Menekşe CÖMERT 1 Kübra ÖZEL 2 OTEL İŞLETMELERİNDE HİJYEN ve SANİTASYON KURALLARININ MUTFAK PERSONELİ TARAFINDAN BİLİNİRLİK ve UYGULANMA DÜZEYİ Özet

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Menekşe CÖMERT 1 Kübra ÖZEL 2 OTEL İŞLETMELERİNDE HİJYEN ve SANİTASYON KURALLARININ MUTFAK PERSONELİ TARAFINDAN BİLİNİRLİK ve UYGULANMA DÜZEYİ Özet"

Transkript

1 Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 16, Eylül 2015, s Menekşe CÖMERT 1 Kübra ÖZEL 2 OTEL İŞLETMELERİNDE HİJYEN ve SANİTASYON KURALLARININ MUTFAK PERSONELİ TARAFINDAN BİLİNİRLİK ve UYGULANMA DÜZEYİ Özet Bu araştırmada otel çalışanlarının hijyen ve sanitasyon konusundaki bilgileri ve uygulama düzeylerini ölçmek amaçlanmıştır. Araştırmanın evrenini Ankara da bulunan beş yıldızlı otellerin mutfağında çalışan kişiler oluşturmaktadır. Araştırma verileri Ankara il merkezinde bulunan toplam 6 oteldeki 125 mutfak çalışanına anket uygulanarak toplanmıştır. Tanımlayıcı özelliklere göre hijyen ve sanitasyon puanlarının karşılaştırılmasında ikiden fazla grubun karşılaştırıldığı durumda tek yönlü varyans analizi (one way ANOVA), iki grubun karşılaştırıldığı durumlarda ise bağımsız gruplarda t-testi kullanılmıştır. Tüm analizlerde istatistiksel anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak belirlenmiştir. Araştırmaya katılan otel çalışanları cinsiyete ve eğitim düzeyine göre değerlendirildiğinde, hijyen ve sanitasyona yönelik algı puanları açısından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı saptanmamıştır (p>0.05). Otel çalışanlarının yaşa göre hijyen ve sanitasyona yönelik algı puanları arasında anlamlı fark olduğu saptanmıştır (p<0.05). Anahtar Kelimeler: Hijyen Ve Sanitasyon, Otel İşletmeleri, Mutfak Personeli AWARENESS and IMPLEMENTATION LEVEL of HYGIENE and SANITATION RULES BY KITCHEN STAFF in HOTEL BUSINESSES Abstract The purpose for the research is to determine the personal hygiene level and application level of the hotel personnel working in the kitchen. A survey was conducted among 125 kitchen employees working in 6 hotels in Ankara city center. One Way Anova analysis was used in comparing of three or more groups for comparison of hygiene scores according to descriptive attributes, and t-test for 1 Dr., Gazi Üniversitesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları ABD., 2 Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gastronomi ve Mutfak Sanatları,

2 311 Otel Işletmelerinde Hijyen ve Sanitasyon Kurallarinin Mutfak Personeli Tarafindan Bilinirlik ve Uygulanma Düzeyi independent groups was used for two groups' comparison. The difference has been found meaningful statistically within all analysis as p < When all the hotel employees were assessed according to gender and education level no meaningful statistical differences were observed (p > 0.05) between groups along personal hygiene perception scores. When hotel workers were analyzed according to their ages meaningful differences were observed among groups (p <0.05) for personal hygiene scores. Keywords: : Hygiene And Sanitation, Hotel Businesses, Kitchen Staff GİRİŞ Yiyecek-içecek işletmelerinde hijyen yaşamsal bir öneme sahiptir. İşletme yöneticileri, işletme personeli, yiyecek ve içecek temin eden üreticiler ve aracılar, temizlik malzemesi sağlayanlar ve halk sağlığı uzmanları kuracakları işbirliği sonucu hijyenik ortamlar yaratılmasını sağlayabilirler. Bu sektörde başarı, tüketiciye güvenilir, temiz, kaliteli ve sağlıklı yiyecek-içecek sunulmasıyla sağlanabilir (Sökmen,2003: 58). Yaşamımızın temel maddesi olan yiyecekler, bazı durumlarda sağlığımıza zararlı hale gelebilmektedir. Yiyeceklere karışan bakteri, küf, virüs, parazitler ve kimyasal zehirler sağlığı bozucu etki yaratabilmektedir. Hatta ölümcül sonuçlar bile olabilmektedir. Günümüzde önemi gittikçe artan toplu beslenme sistemlerinde en önemli sorun; tüketicinin sağlığına zarar vermeyecek yiyecekler sunma ve besin zehirlenmesi ile besinden kaynaklanan hastalıkların önlenmesidir. Toplu beslenme sistemlerinin karmaşık yapısı ve geniş kapsamı nedeniyle hijyenik kurallara tam uyulmadığı taktirde toplum sağlığı açısından kötü sonuçlar ortaya çıkabilmektedir. Hijyen ve sanitasyon kavramının öneminin kavranması ile kötü sonuçlar ortaya çıkmadan önlemler alınabilecektir(sökmen,2003: 58). Bu yüzden yiyecek-içecek işletmeleri personelinin hijyen ve sanitasyon kurallarını bilip bunu uygulaması işletmenin devamlılığı ve toplumun sağlığı açısından hayati öneme sahiptir. Bu araştırma, bu konularda oluşan eksikliğin giderilmesine katkı sağlayacaktır. Geri bildirim sağlayabilecek böyle bir araştırma ile personelin hijyen ve sanitasyon kurallarını ne kadar bildiği ve ne kadarını uygulayabildiği ölçülmüş olacaktır. Bu sayede yiyecek-içecek işletmelerine gelen konuklar güvenilir ve sağlıklı ürünler tüketmenin rahatlığına kavuşacaktır. Buna bağlı olarak da yiyecek-içecek işletmelerinde hizmet ve ürün kalitesi yükselecektir. Hijyen Kavramının Tanımı ve Önemi Antik Yunan mitolojisinde Apollon un oğlu Aesculape tıbbın tanrısı olarak bilinir. Aesculape n kızı Hygieia ise sağlığı korumanın tanrıçası olarak kabul edilir. Yunan mitolojisinde Hygieia olarak bilinen tanrıça; insanın bedensel, zihinsel ve ruhsal temizliği ve sağlığı için, ruhsal şifa enerjisini sağlayan ay tanrıçasıdır. Hekimliğin sembolü olarak kullanılan yılan besleyen bir genç kız olarak gösterilmektedir. Bundan köken alan hijyen (hygiene) kavramı geçmişte sağlık ve güzelliği temsil eder iken, bütün dünya literatüründe sağlığı korumak üzere çalışan bilim koluna bu tanrıçanın isminden esinlenerek hijyen adı verilmiştir(tayar,2013: 4). İngilizce de bu terim Halk Sağlığı nın özel konuları için (çevre hijyeni, besin hijyeni, bireysel hijyen gibi.) kullanılmaktadır. Öte yandan Osmanlıca da ki Hıfzıssıhha (Sağlığı Koruma) deyimi hijyen ile eş anlamlıdır. Hijyen tanımı sanitasyon ile iç içe olup her ikisi birbirini tamamlayan kavramlardır(tayar,2013: 4-5).

3 Menekşe Cömert - Kübra Özel 312 Hijyen, fert ve toplum olarak, insan sağlığının korunması ve geliştirilmesi, uzun süre devamı için sağlıkla ilgili bilgileri ve belgeleri bir sentez halinde uygulayan bilim kompleksidir. Tıp dilinde hijyen, sağlık bilgisi anlamına gelir. Hijyen yiyecek-içecek işletmelerinde ortamın, çalışma sisteminin, çalışmaların sağlık ve temizlik kurallarına uygunluğudur(gökdemir,2003: 52). Toplumda sağlıklı birey sayısı ne kadar fazla ise o toplum ekonomik yönden o kadar güçlü hale gelir. Tüm toplum ve kişiler için sağlıklı yaşamak temel bir amaçtır. Bu temel amaç bireylerin sağlığının korunması için öncelikle kişisel hijyen kurallarına uyulması ve yaşanılan ortamlarda alanların hijyen kuralları çerçevesinde oluşturulması ile gerçekleşebilir. Çünkü hastalıklar yalnız insan yapısındaki eksikliklerden veya vücutta kendiliğinden oluşan bozukluklar sonucu ortaya çıkmamaktadır. Bireyin yaşadığı ve etkileşim halinde olduğu çevre de hastalıkların ortaya çıkmasında önemli bir etkendir(tayar,2013: 6). Kişiler için yaşamın her alanında vazgeçilmez olan hijyen, işletmelerin başarıları içinde çok önemli bir rol oynamaktadır. Çünkü tüketicilerin hijyen konusunda eğitim ve bilinçlenme düzeyinin artması ile sunulan tüm hizmetlerin hijyen kurallarına uyularak temiz, özenli, estetik değerlere uygun, konfor sağlayıcı bir şekilde üretilmesi bir işletmeden beklenen özellikler arasında yer almaya başlamıştır. Bu da hijyenin bir kalite göstergesi olarak kabul edilmesinde etkili olmuştur. Bu nedenledir ki, işletmelerin hizmet verdiği kişi ve personelin sağlığını tehlikeye atmamak ve güvenlerini kazanmak için endüstriyel hijyen uygulamalarını ihmal etmemeleri gerekmektedir(tayar, 2013: 7). Sanitasyon Kavramının Tanımı ve Önemi Sanitasyon Latincede sağlıklama anlamına gelen sanitas kelimesinden köken almıştır. Fransızcadan dilimize giren Sanitasyon, bir tıp terimi olarak halk sağlığını korumak ve hastalığı önlemek için tasarlanan önlemler ve bunların uygulanması anlamında kullanılmaktadır. İnsan sağlığını tehdit eden mikroorganizmaların bulundukları ortamdan olabildiğince uzaklaştırılmasıdır(tayar,2013: 8). Çoğu kez hijyenle eş anlamlı olarak kullanılan sanitasyonun diğer bir tanımı ise; sağlıklı temizlik, hijyenik koşulların oluşturulması ve bunların sürekliliğinin sağlanmasıdır(bulduk,2003: 2). Sanitasyon temizlikle eşdeğer tutulmamalıdır. Sanitasyon daha geniş kapsamlıdır. Sanitasyonun sağlanmasında personel açısından karşılaşılan en önemli sorun taşıyıcılıktır. Taşıyıcı insanlar (portör), patojen (hastalık yapıcı) mikroorganizmayı vücutlarında kendileri etkilenmeden taşırlar ve bunları temas ettikleri her yere yayarlar. Bu durum taşıyıcı tarafından bilinmediği için bu kişilerin besin üretimi yapan yerlerde çalışması sonucunda bulaşıcı hastalık daha fazla yayılmaktadır(bulduk,2003: 2). Toplum sağlığının korunması için yapılacak olan sanitasyon ve hijyen kurallarının çalışanlar tarafından çok iyi bilinmesi, uygulanması ve alınan korunma tedbirlerinin yüksek standartta olmasıdır. Aksi takdirde yanlış alışkanlıklar ve uygulamalar sonucunda yiyecekler fiziksel, kimyasal maddelerle ve mikroorganizmalarla kirlenmekte ve tüketicilerin bu yiyecekleri tüketmesiyle birlikte hastalanmasına, zehirlenmesine hatta ölmesine neden olabilecektir(tayar,2013: 8).

4 313 Otel Işletmelerinde Hijyen ve Sanitasyon Kurallarinin Mutfak Personeli Tarafindan Bilinirlik ve Uygulanma Düzeyi İlgili Araştırmalar Merkezi mutfaklar üzerine yapılan bir çalışmada, personelin görevini yerine getirmede mesleki bilgi, beceri, tutum ve alışkanlıklar dışında hijyen ve depolama konularında da yeterliliklere sahip olmaları gerektiği rapor edilmiştir (Gülegül vd, 2003). Erbil (2000) in yaptığı araştırmada İstanbul da toplu beslenme üretimi yapan yemek fabrikalarında sanitasyon ve hijyen koşulları değerlendirilmiştir. Araştırma sonucuna göre çalışan personelin % 74,1 inin ilkokul mezunu olduğu ve gerekli sanitasyon ve hijyen eğitimini işyerinde aldıkları belirlenmiştir. Muğla da gıda işyerlerinde çalışanların % 58,3 ünün işe girerken sağlık kontrolünden geçmediği, %75,8 nin periyodik sağlık kontrolünden geçmediği, % 75,6 sının hijyen eğitimi almadığı ve denetim yapılmadığı saptanmıştır(eksen vd, 2004). Şanlıer ve Yaman (1999), Ankara daki anaokullarının hijyen durumlarını araştırmıştır. Araştırma sonucunda; kurumlarda çalışan personelin % 42,2 sinin yılda bir kez sağlık kontrolünden geçtiği, kurumların % 24,4 ünün sıcak su tertibatı olmadığı, %73,3 ün de personel için temiz ve yeterli duşun olmadığı, personelin % 52,2 sinin eldiven kullanmadığı ve % 16,7 sinin de 6-10 günde bir üniforma değiştirdiği saptanmıştır. Yapılan başka bir çalışmada personel hijyenindeki olumsuzluklar, personelin el hijyenine dikkat etmemesi, ellerinde yara, bere, yanık vb. bulunan personelin geri hizmete çekilmeden çalıştırılması, iş giysilerinin temizliğinin istenen düzeyde olmaması, dışarıda giyilen ayakkabıların mutfakta da kullanılması gibi aksaklıklar tespit edilmiştir(esmer, 2001). Bursa daki gıda işletmelerinin bazılarında hijyenik kurallara uyulmadığı ve personelin gıda sanitasyonunu gerçekleştirecek bilinç düzeyinin oldukça altında olduğunu ortaya koymuştur(yücel ve Turan, 1993). Küçükkömürler ve Şanlıer (2001), fast-food satışı yapan yerlerdeki personelin sağlık kontrolünün belirli aralıklarla yapılırken portör muayenelerine gereken önemin verilmediğini ve nezle-grip durumunda geri hizmete çekilme oranının düşük olduğunu bildirmişlerdir. Aslan (2005) yaptığı araştırmasında çalışan personelin %65.5 inin günlük giysilerle mutfağa girmediği sonucunu bulmuştur. Ayrıca Baş ve Sağlam (1997) yaptıkları araştırmada çalışanların %82.2 sinin kep ve % 95.2 sinin eldiven kullandığını belirlenmiştir. Aslan ve Çakıroğlu (2004) ise yiyecek içecek hizmeti veren firmalarda yaptıkları çalışmalarında benzer sonuçlar bularak, mutfak personelinin %80.3 ünün önlük, %52.5 inin bone/kep, %44.3 ünün eldiven, %27.9 unun maske ve %21.3 ünün galoş kullandıklarını belirlemiştir. Ünlüönen ve Cömert in (2013) mutfak çalışanlarının personel hijyeni konusunda yapmış oldukları çalışmada ise personelin kişisel hijyen kurallarına büyük oranda özen gösterdiği tespit edilmiştir. Otel çalışanlarının görevlerine, çalışma süresine ve eğitim aldıkları yere göre personel hijyen puanları değerlendirildiğinde ise, gruplar arasında anlamlı fark olduğu saptanmıştır (p<0.05). Araştırmanın Amacı Bu araştırma Ankara ilindeki beş yıldızlı otellerin mutfak personelinin hijyen ve sanitasyon kurallarının bilinirliğini ve uygulanma düzeyini araştırmak amacıyla yapılmıştır. Bu doğrultuda Ankara ilindeki beş yıldızlı oteller örnek alınmış ve otellerin mutfak personeli üzerinde çalışma yapılmıştır. Bu araştırma, otellerde çalışan mutfak personelinin hijyen ve sanitasyon konusuna olan hakimiyetini ölçeceğinden çıkan sonuçtan sonra ortaya çıkan eksikliklerinin giderilmesi

5 Menekşe Cömert - Kübra Özel 314 bakımından önem arz etmektedir. Bu amaç ve önem doğrultusunda aşağıdaki hipotezler geliştirilmiştir: H1: Katılımcıların cinsiyetleri ile hijyen ve sanitasyon kurallarına ilişkin algı düzeyleri arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark vardır. H2: Katılımcıların yaşları ile hijyen ve sanitasyon kurallarına ilişkin algı düzeyleri arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark vardır. H3: Katılımcıların eğitim durumları ile hijyen ve sanitasyon kurallarına ilişkin algı düzeyleri arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark vardır. Yöntem Çalışma Ankara il merkezinde bu çalışmayı kabul eden beş yıldızlı 6 otelde çalışan 125 mutfak personeline uygulanmıştır. Araştırma verileri Nisan-Haziran 2014 tarihleri arasında toplanmıştır. Araştırmanın verileri, anket yoluyla toplanmıştır. Anket uygulamaları yüz yüze görüşme yöntemiyle uygulanmıştır. Anket formu iki bölüm halinde hazırlanmıştır. Anketin birinci bölümünde personeli tanımaya yönelik sorular sorulmuştur. Bu bilgiler çalışanların cinsiyet, yaş grubu ve eğitim durumlarının ne olduğu anlamak üzere geliştirilmiş soru tipleridir. Anketin ikinci kısmında yiyecek-içecek işletmelerinde çalışan personelin hijyen ve sanitasyon kurallarına ilişkin davranışlarını saptamak amacıyla 5 li likert ölçeği (1=Kesinlikle Katılmıyorum; 5= Kesinlikle Katılıyorum) kullanılıp 33 farklı ifade yöneltilmiştir. Anketlerin uygulanmasından sonra geri dönen anket formları üzerinde gerekli değerlendirmeler yapılmış, geçerlilik ve doğruluk yönünden sorun yaratabilecek anket formları ile cevaplandırılmamış formlar değerlendirme kapsamı dışında tutulmuştur. Bunun neticesinde toplam 125 personelin anket formu incelenmeye uygun görülmüştür. Araştırmada verilerin analizinde SPSS 16.0 programı kullanılmıştır. Kategorik değişkenler sayı ve % olarak, sürekli değişkenler ortalama ± SD olarak sunulmuştur. Kategorik değişkenlerle sürekli değişkenler arasındaki farklılığı bulurken, iki değişkenlilerde t-testi, daha fazla sayıdaki değişkenlerde one-way ANOVA testi kullanılmıştır. Analizlerde istatistiksel anlamlılık düzeyi "p<0.05" olarak belirlenmiştir. Bulgular Otel işletmelerinde çalışan mutfak personelinin tanımlayıcı özelliklerine ait bilgiler Tablo 1 de gösterilmektedir. Araştırmaya katılan çalışanların %74,4 ü erkek, % 25,6 sı kadındır. Bu sonuç bize yiyecek-içecek işletmelerinde çalışan personelin çoğunluğunun erkek olduğunu göstermektedir. Personelin %40,8 i yaş grubunda, %21,6 sı yaş grubunda, %19,2 si yaş grubunda, %8 i yaş grubunda, %9,6 sı yaş grubunda ve %0,8 i ise 58 ve üzeridir. Tablodan da anlaşılacağı üzere yiyecek-içecek işletmelerinde çalışan personelin çoğunluğunu yaş aralığındaki çalışanlar oluşturmaktadır. Örnekleme giren personelin %24 ü ilköğretim, %38,4 ü lise, %15,2 si yüksekokul, %22,4 ü üniversite eğitim durumuna sahiptir.

6 Kesinlikle Katılıyorum Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum Kesinlikle Katılmıyorum 315 Otel Işletmelerinde Hijyen ve Sanitasyon Kurallarinin Mutfak Personeli Tarafindan Bilinirlik ve Uygulanma Düzeyi Tablo 1. Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Demografik Özeliklerinin Dağılımı (n=125) Sosyo-Demografik Değişkenler N % Erkek 93 74,4 Cinsiyet Yaş Kadın 32 25, yaş 51 40, yaş 27 21, yaş 24 19, yaş yaş 12 9,6 58 ve üstü 1 0,8 İlköğretim Eğitim Durumu Lise 48 38,4 Yüksekokul 19 15,2 Üniversite 28 22,4 Tablo 2. Katılımcıların Bilgi Düzeyini Ölçmek İçin Oluşturulan İfadelerin İncelenmesi İFADELER N % N % N % N % N % X SD En az 6 ayda bir sağlık kontrolünden geçerim , , , ,2 1 0,8 2,08 1,06 Sağlık kontrolünde boğaz kültürleri alınır , , , ,4 1 0,8 1,96 0,98 Sağlık kontrolünde dışkıda parazit taraması yapılır , , , ,2 1 0,8 1,98 1,00 Sağlık kontrolünde dışkıda patojen mikroorganizma aranır , , , ,0 1 0,8 2,05 1,01 Her tuvalet çıkışında ellerimi hijyenik şekilde (sıcak sabunlu su ile eller bilek hizasından itibaren parmak aralıkları iyice 73 58, ,0 12 9,6 4 3,2 1 0,8 1,60 0,85

7 Menekşe Cömert - Kübra Özel 316 ovularak yıkanıp, tırnaklar fırçalanarak) yıkarım. Çiğ yiyeceklere elledikten sonra ellerimi hijyenik şekilde yıkarım , , ,4 4 3,2 1 0,8 1,82 0,89 Her işin başlangıcında, öksürüp hapşırdıktan veya sigara içtikten sonra ellerimi hijyenik şekilde yıkarım , , ,4 7 5, ,79 0,89 Ellerimi yiyecek hazırlama bölümlerinin dışında yıkarım , , ,8 9 7, ,88 0,98 Ellerimi kurulamak için kağıt havlu veya kurutma fanlarını kullanırım , , ,2 4 3, ,64 0,80 Grip, nezle, ishal ve benzeri durumlarda şeflerimin beni geri hizmete çekmelerini isterim , , ,2 6 4,8 8 6,4 2,08 1,12 Ellerimde iltihaplı yara, bere, yanık vb. bulunduğunda şeflerimin beni geri hizmete çekmelerini isterim , , ,0 9 7,2 8 6,4 2,05 1,17 Ellerimdeki küçük kesik ve yaraları su geçirmez bantlarla kapatırım , , ,8 3 2,4 3 2,4 1,84 0,95 Mutfakta kullandığım el bezleri ve tutaç gibi gereçlerin gözle görülür şekilde temiz olmasına dikkat ederim , ,4 12 9,6 8 6,4 2 1,6 1,83 0,95 Yemek tadımını sağlık kurallarına uygun şekilde yaparım , , ,8 5 4, ,76 0,82 Yemek servisini kepçe, kevgir, maşa ve tek kullanımlık eldiven kullanarak yaparım , , ,2 5 4, ,86 0,86 İş esnasında sakız çiğnemem , , ,0 6 4,8 2 1,6 1,79 0,94 Mutfakta ve iç mekanda sigara içmem , , ,0 9 7,2 1 0,8 1,74 0,98 Çalışma süremden önce ve sonra mutlaka duş alırım , , ,8 12 9,6 8 6,4 2,24 1,17

8 317 Otel Işletmelerinde Hijyen ve Sanitasyon Kurallarinin Mutfak Personeli Tarafindan Bilinirlik ve Uygulanma Düzeyi Tırnaklarımı sürekli kısa ve temiz tutarım , , ,4 2 1,6 2 1,6 1,70 0,84 Temiz, ütülü ve tek kullanımlık kep veya bone kullanmaya özen gösteririm , , ,4 4 3,2 1 0,8 1,76 1,18 Dışarıda giydiğim giysi ve ayakkabıları iş yerinde giymem , , ,6 6 4, ,75 0,86 İşyerinde giydiğim elbise ile dışarıya çıkmam , ,0 12 9,6 8 6,4 2 1,6 1,84 0,95 Taze sebze ve meyveleri akarsuyun altında bolca yıkarım , , ,4 4 3,2 1 0,8 1,83 0,84 Yemek saatleri dışında yemek yemem , , ,2 12 9,6 5 4,0 2,24 1,07 İçinde yemek bulunan tencereleri kapalı tutarım , , ,8 4 3,2 1 0,8 1,76 0,85 Servis edilene kadar sıcak yemeklerin 60 C ve üzerinde tutulmasını sağlarım , , ,4 3 2,4 1 0,8 1,77 0,79 Yemeklerin ön soğutma işlemini 2-3 saat içinde tamamlarım , , ,4 5 4,0 1 0,8 1,94 0,87 Pişmiş veya servise hazır yiyeceklere çıplak elle dokunmam , , ,6 6 4,8 1 0,8 1,88 0,91 Pişmiş yiyecekleri 2 saatten fazla oda sıcaklığında bırakmam , , ,4 8 6,4 1 0,8 1,88 0,93 Dondurulmuş yiyeceklerin -18 C de soğutulmasına dikkat ederim , , ,0 5 4,0 2 1,6 1,77 0,92 Donmuş yiyecekleri oda ısısında çözündürmem , , ,0 5 4,0 2 1,6 1,86 0,93 Yiyecek gruplarına göre (et, sebze vb.) farklı doğrama tahtası, bıçak vb. kullanırım , , ,4 6 4,8 1 0,8 1,76 0,88 Yiyecekleri satın alırken üretimin uygun koşullarda yapılmış olmasına dikkat ederim , , ,0 8 6,4 2 1,6 1,84 1,01 Araştırmaya katılanların yiyecek içecek işletmelerinde çalışan mutfak personelinin hijyen ve sanitasyon kurallarının bilinirlik ve uygulanma düzeyine ilişkin ifade dağılımı,

9 Menekşe Cömert - Kübra Özel 318 aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri Tablo 2 de verilmiştir. Bu bölümde ankete katılan kişilerin verdiği cevaplar şöyledir; En az 6 ayda bir sağlık kontrolünden geçerim. ifadesine katılımcıların %35,2 si kesinlikle katılıyorum, %38.4 ü katılıyorum, %10,4 ü kararsızım, %15,2 si katılmıyorum, %0,8 i kesinlikle katılmıyorum demiştir. Bu sağlık kontrolünde boğaz kültürü alınır. sorusuna katılımcıların %41,6 sı katılıyorum derken %10,4 katılmıyorum, Bu sağlık kontrolünde dışkıda parazit taraması yapılır. sorusuna ise %39,2 si katılıyorum, %11,2 si katılmıyorum, Bu sağlık kontrolünde dışkıda patojen mikroorganizma aranır. sorusuna da katılımcıların yine %39,2 si katılıyorum, %13,6 sı ise kararsızım demiştir. Genel olarak bakıldığında mutfak personeli portör muayenesi konusunda bilgi sahibi ve portör muayenesi yaptırmaktadır. Grip, nezle, ishal ve benzeri durumlarda şeflerimin beni geri hizmete çekmelerini isterim. ifadesine katılımcıların %38,4 ü katılıyorum, %15,2 si kararsızım, %6,4 ü kesinlikle katılmıyorum demiştir. Ellerimde iltihaplı yara, bere, yanık vb. bulunduğunda şeflerimin beni geri hizmete çekmelerini isterim. ifadesine %40,0 kesinlikle katılıyorum derken %12,0 i kararsızım, %6,4 ü kesinlikle katılmıyorum demiştir. Buna göre mutfak personeli olası hastalık ve yaralanma durumlarında kendilerinin de birer taşıyıcı olduklarını bilmekte ve hizmetten geri çekilmektedir. Dondurulmuş yiyeceklerin -18 C de soğutulmasına dikkat ederim ifadesine katılımcıların %47,2 si kesinlikle katılıyorum, %12 si kararsızım, Donmuş yiyecekleri oda ısısında çözündürmem. ifadesine %42,4 ü kesinlikle katılıyorum derken %16 kararsızım, Yiyecek gruplarına göre farklı doğrama tahtası, bıçak vb. kullanırım. ifadesine %46,4 ü kesinlikle katılıyorum, %10,4 ise kararsızım, Yiyecekleri satın alırken üretimin uygun koşullarda yapılmış olmasına dikkat ederim. ifadesine ise %49,6 kesinlikle katılıyorum, %16,0 kararsızım, Taze sebze ve meyveleri akarsuyun altına iyice yıkarım. ifadesine %40 kesinlikle katılıyorum, %41,6 katılıyorum ve %14,4 kararsızım demiştir. Bu sonuçlara göre mutfak personelinin araç-gereç hijyeni konusunda bilgili olduğu görülmüştür. Mutfakta kullandığım el bezleri ve tutaç gibi gereçlerin gözle görülür şekilde temiz olmasına dikkat ederim ifadesine katılımcıların %44 ü kesinlikle katılıyorum, %38,4 ü katılıyorum, %9,6 sı kararsızım demişlerdir, Mutfakta ve iç mekanda sigara içmem ifadesine ise katılımcıların %54,4 ü kesinlikle katılıyorum, %25,6 sı katılıyorum, %12 si kararsızım, %7,2 si katılmıyorum cevabını vermişlerdir. Buna göre mutfak personeli iş yeri hijyen kurallarını bildiği ve bunları uyguladığı görülmüştür. Araştırmaya katılan çalışanların cinsiyetlerine göre hijyen ve sanitasyon kurallarına ilişkin değerlerin dağılımı Tablo 3 de verilmektedir. Tablo 3.Araştırmaya Katılan Çalışanların Cinsiyetlerine Göre Mutfak Planlaması İle İlgili Değerlerin Dağılımı Grup İstatistiği Test İstatistiği N Ortalama Standart Sapma t P Erkek 93 1,93 0,59 Kadın 32 1,69 0,43 2,06 0,41

10 319 Otel Işletmelerinde Hijyen ve Sanitasyon Kurallarinin Mutfak Personeli Tarafindan Bilinirlik ve Uygulanma Düzeyi Katılımcıların cinsiyetleri ile hijyen ve sanitasyon kurallarına ilişkin algı düzeyleri arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık saptanmamıştır (p>0,05). Bu sonuca göre H1 hipotezi reddedilmiştir(tablo 3). Araştırma sonuçlarına göre hijyen ve sanitasyon kurallarının bilinirliliği ve uygulanmasında cinsiyet faktörü etkili değildir. Araştırmaya katılan çalışanların yaşlarına göre hijyen ve sanitasyon kurallarına ilişkin değerlerin dağılımı Tablo 4 de verilmektedir. Tablo 4. Araştırmaya Katılan Çalışanların Yaşlarına Göre Mutfak Planlaması İle İlgili Değerlerin Dağılımı Grup İstatistiği Test İstatistiği N Ort. Standart Sapma F P ,76 0, ,74 0, ,94 0,59 2,39 0, ,17 0, ,19 0,64 58 ve üzeri 1 2,42 - Araştırmaya katılan çalışanların yaşları ile hijyen ve sanitasyon kurallarına ilişkin algı düzeyleri arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık vardır (p<0,05). Bu sonuca göre H2 hipotezi kabul edilmiştir (Tablo 4). Bu sonuç çalışanların yaş grubuna göre hijyen ve sanitasyon kurallarını uygulamada farklılık olduğunu göstermektedir. Araştırmaya katılan çalışanların eğitim durumlarına göre mutfak planlamasına ilişkin değerlerin dağılımı Tablo 5 de verilmektedir. Tablo 5. Araştırmaya Katılan Çalışanların Eğitim Durumlarına Göre Mutfak Planlaması İle İlgili Değerlerin Dağılımı Grup İstatistiği Test İstatistiği N Ortalama Standart Sapma F P İlköğretim 30 2,06 0,61 Lise 48 1,83 0,54 Yüksekokul 19 1,71 0,47 1,81 0,14 Üniversite 28 1,82 0,58 Katılımcıların eğitim durumları ile hijyen ve sanitasyon kurallarına ilişkin algı düzeyleri arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık yoktur (p>0,05). Bu sonuca göre H3 hipotezi reddedilmiştir (Tablo 5). Araştırmaya göre verilen hizmetiçi eğitimler çalışanların eğitim durumları ne olursa olsun hijyen ve sanitasyon kurallarını uygulamasında ve bilinirliliğinde yeterli olduğunu göstermektedir.

11 Menekşe Cömert - Kübra Özel 320 Sonuç ve Öneriler Yiyecek içecek sektöründe çalışanların, topluma hizmet vermenin ayrı bir sorumluluk ve özen gerektirdiğini kabul etmeleri gerekir. Daha büyük miktarlar ile çalışıldığı için malzemelerin çözülme, hazırlanma, pişirme, soğutma, depolama ve tekrar ısıtma süreleri birbirinden farklı olacaktır. Bu nedenle, yiyecek içecek sektörünün genel kalite bütününün önemli bir parçası olan işletme hijyeni çok önemli olmaktadır. Sağlığa zararsız, dayanıklı olarak mikroorganizmalar tarafından etkilenmemiş yemekler hazırlamak önemli olmaktadır. Sanitasyon ve hijyen en az lezzet kadar önemlidir(ural,1998: 213). Mutfak personelinin hijyen ve sanitasyonun insan sağlığı üzerindeki tartışılmaz etkisini kavrayabilmesi için ve çok daha hassas davranması için hijyen ve sanitasyonla ilgili eğitim ve seminerler periyodik olarak verilmelidir. Bu eğitimlere personelin tam katılımı sağlanmalı, gerekirse bunun için yaptırımlar konulmalıdır. Yiyecek içecek sektöründe çalışanlar açısından hijyen ve sanitasyon büyük önem taşıyan bir konudur. Bu sektörde çalışanlar yiyecekleri sadece görsel olarak temiz tutmanın yeterli olmadığını bilmelidir. Görüntüsü, kokusu ya da tadında bozukluk olmayan bir mamul yine de zehirlenmeye yol açabilir ve tüketici zehirlenmesi, sadece işletmenin itibarını zedelemekle kalmaz, kanuni yollarla hapis cezası ile sonuçlanabilir. Elde edilen bulgulara göre; Katılımcıların cinsiyetleri ile hijyen ve sanitasyon kurallarına ilişkin algı düzeyleri arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık saptanmamıştır (p>0,05). Bu sonuca göre H1 hipotezi reddedilmiştir(tablo 3). Benzer bir çalışma olan Ünlüönen ve Cömert in (2013) sonuçlarında da cinsiyet ile personel hijyeni arasında anlamlı bir fark saptanmamıştır. Araştırma sonuçlarına göre erkek ve kadın çalışanların personel hijyeni konusunda puanlarının farklılık göstermemesinin aynı eğitimlere katılmalarından dolayı olduğu düşünülmektedir. Araştırmaya katılan çalışanların yaşları ile hijyen ve sanitasyon kurallarına ilişkin algı düzeyleri arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık vardır (p<0,05). Bu sonuca göre H2 hipotezi kabul edilmiştir (Tablo 4). Ünlüönen ve Cömert in (2013) çalışmasında ise otel çalışanları yaş gruplarına göre değerlendirildiğinde personel hijyeni algı puanı açısından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmamıştır. Araştırma sonucunda personel hijyeni puanlarında yaş gruplarına göre farklılık olmaması her yaş grubundaki çalışanların aynı hizmet içi eğitimi almalarından kaynaklanmaktadır. Katılımcıların eğitim durumları ile hijyen ve sanitasyon kurallarına ilişkin algı düzeyleri arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık yoktur (p>0,05). Bu sonuca göre H3 hipotezi reddedilmiştir (Tablo 5). Ünlüönen ve Cömert in (2013) çalışmasında da çalışanların eğitim düzeyine göre personel hijyeni algı puanlarında gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmamıştır. Bu sonuç verilen hizmetiçi eğitimler sayesinde çalışanların mezuniyet durumu ne olursa olsun personel hijyeni konusunda bilgilerinin arttığını göstermektedir. Yiyecek-içecek işletmelerinde çalışacak ve çalışmakta olan personelin sağlık kontrolleri periyodik olarak takip edilmeli ve olası ihmallere imkan verilmemelidir. Mutfak personelinin iş yerinde rahatlıkla kullanabileceği duş alanları oluşturulmalıdır ve bunların temizliğine dikkat edilmelidir. Personelin genel hastalık ya da yaralanma durumunda mutlaka geri hizmete çekilmesi sağlanmalı ve mutfakta kural haline getirip uygulanmalıdır. Personelin yiyecek-içecek hazırlama aşamalarında (satın alma, depolama, hazırlama ve saklama) hijyen kurallarına gereken önemi göstermeleri sağlanmalı ve mutfak denetimleri sıkı takip edilmelidir.

12 321 Otel Işletmelerinde Hijyen ve Sanitasyon Kurallarinin Mutfak Personeli Tarafindan Bilinirlik ve Uygulanma Düzeyi Çalışanların işe başladıklarında hizmet içi eğitim almaları sağlanmalı ve bu hizmet içi eğitimler belirli periyotlarla tekrarlanmalı geri dönütleri takip edilmelidir. KAYNAKLAR ASLAN, S., ÇAKIROĞLU, P. (2004). Aşçıların Besin Güvenliği Konusundaki Bilgileri ve Bu Konuda Verilecek Eğitimin Bilgi Düzeylerine Etkisinin İncelenmesi. Mesleki Eğitim Dergisi, 6(11), ASLAN, S.(2005). HACCP ve ISO 9001 Kalite Belgesi Catering Firmaları ile Diğer Firmaların Gıda Güvenliği Mevcut Durumlarının Karşılaştırılması ve Personel Eğitiminin Test Edilmesi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Aile Ekonomisi ve Beslenme Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara. BAŞ, M., SAĞLAM, F. (1997). Otel Beslenme Servis Personelinin Kişisel ve Çevre Hijyen Bilgisinin Ölçülmesi. Beslenme ve Diyet Dergisi, 26(1), BULDUK, S. (2003) Gıda ve Personel Hijyeni. Ankara: Detay Yayıncılık ÇETİNER, H. (2010). Yiyecek-İçecek İşletmelerinde Hijyen, Sanitasyon ve Personelin Hijyen Kurallarına İlişkin Davranışlarında Eğitim Faktörü. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Eğitimi Anabilim Dalı. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara. ÇIKMAZ, N.K. (1997). A.Ü. Tıp Fakültesi Hastaneleri ve Dekanlık Mutfak, Yemekhane Çalışanlarının Besin Hijyeni İle İlgili Bilgi ve Uygulamaları. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi. EKSEN, M., KARAKUŞ, A. ve KARADAĞ, N.(2004). Muğla Merkez İlçe Gıda İşyerlerinde Çalışanların El ve Vücut Hijyeni Konusundaki Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi. Uluslar arası İnsan Bilimleri Dergisi ERBİL, S. (2000). İstanbul da Toplu Beslenme Üretimi Yapan Yemek Fabrikalarının Sanitasyon ve Hijyen Koşullarının Değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. ESMER, G. (2001). Konya İl Merkezinde Hastane Mutfaklarının Hijyen Durumunun Değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. GÖKDEMİR, A. (2003). Mutfak Hizmetleri Yönetimi. Ankara: Detay Yayıncılık. GÜLEGÜL, H.İ., SUNAR, F. ve UYGUR, F. (2003). Toplu Beslenme Sektörü Araştırması (Merkezi Mutfaklar). Eraslan, M.(Koordinatör). Ankara: Milli Eğitim Basımevi. İSTANBULLU, F. (1994). Avrupa Birliğinde Turizm ve Türkiye ye Etkileri. İstanbul. KOÇAK, N. (2004). Yiyecek İçecek Hizmetleri Yönetimi. Ankara: Detay Yayıncılık. KÜÇÜKKÖMÜRLER, S. ve ŞANLIER, N. (2001). Ayak-Üstü (Fast-Food) Yiyecek Satışı Yapan Yerlerde Görevli Personelin Hijyen Konusundaki Bilgilerinin Değerlendirilmesi. Mesleki Eğitim Dergisi. 3(5):

13 Menekşe Cömert - Kübra Özel 322 OLALI, H. ve KORZAY, M. (1989). Otel İşletmeciliği. İstanbul: İ.Ü. İşletme İktisadi Enstitüsü Yayınları. Yayın No:214. SARIIŞIK, M. (1994). Konaklama İşletmelerinde Mutfak Planlamasında Dikkat Edilmesi Gereken Konular. Anatolia, Yıl: 5. Sayı: 4. Aralık. SÖKMEN, A. (2003). Ağırlama Endüstrisinde Yiyecek ve İçecek Yönetimi. (1.baskı). Ankara: Detay yayıncılık. ŞANLIER, N. ve YAMAN, M. (1999). Ankara da Bulunan Anaokulları ve Kreşlerde Çalışan Personel, Mutfak ve Araç-Gerecin Hijyen Durumunun Saptanması. Mesleki Eğitim Dergisi. 1(1): ÜNLÜÖNEN, K. ve CÖMERT, M. (2013). Otel İşletmeleri Mutfak Çalışanlarının Personel Hijyeni Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 1/1, TAYAR, M. (2013). Hijyen ve Sanitasyon. (3.Baskı). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi; Web Ofset. TÜRKSOY, A. (1994). Yiyecek-İçecek Hizmetleri Yönetimi. İzmir. URAL, F. Z. (1998). Koruyucu Hekimlik Hijyen ve Sanitasyon. Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi Yayınları, Ankara. YÜCEL, A. ve TURAN, G. (1993). Bursa Yöresinde Buluna Değişik Gıda İşletmelerinin Hijyenik Durumları Üzerinde Araştırmalar. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 10:

ISSN : 1308-7355 fersoy@gazi.edu.tr 2010 www.newwsa.com Ankara-Turkey

ISSN : 1308-7355 fersoy@gazi.edu.tr 2010 www.newwsa.com Ankara-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 2, Article Number: 2C0035 VOCATIONAL EDUCATION Aybala Demirci Received: November 2010 Ali Fuat Ersoy Accepted: February 2011

Detaylı

İlköğretim Okulu 6., 7. ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Temizlik ve Hijyen Algıları

İlköğretim Okulu 6., 7. ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Temizlik ve Hijyen Algıları İlköğretim Okulu 6., 7. ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Temizlik ve Hijyen Algıları Cleanliness and Hygiene Perceptions of Primary School Students in 6 th, 7 th, and 8 th Gradess Gökhan KAHVECİ * & Zülfü DEMİRTAŞ

Detaylı

GİRİŞ 1. Otel İşletmelerinde Müşteri Şikâyetleri

GİRİŞ 1. Otel İşletmelerinde Müşteri Şikâyetleri Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 35 Volume: 7 Issue: 35 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 OTEL İŞLETMELERİNDE MÜŞTERİ ŞİKÂYETLERİNİ

Detaylı

Özet VOCATIONAL SCHOOL OF TOURISM AND HOTEL MANAGEMENT PROGRAM OF RESEARCH ON STUDENTS 'CAREER PLANNING: ISTANBUL UNIVERSITY AND UNIVERSITY GÜMÜŞHANE

Özet VOCATIONAL SCHOOL OF TOURISM AND HOTEL MANAGEMENT PROGRAM OF RESEARCH ON STUDENTS 'CAREER PLANNING: ISTANBUL UNIVERSITY AND UNIVERSITY GÜMÜŞHANE MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER PLANLAMASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ VE GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ* Prof.Dr. Füsun İSTANBULLU DİNÇER

Detaylı

ADIYAMAN ve GAZİANTEP TE YAŞAYAN İNSANLARIN FAST-FOOD İŞLETMELERİNİ TERCİH NEDENLERİNİN FAKTÖRLER İTİBARİYLE ORTAYA KONMASINA YÖNELİK BİR UYGULAMA

ADIYAMAN ve GAZİANTEP TE YAŞAYAN İNSANLARIN FAST-FOOD İŞLETMELERİNİ TERCİH NEDENLERİNİN FAKTÖRLER İTİBARİYLE ORTAYA KONMASINA YÖNELİK BİR UYGULAMA ADIYAMAN ve GAZİANTEP TE YAŞAYAN İNSANLARIN FAST-FOOD İŞLETMELERİNİ TERCİH NEDENLERİNİN FAKTÖRLER İTİBARİYLE ORTAYA KONMASINA YÖNELİK BİR UYGULAMA Yrd. Doç. Dr. Atınç OLCAY* Yrd. Doç Dr. Yavuz AKÇİ** ÖZ

Detaylı

YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİNDE UYGULANAN MALİYET KONTROL SİSTEMLERİNİN TESPİTİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: GAZİANTEP ÖRNEĞİ

YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİNDE UYGULANAN MALİYET KONTROL SİSTEMLERİNİN TESPİTİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: GAZİANTEP ÖRNEĞİ YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİNDE UYGULANAN MALİYET KONTROL SİSTEMLERİNİN TESPİTİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: GAZİANTEP ÖRNEĞİ Adnan AKIN 1 Aliye AKIN 2 ÖZ Yiyecek içecek sektörü içerisinde maliyet kontrolünün

Detaylı

Otel İşletmelerinde Kat Hizmetleri Bölümü İle Diğer Bölümler Arasındaki Eşgüdümleme Sorunları: Antalya / Kemer de Bir Araştırma

Otel İşletmelerinde Kat Hizmetleri Bölümü İle Diğer Bölümler Arasındaki Eşgüdümleme Sorunları: Antalya / Kemer de Bir Araştırma Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi Cilt:16.Sayı:1.Haziran 2012 ss.21-36 Otel İşletmelerinde Kat Hizmetleri Bölümü İle Diğer Bölümler Arasındaki Eşgüdümleme Coordination Problems Between Housekeeping Department

Detaylı

Kariyer Yönetimi: Beş Yıldızlı Otellerde Bir Uygulama

Kariyer Yönetimi: Beş Yıldızlı Otellerde Bir Uygulama Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 20, Sayı 1, Bahar: 45-60, 2009. Copyright 2009 anatolia Bütün hakları saklıdır ISSN: 1300-4220 (1990-2009) Kariyer Yönetimi: Beş Yıldızlı Otellerde Bir Uygulama

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 30.12.2013

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 30.12.2013 Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 30.12.2013 Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yayına Kabul Tarihi: 14.07.2014 Cilt: 16, Sayı: 2, Yıl: 2014, Sayfa: 303-324 Online Yayın Tarihi: 30.09.2014 ISSN:

Detaylı

OTEL İŞLETMELERİNDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA

OTEL İŞLETMELERİNDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA OTEL İŞLETMELERİNDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA Mehmet Oğuzhan İLBAN Balıkesir Üniversitesi Gönen Meslek Yüksekokulu Murat DOĞDUBAY Balıkesir Üniversitesi Turizm İşletmeciliği

Detaylı

Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü YİYECEK ÜRETİMİ

Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü YİYECEK ÜRETİMİ YİYECEK ÜRETİMİ T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YAYINLARI: 3384 Yayınları: 368 Kılavuzlar, El Kitapları, Tarihçeler Dizisi: 16 ISBN:978-975-17-3645-1 Her Hakkı na Aittir. İLETİŞİM: İsmet İnönü Bulvarı

Detaylı

SEYAHAT ACENTALARI ÇALIŞANLARININ TÜKENMİŞLİK DÜZEYİ: HATAY ÖRNEĞİ

SEYAHAT ACENTALARI ÇALIŞANLARININ TÜKENMİŞLİK DÜZEYİ: HATAY ÖRNEĞİ Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Yıl/Year: 2010 Cilt/Volume: 7 Sayı/Issue: 14, s. 87-112 SEYAHAT ACENTALARI ÇALIŞANLARININ

Detaylı

STRES KAYNAKLARI İLE KARİYER YÖNETİMİ ETKİLEŞİMİ: BORSA ARACI KURUM ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE BİR UYGULAMA

STRES KAYNAKLARI İLE KARİYER YÖNETİMİ ETKİLEŞİMİ: BORSA ARACI KURUM ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE BİR UYGULAMA STRES KAYNAKLARI İLE KARİYER YÖNETİMİ ETKİLEŞİMİ: BORSA ARACI KURUM ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE BİR UYGULAMA Doç. Dr. Gülten EREN GÜMÜŞTEKİN Dumlupınar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme

Detaylı

Hizmet İçi Eğitim Programlarının Kamu Çalışanlarının Motivasyonuna Etkisi: Eti Maden İşletmelerinde Bir Uygulama

Hizmet İçi Eğitim Programlarının Kamu Çalışanlarının Motivasyonuna Etkisi: Eti Maden İşletmelerinde Bir Uygulama Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi Optimum Journal of Economics and Management Sciences Hizmet İçi Eğitim Programlarının Kamu Çalışanlarının Motivasyonuna Etkisi: Eti Maden İşletmelerinde Bir

Detaylı

Kat Hizmetlerinde HACCP Uygulaması Üzerine Bir Model Önerisi

Kat Hizmetlerinde HACCP Uygulaması Üzerine Bir Model Önerisi Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 16, Sayı 1, Bahar: 31-45, 2005. Copyright 2005 anatolia Bütün hakları saklıdır ISSN: 1300-4220, (1990-2005) Kat Hizmetlerinde HACCP Uygulaması Üzerine Bir Model

Detaylı

Toplu Beslenme Sistemlerine Genel Bir Bakış

Toplu Beslenme Sistemlerine Genel Bir Bakış Akademik Gıda / Academic Food Journal ISSN Print: 1304-7582, Online: 2146-9377 http://www.academicfoodjournal.com Akademik Gıda 12(1) (2014) 124-128 Derleme Makale / Review Paper Toplu Beslenme Sistemlerine

Detaylı

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Sayı 35 Ocak 2013

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Sayı 35 Ocak 2013 Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Sayı 35 Ocak 2013 ÇALIŞMA YAŞAMI KALİTESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İŞGÖRENLER TARAFINDAN ALGILANMASI: OTEL ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA Barış ERDEM

Detaylı

Turizm Öğrencilerinin Her Şey Dahil Sistemine Yönelik Tutumları. Tourism Students Attitudes on All Inclusive System

Turizm Öğrencilerinin Her Şey Dahil Sistemine Yönelik Tutumları. Tourism Students Attitudes on All Inclusive System Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 30, 2013 Bahar, 1-24. Turizm Öğrencilerinin Her Şey Dahil Sistemine Yönelik Tutumları Doktora Öğrencisi Funda Ön Esen Akdeniz Üniversitesi

Detaylı

Konaklama İşletmelerinde Çalışan Mutfak Personelinin İş Kazası Geçirme Durumlarının ve Kaza Nedenlerinin Belirlenmesi

Konaklama İşletmelerinde Çalışan Mutfak Personelinin İş Kazası Geçirme Durumlarının ve Kaza Nedenlerinin Belirlenmesi Konaklama İşletmelerinde Çalışan Mutfak Personelinin İş Kazası Geçirme Durumlarının ve Kaza Nedenlerinin Belirlenmesi The Determination Of The Situation About The Occupational Accident Of The Kitchen Personel

Detaylı

Prospective of Elementary School Teachers Attitudes Toward Environment and Environmental Problems

Prospective of Elementary School Teachers Attitudes Toward Environment and Environmental Problems Teachers Attitudes Toward Environment and Environmental Problems Erol and Gezer 65 2006 IJESE by Gökkuşagi, ALL RIGHTS RESERVED Special Issue: Science Education in TURKEY Gül Hanım EROL Pamukkale University,

Detaylı

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Yıl/Year: 2009 Cilt/Volume: 6 Sayı/Issue: 11, 503-524 KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE

Detaylı

T.C BEYKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI HASTANE VE SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ BİLİM DALI

T.C BEYKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI HASTANE VE SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ BİLİM DALI T.C BEYKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI HASTANE VE SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ BİLİM DALI SAĞLIK İŞLETMELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KAPSAMINDA ÇALIŞANLARA YÖNELİK

Detaylı

GIDA ÜRÜNLERİ AMBALAJININ TÜKETİCİLERİN SATIN ALMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNE ETKİSİ (Ankara İli Mamak İlçesi Örneği) Bahar TEKE Yüksek Lisans Tezi Tarım

GIDA ÜRÜNLERİ AMBALAJININ TÜKETİCİLERİN SATIN ALMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNE ETKİSİ (Ankara İli Mamak İlçesi Örneği) Bahar TEKE Yüksek Lisans Tezi Tarım GIDA ÜRÜNLERİ AMBALAJININ TÜKETİCİLERİN SATIN ALMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNE ETKİSİ (Ankara İli Mamak İlçesi Örneği) Bahar TEKE Yüksek Lisans Tezi Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı Yrd. Doç. Dr. H.Sibel GÜLSE BAL

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KAPSAMINDA HEMŞİRELERİN KARŞILAŞTIĞI RİSK VE TEHLİKELERİN İŞ STRESİ DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİSİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KAPSAMINDA HEMŞİRELERİN KARŞILAŞTIĞI RİSK VE TEHLİKELERİN İŞ STRESİ DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİSİ TC DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KAPSAMINDA HEMŞİRELERİN KARŞILAŞTIĞI RİSK VE TEHLİKELERİN İŞ STRESİ DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİSİ HANİFE SARIÇAM SAĞLIKTA KALİTE

Detaylı

OTELLERDE EV İDARESİ YÖNETİCİLERİN KARŞILAŞTIKLARI SORUNLARIN İNCELENMESİ* Gülten AKKAYA** Oya HAZER***

OTELLERDE EV İDARESİ YÖNETİCİLERİN KARŞILAŞTIKLARI SORUNLARIN İNCELENMESİ* Gülten AKKAYA** Oya HAZER*** OTELLERDE EV İDARESİ YÖNETİCİLERİN KARŞILAŞTIKLARI SORUNLARIN İNCELENMESİ* Gülten AKKAYA** Oya HAZER*** Özet: Ankara ilinde yapılan bu araştırma, otellerde ev idaresi hizmetlerinin yürütülmesinden sorumlu

Detaylı

OTEL ÇALIŞANLARININ TÜKENMİŞLİK VE İŞ TATMİN DÜZEYLERİ İLİŞKİSİ

OTEL ÇALIŞANLARININ TÜKENMİŞLİK VE İŞ TATMİN DÜZEYLERİ İLİŞKİSİ Journal of Yasar University 2010 17(5) 2922 2937 OTEL ÇALIŞANLARININ TÜKENMİŞLİK VE İŞ TATMİN DÜZEYLERİ İLİŞKİSİ Engin ÜNGÜREN a Hulusi DOĞAN b Mehmet ÖZMEN c Ömer Akgün TEKİN d ÖZET Tükenmişlik sendromu

Detaylı

TURİZM İŞLETMELERİNİN KRİZLERDEN ETKİLENME DÜZEYLERİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA

TURİZM İŞLETMELERİNİN KRİZLERDEN ETKİLENME DÜZEYLERİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA TURİZM İŞLETMELERİNİN KRİZLERDEN ETKİLENME DÜZEYLERİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA Doç. Dr. Yüksel ÖZTÜRK* Fatih TÜRKMEN" ÖZET Turizm işletmelerinin krizlerden ne düzeyde etkilendiklerini belirleyerek krizlerden

Detaylı

Mersin ve Adana daki Dört ve Beş Yıldızlı Otellerde Konaklayan Türk İş İnsanlarının Hazcı-Faydacı Tüketim Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma

Mersin ve Adana daki Dört ve Beş Yıldızlı Otellerde Konaklayan Türk İş İnsanlarının Hazcı-Faydacı Tüketim Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi International Journal of Alanya Faculty of Business Yıl:2014, C:6, S:1, s. 33-44 Year:2014, Vol:6, No:1, s. 33-44 Mersin ve Adana daki Dört ve Beş Yıldızlı

Detaylı

ÖZET. A Research for Determining The Patient Loyalty Level of Outpatients Who Admitted To A University and A Training And Research Hospital In Ankara

ÖZET. A Research for Determining The Patient Loyalty Level of Outpatients Who Admitted To A University and A Training And Research Hospital In Ankara Ankara da Bir Üniversite ve Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesine Başvuran Poliklinik Hastalarının Bağlılık Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma ÖZET Gamze BAYIN * Ömer Rıfkı ÖNDER ** Bu çalışma,

Detaylı

Konaklama İşletmelerinde Uygulanan Performans Değerleme Sistemleri ve Uygulama Alanları (Muğla İli Örneği)

Konaklama İşletmelerinde Uygulanan Performans Değerleme Sistemleri ve Uygulama Alanları (Muğla İli Örneği) YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:2 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Konaklama İşletmelerinde Uygulanan Performans Değerleme Sistemleri ve Uygulama Alanları (Muğla İli Örneği) Prof. Dr.

Detaylı