Menekşe CÖMERT 1 Kübra ÖZEL 2 OTEL İŞLETMELERİNDE HİJYEN ve SANİTASYON KURALLARININ MUTFAK PERSONELİ TARAFINDAN BİLİNİRLİK ve UYGULANMA DÜZEYİ Özet

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Menekşe CÖMERT 1 Kübra ÖZEL 2 OTEL İŞLETMELERİNDE HİJYEN ve SANİTASYON KURALLARININ MUTFAK PERSONELİ TARAFINDAN BİLİNİRLİK ve UYGULANMA DÜZEYİ Özet"

Transkript

1 Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 16, Eylül 2015, s Menekşe CÖMERT 1 Kübra ÖZEL 2 OTEL İŞLETMELERİNDE HİJYEN ve SANİTASYON KURALLARININ MUTFAK PERSONELİ TARAFINDAN BİLİNİRLİK ve UYGULANMA DÜZEYİ Özet Bu araştırmada otel çalışanlarının hijyen ve sanitasyon konusundaki bilgileri ve uygulama düzeylerini ölçmek amaçlanmıştır. Araştırmanın evrenini Ankara da bulunan beş yıldızlı otellerin mutfağında çalışan kişiler oluşturmaktadır. Araştırma verileri Ankara il merkezinde bulunan toplam 6 oteldeki 125 mutfak çalışanına anket uygulanarak toplanmıştır. Tanımlayıcı özelliklere göre hijyen ve sanitasyon puanlarının karşılaştırılmasında ikiden fazla grubun karşılaştırıldığı durumda tek yönlü varyans analizi (one way ANOVA), iki grubun karşılaştırıldığı durumlarda ise bağımsız gruplarda t-testi kullanılmıştır. Tüm analizlerde istatistiksel anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak belirlenmiştir. Araştırmaya katılan otel çalışanları cinsiyete ve eğitim düzeyine göre değerlendirildiğinde, hijyen ve sanitasyona yönelik algı puanları açısından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı saptanmamıştır (p>0.05). Otel çalışanlarının yaşa göre hijyen ve sanitasyona yönelik algı puanları arasında anlamlı fark olduğu saptanmıştır (p<0.05). Anahtar Kelimeler: Hijyen Ve Sanitasyon, Otel İşletmeleri, Mutfak Personeli AWARENESS and IMPLEMENTATION LEVEL of HYGIENE and SANITATION RULES BY KITCHEN STAFF in HOTEL BUSINESSES Abstract The purpose for the research is to determine the personal hygiene level and application level of the hotel personnel working in the kitchen. A survey was conducted among 125 kitchen employees working in 6 hotels in Ankara city center. One Way Anova analysis was used in comparing of three or more groups for comparison of hygiene scores according to descriptive attributes, and t-test for 1 Dr., Gazi Üniversitesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları ABD., 2 Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gastronomi ve Mutfak Sanatları,

2 311 Otel Işletmelerinde Hijyen ve Sanitasyon Kurallarinin Mutfak Personeli Tarafindan Bilinirlik ve Uygulanma Düzeyi independent groups was used for two groups' comparison. The difference has been found meaningful statistically within all analysis as p < When all the hotel employees were assessed according to gender and education level no meaningful statistical differences were observed (p > 0.05) between groups along personal hygiene perception scores. When hotel workers were analyzed according to their ages meaningful differences were observed among groups (p <0.05) for personal hygiene scores. Keywords: : Hygiene And Sanitation, Hotel Businesses, Kitchen Staff GİRİŞ Yiyecek-içecek işletmelerinde hijyen yaşamsal bir öneme sahiptir. İşletme yöneticileri, işletme personeli, yiyecek ve içecek temin eden üreticiler ve aracılar, temizlik malzemesi sağlayanlar ve halk sağlığı uzmanları kuracakları işbirliği sonucu hijyenik ortamlar yaratılmasını sağlayabilirler. Bu sektörde başarı, tüketiciye güvenilir, temiz, kaliteli ve sağlıklı yiyecek-içecek sunulmasıyla sağlanabilir (Sökmen,2003: 58). Yaşamımızın temel maddesi olan yiyecekler, bazı durumlarda sağlığımıza zararlı hale gelebilmektedir. Yiyeceklere karışan bakteri, küf, virüs, parazitler ve kimyasal zehirler sağlığı bozucu etki yaratabilmektedir. Hatta ölümcül sonuçlar bile olabilmektedir. Günümüzde önemi gittikçe artan toplu beslenme sistemlerinde en önemli sorun; tüketicinin sağlığına zarar vermeyecek yiyecekler sunma ve besin zehirlenmesi ile besinden kaynaklanan hastalıkların önlenmesidir. Toplu beslenme sistemlerinin karmaşık yapısı ve geniş kapsamı nedeniyle hijyenik kurallara tam uyulmadığı taktirde toplum sağlığı açısından kötü sonuçlar ortaya çıkabilmektedir. Hijyen ve sanitasyon kavramının öneminin kavranması ile kötü sonuçlar ortaya çıkmadan önlemler alınabilecektir(sökmen,2003: 58). Bu yüzden yiyecek-içecek işletmeleri personelinin hijyen ve sanitasyon kurallarını bilip bunu uygulaması işletmenin devamlılığı ve toplumun sağlığı açısından hayati öneme sahiptir. Bu araştırma, bu konularda oluşan eksikliğin giderilmesine katkı sağlayacaktır. Geri bildirim sağlayabilecek böyle bir araştırma ile personelin hijyen ve sanitasyon kurallarını ne kadar bildiği ve ne kadarını uygulayabildiği ölçülmüş olacaktır. Bu sayede yiyecek-içecek işletmelerine gelen konuklar güvenilir ve sağlıklı ürünler tüketmenin rahatlığına kavuşacaktır. Buna bağlı olarak da yiyecek-içecek işletmelerinde hizmet ve ürün kalitesi yükselecektir. Hijyen Kavramının Tanımı ve Önemi Antik Yunan mitolojisinde Apollon un oğlu Aesculape tıbbın tanrısı olarak bilinir. Aesculape n kızı Hygieia ise sağlığı korumanın tanrıçası olarak kabul edilir. Yunan mitolojisinde Hygieia olarak bilinen tanrıça; insanın bedensel, zihinsel ve ruhsal temizliği ve sağlığı için, ruhsal şifa enerjisini sağlayan ay tanrıçasıdır. Hekimliğin sembolü olarak kullanılan yılan besleyen bir genç kız olarak gösterilmektedir. Bundan köken alan hijyen (hygiene) kavramı geçmişte sağlık ve güzelliği temsil eder iken, bütün dünya literatüründe sağlığı korumak üzere çalışan bilim koluna bu tanrıçanın isminden esinlenerek hijyen adı verilmiştir(tayar,2013: 4). İngilizce de bu terim Halk Sağlığı nın özel konuları için (çevre hijyeni, besin hijyeni, bireysel hijyen gibi.) kullanılmaktadır. Öte yandan Osmanlıca da ki Hıfzıssıhha (Sağlığı Koruma) deyimi hijyen ile eş anlamlıdır. Hijyen tanımı sanitasyon ile iç içe olup her ikisi birbirini tamamlayan kavramlardır(tayar,2013: 4-5).

3 Menekşe Cömert - Kübra Özel 312 Hijyen, fert ve toplum olarak, insan sağlığının korunması ve geliştirilmesi, uzun süre devamı için sağlıkla ilgili bilgileri ve belgeleri bir sentez halinde uygulayan bilim kompleksidir. Tıp dilinde hijyen, sağlık bilgisi anlamına gelir. Hijyen yiyecek-içecek işletmelerinde ortamın, çalışma sisteminin, çalışmaların sağlık ve temizlik kurallarına uygunluğudur(gökdemir,2003: 52). Toplumda sağlıklı birey sayısı ne kadar fazla ise o toplum ekonomik yönden o kadar güçlü hale gelir. Tüm toplum ve kişiler için sağlıklı yaşamak temel bir amaçtır. Bu temel amaç bireylerin sağlığının korunması için öncelikle kişisel hijyen kurallarına uyulması ve yaşanılan ortamlarda alanların hijyen kuralları çerçevesinde oluşturulması ile gerçekleşebilir. Çünkü hastalıklar yalnız insan yapısındaki eksikliklerden veya vücutta kendiliğinden oluşan bozukluklar sonucu ortaya çıkmamaktadır. Bireyin yaşadığı ve etkileşim halinde olduğu çevre de hastalıkların ortaya çıkmasında önemli bir etkendir(tayar,2013: 6). Kişiler için yaşamın her alanında vazgeçilmez olan hijyen, işletmelerin başarıları içinde çok önemli bir rol oynamaktadır. Çünkü tüketicilerin hijyen konusunda eğitim ve bilinçlenme düzeyinin artması ile sunulan tüm hizmetlerin hijyen kurallarına uyularak temiz, özenli, estetik değerlere uygun, konfor sağlayıcı bir şekilde üretilmesi bir işletmeden beklenen özellikler arasında yer almaya başlamıştır. Bu da hijyenin bir kalite göstergesi olarak kabul edilmesinde etkili olmuştur. Bu nedenledir ki, işletmelerin hizmet verdiği kişi ve personelin sağlığını tehlikeye atmamak ve güvenlerini kazanmak için endüstriyel hijyen uygulamalarını ihmal etmemeleri gerekmektedir(tayar, 2013: 7). Sanitasyon Kavramının Tanımı ve Önemi Sanitasyon Latincede sağlıklama anlamına gelen sanitas kelimesinden köken almıştır. Fransızcadan dilimize giren Sanitasyon, bir tıp terimi olarak halk sağlığını korumak ve hastalığı önlemek için tasarlanan önlemler ve bunların uygulanması anlamında kullanılmaktadır. İnsan sağlığını tehdit eden mikroorganizmaların bulundukları ortamdan olabildiğince uzaklaştırılmasıdır(tayar,2013: 8). Çoğu kez hijyenle eş anlamlı olarak kullanılan sanitasyonun diğer bir tanımı ise; sağlıklı temizlik, hijyenik koşulların oluşturulması ve bunların sürekliliğinin sağlanmasıdır(bulduk,2003: 2). Sanitasyon temizlikle eşdeğer tutulmamalıdır. Sanitasyon daha geniş kapsamlıdır. Sanitasyonun sağlanmasında personel açısından karşılaşılan en önemli sorun taşıyıcılıktır. Taşıyıcı insanlar (portör), patojen (hastalık yapıcı) mikroorganizmayı vücutlarında kendileri etkilenmeden taşırlar ve bunları temas ettikleri her yere yayarlar. Bu durum taşıyıcı tarafından bilinmediği için bu kişilerin besin üretimi yapan yerlerde çalışması sonucunda bulaşıcı hastalık daha fazla yayılmaktadır(bulduk,2003: 2). Toplum sağlığının korunması için yapılacak olan sanitasyon ve hijyen kurallarının çalışanlar tarafından çok iyi bilinmesi, uygulanması ve alınan korunma tedbirlerinin yüksek standartta olmasıdır. Aksi takdirde yanlış alışkanlıklar ve uygulamalar sonucunda yiyecekler fiziksel, kimyasal maddelerle ve mikroorganizmalarla kirlenmekte ve tüketicilerin bu yiyecekleri tüketmesiyle birlikte hastalanmasına, zehirlenmesine hatta ölmesine neden olabilecektir(tayar,2013: 8).

4 313 Otel Işletmelerinde Hijyen ve Sanitasyon Kurallarinin Mutfak Personeli Tarafindan Bilinirlik ve Uygulanma Düzeyi İlgili Araştırmalar Merkezi mutfaklar üzerine yapılan bir çalışmada, personelin görevini yerine getirmede mesleki bilgi, beceri, tutum ve alışkanlıklar dışında hijyen ve depolama konularında da yeterliliklere sahip olmaları gerektiği rapor edilmiştir (Gülegül vd, 2003). Erbil (2000) in yaptığı araştırmada İstanbul da toplu beslenme üretimi yapan yemek fabrikalarında sanitasyon ve hijyen koşulları değerlendirilmiştir. Araştırma sonucuna göre çalışan personelin % 74,1 inin ilkokul mezunu olduğu ve gerekli sanitasyon ve hijyen eğitimini işyerinde aldıkları belirlenmiştir. Muğla da gıda işyerlerinde çalışanların % 58,3 ünün işe girerken sağlık kontrolünden geçmediği, %75,8 nin periyodik sağlık kontrolünden geçmediği, % 75,6 sının hijyen eğitimi almadığı ve denetim yapılmadığı saptanmıştır(eksen vd, 2004). Şanlıer ve Yaman (1999), Ankara daki anaokullarının hijyen durumlarını araştırmıştır. Araştırma sonucunda; kurumlarda çalışan personelin % 42,2 sinin yılda bir kez sağlık kontrolünden geçtiği, kurumların % 24,4 ünün sıcak su tertibatı olmadığı, %73,3 ün de personel için temiz ve yeterli duşun olmadığı, personelin % 52,2 sinin eldiven kullanmadığı ve % 16,7 sinin de 6-10 günde bir üniforma değiştirdiği saptanmıştır. Yapılan başka bir çalışmada personel hijyenindeki olumsuzluklar, personelin el hijyenine dikkat etmemesi, ellerinde yara, bere, yanık vb. bulunan personelin geri hizmete çekilmeden çalıştırılması, iş giysilerinin temizliğinin istenen düzeyde olmaması, dışarıda giyilen ayakkabıların mutfakta da kullanılması gibi aksaklıklar tespit edilmiştir(esmer, 2001). Bursa daki gıda işletmelerinin bazılarında hijyenik kurallara uyulmadığı ve personelin gıda sanitasyonunu gerçekleştirecek bilinç düzeyinin oldukça altında olduğunu ortaya koymuştur(yücel ve Turan, 1993). Küçükkömürler ve Şanlıer (2001), fast-food satışı yapan yerlerdeki personelin sağlık kontrolünün belirli aralıklarla yapılırken portör muayenelerine gereken önemin verilmediğini ve nezle-grip durumunda geri hizmete çekilme oranının düşük olduğunu bildirmişlerdir. Aslan (2005) yaptığı araştırmasında çalışan personelin %65.5 inin günlük giysilerle mutfağa girmediği sonucunu bulmuştur. Ayrıca Baş ve Sağlam (1997) yaptıkları araştırmada çalışanların %82.2 sinin kep ve % 95.2 sinin eldiven kullandığını belirlenmiştir. Aslan ve Çakıroğlu (2004) ise yiyecek içecek hizmeti veren firmalarda yaptıkları çalışmalarında benzer sonuçlar bularak, mutfak personelinin %80.3 ünün önlük, %52.5 inin bone/kep, %44.3 ünün eldiven, %27.9 unun maske ve %21.3 ünün galoş kullandıklarını belirlemiştir. Ünlüönen ve Cömert in (2013) mutfak çalışanlarının personel hijyeni konusunda yapmış oldukları çalışmada ise personelin kişisel hijyen kurallarına büyük oranda özen gösterdiği tespit edilmiştir. Otel çalışanlarının görevlerine, çalışma süresine ve eğitim aldıkları yere göre personel hijyen puanları değerlendirildiğinde ise, gruplar arasında anlamlı fark olduğu saptanmıştır (p<0.05). Araştırmanın Amacı Bu araştırma Ankara ilindeki beş yıldızlı otellerin mutfak personelinin hijyen ve sanitasyon kurallarının bilinirliğini ve uygulanma düzeyini araştırmak amacıyla yapılmıştır. Bu doğrultuda Ankara ilindeki beş yıldızlı oteller örnek alınmış ve otellerin mutfak personeli üzerinde çalışma yapılmıştır. Bu araştırma, otellerde çalışan mutfak personelinin hijyen ve sanitasyon konusuna olan hakimiyetini ölçeceğinden çıkan sonuçtan sonra ortaya çıkan eksikliklerinin giderilmesi

5 Menekşe Cömert - Kübra Özel 314 bakımından önem arz etmektedir. Bu amaç ve önem doğrultusunda aşağıdaki hipotezler geliştirilmiştir: H1: Katılımcıların cinsiyetleri ile hijyen ve sanitasyon kurallarına ilişkin algı düzeyleri arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark vardır. H2: Katılımcıların yaşları ile hijyen ve sanitasyon kurallarına ilişkin algı düzeyleri arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark vardır. H3: Katılımcıların eğitim durumları ile hijyen ve sanitasyon kurallarına ilişkin algı düzeyleri arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark vardır. Yöntem Çalışma Ankara il merkezinde bu çalışmayı kabul eden beş yıldızlı 6 otelde çalışan 125 mutfak personeline uygulanmıştır. Araştırma verileri Nisan-Haziran 2014 tarihleri arasında toplanmıştır. Araştırmanın verileri, anket yoluyla toplanmıştır. Anket uygulamaları yüz yüze görüşme yöntemiyle uygulanmıştır. Anket formu iki bölüm halinde hazırlanmıştır. Anketin birinci bölümünde personeli tanımaya yönelik sorular sorulmuştur. Bu bilgiler çalışanların cinsiyet, yaş grubu ve eğitim durumlarının ne olduğu anlamak üzere geliştirilmiş soru tipleridir. Anketin ikinci kısmında yiyecek-içecek işletmelerinde çalışan personelin hijyen ve sanitasyon kurallarına ilişkin davranışlarını saptamak amacıyla 5 li likert ölçeği (1=Kesinlikle Katılmıyorum; 5= Kesinlikle Katılıyorum) kullanılıp 33 farklı ifade yöneltilmiştir. Anketlerin uygulanmasından sonra geri dönen anket formları üzerinde gerekli değerlendirmeler yapılmış, geçerlilik ve doğruluk yönünden sorun yaratabilecek anket formları ile cevaplandırılmamış formlar değerlendirme kapsamı dışında tutulmuştur. Bunun neticesinde toplam 125 personelin anket formu incelenmeye uygun görülmüştür. Araştırmada verilerin analizinde SPSS 16.0 programı kullanılmıştır. Kategorik değişkenler sayı ve % olarak, sürekli değişkenler ortalama ± SD olarak sunulmuştur. Kategorik değişkenlerle sürekli değişkenler arasındaki farklılığı bulurken, iki değişkenlilerde t-testi, daha fazla sayıdaki değişkenlerde one-way ANOVA testi kullanılmıştır. Analizlerde istatistiksel anlamlılık düzeyi "p<0.05" olarak belirlenmiştir. Bulgular Otel işletmelerinde çalışan mutfak personelinin tanımlayıcı özelliklerine ait bilgiler Tablo 1 de gösterilmektedir. Araştırmaya katılan çalışanların %74,4 ü erkek, % 25,6 sı kadındır. Bu sonuç bize yiyecek-içecek işletmelerinde çalışan personelin çoğunluğunun erkek olduğunu göstermektedir. Personelin %40,8 i yaş grubunda, %21,6 sı yaş grubunda, %19,2 si yaş grubunda, %8 i yaş grubunda, %9,6 sı yaş grubunda ve %0,8 i ise 58 ve üzeridir. Tablodan da anlaşılacağı üzere yiyecek-içecek işletmelerinde çalışan personelin çoğunluğunu yaş aralığındaki çalışanlar oluşturmaktadır. Örnekleme giren personelin %24 ü ilköğretim, %38,4 ü lise, %15,2 si yüksekokul, %22,4 ü üniversite eğitim durumuna sahiptir.

6 Kesinlikle Katılıyorum Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum Kesinlikle Katılmıyorum 315 Otel Işletmelerinde Hijyen ve Sanitasyon Kurallarinin Mutfak Personeli Tarafindan Bilinirlik ve Uygulanma Düzeyi Tablo 1. Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Demografik Özeliklerinin Dağılımı (n=125) Sosyo-Demografik Değişkenler N % Erkek 93 74,4 Cinsiyet Yaş Kadın 32 25, yaş 51 40, yaş 27 21, yaş 24 19, yaş yaş 12 9,6 58 ve üstü 1 0,8 İlköğretim Eğitim Durumu Lise 48 38,4 Yüksekokul 19 15,2 Üniversite 28 22,4 Tablo 2. Katılımcıların Bilgi Düzeyini Ölçmek İçin Oluşturulan İfadelerin İncelenmesi İFADELER N % N % N % N % N % X SD En az 6 ayda bir sağlık kontrolünden geçerim , , , ,2 1 0,8 2,08 1,06 Sağlık kontrolünde boğaz kültürleri alınır , , , ,4 1 0,8 1,96 0,98 Sağlık kontrolünde dışkıda parazit taraması yapılır , , , ,2 1 0,8 1,98 1,00 Sağlık kontrolünde dışkıda patojen mikroorganizma aranır , , , ,0 1 0,8 2,05 1,01 Her tuvalet çıkışında ellerimi hijyenik şekilde (sıcak sabunlu su ile eller bilek hizasından itibaren parmak aralıkları iyice 73 58, ,0 12 9,6 4 3,2 1 0,8 1,60 0,85

7 Menekşe Cömert - Kübra Özel 316 ovularak yıkanıp, tırnaklar fırçalanarak) yıkarım. Çiğ yiyeceklere elledikten sonra ellerimi hijyenik şekilde yıkarım , , ,4 4 3,2 1 0,8 1,82 0,89 Her işin başlangıcında, öksürüp hapşırdıktan veya sigara içtikten sonra ellerimi hijyenik şekilde yıkarım , , ,4 7 5, ,79 0,89 Ellerimi yiyecek hazırlama bölümlerinin dışında yıkarım , , ,8 9 7, ,88 0,98 Ellerimi kurulamak için kağıt havlu veya kurutma fanlarını kullanırım , , ,2 4 3, ,64 0,80 Grip, nezle, ishal ve benzeri durumlarda şeflerimin beni geri hizmete çekmelerini isterim , , ,2 6 4,8 8 6,4 2,08 1,12 Ellerimde iltihaplı yara, bere, yanık vb. bulunduğunda şeflerimin beni geri hizmete çekmelerini isterim , , ,0 9 7,2 8 6,4 2,05 1,17 Ellerimdeki küçük kesik ve yaraları su geçirmez bantlarla kapatırım , , ,8 3 2,4 3 2,4 1,84 0,95 Mutfakta kullandığım el bezleri ve tutaç gibi gereçlerin gözle görülür şekilde temiz olmasına dikkat ederim , ,4 12 9,6 8 6,4 2 1,6 1,83 0,95 Yemek tadımını sağlık kurallarına uygun şekilde yaparım , , ,8 5 4, ,76 0,82 Yemek servisini kepçe, kevgir, maşa ve tek kullanımlık eldiven kullanarak yaparım , , ,2 5 4, ,86 0,86 İş esnasında sakız çiğnemem , , ,0 6 4,8 2 1,6 1,79 0,94 Mutfakta ve iç mekanda sigara içmem , , ,0 9 7,2 1 0,8 1,74 0,98 Çalışma süremden önce ve sonra mutlaka duş alırım , , ,8 12 9,6 8 6,4 2,24 1,17

8 317 Otel Işletmelerinde Hijyen ve Sanitasyon Kurallarinin Mutfak Personeli Tarafindan Bilinirlik ve Uygulanma Düzeyi Tırnaklarımı sürekli kısa ve temiz tutarım , , ,4 2 1,6 2 1,6 1,70 0,84 Temiz, ütülü ve tek kullanımlık kep veya bone kullanmaya özen gösteririm , , ,4 4 3,2 1 0,8 1,76 1,18 Dışarıda giydiğim giysi ve ayakkabıları iş yerinde giymem , , ,6 6 4, ,75 0,86 İşyerinde giydiğim elbise ile dışarıya çıkmam , ,0 12 9,6 8 6,4 2 1,6 1,84 0,95 Taze sebze ve meyveleri akarsuyun altında bolca yıkarım , , ,4 4 3,2 1 0,8 1,83 0,84 Yemek saatleri dışında yemek yemem , , ,2 12 9,6 5 4,0 2,24 1,07 İçinde yemek bulunan tencereleri kapalı tutarım , , ,8 4 3,2 1 0,8 1,76 0,85 Servis edilene kadar sıcak yemeklerin 60 C ve üzerinde tutulmasını sağlarım , , ,4 3 2,4 1 0,8 1,77 0,79 Yemeklerin ön soğutma işlemini 2-3 saat içinde tamamlarım , , ,4 5 4,0 1 0,8 1,94 0,87 Pişmiş veya servise hazır yiyeceklere çıplak elle dokunmam , , ,6 6 4,8 1 0,8 1,88 0,91 Pişmiş yiyecekleri 2 saatten fazla oda sıcaklığında bırakmam , , ,4 8 6,4 1 0,8 1,88 0,93 Dondurulmuş yiyeceklerin -18 C de soğutulmasına dikkat ederim , , ,0 5 4,0 2 1,6 1,77 0,92 Donmuş yiyecekleri oda ısısında çözündürmem , , ,0 5 4,0 2 1,6 1,86 0,93 Yiyecek gruplarına göre (et, sebze vb.) farklı doğrama tahtası, bıçak vb. kullanırım , , ,4 6 4,8 1 0,8 1,76 0,88 Yiyecekleri satın alırken üretimin uygun koşullarda yapılmış olmasına dikkat ederim , , ,0 8 6,4 2 1,6 1,84 1,01 Araştırmaya katılanların yiyecek içecek işletmelerinde çalışan mutfak personelinin hijyen ve sanitasyon kurallarının bilinirlik ve uygulanma düzeyine ilişkin ifade dağılımı,

9 Menekşe Cömert - Kübra Özel 318 aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri Tablo 2 de verilmiştir. Bu bölümde ankete katılan kişilerin verdiği cevaplar şöyledir; En az 6 ayda bir sağlık kontrolünden geçerim. ifadesine katılımcıların %35,2 si kesinlikle katılıyorum, %38.4 ü katılıyorum, %10,4 ü kararsızım, %15,2 si katılmıyorum, %0,8 i kesinlikle katılmıyorum demiştir. Bu sağlık kontrolünde boğaz kültürü alınır. sorusuna katılımcıların %41,6 sı katılıyorum derken %10,4 katılmıyorum, Bu sağlık kontrolünde dışkıda parazit taraması yapılır. sorusuna ise %39,2 si katılıyorum, %11,2 si katılmıyorum, Bu sağlık kontrolünde dışkıda patojen mikroorganizma aranır. sorusuna da katılımcıların yine %39,2 si katılıyorum, %13,6 sı ise kararsızım demiştir. Genel olarak bakıldığında mutfak personeli portör muayenesi konusunda bilgi sahibi ve portör muayenesi yaptırmaktadır. Grip, nezle, ishal ve benzeri durumlarda şeflerimin beni geri hizmete çekmelerini isterim. ifadesine katılımcıların %38,4 ü katılıyorum, %15,2 si kararsızım, %6,4 ü kesinlikle katılmıyorum demiştir. Ellerimde iltihaplı yara, bere, yanık vb. bulunduğunda şeflerimin beni geri hizmete çekmelerini isterim. ifadesine %40,0 kesinlikle katılıyorum derken %12,0 i kararsızım, %6,4 ü kesinlikle katılmıyorum demiştir. Buna göre mutfak personeli olası hastalık ve yaralanma durumlarında kendilerinin de birer taşıyıcı olduklarını bilmekte ve hizmetten geri çekilmektedir. Dondurulmuş yiyeceklerin -18 C de soğutulmasına dikkat ederim ifadesine katılımcıların %47,2 si kesinlikle katılıyorum, %12 si kararsızım, Donmuş yiyecekleri oda ısısında çözündürmem. ifadesine %42,4 ü kesinlikle katılıyorum derken %16 kararsızım, Yiyecek gruplarına göre farklı doğrama tahtası, bıçak vb. kullanırım. ifadesine %46,4 ü kesinlikle katılıyorum, %10,4 ise kararsızım, Yiyecekleri satın alırken üretimin uygun koşullarda yapılmış olmasına dikkat ederim. ifadesine ise %49,6 kesinlikle katılıyorum, %16,0 kararsızım, Taze sebze ve meyveleri akarsuyun altına iyice yıkarım. ifadesine %40 kesinlikle katılıyorum, %41,6 katılıyorum ve %14,4 kararsızım demiştir. Bu sonuçlara göre mutfak personelinin araç-gereç hijyeni konusunda bilgili olduğu görülmüştür. Mutfakta kullandığım el bezleri ve tutaç gibi gereçlerin gözle görülür şekilde temiz olmasına dikkat ederim ifadesine katılımcıların %44 ü kesinlikle katılıyorum, %38,4 ü katılıyorum, %9,6 sı kararsızım demişlerdir, Mutfakta ve iç mekanda sigara içmem ifadesine ise katılımcıların %54,4 ü kesinlikle katılıyorum, %25,6 sı katılıyorum, %12 si kararsızım, %7,2 si katılmıyorum cevabını vermişlerdir. Buna göre mutfak personeli iş yeri hijyen kurallarını bildiği ve bunları uyguladığı görülmüştür. Araştırmaya katılan çalışanların cinsiyetlerine göre hijyen ve sanitasyon kurallarına ilişkin değerlerin dağılımı Tablo 3 de verilmektedir. Tablo 3.Araştırmaya Katılan Çalışanların Cinsiyetlerine Göre Mutfak Planlaması İle İlgili Değerlerin Dağılımı Grup İstatistiği Test İstatistiği N Ortalama Standart Sapma t P Erkek 93 1,93 0,59 Kadın 32 1,69 0,43 2,06 0,41

10 319 Otel Işletmelerinde Hijyen ve Sanitasyon Kurallarinin Mutfak Personeli Tarafindan Bilinirlik ve Uygulanma Düzeyi Katılımcıların cinsiyetleri ile hijyen ve sanitasyon kurallarına ilişkin algı düzeyleri arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık saptanmamıştır (p>0,05). Bu sonuca göre H1 hipotezi reddedilmiştir(tablo 3). Araştırma sonuçlarına göre hijyen ve sanitasyon kurallarının bilinirliliği ve uygulanmasında cinsiyet faktörü etkili değildir. Araştırmaya katılan çalışanların yaşlarına göre hijyen ve sanitasyon kurallarına ilişkin değerlerin dağılımı Tablo 4 de verilmektedir. Tablo 4. Araştırmaya Katılan Çalışanların Yaşlarına Göre Mutfak Planlaması İle İlgili Değerlerin Dağılımı Grup İstatistiği Test İstatistiği N Ort. Standart Sapma F P ,76 0, ,74 0, ,94 0,59 2,39 0, ,17 0, ,19 0,64 58 ve üzeri 1 2,42 - Araştırmaya katılan çalışanların yaşları ile hijyen ve sanitasyon kurallarına ilişkin algı düzeyleri arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık vardır (p<0,05). Bu sonuca göre H2 hipotezi kabul edilmiştir (Tablo 4). Bu sonuç çalışanların yaş grubuna göre hijyen ve sanitasyon kurallarını uygulamada farklılık olduğunu göstermektedir. Araştırmaya katılan çalışanların eğitim durumlarına göre mutfak planlamasına ilişkin değerlerin dağılımı Tablo 5 de verilmektedir. Tablo 5. Araştırmaya Katılan Çalışanların Eğitim Durumlarına Göre Mutfak Planlaması İle İlgili Değerlerin Dağılımı Grup İstatistiği Test İstatistiği N Ortalama Standart Sapma F P İlköğretim 30 2,06 0,61 Lise 48 1,83 0,54 Yüksekokul 19 1,71 0,47 1,81 0,14 Üniversite 28 1,82 0,58 Katılımcıların eğitim durumları ile hijyen ve sanitasyon kurallarına ilişkin algı düzeyleri arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık yoktur (p>0,05). Bu sonuca göre H3 hipotezi reddedilmiştir (Tablo 5). Araştırmaya göre verilen hizmetiçi eğitimler çalışanların eğitim durumları ne olursa olsun hijyen ve sanitasyon kurallarını uygulamasında ve bilinirliliğinde yeterli olduğunu göstermektedir.

11 Menekşe Cömert - Kübra Özel 320 Sonuç ve Öneriler Yiyecek içecek sektöründe çalışanların, topluma hizmet vermenin ayrı bir sorumluluk ve özen gerektirdiğini kabul etmeleri gerekir. Daha büyük miktarlar ile çalışıldığı için malzemelerin çözülme, hazırlanma, pişirme, soğutma, depolama ve tekrar ısıtma süreleri birbirinden farklı olacaktır. Bu nedenle, yiyecek içecek sektörünün genel kalite bütününün önemli bir parçası olan işletme hijyeni çok önemli olmaktadır. Sağlığa zararsız, dayanıklı olarak mikroorganizmalar tarafından etkilenmemiş yemekler hazırlamak önemli olmaktadır. Sanitasyon ve hijyen en az lezzet kadar önemlidir(ural,1998: 213). Mutfak personelinin hijyen ve sanitasyonun insan sağlığı üzerindeki tartışılmaz etkisini kavrayabilmesi için ve çok daha hassas davranması için hijyen ve sanitasyonla ilgili eğitim ve seminerler periyodik olarak verilmelidir. Bu eğitimlere personelin tam katılımı sağlanmalı, gerekirse bunun için yaptırımlar konulmalıdır. Yiyecek içecek sektöründe çalışanlar açısından hijyen ve sanitasyon büyük önem taşıyan bir konudur. Bu sektörde çalışanlar yiyecekleri sadece görsel olarak temiz tutmanın yeterli olmadığını bilmelidir. Görüntüsü, kokusu ya da tadında bozukluk olmayan bir mamul yine de zehirlenmeye yol açabilir ve tüketici zehirlenmesi, sadece işletmenin itibarını zedelemekle kalmaz, kanuni yollarla hapis cezası ile sonuçlanabilir. Elde edilen bulgulara göre; Katılımcıların cinsiyetleri ile hijyen ve sanitasyon kurallarına ilişkin algı düzeyleri arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık saptanmamıştır (p>0,05). Bu sonuca göre H1 hipotezi reddedilmiştir(tablo 3). Benzer bir çalışma olan Ünlüönen ve Cömert in (2013) sonuçlarında da cinsiyet ile personel hijyeni arasında anlamlı bir fark saptanmamıştır. Araştırma sonuçlarına göre erkek ve kadın çalışanların personel hijyeni konusunda puanlarının farklılık göstermemesinin aynı eğitimlere katılmalarından dolayı olduğu düşünülmektedir. Araştırmaya katılan çalışanların yaşları ile hijyen ve sanitasyon kurallarına ilişkin algı düzeyleri arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık vardır (p<0,05). Bu sonuca göre H2 hipotezi kabul edilmiştir (Tablo 4). Ünlüönen ve Cömert in (2013) çalışmasında ise otel çalışanları yaş gruplarına göre değerlendirildiğinde personel hijyeni algı puanı açısından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmamıştır. Araştırma sonucunda personel hijyeni puanlarında yaş gruplarına göre farklılık olmaması her yaş grubundaki çalışanların aynı hizmet içi eğitimi almalarından kaynaklanmaktadır. Katılımcıların eğitim durumları ile hijyen ve sanitasyon kurallarına ilişkin algı düzeyleri arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık yoktur (p>0,05). Bu sonuca göre H3 hipotezi reddedilmiştir (Tablo 5). Ünlüönen ve Cömert in (2013) çalışmasında da çalışanların eğitim düzeyine göre personel hijyeni algı puanlarında gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmamıştır. Bu sonuç verilen hizmetiçi eğitimler sayesinde çalışanların mezuniyet durumu ne olursa olsun personel hijyeni konusunda bilgilerinin arttığını göstermektedir. Yiyecek-içecek işletmelerinde çalışacak ve çalışmakta olan personelin sağlık kontrolleri periyodik olarak takip edilmeli ve olası ihmallere imkan verilmemelidir. Mutfak personelinin iş yerinde rahatlıkla kullanabileceği duş alanları oluşturulmalıdır ve bunların temizliğine dikkat edilmelidir. Personelin genel hastalık ya da yaralanma durumunda mutlaka geri hizmete çekilmesi sağlanmalı ve mutfakta kural haline getirip uygulanmalıdır. Personelin yiyecek-içecek hazırlama aşamalarında (satın alma, depolama, hazırlama ve saklama) hijyen kurallarına gereken önemi göstermeleri sağlanmalı ve mutfak denetimleri sıkı takip edilmelidir.

12 321 Otel Işletmelerinde Hijyen ve Sanitasyon Kurallarinin Mutfak Personeli Tarafindan Bilinirlik ve Uygulanma Düzeyi Çalışanların işe başladıklarında hizmet içi eğitim almaları sağlanmalı ve bu hizmet içi eğitimler belirli periyotlarla tekrarlanmalı geri dönütleri takip edilmelidir. KAYNAKLAR ASLAN, S., ÇAKIROĞLU, P. (2004). Aşçıların Besin Güvenliği Konusundaki Bilgileri ve Bu Konuda Verilecek Eğitimin Bilgi Düzeylerine Etkisinin İncelenmesi. Mesleki Eğitim Dergisi, 6(11), ASLAN, S.(2005). HACCP ve ISO 9001 Kalite Belgesi Catering Firmaları ile Diğer Firmaların Gıda Güvenliği Mevcut Durumlarının Karşılaştırılması ve Personel Eğitiminin Test Edilmesi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Aile Ekonomisi ve Beslenme Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara. BAŞ, M., SAĞLAM, F. (1997). Otel Beslenme Servis Personelinin Kişisel ve Çevre Hijyen Bilgisinin Ölçülmesi. Beslenme ve Diyet Dergisi, 26(1), BULDUK, S. (2003) Gıda ve Personel Hijyeni. Ankara: Detay Yayıncılık ÇETİNER, H. (2010). Yiyecek-İçecek İşletmelerinde Hijyen, Sanitasyon ve Personelin Hijyen Kurallarına İlişkin Davranışlarında Eğitim Faktörü. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Eğitimi Anabilim Dalı. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara. ÇIKMAZ, N.K. (1997). A.Ü. Tıp Fakültesi Hastaneleri ve Dekanlık Mutfak, Yemekhane Çalışanlarının Besin Hijyeni İle İlgili Bilgi ve Uygulamaları. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi. EKSEN, M., KARAKUŞ, A. ve KARADAĞ, N.(2004). Muğla Merkez İlçe Gıda İşyerlerinde Çalışanların El ve Vücut Hijyeni Konusundaki Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi. Uluslar arası İnsan Bilimleri Dergisi ERBİL, S. (2000). İstanbul da Toplu Beslenme Üretimi Yapan Yemek Fabrikalarının Sanitasyon ve Hijyen Koşullarının Değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. ESMER, G. (2001). Konya İl Merkezinde Hastane Mutfaklarının Hijyen Durumunun Değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. GÖKDEMİR, A. (2003). Mutfak Hizmetleri Yönetimi. Ankara: Detay Yayıncılık. GÜLEGÜL, H.İ., SUNAR, F. ve UYGUR, F. (2003). Toplu Beslenme Sektörü Araştırması (Merkezi Mutfaklar). Eraslan, M.(Koordinatör). Ankara: Milli Eğitim Basımevi. İSTANBULLU, F. (1994). Avrupa Birliğinde Turizm ve Türkiye ye Etkileri. İstanbul. KOÇAK, N. (2004). Yiyecek İçecek Hizmetleri Yönetimi. Ankara: Detay Yayıncılık. KÜÇÜKKÖMÜRLER, S. ve ŞANLIER, N. (2001). Ayak-Üstü (Fast-Food) Yiyecek Satışı Yapan Yerlerde Görevli Personelin Hijyen Konusundaki Bilgilerinin Değerlendirilmesi. Mesleki Eğitim Dergisi. 3(5):

13 Menekşe Cömert - Kübra Özel 322 OLALI, H. ve KORZAY, M. (1989). Otel İşletmeciliği. İstanbul: İ.Ü. İşletme İktisadi Enstitüsü Yayınları. Yayın No:214. SARIIŞIK, M. (1994). Konaklama İşletmelerinde Mutfak Planlamasında Dikkat Edilmesi Gereken Konular. Anatolia, Yıl: 5. Sayı: 4. Aralık. SÖKMEN, A. (2003). Ağırlama Endüstrisinde Yiyecek ve İçecek Yönetimi. (1.baskı). Ankara: Detay yayıncılık. ŞANLIER, N. ve YAMAN, M. (1999). Ankara da Bulunan Anaokulları ve Kreşlerde Çalışan Personel, Mutfak ve Araç-Gerecin Hijyen Durumunun Saptanması. Mesleki Eğitim Dergisi. 1(1): ÜNLÜÖNEN, K. ve CÖMERT, M. (2013). Otel İşletmeleri Mutfak Çalışanlarının Personel Hijyeni Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 1/1, TAYAR, M. (2013). Hijyen ve Sanitasyon. (3.Baskı). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi; Web Ofset. TÜRKSOY, A. (1994). Yiyecek-İçecek Hizmetleri Yönetimi. İzmir. URAL, F. Z. (1998). Koruyucu Hekimlik Hijyen ve Sanitasyon. Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi Yayınları, Ankara. YÜCEL, A. ve TURAN, G. (1993). Bursa Yöresinde Buluna Değişik Gıda İşletmelerinin Hijyenik Durumları Üzerinde Araştırmalar. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 10:

HİJYEN VE SANİTASYON (LBV104U)

HİJYEN VE SANİTASYON (LBV104U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. HİJYEN VE SANİTASYON (LBV104U) DERS

Detaylı

Anahtar Kelimeler. Özet

Anahtar Kelimeler. Özet Otel İşletmeleri Mutfak Çalışanlarının Mutfak Planlaması İle İlgili Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi (Identifying Kitchen Planning Knowledge Levels of Kitchen Staff in Hotel Establishments) Kübra ÖZEL a,

Detaylı

MUTFAK VE DEPOLAMA YAPILAN BİRİMLERDE YAPILACAK ANA KONTROL FORMU (AYLIK RUTİN KONTROLLERDE KULLANILACAKTIR)

MUTFAK VE DEPOLAMA YAPILAN BİRİMLERDE YAPILACAK ANA KONTROL FORMU (AYLIK RUTİN KONTROLLERDE KULLANILACAKTIR) MUTFAK VE DEPOLAMA YAPILAN BİRİMLERDE YAPILACAK ANA KONTROL FORMU (AYLIK RUTİN KONTROLLERDE KULLANILACAKTIR) A.DEPOLAMA ALANLARI TARİH: I.SOĞUK DEPOLAMA EVET HAYIR 1- Soğuk depo ve / veya buzdolabı var.

Detaylı

Journal of Tourism and Gastronomy Studies

Journal of Tourism and Gastronomy Studies Journal of Tourism and Gastronomy Studies Journal homepage: www.jotags.org Otel İşletmeleri Mutfak Çalışanlarının Personel Hijyeni Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi (Identifying Personnel Hygiene Knowledge

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 14.08.2014 Madde 5.1.3 teki Personel Kılık ve Kıyafet Prosedürü ne 01 yapılan atıf kaldırılarak, mutfak/kafeterya personelinin sakal ve bıyıklı olmaması

Detaylı

14. ULUSAL HALK SAĞLIĞI KONGRESİ, 4-7 EKİM 2011 P220 CEZAEVİNDE BULUNAN MAHKÛMLARIN İLKYARDIM BİLGİ DÜZEYLERİ

14. ULUSAL HALK SAĞLIĞI KONGRESİ, 4-7 EKİM 2011 P220 CEZAEVİNDE BULUNAN MAHKÛMLARIN İLKYARDIM BİLGİ DÜZEYLERİ P220 CEZAEVİNDE BULUNAN MAHKÛMLARIN İLKYARDIM BİLGİ DÜZEYLERİ SÜMBÜLE KÖKSOY, EMİNE ÖNCÜ, ŞENAY ŞERMET, MEHMET ALİ SUNGUR Mersin Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu sumbulekoksoy@gmail.com Bildiri Konusu:

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ Sibel AÇIŞLI 1 Ali KOLOMUÇ 1 1 Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Özet: Araştırmada fen bilgisi

Detaylı

Hipotezlerin test edilip onaylanması için çeşitli istatistiksel testler kullanılmaktadır. Fakat...

Hipotezlerin test edilip onaylanması için çeşitli istatistiksel testler kullanılmaktadır. Fakat... Hipotezlerin test edilip onaylanması için çeşitli istatistiksel testler kullanılmaktadır. Fakat... Her istatistik teknik her tür analize elverişli değildir. Modele veya hipoteze uygun test istatistiği

Detaylı

HİJYEN VE SANİTASYON

HİJYEN VE SANİTASYON HİJYEN VE SANİTASYON TEMİZLİK+ HİJYEN= SANİTASYON Bulunduğumuz ortamda hastalık yapan mikroorganizmaların hastalık yapamayacak seviyede bulunma durumuna hijyen denir. Sağlıklı (temiz ve hijyenik) bir ortamın

Detaylı

Konaklama İşletmeleri Muhasebe Müdürlerinde Tükenmişlik Sendromu-II

Konaklama İşletmeleri Muhasebe Müdürlerinde Tükenmişlik Sendromu-II Prof. r. Ayten Ersoy Arş. Gör. Burcu emirel Utku Konaklama İşletmeleri Muhasebe Müdürlerinde Tükenmişlik Sendromu-II Prof. r. Ayten ERSOY Akdeniz Üniversitesi, İİBF Arş. Gör. Burcu emirel UTKU Akdeniz

Detaylı

OPERASYONEL ÖN GEREKSİNİM PROGRAMI

OPERASYONEL ÖN GEREKSİNİM PROGRAMI Alınan mutfak malzemeleri, kuru gıda, sebze, donmus ürünler üzerinde ciddi hasar olması sonucu gıdalarda kontaminasyon oluşması satın SatınAlma Şartnameleri ve SATIN ALINAN MALZEME- HAMMADDE LER Ambalaj

Detaylı

: Kişisel hazırlık yapmaya uygun koşullar sağlanmalı, öğrenci araştırmaya ve gözlem yapmaya yönlendirilmelidir.

: Kişisel hazırlık yapmaya uygun koşullar sağlanmalı, öğrenci araştırmaya ve gözlem yapmaya yönlendirilmelidir. KİŞİSEL BAKIM MODÜL BİLGİ SAYFASI MODÜL BİLGİ SAYFASI ALAN : AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ MODÜL : KİŞİSEL BAKIM KODU : 815SBG001 SÜRE : 40/8 ÖN KOŞUL : AÇIKLAMA ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ GENEL AMAÇ :

Detaylı

01.02.2013. Statistical Package for the Social Sciences

01.02.2013. Statistical Package for the Social Sciences Hipotezlerin test edilip onaylanması için çeşitli istatistiksel testler kullanılmaktadır. Fakat... Her istatistik teknik her tür analize elverişli değildir. Modele veya hipoteze uygun test istatistiği

Detaylı

Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma

Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma Öğr. Gör. Kenan KARAGÜL, Öğr. Gör. Nigar KARAGÜL, Murat DOĞAN 3 Pamukkale Üniversitesi, Honaz Meslek Yüksek Okulu, Lojistik Programı, kkaragul@pau.edu.tr

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İÇ HAVA KALİTESİ İLE İLGİLİ ALGI VE BİLGİLERİ: İYTE ÖRNEĞİ

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İÇ HAVA KALİTESİ İLE İLGİLİ ALGI VE BİLGİLERİ: İYTE ÖRNEĞİ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İÇ HAVA KALİTESİ İLE İLGİLİ ALGI VE BİLGİLERİ: İYTE ÖRNEĞİ Sait C. SOFUOĞLU İzmir Y. Teknoloji Enstitüsü, Çevre Müh. Bölümü Simge BAHÇEVANCI İzmir Y. Teknoloji Enstitüsü, Kimya

Detaylı

MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN ZAMAN YÖNETİMİ BECERİLERİ: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN ZAMAN YÖNETİMİ BECERİLERİ: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN ZAMAN YÖNETİMİ BECERİLERİ: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Serkan ÖZDEMİR 1, Emine UTKUN 2, Erkan YEŞİL 3 ÖZET Bu çalışmada öncelikle meslek yüksekokulu öğrencilerinin zaman

Detaylı

KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ

KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKĐM 2010-DÜZCE KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Pınar

Detaylı

T.C KONYAALTI KAYMAKAMLIĞI. İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

T.C KONYAALTI KAYMAKAMLIĞI. İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü T.C KONYAALTI KAYMAKAMLIĞI İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü GIDA GÜVENLİĞİ Gıdalarda oluşabilecek fiziksel, kimyasal ve biyolojik her türlü zararın ortadan kaldırılması için alınan tedbirlerin

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli GİRİŞ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI Arş. Gör. Zeki NACAKCI

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1 İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İbrahim Üstünalp Mersin Üniversitesi İngilizce Öğretmen Adaylarının

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ

ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl : 2005, Sayı 22, Sayfa : 171-184 ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ ÖZET M. Hülya KARAGÜVEN * Sibel CENGİZHAN

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Yasemin ERSOY un ÖZGEÇMİŞİ. EĞİTİM DURUMU 1986 Lisans, Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Besin Teknolojisi Eğitimi Bölümü

Yrd. Doç. Dr. Yasemin ERSOY un ÖZGEÇMİŞİ. EĞİTİM DURUMU 1986 Lisans, Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Besin Teknolojisi Eğitimi Bölümü Yrd. Doç. Dr. Yasemin ERSOY un ÖZGEÇMİŞİ Adı Soyadı Unvanı : Yasemin ERSOY : Yard. Doç. Dr. Doğum Yeri : Ankara Doğum Tarihi: 22.02.1965 Öğrenim Durumu: Lisans EĞİTİM DURUMU 1986 Lisans, Gazi Üniversitesi

Detaylı

VÜCUT BAKIMI VE TEMĠZLĠĞĠ

VÜCUT BAKIMI VE TEMĠZLĠĞĠ VÜCUT BAKIMI VE TEMĠZLĠĞĠ Sağlıklı bir yaşam için vücudun deri, saç, el ayak, ağız ve diş gibi kısımlarının bakımı ve temizliğine önem verilmesi gerekir. Derinin sağlıklı bir şekilde çalışabilmesi ve vücuda

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004 1 15 (3J 125-136 TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN ış TATMiN SEViYELERi Ünal KARlı, Settar KOÇAK Ortadoğu Teknik

Detaylı

Ekmek Fırıncılarına Yönelik Temel Hijyen Eğitimi

Ekmek Fırıncılarına Yönelik Temel Hijyen Eğitimi T.C. Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile TOBB Ġşbirliği Ekmek Fırıncılarına Yönelik Temel Hijyen Eğitimi Sunumu Yapan Eğitmen: y Sezgin Gündüz - Fethiye Otelcilik ve

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 58 2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.58-64 ÖZET EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 Bu çalışmanın

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT Muğla Üniversitesi SBE Dergisi Güz 2001 Sayı 5 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET Erdoğan GAVCAR * Meltem ÜLKÜ

Detaylı

14. ULUSAL TURĠZM KONGRESĠ DEĞERLENDĠRME ANKET SONUÇLARI. Tablo 1: 14. Ulusal Turizm Kongresine Katılan Katılımcıların Demografik Sonuçları (n=132)

14. ULUSAL TURĠZM KONGRESĠ DEĞERLENDĠRME ANKET SONUÇLARI. Tablo 1: 14. Ulusal Turizm Kongresine Katılan Katılımcıların Demografik Sonuçları (n=132) 14. ULUSAL TURĠZM KONGRESĠ DEĞERLENDĠRME ANKET SONUÇLARI Tablo 1: 14. Ulusal Turizm Kongresine Katılan Katılımcıların Demografik Sonuçları () Cinsiyet Erkek Kadın YaĢ 20 ve daha az 21-30 31-40 41-50 51-60

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ AN INVESTIGATION OF SCIENCE TEACHERS INTERPERSONAL SELF-EFFICACY BELIEFS IN TERMS OF SOME VARIABLES

Detaylı

6331 sayılı İş Kanunu kapsamında iş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışmalar yaparak, Şifa Ortak Sağlık Güvenlik Birimi tarafından ;

6331 sayılı İş Kanunu kapsamında iş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışmalar yaparak, Şifa Ortak Sağlık Güvenlik Birimi tarafından ; 17.12.2013 İŞ GÜVENLİĞİ KAPSAMINDAKİ HİZMET TEKLİFİ TEKLİF BİLGİLERİ YETKİLİ ANKARA DİŞ HEKİMLERİ ODASI DANIŞMAN ŞİFA ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ ADRES: HEPKEBİRLER MAH. NASRULLAH İŞ MERKEZİ KAT:5

Detaylı

Caucasian Journal of Science

Caucasian Journal of Science Caucasian Journal of Science Journal home page: www.cjoscience.com Vol.1 Issue:1 Year: 2016 Received: May 2016 Accepted: June 2016 İLKOKUL VE ORTA OKUL FEN PROGRAMLARINDA YER ALAN HİJYEN KONUSUNDA ÖĞRENCİ-VELİ

Detaylı

Beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının istihdam durumlarına yönelik. öğrenci görüşleri

Beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının istihdam durumlarına yönelik. öğrenci görüşleri Cilt:5 Sayı:1 Yıl:2008 Beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının istihdam durumlarına yönelik öğrenci görüşleri Süleyman Murat YILDIZ* Selçuk ÖZDAĞ** Özet Beden eğitimi ve spor eğitimi

Detaylı

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) tarafından yürütülen bu projenin genel amacını şu konular oluşturmaktadır.

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) tarafından yürütülen bu projenin genel amacını şu konular oluşturmaktadır. Değerli Sektör Yöneticileri; Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) tarafından yürütülen bu projenin genel amacını şu konular oluşturmaktadır. Otelcilik sektöründe çalışanların niteliklerini ve uzmanlaşmalarını

Detaylı

Antalya, 2015 FEP. Katılımcı Anket. Sonuçları

Antalya, 2015 FEP. Katılımcı Anket. Sonuçları FEP Katılımcı Anket Sonuçları Antalya, 2015 w Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı (TBM) Formatör Eğitim Programı (FEP) Uygulama Değerlendirme Raporu (Yönetici Özeti) Antalya da 10.11.2014 ile

Detaylı

Ankara ve Kastamonu Eğiticilerinin Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği Projesini Değerlendirme Sonuçları

Ankara ve Kastamonu Eğiticilerinin Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği Projesini Değerlendirme Sonuçları Ankara ve Kastamonu Eğiticilerinin Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği Projesini Değerlendirme Sonuçları Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği projesi kapsamında gerçekleştirilen

Detaylı

Doç. Dr. Demet ÜNALAN Doç. Dr. Mehmet S. İLKAY Uzman Tülin FİLİK ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Doç. Dr. Demet ÜNALAN Doç. Dr. Mehmet S. İLKAY Uzman Tülin FİLİK ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ ÇALIŞANLARININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYLERİNİN ÖLÇÜLMESİ: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE BİR UYGULAMA Doç. Dr. Demet ÜNALAN Doç. Dr. Mehmet

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1. Sonuçlar Araştırmada toplanan verilerin analizi ile elde edilen

Detaylı

HEMŞİRELERİN HASTALARA VERDİKLERİ EĞİTİMLERİN ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ

HEMŞİRELERİN HASTALARA VERDİKLERİ EĞİTİMLERİN ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ HEMŞİRELERİN HASTALARA VERDİKLERİ EĞİTİMLERİN ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ Zelha Türk*, Serpil Türker **, Pelin Gökoğlu***,Eda Ulutaş**** *Fulya Acıbadem Hastanesi Sorumlu Hemşire, **Fulya Acıbadem Hastanesi

Detaylı

SAĞLIK GIDA VE SU SEKTÖRÜNDE ÇALIŞANLAR İÇİN HİJYEN EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

SAĞLIK GIDA VE SU SEKTÖRÜNDE ÇALIŞANLAR İÇİN HİJYEN EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü SAĞLIK GIDA VE SU SEKTÖRÜNDE ÇALIŞANLAR İÇİN HİJYEN EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

Journal of Tourism and Gastronomy Studies

Journal of Tourism and Gastronomy Studies Journal of Tourism and Gastronomy Studies Journal homepage: www.jotags.org ISSN: 2147-8775 Vol. 1 2013 No.1 ABOUT THIS JOURNAL Journal of Tourism and Gastronomy Studies is an academic, refereed and online

Detaylı

bekletilme ünitesi Sebze yıkama ünitesi Bulaşık yıkama ünitesi

bekletilme ünitesi Sebze yıkama ünitesi Bulaşık yıkama ünitesi MUTFAK HİJYENİ VE KİŞİSEL HİJYEN ENFEKSİYON KONTROL KURULU MUTFAK HİJYENİ Mutfakta fiziki iki alanlar; l Yemek pişirilme ünitesi Hazırlanan yemeklerin bekletilme ünitesi Sebze yıkama ünitesi Bulaşık yıkama

Detaylı

Türkiye de Biyosidal Uygulayıcılarında Yapılan Araştırma Verilerinin Değerlendirilmesi

Türkiye de Biyosidal Uygulayıcılarında Yapılan Araştırma Verilerinin Değerlendirilmesi Türkiye de Biyosidal Uygulayıcılarında Yapılan Araştırma Verilerinin Değerlendirilmesi Hüseyin İlter Zeynep Aytül Çakmak Nur Baran Aksakal Münir Devriş Tamkoç Enes Ahmet Güven Muhsin Akbaba Çevre Sağlığı

Detaylı

İZMİR DE BAZI SAĞLIK KURUMLARINA YEMEK ÜRETİM VE DAĞITIM HİZMETİ VEREN BİR FİRMADA ÇALIŞANLARIN BESİN HİJYENİ İLE İLGİLİ BİLGİ VE DAVRANIŞLARI

İZMİR DE BAZI SAĞLIK KURUMLARINA YEMEK ÜRETİM VE DAĞITIM HİZMETİ VEREN BİR FİRMADA ÇALIŞANLARIN BESİN HİJYENİ İLE İLGİLİ BİLGİ VE DAVRANIŞLARI T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İZMİR DE BAZI SAĞLIK KURUMLARINA YEMEK ÜRETİM VE DAĞITIM HİZMETİ VEREN BİR FİRMADA ÇALIŞANLARIN BESİN HİJYENİ İLE İLGİLİ BİLGİ VE DAVRANIŞLARI ŞADAN

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1.Sonuçlar Öğretmenlerin eleştirel düşünme becerisini öğrencilere

Detaylı

DERS İÇERİKLERİ. Modern Türkiye nin doğuşu ve gelişim süreci içindeki olaylar, fikirler ve ilkeleri ele alır.

DERS İÇERİKLERİ. Modern Türkiye nin doğuşu ve gelişim süreci içindeki olaylar, fikirler ve ilkeleri ele alır. DERS İÇERİKLERİ Birinci Dönem ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I ( 2+0 ) 2 (ECTS:2) Modern Türkiye nin doğuşu ve gelişim süreci içindeki olaylar, fikirler ve ilkeleri ele alır. TUR101 Türk Dili

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Atilla Akbaba Doğum Tarihi: 19 Ocak 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Akdeniz Üniversitesi 1992 Otelcilik

Detaylı

Gıda Güvenliğinin Gerekliliği ve Sağlanması. Gıda Güvenliğinin Gerekliliği ve Sağlanması

Gıda Güvenliğinin Gerekliliği ve Sağlanması. Gıda Güvenliğinin Gerekliliği ve Sağlanması Murat Özdemir (2.2.2001) İçindekiler Gıda Üretiminin Ahlaki ve Yasal Sorumlulukları... 1 Gıda Güvenliği Yönetimi... 2 Gıda Güvenliğinin Sağlanmasında Kalite Güvencenin Görevleri... 2 Temel Gıda Tehlikeleri...

Detaylı

En Yakın ve En Güvenilir Gıda Hijyeni Danışmanınız

En Yakın ve En Güvenilir Gıda Hijyeni Danışmanınız En Yakın ve En Güvenilir Gıda Hijyeni Danışmanınız FİRMA PROFİLİ Akademik Hijyen Ltd. Şti., İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Özer Ergün ün başkanlığında bir grup akademisyen tarafından, her

Detaylı

Farklı Bir Pişirme ve Gıda Saklama Yöntemi: Sous Vide

Farklı Bir Pişirme ve Gıda Saklama Yöntemi: Sous Vide Farklı Bir Pişirme ve Gıda Saklama Yöntemi: Sous Vide Günümüzde tüketicilerin yemek yeme ve yemek hazırlama faaliyetleri için ayırabildikleri zaman iyice kısıtlanmıştır. İş hayatının yoğun temposu çalışanları

Detaylı

YEMEKHANE VE KANTİN HİZMETLERİ MEMNUNİYET ANKETİ RAPORU

YEMEKHANE VE KANTİN HİZMETLERİ MEMNUNİYET ANKETİ RAPORU HİTİT ÜNİVERSİTESİ YEMEKHANE VE KANTİN HİZMETLERİ MEMNUNİYET ANKETİ RAPORU 2013 İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ VE KAPSAM... 3 2. ARAŞTIRMA METODOLOJİSİ... 3 2.1. Anakütle ve Örneklem... 3 2.2. Veri Toplama... 3 3.

Detaylı

Eczacıbaşı Profesyonel ekibi için: Mevcut ve potansiyel müşteriler için:

Eczacıbaşı Profesyonel ekibi için: Mevcut ve potansiyel müşteriler için: Dersimiz Hijyen! Hakkında Maratem Akademi, endüstriyel temizlik sektörüne her düzeyde eğitim, danışmanlık ve teknik destek hizmetleri sunabilmek amacı ile kurulmuş profesyonel bir hizmet departmanıdır.

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3(1): 191-198 Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Özet Bu çalışmanın amacı, üniversite

Detaylı

DENİZLİ İLİ ÇALIŞAN NÜFUSUN İÇME SUYU TERCİHLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER. PAÜ Tıp Fak. Halk Sağlığı A.D Araş. Gör. Dr. Ayşen Til

DENİZLİ İLİ ÇALIŞAN NÜFUSUN İÇME SUYU TERCİHLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER. PAÜ Tıp Fak. Halk Sağlığı A.D Araş. Gör. Dr. Ayşen Til DENİZLİ İLİ ÇALIŞAN NÜFUSUN İÇME SUYU TERCİHLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER PAÜ Tıp Fak. Halk Sağlığı A.D Araş. Gör. Dr. Ayşen Til Su; GİRİŞ ekosisteminin sağlıklı işlemesi, insanların sağlığı ve yaşamının

Detaylı

YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ OTEL/MOTEL VE LOKANTA YÖNETİCİLERİ HİJYEN EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ OTEL/MOTEL VE LOKANTA YÖNETİCİLERİ HİJYEN EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ OTEL/MOTEL VE LOKANTA YÖNETİCİLERİ HİJYEN EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

GIDA İŞLETMELERİNDE HİJYEN VE SANİTASYON DERSİ

GIDA İŞLETMELERİNDE HİJYEN VE SANİTASYON DERSİ GIDA İŞLETMELERİNDE HİJYEN VE SANİTASYON DERSİ Dersin Modülleri Genel Mikrobiyoloji Personel Hijyeni İşletmelerde Temizlik ve Dezenfeksiyon Gıda muhafaza İlkeleri 1 Gıda Muhafaza İlkeleri 2 Gıda Üretiminde

Detaylı

I. YARIYIL (ZORUNLU) İLERİ BESLENME I (TEORİK 2+ UYGULAMA 2, 3 KREDİ)

I. YARIYIL (ZORUNLU) İLERİ BESLENME I (TEORİK 2+ UYGULAMA 2, 3 KREDİ) T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BESLENME VE DİYETETİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL (ZORUNLU) İLERİ BESLENME I Vücut fonksiyonları

Detaylı

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kaynaştırmaya Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kaynaştırmaya Yönelik Tutumlarının İncelenmesi 23 AYSEL OREL ZAHİDE ZEREY GÖKHAN TÖRET Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi 2004, 5 () 2333 ÖZEL EĞİTİMDE FOKUS GRUP ARAŞTIRMALARI Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kaynaştırmaya

Detaylı

Ders Kod Ders Ad T U L K AKTS DİL. REM205 İletişim Yönetimi 2 0 0 2 2. TD101 Türk Dili I 2 0 0 2 2 Seçmeli Ders Grubu 2 6

Ders Kod Ders Ad T U L K AKTS DİL. REM205 İletişim Yönetimi 2 0 0 2 2. TD101 Türk Dili I 2 0 0 2 2 Seçmeli Ders Grubu 2 6 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ YİYECEK İÇECEK İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ 2014/15 ÖĞRETİM PROGRAMI 05.12.2014 Hazırlık YD001 Hazırlık Sınıfı 0 0 0 0 60 60 1. Yarıyıl AI101 Atatürk İlke ve İnkılapları

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU Hijyen ve Sanitasyon Satış Elemanlığı Kantin İşletmeciliği. 2. Yıl 4. Dönem

DERS BİLGİ FORMU Hijyen ve Sanitasyon Satış Elemanlığı Kantin İşletmeciliği. 2. Yıl 4. Dönem Dersin Adı Alan Meslek/Dal Dersin Okutulacağı Sınıf/Dönem/Yıl Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Ders İle Kazandırılacak Yeterlikler Dersin İçeriği Yöntem ve Teknikler Eğitim Öğretim Ortamı

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ,SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ,SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK F İ Y A T T E K L İ F İ ALTINIŞIK OSGB. Ltd. Şti. DİŞ HEKİMLERİ ODASI Tel-Fax : 0256-2591155 TEKLİF NO / TARİH 08.11.2013 / 301 GSM : 0532-4104875 (A. Hakan TÜRE) YETKİLİ Ayşegül hanım e-mail : a.hakanture@altinisikosgb.com.tr

Detaylı

Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitim Yapmaya İlişkin Tutumlarının İncelenmesi

Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitim Yapmaya İlişkin Tutumlarının İncelenmesi Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2015, Cilt 5, Sayı 1, 44-50 Trakya University Journal of Education 2015, Volume 5, Issue 1, 44-50 Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitim

Detaylı

ISSN : 1308-7355 fersoy@gazi.edu.tr 2010 www.newwsa.com Ankara-Turkey

ISSN : 1308-7355 fersoy@gazi.edu.tr 2010 www.newwsa.com Ankara-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 2, Article Number: 2C0035 VOCATIONAL EDUCATION Aybala Demirci Received: November 2010 Ali Fuat Ersoy Accepted: February 2011

Detaylı

HİJYEN. Sağlıklı yaşama şartlarını öğreten bir bilim dalıdır.

HİJYEN. Sağlıklı yaşama şartlarını öğreten bir bilim dalıdır. HİJYEN HİJYEN Sağlıklı yaşama şartlarını öğreten bir bilim dalıdır. Aynı zamanda birey ve toplum olarak insan sağlığının korunması ve geliştirilmesini hedefler. Yaşamın verimli, sağlıklı düzeyde uzun süre

Detaylı

Tüketiciler Açısından Menü Tasarımında Önemli Kriterlerin Belirlenmesi

Tüketiciler Açısından Menü Tasarımında Önemli Kriterlerin Belirlenmesi Tüketiciler Açısından Menü Tasarımında Önemli Kriterlerin Belirlenmesi Gülistan SEZGİ * Menekşe CÖMERT ** Özet Bilinçlenen ve dışarıda yeme-içme alışkanlığı edinen insanlar sayesinde yiyecek içecek sektörüne

Detaylı

EL HİJYENİ. Hazırlayan: SELDA DEMİR Acıbadem Fulya Hastanesi 8. Kat Klinik Eğitim Hemşiresi

EL HİJYENİ. Hazırlayan: SELDA DEMİR Acıbadem Fulya Hastanesi 8. Kat Klinik Eğitim Hemşiresi EL HİJYENİ 2010 Hazırlayan: SELDA DEMİR Acıbadem Fulya Hastanesi 8. Kat Klinik Eğitim Hemşiresi El Hijyeni v El yıkama günlük yaşantı içinde her şeyden önce kişinin kendi sağlığı için önemliyken, çalışma

Detaylı

GGYS TEHLİKELERİN TANIMLANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ

GGYS TEHLİKELERİN TANIMLANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ Sayfa No 1/8 B:Özellikle baharatlar, bakliyatlarda (Un,ceviz, fasulye vb) küf ve aflotoksin üreme ihtimali 1 4 4 Güvenilir kaynaklardan tedarik, teslimatta ve kullanım öncesi kont. HAYIR 1 HAMMADDELER

Detaylı

Kurumsal. Niçin Özdemirler Yemek? kurumsal

Kurumsal. Niçin Özdemirler Yemek? kurumsal Kurumsal Kurumsal yapılanmasını tamamlamış olan firmamız çağdaş üretim kriterlerine uygun, ISO, TSE gibi ulusal ve uluslar arası kalite standartlarına uygun üretim gerçekleştiren sektöründe öncü bir kuruluştur.

Detaylı

www.akuademi.net [XV. ULUSAL SU ÜRÜNLERİ SEMPOZYUMU, 01 04 Temmuz 2009, Rize]

www.akuademi.net [XV. ULUSAL SU ÜRÜNLERİ SEMPOZYUMU, 01 04 Temmuz 2009, Rize] ERZURUM İLİNDEKİ TÜKETİCİLERİN SU ÜRÜNLERİ TÜKETİM ALIŞKANLIĞININ BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Pınar OĞUZHAN 1 * Simay ANGİŞ 1 Muhammed ATAMANALP 1 1 Atatürk Üniversitesi Su Ürünleri Anabilim Dalı.

Detaylı

Turizm Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda Güncel Sorunlar ve Çözüm Yolları Bilal ÇİLKAYA

Turizm Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda Güncel Sorunlar ve Çözüm Yolları Bilal ÇİLKAYA Turizm Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda Güncel Sorunlar ve Çözüm Yolları Bilal ÇİLKAYA Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Sosyal Güvenlik Programı Çalışmanın Amacı Turizm

Detaylı

İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Yrd.Doç.Dr.Cavide DEMİRCİ Uzman Esra ÇENGELCİ ESOGÜ Eğitim Fakültesi

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri YATAN HASTALARDA, HASTANE HİZMET KALİTESİNİN RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ ERCİYES TIP ÖRNEĞİ Uzm. İbrahim BARIN Prof. Dr. Murat BORLU Başmüdür Özcan ÖZYURT Müdür Aydemir KAYABAŞI İstatistikçi

Detaylı

Üniversite öğrencilerinin rekreasyonel etkinliklere katılımlarında engel oluşturabilecek faktörlerin belirlenmesi

Üniversite öğrencilerinin rekreasyonel etkinliklere katılımlarında engel oluşturabilecek faktörlerin belirlenmesi Cilt:6 Sayı:1 Yıl:2009 Üniversite öğrencilerinin rekreasyonel etkinliklere katılımlarında engel oluşturabilecek faktörlerin belirlenmesi Mehmet Demirel* Duygu Harmandar** Özet Bu çalışmanın amacı, üniversite

Detaylı

ASLI ALBAYRAK YARDIMCI DOÇENT

ASLI ALBAYRAK YARDIMCI DOÇENT ASLI ALBAYRAK YARDIMCI DOÇENT ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU 05.03.2014 Adres Telefon E-posta Türkoba Mahallesi Erguvan Sokak No26 / K 34537 Tepekent - Büyükçekmece İstanbul-Türkiye 212867250-1055 Doğum

Detaylı

TEMEL MUTFAK EĞİTİMİ (30 SAAT ) Konu: İçerik Eğitim Çıktıları / Öğrenim sonuçları Notlar

TEMEL MUTFAK EĞİTİMİ (30 SAAT ) Konu: İçerik Eğitim Çıktıları / Öğrenim sonuçları Notlar TEMEL MUTFAK EĞİTİMİ (30 SAAT ) Eğitim Günü ve konulara ayrılan süreler Konu: İçerik Eğitim Çıktıları / Öğrenim sonuçları Notlar 1. Gün Mutfak Temel Kavramları Mutfağın tanımı ve farklı mutfak kültürlerinin

Detaylı

H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü BBY 208 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II (Bahar 2012) SPSS DERS NOTLARI I 5 Nisan 2012

H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü BBY 208 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II (Bahar 2012) SPSS DERS NOTLARI I 5 Nisan 2012 H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü BBY 208 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II (Bahar 2012) SPSS DERS NOTLARI I 5 Nisan 2012 Aşağıdaki analizlerde http://yunus.hacettepe.edu.tr/~tonta/courses/spring2010/bby208/bby208

Detaylı

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ 359 BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ Osman ÇİMEN, Gazi Üniversitesi, Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara, osman.cimen@gmail.com Gonca ÇİMEN, Milli

Detaylı

KURUMSAL. Misyonumuz. Vizyonumuz

KURUMSAL. Misyonumuz. Vizyonumuz 1 2 3 HAKKIMIZDA 4 KURUMSAL Misyonumuz Sağlıklı çalışma koşullarında, kalitesine güvenilen malzemeleri, bilinçli ve kusursuz işçilik ile işleyerek, sağlıklı ve lezzetli beslenme ilkesi ile sürekli müşteri

Detaylı

DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERE GÖRE GAZİANTEP DE YAŞAYAN İNSANLARIN FİZİKSEL AKTİVİTEDE BULUNMAMA NEDENLERİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA

DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERE GÖRE GAZİANTEP DE YAŞAYAN İNSANLARIN FİZİKSEL AKTİVİTEDE BULUNMAMA NEDENLERİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi Cilt: 2 Sayı: 4 2013 Manas Journal of Social Studies Vol.: 2 No: 4 2013 DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERE GÖRE GAZİANTEP DE YAŞAYAN İNSANLARIN FİZİKSEL AKTİVİTEDE BULUNMAMA NEDENLERİNE

Detaylı

Hemodiyaliz Hemşirelerinde Sağlık Algı Düzeylerinin Belirlenmesi

Hemodiyaliz Hemşirelerinde Sağlık Algı Düzeylerinin Belirlenmesi Hemodiyaliz Hemşirelerinde Sağlık Algı Düzeylerinin Belirlenmesi Bahar ÇETİN, Özel Lüleburgaz Diyaliz Merkezi Seher ÜNVER, Trakya Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Tevfik ECDER, İstanbul Bilim Üniversitesi,

Detaylı

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Fulya USLU, Rıdvan KETE Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi,

Detaylı

Bilim Uzmanı İbrahim BARIN

Bilim Uzmanı İbrahim BARIN ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİNDE YATAN HASTALARIN HASTANE HİZMET KALİTESİNİ DEĞERLENDİRMELERİ Bilim Uzmanı İbrahim BARIN Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri AMAÇ Hasta memnuniyeti verilen

Detaylı

PROJE SAHİBİ KURUM: ANKARA BÖLGESİ VETERİNER HEKİMLERİ ODASI PROJE ADI: HİJYENİK GIDA ÜRETİMİ (HYGIENIC FOOD PRODUCTION)

PROJE SAHİBİ KURUM: ANKARA BÖLGESİ VETERİNER HEKİMLERİ ODASI PROJE ADI: HİJYENİK GIDA ÜRETİMİ (HYGIENIC FOOD PRODUCTION) PROJE SAHİBİ KURUM: ANKARA BÖLGESİ VETERİNER HEKİMLERİ ODASI PROJE ADI: HİJYENİK GIDA ÜRETİMİ (HYGIENIC FOOD PRODUCTION) Projemiz Avrupa Birliği Bakanlığı Avrupa Eğitim ve Gençlik programları Merkezi Başkanlığı

Detaylı

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ *

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ * Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE

Detaylı

GÜNLÜK HĠJYEN ALIġKANLIKLARI

GÜNLÜK HĠJYEN ALIġKANLIKLARI GÜNLÜK HĠJYEN ALIġKANLIKLARI HĠJYEN NEDĠR? Bir sağlık bilimi olup,temel ilgi alanı sağlığın korunması ve sürdürülmesidi r. KĠġĠSEL HĠJYEN Kişilerin kendi sağlığını korudukları ve devam ettirdikleri öz

Detaylı

www.ankaraisguvenligi.com

www.ankaraisguvenligi.com İş sağlığı ve güvenliği temel prensiplerini ve güvenlik kültürünün önemini kavramak. Güvenlik kültürünün işletmeye faydalarını öğrenmek, Güvenlik kültürünün oluşturulmasını ve sürdürülmesi sağlamak. ILO

Detaylı

İŞİTME ENGELLİ ve ENGELLİ OLMAYAN İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN BENLİK KAVRAMLARI ve AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

İŞİTME ENGELLİ ve ENGELLİ OLMAYAN İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN BENLİK KAVRAMLARI ve AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt: XV, Sayı: 1, 2002 İŞİTME ENGELLİ ve ENGELLİ OLMAYAN İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN BENLİK KAVRAMLARI ve AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Detaylı

Gıda işleyicisi olarak, ŞUNLARI YAPINIZ. Gıda işleyicisi olarak, ŞUNLARI YAPMAYINIZ. Health Protection Service Telefon 02 6205 1700 (İngilizce)

Gıda işleyicisi olarak, ŞUNLARI YAPINIZ. Gıda işleyicisi olarak, ŞUNLARI YAPMAYINIZ. Health Protection Service Telefon 02 6205 1700 (İngilizce) Güvenli gıda işleme Gıda işleyicisi olarak, ŞUNLARI YAPINIZ eğer gıdayı kirletmiş olduğunuzu biliyorsanız ya da bu konuda şüpheniz varsa, gıda işletmesine/ şefinize haber veriniz hazır gıda maddesine gereksiz

Detaylı

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri. Merve Güçlü

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri. Merve Güçlü Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri Merve Güçlü GİRİŞ Öğretme evrensel bir uğraştır. Anne babalar çocuklarına, işverenler işçilerine, antrenörler

Detaylı

Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Bölümü

Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Bölümü Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Bölümü Günümüzde turizm olayının ekonomik, sosyal ve toplumsal açıdan kazandığı önem, her geçen gün artmaktadır. Turizm sektörü, küresel düzeyde hızla değişen pazar ve rekabet

Detaylı

Veri Toplama Teknikleri

Veri Toplama Teknikleri A. Gözlem Yoluyla Veri Toplama Teknikleri B. Soruşturma Yoluyla Nicel Veri Toplama Teknikleri Yazılı Soruşturma Tekniği Anket, Başarı Testi Yapılandırılmış Gözlem Önceden hazırlanmış göstergeler ve semboller

Detaylı

T.C. BOLU VALĠLĠĞĠ MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ TEMĠZ ĠNSAN, TEMĠZ TOPLUM PROJESĠ. Hazırlayan Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-ge Birimi 2012-BOLU

T.C. BOLU VALĠLĠĞĠ MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ TEMĠZ ĠNSAN, TEMĠZ TOPLUM PROJESĠ. Hazırlayan Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-ge Birimi 2012-BOLU T.C. BOLU VALĠLĠĞĠ MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ TEMĠZ ĠNSAN, TEMĠZ TOPLUM PROJESĠ Hazırlayan Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-ge Birimi 2012-BOLU Bolu Valiliği Bolu Belediyesi Bolu Milli Eğitim Müdürlüğü Bolu Sağlık

Detaylı

Lokantaların hepsi insanlara yemek sunarlar; ancak birbirlerinden farklılık gösteririler. Özellikle lokantacılık konusunda mesleki örgütlerin

Lokantaların hepsi insanlara yemek sunarlar; ancak birbirlerinden farklılık gösteririler. Özellikle lokantacılık konusunda mesleki örgütlerin GENEL PROFİL Oteller ve lokantalar, dünyanın her yerinde yaygın olarak bulunmaktadır. Özellikle turizmin geliştiği bölgelerde ve kentlerde otelcilik ve buna bağlı olarak lokantacılık da oldukça çabuk gelişme

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 50

ÖĞRENME FAALİYETİ 50 ÖĞRENME FAALİYETİ 50 YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI AMAÇ Bu faaliyet sonunda Yiyecek İçecek Hizmetleri alanındaki meslekleri tanıyabileceksiniz. A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Yiyecek ve içecek hizmetleri

Detaylı

Hem. Songül GÜNEŞ Akdeniz Üniversitesi Hastanesi 9.4.2014 1

Hem. Songül GÜNEŞ Akdeniz Üniversitesi Hastanesi 9.4.2014 1 Hem. Songül GÜNEŞ Akdeniz Üniversitesi Hastanesi 9.4.2014 1 Ameliyathaneler kendine özgü mimari dizaynları, çalışma koşulları ve ameliyathanede görev yapan personelleriyle çok özel merkezlerdir Ameliyathane

Detaylı

Başkent Üniversitesi Öğrencilerinin Medya Tüketim Alışkanlıkları

Başkent Üniversitesi Öğrencilerinin Medya Tüketim Alışkanlıkları Başkent Üniversitesi Öğrencilerinin Medya Tüketim Alışkanlıkları Fatma Büşra Atalay, Gökhan Barutcu, Anıl Öner Koçak, Emine Gül Taş, Irmak Üstündağ Danışman: Prof. Dr. Rengin Erdal ÖZET Genç nüfusun oldukça

Detaylı

YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN İŞ YÜKÜNÜN BELİRLENMESİ. Gülay Göçmen*, Murat Çiftçi**, Şenel Sürücü***, Serpil Türker****

YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN İŞ YÜKÜNÜN BELİRLENMESİ. Gülay Göçmen*, Murat Çiftçi**, Şenel Sürücü***, Serpil Türker**** YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN İŞ YÜKÜNÜN BELİRLENMESİ Gülay Göçmen*, Murat Çiftçi**, Şenel Sürücü***, Serpil Türker**** *Fulya Acıbadem Hastanesi Sorumlu Hemşire, **Fulya Acıbadem Hastanesi Yoğun Bakım Sorumlu

Detaylı