ŞANLIURFA MEHMET AKİF İNAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVİ ÇALIŞMA TALİMATI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ŞANLIURFA MEHMET AKİF İNAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVİ ÇALIŞMA TALİMATI"

Transkript

1 ŞANLIURFA MEHMET AKİF İNAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVİ ÇALIŞMA TALİMATI 1.AMAÇ: Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kreş ve Gündüz Bakımevinde yürütülen hizmetlerin ve çalışan personelin yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi. 2. KAPSAM: Öncelikle Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve bakanlık merkez teşkilatında çalışan, daha sonra diğer kamu personelinin aylık olan çocuklarının gündüzlü eğitim ve bakım hizmetlerini kapsar. 3. KISALTMALAR 4. TANIMLAR 5. SORUMLULUK Bu talimatın uygulamasından Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kreş ve Gündüz Bakımevinde çalışan personel sorumludur Çalışan Personel ve Sorumlulukları Kreş sorumlusu Kreşin idari, mali, teknik tüm işlerini mevzuata uygun bir şekilde yürütmek, Kreşin yönetilmesinde hastane yöneticiliği ile gerekli iletişimi sağlamak, Kreşin bütçesini hazırlamak ve harcamaların bütçeye uygunluğunu denetlemek, Kaliteli hizmet verilebilmesi için gerekli tedbirleri almak, görevliler arasında meslek, beceri, bilgi unsurları doğrultusunda iş bölümü yapmak ve denetlemek, Kreşin temizlik ve sağlık şartlarına uygunluğunu, beslenme hizmetlerinin yeterli olup olmadığını kontrol etmek, Hizmet ile ilgili muhasebe kayıtları ile mevzuatın gerektirdiği diğer kayıt ve evrakların düzenli olarak tutulmasını ve saklanmasını sağlamak, harcamaları kontrol etmek, kreş personelinin kanun ve yönetmelik ile belirlenen usul ve esaslara uygun olarak görev yapmasını izlemek ve denetlemek Kreşe alınacak çocukların tespiti için oluşturulacak ilgili birimlere teklifte bulunmak

2 Çocuk Gelişimci Kreşe devam eden çocukların fiziksel, ruhsal ve gelişimlerine uygun eğitim ve gelişim programları hazırlamak, yürütülmesini denetlemek ve gerektiğinde bizzat uygulamak, Programların uygulanabilmesi için gerekli ortamların hazırlanmasını, gerekli araç ve gerecin belirlenip idareye bildirilmesini ve mevcut araç ve gereçlerin iyi kullanılmasını sağlamak, Kreşe devam eden çocukların gelişimini izlemek, tespit ettiği normal gelişim göstermeyen çocukları değerlendirilmesi için ilgili yerlere yönlendirmek, Çocukların dönemlik gelişim kayıtlarını tutarak gelişim raporu hazırlamak, Aile ve çocuklar ilgili sosyal faaliyetleri sinema, tiyatro, piknik vb. yürütmek, Çocukların milli, manevi, ahlaki, kültürel ve insani değerler bakımından gelişmesine yardımcı olmak ve dili doğru kullanmalarını sağlamak için gerekli eğitimin verilmesine katkı sağlamak, Çocukların temizlik, beslenme, uyku gibi alışkanlıklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesini sağlamak, Çocuklara görgü, ahlak, toplu yaşama kurallarının öğretilmesi konusunda çalışmalar yapmak ve bunları eğitim sürecine katmak, Çocukların yeteneklerine göre müzik, spor, el sanatları, resim, folklor gibi faaliyetlere teşvik etmek, Kreşte bulunan diğer bakıcı ablaların ve temizlik görevlilerinin çalışmalarını denetlemek Bakıcı Abla Çocukların oyun, dinlenme, beslenme, temizlik ve eğitim faaliyetleri ile ilgili olarak kendisine verilen görevleri çocuk gelişimcisi gözetiminde yerine getirmek, Öğün saatlerine göre yiyecekler hazırlamak, masayı düzenlemek, çocukların yemek yemelerine yardımcı olmak ve yemek sonrasında çocukların temizliklerini düzenli bir şekilde yapmak, Çocukların tuvalet sonrası temizliklerini yapmak, Çocukların uykuya yatış ve kalkışlarında yardımcı olmak, Kendi sorumluluğuna verilen eşyaları, çamaşır ve yatak takımlarının muhafazası çocuk gelişimci denetiminde sağlamak,

3 Çocuğa ait özel konularla ilgili olarak çocuk gelişimcinin bilgisi olmadan görüşmemek ve bilgi vermemek, Öğretmenler odası, yönetici odası ve sınıfların temizliğinin yapmak Temizlik Personeli Yemek öncesi yemekhaneyi kontrol etmek ve temizliğini yapmak, Yemek sonrasında yemekhaneyi düzenlemek, temizliğini yapmak, Mutfak ve mutfak eşyalarının temizliğini yapmak ve düzenlemek, Kreş bahçesinin temizliğini ve düzenlemesini yapmak, Girişin temizliğini ve düzenlemesini yapmak. 6. FAALİYET AKIŞI 6.1. Çocukların Gruplandırılması Kreşe kabul edilen çocuklar yaşları itibari ile üç gruba ayrılır ve buna göre eğitim programları uygulanır. Her grup için çocuk gelişimci görevlendirilir. Yeterli sayıda çocuk gelişimcisi yoksa her bir grup için bakıcı abla görevlendirilir. Belirlenen çocuk grupları şu şekildedir: Birinci Grup: aylık çocuklardan oluşan grup İkinci Grup: aylık olan çocuklardan oluşan grup Üçüncü Grup: aylık olan çocuklardan oluşan grup Dördüncü Grup: aylık olan çocuklardan oluşan grup 6.2. Çocuk Kabulü Kreşe yazılı müracaatı bulunan hastane ve bakanlık merkez teşkilatında çalışan personelin çocukları kabul edilir. Kreş kapasitesinin dolmaması halinde diğer kamu kuruluşunda çalışan personelin çocukları kabul edilir Çocuk kabulü aşağıdaki gibidir: Hastane veya bakanlık merkez teşkilatında anne-babası her ikisi de çalışan, Hastane veya bakanlık merkez teşkilatında anne-babasından herhangi biri çalışan, Diğer müracaatı bulunan çocuklar. Müracaat sayısının toplam 50 çocuk olan kreş kapasitesini aşması durumunda yukarıda yapılan sıralamaya göre ve hastane veya bakanlık merkez teşkilatında çalışan

4 personelin geçen hizmet süreleri göz önüne alınarak kreşe çocuk kabul edilir. Hizmet sürelerinin eşit olması durumunda ise kabul edilecek çocuk kura ile belirlenir Kreşe çocuk kabulünün belirlendiği ön kayıt dönemi, Ağustos ayının ilk iki haftası; kesin kayıt dönemi eylül ayının ilk iki haftası olup kreş kontenjanının dolmaması durumunda ara dönemlerde de kayıt kabul edilir Özel gereksinimli çocukların kaydı Rehberlik Araştırma Merkezi nin vereceği rapor doğrultusunda değerlendirilir. Çocuğun kaynaştırma eğitimine uygun olması halinde ve Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinin Kaynaştırma Yoluyla Eğitim Uygulamalarında geçen şartların kreşte sağlandığı takdirde çocuğun kaydı yapılır Kreşe, bulaşıcı hastalığı olan çocuklar kabul edilmez Bakımevi Ücreti Bakımevi ücretlidir Her çocuk için alınacak aylık ücret, hastane yöneticisinin görevlendirdiği bir ilgili müdür veya müdür yardımcısı başkanlığında toplanan çocuk alım komisyonunca, çocukların bakım, beslenme ve eğitim giderleri göz önünde bulundurularak tespit edilir Tespit edilen ücret devlet memurları ile kamu görevlilerinin aylıklarının ödenmesinden itibaren en geç üç gün içinde verilen banka hesap numaralarına yatırılır Bulaşıcı hastalık, bakım onarım tadilat nedeniyle kreşin kapanması halinde ücret talep edilmez Kreş personel çocuklarından kreş ücreti tam olarak alınır Çalışma Gün ve saatleri Kreşte mesai kreş personeline 7:30 da başlar 17:00 da sona erer; hastane personeline 8:00 de başlar 16:00 da biter Kreş, hafta sonu, dini ve resmi tatillerde kapalıdır Ayrılma Velinin yazılı isteği ile çocuk ayrılır Çocuğun 66 ayı doldurması halinde çocuğun kaydı silinir Kreşte kalabilmesi için talimatta öngörülen şartların kaybolması halinde çocuğun kaydı silinir Kabule esas olan bilgi ve belgelerde yanlışlık veya velinin gerçek dışı beyanının sabit olduğunun anlaşılması halinde çocuğun kreşten kaydı silinir.

5 Çocukların veya ailelerin kreş işleyiş ve düzeni ile bu talimat hükümlerine aykırı hareketleri durumunda çocuğun kaydı silinir Özürsüz olarak aralıksız 10 gün veya daha fazla süre ile devamsızlık nedeniyle çocuğun kaydı silinir Kaydı silinen çocuk için ödenmiş ücret iade edilmez Kreşte Tutulacak Kayıt Defterleri Ve Dosyalar İdari Bölümde; çocuk kayıt defteri, her çocuğa ait ilgili belgelerin konulduğu dosya, evrak kayıt defteri, gerekli muhasebe defteri ve kayıtları, kreş personeline ait evrak ve bilgilerin bulunduğu dosya, demirbaşların bulunduğu dosya. Gelişim ve eğitim bölümünde; öğrencilerin devam-devamsızlık çizelgeleri, yıllık ve günlük plan dosyaları, çocuk gelişimi gözlem raporları ve çocuk gelişimi test veya envanterlerinin bulunduğu dosya Velilerin Ve Çocukların Uyması Gereken Kurallar Kreş idaresinin ve çocuk gelişimcilerin uygun göreceği durumlar dışında velilerin çocukları ziyaret etmesi ve misafir çocuk getirmesi, Çocuğun kreşe özel yiyecek ya da oyuncak getirmesi, Çocuğun kreşe ait bir eşyayı eve götürmesi, Çocuğun tehlike yaratacak delici, kesici, yakıcı gibi eşya ya da kıymetli küpe, yüzük, nazarlık gibi eşyalarla kreşe getirilmesi yasaktır Çocuk kreşe ailesi tarafından teslim edilir ve alınır. Çıkışta çocuğun başka birine teslim edilmesi isteniyorsa aile tarafından kreş yetkililerine öncesinden haber verilir Çocuk Eşyası Çocuğun Kreşte kullanacağı araç-gereç ve temizlik malzemelerini yaş gruplarına uygun olarak kreş belirler. Eğitim faaliyetleri için gerekli oyuncak, araç-gereçler, çocukların kreşte giyeceği elbise ve çamaşırları ile kullanacağı nevresim takımlarını temin etmekle velisi yükümlü olup eğitim faaliyetleri ve çocukların kullanacağı temizlik malzemeleri için her veliden dönem başlarında 150 TL alınır Beslenme Kreşteki çocuklara öğle yemeği, sabah ve ikindi kahvaltısı olmak üzere iki çeşit kahvaltı verilir. Çocukların öğle yemeği kreşin bağlı olduğu hastanenin yemek şirketinden gelmektedir. Kahvaltılar ise kreşte hazırlanmaktadır Eğitim ve Gelişim Programları Günlük ve yıllık eğitim programları çocukların yaşlarına gelişim düzeylerine uygun olarak çocuk gelişimci tarafından hazırlanır. Programların uygulanmasında annebabaya düşen görevler tespit edilerek bildirilir ve gereğinin yapılması istenir.

6 6.11. Komisyonlar Satın Alım Komisyonu: Kreşin ihtiyacı olan erzak alım işlerinin yapıldığı kreş sorumlusu, kreş sorumlusunun seçeceği bir kişi ve bir velinin oluşturduğu ve en az üç kişinin katılımıyla oluşan komisyondur. Komisyonun görevi, kreşin ihtiyaçlarını en iyi şekilde, uygun şartlarda ve zamanında karşılaması ve kreşin lehine hareket etmesidir Muayene ve Kabul Komisyonu: Kreş sorumlusunun, bir diyetisyenin, kreşte görev yapan bir çocuk gelişimcinin ve velilerden en az birinin katılımıyla oluşmuş olup aylık erzak ve malzeme alımında toplanan komisyondur. Satın alma komisyonunda bulunan üyeler bu komisyonda yer alamaz. Komisyonun görevi; gelen malların cins, miktar ve niteliklerinin faturaya uygunluğunun kontrol edilmesi, uygun olmayan malları iade etmesi, uygun olanları ise teslim alması ve alınan malların hijyenik şartlarda muhafaza edilmesini takip etmek ve sağlamaktır Çocuk Alım Komisyonu: Hastane yöneticisinin görevlendirdiği ilgili müdür veya müdür yardımcısının başkanlığında kreş sorumlusu, kreşte görev yapan bir çocuk gelişimci ve bir psikologun oluşturmuş olup her kayıt dönemi öncesi ve gerektiği durumlarda toplanan komisyondur. Komisyon 6.2.1, maddelerinde belirtilen durumlarda kaydı yapılmasına karar verilen çocukların müracaatlarını incelemek ve çalışma talimatının 6.5.1,6.5.2, 6.5.3, 6.5.4, 6.5.5, 6.5.6, maddeleri göz önünde bulundurularak kreşten kaydı silinmesine karar verilen çocuğun durumunun incelenmek için gerekli durumlarda toplanır. 7. DÖKÜMANLAR 7.1. Gelişim Testleri ve Envanterleri: Kreşe kaydı yapılan çocukların gelişim düzeylerini değerlendirmek amacıyla çocuk gelişimcinin veya çocuk gelişimci ve eğitimcisinin çocuklara uyguladığı gelişim testleridir. Bu testler çocuk gelişimcinin, eğitimine katıldığı gelişim testleri ve envanterleridir. Çocuk Gelişimci Tuğba Kadiroğlu

T.C. AVCILAR BELEDİYESİ AVCILAR ÇOCUK EVİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. AVCILAR BELEDİYESİ AVCILAR ÇOCUK EVİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. AVCILAR BELEDİYESİ AVCILAR ÇOCUK EVİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Kuruluş Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı, Avcılar Belediyesi Avcılar Çocuk

Detaylı

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINCA AÇILACAK ÇOCUK BAKIMEVLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINCA AÇILACAK ÇOCUK BAKIMEVLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 2487 KAMU KURUM VE KURULUŞLARINCA AÇILACAK ÇOCUK BAKIMEVLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 12.10.1987, No : 87/12197 Dayandığı Kanunun Tarihi : 14.7.1965, No : 657 Yayımlandığı

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK EVİ ÇALIŞMA ESASLARI

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK EVİ ÇALIŞMA ESASLARI NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK EVİ ÇALIŞMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde 1- Bu çalışma esaslarının amacı, Namık Kemal Üniversitesi çalışanlarının ve öğrencilerinin 3-6 yaş arasındaki

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ UYGULAMA ANAOKULU YÖNERGESİ

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ UYGULAMA ANAOKULU YÖNERGESİ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ UYGULAMA ANAOKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Kuruluş Madde 1- Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesine bağlı olarak "Uygulama Anaokulu kurulmuştur.

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ANAOKULU ÇALIŞMA VE İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ANAOKULU ÇALIŞMA VE İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ANAOKULU ÇALIŞMA VE İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Üniversitemiz personelinin

Detaylı

T.C. DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİLGİ EVLERİ VE KURS MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ

T.C. DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİLGİ EVLERİ VE KURS MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ T.C. DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİLGİ EVLERİ VE KURS MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Esaslar AMAÇ: Madde 1: Bu Yönetmeliğin amacı, Bilgi Evleri ve Kurs Merkezlerinin

Detaylı

T.C NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI BESLENME BĠRĠMĠ YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

T.C NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI BESLENME BĠRĠMĠ YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak T.C NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI BESLENME BĠRĠMĠ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Necmettin Erbakan Üniversitesi

Detaylı

Özel kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik

Özel kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik 30 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29342 YÖNETMELİK Özel kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Açıklama: Bu Yönerge, Talim ve Terbiye Kurulunun 11/02/2008 tarihli ve 39 sayılı Kararı ile kabul edilmiştir.

Açıklama: Bu Yönerge, Talim ve Terbiye Kurulunun 11/02/2008 tarihli ve 39 sayılı Kararı ile kabul edilmiştir. 1 Açıklama: Bu Yönerge, Talim ve Terbiye Kurulunun 11/02/2008 tarihli ve 39 sayılı Kararı ile kabul edilmiştir. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARI ÇOCUK KULÜPLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

YETİŞTİRME YURTLARININ KURULUŞ VE İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

YETİŞTİRME YURTLARININ KURULUŞ VE İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK YETİŞTİRME YURTLARININ KURULUŞ VE İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Yetiştirme Yurtlarının Kuruluş ve İşleyişine İlişkin Yönetmelik Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumundan Resmi Gazete Tarihi: 13/11/1995

Detaylı

YETİŞTİRME YURTLARININ KURULUŞ VE İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

YETİŞTİRME YURTLARININ KURULUŞ VE İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK YETİŞTİRME YURTLARININ KURULUŞ VE İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Tarih : 13.11.1995 Sayı : 22462 R.G. Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KUR AN EĞİTİM VE ÖĞRETİMİNE YÖNELİK KURSLAR İLE ÖĞRENCİ YURT VE PANSİYONLARI YÖNERGESİ

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KUR AN EĞİTİM VE ÖĞRETİMİNE YÖNELİK KURSLAR İLE ÖĞRENCİ YURT VE PANSİYONLARI YÖNERGESİ DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KUR AN EĞİTİM VE ÖĞRETİMİNE YÖNELİK KURSLAR İLE ÖĞRENCİ YURT VE PANSİYONLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Kur an Kursları Eğitim Öğretim Faaliyetleri BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî

Detaylı

06 /07 /2011-27986 RG/4

06 /07 /2011-27986 RG/4 Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri ve Özel Çocuk Kulüpleri Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik Tarih : 08.10.1996 Sayı : 22781 R.G. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev Yetki Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev Yetki Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği İş Güvenliği Uzmanlarının Görev Yetki Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik İşyeri Hekimlerinin Görev Yetki Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı sosyal hizmet merkezlerini kapsar.

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı sosyal hizmet merkezlerini kapsar. SOSYAL HİZMET MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; sosyal hizmet müdahalesinin ve takibinin gerçekleştirilmesi, çocuk, genç, kadın,

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

FIRAT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM FIRAT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Fırat Üniversitesi Sosyal Tesislerinin kapsam ve çalışma esaslarını düzenlemektir.

Detaylı

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği BĠRĠNCĠ KISIM. Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği BĠRĠNCĠ KISIM. Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Millî Eğitim Bakanlığından: *Yönetmelik (Resmî Gazete): 08/06/2004-25486 *Yönetmelik DeğiĢikliği (1)-(R.G): 20/02/2006-26086 *Yönetmelik DeğiĢikliği (2)-(R.G): 09/06/2007-26547 *Yönetmelik DeğiĢikliği

Detaylı

YÖNETMELİK. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığından:

YÖNETMELİK. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığından: 16 Ağustos 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28737 YÖNETMELİK Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığından: BAKIMA MUHTAÇ ENGELLİ BİREYLERE YÖNELİK ÖZEL BAKIM MERKEZLERİ

Detaylı

KADIN KONUKEVLERİNİN AÇILMASI VE İŞLETİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM

KADIN KONUKEVLERİNİN AÇILMASI VE İŞLETİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM 5 Ocak 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28519 YÖNETMELİK Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından: KADIN KONUKEVLERİNİN AÇILMASI VE İŞLETİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

TC. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ ÇOCUK AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI TEŞHİS, TEDAVİ VE EĞİTİM MERKEZİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM

TC. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ ÇOCUK AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI TEŞHİS, TEDAVİ VE EĞİTİM MERKEZİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM TC. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ ÇOCUK AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI TEŞHİS, TEDAVİ VE EĞİTİM MERKEZİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ Amaç ve Kapsam BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kuruluş MADDE

Detaylı

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SORUMLULUKLAR YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ Yüksekokulun ve birimlerinin temsilcisi olan Yüksekokul Müdürü, Rektör tarafından 3 yıl süre ile atanır. 01 Yüksekokul Müdürü kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere

Detaylı

Sayfa 1 / 11 YÖNETMELİK. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU MESLEK

Sayfa 1 / 11 YÖNETMELİK. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU MESLEK 7 Mart 2010 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27514 YÖNETMELİK BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU MESLEK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: PERSONELİ SINAV, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA

Detaylı

ANAOKULLARI TEFTİŞ REHBERİ

ANAOKULLARI TEFTİŞ REHBERİ A- FİZİKİ DURUM ANAOKULLARI TEFTİŞ REHBERİ 1. Okul Bahçesi a) Okul çevre duvarı bulunur ve bahçenin ağaçlandırılması ve çimlendirilmesi sağlanır(meb İMB Rehberlik ve Teftiş Yönergesi Madde: 17/a-6). b)

Detaylı

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi ve sayısı :09.05.2003-25103 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Emniyet Teşkilatında

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 06/02/2013 Karar No : 41 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T. C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM T. C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

BAKIMA MUHTAÇ ÖZÜRLÜLERE YÖNELİK ÖZEL BAKIM MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BAKIMA MUHTAÇ ÖZÜRLÜLERE YÖNELİK ÖZEL BAKIM MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BAKIMA MUHTAÇ ÖZÜRLÜLERE YÖNELİK ÖZEL BAKIM MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri tarafından

Detaylı

Okulöncesi Eğitim Kurumları Rehberlik ve Denetim Rehberi OKULÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARI. Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığı

Okulöncesi Eğitim Kurumları Rehberlik ve Denetim Rehberi OKULÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARI. Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığı i OKULÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARI REHBERLİK VE DENETİM REHBERİ ii MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Ankara, 2014 OKULÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARI REHBERLİK VE DENETİM REHBERİ iii SUNUŞ Denetim; kamu kurumlarında anayasal

Detaylı