP-İSRAİL UYUŞMAZLIĞINDA FİLİSTİN SORUNU T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ ARAP-İSRAİL UYUŞMAZLIĞINDA FİLİSTİN SORUNU Demet GÖKÇINAR Ankara, 2009 T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

SOĞUK SAVAŞ SONRASI DÖNEMDE TÜRKİYE-SURİYE İLİŞKİLERİNİN ORTADOĞU POLİTİKASINA ETKİSİ

SOĞUK SAVAŞ SONRASI DÖNEMDE TÜRKİYE-SURİYE İLİŞKİLERİNİN ORTADOĞU POLİTİKASINA ETKİSİ SOĞUK SAVAŞ SONRASI DÖNEMDE TÜRKİYE-SURİYE İLİŞKİLERİNİN ORTADOĞU POLİTİKASINA ETKİSİ Hazırlayan: Kaan GAYTANCIOĞLU Danışman: Prof. Dr. Hasan Berke DİLAN Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin

Detaylı

T.C. SÜ İLİŞKİLERİİ UĞUR ÇEVİK TEZ

T.C. SÜ İLİŞKİLERİİ UĞUR ÇEVİK TEZ T.C. TRAKYAA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜS SÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLERR ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ ORTADOĞU BAĞLAMINDA TÜRKİYE İSRAİL GÜVENLİK İLİŞKİLERİİ UĞUR ÇEVİK TEZ DANIŞMANI PROF. DR.

Detaylı

ORTADOĞU ÇATIŞMALARI

ORTADOĞU ÇATIŞMALARI ORTADOĞU ÇATIŞMALARI Editör AhmetEminDağ ORTADOĞU ÇATIŞMALARI Ortadoğu Çatışmaları Editör Dr. Ahmet Emin Dağ Yayına Hazırlık Emrin Çebi H. Zehra Kavak Mervenur Lüleci Ümmühan Özkan ISBN 978-605-5260-05-7

Detaylı

RUS DIŞ POLİTİKASINI ŞEKİLLENDİREN TEMEL DİNAMİKLER ÇERÇEVESİNDE RUSYA FEDERASYONUNU- ORTA ASYA TÜRK CUMHURİYETLERİ (TÜRKİSTAN) İLİŞKİLERİ (1991-1999)

RUS DIŞ POLİTİKASINI ŞEKİLLENDİREN TEMEL DİNAMİKLER ÇERÇEVESİNDE RUSYA FEDERASYONUNU- ORTA ASYA TÜRK CUMHURİYETLERİ (TÜRKİSTAN) İLİŞKİLERİ (1991-1999) T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI RUS DIŞ POLİTİKASINI ŞEKİLLENDİREN TEMEL DİNAMİKLER ÇERÇEVESİNDE RUSYA FEDERASYONUNU- ORTA ASYA TÜRK CUMHURİYETLERİ

Detaylı

ORTADOĞU DA OTORİTER REJİMLER: ORTADOĞU ARAP TOPLUMLARI NIN TARİHSEL, SİYASAL VE SOSYO-EKONOMİK YAPISI ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME

ORTADOĞU DA OTORİTER REJİMLER: ORTADOĞU ARAP TOPLUMLARI NIN TARİHSEL, SİYASAL VE SOSYO-EKONOMİK YAPISI ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME ORTADOĞU DA OTORİTER REJİMLER: ORTADOĞU ARAP TOPLUMLARI NIN TARİHSEL, SİYASAL VE SOSYO-EKONOMİK YAPISI ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME Demirhan Fahri ERDEM Çiğdem ERDEM Özet Ortadoğu Bölgesi, tarih boyunca

Detaylı

İKİ DÜNYA SAVAŞI ARASINDA ORTADOĞU

İKİ DÜNYA SAVAŞI ARASINDA ORTADOĞU İKİ DÜNYA SAVAŞI ARASINDA ORTADOĞU Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali ÇAKMAK * Özet Ortadoğu XX. Yüzyılın başlarından itibaren büyük olaylara sahne oldu. I. Dünya Savaşı sonunda bölge parçalanarak sömürgeleştirildi.

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANA BİLİM DALI ULUSLARARASI İLİŞKİLER YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANA BİLİM DALI ULUSLARARASI İLİŞKİLER YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANA BİLİM DALI ULUSLARARASI İLİŞKİLER YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ORTADOĞU BARIŞINDA GÜVENLİK VE İŞBİRLİĞİ MODELİ ARAYIŞLARI YÜKSEK

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ IRAK IN KUZEYİNDE KURULMASI MUHTEMEL KÜRT DEVLETİNİN TÜRKİYE YE ETKİLERİ.

ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ IRAK IN KUZEYİNDE KURULMASI MUHTEMEL KÜRT DEVLETİNİN TÜRKİYE YE ETKİLERİ. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ IRAK IN KUZEYİNDE KURULMASI MUHTEMEL KÜRT DEVLETİNİN TÜRKİYE YE ETKİLERİ Uğur ÖZMEN Ankara, 2010 ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Detaylı

Türkiye nin Filistin Politikasında ABD ya da AB Çizgisi: Güvenlik Etkeninin Belirleyiciliği

Türkiye nin Filistin Politikasında ABD ya da AB Çizgisi: Güvenlik Etkeninin Belirleyiciliği Uluslararası Hukuk ve Politika Cilt 7, Sayı: 28 ss.57-88, 2011 Türkiye nin Filistin Politikasında ABD ya da AB Çizgisi: Güvenlik Etkeninin Belirleyiciliği Erkan ERTOSUN Özet Bu çalışma, ABD nin ve Avrupa

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ 11 EYLÜL 2001 DEN GÜNÜMÜZE TÜRK-AMERİKAN İLİŞKİLERİ VE ABD NİN TÜRK DIŞ POLİTİKASINA ETKİLERİ

Detaylı

ARAP MEDYASINDA TÜRKİYE NİN DEĞİŞEN SİYASAL ALGISI. Doç. Dr. Mustafa YAĞBASAN Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi Elazığ

ARAP MEDYASINDA TÜRKİYE NİN DEĞİŞEN SİYASAL ALGISI. Doç. Dr. Mustafa YAĞBASAN Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi Elazığ ARAP MEDYASINDA TÜRKİYE NİN DEĞİŞEN SİYASAL ALGISI Doç. Dr. Mustafa YAĞBASAN Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi Elazığ Yüksek Lisans Öğrencisi Abdulsamet GÜNEK Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Detaylı

İKİLİ VE BÖLGESEL GÜVENLİK UNSURLARI VE TÜRKİYE-İRAN İLİŞKİLERİNE YANSIMALARI

İKİLİ VE BÖLGESEL GÜVENLİK UNSURLARI VE TÜRKİYE-İRAN İLİŞKİLERİNE YANSIMALARI İKİLİ VE BÖLGESEL GÜVENLİK UNSURLARI VE TÜRKİYE-İRAN İLİŞKİLERİNE YANSIMALARI (Yüksek Lisans Tezi) İlknur CİHANGİR 2010 TC. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER

Detaylı

GÜVENLİK VE İŞBİRLİĞİ SEMİNERİ-I ( TÜRKİYE PAKİSTAN ) (09 ARALIK 2009)

GÜVENLİK VE İŞBİRLİĞİ SEMİNERİ-I ( TÜRKİYE PAKİSTAN ) (09 ARALIK 2009) T.C. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI HARP AKADEMİLERİ KOMUTANLIĞI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ YENİLEVENT/İSTANBUL GÜVENLİK VE İŞBİRLİĞİ SEMİNERİ-I ( TÜRKİYE PAKİSTAN ) (09 ARALIK 2009) Harp Akademileri

Detaylı

ULUSLARARASI HUKUKTA KENDİ GELECEĞİNİ BELİRLEME (SELF-DETERMINATION) HAKKI

ULUSLARARASI HUKUKTA KENDİ GELECEĞİNİ BELİRLEME (SELF-DETERMINATION) HAKKI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU (MİLLETLERARASI HUKUK) ANABİLİM DALI ULUSLARARASI HUKUKTA KENDİ GELECEĞİNİ BELİRLEME (SELF-DETERMINATION) HAKKI Yüksek Lisans Tezi Ali Hüseyin

Detaylı

TÜRK-YUNAN İLİŞKİLERİNDE TEMEL SORUNLAR VE 1999 SONRASI YUMUŞAMA DÖNEMİ

TÜRK-YUNAN İLİŞKİLERİNDE TEMEL SORUNLAR VE 1999 SONRASI YUMUŞAMA DÖNEMİ TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ TÜRK-YUNAN İLİŞKİLERİNDE TEMEL SORUNLAR VE 1999 SONRASI YUMUŞAMA DÖNEMİ BORA ÜNAY Ankara, 2007 TC

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ NİN TERÖRİZMLE MÜCADELE YÖNTEMLERİ

AVRUPA BİRLİĞİ NİN TERÖRİZMLE MÜCADELE YÖNTEMLERİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI ULUSLARARASI İLİŞKİLER BİLİM DALI AVRUPA BİRLİĞİ NİN TERÖRİZMLE MÜCADELE YÖNTEMLERİ Kübra Deren EKİCİ YÜKSEK LİSANS

Detaylı

YAKIN TARİH PERSPEKTİFİNDE FİLİSTİN

YAKIN TARİH PERSPEKTİFİNDE FİLİSTİN YAKIN TARİH PERSPEKTİFİNDE FİLİSTİN İÇİNDEKİLER A-) GİRİŞ B-) YAKIN TARİHİ 1-) 1.Arap-İsrail Savaşı 2-) 2.Arap-İsrail Savaşı 3-) 6 Gün Savaşları 4-) Yom Kippur Savaşı 5-) Beyrut Kuşatması 6-) Sabra ve

Detaylı

ULUSLARARASI GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI VE İNSAN TİCARETİ

ULUSLARARASI GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI VE İNSAN TİCARETİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI ULUSLARARASI GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI VE İNSAN TİCARETİ YÜKSEK LİSANS TEZİ DEVRİM GÜL VURAL Tez Danışmanı: Doç

Detaylı

: YRD. DOÇ.DR. Metin İŞÇİ

: YRD. DOÇ.DR. Metin İŞÇİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI KIRSAL KESİMLERDEN BÜYÜKŞEHİRLERE GÖÇ VE GÖÇÜN AİLE YAPISINDA MEYDANA GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE İLİŞKİLERİNDE KIBRIS SORUNU

AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE İLİŞKİLERİNDE KIBRIS SORUNU Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 15, Sayı: 1, Sayfa: 347-367, ELAZIĞ-2005 AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE İLİŞKİLERİNDE KIBRIS SORUNU The Problem Of Cyprus

Detaylı

TEHDİT ALGILAMALARINDA TERÖRÜN KÜRESEL BOYUTU: ETA ÖRNEĞİ

TEHDİT ALGILAMALARINDA TERÖRÜN KÜRESEL BOYUTU: ETA ÖRNEĞİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ TEHDİT ALGILAMALARINDA TERÖRÜN KÜRESEL BOYUTU: ETA ÖRNEĞİ NURHAYAT ERDİL DANIŞMAN PROF. DR. HASAN

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ

ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ 0 ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ ALMANYA DAKİ TÜRKLERİN TÜRK-ALMAN İLİŞKİLERİ AÇISINDAN ÖNEMİ VE TÜRK NÜFUSUNUN ETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASINA

Detaylı

NON-WESTERN MODERNIZATION EXAMPLES OF AFGHANISTAN AND IRAN

NON-WESTERN MODERNIZATION EXAMPLES OF AFGHANISTAN AND IRAN BATI DIŞI MODERNLEŞME AFGANİSTAN VE İRAN ÖRNEĞİ Araş. Gör. Serçin SUN İPEKEŞEN ÖZ Modernleşme kavramı Batı dünyasından dilimize geçmiştir. Bu kavram batılılaşma anlamında da kullanılmaktadır. Geleneksel

Detaylı

KIBRIS BARIŞ HAREKÂTI SONRASINDA TÜRKİYE YE UYGULANAN SİLAH AMBARGOSU VE SONUÇLARI

KIBRIS BARIŞ HAREKÂTI SONRASINDA TÜRKİYE YE UYGULANAN SİLAH AMBARGOSU VE SONUÇLARI KIBRIS BARIŞ HAREKÂTI SONRASINDA TÜRKİYE YE UYGULANAN SİLAH AMBARGOSU VE SONUÇLARI Ali Rıza İZGİ KIBRIS BARIŞ HAREKÂTI SONRASIDA TÜRKİYE YE UYGULANAN SİLAH AMBARGOSU VE SONUÇLARI Temmuz Pamukkale -2007

Detaylı

STRATEJİK RAPOR NO: 54 ORTADOĞU DA DURZÎLER. HAZIRLAYAN İzzettin ARTOKÇA

STRATEJİK RAPOR NO: 54 ORTADOĞU DA DURZÎLER. HAZIRLAYAN İzzettin ARTOKÇA İzzettin ARTOKÇA STRATEJİK RAPOR NO: 54 ORTADOĞU DA DURZÎLER HAZIRLAYAN İzzettin ARTOKÇA İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 3 1. DÜRZİLİK ve DÜRZİLİĞİN TARİHİ... 4 A. Dürzî Tarihi... 4 B. Dürzi İnancı... 7 C. Dürzi

Detaylı

İnanç ve İktidar: Ortadoğu da Din ve Siyaset Bernard Lewis

İnanç ve İktidar: Ortadoğu da Din ve Siyaset Bernard Lewis İnanç ve iktidar ilişkisine odaklanan bu çalışma, İslam Dünyasında din ve devlet yönetimi arasındaki ilişkiyi farklı açılardan incelemektedir. 2010 yılında Oxford University Press tarafından yayınlanan

Detaylı

Üçüncü ve son bölümde ise, 1980 yılından sonra yaygın bir etkileme alanı olan küreselleşmenin ve önemli bir bütünleşme hareketi olan Avrupa

Üçüncü ve son bölümde ise, 1980 yılından sonra yaygın bir etkileme alanı olan küreselleşmenin ve önemli bir bütünleşme hareketi olan Avrupa 1 GİRİŞ İnsan hakları, sadece insanların insan olduklarından dolayı sahip olunan haklardır. İnsanın asırlar içinde önce düşünsel alanda, daha sonra, sırasıyla, anayasal belge ve bildirilerde, anayasalarda

Detaylı

İSRAİL SORUNU: ORTADOĞU NUN GORDİON DÜĞÜMÜ

İSRAİL SORUNU: ORTADOĞU NUN GORDİON DÜĞÜMÜ İSRAİL SORUNU: ORTADOĞU NUN GORDİON DÜĞÜMÜ SORUNUN TANIMI Ali Balcı Eğer, seni unutursam, ey Kudüs, sağ elim hünerini unutsun. Eğer seni anmazsam, eğer Kudüs ü baş sevincimden üstün tutmazsam, dilim damağıma

Detaylı