YEMEK ADI : PORSİYON ET GRAMAJI : PORSİYON GRAMAJI:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YEMEK ADI : PORSİYON ET GRAMAJI : PORSİYON GRAMAJI:"

Transkript

1 TEKNİK ŞARTNAME Madde 1- İşin Adı: TRT Kurumu İstanbul Müdürlüğü ve İstanbul Televizyon Müdürlüğü bünyesinde çalışan personele mevcut şartnamelerde belirtilen esaslar çerçevesinde İdare yemekhanelerinde çok seçenekli öğle yemeği verilmesidir. TRT İstanbul ve Televizyon Müdürlüğünde yemek yiyen personel sayısı yaklaşık ortalama ( ) 350 kişi olup bu sayı yemek çeşidine ve mevsimlere göre değişmektedir. Yemek yiyecek personel sayısının artışı veya azalışı halinde yüklenici aynı şartlarla yemek vermeyi kabul eder. Bu durum İdareyi herhangi bir yükümlülük altına sokmaz. Madde 2- İdarenin Yükümlülükleri: 2.1. Yemekhane ve mutfaklarda kullanılan elektrik, su ve ısınma ücretleri İdareye aittir. Ancak yemeğin pişirilmesinde, ısıtılmasında sıvı gaz yerine elektrik kullanıldığında bedeli Yükleniciye ait olup konulan süzme saat ile hesaplanıp tahsil edilecektir Yükleniciye verilecek demirbaş ve diğer malzemeler zimmetle teslim edilecektir Mutfak, bulaşıkhane, kiler, malzeme deposu, soğuk hava deposu ile yemek salonunun denetimleri İdare tarafından yapılacaktır TRT İstanbul ve Televizyon Müdürlüğünde kadro karşılığı çalışarak bilfiil yemek yiyen personelin tespiti için bir eleman görevlendirilecektir. Madde 3- Yüklenicinin Yükümlülükleri: 3.1. Yüklenici, İdarenin onayını almaksızın yemekhane, mutfak, kiler, depo ve bulaşıkhanede tadilat ve değişiklikler yapamaz. Değişikliklerle ilgili tüm masraflar yüklenici tarafından karşılanacaktır. Tadilat ve değişiklikler sözleşmenin bitimi tarihinde eski haline getirilecektir Yüklenici, kendisine teslim edilen mutfak, yemekhane ve bulaşıkhanedeki demirbaş malzemelerini en iyi şekilde koruyacak ve kullanacaktır. Demirbaş malzemeler üçüncü bir şahsa kısmen veya tamamen devredemez. Aksine hareket edildiği takdirde, meydana gelecek ve İdare tarafından tespit edilecek zarar protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın firmanın ilk hakedişinden kesilecektir. Zararın üçüncü şahıs tarafından yapılmış olması İdarenin yükleniciden talep hakkını ortadan kaldırmaz İdare tarafından yükleniciye sağlam olarak teslim edilen demirbaş ve mefruşat malzemelerinin kullanımından doğan ve doğabilecek zararlar, arızalar ile yedek parça değişimleri firmaya aittir. Yüklenici işi bırakması veya bıraktırılması halinde bu malzemeleri tam ve sağlam olarak teslim edecektir İdare tarafından tutanakla teslim edilen sarf malzemelerinin dışında yemek servisi için yeteri kadar servis tepsileri, tabak, kâse, çatal, kaşık, bıçak, su bardağı ve diğer malzemeler mevcut malzemelere uygun olarak yüklenici tarafından temin edilecektir İdare yemekhanelerinde verilecek normal, kepekli ekmek ve Doğal Mineralli Sular Hakkındaki Yönetmeliğine uygun içme suyu istekli tarafından karşılanacaktır Likit gaz veya doğalgaz ücretleri yüklenici tarafından ödenecektir. Likit gaz veya doğalgaz ile ilgili sistemde oluşabilecek arıza yüklenici tarafından tamir ettirilecektir Demirbaş malzemelerin aylık periyodik bakımları firma tarafından yerine getirilecektir Mevcut demirbaşların ihtiyaca cevap vermemesi halinde diğer müştemilat yüklenici tarafından karşılanır. Yüklenicinin karşılayacağı müştemilatın her türlü sorumluluğu yine yükleniciye aittir. Ayrıca İstanbul Televizyon Müdürlüğü için yemek dağıtım üniteleri ve benmari ile yemekhanedeki masa ve sandalye de Yüklenici tarafından temin edilecektir. İdare bu konuda yükümlülük kabul etmez Yüklenici yemekhanelerin gerek yemek öncesi gerekse yemek sonrası temizlik ve düzenleme işlerini de yapacaktır. Bulaşıklar Yüklenici tarafından İdare bulaşıkhanesinde yıkanacak, deterjan ve temizlik malzemeleri Yükleniciye ait olacak ve TSE belgeli İdare onayı alınmış malzemeler kullanılacaktır Mutfak, yemekhane ve soğuk hava deposunun ayda bir dezenfekte edilerek haşerelerden korunması, servis bölümlerinin temizliği ve sağlık şartlarına uygun olarak muhafazası Yükleniciye ait olacaktır. Bu

2 2 hizmetler için kullanılacak olan temizlik ve dezenfekte malzemeleri Yüklenici tarafından karşılanacak olup Dünya Sağlık Örgütü (WHO) onaylı haşere ilacı kullanılacaktır. Bu hizmetlerin yerine getirilip getirilmediğini İdare gerekli gördüğü zamanlarda denetleyecektir Mutfak ve bulaşıkhane düzenli olacak, yıkanan tabaklar raflara dizilecek, kiler ve depoda temizliğe uyulacak, malzemeler gelişigüzel atılmayıp raflara ve tezgâh üzerlerine düzenli ve tertipli bir şekilde konacaktır Yemekhanelerdeki masa örtüleri kirlendiğinde anında, normalde haftada en az iki kere değiştirilecek ve yıkanıp ütülenecektir. Yemekhane her gün temizlenecek, aynalar silinecek, sandalye ve masalar 15 günde bir defa temizlenip silinecektir Mutfak ve yemekhanelerden çıkan çöpler, poşetlere konulduktan sonra ağızları bağlanarak çöplüğe konulacaktır Yemek kartları ve günlük yemek fişleri yüklenici tarafından satılacak, yemek esnasında kartların işaretlenmesi yüklenici yetkililerince yapılacaktır Yüklenici, günlük yemek sayısını sattığı günlük yemek fişi ve haftalık-aylık kart sayısına göre ayarlayacak, gerekirse ilave yemek temin edecektir Yüklenici, İdarenin talebi olması durumunda, görevi başından ayrılamayacak olan personele gerektiğinde yemek yerine, teklif edilen fiyat üzerinden, kumanya verecektir. Kumanyanın neler olacağı İdare tarafından tespit edilecektir Hafta sonu ve özel günlerde de (yılbaşı, milletvekili seçimi, genel nüfus sayımı, Dini ve Milli Bayramlar, kokteyl vs.), teklif edilen fiyat üzerinden, şartnamede belirtilen yemek çeşidiyle sınırlı mönüsü İdarece belirlenecek yemek veya kumanya verilecektir Yüklenici, İdare personeliyle birlikte alınan günlük yemek numunelerinin 48 saat bozulmadan kilit altında muhafaza edilmesini sağlanacaktır. Gıda zehirlenmesi v.b. durumlarla karşılaşılması halinde ise numuneler İdarece, tahlil ücreti yüklenici tarafından ödenmek suretiyle, hıfzısıhha veya belediyelerin ilgili laboratuarlarında analiz yaptırılacaktır. Madde 4- Mutfak ve Servis Personeli ile İlgili Hususlar: 4.1. Yüklenicinin çalıştıracağı aşçı, garson ve diğer personelin kılık kıyafetleri; temizlik ve sağlık şartlarına uygun olarak tek tip olacak, aşçıların saçları kapalı, ağız ve burunları maskeli, elleri plastik eldivenli, kıyafetleri (aşçı kepi, önlük, gömlek) beyaz renkli olacak, kalite ve modeli konusunda İdareyle mutabık kalınacaktır. Yüklenici yemekhanede çalıştıracağı tüm personeline iş ayakkabısı verecektir. Günlük ayakkabı ile yemekhanede çalışılmayacaktır Yüklenici yemek pişirme ve dağıtımından sorumlu olan personelinin sağlık kontrollerini gıda tüzüğüne göre 3 ayda bir portör tetkiki (gaita kültürü antip), yılda bir PA Akciğer grafiği, HBs Ag, Anti HBs, Anti HCV ve boğaz kültürü (Anti biyogram) yaptıracak ve raporlarını İdare yetkililerine ibraz edecektir Yüklenici çalıştırdığı personelin her türlü iş ve hareketleri ile vergi, sağlık, iş kazaları, emniyet vs. gibi hususlardan dolayı İş ve İşçi Bulma Kurumu, SSK, Bölge Çalışma Müdürlüğü, Vergi Daireleri ve gerektiğinde bütün resmi ve özel dairelere karşı muhatap ve sorumlu olacaktır Yüklenicinin çalıştırdığı personel, bu şartname çerçevesinde İdare yetkililerince sözlü veya yazılı olarak kendilerinden istenilen işleri yapmakla görevlidirler. Herhangi bir şekilde onlarla tartışamaz ve disiplinsiz davranışlarda bulunamaz. İdare tarafından uygulanacak olan kaide, usul, talimat ve disipline uymak mecburiyetindedirler. Yüklenicinin personeli izinsiz olarak İdare içinde dolaşamaz Yüklenici her ay çalıştırdığı personelin isim listesini TRT ye verecektir Yüklenici, çalıştırdığı personele ait tahakkuk, ödeme belgesi, aylık ve dört aylık sigorta prim bildirgelerinin bir örneğini muntazam olarak İdareye ibraz edecektir. Madde 5- Yemek Düzeni ve Servis Şekli ile İlgili Hususlar: 5.1. Yüklenici, yemek servisini İdarenin belirttiği saatlerde kendi personeli vasıtasıyla yapacaktır.

3 Yemekler, İdare yemekhanesinde selfservis usulü, porselen tabak kullanılmak suretiyle yüklenici tarafından dağıtılacaktır İçme suyu yemek saatlerinde sürahi ile masalara yeteri kadar devamlı servis yapılacak, yüksek randımanlı undan yapılmış pişkin ve taze normal ekmekler, kepekli ekmekler dilimlenmiş olarak masalara konulacaktır Servis başlamadan önce yemek masalarında masa örtüsü, kâğıt peçete, tuz, karabiber, pul biber ve ambalajlı kürdan devamlı, verilen yemeğin cinsine göre de servis sırasında limon, limon suyu, sirke, zeytinyağı, ketçap ve hardal gibi lezzet verici malzemeler bulunduracaktır Yüklenici, yemek yapım ve dağıtımında hiçbir aksama olmayacak şekilde, yeterli sayıda aşçı, aşçı yardımcısı, garson ve bulaşıkçı bulunduracaktır. Madde 6- Yemeğin Pişirilmesi, Dağıtımı ve Korunması: 6.1. Yemekler, İdare gerek gördüğü takdirde Yüklenicinin görevlendireceği en az bir diyetisyen veya gıda mühendisinin nezaretinde, İdarenin mutfaklarında hazırlanacak ve pişirilecektir. Ayrıca İdare, gerek gördüğü hallerde yemek pişirilmesini her an denetleyecektir Yemekler bu şartnamede gösterilen gramaj ağırlığında olacak ve yemek yapımında kullanılan malzemeler yüklenici tarafından temin edilecektir Yemekler her gün öğün olarak pişirilecek ve kesinlikle ithal et kullanılmayacaktır. Zeytinyağlı yemeklerin tamamında rafine zeytinyağı kullanacaktır Yemekler, Yüklenici ve İdare tarafından en az 2 (İki) çeşit çorba, 3 (Üç) çeşit ana yemek, 2 (İki) çeşit yardımcı yemek ve dördüncü yemek olarak da salata, tatlı, komposto, meyve, turşu vb. olarak belirlenecek ve kişi başına en az dört çeşit yemek verilecektir. Talep halinde yüklenici yemek çeşidini çoğaltabilecektir Yemekhanede verilecek sebze ve meyveler cinslerine göre çok iyi yıkanarak servis yapılacaktır Yüklenici tarafından yemek yapımı için alınacak gıda malzemeleri sağlık şartlarına, hıfzısıhha ve belediye nizamlarına uygun olacaktır. Madde 7- Yemekte Kullanılan Malzemeler: 7.1. Et: Etli yemekler dana ve koyun etinden, tas kebabı veya kıymalı yemekler ise dana etinden yapılacaktır. Et veya kıyma taze, kokusuz, temiz ve az yağlı, ayrıca veteriner kontrol damgalı olacaktır Tavuk ve Balık Eti: Dondurulmamış, taze ve çok iyi temizlenmiş olacak, parçalanmış tavuk eti but, baget veya göğüs olarak verilecektir Kuru Gıdalar: Pirinç, bulgur, nohut, mercimek, fasulye, barbunya gibi kuru gıda maddeleri temiz, kırıksız, bit yeniksiz, kuru, küfsüz, kokusuz, böceksiz normal irilikte kolay pişen cinsten ve lezzetli olacaktır. İçerisinde taş, toprak, kum gibi yabancı maddeler olmayacak, taneler 1. sınıf lokantanın kullandığı evsafta olacaktır Sebzeler: Her mevsime ait sebze, taze, olgun ve normal büyüklükte olacaktır. Ezik, çürük, küflü, kurtlu, çamurlu, buruşmuş, sararmış, kartlaşmış olmayacaktır Meyveler: Mevsim meyveleri olup taze ve kaliteli olacaktır. Meyveler yenilebilecek olgunlukta, normal büyüklükte, tat, lezzet ve renk yönünden tabii olacaktır. Çürük, kurtlu, küflü, ezik, ekşi, yumuşak veya çok sert, kurumuş, buruşmuş, çamurlu ve ham olmayacaktır Tatlılar: Hamur işleri, süt mamulleri, kompostolar, aşure, dondurma, helvalar vs. normal tazelikte tat ve kıvamında, kaliteli (1. Sınıf tatlıcı dükkânında satılan evsaf özelliğinde) olacaktır. Yanmış tat, yabancı koku ve lezzet bulunmayacaktır Meşrubatlar: Meyve suları, gazoz ve kolalar piyasadan imaline resmen müsaade edilmiş ve kontrollü olacaktır Gıda maddesi olarak verilecek olan ayran, yoğurt ve mevsim salataları (marul, domates vs.) en iyi kalitede ve çok temiz olacak,

4 Yemek, salata ve tatlılarda cinslerine göre kullanılan sıvı yağlar İdare onayı alınmak kaydıyla TSE belgeli zeytinyağı veya en iyi kaliteli ayçiçeği yağı olacaktır. (margarin sadece tatlı çeşitlerinin yapımında kullanılacaktır.) Kalitesiz, miadı geçmiş, bozuk margarin ve sıvı yağ kullanılmayacaktır Yemeklerde kullanılacak salçalar imalatçısı, menşei ve kullanım süresi belirlenmiş TSE belgeli orijinal ambalajlarda olacaktır Malzemelerin yukarıdaki şartlara uygunluğu TRT tarafından oluşturulacak komisyon marifetiyle denetlenecek, aynı zamanda söz konusu malzemeler Belediye, Hıfzısıhha kararları ile gıda maddeleri tüzüğüne uygun olacaktır. Ayrıca İdare bu malzemelerde marka da belirleyebilecektir. Madde 8- Yemek Çeşitleri ve Yemek Listesi: 8.1. Birinci Yemek : Çeşitli Çorbalar İkinci Yemek : Haftanın üç gününde; haşlama, kızartma, tas kebabı, rosto, köfte, kağıt kebabı, ciğer vs. gibi etin hakim olduğu yemekler, tavuk veya mevsimine göre balık verilecektir. Haftanın iki gününde ise mevsimine göre konserve, kuru veya taze sebze yemekleri verilecektir Üçüncü Yemek : Pirinç, bulgur pilavı, makarna, (kıymalı, peynirli, fırında) peynirli, patatesli veya kıymalı börekler, zeytinyağlı dolma, kuru fasulye, zeytinyağlı barbunya ve pilakiler, fasulye piyazı, kuskus pilavı, sebze kızartmalar gibi yemeklerdir Dördüncü Yemek : Çeşitli hamur işi tatlılar (cevizli veya fıstıklı baklavalar, kadayıf, cevizli veya fıstıklı irmik helvası, lokma, tulumba, cevizli muhallebi, keşkül, aşure, tahin helvası, kabak tatlısı vs.), Meyveler mevsimine göre değişik olup, temiz ve yıkanmış olarak dağıtılacaktır.(elma, armut, üzüm, çilek, kavun, erik, şeftali, kayısı, kiraz, yenidünya, portakal, mandalina, hurma, muz vs.), Meşrubatlar ; meyve suları, gazoz, kola, ayran vs., Salatalar ; mevsim salataları, yoğurt, cacık, Kompostolar; elma, ayva, erik, kayısı, üzüm, çilek, vişne vs. olup, dördüncü yemek çeşitlerindendir Bütün yemeklerde kullanılacak et ve diğer malzemeler kişi başına aşağıda dökümü yazılı gramaj listesine uygun olacaktır Yukarıdaki esaslara göre aylık tabldot yemek listesi İdare ve Yüklenici tarafından hazırlanacaktır. İdarenin onayı alınmaksızın listede değişiklik yapılmayacaktır. ET ve TAVUK YEMEKLERİ: YEMEK ADI : PORSİYON ET GRAMAJI : PORSİYON GRAMAJI: ELBASAN TAVA Pişmiş et miktarı net 100 gr. 250 gr. ŞEHRİYELİ GÜVEÇ Pişmiş et miktarı net 100 gr. 250 gr. ANKARA TAVA Pişmiş et miktarı net 100 gr. 250 gr. FIRIN TAVUK Pişmiş tavuk (Kemikli) 250 gr. PİLİÇ IZGARA Pişmiş tavuk miktarı net 100 gr. TAS KEBABI Pişmiş et miktarı net 100 gr. 250 gr. ÇİFTLİK KEBABI Pişmiş et miktarı net 100 gr. 250 gr. ORMAN KEBABI Pişmiş et miktarı net 100 gr. 250 gr. PATLICAN KEBABI Pişmiş et miktarı net 100 gr. 250 gr. BAHÇEVAN KEBABI Pişmiş et miktarı net 100 gr. 250 gr. PÜRELİ KEBAB Pişmiş et miktarı net 100 gr. 250 gr. KUZU ARNAVUT CİĞERİ Pişmiş et miktarı net 100 gr. 250 gr. TALAŞ KEBABI Pişmiş et miktarı net 100 gr. 250 gr. BALIK (Mevsimine göre) Pişmiş balık miktarı net 250 gr. İSLİM KEBABI Pişmiş et miktarı net 100 gr. 250 gr.

5 5 TAVUK HAŞLAMA Pişmiş tavuk miktarı net 260 gr. KUZU HAŞLAMA Pişmiş et miktarı net 100 gr. 250 gr. TAVUK DÖNER Pişmiş tavuk miktarı net 250 gr. ET DÖNER Pişmiş et miktarı net 250 gr. HÜNKAR BEĞENDİ Pişmiş et miktarı net 100 gr. 250 gr. PÜRELİ DANA ROSTO Pişmiş et miktarı net 250 gr. ADANA- URFA KEBAB Pişmiş et miktarı net 250 gr. KADIN BUDU KÖFTE Pişmiş et miktarı net 100 gr. 250 gr. IZGARA KÖFTE Pişmiş et miktarı net 100 gr. 250 gr. İZMİR KÖFTE Pişmiş et miktarı net 80 gr. 250 gr. TERBİYELİ KÖFTE Pişmiş et miktarı net 80 gr. 250 gr. ÇİFTLİK KÖFTE Pişmiş et miktarı net 80 gr. 250 gr. FIRIN KÖFTE Pişmiş et miktarı net 80 gr. ROSTO KOFTE Pişmiş et miktarı net 80 gr. MİTİT KÖFTE Pişmiş et miktarı net 80 gr. SEBZE YEMEKLERİ: YEMEK ADI : PORSİYON ET GRAMAJI : PORSİYON GRAMAJI: ETLİ BAMYA Pişmiş et miktarı net 40 gr. 250 gr. ETLİ BEZELYE Pişmiş et miktarı net 40 gr. 250 gr. KABAK MUSAKKA Pişmiş et miktarı net 40 gr. 250 gr. PATLICAN MUSAKKA Pişmiş et miktarı net 40 gr. 250 gr. KIYMALI KARNIBAHAR Pişmiş et miktarı net 40 gr. 250 gr. KABAK KALYE Pişmiş et miktarı net 40 gr. 250 gr gr. Yoğurt KARNIYARIK Pişmiş et miktarı net 40 gr. 220 gr. ETLİ KIŞ/YAZ TÜRLÜSÜ Pişmiş et miktarı net 40 gr. 250 gr. ETLİ PATATES Pişmiş et miktarı net 40 gr. 250 gr. FIRIN PATATES Pişmiş et miktarı net 40 gr. 250 gr. KIYMALI KAPUSKA Pişmiş et miktarı net 40 gr. 230 gr. YUMURTALI ISPANAK 1 Adet Yumurta 180 gr. KIYMALI SEMİZOTU VE/VEYA ISPANAK Pişmiş et miktarı net 40 gr. 220 gr gr. Yoğurt ETLİ BİBER DOLMA VEYA KABAK DOLMA Pişmiş Et Miktarı net 40 gr. 220 gr gr. Yoğurt ETLİ NOHUT VE/VEYA KURU FASULYE Pişmiş Et Miktarı net 30 gr. 250 gr. KIYMALI YEŞİL MERCİMEK Pişmiş et miktarı net 30 gr. 250 gr. ETLİ TAZE FASÜLYE Pişmiş Et Miktarı net 30 gr. 250 gr. ÇORBA, PİLAV, MAKARNA, MANTI, BÖREK, ZEYTİNYAĞLILAR VE KIZARTMALAR: YEMEK ADI : PORSİYON GRAMAJI: ÇORBALAR PİLAVLAR FIRIN MAKARNA (Kaşar Peynirli 30 gr.) SOSLU MAKARNA (Soslu 40 gr.) 175 gr. 220 gr.

6 6 PEYNİRLİ MAKARNA (Beyaz Peynirli 30 gr.) KAYSERİ MANTISI SOSYETE MANTISI TALAŞ/MİLFÖY BÖREĞİ TEPSİ BÖREĞİ, SU BÖREĞİ, SİGARA BÖREĞİ ZEYTİNYAĞLILAR KIZARTMALAR gr. Yoğurt gr. Yoğurt 175 gr gr. Yoğurt MEYVALAR, SALATALAR, TATLILAR, MEŞRUBATLAR: YEMEK ADI : PORSİYON GRAMAJI: KAVUN (NET) KARPUZ (NET) ELMA PORTAKAL MANDALİNA ŞEFTALİ ARMUT ÜZÜM MUZ KİRAZ, KAYISI, ÇİLEK SALATALAR KOMPOSTOLAR (Taze Meyveler 100 gr.) HOŞAFLAR (Kuru Meyveler 40 gr) SÜTLÜ TATLILAR (Sütlaç, Keşkül, Krem Şokella) SÜTLÜ TATLILAR (Kazan Dibi, Tavuk Göğsü) DONDURMA HAMUR TATLILARI (Baklava, tulumba v.s) CACIK YOĞURT MEYVA SUYU POŞET AYRAN 300 gr. 300 gr. 180 gr. 230 gr. 230 gr. 200 ml. 200 ml.

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 01 Haziran 2012 31 Mayıs 2013 Tarihleri Arası 19. MADDE AÇIK İHALE USULÜ YEMEK ALIMI İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 01 Haziran 2012 31 Mayıs 2013 Tarihleri Arası 19. MADDE AÇIK İHALE USULÜ YEMEK ALIMI İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İhale No: 2012/22664 TANIMLAR NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 01 Haziran 2012 31 Mayıs 2013 Tarihleri Arası 19. MADDE AÇIK İHALE USULÜ YEMEK ALIMI İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İDARE: Bu teknik şartnamede Niğde Üniversitesi

Detaylı

NĐĞDE ÜNĐVERSĐTESĐ 01 Mayıs 2015 30 Nisan 2016 Tarihleri Arası 19. MADDE AÇIK ĐHALE USULÜ YEMEK ALIMI ĐHALESĐ TEKNĐK ŞARTNAMESĐ

NĐĞDE ÜNĐVERSĐTESĐ 01 Mayıs 2015 30 Nisan 2016 Tarihleri Arası 19. MADDE AÇIK ĐHALE USULÜ YEMEK ALIMI ĐHALESĐ TEKNĐK ŞARTNAMESĐ NĐĞDE ÜNĐVERSĐTESĐ 01 Mayıs 2015 30 Nisan 2016 Tarihleri Arası 19. MADDE AÇIK ĐHALE USULÜ YEMEK ALIMI ĐHALESĐ TEKNĐK ŞARTNAMESĐ TANIMLAR ĐDARE: Bu teknik şartnamede Niğde Üniversitesi Rektörlüğü bundan

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KARTAL HASTANESİ MALZEME DAHİL YEMEK HİZMETLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ -2015-

TÜRK KIZILAYI KARTAL HASTANESİ MALZEME DAHİL YEMEK HİZMETLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ -2015- TÜRK KIZILAYI KARTAL HASTANESİ MALZEME DAHİL YEMEK HİZMETLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ -2015-1 1. TANIMLAR 1.1. İDARE: Türk Kızılayı Kartal Hastanesi İdaresi. 1.2. YÜKLENİCİ: İhale sonucu işi alan ve sözleşme

Detaylı

MADDE 3: İŞİN YAPILACAĞI YERİN GÖRÜLMESİ:

MADDE 3: İŞİN YAPILACAĞI YERİN GÖRÜLMESİ: KARTAL BELEDİYESİ KREŞ MÜDÜRLÜĞÜ VE ŞUBELERİNE; SABAH KAHVALTISI, ÖĞLE YEMEĞİ VE İKİNDİ KAHVALTISI HAZIRLAMA, DAĞITIMI VE SERVİS HİZMETLERİ İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İŞİN KONUSU: Kartal Belediyesi Kreş Müdürlüğüne

Detaylı

T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI YEMEK HİZMETLERİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME TANIMLAR

T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI YEMEK HİZMETLERİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME TANIMLAR T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI YEMEK HİZMETLERİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME TANIMLAR İDARE : Bu teknik şartnamede Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık,

Detaylı

T.C YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEMEK İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEMEK İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEMEK İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İŞİN TANIMI Yüklenici yiyeceklerin siparişi, satın alınması, depolanması, hazırlanması,

Detaylı

T.C. TUNCELİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇEMİŞGEZEK, PERTEK, MAZGİRT VE OVACIK ENTEGRE İLÇE HASTANELERİ YEMEK PİŞİRME, DAĞITMA VE BULAŞIK YIKAMA HİZMETLERİ

T.C. TUNCELİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇEMİŞGEZEK, PERTEK, MAZGİRT VE OVACIK ENTEGRE İLÇE HASTANELERİ YEMEK PİŞİRME, DAĞITMA VE BULAŞIK YIKAMA HİZMETLERİ T.C. TUNCELİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇEMİŞGEZEK, PERTEK, MAZGİRT VE OVACIK ENTEGRE İLÇE HASTANELERİ YEMEK PİŞİRME, DAĞITMA VE BULAŞIK YIKAMA HİZMETLERİ Madde 1. İşin Tanımı TEKNİK ŞARTNAMESİ Tunceli Halk

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 MALİ YILI YEMEK İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (A)

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 MALİ YILI YEMEK İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (A) T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 MALİ YILI YEMEK İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (A) MADDE 1 - Yüklenici, yönetimce onaylanan yemek listelerine göre, belirtilen şartlarda

Detaylı

YEMEK HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

YEMEK HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ YEMEK HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca ihalesi yapılacak olan Çevre ilçelerde mevcut okullarda öğrenci ve

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ SICAK YEMEK ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ SICAK YEMEK ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK I KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ SICAK YEMEK ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 1. TANIMLAR: Bu madde tarif edilen sözleşme ve eklerinde kullanıldığı takdirde aşağıdaki anlamları taşır. 1.1. Türk Kızılayı,

Detaylı

YEMEK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

YEMEK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ - 1 - İŞİN ADI : YEMEK HİZMETİ SÖZLEŞMESİ TÜRÜ : TAŞIMA İŞVEREN : AXA : SİGORTA A.Ş. YÜKLENİCİ : BAŞLANGIÇ TARİHİ : 05.03.2012 SÖZLEŞME NO : İÇİNDEKİLER 1. TARAFLAR VE KONU 1.1. TANIMLAR 1.2. SÖZLEŞMENİN

Detaylı

TRT ÇUKUROVA MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ HİZMET BİNASI YEMEKHANESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE AŞÇI, AŞÇI YARDIMCISI VE BULAŞIKÇI HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

TRT ÇUKUROVA MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ HİZMET BİNASI YEMEKHANESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE AŞÇI, AŞÇI YARDIMCISI VE BULAŞIKÇI HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ TRT ÇUKUROVA MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ HİZMET BİNASI YEMEKHANESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE AŞÇI, AŞÇI YARDIMCISI VE BULAŞIKÇI HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ Madde-1 İşin Konusu: 1.1. TRT Çukurova Müdürlüğünün Merkez

Detaylı

YEMEKHANE ve TÜM YEMEK, CATERİNG, KAFETERYA İŞLERİ ŞARTNAMESİ

YEMEKHANE ve TÜM YEMEK, CATERİNG, KAFETERYA İŞLERİ ŞARTNAMESİ 1. TARAFLAR: YEMEKHANE ve TÜM YEMEK, CATERİNG, KAFETERYA İŞLERİ ŞARTNAMESİ İş bu şartname Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş ile Yemek Üretimi yapıp, hizmet verecek firma

Detaylı

YAŞ GRUPLARINA GÖRE PORSİYON MİKTARLARI

YAŞ GRUPLARINA GÖRE PORSİYON MİKTARLARI 1 Acem Pilavı Açık Bal Açık Çokokrem Açık Reçel Açık Süt Ankara Tava Armut Armut Tatlısı Aşure CİĞER (KG) ÇAM FISTIĞI (KG) KARANFİL (KG) KEKİK (KG) KUŞ ÜZÜMÜ (KG) TARÇIN (KG) SÜZME BAL (KG) ŞOKELLA-SARELLA

Detaylı

2012 YILI GENEL TEMİZLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME

2012 YILI GENEL TEMİZLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME T.C. DENİZLİ VALİLİĞİ Defterdarlık Personel Müdürlüğü 2012 YILI GENEL TEMİZLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME MADDE 1- İŞYERİ, İŞYERİNİN TETKİKİ, FİRMANIN SORUMLULUKLARI VE UYACAĞI HUSUSLAR: A)

Detaylı

T. C. VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL İHALE KOMİSYONU 62 KİŞİLİK TEMİZLİK HİZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık Pazarlık Usulü İhale)

T. C. VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL İHALE KOMİSYONU 62 KİŞİLİK TEMİZLİK HİZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık Pazarlık Usulü İhale) MADDE 1 İŞİN KONUSU VE GÖREV ALANI T. C. VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL İHALE KOMİSYONU 62 KİŞİLİK TEMİZLİK HİZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık Pazarlık Usulü İhale) 1- İŞIN KONUSU 1.1-

Detaylı

GIDA MALZEMELERİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME ÖZELLİKLERİ

GIDA MALZEMELERİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME ÖZELLİKLERİ EK 2: GIDA MAZLZEMELERİ VE TEMİZLİK MALZEMELERİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME VE EVSAFLAR ÖĞLE YEMEĞİ HAZIRLANMASINDA KULLANILACAK MALZEMELERİN EVSAFLARINI BELİRTİLEN TEKNİK ŞARTNAMESİ Mutfak ve Yemekhanelerimizin

Detaylı

TC MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) DENİZCİLİK SALATALAR, MEZELER VE PİŞİRMEYE HAZIRLIK

TC MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) DENİZCİLİK SALATALAR, MEZELER VE PİŞİRMEYE HAZIRLIK TC MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) DENİZCİLİK SALATALAR, MEZELER VE PİŞİRMEYE HAZIRLIK ANKARA 2008 ÇİNDEKİL Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

TEKNİK VE İDARİ ŞARTNAMELER NEDİR? NASIL HAZIRLANIR? Doç. Dr. Saniye Bilici

TEKNİK VE İDARİ ŞARTNAMELER NEDİR? NASIL HAZIRLANIR? Doç. Dr. Saniye Bilici TEKNİK VE İDARİ ŞARTNAMELER NEDİR? NASIL HAZIRLANIR? Doç. Dr. Saniye Bilici GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ, 2015 TOPLU BESLENME SİSTEMLERİ SÜREÇ YÖNETİMİ GIDA

Detaylı

TOPLUMUN BESLENMEDE BİLİNÇLENDİRİLMESİ SAHA PERSONELİ İÇİN TOPLUM BESLENMESİ PROGRAMI EĞİTİM MATERYALİ

TOPLUMUN BESLENMEDE BİLİNÇLENDİRİLMESİ SAHA PERSONELİ İÇİN TOPLUM BESLENMESİ PROGRAMI EĞİTİM MATERYALİ TOPLUMUN BESLENMEDE BİLİNÇLENDİRİLMESİ SAHA PERSONELİ İÇİN TOPLUM BESLENMESİ PROGRAMI EĞİTİM MATERYALİ Ankara, 1997 Birinci Basım : Kasım 1997, 5000 adet İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ BÖLÜM 1. Genel Beslenme Bilgisi...1

Detaylı

T.C NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI BESLENME BĠRĠMĠ YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

T.C NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI BESLENME BĠRĠMĠ YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak T.C NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI BESLENME BĠRĠMĠ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Necmettin Erbakan Üniversitesi

Detaylı

MADDE-2 YAPILACAK İŞLERİN NİTELİĞİ VE PLANI a- Genel Temizlik İşleri b- Çay ocağı çay servisi işi, GENEL TEMİZLİK İŞLERİ; 1- GÜNLÜK TEMİZLİK;

MADDE-2 YAPILACAK İŞLERİN NİTELİĞİ VE PLANI a- Genel Temizlik İşleri b- Çay ocağı çay servisi işi, GENEL TEMİZLİK İŞLERİ; 1- GÜNLÜK TEMİZLİK; - TEMİZLİK ŞARTNAMESİ - Trakya Birlik Entegre Tesisleri hizmet binalarının 1 yıllık temizliği ve çay ocağı servis hizmeti şartnamesidir. MADDE 1-İHALENİN YAPILMASI: İhale 09.01.2013 tarih, saat 14.00 te

Detaylı

TRT İstanbul Müdürlüğü ve Koordinatörlükler bünyesindeki personele, İdare yemekhanelerinde hazırlanmak suretiyle, öğle yemeği verilmesi HİZMETİ

TRT İstanbul Müdürlüğü ve Koordinatörlükler bünyesindeki personele, İdare yemekhanelerinde hazırlanmak suretiyle, öğle yemeği verilmesi HİZMETİ TRT İstanbul Müdürlüğü ve Koordinatörlükler bünyesindeki personele, İdare yemekhanelerinde hazırlanmak suretiyle, öğle yemeği verilmesi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası):

Detaylı

T.C. VAN V A LİLİĞ İ Van Halk Sağlığı M üdürlüğü

T.C. VAN V A LİLİĞ İ Van Halk Sağlığı M üdürlüğü T.C. VAN V A LİLİĞ İ Van Halk Sağlığı M üdürlüğü Sayı : 37.811.563-934/ 07.01.2015 Konu : Teklife Davet Kurumumuzun ihtiyacı olan (5) kalem ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALİM ; işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz

Detaylı

EĞİTİM KONULARI. 3) Birim fiyat teklif cetveline göre fatura ve işçi ücret bordrosunun nasıl düzenleneceği,

EĞİTİM KONULARI. 3) Birim fiyat teklif cetveline göre fatura ve işçi ücret bordrosunun nasıl düzenleneceği, EĞİTİM KONULARI 1) Personel çalıştırılmasına dayalı olan hizmet alımı ihalesi ile personel çalıştırılmasına dayalı olmayan (mamul yemek) hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük teklif değerlendirmesinin

Detaylı

Çok fonksiyonlu pişirici RMC-M4510TR. yemek tarifi MUTFAĞINIZDAKİ YEMEK USTASI

Çok fonksiyonlu pişirici RMC-M4510TR. yemek tarifi MUTFAĞINIZDAKİ YEMEK USTASI Çok fonksiyonlu pişirici RMC-M4510TR 10 0 yemek tarifi MUTFAĞINIZDAKİ YEMEK USTASI 13 OTOMATIK PROGRAM from 35 C to 170 C (5 C intervals) REDMOND RMC-M4510TR Çok fonksiyonlu pişirici - geleceğin yenilikçi

Detaylı

VAN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK DESTEK HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 01.03.2015-15.03.2015 )

VAN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK DESTEK HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 01.03.2015-15.03.2015 ) VAN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK DESTEK HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 01.03.2015-15.03.2015 ) l.isin KONUSU VE YERİ Van Halk Sağlığı Müdürlüğü, Merkez ve îlçe Toplum Sağlığı Merkezleri ile bağlı birimleri,

Detaylı

ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI. İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI. İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 Yılı Stratejik Plan Dahilinde Bulunan Alt Yapı Kanal Yağmursuyu Hattı Yapılması Mevcut Hatların Bakım Ve Tamiratı Yapılması Ve El Bilgisayarları

Detaylı

E.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2013 TEMİZLİK HİZMETİ ALIMI İŞİ İLE İLGİLİ TEKNİK ŞARTNAME

E.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2013 TEMİZLİK HİZMETİ ALIMI İŞİ İLE İLGİLİ TEKNİK ŞARTNAME E.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2013 TEMİZLİK HİZMETİ ALIMI İŞİ İLE İLGİLİ TEKNİK ŞARTNAME MADDE 1.HİZMETİN TANIMI: Hizmet alımı kapsamında çalıştırılacak personel aşağıda belirtilen hizmet grubunda belirlenen

Detaylı

E.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2014 YILI VERİ KAYIT HİZMETİ ALIMI İŞİ İLE İLGİLİ TEKNİK ŞARTNAME

E.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2014 YILI VERİ KAYIT HİZMETİ ALIMI İŞİ İLE İLGİLİ TEKNİK ŞARTNAME MADDE 1.HİZMETİN TANIMI: E.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2014 YILI VERİ KAYIT HİZMETİ ALIMI İŞİ İLE İLGİLİ TEKNİK ŞARTNAME Hizmet alımı kapsamında çalıştırılacak personel aşağıda belirtilen hizmet grubunda

Detaylı